Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers #1
Data: 54-0103M | Durată: 1 oră 46 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Eu nu ştiu unde. Ei-ei probabil poate nu l-au scris acolo.
Ei au zis, "Isaia 4:24." Acum, Isaia 4 are numai şase versete în el, astfel eu sunt ... şi eu nu ştiu dacă tu ai vrut să spui Isaia 5:24. El zice, "Care este înţelesul Scripturii, şi când se va împlini aceasta, Isaia 4:24 ?" Şi Isaia 4 are şase versete. Dacă tu poţi ... Oricine l-a scris, dacă tu poţi gândi acum, poate, şi să-l seri din nou, eu pot să ajung la el, vedeţi. Eu nu ştiu doar unde te-ai referit, "Isaia 4:24, care este înţelesul Scripturii şi când se va împlini?"

E-2 Acum, eu nu vă ţin prea mult. Eu am o ... bine, mulţumesc, frate. Şi eu am-eu am să merg în nişte locuri, şi aceasta ... Voi ştiţi, eu mă gândeam, eu aveam o scriptură aici ... scuzaţi-mă, o scrisoare de la DL Baxter. Şi înainte ca noi să începem în servicii în această dimineaţă, la aceasta, mi-ar-mi-ar place ca voi să-să vă rugaţi cu mine doar un moment.

E-3 Eu-eu am venit din servicii cu cele mai bune intenţii să merg în-la serviciul meu în străinătate, doar în următoarele câteva zile. Acum eu primesc o scrisoare de la Fratele Baxter, Fratele Cox mi-a citit-o la telefon seara trecută şi mi-a dat-o în dimineaţa aceasta, căci ei încearcă să o stabilească din nou acum, iarăşi. Şi eu nu-eu nu ştiu dacă Satan este acela care încearcă să mă ţină înapoi sau este Dumnezeu doar aşteptând ca timpul să fie potrivit. Eu-eu nu ştiu. Ei vor să o stabilească înapoi o bucăţică, şi ei doar continuă s-o stabilească înapoi din octombrie. Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, aceasta este aproape patru luni de când ei o pun înapoi.

E-4 Şi acum a venit viziunea, aici este scrisă aici în Biblia mea întocmai exact ce se va întâmpla; dar când, eu nu ştiu. Acum, am spus oamenilor doar (cu credinţă bună) ce ei mi-au spus, ca să fie gata pe la timpul acesta.

E-5 Acum oamenii cred că, eu ştiu, că eu nu sunt chiar cinstit cu aceasta, "Oh, ce ... când urmează el să ... Când urmează să meargă el?"

E-6 Dar când eu primesc aceste scrisori şi ei îmi spun, "Păi, tu nu o poţi face încă, există aceasta care trebuie făcută, şi aceasta trebuie să fie făcută." Atunci eu nu ... eu-eu mă simt rău, să întâmpin pe oameni. Eu nu ştiu ce să fac. Dar un lucru, eu îl voi face, şi voi toţi cu mine; eu o voi încredinţa lui Dumnezeu, şi zic, "Acum, Doamne, când Tu eşti gata, eu sunt." Vedeţi? Şi dacă eu doar ...

E-7 Uneori biserica este cea care nu-i cum se cere, acum aceasta este viza sau una alta. Voi ştiţi, există doar lucruri ca acelea. Ar putea fi Satan care încearcă să o facă. Astfel în timp ce ne rugăm în această dimineaţă ... Şi de fiecare dată când vă rugaţi peste săptămână, voi-voi să vă rugaţi pentru mine şi cereţi lui Dumnezeu să ... Dacă acesta-i Satan, să-l dea la o parte din cale. Vedeţi? Şi dacă aceasta este-şi dacă aceasta este voia Lui, să mă ţină aici. Vedeţi? El ştie întocmai exact ce să facă. Acolo poate fi una alta pe care El le mişcă în jur, punând tabloul corect. Eu nu vreau să o iau înaintea Lui. Oh! Când tu faci asta, este teribil. Vedeţi? Astfel eu-eu doar simt că aceea este. . . căci-căci poate fi ... eu nu ştiu de care să spun, deoarece eu nu ştiu.

E-8 Tot aşa ca scumpul nostru frate, George Wright. Mulţi dintre voi cunoaşteţi starea lui, nu-i aşa? Şi voi ştiţi că doctorii au renunţat la el, că el era presupus să moară cu o săptămână în urmă, sau mai mult, vedeţi, Fratele George Wright. Am mers jos să-l văd, şi în timp ce eram jos acolo m-am rugat şi m-am rugat cât am ştiut de sincer să mă rog pentru el. Şi apoi venind acasă şi mă întrebam ce se va întâmpla. Şi după câteva zile, ei bine, eu-eu am avut o viziune ultima luni dimineaţa, şi aşteaptă ...

E-9 Acum, există o-există o femeie pentru care m-am rugat cu cancer, şi eu am văzut-o stând în picioare şi ea-ea avea ... Ei au deschis-o, ea era doar plină cu cancer, ei doar au cusut-o înapoi. Vedeţi? Dar ea are să trăiască. Eu ştiu asta.

E-10 Dar, acum, Fratele George Wright, eu nu am primit viziunea clar. Eu veneam ... Aceeaşi viziune, eu ieşeam afară şi am văzut locul lui-lui, casa lui. Şi pe partea stângă a casei unde stau pomii aceia acolo, o-o salcie, chiar înainte deasupra acolo am văzut nişte bulgări de pământ, aproape aşa de mari ca pumnul meu, rostogolindu-se în jos. Şi am auzit Ingerul acela care stătea alături de mine, a spus ceva despre un mormânt şi Fratele George.

E-11 Acum, fie că era aceasta, că acela era mormântul Fratelui George pe care ei îl săpau, sau aceasta mi se pare ... Acum, amintiţi-vă acum, eu nu aş declara aceasta ... şi din moment ce eu cred că avem un sistem P.A. [sistem de Adresare Public㬠– Trans.] mişcându-se pe aici, sau un sistem de înregistrare, mai degrabă. Dar acum eu vreau să o fac clar, aşa cum le-am făcut¬o lor, eu cred că aceea era aceasta ...

E-12 Acolo era un grup de oameni acolo jos care râdeau de el pentru că el credea că Dumnezeu îl va vindeca după ce doctorul a zis că el ... se face bine. Păi, el nu poate, vedeţi, cheagurile de sânge i-au intrat în plămâni, şi scuipa sânge, şi toate celelalte. El a zis, "Doar primul bob mic care merge la inima lui sau la cap, îl va paraliza sau îl va ornorâ." Vedeţi? Şi el este în vârstă de şaptezeci şi doi de ani, depăşit de timpul acordat.

E-13 Dar eu cred că era aceasta, că el va săpa groapa unora dintre cei care râdeau de el, săpa mormântul. Şi acum, eu nu ştiam că el era un săpător de morminte, dar el este. Eu ... Şi voi vedeţi? Şi m-am gândit că el săpa mormintele lor, asta-i ceea ce face el. Şi se pare că acolo era ceva referitor la un mormânt şi săparea unui mormânt, sau-sau ceva ca aceasta, şi Fratele George Wright.

E-14 Eu am întrebat pe Domnul acum, cam de vreo patru nopţi, să mi-o repete din nou dacă vrea EL A venit acolo cam la ora şapte sau opt într-o dimineaţă. Astfel eu nădăjduiesc că El o va face clar. Dar eu cred cu toată inima mea ... Acum, aceasta este doar că eu am avut dreptate când zic că el va săpa mormântul pentru unii, pentru aceia care râdeau de el, dacă eu am primit-o clar. Dar eu nu sunt prea sigur de aceasta. Era ceva despre săparea unui mormânt, şi Fratele George Wright. Eu cred că el urma să sape mormântul cuiva care a râs de el.

E-15 Acum, Dumnezeu este dragoste, şi, oh, noi doar îl iubim cu toate inimile noastre.

E-16 Acum, în această dimineaţă noi nu vrem să luăm prea mult din timpul nostru aici asupra acestor întrebări. Eu le răspund din câte cunosc eu mai bine. Acum, prietenilor, eu pot face aşa de multe greşeli asupra acestor lucruri. Eu sunt doar-eu sunt doar un om ca toţi ceilalţi dintre noi. Şi Fratele Neville, sau oricare din aceşti alţi predicatori, sau aşa mai departe, pot să le răspundă tot la fel cum aş putea eu. Dar, eu fac aceasta pentru un scop, să aflu cumva ce este pe inima oamenilor.

E-17 Apoi dacă eu văd patru sau cinci trăgând spre un lucru, atunci eu cred, "Ah-oh, aici suntem. Vedeţi, eu ştiu unde sunteţi voi acum, unele întrebări mici în biserică." Şi acum să uităm doar de-micile întrebări. Şi lucrul principal deasupra oricărui lucru este să ţinem biserica în armonie şi în dragostea de Dumnezeu, şi să mergem înainte, dacă noi toţi putem crede că Sângele lui Isus Cristos ne curăţeşte de tot păcatul şi nelegiuirea. Dacă femeia care şade alături de tine, sau bărbatul care şade alături de tine, dacă el nu crede că Isus va-va veni de fapt vizibil din nou, haideţi doar să credem Aceasta şi să mergem drept înainte, oricum. Noi nu suntem de acord cu ei asupra Scripturii. Dar să facem ca biserica să se mişte înainte pentru armonie, deoarece acolo înăuntru noi urmează să prindem ceva mai mulţi oameni. Dar când biserica este ieşită din armonie, atunci voi-voi vătămaţi biserica, atunci voi vătămaţi cauza. Voi ... este doar ... voi doar nu o puteţi face. Dar când noi putem fi de acord asupra unui lucru, că Sângele lui Isus Cristos ne curăţă de tot păcatul (asta-i adevărat) şi păcatul s-a dus, atunci noi-noi suntem destul de aproape de casă, cam atunci, Frate Neville. Când Sângele ... când noi suntem binecuvântaţi.

E-18 Eu am un frate, noi suntem rudenie de sânge. Dar, vai, cum suntem în dezacord; ah, în mod mizerabil. Dar, tot la fel, noi suntem fraţi.

E-19 Acum, eu mă gândeam despre săptămâna aceasta, săptămâna care vine, dacă nu mă duc în străinătate, poate ... Fratele Cobbles a venit aici, şi el a vrut să înceapă o campanie în Louisville, şi a vrut să obţină Armory-ul în care am avut noi micul serviciu de vindecări de acolo în serile trecute. Şi Domnul a lucrat câteva lucruri minunate. Şi astfel ... Dar atunci eu am aflat că fraţii aceia de la Del Rio, Texas, fraţii Jessup, au un serviciu în Louisville şi ei au cel mai bun vorbitor al lor acolo pentru săptămânile acestea care vin. Şi a zis că el nu ştia chiar când va pleca el. Charles, cred eu că este, care urmează să fie acolo în această săptămână viitoare, şi eu desigur nu voi începe o trezire nicăieri şi o campanie de felul acela să se petreacă.

E-20 Şi ei de asemenea au o campanie de vindecare. Şi astfel campania de vindecare este după-amiaza, în această după¬amiază. Şi astfel eu nu aş vrea să încep o adunare şi-şi ei să aibe o adunare acolo, deoarece eu ştiu ce este să fii pe undeva şi aceasta doar ... Oh, voi ştiţi, în timp ce eu ţin o adunare şi cineva sare sus şi începe o mică adunare ca aceea. Aceea doar nu arată bine, aceasta nu-i dă locul potrivit, voi ştiţi. Astfel noi doar vom aştepta până puţin mai târziu, poate Domnul ne va ajuta. El ne va ajuta, oricum, şi astfel noi doar credem şi o ţinem înainte şi să fim credincioşi lui Dumnezeu.
Acum să ne rugăm:

E-21 Tată, în Ceruri, lasă ca binecuvântările Tale să strălucească peste noi acum aşa cum eu merg înainte să răspund la aceste întrebări. O Dumnezeule, doar ... Există unele din ele aici la care nici măcar nu m-am uitat încă, şi numai două sau trei care eu-eu le-am citit cu un timp în urmă. Mă rog, Tată, ca Tu să mă ajuţi şi să-mi dai înţelepciune şi înţelegere, ca eu să vorbesc numai ceea ce este drept. Acordă aceasta, Tată. Şi fie ca eu să am Inţelepciunea Ta şi fie ca Duhul Sfânt să vină jos chiar acum şi să acorde înţelepciunea de care este nevoie. Binecuvântează-ne împreună astăzi, Doamne, ca acest grup mic din tabernacol aici.

E-22 Binecuvântează pe scumpul nostru frate preaiubit, Fratele Neville, aici, Tată, El lucrează împreună, păstorul aici în câmpul pastorului, care-care încearcă să conducă oile la păşuni verzi şi trifoiuri adânci, sau afară în apă apoi din nou la umbra pomului, şi îngrijind de bolnavi şi cei nevoiaşi şi pe micuţii ologi şi acei care sunt istoviţi şi încearcă să-i doctorească şi să-i aducă, astfel ca ei să fie oi adevărate. O Tată, mă rog, ca Tu să-l binecuvântezi. Dă-i înţelepciune şi cunoştinţă şi înţelegere.

E-23 Şi ajută-ne pe toţi împreună acum, Tată, şi noi îţi vom da Ţie lauda. In Numele lui Isus. Amin.

E-24 Acum, în unele din acestea aici, eu le voi lua chiar după ceva ... diferite părţi din Scriptură unde ele-unde aparţin ele. Şi acum noi doar începem asupra unora, şi le răspundem drept înainte până când noi putem lua-lua aşa de multe cât este posibil să luăm. Şi eu cred că noi putem să le luăm pe toate, şi eu cumva voi urmări aici ca să ieşim devreme.

E-25 Primul lucru este doar o întrebare, doar o întrebare dreaptă:
8. Eu am fost botezat la vârsta de treisprezece ani. Trebuie să fiu din nou?

E-26 Acum, aceea este o-aceea este o întrebare mică frumoasă să întrebe. Bine, acum, prietene, eu întotdeauna las aceasta la persoană.

E-27 Amintiţi-vă, eu nu ştiu ... Există una care eu ştiu cine a scris-o, aceea este chiar aceasta de aici, şi omul mi-a dat-o el însuşi. Şi cineva m-a întrebat o întrebare în spate acolo la care eu trebuie să răspund, şi ei nu au pus-o pe hârtie, şi eu am zis, "Dacă eu am suficient timp după acestea de aici eu o voi răspunde."

E-28 Dar acum aceasta de aici, "Trebuie eu ... Am fost eu ... "
Am fost botezat la treisprezece ani. Trebuie să fiu botezat din nou?

E-29 Dacă tu ai fost un Creştin tot timpul, de când tu ai fost în vârstă de treisprezece ani, un credincios în Cristos, eu-eu aş rămâne aşa cum eşti. Eu nu aş face acum, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat şi ţi-a dat Duhul Sfânt de atunci.

E-30 Şi botezul este numai o-o-o formă, este numai să-să arate lumii (sau adunării cu care tu eşti-tu eşti la timpul acela) că tu, înaintea martorilor, dovedeşti că tu ai crezut că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său şi El a murit şi a înviat din nou în a treia zi, şi tu ai fost îngropat în El şi ai înviat să umbli în noutatea vieţii. Şi aceiaşi oameni care te-au privit când te-ai botezat te vor întâlnii la Judecată. Vedeţi?

E-31 Şi apoi împreună, dacă cineva (un străin) zice, "Ai fost?"

E-32 "Da, eu am fost botezat cu al meu ... în moartea şi îngroparea Domnului meu."

E-33 Vedeţi, eu gândesc că botezul ... Oh, eu zic că este esenţial, eu nu vreau să spun că nu este esenţial. Dar el este esenţial deoarece el este ... fiecare Poruncă a lui Dumnezeu este esenţială. Voi nu credeţi aşa? Este esenţial că noi trebuie să fim botezaţi. Isus a dat această afirmaţie în Sf. Matei, sau Sf. Marcu 16, El a zis, "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia, cel care crede şi este botezat va fi mântuit." Şi când El vorbea cu Nicodim, El a zis, "Dacă un om nu este născut din apă şi Duh el cu nici un chip nu va intra în Impărăţie." El trebuie să fie botezat. Eu cred în scufundare, în botez, în Numele Domnului Isus Cristos, şi să fii înviat din nou în noutatea vieţii, să umbli după Poruncile lui Dumnezeu.

E-34 Dar, voi ziceţi, "Frate Bill, ai botezat tu vreodată pe cineva din nou, care a fost botezat când ei au fost un copilaş şi apoi să fie rebotezat?" De multe ori.

E-35 Astfel acolo-există o Scriptură acolo în Apocalipsa, capitolul 2, care vorbeşte bisericii, El a zis, "Pocăiţi-vă şi faceţi faptele voastre de la început din nou." Şi mulţi dintre ei interpretează acea Scriptură să spună aceasta, că aceea înseamnă că tu trebuie să mergi chiar înapoi şi să faci acelaşi lucru din nou. Păi, dacă vei observa, dragă prieten Creştin ...

E-36 Acum, eu nu sunt în dezacord cu acesta acum, vedeţi, deoarece noi avem baptisterul plin. Noi suntem gata să botezăm pe oricine care vrea să fie botezat oricând. Dar noi nu suntem în dezacord. Astfel dacă voi vreţi să fiţi botezaţi, dacă aceea este ceva care vă stă în cale şi voi simţiţi că ar trebui să fiţi, voi mergeţi şi faceţi-o. Asta-i adevărat. Voi mergeţi şi faceţi-o. Să nu lăsaţi nimic să vă stea în cale, voi să vă faceţi perfect limpezi.

E-37 Întocmai cum dacă-dacă voi aţi luat ceva, cu ani în urmă, şi voi simţiţi că trebuie să mergeţi s-o faceţi corect, voi mergeţi şi faceţi-o corect. Nu contează ce este. Voi păstraţi fiecare lucru limpede. Deoarece voi veţi veni sus la lucrul acela, şi nu puteţi merge mai departe până când voi luaţi aceea din cale, voi vedeţi. Voi doar trebuie să lăsaţi la o parte orice greutate şi lucrurile care vă împresoară aşa de uşor.

E-38 Şi dacă vrei să fii botezat din nou, mergi înainte, acela-i lucrul care trebuie făcut. Eu am botezat pe mulţi din nou.

E-39 Dar acum pentru Scriptura aceea la care vă referiţi, aceea nu vorbea către un individ, aceea era către biserică. Vedeţi, biserica, ce au făcut ei, ei şi-au pierdut dragostea dintâi, vedeţi, perla adevărată care au avut-o la început. Şi ei au zis, "Dacă nu te pocăieşti şi să faci aceste fapte de la început din nou," începe drept înapoi şi obţine lucrul. El vorbeşte bisericii, "Dacă tu nu te pocăieşti şi mergi iarăşi înapoi," păi, atunci, El urma să mute sfeşnicul.

E-40 Şi ca şi cum tu vrei să fii botezat, şi dacă tu ai fost botezat când ai fost de treisprezece ani, sau orice vârstă, păi, tu-tu fii botezat dacă aceasta îţi stă în cale.

E-41 Dar acum să spun că Scriptural eu aş putea spune că tu trebuie să fii rebotezat, există numai o cale Scripturală pe care aş putea-putea anunţa că oamenii au fost rebotezaţi. Există numai o Scriptură în întreaga Biblie în care oamenii au fost rebotezaţi, şi aceia a fost cei care au fost botezaţi de Ioan Botezătorul înainte să vină Duhul Sfânt. Pavel, în Fapte 19:5, le-a spus că ei trebuiau să fie rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos, pentru ca să primească Duhul Sfânt. Vedeţi?

E-42 Acum-acum, voi nu trebuie să fiţi botezaţi să primiţi Duhul Sfânt, deoarece voi puteţi primi Duhul Sfânt când inima voastră este în ordine. Vedeţi? Deoarece, în Fapte 2, Petru a dat o formulă să-o formulă să "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Dar apoi, în Fapte 10:49, Dumnezeu s-a întors în jur şi le-a dat Neamurilor botezul Duhului Sfânt înainte ca ei să fie botezaţi măcar. Voi vedeţi? Astfel, voi vedeţi, aceasta este starea inimii voastre.

E-43 Apoi Petru a zis, "Putem noi să interzicem apa, văzând că aceştia au primit Duhul Sfânt cum noi l-am primit la început?" Voi vedeţi? Astfel atunci el-el i-a silit că ei trebuie să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos.

E-44 Apoi Pavel, în Fapte 19, a zis ... Pavel, trecând prin coastele de sus ale Efesului, el a găsit anumiţi ucenici, şi el le-a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"

E-45 Ei au zis, "Noi nu ştim dacă ... nu ştim dacă acolo ar fi vreun Duh Sfânt."
El a zis, "Înspre ce aţi fost voi botezaţi?"
Ei au fost. Au zis, "Noi am fost botezaţi către Ioan."

E-46 El a zis, "Ioan a botezat spre pocăinţă, zicând că 'Voi trebuie să credeţi în Cel ce vine,' ca în Domnul Isus Cristos." Şi când ei au auzit aceasta, ei au fost botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Vedeţi? Astfel atunci acela este ...

E-47 Acum, în acesta este ... Dar doar să spunem că tu ai fost botezat în botez Creştin la vârsta de treisprezece ani, şi tu ai trăit o viaţă Creştină toată calea, sau dacă ai dat înapoi de câteva ori ...

E-48 Eu nu ştiu dacă ei au o ... despre alunecare, eu nu ştiu, aş dori ca cineva să meargă să mă întrebe-să mă întrebe aceea. Dar despre alunecare, amintiţi-vă, voi alunecaţi în fiecare zi. Nu există nici o cale ca voi să evitaţi aceea. In regulă. Când voi "alunecaţi," către oamenii din biserică, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Vedeţi? Voi alunecaţi înaintea lui Cristos, dar voi nu o faceţi în Dumnezeu. Deoarece, dacă voi într-adevăr aţi păcătuit, sunteţi duşi. Dar voi cădeţi constant. Pavel trebuia să moară în fiecare zi. Este asta adevărat? El trebuia să moară în fiecare zi, şi să se pocăiască în fiecare zi, şi doar constant se pocăia tot timpul. Vedeţi? Şi dacă Pavel trebuia s-o facă, atunci şi eu trebuie s-o fac, la fel. Voi nu? Asta-i adevărat. Astfel noi ...

E-49 Dar acum, dacă-dacă aţi fost-dacă aţi fost răscumpăraţi şi voi simţiţi că-Sângele lui Isus Cristos v-a curăţit de păcat, atunci eu-eu ... şi aţi trăit o viaţă Creştină, eu-eu nu cred că ar fi necesar. Dar dacă voi vreţi, în regulă, aceasta va fi bine, noi vom fi bucuroşi să o facem.

E-50 Acum aici este o notiţă pe care mi-a dat-o cineva acolo în spate:
9. În ce poziţie va fi biserica când Evanghelia se întoarce la Iudei?

E-51 Acum, persoana care a făcut aceasta, se referea aici la Luca, ... El-el mi-a spus, fratele nostru, că el se referea acolo unde spune El, "Neamurile vor călca zidurile Ierusalimului până când se va termina perioada Neamurilor." Aceea este în Luca 21~24. Acum ascultaţi atenţi şi aceasta ar putea să o rezolve. Intrebare frumoasă! Minunat!
Şi când voi veţi vedea Ierusalimul împresurat împrejur cu armate, atunci ştiţi că pustiirea lui este aproape.

E-52 Acum, să prindem aceasta cu atenţie acum. "Pustiirea este aproape când voi vedeţi Ierusalimul înconjurat cu oşti." Acum, a existat multă confuzie chiar acolo, cu oamenii în ... Dar să ne apropiem dintr-un punct de vedere istoric cu Biblia.

E-53 Acum, fraţii Adventişti, fraţii Adventişti de ziua a Şaptea, ei cred căci-căci Ierusalimul va fi din nou înconjurat cu armate. Păi, acum, aceea ar putea fi adevărat, deoarece Scriptura are un înţeles compus de multe ori.

E-54 Şi câţi ştiu că Scriptura are un înţeles compus la fiecare profeţie? Sigur are! Da, domnule. Ea îl va spune şi înseamnă întocmai exact până la acest timp, şi se întoarce drept în jur şi îl repetă din nou înapoi aici pe undeva. Vedeţi? Ca ... Şi mă voi referi la unul din ele A dacă mi-l pot aminti repede. Oh, da, aici este unul în Luca ... In Matei 2, zice, "Şi Isus a fost chemat din Egipt ca să se poată împlini ceea ce a fost vorbit prin profetul, care zice, 'Al Meu ... Am chemat pe Fiul Meu din Egipt."'

E-55 Acum, profeţia aceea, referindu-se înapoi acolo prin profet, se referea exact la Israel (care era fiul lui Dumnezeu) El a chemat afară din Egipt. Aceea este corect, în Geneza şi Exod. Dar ea-ea se referea la-la acolo, dar a fost repetat din nou. "Din al Tău ... " Israel a fost fiul lui Dumnezeu. Voi ştiţi aceea. El i-a spus lui Faraon, a zis, "Tu ... " A zis că "Tu-tu ... " ce a făcut el fiului Său, că El îi va lua viaţa ... El nu a vrut să-l lase pe fiul Lui să plece, astfel Faraon ... Dumnezeu a luat fiul lui Faraon de la ... şi ... sau îngerul morţii în noaptea aceea. Astfel are un înţeles compus.

E-56 Şi astfel, acum, ca Ierusalimul, înconjurat cu armate, dar, literar, istoric, aceea era cam în timpul anului AD. 96 când Titus a împresurat Ierusalimul. Dar acum priviţi aceasta atent, voi puteţi vedea diferenţa, eu cred că Ierusalimul va fi înconjurat cu armate din nou la timpul sfârşitului. Dar eu cred că aceasta aici a fost comparată cu ... când Titus i-a împresurat, când se suferă pustiirea.

E-57 Acum, "Pustiirea," vorbeşte ... a fost când Daniel, profetul. .. "stătea în locul Sfânt." Observaţi, el a zis, "Când voi vedeţi urâciunea care pustieşte stând în locul Sfânt." Vedeţi, "urâciunea," urâciunea este "necurăţia." "Care face pustiire," pustiire este să "nimicească," este să "distrugă." "Când voi vedeţi urâciunea care face pustiire stând în locul Sfânt," împlinită scriptural când Titus a împresurat Ierusalimul, a luat. ..

E-58 La începutul acestui capitol unde ei L-au întrebat, "Când va fi timpul sfârşitului? Şi care vor fi semnele venirii lui ... lui Cristos?" Şi ei I-au spus despre templu, cum era acesta, cât de bine a fost împodobit cu mari pietre şi lucruri.

E-59 El a zis, "Va veni un timp când nu va rămânea piatră pe piatră, că acesta va fi dărâmat." El a început să le dea semne şi minuni. Apoi, Isus vorbeşte acum, se întoarce acum la Daniel, să împlinească, deoarece toată profeţia trebuie să se potrivească una cu cealaltă. Scriptura întreagă nu este desfiinţată nicăieri.

E-60 Isus a zis, "Scripturile nu pot fi desfiinţate." Amin. Şi acolo ... Voi merge eu în Cer? Sigur, eu merg! Scripturile nu pot fi desfiinţate. Către voi care nu credeţi în semne şi miracole şi minuni, cum puteţi voi scăpa de Scriptura aceea? Scripturile nu pot fi desfiinţate, tot aşa cum Cristos nu poate (aici sus deasupra), nu poate să fie desfiinţată. Intocmai cum marele Lui trup deasupra, şi fiecare mişcare a trupului Său reflectă o mişcare aici jos pe pământ, aceasta trebuie să fie. Atunci dacă Cristos ... dacă al vostru ... vindecarea Divină, puterea lui Dumnezeu este luată de la biserica literală, sau biserica spirituală aici pe pământ, atunci ea este luată de la Cristos. El nu mai ...

E-61 Dar, oh, ce tablou al adevăratei Viţe acolo, şi noi suntem mlădiţele în Viţa aceea. Vedeţi? Tot aşa cum Viţa se mişcă, aşa se mişcă şi mlădiţele. Este aceea corect? Cât de frumos este atunci despre marele Lui trup, oh, marile Lui braţe sângerânde şi lacrimile care cad, şi coastele lui sângerânde, şi spatele Lui brăzdat atârnând deasupra pământului în acest fel între Dumnezeu (Tatăl) şi muritorii acestui pământ, stăruind şi iubindu-i întocmai cum trupul Său vine în mişcare şi putere, acesta este dat în Biserică.

E-62 Tot aşa cum a zis El, "Eu îmi voi mişca mâinile încoace," şi trupul Său literal se mişcă. "Mergeţi aici şi predicaţi Evanghelia," voi veţi vedea Biserica aceea mergând chiar drept. Deoarece, umbra mea trebuie să se mişte cu mâna mea. Amin. Este aceea corect? Amin. Oh, Doamne, când mă gândesc la aceea! Acolo este El, trupul Său mişcându-se, "Mergeţi în toată lumea, demonstraţi Puterea." Nu contează dacă noi lăsăm teologia noastră şi învăţăturile şi aşa mai departe în felul acesta, noi eşuăm amarnic. Dar acum mâna lui Dumnezeu se mişcă, semne şi minuni apar. Păi, Doamne!

E-63 Isus a zis, acolo jos când El scotea draci ... Să nu mergem departe de această întrebare, acum, doar pentru nu moment. Dar Isus a zis, când El scotea draci, El a zis, "Prin cine-i scoate fiii voştri afară?" Dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, cu cine-i scoate fiii voştri? Dacă voi aveţi vreo metodă mai bună, arătaţi-ne." Vedeţi? "Dacă Eu cu degetul lui Dumnezeu ... " Amin. Doar gândiţi-vă, "degetul" lui Dumnezeu. Există Dumnezeu deasupra lui Cristos; Cristos deasupra bisericii. Există Dumnezeu, Tatăl, care zice cutare¬cutare lucru; apoi Dumnezeu, Fiul, Îşi mişcă mâna şi umbra o urmează. "Dacă Eu cu degetul lui Dumnezeu scot dracii, cu cine-i scoate fiii voştri?"

E-64 Priviţi, eu vreau ca voi să observaţi. Oh, nu contează cât de mare boală sau câtă suferinţă ar putea pune Diavolul pe voi, este nevoie doar de degetul Lui să le mute. Oh, Doamne! Doamne! Priviţi la umerii aceia mari puternici şi braţele şi muşchii. Doar degetul Lui mută fiecare boală şi scoate dracii. Şi ce lucruşor mic este Diavolul! El ia doar degetul Lui şi-l dă la o parte atunci. "Dacă Eu cu degetul lui Dumnezeu ... "

E-65 Acum lăsaţi-mă să vă arăt ceva dragoste a lui Dumnezeu. Dar când o oaie a fost pierdută, El nu şi-a folosit degetul Lui, El a pus-o pe umerii Lui, şi El şi-a luat întreaga Lui Fiinţă, mâinile, oaia în jurul umerilor Lui. Cel mai tare, cea mai puternică parte a unui om este peste umerii şi spatele lui. Voi ştiţi asta. Căci toţi muşchii braţelor Lui şi muşchii se mişcă afară, şi El a luat toată oaia; El a pus-o pe umerii Lui şi aici vine El, nu cu degetul Lui, să scoată un micuţ, drac vechi, ci aici El vine cu a Lui ... toţi muşchii Lui din picioarele Lui, toţi muşchii din braţul Lui, mişcându-se prin pustie, purtând oaia pierdută pe umărul Lui. Oh, Doamne! "Dacă Eu cu degetul lui Dumnezeu scot dracii, cu cine-i scoate fiii voştri?" Oh, aleluia! Doamne!

E-66 Bine, înapoi la subiect:
Dar când voi vedeţi Ierusalimul înconjurat împrejur cu oşti, …
Atunci cei ce sunt în Iudeea să fugă la munţi; şi cei ce sunt în mijlocul lui să nu se ducă departe; şi să ... cei ce sunt la ţară să intre … înăuntru.
Căci acestea vor fi zile de-de răzbunare, ca toate lucrurile care sunt scrise să poată fi împlinite.
Dar vai de acelea care sunt cu copil, şi de cele care alăptează, în zilele acelea! căci acolo va fi mare necaz în ţară, şi mânie peste oameni.
Şi ei vor cădea sub ascuţişul săbiei, şi vor fi luaţi captivi în toate naţiunile: …

E-67 Observaţi cât de frumoasă este aici Scriptura să o facă caracteristică. Primul lucru, "Prin ascuţişul săbiilor." Aceasta ultima va fi prin bomba atomică. Vedeţi? Dar aceasta este prin ascuţişul săbiei, şi Iudeii urmau să fie conduşi captivi la toate naţiunile. Niciodată nu va mai fi în felul acela din nou, ei vor fi adunaţi în Palestina pentru ultima dată. Vedeţi? Aceasta s-a referit la zilele care au trecut. Şi aceea este întocmai exact conform cu istoria, s-a împlinit doar în acel fel.

E-68 Ei au fost duşi în toate naţiunile. În fiecare naţiune de sub Cer astăzi, voi găsiţi Iudei. Oh, în fiecare naţiune! Voi mergeţi în China, şi veţi afla Iudei. Voi mergeţi în Rusia, voi veţi afla Iudei. Mergeţi în insulele mici, voi găsiţi Iudei. Imprăştiaţi printre fiecare naţiune! Ce este aceasta? Profeţia lui Dumnezeu. Dumnezeu a intenţionat aceea. Şi acei Iudei sunt borne kilometrice, frate. Când voi îi vedeţi ...

E-69 Eu ştiu că ei sunt orbi şi rătăciţi, şi înşelaţi şi fiecare lucru, dar ei au fost înşelaţi de Dumnezeu ca voi şi eu să putem avea vedere. Aceea este corect. Dar eu voi spune aceasta în duhul profeţiei, prin Biblie, că, ceasul Iudeilor să se întoarcă acasă este la îndemână. Da, domnule. El a împietrit inima lui Hitler, să-i scoată afară din Germania; a împietrit inima lui Mussolini, să-i scoată afară din Rusia. El îi mână de pretutindeni, aşa cum a făcut El în zilele când El i-a adus afară. Şi apoi când ei au ajuns afară în pustie acolo şi erau gata să treacă dincolo, ce a avut loc? Dumnezeu a cercetat ţara cu plăgi mari şi lucruri. Pe care El le va repeta din nou cu cei doi slujitori ai Lui, cei doi măslini din Ezechiel şi de asemeni din Apocalipsa 11. El va repeta acele semne şi minuni.

E-70 Priviţi la cei doi martori în Apocalipsa 11, "Eu le voi da putere celor doi martori ai Mei, şi ei vor închide cerurile în zilele profeţiei lor. Ei vor trimite plăgi peste pământ după cum vor ei." Acolo sunt ei, cei doi martori în zilele din urmă.

E-71 Eu ştiu că învăţătura modernă este că, "Acela este Vechiul şi Noul Testament." Aceea este greşită! Aceea este greşită!

E-72 Aici sunt cei doi martori, care este absolut o întoarcere a lui Moise şi Ilie. Şi voi observaţi acolo în urmă, nici unul din ei ... Moise, el a murit, dar unde a mers el? El a trebuit să învie din nou. Iar Ilie a fost transmutat chiar fără moarte. El va trebui să moară, pentru că fiecare muritor trebuie să moară, astfel el va trebui să se întoarcă înapoi din nou. Şi acolo sunt cei doi martori.

E-73 Acum priviţi:
Şi ei vor călca ... Şi ei vor cădea prin ascuţişul săbiei, ... (versetul 24) ... al săbiei, şi toţi vor fi duşi în robie în toate naţiunile: şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până ... (Amin!) ... până când timpul Neamurilor va fi împlinit.

E-74 Zguduitor, nu-i aşa, să ştim că noi avem un timp limitat? Dumnezeu a A zis aşa! Vremurile Neamurilor au fost introduse înăuntru cu Impăratul Nebucadneţar. Oh, cât de remarcabil! Cât timp aş putea eu petrece la aceasta, doar pentru câteva minute! Dar observaţi, fiecare vrea întrebarea lor. Dar, în timp ce suntem la aceasta, să ne gândim la ea, deoarece este foarte esenţial acum, chiar acum.

E-75 Priviţi! Dumnezeu a condus poporul, Iudeilor. Ei nu au fost niciodată o naţiune, ei au fost doar un popor. Şi ei niciodată nu au fost o biserică organizată, ei au fost doar biserica chemată afară. Nu a existat niciodată o organizaţie între Iudei, ei au fost întotdeauna conduşi de Dumnezeu.

E-76 Apoi când în mod politic, naţional, ei au vrut să devină ... să aibe un împărat. Şi Dumnezeu le-a dat un împărat şi aceea µu a mers. Dumnezeu este Impăratul lor. Dumnezeu este Impăratul nostru, asta-i adevărat, şi Dumnezeu este Impăratul Bisericii.

E-77 Acum, observaţi apoi când ei au fost capturaţi şi duşi departe în Babilon din cauză că ei au încercat să imite naţiunile lumii. Ce imagine frumoasă astăzi a bisericii încercând să imite lumea de afară, şi să fie purtată, purtată cu a lor-trăirea lor. Biserica trăieşte întocmai la fel cum trăieşte lumea, se comportă, acţionează întocmai ca ea, şi toate celelalte, şi pretinde să fie Biserica. Voi nu puteţi face aceea. Nu, domnule. Tocmai viaţa voastră dovedeşte ce sunteţi voi.

E-78 Ce sunteţi voi ... Aşa cum am spus la început, ce sunteţi voi în altă parte este ceea ce reflectaţi aici. Ceea ce sunteţi, ceea ce este trupul vostru ceresc sau pământesc acolo sus, ceea ce este trupul vostru ceresc pe altundeva este ceea ce voi reflectaţi aici înapoi. În tărâmul spiritual, ceea ce sunteţi, este ceea ce sunteţi aici. Dacă voi încă sunteţi cu gândiri vulgare şi aşa mai departe în tărâmul duhului, voi sunteţi cu gândirea vulgară aici. Dacă voi încă mai aveţi răutate, invidie, şi conflicte, voi sunteţi în tărâmul spiritual cu aceea, ea este reflectată aici înapoi. Dar dacă toată fiinţa voastră cea mai lăuntrică a devenit curăţită şi purificată, aceea arată că voi aveţi un trup acolo afară (care aşteaptă) care a fost curăţit şi purificat, şi reacţionează înapoi în trup. Nu vedeţi voi? Vedeţi, aici este acesta. "Dacă acest cort pământesc este dizolvat, noi avem unul care deja aşteaptă." Vedeţi?

E-79 Acum, în acest timp, timpul sfârşitului, cum că această comparaţie carnală, imitatorii Creştinismului se vor amesteca toţi într-un Babilon mare tot aşa cum au făcut acolo în urmă. Şi ei ~u fost duşi în Babilon. Este aceasta adevărat? Şi Biblia a zis, "Ingerul Domnului a chemat şi a zis, 'Ieşiţi afară din Babilon, poporul Meu!"'
8° Confuzie! Aceasta, "Eu sunt un Baptist. Eu sunt un Metodist. Eu sunt un Prezbiterian," toate sunt doar confuzii. Nu există salvare în aceea deloc.

E-81 Acum, să nu spuneţi că eu spun că oamenii Baptişti nu au mântuire, oamenii Metodişti. Eu nu vorbesc despre aceea. Eu vorbesc despre biserică şi puterea ei politică, aceasta este politica. Şi din punct de vedere politic vorbind, din cauză că eşti Metodist, sau Baptist, sau Prezbiterian, sau Catolic, nu are nimic de-a face cu Aceasta. Dumnezeu nici măcar nu o recunoaşte, şi ea este în Babilon astăzi. Şi Dumnezeu cheamă afară o Biserică afară din toate acelea, trăgând afară pe cei curaţi în inimă, făcându-şi Biserica Lui. Cât de frumos!

E-82 Şi observaţi, eu aş putea afirma ceva aici care ar şoca, dar dacă-dacă ea este Ascultaţi, acum. Priviţi cum Babilonul ... Ce a avut loc la… în-în Babilon, când forţa a fost adusă peste adevăraţii închinători. Amintiţi-vă, doar o mână mică, Şadrac, Meşac, şi Abed-nego, şi Daniel, din-din adevăraţii închinători care au mers jos în robie, când Dumnezeu i-a chemat să-să îşi arate într-adevăr culorile, ce erau ei. Ei au fost obligaţi să se închine la un idol. Este aceea corect? Idolatrie! Ei au fost obligaţi să se închine la un idol, şi ei trebuiau să se plece înaintea unui idol. Şi dacă ei nu o făceau, ei erau persecutaţi.

E-83 Oh, ce tablou puteţi trage din Daniel, Apocalipsa, legând acelea împreună şi să arăţi prin Scriptură că Biserica vine în acelaşi fel de persecuţie înainte ca Ea să fie chemată afară. Acela este felul cum a fost Biserica Neamurilor adusă înăuntru, acela este felul cum Biserica Neamurilor va fi luată afară. Aşa cum ea a intrat aşa se va duce.

E-84 Şi priviţi cum a văzut el chipul. Şi acum, amintiţi-vă, chipul. .. Acum, acesta este locul casei acum. Priviţi, eu cred că chipul pe care Împăratul Nebucadneţar l-a făcut era a lui Daniel, un om sfânt. Dacă voi veţi observa, Impăratul Nebucadneţar deja l-a numit pe Daniel, l-a numit "Belşaţar" (care era idolul lui), şi el a făcut-făcut un chip, şi nimeni după Daniel nu a mai fost aruncat în această groapă cu lei, şi aşa mai departe, şi el a zis, "Nimeni să nu slujească la alţi dumnezei, şi aşa mai departe, decât Dumnezeului lui Daniel." Acela a fost probabil chipul unui om sfânt, o statuie mare, şi fiecare trebuia să se plece înaintea acestuia.

E-85 Dar Biserica, Şadrac, Meşac şi Abed-nego ... Daniel fiind conducătorul, aşa cum Cristos este Conducătorul Bisericii.

E-86 Şi ei trebuiau să se aplece înaintea acestui chip şi să se închine la chip. Observaţi! Şi voi observaţi, în timpurile acelea, Daniel era în tăcere. Amin! Oh, şi eu sper că voi pricepeţi aceasta. Daniel era în tăcere. I-a lăsat ... ei trebuiau să-şi facă propria lor alegere.

E-87 În ziua ... în plecarea afară a perioadei de timp a Neamurilor, acolo va fi un chip, şi fiecare va trebui să se aplece înaintea acestui chip şi să se închine. Deşi acela să fie sfânt ca oricând, voi nu trebuie să vă închinaţi unui chip (închinare la chip).

E-88 Acum, observaţi. Oh, Doamne! Chiar la sfârşit, Daniel intră înăuntru din nou. Ce minunat! In noaptea aceea înainte de marele ospăţ al concubinelor şi aşa mai departe, acolo a venit o Mână scriind pe perete, "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN," peste perete. Şi înterpretarea, nimeni nu o putea da, a fost scrisă în limbi necunoscute. Nimeni nu putea înterpreta Aceea.

E-89 Ei au mers şi şi-au luat cei mai buni învăţaţi. Ei au zis, "Noi nu ştim."

E-90 Ei au mers şi şi-au luat toţi prezicătorii şi astrologii. "Noi nu ştim. Noi nu ştim nimic despre Aceasta. Noi nu am mai văzut astfel de limbă, niciodată nu am mai auzit aşa ceva în viaţa noastră."

E-91 Dar acolo era un om! Dumnezeu avea omul Lui, Daniel era acolo. A zis, "Mergeţi aduceţi-l," a zis, "căci Duhul lui Dumnezeu locuieşte în el."

E-92 Astfel Daniel a venit acolo sus, a început să citească şi să interpreteze limba aceea de pe perete, şi el a dat ... Care era interpretarea? Nu, "Oh, ferice de tine, O împărate, veşnic să trăieşti." Dar cu o respingere aspră, zdravănă, seacă a lui, a zis, "Tu eşti cântărit în balanţă şi găsit uşor."

E-93 Priviţi, acela este acelaşi fel. Aşa cum Supranaturalul acela a adus înăuntru împărăţia Neamurilor, tot aşa Supranaturalul o duce afară pe aceasta a Neamurilor. Impărăţia a fost introdusă înăuntru prin Supranatural, şi se duce afară prin Supranatural. Zidurile Ierusalimului vor fi călcate, vor fi ... acesta va fi... "Neamurile îl vor poseda până când perioada Neamurilor se va termina." Apoi Dumnezeu se întoarce la Iudeu. Amin! Oh, Doamne!

E-94 Oh, prieteni, eu aş dori să putem să luăm aceea bine drept în jos. Nu-i aşa? Să avem vreo săptămână asupra acelui singur subiect, vedeţi, astfel să putem cu desăvârşire să-l cercetăm prin Scriptură.

E-95 Aceea, priviţi, ascultaţi-ascultaţi atent acum ce a spus EL "Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri până când timpul Neamurilor va fi terminat." Asediul lui-lui Titus, atunci a venit înăuntru, a luat Ierusalimul. El a zis, "Acum¬acum, voi aţi auzit despre urâciunea care face pustiire?"
"Da."
"Păi, aceea este când Neamurile intră înăuntru."
"Da, noi înţelegem aceea," au zis ucenicii.
"Acum, Neamurile şi-au avut stăpânirea lor acum."
"Sigur."

E-96 "Ierusalimul sub stăpânirea Neamurilor atunci?" Da, domnule! Romanii. Ei încă au stăpânirea în-în Ierusalim. Şi aceasta a început acolo în urmă prin urâciunea care face pustiire despre care a vorbit Daniel.

E-97 Acum El a zis, "Timpul acela este aproape, căci ei vor dărâma templul acesta şi vor ridica Musulmanul lui Omar, urmează să stea pe acelaşi loc aici, Mahomedanii, Neamurile. Şi el urmează să stea acolo."

E-98 Neamuri înseamnă "necredincios." Acela nu era Biserica, acum. Acela era N eiudeul, vedeţi, necredinciosul. Acum, şi acela va sta până când perioada Neamurilor se va termina. Apoi când perioada Neamurilor se termină, marele Prinţ urmează să stea pentru popor (Care este Cristos) la timpul sfârşitului.

E-99 "El a venit la El," în Daniel, "Al Cărui păr era alb ca lâna," aşa cum Îl vedeţi în Apocalipsa 1, "la Cel îmbătrânit de zile. Şi Judecata a fost aşezată şi Cărţile erau deschise. Cărţile" (plural) "au fost deschise şi fiecare om a fost judecat din Cărţi, lucrurile au fost scrise în ele." Priviţi, Cărţile au fost deschise, "El L-a văzut venind, şi de zece ori zece mii I-au slujit." Sfinţii vin cu EL Este aceea corect, în Daniel? "Şi Cărţile au fost deschise," aceea este Cartea vieţii voastre, "şi fiecare om-şi fiecare om a fost judecat astfel, păcătosul, judecat astfel. Şi o altă Carte a fost deschisă," care era Cartea Vieţii, "şi fiecare om a fost judecat."

E-100 Acum observaţi, întotdeauna să vă amintiţi, o duceţi în trei. Dacă nu, voi cu siguranţă o să ajungeţi încurcaţi. Acolo erau trei clase de oameni născuţi pe pământ; au existat trei clase la început; vor exista trei clase la sfârşit. Ce ...

E-101 Isus s-a reîntors cu zece mii de ori zeci de mii, I-au slujit. Vă amintiţi cum el zice, "Nu este un lucru mic pentru voi să luaţi ... sau un lucru neobişnuit să duceţi treburile voastre şi necazurile voastre la lege, când nu ştiţi că Sfinţii vor judeca pământul?" Sfinţii judecă pământul! Aleluia! Mă gândesc la aceea, Doamne! Să-L văd venind, acolo, cu cei spălaţi prin Sânge, după Mileniu, răscumpărarea şi cei răscumpăraţi din toate epocile stând în Prezenţa Lui. Mireasa spălată cu Sânge!

E-102 Nu doar acei care sunt oameni buni, ei desigur pierd prima înviere. Biblia a zis, "Iar restul dintre cei morţi nu au trăit până când mia de ani s-a terminat." Este aceea corect? Aceia sunt cei care îşi aveau numele scrise în Cartea Vieţii Mielului dar au refuzat botezul Duhului Sfânt.

E-103 Numai cei Aleşi merg în timpul acela. Numai cei Aleşi iau – Mileniul. Oh, atunci, frate, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Eu vreau să trăiesc prin Mileniu! Să lăsăm la o parte orice povară şi păcatul care ne înfăşoară aşa de uşor. Dacă omul zice ceva greşit sau face ceva în acest fel, roagă-te pentru el şi continuă să mergi înainte. Lasă ca singura ta alternativă să fie stabilită către Dumnezeu. Dacă nimeni altul nu o face, tu să o faci! Căci acolo urmează să fie un Ales care va trăi prin Epoca Mileniului şi va intra şi ieşi cu Cristos pentru o mie de ani, şi apoi ei vor merge sus în Slavă cu El şi se vor reîntoarce din nou. Când învierea celor răi va fi adusă înainte, atunci Mileniul va aşeza ... După ce se termină Mileniul, atunci Cristos va merge sus cu Biserica, şi la sfârşitul celor o mie de ani El se va reîntoarce cu Biserica.

E-104 Cristos vine de trei ori. Prima dată, El a venit să-şi răscumpere Biserica Lui. Este aceasta adevărat? A doua oară, El vine să-şi primească Biserica Lui. A treia oară, El vine cu Biserica Lui. Vedeţi? El vine să O răscumpere; El vine să O răpească şi va fi luată afară, în timpul plăgilor şi aşa mai departe; se reîntoarce înapoi pentru Mileniu, trăieşte prin Mileniu.

E-105 Şi apoi marele Rege şi Regină coboară pentru Judecată. Tronul Alb de Judecată este aşezat şi Cărţile au fost deschise. Şi acolo stau cei răscumpăraţi, Biserica născută din Duhul Sfânt a Dumnezeului celui Viu, stând acolo în frumuseţea Ei să judece. "Cărţile au fost deschise, judecata a fost aşezată şi fiecare om a fost judecat astfel," acela a fost păcătosul. "Şi o altă Carte a fost deschisă," nu pentru Mireasa Duhului Sfânt, ea nu o va lua deoarece Ea este în Răpire.

E-106 Dacă voi sunteţi umpluţi cu Duhul Sfânt în această dimineaţă, şi Puterea lui Dumnezeu se mişcă în fiecare fibră a trupului vostru, la ce ar folosi ca voi să staţi în Judecată? Voi sunteţi deja judecaţi, şi aţi fost primiţi, şi umpluţi, şi deja-deja strămutaţi în locurile Cereşti cu Cristos Isus. Nu voi veţi fi, voi sunteţi acum, chiar acum strămutaţi!

E-107 "Pe acei pe care El i-a chemat, El i-a justificat; pe acei pe care El i-a justificat, El i-a glorificat." Şi fiecare persoană răscumpărată din lume în această dimineaţă, care este sub Sângele lui Isus Cristos, umplut cu Duhul Sfânt, are Viaţă veşnică şi nu poate pieri, şi este deja în locurile Cereşti cu Cristos Isus, şi nu va veni niciodată la condamnare. Deja răscumpărat! Nu este aceea minunat? Vedeţi? Deja răscumpărat, şezând în locurile Cereşti acum cu Cristos, şi glori- ... deja glorificat, deja glorificat!

E-108 Voi ziceţi, "Frate Bill, spune asta Scriptura?"

E-109 Isus a spus aceea, sau Scriptura spune aceea, sau scriitorii. Pavel, a zis, "Pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat. Pe acei pe care El i-a rânduit mai dinainte, El i-a predestinat; pe acei pe care El i-a predestinat, El i-a justificat; pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat." Ce este aceasta? Oh, Doamne! (scuzaţi-mă) Deja glorificaţi." Apoi dacă noi suntem umpluţi cu Duhul Sfânt, fibrele şi fiinţele noastre au fost deja păstrate în Dumnezeu, acolo este un trup glorificat care deja aşteaptă, şi voi trebuie să mergeţi la el îndată ce acesta se termină. Pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat!
11° Ce am spus eu cu un timp în urmă, negativul şi pozitivul. Aş dori să am suficient educaţia să pot aduce aceasta şi să o fac înţeleasă şi clară pentru voi, dar eu doar nu o pot găsi. Eu ştiu despre ce vorbesc, dar eu nu o pot prezenta în felul în care eu vreau.

E-111 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... Marea Roşie şi toate aceste lucruri pe care ei le pun afară în câmpurile care sunt acolo, Iudeii, foarte bogaţi, atunci acelaşi lucru va polua tabăra lor din nou. Da! Ei vor veni drept în jos, oraşele lumii, Rusia va coborâ, zicând, "Noi doar trebuie să avem lucrul acela. Acela-i uraniul şi fiecare lucru jos acolo, noi trebuie să mergem să-l luăm." Şi aşa cum ei merg jos, atunci va fi bătălia de la Armaghedon. Aceea va fi când Dumnezeu va sta aşa cum El a stat în vale pentru copiii lui Israel şi se luptă din nou. Dar aceea va avea loc până când perioada Neamurilor se va sfârşi. Şi când timpul acela se va termina, ea este stârpită.

E-112 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Acum după umila mea părere, dragă persoană care ai întrebat această întrebare aici, după umila mea părere referitor la aceasta:
10. Cine erau uriaşii aceştia în zilele acelea?

E-113 Acum, Josephus acolo ... Desigur, eu ştiu, biserica noastră, voi sunteţi întocmai ca mine. Eu-eu sunt un nătâng de şapte clase şi eu-eu nu am grija educaţiei şi a lucrurilor. Eu cred că este cea mai mare piedică pe care Evanghelia a avut-o vreodată. Dar totuşi, doar uneori, eu iau o carte sau două. Acum, preocupările mele cu oameni ca mine, noi suntem doar toţi pe aceeaşi linie, noi suntem doar oameni obişnuiţi. Şi e!l sunt aşa de mulţumitor. Biblia a zis, "Oamenii simpli Il ascultau cu bucurie." Aristocraţii, apoi a existat o altă clasă, dar oamenii simpli ... Doar cursul obişnuit de oameni cum suntem noi, oamenii care iubesc pe Dumnezeu şi nu au mult din această lume, au copiii şi familiile lor, noi iubim pe Dumnezeu şi ne place să merg~m la biserică, ne dăm-hainele de pe trupurile noastre pentru Impărăţia Lui, orice ca acestea. Noi Îl iubim, noi vom face orice, aceia erau oamenii simpli care kau ascultat. Şi încă este în acelaşi fel astăzi, oamenii simpli Il ascultau cu bucurie.

E-114 Acum, omul bogat are prea mult de pe acest pământ la care să se gândească, vedeţi. Şi-şi omul adevărat jos acolo cu care nu puteţi face nimic, în rândul de alunecare, el doar nu va da nici o atenţie la Aceasta. Dar doar oamenii simpli L-au ascultat cu bucurie.

E-115 Şi acum în J osephus, scrierile lui, el a zis ... Acum, aici a fost interpretarea lui despre aceşti "fii de Dumnezeu" care au luat fiicele oamenilor. El a zis că "Duhurile căzute care au fost pe pământ ... "

E-116 Acum, voi ştiţi ... în Apocalipsa, capitolul 11 ... sau al 7- lea, nu vă cer ... capitolul 12 din Apocalipsa, femeia stând în soare. "Balaurul roşu şi-a pus coada în jur la două treimi din stele şi le-a tras pe pământ." Ne dăm seama că Satan, la început, şi-a stabilit o împărăţie în ţările de nord să fie mai frumoasă decât cum-cum era a lui Mihail, şi a fost o zi în care el a declarat război în Cer. Şi el a tras două treimi din fiinţele îngereşti cu el. Este asta adevărat?

E-117 Acela-i motivul că noi suntem numai o minoritate. Vreau să spun-partea ... partea mică a oamenilor în această dimineaţă, în tărâmul Creştin, oamenii născuţi din Duhul Sfânt, deoarece ei sunt în-partea cea mică. Asta-i adevărat.

E-118 Şi dacă voi urmăriţi duhurile care au apărut din Geneza şi au început să se ridice, urmăriţi acea foarte clasică, închinare clasică înaltă a bisericii. Priviţi la ea în urmă acolo în Cain, priviţi la ea astăzi. Vine drept în jos înăuntru, se mişcă în jos prin Farisei. Şi existau două secte din ele, Farisei şi Saduchei. Vedeţi, se mişcă drept afară, şi priviţi la ea astăzi în Catolicism şi mari mişcări ca acestea, locuri mari frumoase.

E-119 Păi, priviţi la Abel cu mieluţul, vedeţi, doar unul simplu. Priviţi la acesta în zilele lui Isus. Priviţi la acesta tot drumul în jos prin Scriptură în timp ce vă mişcaţi în sus, văzând cum este. Noi trăim chiar atunci în ziua aceea în care când Dumnezeu şi-a chemat biserica Lui tot drumul în jos. Fâşia aceea mică, acea mică fâşie roşie care a venit drept în jos prin Biblie, tot drumul, a poporului spălat cu Sânge. Observaţi!

E-120 Acum, aceşti "fii de Dumnezeu," după părerea mea, voi aţi putea desigur ... Nu să fiu în dezacord sau să încerc să fac pe deşteptul sau să spun că Josephus nu a ştiut despre ce vorbea el, dar el era om ca şi mine. Nu contează cât de învăţat era el, el era doar un om. Şi singurul lucru pe care-l avea, el a cercetat scripturi vechi, şi aşa mai departe în acel fel, şi vechi relicve, şi aşa mai departe, dar el nu avea mai mult decât cum avem noi astăzi, Duhul Sfânt. Acum, el mergea doar după mintea naturală.

E-121 Dar noi o luăm după gândirea spirituală, acei "fii a lui Dumnezeu," zicând că ei erau fiinţe îngereşti. Eu cred că ei sunt. Şi eu-eu cred că ...

E-122 Acum, Josephus a zis acelaşi lucru, dar el a zis, "Ei s-au forţat şi s-au presat în trup uman, şi au luat fii ... şi-şi au luat fiicele oamenilor." Acum, noi suntem o mulţime amestecată; noi suntem aici diferiţi în această dimineaţă, bărbaţi, femei, şi fetiţe şi băieţi, şi eu vorbesc aceasta aşa ca adulţii să înţeleagă cu certitudine. Dar când ... El zice căci, "Când fiinţele îngereşti au văzut dorinţa femeilor, cum trăiau bărbaţii cu femeile, că ei s-au forţat în trup uman. Astfel ... şi ei şi-au luat fiicele oamenilor."

E-123 Păi, eu-eu nu cred aceea. Eu cred aceasta, că ei au fost născuţi acolo în Canaan, şi ei au fost născuţi din-grupul lui Cain care a fost trimis în ţara lui Nod. Şi el avea un semn pe el ca nimeni să nu-l omoare, din cauza uciderii lui ... interzice, el a ucis pe fratele lui. Dar dacă, voi observaţi, chiar Israeliţii au aflat ceva din oamenii aceia când ei au mers acolo afară. Ei erau aşa de mari, şi el a zis că ei arătau ca şi lăcustele, pe lângă ei. Este asta adevărat? Cu sute şi sute de ani mai târziu, acolo erau mari, oameni voinici, oameni mari. Şi uneori ei dezgroapă -scheletele lor, şi ei au aflat că ei erau oameni mari.

E-124 Acum de unde cred eu că vine aceea. Acum, aici este puţin din învăţătura mea proprie acum. Acesta este doar poporul bisericii, vedeţi. Eu cred căci Cain a fost fiul lui Satan. Eu ştiu că voi sunteţi în dezacord cu aceea, biserica mea proprie este. Dar aceea este încă ... Până când Dumnezeu îmi arată altfel, eu-eu voi crede acelaşi lucru, vedeţi, că el era fiul lui Satan. Deoarece eu nu puteam plasa pe acel duh rău, ucigaş să vină de la Dumnezeu. Nu, domnule. El trebuia să fie ca tăticul său, şi tăticul lui era acest ... aici, când Satan a ajuns peste şarpe.

E-125 Şi şarpele nu a fost o reptilă, blestemul l-a făcut o reptilă. El era întocmai ca un om, el umbla în picioare. Şi el a fost cu această femeie acolo afară, şi ea a comis acest adulter şi a născut pe întâiul ei fiu care era Cain, natura tatălui său. Şi eu cred că acel animal mare era în sus ca un om, şi el a umblat în picioare, şi acolo este de unde vin aceşti mari uriaşi. Da, aceea este exact. Acum, acela este propriul meu gând şi eu-eu pot fi greşit. Acela-i gândul meu, vedeţi. Dar ei erau oameni mari.

E-126 Şi dacă aţi observat, Dumnezeu a stat acolo înaintea lui Adam şi Eva, El a zis, "Eu te-am luat din ţărână, şi în ţărână te vei întoarce. Eu ...

E-127 "Şi din cauză că tu ţi-ai adus ... tu ai ascultat de al tău ... de fiară în loc de bărbatul tău, că tu ai luat viaţă din lume, tu o vei aduce înapoi în lume."

E-128 Şi El a zis, "Şarpe, jos cu picioarele tale, vezi, tu nu vei mai merge în picioare. Şi tu nu vei mai fi un animal, tu vei fi o reptilă acum. Şi să te târăşti pe pântecele tău, şi ţărână va fi hrana ta."

E-129 Acolo este unde cred eu că acei ... Cain, după natura acelei brute care a trăit cu ... ca un animal, care a trăit cu această femeie care a născut acest copil, care era jumătate brută şi asemănător omului, un tip de om mare. Şi apoi el a mers acolo afară şi copiii lui au început să vină din el, şi apoi fiare, pofte sexuale ca tatăl lor la început, acea fiară veche de poftă a găsit aceste fiice şi lucruri, şi şi-au luat fiicele oamenilor. Aceea este corect.

E-130 Şi ce a adus înainte pe aceşti oameni, sigur, a venit jos prin aceeaşi linie care au fost aceste duhuri căzute care au venit peste oameni. Amintiţi-vă, aceleaşi duhuri care au trăit acolo în urmă, astăzi ... trăiesc astăzi.

E-131 Priviţi la aceasta astăzi! Păi, noi avem oameni în această ţară care sunt ... Acum, eu nu sunt ... Acesta, eu sunt un American, voi ştiţi că eu sunt. Dar lăsaţi-mă să vă spun, aceasta este cea mai josnică naţiune în afară de Paris, Franţa, despre care eu ştiu oriunde în lume. Aceasta este aşa de degradată!

E-132 Păi, chiar şi oamenii străini, în Africa, în-în Suedia şi ... acolo sus, ei spun, "Ce în lumea asta se întâmplă cu voi poporul American, voi toţi nu mai aveţi respect pentru femeile voastre? Căci toate cântecele de la radio, un fel de cântec vechi murdar, vulgar despre femei. Voi nu mai aveţi respect pentru femeile voastre acolo?"

E-133 Toate cântecele noastre sunt despre femei, sau sex şi pofte, şi lucruri ca acelea. Este pentru că Diavolul a ajuns să o apuce. Aceea este exact corect. Vechiul Hollywood şi televiziunea şi fiecare lucru împinge afară toată treaba aceea vulgară şi rea, va merge la vechi chioşcuri de ziare şi toate celelalte. Totul este ceva femei dezbrăcate sau ceva. Aceea este exact ceea ce a pornit la început, şi se sfârşeşte în acelaşi fel. Este o ruşine!

E-134 Şi coloana vertebrală a oricărei naţiuni este feminitatea, când se vine la moravuri. Şi dacă rupeţi feminitatea, voi vă stricaţi naţiunea. Noi am ajuns într-un loc astăzi încât femeile noastre ... fumează ţigări, şi lucruri ca acelea, şi beau whiskey, şi uşuratice, şi este-este dezgustător!

E-135 Un bărbat tânăr să încerce să afle o soţie care este chiar o virgină, care este morală, el va trebui să meargă pe la ceva biserică bună, mică, veche, a Duhului Sfânt, aproape că, să afle una; şi aceea este exact corect, unde un om a ţinut-o doar înăuntru şi lucruri ca acelea, şi să aibă puţină decenţă privitor la ea.

E-136 Voi aţi putea să gândiţi că aceea este nebunie, dar, frate, tu cercetează A şi află, şi vezi dacă acela nu este Adevărul. Este o dizgraţie! In regulă.
Aceia au fost fiii lui Dumnezeu care sunt la… Acum, aceea, eu pot să explic a mea ... Vedeţi, şi eu ştiu dacă...

E-137 Eu am avut o altă întrebare astăzi, ei zic, "Păi, Frate Bill, Biblia a spus că Eva a zis, 'Eu am primit un fiu de la Domnul."' Exact corect. El trebuia să vină de la Domnul. Domnul este singurul Creator care există. El ... Dumnezeu l-a creat pe Diavolul. Cum este aceea? Dumnezeu l-a creat pe Diavolul. Dumnezeu a creat pe fiecare înger căzut care există. Este asta adevărat? Păi, desigur. Aceea era alegerea lor, nu a Lui. El v-a creat, ce faceţi voi cu aceasta? Voi veţi fi judecaţi tot aşa cum sunt şi ei. Ia te uită. Desigur!

E-138 Aceştia erau fii ai lui Dumnezeu, dar ei au căzut din har şi au venit în aceşti oameni animalici, şi au plecat afară şi au poftit. Când ei au văzut femei, ei doar le-au luat. Păi, ei încă sunt aici. Imoralitatea Americii este plină de-de oameni fără Duhul lui Dumnezeu, care ar arunca un copil din braţele unei mame şi ar necinsti-o. Fără Dumnezeu, el nu este-el nu este cu mult mai bun decât o fiară. El încă are natura aceea de fiară, lipsită de evlavie. Şi un om cu ... Ei spun, "Religia are gust bun, astfel omul a înnebunit după religie." Religia este singurul lucru care poate să-i dea unui om mintea întreagă, care este, religia lui Isus Cristos.

E-139 Eu aş putea să dovedesc cu Biblia că voi nu sunteţi în toate minţile până când nu îl găsiţi pe Cristos. Asta-i adevărat. Aceea este cam tare, dar eu pot dovedi aceasta prin Scriptură. Asta-i adevărat. Tu devii animalic, cu pofte, şi fiecare lucru, până când îl afli pe Cristos Isus. El este Cel iubitor.

E-140 Acum, eu voi admite că oamenii studiază prea mult, şi încearcă să meargă prea departe înainte, şi încearcă să gândească prea tare, şi uneori au prăbuşiri mintale şi alte lucruri din cauză că studiază despre Domnul. Voi trebuie să încetaţi cu aceea! Voi nu trebuie să faceţi aceea. Singurul lucru pe care-l aveţi de făcut este să vă îndrăgostiţi de El, şi doar mergeţi drept înainte iubindu-L. Asta-i adevărat. Nu este să încerci să te forţezi în ceva sau să te faci ceva ce nu eşti, doar mergi înainte şi lasă-l pe Dumnezeu să te folosească în felul cum vrea EL Doar cedează-te, predă-te şi mergi înainte, fericit, cântând, bucurându-te. Aceea este calea.

E-141 Biblia a zis, "Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care-L iubesc," astfel doar să fiţi siguri că Il iubiţi, acela este singurul lucru pe care trebuie să-l ştiţi. Amin! Doar iubiţi-L şi mergeţi înainte! Ziceţi, "Doamne, eu Te iubesc, Tu ştii că eu Te iubesc."
"Tu iubeşti aceasta?"
"Nu, Domnule. Eu Te iubesc, Doamne." Vedeţi?

E-142 Ziceţi, "Bine, nu vrei tu să fii ... Nu ai vrea tu să fii un predicator mare? Nu ai vrea să fii aceasta?"

E-143 "Nu. Acum, Doamne, ce ... Dacă Tu vrei ca eu să fiu, voi fi. Dacă Tu nu vrei, Amin. Eu voi fi chiar aici, doar o ştergătoare la uşă la această biserică."

E-144 "Bine, acum, eu cred că dacă tu faci ceva în acest fel oamenii se vor gândi mult mai mult la biserica voastră."

E-145 "Mie nu-mi pasă ce gândesc oamenii, eu vreau să ştiu ce gândeşti Tu, Doamne. Eu-eu voi sta doar cu Tine, ceea ce-mi spui Tu să fac. Eu îi iubesc pe toţi, sigur."
"Bine, acum, tu ştii pe Sora Aşa-şi-aşa, tu nu o iubeşti." "Da, eu o iubesc, Doamne. Da, eu sigur o iubesc. Eu o iubesc."
"De ce?"

E-146 "Pentru că Tu o iubeşti, şi Tu eşti în mine. Şi eu trebuie să o iubesc, căci Tu eşti acela din mine care o iubeşte din mine." Iuh! Aceea o va face.

E-147 Dar eu cred că aceia erau fiarele acelea care au căzut acolo, ... ? ... fiare care au căzut, vedeţi.
11. Înseamnă "fiii lui Dumnezeu" Îngeri sau duhuri din Cer?

E-148 Aceea a fost întrebarea persoanei. Bine. Eu cred că ei nu erau Îngeri. Vedeţi, ei erau fiinţe, "fii ai lui Dumnezeu," aşa cum spune Scriptura. Nu îngeri, ei erau fii ai lui Dumnezeu. Şi ei au venit din Cer pe pământ, şi au fost puşi în trupuri; nu "s¬au presat în trup," eu cred că toate trupurile sunt născute din sex în afară de Isus Cristos. Eu cred că El este singura fiinţă născută din fecioară care a existat vreodată, Isus Cristos. Şi eu-eu nu sunt de acord cu J osephus la aceasta, deşi el era un istoric mare. Dar eu cred că ei erau fiinţe supranaturale care au venit jos şi au preluat duhul omului. Şi eu cred că ei sunt chiar aici încă astăzi, încă umblând în jur în Jeffersonville astăzi, aceleaşi duhuri animalice, pline de pofte, neevlavioase, să trăiască chiar în fiinţe umane. Acum, într-o zi aceşti oameni vor muri; şi dacă mai există vreo altă generaţie, ele vor coborâ chiar jos peste ei.

E-149 Amintiţi-vă, Dumnezeu îşi ia omul Lui dar nu Duhul Lui, acesta este acelaşi Duh Sfânt pe care ei L-au primit la Cincizecime.

E-150 Este acelaşi Diavol (în forme religioase) care au persecutat pe Cristos, este acelaşi Diavol care este în biserică astăzi, purtând robe lungi. Şi ei nu trebuie să poarte ... eu nu vreau să spun despre roba peste trupul lor, eu vreau să spun despre roba sufletului vostru. Vedeţi, "Păi, zilele minunilor au trecut, nu există un astfel de lucru." Voi vorbiţi despre Fariseii moderni! Chiar exact.

E-151 Oricum, Biblia a zis, "Ei vor avea o formă de evlavie, dar vor nega Puterea. Depărtaţi-vă de aceştia, depărtaţi-vă de aceea. Doar staţi departe, ţineţi-vă departe." Aceia încă sunt acei fii ai lui Dumnezeu, dar ei sunt într-o stare căzută. Vedeţi ce vreau să spun? Unii din ei sunt predicatori, unii din ei sunt diaconi, unii din ei sunt prezbiteri, unii dintre ei sunt episcopi, tot aşa de pioşi cât pot să fie! Dar Biblia ...

E-152 Acum, eu voi răspunde la întrebarea, frate, pe care tu mi-ai dat-o cu un timp în urmă. Cineva a zis:
12. Frate Branham, eu vreau să ştiu locul unde pot să fiu sigur şi să spun, "Acest om are Duhul Sfânt din cauză că el a făcut 'aceasta,"' sau "'Această femeie are Duhul Sfânt din cauză că ea a făcut 'aceea."'

E-153 Nu există nici o cale în lume ca tu să cunoşti aceea. Asta-i adevărat. Nu există nici o cale în lume ca tu să ştii aceea. Dumnezeu este judecătorul, noi nu trebuie să judecăm. Vedeţi? Doar predicăm Evanghelia, trăim ...

E-154 Un om a venit la mine aici cândva în urmă, eu predicam despre ce am spus seara trecută. El a venit la casa mea şi a zis, "Frate Branham, frate, eu vreau-eu vreau-eu vreau să fiu ... Eu vreau să scap de păcatele mele. Eu vreau să fiu un Creştin." El a şezut pe veranda mea.

E-155 El a zis, "Am auzit despre un om mare, un om cunoscut internaţional cu numele de Billy Graham." El a zis, "Am mers la adunările lui şi-şi-şi el a zis, 'Toţi care vor să devină un Creştin, ridicaţi-vă mâna şi acceptaţi pe Cristos ca Salvatorul vostru personal.' Astfel mi-am ridicat mâna. El a zis, 'Acum, ridicaţi-vă toţi, noi vom avea o rugăciune.' Astfel eu am stat şi m-am rugat doar ... " (scuzaţi-mă) "aşa de sincer cât am putut să fiu." El a zis, "Şi, dar aceea nu mi-a făcut nici un bine."

E-156 El a zis, "Apoi am plecat jos la-la adunarea lui Oral Roberts." El a zis, "Am auzit despre el, şi am auzit că ei toţi aveau aşa bucurie." A zis, "M-am dus jos la Oral Roberts şi 1- am întrebat, 'Ce trebuie să fac să devin un Creştin?' El a zis, 'Tu mergi în spate acolo ... ' I-am spus că mi-am ridicat mâna la alui Billy Graham. El a zis, 'Tu să stai în camera aceea de cercetare până când eşti aşa de fericit încât tu vorbeşti în limbi."' El a zis, "Eu am mers înăuntru acolo şi m-am rugat până când am vorbit în limbi." A zis, "Aceasta a venit afară, dar aceea nu mi-a făcut nici un bine."

E-157 El a zis, "Şi apoi am mers la o altă adunare şi ei mi-au spus că eu nu am fost încă sfinţit, au zis că eu 'Trebuie să devin sfinţit şi să ajung fericit şi să strig, să am suficientă bucurie.' Astfel m-am rugat şi m-am rugat până când eu-eu am strigat, dar totuşi încă ... "

E-158 Am zis, "Frate, fiecare dintre acele lucruri sunt corecte, fiecare din ele sunt bune. Ridicarea mâinii tale, vorbirea în limbi, strigarea, eu cred în fiecare părticică din acestea, dar totuşi nu este acel lucru. Vedeţi, este acceptarea Persoanei, Cristos Isus." Vedeţi? Vedeţi, aceasta nu este ...

E-159 Aceste lucruri sunt atribute. Strigarea, vorbirea în limbi, alergarea, strigarea, plânsul, rugăciunea, sporovăiala, acelea sunt doar atribute care urmează. Primul lucru este să accepţi Persoana, Cristos Isus. Vedeţi? Astfel nu există-nu există dovadă ca noi să putem spune. Pentru că un om plânge? Am văzut oameni să plângă şi să plângă, şi plângea cu lacrimi de crocodil, şi el încă este tot aşa de mare păcătos cum putea să fie.

E-160 Ascultaţi, Isus nu are nimic decât oi. Este asta adevărat? Păstorul îşi cunoaşte oile. Aţi auzit cineva de aici vreodată o capră plângând? Păi, frate, tu mai bine să fii un păstor dacă tu vrei să cunoşti diferenţa. O capră va plânge întocmai exact ca o oaie. Aha. Să se agaţe un ţap mic acolo afară pe undeva, şi o oiţă pe o parte "Baa," şi apoi "Baa," întocmai la fel.

E-161 Şi eu i-am auzit jos la altar doar plângând şi plângând, "O Dumnezeule!" doar suspinau în felul acela, "O Dumnezeule!" şi o capră tot timpul. Asta-i adevărat. Strigă? Păi, Doamne, eu i-am văzut strigând până când ei doar ... şi ei aleargă peste duşumea şi sar în sus şi-n jos şi strigă.

E-162 Acum, voi ziceţi, "Frate Branham, tu nu crezi în a plânge!" 163 Să nu mă luaţi greşit. Sigur, eu cred în a plânge. Dar eu spun că aceea nu este nici o dovadă, vedeţi, deoarece ele amândouă plâng. I-am auzit strigând cât de tare puteau să strige. Da, domnule. Şi doar se agitau în felul acela. Şi sunt mulţi dintre ei printre voi, despre care eu vorbesc. I-am auzit vorbind în limbi, au mers afară şi au trăit orice fel de viaţă, doar fac orice. Astfel, acela nu era un semn.
Dar voi ziceţi, "Tu eşti împotriva la aceasta."

E-164 Oh, nu. Eu cred în vorbirea în limbi, acesta este darul lui Dumnezeu în biserică. Dacă eu l-aş scoate afară, eu aş lua o parte din Dumnezeu afară. Dacă-mi scot afară limba-limba mea afară din trupul meu de aici, eu nu aş avea un trup complet. Trupul lui Isus Cristos are limbi în EL Trupul lui Isus Cristos de aici are limbi; şi dacă le scoateţi, voi scoateţi o parte din Cristos afară. Dar voi încă nu puteţi spune că acela este Trupul, înţelegeţi. Vedeţi? Vedeţi?

E-165 Dar aceasta este acceptarea Persoanei, Cristos Isus, şi celelalte lucruri vin drept înainte înăuntru şi ele se potrivesc împreună. Lăsaţi ca fiecare membru din acest trup din această dimineaţă, lăsaţi ca acest grup mic de oameni, dacă noi am putea să tragem cortinele jos pe fiecare parte şifiecare persoană de aici să primească Persoana, Cristos Isus, nu ar mai exista nici o ceartă sau nu va mai exista nici un argument. Acolo ar fi doar o dragoste perfectă. Deşi voi încă aţi crede aceasta şi credeţi aceea, dar aceasta ar fi doar aşa de plină de dragoste încât voi doar aţi ... Vedeţi? Aceea este. Acum, Isus a zis, "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Şi roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, smerenia, blândeţea.

E-166 Acum, eu am să ... Eu am să vă dau evaluarea mea despre ceea ce cred eu că este cel mai apropiat lucru spre o dovadă, că un om este un Creştin, decât orice altceva cunosc eu. Voi ştiţi care este aceasta? Aceasta este trudirea sufletului. O persoană care întotdeauna este aşa de flămândă şi însetată după Dumnezeu. Ei doar simplu ... zi şi noapte, ei-ei doar nu pot suporta aceasta. Ei-ei-ei au de făcut ceva pentru Dumnezeu. Ei-ei sunt plini de dragoste şi ei sunt doar ... trudirea sufletului, doar trudindu-se tot timpul. Biblia a zis, "Cel ce merge semănând cu lacrimi fără îndoială se va întoarce din nou, bucurându-se, aducând cu el snopi preţioşi." Este aceea adevărat? Toate lucrurile acelea.

E-167 Acum, priviţi, este acolo ... Dacă această biserică ... Dacă eu aş spune, în această dimineaţă, că acest grup de oameni de aici şi eu ... Şi Dumnezeu zice, "Acum, uite, William Branham, Eu am să te fac să răspunzi pentru grupul acela de oameni, ce le spui tu. Acum, vrei tu ca toţi să strige?"
"Sigur, eu vreau ca ei să strige."
"Vrei tu ca ei toţi să vorbească în limbi?"
"Eu vreau ca fiecare din ei să vorbească."
"Vrei tu ca ei toţi să danseze în Duhul?"
"Eu vreau ca fiecare din ei să danseze."

E-168 "În regulă, bine, aceasta-i foarte bine, dar ce ai vrea mai degrabă ca ei să facă?" Aha.

E-169 "Eu mai degrabă aş avea o biserică care are o astfel de sarcină pe inima lor pentru rugăciune încât ei să stea la acest altar şi să fie aici zi şi noapte, şi toate celelalte; şi în casa lor, să fie constant în rugăciune, şi smeriţi, şi să încerce să facă pe oameni să vină la Dumnezeu, şi să facă chemări la spital şi să viziteze bolnavii, şi să încerce să facă pe oameni să vină la biserică şi să facă bine. Eu mai degrabă aş avea aceea decât toate celelalte puse împreună; deşi celelalte sunt corecte, ele aparţin la biserică."

E-170 Dar dacă eu trebuie să am aceasta, eu aş pune aceea mai întâi. Deoarece dacă voi aveţi aceea, cealaltă va avea loc. Aha. Vedeţi? Dacă voi aveţi aceea, dacă voi ajungeţi aşa de flămânzi după Dumnezeu, strigarea va avea loc. Dacă voi ajungeţi aşa de flămânzi după Dumnezeu, vorbirea în limbi va avea loc. Dacă voi ajungeţi aşa de flămânzi după Dumnezeu, voi doar continuaţi să flămânziţi, vă ţineţi pe voi înşivă. Acum, voi mergeţi să vă vedeţi că ajungeţi indiferenţi, doar amintiţi-vă, fiţi atenţi, există un alt duh care încearcă să se prelucreze înăuntru acolo. Staţi chiar înaintea lui Dumnezeu, smeriţi, cu trudirea sufletului. Doar fiţi cu toată bunătatea voastră de modă veche ...

E-171 Eu pot dovedi cu Biblia că "De prima dată când Îngerul lui Dumnezeu a mers peste ţări să pecetluiască cu Duhul Sfânt, El a pecetluit numai pe acei care au plâns şi au oftat din cauza urâciunilor făcute în cetate," Ezechiel, capitolul 9. Este asta adevărat? A pus o pecete pe fruntea acelor care suspină şi plâng din cauza urâciunilor care sunt făcute în cetate.

E-172 Acum, eu vreau să vă pun o întrebare, eu vă voi întreba această întrebare. (Acum noi vom încheia cât pot eu de repede.) Ce ar avea loc astăzi dacă Duhul Sfânt a trecut prin Jeffersonville, New Albany, şi Louisville, să pecetluiască în această după-masă pe acei care ar fi acasă, "Dumnezeule, trimite o trezire, suntem aşa de flămânzi după o adunare. O Dumnezeule, priveşte la păcatele din cetate. Oh, nu este aceasta îngrozitor, Dumnezeule? Oh, nu ai vrea Tu te rog să trimiţi o trezire, Dumnezeule. Trimite ceva predicator bun, trimite pe cineva. O Doamne, lasă Duhul Sfânt doar ... "? Unde, unde va pecetlui El? Gândiţi-vă la aceea.

E-173 Acum, "Păi, Frate Branham, ce vrei să spui?"

E-174 Vreau să spun aceasta, şi eu spun aceasta acum reverent, umblând pe fire fragile. Eu cred că ziua aceea este aproape terminată, cei care sunt înăuntru sunt înăuntru. Vedeţi? Vedeţi? Uşile se închid împreună, voi nu mai aveţi sarcina aceea mai mult.

E-175 Billy Graham a avut adunări peste tot prin ţară, şi Oral Roberts, şi toţi restul dintre noi. Noi am plâns, şi ne-am rugat şi ne-am rugat, şi toate celelalte. Dar, voi vedeţi, uşile se închid. "Cel ce este necurat," eu citez Scriptura, "să fie încă necurat. Cel neprihănit, să fie încă neprihănit. Cel ce este sfânt, să rămână sfânt." Şi eu cred că uşile Neamurilor se închid împreună. Vedeţi? Ziua timpului sezonului este cam pe terminate, doar încă câţiva să intre. Motivul că voi nu mai puteţi avea nici un fel de adunare ca aceea, este că nu mai există trudire a sufletului. Voi nu-voi nu obţineţi sarcina aceea.

E-176 Îmi amintesc cu ani în urmă. Voi întotdeauna îi auziţi vorbind despre urmele de rumeguş şi lucruri în Tabernacol. Aceea nu a mai făcut-o, nici un pic mai mult. Dar atunci aceea era proaspătă, Dumnezeu îşi chema Biserica Sa. Eu i-am văzut suspinând şi plângând şi stând la altar toată noaptea. Am mers la casele lor, şi tu îi puteai auzi când veneai sus, doar în a lor ... în dormitorul lor, bărbat şi femeie, plângând, "O Dumnezeule! "

E-177 Voi îi vedeaţi umblând prin biserică, şi eu vedeam pianul începând să cânte, "Isuse Ţine-mă Aproape De Cruce," şi lacrimile curgeau jos acolo, voi ştiţi. [Fratele Branham inspiră – Ed.] Mergeai în această biserică, apoi mergeai jos la altă biserică, şi-i auzea-i acolo, "Există un Izvor scump." "O Dumnezeule, salvează-mi băiatul. Salvează-mi fiica, ea este pierdută, Doamne. Te rog!"

E-178 Voi nu mai găsiţi aceea. Care este situaţia? Duhul lui Dumnezeu este retras. Isus a zis, a prezis aceasta, că dragostea ... din cauză că dragostea multora ... dragostea lor se va răci. Aceea din cauză că nelegiuirea va creşte, dragostea multora se va răci." Vedeţi? Vedeţi, se răceşte, se duce. Dragostea moare. Şi în ce au ajuns ei, doar o formă; bat pianul în sus şi-n jos, "O aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! Şi laudă Domnului!" Vedeţi, în felul acela, este doar o formă. Să nu vă păcăliţi, vedeţi, doar vă păcăliţi singuri. Vedeţi, nu contează până când noi ... Eu merg în acest fel, eu vorb- ...

E-179 Eu nu vorbesc despre Tabernacolul nostru, eu vorbesc despre ceea ce eu găsesc prin Statele Unite. A devenit doar o formă, doar într-un fel de a acţiona cum obişnuiam să facem. Şi acea trudire a sufletului, este doar cam sfârşită. O frate, soră, (Dumnezeule, ai milă de noi) fie ca Dumnezeu să aibă milă!

E-180 Priviţi la aceste treziri şi lucruri doar lovind şi lovind şi lovind, şi Evanghelia se predică mai clar, aceasta este ... Priviţi la ea astăzi, îndată ce o trezire se încheie, ei s-au dus. Voi ştiţi ce?

E-181 Daţi-mi voie să spun aceasta. Eu nu ştiu de ce 11u mă pot îndepărta de la aceasta. Dar, priviţi, Isus a zis, "Impărăţia Cerurilor se aseamănă cu un om care a luat un năvod şi l-a aruncat în mare. Şi când l-a tras înăuntru, el a luat câteva specii din mare, desigur. El a luat înăuntru broaşte ţestoase, şi a luat înăuntru şerpi, şi a luat înăuntru raci, câini de apă, peşti. Vedeţi? Şi eu cred că năvodul ...

E-182 Acum, priviţi! Aici este o broască ţestoasă, şi aici este un peşte. Acea broască ţestoasă nu poate face nimic că ea este o broască ţestoasă, ea a fost o broască ţestoasă de la început. Natura ei este o broască ţestoasă şi aceea este tot ce este de ea. (Acum amintiţi-vă, eu-eu am zis că mă voi ruga.) Vedeţi, ea este o broască ţestoasă de la început, ea este o broască ţestoasă acum. Dacă el este un şarpe de la început, el este un şarpe acum. Dacă el este un câine de apă de la început ...

E-183 Şi eu cred că năvodul a fost aruncat şi aruncat şi aruncat, până când aproape toţi peştii au fost luaţi afară din baltă.

E-184 Acela-i motivul pentru care ei spun, "Păi, eu mi-am ridicat mâinile. Glorie lui Dumnezeu! Eu vreau să fiu salvat. Laudă Domnului!" Şi două zile mai târziu, "Oh, Lydia, tu ştii că treaba aceea nu este ... nonsens. Eu presupun că aceasta era în regulă." De ce? Natura este aici este un câine de apă de la început; a fost un şarpe, de la început.

E-185 Peştele este cam aproape greblat afară din lac acum . Năvodul va fi uscat. Şi Isus va veni, El îşi va lua peştii Lui înăuntru atunci. Vedeţi ce vreau să spun? Oh, dacă există o fărâmă de Creştinism în voi, dacă există o fărâmă de dorinţă în voi să slujiţi lui Dumnezeu, ţineţi-o aşa de tare cât puteţi în această dimineaţă şi îndrăgiţi-o cu toată inima voastră.

E-186 "Fiii lui Dumnezeu şi-au luat fiicele oamenilor." Sigur ei erau fii de Dumnezeu. Astăzi ei încă sunt fii de Dumnezeu, dar ei sunt fii căzuţi ai lui Dumnezeu. Unii din ei, scriptural, iuh! Cum pot ei vorbi Scriptura! Ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Voi ştiţi, Satan a fost omul de mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Voi ştiţi, el cunoaşte mai mult despre Scriptură decât orice-orice teolog-teolog din lume astăzi. Vorbim despre ... El întoarce seminarele cu susul în jos, în special pe acesta Baptist de aici zicând căci-căci "Isus Cristos a fost născut de un Roman, sau un soldat German." Eu am ocarte despre aceea, aş vrea să v-o arăt într-una din aceste zile. In regulă.

E-187 Repede, Exod ... Oh, noi nu o să o luăm pe aceea dacă nu punem înapoi. Eu le voi lua foarte repede acum, eu ştiu că eu vă iau mult din timpul vostru. Mă răbdaţi voi doar încă câteva minute? [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.]
13. Sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, menţionaţi în Apocalipsa, rămăşiţa Iudeilor pe care noi ... vor fi parte din Răpirea Bisericii? (dincolo) Nu este Israelul, de la începutul din ... ei au început ... (îmi pare rău) ... merge în timpul- timpul de ...

E-188 Îmi pare rău, doar un minut până când o fac pe aceasta înţeleasă. Ea-ea a trecut prin, este pătrunsă prin hârtie.
. . . să vină la împlinire în timpul celor o mie de ani ai-ai lui Cristos decât ca acel om să poată trăi aşa cum fac aceşti oameni religioşi moderni. Da, domnule.

E-189 Acum, doar un minut, să luăm aceasta corect. Întrebarea este:
Sunt cei o sută şi patruzeci şi patru de mii, din care noi suntem o rămăşiţă ...

E-190 Eu vreau să ne corectăm asupra aceleia întâi, doar să fiu sigur că voi ... Vedeţi, cei o sută şi patruzeci şi patru de mii ...
Sunt cei o sută şi patruzeci şi patru de mii, menţionaţi în Apocalipsa, rămăşiţa Iudeilor aşa cum aceea va fi o parte din Răpirea Bisericii? Sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii. ..

E-191 Acum, doar ... Eu sunt-eu sunt ... Eu vreau să fac aceasta clar în mintea mea înainte să încep la ea.
Sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, menţionaţi în Apocalipsa, rămăşiţa Iudeilor care va fi parte din Răpirea Bisericii?

E-192 Eu vreau să iau aceasta mai întâi. Cei o sută şi patruzeci şi patru de mii este rămăşiţa Iudeilor, dar nu Biserica răpită. Vedeţi? Priviţi acolo acum în Apocalipsa, capitolul 6, voi veţi vedea aceea.

E-193 Apoi noi vom lua cealaltă parte pe cealaltă-cealaltă parte şi ei au o altă întrebare acolo. Observaţi aceste lucruri.

E-194 În regulă, priviţi aici acum, Apocalipsa 6, acum, acolo este unde o aflaţi. Vedeţi? Acum, noi vom începe, el merge înainte şi vorbeşte despre călăreţii pe cai, şi aşa mai departe, mergând înainte. "Când ei au deschis ... " Să luăm versetul 9 din capitolul 6 din Apocalipsa:
Şi când el a deschis pecetea a cincea, ...

E-195 Eu sunt-eu sunt-eu sunt greşit, eu sunt în alt capitol. Este capitolul 7:
... după aceste lucruri am văzut patru îngeri stând în cele patru colţuri ale pământului, ...

E-196 Oh, ce întrebare frumoasă, şi ce puţin timp să intrăm în aceasta şi avem rugăciune pentru bolnavi.
... după aceste lucruri am văzut patru îngeri stând în cele patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului, ca vântul să nu bată peste pământ, nici peste mare, nici peste vreun pom.
Şi am văzut un alt înger coborând din cer, având
pecetea Dumnezeului cel viu: ...

E-197 Oh, fiţi siguri, aceasta este o întrebare minunată. Vedeţi? Acum, acela este un tablou dramatic, Ioan a zis acum, aici ... departe de pământ acum, în Duhul, privind înapoi spre pământ. Şi el a văzut patru îngeri stând în cele patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului.

E-198 Acum, "vânturi," în Biblie ... Eu nu am timp să trec Scripturile pentru voi. Dar noi putem ajunge la aceasta. Dacă nu este răspuns corect, atunci eu o voi lua altă dată. Cei patru ... Vânturile, în Biblie, înseamnă "războaie şi vrajbă." Ca în timpul lui Iov, vă amintiţi, vânturile au venit jos şi-şi i-a luat fiii. Şi voi ştiţi ce vreau să spun, aceasta-aceasta este-aceasta este necaz. Vedeţi?
. . . şi am văzut patru îngeri (patru îngeri, sau "patru mesageri"), ei stăteau la capetele celor ... sau patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ...
... şi el a strigat cu un glas tare către cei patru îngeri, cărora le-a fost dat să-să vatăme pământul şi marea. (Acum, aceea este venirea Domnului, despre care vorbeşte el. Vedeţi?)
Zicând, Să nu vătămaţi pământul, nici marea, nici pomii, până când noi am pecetluit pe slujitorii Dumnezeului nostru în frunţile lor. (slujitori)

E-199 Acum, amintiţi-vă, Biserica nu sunt slujitorii Lui. Noi suntem fiii Lui, nu slujitorii Lui. Iudeul este întotdeauna slujitorul Lui. Biserica niciodată nu a fost slujitorii Lui, Aceştia au fost copiii Lui. Vedeţi? Slujitori:
Şi am auzit numărul acelor ... erau pecetluiţi: şi acolo au fost pecetluiţi o sută şi patruzeci şi patru de mii toţi din seminţiile copiilor lui Israel. (Acum, priviţi, toţi sunt Iudei)

E-200 Acum priviţi! "Din seminţia lui Iuda au fost pecetluiţi douăsprezece mii. Seminţia lui Ruben, douăsprezece. Seminţia lui Gad, douăsprezece. Aşer, douăsprezece. Şi din Neftali, douăsprezece, şi-şi aşa în jos. Simeon, douăsprezece. Şi Aşer, douăsprezece, Şi Zabulon, douăsprezece. Şi Beniamin, douăsprezece." Şi douăsprezece seminţii din Israel, deci doisprezece ori doisprezece ... cât este? O sută patruzeci şi patru de mii. Acum, priviţi, toţi din seminţiile copiilor lui Israel. Acum priviţi, ei erau "slujitori" ai lui Dumnezeu.

E-201 Acum poate eu pot să o fac limpede. Acum priviţi:
După aceasta ... m-am uitat, şi, iată, şi am văzut o mulţime mare, pe care nici un om nu putea să o numere, (acum, aici este un alt grup, vedeţi) din toate naţiunile, ... rasele, ... limbile, şi popoarele, stăteau înaintea tronului, şi înaintea Mielului, având albe ... având ... Mielul, îmbrăcaţi cu robe albe, şi palmieri în mâinile lor;
Şi au strigat cu un glas tare, zicând, ... (Ascultaţi la această adunare a Duhului Sfânt!) ... Salvarea este a Dumnezeului nostru care şade pe tron, şi a Mielului.
Şi toţi îngerii ... şi în jurul-jurul tronului, şi în jurul bătrânilor şi a celor patru făpturi, ... au căzut înaintea tronului pe feţele lor, şi se închinau lui Dumnezeu,
Zicând, Amin: Binecuvântarea,… slava,… înţelepciunea,... mulţumirea,... onoarea,… puterea,… tăria, să fie a Dumnezeului nostru pentru veci de veci. Amin.
Şi unul din bătrâni … (Acum, priviţi acum, acela era ... Ioan era în viziune) ... unul din bătrâni a zis ... mi-a răspuns, mi-a zis, Cine sunt aceşti ... (Acum, Ioan era un Iudeu şi el a văzut cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, el le-a cunoscut) ... Dar cine sunt aceştia care sunt îmbrăcaţi în robe albe? şi de unde vin ei? De unde au venit ei? Acum, tu ai văzut pe Iudei, tu îi cunoşti pe fiecare, tu i-ai numărat în seminţii şi ai spus câte mii au fost pecetluiţi. Dar cine sunt aceştia din fiecare rasă, limbă, şi naţiune? De unde au venit ei?
Şi eu i-am zis, Domnule, tu ştii. (Ioan, cu alte cuvinte, "Eu nu ştiu de unde vin ei. Eu sunt un Iudeu şi eu stau aici, şi eu văd poporul meu-meu şi îi văd pe acei ce sunt aici.") ... Şi el mi-a zis, Aceştia sunt acei care au venit din necazul cel mare, ... (Vedeţi?) ... necazul cel mare, şi şi-au spălat hainele, şi le-au făcut albe în sânge (nu a fi membru al bisericii) ... ci în sângele Mielului. (Vedeţi?)
De aceea sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu, şi îi slujesc zi şi noapte în templu: …

E-202 Acum, unde mă slujeşte D-na Branham? În casă. Aceea este Mireasa. D-na Neville, acolo este unde stă ea, în casă, slujindu¬te. Acolo este unde Mireasa (ei nu sunt slujitorii) ... serveşte Mireasa.
... în templu: şi ei ... şed pe tron vor locui cu ei.
Şi ei nu vor mai flămânzi, ... (Ei au pierdut câteva mese, se părea că (nu-i aşa?) când ei erau aici) ... nu vor mai flămânzi, nici nu vor înseta ei ... nici soarele nu-i va dogorâ, nici vreo căldură.
Căci Mielul care este în mijlocul lor îi v-a conduce şi-i v-a hrăni, şi-i v-a conduce în-la viaţă ... (doar un minut)… izvoare de apă vie: şi Dumnezeu va şterge… toate lacrimile (acela este un grup plângăreţ care a intrat acolo) din ochii lor. (Vedeţi?)

E-203 Acum, observaţi, ei au flămânzit şi însetat, şi au plâns, şi au gemut şi cerşit, ei au venit din necazul cel mare (au zis, "Priviţi la grupul acela de holy rollers, oh, ei sunt nebuni!"). Oh, Doamne! Da. Vedeţi? Dar ei au plâns şi au cerşit, ei nu s¬au certat şi au fiert. Şi ei doar au plâns şi au cerşit. Şi, vedeţi, şi ei au fost toate rasele, limbile, şi naţiunile.

E-204 Acum, cei o sută patruzeci şi patru de mii, care erau Iudeii. Abraham era slujitorul lui Dumnezeu. Iudeii au fost întotdeauna slujitorii lui Dumnezeu. Neamurile nu au fost niciodată slujitorul Lui.

E-205 Acum, doar trebuie să ne grăbim prin aceasta acum, deoarece noi mai avem încă două sau trei. Şi mă voi grăbi cât pot de repede, şi nu să încerc să trec peste acestea. Dar eu voi veni drept înapoi şi le voi lua din nou duminica viitoare (dacă va voi Domnul) şi petrec mai mult timp asupra lor.

E-206 Dar, priviţi acum, el a văzut toate cele patru colţuri ale pământului, şi îngerii stând în cele patru colţuri ale pământului. Acum, voi ziceţi, "Am gândit că el era rotund"; aceea nu-l ţine de la a avea patru colţuri, voi vedeţi. În regulă.

E-207 Acum, "În patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi." Cu alte cuvinte, aici au mers vânturile, suflând înăuntru războaie şi vrajbă care au venit peste toată lumea. Când s-au întâmplat acelea? Niciodată până la Primul Război Mondial. "Ţineau vânturile," şi ele se străduiau, să meargă înăuntru să cucerească.

E-208 Şi acum, aici vine un Altul. Acum, dacă veţi privi şi vă referiţi la Ingerul acela, el este acelaşi Inger care iese în Ezechiel 9, când oamenii au venit din spatele porţilor lor cu arme de măcelărire şi au mers prin Ierusalim să-i măcelărească pe Iudei. Vă amintiţi? El a zis, "Staţi! Staţi! Opriţi aceasta, până când mergeţi prin cetate şi puneţi un semn pe fruntea fiecăruia care geme şi plânge din cauza urâciunilor făcute în cetate." Este asta adevărat?

E-209 Apoi, după ce El a făcut aceea, atunci El i-a lăsat să intre şi să măcelărească. Aceea era persecuţia sub Titus. Acum, voi vedeţi, el este acelaşi Înger, a apărut din nou, venind de la Est (şi unde va veni Isus) şi El are Pecetea Dumnezeului cel Viu. Glorie!

E-210 Acum, ce este Pecetea Dumnezeului cel Viu? Oh, dacă aceea nu este o mare dispută în lume astăzi! Unii zic că este ţinerea zilei de sabat, şi unii spun că este pentru a face aceasta şi aceea. Dar Biblia a zis "Duhul Sfânt este Pecetea lui Dumnezeu"! Efeseni 4:30 zice, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care voi sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Vedeţi? In regulă. Este Duhul Sfânt.

E-211 Apoi ce vine? Acum, priviţi! Oh, când mă gândesc la aceasta, inima-mi saltă. Acum El a zis, "Ţineţi cele patru vânturi până când" (cu alte cuvinte) "noi pecetluim pe slujitorii Dumnezeului nostru în fruntea lor." Slujitorii, "Iudeii." (Ioan s-a întors, şi a zis, "Am văzut o sută patruzeci şi patru de mii pecetluiţi.") Acum, toate vânturile au pornit înăuntru, şi ele ar fi acoperit pământul şi bătălia de la Armaghedon ar fi avut loc în Primul Război Mondial, dar ...

E-212 Acum eu trebuie să iau o altă Scriptură aici să vă arăt. Isus a vorbit despre oamenii care ... El a zis, "Unii intră la un ceas, şi un alt ceas, şi ei au fost oameni de la ceasul al unsprezecelea. Oamenii de la ceasul al unsprezecelea." Acum, voi care sunteţi spirituali citiţi printre rânduri, deoarece eu trebuie să sar aici şi să mă grăbesc. Acum, priviţi. "Vin înăuntru, oamenii ceasului al unsprezecelea." Şi chiar acum ... "Primul a venit înăuntru şi a primit un ban, şi următorul a venit înăuntru şi a primit un ban, şi oamenii ceasului al unsprezecelea au primit acelaşi ban cum au primit cei de la început." Este asta adevărat? Ceasul al unsprezecelea!

E-213 Acum, priviţi, Iudeul este borna kilometrică pe care noi o urmăm acum. Acum, când Primul Război Mondial a venit, a luat pe fiecare Iudeu, ei s-au împrăştiat printre toate naţiunile. Ca şi prima Scriptură care a fost întrebată astăzi, cum El i-a împrăştiat în toate naţiunile, acolo sunt ei toţi. Şi aici vin vânturile venind în Ierusalim, peste tot, un război mondial.

E-214 Şi El a zis, "Staţi! Opriţi-l, până când am pecetluit pe slujitorii Dumnezeului nostru." Cu alte cuvinte, "Noi îi aducem din toate naţiunile, de pretutindeni, aducându-i înăuntru deoarece noi trebuie să-i aducem chiar înăuntru aici să pecetluim pe cei o sută patruzeci şi patru de mii. Staţi!"

E-215 Şi I-ul Războiul Mondial s-a oprit în luna a unsprezecea a anului, în ziua a unsprezecea din lună, ceasul al unsprezecelea din zi, pentru ca oamenii din ceasul al unsprezecelea să poată veni înăuntru. Ultima chemare pentru Iudei! Şi el va primi acelaşi botez al Duhului Sfânt pe care ei l-au primit în urmă la început în urmă acolo la Cincizecime, vor fi botezaţi în acelaşi fel, şi fiecare lucru, oamenii de la ceasul al unsprezecelea să intre înăuntru.

E-216 El a zis, "Staţi, acum, până când noi am pecetluit."
"Până când îi vei ţine Tu?"

E-217 "Până când noi am pecetluit pe slujitorii Dumnezeului nostru. Acum, noi-noi pecetluim Neamurile, ei au fost pecetluiţi, mii de mii prin aceste persecuţii şi necazuri, ei sunt pecetluiţi. Dar aşteptaţi un minut! Doar un minut! Nu lăsaţi ca per- ... Să nu lăsaţi să vină timpul până când noi pecetluim pe aceşti slujitori." Şi el a pecetluit o sută şi patruzeci şi patru de mii.

E-218 Apoi vânturile au fost dezlegate din nou. Acum, observaţi, şi de la Primul Război Mondial acolo era constant o persecuţie împotriva Iudeilor. S-a ridicat Hitler pentru al Doilea Război Mondial, şi când el a făcut-o, el a început să ... Ce? El urma să sfâşie întreaga lume chiar în jur. Este asta adevărat? El urma să o sfâşie, şi chiar în jur. Da, el urma.

E-219 Fiecare lucru trebuia să fie Comunism. Vă amintiţi când voi urma să mă puneţi într-o închisoare aici jos? Eu am predicat acelaşi lucru aici jos la sala râului în seara aceea. Da, domnule. Zicând, "Acolo vor fi trei ismuri. Şi ele toate se vor aduna într-un singur ism, şi acel ism va aduce o persecuţie care va trimite pe Isus Cristos pe pământ din nou." Şi aceea este exact aşa. Şi acela era Comunism, şi-şi Hitler şi-şi Nazi, şi aşa mai departe; şi cum acel Fascism al lui Mussolini, şi Hitler, şi Stalin. Am zis, "Unul din ei va lua locul. Eu nu ştiu care din ei va fi acela, dar eu cred că va fi împăratul nordului." Sigur voi vă amintiţi lucrurile acelea şi cum au fost acelea învăţate aici; şi Fratele Mahoney, şi voi toţi din urmă de tot acolo, totuşi.

E-220 Şi ei au zis, "Dacă tu predici aceea ... "

E-221 Şi la acest lucru N.R.A., [Administraţia de Recuperare Naţională – Trans.] am zis, "Acela nu este semnul fiarei, desigur nu. Este un boicot religios; nu aceea." Am zis, "Acela-i doar un premergător să-i pregătească pe oameni, şi să ştie că aceasta doar începe. Chiar aici este începutul durerii, chiar aici unde începem noi. Chiar aici este când-când timpul începe să se încheie. Acum, observaţi, acolo la timpul acela."

E-222 Acum, persecuţia vine peste Iudei, şi ei încep să-i persecute din fiecare naţiune şi să-i mâne drept în Ierusalim. Este asta adevărat? Fiecare, ei merg drept ... Şi voi veţi avea o sută patruzeci şi patru de mii. Priviţi aici puţin mai departe în Apocalipsa unde Ioan ...

E-223 DL Bohanon de aici mi-a spus, a zis, "Eu nu am putut citi Apocalipsa aceea." Zicea, "Acolo era Mireasa stând pe Muntele Sinai." A zis, "Acolo era Mireasa sus acolo în cer." Şi a zis, "Acolo era Mireasa, şi apa ... balaurul arunca apă din gura lui să facă război cu Ea." El a zis ...

E-224 Eu am zis, "D-le Bohanon, primul lucru din aceasta, este, că ai lucrul greşit, numind-o 'Mireasa."' Am zis, "Iudeii vor sta pe Muntele Sinai, cei o sută patruzeci şi patru de mii. Mireasa, corect, era în Cer cu Isus. Şi balaurul care a aruncat apă din gura lui va face război cu rămăşiţa Sămânţei femeii." Acela era grupul acesta de aici care trebuia să meargă jos, nu acela. Vedeţi? Rămăşiţa Sămânţei femeii, "biserica sfinţită," fără să primească Duhul Sfânt, cu aceia a făcut el război. Vedeţi?

E-225 Iată-i aici, acolo sunt trei seminţii. Întotdeauna să-i ţineţi pe cei trei în minte. Şi aici noi vedem, în jur, aceşti o sută patruzeci şi patru de mii în jurul acelei Mirese măreţe răscumpărate. Este această rămăşiţă care a rămas, acolo sunt ei, acolo sunt Iudeii, acolo sunt încă cei o sută patruzeci şi patru de mii. Aici sunt aceia care sunt sfinţiţi, care au refuzat să primească Duhul Sfânt. Biserica va persecuta împotriva ... biserica Romană şi aceia îi vor persecuta. Dar Mireasa este deja răpită şi în Cer. Acolo sunt ei, aşezaţi exact în felul în care a zis Biblia că vor fi. Vedeţi?

E-226 Astfel cei o sută şi patruzeci şi patru de mii sunt Iudei, slujitorii lui Dumnezeu. Şi când Evanghelia Duhului Sfânt le este predicată, şi ei primesc botezul Duhului Sfânt întocmai exact cum au primit ei la început, perioada Neamurilor s-a sfârşit, Biserica este pecetluită, Răpirea vine.

E-227 Zilele Neamurilor, Evanghelia este predicată peste tot, a bătut printre Neamuri, trăgând năvodul, încercând să facă fiecare peşte care este în apă să vină înăuntru. Şi priviţi la ei, cea mai mare ... ? ... recolta a fost toată broaşte ţestoase şi păianjeni de apă, şi aşa mai departe. Doar îndată ce trezirea se termină ei se duc drept înapoi în lume din nou. Peştele este deja aproape tras afară. Vedeţi ce vreau să spun?

E-228 Evanghelia a fost predicată! Voi nu mai auziţi plânsete, nu mai sunt bocete, nu mai sunt suspine, plângând după botezul Duhului Sfânt. Le place să vină înăuntru, îşi pun mânuţele peste ei cu sutele, şi ei se agită şi dansează, poate, sau una alta de felul acela. Aceea este în ordine, dar acelea sunt doar atributele.

E-229 Persoana Isus Cristos produce lucrul real, şi ţine persoana acea asigura tă în Cristos până când vine EL Acolo este EL Şi acum, şi de aceea nu mai este plâns, uşile sunt aproape închise. Mesajul a mers înainte, este aproape ultimul Lui timp, doar câţiva să-i tragă în felul acesta să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Uşile se închid!

E-230 Apoi care este următorul lucru? Iudeii trebuie să primească Duhul Sfânt şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Tot timpul ei au persecutat şi şi-au bătut joc; şi, acolo, îndată ce Duhul Sfânt le este reprezentat, ei primesc botezul Duhului Sfânt. Biserica Neamurilor este răpită. Şi acei care au refuzat, şi doar au umblat sub justificare, balaurul (puterea Romană) aruncă apa, care se va uni cu Comunismul, şi va lua biserica într-o persecuţie ca aceea. Acolo sunt ei înfăţişaţi exact.

E-231 O frate, când noi vedem aceasta venind, acela-i motivul că eu mă rog, acela-i motivul că eu plâng către Dumnezeu, "Doamne, lasă-mă să ajung la Iudeii aceia. Lasă-mă să pornesc înăuntru acolo jos în Africa, să lucrez cu câţiva dintre acele Neamuri şi Mahomedani. Şi lasă-mă să merg aici în India şi să încerc să produc şi să le arăt pe adevăratul Domn Isus Cristos cu puterile Lui, minunile Lui, Botezul Lui, fiecare lucru, şi Duhul Sfânt." Apoi când noi venim la Ierusalim ...

E-232 Frate Beeler, aceasta era ceea ce ai întrebat. Când ei vin la Ierusalim şi stau acolo afară, şi zic, "Acum, dacă Isus este Fiul lui Dumnezeu care a înviat din morţi, El cunoaşte lucrurile întocmai cum El le-a cunoscut în urmă acolo la început, El poate produce aceeaşi Viaţă pe care El a produs-o acolo în urmă. Şi dacă El o face, Il veţi accepta ca Salvatorul vostru personal?" Şi apoi să arătaţi că Dumnezeu prin marile Lui puteri şi lucruri ale puterii Lui înviate, El este cu noi.

E-233 Atunci când ei fac aceea, zic, "Doamne, voi care L-aţi primit ca Salvatorul vostru personal... " Eu sper că vor fi mii de ei. Zic, "Acelaşi Duh Sfânt care a căzut în Ziua Cincizecimii este chiar aici pentru voi."

E-234 Apoi Evanghelia merge înapoi la Iudei chiar acolo la timpul acela. Atunci acolo va fi o trezire printre acei Iudei chiar acolo care vor purta mii şi zeci de mii şi ... o sută patruzeci şi patru de mii, în Impărăţia lui Dumnezeu, vor fi pecetluiţi de Ingerul pecetluitor.

E-235 Eu nădăjduiesc că El vine de la Est. Acela-i felul cum El este de la noi acum, cu pecetea Lui în mâna Sa. Apoi, oh, eu vreau să fiu adunat acolo. "Eu am trimis o persecuţie aici şi o persecuţie acolo, şi I-am condus pe Iudei şi i-am mânat cât am putut Eu de tare. Şi ei s-au dus înapoi înăuntru. Mulţi Iudei din Statele Unite (de unde ei nu vor scăpa) au primit deja Duhul Sfânt. Dar Eu îi am pe toţi cei o sută patruzeci şi patru de mii care stau acolo care urmează să primească botezul Duhului Sfânt."

E-236 Şi chiar acolo, îndată ce Îngerul acela pecetluitor începe să pecetluiască acea o sută patruzeci şi patru de mii, uşa Bisericii Neamurilor este închisă, şi Iudeii iau Duhul Sfânt la Iudei. Şi ei vor avea o trezire care va cuprinde întreaga lume. Aleluia! Şi puterea lui Dumnezeu va fi manifestată printre Iudei. Oh, cât de minunat! Iuh! Oh, Doamne!

E-237 Lăsaţi-mă să văd, aceea ia Isaia. Şi noi am luat aceea "fiii lui Dumnezeu." Acum să vedem:
Este Israelul …

E-238 Vezi dacă tu poţi citi asta, frate. Eu ... Aceasta era cumva că a curs împreună, el a şters-o de două ori. Şi eu voi căuta alta. Dacă tu vrei, te rog. [Fratele Neville citeşte următoarea întrebare – Ed.]:
14. Nu vrea să spună Isaia despre "sfârşitul sabiei," înseamnă că prosperitatea se va împlini în timpul Domniei lui Cristos de o mie de ani, mai degrabă decât ceva ce poate omul să aducă (aşa cum multe religii moderne ne spun)?

E-239 Oricine eşti tu, fratele meu drag sau soră ... arată ca scrisul de mână al unui bărbat. Dar, oricum, oricine eşti tu, tu ai perfectă dreptate! Aceea este când va fi bătut fierul plugului. . . sau când săbiile vor fi bătute în fiare de plug. Aceea va aduce Domnia Mileniului. Şi toate cultele acelea religioase moderniste care merg în jur încercând să educe pe oameni în Împărăţia lui Dumnezeu ... Aceea va fi când Dumnezeu Însuşi va veni în Fiinţa supranaturală şi în Putere supranaturală, la un popor credincios supranatural, şi vor primi o Putere supranaturală care va modela fiii lui Dumnezeu. Aleluia! Nu va mai fi nici o citire, scriere, aritmetică, aceasta va fi prin puterea de înviere a lui Isus Cristos. Atunci lumea nu va mai studia războiul.
24° Fiecare naţiune astăzi, fiecare putere, fiecare împărăţie, este controlată de Diavolul. Biblia a zis aşa. Şi într-una din aceste zile împărăţia acestei lumi va deveni împărăţiile Domnului nostru şi a Cristosului Său, şi El va domni şi stăpâni o mie de ani pe pământ; şi răpeşte Biserica. Exact, aceea este exact corect, dragă cititorule.

E-241 Cei o sută patruzeci şi patru de mii sunt slujitori. Marele număr pe care nimeni nu putea ... "Gloata pe care nimeni nu putea să o numere," sunt Neamurile.

E-242 Doar un minut acum, încă un lucru mic acolo. Eu nu pot. Eu voi avea doar rugăciune cu adunarea atunci, în câteva minute. Priviţi aici, eu cred că Acesta este mult mai important chiar acum. Eu vreau să mă rog pentru bolnavi, dar ne vom grăbi. În loc să avem discernământ, noi vom merge doar prin aceea. Eu vreau să vă întreb ceva. Mai există chiar vreuna? Eu va trebui să iau aceasta şi să o iau duminica următoare, eu presupun.

E-243 Priviţi, prieteni, la aceasta, ce frumos! Priviţi! Vreau ca voi să priviţi acum, atent, această persoană care a pus această întrebare. Cei o sută şi patruzeci şi patru de mii, acum, aceia sunt slujitorii, ei vor sluji. Dacă aţi observat, poziţional, în vechea Scriptură ...

E-244 Întotdeauna priviţi la umbră dacă vreţi să vedeţi ce este pozitivul. Asta-i adevărat. Priviţi acolo în urmă, vedeţi ce este. Acum, aceea este invers de la Cruce, şi priviţi ce este pozitivul dacă vreţi să vedeţi ce este umbra. Acolo în urmă, aceasta se înclina sus spre Cruce, noi trebuia să privim (acolo în urmă) să vedem umbra, să vedem cum ar fi Crucea; acum voi trebuie să priviţi de la Cruce, să priviţi înapoi să vedeţi ce este umbra. Vedeţi? Priviţi ce era Cristos în zilele când El era aici pe pământ, ce era El atunci El este acum. Aceasta este umbra Lui. Vedeţi ce vreau să spun? Voi ştiţi, la început când am explicat¬o, aceea este ceea ce este. Acum, dacă eu privesc de acolo din urmă, eu trebuie să văd ce era umbra să aflu ce va fi aceasta, ce era Crucea.

E-245 Acum, într-o zi acolo era păcat în Israel, şi acolo era un om ... din seminţia cu numele de Levi. Ei şi-au scos săbiile şi au plecat cu Moise spre tabără, şi ei au distrus tot ce era păcat. Este asta adevărat? Dumnezeu a privit jos şi a zis, "Din cauză că tu ai făcut aceasta şi te-ai ridicat pentru Mine, a tăi ... toţi ceilalţi te vor sluji. Şi voi mergeţi drept în templu ca preoţi." Este asta adevărat? "Voi staţi chiar în templu, iar restul din ei vor lucra şi vor aduce înăuntru a zecea parte şi vă vor purta de grijă." Este asta adevărat?

E-246 Oh, aleluia! Dacă puteţi vedea ce era templul acela, că Leviţii erau Mireasa. Acum, când păcatul se trezeşte pe fiecare parte, Leviţii îşi scot săbiile. Mireasa născută din Duhul Sfânt se scoate în evidenţă, zicând, "Isus Cristos în pozitiv este Isus Cristos în negativ, întocmai acelaşi. Păcatul încă este păcat, este greşit să faci aceste lucruri!" Asta-i adevărat, ei stau acolo cu o Sabie.

E-247 Dumnezeu zice, "Veniţi voi acum, binecuvântaţii Tatălui Meu." Aceea este Mireasa.

E-248 Acolo sunt slujitorii, şi priviţi unde erau tăbărâţi slujitorii. Doisprezece de partea aceasta ... Vreau să spun, patru de partea aceasta, patru de partea aceia, patru de partea aceia, şi patru de partea aceia; douăsprezece seminţii. Cele douăsprezece seminţii sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii. Priviţi în Cartea Apocalipsei, el a văzut Cetatea cu cele douăsprezece temelii. Pe fiecare poartă era un nume al unui apostol, şi douăsprezece porţi. Şi în jurul acesteia erau cele douăsprezece seminţii, (aleluia!), aşezate în jur.

E-249 Şi înăuntru acolo erau cei Răscumpăraţi. Aleluia! Negri, albi, galbeni, maro, şi toţi care erau spălaţi cu Sânge vor fi slujitorii Lui, El a zis că ei vor fi cu EL Ei vor ... Soarele nu va mai cădea peste ei, ei nu vor mai flămânzi şi înseta, şi printr-o Epocă măreaţă fără sfârşit vor trăi şi vor domni cu Cristos pentru totdeauna: El, Regele; şi ei, Regina. Stăpânesc şi domnesc pentru totdeauna!

E-250 Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Eu voi păstra acestea; cu voia lui Dumnezeu, eu voi veni chiar înapoi cu ele din nou, poate deseară, şi le răspund deseară sau oricând Fratele ... noi vomA veni împreună şi vom vorbi. Domnul să vă binecuvânteze. Voi Il iubiţi cu toată inima voastră?
Ah, doresc să-L văd, şi-n faţă să-L privesc,
Acolo să trăiesc pe veci prin harul Său salvator;
Pe străzile Gloriei glasul să-mi înalţ;
Când toate grijurile vor trece, acas' în sfârşit,
pe veci să mă bucur. (Oh, Doamne!)
Cum călătoresc prin această ţară, merg mereu
cântând,
Îndreptând suflete spre Calvar, la cursul
cărămiziu, (nu-nu la biserică; la Calvar)

E-251 Acolo este unde indicăm noi; nu sus spre vreo teologie, ci spre cursul cărămiziu, la Isus Cristos. "Viaţa este în sânge," şi El este Sângele lui Dumnezeu care este Viaţa noastră care trăieşte în noi acum. Binecuvântată fie Legătura care leagă!

E-252 În timp ce ne vom ruga pentru bolnavi, eu vreau un-un cântec special acum. Eu vreau ca Sora Gertie şi fiica ei, dacă ele vor, să vină aici. Şi acesta este cântecul original vechi, eu vreau ca voi să mi-l cântaţi, Crede Numai. Îmi amintesc, am păşit în uşa aceea, şi cântarea aceasta m-a urmat prin toate naţiunile. Şi eu-eu vreau ca ele să cânte, ea a fost prima care l-a cântat, prima dată când l-am auzit. Un prieten de-al meul¬a scris, Paul Rader. Şi, înainte de a ne ruga pentru bolnavi, eu vreau ca ele să-l cânte în timp ce binecuvântarea lui Dumnezeu se odihneşte peste oameni pentru bolnavi.

E-253 Noi am luat mult timp. Îmi pare rău, Frate Neville. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă plac întrebările? Mie da. Oh, şi acele au fost foarte bune, ele au fost doar aşa bune. Şi acolo sunt o altă grămadă. Şi, într-adevăr, prin unele din ele nu s-a trecut încă cu desăvârşire, oh, este aşa de mult să treci prin ele. Dar fie ca Domnul să binecuvânteze.

E-254 Voi toţi să vă păstraţi gândul la Cristos acum, şi să schimbăm de la întrebări înapoi la vindecarea Divină. Câţi sunteţi aici pentru rugăciune? Să vă văd mâinile, care vor să ne rugăm pentru ei. In regulă, noi îi vom aduce înainte şi ne vom ruga pentru ei doar într-un moment, îndată ce surorile noastre cântă această cântare frumoasă. În timp ce ei se pregătesc, atârnând chiar deasupra voastră acum este Promisiunea, aceasta este Biblia Lui. [Sora Gertie şi fiica ei cântă Crede Numai – Ed.]
Crede Numai, numai ...

E-255 Acum, voi care sunteţi bolnavi, veniţi sus în jurul altarului acum, dacă voi vreţi.
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai;
Crede numai, crede numai,
Toate lucrurile sunt posibile, crede numai.

E-256 [Fratele Branham începe să fredoneze Crede Numai – Ed.] Acum, Tată Ceresc, noi suntem aşa de mulţumitori astăzi pentru această Scriptură şi pentru această cântare, "Crede numai." Noi Te putem auzi zicând către tatăl care avea băiatul cu epilepsie, "Crede numai, căci toate lucrurile sunt posibile."

E-257 Acum, ne rugăm, Dumnezeule, aşa cum aceşti oameni vin la altar să se facă rugăciune, văzând că suntem aici, negativul, doar negativul; pozitivul este chiar în jurul nostru, Duhul nemuritor care era peste noi nu va muri niciodată. El va fi prin toate epocile nesfârşite. Şi noi înaintăm acum ca slujitorul Tău uns, să ajutăm pe aproapele nostru să primească ajutor, căci numai pentru o alternativă, Tată, aceea este ca ei să Te slăvească. Şi acum fie ca fiecare care stă aici la altar în această dimineaţă, bolnav, suferind, acum fie ca Duhul Sfânt să le acorde vindecare la fiecare din ei.

E-258 Şi noi ca turma Ta mică-mică, despre care surorile tocmai au cântat, "Nu te teme, turmă pică," noi ştim, Doamne, că este bună voia Ta să le dai acelora Impărăţia. Şi noi ştim că Tu eşti întotdeauna aproape, căci Tu ai zis, "Oriunde doi sau trei se vor aduna în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor. Şi orice vor cere ei, Eu le voi da."

E-259 Acum, conform cu Cuvântul lui Dumnezeu care nu poate greşi, Cuvântul lui Dumnezeu, acordă vindecare la fiecare, Doamne. Şi ei stau aici, aşteptând. Aşa cum noi mergem să ungem cu ulei şi să ne punem mâinile peste ei, şi să cerem după izbăvire, fie ca fiecare din ei să plece la scaunele lor, înapoi la casele lor, lăudându-Te, (normal, perfect, şi bine), şi să se întoarcă din nou deseară, Doamne, la serviciu, dând laudă şi slavă lui Dumnezeu pentru vindecarea lor. Acordă aceasta, Doamne.
Şi în timp ce avem capetele aplecate:
26° Frate Neville, vino cu mine, dacă vrei. Eu vreau ca Fratele Fleeman, şi Fratele ... diacon, sau cineva de aici, şi Fratele Cox, voi toţi veniţi aici şi ajutaţi-mă. Aceştia sunt toţi dintre diaconii de aici din biserică pentru care eu îi chem doar la timpul acesta.

E-261 Şi aşa cum ne rugăm pentru ei, voi îi puteţi ajuta dacă vreţi. Eu-eu vreau ca fiecare de aici să fie foarte sincer. Şi aşa cum ne rugăm pentru bolnavi, eu vreau să vă rugaţi cu noi.

E-262 Eu văd un băieţel şezând acolo în spate acum, care cu un timp în urmă a umblat afară în hol acolo şi a avut o hemoragie. Şi Domnul Isus aşa de minunat i-a oprit sângele chiar acum. Vedeţi? Mila Lui să fie lăudată, Numele Lui să fie cinstit. Doar vedeţi câţi s-au refăcut în ultimele câteva zile!

E-263 Doar gândiţi-vă, chiar Domnul Isus care a fost în urmă acolo în zilele apostolilor este chiar acum aici. Şi doar înfăşoară sfârşitul Neamurilor. O mare mişcare se desfăşoară printre credincioşii supranaturali, deoarece noi credem că Dumnezeu este aici.

E-264 Doar gândiţi-vă, trupul vostru-vostru glorificat este chiar aici la Tabernacol acum, Prezenţa Duhului Sfânt care ESTE starea voastră slăvită. Voi sunteţi glorificaţi în Cristos chiar acum! "Pe acei care El i-a justificat, El i-a slăvit." Şi trupul vostru propriu slăvit stă lângă voi chiar acum, în Cristos Isus, să vă dea o tărie aşa cum o încărcare merge într-o baterie. Duhul Sfânt este în voi. Acesta este să vă încarce trupul să vă dea tărie nouă, să vă vindece de boala pe care o aveţi, să vă facă bine.

E-265 Acum, eu vreau ca biserica, dacă ei vor, cu surorile noastre, dacă ele vor cânta cântarea aceea întreagă din nou. Acum, fiecare din voi de la altar ...

E-266 Acum, prieteni, dacă eu sunt un amăgitor, eu sunt neştiutor de acest fapt. Eu încerc să fiu un Creştin, şi cu toată inima mea eu încerc să ajut pe oameni. Şi eu încerc să vă ajut, copiii lui Dumnezeu. Şi dacă eu-dacă eu iubesc pe Tatăl meu Ceresc, eu vă voi iubi pe voi, copiii Lui. Dacă eu nu ... Dacă eu vă amăgesc, eu am încercat să-L amăgesc pe Dumnezeu, voi sunteţi copiii Lui; nimeni nu poate să înşele pe Dumnezeu. Eu încerc să vă ajut.

E-267 Acela-i motivul că Dumnezeu îmi binecuvântează eforturile mele. Şi poate ei sunt foarte săraci, şi de unii din ei sunt ruşinat, şi Dumnezeu ştie că sunt ruşinat de ei şi mă căiesc de eforturile mele. Dar eu fac tot ce pot să ajut Impărăţia lui Dumnezeu şi să vă ajut pe voi copiii Lui. Primiţi pe Isus în această dimineaţă ca Vindecătorul vostru, chiar aici la platformă, voi veţi merge înapoi la scaunele voastre şi la casa voastră şi fiţi normal şi sănătoşi.

E-268 Acum, dacă El va vindeca sute aici, şi mii şi mii în jurul lumii, de ce să nu vă vindece El pe voi? Doar credeţi numai. In regulă, surorilor. Frate Neville, eu vreau ca tu să vii şi să-i ungi. [Fratele Branham şi fraţii se roagă pentru bolnavi. Sora Gertie şi fiica ei cântă "Crede Numai." – Ed.]

E-269 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... sau Biserica, mai degrabă, Mireasa lui Cristos. Vedeţi-L stând în cele şapte sfeşnice de aur, şi picioarele au fost făcute din alamă, care, alama este judecata Divină a Bisericii afară peste lume. Vedeţi? Judecata Divină; şarpele, alama, vorbeşte despre aceea. Acum, priviţi, acesta a fost înălţat; şi pe stâlp, a reprezentat Crucea. Acum, trei lucruri.

E-270 Acum, priviţi. A fost înălţat pentru ce scop? Ca ei să fie iertaţi de a lor şar- ... iertaţi de păcatele lor, şi vindecaţi de muşcăturile de şarpe. Este asta adevărat? Şi oricine a privit, a trăit; cine a refuzat să privească, a murit. Acum, voi nu puteţi avea de-a face cu păcatul în nici un fel, voi nu puteţi avea de-a face cu păcatul în nici un fel, fără ca să aveţi de-a face cu vindecarea Divină. Voi doar nu o puteţi face! Nu există nici o cale de a predica Evanghelia fără vindecare Divină. Voi nu o puteţi face. Asta-i adevărat.

E-271 Acum, priviţi aici, spre exemplu, dacă aici era un om şi el stătea aici şi el doar mă lovea cât de tare putea el cu pumnul. Bine, acum, să scap de acel om care mă lovea cu pumnul, nu este necesar să-i tai braţul jos. Vedeţi? Sau poate el mă lovea cu piciorul, nu era de nici un folos să-i tai piciorul jos. Acum, singurul lucru de făcut este să omori omul de la cap. Este asta adevărat? Dacă tu omori capul, tu ai omorât braţul, tu ai omorât piciorul, şi tu ai omorât tot restul din-din trup. Este asta adevărat? Dacă-l omori de la cap!

E-272 Păi, care este capul la toată aceasta, cauza, că noi suntem aici în această dimineaţă? Care este capul la toată aceasta? Ce a făcut toată această boală şi păcat şi dizgraţie? Acela era păcatul!

E-273 Vedeţi, înainte ca voi să puteţi avea vreun păcat ... Boala este un atribut, sau ceva care urmează păcatul. Dacă voi nu aveţi ... Sau în alte cuvinte, este ceva care iese din păcat. Vedeţi? Inainte să existe vreun păcat, acolo nu era nici boală sau nimic; nici îngrijorare, nici nimic, nici bătrâneţe, nici ruinare, nici dureri de inimă, nici cămin ruinat, nici nimic. Vedeţi, era doar perfect. Păi, ce a cauzat aceasta, era păcatul, p-ă-c-a-t. Păi, atunci boala a urmat păcatul, cămine ruinate, (atribute), trăire imorală, şi toate lucrurile acelea au urmat păcatul.

E-274 Acum, dacă voi omorâţi păcatul, voi trebuie să omorâţi atributele, nu-i aşa? Nu puteţi-nu puteţi ... Nu puteţi atinge ... Voi nu puteţi să aveţi de-a face cu păcatul fără ca să vă ocupaţi cu aceasta, atunci când voi vă ocupaţi cu acesta aceasta rezultă în păcat. Vedeţi? Acum, dacă omorâţi păcatul, atunci voi omorâţi întregul lucru.

E-275 Şi acum-acum voi ziceţi, "Boala." Uneori voi deveniţi foarte bolnavi, ziceţi, "Am păcătuit eu?"

E-276 Oh, poate că nu eşti tu care ai păcătuit, dar îţi aminteşti, "Boala este cercetată asup- ... fărădelegile părinţilor asupra copiilor, şi a copiilor copiilor, şi la copiii lor, înainte până la a treia şi a patra generaţie. Vedeţi? Şi este doar o purtare în jos, purtarea în jos a trupurilor umane, şi păcatul îngrămădindu-se şi aşa mai departe; ca venericele, şi aşa mai departe, doar cercetează jos înainte.

E-277 Aici cu un timp în urmă, un doctor renumit de aici a avut două fete pe care le-a luat înăuntru, ei le-au examinat, ele deveneau oarbe. Şi ei au aflat că era boală venerică. Erau doar domniţe aşa de morale şi curate cât puteau ele să fie, chiar aici în acest oraş, ele amândouă deveneau oarbe. Şi ei nu ştiau ce să facă, ei le-au luat ochelari şi ele doar au plecat la o parte de la aceea. Şi ei le-au dat o analiză de sânge, şi acolo era. Şi ei au cercetat în urmă, acesta era străbunicul lor. Vedeţi, de acolo veniţi voi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

Up