Картинка цитаты

În timp ce avem capetele aplecate, eu vreau să vă pun o întrebare solemnă. Voi care v-aţi ţinut mâinile şi voi care v-aţi rugat, eu ştiu că nu v-aţi ridicat mâna doar ca să vă vedeţi mâna sus. Voi aţi ridicat-o deoarece Ceva v-a spus ca s-o faceţi. Şi voi ziceţi, printr-o mâna ridicată, "Frate Branham, eu cred, înaintea lui Dumnezeu şi această companie, eu cred că ceva s-a întâmplat în această seară în inima mea, că din noaptea aceasta înainte eu voi deveni o persoană diferită." Vreţi să vă ridicaţi mâna, voi care v-aţi ridicat mâna, şi spuneţi, "Eu cred"? Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnnezeu să te binecuvânteze, pe tine, pe tine, pe tine. Aceasta este minunat. Acolo foarte departe în spate, da, Domnul să te binecuvânteze.

Altcineva să ridice mâna, să spună, "Eu cred chiar acum"? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. "Domnul îmi spune în seara aceasta..." Dumnezeu să te binecuvânteze, doamna din spate de acolo. Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără doamnă de aici. "Domnul îmi spune chiar acum că ceva s-a întâmplat în inima mea, şi eu cred că o să am mai multă bucurie în urma acestei treziri decât am avut vreodată în viaţa mea." Dumnezeu să te binecuvânteze. În ordine, Dumnezeu să te binecuvânteze, doamna care şade aici. Eu mă gândeam că tocmai era timpul ca să-ti ridici mâna, şi tu. Există altcineva, zicând, "Eu mă simt diferit, Frate Branham, eu cred că în seara aceasta voi ieşi din această biserică fiind conştient de sosirea în curând a lui Cristos. Eu voi ieşi de aici să trăiesc o viaţă diferită. Eu am să fiu un Creştin, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu m-a chemat"?

Şi dacă El te-a chemat, tu eşti al Lui. Încetează cochetarea, încetează de a mai cocheta cu lumea! Vino, şi trăieşte pentru El acum. Spune, "Eu mă căiesc de toate păcatele mele, şi îl iau acum pe Cristos ca Salvatorul meu." Ar mai fi cineva înainte să încheiem? Este cineva? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceasta este bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceasta este bine. Sunt atât de fericit să vă văd că faceţi aceasta. În ordine.

Up