Invazia Statelor Unite

The Invasion Of The United States
Data: 54-0509 | Durată: 1 oră 27 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 ... voia Domnului pentru anumite lucruri să se întîmple uneori. Noi am mers la Denver, doar recent, şi ne-am întors. Eu cred că ei vor un raport, adunarea. Aceasta a fost una din cele mai bune adunări pe care le-am avut cu anii. Noi am avut un timp minunat. Cam cu puţin peste două mii şi-au dat inimile lui Cristos, pe lîngă aceia care au primit botezul Duhului Sfînt, pe lîngă mari semne şi minuni pe care scumpul nostru Domnul Isus le-a făcut în mijlocul oamenilor acolo în Denver. Ei au avut o revărsare minunată, şi o mare strîngere împreună a oamenilor. Noi am început cu aproape cinci mii, de la început. Şi noi am avut Mammoth Gardens. Şi în a treia seară, acolo nici măcar nu mai era loc ca oamenii să stea în acel loc. Am avut un astfel de timp minunat, din acele cinci seri!

E-2 Noi am plecat de acolo, să mergem în Canada, eu şi băiatul. Şi noi am ajuns sus în munţi, şi a venit o furtună de zăpadă. Eu presupun că aţi auzit de ea, la radioul vostru. Şi cam o sută optzeci şi opt de oameni au pierit în ea. Şi noi am fost împotmoliţi într-un troian pentru-pentru cîteva zile, acolo sus în munţi. Iar adunarea noastră a trecut, şi noi am venit înapoi acasă acum înainte să plecăm din nou. Astfel noi credem că toate acelea erau poate pentru voia lui Dumnezeu, că aceasta va fi o adunare mai bună, şi altceva. El a avut ceva aliniat pentru noi ce noi nu ştim.

E-3 Noi umblăm cumva într-o lume întunecoasă, dar nu în întuneric. Noi doar urmăm aşa cum merge Lumina, apoi noi urmăm Lumina.

E-4 Şi Tatăl nostru Ceresc poate are ceva despre care noi nu ştim nimic. Acolo ar fi putut să fie ceva pericol care stătea acolo sus. Sau, iarăşi, El ar putea lucra asupra cuiva să-l aducă. Voi vedeţi, Dumnezeu poate doar să lucreze asupra unei persoane în acest fel; El schimbă o întreagă naţiune doar pentru acea singură persoană, să-i aducă înăuntru. Şi astfel noi ştim că a fost totul pentru buna glorie a lui Dumnezeu. Şi noi Ii mulţumim pentru aceasta, şi că ne ocroteşte. Şi acolo erau mulţi noi ...

E-5 Billy şi eu am ajutat să-i luăm, de-a lungul drumului şi lucruri ca acelea, de oameni care erau tamponaţi şi fiecare lucru. Dar noi am trecut fără nici un necaz. Noi am ieşit jos de pe drum odată, dar aceea a fost doar pentru cîteva momente. Şi ceva om acolo sus, la o fermă a venit jos şi ne-a tras afară cu un tractor. Doar alunecam; era foarte alunecos.

E-6 Şi acesta era unul dintre lucrurile pe care ei nu le-au avut de ... Nu puteau, cei din vremurile vechi nu-şi puteau aminti să fi avut vreodată o furtună ca aceea, în ţinutul acela, la timpul acela din an, Roundup, Montana. Şi noi eram ... Noi ştim că orice foarte remarcabil ca aceea, Domnul nostru îşi are mîna Lui acolo pe undeva. Aceasta era pentru ceva scop, pentru-pentru binele nostru. Pentru binele nostru, asta-i ceea ce a fost.

E-7 Şi astfel eu l-am chemat pe Fratele Neville, după ce am ajuns înapoi, şi am zis, "Eu voi fi acasă Duminică. Şi-şi dacă ţi-ar place ca eu să vin jos şi să avem poate şcoală Duminicală, păi, în regulă." Şi am zis, "Atunci eu voi ... şi eu voi fi foarte fericit să ajung acolo."

E-8 El a zis, "Păi, sigur, Frate Bill." Zicea, "Noi sîntem întotdeauna aşa de fericiţi ca tu să vii," cu o inimă foarte mare deschisă şi bun venit, în felul acesta. Şi a pus aceasta la programul lui de radio, ieri. Astfel noi sîntem mulţumitori pentru toate aceste lucruri.

E-9 Şi în această dimineaţă, acum, fiind Ziua Mamei. Cei mai mulţi oameni, voi veţi auzi predici de Ziua Mamei pretutindeni, şi oamenii vorbind despre mamă, ceea ce eu cred că este minunat. Las aceea pentru restul serviciului.

E-10 În această dimineaţă am anunţat, asta, un-un subiect despre: Invazia Statelor Unite, şi despre care am vrut să vorbesc. Care, voi probabil aţi auzit emisiunea voastră radio, şi voi veţi auzi o mulţime din ele astăzi. Şi acolo va fi o predică de Ziua Mamei, poate, deseară în servicii. Şi astfel m-am gîndit, dimineaţa aceasta, ca eu să anunţ, "invazia."

E-11 Eu am vorbit despre aceasta în Denver, aici, nu tocmai exact din apropierea pe care eu tind să o dau în această dimineaţă, dacă va voi Dumnezeu. Şi, aceasta, eu am avut un timp minunat cu aceasta. Domnul doar a binecuvîntat într-un fel minunat. Aceasta cumva ne dă uneori o ...

E-12 Voi trebuie să fiţi zguduiţi doar un pic, să vă daţi seama ce este toată aceasta, nu-i aşa, uneori? Şi ne rugăm ca Dumnezeu să o facă.

E-13 Şi, fiindcă veni vorba, acolo sus, cînd noi am trecut prin ... Oamenii de Afaceri din Denver erau aceia care au sponsorat adunarea, şi acesta a fost un sponsor deosebit de cum am avut vreodată înainte.

E-14 Şi de obicei, predicatorii, cînd ei sponsorează adunarea, ei vor zice ... "Aţi anunţat-o?" "Da, la biserică." Cam atîta-i tot. Aceia sînt păstori; ei vor ca turma lor să ştie despre ea. Aceea este doar o ... Aceea este treaba lor.

E-15 Dar Oamenii de Afaceri au fost puţin deosebiţi. Ei au vrut ca lumea să ştie despre aceasta, astfel ei doar au azvîrlit o reclamă în valoare de cam trei sau patru mii de dolari pe toate tramvaiele, taximetrele, pe toate tampoanele maşinilor, şi peste tot. Noi am avut un timp minunat.

E-16 După ce s-a terminat serviciul, ei m-au chemat la o parte, şi au zis, "Frate Branham, ce putem să facem pentru tine acum? Ce-ţi datorăm?"

E-17 Am zis, "Păi, desigur, nimic." Am zis, "Voi nu-mi datoraţi nimic." Am zis, "Voi puteţi să-mi plătiţi costul hotelului, de aici jos, dacă voi doriţi."

E-18 "Oh, noi vrem să facem ceva pentru tine." Şi ei nu au vrut ... Eu nu am vrut să iau nimic de la ei.

E-19 Astfel managerul i-a chemat pe acolo. El a zis, "Eu cred că lui cumva îi place să vîneze şi să pescuiască, nu-i aşa?"
Au zis, "Da."

E-20 Astfel unul din oamenii de afaceri avea o fermă acolo sus, şi el a zis, "Eu doar îi voi face un cadou din aceea."

E-21 Ei bine, DL Moore a plecat sus să o vadă, şi el a trebuit să meargă înapoi cam treizeci şi cinci de mile, călare pe cal. Eu am spus ... DL Moore a zis, "Mi-ar place să o văd pe Sora Branham şezînd pe un cal, să mergem înapoi la aceea." Astfel el, ei, şi ...

E-22 Dar, după aceea, totuşi, ei au mers acolo la o casă ţărănească la Silver Plume, Colorado. Aceasta trebuie să fie de partea aceasta acum. Şi ei au cumpărat o fermă mică acolo, şi au pus o casă cu cinci camere acolo pentru mine acum, de asemenea, la Silver Plume, Colorado, care este chiar în inima munţilor. Astfel, voi pescarilor, eu cred că este un timp bun, astfel acesta ar fi un loc bun să te relaxezi, şi cînd după adunări şi alte lucruri, dacă Dumnezeu permite. Aceasta depinde de El, voi vedeţi.

E-23 Eu doresc acum să atrag atenţia noastră la Cuvînt. Şi eu doar iubesc Cuvîntul, Cuvîntul viu al lui Dumnezeu. El este, înlăuntrul Cuvîntului este Viaţa. Acum, "Cuvîntul, litera, omoară, dar Duhul dă Viaţă." Iar Viaţa este în Cuvînt, deoarece acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Viaţa zace în Cuvîntul Său.
De parcă eu v-aş fi spus, "Eu vă dau ... "

E-24 Voi ziceţi, "Mi-e foame, în dimineaţa aceasta, Frate Branham. Ai vrea să-mi dai cinci dolari?"

E-25 Eu aş spune, "Eu vreau." Acum acolo este tot atît de multă viaţă în aceea după cum este în promisiunea mea.

E-26 Asta este în acelaşi fel cum este cu Dumnezeu. Cînd Dumnezeu promite ceva, atunci ce este Dumnezeu, a Lui ... El trebuie să fie în Cuvîntul Lui. Vedeţi? Acest Cuvînt valorează nici ... Acest Cuvînt este întocmai la fel ca Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu.

E-27 Cuvîntul vostru este ceea ce sînteţi voi. Aceasta este legătura voastră; noi obişnuiam să o numim. Legătura ta este cuvîntul tău. Dacă noi nu putem lua cuvîntul tău, atunci eu nu pot avea încredere. Dar dacă eu pot lua cuvîntul tău pentru orice, atunci acesta este un om de onoare.

E-28 Şi Biblia a spus, "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu." Vedeţi? Vedeţi? "Şi Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit printre noi."

E-29 Dacă ne-am gîndi, că acesta este tocmai pămîntul pe care locuim noi, în această dimineaţă, este Cuvîntul lui Dumnezeu. Acel pom este Cuvîntul lui Dumnezeu. Şi voi, trupul vostru, este Cuvîntul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a vorbit în existenţă în felul acesta, l-a făcut din nimic; care nu avea nimic.

E-30 Aţi observat vreodată viaţa umană, de unde a venit ea? O celulă mică, aşa de mică încît un ochi uman nu a putut să o vadă; numai printr-o lupă, mare puternică. Şi de acolo a venit un om de o sută şi cincizeci, două sute de livre. [o livră = 453,6 gr – Trans.] De unde a venit el? Vedeţi? Dumnezeu doar l-a vorbit, şi el doar a început, prin natură, să crească, şi acolo aceasta a produs întocmai exact. El a vorbit fiecare pom, fiecare lucru, în existenţă. Şi acesta este aşa de minunat, lucru minunat, în această dimineaţă, să privim Cuvîntul lui Dumnezeu.

E-31 Acum aceasta, în această dimineaţă, în Vechiul Testament, deschizînd acolo la Cronici. Eu am fost doar puţin abătut ... In timp ce voi deschideţi acum la Cronici, capitolul al 18-lea. Doar puţin obosit. Dar dacă Domnul va voi ...

E-32 Eu nu sînt sigur; noi vom ştii mai mult Miercuri seara. Dacă Domnul va voi, şi biserica se simte călăuzită în felul acela, mi-ar place să am Miercuri, Joi, Vineri, Sîrnbătă, şi Duminică, ca o trezire aici, doar o trezire de învăţătură din Cuvînt. [Adunarea, "Amin." – Ed.] Miercuri, Joi, Vineri, Sîrnbătă, şi Duminică, doar învăţînd asupra Cuvîntului; nu servicii de vindecare, ci învăţătură. Poate Domnul ne va călăuzi în felul acela. Şi apoi noi ... Mie doar îmi place să fiu cu voi şi să am părtăşie în jurul Cuvîntului, cu voi. Vă mulţumesc, foarte mult, pentru acel frumos, minunat, "amin."

E-33 Acum în al 18-lea capitol din Cronici, şi începînd cu al 12- lea verset, noi dorim să ne bazăm gîndurile noastre, doar pentru puţină vreme asupra acestui subiect vital al zilei. Intîi Cronic- ... Sau, Doi Cronici, eu vă cer scuze. Doi Cronici 18:12, şi noi vom citi o porţiune din aceasta aici, şi să vedem ce va vrea Domnul nostru ca noi să ştim.
Şi mesagerul care s-a dus să-l cheme pe Mica i-a vorbit, zicînd, Iată, cuvintele profeţilor vorbesc cu un gînd de bine către împărat; de aceea cuvîntul tău să fie, eu te rog, să fie ca unul de al lor, şi tu să vorbeşti de bine.
Şi Mica a zis, Aşa cum DOMNUL este viu, chiar ce zice Dumnezeul meu, aceea voi vorbi eu.
Şi cînd el a venit la împărat, împăratul a zis către el, Mica, să mergem noi sus la Ramot-galaad la luptă, sau să ne abţinem? Şi el a zis, Suiţi-vă, şi prosperaţi, iar ei vor fi daţi pe mîna voastră.

E-34 Acum să ne bazăm gîndul nostru pentru cîteva momente; doar un cuvînt către El din nou, la aceasta.

E-35 Tatăl nostru Ceresc, cu inimi recunoscătoare ne apropiem de Tine chiar acum, pentru sufletele pierdute, pentru acei care sînt nevoiaşi, pentru biserică. La ... Fie ca Duhul Sfînt să intre repede în Cuvînt acum, ne rugăm. Ia-L chiar drept spre fiecare inimă aici care are nevoie. Şi cînd El îşi dă Mesajul Lui al puterii Cuvîntului în inimă, fie ca noi toţi să prosperăm prin El, în această dimineaţă; mergînd, plecînd de la tabernacol, bucurîndu-ne şi lăudînd pe Dumnezeu, zicînd, "Inimile noastre ard înlăuntrul nostru din cauza Prezenţei Lui." Căci noi o cerem în Numele Lui. Amin.

E-36 Scena noastră se bazează, în această dimineaţă, pe o tragedie. Şi Vechiul Testament, pentru mine, este întotdeauna o umbră sau o-sau o previziune a Noului Testament. De multe ori, cineva a zis, "Frate Branham, de ce este că tu iei întotdeauna Vechiul Testament? Aproape întotdeauna, luînd un text, tu să mergi înapoi în Vechiul Testament." Eu o fac deoarece îmi place tipologia. Îmi place ...

E-37 Educaţia mea este foarte limitată, aşa cum toţi ştie. Şi singurul fel pe care eu îl ştiu să fiu pe undeva lîngă corect, este să văd care era modelul, să privesc de pe plan şi să văd ce era aceasta. Şi atunci eu ştiu că ce era aceea va fi ceva similar cu ceea ce este aceasta aici, deoarece el este doar umbra acestuia. Şi eu întotdeauna mă uit înapoi la Vechiul Testament să văd ce au făcut copiii lui Israel, să văd care a fost pedeapsa păcatului, să văd care era justiţia profeţilor, să văd ce erau toate lucrurile acelea; şi atunci eu voi avea o idee ce este aceasta de aici, care a prevestit ce va fi în terminarea generală la sfîrşit.

E-38 În acest timp, acolo s-a întîmplat un lucru mare la Israel. Aceasta era în întunecimea miezului nopţii lui.

E-39 În Vechiul Testament, dacă Domnul va voi, poate în serviciile care vin, mi-ar place să arăt cum că Cele Şapte Epoci ale Bisericii s-au tipizat în Vechiul Testament. Cum că ei au început întocmai exact ca la-începutul Epocilor Bisericii a bisericii Neamurilor, şi au mers drept în jos printr-o epocă întunecoasă similară, şi au venit afară într-un timp glorios de Cincizecime, la căderea Duhului Sfînt în biserica timpurie din ... în vremurile Iudeilor. Apoi mergînd printr-o altă perioadă a bisericii Neamurilor, printr-o epocă întunecoasă, şi apoi iese din nou afară în Mileniu, la sfîrşit.

E-40 Acum, cum că în urmă în mijlocul secolelor acolo, acest mare împărat Ahab a venit sus în putere. Şi el cumva călărea pe reputaţia celorlalţi împăraţi Israeliţi, care era un ... Ahab, însuşi, era cumva un-un credincios de margine. Eu adesea mam referit la el în felul acela, deoarece el era o parte a timpului din această parte a gardului, parte a timpului din acea parte a gardului.

E-41 Voi nu aţi şti unde să staţi, un om care este instabil ca acela. Sau, o persoană care pretinde să fie un Creştin, şi acela instabil, voi nu ştiţi ce să faceţi privitor la persoană. Astăzi ei sînt un Creştin; mîine voi nu ştiţi unde sînt ei. In biserică astăzi, ei se bucură şi cîntă şi laudă pe Dumnezeu; şi mîine, afară bînd, chefuind, alergînd în jur. Atunci cu acel fel de persoană este greu să faci ceva.

E-42 Îmi amintesc, ca băiat, odată noi am avut un-un cal bătrîn, care obişnuia să sară gardurile tot timpul. Şi eu presupun că mulţi dintre voi oamenii, la vîrsta mea, aţi şti în urmă în zilele cailor, zilele trăsurilor. Eu am venit de multe ori, chiar în jos pe strada aceasta de aici, mînînd o trăsură cu cal, eu însumi. Eu am patruzeci şi cinci de ani. Astfel, ei, îşi amintesc ... Acest cal bătrîn, noi puneam un jug pe gîtul lui, aşa cum a-ţi pune la o vacă, şi-l ţineam să nu sară gardul. Şi el sărea, oricum. Şi el atîrna jugul acela şi-l întorcea în jur, şi aşa mai departe. El trecea dincolo de gard. Şi într-o zi, ce el ...

E-43 Mă întrebam ce îl atrăgea pe bătrînul acela. Şi acolo era o groapă mare prăbuşită jos acolo. Acum el stătea în lucernă, înaltă, dar el vroia ... Acolo erau nişte lamele de iarbă de livadă într-o groapă prăbuşită. Şi el a sărit gardul acela şi a ajuns în groapa aceea prăbuşită unde erau toate aceste sîrme şi sticle. Păi, el era în gunoiul nostru-nostru, şi a intrat acolo să ia cîteva guri din iarba aceea de livadă. Şi noi trebuia să luăm alţi cîţiva cai şi să-l tragem afară din groapa aceea prăbuşită. Cînd el a ajuns înăuntru acolo, el a ajuns agăţat. Şi cînd el a stat acolo afară, el tremura şi sîngera, şi-şi cum era el, doar să ia o gură, sau două, din iarba aceea de livadă, cînd el stătea în lucernă, aproape pînă la genunchii lui.

E-44 Eu adeseori m-am gîndit la tabloul acela. "Calea unui păcătos este grea." El doar nu a vrut să stea liniştit unde el mînca şi avea un timp minunat, dar ... el trebuia să sară gardul şi mergea să ajungă tot strivit şi tăiat în felul acesta, doar să ia o gură de-de ceva iarbă de vreun fel deosebit. Acum cam acela este felul cum fac oamenii, care sar gardul păşunii lui Dumnezeu. Voi nu credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Ies afară, merg afară astăzi; vin înăuntru. Este în biserică, avînd un timp minunat; apoi, mîine, se vinde pentru ceva ca aceea. Aceasta o face foarte greu.

E-45 Ahab a fost mai mult sau mai puţin felul acela de persoană. În fiecare parte unde bătea vîntul, Ahab îşi avea aşezată pînza lui, dacă aceasta era în partea asta sau partea aceea. Căsătoria lui l-a încurcat cu totul, cu o femeie mică care era o mică prinţesă, fiica unui împărat, o Izabelă. Foarte drăguţă să o priveşti, o femeie foarte frumoasă, dar în inima ei ea era rea. Şi ea era o idolatră, şi ea a făcut ca tot Israelul ...

E-46 Acum, cum mi-ar plăcea să mă limitez acolo doar pentru cîteva minute, era, în a ajunge în miezul acesteia despre calitatea de mamă, vedeţi, acolo. Şi cînd un om începe să se căsătorească; felul unei fete, femeia care el ... Aceasta este mai mult decît să priveşti la frumuseţe. Tu trebuie să iei pe cineva, şi suflet şi trup uniţi împreună; cineva care într-adevăr o să fie prietenul şi tovarăşul tău, care va ţine cu tine la bine şi rău.

E-47 Acum, dar, Ahab, el doar s-a unit cu ea deoarece ea a fost frumoasă, eu presupun, şi s-a căsătorit. Nu putea să fie nimic altceva privitor la ea, deoarece ea era rea aşa cum era. Şi ea a venit acolo. Şi apoi, desigur, fiind înfăşurat cu ea în felul acela, şi a iubit-o, păi, el a făcut ca tot Israelul să păcătuiască şi să meargă împotriva lui Dumnezeu, şi să dărîme altarele lui Dumnezeu; zidind altarele lui Baalim. Şi ei au avut închinarea la Baal prin tot Israelul, la timpul acela.

E-48 Acum, soţia lui a determinat pe neprihănitul Nabot. .. Mulţi dintre voi au citit despre el. Cum i-a luat el grădina lui, prin înşelăciune; şi a jurat, o minciună, şi a avut martori falşi împotriva lui. Deoarece, ea a vrut să facă ceva pentru soţul ei; şi a ucis un om neprihănit, ca să obţină o grădină care se unea aproape de pămîntul palatului.

E-49 Toate acestea, Dumnezeu privea în jos. Astfel profetul, Ilie, care era mare, un slujitor puternic al Domnului, a profeţit şi ia spus Izabelei ce i se va întîmpla. Şi el i-a spus lui Ahab căci cîinii îi vor linge sîngele lui. Acum, cînd Dumnezeu a spus ceva ... Desigur, în zilele acelea, Cuvîntul direct al Domnului a venit prin profet.

E-50 "Dumnezeu, în timpuri străvechi şi diferite feluri a vorbit părinţilor prin profeţi, în această zi din urmă prin Fiul Său, Cristos Isus."

E-51 Astfel, Acesta este Cuvîntul. Şi dacă ceva este contrar cu Acela, lăsaţi-l în pace. Vedeţi? Acum, în al doilea rînd, El vorbeşte astăzi prin profet, văzătorul, şi aşa mai departe. Dar mai întîi este Acesta, Cuvîntul, acum.

E-52 Şi Ahab a făcut această răutate. Şi el a mers înainte; Dumnezeu a binecuvîntat poporul pentru mulţi ani. Şi, în final, Iosafat era împărat peste Iuda, în timp ce Ahab era împărat peste Israel.

E-53 Şi, atunci, Iosafat era un om neprihănit. El era fiul lui Asa. Asa a fost un-un om neprihănit, şi el a dărîmat toate altarele de-de idoli; a zidit altarele lui Iehova. Şi ei aveau o-o trezire, aşa cum era, sus în Iuda. Şi apoi după o vreme, Iosafat sau ...

E-54 Ahab, mai degrabă, a trimis sus, şi a găsit o altă bucată de pămînt, în Siria, care el credea că i-a aparţinut, că el s-a gîndit să meargă să o ia. Astfel el l-a întrebat pe acest Iosafat dacă el ar vrea să vină şi să facă o alianţă cu el.

E-55 Şi, desigur, există un mare pericol acum, vedeţi, cînd ei 1- au văzut pe acest mare împărat, Ahab, acolo jos, şi ei l-au văzut pe acesta mare aici sus, Iosafat; unul din ei, un căldicel; celălalt, un om umplut cu Duhul. Veghiaţi cum vă faceţi alianţa voastră. Vegheaţi ce faceţi voi, cum vă înjugaţi cu necredincioşii. Păstraţi-vă curaţi, mai ales în ziua în care trăim noi.

E-56 Eu cred, biserică, fără o umbră de îndoială, aceasta este ars pe inima mea. Acesta-i motivul că eu aştept după aceste cinci seri, curînd; ca încă o dată, înainte de a se întîmpla, să-i dau acestei biserici o pieptănare desăvîrşită, prin Biblie.

E-57 Noi trăim în umbrele timpului. Aceasta s-ar putea întîmpla oricînd. Cînd noi vedem că vin timpurile ca lucrurile să aibe loc; tocmai răutatea vrăjmaşului, tocmai puterile. Noi privim la aceste furtuni de zăpadă şi fiecare lucru întîmplîndu-se, toate aceste ciumi, toate lucrurile diferite. Acestea sînt toate cauzate prin aceste întreruperi, de explodare a acestor bombe şi lucruri. Ei fac toate lucrurile încurcate aici sus. Şi ei se amestecă în marele laborator al lui Dumnezeu, să împlinească Cuvîntul Lui. Aceasta urmează să se întîmple.

E-58 Astfel, "omul păcatului" ridicîndu-se, putere, aşa amăgitor. Doamne! Am auzit un predicator în dimineaţa aceasta, un om umplut cu Duhul Sfînt, luînd semnul fiarei şi zicea că anticristul era Rusia. Ce eroare! Aha! Rusia nu are nimic de a face cu acesta. Nu, domnule. Aceea este Scriptural. Acum, dar observaţi în acest timp măreţ în care trăim noi, o avertizare.

E-59 Acum, acest Iosafat, simţindu-se cumva bine deoarece acest mare împărat din Israel a zis, "Vino, vizitează-mă." Şi el a mers acolo jos. Şi ei au luat boi şi oi, şi aşa mai departe, şi au făcut jertfă. Tot timpul, jos acolo în inima lui Ahab, el era un înşelător, deoarece el nu se închina la Acela, sau să jertfească acele oi şi alte lucruri cu o inimă devotată, deoarece, pînă la urmă, el s-a înclinat mai mult către religia soţiei lui.

E-60 Şi observaţi, întocmai cum Ahab s-a căsătorit cu Izabela în timpul acelei epoci mari întunecoase a lui Israel, el a adus idolatrie în Israel, tocmai un model de astăzi. Chiar în epoca întunecoasă; cînd noi am venit afară prin apostolii timpurii, al doilea rînd, al treilea rînd, acolo în epoca întunecoasă, cei o mie cinci sute de ani. Intocmai cum Ahab s-a căsătorit cu Izabela şi a adus idolatrie în Israel, aşa a făcut biserica Duhului Sfînt căsătorindu-se în ismuri, şi a adus idolatria înapoi, şi astăzi ea este o formă de Creştinism. Vedeţi? Vedeţi, doar foarte întuneric! Şi acum ea s-a mişcat înainte în jos, în fiecare zi; fiecare epocă a bisericii se mişcă în jos la acelaşi lucru, la marele deznodămînt, la starea de căldicel, vine, Epoca căldicică a Bisericii Laodicea! Oh, în ce oră oribilă trăim noi!

E-61 Ascultaţi. Eu vreau să mărturisesc chiar aici, înainte să merg mai departe. Eu sînt un predicator de modă veche care tînjeşte să vadă zilele vechi din nou. Eu am văzut atît de mult din această imitare, înfrumuseţare de Hollywood a Evangheliei, încît eu sînt scîrbit şi sătul de aceasta. Da, domnule. Eu vreau să o văd pe cea de modă veche. Mă tem că noi facem Creştinismul prea frumos pentru oameni; linie periculoasă.

E-62 Acum Iosafat vine jos, se gîndeşte, "Oh, păi, acest mare împărat al lui Israel, eu doar voi ... Oh, noi vom ... Aceasta va fi în regulă." Şi chiar în mijlocul la toată această mare fascinaţie, ce a făcut el? El a făcut o alianţă, să meargă sus şi să se lupte cu duşmanul, pe terenuri comune, pentru că ei au zis, "Noi sîntem amîndoi acelaşi popor. Dar ei nu erau. Unul era un grup umplut cu Duhul, celălalt era un grup căldicel. Ei nu sînt acelaşi popor. Nu, domnule. Voi nu puteţi avea ...

E-63 Întunericul nu poate avea părtăşie cu lumina. Noaptea nu poate exista în prezenţa luminii soarelui. Şi cel mai perfid timp care există este între timpuri. Tocmai cînd soarele apune sau răsare, este cel mai perfid timp care există. Acolo nu este suficientă viziune să vezi clar; luminile voastre la automobilul vostru nu vor arăta bine şi clar. Este mai bine sau să fie întuneric sau lumină. Isus a zis, "Fiţi fierbinţi sau reci, nu căldicei." Doar, aceea este linia de pericol.

E-64 Şi atunci Iosafat, cînd el a venit jos, şi atunci această mare alianţă s-a făcut, care nu a plăcut lui Dumnezeu. Şi observaţi, chiar în timpul lui de, toată emoţia acum, "Eu am favor la acest împărat. Şi, oh, eu-eu-eu am părtăşie cu acest vecin. Eu am ... "

E-65 Vedeţi, fiţi atenţi, acea, biserică! Vedeţi? Asta este ceea ce cauzează tot necazul în jurul acestui tabernacol aici, şi în jurul altora. Vedeţi? Fiţi atenţi cu ce vă amestecaţi. Vedeţi? Ieşiţi chiar afară, şi sau fiţi pentru Cristos sau fiţi împotriva Lui. Vedeţi?

E-66 Acum, acest om a făcut alianţa, şi el a crezut că a făcut ceva măreţ. Totuşi, cînd el a zis, "Nu există acum, înainte de a putea să ne suim, noi ar trebui să consultăm pe Domnul despre aceasta?" Acum, Iosafat a avut suficientă religie rămasă în el, în greşeala lui, că el a mers acolo jos la acest împărat, dar el a avut suficientă religie rămasă în el să gîndească, "Păi, noi s-ar cuveni cel puţin să consultăm pe Domnul."

E-67 Acum, Ahab mergea drept afară fără să spună un cuvînt; doar felul lui propriu mecanic, fizic, uman de a face lucrurile.

E-68 Eu doar mă întreb chiar aici, biserică, dacă aceea nu a fost, de multe ori, că noi am făcut greşeli. Socotind aceasta, şi să zicem, "Păi, aceasta ar trebui să fie în acest fel," şi noi am aşezat-o în felul acela.

E-69 Eu cred că acolo este unde o mulţime întreagă din evanghelismul American este astăzi, căci noi am aşezat-o într-o formă de-de, eu aş zice, evanghelism de Hollywood, o mulţime întreagă despre fascinaţie. Noi observăm că evanghelistul vine pe platformă, astăzi, şi, doamne, el este cu totul îngîmfat, şi spune o mulţime întreagă de glume înainte ca el să înceapă să predice, şi lucruri ca acelea, şi se comportă şi acţionează ca un clovn, la amvon. Cînd vine timpul să facă o chemare la altar, oamenii nici măcar nu văd nici o sinceritate prin care să se facă o chemare de altar. Asta-i adevărat. Acela este motivul că lumea a ajuns într-o stare căldicică astăzi, în care este ea.

E-70 Mă întreb, astăzi. Aceasta este doar, astăzi, eu ... Biserica, noi am încercat să trimitem băieţii noştri la şcoală, să înveţe psihologie, şi aşa mai departe în felul acesta, să ştie cum să pună acolo un program, să intre la amvon şi să aranjeze ale noastre ... Mesajul este aşa de ademenitor, încît acesta va prinde pe oameni, şi le atrage atenţia. Şi mulţi mari psihologi merg afară ca învăţători în felul acesta, şi dramatizează şi se prefac cu o mulţime întreagă de ceva. Şi eu mă întreb doar, cînd ei ... Noi le spunem întotdeauna frumuseţea şi atracţia bisericii. Dar noi omitem să le spunem, "Cel ce Mă urmează, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze." Mă întreb dacă noi nu am făcut frumuseţea bisericii prea frumoasă, pentru omul care vine înăuntru.

E-71 De exemplu, biserica Baptistă astăzi are o lozincă, "Un milion mai mulţi în '44," luînd înăuntru membrii cu miile, şi zecile de mii, neconvertiţi, doar oameni care păşesc înăuntru şi aderă la biserică. Şi aceasta este o cădere pentru Biserica lui Isus Cristos, să ia înăuntru astfel de membri. Ei încă beau. Ei încă fumează. Ei încă joacă cărţi. Ei încă mint.

E-72 Ei vin la biserică, aşteptînd să fie distraţi de o grămadă de evanghelişti de Hollywood care se ridică, îşi pun o mulţime de fascinaţie, şi o mulţime de instrumente mari aşezate în sus şi în jos pe platformă.

E-73 Cînd, ei ar trebui să aibe o chemare la altar de modă veche, Dumnezeu mai întîi, să strige, acolo jos; unde bărbaţi şi femei nu vin să se fascineze, sau să fugă sus şi să acţioneze ca un clovn, ci să meargă jos la altar şi să-şi dea seama că-i moartea lui Isus Cristos acolo, care a murit pentru ei, că ei ajung din nou sinceri înapoi cu Dumnezeu.

E-74 Mă întreb dacă noi nu trăim în acel fel de timp, cînd noi luăm mari evanghelişti, ca mulţi care traversează ţările astăzi, evanghelişti de mare renume care au studiat psihologia şi atrag oamenii la biserică. Dar după ce odată îi aduceţi în biserică, atunci ce o să le faceţi voi? Ce-ce se va întîmpla cu ei după ce ei ajung în biserică? Doar aderă la biserică, şi merg înapoi cu acelaşi păcat şi aceeaşi dorinţă cu care ei au intrat în biserică. Ei merg înapoi în acelaşi fel. Şi acela este motivul, astăzi, că lumea se uită, zicînd, "Păi, dacă omul acela are religie, dacă această persoană are religie ... "

E-75 Mi-e teamă că noi am făcut-o prea uşor. Aceasta este, eu iubesc ... eu cred, bucurie, desigur, eu cred că toată bucuria stă în Isus Cristos. Asta-i adevărat. Eu cred că aceasta este bucurie şi fericire. Dar aminteşte-ţi, frate, ea este calea agoniei şi suferinţei şi a crucii. Voi trebuie să vă daţi seama de aceasta, de asemeni. Asta-i adevărat. Mă întreb dacă noi nu am pictat-o puţin prea-puţin prea neted parcă.

E-76 Eu mă uitam, şi soţia mea a pus ... A pornit afară, şi ea a pus un trandafir pe haina mea în dimineaţa aceasta. Ea a zis, "Tu ar trebui să-l porţi. Mama ta este în viaţă."
Şi eu am zis, "Oh, scumpa, eu nu ştiu."

E-77 Ziua Mamei este minunată, dar aceea este ca lumea, ei au comercializat treaba, doar numai ca să vîndă flori şi lucruri ca acestea. Păi, aceasta este o discreditare pentru mamă. Păi, mama mea este mama mea în fiecare zi din an, da, domnule, nu numai o zi.
Eu voi zice, "Tu iubeşti pe mama ta?"

E-78 "Eu i-am trimis un buchet de flori de Ziua Mamei ultima dată." Păi, frate, ea ar trebui să fie mamă în fiecare zi. Dar aceasta este comercial.

E-79 Floarea aceea este frumoasă. Mie îmi place o floare frumoasă. Mă gîndesc la aceea întocmai cum eu o fac ... Cît de frumoasă este floarea! Ea înfloreşte. Şi ea are mireasmă. Şi trecătorul o miroase. Animalul vine pe acolo, şi o miroase. Dar, acum priviţi, ea este frumoasă. Ca şi Biserica Domnului Isus Cristos, Ea este cel mai glorios lucru; vindecări Divine, şi puteri, şi minuni, şi semne, şi miracole, şi eliberare de păcat. Acesta este un loc frumos. Dar, priviţi, dacă acel trandafir ... Noi va trebui să venim, Biserica, ca toată natura.

E-80 Acel trandafir, fiind frumos, fiecare vacă din ţară l-ar linge dacă ar putea. Dar natura a rînduit mici baionete, lancii micuţe ieşite în afară acolo, numite spini, şi ei le lasă în pace. Aceia o protejează. Asta este exact.

E-81 Şi mă gîndesc, astăzi, dacă noi nu avem Cuvîntul lui Dumnezeu, mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri, în jurul frumuseţii puterii sfinţeniei lui Dumnezeu, noi o să lăsăm fiecare vacă din ţară să lingă asupra Lui şi să-L culeagă. Aceasta L-ar defăima. Aceasta ar fi o cădere faţă de Biserică. Asta-i adevărat.

E-82 Eu cred, astăzi, ceea ce noi avem nevoie este mai mult de modă veche, predicatori chemaţi de Dumnezeu, nefierţi, poate nu cu multă educaţie, dar să-i aducă pe oameni jos la un altar, şi acolo să agonizeze. Nu cu o bucurie şi rîs, şi să pocnească gumă de mestecat, şi să-şi pună numele pe o hîrtie; ci, frate, un plîns vechi şi o murire, pînă cînd bărbaţi şi femei se pocăiesc cu desăvîrşire de păcatele lor şi vin aproape de Dumnezeu. Amin.

E-83 Eu vă spun, noi avem, "Ridicaţi-vă mîinile, cine vrea să accepte pe Cristos," toate ca acestea. Aceea este în ordine, frate, dar aceea nu-aceea nu elimină păcatul.

E-84 Voi trebuie să vă pocăiţi mai întîi, să vă puneţi în ordine, să mergeţi jos acolo şi într-adevăr să plîngeţi. Eu îmi pot aminti cînd oamenii de modă veche păşeau în jos prin intervale, şi sus şi-n jos pe drumuri, plîngînd, şi vorbeau cu vecinii lor. Aceia erau Creştinii din ziua aceea, spunînd despre lucrurile Domnului.

E-85 Şi, astăzi, noi ne punem numele pe cartea bisericii, şi mergem afară şi stăm acasă, şi niciodată nu spunem nici un cuvînt despre Acesta. Nepreocupaţi! "Doar atît timp cît noi aparţinem la biserică, aceasta este în ordine." Eu sînt sigur că sîntem greşiţi acolo, oamenilor. Cercetaţi-vă! Căci, aceea nu va rezista la Judecată. Nu, domnule. Ea nu va rezista.

E-86 Nimic mai puţin, "Acela care Mă urmează, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să moară zilnic." Rămîneţi morţi, acolo pe cruce. Asta-i adevărat. Agonie! "Calea, Eu voi lua calea," voi cîntaţi, "cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului."

E-87 Mă gîndesc astăzi, ce timp în care trăim noi! Că, evanghelismul, ei îl pun afară în lumini mari strălucitoare, şi ei încearcă ... Cînd voi vedeţi evanghelistul venind în oraş, vă întrebaţi. Eu, adunările mele au fost vinovate de acelaşi lucru. Asta-i adevărat. Eu mă întreb cine vine în oraş, uneori, evanghelistul sau Isus Cristos? Păi, ei au ...

E-88 Eu am mers într-un loc aici, nu de mult, unde trebuia să vină un evanghelist anume. Şi Numele lui Isus ... Păi, ei au avut fotografia evanghelistului, "omul din ceasul acela," omul cu aceasta, şi omul cu aceea.

E-89 Eu, uneori mă gîndesc la slujba mea, şi văd oamenii venind. Şi eu ajung într-o cameră la hotel şi, zic, "Dumnezeule, pe cine-pe cine vin oamenii să vadă, pe mine sau pe Tine?" Vedeţi? "Dacă ei vin să mă vadă pe mine, ei sînt pierduţi, încă; dar O Dumnezeule, dărîmă-mă, ia-mă la o parte. Eu vreau să te reprezint pe Tine, Acela în faţa căruia voi sta într-o zi, cu mîini tremurînde şi tremurînd, cu trupul slab, privind la Tine. Ştiind că sufletul meu atîrnă de decizia Ta." Noi să înălţăm pe Cristos.

E-90 Astăzi, voi ziceţi, "Păi, eu aparţin la Baptişti. Eu sînt un Metodist. Eu aparţin la tabernacol. Eu fac aceasta." Oh, aceea nu are nimic de a face cu aceasta; nici un lucru. Eu mă întreb uneori.

E-91 Aici nu de mult, am văzut un-un anunţ sus, unde o anumită campanie venea în oraş. Şi cuvîntul acelui om, numele acelui om mergea în litere mari peste tot în jur, în acest fel. Şi în partea de jos, într-un colţişor, a zis, "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci," jos de tot în colţ. Vedeţi?

E-92 Ei au luat tot caracterul sacru de la Cristos, şi l-au pus pe ceva om, sau ceva biserică, sau ceva organizaţie. Frate, eu vă spun, voi puteţi scăpa cu fascinaţie, spectacol de Hollywood, în acest fel, şi aceasta este prin biserică. Dar, în Prezenţa lui Isus Cristos, El este Acela care trebuie să fie glorificat. Asta-i adevărat. Acum acela este adevărul, scumpul meu frate şi soră.

E-93 Să nu vă supăraţi pe mine. Voi doar amintiţi-vă că eu vă predic. Eu vreau să vă predic ca şi cum aceasta ar fi fost ultima predică pe care am predicat-o în viaţa mea. Eu vreau să predic, fiecare predică pe care o predic, de parcă eu eram un om muribund predicînd la oameni muribunzi. Şi, eu sînt; lumina mea arde în jos, în fiecare zi; şi a voastră, de asemeni. Şi noi sîntem muritori muribunzi. Şi noi trebuie să ne înfăţişăm la Dumnezeul cel viu, într-una din aceste zile, şi noi mai bine am fi în sinceritate profundă referitor la aceasta.

E-94 Şi doar într-o fascinaţie, şi comportîndu-se, şi aderînd la biserică, şi merg aici şi acolo, acţionează în acest fel şi acel fel.

E-95 Noi mai bine să avem adunări de rugăciune de modă veche în casele noastre, şi strigînd către Dumnezeu, ziua şi noaptea. Ziua este aproape, "timpul suferinţei, timpul necazului." Biblia a zis, "o zi întunecoasă." Şi noi trăim în ea.

E-96 Cum că acest om mare a mers jos acolo sub emoţie. El s-a unit cu căldiceii, cu unul de margine, şi a crezut că el a făcut ceva măreţ, credea că Dumnezeu îl binecuvînta. Şi nu-şi dădea seama căci chiar atunci el aducea înăuntru tot grupul acesta cu el. Ce? "Grupul nostru mic, din Iuda-din Iuda aici sus, să venim jos şi să ne unim cu marile orchestre din Israel. Ce popor puternic vom fi noi!"

E-97 Ia te uită. Şi aceea este tocmai linia de amăgire a Diavolului pe care o foloseşte chiar acum, să-l aducă înăuntru pe anticrist; tot atît de sigur cum eu stau în acesta. "Noi ne vom uni eforturile noastre împreună." Noi nu putem face asta. Cum pot doi să umble împreună dacă nu sînt de acord?

E-98 Aceste State Unite fac la fel, aceeaşi experienţă de sine şi aceeaşi greşeală, cînd ea s-a unit cu Rusia în urmă acolo. La timpul acela ei erau aproape gata să aibă război, şi ne-am legat împreună cu Rusia. Şi acum voi vedeţi ce avem noi, nu-i aşa? Ei au avioanele noastre şi toate din secretele noastre, şi bombele noastre atomice şi fiecare lucru aşezate acolo, să le explodeze înapoi la noi. Acelaşi lucru merge prin spiritual!

E-99 Apoi noi aflăm, după ce Iosafat a făcut această alianţă, şi ei s-au consultat. Acum priviţi, priviţi lumea din afară, el a zis, "Sigur, noi avem mulţi profeţi aici jos. Noi avem un seminar plin de ei."

E-100 Ei merg jos şi iau pe oamenii care au fost instruiţi, care cunoşteau psihologie, care ştiau totul despre aceasta. A zis, "Veniţi sus acum, şi noi întrebăm şi consultăm pe Domnul."

E-101 Toţi dintre ei, desigur, în mintea lor firească îngîmfată, au venit acolo sus şi au zis, "Acum, uite, noi ... Voi mergeţi sus. Domnul este cu voi, şi Domnul o să vă dea bucata aceea de pămînt sus acolo. Aceea, o să fie a voastră. Voi o să-i împingeţi pe Sirieni înapoi de tot. Voi o să o faceţi." Unul dintre ei chiar şi-a făcut o pereche de coarneA mari din fier, şi a început să alerge în jur uite aşa, zicînd, "In acest fel! Voi îi veţi împinge pe Sirieni departe."

E-102 Dar, Iosafat, doar puţin mai spiritual, să mai sufere aiureala aceea de spectacol! Asta-i adevărat.

E-103 Dumnezeule, dă-ne ceva mai mulţi Iosafaţi, că sîntem scîrbiţi şi sătui de acest spectacol de Hollywood aici. Asta-i adevărat, prefăcîndu-se, pretinzînd că sînt ceva ceea ce nu sînt; născocind, dramatizînd, atrăgînd înăuntru. Şi atunci cînd ei vin înăuntru, ce aveţi cînd el a intrat înăuntru? Ca şi cum ai cere unui om, "vino şi înoată," şi într-un deşert. Nimic altceva decît nisip de golf pe capul tău, ca să cauzeze întristări după aceea!

E-104 Acum observaţi, în ce îi puteţi voi aduce? O doamnă oarecare mi-a zis zilele trecute, "Un om a zis, 'm-aş duce la biserică, dar ce-ce aş obţine eu cînd aş merge la biserică?' A zis, 'Tot ce fac ei este să organizeze ceva cină, şi despre asta, aceea, şi cealaltă:" Şi doamna a zis, "Am stat fără grai, căci eu nu ştiam unde să-l trimit." Ia te uită. A zis, "Eu doresc să fi putut găsi o biserică veche unde ei într-adevăr cîntă imnurile de modă veche şi trăiesc evlavios."

E-105 Copiii sînt flămînzi, ei vor mînca dintr-un bidon de gunoi. Aceasta depinde de Biserica viului Dumnezeu să-i hrănească cu adevăratul Cuvînt viu al ... lui Dumnezeu.

E-106 Acolo, şi tot farmecul şi lucrurile; Iosafat a zis, "Nu mai există încă unul?"

E-107 "Încă unul?" a zis Ahab. "Păi, ce nevoie ai tu de încă unul? Noi avem patru sute dintre cei mai buni, selectaţi, educaţi, cei mai bine hrăniţi, oameni îmbrăcaţi care există în ţară, care stau aici. Fiecare din ei cu un acord, şi o inimă, şi un glas, zicînd, 'Mergeţi! Dumnezeu este cu voi."'

E-108 Mă întreb dacă Statele Unite nu au întîmpinat acelaşi lucru! Mă întreb dacă biserica lui Dumnezeu nu a întîmpinat acelaşi lucru! Mă întreb. "Păi," a zis, "uite, ei au succes. Ei au adunări, mari măreţe. Ei duc cu miile deodată." Dar mă întreb dacă nu există doar încă unul! Mă întreb dacă nu există ceva deosebit!

E-109 Noi aflăm, că noi avem treizeci de mii de convertiţi în şase săptămîni, şi şase săptămîni mai tîrziu noi nu mai avem nici unul. Există ceva greşit pe undeva. Asta-i adevărat. Şi toată aceasta este fascinaţie, înscenare. Lumea, prin televiziune, prin radio, prin cinematografe, şi acele debuşeuri acolo, au corupt naţiunea aceasta cu prostiile Hollywoodului. Corect. Fiecare lucru vrea să fie în mare farmec. Nu este acesta adevărul? [Adunarea zice, "Amin."-Ed.] Voi ştiţi că acela este adevărul. Noi nu mai avem din religia de modă veche pe care o aveam cu ani în urmă. Aceasta este deoarece ea s-a delăsat. Noi vom ajunge la ea, doar într-un moment, voi veţi vedea.

E-110 Păi, ce tablou frumos, sau un tablou mişcător, aş spune eu. Şi aici vine acest Iosafat, zicînd, "Da, eu îi văd pe toţi. Ei, fiecare, îşi au diplomele lor," şi orice era aceasta. "Ei de asemenea sînt profeţi. Ei sînt predicatori mari. Ei sînt ieşiţi din mari colegii. Şi ei toţi sînt aceasta. Ei sînt ieşiţi din marea şcoală a profeţilor, şi fiecare lucru. Ei sînt toţi cu un acord. Asta este adevărat. Dar nu mai există doar încă unul?"

E-111 "Păi, ce vei avea trebuinţă de încă unul, cînd patru sute îşi dau consimţămîntul deodată?"

E-112 Dar omul acela, jos de tot în inima lui, avea pe Dumnezeu. Şi el ştia că acolo era ceva greşit referitor la aceasta. Da, domnule. El ştia că acolo era ceva putred. De ce? Lăsaţi-mă să vă dau ... Scriptura nu citează aceasta, dar aici este ceea ce eu obţin. Eu ştiu căci-căci Iosafat ştia că făţarnicul acela acolo jos, Ahab, că el nu era în ordine cu Dumnezeu. Iar Ilie i-a profeţit Cuvîntul lui Dumnezeu către el. Şi cum putea Dumnezeu să binecuvînteze ceea ce El a blestemat? Amin.

E-113 Eu spun acelaşi lucru astăzi, prietene. Şi Biserica viului Dumnezeu, care stă adevărată faţă de Dumnezeu, va spune acelaşi lucru. Voi nu puteţi să amestecaţi Ulei şi apă împreună şi să o numiţi salvare. Voi nu puteţi. Trebuie să te separi, frate. Ceva trebuie să se întîmple. Dacă există vreo speranţă rămasă, noi trebuie să facem ceva, şi să o facem repede; căci, ceasul, Răpirea este aproape.

E-114 Lucrurile se îngrămădesc, fiecare lucru, iar biserica este prea departe. Ei citesc tot felul de reviste, cărţi, poveşti, şi fiecare lucru. Eu aş putea merge astăzi la o ... eu pot merge la o biserică, şi eu pot spune, "Oh, cîţi ştiu ... " Ei cunosc fiecare imn, după una din aceste mari treziri. "Acum, la ce-ce pagină este cutare-şi-cutare imn?" Ei o ştiu. Ei ştiu care este acesta. Ei ştiu cine candidează pentru Preşedinte, şi cine candidează pentru aceasta, şi cîte stele de cinema s-au căsătorit, aceasta şi aceea, şi cealaltă. Dar, despre Cuvîntul lui Dumnezeu, ei nu ştiu nimic. Ia te uită. Astfel noi dăm a lor ... Şi, totuşi, ei pretind să fie Creştini.

E-115 Şi oamenii nu sînt de blamat. Aceasta este din spatele platformei, de unde vine aceasta. Exact. Aceasta este din spatele platformei. Ei îi învaţă tot felul de ritmuri, şi tot felul de asta şi aceea, şi organizaţii, cum să te facă să predici, şi fiecare lucru ca acela. Mă întreb dacă aceasta se plăteşte? Nimic împotriva acesteia, însă mă întreb dacă aceea este cerinţa lui Dumnezeu.

E-116 Cînd, Isus a zis, "Dacă un Aom nu se naşte din apă şi Duh, el cu nici un chip nu va intra în Im pără ţie. Cel care va for- ... Mă va urma, să se lepede de sine, şi propria lui plăcere lumească, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze." Crucea este un simbol al "morţii, agoniei." "Cel care va fi un Creştin, să se dezbrace de gîndurile lui proprii. Să se dezbrace de propriile lui fapte. Să se desprindă de fiecare lucru, să se lepede de sine; şi să-şi ia crucea aceea consacrată, şi să Mă urmeze zilnic. Cel ce va veni după mine, el să facă asta." Asta este ce a spus Isus.

E-117 Dar, astăzi, noi zicem, "Fiecare să se simtă bine. Fiecare să bată din palme. Fiecare strigă, 'Aleluia!' Fiecare să facă asta." Oh, cum avem noi o grămadă de ceartă! Amin. Dumnezeu ... Noi punem aceste cîntări noi afară şi le cîntărn aşa de repede, încît se pare că noi să fugim prin zid cu ele, sau ceva de felul acesta.

E-118 Cînd, mă gîndesc, dacă noi am cînta Mai Aproape, Dumnezeul Meu, De Tine, ar fi cu mult mai bine pentru Biserică; imnurile de modă veche.

E-119 Ia o grămadă de oameni de orchestră de dans, ceva băiat într-o orchestră de dans cîntînd aici, seara trecută, şi în seara aceasta cîntînd în biserica Dumnezeului cel viu? Aceasta este o urîciune în privirea lui Dumnezeu. Acel om să fie dovedit, mai întîi, şi el să aducă roade, potrivit pentru pocăinţă, să arate că el este în ordine cu Dumnezeu.

E-120 Ei aduc lumea jazzului drept la platformă. Ei aduc Hollywoodul, fascinînd predicarea, chiar la platformă.

E-121 Păi, nu am stat eu în oraşul vostru frumos, cu cîteva săptămîni în urmă, în Louisville, Kentucky? Mi se rupe inima! Cînd ei toţi şedeau acolo, vrînd să vadă minunile lui Dumnezeu; şi îndată ce tu predici Evanghelia, ei se satură, într-o secundă, şi îşi întorc spatele şi păşesc afară din clădire. Desigur. Ei nu-L vor. Inimile lor sînt împietrite. Păşesc afară; şi mulţi dintre ei, Protestanţi, de asemenea, care merg la biserici Protestante. Dar ei au fost umpluţi ... umpluţi aşa de plin de farmec şi fiecare lucru ca acesta, de baliverne şi bisericism, pînă cînd ei nu ştiu nimic despre Duhul Dumnezeului cel viu. "Avînd o formă de evlavie, şi tăgăduind Puterea de acolo."
În ce zi trăim noi! Priviţi unde se îngrămădeşte aceasta.

E-122 Iosafat a zis, "Eu ştiu, Ahab. Acolo sînt cei patru sute de predicatori ai tăi. Ei sînt toţi oameni bine făcuţi, fiecare din ei îmbrăcaţi şi părul pieptănat îngrijit, şi fiecare lucru, şi orice ar mai putea ei să fie. Ei pot să-şi aibe D.D.-urile. Ei pot să aibe tot felul de diplome. Ei pot cunoaşte Scripturile, de la A la Z. Dar nu mai ai tu încă unul, pe undeva? Şi nu mai există doar încă unul, pe undeva?"

E-123 El a zis, "Da, mai există încă unul, dar eu îl urăsc." Ia te uită. Ia te uită. "Eu îl urăsc." Amintiţi-vă, Ahab era un om religios, şi aceştia erau învăţători religioşi, dar ei l-au urît pe acest om care avea Adevărul. A zis, "Eu îl urăsc." A zis, "El întotdeauna vociferează ceva împotriva mea." Cum putea el să se abţină de la aceasta, cînd Cuvîntul lui Dumnezeu l-a condamnat?

E-124 Cum poţi tu să stai liniştit dacă tu eşti un om al lui Dumnezeu, sau o femeie a lui Dumnezeu, şi ştii şi vezi păcatul şi lucrurile, îngrămădite şi îngreunate, şi fiecare lucru ca acela; şi vezi suflete umane mergînd în iad, milioane pe zi, şi să stai liniştit? Tu nu o poţi face.
Cineva mi-a spus aici, "Tu crezi că tu poţi opri aceasta?"

E-125 Eu am spus, "Nu. Eu nu o pot opri, căci Dumnezeu a zis. Dar într-o zi, la Bara de Judecată, ei urmează să tragă afară marele ecran, reflectează aparatul acolo, şi banda aceea de magnetofon urmează să fie pusă. Iar eu am să stau şi am să ascult la ea, şi eu vreau să-mi aud glasul avertizînd împotriva acesteia. Dumnezeu mă va judeca cînd glasul meu vine împotriva ei." Da, domnule. Cînd noi vedem această viaţă, această generaţie, reconstituită din nou acolo la Judecată. Cu certitudine. Noi trăim într-un timp teribil. Şi acolo este ea.
Şi noi îl vedem; el a zis, "Nu mai există încă unul?"

E-126 El a zis, "Da, dar eu îl urăsc, pentru că el întotdeauna profeţeşte rău împotriva mea."

E-127 Cum poate el să se abţină să nu predice lucrurile acelea tari, cînd el vede aceasta desfăşurîndu-se? Il vede pe Ahab trăind aşa cum era şi făcînd cum făcea el, şi aducînd pe oameni aşa cum sînt ei!

E-128 Cum poate un om al lui Dumnezeu, sau o femeie a lui Dumnezeu, să se abţină să nu strige şi să mustre păcatul din fiecare parte? Cînd, ei văd aceşti predicatori căldicei, şi fascinatori, şi educatori, şi aşa mai departe ca aceea, lăsîndu-i pe oameni să meargă în iad, cu milioanele, sub amăgire; o mulţime din ... chiar în oamenii sfinţeniei. Eu nu vorbesc atît de mult despre Metodişti şi Baptişti, şi lucruri ca acelea; ei au aceasta, de asemeni. Dar aceasta este chiar jos în propriile voastre rînduri. Doamne!

E-129 Venind la platformă, ca orice altceva numai Creştini nu, trăind ca orice altceva, de-a lungul ţărilor şi lucruri, apoi ei o numesc "religie." Ea este o religie, dar ea este o cale lungă de la salvarea Domnului. Asta-i adevărat. Ei doar au adus pe oameni pînă cînd aceasta este doar o grămadă mare de prelucraţi. Apoi îndată ce mica prelucrare merge dincolo, atunci, primul lucru pe care-l ştiţi, voi nu mai puteţi găsi nici unul din ei; biserica stă goală. Dar dacă un om iubeşte pe Dumnezeu, el îşi va ocupa locul lui din biserică, de fiecare dată. El nu poate să stea departe de ea. Asta-i adevărat.

E-130 Acum observaţi doar cîteva minute. Eu voi încerca să mă grăbesc, să merg direct la punct acum, deoarece timpul meu se duce.
Observaţi, apoi el a zis, "Nu există măcar încă unul?"

E-131 El a zis, "Da, dar eu îl urăsc. El întotdeauna profeţeşte împotriva mea. El spune lucruri rele împotriva mea."
"În regulă," a zis, "du-te adă-1."
El a zis, "Numele lui este Mica."

E-132 Dar acest om avea suficientă religie să ştie că aceşti oameni nu erau corecţi.

E-133 Şi orice om care a fost vreodată atins, cîtuşi de puţin, de Duhul lui Dumnezeu, ştie că aceste lucruri, care sînt numite Creştinătate astăzi, nu sînt în regulă. "Voi nu puteţi iubi lumea, sau lucrurile lumii; dacă o faceţi, dragostea lui Dumnezeu nu este în voi." Biblia a zis aşa.
Acum priviţi. El a zis, "Du-te adă-1." Şi ei au mers acolo.

E-134 Şi atunci el a trimis un mic mesager înainte, diaconul bisericii, poate, sau cineva, a mers acolo şi a zis, "Acum uite, Mica, noi te vom duce aici înaintea lui Ahab şi Iosafat. Acum ei amîndoi şed acolo afară. Şi ei sînt oameni mari acum. Ei sînt învăţători şi ei sînt învăţaţi. Şi ei îşi au diplomele lor, şi aşa mai departe. Şi fiecare din seminarul nostru, fiecare din bisericile noastre de aici, este perfect în acord că aceasta este voia Domnului. Acum tu să spui acelaşi lucru pe care îl spun ei, şi, eu îţi voi spune, tu te vei îmbrăca mai bine şi vei merge într-o maşină Cadilac. Eu îţi spun, tu doar vei fi un om mare dacă tu vei face asta. Da, domnule. Tu vei prospera."

E-135 Mica a zis, "Aşa cum Domnul Dumnezeu trăieşte, eu voi spune numai ce spune Dumnezeu." Amin. Da. Oh, acolo este un om după inima mea. "Eu aş putea să fiu nevoit să mănînc pîine şi apă," ce el a făcut, "că făcea aceasta." Tu ai putea fi lovit pe un obraz şi pe celălalt, şi ce altceva, dar el a spus adevărul şi a stat lîngă el. Dumnezeu l-a confirmat de a fi adevărul. El nu era aşa popular, dar el l-a cunoscut pe Dumnezeu.

E-136 L-au adus pe micuţul bătrîn Mica acolo. El a zis, "Bine, Mica, ce spui tu despre aceasta?"

E-137 El a zis, "Suiţi-vă. Suiţi-vă." A zis, "Suiţi-vă, în pace. Mergeţi înainte, prosperaţi, asta este ceea ce eu vreau ca voi să faceţi. Dar am văzut Israelul ca oile, fără un păstor, pe un deal, risipite. Asta este," a zis el.

E-138 Şi cînd el a făcut în acest fel; şi Ahab s-a întors în jur, şi Iosafat. A zis, "Ce ţi-am spus eu? Acel holy-roller, sau ce," scuzaţi-mă, "sau orice era el, omul acela a zis aşa! Ce ţi-am spus eu? Omul acela va profeţi numai rău împotriva mea. Ce ţiam spus eu? El numai va condamna biserica noastră, şi condamnă predicatorii noştri, şi condamnă felul nostru de religie. Ce ţi-am spus eu? El o va spune. Eu îl cunosc. L-am cunoscut pe tatăl lui înaintea lui." Amin. [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.] "L-am cunoscut pe tatăl lui înaintea lui." Aha, da, domnule, un om adevărat al lui Dumnezeu. "Am ştiut că el va spune asta."

E-139 Şi astfel atunci el a zis, "Da," a zis, "am văzut pe Israel ca oile, risipite, fără păstor, pe un deal." Şi astfel atunci el a zis, "Eu ... "

E-140 Şi atunci unul din oamenii aceia care avea coarnele acelea mari, urma să împingă. Un predicator a păşit acolo şi l-a tras pe micuţul Mica în jur, şi l-a lovit în gură cît de tare a putut el, zicînd, "Pe unde a ieşit Duhul lui Dumnezeu cînd El a ieşit din mine? Dacă tu ştii."

E-141 A zis, el a zis, "Aşteaptă pînă cînd vei sta în închisoare aici, şi tu vei şti încotro a mers." Asta-i adevărat.

E-142 Aşteptaţi pînă cînd Rusia se stabileşte aici afară, va cuceri naţiunile şi lucruri ca acestea, şi această ţară, din cauză că a dat înapoi, şi voi veţi vedea ce era corect şi greşit. Asta-i adevărat. Voi veţi vedea dacă religia voastră căldicică se va merita, sau nu.

E-143 Această naţiune să vină la lacrimi, nu să vină la rîsete şi dramă. Această naţiune să vină pe genunchii ei, în pocăinţă. Asta avem noi nevoie. Nu este o trezire să aduceţi o mulţime întreagă de oameni într-o biserică. Noi trebuie să închidem fiecare birt de contrabandă, să oprim tot fumatul de ţigări, să demolăm fabricile. Să începem o campanie reală, de modă veche, a Duhului Sfînt; unde bărbaţi şi femei, zi şi noapte, să stea cu faţa la pămînt, plîngînd. Eu vă voi spune, că acesta va fi cel mai măreţ adăpost pe care această naţiune l-a avut vreodată. Aceasta-i adevărat.

E-144 Tabernacolul Branham să termine cu nesăbuinţa lui. Să vină înapoi aici la altar şi să se pună în ordine cu Dumnezeu. Să vă împăcaţi cu vecinii, şi aşa mai departe în felul acesta, şi puneţi-vă în ordine cu Dumnezeu. Voi nu aţi avea ceva certuri şi să meargă înainte; acesta va fi punctul de atragere al lumii. Asta-i adevărat. Acum, acela-i adevărul.

E-145 Apoi el a zis, "Încotro s-a dus Duhul lui Dumnezeu afară din mine?"

E-146 Iar Mica a zis, "Am văzut pe Dumnezeu şi oştirea lui, sfatul Lui, şezînd în Glorie."

E-147 Voi ştiţi, Dumnezeu are un sfat Acolo sus, din cînd în cînd. El, El îşi aduce sus Fiinţele Lui-Lui Ingereşti şi ţine un-un sfat, din cînd în cînd, sus în Cer.

E-148 Şi el a zis, "Eu L-am văzut şezînd pe un Tron, şi toţi oamenii stăteau la dreapta şi la stînga Lui." Şi a zis, "Ei discutau, 'Pe cine putem noi lua să meargă jos şi să-l amăgească pe Ahab, să-l aducă aici afară şi să împlinească profeţia lui Ilie? Dumnezeu deja a zis aşa, ce urma să se întîmple, astfel noi vom vedea doar cine poate merge jos."'

E-149 "Şi un duh mincinos a venit sus de dedesupt," desigur, din iad, "a venit sus înaintea lui Dumnezeu şi a zis, eu voi merge jos, şi eu voi intra în predicatorii aceia şi-i voi face pe toţi să profeţească o minciună."' Oh, cum i-a explodat aceea! Cum i-a făcut aceea să se simtă ciudat, cînd, "Ei au zis, 'eu voi merge jos şi voi determina pe acei predicatori, pe fiecare din ei, să profeţească o minciună."' Şi el a coborît şi a intrat în predicatorii aceia, şi ei au început să profeţească o minciună.

E-150 Şi, frate, acelaşi Dumnezeu domneşte pe acelaşi Tron astăzi. Şi acelaşi duh mincinos a făcut acelaşi lucru astăzi, profeţind minciuni.

E-151 Ei au continuat să spună, "Pace, pace, pace," după Primul Război Mondial.

E-152 Lăsaţi-mă să vă arăt de unde a venit aceasta. În Primul Război Mondial, cînd Franţa acolo s-a îndepărtat de la Dumnezeu, în imoralitatea lor '90' -uri, şi au început ...

E-153 Acum, eu am să dau puţin despre moraluri, astfel voi toţi doar să şedeţi foarte liniştiţi pentru cîteva minute.

E-154 Priviţi, acolo în urmă, la început, acolo în Franţa, acolo este unde au început obscenităţile şi murdăria mai întîi. Dacă a existat vreodată o gaură de şobolani în lume, acesta este Parisul, Franţa. Şi eu am călătorit cam aproape cel mai mult din el, şi acela este cel mai rău loc pe care l-am văzut vreodată. Şi Londra, Anglia nu este cu mult o excepţie. Şi Statele Unite vîne chiar în linie cu aceasta. Asta-i adevărat. Ia te uită.

E-155 De fiecare dată cînd voi rupeţi moralurile feminităţii, voi rupeţi coloana vertebrală a naţiunii.

E-156 De aici vă duceţi acolo, în propriile lor ţări, şi ziceţi că sînteţi un misionar, lor nu le place ... Zic, "Ce ne vei spune să facem, cum să cîntărn cîntece murdare despre soţiile noastre, sau despre fetele noastre? Voi o să ne spuneţi cum să divorţăm de soţiile noastre? Ne învăţaţi cum să bem whiskey şi să mergem în felul cum noi o facem?" Asta-i ce sîntem noi.

E-157 Noi ne numim naţiunea religioasă, naţiunea Creştină. Păi, acei "păgîni" în Africa ar putea să ne înveţe moravuri, cum să trăim. Cel mai putred loc, din Statele Unite, sau din lume, aproape, este această naţiune, cum a ajuns ea. Eu sînt un American, desigur. Dar, frate, eu nu pot ajuta ... ? ... înaintea lui Ahab sau Iosafat, şi eu trebuie să spun ceea ce spune Dumnezeu că este Adevărul. Pentru aceasta trebuie să stea biserica, astăzi. Dacă se alege între naţiune şi Dumnezeu, acesta este Dumnezeu, întotdeauna. Da, domnule.

E-158 Observaţi, în Franţa, ei au început toată stricăciunea lor, şi merg înainte în felul în care ei au trăit acolo. Şi apoi Dumnezeu a trimis Germania înăuntru la ei, să-i bată puţin. Apoi noi am mers acolo să le salvăm pielea. Şi îndată ce noi am făcut aceea, şi am cîştigat războiul, i-am trimis pe Germani înapoi, au avut pace cu Franţa, s-au întors ei la Dumnezeu? Nu, domnule. Femei, vin, destrăbălare, păcat şi murdărie pînă la urechi!

E-159 Apoi ce au făcut ei? Ce s-a întîmplat? Aici este unde am început noi. Diavolul şi-a aşezat cartierul lui general acolo. Acolo este unde a început el, chiar acolo, să demoralizeze lumea, de la Paris, Franţa.

E-160 Apoi, dacă voi observaţi, el nu a putut intra aici prin preoţie, astfel lucrul care l-a făcut a fost să vină înăuntru la Hollywood aici afară. El şi-a stabilit a lui Holl- ... El şi-a stabilit cartierele lui generale aici în Hollywood. Diavolul a aterizat aici în urmă, cu cîţiva ani în urmă, cincisprezece sau douăzeci de ani în urmă, cu marea lui armată, şi a plecat, a lovit în Hollywood, California. Şi el a invadat Statele Unite cu puterile lui demonice. Corect! Toate modele noastre vin de la Paris. Ele intră în Hollywood, pe ecrane. Aceste fetişcane şi băieţaşi, şi lucruri, ajung aici afară, ei privesc acele scene de ecran.

E-161 Copii micuţi frumoşi, minunaţi flăcăi micuţi, nimic împotriva lor. Dumnezeu să le binecuvînteze inimile lor mici! Inima mea sîngerează pentru ei.

E-162 Şi chiar aici în oraş, am vorbit cu al meu ... unul din ... Băiatul meu, ziua trecută, el a zis, "Tati, dacă erau măcar ceva băieţi pe acolo, în oraş, care aveau Duhul Sfînt," şi aşa mai departe. Vă întrebaţi de ce am plecat eu la Denver, Colorado, sau pe undeva în felul acesta? Să-mi duc copiii pe undeva unde există un grup de oameni care strigă către Dumnezeu! Ce avem noi nevoie, frate!

E-163 Această ţară, această naţiune, acest oraş, acest loc, a devenit aşa de demoralizat încît este de compătimit. Dacă eu aş putea numai să exprim chiar acum ce ştiu eu absolut de a fi adevărul chiar aici, aceasta nici măcar nu ar fi de prezentat înaintea unei adunări amestecate. Sau, chiar aici în acest oraş propriu chiar aici; nu numai aici, ci şi în alte locuri, peste tot, aceasta a început să devină o simplă ...

E-164 Din ce cauză? Oamenii ... Priviţi, prieteni, el a devenit aşa de viclean. A intrat înăuntru aşa de uşor, încît aceasta doar vă înăbuşe jos. Diavolul obişnuia să fie în mode. El s-ar putea să nu fie ieşit afară din mode, dar el nu a ieşit din lucru, eu vă spun asta. El încă este în lucru.

E-165 Priviţi, astăzi. Noi luăm, aşa cum am spus cu un timp în urmă, despre doamna micuţă, o fată tinerică cu un trandafir. Spre exemplu, trandafirul, el este frumos; el este aici ca să fie privit, asta-i adevărat. Şi aceea este întocmai ca biserica, este acolo să fie privită. Ca o femeie mică drăguţă, ea este acolo să fie privită. Asta-i adevărat. Dar dacă ea ... Ea este bine, că ea este pentru soţul ei, ea-ea este în ordine. Dar dacă ea nu are sabia moralului ieşită în afară acolo să o protejeze, ea devine o cădere societăţii şi fiinţei umane; ajunge aşa de josnică şi scandaloasă şi putredă încît nici cîinii nu s-ar uita la ea. Asta-i adevărat.

E-166 Şi acelaşi lucru către biserica Dumnezeului cel viu! Ei ajung aici afară şi încearcă să fascineze şi să se aranjeze, şi să acţioneze ca ... Ei îşi dezbracă femeile lor aici, chiar ... şi oamenii nu-şi dau seama că aceşti draci vă invadează căminele.

E-167 Chiar în cartierul meu ziua trecută, o doamnă tînără care eu cred că este o doamnă frumoasă ... Şi ea este o femeie căsătorită, are un copil. Şi micuţa femeie a venit acolo afară. Oamenii au venit jos pe drum să lucreze ceva, şi această doamnă micuţă a ieşit acolo afară îmbrăcată cu hăinuţele acelea mititele, era oribilă.

E-168 Acesta este un discurs îngrozitor de Ziua Mamei. Dar, fratele meu, lăsaţi-mă să vă spun ceva. Mamă, mergi înapoi să fii mamă din nou!

E-169 Chiar pentru un băieţaş mititel care vizita cartierul nostru, a venit înăuntru şi ne-a spus despre ea, "Uitaţi-vă acolo afară!"
Am zis, "Păi, asta-i nimic."

E-17

E-171 Ce în lumea asta ar vrea o mamă, sau oricare, să-şi îmbrace hăinuţele acelea murdare, şi să se întindă afară în faţa bărbaţilor? Tu eşti frumoasă, soră. Tu eşti frumoasă, mamă. Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru voi. Dar, voi sînteţi frumoase, dar voi nu aveţi Duhul Sfînt acolo să protejeze acele moraluri. Ar fi fost mai bine dacă voi eraţi aşa de urîte încît nimeni să nu se uite la voi, şi să mergeţi în Cer. Asta-i corect. Asta-i adevărat. Fiţi atente ce faceţi; acele moraluri.

E-172 Acum, ceea ce este, Diavolul a intrat şi el a spus oamenilor aceste lucruri. El a intrat în predicatori; el se modelează după Hollywood. Fetele şi tinerele-tinerele doamne, ele se modelează după Hollywood. Cele mai bune din lucrurile pe care ei le au în ţară astăzi, cele mai moraliste pe care le puteţi auzi, este despre care vorbesc la convorbirea radio.

E-173 Ceva femeie bătrînă ca Miss Kay Starr, nimic împotriva ei; dar să vezi o femeie bătrînă, în vîrstă de cincizeci de ani, şi totul, cu hainele ei toate împinse afară pe ea, de parcă a fost turnată într-un sac de făină. Eu nu spun asta ca o glumă, deoarece eu vorbesc împotriva acelor lucruri. Dar o femeie să acţioneze în felul acesta, şi să se ridice şi să fie un exemplu pentru o femeie tînără Americană, aceasta este o cădere pentru naţiunea noastră. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Acesta este Diavolul.

E-174 Oameni ca Arthur Godfrey şi ceilalţi alergînd pe aici, făcînd lucrurile pe care le fac ei, şi cel mai văzut om în ţară în felul acesta, şi, păi, este o dizgraţie.

E-175 Aleluia! Eu spun asta pentru că eu simt că Duhul Sfînt este aici. Invazia continuă, doar bîntuie de la casă la casă, din loc în loc, de la biserică la biserică, de la om la om.

E-176 Copii, în Numele lui Isus Cristos, ridicaţi-vă cu ţinuta morală a trezirii şi a Domnului Isus Cristos, şi ziceţi, "Eu voi lua calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului." Da, domnule. "Eu voi fi o mamă adevărată." "Eu voi fi un tată adevărat."
Cînd întreaga lume, şi totul în jur, totul în
jurul sufletului meu cedează,
Atunci El este toată speranţa şi sprijinul meu.
Căci pe Cristos, Stînca solidă, eu stau;
Toate celelalte terenuri sînt nisipuri mişcătoare,
Toate celelalte terenuri!

E-177 Ce a cauzat toată treaba aceasta? Ce i-a determinat pe predicatori să acţioneze în felul acesta? Ce i-a făcut pe predicatori să profeţească această minciună la oameni?

E-178 De ce a făcut aceasta, cu ani în urmă, că voi oamenii Metodişti ... Cînd bătrînul John Smith a fost dus la amvonul lui, să predice Evanghelia, şi el a predicat o predică scurtă de patru ore. Şi el a zis, "Necazul despre aceasta este, că mi se rupe inima." El a zis, "Fiicele Metodiste poartă chiar inele pe degetele lor."

E-179 Şi, astăzi, ele sînt îmbrăcate cu pantaloni scurţi şi haine micuţe murdare. Şi ele vor fi perfect goale, în alţii cinci ani, dacă nu se face ceva. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Ce s-a întîmplat cu voi predicatorilor Metodişti, voi Campbeliştilor, voi Baptiştilor? Da, domnule. Acesta este Diavolul, şi-a aruncat jos puterile lui, şi el îşi are drăcuşorii lui aici.

E-180 Şi voi nu vă daţi seama de aceasta, voi fumaţi ţigări, voi femeilor, şi faceţi în felul cum o faceţi acolo afară, şi beţi şi vă purtaţi uşuratic în felul cum o faceţi. Voi nu vă daţi seama că vă otrăviţi sistemul vostru, şi ruinaţi generaţiile întregi care vor urma după voi, dacă există un astfel de lucru. Optzeci şi cinci la sută mai multă şansă de a lua cancer, prin fumarea ţigărilor, şi voi dinadins mergeţi chiar în ele. Iar bisericile susţin aceasta.

E-181 În mari biserici Baptiste de aici, recent. Eu lovesc pe Baptişti. Eu am un drept să fac asta; ei cumva se înclină pe partea din care eu am venit. Dar cînd ei au trebuit să dea o pauză între şcoala Duminicală şi serviciul de predicare, astfel ca păstorul şi ceilalţi să poată să meargă afară şi să fumeze, şi strada era aliniată cu bărbaţi şi femei care fumau ţigări. Diavolul a făcut aceea. Asta-i adevărat.

E-182 Apoi, aici în propriul nostru oraş, unul dintre cei mai remarcabili predicatori ai noştri, chiar jos aici în New Albany, la acest teren de joc, în care unul dintre cei mai remarcabili predicatori ai noştri din oraş dirijează un program de dans popular, să aducă bărbaţi şi femei pe platforme.

E-183 Nu contează ce spune lumea, nu-mi pasă cum încercaţi să vă măguliţi în jurul acesteia; frate, nu există nici un om cu sînge roşu care să se tragă spre soţia altui om, şi să se simtă la fel. Voi ştiţi că acesta este adevărul.

E-184 Ei ne-au luat femeile noastre, şi le-au dezbrăcat; acolo afară în birouri, şi conducînd taxiuri, şi în sus şi-n jos pe stradă. Unde, ele s-ar cuveni să fie acasă, în spatele sobei, să gătească, şi să pregătească mesele.

E-185 Ce este aceasta? Acesta este Diavolul. Invazia se desfăşoară. Eu nu spun nimic despre acest individ sau acel individ. Eu spun că acestea sînt duhuri necurate care-i stăpîneşte pe oameni, conducîndu-i chiar în aceasta. Invazia Statelor Unite!

E-186 Răsturnarea bisericii! Biserica este răsturnată de către Diavolul. Acolo în urmă ...

E-187 Ei iau un băiat sus acum, cînd el vine la un seminar, primul lucru care el trebuie să-l înveţe este să-şi obţină diplomele lui. El trebuie să ia psihologia. El trebuie să ia teologia. El trebuie să predea, să obţină tot felul de lucruri îndoctrinate în el. Dacă el nu are o educaţie într-adevăr bună, dacă el nu este deştept şi luminat cît poate el să fie, atunci ei îl dau afară; el nu se poate califica. Ce are el de făcut? Să meargă afară aici şi să prezinte un mic discurs politic, aşa cum a fost, un discurs de politică a bisericii, la un grup de oameni, o grămadă de bărbaţi şi femei muribunzi.

E-188 O Dumnezeule, trimite-ne ceva oameni de modă veche, cu savoare care nu deosebesc A de B, care cunosc Puterea învierii a Domnului Isus Cristos, care vor predica pocăinţa, şi trimit bărbaţi şi femei la altar, să iubească pe Domnul Isus. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-189 Aceasta este o cădere. El a invadat seminarele. El a invadat bisericile. El a despoiat femeile noastre. El a adus pe bărbaţii noştri într-un loc încît nu poţi să le spui nimic. Şi bărbaţi şi femei, eu cred ...

E-190 Voi ziceţi, "Păi, femeile!" Da, şi voi bărbaţilor care veţi permite soţiilor voastre să facă asta, aceea arată din ce sînteţi voi făcuţi. Aceea este întocmai exact. Cu certitudine. Aceasta este o dizgraţie. Aceasta este compătimitor.

E-191 Şi apoi jos la predicator. Predicatorul stă la platformă, astăzi, de un modern am- ... amvon. Stă înăuntru acolo, cu oamenii lui înaintea lui, şi predică despre fiecare lucruşor vechi din lume în afară de pocăinţă şi păcat, şi crucea aspră a lui Cristos. Da.

E-192 Cînd voi puneţi faptele jos; oamenii vin să vă asculte, în serviciul evanghelistic. Tu încerci să aduci lucrul şi să predici Evanghelia, şi să-i faci pe oameni să se pocăiască şi să-i aduci afară; ei vor exploda şi ies afară, ei, "Nu trebuie să aud Aceasta." Nu, ei nu trebuie. Dar, fraţilor, ei o să trebuiască să se pocăiască sau să piară.

E-193 Demoni! Voi mergeţi la şcoală; aceasta a invadat şcoala. Priviţi în jur, prin ţară astăzi. Priviţi aici, voi oamenii, voi Protestanţi. Priviţi, există patru mari şcoli Catolice şi lucruri, zidite astăzi. De ce este aceasta? Voi lăsaţi barele în jos.

E-194 Nimic împotriva Catolicismului, deşi eu nu cred în el. Eu sînt strict un Protestant. Aceea este exact corect, şi pot dovedi că ei nu ... Voi nu vă puteţi certa cu ei. Ei spun, "Nouă nu ne pasă ce spune Biblia. Noi ştim ce spune biserica."

E-195 Dumnezeu este în Cuvîntul Său. [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Aici este unde este Dumnezeu.

E-196 Dar unii dintre Catolici, ţinîndu-se de biserica lor, vă va face să vă ruşinaţi de voi, ca un Protestant. Dacă voi măcar vaţi ţine de Biblie, aşa cum se ţin ei de biserică! Asta-i adevărat. Dar, ei sînt greşiţi. Eu pot să spun asta sub autoritatea Dumnezeului Atotputernic, că, ei sînt greşiţi. Absolut.

E-197 Şi voi Protestanţii sînteţi greşiţi, în felul cum o faceţi, deoarece, căci voi de fapt cunoaşteţi mai bine, şi voi o faceţi. Asta face din voi un făţarnic. Sigur, aceasta este invazia; bisericile decad. Şi acum în loc de ...

E-198 Biserica, încercînd să facă biserica frumoasă, zidesc o biserică mai mare, pun mari spirale pe ea, orgi mari măreţe, şi pun fiecare lucru încercînd să se modeleze ca biserica Catolică. [Fratele Branham bate pe amvon de cîteva ori – Ed.] Voi nu vreţi să vă modelaţi ca biserica Catolică, dacă ea este condamnată să meargă la nimicire. Căci, asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ea este condamnată să meargă la nimicire. Iar voi sînteţi un model după ea, voi vă duceţi cu ea.

E-199 Dar ceea ce avem noi nevoie astăzi nu este o biserică mare, o spirală mare; este un altar de modă veche unde păcatele sînt arse, sub rugăciuni consacrate ale bărbaţilor şi femeilor care iubesc pe Domnul Isus Cristos. Voi ştiţi aceasta. Asta este ceea ce avem noi nevoie. Ascultaţi-mă, prieteni. Ascultaţi-mă. Aceasta este dragoste.

E-200 Timpul meu s-a dus. Mie îmi place doar să zăbovesc asupra acesteia, unde ... Eu o voi relua, puţin mai tîrziu, invazia aceea, unde a mers ea. Acesta a invadat. Acesta a invadat naţiunile noastre. Acesta a invadat Statele Unite.

E-201 Acum amintiţi-vă, eu nu am votat niciodată în viaţa mea; vedeţi, eu am zis ... cu ce să mă laud. Acela este dreptul meu de naştere American dacă eu vroiam să o fac. Dar mă gîndesc prea mult la prietenii mei, ca să-i pun acolo. Priviţi, eu i-am văzut mergînd acolo înăuntru ca oameni buni, şi ies afară ca escroci, şi eu nu vreau aceea.

E-202 Eu am un singur lucru. Eu sînt aici să zidesc o platformă pentru o Persoană Care este candidatul, şi acela este Isus Cristos, şi numai EL Eu îmi dau timpul pentru EL Asta-i adevărat. Dacă eu pot să îndrept biserica, restul lumii va purta grijă de ea însăşi. Asta-i adevărat.

E-203 Dar lăsaţi-mă să vă spun, cînd DL Roosevelt ... Omul este mort. Să se odihnească; eu cred că se odihneşte. A venit înăuntru, şi a candidat în trei sau patru termene, şi a preluat doar o dictatură preliminară. Eu vă pot dovedi, aceea în Scriptură, unde Aceea a spus că aceasta va avea loc. Asta-i adevărat. Noi nu mai avem constituţie. Ea este ruptă în bucăţi. Fiecare lucru este cu totul superficial. Republicanii sînt tot atît de răi. Aceasta este şase din unul, şi o jumătate de duzină din celălalt.

E-204 Căci, fiecare împărăţie va fi zdrobită, dar Împărăţia lui Isus Cristos va rămînea şi va domni pentru totdeauna. Asta-i adevărat. Pe ... Daniel a văzut Stînca tăiată din munţi, şi a lovit lumea politică acolo în urmă şi a zdrobit-o într-un praf măcinat în felul acesta, ca şi grîul pe aria de treierat în timpul verii. Dar Stînca aceea a crescut într-un munte mare care s-a întins peste cer- ... a umplut toate cerurile şi pămîntul. Asta este.

E-205 Lumea politică este dusă. Naţiunea noastră este falită. Voi amintiţi-vă asta, că Fratele Branham a zis că, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Naţiunea noastră este dărîmată. Ea nu se va ridica niciodată. Ea este dusă, ca tot restul naţiunilor. Ea este cea mai măreaţă naţiune din lume, care stă astăzi, dar tocmai sămînţa Diavolului a fost plantată în inimile oamenilor; cum a venit ea în Hollywood, cum a mers ea afară în oameni, şi a început la aceasta. Şi voi nu le puteţi spune nimic.

E-206 Puneţi un Preşedinte acolo care va încerca să închidă whiskey-ul, şi să nu aibe prohibiţia, vedeţi ce s-ar întîmpla. El ar fi împuşcat, în două ore după ce el a ajuns acolo înăuntru. Sigur, el nu poate suporta aceasta; întreaga lume este împotriva lui. Da, domnule. Voi nu aţi putea să o faceţi.

E-207 Ea este dusă. Ea este invadată, şi duhul comunismului a preluat-o.

E-208 Mergeţi la şcolile noastre astăzi, priviţi la copiii noştri de şcoală. Micuţii noştri copilaşi care merg la şcoală, voi doar ar trebui să ştiţi ce se petrece. Fetiţele jos aici în şcoli, şi lucruri ca acelea, la vîrsta de patrusprezece şi cincisprezece ani, mama lor le-a trimis la şcoală, ruinate moral, mintal, pasionaţi de droguri, pătimaşi de droguri, pufăitoare de ţigări, şi fiecare lucru ca acela; şi o vîrstă mititică, copii micuţi uite aşa. Aceasta ar fi tot aşa de greu să găseşti o virgină între unele din ele cum ar fi să afli un ac în căpiţa cu fin, unde ele au întîlniri cu pătura cu băieţii, şi se întind pe malurile acestor rîuri şi prin toate celelalte locuri.

E-209 Şi eu vă pot dovedi aceasta, prietenii mei. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Eu nu aş spune aceasta în amvon dacă eu nu aş şti despre ce vorbesc. Despre şcoli chiar aici în judeţele noastre-noastre, chiar înăuntru aici în aceste judeţe, despre îmbrăcămintea acelor domniţe, nu ştiu ... le spun mamelor lor că ele merg în diferite locuri, şi se întîlnesc cu băieţi şi chiar prostituează pe străzile din Louisville, (ce este aceasta?) şi cîntă în coruri.

E-210 Deoarece, ele au puţină Evanghelie veche socială stînd acolo, unde predicatorii stau şi vorbesc despre lucruri mărunte neînsemnate, şi povestiri mititele din Biblie, sau ceva de felul acesta, în loc să predice pocăinţa şi să aducă pe bărbaţi şi femei la altar.

E-211 Tăticul ei păşeşte înăuntru seara şi îşi aprinde trabucul, ia un pahar de bere, şi şade jos şi-l bea. Mama este afară, pînă la timpul zilei cu o grămadă de femei la ceva partidă de cărţi, ceva socială ca aceea. Cum vă puteţi voi aştepta să fie copilul altceva?

E-212 Priviţi, în ambianţa în care trăiţi voi, aceea este ceea ce sînteţi.

E-213 Voi luaţi o fetiţă mică, un băieţaş mititel, şi-i puneţi aici afară, şi lăsaţi-i să locuiască cu cineva. Voi luaţi un om, eu pot lua pe băiatul meu, să-l las să fie afară pentru o zi cu cineva; eu să vin înăuntru, eu pot spune întotdeauna cu cine a fost el. Cu certitudine. Priviţi, mediul acela, acel spirit îl prinde.

E-214 Voi mergeţi într-o biserică, unde oamenii toţi ... voi mergeţi în bisericile cu Duhul Sfînt, sau bisericile Penticostale, cum le numesc ei. Lasă pe fiecare să fie ... Oh, ei aleargă şi îşi smucesc capul înainte şi înapoi, pastorul o face; urmăriţi toată biserica începe să facă acelaşi lucru. Lăsaţi ca omul, oamenii, să se ridice şi-şi doar să se comporte teribil, sau una alta; urmăriţi întregul lucru că face aceea. Mergeţi într-un loc unde pastorul este foarte rigid şi rece; urmăriţi că întregul grup o face. Voi veniţi în atmosfera aceea.

E-215 Voi luaţi un om care este un om bun moral, şi lăsaţi-l să se căsătorească cu o femeie mică care nu valorează zece cenţi; nu este mult pînă cînd nici el nu valorează zece cenţi. Asta este ce i s-a întîmplat lui Ahab. Luaţi tot la fel, vice versa, lăsaţi ca o femeie mică drăguţă să se căsătorească cu un om bătrîn care nu valorează zece cenţi; primul lucru care-l ştiţi, ea face acelaşi lucru pe care-l face el.

E-216 Cum aş putea eu merge, în această dimineaţă, şi să arăt cu mîinile mele spre casele dezbinate şi lucruri ca acelea, unde mame micuţe drăgălaşe dau de un tată beţiv, şi lucruri ca acelea, şi se gîndeau că ele puteau face ceva cu ei, şi acum toţi mama şi toţi aceia beau şi merg înainte. Acesta este mediul.

E-217 Ce este aceasta? Acesta este Diavolul. Acesta este Diavolul, invazia. El s-a întins în această naţiune, ca un leu răcnitor. El s-a aşezat aici jos în cel mai bun loc pe care l-au avut ei, în Hollywood. El a zis, "Eu pot aduce filmele aici pînă cînd vine televiziunea, atunci eu îi voi prinde." Şi el s-a aşezat acolo jos.

E-218 Şi oamenii bisericii, în loc să închidă filmele şi să nu-i lase pe copiii lor să meargă, ei le dă zece cenţi pe Duminică dupămasă şi-i trimit acolo jos, astfel ca ei să poată avea o partidă de cărţi socială, să fie afară singuri şi să mîne în jur. Oh, ce dizgraţie! Acum ei doar pornesc televizorul şi privesc toate prostiile murdare, putrede care există în lume, în acesta. Asta-i adevărat.

E-219 Eu nu am nimic împotriva filmului. Eu nu am nimic împotriva televizorului. Aceasta este treaba putredă care este pe el. Aceea este ceea ce este. Dacă l-aţi fi păstrat moral, el ar fi trebuit să stea moral.

E-220 Voi nu aţi putea vinde pantofi închişi de modă veche aici în oraş, astăzi, deloc. Femeile nu-i vor. Ele vor cu degetele afară din ei. Restul femeilor fac aceasta. Asta-i adevărat.

E-221 Cînd voi mergeţi la biserică, voi nu le puteţi vinde religie de modă veche, deoarece, cealaltă femeie, ea nu vrea să aibe nimic de a face cu aceea. Nu, domnule. "Şi nu este nevoie ca eu să merg acolo jos. Eu doar cred, asta-i tot ce este de aceasta." Oh, frate, Diavolul crede, de asemeni. Asta-i adevărat. Voi vă pocăiţi sau pieriţi.

E-222 Acum, îmi pare rău; nu, mie nu. Nu, mie nu. Nu, eu o iau înapoi. Eu iubesc pe oameni. Dar eu-eu vă iubesc prea mult să vă văd că mergeţi într-o plonjare cu capul înainte în felul acesta. Dacă va voi Dumnezeu, eu o voi relua puţin mai tîrziu în această săptămînă.

E-223 Acum, către voi mamele care sînteţi mame, doar un cuvînt către voi înainte de a merge. Dumnezeu să vă binecuvînteze. Voi creşteţi copiii voştri corect.

E-224 Noi vom relua această invazie; noi încă trebuie să intrăm în cămine, şi o mulţime de locuri, şcolile, şi afară în locuri cu aceasta. Noi o vom relua.

E-225 Dar, invazia Statelor Unite, Diavolul a preluat-o. Să nu vă temeţi de Rusia. Rusia nu are nimic de a face. Noi o facem noi înşine, propria noastră putreziciune chiar între noi. Asta-i adevărat.

E-226 Voi ştiţi, Statele Unite are mai multe cazuri de divorţ decît tot restul lumii; mai multe divorţuri. Gîndiţi-vă la aceasta. Este asta oribil? Maternitatea a fost călcată. Mamele nu mai stau acasă cu copiii lor, cum obişnuiau ele. Ele trebuie să aibe un serviciu.

E-227 Aici zilele trecute, un anumit vînzător de alimentară din acest oraş, a vorbit cu mine despre aceasta. Femeile acestea care lucrează în aceste uzine publice, aceste femei tinere căsătorite cu o grămadă de copii mici. Ele au îngrijitoare care au grijă la bebeluşii lor. Ele lucrează în aceste locuri publice. A zis, "Acolo erau două din ele stînd acolo, ... ? ... care au ajuns concediate, la lucrările lor publice, au zis, 'Nu vă îngrijoraţi. Noi ne vom descurca, oricum."'

E-228 Oh, o astfel de oră de prostituţie se apropie! Sigur. Diavolul deja le-a spus că ele sînt şeful casei. Ele îşi vor face felul lor propriu. Ele vor face ceea ce ele doresc. Şi voi scoateţi aceasta afară din ele, dacă puteţi.

E-229 Există numai un singur lucru care poate să scoată aceasta din ele, acela-i altarul, înaintea lui Isus Cristos, o religie de modă veche, cu şuvoi de lacrimi care le vor frînge inimile şi le sfîşie în bucăţi, şi le face ceea ce ar trebui să fie. Asta-i adevărat.

E-230 Ei pot să creadă că eu sînt doar un bătrîn excentric. Dar în ziua în care tu mori, fratele meu, soră, tu îţi vei da seama că eu ţi-am spus Adevărul. Asta-i adevărat.

E-231 Ea se desfăşoară, invazia, ceasul este aici. Acum, da, un ceas de decizie, de asemeni, un ceas de decizie; nu să vii la biserică, ci un ceas de decizie dacă tu urmează să slujeşti pe Cristos sau stai căldicel în biserica ta. Şi asta-i adevărat.

E-232 Există mulţi membri de biserică. Dacă toţi mem- ... sau oamenii din America care pretind să fie Creştini, ar fi Creştini reali, Creştini născuţi din nou, frate, noi am fi aşa în siguranţă cum aţi fi în Cer, aproape. Necazul mortal, da, domnule, bolile ar părăsi ţara, toate celelalte.

E-233 Nu ar fi frumos să vii în jos pe stradă şi să vezi unde o doamnă vine pe acolo, şi un bărbat, "Ce mai faci, soră? Bună dimineaţa, frate"? Merge în jos, nu există ... Voi nu aveţi nici o grijă în lume. Totul este doar minunat şi excelent. Şi omul vine la colţul străzii; în loc să încerce să treacă peste tine, el s-ar opri, "Toate bune, frate. Toate bune, tu ai avut ... Oh, tu eşti înaintea mea," voi vedeţi, doar preferă ... Nu ar fi aceea minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Noi o să avem aceasta, dar aceea este în Mileniu, frate. Ziua doar vine. Asta-i adevărat. Astfel acum noi nu sîntem ...

E-234 Eu am stat în cartierul nostru, aici zilele trecute; nimic împotriva cartierului nostru, dar eu pot observa copilaşii noştri. Soţia plîngea. Un anumit doctor din acest oraş, fetiţa lui umbla în jur cu fetiţa mea, şi ele s-au iubit una pe alta; pînă cînd ei au aflat că numele ei era Branham, şi ea era copilul lui Rev. Branham. Aceea a stabilit-o. Fetiţa aceea nu a mai putut merge cu fetiţa mea. "Doamne," m-am gîndit, "păi, bine."

E-235 Unii din vecinii micuţi au alergat acolo, zicînd, "Păi, aceasta era în regulă." Astfel, ei au mers la pastorul lor. Să numi spuneţi. Voi ştiţi, eu-eu am un fel de a cunoaşte o mulţime de lucruri, vedeţi voi. Astfel ei-ei au mers la pastorul lor, şi au zis, "Tu ştii, există un om care locuieşte în cartierul nostru, este aşa de bun cu copiii noştri." Au zis, "El este Rev. Branham. El îi ia, îi cară în camioneta lui veche, şi-i duce afară."

E-236 A zis, "Păi," [Fratele Branham îşi drege gîtul – Ed.] "noi nu avem nimic împotriva Rev. Branham. El este în ordine, dar, voi vedeţi, el doar este o clasă deosebită de oameni de cum sîntem noi." Vedeţi? "Noi, eu-eu aş vrea ca voi să nu fi ţi ... voi şti ţi, eu nu aş vrea cumva să ... Voi vorbiţi cu ei, şi fiţi prietenoşi, dar doar să lăsaţi ca acela să fie capătul."

E-237 Oh, frate! Soţia mea stătea acolo, plîngînd. Eu am zis, "Scumpa, există o linie de separare. Cît despre mine şi casa mea, noi vom sluji Domnului."

E-238 Chiar dacă toată lumea dă o cale; totuşi Isus Cristos! Dacă eu trebuie să fiu numit un fanatic, dacă eu trebuie să fiu ocolit de rudenia mea, semenul meu, şi lucruri ca acelea, eu încă îl aleg pe Isus Cristos. Mă ţin de mîna neschimbătoare a lui Dumnezeu. Cînd prietenii părnînteşti te părăsesc, totuşi mai aproape de El să te lipeşti. Ţine-te de EL

E-239 Dumnezeule, lasă-mă să predic ca niciodată înainte. Lasămă să predic la omul muritor, ca un om muritor, eu însumi. Lasă-mă să predic oamenilor de parcă eu nu mai am o altă predică să predic. Lasă-mă să-i conving să vină la altar, cu feţe strigătoare, cu lacrimi; să meargă înapoi acasă să trăiască ca Creştini, şi să locuiască în cartierul lor. Să oprească toată joaca aceasta de aici şi alergări în jur, şi sărind şi agitîndu-se; şi acţionînd în acest fel, şi explodînd la aceasta, şi mergînd pe acolo. Oh, să nu faceţi asta. Acela-i Diavolul. Acele duhuri de demoni vin peste Creştini.

E-240 Amintiţi-vă, predicatorii aceia de acolo jos, ei erau profeţii aceia. Ei erau profeţi. Ei erau oameni religioşi care ofereau o jertfă. Ei erau tot aşa de religioşi ca şi învăţătorii din această zi, dar, frate, ei erau la o mare depărtare de la cunoaşterea adevărului.

E-241 Nu vedeţi voi cît de religios este Diavolul? Diavolul nu este nici un anti-, lucru mare măreţ ca şi comunismul, totul împotriva Creştinismului. Acela nu este. Acela este doar totul de la Diavolul, sigur, dar acesta nu este anticristul. Anticristul este foarte religios, foarte religios. Acesta a fost un duh religios care l-a răstignit pe Isus. Aceasta a fost întotdeauna o lume religioasă, un popor religios, care răstigneşte. Poporul religios era acela care era împotriva adevăratului Cristos. Profeţii religioşi erau aceia care erau împotriva lui Mica. Oamenii religioşi din ziua aceasta sînt cei care sînt împotriva Mesajului lui Dumnezeu.

E-242 Amintiţi-vă, eu v-am avertizat. Eu v-am spus. Eu nu vorbesc aşa de mult despre Catolicism, şi Baptişti şi Metodişti; eu vorbesc doar despre oamenii care sînt oamenii sfinţeniei, chiar în jos prin aceste rînduri aici. Priviţi la ea astăzi, cum a venit dincoace şi stă în dramă. Oh, doamne! Eu o să intru în aceasta, cîndva. Şi inima mi se frînge în mine.

E-243 Stînd acolo sus cu un banjo vechi, bătînd acel banjo vechi, şi strunind o vioară veche ca aceea, "Este acesta cawboy din Texas Aşa-şi-aşa?" Eu nu am nimic împotriva acelui om; dar aceea aparţine acolo afară în lume acolo afară. Asta-i adevărat. Eu mai degrabă aş sta, frate, cu nici măcar un lucru, şi să nu ştiu nimic deloc, ci doar să stau şi să-mi ridic mîinile şi să zic, "Isuse, ţine-mă lîngă cruce." Da, domnule.
Crucea consacrată eu o voi purta,
Pînă moartea mă va elibera,
Apoi merg Acasă, să port o coroană,
Căci acolo este o coroană pentru mine.

E-244 Către voi mame micuţe de aici în această dimineaţă, care sînteţi mame adevărate, şi eu ştiu că sînt multe din voi; eu cred, că fiecare din voi. Lăsaţi-mă să vă spun ceva. Dumnezeu să vă binecuvînteze. Voi sînteţi a cincia Evanghelie, cred eu. Lăsaţi-mă să vă spun ceva acum pentru copiii voştri, doar un lucru mic. Deoarece, Fratele Neville va predica probabil despre ... despre mamă deseară, sau oricine, unul din noi care va predica, în regulă, despre mame. Dar, ascultaţi, lăsaţi-mă să vă întreb ceva.

E-245 Amintiţi-vă, cînd Moise era un copil mic, aceasta a fost o mamă care i-a dat instruirea lui. Ea era o mamă evlavioasă care l-a luat pe micuţul Moise pe genunchii ei, şi a zis, "Moise," l-a învăţat tot. El a fost învăţătorul ei sau ... Ea a fost învăţătoarea lui, mai degrabă, sub Faraon, şi a spus acum aceste lucruri. A zis, "Moise, într-o zi tu urmează să izbăveşti pe copiii lui Israel. Tu eşti băiatul care eşti chemat. Păstreazăte curat şi fără pată de la lume, căci tu eşti acela. Tu eşti acela."

E-246 Nici un alt loc nu cunoaştem, unde el a mers vreodată la vreun seminar, nici o învăţătură deloc, el să obţină vreodată. El a stat chiar în palatul lui Faraon, care era un păgîn; dar mama lui l-a învăţat. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Aceea era o mamă adevărată. Ea l-a învăţat perceptele Domnului. Ea i-a spus cum trebuie el să fie sfînt. Ea i-a spus ce şi cum trebuie el să trăiască, şi cum, ce trebuie să facă Dumnezeu, să facă pentru el. Şi aceasta a stat lipit de Moise toate zilele vieţii lui.

E-247 Şi orice mamă bună, adevărată, loială care îşi va lua copilaşii ei mici, în loc să-i trimită la cinematografe şi dansuri, şi aşa mai departe în acest fel, şi ea îi va pune în poala ei şi-i va învăţa despre Domnul Isus Cristos!

E-248 Aici zilele trecute, eu vorbeam cu o mamă la telefon. Şi mama a zis, "Oh, Frate Billy," ea a zis, "sărmanul meu băiat este în necaz." A zis, "Oh, în ce necaz este el!"

E-249 Eu am zis, "Da, eu ştiu despre asta, soră, dragă." Şi ea a zis, "El poate fi greşit. Eu nu ştiu." A zis, "Unul spune aceasta şi unul spune aceea. Eu nu ştiu. Dar," a zis, "nu contează dacă el este greşit sau corect, eu îl iubesc." Ia te uită, "eu îl iubesc."

E-250 El a zis mamei lui, a zis, "Eu am fost aşa de amăgit de aceasta şi aceea." A zis, "Mamă, eu cred că tu eşti cam singura iubită pe care o am într-adevăr; o femeie care este devotată pentru mine, şi ţine la mine." Aceea este dragostea mamei. Aceea este o mamă adevărată care-şi va pune braţele în jurul copilului ei. Indiferent dacă el este corect sau greşit, ea merge drept înainte la el. Şi dacă Dumnezeu ... Dacă o mamă se poate gîndi astfel despre copilul ei, cu atît mai mult Dumnezeu se va gîndi astfel despre ai Lui! Voi vedeţi? Voi staţi drept cu EL Mergeţi drept.

E-251 Şi acum lăsaţi-mă să vă spun de o altă mamă, chiar repede, în Biblie, înainte să încheiem. Acolo era o mamă numită Irodiada. Ea a învăţat-o pe fiica ei să danseze step. Ea vroia ca ea să fie populară. Şi ea a dansat înaintea împăratului, şi a cerut capul lui Ioan Botezătorul. Noi avem mărturie despre şaptezeci din urmaşele ei, această fetiţă care a dansat înaintea ... fiica Irodiadei a dansat înaintea lui Irod; şaptezeci din urmaşele ei, ele fie că au murit prostituate sau pe galere.

E-252 O mamă a învăţat-o pe a ei lucrurile lumii; cealaltă mamă l-a învăţat pe al ei lucrurile lui Dumnezeu. Unul a devenit un mare conducător şi un biruitor, nemuritor printre oameni astăzi; iar cealaltă este stricată şi în iad, şi a dus mii de mii cu ea. Vedeţi ce vreau să spun? "Creşteţi un copil în felul cum ar trebui să meargă."

E-253 Şi eu desigur vă compătimesc pe voi sărmanele mame care şedeţi aici cu trandafirii voştri albi. Există un Cer în care s-a dus o mamă, astăzi, unde o mamă bună de modă veche care a trăit pentru Dumnezeu, probabil că a trecut dincolo de perdea. Ea vă aşteaptă pe voi să veniţi. Asta-i adevărat.

E-254 Eu vă respect şi vă onorez pe voi acolo cu trandafirii voştri roşii. Mama voastră, dacă voi vreţi să faceţi ceva pentru ea, să o faceţi în trei sute şaizeci şi cinci de zile pe an. Mergeţi la casa ei şi oferiţi rugăciune, şi trăiţi pentru Dumnezeu. Acela este lucrul care trebuie făcut. Şi creşteţi-vă copiii. Şi cînd copiii voştri cresc, ei vă vor numi "fericită," după ce voi aţi trecut dincolo de perdea. Acela este adevăratul spirit de maternitate, spiritul real al zilei mamei. Ziua mamei este de trei sute şaizeci şi cinci de zile pe an.

E-255 Aceasta este ziua în care ei vînd flori şi dau cadouri. Lumea face aceasta. Dacă aceasta trece, dacă lumea ar mai rămîne alţi douăzeci de ani, ei vor avea zilele fiului, şi zilele fiicei, şi, sau zilele verişorului, şi zilele unchiului, şi toate lucrurile acelea în felul acesta, doar suficient să aducă lumea într-o fascinare comercială. Aceea este chiar unde merge, chiar în iad, tot atît de tare cît poate să meargă, spre distrugere.
Dar, voi, Dumnezeu să vă binecuvînteze, este rugăciunea mea. Să ne rugăm.

E-256 Bunul nostru Tată Ceresc, aşa cum noi privim în urmă, în această dimineaţă, cu minţile noastre, acolo jos în urmă, cu cîteva sute de ani în urmă, cînd acolo a stat Iosafat stînd acolo alături de Împăratul Ahab. Şi un duhuleţ jos în inima lui, încă rămas de la Dumnezeu, deşi el a făcut o greşeală, i-a spus, zicînd, "Aceasta este greşit. Aceasta este greşit. Aceasta nu este curat. Aceasta nu este sfînt. Profetul a spus că aceste lucruri nu puteau merge înainte în felul acesta." Şi micuţul Foc al lui Dumnezeu l-a trezit.

E-257 Şi apoi Tu ai avut pe cineva să răspundă Focului acela mic, care era Mica, profetul adevărat al lui Dumnezeu. Deşi el ar fi putut veni acolo sus îmbrăcat în zdrenţe, deşi el ar fi putut veni acolo sus dispreţuit, şi toţi aceia uitîndu-se la el de parcă o grămadă de lupi se uitau la un miel. Dar el a spus adevărul, deşi el a trebuit să fie lovit în faţă, deşi el a trebuit să fie aruncat în temniţă şi să mănînce pîinea şi apa întristării. Dar, totuşi, cuvintele pe care el le-a zis s-au împlinit, căci Tu ai fost cu el.

E-258 Dumnezeule, admite, astăzi, iar noi privim jos în această Biblie. Noi privim la cărţile bisericii, decalogurile, şi aşa mai departe, ale bisericiilor, ritualurile, şi vedem cum ele fac aceasta, aceea, sau cealaltă. Dar lasă-ne să privim în acest Cuvînt adevărat de aici, şi să vedem ce a spus EL "Fără sfinţenie, nimeni nu va vedea pe Domnul. Urmăriţi pacea şi sfinţirea, care, fără de care, nimeni nu va vedea pe Domnul. Cel ce iubeşte lumea, sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nu este în el."

E-259 "În zilele din urmă vor veni vremuri primejdioase. Oamenii vor fi iubitori de sine, mîndri, lăudăroşi." Oh, acele lucruri mari, Doamne, care se întîmplă! "Incăpăţînaţi, închipuiţi, iubitori de plăceri mai mult decît iubitori de Dumnezeu; învăţînd pe oameni învăţături ale-ale oamenilor în loc de poruncile lui Dumnezeu; avînd o formă de evlavie, şi negînd Puterea Duhului Sfînt" să facă un om să fie umplut de Duhul, să-l facă să se bucure, să-l facă să-i curgă lacrimile din ochi, să-l facă să meargă afară şi să se roage pentru bolnavi, să-l facă să vorbească în limbi şi să tălmăcească, să-l facă să profeţească. Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, ei doar L-au luat jos în ceva lojă sau ceva ca aceea, "Avînd o formă de evlavie, şi tăgăduind Puterea din ea."

E-260 O Dumnezeule, fie ca această mică audienţă, din această zi, să se trezească repede, chiar acum, înainte să vină timpul sfîrşitului, şi să o prindă în această stare. Fie ca noi să fim, reînnoiţi noi înşine, aşa cum a spus Biblia, "Ridicaţi-vă şi cutremuraţi-vă. Şi cereţi vechea cale, care este calea bună; şi cînd voi o aflaţi, umblaţi în ea." Dumnezeule, admite ca noi să putem afla calea veche zgronţuroasă, cînd noi putem sta din nou împreună, cu sutele, şi să ne unim mîinile noastre împreună şi să cîntăm.
Eu voi lua calea cu cei cîţiva dispreţuiţi ai Domnului.
Eu am pornit înăuntru cu Isus, şi eu trec dincolo.
Dumnezeule, ajută-ne să trăim asta şi să fim asta!

E-261 Binecuvîntează pe toate aceste mame scumpe care şed aici, Doamne; ştiind că ele sînt mame, ele însele, cu trandafiri albi, prinşi de hainele lor, în această dimineaţă, ca o amintire despre o mamă bătrînă scumpă care a trecut dincolo de scenă. O Stăpîn al Vieţii, binecuvîntează-le, Doamne. Şi fie ca ele să fie binecuvîntate, de asemeni, şi fie ca amintirile copiilor lor să fie cum este a lor cu mamele lor, dacă ea este dusă dincolo de perdea, la un Cer glorios. Admite aceasta, Doamne.

E-262 Şi într-o dimineaţă cînd viaţa se închide din venele noastre, iar suflarea noastră omite să mai vină la noi, perdeaua se va deschide înapoi; ea va veni jos, poate, la capătul Iordanului, să ne ajute să trecem. Oh, în ziua aceea glorioasă cînd noi păşim picioarele noastre acolo, unde nu va exista ... Aerul nu va fi contaminat cu fum de ţigări. Acolo nu va fi niciodată un beţiv pe stradă. Acolo nu va fi nici o prostituată. Acolo nu va fi niciodată păcat. Acolo nu va fi niciodată nimic de felul acesta. Dar, în slavă pentru totdeauna, noi vom trăi în pace cu Domnul nostru Isus Cristos şi copiii noştri. Şi, oh, ce zi minunată!

E-263 O Tată, în timp ce marele întuneric este în desfăşurare, bătălia, şi Diavolul invadînd ţările, şi invadînd amvoanele, invadînd bisericile, invadînd popoarele, invadînd intreprinderile, invadînd oraşele, şi şcolile şi casele; O Dumnezeule, ajută-ne să rezistăm, să tragem sabia repede şi să luptăm pentru Dumnezeu, cum a făcut Moise şi-şi Leviţii jos acolo cînd păcatul a fost în tabără. Ajută-ne, Doamne.

E-264 Iartă-ne acum, şi binecuvîntează-ne. Şi ţine-ne smeriţi, zdrobeşte-ne, Doamne. O Dumnezeule, Tu ai spus, "Cel ce merge înainte, semănînd cu lacrimi, fără îndoială se va întoarce din nou, bucurîndu-se, aducînd cu el snopi." O Dumnezeule, sfarmă-ne în bucăţi. Modelează-ne, din nou, Doamne. Noi ne dăm prea mult afară din cale.

E-265 Eu sînt, însumi, Doamne, eu ajung la un punct unde mă gîndesc despre cît de mulţi vor participa la adunarea mea. O Dumnezeule, eu vreau ca Tu să participi. Vino, Doamne! O Cristoase, vino Doamne! Sfarmă-mă; modelează-mă iarăşi. O Doamne, să nu, niciodată să nu mă laşi să-mi bag lucrurile acelea în mintea mea. Dumnezeule, depărtează-le de la mine!

E-266 Ajută-mă, Doamne, să predic, aşa cum am zis, cu un timp în urmă, ca un om muribund către oameni muribunzi, ştiind că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm cu Eternitatea. Noi trebuie să stăm înaintea Ta; cînd Tu nu eşti în modul Tău plăcut, cînd Tu nu eşti cu milă, cînd Tu stai fără milă; cînd Tu stai, mînios, ca să aduci judecată asupra naţiunilor şi a oamenilor care au respins şi dispreţuit dragostea Copilului Tău.

E-267 Dumnezeule, dă-mi milă cu El astăzi, ca în Ziua aceea eu să pot sta asigurat. Aş putea să plîng acum, dar Tu o vei şterge la o parte, în bucurie, la timpul acela, cînd Tu zici, "Intră în bucuria Domnului, care a fost pregătită pentru tine de la întemeierea lumii." Dumnezeule, fii cu noi acum, şi ajută-ne, noi ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.

Up