Răsăritul de Paşte

Data: 56-0401S | Durată: 14 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 ... în lacrimi, veniţi cu bucurie. Amin. Oh, pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. Oh, vai, dacă sfinţii din Vechiul Testament puteau crede asta, ce ar trebui să credem noi în această dimineaţă, după o mie nouă sute de ani de suferinţă şi osteneală şi aşa mai departe; ştiind că suntem chiar în uşa de intrare a învierii. Amin. Biserica a trecut chiar acum la ora în care învierea poate veni în orice moment. Şi mă gândesc ce va însemna asta pentru noi în acea zi, credincioşii, ce va însemna în acea zi.

E-2 Pot să văd în acea dimineaţă devreme când Marta şi Maria s-au dus la mormânt. Veneau pe lângă deal după o noapte... Gândiţi-vă la inima acelei biete mame. Copilul ei tot timpul, când ea a fost... când Acesta s-a născut, ei au spus că Acesta era un Copil nelegitim, că Acesta în mod absolut nu aparţinea lui Iosif, şi-şi El era, sau, El era al lui Iosif, şi ei erau ... Copilul s-ar fi născut în afara sfintei căsătorii. Ea a avut de trecut prin toate astea, şi prin, toate, ,,situaţia cu privire la copilul tău," şi cum El a fost respins, şi dispreţuit, şi scuipat, şi totuşi El l-a revendicat. Şi ea, cumva, cu inima ei tremurândă, a spus, ,,Dumnezeu mi¬a adus acel Copil, cum este posibil?" Văzându-L acolo în acel important ceas crucial.

E-3 Ea se gândea cu siguranţă, când s-au dus să-I pună o coroană de spini pe cap, şi L-au bătut până când Sângele I se vedea prin spate, L-au dezbrăcat de sus până jos şi toate aceste lucruri; ea se gândea cu siguranţă că în orice clipă El va arunca acea cruce jos şi se va întoarce, Işi va da cu piciorul de pământ (pământul se va cutremura de la un capăt la altul) şi va proclama Cine era El. Dar El a murit acolo, ca un biet, răufăcător învins, atârnat pe cruce.

E-4 El a murit în dizgraţie. Vedeţi imaginea desigur, cu bucata de pânză în jurul Lui, asta era greşit. Ei L-au dezbrăcat complet de toate hainele, doar pentru ... şi L-au făcut de ruşine în faţa lumii şi tot ce au putut, şi L-au bătut în cuie pe cruce.
Şi acolo El părea că stătea neajutorat. Stând drept, pământul nu-L voia, Cerul nu-L putea avea, El era un păcătos. O, vai! Dacă v-aţi da numai seama, doar gândiţi-vă, pământul nu-şi voia Creatorul. Cerul nu-L putea primi pentru că El avea păcatul pământului asupra Lui. Nu aveau nici măcar un loc... vorbiţi de un loc unde să se nască, El nu avea un loc unde să moară. Aşa este. Pământul nu L-a vrut. L-au respins, au spus, ,,La moarte cu un astfel de om." Cerul nu Îl putea primi pentru că El era deja, El era un păcătos.

E-5 Oh, ce-ce Izbăvitor! Venind din Slavă şi devenind asta pentru mine. Atât de respins de Ai Săi, încât, ,,El a venit la Ai Săi, Ai Săi nu L-au primit." El, fără un loc să se nască, fără un loc să moară. Ce voia lumea cu El? Ce puteau să facă în afară decât să-L arunce în iad.
Dar a fost Cineva Care L-a iubit. ,,Eu nu-I voi lăsa sufletul în locuinţa morţilor, nici nu-L voi lăsa Eu să vadă putrezirea." Ci El L-a înviat din mormânt şi El a ieşit în dimineaţa de Paşte, triumfător. Aleluia! A rupt orice legătură şi orice frică şi orice, a înviat din nou şi rămâne viu astăzi, pentru totdeauna.

E-6 Prezenţa Lui este aici, El este în acest loc de închinare în această dimineaţă. El se întâlneşte oriunde sunt doi sau trei adunaţi împreună. Ştiţi ce inimă fericită am, să ştiu că aceleaşi făgăduinţe pe care El le-a făcut în Biblie, ,,Lucrurile care le fac Eu, le veţi face şi voi. Eu voi fi cu voi până la sfârşitul lumii." Oamenii sărmani, respinşi, dispreţuiţi ai acestei lumi pot avea încă Prezenţa Lui cu noi. Omnipotent, omniprezent întotdeauna, atotprezent, atotputernic, pretutindeni şi în orice moment. Cum a făcut El o cale de scăpare, în orice ceas de necaz. ,,Sunt un Ajutor care este întotdeauna prezent în vreme de necaz," El a spus.

E-7 Acum, în această dimineaţă, El trăieşte. El este cu noi astăzi. Poate că astăzi suntem doar o biserică mică, poate că suntem doar un mic tabernacol vechi, acoperit cu scânduri, aici, nu mare lucru de privit; dar nu există niciodată un loc prea smerit, la care El să nu vină. El este viu astăzi printre cei vii. El nu este mort, ci El este viu. Şi El trăieşte printre cei vii.

E-8 Prietene păcătos, astăzi, dacă eşti mort în păcat şi fărădelegi, de ce să nu trăieşti? De ce rămâi în moarte? De ce... ce ai câştigat rămânând în moarte? De ce nu vii la viaţă? De ce să nu trăieşti astăzi cu El? şi cu această mare nădejde binecuvântată, pe care nici măcar moartea însăşi, despărţindu-te de cei dragi ţie, nu va putea niciodată să o păteze sau să o strice sau să îi ia ceva?
Ce nădejde binecuvântată. Ce lucru minunat pe care îl avem astăzi, datorită învierii Sale. Şi El trăieşte, şi noi trăim cu El, şi într-o zi El va veni, şi noi vom merge cu EL Căci, a spus, ,,Duceţi¬vă şi spuneţi ucenicilor Mei şi lui Petru că Eu voi merge înaintea lor în Galileea."

E-9 El merge întotdeauna înaintea noastră ca să facă o cale. Acolo unde nu există nici o cale, El a spus, ,,Eu sunt Calea. Eu sunt Învierea, Eu sunt Viaţa." Şi poate că, astăzi, cum ne adunăm aici... Voi Îl iubiţi?
El trăieşte, El trăieşte, Isus Cristos trăieşte astăzi!
El merge cu mine, El vorbeşte cu mine, pe drumul îngust al vieţii.
El trăieşte, El trăieşte, mântuirea să o împărtăşească!
Mă întrebi de unde ştiu că El trăieşte;
El trăieşte în inima mea.

E-10 Nu este minunat? Câţi au această nădejde binecuvântată în această dimineaţă, vreţi să ridicaţi mâna? Sigur. Este cineva aici fără nădejde, care ar vrea să spună, ,,Frate Predicator, în această dimineaţă, voi cei din această adunare, ştiind că eu m-am adunat cu voi aici în dimineaţa învierii, şi totuşi, nu există o Viaţă nemuritoare care să se odihnească în mine, şi această nădejde nu se află în pieptul meu. Aş dori ca voi toţi să vă amintiţi de mine astăzi în rugăciune pentru ca aceasta să fie învierea în mine, ca sufletul meu să fie înviat în această minunată nădejde, ştiind că într-o zi trebuie să apăs pe o pernă muribundă şi trebuie să fiu îngropat într-un cimitir pe undeva, în cimitire, sau în mare, sau oriunde îmi va fi sortit să cad; dar eu vreau să am această nădejde. Ridic mâna şi vă rog să vă rugaţi pentru mine"? Există vreo persoană? Vreţi să ridicaţi mâna care este fără... ? Presupun că sunteţi toţi Creştini atunci. Asta este minunat. Haideţi...

E-11 Cred că astăzi, după întoarcerea înapoi, revenind înapoi, cred că Dumnezeu Atotputernic Îl va trimite pe Domnul Isus aici astăzi, pe această platformă, şi vă va dovedi fără nicio umbră de îndoială că Isus este viu şi printre oameni astăzi. Amin. Ştiu că El este chiar aici, acum. Amin. El este aici. El trăieşte. Noi Il vedem. Noi... El i-a spus lui Toma, ,,Cu cât mai mare este răsplata celui care nu M-a văzut niciodată şi totuşi poate crede." Amin. El este minunat.

E-12 Acum, să cântăm asta. Dă-ne un acord, Soră Gertie, la aceea, El Trăieşte. Îmi place să aud asta cântând în această dimineaţă. Oh, noi vedem durerile şi osteneala şi care a fost preţul, dar acum, doar gândiţi-vă, totul s-a terminat. Aleluia. A venit lumina zilei. S-a terminat cu Locuinţa morţilor. Iadul nu mai există. Moartea este pentru o căpetenie. Tot întunericul a dispărut. Noi trăim. Amin. Noi trăim şi El trăieşte. El trăieşte şi noi trăim în El. Amin. Toţi împreună acum:
El trăieşte, El trăieşte, Isus Cristos trăieşte astăzi!
Şi El umblă cu mine şi El vorbeşte cu mine pe drumul îngust al vieţii.
El trăieşte, El trăieşte, mântuirea să o împărtăşească!
Tu întrebi... cum ştiu eu... (Haideţi acum.)
El trăieşte în inima mea.
Toată lumea, cât de tare puteţi acum.
El trăieşte, El trăieşte, Isus Cristos trăieşte astăzi!
Şi El merge cu mine, El vorbeşte cu mine pe drumul îngust al vieţii.
El trăieşte, El trăieşte, mântuirea să o împărtăşească!
Mă întrebi de unde ştiu că El ... (Ridicaţi mâna acum.)
El trăieşte în inima mea.

E-13 Daţi mâna cu cineva care stă lângă voi şi spuneţi, ,,Lăudă Domnului." Sunteţi cu toţii Creştini. Sunteţi concetăţeni. Oh, Doamne. Nu vă face asta să vă simţiţi bine? Tot trecutul uitat, totul s-a terminat. Cine a făcut-o? El trăieşte, El a făcut-o. Cine a făcut-o? Cristos. Să cântăm din nou, acum, cu voce tare.
El trăieşte, El trăieşte, Isus Cristos trăieşte astăzi! (Toate temerile au dispărut!)
... cu mine şi El vorbeşte cu mine pe drumul îngust al vieţii.
El trăieşte, El trăieşte, mântuirea să o împărtăşească!
Mă întrebi de unde ştiu ... (Înflăcăraţi-vă acum.)
El trăieşte în inima mea.

E-14 Oh, Doamne. Nu este minunat? Într-un fel, sau altul, asta doar are un sunet special în această dimineaţă pentru mine. Vocile voastre îmbinate toate împreună, sună atât de frumos. Aţi observat? Pare că vine cu adevărat din adâncul inimii voastre.

E-15 Grijile trecutului au dispărut acum. Învierea a fost dovedită. Isus a înviat din morţi, şi El trăieşte, şi eu trăiesc cu EL Amin. El ni se arată, şi ne vorbeşte de-a lungul drumului; ne arată vedenii, lucruri care au trecut şi lucruri care vor veni. El ne vindecă bolile şi El ne dă bucurie. El ne dă pace. Şi când moartea ne priveşte în faţă, noi strigăm, ,,Nu mă voi teme de nici un rău, căci Tu eşti cu mine." Cât îmi place asta! ,,O, moarte, unde îţi este boldul? Mormântule, unde îţi este biruinţa? Eu merg din biruinţă în biruinţă." Este moartea o biruinţă? Absolut, moartea este o biruinţă. Amin. Moartea este o biruinţă acum, nu o tristeţe. Este, ei bine, este o biruinţă. Amin. Am...

E-16 Pavel a spus, ,,Lăsând aceste lucruri în urmă, alerg spre ţinta chemării înalte." Amin. Când se pregăteau să-i taie capul, şi să-l decapiteze acolo la Roma, el a spus, ,,M-am luptat o luptă bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit Credinţa: De acum mă aşteaptă o-coroană a neprihănirii, pe care Domnul, Judecătorul cel drept, mi-o va da la arătarea Lui: nu numai mie, ci şi tuturor celor care iubesc arătarea Lui."

E-17 Vă place să-L vedeţi venind astăzi? [Adunarea spune, „Da." – Ed.] V-ar place să-L vedeţi? Şi când Îl vom întâlni în pace, gândiţi-vă, stând acolo, aceste trupuri vechi şi ticăloase. Poate că ... poate sunt tinere şi tinereşti, dar vor îmbătrâni. Părul cărunt şi ... şi dinţii căzuţi, şi vederea slăbită, umerii aplecaţi. Dar chiar dincolo de acest văl de aici, se află un om nou-nouţ. Când acest cort pământesc va fi dizolvat, noi păşim direct în cel nou, aşa. [Fratele Branham pocneşte din degete – Ed.] Sigur. Căci, El trăieşte; trăim şi noi. Şi noi trăim în această speranţă binecuvântată.

E-18 Dacă El ar putea să ne ia feţele în această dimineaţă, şi să dea vălul la o parte şi să ne arate, atunci nu ar mai fi credinţă. Noi doar credem acum. Şi simţim, din cealaltă Lume, ecourile Slavei care se întorc în sufletele noastre, indicând, ,,Este adevărat! Este adevărat! Apăsaţi spre semnul înaltei chemări!" Ce timp minunat! Amin. Oh, El este atât de real!

E-19 Acum, oameni buni, este aproape timpul să încheiem serviciile. Şi vrem să vă luaţi micul dejun, să vă strecuraţi înapoi acum pentru-pentru continuarea serviciului. Am atins în jurul marginilor astăzi, eu voi... şi voi lovi spre înviere. Dar în această dimineaţă, peste vreo două ore; vreau să mă duc acasă şi să mă închid pentru rugăciune acum, pentru că eu-mă rog ca Dumnezeu să ne dea un real, real rând de rugăciune astăzi. Şi¬şi apoi vreau să predic, după un timp, cam peste două ore de acum, despre înălţare, despre ce a făcut El când S-a înălţat. Noi vedem ce El a făcut aici cu preţul, acum vrem să vedem ce El a făcut când S-a înălţat, şi ce a făcut Dumnezeu prin El, şi ce este El astăzi.

E-20 Fie ca Domnul să vă binecuvânteze, este rugăciunea mea. Toată lumea simte învierea? Simţiţi chiar învierea în inima voastră?

E-21 În regulă. Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Frate Neville, mă întreb dacă ne-ai putea concedia, cu un cuvânt de rugăciune, dacă ai vrea, în timp ce avem capetele plecate. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.

Up