Картинка цитаты

Luaţi, ca grâul. Voi ziceţi, "Cum ar putea un bob de grâu?" Iată ce se întâmplă. Un bob cade înăuntru, el produce o sută de boabe. O sută de boabe cad înăuntru, produc o mie de boabe. O mie de boabe cad înăuntru, şi produc un milion de boabe. Un milion de boabe cad înăuntru, şi produc o-o încărcătură de şlep. Şi înainte, şi înainte, şi înainte, până când hrăneşte întreaga lume.

Asta-i ce a vrut El să spună. "Dacă Eu Îmi trăiesc Viaţa singur, şi mor în felul acesta, Eu doar Îmi trăiesc Viaţa singur, ei bine, atunci, acolo nu va fi roadă după Mine. Dar dacă Eu cad în pământ, sub voia lui Dumnezeu, şi Eu voi produce o Naştere nouă. Şi în acea Naştere nouă, va produce o alta cu Naştere nouă, şi o alta cu Naştere nouă, până când întreaga lume, va fi misionată; Evanghelie propovăduită." "Această Evanghelie trebuie propovăduită în toată lumea, ca o mărturie pentru Mine. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred."

Deci dacă noi înşine atunci, în slujba noastră, şi în gândurile noastre, şi în viaţa noastră, dacă rămânem aşa cum suntem, nu putem face nici un bine. Noi trebuie de asemenea să murim la altar, sau vom trăi singuri; noi vom trăi faţă de vreo denominaţiune sau ceva crez; vom trăi faţă de ceva organizaţie. Dar dacă murim faţă de noi înşine, atunci Duhul Sfânt se va răspândi peste tot, prin buzele noastre. Noi trebuie să murim. Aşa de mulţi, astăzi, aşa este aceasta ca acum. Că dacă... Noi trebuie să realizăm că trebuie să murim, ca să producem viaţă nouă. Astfel El a spus atât de mult în aceasta, "Dacă vreţi să Mă vedeţi, voi trebuie să muriţi. Muriţi faţă de voi înşivă, şi atunci veţi produce o viaţă nouă."

Acum, dacă noi vrem să-L vedem, dacă vă aşteptaţi vreodată să-L vedeţi, nu Îl veţi vedea niciodată prin vreo înscriere la o biserică, vreo carte de legi care le ţineţi, ceva crezuri care le slujiţi. Voi Îl veţi vedea când muriţi. Când voi veniţi la Calvar şi sunteţi răstigniţi faţă de voi înşivă, atunci îl veţi vedea pe Isus.

William Branham, predica «Domnilor, am vrea să-l vedem pe isus»
https://ro.branham.ru/sermons/61-1224

Up