Păcatul De Neiertat

The Unpardonable Sin
Data: 54-1024 | Durată: 1 oră 39 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 ... mă simt doar minunat, şi astfel eu-eu urma să încep trezirea numaidecît. Şi cîţiva scumpi prieteni buni de ai mei, încît doar nu le puteam spune nu, Fratele Arganbright, şi mulţi din ei din California, Oamenii de Afaceri Creştini, mi-au cerut să-i întîlnesc în Idaho. Şi eu trebuie să merg în California dimineaţă; să merg sus în Idaho, pentru Marţi. Şi ei se duc jos pe Snake River, şi aşa mai departe, au vrut ca eu să merg cu ei. Astfel eu nu am avut întîlniri programate, astfel eu... Voi ştiţi, cînd cineva face ceva bine pentru voi, voi îi iubiţi. Asta-i adevărat. Ei au fost buni cu mine. Astfel eu am mers înăuntru şi am întrebat pe Domnul, şi se părea că El mi-a spus că ar fi în ordine pentru mine să merg, astfel atunci eu merg.

E-2 Apoi vin înapoi, cu voia lui Dumnezeu, şi încep trezirea, şi să avem un timp bun de modă veche. Acum noi vrem ca voi să vă gîndiţi la aceasta, şi să vă rugaţi pentru asta, ca Dumnezeu doar să deschidă ferestrele Cerului şi să toarne jos Duhul trezirilor peste noi.

E-3 Aşa cum am spus azi dimineaţă, voi ştiţi, apele şi... Spre exemplu, rîul, aş putea spune. Acum, cînd... Şi uneori acel rîu este doar aşa de agitat, şi sare şi saltă, dar nu are mai multă apă în el decît avea atunci cînd era aşa de liniştit cît se putea să fie. Dar el are o trezire în desfăşurare, voi vedeţi, şi vîntul suflă în jos peste el, şi-l face să sară şi să se bucure. Şi lucru bun despre asta este, că duce toate beţele şi gunoiul, aşa cum am spus, pe mal.

E-4 Aceasta este ce face trezirea, doar ne saltă în jur în felul acela pînă cînd ea doar ne ia... Noi săltăm aici jos, şi săltăm sus, şi săltăm pe acolo, şi acolo să ne rugăm pentru acesta, şi jos la vecinul, vedeţi voi. Primul lucru ştiţi, Domnul ne descoperă, "Tu ştii, tu nu ar fi trebuit să vorbeşti despre vecinul acela, oricum."
"Păi, eu voi merge să-i cer să meargă la biserică."

E-5 Asta cumva saltă puţină zgură afară, voi ştiţi. Astfel aceasta este ceea ce vrem noi să facem în acest timp care vine.

E-6 Acum, nu vreau să iau prea mult din timpul vostru, căci ştiu că mîine este-este Luni, şi zi de lucru. Şi în decursul timpului trezirii, dacă Dumnezeu va voi, noi vrem doar cam o oră şi jumătate bună, sau două ore, dintr-o seară; serviciu de cîntări şi apoi să mergem chiar în învăţătura Cuvîntului.

E-7 Şi eu cred căci cîntările sînt minunate, dar voi puteţi ruina o adunare prin cîntări, vedeţi, prea multe de ele. Vedeţi? Noi putem cînta, dar ceea ce este Casa lui Dumnezeu, este pentru corectare, pentru Cuvînt, pentru înţelegere, instrucţiune, ca noi să ştim cum să ne comportăm. Şi eu cred că voi aveţi cîntările voastre întocmai bine acum, întocmai cum au fost în seara aceasta. Aceasta-i foarte bine.

E-8 Acum, în decursul acestui timp, noi vom avea cîteva speciale, desigur. Nu le putem pune pe toate într-o seară, dar, seară de seară, noi vom avea speciale.

E-9 Şi noi vrem ca voi să invitaţi pe oameni să vină înăuntru, şi, deoarece s-ar putea să trebuiască să o anunţăm imediat, cînd ajungem înapoi. Şi să o urmăriţi. Iar noi vom pune un mic anunţ în ziar, şi-şi voi toţi să veniţi. Acum, acesta nu va fi un serviciu de vindecare. Aceasta va fi o trezire.

E-10 Acum, o trezire nu înseamnă să aduci înăuntru noi convertiţi. O trezire înseamnă să trezeşti pe cei care sînt deja convertiţi. Vedeţi? Este, o trezire, înseamnă "a reînvia," vedeţi, "a aduce sus," "să faci viaţă din nou." Şi biserica, uneori, noi ajungem doar puţin delăsători, şi astfel noi căutăm unul din timpurile acelea vechi, aşa cum obişnuiam noi să le avem, cu mult timp în urmă.

E-11 Gertie m-a chemat cu un timp în urmă, şi a zis că ea şi sora Angie o să vină şi să cînte cîntarea aceea Camp Meeting Time (de patruzeci de ani în urmă) pentru mine. Astfel noi aşteptăm... Şi-şi spuneţi la ceilalţi fraţi şi surori ai bisericii că ei sînt invitaţi toţi.

E-12 Acum, în seara aceasta noi vom studia un subiect foarte adînc, anunţat azi dimineaţă. Şi eu desigur apreciez ospitalitatea şi bunătatea Fratelui nostru Neville. Întotdeauna voind să şadă în spate şi să ne lase să mergem în faţă şi fiecare lucru. Acela-i un frate adevărat. Renunţă la amvonul lui numaidecît, ca şi cum n-ar fi nimic, astfel, să facă. Astfel, noi, eu apreciez pe Fratele Neville, foarte mult. Şi el a fost întotdeauna cooperativ în fiecare lucru pe care i-am cerut vreodată să facă. El era chiar la lucru să o facă, tocmai aşa, astfel eu apreciez un astfel de frate.

E-13 Azi dimineaţă... Noi am studiat, pentru ultimele patru luni, sau cam aşa ceva, în al 9-lea... sau al 10-lea capitol din Cartea Evreilor. Noi am început la versetul al 8-lea, şi am trecut pînă cam la al 25-lea, cred eu, azi dimineaţă. Apoi, deseară, am anunţat să învăţ, dacă va voi Domnul, despre... Păcatul De Neiertat. Ce este păcatul de neiertat?

E-14 Acum, pentru a obţine o temelie, noi vrem să mergem înapoi în citirea Scripturii, şi să revizuim doar o afirmaţie, sau două, de azi dimineaţă, şi atunci să intrăm în acest subiect din versetul al 25-lea, sau versetul al 26-lea, mai degrabă, şi din Cartea despre Evrei, capitolul al 10-lea. Să începem să revizuim cam de la versetul al 19-lea, şi să aflăm cîteva lucruri.

E-15 Pavel, vorbind aici, încearcă să separe legea şi harul. Principiul, sau subiectul principal, este separarea legii de la har. Şi aici el scoate în relief apropierea de Cristos, prin lege; apropierea de Dumnezeu, prin Cristos. Şi el le separă, împreună, arătînd unde joacă rolul fiecare parte. Şi toate, în Evanghelii, ele toate joacă aceeaşi parte, numai că aceasta era în perioade diferite.

E-16 Atunci noi am avut unde a venit acel închinător, şi a făcut oferta lui pe jertfa sîngerîndă. Azi dimineaţă noi am deschis acolo la Iov, mintal vorbind, l-am găsit pe Iov trăind sub zilele jertfelor, şi arderea de tot. Şi El se gîndea că poate din cauză căci copiii lui ar fi putut păcătui în vreun fel, că ei nu au înţeles că ei au păcătuit, Iov a făcut o ardere de tot pentru copiii lui, să fie sigur. Mie îmi place asta. Vouă nu? Interesaţi în copiii voştri! Făcînd o ardere de tot, oferind o rugăciune sub jertfa morţii unei oi, ca copiii lui să nu fie pierduţi, dacă ei au păcătuit, ca Dumnezeu să-i ierte de păcatele lor.

E-17 Apoi noi o luăm înainte prin Iov şi aflăm, la sf'îrşit, cum s-a meritat aceasta. Dumnezeu, după ce Iov a trecut prin timpul lui de pedepsire şi încercări. La sfîrşit aceasta s-a meritat. Iov nu a pierdut nici unul din copiii lui. Lui i-au fost redate toate oile lui, toate vitele lui, toţi boii lui, toate cămilele lui, dublu. Şi apoi Dumnezeu i-a restituit, sau i-a dat copiii lui. Ei erau toţi morţi, faţă de pămînt; dar ei aşteptau, în Glorie, ca el să vină. Nici unul din ei pierdut, vedeţi. Dumnezeu i-a dat lui Iov fiicele şi fiii lui. Ce înseamnă să trăieşti şi să umbli în Lumina în care tu trebuie să umbli, să trăieşti pe deplin faţă de toate regulile şi vremurile, cînd El domneşte.

E-18 Noi aflăm în Biblie, că Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, care era verişor al doilea cu Isus, că el era un om drept. Aţi observat voi aceasta în Scriptură? "Om drept, trăind sub lege," şi în casa lui se făceau rugăciuni încontinuu. Şi soţia lui, Elisabeta, era stearpă. Şi acesta era Duhul Sfînt care a venit la el în formă... sau, Gabriel, era acesta, arhanghelul. Cînd el îşi făcea jertfa lui, de tămîie clătinată, arzînd tămîie, în timp ce se făceau rugăciuni în templu, că arhanghelul Gabriel a venit la el, deoarece el umbla în toată Lumina în care el trebuia să umble.

E-19 Aceea este tot ce Dumnezeu poate să ceară de la noi, toată Lumina în care noi trebuie să umblăm.

E-20 Acolo este unde Evanghelia, obiectul mintal al Evangheliei, a eşuat în ţara păgînă, din cauză că noi le-am adus numai o teorie, sau ceva teologie, mai degrabă, pe care a făcut-o vreun om. Şi, în aceea, noi le-am prezentat-o, şi aceasta nu este mai mult efectivă decît propria lor închinare pe care o aveau.

E-21 Dacă, în alte cuvinte, dacă ei sînt învăţaţi că soarele este o putere mai mare şi el controlează pămîntul. El o face, într-un anumit sens, dar, atunci, ei cred că acel soare are o putere, căci prin soare vine vegetaţie, prin soare vine viaţă, prin soare vine... Bine, aceasta este exact adevărat, însă soarele este numai o creaţie a Creatorului.

E-22 Noi am avut pe unul acolo pe platformă. Acum voi probabil că aţi primit scrisori despre aceasta, mulţi dintre voi care cunoaşteţi pe misionarii şi lucrurile de acolo. Unul a venit sus... Ei şed şi privesc la soare pînă cînd ajung total orbi. Şi ei simt, dacă soarele le stinge ochii, atunci ei nu pot să vadă păcatul şi lucrurile din lume, ei sînt orbi faţă de lume, şi, atunci, făcînd asta, păi, "ei vor fi salvaţi." Acum, aceea este toată cunoştinţa pe care ei o au despre Dumnezeu. Ei au fost învăţaţi aşa, că ei cred că aceea este ceea ce ei trebuie să facă, să facă o jertfă, să-şi aibe ochii stinşi de către soare, "ei vor fi salvaţi."

E-23 Alţii umblă în foc; se culcă pe ţepi; îşi ţin mîinile sus, şi zic că ei nu-şi vor lăsa mîinile jos pînă cînd ei nu găsesc pace. Iar unghiile mîinilor le cresc afară prin spatele mîinilor lor, în felul acesta, de ani şi ani şi ani, şi unghiile cresc în jos. Nu-şi descleştează mîinile; le ţin sus, umblînd în felul acesta. Sinceri, perfect sinceri, dar ei nu au Evanghelia.

E-24 Acum, şi, aceea, este datoria noastră să vedem că acele fiinţe muritoare, tot aşa cum sîntem noi... Şi, pînă la urmă, ei sînt fraţi cu noi, cît priveşte trupul, căci Dumnezeu printr-un singur sînge a făcut pe toţi oamenii. Fiecare om, fiecare fiinţă umană, vine jos dintr-un singur pom, Adam, de la început. Acum, deci, prin aceea, este de datoria noastră, ca fraţi Creştini, să le ducem Evanghelia adevărată şi vie. Apoi, acolo, cînd unul va fi de felul acesta, unul se închină la animale mici, şi insecte, şi aşa mai departe. Apoi, vedeţi, ei se închină la creatură în loc de Crea-... Creatorului. Atunci cînd ei aud odată Evanghelia Domnului Isus... Ei au auzit-o de multe ori, prin viaţa misionară, împărţind broşuri, şi aşa mai departe. Ei zic...

E-25 Am zis, "Cîţi dintre voi domnilor ştiţi despre Domnul Isus?" Fiecare din ei. "Cîţi dintre voi credeţi că El era Fiul lui Dumnezeu?" Nici unul din ei, vedeţi. "Păi, ce credeţi voi că era El?"
"Oh, El era un învăţător, tot aşa cum erau ai noştri," şi aşa mai departe. Vedeţi?

E-26 Deoarece, aceasta, că nu există nimic, prin vreunul din dumnezeii lor, care va produce ceva rezultate naturale. Dar prin Evanghelia Domnului Isus Cristos va aduce la îndeplinire fiecare Cuvînt pe care El l-a spus. Şi asta este adevărat. Aceea face diferenţa.

E-27 Cînd acest om sărman stătea acolo, orb, nu a văzut de ani şi ani. Eu am zis, "Ce poate să facă religia voastră pentru acest om?" Nimic, desigur. Eu am zis, "Dar Isus Cristos poate să-i dea înapoi vederea acum," şi El a făcut-o. Astfel, aceea este-aceea este realitatea Evangheliei.

E-28 Acum, Pavel aici, în a vorbi în Evrei, încerca să spună oamenilor că apropierea de Dumnezeu era prin Jertfa sîngerîndă a Domnului Isus Cristos. În acest fel vă apropiaţi voi de El, prin Isus, căci El este Mielul care îndepărtează păcatul lumii. Şi Dumnezeu a recunoscut aceasta. Şi acum el a zis...

E-29 În Vechiul Testament, cînd ei au adus mielul, ei au făcut oferta lor, sacrificiul lor; au ţinut mielul de cap, în timp ce el tremura şi murea; sîngele zburînd peste tot pe micuţul animal, aşa cum vena lui jugulară era tăiată; atunci ei şi-au dat seama că mielul acela murea în locul lor. Apoi, ei au mers înapoi afară, cu aceeaşi cruzime de inimă pe care au avut-o cînd au venit înăuntru. Aceeaşi dorinţă să comită adulter, aceeaşi dorinţă să mintă, aceeaşi dorinţă să fure, şi să ucidă, şi cîte altele.

E-30 Dar, un om odată ce şi-a pus mîna lui... Oh, doamne! Un om care şi-a pus mîna pe capul lui Isus Cristos, şi şi-a mărturisit păcatul lui, simţind durerea şi agonia Calvarului, ce păcat, ceea ce El a trebuit să plătească să răscumpere un om din păcat! Şi Duhul Sfînt, din Sîngele lui Isus Cristos, vine să curăţească pe omul acela. El se duce afară, o creatură nouă, şi aceasta este odată pentru toţi. El merge afară o persoană diferită. El merge afară cu toată problema păcatului rezolvată pentru totdeauna. "Căci printr-o singură Jertfă," spune aici Scriptura, "el a desăvîrşit pentru totdeauna pe cei ce sînt sfinţiţi." Şi El a zis, "Duhul Sfînt poartă mărturie despre acelaşi lucru." Vedeţi?

E-31 Acea singură Jertfă, pentru totdeauna, El a făcut oferta Lui, dîndu-şi propria Lui viaţă, s-a aşezat la mîna dreaptă a Majestăţii în Înălţime. Şi noi avem un Mare Preot şezînd în Majestatea lui Dumnezeu, în Prezenţa marelui Creator, făcînd mijlociri asupra mărturisirii noastre."

E-32 Apoi a zis aici, în versetul al 19-lea:
Avînd de aceea, fraţilor, îndrăzneală să intrăm în locaşul preasfînt prin sîngele lui Isus,

E-33 Gîndiţi-vă la aceasta, fără teamă! Aceea este cea mai mare plagă care există în biserica Creştină astăzi, este, "teama." Şi motivul că ei se tem este pentru că ei nu sînt învăţaţi corect, şi stabiliţi corect, în Evanghelie.

E-34 Nu este deloc un motiv de ce acest locaş mic de aici nu ar putea fi un stup al Puterii lui Dumnezeu, bîzîind cu Gloria lui Dumnezeu, zburînd de pretutindeni. Această gaură mică în perete aici, aproape, că este cunoscută în întreaga lume, acest loc mic în care voi şedeţi în seara aceasta; nu din cauza lui William Branham, ci din cauza lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi o Evanghelie pentru care ei s-au luptat. Nu, domnule, eu nu am nimic de a face cu ea, nicidecum. Acesta era El Care a făcut-o, şi a făcut locul cunoscut prin toată lumea, cînd aceasta nu era nimic decît o structură de o mie cinci sute de dolari, sau ceva de felul acesta, aranjată aici, fără duşumea în ea. Dar acesta este Dumnezeul Atotputernic care face lucrurile acelea. Acum El are...
... noi avem îndrăzneală să intrăm în locaşul preasfînt prin sîngele lui Isus,
Printr-o cale nouă şi vie, ...

E-35 Nu calea veche. "Printr-o cale nouă şi vie." Aceea era calea cea moartă, o poruncă a legii; dar acum noi intrăm prin har, prin Duhul Sfînt. Oh, eu sper că o vedeţi. Nimic ce aţi putea face voi. Legea era fapte, "nu atinge, nu lua, nu gusta, nu mînca carne, ţine sabaturile, luni noi," toate formele de închinare, ce le-a făcut omul. Dar în această "cale nouă şi vie," nu este nimic ce noi am putea face. Aceasta este ceea ce El face pentru noi, prin har. Noi doar o acceptăm. Cristos îndepărtează păcatul. Noi credem Aceasta. Auzim Evanghelia, O credem, O acceptăm. Şi atunci dacă noi într-adevăr O acceptăm, din adîncul inimii noastre, Dumnezeu ne dă Duhul Sfînt, ca un martor.

E-36 Apoi Duhul Sfînt vă mărturiseşte că păcatele voastre sînt duse, şi voi sînteţi morţi faţă de lume. Voi înviaţi în noutatea vieţii, să umblaţi o viaţă nouă, să trăiţi o viaţă nouă, să trăiţi în Puterea şi Prezenţa lui Dumnezeu. Să nu mai fiţi purtaţi cu fiecare lucru, ci să umblaţi după Duhul, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Romani 8:1, zice, "De aceea acum nu există nici o condamnare pentru acei ce sînt în Cristos Isus, care nu umblă după fire, ci după Duhul."

E-37 Acum, către mulţi dintre voi oamenii de aici, vizitatori de la alte biserici, eu nu vreau ca voi să gîndiţi că eu sînt un certăreţ către alte biserici, şi încerc să mîngîi această biserică. Ceea ce încerc eu să fac este să scot afară firea din această biserică. Şi acela este lucrul principal. Eu am multe de făcut. Dar, să încerc să-să fac aceea, să păstrăm propriile noastre uşi măturate aici. Dar în a face astfel, noi trebuie să folosim alte exemple. Şi voi ştiţi, fraţilor, de la biserica voastră, noi toţi avem nevoie de măturat, prin jur. Voi înţelegeţi aceasta.

E-38 Astfel, lucrul despre aceasta este, este să vedem că Dumnezeu nu recunoaşte vreo organizaţie sau ceva grupuri de oameni. Dacă tu eşti Metodist, El nu te recunoaşte pentru că tu eşti Metodist. Dacă tu eşti Penticostal, El nu te recunoaşte pentru că tu eşti Penticostal. El recunoaşte numai un individual, amin, care a fost născut, regenerat prin Duhul Sfînt, şi făcut o creatură nouă în Cristos Isus.

E-39 El nu recunoaşte organizaţii. El nu recunoaşte adunări mari. Dumnezeu niciodată nu vine în adunări mari pentru că ele sînt adunări mari. El vine deoarece inimile sînt într-un acord şi Îl aşteaptă să vină. Priviţi la Isus, către cea mai umilită dintre biserici, "doi sau trei adunaţi în Numele Meu."

E-40 Acum, am zis în această dimineaţă, şi eu o voi spune din nou chiar acum, că bisericuţa noastră-noastră de aici, atît cît ne priveşte pe noi, noi încercăm să stăm pe Cuvîntul lui Dumnezeu neamestecat. Acesta trebuie să vină de Aici.

E-41 Bisericile, cînd ei organizează bisericile lor, lucrurile pe care ei le fac, ei blochează binecuvîntările lui Dumnezeu, prin teologia lor, prin care Dumnezeu nu poate pătrunde să binecuvînteze poporul Lui. Ei aduc biserica lor aşa de formală, aşa de rigidă şi înţepenită, încît Duhul Sfînt nu poate veni în biserică. Şi cînd Diavolul a văzut că el a reuşit în aceea, şi unele urmau să pătrundă dincolo oricum, apoi el îi lasă să deschidă alte canale care nu erau Evanghelia, şi i-a condus în fanatism. Asta-i adevărat. Vedeţi? Ei sau ajung să fie o grămadă de fanatici, sau o grămadă de înţepeniţi. Dar în mijlocul drumului, acolo este Evanghelia Domnului Isus Cristos.

E-42 Aşa cum am vorbit azi dimineaţă, şi sprijinind aceasta acum pentru această mare întrebare pe care urmează să o pun în cîteva momente, este aceasta, că oamenii iau duhul unul de la altul. Fiţi atenţi ca voi să nu luaţi duhul vreunui om în locul Duhului Domnului. Mergeţi într-o biserică, urmăriţi felul cum acţionează păstorul, şi voi veţi vedea felul în care acţionează oamenii. Vedeţi? Dacă păstorul este foarte rigid şi ţeapăn, oamenii vor fi în acelaşi fel. Dacă voi mergeţi înăuntru unde este sălbatic şi fanatism, oamenii vor fi în acelaşi fel.

E-43 Astfel, fraţilor, noi ar trebui să fim mulţumitori aici, în tabernacol în seara aceasta, pentru un păstor care este raţional, sensibil, şi predică Evanghelia simplu, deplin, liber, şi în puterea Ei. Da, domnule.

E-44 Dacă vreau să reprezint ceva corect, în lumea aceasta, dacă eu nu reprezint umanitatea corect, eu vreau să reprezint pe Isus Cristos în Viaţa Lui.

E-45 Eu vreau să fiu un Creştin Biblic. Ce spune Biblia, aceea este ceea ce vreau să cred. Nu contează cine este în dezacord, sau cine nu, eu nu mă cert cu ei, dar eu vreau să cred Biblia. Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Eu cred că Acesta este într-adevăr planul salvării. Cuvîntul lui Dumnezeu este singura Stîncă care va sta vreodată şi tălăzuieşte veacurile, este Cuvîntul lui Dumnezeu. Isus a zis, "Cerurile şi pămîntul vor trece, dar Cuvîntul Meu nu va trece niciodată." Astfel eu cred că Acesta este Adevărul. Are Dumnezeu... [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.]

E-46 Eu o spun smerit în faţa bisericii mele mici în acest fel. Eu nu am putut să o spun în adunările mari, deoarece ei s-ar lega de aceasta, şi aşa mai departe. Dar, ca un văzător la care Dumnezeu îi arată vedenii, aceea nu mă face mai mult decît acel beţivan care a fost convertit cu zece minute în urmă, pe undeva. Aceasta-i adevărat. El este un Creştin, la fel cum sînt eu, merge în acelaşi Cer, se bucură de aceleaşi binecuvîntări şi lucruri ca şi mine, sau oricare altul.

E-47 Acolo nu sînt oameni măreţi şi oameni mari în Împărăţia lui Dumnezeu. Noi toţi sîntem una. Aceasta-i adevărat. Fiecare doar aceeaşi persoană, fraţi şi surori. Dacă noi sîntem galbeni, negri, albi, orice sîntem noi, noi sîntem una în Cristos Isus. Acolo nu este DD, dublu L, şi omuleţul micuţ, diaconi şi om de serviciu, sau orice sînt ei. Ei toţi sînt la fel în Cristos Isus, o Persoană. Noi nu sîntem unul deasupra celuilalt. De aceea noi sîntem fraţi şi surori în Domnul Isus Cristos.

E-48 Şi apoi cînd noi venim împreună, şezînd în locuri Cereşti, cu un acord, o inimă într-un acord, atunci Duhul Sfînt poate veni înăuntru şi să ne binecuvînteze, şi să ne dea Cuvîntul scump al lui Dumnezeu. Apoi, în aceasta, de multe ori, prin vedenii, vedem lucruri.

E-49 Primul lucru cînd cineva îmi spune, sau eu îl iau sus pe o înregistrare, că eu am văzut o vedenie şi am prezis ceva; înainte ca eu să spun ceva despre vedenie, orice, mai întîi eu verific vedenia aceea cu Cuvîntul lui Dumnezeu. Şi dacă aceasta nu este conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu, eu aş zice¬eu aş zice că aceasta este... Pînă acum, mulţumiri fie lui Dumnezeu, că a fost întotdeauna conform cu Cuvîntul. Dar dacă aceasta ar fi vreodată contrar la Cuvîntul lui Dumnezeu, eu aş zice, "Să nu ascultaţi la aceasta, deoarece ea este falsă." Acesta este Adevărul, chiar aici, Cuvîntul lui Dumnezeu. [Fratele Branham bate de trei ori – Ed.]

E-50 Apoi, cînd noi venim raţional, sănătoşi, la Dumnezeu, cînd noi venim fără vreo răutate, vreo prejudecată; cu o inimă deschisă, vrînd să învăţăm, Dumnezeu este în stare să ne înveţe. Cînd noi vrem să învăţăm! Dar noi mai întîi trebuie să lăsăm la o parte tradiţia, să lăsăm la o parte ideile în care noi am fost învăţaţi. Acum, eu ştiu că mama v-a învăţat lucruri care erau foarte bune, şi aşa mai departe, dar uneori mama a avut lucrurile greşit.

E-51 Eu am o mamă care şade chiar aici, pe care eu... tocmai subiectul la care eu ajung în cîteva minute, mi-a spus, cu ani în urmă, că ea credea că "păcatul de neiertat era ca o-o femeie să... caz de avort." Cu alte cuvinte, să ia viaţa unui copil, înainte de a se naşte. Zicea, "Cum mai poate ea să fie iertată de aceasta?" Mama, din cîte ştia ea mai bine, din tot ce ştia ea, aceea era adevărat. Vedeţi? Dar aceasta nu este adevărat conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu, astfel aceea face o deosebire.

E-52 Astfel cineva a zis, "eu am fost născut un Catolic. Mama a fost o Catolică. Ea m-a crescut un Catolic. Eu voi rămîne un Catolic."

E-53 Păi, eu am fost crescut un Baptist, dar eu nu am rămas un Baptist. Cînd eu am văzut căci Cuvîntul lui Dumnezeu a spus contrar la ceea ce era doctrina Baptistă, eu am crezut Cuvîntul lui Dumnezeu şi am lăsat ca cuvîntul fiecărui alt om să fie o minciună. Aceea este... Eu nu mă cert cu omul. Eu spun, "Frate, Acesta este ce cred eu. Eu încă sînt fratele tău, dar eu cred că Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu." [Fratele Branham bate de trei ori – Ed.]

E-54 Acum, şi cînd voi ajungeţi stabiliţi, pe temelie corect, atunci voi aveţi îndrăzneală să intraţi înăuntru.

E-55 Acum, eu cunosc oameni, şi voi toţi trebuie să admiteţi, că noi avem oameni în grupurile sfinţeniştilor, noi avem oameni în grupurile Penticostale, noi avem oameni în-grupurile Nazarinene, în Pelerinii Sfinţeniei, şi în Metodişti, şi Baptişti, şi toate, care doar pretind să fie Creştini, aceia nu sînt Creştini. Jos în inima lor ei ştiu că nu sînt Creştini. Dar eu nu cred că există vreun bărbat sau femeie în oricare din grupuri, care ar putea să întîmpine vreodată pe Isus Cristos şi cu adevărat să se pocăiască de păcatele lor, cu o inimă adevărată, pe deplin predată, zicînd, "Doamne, eu într-adevăr cred," fără ca Dumnezeu să pună pe ei botezul Duhului Sfînt chiar în timpul acela. [Fratele Branham bate pe amvon de două ori.]

E-56 Acum, tu eşti un credincios, dar Dumnezeu nu-ţi recunoaşte credinţa pînă cînd El nu ţi-o dovedeşte. Amin. Oh, frate, lasă-mă să-ţi spun ceva. Cînd credinţa ta ... Ea ar putea să fie recunoscută în gîndurile tale proprii, dar cînd aceasta vine la gîndurile lui Dumnezeu, Dumnezeu pecetluieşte credinţa aceea prin botezul Duhului Sfînt. Abraham l-a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, şi Dumnezeu i-a dat pecetea tăierii împrejur ca un semn că El l-a acceptat. Aleluia! Şi Pecetea Dumnezeului cel viu, astăzi, (cercetaţi Scripturile,) este botezul Duhului Sfînt peste inima umană. Amin. Efeseni 4:30, zice, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării voastre." Pecetea lui Dumnezeu, recunoaşterea lui Dumnezeu că tu ca un credincios, te pecetluieşte în Trup prin botezul Duhului Sfînt.

E-57 Atunci dacă tu nu ai fost înşelat, să crezi ceva teorie, ceva simţire, ceva una alta... care este în regulă; eu nu am nimic împotriva acesteia. In orice fel v-a dat-O Dumnezeu, aceea este treaba lui Dumnezeu, şi a voastră, vedeţi voi. Dar cînd un om este născut odată din Duhul lui Dumnezeu, voi îl veţi găsi tot aşa de îndrăzneţ şi smerit cît poate el să fie, păşeşte sus la Tronul harului şi ştie că el are un drept să mănînce din Pomul Vieţii. Căci, ceva i s-a întîmplat acelui individ, care este experimentat de el, care el nu a găsit niciodată nicăieri în lume. Şi fiecare bărbat sau femeie care este născut din Duhul lui Dumnezeu are o experienţă înlăuntrul lor, căci ei ştiu direct, cînd s-a întîmplat, cum s-a întîmplat, şi ce fel de efect a avut asupra lor. Fiecare bărbat sau femeie care a fost vreodată născut din Duhul lui Dumnezeu, ceva s-a întîmplat, doar ceva se schimbă. Aceasta este... Ce este aceasta? Aceasta este o convertire.

E-58 Aşa cum am spus azi dimineaţă; voi aveţi o foaie veche acolo, tot aşa de murdară cît poate să fie, plină de cerneală şi toate celelalte. Nimic nu o poate lua la o parte. Voi scufundaţi¬o într-o cană plină de Clorox, sau o vană, scoateţi-o înapoi afară, şi ea este tot aşa de albă cît poate să fie. Aceea este ceea ce face Sîngele lui Isus Cristos credinciosului care îşi mărturiseşte păcatul lui. Aceasta zice:
Există o fîntînă umplută cu Sînge,
Tras din venele lui Emanuel,
Cînd păcătoşii au plonjat sub revărsare,
Işi pierd toată pata lor de vină.

E-59 Apoi, cînd Dumnezeu scutură foaia şi vede că ea este uscată de vînturile sfinte ale lui Dumnezeu venind ca un vîjîit puternic de vînt din Cer, El ia Duhul Sfînt şi pecetluieşte aceea înspre Ziua Răscumpărării în acest fel.

E-60 Atunci Diavolul priveşte asupra acelei Peceţi, el nu poate veni la Ea. El poate să necăjească către Ea, şi să bîzîie către Ea, şi să se certe către Ea, dar el nu poate să ajungă la Ea. Aceasta-i adevărat. El nu O poate lua, deoarece acolo este o Pecete a lui Dumnezeu care îi interzice, aleluia, îi interzice să se atingă de Ea. Aceea este proprietatea privată a lui Dumnezeu. Aleluia! Da, domnule.

E-61 Aceea este ce-l face pe om să umble îndrăzneţ. Lor nu le este frică că vor da înapoi. Nu, domnule. Lor nu le este frică de ce spune Diavolul.

E-62 Există un lucru despre aceasta, voi puteţi merge să vă referiţi la raţiunile voastre, şi voi puteţi să vă limitaţi la raţiune. Să nu încercaţi să raţionaţi aceasta. Voi ziceţi, "Acum să văd. Poate eu o să fac aceasta." Să nu o raţionaţi. Credeţi-o. Dumnezeu nu vine prin raţiune. Acesta este tot, totul de ne raţionat; nimeni nu-l poate caracteriza pe Dumnezeu. Voi niciodată nu aţi făcut-o, şi ei niciodată nu o vor face. Voi nu-l cunoaşteţi pe Dumnezeu prin raţiune.

E-63 Voi îl cunoaşteţi pe Dumnezeu prin credinţă simplă de copil, să acceptaţi Cuvîntul Lui. Voi ziceţi că El este Adevărul, şi Îl credeţi. Aşa este cum îl cunoaşteţi pe Dumnezeu, este prin credinţă; nu prin raţiune, puterea voastră de raţiune în voi înşivă. Ci credinţa vine de la Dumnezeu. Credinţa este ceva care s-a născut în voi, ceva ce vă dă Dumnezeu. "Şi ea este substanţa lucrurilor nădăjduite, şi dovada lucrurilor ne raţionate." Aleluia!

E-64 De acolo vine ea, pe acolo, prin puterea ne amestecată a Domnului Isus Cristos, care face o creatură o persoană nouă, botezînd-o din nou în Duhul Sfînt. [Fratele Branham a bătut pe amvon de cinci ori – Ed.] Îl spală, îl atîrnă sus, şi-l pecetluieşte în Impărăţia lui Dumnezeu, apoi el stă, ştiind unde este el. Toţi dracii din iad nu-l pot clătina de la aceasta. Voi puteţi întoarce o mitralieră spre el...

E-65 Aceasta deja s-a încercat. Cu cîteva săptămîni în urmă, eu am mers în catacombe unde erau oase vechi şi cranii, doar cam atît au mai rămas din ele, unde au murit sfinţii şi martirii. Eu am stat în arena unde ei au fost daţi ca hrană leilor, şi toate celelalte. Şi fără să clipească un ochi, ei au mers la moarte; ştiind aceasta, că ei "Îl cunosc în Puterea învierii Lui," că într¬o zi, scuturîndu-se, ei vor veni înainte de acolo, sfinţi ai Dumnezeului cel viu spălaţi cu Sînge. Oh, frate, un om care a contactat vreodată pe Dumnezeu nu mai poate fi acelaşi.

E-66 Îmi amintesc cînd legiunea aceea veche, bătrînul acela a venit acolo afară să-l întîmpine pe Isus Cristos, în minţile lui rele. Iar dracii l-au posedat pînă cînd el a fost o legiune. Dar odată în Prezenţa lui Cristos, el a mers acasă să spună la ai lui ce lucruri bune a făcut Dumnezeu pentru el.

E-67 Ei spun că religia te nebuneşte. Nu este aşa. Tu nu eşti în toate minţile pînă cînd nu-l afli pe Isus Cristos, pentru că El este singurul Autor al Vieţii, Care-ţi poate da mintea întreagă.
... apoi noi avem îndrăzneală să intrăm în locul prea sfînt prin sîngele lui Isus Cristos, (amin)
Printr-o cale nouă şi vie, pe care el a consacrat-o pentru noi, prin perdeaua, care-i să se spună, trupul său;

E-68 Ce face trupul? Trupul doar învăluieşte sîngele. Sîngele este viaţa. Acela este singurul fel care ţine viaţa în trupul meu, este că pielea şi carnea şi ţesuturile şi muşchii, şi aşa mai departe, să ţină sîngele în locurile lor, astfel ca ele să poată să dea viaţă la acest tabernacol în care eu locuiesc. Este aceasta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-69 Aceea este ce a învăluit Dumnezeu de omenire, era Sîngele şi muşchii şi pielea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Naşterea pură a Lui, Care Dumnezeu Tatăl a preaumbrit-o pe fecioara Maria şi a creat în ea celula de Sînge a Propriei Sale Fiinţe, creaţiunea. Şi, înăuntru acolo, pielea Lui L-a ţinut de la oameni.

E-70 Dar într-o zi păcatul omului I-a deschis inima, cu o suliţă, şi Sîngele I-a curs afară pe pămînt. El a fost dat gratuit pentru păcatele lumii. Şi aceasta este descoperit astăzi. Şi aşa cum Sîngele acela a venit înainte, a venit şi Duhul. Şi prin spălarea apei prin Sînge, prin Duhul, noi sîntem născuţi în Impărăţia lui Dumnezeu, creaturi noi în Isus Cristos.

E-71 Şi Dumnezeu a luat trupul acela mort, nemişcat care zăcea în mormînt, şi l-a înviat pentru justificarea noastră, şezînd la dreapta majestăţii Lui, în seara aceasta, făcînd mijlocire. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, în laşitate, josnici, ţi-e teamă să spui şefului că tu eşti mîntuit, sau născut din nou, ţi-e teamă să-i mărturiseşti beţivului? "Noi avem îndrăzneală," aleluia, "să intrăm în Locaşul preasfînt prin Sîngele lui Isus Cristos."

E-72 Oh, aceasta va numi... Ei te vor numi holy-roller. Ei te vor numi fiecare lucru. Ce contează asta? Ei l-au numit pe El "Beelzebub." Vedeţi? Dar, ce contează asta, cum te numesc ei? Cum vă numeşte Dumnezeu este ce contează. Lumea a zis, "Holy-roller! Neştiutor! Fanatism!" Biserica a zis, "El s-a rătăcit pe cărarea greşită. El, el este ieşit din minţi."

E-73 Dar Dumnezeu a zis, "Acesta este fiul Meu." Eu mai degrabă aş avea asta decît toată lauda oamenilor. Eu nu vreau ca oamenii să mă bată pe umăr. Eu vreau Cristos să mă ia de mînă. Amin. Este asta mărturia voastră?

E-74 Îmi aminteşte de micuţul David, odată, cînd chivotul a fost jos printre Filisteni, şi aşa mai departe. Trezirea era afară, din Israel. Şi David stătea, într-o zi, şi el a privit dincolo de deal şi el a văzut chivotul venind. El a ajuns să fie un holy-roller. El a mers dansînd şi alergînd în jur, tot atît de tare cît putea. Şi cea care urma să-i fie soţie şi-a bătut joc de el. "Păi," el a zis, "nu-ţi place asta? Hî? Priveşte asta!" Şi el a plecat acolo jos, şi în jurul şi în jurul chivotului a mers el, dansînd, cît de tare putea el.

E-75 Soţiei lui i s-a adus o disgraţie asupra ei. Ea a fost făcută stearpă. Şi ea niciodată nu a născut copii să crească. Iar numele ei a murit în Israel.

E-76 Dar iată ce s-a întîmplat. Dumnezeu a privit în jos din Ceruri, şi a zis, "David, tu eşti un om după Propria Mea inimă." Da, domnule.

E-77 Eu mai degrabă aş avea asta decît toată popularitatea femeilor, oamenilor, sau oricine era pe acest pămînt. Eu mai degrabă aş avea favor cu Dumnezeu; Dumnezeu zice, "Eu am un slujitor pe care Eu Imi pot pune degetul, şi el Mă va crede şi se va încrede în Mine." [Fratele Branham bate pe amvon de două ori. – Ed.] Asta-i adevărat.

E-78 Tu nu o poţi face pe o jumătate de mărturisire. Tu nu o poţi face cu o minte împletită. Tu trebuie să o faci pe o credinţă pură neamestecată prin Sîngele lui Isus Cristos. Tu ai intrat Acolo sus şi ştii că l-ai atins pe Dumnezeu cu mîna, şi tu eşti slujitorul Lui. Tu nu te temi de nimic atunci. "Noi am venit înăuntru prin calea nouă şi vie, prin acest Sînge, prin voalul care L-a învăluit." Doar puţin mai departe. Avînd ...
Şi avînd un mare preot peste casa lui Dumnezeu, care este Cristos; (ascultaţi aici)
Să ne apropiem cu inimă adevărată, şi cu o conştiinţă a... şi credinţă, şi conştiinţa noastră stropită cu-cu... de la rău, şi trupurile noastre spălate cu apă curată.

E-79 Noi am trecut prin aceasta azi dimineaţă. Acum apa... Stropit acolo însemnează "scuturat la o parte." Conştiinţa noastră, cu problema păcatului, cu răul şi întunericul scuturate jos de pe ea. "Şi cu trupurile noastre spălate cu apă curată," prin botezul în apă în Numele lui Isus Cristos.

E-80 Păşim liberi şi cu îndrăzneală sus la Dumnezeu, ştiind aceasta, că, "Răul pe care eu l-am iubit odată a trecut, ştiind că viaţa pe care am trăit-o odată acum a încetat. Nu pentru că eu am făcut-o; deoarece Ceva a venit în mine şi a făcut-o El însuşi. Prin har El m-a salvat. Eu L-am crezut. El mi-a dat Duhul Sfînt. Lucrurile pe care odată le-am urît, acum le iubesc. Jertfa, obişnuia să fie greu pentru mine să merg la biserică; acum îmi place să merg. Să aud oamenii cîntînd şi strigînd şi mărturisind, eu uram aceasta; acum eu o iubesc. Ceva m-a schimbat. Apoi, eu am 'o cale nouă şi vie.' Ceva s-a ancorat aici. Eu ştiu cînd am mers jos în apă, şi ei m-au botezat în Numele Domnului Isus Cristos."

E-81 El a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi fiecare din voi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfînt."

E-82 Eu am fost dezbătut, certat, înjosit, batjocorit, aceasta nu contează cîtuşi de puţin. "Dumnezeu a zis aşa, şi eu o cred! Şi Aceasta este exact." Am stat chiar acolo, tot la fel, mişcîndu¬mă înainte în jos.
Au zis, "Tu eşti Numai Isus. Tu eşti un Unitarian. Tu eşti acesta."

E-83 Mie nu-mi pasă ce spun ei. Eu cred Cuvîntul lui Dumnezeu de a fi Adevărul. Şi eu nu ştiu cît de popular este aceasta, şi aceea nu contează cît de popular devii tu aici. Este cît de popular eşti tu Acolo sus.

E-84 Unul din oamenii mari recent i s-a cerut să predice asta. El a zis, "Acela este Adevărul, dar dacă eu aş spune asta, adunarea mea ar ieşi afară."

E-85 Eu am zis, "Eu mai degrabă aş predica la cei patru pereţi, Adevărul," Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copii lui Abraham, "decît să compromit Evanghelia." Da, domnule.

E-86 Căci, într-o zi această Carte mă va judeca. Asta-i adevărat. Cuvintele lui Dumnezeu, Acolo, vor fi Judecătorul meu în Ziua Judecăţii. Eu trebuie să predic Adevărul indiferent cum răneşte El sau ce răneşte EL

E-87 Ascultaţi aici acum. Acum noi mergem înainte.
Să ţinem tare la mărturisirea noastră despre credinţa noastră fără şovăire; ( ... credincios este cel care a făcut promisiunea;)
Şi să luăm seama unul la altul să ne îndemnăm unul pe altul la dragoste şi la fapte bune:

E-88 Îndemna acolo înseamnă "a încuraja." Să ne încurajăm unii pe alţii la dragoste şi la fapte bune." Dacă voi vedeţi un frate în biserică, care are ceva împotriva celuilalt frate, să nu spuneţi ceva care să agite lucrul acela, ci să spuneţi ceva care îi va aduce împreună. "Indemnaţi-vă unii pe alţii la fapte bune şi la dragoste," este ceea ce noi trebuie să facem. Ce este acela? Acela este un om care este născut din nou.

E-89 Dacă tu, fratele meu, în seara aceasta, nu simţi în felul acela cînd tu vezi pe fraţii tăi certîndu-se, şi cuvinte tăioase între unul şi altul, dacă tu nu simţi să-i aduci împreună, este timpul tău să mergi la altar. Aceasta-i adevărat. Există ceva care s-a întîmplat în viaţa ta. Există ceva în care tu ai fost amăgit. Tu nu ai experienţa pe care Dumnezeu vrea ca tu să o ai.

E-90 Căci, Isus, cînd El a fost ocărît, El nu a ocărît înapoi. Şi cînd a fost vorbit de rău, El nu a vorbit iarăşi înapoi. Şi cînd El... Şi cînd ei I-au făcut rău, El s-a întors şi le-a făcut bine. Cînd ei L-au persecutat şi L-au pironit pe cruce, El a privit în jos şi a zis, "Tată, iartă-i, că ei nu ştiu ce fac."

E-91 Dacă felul acela de Duh nu este în tine, Duhul Sfînt încă nu a intrat niciodată în tine, căci acela era acelaşi Duh care era peste Cristos Isus. Biblia a zis, "Să fie El în voi." Cristos este în Biserica Lui.

E-92 Acum, Tabernacolul Branham, voi grupul de aici, noi nu avem vreo organizaţie, noi nu avem ceva-ceva cartonaşe cu emblemă, sau aşa mai departe. Singurul lucru pe care-l avem aici este părtăşia. Şi voi care aveţi părtăşie în Isus Cristos cu noi în seara aceasta, şi avem părtăşie în fiecare seară şi de fiecare dată, noi sîntem întotdeauna fericiţi să vă avem aici. Noi vrem ca voi să fiţi aici. Voi nu trebuie să aderaţi la noi. Noi... singurul lucru care-l aveţi de făcut este să veniţi să vă închinaţi cu noi. Şi noi ne aşteptăm ca fiecare din voi să ţineţi adevărata taină a lui Dumnezeu în inima voastră, fără şovăire. Veniţi la închinare şi veniţi la altar, şi aşa mai departe, şi iubiţi-vă unii pe alţii, şi fiţi în armonie unii cu alţii.

E-93 Şi dacă vedeţi un frate ieşind din cale, mergeţi la el, şi fiţi împăcaţi cu el dacă puteţi. Aceasta-i adevărat. Aceasta-i ceea ce noi trebuie să facem. Şi, prieteni, dacă voi vreodată... Ce faceţi voi, dacă voi nu faceţi aceea? Voi vă faceţi doar o creatură nenorocită, şi nu un Creştin, asta-i adevărat, şi tot ceea ce voi faceţi este în zadar.

E-94 Nu a spus Isus, "În zadar vă închinaţi Mie, învăţînd ca Învăţătură poruncile omeneşti?"

E-95 Ziceţi, "Păi, am aderat la biserică. Eu mi-am înscris numele în carte. Eu am făcut aceste lucruri." Aceea nu are nimic de a face cu aceasta.

E-96 "Dacă un om n1-1 se naşte din apă şi din Duh, el cu nici un chip nu va intra în Impărăţie."

E-97 Observaţi, venim acum la ultimul verset, doar înainte de încheiere, sau înainte de a intra în subiectul meu principal. Atunci noi vom... Nu vă voi ţine prea mult.
Să nu uitaţi să vă adunaţi... pe voi înşivă împreună (să veniţi la biserică), ... aşa cum voi vedeţi ziua apropiindu-se, cu atît mai mult.

E-98 Oamenii părăsesc umblarea la biserică. Bisericile încep să fie evacuate acum. Războiul s-a terminat. Fiecare este bine hrănit, şi are un schimb de haine, are un serviciu destul de bun, stabiliţi.

E-99 Ei nu au timp pentru voi cînd voi mergeţi la magazin. Am sunat zilele trecute, să-mi repare cuptorul de încălzire. Au zis, "Noi vi l-am montat?"
Am zis, "Nu, altcineva, dar ei au închis întreprinderea."

E-100 "Atunci," a zis, "caută-i pe oamenii care au închis întreprinderea." Da. Tot atît de nepreocupaţi. Recent, ultimii cîţiva ani în urmă, ei ar fi solicitat fiecare bucăţică de lucru pe care îl puteau. Dar, ei au suficienţi bani. Lor nu le pasă; lasă să treacă.

E-101 Dar lăsaţi-mă să vă spun, treaba aceea va mînca găuri cangrenoase în voi. Dar el a zis:
Nu poftiţi bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de rapid putrezesc,
Căutaţi să cîştigaţi comorile Cereşti,
Ele nu vor trece niciodată!

E-102 Eu am fost prin depresiune. Eu am fost prin prosperitate. Eu am văzut-o, în întregime. Dar eu nu m-aş lăsa de mîna lui Isus Cristos, pentru toţi banii şi bogăţia pe care aţi putea-o îngrămădi pe faţa acestui pămînt, şi toate celelalte. El este Prietenul meu cînd sînt leftăr. El este Prietenul meu cînd am din belşug. Eu Îl iubesc cînd sînt flămînd. Eu Îl iubesc cînd sînt sătul. Eu ÎlIubesc cînd sînt în tristeţe. Eu Îl iubesc cînd sînt fericit. Eu Il iubesc pentru că eu Il iubesc, deoarece El m-a iubit mai întîi. Amin. Aleluia!

E-103 Cînd am fost bolnav, zăcînd, murind, El era Prietenul meu. Cînd mă simt bine, în seara aceasta, fericit, El încă este Prietenul meu. Cînd eu zac acolo, murind, pe undeva, şi venele mele reci vin sus prin braţele mele în felul acesta, El va fi Prietenul meu atunci. Şi cînd aceste fire fragile pe care eu umblu-umblu, se rup, şi eu plonjez afară în Eternitate, El va fi Prietenul meu atunci. Cînd veacurile se rulează înainte, după zece mii de ani, voi aţi cîntat cîntările voastre jubiliare, El încă va fi Prietenul meu atunci. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Da, domnule. Cînd nu mai există lună, nici soare, nici pămînt, El încă va fi Prietenul meu atunci, aşa cum veacurile rulează înainte. [Fratele Branham bate pe amvon de două ori.] Oh, cum s-ar cuveni să-L iubim noi!

E-104 Ce este lucrul vostru? Ce este orice aveţi voi? Ce este popularitatea voastră? Ce este a voastră... Cine sînteţi voi, oricum? Aceasta-i adevărat. Cine sînteţi voi să întoarceţi spatele la Dumnezeu? Cine sînteţi voi să refuzaţi, să nu vă supuneţi la un Cuvînt pe care l-ar spune El? Cine sînteţi voi să întoarceţi capul la Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru că ceva predicator sau altcineva v-a spus că Acesta era pentru vreo altă zi? Cine sînteţi voi să credeţi pe om în locul lui Dumnezeu? Voi credeţi pe Dumnezeu în locul omului. Acela este felul de a fi prieteni cu Dumnezeu.

E-105 Acum priviţi. Văzînd toată aceasta împreună, atunci Pavel dă acest mare deznodămînt, acest mare răspuns acum. Aici vine acesta. Priviţi.
Căci dacă noi păcătuim cu voia după ce... noi am primit cunoştinţa adevărului, acolo nu mai rămîne jertfă pentru păcat,

E-106 Să o reducem la ceva, doar un minut, aici în încheiere. Eu am să las aceasta cu voi. Şi chiar aici este unde îmi bazez eu trezirea mea, venind, drept la această Scriptură. [Fratele Branham bate pe amvon de zece ori – Ed.]
... dacă noi păcătuim cu voia după ce... noi am primit cunoştinţa despre... adevăr, acolo nu mai rămîne jertfă pentru păcat, (priviţi)
Ci o-o anumită aşteptare înfricoşată pentru judecată şi indignarea aprinsă, care va distruge pe duşman.
Cel ce a dispreţuit legea lui Moise a murit sub... a murit fără milă sub... sub doi sau trei martori:
De cît mai multă pedeapsă dureroasă, da... acela care a călcat în picioare sîngele lui Isus Cristos legămîntul cu care voi aţi fost sfinţiţi, un lucru nesfînt,... a făcut dispreţ faţă de lucrările harului?

E-107 Cu cît va fi mai mare această pedeapsă! Cînd sub mielul muribund, cînd un om care a dispreţuit sau a respins, faţă de legea lui Moise, el trebuia să moară fără milă, pentru că mielul a murit în locul lui. Cu cît mai mult este omul, respins, care a dispreţuit Sîngele lui Isus Cristos!

E-108 Acum, primul lucru pe care vrem să-l ştim, care este păcatul de neiertat? Unii din ei au zis, "Acesta este sinuciderea." Unii din ei au zis, "Acesta este-acesta este o mamă care scapă de copilul ei," cazul avortului. Alţii au zis asta. Alţii au-au zis, "Deoarece tu odată ai avut Duhul Sfînt, şi ai alunecat din Duhul Sfînt, acela este păcatul de neiertat." Acesta nu este. Nu, domnule.

E-109 Să privim la el, cu inteligenţă. Să privim la el, Cuvîntul lui Dumnezeu. Acum, acolo în Cartea lui-lui Matei, capitolul al 12-lea, Isus a scos afară un duh mut şi orb, sau un duh surd şi mut, eu cred că era acela, dintr-un om. Şi cînd El l-a scos afară, surdo mutul a vorbit. Oamenii s-au întors în jur, s-au uitat la El; ei au zis, "Păi, El scoate dracii prin Beelzebub, domnul dracilor." Şi Isus s-a întors în jur şi i-a întrebat...

E-110 Cum puteau ei să creadă, cu inimile lor pline de nelegiuire şi în felul în care erau ei? De ce, de ce i-a condamnat El? De ce? Deoarece, acesta, acel Cuvînt al lui Dumnezeu Insuşi i-a condamnat. Căci, Isus...

E-111 Nu a spus Petru, în Ziua Cincizecimii, din Fapte 2, pe la 24, versetul 23 şi 24? El a zis, "Voi bărbaţi din Israel! Isus din Nazaret, un Om adeverit de Dumnezeu printre voi; Dumnezeu L-a adeverit prin semne şi minuni şi miracole, pe care El le-a făcut în văzul vostru, la care voi deasemeni sînteţi martori."

E-112 Aici, primul lucru despre care noi trebuie să ne gîndim acum, cînd noi... Şi Isus a zis către acei Farisei, acolo în capitolul al 12-lea. El a zis:
... dacă un om vorbeşte împotriva Fiului omului, aceasta i se va ierta: dar oricine vorbeşte împotriva Duhului Sfînt, nu i se va ierta niciodată,... în lumea aceasta, nici în... lumea care vine.

E-113 Ce este "să vorbească rău împotrivă," "vorbind împotriva Duhului Sfînt," "vorbind împotrivă"?

E-114 Acum, voi aţi putea fi greşiţi, zicînd, "Acţiunea Duhului Sfînt... Cineva care strigă, acesta ar putea fi Duhul Sfînt." Aceea ar putea, şi ar putea să nu fie. Voi ziceţi, "Vorbirea în limbi, cel ce vorbeşte în limbi, este Duhul Sfînt care vorbeşte prin el?" Aceea ar putea să fie, şi ar putea să nu fie. Aceea este exact corect. Deoarece, eu am trăit să văd timpul în care eu ştiu că nu toţi care vorbesc în limbi au Duhul Sfînt peste ei.

E-115 Eu am văzut draci vorbind în limbi. Eu am văzut doctori vrăjitori vorbind în limbi. Eu i-am văzut pe acei care au băut sînge dintr-un craniu uman, şi vorbeau în limbi. Eu am văzut creioane aşezate pe masă, şi scriau într-o limbă necunoscută, şi vrăjitorii o citeau. Aceea nu înseamnă că ei sînt un Creştin.

E-116 Eu i-am văzut strigînd, şi săreau în sus şi-n jos, şi lăudau pe Domnul; şi mergeau afară şi furau, şi minţeau, şi înşelau, şi toate celelalte. Eu ştiu că aceea nu vine de la Dumnezeu.

E-117 Dar eu îţi spun, frate, acolo unde este dragoste Divină, perfectă, de la Dumnezeu odihnindu-se în inimă, pecetluită, acelaşi ieri, azi, mişcîndu-se înainte, tu poţi începe să te gîndeşti la aceea. Isus a zis, "Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că sînteţi ucenicii Mei, cînd voi aveţi dragoste unii pentru alţii."

E-118 "Acolo unde sînt limbi, acestea vor înceta. Unde există cunoştinţă, aceea va dispărea. Unde există credinţă, aceasta va cădea," şi toate aceste lucruri aici. "Dar cînd vine ceea ce este desăvîrşit, care este dragostea, ea nu va trece niciodată," aceasta-i adevărat, dragostea lui Cristos.

E-119 Eu nu pot judeca prin nimic ce faceţi voi. Singurul Judecător care există este Atotputernicul Dumnezeu. Dar Isus a zis, "Prin roadele lor voi îi veţi cunoaşte."

E-120 Acum, noi ştim un lucru. Acum priviţi aici. Aici este întreaga punere de capac al fiecărui verset în Biblie. Noi îl vom lua doar în cîteva minute şi vă vom arăta că, în fiecare loc unde s-a vorbit despre el, despre păcatul de neiertat, de neiertat. Atunci Pavel vine aici, să pună capac la aceasta, zicînd, "Dacă noi păcătuim cu voia după ce am primit cunoştinţa adevărului, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat." Atunci acela trebuie să fie păcatul de neiertat, este, "păcătuind cu voia." Este asta adevărat? "Cel ce păcătuieşte cu voia."

E-121 Acum, ce este păcat? Următorul lucru pe care voi trebuie să-l aflaţi, ce este păcat. Păcat este "nesupunere." Păcat este "respingere." Acum priviţi aici. Primul păcat...

E-122 Eu am avut un loc pe aici pe care am vrut să vi-l arăt, primul loc din această Scofield aici, [traducerea Scofield a Bibliei – Trans.] ce a scris el în această adnotare aici. Eu cred că aceasta se găseşte în Romani, capitolul al 3-lea. El a spus aici, aşa cum el a interpretat aceasta prin Webster, desigur, în adnotări. El a zis, "Păcatul este respingerea vaiei descoperite a lui Dumnezeu."

E-123 Păcatul, în forma lui iniţială, este să respingi Cuvîntul descoperit al lui Dumnezeu, ce Dumnezeu ... sau voia lui Dumnezeu. Cînd Dumnezeu a descoperit ceva ca voia Lui; şi a respinge Aceea, este a huli, sau, să respingi pe Dumnezeu.

E-124 Care era primul păcat? Să ne uităm la el. Voi mergeţi înapoi aici în Genesa 3. Voi îl puteţi citi cînd ajungeţi acasă, şi dacă voi vreţi. Genesa 3, cînd Dumnezeu a pus grădina Edenului, l-a pus pe Adam şi pe Eva acolo, El le-a spus lucruri pe care ei... Acela era Cuvîntul Lui; Care ei le puteau face, şi lucruri care nu le puteau face. Acum priviţi cînd Satan a venit la Eva, el a zis, "Dumnezeu a zis, 'Tu să nu mănînci din el,' dar cu siguranţă tu nu vei muri." Vedeţi aceasta? Atunci Eva cu voia... Voi o pricepeţi? Eva făcînd ceva cu voia de care ea ştia că Dumnezeu a zis să nu facă. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin," – Ed.] Acum priviţi la aceasta. Cînd Eva cu voia... Primul păcat care a fost comis vreodată. Este asta adevărat? ["Amin."] Eva, cu voia, cunoscînd voia lui Dumnezeu şi a refuzat să o facă. Este asta adevărat? ["Amin."] Acela era primul păcat.

E-125 Atunci ce este păcat? În Sfîntul Ioan al 3-lea capitol, al 18- lea verset, Isus Cristos a zis, Însuşi, este aceasta, că, "Cel ce nu crede este deja condamnat." Este asta adevărat? Atunci păcatul este de fapt necredinţă.

E-126 Satan, şi în ademenirea lui, i-a spus Evei că, "Dumnezeu a spus aceea, dar El nu a spus-o dinadins." Vedeţi cum a văruit el Cuvîntul? Păi, acum el a zis, "Acum, Dumnezeu a zis Aceasta, dar El nu a spus Aceasta dinadins." Cu alte cuvinte, "Voi veţi fi... Ochii noştri vor fi deschişi. Voi veţi şti, ştiţi mult mai multă cunoştinţă."

E-127 Şi acum aceeaşi minciună putredă este spusă de către Satan, la predicatori şi membri de biserică astăzi, [Fratele Branham bate pe amvon de două ori – Ed.] să zică, "Cuvîntul lui Dumnezeu zice aşa-şi-aşa, dar aceasta nu înseamnă Aceea." Cuvîntul lui Dumnezeu înseamnă întocmai exact ce spune El. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori.] Aceasta-i adevărat.

E-128 Eu am vorbit aici, nu cu mult în urmă, la propria mea biserică şi propriul meu popor, cînd unii au pus aceasta... erau din afara oraşului. In serviciile de vindecare, eu niciodată nu am prezentat vreun fel de o-o învăţătură, deoarece acesta era un grup amestecat. Dar în propria mea biserică eu predic ceea ce eu cred că este Adevărul. Şi tot ce eu predic este Adevărul, dar eu nu intru în amănunte cu Acesta. Cînd cineva m-a văzut botezînd aici, în Numele Domnului Isus Cristos, ei au zis, "Frate Branham, eu credeam că tu erai un-un trinitarian, tot timpul."

E-129 Eu am zis, "Tu ai mult gînd care vine." Am zis, "Biblia a zis... Şi în nici un loc nu a fost cineva botezat vreodată în vreun alt fel decît în Numele lui Isus Cristos."
"Păi," a zis, "dar tu ştii..." Am zis...
Eu am zis, "Lucrul acela este pus chiar înaintea ta."

E-130 Un frate Adventist de Ziua a Şaptea, care, fratele lui şade prezent acum, a venit aici sus la casa mea odată, să mă provoace asupra acelui lucru. Fratele meu a zis către el, el a zis, "Acum, uite, frate, tu asculţi la ceva care nu este corect."
Şi el a zis, "Cine este Bill Branham să-mi spună mie?" "Păi," a zis, "vino sus şi ascultă la Cuvîntul lui Dumnezeu."

E-131 Astfel băiatul a venit sus, şi noi am pus Biblia în faţă. Eu am zis, "Acum uite, frate, o să-ţi aşezi tu cartea ta de texte jos, şi noi vom lua Biblia?"
"Da, Biblia."

E-132 Am zis, "Atunci dacă Cuvîntul lui Dumnezeu zice că tu eşti greşit, mă vei lăsa să te botez în Numele lui 'Isus Cristos'? Şi dacă tu îmi dovedeşti că 'Tată, Fiu, şi Duhul Sfînt' este felul de a fi botezat, în Biblie, eu te voi lăsa să mă botezi." El a fost de acord cu aceasta.

E-133 Şi tocmai primul lui text era singurul loc pe care el l-a avut, şi a fost condamnat chiar acolo, şi apoi a refuzat să mă lase să-l botez. Acum ce înseamnă aceea? El... "Dacă noi păcătuim, sau nu credem, cu voia după ce noi am primit cunoştinţa Adevărului, acolo nu mai rămîne jertfă pentru păcat." Acolo este păcatul vostru de neiertat.

E-134 Dacă voi ştiţi care este Adevărul Evangheliei, şi este pus înaintea voastră, şi Dumnezeu vi L-a descoperit, şi voi ştiţi că Acesta este Adevărul; dar doar să satisfaceţi ceva adunare sau ceva predicator neînsemnat, sau să fie popular, că tu vrei să te ţii de lucrurile de care tu vrei să te ţii, în loc să iei Cuvîntul lui Dumnezeu; Pavel a zis, "Cel ce păcătuieşte, sau nu crede, cu voia după ce el a primit cunoştinţa Adevărului, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat." Acolo este păcatul vostru de neiertat, este să cunoşti ce este Adevărul şi să refuzi să umbli în El. Amin. Acum, voi credeţi că aceasta este adevărat? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Aceea este ce a spus Biblia. "Cel ce păcătuieşte!" Păcat este "necredinţă."

E-135 Păi, voi ziceţi, "Este fumatul un păcat, băutul un păcat?" Nu, nu. Acelea sînt atribute ale necredinţei. Voi faceţi aceea pentru că nu credeţi.

E-136 Dacă un om zice că el crede, el trebuie să fie un Creştin şi să umble în felul în care el zice că este. Vedeţi, atribute! Mărul nu este pomul; el este atributul pomului. Şi pentru că tu minţi, furi, înşeli, şi fumezi, şi-şi faci fiecare lucru, şi te numeşti un Creştin, este pentru că tu nu eşti născut din nou. Aceasta-i adevărat. Aceea arată că acela este felul de viaţă pe care tu o duci. Isus a zis, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi?

E-137 Şi dacă voi faceţi lucrurile acelea, Biblia a zis, "Dacă voi iubiţi lumea, sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi," voi sînteţi numai religioşi şi niciodată nu aţi avut vreo salvare. Religios este o acoperire, însă salvarea este libertate. Aleluia! [Fratele Branham loveşte pe amvon de şase ori – Ed.] Salvarea descoperă, aceasta-i adevărat, şi arată ce eşti tu. Aceasta-i adevărat. Acum, din cauză că noi facem lucruri greşite, este pentru că noi nu credem.

E-138 Dar dacă voi credeţi din toată inima voastră că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu este sub obligaţie, dacă mărturia voastră este adevărată, să vă dea botezul Duhului Sfînt, să vă sigileze în Împărăţie pînă în Ziua Răscumpărării voastre. Aceasta-i adevărat.

E-139 Şi dacă voi ziceţi, "Păi, eu am Duhul Sfînt! Slavă lui Dumnezeu! Ştiu că Îl am; eu am căzut sub Duhul." Oh, acela nu este nici un semn că tu ai Duhul Sfînt, nici un pic. Prieteni, eu am văzut tot felul de lucruri care cad sub duhuri. Aceasta-i adevărat. Aceea nu vă face să aveţi Duhul Sfînt.

E-140 Dar cînd voi aveţi dragostea lui Isus Cristos în inima voastră, cînd Dumnezeu face din voi un Creştin, cînd El vă sigilează în Impărăţia Lui! Voi aţi putea cădea sub Duhul, de asemeni. Voi aţi putea face aceasta, aceea, sau cealaltă, orice este aceasta. Dar viaţa voastră va puncta, de asemenea, în mărturisirea voastră.

E-141 Viaţa voastră mărturiseşte aşa de tare, încît, nu contează ce spuneţi, oamenii nu o vor crede dacă nu o trăiţi. Ei nu o să vă creadă. Şi voi nu o credeţi, voi înşivă, şi publicul nu o crede, astfel voi vă faceţi doar nenorociţi. De ce nu veniţi cu o inimă adevărată, şi să ziceţi, "Dumnezeule, eu mărturisesc greşelile mele, şi eu cred în Isus Cristos cu toată inima mea. Acum, Dumnezeule, dă-mi Duhul Sfînt." El o va face. Aceasta-i adevărat. El o va face. Atunci, roada aceluia, din cauză că voi credeţi!

E-142 Acum voi ziceţi, "Păi, m-am lăsat de fumat. M-am lăsat de băut. Am-am încetat să fac aceasta, şi aceea, şi cealaltă." Frate, orice păcătos poate să facă aceea. Desigur, el poate. Aceea nu face...

E-143 Într-un-într-un timp de război, voi vedeţi un om, să zicem că el poartă uniformă Americană. Acum, Frate Roberson, Frate Funk, mulţi dintre voi soldaţi de aici, voi nu v-aţi putut încrede într-un om pentru că avea pe el o uniformă Americană.
Acela ar putea fi un spion. El ar putea fi un German. El ar putea fi un duşman. Din cauză că el poartă uniformă Americană, aceea nu-l face un American. Nu, domnule.

E-144 Aleluia! Voi aţi putea aparţine la fiecare biserică din ţară, şi întoarceţi fiecare pagină, în fiecare An Nou, şi aceea nu vă face un Creştin. Frate, cînd tu ai un mandat cu amprente digitale, atunci tu eşti un American. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Tu ai un mandat, să dovedeşti că tu eşti un American.

E-145 Şi cînd tu ai botezul Duhului Sfînt, cu puterea lui Dumnezeu lucrînd în viaţa ta, şi te face să trăieşti smerit şi paşnic în această lume prezentă, zi de zi, săptămînă după săptămînă, an după an, ei ştiu unde stai tu. Aceasta-i adevărat. David a zis, "Acesta va fi ca un pom sădit lîngă rîuri de apă. Orice face el va prospera. El nu se va veşteji într-o secetă, pentru că este sădit lîngă rîuri de apă." Da, domnule. "Roadele lui nu se vor veşteji. Frunzele lui nu se vor veşteji. El îşi va aduce roada în anotimpul lui. El... Acum, cel rău nu este aşa; ei sînt ca pleava care se usucă şi vîntul o suflă departe," aceasta-i corect, de la o trezire la cealaltă, şi trebuie să fie trezită şi iar trezită. Dar un om odată ancorat în Cristos el ştie unde este. Asta-i adevărat.

E-146 "Acum dacă noi păcătuim," p-ă-c-a-t, păcat! Acum ce este păcatul? Păcatul este "necredinţă." Cîţi ştiţi aceasta? Luaţi-vă dicţionarul Webster al vostru, oriunde vreţi să mergeţi. Aici în Biblie, primul păcat era necredinţa. Este asta adevărat? "Cel ce nu crede este deja condamnat." Prin toată Scriptura, totul, acesta este "necredinţa, necredinţa."

E-147 Dacă eu zic, că este-este noapte afară, este întuneric; cît de mult este întuneric, doar care parte din aceea este noapte? Aceasta este tot noapte. Este asta adevărat? Este noapte deoarece este întuneric? Este asta adevărat?

E-148 Cît de mult este lumină în camera aceasta? Este partea aceasta lumină? Păi, întregul lucru este lumină. Este lumină pentru că este lumină.

E-149 Şi dacă tu eşti un credincios, tu eşti un Creştin. Dacă tu nu eşti un credincios, tu nu eşti un Creştin. Aceasta-i tot.

E-150 Căci tu nu eşti salvat prin ceva fapte bune. Tu nu eşti salvat prin strigare. Tu nu eşti salvat prin jucatul în Duhul. Tu nu eşti salvat prin vorbirea în limbi. Tu nu eşti salvat prin ţinerea sabatelor. Tu nu eşti salvat prin mîncarea cărnii. Tu nu eşti salvat prin aderarea la biserică. Tu nu eşti salvat prin botezul în apă. "Tu eşti salvat prin credinţă. Prin har eşti tu salvat." Adevărat.

E-151 Şi dacă tu într-adevăr eşti salvat, lucrurile astealalte vin automat. Tu vorbeşti în limbi. Tu ai putea striga. Tu poţi lăuda pe Dumnezeu. "Duhul profeţilor este supus profetului." Cînd păstorul vede ceva greşit, el zice, "Uite, soră, sau frate, aceea este greşit." Tu eşti supus. Asta-i adevărat. Tu eşti supus. "Duhul profeţilor este supus profetului." Doar se supune şi zice, "Dumnezeule, iartă-mă. Eu nu am vrut să ies din ordine. Eu sînt gata să... " Oh, oh, dacă biserica s-ar mişca înainte, atunci voi o să vedeţi o biserică mişcîndu-se pentru slava lui Dumnezeu. "Duhul profeţilor este supus profetului." Fiecare lucru este în ordine, biserica aşezată în ordine.

E-152 Dar dacă voi aveţi capul lor ridicat sus, zicînd, "Eu nu cred! Eu doar îţi spun, eu nu cred!" Aceea arată chiar atunci că acolo este ceva rău cu voi. Aceea este greşit. Acolo este ceva greşit. Voi nu puteţi suporta corectare. Voi ştiţi ce vreau să spun.

E-153 Scriptura zice, "Însemnaţi-i pe aceia," de asemenea. Asta-i adevărat, dacă nu puteţi suporta corectare. Voi nu puteţi să staţi în ordine. Voi nu puteţi să staţi în lucrurile lui Dumnezeu, atunci daţi-vă jos. Pavel a zis, "Ei au mers dintre noi pentru că ei nu erau dintre noi." Aceasta-i adevărat. Şi el a zis, "Toate aceste învăţături, şi... Şi el a zis, "Cînd am venit printre voi, există aceasta, şi există aceea, şi există alta." A zis, "Păi, eu aud că există chiar certuri, şi un om care trăieşte cu propria lui mamă, şi altul se îmbată la masa Domnului." A zis, "Eu aud toate aceste lucruri. Ele nu ar trebui să fie." Şi cînd ei au plecat afară, el a zis, "Păi, ei au plecat deoarece ei nu erau dintre ai noştri." Aceasta-i adevărat. El a zis, voi mîncaţi la mesele Diavolului, apoi mîncaţi la masa Domnului, apoi încercaţi să vă numiţi Creştini."

E-154 El i-a tăiat. I-a făcut felii. El i-a iubit, dar el le-a spus Adevărul. Şi cînd generaţia aceea învie, şi Pavel stă înaintea lor, Pavel ar putea spune, "Eu sînt liber de sîngele tuturor oamenilor. Eu nu m-am sfiit să vă spun tot Adevărul lui Dumnezeu." [Fratele Branham bate pe amvon de două ori – Ed.]

E-155 Eu nu va trebui să răspund pentru ziua lui Pavel. Dar cînd această generaţie vine sus, eu va trebui să stau ca un martor. Atunci, dacă eu ştiu că ceva este Adevărul, şi refuz să-L spun, şi compromit din cauza popularităţii, eu voi fi aruncat afară ca un făţarnic. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Dar eu pot fi aruncat afară ca un-ca un impostor, eu aş putea fi aruncat afară ca un "fanatic," şi numit fiecare lucru din lume aici; dar în Ziua aceea, Dumnezeu să zică, "Tu ai ţinut Cuvîntul Meu, Eu te voi ţine pe tine în Ziua Necazului." Aceasta-i adevărat. Acela este lucrul de făcut.

E-156 Dacă Biblia nu a învăţat botezul Duhului Sfînt, şi a încetat acolo în urmă de tot, eu aş învăţa acelaşi lucru. Biblia învaţă, "Isus Cristos acelaşi, ieri, azi, şi în veci."

E-157 Dacă Ea a zis că minunile au încetat cu apostolii, eu aş crede aceasta. Dar Dumnezeu a zis, "Aceste semne vor urma pe aceia, pînă la sfîrşitul lumii." Eu o cred.

E-158 Dacă ei zic că oamenii puteau vorbi în limbi numai în urmă în epoca apostolilor, şi Biblia a spus că aceea era singura epocă în care ei să vorbească, eu aş crede Aceasta. Dar El a zis, "Aceste semne, şi vorbirea în limbi, erau în aceasta, drept înainte pînă la sfîrşitul lumii."

E-159 Dacă botezul în apă în Numele lui Isus urma să înceteze cu apostolii; şi în forma bisericii Catolice, "Tatăl, Fiu, şi Duh Sfînt;" dacă noi trebuia să încetăm acolo în urmă, şi să începem cu aceasta, eu aş face acelaşi lucru. Dar este învăţat, că aceasta este la fel, "Această Evanghelie trebuie să fie predicată în toată lumea ca o mărturie, şi apoi va veni sfîrşitul." Dacă stropirea era în Biblie, eu aş stropi. Aceasta-i adevărat. Orice!

E-160 Dacă spălarea picioarelor nu era în Biblie, eu nu aş predica aceasta. Dar Biblia a zis, "Ferice de voi dacă ştiţi aceste lucruri şi le faceţi." [Fratele Branham bate pe amvon de două ori – Ed.] Şi eu am spus Adevărul.

E-161 Dacă Cina Domnului era spirituală, şi nu era să fie luată natural, eu aş spune aşa. Dar Isus a zis, "Ferice... " A zis, "Faceţi aceasta, şi luaţi aceste elemente ale Lui, trupul Lui, pînă cînd El se întoarce din nou." Eu am stat cu aceasta.

E-162 Dacă El a zis, vindecarea Divină, El a încetat-o în urmă acolo, eu aş crede aceasta. Dar Isus a zis, "Ei îşi vor pune mîinile peste bolnavi, şi ei se vor însănătoşa, pînă la sfîrşitul lumii." Eu cred Aceasta! Adevărat. Eu cred că semnele urmează pe credincioşi.

E-163 Eu mă ridic şi văd o mulţime de fanatism că se ridică şi acţionează parcă, şi imită şi batjocoresc în felul acesta; nu batjocorind, ci ei merg afară şi aduc reproş, de fapt un reproş. Stau în biserică şi vorbesc în limbi, şi merg afară, şi se bosumflă şi se ceartă; şi pleacă, pentru trezirea următoare, şi vin înapoi înăuntru. Acela nu-i Dumnezeu. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Corect. Nu, domnule. Prin roadele voastre voi sînteţi cunoscuţi.

E-164 Mie nu-mi pasă, atunci, tu le poţi prezenta Adevărul, şi să zici, "Iată-L aici, AŞA VORBEŞTE DOMNUL."

E-165 Şi un om priveşte la Acela; el se teme de Aceasta. Şi el pleacă la o parte şi zice, "Oh, eu nu cred Aceasta, oricum." Frate, tu ai păcătuit împotriva Duhului Sfînt. Tu ai făcut ceva pentru care niciodată nu vei fi iertat, pînă cînd vii să îndrepţi lucrul acela.

E-166 Dacă eu vin atît de departe ca Rîul Ohio, şi acolo este podul, şi ei îmi spun că acolo este podul peste care să traversez.
Eu zic, "Păi, eu am să iau automobilul meu pe altă cale." Acolo este podul. El a fost pus acolo. Acolo este o taxă de plătit. Eu trebuie să traversez podul, dacă mă aştept să ajung la Kentucky de la Jeffersonville. Eu trebuie să trec podul. Este asta adevărat? Oh, eu zic, "eu nu o să fac aceasta. Eu mă voi duce doar să-mi cumpăr o barcă, şi merg dincolo pe barcă, sau eu voi angaja pe cineva." Ascultaţi, există o imunitate pe podul acela. Cînd tu ajungi jos pe ţărmul celălalt, autorităţile te vor întîmpina chiar acolo şi te vor aresta pentru că faci aceasta. Aceasta-i exact adevărat.

E-167 Nu-i de mirare că Isus a zis, "Un om a intrat fără haina de nuntă pe el." El a zis, "Prietene, ce faci tu aici? Cine te-a adus aici înăuntru?" Şi omul a stat neputincios. De ce nu a avut el? În o-... în pildă acolo.

E-168 Mirele, în Orient astăzi, mirele aşează cina nunţii. Şi cînd el o face, aceasta depinde de el ca să furnizeze roba.

E-169 Isus Cristos a aşezat Cina Nunţii la sfîrşitul vieţii, şi aceasta depinde de El să furnizeze pregătirea robelor.

E-170 Şi la uşă, portarul, aşa cum era, sau unul din prietenii lui apropiaţi, stătea acolo. Şi fiecare om care a venit sus cu un bilet, a primit acelaşi fel de robă. Ei au pus-o pe el. Dacă el era în zdrenţe sau dacă era în poplin, întocmai la fel, el purta roba, pentru că el arăta întocmai exact ca şi ceilalţi. Aceasta-i exact adevărat.

E-171 Şi, frate, cînd noi venim la Cina Nunţii, noi trebuie să avem aceeaşi robă pe care o avea Sfîntul Pavel în urmă acolo. [Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.] Noi trebuie să avem acelaşi botez al Duhului Sfînt. Noi trebuie să avem aceeaşi Evanghelie arzînd în inima noastră, aceeaşi dragoste, sau noi vom fi daţi afară. Ziceţi, "Bine, frate, eu am fost Penticostal. Eu..." Nu, domnule. Aceea nu te va umbri nici un pic. "Eu am fost un Metodist. Eu am fost un Prezbiterian. Eu am aparţinut la Tabernacolul Branham." Aceea nu o să aibe nimic de a face cu asta. Asta-i adevărat.

E-172 Voi vedeţi Adevărul Evangheliei: Cum a botezat Pavel? Cum a botezat biserica timpurie? In Numele lui Isus Cristos. Ce făceau ei acolo? Ei au învăţat vindecarea Divină. Ei au învăţat Puterea lui Dumnezeu. Ei au învăţat Reîntoarcerea literar. Ei au învăţat luarea naturală a elementelor de spălare a picioarelor şi-şi pîinea împărtăşirii, şi lucruri ca acelea; au frînt pîinea, din casă în casă, cu unitate de inimă. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.] Da, domnule.

E-173 Ei au crezut în mustrarea păcatului unde era acesta, şi să pună lucrurile deoparte. Anania şi Safira, aceasta nu a fost uşor, dar Petru le-a spus, a zis ce li s-a întîmplat.

E-174 Cînd bătrînul Simon vrăjitorul a crezut, şi a venit înăuntru şi a vrut să cumpere Duhul Sfînt, sau să fie un mare ins în biserică, zicea, "Eu voi pune foarte mult în visterie; voi lăsaţi¬mă doar să trec oricum."

E-175 Petru a zis, "Banii tăi să piară cu tine." Şi ei nu au atins porunca lui. Dumnezeu să-i binecuvînteze pe oamenii aceia care au avut adevărata convingere a Duhului Sfînt, că ei au văzut şi spun Adevărul. Acolo este aceasta. "Simone, tu eşti greşit." Simon ştia că el era greşit.

E-176 Acum dacă tu refuzi să umbli în Aceea, tu huleşti Duhul Sfînt. "Căci cel ce păcătuieşte cu voia, după ce el a primit cunoştinţa Adevărului, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat."

E-177 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] " ...să nu furi. Tu să nu minţi." Noi am trecut prin aceea, azi dimineaţă, am arătat că păcatul nici măcar nu era cunoscut pînă cînd legea l-a mărit.

E-178 Întocmai cum legea nu ar fi cunoscută aici în oraş, nu ar fi greşit să treci pe o lumină roşie, numai dacă era o... există o lege împotriva acesteia. Nu ar fi nici o lege-nu ar fi nici o lege, greşit să mîni pe străzi, cu nouăzeci de mile pe oră, numai dacă există o lege de viteză.

E-179 Şi noi nu am fi cunoscut păcatul dacă nu ar fi o lege. Apoi cînd legea a venit şi a mărit păcatul, sau l-a manifestat, atunci a venit harul lui Isus şi a luat la o parte dorinţa de păcat din inima voastră. Vedeţi, acela a luat păcatul la o parte.

E-180 Cel mai înalt Lucru din Ceruri, Dumnezeu Însuşi, a devenit cel mai josnic lucru de pe părnînt, chiar să reprezinte un şarpe. Aţi ştiut voi asta? El a fost un şarpe de alamă în pustie. Este asta adevărat? De la cel mai înalt articol din toată Eternitatea, la cea mai josnică creatură pe părnînt; şi de la cel mai sfînt Lucru care exista, pînă la cel mai nesfînt lucru care exista, căci El a luat păcatul fiecărui om, fiecare fiară, fiecare muritor, asupra Lui, şi a murit ca un păcătos, cu păcatele voastre asupra Lui.

E-181 Al doilea om nu ar fi putut veni, a doua persoană a Dumnezeirii nu ar fi putut veni, a treia persoană a Dumnezeirii nu ar fi putut veni, a patra persoană. Îngerii nu ar fi putut veni. Dumnezeu Însuşi a venit jos, cel preaînalt, să fie făcut cel mai de jos, să îndepărteze păcatul.

E-182 Atunci, bărbaţi şi femei, priviţi ce a spus El, şi credeţi-L. Acum, Biblia, "Cînd ei au păcătuit cu voia."

E-183 Omul în... cînd el a venit şi şi-a pus mîna pe mielul muribund, el a zis, "Eu am comis adulter, mare preot. Şi eu ofer acest miel fără cusur," simbol al lui Cristos. Şi-a pus mîna peste căpşorul lui. Ei îi tăiau gîtul, şi el a tremurat şi a behăit şi a murit, şi s-a scuturat. Şi el ştia căci chiar înăuntru acolo zăceau păcatele lui. El trebuia să moară aşa, el însuşi. El trebuia să moară dacă acest înlocuitor nevinovat nu ar fi murit pentru el.

E-184 Atunci numele lui, Dl. John Doe, a fost pus în evidenţă. El a fost păstrat aici. Unul dintre Leviţi l-a păstrat, în ordine, scribul. El era păstrat aici, atunci, "El a comis această curvie; el a oferit acest miel pentru aceasta."

E-185 Atunci el a recunoscut căci Cuvîntul lui Dumnezeu a cerut, "o dată pe an," asta-i tot. Păi, el a mers drept înapoi afară cu aceeaşi dorinţă. El a văzut femeia din nou, şi a comis curvie din nou; a adunat lemne în ziua sabatului; orice era păcatul lui. El a venit din nou înapoi, cu un alt miel, înainte de curăţirea sanctuarului.
Şi cînd el a venit din nou înapoi, "Cum te cheamă?" "John Doe." A căutat în jos pe John Doe.
"Care este crima ta?"
"Comiterea curviei."

E-186 "Da, noi l-am găsit, l-am prins în fapt." "Păi, tu deja ai făcut-o. Tu ai avut un ispăşitor. Cuvîntul lui Dumnezeu cere ca tu să fii împroşcat cu pietre." Şi ei l-au tras din acel loc acolo afară, şi l-au împroşcat fără milă. Mie nu-mi pasă dacă el era primarul oraşului, sau cine era el. Oricine era el, el a murit fără milă, aceasta-i adevărat, deoarece el a respins Cuvîntul lui Dumnezeu. Dumnezeu a cerut un miel, şi el l-a respins.

E-187 Şi acum Pavel a zis, "Aceea era sub legea lui Moise. Cel ce a dispreţuit legea lui Moise, a murit fără milă, sub doi sau trei martori care l-au prins în faptă. Cu cît mai mult va fi aceasta cînd un om îşi pune capul lui pe Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu?"

E-188 Şi inima Lui sfîşiată! El a fost învineţit. Şi lacrimile Lui curgeau de pe obrajii Lui; spinii în coroana Lui, şi sîngele curgîndu-i peste faţa Lui, amestecat cu lacrimi sărate, în trupul Lui rănit. Şi un om să vină şi să spună, "Da, eu sînt convins că acela este Fiul lui Dumnezeu," şi apoi să se întoarcă în jur şi să nu creadă harul Lui şi mila Lui şi Cuvîntul Lui.

E-189 Pavel a zis, "Cel care face asta cu voia, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat, ci o aşteptare înfricoşată pentru judecată şi indignarea aprinsă care va distruge pe duşman." Fratele meu, cînd Adevărul îţi este prezentat!

E-190 Eu aşez aceasta ca o temelie de bază pentru trezirea care vine. Voi aduceţi Bibliile voastre în fiecare seară. Voi aduceţi¬vă creioanele, aduceţi-vă caietul, să verificaţi. Şi oricînd voi vedeţi ceva ce nu înţelegeţi, "veniţi, să o raţionăm împreună."

E-191 Eu vreau să ştiu Adevărul, de asemeni. Eu sînt tot atît de deschis pentru Adevăr ca şi voi. Şi eu vreau să ştiu ce este drept şi ce este greşit, căci eu nu vreau să fiu nesupus nici la un singur lucru pe care El a zis să-l fac. Vedeţi? Eu vreau fiecare bucăţică din El în inima mea proprie, dar aceasta trebuie să vină prin Cuvînt. "Căci dacă noi nu credem cu voia după ce am primit cunoştinţa Adevărului, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat."

E-192 Lăsaţi-mă să pun aceasta, în încheiere, doar într-un minut. Priviţi. Acum, cînd, Isus le-a spus că ei au hulit pe Duhul Sfînt, care nu era... de neiertat-păcat de neiertat.

E-193 Priviţi, Isaia profetul, toţi, Ieremia, toţi profeţii, ei au zis, "Cînd vine Mesia, acesta va fi El." Dumnezeu... Isus Cristos era Cuvîntul lui Dumnezeu. Este asta adevărat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] A îl respinge pe El este a respinge Cuvîntul. Este asta adevărat? ["Amin."]

E-194 "La început era Cuvîntul, Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit printre noi." Şi Aici era Cuvîntul scris al lui Dumnezeu manifestat aici, ca şi Cuvînt al lui Dumnezeu pe pămînt. Fiecare Cuvînt al Lui pe care El l-a vorbit era Biblia. Fiecare paragraf pe care L-a gîndit era un cuvînt scris. El era Cuvîntul lui Dumnezeu. Şi cînd... Cuvîntul scris a declarat că El era Cuvîntul. Şi cînd El a venit manifestat aici pe pămînt, şi oamenii aceia au privit la Cuvînt şi L-au respins, voi pricepeţi ce vreau să spun? Deoarece ei şi-au pierdut prestigiul lor, deoarece ei trebuiau să renunţe la biserica lor.

E-195 Oricine a zis, "Dacă tu crezi felul acela de erezie, noi te vom da afară din biserică." Păi, ei nu-L puteau crede. Ei L-au crezut, în inima lor, dar ei nu L-au vrut. Ei nu puteau să-şi permită să facă o mărturisire publică despre El, deoarece, dacă ei o făceau, ei ajungeau să fie daţi afară din biserica lor. Astfel, "Ei iubeau laudele oamenilor mai mult decît laudele lui Dumnezeu." Ei au zis, "Păi, biserica noastră nu învaţă Aceasta tocmai în felul acela, astfel noi doar vom... "

E-196 Priviţi la aceiaşi draci vechi care trăiesc astăzi. Sigur. Ei trăiesc astăzi. "Păi, mama mea era Catolică. Şi mama mea era Prezbiteriană. Şi eu vă spun, ea, era bine pentru mama... "

E-197 Mama a umblat în lumina pe care a avut-o ea, dar a venit ziua cînd Lumina Evangheliei străluceşte. Teologia bis-... bisericile Creştine mor. Aceasta a eşuat. Dumnezeu vă ia pe voi acum, să se descopere pe Sine din nou, prin Biserica Lui, Trupul înviat al Domnului Isus Cristos. Înviat afară din bisericime; înviat afară din bisericile reci formale; înviat afară din fanatism. Dumnezeu aduce înainte o grămadă de oase şi pune piele pe ele, în Puterea Duhului Sfînt care va aduce Evanghelia în aceste zile din urmă, cu semne şi minuni, pînă la sfîrşitul lumii. Ei vor învăţa Biblia. Ei vor sta prin Ea. Ei vor trăi prin Ea. Ei nu vor compromite, la dreapta sau stînga, Adevărat. Ei vor sta drept pe Cuvînt, şi se mişcă înainte. Şi Dumnezeu va fi cu ei, zilnic, confirmînd Cuvîntul, cu semne şi minuni urmînd. Aleluia! Voi toate stele ale dimineţii, răsăriţi şi străluciţi! Aleluia!

E-198 Unul sus acolo de pe turnul de veghere. Şi a zis, "Oh, străjerule, cît mai este din noapte?" El a zis, "Noaptea vine. Şi dimineaţa vine, de asemeni." Priviţi, întotdeauna noaptea înaintea dimineţii. Asta este adevărat. Ei ţineau timpul prin stele. Şi chiar cam la timpul cînd vine, la un loc înainte să se crape de ziuă; lumina vine înainte, presează întunericul pînă cînd, la cel mai întunecos timp care există, vine lumina. O întunecime chiar înainte de crăpatul zilei.

E-199 Dacă tu eşti o persoană familiarizată cu munţii. Da. Mie nu-mi pasă din ce parte vine vîntul, cum vine el, cît de tare suflă el. Să brăzdeze acea primă rază de lumină cerul acolo, şi vîntul va veni drept în jos pe canal, vine drept în jos în vale. Mie nu-mi pasă ce fel de vînt suflă, el se va opri chiar la crăpatul zilei, şi vine în jos pe canal. Oh, aleluia!

E-200 Fratele Funk era culcat acolo noaptea trecută, Fratele Roberson şi eu, şi ceilalţi. Eu am păşit acolo afară, şi mi-am luat pantofii. Eu doar am început să plîng, am alergat înapoi în cort din nou. Eu am avut o descoperire, stînd acolo. Am mers înapoi în cort, şi Fratele Woods era culcat acolo, dormind cît de tare putea el. Şi eu şedeam acolo, pe partea locului, doar plîngînd cît puteam de tare, tremurînd, căci am văzut ceva. Am zis, "Da, Doamne, noaptea vine. Dar şi ziua vine, de asemeni."

E-201 Noi mergem printr-un timp mare de opresiune, cînd teologiile şi fiecare lucru din biserici, care au zis, "Veniţi, aderaţi la a noastră. Veniţi, aderaţi la a noastră. Veniţi, aderaţi la a noastră." Dar întocmai cum începe să se crape de ziuă, acel vîjîit de Vînt puternic, vine din nou jos pe canal, drept în jos în Biserică în felul acesta, tocmai la crăpatul zilei. Oh, acesta trebuie să fie crăpatul zilei, aleluia, căci aceeaşi Putere a Duhului Sfînt pretinde aceeaşi Evanghelie care a fost la început. [Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.] El a pretins-o din nou astăzi. Aleluia! Oh, doamne! Eu sînt bucuros că noi mărşăluim spre Sion, Biserica Dumnezeului celui viu. Aleluia! Eu cred.

E-202 Voi credeţi că sînt gălăgios? Eu am ceva pentru care să fiu gălăgios, lasă-mă să-ţi spun, fratele meu, cînd Sîngele lui Isus Cristos te curăţeşte de tot păcatul. Eu am văzut douăzeci şi trei de ani acum, de călăuzire a Duhului Sfînt, să mă predau Lui, şi să nu acord nici o atenţie la nimic ce se spune. Acesta a pus ceva în inima mea, care este ancorat acolo, pe care eu nu l-am pus înăuntru, eu însumi. Duhul Sfînt l-a pus acolo. Dumnezeu are Adevăr pentru mine. Eu voi umbla în Lumină după cum El este în Lumină. Eu voi avea părtăşie, unul cu altul, în timp ce Sîngele lui Isus Cristos curăţeşte de toată fărădelegea.

E-203 "Căci cel care păcătuieşte cu voia, respinge cu voia, după ce el vede cunoştinţa Adevărului, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat."

E-204 Ascultaţi aici, bărbaţi şi femei, acum; prietenii mei, şi prieteni Creştini. Dacă singurul lucru despre care voi cunoaşteţi, este doar simplu venirea la biserică, voi să opriţi aceea chiar acum. Opriţi-vă să gîndiţi că sînteţi în ordine. Dacă voi aveţi minte imaginară, "Păi, eu cred că sînt salvat," şi tu vezi că întotdeauna alegi certuri, sau tu întotdeauna lăcomeşti după ceva, acolo este ceva rău cu tine; dacă tu vezi că nu poţi să ţii vrăjmăşia afară din inima ta, dacă tu vezi că există ceva de felul acesta.

E-205 "Nu fiţi amăgiţi; Dumnezeu nu este batjocorit." Asta-i adevărat. "Orice seamănă un om, aşa va secera." Asta-i adevărat. Lucrul pentru voi să-l faceţi...

E-206 Voi ziceţi, "Păi, eu cred că am Duhul Sfînt," şi tu vezi că nu produce roada de smerenie, şi predare, şi-şi bunătate, şi blîndeţe, şi iertare, şi aşa mai departe, atunci este timpul ca să te scuturi afară din tine însuţi.

E-207 "Căci dacă tu păcătuieşti cu voia, după ce ai primit cunoştinţa Adevărului, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat," pînă cînd nu vii să îndrepţi lucrul acela. Asta-i adevărat. Dacă tu ştii că tu faci greşit; păşeşte drept sus tot atît de umil cît poţi, şi cercetează aceasta.

E-208 "Păi," voi ziceţi, "Eu o voi căuta, într-una din aceste zile." "Una din aceste zile" poate fi prea mult. Tu poate nu o să trăieşti "într-una din aceste zile." Lucrul de făcut este să cercetezi aceasta chiar acum. Asta-i adevărat. Priveşte la acesta şi vezi dacă este corect. Şi dacă acesta este Adevărul, umblă în El, şi Dumnezeu te va binecuvînta.

E-209 Lăsaţi-mă să vă spun un lucru înainte... doar într-un minut acum, înainte să încheiem. Imi pare rău să vă ţin în acest fel, însă lăsaţi-mă doar să vă spun unele din lucrurile pe care le cunosc. Dacă există ceva la care eu contribui la îndrăzneală să păşesc sus înaintea lucrurilor, cînd eu ştiu că cutare-şi-cutare lucruri care se ridică să provoace la acel timp, înaintea demonilor şi puterilor. Există un singur lucru pe care eu pot sta, şi mă simt bine; două lucruri, în principal. Un lucru, că, eu ştiu din adîncurile inimii mele, eu am încercat să învăţ Cuvîntul exact ce a spus El. Eu ştiu că Dumnezeu a promis că El va onora acel Cuvînt. Mie nu-mi pasă cine-L predică, de unde vine El, dacă Acesta este de la un făţarnic, Dumnezeu va onora Adevărul. Voi credeţi asta? Mie nu-mi pasă dacă acesta este cel mai mare ipocrit din lume, Dumnezeu va onora Adevărul. Asta-i adevărat. Eu ştiu că Acesta este Adevărul, deoarece eu L-am citit din această Biblie. Eu ştiu că acesta este Adevărul. Şi al doilea lucru, apoi, pe care-l ştiu, Îngerul acela, cînd El m-a întîlnit acolo, El a zis, "Nu te teme, Eu voi fi cu tine." Asta-i adevărat.

E-210 Şi, de aceea, neştiind cum, am păşit afară fără viziuni, înaintea lucrurilor, neştiind ce să fac. Cînd am o vedenie eu ştiu ce să fac. Dar cînd El nu-mi spune, şi eu trebuie să păşesc chiar acolo afară, şi o provocare către negativ. Chiar acolo, mă gîndesc, "Doamne, eu nu m-am sfiit, ci am declarat tot sfatul lui Dumnezeu. Fiecare lucru din această Biblie pe care Tu ai spus să-l facem, eu am încercat să-l urmez. De aceea, Doamne, în inima mea zace Cuvîntul Tău. Tu eşti obligat să veghezi asupra Cuvîntului Tău. Dacă există ceva ce eu ştiu că ar trebui să fac, şi nu l-am făcut, Doamne, aceasta este ascuns de mine. Eu ştiu că am încercat să umblu cu Tine, şi eu ştiu că Tu ai onorat aceasta, şi toate."

E-211 Şi eu am spus oamenilor, deşi aceasta m-a durut uneori rău, să spun oamenilor; dar eu le-am spus, oricum, pentru că acesta este Cuvîntul. Şi eu niciodată nu le spun să o facă, numai dacă eu însumi o fac. Da.

E-212 Am păşit sus în felul acesta. Apoi eu mergeam puţin mai aproape, şi mă gîndesc, "Doamne..." Vezi puterea aceea stînd acolo, acel demon gata să te provoace, şi-ţi dă să îndrăzneşti să vii la el. Eu zic, "Doamne, acesta nu este cuvîntul meu; acesta este al Tău pe care eu stau acum." Am mers înainte acolo afară, fără să mă grăbesc.

E-213 Eu ajung acolo, mă gîndesc, "O Înger al lui Dumnezeu, lasă ca Prezenţa Ta să vină aproape, căci Tu eşti slujitorul Lui care a fost trimis să mă protejeze în aceste ceasuri. Şi Tu mi-ai promis acolo, că dacă voi merge, Tu vei fi cu mine."

E-214 Astfel eu păşesc drept înainte acolo afară, şi zic, "Atunci, în Numele lui Isus Cristos, eu spun Adevărul." Privesc demonii ţipînd, privesc lucrurile care au loc, deoarece Dumnezeu este obligat faţă de Cuvîntul Lui.

E-215 Dar dacă am ştiut că aceste lucruri erau adevărate, ca botezurile, şi botezul Duhului Sfînt, şi toate astealalte acţiuni şi lucruri, şi am ştiut că ele erau Adevărul, şi doar pentru că am vrut să fiu popular printre... şi să las pe cineva să mă bată pe umăr şi să zică, "Doctor, Reverend, sau-sau Episcop," sau orice este aceasta, "tu-tu-tu-tu ai predicat o predică bună." [Fratele Branham a bătut pe ceva de cîteva ori – Ed.] Aceea este lauda omului.

E-216 Eu aş vrea mai degrabă ca ei să chicotească şi să rîdă de mine, şi să facă tot felul de glume despre mine, şi să ştiu că am stat devotat cu Dumnezeu. Asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Eu nu vreau laudele oamenilor. Eu vreau laudele lui Dumnezeu. Eu vreau să Aştiu că eu nu m-am sfiit să declar Adevărul. Apoi dacă voi Il respingeţi, aceasta depinde de voi. Vedeţi? Asta-i adevărat.

E-217 Dar lăsaţi-mă să vă spun Adevărul Evangheliei acum, în trezirea care vine. "Dacă un om nu este născut din apă şi din Duh, el cu nici un chip nu va intra în Impărăţie," Cuvintele lui Isus Cristos, în Sfîntul Ioan capitolul al 3-lea. El i-a spus marelui cîrmuitor. Acela era un om religios. El era un om renumit. El era un om pios. El era un învăţător. El era un învăţat. Tot ce vă puteaţi aştepta de la el, el era. Dar Isus i-a spus că el nu a avut Viaţă veşnică, deoarece el nu a fost... El nici măcar nu a înţeles Aceasta. El a zis, "Dacă un om nu se naşte din nou," ei bine, "el nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu," nu contează cît de religios era el. El aparţinea la cea mai mare biserică. El a avut unul dintre cele mai mari nume. El era un învăţător al Bibliei, şi totuşi nu a fost martor la experienţa Naşterii din nou. Dar voi, în seara aceasta?

E-218 Eu vreau să vă pun o întrebare, hotărîtă, şi chiar la punct. Eu nu o spun ca să vă ruşinez. Eu mai degrabă aş fi ruşinat aici decît ruşinat Acolo. Nu aţi face voi mai degrabă aşa? Există mulţi dintre voi aici care caută botezul Duhului Sfînt.

E-219 Mulţi dintre voi m-aţi urmărit de cînd am fost un tînăr, doar un mic copilaş aici, sau în adolescenţa mea, predicînd Evanghelia. Şi eu nu am deviat nici un pic de la Evanghelia cu care am început. Eu încă învăţ acelaşi lucru. Deoarece, Ea nu mi-a fost dată prin ceva seminar, nici nu a fost Ea învăţată de om. Ea a venit prin descoperirea Bibliei. Asta-i adevărat. De aceea, eu ştiu că Ea a venit de la Dumnezeu, şi eu am stat cu aceeaşi Evanghelie.

E-220 Cu mulţi ani în urmă, eu am predicat botezul în apă în Numele lui Isus Cristos. Mulţi ani în urmă, eu am predicat curăţirea sufletului uman prin Sîngele lui Isus Cristos, prin sanctificare. Am predicat botezul Duhului Sfînt ca o confir¬mare, sau pecetluirea deoparte a poporului lui Dumnezeu, în Împărăţie. Voi ştiţi că asta-i adevărat. Am învăţat vindecarea Divină. Am învăţat a doua Venire. Am învăţat spălarea picioarelor. Am învăţat împărtăşirea. Am învăţat sfinţenia înaintea Domnului. Am învăţat toate lucrurile acelea, de la început.

E-221 Am învăţat vorbirea în limbi, "nu-i dovada Duhului Sfînt." Am învăţat strigarea, "nu-i dovada Duhului Sfînt." Nu există nici unul din lucrurile acelea pe care puteţi să spuneţi că sînt dovada Duhului Sfînt, sau singura dovadă. Aceasta ar putea fi dovada că Duhul Sfînt este acolo. Cîntatul ar putea fi dovada că Duhul Sfînt este acolo. Vorbirea ar putea fi dovada că Duhul Sfînt este acolo. Oricare din semne ar putea fi, şi totuşi acesta nu este unul infailibil. Există numai o singură Persoană Care poate spune că Duhul Sfînt este acolo, acela-i Dumnezeu Insuşi. El este Judecătorul. Eu i-am văzut cîntînd, eu i-am văzut vorbind, eu i-am văzut strigînd, eu i-am văzut vorbind în limbi, şi toate lucrurile acelea, şi nu erau. Roadele lor au dovedit că ei nu L-au avut.

E-222 Voi aveţi toată credinţa, eu presupun, în mine, să credeţi că eu Îl am. EAu cred, de asemenea. Eu ... Dumnezeu o ştie. Eu cred că voi Il aveţi. Eu am toată credinţa în voi, să o cred. Voi sînteţi buni, iubitori, şi blînzi, şi fiecare lucru. Eu cred că voi sînteţi-voi sînteţi oameni Creştini. Eu cred că voi aveţi Duhul Sfînt. Eu nu aş putea jura pentru aceasta. Dumnezeu o ştie. Asta-i adevărat, vedeţi, astfel noi nu putem să judecăm prin aceste lucruri. Voi nu puteţi să ţintuiţi pe Dumnezeu jos şi să ziceţi, "acesta este El," deoarece El este Judecătorul. Noi nu am fost trimişi să judecăm. Noi am fost trimişi să predicăm. Este asta adevărat? Asta-i adevărat, să predicăm!

E-223 Şi eu pot aduce Adevărul. Dacă voi Îl respingeţi şi plecaţi la o parte, eu ştiu că Biblia zice, dacă voi faceţi asta, atunci voi ... Acolo nu mai este iertare de păcate pînă cînd tu vii să îndrepţi aceea din nou. Aceea este exact corect. Astfel, dacă voi vedeţi Adevărul, voi umblaţi în Adevăr.

E-224 Şi acum, cînd voi veniţi, eu vreau să vă întreb ceva. Cîţi de aici, zic, "Frate Bill, chiar deschis, doar-doar aşa de simplu cît pot eu în faţa publicului, căci eu pot muri chiar înainte de a părăsi această clădire, dar eu vreau ca Dumnezeu să ştie şi oamenii să ştie, aici, că eu vreau adevăratul botez al Duhului Sfînt"? Aţi vrea să vă ridicaţi mîna, zicînd, "Eu într-adevăr vreau adevăratul bote-... "? Dumnezeu să vă binecuvînteze. Acum noi avem o şansă pentru o trezire.

E-225 Şi ascultaţi, prieteni, să nu veniţi, zicînd, "Păi, acum, dacă mă simt foarte rece, şi-şi dacă eu Îl primesc în felul în care L¬a primit sora..." Felul în care sora L-a primit, voi să nu căutaţi după El în felul acela.

E-226 Voi doar să veniţi cu o inimă curată, crezînd că Isus Cristos este Salvatorul, şi voi L-aţi acceptat, şi voi credeţi că Dumnezeu îşi va ţine Cuvîntul Lui, şi voi căutaţi să primiţi botezul Duhului Sfînt, şi El vi-L va da. Ziceţi, "Doamne, eu voi... Doar în orice fel Il torni Tu în mine, tot aşa eu primesc Duhul Sfînt. Aceea este tot ce vreau, este botezul Duhului Sfînt. Dă-mi Ceva care va lua la o parte acest egoism. Dă-mi Ceva care să ia toată această frică şi îndoială la o parte. Doamne, Doamne, să nu mă faci... Dacă Tu mă faci să strig; eu i-am văzut pe alţii strigînd, şi nu au trăit aceasta. Nu mă face să vorbesc în limbi; Doamne, eu am văzut pe alţii vorbind în limbi şi nu au trăit aceasta. Dar, Doamne, pune Ceva în mine care va trăi în mine, care mă va face să umblu în fiecare zi ca un Creştin. Care mă va face să-mi iubesc vrăjmaşii. Care mă va face să vorbesc bine despre acei care mă vorbesc de rău. Care mă va face gata să mă pocăiesc de tot ce fac rău, să vin drept sus şi să-l mărturisesc. Eu voi spune, 'eu sînt greşit. Iartă-mă, Dumnezeule."'

E-227 Acela este felul de duh pe care-l vreţi, nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Da, domnule. "Mă face umilit. Cînd păstorul meu vede ceva rău în mine, el păşeşte în jur şi zice, 'Acum, frate, sau soră, tu nu ar trebui să faci aceste lucruri.' Fă-mă umil, să zic, 'Da, fratele meu, tu ajută-mă acum să mă rog. Eu nu vreau acel fel de duh peste mine. Eu nu..."' Voi nu vreţi acel fel de duh, vreţi voi? ["Nu."]

E-228 Voi nu vreţi să mergeţi în jur cu o îngîmfare, zicînd, "Păi, ah, nu-i treaba lui să-mi spună mie. Eu ştiu unde stau." Oh, cînd voi faceţi aceea, prieteni, voi puteţi vedea chiar atunci că voi sînteţi în afara vaiei lui Dumnezeu. Voi puteţi vedea că sînteţi greşiţi, de la început.

E-229 De ce să nu fii umilit, şi să te supui Duhului Sfînt, zicînd, "Da, eu o să încleştez braţele cu întreaga biserică a viului Dumnezeu. Eu am să mă mişc înainte. Dacă eu văd ceva rău în sora mea, eu am să mă rog pentru ea. Eu văd ceva rău în fratele meu, eu am să... Dacă el continuă înainte, eu am să merg acolo la casa lui şi zic, 'Frate dragă, lasă-mă să-ţi strîng mîna doar un minut. Tu mă iubeşti?' 'Da, eu te iubesc.' 'Tu ştii, noi-noi îmbătrînirn şi noi...' El nu vrea să meargă afară într¬un iad al diavolului. 'Şi eu am observat că tu faci un anumit lucru. Acum să-să ne rugăm tu şi cu mine pentru aceea."' Vedeţi, ceva în felul acesta.

E-230 Şi atunci dacă fratele nu te primeşte, atunci tu nu poţi să faci nimic. Atunci tu iei un alt frate care să meargă cu tine. Şi atunci dacă el devine trufaş, şi atunci tu ţi-ai făcut partea, aceasta-i tot. Atunci mergi şi spune bisericii, şi aceea o stabileşte, vedeţi voi.

E-231 Acum, voi ştiţi bine de tot, şi acest grup mic de oameni care şade chiar aici, voi aţi văzut mîna Atotputernicului Dumnezeu peste lucrurile acelea. [Fratele Branham bate pe amvon de unsprezece ori – Ed.] Voi cunoaşteţi oameni care au umblat chiar aici, care au pretins să aibe Duhul Sfînt. Voi ştiţi aceasta. Şi ei au păşit aici sus şi au devenit trufaşi, şi indiferenţi, şi toate celelalte, şi au mers afară.

E-232 Cînd am venit înapoi, păstorul mi-a spus, seara trecută. Am zis, "Te-ai dus să-l vezi?"
"Da."
"Ai luat pe altcineva?"
"Da."

E-223 Îmi amintesc cînd Fratele Shelby mi-a spus despre... Şi ceilalţi, cei diferiţi care au mers la oameni, încercînd să... Eu am mers la oameni. Am zis... Oh, doamne, ei m-au batjocorit şi au spus fiecare lucru. M-au numit fiecare lucru. Am zis, "Acum, uite, prietenul meu drag, aceasta nu va merge."

E-234 "Oh, doamne, tu doar ai ajuns afară în lume, şi tu eşti alunecat. Şi tu eşti în felul acesta, şi tu nu obţii suflete salvate, şi toate ca acestea. Şi la tot ce te gîndeşti... "

E-235 Am zis, "Nu crezi tu că eu urmez Duhul Sfînt, să conduc?"

E-236 "Oh, tu eşti greşit! Tu eşti aceasta, aceea, şi cealaltă. Tu trebuie să te supui mie! Eu sînt acela care-ţi spune ce să faci!"

E-237 Şi tu vezi chiar atunci că acesta este Diavolul. Atunci am zis, "Priveşte, de aici înainte, de acum înainte, dacă tu nu vei fi împăcat cu biserica; ei te iubesc, dar dacă tu nu vii înapoi, atunci aminteşte-ţi... Eu am fost la tine de patru sau cinci ori, fiecare din voi. Atunci eu de asemenea am spus, am luat pe alţii cu mine, şi tu nu vrei să fii împăcat. Acum eu am să spun aceasta înaintea bisericii, şi, de acum încolo, tu trebuie să fii ca un păgîn şi un vameş." Acela este Cuvîntul lui Dumnezeu, nu contează cît de răspicat sună Acesta. Acela este Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-238 Apoi am mers la biserică, şi am zis, "De acum încolo, aceşti oameni nu sînt fraţii şi surorile noastre, deoarece ei s-au separat de noi, pe semne că nu au Duhul, şi s-au dus afară, şi voi vedeţi ce s-a întîmplat. Asta-i adevărat. Asta-i adevărat, voi vedeţi ce s-a întîmplat.

E-239 Voi nu puteţi ocoli Cuvîntul lui Dumnezeu. Cînd Dumnezeu spune să faceţi un lucru anume, aceea este exact ce Dumnezeu vrea să spună să faci. Aceea este adevărat.

E-240 Astfel acum să ne unim împreună. Să fim un grup de oameni aici, în acest mic tabernacol vechi, nu pentru că... Dacă voi vreţi să luaţi jos numele acela al meu jos din faţă de acolo, acela... Ei doar l-au pus acolo. Doar numiţi-l oricum vreţi voi. Eu... nu face nici o diferenţă. Voi o puteţi numi doar "biserică," dacă voi vreţi. Acesta nu trebuie să fie un "Branham" tabernacle. Branham nu are nimic de a face cu aceasta, nicidecum, nici un lucru. Ei doar mi-au pus numele sus acolo pentru că contractul a fost în numele meu acolo, şi ei l-au pus prin poştă.

E-241 Şi eu am mers jos acolo şi am lucrat în timpul depresiunii, şi-şi ei au adus zeciuielile lor înăuntru. In loc ca eu să le păstrez şi să nu lucrez, eu mi-am pus propriile mele zeciueli înăuntru, şi ofertele mele înăuntru, şi banii înăuntru, şi noi am zidit tabernacolul aici. Şi acesta este zidit din milosteniile oamenilor pe care ei mi le-au dat, din care să trăiesc. Eu am lucrat şi le-am pus înapoi în tabernacol, şi acesta-i motivul că ei îl numesc Tabernacolul Branham. Aceea nu are nici un lucru de a face cu aceasta. Dacă acesta este numit tabernacolul Neville, el este numit oricum vreţi voi, aceasta nu face nici o deosebire. Acesta este doar un loc mic pe care Dumnezeu ni l-a dat să ne punem capul.

E-242 Şi aici noi venim să ne închinăm Domnului, să învăţăm Biblia tot atît de adevărat cum ştim noi. Frate, aceasta a fost provocată de-a lungul naţiunilor, în locuri în orice fel de lucru, şi totuşi Cuvîntul lui Dumnezeu se mişcă înainte întocmai la fel, tot atît de curat, şi întreg, şi neamestecat, cum poate El să fie. Veniţi şi uniţi-vă cu noi acum; nu să aderaţi la biserică, nu să vă uniţi cu noi. Ci veniţi să vă uniţi în Isus Cristos. Iubiţi-L. Şi dacă Dumnezeu aşa a onorat Cuvîntul Său, să vindece bolnavii, şi-şi orbii, şi cei nenorociţi, şi l-a bîntuit în toată lumea, cu siguranţă El nu mă va lăsa să merg cu o eroare atunci, ar face-o El? Şi ...?... Cînd Aceasta este chiar aici, scris în Cuvîntul lui Dumnezeu, să nu-L respingeţi, fraţii mei. Primiţi-L, deoarece El este Domnul Isus.

E-243 Şi, voi toţi, obţineţi botezul Duhului Sfînt. Să fim o familie mare şi fericită. Atunci să nu veniţi înăuntru, zicînd, "Păi, eu am Duhul Sfînt; glorie lui Dumnezeu, eu o să am daruri acum!" Doar lăsaţi darurile în pace; ele vor avea grijă de ele însele, vedeţi. Dumnezeu, cînd El vede că El vrea să te folosească pentru ceva, El îţi va spune ce să faci, şi du-te şi fă. Nu căutaţi darurile. Căutaţi pe Dătător. Veniţi înăuntru şi primiţi Duhul Sfînt. Eu cred că noi urmează să avem un timp minunat, voi nu? [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-244 Acum, ce este păcatul de neiertat? Acesta este să păcătuieşti cu voia, după ce tu ai primit cunoştinţa Adevărului. Este asta adevărat? "Căci cel ce păcătuieşte..." Şi ce este păcat? Necredinţă. Cînd priviţi la El şi ziceţi, "Acesta este Adevărul," dar tu refuzi să-L primeşti. "Cel ce păcătuieşte, sau tăgăduieşte, cu voia, după ce el a primit cunoştinţa Adevărului, acolo nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcat." Acolo este Adevărul. Acolo şade Acesta acolo. Şi întocmai exact cum voi veniţi sus...
Aici este acelaşi lucru într-un fel mare. Să privim. Eu voi încheia atunci.

E-245 Acolo este Isus Cristos, El este Fiul lui Dumnezeu; a-L accepta este Viaţă, a-L respinge este moarte. Faceţi ce vreţi voi. Voi ziceţi, "Păi, acum, eu nu-L cred. Păi, eu îţi spun, că eu nu Îl cred. Eu doar nu cred." Păi, dacă nu crezi, aceea depinde de tine; tu nu ai Viaţă,A asta-i tot. Deoarece, Acela este Adevărul. Asta-i adevărat. In regulă.

E-246 Acelaşi lucru la oricare alt Adevăr. Asta-i adevărat. Să refuzi, să respingi, să nu crezi Cuvîntul lui Dumnezeu, acesta este păcatul de neiertat. Tu nu mai ai nici un drept. Dacă tu vii sus, şi zici, "Păi, eu nu cred că El era Cristosul," atunci tu nu vei fi niciodată salvat pînă cînd te pocăieşti de aceea şi să fii împăcat cu El. Voi ziceţi... Acesta este Adevărul lui Dumne¬zeu, şi El este pus afară la voi, şi tu zici, "Oh, eu nu-L cred," atunci tu eşti tăiat de la Dumnezeu pînă cînd te pocăieşti şi vii la Adevăr. Este asta adevărat?

E-247 Fie ca Domnul să vă binecuvînteze foarte bogat. Fie ca El să vă ţină sănătoşi.

E-248 Rugaţi-vă pentru mine în timp ce sînt plecat, (veţi face voi asta?) ca Dumnezeu să-mi dea siguranţă, şi să mă întorc din nou înapoi pentru trezire. Şi, apoi, pe baza aceasta a Adevărului scris al lui Dumnezeu, noi stabilim trezirea care vine. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvînteze în timp ce ne aplecăm capetele.

E-249 Frate Teddy, dacă tu vei păşi aici sus la pian doar un moment, să ne dai doar un cîntecel de vreun fel, în timp ce noi sîntem în rugăciune acum.

E-250 Tată, aşa lungă, învăţătură lungă, grea, tăietoare; simţind Duhul Sfînt mai întîi venind în adunare şi ne-a dat binecuvîntarea, că El este aici, la începutul învăţăturii. Ştiind că El era aici! Apoi gîndind, întorcîndu-ne în Cuvînt, tocmai la punctul ascuţit despre ceea ce ar fi păcatul de neiertat, ar fi să fie... să nu asculţi sau să respingi Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-251 Apoi, Tată, noi privim la aceasta, şi ne gîndim, "O Dumnezeule, curăţeşte-mă de toată necredinţa. Lasă-mă să cred că această Biblie este Cuvîntul Tău. Lasă-mă să cred că El este scris aici pentru admiraţie şi pentru corectare, ca un om să poată sta înaintea lui Dumnezeu, fără vină, ştiind că din aceeaşi Carte noi vom fi judecaţi."

E-252 Şi El a zis, "Binecuvîntat este cel ce păzeşte cele spuse în această Carte, şi le face. Acela va avea un drept la Pomul Vieţii. Dar acei care nu le vor face, vor fi socotiţi ca şi cîini şi vrăjitori, şi aşa mai departe, care vor fi aruncaţi afară, al cărui sfîrşit este să fie arşi. Binecuvîntat este cel ce păzeşte cele spuse. Şi cel care va scoate din această Carte, şi pune ceva în locul Acesteia, aceluia îi va fi luat, numele lui, afară din Cartea Vieţii. Dar oricine va ţine toate aceste porunci, şi face aceste lucruri, va avea un drept la Pomul Vieţii."

E-253 Dumnezeule, admite aceasta, ca eu, noi în această biserică în seara aceasta, să umblăm întotdeauna în Lumina Bibliei, şi să facem doar lucrurile care le spune Biblia; nu să privim la dreapta sau la stînga, sau să nu credem. Ceea ce este Cuvîntul Tău, este Adevăr. Ajută-ne, Tată.

E-254 Acum acolo erau multe mîini, oh, o duzină sau mai multe, s-au ridicat, poate mai multe. Cincisprezece sau douăzeci, care au vrut botezul Duhului Sfînt. Aceea dovedeşte că ei sînt flămînzi, Doamne. Şi Tu ai zis, "Binecuvîntaţi sînt cei care flămînzesc." De ce? Duhul Sfînt deja le-a vorbit. Şi ei sînt binecuvîntaţi, ca într-adevăr să flămînzească, ştiind că Dumnezeu este cu ei, şi le dă foamea aceea. Oh, ştiind că există ceva acolo pentru ei, atît timp cît sînt flămînzi după aceea! Întocmai cum un om este flămînd după mîncare, acolo trebuie să fie hrană pentru el să mănînce.

E-255 Acum, Tată, mă rog ca Tu să-i umpli pe fiecare din ei. Admite ca ei să fie umpluţi cu Duhul Sfînt, chiar înainte să înceapă trezirea. Inainte ca această adunare să fie afară în seara aceasta, admite, Doamne, ca Duhul Sfînt să vină la fiecare fiinţă muritoare aici şi să umple fiecare inimă cu Puterea Lui şi lauda. Admite aceasta, Tată.

E-256 Acum, vindecă pe bolnavii care sînt în mijlocul nostru. Şi, Dumnezeule, fii cu noi, binecuvîntează-ne. Binecuvîntează pe scumpul nostru Frate Neville. Ne rugăm ca Tu să-l păstrezi smerit, Doamne. Şi să-i dai acele minunate, predici puternice şi învăţături pe care el le dă bisericii, ştiind că aceasta este sănătoasa, sensibila, Evanghelie neamestecată a lui Isus Cristos. Dumnezeule, doar toarnă în jos binecuvîntările peste el. Binecuvintează-i soţia şi familia. Binecuvîntează-ne pe toţi împreună, pe prezbiteri, pe fiecare, împreună, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Acum, Frate Teddy, să...

E-257 Tu ai un cuvînt pe care vrei să-l spui, Frate Neville, ceva cu transmisiunea radio pentru Sîmbăta următoare? Eu cred că este tot... [Fratele Neville zice, "Da." – Ed.] Pentru transmisiunea de Sîmbăta următoare. Cîţi ascultaţi pe Fratele Neville la transmisiune? El are, eu cred, o jumătate de oră acum. Este asta adevărat? [Fratele Neville vorbeşte cu Fratele Branham.] Da, dă-i înainte. [Fratele Neville zice, "Orice contribuţie pentru transmisiune, în seara aceasta, cineva doar să mi-o înmîneze după serviciu. Noi vom aprecia aceasta. Noi nu avem chiar suficienţi bani pentru transmisiunea de Sîrnbătă, dar aceasta va fi aici cînd vine timpul, astfel noi mulţumim Domnului pentru aceea. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvînteze acum."]

E-258 Frate Neville, stai chiar acolo la uşă unde oamenii se duc afară, şi unde, dacă ei au ceva pentru aceea, dacă tu vrei, frate. [Fratele Neville zice, "Amin." – Ed.] Asta-i bine, astfel dacă tu vrei să fii sigur acum că îi primeşti. Acum, aceasta este pentru transmisiunea lui. El încearcă să o ţină pe undă. El întîlneşte oameni acolo afară, şi oameni care nu vin la acest tabernacol.
De multe ori, eu am încercat.

E-259 Oamenii zic, "Păi, Rev. Branham, vei veni aici şi să te rogi pentru mine ?"
Eu zic, "Vino acolo la tabernacol."

E-260 "Păi, ah, ah, tu ştii, ah, ah, eu doar nu pot face timp să fac asta."

E-261 Voi ştiţi ce? Ei sînt prea cu gîtul înţepenit, în jumătatea cazurilor, să se smerească să vină la acesta. Aceasta-i exact corect. Poate păstorul lor zice, dacă cineva îi prinde aici sus, ei se tem că vor fi în compania greşită. Dacă ei se gîndesc asta, nu le va face nici un bine să mă rog pentru ei, oricum. Asta-i adevărat.

E-262 Voi ştiţi ce i-a spus profetul lui Naaman? El a zis, "Du-te jos şi scufundă-te în Iordan, în apa lui nămoloasă şi murdară."

E-263 El a zis, "Păi, apele sus în ţara mea sînt mai curate decît acelea."

E-264 "Păi, atunci du-te înapoi cu lepra ta atunci" asta-i adevărat, pînă cînd el s-a smerit şi a mers acolo afară în Iordanul nămolos, şi s-a scufundat de şapte ori cum i-a spus profetul. Lepra lui l-a părăsit. Asta-i adevărat.

E-265 Dacă ei sînt prea rigizi şi ţepeni să vină la tabernacol, atunci a lor... ei pot să rămînă cu lepra lor atunci. Aceea este exact corect. Dumnezeule, fii milostiv!

E-266 Oh, doamne, prieteni, cînd eu văd ziua venind, văd vîrsta mea alunecînd aici sus, şi fiecare lucru, ce am făcut eu? Oh, mă simt de parcă nu am făcut nimic. Eu trebuie să fac ceva pentru Domnul Isus. Eu-eu doar trebuie să fac ceva. Oh, eu... inima mea se sfîşie afară din mine acum. Eu mă simt bine şi tare. Şi eu-eu nu ştiu ce să spun. Eu nu am predicat de ani, şi eu pornesc acum afară să încep să predic. Eu nu ştiu doar ce să fac, însă eu vreau să cîştig suflete pentru Cristos. Aceea este ... Eu vreau să aduc pe cineva în ordine cu Dumnezeu. Aceasta-i tot. Şi totuşi, acolo, eu simt parcă ce-slujba care El mi-a dat-o, şi totuşi eu am pretins mai bine de o jumătate de milion de suflete pentru El. Dar, aceea, aceea pare aşa de puţin, faţă de miliardele care sînt în lume, necreştinizaţi, voi vedeţi.

E-267 Doar priviţi la milioane şi milioane şi milioane la care încă este de mers! Să mergem, prieteni. Să mergem. Poate voi nu puteţi traversa marea, dar voi puteţi traversa strada. Să facem ceva. Să facem ceva pentru slava lui Dumnezeu.
Dumnezeu să vă binecuvînteze, în timp ce ne ridicăm acum.

E-268 Eu vreau să vă întreb acum, aşa cum cîntărn cîntarea noastră de eliberare, Ia Numele Lui Isus Cu Tine. Priviţi, luaţi Numele lui Isus cu voi, ca un scut de orice duşman. Asta-i adevărat. Cînd ispite în jurul tău se adună, respiră Numele Lui sfînt în rugăciune. Cîţi Il veţi lua cu voi, în seara aceasta, zicînd, "Dumnezeule, eu Te voi iubi, Doamne Isuse. Eu vreau ca Tu să mergi cu mine?" Ridicaţi-vă mîinile sus de tot acum. Asta-i adevărat. Dumnezeu să fie cu voi, frate şi soră Creştini ai mei. In regulă.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al suferinţei;
El-El bucurie şi odihnă-ţi va da,
Ia-L oriunde tu mergi.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului;
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pămîntului şi bucuria...

E-269 Acum în timp ce cîntărn următorul verset, întoarceţi-vă în jur şi daţi mîinile cu persoana de lîngă voi acum.
La Numele lui Isus aplecîndu-ne,
Căzînd proşternuţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Il vom încorona,
Cînd călătoria noastră s-a sfîrşit.
Nume scump, (Nume scump!) O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pămîntului şi bucuria Cerului;
Nume scump, (Nume scump!) O ce dulce!
Speranţa pămîntului şi...

E-270 Eu vreau să vă întreb ceva. Voi mă iubiţi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Zic, eu vreau ca voi să faceţi ceva. Există o mică diferenţă aici în jurul tabernacolului. Noi vrem să fim un grup mare prietenos, vedeţi. Să dăm mîinile cu fiecare. Nu staţi la o persoană prea mult. Doar întindeţi-vă dincolo şi luaţi pe altul, "Bucuros să te avem, frate. Vino iarăşi. Bucuros să te avem, soră. Dumnezeu să te binecuvînteze." Daţi mîinile cu fiecare. Dacă voi vreţi să vă vizitaţi, voi puteţi merge acasă să vă vizitaţi. Dar să dăm mîinile cu fiecare. Vedeţi? Mergeţi în jur şi daţi mîinile cu fiecare, apoi ieşiţi afară din clădire, bucurîndu¬vă. Nu aţi vrea să faceţi asta? Dumnezeu să vă binecuvînteze.

E-271 În timp ce ne aplecăm capetele. Frate Ruddell, acolo în spate, vrei să ne eliberezi în rugăciune dacă vrei, Frate Ruddell.

Up