Om Chemat De Dumnezeu

God-Called Man
Data: 58-1005E | Durată: 2 oră | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 ... Neville. Este cu părere de rău să vă ţin să staţi în picioare, sus de-a lungul pereţilor. Şi eu am trecut pe aici spre o altă întrevedere, cu vreo oră şi jumătate în urmă, şi oamenii se depărtau de la uşă, să plece. L-am întâlnit pe Billy acolo afară, şi el a spus că locul era gata ca serviciul să înceapă, din această după-masă. Deci, noi doar am avut această mică adunare aici. Noi nici măcar nu am pus-o în ziarele locale. Astfel, noi doar avem puţin timp de părtăşie.
Iar acum este întotdeauna ocupat, după cum oamenii din afara oraşului ar şti, că, aici la locul de acasă este întotdeauna pe săritură, alergând din loc în loc, şi înghesuind. Deci, eu cumva devin obişnuit cu aceasta. Eu doar ajung la un punct încât nu las ca aceasta să mă deranjeze, cât de mult este posibil. Şi voi ştiţi, tu ai să foloseşti doar un pic de timp, şi ar trebui să fie mai mult, cu Domnul. Dacă tu nu faci aceea, atunci tu nu vii în adunare cu prospeţimea Duhului Sfânt. Şi când tu vii înăuntru, cum a fost astăzi, unde a fost doar o mare, mare încântare, păi, este cumva greu uneori pentru mine să vin înăuntru, să mă ţin de la a fi doar puţin piţigat şi să presez, voi vedeţi, şi să ajung supărat. Când eu fac aceea, atunci eu doar nu pot găsi pe Duhul Sfânt nicăieri în acesta.
Deci, îmi pare rău, totuşi, pentru persoanele care stau în-în culoar şi în jur pe afară. Şi ei vin sus, se uită înăuntru, intră în maşina lor şi se duc înapoi. Eu am vrut să obţin liceul aici jos, să ţin doar câteva seri de miting, dar şcoala se ţine la timpul acesta, şi este cumva greu ca eu să o obţin în decursul acelui timp. Dar eu vreau să spun că eu cu certitudine vă apreciez pe fiecare din voi, înăuntru şi afară, şi pentru frumoasa voastră cooperare, şi pentru tot ceea ce aţi făcut.

E-4 Şi azi dimineaţă, în şcoala Duminicală, eu am mulţumit poporului pentru oferta care mi-a fost dată seara trecută, care a fost o ofertă nesolicitată. Sincer, i-am spus păstorului aici, prea iubitul nostru păstor, Fratele Neville, şi ceilalţi, eu mai de grabă aş vrea ca ei să nu facă asta. Dar ei au făcut-o, oricum, aşa că eu doar am vrut să o raportez. Acum, acesta este un loc mic, şi nu va aşeza peste vreo trei sute de persoane, eu nu cred. Şi oferta a fost de trei sute şi douăzeci şi patru de dolari, care înseamnă că ei au dat în medie cam un dolar fiecare. Aceasta este cea mai bună ofertă care mi-a fost dată vreodată în viaţa mea, pentru numărul de persoane. De obicei, media va fi de vreo douăzeci şi patru de cenţi de persoană, douăzeci şi cinci. Douăzeci şi şapte de cenţi este o ofertă mare, la o persoană. Dar aceasta era în medie de vreo un dolar fiecare. Şi eu desigur apreciez asta.
Şi poate eu nu am ajuns, azi dimineaţă, să exprim la unii din voi. Noi am găsit gem, cutie de gem aşezată pe scări, şi mici cadouri s-au trimis pentru noi. Eu şi soţia dorim să exprimăm mulţumirile noastre către voi oamenilor. Şi eu sunt sigur căci cât de bine putem noi, toate acestea vor fi pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
Şi aceasta mă face doar să simt parcă aş dori să am un loc mare măreţ unde noi am putea doar continua să mergem înainte pentru un timp îndelungat şi să slujesc la oameni. Dar chiar în seara aceasta, după serviciu, eu trebuie să mă duc. Care, eu nu voi fi în stare să plec în seara aceasta, ci dimineaţa devreme, să mă duc.
Eu vin înapoi următoarea sâmbătă seara. Plec duminică dimineaţa, din nou, spre Colorado. Şi doar chiar una după alta, mă duc.
Şi apoi următorul meu serviciu peste mări vine în ianuarie, care este în Australia şi Noua Zeelandă, şi pe acolo. Acum, eu vreau ca voi să vă rugaţi pentru mine. Eu desigur doresc rugăciunile voastre.
Iar apoi eu vreau să... noi toţi să-i fim recunoscători Atotputernicului Dumnezeu, Care a făcut lucruri aşa de mari pentru noi în această mică adunare. Eu cred, pentru cantitatea de timp, că a fost mai mult realizat în acest miting decât oricare miting pe care l-am ţinut vreodată în viaţa mea la acest tabernacol. Domnul doar se părea să deschidă binecuvântările.

E-10 Eu m-am gândit, poate, în timpul acestui miting, că de la o vedenie pe care am avut-o, că slujba mea urmează să fie schimbată într-o slujbă mai bună şi mai mare. Acum aceasta doar urmează să se întâmple tot aşa de sigur cum voi oamenilor aţi auzit aceste alte trei slujbe prezise, sau aceste alte două. Aceasta una va fi întocmai ca aceea, numai că mai mare. Dar prima seară, eu doar am chemat poporul aici sus la altar, am mers chiar drept înapoi la discernământ. A doua seară, eu i-am luat în cameră, am mers chiar drept la discernământ. Şi ultimele două seri, atunci, noi i-am adus pe platformă, chiar drept la discernământ.

E-11 Dar doar să raportez unele lucruri, un lucrător orb şi-a primit vederea la platformă.

E-12 Şi două fete mici, seara trecută, şezând în scaune pe rotile, cu boli care nimeni nu ştie ce sunt, nici un doctor. Picioarele lor mari de tot, şi degetele lor căzând jos, degetele căzând jos, şi nimic nu se putea face pentru ele. Şi chiar în timp ce Duhul ungea, am mers acolo, şi în Numele Domnului Isus, am ocărât boala aceea, şi ele au mers afară din scaunele pe rotile. Şi azi dimineaţă, umblau în jur pe aici în tabernacol, ca oricare alt copil, şi au venit aici şi au fost botezate cu botezul Creştin, chiar aici în bazin, azi dimineaţă.

E-13 În timp ce am avut câteva minute de studiu, cu un timp în urmă, şi acolo erau nişte prieteni de-ai mei, Fratele Hoover, un lucrător de jos în Kentucky, doar a trecut pe aici şi a lăsat vorbă cu soţia mea, că seara trecută într-un rând de chemare, afară în audienţă, femei care nu au avut ceva cartonaşe de rugăciune, doar şedeau acolo rugându-se. Şi acolo era o femeie care nu a mâncat de, am uitat cât timp, o masă; umflături în stomacul ei, toată plină. Şi Domnul a chemat-o şi a vindecat-o. Şi azi dimineaţă ea s-a sculat şi a mâncat un mic dejun de mărime normală, şi este pe undeva aici în seara aceasta.

E-14 Şi alţii, spuneau despre, şi, o, timpul nu ar permite, despre lucrurile care Domnul nostru le-a făcut. Deci, pentru noi, aceea ne dă curaj să ştim că aceasta este chiar aproape, ceva e gata să se întâmple, măreţ.

E-15 Seara trecută, după serviciu, după Mesaj, eu niciodată la nici un timp nu am văzut vreodată Duhul Sfânt să ungă poporul mai mult decât cum a uns El seara trecută. Noi privim înainte spre alta, în seara aceasta. Şi acum rugaţi-vă pentru mine.

E-16 Şi eu vreau să citesc ceva din binecuvântatul Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi înainte să citim Cuvântul, haideţi doar să vorbim cu El, cu capetele noastre aplecate doar un moment.

E-17 Scumpe Tată Ceresc, noi venim la Tine în seara aceasta, poate doar puţin obosiţi în trup, dar, o, cum sunt spiritele noastre înprospătate! Semnele viului Dumnezeu, că El este cu noi, şi ne binecuvântează, şi ne dă ceea ce El a promis, belşugul, abundenţa, deasupra a tot ce am putea noi face sau gândi. Şi dacă noi am găsit har în privirea Ta, prin a crede pe Fiul Tău, Domnul Isus, noi am cere în seara aceasta ca Tu să ne vizitezi din nou cu o dublă porţie din Duhul Tău. Fie ca Acesta să fie turnat afară în mare putere şi măsură peste fiecare persoană de aici, să creadă Evanghelia şi să primească Puterea Duhului Sfânt în vieţile lor. Salvează pe cei ce sunt de salvat în seara aceasta, Doamne, şi vindecă pe aceia care sunt gata pentru vindecare. Admite aceasta, Doamne.

E-18 Şi aşa cum noi vedem poporul presând înăuntru, stând în uşi, cu sutele trimişi să plece de la mica biserică, aceasta ne re aminteşte că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Că, în zilele când El ne-a vizitat aici într-o formă de trup, presiunea era aşa de mare, ei nu au putut nici măcar să ajungă la El cu un om, şi au trebuit să-l aducă prin acoperişul clădirii. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca în seara aceasta, că fiecare care a trebuit să preseze în felul acesta să fie răsplătit cum a fost omul acela.

E-19 Binecuvântează Cuvântul Tău aşa cum Îl citim. Şi fie ca Acesta să fie o Lampă, o Lumină pe cărarea noastră. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-20 [Cineva vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Nu. Rosella Griffith? ["Da."]

E-21 Doar mi s-a raportat chiar acum că fata pe care am chemat-o azi dimineaţă... o alcoolică care a fost strigată în mitingul din Chicago. Aceasta era că ea şedea într-un balcon când Duhul Sfânt i-a vorbit şi a spus că ea era o alcoolică. Şi cinci doctori mari din Chicago au renunţat la ea. Alcohol Synonymous au renunţat la ea. Şi ea a fost strigată, de AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ea a fost vindecată. Ea niciodată nu a mai poftit o băutură de la timpul acela.

E-22 Şi o altă doamnă mică sus în balcon deasupra ei, care era o prietenă de-a ei, că ele locuiau în Oraşul Calumet. Dacă cineva ştie ce este aceea, aceea este limita unde este mai rău decât în Paris, Franţa, tot felul de rele se petrec. Şi i-a spus că ea era o vânzătoare de droguri, şi ea era o dansatoare la Fred Astaire. Şi la tatăl ei nu i-a plăcut. Dar ea s-a ridicat şi a spus, "Tată, omul este exact corect." Ea acum este măritată, fetiţa, şi este pe drumul ei, afară cu soţul ei, predicând Evanghelia.

E-23 Rosella este o lucrătoare de misiune, de la fiecare serviciu de închisoare şi fiecare lucru în care ea poate intra, spunând alcoolicilor că există o speranţă, şi aceea este în Cristos.

E-24 Ea a fost foarte mult împovărată pentru tatăl ei; nu mai mult decât alaltăieri, într-un interviu de zece minute, particular. Fata a fost o suporteră hotărâtă a mitingurilor, pentru ultimii patru sau cinci ani. Că ea mi-a spus, într-un raport mic de zece minute, afară la rulotă, la un interviu, că a zis, "Frate Branham, orice faci, eu sunt îngrozitor de împovărată pentru tatăl meu. El te iubeşte, dar el doar nu vrea să vină la Cristos."

E-25 Am zis, "Rosella, Dumnezeu ştie cum să facă aceea. El ştie cum să-l facă pe el să o facă."

E-26 Şi ştirile au venit acum că el este îngropat sub o încărcătură de calcar. Să ne rugăm pentru el.

E-27 Doamne, la gura aceea a acelei fiice credincioase, şi el blocat acolo jos, încât ar putea să moară sub acesta; Dumnezeule, admite ca el să nu moară, dar sufletul lui să se uite în sus şi să-şi aducă aminte că Tu eşti Dumnezeul Care poate răspunde rugăciunii sub o grămadă de calcar; tot la fel cum Tu ai putut în pântecele balenei, sau în cuptorul cu foc, sau în groapa cu lei. Tu rămâi acelaşi. Adu-l înainte, Doamne, un Creştin spălat. Noi ştim că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce Te iubesc. Şi ne rugăm ca acesta să fie unul din lucrurile acelea, aşa cum noi predăm aceasta Ţie, în Numele lui Isus. Amin.

E-28 În citirea Cuvântului în seara aceasta, în Cartea a Doua a Regilor, eu doresc să citesc în al 2-lea capitol, doar pentru un text mic, să aflu un context, cu voia lui Dumnezeu.
Şi a venit la împlinire, că atunci când DOMNUL să ia sus pe Ilie în cer printr-un vârtej de vânt, că Ilie a mers cu Elisei de la Ghilgal.
Şi Ilie i-a zis lui Elisei, Rămâi tu aici, eu te rog; căci DOMNUL m-a trimis la Betel. Şi Ilie a zis către el, aşa cum viu este DOMNUL, şi cum sufletul tău este viu, eu nu te voi părăsi. Aşa ei au mers jos la Betel.
Şi fiii profeţilor... erau acolo la Betel au venit înainte la Elisei, şi au zis către el, Nu ştii tu că DOMNUL îl va lua pe stăpânul tău de la capul tău astăzi? Şi el a zis, Da, eu o ştiu; păstraţi... pacea voastră.
Şi Ilie a zis către el, Elisei, rămâi aici, eu te rog; căci DOMNUL m-a trimis la Ierihon. Şi el a zis, Aşa cum viu este DOMNUL, şi cum sufletul tău este viu, eu nu te voi părăsi. Deci ei au mers la Ierihon.
Şi fiii profetului... erau acolo la Ierihon au venit la Elisei, şi au zis către el, Nu ştii tu că DOMNUL va lua pe stăpânul tău de la capul tău astăzi? Şi el a răspuns, Da, eu o ştiu; păstraţi... pacea voastră.
Şi Ilie a zis către el, Rămâi aici, eu te rog, căci DOMNUL m-a trimis la Iordan. Şi el a zis, Aşa cum viu este DOMNUL, ... aşa cum viu este sufletul tău, eu nu te voi părăsi. Şi ei doi au mers înainte.

E-29 Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la Cuvântul Lui. Subiectul meu pentru seara aceasta este: Om Chemat de Dumnezeu.

E-30 Şi eu voi încerca să fiu doar aşa pe scurt cât pot, deoarece noi avem un mare rând de rugăciune care urmează doar în câteva minute, dar, doar să vă dau o mică privire la timpurile în care trăim noi. Noi auzim acest strigăt la radio, şi în diferite locuri, şi vine din inimi sincere, "Doamne, dă-ne trezire în timpul nostru." Şi din scrisori de la Creştini din jurul lumii, noi auzim acel strigăt, şi aceasta îţi face ceva la inimă. Aceasta-i inspirator. Este înălţător. Este însufleţitor, pentru suflet, să auzi poporul Domnului să cheme pentru o trezire. Şi Dumnezeu a făcut o promisiune, "Dacă poporul care este chemat prin Numele Meu se vor aduna împreună şi se roagă, atunci Eu voi auzi din Cer." Şi astfel noi, în seara aceasta, vrem să ne gândim la aceea. Şi amintiţi-vă, că, în mijlocul acestui strigăt, Dumnezeu nu poate trimite o trezire până când El nu are bărbaţi în formă să o ia. Noi nu putem avea o trezire până când noi obţinem bărbaţi, bărbaţi chemaţi de Dumnezeu, bărbaţi antrenaţi de Dumnezeu, care nu sunt antrenaţi în şcoli de teologie şi de educaţie, ci bărbaţi aspri de credinţă, pe care Dumnezeu ia crescut în şcoala Lui aspră de antrenare. Bărbaţi la care nu le e teamă să întâmpine focul! Bărbaţi care au venit în Prezenţa lui Dumnezeu; şi cunosc puterea Lui, şi cunosc atotputernicia Lui, şi cunosc puterea Lui de vindecare! Ceva bărbaţi care sunt antrenaţi să cunoască pe viul Dumnezeu! Este în ordine să-i instruieşti prin Cuvânt, dar, "Litera omoară; Duhul dă Viaţă."

E-31 Şi înainte să putem avea această trezire, Dumnezeu trebuie să cheme afară şi să instruiască bărbaţi, bărbaţi antrenaţi de Dumnezeu, să ducă acest Mesaj. Şi lor nu le pasă ce este opoziţia. Ei sunt voitori să meargă la cuptorul aprins în înfrângere, sau la groapa leilor, sau orice ar putea fi. Ei sunt gata să se ducă, deoarece ei au fost în Prezenţa lui Dumnezeu, şi ştiu că El este. Fie că este la biruinţă sau înfrângere, ei încă stau la fel. Acela-i felul de instruire care-l face Dumnezeu la oameni. Şi este foarte ciudat să gândeşti că Dumnezeu ar face aceea, că Dumnezeu îi instruieşte pe oamenii Lui aşa, dar El o face. Voi ştiţi, noi avem o cântare veche care o cântăm:
Unii prin ape, alţii prin inundaţii,
Alţii prin adânci încercări, dar cu toţii prin Sânge.

E-32 Dumnezeu călăuzeşte poporul Lui prin mari încercări, să-i curăţească. Şi uneori aceasta ia cu anii să o facă. Şi cât pentru mine, în seara aceasta, eu cred că chiar acum Dumnezeu instruieşte astfel de bărbaţi să întâmpine linia frontului, bărbaţi care trec prin aceasta, şi, timp, zguduiţi de la picioarele lor. Uneori arată de parcă întregul lucru cade, dar totuşi, în mijlocul tuturor acestora, ei cunosc acel viu Dumnezeu şi îşi ţin feţele spre înainte, continuă să mişte înainte.

E-33 Şi mulţi oameni se roagă pentru trezire, mă întreb dacă ei sunt uneori, dacă aceia care se roagă, dacă propriile lor rugăciuni nu opresc fântânile de binecuvântări. Când, ei sunt laşi şi se tem să se încreadă în Dumnezeu, se tem să-L ia la Cuvântul Lui, se tem să creadă că El încă trăieşte astăzi, când Biblia Lui spune clar, că, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-34 Dumnezeu nu cheamă, foarte rar, pe omul deştept, cel educat, pe intelectual. Ei joacă partea lor, şi ei sunt oameni mari. Dar de obicei când Dumnezeu vrea lucrul făcut, El ia pe cineva care de-abia îşi cunoaşte ABC-ul. Cercetaţi Scripturile. Priviţi prin istorie. Bărbaţi de care s-a ales ceva cu Dumnezeu nu erau oameni care aveau educaţii mari, ci oameni care, ei bine, nu aveau educaţie, numai o dorinţă în inima lor să slujească pe Dumnezeu. El a luat pe plugar, pe păstor, pe pescar, pe vânător, aceia care au trăit în natură. acea linişte şi tăcere a naturii, acolo Dumnezeu putea să le vorbească. Şi aceia erau pe care El i-a chemat.

E-35 Şi dacă ei află aceea, când El dă o chemare la un mare intelectual, acea persoană în final merge înapoi la concepţiile lui intelectuale. Şi după o vreme, când se ajunge să lucreze fenomenalul, el este prea amestecat cu oamenii din lume, să accepte aşa ceva. De aceea, el în final rezultă spre o denominaţiune, şi merge în deviere şi face un lucrător. Şi aceea este în ordine, şi eu nu am nimic împotriva acelei persoane care ar face asta.

E-36 Dar când Dumnezeu se pregăteşte să facă ceva în tărâmurile supranaturale, El de obicei ia pe un om în care El Îşi poate pune încrederea, şi îl unge şi îl trimite afară, şi el este neînfricat la slujbă. Acela-i felul de bărbaţi de care avem noi nevoie astăzi; nu cărturari cizelaţi, ci bărbaţi care cunosc pe Dumnezeu în Puterea învierii Lui.

E-37 Spre exemplu, acolo era un bărbat în Biblie, cu numele de Moise, care şi-a obţinut toată instruirea lui. El a cunoscut toată teologia. El ştia tot ce trebuia el să ştie. Chiar dacă el ar fi avut nevoie de ceva educaţie, el putea să-i înveţe pe învăţătorii din Israel, sau din Egipt. El nu avea nevoie de nici un lucru. Şi Biblia ne spune că el a fost învăţat în toată înţelepciunea Egiptenilor. Păi, el îi putea învăţa pe cărturarii lor. El îi putea învăţa pe savanţii lor, lucruri. El era informat până tocmai la punct, când se venea la intelectual. Dar, totuşi, i-a luat lui Dumnezeu patruzeci de ani să bată toată aceea afară din el, acolo afară în nisipuri. Şi când el a avut toate concepţiile lui intelectuale bătute afară din el de către Dumnezeu, acolo afară în nisipuri, metalul era gata să fie modelat din nou.

E-38 Acela-i felul cum Dumnezeu îi ia pe oamenii Lui şi bate afară toate temerile lor şi toate intelectualurile lor, şi apoi marele Maestru Olar îi pune pe roată şi începe să-i modeleze iarăşi de la început. Bărbaţi lucrători, vrednici! Acesta-i omul lui Dumnezeu. Cine ar putea instrui pe un om mai mult decât Dumnezeu Însuşi? Priviţi felul cum îi instruieşte El.

E-39 Noi ne-am gândi iarăşi despre altul, cu numele de David. Dumnezeu îl instruia pe David când el era doar un băiat mic. Profetul Samuel a venit sus şi i-a turnat ulei pe cap, şi l-a uns, deoarece Dumnezeu urma să instruiască pe David să fie un războinic puternic. Şi priviţi la instruirea care i-a dat-o El.

E-40 Eu am citit, cu un timp în urmă, sus aici la Green's Mill, unde eu mă duc de obicei să mă rog, unde Dumnezeu i-a zis lui David, "Eu te-am luat de la stână, de la urmărirea acelor câteva oi ale tatălui tău acolo afară, şi Eu ţi-am făcut un nume mare ca la oamenii mari de pe pământ."

E-41 Şi mă gândesc despre instruirea aspră care El i-a făcut-o lui David. El nu l-a şcolarizat prea mult în ceva şcoală, dar El l-a şcolarizat în propria Lui şcoală. David era un vânător şi păstor. Şi în Psalmi el a scris despre păşuni verzi şi ape liniştite, deoarece el era acolo singur, de unul singur. El nu era contaminat cu lucrurile lumii.

E-42 Dumnezeu trebuie să ia un om departe de la lucrurile lumii, aşa ca El să-l poată face liniştit, aşa ca el să poată asculta la Dumnezeu, acel Glas, liniştit lin. Apoi, odată ce-i în contact cu Dumnezeu, el devine neînfricat atunci. Observaţi că lui nu-i pasă ce zice oricine; el a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. El îl cunoaşte pe Dumnezeu în Puterea învierii Lui.

E-43 Iar apoi, David, noi îl vedem. Într-o zi, Dumnezeu i-a permis unui urs să vină înăuntru şi să o ia pe una din oile lui. David doar s-a luat după acel urs. Fără îndoială că el s-a rugat, deoarece puţin mai târziu el a mărturisit aceasta. Şi el s-a rugat şi a întrebat pe Dumnezeu. El era îngrijitor peste oaia aceea. El nu putea pierde oaia aceea. Şi el trebuie să salveze acea oaie, cu orice preţ. Şi el şi-a apucat praştia lui mică, şi a luat-o după ursul acela şi l-a omorât. El trebuie să salveze oaia aceea. Vedeţi pentru ce l-a antrenat Dumnezeu?

E-44 Dumnezeu vrea ca păstorii Lui să salveze oile, indiferent de ce trebuie să fie el numit şi prin ce trebuie el să treacă. Salvează oile acelea!

E-45 Apoi El a văzut că David era viteaz peste acest urs, aşa că El doar a ridicat puterea animalului puţin mai mare, şi El a trimis un miel... un leu înăuntru şi a luat pe unul din miei.

E-46 Şi un leu este un animal feroce. O, în Africa, când eu i-am vânat... Un leu poate omorâ zece oameni înainte ca să pot spune, "Jack Robinson." O, puternic, fiară mare! Doar un urlet mare şi, doar, oamenii sunt distruşi. Şi unul care moare sub puterea unui leu nu simte nici o durere. Este aşa o spaimă, să auzi urletul acela aşa cum el îl dă. Acele mari picioare uriaşe, doar într-o secundă, el a sfâşiat o duzină de oameni.

E-47 Şi să gândeşti, despre un băieţel! Biblia a spus că el era "roşcovan." Aceea înseamnă că el era doar un prichindel mic, cu o praştie mică. Voi ştiţi ce este aceasta, o bucată mică de piele cu o sfoară de fiecare parte. Şi un leu flămând, deja cu gustul de sânge în gura lui, a fugit înăuntru şi a apucat o oaie. David a privit sus la Dumnezeu, şi a zis, "Eu nu o pot pierde pe aceea. Tu ajută-mă, Doamne." Şi el a trântit leul jos, cu praştia. Şi când leul s-a ridicat împotriva lui, băieţelul, şi leul cântărind vreo cinci sute de livre, sau mai bine, acel băieţel cântărind poate şaptezeci sau optzeci. El a tras, de la cureaua lui mică, cuţitul. Şi când leul s-a ridicat, care ar omorâ zece oameni cu două palme, el a apucat leul de barbă şi l-a omorât.

E-48 Curaj! Dumnezeu nu vrea laşi. El nu te poate folosi dacă tu te temi să iei Cuvântul Lui şi să-L crezi. El vrea bărbaţi viteji, care nu dă nici o atenţie la nimic decât la ce spune Domnul. Acela-i felul cu care El trebuie să se mişte. Indiferent de ce spune biserica, ce zice pastorul, pentru ce poziţie stă biserica; el stă pentru Dumnezeu şi neprihănire, şi Cuvântul Lui. Aceia sunt bărbaţii care noi... Dumnezeu trimite în aceste zile pentru trezirea Lui pentru care poporul Lui se roagă.

E-49 Cu ani mai târziu, când el a mers sus să-i întâlnească pe fraţii lui la luptă, acolo era un mare uriaş sus acolo, cu degete de paisprezece ţoli. Şi el s-a lăudat, şi a zis, "Acum să vină cineva să se lupte cu mine. Dacă voi mă puteţi bate, eu mă voi preda; şi vice versa, şi noi vom sluji." Oricine se va preda, desigur, va fi acela care va pierde.

E-50 Acela-i felul cum la Diavolul îi place să o facă. Când el gândeşte că el are avantaj asupra ta, el îţi va spune, "Ţie nu o să-ţi meargă cu aceea. Tu nu poţi predica vindecare Divină în biserica Metodistă, biserica Baptistă." Păi, voi predicatorilor Metodişti doar să vă apucaţi de Dumnezeu o dată, şi aflaţi dacă puteţi sau nu. Aha. Voi niciodată nu o veţi face cu teologia voastră care o învaţă ei. Voi trebuie să vă apucaţi de Dumnezeu şi să ştiţi că El este.

E-51 Ei spun, "Poporul Penticostal." Cu câţiva ani în urmă, acolo era un grup de oameni stând la un colţ, nici măcar o-o clădire în care să poată ei intra. Dar aţi citit voi revista Life, zilele trecute, ce au spus despre ei? Acesta este unul dintre cele mai mari fenomene care a cunoscut vreodată această epocă, este ridicarea bisericii Penticostale. Cu certitudine. "Şi ei produc mai mulţi convertiţi într-un an decât tot restul bisericilor, puse laolaltă." Aceea este ce a spus revista Life. De ce? Ei pot fi încurcaţi în unele lucruri, dar, frate, ei sunt viteji; stau acolo afară, faţă-n-faţă, şi numesc negru "negru" şi alb "alb." Când trezirea în final se desface, aceasta se desface printre ei. Voi priviţi şi vedeţi dacă nu o face. Ei vor ajunge îndreptaţi, într-una din aceste zile.

E-52 Şi, David. Când Saul a pus armura lui pe el, şi a zis, ,,David, dacă tu te vei lupta cu insul acesta, uriaş..." A zis, "Păi, tu nu eşti nimic decât un copil, doar un tânăr, şi el a fost un războinic din tinereţea lui. Cum te poţi tu lupta cu el?"

E-53 Ascultaţi la acest micuţ David. Voi vedeţi, el nu a spus-o în felul acesta, "Saul, onoarea ta, domnule. Tatăl meu m-a trimis la şcoala elementară, colegiu, liceu. Eu am un Ph.D. Eu-eu-eu sunt echipat să fac aceasta. Eu sunt un om deştept." El nu a spus-o în felul acela.

E-54 El a zis, "Domnul meu," a zis, "când eu am păstorit oile tatălui meu acolo afară, un urs a venit înăuntru şi a luat una, şi eu l-am omorât. Şi un leu a venit înăuntru şi a luat una, şi eu l-am doborât. Şi când el s-a ridicat, eu l-am ucis." Şi el a zis, "Dumnezeul care m-a izbăvit din labele ursului şi a leului, mă poate izbăvi şi din mâinile acelui Filistean netăiat împrejur." Un om instruit de Dumnezeu!

E-55 Acolo stătea Saul cu toată instruirea care o putea avea orice om, să ştie cum să lupte. David nu ştia nimic despre o sabie. El nu ştia nimic despre un scut. Ei bine, Saul a mers şi a pus pe el armura lui mare, iar micuţul David stătea aproape cu picioarele strâmbe. Ei au aflat că vesta lui ecleziastică nu se potrivea unui om a lui Dumnezeu; doar l-a turtit jos. Şi toate din crezurile şi lucrurile noastre niciodată nu se vor potrivi cu echipamentul lui Dumnezeu acolo.

E-56 O, cum am putea noi merge înainte şi înainte, şi să spunem de mulţi, de mulţi alţii diferiţi. Dar, drept la textul nostru, să ne grăbim.

E-57 Ilie îmbătrânea, şi el ştia că nu va mai fi mult până când el va trebui să părăsească lumea. Şi Dumnezeu a găsit un om care era un om cinstit, care era un om bun. Numele lui era Elisei. Acum, dacă veţi observa, unul din numele acelora este Ilie iar celălalt este Elisei.

E-58 Acum, el nu a mers jos în forme, şi aşa mai departe, şi a mers şi a aflat în şcolile de teologie, şi sus în marile şcoli înalte din zilele acelea. Ce a făcut el? El a mers afară în câmp şi a găsit pe un om care ara cu douăsprezece juguri de boi. Ce? Elisei, acela ara, ştia cum să aprecieze un rând drept. Şi el ştia că dacă el se întorcea şi se uita înapoi, el se şerpuia jos de pe drum. Şi Dumnezeu ştia că un om care ştia cum să are arături drepte, ştia să nu-şi pună mâinile pe plug şi chiar să se întoarcă să se uite înapoi. El nu a aşteptat până când şi-a obţinut educaţia, a şerpuit de-a lungul drumului. El doar a omorât boul şi a făcut o jertfă, şi a plecat cu Ilie, îndată ce mantaua aceea a mers peste el. El era gata, voitor. Dumnezeu ştia că El îl putea face capabil.

E-59 Acum, Dumnezeu a trebuit să-i dea ceva instruire. El a fost, l-a antrenat cum să-şi ţină ochii pe brazdă, cu doisprezece juguri de boi, şi un om arând cu ei. El l-a învăţat ceva răbdare, şi cum să fie răbdător, şi să-i antreneze pe boii aceia să umble drept în linie.

E-60 El a trebuit să instruiască ceva oameni, după aceea; să-i ţină pe Biblie, pe Cuvânt, aliniaţi cu Dumnezeu, să stea drept în linie.

E-61 Şi, atunci, chiar Dumnezeu a trebuit să-l şcolarizeze un pic. El a zis, "Acum tu rămâi aici, căci eu mă duc dincolo la-la Ghilgal. Domnul m-a chemat."

E-62 Şi profetul, după ce el a simţit Puterea aceea peste el, acea manta a lui Ilie, a zis, "Cum viu este Domnul, şi viu este sufletul tău, eu nu te voi părăsi."

E-63 A mers înainte la Ghilgal, care este-locul mărturisirii şi botezului Creştin. Şi apoi el a zis, "Stai doar aici acum. Aceasta-i destul de bine. Tu ai făcut mărturisire şi botez. Aceasta-i destul de bine. Eu mă duc sus la Betel," care înseamnă, "casa lui Dumnezeu."

E-64 Acum aceea ar fi fost în ordine pentru mulţi profesori. "O, eu tocmai am venit în biserică şi am primit părtăşie. De ce să nu stau chiar aici?"

E-65 Da, ascultaţi. Elisei nu putea gândi în felul acela. El deja a simţit Puterea lui Dumnezeu. El ştia că exista mai mult din el. Deci el a zis, "Cum viu este Domnul, şi viu este sufletul tău, eu nu te voi părăsi." O, cum îmi place asta!

E-66 Şi el a mers sus la Betel, la casa lui Dumnezeu, şi acolo el a întâlnit un grup de cărturari. Ei erau toţi predicatori bine instruiţi, şi ei au umblat în jur şi i-au spus, au zis, "Domnule, ştii tu ce? Tu încă eşti în pierdere. Ai ştiut tu că Ilie urmează să fie luat de la tine? El este prea bătrân. El nu poate trăi prea mult. Ilie urmează să fie luat, iar tu o să stai acolo afară ca un fanatic."

E-67 Lăsaţi-mă să vă spun ceva acum. Un om care a gustat vreodată din Dumnezeu, nu va vrea, sau, nu-şi poate astâmpăra setea la o cisternă făcută de om. El nu o poate face. Acolo, toată teologia lor care ei o aveau acolo la şcoala profeţilor, nu va potoli setea acelui om a lui Dumnezeu, care a gustat din Dumnezeu.

E-68 Şi ei au continuat să-l lămurească, "O, tu ar trebui să stai aici. Şi, păi, în şase săptămâni noi ţi-am putea da Ph.D-ul tău. Şi tu ştii aceasta nu va fi prea mult până când tu iei vreo patru ani de instruire aici, şi noi ţi-am putea da dreptul să predici. Tu ştii, dacă te-ai dovedit a fi în regulă, noi te-am trimite afară în denominaţiunea noastră." Aceea nu ar satisface pe un om al lui Dumnezeu. "Noi te vom instrui să fii un lucrător, dacă tu doar vei sta cu noi vreo patru sau cinci ani aici."

E-69 El nu avea timp pentru felul acela de lucru. El era pe drumul lui la Izvorul acela. El deja a venit deasupra la acela. El deja a avut un gust din Cer în sufletul lui.

E-70 Şi el a zis, "Tu ştii că capul tău îţi va fi luat la o parte?"

E-71 Şi ascultaţi la ce a spus el. "Da, eu o ştiu. Dar păstraţi-vă pacea." În alte cuvinte, "Ţineţi-vă răsuflarea. Nu încercaţi să¬mi spuneţi despre aceasta. Să nu încercaţi să-mi spuneţi ce să fac. Eu ştiu unde mă duc şi ce urmăresc." [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.]

E-72 Dumnezeule, dă-ne bărbaţi ca acela, bărbaţi instruiţi de Dumnezeu care ştiu să nu se şerpuiască jos pe aceasta şi să se şerpuiască jos pe aceea.

E-73 "Eu ştiu unde mă duc. Şi să nu-mi vorbiţi despre aceasta. Doar ţineţi-vă răsuflarea. Nu încercaţi să mă descurajaţi, deoarece aceasta nu va ajuta la nimic."

E-74 O, dacă persoanele pentru care se face rugăciune ar avea doar atât de mult curaj!

E-75 "O, zilele minunilor au trecut. Aceea nu era real. Tu să vezi, tu te vei îmbolnăvi din nou."

E-76 "Doar ţineţi-vă răsuflarea. Să nu-mi spuneţi nimic despre aceasta. Eu mă mişc înainte. Trezirea vine. Dumnezeu a promis-o." O, voi fii ai lui Dumnezeu, mişcaţi-vă afară în acea sferă acolo, fără frică. Fără frică! Luaţi-l pe Dumnezeu la Cuvântul Lui.

E-77 "Eu ştiu că el-el urmează să fie luat. Dar aceea nu este ce eu... Voi nu aveţi nimic aici să mă intereseze pe mine. Toate rangurile voastre şi Ph.D-urile, şi Licenţa de Artă, şi toată treaba aceasta, nu mă satisfac pe mine. Doar ţineţi-vă răsuflarea."
"Păi, tu te vei ruina acolo afară."

E-78 "Păi, dacă mă ruinez, lăsaţi-mă să mă ruinez. Eu sunt pe drumul meu." Înainte, se ducea el.
"Tu nu poţi poţi să mergi dincolo."

E-79 "Eu ştiu că nu pot reuşi să merg dincolo, dar Dumnezeu o să mă ducă dincolo," a zis el.
"Păi, Elisei se duce la Iordan."
"Eu mă duc cu el."
Dumnezeu cere Iordanul în fiecare viaţă.

E-80 Deci, Elisei a venit roata. A zis, "Acum, Elisei..." Ilie a zis către Elisei, "Tu eşti doar un om tânăr," poate ceva în felul acesta, "şi de fapt tu nu ai avut vreo şcolarizare." Bătrânul profet încerca să-l încerce. El a zis, "Tu eşti doar un om tânăr. Tu nu ai avut multă şcolarizare. Păi, tu să nu... Aceasta este, într-adevăr, tu nu ai avut o educaţie de şcoală elementară. Singurul lucru care ştii să-l faci este cum să ari. Aşa că tu mai bine ai sta aici, şi poţi să-ţi obţii Licenţa de Arte. Inţelegi? Tu mai bine să stai şi să-ţi iei diploma."

E-81 Dar nu Elisei, nu acel om care odată l-a atins pe Dumnezeu, a simţit acea Putere de ungere asupra lui. El a zis, "Cum viu este Domnul, şi sufletul tău niciodată nu moare, eu nu te voi părăsi." El avea un scop. El a văzut viziunea. El ştie ce urma să aibă loc.

E-82 Şi ei amândoi au mers jos la Iordan. Iordan înseamnă "moarte." Acolo stau ei, omul bătrân şi omul tânăr. Aceasta într-adevăr reprezintă pe Cristos şi Biserica Lui. Şi acolo stăteau ei, lângă Iordan. Iat-o acolo, venind în jos din dealurile Iudeii, marile torente mugind în felul acela. Şi Elisei... cu părul lui cărunt atârnându-i în jos pe spate, şi ochii lui bătrâni slăbiţi privind dincolo de Iordan... Şi tânărul urmărea fiecare mişcare care o făcea el. Una, tânărul, aştepta după o vedenie, să ducă la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Cealaltă era plecarea Acasă. Ei erau amândoi la Iordan. Elisei, pentru el... El se ducea Acasă.

E-83 Elisei a avut o viaţă amară. Femeia aceea predicatoare acolo jos i-a dat o cale aspră să meargă, Izabela şi Ahab. Şi pietrele şi toate acelea prin care el a trecut! Elisei devenea obosit. Şi el a ştiut că el s-a luptat o luptă bună, şi el a terminat cursa. Chiar dincolo de Iordan stătea pensionarea lui.
Dar Elisei urmărea după Duhul acela care era asupra lui.

E-84 Astfel, dacă voi observaţi, fiecare credincios, când tu vii la un punct unde trebuie să vinzi tot, tu vei simţi valurile reci ale Iordanului lovind la picioarele tale. Te duci tu dincolo, sau nu? Iordan este "separare," separând.

E-85 Şi stând înapoi pe deal erau aceşti predicatori, încă, zbierând către Elisei, "Tu mai bine să nu mergi dincolo. Tu o să te duci peste bord." Voi le auziţi, remarcile, încă, astăzi.

E-86 Dar, Elisei a zis, "Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, şi acela-i profetul Lui, eu trebuie să-i iau locul. Şi eu am nevoie de Duhul Lui cu care să o fac. Eu nu am nevoie de şcoala lor. Dacă şcoala lor ar fi făcut-o, ei i-ar fi luat locul lui. Dar Dumnezeu m-a chemat pe mine să o fac, şi eu am nevoie de Duhul Lui."

E-87 Dacă şcolile bisericilor ar fi luat locul, şi Puterea care a oferit-o Isus, ei ar fi luat-o, cu ani în urmă; Metodişti, Baptişti, Catolici, Prezbiterieni. Dar aceasta niciodată nu o va face.

E-88 E nevoie de Duhul lui Isus Cristos! Şi tu vei traversa Iordanul, de fiecare denominaţiune înapoia acestuia, toate celelalte, şi vei sta singur cu Dumnezeu.

E-89 Deci, El a stat cu el la Iordan. Elisei uitându-se acolo sus, ştiind, pe undeva dincolo acolo, Dumnezeu îl va întâlni. Şi el şi-a luat jos mantaua, şi el s-a uitat în jur spre tânăr. Şi el a lovit Iordanul. Şi când el a lovit, Iordanul s-a deschis. Şi ei au păşit dincolo, pe pământ uscat.

E-90 Vedeţi, Iordanul nu este aşa de rău, la urma urmei, dacă acolo este Ceva cu tine ca să deschidă calea.

E-91 O, când ei au atins partea cealaltă! Legat de fiecare tufiş era un cal şi un car. Regele regilor a trimis o escortă să-l aducă pe Ilie sus Acasă. Totul s-a terminat, pentru Ilie. El s-a săturat de aceasta, de vreo optzeci şi ceva de ani, de ceartă cu oamenii aceia acolo jos, şi trebuind să... să meargă prin foame şi certuri, şi toate celelalte. El era gata să se ducă Acasă. Şi el a privit în jur spre Elisei.

E-92 Şi Elisei a vrut să vadă o vedenie. O, el a avut toată şcolarizarea, înapoi acolo la care el se putea opri. Ei nu ajungeau nicăieri. Dumnezeu urma să-l instruiască în felul Lui propriu. Deci când el a privit acolo, s-a uitat, toate-toate tufişurile acelea prinse pe acolo, aceste cară de Foc şi cai de Foc, aceasta i-a făcut ceva lui Elisei. El a văzut o viziune. Da, frate!

E-93 Şi când Dumnezeu l-a luat sus pe Ilie, el a venit înapoi cu o porţie dublă din Duhul lui. El era gata pentru trezire atunci.

E-94 Observaţi pe om atunci, fiind doar un plugar înainte. Dumnezeu a făcut numele lui nemuritor. Toţi profeţii care stăteau în jur, urmărindu-l, trebuiau să se aplece la picioarele lui deoarece el avea Puterea lui Dumnezeu asupra lui. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.]

E-95 Acolo va veni o oră când Dumnezeu va face lumea să se aplece la picioarele bărbaţilor şi femeilor care au plonjat dincolo şi au trecut Iordanul, şi au separat acele lucruri... pe ei înşişi, de la lucrurile lumii. Frate şi soră, în seara aceasta, orice faceţi, orice vă gândiţi, voi să treceţi Iordanul cu Dumnezeu. Mergeţi dincolo şi separaţi-vă, lăsaţi lumea în urmă. Lăsaţi pe Dumnezeu să vă instruiască pentru serviciul Lui propriu. Noi trăim într-o zi înainte de această trezire, dar Dumnezeu cercetează, încercând să găsească inimi.

E-96 Priviţi. El a găsit pe un om cu numele de Pavel, o, un Fariseu de sine. Dar El a trebuit să-l prelucreze din nou, cumva, înainte să poată deveni un ucenic. Priviţi ce a făcut El, peste tot în jos prin epoci, la oameni. El a trebuit să-i ia şi să pompeze teologia afară din ei. Şi Pavel, îndată ce a văzut viziunea, el nu s-a dus sus la Ierusalim, la Gamaliel, marele învăţător, cel mai mare în Israel, de care el a fost învăţat. El nu a mers înapoi la el, să-l consulte. Păi, nici măcar nu a mers la Ierusalim, pentru paisprezece ani mai târziu. Dar el a mers jos la Egipt, într-o întâlnire de rugăciune. Acolo Dumnezeu l-a lăsat să scrie multe Cărţi din Noul Testament. Vedeţi? Dumnezeu caută bărbaţi. El a avut pe cineva pe care El l-a vrut să scrie acel Testament, aşa că El l-a ales pe Pavel. Şi El doar a scos toată teologia lui afară din el. Şi Pavel a zis că el a trebuit să uite tot ce a ştiut el vreodată, să înveţe pe Cristos.

E-97 Dumnezeu astăzi încearcă să golească lumea afară din noi, şi să ne facă să ne golim pe noi înşine afară, şi să fim bărbaţi şi femei neînfricaţi care iubim pe Dumnezeu, şi vom sta cu Dumnezeu, şi vom traversa linia de despărţire, Iordanul, ca El să ne poată folosi spre slava Lui.

E-98 Aceasta este ora în care eu vreau ca voi să vă gândiţi adânc. Şi dacă voi niciodată nu aţi traversat acest loc, dacă voi niciodată nu aţi venit peste această linie, unde voi încă staţi, "Păi, mama mea a aparţinut la o anumită biserică." Aceea este în ordine. Aceea nu vă ia locul. Vedeţi?

E-99 Dumnezeu cheamă bărbaţi şi femei, astăzi, la frontul de luptă. El nu îi cheamă la Ghilgal, nici nu îi cheamă El la Ierihon, sau Betel. El e... Ei vor pieri. Dar El îi cheamă să traverseze Iordanul, aşa ca El să vă poată să vă ia afară în şcoala Puterii Lui Proprii, şi să vă facă şi să vă modeleze.

E-100 Priviţi ce face El chiar aici acum, trimiţând jos Duhul Fiului Său. El face semne şi minuni şi miracole, pe care lumea nu le-a văzut în ultimii două mii de ani. Lumea ştiinţifică a prins fotografia Acestuia, Stâlpul de Foc, Ingerul Domnului. Atârnă în Washington, D.C., în seara aceasta, în sala de artă religioasă, singura Fiinţă supranaturală care a fost vreodată dovedită ştiinţific să fie fotografiată. El pune înainte aceleaşi semne şi minuni a Lui.

E-101 Ce este aceasta? Este a traversa Iordanul. Mergeţi singuri cu Dumnezeu. Staţi în Propriul Lui cuptor de rafinărie. Puneţi-vă pe marea roată a Meşterului Olar şi lăsaţi-L să vă modeleze. În seara aceasta, în timp ce suntem în rugăciune, în timp ce noi venim la locul acela, puneţi-vă chiar acolo pe roata Lui, şi ziceţi, "Doamne, iată-mă. Modelează-mă şi fă-mă după modelul Tău Propriu." Şi Dumnezeu o va face.

E-102 În timp ce, ne aplecăm capetele doar pentru un moment pentru un cuvânt de rugăciune. Doar înainte de rugăciune, mi¬ar place să pun această întrebare la poporul din interior şi din afară. Câţi de aici le-ar place sincer să meargă cu Isus jos la Iordan, în seara aceasta, şi acolo să traverseze dincolo unde voi aţi putea vedea o viziune şi să vedeţi ce însemnează Dumnezeu într-adevăr? Aţi vrea să vă ridicaţi mâna? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doar priviţi! Eu presupun că acolo sunt două sute de mâini în clădire, ridicate. Mergeţi jos la Iordan, nu jos la seminar. Elisei a trecut chiar pe lângă acela.
Ei au zis, "Rămâi aici."

E-103 El a zis, "Eu nu vreau să rămân. Acela e făcut de om." Ah, acesta niciodată nu va potoli acea sete a unui om care însetează după Dumnezeu. Nici o experienţă de seminar, nici-nici licenţe de artă, sau aşa mai departe, niciodată, niciodată nu va potoli acea sete, până când aţi băut din acel Izvor de Viaţă.
Voi care v-aţi ridicat mâinile, rugaţi-vă cu mine acum.

E-104 Scumpe Dumnezeule, în aceste câteva minute de serviciu, bărbaţi şi femei stând în jurul pereţilor, băieţi şi fete; şi în afară, rezemându-se către ferestre; cald. Dar totuşi există ceva în ei, că Tu le-ai atras atenţia, sau ei s-ar fi îndepărtat. Ei nu ar sta acolo în felul acesta.

E-105 Doamne Dumnezeule, deoarece ei ştiu că ei sunt doar fiinţe umane. Şi noi citim în ziar unde unul dintre onorabilul nostru fost primar a ascultat la discursul Vice-Preşedintelui, a fost luat. Altul la un meci, seara trecută, un om însemnat, a mers repede. Iar sufletele lor sunt undeva în seara aceasta. Dumnezeule, aceea va fi calea noastră într-o zi. Poate nu în acelaşi fel, dar trebuie să ne ducem.

E-106 Şi lasă ca oamenii să-şi revină şi să-şi dea seama că doar a aparţine la biserică nu este ceea ce Tu ceri. Tu vrei ca oamenii să fie umpluţi cu Duhul, născuţi, ciopliţi afară, arşi înăuntru cu Duhul Sfânt, însemnaţi, bărbaţi care au trecut linia, oameni chemaţi de Dumnezeu. Şi noi credem că Tu vei trimite trezirea pentru care Billy Graham şi mulţi alţii se roagă. Când Tu poţi să iei oameni afară să stea singuri, departe de la şcoala lor de teologie, departe de la căile lor de stil propriu, oameni fără frică, oameni de-de caracter cu Tine, care Te cred şi Te ia la Cuvântul Tău.

E-107 Dumnezeule, fie ca mulţi dintre ei să stea prezenţi acum, care vor da tot ce au ei la Domnul Isus, şi să se lepede de lume, să meargă dincolo de Ghilgal, locul de mărturisire şi începuturi Creştine. Să meargă dincolo de şcoala profeţilor care şed înapoi acolo cu teologia lor. Să meargă înainte la Iordan, la o viziune deschisă când ei să traverseze, să afle că Dumnezeul cel viu încă trăieşte.

E-108 Mai târziu noi aflăm acest profet uitându-se peste tot în jurul lui, şi acolo erau aceiaşi Îngeri de Foc, şi care, jos la Dotan, într-o zi.

E-109 Ei încă sunt aici în seara aceasta, Doamne. Cheamă-i pe bărbaţii Tăi, cheamă pe femeile Tale, băieţii Tăi, fetele Tale, Doamne. Vorbeşte pace la inimile lor şi lasă-i să traverseze dincolode lucrurile lumii. Căci noi o cerem în Numele lui Isus şi din cauza Lui. Amin.

E-110 Eu vreau să cânt aceea doar un moment, foarte încet în închinare.
Ai calea Ta, Doamne!
Ai calea Ta!
Ţine peste fiinţa mea Absolută domnie!
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.
Toţi împreună acum, într-un fel de închinare.
Ai calea Ta,
Acum dedicaţi-vă la cântarea aceea, prin cântarea aceea, la Dumnezeu.
Ai calea Ta!
Ţine peste fiinţa mea
Absolută domnie!
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.

E-111 Încet acum, în închinare acum. Nu priviţi în jur. Doar priviţi la Dumnezeu.
Ai calea Ta Doamne, (Într-adevăr dinadins.)
Ai Calea Ta!
Tu eşti Olarul;
Eu sunt lutul.
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.

E-112 Eu cred că aceasta va fi foarte bine. Vă place să vă închinaţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Mesajul s-a terminat acum. Să ne închinăm doar, un minut, cu capetele noastre aplecate, cântarea aceea din nou. Dinadinsul inimii voastre.
Ai a Ta...
Ai calea Ta!
Tu eşti Olarul;
Eu sunt lutul,
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.

E-113 Doamne, admite aceasta. Fie ca fiecare, de la copilaşii aceştia până la cel mai bătrân bărbat şi femeie în Prezenţă Divină, fie ca Duhul Sfânt chiar acum să opereze asupra credinţei lor şi să ia la o parte toate îndoielile, toate eşecurile mici, şi fie ca ei să fie modelaţi după voia Ta. În timp ce ei sunt pe marea Ta roată de modelare, noi ne punem sufletele pentru dedicare, remodelare. Admite aceasta, O Dumnezeule, în Numele lui Isus, Fiul Tău. Amin.

E-114 Eu doar iubesc aceasta. Voi nu? [Adunarea zice, "Amin."¬ – Ed.] Doar în tăcere simţind Duhul Sfânt. O, după un Mesaj aspru, şi apoi dulceaţa Duhului Sfânt! Acesta vine prin Cuvânt. Eu voi cânta o strofă din aceea, sau încerc.
Ea picură cu sânge, da, Ea picură cu sânge,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt, Ea picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.
Primul să moară pentru acest plan al Duhului Sfânt,
A fost Ioan Botezătorul, dar el a murit ca un om;
Apoi a venit Domnul Isus, ei L-au răstignit,
El a predicat că Duhul va mântui pe oameni de la păcat.
Acolo erau Petru şi Pavel, şi Ioan cel divin,
Ei şi-au dat vieţile aşa ca această Evanghelie să poată străluci;
Ei şi-au amestecat sângele, ca profeţii din vechime,
Aşa ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să fie spus cinstit.
Apoi l-au împroşcat cu pietre pe Ştefan, el a predicat împotriva păcatului,
El i-a făcut aşa de mânioşi, ei i-au zdrobit capul înăuntru;
Dar el a murit în Duhul, el şi-a dat duhul,
Şi a mers să se unească cu ceilalţi, acea oştire dătătoare de viaţă.
Sufletele sub altar, strigă, "Până când?"
Ca Domnul să pedepsească pe toţi acei ce au făcut rău;
Dar acolo vor fi mai mulţi care-şi vor da sângele vieţii
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfânt şi cursul Ei roşu.
Toţi împreună acum.
Ea picură cu sânge, da, Ea picură cu sânge,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt, Ea picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.

E-115 Ce erau ei? Oameni pe care Dumnezeu i-a instruit şi chemat. [Porţiune ne înregistrată pe bandă – Ed.] Cum poate Dumnezeu vreodată să folosească un laş în care să pună Cuvântul Lui? El este unul speriat. Acela-i motivul că ei nu ştiu nimic despre Acesta. Oameni care nu sunt speriaţi, pe care Dumnezeu i-a tăiat împrejur prin Duhul Sfânt, Dumnezeu locuieşte înlăuntru. El şi-ar pecetlui doar aşa de curând sângele lui ca nimic, mărturia lui cu sângele lui; nu-i pasă. Acesta-i Cristos că el trăieşte. "Pentru mine să trăiesc este Cristos, şi să mor este câştig." Acela-i felul cum ei au simţit privitor la aceasta. Amin.

E-116 Acum este timpul pentru rândul de rugăciune. Şi este un rând de rugăciune devreme, doar cam douăzeci de minute trecut de opt. Dar noi vrem să ne rugăm pentru popor. Şi eu vreau ca voi acum, acesta... Toată predicarea care am putea s-o facem nu-nu s-ar compara cu un Cuvânt vorbit de la Dumnezeu Însuşi.

E-117 Acum să începem rândul de rugăciune, care, noi am promis să ne rugăm pentru toţi. Aceea noi vom face, cu voia lui Dumnezeu. Noi, fiecare seară, am dat cartonaşele noastre de rugăciune. Şi spunând, în aceasta, că... Fiecare seară noi să chemăm un grup afară de-acolo, pentru discernământ. Dar poporul, atunci, unii din ei ar pleca în seara aceea. Noi să avem un mare miting, şi Duhul să cadă, şi oamenii să plece. Şi seara următoare noi ar trebui să împărţim mai multe.

E-118 Şi dacă eu nu greşesc, nu mă uit eu la Fannie Wilson stând înapoi acolo? [Sora Wilson zice, "Aşa este." – Ed.] Eu îmi amintesc luând femeia aceea, vreo şaptesprezece... O, mai mult decât atât, vreo douăzeci-... ["1932."] 1932, murind, cu TBC, şi doctorul din acest oraş a renunţat la ea. Şi ea a hemoragiat până când păturile şi totul zăceau udate cu sânge. Soţul şi fiica ei au venit şi m-au luat, într-o dimineaţă. Am mers acolo afară şi am chemat peste ea, Numele Domnului Isus. Şi vreo câteva zile mai târziu, într-un timp de iarnă rece, eu am botezat-o în Numele Domnului Isus, la râu. Şi ea a venit jos pe drum, în spatele unui camion vechi de vite, udă cât putea ea să fie. Ea încă trăieşte în seara aceasta, deoarece Cristos a făcut-o. Prima dată am văzut-o în mulţi ani. Uitându-mă în jur peste audienţă, văzând-o.

E-119 Dumnezeu încă trăieşte. Aşa este. Şi El a zis, "Pentru că Eu trăiesc, şi voi puteţi trăi."

E-120 Acum mi-ar place să, doar cumva să plasez pentru voi ce este aceasta, deoarece, dacă eu nu o fac, atunci voi aţi putea pleca şi să ziceţi, "Păi, eu nu înţeleg asta."

E-121 Acum, pricina mea este aceasta, că, "Isus Cristos rămâne acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acum, dacă El este acelaşi, El trebuie să fie acelaşi în fiecare principiu, acelaşi în-în putere, acelaşi în tărie, acelaşi în tot ce era El.

E-122 Şi când era aici pe pământ, acolo erau nişte Greci, o dată care au venit şi au zis, "Domnilor, am vrea să vedem pe Isus."

E-123 Şi eu cred că aceea este dorinţa fiecărui bărbat şi femeie care a auzit vreodată de Isus, vor să-L vadă. Şi dacă El nu este acelaşi, Aatunci noi nu-L putem vedea. Dar dacă El Aeste acelaşi, noi Îl putem vedea, sau El a zis ceva greşit. "Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu," pronumele personal, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârşitul epocii." Şi apoi Isus a promis să fie în Biserica Lui, făcând aceleaşi lucruri care El le-a făcut atunci, până la sfârşitul epocii. Acum El a zis, "Puţină vreme," lumea nu Mă va mai vedea. Bine, atunci, cum Îl vom vedea noi? Noi ar trebui să vedem Duhul Lui, dacă El este în noi, şi acel Duh ar fi trebuit să facă la fel cum a făcut El atunci, sau Acesta nu ar fi acelaşi Duh.

E-124 "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Şi dacă noi rodim... Dacă mlădiţa este în Viţă, mlădiţa va rodi felul de rod care îl produce Viţa la aceasta. Bine, prima Viţă vine înainte... Prima mlădiţă care a ieşit din Viţă era o mlădiţă penticostală; vedenii, puteri, vindecări, botez al Duhului Sfânt, mari semne, şi minuni. Mlădiţa următoare va trebui să fie acelaşi fel de mlădiţă. Inainte în jos până la sfârşit, va trebui să fie la fel. Asta este ce a spus Isus.

E-125 Acum, să vedem ce era El ieri. Dacă noi putem afla ce era El ieri... Acum eu iau o scurtătură, din cauza timpului; urmează să dau vreo cinci minute de instruire. Şi dacă noi putem vedea ce a fost El ieri, atunci noi putem vedea ce este El astăzi, şi va fi pentru totdeauna. Este aceasta destul de cinstit? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-126 Acum, când El era aici pe pământ, El a venit ca Mesia, a fost botezat de Ioan Boteză torul; nu a făcut lucrări încă. Şi El a intrat în slujba Lui timpurie. La cine a fost El trimis? La Iudei.

E-127 Acum, ne dăm seama că există numai trei naţionalităţi de oameni în lume, aceia sunt: Iudei, Neamuri, şi Samariteni; care este poporul lui Ham, Sem, şi Iafet. Iudei, Neamuri, şi Samaria.

E-128 Vă amintiţi? Petru a chemat către ei, cu cheile la Împărăţie, în Ziua Cincizecimii, către Iudei. "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."

E-129 Filip a mers jos şi a predicat la Samariteni. Ei toţi au crezut şi s-au pocăit, şi au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Numai, Duhul Sfânt nu a venit peste ei. Petru avea cheile. El a venit jos şi a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt.

E-130 Şi atunci Corneliu, Neiudeul, a avut o vedenie, că el era să trimită şi să aducă pe un om numit Petru, Simon Petru, care a locuit în casa unui om care era un corturar. Şi când Petru a venit acolo sus, "În timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ei." Atunci a zis Petru, "Poate un om opri apa? Aceştia au primit Duhul Sfânt cum L-am primit noi la început." Fiecare mlădiţă apare întocmai la fel. Vedeţi?

E-131 Acum, când Isus a întâlnit... Acum, El nu a venit la Neamuri. Câţi ştiu asta? El a interzis la ucenicii Lui să meargă la ceva Neamuri. Câţi ştiu aceasta? "Să nu vă duceţi în calea Neamurilor, ci mai degrabă duceţi-vă la oile pierdute din Israel. Şi aşa cum mergeţi, predicaţi, zicând, 'Împărăţia Cerului este aproape,' la oile pierdute din Israel."

E-132 Acum, cine îl aştepta pe El să vină în ziua aceea? Nu Neamurile; noi eram păgâni, Anglo-Saxson. Noi eram Romani, închinându-ne la soare şi aşa mai departe. Noi nu căutam vreun Mesia, dar Iudeii şi Samaritenii căutau. Acum, cum S-a declarat El la acel popor care Îl căutau?

E-133 Să mergem acum înapoi la Sfântul Ioan 1-ul capitol, şi doar pentru un moment acum. Şi ascultaţi atenţi.

E-134 Primul Iudeu care a fost adus la El vreodată, când Filip sau... Andrei s-a convertit, şi a mers şi l-a găsit pe fratele lui, Simon Petru, el a adus pe Simon înaintea lui Isus. Şi Isus i-a spus care era numele lui, şi care era al tatălui său. Câţi ştiu asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ce gândiţi voi că i-a făcut aceea la omul acela, care va avea mai târziu cheile la Împărăţie în mâna lui? Asta-i ce El S-a dovedit a fi, Mesia.

E-135 Repede, atunci, Filip s-a convertit, şi a mers şi a găsit pe Natanael. Asta era treizeci de mile în jurul muntelui. Şi el a venit sus la casă, şi eu îl pot auzi zicând, "O, D-na Natanael, unde este Natanael?"
"O, el este afară în-în livada de măslini."

E-136 A alergat acolo afară foarte repede, "Natanael, unde eşti tu?" Şi el l-a găsit sub un pom. Şi Natanael se ruga. Şi el a aşteptat până când el a terminat cu rugăciunea. Şi el nu, a zis, "Ce mai faci, Natanael? Cum fac recoltele?" O, el avea un mesaj! Acela-i felul cum are un om care l-a întâlnit pe Isus. El nu a avut timp pentru fleacuri. El a zis, "Vino, să vezi pe Cine am aflat, Isus din Nazaret, fiul lui Iosif!"

E-137 Şi acum eu îl pot vedea pe Natanael curăţindu-şi hainele, de la rugăciune. El a zis, "Acum, Filip, eu te-am cunoscut a fi un om bun, şi un om cinstit. Acum, ar putea să fie vreun lucru bun să vină din N azaret? Păi, tu ştii, dacă Mesia ar veni, El ar veni la Ierusalim, prin biserică." Asta-i ce gândesc oamenii astăzi. Vedeţi? "El ar veni prin Ierusalim. Caiafa nu a anunţat aceasta la ultima adunare. Aşa, nici unul din teologi nu au anunţat-o. Aşa că eu te-am cunoscut a fi un om cinstit. Ai luat-o tu razna pe capătul adânc?"
"O, nu. Tu vino şi află."
El a zis, "Poate ceva bun..."

E-138 El i-a dat cel mai bun răspuns care-l putea da orice om, a zis, "Vino, vezi tu singur."

E-139 Acum, pe drum roata, eu îl pot auzi pe Natanael să spună... sau Filip să-i spună lui Natanael, "Tu ştii ceva? Ţi-l aminteşti pe acel pescar bătrân acolo jos care nici măcar nu putea să semneze bonul acela când tu i-ai dat acel, ai cumpărat peştii aceia de la el?"
"Da. Eu cred că numele lui era Simon." "Da, acela este."

E-140 "Eu l-am adus, ziua trecută, sus înaintea acelui Mesia, şi îndată ce El l-a văzut, El a zis, 'Numele tău este Simon. Numele tatălui tău este Iona.' Şi eu... Nu m-ar surprinde, când tu vii înaintea Lui, El să nu-ţi spună cine erai."
El a zis, "Ah, acum, aşteaptă un minut, nu eu."

E-141 Deci, ziua următoare ei au ajuns. Şi Isus era în rândul de rugăciune, ca de obicei, rugându-se pentru bolnavi. Şi când el a putut... a venit sus şi a ajuns afară în audienţă. Isus s-a uitat în sus, şi El l-a văzut pe Filip venind, aducând pe un om sus prin interval. Şi El s-a uitat la el, şi El a zis, "Iată un Israelit în care nu este viclenie."

E-142 Asta-i o Învăţătură ciudată? Acela era Isus, ieri. Acela-i Isus, astăzi, dacă El este acelaşi.

E-143 Şi omul acela s-a oprit. Eu îl pot vedea pe Natanael. Filip îi face semn, zice, "Ce ţi-am spus? Ce ţi-am spus?"

E-144 El a zis, "Rabunule," înseamnă învăţător, sau cum numim noi aceasta astăzi, voi ştiţi. De fapt, cuvântul Evreu corect, înseamnă învăţător. A zis, ,,Rabunule, când mai văzut Tu vreodată? Cum ştii Tu ceva despre mine? Eu nu Te-am văzut în viaţa mea. Cum ştii Tu că eu sunt un Israelit? Cum ştii Tu că eu sunt drept, şi cinstit, şi adevărat? Tu niciodată nu mai văzut, în viaţa Ta. Cum mă cunoşti Tu?"

E-145 El a zis, "Înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut," treizeci de mile în jurul muntelui, cu o zi înainte. Ce ochi!

E-146 Acum ce a zis el? El a zis, "Rabunule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel." Dacă Iudeii au recunoscut aceea... Acum aşteptaţi. Acela era Iudeul ales. Cât de mulţi credeţi în alegere? O, există mulţi oameni care niciodată nu-l vor primi. Vedeţi? Biblia a spus aşa. Dar omul acela a avut Duhul lui Dumnezeu în el. Şi el a mărturisit-o, a zis, "Rabunule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel."

E-147 Dar acolo stăteau teologii din ziua aceea, preoţii şi marii învăţători, ascultând la El. Şi voi ştiţi ce au spus ei? Ei au zis, "El este un ghicitor. El are duhul lui Beelzebub peste El." Isus... Ei nu au vorbit aceasta, tare. Nu, nu.

E-148 Dar Isus s-a întors şi s-a uitat la ei. El a zis, "Voi puteţi să Mă chemaţi aşa şi să vă meargă cu aceasta. Dar va veni un timp când Duhul Sfânt va veni, şi când voi vorbiţi un cuvânt împotriva Lui făcând acelaşi lucru, aceasta niciodată nu se va ierta în lumea aceasta sau în lumea care vine."

E-149 Deci atunci cu ce avem noi de-a face? Aceia erau Iudeii. Iudeii reali adevăraţi şi cinstiţi L-au crezut a fi Mesia.

E-150 Învăţătorii şi teologii, ce erau ei? Sămânţa şarpelui, aşa cum noi am trecut prin aceea. El a zis, "Voi sunteţi din tatăl vostru, Diavolul." Deşi, ei erau deştepţi, străluciţi, oameni sfinţi. Ei nu ar fi mişcat un pai... Sfinţi. Ei nu ar fi încălcat Sabatul. Ei nu ar fi mâncat cărnuri. Ei erau oameni sfinţi, dar ei au omis să vadă. Vedeţi, ei au fost instruiţi de oameni.
Dumnezeu instruieşte pe oamenii Lui, aspru. Aşa este. Oameni chemaţi de Dumnezeu!

E-151 Atunci într-o zi El-El a ... Asta-i ce gândeau Iudeii. Acela-i felul cum El S-a făcut cunoscut la Iudei. Cât de mulţi ştiţi că aceea-i Scriptura? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În ordine. Acum, dacă El S-a făcut cunoscut la Iudei, acela era Isus ieri cu Iudeii.

E-152 Acum voi ziceţi, "Samaritenii îl aşteptau pe El să vină." Da, ei aşteptau, dar nu Neamurile. Doar Samaritenii.

E-153 Şi când El întâi a întâlnit pe Samariteni, El avea nevoie să meargă pe la Samaria. Şi El s-a oprit, şi i-a trimis pe ucenicii Lui să plece, după hrană, pe la ora doisprezece. El s-a aşezat jos pe o fântână. O femeie a venit afară, a început... Acum, noi o cunoaştem, în această ţară, a fi o femeie de faimă rea, o doamnă de stradă, voi ştiţi, prostituată. Şi astfel ea a venit afară şi a început să lase găleata în jos în fântână, să scoată ceva apă. Şi ea a auzit un Glas zicând, ,,Femeie, adu-Mi să beau." Şi ea s-a uitat în jur şi acolo şedea un Iudeu de vârstă mijlocie.

E-154 El era numai de treizeci şi ceva, dar Biblia a spus că El arăta de cincizeci. Ei au zis, "Tu eşti un Om nu peste vârsta de cincizeci de ani, şi zici că Tu l-ai ,văzut pe Abraham'?"

E-155 El a zis, "Înainte să fie Abraham, Eu sunt." Vedeţi? Trebuie că a arătat cam bătrân din cauza lucrului Lui, trupul Lui uman.

E-156 Şi ea s-a uitat în jur. Ea ştia că El era un Iudeu. Ea a zis, "Domnule, nu este obiceiul ca voi Iudeii să cereţi Samaritenilor astfel de lucruri ca acela. Noi nu avem nimic de-a face unii cu alţii."

E-157 El a zis, "Femeie, dacă tu ştiai cu Cine vorbeşti, tu mi-ai cere Mie o băutură. Şi Eu ţi-aş aduce, ţi-aş da apă după care nu vii aici să o scoţi." Ce făcea El? Contacta duhul ei. Vedeţi? Priviţi, El urmează să Se declare la Samariteni, acum.

E-158 Şi ea a zis, "Păi, Tu zici, 'Închinaţi-vă la Ierusalim.' Noi zicem, 'În muntele acesta."'

E-159 El a zis, "Vine timpul, şi acum a venit, când voi nu vă veţi închina, în acest munte sau la Ierusalim, lui Dumnezeu, ci în Duh şi Adevăr. Aşa ceva caută Tatăl."

E-160 Ce făcea El? Îi prindea duhul. Şi după o vreme, când El a aflat unde era necazul ei... Câţi ştiţi care era necazul ei? Ea a avut cinci bărbaţi, şi ea trăia cu al şaselea. Deci, El a zis, "Femeie, du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a zis, "Eu nu am nici un bărbat."

E-161 A zis, "Aşa este. Tu ai... avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este al tău."

E-162 Ea s-a oprit şi s-a uitat la El. Acum, ea nu a zis, "Tu eşti Beelzebub, domnule. Tu eşti un ghicitor." Ea a ştiut mai mult despre Dumnezeu decât jumătate din predicatorii din Jeffersonville, aşa este, fiind o prostituată. Ea a zis, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un profet."

E-163 Priviţi, un "profet." Şi dacă voi veţi urmări acel cuvânt în urmă, voi îl veţi afla, Profetul despre care Moise a vorbit că va veni, vedeţi, "Domnul, Dumnezeul vostru, va ridica un Profet ca mine."

E-164 Ea a zis, "Îmi dau seama că Tu eşti un profet." Ea ştia că El nu ştia asta în nici o altă cale; nu putea să o ştie. A zis, "Îmi dau seama că Tu eşti un profet." Acum ascultaţi aici, "Noi, Samaritenii," nu Iudeii acum. Samaritenii, "Noi ştim, când Mesia vine, El ne va spune aceste lucruri." Vedeţi după ce fel de semn se uitau ei? Semnul lui Mesia. "Când Mesia vine, El ne va spune aceste lucruri, dar cine eşti Tu?"
El a zis, "Eu sunt Acela, care îţi vorbeşte."

E-165 Şi ea a lăsat vasul de apă, şi a alergat în cetate, şi a zis, "Veniţi, să vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta Mesia?"

E-166 Dacă acela era semnul lui Mesia atunci, acesta trebuie să fie semnul lui Mesia astăzi. Dacă El este... Acum, amintiţi-vă, niciodată nu a fost făcut vreodată acel miracol înaintea unui Neiudeu. Acesta era interzis. De ce? Neamurile au avut două mii de ani de bisericologie.

E-167 Dar acum sfârşitul vremilor Neamurilor este aici. Şi Rusia, comuniştii, au o bombă îndreptată drept spre noi, să o sfârşească, la fel. Nu vă îngrijoraţi, aceasta vine. Biblia a spus aşa. Aceasta va fi aici cu numele vostru scris pe ea, şi se va preface în pulbere în timp de o secundă, întreaga naţiune. Ea va fi complet nimicită. Observaţi, acela-i Dumnezeu care face asta. Eu ştiu că ei sunt stăpâni ai libertăţii, ei sunt o grămadă de păgâni. Dar nu a ridicat Dumnezeu naţiuni păgâne să îndrepte pe Israel în zilele din trecut? Biblia pretinde că Rusia şi comunismul joacă rolul chiar în mâinile lui Dumnezeu, ca să scape absolut pământul de oameni.

E-168 Dar înainte ca asta să poată avea loc, vine Răpirea şi ia Biserica Acasă înainte ca aceea să poată avea loc. Şi dacă aceea este aşa de aproape la îndemână, cât de aproape este Răpirea? Mai aproape decât aceea. Deci voi vedeţi de ce suntem noi... de ce predic eu în felul cum o fac, în timp ce mă lupt cât pot de tare; în timp ce Dumnezeu face tot ce poate El să facă, să preseze asta în cei Aleşi, să tragă Sămânţa femeii afară, aşa ca sămânţa şarpelui să poată lua pedeapsa. Asta-i exact corect. Asta-i ce a promis El să facă.

E-169 Acum, dacă Isus S-a declarat înaintea Iudeului şi a Samariteanului, prin semnele acelea, şi ne va lăsa să mergem fără ca să declare acelaşi semn către noi, El este nedrept; dacă El ne lasă doar să ne meargă, prin a zice, "Noi suntem Metodişti. Noi suntem Baptişti. Noi suntem Catolici. Noi suntem Prezbiterieni." Nu, domnule, El nu ne lasă să ne meargă cu o teologie rece.

E-170 El trebuie să vină cu semne, minuni, întocmai cum El a făcut în primul rând, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Noi am ajuns la ziua aceea. Noi suntem aici acum. Prin Biblie, prin martor, prin Duhul, prin ştiinţă, totul dovedeşte că aceasta este aici. O, eu... O, eu doresc să fi avut tăria să împing aceea în oameni, să-i las să o vadă.

E-171 Voi oamenii de aici din J effersonville sunteţi poporul meu. Eu am fost crescut cu voi. Şi eu-eu vă iubesc. Să nu-să nu vă gândiţi că eu sunt un fanatic. Voi gândiţi că prezicerile acestea sunt? Priviţi înapoi la inundaţia din ,37, voi oamenii, când voi aţi râs chiar aici la biserică. Şi eu am zis, "Acolo vor fi douăzeci şi două de picioare peste Spring Street," şase luni înainte să se întâmple. Spuneţi-mi o singură dată când ceva s-a spus vreodată, de AŞA VORBEŞTE DOMNUL, care nu a fost exact Adevărul. Spuneţi-mi un lucru care El l-a spus vreodată. Niciodată nu a fost! Acesta-i Adevărul, şi Acesta încă rămâne Adevărul, şi Acesta întotdeauna va fi Adevărul.

E-172 Acum noi nu putem aduce... Eu presupun că există o sută sau mai mult de persoane aici pentru care să se facă rugăciune. Noi nu-i putem aduce pe toţi deodată. Noi vom aduce ce putem, o dată, şi apoi continuăm să-i aducem până când îi aducem pe toţi aici. Acum eu voi începe în... Eu cred. Nu a fost Billy Paul aici? Este el înapoi acolo? Spuneţi-i să vină afară aici. Eu vreau să văd ce, dacă el a împărţit... Tu ai împărţit cartonaşe de rugăciune? [Fratele Billy Paul zice, "Q, de la unul la o sută." – Ed.] Q-uri, Q, Q. Cartonaşul de rugăciune Q. Uitaţi¬vă pe cartonaşul vostru. Acesta are un Q. Unul până la o sută. În ordine. Noi nu-i putem aduce pe toţi sus deodată, dar noi putem aduce doar puţini o dată, până când îi putem aduce pe toţi aici sus. Noi vrem ca ei să vină, unul câte unul, până când se face rugăciune pentru toţi.

E-173 Acum priviţi. Eu vreau ca toţi, înăuntru şi afară, să vă gândiţi la aceasta. Şi încheierea acestui miting, eu predau această biserică la păstor, Fratele Neville, vă predau lui, şi pe el lui Dumnezeu. Fratele Neville aici. Eu vă invit pe toţi înapoi. Fratele Neville este un soldat viteaz. El este un adevărat slujitor al lui Cristos. Un fost predicator Metodist, eu cred, un student din Asbury, şi el a fost instruit în toţi teologii, seminariu teologic, cu experienţa despre ce învaţă ei. Dar, într-o zi, el a ajuns la un punct unde el ştia că el trebuia să aibă ceva diferit, şi el a traversat linia. El este păstorul aici, un om umplut cu Duhul, un predicator adevărat, un adevărat teolog. Şi eu vă întreb, pe poporul din acest oraş, şi în această comunitate, dacă voi nu aveţi biserică, şi vreţi să auziţi Evanghelia adevărată, veniţi să-l auziţi pe Fratele Neville. El stă pentru acelaşi Lucru pentru care stau eu. Absolut, un adevărat soldat viteaz. Noi toţi, aici, iubim pe Fratele Neville. El a fost cu noi aici un timp îndelungat, şi noi îl iubim.

E-174 Acum dacă Isus Cristos, prin Duhul, se va reîntoarce aici în seara aceasta şi va face aceleaşi lucruri care El le-a făcut când El era aici pe pământ, la Iudei şi la Samariteni, El va face acelaşi lucru vouă Neamurilor, câţi dintre voi vor zice, ,,Eu Îl voi crede cu toată inima mea şi o accept chiar aici"? Indiferent la ce biserică aparţineţi. Aceea nu are...

E-175 Voi ziceţi, "Vrei tu să încetez să merg la biserica Metodistă?" Nu, domnule. "Baptistă?" Nu, domnule.

E-176 Voi mergeţi oriunde vreţi voi să mergeţi, căci Dumnezeu are copii în fiecare din bisericile acelea. Cu certitudine, El are. Şi voi, poate, sunteţi unul din ei. Şi eu vă iubesc tot la fel de parcă eraţi un membru din Tabernacolul Branham. Nu contează nici un pic pentru mine. Voi ştiţi asta prin slujba mea, pretutindeni. Eu cred că Dumnezeu îşi iubeşte copiii Lui, nu contează ce fel de marcă ţin ei. Este ceea ce sunteţi în inima voastră. Dar noi doar vă invităm la părtăşie. Voi sunteţi bineveniţi a veni.

E-177 Acum, oricine ştie, şi voi persoanele din J effersonville ştiţi, după toate lucrurile multe care s-au spus şi s-au făcut, şi prezis, fiecare din ele venind la împlinire tot atât de perfect ca... Cât de mulţi de aici din Jeffersonville cunosc asta a fi adevărul? Ridicaţi-vă mâinile, care ştiţi aici în jur acum. Acum, către voi persoanele din afara oraşului, voi vedeţi ce vreau să spun? Câţi din afara oraşului care aţi fost vreodată în adunările mele şi aţi văzut că s-a întâmplat chiar exact în felul cum El a spus? Ridicaţi-vă mâinile, pentru persoanele din Jeffersonville. Vedeţi? Biblia a spus, ,,În gura a doi sau trei martori fiecare cuvânt să fie stabilit." Aceasta a fost în jurul lumii. Atunci după ce aşteptăm noi? Noi avem totul chiar în mâinile noastre, prin Domnul Isus. "El ne-a dat toate lucrurile de bună voie."

E-178 Acum noi vom începe rândul de rugăciune. Şi dacă Isus Cristos va înfăptui aici în seara aceasta...

E-179 Acum, câţi dintre voi ştiu despre fotografia Domnului Isus, Lumina aceea? Toţi dintre voi ştiţi despre Aceasta, practic. Aceasta-i în Washington, D.C., luată de către cel mai bun om pe care Edgar Hoover l-a avut în ultimii câţiva ani, George J. Lacy, la documentele de amprente. Noi avem a lui¬lui semnătură chiar pe hârtie. Că, de fapt... El a zis că s-a gândit odată că aceasta era psihologie, că eu citeam mintea persoanelor. El a zis, "Dar, D-ul. Branham, ochiul mecanic al acelui aparat nu va lua psihologie." A zis, "Lumina a lovit lentilele." Şi noi o avem toată scrisă pe hârtie, merge afară cu fotografia, Lumina a lovit lentilele.

E-180 Cât de mulţi sunt încă în viaţă, când Aceasta a apărut prima dată înaintea omenirii jos aici pe râu, când eu botezam sutele acelea acolo jos în ziua aceea? În clădire, ridicaţi-vă mâna. Acolo sunt trei sau patru mâini, încă trăiesc, de ani în urmă, jos aici peA râu când Aceasta a venit jos, şi a venit Mesajul Domnului. Incă întocmai la fel! A făcut Acesta chiar ce El a spus acolo? Că, slujba care eu o voi predica, va începe o trezire în jurul lumii, chiar înaintea celei de-a doua Veniri a lui Cristos. Priviţi ce a făcut Aceasta. Vedeţi? Acolo au ieşit afară, de acolo, Oral Roberts şi toţi aceştia alţii. Vedeţi? Şi aceasta a mers în jurul lumii, la fiecare naţiune, fiecare popor, fiecare limbă. Focurile trezirii ard, mari servicii de vindecare. Vedeţi?

E-181 Acum, fiţi gata. Înăuntru, afară, oriunde sunteţi, primiţi pe Cristos. Vreţi voi, în seara aceasta?

E-182 Acum, de acum înainte, eu mă predau Domnului Isus, ca eu să pot fi în stare să mă predau Duhului, să preamăresc numai pe Isus Cristos; nu pe mine, ci Isus Cristos; ca acest popor, poporul meu, prietenii mei, înăuntrul şi în afara oraşului, să poată şti că Evanghelia care eu am predicat-o este... absolut Adevărul. Şi Cristos este aici să adeverească Aceasta a fi Adevărul, prin Cuvântul Lui şi Duhul Lui.

E-183 Noi va trebui să-i chemăm doar câte unul. Deci noi vom avea... Noi vom începe cu numărul unu, Q numărul unu. Cine îl are? Dacă-dacă voi nu vă puteţi ridica acum, bătrânii vă vor căra. Noi vrem să luăm pe fiecare din voi. Q numărul unu. Fratele Hickerson, Billy Paul... Sau, aşteaptă, Doc merge să-l ajute aici. Q numărul unu, vrei să-ţi ridici mâna, oricine îl are. Eşti tu sigur că era Q? Sau, bine, o, îmi pare rău. În ordine. Vino drept sus. Arătaţi-i acum, prin interval acolo. Q numărul unu. În ordine.

E-184 Numărul doi, ridică-ţi mâna, te rog. În ordine, o doamnă şezând înapoi de tot aici. În ordine, doamnă, vino. Croieşte¬ţi drum chiar afară până aici; dacă voi toţi vreţi să o lăsaţi. Băieţii de acolo te vor ajuta, uşierii şi aşa mai departe. Q numărul trei, ridică-ţi mâna. Numărul trei. Vrei să-ţi ridici mâna, oricine are Q numărul trei. Vedeţi dacă doamna aceasta mergând aici, dacă ea are cartonaşul. Tu-tu nu îl ai? [O soră zice, "Frate Branham, eu am cerut un cartonaş. Dar eu am văzut o prietenă de-a mea, care stătea cu un băiat bolnav." – Ed.] Tu-tu nu poţi face asta. ["Nu pot?"] Nu. Tu trebuie să-l ţii şi să asculţi la instrucţiuni. Noi vom lua copilul, oricum. Înţelegeţi? Voi doar veniţi când este chemat numărul vostru. Copilul poate veni când este chemat. Vedeţi? Aceasta-i în ordine.

E-185 Numărul unu, doi. Cine are numărul trei? Ridicaţi-vă mâna. Numărul trei. Numărul patru.

E-186 Acum, asta-i foarte plăcut din partea ta, soră, oricine a fost aceea, doamna aceea care a vrut să facă asta. Vedeţi? Dar, vedeţi, dacă-dacă numărul lor este chemat, ei vor veni doar... Dacă ei nu sunt chemaţi, noi îi luăm, oricum. Vedeţi? Noi vă vrem doar în locul vostru, aşa că voi vă puteţi avea locul, de asemenea, voi vedeţi. Vedeţi? În ordine.

E-187 Numărul trei. Numărul patru. Numărul cinci. Q numărul cinci, ridicaţi-vă sus... Înapoi de tot, o femeie tânără. Numărul şase. În regulă, tânărul. Numărul şapte. Omul chiar aici. Numărul opt.

E-188 Noi trebuie să facem aceasta. Voi vedeţi, tu nu o poţi face; voi doar ajungeţi toţi înghesuiţi, voi aţi zice, "Toţi vor să se facă rugăciune."

E-189 Lăsaţi-mă să vă arăt ceva, dacă voi vreţi să vedeţi de ce trebuie să-i aliniem. Fiecare de aici v-ar place să veniţi sus şi să se facă rugăciune pentru voi, ridicaţi-vă mâinile, fiecare, indiferent cine sunteţi. Uitaţi-vă acolo. Cine urmează să vină primul? Vedeţi? Acolo trebuie să fie cineva.

E-190 Billy vine aici jos, ia aceste cartonaşe, şi le amestecă pe toate înaintea voastră, şi el dă la oricine un cartonaş de rugăciune care vrea unul. Tu ai putea primi cinci, şase, şi uneori noi începem altundeva. Şi nu contează nimic unde noi... Şi atunci acei de afară în audienţă de fapt se vindecă înaintea acestora pe platformă, uneori. Cât de mulţi ştiu asta, şi străinii şi... Păi, sigur, nu are nimic de-a face cu aceasta.

E-191 Numărul şase, acela a venit? Numărul şapte. Numărul opt. Cine are cartonaşul de rugăciune opt? Deja s-a luat? Numărul nouă.

E-192 Opt, numărul opt, noi vrem ca voi să-l luaţi acum. Poate cineva afară. Dacă ei sunt, cineva să-şi ridice mâna, sau ceva, cineva afară, care nu a putut intra. Numărul opt. Frate Collins, este acolo cineva înapoi acolo, cartonaşul de rugăciune numărul opt, încercând să intre? În ordine, cartonaşul de rugăciune numărul opt. În ordine.

E-193 Numărul nouă. Cartonaşul de rugăciune nouă, ridică-ţi mâna. Poate ei au mers afară, nu au putut intra. Dacă ei vin înăuntru puneţi-i în linie.

E-194 Numărul zece, ridică-ţi mâna. Omul înapoi de tot în spate. Vino, domnule. Bucuros să te văd chemat înăuntru. Tu stăteai înapoi acolo, membrele cu zgârciuri. Numărul zece.

E-195 Numărul unsprezece. Ridică-ţi mâna, oricine are cartonaşul de rugăciune Q numărul unsprezece. În ordine, unsprezece.
Doisprezece, Q numărul doisprezece. Departe... În ordine, doisprezece.

E-196 Treisprezece. Treisprezece. Doar ridică-ţi mâna, te rog, aşa să pot vedea. Cartonaşul de rugăciune treisprezece, Q treisprezece. Paisprezece. Paisprezece. Cincisprezece. Câte cartonaşe ai împărţit, Billy, o sută? Treisprezece, paisprezece, şi cincisprezece, lipsesc. Cartonaşul de rugăciune treisprezece, paisprezece, şi cincisprezece, sunteţi voi aici? Cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci.

E-197 Q întâi, apoi să luăm J, şi atunci doar mergem înainte în jos pe rând. Mă gândesc că ei încearcă să-i treacă pe aceştia, întâi, vedeţi. După ce noi chemăm asta, noi vom ajunge în ceilalţi doar aşa cum venim. Ce zici? [Un frate vorbeşte – Ed.] Aceea este. Voi vedeţi, noi am împărţit cartonaşele, azi dimineaţă, şi persoanele nu au venit înapoi, poate. Vedeţi? În ordine.

E-198 Să începem la acel micuţ. Cum... Tu eşti doar cam la nivel cu rândul tău acolo acum? În ordine. Acum, cine are cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, şi douăzeci, în Q-uri? Douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci. Acum doar fiţi gata, doar îndată ce-i aceasta aici. Noi avem un rând plin aici acum. Şi apoi noi vom veni chiar la ei, mergem drept în jos în linie, şi sărim chiar în restul cartonaşelor, J-urile, unde noi am rămas, şi drept înainte în jos până când noi ajungem la capătul lor.

E-199 Acum doar fiţi foarte reverenţi pentru câteva momente. Acum, eu doresc să fim avut locuri de şezut. Eu doresc să fi fost vreo cale ca eu să pot face asta, dar noi nu o avem. Dar, acum, eu vreau ca voi să fiţi doar aşa de reverenţi. Acum, încă este devreme. Sunt zece minute până la nouă. Serviciul va fi terminat, în altă jumătate de oră. Deci, aceasta este încheierea serviciului, şi deci acum fiţi foarte reverenţi. Fiţi foarte tăcuţi. Nu vă mişcaţi în jur.

E-200 Şi cât de mulţi de aici nu au un cartonaş de rugăciune, şi totuşi vreţi să se facă rugăciune? Ridicaţi-vă mâna. Păi, ei sunt doar peste tot. Acum, dacă voi nu aveţi un cartonaş de rugăciune, eu vreau să vă dau ceva Scriptură.

E-201 O dată Domnul nostru a mers acolo să învie o micuţă, fată moartă, care nu era moartă încă, fiica lui Zacheu. Şi o femeie a zis în inima ei, "Eu îl cred pe El a fi un Om sfânt. Eu cred că El este Mesia." Şi ea a avut o scurgere de sânge pentru mulţi ani. Şi ea s-a strecurat prin mulţime şi I-a atins haina. Aţi citit vreodată povestirea?
Şi Isus s-a oprit, a zis, "Cine M-a atins?"

E-202 Şi Petru L-a dojenit. El a zis, "Păi, ei toţi Te ating. Şi de ce zici Tu, 'Cine M-a a tins?'"

E-203 El a zis, "Eu am slăbit. Virtutea, tăria, s-a dus din Mine." Vedeţi ce-ţi face aceasta, viziunea? "Eu am slăbit. Tăria s-a dus din Mine."

E-204 Şi El s-a uitat în jur, peste audienţă, până când El a găsit femeia. Ea era speriată. Ea s-a gândit că a făcut ceva rău. Dar El s-a uitat la ea, şi El i-a spus despre scurgerea ei de sânge, şi a zis, "Credinţa ta te-a mântuit." Câţi ştiţi că acela-i Adevărul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-205 Acum, către voi învăţaţi ai Bibliei, zice Biblia, că, "Isus Cristos chiar acum este un Mare Preot, Marele nostru Preot, care poate fi atins de simţurile infirmităţilor noastre"? Cât de mulţi ştiţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Bine, dacă El este Marele Preot acum care poate fi atins de simţul infirmităţilor noastre, cum v-a acţiona El, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci? El va trebui să acţioneze în acelaşi fel cum a acţionat El atunci. Este aşa? ["Amin."]

E-206 Bine, acum, El nu are un corp trupesc acum, căci acesta este la dreapta lui Dumnezeu. Dar El are trupurile noastre prin care El lucrează, şi acesta-i Duhul Lui care lucrează prin noi, aşa cum a zis El că era. "Eu voi fi cu voi, în voi; lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Mai mult decât acestea veţi face, mai mult, căci Eu mă duc la Tatăl." El ar sta în locul nostru. Vedeţi? Dar El ne va unge cu Duhul.

E-207 Acum, voi acolo afară în audienţă, voi doar uitaţi-vă în partea aceasta. Şi doar să nu vă uitaţi la mine ca la Fratele Branham. Voi doar ziceţi, "Doamne Isuse, Tu eşti un Mare Preot, şi Tu eşti în această clădire. Şi eu vreau să Te ating cu infirmităţile mele, să-Ţi spun, că sunt bolnav. Şi Tu să o confirmi cu mine, şi doar lasă-l pe Fratele Branham să se întoarcă în jur cumva, prin Duhul Tău, şi să-mi spună cum Tu i-ai spus la femeia aceea. Aceea o va stabili." Eu vă provoc credinţa, în Numele Domnului, să faceţi aceea. Acum vedeţi dacă aceasta-i corect sau nu. Voi cereţi lui Dumnezeu asta, şi vedeţi dacă aceasta se face chiar în felul acela. Acum fiţi doar foarte reverenţi.

E-208 Acum voi puteţi aduce pacienţii voştri. Sau, era acesta omul? În ordine. Primul lucru în rând, această parte a rândului...

E-209 Există o mulţime de oameni aici. Noi încercăm să ţinem poporul la o parte, poporul din Jeffersonville; doar lăsaţi persoanele din afara oraşului, să preseze să intre înăuntru. Deoarece, în acest fel de rând, dacă persoanele erau de aici, de prin Jeffersonville, ei ar zice, "Păi, Fratele Branham cunoaşte persoanele acelea. Sigur, asta-i ceea ce este." Dar, desigur, ei niciodată nu au fost în Africa, şi India, şi Asia, şi Europa, şi peste tot în jurul lumii, în alte locuri. Dar eu nu ştiu aceea.

E-210 Eu cred, toate persoanele acestea din acest rând de aici acum, mi se pare mie că ei sunt străini faţă de mine. Sunteţi voi toţi străini faţă de mine? Doar ridicaţi-vă mâinile sus dacă sunteţi. În ordine. Asta-i bine. Cât de mulţi de afară în audienţă sunt străini faţă de mine, sau voi ştiţi că eu nu ştiu ce este rău cu voi? Doar oricine, nu contează cine este acesta. Sigur, voi nu ştiţi, vedeţi. Dar El ştie. Acum, eu nu spun că El vrea. Dar dacă El vrea, atunci aceea Îl face prezent chiar aici.

E-211 Acum, acest om de aici, eu cred, şi-a ridicat mâna, că el şi eu eram străini unul faţă de altul. Noi suntem străini. [Fratele zice, "Corect." – Ed.] Eu nu l-am văzut pe om în viaţa mea. Eu am... ["Eu niciodată nu te-am văzut."] El nu m-a văzut în viaţa lui până doar acum. Noi venim în clădire, şi ne vedem unul pe altul acum pentru prima dată.

E-212 Acum, aici este o imagine perfectă despre Filip mergând, să aducă pe Natanael, şi Natanael venind înaintea lui Isus. Acum, nu că el este Natanael, sau eu Isus. Acum, să nu gândiţi asta. Dar aceasta-i cu ani mai târziu, printr-o promisiune care s-a făcut atunci. Şi aici sunt doi oameni care nu s-au întâlnit niciodată în viaţă, întocmai cum acei doi oameni erau atunci. Şi dacă Isus rămâne acelaşi, el îşi poate ceda duhul lui la credinţă, şi eu pot ceda duhul meu spre credinţă, la Cristos, printr-un dar Divin al Duhului Sfânt, şi pot înfăptui acelaşi miracol. Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi acesta-i supranatural. Zici, "Şi un miracol?" Păi, cum aş şti eu, dacă eu nu l-am văzut niciodată? Aici sunt mâinile mele. Noi niciodată nu ne-am întâlnit înainte. Noi, stăm aici, pentru prima dată. Dumnezeu îl cunoaşte; eu nu.

E-213 Acum, amintiţi-vă, rugaţi-vă pentru mine. Acum uneori în aceste-în aceste timpuri, Duhul unge, şi a făcut-o acum aşa de mult, încât aceasta-i un fel de un... Păi, eu-eu doar vreau ca voi să staţi liniştiţi. Fiţi foarte reverenţi. Vegheaţi. Fiţi în rugăciune.

E-214 Acum, eu doar vreau ca tu, domnule, necunoscându-te, dar tu eşti aici pentru un motiv care nu-l ştiu. Dar orice este acesta, şi Domnul Isus îmi va spune ce vrei tu de la El, fără ca să-mi spui, aceea L-ar face chiar ce am spus eu că El era, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Tu crezi asta? [Fratele zice, "Sigur. " – Ed.] În ordine. El crede asta. Şi acum audienţa crede asta. Şi Domnul a spus că El o va face, în Biblia Lui.

E-215 Acum, aici este unde eu mă aflu fie că spun Adevărul cu Biblia lui Dumnezeu, sau Biblia a promis ceva la care Ea nu poate sta în spatele ei, sau eu sunt un făţarnic; sau una sau alta. Vedeţi? Aşa este. Vezi unde te pui pe tine. Eu am făcut aceea înaintea a multe, multe mii de persoane, critici şi toţi. Dar eu ştiu că El promite, şi El îşi ţine promisiunea Lui.

E-216 Eu văd Aceasta începe chiar aici acum. Eu văd oamenii în jurul tău, pe platforme, şi miting în afară, noi nu avem pe nimeni în jur. Vedeţi? Există persoane bolnave aici. Chiar îndată ce Acesta începe, voi Îl puteţi simţi. Acesta-i Duhul Sfânt. Fiţi foarte reverenţi acum, doar reverenţi acum, cum noi putem vorbi. Da, domnule. Domnul Isus ne iubeşte pe amândoi, căci noi suntem doi oameni pentru care El a murit. Şi este prima noastră întâlnire. Dacă tu eşti în nevoie, Dumnezeu este în stare să furnizeze nevoia aceea, deoarece El a promis că El o face.

E-217 Dar acum, omul, dacă-i cinstit în inima lui, el este conştient că ceva se petrece. El nu poate chiar exact să gândească ce este. Dar Îngerul care-l vedeţi pe fotografie, vine mai aproape şi mai aproape spre om, şi el se şterge la o parte de la mine. Şi omul suferă cu o boală de inimă, şi el are diabet. Aşa este. Asta-i AŞA VORBEŞTE DUHUL. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna.

E-218 Acum, dacă nu te-am văzut niciodată, cum aş şti eu ceva despre tine? În vreun fel, în acelaşi fel cum El a ştiut acolo. Este aşa? [Fratele zice, "Aşa este." – Ed.] Crede asta audienţa? [Adunarea zice, "Amin."]

E-219 Acum, de ce-de ce să nu ne luăm doar timpul, doar un pic, aşa ca voi să vedeţi că aceasta nu a fost doar ceva pe ghicite. Să luăm altceva, şi doar să vedem dacă Duhul Sfânt ne va descoperi altceva. Hai să vorbim doar cu omul care stă acolo, doar un minut. Poate există altceva în viaţa lui, poate altceva rău cu el. Eu nu ştiu.

E-220 Eu într-adevăr nu ştiu ce am spus. Eu va trebui să o văd pe înregistrator aici, căci, vedeţi, aceasta-i o viziune, tu vezi unde era el. Da, eu o văd acum. Este ceva privitor la sângele lui. Acesta-i zahăr. Da, acesta-i diabet. El are diabet de zahăr, şi acesta s-a dezvoltat într-o boală de inimă, care a cauzat o inimă nervoasă. El a avut asta pentru o vreme. Şi el nu este din acest oraş. Dar el este din Indiana, dintr-un loc aproape de un loc numit ca Borden. Tu... Eu văd Borden. Tu eşti din Borden. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Asta este.
Şi există ceva rău în viaţa ta.

E-221 Aici este un alt lucru. Eu văd o femeie apărând aici m viziune, deoarece tu eşti într-o... Aceasta-i soţia ta, şi ea are nevoie de ceva vindecare. Şi ea suferă cu un fel de tusă. Aceasta-i asmatică, ce ea are.

E-222 Şi tu ai ceva greşit în viaţa ta, ceea ce tu ai încercat să faci. Prin credinţă, tu eşti Penticostal, deoarece, tu, te văd la o adunare Penticostală unde ei strigă şi bat din palme.
Şi tu încerci să te laşi de... Tu fumezi. Asta-i de ceea ce tu încerci să scapi, de fumat ţigări. Asta-i exact aşa. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Acela-i adevărul. Nu-i aşa? Sigur, că este. Vezi? Crezi tu că El este aici acum, prezent? Eşti tu gata să accepţi vindecarea ta?
Să ne aplecăm capetele.

E-223 Doamne Dumnezeule, Care a înviat pe Isus Cristos Care este prezent acum, acest om, Doamne, care este aici pentru ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste el, ne rugăm ca Tu să-i dai dorinţa inimii lui, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-224 Întoarce-te la casa ta, află aceasta întocmai cum ai crezut. Acela-i felul cum urmează să fie. Dumnezeu să te binecuvânteze.

E-225 Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeul Atotputernic, Care a scris această Biblie, a Cărui Duh este prezent, ştie că eu nu l-am văzut pe om niciodată în viaţa mea, să ştiu, până chiar în acest minut. Dar, eu ştiu un lucru, că Duhul Sfânt este chiar aici. Eu nu ştiu ce va face El, dar eu ştiu că El este aici.

E-226 Este aceasta doamna? În ordine. Suntem noi străini unul faţă de altul? Bine, tu-tu-tu m-ai văzut la mitinguri, dar eu nu te cunosc. [Sora zice, "Nu. Nu." – Ed.] Aşa este. În ordine. Atunci, tu eşti aici pentru ceva scop.

E-227 Acum, femeia ar putea fi aici... Ea poate fi o Creştină; ea poate nu. Ea poate fi un critic. Dacă ea este, doar priviţi ce se întâmplă. Vedeţi? Şi eu nu ştiu pentru ce este ea.

E-228 Mama mea şade pe undeva în clădire, o femeie în vârstă. V-aţi gândi voi că eu aş încerca să o rănesc pe sărmana aceea? Vă gândiţi că eu aş veni la ea ca un înşelător? Eu cu certitudine nu aş veni. Eu mai de grabă aş păşi doar de pe platformă şi m-aş duce acasă; eu deja am predicat Mesajul. Dar aceea nu este tot ce merge cu Mesajul. Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Nu-mi pasă ce spune lumea despre aceasta. Noi trebuie să stăm pentru aceasta, oricum. Dumnezeu a zis să o facem.

E-229 Fără să te cunosc; şi, desigur, tu şezând în adunare, poate unde există sute şi sute de oameni, eu nu aşi avea nici o cale să te cunosc. Dar aici este un tablou acum din Sfântul Ioan 4, un bărbat şi o femeie, întâlnindu-se pentru prima dată. Domnul nostru şi femeia din Samaria se întâlnesc din nou. Acum ei au vorbit. El i-a contactat duhul, ştiind ce era rău cu ea, şi i-a spus, şi ea L-a recunoscut a fi Mesia. Ai face tu acelaşi lucru? Tu ai face.

E-230 Va face audienţa acelaşi lucru, fiecare femeie acolo afară? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fie ca Dumnezeu să o îngăduie. Da.

E-231 Femeia suferă cu o-o stare nervoasă. Ea a avut asta pentru un timp îndelungat, mulţi ani în urmă. Eu o pot vedea încă ca o femeie tânără. Dar acela nu-i lucrul principal pentru care vrea ea să mă rog. Aceasta-i artrita care a schilodit-o. Asta-i pentru ce vrei tu să mă rog.
Acum voi credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-232 Să vorbim cu ea puţin mai mult. Fie ca Duhul Sfânt să acorde aceasta. Femeia este de fapt de o-o înclinare străină. Numele ei este Hanson. Asta-i adevărat. Norvegiană sau Suedeză, una. Tu nu eşti din oraşul acesta. Tu eşti dintr-un loc numit Canton. Şi acela-i într-un ţinut mare unde există mult grâu. Şi acesta-i Minnesota. De acolo eşti tu. Asta-i adevărat. Acum du-te înapoi acasă; tu eşti vindecată. Isus Cristos te face bine. Spune oamenilor ce lucruri bune a făcut Domnul pentru tine.

E-233 Eu presupun că noi suntem străini unul faţă de altul. [Sora zice, "Da. Eu am fost în mitinguri, dar tu nu mă cunoşti." – Ed.] Eu nu te cunosc. Nu, doamnă. Dar Domnul te cunoaşte. Tu eşti aici pentru ceva scop. Eu nu ştiu. Dar dacă Domnul Isus îmi va descoperi pentru ce eşti tu aici, tu vei şti dacă acela-i adevărul. Dacă am venit aici şi am spus, "Tu eşti bolnavă, femeie." Sigur, tu stai în rândul de rugăciune, care arată... [Porţiune goală pe bandă.]

E-234 Examinarea ta arată că tu ai ceva rău cu ficatul. El a spus că era ciroză. Aşa este. Doar vorbesc cu ea un minut. Doar... Crezi tu că Domnul Isus, care a vorbit cu femeia la fântână, este acelaşi Isus astăzi? [Sora zice, "Da." – Ed.] Tu crezi? Ai, se pare să ai un spirit bun. Tu nu eşti de aici. Tu vii de la est, din Ohio. Aşa este. Dayton, Ohio, să vii aici. ["Aşa este."] Aşa este. Eu văd o...

E-235 Tu te rogi pentru altcineva. Acela-i un băiat. El are boală de inimă. El are ulcere, de asemenea, un fel de băiat emoţionat. Aşa este. Şi tu te rogi pentru sufletul lui, pentru că el este nemântuit. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Asta-i adevărat. Nu-i aşa? ["Fiul meu."] Tu eşti vindecată. Du-te înapoi. Spune-i, să fie de un bun curaj. Isus Cristos...

E-236 Fără să te cunosc, doamnă, fără să te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Dacă Dumnezeu îmi va spune care este necazul tău, tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Doar adeverindu-L. Vedeţi, ceea ce eu vreau să fac este să fac aceste persoane, care vin sus în rândul de rugăciune, să vadă că El este aici.

E-237 Ceva s-a întâmplat în adunare. Acolo sunt două femei stând acolo, amândouă, cu ochelari. Cineva L-a atins, cu simţul infirmităţii lor. Eu puteam doar vedea femeia, ce era... Boala ta de ureche, este dusă acum. Priviţi la doamna, cât de mult arată ea ca aceasta. Ele stăteau acolo. Eu le puteam vedea. Dar una a făcut aceasta; şi acolo nu era nimic la aceasta una.

E-238 Motivul despre aceasta este, că această femeie stă pentru altcineva. Aşa este. Şi femeia aceea este vecina ta. Şi ea are artrită. Şi tu stai pentru ea. Şi eu te văd rugându-te pentru ea, deoarece ea nu este mântuită. Şi tu te rogi pentru ea. Acela-i un lucru galant. Pune batista peste ea, care tu o ai în mâna ta. Spune-i să nu se îndoiască, şi să-şi predea viaţa lui Cristos, şi artrita ei o va părăsi.

E-239 [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... plângi pentru, sora? Tu crezi pe Dumnezeu? Tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Tu crezi că Dumnezeu poate să-mi spună pentru ce plângi, şi care îţi este dorinţa? Dacă tu crezi asta, ridică-ţi mâna. Tu crezi că ruptura aceea îl va părăsi? Dacă tu o crezi, aceasta se va duce. Doar să ai credinţă. Doar nu te îndoi.

E-240 Ce faceţi? Presupun că suntem străini unul faţă de altul. Domnul Isus ne cunoaşte pe amândoi. Tu eşti femeie foarte tânără. Dar tu nu eşti aici pentru tine. Eu văd un spital apărând, un pat. Şi aceasta-i mama ta pentru care te rogi, şi ea este umbrită de moarte. Ea suferă de fiere, tumori. Şi ea are cancer, de asemenea, o umbră neagră de cancer. Ia batista aceea, în care tu plângi, pune-o peste ea. Şi cheamă Numele Domnului, şi să nu te îndoieşti. Dacă nu te vei îndoi, Dumnezeu o va aduce afară de acolo şi o va face bine. Să nu te îndoieşti acum. Du-te în Numele Domnului, şi crede.

E-241 Sunteţi voi convinşi că Cristos trăieşte? [Adunarea zice, "Amin. " – Ed.]

E-242 [Fratele Branham pauzează – Ed.] Acolo este ceva chiar... O, este femeia care şade chiar înapoi în spate acolo, în scaunul acela. Ea suferă cu dureri de cap. Şi ea se ruga la Domnul, acolo, încercând să aibă grijă de copilul acela. El te-a auzit, soră. Totul s-a terminat acum. Doar ridică-te sus în picioare, să-i dai laudă lui Dumnezeu pentru aceasta, doamnă. Doar dă laudă lui Dumnezeu pentru aceasta. Înţelegi?

E-243 Ce a atins ea? Ea nu m-a atins pe mine. Dar ea a atins pe acel Mare Preot. Eu nu cunosc femeia. Eu niciodată nu am văzut-o, în viaţa mea. Dar Dumnezeu a vindecat-o tocmai atunci. Îl face aceea pe Isus acelaşi ieri, azi, şi în veci? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur, îl face. Dacă tu poţi crede! Toate lucrurile sunt posibile pentru acei ce cred.

E-244 Acesta loveşte audienţa, cineva se roagă. Vedeţi, aceasta depinde unde este tăria predominantă, unde este Duhul. Eu pot numai să urmez şi să spun cum El spune; eu nu ştiu. O, aceasta-i femeia care-şi pune ochelarii, de la plâns. Motivul că ea a plâns, din cauză că Duhul este peste ea. Iată-L acolo. Acea boală intestinală cu care tu ai suferit; ai credinţă, aceasta te va părăsi şi niciodată nu se va reîntoarce. Eu nu cunosc femeia. Eu niciodată nu am văzut-o. Ea nu m-a atins pe mine. Ea a atins pe Marele Preot.
Dacă tu poţi crede!

E-245 Acesta a atins altă femeie. Eu vreau ca oricare vrea, să se uite aici. Uitaţi-vă la femeia care plânge; uitaţi-vă la cealaltă femeie care şade normal; uitaţi-vă la cealaltă femeie alături de ea, plângând. Ea avea boală de inimă, doamna micuţă şezând chiar acolo, uitându-te la mine cu a ta ... Da. Aşa este. Tu ai avut boală de inimă. Nu-i aşa? Aceasta s-a dus de la tine. Credinţa ta a găsit foc cu Dumnezeu, şi tu L-ai atins.
O, aceasta-i minunat!
[Fratele Branham pauzează pentru douăzeci şi cinci de secunde – Ed.]

E-246 Vedeţi doamna aceea şezând chiar acolo cu capul în jos, rugându-se? Femeie cu părul cărunt, străină faţă de mine, şezând acolo. Da. Te-ai întors în jur, ai privit la mine. Ea are boală de fiere. Ea se ruga ca Dumnezeu să o ia de la ea. Şi tu te ruga-i atunci, "Doamne, lasă-l să mă cheme." Aşa este. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna. Cum am ştiut eu rugăciunea ta? Aceasta s-a dus de la tine. Credinţa ta te-a vindecat. Du-te acasă şi fii bine.

E-247 Credeţi voi? Dacă tu poţi crede, toate lucrurile sunt posibile. Dar tu trebuie să crezi.

E-248 Încă se mişcă în districtul acela, din acea aşezare înăuntru acolo. Chiar aici, al doilea de la capăt, mare tensiune de sânge. Dacă tu vei crede cu toată inima ta, soră, s-a terminat. Crezi tu pe Dumnezeu, Îl iei la Cuvântul Lui? În regulă. Ridică-ţi mâna sus. Asta-i pentru ce te ruga-i, "Doamne, lasă-l să mă cheme următoarea, cu această tensiune mare de sânge." Eu sunt un străin faţă de tine. Dacă asta-i aşa, dă din mână. În ordine. S-a dus de la tine. Du-te acasă şi fii bine.

E-249 Voi vedeţi ce-i aceasta? Aceasta-i credinţă. Şi dacă voi o puteţi crede! Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi, persoanele acelea acolo afară, fără cartonaşe de rugăciune sau nimic. Sunteţi voi gata să credeţi? Este acela felul cum a făcut Domnul Isus când El era pe pământ?

E-250 Aici, este acesta-este omul acesta, să vină? În ordine. Voi nu ştiţi ce vă face aceea, la voi toţi. La Tabernacolul Branham, acum doar priviţi aici asupra mâinii. Vedeţi? Voi ştiţi că eu nu devin aşa. Ce este aceasta? Duhul Domnului. Aceasta-i ungere.

E-251 Mulţi oameni nu înţeleg ce înseamnă ungerea. Ei gândesc că aceasta înseamnă să strigi. Aceea-i bucurie. Puterea vine solemn. Înţelegeţi? Aceea-i bucuria Domnului. Aceasta-i Puterea Domnului; îl vindecă, îl face bine. Priviţi ce i-a făcut El la această fetiţă şezând seara trecută, ologită; la omul orb; la alţii, pretutindeni peste tot.

E-252 Cum vă simţiţi, domnule? Eu presupun că suntem străini unul faţă de altul. Noi nu ne cunoaştem unul pe altul. Eu nu te cunosc, şi tu nu mă cunoşti. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna sus. În ordine, prima noastră întâlnire. Respectos acum. Aici este un om, şi el şi eu... mult mai tânăr decât mine, cu mâinile noastre sus, la fiecare, înaintea lui Dumnezeu, că aceasta este întâlnirea noastră de prima dată. Isus cunoaşte omul. Şi acolo trebuie să fie ceva greşit; el stă acolo. Eu nu ştiu.

E-253 Dar dacă ţi-am spus adevărul, care Dumnezeu a confirmat prin mulţi martori, că eu ţi-am spus adevărul, că, "prin rănile Lui tu ai fost vindecat." Aceasta-i la timpul trecut. Tu trebuie să obţii acea credinţă aspră, să urci deasupra acestor lucruri.

E-254 Uitaţi-vă la cancerul care dispare aici în seara aceasta! Acum voi doar urmăriţi mărturisirile care vin din aceasta, acele umbre negre pentru moarte. Doctorul tău drăguţ ar putea încerca, tot ce poate el face, să-ţi salveze viaţa. Dar când Dumnezeu spune ceva, asta este. Şi acesta nu eram eu. Eu nu am nimic de-a face cu aceasta.

E-255 Acum există vreo două sute aici pentru care să ne rugăm. Eu vreau să mă odihnesc doar un minut acum. Şi atunci noi doar vom începe să ne rugăm pentru popor, să-i aducem sus; nu să-i trecem printr-un rând, ci stând aici ne rugăm pentru ei. Eu vreau să mă rog pentru fiecare care vrea să ne rugăm.

E-256 Dar prin audienţă, şi aceia pe platformă, eu vreau ca voi să recunoaşteţi că Isus Cristos este aici. Sunteţi toţi conştienţi de asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fiecare este conştient de asta. ["Amin."]

E-257 Acum, ca aceasta să fie stabilit pentru totdeauna în mintea voastră. Acest om şi eu, aici cu mâinile noastre sus spre Dumnezeu, prima noastră întâlnire. Dacă El va vorbi secretul inimii lui, întocmai cum El i-a făcut la femeia de la fântână, sau lui Filip, sau în jos oriunde în jos prin slujba Lui, dacă El va face asta, vă va confirma aceasta la voi toţi, că acesta-i absolut El, Domnul Isus? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-258 Îţi va face aceasta ţie, domnule? [Fratele zice, "Da, domnule." – Ed.] Eu nu am nici o cale, nici o idee care este necazul tău. Eu nu ştiu dacă tu eşti un păcătos sau un Creştin. Eu nu aş putea să-ţi spun. El poate; Dumnezeu poate. Dar eu nu pot să-ţi spun. Dar dacă El îmi spune... Dar tu eşti un Creştin. ["Da."] Deoarece, îndată ce duhul tău prinde ungerea acestui Duh care-i peste mine, Îl face binevenit, aşa că eu ştiu că tu eşti un Creştin.

E-259 Şi tu eşti sub o umbră adâncă. Este ceva rău cu sângele. Şi tu ai fost la doctor. Şi ei vor să facă o operaţie, şi operaţia aceea este, eu îi aud, şi doi doctori se consultă unul pe altul, şi ei vor să scoată un organ afară din trupul tău, care se cheamă splină. Aşa este. [Fratele zice "Da." – Ed.]

E-260 Şi tu nu eşti din oraşul acesta, dar tu eşti dintr-un oraş mare unde există o mare instituţie de un fel de religie. Acesta-i Wheaton. Şi numele tău este Karl Rhodes, Rhodes, ceva ca Karl Rhodes. În ordine, domnule. Dacă tu vei crede cu toată inima ta, te poţi întoarce la casa ta, şi Dumnezeu îţi va cruţa viaţa. Crezi tu aceasta? [Fratele zice, "Eu o cred." – Ed.]
Să ne rugăm.

E-261 Doamne Isuse, eu acum scot afară acest rău de la fratele nostru. Şi în Numele lui Isus Cristos, fie ca el să trăiască spre gloria lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Pe drumul tău, bucurându-te!

E-262 Cât de mulţi credeţi acum cu toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Acum, sunt aceia toţi pentru care urmează să ne rugăm? În ordine.

E-263 Bine, boala ta de spate te-a părăsit în timp ce şedea-i acolo, aşa că te poţi duce pe drumul tău, şi bucură-te dacă vrei. Şi doar mergi înainte, zicând, "Mulţumesc bunului Domn!"

E-264 Tu du-te şi mâncă-ţi cina. Boala ta de stomac te-a părăsit, venind în rând, aşa că te poţi duce să ai calea ta, la fel. Doar crede cu toată inima ta.

E-265 Artrita ta nu te va supăra, dacă o vei crede. Doar mergi drept înainte, bucurându-te şi lăudând pe Dumnezeu, dacă vrei, frate. În ordine. În ordine.

E-266 Credeţi voi cu toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Câţi credeţi pe Dumnezeu? ["Amin."] Acum eu doar voi păşi aici doar un moment.

Up