Demonologie Tărâmul Religios

Demonology #2
Data: 53-0609 | Durată: 1 oră 38 minute | Traducere: VGR
Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana

E-1 Mă întreb câţi ştiu această mică cântare, aşa cum vă salut cu cea mai călduroasă părtăşie Creştină şi dragoste a lui Cristos astăzi, câţi ştiu A această mică cântare, "El Se Ingrijeşte De Tine"? Voi o ştiţi? In ordine, să vedem dacă o luăm. Tu o ştii, soră? Tu ştii? Acum:
El se îngrijeşte de tine, El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbră, El se îngrijeşte de tine.
Oh, asta-i bine. Să o încercăm din nou acum.
El se îngrijeşte de tine, El se îngrijeşte de tine;
Prin strălucirea soarelui sau umbră, El se îngrijeşte de tine.

E-2 Tatăl nostru Ceresc, [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... cred că Tu ne porţi de grijă şi ai manifestat dragostea Ta spre noi, aşa de mult încât Tu ai trimis Propriul Tău Fiu preaiubit, la ... nevinovatul Fi)! al lui Dumnezeu, să ia locul păcătoşilor vinovaţi. Cum Iţi mulţumim, că Te-ai îngrijit de noi şi Te-ai gândit la noi, să faci aceasta! Şi noi aşa apreciem, Doamne. Noi suntem fericiţi să ne adunăm aici în această după amiază, sub boltele cerurilor, şi cerem binecuvântările Tale peste acest serviciu. Acordă, Doamne, ca fiecare bărbat, femeie, băiat sau fată care este aici, să poată studia adânc acum în Scripturi. Noi avem în faţă o lume care este controlată de Satan. Şi, Tată, ne rugăm, aşa cum studiem puterea demonilor şi ce fac ei oamenilor, ca Tu să ne dai credinţă mare, şi fie ca multe mari semne şi minuni să fie făcute. Căci, noi o cerem în Numele lui Cristos şi pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

E-3 Noi suntem, în studiu în această după-masă, repede în acesta, eu presupun, mai devreme cu vreo cinsprezece minute. Acesta încă este despre Demonologie.

E-4 Şi acum eu tocmai am primit un mesaj, cu un timp în urmă; Frate Beeler, de la prietenii mei. Şi eu încep în Africa, în mijlocul lui iulie. Deci aceea o stabileşte, noi o avem acum stabilită. Iar Fratele Baxter nu poate merge la timpul acela, aşa că eu va trebui să merg în Africa singur. Deci mergând acolo cu ... fie ca ... Voi trebuie să vă rugaţi pentru mine acum, ca Domnul să mă ajute, căci eu într-adevăr voi avea nevoie de aceasta acum, pe acolo printre ... Eu aştept cel puţin două sute de mii de oameni în adunarea aceea.

E-5 Şi eu am o viziune scrisă aici. Eu aş vrea ca voi oamenilor să aveţi beneficiul din ea. Aceasta s-a întâmplat în decembrie. Eu eram în cameră într-o dimineaţă când Îngerul Domnului a intrat înăuntru. Eu ... Vedeţi, când eu am fost acolo, nu m-am supus lui Dumnezeu, şi am luat amiba. Orice om ştie-ştie ce este amiba, un parazit care ajunge ... aproape că te omoară. Şi pentru că am făcut ceva ce Dumnezeu mi-a spus să nu fac. Câţi aţi auzit povestea despre aceasta? Eu presupun că unii dintre voi sunt aici. Eu ştiu că oamenii din jurul tabernacolului au auzit povestea despre ce s-a întâmplat. Dumnezeu mi-a spus să merg într-un loc, şi să stau departe de acest loc, şi să merg înapoi acolo la un alt loc. Şi i-am lăsat pe predicatori să-mi vorbească să schimb. Acum, predicatorii sunt minunaţi, şi ei sunt fraţii mei, dar tu să iei seama la ce spune Dumnezeu. Asta-i adevărat. Vedeţi? Tu ai o misiune.

E-6 Câţi vă amintiţi că odată erau doi profeţi în Biblie? Şi unul dintre ei, Domnul i-a spus, zicea, "Tu să mergi la un anumit loc. Şi tu să nu-să nu vii pe ... Tu să mergi înapoi pe o altă cale," şi aşa mai departe. Şi-şi a zis, "Să nu mănânci sau să bei în timp ce eşti acolo."

E-7 Şi un alt profet adevărat l-a întâlnit, şi a zis, "Domnul m-a întâlnit după ce El te-a întâlnit pe tine." Şi a zis, "Vino pe la casa mea." Şi profetul a ascultat la ce a spus celălalt, şi şi-a pierdut viaţa prin aceasta. Vedeţi, voi să faceţi ce spune Dumnezeu să faceţi indiferent de ce spune altcineva.

E-8 Acum noi suntem ... În această viziune, El ... Aceasta m-a trezit, treisprezece septem-... sau decembrie. Şi-şi aşa cum şedeam pe marginea patului meu, mă întrebam care va fi viitorul meu. Când am venit înapoi aici, ei au fost gata să mă arunce în spitalul pentru ciumaţi, paraziţii aproape că m-au luat. Şi ei mi-au făcut examinare când am atins această ţară. Şi, prin harul lui Dumnezeu, ei doar m-au lăsat să merg acasă, deoarece este foarte răspândită. Şi eu m-am rugat, şi am mers la predicatorii aceia, am zis, "Domnul mi-a zis să nu merg pe calea aceea."
Au zis, "Oh, Dumnezeu îi vorbeşte cuiva afară de tine."

E-9 Eu am zis, "Care a avut acea idee odată." Şi astfel, dar eu am mers şi am luat ceva frunze şi le-am pus peste picioarele lor, şi am zis, "Amintiţi-vă, în Numele Domnului, dacă noi luăm acea călătorie acolo, ea va fi un eşec, şi noi toţi vom plăti pentru aceasta." Şi sigur am plătit! Oh, vai! Noi toţi era să murim. Deci atunci venind înapoi ...

E-10 Tu ai aşa de mult cu ce să te lupţi în ţările acelea străine. Spre
exemplu, dacă te-ar muşca un puric mic, te-ar face să ai febră de păduchi. Şi lucrul acela mic, când el te muşcă, dacă te simţi că te mănâncă, tu nu-l poţi scărpina. Te uiţi, dacă este unul mic negru, să nu-l tragi jos. El are un cap mic, el îşi perforează drumul în piele, se întoarce în jur în acest fel şi se strânge. Dacă l-ai trage, tu i-ai trage capul jos înăuntru acolo. El are un virus în el, care te-ar paraliza. Deci să nu-l scarpini, sau să nu-l tragi jos; doar să iei ceva grăsime. Şi el respiră prin spatele lui. Picură grăsime peste el, şi el vine jos.

E-11 Apoi există un ţânţar mic. El nu face nici un pic de zgomot. El vine drept prin aer. [Fratele Branham bate pe mâna lui – Ed.] El doar te atinge, asta-i tot, tu ai malarie.

E-12 Şi-şi apoi acolo este ceea ce numesc ei şarpele mamba. Dacă el te loveşte, tu trăieşti cam două minute după ce el te loveşte.

E-13 Şi există o cobră galbenă. Tu trăieşti cam cinsprezece minute după muşcătura ei. Şi una din ele a fost suficient de aproape de fiul meu, încât el putea să-şi pună mâna pe capul ei. Deja ridicată, să lovească, înainte să facem puşcătura, în felul acela.

E-14 Şi există cobra neagră. Oh, există doar de toate! Şi apoi pericolele sălbatice ale animalelor, desigur, lei, tigru, sau leoparzi, şi de toate altele cu care să lupţi, în junglă. Şi apoi bolile, există doar tot felul de boli acolo.

E-15 Şi tu ai toate acelea de întâmpinat când te duci. Pe lângă aceea, atunci aici îi doctorul vrăjitor să te provoace de fiecare parte, vedeţi, şi toate superstiţiile lor şi lucruri. Dar, cum, ce lucru minunat să vezi pe Domnul nostru doar le mişcă la o parte, de la o parte la alta, în felul acela, apoi merge înainte.
Şi în ziua aceea îmi amintesc, stând acolo, cât de bine, ce a avut loc, eu vă voi spune cândva într-o altă adunare, căci eu vreau să ajung la subiectul meu în această după-amiază, despre Demonologie.

E-16 Dar acum, şi despre aceasta mă gândeam, şezând acolo, care va fi sfârşitul? Şi venind înapoi peste mare, eu ştiu că noi aveam cam o sută de mii de convertiri în timp ce noi eram acolo. Şi bătrânul Frate Bosworth a venit la mine. A zis, eu am zis, "Ei bine, Frate Bosworth?"

E-17 El a zis, "Eu sunt aşa de mândru de tine, Frate Branham!" El a zis, "Tu eşti doar-tu eşti doar la începutul vieţii," şi el a zis.

E-18 Eu am zis, "Ei bine, eu presupun că totul s-a isprăvit." Am zis, "Eu am trecut de patruzeci de ani. Eu presupun că am luptat o luptă bună şi am sfârşit alergarea."

E-19 El a zis, '"Trecut de patruzeci de ani'?" Zicea, "Eu am fost la vârsta aceea înainte de a fi convertit." Zicea, "Eu încă merg bine." El era destul de aproape să intre în optzeci de ani. Şi doar ...
M-am gândit, "Ei bine, poate aceea este cam corect."

E-20 Astfel el a zis, "Nu, tu doar eşti un Branham nou nouţ acum. Tu doar ştii cum să-ţi controlezi adunările mai bine, şi totul." Zicea, "Doar dacă vreodată tu atingi America în felul ei corect, cu aranjarea corectă a adunării, unde poţi sta şase sau opt săptămâni într-un loc, şi să o stabileşti şi să anunţi în jur," zicea, "tu vei face ceva, dar, şi pentru Domnul nostru." Deci noi am mers înainte, doar înainte în felul acela, aşa că a fost foarte- foarte frumos.

E-21 Apoi după un timp, am văzut o viziune, când am fost în America, şi a venit la mine, şi m-a reîntors înapoi în Africa, şi mi-a arătat acelaşi miting, şezând acolo în faţă la Durban. Şi primul miting s-a şters în istorie, mergând spre Vest. Al doilea miting s-a ridicat şi, când a făcut-o, a fost încă mai mare decât era primul miting. Şi El ... am auzit un strigăt, şi un Inger venea din Cer; El avea o lumină mare.

E-22 Şi Îngerul Domnului care stă pe lângă noi aici, era în picioare, întotdeauna stă la dreapta mea, de partea aceasta. Şi Acesta stătea acolo, şi El era-El călca în jur. Şi eu am văzut Omul acesta stând sub EL El este-El nu este ... Acum, aceea nu este viziune când îl vezi pe EL Este tot aşa de real cum vă uitaţi la mine. Păi, tu Il poţi auzi umblând şi vorbind cu tine. Şi când El ... Orice lucru, este tot atât de real. Şi aceasta nu este o viziune; Omul doar stă acolo tot la fel cum staţi şi voi. Şi glasul Lui este tot la fel cum ar fi al meu sau ar fi al vostru. Dar o viziune, ceva care izbucneşte înaintea ta şi tu o vezi, în felul acela. Dar acest Om doar merge sus şi stă acolo.

E-23 Deci El mi-a spus ce urma să aibe loc. Şi El a zis că ... Acest Înger a coborât, şi El mi-a spus să mă întorc şi să privesc în această direcţie. Şi se părea înspre India, acum. Şi eu nu spun că este în India, dar este aproape. Dar ei erau oameni Indieni.

E-24 Căci, Africanii sunt mari, zdravăni, oameni grei cam graşi. Unii dintre ei sunt aproape de şapte picioare înălţime, şi cântăresc, oh, două sute şi optzeci, trei sute de livre, zdravăni. Zuluşii, acum, Shunghi şi Basutos, şi, oh, sunt multe triburi diferite. Acolo erau cinsprezece triburi diferite care şedeau acolo în ziua aceea, la care le vorbeam.

E-25 Eu aş spune un cuvânt, ca, "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu." Eu aş merge să iau un pahar de apă înainte ca aceasta să treacă prin toţi traducătorii. Unul ar zice ... Şi toate zgomotele!
Eu obişnuiam să gândesc, când i-am auzit pe oamenii Penticostali vorbind în limbi, că poate unul vorbeşte într-un fel de sunet şi unul vorbeşte altul, cum în lume poate fi aceea? Dar eu cred că Biblia este corectă, şi ştiu că Ea este, când Ea zice, "Nu există nici un sunet fără însemnătate."
Unii din ei ar zice, unul din ei merge, "Blrr blrr blrr blrr," aceea însemna "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu." Celălalt merge, "Cluck cluck cluck cluck," aceea era "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu," în limba lui. Deci nu contează ce fel de sunet este el, este un înţeles pe undeva. Asta-i adevărat. Nu contează ce fel de sunet este acesta, el înseamnă ceva pentru cineva pe undeva. Şi când El era ... Ei dădeau aceea afară.

E-26 Şi am observat că acolo la stânga mea, când Îngerul acela a venit jos şi am văzut ca o gloată acolo, şi ei erau oameni cu ... se părea că ei aveau un-un cearşaf în jurul lor, în felul acesta, şi înfăşurat şi legat, ca în jurul unui copil mic, scutecul. Şi a fost. Şi eu am putut doar vedea cât de departe am putut vedea, nu erau nimic decât oameni. Şi apoi acest Înger a aprins o lumină mare oscilatoare, şi a început să o mişte înainte şi înapoi, în felul acela. Şi eu nu am văzut niciodată aşa de mulţi oameni în viaţa mea!

E-27 Şi apoi celălalt Înger a venit foarte aproape de mine, şi El a zis, "Acolo sunt trei sute de mii din ei în mitingul acela." Şi eu o am scrisă aici jos. Şi voi scrieţi-o într-un fel de bucată de hârtie, aşa cum am spus despre băieţelul care a fost înviat în Finlanda. Voi scrieţi-o pe o foiţă din Biblia voastră sau undeva, că în acest miting, (Urmează să fie un miting. Şi voi o veţi auzi prin ceva sursă.) despre trei sute de mii de oameni care participă la mitingul acela. Acum, vedeţi dacă aceea nu este corect. Acela va fi de trei ori în mărime decât a fost celălalt. Vedeţi? Trei sute de mii de oameni să participe la adunare. Şi eu sunt doar aşa de fericit să ajung să merg acolo, eu nu ştiu ce să fac, căci îmi place să câştig suflete pentru Domnul nostru.

E-28 Şi acolo, la o singură dată, văzând-văzând treizeci de mii de păgâni novice venind la Isus Cristos la o singură chemare la altar, treizeci de mii de păgâni novice.

E-29 Acum să mergem la subiectul nostru foarte repede. Ieri noi am studiat tehnica demonilor. Eu m-am gândit astăzi, cum Dumnezeu lucra. Voi nu ştiţi ce libertate este să ieşi afară. Acum, eu nu sunt un învăţător. Eu sunt departe de a fi un-un expunător Biblic. Şi eu sunt ... Educaţia mea este limitată la clasa a şaptea. Astfel aceea este ... Şi, aceea, eu am ieşit din şcoală de vreo douăzeci şi cinci de ani în urmă, deci acela este un timp lung. Şi eu nu am prea mult dintr-o educaţie, dar tot ce ştiu este ceea ce primesc prin inspiraţie. Şi dacă inspiraţia aceea nu se compară cu Biblia, atunci este greşită. Vedeţi? Trebuie să fie Biblia. Nu contează ce inspiraţie este, ea trebuie să vină ... Aici este temelia lui Dumnezeu. Nici o altă temelie nu este pusă decât Aceasta. Şi ce este Aceasta, dacă ce eu aş spune ar fi contrar la Aceasta, lăsaţi cuvintele mele să fie o minciună, deoarece Acesta este Adevărul.
Vedeţi? Vedeţi? Şi dacă un înger v-ar spune ceva care ar fi diferit de Acesta, Pavel a zis, "Să fie el un blestem pentru voi," chiar un înger de Lumină. Acum, există multe lucruri mari. Eu numai ... singurul ... eu am ales două zile, căci să aduc acest subiect la oameni, care a fost ieri şi astăzi, din adunările de după-amiază.

E-30 Acum, motivul că am făcut aceasta, este să-mi dau puţină încercare să văd dacă Dumnezeu m-ar ajuta. Există ceva pe inima mea. Şi Aaceasta este, că, după acest Mesaj măreţ, şi după ce Dumnezeu Insuşi a confirmat ceea ce am spus a fi Adevărul, în Cuvântul Lui; prin Cuvântul Lui, întâi, şi apoi prin semne şi minuni. Acum, eu cred, cu Adevărul Evangheliei către Biserică, că eu sunt sub obligaţie, faţă de Dumnezeu, să aduc aceasta la Biserică. Asta-i adevărat. Ei sunt aşa de rupţi, în aşa de multe organizaţii diferite şi părţi sectante din aceasta, încât aceea este greşit. Noi toţi suntem copiii lui Dumnezeu când suntem născuţi din nou, Acela, vedeţi. Şi adevărul lucrului este că Dumnezeu vrea ca noi să ştim asta, căci noi suntem copiii Lui.

E-31 Acum, amintiţi-vă, templul lui Solomon a fost tăiat, peste tot în lume. Şi aici vine o piatră răsucită în acest fel, şi una răsucită în acel fel, şi una tăiată în acest fel, şi una tăiată în acel fel, dar, când au venit împreună, acolo nu a fost nici un zumzet de fierăstrău, nici un sunet de ciocan, totul a mers chiar la locul lui. Dumnezeu a fost Instructorul aceluia.

E-32 Dumnezeu are o biserică numită Adunarienii, şi una biserica lui Dumnezeu, şi una aceasta, şi una aceea. Şi, dar când ei vin toţi împreună, ei vor fi un grup mare de dragoste frăţească, şi Dumnezeu va pune, va aduna Biserica aceea împreună şi O va lua sus în cer.

E-33 Fiecare pictură renumită, înainte de a fi atârnată într-o sală de artă, ea trebuie să fie atârnată, să treacă prin sala criticilor, mai întâi. Omul care a pictat, a gusta, sau, scuzaţi¬mă, eu nu-i pot numi numele, care a pictat Ultima Cină, oricum, aceasta a durat tot timpul vieţii lui. El a pictat tabloul acela. Au fost aproape douăzeci de ani, sau zece ani, cred eu, între a picta pe Cristos şi Iuda. Şi vă daţi voi seama, în pictura aceea renumită, că acelaşi om care a pozat pentru Cristos, cu zece ani mai târziu a pozat pentru Iuda? Asta-i adevărat. El a făcut-o. Zece ani de păcat, de la un mare cântăreţ de operă, să ia locul lui Cristos, a venit la locul lui Iuda. Voi nu trebuie să luaţi zece ani. Durează zece minute, vă va face acelaşi lucru. Aceasta vă va schimba caracterul, în păcat. Dar, oricum, pictura aceea a mers prin toţi criticii.

E-34 Şi aceea este ceea ce mă gândesc despre Biserica lui Dumnezeu, grupul care se numeşte. Ei bine, eu nu vreau să spun aceasta prin ceva lovire. Eu am traversat cele şapte mări, şi eu sunt în a treia mea călătorie în jurul lumii, şi oamenii spun, "Holy-roller! Holy-roller!" Şi am cercetat lumea, şi eu nu am găsit nici un holy-roller încă. Acela-i un nume pe care Diavolul la prins pe oameni. Asta-i tot. Nu există un astfel de lucru ca un holy-roller. Şi eu am statistici despre fiecare şase sute şaizeci şi opt de biserici diferite care există, şi s-au organizat în lume, nu există nici una din ele numită Holy Rollers. Şi aceea este de la guvern. Nu există nici o biserică Holy Roller de care să ştiu eu. Deci, era doar ceva ce Diavolul a numit. Dar, acum, în toată aceasta, toate lucrurile acestea, Dumnezeu a pictat o pictură. Şi odată aceste mici biserici vechi obişnuiau să fie aici afară, unii din voi ...

E-35 Eu privesc aceşti oameni cu părul cărunt. Băiatul meu, ieri; eu eram în cameră, studiind, şi un lucrător a venit pe acolo şi a zis, "Aş vrea să dau mâna cu tatăl tău." Desigur, băiatul meu a fost crescut cu Fratele Baxter şi aceia, care doar, "Nu," asta este, repede. Mie nu-mi place asta. Vedeţi? Nu contează dacă eu ... Desigur, eu nu pot fi slujitor al omului şi al lui Dumnezeu, de asemeni. A Dar eu cred că îmi place să dau mâinile cu fraţii mei. Imi place să fac asta. Există ceva referitor la aceasta, îmi place să dau mâinile cu un-un lucrător. Nu numai cu un lucrător, ci cu orice copil al lui Dumnezeu, îmi place să o fac. Eu nu am ştiut despre aceasta până când soţia mea mi-a spus puţin mai târziu. Ei bine, dacă el i-ar fi putut spune acelui lucrător, "Doar un minut, el este acolo în spate în rugăciune, şi-şi voi vedea ce va spune el." Ei bine, aceea, aceea ar fi fost mai bine. Astfel eu îi dau puţină corectare la aceea, să nu facă asta. Vedeţi?

E-36 Şi astfel este adevărat, tu nu poţi doar să fi chiar afară, aşa cum a spus fratele cu un timp în urmă. Dacă tu o faci, atunci la timpul serii eu-eu sunt epuizat, voi vedeţi. Oamenii încep să vorbească, şi fiecare are poate o boală, şi Acând ei încep să vorbească despre aceasta, repede, acolo este Ingerul Domnului chiar acolo să spună despre aceasta.

E-37 Acolo-i cineva şezând, privind direct la mine acum, care ştie că asta-i adevărat, de la doar câteva minute în urmă, sau cu vreo oră şi jumătate în urmă. O doamnă şezând aici, care nu a ştiut ce era, că Ingerul Domnului i-a vorbit seara trecută şi i¬a spus ceva, şi ea nu a putut înţelege. Dar astăzi s-a întâmplat, astfel ea ştie acum ce înseamnă când El i-a vorbit. Şi cum, stând acolo vorbind cu ea, Ingerul Domnului a mers chiar drept înapoi afară şi i-a spus care era necazul ei, şi despre ce era totul, şi-şi la ce se gândea ea, şi unul din cei dragi ai ei, şi cum Dumnezeu a vorbit şi a zis că El a confirmat-o, şi ce urma să aibe loc. Deci aceea este chiar exact felul cum va fi. Vedeţi? Dumnezeu a zis aşa.

E-38 Ei bine, acum, ce spuneţi despre câteva ori care totdeauna ... Apoi, şi fiecare viziune doar te slăbeşte cu atât mai mult, vedeţi. Şi primul lucru ce-l ştii, când tu ajungi la biserică seara, tu eşti doar aşa complet epuizat încât tu doar de abea că ştii ce să faci. Şi voi rugaţi-vă pentru mine acum, vedeţi, deoarece este dintr-o adunare într-alta, la alta. Dacă aceasta era singura adunare, ar fi altfel, dacă eu mergeam acasă acum şi nu urma să fac nimic pentru două luni, să merg afară să-mi iau undiţa mea de pescuit şi să merg la pescuit. Dar eu trebuie să merg de la o adunare drept la alta, de la una drept la alta, vedeţi. Aceea este ce o face.

E-39 Şi voi toţi rugaţi-vă, voi oamenii de aici din spate în audienţă. Ei mi-au spus seara trecută că ... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... nu a răspuns chemării. Acum, aceea este destul de periculos, vedeţi. Când ei au zis-o ... Ei bine, uneori aceste lumini nu strălucesc, există o pată întunecată în mijloc acolo.

E-40 Şi eu privesc Îngerul Domnului când El stă aici, eu pot să-l simt. Apoi eu Il voi simţi că se mută de la mine, şi eu voi privi, El mă va părăsi şi El va merge acolo pe undeva şi stă acolo un pic, şi eu pot să-L văd. Şi El va lumina înainte şi acolo va veni o viziune. Apoi eu voi vedea viziunea. Eu voi urmări ce fel arată persoana care este pe acolo. Eu aflu persoana, apoi eu vorbesc. Aceea este ce are loc. Aceea este ce se întâmplă. Tu nu trebuie să spui asta la fiecare, dar aceea este-aceea este ce are loc, vedeţi. Este totul în tărâmul spiritual.

E-41 Apoi dacă persoana aceea nu răspunde, ar fi ca citind Biblia aici şi să zici, "Nu-i nimic de Ea," se duc de la Ea. Vedeţi? Deci aceea o face destul de rău. Deci fiţi în alertă, fiţi în ascultare, fiţi veghetori. Când El vorbeşte, răspundeţi. Vedeţi, doar fiţi gata să răspundeţi oricând.

E-42 Şi astfel soţia mea, şi Fratele Beeler şi mulţi dintre ei, în această dimineaţă, mi-au spus despre aceasta, că a chemat un om privitor la fratele lui, pe undeva, care a avut ceva rău cu el, şi aşa mai departe. Şi omul nu a răspuns la chemare, aşa că acela nu poate fi ajutat. Aceea este între Dumnezeu şi om. Viziunea m-a părăsit. Apoi eu nu l-am mai putut găsi, deoarece el nu a răspuns. Deci, fiţi veghetori, fiţi în alertă.

E-43 Acum luând acest subiect despre Demonologie şi vorbind despre demoni. Acum, oameni, când voi ziceţi "demon," chiar repede ei încep să se gândească, "Oh,A ceva fanatism sau ceva!" Dar demonii sunt tot aşa de reali ca Ingerii. Ei sunt tot aşa de reali.

E-44 Şi Diavolul este tot aşa de real un drac, cum Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este un drac! Cerul este doar aşa de real. Şi dacă nu există un astfel de lucru ca iad, nu există un astfel de lucru ca Cer. Şi dacă nu există un binecuvântat Etern ... pedeapsă Eternă, adică, nu există binecuvântare Eternă. Dacă nu există zi, nu există noapte. Vedeţi? Dar aşa de sigur cum există zi, există noapte. Aşa-aşa de sigur cum există-sigur cum există un Creştin, acolo trebuie să fie un făţarnic. Tot aşa de sigur cum există cineva care este veritabil de la Dumnezeu, există cineva care să imite aceea. Vedeţi? Este doar exact pro şi contra, negru şi alb, drept în jos prin viaţă în toate, adevărat şi fals peste tot. Şi există o evanghelie falsă, există o Evanghelie adevărată. Există un Botez adevărat, există un botez fals. Există o credinţă prefăcută, şi există una reală. Există un dolar American adevărat, există un dolar American fals. Există un Creştin veritabil, există un făţarnic veritabil, vedeţi, acela doar imită. Deci voi găsiţi aceea, aşa că totul merge împreună. Acum, noi nu o putem separa. Dumnezeu lasă ploaia să cadă.

E-45 Fie ca El să mă lase să vorbesc aici doar un pic. Câţi predicatori sunt aici, ridicaţi-vă mâinile. Peste tot, predicatori, să vă văd mâinile. Ei bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze, fraţilor. Acum, acum, să nu luaţi aceasta ca doctrină acum, însă, doar înainte de a ne apropia de acest subiect vital, eu vă spun ceva. Câţi Penticostali sunt aici? Ridicaţi-vă mâinile, peste tot împrejur pretutindeni. Păi, voi toţi sunteţi Penticostali. In ordine. Am să vă spun ce am avut când am venit întâi în tărâmul vostru, rândul.
Eu am fost chiar aici sus în Indiana, la un anumit loc numit Mishawaka. Primul grup de Penticostali pe care i-am văzut vreodată, ei erau numiţi-Adunările Penticostale ale lui Isus Cristos, eu cred, sau ceva în felul acela, un grup minunat de oameni. Acum ei s-au organizat împreună şi se numesc Penticostali Uniţi. Ei se despart de restul din ei, din cauza unei chestiuni de botez în apă. Aceea nu-i face ceva făţarnici. Există mulţi veritabili, cu Duhul Sfânt veritabil real, Creştini născuţi din nou în rândul lor. Şi Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt prin a fi botezaţi în "Numele lui Isus," şi le dă celorlalţi botezul Duhului Sfânt, fiind botezaţi în "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Deci, "Dumnezeu le dă Duhul Sfânt, celor care se supun Lui," deci cine-cine are, cine s-a supus Lui? Ia te uită.

E-46 Dacă voi uitaţi doar, şi cei ce vor să fie într-un fel, lăsaţi-i să fie, şi voi mergeţi înainte şi fiţi fraţi. Asta-i tot. Să nu ... Ce a făcut-o, era să-i dezbine, dezbinând înainte. Vedeţi? Ce? Era rupere, sfâşiere, ruperea frăţietăţii, stând afară şi separându¬vă. Nu, domnule, noi nu suntem separaţi, noi suntem una. Asta-i adevărat.

E-47 Dar când eu stăteam acolo, eu urmăream oamenii aceia. Acum, eu, doar am ieşit dintr-o mică biserică veche Baptistă Sudică obişnuită, păi, eu vedeam pe oamenii aceia, am mers înăuntru acolo şi ei băteau din palme, strigând, "Unul din ei, unul din ei, bucuros să spun că sunt unul din ei!"

E-48 M-am gândit, "Doamne! Iuh!" Primul lucru ce ştii, aici vîne cineva jos pe acolo, dansând cât putea să danseze de tare. "Ta-ta-ta-ta-ta," m-am gândit, "ce maniere de biserică! Eu niciodată nu am auzit astfel de lucruri ca acelea." Am continuat să-i privesc, în jur. M-am întrebat, "Ei bine, ce în lume se întâmplă cu oamenii aceia?"

E-49 Acum, voi m-aţi auzit spunând povestirea vieţii mele, unde eu ating adunarea aceea de acolo. Dar acesta este un singur lucru ce niciodată nu l-am spus, niciodată nu l-am spus înainte, în public. Astfel ei ... Acum, dacă vreţi să o ştergeţi de pe înregistrarea voastră, păi, voi o puteţi face. In ordine. Acum, în aceasta am urmărit, şi acum m-am gândit, "Ei bine, oamenii aceia sunt cei mai fericiţi oameni pe care i-am văzut în viaţa mea." Ei nu s-au ruşinat de religia lor. Noi Baptiştii ajungem doar puţin să ne ruşinăm, din când în când, voi ştiţi. Vedeţi? Şi când ei merg să se roage, ştiţi, merg în spatele ventilatorului, voi ştiţi. Şi-şi, dar noi ... Dar acei oameni nu erau, frate, ei-ei aveau religie tot în interior, în exterior, şi peste tot peste ei.

E-50 Ei bine, îmi amintesc în seara aceea când am ajuns pe platformă. Zicea, "Toţi predicatorii pe platformă." Aceasta era o convenţie. Ei au trebuit să o ţină aici sus în Nord, din cauză că-din cauza problemei de culoare, legea Jim Crow din Sud. Astfel ei au fost toţi întâlniţi acolo de pretutindeni. Deci, eu stăteam sus acolo. Şi el a zis ... Ei bine, acum acolo era ... Am auzit pe toţi predicatorii prin ziua aceea şi noaptea aceea. Ei au zis că ceva predicator bătrân, el era un om de culoare bătrân care a venit afară, doar o mică fâşie de păr în jurul capului lui, în felul acela, cu un palton mare lung o sutană de predicator pe el, ştiţi, guler de catifea, şi pe timp călduros. Sărmanul ins bătrân a venit acolo afară în felul acesta. El a zis, "Copiii mei dragi," el a zis, "Eu vreau să vă spun," a ajuns să mărturisească. Eu eram cam cel mai tânăr care şedea pe platformă. Astfel atunci el a zis, "Eu vă spun!" El şi-a luat textul de acolo în Iov, "Unde ai fost tu când Eu am pus temeliile lumii? Declară-Mi unde au fost ele întărite."

E-51 Toţi aceşti alţi predicatori au predicat despre Cristos, de-a lungul cursului obişnuit. Eu i-am ascultat, mi-au plăcut. Dar nu acel băiat bătrân! El a mers acolo în urmă cu vreo zece mii de ani înainte ca lumea să înceapă vreodată. El a mers sus în Ceruri şi a venit drept în jos prin ceruri, ce a avut loc. Despre ce predicau ei, mergând înainte, în timpul zilei; el predica despre ce avea loc în Cer. El l-a adus pe Cristos înapoi pe curcubeul orizontal, acolo în urmă pe undeva în Eternitate. Păi, el nu a predicat decât vreo cinci minute până când acel ins bătrân, Ceva l-a apucat. El a sărit sus în aer şi şi-a bătut călcâiele împreună, şi a strigat, "Hoop ! " El avea cam aşa de mult loc cum am eu aici sus. El a zis, "Voi nu aveţi suficient loc pentru mine să predic," şi a plecat de acolo.

E-52 Ei bine, m-am gândit, "Dacă aceea îi va face aşa la un om de vreo optzeci de ani, ce-mi va face mie? Aceea este ce vreau eu. Aceea este ce vreau eu."

E-53 Dar ce m-a dat gata pe mine era aceasta. Acum, noi vorbim despre demoni acum. Ce m-a dat gata pe mine, eu am urmărit doi oameni. Unul a şezut la o parte, şi unul la alta. Şi când Duhul a coborât, oamenii aceia se ridicau şi vorbeau în limbi şi strigau, şi se albeau în jurul gurii. Şi m-am gândit, "Oh, vai, dacă aş putea numai să am aceea!" Vedeţi? "Ce minunat! Oh, aceea-i ... Eu doar iubesc aceea!" Ei bine, am mers afară în câmpul de porumb. Şi eu v-am spus povestirea vieţii mele. Voi o citiţi în carte. Eu am dormit toată noaptea. Şi am venit înapoi dimineaţa următoare, aşa că m-am gândit că doar aş analiza. Eu am un fel de a face lucrurile pe care nimeni nu-l ştie decât Dumnezeu şi eu. Astfel, aceea, eu iau o pildă şi merg să întâmpin duhul unui om. Voi o vedeţi chiar aici pe platformă. Vedeţi? Şi astfel apoi am ajuns să vorbesc cu unul din oamenii aceia. Eu îi văd, ei şed împreună aproape, şi ei doar se ţin de mâini şi dansează şi strigă. M-am gândit, "Oh, Doamne, aceea sună real pentru mine!"

E-54 Şi eu am apucat una din mâinile lui. Am zis, "Bună ziua, domnule?"

E-55 El a zis, "Bună ziua." Foarte plăcut om, un fel de om gentil. El a zis ...
Am zis, "Sunteţi un lucrător?"
El a zis, "Nu, domnule. Eu sunt doar un membru laic."

E-56 Şi am ajuns să duc o mică conversaţie cu el să-i pot prinde duhul. Vedeţi? El nu ştia asta. Nimeni nu ştia. Eu nu am spus nimic despre aceasta. Cu ani după aceea, înainte să o menţionez. Astfel ei ... Dar când am ajuns să aflu, a sunat adevărat, doar aşa de perfect, un om Creştin! Omul acela era absolut un sfânt al lui Dumnezeu. M-am gândit, "Frate, asta-i bine."

E-57 Dar partea ciudată, când l-am apucat pe celălalt om, acesta era contrar. El chiar trăia cu o femeie care nu era soţia lui. Asta-i adevărat. Şi eu am văzut-o venind spre el, o viziune. M¬am gândit, "Oh, vai, nu poate fi aşa." Şi omul. .. M-am gândit, "Acum, acum, acest duh printre oamenii aceia este greşit. Asta-i tot ce este."

E-58 Deci în seara aceea când ... am mers la adunare, şi binecuvântările cădeau, eu mă rugam la Dumnezeu, şi Duhul Sfânt, Ingerul Domnului a mărturisit că acesta era Duhul Sfânt. Şi acelaşi Duh care a coborât peste acest om a coborât peste acel om. Şi când Duhul cobora, ei amândoi se ridicau, şi amândoi strigau şi ţipau şi lăudau pe Domnul, şi vorbeau în limbi şi dansau. Eu am zis, "Eu-eu-eu doar nu o pot pricepe, Doamne. Cei ... Eu nu o pot vedea în Biblie, unde aceea ar putea fi corect." Acum am zis, "Poate eu sunt amăgit." Vedeţi? Am zis ... Acum, aici, eu-eu nu pot ... eu sunt-eu sunt strict
fundamental în Biblie. Trebuie să fie Aceasta. Vedeţi? Am zis, "Doamne, Tu ştii starea mea, şi eu-eu trebuie să o văd în Cuvântul Tău. Şi eu-eu nu pot înţelege. Când Duhul Sfânt coboară pe omul acesta, Duhul Sfânt este coborât pe omul acela, şi unul din ei este un sfânt iar celălalt este un făţarnic. Şi eu ştiu că este." Eu o ştiu. Fără ... Eu l-aş fi putut lua pe om afară şi să-i dovedesc, sau să-l chem chiar acolo şi să-i spun despre aceasta.

E-59 Aşa cum am putut lua acel om care a şezut chiar aici seara trecută, nu era nimic decât un-un impostor, dacă a existat unul vreodată care şedea acolo. Şi eu ar fi trebuit să-l chem afară, dar el s-ar fi ridicat sus şi ar fi început să se certe. Astfel eu doar am lăsat să treacă, din cauza adunării, dar eu l-am cunoscut. Da, domnule.
Acolo era unul, doi dintre ei, şezând chiar acolo în spate, seara trecută, aparţin la o anumită biserică chiar aici în oraş. Critici reali! Eu i-am văzut. Dar, dacă ai vrea, începe necazul. Eu am făcut-o de multe ori. Eu doar îi las în pace. Este în ordine. Dumnezeu ştie, El este Judecătorul. Să mă cheme ei o dată, şi atunci veţi vedea ceva având loc, vedeţi, lăsaţi-l.
Ca demonul, eu nu am chemat demonul afară. El doar a venit la mine şi m-a provocat. Atunci este când Dumnezeu a mers la lucru, vedeţi, asta-i adevărat, şi voi aţi văzut ce a avut loc. In ordine. Dar eu doar am lăsat-o să treacă. A făcut mitingul greu, căci duhul acela se mişca chiar înăuntru peste mine tot timpul, vedeţi. Şi astfel eu doar am continuat înainte.

E-60 Dar acum, aceşti oameni, eu nu am putut să o înţeleg. Şi a fost cu doi ani mai târziu, sau trei, când am fost sus la Green's Mill, Indiana, aici, la rezervaţia cercetaşilor. Eu eram înapoi într-o peşteră veche unde merg să mă rog. Şi înapoi acolo, am zis, "Doamne, eu nu pot înţelege ce a devenit din grupul acela de oameni. Cei mai minunaţi oameni pe cere i-am întâlnit vreodată în viaţa mea, şi eu-eu nu pot înţelege cum că acela putea fi duhul greşit. Când el este ... dacă atunci ... Tu cunoşti integritatea inimii mele. Tu ştii cum Te iubesc şi cum Te-am slujit. Şi acelaşi Duh care este aici, cu mine, era peste oamenii aceia. Şi aici era Acesta pe insul acela, acolo, tot la fel." Astfel eu nu am putut înţelege.

E-61 Şi Domnul a coborât jos în mila Lui şi mi-a arătat. Iată ce a fost. Aceasta trebuie să fie Scriptural, mai întâi. El a zis "la¬ţi Biblia." Şi mi-am luat Biblia. Eu presupun că am ţinut Biblia aceea pentru zece minute fără ca cineva ... să mai vină alt Cuvânt. Am aşteptat doar câteva momente. Eu L-am auzit zicând din nou, "Deschide la Evrei 6 şi începe să citeşti." Şi am citit. Şi când a ajuns jos acolo, unde Aceasta a zis, "Ploaia cade deseori pe pământ să-l ude şi să-l pregătească, să-l lucreze pentru ceea ce este ... dar spinii şi mărăcinii, care sunt aproape să fie respinşi, al cărui sfârşit este să fie arse." Şi am prins-o chiar acolo.
M-am gândit, "Iat-o acolo. Mulţumiri fie lui Dumnezeu! Iat-o acolo." Vedeţi?

E-62 Acum, Isus a zis, "Un semănător a ieşit semănând seminţe," nu a ieşit El? Acum, voi toţi sunteţi Creştini aici. Fiecare şi-a ridicat mâinile, oricum, Penticostali, Creştini născuţi din nou. In ordine. Ei ... Şi El a zis, "Un semănător a ieşit, semănând seminţe. Şi în timp ce el dormea ... " Odihna lui, moartea, între timp. Vedeţi? "Şi în timp ce el dormea, un duşman a venit şi a semănat neghină în acel câmp." Ce este neghina? Buruieni, mărăcini şi lucruri. Acum, "Şi când stăpânul casei (predicatorul) a văzut aceste neghini crescând, a zis, 'Ia să mă duc să le smulg.' El a zis, 'Nu, nu. Tu vei smulge şi grâul. Lasă-le pe amândouă să crească împreună."'

E-63 Există un câmp de grâu aici afară. Acolo sunt buruieni căţărătoare, urzici, buruieni puturoase, de toate altele în el. Este adevărat? Dar, acum, înăuntru acolo există grâu. Acum, ploaia vine deseori peste pământ, să-l ude. Acum, pentru ce este ploaia? Nu să ude urzica. Acum priviţi şi fiţi atenţi. Nu să ude buruiana căţărătoare. Ploaia este trimisă pentru grâu, dar urzica şi buruiana este tot aşa de însetată cum este grâul. Şi aceeaşi ploaie care cade peste grâu cade peste buruiană. Şi buruiana veche mică se va ridica drept în sus aşa, şi fericită şi bucurându-se, tot aşa de mult cum micul grâu va sta sus şi se va ridica în sus.

E-64 "Dar după roadele lor îi veţi cunoaşte." Acolo sunteţi. Vedeţi? Acum, acelaşi Duh Sfânt poate binecuvânta un făţarnic. Aceea va trântit pe unii dintre voi Arminienii, dar acela-i Adevărul. Acela-i Adevărul. Au fost învăţaţi sfinţenia, care eu cred în sfinţenie, la fel. Dar acelaşi Duh, ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept, dar prin roadele lor îi veţi cunoaşte.

E-65 Dacă eu privesc aici afară şi merg să iau grâu, eu iau grâu, dar buruienile sunt toate legate. Şi ele trăiesc din aceeaşi ploaie care a căzut pentru grâu. Iar ploaia nu a fost trimisă pentru buruieni, ea a fost trimisă pentru Grâu. Dar ploaia fiind în câmp, grâul fiind ... buruienile fiind în câmpul de grâu, au tot aşa de mult beneficiu din ploaie ca restul din ele. Şi aceeaşi ploaie care a făcut grâul să trăiască, a făcut buruiana să trăiască.

E-66 Toate lucrurile în natural tipizează spiritualul, aşa cum învăţăm noi. Iat-o acolo, demonologie, demoni imitând Creştinismul, încă, cu binecuvântarea. Aceea nu este lapte subţiat, fraţilor, dacă o puteţi lua. Vedeţi? Vedeţi? Acum, acesta-i-acesta-i Adevăr.

E-67 Deci, eu nu sunt salvat astăzi pentru că pot striga. Eu sunt salvat nu pentru că eu simt că sunt salvat. Eu sunt salvat pentru că am îndeplinit condiţiile lui Dumnezeu din această Biblie. Isus a zis, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică, şi nu va veni la condamnare, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Eu cred asta. Asta-i adevărat. Şi pe acele condiţii eu sunt salvat, pentru că Dumnezeu a zis aşa.

E-68 Dacă el mi-a spus că tu eşti salvat pentru că cineva a zis, "Un vâjâit de vânt puternic m-a lovit în faţă," aceea este minunat, dar eu vreau să ştiu de unde a venit acel vâjâit de vânt puternic înainte să mă lovească în faţă, vedeţi. Acum, ce fel de viaţă veţi trăi voi după ce acel vâjâit de vânt puternic v¬a lovit? Vedeţi? Vedeţi, este prin roada voastră cum sunteţi cunoscuţi. Deci, demonii pot lucra chiar printre Creştini. Voi credeţi asta? Priviţi la Pavel, Pavel a zis ...

E-69 Acum aici este unde Ploaia-Zilei Târzii ... Dacă există careva dintre voi aici, iertaţi-mă dacă spun ceva împotriva voastră. Eu nu aş spune nimic mai mult împotriva voastră decât aş spune Adunarienilor, sau oricare, Baptiştii, sau oricare alţii. Acesta-i Adevărul ce este Adevărul. Unde aţi deviat voi, era aceasta: voi faceţi profeţi din oamenii aceia şi lucruri care nu sunt profeţi. Peste profeţi nu se "pune mâinile" şi să fie trimişi afară. Profeţii sunt născuţi. Vedeţi? În Biblie, există un dar de profeţie. Acolo este unde a fost greşeala voastră, între darul de profeţie şi un profet. Darul ...

E-70 "Dumnezeu, în diferite timpuri şi diverse feluri a vorbit părinţilor prin profeţi, în aceste zile din urmă prin Fiul Său, Cristos Isus." Iar Trupul lui Cristos are nouă daruri spirituale lucrând în el. Şi el ar putea fi peste această femeie în seara aceasta, să profeţească, şi ar putea să nu mai fie niciodată în restul vieţii ei. El poate fi pe această femeie seara următoare. Poate fi pe acest bărbat data următoare. Poate fi pe acela de acolo din spate, data viitoare. Aceea nu o face o profetă, nu-l face pe nici unul un profet. Este un dar de profeţie în voi.

E-71 Şi înainte ca omul acela sau profeţia aceea să poată fi dată la biserică, ea trebuie să fie judecată înaintea a doi sau trei judecători spirituali. Este adevărat? Drept care, acum, Pavel a spus, "Voi toţi puteţi profeţi, unul câte unul." Dacă ceva este descoperit la acesta, celălalt să tacă. Ei bine, aceea ar face tot grupul profeţi atunci, conform cu învăţătura de azi. Nu, biserică Penticostală, noi avem lucrurile toate îndoelnic. Şi acela-i motivul pentru care Dumnezeu nu poate veni înăuntru, până când noi aducem lucrul îndreptat şi pe Biblie. Asta-i adevărat. Voi trebuie să luaţi calea corectă. Cum veţi construi o casă fără să priviţi la plan? Vedeţi? Voi trebuie să începeţi corect.

E-72 Acum, înăuntru acolo, un profet, voi niciodată nu aţi văzut pe cineva să stea înaintea lui Isaia, Moise. Unul a stat, Core, într-o zi, şi a încercat să se certe cu el, şi Dumnezeu a zis, "Separă-te, Eu voi deschide pământul." Un profet este născut. "Darurile şi chemările ... -fără pocăinţă." Aceea este ordinarea mai dinainte a lui Dumnezeu, de la pruncie în sus. Totul a fost perfect drept înainte, exact ce a zis el a fi adevărul şi adeverit şi adus afară. Este Cuvântul lui Dumnezeu, vine la profet. Dar un dar de profeţie este în biserică.

E-73 Acum tu ai zis, "Ei bine, profeţii sunt Vechiul Testament." Oh, nu! Noul Testament a avut profeţi.

E-74 Agab era un-era un profet Nou Testamental. Priviţi la Duhul de profeţie căzând jos acolo şi spunând lui Pavel despre el. Apoi aici vine Agab jos de la Ierusalim, şi l-a găsit pe Pavel, şi şi-a legat brâul în jurul lui, şi s-a întors şi a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, omul care l-a purtat pe acesta va fi legat în lanţuri când el ajunge la Ierusalim." Agab, care s-a ridicat şi a spus, a prezis ce va avea loc, el era un profet, nu un om cu darul de profeţie.

E-75 Şi darul de vindecare şi toate darurile acelea, prietenul meu Penticostal, tu o ai încurcat. Darurile sunt în biserică, supuse la orice persoane în biserică, oricine care este botezat în Trup. "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi înăuntru." Şi Biblia a zis ...
"Ei bine, eu am darul de vindecare."

E-76 Ei bine, Biblia a zis, "Mărturisiţi greşeala voastră unul altuia, şi rugaţi-vă unul pentru altul." Fiecare persoană să se roage unul pentru altul. Noi nu suntem un grup divizat; noi suntem un grup colectiv, adunat. Vedeţi?
Acum, şi acolo este cum lucrează uneori demonii.

E-77 Acum priviţi ce a spus Pavel, "Dacă unul vorbeşte în limbi şi celălalt tălmăceşte, şi orice a zis el, să fie judecat înainte¬înainte ca biserica să o poată primi."

E-78 Acum, acesta nu va fi un citat de Scriptură, sau ceva de felul acela. Dumnezeu nu se repetă pe Sine. Ci aceasta va fi o avertizare către biserică. Apoi dacă judecătorii buni zic, "Să primim aceea. În ordine, aceasta a fost de la Domnul." Al doilea zice. "Să o primim." Gura a doi sau trei martori, fiecare cuvânt să fie stabilit. Apoi biserica să o primească şi să meargă să se pregătească pentru aceasta. Dacă aceea nu se împlineşte, ce a spus acela, atunci voi aveţi un duh rău printre voi. Asta-i adevărat. Şi dacă aceasta se împlineşte, atunci mulţumiţi lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este printre voi. Vedeţi? Acum, aceea este unde voi trebuie să vegheaţi şi să fiţi atenţi. Deci, să nu încercaţi să presaţi. Eu nu mi-aş putea face să am ochi maro când am albaştri, vedeţi, eu trebuie să fiu mulţumit cu ochi albaştri. Acum, acolo este unde lucrează demonii în tărâmul oamenilor spirituali.

E-79 Acum noi avem ceva adânc c~re vine aici, şi eu sper că nu este prea adânc. Acum acolo în Intâi Samuel 28, eu vreau să citesc ceva Scriptură aici chiar la timpul acesta. Eu vreau ca voi să ascultaţi atenţi. Şi aş vrea să aduc "demoni," să vă arăt cum lucrează ei chiar în biserică, şi cum Satan are un fals pentru fiecare real care există. Acum voi puteţi vedea, conform cu Biblia, că demonii vin printre Creştini şi ei imită.

E-80 Şi de multe ori noi am declarat pe oameni a fi Creştini când ei au zis, "Eu cred în Isus Cristos." Păi, dracii cred acelaşi lucru, şi tremură. Acela nu-i semn că tu eşti salvat. Intr-una din aceste seri aş vrea să ajung la alegere, şi apoi veţi vedea ce înseamnă salvare. Vedeţi? Aceasta este că voi nu aţi avut nimic de-a face cu aceasta, în primul rând, sau ultimul rând, sau nimic ce puteţi face voi privitor la aceasta. Dumnezeu salvează un om, necondiţionat. Băiete, aceea s-a scufundat adânc, nu-i aşa? Acum, chiar aţi putea tot atât de bine ;,ă o scoateţi din sistemul vostru, în timp ce suntem la aceasta. In ordine.

E-81 Abraham a fost începutul credinţei noastre. Este adevărat? Oh, Abraham a avut promisiunea. Şi Dumnezeu l-a chemat pe Abraham pentru că el a fost un om mare, eu presupun? Nu, domnule. El a venit jos afară din Babilon, în-în ţara Haldea, în cetatea Ur, şi Dumnezeu l-a chemat şi a făcut legământul Lui cu el, necondiţionat. "Eu te voi salva. Şi nu numai pe tine, Abraham, dar şi Sămânţa ta," necondiţionat.

E-82 Dumnezeu a făcut un legământ cu omul, şi omul rupe legământul lui de fiecare dată. Omul niciodată nu şi-a ţinut legământul cu Dumnezeu. Legea niciodată nu a fost ţinută. Ei nu au putut ţine legea. Cristos a venit şi a rupt legea, Însuşi, căci harul deja a rânduit un Salvator. Moise a rânduit o cale de scăpare, şi apoi scăparea, adică, şi apoi oamenii, după aceea, ei încă au vrut să facă ceva. Omul întotdeauna încearcă să facă ceva să se salveze, când voi nu o puteţi face. Asta-i natura lui. Imediat ce el a aflat că era gol, în grădina Edenului, el şi-a făcut ceva şorţuri din frunză de smochin. Este adevărat? Dar el a aflat că ele nu mergeau. Nimic nu poate face un om să se salveze. Dumnezeu vă salvează, necondiţionat, peste tot în jos prin veacuri. Şi apoi când sunteţi salvaţi, voi sunteţi salvaţi.

E-83 Priviţi la Abraham. Acolo era omul acela, a mers dincolo, şi Dumnezeu i-a dat ţara Palestina şi i-a spus să nu plece de acolo. Orice Iudeu care părăseşte Palestina a fost decăzut. Dumnezeu i-a spus să stea acolo. Dacă Dumnezeu îţi spune să [aci ceva, şi tu nu o faci, atunci tu eşti decăzut. Este adevărat? In ordine, o secetă a venit, să-i încerce credinţa lui Abraham. Şi în loc ca Abraham să stea acolo, nu, el nu a putut sta acolo, el a fugit, şi a luat-o pe Sarah şi a mers vreo trei sute de mile (aş dori să am timp să ajung la aceea) jos într-o altă ţară.

E-84 Şi când el a ajuns acolo jos, şi atunci el a avut acest mare rege acolo jos, Abimelec. El era un ins tânăr şi el căuta o iubită, deci el a găsit pe nevasta lui Abraham, Sarah, şi s-a îndrăgostit de ea. Şi Abraham a zis, "Acum, tu să-i spui că eşti sora mea şi eu sunt fratele tău."

E-85 Aşa că aceea i-a plăcut lui Abimelec, astfel el a zis, "În ordine, noi doar o vom duce pe ea la castel." Şi eu presupun că femeile au pregătit-o, şi el urma să se căsătorească cu ea în ziua următoare.

E-86 Şi Abimelec era un om bun, un om neprihănit. Şi în noaptea aceea, în timp ce el dormea, Domnul i s-a arătat şi a zis, "Tu eşti tot aşa de bun ca un om mort." El a zis, "A omului. . . Femeia pe care o ai acolo să te căsătoreşti, este nevasta altui bărbat." Acum priviţi. "Nevasta altui bărbat."

E-87 Păi, el a zis, "Doamne, Tu cunoşti integritatea inimii mele," un om neprihănit, sfânt. "Tu cunoşti integritatea inimii mele. Omul acela mi-a spus că era 'sora' lui. Şi nu mi-a spus ea, însăşi, că acela era 'fratele meu'?"

E-88 El a zis, Dumnezeu a zis, "Eu am ştiut integritatea inimii tale, şi acela-i motivul că Eu te-am ţinut să nu păcătuieşti împotriva Mea. Dar acela-i profetul Meu!" Aleluia!

E-89 Ce era el? Decăzut, şi un mic, necinstit mincinos. Este adevărat? Oh, nu, nu există minciuni mici albe. Ele sunt sau minciuni negre sau ele nu sunt minciuni de loc. Omul şade acolo afară şi spune o minciună sfruntată, spunând că era "sora" lui când ea era nevasta lui, umblând cu ocolişuri, şi decăzut.

E-90 Şi aici era un om neprihănit stând înaintea lui Dumnezeu, şi a zis, "Doamne, Tu cunoşti inima mea."

E-91 "Dar Eu nu voi asculta rugăciunea ta, Abimelec, dar ia- 1 ... du-o înapoi şi lasă-l să se roage pentru tine. El este profetul Meu; Eu îl voi asculta." Da, un decăzut, mincinos, dar, "Acela-i profetul Meu." Acela-i Adevărul? Aceea este Biblia.

E-92 Acum, să nu mergeţi direct prea departe aici pe partea Calvinistă, "Odată în har, totdeauna în har," căci voi veţi ajunge în dizgraţie. Vedeţi? Acum, doar un moment, noi vom lua timp în această săptămână să aducem aceea la suprafaţă şi să vă arătăm la ce nivel este. Dar să nu gândiţi doar pentru că voi aţi făcut ceva greşit că voi sunteţi duşi pentru totdeauna. Voi sunteţi un copil al lui Dumnezeu, voi sunteţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu, voi sunteţi fii şi fiice ai lui Dumnezeu, şi roadele vor mărturisi despre ele însele. Ia te uită.

E-93 Acum, aici suntem, aşezaţi în ţară. Acum, aş vrea să citesc aici, al 6-lea verset.
Şi când Saul s-a interesat de la DOMNUL, DOMNUL nu i-a răspuns, nici prin vis, nici prin Urim, nici printr-un profet.
Şi apoi Saul a zis către slujitorii lui, Căutaţi-mi o femeie cu un duh de ghicire, ca eu să pot merge la ea, şi să mă interesez de la ea.
Eu aş putea pune ceva pe prăjină chiar aici, pentru doar ... Căutaţi-mi o femeie cu un duh de ghicire."
... Şi sujitorul lui i-a zis, Iată, există o femeie care are un duh de ghicire în En-dor.
Şi Saul s-a deghizat, şi s-a îmbrăcat în haine, alte haine, şi a mers, doi ... şi doi oameni cu el, şi ei au venit la femeie noaptea: şi ei au zis, eu te rog, ... – ghiceşte-mi prin duhul tău de ghicire, şi adu¬mi ... sus, pe care ţi-l voi numi.
Şi femeia a zis către el, Iată, tu ştii ce a făcut Saul, se ştie, că a stârpit pe toţi acei care au duhuri de ghicire, şi ... vrăjitorii, din ţară: de aceea ... îmi pui tu o cursă pentru viaţa mea, şi mă determini să mor?
Şi Saul a răspuns, jurându-i prin DOMNUL, zicând, Aşa cum DOMNUL trăieşte, nu se va întâmpla nici o pedeapsă pentru tine ...
Apoi femeia a zis, Pe cine să-ţi aduc ... ţie? Şi el a zis, Adu-mi sus pe Samuel.
Şi când femeia l-a văzut pe Samuel, ea a strigat cu un glas tare: şi femeia i-a vorbit lui Saul, zicând, Pentru ce m-ai înşelat? căci tu eşti Saul.
Şi regele a zis către ea, Nu te teme: că ce vezi tu? Şi femeia a zis eu ... către Saul, am văzut dumnezei ridicându-se din pământ.
Şi el a zis către ea, De ce formă era el? Şi ea a zis, Un om bătrân vine sus; şi el este acoperit cu o manta. Şi Sam- ... (Aceea era acea manta a profetului, desigur. Vedeţi?) ... a priceput că era Samuel, şi el a stat cu ... şi faţa lui la pământ, şi s-a aplecat.
Şi Samuel a zis către Saul, De ce m-ai tulburat, şi să mă aduci sus? Şi Saul a răspuns, şi a zis, Eu sunt într¬a mare strâmtorare; din cauză că Filistenii fac război împotriva mea, şi Dumnezeu s-a depărtat de la mine, şi nu-mi răspunde, nici prin profet, nici prin vis: de aceea eu ... te-am chemat, ca tu să-mi faci de cunoscut ce să fac.
Şi apoi Samuel a zis, Pentru ce ... mă întrebi tu ... pe mine, văzând că DOMNUL s-a îndepărtat de tine, şi-şi a devenit vrăjmaşul tău?
Şi DOMNUL i-a făcut lui, aşa cum el a vorbit către mine: căci DOMNUL a rupt împărăţia lui din mâna ta, şi a dat-o chiar lui ... David:

E-94 Acum, mulţi dintre voi, sunt familiari cu aceasta. Acum noi vrem să mergem drept înăuntru, şi Dumnezeu să ne ajute acum, pentru câteva momente, să intrăm în aceasta. Acum priviţi. Acolo era un om, Saul, care odată a fost considerat un profet, căci el a profeţit cu profeţii. Este adevărat, învăţătorilor? Acum, aici omul a fost decăzut. Este adevărat? Dar vă amintiţi unde a zis Samuel că el va fi, cu el, în ziua următoare. Dus prematur, vedeţi. În ordine, dacă voi nu luaţi seama la Dumnezeu, Dumnezeu vă va lua de pe pământ.

E-95 Priviţi în scrisoarea Corintenilor acolo, cum Pavel i-a pus pe acei oameni în rânduială. El a zis, "Intâi, eu mulţumesc lui Dumnezeu pentru voi, că nu există astfel de lucruri printre voi, şi aşa mai departe, şi cum căci-căci voi nu duceţi lipsă de nici un dar spiritual." Spunându-le ce erau ei, poziţional, în Cristos. Apoi el începe să lase ciocanul în jos peste ei, să le spună despre femeile lor predicatoare, şi cum făceau ei, şi cum mâncau ei la masa Domnului.
Şi chiar un om trăia cu mama lui vitregă, şi el i-a zis la acest om în Cristos, "Să-l daţi pe mâna Diavolului, pentru nimicirea trupului, ca sufletul să poată fi salvat." Vedeţi, aceea este, să-l predaţi acolo. Biblia a zis, "Din cauza aceasta mulţi sunt bolnavi şi slabi printre voi, şi mulţi sunt adormiţi," s-au dus prematur din cauza păcatului. Dumnezeu te-a luat din cale; un semn bun că tu ai fost un Creştin, dacă ai fost luat.

E-96 Deci, acum observaţi aici, Saul a fost considerat unul din profeţi, sau printre profeţi, deoarece el a profeţit. Şi acum el a decăzut, pentru că el nu s-a supus lui Dumnezeu, şi împărăţia lui a fost ruptă din mâinile lui şi a fost pusă în mâinile lui David, pe care Dumnezeu l-a uns prin Samuel, cu ulciorul de ulei.

E-97 Observaţi, apoi, acolo erau trei căi pe care ei le aveau să afle lucruri de la Dumnezeu; prima era-era profetul, a doua era un vis, şi a treia era un Urim de Tummim. Şi ele niciuna nu răspundeau. Acum, voi ştiţi ce este un profet, voi ştiţi ce este un vis spiritual, şi voi ştiţi ce era Urim de Tummim. Ştiţi, zilele trecute am întrebat pe un-un om cum era cu Urimul, şi omul acela nu a putut să-mi spună ce era, Urim de Tummim. Desigur, era Dumnezeu răspunzând prin acestea. Vedeţi?

E-98 Iar Diavolul face un fals din fiecare din acelea; vrăjitorul, profetul fals, şi uitătorul la sfera de cristal. Vedeţi?
Acum, Urim de Tummim atârna pe pieptul lui Aaron, aici, şi Urim de Tummim acoperea peste acele pietre. Şi ei l-au atârnat în templu. Şi când ei nu erau siguri, ei mergeau înaintea lui Dumnezeu, în răspuns, şi o lumină strălucea peste acel Urim de Tummim, care, dacă era voia lui Dumnezeu, sau nu. Acum, când Urim de Tummim nu răspundea ... Acum, acela era răspunsul direct de la Dumnezeu.
Acum, Urim de Tummim de astăzi; ghicitorul a luat o sferă de cristal, să copieze Aceea; un lucru fals. Dumnezeu este într¬o trinitate; puterile lui Dumnezeu sunt într-o trinitate. Şi Diavolul este într-o trinitate, şi puterile lui sunt în trinitate. Şi eu o pot dovedi prin Biblie. Şi acel Urim de Tummim; era numai sfera de cristal pe care Diavolul o foloseşte astăzi. Şi profetul fals de aici din urmă astăzi, acela pe care-l avem acum, era ... Sau, vrăjitorul, sau prezicătorul de acolo, a luat locul profetului, de partea Diavolului. Vedeţi ce vreau să spun?

E-99 Acum, deci, Urim de Tummim astăzi este această Biblie. Dacă cineva a dat o profeţie sau un vis, şi aceasta nu se compară sau să aibă ecou cu Biblia lui Dumnezeu, aceasta este falsă. Să nu o credeţi.

E-100 Un om a venit la mine nu cu mult în urmă, din India, unde eu tocmai mă pregătesc să merg, un predicator mic fin. El a zis, "Frate Branham, eu am venit aici." Zicea, "O femeie avea Duhul Sfânt, şi," zicea, "ea a fost doar una cea mai dulce, cea mai plăcută femeie." El a zis, "Şi ea a fost măritată de patru ori, şi trăia cu al patrulea bărbat al ei. Şi am zis, 'Ei bine, cum putea fi aceea, Doamne?"' Şi a zis, "Eu am mers la El şi am zis, 'Oh, glorie lui Dumnezeu!' Zicea, 'Aleluia! Laudă Domnului!"' Doar unul de felul acela, voi ştiţi. "Zicea, 'Aleluia! Laudă Domnului!"' Zicea, "Domnul mi-a spus, 'Iată, Eu îţi voi da un vis."' Şi a zis, "Am visat că soţia mea, eu am văzut-o trăind în adulter. Şi ea a venit înapoi la mine şi a zis, 'Oh, mă vei ierta, Victor? Mă vei ierta? Eu nu am făcut ... ' 'Păi,' am zis, 'sigur, eu te voi ierta şi te iau înapoi."' El a zis, "Acum, aceea este ceea ce am făcut." Zicea, "Vezi, eu te iert."

E-101 Am zis, "Victor, visul tău a fost foarte drăguţ, dar Diavolul ţi l-a dat."
El a zis, "De ce?"

E-102 Am zis, "Nu se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ea trăieşte în curvie. Absolut. Ea nu poate trăi cu patru bărbaţi. Corect. Ea îl părăseşte pe acela şi merge la primul, ea este mai rău decât cum a fost la început. Ea trebuie să trăiască singură, restul vieţii ei." Am zis, "Tu ştii că aceea nu se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel ea ... Visul tău a fost fals." Am zis, "Aceasta nu se compară cu Acesta."

E-103 Şi când un profet a dat o profeţie, şi ei au vorbit, şi au vrut să vadă dacă acea profeţie era adevărată, ei o puneau înaintea Urimului de Tummim. Şi dacă Glasul lui Dumnezeu a aruncat luminile pe Urim de Tummim, atunci era absolut, Adevărul. Şi dacă un om dă o interpretare, dă un vis, dă ceva din Biblie, şi, sau una alta, şi nu se compară cu Biblia lui Dumnezeu, acesta este fals. Acolo este Urim de Tummim astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte, şi acela este direct Glasul lui Dumnezeu, cum era Urim de Tummim înainte de a fi scrisă Biblia. Amin! Aleluia! Eu mă simt cumva religios chiar acum. Să nu mă luaţi un fanatic, dacă o faceţi. Eu ştiu, eu ştiu unde sunt eu. Eu nu sunt emoţionat. Asta-i adevărat.

E-104 Aici este Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu! Mie nu-mi pasă ce fel de vis ai avut, sau ce fel de profeţie ai dat, dacă nu este Cuvântul lui Dumnezeu, este greşită dacă ea nu se compară cu acel Cuvânt. Acela este necazul astăzi. Unul are un vis, unul are o viziune, unul are o limbă, unul are o descoperire; aceasta a adus întregul lucru aşa de încurcat şi totul, voi aveţi denominaţiuni şi totul fărâmat. Voi trebuie să o aduceţi înapoi la o temelie finală, şi acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. Asta-i adevărat.

E-105 Biserici sunt zidite pe una, zicând, "Oh, Isus vine pe un cal alb. Eu ştiu. Eu L-am văzut într-o viziune." Ei fac o biserică de felul acela. "Oh, aleluia! El vine pe un nor." Ei o fac în felul acela. Ii dezbină, şi separă, şi se numesc unul pe altul "adăpost de şorecar," şi "speluncă de păduche," şi de toate în felul acela. Păi, frate, aceasta merge să arate, în primul rând, că inima ta nu este în ordine cu Dumnezeu când tu faci asta. Asta-i adevărat. Noi suntem fraţi. Noi trebuie să ţinem unul cu altul. Noi avem nevoie unul de altul.

E-106 Acum priviţi. Saul a decăzut, şi el merge sus. El, Dumnezeu, Şi-a întors faţa de la el. Şi el a mers sus şi s-a înteresat cu profeţii. Profeţii au mers şi au încercat să profeţească, şi Dumnezeu a întrerupt, nu a vrut să dea o vîziune. Profetul a venit afară, a zis, "Eu nu pot. Nu. El nu mi¬a spus nimic despre tine."

E-107 Ei bine, atunci el a zis, "Doamne, dă-mi un vis." Noapte după noapte, nu a venit nici un vis.

E-108 Apoi el merge în Urim de Tummim, şi el a zis, "O Dumnezeule! Am încercat profeţii, am încercat visurile, acum ajută-mă Tu. Vrei Tu să o faci?" A întrerupt-o, nici o Lumină nu strălucea de loc.

E-109 Apoi el a recurs la o vrăjitoare, josnică, degradată. Şi el a mers la ea, şi s-a strecurat acolo şi s-a deghizat. Şi această vrăjitoare merge afară şi cheamă duhul lui Samuel.

E-110 Acum, eu ştiu ce vă gândiţi. Mulţi au zis, "Acela nu era Samuel." Dar Biblia a zis că era Samuel, şi el era Samuel. Ciudat cum prinzi tu asta, nu-i aşa? Dar acela era Samuel. Biblia a zis că era.

E-111 Şi vrăjitoarea aceea îl putea chema, şi ea l-a chemat pe Samuel. Şi Samuel era altundeva, dar era conştient de ceea ce se petrecea, şi încă stătea cu mantaua lui de profet pe el. Deci, frate, când tu mori, tu nu eşti mort, tu trăieşti undeva, altundeva.

E-112 Să mă opresc doar un minut, să luăm această demonologie în jos doar un pic. Ea era un demon, dar ea era în contact apropiat cu lumea spiritului. Acum, astăzi, există mulţi spiritualişti care cunosc într-adevăr mai mult despre lumea spirituală decât oamenii care se pretind a fi Creştini, deşi ea este un demon. In timpurile Bibliei era acelaşi lucru.

E-113 Când Isus era aici pe pământ, acolo erau acei profesori şi învăţaţi şi învăţători, unii dintre cei mai buni care existau, din mai bune seminarii decât am putea produce astăzi. Şi oameni sfinţi, renumiţi, ei trebuiau să fie. Dacă un Levit a fost găsit, el trebuia să fie găsit fără vină, neprihănit în fiecare fel. Şi totuşi acel om nu ştia mai mult despre Dumnezeu decât a ştiut un iepure despre schiuri. Când Isus a venit, el a omis să-L recunoască, şi el a numit pe Isus un "drac." El a zis, "El este Beelzebub, prinţul Diavolului." Este adevărat?

E-114 Şi aici vine cel mai josnic fel de demon, care a avut un om legat acolo afară în morminte, şi totul, şi ei au strigat. Diavolul însuşi a zis, "Noi ştim Cine eşti Tu. Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Cel Sfânt." Este adevărat? Vrăjitorii şi vracii, draci, L-au recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu; în timp ce predicatori educaţi, de seminar teologic L-au recunoscut a fi Beelzebub. Care era corect, diavolul sau predicatorul? Diavolul era. Şi, frate, aceasta nu s-a schimbat prea mult astăzi. Ei nu recunosc puterea lui Dumnezeu.

E-115 Nu contează cât de multă învăţătură aveţi, voi puteţi să băgaţi aceea în voi. Dumnezeu nu este în cuvinte mari. Dumnezeu este într-o inimă cinstită. Voi aţi putea sta aici, să vorbiţi cuvinte mari, ca nu ştiu ce, aceea nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu. Voi puteţi sta şi să practicaţi cum să repetaţi predica voastră şi să spuneţi aceste lucruri, aceea nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu. Voi puteţi învăţa dicţionarul până când dormiţi cu unul, şi aceasta totuşi nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu. O inimă smerită, supusă, în simplitate, este ceea ce vă aduce la Dumnezeu. Şi asta-i adevărat. Amin! O inimă smerită, iubeşte Dumnezeu. Acum, nu contează dacă nu vă cunoaşteţi ABC-ul vostru, aceea nu contează. Doar o inimă smerită! Dumnezeu locuieşte într-o inimă smerită; nu în educaţie, nu este în şcoli, nu în teologie, seminarii, nu în toate aceste alte locuri diferite; nu în cuvinte mari, sau nu în locuri clasice. Dumnezeu locuieşte în inimă umană. Şi cu cât te poţi zdrobi mai jos, cu cât mai simplu, tu poţi deveni mai mare în privirea lui Dumnezeu.

E-116 Lăsaţi-mă să vă dau ceva. Eu văd că holdele voastre sunt pline de grâu aici afară. Un cap plin de grâu întotdeauna se apleacă. Un micuţ lăstar stă în sus acolo, şi se zbate în jur de parcă el ştie tot, el nu o are în cap. Aşa este cu mulţi dintre aceşti inşi care gândesc că ei au mult în capul lor, şi nimic în inima lor. Sau, un cap sfânt se va pleca la Putere, recunoaşte pe Isus Cristos ca Fiul lui Dumnezeu, şi crede lucrările Lui.

E-117 "Şi El este acelaşi, ieri." Oh, ei Îl recunosc, sigur, într-un punct de vedere istoric. Dar acesta nu este un lucru istoric. Oamenii se ridică şi zic, "Oh, eu am crezut Cincizecimea, când ei au avut marea revărsare şi lucruri ca acelea," şi pictează un foc. Un om care îngheaţă nu poate fi încălzit cu un foc pictat. Focul pictat nu încălzeşte. Aceea este ce erau ei. Ce este aceasta astăzi, dacă El este acelaşi ieri, azi şi în veci? Acela-i foc pictat. Ceva om îngheaţă de moarte, zice, "Priveşte la focul acela mare pe care l-au avut ei." Păi, acela nu te încălzeşte.

E-118 Ce au făcut ei la Cincizecime, ce au avut ei în Testamentul timpuriu, noi avem astăzi! Şi imediat ce Dumnezeu poate să aibe lucrul netezit, şi Biserica pusă împreună, Răpirea va veni. Dar noi nici măcar nu putem să obţinem credinţă pentru vindecare Divină, ca să nu mai vorbim de Răpire, deoarece noi suntem cu totul răsuciţi, unul de partea aceasta şi altul de partea aceea, "Şi Doctor Aşa-şi-aşa a zis că El era acesta. Ei bine, predicatorul meu a zis că El era Acesta."

E-119 Cu un timp în urmă, o femeie a zis, "El este doar un şarlatan." A zis, "Preotul meu mi-a spus aşa." Aş dori ca preotul ei să vină odată aici jos, noi am vedea cine a fost şarlatanul. Da. Noi vom vedea cine este şarlatanul. Să vină să încerce.

E-120 Aici nu cu mult în urmă, în Harlingen, Texas, noi am avut un serviciu acolo. Şi ei aveau afişe mari, peste tot afară pe maşini în seara aceea când am mers acolo, ziceau că FBI era acolo să mă expună ca pe un şarlatan. Astfel o fetiţă mică a fost vindecată acolo sus în Texas pe undeva. Ea era sus de tot, şi, eu-eu presupun, în jur de o mie de mile, sus de tot pe la Panhandle. Şi aceasta era jos de tot în Harlingen, jos la graniţă. Fratele Baxter a venit, a zis, "Frate Branham," a zis, "tu niciodată nu ai văzut o astfel de încurcătură acolo jos, vreo patru sau cinci mii de oameni." Şi a zis, "Şi apoi, peste tot în jur, FBI te va prinde pe platformă deseară, şi te va expune."
Am zis, "Ei bine, eu sunt sigur bucuros de asta."

E-121 A zis, "Tu ştii fetiţa aceea care a fost vindecată seara trecută?"

E-122 Eu veneam acasă de la ... mergând în camera mea. Am auzit ceva plângând, şi m-am uitat în jur. M-am gândit că poate cineva a fost atacat. Aceasta era o fată. Şi am privit înapoi. Am zis ... Şi am mers înapoi, am zis, "Ce se petrece, Doamnă?" Şi erau două fetiţe care stăteau acolo, în jur de şaptesprezece, optsprezece ani, fiecare, cu braţele lor una în jurul alteia, plângând.

E-123 A zis, "Frate Branham!" Am ştiut atunci că ele mă cunoşteau. A zis, "Noi, eu am adus-o tot drumul până aici." A zis, "Ea trebuie să meargă la spitalul de nebuni." Şi fetiţa a fost în adunarea mea sus la Lubbock, Texas. Şi a zis, "Eu am ştiut că dacă eu o aduc cândva jos aici şi aţi avea rugăciune pentru ea, eu cred că Dumnezeu o v-a vindeca."

E-124 Ei bine, m-am gândit, "Ce credinţă!" Şi am zis, "Ei bine, acum, soră, poţi să o aduci ... " Şi chiar atunci am zis, "Tu ai venit aici jos cu un automobil galben, nu-i aşa?"
A zis, "Da!"
Şi am zis, "Mama ta este o invalidă." Ea a zis, "Asta-i corect."
Am zis, "Tu aparţii la biserica Metodistă." Ea a zis, "Acela-i exact adevărul."

E-125 Şi am zis, "Pe drum în jos, tu aproape te-ai răsturnat. Tu şi fata aceasta aţi râs când aţi venit pe acolo unde era jumătate beton şi jumătate asfalt, şi tu întorcea-i într-o curbă."
Ea a zis, "Frate Branham, acela-i adevărul!"
Am zis, "Şi, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, fata este vindecată."

E-126 Ziua următoare ea înflăcăra oraşul, spunând la fiecare, mergând în jur cu aceasta. Desigur, ei nu o cunoşteau pe ea acolo, dacă ea a fost vreodată în starea aceea sau nu. Şi apoi în ziua aceea eu ... Fratele Baxter a zis, "Frate Branham," zicea, "fetele acelea sunt acolo jos îşi fac bagajele." Şi acesta este un lucru despre care el nu ştia că eu îl ştiam. Finanţele noastre au mers drept în jos. Eu nu l-am lăsat să vorbească despre aceasta. Dar una dintre fetele acelea a pus nouă sute de dolari în acea-în oferta aceea în seara dinainte de aceea, şi a pus finanţa aceea la vârf. Acum, el nu ştia, el nu a ştiut-o nici până în ziua de azi, dar eu am ştiut-o. Vedeţi? Căci eu ... Dumnezeu mi-a spus că va fi în ordine.

E-127 Şi Fratele Baxter a zis, "Frate Branham," zicea, "mai bine m-ai lăsa să fac o mică osteneală." Zicea, "Ei au avut câţiva din aceşti vindecători Divini de aici jos care doar au tras aceşti oameni."

E-128 Eu am zis, "Nimic. Nu, domnule. Tu nu o vei face. Frate Baxter, oricând vei face osteneli pentru bani ca acelea, acela-i timpul ca tu şi eu doar să dăm mâinile ca fraţi, eu voi merge singur. Vedeţi?" Am zis, "Tu să nu faci asta." Am zis, "Dumnezeu posedă vitele pe o mie de dealuri, şi totul îi aparţine Lui. Eu îi aparţin Lui. El îmi va purta de grijă."
El a zis, "În ordine."

E-129 Şi tocmai în seara aceea el a zis, "Frate Branham, uite aici. Cineva ... Uite aici! Iată un plic aici, fără nume pe el, are nouă bancnote de o sută de dolari în el. Doar exact ce avem nevoie să ajungem din urmă."
Am zis, "Frate Baxter." El a zis, "Iartă-mă."

E-130 Astfel atunci am ştiut că era fata aceea. Astfel atunci¬atunci ziua următoare, Fratele Baxter a zis, "Frate Branham, ele sunt acolo jos pachetând hainele lor, plângând."
Eu am zis, "Care-i situaţia?"
A zis, "Mai bine să mergi jos şi să le vezi."

E-131 Am mers jos la camera unde erau ele. Am zis, "În ce cameră sunt ele?" Am mers acolo jos şi am bătut la uşă. Le-am auzit plângând. Am bătut la uşă, şi fata a venit la uşă, ea a zis, "Oh, Frate Branham, îmi pare rău." Ea a zis, "Eu ţi-am cauzat tot necazul acesta."
Eu am zis, "Necaz? Care-i situaţia, soră?"
Ea a zis, "Oh, eu am adus FBI-ul după tine."
Şi am zis, "Oh, este adevărat?"

E-132 A zis, "Da." A zis, "Eu cred că am mărturisit prea mult prin oraş astăzi, şi de toate."
Am zis, "Nu."

E-133 Şi ea a zis, "Frate Branham, FBI-ul este pe acolo, este pe acolo, urmează să te expună în seara aceasta."

E-134 Am zis, "Păi, dacă eu-dacă eu fac ceva rău, eu trebuie să fiu expus. Inţelegi?" Am zis, "Sigur. Dacă a predica Evanghelia necesită să fie expusă, ei bine, să o facem. Înţelegi?" Am zis, "Eu-eu-eu trăiesc prin această Biblie, şi ce nu spune această Biblie ... Aceasta este apărarea mea, chiar aici. Inţelegi?" Şi am zis, şi el ...
Ea a zis, "Păi," a zis, "Mie doar îmi pare rău că am făcut ceea ce am făcut."
Eu am zis, "Tu nu ai făcut nimic, soră."
Ea a zis, "Păi, nu te temi să mergi acolo?" Şi am zis, "Nu."
Ea a zis, "Păi, FBI-ul este acolo."

E-135 Am zis, "Păi, eu i-am avut să vină în adunarea mea mai înainte şi ei au fost salvaţi." Am zis, "Dl. Al Ferrar ... "

E-136 Căpitanul Al Ferrar, mulţi dintre voi ştiu despre convertirea lui de acolo sus în Ta coma, Washington, a fost salvat, chiar jos la o galerie de tragere. A venit în adunare, el a zis, "Eu am urmărit pe omul acesta de doi ani. Şi am auzit despre finanţe, şi am urmărit aceasta, şi am mers peste tot." Şi a zis, "Acesta-i Adevărul, voi nu ascultaţi la un fanatic în seara aceasta, voi ascultaţi la Adevăr. Zicea, "Unul din oamenii forţei de poliţie, care eu am avut un doctor să se uite la copilul lui şi l-a trimis prin rândul de rugăciune," şi a zis, "copilului i s-a spus întocmai exact ceea ce a fost rău cu el, şi ce i s-a întâmplat. Şi a zis, 'InA opt zile el va fi înapoi la şcoală, un caz de polio."' Şi a zis, "In ziua a opta copilul a mers înapoi la şcoală." A zis, "Eu l-am urmărit timp de doi ani," înaintea a zece mii de oameni. Acolo este tot ... Există o fotografie despre acesta, adunarea din Seattle, în-în cartea voastră. El a zis, "Aş vrea ca voi toţi să ştiţi că voi nu ascultaţi la ceva şarlatan religios. Voi ascultaţi la Adevăr." Căpitanul Al Ferrar. Şi în ziua următoare eu l-am condus la Dumnezeu, şi el a primit botezul Duhului Sfânt, într-o galerie de tragere, jos într-un local mare acolo.
Am zis, "Poate acest ins va face la fel."
Astfel ea a zis, "Ţi-e teamă să mergi acolo?"

E-137 Am zis, "Teamă? Păi, desigur că nu. Desigur că nu. De ce să mă tem când Dumnezeu m-a trimis să o fac? El este Acela care duce lupta, nu eu." Astfel am zis, "Acum, eu vreau ca voi toţi să staţi la o parte." Şi astfel. ..

E-138 Noi am mers acolo la adunare în seara aceea, locul era ticsit. Şi îngrijitorul de acolo a venit afară, a zis, "Reverend Branham, eu am angajat zece copii Mexicani." A zis, "Iată aici, 'Reverend Branham să fie expus în seara aceasta de FBI, un fanatic religionist,"' sau aşa ceva în felul acela. Şi a zis, "Este pe fiecare din maşinile acelea. Trag afară ... " A zis, "Eu am angajat zece copilaşi Mexicani, să meargă să le tragă pe toate jos şi să le pună aici." A zis, "Oh, eu simt de parcă l-aş prinde pe insul acela!"

E-139 Am zis, "Nu te îngrijora, domnule. Dumnezeu îl va apuca, înţelegi." Eu am zis, "Doar lăsaţi-l în pace."

E-140 Astfel el a venit pe acolo. Şi în seara aceea când noi am intrat, eu nu o voi uita niciodată, am intrat în sală. Eu ... Fratele Baxter a cântat Crede Numai. El a zis, "Acum, Fratele Branham zice ca în seara aceasta noi să părăsim clădirea." A zis, "Eu voi merge înapoi în capătul din spate şi voi sta jos." El a zis, "Ei urmează să-l expună în seara aceasta aici pe platformă." El a zis, "Eu l-am văzut în multe bătălii grele, şi am văzut pe Dumnezeu luându-i locul." A zis, "Eu-eu voi merge doar în spate să stau jos."

E-141 Eu am mers sus. Am zis, "Eu tocmai am citit un mic articol aici unde că eu urma să fiu expus în seara aceasta aici la platformă." Am zis, "Aş vrea ca agenţii FBI să vină acum înainte şi să mă expună aici la platformă." Am zis, "Eu stau aici în apărarea Evangheliei; eu vreau ca voi să veniţi şi să mă expuneţi." Am aşteptat. Am zis, "Poate ei încă nu sunt aici." Eu ştiam unde mă aflam. El deja mi-a arătat în camera mea sus acolo, ce urma să se întâmple, înainte să plec, vedeţi. Şi am zis, am zis, "Poate eu voi aştepta doar un pic. Putem cânta un imn?" Şi cineva a venit sus şi a cântat un solo.

E-142 Am zis, "DL agent FBI, eşti înăuntru sau în afară? Eu aştept să fiu expus. Ai vrea să vii înainte?" Nimeni nu a venit. Eu am continuat să mă întreb unde era acesta. Domnul mi-a spus ceea ce era. Erau doi predicatori decăzuţi, şi eu-eu urmăream. Am văzut o umbră neagră atârnând în colţ. Eu ştiam unde era. M-am uitat acolo, şi aceasta s-a mutat drept în sus şi a mers sus în galerie în acest fel. Un om cu un costum albastru, unul cu unul gri.

E-143 Am zis, "Prieteni, nu există FBI. Ce are de-a face FBI-ul cu predicarea Bibliei?" Am zis, "Desigur că nu. Ei nu erau doi agenţi FBI să mă expună. Dar, aici este expunerea, acolo stau ei chiar sus acolo, acei doi predicatori chiar acolo." Şi ei s-au lăsat jos. Am zis, "Nu vă lăsaţi în jos în felul acela." Şi doi din acei Texani mari urmau să meargă sus acolo şi să-i prindă. Am zis, "Nu, fraţilor, aceasta nu este o afacere de sânge şi carne, doar staţi liniştiţi. Dumnezeu va avea grijă de asta."

E-144 Am zis, "Acum, fraţilor, priviţi, în timp ce sunteţi sus acolo, priviţi încoace." Am zis, "Dacă ... Voi aţi zis că eu sunt Simon vrăjitorul, sub vrăjitorie, eu fermecam oamenii." Am zis, "Dacă eu sunt Simon vrăjitorul, atunci voi sunteţi oamenii lui Dumnezeu. Acum voi veniţi jos pe această platformă. Şi dacă eu sunt Simon vrăjitorul, lăsaţi ca Dumnezeu să mă lovească cu moartea. Iar dacă eu sunt profetul lui Dumnezeu, voi să veniţi jos şi Dumnezeu să vă lovească pe voi cu moartea. Acum noi vom vedea cine are dreptate şi cine-i greşit. Acum voi să veniţi jos. Noi vom cânta un imn." Ei au ieşit din clădirea aceea, şi nu i-am mai văzut de atunci. Vedeţi? Am zis, "Veniţi. Dacă eu sunt Simon vrăjitorul, Dumnezeu să mă lovească cu moartea. Şi dacă eu sunt profetul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu vă va lovi pe voi cu moartea când veniţi la această platformă. Dacă eu sunt adevărat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va lăsa să muriţi la această platformă." Ei au ştiut mai bine. Asta-i adevărat. Ei au ştiut mai bine. Ei au auzit din alte locuri. Asta-i adevărat. Deci niciodată să nu vă gândiţi decât că Dumnezeu este încă Dumnezeu. El răspunde.

E-145 Acum, această vrăjitoare din En-dor, ea a chemat duhul lui Samuel. Şi Saul a vorbit cu Samuel. Acum, aţi putea să vă întrebaţi cum se putea face aceea. Aceasta nu se poate face astăzi. Nu, domnule. Deoarece, sângele taurilor şi caprelor era numai o aşteptare pentru timpul împlinirii. Când un om a murit în zilele acelea ... Predicatori, să mă susţineţi dacă vă gândiţi că Aceasta-i corect. Când un om a murit, el a murit sub ispăşirea unui animal, şi sufletul lui a mers în Paradis. Şi el a stat acolo până acea, până la-până la Ziua Răscumpărării. Şi sufletul lui era înăuntru acolo.

E-146 Lăsaţi-mă să vă desenez un mic tablou aici. Câţi aţi citit articolul meu, sau articolul pe care ei l-au scris despre mine în Reader's Digest aici, cam în publicaţia din octombrie, noiembrie? În ordine. Aţi observat cum era aceea? Aţi observat, cam două sau trei săptămâni înainte de aceea, acest mare mediu renumit de aici care a fost încercată de mult timp în urmă, ea, Miss Pepper. A citit careva vreodată acel, articol al lui Miss Pepper în Reader's Digest? Nu este ciudat cum cele două duhuri ...

E-147 Cât timp mai am? Nu am decât puţin. Sunt trecut cu douăzeci, eu doar trebuie să mă grăbesc. Eu ştiu că voi aveţi ... Priviţi, scuzaţi-mă pentru un minut.

E-148 Ştiţi, există-există fals. Există un adevărat şi un fals din fiecare lucru. Dacă eu vă dau un dolar, şi spun, "Este acesta un dolar bun?" Şi voi v-aţi uita la el, el ar trebui să arate destul de mult ca un dolar adevărat sau voi nu l-aţi crede. Este adevărat? Deci el va trebui să fie într-adevăr o imitaţie bună.

E-149 Şi dacă Isus a zis că cele două duhuri în zilele din urmă vor fi aşa de apropiate încât acesta va înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil, oameni religioşi. Acum amintiţi-vă. Acum, 11-u există nimic acolo în acei vechi re- ... fo- ... reci, formali. In afară ei au doar o formă de evlavie, vedeţi. Dar aceste două duhuri, duhurile reale, vor fi aşa de apropiate încât vor înşela chiar pe cei Aleşi, cum lucrau ele cot la cot în zilele din urmă. A zis Isus aşa? El a zis.

E-150 Acum priviţi, prieteni, eu vă voi desena un mic tablou. Aş vrea să vă uitaţi aici doar un minut. Şi acordaţi-mi atenţia voastră neîmpărţită, căci eu vă voi da o pildă, şi atunci o veţi vedea.

E-151 Acum, în Reader's Digest, a scris sus acolo, eu stăteam acolo afară, noi am avut două mii şapte sute de oameni care aşteptau să ne rugăm pentru ei, stând acolo afară. Voi citiţi articolul. Şi un om a venit jos din Canada, şi el a avut un băieţel care a fost la Mayo's şi John Hopkins, o boală serioasă de creier care i-a tras mânuţele înăuntru în felul acesta, şi i-a tras picioarele în sus sub el. Şi ei au zis, "Nu există nici măcar o operaţie sau nimic ce poate fi făcut."

E-152 Deci ei l-au dus înapoi în Canada. El a zis, "Eu încă nu sunt bătut." Voi luaţi publicarea din noiembrie din Reader's Digest, şi se numeşte-Miracolul lui Danny Morton. Şi-şi apoi a zis că, înăuntru acolo, căci-căci omul a zis, "Eu încă nu sunt bătut, deoarece eu cunosc un vindecător de credinţă numit William Branham, care a făcut pe doi dintre prietenii mei care au fost surzi şi muţi să vorbească şi să audă."

E-153 Şi ei au sunat să încerce să afle unde eram, în-în America încă. Şi eu eram acolo în Costa Mesa, California. Şi este un articol, când îl citiţi, fiţi gata să plângeţi. Acesta doar vă va rupe inima. Cum a mers el prin troieni de zăpadă, şi toate altele, cu copilul acela! El a zis, "Fii atent, Donny." A zis, "Acum, noi nu suntem învinşi." Şi băieţelul nu putea nici măcar să zâmbească, cu greu, el era aşa de suferind. A zis, "Noi nu suntem învinşi, noi îi vom cere lui Dumnezeu. Noi vom merge la profetul lui Dumnezeu şi-l vom întreba."

E-154 Deci atunci ei au venit prin zăpadă. Şi ei în sfârşit au ajuns acolo jos, şi mama venea cu ei, iar ei nu au avut bani suficienţi să meargă cu avionul, astfel ei au trimis pe mama înapoi. Şi băiatul şi tatăl au trebuit să vină cu un autobuz, şi cum au călătorit ei pe tot drumul de la Winnipeg, Canada, la Costa Mesa, California. Şi ei au ajuns acolo, lefteri, şi tatăl spune despre cum a trebuit să schimbe scutecele pe el, băieţel de vreo şapte sau opt ani, doar perfect neputincios. Şi cum el ar ... nu putea să obţină o şansă să mănânce nici nimic, şi a zis că băieţelul lui putea doar să-l audă cum vorbeşte. Şi el putea spune după cum arătau ochii lui, că el era-el încerca să zâmbească, voi ştiţi. Şi să ştie că el ... El îi spunea despre diferite privelişti ce le vedea, acolo în America.

E-155 Şi când ei au ajuns acolo, la California, ei i-au zis la adjutantul de călătorie, ce a venit el să vadă. El a zis, "Aţi venit să vedeţi un Divin ce?" Şi un mare semn de întrebare.

E-156 Desigur, vă puteţi imagina ce a spus America despre aceasta, voi vedeţi. Vedeţi, asta suntem noi, vedeţi. "Noi suntem aşa de deştepţi! Noi ştim totul, voi ştiţi, şi nu este nevoie să ni se spună nimic. Noi o avem tot scris jos." Vedeţi?

E-157 Deci atunci, deci, "Un Divin ce? Aţi venit tot drumul de la Winnipeg, Canada?" Păi, ei au gândit că aceea era groaznic.

E-158 Oricum, ziarul a înjghebat o-o maşină şi l-a trimis acolo. Şi el a zis, când ei au ajuns la rând, unde era el, au zis că două mii şapte sute de oameni aşteptau să se facă rugăciuni pentru ei. Dar a zis, când ei l-au văzut pe acel deformat, băiat cu arătare mică, şi acel tată sărman cu şapca lui pe cap, haina lui zdrănţuită, a zis că fiecare doar a păşit la o parte şi i-a dat locul lui. Când el a atins platforma ...

E-159 Este împotriva regulilor să schimbi un cartonaş de rugăciune. Cineva trebuie să vină la adunare şi să ia cartonaşul vostru propriu. Dacă eşti vreodată prins în rând, schimbând cartonaşe de rugăciune cu altcineva, cartonaşul de rugăciune este dezonorat. Vedeţi? Deoarece voi trebuie să veniţi aici după instrucţiuni şi să ştiţi cum să-l primiţi. Aceasta depinde de voi. Voi nu puteţi să-l aveţi pentru altcineva. Voi trebuie să veniţi să-l luaţi voi înşivă, aşa ca voi să auziţi. Ceva persoană mare a zis, "Dacă ... Ei bine, eu nu cred mult în acest lucru. Dar, poate dacă El mă va vindeca, eu ... " Vedeţi? Şi atunci aceea cauzează o ceartă la platformă, aşa că ei doar culeg lucrul acela afară înainte de a ajunge acolo.

E-160 Deci când băiatul a pornit, sau tatăl a pornit pe platformă, înaintea oamenilor, Billy i-a cerut cartonaşul de rugăciune. El nu avea nici unul. A zis, "Atunci îmi pare rău, domnule." A zis, "Tu va trebui să aştepţi."

E-161 El a zis, "În ordine." A zis, "Eu voi aştepta." A zis, "Eu doar îmi voi lua rândul ca ceilalţi, atunci." A zis, "Eu nu am ştiut că trebuia să fac aceasta."

E-162 Şi astfel eu vorbeam cu cineva, s-a întâmplat să o aud. Eu l-am văzut pe tatăl acela că se ducea, şi am zis, "Care era chestiunea?"
El a zis, "El nu a avut un cartonaş de rugăciune."
Şi Ceva mi-a spus, "Adu-l înapoi."

E-163 Astfel am zis, "Adu-l aici." Şi tatăl a venit sus, şi lacrimile îi curgeau pe faţă, avea nevoie să se radă. Şi el-el a păşit sus, şi aici era Reader's Digest a zis. Vedeţi? Eu nu am pus nici o întrebare, dar m-am uitat chiar drept în faţa copilului, i-am spus copilului de unde era, el a fost la Clinica lui Mayo, şi tot despre ce era situaţia cu el, cât de bolnav era, şi totul.

E-164 Şi astfel tatăl a început să plângă, şi a pornit să plece. Şi a zis că a pornit în jos de pe platformă, şi s-a întors în jur, el a zis, "Asta-i adevărat, domnule." El a zis, "Dar va mai trăi copilul meu?"

E-165 Am zis, "Asta eu nu pot spune." Am zis, "Doar un moment." Am văzut să apară o viziune. Am zis, "Tu nu vei vrea să crezi aceasta, deoarece Mayo's şi Hopkins amândoi au zis că operaţia nu se poate face pe creierul acela, dar eu îţi spun ce şă faci. Tu, mâine, tu doar mergi înainte cu acest copil. In următoarele trei zile tu vei întâlni o femeie cu părul negru pe stradă, şi femeia aceea te va întreba care este chestiunea cu băiatul acela. Şi atunci ea îţi va spune despre ceva doctor mic de ţară de aici care poate face operaţia aceea, şi tu nu vei vrea să o crezi, din cauză că Mayo's l-a respins şi a zis, 'Era imposibil să se facă.' Dar aceea este singura şansă pe care o are copilul tău, prin puterea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu şi operaţia aceea. Acum, dacă mă crezi că sunt profetul Lui, du¬te şi fă aşa cum îţi spun." Ca şi punerea smochinelor pe Ezechia, şi aşa mai departe.
El a zis, el s-a întors în jur şi a zis, "Vă mulţumesc." A mers jos.

E-166 Două zile sau mai multe au trecut, şi el era jos pe stradă într-o zi, şi o doamnă a păşit sus, zicând, "Care este chestiunea cu copilul tău?"

E-167 A zis, "El are o-o boală de creier." Şi el mergea înainte vorbind aşa. Şi, bine, ei-ei au gândit că era îngrozitor de rău, voi ştiţi.

E-168 Astfel el a zis că doar în câteva minute ceva a avut loc. Ea a zis, "Domnule, eu cunosc pe cineva care poate face operaţia aceea."

E-169 El a zis, "Doamnă, iată, Fraţii Mayo au renunţat la el şi au zis că nu se poate face." A zis, "Un om aici sus s-a rugat pentru el, numit Fratele Branham." A zis, "El a făcut o rugăciune pentru copil." El a zis, "Aşteaptă un minut! Cu părul negru, purtând un costum gri." A zis, "Aceea este ea." A zis, "Unde este doctorul acela?" Şi el i-a spus. "L-a dus acolo sus şi doctorul a efectuat operaţia, copilul s-a făcut sănătos.

E-170 Acum, aceea a venit prin Reader's Digest, voi vedeţi. Şi Fraţii Mayo m-au chemat înăuntru la un interviu pentru aceea. A zis, "Reverend Branham, ce i-ai făcut copilului?"

E-171 Am zis, "Nimic. Nici nu l-am atins. Eu doar am spus ce mi¬a spus Dumnezeu să-i spun. Omul s-a supus."

E-172 Acum, lucrul ciudat despre aceasta, cam cu vreo două săptămâni după aceea, sau două săptămâni înainte de aceea, sau trei, în Reader's Digest, poate cu o lună înainte, a venit articolul lui Miss Pepper. Acum, ea este o vrăjitoare veritabilă, sau un mediu. Acum, există una reală, şi există cineva care imită. Ei au avut femeia aceea din 1897. Ea are peste o sută de ani acum, în New York, şi ... surdă ca un stâlp. Reader's Digest, are ... eu cred că acesta apare cu vreo două luni sau o lună înainte de al meu; şi voi îl puteţi găsi, la început de toamnă. DL Baxter l-a avut aici zilele trecute. Dacă m-aş fi gândit la acesta, eu l-aş fi avut ... sau ştiam că eu urma să spun aceasta, eu 1-aş-eu l-aş fi avut cu acesta. Eu pot să vi-l aduc. Şi el a dat vreo douăsprezece sau patrusprezece pagini. Ea era doar o casnică obişnuită. Şi ea a căzut într-o transă într-o zi, în timp ce era în suferinţă, şi ea a început să vorbească celor morţi. Şi ei au dus femeia aceea prin toată lumea, peste tot. Ei au dus-o în Anglia. Chiar i-au schimbat hainele, de multe ori, şi să vadă dacă nu erau ceva gafe şi lucruri, şi au ajuns acolo şi au deghizat pe cineva cu o mască pe o faţă, un Grec, şi s-a făcut de parcă el era un Englez. Şi ea i-a spus tot despre aceasta. Şi el-el-el a vrut să cheme pe unul dintre partenerii lui morţi.

E-173 Acum, singurul lucru ea ... Peste tot în lume, şi aici este Reader's Digest a zis acolo, aici cu câteva seri în urmă, sau cu câteva luni în urmă, unul dintre lucrurile acelea a fost expus. Un bărbat a trebuit să sărute mâna de stafie a mamei sale, şi în ziua următoare a fost dovedit în curtea poliţiei că el a sărutat numai o bucată de pânză de tifon. Mulţi oameni imită un mediu! Ei sunt numai aceşti vechi cititori mici care şed afară pe marginea străzilor, care nu sunt medii de la început. Ei nu sunt nimic decât imitatori falşi. Dar există un adevărat mediu.

E-174 Şi noi oamenii religioşi, noi avem o mulţime de imitatori de ambele părţi. Acum staţi liniştiţi pentru câteva minute.

E-175 Acum observaţi, acea Miss Pepper este un adevărat mediu. Şi revista a zis, "Iată un lucru care poate fi asigurat, căci, când un om moare, el nu este mort. El trăieşte pe undeva, deoarece femeia aceea le cheamă duhul înapoi şi vorbeşte cu oamenii."

E-176 "Acum, ce face ea, Frate Branham? Crezi tu aceasta?" Da, domnule. Biblia zice aşa, acela-i motivul că eu o cred. Şi ea este de la Diavolul. Spiritismul este trucul Diavolului. Acum observaţi, acum urmăriţi pe cei doi.

E-177 Şi apoi voi ar fi trebuit să vedeţi scrisorile zburând înăuntru la mine, atunci, când articolul meu l-a urmat pe al ei. Nu este ciudat că, tocmai înainte de sfârşitul timpului, Dumnezeu a vorbit aceste lucruri. Şi Reader's Digest este publicat în fiecare limbă de sub cer. Vedeţi? Observaţi, nu este ciudat că ele au urmat una după alta?

E-178 Acum aici au venit scrisori înăuntru, au zis, "Frate Branham, aceea dovedeşte că tu nu eşti nimic decât un mediu." A zis, "Aceea o dovedeşte. Uite aici, tu i-ai spus acelei femei unde urma ea să găsească ... Uite la această femeie?"

E-179 Am zis, "Aşteaptă un minut." Eu am o scrisoare oficială afară, (scuză-mă) să trimit la oameni. Am zis, "Cât de puţin cunoaşteţi voi predicatorilor." Am zis, "În loc să vă botezaţi trupul, voi aveţi nevoie să vă botezaţi creierele." Asta-i corect. "Voi nu vă opriţi să vă gândiţi la lucruri. Voi nu încercaţi să luaţi seama."

E-180 Acela-i acelaşi fel cum au făcut ei în celelalte zile. Ei au văzut pe Isus. Ei au ştiut că El putea ... El cunoştea secretele inimii lor. El ştia ce făceau ei în felul acela. Şi ei au zis, "El este şeful dracilor. El este Beelzebubul, cel mai bun vrăjitor din lume." Ei nu s-au oprit să încerce să-şi dea seama, să vadă că era Fiul lui Dumnezeu. Ei nu erau suficient de spirituali să o ştie. Aceea este, ei au citit peste lucrul acela. Sigur, Isus trebuia să vină în Ierusalim, călărind pe un măgar, şi aşa mai departe, dar ei priveau la a doua Venire.

E-181 Şi acelaşi lucru astăzi! Ei privesc pe deasupra lucrului real. Aleluia! Asta-i adevărat. Eu ştiu că Dumnezeu este aici, în această după-masă, şi ştiu că eu iau mult din timpul vostru, dar voi trebuie să vedeţi aceasta, prietene. Dacă eu nu vă mai văd din nou, voi trebuie să ştiţi ce sunt demonii, voi trebuie să ştiţi ce este Adevărul şi eroarea. Şi este aşa de aproape, voi trebuie să separaţi lucrul.

E-182 Acum amintiţi-vă, aceasta nu urmează să fie acolo afară, ceva departe de tot pe partea aceasta ca Fariseii, sau ceva înapoi de tot de acea parte. Este chiar aici sus în uşă, chiar lângă ea. Priviţi-o. Acum dacă am luat ...

E-183 Să luăm cele două cazuri. Dacă am luat şi vă dau dolarul, acum, dacă eu vă dau un dolar fals. Noi vom folosi o pildă aşa ca să o puteţi vedea. Primul lucru pe care l-aţi face, dacă aţi fi un om deştept, dacă luaţi un dolar şi v-aţi uitat la el, primul lucru, îl veţi pipăi şi vedeţi din ce este făcut. Este corect? Vă veţi uita din ce este făcut. Vă veţi uita la valoarea lui. Un dolar real nu este făcut din hârtie, este parte hârtie şi mătase, vedeţi. Şi primul lucru, voi trebuie să vă uitaţi la valoarea lui. Aceea este prima indicaţie.

E-184 Şi acum să o luăm pe ea de partea aceasta; şi să luăm pe Domnul de partea aceasta, care lucrează cu noi.

E-185 Acum priviţi, primul lucru ce trebuie să-l observaţi, totul ... Priviţi articolul vostru. În cincizeci şi ceva de ani de prezicere a ei, şi chemând sus duhurile celor morţi, ea nici o singură dată nu a menţionat pe Dumnezeu, Cristos, vindecare Divină, eliberare, Judecată, sau nimic. Acolo nu este nimic decât joc şi prostie în aceasta.

E-186 Dar aici de partea aceasta, este Dumnezeu constant, Judecată, Venirea lui Isus, vindecare Divină, puterea lui Dumnezeu, eliberare. Priviţi la valoarea acestuia. Voi nu vedeţi prezicători şi vrăjitori afară predicând Evanghelia. Care-i treaba cu oamenii? Vai! Observaţi!

E-187 Şi lucrul real de făcut, dacă vreţi să aflaţi dacă este un dolar adevărat sau nu, dacă el arată aşa de mult ca acesta, luaţi numerele de pe el şi trimiteţi-l înapoi la monetărie. Şi dacă există numere acolo care corespund cu acela, există un dolar de argint care aşteaptă după el. Este adevărat?

E-188 Ei bine, atunci, frate, ia ceea ce a făcut ea şi duceţi-o înapoi la Biblie, voi veţi afla că este vrăjitoarea din En-dor.

E-189 Şi luaţi ceea ce este aici, voi o veţi afla înapoi, că este în Carte aici în Monetărie, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Desigur, aceeaşi lucrare a Lui! El nu s-a dus şi nesăbuit şi lucruri fără sens cu oamenii. Aceasta era pentru ceva bun, să ajute pe cineva, să-i conducă la Dumnezeu. Amin! Eu nu mă "aminuiesc" singur, dar amin înseamnă "aşa să fie." Şi eu sunt ... eu Il cred. Eu ştiu că Acesta este Adevărul.

E-190 Acum observaţi, aici sunteţi. Acum, repede acum, căci eu nu vreau să vă ţin mai mult.

E-191 Aici, să dăm un mic tablou aici, un mic tablou mintal. Aici este un fluviu chiar pe aici, chiar în jos pe aici, venind în jos prin viaţă. Acum priviţi. Acesta este un canal. Acordaţi-mi
atenţia voastră neîmpărţită acum, ca să nu pierdeţi aceasta. Drept în jos în felul acesta. Acum, în acest canal mic de aici locuiesc fiinţe muritoare, voi şi eu. Acum, înăuntru acolo, să privim ce este acesta. Este o grămadă de nesăbuinţă şi de toate altele, dar din când în când voi vedeţi o lumină. Voi vedeţi întunecime şi străzi, aceea este distracţie şi agitaţie, draci apucându-i pe oameni. Oh, ei se îmbracă frumos, vai, şi înalt cultivaţi cât pot ei să fie, învăţaţi şlefuiţi, dar totuşi Diavolul. Dar există născuţi din nou stând înăuntru acolo.

E-192 Acum, aceşti oameni în acest canal sunt influenţaţi din două părţi diferite. Acum, de partea aceasta mergând în partea aceasta, acolo este o trinitate. Şi de partea aceasta mergând în această parte, acolo este o trinitate.

E-193 Acum, când, acum în primul loc, de această parte, sunt sufletele celor nedrepţi, când un om moare el se duce într-un loc aşteptând judecata. Isus a mers şi a predicat acelor suflete care erau în închisoare acolo. Următorii sunt demoni. Următorul, este Diavolul şi iadul. Mergând în sus, primii, acum, acei înăuntru acolo sunt duhuri, spiritele oamenilor morţi care nu s-au pocăit. Ei aşteaptă pentru Judecată. Singurul lucru pe care ei îl ştiu este prostia şi ce au făcut ei.

E-194 Acum, aici sus, aceşti Creştini sunt influenţaţi de sus. Aceasta este o pildă. Aici sus este un alt Duh, Duhul Sfânt, Duhul unui Om, Cristos Isus. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt influenţează Biserica Lui în acest tărâm al muritorilor.

E-195 Diavolul, prin aceste duhuri, influenţează omul. Acum, priviţi, următorii sunt Îngerii. Următorul este Dumnezeu. Acum, fiecare muritor de aici este influenţat de una din aceste lumi. Voi vedeţi ce vreau să spun?

E-196 Acum ce a făcut acea femeie, ea a pătruns în acel tărâm. Şi ea vorbeşte la acei oameni posedaţi de demoni care erau, la început, duhurile acelor îngeri căzuţi care nu s-au pocăit acolo în urmă la început, şi au permis ca fiinţele lor să fie posedate de ei. Şi ei aşteaptă pentru Judecată.

E-197 Şi aceştia de aici sunt influenţaţi şi născuţi din nou de Duhul lui Dumnezeu. Şi Diavolul îşi are profeţii lui, şi Dumnezeu îi are pe ai Lui. Vedeţi ce vreau să spun? Aceasta este influenţă, şi acolo mergem noi. Oprim să o separăm. Isus, când El era aici pe pământ ...

E-198 Acum, astăzi, el nu poate pătrunde în acel tărâm şi să ia un om neprihănit din tărâmul acela. El nu ar putea să o facă, pentru că oamenii neprihăniţi nu sunt acolo unde obişnuiau ei să fie, în Paradis. Nu, domnule. Cu Paradisul s-a terminat, când Sângele lui Isus l-a luat la o parte. Priviţi aici. Doamne!

E-199 Dacă aş putea să mă gândesc cum că Isus, când El a murit, El a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare. El a murit, un păcătos, fără să cunoască păcat, totuşi păcatul nostru era asupra Lui. Şi Dumnezeu, pentru păcatele Lui, L-a trimis în iad. Biblia a zis, "El a mers şi a predicat sufletelor."

E-200 Unii oameni spun, "Frate Branham, eu nu o pot înţelege." A zis, "Isus a înviat în a treia zi. El a murit vineri după-amiază şi a înviat duminica dimineaţa, păi, El era mort numai o zi."

E-201 El a zis, "În timpul acelora," căci El avea o Scriptură în Biblie, pe care El putea sta. Căci, David, un om care a dat înapoi mai târziu, dar el a fost salvat, dar un profet sub inspiraţia lui Dumnezeu, a zis, "Eu nu voi lăsa sufletul Lui în iad, nici nu voi suferi Eu ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea." Şi el ştia, în trei zile şi nopţi, că trupul acela se va aşeza în putrezire. Şi Dumnezeu deja i-a zis profetului, "El nu va vedea putrezirea." [Porţiune goală pe bandă -Ed.]
Aleluia! El a luat Cuvântul lui Dumnezeu. El l-a biruit pe Satan, de fiecare dată, pe Aceasta. El a biruit moartea, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! El a biruit moartea. Şi când ei L-au omorât, şi El a murit, un păcătos, păcatele mele şi păcatele voastre asupra Lui, El a mers jos, eu Il pot vedea bătând la uşa aceea de acolo. Şi sufletele acelea pierdute au venit afară şi au zis, "Ei bine, Cine eşti Tu?"

E-202 El a zis, "De ce nu aţi ascultat de Enoh? De ce nu aţi ascultat de ceilalţi profeţi care au predicat?" Ei au fost condamnaţi. "Eu sunt Fiul lui Dumnezeu care a trăit odată. Eu ... Sângele Meu a fost vărsat. Eu vin să vă spun, Eu am împlinit ceea ce au zis profeţii că Eu voi face." Drept în jos trecut de demoni, drept în iad, luând cheile morţii şi iadului de la Diavolul, le-a atârnat de partea Lui, a pornit înapoi sus. Aleluia!

E-203 Devenind devreme dimineaţa. Aleluia! Să desenăm un mic tablou aici. Dis de dimineaţă, acolo era un alt grup care zăcea acolo în Paradis. Ei nu sunt acolo acum.

E-204 Acum, voi mari prieteni Catolici care credeţi în mijlocirea sfinţilor. Dacă voi vorbiţi unui sfânt în biserica voastră, acel om este un păcătos, el este în iad, sau-sau aşteaptă acolo pentru judecata lui. Şi dacă el a fost un sfânt, el este în slava lui Dumnezeu şi nu poate veni înapoi. Asta-i adevărat. Eu pot dovedi asta. Sângele taurilor nu lua la o parte păcatul, dar Sângele lui Isus a despărţit păcatele.

E-205 Eu îl pot vedea pe Isus mergând acolo sus unde, Paradisul, acolo este bătrânul Abraham, Isaac şi Iacob, şi aceia înăuntru acolo, Samuel şi tot restul dintre ei înăuntru acolo. Eu Il pot auzi bătând la uşă. [Fratele Branham bate pe amvon de şase ori-Ed.] Amin! Oh, eu iubesc aceasta. Eu devin chiar ... mă simt cumva religios acum. Eu Îl pot vedea uitându-se acolo. Eu Il pot auzi zicând, "Cine este acolo afară? Cine-i Acesta acolo?" El a zis, "Eu, acesta-i Abraham care vorbeşte. Cine-i Acesta?"

E-206 "Eu sunt Sămânţa lui Abraham." Amin. Eu îl pot vedea pe Abraham venind la uşă, deschizând uşa. El a zis, "Eu sunt Sămânţa lui Abraham."
Daniel a zis, "Uite acolo! Acolo-i Stânca pe care am văzut¬o tăiată din munte."

E-207 Eu pot auzi pe Ezechiel zicând, "Iată-L acolo! Eu L-am văzut, ca praful sub picioarele Lui, norii se mişcau, când berbecii ... au bătut din palme, frunzele, şi ei toţi au strigat." Oh, eu pot să-i văd pe acei diferiţi acolo în Paradis, aşteptând după EL

E-208 Eu Îl pot auzi zicând, "Veniţi! Se crapă de ziuă acolo în Ierusalim. Noi trebuie să mergem afară de aici. Noi mergem sus, deoarece voi v-aţi încrezut în sângele taurilor şi ţapilor, aşteptând după timpul Sângelui Meu. Dar Sângele Meu a fost vărsat acolo sus pe Calvar. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu încarnat. Toate datoriile păcatului sunt plătite. Noi suntem pe drumul nostru afară!" Aleluia! Glorie lui Dumnezeu!

E-209 Eu pot să-l văd pe Abraham apucând-o pe Sarah de braţ, şi aici ei vin, drept afară! In Matei 27, când el a venit afară, eu îi pot auzi făcând o mică oprire împrejur în Ierusalim acolo. Şi primul lucru ce-l ştiţi, eu îi pot vedea pe Caiafa şi ceilalţi stând pe stradă, zicând, "Ei îmi spun că insul acela a înviat. Ziceţi, cine este acel ins care merge acolo; acel om tânăr, acea fată tânără?"

E-210 Nu mai sunt bătrâni; acela era Abraham şi Sarah. Şi ei au dispărut. Ei s-au uitat, "Cineva ne urmăreşte." Ei puteau să dispară întocmai cum a trecut El prin zid, acelaşi fel de trup. Aleluia! Adevărat. Aici sunt toţi profeţii şi aceia, umblând în jur, privind prin oraş.

E-211 Şi Isus a condus drept înainte sus înăuntru, sau sus deasupra de stele, lună, nori, şi a dus robia roabă, a dat darurile la oameni. Isus şade astăzi la dreapta Tatălui, a urcat acolo sus, a şezut jos, până când toţi vrăjmaşii Lui vor fi făcuţi aşternut al picioarelor Lui.

E-212 Şi astăzi, dragul meu prieten Creştin, demonii lucrează de fiecare parte. Şi Duhul lui Dumnezeu se mişcă drept afară, pe de altă parte, să-l contracareze de fiecare dată. Aleluia! Ia te uită. Ziare şi publicaţii şi toate celelalte o declară. Ei o urmăresc. Ei nu pot vedea ce este aceasta. Ce este aceasta? Este preumbra marei expuneri care vine destul de curând, între Dumnezeu şi Diavolul. Daţi-vă de partea lui Dumnezeu şi fiţi drepţi în inima voastră. Amin.

E-213 Aici nu cu mult în urmă am fost sus în Toledo, Ohio, aveam o adunare. Eu voi încheia.

E-214 Vedeţi ce vreau să spun despre demoni? Ei lucrează. Ei sunt foarte religioşi, tot aşa de religioşi! Oh, ei merg la biserică fiecare duminică, repetă Crezul Apostolilor, şi cântă Doxologia. O, vai, tot aşa de religioşi cât pot fi!
"Frate Branham, vrei să spui că acela-i Adevărul?"

E-215 Acela-i felul de duh care a atârnat pe Isus Cristos de cruce. Şi Isus a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru, Diavolul."

E-216 Acum unii dintre ei au zis, "Oh, Rusia este anticristul." Niciodată! Rusia nu este anticristul. Anticristul va fi aşa de religios că va înşela chiar pe Aleşi dacă ar fi posibil.
Amintiţi-vă, Dumnezeu ia omul Lui, dar nu Duhul Său. Diavolul ia omul lui, dar nu duhul lui. Acum, acolo sunt ei. Potriviţi-vă. Eu sunt numai răspunzător pentru Adevăr.

E-217 Demoni, lucrând! Ieri, i-am avut într-un tărâm fizic. Astăzi, eu vă arăt în tărâmul spiritual, unde ei sunt în tărâmul religios. Unde ei sunt acolo afară, numiţi cancer, şi ei numesc aceasta, aceea, şi cealaltă, dar eu v-am dovedit, prin Biblie, că ei sunt draci. Acum, aici, astăzi, aici ei sunt din nou în tărâm religios, foarte religioşi, foarte pioşi.

E-218 Dacă tu vei începe, frate, şi gândeşte. Cain, chiar la începutul lui, era un om foarte religios. Esau era un om foarte religios. Iuda era un om foarte religios. Aceasta-i religia. Nu este lumea de afară. Este tocmai în rânduri. Priviţi acea, demonologie! Poate puţin mai târziu, cândva, eu pot să ajung la ea puţin mai mult. Se face târziu.

E-219 Să nu condamnaţi pe nimeni. Iubiţi pe fiecare. Dacă nu poţi iubi din inima ta, atunci Cristos nu este cu tine.

E-220 La Toledo, Ohio, am mers într-un restaurant mic. Eu mâncam la un local, un local mic Dunkard, un loc mic drăgălaş. Ei erau aşa de drăguţi. În după-amiaza aceea ei au închis, să meargă la şcoala duminicală. Şi când au închis, eu a trebuit să trec vizavi pe stradă, la un local mic lumesc, şi am intrat acolo. Şi eu ştiu că este ilegal jocul de noroc în Ohio. Şi aici stătea un Poliţist de Stat cu braţul lui în jurul unei fete, mâna lui atârna aici pe sânul ei, jucându-se la un automat. Legea statelor noastre şi naţiunea, s-a dus. Dureros!

E-221 Eu mă încred pe Cristos Stânca solidă, eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri scufundătoare. Nu a mai rămas nimic. Asta-i adevărat.

E-222 M-am uitat înapoi acolo, şi acolo era o doamnă tânără frumoasă, probabil în adolescenţa ei, de nouăsprezece, optsprezece, nouăsprezece ani. Şi ce făceau ei, băieţii aceia acolo în spate în jurul mesei, era oribil. Am stat acolo jos. Şi acum spre surprinderea mea, şezând chiar aici unde a venit o doamnă, a zis, "Vreţi să aveţi un scaun?"
Am zis, "Mulţumesc. Am vrut micul dejun."

E-223 Şi şezând pe un scaun, aici şedea o doamnă mai în vârstă, tot aşa de bătrână ca mama mea, cincizeci şi cinci, cincizeci şi opt de ani. Ea avea pe ea o pereche mică din hainele acelea păcătoase ce le poartă.

E-224 Ele pretind că este răcoare. Ştiinţa zice, "Voi sunteţi nebune." Desigur, aceasta nu este. Voi doar vreţi să vă arătaţi goliciunea. Este o ruşine, o dizgraţie. O doamnă nu le va îmbrăca. O femeie o va face, dar nu o doamnă.

E-225 Şi atunci, astfel atunci ei ... acolo era ea, şezând acolo. Sărmana ei carne era fleşcăită. Ea avea acel fel de manichiură cu arătare-orhidee, sau cum o numiţi voi, pe buzele ei. Şi o tunsoare micuţă ca un bărbat, acea tot pufoasă în sus; ce a spus Biblia, care era o dizgraţie. Şi o femeie, care un bărbat ...

E-226 Biblia pretinde, dacă o femeie îşi taie părul, un bărbat are dreptul să-i dea drumul în divorţ, deoarece ea nu este cinstită cu el. Noi trebuie să venim jos şi să predicăm Biblia aici într¬una din aceste zile. A zis, "Dacă ea îşi taie părul, îşi dezonorează bărbatul ei." Dacă ea este dezonora bilă, ea ar trebui să fie lăsată. Tu nu te poţi căsători cu alta, dar tu poţi să o laşi. Iuh! Băiete, aceea, aceea merge greu, eu o pot simţi. Dar acela-i Adevărul.

E-227 Oh, se obişnuia să fie, noi am avut-o în tărâmurile Duhului Sfânt, dar noi am lăsat în jos barierele. Bătrânul frate obişnuia să zică, "Noi am lăsat jos barierele, noi am lăsat jos barierele, ne-am compromis cu păcatul. Noi am lăsat jos barierele, oile au ieşit, dar cum au intrat caprele?" Voi aţi lăsat jos barierele. Aceea a fost chestiunea. Voi aţi lăsat jos barierele, lumea şi biserica s-au amestecat împreună. Intocmai ca Moabiţii şi aşa mai departe, şi Balaam, şi cum el s-a căsătorit printre ei, acela¬i chiar exact acelaşi lucru astăzi. Şi biserica este toată poluată, iar epoca Penticostală este epoca Laodiceană, care se face căldicică, şi aruncată afară din gura lui Dumnezeu. Şi din tot grupul, Dumnezeu cheamă rămăşiţa Lui, o ia pe Ea Acasă, aceea este exact corect, exact, prin înviere.

E-228 Şi acolo era ea, şezând acolo, cu manichiură de buze peste toată faţa ei, şi era peste tot în felul acela. Şi ea avea aceasta de aici alifie neagră peste ochii ei, şi ea transpira, aceasta se prelingea în jos. Şi sărmana bătrânică putea să fi avut strănepoţi. Şi ea şedea acolo cu doi oameni bătrâni, şi unul din ei cu o mare eşarfă veche în jurul gâtului lui, şi era în iunie, şezând acolo. Şi el s-a ridicat, şi era cumva cam băut, şi ea era băută, de asemeni. Şi ea se uita în jur.

E-229 M-am gândit, "O Dumnezeule! Dumnezeule, de ce nu ştergi Tu treaba aceasta jos de pe hartă? De ce nu o faci Tu? Trebuie ca micuţa mea Sharon ... Bebeluşul meu, micuţa mea Sarah şi micuţa mea Rebekah trebuie să fie crescute în acea generaţie, să vină să întâmpine astfel de lucru ca acela?" M-am gândit, "Uite aici afară în aceste parcuri şi lucruri, şi ce se petrece." M-am gândit, "O Dumnezeule! Oh, sunt bucuros că Tu ai luat¬o pe Sharon dacă a fost voia Ta. Trebuie ca micuţa mea Rebekah şi micuţa-micuţa Sarah să fie crescute sub astfel de lucruri ca acela?" Care, şi oamenii aceia se numesc ... cântă în cor şi de toate. Şi m-am gândit, "Nu este aceea o ruşine?" M¬am gândit, "Dumnezeule, cum poate neprihănirea Ta Sfântă să o sufere? Se pare că indignarea Ta neprihănită ar zbura acolo afară şi-şi să explodeze acest local."

E-230 Şi am auzit Îngerul Domnului, a zis, "Vino la o parte." Am mers acolo. Şi când El a isprăvit cu mine, m-am simţit ca o persoană diferită. "Pentru ce o condamni tu?"
Am zis, "Uită-te la aceea, felul cum este ea." Şi iată ce El ...

E-231 Am văzut o viziune. Am văzut o lume ca aceasta, rotundă, o altă lume. Dar această lume de aici, ea avea un curcubeu în jurul ei, şi acela era Sângele lui Cristos care protejează mânia lui Dumnezeu. El nu s-ar putea uita asupra aceleia, El-El ar nimici lucrul chiar acum, deoarece El a zis, "În ziua când mănânci din el, în ziua aceea vei muri." Deci El ar face-o.

E-232 Apoi m-am gândit în felul acesta. M-am văzut pe mine. Deşi eu nu am făcut aceea, dar eu am fost un păcătos, oricum. Şi atunci Sângele lui Isus Cristos acţionează pentru noi ca o bară de protecţie. Vedeţi? Căci, când eu păcătuiesc, păcatele mele Îl lovesc şi i-a zguduit capul Lui scump, şi am putut vedea lacrimile şi Sângele curgând în jos. "Iartă-I, Tată, el nu ştie ce face." Şi eu fac altceva şi Il lovesc. "Iartă-I, Tată."

E-233 Dacă aceasta ar fi trecut vreodată de El, eu aş fi fost nimicit. Şi dacă nu aş fi acceptat harul Lui, şi în ziua când sufletul meu navighează dincolo de acela, eu sunt deja judecat. Eu am respins. Nu mai există nimic rămas decât judecată. Judecat, eu deja am fost judecat. Dumnezeu a zis, "În ziua în care tu mănânci din el, în acea zi vei muri." Tu eşti judecat drept. Acesta este scaunul de judecată în această după-amiază, atitudinea voastră către Cristos.

E-234 Şi apoi m-am gândit, "Da, asta-i adevărat." Şi am văzut într-o zi când m-am târât sus la EL Am văzut cartea mea veche zăcând acolo, un păcătos, acolo era totul pe ea. Am văzut că păcatele mele este ceea ce o făcea, şi am zis, "Doamne, vrei Tu să mă ierţi?"

E-235 A dus mâna Lui în coasta Lui, a luat ceva Sânge afară, a scris pe partea de sus, şi a zis, "Iertat." L-a aruncat înapoi în marea uitării, să nu-şi mai amintească de el. Acesta s-a dus pentru totdeauna! El a zis, "Eu te iert, dar tu o condamni pe ea."
Aceea mi-a schimbat ideea. Am zis, "Doamne, ai milă."

E-236 După ce am ieşit afară din aceasta, am mers acolo şi am şezut jos. Am zis, "Ce faceţi, doamnă?"
Ea a zis, "Oh, helo."

E-237 Şi eu am zis, "Dacă mă veţi ierta," am zis, "Eu sunt Reverend Branham, un lucrător."
Ea a zis, "Oh, scuză-mă. Scuză-mă, Reverend Branham."

E-238 Am zis, "Doamnă." I-am spus povestea. Am zis, "Eu stăteam acolo, şi eu te condamnam, şi mă gândeam, 'Ce lucru oribil!' Poate aveţi copii."
Ea a zis, "Eu am."

E-239 Am zis, "Ce a cauzat calea să meargă greşit?" Ea a început să-mi desfăşoare o poveste care ar sfâşia inima la orice. Am zis, "Eu-eu am întrebat pe Dumnezeu de ce nu a greblat El astfel de lucru jos de pe pământ? Iată, tu aici cu aceşti doi oameni beţi, şi tu eşti beată, însăţi." Şi am zis, "Intr-o zi ... Acel Sânge ţine mânia lui Dumnezeu de la tine. Tu vei muri într-una din aceste zile. Şi, atunci, tu eşti-tu eşti un agent moral liber acum, tu poţi respinge sau să primeşti." Am zis, "Dar într-o zi sufletul tău merge acolo dincolo, unde nu a mai rămas milă. Şi dacă tu mori în păcatele tale, tu eşti deja judecată, şi tu mergi în iad."

E-240 Voi ştiţi ce? Femeia aceea a alunecat afară din acel scaun acolo în acel restaurant. Noi am avut o adunare de rugăciune aşa cum nu aţi mai auzit în viaţa voastră, şi ea a venit la Cristos. Ce era aceasta? Să nu-i condamnaţi; spuneţi-le Evanghelia. Ei sunt posedaţi de demoni; ei sunt muritori în acest tărâm. Ei sunt influenţaţi de aici. Influenţa noastră vine de sus. Să vedem ce putem face cu talanturile noastre, să-i câştigăm pe alţii la Cristos.

E-241 Tatăl A nostru Ceresc, mulţumindu-Ţi pentru bunătatea şi mila Ta. Imi pare rău, Doamne; poate, oamenii, eu i-am ţinut aici aşa de mult. Dar fiind încheierea acestor adunări de după¬amiază în acest fel, am vrut să le spun, "demoni," şi am cioplit prea mult din aceasta într-un loc, într-o predică, dar poate ei pot să o culeagă, aici şi acolo, şi să înţeleagă ce am vrut să spun. Tu cunoşti intenţiile inimii mele, de a aduce aceasta.

E-242 Fie ca oamenii să meargă de aici în această după-amiază, şi bărbaţii şi femeile să vegheze fiecare mişcare pe care o fac ei, dar să trăiască fericiţi şi liberi. Fie ca ei să ştie că Dumnezeu i¬a salvat. Şi fie ca ei să privească la El, să uite de toate ismurile şi lucrurile care sunt în jurul lor, şi să trăiască în pace şi cu cumpătare, şi în teama de Dumnezeu. Şi apoi, Dumnezeule, când Tu vrei să-i foloseşti pentru ceva, Tu poţi să le vorbeşti direct lor şi să-i trimiţi oriunde vrei Tu să meargă sau orice vrei Tu ca ei să facă. Fie ca oamenii să fie smeriţi şi să găsească pe Cristos în inima lor. Iartă-ne, Doamne, de lipsurile noastre, pe fiecare din noi.

E-243 Şi noi ştim căci-căci Satan e pornit în jur ca un leu răcnind, peste tot, să nimicească ce vrea el, purtând haine religioase. O Dumnezeule, aceşti copilaşi sărmani, priveşte la ei, peste tot. Ei sunt deschişi şi expuşi la oameni. Şi eu Te rog, Dumnezeule, să fii milostiv cu ei, şi să salvezi pe toţi pierduţii, să vindeci bolnavii. Şi, Dumnezeule, ne dăm seama că aceşti draci vechi de boală vin peste copiii Tăi, că Tu ai un ispăşitor care stă acolo, să poarte de grijă de aceea. Şi toţi dracii care îi face să păcătuiască, Tu ai un ispăşitor care stă acolo, să aibe de grijă de aceasta. Şi mă rog ca Tu să acorzi aceasta în Numele lui Isus. Amin.
Mă întreb dacă acolo...

Up