Om Chemat De Dumnezeu

God-Called Man
Data: 58-1005E | Durată: 2 oră | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 ... Neville. Este cu părere de rău să vă ţin să staţi în picioare, sus de-a lungul pereţilor. Şi eu am trecut pe aici spre o altă întrevedere, cu vreo oră şi jumătate în urmă, şi oamenii se depărtau de la uşă, să plece. L-am întâlnit pe Billy acolo afară, şi el a spus că locul era gata ca serviciul să înceapă, din această după-masă. Deci, noi doar am avut această mică adunare aici. Noi nici măcar nu am pus-o în ziarele locale. Astfel, noi doar avem puţin timp de părtăşie.
Iar acum este întotdeauna ocupat, după cum oamenii din afara oraşului ar şti, că, aici la locul de acasă este întotdeauna pe săritură, alergând din loc în loc, şi înghesuind. Deci, eu cumva devin obişnuit cu aceasta. Eu doar ajung la un punct încât nu las ca aceasta să mă deranjeze, cât de mult este posibil. Şi voi ştiţi, tu ai să foloseşti doar un pic de timp, şi ar trebui să fie mai mult, cu Domnul. Dacă tu nu faci aceea, atunci tu nu vii în adunare cu prospeţimea Duhului Sfânt. Şi când tu vii înăuntru, cum a fost astăzi, unde a fost doar o mare, mare încântare, păi, este cumva greu uneori pentru mine să vin înăuntru, să mă ţin de la a fi doar puţin piţigat şi să presez, voi vedeţi, şi să ajung supărat. Când eu fac aceea, atunci eu doar nu pot găsi pe Duhul Sfânt nicăieri în acesta.
Deci, îmi pare rău, totuşi, pentru persoanele care stau în-în culoar şi în jur pe afară. Şi ei vin sus, se uită înăuntru, intră în maşina lor şi se duc înapoi. Eu am vrut să obţin liceul aici jos, să ţin doar câteva seri de miting, dar şcoala se ţine la timpul acesta, şi este cumva greu ca eu să o obţin în decursul acelui timp. Dar eu vreau să spun că eu cu certitudine vă apreciez pe fiecare din voi, înăuntru şi afară, şi pentru frumoasa voastră cooperare, şi pentru tot ceea ce aţi făcut.
E-1 ... Neville... It's a... Sorry to keep you standing up along the walls. And I passed by here on another appointment about a hour and a half ago, and the people were turning away from the doors, going away. I met Billy out there, and he said the place had been ready for the services to start since this afternoon. So I... We just have this little meeting here. We never even put it in the local papers.
E-4 Şi azi dimineaţă, în şcoala Duminicală, eu am mulţumit poporului pentru oferta care mi-a fost dată seara trecută, care a fost o ofertă nesolicitată. Sincer, i-am spus păstorului aici, prea iubitul nostru păstor, Fratele Neville, şi ceilalţi, eu mai de grabă aş vrea ca ei să nu facă asta. Dar ei au făcut-o, oricum, aşa că eu doar am vrut să o raportez. Acum, acesta este un loc mic, şi nu va aşeza peste vreo trei sute de persoane, eu nu cred. Şi oferta a fost de trei sute şi douăzeci şi patru de dolari, care înseamnă că ei au dat în medie cam un dolar fiecare. Aceasta este cea mai bună ofertă care mi-a fost dată vreodată în viaţa mea, pentru numărul de persoane. De obicei, media va fi de vreo douăzeci şi patru de cenţi de persoană, douăzeci şi cinci. Douăzeci şi şapte de cenţi este o ofertă mare, la o persoană. Dar aceasta era în medie de vreo un dolar fiecare. Şi eu desigur apreciez asta.
Şi poate eu nu am ajuns, azi dimineaţă, să exprim la unii din voi. Noi am găsit gem, cutie de gem aşezată pe scări, şi mici cadouri s-au trimis pentru noi. Eu şi soţia dorim să exprimăm mulţumirile noastre către voi oamenilor. Şi eu sunt sigur căci cât de bine putem noi, toate acestea vor fi pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
Şi aceasta mă face doar să simt parcă aş dori să am un loc mare măreţ unde noi am putea doar continua să mergem înainte pentru un timp îndelungat şi să slujesc la oameni. Dar chiar în seara aceasta, după serviciu, eu trebuie să mă duc. Care, eu nu voi fi în stare să plec în seara aceasta, ci dimineaţa devreme, să mă duc.
Eu vin înapoi următoarea sâmbătă seara. Plec duminică dimineaţa, din nou, spre Colorado. Şi doar chiar una după alta, mă duc.
Şi apoi următorul meu serviciu peste mări vine în ianuarie, care este în Australia şi Noua Zeelandă, şi pe acolo. Acum, eu vreau ca voi să vă rugaţi pentru mine. Eu desigur doresc rugăciunile voastre.
Iar apoi eu vreau să... noi toţi să-i fim recunoscători Atotputernicului Dumnezeu, Care a făcut lucruri aşa de mari pentru noi în această mică adunare. Eu cred, pentru cantitatea de timp, că a fost mai mult realizat în acest miting decât oricare miting pe care l-am ţinut vreodată în viaţa mea la acest tabernacol. Domnul doar se părea să deschidă binecuvântările.
E-2 So we just have a little time of fellowship, and now it's always busy as the out-of-town people would know that here at the home place it's always on the jump, running from place to place, and squeezing... So I'm kinda getting used to it. I just get to a place till I don't let it bother me--as much as possible.
And you know, you have to spend just a little bit of time (and should be more) with the Lord. If you don't do that, then you don't come into the meeting with the freshness of the Holy Spirit. And when you come in (like today has been) where it's been just one great, great glamour, well... It's kind of hard sometime for me to come in, to keep from being just a little pinched and pushing (You see?), and get myself upset. When I do that, then I just can't find the Holy Spirit anywhere in it.
E-10 Eu m-am gândit, poate, în timpul acestui miting, că de la o vedenie pe care am avut-o, că slujba mea urmează să fie schimbată într-o slujbă mai bună şi mai mare. Acum aceasta doar urmează să se întâmple tot aşa de sigur cum voi oamenilor aţi auzit aceste alte trei slujbe prezise, sau aceste alte două. Aceasta una va fi întocmai ca aceea, numai că mai mare. Dar prima seară, eu doar am chemat poporul aici sus la altar, am mers chiar drept înapoi la discernământ. A doua seară, eu i-am luat în cameră, am mers chiar drept la discernământ. Şi ultimele două seri, atunci, noi i-am adus pe platformă, chiar drept la discernământ.
E-3 So I feel sorry, though, for people who stand in--in the aisles and around the outside; and they come up and look in, get in their car, go back away.
I wanted to get the high school down here to hold just a few nights' meeting, but the school's going on at this time, and it's kinda hard for me to get it during that time.
E-11 Dar doar să raportez unele lucruri, un lucrător orb şi-a primit vederea la platformă.
E-4 But I want to say that I certainly do appreciate every one of you, inside and out, and for your fine cooperation, and for all that you have done. And this morning in the Sunday school, I thanked the people for the offering that was give to me last night, which was an unsolicited offering. Frankly, I told the pastor here (our beloved pastor, Brother Neville) and them, I'd rather they would not do that, but they did it anyhow, so I just wanted to report on it.
Now, this is a small place, and it won't seat over about three hundred people, I don't think, and the offering was $324.00, which means that they averaged about one dollar apiece. That's the best offering I ever had given me in my life for the amount of people. The... Usually it'll average about twenty-four cents a person. Twenty-five, twenty-seven cents is a great offering to a person, but this averaged around a dollar apiece, and I certainly do appreciate that.
E-12 Şi două fete mici, seara trecută, şezând în scaune pe rotile, cu boli care nimeni nu ştie ce sunt, nici un doctor. Picioarele lor mari de tot, şi degetele lor căzând jos, degetele căzând jos, şi nimic nu se putea face pentru ele. Şi chiar în timp ce Duhul ungea, am mers acolo, şi în Numele Domnului Isus, am ocărât boala aceea, şi ele au mers afară din scaunele pe rotile. Şi azi dimineaţă, umblau în jur pe aici în tabernacol, ca oricare alt copil, şi au venit aici şi au fost botezate cu botezul Creştin, chiar aici în bazin, azi dimineaţă.
E-5 And maybe I didn't get, this morning, to express to some of you. We found jelly (box of jelly) setting on the steps, and little presents that's been sent in to us. The wife and I wish to express our thankfulness to you people. I'm sure that the best that we know how, all of it be for the Kingdom of God.
E-13 În timp ce am avut câteva minute de studiu, cu un timp în urmă, şi acolo erau nişte prieteni de-ai mei, Fratele Hoover, un lucrător de jos în Kentucky, doar a trecut pe aici şi a lăsat vorbă cu soţia mea, că seara trecută într-un rând de chemare, afară în audienţă, femei care nu au avut ceva cartonaşe de rugăciune, doar şedeau acolo rugându-se. Şi acolo era o femeie care nu a mâncat de, am uitat cât timp, o masă; umflături în stomacul ei, toată plină. Şi Domnul a chemat-o şi a vindecat-o. Şi azi dimineaţă ea s-a sculat şi a mâncat un mic dejun de mărime normală, şi este pe undeva aici în seara aceasta.
E-6 And it makes me just feel like I wished I had a great big place where we could just continue to go on for a long time and minister to the people, but even tonight after the service, I'm supposed to go (which I won't be able to leave tonight, but early in the morning), to go away.
E-14 Şi alţii, spuneau despre, şi, o, timpul nu ar permite, despre lucrurile care Domnul nostru le-a făcut. Deci, pentru noi, aceea ne dă curaj să ştim că aceasta este chiar aproape, ceva e gata să se întâmple, măreţ.
E-7 I get back next Saturday night and leave Sunday morning again for Colorado. And it's just one right after the other, going.
E-15 Seara trecută, după serviciu, după Mesaj, eu niciodată la nici un timp nu am văzut vreodată Duhul Sfânt să ungă poporul mai mult decât cum a uns El seara trecută. Noi privim înainte spre alta, în seara aceasta. Şi acum rugaţi-vă pentru mine.
E-8 And then my next overseas meeting comes in January, which is in Australia and New Zealand and through there. Now, I want you to pray for me. I certainly do desire your prayers.
E-16 Şi eu vreau să citesc ceva din binecuvântatul Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi înainte să citim Cuvântul, haideţi doar să vorbim cu El, cu capetele noastre aplecate doar un moment.
E-9 And then I want to, all of us, to be grateful to Almighty God, Who has done such great things for us in this little meeting. I believe, for the amount of time, there has been more accomplished in this meeting than any meeting I ever held in my life at this tabernacle. The Lord has just seemed to open up the blessings.
E-17 Scumpe Tată Ceresc, noi venim la Tine în seara aceasta, poate doar puţin obosiţi în trup, dar, o, cum sunt spiritele noastre înprospătate! Semnele viului Dumnezeu, că El este cu noi, şi ne binecuvântează, şi ne dă ceea ce El a promis, belşugul, abundenţa, deasupra a tot ce am putea noi face sau gândi. Şi dacă noi am găsit har în privirea Ta, prin a crede pe Fiul Tău, Domnul Isus, noi am cere în seara aceasta ca Tu să ne vizitezi din nou cu o dublă porţie din Duhul Tău. Fie ca Acesta să fie turnat afară în mare putere şi măsură peste fiecare persoană de aici, să creadă Evanghelia şi să primească Puterea Duhului Sfânt în vieţile lor. Salvează pe cei ce sunt de salvat în seara aceasta, Doamne, şi vindecă pe aceia care sunt gata pentru vindecare. Admite aceasta, Doamne.
E-10 I have thought maybe during this meeting that from a vision that I have had, that my ministry is going to be changed to a better and greater ministry. Now, it's just going to happen just as sure as you people have heard these other three ministries predicted--or these other two. This one will be just like that, only greater. But the first night I just called the people up here to the altar, went right straight back to discernment. The second night, I taken them into the room, went right straight to discernment. And the last two nights then, we have brought them here on the platform: just straight to discernment.
E-18 Şi aşa cum noi vedem poporul presând înăuntru, stând în uşi, cu sutele trimişi să plece de la mica biserică, aceasta ne re aminteşte că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Că, în zilele când El ne-a vizitat aici într-o formă de trup, presiunea era aşa de mare, ei nu au putut nici măcar să ajungă la El cu un om, şi au trebuit să-l aducă prin acoperişul clădirii. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca în seara aceasta, că fiecare care a trebuit să preseze în felul acesta să fie răsplătit cum a fost omul acela.
E-11 But just to report some things, a blind minister received his sight at the platform.
E-19 Binecuvântează Cuvântul Tău aşa cum Îl citim. Şi fie ca Acesta să fie o Lampă, o Lumină pe cărarea noastră. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
E-12 And two little girls last night, setting in the wheelchair with diseases that no one knows what it is (no doctor), their feet way big, and their toes dropping off, fingers dropping off, and nothing could be done for them. And just while the Spirit was anointing, I went over and in the Name of the Lord Jesus cursed that disease; and up out of the wheelchair they went, and this morning walking around here in the tabernacle like any other child, and come over and was baptized with Christian baptism right here in the pool this morning.
E-20 [Cineva vorbeşte cu Fratele Branham – Ed.] Nu. Rosella Griffith? ["Da."]
E-13 While I had a few minutes of study awhile ago and there was some friends of mine (Brother Hoover, a minister from down in Kentucky) just passed by and left word with my wife that last night in a calling line out in the audience, women who did not have any prayer cards or anything, just setting out there praying, and there'd been one woman that had not eaten for I forget how long, a meal: growths in her stomach, all filled up, and the Lord called her and healed her. And this morning she got up and eat a normal size breakfast, and here somewhere tonight.
E-21 Doar mi s-a raportat chiar acum că fata pe care am chemat-o azi dimineaţă... o alcoolică care a fost strigată în mitingul din Chicago. Aceasta era că ea şedea într-un balcon când Duhul Sfânt i-a vorbit şi a spus că ea era o alcoolică. Şi cinci doctori mari din Chicago au renunţat la ea. Alcohol Synonymous au renunţat la ea. Şi ea a fost strigată, de AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Ea a fost vindecată. Ea niciodată nu a mai poftit o băutură de la timpul acela.
E-14 And others that they were telling about. And oh, the time would not permit of the things that our Lord has done. So to us, that gives us courage to know that it's just near; something's fixing to happen great.
E-22 Şi o altă doamnă mică sus în balcon deasupra ei, care era o prietenă de-a ei, că ele locuiau în Oraşul Calumet. Dacă cineva ştie ce este aceea, aceea este limita unde este mai rău decât în Paris, Franţa, tot felul de rele se petrec. Şi i-a spus că ea era o vânzătoare de droguri, şi ea era o dansatoare la Fred Astaire. Şi la tatăl ei nu i-a plăcut. Dar ea s-a ridicat şi a spus, "Tată, omul este exact corect." Ea acum este măritată, fetiţa, şi este pe drumul ei, afară cu soţul ei, predicând Evanghelia.
E-15 Last evening after the service, after the message, I never, at any time, ever seen the Holy Spirit ever anoint people any greater than It did last night. We're looking forward to another tonight. And now pray for me.
E-23 Rosella este o lucrătoare de misiune, de la fiecare serviciu de închisoare şi fiecare lucru în care ea poate intra, spunând alcoolicilor că există o speranţă, şi aceea este în Cristos.
E-16 And I want to read some of God's blessed Word. And before we read the Word, let's just talk to Him with our heads bowed, just a moment.
E-24 Ea a fost foarte mult împovărată pentru tatăl ei; nu mai mult decât alaltăieri, într-un interviu de zece minute, particular. Fata a fost o suporteră hotărâtă a mitingurilor, pentru ultimii patru sau cinci ani. Că ea mi-a spus, într-un raport mic de zece minute, afară la rulotă, la un interviu, că a zis, "Frate Branham, orice faci, eu sunt îngrozitor de împovărată pentru tatăl meu. El te iubeşte, dar el doar nu vrea să vină la Cristos."
E-17 Dear heavenly Father, we come to Thee tonight maybe just a little tired in the body, but oh, how our spirits are refreshed. The signs of the living God, that He's with us, and blessing us, and giving to us that which He promised, the exceedingly abundantly, above all that we could do or think... And if we have found grace in Thy sight through believing on Thy Son, the Lord Jesus, we would ask tonight that You would visit us again with a double portion of Thy Spirit. May it be poured out in great power and measures upon every person here to believe the Gospel and to receive the power of the Holy Spirit in their lives. Save those who are savable tonight, Lord, and heal those who are ready for healing. Grant it, Lord.
E-25 Am zis, "Rosella, Dumnezeu ştie cum să facă aceea. El ştie cum să-l facă pe el să o facă."
E-18 And as we see the people pressing in, standing in the doors, hundreds turned away from the little church, it reminds us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That in the days when He visited us here in a form of flesh, the press was so great, they could not even get to Him with a man, and had to bring him through the roof of the building. And we pray, God, that tonight that everyone that's had to press in this way shall be rewarded as that man was.
E-26 Şi ştirile au venit acum că el este îngropat sub o încărcătură de calcar. Să ne rugăm pentru el.
E-19 Bless Thy Word as we read It, and may It be a Lamp, a Light unto our path; for we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-27 Doamne, la gura aceea a acelei fiice credincioase, şi el blocat acolo jos, încât ar putea să moară sub acesta; Dumnezeule, admite ca el să nu moară, dar sufletul lui să se uite în sus şi să-şi aducă aminte că Tu eşti Dumnezeul Care poate răspunde rugăciunii sub o grămadă de calcar; tot la fel cum Tu ai putut în pântecele balenei, sau în cuptorul cu foc, sau în groapa cu lei. Tu rămâi acelaşi. Adu-l înainte, Doamne, un Creştin spălat. Noi ştim că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce Te iubesc. Şi ne rugăm ca acesta să fie unul din lucrurile acelea, aşa cum noi predăm aceasta Ţie, în Numele lui Isus. Amin.
E-20 No...?... Rosella Griffith? [Brother Branham speaks to someone--Ed.]
E-28 În citirea Cuvântului în seara aceasta, în Cartea a Doua a Regilor, eu doresc să citesc în al 2-lea capitol, doar pentru un text mic, să aflu un context, cu voia lui Dumnezeu.
Şi a venit la împlinire, că atunci când DOMNUL să ia sus pe Ilie în cer printr-un vârtej de vânt, că Ilie a mers cu Elisei de la Ghilgal.
Şi Ilie i-a zis lui Elisei, Rămâi tu aici, eu te rog; căci DOMNUL m-a trimis la Betel. Şi Ilie a zis către el, aşa cum viu este DOMNUL, şi cum sufletul tău este viu, eu nu te voi părăsi. Aşa ei au mers jos la Betel.
Şi fiii profeţilor... erau acolo la Betel au venit înainte la Elisei, şi au zis către el, Nu ştii tu că DOMNUL îl va lua pe stăpânul tău de la capul tău astăzi? Şi el a zis, Da, eu o ştiu; păstraţi... pacea voastră.
Şi Ilie a zis către el, Elisei, rămâi aici, eu te rog; căci DOMNUL m-a trimis la Ierihon. Şi el a zis, Aşa cum viu este DOMNUL, şi cum sufletul tău este viu, eu nu te voi părăsi. Deci ei au mers la Ierihon.
Şi fiii profetului... erau acolo la Ierihon au venit la Elisei, şi au zis către el, Nu ştii tu că DOMNUL va lua pe stăpânul tău de la capul tău astăzi? Şi el a răspuns, Da, eu o ştiu; păstraţi... pacea voastră.
Şi Ilie a zis către el, Rămâi aici, eu te rog, căci DOMNUL m-a trimis la Iordan. Şi el a zis, Aşa cum viu este DOMNUL, ... aşa cum viu este sufletul tău, eu nu te voi părăsi. Şi ei doi au mers înainte.
E-21 It was just reported to me just now that the girl that I called on this morning, an alcoholic that had been called out in the meeting in Chicago... It was that she was setting in the balcony when the Holy Spirit spoke to her and said she was an alcoholic. And five great doctors of Chicago had give her up. The Alcoholics Anonymous had given her up. And she was called out of THUS SAITH THE LORD; she was healed. She's never craved a drink from that time on.
E-29 Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la Cuvântul Lui. Subiectul meu pentru seara aceasta este: Om Chemat de Dumnezeu.
E-22 And another little lady up in the balcony above her, which was a friend of hers, that they lived in Calumet City (if anyone knows what that is, that's the borderlines where it's worse than Paris, France, all kinds of evil going on), and told her that she was a dope peddler, and she was a dancer to Fred Astaire. And her father resented it, but she raised up and said, "Dad, the man is exactly right." She now is married (the little girl) and is on her road, out with her husband, preaching the Gospel.
E-30 Şi eu voi încerca să fiu doar aşa pe scurt cât pot, deoarece noi avem un mare rând de rugăciune care urmează doar în câteva minute, dar, doar să vă dau o mică privire la timpurile în care trăim noi. Noi auzim acest strigăt la radio, şi în diferite locuri, şi vine din inimi sincere, "Doamne, dă-ne trezire în timpul nostru." Şi din scrisori de la Creştini din jurul lumii, noi auzim acel strigăt, şi aceasta îţi face ceva la inimă. Aceasta-i inspirator. Este înălţător. Este însufleţitor, pentru suflet, să auzi poporul Domnului să cheme pentru o trezire. Şi Dumnezeu a făcut o promisiune, "Dacă poporul care este chemat prin Numele Meu se vor aduna împreună şi se roagă, atunci Eu voi auzi din Cer." Şi astfel noi, în seara aceasta, vrem să ne gândim la aceea. Şi amintiţi-vă, că, în mijlocul acestui strigăt, Dumnezeu nu poate trimite o trezire până când El nu are bărbaţi în formă să o ia. Noi nu putem avea o trezire până când noi obţinem bărbaţi, bărbaţi chemaţi de Dumnezeu, bărbaţi antrenaţi de Dumnezeu, care nu sunt antrenaţi în şcoli de teologie şi de educaţie, ci bărbaţi aspri de credinţă, pe care Dumnezeu ia crescut în şcoala Lui aspră de antrenare. Bărbaţi la care nu le e teamă să întâmpine focul! Bărbaţi care au venit în Prezenţa lui Dumnezeu; şi cunosc puterea Lui, şi cunosc atotputernicia Lui, şi cunosc puterea Lui de vindecare! Ceva bărbaţi care sunt antrenaţi să cunoască pe viul Dumnezeu! Este în ordine să-i instruieşti prin Cuvânt, dar, "Litera omoară; Duhul dă Viaţă."
E-23 Rosella is a mission worker from every jail service and everything that she can get into, telling alcoholics that there's a hope, and that's in Christ.
E-31 Şi înainte să putem avea această trezire, Dumnezeu trebuie să cheme afară şi să instruiască bărbaţi, bărbaţi antrenaţi de Dumnezeu, să ducă acest Mesaj. Şi lor nu le pasă ce este opoziţia. Ei sunt voitori să meargă la cuptorul aprins în înfrângere, sau la groapa leilor, sau orice ar putea fi. Ei sunt gata să se ducă, deoarece ei au fost în Prezenţa lui Dumnezeu, şi ştiu că El este. Fie că este la biruinţă sau înfrângere, ei încă stau la fel. Acela-i felul de instruire care-l face Dumnezeu la oameni. Şi este foarte ciudat să gândeşti că Dumnezeu ar face aceea, că Dumnezeu îi instruieşte pe oamenii Lui aşa, dar El o face. Voi ştiţi, noi avem o cântare veche care o cântăm:
Unii prin ape, alţii prin inundaţii,
Alţii prin adânci încercări, dar cu toţii prin Sânge.
E-24 She's been very much burdened for her father. No more than day before yesterday on a ten minute private interview (the girl has been a definite supporter of the meetings for the last four or five years), that she told me in a little ten minute report out at the trailer, on a interview that... said, "Brother Branham, whatever you do, I'm terribly burdened for my father. He loves you, but he just won't come to Christ."
E-32 Dumnezeu călăuzeşte poporul Lui prin mari încercări, să-i curăţească. Şi uneori aceasta ia cu anii să o facă. Şi cât pentru mine, în seara aceasta, eu cred că chiar acum Dumnezeu instruieşte astfel de bărbaţi să întâmpine linia frontului, bărbaţi care trec prin aceasta, şi, timp, zguduiţi de la picioarele lor. Uneori arată de parcă întregul lucru cade, dar totuşi, în mijlocul tuturor acestora, ei cunosc acel viu Dumnezeu şi îşi ţin feţele spre înainte, continuă să mişte înainte.
E-25 I said, "Rosella, God knows how to do that; He knows how to make him do it."
E-33 Şi mulţi oameni se roagă pentru trezire, mă întreb dacă ei sunt uneori, dacă aceia care se roagă, dacă propriile lor rugăciuni nu opresc fântânile de binecuvântări. Când, ei sunt laşi şi se tem să se încreadă în Dumnezeu, se tem să-L ia la Cuvântul Lui, se tem să creadă că El încă trăieşte astăzi, când Biblia Lui spune clar, că, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci."
E-26 And the news comes now that he's buried beneath a carload of limestone. Let us pray for him.
E-34 Dumnezeu nu cheamă, foarte rar, pe omul deştept, cel educat, pe intelectual. Ei joacă partea lor, şi ei sunt oameni mari. Dar de obicei când Dumnezeu vrea lucrul făcut, El ia pe cineva care de-abia îşi cunoaşte ABC-ul. Cercetaţi Scripturile. Priviţi prin istorie. Bărbaţi de care s-a ales ceva cu Dumnezeu nu erau oameni care aveau educaţii mari, ci oameni care, ei bine, nu aveau educaţie, numai o dorinţă în inima lor să slujească pe Dumnezeu. El a luat pe plugar, pe păstor, pe pescar, pe vânător, aceia care au trăit în natură. acea linişte şi tăcere a naturii, acolo Dumnezeu putea să le vorbească. Şi aceia erau pe care El i-a chemat.
E-27 Lord, at that mouth of that faithful daughter, and him trapped down there that could die beneath it, God, grant that he won't, but his soul will look up and remember that You are God Who can answer prayer under a limestone pile the same as You could in the belly of a whale, or in the furnace with the fire, or in the den with the lions. You remain the same. Bring him forth, Lord, a washed Christian. We know that all things work together for good to them that love You, and we pray that this will be one of those things, as we commit it to You, in Jesus' Name. Amen.
E-35 Şi dacă ei află aceea, când El dă o chemare la un mare intelectual, acea persoană în final merge înapoi la concepţiile lui intelectuale. Şi după o vreme, când se ajunge să lucreze fenomenalul, el este prea amestecat cu oamenii din lume, să accepte aşa ceva. De aceea, el în final rezultă spre o denominaţiune, şi merge în deviere şi face un lucrător. Şi aceea este în ordine, şi eu nu am nimic împotriva acelei persoane care ar face asta.
E-28 In the reading of the Word tonight in the Book of II Kings, I wish to read in the 2nd chapter for just a little text to find a context, God willing.
And it came to pass, that when the LORD would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal.
And Elijah said unto Elisha, Tarry ye here, I pray thee, for the LORD has sent me to Beth-el, And Elisha said unto him, As the LORD liveth, and as Thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Beth-el.
And the sons of the prophets... were there at Beth-el came forth to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the LORD will take away Thy master from Thy head to day? And he said, Yea, I know it; hold ye your peace.
And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee; for the LORD has sent me to Jericho.
And he said, As the LORD liveth, and as Thy soul liveth, I will not leave thee. So they went to Jericho.
And the sons of the prophets... were at Jericho came to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the LORD will take away Thy master from Thy head to day? And he answered, Yea, I know it; hold... your peace,
And Elijah said unto them, Tarry, here I pray thee; for the LORD has sent me to Jordan. And he said, As the LORD liveth, and as Thy soul liveth, I'll not leave thee. And they two went on.
E-36 Dar când Dumnezeu se pregăteşte să facă ceva în tărâmurile supranaturale, El de obicei ia pe un om în care El Îşi poate pune încrederea, şi îl unge şi îl trimite afară, şi el este neînfricat la slujbă. Acela-i felul de bărbaţi de care avem noi nevoie astăzi; nu cărturari cizelaţi, ci bărbaţi care cunosc pe Dumnezeu în Puterea învierii Lui.
E-29 May the Lord add His blessings to His Word. My subject for tonight is: "God-Called Man," and I will try to be just as briefly as I can, because we've got a great prayer line coming up just in a few minutes, but just to give you a little look at the times that we're living...
E-37 Spre exemplu, acolo era un bărbat în Biblie, cu numele de Moise, care şi-a obţinut toată instruirea lui. El a cunoscut toată teologia. El ştia tot ce trebuia el să ştie. Chiar dacă el ar fi avut nevoie de ceva educaţie, el putea să-i înveţe pe învăţătorii din Israel, sau din Egipt. El nu avea nevoie de nici un lucru. Şi Biblia ne spune că el a fost învăţat în toată înţelepciunea Egiptenilor. Păi, el îi putea învăţa pe cărturarii lor. El îi putea învăţa pe savanţii lor, lucruri. El era informat până tocmai la punct, când se venea la intelectual. Dar, totuşi, i-a luat lui Dumnezeu patruzeci de ani să bată toată aceea afară din el, acolo afară în nisipuri. Şi când el a avut toate concepţiile lui intelectuale bătute afară din el de către Dumnezeu, acolo afară în nisipuri, metalul era gata să fie modelat din nou.
E-30 We hear this cry on the radio and in different places and coming from sincere hearts: "Lord, give us revival in our time." And from letters from Christians around the world, we hear that cry, and it does something to your heart. It's inspiring; it's uplifting; it's quickening to the soul to hear the people of the Lord call for a revival.
And so, we tonight, want to think on that, and remember that in the midst of all this cry, God cannot send a revival until He's got man in shape to take it. We cannot have a revival until we get men--God-called men, God-trained men, that's not trained up in the schools of theology and of education, but rugged men of faith that God has brought up in the school of His rugged training, men who are not afraid to face the fire, men who has come in the Presence of God and knows His power, and knows His omnipotence, and knows His healing power, some men that's trained to know the living God. It's all right to train them by the Word, but the letter killeth; the Spirit giveth Life.
E-38 Acela-i felul cum Dumnezeu îi ia pe oamenii Lui şi bate afară toate temerile lor şi toate intelectualurile lor, şi apoi marele Maestru Olar îi pune pe roată şi începe să-i modeleze iarăşi de la început. Bărbaţi lucrători, vrednici! Acesta-i omul lui Dumnezeu. Cine ar putea instrui pe un om mai mult decât Dumnezeu Însuşi? Priviţi felul cum îi instruieşte El.
E-31 And before we can have this revival, God has to call out and train men (God-trained men) to carry this Message. And they don't care what the opposition is. They are willing to go to the fiery furnace in defeat, or to the lions' den, or wherever it may be; they're ready to go, because they've been in the Presence of God and know that He is. Whether it's to victory or defeat, they still stand the same.
That's the kind of training God does to man. And it's very strange to think that God would do that--that God trains His men like that, but He does.
E-39 Noi ne-am gândi iarăşi despre altul, cu numele de David. Dumnezeu îl instruia pe David când el era doar un băiat mic. Profetul Samuel a venit sus şi i-a turnat ulei pe cap, şi l-a uns, deoarece Dumnezeu urma să instruiască pe David să fie un războinic puternic. Şi priviţi la instruirea care i-a dat-o El.
E-32 You know, we have an old song we sing. "Some through the waters, some through the floods, some through deep trials, but all through the blood." God leads His people through great trials to purge them, and sometime it takes years to do it. And as for myself tonight, I believe that right now God is training such men to meet the front line, men who are going through and times shook from their feet. Sometimes look like the whole thing's falling, but yet in the midst of it all, they know that living God and keep their face forward, keep moving on.
E-40 Eu am citit, cu un timp în urmă, sus aici la Green's Mill, unde eu mă duc de obicei să mă rog, unde Dumnezeu i-a zis lui David, "Eu te-am luat de la stână, de la urmărirea acelor câteva oi ale tatălui tău acolo afară, şi Eu ţi-am făcut un nume mare ca la oamenii mari de pe pământ."
E-33 And many people praying for a revival, I wonder if there sometimes (if those who are praying), if their own prayers don't stop up the wells of blessings. When they're cowardly and afraid to trust God, afraid to take Him at His Word, afraid to believe that He still lives today, when His Bible plainly says that He is the same yesterday, today and forever.
E-41 Şi mă gândesc despre instruirea aspră care El i-a făcut-o lui David. El nu l-a şcolarizat prea mult în ceva şcoală, dar El l-a şcolarizat în propria Lui şcoală. David era un vânător şi păstor. Şi în Psalmi el a scris despre păşuni verzi şi ape liniştite, deoarece el era acolo singur, de unul singur. El nu era contaminat cu lucrurile lumii.
E-34 God doesn't call, very seldom, the smart man, the educated, the intellectual. They play their part, and they're great men, but usually, when God wants the job done, He gets somebody who hardly knows his abc's. Search the Scriptures; look through the histories. Men that amounted to something with God were not men who had great educations, but men who had no education, only a desire in their heart to serve God. He got the plowman, the shepherd, the fisherman, the hunter, those who lived in nature, in that stillness and quietness of nature. There God could speak to them, and that's who He called.
E-42 Dumnezeu trebuie să ia un om departe de la lucrurile lumii, aşa ca El să-l poată face liniştit, aşa ca el să poată asculta la Dumnezeu, acel Glas, liniştit lin. Apoi, odată ce-i în contact cu Dumnezeu, el devine neînfricat atunci. Observaţi că lui nu-i pasă ce zice oricine; el a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. El îl cunoaşte pe Dumnezeu în Puterea învierii Lui.
E-35 And if they find that when He gives a call to a great intellectual, that person finally goes back to his intellectual conceptions, and after while when it comes to working the phenomenal, he's too mixed up with the peoples of the world to accept such. Therefore, he finally results to a denomination, and goes on off, and makes a minister. And that's all right. And I have nothing against that person that would do that.
E-43 Iar apoi, David, noi îl vedem. Într-o zi, Dumnezeu i-a permis unui urs să vină înăuntru şi să o ia pe una din oile lui. David doar s-a luat după acel urs. Fără îndoială că el s-a rugat, deoarece puţin mai târziu el a mărturisit aceasta. Şi el s-a rugat şi a întrebat pe Dumnezeu. El era îngrijitor peste oaia aceea. El nu putea pierde oaia aceea. Şi el trebuie să salveze acea oaie, cu orice preţ. Şi el şi-a apucat praştia lui mică, şi a luat-o după ursul acela şi l-a omorât. El trebuie să salveze oaia aceea. Vedeţi pentru ce l-a antrenat Dumnezeu?
E-36 But when God gets ready to do something in the supernatural realms, He usually gets a man that He can put His trust in, and anoints him, and sends him out, and he's fearless at the job.
That's the kind of men we need today--not polished scholars, but men who know God in the power of His resurrection.
E-44 Dumnezeu vrea ca păstorii Lui să salveze oile, indiferent de ce trebuie să fie el numit şi prin ce trebuie el să treacă. Salvează oile acelea!
E-37 For instance, there was a man in the Bible by the name of Moses who had got all of his training. He knowed all of the theology. He knew everything that he should know. He... If he'd have need any education, he could teach the masters in Israel or in Egypt. He didn't need one thing. And the Bible tells us that he was learned in all the wisdom of the Egyptians. Why, he could teach their scholars. He could teach their scientists things. He was keyed to the very point when it come to intellectual, but yet it taken God forty years to beat all that out of him out there in the sand. And when he got all of his intellectual conceptions of God beat out of him out there in the sands, the metal was ready to be molded over.
E-45 Apoi El a văzut că David era viteaz peste acest urs, aşa că El doar a ridicat puterea animalului puţin mai mare, şi El a trimis un miel... un leu înăuntru şi a luat pe unul din miei.
E-38 That's the way God takes His man and beats out all of their fears and all of their intellectuals, and then the great Master Potter puts them on the wheel and begins to mold them over again, workmen worthy. It's God's man. Who could train a man more than God Himself? Watch the way He trains them.
E-46 Şi un leu este un animal feroce. O, în Africa, când eu i-am vânat... Un leu poate omorâ zece oameni înainte ca să pot spune, "Jack Robinson." O, puternic, fiară mare! Doar un urlet mare şi, doar, oamenii sunt distruşi. Şi unul care moare sub puterea unui leu nu simte nici o durere. Este aşa o spaimă, să auzi urletul acela aşa cum el îl dă. Acele mari picioare uriaşe, doar într-o secundă, el a sfâşiat o duzină de oameni.
E-39 We would think again of another by the name of David. God was training David when he was just a little boy. The prophet Samuel come up and poured oil on his head and anointed him, because God was going to train David to be a mighty warrior; and look at the training He gave him.
E-47 Şi să gândeşti, despre un băieţel! Biblia a spus că el era "roşcovan." Aceea înseamnă că el era doar un prichindel mic, cu o praştie mică. Voi ştiţi ce este aceasta, o bucată mică de piele cu o sfoară de fiecare parte. Şi un leu flămând, deja cu gustul de sânge în gura lui, a fugit înăuntru şi a apucat o oaie. David a privit sus la Dumnezeu, şi a zis, "Eu nu o pot pierde pe aceea. Tu ajută-mă, Doamne." Şi el a trântit leul jos, cu praştia. Şi când leul s-a ridicat împotriva lui, băieţelul, şi leul cântărind vreo cinci sute de livre, sau mai bine, acel băieţel cântărind poate şaptezeci sau optzeci. El a tras, de la cureaua lui mică, cuţitul. Şi când leul s-a ridicat, care ar omorâ zece oameni cu două palme, el a apucat leul de barbă şi l-a omorât.
E-40 I was reading some time ago (up here at Green's Mill where I usually go to pray) where God said to David, "I've took you from the sheepcote, from following those few sheep of your father's out there, and I've made you a great name like great men of the earth."
E-48 Curaj! Dumnezeu nu vrea laşi. El nu te poate folosi dacă tu te temi să iei Cuvântul Lui şi să-L crezi. El vrea bărbaţi viteji, care nu dă nici o atenţie la nimic decât la ce spune Domnul. Acela-i felul cu care El trebuie să se mişte. Indiferent de ce spune biserica, ce zice pastorul, pentru ce poziţie stă biserica; el stă pentru Dumnezeu şi neprihănire, şi Cuvântul Lui. Aceia sunt bărbaţii care noi... Dumnezeu trimite în aceste zile pentru trezirea Lui pentru care poporul Lui se roagă.
E-41 And I think of the rugged training He did to David. Never so much as schooled him in some school, but He schooled him in His own school.
David was a hunter and a shepherd, and in the Psalms he wrote of green pastures and still waters, because there he was alone by himself. He wasn't contaminated with the things of the world.
E-49 Cu ani mai târziu, când el a mers sus să-i întâlnească pe fraţii lui la luptă, acolo era un mare uriaş sus acolo, cu degete de paisprezece ţoli. Şi el s-a lăudat, şi a zis, "Acum să vină cineva să se lupte cu mine. Dacă voi mă puteţi bate, eu mă voi preda; şi vice versa, şi noi vom sluji." Oricine se va preda, desigur, va fi acela care va pierde.
E-42 God has to get a man away from the things of the world, so He can get him quiet, so he can listen to God, that still small Voice. Then once in contact with God, he becomes fearless then. Notice that he don't care what anyone says; he's been in the Presence of God. He knows God in the power of His resurrection.
E-50 Acela-i felul cum la Diavolul îi place să o facă. Când el gândeşte că el are avantaj asupra ta, el îţi va spune, "Ţie nu o să-ţi meargă cu aceea. Tu nu poţi predica vindecare Divină în biserica Metodistă, biserica Baptistă." Păi, voi predicatorilor Metodişti doar să vă apucaţi de Dumnezeu o dată, şi aflaţi dacă puteţi sau nu. Aha. Voi niciodată nu o veţi face cu teologia voastră care o învaţă ei. Voi trebuie să vă apucaţi de Dumnezeu şi să ştiţi că El este.
E-43 And then David, we see him. One day God permitted a bear to come in and get one of his sheep. David just took after that bear. No doubt but what he prayed, because a little later on he confessed to it. And he prayed and asked God. He was caretaker over that sheep; he could not lose that sheep, and he must save that sheep at all price. And he grabbed his little slingshot and took after that bear and killed him. He must save that sheep. See what God was training him for?
E-51 Ei spun, "Poporul Penticostal." Cu câţiva ani în urmă, acolo era un grup de oameni stând la un colţ, nici măcar o-o clădire în care să poată ei intra. Dar aţi citit voi revista Life, zilele trecute, ce au spus despre ei? Acesta este unul dintre cele mai mari fenomene care a cunoscut vreodată această epocă, este ridicarea bisericii Penticostale. Cu certitudine. "Şi ei produc mai mulţi convertiţi într-un an decât tot restul bisericilor, puse laolaltă." Aceea este ce a spus revista Life. De ce? Ei pot fi încurcaţi în unele lucruri, dar, frate, ei sunt viteji; stau acolo afară, faţă-n-faţă, şi numesc negru "negru" şi alb "alb." Când trezirea în final se desface, aceasta se desface printre ei. Voi priviţi şi vedeţi dacă nu o face. Ei vor ajunge îndreptaţi, într-una din aceste zile.
E-44 God wants His shepherds to save the sheep, regardless what he has to be called and what he has to go through: save them sheep.
E-52 Şi, David. Când Saul a pus armura lui pe el, şi a zis, ,,David, dacă tu te vei lupta cu insul acesta, uriaş..." A zis, "Păi, tu nu eşti nimic decât un copil, doar un tânăr, şi el a fost un războinic din tinereţea lui. Cum te poţi tu lupta cu el?"
E-45 Then He seen that David was gallant over this bear, so He just raised the power of the animal a little greater, and He sent a lamb--a lion in and took one of the lambs,
E-53 Ascultaţi la acest micuţ David. Voi vedeţi, el nu a spus-o în felul acesta, "Saul, onoarea ta, domnule. Tatăl meu m-a trimis la şcoala elementară, colegiu, liceu. Eu am un Ph.D. Eu-eu-eu sunt echipat să fac aceasta. Eu sunt un om deştept." El nu a spus-o în felul acela.
E-46 and a lion is a fierce animal.
Oh, in Africa when I was hunting them... A lion can kill ten men before you can say, "Jack Robinson." Oh, powerful great beast, just with a big roar and just men are consumed. And the one who dies under the power of a lion never feels any hurt. It's such a scare to hear that roar as he gives. Those great mammoth feet, just in a second he's tore down a dozen men.
E-54 El a zis, "Domnul meu," a zis, "când eu am păstorit oile tatălui meu acolo afară, un urs a venit înăuntru şi a luat una, şi eu l-am omorât. Şi un leu a venit înăuntru şi a luat una, şi eu l-am doborât. Şi când el s-a ridicat, eu l-am ucis." Şi el a zis, "Dumnezeul care m-a izbăvit din labele ursului şi a leului, mă poate izbăvi şi din mâinile acelui Filistean netăiat împrejur." Un om instruit de Dumnezeu!
E-47 And to think of a little boy (The Bible said he was ruddy; that means that he was just a little bitty fellow.) with a little slingshot (You know what it is--a little piece of leather with a string on each side.); and a hungry lion with already the taste of blood in his mouth, run in and grabbed a sheep. David looked up to God and said, "I can't lose that one, You help me, Lord." And he knocked the lion down with the slingshot, and when the lion rose up against him, that little boy (and the lion weighing about five hundred pounds, or better, and that little boy weighing maybe seventy or eighty), he pulled from his little belt the knife, and when the lion raised up (which would kill ten men in a couple of slaps), he grabbed the lion by the beard and killed him.
E-55 Acolo stătea Saul cu toată instruirea care o putea avea orice om, să ştie cum să lupte. David nu ştia nimic despre o sabie. El nu ştia nimic despre un scut. Ei bine, Saul a mers şi a pus pe el armura lui mare, iar micuţul David stătea aproape cu picioarele strâmbe. Ei au aflat că vesta lui ecleziastică nu se potrivea unui om a lui Dumnezeu; doar l-a turtit jos. Şi toate din crezurile şi lucrurile noastre niciodată nu se vor potrivi cu echipamentul lui Dumnezeu acolo.
E-48 Courage: God don't want cowards. He can't use you if you're afraid to take His Word and believe Him; He wants gallant men, won't pay no attention to nothing but what the Lord says. That's the kind He has to move with. Regardless of what the church says, what the pastor says, what the church stands for, He stands for God and righteousness and His Word. That's the man we ne--God will send these days for His revival that His people are praying for.
E-56 O, cum am putea noi merge înainte şi înainte, şi să spunem de mulţi, de mulţi alţii diferiţi. Dar, drept la textul nostru, să ne grăbim.
E-49 Later in years, when he went up to meet his brothers at the battle, there was a big old giant up there: fourteen inch fingers. And he bragged and he said, "Now, let somebody come fight me. If you can whip me, I'll surrender (and vice versa) and we'll serve." Ever who surrenders will, of course, will be the one that loses.
E-57 Ilie îmbătrânea, şi el ştia că nu va mai fi mult până când el va trebui să părăsească lumea. Şi Dumnezeu a găsit un om care era un om cinstit, care era un om bun. Numele lui era Elisei. Acum, dacă veţi observa, unul din numele acelora este Ilie iar celălalt este Elisei.
E-50 That's the way the devil likes to do it. When he thinks he's got the edge on you, he will tell you, "You can't get by with that. You can't preach Divine healing in the Methodist church, Baptist church." Well, you Methodist preachers just get a hold of God one time and find out whether you can or not. You'll never do it with your theology that they teach. You'll have to get a hold of God and know that He is.
E-58 Acum, el nu a mers jos în forme, şi aşa mai departe, şi a mers şi a aflat în şcolile de teologie, şi sus în marile şcoli înalte din zilele acelea. Ce a făcut el? El a mers afară în câmp şi a găsit pe un om care ara cu douăsprezece juguri de boi. Ce? Elisei, acela ara, ştia cum să aprecieze un rând drept. Şi el ştia că dacă el se întorcea şi se uita înapoi, el se şerpuia jos de pe drum. Şi Dumnezeu ştia că un om care ştia cum să are arături drepte, ştia să nu-şi pună mâinile pe plug şi chiar să se întoarcă să se uite înapoi. El nu a aşteptat până când şi-a obţinut educaţia, a şerpuit de-a lungul drumului. El doar a omorât boul şi a făcut o jertfă, şi a plecat cu Ilie, îndată ce mantaua aceea a mers peste el. El era gata, voitor. Dumnezeu ştia că El îl putea face capabil.
E-51 They say the Pentecostal people... A few years ago there was a bunch of people standing on the corner, not even a--a building they could get into, but did you read "Life" magazine the other day, what they said about them? It's one of the greatest phenomenals this age has ever knowed, is the rising of the Pentecostal church. Certainly. And they produce more converts in one year than all the rest of the churches do put together. That's what "Life" magazine said. Why? They may be mixed up in some things, but, brother, they're gallant. They stand out there toe to toe and call black black and white white. When the revival finally breaks, it'll break among them. You watch and see if it doesn't. It'll get straightened out one of these days.
E-59 Acum, Dumnezeu a trebuit să-i dea ceva instruire. El a fost, l-a antrenat cum să-şi ţină ochii pe brazdă, cu doisprezece juguri de boi, şi un om arând cu ei. El l-a învăţat ceva răbdare, şi cum să fie răbdător, şi să-i antreneze pe boii aceia să umble drept în linie.
E-52 And David... when Saul put his armor on him and said, "David, if you're going to fight this Goliath--giant," said, "why, you're nothing but a boy, just a youth, and he's been a warrior from his youth. How can you fight him?"
E-60 El a trebuit să instruiască ceva oameni, după aceea; să-i ţină pe Biblie, pe Cuvânt, aliniaţi cu Dumnezeu, să stea drept în linie.
E-53 Listen to this little David. You see, he did not say it like this, "Saul, your honor, sir, my father sent me to the--grammar school, college, high school. I have a Ph.D. I--I--I am equipped to do this. I'm a smart man." He never said it like that.
E-61 Şi, atunci, chiar Dumnezeu a trebuit să-l şcolarizeze un pic. El a zis, "Acum tu rămâi aici, căci eu mă duc dincolo la-la Ghilgal. Domnul m-a chemat."
E-54 He said, "My lord," he said, "when I was herding my father's sheep out yonder, a bear come in and got one, and I killed him. And a lion come in and got one, and I knocked him down, and when he raised up, I slew him." He said, "The God that delivered me from the paws of the bear and the lion can also deliver me out of that hands of that uncircumcised Philistine.": a God-trained man.
E-62 Şi profetul, după ce el a simţit Puterea aceea peste el, acea manta a lui Ilie, a zis, "Cum viu este Domnul, şi viu este sufletul tău, eu nu te voi părăsi."
E-55 There stood Saul with all the training that any man could have to know how to fight. David didn't know nothing about a sword. He didn't know nothing about a shield. Well, Saul went and put his great big armor on him, and little David was standing bowlegged almost. He found out that his ecclesiastical vest didn't fit a man of God, just mashed him down. And all of their creeds and things won't never match God's equipment yonder.
E-63 A mers înainte la Ghilgal, care este-locul mărturisirii şi botezului Creştin. Şi apoi el a zis, "Stai doar aici acum. Aceasta-i destul de bine. Tu ai făcut mărturisire şi botez. Aceasta-i destul de bine. Eu mă duc sus la Betel," care înseamnă, "casa lui Dumnezeu."
E-56 Oh, how we could go on and on and say many of many different ones, but straight to our text to hurry.
E-64 Acum aceea ar fi fost în ordine pentru mulţi profesori. "O, eu tocmai am venit în biserică şi am primit părtăşie. De ce să nu stau chiar aici?"
E-57 Elijah was getting old, and he knew it wouldn't be long till he'd have to leave the world; and God had found a man that was an honest man, that was a good man; his name was Elisha. Now, if you'll notice, one of them name is Elijah and the other one is Elisha.
E-65 Da, ascultaţi. Elisei nu putea gândi în felul acela. El deja a simţit Puterea lui Dumnezeu. El ştia că exista mai mult din el. Deci el a zis, "Cum viu este Domnul, şi viu este sufletul tău, eu nu te voi părăsi." O, cum îmi place asta!
E-58 Now, he never went down into the forums, and so forth, and went, and found him in the schools of theology and up in the great high schools of those days. What did he do? He went out into the field and found a man plowing with twelve yoke of ox. What? Elisha, the one that was plowing knowed how to appreciate a straight row, and he knew if he turned and looked back, he'd wiggle off the road. And God knowed that a man that knowed how to plow a straight furrow knowed not to put his hands on a plow and even turn to look back. He never waited till he got his education, wiggled along the road. He just killed the ox, and made a sacrifice, and took off with Elijah as soon as that mantle went over him. He was ready, willing. God knowed He could make him able.
E-66 Şi el a mers sus la Betel, la casa lui Dumnezeu, şi acolo el a întâlnit un grup de cărturari. Ei erau toţi predicatori bine instruiţi, şi ei au umblat în jur şi i-au spus, au zis, "Domnule, ştii tu ce? Tu încă eşti în pierdere. Ai ştiut tu că Ilie urmează să fie luat de la tine? El este prea bătrân. El nu poate trăi prea mult. Ilie urmează să fie luat, iar tu o să stai acolo afară ca un fanatic."
E-59 Now, God's got to give him some training. He'd been training him how to keep his eyes on the furrow with twelve yoke of ox and one man plowing with them. He taught him some patience, and how to be patient and train those ox to walk straight in the line.
E-67 Lăsaţi-mă să vă spun ceva acum. Un om care a gustat vreodată din Dumnezeu, nu va vrea, sau, nu-şi poate astâmpăra setea la o cisternă făcută de om. El nu o poate face. Acolo, toată teologia lor care ei o aveau acolo la şcoala profeţilor, nu va potoli setea acelui om a lui Dumnezeu, care a gustat din Dumnezeu.
E-60 He had to train some men afterwards. Keep them on the Bible, on the Word, lined up with God; stay straight in the line.
E-68 Şi ei au continuat să-l lămurească, "O, tu ar trebui să stai aici. Şi, păi, în şase săptămâni noi ţi-am putea da Ph.D-ul tău. Şi tu ştii aceasta nu va fi prea mult până când tu iei vreo patru ani de instruire aici, şi noi ţi-am putea da dreptul să predici. Tu ştii, dacă te-ai dovedit a fi în regulă, noi te-am trimite afară în denominaţiunea noastră." Aceea nu ar satisface pe un om al lui Dumnezeu. "Noi te vom instrui să fii un lucrător, dacă tu doar vei sta cu noi vreo patru sau cinci ani aici."
E-61 And then, even God had to school him a little bit.
He said, "Now, you tarry here for I'm going over to--to Gilgal; the Lord has called me."
E-69 El nu avea timp pentru felul acela de lucru. El era pe drumul lui la Izvorul acela. El deja a venit deasupra la acela. El deja a avut un gust din Cer în sufletul lui.
E-62 And the prophet, after he'd felt that power upon him, that robe of Elijah, he said, "As the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you."
E-70 Şi el a zis, "Tu ştii că capul tău îţi va fi luat la o parte?"
E-63 Went on to Gilgal, which is the--the place of Christian confession and baptism. And then he said, "Just stay here now. This is good enough. You've made confession and baptism. This is good enough. I'm going up to Beth-el," which means the "house of God."
E-71 Şi ascultaţi la ce a spus el. "Da, eu o ştiu. Dar păstraţi-vă pacea." În alte cuvinte, "Ţineţi-vă răsuflarea. Nu încercaţi să¬mi spuneţi despre aceasta. Să nu încercaţi să-mi spuneţi ce să fac. Eu ştiu unde mă duc şi ce urmăresc." [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.]
E-64 Now, that would have been all right for many a professor. "Oh, I've just come into the church and got fellowship; why not just stay right here?"
E-72 Dumnezeule, dă-ne bărbaţi ca acela, bărbaţi instruiţi de Dumnezeu care ştiu să nu se şerpuiască jos pe aceasta şi să se şerpuiască jos pe aceea.
E-65 But listen, Elisha couldn't think that way. He'd already felt the power of God. He knowed there was more for him. So he said, "As the Lord liveth and your soul liveth, I'll not leave you." Oh, how I like that.
E-73 "Eu ştiu unde mă duc. Şi să nu-mi vorbiţi despre aceasta. Doar ţineţi-vă răsuflarea. Nu încercaţi să mă descurajaţi, deoarece aceasta nu va ajuta la nimic."
E-66 And he went up to the Beth-el, to the "house of God," and there he found a bunch of scholars. They were all well-trained preachers, and they walked around and told him, said, "Sir, do you know what? You're on the little end of the stick. Did you know Elijah's going to be taken away from you. He's too old; he can't live very long? Elijah's going to be taken, and you're going to be standing out there as a fanatic."
E-74 O, dacă persoanele pentru care se face rugăciune ar avea doar atât de mult curaj!
E-67 Let me tell you something now. A man that's ever tasted God will not be willing, or cannot quench his thirst at a man-made cistern. He can't do it. Their, all their theology that they had there at the school of the prophets would not quench the thirst of that man of God, who'd had a taste of God.
E-75 "O, zilele minunilor au trecut. Aceea nu era real. Tu să vezi, tu te vei îmbolnăvi din nou."
E-68 And they kept persuading him. "Oh, you should stay here and... Why, in six weeks we could give you your Ph.D. And you know it wouldn't be very long till you take about four years of training here, and we could give you the right to preach. You know, if you proved out to be all right, we'd send you out in our denomination." (That won't satisfy a man of God.) "We'll train you to be a minister, if you'll just stay with us about four or five years here."
E-76 "Doar ţineţi-vă răsuflarea. Să nu-mi spuneţi nimic despre aceasta. Eu mă mişc înainte. Trezirea vine. Dumnezeu a promis-o." O, voi fii ai lui Dumnezeu, mişcaţi-vă afară în acea sferă acolo, fără frică. Fără frică! Luaţi-l pe Dumnezeu la Cuvântul Lui.
E-69 He didn't have time for that kind of stuff. He was on his way to that fountain. He'd done come above that. He'd done had a taste of heaven in his soul, and he said, "I..."
E-77 "Eu ştiu că el-el urmează să fie luat. Dar aceea nu este ce eu... Voi nu aveţi nimic aici să mă intereseze pe mine. Toate rangurile voastre şi Ph.D-urile, şi Licenţa de Artă, şi toată treaba aceasta, nu mă satisfac pe mine. Doar ţineţi-vă răsuflarea."
"Păi, tu te vei ruina acolo afară."
E-70 "Do you know your head's going to be taken away?"
E-78 "Păi, dacă mă ruinez, lăsaţi-mă să mă ruinez. Eu sunt pe drumul meu." Înainte, se ducea el.
"Tu nu poţi poţi să mergi dincolo."
E-71 And listen to what he said. "Yes, I know it, but hold your peace." In other words, "Save your breath, don't try to tell me about it. Don't try to tell me what I'm doing. I know where I'm going and what I'm after."
E-79 "Eu ştiu că nu pot reuşi să merg dincolo, dar Dumnezeu o să mă ducă dincolo," a zis el.
"Păi, Elisei se duce la Iordan."
"Eu mă duc cu el."
Dumnezeu cere Iordanul în fiecare viaţă.
E-72 God give us men like that, God-trained men who knows not to wiggle off on this and wiggle off on that.
E-80 Deci, Elisei a venit roata. A zis, "Acum, Elisei..." Ilie a zis către Elisei, "Tu eşti doar un om tânăr," poate ceva în felul acesta, "şi de fapt tu nu ai avut vreo şcolarizare." Bătrânul profet încerca să-l încerce. El a zis, "Tu eşti doar un om tânăr. Tu nu ai avut multă şcolarizare. Păi, tu să nu... Aceasta este, într-adevăr, tu nu ai avut o educaţie de şcoală elementară. Singurul lucru care ştii să-l faci este cum să ari. Aşa că tu mai bine ai sta aici, şi poţi să-ţi obţii Licenţa de Arte. Inţelegi? Tu mai bine să stai şi să-ţi iei diploma."
E-73 "I know where I'm going, and don't speak to me about it; just hold your breath. Don't try to discourage me, 'cause it isn't going to do any good."
E-81 Dar nu Elisei, nu acel om care odată l-a atins pe Dumnezeu, a simţit acea Putere de ungere asupra lui. El a zis, "Cum viu este Domnul, şi sufletul tău niciodată nu moare, eu nu te voi părăsi." El avea un scop. El a văzut viziunea. El ştie ce urma să aibă loc.
E-74 Oh, if the people that's prayed for would just have that much courage.
E-82 Şi ei amândoi au mers jos la Iordan. Iordan înseamnă "moarte." Acolo stau ei, omul bătrân şi omul tânăr. Aceasta într-adevăr reprezintă pe Cristos şi Biserica Lui. Şi acolo stăteau ei, lângă Iordan. Iat-o acolo, venind în jos din dealurile Iudeii, marile torente mugind în felul acela. Şi Elisei... cu părul lui cărunt atârnându-i în jos pe spate, şi ochii lui bătrâni slăbiţi privind dincolo de Iordan... Şi tânărul urmărea fiecare mişcare care o făcea el. Una, tânărul, aştepta după o vedenie, să ducă la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Cealaltă era plecarea Acasă. Ei erau amândoi la Iordan. Elisei, pentru el... El se ducea Acasă.
E-75 "Oh, the days of miracles is passed. That wasn't real. You watch, you'll get sick again."
E-83 Elisei a avut o viaţă amară. Femeia aceea predicatoare acolo jos i-a dat o cale aspră să meargă, Izabela şi Ahab. Şi pietrele şi toate acelea prin care el a trecut! Elisei devenea obosit. Şi el a ştiut că el s-a luptat o luptă bună, şi el a terminat cursa. Chiar dincolo de Iordan stătea pensionarea lui.
Dar Elisei urmărea după Duhul acela care era asupra lui.
E-76 "Just hold your breath; don't tell me nothing about it. I'm moving on. The revival's coming. God's promised it." Oh, you sons of God, move out into that sphere yonder, fearless, fearless; take God at His Word.
E-84 Astfel, dacă voi observaţi, fiecare credincios, când tu vii la un punct unde trebuie să vinzi tot, tu vei simţi valurile reci ale Iordanului lovind la picioarele tale. Te duci tu dincolo, sau nu? Iordan este "separare," separând.
E-77 "I know he--I--he's going to be taken away, but that isn't what I'm... You haven't got nothing here to interest me. All your degrees, and Ph.D.'s, and Bachelor of Art, and all this stuff doesn't satisfy me. Just hold your breath."
"Well, you're going to crack up out there."
E-85 Şi stând înapoi pe deal erau aceşti predicatori, încă, zbierând către Elisei, "Tu mai bine să nu mergi dincolo. Tu o să te duci peste bord." Voi le auziţi, remarcile, încă, astăzi.
E-78 "Well, if I crack up, let me crack up. I'm on my road." On he was going.
"You can't make it go over."
E-86 Dar, Elisei a zis, "Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, şi acela-i profetul Lui, eu trebuie să-i iau locul. Şi eu am nevoie de Duhul Lui cu care să o fac. Eu nu am nevoie de şcoala lor. Dacă şcoala lor ar fi făcut-o, ei i-ar fi luat locul lui. Dar Dumnezeu m-a chemat pe mine să o fac, şi eu am nevoie de Duhul Lui."
E-79 "I know I can't make it go over, but God's going to take me over," he said.
"Well, Elijah's going to Jordan."
"I'm going with him."
E-87 Dacă şcolile bisericilor ar fi luat locul, şi Puterea care a oferit-o Isus, ei ar fi luat-o, cu ani în urmă; Metodişti, Baptişti, Catolici, Prezbiterieni. Dar aceasta niciodată nu o va face.
E-80 God requires Jordan in every life. So Elisha come around and said, "Now, Elisha..." Elijah said to Elisha, "You're just a young man (perhaps something like this), and really you haven't had any schooling." The old prophet was trying to try him out. He said, "You're just a young man; you haven't had much schooling. Why, you don't... you... It's really, you haven't had a grammar school education. Only thing you know to do is how to plow. So you'd better stay here and make--get your bachelor of art. See? You'd better stay and get your degree."
E-88 E nevoie de Duhul lui Isus Cristos! Şi tu vei traversa Iordanul, de fiecare denominaţiune înapoia acestuia, toate celelalte, şi vei sta singur cu Dumnezeu.
E-81 Not Elisha, not that man who'd once touched God, felt that power of the anointing upon him. He said, "As the Lord lives and your soul never dies, I'll not leave you." He had a purpose. He saw the vision. He know what was going to take place.
E-89 Deci, El a stat cu el la Iordan. Elisei uitându-se acolo sus, ştiind, pe undeva dincolo acolo, Dumnezeu îl va întâlni. Şi el şi-a luat jos mantaua, şi el s-a uitat în jur spre tânăr. Şi el a lovit Iordanul. Şi când el a lovit, Iordanul s-a deschis. Şi ei au păşit dincolo, pe pământ uscat.
E-82 And they both went down to Jordan. Jordan means death. There they stand, the old man and the young man. It really represents Christ and His church. And there they stood by the Jordan. There she is, coming down out of the Judaean hills; the great ripples a-roaring like that, and Elisha with his gray hair hanging down his back and his dimmed old eyes looking across Jordan, and the young man watching every move that he made. One, the young man, was waiting for a vision to carry out the will of God. The other one was going home. They was both at Jordan.
E-90 Vedeţi, Iordanul nu este aşa de rău, la urma urmei, dacă acolo este Ceva cu tine ca să deschidă calea.
E-83 Elisha, to him, he's going home. Elisha had had a bitter life. That woman preacher down there had give him a rough way to go: Jezebel and Ahab, and the stones, and all that he'd went through. Elijah was getting tired, and he knowed that he'd fought a good fight and he'd finished the course. Just across Jordan his retirement laid. But Elisha was watching, for that Spirit was on him.
E-91 O, când ei au atins partea cealaltă! Legat de fiecare tufiş era un cal şi un car. Regele regilor a trimis o escortă să-l aducă pe Ilie sus Acasă. Totul s-a terminat, pentru Ilie. El s-a săturat de aceasta, de vreo optzeci şi ceva de ani, de ceartă cu oamenii aceia acolo jos, şi trebuind să... să meargă prin foame şi certuri, şi toate celelalte. El era gata să se ducă Acasă. Şi el a privit în jur spre Elisei.
E-84 So if you notice, every believer, when you come to a place where you have to sell out, you'll feel the cold waves of Jordan lapping at your feet. Are you going to cross or are you not? Jordan is separation--separating.
E-92 Şi Elisei a vrut să vadă o vedenie. O, el a avut toată şcolarizarea, înapoi acolo la care el se putea opri. Ei nu ajungeau nicăieri. Dumnezeu urma să-l instruiască în felul Lui propriu. Deci când el a privit acolo, s-a uitat, toate-toate tufişurile acelea prinse pe acolo, aceste cară de Foc şi cai de Foc, aceasta i-a făcut ceva lui Elisei. El a văzut o viziune. Da, frate!
E-85 And standing back on the hill was these preachers yet, hollering to Elisha, "You better not go over; you're going to go overboard." You hear them, the remarks yet today.
E-93 Şi când Dumnezeu l-a luat sus pe Ilie, el a venit înapoi cu o porţie dublă din Duhul lui. El era gata pentru trezire atunci.
E-86 But Elisha said, "If God is God and backs His prophet, I've got to take his place, and I need his Spirit to do it with. I don't need their school. If their school would've done it, they'd be taking his place. But God called me to do it, and I need his Spirit."
E-94 Observaţi pe om atunci, fiind doar un plugar înainte. Dumnezeu a făcut numele lui nemuritor. Toţi profeţii care stăteau în jur, urmărindu-l, trebuiau să se aplece la picioarele lui deoarece el avea Puterea lui Dumnezeu asupra lui. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.]
E-87 If the schools of the churches would've took the place and the power that Jesus offered, it'd took it years ago: Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian; but it'll never do it.
E-95 Acolo va veni o oră când Dumnezeu va face lumea să se aplece la picioarele bărbaţilor şi femeilor care au plonjat dincolo şi au trecut Iordanul, şi au separat acele lucruri... pe ei înşişi, de la lucrurile lumii. Frate şi soră, în seara aceasta, orice faceţi, orice vă gândiţi, voi să treceţi Iordanul cu Dumnezeu. Mergeţi dincolo şi separaţi-vă, lăsaţi lumea în urmă. Lăsaţi pe Dumnezeu să vă instruiască pentru serviciul Lui propriu. Noi trăim într-o zi înainte de această trezire, dar Dumnezeu cercetează, încercând să găsească inimi.
E-88 Takes the Spirit of Jesus Christ, and you'll cross Jordan of every denomination behind it, everything else, and stand alone with God.
E-96 Priviţi. El a găsit pe un om cu numele de Pavel, o, un Fariseu de sine. Dar El a trebuit să-l prelucreze din nou, cumva, înainte să poată deveni un ucenic. Priviţi ce a făcut El, peste tot în jos prin epoci, la oameni. El a trebuit să-i ia şi să pompeze teologia afară din ei. Şi Pavel, îndată ce a văzut viziunea, el nu s-a dus sus la Ierusalim, la Gamaliel, marele învăţător, cel mai mare în Israel, de care el a fost învăţat. El nu a mers înapoi la el, să-l consulte. Păi, nici măcar nu a mers la Ierusalim, pentru paisprezece ani mai târziu. Dar el a mers jos la Egipt, într-o întâlnire de rugăciune. Acolo Dumnezeu l-a lăsat să scrie multe Cărţi din Noul Testament. Vedeţi? Dumnezeu caută bărbaţi. El a avut pe cineva pe care El l-a vrut să scrie acel Testament, aşa că El l-a ales pe Pavel. Şi El doar a scos toată teologia lui afară din el. Şi Pavel a zis că el a trebuit să uite tot ce a ştiut el vreodată, să înveţe pe Cristos.
E-89 So he stood with him at Jordan, Elijah, looking up there, knowing somewhere across there God would meet him. And he took off his robe, and he looked around to the young man, and he smote the Jordan. And when he did, the Jordan opened up, and they walked over on dry land.
E-97 Dumnezeu astăzi încearcă să golească lumea afară din noi, şi să ne facă să ne golim pe noi înşine afară, şi să fim bărbaţi şi femei neînfricaţi care iubim pe Dumnezeu, şi vom sta cu Dumnezeu, şi vom traversa linia de despărţire, Iordanul, ca El să ne poată folosi spre slava Lui.
E-90 See, the Jordan ain't so bad after all if there's something with you to open up the way.
E-98 Aceasta este ora în care eu vreau ca voi să vă gândiţi adânc. Şi dacă voi niciodată nu aţi traversat acest loc, dacă voi niciodată nu aţi venit peste această linie, unde voi încă staţi, "Păi, mama mea a aparţinut la o anumită biserică." Aceea este în ordine. Aceea nu vă ia locul. Vedeţi?
E-91 Oh, when they hit the other side, hooked to every bush was a horse and a chariot. The King of kings had sent an escort to bring Elijah up home. It was all over for Elijah. He'd had enough of it, about eighty something years of fussing with them people down there, and having to be, go through hungers, and strifes, and everything else. He was ready to go home.
E-99 Dumnezeu cheamă bărbaţi şi femei, astăzi, la frontul de luptă. El nu îi cheamă la Ghilgal, nici nu îi cheamă El la Ierihon, sau Betel. El e... Ei vor pieri. Dar El îi cheamă să traverseze Iordanul, aşa ca El să vă poată să vă ia afară în şcoala Puterii Lui Proprii, şi să vă facă şi să vă modeleze.
E-92 And he looked around to Elisha, and Elisha wanted to see a vision, for he had all the schooling back there he could've stopped at. They wasn't getting nowhere. God was going to train him His own way. So when he looked over there, looked all--all them bushes, hooked around there with these chariots of fire and horses of fire, it done something to Elisha. He saw a vision. Yes, brother.
E-100 Priviţi ce face El chiar aici acum, trimiţând jos Duhul Fiului Său. El face semne şi minuni şi miracole, pe care lumea nu le-a văzut în ultimii două mii de ani. Lumea ştiinţifică a prins fotografia Acestuia, Stâlpul de Foc, Ingerul Domnului. Atârnă în Washington, D.C., în seara aceasta, în sala de artă religioasă, singura Fiinţă supranaturală care a fost vreodată dovedită ştiinţific să fie fotografiată. El pune înainte aceleaşi semne şi minuni a Lui.
E-93 And when God had taken Elijah up, he came back with a double portion of his Spirit. He was ready for the revival then.
E-101 Ce este aceasta? Este a traversa Iordanul. Mergeţi singuri cu Dumnezeu. Staţi în Propriul Lui cuptor de rafinărie. Puneţi-vă pe marea roată a Meşterului Olar şi lăsaţi-L să vă modeleze. În seara aceasta, în timp ce suntem în rugăciune, în timp ce noi venim la locul acela, puneţi-vă chiar acolo pe roata Lui, şi ziceţi, "Doamne, iată-mă. Modelează-mă şi fă-mă după modelul Tău Propriu." Şi Dumnezeu o va face.
E-94 Notice the man then, being just a plowboy before. God made his name immortal. All the prophets that stood around watching him had to bow to his feet because he had the power of God upon him.
E-102 În timp ce, ne aplecăm capetele doar pentru un moment pentru un cuvânt de rugăciune. Doar înainte de rugăciune, mi¬ar place să pun această întrebare la poporul din interior şi din afară. Câţi de aici le-ar place sincer să meargă cu Isus jos la Iordan, în seara aceasta, şi acolo să traverseze dincolo unde voi aţi putea vedea o viziune şi să vedeţi ce însemnează Dumnezeu într-adevăr? Aţi vrea să vă ridicaţi mâna? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doar priviţi! Eu presupun că acolo sunt două sute de mâini în clădire, ridicate. Mergeţi jos la Iordan, nu jos la seminar. Elisei a trecut chiar pe lângă acela.
Ei au zis, "Rămâi aici."
E-95 There's coming a hour when God shall make the world bow at the feet of men and women who have plunged through and crossed Jordan and separated them thing—selves from the things of the world.
Brother and sister, tonight whatever you do, whatever you think, you cross Jordan with God. Go on over; separate, leave the world behind. Let God train you for His own service. We are living in a day before this revival, but God's searching out, trying to find hearts.
E-103 El a zis, "Eu nu vreau să rămân. Acela e făcut de om." Ah, acesta niciodată nu va potoli acea sete a unui om care însetează după Dumnezeu. Nici o experienţă de seminar, nici-nici licenţe de artă, sau aşa mai departe, niciodată, niciodată nu va potoli acea sete, până când aţi băut din acel Izvor de Viaţă.
Voi care v-aţi ridicat mâinile, rugaţi-vă cu mine acum.
E-96 Look, He found a man by the name of Paul, old self-styled Pharisee, but He had to work him over like before he could become a disciple. Look what He done all down through the ages to men. He had to take them and pump their theology out of them. And Paul, as soon as he saw the vision, he didn't go up to Jerusalem to Gamaliel, the great teacher (the greatest in Israel) that he'd been taught by; he never went back to him to consult him. Why, he never even went to Jerusalem for fourteen years later. But he went down to Egypt in a prayer meeting. There God let him write many books of the New Testament. See, God's looking for men. He had somebody He wanted to write that Testament, so He just chose Paul, and He just got all of his theology out of him. And Paul said he had to forget all that he ever knowed to learn Christ.
E-104 Scumpe Dumnezeule, în aceste câteva minute de serviciu, bărbaţi şi femei stând în jurul pereţilor, băieţi şi fete; şi în afară, rezemându-se către ferestre; cald. Dar totuşi există ceva în ei, că Tu le-ai atras atenţia, sau ei s-ar fi îndepărtat. Ei nu ar sta acolo în felul acesta.
E-97 God, today, is trying to empty the world out of us and get us to empty ourselves out and be fearless men and women who love God, and will stay with God, and will cross the separating line (Jordan) that He could use us for His glory.
E-105 Doamne Dumnezeule, deoarece ei ştiu că ei sunt doar fiinţe umane. Şi noi citim în ziar unde unul dintre onorabilul nostru fost primar a ascultat la discursul Vice-Preşedintelui, a fost luat. Altul la un meci, seara trecută, un om însemnat, a mers repede. Iar sufletele lor sunt undeva în seara aceasta. Dumnezeule, aceea va fi calea noastră într-o zi. Poate nu în acelaşi fel, dar trebuie să ne ducem.
E-98 This is the hour that I want you to think hard. And if you have never crossed this place, if you've never come across this line where you still say, "Well, my mother belonged to a certain church." That's all right. That doesn't take your place. See?
E-106 Şi lasă ca oamenii să-şi revină şi să-şi dea seama că doar a aparţine la biserică nu este ceea ce Tu ceri. Tu vrei ca oamenii să fie umpluţi cu Duhul, născuţi, ciopliţi afară, arşi înăuntru cu Duhul Sfânt, însemnaţi, bărbaţi care au trecut linia, oameni chemaţi de Dumnezeu. Şi noi credem că Tu vei trimite trezirea pentru care Billy Graham şi mulţi alţii se roagă. Când Tu poţi să iei oameni afară să stea singuri, departe de la şcoala lor de teologie, departe de la căile lor de stil propriu, oameni fără frică, oameni de-de caracter cu Tine, care Te cred şi Te ia la Cuvântul Tău.
E-99 God is calling men and women today to the battle front. He's not calling them to Gilgal; neither is He calling them to Jericho or Beth-el. He's... They will perish. But He's calling them to cross Jordan so He can get you out in the school of His own power and make you and mold you.
E-107 Dumnezeule, fie ca mulţi dintre ei să stea prezenţi acum, care vor da tot ce au ei la Domnul Isus, şi să se lepede de lume, să meargă dincolo de Ghilgal, locul de mărturisire şi începuturi Creştine. Să meargă dincolo de şcoala profeţilor care şed înapoi acolo cu teologia lor. Să meargă înainte la Iordan, la o viziune deschisă când ei să traverseze, să afle că Dumnezeul cel viu încă trăieşte.
E-100 Look what He's doing right here now, sending down the Spirit of His Son. He's performing signs and wonders and miracles, which the world hasn't seen in the last two thousand years. The scientific world has caught the picture of It. The Pillar of Fire, and the Angel of the Lord hangs in Washington, DC tonight of the Hall of Religious Art: the only supernatural Being that was ever scientifically proven to be photographed, puts forth His same signs and wonders.
E-108 Mai târziu noi aflăm acest profet uitându-se peste tot în jurul lui, şi acolo erau aceiaşi Îngeri de Foc, şi care, jos la Dotan, într-o zi.
E-101 What is it? It's crossing Jordan. Get alone with God. Lay in His own furnace of refinery. Get on the big Master Potter's wheel and let Him mold you. Tonight, while we're in prayer, while we're coming to that place, lay yourself right over on His wheel, and say, "Lord, here I am; mold me and make me after Your own fashion," and God will do it, while we bow our heads just a moment for a word of prayer.
E-109 Ei încă sunt aici în seara aceasta, Doamne. Cheamă-i pe bărbaţii Tăi, cheamă pe femeile Tale, băieţii Tăi, fetele Tale, Doamne. Vorbeşte pace la inimile lor şi lasă-i să traverseze dincolode lucrurile lumii. Căci noi o cerem în Numele lui Isus şi din cauza Lui. Amin.
E-102 Just before prayer, I'd like to ask this question to people inside and out: How many in here sincerely would like to go with Jesus down to the Jordan tonight, and there cross over there to where you could see a vision and see what God really means? Would you raise your hands? God bless you. Just look, I guess there's two hundred hands in the building up.
Go down to Jordan, not down to the seminary. Elisha passed right by that. They said, "Tarry here."
E-110 Eu vreau să cânt aceea doar un moment, foarte încet în închinare.
Ai calea Ta, Doamne!
Ai calea Ta!
Ţine peste fiinţa mea Absolută domnie!
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.
Toţi împreună acum, într-un fel de închinare.
Ai calea Ta,
Acum dedicaţi-vă la cântarea aceea, prin cântarea aceea, la Dumnezeu.
Ai calea Ta!
Ţine peste fiinţa mea
Absolută domnie!
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.
E-103 He said, "I don't want to. That's man-made." Aw, it'll never quench that thirst of a man who's thirsting for God. No seminary experience, no--no degrees of art or so forth will never, never quench that thirst till you drink from that fountain of Life.
E-111 Încet acum, în închinare acum. Nu priviţi în jur. Doar priviţi la Dumnezeu.
Ai calea Ta Doamne, (Într-adevăr dinadins.)
Ai Calea Ta!
Tu eşti Olarul;
Eu sunt lutul.
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.
E-104 You that raised your hands, pray with me, now. Dear God, in this few minutes of service, men and women standing around the walls, boys and girls, and on the outside leaning against the windows, hot, but yet there's something in them that You've caught their attention or they'd a walked away. They wouldn't stand there like that,
E-112 Eu cred că aceasta va fi foarte bine. Vă place să vă închinaţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Mesajul s-a terminat acum. Să ne închinăm doar, un minut, cu capetele noastre aplecate, cântarea aceea din nou. Dinadinsul inimii voastre.
Ai a Ta...
Ai calea Ta!
Tu eşti Olarul;
Eu sunt lutul,
Modelează-mă şi fă-mă
După voia Ta,
În timp ce aştept,
Predat şi liniştit.
E-105 But, Lord God, because they know that they're just human beings... And, we read in the paper where one of our honorable ex-mayors listened to the Vice President speak--was taken away. Another at a ball game the other night, a noted man, went quickly, and their souls is somewhere tonight. God, that'll be our way someday. Maybe not in the same manner, but we must go.
E-113 Doamne, admite aceasta. Fie ca fiecare, de la copilaşii aceştia până la cel mai bătrân bărbat şi femeie în Prezenţă Divină, fie ca Duhul Sfânt chiar acum să opereze asupra credinţei lor şi să ia la o parte toate îndoielile, toate eşecurile mici, şi fie ca ei să fie modelaţi după voia Ta. În timp ce ei sunt pe marea Ta roată de modelare, noi ne punem sufletele pentru dedicare, remodelare. Admite aceasta, O Dumnezeule, în Numele lui Isus, Fiul Tău. Amin.
E-106 And let men come to themselves and realize that just belonging to the church isn't what You require. You want men to be filled with the Spirit, born, hewed out, burnt in with the Holy Spirit, branded, men who's crossed the line, God-called men. And we believe that You're going to send the revival that Billy Graham and many others are praying for when You can get men out to themselves away from their school of theology, away from their self-styled ways: fearless men, men of--of character with You, who believes You and takes You at Your Word.
E-114 Eu doar iubesc aceasta. Voi nu? [Adunarea zice, "Amin."¬ – Ed.] Doar în tăcere simţind Duhul Sfânt. O, după un Mesaj aspru, şi apoi dulceaţa Duhului Sfânt! Acesta vine prin Cuvânt. Eu voi cânta o strofă din aceea, sau încerc.
Ea picură cu sânge, da, Ea picură cu sânge,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt, Ea picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.
Primul să moară pentru acest plan al Duhului Sfânt,
A fost Ioan Botezătorul, dar el a murit ca un om;
Apoi a venit Domnul Isus, ei L-au răstignit,
El a predicat că Duhul va mântui pe oameni de la păcat.
Acolo erau Petru şi Pavel, şi Ioan cel divin,
Ei şi-au dat vieţile aşa ca această Evanghelie să poată străluci;
Ei şi-au amestecat sângele, ca profeţii din vechime,
Aşa ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să fie spus cinstit.
Apoi l-au împroşcat cu pietre pe Ştefan, el a predicat împotriva păcatului,
El i-a făcut aşa de mânioşi, ei i-au zdrobit capul înăuntru;
Dar el a murit în Duhul, el şi-a dat duhul,
Şi a mers să se unească cu ceilalţi, acea oştire dătătoare de viaţă.
Sufletele sub altar, strigă, "Până când?"
Ca Domnul să pedepsească pe toţi acei ce au făcut rău;
Dar acolo vor fi mai mulţi care-şi vor da sângele vieţii
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfânt şi cursul Ei roşu.
Toţi împreună acum.
Ea picură cu sânge, da, Ea picură cu sânge,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt, Ea picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.
E-107 God, may many of them be standing present now that'll give all that they got to the Lord Jesus, and sell out to the world, go on a past Gilgal, the place of confession and Christian beginnings, go on a past the school of the prophets that set back there with their theology, go on to Jordan to an open vision when they cross: find that the living God still lives.
E-115 Ce erau ei? Oameni pe care Dumnezeu i-a instruit şi chemat. [Porţiune ne înregistrată pe bandă – Ed.] Cum poate Dumnezeu vreodată să folosească un laş în care să pună Cuvântul Lui? El este unul speriat. Acela-i motivul că ei nu ştiu nimic despre Acesta. Oameni care nu sunt speriaţi, pe care Dumnezeu i-a tăiat împrejur prin Duhul Sfânt, Dumnezeu locuieşte înlăuntru. El şi-ar pecetlui doar aşa de curând sângele lui ca nimic, mărturia lui cu sângele lui; nu-i pasă. Acesta-i Cristos că el trăieşte. "Pentru mine să trăiesc este Cristos, şi să mor este câştig." Acela-i felul cum ei au simţit privitor la aceasta. Amin.
E-108 Later we find this prophet looking all around him, and there were those same Angels of fire and chariots down at Dothan one day.
E-116 Acum este timpul pentru rândul de rugăciune. Şi este un rând de rugăciune devreme, doar cam douăzeci de minute trecut de opt. Dar noi vrem să ne rugăm pentru popor. Şi eu vreau ca voi acum, acesta... Toată predicarea care am putea s-o facem nu-nu s-ar compara cu un Cuvânt vorbit de la Dumnezeu Însuşi.
E-109 They're still here tonight, Lord. Call Your men; call Your women, Your boys, Your girls, Lord. Speak peace to their hearts and let them cross over beyond the things of the world, for we ask it in Jesus' Name and for His sake. Amen.
E-117 Acum să începem rândul de rugăciune, care, noi am promis să ne rugăm pentru toţi. Aceea noi vom face, cu voia lui Dumnezeu. Noi, fiecare seară, am dat cartonaşele noastre de rugăciune. Şi spunând, în aceasta, că... Fiecare seară noi să chemăm un grup afară de-acolo, pentru discernământ. Dar poporul, atunci, unii din ei ar pleca în seara aceea. Noi să avem un mare miting, şi Duhul să cadă, şi oamenii să plece. Şi seara următoare noi ar trebui să împărţim mai multe.
E-110 I want to sing that just a moment real quietly in worship:
Have Thine own way, Lord,
Have Thine own way!
Hold over my being absolute sway!
Mold me and make me After Thy will,
While I am waiting, Yielded and still.
All together now in a way of worship.
Have Thine own way (Now, dedicate yourself to that song, by that song to God.)
Have Thine own way!
Hold o'er my being absolute sway.
Mold me and make me after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.
E-118 Şi dacă eu nu greşesc, nu mă uit eu la Fannie Wilson stând înapoi acolo? [Sora Wilson zice, "Aşa este." – Ed.] Eu îmi amintesc luând femeia aceea, vreo şaptesprezece... O, mai mult decât atât, vreo douăzeci-... ["1932."] 1932, murind, cu TBC, şi doctorul din acest oraş a renunţat la ea. Şi ea a hemoragiat până când păturile şi totul zăceau udate cu sânge. Soţul şi fiica ei au venit şi m-au luat, într-o dimineaţă. Am mers acolo afară şi am chemat peste ea, Numele Domnului Isus. Şi vreo câteva zile mai târziu, într-un timp de iarnă rece, eu am botezat-o în Numele Domnului Isus, la râu. Şi ea a venit jos pe drum, în spatele unui camion vechi de vite, udă cât putea ea să fie. Ea încă trăieşte în seara aceasta, deoarece Cristos a făcut-o. Prima dată am văzut-o în mulţi ani. Uitându-mă în jur peste audienţă, văzând-o.
E-111 Quietly now, in worship, now. Don't look around; just look to God.
Have Thine own way (Really mean it.)
Have Thine own way!
Thou art the Potter; I am the clay.
Mold me and make me after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.
E-119 Dumnezeu încă trăieşte. Aşa este. Şi El a zis, "Pentru că Eu trăiesc, şi voi puteţi trăi."
E-112 I believe it'd be real good. Do you love the worship? Message is over now. Let's just worship a minute with our heads bowed, that song again. Mean it from your heart.
Have Thine...
Have Thine own way!
Thou art the Potter; I am the clay.
Mold me and make me after Thy will,
While I am waiting, yielded and still.
E-120 Acum mi-ar place să, doar cumva să plasez pentru voi ce este aceasta, deoarece, dacă eu nu o fac, atunci voi aţi putea pleca şi să ziceţi, "Păi, eu nu înţeleg asta."
E-113 Lord, grant this. May every one, from these little children to the oldest man and woman in Divine Presence, may the Holy Spirit just now operate on their faith and take away all of the doubts, all of the little failures; and may they be molded after Thy will. While they're on Your great molding wheel, we lay our souls for dedication, remolding. Grant it, O God, in the Name of Jesus Thy Son. Amen.
E-121 Acum, pricina mea este aceasta, că, "Isus Cristos rămâne acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acum, dacă El este acelaşi, El trebuie să fie acelaşi în fiecare principiu, acelaşi în-în putere, acelaşi în tărie, acelaşi în tot ce era El.
E-114 I just love this, don't you? Just quietly feeling the Holy Spirit. Oh, after a rugged message and then that sweetness of the Holy Spirit. It comes by the Word. I'm going to sing a verse of that or try it.
It's dripping with blood; yes, it's dripping with blood.
This Holy Ghost Gospel, it's dripping with blood.
The blood of disciples, who died for the truth;
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood.
The first one to die for this Holy Ghost plan,
Was John the Baptist, but he died like a man;
Then came the Lord Jesus; they crucified Him.
He preached that the Spirit would save man from sin.
There was Peter and Paul and John the Divine;
They gave up their lives so this Gospel could shine.
They mingled their blood like the prophets of old,
So the true Word of God would honest be told.
Then they stoned Stephen; he preached against sin,
He made them so angry, they dashed his head in,
But he died in the Spirit; he gave up the ghost,
And went to join the others, that life giving host.
The souls under the altar are crying, 'How long,
For the Lord to punish all that's done wrong';
But there's going to be more who will give their life's blood.
For this Holy Ghost Gospel and its crimson flood. (All together now.)
It's dripping with blood; yes, it's dripping with blood.
This Holy Ghost Gospel, it's dripping with blood.
The blood of disciples who died for the Truth,
This Holy Ghost Gospel is dripping with blood.
E-122 Şi când era aici pe pământ, acolo erau nişte Greci, o dată care au venit şi au zis, "Domnilor, am vrea să vedem pe Isus."
E-115 What were they? Men who God trained and called. [Blank.spot.on.tape--Ed.]...?... How can God ever use a coward to put His Word into? He's a scared. That's the reason they know nothing about it. Men who are not scared, who God has circumcised by the Holy Spirit, God lives inside. He'd just as soon as seal his blood as not, his testimony with his blood: doesn't care. It's Christ that he lives. "For me to live is Christ and to die is gain." That's the way they feeled about it. Amen.
E-123 Şi eu cred că aceea este dorinţa fiecărui bărbat şi femeie care a auzit vreodată de Isus, vor să-L vadă. Şi dacă El nu este acelaşi, Aatunci noi nu-L putem vedea. Dar dacă El Aeste acelaşi, noi Îl putem vedea, sau El a zis ceva greşit. "Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu," pronumele personal, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârşitul epocii." Şi apoi Isus a promis să fie în Biserica Lui, făcând aceleaşi lucruri care El le-a făcut atunci, până la sfârşitul epocii. Acum El a zis, "Puţină vreme," lumea nu Mă va mai vedea. Bine, atunci, cum Îl vom vedea noi? Noi ar trebui să vedem Duhul Lui, dacă El este în noi, şi acel Duh ar fi trebuit să facă la fel cum a făcut El atunci, sau Acesta nu ar fi acelaşi Duh.
E-116 Now, it's time for the prayer line, and it's a early prayer line, just about twenty after eight. But we're wanting to pray for the people. And I want you now, this... All the preaching that we could do would not--not compare with one spoken Word from God Himself.
E-124 "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Şi dacă noi rodim... Dacă mlădiţa este în Viţă, mlădiţa va rodi felul de rod care îl produce Viţa la aceasta. Bine, prima Viţă vine înainte... Prima mlădiţă care a ieşit din Viţă era o mlădiţă penticostală; vedenii, puteri, vindecări, botez al Duhului Sfânt, mari semne, şi minuni. Mlădiţa următoare va trebui să fie acelaşi fel de mlădiţă. Inainte în jos până la sfârşit, va trebui să fie la fel. Asta este ce a spus Isus.
E-117 Now, to start the prayer line, which we've promised to pray for all... That we'll do, God willing. We, each night have give out prayer cards and saying in this, that each night we'd called a group out of there for discernment. But the people then that, some of them, leave on that night. We'd have a great meeting, and the Spirit would fall, and the people would leave, and the next night we'd have to give out more.
E-125 Acum, să vedem ce era El ieri. Dacă noi putem afla ce era El ieri... Acum eu iau o scurtătură, din cauza timpului; urmează să dau vreo cinci minute de instruire. Şi dacă noi putem vedea ce a fost El ieri, atunci noi putem vedea ce este El astăzi, şi va fi pentru totdeauna. Este aceasta destul de cinstit? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-118 And if I'm not mistaken, am I not looking at Fannie Wilson standing back there? I remember taking that woman about seventeen... Oh, more than that, about twenty... 1932, dying with TB, and the doctor of this city had give her up, and she'd hemorrhaged till the blankets and everything was laying wet with blood.
Her husband and daughter come and got me one morning; went out there and called over her the Name of the Lord Jesus, and about a few days later in a cold wintertime, I baptized her in the Name of the Lord Jesus at the river, and she come down the road in the back of an old cattle truck, wet as she could be. She lives yet tonight, because Christ did it. First time I seen her in a many year.
E-126 Acum, când El era aici pe pământ, El a venit ca Mesia, a fost botezat de Ioan Boteză torul; nu a făcut lucrări încă. Şi El a intrat în slujba Lui timpurie. La cine a fost El trimis? La Iudei.
E-119 Looking around over the audience seeing that God still lives; that's right. And He said, "Because I live, you can live also."
E-127 Acum, ne dăm seama că există numai trei naţionalităţi de oameni în lume, aceia sunt: Iudei, Neamuri, şi Samariteni; care este poporul lui Ham, Sem, şi Iafet. Iudei, Neamuri, şi Samaria.
E-120 Now, I would like to just--to kinda place to you what this is, because if I don't, then you might go away saying, "Well, I don't understand that."
E-128 Vă amintiţi? Petru a chemat către ei, cu cheile la Împărăţie, în Ziua Cincizecimii, către Iudei. "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."
E-121 Now, my contentions is this: that Jesus Christ remains the same yesterday, today, and forever. Now, if He is the same, He's got to be the same in every principle, the same in--in power, the same in might, the same in everything that He was.
E-129 Filip a mers jos şi a predicat la Samariteni. Ei toţi au crezut şi s-au pocăit, şi au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Numai, Duhul Sfânt nu a venit peste ei. Petru avea cheile. El a venit jos şi a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt.
E-122 And when on earth here there was some Greeks one time who came and said, "Sirs, we would see Jesus."
E-130 Şi atunci Corneliu, Neiudeul, a avut o vedenie, că el era să trimită şi să aducă pe un om numit Petru, Simon Petru, care a locuit în casa unui om care era un corturar. Şi când Petru a venit acolo sus, "În timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ei." Atunci a zis Petru, "Poate un om opri apa? Aceştia au primit Duhul Sfânt cum L-am primit noi la început." Fiecare mlădiţă apare întocmai la fel. Vedeţi?
E-123 And I believe that that is the desire of every man or woman that ever heard of Jesus, wants to see Him. And if He isn't the same, then we cannot see Him. But if He is the same, we can see Him, or He told something wrong. "Yet a little while and the world won't see Me no more. Yet ye shall see Me for I (the personal pronoun), I will be with you, even in you to the end of the age." And then Jesus promised to be in His church, doing the same things that He did then, until the age end.
E-131 Acum, când Isus a întâlnit... Acum, El nu a venit la Neamuri. Câţi ştiu asta? El a interzis la ucenicii Lui să meargă la ceva Neamuri. Câţi ştiu aceasta? "Să nu vă duceţi în calea Neamurilor, ci mai degrabă duceţi-vă la oile pierdute din Israel. Şi aşa cum mergeţi, predicaţi, zicând, 'Împărăţia Cerului este aproape,' la oile pierdute din Israel."
E-124 Now, He said, a little while the world won't see Him no more. Well then, how would we see Him? We'd have to see His Spirit, if He's in us, and that Spirit would have to do the same that He did then, or it wouldn't be the same Spirit. "I am the Vine; ye are the branches." And if we bear... If the branch is in the vine, the branch will bear the kind of fruit that the vine produces to it. Where the first Vine come forth, the first branch that come out of the Vine was a Pentecostal branch: visions, powers, healings, baptism of the Holy Spirit, great signs and wonders; the next branch will have to be the same kind of branch. On down to the end, it'll have to be the same; that's what Jesus said.
E-132 Acum, cine îl aştepta pe El să vină în ziua aceea? Nu Neamurile; noi eram păgâni, Anglo-Saxson. Noi eram Romani, închinându-ne la soare şi aşa mai departe. Noi nu căutam vreun Mesia, dar Iudeii şi Samaritenii căutau. Acum, cum S-a declarat El la acel popor care Îl căutau?
E-125 Now, let's see what He was yesterday. If we can find what He was yesterday... (Now, I'm taking a short cut because of time, going to give about five minutes of instruction.) And if we can see what He was yesterday, then we can see what He is today and will be forever. Is that fair enough?
E-133 Să mergem acum înapoi la Sfântul Ioan 1-ul capitol, şi doar pentru un moment acum. Şi ascultaţi atenţi.
E-126 Now, when He was here on earth, He came as the Messiah, was baptized by John the Baptist (had done no works yet), and He entered His early ministry. Who was He sent to? The Jews.
E-134 Primul Iudeu care a fost adus la El vreodată, când Filip sau... Andrei s-a convertit, şi a mers şi l-a găsit pe fratele lui, Simon Petru, el a adus pe Simon înaintea lui Isus. Şi Isus i-a spus care era numele lui, şi care era al tatălui său. Câţi ştiu asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ce gândiţi voi că i-a făcut aceea la omul acela, care va avea mai târziu cheile la Împărăţie în mâna lui? Asta-i ce El S-a dovedit a fi, Mesia.
E-127 Now, we realize there is only three nationalities of people in the world. That's Jew, Gentile, and Samaritan, which is Ham, Shem, and Japheth's people, Jew, Gentile, and Samaritan.
E-135 Repede, atunci, Filip s-a convertit, şi a mers şi a găsit pe Natanael. Asta era treizeci de mile în jurul muntelui. Şi el a venit sus la casă, şi eu îl pot auzi zicând, "O, D-na Natanael, unde este Natanael?"
"O, el este afară în-în livada de măslini."
E-128 You remember, Peter called on them with the keys to the Kingdom on the day of Pentecost (to the Jews): "Repent every one of you and be baptized in the Name of Jesus Christ."
E-136 A alergat acolo afară foarte repede, "Natanael, unde eşti tu?" Şi el l-a găsit sub un pom. Şi Natanael se ruga. Şi el a aşteptat până când el a terminat cu rugăciunea. Şi el nu, a zis, "Ce mai faci, Natanael? Cum fac recoltele?" O, el avea un mesaj! Acela-i felul cum are un om care l-a întâlnit pe Isus. El nu a avut timp pentru fleacuri. El a zis, "Vino, să vezi pe Cine am aflat, Isus din Nazaret, fiul lui Iosif!"
E-129 Philip went down and preached to the Samaritans. They all believed and repented and had been baptized in the Name of Jesus Christ, only the Holy Ghost hadn't come on them. Peter had the keys. He came down and laid hands on them, and they received the Holy Ghost.
E-137 Şi acum eu îl pot vedea pe Natanael curăţindu-şi hainele, de la rugăciune. El a zis, "Acum, Filip, eu te-am cunoscut a fi un om bun, şi un om cinstit. Acum, ar putea să fie vreun lucru bun să vină din N azaret? Păi, tu ştii, dacă Mesia ar veni, El ar veni la Ierusalim, prin biserică." Asta-i ce gândesc oamenii astăzi. Vedeţi? "El ar veni prin Ierusalim. Caiafa nu a anunţat aceasta la ultima adunare. Aşa, nici unul din teologi nu au anunţat-o. Aşa că eu te-am cunoscut a fi un om cinstit. Ai luat-o tu razna pe capătul adânc?"
"O, nu. Tu vino şi află."
El a zis, "Poate ceva bun..."
E-130 And then Cornelius, the Gentile, had a vision that he was to send and get a man called Peter, Simon Peter, that dwelled in a man's house who was a tanner. And when Peter came up there, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them. Then said Peter, "Can a man forbid water? These have received the Holy Ghost like we got it at the beginning." Every branch coming forth just the same. See?
E-138 El i-a dat cel mai bun răspuns care-l putea da orice om, a zis, "Vino, vezi tu singur."
E-131 Now, when Jesus met... Now, He did not come to the Gentiles. How many knows that? He forbid His disciples to go to any Gentiles. How many knows that? "Go not in the way of the Gentiles, but go, rather, to the lost sheep of Israel, and as you go, preach, saying, 'the Kingdom of heaven is at hand,'" to the lost sheep of Israel.
E-139 Acum, pe drum roata, eu îl pot auzi pe Natanael să spună... sau Filip să-i spună lui Natanael, "Tu ştii ceva? Ţi-l aminteşti pe acel pescar bătrân acolo jos care nici măcar nu putea să semneze bonul acela când tu i-ai dat acel, ai cumpărat peştii aceia de la el?"
"Da. Eu cred că numele lui era Simon." "Da, acela este."
E-132 Now, who was looking for Him to come in that day? Not the Gentiles; we were heathens, Anglo-Saxon. We were Romans, worshipping the sun and so forth. We wasn't looking for any Messiah. But the Jews and the Samaritans was. Now, how did He declare Himself to them people that was looking for Him?
E-140 "Eu l-am adus, ziua trecută, sus înaintea acelui Mesia, şi îndată ce El l-a văzut, El a zis, 'Numele tău este Simon. Numele tatălui tău este Iona.' Şi eu... Nu m-ar surprinde, când tu vii înaintea Lui, El să nu-ţi spună cine erai."
El a zis, "Ah, acum, aşteaptă un minut, nu eu."
E-133 Let's go back now to Saint John the 1st chapter, and just for a moment now and listen close.
E-141 Deci, ziua următoare ei au ajuns. Şi Isus era în rândul de rugăciune, ca de obicei, rugându-se pentru bolnavi. Şi când el a putut... a venit sus şi a ajuns afară în audienţă. Isus s-a uitat în sus, şi El l-a văzut pe Filip venind, aducând pe un om sus prin interval. Şi El s-a uitat la el, şi El a zis, "Iată un Israelit în care nu este viclenie."
E-134 The first Jew that was ever brought to Him--when Philip--or Andrew got converted and went and found his brother, Simon Peter, he brought Simon in front of Jesus, and Jesus told him what his name was and what his father was. How many knows that? What do you think that done to that man, that would later have the keys to the Kingdom in his hand? That's what He proved Himself to be: Messiah.
E-142 Asta-i o Învăţătură ciudată? Acela era Isus, ieri. Acela-i Isus, astăzi, dacă El este acelaşi.
E-135 Quickly then, Philip got converted and went and found Nathanael. (That's thirty miles around the mountain.) And he come up to the house, and I can hear him say, "Oh, Mrs. Nathanael, where's Nathanael?"
"Oh, he's out in the--in the olive orchard."
E-143 Şi omul acela s-a oprit. Eu îl pot vedea pe Natanael. Filip îi face semn, zice, "Ce ţi-am spus? Ce ţi-am spus?"
E-136 Run out there real quick: "Nathanael, where are you?" And he found him under a tree, and Nathanael was praying. And he waited till he got through praying, and he said not "How do you do, Nathanael? How's the crops doing?" Oh, he had a message. That's the way a man who's met Jesus had. He got no time for foolishness. He said, "Come, see Who we found: Jesus of Nazareth, the Son of Joseph."
E-144 El a zis, "Rabunule," înseamnă învăţător, sau cum numim noi aceasta astăzi, voi ştiţi. De fapt, cuvântul Evreu corect, înseamnă învăţător. A zis, ,,Rabunule, când mai văzut Tu vreodată? Cum ştii Tu ceva despre mine? Eu nu Te-am văzut în viaţa mea. Cum ştii Tu că eu sunt un Israelit? Cum ştii Tu că eu sunt drept, şi cinstit, şi adevărat? Tu niciodată nu mai văzut, în viaţa Ta. Cum mă cunoşti Tu?"
E-137 And now I can see Nathanael brushing off his clothes from prayer. He said, "Now, Philip, I knowed you to be a good man and an honest man. Now, could there be any good thing come out of Nazareth? Why, you know if the Messiah would come, He'd come to Jerusalem, to the church." (That's what people think today. See?) "He'd come through Jerusalem. Caiaphas never announced it at the last meeting. So none of the theologians announced it. So I've known you to be an honest man. Have you went off on the deep end?"
"Oh, no, you come find out."
He said, "Could anything good..."
E-145 El a zis, "Înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut," treizeci de mile în jurul muntelui, cu o zi înainte. Ce ochi!
E-138 He give him the best answer any man could, said, "Come, see for yourself."
E-146 Acum ce a zis el? El a zis, "Rabunule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel." Dacă Iudeii au recunoscut aceea... Acum aşteptaţi. Acela era Iudeul ales. Cât de mulţi credeţi în alegere? O, există mulţi oameni care niciodată nu-l vor primi. Vedeţi? Biblia a spus aşa. Dar omul acela a avut Duhul lui Dumnezeu în el. Şi el a mărturisit-o, a zis, "Rabunule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Tu eşti Împăratul lui Israel."
E-139 Now, on the road around, I can hear Nathanael say--or Philip say to Nathanael, "You know what, you remember that old fisherman down there that couldn't even sign that receipt when you give him that--bought them fish from him?"
"Yes."
"I believe his name was Simon."
"Yes, that's it."
E-147 Dar acolo stăteau teologii din ziua aceea, preoţii şi marii învăţători, ascultând la El. Şi voi ştiţi ce au spus ei? Ei au zis, "El este un ghicitor. El are duhul lui Beelzebub peste El." Isus... Ei nu au vorbit aceasta, tare. Nu, nu.
E-140 "I brought him the other day up in front of that Messiah, and as soon as He seen him, He said, 'Your name's Simon. Your father's name is Jonas.' And it wouldn't surprise me but when you come before Him, He wouldn't tell you who you were."
He said, "Aw, now, wait a minute, not me."
E-148 Dar Isus s-a întors şi s-a uitat la ei. El a zis, "Voi puteţi să Mă chemaţi aşa şi să vă meargă cu aceasta. Dar va veni un timp când Duhul Sfânt va veni, şi când voi vorbiţi un cuvânt împotriva Lui făcând acelaşi lucru, aceasta niciodată nu se va ierta în lumea aceasta sau în lumea care vine."
E-141 So the next day they arrived, and Jesus was in the prayer line, as usual, praying for the sick. And when... He could've come up and got out into the audience. Jesus looked up, and He seen Philip coming bringing a man up through the aisle, and He looked at him, and He said, "Behold, an Israelite in whom there is no guile."
E-149 Deci atunci cu ce avem noi de-a face? Aceia erau Iudeii. Iudeii reali adevăraţi şi cinstiţi L-au crezut a fi Mesia.
E-142 That a strange doctrine? That was Jesus yesterday. That's Jesus today if He's the same.
E-150 Învăţătorii şi teologii, ce erau ei? Sămânţa şarpelui, aşa cum noi am trecut prin aceea. El a zis, "Voi sunteţi din tatăl vostru, Diavolul." Deşi, ei erau deştepţi, străluciţi, oameni sfinţi. Ei nu ar fi mişcat un pai... Sfinţi. Ei nu ar fi încălcat Sabatul. Ei nu ar fi mâncat cărnuri. Ei erau oameni sfinţi, dar ei au omis să vadă. Vedeţi, ei au fost instruiţi de oameni.
Dumnezeu instruieşte pe oamenii Lui, aspru. Aşa este. Oameni chemaţi de Dumnezeu!
E-143 And that man stopped. I can see Nathanael--Philip nudge him, and say, "What'd I tell you? What'd I tell you?"
E-151 Atunci într-o zi El-El a ... Asta-i ce gândeau Iudeii. Acela-i felul cum El S-a făcut cunoscut la Iudei. Cât de mulţi ştiţi că aceea-i Scriptura? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În ordine. Acum, dacă El S-a făcut cunoscut la Iudei, acela era Isus ieri cu Iudeii.
E-144 He said, "Rabbi... (Means 'teacher,' whatever we call it today you know. Really the right Hebrew word means teacher.)," said, "Rabbi, when did You ever see me? How do You know anything about me? I never seen You in my life. How do You know that I am an Israelite? How do You know that I'm just and honest and truthful? You've never seen me in Your life. How do You know me?"
E-152 Acum voi ziceţi, "Samaritenii îl aşteptau pe El să vină." Da, ei aşteptau, dar nu Neamurile. Doar Samaritenii.
E-145 He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you," thirty miles around the mountain, the day before; what eyes.
Now, what did he say? He said, "Rabbi, You are the Son of God. You are the King of Israel."
E-153 Şi când El întâi a întâlnit pe Samariteni, El avea nevoie să meargă pe la Samaria. Şi El s-a oprit, şi i-a trimis pe ucenicii Lui să plece, după hrană, pe la ora doisprezece. El s-a aşezat jos pe o fântână. O femeie a venit afară, a început... Acum, noi o cunoaştem, în această ţară, a fi o femeie de faimă rea, o doamnă de stradă, voi ştiţi, prostituată. Şi astfel ea a venit afară şi a început să lase găleata în jos în fântână, să scoată ceva apă. Şi ea a auzit un Glas zicând, ,,Femeie, adu-Mi să beau." Şi ea s-a uitat în jur şi acolo şedea un Iudeu de vârstă mijlocie.
E-146 If the Jews recognized that... Now, wait, that was the elected Jew. How many believes in election? Oh, there's many people will never receive it. See? The Bible said so. But that man had the Spirit of God in him; and he confessed and said, "Rabbi, You're the Son of God; You're the King of Israel."
E-154 El era numai de treizeci şi ceva, dar Biblia a spus că El arăta de cincizeci. Ei au zis, "Tu eşti un Om nu peste vârsta de cincizeci de ani, şi zici că Tu l-ai ,văzut pe Abraham'?"
E-147 But there stood the theologians of that day, the priests and the great teachers listening at Him, and you know what they said? They said, "He's a fortuneteller. He's got the spirit of Beelzebub on Him."
Jesus... They never spoke it out loud. No, no;
E-155 El a zis, "Înainte să fie Abraham, Eu sunt." Vedeţi? Trebuie că a arătat cam bătrân din cauza lucrului Lui, trupul Lui uman.
E-148 But Jesus turned and looked at them. He said, "You can call Me that and get by with it, but there come a time that when the Holy Ghost will come, and when you speak one word against Him doing the same thing, it'll never be forgiven in this world or the world to come." So then, what are we dealing with?
E-156 Şi ea s-a uitat în jur. Ea ştia că El era un Iudeu. Ea a zis, "Domnule, nu este obiceiul ca voi Iudeii să cereţi Samaritenilor astfel de lucruri ca acela. Noi nu avem nimic de-a face unii cu alţii."
E-149 That was the Jews. The real true and honest Jews believed Him to be the Messiah.
E-157 El a zis, "Femeie, dacă tu ştiai cu Cine vorbeşti, tu mi-ai cere Mie o băutură. Şi Eu ţi-aş aduce, ţi-aş da apă după care nu vii aici să o scoţi." Ce făcea El? Contacta duhul ei. Vedeţi? Priviţi, El urmează să Se declare la Samariteni, acum.
E-150 The teachers and theologians, what were they? The seed of the serpent, as we went through. He said, "You are of your father, the devil." Yet they were smart, brilliant, holy men. They wouldn't move a straw: holy. They wouldn't break the Sabbath; they wouldn't eat no meat. They were holy man, but they failed to see... See, they had been trained by man. God trains His men rugged. That's right, God-called men.
E-158 Şi ea a zis, "Păi, Tu zici, 'Închinaţi-vă la Ierusalim.' Noi zicem, 'În muntele acesta."'
E-151 Then one day He had--He'd... That's what the Jews thought. That's the way He made Himself known to the Jews. How many knows that's the Scripture? All right. Now, if He made Hisself known to the Jews, that was Jesus yesterday with the Jews.
E-159 El a zis, "Vine timpul, şi acum a venit, când voi nu vă veţi închina, în acest munte sau la Ierusalim, lui Dumnezeu, ci în Duh şi Adevăr. Aşa ceva caută Tatăl."
E-152 Now, you said, "The Samaritans was looking for Him to come." Yes, they were, but not the Gentiles, just the Samaritans.
E-160 Ce făcea El? Îi prindea duhul. Şi după o vreme, când El a aflat unde era necazul ei... Câţi ştiţi care era necazul ei? Ea a avut cinci bărbaţi, şi ea trăia cu al şaselea. Deci, El a zis, "Femeie, du-te ia-ţi bărbatul şi vino aici."
Ea a zis, "Eu nu am nici un bărbat."
E-153 And when He first met the Samaritans... He had need to go by Samaria, and He stopped and sent His disciples away for food about twelve o'clock; He set down on the well. Out come a woman, started... Now, we know her in this land to be a woman of ill-fame, a street lady, you know, prostitute. And so, she come out, and started to let the bucket down in the well to get some water, and she heard a voice saying, "Woman, bring Me a drink." And she looked around, and there set a middle-aged Jew.
E-161 A zis, "Aşa este. Tu ai... avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este al tău."
E-154 He was only thirty something, but the Bible said He looked fifty. They said, "You're a man not over fifty years old and said you seen Abraham."
E-162 Ea s-a oprit şi s-a uitat la El. Acum, ea nu a zis, "Tu eşti Beelzebub, domnule. Tu eşti un ghicitor." Ea a ştiut mai mult despre Dumnezeu decât jumătate din predicatorii din Jeffersonville, aşa este, fiind o prostituată. Ea a zis, "Domnule, eu îmi dau seama că Tu eşti un profet."
E-155 He said, "Before Abraham was, I AM." He must've looked kind of old because of His work, His human body.
E-163 Priviţi, un "profet." Şi dacă voi veţi urmări acel cuvânt în urmă, voi îl veţi afla, Profetul despre care Moise a vorbit că va veni, vedeţi, "Domnul, Dumnezeul vostru, va ridica un Profet ca mine."
E-156 And she looked around, and she knowed He was a Jew. She said, "Sir, it's not customary for you Jews to ask Samaritans such things as that. We don't have any dealings with one another."
E-164 Ea a zis, "Îmi dau seama că Tu eşti un profet." Ea ştia că El nu ştia asta în nici o altă cale; nu putea să o ştie. A zis, "Îmi dau seama că Tu eşti un profet." Acum ascultaţi aici, "Noi, Samaritenii," nu Iudeii acum. Samaritenii, "Noi ştim, când Mesia vine, El ne va spune aceste lucruri." Vedeţi după ce fel de semn se uitau ei? Semnul lui Mesia. "Când Mesia vine, El ne va spune aceste lucruri, dar cine eşti Tu?"
El a zis, "Eu sunt Acela, care îţi vorbeşte."
E-157 He said, "Woman, if you knew Who you were talking to, you'd ask Me for a drink. And I'd bring you--give you water you don't come here to draw." What was He doing? Contacting her spirit. See? Watch, He's going to declare Himself to the Samaritans now.
E-165 Şi ea a lăsat vasul de apă, şi a alergat în cetate, şi a zis, "Veniţi, să vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta Mesia?"
E-158 And she said, "Why, you say worship at Jerusalem; we say in this mountain."
E-166 Dacă acela era semnul lui Mesia atunci, acesta trebuie să fie semnul lui Mesia astăzi. Dacă El este... Acum, amintiţi-vă, niciodată nu a fost făcut vreodată acel miracol înaintea unui Neiudeu. Acesta era interzis. De ce? Neamurile au avut două mii de ani de bisericologie.
E-159 He said, "The time's coming, and now is, when you're not in this mountain or at Jerusalem--worship God, but in the Spirit and Truth; the Father seeketh such." What was He doing? Catching her spirit.
E-167 Dar acum sfârşitul vremilor Neamurilor este aici. Şi Rusia, comuniştii, au o bombă îndreptată drept spre noi, să o sfârşească, la fel. Nu vă îngrijoraţi, aceasta vine. Biblia a spus aşa. Aceasta va fi aici cu numele vostru scris pe ea, şi se va preface în pulbere în timp de o secundă, întreaga naţiune. Ea va fi complet nimicită. Observaţi, acela-i Dumnezeu care face asta. Eu ştiu că ei sunt stăpâni ai libertăţii, ei sunt o grămadă de păgâni. Dar nu a ridicat Dumnezeu naţiuni păgâne să îndrepte pe Israel în zilele din trecut? Biblia pretinde că Rusia şi comunismul joacă rolul chiar în mâinile lui Dumnezeu, ca să scape absolut pământul de oameni.
E-160 And after a while when He found where her trouble was... How many knows what her trouble was? She'd had five husbands, and she was living with the sixth one. So He said, "Woman, go get your husband and come here."
She said, "I don't have any husband."
E-168 Dar înainte ca asta să poată avea loc, vine Răpirea şi ia Biserica Acasă înainte ca aceea să poată avea loc. Şi dacă aceea este aşa de aproape la îndemână, cât de aproape este Răpirea? Mai aproape decât aceea. Deci voi vedeţi de ce suntem noi... de ce predic eu în felul cum o fac, în timp ce mă lupt cât pot de tare; în timp ce Dumnezeu face tot ce poate El să facă, să preseze asta în cei Aleşi, să tragă Sămânţa femeii afară, aşa ca sămânţa şarpelui să poată lua pedeapsa. Asta-i exact corect. Asta-i ce a promis El să facă.
E-161 Said, "That's right. You've got--had five, and the one that you now live with is not yours."
E-169 Acum, dacă Isus S-a declarat înaintea Iudeului şi a Samariteanului, prin semnele acelea, şi ne va lăsa să mergem fără ca să declare acelaşi semn către noi, El este nedrept; dacă El ne lasă doar să ne meargă, prin a zice, "Noi suntem Metodişti. Noi suntem Baptişti. Noi suntem Catolici. Noi suntem Prezbiterieni." Nu, domnule, El nu ne lasă să ne meargă cu o teologie rece.
E-162 She stopped and looked at Him. Now, she didn't say, "You are Beelzebub, sir. You are a fortuneteller." She knowed more about God than half the preachers of Jeffersonville (That's right.), being a prostitute. She said, "Sir, I perceive that You are a prophet."
E-170 El trebuie să vină cu semne, minuni, întocmai cum El a făcut în primul rând, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Noi am ajuns la ziua aceea. Noi suntem aici acum. Prin Biblie, prin martor, prin Duhul, prin ştiinţă, totul dovedeşte că aceasta este aici. O, eu... O, eu doresc să fi avut tăria să împing aceea în oameni, să-i las să o vadă.
E-163 Watch, a prophet, and if you'll run that Word back, you'll find it the Prophet that Moses spoke would come. See? "The Lord, your God, shall rise up a prophet liken unto me."
E-171 Voi oamenii de aici din J effersonville sunteţi poporul meu. Eu am fost crescut cu voi. Şi eu-eu vă iubesc. Să nu-să nu vă gândiţi că eu sunt un fanatic. Voi gândiţi că prezicerile acestea sunt? Priviţi înapoi la inundaţia din ,37, voi oamenii, când voi aţi râs chiar aici la biserică. Şi eu am zis, "Acolo vor fi douăzeci şi două de picioare peste Spring Street," şase luni înainte să se întâmple. Spuneţi-mi o singură dată când ceva s-a spus vreodată, de AŞA VORBEŞTE DOMNUL, care nu a fost exact Adevărul. Spuneţi-mi un lucru care El l-a spus vreodată. Niciodată nu a fost! Acesta-i Adevărul, şi Acesta încă rămâne Adevărul, şi Acesta întotdeauna va fi Adevărul.
E-164 She said, "I perceive that You are a prophet." She knew that He didn't know that no other way, couldn't know it. Said, "I perceive that you are a prophet. (Now, listen here.) We (the Samaritans, not Jews now, Samaritans), we know when the Messiah cometh, He will tell us these things." See what kind of a sign they was looking for? the sign of the Messiah. "When the Messiah cometh, He will tell us these things, but Who are You?"
He said, "I'm He that speaks to you."
E-172 Acum noi nu putem aduce... Eu presupun că există o sută sau mai mult de persoane aici pentru care să se facă rugăciune. Noi nu-i putem aduce pe toţi deodată. Noi vom aduce ce putem, o dată, şi apoi continuăm să-i aducem până când îi aducem pe toţi aici. Acum eu voi începe în... Eu cred. Nu a fost Billy Paul aici? Este el înapoi acolo? Spuneţi-i să vină afară aici. Eu vreau să văd ce, dacă el a împărţit... Tu ai împărţit cartonaşe de rugăciune? [Fratele Billy Paul zice, "Q, de la unul la o sută." – Ed.] Q-uri, Q, Q. Cartonaşul de rugăciune Q. Uitaţi¬vă pe cartonaşul vostru. Acesta are un Q. Unul până la o sută. În ordine. Noi nu-i putem aduce pe toţi sus deodată, dar noi putem aduce doar puţini o dată, până când îi putem aduce pe toţi aici sus. Noi vrem ca ei să vină, unul câte unul, până când se face rugăciune pentru toţi.
E-165 And she dropped her water pot and run into the city and said, "Come, see a Man that told me the things that I've done. Isn't this the Messiah."
E-173 Acum priviţi. Eu vreau ca toţi, înăuntru şi afară, să vă gândiţi la aceasta. Şi încheierea acestui miting, eu predau această biserică la păstor, Fratele Neville, vă predau lui, şi pe el lui Dumnezeu. Fratele Neville aici. Eu vă invit pe toţi înapoi. Fratele Neville este un soldat viteaz. El este un adevărat slujitor al lui Cristos. Un fost predicator Metodist, eu cred, un student din Asbury, şi el a fost instruit în toţi teologii, seminariu teologic, cu experienţa despre ce învaţă ei. Dar, într-o zi, el a ajuns la un punct unde el ştia că el trebuia să aibă ceva diferit, şi el a traversat linia. El este păstorul aici, un om umplut cu Duhul, un predicator adevărat, un adevărat teolog. Şi eu vă întreb, pe poporul din acest oraş, şi în această comunitate, dacă voi nu aveţi biserică, şi vreţi să auziţi Evanghelia adevărată, veniţi să-l auziţi pe Fratele Neville. El stă pentru acelaşi Lucru pentru care stau eu. Absolut, un adevărat soldat viteaz. Noi toţi, aici, iubim pe Fratele Neville. El a fost cu noi aici un timp îndelungat, şi noi îl iubim.
E-166 If that was the sign of the Messiah then, it's got to be the Messiah's sign today. If He's... Now, remember, not one time was that miracle ever performed before a Gentile. It was forbidden. Why? The Gentiles had two thousand years of churchology. But now the end of the Gentile dispensation is here, and Russia (the Communists) has a bomb pointed right towards it to end it too. Don't worry, it's coming. The Bible said so. It'll be here with your name wrote on it. It'll go into powder in one second's time, the whole nation. It'll be completely annihilation.
E-174 Acum dacă Isus Cristos, prin Duhul, se va reîntoarce aici în seara aceasta şi va face aceleaşi lucruri care El le-a făcut când El era aici pe pământ, la Iudei şi la Samariteni, El va face acelaşi lucru vouă Neamurilor, câţi dintre voi vor zice, ,,Eu Îl voi crede cu toată inima mea şi o accept chiar aici"? Indiferent la ce biserică aparţineţi. Aceea nu are...
E-167 Notice. That's God doing that. I know they're liberty monarch; they're a bunch of heathens, but didn't God raise up heathen nations to straighten out Israel in days gone by? The Bible claims that Russia and Communism is playing right in the hands of God to absolutely rid the earth of the people,
E-175 Voi ziceţi, "Vrei tu să încetez să merg la biserica Metodistă?" Nu, domnule. "Baptistă?" Nu, domnule.
E-168 but before that can take place, the rapture comes and takes the church home, before that can take place. And if that is so close at hand, how close is the rapture? Closer than that.
So you see why we're--why I'm preaching the way I do, why I'm struggling as hard as I can, why God is doing everything that He can do to press that into the elect to draw the seed of the woman out, so the seed of the serpent can take the punishment. That's exactly right. That's what He promised to do.
E-176 Voi mergeţi oriunde vreţi voi să mergeţi, căci Dumnezeu are copii în fiecare din bisericile acelea. Cu certitudine, El are. Şi voi, poate, sunteţi unul din ei. Şi eu vă iubesc tot la fel de parcă eraţi un membru din Tabernacolul Branham. Nu contează nici un pic pentru mine. Voi ştiţi asta prin slujba mea, pretutindeni. Eu cred că Dumnezeu îşi iubeşte copiii Lui, nu contează ce fel de marcă ţin ei. Este ceea ce sunteţi în inima voastră. Dar noi doar vă invităm la părtăşie. Voi sunteţi bineveniţi a veni.
E-169 Now, if Jesus declared Hisself before the Jew and before the Samaritan by them signs and will let us go without declaring the same sign to us, He's unjust. If He lets us just get by say, "We're Methodist"; "We're Baptist"; "We're Catholic"; "We're Presbyterian." No, sir. If He lets us get by with a cold theology...
E-177 Acum, oricine ştie, şi voi persoanele din J effersonville ştiţi, după toate lucrurile multe care s-au spus şi s-au făcut, şi prezis, fiecare din ele venind la împlinire tot atât de perfect ca... Cât de mulţi de aici din Jeffersonville cunosc asta a fi adevărul? Ridicaţi-vă mâinile, care ştiţi aici în jur acum. Acum, către voi persoanele din afara oraşului, voi vedeţi ce vreau să spun? Câţi din afara oraşului care aţi fost vreodată în adunările mele şi aţi văzut că s-a întâmplat chiar exact în felul cum El a spus? Ridicaţi-vă mâinile, pentru persoanele din Jeffersonville. Vedeţi? Biblia a spus, ,,În gura a doi sau trei martori fiecare cuvânt să fie stabilit." Aceasta a fost în jurul lumii. Atunci după ce aşteptăm noi? Noi avem totul chiar în mâinile noastre, prin Domnul Isus. "El ne-a dat toate lucrurile de bună voie."
E-170 He has to come with signs, wonders, just like He did in the first place, if He is the same yesterday, today, and forever. We have arrived at that day. We're here now. By the Bible, by the witness, by the Spirit, by science; everything proves that it's here. Oh, I... Oh, I wish I had the strength to push that into the people to let them see it.
E-178 Acum noi vom începe rândul de rugăciune. Şi dacă Isus Cristos va înfăptui aici în seara aceasta...
E-171 You people here in Jeffersonville are my people. I've been raised with you. And I--I love you. Don't--don't think me to be a fanatic. You think these predictions are... Look back at the thirty-seven flood, you people, when you laughed right here at the church when I said there'd be twenty-two feet over Spring Street, six months before it happened. Tell me one time that anything was ever said of THUS SAITH THE LORD that wasn't exactly the truth. Tell me one thing He's ever said. Never; it's truth. And It still remains the truth, and It'll always be the truth.
E-179 Acum, câţi dintre voi ştiu despre fotografia Domnului Isus, Lumina aceea? Toţi dintre voi ştiţi despre Aceasta, practic. Aceasta-i în Washington, D.C., luată de către cel mai bun om pe care Edgar Hoover l-a avut în ultimii câţiva ani, George J. Lacy, la documentele de amprente. Noi avem a lui¬lui semnătură chiar pe hârtie. Că, de fapt... El a zis că s-a gândit odată că aceasta era psihologie, că eu citeam mintea persoanelor. El a zis, "Dar, D-ul. Branham, ochiul mecanic al acelui aparat nu va lua psihologie." A zis, "Lumina a lovit lentilele." Şi noi o avem toată scrisă pe hârtie, merge afară cu fotografia, Lumina a lovit lentilele.
E-172 Now, we can't bring... I guess there's hundred or more people here to be prayed for. We can't bring them all at once. We'll bring what we can at a time, and then keep bringing them till we get them all here.
Now, I'm going to start into, I believe... Wasn't Billy Paul here? Is he back in there? Tell him to come out here. I want to see what... If he give out... Did you give out what prayer card? Q's--Q--Q... Prayer card Q. Look on your prayer cards. It's got a Q, 1 to a 100. All right, we can't bring them all up at one time, but we can bring just a little at a time until we can get them all up here. We want them to come one by one until they're all prayed for.
E-180 Cât de mulţi sunt încă în viaţă, când Aceasta a apărut prima dată înaintea omenirii jos aici pe râu, când eu botezam sutele acelea acolo jos în ziua aceea? În clădire, ridicaţi-vă mâna. Acolo sunt trei sau patru mâini, încă trăiesc, de ani în urmă, jos aici peA râu când Aceasta a venit jos, şi a venit Mesajul Domnului. Incă întocmai la fel! A făcut Acesta chiar ce El a spus acolo? Că, slujba care eu o voi predica, va începe o trezire în jurul lumii, chiar înaintea celei de-a doua Veniri a lui Cristos. Priviţi ce a făcut Aceasta. Vedeţi? Acolo au ieşit afară, de acolo, Oral Roberts şi toţi aceştia alţii. Vedeţi? Şi aceasta a mers în jurul lumii, la fiecare naţiune, fiecare popor, fiecare limbă. Focurile trezirii ard, mari servicii de vindecare. Vedeţi?
E-173 Now, look, I want everybody inside and out to think of this and the closing of this meeting. I'm committing this church over to the pastor, Brother Neville, committing you to him and him to God. Brother Neville here... I'll invite all of you back. Brother Neville is a gallant soldier. He's a real servant of Christ, a former Methodist preacher; I believe a student from Asbury. And he's been trained in all the theologians, a theological seminary, with experience of what they teach. But one day he come to a place to where he knowed he had to have something different, and he crossed the line. He's the pastor here, a man filled with the Spirit, a real preacher, a real theologian. And I ask you, the people of this city and this community, if you have no church, and you want to hear the real Gospel, come hear Brother Neville. He stands for this same thing that I do, absolutely, a real gallant soldier. We all here love Brother Neville. He's been here with us a long time, and we love him.
E-181 Acum, fiţi gata. Înăuntru, afară, oriunde sunteţi, primiţi pe Cristos. Vreţi voi, în seara aceasta?
E-174 Now, if Jesus Christ by the Spirit will return here tonight and do the same things that He did when He was here on earth to the Jew and the Samaritan, if He will do the same thing to you Gentiles, how many of you will say, "I'll believe Him with all my heart and accept it right here?" I don't care what church you belong to. That has nothing...
E-182 Acum, de acum înainte, eu mă predau Domnului Isus, ca eu să pot fi în stare să mă predau Duhului, să preamăresc numai pe Isus Cristos; nu pe mine, ci Isus Cristos; ca acest popor, poporul meu, prietenii mei, înăuntrul şi în afara oraşului, să poată şti că Evanghelia care eu am predicat-o este... absolut Adevărul. Şi Cristos este aici să adeverească Aceasta a fi Adevărul, prin Cuvântul Lui şi Duhul Lui.
E-175 You say, "Do you want me to quit going to the Methodist church?" No, sir.
"Baptist?" No, sir.
E-183 Noi va trebui să-i chemăm doar câte unul. Deci noi vom avea... Noi vom începe cu numărul unu, Q numărul unu. Cine îl are? Dacă-dacă voi nu vă puteţi ridica acum, bătrânii vă vor căra. Noi vrem să luăm pe fiecare din voi. Q numărul unu. Fratele Hickerson, Billy Paul... Sau, aşteaptă, Doc merge să-l ajute aici. Q numărul unu, vrei să-ţi ridici mâna, oricine îl are. Eşti tu sigur că era Q? Sau, bine, o, îmi pare rău. În ordine. Vino drept sus. Arătaţi-i acum, prin interval acolo. Q numărul unu. În ordine.
E-176 You go anywhere you want to, for God's got children in every one of them churches. Certainly He has, and you, perhaps are one of them. And I love you, just the same as if you was a member of the Branham Tabernacle. Doesn't make one speck of difference to me. You know that by my ministry everywhere. I believe God loves His children no matter what kind of a brand they're holding. It's what you are in your heart. But we just invite you to the fellowship. You're welcome to come.
E-184 Numărul doi, ridică-ţi mâna, te rog. În ordine, o doamnă şezând înapoi de tot aici. În ordine, doamnă, vino. Croieşte¬ţi drum chiar afară până aici; dacă voi toţi vreţi să o lăsaţi. Băieţii de acolo te vor ajuta, uşierii şi aşa mai departe. Q numărul trei, ridică-ţi mâna. Numărul trei. Vrei să-ţi ridici mâna, oricine are Q numărul trei. Vedeţi dacă doamna aceasta mergând aici, dacă ea are cartonaşul. Tu-tu nu îl ai? [O soră zice, "Frate Branham, eu am cerut un cartonaş. Dar eu am văzut o prietenă de-a mea, care stătea cu un băiat bolnav." – Ed.] Tu-tu nu poţi face asta. ["Nu pot?"] Nu. Tu trebuie să-l ţii şi să asculţi la instrucţiuni. Noi vom lua copilul, oricum. Înţelegeţi? Voi doar veniţi când este chemat numărul vostru. Copilul poate veni când este chemat. Vedeţi? Aceasta-i în ordine.
E-177 Now, anyone knows... And you people of Jeffersonville know, after all the many things that's been said, and done, and predicted, every one of them coming to pass just as perfect as... How many here in Jeffersonville knows that to be the truth? Raise up your hands, that knows around here now. Now, you people out-of-town, you see what I mean? How many out-of-towners that's ever been in my meetings and see that it happens just exactly the way it said, raise your hands to the Jeffersonville people. See? The Bible said, "In the mouth of two or three witnesses let every word be established." Around the world it's been. Then what are we waiting on? We've got everything right in our hands by the Lord Jesus; He's given us all things freely.
E-185 Numărul unu, doi. Cine are numărul trei? Ridicaţi-vă mâna. Numărul trei. Numărul patru.
E-178 Now, we'll start the prayer line, and if Jesus Christ will perform here tonight...
E-186 Acum, asta-i foarte plăcut din partea ta, soră, oricine a fost aceea, doamna aceea care a vrut să facă asta. Vedeţi? Dar, vedeţi, dacă-dacă numărul lor este chemat, ei vor veni doar... Dacă ei nu sunt chemaţi, noi îi luăm, oricum. Vedeţi? Noi vă vrem doar în locul vostru, aşa că voi vă puteţi avea locul, de asemenea, voi vedeţi. Vedeţi? În ordine.
E-180 Now, how many of you know about the picture of the Lord Jesus, that Light? All of you know about it, practically. It's in Washington, DC, taken by the best man that Edgar Hoover has had in the past few years, George J. Lacy, on fingerprint and document. We got his signature right on the paper that the actually... He said he had once thought that it was psychology: I was reading people's mind. He said, "But Mr. Branham, the mechanical eye of that camera won't take psychology." Said, "The Light struck the lens." And we've got it all wrote out on paper (goes out with the picture); the Light struck the lens.
E-187 Numărul trei. Numărul patru. Numărul cinci. Q numărul cinci, ridicaţi-vă sus... Înapoi de tot, o femeie tânără. Numărul şase. În regulă, tânărul. Numărul şapte. Omul chiar aici. Numărul opt.
E-180 How many's still living, when It first appeared before mankind down here on the river when I was baptizing them hundreds down there that day, in the building, raise up your hand. There's three or four hands: still living from years ago down here on the river when It come down, and the message of the Lord came: still just the same. Did It do just what It said there, that the ministry I would be preaching would start a revival around the world just before the second coming of Christ? Look what it's done. See?
There come out of there Oral Roberts and all these others. See? And around the world it's went: every nation, every people, every language. The revival fires are burning, great healing services. See?
E-188 Noi trebuie să facem aceasta. Voi vedeţi, tu nu o poţi face; voi doar ajungeţi toţi înghesuiţi, voi aţi zice, "Toţi vor să se facă rugăciune."
E-181 Now, be ready. Inside, outside, wherever you are, receive Christ, will you tonight?
E-189 Lăsaţi-mă să vă arăt ceva, dacă voi vreţi să vedeţi de ce trebuie să-i aliniem. Fiecare de aici v-ar place să veniţi sus şi să se facă rugăciune pentru voi, ridicaţi-vă mâinile, fiecare, indiferent cine sunteţi. Uitaţi-vă acolo. Cine urmează să vină primul? Vedeţi? Acolo trebuie să fie cineva.
E-182 Now, from henceforth, I commit myself to the Lord Jesus, that I might be able to yield myself to the Spirit to only magnify Jesus Christ, not myself, but Jesus Christ, that these people, my people, my friends, in and out of the city might know that the Gospel that I have preached is the absolutely the truth and Christ is here to vindicate it to be truth by His Word and His Spirit.
E-190 Billy vine aici jos, ia aceste cartonaşe, şi le amestecă pe toate înaintea voastră, şi el dă la oricine un cartonaş de rugăciune care vrea unul. Tu ai putea primi cinci, şase, şi uneori noi începem altundeva. Şi nu contează nimic unde noi... Şi atunci acei de afară în audienţă de fapt se vindecă înaintea acestora pe platformă, uneori. Cât de mulţi ştiu asta, şi străinii şi... Păi, sigur, nu are nimic de-a face cu aceasta.
E-183 We'll have to call them just one at a time. So we'll have to... We'll start with number 1, Q-number-1, who has it? If--if you can't raise up now, the elders will pack you. We want to get every one of you. Q-number-1... Brother Hickerson, Billy Paul... Or wait, Doc's going to help him here. Q-number-1, would you raise up your hand, ever who has it? Are you sure that was Q, or... Huh? Oh, I'm sorry. All right, come right up. Show him how through the aisle there. Q-number-1...
All right. Number 2, raise your hand, please. All right, a lady setting way back in here. All right, lady, come, make your way right out over here if you all will let her. The boys there will help you, the ushers and so forth.
E-191 Numărul şase, acela a venit? Numărul şapte. Numărul opt. Cine are cartonaşul de rugăciune opt? Deja s-a luat? Numărul nouă.
E-184 Q-number-3, raise up your hand. Number 3, would you raise your hand, ever who has Q-number-3? See if this lady going here, if she has the card. You--you don't have it? [The lady wants to give her card to someone else--Ed.] You--you can't do that. No, you have to hold it and listen to the instructions. We'll get the baby anyhow. See? You just come when your number's called. The baby can come when it's called. See? It's all right.
E-192 Opt, numărul opt, noi vrem ca voi să-l luaţi acum. Poate cineva afară. Dacă ei sunt, cineva să-şi ridice mâna, sau ceva, cineva afară, care nu a putut intra. Numărul opt. Frate Collins, este acolo cineva înapoi acolo, cartonaşul de rugăciune numărul opt, încercând să intre? În ordine, cartonaşul de rugăciune numărul opt. În ordine.
E-185 Number 1, 2... Who has number 3, raise up your hand.
Number 3, number 4.
E-193 Numărul nouă. Cartonaşul de rugăciune nouă, ridică-ţi mâna. Poate ei au mers afară, nu au putut intra. Dacă ei vin înăuntru puneţi-i în linie.
E-186 Well, that's mighty lovely of you sister, ever who that was, that lady that wanted to do that. See? But, see, if--if they're number's called, they'll come just in... If they're not called, we get them anyhow. See, we want you just in your place, so you can have your place too. You see, see?
E-194 Numărul zece, ridică-ţi mâna. Omul înapoi de tot în spate. Vino, domnule. Bucuros să te văd chemat înăuntru. Tu stăteai înapoi acolo, membrele cu zgârciuri. Numărul zece.
E-187 All right, number 3, number 4, number 5, Q-number-5, raise up your hand: way back, a young woman. Number 6, all right, the young man. Number 7, the man right here. Number 8...
E-195 Numărul unsprezece. Ridică-ţi mâna, oricine are cartonaşul de rugăciune Q numărul unsprezece. În ordine, unsprezece.
Doisprezece, Q numărul doisprezece. Departe... În ordine, doisprezece.
E-188 We have to do this. You see, you can't do it; you just get all jammed up. You say everybody wants to be prayed for.
E-196 Treisprezece. Treisprezece. Doar ridică-ţi mâna, te rog, aşa să pot vedea. Cartonaşul de rugăciune treisprezece, Q treisprezece. Paisprezece. Paisprezece. Cincisprezece. Câte cartonaşe ai împărţit, Billy, o sută? Treisprezece, paisprezece, şi cincisprezece, lipsesc. Cartonaşul de rugăciune treisprezece, paisprezece, şi cincisprezece, sunteţi voi aici? Cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, douăzeci.
E-189 Let me show you something, if you want to see why we have to line them up.
Everybody in here would like to come up and be prayed for, raise up your hands, everybody, no matter who you are. Looky there. Who's going to come first? See? There has to somebody.
E-197 Q întâi, apoi să luăm J, şi atunci doar mergem înainte în jos pe rând. Mă gândesc că ei încearcă să-i treacă pe aceştia, întâi, vedeţi. După ce noi chemăm asta, noi vom ajunge în ceilalţi doar aşa cum venim. Ce zici? [Un frate vorbeşte – Ed.] Aceea este. Voi vedeţi, noi am împărţit cartonaşele, azi dimineaţă, şi persoanele nu au venit înapoi, poate. Vedeţi? În ordine.
E-190 Billy comes down here, takes these cards, and mixes them all up before you, and he gives anybody a prayer card that wants one. You might get 5, 6, and sometimes we start somewhere else. And it don't make any difference where we... It's... And then them out in the audience really get healed before these on the platform sometimes. How many knows that, both strangers and... Why, sure, has nothing to do with it.
E-198 Să începem la acel micuţ. Cum... Tu eşti doar cam la nivel cu rândul tău acolo acum? În ordine. Acum, cine are cincisprezece, şaisprezece, şaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece, şi douăzeci, în Q-uri? Douăzeci şi unu, douăzeci şi doi, douăzeci şi trei, douăzeci şi patru, douăzeci şi cinci. Acum doar fiţi gata, doar îndată ce-i aceasta aici. Noi avem un rând plin aici acum. Şi apoi noi vom veni chiar la ei, mergem drept în jos în linie, şi sărim chiar în restul cartonaşelor, J-urile, unde noi am rămas, şi drept înainte în jos până când noi ajungem la capătul lor.
E-191 Number 6, that one come? Number 7, number 8, who has prayer card 8? Already got it? Number 9?
E-199 Acum doar fiţi foarte reverenţi pentru câteva momente. Acum, eu doresc să fim avut locuri de şezut. Eu doresc să fi fost vreo cale ca eu să pot face asta, dar noi nu o avem. Dar, acum, eu vreau ca voi să fiţi doar aşa de reverenţi. Acum, încă este devreme. Sunt zece minute până la nouă. Serviciul va fi terminat, în altă jumătate de oră. Deci, aceasta este încheierea serviciului, şi deci acum fiţi foarte reverenţi. Fiţi foarte tăcuţi. Nu vă mişcaţi în jur.
E-192 8, number 8, we want you get it now. Maybe somebody outside, if they are, somebody raise their hand or some somebody outside who couldn't get in. Number 8? Brother Collins, is there anybody back there, prayer card number 8 trying to get in? All right, prayer card number 8.
E-200 Şi cât de mulţi de aici nu au un cartonaş de rugăciune, şi totuşi vreţi să se facă rugăciune? Ridicaţi-vă mâna. Păi, ei sunt doar peste tot. Acum, dacă voi nu aveţi un cartonaş de rugăciune, eu vreau să vă dau ceva Scriptură.
E-193 All right number 9. Prayer card 9, raise up your hand. Maybe they went out, couldn't get in. If they come in, put them in the line.
E-201 O dată Domnul nostru a mers acolo să învie o micuţă, fată moartă, care nu era moartă încă, fiica lui Zacheu. Şi o femeie a zis în inima ei, "Eu îl cred pe El a fi un Om sfânt. Eu cred că El este Mesia." Şi ea a avut o scurgere de sânge pentru mulţi ani. Şi ea s-a strecurat prin mulţime şi I-a atins haina. Aţi citit vreodată povestirea?
Şi Isus s-a oprit, a zis, "Cine M-a atins?"
E-194 Number 10, raise up your hand. The man way back in the back. Come, sir. Glad to see you called into, standing back there, limbs cramping and... Number 10,
E-202 Şi Petru L-a dojenit. El a zis, "Păi, ei toţi Te ating. Şi de ce zici Tu, 'Cine M-a a tins?'"
E-195 number 11, raise up your hand ever who has prayer card Q-number-11. All right, 11, 12, Q-number-12, way... All right, 12,
E-203 El a zis, "Eu am slăbit. Virtutea, tăria, s-a dus din Mine." Vedeţi ce-ţi face aceasta, viziunea? "Eu am slăbit. Tăria s-a dus din Mine."
E-196 13, 13, just raise up your hand, please so I can see you. Prayer card 13, Q-13? 14, 14, 15... How many cards you give out, Billy. Hundred? 13, 14, and 15 is missing. Prayer card 13, 14, and 15, are you here? 15, 16, 17, 18, 19, 20?
E-204 Şi El s-a uitat în jur, peste audienţă, până când El a găsit femeia. Ea era speriată. Ea s-a gândit că a făcut ceva rău. Dar El s-a uitat la ea, şi El i-a spus despre scurgerea ei de sânge, şi a zis, "Credinţa ta te-a mântuit." Câţi ştiţi că acela-i Adevărul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-197 Q first, then they get J, and then just go on down the line. I think they're trying to get these through first, they... After we call that, we'll get into the others just as we come.
What say? That's it. You see, we give the cards out this morning, and the people didn't get back maybe. See? All right.
E-205 Acum, către voi învăţaţi ai Bibliei, zice Biblia, că, "Isus Cristos chiar acum este un Mare Preot, Marele nostru Preot, care poate fi atins de simţurile infirmităţilor noastre"? Cât de mulţi ştiţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Bine, dacă El este Marele Preot acum care poate fi atins de simţul infirmităţilor noastre, cum v-a acţiona El, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci? El va trebui să acţioneze în acelaşi fel cum a acţionat El atunci. Este aşa? ["Amin."]
E-198 Let's start on that little... How... You're just about level with your line there now? All right.
Now, who has 15, 16, 17, 18, 19, and 20 in Q's? 21, 22, 23, 24, 25, now just be ready just as soon this over. We got a line full here now, and then we'll come right to them. Go right on down the line then jump right into the--the rest of the cards is J's where we left off, and right on down till we get to the end of them out.
E-206 Bine, acum, El nu are un corp trupesc acum, căci acesta este la dreapta lui Dumnezeu. Dar El are trupurile noastre prin care El lucrează, şi acesta-i Duhul Lui care lucrează prin noi, aşa cum a zis El că era. "Eu voi fi cu voi, în voi; lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Mai mult decât acestea veţi face, mai mult, căci Eu mă duc la Tatăl." El ar sta în locul nostru. Vedeţi? Dar El ne va unge cu Duhul.
E-199 Now, just be real reverent for a few moments. Now, I wish we had seating room. I wish there was some way that I could do that, but we haven't got it. But...
Now, I want you to be just as reverent. Now, it's early yet. It's ten minutes till nine. The service will be out in another half hour; so this is the closing of the service. And so now be real reverent; be real quiet; don't move around.
E-207 Acum, voi acolo afară în audienţă, voi doar uitaţi-vă în partea aceasta. Şi doar să nu vă uitaţi la mine ca la Fratele Branham. Voi doar ziceţi, "Doamne Isuse, Tu eşti un Mare Preot, şi Tu eşti în această clădire. Şi eu vreau să Te ating cu infirmităţile mele, să-Ţi spun, că sunt bolnav. Şi Tu să o confirmi cu mine, şi doar lasă-l pe Fratele Branham să se întoarcă în jur cumva, prin Duhul Tău, şi să-mi spună cum Tu i-ai spus la femeia aceea. Aceea o va stabili." Eu vă provoc credinţa, în Numele Domnului, să faceţi aceea. Acum vedeţi dacă aceasta-i corect sau nu. Voi cereţi lui Dumnezeu asta, şi vedeţi dacă aceasta se face chiar în felul acela. Acum fiţi doar foarte reverenţi.
E-200 And how many in here does not have a prayer card and yet you want to be prayed for, raise up your hand. Well, they're just everywhere. Now, if you don't have a prayer card, I want to give you some Scripture.
E-208 Acum voi puteţi aduce pacienţii voştri. Sau, era acesta omul? În ordine. Primul lucru în rând, această parte a rândului...
E-201 One time our Lord was going over to raise up a little dead girl, which wasn't dead, yet. That's Zacchaeus's daughter. And a woman said in her heart, "I believe Him to be a holy Man; I believe Him to be the Messiah," and she'd had a blood issue for many years; and she slipped through the crowd and touched His garment. Ever read the story?
And Jesus stopped and said, "Who touched Me?"
E-209 Există o mulţime de oameni aici. Noi încercăm să ţinem poporul la o parte, poporul din Jeffersonville; doar lăsaţi persoanele din afara oraşului, să preseze să intre înăuntru. Deoarece, în acest fel de rând, dacă persoanele erau de aici, de prin Jeffersonville, ei ar zice, "Păi, Fratele Branham cunoaşte persoanele acelea. Sigur, asta-i ceea ce este." Dar, desigur, ei niciodată nu au fost în Africa, şi India, şi Asia, şi Europa, şi peste tot în jurul lumii, în alte locuri. Dar eu nu ştiu aceea.
E-202 And Peter rebuked Him and said, "Well, all of them is touching You. And why do You say, 'Who touched Me?'"
E-210 Eu cred, toate persoanele acestea din acest rând de aici acum, mi se pare mie că ei sunt străini faţă de mine. Sunteţi voi toţi străini faţă de mine? Doar ridicaţi-vă mâinile sus dacă sunteţi. În ordine. Asta-i bine. Cât de mulţi de afară în audienţă sunt străini faţă de mine, sau voi ştiţi că eu nu ştiu ce este rău cu voi? Doar oricine, nu contează cine este acesta. Sigur, voi nu ştiţi, vedeţi. Dar El ştie. Acum, eu nu spun că El vrea. Dar dacă El vrea, atunci aceea Îl face prezent chiar aici.
E-203 He said, "I have gotten weak; virtue, strength has gone from Me." See what it does to you? Visions ..."I have gotten weak; strength has gone from Me." And He looked around over the audience until He found the woman. She was scared. She thought she'd done something wrong.
E-211 Acum, acest om de aici, eu cred, şi-a ridicat mâna, că el şi eu eram străini unul faţă de altul. Noi suntem străini. [Fratele zice, "Corect." – Ed.] Eu nu l-am văzut pe om în viaţa mea. Eu am... ["Eu niciodată nu te-am văzut."] El nu m-a văzut în viaţa lui până doar acum. Noi venim în clădire, şi ne vedem unul pe altul acum pentru prima dată.
E-204 But He looked at her and He told her about her blood issue and said, "Thy faith has saved thee." How many knows that's the truth?
E-212 Acum, aici este o imagine perfectă despre Filip mergând, să aducă pe Natanael, şi Natanael venind înaintea lui Isus. Acum, nu că el este Natanael, sau eu Isus. Acum, să nu gândiţi asta. Dar aceasta-i cu ani mai târziu, printr-o promisiune care s-a făcut atunci. Şi aici sunt doi oameni care nu s-au întâlnit niciodată în viaţă, întocmai cum acei doi oameni erau atunci. Şi dacă Isus rămâne acelaşi, el îşi poate ceda duhul lui la credinţă, şi eu pot ceda duhul meu spre credinţă, la Cristos, printr-un dar Divin al Duhului Sfânt, şi pot înfăptui acelaşi miracol. Este asta corect? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi acesta-i supranatural. Zici, "Şi un miracol?" Păi, cum aş şti eu, dacă eu nu l-am văzut niciodată? Aici sunt mâinile mele. Noi niciodată nu ne-am întâlnit înainte. Noi, stăm aici, pentru prima dată. Dumnezeu îl cunoaşte; eu nu.
E-205 Now, to you Bible scholars. Does the Bible say that Jesus Christ, right now, is a High Priest, our High Priest that can be touched by the feeling of our infirmities? How many knows that? Well, if He is a High Priest now, that can be touched by the feeling of our infirmities, how would He act if He's the same yesterday, today, and forever? He'd have to act the same way He did then. Is that right?
E-213 Acum, amintiţi-vă, rugaţi-vă pentru mine. Acum uneori în aceste-în aceste timpuri, Duhul unge, şi a făcut-o acum aşa de mult, încât aceasta-i un fel de un... Păi, eu-eu doar vreau ca voi să staţi liniştiţi. Fiţi foarte reverenţi. Vegheaţi. Fiţi în rugăciune.
E-206 Well now, He hasn't got a corporal body now, for it's at the right hand of God. But He has our bodies that He works through, and it's His Spirit working through us, like He said it was: "I'll be with you, in you. the works that I do, shall you do also. More than this shall you do, more for I go to the Father." He'd stand in our place. See? But He would anoint us with the Spirit.
E-214 Acum, eu doar vreau ca tu, domnule, necunoscându-te, dar tu eşti aici pentru un motiv care nu-l ştiu. Dar orice este acesta, şi Domnul Isus îmi va spune ce vrei tu de la El, fără ca să-mi spui, aceea L-ar face chiar ce am spus eu că El era, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Tu crezi asta? [Fratele zice, "Sigur. " – Ed.] În ordine. El crede asta. Şi acum audienţa crede asta. Şi Domnul a spus că El o va face, în Biblia Lui.
E-207 Now, you out there in the audience, you just look this a-way and just don't look at me as Brother Branham. You just say, "Lord Jesus, You're a High Priest, and You're in this building, and I want to touch You with my infirmities." Tell Him you're... "I'm sick, and You confirm it with me, and just let Brother Branham turn around like, by Your Spirit, and tell me like You told that woman; that'll settle it." I challenge your faith in the Name of the Lord, to do that.
Now, see if it's right or not. You ask God that and see if it comes out just that way. Now, be just real reverent.
E-215 Acum, aici este unde eu mă aflu fie că spun Adevărul cu Biblia lui Dumnezeu, sau Biblia a promis ceva la care Ea nu poate sta în spatele ei, sau eu sunt un făţarnic; sau una sau alta. Vedeţi? Aşa este. Vezi unde te pui pe tine. Eu am făcut aceea înaintea a multe, multe mii de persoane, critici şi toţi. Dar eu ştiu că El promite, şi El îşi ţine promisiunea Lui.
E-208 Now, you can bring your patients there who's... Oh, is this the man? All right. First thing in the line, this part of the line...
E-216 Eu văd Aceasta începe chiar aici acum. Eu văd oamenii în jurul tău, pe platforme, şi miting în afară, noi nu avem pe nimeni în jur. Vedeţi? Există persoane bolnave aici. Chiar îndată ce Acesta începe, voi Îl puteţi simţi. Acesta-i Duhul Sfânt. Fiţi foarte reverenţi acum, doar reverenţi acum, cum noi putem vorbi. Da, domnule. Domnul Isus ne iubeşte pe amândoi, căci noi suntem doi oameni pentru care El a murit. Şi este prima noastră întâlnire. Dacă tu eşti în nevoie, Dumnezeu este în stare să furnizeze nevoia aceea, deoarece El a promis că El o face.
E-209 Now, there's a lot of people in here; we try to keep the people away (the Jeffersonville people), just let... The out-of-town people are pressing to get in, because in this kind of a line, if the persons was from here around Jeffersonville, they'd say, "Why, Brother Branham knows them people. Sure, that's what it is." But 'course, they've never been in Africa and India and Asia and Europe and all around the world in other places. But I don't know that...
E-217 Dar acum, omul, dacă-i cinstit în inima lui, el este conştient că ceva se petrece. El nu poate chiar exact să gândească ce este. Dar Îngerul care-l vedeţi pe fotografie, vine mai aproape şi mai aproape spre om, şi el se şterge la o parte de la mine. Şi omul suferă cu o boală de inimă, şi el are diabet. Aşa este. Asta-i AŞA VORBEŞTE DUHUL. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna.
E-210 I believe all these people in this line here now looks to me like they're strangers to me. Are you all strangers to me? Just raise up your hands if you are. All right, that's good. How many out in the audience are strangers to me, or you know I don't know what's wrong with you, just anybody, don't matter who it is? Sure you do. See? But He does. Now, I don't say that He will, but if He will, then that makes Him present right here.
E-218 Acum, dacă nu te-am văzut niciodată, cum aş şti eu ceva despre tine? În vreun fel, în acelaşi fel cum El a ştiut acolo. Este aşa? [Fratele zice, "Aşa este." – Ed.] Crede asta audienţa? [Adunarea zice, "Amin."]
E-211 Now, this man here, I believe, raised his hand that he and I were strangers to each other. We are strangers. I've never seen the man in my life. I have... He never saw me in his life till just now. We come into the building, and we've seen each other now for our first time.
E-219 Acum, de ce-de ce să nu ne luăm doar timpul, doar un pic, aşa ca voi să vedeţi că aceasta nu a fost doar ceva pe ghicite. Să luăm altceva, şi doar să vedem dacă Duhul Sfânt ne va descoperi altceva. Hai să vorbim doar cu omul care stă acolo, doar un minut. Poate există altceva în viaţa lui, poate altceva rău cu el. Eu nu ştiu.
E-212 Now, here is a perfect picture of Philip going, getting Nathanael, and Nathanael coming before Jesus. Now, not that he's Nathanael or me Jesus. Now, don't think that. But it's years later by a promise that was made then. And here's two men that's never met in life, just like them two men were then. And if Jesus remains the same, he can yield his spirit to faith and I can yield my spirit to faith to Christ by a Divine gift of the Holy Ghost, that can perform the same miracle. Is that right? And it's supernatural.
Say, "A miracle?"
Well, how would I know it if I've never seen him? Here's my hand. We've never met before. We... Here we stand for the first time. God knows him; I don't.
E-220 Eu într-adevăr nu ştiu ce am spus. Eu va trebui să o văd pe înregistrator aici, căci, vedeţi, aceasta-i o viziune, tu vezi unde era el. Da, eu o văd acum. Este ceva privitor la sângele lui. Acesta-i zahăr. Da, acesta-i diabet. El are diabet de zahăr, şi acesta s-a dezvoltat într-o boală de inimă, care a cauzat o inimă nervoasă. El a avut asta pentru o vreme. Şi el nu este din acest oraş. Dar el este din Indiana, dintr-un loc aproape de un loc numit ca Borden. Tu... Eu văd Borden. Tu eşti din Borden. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Asta este.
Şi există ceva rău în viaţa ta.
E-213 Now, remember, be praying for me.
Now, sometimes in these... in these... The time the Spirit anoints, and been doing it so much now, till it's kind of... Well, I... I just want you to set still. Be real reverent; watch; be in prayer.
E-221 Aici este un alt lucru. Eu văd o femeie apărând aici m viziune, deoarece tu eşti într-o... Aceasta-i soţia ta, şi ea are nevoie de ceva vindecare. Şi ea suferă cu un fel de tusă. Aceasta-i asmatică, ce ea are.
E-214 Now, I just want you, sir, not knowing you, but you're here for some reason; I don't know. But whatever it is, and the Lord Jesus will tell me what you want of Him without you telling me, that would make Him just what I said He was--the same yesterday, today, and forever. You believe that? All right. He believes that. And now, the audience believes that. And the Lord has said He would do it in His Bible.
E-222 Şi tu ai ceva greşit în viaţa ta, ceea ce tu ai încercat să faci. Prin credinţă, tu eşti Penticostal, deoarece, tu, te văd la o adunare Penticostală unde ei strigă şi bat din palme.
Şi tu încerci să te laşi de... Tu fumezi. Asta-i de ceea ce tu încerci să scapi, de fumat ţigări. Asta-i exact aşa. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Acela-i adevărul. Nu-i aşa? Sigur, că este. Vezi? Crezi tu că El este aici acum, prezent? Eşti tu gata să accepţi vindecarea ta?
Să ne aplecăm capetele.
E-215 Now, here's where I'm found either telling the truth with God's Bible, or the Bible's promised something that It can't stand behind, or I'm a hypocrite, one or the other. See? That's right. See where you put yourself. I've did that before many, many thousands of people, critics and all. But I know that He promises, and He keeps His promise.
E-223 Doamne Dumnezeule, Care a înviat pe Isus Cristos Care este prezent acum, acest om, Doamne, care este aici pentru ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste el, ne rugăm ca Tu să-i dai dorinţa inimii lui, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
E-216 I see it begins right here now. I see people around you on the platforms. And in outside meetings we never have nobody around. See? There's sick people here. Just as soon as it starts, you can feel it. See? It's the Holy Spirit. Be real reverent now; just reverent now, as we can speak.
Yes, sir, the Lord Jesus loves both of us, for we're two men that which He died for. And our first time meeting... And if you're in need, now God is able to supply that need, because He promised He would.
E-224 Întoarce-te la casa ta, află aceasta întocmai cum ai crezut. Acela-i felul cum urmează să fie. Dumnezeu să te binecuvânteze.
E-217 But now the man is honest in his heart; he's aware that something's going on. He can't just exactly think what it is. But that Angel that you see on the picture is coming nearer and nearer to the man, and he's fading away from me. And the man is suffering with a heart trouble, and he has diabetes. That's right. That's THUS SAITH THE SPIRIT. If that's right, raise up your hand.
E-225 Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dumnezeul Atotputernic, Care a scris această Biblie, a Cărui Duh este prezent, ştie că eu nu l-am văzut pe om niciodată în viaţa mea, să ştiu, până chiar în acest minut. Dar, eu ştiu un lucru, că Duhul Sfânt este chiar aici. Eu nu ştiu ce va face El, dar eu ştiu că El este aici.
E-218 Now, if I never seen you, how would I know anything about you? Some way, the same way He knowed there. Is that right? Does the audience believe that?
E-226 Este aceasta doamna? În ordine. Suntem noi străini unul faţă de altul? Bine, tu-tu-tu m-ai văzut la mitinguri, dar eu nu te cunosc. [Sora zice, "Nu. Nu." – Ed.] Aşa este. În ordine. Atunci, tu eşti aici pentru ceva scop.
E-219 Now, why--why not just take our time just a little bit so that you see that it just wasn't a guess something. Let's take something else, and just see if the Holy Spirit would reveal something else to us. Let's just talk to the man standing there, just a minute.
E-227 Acum, femeia ar putea fi aici... Ea poate fi o Creştină; ea poate nu. Ea poate fi un critic. Dacă ea este, doar priviţi ce se întâmplă. Vedeţi? Şi eu nu ştiu pentru ce este ea.
E-220 Maybe there's something else in his life, maybe something else wrong with him; I don't know. I really don't know what I said. I'd have to see it on the recorder here, 'cause, see, it's a vision; you see where he was at. Yes, I see it now; it's something about his blood. It's sugar; yes, diabetes. He's got sugar diabetes, and it's developed to a heart trouble which is caused a nervous heart. He's had that for some time. And he's not from this city, but he's from Indiana, from a place near a place called like Borden, yeah, I see--Borden. You're from Borden. That's THUS SAITH THE LORD.
E-228 Mama mea şade pe undeva în clădire, o femeie în vârstă. V-aţi gândi voi că eu aş încerca să o rănesc pe sărmana aceea? Vă gândiţi că eu aş veni la ea ca un înşelător? Eu cu certitudine nu aş veni. Eu mai de grabă aş păşi doar de pe platformă şi m-aş duce acasă; eu deja am predicat Mesajul. Dar aceea nu este tot ce merge cu Mesajul. Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Nu-mi pasă ce spune lumea despre aceasta. Noi trebuie să stăm pentru aceasta, oricum. Dumnezeu a zis să o facem.
E-221 And there's something wrong in your life. Here's another thing. I see a woman appearing here in the vision, because you're in... It's your wife, and she needs some healing. And she suffers with some kind of a coughing... It's asthmatic, she has.
E-229 Fără să te cunosc; şi, desigur, tu şezând în adunare, poate unde există sute şi sute de oameni, eu nu aşi avea nici o cale să te cunosc. Dar aici este un tablou acum din Sfântul Ioan 4, un bărbat şi o femeie, întâlnindu-se pentru prima dată. Domnul nostru şi femeia din Samaria se întâlnesc din nou. Acum ei au vorbit. El i-a contactat duhul, ştiind ce era rău cu ea, şi i-a spus, şi ea L-a recunoscut a fi Mesia. Ai face tu acelaşi lucru? Tu ai face.
E-222 And you have something wrong in your life that you've been trying to do. By faith, you're Pentecostal, 'cause you see at a Pentecostal meeting where they're shouting and clapping their hands. And you're trying to lay down... You smoke. That's what you're trying to get rid of: smoking cigarettes. That's exactly right, that's THUS SAITH THE LORD. That's the truth, isn't it? Do you believe He's here now, present? Are you ready to accept your healing? Let's bow our heads.
E-230 Va face audienţa acelaşi lucru, fiecare femeie acolo afară? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fie ca Dumnezeu să o îngăduie. Da.
E-223 Lord God, Who raised up Jesus Christ Who is present now, this man, Lord, who is here for the blessings of God to rest upon him, we pray that You will give him the desire of his heart, in the Name of Jesus Christ. Amen.
E-231 Femeia suferă cu o-o stare nervoasă. Ea a avut asta pentru un timp îndelungat, mulţi ani în urmă. Eu o pot vedea încă ca o femeie tânără. Dar acela nu-i lucrul principal pentru care vrea ea să mă rog. Aceasta-i artrita care a schilodit-o. Asta-i pentru ce vrei tu să mă rog.
Acum voi credeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-224 Return to your home; find it just as you have believed. That's the way it's going to be. God bless you.
E-232 Să vorbim cu ea puţin mai mult. Fie ca Duhul Sfânt să acorde aceasta. Femeia este de fapt de o-o înclinare străină. Numele ei este Hanson. Asta-i adevărat. Norvegiană sau Suedeză, una. Tu nu eşti din oraşul acesta. Tu eşti dintr-un loc numit Canton. Şi acela-i într-un ţinut mare unde există mult grâu. Şi acesta-i Minnesota. De acolo eşti tu. Asta-i adevărat. Acum du-te înapoi acasă; tu eşti vindecată. Isus Cristos te face bine. Spune oamenilor ce lucruri bune a făcut Domnul pentru tine.
E-225 Do you believe? The Almighty God Who wrote this Bible, Whose Spirit is present, know that I never seen the man in my life, knowingly, till this very minute. But I know one thing; the Holy Spirit is right here. I don't know what He will do, but I know that He is here.
E-233 Eu presupun că noi suntem străini unul faţă de altul. [Sora zice, "Da. Eu am fost în mitinguri, dar tu nu mă cunoşti." – Ed.] Eu nu te cunosc. Nu, doamnă. Dar Domnul te cunoaşte. Tu eşti aici pentru ceva scop. Eu nu ştiu. Dar dacă Domnul Isus îmi va descoperi pentru ce eşti tu aici, tu vei şti dacă acela-i adevărul. Dacă am venit aici şi am spus, "Tu eşti bolnavă, femeie." Sigur, tu stai în rândul de rugăciune, care arată... [Porţiune goală pe bandă.]
E-226 Is this the lady? All right. Are we strangers to each other? Oh, you... You saw me at meetings, but I don't know you. That's right. All right, then you're here for some purpose.
E-234 Examinarea ta arată că tu ai ceva rău cu ficatul. El a spus că era ciroză. Aşa este. Doar vorbesc cu ea un minut. Doar... Crezi tu că Domnul Isus, care a vorbit cu femeia la fântână, este acelaşi Isus astăzi? [Sora zice, "Da." – Ed.] Tu crezi? Ai, se pare să ai un spirit bun. Tu nu eşti de aici. Tu vii de la est, din Ohio. Aşa este. Dayton, Ohio, să vii aici. ["Aşa este."] Aşa este. Eu văd o...
E-227 Now, the woman might be here... She may be a Christian; she may not. She may be a critic. If she is, just watch what happens. See? And I don't know what she's for.
E-235 Tu te rogi pentru altcineva. Acela-i un băiat. El are boală de inimă. El are ulcere, de asemenea, un fel de băiat emoţionat. Aşa este. Şi tu te rogi pentru sufletul lui, pentru că el este nemântuit. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Asta-i adevărat. Nu-i aşa? ["Fiul meu."] Tu eşti vindecată. Du-te înapoi. Spune-i, să fie de un bun curaj. Isus Cristos...
E-228 My mother's setting somewhere in the building, an aged woman. Would you think I'd try to harm that poor thing? Think I'd come to her as a deceiver? I certainly wouldn't. I'd rather just walk off the platform and go home. I done preached the message, but that's not all goes with the message. Christ is the same yesterday, today, and forever. Don't care what the world says about it; we got to stand for it anyhow. God said do it.
E-236 Fără să te cunosc, doamnă, fără să te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Dacă Dumnezeu îmi va spune care este necazul tău, tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Doar adeverindu-L. Vedeţi, ceea ce eu vreau să fac este să fac aceste persoane, care vin sus în rândul de rugăciune, să vadă că El este aici.
E-229 Not knowing you, and of course you setting in the meeting perhaps where there's hundreds and hundreds of people, I'd have no way of knowing you. But here's the picture now of Saint John 4: a man and a woman meeting for the first time our Lord and the woman of Samaria meeting again. Now, they talked. He contacted her spirit, knowed what was wrong with her, and told her, and she recognized Him to be the Messiah. Would you do the same thing? You would.
E-237 Ceva s-a întâmplat în adunare. Acolo sunt două femei stând acolo, amândouă, cu ochelari. Cineva L-a atins, cu simţul infirmităţii lor. Eu puteam doar vedea femeia, ce era... Boala ta de ureche, este dusă acum. Priviţi la doamna, cât de mult arată ea ca aceasta. Ele stăteau acolo. Eu le puteam vedea. Dar una a făcut aceasta; şi acolo nu era nimic la aceasta una.
E-230 Would the audience do the same thing, every woman out there? May God grant it.
E-238 Motivul despre aceasta este, că această femeie stă pentru altcineva. Aşa este. Şi femeia aceea este vecina ta. Şi ea are artrită. Şi tu stai pentru ea. Şi eu te văd rugându-te pentru ea, deoarece ea nu este mântuită. Şi tu te rogi pentru ea. Acela-i un lucru galant. Pune batista peste ea, care tu o ai în mâna ta. Spune-i să nu se îndoiască, şi să-şi predea viaţa lui Cristos, şi artrita ei o va părăsi.
E-231 Yes, the woman is suffering with an--a nervous condition. She's had that for a long time, many years back. I can see her yet as a young woman, but that's not the main thing she wants me to pray for. It's arthritis that's crippled her up. That's what you want me to pray for.
Now, do you believe? Let's talk to her a little more. May the Holy Ghost grant this. The woman is actually of a--a foreign 'escent. Her name's Hanson. That's true. Norwegian or Swedish, one... You're not from this city. You're from a place called Canton. And that's in a great country where there's a lot of wheat, and it's Minnesota. That's where you're from. That's true. Now, go back home; you're healed. Jesus Christ makes you well. Tell the people what good things the Lord has done to you.
E-239 [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... plângi pentru, sora? Tu crezi pe Dumnezeu? Tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Tu crezi că Dumnezeu poate să-mi spună pentru ce plângi, şi care îţi este dorinţa? Dacă tu crezi asta, ridică-ţi mâna. Tu crezi că ruptura aceea îl va părăsi? Dacă tu o crezi, aceasta se va duce. Doar să ai credinţă. Doar nu te îndoi.
E-233 I do suppose that we are strangers to one another. I don't know you, (No, ma'am.), but the Lord does know you. You're here for some purpose I do not know. But if the Lord Jesus will reveal to me what you're here for, you'll know whether that's the truth. If I come here and said, "You're sick, woman." Sure, you're standing in the prayer line and that shows you're... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-240 Ce faceţi? Presupun că suntem străini unul faţă de altul. Domnul Isus ne cunoaşte pe amândoi. Tu eşti femeie foarte tânără. Dar tu nu eşti aici pentru tine. Eu văd un spital apărând, un pat. Şi aceasta-i mama ta pentru care te rogi, şi ea este umbrită de moarte. Ea suferă de fiere, tumori. Şi ea are cancer, de asemenea, o umbră neagră de cancer. Ia batista aceea, în care tu plângi, pune-o peste ea. Şi cheamă Numele Domnului, şi să nu te îndoieşti. Dacă nu te vei îndoi, Dumnezeu o va aduce afară de acolo şi o va face bine. Să nu te îndoieşti acum. Du-te în Numele Domnului, şi crede.
E-234 Your examination shows that you got something wrong with the liver. He said it was cirrhosis. That's right. (Just talk to her a minute.) Just do you believe that the Lord Jesus that talked to the woman at the well is the same Jesus today? You do? Have... Seem to have a fine spirit. You're not from here. You come from the east: from Ohio (That's right.), Dayton, Ohio, to come here. That's right. I see a...
E-241 Sunteţi voi convinşi că Cristos trăieşte? [Adunarea zice, "Amin. " – Ed.]
E-235 You're praying for somebody else; that's a boy. He's got heart trouble. He has ulcers also: a nervous type of boy. That's right. And you're praying for his soul, because he's unsaved. That's THUS SAITH THE LORD. That's true, isn't it? You're healed. Go on back. Tell him to be of a good courage, Jesus Christ...
E-242 [Fratele Branham pauzează – Ed.] Acolo este ceva chiar... O, este femeia care şade chiar înapoi în spate acolo, în scaunul acela. Ea suferă cu dureri de cap. Şi ea se ruga la Domnul, acolo, încercând să aibă grijă de copilul acela. El te-a auzit, soră. Totul s-a terminat acum. Doar ridică-te sus în picioare, să-i dai laudă lui Dumnezeu pentru aceasta, doamnă. Doar dă laudă lui Dumnezeu pentru aceasta. Înţelegi?
E-236 Not knowing you, lady. Not knowing you, God does know you. If God will tell me what's your trouble, you believe me to be His servant just vindicating Him. See, what I want to do is get these people that's coming up in the prayer line to see that He's here.
E-243 Ce a atins ea? Ea nu m-a atins pe mine. Dar ea a atins pe acel Mare Preot. Eu nu cunosc femeia. Eu niciodată nu am văzut-o, în viaţa mea. Dar Dumnezeu a vindecat-o tocmai atunci. Îl face aceea pe Isus acelaşi ieri, azi, şi în veci? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur, îl face. Dacă tu poţi crede! Toate lucrurile sunt posibile pentru acei ce cred.
E-237 Something happened in the meeting. There's two women standing there with both glasses. Somebody touched Him with the feeling of their infirmity. If I can just see the woman, what... Your ear trouble, it's gone now. Look at the lady, how much she looks like this one. They were standing there. And I could see them, but one was doing this, and there was nothing to this one.
E-244 Acesta loveşte audienţa, cineva se roagă. Vedeţi, aceasta depinde unde este tăria predominantă, unde este Duhul. Eu pot numai să urmez şi să spun cum El spune; eu nu ştiu. O, aceasta-i femeia care-şi pune ochelarii, de la plâns. Motivul că ea a plâns, din cauză că Duhul este peste ea. Iată-L acolo. Acea boală intestinală cu care tu ai suferit; ai credinţă, aceasta te va părăsi şi niciodată nu se va reîntoarce. Eu nu cunosc femeia. Eu niciodată nu am văzut-o. Ea nu m-a atins pe mine. Ea a atins pe Marele Preot.
Dacă tu poţi crede!
E-238 The reason of it is, this woman's standing for somebody else. That's right. And that woman's your neighbor, and she's got arthritis, and you're standing for her. And I see you praying for her, because she's not saved, and you're praying for her. That's a gallant thing. Put that handkerchief on her that you have in your hand. Tell her not to doubt and to surrender her life to Christ and her arthritis will leave her.
E-245 Acesta a atins altă femeie. Eu vreau ca oricare vrea, să se uite aici. Uitaţi-vă la femeia care plânge; uitaţi-vă la cealaltă femeie care şade normal; uitaţi-vă la cealaltă femeie alături de ea, plângând. Ea avea boală de inimă, doamna micuţă şezând chiar acolo, uitându-te la mine cu a ta ... Da. Aşa este. Tu ai avut boală de inimă. Nu-i aşa? Aceasta s-a dus de la tine. Credinţa ta a găsit foc cu Dumnezeu, şi tu L-ai atins.
O, aceasta-i minunat!
[Fratele Branham pauzează pentru douăzeci şi cinci de secunde – Ed.]
E-239 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... weeping for sister? You believe God? You believe me to be His servant? You believe God can tell me what you're weeping about, and what your desire is? If you believe that, raise up your hand. You believe that rupture will leave him? If you'll believe it, it'll go. Just have faith; just don't doubt.
E-246 Vedeţi doamna aceea şezând chiar acolo cu capul în jos, rugându-se? Femeie cu părul cărunt, străină faţă de mine, şezând acolo. Da. Te-ai întors în jur, ai privit la mine. Ea are boală de fiere. Ea se ruga ca Dumnezeu să o ia de la ea. Şi tu te ruga-i atunci, "Doamne, lasă-l să mă cheme." Aşa este. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna. Cum am ştiut eu rugăciunea ta? Aceasta s-a dus de la tine. Credinţa ta te-a vindecat. Du-te acasă şi fii bine.
E-240 How do you do. Guess we're strangers to one another. The Lord Jesus knows us both. You're mighty young woman. But you're not here for yourself. I see a hospital coming up, a bed; that's your mother you're praying for. And she's shadowed of death. She's suffering with gallbladder, tumors, and she's got cancer too, a black shadow of cancer. Take that handkerchief in which you're weeping over, lay it upon her and call on the Name of the Lord and don't doubt. If you won't doubt, God will bring her out of there and make her well. Don't doubt now. Go in the Name of the Lord and believe.
E-247 Credeţi voi? Dacă tu poţi crede, toate lucrurile sunt posibile. Dar tu trebuie să crezi.
E-241 Are you convinced that Christ lives?
E-248 Încă se mişcă în districtul acela, din acea aşezare înăuntru acolo. Chiar aici, al doilea de la capăt, mare tensiune de sânge. Dacă tu vei crede cu toată inima ta, soră, s-a terminat. Crezi tu pe Dumnezeu, Îl iei la Cuvântul Lui? În regulă. Ridică-ţi mâna sus. Asta-i pentru ce te ruga-i, "Doamne, lasă-l să mă cheme următoarea, cu această tensiune mare de sânge." Eu sunt un străin faţă de tine. Dacă asta-i aşa, dă din mână. În ordine. S-a dus de la tine. Du-te acasă şi fii bine.
E-242 There's something right... Oh, it's the woman setting right back behind there in that seat. She suffers with headaches, and she's been praying to the Lord. They're trying to take care of that child. He heard you, sister. It's all over now. Just stand up to your feet to God praise for it, lady. Just give God praise for it. See?
E-249 Voi vedeţi ce-i aceasta? Aceasta-i credinţă. Şi dacă voi o puteţi crede! Credeţi voi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Vedeţi, persoanele acelea acolo afară, fără cartonaşe de rugăciune sau nimic. Sunteţi voi gata să credeţi? Este acela felul cum a făcut Domnul Isus când El era pe pământ?
E-243 What did she touch? She never touched me, but she touched that High Priest. I don't know the woman. I've never seen her in my life, but God healed her just then. Does that make Jesus the same yesterday, today, and forever? Sure, it does. If thou canst believe, all things are possible to them that believe.
E-250 Aici, este acesta-este omul acesta, să vină? În ordine. Voi nu ştiţi ce vă face aceea, la voi toţi. La Tabernacolul Branham, acum doar priviţi aici asupra mâinii. Vedeţi? Voi ştiţi că eu nu devin aşa. Ce este aceasta? Duhul Domnului. Aceasta-i ungere.
E-244 It hits the audience, somebody praying. See, it depends on where the strength is predominant, where the Spirit... I can only follow and say as He says; I don't know. Oh, it's the woman putting on her glasses from weeping. The reason she was weeping, because the Spirit's on her. There It is. That intestinal trouble that you been suffering with, have faith, it'll leave you and never return. I don't know the woman; I've never seen her. She never touched me; she touched the High Priest. If thou canst believe...
E-251 Mulţi oameni nu înţeleg ce înseamnă ungerea. Ei gândesc că aceasta înseamnă să strigi. Aceea-i bucurie. Puterea vine solemn. Înţelegeţi? Aceea-i bucuria Domnului. Aceasta-i Puterea Domnului; îl vindecă, îl face bine. Priviţi ce i-a făcut El la această fetiţă şezând seara trecută, ologită; la omul orb; la alţii, pretutindeni peste tot.
E-245 It struck another woman. I want anybody that wants to, looky here. Look at the woman weeping. Look at the other woman setting normal. Look at the other woman next to her weeping. She had heart trouble; the little lady setting right there, looking at me with your fro... Yeah, that's right, you had heart trouble, didn't you? It's gone from you. Your faith struck fire with God and you touched Him. Oh, this is wonderful.
E-252 Cum vă simţiţi, domnule? Eu presupun că suntem străini unul faţă de altul. Noi nu ne cunoaştem unul pe altul. Eu nu te cunosc, şi tu nu mă cunoşti. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna sus. În ordine, prima noastră întâlnire. Respectos acum. Aici este un om, şi el şi eu... mult mai tânăr decât mine, cu mâinile noastre sus, la fiecare, înaintea lui Dumnezeu, că aceasta este întâlnirea noastră de prima dată. Isus cunoaşte omul. Şi acolo trebuie să fie ceva greşit; el stă acolo. Eu nu ştiu.
E-246 See that lady setting right there with her head down, praying, gray headed woman, stranger to me setting there? Yes, you turned around and looked at her. She's got a gallbladder trouble. She's been praying for God to take it away from her. And you was praying then, "Lord, let him call me." It's right. If that's right, raise up your hand. How'd I know your prayer? It's gone from you; your faith has healed you. Go home and be well.
E-253 Dar dacă ţi-am spus adevărul, care Dumnezeu a confirmat prin mulţi martori, că eu ţi-am spus adevărul, că, "prin rănile Lui tu ai fost vindecat." Aceasta-i la timpul trecut. Tu trebuie să obţii acea credinţă aspră, să urci deasupra acestor lucruri.
E-247 Do you believe? If thou canst believe, all things are possible, but you have to believe.
E-254 Uitaţi-vă la cancerul care dispare aici în seara aceasta! Acum voi doar urmăriţi mărturisirile care vin din aceasta, acele umbre negre pentru moarte. Doctorul tău drăguţ ar putea încerca, tot ce poate el face, să-ţi salveze viaţa. Dar când Dumnezeu spune ceva, asta este. Şi acesta nu eram eu. Eu nu am nimic de-a face cu aceasta.
E-248 Still moves in that district or that setting in there. Right here, second from the end: high blood pressure. If you'll believe with all your heart, sister, it's over. Do you believe God, take Him at His Word? All right, just raise your hand up. That's what you was praying for; "Lord, let him call me next with this high blood pressure." I'm a stranger to you. If that's right, wave your hand. All right, it's gone from you. Go home and be well.
E-255 Acum există vreo două sute aici pentru care să ne rugăm. Eu vreau să mă odihnesc doar un minut acum. Şi atunci noi doar vom începe să ne rugăm pentru popor, să-i aducem sus; nu să-i trecem printr-un rând, ci stând aici ne rugăm pentru ei. Eu vreau să mă rog pentru fiecare care vrea să ne rugăm.
E-249 You see what it is? It's faith and if you can believe it... Do you believe? See, those people out there, no prayer cards or nothing. Are you ready to believe? Is that the way the Lord Jesus did when He was on earth?
E-256 Dar prin audienţă, şi aceia pe platformă, eu vreau ca voi să recunoaşteţi că Isus Cristos este aici. Sunteţi toţi conştienţi de asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fiecare este conştient de asta. ["Amin."]
E-250 Here, is this--is this one man coming? All right. You don't know what that does to you though. To the Branham Tabernacle... I was looking here on top of the hand. See? You know I don't get like that. What is it? The Spirit of the Lord. It's anointing.
E-257 Acum, ca aceasta să fie stabilit pentru totdeauna în mintea voastră. Acest om şi eu, aici cu mâinile noastre sus spre Dumnezeu, prima noastră întâlnire. Dacă El va vorbi secretul inimii lui, întocmai cum El i-a făcut la femeia de la fântână, sau lui Filip, sau în jos oriunde în jos prin slujba Lui, dacă El va face asta, vă va confirma aceasta la voi toţi, că acesta-i absolut El, Domnul Isus? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
E-251 Many people don't understand what anointing means. They think it means to shout. That's joy. Power comes solemn. That's the joy of the Lord; this is the power of the Lord, healing, making well. Look what He done to the little girl setting the other night, crippled up. To the blind man, to the others, throughout everywhere...
E-258 Îţi va face aceasta ţie, domnule? [Fratele zice, "Da, domnule." – Ed.] Eu nu am nici o cale, nici o idee care este necazul tău. Eu nu ştiu dacă tu eşti un păcătos sau un Creştin. Eu nu aş putea să-ţi spun. El poate; Dumnezeu poate. Dar eu nu pot să-ţi spun. Dar dacă El îmi spune... Dar tu eşti un Creştin. ["Da."] Deoarece, îndată ce duhul tău prinde ungerea acestui Duh care-i peste mine, Îl face binevenit, aşa că eu ştiu că tu eşti un Creştin.
E-252 How do you do, sir. I suppose we're strangers to each other. We don't know each other. I don't know you, and you don't know me. If that's right, raise up your hand. All right, our first time meeting. Reverent now. Here's a man, and he and I... Much younger than I, with our hands up to each other before God, that this is our first time meeting. Jesus knows the man, and there must be something wrong. He's standing there. I don't know,
E-259 Şi tu eşti sub o umbră adâncă. Este ceva rău cu sângele. Şi tu ai fost la doctor. Şi ei vor să facă o operaţie, şi operaţia aceea este, eu îi aud, şi doi doctori se consultă unul pe altul, şi ei vor să scoată un organ afară din trupul tău, care se cheamă splină. Aşa este. [Fratele zice "Da." – Ed.]
E-253 but if I've told the truth, which God has confirmed by many witnesses, that I've told you the truth, that by His stripes you were healed. It's a past tense. You've got to get that rugged faith to climb above these things.
E-260 Şi tu nu eşti din oraşul acesta, dar tu eşti dintr-un oraş mare unde există o mare instituţie de un fel de religie. Acesta-i Wheaton. Şi numele tău este Karl Rhodes, Rhodes, ceva ca Karl Rhodes. În ordine, domnule. Dacă tu vei crede cu toată inima ta, te poţi întoarce la casa ta, şi Dumnezeu îţi va cruţa viaţa. Crezi tu aceasta? [Fratele zice, "Eu o cred." – Ed.]
Să ne rugăm.
E-254 Look at the cancer disappearing here tonight. Now, you just watch the testimonies come in from it. Them black shadows for death... Your lovely doctor might tried all He could do to save your life, but when God says anything; that's it. And it wasn't me. I have nothing to do with it.
E-261 Doamne Isuse, eu acum scot afară acest rău de la fratele nostru. Şi în Numele lui Isus Cristos, fie ca el să trăiască spre gloria lui Dumnezeu. Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Pe drumul tău, bucurându-te!
E-255 Now, there's about two hundred here to be prayed for. I want to rest just a minute now, then we'll just start praying for the people, bring them up, not running them through a line, but stand here praying for them. I want to pray for everybody that wants to be prayed for.
E-262 Cât de mulţi credeţi acum cu toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]
Acum, sunt aceia toţi pentru care urmează să ne rugăm? În ordine.
E-256 But through the audience, those on the platform, I want you to recognize that Jesus Christ is here. Are you all aware of that? Everyone's aware of that.
E-263 Bine, boala ta de spate te-a părăsit în timp ce şedea-i acolo, aşa că te poţi duce pe drumul tău, şi bucură-te dacă vrei. Şi doar mergi înainte, zicând, "Mulţumesc bunului Domn!"
E-257 Now, that it might be settled forever in your mind, this man and I, here, with our hands up to God, our first time meeting. If He will speak the secret of his heart just like He did to the woman at the well, or to Philip, or down through, anywhere down through His ministry. If He will do that, will it confirm to you all that It's absolutely Him, the Lord Jesus?
E-264 Tu du-te şi mâncă-ţi cina. Boala ta de stomac te-a părăsit, venind în rând, aşa că te poţi duce să ai calea ta, la fel. Doar crede cu toată inima ta.
E-258 Will it to you, sir? I have no way, no idea what your trouble is? I don't know whether you're a sinner or a Christian. I could not tell you. He does; God does. But I can't tell you. But if He does tell me...
But you are a Christian because as soon as your spirit catches the anointing of this spirit that's on me, it welcomes It, so I know you are a Christian.
E-265 Artrita ta nu te va supăra, dacă o vei crede. Doar mergi drept înainte, bucurându-te şi lăudând pe Dumnezeu, dacă vrei, frate. În ordine. În ordine.
E-259 And you're under a deep shadow. It's something wrong with the blood. And you've been to doctors, and they're wanting to perform an operation. And that operation is... I hear them in, two doctors consulting each other, and they want to take out a organ out of your body which is called the spleen. That's right.
E-266 Credeţi voi cu toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Câţi credeţi pe Dumnezeu? ["Amin."] Acum eu doar voi păşi aici doar un moment.
E-260 And you're not from this city, but you're from a great city where there's a great institution of some kind of religion, it's Wheaton. And your name is Carl Rhodes, Rhodes, something like Carl Rhodes. All right, sir, if you will believe with all of your heart, you can return to your home and God will spare your life. Do you believe it? Let us pray.
Up