Картинка цитаты

Eu am avut un loc pe aici pe care am vrut sǎ vi–l arǎt, primul loc din aceastǎ Scofield aici, [traducerea Scofield a Bibliei — Trans.] ce a scris el în aceastǎ adnotare aici. Eu cred cǎ aceasta se gǎseşte în Romani, capitolul al 3–lea. El a spus aici, aşa cum el a interpretat aceasta prin Webster, desigur, în adnotǎri. El a zis, "Pǎcatul este respingerea voiei descoperite a lui Dumnezeu.”

Pǎcatul, în forma lui iniţialǎ, este sǎ respingi Cuvîntul descoperit al lui Dumnezeu, ce Dumnezeu… sau voia lui Dumnezeu. Cînd Dumnezeu a descoperit ceva ca voia Lui; şi a respinge Aceea, este a huli, sau, sǎ respingi pe Dumnezeu.

Care era primul pǎcat? Sǎ ne uitǎm la el. Voi mergeţi înapoi aici în Genesa 3. Voi îl puteţi citi cînd ajungeţi acasǎ, şi dacǎ voi vreţi. Genesa 3, cînd Dumnezeu a pus grǎdina Edenului, l–a pus pe Adam şi pe Eva acolo, El le–a spus lucruri pe care ei… Acela era Cuvîntul Lui; Care ei le puteau face, şi lucruri care nu le puteau face. Acum priviţi cînd Satan a venit la Eva, el a zis, "Dumnezeu a zis, ‘Tu sǎ nu mǎnînci din el,’ dar cu siguranţǎ tu nu vei muri.” Vedeţi aceasta? Atunci Eva cu voia… Voi o pricepeţi? Eva fǎcînd ceva cu voia de care ea ştia cǎ Dumnezeu a zis sǎ nu facǎ. Este asta adevǎrat? [Adunarea zice, "Amin,” — Ed.] Acum priviţi la aceasta. Cînd Eva cu voia… Primul pǎcat care a fost comis vreodatǎ. Este asta adevǎrat? ["Amin.”] Eva, cu voia, cunoscînd voia lui Dumnezeu şi a refuzat sǎ o facǎ. Este asta adevǎrat? ["Amin.”] Acela era primul pǎcat.

Atunci ce este pǎcat? În Sfîntul Ioan al 3–lea capitol, al l8– lea verset, Isus Cristos a zis, Însuşi, este aceasta, cǎ, "Cel ce nu crede este deja condamnat.” Este asta adevǎrat? Atunci pǎcatul este de fapt necredinţǎ.

Satan, şi în ademenirea lui, i–a spus Evei cǎ, "Dumnezeu a spus aceea, dar El nu a spus–o dinadins.” Vedeţi cum a vǎruit el Cuvîntul? Pǎi, acum el a zis, "Acum, Dumnezeu a zis Aceasta, dar El nu a spus Aceasta dinadins.” Cu alte cuvinte, "Voi veţi fi… Ochii noştri vor fi deschişi. Voi veţi şti, ştiţi mult mai multǎ cunoştinţǎ.”

Şi acum aceeaşi minciunǎ putredǎ este spusǎ de cǎtre Satan, la predicatori şi membri de bisericǎ astǎzi, [Fratele Branham bate pe amvon de douǎ ori — Ed.] sǎ zicǎ, "Cuvîntul lui Dumnezeu zice aşa–şi–aşa, dar aceasta nu înseamnǎ Aceea.” Cuvîntul lui Dumnezeu înseamnǎ întocmai exact ce spune El. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori.] Aceasta–i adevǎrat.

William Branham, predica „Păcatul De Neiertat”

Up