Întrebări şi Răspunsuri asupra Genezei

Questions And Answers (Genesis)
Data: 53-0729 | Durată: 1 oră 57 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Acum, dacă cineva are ceva întrebări care ei vor să le dea înăuntru, păi, doar daţi-le drept sus, lăsaţi ca vreun copil să le aducă sau oricum vreţi. Sau, poate, dacă noi terminăm ... Eu-eu am vreo şase aici pe o pagină, şi atunci aici, atunci noi avem două acolo.

E-2 Acum, noi-noi vrem să aflăm. Motivul că noi facem aceasta este să aflăm ce este în gândirea oamenilor, despre ce gândesc ei. Vedeţi? Şi aceea este ceea ce face o biserică bună, puternică. Voi trebuie să aveţi-timpurile, întocmai ca atunci când tu trebuie să cureţi scăieţii, voi ştiţi, şi luaţi toate¬lucrurile afară din cale astfel ca să te poţi mişca constant. Astfel acum acela-i motivul că noi avem seară de întrebări una din când în când, este ca să aflăm.

E-3 Acum, dacă există ceva întrebări care ... Acum, de data aceasta eu cumva am deschis-o, foarte larg. Şi am zis … Acum, se obişnuia să fie că eu spuneam, "Acum, dacă cineva …doar orice care aparţine la-la Scriptură; răspund. Intre baţi-o." (Iţi mulţumesc, frate.) Şi am zis, "Doar orice care aparţine la o Scriptură; răspund." Vedeţi, iar noi o răspundeam. Dar în seara aceasta am zis ...

E-4 Voi ştiţi, apoi ei vin pe aici, ei zic, "Frate Bill," îmi punea o întrebare, "crezi tu că dacă-dacă-dacă Aşa-şi-aşa a făcut un cutare-cutare lucru, este aceea Creştinesc?"

E-5 Bine, aceea este cumva de a blama pe cineva. Dar am zis, "Să aibe aceea în seara aceasta." Vedeţi, aceea este în ordine. Astfel noi putem doar afla dacă se face vreo blamare.

E-6 Oh, eu-eu-eu mă simt într-adevăr bine în seara aceasta. Am tăiat iarba toată după-masa, astfel eu mă simt într-adevăr bine, afară în soarele fierbinte.

E-7 Noi avem o-o adunare care urmează destul de curând acum, să nu uitaţi. Douăzeci şi trei august, la Stadionul din Chicago, până la cinci septembrie. Aştept un timp măreţ în Domnul acolo. Şi a fost anunţat peste tot acum, şi toate ziarele diferite o publică. Şi noi aşteptăm un timp măreţ.

E-8 Acum, eu am una, două, trei, patru, cinci, şase, cred eu, pe o pagină aici. Şi aceasta toată cumva aparţine la acelaşi lucru, în urmă în-în Cartea despre Geneza.

E-9 Acum, prima este Geneza 1:26, sau 1:26 la 28, este unde¬persoana cu ... ei au întrebat cum ar fi aceasta. Cum-cum această întrebare ... Vreau să spun, a pus întrebarea, scuzaţi¬mă. Şi noi vrem să citim aceea mai întâi. Acum, ei o au scrisă aici. Dacă voi vreţi să o urmăriţi drept înapoi, este în ordine. A zis, "Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească şi femeiască i¬a creat EL." Vedeţi? Şi apoi pe urmă to are a el are Geneza ... sau, el sau ea, unul, are Geneza 2:7, "El a format omul din ţărâna pământului." Acela-i un alt loc. Eu le voi citi pe toate, astfel ca noi să le putem lua împreună aici astfel ca voi să puteţi vedea. Acum prima, prima frază a acesteia este, acum a zis:
1. "Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească şi femeiască. A creat omul, parte bărbătească şi femeiască." Acum aceea este, eu cred, primul punct. Acum în Geneza 2:7, se zice, "El a format," (subliniat) "dar mai întâi El a creat." El are atunci ... el are aceea subliniat. "Şi El a format," (subliniat) "omul din ţărână, şi a suflat în nările lui," şi aşa mai departe. Acum, care este diferenţa, sau unde este leagătura în Scriptura de mai sus?

E-10 Acum, aceasta este ... Acum, dacă voi o aveţi notată, Geneza 1:26 la 28, şi Geneza 2:7. Acum, acesta este un lucru foarte sensibil, şi eu-eu poate nu ... Eu doar am propria mea idee despre aceasta, astfel eu doar vă voi da aceasta în felul în care simt că este. Şi dacă sunteţi diferiţi, bine, aceea este doar bine.

E-11 Eu vreau să-i aduc complimente Fratelui Neville pentru răspunsurile frumoase pe care le-a dat acelor întrebări de acolo. Acum, ele sunt bune.

E-12 Acum, în aceasta, Geneza 1:26, Dumnezeu a făcut pe om în Propriul Său chip. Şi dacă voi aţi observa, noi vom lua aceasta astfel ca voi să o puteţi citi, şi 26 ... Dacă aţi vrea să citiţi împreună cu noi, noi am fi bucuroşi ca voi-ca voi să o faceţi, să mă verificaţi.
Şi Dumnezeu a zis, Să facem om în chipul nostru, după asemănarea noastră: şi ei să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, ... peste vitele de pe pământ, şi peste fiecare lucru târâtor care se târâie pe pământ.
Astfel Dumnezeu a creat omul în chipul Său propriu, în chipul lui Dumnezeu l-a creat el; parte bărbătească şi femeiască i-a creat el.

E-13 Acum, aceea este ... Eu am auzit aceea discutându-se de multe ori, şi în jurul lumii, discuţii s-au ridicat A despre aceea. Acum în Geneza 2:7, priviţi ce a făcut El aici. In regulă, aici este Aceasta:
Şi ... Dumnezeu a format omul din ţărâna pământului, şi i-a suflat în nări suflare de viaţă; şi omul a devenit un suflet viu.

E-14 Acum, ce fel de formare ... Întrebătorul vrea să întrebe:
Ce legătură are această Geneza 1:26 cu Geneza 2:7? Dumnezeu a creat doi oameni. Şi care era omul, şi care ... Ce legătură are aceea? Ce ... Cum se leagă aceasta în Scriptură?

E-15 Bine, acum, dacă observaţi atenţi acum, în Geneza 1:26, să luăm prima parte mai întâi. Dumnezeu a zis, "Noi să." Acum, "noi să," noi este un ... "Noi să facem om în propriul nostru chip." Al nostru, desigur, ne dăm seama că El vorbeşte cu cineva, El vorbea cu o altă fiinţă. "Noi să facem om în propriul nostru chip după asemănarea noastră, şi ei să stăpânească peste vitele câmpului."

E-16 Dacă voi observaţi, în creaţie, primul lucru care a fost creat, desigur, era lumina. Voi veniţi înainte în jos prin creaţie, ultimul lucru care a fost creat ce era? Un om. Iar femeia a fost făcută după om. În regulă, primul ... Ultimul lucru care a fost creat, din creaţia lui Dumnezeu, este omenirea.

E-17 Dar când Dumnezeu a făcut primul Lui om, dacă voi observaţi, El L-a făcut în asemănarea Lui însuşi, El a fost făcut în chipul lui Dumnezeu. Şi ce este Dumnezeu? Acum, dacă noi putem afla ce este Dumnezeu, noi putem afla ce fel de om a făcut El.

E-18 Acum în Sf. Ioan, capitolul 4, şi eu voi ... noi vom citi aceasta, Isus vorbeşte femeii în ... dacă v-ar place să deschideţi la aceasta. Eu ... ne având mult timp, eu doar nu le-am notat jos, doar trebuie să le iau prin memorie. Şi voi căutaţi-le acum, dacă eu pot să o aflu chiar repede. Acum să începem pe la capitolul 4, şi versetul 14:
Şi oricine bea din această apă pe care Eu i-o voi da nu va înseta niciodată; ... şi va fi izvoare de apă ţâşnind sus în viaţa veşnică.
Femeia i-a zis, Domnule, dă-mi apa aceasta, ca eu ... să nu mai vin încoace să scot.
Isus i-a zis ... Du-te, şi cheamă-ţi bărbatul, ...
Femeia a răspuns ...

E-19 Eu cred că noi trebuie să mergem puţin mai sus decât aceea acum, să aflăm, să aflăm ce-ce vreau eu ca voi să vedeţi aici. Poate nu, poate că eu pot găsi înainte în jos aici, şi ceea ce eu vreau să văd. Ce spui? Versetul 23 şi 24. Bine.
Voi vă închinaţi ... (aceasta este) ... Voi vă închinaţi şi voi nu ştiţi la ce: noi ştim la ce ne închinăm: pentru că mântuirea este de la Iudei. (şi aceea este corect, vedeţi)
Dar vine ceasul, ... Dar vine ceasul, şi acum este, că adevăraţii închinători (Iudei sau Neamuri) se vor închina Tatălui în duh şi-n adevăr: căci din aceia caută Tatăl săi se închine.

E-20 Acum, versetul următor este unde vreau eu:
Dumnezeu este un Duh: şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi-n adevăr.

E-21 Acum, dacă Dumnezeu a creat omul în chipul Său Propriu şi în Propria Lui asemănare, ce fel de om a creat El? Un om duh. Acum, dacă voi veţi observa, după ce El a făcut toată creaţia, şi a creat un om duh, citirea apropiată despre aceasta acum (pentru acel care a pus întrebarea) va afla aceasta, că Dumnezeu a dat stăpânire peste vite şi peşti şi fiecare lucru omului. Dar, în facerea Lui acolo sus, El a făcut omul în Propria Lui imagine să conducă vitele, să conducă fiarele de pe câmp, întocmai cum Duhul Sfânt conduce pe credincios astăzi. Vedeţi?

E-22 El era, în alte cuvinte, Adam, primul om în creaţiile de jos ale lui Dumnezeu. Prima creaţie era Dumnezeu Însuşi; apoi din Dumnezeu a venit Logosul, care era Fiul lui Dumnezeu; apoi din Logos, care era Cuvântul ("La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi."), din Logos a apărut-omul.

E-23 Oh, eu am o imagine frumoasă în mintea mea acum, dacă voi puteţi să luaţi o mică călătorie cu mine. Eu cred că am vorbit despre aceasta mai înainte, dar să aducem aceasta la locul unde voi veţi fi siguri să o înţelegeţi. Acum, să luăm o mică călătorie şi să mergem înapoi pentru puţină vreme. Acum, să nu vă gândiţi cât este de cald, să ne punem gândurile drept la aceea despre ce urmează să vorbim şi ne gândim acum.

E-24 Să mergem înapoi o sută de milioane de ani înainte ca acolo să fi fost vreo stea, lună, sau ceva în lume. Acum, a existat un timp când nu a existat nimic aici, a fost doar totul veşnic şi Eternitate. Şi toată veşnicia şi Eternitatea era Dumnezeu, El era acolo la început.

E-25 Acum, să mergem aici afară pe marginea acestei balustrade şi să privim acolo şi să vedem aceste lucruri întâmplându-se.

E-26 Acum, "Nimeni nu a văzut vreodată pe Tatăl." Nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu în forma trupească, deoarece Dumnezeu nu este în formă trupească, Dumnezeu este un Duh. Vedeţi? În regulă. "Nimeni nu a văzut pe Tatăl, ci singurul născut din Tatăl L-a declarat," 1 ... Ioan, vedeţi.

E-27 Acum, dar observaţi acum, nu există nimic, există doar spaţiu. Nu există lumină, nu există întuneric, nu există nimic, aceasta doar se pare nimic. Dar înăuntru acolo este o Fiinţă mare supranaturală, Iehova Dumnezeu, Care a acoperit tot spaţiul al tuturor locurilor la toate timpurile. El era din veşnicie în veşnicie, El este începutul creaţiunii. Acela-i Dumnezeu. Nu poţi vedea nimic, nu poţi auzi nimic, nici o mişcare a unui atom în aer, nici nimic, nici măcar aer, nici nimic, dar totuşi Dumnezeu era acolo. Acela era Dumnezeu. (Acum să privim pentru câteva minute, şi după o vreme ...) Nimeni nu a văzut pe Acela, acum, Acela este Tatăl. Acela este Dumnezeu, Tatăl.

E-28 Acum observaţi. Apoi după o vreme eu încep să văd o Lumină mică sacră începând să se formeze, ca o mică aureolă sau ceva, tu o puteai vedea numai prin ochi spirituali.

E-29 Dar priviţi acum, în timp ce noi privim, toată biserica acum. Noi stăm pe o balustradă mare, urmărind ce face Dumnezeu. Şi noi vom ajunge drept jos la această întrebare aici şi voi veţi vedea cum o aduce El înăuntru.

E-30 Acum, nimeni nu a văzut pe Dumnezeu. Şi acum, următorul lucru noi începem să vedem, cu ochi de privire supranaturală, noi vedem o Lumină mică albă formându-se acolo afară. Ce este aceea? Aceea a fost numită, de cititorii Bibliei, "Logos," sau "unsul" sau "ungerea," sau ... aşa cum urma să spun, acea-acea parte din Dumnezeu a început să se dezvolte în ceva astfel ca fiinţele umane să poată avea vreun fel de o idee ce era El. Era o mică, jos ... sau Lumină mică, mişcându-se. El ... Acela era Cuvântul lui Dumnezeu.

E-31 Acum, Dumnezeu a dat El însuşi naştere la acest Fiu care era înainte ca acolo să fie chiar un atom în ... sau aer să facă un atom. Acela era ... Vedeţi, Isus a zis, "Slăveşte-Mă, Tată, cu slava pe care am avut-o Noi înainte de întemeierea lumii." Vedeţi, acolo departe în urmă.

E-32 Acum, în Sf. Ioan 1, El a zis, "La început era Cuvântul." Şi primul. .. "Şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi." Dumnezeu desfăşurându-Se, jos într-o fiinţă umană. Acum urmăriţi cum a făcut El aceasta.

E-33 Acum, acolo în urmă, atunci, când vine această aureolă mică. Acum, noi nu putem vedea încă nimic, decât prin ochi doar supranaturali noi vedem o aureolă stând acolo. Acum, acela-i Fiul lui Dumnezeu, Logosul. Acum, eu pot să-L văd jucându-se în jur ca un copilaş, înaintea uşii Tatălui, cu toată Eternitatea. Vedeţi? Şi, acum, apoi în formarea Lui imaginară El a început să gândească despre cum vor fi lucrurile, şi eu Îl pot auzi că spune, "Să fie lumină."

E-34 Şi când El a făcut, un atom a explodat şi soarele a venit în existenţă. El s-a învârtit timp de sute de milioane de ani, formând lavă, şi arzând, şi formându-se cum este astăzi; încă arde, încă rupe atomi. Dacă vreodată bomba atomică se va declanşa vreodată, lanţul atomic va lua ... acest pământ va fi ca soarele, acolo, doar izbucnind şi explodând. Dacă aţi putea sta pe o altă planetă şi să priviţi la aceasta, ea ar arăta ca un alt soare, unde atomii ar arde acest pământ, dacă vreodată lanţul se va dezlănţui şi doar va începe să se învârtă, învârtindu-se în felul acesta. Milioane şi milioane de mile ajung aceste mari flăcări de bilioane de grade Fahrenheit, de¬de-de căldură care iese din soarele acela.

E-35 Acum, priviţi aceasta acum. Frumos! Acum, El a făcut soarele. Şi apoi, primul lucru care-l ştiţi, un mare bulgăre de zgură a căzut de pe el, cântărind cam ... doar cam ca acest pământ, a ieşit "Pfui!" Apoi acest Logos aici acum, Fiul lui Dumnezeu, îl urmăreşte, El îl lasă să cadă pentru o sută de milioane de ani şi El îl opreşte. Apoi un altul zboară, şi El îl lasă (să zboare) să cadă timp de milioane de ani, apoi El îl opreşte. Acum, noi stăm, privindu-l venind în existenţă.

E-36 Acum, El are ceva în gândirea Sa, şi ce face El? El îşi scrie prima Lui Biblie. Prima Biblie la care omul a privit vreodată erau stelele, zodiacul. Şi este o perfectă ... doar ... Ea se potriveşte cu această Biblie aici. Ea începe, prima din zodiac este fecioara. Este aceea corect? Ultima din zodiac ce este? Leo, leul. Aceea este prima venire a lui Isus, El a venit printr-o fecioară; a doua, El vine ca Leul din seminţia lui Iuda. Vedeţi? A trasat-o toată, epoca cancerului, şi fiecare lucru până la capăt. Acum, El a pus aceea toată în cer şi a plasat-o acolo. Toţi meteorii aceştia, bucăţi de pământ, sau soare, care atârnă aici.

E-37 Acum, când ştiinţa merge să privească după acei meteoriţi care cad, aceea nu contestă pe Dumnezeu, aceea doar îl dovedeşte pentru mine. Vedeţi, aceea doar îl face mai real. Acum, acum observaţi, toţi aceşti meteoriţi care atârnă acolo departe de soarele acela fierbinte, şi mergând prin văzduh, desigur, ei au acumulat. Şi primul lucru care-l ştiţi, el a început doar un gheţar.

E-38 Acum, acela a fost acest pământ venind în existenţă, doar o bucată mare de zgură a zburat acolo afară. Jos sub acesta acum nu este nimic altceva decât un vulcan care se învârte, arzător, complet, ele erup, şi unele din ele sunt vulcane. Şi ştiinţa pretinde căci-căci această lume, scoarţa de deasupra ei, unde trăim noi, este doar cam ca şi coaja unui măr. Şi toată ... Acum, există douăzeci şi cinci de mii de mile în jur, este probabil opt mii de mile (aceea ar fi aproximativ opt mii de mile) grosime. Şi doar gândiţi, despre interiorul de acolo, este un vulcan arzând.

E-39 Şi două treimi din pământ, mai bine decât două treimi din el, este în apă; şi o treime din el este pământ, cam o treime. Şi doar priviţi la această scoarţă pe care trăim noi, ea este plină de explozibile periculoase, gaz, benzină, ulei, fiecare lucru. Este aceea corect? Şi cele două treimi din el, mai bine de două treimi din el, este apă. Care este formula apei? Două părţi de hidrogen şi o parte oxigen, explozive.

E-40 Există suficientă electricitate în fiecare cameră să separe căldura de frig, şi aceasta va face suficientă electricitate să explodeze o cameră. Voi puteţi pune suficienţi atomi într-o minge de golf să explodaţi New York-ul de pe faţa pământului. Şi apoi omul, şezând pe o oală de iad, se bate în piept şi sfidează Cuvântul lui Dumnezeu, şi zice, "Nu există un astfel de loc ca iad." (Eu am aceea aici jos după puţin, şi noi vom ajunge la aceea, vedeţi) Voi staţi pe o oală mare a acestuia în fiecare zi. Şi în timp ce voi sunteţi aici voi staţi chiar pe ea, şi iadul este chiar sub voi.

E-41 Şi acum, observaţi, dar acum când aceasta s-a aflat mai întâi, când Isus ... Acum priviţi aureola mică acolo. Acum eu O pot vedea că se mişcă spre acest pământ şi ajunge deasupra acestuia şi începe să-l mişte aici aproape de soare. Acesta nu este nimic decât o minge mare de gheaţă. Şi când el începe să se dezgheţe, atunci gheţare mari uriaşe au început să străbată în pământurile nordice şi să vină în jos. Şi când a făcut-o, a tăiat afară Kansasul şi Texasul şi toate locurile acelea de acolo, şi au mers înainte în Golful Mexic. Şi primul lucru care-l ştiţi, totul a fost acoperit cu apă.

E-42 Apoi, acum noi ajungem în Geneza 1, noi ajungem la Biblie acum, şi afară din tabloul nostru la Biblie. Geneza 1, "Pământul era fără formă, şi gol; şi apa era pe faţa adâncului." Este aceea corect? "Şi Duhul lui Dumnezeu s-a mişcat pe apă." Acum, El a separat apa, a scos dealurile şi uscatul şi aşa mai departe; l-a uscat. Vegetaţia şi fiecare lucru, El a făcut-o. Şi El a făcut luna. Şi i-a aşezat hotarele, la mare, astfel ca ea să nu poată trece.

E-43 El a luat toate lucrurile acelea împreună, a făcut ... ? ... A făcut toate celelalte lucruri, toată viaţa animală, păsările, albinele, maimuţele, şi orice era, a pus toate acestea aici pe pământ. Şi apoi El a pus această întrebare acum. "Noi să" (Cine? Tatăl şi Fiul) "să facem om în chipul Nostru Propriu."

E-44 Acum, dacă un om a fost făcut ceva ca acea Luminiţă sacră de acolo, sau ceva de felul acela, Aceea nu putea fi văzută (care este o Fiinţă spirituală). El s-a manifestat sau s-a desfăşurat pe Sine puţin mai mult, să facă o trinitate din Sine prin Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Şi aici era Dumnezeu, S-a desfăşurat acum, jos în "să facem om," care era fiul Său, un vlăstar din El, "om în chipul Nostru Propriu," El era o fiinţă supranaturală. "Şi el să aibe stăpânire peste vitele câmpului, şi aşa mai departe."

E-45 Acum, omul a condus omul ... a condus-vitele şi fiecare lucru, întocmai cum Duhul Sfânt conduce un credincios real, adevărat astăzi. Glasul lui Dumnezeu acolo afară ... Glasul omului, mai degrabă, putea vorbi şi spune ... să cheme vitele în această parte, să cheme oile aici în păşunea aceasta, să cheme peştii la apa aceasta. Vedeţi, el avea stăpânire, fiecare lucru i se supunea.

E-46 Acum, dar atunci acolo nu era nici un om care să are pământul, Geneza 2, nici un om să are pământul. "Şi atunci Dumnezeu a format omul" (Geneza 2:7) "din ţărâna pământului." Acum noi urmărim aceasta, El a format omul din ţărâna pământului, şi a pus acest Duh supranatural ...

E-47 Acum, el zăcea acolo. Eu pot avea multe tablouri despre aceasta. Eu pot să-l văd pe Adam stând ... Să luăm în acest fel, îl vedem stând ca un pom. Dumnezeu l-a făcut. El era mort cât putea el să fie; degetele lui, ca rădăcinile, înfipte în pământ. Şi Dumnezeu a zis, "Să fie," sau a suflat suflarea de viaţă în el, şi el a sărit, şi-a venit în fire. El era un ... A suflat suflarea de viaţă în el, el a devenit un suflet viu. Acum, el a început să se mişte înainte, să se mişte înainte.

E-48 Şi apoi Dumnezeu a luat din partea lui laterală o bucată din el, o coastă, şi i-a făcut o femeie. Acum, de unde a luat El duhul, femeie? Vedeţi? Când El. .. Geneza 1:26, El a zis, "Să facem om în chipul nostru propriu, după propria noastră¬propria asemănare, El i-a creat (om) parte bărbătească şi femeiască." El a făcut duhul voinic pentru bărbat; El a făcut pe cel plăpând, micuţ, delicat, duhul feminin pentru femeie.

E-49 Şi când voi vedeţi o femeie acţionând ca un bărbat, ea a ieşit din locul ei, vedeţi, la început. Vedeţi? În ordine. Ea se presupune ... Eu cred că este o ruşine că femeile şi-au pierdut gingăşia, locul feminin. Aceasta este o disgraţie. Eu vă spun, aceasta este. Aceasta este ... Voi ştiţi, eu am să spun aceasta. Acum, eu nu vorbesc despre voi femeile de aici. Dar, desigur, dacă aceasta răneşte, asta doar o face. Dar, priviţi, lăsaţi-mă să vă întreb ceva. Se obişnuia să fie că femeile erau aşa de feminine încât dacă un bărbat mergea să vorbească cu ele şi ele roşeau. Ha! Ce este roşirea, de fapt? Eu nu am mai văzut-o de aşa mult timp eu nici măcar nu aş şti cum era dacă ceva femei ar roşi. Ele nu mai au nimic din demnitatea aceea, tot acel duh feminin frumos. Ele sunt doar ... Ele pot ... Ele poartă haine ca un bărbat, îşi taie părul ca un bărbat, fumează ca un bărbat, bea ca un bărbat, înjură ca un bărbat, votează ca un bărbat, lucrează ca un bărbat, astfel, au devenit dure, robuste. Oh, Doamne! Aceea arată unde aţi ajuns. Aceasta este exact.

E-50 Acea micuţă ca o doamnă, voi nu o mai vedeţi prea mult, ea este o persoană greu de găsit. Nu este aceea corect? Da, acela-i adevărul. Astfel o femeie nu trebuie să se ridice şi să acţioneze ca un bărbat, mare şi dură, deoarece ea este gingaşă. Dumnezeu a făcut-o în felul acela. Eu pot dovedi aceea prin Scripturi. Da, domnule. Asta-i adevărat. Şi ...

E-51 Dar, desigur, noi deviem de la această întrebare, însă eu nu vreau să iau prea multe de pe această întrebare. Dar, vedeţi, acolo este unde El a făcut primul Lui om, era în chipul Lui Propriu.

E-52 Şi apoi, Dumnezeu, înainte ca acolo să fi fost chiar o stea, ştia că această lume va fi. Şi El ştia că eu voi fi William Branham care predică Evanghelia de la amvon şi tu vei fi John Doe şezând acolo ascultând la Aceasta, înainte ca vreodată lumea să înceapă. Aleluia!

E-53 Acum, acolo este unde oamenii uneori, în-Calviniştii legalişti, devin cu totul încurcaţi. Vedeţi? Ei spun, "De ce au fost unii rânduiţi să fie pierduţi?" Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară. El nu vrea ca cineva să piară, dar totuşi, fiind Dumnezeu, El ştie că există unii care nu O vor accepta. Vedeţi? Vedeţi, El are ... El trebuia să ştie sfârşitul de la început pentru ca să fie Dumnezeu. Nu ştia El?

E-54 Astfel El ştia că El urma să aibe ceva femei, astfel El doar le¬a făcut duhul acolo. Biblia a spus că El a făcut-o, în 1, Geneza 1:26, "El l-a creat, omul," în prefigură, "bărbat şi femeie." Amin. Vedeţi? Intr-o prefigură, El a făcut femeia şi bărbatul înainte ca ei să fie vreodată formaţi din ţărâna pământului.

E-55 Şi atunci Dumnezeu a făcut omul, nu în chipul Său Propriu. Acest trup nu este în chipul lui Dumnezeu, acest trup este în chipul animalelor.

E-56 Pot să-mi dau jos haina? Se face cald aici sus. Eu am o cămaşă ruptă pe mine, dar voi nu veţi observa aceasta. Păi, este numai ... Jesse nu a venit să ia rufele, astfel. .. Dar, priviţi, noi suntem la un subiect aici acum care înseamnă mai mult decât o cămaşă ruptă la amvon. Nu-i aşa? Aceasta înseamnă Viaţă Eternă.

E-57 Acum, observaţi omul. Dumnezeu ştia la început că El urma să aibe bărbaţi şi femei, şi El ştia că Salvatorul va fi aici şi El va trebui să aducă pe Isus, şi El va fi răstignit. Şi Isus a spus ucenicilor, când El era aici pe pământ, că El "i-a cunoscut chiar înainte de întemeierea lumii," înainte ca lumea să vină vreodată în existenţă.

E-58 Şi Dumnezeu a zis, de asemeni, sau Pavel vorbeşte, în Galateni, a zis că, "El ne-a rânduit şi ne-a chemat în El înainte ca lumea să fie formată vreodată." Gândiţi-vă la aceasta! Că Dumnezeu ... Oricine care ar vrea să audă ce spune Scriptura despre aceea, ridicaţi-vă mâinile. Aceasta merge împreună cu întrebarea. Mergeţi cu mine în Galateni, capitolul 1. Ascultaţi aici. Eu nu vreau să spun în Galateni, eu vreau să spun Efeseni. Ascultaţi atenţi acum ce a spus Dumnezeu, Efeseni 1:
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes, şi către cei credincioşi în Isus Cristos.
Har fie către voi, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Cristos Isus:

E-59 Acum, aici este aceasta, observaţi:
Conform cum el ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ... (iuh!)

E-60 Aceea este binişor; Nu este aşa? Aceea este nu binişor, aceea este foarte bine! Inainte să fi existat o întemeiere a lumii, Dumnezeu l-a cunoscut pe Orman Neville şi ştia că el va predica Evanghelia. Nu este aceea minunat? "A ales ... " Păi, el este un membru al Bisericii, şi Dumnezeu ştia că El urma să aibe Biserica aceea. Şi el a zis, Pavel vorbind bisericii din Efes, a zis, "El ne-a ales în EL" Acum, noi toţi suntem membri Trupului lui Cristos. Este aceea corect? Şi Dumnezeu, înainte ca lumea să fie vreodată formată, v-a ales pe voi şi pe mine în El înainte ca lumea să fie vreodată formată. Iuh! Doamne! Nu este aceea minunat?

E-61 Acum, primul om, acum, El a făcut primul om în chipul Său, şi noi ne întoarcem înapoi la chipul acela, asta-i adevărat, la primul nostru chip creat.

E-62 Când Dumnezeu m-a creat, William Branham, eu eram înainte de întemeierea lumii, El mi-a făcut fiinţa, duhul meu. Eu nu am fost conştient de ceva din câte ştiu eu, dar ... Eu eram acolo. Oh, eu-eu nu cred că voi o pricepeţi. Dar acum, doar un minut, Isus le-a spus ucenicilor că El "îi cunoştea înainte de întemeierea lumii," şi Pavel a zis aici că "El ne-a ales în El înainte ca lumea să înceapă." Acum, acolo era ceva parte din mine, Orman Neville, şi restul din voi toţi de aici, care eraţi în Cristos Isus înainte ca lumea să înceapă vreodată. Şi aici este după analiza mea despre aceea. Eu cred că oamenii de astăzi care sunt posedaţi cu acest Duh, sau duhul, o parte din aceste fiinţe îngereşti, duhuri care se roteau afară din Dumnezeu, care nu au căzut la început şi s-au opus minciunii Diavolului în Cer.

E-63 Şi două treimi din pământ este în păcat, şi mai mult decât atât, care două treimi din îngeri au fost aruncaţi afară. Şi acele duhuri demonice au venit în oameni şi locuiesc în trupurile lor. Vedeţi ce vreau să spun? Ei sunt demoni care odată ... ei au existat odată şi ei au venit în oameni şi le-au dat o natură. Isus a scos şapte din ei afară din Maria Magdalena. Mândria, lăudăroşia (oameni mari, vedeţi), necurăţie, murdărie, vulgaritate, rivalităţi, certuri. Toate aceste lucruri, vedeţi.

E-64 Acelea au fost duhuri care au fost făcute acolo în urmă când Dumnezeu a început să facă om jos de acolo în chipul Său Propriu. A creat fiinţele acelea supranaturale, duhurile acelea.

E-65 Şi apoi El a pus omul în ţărâna pământului, care era primul om, Adam. Şi omul acela era făcut după chipul, acest om uman de aici, este făcut după chipul unui animal. Aceste trupuri umane sunt făcute după chipul animalelor.

E-66 Noi avem o mână întocmai ca o maimuţă, şi-şi avem piciorul ca un urs. Luaţi un pui de urs, dezgoliţi-l, trageţi-i pielea jos şi puneţi-l în picioare lângă o fetiţă, şi priviţi la diferenţă. Ha! Frate, tu sigur trebuie să priveşti atent. Toată diafragma, formatul, este aproape acelaşi, felul cum este făcut şi forma acestuia, şi fiecare lucru întocmai exact. El este în chipul vieţii animale deoarece el a fost făcut ceva în ordinea unui animal, deoarece aceea era datoria lui să conducă animalul.

E-67 Şi dacă luaţi Duhul Sfânt jos de pe un om, el este mai jos decât animalul, el este mai rău decât animalul. Acela-i un lucru greu de spus. Dar voi luaţi un om care este neregenerat în mintea lui, fără Duhul Sfânt să-i dirijeze gândurile lui, şi-şi lucruri ca acelea, el va arunca un copil din braţele mamei şi o va necinsti pentru pofta lui bestială. Aceea este exact.

E-68 Şi o femeie care nu este bună. Voi luaţi o mamă scroafă sau o căţea bătrână, noi le-am dat tot felul de nume pentru ... Dar moralurile ei sunt doar căţeluşii ei, şi scroafa pentru purceii ei, dar o femeie stricată care nu este bună este doar ca ... doar stricată tot timpul. Asta-i adevărat. Astfel amintiţi-vă, că voi sunteţi ... fără Cristos, moralurile voastre sunt ... pot să cadă până mai jos decât un câine. Asta-i adevărat.

E-69 Câinele nu trebuie să poarte haine să se acopere, nici un alt animal. Omul a fost acela care a căzut, nu viaţa animală. Dar, viaţa animală fiind sub om (viaţa umană), era supusă acestuia deoarece omul era călăuza lui şi conducătorul lui suprem. Şi fiecare fiară de pe câmp se teme de om.

E-70 Cineva m-a întrebat, cândva, despre vânătoare, "Te temi de aceasta?" Păi, fiecare animal care a fost vreodată creat se teme de om, deoarece aceea trebuia să fie de la început acolo în urmă. Vedeţi? Sigur, voi fugiţi şi el :j'uge după voi, asta-i adevărat, sau câinele sau orice vreţi voi. In regulă.

E-71 Dar acum, observaţi acum, că omul când el a venit aici jos ... Acum priviţi, aici ... Voi ziceţi, "Acum, cum este cu aceasta acum, Frate Branham?"

E-72 Acum, aici voi obţineţi pe Dumnezeu înăuntru întocmai exact, şi între unitarieni şi trinitarieni voi veţi obţine lucrul întocmai exact chiar acum. Acum priviţi! Când Dumnezeu a coborât, S-a desfăşurat, S-a desfăşurat jos până când El a venit jos la acest om. Acum, omul a păcătuit nu în duhul lui, ci în trupul lui, pofta, patima. Apoi când el a păcătuit, el s-a separat de Făcătorul lui. Şi apoi Dumnezeu, Logosul, tocmai Creatorul lui, a venit jos şi a fost făcut în chipul omului. Omul a fost făcut în chipul lui Dumnezeu, şi apoi el a fost făcut în chipul de animal, şi el a căzut. Şi Dumnezeu a coborât în chip de om, în Omul Isus Cristos, să sufere durere. Dumnezeu nu putea să sufere durere în Duh. Cum putea El să sufere durere fizică în Duh? El nu o putea face. Astfel Dumnezeu S-a desfăşurat şi a fost făcut în chipul omului, să răscumpere omul care era pierdut. Vedeţi?

E-73 Şi apoi Dumnezeu a suferit în trup. I Timotei 3:16, "Fără controversă," acela-i argument, "mare este taina evlaviei. Căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, văzut de îngeri, predicat, răstignit, şi crezut, şi yrimit sus la dreapta Tatălui." Este asta adevărat? Dumnezeu Insuşi a venit jos şi a locuit în trup uman şi a suferit ispitire. "Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine." Vedeţi ce este dragostea? Dragostea lui Dumnezeu!

E-74 Acum, acum, eu cred că aceea ar rezolva asta, bărbatul şi femeia. Acum, o femeie este ... Lăsaţi-mă să pun aceasta înăuntru chiar bine acum, astfel ca voi să o puteţi vedea, vedeţi. Femeia este supusă soţului ei. Şi Biblia a spus că "Un bărbat trebuie să stăpânească peste soţia lui." Dar cum au schimbat ei asta! Femeia stăpâneşte peste bărbat, "Acum, tu să stai acasă, John! Tu nu te duci!" Şi aceea o stabileşte, "Da, draga mea." Vedeţi?

E-75 Dar lasă-mă să-ţi spun ceva, domnule. Tu vei trebui să răspunzi pentru soţia ta, dar soţia ta nu va trebui să răspundă pentru tine. Tu eşti capul femeii, iar Dumnezeu este capul bărbatului. De aceea El a zis, "Bărbatul să-şi taie părul din cauza lui Cristos. Şi femeia să-şi aibe părul, căci dacă ea îşi taie părul ea îşi necinsteşte soţul." Vedeţi? Voi vedeţi ce vreau să spun prin ceea ce spune Scriptura?

E-76 Eu am avut una fierbinte despre aceasta, zilele trecute jos la Shreveport. Ei vorbeau despre femei, şi că femeile trebuie să poarte părul lung. Şi eu am zis, "O femeie care şi-a scurtat părul, soţul ei are un drept şi un drept Biblic să divorţeze de ea." Aceea este corect. Aceea este ceea ce spune Biblia. Aceea este exact corect. Oh, Doamne! Femei cu Duhul Sfânt şezând acolo, întocmai în felul cum au fost învăţate, aceasta-i tot. Vedeţi? Da, aceea este doar destrăbălare. Şi dacă ...

E-77 El a zis, "Acum, dacă ele şi-l vor tăia, dacă există ceva rău că ele trebuie să-şi taie părul," a zis, "ele să ia un brici şi să-l radă tot jos şi să-şi facă părul foarte neted." Mai bine aţi veni în felul acela. Asta-i adevărat. Aceea este ceea ce a zis Scriptura. Şi Ea zice, "Dacă-şi taie părul, ea îşi necinsteşte soţul. Şi o femeie care este necinstită are un drept legal să fie lăsată şi divorţată." Dar, el nu poate să se căsătorească din nou, acum. Dar el-dar el o poate lăsa în divorţ. Asta-i adevărat. Aceea este Scriptura. O frate, ceea ce avem noi nevoie este ceva seri de întrebări! Asta-i adevărat. Aceea este I Corinteni, capitolul 14, dacă vreţi să O citiţi. În regulă. Acum, aceea-aceea ... Acum, această femeie ...

E-78 Dumnezeu-Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească şi femeiască. Voi vedeţi ce a făcut El? El a făcut omul. El a făcut ... Acum, aceea este prima întrebare, vedeţi, "El i-a creat," şi aşa mai departe, Geneza 1:26. Geneza 2:7, "El i-a format din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui."
Care este diferenţa, sau-sau unde este această legătură în Scriptura de mai sus? Ce legătură are primul om cu al doilea om?

E-79 Primul om este al doilea om manifestat în cinci simţuri. Vedeţi? Chiar acum voi nu puteţi-voi nu puteţi atinge pe Dumnezeu cu mâinile voastre în felul acesta, voi nu puteţi vedea pe Dumnezeu cu ochii voştri. El nu v-a dat aceasta să faceţi aceea. Voi sunteţi ...

E-80 Aţi auzit vreodată un sfânt bătrân să moară, când ei spun, "Acolo este mama, eu nu am văzut-o cu anii"? Aţi auzit voi vreodată aceea când oamenii ... ? Vedeţi, ceea ce este, aceşti ochi se şterg trecând iar ochii supranaturali se stabilesc înăuntru. Vedeţi? Şi apoi uneori aşa cum noi ... dacă Dumnezeu face astfel ... Noi vedem viziuni unde acel ochi natural se şterge. Chiar în faţa noastră, noi privim chiar drept, şi acolo este o viziune înaintea noastră arătând lucrurile supranaturale ale lui Dumnezeu. Vedeţi ce vreau să spun?

E-81 Astfel atunci, priviţi, "Când acest cort pământesc de aici ... " Acum, unii din voi femei şi bărbaţi de aici ajungeţi bătrâni. Priviţi, "Când acest pământesc ... " Mă gândesc despre bătrânul tată acolo, în vârstă de nouăzeci şi doi de ani. "Când acest cort pământesc se dizolvă, acolo este un om spiritual, un trup spiritual ne aşteaptă care nu poate pieri." Eu vă voi vedea acolo. Eu voi păşi acolo ...

E-82 Eu nu-l pot atinge pe Fratele Neville înăuntru-înăuntru acolo sus, deoarece Ioan i-a văzut şi aceia erau suflete sub altar, strigând, "Până când, Doamne, până când?" Voi ştiţi de ce, noi am trecut prin Apocalipsa. Şi cum că înăuntru acolo ei doreau să se întoarcă şi să fie îmbrăcaţi cu trupuri muritoare. Ei strigau, "Până când, Doamne?"

E-83 Acum, ei s-au cunoscut unul pe altul, dar ei nu au putut să vorbească şi să dea mâinile, sau eu vă cer ... ei puteau vorbi, dar ei nu puteau da mâinile şi aşa mai departe. Aici este imaginea să o dovedească. Când vrăjitoarea din Endor a chemat duhul lui Samuel, şi Saul s-a uitat la el şi el l-a recunoscut că era Samuel. Şi Samuel l-a recunoscut pe Saul şi a zis, "De ce m-ai chemat din odihna mea, văzând că tu ai devenit vrăjmaşul lui Dumnezeu şi Dumnezeu s-a depărtat de la tine?" Este aceea corect? Şi acolo stătea bătrânul Samuel îmbrăcat cu haina lui de profet, şi el l-a privit. El era în duhul.

E-84 Vrăjitoarea l-a văzut şi a căzut la pământ, zicând, "Eu văd dumnezei ridicându-se din pământ."
El a zis, "De ce m-ai conturbat?"
El a zis, "Păi, eu vreau să ştiu cum merge bătălia."

E-85 A zis, "Mâine tu vei muri în bătălie, şi fiii tăi, şi pe la timpul acesta mâine seară tu vei fi cu mine." Vedeţi? Acum, el era conştient, şi el arăta întocmai cum arăta el când era aici pe pământ, pentru vrăjitoarea aceea care a stat, privind la el, şi Saul.

E-86 Acum, observaţi. De multe ori ... Cum este cu tata sau mama când ei au murit şi au văzut pe cei dragi ai lor stând acolo? Ei i-au recunoscut. Dar aceasta este în trupul su p rana tur al.

E-87 Dar acum aici este partea glorioasă. La reîntoarcerea lui Isus la înviere, acesta nu va fi trupul acela. Trupul acela atunci, acea fiinţă supranaturală pe care a creat-o Dumnezeu la început, aceea se va întoarce pe pământ să ia un alt trup, nu născut prin femeie, ci creat de Dumnezeu (Aleluia!), să nu mai îmbătrânească sau să aibe o zbârcitură, niciodată să nu aveţi păr cărunt pe capul vostru. Să fiţi perfecţi, pentru totdeauna! Aleluia! O frate, asta m-ar face să strig într-o noapte călduroasă! Asta-i adevărat! Oh, această haină de carne eu o voi arunca, şi voi învia şi voi apuca premiul veşnic! De ce în lumea asta să ne mai îngrijorăm atunci?

E-88 Acolo este tot planul stând acolo, cum Dumnezeu m-a creat la început. Eu am venit jos aici pe pământ, mi-am luat locul ca un predicator al Evangheliei, sau voi ca un bărbat sau femeie la mântuire, apoi voi trăiţi viaţa prin harul lui Dumnezeu. Aleluia! Şi acelaşi Duh trăieşte aici care a fost acolo în urmă la început. Eu voi merge înapoi la conştiinţa de a cunoaşte că am fost aici, (Aleluia!) şi apoi aştept acolo sub altar, binecuvântat pentru vecie, în odihnă. Şi apoi când mă reîntorc înapoi, eu voi lua trupul meu în cea mai bună culme a lui, înainte ca moartea să-l lovească vreodată.

E-89 Moartea te atinge cam la vârsta de douăzeci şi doi sau douăzeci şi trei de ani, tu începi să decazi. Tu nu mai eşti omul care erai sau femeia care erai, după ce tu ajungi cam la douăzeci şi cinci, ceva se aşează înăuntru. Ridurile încep să vină sub ochii tăi. Tu nu te poţi spăla aşa cum o făceai. Treizeci, tu poţi observa mult mai mult. Aşteaptă până când ajungi sus la patruzeci şi patru, ca mine, şi atunci tu într¬adevăr vei observa aceasta. Dar, O frate! Aşteaptă până când eu ajung de optzeci, nouăzeci, şi pe bastonul acela, stând acolo. Ce este aceasta? Dumnezeu doar îl pune într-o întrecere să alerge. Dar într-o zi glorioasă ... Aceea este moartea care se aşează înăuntru.

E-90 Odată eu eram cu umerii drepţi, aveam păr negru (şi un cap plin cu păr), şi fără riduri sub ochii mei; şi priviţi la mine acum, micşorat în jos, umeri aplecaţi, devenind gras, şi riduri sub ochii mei, cu capul pleşuv. Păi, priviţi ce-mi face moartea cam în ultimii douăzeci de ani. Moartea face aceea. Aşteptaţi până când ajung la optzeci, dacă Dumnezeu mă lasă să trăiesc, şi priviţi cum arăt, stând în felul acesta pe un baston vechi, tremurând aşa pe undeva. Dar, aleluia, într-o zi glorioasă, moartea îşi va lua plata ei deplină. Apoi când eu înviez la înviere eu voi fi ceea ce am fost, ceea ce m-a făcut Dumnezeu aici pe pământ în cea mai bună stare a mea, într-un trup nu !ăcut de D-na. Branham şi DL Branham, ci creat de Dumnezeu Insuşi; liber de ispitire, liber de păcat, liber de orice altceva, niciodată să nu am o boală, durere de inimă. Oh, Doamne!

E-91 Atunci eu voi lua mâinile soţioarei mele şi voi umbla prin Paradisul lui Dumnezeu în felul acela, din nou. Voi veţi face acelaşi lucru. Nu femeia bătrână cu părul cărunt pe care o conduceţi pe aici în seara aceasta, numind-o soţia voastră, dar ea va fi tot aşa de frumoasă cum era ea în ziua când te-ai căsătorit cu ea la altar. Aleluia! Iuh! Aceea este suficient să-l facă pe un om să strige. Nu-i aşa? Vedeţi?

E-92 În regulă, aceea este legătura. Dumnezeu este hotărât. Când Dumnezeu Se hotărăşte să facă ceva, aceasta trebuie să fie. Satan a stricat acest tablou printr-o dorinţă sexuală, prin femeie, să nască copii. El a stricat aceasta. Dar mergeţi înainte cu aceasta, aceea este în ordine. Această locuinţă este să iei acestea, deoarece singurul lucru pe care-l faci în viaţa aceasta este să-ţi iei forma ta şi chipul, ceea ce tu eşti. Dacă eşti cu părul roşu acum, tu vei fi cu părul roşu atunci. Dacă tu eşti cu părul negru acum, tu vei fi cu părul negru atunci. Vedeţi, ceea ce ai fost când erai cel mai bine. Şi dacă tu… Satan a întrerupt tabloul, tu nici măcar nu ai apucat… Ceea ce Dumnezeu a intenţionat ca tu să fii, tu vei fi. Oh, cât de glorios! Acolo este omul vostru.

E-93 Acum Geneza 2. Zic, eu trebuie să mă grăbesc, eu le voi lua. (Voi aţi obţinut ceva ce aveţi? Voi aţi dat. .. le aveţi să le răspundem?) In ordine, Geneza 2:18-21:
2. Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam, Geneza 2:18-21. A creat Dumnezeu bărbaţi şi femei, apoi a făcut pe Adam şi pe Eva-Eva?
3. Şi s-a dus Cain la creaţia dreaptă a bărbatului şi a femeii pentru soţia lui?

E-94 Acum, acum să ... Eu nu ... Persoana probabil este prezentă care a scris aceasta. Acum, când Dumnezeu ... In prima întrebare aici:
A făcut Dumnezeu bărbaţi şi femei, din Geneza 2:18-21?

E-95 Nu. Eu-eu ... cum-cum veţi vedea voi aici, 2:18-21 acum, observaţi:
Şi DOMNUL Dumnezeu a zis, Nu este bine ca ... omul să fie singur; eu îi voi face un ajutor pereche pentru el.
Şi din pământ DOMNUL ... a format fiecare animal ... şi aşa mai departe.

E-96 Acum, Dumnezeu a făcut-o pe Eva din partea laterală a lui Adam. Femeia are cu o coastă mai mult astăzi în anatomie şi format decât are bărbatul, deoarece o coastă a fost luată din trupul lui Adam. Adam a fost deja făcut şi trăia, şi era singuratic, şi atunci Dumnezeu a zis, "Nu este bine ca omul să trăiască singur."

E-97 Astfel aceşti preoţi şi aşa mai departe la care li se neagă drepturile de a avea o soţie. Acum, aceea, biserica Romană poate face orice ... Aceea sunt ei, ei sunt aceia care trebuie să răspundă pentru aceea-pentru aceea, nu eu.

E-98 Păi, eu am fost întrebat de un-un om, recent, a zis, "Ce gândeşti tu despre preoţi?" A zis, "Ce crezi despre preotul acela tânăr aici în oraş care a luat femeia aceea, fata aceea, o !ată de aici din Jeffersonville, şi a plecat şi s-a căsătorit cu ea?" In biserica Irlandeză, vă amintiţi. Am uitat care era numele lui.

E-99 Eu am zis, "El are tot aşa de mult drept să se căsătorească ca şi mine. Aceea este exact ceea ce gândesc eu despre el." Am zis, "Singurul lucru eu ţin ... mă gândesc că el a făcut greşit, el ar fi trebuit să meargă la biserică şi să-şi demisioneze slujba lui şi apoi să meargă şi să se căsătorească cu fata, în loc să fugă în felul acela."

E-100 Acum, vă amintiţi când a avut aceea loc cu câteva săptămâni în urmă aici în Jeff., preotul Catolic Irlandez de aici jos. El este un om tânăr, şi el mergea ... avea ceva fată iubită aici jos. Şi când el ... Ei i-au dat o mare ofertă de dragoste, urmând să schimbe parohia cu el, să-l trimită sus la Indianapolis pe undeva. Şi el doar a luat oferta de dragoste, fata şi totul, şi a plecat şi s-a căsătorit, şi ei nu au mai auzit de la el. Păi, el avea un drept să se căsătorească, dar el nu avea dreptul să facă aşa. El nu trebuia să facă aceea. El ar fi trebuit să meargă la-biserică şi să spună, "Iată, eu demisionez această slujbă de preot. Eu mă voi căsători, şi aceea o rezolvă."

E-101 Dar, acum, Dumnezeu făcând-o pe Eva, şi-şi Adam şi Eva în acelaşi timp, singurul lucru pe care El l-a făcut era supranaturalul, spiritul Adam şi spiritul Eva, bărbatul şi femeia. Apoi el a făcut ... l-a pus pe Adam aici. Aceea nu era bine pentru ... Vedeţi, acesta este tabloul lui Dumnezeu desfăşurându-se tot timpul. Fiecare lucru în felul acesta, aceasta doar-aceasta doar venind drept în jos, doar desfăşurându-se drept afară, venind afară prin Mileniul de acolo şi drept înainte în Eternitate. Doar tabloul lui Dumnezeu doar desfăşurându-se, Dumnezeu se desfăşoară pe Sine.

E-102 Aici, Dumnezeu S-a manifestat în Cristos Isus. Acesta a arătat ce era EL Ce era Isus? Un om al durerii, obişnuit cu suferinţa, iubitor. La o prostituată, "Unde sunt pârâşii tăi?"
"Eu nu am nici unul, Doamne."
"Nici Eu nu te acuz. Du-te, să nu mai păcătuieşti."

E-103 Obosit şi epuizat de la a umbla cam treizeci de mile în ziua aceea, prin nisipurile deşertului şi altele; acolo era o femeie din Nain care a ieşit; şi singurul ei băiat, mort, zăcea acolo. El a oprit procesiunea funebră, şi-a pus mâinile Lui peste el, a zis, "Ridică-te." Şi băiatul care a fost mort a înviat din nou. Acela-acela-i Domnul nostru Isus. (Îţi mulţumesc, Teddy fiule) Şi acolo, acela era Domnul nostru Isus Care niciodată nu a fost prea obosit, niciodată prea epuizat să facă ceva bine. In regulă.
Acum aici este un alt lucru:
A mers Cain la-la prima creaţie a bărbatului şi femeii pentru soţia lui?

E-104 Acum, există o întrebare îngrozitor de delicată, acum ascultaţi foarte atenţi. Acum, oh, eu am ... aţi văzut oameni punând în ziar, "De unde şi-a luat Cain soţia?" Oh, eu obişnuiam să o spun.

E-105 Şi eu nu am învăţat că exista un iad arzător cam pentru patru ani după convertirea mea. Eu trebuia să o văd în Scriptură. Dacă eu nu ştiu, eu nu voi spune nimic despre aceasta. Vedeţi?

E-106 Dar, acum, "De unde şi-a luat Cain soţia?" Acum, aceea este-analiza acestei întrebări acum. "Şi s-a dus Cain la soţia lui la creaţia bărbatului şi femeilor, pentru soţia lui?" Vedeţi? Acum, acum, unul dintre primele ...

E-107 Această D-nă DeArk, voi toţi aţi auzit despre vindecarea ei serile trecute, cum Dumnezeu a binecuvântat-o şi fiecare lucru. Ea zăcea, pe moarte, ei au venit pe acolo la ora două dimineaţa.

E-108 Şi astfel, acum, în acest fel am venit eu ... Băiatul ei, George, băiatul era un mediu, Ed, de asemenea. (Ei au fost restabiliţi.) Şi eu am auzit o discuţie acolo în urmă, unde primul ... unde Cain şi-a luat soţia. Păi, cel care avea platforma părea să fie cel mai bun argument, el a zis, "Eu vă spun de unde şi-a luat Cain soţia," zicea, "Cain a mers acolo şi s-a căsătorit cu o femelă de maimuţă mare." Şi a zis, "Din maimuţa aceea au venit rasa de culoare." Zicea, "Voi observaţi capul persoanei de culoare este cumva ascuţit în felul acela, cum-cum este maimuţa, la cap."

E-109 Păi, eu am stat acolo, eu eram doar cam în vârstă de două luni în Evanghelie. Am zis, "Eu nu vreau să fiu diferit faţă de tine omule, deoarece eu nu sunt un student, eu doar am fost salvat. Dar" am zis "dacă ar fi aşa, atunci rasa oamenilor de culoare ar fi încetat să existe când distrugerea potopului, când lumea a fost distrusă cu apă, pentru că Noe şi familia lui au fost singurii care au fost în corabie. Aceia erau singurii care erau în corabie. Rasa de culoare ar fi încetat să existe," am zis, "dacă aceea ar fi aşa." Am zis, "Nu, domnule! Rasa de culoare nu a venit de acolo. Nu, domnule. Rasa de culoare este din acelaşi pom din care suntem noi, şi fiecare fiinţă umană, din acelaşi." Nu există nici o deosebire. Exact. Noi doar suntem toţi ... Unul poate fi galben, şi celălalt maro, celălalt negru, şi celălalt alb, şi celălalt palid, şi celălalt roşu, şi doar în felul acela, dar voi toţi sunteţi din acelaşi pom. Aceea este doar partea fizică de aici. Asta-i adevărat. Ei sunt fiinţe umane întocmai la fel, create aici de Dumnezeu.

E-110 Şi acum, observaţi, aici nu de mult, stând pe aici şi ceva doctori din Louisville, eu vorbeam despre cum în Africa oamenii aceia săraci, cei de tipul canibal, mai ales, cum aveau ei o femeie acolo, au luat un copilaş ... Ei au găsit un copilaş, pe care ea l-a bătut în acel fel, şi l-a legat de un arbust şi l-a lăsat să se putrezească câteva zile, voi ştiţi, până când a devenit contaminat înainte ca ei să-l mănânce, voi ştiţi. Orice în felul acesta, ei îl lasă să putrezească puţin timp, să se facă moale.

E-111 Să nu gândiţi că aceea este prea mult pentru canibali. În Anglia ei fac acelaşi lucru, ei omoară fazani şi-i atârnă în pom, astfel o dată ce vor cădea penele din ei atunci ei îi mănâncă. Aceea este mama rasă a poporului Anglo-Saxon, în Anglia, tribul acela. Să nu gândiţi ... Voi nu trebuie să mergeţi în Anglia, doar mergeţi aici jos în statele sudice, voi veţi afla acelaşi lucru. Desigur. Orice om care poate mânca un melc sau un şarpe cu clopoţei, poate mânca orice altceva. Astfel ... Da.

E-112 Acum observaţi, să-să vă spun. Dar, iată ce s-a întâmplat. Cei de culoare… rasa de culoare nu are nimic de-a face cu aceasta. Cain… .

E-113 Acum, eu vreau ca voi să priviţi. Ei au zis că "El a plecat în ţara lui Nod." Acum, Cain era în Eden. Şi Edenul, Grădina Edenului, stătea la est de Eden. Este asta adevărat? Grădina Edenului era la est în Eden, partea de est a Edenului. Şi Heruvimii au fost aşezaţi, şi Pomul Vieţii era la poarta de est a Grădinii, şi acolo este unde eu cred căci Cain şi Abel şi-au adus jertfele. Şi acolo este unde Heruvimul cu sabia învăpăiată nu-i lăsa să mai intre, la est de poartă!

E-114 Aţi observat, Isus va veni de la est. Lumina răsare de la est. Fiecare lucru vine ... Civilizaţia a început în est şi a traversat la vest, încât se învârte în jur şi se prinde pe sine din nou. Noi suntem Emisfera de Vest. Aceea este de Est, cea de Est este cea mai veche civilizaţie. China este cea mai veche civilizaţie cunoscută, de istorici, în lume astăzi. Est!

E-115 Oh, cum am putea noi zăbovi asupra acestor întrebări ore în şir, asupra uneia, dar eu nu le-aş lua pe celelalte. Dar observaţi, iată ... Câţi ar vrea să cunoască ce credem noi despre Cain, unde şi cine era nevasta lui Cain? Să vedem. În regulă. Eu vă voi spune ce a făcut Cain, şi este singurul răspuns înţelept pe care puteţi să vi-l imaginaţi: Cain s-a căsătorit cu sora lui proprie. El a trebuit, pentru că pe pământ a existat numai o femeie atunci; Biblia dă mărturie numai despre trei fiind născuţi, Ham, Sem ... sau nu ... Eu vă cer scuze, era Cain, Abel, şi Set. Dar dacă acolo nu a fost nici ... Biblia rareori înregistrează naşterea unei fete. Voi ştiţi aceea.

E-116 Acum, eu sigur mă iau de femei în seara aceasta. Dar, priviţi, lumea se închină la femei, dar femeia a fost unealta Diavolului la început. Şi una nedreaptă astăzi este cea mai bună unealtă pe care el o are. Ea va trimite mai mulţi predicatori în iad decât toate cârciumele de contra bandă care există în lume. Lăsaţi o mică fetişcană cu o ţigară în colţul gurii, şi cu părul ei Frezat sus în acest fel, şi cu gene mari lungi care clipesc sus şi-n jos, frate, puţin ... într-un fel de arătare fizică drăguţă la ea, priviţi ce va face ea.

E-117 Predicatorule, tu mai bine te-ai acoperi cu Sângele lui Isus Cristos. Asta-i adevărat. Acum, să nu-mi spui, că eşti bărbat! Eu am văzut prea mult din acestea. Acum, priviţi aici. Cel mai bun lucru de făcut este să-ţi păstrezi gândirea centrată la Isus Cristos şi lasă ca gândurile tale să fie curate.

E-118 Aşa cum a spus Pavel acolo, a zis, "Aceasta este ... Şi voi ştiţi că noi avem putere să conducem o soră. Eu am putere să o fac, dar" a zis, "eu nu vreau s-o fac." Vedeţi, el nu a vrut s-o facă. El a zis, "Eu ştiu că lucrătorii ar trebui să trăiască prin a lor-a lor ... Să nu legaţi gura boului care treieră grâul."

E-119 Voi ştiţi, uneori ne gândim, deoarece suntem un predicator ... (Nu voi şi eu, eu nu zic, frate) Dar predicatorii cred că deoarece ei sunt predicatori căci-căci ei sunt cineva mai mare decât unul din membri laici ai bisericii. Tu nu eşti mai mare şi nu eşti mai mult în privirea lui Dumnezeu, decât acel beţiv care a fost convertit cu o oră în urmă.

E-120 Acela-i un lucru pe care reforma nu l-a curăţit, erau aceste lucruri. Eu ştiu că eu îmi semnez numele "Reverend." Aceea este exact, acela este doar un-un lucru obişnuit de astăzi, dar nu ar trebui făcut. "Reverend" şi "Episcop" şi "Doctor" şi toate acele lucruri sunt titluri făcute de om, şi ele sunt lipsite de sens! In Biblie ei erau "Petru," "Iacov," "Pavel," "Ioan," şi toţi ceilalţi dintre ei.

E-121 Pavel a zis, "Acum, aici, eu ştiu că predic Evanghelia, care-care-care este datoria mea." Eu sunt un predicator şi el este un predicator, şi Fratele Neville este un predicator, dar aceasta ... Aceea este datoria noastră, să fim un predicator. Păi, aceea este doar ceea ce noi trebuie să facem. "Dar lăsaţi¬mă să fac ceva" Pavel a zis "aceea este dincolo de aceasta. "Acum, eu am un drept să adun bani," a zis Pavel, "dar eu voi face corturi doar să vă arăt că eu pot-eu pot sacrifica." El a zis, "Aceasta este onorabilă, căsătoria este onorabilă între toţi, patul este neîntinat. Este bine ca un bărbat să fie căsătorit." El a zis, "Eu am un drept să fiu căsătorit. Acum, eu-eu aş putea fi căsătorit, eu am un drept legal să fiu căsătorit. Dar eu doar nu vreau să mă căsătoresc, eu vreau să fac o altă jertfă pentru Domnul." Vedeţi? Apoi el a zis, "Fiecare om îşi cunoaşte chemarea lui. Fie ca el să facă cum ... Unii sunt fameni pentru Cuvântul lui Dumnezeu, şi aşa mai departe."

E-122 Noi vrem să facem ceva dincolo de datoria noastră. Şi dacă tu într-adevăr eşti născut din nou din Duhul lui Dumnezeu şi zici, "Aceea este datoria mea să merg la biserică, eu presupun că va trebui să merg." Oh, Doamne! Păi, eu vreau să fac mai mult decât atât, eu vreau să câştig ceva suflete pentru Cristos. Eu vreau să fac ceva! Vreau să vizitez bolnavii sau să fac ceva pentru EL Este datoria mea să predic la înmormântări, este datoria mea să predic Evanghelia, este datoria mea să mă rog pentru bolnavi. Lăsaţi-mă să fac altceva, lăsaţi-mă să ies afară şi să fac ceva unde Dumnezeu mă va cinsti prin aceasta.

E-123 Acum, înapoi la Cain. [Porţiune goală pe bandă-Ed.] Căci Eva a fost singura femeie care a fost creată de Dumnezeu, şi dacă ea nu a avut ceva fiice, când acea ultimă femeie (singura femeie) a murit, rasa umană ar fi încetat să existe. Este asta adevărat? Acolo nu ar mai fi fost femei. Astfel ea trebuia să aibe fete. Şi Cain s-a căsătorit cu sora lui proprie, căci el a trebuit să o facă, nu există nici un alt loc de unde să vină femeile.

E-124 Şi aceasta a fost legal şi conform legii în zilele acelea, chiar pentru Abraham, şi chiar în jos până la Isaac. Isaac s-a căsătorit cu verişoara lui de sânge. Şi Abraham s-a căsătorit cu propria lui soră, soră de sânge. A tatălui său ... Acestea erau mame diferite dar acelaşi tată. Şi germenele vine din sexul masculin. Sara, care l-a născut pe minunatul Isaac. Este asta adevărat? Acolo nu era nimeni pe pământ atunci.

E-125 Aceea era totul în simbol, arătând că ... Aici este aceasta, frate! Isaac ... Rebeca este un simbol al Bisericii, iar Isaac este un simbol al Miresei, Cristos. Este aceasta corect? Şi ei trebuie să fie rudenie de Sânge! Aleluia! Amin! Rudenie de Sânge!

E-126 Astfel Cain s-a căsătorit cu sora lui, şi aceea este ... Apoi ei au plecat acolo în ţara lui Nod. Acum, noi intrăm într-un subiect adânc dacă am mers puţin mai departe, şi eu sunt bucuros că voi nu aţi întrebat ceva mai departe decât aceea, (ca, "Unde au fost acei uriaşi care erau în ţară în ziua aceea?" Josephus şi ceilalţi diferiţi au multe argumente despre aceasta). Amin! Dacă eu nu am luat-o corect, frate, dă-o din nou înăuntru duminică dimineaţa. În regulă.
4. Ai vrea să explici că duminică este prima zi din săptămână şi sâmbăta este a şaptea zi? Creştinii merg la biserică duminica, prima zi din săptămână. Nu ar trebui ei să meargă sâmbăta, a şaptea zi din săptămână?

E-127 Bine, acum, prietene dragă, oricare ai pus întrebarea, aceea este o întrebare foarte bună. Este o întrebare veche care a fost argumentată printre mii de studenţi astăzi, dar în seara aceasta doar lăsaţi-mă să-mi dau versiunea. Voi vedeţi, aceea este tot ce pot face eu. Dacă eu nu am dreptate, ei bine, voi-voi răbdaţi-mă; şi Dumnezeu mă va ierta, voi vedeţi, dacă-dacă eu o fac greşit.

E-128 Acum, atât cât priveşte o lege ... Acum, acesta probabil este o persoană Adventistă de ziua a Şaptea care şade aici. Acela era primul meu studiu, era Advent de ziua a Şaptea. Asta-i adevărat. Era Adventist de ziua a Şaptea, ceea ce am studiat mai întâi. Şi când ei au venit şi mi-au spus că "Sâmbăta a fost a şaptea zi," frate, aceea era conform cu calendarul Iudaic. Şi calendarul Roman nu l-a aranjat, şi sâmbăta într-adevăr era să fie duminica. Ei bine, ei m-au avut vândut asupra a ceva care eu mă gândeam că era corect. Şi atât timp cât citeam literatura lor eu am fost de acord cu aceasta, sută la sută, dar într-o zi eu am apucat o Biblie şi am văzut că era diferit atunci. Vedeţi?

E-129 Acum, sâmbăta este ziua de sabat conform cu ciclul săptămânii. Acum, noi nu ştim. A fost schimbată, şi noi avem aşa de multe schimbări încât tu nu ai şti chiar care era. Vedeţi? Deoarece noi ... Acum, Iudeii pretind că noi suntem doar cam ... este chiar acum în jur de 1970 şi ceva, conform cu ciclul lor, calendarul lor. Calendarul Roman ia aceasta 1953. Şi ei au un alt calendar care o ia altundeva. Dar aceea este ceea ce o face dovadă despre Creştinătate, este totul bazat în urmă pe naşterea lui Cristos. Voi vedeţi, acolo este unde o luăm noi.

E-130 Acum, dar acum ca o zi a şaptea, acum, există mulţi oameni Penticostali care sunt sabat-sabat sabatarieni, ţin sâmbăta sabatul. Acum, ei spun, "Nu există Cuvânt în Biblie ca voi să ţineţi sârnb- ... duminica ca zi." Acum, eu voi spune acelaşi lucru despre sabat în Noul Testament. Vedeţi? Acum, sâmbăta era ziua de sabat care a fost dată Iudeilor. Acum, aceasta a fost dată numai într-un spaţiu.

E-131 Acum, aceasta poate ridica o altă întrebare care să tragă înapoi către aceasta. Dar, acum observaţi. Când Dumnezeu s-a odihnit în a şaptea zi, atunci ziua a şaptea nu a fost ţinută, atât-atât de mult ca în căile Scripturii, până aproape de o mie cinci sute de ani. Şi în pustie, Dumnezeu a dat Israelului a şaptea zi ca un semn între ... Dumnezeu.

E-132 Şi Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea, ziua Lui memorială de odihnă. Eu spun aceasta în felul acesta spre binele că aici ar putea fi un-un frate sau soră Adventist de ziua a Şaptea, vedeţi, şi ei au o biserică frumoasă. Şi acum observaţi, acum aceasta este diferit cu ei puţin asupra-asupra acestei întrebări.

E-133 Acum, Dumnezeu a sfinţit ziua a şaptea. Şase zile erau omul. Ziua a şaptea era ziua de odihnă a lui Dumnezeu, care era un model, un model al Mileniului. Acum, acum observaţi aceasta, cum-cum se îmbină înăuntru. Acum când Isus a venit pe pământ, ceea ce l-a răstignit pe Isus era că El nu a ţinut ziua de sabat; singurele două acuzaţii pe care ei le-au avut împotriva lui Isus erau că "El a călcat ziua de sabat, şi S-a făcut Dumnezeu." Şi El a spus că El era Domnul sabatului. El avea ... El era de asemeni Sabatul lui Dumnezeu, şi El era Dumnezeu. Astfel ei nu aveau nici o cale de a Il acuza.

E-134 Acum, lăsaţi-mă doar să stabilesc aceasta pentru voi şi să vă arăt ce zi trebuie voi să ţineţi. Acum, există o Scriptură? Eu întreb aceasta pentru binele vostru:
Există vreo Scriptură, Frate Branham, spunându-ne şi autorizându-ne să ţinem duminica întocmai cum Iudeii au ţinut sâmbăta?

E-135 Nu, domnule, acolo nu este. Nici o Scriptură în Biblie, căci în Noul Testament, ca noi să ţinem fie sâmbăta sau duminica. Dar motivul că noi ţinem duminica, este un memorial al învierii. Nimic ...

E-136 Acum, voi veţi zice, "Romano Catolicii au făcut aceea." Ei pretind că ei au făcut-o, dar dacă ei au făcut-o, Sfântul Pavel a fost un Romano Catolic, şi aşa a fost Petru, Ioan, şi Iacov, şi restul dintre ei, căci ei s-au întâlnit în prima zi din săptămână pentru închinarea lor. Şi, conform cu istoricii, singurul fel cum ei puteau deosebi între un Iudeu Creştin şi un Iudeu ortodox (ei amândoi mergeau la sinagogi), dar unul mergea sâmbăta (care a negat învierea lui Isus), şi celălalt mergea duminica (care a crezut că Isus a înviat din morţi). Şi acela era un semn. Şi acesta va fi, este încă un semn, şi ar putea deveni în a fi semnul fiarei.

E-137 Acum, eu ştiu că ... Eu am auzit fraţi Adventişti de ziua a Şaptea căci cred că acela este Pecetea lui Dumnezeu. Ei au zis, "Tu eşti pecetluit prin ţinerea sabatului." Nu există nici o Scriptură în Biblie care spune aceea.

E-138 Şi aici este o Scriptură în Biblie care spune căci-căci tu eşti pecetluit, Efeseni 4:30, zice, "Să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care voi sunteţi pecetluiţi pentru ziua răscumpărării voastre," botezul Duhului Sfânt.

E-139 Acum eu vă voi dovedi că Pecetea lui Dumnezeu este botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Acela este botezul Duhului, este Pecetea lui Dumnezeu. Acum, Isaia 28, el a zis, "Învăţătură trebuie să fie peste învăţătură, rând peste rând, aici puţin şi acolo puţin."

E-140 Acum priveşte, acum, dragă prietene. Acum, oamenii care încetează să lucreze ... Vedeţi, oamenii încearcă să afle ceva ca să se salveze. Nu există nici un lucru ca voi să faceţi referitor la aceasta. Voi sunteţi salvaţi prin har. Dumnezeu face chemarea, Dumnezeu salvează. Voi doar urmaţi urmele paşilor lui Dumnezeu, aceea este tot. Voi nu puteţi spune. Aceea este natura omului. Ei încearcă să înceteze să mănânce carne, ei încearcă să ţină zile de sabat, ei încearcă să… "Dacă voi aţi înceta să faceţi aceasta." Aceasta este… Voi nu sunteţi mântuiţi prin a nu mânca carne. Voi nu sunteţi mântuiţi prin aceasta, aceea sau cealaltă. Voi sunteţi mântuiţi prin har! Şi Dumnezeu prin har, vă dă Hrana, Viaţa Eternă. Vedeţi ce vreau să spun? Iar Viaţa Eternă este botezul Duhului Sfânt.

E-141 Acum lăsaţi-mă să vă arăt. Ce înseamnă cuvântul sabat? Oricine ştie, vreţi să vă ridicaţi mâna? Sabat? [O soră zice, "Odihnă" – Ed.] Odihnă. Exact. S-a-b-a-t, ziua de sabat, înseamnă "o-d-i-h-n-ă," ziuă de odihnă. Luaţi citirea trimiterii voastre în Biblie şi priviţi, zi de "Odihnă." Acum să mergem la Evrei, capitolul 4, foarte repede acum. Şi noi vom ...

E-142 Aceasta-aceasta este ultima mea întrebare chiar aici. Şi, frate, vedeţi dacă fratele Neville le are acolo. Eu ştiu că două din ele sunt scurte, astfel noi nu vă vom ţine prea mult. Acum, scuzaţi-mă în timp ce eu le iau.

E-143 Acum, când voi vedeţi cuvântul aici, odihnă, atunci ştiţi că aceea înseamnă "sabat."

E-144 Acum, aici este Noul Testament. Isus, în Sf. Matei, El a început la capitolul 5 din Sf. Matei, şi El a început aşa: "Voi ia¬ţi auzit că au zis, acei din vechime, 'Tu să nu comiţi adulter."' Aceea, ce era aceea? Legea, porunci. "Dar Eu vă spun, că, oricine se uită la o femeie să o poftească." A schimbat-o, nu a schimbat El? "Ia-ţi auzit zicând, pe acei din vechime, 'Tu să nu ucizi,' dar Eu vă spun!" A schimbat-o, nu a schimbat-o El? (Aţi gândit că El nu a schimbat legea?) În regulă. El a zis, "Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără o cauză a ucis deja." Aceea nu a fost în urmă sub Vechiul Testament, acela-i Noul Testament. El doar a străbătut înainte dincolo de acela. Vedeţi? El a mers înainte şi a dat poruncile acelea, dar El a omis, El a sărit-o pe a patra, care este ziua a şaptea. Acum în capitolul 7, aici ...

E-145 În Fericiri, iată ce a zis El, El a zis, "I-aţi auzit zicând, pe cei din vechime, 'Tu să, şi tu să nu,' şi Eu vă spun diferit. I-aţi auzit spunând, 'Un dinte pentru un dinte, şi un ochi pentru un ochi,' dar Eu vă spun!" I-aţi auzit zicând diferit, dar Eu vă spun!"

E-146 Acum, la sfârşitul tuturor acestora, El a lăsat afară porunca a 4-a. Acum, aceea era, "Amintiţi-vă de ziua sabatului şi să o păstraţi sfântă." Acum El a zis:
Veniţi la mine, toţi cei ce trudiţi şi sunteţi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă pentru sufletul vostru.

E-147 Acum priviţi, "Oricine comite adulter trebuie să fie împroşcat cu pietre," ei trebuiau să fie chiar în actul comiterii adulterului. Este aceea corect? Şi aceea trebuia să fie făcut fizic. "Oricine ucide," el trebuia să fie ucigaş.

E-148 Dar Isus a zis, "Oricine priveşte la o femeie," sufletul lui, duhul, nimic în trupul lui acum. Sufletul lui este răscumpărat, el nu era atunci; aceea a fost un îndrumător, vedeţi, legea a fost. Acum El a zis, "Oricine priveşte la o femeie să o poftească a comis deja adulter cu ea în inima lui." Acum El a zis, "I-aţi auzit spunând, 'Tu să nu ucizi,' dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele lui fără un motiv a ucis deja."

E-149 Acum El a zis, cu alte cuvinte, despre sabat, El a zis:
Veniţi la mine, voi toţi cei ce trudiţi şi ... împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, sabat pentru sufletele voastre. (nu pentru trupul fizic, pentru sufletul vostru)

E-150 Acum, ascultaţi-ascultaţi la Pavel acum. Dacă voi puteţi doar ... Acum priviţi, este cald şi fiecare lucru, este cald aici sus, de asemeni. Dar, acum, să luăm aceasta atent acum astfel ca noi să fim siguri că o stabilim. Acum, Pavel, scriind către Evrei. Cine erau Evreii? Vorbiţi. Iudeii. Este aceea corect? Acum, aceia erau ţinătorii de lege, ţinătorii de sabat. Este aceea corect? Este aceea corect, frate, predicatorule? Ei erau ţinători de sabat, ei erau ţinătorii de lege. În regulă.

E-151 Acum, Pavel aduce pe Iudei, prin umbre şi simbol, arătând ce tipiza legea, "Legea având o umbră a lucrurilor bune viitoare," şi el merge înainte şi o dă acolo într-un loc ca luna şi soarele. Precum-luna este doar o umbră a soarelui strălucind asupra altei ţări sau vreo altă lume, şi ea reflectă înapoi aici. Acum, dar acum, şi ea nu ar putea ... decât Evrei 9.

E-152 Acum, observaţi acum în Evrei 4, el vine la propunerea sabatului. Acum priviţi:
De aceea să ne temem deci, ca nu cumva, promisiunea fiind rămasă de a intra în odihna lui, ...

E-153 Acum, Pavel vorbeşte oamenilor sabatului acum, oamenii care au ţinut ziua de sabat. "Să ne temem ca nu cumva o promisiune fiind rămasă despre o zi de sabat," cu alte cuvinte. Sau dacă veţi observa citirea trimiterii voastre, sau "ţinerea unui sabat." Aceasta este "j" în a mea, din Biblia Scofield, sau "ţinerea sabatului." Vedeţi? În regulă.
Să ne ... temem, ca nu cumva, o promisiune fiindu¬ne rămasă ... să nu venim prea târziu.
Căci nouă ne-a fost predicată evanghelia, de altfel ca şi lor (în urmă sub lege): dar cuvântul predicat nu le-a folosit, nefiind amestecat cu credinţă pentru cei ce au auzit-o.

E-154 Acum, aceea era în urmă sub lege. Ei nu au A avut credinţă, deoarece nu era nimic pe ce să o bazeze. Vedeţi? In regulă:
Căci noi care am crezut să intrăm în odihna Lui, aşa cum a zis el, ...

E-155 Acum, odihna "Lui". Acum, "Lui," aceasta este Odihna lui Cristos. Bine, Odihna Lui, "sabatul" Lui. Şi de fiecare dată unde eu voi folosi odihnă, este scris acolo, eu voi folosi "sabatul" astfel ca voi să înţelegeţi despre ţinerea unei zile. Vedeţi?
Căci noi cei care am crezut să intrăm în sabatul Lui, odihnă, aşa cum el a zis, ... Eu am jurat în mânia mea, ... ? ... ei nu vor intra în odihna mea: deşi ... (Acum, priviţi mesajul lui Pavel despre ziua sfinţită) ... deşi lucrările au fost sfârşite de la întemeierea lumii.
Căci el a vorbit într-un loc anume despre ziua a şaptea pentru o odihnă, sau un sabat. .. (Este asta corect? Eu o voi pune acolo, vedeţi)
Căci el a vorbit într-un loc anume (în lege) despre ziua a şaptea în acest fel, Şi Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările sale.

E-156 Aceea a fost a şaptea zi a Lui. Acum, Pavel ar admite că Dumnezeu le-a dat-o lor, aceea era ziua a şaptea. Şi Dumnezeu s-a odihnit în ziua a şaptea, El a binecuvântat ziua de sabat, El a venerat-o, şi El a sfinţit-o, şi a făcut-o o zi de odihnă. Dumnezeu a făcut-o, de toate lucrările Lui.
Şi în acest loc din nou, Dacă ei vor intra în odihna mea. (Isus vorbeşte)

E-157 Acum, există un alt sabat pe undeva. Unde este el? Acum, amintiţi-vă aceasta aici, "Odihna lui Dumnezeu," acea a şaptea zi. Pavel a zis, "Ei au avut aceea într-un anumit loc." Dar acum din nou el a zis, "Dacă ei vor intra în Odihna Mea," vorbind despre Isus în Matei în ordine.
Văzând că aceasta rămâne ca unii trebuie să intre înăuntru, şi la acei la care a fost predicată mai întâi nu au intrat din cauza necredinţei:
Din nou, ...

E-158 Acum, ascultaţi atenţi! Fiecare care ascultă, ziceţi "Amin!" [Adunarea zice, "Amin!"-Ed.] Ascultaţi:
Din nou, el limitează o anumită zi, ...

E-159 El a limitat o zi aici. Ce era aceasta? Fiecare să o spună odată. Sabatul! Este aceasta corect? El a limitat ziua a şaptea din săptămână ca un sabat în acest loc.
Şi din nou, el a limitat o zi anume, zicând în David (în Psalmi), Astăzi, după un timp aşa îndelungat; (până când vine Isus, voi vedeţi, prima dată) ... a fost zis, Astăzi dacă voi ... auziţi glasul lui, să nu vă împietriţi inima. (acolo este o altă odihnă care vine; nu una fizică, una spirituală)

E-160 Acum, priviţi. Astfel voi ziceţi, "Atunci noi avem ziua a şaptea, de asemeni." Acum, staţi doar un minut. Să citim versetul următor, vedeţi, să nu o luaţi prea repede. In regulă:
Căci dacă Isus le-ar fi dat ... Căci dacă-dacă Isus le¬ar fi dat odihna, ziua de odihnă, atunci el nu ar mai vorbi după aceea despre o altă zi.

E-161 Când El a schimbat legea, de la lege la har, nu le-ar fi dat El o zi de odihnă, o zi de odihnă, o zi anume? Dar El nu a spus nimic despre sabat. El nu a spus nimic despre duminică, El nu a zis nimic despre sâmbătă. Dar aici este ceea ce a zis El, Pavel a zis. Acum pri vi ţi, "Acolo ... " Al 19-lea ... sau versetul al 9- lea:
Acolo rămâne deci un sabat pentru poporul lui Dumnezeu. (Acela este astăzi!) ... Acolo rămâne ... un sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Căci acela (voi sau eu) care a intrat în odihna lui (Odihna lui Isus, "Veniţi la Mine, voi toţi care trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da Odihnă), acela (voi sau eu) s-a oprit de la propria lui lucrare, aşa cum Dumnezeu a făcut la început.

E-162 Amin! Acolo este sabatul vostru. Este aceea corect?
Să lucrăm ... (a zis Pavel) ... să intrăm în odihna aceea, ca nici un om să nu cadă după acelaşi exemplu de necredinţă (de zile şi aşa mai departe, vedeţi).
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este iute, şi puternic, şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, pătrunzând chiar … despărţitorul în două al sufletului ... şi un discernător al … şi al … şi al … (să vedem)
... al duhului, şi al ... (doar un minut) ... despărţind în două sufletul şi duhul, şi ... încheieturile şi măduva, şi ... un discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii.
Nici nu există vreo creatură ... nu este manifestată în privirea lui: căci toate lucrurile sunt dezgolite şi deschise înaintea ochiului Lui a aceluia cu care avem de-a face.

E-163 Acum, priviţi, Dumnezeu s-a odihnit în a şaptea zi, a creat ziua a şaptea, a dat-o la Iudei ca un memorial. Eu vorbesc despre Sfântul Pavel acum, vedeţi. Ascultaţi-L! Acum, voi credeţi că el a adus-O? Credeţi că el a avut un drept? Acum, ce a zis el în Galateni 1:8? "Dacă un înger din Cer ar veni şi v-ar învăţa vreo altă Evanghelie decât aceea pe care am spus-o eu, el să vă fie blestemat." Vedeţi, evangheliile sunt clare. Acum, priviţi.

E-164 "Bine, Frate Branham, acum ce să fac eu, doar să cred în Isus Cristos?" Nu. Aceea nu este Odihna.

E-165 Acum, dacă voi vreţi să ştiţi ce ... Câţi ar vrea să ştie care este Odihna Creştină, ziceţi "Amin." [Adunarea zice, "Amin!" =Ed.] Acum, voi puteţi să o semnaţi dacă vreţi, Isaia 28. El a zis, "Invăţătură trebuie să fie peste învăţătură¬învăţătură," vorbire. "Invăţătură peste învăţătură, rând peste rând, aici puţin şi acolo puţin, şi ţineţi tare la ceea ce este bun." Profetul vorbind despre timpul care venea, despre Odihnă, sabat. Citiţi întregul capitol, vedeţi, el zice, "Va veni timpul când ziua de sabat se va termina," şi ei vor vinde încălţăminte sâmbăta tot la fel cum ei au vândut lunea, sau câte altele. Voi vedeţi? A zis, "Când va fi semnul acesta?" A zis:
... învăţătură peste învăţătură; ... rând peste rând; aici puţin, şi acolo puţin: ţineţi tare de ceea ce este bun.
Căci cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu acestui popor.
... Şi acesta este sabatul, odihna despre care Eu am zis că ei vor intra. Şi pentru toate din Acestea ei şi-au împietrit inimile şi şi-au clătinat capetele şi L-au respins. (Exact acelaşi lucru cum au făcut la Cincizecime când Duhul Sfânt a căzut peste oameni, şi Duhul Sfânt a fost mai întâi dat la oameni în urmă acolo în Ziua Cincizecimii. Aceea este Odihna, sabatul pentru poporul lui Dumnezeu.) ...

E-166 Astfel singurul motiv pentru care noi ţinem duminica, a început cu părinţii noştri străvechi ai Bibliei, Sfântul Pavel, Ioan, Matei, Marcu, Luca, şi toţi aceia, ei au mers din casă în casă, ei au luat împărtăşirea în prima zi a săptămânii când ucenicii au venit împreună, şi aceea a fost numită, nu un sabat, ci ziua Domnului.

E-167 Ioan a zis, pe Insula Patmos, acolo a fost deja o sărbătoare a sabatului în biserică, "Eu am fost în duhul în ziua Domnului." Asta-i adevărat. Vedeţi? Şi apoi el a văzut. ..

E-168 Şi-şi, acum, ziua Domnului este-este ziua când Domnul a înviat. Acum, voi mergeţi şi luaţi istoricii, Josephus, Actibus [Pronunţare nesigură-Ed.], mulţi din ceilalţi. Sau nu Actibus, oh, eu nu pot ... Oricare din scriitori răsăriteni, şi voi veţi afla acolo în urmă. Istoricii bisericii, Cartea Martirilor a lui Foxe, multe altele, şi voi veţi afla acolo că singura diferenţă ... Ei sunt un grup de Iudei. Pe unul din ele ei l-au numit "canibali," aceia erau Creştinii. Ei au zis, "A existat un om pe care Pontius Filat l-a omorât şi ucenicii au venit şi I-au furat trupul. Şi ei l-au ascuns, şi fiecare-fiecare duminică ei merg şi mănâncă o parte din el." Ei luau împărtăşirea, voi vedeţi. Ei doar ... Ei luau trupul Lui, voi vedeţi. Ei ziceau că ei luau trupul Domnului, împărtăşirea. Şi ei nu ştiau ce era aceasta, şi el a zis, "Ei erau canibali." A zis, "Ei merg şi mănâncă în prima zi a săptămânii, ei se întâlnesc împreună şi mănâncă trupul acestui om."

E-169 Şi singurul fel prin care tu puteai spune dacă ei erau ţinători de lege şi negau amarnic învierea, sau dacă ei erau Creştini şi credeau învierea, unul mergea la biserică sâmbăta şi unul mergea la biserică duminica, care era un semn între ei.

E-170 Aceea este destul de tare, nu-i aşa? În regulă. Sper că aceea o rezolvă. Duhul Sfânt este ...

E-171 Acum, tu ai ceva acolo, frate? Tu vrei ... Vrei tu-vrei tu să mergi sus şi să o răspunzi? Să vedem, chiar aici. Oh, da.
5. Vor avea încă Iudeii o ocazie să fie mântuiţi după ce vremurile Neamurilor vin la o încheiere?

E-172 Oh, Doamne, dacă aceea nu este una grozavă! Aha, noi nu avem timp să mergem în aceea prea bine, dar lăsaţi-mă să vă spun aceasta. Şi voi luaţi cuvântul meu, eu vă voi arăta. Prin ... Dacă voi veţi lua cuvântul meu, aşa cum l-am explicat înaintea lui Dumnezeu, atunci voi mergeţi şi căutaţi aceasta, vedeţi, şi apoi voi veţi afla. Deoarece îmi imaginez… Eu nu pot vedea ceasul, dar îmi imaginez că este trecut … Cât este ceasul? Cât? Nouă şi jumătate. Eu încă trebuie să merg la spital, şi trebuie să merg la New Albany încă, să fiu afară din Jeff. la trei şi douăzeci şi cinci de minute dimineaţa. Astfel... Şi eu nu m-am culcat înainte de ora două sau trei în fiecare noapte în această săptămână.

E-173 Acum observaţi aici, repede acum, să luăm aceasta. Da, dragul meu prieten Creştin, ziua Neamurilor este terminată, se termină chiar acum. Şi Dumnezeu se va întoarce la Iudei. Şi daţi-mi voie să spun acestei bisericuţe că eu mă rog constant. Şi profeţii din diferite părţi ale ţării, ele curg aici înăuntru privitor la aceasta. Eu cred că Iudeii ... Acum, ţineţi-vă pe voi vestoanele doar un minut, acum.

E-174 Iudeul niciodată nu a fost în stare să conceapă acest singur lucru al bisericii Creştine. Iudeul mi-a spus, de multe ori, "Frate, voi nu-l puteţi tăia pe Dumnezeu în trei părţi şi să mi¬L daţi mie." Iudeul are un Dumnezeu, şi acela este Iehova.

E-175 Iar Neiudeul a denaturat aceea; aşa de mult încât el l-a apucat într-un fel, totuşi, cu cunoştinţa. Eu cred că el-el are o-o concepţie despre aceasta, că nu există trei dumnezei. Există un Dumnezeu, trei manifestări. Trei personalităţi într-o Persoană. Şi când voi puteţi obţine mesajul, eu i-am zis lui Hyman Appleman ... Mulţi dintre voi îl cunoaşteţi. El a zis, "Frate Branham, dacă tu duci mesajul acela la Palestina cu semnele şi minunile," zicea, "acolo vor fi un milion de Iudei care vor primi pe Isus Cristos ca Mântuitor personal." Vedeţi, aceea este corect. Acum, am zis ...

E-176 Aici este Mesajul noi îl avem aici. Isus era Iehova învăluit în carne, a venit jos învăluit. Acum, Dumnezeu (Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt) pu este ca degetul vostru, unul, aşa cum gândesc unii oameni. Intregul lucru este întocmai ca ... Nu, Dumnezeu este ... Eu doar am desfăşurat aceasta pentru voi cu un timp în urmă, vedeţi, că există o trinitate într-Unul.

E-177 Eu sunt o trinitate într-unul. Eu sunt suflet, trup, şi duh, într-o persoană. Este asta adevărat? Sigur. Eu sunt-eu sunt alcătuit din-din celule, sânge, şi nervi, şi totuşi o fiinţă. Vedeţi? Fiecare lucru la care priviţi este într-o trinitate, şi o trinitate în unul.

E-178 Acolo era o trinitate în corabie. Nivelul de jos, lucrurile târâtoare; al doilea nivel pentru păsări, lucrurile zburătoare; şi al treilea nivel pentru Noe şi familia lui. Fiecare lucru!

E-179 În tabernacol. Acolo era o adunare, locul sfânt, Sfânta sfintelor. Vedeţi?

E-180 Şi au existat trei perioade de timp. A Tatălui, a Fiului, şi perioada Duhului Sfânt. Vedeţi ce vreau să spun? Dar acei trei toţi ... Noi nu spunem, "Dumnezeii noştri." Acela este păgânism, şi Iudeul ştie aceea. Dar când voi puteţi să o faceţi pentru el că acest Isus ESTE Dumnezeu, Dumnezeu Iehova, nu o a doua persoană sau o a treia persoană, este aceeaşi Persoană tot timpul făcându-Se manifestat. Vedeţi? Şi apoi cu semne şi minuni să dovedeşti că Isus a înviat din morţi.

E-181 Şi acest Doctor Reedhead ...

E-182 Fratele de acolo din spate, învăţătorul la biserică ... învăţător peste… un învăţător de şcoală, aici în biserică. Şi eu l-am întrebat… Şi am dat mâna cu soţia lui şi bebeluşul înapoi acolo. El era acolo afară să mă asculte predicând seara trecută. Eu cred că ei sunt aici, dacă nu au plecat, cred că este un învăţător de şcoală în Louisville. Oricum, ei erau acolo afară să-l asculte.

E-183 Aceasta este remarcabil, că omul a venit la mine acasă, el şi un altul (şi un Iudeu), cu câteva luni în urmă. Şi el a zis, "Frate Branham, eu am aşa multe licenţe în Bob Jones. Eu am ... de la Wheaton." Toată educaţia care a putut să fie îngrămădită în el! A zis, "Eu l-am crezut pe Dumnezeu de când eram un copilaş. Şi a zis, "Totuşi viaţa mea este goală!" El a zis, "Au fost învăţătorii greşiţi?"

E-184 Şi aici este concepţia. Dacă careva ... Dacă unii din voi au fost acolo la Open Doar seara trecută, când ei predicau¬predicau, împreună. El a zis, "Când mi-am spus părerea ... " Acum, ascultaţi, micuţul tabernacol, pentru rugăciunile voastre şi alte lucruri care au ajutat, ascultaţi la aceasta. El mi-a spus aceea înainte, aici acasă.

E-185 El a venit la casa mea, el a zis, "Frate Branham," zicea, "eu am fost zăpăcit." El a zis, "Există ceva mai mare decât aceasta ce am crezut şi am acceptat, Cristos ca Salvatorul meu personal? Şi eu cred că sunt născut din nou din Duhul, dar eu nu am mărturie de nimic."

E-186 Eu am zis, "Frate, pe cât de mult nu-mi place s-o spun, învăţătorii te-au amăgit, şcolile tale."

E-187 Priviţi, aşa cum eu-eu pot să spun aceasta, eu nu cred în indicarea căii tale spre Cer, "Voi credeţi aceasta în bisericile voastre?" Eu nu am ştiut ceva aici decât ce… "Biblia zice aceasta, voi credeţi asta?" Diavolul crede şi se înfioară! Aceea nu este ceea ce credeţi voi. Duhul vostru trebuie să poarte mărturie cu Duhul Lui că voi sunteţi fii şi fiice ale lui Dumnezeu, prin a fi născuţi din nou şi aţi primit botezul Duhului Sfânt.

E-188 El a zis, "Frate Branham, ce crezi tu despre Penticostali?" 189 Şi eu am zis, "Acela-i motivul pentru care eu am de-a face cu ei. Acela-i motivul că eu-eu mă ocup de ei, ei au ceva ce voi nu aveţi." Am zis, "Cu fanatismul lor şi fiecare lucru, ei au un adevăr despre care voi nu ştiţi nimic." Şi eu vorbeam cu unul dintre cei mai mari oameni din America, chiar atunci. Da, domnule. El este preşedintele Misiunilor din Sudan, este cel mai mare din toată lumea, fundamental până la măduvă. El cunoştea Scripturile, şi moartea, îngroparea, şi învierea, doar o predica ca o casă în flăcări. Dar aceea nu este Acela. Diavolul poate să facă aceea, de asemeni. Diavolul este tot aşa de fundamental cât poate el să fie.

E-190 Dar, frate, Isus Cristos a zis, "Dacă un om nu este născut din Duhul lui Dumnezeu el nu va vedea Împărăţia lui Dumnezeu."

E-191 Nu doar pentru că tu zici, "Da, eu cred aceea. Da, eu-eu cred că aceea este în felul acela. Eu cred aceea. Da." Aceea nu o face. Aceasta trebuie să fie o experienţă de fapt a Naşterii noi. Aceasta trebuie să fie ceva între tine şi Dumnezeu că tu ştii că tu ai trecut de la moarte la Viaţă.

E-192 A zis, "Frate Branham, aş putea eu primi Duhul Sfânt?"

E-193 Am zis, "Doar am pus mâinile peste Hyman Appleman jos acolo, şi el a primit botezul Duhului Sfânt."

E-194 Celălalt Iudeu a început să plângă, şi a spart paharul pe măsuţa de cafea de acolo, şi a plâns o băltoacă acolo. Ei amândoi au zis, "Frate Branham, cum primim noi Duhul Sfânt?" Învăţaţi! Cei mai ageri, ingenioşi! Cei mai buni care există în ţară!

E-195 Şi am zis, "Felul apostolic de a primi Duhul Sfânt este să pui mâinile peste ei" Asta-i adevărat.

E-196 "Punerea mâinilor." Anania a venit să-şi pună mâinile peste Pavel ca el să-şi poată primi vederea şi să fie umplut cu Duhul Sfânt.

E-197 Filip a mers jos şi a predicat jos acolo, şi a botezat un grup întreg acolo jos în Numele lui Isus Cristos. Duhul Sfânt nu a venit peste nici unul, deoarece Petru avea cheile. Şi el a venit jos, şi şi-a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt. Este asta adevărat?

E-198 Pavel, în Fapte 19, după ce el a trecut dincolo. Apollo, era felul lui Billy Graham acolo sus, avea o mare trezire şi un timp plăcut. El a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" către grupul acela de Baptişti.

E-199 Ei au zis, "Noi suntem urmaşii lui Ioan. Noi ştim! Apollo este predicatorul nostru, el este un avocat convertit, cel mai deştept om din ţară."

E-200 El a zis, "Dar aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
El a zis, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."
A zis, "Atunci cum aţi fost botezaţi?"
A zis, "Noi am fost botezaţi la Ioan."

E-201 A zis, "El a botezat spre pocăinţă, zicând ca voi să credeţi în Acela care urma să vină, în Isus Cristos." Şi când ei au auzit Aceasta, ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei şi ei au primit Duhul Sfânt, au început să vorbească în limbi şi măreau pe Dumnezeu. Aceasta este aşa de clar după cum eu cunosc Scriptura.

E-202 Acum, priveşte, prietene! Ar putea să existe puţină diferenţă aici în opiniile tale, deoarece tu eşti încurcat în fiecare lucru. Dar să o aşezăm, să nu încerci să-ţi pui interpretarea ta. Spune ce spune Biblia, doar las-O în felul acesta.

E-203 Şi am zis, "Singurul lucru pe care-l ştiu, fraţilor, este să-mi pun mâinile peste acei care caută Duhul Sfânt."

E-204 El a zis, "Ai vrea să-ţi pui mâinile şi-şi să ceri lui Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne dea Duhul Sfânt?"

E-205 Am zis, "Eu vreau." Şi am îngenunchiat jos pe podea, şi m¬am rugat şi am pus mâinile peste ei. Şi cam după câteva săptămâni după aceea, ei amândoi au primit botezul Duhului Sfânt. Şi când acest Doctor Reedhead a primit botezul Duhului Sfânt, a venit prin vorbirea în alte limbi. Da, domnule.

E-206 Şi Misiunile voastre Sudaneze au zis, "Noi nu avem loc pentru un om care ar vorbi în limbi."

E-207 Şi el a venit la mine şi a zis, '"Cineva vorbeşte în limbi'?"

E-208 "Păi, păi," am zis, "ei nu au loc pentru Isus Cristos, căci Isus Cristos a vorbit în limbi necunoscute; şi a murit, vorbind în limbi necunoscute."

E-209 Ei nu au putut accepta învăţătura lui Pavel, Pavel a vorbit în limbi mai mult decât toţi dintre ei.

E-210 Unul mi-a spus ieri, zicea, "Eu mai degrabă vorbesc cinci cuvinte cu înţeles."

E-211 Dar învăţătura lui Pavel a zis, "Râvniţi după profeţie, şi nu interziceţi vorbirea în limbi." Şi lor li s-a interzis să vorbească în limbi!

E-212 Vorbirea în limbi este un dar Divin de la Dumnezeu care aparţine în biserică întocmai la fel astăzi aşa cum a fost acolo în urmă la început. Acela-i exact Adevărul. Da, într-adevăr! Aceea este învăţătura Bibliei. Este un dar Divin, şi voi negaţi aceea tot la fel cum voi-voi negaţi noua Naştere, voi negaţi fiecare lucru pe care Isus l-a învăţat când voi încercaţi să tăiaţi aceea afară.

E-213 Acum, voi puteţi merge nestăpânit cu aceea, mulţi din ei au mers. Dar eu spun, "Aceea îşi are locul ei." Este întocmai ca o pereche de pantofi; când voi cumpăraţi o pereche de pantofi, limbile sunt în ei. Şi aceea este corect. Când voi sunteţi în Trupul lui Cristos, Dumnezeu are toată masa aşezată. Frate, El are dragoste, El are bucurie.

E-214 Dacă am mers la masa voastră şi am şezut acolo jos, şi tu ai zis, "Predicatorule, vino mănâncă cu mine," eu cred că tu mă iubeşti. Şi tu aveai fasole şi cartofi şi morcovi şi pui fript şi plăcintă cu dovleac şi îngheţată, totul aşezat acolo. Păi, eu cred că aş fi tot aşa de bine venit la cartofi cum aş fi la fasole. Singurul lucru, eu cred că eu aş fi tot aşa de bine venit la pui aşa cum am fost la plăcintă. Este totul pe masă. Şi singurul lucru pe care-l am de făcut este să spun, "Ai vrea te rog să-mi dai ceva plăcintă?" Şi eu cred căci cu o inimă bună liberă, dragostea ta pentru mine, tu ai spune, "Desigur, fratele meu, ia o bucată frumoasă mare din ea." Este asta corect? Dacă eu aş zice, "Ai vrea să-mi dai cartofi?" "Păi, desigur, fratele meu, iată-i aici."

E-215 Şi fiecare binecuvântare răscumpărătoare pentru care a murit Isus Cristos şi a plătit-o în ispăşirea Lui la Calvar, este aşezată pe masă şi fiecare credincios şade înaintea ei. Aleluia! Dacă am nevoie de vindecare, eu spun, "Tată, dă-mi ceva vindecare," şi eu o torn pe farfuria mea şi mănânc o mare ... Acum, dacă tu vrei să mori de foame, mergi înainte. Da, domnule. Şi profeţia, vorbirea în limbi ...

E-216 Şi-şi atunci omul a scris acolo, el nu a ştiut că eu am vorbit ... am vorbit în limbi eu însumi. Şi el scrie această carte, voi veţi afla că aceea va împrăştia naţiunile. Şi pe lângă aceea, acest om are douăzeci şi cinci de predicatori remarcabili ai Moody Bible Institut care caută darul vorbirii în limbi. Oamenii fundamentali s-au întors cu susul în jos. Viaţa Creştină, această-această lună, priviţi la revista Viaţa Creştină din această lună, la pagina nouăsprezece, şi priviţi la acel mare doctor al divinităţii, zicând, "Să acceptăm noi aceasta? Am pierdut noi ceva?"

E-217 Eu aud abundenţa de ploaie venind! Voi aveţi oameni care o răsucesc după colţ, dar s-a ajuns într-un loc că Dumnezeu îi dă lumii Neamurilor o zguduire cu botezul Duhului Sfânt, turnându-L cu toată plinătatea Lui şi puteri şi semne şi minuni. Motivul că eu ţin ... Cincizecimea a fost împinsă afară la colţ şi a mers necontrolat în lucruri diferite ca acelea, timpul nu a fost încă copt. Acela este motivul pentru care ei au avut tot acest fanatism. Dar aceea este promisiunea Divină a lui Dumnezeu şi Cuvântul Divin al lui Dumnezeu, şi Aceasta trebuie să se împlinească căci Dumnezeu a zis aşa. Şi eu cred căci chiar înainte de încheierea vremurilor Neamurilor Dumnezeu va turna peste fundamentalişti.

E-218 Voi o puteţi citi în Reader's Digest din această lună, această ediţie a ei din august. Mergeţi şi priviţi la ea, cum acel predicator Metodist de acolo jos la amvon acolo, rugându-se pentru omul acela care zăcea acolo murind pe un pat de spital, şi mărturia Duhului Sfânt a venit şi omul a fost vindecat instantaneu. Aleluia! Sigur. Dumnezeu are vindecare Divină aşezată pe masă aici! El are profeţie aşezată pe masă aici! El are vorbirea în limbi aici pe masă! El are nouă daruri spirituale în Trup, şi voi sunteţi bine veniţi la fiecare din ele! Aleluia! Da, domnule, aici sunt ele.
Vor ... La încheierea Neamurilor, vor fi reîntorşi Iudeii?

E-219 Da, domnule. Multe Scripturi, soră, frate, oricine este acesta. Ioel pentru unul, "Ce a lăsat omida, a mâncat omida păroasă," şi aşa mai departe, pomul acela. Şi Isus a zis El însuşi cum vor fi ei îndepărtaţi şi fiecare lucru. Oh, toată Scriptura, Daniel şi pretutindeni, vorbeşte despre aceasta. Da, Isus a zis, "Când voi vedeţi smochinul înfrunzind, să ştiţi că timpul este aproape."
Eu cred că cealaltă are de-a face ceva cu aceasta:
6. Crezi tu că întoarcerea Iudeilor-Iudeilor în Palestina este o împlinire a profeţiei Bibliei? Noi am auzit că vei merge în Palestina, este asta adevărat?

E-220 Da. Da, domnule. Daţi-mi voie să vă spun ceva, una dintre cele mai mari ... Dacă voi vreţi să ştiţi ce timp din an este, priviţi la calendar. Dacă voi vreţi să vedeţi ce timp din noapte este, priviţi la ceas. Dacă voi vreţi să vedeţi în ce zi trăiţi, priviţi unde sunt Iudeii. Acela este cronometrul lui Dumnezeu.

E-221 Şi priviţi! Chiar în noaptea aceea, chiar în acea zi, în care îngerul Domnului m-a întâlnit, în 1946, în şaptesprezece mai, la Green's Mill, Indiana, în aceeaşi zi a fost semnat tratatul de pace pentru Iudei şi ei au fost o naţiune stabilită pentru prima dată după două mii cinci sute de ani. Aleluia!

E-222 Şi, în seara aceasta, cel mai vechi steag din toată lumea, steaua cu şase colţuri a lui David, flutură peste Ierusalim pentru prima dată în două mii cinci sute de ani, de la deportarea în Babilon. Isus a zis, "Când voi vedeţi smochinul înfrunzind." Acolo este el! Acolo El a zis, "Învăţaţi o pildă. Voi ziceţi că 'vara este aproape.' Când voi vedeţi aceasta, ştiţi că timpul este la uşi." Noi suntem chiar la timpul sfârşitului.

E-223 Priviţi cum "urâciunea" din Daniel, şi aşa mai departe, ştiţi voi, când Isus a zis. "Când va veni marele Prinţ, El va profeţi o-o mie două sute şi şaizeci de zile," care erau trei ani şi şase luni. Şi aceea este exact ceea ce a predicat Isus. El a venit numai la Iudei, apoi El va fi stârpit ca o-o jertfă pentru popor. "Şi urâciunea aceea va face pustiire," Mahomedanii au aşezat Musulmanul lui Omar acolo. "Şi ei vor călca zidurile Ierusalimului până" (iuh! Până ce?) "vremurile Neamurilor vor fi împlinite." Şi atunci El se va întoarce la Iudei din nou, şi acolo este când Bătălia de la Armaghedon are ... Acolo El a chemat Neamurile, să ia un popor afară pentru Numele Lui, Mireasa Lui. Observaţi. Da, domnule. Cei o sută şi patruzeci şi patru de mii sunt toţi Iudei răscumpăraţi care încă trebuie să stea acolo. Toţi aceşti ...

E-224 Apoi când Biserica este luată sus, Moise şi Ilie apar, în Apocalipsa 11, şi le predică pe Isus Cristos. Şi Duhul Sfânt este luat de la Neamuri, şi Răpirea vine pentru Biserică să fie luată sus. Şi Iudeilor care au rămas aici li se va predica trei ani şi jumătate, deoarece el a zis, "Există şaptezeci de săptămâni încă hotărâte pentru poporul Tău, şi Mesia va fi stârpit la mijlocul lor." Când El ia afară, Neamurilor li se vor da un loc, şi atunci ei mai au încă trei ani şi jumătate să li se predice, despre Isus Cristos.

E-225 Sigur, Iudeii vin. Şi eu cred, frate, că atunci când noi ajungem acolo în Palestina de data aceasta ... Oh, rugaţi-vă! Ei citesc Biblia aceea.

E-226 Doar încă o afirmaţie, atunci eu am o mică, întrebare scurtă aici, şi acelea sunt toate dintre ele. Aceasta de aici eu cred că este o rugăciune.

E-227 Priviţi la aceasta! Doctorul Reedhead a zis, stând acolo vorbind cu un Mahomedan deştept ...

E-228 Acum, puneţi-vă urechile aproape. Un Mahomedan, eu am avut cam douăzeci de mii dintre ei care au venit la Domnul Isus când ei au văzut semnele şi minunile acolo în Africa. Acolo erau cam douăzeci de mii, vreo treizeci de mii total; eu presupun că erau zece mii din ei care au venit, deoarece marea majoritate erau-erau Mahomedani. Şi când ei au stat acolo, şi am zis, "Care dintre voi profeţi la templu poate să-l facă pe omul acesta sănătos?" Eu am zis, "Care dintre idolii voştri, pentru voi băştinaşii, poate să-l facă pe acest om sănătos?" Eu am zis, "Nici unul din ei! Nici un profet la templu ... şi nici un preot, mai degrabă." Şi am zis, "Nici un idol nu ar putea s-o facă. Şi nici eu nu aş putea. Dar Dumnezeu din Ceruri a înviat pe Fiul Său Isus Cristos Care este viu printre oameni astăzi, Care l-a făcut perfect sănătos aşa cum îl vedeţi stând în picioare." Un om cu un lanţ în jurul gâtului, trebuiau să-l conducă ca pe un câine. În timp de un minut stătea în picioare, normal şi bine.

E-229 Şi Doctorul Reedhead mi-a spus serile trecute când noi şedeam în maşină, el a zis, "Oh, Doamne!" gândindu-se la aceea. El a zis că acest Mahomedan a venit la el, şi a spus că el a vorbit cu acest Mahomedan, un om foarte învăţat. El a zis, "Bine, domnule, de ce nu renunţi tu la profetul tău vechi mort, Mahomed?"

E-230 Acum, amintiţi-vă, Mahomedanii cred în Dumnezeu. Acolo afară în-în Africa, un mare "bang," un bang atârnă în acel fel. Şi ei iau un ciocan mare de cauciuc şi-l loveşte în acest fel, şi el sună peste toată ţara. Şi fiecare Mahomedan se opreşte, şi preotul merge afară să vorbească la popor, şi zice "Există un singur Dumnezeu viu şi adevărat, şi Mahomed este profetul Său."

E-231 Aceia sunt copiii lui Ismael. Vedeţi, Agar, ei sunt fiii lui Abraham din Agar. Vedeţi? Ei cred într-un Iehova Dumnezeu adevărat, dar ei cred că Isus ... (Aceea a fost ... El este Răscumpărătorul nostru, trimis la Neamuri de la femeia liberă; Isaac, vedeţi, şi prin Sara). Şi acum, ei erau prin Agar, Ismael, şi au venit Mahomedanii.

E-232 Şi la mormântul lui Mahomed, voi ar trebui să mergeţi să vedeţi, este izbitor, marele mormânt acolo. Şi timp de două mii de ani acolo este un cal alb înşăuat, care stă acolo. Mahomed a promis că el va învia din morţi într-o zi şi v-a sări pe calul acela şi va birui lumea. Şi în fiecare-fiecare moment ei doar schimbă un cal cu altul; aşteptând acolo cu o gardă credincioasă, stând, aşteptând pentru Mahomed să învie din morţi. Două mii de ani au trecut de atunci.

E-233 Ei cred în Isus, ei au zis că El a fost un profet. Pe zidurile vechiului Ierusalim există un mare sanctuar zidit, acela este pentru Mahomed să vină în el. Şi un sanctuar mic jos aici, acela este pentru Isus. Vedeţi, ei au zis, "Isus nu a fost răstignit, ei au amestecat toate acestea." Au zis, "El a încălecat pe un cal şi a plecat." Vedeţi? Acum, ei-ei cred aceea.

E-234 Ei au un punct roşu între ochii lor. Oamenii de acolo care merg în India, voi veţi observa aceasta. Doamne, ei vor sta acolo cu miile.

E-235 Şi apoi Doctorul Reedhead a zis că el stătea acolo, şi a zis, "Acum, de ce nu părăseşti pe profetul acela vechi mort şi să primeşti Unul Care a înviat din morţi, un Cristos viu?" Acum, el era un învăţat şi ştia cum să-şi plaseze cuvintele.

E-236 A zis că Mahomedanul s-a uitat la el, (deştept, om învăţat, chiar aici în America, a fost educat aici) el a zis, "Domnule, amabile domn, ce poate să facă mai mult Isus al vostru cel înviat pentru mine decât a făcut profetul meu mort?" A zis, "Profetul meu mort mi-a promis Viaţă după moarte. Aceea este ce a făcut Isus al vostru." Păi, el a avut ceva. A zis, "Acum, ei amândoi au scris câte o carte. Tu o crezi pe aceea care a scris-o Isus, eu o cred pe acea scrisă de Mahomed. Ei amândoi au promis Viaţă." A zis, "Ce poate face mai mult pentru mine Isus al vostru decât poate al meu-Mahomed al meu?" Bine, omul, în fapte simple, acela-i adevărul. El a zis, "Dar doar un moment, bunule domn." El a zis, "Mahomed al meu niciodată nu a promis lucruri aşa cum a promis Isus al vostru. Isus al vostru a promis ... Ei spun că, 'El a înviat,' şi că va fi cu voi tot timpul, până la sfârşitul lumii; şi aceleaşi semne şi minuni pe care El le-a făcut, le veţi face şi voi, până la sfârşitul lumii. Voi veţi vindeca bolnavii, şi veţi învia morţii, şi veţi curăţa leproşii, şi veţi scoate draci." A zis, "Eu am studiat Creştinismul, cu desăvârşire." A zis, "Acum să vă văd pe voi învăţătorii să-l produceţi pe Isus Cristos, şi eu voi crede că El a înviat din morţi. Dar, pe lângă aceea ... Mahomed niciodată nu ne-a promis astfel de lucruri ca acelea, el doar ne-a promis Viaţă după moarte. Şi acela este chiar acelaşi lucru pe care voi îl învăţaţi, şi pe celelalte le ocoliţi." Omul avea dreptate, Mahomedanul era exact corect.

E-237 Doctorul Reedhead a spus că el a stat şi a plâns. A zis, "Frate Branham, eu m-am gândit la tine." Şi el a alergat aici, şi a intrat acolo, şi mi-am pus mâinile peste el, şi botezul Duhului Sfânt a venit peste el. Şi acum el vede chiar viziuni şi fiecare lucru. Acum să-l întâlnească Mahomedanul! El este un om deosebit!

E-238 Eu spun că Isus al nostru a înviat din morţi, El trăieşte astăzi. Şi El face aceleaşi lucruri astăzi pe care El le-a făcut atunci, tot felul de semne şi minuni. Iar voi oamenilor fundamentali staţi în jur şi încercaţi să explicaţi acel fel, şi pierdeţi tocmai partea fundamentală a Bibliei. Aceea este exact corect. Isus Cristos, Fiul înviat al lui Dumnezeu, poate să vă vorbească în alte limbi prin voi, El poate profeţi prin voi, El poate arăta viziuni prin voi, El poate interpreta limbi necunoscute prin voi. Şi toate acelea sunt parte din EL

E-239 Şi a lua această parte din El şi a lăsa acea parte afară din El, ar fi ca şi cum m-aţi tăia în jumătate în două şi aţi lua şoldurile şi picioarele jos şi aţi zice că mă aveţi, când această parte voi nu aţi primi-o.

E-240 Voi sau trebuie să mă primiţi complet. .. Şi acela-i motivul că eu sunt un predicator al Evangheliei depline care crede că tot ce zice Dumnezeu este Adevărul. Amin! Glorie! Eu mă simt ca un holy-roller chiar acum. Da, domnule. Eu Îl cred!
7. Matei 24:49, vorbeşte despre "Soarele fiind întunecat, luna nu-şi va da lumina, şi stelele vor cădea din cer." Se va întâmpla aceasta înainte sau după Răpire, sau chiar înainte de a veni Isus să d-o- ... domnească pe pământ?

E-241 După umila mea credinţă, acum, eu nu aş ... eu nu ştiu, eu cred că el vorbeşte despre Matei 24, acolo. Acum, Isus vorbind despre stele şi de lucruri căzând, eu cred că aceea este chiar înainte ca perioada Necazului să se aşeze pe pământ.

E-242 Acum, eu am avut un gând foarte ciudat aici încât mulţi dintre voi nu veţi fi de acord cu mine în aceasta, căci îmi imaginez că unii dintre cei din vremuri vechi au auzit învăţând că noi am trecut prin aceasta. Vedeţi, eu nu cred că Biserica va merge prin perioada Necazului. Eu cred că Biserica va ... Priviţi, eu ... Singurul fel cum învăţ eu Noul Testament este prin umbra Vechiului Testament, întocmai ca Duhul Sfânt aici pentru ziua de sabat şi aşa mai departe. Fiecare lucru este o umbră în urmă acolo.

E-243 Acum, priviţi în urmă în Vechiul Testament. Când vedeţi plăgile căzând, ei erau în Egipt. Nu erau? Şi Dumnezeu îşi scotea poporul Lui spre ţara promisă. Este aceea corect? Şi Israel nu a primit nici o plagă. Doar aşa cum plăgile ... înainte de a merge, ei au mers în Gosen. Este asta adevărat? Şi soarele nu s-a întunecat, nici ţânţari nu au venit, nici broaşte nu au fost acolo, nici păduchi nu erau acolo, nici furtuni nu erau acolo, nici fulgere nu erau acolo, nici o omorâre a vitelor nu era acolo, şi fiecare lucru pe care îl aveau ei a fost scutit în Gosen. Este asta adevărat? Este un model al Bisericii mergând chiar
înainte de perioada Necazului. Isus a zis, "Când aceste lucruri încep să se împlinească, ridicaţi-vă capul în sus, răscumpărarea voastră este aproape." Vedeţi?

E-244 Eu cred că luna şi soarele şi stelele ... Atunci ei au spus că ... Mă voi duce înainte şi o voi citi, a zis, "Şi oamenii fug şi se ascund. Şi ... şi a căzut peste ei ... căutau să se sinucidă, şi nu o puteau face, şi fiecare lucru." Eu cred că aceea va avea loc chiar înainte de Necaz.

E-245 Acum, priviţi, Necazul vine. Când Necazul loveşte, Biserica merge sus. Acum, amintiţi-vă, doar o biserică obişnuită fără Duhul Sfânt merge prin perioada Necazului. Vor fi numai cei Aleşi care se duc dincolo.

E-246 Oh, eu aş putea să frec ceva tare aici, doar pentru un minut. Vreţi să-mi daţi încă trei minute? Acum este-poporul răpit numit, rămăşiţa? Este aceea corect? In regulă ... Eu-eu vreau să spun că aceasta este-aceasta este Mireasa. Acum, rămăşiţa a fost lăsată.

E-247 Acum, când o femeie merge să-şi taie un tipar pentru o rochie, voi vorbiţi despre aceea. Ea îşi aşează materialele (este aceasta corect?), bucata de material. Şi ea îşi aşează tiparul jos pe acesta. Ea face pregătirile unde trebuie să fie tăiat tiparul. Corect?

E-248 O frate, aceasta vă face într-adevăr bine! Cine face alegerea? Dumnezeu face alegerea! Este aceasta adevărat? Acesta nu sunt eu să spun, acesta este El să spună. Şi El pune tiparul peste cine vrea El. Este aceasta adevărat?

E-249 Acum, acolo erau zece fecioare care au ieşit să-L întâmpine pe Mire. Este asta adevărat?

E-250 Ce este "fecioară"? Fecioara înseamnă "curată, sfântă." Este aceasta adevărat? Ce este o fată fecioară? Ea este o fată care niciodată nu a fost atinsă, ea este o virgină. Ce este ceva care este pur, ca uleiul virgin de măsline? Aceasta înseamnă că a fost distilat până când este în virginitatea lui, el este pur. Ce este aurul virgin? Este când toată zgura ... el a mers prin căldură şi fiecare lucru şi a fiert afară toată zgura. Este asta adevărat? Tot fierul şi pirita, şi orice alt lucru, a fost fiert afară, el este doar în virginitatea lui.

E-251 Acum, acolo erau zece care au mers să întâmpine Mirele. Isus a zis aşa. Este corect? Câţi sunteţi de acord cu aceea, ziceţi "Amin." [Adunarea zice, "Amin!"-Ed.] Zece au ieşit să-L întâmpine. Acum, priviţi, toate dintre ele erau sfinte. Păi, pentru ca să fie sfinte ele trebuiau să fie "sfinţite," deoarece aceea este singura curăţire, cursul sfânt pe care-l are Dumnezeu, este sfinţirea. Este aceasta adevărat?

E-252 Acum, priviţi. Toate cele zece erau sfinţite, dar cinci nu aveau nimic Ulei în lampa lor, şi cinci aveau Ulei în lampa lor. Este asta adevărat? Ce reprezintă Uleiul? Acum, nu puritatea, virginitatea. Uleiul reprezintă "Duhul Sfânt."

E-253 Acum, dacă eu spun aceasta la ... şi rănesc puţin, eu nu o intenţionez în felul cum o fac. Acum, voi mă scuzaţi, şi să nu staţi departe de biserică. Eu sunt aici în amvon numai să încerc să vă ajut. Vedeţi? Acum, priviţi, lăsaţi-mă să vă arăt.

E-254 Nu există nici o biserică pe pământ care ar putea trăi mai curat decât Nazarinenii în învăţăturile lor, Sfinţenia Pelerinilor şi aceia. Este asta adevărat? Ei absolut cred în puritatea sfinţirii, nu ... chiar la femeile lor purtarea de inele, şi fiecare lucru. Puritate şi sfinţire, în fiecare cale, ei o cred. Organizaţiile Sfinţeniei, toţi legaliştii, aceea este învăţătura lor, ei o cred. Sfânt! Femeile poartă păr lung şi o fustă lungă. Bărbaţii nici măcar nu trebuie să-şi sufulce mânecile sus, mulţi dintre ei. Fiecare lucru, nici măcar să atingă ... fumat, băutură, ceva ... Nimic din aceasta, vedeţi. Sfinţi! Voi nu puteaţi să trăiţi mai curaţi.

E-255 Dar aceeaşi biserică Nazarineană, dacă vreun om ar vorbi în limbi în biserică, el ar fi scos afară pe uşă. Şi ei au spus că ei nici măcar nu ar şedea cu unul. Acum, aceea este adevărat. Dacă voi nu o credeţi, încercaţi odată, să aflaţi. Aflaţi o dată. Ei urăsc chiar gândul despre aceea. Ei au zis, "Este Diavolul!"

E-256 Cinci dintre ele ... Zece dintre ele erau virgine. Cinci erau înţelepte care aveau Ulei în lampa lor, iar celelalte cinci erau tot aşa de pure şi sfinte dar ele nu aveau Ulei (ele au fost sfinţite, fără Duhul Sfânt).

E-257 "Există trei care mărturisesc pe pământ: apa, sângele, Duhul." Sf. Ioan 5:7 ... I Ioan 5:7, mai degrabă, a zis "Există trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, aceşti trei sunt Unul. Dar există trei care mărturisesc pe pământ: apa, sângele, şi Duhul, ele nu sunt unul dar sunt în acord într¬unul."

E-258 Acum, voi nu puteţi avea pe Tatăl fără să aveţi pe Fiul. Voi nu puteţi să aveţi Duhul Sfânt fără să aveţi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Ei sunt Unul. Voi ... Ei sunt inseparabili.

E-259 Dar voi puteţi fi justificaţi fără să fiţi sfinţiţi. Şi voi puteţi fi sfinţiţi fără să aveţi Duhul Sfânt; să fiţi curaţi, să trăiţi o viaţă curată, şi să aveţi o formă de evlavie, şi să negaţi Puterea de vindecare şi vorbirea în limbi şi marile daruri ale lui Dumnezeu (şi fiecare din ele înăuntru Acolo).

E-260 Acolo sunt cele cinci fecioare înţelepte care aveau Ulei în lampa lor, Credinţă de răpire, crezând toate semnele, minunile, profeţiile şi fiecare lucru. Şi aceste cinci tăiate afară din rămăşiţă au fost luate.

E-261 Iar restul dintre ele erau încă fecioare şi nu vor fi pierdute, ci vor trece prin perioada Necazului. Isus a zis, "Acolo va fi ... "

E-262 Şi ele au zis-ele au zis, "Daţi-ne ceva din Uleiul vostru, noi vrem Duhul Sfânt acum."

E-263 Acum, oricine ştie că Duhul Sfânt, Zaharia 4, şi, oh, Iacov 5:14, toţi ştiu căci-căci acesta reprezintă Duhul Sfânt. Acum, ele au zis ... Acela-i motivul că noi ungem cu ulei, că reprezintă Duhul Sfânt; acum, "Uleiul Duhului," a zis Biblia.

E-264 Acum, acestea aveau Duhul Sfânt; şi acestea au fost sfinţite. Acestea au fost sfinţite plus Duhul Sfânt, crezând toate fenomenele şi fiecare lucru din Puterea lui Dumnezeu. Fiecare lucru despre care a vorbit Dumnezeu Aici, ei l-au avut, l-au crezut. Aceştia au fost luaţi sus.

E-265 Şi acestea au zis, "Daţi-ne, şi nouă, acum."

E-266 Au zis, "Noi doar avem suficient cu cât să intrăm înăuntru," şi ei au plecat departe în Răpire.

E-267 Şi au zis, "Mergeţi cumpăraţi ceva de la aceia care vând," Isus, El a zis. Şi ei au plecat să încerce să se roage atunci, să primească Duhul Sfânt, dar perioada de timp a Neamurilor a fost terminată şi persecuţia s-a ridicat. Şi El a zis, "Ei au fost aruncaţi în întunericul de afară unde va fi plânsul şi tânguirea şi scrâşnirea dinţilor." Dar în a doua înviere ei vor fi oile care sunt despărţite de capre, dar nu Mireasa, nu cei Aleşi. Aceea este rămăşiţa Sămânţei femeii.

E-268 Ce este o rămăşiţă? Bucata care este tăiată, rămasă. Un fel de ceva material. Este aceasta adevărat? Voi mergeţi să vă croiţi o rochie de stambă, şi vă întindeţi o bucată mare de stambă şi o tăiaţi. Este treaba voastră unde puneţi tiparul. Este treaba lui Dumnezeu unde pune El tiparul, El îl taie afară. Este asta adevărat? Şi acum aceasta, restul din această stambă rămasă aici, este tot aşa de bună stambă ca şi în rochie. Este asta adevărat? Dar este alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu îşi alege Biserica Lui, Dumnezeu a predestinat Biserica Lui; Dumnezeu a rânduit mai dinainte aceea, rânduieşte mai dinainte Biserica Lui, şi El ia Biserica aceea afară! Iar rămăşiţa este lăsată să treacă prin perioada Necazului.

E-269 Şi acolo este unde mulţi învăţaţi ai Bibliei astăzi se încurcă, crezând că Mireasa este acolo în Necaz. Un om mi-a zis, zicea, "eu nu aş putea să-ţi spun, Frate Branham." A zis, "Eu am văzut Mireasa sus în Cer. Şi balaurul aruncând apă din gura lui să facă război cu Mireasa. Iar cei o sută patruzeci şi patru de mii, care este Mireasa, stând pe Muntele Sinai."

E-270 Eu am zis, "Oh, nu. Nu. Nu. Nu. Tu o ai toată amestecată. Mireasa era în Cer." Şi rămăşiţa Sămânţei femeii, nu ea ... nu tiparul, rămăşiţa era acolo, şi persecuţia (Imperiul Roman) când Catolicismul se va consolida şi ei îşi vor uni puterile lor împreună cu Marea biserică.

E-271 Păi, ei o au chiar ... Aceasta a fost la televiziune seara trecută. Biserica Metodistă încearcă să unească pe Metodişti şi Baptişti şi toate bisericile depline ale lui Cristos încearcă să se unească cu Catolicismul şi să stea în faţa unui altar simplu. Ce a spus episcopul când el a fost dat în judecată seara trecută, acolo de a fi un Comunist? Eu stăteam, privind la aceasta la televizor eu însumi. Toate grupările lor! Şi când vine acel timp, acolo se va ridica o persecuţie şi Duhul Sfânt va cădea peste Metodişti şi Baptişti. Şi toţi vor vorbi în limbi, vor lăuda pe Dumnezeu, şi vor vindeca bolnavii şi vor profeţi, şi toate semnele şi minunile vor veni. Aleşii vor merge sus, iar rămăşiţa va fi lăsată aici să meargă prin perioada Necazului. Iar la sfârşitul timpului, când ei văd ce s-a întâmplat, ei vor trebui să meargă jos în martiraj.

E-272 Apoi priviţi. Voi ziceţi, "Păi, acum, Frate Branham, vrei tu să-mi spui că acolo are să fie ... căci-căci oamenii care vor fi acolo la Judecata Tronului Alb?" Ei vor ... Mireasa nu va fi judecată. Nu, domnule. Ea este în Cristos. Cum ajungeţi voi în Cristos? "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." Este aceasta adevărat?

E-273 Acum, priviţi, priviţi aici. Biblia a zis, "Judecata a fost aşezată, şi Cărţile au fost deschise." Este asta adevărat? Cărţile păcătoşilor. "Şi o altă Carte a fost deschisă," care este Cartea Vieţii, şi fiecare om a fost judecat astfel. Este asta adevărat? Şi cine făcea judecata? Isus şi Sfinţii. El a zis, "El a venit şi a slujit celui Imbătrânit de Zile a Cărui păr este ca lâna." Şi a zis, "De zece mii de ori zece mii au venit cu El, şi I-au slujit în Judecată." Aici Isus se reîntoarce ca Rege şi Regină, Nunta s-a terminat, şi El este căsătorit. Aici este Regele şi Regina stând aici. Şi acolo stă acel grup sfinţit, Dumnezeu a zis, "Staţi la partea Mea dreaptă aici." Aceea era Cartea care a fost deschisă, erau păcătoşii, "Treceţi acolo la stânga Mea." Aici sunt acei care şi-au avut numele scris în Cartea Vieţii Mielului.

E-274 Voi ziceţi, "Frate Branham, numele meu este scris acolo, eu voi merge!" Aşteaptă un minut! Iuda Iscarioteanul a fost sfinţit. Iuh! Frate, trezeşte-te acum, te rog, astfel ca tu să poţi primi Aceasta, tu vezi.

E-275 Iuda Iscarioteanul, duhul lui este anticristul astăzi. Voi ştiţi asta. Isus era Fiul lui Dumnezeu, a venit de la Dumnezeu şi s-a reîntors la Dumnezeu; Iuda era fiul pierzării, a venit din iad şi s-a reîntors în iad. Isus a luat pe păcătosul pocăit cu El; Iuda l-a luat pe cel nepocăit cu el, "Dacă tu eşti! Dacă! Dacă! Dacă Tu eşti un vindecător Divin, fă aceasta. Dacă tu eşti Acesta, fă aceasta." (Vedeţi, acel semn de întrebare peste Cuvântul lui Dumnezeu.) "Zilele minunilor au trecut. Dacă Aceasta este, arată-mi aceasta. Dacă! Dacă! Dacă!" Vedeţi?
"Este tot adevărat," Dumnezeu a zis.

E-276 Acum priviţi. Iuda Iscarioteanul a fost justificat prin credinţă, şi a crezut în Domnul Isus Cristos şi a fost botezat. Biblia a zis, "Isus-Isus a botezat ucenicii, ucenicii Lui." În regulă.

E-277 Sf. Ioan 17:17, înainte ca El să-i poată trimite afară, El a zis, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul." Şi El era Cuvântul, chiar înainte ca ispăşirea să se facă. Cu alte cuvinte, "Ca o previziune, Tată, a Sângelui Meu vărsat, Eu îi sfinţesc pe aceştia."

E-278 El le-a dat putere împotriva duhurilor necurate, şi ei au plecat afară şi au scos draci. Este asta adevărat? Şi ei au vindecat bolnavii. Este asta adevărat? Şi ei au venit înapoi, sfinţiţi, bucurându-se, sărind, strigând, şi lăudând pe Dumnezeu. Este asta adevărat? Şi au zis, "Chiar şi dracii ne sunt supuşi."

E-279 Şi Isus a zis, "Să nu vă bucuraţi pentru că dracii vă sunt supuşi, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în Cartea Cerului." Este asta adevărat? Şi Iuda Iscarioteanul a fost cu ei, unul din ei, chemat afară, sfinţit, şi numele lui scris în Cartea Vieţii Mielului. Citiţi Matei 10 şi vedeţi dacă aceea nu este corect. El i-a chemat pe fiecare din ei, şi pe Iuda şi pe fiecare din ei, chiar jos acolo. El i-a trimis afară, le-a dat putere peste duhurile necurate.

E-280 Acum priviţi! Puneţi-vă vesta voastră de anti-şoc. Dar când Iuda a venit drept sus prin biserica aceea, ca fiind casierul bisericii, lucrând cu păstorul, ... Isus. Dar când a venit timpul la Cincizecime, el şi-a arătat culorile. El a arătat ce era el. Şi cu-cu suficientă decenţă privitor la el, el s-a distrus şi s¬a spânzurat într-un pom de platan, să împlinească profeţia. Şi acel duh al lui Iuda va veni drept în sus şi va crede în Domnul Isus Cristos. Aşa cum a zis Isus, "Dracii cred şi tremură." El va veni drept sus şi va învăţa sfinţirea, tot aşa o viaţă curată sfântă cum poate fi; dar când se ajunge la botezul Duhului Sfânt şi la darurile Duhului, el Îl va nega! El îşi va arăta culorile de fiecare dată. Acolo este duhul acela.

E-281 Priviţi! Şi Isus a zis, "Băgaţi de seamă!" Matei 24, din nou. "Cele două duhuri vor fi aşa de aproape împreună încât ar înşela chiar pe cei Aleşi ... " Este asta adevărat? Unde este aşezat tiparul acela ... Frate, mai bine crede în predicatorii de modă veche, ai Duhului Sfânt pe aici şi împacă-te cu Dumnezeu. Asta-i adevărat. Să nu ai o formă de evlavie şi să negi Puterea din ea. Amin! Fiecare se simte bine? [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.]
Când noi toţi ajungem în Cer,
Ce zi de bucurie va fi aceea!
Când noi toţi îl vedem pe Isus,
Noi vom cânta şi vom striga victoria.
Când noi toţi ajungem în Cer,
Ce zi de bucurie va fi aceea!
Când noi toţi îl vedem pe Isus,
Noi vom cânta şi striga victoria.

E-282 Aleluia! Să ne ridicăm doar un moment. Câţi Îl iubiţi cu toată inima voastră? Ridicaţi-vă mâna, ziceţi, "Laudă Domnului!" [Adunarea zice, "Laudă Domnului!" – Ed.] "Doamne, eu cred Evanghelia deplină." [Adunarea zice, "Doamne eu cred Evanghelia deplină" – Ed.] "Ajută-mă să fiu slujitorul Tău." [Adunarea zice, "Ajută-mă să fiu slujitorul Tău." – Ed.] Aleluia! Aleluia! Voi Il iubiţi? [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.] În Biblie ei...

E-283 83 O femeie mi-a zis o... un băiat, el poate asculta în seara aceasta, el locuieşte doar dincolo de stradă. El a venit acolo sus. Şi Sora Lula care venea aici la biserică, ea striga acolo în spate. Eu predicam, Frate Neville. Şi băiatul acela mi-a zis ... Acum, el era un învăţător de şcoală duminicală aici jos la Prima biserică Baptistă. El a zis, "Billy, m-am bucurat de predica ta până când femeia aceea a început să plângă şi să ţipe, 'Iţi mulţumesc, Isuse! Laudă Domnului!' Şi din când în când" a zis, "ceva om a zis," (Fratele Seward) "striga, 'Laudă Domnului! Amin!"' Şi eu predicam despre Pierzându-ţi Dreptul de Naştere, Esau şi-a vândut Dreptul lui de naştere. Şi eu continuam, şi ei doar strigau, continuu. Şi a zis, Ooooh," a zis, "aceea-aceea face să-mi treacă fiori peste spate." A zis, "Eu nu am putut suferi aceea!"

E-284 Eu am zis, "Frate, dacă tu vreodată ajungi în Cer tu vei îngheţa de frig." Am zis, "Acolo sigur sunt strigăte în Cer, zi şi noapte." Şi asta-i adevărat, frate. Oh, da, domnule!
Ah, eu doresc să-L văd, şi-n faţă să-L privesc,
Acolo să-i cânt în veci de harul Său salvator;
Pe străzile Gloriei glasul să-mi înalţ;
Grijurile toate au trecut, acas' în sfârşit,
în veci să ne bucurăm.
Ah, eu doresc să-L văd, şi-n faţă să-L privesc,
Acolo să-i cânt în veci de harul Său salvator;
Pe străzile Gloriei glasul să-mi înalţ;
Grijurile toate au trecut, acas' în sfârşit,
în veci să ne bucurăm.

E-285 Amin! Bine, Frate Neville. Dumnezeu să te binecuvânteze. Urcă drept acolo sus şi încheie.

Up