Картинка цитаты

Când Dumnezeu l-a luat sus pe Ilie, el a venit înapoi cu o porţie dublă din Duhul lui. El era gata pentru trezire atunci.

Observaţi pe om atunci, fiind doar un plugar înainte. Dumnezeu a făcut numele lui nemuritor. Toţi profeţii care stăteau în jur, urmărindu-l, trebuiau să se aplece la picioarele lui deoarece el avea Puterea lui Dumnezeu asupra lui. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.]

Acolo va veni o oră când Dumnezeu va face lumea să se aplece la picioarele bărbaţilor şi femeilor care au plonjat dincolo şi au trecut Iordanul, şi au separat acele lucruri... pe ei înşişi, de la lucrurile lumii. Frate şi soră, în seara aceasta, orice faceţi, orice vă gândiţi, voi să treceţi Iordanul cu Dumnezeu. Mergeţi dincolo şi separaţi-vă, lăsaţi lumea în urmă. Lăsaţi pe Dumnezeu să vă instruiască pentru serviciul Lui propriu. Noi trăim într-o zi înainte de această trezire, dar Dumnezeu cercetează, încercând să găsească inimi.

William Branham, predica «Om Chemat De Dumnezeu»
https://ro.branham.ru/sermons/58-1005E

Up