Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers #2
Data: 54-0103E | Durată: 1 oră 46 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 ... ? ... Sunt fericit să fiu aici din nou în seara aceasta în serviciul Domnului nostru. Şi acum, văzându-vă pe toţi fericiţi şi cântând aceste cântări vechi minunate, toate umplute cu duhul şi aşa mai departe, ne face să ne simţim foarte bine.

E-2 Şi noi suntem fericiţi să încercăm să luăm câteva momente din timp iarăşi în seara aceasta să răspund la o întrebare sau două. Noi ... Eu cumva v-am luat mult din timpul vostru azi dimineaţă, dar eu sper că aţi primit binecuvântarea pe care eu am primit-o doar vorbind despre aceasta. Aceasta este ... Voi ştiţi, noi avem mult despre ce să vorbim, nu-i aşa? Şi noi avem o Persoană despre care să vorbim, acela-i Domnul nostru Isus.

E-3 Frate Teddy, dacă eu aş-dacă tu vrei, să rămâi doar un moment aici sus. Mi s-a spus că acolo era un copilaş bolnav în clădire.

E-4 Şi înainte ca eu să încep la aceasta, noi avem Împărtăşirea, astfel noi vrem-nu vrem să luăm prea mult timp-şi poate un botez. Şi astfel eu-eu vreau să-să mă rog pentru acei care vor să se facă rugăciune mai întâi ... ? ... să mă rog pentru bolnavi mai întâi, înainte ca eu să încep.

E-5 Şi acum, dacă ... Teddy, dacă tu vrei, cântă cântarea aceasta, Marele Medic Acum Este Aproape. Şi noi vom chema sus pe bolnavi şi să cerem binecuvântare pentru ei aici. Câţi sunt aici pentru care să se facă rugăciune în seara aceasta? Acolo erau unii pe care noi i-am omis azi dimineaţă. Vreţi să vă ridicaţi mâinile ... ? ... [Spaţiu gol pe bandă – Ed.] ... şi să auzim mărturia aceea, şi să lăudăm pe Dumnezeu pentru toată bunătatea Lui. Laudă lui Dumnezeu de la care curg toate binecuvântările. Este asta adevărat?

E-6 Acum, noi vom începe chiar repede asupra acestor mărturisiri acum, şi noi vom încerca (scuzaţi-mă) – asupra întrebărilor. Şi eu sper că Dumnezeu doar va turna binecuvântările Lui în-în acest fel.

E-7 Şi acum, să nu mă lăsaţi să merg prea mult asupra lor. Frate Cox, eu o să-ţi cer atenţia, ţie şi diaconilor care şed în rândul din faţă, sfl mă opriţi când eu-când se ajunge cam la timpul să ne dea Impărtăşirea (voi vedeţi?), deoarece eu îi ţin prea mult. Eu voi încerca să merg cât pot eu de repede. Şi apoi, dacă eu nu le termin în această duminică, eu le voi lua duminica următoare, astfel eu voi încerca să trec prin ele în această seară.

E-8 Ele sunt întrebări aşa de bune. Şi eu vă spun, prieteni, dacă nu ar fi fost trezirea şi lucrurile care se desfăşoară, mi-ar place să stabilesc cam o săptămână doar drept asupra învăţăturilor Biblice din-din Geneza, şi Exod, şi Apocalipsa, şi aşa mai departe, şi-şi doar să avem un-un timp foarte bun. Mie îmi plac întrebările adânci din Biblie şi învăţăturile Bibliei, atât timp cât voi nu deviaţi asupra vreunui lucru legendar. Doar să stăm chiar drept în Cuvântul lui Dumnezeu, simplu, vechi, neamestecat; El vă v-a duce drept înainte până la capăt. Voi nu credeţi aceea? În regulă.

E-9 În această dimineaţă noi avem unele dintre cele mai frumoase întrebări, unele din ele despre cei o sută patruzeci şi patru de mii, cine erau ei, şi ce parte vor fi ei? Şi-şi despre Mireasă. Şi, oh, doar multe lucruri, şi întrebări foarte adânci. Şi eu am avut câteva pe care nu le-am terminat.

E-10 Acum, în seara aceasta noi urmează să începem chiar aici asupra acesteia, şi cerem Domnului să ne ajute. Şi acum, noi nu putem deschide Biblia. Noi O putem deschide în acest fel, dar este nevoie ca Dumnezeu să ne-O deschidă într-adevăr. Noi putem da paginile. Dar în Cartea Apocalipsei, când Ioan a privit, şi el a văzut pe Unul care şedea pe Tron, şi acolo era-El avea o Carte în mâna Lui. Şi nu exista nici un om care era vrednic să ia Cartea, sau să dezlege Peceţile, sau măcar să privească în ea. Nimeni în Cer, nimeni pe pământ, sau nimeni de sub pământ, sau de nicăieri nu era-era vrednic. Şi el a văzut un Miel, aşa cum El era ucis de la întemeierea lumii. Şi El a venit şi a luat Cartea din mâna Lui şi a deschis Peceţile; Acesta era Isus Cristos.

E-11 Acum, am vorbit cu un om în această săptămână, un om de afaceri foarte proeminent din oraş, care mi-a spus despre a merge înapoi în Africa şi India: el a zis, "Păi, ei doar au terminat cu omorârea unui general Britanic acolo."
Am zis, "Ce are aceea de-a face cu mine?"
El a zis, "Tu te duci înapoi acolo unde se petrece toată omorârea aceea, revolta aceea rasială, şi aşa mai departe?"
Am zis, "Sigur, acolo este unde este nevoie de mine, căci Domnul vrea ca eu să merg."
El a zis, "Ce dacă ei te vor ucide?"
Am zis, "Păi, dacă Dumnezeu vrea ca eu să fiu ucis, eu doar voi fi ucis, aceasta-i tot."
Şi el a zis, "Oh, Doamne!" A zis, "Frate Branham, tu nu ar trebui să gândeşti aşa. Bine," a zis, "Mie nu-mi pasă. Eu cred că tu eşti religios, şi eu cred că tu eşti un om bun," el a zis, "dar ei l-au ucis chiar pe Isus Cristos."
Am zis, "Sigur, a fost voia lui Dumnezeu."
El a zis, "Ce? Voia lui Dumnezeu?" Eu ... Şi omul acela mergea la biserică (şi aproape de şaptezeci de ani) – a mers la biserică ... El a fost din leagăn într-o biserică frumoasă din acest oraş, şi a crescut-şi nu a ştiut că a fost voia lui Dumnezeu ca Isus să moară.

E-12 Păi, am zis, "Frate, El a fost ucis de la întemeierea lumii, chiar de la început. El a fost ucis chiar înainte ca El să vină măcar pe pământ." Este asta adevărat? Şi acela-i Mielul lui Dumnezeu ucis de la întemeierea pământului.

E-13 Să vorbim cu El doar un moment pentru întrebări. Acum, Tată, noi nu suntem vrednici, şi ne în stare, ne dăm seama, ca să deschidem Cartea sau să privim în ea. Dar lasă ca Mielul să vină acum în seara aceasta, Mielul lui Dumnezeu care a fost ucis de la întemeierea lumii, să ia lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu şi să le prezinte la această adunare. Fie ca Duhul Sfânt să ducă aceste cuvinte, şi fie ca ele să nu fie cuvintele mele sau cuvinte omeneşti, ci fie ca ele să fie Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare inimă flămândă. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Prima de aici (noi nu le-am rotat sau ceva, ci doar în felul cum ele vin), se pare să fie foarte bine. Întâi, câţi sunteţi interesaţi în întrebări, să văd a voastre ... ? Bine, aceea este foarte frumos. Doar atât timp cât eu ştiu.
Acum. La moarte va merge omul în Cer sau-sau în iad imediat, sau aşteaptă ei pentru judecată?

E-14 Aceea este o întrebare foarte bună. Şi ea face-era vrednică de multă consideraţie, pentru că fiecare om este interesat, ce urmează el să fie după ce se termină această viaţă? Fiecare om este interesat. Bine acum, eu-din partea mea, eu-eu nu aş şti. Eu trebuie să răspund din Biblie.

E-15 Eu presupun că o femeie şi-a încărcat nota de plată a telefonului cu cincizeci de dolari cu un timp în urmă din Los Angeles, aproape treizeci şi cinci sau patruzeci de minute, sau poate mai mult, pe distanţă lungă, încercând să mă facă să-i spun că era legal şi corect ca ea să-şi lase bărbatul şi să se căsătorească cu un alt bărbat. Eu nu am vrut să o fac. Nu! Am zis, "Nu, domnule!"
Ea a zis, "Păi, soţul meu este un păcătos, şi acest om este un Creştin."

E-16 Am zis, "Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Tu vei fi în adulter tot aşa de sigur ca orice."
Zicea, "Bine, eu sunt un caz tuberculos, şi nu mai am nevoie să trăiesc dacă nu pot avea acest bărbat."

E-17 Eu am zis, "Tu eşti doar orbită şi nu în dragoste, deoarece tu nu ai putea fi, aceasta-i tot, deoarece acela-i bărbatul tău. Şi tu ai făcut un jurământ să trăieşti cu el până când moartea vă desparte. Orice în afară de aceea este un adulter." Şi astfel, ea continua să o ţină. Eu am zis, "Doamnă, nu este nevoie ... "
Ea a zis, "Dacă îmi vei spune doar că este în ordine." Eu am zis, "Eu nu aş face-o." Am zis, "Eu sunt ... "
Ea a zis, "Bine, Frate Branham, noi avem aşa de multă încredere în tine."

E-18 Eu am zis, "Atunci ascultă la ceea ce încerc să-ţi spun. Eu îţi spun Adevărul, pentru că eu nu pot spune nimic decât ceea ce a zis Dumnezeu." Dumnezeu a zis că aceea-i adevărat, astfel acela este exact felul cum este. Vedeţi? Eu am zis, "Acela-i felul cum aceasta-aceasta trebuie să fie, şi acela-i felul cum trebuie să fie."

E-19 Şi acum, în aceste întrebări, acela-i felul cum vrem noi ca ele să fie. Acum, aceasta întotdeauna se crede ... Acum, aici înăuntru, vă daţi seama, în această mână mică de oameni în seara aceasta, există probabil toate felurile de idei diferite; şi ne gândim că ele toate sunt bune, fiecare din ele. Ideea voastră este bună, şi este o... par acum, ceea ce noi facem, noi trebuie să avem pe cineva... Intocmai ca şi gâştele, raţele, orice, totul are-albinele-totul are un conducător. Dacă moare matca albinelor, voi ştiţi ce se întâmplă. Dacă moare conducătorul raţelor, ele trebuie să-şi ia un altul. Ele-ele doar trebuie să aibe un conducător.

E-20 Şi omul trebuie să aibe un conducător; şi conducătorul este Duhul Sfânt. Şi Duhul Sfânt aşează în Biserică mai întâi, apostoli, după aceea, profeţi, şi aşa mai departe.
Cineva a zis nu cu mult în urmă, a zis, "Păi, Frate Branham, noi nu avem nevoie de nimeni să ne înveţe. Când vine Duhul Sfânt, nu avem nevoie de nimeni să ne înveţe." Zicea, "Biblia zice că voi nu-nu aveţi nevoie de învăţătură."

E-21 Am zis, "Atunci de ce acelaşi Duh Sfânt a aşezat în Biserică învăţători?" Vedeţi, vedeţi? El a aşezat Biserica în ordine. Acolo este. Noi trebuie să avem învăţători. Asta-i adevărat.

E-22 Dar voi nu trebuie să aveţi pe cineva ... Nu trebuie să vă înveţe zicând, "Tu să nu comiţi adulter; tu să nu juri, şi să iei ... " Voi deja ştiţi asta. Tocmai conştiinţa voastră a Duhului Sfânt vă spune că este greşit să faceţi aceasta.

E-23 Dar acum atât cât priveşte învăţătura Scripturală, este nevoie de un uns al Duhului Sfânt. Asta-i adevărat. Şi Dumnezeu a aşezat Biserica în ordine prin apostoli şi profeţi, şi daruri de vindecare, şi minuni, şi aşa mai departe. El a aşezat Biserica în ordine şi a pus învăţătorii şi aşa mai departe acolo înăuntru să călăuzească şi să îndrume Biserica Lui. Şi în această dimineaţă, noi-aşa cum am spus, Isus peste pământ ca Trupul Lui ... Şi întocmai cum se mişcă Trupul Lui, este întocmai ca o umbră reflectând către pământ. Acesta se va mişca cu el.

E-24 Acum, mulţi oameni ... Adventiştii cred că atunci când un om moare că el merge drept în mormânt şi stă acolo, suflet, trup, şi toate celelalte, până la înviere. Şi a lor ... Ei numesc aceea "adormirea sufletului." Bine, aceea este în ordine. Aceasta este în ordine atât timp cât ei cred în Isus Cristos şi sunt născuţi din nou, aceea nu-i v-a vătăma. Dar acum, conform cu Scripturile, că atunci când persoana moare, dacă el este un Creştin, dacă el este născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt, el nu va trebui să stea niciodată în judecată să moară. Vedeţi? El merge drept în prezenţa lui Dumnezeu. Şi el nu va trebui să fie niciodată în judecată, deoarece el este deja ... Vedeţi?

E-25 Eu nu trebuie să stau pentru ceea ce a făcut Cristos pentru mine. Acum, eu am fost un păcătos, dar judecata lui Cristos... Iată-iată lucrul întreg în câteva cuvinte: Dumnezeu a zis, "In ziua în care vei mânca, în ziua aceea vei muri." Aceea a stabilit-o.

E-26 Acum, Dumnezeu trebuie să-şi ţină Cuvântul Lui. El nu poate face nimic altceva decât să-Şi ţină Cuvântul, deoarece El este Dumnezeu. Bine atunci, El nu poate. Atunci, El... Voi sunteţi despărţiţi de Dumnezeu. Cei... Şi apoi, tu eşti născut în păcat, format în nelegiuire, ai venit în lume vorbind minciuni. Astfel când tu eşti născut, tu eşti un păcătos prin natură. Deci nu există nimic în lume ce tu poţi face referitor la aceasta. Nu există nimic ce eu aş putea face să mă salvez sau voi să vă salvaţi. Este ceea ce a făcut Cristos pentru noi în Dumnezeu-sau ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Cristos. Vedeţi? Aceasta nu este, ei bine, dacă mă gândesc la aceasta, sau dacă eu fac aceasta, este dacă El face aceea.

E-27 Bine acum, noi suntem în EL Atunci El a suportat judecata lui Dumnezeu; El a luat judecata. Şi El, fiind nevinovat de păcat, fără să cunoască păcatul, totuşi a fost făcut păcat pentru noi. Astfel atât timp cât tu eşti în Cristos, tu eşti liber de la judecată. "Când Eu văd Sângele, Eu voi trece peste tine." Vedeţi, vedeţi? Aceea este. Sângele, acela vă eliberează.

E-28 Acum, păcătosul niciodată... Păcătosul trebuie să suporte judecata. Şi nu va exista decât această judecată. Ea este întocmai ca un-un cerc sau un curcubeu în jurul pământului al Sângelui lui Cristos. Atât timp cât voi sunteţi aici ... Dacă Dumnezeu ar privi peste pământ în starea lui în seara aceasta în vreun alt fel decât prin Sângele lui Cristos, El l-ar distruge într-o secundă. El va trebui să o facă. Desigur El ar trebui să o facă. Acolo este unde vine judecata.

E-29 Acum, dacă-sau atât timp cât un om este aici dedesupt, nu contează dacă omul este un beţiv, şi un jucător de cărţi, şi un necredincios oribil, îndurările lui Dumnezeu încă ispăşesc pentru el. Şi o femeie, ea ar putea fi, orice ar putea ea să fie, o prostituată sau orice, Sângele lui Isus Cristos încă ispăşeşte pentru ea. Dar în minutul în care sufletul ei părăseşte acest trup şi ea se duce dincolo de acela, ea a trecut peste milă în judecată. Dumnezeu deja a judecat-o. Aceea o stabileşte. Ea este terminată. Ea este judecată. Ea este judecată.

E-30 Voi vă judecaţi prin felul cum trataţi jertfa lui Dumnezeu de acolo pentru păcatele voastre. Vedeţi? Voi vă judecaţi. Voi nu-L judecaţi doar suficient ca să vă ierte. Vedeţi? Dacă vă gândiţi că El vă iartă, vă mărturisiţi greşelile, şi El vă va ierta.

E-31 Apoi printr-un singur Duh (observaţi) noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup. Şi cum acel trup a fost înviat de Dumnezeu, înviat din morţi, justificat, şezând la dreapta Lui în putere şi măreţie în Cer, aşa ca cei ce sunt morţi în Cristos, sunt în Cristos, şi eliberaţi de judecată, şi vor apărea în înviere.

E-32 Acum. Dar când noi murim acum-cînd noi murim acum, noi mergem direct în prezenţa Dumnezeului Atotputernic întrun trup ceresc. Dacă eu l-aş întâlni pe Fratele Neville acolo sus, dacă noi murim amândoi acum, de acum într-o oră eu l-aş întâlni; eu aş zice, "Salutări, Frate Neville," aş vorbi cu el. Eu nu aş putea da mâna cu el; el este într-un trup ceresc. Eu aş putea vorbi cu el; el ar arăta întocmai cum el arată acolo. Eu aş arăta cum arăt eu. Dar noi am putea vorbi unul cu altul, dar nu am putea să ne atingem unul pe altul, deoarece noi nu avem nici unul din cele cinci simţuri de văz, gust, pipăit, miros, şi auz. Vedeţi? Dar noi am fi nemuritori, şi am putea să ne vedem unul pe altul. Noi am locui în tărâmurile binecuvântate lângă altarul lui Dumnezeu. Nu ştiţi că Ioan a văzut sufletele sub altar plângând, "Până când, Doamne, până când" să vină înapoi pe pământ unde să fie îmbrăcate?

E-33 Atunci, când Isus, care este în noi acum în forma Duhului Sfânt, când trupul Lui ceresc, Duhul Sfânt, se reîntoarce cu trupul slăvit, noi vom fi slăviţi cu El şi în asemănarea Lui. Vedeţi ce vreau să spun? Apoi eu voi da mâna cu el şi spun, "Iată-l, pe Fratele Neville." Atunci noi vom fi ...

E-34 Priviţi. Isus le-a spus ucenicilor Lui, când luau Împărtăşirea, El a zis, "Eu nu voi mai mânca din rodul viţei până când Eu îl voi mânca şi-l voi bea cu voi din nou în Impărăţia Tatălui Meu." Este asta adevărat? Vedeţi? Acolo este. Astfel, noi ... Când cei morţi vor muri ... O persoană justificată, stând în prezenţa lui Dumnezeu, merge în prezenţa Lui ca o fiinţă nemuritoare şi trăieşte în tărâmurile binecuvântate de pace până în ziua când-se întoarce înapoi.

E-35 Acum, a existat un timp când oamenii nu au mers în prezenţa lui Dumnezeu când au murit, cei justificaţi. Aceea a fost în Vechiul Testament. Ei au mers într-un loc numit Paradis, şi acolo sufletele celor drepţi au aşteptat în Paradis. Dar Paradisul a fost un loc unde Dumnezeu a ţinut sufletele ca într-o ţară a visului, până când Sângele lui Isus Cristos a fost vărsat; pentru că sângele boilor şi ţapilor nu îndepărtau păcatul, el acoperea numai păcatul. Dar Sângele lui Isus îndepărtează păcatul.

E-36 Voi observaţi că a Lui-când El a murit la Calvar ... Şi la reîntoarcerea Lui, El a adus afară din mormânt pe acei sfinţi morţi care au murit sub ispăşirea sângelui taurilor, şi ţapilor, şi junincilor. Şi ei au intrat în cetate (oh!) şi s-au arătat la mulţi. Ce imagine frumoasă! Oh, dacă noi am putea să o pictăm doar un moment. Priviţi la Isus când El a murit.

E-37 Aici, aşa cum am spus adeseori, eu cred, că în biserică aici, există ca o-ca o învârtire, aici înăuntru trăiesc fiinţe muritoare. Şi fiecare este în această mare conglomerare a vinovăţiei, a întunericului şi întunecimii. Muritorii trăiesc înăuntru aici. Acum, ei fie că sunt influenţaţi din această direcţie, sau din acea direcţie. Voi nu puteţi fi aici o fiinţă spirituală, păcătos sau sfânt, fără să aveţi o influenţă de la lumea dedesupt sau de la lumea de sus. Dacă tu eşti influenţat de aici, tu eşti de sus. Trupul tău ceresc aşteaptă aici sus. Dar dacă tu eşti rău, şi făţarnic, şi indiferent, trupul tău ceresc este aici jos, indiferent cât de mult te gândeşti că este acolo sus; deoarece roada pe care tu o aduci înaintea oamenilor dovedeşte de unde eşti tu. Astfel tu eşti aici ceea ce eşti în altă parte. Viaţa ta pe care o trăieşti aici reflectă doar ce este moştenirea ta când tu pleci de aici. Voi înţelegeţi?

E-38 Noi suntem chiar acum (oh, când mă gândesc la aceea) – noi suntem chiar acum slăviţi în prezenţa lui Dumnezeu, credincioşi născuţi din nou. "Căci dacă acest cort pământesc se dizolvă, noi avem unul care deja aşteaptă în Slavă," nu altundeva, chiar acolo deja aşteptând acum. Şi aceste trupuri pământeşti suspină să fie îmbrăcate cu acea nemurire. Este asta adevărat? Boala, şi durerile, şi suferinţele, şi dezamăgirile, şi durerile de inimă, şi ... Oh! Eu voi fi bucuros când această veche casă dezgustătoare este închisă, voi nu? Da, domnule! Noi putem pleca Acasă. Asta-i adevărat.

E-39 Acest. .. Noi suntem-suspinăm să fim îmbrăcaţi peste acesta, Duhul suspină. Oh, când priviţi şi vedeţi toată durerea din jur, toată conglomeraţia, putoarea, şi păcatul, şi trăirea muritoare, şi amăgirea, şi fiecare lucru, mă gândesc, "Oh, Dumnezeule, cât va mai dura aceasta?"

E-40 Într-una din aceste zile eu voi predica ultima mea predică, urmând să pun Biblia jos în acest fel, şi voi merge Acasă. Oh, ce timp va fi acela. Şi când acest cort pământesc se termină aici, nu va mai fi o secundă până când eu voi fi în acela acolo; aşa şi voi. Oh, Doamne! Nu-i de mirare că ei zic:
Această haină de carne o voi arunca şi voi învia,
Şi voi apuca preţul veşnic;
Şi voi striga în timp ce trec prin văzduh ...
(Sigur, mergând înainte în sus.)

E-41 Acum, unde este acela? Când îl avem noi? Acum! "Pe acei pe care El i-a justificat, El i-a glorificat." Şi vă daţi seama că trupul nostru slăvit, nemuritor aşteaptă în prezenţa lui Isus Cristos chiar acum, aşteptând ca noi să venim?

E-42 Ştiţi voi că atunci când un bebeluş este născut pe acest pământ, înainte să fie născut el are viaţă. Dar el încă nu a fost născut. Şi îndată ce bebeluşul acela vine la-el-el începe să-este născut ... Plămânii lui sunt toţi închişi, şi este mort. Muşchii lui tremură şi zvâcnesc. Dar primul lucru, doar o mică palmă sau două în acest fel [Fratele Branham ilustrează – Ed.], şi el va [Fratele Branham inspiră – Ed.] îşi ia răsuflarea. Care-i situaţia? Indată ce trupul acela natural este format în mamă, există un trup spiritual care aşteaptă să-l primească doar îndată ce acel bebeluş se naşte.

E-43 Şi tot aşa de sigur cum este născut acest trup spiritual, există un trup natural care aşteaptă să-l primească îndată ce el-el merge afară din această lume. Vedeţi? Vice-versa, drept înapoi la Eden din nou (vedeţi?), doar drept înapoi.

E-44 Acum înăuntru acolo, Dumnezeu ... Păi moartea, aceea doar-aceea doar loveşte tot boldul din moarte care există. Şi nu-i de mirare că Pavel a putut să se ridice şi să spună, "Moarte, unde îţi este boldul? Mormântule, unde îţi este biruinţa?" El a zis, "Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos." Da, prieteni! Acest cort pământesc să fie dizolvat noi avem unul care deja aşteaptă, astfel doar uitaţi despre aceasta.

E-45 Acum către tine, prietene, dacă tu eşti un păcătos care a pus întrebarea aceasta, Dumnezeu să fie milostiv cu tine. Da, domnule! Tu nu eşti numai sub condamnare acum, nu aici, nu! Tu vei prospera şi vei merge înainte. Şi aceea este totul prin mila lui Dumnezeu. Aceea este totul prin mila lui Dumnezeu că tu prosperi şi să faci ceea ce faci. Aceea este adevărat. Dar într-una din aceste zile, dacă tu eşti un păcătos şi sufletul tău iese afară, el va merge acolo în judecată şi va fi condamnat. Şi apoi, tu vei fi aruncat afară, şi tu vei fi în chin până în ziua când tu eşti adus înapoi pe acest pământ din nou. Şi tu vei primi un trup nemuritor, un trup nemuritor care nu poate muri, şi va fi aruncat în întunericul de afară unde va fi plânsul, vaietul, şi scrâşnirea dinţilor. Tu vei fi aruncat în iad, unde viermele nu moare sau focul nu se stinge, şi tu vei fi chinuit prin toate veacurile care vor veni. Isus a zis aceea. Acela este un tablou negru, dar este ce a spus Biblia.

E-46 Dacă Dumnezeu aşa a condamnat păcatul şi l-a costat un astfel de preţ, ce va fi dacă duhurile acelea nedrepte ar putea să fie vreodată dezlegate din nou? Noi am avea un alt lucru aşa cum am avut în ultimii şase mii de ani. Este asta adevărat? Acolo nu va mai fi nici o şansă din nou.

E-47 Acum voi ziceţi, "Bine, eu cred că atunci când mergi în mormânt tu-tu mergi în iad." Trupul tău merge în iad, asta-i adevărat. Iad înseamnă "separare." Moarte înseamnă "separare." Trupul tău moare, se desparte. Tu pleci de la cei dragi ai tăi de aici, dar aceea nu este despre ceea ce vorbim noi. "Îi este dat o singură dată omului să moară, apoi după aceea, judecata." Vedeţi?

E-48 Acum, când tu eşti-dacă tu trebuie să stai la judecata lui Dumnezeu, tu vei fi judecat de un Dumnezeu mânios. Şi Dumnezeu urmează-a pronunţat deja ceea ce El va face. Astfel tu ştii ce va fi judecata ta chiar înainte ca tu să ajungi acolo. Astfel lucrul de făcut este să fii salvat şi să ai această fiinţă slăvită ...

E-49 Priviţi. Dacă eu trebuie să-dacă duhul meu ... Priviţi, noi nu suntem ceva mort; noi suntem vii. Dacă-dacă al meu-dacă pupitrul acesta de aici-dacă această placă avea în ea viaţa care este în degetul meu, moartea aceea-şi avea o inteligenţă să o mişte, ea poate să se mişte cum se mişcă degetul meu. Noi nu suntem făcuţi din acel fel de material. Noi suntem făcuţi din-din-din-din celule, şi din viaţă, şi din fibră; şi există un duh aici care controlează toată aceasta. Şi doar priviţi cât de repede trebuie să călătorească. Priviţi aici; mâna mea atinge aceea. Acum, nu mai curând ... Acolo trebuie să fie o reacţie negativă şi una pozitivă. Indată ce degetul meu atinge aceea, el o simte. Aşa de repede aceasta merge la mintea mea, şi mintea mea zice, "Aceea este rece." Ea se duce înapoi. Vedeţi cât de repede este aceea? Mai iute ca gândul, mai iute decât orice, este acţiunea de acolo. Ce este aceasta? Există ceva viu acolo înăuntru, şi nervul acela lucrează asupra minţii. Vedeţi ce vreau să spun? Nervul îl atinge, îl simte, şi zice către minte, "Acesta este rece." Mintea zice că este rece, deoarece este simţit prin nerv. Oh, Doamne! Voi vorbiţi despre o alcătuire.

E-50 Şi apoi-toată aceea ... Cât de repede cunoaşte Dumnezeu fiecare gând la care ne gândim. Tot ce facem noi, El ştie despre aceasta.
Astfel când credinciosul moare, el merge în prezenţa Făcătorului său, Dumnezeul lui. Iar păcătosul, când el moare, merge la destinaţia lui. Apoi la reîntoarcere ... Acum, eu vorbesc acum despre cel Ales.

E-51 Dar există unii care vor veni sus la a doua înviere, care vor trebui să stea la judecată cu păcătosul, să fie judecat cu el. Eu vreau să fiu sigur să reţineţi aceea. Vedeţi?

E-52 Acum, acolo vor fi ... Prima care va avea loc va fi-venirea Miresei. Acolo vor fi oameni în lume ... eu ... Voi aţi putea fi diferiţi puţin cu aceasta, dar ascultaţi atenţi. Doar pentru că laţi acceptat pe Cristos ca Salvator personal, aceea nu înseamnă că veţi merge în răpire. Aceea este pentru cel Ales, care va merge în răpire. Acolo va fi o rămăşiţă lăsată aici pe pământ care va merge prin persecuţie şi necazul cel mare. Biserica va fi luată sus în răpire.

E-53 Câte femei de aici nu ştiu că atunci când tu urmează să tai o bucată de material tu aşezi materialul în acest fel, şi aşezi tiparul pe el în acest fel, şi tu tai materialul doar conform cu tiparul. Este asta adevărat? Iar restul materialului este doar acelaşi fel de material care este în tipar. Este asta adevărat? Dar acesta este felul pe care îl iei. Tu ai putea să-l pui deoparte pentru ca să-l foloseşti mai departe, dar-materialul pe care-l tai din ...

E-54 Acum, cine pune tiparul? Dumnezeu, prin alegere. Amin! Dumnezeu prin alegere pune tiparul. El a zis, "Acum, Eu am ales înainte de întemeierea lumii ... Eu pun aceste ... " Păi, Isus a spus ucenicilor că El a fost cu ei, şi El i-a ales, şi i-a cunoscut înainte ca întemeierea lumii să fi fost vreodată aşezată. Este asta adevărat? Astfel Dumnezeu pune tiparul. Acum, acolo va fi un Ales care va merge în răpire. Şi acolo va fi un grup de oameni care sunt buni, drepţi, cu trăire sfântă, oameni salvaţi de Dumnezeu, care nu vor fi în răpire; şi ei vor veni sus în a doua înviere, deoarece ...

E-55 Oh, eu-eu sper că voi nu vă supăraţi pe mine dacă eu fac ceva foarte clar aici pentru voi. Vedeţi? Să nu o faceţi. Eu-eu trebuie să o spun, deoarece eu-doar continuă să mă sugrume (vedeţi?) să o spun. Priviţi. Acum priviţi. Apoi, eu voi spune aceasta: Există un popor care crede în justificare prin credinţă (vedeţi?), şi ei trăiesc o viaţă bună, curată, sfântă; ei cred şi în sfinţire. Repet ...

E-56 Priviţi la Iuda Iscarioteanul. Iuda Iscarioteanul a fost justificat când el l-a crezut pe Domnul Isus Cristos şi L-a acceptat ca Salvatorul lui personal-Iuda Iscarioteanul. Iuda Iscarioteanul a fost sfinţit în Ioan 17:17 şi i s-a dat putere în Matei 10 să meargă afară şi să scoată draci. Şi Iuda Iscarioteanul a venit înapoi, după ce el a vindecat pe bolnavi şi a scos draci, şi el a venit înapoi bucurându-se şi strigând tot aşa de mult ca orice bun holy roller pe care l-aţi văzut vreodată. Este asta adevărat? Biblia zice aşa. Dar când el a venit la Cincizecime, el şi-a arătat culoarea. Acum priviţi aceea-duhul acela.

E-57 Există oameni în lume astăzi, oameni buni Creştini care vor crede în justificare, mulţi din ei, cu miile, milioane care cred în justificare. Dar ei nu vor avea nimic de-a face cu sfinţirea. Noi am spune că aceia sunt Prezbiterieni, Episcopalieni, şi aşa mai departe. Ei cred în justificare; o predică. Şi este bine; ei au dreptate.

E-58 Dar acum, Nazarinenii, Sfinţenia Pelerinilor, Metodiştii Liberi se mută sus în sfinţire. Ei cred în sfinţire. Corect! Ei au dreptate. Şi ei obţin biruinţă, şi strigă, şi laudă pe Domnul. Ei sunt corecţi; ei au dreptate. Dar vorbiţi cu oricare din ei despre botezul Duhului Sfânt, şi puterea, şi semne, şi minuni, ei îşi vor arăta culoarea lor chiar acolo. Zic, "Eu nu vreau nimic din aceea. Eu nu cred ... " Păi, chiar la bunii mei oameni Nazarineni, crede că un om care vorbeşte în limbi este de la diavolul. Păi, frate, voi faceţi aceea, voi ...

E-59 Păi, ei au scos pe Dr. Reedhead din Misiunile Sudan, preşedintele acesteia, din cauză că el a vorbit în limbi. A zis, "Noi nu putem avea aceasta."

E-60 Eu am zis, "Voi nu puteţi predica ca Pavel atunci. Voi nu puteţi accepta Evanghelia lui Pavel, pentru că Pavel a zis, 'Să nu interziceţi vorbirea în limbi."' Asta-i adevărat. Dar ei-ei spun că este de la diavolul. Ei au văzut o mulţime de falsificări, şi să o poarte peste tot acolo. Vedeţi? Dar există o biserică justificată şi sfinţită; dar neagă că botezul Duhului Sfânt este o lucrare diferită de sfinţire. Dar ea este-este o lucrare diferită. Desigur că este.

E-61 Acolo erau trei elemente care au venit din trupul lui Cristos. Şi aceleaşi elemente care au venit din trupul Lui sunt ceea ce noi folosim să mergem în Trupul Lui. Acolo era apă (este adevărat?), Sânge (este adevărat?), şi Duh. Şi-Isus-şi Scriptura zice, "Există trei care mărturisesc în Cer, Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Aceşti trei sunt Unul; ei sunt Unul. Dar există trei care mărturisesc pe pământ; ei nu sunt unul," el a zis, "dar ei sunt de acord ca unul: Apa, Sângele, şi Duhul." Este adevărat?

E-62 Acum, voi nu puteţi avea pe Tatăl fără să aveţi pe Fiul. Voi nu puteţi să aveţi pe Fiul fără să aveţi Duhul Sfânt, deoarece-dar voi puteţi fi justificaţi fără să fiţi sfinţiţi. Şi voi puteţi fi şi justificaţi şi sfinţiţi şi încă să nu aveţi botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Asta-i adevărat. Aceea este Scriptura. "Aceştia trei," a zis el, "care mărturisesc pe pământ, apa, Sângele, şi Duhul; şi ei sunt de acord într-unul." Vedeţi? Ele nu sunt una, dar ele sunt de acord într-una, deoarece este acelaşi Duh cu o măsură. Dumnezeu ne dă Duhul în măsură.

E-63 Acum, Luther, sub justificare, aceea este ceea ce a predicat. Este adevărat? Luther a predicat, "Cel drept va trăi prin credinţă." El a avut un mesaj mare. Şi acela a fost o porţiune din Duhul Sfânt. Apoi Luther când mesajul a înaintatDumnezeu urma să-şi ridice Biserica Lui şi să O trimită afară mai mare (oh, Doamne!), Luther a zis, "Oh, noi credem că noi am primit aceasta în Cuvânt."

E-64 Dar John Wesley a zis, "Oh, nu!" El şi George White-field şi ceilalţi, ei au zis, "Noi credem în sfinţire-aceea este-ca fiind a doua lucrare definită a harului." Este adevărat? Şi ei au predicat Sângele. Ei bine, dacă Luther nu a vrut să se mişte, Dumnezeu doar a dat-o Metodiştilor Wesleyeni. Vedeţi? Şi ei au avut-o. Şi ei au avut o trezire care a cuprins lumea.

E-65 Iar Biserica reală ... Bine acum, când vine timpul acela înainte ... Acum, a venit înainte dovada Duhului Sfânt a semnelor, şi minunilor, şi miracolelor. Acum, Wesley nu vrea să fie de acord cu aceasta. Acum, dacă W esley era pe pământ şi Martin Luther era pe pământ în aceste timpuri, ei ar fi de acord cu aceasta, dar ei doar au avut cam al doilea rând din un-din-din patru sau cinci rânduri de apostoli care au trecut prin aceasta, şi ei doar au cântat-o toată înainte.

E-66 Acum, Penticostalii au primit şi au crezut în vorbirea în limbi. Apoi ei au schimbat-o în "dovada iniţială," că fiecare trebuia să vorbească în limbi. Aceea este o eroare. Dar acumacum ei vin înapoi ... Acelea au fost trăsături date de Dumnezeu. Tot aşa cum eu nu pot face nimic, pentru că am ochi albaştri, sau ... Dumnezeu doar o dă. Acela este darul Lui în Biserică ... Dumnezeu le-a pus înăuntru. "Dumnezeu a aşezat în Biserică ... " Vedeţi?

E-67 Acum. Dar când ei au venit înainte cu aceea ... Acum, ei au avut o mare binecuvântare, au mers mult mai departe de Luterani sau-Metodişti, oricare. Şi acum, ei s-au organizat în aşa fel încât ei sunt mai răi decât Metodiştii şi ceilalţiPenticostalii. Iar apoi, ei au ajuns într-un loc unde al doilea şi al treilea rând ... Au trecut cam patruzeci de ani de când ei au început să primească vorbirea în limbi. Dar acest pom al lui Dumnezeu are nouă daruri diferite în el. Acum, oricare din aceste roade le puteţi avea. Vedeţi? Dumnezeu le-a trimis, dar toate laolaltă vin din pom.
Acum, justificarea, priviţi la ea.

E-68 Priviţi la acest mesaj de dimineaţă. Când judecata a fost aşezată, şi cărţile au fost deschise ... Acum, Isus a venit cu zece mii de ori zece mii de sfinţi, şi atunci judecata a fost aşezată. Aici ei sunt toţi în jurul Tronului Alb de judecată (aşa cum am trecut prin Scriptură cu aceasta), şi cărţile au fost deschise; şi o altă Carte a fost deschisă care era Cartea Vieţii. Şi aceştia din răpire i-au judecat. Este adevărat? Cei care deja au plecat acasă şi au primit trupurile lor slăvite, şi au trăit prin Mileniu, erau aici în Judecata Tronului Alb, judecând pe aceia. El a zis că El va separa oile de capre.
Acum, voi ziceţi aici, "Păi, acum priviţi." Voi ziceţi, "Este aceea venind sus... Pe unde, Frate Branham?" În judecata Tronului Alb.

E-69 "Cum este în răpire?" Bine, în timpul răpirii ... Isus a învăţat aceea ca o pildă. Şi El a învăţat-o în multe feluri diferite. Aici este un fel. El a zis că existau zece fecioare care au ieşit să-L întâmpine pe Domnul. Şi au văzut ... Toate dintre ele erau fecioare, dar unele aveau Ulei în candelele lor iar unele au lăsat Uleiul să se termine. Este adevărat? Şi când Mireasa ... Acum, ce era Uleiul? Uleiul era Duhul Sfânt; Biblia a zis aşa. Acum priviţi. Ele erau fecioare. Acum, ce înseamnă fecioară? "Sfântă, curată, separată, sfinţită." Este adevărat?

E-70 Dacă eu aveam un păhărel aici eu v-aş arăta ce ... Aici, spre exemplu ca această sticlă de aici, dacă ea era goală, şi eu am ridicat-o, şi ea era aşa de murdară cât putea să fie ... Eu vreau să o folosesc. Bine acum, primul lucru pe care vreau să-l fac este Justificarea. Eu o iau sus pentru că eu vreau să o folosesc. Ea este murdară; eu am găsit-o afară în-în coteţul porcilor, sau oriunde era. Acum, dacă eu sunt felul corect de persoană, ei bine, eu nu vreau să pun ceva curat înăuntru acolo care eu urmează să trebuiască să folosesc. Eu-eu trebuie să repar lucrul acela mai întâi. Acum, cel mai bun lucru de făcut este să o frec, să o curăţesc, şi să o sfinţesc. Este adevărat? Acum, ce înseamnă cuvântul sfinţii? "Curăţit şi pus deoparte pentru slujbă." Vasele din templul vechi erau curăţite şi puse deoparte pentru slujbă.

E-71 Acum, acolo este Biserica: Dumnezeu i-a ridicat prin epoca Luterană, justificarea; epoca lui Wesley, El i-a sfinţit; iar în această epocă El îi umple. Vedeţi? El pune Viaţa în ei. Şi când aceasta, Viaţa Lui prin Duhul Sfânt ... Duhul Sfânt i-a ridicat; Duhul Sfânt i-a sfinţit; Duhul Sfânt i-a umplut. Vedeţi? Este tot aceeaşi Biserică.
Dar acum priviţi. Acum în această zi ...

E-72 Acum, eu cred că Luther, Wesley, şi toţi dintre ei, mulţi dintre ei vor merge în răpire. Ei au avut porţiunea din Duhul care le-a fost predicată; ei au crezut-o.

E-73 Acum, în răpire ... Există oameni astăzi care au mers în denominaţiunile acelea care nu s-au mişcat mai departe. Aceasta este o ... A existat numai o denominaţiune, aceea este Biserica lui Dumnezeu; şi Ea doar s-a mişcat înainte tot la fel. Dar aceste organizaţii au rupt aceste lucruri în felul acesta. Şi mulţi oameni astăzi vor privi la botezul Duhului Sfânt şi vor zice este lipsit de sens. Dar totuşi ei au fost justificaţi; totuşi ei au fost sfinţiţi. Dar ei spun, "Oh, aceea este agitaţie, treaba aceea."

E-74 Eu ştiu că diavolul are tot felul de sperietori de ciori afară. Acolo este unde găsiţi voi merele bune, este în jur unde sunt sperietori de ciori. Asta-i adevărat. Doar mergeţi drept înainte în spatele acelui lucru, mergeţi să mâncaţi mere. Vedeţi?

E-75 Acum, aceasta ... Apoi Dumnezeu a umplut cu Duhul Sfânt ... Apoi El a aşezat Biserica Lui afară să O slăvească. La a doua venire, aici vine Biserica înapoi, Mireasa. Acum priviţi. Vedeţi dacă ei merg prin perioada necazului. El a zis, "Aceste fecioare, care au venit şi au zis, 'Daţi-ne din Uleiul vostru."'
"Mirele vine!" Sunetul a mers afară, "Iată, Mirele vine. Duceţi-vă afară să-L întâmpinaţi."
Şi aceste fecioare, care erau fecioare, sfinte, sfinţite (gândiţi-vă la aceasta), sfinte, oameni sfinţiţi fără botezul Duhului Sfânt, ei au zis, "Daţi-ne Ulei!"

E-76 Iar Biserica a zis, "Noi doar avem suficient pentru noi. Atunci mergeţi şi rugaţi-vă." Dar este prea târziu atunci. Astfel, biserica a mers la Nuntă, şi celelalte au fost aruncate în întunericul de afară (este adevărat?), unde era plânsul şi vaietul şi scrâşnirea dinţilor; şi ele au mers prin persecuţie, au suferit, au murit.

E-77 Isus s-a reîntors pe pământ. Domnia Mileniului a fost începută, o mie de ani cu EL Au venit sus cei-cei drepţi şi cei nedrepţi. Şi Ei au judecat pe fiecare om. Şi caprele au fost pe o parte iar oile pe cealaltă parte. Şi apoi Dumnezeu a venit şi a luat Biserica sus pe lăţimea pământului pentru adunarea de tabără, unde noi cu toţii ne adunăm împreună cu cei dragi ai noştri. Vedeţi? Acolo este deosebirea.

E-78 Acum, aceşti oameni de aici ... Desigur când noi murim, dacă suntem în Cristos Isus, noi mergem să fim cu Trupul acela Măreţ acolo, Cristos Isus. Dacă noi suntem păcătoşi, noi mergem să fim cu acel trup mare de necredincioşi; şi Dumnezeu a zis că partea noastră era cu cei făţarnici, şi aşa mai departe, în iad. Amin! Poate să nu fie chiar exact clar.
Dar, să vedem acum dacă noi putem afla ... Doar o mică notă aici.
Vă rog să explicaţi Exod 24-capitolul 4 şi versetul 24. Ce înseamnă această Scriptură-că Dumnezeu a tins să-l omoare pe Moise sau fiul lui? Şi de ce?

E-79 Noi ştim unde este aceea, Exod 4:24. Aceea este o întrebare bună. Acum, aici noi o vom citi chiar aici doar într-un moment. Exod 4 şi 24:
Şi a ajuns să se împlinească pe drum în spre han, că DOMNUL l-a întâlnit, şi a căutat să-l omoare.
Câţi vă amintiţi povestea? Acum, Dumnezeu i-a dat lui Abraham, generaţii înaintea lui Moise, semnul tăierii împrejur. Şi acela era legământul pe care l-a făcut Dumnezeu, că fiecare Iudeu trebuie să fie tăiat împrejur. Este adevărat? Fiecare om trebuie să fie ... Acela era un semn.

E-80 Şi suntem noi tăiaţi împrejur astăzi? Cu Duhul Sfânt, nu în carne.

E-81 Acum. Acum, Dumnezeu a dat această poruncă, "Şi fiecare bărbat trebuie să fie tăiat împrejur." Şi Dumnezeu, când El l-a chemat pe Moise să meargă jos acolo şi să elibereze pe copiii lui Israel, Moise nu a înfăptuit asupra fiului său tocmai semnul eliberării. Vedeţi ce vreau să spun?

E-82 Ar fi aşa cum eu aş zice, "Voi toată biserica acum, fiecare din voi-voi veniţi înăuntru şi fiţi botezaţi aici cu apă, şi noi vă punem ca membri ai bisericii. Noi toţi vom merge în slavă împreună." Păi, frate, aceea nu este Scriptura. Dacă nu sunteţi născuţi din nou, tăiaţi împrejur de Duhul Sfânt. .. Voi trebuie să fiţi. Mie nu-mi pasă cât de buni sunteţi, la ce biserică aparţineţi, cât de buni au fost părinţii voştri, dacă tu ca un individ nu ai fost născut din nou prin Duhul Sfânt, tu nu vei merge în răpire. Vedeţi? Voi nu puteţi merge. Acela-i tocmai semnul eliberării, tăierea împrejur; iar tăierea împrejur este prin Duhul Sfânt. Acum Dumnezeu ...

E-83 Cel-cel care a pus întrebarea a întrebat aceasta: "Este-este că această Scriptură înseamnă că Dumnezeu a intenţionat să-l omoare pe Moise sau pe fiul lui? Şi de ce?" Dumnezeu era după Moise. Şi Sefora a fost singura care l-a salvat acolo. Căci Sefora a luat o piatră ascuţită, şi a plecat, şi a tăiat prepuţul copilului ei, şi l-a aruncat înaintea lui Moise şi a zis, "Tu eşti un soţ sângeros pentru mine." Este adevărat?

E-84 Şi Dumnezeu i-ar fi luat viaţa lui Moise, dar poate un Înger stătea acolo, a zis, "Sefora! Prinde aceasta repede!" Vedeţi?

E-85 Iar Sefora a plecat şi a tăiat împrejur bebeluşul. A zis, "Moise, tu eşti aşa-aşa de preocupat de orice altceva şi despre călătoria ta, încât propriul tău băiat nu a fost tăiat împrejur."
Eu doar mă întreb de multe ori dacă ... Uneori am întâlnit oameni care au zis, "Oh, slavă lui Dumnezeu. Domnul vrea ca eu să fac un anumit lucru. El vrea ca eu să merg la Africa, la India.

E-86 Eu am zis, "Ai întrebat tu vreodată pe lăptar dacă el era mântuit? Ai întrebat vreodată pe băiatul cu ziarele dacă el a fost deja născut din nou? Dar despre vecinul tău, sunt ei mântuiţi?" Vedeţi? Acum, aceea este întrebarea. Vedeţi? Dacă aceasta este în inima ...

E-87 Aici cu un timp în urmă o femeie m-a întâlnit aici jos înFlorida. Şi micuţa femeie, eu nu am nici o cale... Eu nu sunt judecătorul. Dar acolo este un mic predicator care a fost chiar aici şi a predicat de la această platformă. Şi omuleţul a fost căsătorit într-o altă ţară şi avea o soţie, trei sau patru copii. Şi această femeie era o femeie văduvă. Şi ei au venit din Texas, împreună aici într-o maşină mare Cadilac. Şi femeia a intrat. Şi ea are dreptul să se îmbrace în orice fel vrea ea, aceea nu făcea nimic pentru mine; dar ca o femeie Creştină ea nu s-a îmbrăcat întocmai ca aceasta. Ea era (oh, Doamne!) – ea era-avea mari lungi-acei ciorchini la ureche (oricum îi numiţi voi) atârnând în jos în felul acesta, şi ea avea într-adevăr o mulţime de-de material pe gura ei; şi-şi-şi sprâncenele ei au fost tăiate jos şi ea avea alte sprâncene, cu un creion, puse pe ea. Şi ea a zis, "Frate Branham," a zis, "Domnul mă cheamă spre o ţară străină."
Am zis, "El te cheamă?"
"Da!" Şi ea a zis, "Eu mă duc acolo cu acest bărbat."
Şi eu am zis, "Păi, dacă Domnul te cheamă, ei bine, în ordine." (Dar după roadele lor ... Nu părea prea mult pentru mine că ... Vedeţi?)
Şi ea a zis, "Nu crezi tu pe Domnul. .. ?"

E-88 Eu am zis, "Nu mă întreba. Dacă Domnul ţi-a spus, tu fă ce ţi-a spus Domnul să faci. Dar pentru mine, eu nu cred aşa, pentru mine. Eu doar voi fi cinstit cu tine."
Ea a zis, "Bine, de ce crezi tu aşa?"
Eu am zis, "Primul lucru, tu ca o femeie măritată cu acest bărbat căsătorit nu arătaţi prea bine, voi să staţi aici jos în oraş împreună. Dacă ceva aduce reproş este aceea. Vedeţi?" Şi am zis, "Acum, primul lucru ... "

E-89 Mă întreb ce s-ar întâmpla femeii aceleia? Acelaşi lucru ar avea ... Ea a continuat să se afle în treabă prin jur fără să primească Duhul Sfânt, întocmai ca femeia de acolo astăzi care m-a chemat şi a vrut să se mărite cu bărbatul acela, şi să părăsească pe propriul ei bărbat, şi să se căsătorească cu omul acela. Ea a ajuns într-un astfel de loc, poate că odată a fost în contact cu Dumnezeu, dar a poftit după lucrurile lumii. Şi eu am întrebat-o; am zis, "Ai primit tu Duhul Sfânt?"
Ea a zis, "Încă nu, dar eu Îl caut."

E-90 Eu am zis, "Tu să primeşti întâi Duhul Sfânt, şi El îţi va spune ce soţ să ai." Asta-i adevărat. Vedeţi?
Voi-voi trebuie ... Aceea-i ceea ce este. Dacă voi nu, voi veţi muri spiritual. Dumnezeu vorbeşte mult în seara aceasta. Dar El a bătut la inima voastră [Fratele Branham bate pe amvon-Ed.] aşa de multe ori. Şi într-una din aceste dăţi El va închide uşa, şi-şi mila s-a dus. Vedeţi?

E-91 Sigur, Dumnezeu i-ar fi luat viaţa. El a zis că El l-a căutat. Ascultaţi cum se citeşte Scriptura:
Şi s-a împlinit pe drum înspre han, că DOMNUL l-a întâlnit, şi a căutat să-l omoare. (Moise. Acum, priviţi.)
Atunci Sefora a luat o piatră ascuţită-piatră ascuţită, şi i-a tăiat prepuţul fiului ei, şi i l-a aruncat la picioarele lui, şi a zis, Cu siguranţă tu eşti un soţ sângeros pentru mine.

E-92 Asta-i adevărat. Acum, Dumnezeu nu căuta fiul. Dumnezeu ... Acel copilaş sărman nu ştia ce să facă; el era nevinovat. Dar ce era treaba, era cu tatăl copilului, care a luat copilul acolo jos să elibereze pe copiii lui Israel sub semnul tăierii împrejur; şi totuşi chiar propriul lui fiu nu era tăiat împrejur. Vedeţi? Şi Sefora l-a tăiat cu o piatră, prepuţul, şi l-a aruncat jos, şi a zis, "Tu eşti un soţ sângeros pentru mine."
Vă rog să explicaţi însemnătatea Scripturii, şi când se va împlini: Isaia 4 şi 1. Mulţumesc.
În regulă. Noi doar vom deschide acolo acum ... Voi oamenii care aveţi Bibliile voastre şi vreţi să, noi vom vedea ce ... Eu nu am avut o şansă să caut aceasta, dar m-am gândit că poate noi vom afla un fel de răspuns. Iată-ne aici.
Şi în ... (Oh, da!) Şi va veni ... Şi în ziua aceea şapte femei vor apuca un bărbat, şi vor zice, Noi vom mânca pâinea noastră proprie, şi vom purta veşmintele noastre: numai lasă-ne să fim chemate după numele tău, să iei de pe noi ocara.

E-93 Păi, frate, este destul de aproape atât de rău acum. Ce cădere i s-a întâmplat ţării noastre! Dă-mi voie să spun aceasta, dragul meu prieten Creştin. Dă-mi voie să spun aceasta cu respect evlavios pentru fiecare: Dacă a existat vreodată ... Şi voi oamenii de aici care aţi studiat istoria, noi suntem chiar pe acelaşi drum pe care a căzut fiecare naţiune bună prin epoci, demoralizând, merge drept înapoi.

E-94 Aşa cum am spus azi dimineaţă ... Scuzaţi-mă pentru că o repet. In ţările străine oamenii vin la mine şi zic, "Frate Branham, ce fel de femei aveţi voi pe acolo? Păi, toate cântecele pe care le cântaţi, ceva cântări vechi murdare despre femeile voastre." Aceea este. Toţi cântă ceva conglomeraţie de-de-de ...

E-95 Păi, voi ştiţi ce este aceasta? Vreţi să vă spun în câteva cuvinte? Eu vă voi spune exact. Lumea a ajuns în acest fel de situaţie, deoarece este o Sodomă şi Gomoră modernă. Exact! În California am luat un ziar. Şi am uitat câte mii în fiecare an de care ei ajung să afle, să ştie, despre creşterea homosexualilor. Chiar dorinţa lor naturală de-cei-între soţ şi soţie, şi aşa mai departe, au părăsit oamenii. Exact ce a spus Dumnezeu că se va împlini. Şi propriile lor ...

E-96 Voi luaţi ceva ... Vedeţi cine obţine ceva fel de popularitate. Ascultaţi la radioul vostru, sau televizoare, sau orice aveţi, şi aflaţi. Este cea mai rea şi murdară ... Există ceva cântec despre ceva femei sau ceva de felul acela, acela-i lucrul care capătă reputaţia.

E-97 Şi a ajuns la un loc unde se pare că nouă nu ne pasă de femeile noastre-sau femeilor noastre nu le pasă de ele. Aceea

este ceea ce este. Dacă o femeie s-ar păstra corect, bărbatul va trebui să meargă corect. Şi aceea nu este să ţin partea bărbatului, dar eu ştiu că acela-i adevărul. Da, domnule! Dar ce este aceasta? Este doar o-o situaţie oribilă, şi aceasta doar există. Şi aceasta este conform cu Scriptura. Biblia a zis că va fi în felul acela. Astfel cum putem noi avea o trezire? Cum putem noi avea o trezire?

E-98 Ascultaţi, prieteni Creştini. În câteva momente rămase lăsaţi-mă să vă întreb ceva. Noi îl avem pe Billy Graham. Noi îl avem pe Jack Shuler. Noi avem tot felul de diferite mişcări religioase mergând prin lume. Şi ele merg pentru ultimii şase sau şapte ani de-a lungul Statelor Unite tot atât de tare cât pot ei merge, şi fără trezire. De ce? Uşile se închid. Noi am tras cu năvodul fiecare peşte, aşa cum am spus azi dimineaţă, afară din baltă. Poate unul sau doi se mai ţin pe undeva.

E-99 Unde a avut Billy Graham o adunare (eu cred că a fost în Boston sau undeva), şi ei au pretins că au avut douăzeci şi ceva de mii de convertiţi în şase săptămâni. Ei au mers înapoi câteva săptămâni mai târziu şi nu au mai putut afla douăzeci. Gândiţi-vă la aceasta! Frate, este cam aproape terminat. Eu aş putea spune ceva aici. Vedeţi?

E-100 Noi trăim în zilele de care Dumnezeu a vorbit că vor veni. Şi noi trăim în ultimele zile. Şi noi trăim într-un timp când omul ... Indiferent de ceea ce încercăm noi să gândim despre aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu zice că noi suntem predestinaţi. Asta-i adevărat. Şi ce a chemat Dumnezeu va veni la Dumnezeu; şi ceea ce Dumnezeu nu cheamă nu va veni la Dumnezeu. Dumnezeu cheamă, şi ei refuză chemările; ei refuză ... Acum, eu nu spun că Dumnezeu condamnă pe cineva. El doar nu vrea ca toţi să-ca vreunul să piară, ci toţi să poată veni la pocăinţă. Dar pentru ca să fie Dumnezeu, El-El a ştiut de la început că ei nu vor veni. Totuşi El le dă o şansă, dar ei nu vor să vină.

E-101 Cum ... Dacă El nu ştie aceea, cum a ştiut El că noi vom avea trăsuri fără cai? Cum a ştiut El că vor veni aceste timpuri cum le avem noi acum? De ce a spus El, "Oamenii vor fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri"? De ce toţi profeţii prezic că toate astealalte lucruri care vor veni drept de la început? Dumnezeu a ştiut fiecare lucru. El ştie ce va fi. Şi există oameni acolo la care Dumnezeu a privit în jos prin timp şi a zis, "Ei nu vor veni." Şi ei sunt doar condamnaţi de condamnarea aceea, deoarece ei şi-au ales-o singuri. Amin! Ia te uită.

E-102 Şi eu cred, fratele meu, soră (eu spun aceasta cu respect evlavios şi cu o frică de Dumnezeu în inima mea), eu cred că America este scufundată! Ea este demoralizată. Ea este dusă jos la gârbovire. Este păcat.

E-103 Doar gândiţi aici, aşa cum eu spun în-în răspunsul acestei Scripturi, şapte femei apucă pe un bărbat. In Primul Război Mondial-al Doilea Război Mondial ... Eu am o-o tăietură din ziar acasă. Voi să o citiţi voi înşivă. Zicea, "Ce s-a întâmplat cu moralul femeilor noastre Americane? Doi din fiecare trei soldaţi au fost divorţaţi de soţiile lor care au mers în străinătate în primele şase luni." Doi din trei erau divorţaţi. Aceste femei doar au plecat şi au mers afară. De ce este aceasta? Dacă voi veţi înţelege, prieteni, acesta este duhul timpului.

E-104 Noi trebuie să intrăm în duhul zilelor din urmă când zilele din urmă sunt aici. Dacă voi mergeţi la o sală de dans, voi trebuie să intraţi în duhul dansului, sau ei nu vor dansa. Dacă voi mergeţi la biserică, voi trebuie să intraţi în Duhul de închinare înainte de a vă putea închina. Lumea trebuie să intre în duhul zilelor din urmă înainte să poată veni zilele din urmă, iar noi suntem în duhul zilelor din urmă. Şi Dumnezeu a promis că aceste lucruri vor fi aici, şi aceasta este ceea ce avem. Noi suntem în zilele din urmă. Şi bărbaţi şi femei stau adormiţi şi nu-şi dau seama de aceasta.

E-105 Şi moralurile ... Am întâlnit un băiat tânăr zilele trecute acolo în ... oh, cu un timp în urmă, această ultimă toamnă. Şi noi veneam într-un oraş. Şi el îmi spunea, un băiat tânăr de liceu care era căsătorit. El a zis, "M-am căsătorit cu această fată, deoarece ea a fost o fată bună, şi a trebuit să mă căsătoresc cu ea înainte ca ea să-şi termine liceul." Zicea, "Noi nu am avut una care să fie găsită virgină, din câte ştiu eu, în liceu de mulţi ani pe aici." Vedeţi? Doar aşa de demoralizaţi.

E-106 Şi jos în-California eu am mers pe străzi în locuri unde poliţistul trebuie să-ţi spună să nu mergi pe strada aceea. Acolo este mai mult pericol pentru un bărbat să treacă pe stradă decât pentru o femeie. Alei întunecate. Oh, Dumnezeule, ai milă! Nu ştiţi că Biblia a spus că aceste lucruri vor veni?

E-107 Şi tocmai înainte ca El să dea umbra despre aceasta în Sodoma şi Gomora, şi a mers acolo jos, acelaşi lucru a avut loc-a avut loc, adică. Şi Dumnezeu a trimis foc jos şi a ars locul acela. Tocmai un stâlp semn să arate că în toată lumea, când aceasta ajunge la acel loc, va primi [Porţiune goală pe bandă – Ed.] lucrul.

E-108 Noi suntem în ultimele zile. Sigur. Şapte femei apucă un bărbat, zicând, "Noi vom mânca pâinea noastră proprie şi vom purta hainele noastre proprii, numai lasă-ne să fim numite după numele tău să ne iei ocara." Frate, tu nu trebuie să te îndepărtezi de Statele Unite. Există numai un singur loc pe care l-am văzut vreodată în viaţa mea despre care am gândit că a fost mai rău decât străzile şi lucrurile în care eu am fost în naţiunea noastră proprie. Şi noi nu ne facem mai buni. Noi devenim constant mai rău şi mai rău tot timpul. Şi amintiţi-vă, eu vorbesc în Numele Domnului. Noi vom continua să ne facem mai răi. Există totuşi numai o speranţă, şi aceea este în Cristos Isus. Nu contează ce faceţi.

E-109 Eu am strigat, am mers prin naţiune aici. Şi Dumnezeu a înviat chiar pe morţi. Şi noi am mers în oraşe; şi oamenii se ridică care au fost în cărucioare de mulţi ani, şi au mers prin oraş în urma camioanelor, împingând cărucioarele lor şi lucruri ca acelea. Şi femei, a căror doctor le-a pronunţat moarte, purtând radiografia cu numele doctorului deasupra ei, au fost înviate din morţi. Şi oraşul întreg s-a tras înapoi şi a zis, "Ha, telepatie mintală; grămadă de holy rollers." Oh, voi nu puteţi aştepta nimic altceva decât condamnare! Oh! Corect!

E-110 Judecata este aici; voi va trebui să o primiţi. Frate, fugiţi de mânia care vine şi mergeţi la Cristos Isus cât puteţi de repede! Ieşiţi afară din aceste lucruri! Da, acesta este duhul zilelor din urmă. Multe lucruri pot fi spuse. Mă voi grăbi.
Vrei te rog să ne spui cum Domnul nostru si Mântuitorul Isus Cristos ne aşteaptă să venim în casa Domnului nostru să ne închinăm?

E-111 În regulă, aceea este una bună. Aceea este una foarte esenţială pentru orice biserică. Dumnezeu se aşteaptă ca voi să veniţi la casa bisericii ... Acum, aceea este doar o întrebare, doar o întrebare directă. Aceasta nu este una Scripturală; ea este-totuşi ea este. Aşteptaţi, eu vă voi spune ce a zis EL Primul loc, dacă voi vreţi Scriptură, oamenii trebuie să vină la casa lui Dumnezeu pentru un scop, acela este să se închine, să cânte cântări, şi să se închine lui Dumnezeu. Acela-i felul cum aşteaptă Dumnezeu. El nu se aşteaptă ca noi să venim în casa lui Dumnezeu să vorbim despre ale noastre-sau altceva, sau să vorbim unul despre altul, sau să vorbim despre ceea ce avem de făcut în decursul săptămânii; El se aşteaptă să venim să ne închinăm Lui. Aceasta este o casă de închinare. "Şi totul trebuie să fie făcut decent şi în ordine," a spus Pavel în Biblie. Totul trebuie să fie corect. Acolo trebuie să fie mesaj.

E-112 Primul lucru pe care l-aş spune, conform cu regulile Bisericii în Vechiul Testament-sau Noul Testament mai degrabă, la primul loc, oamenii au intrat în biserica lui-lui Dumnezeu într-un Duh de închinare. Şi ei au mers înăuntru, imnurile se cântau. Şi poate predicatorul vorbea, pentru că el era un profet al bisericii. (Un profet al Noului Testament este un predicator; noi ştim asta: "Mărturia lui Isus Cristos este Duhul profeţiei," a spus Apocalipsa.)

E-113 Acum, predicatorul începe să predice. În timp ce el a predicat, binecuvântările, ca poate la sfârşit o mare predică, au început să cadă; oamenii ziceau, "Amin," începeau să-l binecuvânteze pe Dumnezeu. Apoi îndată ce el a oprit predica, acolo ar fi putut fi un mesaj care venea, poate în vorbirea cu limbi necunoscute (1 Corinteni 14: 13, 14). Apoi-apoi dacă nu era tălmăcitor în biserică, această persoană trebuie să-şi păstreze tăcerea, căci ei vorbesc în limbi corect, dar ei o fac înaintea lui Dumnezeu. Vedeţi? Dar dacă ei vorbesc în limbi şi există un tălmăcitor, tălmăcitorul trebuie să dea mesajul. Toate bisericile vin la aceea.

E-114 Charles Fuller, cât de mult s-a certat şi s-a agitat către mine despre aceea când am fost acolo afară, el o acceptă acum. Şi ei o fac peste tot în Long Beach. Da, domnule! Chiar închiar în auditoriu, având binecuvântările lui Dumnezeu, vorbind în limbi, interpretarea limbilor, şi rugăciunea pentru bolnavi. Şi el a stat faţă în faţă cu mine şi a zis, "Frate Branham, eu nu cred în treaba aceea."
Eu am zis, "Păi, aceasta depinde de tine. Aceasta nu este pentru necredincioşi, Frate Fuller, Aceasta este pentru cei ce cred." Iar acum el predică acelaşi lucru. Aceasta vine la un timp; există o arătare a lucrurilor.

E-115 Acum deci, dacă aceasta este în ordine, dacă aceasta este la ce aţi ajuns voi ... În timp ce predicatorul vorbeşte totul trebuie să fie în tăcere să asculte la predicator. Pentru că acolo este Cuvântul lui Dumnezeu care iese, dacă el predică sub ungere. Apoi, fiecare duh al profeţilor este supus profeţilor. Când un păstor merge la platformă, deschide Biblia aceea, biserica trebuie să fie în tăcere, ascultând cum acestadescoperă Scriptura, ascultă la ceea ce el urmează să spună. Dacă el spune ceva care vi se pare bun, voi puteţi spune, "Amin, binecuvântat să fie Domnul!" sau orice vreţi voi. Amin înseamnă "aşa să fie." Biblia a spus să facem aceea.

E-116 Apoi, după ce se termină mesajul ... Apoi dacă predicatorul dă un loc acolo unde oamenii se bucură cu toţii, Duhul printre oameni, poate El ar putea trimite un alt mesaj. Dacă El trimite un mesaj, el va veni la cineva, atunci interpretările nu vor fi o-doar o citare a unei Scripturi sau să facă ceva. Dumnezeu nu foloseşte repetări zadarnice. Ci va fi un mesaj direct către cineva să facă un anumit lucru sau ceva care va zidi Biserica. Apoi când ei primesc edificarea aceea a Bisericii, dacă ei ...

E-117 Ca spre exemplu ca aceasta: Cineva se ridică aici şi vorbeşte în limbi; acesta tălmăceşte şi zice, AŞA VORBEŞTE DUHUL SFANT: Cutare-şi-cutare să meargă să-şi pună mâinile peste această persoană de aici, căci AŞA VORBEŞTE DUHUL SF NT, în seara aceasta este timpul pentru vindecarea lor." Ce este aceasta?
Apoi aceeaşi persoană să zică, "Eu am stat acolo; inima mea ardea pentru bebeluşul acela." Acum-acum ei se ridică în supunere faţă de Duhul, merg şi pun mâinile peste bebeluşul acela, şi el este bine. Dacă nu se face, ceva este greşit. Vedeţi, vedeţi, vedeţi? Este un mesaj direct.

E-118 Atunci necredinciosul stă acolo şi zice, "Aşteaptă un minut. Păi, Dumnezeu este cu oamenii aceia!" Vedeţi ce vreau să spun?

E-119 Apoi ei vor zice-sau, "AŞA VORBEŞTE DUHUL SF NT: Fiecare care este în partea de sud a oraşului, din partea aceea a Străzii Spring încolo, să se mute afară în următoarele două zile, căci va veni o furtună care va mătura toată partea aceea a oraşului." Apoi, primul lucru să ştiţi, acolo este o profeţie la toată biserica.

E-120 Apoi cineva-judecată spirituală-se ridică şi spune, "A fost aceea de la Domnul?" Fiecare. Dacă trei oameni buni se vor ridica şi vor zice-judecata spirituală-zice, "Aceea a fost de la Domnul," atunci biserica o primeşte; şi fiecare din capătul acela al oraşului se mută afară, se duc de la acesta pentru timpul acela. Apoi dacă nu se împlineşte voi mai bine să prindeţi persoana aceea. Vedeţi? Voi aveţi un alt duh între voi. Dar dacă aceasta se împlineşte, atunci binecuvântaţi pe Dumnezeu şi mulţumiţi lui Dumnezeu pentru că v-a lăsat să scăpaţi de mânia care trebuia să vină. Vedeţi? Urmăriţi acele lucruri. Aceea este Biserica în rânduială.

E-121 Două sau trei mesaje-nu peste trei-vor merge o dată în felul acela. Orice este afară, trebuie să fie pus în ordine. Primul loc ... apoi, o altă biserică, un alt lucru în ordine ...

E-122 Eu nu ştiu. Aceasta ar putea fi o femeie care a întrebat aceasta. Eu doar ... Altceva îmi vine în minte, astfel eu aş putea tot atât de bine să o spun. Femeia, când ele erau venite în biserică, era conform cu Noul Testament, era să intre înăuntru şi să stea jos cu o faţă învelită şi o înfăţişare tristă, şi să rămână acolo tot timpul serviciului. Aceea este conform cu Scriptura. Acum. Dar eu cred că o femeie ... Sigur. Acum, eu nu vă condamn pe voi femeile. Vedeţi?

E-123 O doamnă tânără a venit la mine cu un timp în urmă. Nu ... Fratele Junior era acolo prezent când o femeie a venit, că ea avea ceva necaz. Vecinii ei au râs de ea, pentru că ea nuşi tăia părul aici nu de mult. Şi ea a mers şi şi-a tăiat părul. Şi apoi, ceva femeie de dincolo de râu a încurcat-o cu totul, şi i-a zis că ea urma să-i îndepărteze duhurile, să-i lege picioarele cu părul-părul ei, şi ea a adus pe această femeie într-o fobie. Femeia se părea că şi-a pierdut mintea-doi copii. Ea nu ştia ce să facă. Ea stătea doar în felul acela.

E-124 Ea a condus într-o zi în faţa casei. Duhul Sfânt a venit jos, şi i-a vorbit, şi i-a spus că ea se va face bine, şi AŞA VORBEŞTE DUHUL ... " Şi ea-ea a stat în felul acela atunci pentru câteva zile, şi apoi ea ... Am mers ieri, urma să vedem femeia cu Fratele Junior şi Fratele Funk. Şi eu eram la o jumătate de milă. Ea stătea, îşi pieptăna părul pe care ea urma să-l lase-lase să crească acum, a zis, "Să râdă vecinii şi să facă orice vor ei."

E-125 Şi apoi, Duhul Sfânt nu m-a lăsat să mă duc acolo. Şi Acesta i-a vorbit şi i-a spus că eu eram aproape de locul acela şi am vrut să vin. Şi seara trecută într-o vedenie, am văzut femeia venind, şi i-am spus ce era greşit cu ea; şi ea a fost vindecată în camera mea cu un timp în urmă. Vedeţi? Este adevărat, Frate Junior? Asta-i adevărat. Doar cu un timp în urmă. Vedeţi? Dumnezeu nu m-a lăsat să merg acolo pentru că lucrul nu a fost încă gata. Vedeţi? El m-a adus drept în jur la un loc şi a confirmat-o chiar acolo, să arate că acesta nu era un om, Acesta era Dumnezeu. Vedeţi?
Acum. Ea a zis, "Frate Branham, soţul meu vrea să am părul lung."

E-126 Am zis, "Dumnezeu vrea acelaşi lucru." Asta-i adevărat, căci femeile trebuie să aibe părul lung. Aceea este învelitoarea lor.

E-127 Eu ştiu că aceste doamne de astăzi-sau voi doamnelor, adică, purtaţi pălării. Voi spuneţi că aceea este învelitoarea voastră. Aceea este greşit. Biblia a spus că învelitoarea unei femei este părul ei. Şi dacă ea îşi taie părul este un lucru ordinar ca ea să se roage. Este adevărat? Aceea este Scriptura. Vedeţi? Astfel acum, femeile trebuie să poarte păr lung, indiferent de ceea ce gândiţi voi despre aceasta; aceea este ceea ce este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Voi doar arătaţi-mi vreun loc ...

E-128 Voi ziceţi, "Păi, părul meu este lung. Vezi, este până jos pe umeri." Acela a fost păr scurt. "Cristos ... Voi ziceţi, "Cristos a avut păr lung." Nu, El niciodată. Cristos a avut părul până la umeri, aşa zic ei. Ei-ei doar îl trag în jur pe aici şi-l taie jos, păr lung până la umeri. Priviţi la cuvântul Grecesc despre aceea acolo, şi voi veţi afla.

E-129 Părul feminin ... Un bărbat nu trebuie să aibe părul lung, deoarece aceasta este feminin, în jos lung în acest fel. Dar El doar l-a tăiat aici la umerii Lui, unde ei îl taie, în jurul capului Lui, doar scurtat în acel fel. Acela era păr scurt.

E-130 Astfel, doamnele cu părul până la umerii lor, este încă păr scurt. Acum, eu nu spun că aceea v-ar trimite în iad sau vă duce în Cer. Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Dar rânduiala Bisericii este ca femeile să aibe părul lung. Asta-i adevărat; asta-i adevărat. Şi să intri în biserică ... Şi-şi să nu ai nimic de-a face în afaceri, afacerile sociale-sau să nuvreau să spun afacerile de ocupaţie în biserică. Şi ea trebuie să fie supusă, şi reverentă, şi aşa mai departe în acel fel, deoarece ea era aceea, Biblia a zis, care a adus prima cădere. Şi asta-i adevărat; asta-i adevărat. Acum, foarte repede. Eu sper că aceea nu a rănit.
Întrebare: De ce a trebuit să vină o viziune de la Dumnezeu înaintea mea când am fost gata să iau Împărtăşirea la biserica mea? Dincolo. (Păi, este doar numele unei doamne; da, este numele unei doamne,) O ... De ce a trebuit să vină o viziune de la Dumnezeu înaintea mea când am fost gata să iau Împărtăşirea la biserica mea?

E-131 Ei bine, eu nu aş şti, Soră, numai dacă a fost aceasta: Dacă tu ai văzut pţ Isus Cristos apărând într-o viziune la biserica ta când tu luai Impărtăşirea, El ţe-a lăsat să ştii aceasta: că tu îl luai pe El într-un simbol. Impărtăşirea este să reprezinte trupul lui Isus Cristos; şi tu îl luai pe El ca un simbol în trupul tău. Astfel trăieşte curat, şi să trăieşti pură.

E-132 Ascultaţi. Dacă voi luaţi Împărtăşirea (veţi auzi aceasta citită doar în câteva minute) când voi sunteţi nevrednici, voi sunteţi vinovaţi de Sângele şi Trupul lui Isus Cristos. Ca un om să ia Impărtăşirea aceea să trăiască corect înaintea lui Dumnezeu, care ia Impărtăşirea aceea, adică, să trăiască corect înaintea lui Dumnezeu. Să nu o luaţi nevrednic. Aceea este doar ...

E-133 Priviţi. Biblia a prezis în ultimele zile că toate mesele lui Dumnezeu vor fi pline de vărsături. Şi acolo nu va fi nimeni în stare să-să înţeleagă. Este adevărat? Priviţi. Am mers nu de mult într-un tabernacol mare. Eu nu vreau să spun numele; voi toţi îl cunoaşteţi bine. Voi ştiţi ce au avut ei pentru împărtăşire? Ei au luat pâine franzelă, pâinea vieţii-pâine albă, şi a tăiat-o felii. Şi un grup de diaconi, de care predicatorul a spus că şapte din ei erau beţivi ... Asta-i adevărat. Şi fiecare din ei, întregul grup ... Voi puteaţi să-i vedeţi aşa cum ei mergeau prin clădire vorbind cu oamenii. Şi când biserica a fost eliberată, la sfârşit, între şcoala Duminicală şi biserică, aproape fiecare, păstorul şi toţi, au ieşit afară şi aq fumat ţigări în exterior, şi au venit înapoi înăuntru şi au luat Impărtăşirea Domnului. Dumnezeu a zis că El nu vă ţine fără vină pentru aceea. "Şi mulţi sunt bolnavi şi slăbiţi printre voi, şi mulţi sunt morţi." Asta-i adevărat.

E-134 A zis, "Toate mesele lui Dumnezeu sunt pline de vărsături, şi pe cine voi fi Eu în stare să-i învăţ învăţătură." El a zis, "Căci învăţătură trebuie să fie peste învăţătură, rând peste rând, şi aici puţin şi acolo puţin. Ţineţi tare la ceea ce este bun. Căci cu buze bâlbâitoare şi alte limbi voi vorbi Eu acestui popor, şi aceasta este odihna de care Am zis că va fi aici, dar cu toate acestea ei şi-au clătinat capul şi au plecat şi zic, 'Noi nu vom asculta aceasta."' Priviţi unde trăim noi, prieteni. Oh, milă! Treziţi-vă!

E-135 Da, viziunea ta, Soră ... Dacă eşti o femeie bună, curată, sfântă înaintea lui Dumnezeu, tu stăteai acolo şi Isus te-a lăsat să ştii că El dădea Impărtăşirea, că tu Il luai acolo ca un simbol; şi dacă nu eşti, ca o avertizare pentru tine să te pui drept cu Dumnezeu înainte ca tu să o faci din nou.
Aş vrea să ştiu ce este următoarea: I Timotei, al 2-lea-11 Timotei, capitolul 2 şi versetul 16.

E-136 Doar un moment. II Timotei ... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... voi ajungeţi împreună. Poate voi nu sunteţi de acord cu ce am spus. Luaţi acasă ... Apoi, voi veţi merge acasă şi studiaţi Joarte mult, şi atunci aceea vă v-a ajuta să ajungeţi spirituali. In regulă, II Timotei şi 16 se citeşte în felul acesta:
Dar fereşte-te de pălăvrăgeli profane şi zadarnice: căci ele vor creşte spre mai multă păgânătate.
Da! De asemenea, eu vreau să ştiu ce este "pălăvrăgeli profane." "Profane-fereşte-te de pălăvrăgeli profane, căci ele vor creşte."

E-137 Acum, primul lucru este o "pălăvrăgeală profană, căci ele vor creşte." Acum, orice care este doar un bătrân-doar continuă să pălăvrăgească. Biblia a zis-Isus a zis, "Lăsaţi ca al vostru 'da' să fie 'da' şi al vostru 'nu' să fie 'nu,' căci orice mai mult decât aceasta va ajunge la păcat." Voi nu ar trebui nici măcar să glumiţi şi să zeflemisiţi unul pe altul. Dumnezeu vă v-a face să daţi socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care-l vorbiţi. Voi ştiţi asta? Biblia a spus că voi va trebui să daţi o socoteală pentru fiecare cuvânt nefolositor. Astfel ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Oamenii care sunt deschişi, firmi, iubitori, plăcuţi, şi niciodată o grămadă de nonsens, întotdeauna mergând înainte ...

E-138 Priviţi. Voi luaţi un om care începe astăzi ... Eu am observat aceasta asupra mea, şi fiind în natura mea proprie, un Irlandez; eu am întotdeauna mult vânt în jurul meu oricum, să glumesc şi să mă comport. Şi fiecare-fiecare adeseori chiar soţia mea zice, "Acum, Bill ... ! "
Eu spun, "Asta-i adevărat, Scumpo." Ea va zice, eu înghiontind copiii ... Eu spun ... Fac glume cu ei sau ceva, zic, "Ei bine acum, voi ştiţi, au fost trei oameni mari care au ieşit din Kentukcy."
"Cine erau aceia?"
"Păi, Abraham Lincoln."
"Da."
"Daniel Boone."
"Aha."
"Şi tatăl vostru." Ceva în felul acela.

E-139 Şi ea va zice, "Acum, Bill, acum începi din nou." Şi eu trebuie să plec de-o parte în cămăruţă pe undeva, şi să spun, "Doamne, iartă-mă, eu nu am vrut să spun aceasta. Fă ceva cu mine; fă-mă să încetez cu aceea." Vedeţi?

E-140 Şi în fiecare zi eu-dacă eu fac aceea ... Acum, noi am vorbit despre alunecarea înapoi în cuvânt azi dimineaţă. Când voi faceţi aceea voi sunteţi alunecaţi înapoi. Da, domnule! Voi trebuie să vă pocăiţi. Este adevărat? Acum, eu nu vreau să spun că voi aţi mers afară în lume şi voi aţi făcut aceasta şi aceea, dar voi aţi făcut ceva. Voi trebuie să vă pocăiţi şi să muriţi zilnic să trăiţi în Isus Cristos. Astfel fiecare zi-fiecare zi, voi trebuie să muriţi fiecare zi să trăiţi în Cristos Isus.

E-141 Când eu văd ceva ... De multe ori eu fac lucruri care sunt greşite. Eu voi fi afară, şi cineva va spune una sau alta, eu aş putea spune o mică glumă despre aceasta. Cineva zice ... Nu una rea; acum, eu nu cred căci Creştinii spun glume murdare. Nu, domnule! Nu, domnule! Aceasta nici măcar nu se cuvine Creştinilor, Biblia a spus. Ea spune să refuzăm lucrurile vechi profane ca acelea, şi glumele, şi batjocorire, şi lucruri ca acelea. Nu, Creştinii nu spun lucrurile acelea; Creştinii au gânduri curate.

E-142 Dar dacă voi nu vegheaţi, din când în când veţi avea câte un om ... El va spune o glumă mică astăzi. Şi bine, el cumva se gândeşte că a fost în regulă, şi el doar o lasă să treacă, şi nu se mai gândeşte la aceasta. In ziua următoare el spune două glume mici. Vedeţi? Iar lucrul următor să ştiţi, voi faceţi altceva. Şi primul lucru să ştiţi, aceasta conduce drept înapoi la acelaşi sistem vechi din nou. Este adevărat? Depărtaţi-vă de lucrul acela. Ocoliţi-l! Şi feriţi-vă de pălăvrăgeala aceea profană.

E-143 Voi lăsaţi pe cineva să vină acolo ... Eu vă dau doar un mic exemplu. "D-na Doe, tu ştii ce? Am văzut pe soţul tău. Şi eu îţi spun ce. Dacă tu ... " Vedeţi? Când o ...
Acum, eu doar mă gândesc ... Zic, "Eu nu vreau să aud aceasta!" Doar mergi înainte. Nu va fi nevoie de mult din aceea, şi ei o vor tăia afară. Asta-i adevărat.

E-144 "Păi, tu ştii ce, Soră? Eu îţi voi spune ce s-a întâmplat Fratelui." Nu numai sora, dar şi fratele. Vedeţi?
"Frate, eu îţi spun ce s-a întâmplat. Tu ştii dacă noi am putea doar scăpa de predicatorul acesta, dacă noi am putea face aceasta, sau să scăpăm de acest diacon, sau să facem aceasta." Oh, oh! Doar-doar-doar ocoliţi lucrul acela.

E-145 Eu cred că un lucruşor bun care s-ar cuveni să fie pe masa voastră, este un lucruşor pe care l-am văzut jos în Florida nu demult. Erau trei maimuţe mici; şi una din ele îşi avea mâinile peste ochi şi zicea, "Nu vedea răul"; şi cealaltă îşi avea degetele în urechi, zicea, "Nu asculta răul"; şi cealaltă îşi avea mâna peste gură, ea zicea, "Nu vorbi rău." Eu cred că acela este un lucru bun nu-i aşa? Da, domnule! Oh, Doamne! Acela-i un lucru foarte bun.

E-146 Doar păstraţi-vă gândirea curată şi la Cristos. Vă gândiţi să ziceţi acum ... Acum vedeţi, dacă nu vegheaţi, vă aduceţi acolo într-un loc, dacă continuaţi să vă gândiţi că ... Voi să nu-şi să nu gândiţi că ... Voi nu puteţi trăi aşa de perfect încât să nu faceţi greşeala aceea acum. Acum, să nu gândiţi că veţi ajunge vreodată în felul acela, deoarece nu veţi ajunge. Nu, domnule! Voi nu sunteţi fără păcat, şi voi cu siguranţă vă daţi jos pe linia lor, pe partea aceasta sau pe partea aceea.

E-147 Dar un om care odată este doborât, dacă el este un soldat adevărat el se va ridica din nou. "Doamne, lasă-mă să mă ridic şi să încerc din nou." Dar un laş, îndată ce vede că el face prima lui greşeală mică, el este aşa cum am spus azi dimineaţă: gândacul şi păianjenul de apă se vor târâ drept înapoi în apă din nou. Vedeţi? El doar nu o poate rezista.

E-148 Deci refuzaţi toate vechile-acea pălăvrăgeală profană şi purtarea uşuratică, în vorbire. Pălăvrăgeală înseamnă "confuzie." Şi Biblia a spus, "Insemnaţi-i pe cei care cauzează certuri între voi."

E-149 Dacă cineva spune, "Aha! Aha," acum-acum doar spune, "Ce mai faci? Sunt bucuros să te văd din nou. Mulţumesc." Şi doar continuaţi să mergeţi. Acela-i lucrul cel mai bun. Să nu-i ocoliţi, ci doar să-i însemnaţi. Nu le daţi nici o atenţie, căci voi vedeţi la ce duce aceasta.
Unde a fost Isus de la a Lui-unde a fost Isus de la botezul Lui până la cei trei ani ai slujbei Lui?

E-150 În regulă. Isus, când El a fost botezat, a plecat direct afară din apă, şi Duhul L-a condus în pustie timp de patruzeci de zile şi nopţi să fie ispitit de diavolul. Şi El a fost ispitit patruzeci de zile şi nopţi. Şi El a postit. El a ieşit. Diavolul L-a ispitit când El a ieşit după postul Lui. Şi El s-a împotrivit diavolului prin Cuvântul lui Dumnezeu, şi a intrat în slujba Lui, şi a predicat trei ani şi jumătate, conform cu Scripturile.

E-151 Priviţi. Acolo în urmă de tot în Daniel Dumnezeu a vorbit şi a zis că El va predica trei ani şi jumătate şi va fi întrerupt pentru o jertfă în timpul acela. Intocmai exact. De la întemeierea lumii El a fost rânduit. Asta-i adevărat.

E-152 În Matei capitolul 4, veţi afla aceea. Dacă nu este întocmai exact conform cu credinţa voastră, în regulă.
Acum, aceea una eu nu ... Să vedem ce... Oh, da! Rânduit mai dinainte. Noi am luat aceea, nu-i aşa ...? ...
La un anumit timp-la un anumit timp eram noi toţi albi sau de culoare? Din cei doi, pe care a fost pus blestemul?

E-153 Acum, din câte ştim noi, eu nu aş putea să vă spun dacă Adam şi Eva erau-erau albi, sau maro, sau galbeni, sau negri. Eu nu vă pot spune. Nimeni altul nu ştie decât Dumnezeu singur, eu presupun; El era acolo în urmă. Acum, în ... Aşa cum venim toţi dintr-o limbă şi un popor până la turnul Babel, o confuzie. Şi atunci limbile lor au mers diferit. Şi din câte ştim noi ei au fost toţi un singur popor până la acel timp. Şi ei s-au rupt şi s-au împrăştiat în diferite părţi ale lumii.

E-154 Şi unii ... Voi luaţi un animal; voi luaţi orice viaţă care mănâncă dintr-un anumit sol, el se va face de culoarea aceea. Eu-dacă există un vânător aici, voi doar să mă urmăriţi câteva minute. Mergeţi jos în Mexic, şi luaţi lupul de prerie; luaţi-o sus aici în Arizona şi luaţi lupul de prerie; voi mergeţi sus în Nord şi luaţi acelaşi lup de prerie, şi priviţi cele trei culori. Luaţi un monstru Gila care a crescut în Texas, şi luaţi unul care a crescut în Arizona, şi priviţi la diferenţa dintre ei (vedeţi?), căci este solul în care sunt ei. Vedeţi?

E-155 Şi acum, Siamezul-Siamezul este o-o persoană galbenă, Japonezul, şi aşa mai departe, şi un Siamez. Etiopianul este un-este un om de culoare, sau Negro pe care-l avem noi acum. Şi el a mers jos în ţările acelea închise jos acolo.

E-156 Şi ei-şi-şi ei erau ... Şi apoi omul alb erau oamenii AngloSaxoni care suntem noi. Şi-sau-sau oamenii de aici, ce noi numim oameni albi, ei vin din Anglia care a fost în trecut numită "ţara Îngerului." Şi deoarece ei erau albi, şi blonzi, şi aşa mai departe ... Şi răspândiţi în Irlanda, şi Norvegia, şi aşa mai departe-sus acolo. Şi ei toţi au venit din poporul AngloSaxon.

E-157 Acum, care a fost primul şi care a fost blestemat? Nu a fost nici unul din ei. Eu ştiu la ce încerci tu să ajungi. Tu încerci să ajungi la Ham. Eu ştiu unde mergi tu-la poporul lui Ham.

E-158 Acum, acolo era Ham, Sem, şi Iafet. Acum Ham, el-el-el nu a încercat să ascundă goliciunea tatălui său, ci a râs şi şi-a bătut joc de el. Şi Dumnezeu a pus un blestem pe Ham pentru că a privit la goliciunea tatălui său şi nu a încercat să-i acopere ruşinea. Iar Sem şi Iafet s-au dus cu spatele şi şi-au aruncat mantalele lor peste tatăl lor când el zăcea gol. Şi acum, Dumnezeu i-a spus lui Ham că generaţia lui va sluji celorlalte.

E-159 Acum, dacă te gândeai că acela era un blestem pentru a se face negri, bine atunci, şi Iudeul este închis la culoare. Dacă te gândeşti că acela ar fi-ceea ce numim noi omul de culoare sau Negro din această ţară care este aici acum, tu ar trebui să mergi acolo în India. Indienii sunt cu mult mai închişi decât Negro. Eu am fost în amândouă ţările lor. Aici este-Etiopianul acolo jos din Etiopia, şi Africanul, omul de culoare pe care îl cunoaştem astăzi. Ei sunt acolo jos, mulţi dintre ei încă primitivi-în tribul lor. Intocmai cam cum eram noi când a venit Isus.

E-160 Oamenii albi au fost tot aşa de primitivi cum suntbăştinaşii din Africa acum, poate mai rău. Amintiţi-vă, cu două mii de ani în urmă noi eram oameni de trib goi acolo cu un-cu un arc şi săgeată şi o secure din piatră pentru vânătoare (aceea este exact corect), noi poporul Anglo-Saxon. Aceea este exact corect. Deci care era care?

E-161 Eu vă spun acela de astăzi care este blestemat este acela care refuză pe Isus Cristos. Aceasta-i tot. Acela care-l acceptă pe Isus Cristos este binecuvântat.

E-162 Acum, voi nu puteţi spune... Eu voi merge sus, iau pe Eschimos, din ţara aceea sus acolo. Şi acolo este el sus acolo; şi omul acela este mai închis decât omul de culoare pe care-l avem noi aici. Eu mă voi duce acolo în India şi iau pe Indieni; şi el este-el nu este un om de culoare, el este-el este negru. El este mai negru decât-chiar o culoare foarte neagră. Şi el este ceea ce este numit ... Şi el este un Indian. Bine acum, în Africa noi avem ceva din oamenii Africani care sunt... Unii din ei sunt mai deschişi la culoare; unii din ei sunt aproape ca albi; iar unii din ei sunt-sunt în diferite feluri.

E-163 Voi mergeţi la Iudei; şi voi ziceţi că toţi Iudeii sunt închişi la culoare. Iudeul este o persoană maronie, dar eu am văzut pe mulţi cu capul roşu cu ochi albaştri, piele albă. Vedeţi?

E-164 Astfel întregul lucru este acesta: noi toţi venim dintr-un singur pom. Asta-i adevărat. Şi noi toţi am fost blestemaţi prin căderea Evei. Şi noi toţi suntem salvaţi prin învierea lui Isus Cristos. Acolo este aceasta. Deci acolo nu este blestem. Blestemaţi sunt acei care nu cred, dar binecuvântaţi sunt acei care cred. Deci nu există nici unul, prieteni, negru sau omul de culoare, sau omul alb sau omul galben. Ei ... Dacă omul negru a fost blestemat prin a fi negru, atunci omul galben este doar pe jumătate blestemat. Şi apoi cel-şi apoi omul galben-şi apoi omul maro, el este doar două treimi din cale blestemat. Vedeţi, vedeţi? Şi apoi, Africanul este cam patru cincimi blestemat. Şi eu presupun că Indianul este într-adevăr blestemat atunci. Oh, Doamne! Cât de lipsit de sens! Nu! Este clima diferită şi lucrurile în care au trăit oamenii. Ei s-au făcut cumva negri şi aşa mai departe ... ? ...

E-165 Priviţi la Indianul American. Mulţi din aceia ... Cel Navajo de acolo este o rasă mai închisă de oameni decât oamenii noştri de culoare Etiopieni în această ţară, cei Navajo. Cei Apaches sunt… Ei sunt un fel de o-o culoare a cuprului. Şi diferitele triburi… Vedeţi? Astfel chiar acolo printre Indieni, chiar aici, voi aflaţi pe cei negri, şi aproape ... Şi Cherokee este aproape aşa de palid cum suntem noi, Cherokee. Şi există chiar aici în această naţiune, diferitele triburi. Astfel voi vedeţi, voi nu puteţi spune că ei sunt jumătate blestemaţi şi blestemaţi de tot. Ei nu au fost blestemaţi pentru că sunt negri. Ei nu au fost blestemaţi pentru că ei erau galbeni sau pentru că ei erau albi. Există numai un singur blestem despre care eu ştiu, şi acela-i necredinţa în Isus Cristos. (Eu ştiu, Danny, că este timpul ca eu să închei, însă eu mai am încă două întrebări.)
În regulă acum. Unde sunt cele zece seminţii pierdute împrăştiate din Israel (Geneza 44:49), seminţia lui Iosif la multele naţiuni? Simeon, Levi, care nu au avut nici o patrie de-a lor proprie, ci sunt împrăştiaţi printre celelalte zece seminţii ... Unde sunt cele zece seminţii? Le putem noi localiza?

E-166 Da, domnule! Ele pot fi localizate. Geografic ele pot fi localizate în Biblie. Şi Dumnezeu ne spune acolo unde vor fi ele în zilele din urmă şi care va fi sfârşitul lor. Şi chiar acum, eu tocmai am citit o carte care ... ? ... Israel unde erau aceia. Ei au spus că unul şi-a muiat picioarele în ulei şi fiecare lucru. Dumnezeu îi are pe toţi localizaţi, aşezaţi în diferite locuri. Şi Iudeii se întorc toţi în Palestina, unde Dumnezeu a promis în zilele din urmă că ei vor fi acolo.
Încă o întrebare: Pot-eu nu pot crede că Dumnezeu a trimis războaie ca judecată. Eu nu pot crede că Dumnezeu trimite războaie ca judecată. (Doar ascultaţi un moment.) Eu nu cred, aşa cum o fac unii, că Dumnezeu a pus sabia în mâinile acestor măcelari de la Babilonul antic la Hitler, să ucidă femei şi copii nevinovaţi printre-împreună cu cei vinovaţi, să înfăptuiască judecata lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu-Dumnezeul meu al dragostei nu va faceDumnezeul meu al dragostei (Scuzaţi-mă!) – face aceasta. Războaiele sunt lucrările lui Satan. Vă rog să confirmaţi această confuzie.

E-167 Acum, doar un moment. Eu am citit aceasta doar cu un timp în urmă, motivul că eu am aşezat-o pe aceasta dedesubt. Acum, eu vreau ca voi doar să vă păstraţi tăcerea un minut. Acum, să-să luăm aceasta foarte drept, deoarece aceasta este într-adevăr o întrebare. Şi trebuie să ne apropiem de ea cu reverenţă. Imediat după aceea, dacă puteţi răbda cu noi doar încă mai puţin ...

E-168 Ştiu că se face târziu, dar este ... Amintiţi-vă, ce este de aceasta? Acum, voi puteţi merge să dansaţi toată noaptea şi nici să nu vă gândiţi la aceea (vedeţi?), să vă aşezaţi în lucrurile lumeşti, dar când se ajunge la Cuvântul lui Dumnezeu să depăşim douăzeci de minute, frate, noi trebuie să luăm un alt predicator. Vedeţi? Este o ruşine. Pavel a predicat toată noaptea. Eu am predicat chiar aici cu ani în urmă până la ora 2 sau 3 dimineaţa. Şi oamenii umblau în sus şi-n jos în acest loc doar lăudând pe Dumnezeu la ora 2 sau 3 dimineaţa. Voi aţi fi văzut cum până în număr de doisprezece au primit deodată Duhul Sfânt la ora 2 sau 3. Dumnezeu să aibă milă. Aş dori să o văd din nou. Dar noi nu putem; ziua s-a dus. Ziua s-a dus acum; ea este mult trecută acum. Noaptea se apropie iar oamenii sunt… "Păi, nouă doar nu ne mai pasă, astfel ... Doamne...?... pregătiţi-vă să intraţi înăuntru." Şi aceea este doar-doar felul cum merge.

E-169 Aşteptaţi, eu vreau să vă întreb ceva acum. Acum, eu nu voi fi de acord cu tine, Frate sau Soră, eu nu ştiu. Ea a fost aşezată aici azi dimineaţă. Eu am avut-o în Biblia mea şi m-am uitat la ea cu un timp în urmă. Acum, într-un fel prietenesc ... Şi acum, eu nu vreau să-să-să vă repeziţi la mine. Eu vreau să ascultaţi cu atenţie.

E-170 Şi amintiţi-vă, mi-ar place tot aşa de mult să fiu de acord cu voi asupra acesteia-asupra deciziei voastre la aceasta aşa cum am fost cu femeia aceea, sărmana femeie cu un timp în urmă. Zicea ... Ea şi soţul ei, ei doar au fugit şi s-au căsătorit; şi acolo a fost. Dar ea a luat un jurământ; voi trebuie să vă ţineţi de el. Vedeţi? Şi acum, eu trebuie să mă ţin cu Cuvântul lui Dumnezeu.

E-171 Dar acum, "eu nu cred ... " Dar mai întâi, "Eu nu pot crede că Dumnezeu trimite războaie ca judecăţi." Bine acum, prietene, există numai un lucru care este greşit cu credinţa ta, şi acela este, că nu este Scripturală. Dumnezeu trimite războaie ca judecată. Aceasta-i adevărat. Eu-eu vă voi da o Scriptură; eu doar nu o voi citi de aici şi apoi să vă spun.

E-172 Priviţi. "Eu nu cred cum cred unii că Dumnezeu a pus o sabie în mâinile acestor măcelari de la Babilonul antic la Hitler, să ucidă femeile şi copiii nevinovaţi." Dacă eu v-aş spune în Numele lui Isus Cristos că El a făcut-o, şi v-aş dovedio cu Biblia, aţi crede voi atunci (vedeţi?), că El a făcut-o, sau-şi El o va face din nou? In regulă. Ascultaţi la aceasta.

E-173 Eu nu ştiu. Acesta ar putea fi prietenul meu intim care stă aici din câte ştiu eu; căci Dumnezeu care este în Cer ştie că eu nici măcar nu cunosc scrisul de mână. Eu nu v-aş putea spune. Dar eu vreau ca voi să ascultaţi aceasta. "Dumnezeul meu este un Dumnezeu al dragostei-Dumnezeul meu este dragoste şi nu ar face aceasta. Războaiele sunt de la Satan." Eu voi fi de acord cu tine că războaiele sunt de la Satan. Aceea este exact. El este un prinţ al acestei lumi. Fiecare împărăţie şi fiecare naţiune din această lume îi aparţine lui Satan. Dumnezeu a spus în Cuvântul Său că au aparţinut. Satan a zis, "Ele sunt ale mele." Isus a admis că ele erau ale lui. Dar El le va fi moştenitor la toate din ele după un timp, Isus va fi. Noi nu vom mai avea războaie atunci. Dar Dumnezeu îi permite lui Satan să facă aceasta pentru corectare şi judecată.

E-174 Acum, eu vreau să vă întreb ceva chiar înainte să începem. Eu vreau să-mi răspundeţi la aceasta şi să aflaţi. Dacă voi nu credeţi că Dumnezeu este un ... (Voi aţi spus) ... că nu ar face aceste lucruri. Doar să o începem chiar de la început ... Acum, acordaţi-mi atenţia voastră neîmpărţită dacă puteţi. Ascultaţi. De ce Dumnezeu Însuşi şi-a pedepsit propriul Lui Fiu şi L-a omorât pe cruce? Dumnezeu şi-a omorât propriul Lui Fiu la cruce. "Totuşi i-a plăcut lui Dumnezeu," a spus Scriptura, "săL lovească, şi să-L zdrobească, şi să-L rănească." Dumnezeu ia făcut propriului Său Fiu în felul acela să mă salveze.

E-175 Eu vreau să vă întreb despre Saul, marele împărat al lui Israel. Dumnezeu i-a spus să meargă jos să-l ia pe Împăratul Og şi tot ce avea el şi să distrugă totul cu desăvârşire jos acolo, bărbaţi, femei, copii, şi totul. .. Şi Saul. .. chiar şi vitele să le omoare, să nu lase nimic să trăiască. Şi Saul a mers acolo jos şi a cruţat ceva din vite. Şi Dumnezeu a luat Duhul de la el şi l-a despărţit de El; el a devenit duşmanul lui Dumnezeu.

E-176 De ce a stat Ilie acolo când Dumnezeu l-a dat pe bătrânul Împărat Og în-mâinile lui Ahab? Şi el i-a spus lui Ahab să-l omoare pe împăratul acela. Şi Ahab a refuzat să o facă. Şi Ilie profetul a avut un asistent care a zis, "Loveşte-mă cu sabia ta." Voi citiţi despre ... El era un profet.
El a zis, "Eu nu vreau." Şi el şi-a pierdut viaţa. Apoi i-a spus la altul, a zis, "Loveşte-mă." Şi omul l-a lovit cu sabia şi l-a tăiat. Şi el s-a înfăşurat în taină şi a stat acolo. Şi aici a venit Ahab mânând înăuntru pe carul lui.
El a zis, "Pentru ce-ce stai tu aici?"
El a zis, "Păi, eu am fost o santinelă; mi s-a dat grija asupra unui om. Şi el m-a lovit şi a fugit," El a zis, "şi l-am lăsat să plece. Şi ei mi-au spus că dacă am făcut-o, eu trebuie să plătesc cu viaţa mea proprie."
El a zis, "Bine, tu va trebui să plăteşti cu viaţa ta proprie." El s-a desfăşurat şi a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, pentru că tu nu ai omorât pe împăratul acela jos acolo, tu vei plăti cu viaţa ta." Este adevărat? Aceea este exact corect.

E-177 Lăsaţi-mă să vă citesc ceva aici. Ce spuneţi despre Babilon, când Iosua-când Dumnezeu l-a trimis pe Iosua dincolo acolo, şi el a distrus cu desăvârşire bebeluşi, copii, şi orice altceva, şi nici un lucru nu a rămas viu. El a şters totul. Bebeluşi mici Filisteni, el doar i-a nimicit. Dumnezeu i-a poruncit. Şi dacă el nu o făcea, aceea era viaţa lui proprie.

E-178 Eu vă voi îndrepta în câteva minute. Dumnezeu este dragoste, dragoste perfectă; dar voi nu ştiţi ce este dragostea. De aceea astăzi oamenii nu ştiu ce este credinţa. Dumnezeu este dragoste. El trebuie să fie în dragoste; El este suveran Cuvântului Său. Şi El trebuie să-Şi ţină Cuvântul. El trebuie să vă iubească. Şi dacă El vă iubeşte, El trebuie să vă protejeze.

E-179 Ascultaţi aici. Voi vorbiţi despre căderea copiilor. Doar un minut, să vă arăt ceva aici în Scripturi, ce-ce spune Biblia despre aceste lucruri aici. Să mergem aici şi doar să ascultăm la aceasta doar un minut şi să vedem ce a spus Dumnezeu. Acum, eu citesc de la Ezechiel capitolul 9, dacă vreţi să-l notaţi. Ascultaţi cu atenţie:
Şi ... El a strigat de asemenea în urechile mele cu un glas puternic, şi a zis, Determinaţi pe cei ce au însărcinarea peste oraş să se apropie, ... fiecare om cu arma lui de distrugere în mână. (Acum, acesta este Dumnezeu care vorbeşte.)
Şi, iată, şase oameni au venit de pe drumul celei mai înalte porţi, care sunt spre nord, şi-fiecare om cu o armă de ucidere în mâna lui; şi un om dintre ei era îmbrăcat cu in alb, şi cu o călimară de cerneală la brâu: şi ei au intrat, şi au stat lângă-alături de altarul de alamă.
Şi slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimi, peste care a fost, către pragul casei. Şi el a strigat către mine-către omul îmbrăcat în in alb, cu-avea… călimara în mîna lui-sau la brîu;
Şi aşa… Şi DOMNUL… (Litere mari D-O-M-N-U- L, care este Dumnezeu.)… DOMNUL i-a zis, Mergi prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului,… pune un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi… plâng pentru … urâciunile … făcute în mijlocul lui.
Şi către ceilalţi el ... (DOMNUL.) ... a zis în auzul meu, Mergeţi după el prin cetate, şi loviţi: şi ochiul vostru să nu cruţe, nici să nu aveţi milă: (Priviţi, versetul 6.)
Cu desăvârşire – Ucideţi cu desăvârşire bătrâni … tineri … fecioare, ... copilaşi, … femei: … (Dumnezeu a zis aşa. Dumnezeu a zis aşa!) ... dar să nu vă apropiaţi de vreun om care are semnul; şi el a început de la intrare-Za sanctuar-şi a început la omul înaintat în vârstă ... era în faţa casei.

E-18

E-181 În lumea dinaintea potopului la distrugere, când milioane de milioane şi miliarde de oameni erau pe pământ, şi Dumnezeu a trimis un predicator bătrân al sfinţeniei cu numele de Noe, şi a predicat o sută douăzeci de ani, şi le-a spus să vină în corabie, şi toţi cei care nu au venit în corabia aceea vor fi nimiciţi ... Şi Dumnezeul Atotputernic, care avea controlul cerurilor, a trimis jos ploile care au nimicit cu desăvârşire milioane de oameni bătrâni, de oameni tineri, de bebeluşi, tremurând şi pierind în apă.

E-182 Atotputernicul Dumnezeu-şi El este corect Dumnezeul dragostei. Şi aceea este adevărat. El trebuie să fie. El îi iubeşte pe ai Săi. El trebuie să fie suveran Cuvântului Său. Deci nu să-pentru o controversă, dar nu sunt de acord cu tine. Dumnezeul tău al dragostei ...

E-183 Aici nu demult eu vorbeam ... El era poate un Martor al lui Iehova. Omul a venit şi a zis, "Frate Branham, vrei tu să-mi spui că tu crezi că este un iad care arde?"
Am zis, "Nu este ce spun eu, este ce spune Biblia."
El a zis, "Vrei tu să-mi spui că un Tată ceresc iubitor îşi va arde copiii Lui? Păi," zicea, "tu nu ţi-ai arde copilul."
Am zis, "Nu, domnule!"
"Bine atunci, dacă tu ca om ai aşa de multă dragoste (vedeţi, cum pot oamenii să învârtă lucrul în jur?)-dacă tu ca om ai atâta dragoste, tu crezi că un Tată ceresc iubitor îşi va nimici copiii Lui?"

E-184 Am zis, "Niciodată!" El nu-şi distruge copiii Lui, dar al cui copil eşti tu? Dumnezeu nu-şi distruge copiii Lui. El încearcă tot ce poate El să-i aducă înăuntru. Dar acesta-i diavolul care-i dezlegat îşi va distruge copiii lui. Deci Dumnezeu doar îi permite lui Satan.

E-185 Priviţi. Cine a fost cel ce a permis răul să vină jos şi Satan să meargă afară şi să distrugă pe cel mai perfect slujitor al lui Dumnezeu până la Isus Cristos, copiii lui şi tot ce avea el-Iov? Şi Dumnezeu a trimis un duh rău acolo şi i-a distrus toţi copiii lui Iov şi fiecare lucru doar să testeze pe slujitorul Lui. Este adevărat? Sigur.

E-186 Oh, aş putea sta aici pentru o oră şi doar să vi-i arăt, Fratele meu, Soră. Asta-i adevărat, oricine ai putea fi. Să nu înţelegi greşit acest Duh al lui Dumnezeu. Războaiele sunt judecăţile lui Dumnezeu asupra naţiunilor. Distrugerile sunt trimise de Dumnezeu. Biblia a zis aşa. Şi Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar Dumnezeu este şi un Dumnezeu al mâniei. Şi voi nu veţi sta înaintea unui iubitor ... Acela a fost lucrul care răneşte biserica astăzi.

E-187 "Vreun Tată iubitor, desigur El nu se va supăra pe mine dacă fac aceasta." Dacă vreţi să o faceţi, voi puteţi tot atât de bine să o faceţi, deoarece dragostea lui Dumnezeu nu este în voi în primul rând.

E-188 Noi ne pregătim să luăm Înpărtăşirea doar într-un moment, şi eu vreau ca aceasta să se adâncească foarte adânc. Treaba cu aceasta este, că ce este în inima voastră va produce-face viaţa voastră. Ce fel de sămânţă puneţi în pământ va produce după soiul ei. Cum puteţi lua o-o plantă de porumb şi să faceţi o-o buruiană de ipsos din ea? Voi nu puteţi să o faceţi nici mai mult cum nu puteţi să luaţi un bob de porumb să faceţi un scăiete. Voi nu le puteţi face, căci ele sunt două naturi diferite, două vieţi diferite în totalitate. Voi-voi puteţi lua o sămânţă de plantă de ipsos şi o sămânţă de ceapă, şi ele arată aşa de perfect la fel încât cel mai bun dintre oameni nu ar putea să le deosebească. Asta-i adevărat. Singurul lucru care-l aveţi de făcut este să le plantaţi. Ele se aseamănă amândouă natural, dar plantaţi-le. Ele amândouă vor produce; şi una va fi o buruiană de ipsos iar cealaltă va fi o ceapă. Aceasta este exact corect.

E-189 Ziceţi, "Păi-ce face această sămânţă-ea arată exact ca aceasta-produce un soi diferit de viaţă?" Este pentru că acel fel de viaţă este în ea.

E-190 Iar un bărbat sau o femeie care pretinde să fie un Creştin şi nu trăieşte acel fel de viaţă, prin harul lui Dumnezeu, este o buruiană de ipsos. Prin roadele lor îi veţi cunoaşte. Dacă lucrul acela este în inima voastră, poartă mărturie despre ceea ce sunteţi în altă parte. Dacă este rău, poartă mărturie că tu eşti aici jos. Când mori, va trebui doar să te duci unde eşti deja.
Dacă tu eşti bun şi tu eşti-tu eşti bun deoarece Dumnezeu te-a făcut bun, şi eşti născut din nou, tu eşti destinat să mergi pe calea aceea, pentru că Viaţa aceea va trebui să poarte mărturie cu locul acesta. Dacă poartă mărturie despre aici, acolo este unde te duci. Dacă poartă mărturie sus acolo, acolo este unde te duci. Vedeţi?

E-191 Ce sunteţi, voi ... Băgaţi-vă aceasta în minte acum. Eu voi încheia. Dar ce eşti aici este un semn că tu eşti altceva pe undeva. Voi întotdeauna aţi vrut să fiţi în perfecţiune, voi Creştinii. Există o perfecţiune, şi perfecţiunea aceea nu este în viaţa aceasta. Dar fiecare bărbat şi femeie de aici care este un Creştin, fiecare persoană care este un Creştin aici acum este deja glorificat în prezenţa lui Isus Cristos. Şi voi aveţi un alt trup. Voi nu veţi avea vreo altă dată, voi îl aveţi chiar acum. Chiar acum există un alt trup care vă aşteaptă dacă acesta va pieri. V-aţi putea gândi la aceea. Studiaţi aceea doar un minut.

E-192 Voi ştiţi că fiecare din noi poate fi în eternitate înainte de răsăritul soarelui mâine dimineaţă? Acum, dacă tu nu eşti un Creştin, prietenul meu, există numai un lucru rămas pentru tine. Tu trebuie să te duci pe calea aceea. Dacă tu eşti pe drumul acela, trebuie să te duci pe drumul acela. Dacă tu eşti un bob de porumb, tu vei produce porumb. Dacă tu eşti un scăiete, tu produci viaţă de scăiete. Acum, dacă ai fost-ai aparţinut la o biserică pe undeva care nu ştie şi nu învaţă, şi doar te lasă să vii la biserică şi să fii un membru de biserică ... Tu zici, "Bine, Frate Branham, biserica mea învaţă că noi trebuie să acceptăm pe Isus Cristos ca Salvatorul nostru personal. Dacă noi credem în Domnul Isus Cristos noi suntem salvaţi." Dacă viaţa voastră nu se compară cu aceea, voi încă nu aţi reuşit.

E-193 Ştiţi că diavolul crede că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu? Ştiţi voi că Isus public-ştiţi voi că diavolul a mărturisit public pe Isus de a fi Fiul lui Dumnezeu? Şi el nu a fost salvat. Şi el nu putea fi salvat; el este diavolul. Astfel mărturisind pe Isus de a fi Fiul lui Dumnezeu ...

E-194 Ştiţi că toţi acei Farisei şi Saduchei, fiecare era foarte pios şi oameni religioşi; cum îl iubeau ei pe Dumnezeu cu inimile lor, gândeau ei; şi au omis să-l vadă pe Acel inocent, Fiul lui Dumnezeu, să-L recunoască de a fi Fiul lui Dumnezeu. Şi încă, ei erau foarte religioşi (este adevărat?), foarte pioşi, foarte pregătiţi, cunoşteau Biblia mai bine decât oricare din învăţaţii noştri de astăzi. Ei nu aveau nimic de făcut decât să stea acolo prin generaţiile lor şi să slujească pe Domnul.

E-195 Acum, priviţi ce spune Scriptura: "În zilele din urmă ... " Către voi, prietenii mei Creştini, şi cu dragoste evlavioasă, Biblia a zis, "In zilele din urmă oamenii-va veni un timp când oamenii vor fi încăpăţânaţi, trufaşi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu." Acum, nu este aceea adevărat?

E-196 O persoană anumită din această clădire a mers la o petrecere de Anul Nou serile trecute, şi la subsol ei aveau băuturi nealcoolice şi recreiere şi alte lucruri, gustări de ţngheţată, şi aşa mai departe. Bisericile chiar au dansuri. Intocmai exact ce Dumnezeu le-a spus să nu facă, ei fac în Numele lui Cristos. Şi iată ce a spus Isus ca Biserica să facă, şi ei o neagă. Isus-iată ultimele Lui cuvinte, voia Lui şi testamentul către Biserică: "Mergeţi în toată lumea; predicaţi Evanghelia la orice făptură. Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; cel ce nu crede va fi condamnat. (Poate aceasta este până unde a citit păstorul. Dar aici este restul acesteia.) Aceste semne vor urma pe cei ce cred; în Numele Meu vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi; dacă vor lua în mână şerpi sau vor bea ceva de moarte, nu-i v-a vătăma; şi dacă-şi vor pune mâinile pe bolnavi, ei se vor însănătoşi."

E-197 Acum, aceasta este ce a spus Isus ca ei să facă în Numele Lui. Ei neagă că există aceea, dar ei merg şi fac întocmai contrar la ce a spus El, învaţă că aceea a trecut, că nu-i nimic de aceasta, şi învaţă teologie în schimb. Oh, nu-i de mirare că suntem în starea în care suntem.

E-198 Priviţi aici, dă-mi voie să-ţi spun, Fratele meu. Când Biserica ajunge la un loc în care a ei-când fiecare membru înăuntru acolo este aşa de încărcat cu Duhul Sfânt şi putere, încât semnele acelea să urmeze ...

E-199 Mă gândesc la Sf. Pavel acolo afară pe insulă după naufragiere. Dumnezeu i-a dat o viziune. Când cele patrusprezece zile şi nopţi ... Toate speranţele s-au dus că ei vor mai fi salvaţi. Micuţa, corabie veche aruncată în coace şi-n colo în acel fel, şi ei toţi plângeau, patrusprezece zile şi nopţi. Pavel era acolo jos, a avut o viziune. El a venit afară; şi a zis, "Fiţi cu bun curaj, căci Ingerul lui Dumnezeu, al cărui slujitor sunt, a stat lângă mine şi a zis, 'Nu te teme, căci tu trebuie să fii adus înaintea Cezarului. Şi iată, Dumnezeu ţi i-a dat pe toţi acei ce navighează cu tine."'

E-20

E-201 Oamenii religioşi l-au pus în lanţuri. Cele mai bune dintre biserici din ziua aceea au fost acei care l-au pus în lanţuri. Dacă nu ar fi fost Constituţia Statelor Unite, voi aţi vedea acelaşi lucru astăzi. Asta-i adevărat! Doar aşteptaţi până când ea este-până când ea se rupe încă puţin.

E-202 Şi un şarpe l-a apucat prin mână. Acum priviţi. Pavel nu sa temut. El a zis, "Isus Cristos a zis, 'Dacă vor lua în mână şerpi, nu-i v-a vătăma."' Astfel el a mers până aici, l-a scuturat în foc; se întoarce în jur şi merge acolo să ia nişte vreascuri şi să le pună înapoi pe foc; s-a întors în jur şi s-a încălzit la spate, şi s-a întors în jur în partea aceasta şi s-a încălzit la mâini. Băştinaşii au zis, "De ce nu moare el? De ce nu moare omul acela? De ce nu cade el mort?" Dar Pavel a fost aşa de plin de Duhul Sfânt (vedeţi ce vreau să spun?), aşa de plin de Duhul Sfânt încât otrava nu-l otrăvea.

E-203 Oh, frate, daţi-mi o biserică plină de Duhul Sfânt. Dumnezeu va face într-un singur an ceea ce nu au reuşit toţi teologii în două mii de ani. Voi aşteptaţi până când ungerea bisericii într-adevăr atinge acasă. Ei au credinţă, rămăşiţa mică. După ce uşile Neamurilor sunt închise, oh, Dumnezeu va unge o Biserică atunci. "Cel ce este întinat, să fie întinat mai departe. Cel ce este neprihănit el să fie neprihănit mai departe, şi cel ce este sfânt să fie sfânt pe mai departe." Şi Dumnezeu va unge Biserica cu Puterea lui Dumnezeu, şi lucrurile vor avea loc. Nu numai aceea atunci, dar El o face acum.

E-204 Priviţi semne şi minuni; apoi oamenii privesc în jur şi spun, "Păi, este de la diavolul." Oh, pentru că ei nu cunosc Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Şi acela-i motivul pentru care aceasta este acolo.

E-205 Fie ca Domnul să vă binecuvânteze. Îmi pare rău să vă ţin aşa de târziu. Eu fac aceasta foarte rar, dar eu nu ajung cu voi foarte mult. Astfel poate eu nu am răspuns la aceste întrebări conform cu gândirea voastră şi alte lucruri. Au fost două răspunse azi dimineaţă. Dacă eu nu am făcut-o, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Şi eu-eu nu vreau să-sau să vă supăr sau ceva. Eu doar a trebuit să spun ce ... Voi îmi puneţi întrebarea. Eu vă dau, după cea mai bună cunoştiinţă a mea, răspunsul. Asta-i adevărat.

E-206 Acum, eu nu cunosc prea mult despre lucruri poate. Eu nu ştiu nimic ce ar trebui să ştiu. Dar un lucru pe care-l ştiu, Isus Cristos ne salvează de la păcat, ne ţine de la păcat, şi ne dă puterea Lui şi binecuvântările Lui.

E-207 Şi dacă veţi observa doar în jur şi urmăriţi ce ia loc în oamenii pentru care ne rugăm ... Priviţi de-a lungul naţiunii şi priviţi la semne şi minuni peste tot. Şi priviţi la timpul care vine. Priviţi la cele două ramuri despre care am predicat aici cu un timp în urmă, care au venit din Geneza, cum îşi poartă mărturia lor peste tot. Cum cel necredincios, foarte fundamental şi demn în religia lui, dar având o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea de acolo ... Iar Biserica se mişcă înainte.

E-208 Fie ca Domnul Isus să vă binecuvânteze pe fiecare este rugăciunea mea. Şi fie ca voi să trăiţi aşa încât să deveniţi aşa de plini de răspundere- fie ca Dumnezeu să pună pe voi oamenilor-aşa de împovăraţi pentru sufletele pierdute încât să nu puteţi dormi zi şi noapte. Fie ca Dumnezeu să acorde acestui Tabernacol Branham acel privilegiu să devină aşa de însărcinat. Mie nu-mi pasă dacă nu aţi strigat niciodată, sau dacă niciodată nu faceţi nimic altceva, dacă sunteţi doar aşa de împovăraţi pentru sufletele pierdute încât nu puteţi dormi. Când faceţi aceea, lumea se va strecura aici înăuntru să facem rugăciune pentru ei (aceasta-i adevărat!), lumea vine să ne rugăm pentru ei. Veţi fi cunoscuţi peste tot. Dumnezeu ne-a dat din Duhul Său, ne-a făcut smeriţi, ne-a zdrobit, şi ne-a făcut aşa de încărcaţi cu puterea lui Dumnezeu să vindecăm bolnavii, să scoatem dracii, să facem semne mari şi minuni. Când vă puneţi mâinile pe bolnavi şi cereţi acea binecuvântare fără o undă în inima voastră, voi credeţi că Dumnezeu o va face. Priviţi locul acela, şi va începe să se facă mai bine. De ce? Răul s-a dus de la noi. Intocmai ca pomul care stătea, Isus a privit, şi acolo nu era roadă pe el. El a zis, "Blestemat să fii."
După douăzeci şi patru de ore ei au trecut pe acolo. Petru a zis, "Priviţi, frunzele deja sunt vestejite." Ceva a avut loc. Cuvântul lui Dumnezeu a fost vorbit.

E-209 Isus a zis, "Aveţi credinţă în Dumnezeu. Căci dacă ziceţi acestui munte mută-te, şi nu vă îndoiţi, el se va supune vouă." Aveţi credinţă în Dumnezeu.
Acum, acesta este timpul Împărtăşirii. În timp ce ne aplecăm capetele eu voi cere la cineva să vă mângâie ... ? ...

E-210 Doamne, acesta este ceasul, timpul când poate bărbaţi şi femei, Doamne, prin toată lumea vor vedea că marele ceas de judecată se apropie când Dumnezeu va judeca toate naţiunile în poziţiile lor politice. Pretutindeni, fiecare loc, şi fiecare trebuie să sufere judecăţile lui Dumnezeu. Şi Tată, noi suntem aşa de fericiţi să ştim că există o scăpare a acestor oameni care-cine ar dori să scape. Şi ruta aceea este prin Isus Cristos, care este-Vlăstarul lui David. Şi noi Îţi mulţumim, scumpe Tată, că l-ai trimis pe El cândva pe pământ, că El a fost Mijlocitorul prin care noi să putem trece; El să mijlocească pentru noi, şi să ne ia păcatele noastre, ca noi să scăpăm de mânia şi condamnarea lui Dumnezeu. Noi ştim că mânia urmează să vină. Şi cum-cum a spus Ioan în zilele ce au trecut, "Fugiţi de mânia care urmează să vină."

E-211 Acum, Doamne, ne rugăm ca aşa cum luăm Împărtăşirea în seara aceasta ca Tu să ne sfinţeşti, Doamne, cu Sângele Tău curăţitor; şi fie ca fiecare păcat al acestor oameni să fie iertat. Eu mă rog umil şi sincer, Dumnezeule, ca Tu să nu laşi pe nici unul din noi să o luăm nevrednic. Căci Tu ai spus în Cuvântul Tău, dacă facem aşa, noi suntem vinovaţi de Trupul şi Sângele Domnului. Acum, Tată, fă pe aceşti oameni sfinţi şi consacraţi, ca noi să putem lua aceasta fără un cusur.

E-212 Şi acum, Tată, ne dăm seama că Împărtăşire? a fost întâi dată jos în Egipt. Şi oamenii aceia care au luat Impărtăşirea, mielul şi pâinea, aşa cum au mărşăluit afară, patruzeci de ani ei au călătorit în pustie; şi acolo nu a fost nici unul slab printre ei când ei au ieşit din pustie. Ei au luat Impărtăşirea.

E-213 Dumnezeule fii milostiv. Mă rog ca toţi bolnavii să fie vindecaţi, toţi cei pierduţi să fie salvaţi. Şi acei care sunt formali şi indiferenţi, fie ca ei să se mute sus aproape de focurile lui Dumnezeu, să-şi încălzească sufletele. Oferă-ne aceasta, Doamne. Iartă-ne acum şi ajută-ne. Noi ne rugăm în Numele Fiului Tău.

E-214 Şi în timp ce avem capetele noastre aplecate, mă întreb (în timp ce fratele ne dă un mic ton la pian) dacă există o persoană aici care va ridica mâna şi să zică, "Frate Bill, eu-eu sincer ... pentru starea unui suflet. Eu-eu-eu vreau să mă aminteşti. Eu-eu-eu vreau să primesc Duhul Sfânt." Vreţi să vă ridicaţi mâna ... ? ... ? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi pe tine, şi pe tine, pe tine, şi pe tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi pe tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamnă, pe tine, şi pe tine, pe tine, Frate. Doamne, mâini peste tot. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, Soră. Tu, Soră, eu văd mâna ta. Tu vrei să primeşti Duhul Sfânt. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate.

E-215 Nu vreţi voi doar o umblare puţin mai apropiată. Amintiţivă prieteni, noi trăim aproape de venirea Domnului nostru. Acum, Dumnezeu confirmă Cuvântul Lui, semne şi minuni peste tot.

E-216 Acum, cu siguranţă-Dumnezeu nu m-a lăsat să merg afară şi să fiu uns cu Duhul Sfânt să fac semne şi minuni, să vin înapoi să predic Cuvântul, şi aşa mai departe, şi să o binecuvânteze peste tot, şi să aud aceste lucruri, fără ca El sămi dea ceva concepţie despre Cuvântul Său. El nu ar acorda aceea. Deci eu ştiu despre ce vorbesc.

E-217 Şi dacă sunteţi fără Isus Cristos, fără Duhul Sfânt, fie ca Dumnezeu să nu vă lase să aveţi vreo odihnă până când primiţi Duhul Sfânt. Să nu fiţi amăgiţi. Doar să nu luaţi una din aceste confesiuni formale cu ochii uscaţi şi să spuneţi că aţi primit Duhul Sfânt. Voi nu primiţi Duhul Sfânt când voi credeţi. Voi nu credeţi să primiţi Duhul Sfânt. El este un dar de la Dumnezeu. Pavel a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Deci credeţi aceasta. Şi fie ca Dumnezeu să vî-L dea.

E-218 Acum, Tată, către acei care şi-au ridicat mâinile, mă rog ca Tu să le dai Persoana Duhului Sfânt chiar acum. Fie ca El să vină adânc în aceşti mulţi-zece sau cincisprezece mâini care sau ridicat. Mă rog ca Tu să le dai la fiecare din ei botezul Fiinţei Tale. Fie ca ei să fie aşa de umpluţi cu Duhul Sfânt, încât semne şi minuni vor avea loc în vieţile lor, ei să vadă tot felul de semne. Aşa cum a spus Isus, "Aceste semne vor însoţi pe acei care cred." Acordă aceasta, Tată. Noi ne rugăm smerjţi în Numele Fiului Tău, Isus Cristos. Amin.

Up