Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers
Data: 54-0515 | Durată: 2 ore 7 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Acum, fiecare să facă un inventar foarte bun din acesta, vedeţi, să o noteze. Eu le răspund numai după cea mai bună cunoştinţă a mea, prin Cuvântul lui Dumnezeu, vedeţi. Şi dacă nu este răspuns corect către ale voastre, şi aveţi o altă întrebare, păi, voi sunteţi ... Mie doar mi-ar place ca voi să o puneţi înapoi pe platformă, sau să veniţi să vorbiţi cu noi despre aceasta, sau orice am putea face. Şi poate, Fratele Neville şi eu, aici noi am putea vedea lucruri asupra cărora nu suntem tocmai de acord.
Şi-şi DL Baxter, unul din cei mai apropiaţi asociaţi ai mei în adunările mele. DL Baxter, noi am fost împreună cu anii. Şi un adevărat prezentator al Bibliei, este el, dar el nu crede în Mileniu. Şi eu vin, şi am zis ...
[Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... folosiţi propria voastră gândire când studiaţi Biblia. Dacă încercaţi să folosiţi cunoştinţa voastră proprie sau gândirea voastră proprie, voi veţi ... ? ... Acum, eu simt că aceste Scripturi ...
Unele din ele de aici sunt doar mici comentări, şi aşa mai departe, şi eu voi încerca să le răspund mai întâi. Care, am încercat să le separ. Şi eu poate trebuie să am aceasta, şi să folosesc concordanţa pentru puţină vreme, să iau ceva din aceasta afară. Şi apoi, înăuntru aici, dacă eu citez greşit sau ceva, voi să-mi atrageţi perfect atenţia la aceasta, şi să-mi scrieţi o notiţă şi să-mi spuneţi. Acum înainte să încercăm să deschidem aceasta ...
Acum, motivul pentru care fac aceasta, prieteni. Eu vă spun, este cu un scop. Voi toţi ştiţi asta. Această adunare a fost pentru un scop. Eu cred că Dumnezeu m-a întors înapoi, în furtuna aceea de zăpadă, de acolo, şi m-a trimis înapoi tocmai pentru acest scop chiar aici. Şi a existat un lucru mic greşit pe la Tabernacol aici pentru multă vreme. Eu vreau să o aflu. Când eu aflu aceea, atunci eu voi vedea dacă pot face ceva privitor la aceea. Vedeţi? Asta-i adevărat. Şi eu vreau ca biserica să se mişte înainte în armonie. Şi există doar ceva lucru mic greşit, deoarece voi nu progresaţi. Voi îi faceţi pe oameni să fie salvaţi, aceasta-i adevărat, aceea este minunat, dar voi nu progresaţi în felul cum ar trebui. Noi ar trebui să trimitem afară predicatori şi de toate. Mesajul ar trebui să meargă drept înainte.
Eu am avut pe fratele nostru, păstor, afară, şi noi am trecut prin moară împreună, Fratele Neville şi eu am mers. Şi eu-şi eu vreau să văd dacă ... Ca unul dintre păstorii voştri, este-este datoria mea. Şi seara trecută ... Doar când eu văd ceva care este chiar în biserică acum, acela-i motivul că nu am anunţat această adunare. Eu doar am dat aceasta afară; doar, păi, fiecare este binevenit. Sigur, noi vrem ca voi să veniţi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Şi, dar, este doar în această biserică.
Şi m-am gândit, "Dacă eu voi învăţa în prima seară, ce biserica astăzi ... şi epoca, geografic, în Biblie, unde stăm noi poziţional, atunci biserica cu siguranţă se va trezi la aceea. Şi apoi vom vorbi despre "semnul fiarei," şi să-i lăsăm să vadă ce este acela; şi apoi "Pecetea lui Dumnezeu." Aceea este pro şi contra acum, acela este întunericul şi Lumina acum, aceea este fie înăuntru sau afară acum, şi acela este cel mai esenţial lucru la care să fim învăţaţi acum.

E-2 Şi eu vă spun, prieteni, eu spun aceasta din inima mea, înaintea lui Dumnezeu, cu smerenie, eu nu am simţit niciodată ... ungerea Duhului Sfânt să vorbesc cuvintele pe care le-am vorbit în ultimele trei seri. Asta-i adevărat. Dar aceea doar m-a sfărâmat. Eu mergeam acasă, nici măcar nu am putut dormi după ce am ajuns acasă, chiar aşa ungere!

E-3 Acum, eu am aruncat acestea afară aici în speranţa că eu voi găsi ceva pe undeva. Vedeţi? Obţii-simţul oamenilor tot pe o bucată de hârtie aici. Dacă eu nu aflu aceasta în acest fel, şi Domnul nu mi-o descoperă, eu voi continua până când o aflu. Şi Dumnezeu mi-l va da. Asta-i adevărat. Şi astfel atunci când noi o aflăm, aceasta poate fi doar o mică, pană veche îngropată acolo pe undeva, dar Acan a avut una, de asemeni. Voi ştiţi, noi trebuie să scăpăm de lucrul acela, apoi noi vom veni drept înainte şi ne mişcăm înainte în Împărăţia lui Dumnezeu.

E-4 Acum, Domnul să vă binecuvânteze. Şi acum înainte ca noi să deschidem Cuvântul ... Iar acum-acum, fiecare din voi aveţi o şcoală Duminicală de dimineaţă. Desigur, voi sunteţi ... Eu-eu nu v-aş cere să pierdeţi şcoala voastră Duminicală, acela este-acela este postul vostru de datorie la biserica voastră. Asta-i adevărat. Dar, acum, dacă voi nu mergeţi la şcoala Duminicală, veniţi şi vizitaţi-ne dimineaţă. Şi apoi dacă biserica voastră nu are servicii mâine seară, duminica, voi sunteţi bineveniţi. Noi vom fi bucuroşi să vă avem oricând. Şi astfel Domnul să vă binecuvânteze. Şi salutaţi pe toţi Creştinii din partea mea; eu nu ajung aici prea mult.

E-5 Eu tocmai priveam acolo în cameră, o hârtie mică am avut¬o scrisă acolo şi încă stă aici ca o amintire la această biserică. Când am zis, "Domnul mă cheamă departe," şi noi toţi am strigat şi am plâns. Imi amintesc de prima seară când am plecat. Voi toţi vă amintiţi de prima mea chemare, cineva de aici? Voi toţi aţi adunat banii să mă trimiteţi acolo la St. Louis, unde a fost vindecată micuţa Betty Daugherty. Eu am stat ...

E-6 Îmi amintesc, că am împrumutat paltonul de la cineva de aici să-l port. Eu nu am avut nici un palton să port. Şi am mers acolo şi am şezut într-o maşină veche să merg la St. Louis. Vă amintiţi de acel timp? Şi am împrumutat paltonul unui frate, el era prea mare pentru mine, eu l-am purtat pe braţ; deoarece a fost rece şi nu am avut un palton.

E-7 Şi apoi noi am mers acolo, şi eu am mers la St. Louis şi l-am întâlnit pe Fratele Daugherty acolo. Fetiţa lui, toţi doctorii în jur acolo, şi specialişti şi spitale, au renunţat la ea. Ea era ca un maniac care urla. Predicatorii de prin tot oraşul au fost ... pretutindeni, înăuntru acolo rugându-se pentru ea. Şi eu am mers înăuntru şi m-am rugat pentru ea, şi sărmanii oameni doar păreau aşa de întunecaţi. Şi fetiţa înăuntru acolo, ţipând şi plângând, luptându-se.

E-8 Şi-şi ea nu mai putea face un zgomot ca un om, suna ca un animal, ea era aşa de răguşită de la ... oh, în jur de trei sau patru luni. Aceasta era meningită la şirea spinării sau ... nu, dansul lui St. Vitus, în-în şirea spinării. Şi buzişoarele ei erau toate mâncate, sângerau. Şi degetuţele ei doar sângerau peste tot, unde îşi muşca ea degetele, şi lucruri ca acelea, şi doar striga şi continua.

E-9 Şi m-am rugat, am mers jos la biserică. Am aşteptat ore după ore. Şedeam afară în maşina veche şi am aşteptat. Eu nu urma să părăsesc cazul acela până când nu am auzit din Cer. Şi şezând acolo în maşină, o viziune a izbucnit înaintea mea, a zis, "Du-te spune tatălui, şi tatăl ... " A zis, "Tu du-te spune-i femeii că ziua trecută, jos în oraş, ea a cumpărat un mic, ibric alb. El nu a avut niciodată apă în el înainte." Şi a zis, "Spune-i să privească în al treilea sertar şi ea va găsi o batistă care este într-o bucată de hârtie, care nu a mai fost folosită înainte. Spune-i să-l umple cu apă. Pune-1 pe tatăl la dreapta ta, şi pe bunicul la stânga ta, şi repetă, 'Tatăl nostru, Care eşti în Cer ... ' Şi aşa cum tu începi aceea, las-o să se şteargă cu cârpa peste faţă. Apoi în mijlocul rugăciunii să-şi atingă mâinile, apoi picioarele ei. Apoi să te ridici şi să spui, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!"'

E-10 Voi ştiţi ce s-a întâmplat, nu-i aşa? Ea a fost vindecată chiar acolo. Şi noi ne-am pus mâinile împreună şi am mers în jos pe stradă şi am băut o răcoritoare, împreună. Asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Aceasta a răscolit St. Louis; adunarea mea de acolo, patrusprezece mii în prima seară. Asta-i adevărat. În Sfântul ...

E-11 Este doar destul de rău că m-am îndepărtat de la aceea; să merg şi doar să-i pornesc să vină printr-un rând, doar unul chiar după celălalt, după celălalt. Doar am mers la o casă şi am stat acolo până când s-a terminat, şi m-am întors acasă, eu cred că aceea ar fi fost mai bine în toate ... în adunări.

E-12 În regulă, să ne aplecăm capetele în timp ce vorbim Autorului acestui Cuvânt, acum.

E-13 În bunătatea Domnului nostru Isus Cristos, ne apropiem de Tine, Tatăl nostru. Şi în Numele Lui noi cerem după har Divin, ca Tu să ne ierţi păcatele noastre şi greşelile împotriva Ta. Şi dacă există vreun păcat în această bisericuţă în această seară, ne rugăm, Doamne, ca-ca un slujitor stând aici, ca un păstor asupra oilor ... Aşa cum a spus Biblia, "Să purtaţi grijă de o turmă peste care Duhul Sfânt v-a făcut supraveghetori, ca voi să le hrăniţi." Iar acum, Tată, eu mijlocesc pentru ei, ca Tu să-i binecuvântezi şi să le ierţi toate păcatele lor. Vindecă bolile care sunt în mijlocul poporului. Şi, Tată Ceresc, mă rog ca îndurările Tale să fie peste noi acum.

E-14 Aici stând înaintea mea, scrisă pe hârtie, de la multe cămine şi mulţi oameni, stau cereri, întrebări Biblice foarte adânci care merg dincolo de şcolarizarea obişnuită. Şi noi avem nevoie de ajutorul Tău, Doamne Isuse. Şi doar luându-le pe acestea acum, mergând în cameră, având rugăciune, am ieşit afară, le-am separat aici, şi le-am aşezat pe acelea care trebuiesc răspunse acum la o parte, iar pe celelalte care trebuiesc să meargă, în Scriptură, de cealaltă parte. Aceea este din câte ştiu eu la timpul acesta, Doamne.

E-15 Şi mă rog ca chiar de acum Tu să preiei de aici înainte, şi unge poporul Tău de aici în seara aceasta, buzele vorbitorului, urechile ascultătorului. Şi fie ca Duhul Sfânt să vină şi să apuce Cuvântul acum şi să-L mute chiar în fiecare inimă, şi fie ca El să fie primit în duhul bunătăţii, şi fie ca El să fie dat tot la fel. Şi să fie, când serviciul se termină în seara aceasta, fie ca noi să mergem acasă, zicând, "Nu ne ardeau inimile în noi din cauza Prezenţei Lui şi a binecuvântărilor Lui?" Doamne, neştiind ce să spun, eu mă predau Ţie cu aceste întrebări, în Numele lui Isus Cristos, pentru răspuns. Amin.

E-16 Vă mulţumesc, prieteni, pentru reverenţa voastră. Eu doar vreau doar să vă arăt ce multe, ce erau cele mai multe din aceste întrebări.
Frate Bill, te rog continuă înainte prin săptămâna viitoare. Te rog să stai încă o săptămână.
Te rog să stai puţin mai mult.
Frate Bill, te rog să stai săptămâna viitoare, puţin mai mult, sufletele noastre sunt flămânde pentru acest fel de Hrană.
Învaţă această biserică că ... Aceea doar ... Aceea a căzut acolo înăuntru. Aceea este în locul greşit.
Eu am doi băieţi, de doi ani ... Aceea este, eu le-am amestecat, eu presupun, asupra acesteia. Acum, aici, eu mai bine o pun pe aceea aici, de asemeni, aceea este referitor la o afacere personală.
Frate Bill, ai vrea-ai vrea încă o săptămână? Nouă ne-ar place încă o săptămână din această învăţătură Evanghelică.
Cererea mea este să stai încă o săptămână. Mi-ar place foarte mult ca tu să stai încă puţin mai mult, tu ştii că noi suntem întotdeauna ... noi putem învăţa întotdeauna mai mult.
Acum, vrei să stai doar o altă săptămână mai mult, te rog? Frate Bill, te rog să predici încă o săptămână pentru noi. Noi avem nevoie de aceasta.
Frate Bill, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să-ţi schimbe gândul şi să te facă să stai încă o săptămână.
Întrebarea mea este: Ce sunt farfuriile zburătoare, şi sunt ele ceva de la Dumnezeu trimise ca un semn? Şi eu îţi cer să mai stai o săptămână.
Te rog să stai încă o săptămână.

E-17 [Fratele Branham vorbeşte cu Fratele Neville – Ed.]

E-18 Acum, aici era un altul care a zis că eu aş ... Eu-eu apreciez această cerinţă. Şi Atotputernicul Dumnezeu Care este Judecătorul meu, stând aici acum în acest loc sacru ... înainte de a pleca de acasă, Duhul Domnului mi-a spus, a zis că această întrebare va fi aşezată aici în seara aceasta. Eu nu am ştiut nimic despre aceasta, dar am ştiut că ea va fi aici:
Sunt Martorii lui Iehova o sectă falsă?

E-19 Vedeţi, cineva ... Şi Duhul Sfânt, la locul de la ... stând la mine în baie, înainte de a veni aici jos; Dumnezeu, Care este Judecătorul meu solemn, mi-a spus, "Aceea va sta pe platformă," şi a zis că eu nu voi "să nu spun nimic despre aceasta; doar să merg înainte." Vedeţi? Astfel eu ... Voi ştiţi ce am spus seara trecută, nu-i aşa? In regulă, aceea este ce era.

E-20 Bine, acum noi vom începe aici la unele din acestea.

E-21 Mie doar nu-mi place să chem drept afară vreun anumit lucru, şi să spun vreo persoană sau vreun individ în felul acela. Imi place doar să o învăţ într-un fel cam de ... să arunc toată lucrarea împreună. Şi-şi voi înţelegeţi, nu-i aşa? Dacă eu aş sta aici şi spun, "Acum, Fratele Neville este aşa-şi-aşa şi cutare-cutare lucru" ... Dacă eu am avut aceea să spun despre el, m-aş duce la casa lui şi l-aş chema afară şi aş vorbi cu el despre aceasta. Vedeţi, eu aş-eu aş spune Fratelui Neville.

E-22 Dar acum, iată câteva întrebări. Acum, eu nu ştiu cu ce să încep, este doar un grup din ele aşezate aici. Aceasta zice:
25. Ce legătură ai vrut să spui că are biserica Protestantă cu biserica Catolică?
26. Ce înseamnă "chipul fiarei"?

E-23 Acum, aceea a fost una din întrebările din ultima ... probabil a fost asupra oamenilor ... Acum, eu voi încerca cât pot mai bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, să le răspund după cea mai bună cunoştinţă a mea. Acum dacă El îmi va da cunoştinţă, deoarece Dumnezeu ştie că eu-eu doar le-am luat, aici pe platformă.
Acum, ce legătură ai vrut să spui că are biserica Protestantă cu biserica Catolică?

E-24 Acum, eu voi răspunde mai întâi la aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Am spus că biserica Catolică era ... Noi aflăm că semnul fiarei, alaltăieri seara, trebuia să vină din Roma. Este adevărat? El nu poate veni din nici o altă ţară decât Roma. Acolo-i unde este aşezată ea, acolo este unde este plasată. Şi eu am spus că nu am nimic împotriva oamenilor Catolici, nimic împotriva nimănui. Noi suntem toţi muritori încercând să ajungem în Cer.

E-25 Papa este un om care învaţă, arhiepiscopul de Canterbury este un altul, şi altul, şi altul, şi altul; şi eu sunt doar unul dintre învăţători, aceasta-i tot. Ei ar învăţa şi ar zice, poate, că eu eram un fanatic şi am fost greşit, şi aşa mai departe. Iar eu am un drept ... dacă eu o pot dovedi cu Scriptura. Sau dacă ei o pot dovedi cu Scriptura că eu sunt un fanatic, atunci eu sunt un fanatic. Dar dacă eu pot dovedi cu Scriptura că ei sunt greşiţi în alcătuirea lor, atunci este greşit; Scriptura este corectă. Şi voi doar nu aveţi nici un loc acum, aceasta trebuie să vină tot drumul prin Biblie, peste tot.

E-26 Acum, am zis, "Biserica Catolică a fost biserica mamă," şi aceea este exact corect. Biserica Catolică este biserica mamă, când se ajunge la organizaţiile bisericii. Biserica Catolică a fost prima biserică care a fost formată vreodată, cam pe la ... cea mai bună istorie, voi o aveţi în jur de A.D. 606, pe undeva pe acolo când părinţii timpurii, a doua sau a treia rundă, de apostoli. Ei au murit şi au început să se împrăştie în ismuri mici. Iar Romanii, fiind convertiţi, Imperiul Roman a dominat statul, şi apoi biserica şi statul s-au unit împreună şi au început o religie numită "religia universală." Şi cuvântul Catolic înseamnă "universal." Ei au organizat biserica, care a fost de prima dată religia aceea, religia Creştină, a fost vreodată organizată în toată istoria lumii.

E-27 Religia Evreiască nu a fost niciodată o organizaţie. Acesta a fost un popor liber. Ei aveau biserici, dar ei nu au avut o organizaţie. Că, Dumnezeu a lucrat cu o naţiune, nu o organizaţie. Ea a fost o naţiune.

E-28 Şi acum. Şi, apoi, biserica Catolică a fost prima organizaţie. Apoi noi am luat aceea în Biblie să aflăm ce a fost organizaţia aceea. Şi conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să fie controlată de un singur om, un om. Şi acel om trebuia să fie într-o biserică care era aşezată pe şapte dealuri în Roma, conform cu Biblia. Nu există ... Şi el trebuia să aibe putere de stăpânire în fiecare naţiune în lume, putere de stăpânire religioasă. Nu există alta în lume.

E-29 Şi-şi Comunismul, noi aflăm, nu a fost nici-nici un anticrist despre care a vorbit Isus. Comunismul nu este-nu este o naţiune, ca Rusia. Comunismul este un duh. America este mâncată de el. El este în biserici, este în oameni, este în afaceri, este pretutindeni. Comunismul, duhul acestuia, este în şcoli, este în case, peste tot.

E-30 Şi apoi-apoi când ei au organizat această biserică care era contrar ... Şi acum noi am luat cele Şapte Epoci ale Bisericii, şi profeţia, exact în felul cum Dumnezeu le-a adus înainte prin Biblie aici la noi. Şi noi am aflat prin istorie şi Biblie, că fiecare epocă a intrat întocmai conform cu Biblia, conform cu istoria; fiecare a venit chiar la timp, prin epocile întunecoase. Şi apoi biserica Catolică s-a format în Epoca Întunecoasă.

E-31 Apoi a venit reformarea, care este Martin Luther. Şi Martin Luther a avut o lumină, lumina că "Cel neprihănit va trăi prin credinţă; justificarea prin credinţă," în-în reformare. Un preot German care a negat şi a zis că luarea împărtăşirii când el a ţinut-o ... Şi ei trebuiau să spună că "acesta este trupul lui Cristos," şi el a aruncat-o pe duşumea şi a zis, "Acesta nu este trupul lui Cristos; aceasta este o azimă!" Şi astfel el a renunţat la biserica Catolică, făcând astfel, şi a venit afară în reformarea timpurie. Martin Luther a făcut aceea, şi aceea a fost o mişcare minunată.

E-32 Acum, aceea, astfel unde a făcut Luther greşeala lui, Luther a organizat un alt grup întocmai cum a făcut biserica Catolică, a organizat oamenii.

E-33 Apoi, direct, o lumină nouă a venit. Şi când a venit lumina nouă, Dumnezeu s-a mutat afară cu poporul Lui. Oamenii care au fost organizaţi în biserica Luterană, ei trebuiau să stea cu biserica lor pentru ca să fie cu ... Aceea era întocmai la fel cum trebuiau să fie Catolicii, dar mulţi dintre Catolici au ieşit afară şi erau Luterani. Păi, atunci când Wesley a venit înainte cu mesajul sfinţirii, atunci mulţi dintre Luterani nu-şi puteau părăsi biserica lor; dar mulţi dintre ei au părăsit, şi au format biserica W esleyană.

E-34 Apoi după justificare şi sfinţire, au apărut Penticostalii. Şi apoi Penticostalii, mulţi au ieşit din Metodişti, şi aşa mai departe, şi au devenit Penticostali pentru că aceasta a fost o lumină mai mare. Acum Penticostalii sunt organizaţi chiar exact ca fiecare din ele!

E-35 Acum, Biblia a zis că ... Acestea sunt cuvinte răspicate, dar eu le voi citi din Biblie. Şi voi ascultaţi la doctorul vostru, sau aşa mai departe, să spună aceasta, şi eu sunt fratele vostru care vă învaţă din Scriptură. Biblia a numit biserica Catolică "o prostituată, o curvă, c-u-r-v-ă." Iar El a numit bisericile Protestante care au urmat-o, mame ... sau ele erau "destrăbălatele acestei mame." Şi ce legătură era aceasta, că biserica Catolică a organizat lucrarea şi a făcut pe toţi oamenii să creadă aşa cum aveau ei lumina atunci, sau ceea ce aveau ei atunci. Luteranii au făcut acelaşi lucru. Iar Biblia a zis că ea a fost o femeie mare de felul acela.

E-36 Acum ce este felul acela de femeie? Este o femeie care trăieşte şi comite adulter. Iar bisericile comit preacurvii spirituale cu-cu oamenii. Vedeţi? Ele comit. Ele comit. Aici este Biblia care învaţă Aceasta, şi ei formează o grămadă de crezuri şi aşa mai departe care nu au nimic de-a face cu Biblia. Şi, că, sunt aproape douăzeci şi ceva de ani de când am stat chiar aici şi i-am cerut oricărui predicator, la orice timp, să vină şi să ia ... nu cartea voastră de texte, crezul vostru, dar să veniţi să luaţi Biblia, în Lumina Bibliei, şi să O dovediţi greşită. Vedeţi? Asta-i adevărat.

E-37 Şi despre contradicţii, ei zic, "Contradicţii!" Eu am oferit atât de mult ca salarul pe două luni dacă cineva îmi va arăta o contradicţie în Biblie. Ea nu este acolo. Voi credeţi că este acolo, dar nu este. Dacă Biblia Se contrazice, nu este bună deloc, voi nu o puteţi crede. Fiecare Cuvânt este inspirat şi nu există nici o contradicţie în Biblie.

E-38 Acum biserica Protestantă, în organizaţia ei, este (conform cu Cuvântul lui Dumnezeu) conectat acelaşi lucru cu biserica Catolică.

E-39 Acum, eu nu am nimic împotriva oamenilor Catolici. Unii dintre cei mai dragi prieteni ai mei, şezând chiar aici acum, sunt crescuţi din poporul Catolic. Aici, alaltăieri seara, când am dat un mesaj aspru prin Duhul Sfânt, despre Protestanţi şi Catolici, Catolicii au păşit chiar aici la altar şi mi-au strâns mâna. Ei sunt fiinţe umane tot aşa cum suntem noi.

E-40 Voi nu puteţi să discutaţi cu preoţii Catolici, deoarece ei nu cred această Biblie de a fi tot Cuvântul. Ei spun, "Este biserica." Noi spunem, "Este Biblia!"

E-41 Catolicii zic, "Noi Catolicii mergem la biserică şi ne închinăm. Voi Protestanţii staţi acasă şi citiţi Biblia."

E-42 Am zis, "Da, voi mergeţi la biserică şi vă închinaţi, dar ce?" Acela-i lucrul următor, vedeţi.

E-43 Acum, dar Dumnezeu a zis că El era în Cuvântul Lui. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu şi eu Îl cred. Eu sunt un închinător al Bibliei. Acela-i motivul că eu sunt în dezacord cu Protestantismul şi-şi felul de-de această organizaţie a bisericii, deoarece ei învaţă lucruri care nu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel eu nu pot să nu fiu în dezacord. Eu nu mă cert cu ei; nu, domnule, ei sunt fraţii mei. Şi eu nu mă cert cu ei, dar eu sunt în dezacord cu ei pentru că eu trebuie să iau ce zice Dumnezeu şi las orice altceva să fie o minciună. Vedeţi?

E-44 Şi acum aceea este legătura care ... Şi acum Biblia a zis că această femeie, biserica Catolică, care era presupusă să fie numită, în Biblie, Apocalipsa capitolul al 17-lea, "O curvă," şi ea era, "MAMA CURVELOR." Şi noi vedem că Biblia a zis că o femeie reprezintă "o biserică." Deci atunci dacă ea avea fiice care sunt destrăbălate, ei nu puteau fi băieţi; acelea trebuiau să fie fiice, astfel acestea trebuiau să fie biserici. Şi Protestantismul a fost născut din Catolicism.

E-45 Şi acum următorul, fiara ... Sau, următorul lucru care acesta îl spune:
Ce înseamnă "chipul fiarei"?

E-46 Ea este-ea este o întrebare ataşată de aceasta, şi persoana care a pus-o are o întrebare bună. Ce face acum, dacă ... Biblia învaţă clar că biserica Catolică este-fiara. Biblia a spus că o fiară înseamnă "o putere." Este adevărat? O fiară, zice Biblia că fiara a însemnat "o putere." Şi fiara era "Cetatea Vatican," "ierarhia Catolică." In regulă. Şi, acum, aceea a fost puterea bisericii care a fost fiara.

E-47 Apoi biserica Protestantă a ieşit din biserica Catolică, şi s¬au organizat, o putere mică. Acela este chipul.

E-48 Dacă ceva ... Dacă ceva a fost făcut după chipul meu, acesta va trebui să arate ca mine. Dacă se face ceva în chipul acestei biserici, acesta va trebui să arate ca biserica.

E-49 Ceva a fost făcut, o fiară ... a făcut un chip acestei fiare, care a fost Luther-ism, Metodist-ism, Baptist-ism, Penticostal¬ism, Holiness-ism, toate ismurile acelea s-au format într-o organizaţie şi au făcut un chip întocmai ca fiara. Acolo este el!

E-50 Acum, "Tu zici atunci, Frate Branham, că toţi Catolicii, toţi Metodiştii, şi toţi Baptiştii se duc ... ?" Eu nu am spus aceea.

E-51 Există mii şi mii şi zeci de mii de Creştini născuţi din nou în bisericile acelea. Dar, în organizaţia lor, ei încearcă să-i conducă la un crez, şi ei nu vor sta pentru aceasta. O-o biserică, când se organizează, ea vine sub un crez.

E-52 Şi eu nu am nici un crez decât Biblia. Acesta este Crezul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt este interpretul Ei, şi El O aduce înainte de la o Lumină la alta. Evanghelia pe care o predic astăzi, dacă eu voi trăi să văd o altă sută de ani, dacă noi am trăi, acolo va fi mai multă Lumină. Doar constant, Ea vine întotdeauna.

E-53 Voi obişnuiaţi să mergeţi în carul cu boi, străbunicul vostru, când el a mers s-o vadă pe bunica. Tata a mers s-o vadă pe mama într-un model T. Dar acum noi aproape că mergem într-un avion cu reacţie. Vedeţi, noi mergem înainte; ştiinţa, merge înainte; învăţământul merge înainte; Evanghelia, merge înainte. Şi Biblia a zis că vor merge, zicea, "Ei vor alerga încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte." Astfel aceea este legătura. Acela-i motivul că există ...

E-54 Bisericile denominaţionale Protestante în chipul fiarei, deoarece este denominată întocmai exact cum este Catolicismul. Şi Dumnezeu niciodată nu a poruncit Bisericii Lui să fie organizată în vreo epocă, dar întotdeauna a condamnat aceasta amarnic! Acum o pricepeţi voi? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Nu oamenii; biserica!

E-55 Când ei încearcă să-i aducă pe oameni sub o-o lumină de ... Aici, cum ar fi dacă oamenii încearcă să vă facă să mergeţi înapoi şi să începeţi să umblaţi în jur într-un car cu boi? Voi nu aţi sta pentru aceasta; noi trăim într-o epocă mai bună. Acesta-i felul cum este acolo în urmă. Dacă cineva a încercat să-mi spună, "Oh, singurul lucru pe care-l ai de făcut este acesta, acela." Eu trăiesc într-o altă epocă! Eu ... Acela-i necazul cu predicatorii, ei întotdeauna privesc în urmă.

E-56 Aici, un om de ştiinţă francez a spus, cu mai puţin de trei sute de ani în urmă, "Dacă un om ar face cândva viteza grozavă de treizeci de mile pe oră, gravitaţia l-ar ridica de pe pământ. Treizeci de mile pe oră!" Păi, credeţi că ştiinţa se mai referă la aceea din urmă astăzi? Departe să fie aceasta! Nu, domnule. Ei îl au să meargă cam cu nouă sute sau o mie de mile pe oră. Da, sau uneori într-o rachetă, şi atunci este o mie şase sute de mile pe oră. Şi încă îl duce înainte!

E-57 Ştiinţa l-a dus pe om înainte, mult înainte, lucruri mai mari cu mintea lui decât ce ... Şi acela-i singurul lucru pe care-l are, este pomul cunoştinţei. Mai departe decât cum predicatorii l-au luat cu Duhul Lui, care este nelimitat. Dar aici este ceea ce este. Ştiinţa nu priveşte înapoi la ceea ce a spus ştiinţa cu câţiva ani în urmă; ştiinţa ia ceea ce ei au acum şi merge înainte pentru altceva.

E-58 Dar voi întrebaţi pe predicator; "Păi, noi vom vedea ce a spus Moody despre Acesta, noi vom vedea ce a spus Wesley despre Acesta." Mie nu-mi pasă ce au spus ei despre Acesta. Eu ştiu ce a spus Dumnezeu despre Acesta acum. Ăsta este Acesta, şi eu încă privesc după mai mare. Acela-i motivul. ..

E-59 Biblia a zis, "Trei spirite necurate au ieşit din gura fiarei." Voi ştiţi ce? Un "spirite necurate," a zis, "ca broaştele." Aţi observat vreodată cum arată o broască? O broască întotdeauna priveşte înapoi, ea nu priveşte niciodată înainte; priveşte înapoi, întotdeauna înapoi, priveşte înapoi.

E-60 Dar cele patru făpturi care aveau cele patru capete diferite, în Ezechiel, priveau înainte şi ele nu puteau merge înapoi. Ele se mişcau înainte tot timpul. Peste tot unde mergeau, ele mergeau drept înainte. Vedeţi deosebirea?

E-61 Acum, aceea este legătura care o are Protestantismul cu Catolicismul.

E-62 Astfel voi întotdeauna aruncaţi către Catolici, dar "oala nu poate să numească ibricul 'negru."' Asta-i adevărat.

E-63 Eu zic, "Eşti un Creştin?"

E-64 "Eu îţi voi da să înţelegi că eu aparţin la biserica Baptistă." Da. Aceea nu are mai mult de-a face cu Acesta decât să spui că tu aparţinea-i aici afară la ... o fermă pe undeva.

E-65 "Păi, eu aparţin la biserica Catolică." Aceea încă nu te face un Creştin. Să aparţii la biserica Baptistă sau Metodistă nu te face un Creştin.

E-66 Există numai o singură cale să fii un Creştin. Cuvântul Creştin înseamnă "Asemenea lui Cristos." Şi voi nu o puteţi face, voi nu o puteţi prelucra în voi înşivă, nu există nici o cale deloc ca voi să o puteţi face. Voi trebuie să uitaţi de voi, să muriţi faţă de voi, şi să lăsaţi să vină Cristos înăuntru şi să trăiască Viaţa lui Cristos în voi.

E-67 "Dacă un on nu ... " Aici este ce a zis Isus, "Dacă un om nu şe naşte din Duh şi din apă, el cu nici un chip nu va intra în Impărăţie." Dacă el este Catolic, Metodist, Baptist, sau orice, voi trebuie să fiţi botezaţi în apă pentru iertarea păcatelor voastre şi să primiţi botezul Duhului Sfânt, sau voi sunteţi pierduţi. Acela-i Cuvântul lui Isus însuşi. Deci acum dacă tu eşti Metodist, şi ai primit botezul Duhului Sfânt, ai fost botezat în apă, Isus a spus că tu vei intra în Cer. Dacă tu eşti Catolic şi ai făcut acelaşi lucru, tu vei intra în Cer.

E-68 Dar dacă tu te ţii doar de acel crez al bisericii Catolice, sau Metodiste, sau bisericii Baptiste, tu încă eşti pierdut. Şi acela-i motivul că noi avem starea în lume, pe care o avem astăzi, pentru că oamenii sunt doar exact ... Ei spun, "Aceea este împotriva credinţei mele."

E-69 "Crezi tu în vindecare Di vină?"

E-70 "Aceea este împotriva credinţei mele." Aceea este împotriva bisericii tale; crezul bisericii tale a născocit aceea, înţelegi, tu trebuie să faci ce spune biserica. Şi atunci voi strigaţi la Catolici; acela-i acelaşi lucru pe care-l fac ei. Şi aceea este fiara şi chipul fiarei! Şi Biblia spune, "Oricine l-a luat nu putea intra în Impărăţia Cerului, ci va fi aruncat afară unde sunt câinii şi vrăjitorii, şi aşa mai departe) şi vor fi chinuiţi cu foc şi pucioasă, în prezenţa sfinţilor Ingeri şi a Mielului, în veci de veci. Ieşi afară din ea, prietene! Pune-te în ordine cu Dumnezeu! Da, domnule.

E-71 Şi acum lăsaţi-mă să iau aceasta. Păi, noi le vom lua din cale. Acum, cineva m-a întrebat astăzi; de două sau de trei ori am fost întrebat de aceasta.
27. Frate Branham, vorbind despre "semnul fiarei," nu crezi că ei vor tatua un număr pe capul vostru, sau tatuează ceva pe mână?" Nu, domnule! Niciodată să nu priviţi după aceea.

E-72 Acesta va fi un boicot! Cu certitudine! "Nici un om nu poate cumpăra sau să vândă dacă nu aparţine la confederaţia bisericilor." Aceasta-i adevărat. Acum, aceasta va veni ca o uniune, [sindicat – Trans.] sindicalizând lucrarea, aducând-o în jos în religie sindicalizată. Marcaţi cuvântul meu, aceasta nu este prea departe! Voi o veţi vedea, ea este doar după colţ.

E-73 Motivul că voi nu cunoaşteţi aceste lucruri, este că sunteţi aici acasă tot timpul. Urmaţi-mă dincolo în aceste ţări unde Catolicismul are controlul, o dată, şi vedeţi ce se petrece. Frate, ei le spun tot ce să facă şi ce să nu facă.

E-74 Şi aici Biblia spune că Statele Unite, noi am luat-o în profeţie, a apărut ca un miel, "libertate de religie," şi direct ei au unit lucrurile acelea împreună, şi el a vorbit ca un balaur şi a exercitat aceeaşi putere pe care o avea balaurul dinaintea lui. Aceea este U.S.A. ! Asta-i adevărat.

E-75 Un predicator mi-a spus nu cu mult în urmă, un prieten de¬al meu, a zis, "Frate Branham, Dumnezeu nu va lăsa niciodată să cadă Statele Unite, din cauza bazei părinţilor lor, fondată pe religie."

E-76 Eu am spus, "El a lăsat Evreii; sigur i-a dus departe, şi ei au avut o stare mult mai bună decât am avut noi." Asta-i adevărat. Dumnezeu nu ţine cont de vreo generaţie care a ţrecut; voi fie că mergeţi pe linie sau sunteţi afară din Impărăţie, asta-i tot. Intr-adevăr! Aceea este cam dur, dar este bine pentru voi. Asta-i adevărat. Aceasta-i Scriptura. Şi noi avem, noi ...

E-77 Necazul cu aceasta este, astăzi ... Unii dintre voi din timpuri vechi cunoaşteţi aceasta. Noi avem prea mult evanghelism de Hollywood. Asta-i adevărat. Prea mult din acela cu o mulţime de zarvă şi agitare, multă strălucire şi fiecare lucru ca acela, şi lăudăroşenii, şi aşa mai departe; şi, "Cine se va ridica şi să accepte pe Cristos ca Salvator personal? Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, tu mergi în Cer chiar acum." Aceea este o minciună! Aceea este o minciună!

E-78 "Dacă un om nu se naşte din nou!" Şi dacă el este născut din nou, aceeaşi Binecuvântare care vine la el acolo va veni la el aici. Şi noi am trecut prin aceea, iarăşi şi iarăşi, şi prin Scripturi în ultima săptămână. Şi am aflat că în poporul Răsăritean, când Duhul Sfânt a căzut peste Iudei, care era unul oriental, popor Răsăritean, Duhul Sfânt a căzut cu mari semne şi manifestări. Biblia a zis că va fi aproape un-un timp unde nici nu s-ar putea deosebi, ca întuneric sau zi. Era un fel de zi noroasă, drept până în ultima parte a serii. Şi apoi soarele va ieşi câteva minute în ultima, seară. Va fi Lumină în timpul serii." Este adevărat? Păi, acela-i poporul Apusean, Neamurile, primind acelaşi Duh Sfânt pe care l-au primit Iudeii acolo în urmă, cu aceleaşi semne şi manifestări. Acesta este.

E-79 Şi, desigur, oamenii, lumea te va numi un "fanatic, aiurit la cap." Biblia, Isus a zis că ei o vor face. Voi sunteţi un popor deosebit, voi sunteţi neobişnuiţi deoarece Acesta este aşa de mult diferit.

E-80 Am observat aceasta în cartierul meu acasă, oamenii de acolo. Ei, chiar copilaşii mei; noi încercăm să-i păstrăm curaţi şi să trăiască decent cât pot să fie, dar voi puteţi privi vecinii cum fac o deosebire în copii. Vedeţi? Ei fac o deosebire.

E-81 Şi eu ştiu, eu am un fel de a cunoaşte lucrurile (şi voi ştiţi asta, voi aţi văzut-o în adunări), ştiu că păstorii din oraş zic, "Păi, acum, Billy este un băiat bun, noi nu avem nimic împotriva lui. Dar, vedeţi, aceea este doar o clasă de oameni puţin diferită decât suntem noi." Mulţumesc lui Dumnezeu! Asta-i adevărat. Mulţumesc lui Dumnezeu! Acela-i Semnul. Acolo este Semnul despre care vorbim.

E-82 Priviţi, seara trecută, când Duhul Sfânt a prezis, cu nouă sute de ani înainte ca Evreii să primească Duhul Sfânt, şi le-a spus ce va fi acesta. Călimara ... Amintiţi-vă, "Scriitorul cu călimara a mers prin mijlocul Ierusalimului şi a pus un semn în fruntea lor." Este adevărat? A vorbit despre Acesta înainte ca biserica să fie condamnată de Dumnezeu. Şi Titus a împresurat zidurile Ierusalimului în A.D. 96, şi a ars cetatea. Şi acolo nu a rămas piatră peste alta, conform cu profeţia. Şi, astăzi, singurul lucru pe care îl mai au din templu este un zid vechi care stă acolo unde au îngrămădit pietrele, şi este lucios de frecat unde plâng Evreii şi se tânguiesc acolo la zidul plângerii, singurul lucru rămas din templu. Şi Musulmanul lui Omar stă la acelaşi loc.

E-83 Şi Isus a zis, "Cum s-a vorbit de către profetul Daniel; când vedeţi urâciunea care face pustiire stând în locul Sfânt," atunci El a subliniat, în paranteze, "(cel ce citeşte să înţeleagă.)" Vedeţi? Asta-i adevărat. Acolo era ea. Şi El a spus câte zile. . . vremuri vor fi până când Neamurile vor fi ... dispensaţia va fi întreruptă; ei au călcat zidurile, apoi Dumnezeu se va întoarce la Evrei. Şi noi suntem chiar la acel timp! Iată Evreii se întorc înapoi, cu miile, în ultimii câţiva ani. Şi voi ştiţi cum am trecut prin aceasta seara trecută, cum Scriptura perfect ... chiar cum citiţi un ziar, şi mai clar deoarece voi aveţi mai multă pricepere din Aceasta atunci.

E-84 Dar, oricum, Semnul care a fost pus pe capul lor nu a fost tatuat. A fost? Ce era Acesta? Botezul Duhului Sfânt. Şi care este Semnul care va fi pentru această ultimă zi? Biblia a zis, "Pecetea lui Dumnezeu era botezul Duhului Sfânt, pentru oamenii în ziua din urmă." Acum nu există ... Efeseni 4:30, "Prin urmare să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Biblia vorbeşte. Şi Efeseni 1: 13 zice acelaşi lucru, multe alte locuri, că "Duhul Sfânt este Pecetea lui Dumnezeu."

E-85 Ce este o pecete? O pecete nu poate fi pusă pe nimic până când nu este complet. Luteranii nu au fost pecetluiţi, ziua dispensaţiunii harului nu a fost completă; ei au predicat justificarea. Metodiştii nu au fost pecetluiţi. Eu ajung la o întrebare aici; noi vom ajunge la ea puţin-puţin mai târziu. Nepecetluiţi, deoarece nu erau compleţi. Dar botezul Duhului Sfânt este completarea lucrării lui Dumnezeu!

E-86 El a zis "Există trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei sunt Unul." Voi nu puteţi avea pe Tatăl fără Fiul, pe Fiul fără Duhul Sfânt, ei sunt Unul.

E-87 El a zis, "Există trei care mărturisesc pe pământ: apa, Sângele, Duhul, dar ele nu sunt una ci sunt de acord într-una," acolo sunteţi, "într-o sigilare completă." Justificarea sub Luther, apa; sfinţirea prin Sânge.

E-88 Justificarea era Romani 5:1, "De aceea fiind justificaţi prin credinţă noi avem pace cu ... Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos." Justificare prin credinţă!

E-89 Sfinţire prin Sânge, Evrei 13:12 şi 13, "Isus a suferit dincolo de poartă ca El să poată sfinţi poporul prin Propriul Său Sânge."

E-90 Luca 24:49, "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi, dar voi zăboviţi în cetatea Ierusalim până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus." Fapte 1:8, "După aceasta Duhul Sfânt vine peste voi, apoi voi veţi fi martorii Mei în Ierusalim, Iudeea, Samaria, şi în cele mai îndepărtate părţi ale pământului." Un botez al Duhului Sfânt trebuia să dureze până când Isus se reîntoarce din nou! "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii; făcând-lucrurile pe care le fac Eu, le veţi face şi voi." Prin Duhul Lui lucrând prin Biserică! El a zis, "V oi veţi fi batjocori ţi." A zis, "Ei M-au numit, pe Mine, Stăpânul casei, 'Beelzebub, "şeful vrăjitorilor,"' a zis, "cu cât mai mult îi vor numi ei pe cei din casa Lui acum?" A zis, "Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri despre voi, veseliţi-vă şi fiţi nespus de bucuroşi, căci mare este răsplata voastră în Cer; căci aşa au persecutat ei pe profeţii care erau înainte de voi."

E-91 Aceea este Scriptura, vedeţi. Acolo este Ea. Astfel, vezi, tu doar trebuie să-L ai, prietene. Acum tu trebuie să-ţi faci alegerea; tu eşti un agent de liberă alegere.

E-92 Dar a~eea este legătura cu biserica Protestantă şi biserica Catolică. Impreună ele sunt amândouă, conform cu Biblia ... care ţine numai la biserică; nu Isus, acum, la biserică. Oamenii din biserică care se ţin de Isus Cristos şi se roagă ca Dumnezeu să deschidă calea şi să-i facă ... să le dea Lumină, persoana aceea este salvată, mie nu-mi pasă în ce biserică este el. Asta-i adevărat. Dar dacă el se ţine doar de denominaţiunea lui, el a luat semnul lepădării, care este a lua locul botezului Duhului Sfânt. Contrar! Şi Catolicii şi Protestanţii, amândoi la fel, Biblia a zis, "Ea era o curvă; ele erau stricate, fiicele ei." Este aceea clar acum? În regulă.
28. Astfel Sfântul ... Încă mai este dat Duhul Sfânt prin punerea mâinilor? Ucenicii au făcut aceasta, Petru, Pavel, şi aşa mai departe, şi mai este aceasta încă posibil? Pavel L-a primit în acest fel.

E-93 Da, dragă frate, soră, oricine a scris-biletul. Duhul Sfânt absolut se primeşte prin punerea mâinilor.

E-94 Acum, mulţi oameni mă cheamă ... aşa cum am fost marcat ca un Penticostal, spunând că am fost penticostal. Eu niciodată nu am aparţinut la o organizaţie Penticostală. Eu sunt absolut liber de toate organizaţiile, şi prin ajutorul lui Dumnezeu eu intenţionez să stau în felul acela, deoarece eu pot sta chiar în despărţitură şi să spun, "Noi suntem fraţi! Veniţi aici, veniţi să cugetăm împreună."

E-95 Când am început de prima dată acolo în urmă, prin harul lui Dumnezeu ... Şi voi oamenii de aici, şi secretarii mei şi acei care şed aici ştiu, că eu aş putea fi în legătură cu zece milioane de oameni, sau mai mulţi, din lume astăzi. Ce organizaţie ar putea fi începută! Vedeţi? Asta-i adevărat. Dar eu nu vreau o organizaţie, ea este împotriva Bibliei. Eu încerc din câte ştiu mai bine să aduc oamenii să fie salvaţi care sunt în organizaţie. Acela este lucrul. Şi ce influenţă mi-a dat Domnul cu oamenii, eu desigur o folosesc pentru slava Lui în loc să o pun pe vreo organizaţie. Eu o voi pune pe Isus Cristos unde aparţine aceasta. Nici o organizaţie nu vă poate salva; este nevoie de Sângele lui Isus Cristos.
Dar acum, în punerea mâinilor, acum, eu voi fi diferit cu ...

E-96 Acum, voi dragi oameni Penticostali, acum să nu vă certaţi cu mine. Dar acum când veniţi într-un loc să spuneţi, "Noi vom merge să zăbovim pentru Duhul Sfânt," cuvânt care a fost folosit la Cincizecime!

E-97 Şi eu voi spune aceasta prin ce ... nu vă rănesc simţurile. Cel mai mare sprijin care-l am pe câmp este poporul Penticostal, deoarece ei cred mesajul vindecării Divine şi puterea lui Dumnezeu. Restul dintre ei îşi întorc nasul în sus la Acesta.

E-98 Însă doar persoanele afară din biserică, care sunt predestinaţi la Viaţă Eternă, ei vor veni. Aceasta-i tot. Dar cei ce nu sunt, nu pot veni; şi Dumnezeu a zis aşa, a zis, "Ei au fost predestinaţi la condamnare." El nu vrea ca vreunul să piară, dar, fiind Dumnezeu, El a văzut că ei vor condamna Aceasta. Astfel aceea este-aceea este tot, El a prevăzut-o. Şi asta-i ceea ce este cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, să vadă lucrurile acelea. Şi El a prezis Biserica chiar unde va fi aşezată chiar până în această zi. Şi Dumnezeu a ştiut-o de la început. Inainte de întemeierea lumii, El ştia că biserica va fi, chiar în felul în care este astăzi. El a ştiut înainte de întemeierea lumii că eu voi sta în acest amvon în seara aceasta. El este Dumnezeu; El ştie sfârşitul de la început.

E-99 Acum, acum, oamenii Penticostali au învăţat ... Acum, eu probabil voi căpăta mult înapoi pentru Aceasta, însă eu trebuie să fiu cinstit dacă eu trebuie să vin la Cuvânt. Nu există un astfel de lucru ca "zăbovire"! Voi aţi fost în eroare. A zăbovi nu înseamnă "a se ruga." A zăbovi înseamnă să "aştepţi." După înălţare, după ce Isus Cristos ... crucificarea, curăţirea sanctuarului. Şi după ziua Ispăşirii, învierea ... Ziua Ispăşirii, când El a fost omorât, şi apoi sunt patruzeci de zile până la înălţare, şi apoi Cincizecimea. Cuvântul cincizecime înseamnă "cincizeci," a însemnat cincizeci de zile după oferirea Ispăşirii.

E-100 Apoi după ce a fost oferită Ispăşirea, fiecare lucru trebuia să iese perfect, literar, geografic, fiecare lucru chiar cum a spus Dumnezeu. Şi Cincizecimea, a fost un timp de jubileu, când ei au adus primele roade ale secerişului înăuntru şi au avut un jubileu.

E-101 Acum, primele roade ale-ale Bisericii, Biserica Duhului Sfânt, Biserica care urma să dureze aceste două mii de ani până când vine Isus, prima roadă a venit la Cincizecime. Au fost zece zile înainte de timpul Cincizecimii; au fost patruzeci de zile după curăţire, după omorârea jertfei, până la înălţarea lui Isus Cristos. El a zis, "Mergeţi sus la Ierusalim şi aşteptaţi până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus." Fapte 1...

E-102 Fapte 2, "Şi când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, ei erau într-un acord, într-un loc. Şi deodată acolo a venit din Cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, a umplut toată casa unde stăteau ei. Şi ei au fost umpluţi toţi cu Duhul Sfânt, şi au început să vorbească cu alte limbi, aşa cum le da Duhul să vorbească."

E-103 Şi apoi lumea religioasă, pe din afară, marile biserici ortodoxe, au venit acolo şi i-au văzut pe oamenii aceia clătinându-se şi acţionând ca oameni beţi. Şi ei au venit sus şi au râs de ei şi şi-au bătut joc de ei, zicând, "Priviţi la grupul acesta de Galileeni! Ei sunt toţi beţi!" Vedeţi înţelesul greşit?

E-104 Şi către prietenul meu Catolic, binecuvântata fecioara Maria era cu ei. Şi dacă Dumnezeu nu ar lăsa-o să vină în Cer fără primirea Duhului Sfânt şi fiind aşa, crezi tu că vei ajunge acolo cu ceva mai puţin, soră? Nu. Deci să ne dăm jos de pe calul nostru înalt, să ne dăm jos.

E-105 Să nu daţi nici o atenţie la ce are lumea de spus. Priviţi la ce are Dumnezeu de spus! Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să o zidim conform cu planul acesta, deoarece El i¬a spus lui Petru, "Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu vor birui împotriva Ei." Fiecare alt lucru va avea loc. Aceasta a arătat că porţile iadului vor fi împotriva Ei, dar nu vor birui. Şi oamenii cred că ei O pot opri? Voi aţi putea să opriţi mai repede soarele. Asta-i adevărat. Voi nu O puteţi opri. Dumnezeu a rânduit-O să meargă înainte.

E-106 Aici când de prima dată am fost convertit, chiar şi sărmana mea mamă acolo în urmă a crezut că am înnebunit. Soacrămea a zis, "El ar trebui să fie trimis sus la casa de nebuni." Predicatorii din oraş au zis, "El se va stinge foarte curând." Eu ard de multă vreme. Aceasta încă-încă arde, mai bine tot timpul. De ce? Acesta nu se poate stinge, Acesta este Dumnezeu! În loc să se stingă, Acesta este răspândit în jurul lumii acum.

E-107 Chiar acelaşi lucru cum a zis El când am botezat chiar aici jos pe Râul Ohio, mulţi din voi stăteaţi acolo, cu douăzeci şi trei de ani în urmă, chiar pe Râul Ohio. Lumina aceea, Ingerul, a venit chiar jos unde eram noi, şi a zis, "Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca un premergător al primei veniri a lui Isus Cristos, Mesajul tău va aduce a Doua Venire a lui Isus Cristos." Şi acesta a făcut-o. Acesta este ... El încă nu a venit, dar priviţi ce a făcut, acesta a străbătut lumea, în jur. Vedeţi? Şi astăzi acum, doar gândiţi, şi-efortul care a mers înainte, acolo există literar milioane.

E-108 Chiar şi Catolicul Sunday Visitor a vorbit despre aceasta, despre câte milioane care au venit înăuntru pe aici, doar din cauza efortului.

E-109 Alţii aud, ei spun, "Acela-i Adevărul! Eu sunt gata să lichidez chiar acum, la aceste lucruri ale lumii, şi să merg să predic adevărata Evanghelie."

E-110 Şi acela-i motivul pentru care ei ne numesc "Evanghelia deplină," ei îşi bat joc de Evanghelia deplină. Dar, frate, eu nu vreau din nimic numai o jumătate, eu ... trebuie să fie lucrul întreg, pentru mine. Dacă o parte din Aceasta este bună, restul din Ea este bună. Evanghelia deplină!

E-111 Acum, observaţi, Duhul Sfânt a venit înapoi acolo. Oamenii penticostali au aşteptat, "Şi acolo deodată a venit un sunet din Cer ca un vâjâit de vânt puternic, a umplut casa unde stăteau ei."

E-112 Nici o singură dată nu au trebuit ei să aştepte după aceea. In timp ce Petru a vorbit aceste Cuvinte la Neamuri, Duhul Sfânt a căzut peste ei, chiar înainte ca ei să fie botezaţi. Este adevărat? În timp ce, Fapte 10:49 ...
Dar în timp ce Petru încă vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ... ei care au auzit cuvântul.
Şi ei din cei tăiaţi împrejur ... toţi acei care au venit cu Petru au fost încremeniţi, deoarece ... peste Neamuri ... a fost turnat din darul Duhului Sfânt.
Căci i-au auzit vorbind în limbi, şi mărind pe Dumnezeu. Atunci a zis Petru,
Poate un om să oprească apa, văzând că aceştia trebuie ... au primit Duhul Sfânt ca şi noi la început?
Şi el a zăbovit şi a bote- ... a poruncit ca ei să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos! ...

E-113 Asta-i adevărat; nu aşteptare, nu zăbovire. Calea apostolică, Dumnezeu nu are regulă stabilită; când inima este flămândă, El vă v-a da aceea după care flămânziţi. Dacă voi vreţi Duhul Sfânt, El poate cădea peste voi chiar acum.

E-114 Petru, când el a mers jos să predice, Petru avea cheile la împărăţie. Eu am o întrebare să ajung la aceea în câteva minute. El avea cheile la Impărăţie. El a deschis-O casei lui Corneliu. El a deschis-O, jos la Samariteni, el a deschis-O aici; dar amintiţi-vă că Filip a mers acolo jos şi le-a predicat şi i-a botezat în Numele lui Isus Cristos, şi Petru a venit jos şi şi-a pus mâinile peste ei. Şi, acum, el a făcut ceva, căci acel vrăjitor acolo jos ... Ei l-au avut pe Simon vrăjitorul, a zis, "Eu vă voi da ceva bani, să-mi daţi Darul acela, ca pe oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt." Este adevărat? Ceva s-a întâmplat! (Nu ceva din aceşti arhiepiscopi cu gulerul lor întors în jur în spate, să vină pe acolo şi să-şi pună mâinile peste ei, zicând, "Eu vă dau binecuvântarea apostolică.") Ceva s-a întâmplat când Petru şi-a pus mâinile peste ei; şi când ei o fac încă.

E-115 Eu i-am văzut chiar căzând ca muştele în felul acela, aşa cum îi loveşte Duhul Sfânt, prin punerea mâinilor. Da, aceea este-învăţătura apostolică de punere a mâinilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă sunteţi puţin diferiţi de aceea, doar scrieţi-mi un bilet mâine seară. In regulă.
29. Dacă două treimi din oamenii din lume au auzit ... nu au auzit încă Evanghelia, Cuvântul Evangheliei, cât de mult au ...
Vă cer scuze. Este scrisă cu cerneală, şi eu am transpirat aici şi aceasta a curs în el. Să vedem.
Dacă două treimi dintre oamenii lumii încă nu au auzit Evanghelia, cum poate veni Domnul nostru acum, fiindcă ei nu au auzit Evanghelia, două treimi din ei?
Păi, aceea este exact corect. Eu vă spun ce gândesc eu.

E-116 Aici nu de mult, când Dr. Reedhead, Preşedintele Misiunii din Sudan, cel mai mare deplin ... cel mai mare apostolic ... Nu, eu vă cer scuze. Cea mai mare misiune fundamentală din lume, misiunea din Sudan. Dr. Reedhead, cu aşa multe diplome încât el nici măcar nu mai ştia câte diplome erau asupra lui, a venit la casa mea acolo sus, cu puţin peste un an şi şase luni în urmă. Şi a stat în casa mea, el şi acest Hyman Appleman, acest predicator Baptist care a primit Duhul Sfânt acum şi predică jos în Mexico. Şi el a venit acasă. El a zis, "Frate Branham," zicea, "tu te ocupi cu Penticostalii?"
Şi eu am zis, "Da, domnule."
Şi el a zis, "Eu sunt Dr. Reedhead."
Eu am zis, "Mă bucur să te cunosc. Vrei să intri?" El a zis, "Da, domnule."

E-117 El a stat jos, a zis, "Eu vreau să te întreb ceva." A zis, "Eu înţeleg că ai fost ordinat în biserica Baptistă."

E-118 Am zis, "Asta-i adevărat." Am zis, "Eu am ieşit din ea," am zis, "deoarece eu nu am putut suporta aceea. Eu-eu cred să predic ce spune Biblia, nu ce spune biserica Baptistă. Şi eu nu am nimic împotriva bisericii Baptiste, ei sunt tot aşa de buni ca orice altă biserică." Şi am zis, "eu am ieşit afară din ea pentru ca să pot fi liber."
El a zis, "Bine, desigur, tu ştii noi suntem Baptişti." Şi eu am zis, "Da, domnule."

E-119 Şi el a zis, "Eu vreau să te întreb ceva. Ce spui despre acest botez al Duhului Sfânt? A zis, "Eu am fost înăuntru şi i-am văzut să dea peste scaune şi ţopăie şi strigă şi se agită."

E-120 Eu am zis, "Eu am văzut toate acelea, de asemeni." Dar am zis, "Frate, dincolo de toate acestea, există un articol real veritabil al botezului Duhului Sfânt."

E-121 Şi el a zis, "Frate Branham, pot eu să-L primesc?" El a zis, "Eu am obţinut aşa de multe onoruri!" El a zis, "Sunt un Doctor, sunt aceasta, eu îmi am Ph.D., eu am Titlul de Licenţiat, eu am fiecare fel de diplomă şi diplome de onoare din toate naţiunile, şi lucruri ca acelea," a zis, "şi unde este Isus Cristos?"

E-122 Am zis, "Păi, frate, El este chiar aici în cameră."

E-123 El a zis, "Am stat şi am vorbit cu un Mahomedan solid, tocmai a fost educat în America, şi am zis, 'Renunţă la profetul tău vechi mort şi primeşte pe un Domn Isus înviat.' El a zis, 'Bunule domn, ce poate să facă pentru mine înviatul tău Domn Isus mai mult decât poate face Mahomed al meu?' Zicea, 'Ei amândoi au scris Biblii, noi o credem.' A zis, 'Ei amândoi au murit.' Şi a zis, 'Şi ei amândoi au promis viaţă după moarte, pentru noi, şi noi o credem."'

E-124 El a zis, "'Oh, dar, vedeţi,"' a zis, "'noi Creştinii avem bucurie.'"

E-125 "A zis, 'Aşa avem noi.' Zicea, 'eu pot produce tot atâta psihologie cât puteţi voi."' Şi aceea este adevărat. "El a zis, 'Păi, priveşte, Mahomed al nostru ... Voi aţi pretins că Domnul vostru Isus a înviat din morţi."'

E-126 Şi Doctorul Reedhead a zis, "'Păi, El a înviat!"'

E-127 "A zis, 'Dovedeşte-o!' A zis, 'Dovedeşte-o!' A zis, 'Voi aţi avut două mii de ani să o dovediţi, şi numai cam o treime din lume a auzit vreodată despre aceasta.' Zicea, 'Să învieze numai Mahomed al nostru din morţi şi toată lumea va şti despre aceasta în două zile."' El are dreptate. "El a zis, 'Mahomed al nostru nu ne-a promis nimic decât viaţă după moarte.' El a zis, 'Domnul vostru Isus v-a promis, şi voi învăţătorii, că tocmai lucrurile pe care El le-a făcut le veţi face şi voi.' Şi a zis, 'Să vă văd pe voi învăţătorii să produceţi aceea acum, şi,' a zis, 'noi vom crede că El a înviat din morţi."'

E-128 El a zis, "Frate Branham, mi-am vârât piciorul în tină în acel fel şi am schimbat subiectul." Cu toate diplomele acelea! De ce? Unde este Dumnezeu în acele diplome? Dumnezeu nu este cunoscut printr-un Ph.D.-uri, şi D.D.-uri, şi L.D.-uri, şi aşa mai departe.

E-129 Dumnezeu este cunoscut prin credinţă simplă, prin botezul Duhului Sfânt. Aceea este singura cale. Dumnezeu în tine, până când El te aduce "un fiu al lui Dumnezeu," îţi schimbă natura. Şi chiar acelaşi lucru, Dumnezeu Creatorul Care a făcut toate lucrurile şi a vorbit lumea în existenţă prin Cuvântul Lui, acelaşi Duh în tine, tu crezi tot ce Dumnezeu zice. Şi nu este nimic imposibil; tu Il crezi.

E-130 Tu nu vei sta înapoi la un crez mic şi zici, "Eu nu cred, că accept Aceea. Eu nu pot crede că Dumnezeu va face aceasta. Eu nu pot crede." Tu limitezi pe Dumnezeu prin necredinţa ta! Asta este.

E-131 Astfel Dr. Reedhead a stat acolo, el a zis, "Frate Branham, ar putea un om primi, într-adevăr, Duhul Sfânt?"

E-132 Am zis, "Da, domnule, Dr. Reed-, tu poţi."

E-133 El a zis, "Dacă Dumnezeu cunoaşte inima mea; şi eu te cred, ştiind; şi sub inspiraţie chiar acum, eu vreau ca tu să ... Crezi că-ţi spun adevărul?"
Am zis, "Eu ştiu că tu spui!"
El a zis, "Cum trebuie să-L primesc?" Am zis, "Îngenunchiază."

E-134 Şi el a îngenunchiat acolo lângă masa de cafea. Eu tocmai am luat-o de aici sus. Omul stă acolo în spate care a reparat-o doar cu un timp în urmă aici. Şezând acolo, a spart sticla de pe ea în timp ce a îngenunchiat. El a zis, "Dumnezeule, ai milă de sufletul meu păcătos." Şi mi-am pus mâinile peste el, şi botezul Duhului Sfânt a venit peste el chiar acolo. Asta-i adevărat.

E-135 Şi el doar a pus biserica aceea Baptistă în flăcări peste tot acum! Aceasta toată a mers în jur acolo. Acolo este aceasta. Da, domnule.

E-136 Evanghelia nu poate ... Isus nu poate veni până când ...

E-137 Ascultaţi! Noi împărţim broşuri peste tot în jur în toată lumea. Voi nu puteţi merge la vreun mic colţişor fără să nu fi fost împărţite broşuri, cineva să vină pe acolo cu teologie. Voi mergeţi peste mări astăzi şi vă numiţi un "misionar," şi vedeţi cum râd ei de voi. Mergeţi în India şi ziceţi, "Eu sunt un misionar."

E-138 "Păi, ce ne vei învăţa tu?" Ei ştiu mai mult despre Biblie decât ... Unii din copiii lor de acolo ştiu mai mult despre aceasta decât unii din învăţătorii lor aici în America cunosc despre ea. Până la urmă, ea este o Carte Răsăriteană. Şi, amintiţi-vă, ei au avut Evanghelia cu sute şi sute şi sute de ani înainte ca America să vină vreodată în existenţă. Sfântul Thomas, marea biserică în care a predicat el, încă stă astăzi în India. Ei nu au nevoie de ceva din învăţătura voastră, ei ştiu totul despre ea. Ei au zis, "Ce ne veţi învăţa?"
"Păi, noi suntem misionari Americani."

E-139 "Ce ne veţi învăţa, cum să bem whiskey? Aceea este ce faceţi voi toţi acolo în bisericile voastre! Să fumăm ţigări? Ne veţi învăţa cum să divorţăm de soţiile noastre, şi aşa mai departe?" Ziceau, "Dacă veţi face aceea, noi nu o vrem." Şi a zis, "Voi să veniţi aici cu ceva teologie nouă sau una alta, veţi încerca să ne învăţaţi ceva din Cuvânt, noi ştim mai mult despre acesta decât voi." Şi asta-i adevărat. El a zis, "Dar dacă voi veniţi să demonstraţi ce spune Cuvântul, noi Îl vom primi." Amin! Ia te uită. Acela-i lucrul după care ei flămânzesc.

E-140 Marcaţi Cuvântul meu, scrieţi-L în paginile Bibliei voastre, căci Acesta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, "Amintiţi-vă, când noi aterizăm în India, voi veţi auzi despre zeci de mii de ori mii fiind salvaţi." Duhul Sfânt a spus Aceasta. Eu am scris¬-o aici în Biblia mea. Aceasta este scrisă în zeci de mii de Biblii chiar aici, ca învierea acelui băieţaş, printr-o viziune pe care a spus-o EL "Există trei sute de mii din ei înăuntru acolo." Şi vedeţi dacă aceea nu este corect! Acolo este cum Evanghelia urmează să fie predicată chiar peste noapte. Ea doar va străbate în felul acela, din loc în loc.

E-141 În Africa, unde acele treizeci de mii numai într-o singură chemare la altar au primit pe Dumnezeu, eu am zis, "Ridicaţi¬vă mâinile şi primiţi Duhul Sfânt." Am zis, "Să nu aşteptaţi după vreun misionar American să vină aici şi să vă predea să învăţaţi limbile în biserici." Şi mamele spală peste scânduri, să trimită un misionar acolo şi să conducă în jur într-o maşină frumoasă mare, trăind din grăsimea ţării; sigur, împarte câteva broşuri şi vine înapoi. Ei nu vor aceea; dovediţi-o.

E-142 Eu am spus chiar aici la Spitalul Evreiesc de acolo, cu câteva seri în urmă într-o adunare cu predicatori şi doctori, asupra subiectului despre vindecarea Divină; eu am zis, "Voi m-aţi numit un holy roller, şi voi aţi zis că eu am avut un coşmar când v-am spus ... Ingerul Domnului." Şi am zis, "Şi propria noastră biserică a trimis mii şi a cheltuit milioane de dolari, de a trimite misionari în Africa; şi când eu am ajuns acolo, ei purtau idoli mici de lut, încercând să primească ajutor de la idolul de lut, şi se numesc 'Creştini."' Şi eu am zis, "Şi ce aţi numit voi 'fanatism' a câştigat mai multe suflete la Cristos în timp de cinci minute decât au făcut milioanele noastre de dolari şi mii de misionari în ultimii o sută cincizeci de ani." Ei şi-au închis gura, aceea a fost! Acolo a stat aceasta. Eu v-am spus, acei oameni, am zis, "Să nu-să nu încercaţi să deveniţi educaţi, doar luaţi această Evanghelie şi mergeţi înainte acolo afară în-în ţara băştinaşilor unde un om alb nici măcar nu poate să meargă, din cauza bolilor."

E-143 Şi eu am înregistrări, chiar din ziarul din Durban, acesta zicea, "Chiar bătrânul acela care nici măcar nu putea să ştie care era mâna dreaptă şi stângă, a primit botezul Duhului Sfânt, şi se botezau în medie de o mie pe săptămână." In acest fel merge Evanghelia, doar într-un timp scurt, Ea doar are nevoie de vreo şase luni să cuprindă lumea. În regulă.
30. Vrei să explici despre Creştin-Ştiinţa Creştină?

E-144 În regulă. Eu ... Aici este ... Eu nu voi vorbi despre religia voastră, fratele meu sau soră, oricine a pus întrebarea. Ştiinţa Creştină este psihologie. (Iar vindecarea Divină este puterea lui Dumnezeu!) Ştiinţa Creştină are mintea asupra materiei; Ştiinţa Creştină neagă Sângele lui Isus Cristos. Ştiinţa Creştină ... Nu, eu am cărţile D-nei Eddy aici sus, şi le-am citit pe toate. Vedeţi? Asta-i adevărat, Ştiinţa Creştină neagă Dumnezeirea lui Isus Cristos, şi-L pune un "profet." Isus Cristos nu a fost un om; El era Dumnezeu! El era Di vin! Şi ei gândesc că este mintea asupra materiei.

E-145 Dacă eu am un junghi în braţul meu sau în stomac, sau în ... sau o durere în cap, eu am suficient simţ să ştiu că doare, şi aceasta nu este dacă eu mă gândesc că doare. Dar eu ştiu că puterea lui Dumnezeu o poate îndepărta, nu a mea ... că eu gândesc despre aceasta. Vedeţi? Astfel, Ştiinţa Creştină, eu aş spune aceasta împreună cu cealaltă ce mi-a fost întrebat, este unul din ismurile zilei moderne, şi o eroare, adâncă întunecată. Asta-i adevărat. Nu să-ţi rănesc simţurile, prietene, oricare ai scris aceasta, dar eu trebuie să fiu sincer. Deoarece tu care ai scris aceasta, şi eu, împreună, vom sta într-o zi în Prezenţa lui Isus Cristos să dăm o socoteală, şi eu va trebui să răspund pentru A ceea ce spun. Acum, eu nu aş răspunde dacă eu nu ştiam. In regulă.
31. Acum, când noi suntem ... Când noi locuim departe de aici... Ei spun: Noi locuim prea departe de aici să participăm la tabernacol. Unde ne recomandaţi să participăm, să ne adunăm împreună, văzând că bisericile sunt după biserica mamă, sau, Catolicism?

E-146 Dragul meu frate sau soră, oricine a scris aceasta, eu nu ţi¬aş spune în ce biserică să participi. Dar ce aş face eu, aceasta, fratele meu, soră, eu ... Dacă tu nu ai primit botezul Duhului Sfânt, vedeţi, ei bine, tu să primeşti botezul Duhului Sfânt şi apoi tu să mergi la ceva adunare unde sunt alţi oameni care au botezul Duhului Sfânt. Tu trebuie ... adunaţi-vă cu felul acela de oameni!

E-147 Am văzut un om, aici nu de mult, care a fost născut cu zece ani de când el ... sau, nu născut, eu vă cer scuze, au fost zece ani de când a văzut vreo vedere. El a aparţinut de ceva biserică mare, şi el a locuit la Kennett, Missouri. Şi el avea ... el a fost un-a fost un cizmar cu ani în urmă, şi a orbit. Şi omul a venit pe platformă, şi Duhul Sfânt i-a spus cine era el şi ce era rău cu el, i-a spus de cât timp era orb, şi i-a spus despre ceva faptă mică, murdară pe care el a făcut-o. El a zis, "Dacă Dumnezeu mă va lăsa să trăiesc să ajung acolo, eu voi îndrepta aceea." Şi, când el a zis aceea, ochii lui s-au deschis; şi chiar această Biblie, el a citit capitol după capitol din Ea.

E-148 El s-a întors la biserica lui şi a dat laudă. Iar păstorul i-a spus, "Aceasta s-ar fi întâmplat oricum. Păi, tu doar ai fost prelucrat, nu a fost nimic de aceasta. Nu-i nimic de treaba aceea, este de la Diavolul!"

E-149 Eu provoc pe oricine să-mi arate o Scriptură unde Diavolul poate vindeca. Dacă voi îmi veţi arăta unde Diavolul poate vindeca, eu vă voi dovedi că Diavolul este tatăl vostru; asta-i adevărat, dacă veţi face aceea. Aceasta nu este în Cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta nu poate fi dovedit. Şi tu ai putea ... tu poţi să vrei să o încerci, tu eşti binevenit. Dar aceea a fost îndeplinit de episcopi şi toate celelalte, frate, aşa că să nu spui asta.

E-150 Priviţi! Şi acelaşi om a ajuns să, în mima lui, să creadă aceasta. Şi cu trei luni mai târziu el a fost la slujbele mele, tot atât de orb cum era el în primul rând. Ia te uită.

E-151 Deci staţi afară din acele ismuri! Adunaţi-vă cu cineva care crede, asociaţi-vă. Biblia a zis, "Să nu vă înjugaţi cu cei necredincioşi." "Fiţi separaţi," zice Dumnezeu. Ieşiţi afară! Biblia a zis, "Ieşiţi afară din mijlocul lor, şi fiţi ... nu atingeţi lucrurile necurate, şi Eu vă voi primi. Eu sunt Domnul Care stă în mijlocul bisericii." Asta-i adevărat. Ieşiţi afară! Să nu vă asociaţi cu aşa ceva!

E-152 Dar să ... băgaţi-vă prin ceva biserică, ceva biserică bună. Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, Campbellieni, oricine ar putea fi, aceasta nu face ... Unde sunt adevăraţi credincioşi reali înăuntru acolo, lor nu le pasă ce spune crezul bisericii, ei merg acolo să se întâlnească cu fraţii şi surorile lor şi să se închine lui Dumnezeu, împreună. In regulă.
32. Seara trecută aţi vorbit despre "gloata cea mare pe care nimeni nu o putea număra, din fiecare seminţie, naţiune," care sunt-sunt menţionaţi în capitolul 7 din Apocalipsa. V-am înţeles eu, corect, să spuneţi că "Ei sunt Mireasa lui Cristos"
Da, tu m-ai înţeles. Ei sunt Mireasa.

E-153 Acum dacă vei observa, chiar exact în Apocalipsa 7, el a văzut pe cei o sută patruzeci şi patru de mii. Acum, eu nu te acuz de aceasta, fratele meu, dar cei o sută ... De obicei un Martor al lui Iehova este acela care crede că cei o sută patruzeci şi patru de mii vor fi Mireasa. Şi aceea este o eroare! Ioan i-a cunoscut pe fiecare din ei, şi i-a chemat pe nume. Ei erau fiecare Iudei. El a zis, "Douăsprezece mii din Gad, douăsprezece mii din Zabulon, douăsprezece mii din Beniamin, douăsprezece mii din Iuda." Este adevărat? Şi există douăsprezece seminţii de Israel, şi doisprezece ori doisprezece ... este o sută patruzeci şi patru de mii. Este adevărat? El a zis, "Toţi, copiii lui Israel." Ioan i-a recunoscut.

E-154 Apoi el a privit încoace, şi a zis, "Păi, aici stătea o mare gloată pe care nimeni nu o putea număra, din toate rasele, limbile, şi naţiunile; au stat cu robe albe, în mâinile lor... şi palmieri, şi fluturau, şi strigau, şi cântau osana şi... la Impărat." El a zis, "Cine sunt ei?"

E-155 El a zis, "Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare şi şi-au spălat hainele în Sângele Mielului. Ei sunt înaintea lui Dumnezeu, şi ei vor sluji Mielul în Templul Său cu EL Zi şi noapte, ei nu-L vor părăsi." Acolo este Mireasa, vedeţi, Soţia, Mireasa dintre Neamuri.

E-156 Amintiţi-vă, Mireasa este una din Neamuri. El a zis, "El va veni şi va lua un popor dintre Neamuri pentru a Lui" (pentru ce?) "Pentru Numele Lui."

E-157 Acum, există multe tinere doamne în lume. Dar eu am luat o femeie, şi aceea a fost Meda Broy, şi ea este D-na William Branham acum. Ea are ... Ea nu mai este Broy; ea este Branham acum. Vedeţi?

E-158 Şi aşa-i cum este, voi îl luaţi pe Isus Cristos şi deveniţi o Mireasă, membri ai Miresei.
33. Cum sunt cuvintele Latine peste Cetatea Vatican? Noi vrem să ştim cum se adună la şase sute şaizeci şi şase, şi ce înseamnă ele.

E-159 Păi, aceasta nu este peste ... Latin-cuvintele Latine nu sunt pe Cetatea Vatican; sunt pe tronul papei, unde şade el pe tronul lui. Este scris acolo sus, "VICARIVS FILII DEI." Dacă voi vreţi, dimineaţă, eu le voi aduce scrise, fiecare lucru, şi le pun pe o bucată de hârtie. Şi dacă o vreţi, păi, eu o voi aduce dimineaţă. Unde voi puteţi să le luaţi literă cu literă în litere Romane, VICARIVS FILII DEI, cuvântul înseamnă "Înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu; el este succesorul Fiului lui Dumnezeu."

E-160 Biserica Catolică crede că "Petru a fost primul papă; el era succesorul lui Isus Cristos." Ceea ce este o eroare! In regulă. Apoi ei pretind că "Fiecare papă care-l urmează este un succesor; iar papa de acum, care este acum, este un succesor al lui Isus Cristos." Şi acolo este scris deasupra acolo, "Un succesor al lui Isus Cristos, 'VICARIVS FILII DEI,"' scris acolo. Luaţi literele Romane şi doar scrieţi aceasta (X pentru zece, V pentru cinci, şi aşa mai departe în felul acela), aşa cum o citiţi pe litere "VICARIVS FILII DEI," şi trageţi o linie, şi voi aveţi şase sute şaizeci şi şase. Scrieţi-o şi aflaţi.

E-161 Acum, eu am Faptele Credinţei Noastre, este numită, în biserica Catolică, deoarece ai mei erau Catolici Irlandezi. Astfel eu ştiu despre ce vorbesc. Vedeţi?

E-162 Şi acesta este absolut adevărul, asta-i adevărat, că acolo ... Şi Biblia a zis că "El va sta într-o biserică, sau un-un loc, sau o biserică care stă pe şapte dealuri în Roma, şi puterea lui va merge în toată lumea. Şi el este numit anticristul."

E-163 Şi din biserica aceea au ieşit mici bisericuţe care au fost născute după aceea, şi a zis, "Ea era o curvă, şi ele erau stricate care o urmau." Asta-i adevărat. Ia te uită. Căci ele s-au organizat în acelaşi lucru, şi aveau crezurile şi doctrinele lor. Doar mai puţin cu ceva, nu aşa de puternic cum este ea, dar ele totuşi au putere. Şi fiară înseamnă "putere." Ia te uită. Astfel ei au, Catolicii au cea mai mare putere. Metodiştii, şi apoi Prezbiterienii, şi apoi Luteranii, şi apoi Baptiştii, şi apoi aşa mai departe, şi înainte în jos. Ele erau mici, puteri organizate, "Biserica mea! Biserica mea! Biserica mea! Biserica mea!"

E-164 Dar adevăratul credincios nu zice nimic despre aceea. Acesta este "Cristos al meu! Cristos al meu! Cristos al meu! " Aceea este diferenţa. De unde ştii? Duhul Sfânt poartă mărturie cu semne şi minuni.

E-165 Aici este una mică, un fel de o mică întoarcere înapoi. Nu¬mi place să o citesc, dar cineva a pus-o aici sus:
34. Aţi întrebat motivul de ce acest tabernacol nu a mers înainte. Motivul de ce, este baza că unii dintre diaconi neagă darul limbilor şi al vindecărilor. Noi toţi ştim că Aceea este adevărat.

E-166 Lăsaţi-mă să ştiu cine este acela, în timp ce eu sunt aici la-la această campanie, şi acela va fi repede schimbat.
35. Te rog explică dacă un Creştin ar trebui să ţină spălarea picioarelor, şi botezul în Numele lui Isus Cristos (Numele) în loc de numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Te rog.

E-167 În regulă. Eu am vreo trei din acelea aici care au întrebat acelaşi lucru.

E-168 Despre spălarea picioarelor, ei bine, eu aş putea tot atât de bine să încep cu aceea. In regulă, acum poate sunteţi diferiţi, aceea este în ordine. Lăsaţi-mă doar să citesc câteva, doar un moment. Sau dacă vreţi să citiţi aceasta, luaţi Sfântul Ioan, capitolul 13, doar un moment. Eu vreau să vă întreb ceva aici. Şi ascultaţi la ce a spus Isus Cristos, Însuşi, şi apoi eu vă voi lua acolo Îll Testament şi vă arăt că aceasta încă se ţine în continuare. Incepem cu versetul 2.
Acum cina fiind sfârşită, diavolul a... pus în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, să-l vândă;
Isus ştiind... Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâinile lui, el a venit de la Dumnezeu, şi a mers la Dumnezeu; (El a venit din Duhul, în trup, şi s-a reîntors înapoi în Duhul. Vedeţi?)
Şi El s-a ridicat de la masă, şi a pus deoparte haina; ... a luat un prosop, ... s-a încins cu el.
După aceea el a turnat apă într-un lighean, a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu prosopul cu care era el încins.
Apoi a venit la Simon Petru: şi Petru a zis către el, Doamne, tu să-mi speli picioarele?
Isus... a zis către el, Ce-ce fac Eu acum tu nu pricepi... dar tu vei pricepe de-acum înainte.
Petru a zis către el, Tu niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Isus a răspuns şi a zis către el, Dacă nu te spăl Eu, tu nu vei avea parte cu mine. (Oh, vă puteţi imagina aceea! In regulă.)
Simon ... a zis către el, ... nu numai picioarele, dar ... mâinile şi capul meu.
Şi Isus a zis către el, Cel ce este spălat ... numai ... nevoie ... să-şi spele picioarele, voi sunteţi curaţi fiecare iotă: ... dar nu toţi.
Căci el ştia cine îl va vinde; de aceea el a zis, Nu sunteţi toţi curaţi.
Astfel după ce le-a spălat picioarele, şi a-a luat hainele, şi a şezut jos din nou, el a zis către ei, Ştiţi voi ce v-am făcut Eu?
Voi mă numiţi Stăpân şi Domn: şi voi ziceţi bine; căci aşa sunt Eu.
Dacă Eu atunci, Domnul şi Stăpânul vostru, v-am spălat picioarele; ... voi ar trebui să vă spălaţi picioarele unul altuia.
Căci Eu v-am dat un exemplu, ca şi voi să faceţi unul altuia aşa cum v-am făcut Eu.
... ferice de voi dacă voi ştiţi aceste lucruri şi le faceţi.

E-169 Dincolo în Doi Timotei, Pavel a zis, scriind bisericii, "Să nu lăsaţi o văduvă să vină în biserică până când ea a spălat picioarele sfinţilor." Asta-i adevărat. O spălare a picioarelor era ţinută prin toate zilele Bibliei. Şi cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă eu îmi păstrez mintea întreagă, şi Dumnezeu mă ajută, eu o voi ţine până voi muri. Asta-i adevărat. Aceasta este exact o însărcinare de la Isus Cristos!
Acum, aici va fi o întrebare usturătoare.
36. De ce să fie o persoană botezată în Numele lui Isus Cristos în loc de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"?
Eu am două sau trei. Iată una chiar aici:
37. Frate Bill, care este botezul fals despre care ai vorbit tu seara trecută, dacă este apă sau Duh? Dacă este apă, şi tu ai zis în Numele lui Isus Cristos, de ce Matei 28:19, zice, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"? Te rog explică.

E-170 Acum, acestea sunt cumva înţepătoare, dar eu cred că mai am încă una pe aici pe undeva, acelaşi lucru. Oh, este cam în trei locuri. Eu voi încerca să ajung la aceasta. Să vedem. Vreţi-vreţi să mă suferiţi pentru câteva minute? In regulă. Acum, să începem acum şi să răspundem la aceste întrebări. Poate putem să oprim câteva din ele, şi să le luăm poate (restul din ele) mâine; dacă nimic altceva, la şcoala Duminicală, sau cândva. Dar aceşti oameni poate ... întreabă aceasta, şi mâine este botez. Acum, oricum aţi fost botezaţi, aceea nu contează pentru mine. Dar eu vreau să-să vă spun Invăţătura apostolică din Biblie. Vedeţi?

E-171 Acum, noi am aflat, seara trecută, că atunci când biserica Catolică a fost organizată, că ea a ieşit cu împărtăşirea falsă, zicând căci "Când voi primiţi sfânta Cuminecătură, însemnând sfânta împărtăşire acolo, voi primiţi Duhul Sfânt." Acela nu este Duhul Sfânt; aceea este o azimă.

E-172 Biserica Protestantă dă mâinile, îşi pun numele lor în carte, aceea este ce numesc ei "primirea Lui."

E-173 Acum, dar adevărata cale de a-L primi a fost botezul Duhului.

E-174 Şi, acum, biserica Catolică a adus catehismul. Luther l-a avut, biserica Metodistă l-a avut, Episcopalienii îl au, mulţi din ceilalţi îl au, catehism. Multe din tradiţiile bisericii Catolice încă atârnă în biserica Protestantă; care o formează chiar înăuntru cu aceasta, conform cu Biblia.

E-175 Dar niciodată nu a fost o persoană, vreodată, în toate paginile Bibliei, să fie botezată cândva în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Niciodată nu a fost o persoană botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" până la biserica timpurie Catolică. Aceasta nu este în Biblie, nicăieri! Dacă cineva poate afla o bucată acolo înăuntru, şi-mi spune şi-mi arată unde a fost o persoană botezată folosind numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" vă rog să-mi arătaţi, căci eu am trecut prin şi prin şi prin şi prin şi prin Ea, de douăzeci şi ceva de ani acum. Şi aceasta este o eroare! Este un crez Catolic şi nu o poruncă Biblică.

E-176 Acum noi vom afla de ce, noi vom merge la întrebarea ta, frate dragă. Sfântul Ioan ... Eu vreau să spun Matei 28:19. În regulă, să mergem înapoi acolo. Voi deschideţi cu Bibliile voastre, cu mine, aşa ca să puteţi citi cu mine. Aici este locul unde se vorbeşte despre el. Un loc în Biblie de ...

E-177 Nu a spus Isus, "În gura a doi sau trei martori fiecare cuvânt să fie stabilit"?

E-178 Eu vă pot duce în Biblie unde zice Ea, "Iuda Iscarioteanul a plecat şi s-a spânzurat, şi, "Tu du-te şi fă la fel."

E-179 Eu vă pot duce unde a spus Isus, "Când Fiul omului," care era El însuşi, "care acum este în Cer, va veni din nou," şi stă chiar aici pe pământ. Şi a zis, "Fiul omului care este acum în Cer," şi stă chiar aici pe pământ.

E-180 Voi trebuie să cunoaşteţi pe Dumnezeu ca să cunoaşteţi Cuvântul Lui. Voi nu puteţi ... Nu-i de mirare că ziceţi, "Se contrazice pe Sine! Este confuzie!" Deoarece Dumnezeu a zis că El a scris-O în felul acela să O ascundă de aceşti învăţaţi şi aşa mai departe. Şi oamenii să se smerească la altar, şi Dumnezeu v-O va descoperi.

E-181 Acum iată Scriptura, Matei 28:19, singurul loc în Biblie care a menţionat vreodată aceste titluri.
Mergeţi de aceea, şi învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt:

E-182 Acum, felul cum eşti botezat, este, "în numele Tatălui, în numele Fiului, şi în numele Duhului Sfânt." Aceea nici măcar nu este în Scriptură! Dar aceasta este aici, "Invăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele!" Acum priviţi chiar la Biblia voastră şi vedeţi dacă aceea zice "în numele" [plural – Trans.] sau "în Numele" [singular – Trans.].

E-183 Acum voi ziceţi ... Acum, aici nu cu mult în urmă într-o adunare, un om a zis, "Există o contradicţie în Biblie!" Zicea, "Aş vrea să mi-o explici. De ce le-a spus Isus oamenilor să boteze în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt, şi Petru s-a întors în jur şi i-a botezat în Numele lui 'Isus Cristos,' în Fapte 2:38?" Zicea, "Dacă aceea nu se contrazice, eu nu văd o contradicţie!"
Am zis, "Doar pentru că tu nu ai căutat pe Dumnezeu corect."

E-184 El a zis, "Frate Branham, contează dacă eu botez în felul acesta sau în felul acela?" Cu siguranţă contează, şi eu o voi dovedi cu Biblia.

E-185 Ce dacă-ce dacă Moise ... Dumnezeu i-a spus lui Moise, vino la rug, a zis, "Moise, scoateţi încălţămintea, tu eşti pe un pământ Sfânt."

E-186 El să zică, "Acum, Doamne, eu sunt un om reverent. Încălţămintea mea este puţin cam greu să o iau jos, deci eu îmi voi scoate doar căciula." El nu a zis "căciula," El a zis, "încălţămintea!" Şi ce spune Biblia este Adevăr. Acum dacă ...

E-187 Aici, acestea sunt zece zile, aceasta a fost înălţarea. Şi când Isus a fost luat sus, El a însărcinat pe ucenicii Lui să meargă în toată lumea şi să înveţe toate naţiunile, botezându-i în numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Şi cu zece zile mai târziu ... Ei s-au dus sus la Ierusalim şi au aşteptat în camera de sus până când a venit Duhul Sfânt. Şi apoi când ei au început să predice şi să meargă înainte ... Ei au zis, "Ce putem face să fim salvaţi?"

E-188 Petru a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."

E-189 Apoi el a mers la casa lui Corneliu, el a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."

E-190 El a mers acolo şi a găsit ceva oameni care au fost deja botezaţi, a zis, "Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos!"

E-191 Şi a mers jos în Samaria şi a zis, "Botezaţi-i în Numele lui Isus Cristos."

E-192 Şi nici o singură dată nu au fost chemate titlurile acelea peste vreo persoană. Niciodată! "Acum, există atunci o contradicţie," tu zici. Nu, nu este. Doar întrebaţi pe Duhul Sfânt acum, şi priviţi-L cum vă descoperă Aceasta. Deschideţi¬vă inima.

E-193 Acum, să nu aveţi prejudecăţi. Dacă voi aveţi, Dumnezeu nu vă poate vorbi. Dar dacă voi nu aveţi prejudecăţi, ziceţi, "Eu caut într-adevăr Adevărul, Frate Branham."

E-194 Dacă Isus a spus ucenicilor, "mergeţi faceţi aceasta," şi ei au mers şi au făcut ceva aici diferit, şi încă Dumnezeu a binecuvântat aceasta, şi prin toată Biblia. Acum, au făcut ei ce le-a spus Isus să nu facă? Dacă au făcut, ei nu au ascultat, şi Dumnezeu niciodată nu va onora neascultarea. Dacă El ar onora, El ar fi onorat-o pe Eva şi ar fi stopat toată lucrarea la început. Când Dumnezeu zice ceva, El trebuie să-şi ţină Cuvântul Lui; El este suveran. Astfel atunci sau Petru a făcut o greşeală ...

E-195 "Oh," zicea, "aceea este ce au spus apostolii." Un om a zis, "Aceea este ce au spus apostolii. Eu voi face ce a spus Isus."

E-196 Păi, dacă apostolii au făcut ceea ce Isus le-a spus să nu facă, atunci ce? Şi dacă apostolii care au scris această Biblie ... Pavel a scris toate acestea, şi Pavel a fost acela care i-a făcut să fie rebotezaţi din nou. Şi dacă Pavel a scris cea mai mare parte din acest Nou Testament, atunci ce fel de Biblie scrisă aveţi voi pe care încercaţi să o citiţi?

E-197 Haideţi doar să o facem doar Aceasta. Cereţi foarte sensibil şi vedeţi ce spune Cuvântul. Acum, aceasta este pentru educaţie, pentru voi să cunoaşteţi Cuvântul lui Dumnezeu.

E-198 Acum, dacă Petru a botezat în Numele lui Isus Cristos după ce Isus i-a spus să boteze în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," el a făcut contrar la ce a spus Isus. Este adevărat? Acum, acolo trebuie să fie ceva acolo. Acum doar să aflăm, şi să cerem Duhului Sfânt să ne arate. Acum, primul loc, acum să luăm-să luăm prima Scriptură, Matei 28:19.
Mergeţi de aceea, ... învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, ... Fiu, ... Duh Sfânt:

E-199 Priviţi în jos pe Bibliile voastre şi vedeţi dacă aceea spune "în numele [Plural – Trans.] Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt." Spune aceasta? Nu, domnule. A spus ea, "în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfânt"? El a spus, "În Numele!" [Singular – Trans.] Este adevărat? Păi, "numele" era la singular. Este adevărat? Păi, în care nume a vrut El ca ei să boteze, numele Tatălui, sau numele Fiului, sau numele Duhului Sfânt? El a zis, "În Numele!" Păi, în mod deschis, acolo nu este nici unul din ele un nume.

E-200 Câţi taţi sunt aici înăuntru, să vă văd mâna-mâna voastră. In regulă. Care dintre voi este numit "Tată"? Tată nu este un nume; tată este un "titlu." Câţi fii sunt aici înăuntru? Sigur, fiecare om, fiecare bărbat, ei sunt fii. Păi, care dintre voi este numit "Fiu"? Acesta nu este un nume; este un titlu. Este adevărat? Acesta nu este un nume; este un titlu. Păi, care dintre voi este numit "Uman"? Câţi umani sunt aici? Toţi dintre voi. Păi, care din voi este numit "Uman"? Nu există un astfel de lucru; aceea este ceea ce sunteţi. Duhul Sfânt nu este un nume; aceea este ceea ce este EL. Eu sunt un om. Astfel nici Tată, Fiu, nici Duhul Sfânt nu este "nume"; ele sunt doar trei titluri care merg la un Nume.

E-201 Acum ascultaţi cu atenţie. Ce ... Priviţi aici! Eu voi lua aceasta doar pe baza unui copilaş. Dacă aţi zis, bine, tot aşa cum aţi citit o carte de poveşti, şi ea spune, "Ioan şi Maria au trăit fericiţi după aceea." Şi atunci te întrebi, "Cine este Ioan şi Maria?" Păi, singura cale prin care veţi cunoaşte vreo dată cine este Ioan şi Maria, este să mergeţi înapoi şi să citiţi începutul povestirii şi să treceţi prin ea. Este adevărat?

E-202 Păi, dacă Isus a zis aici, "Botezaţi în Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt," şi Tată nu este nume, şi Fiu nu este nume şi Duh Sfânt nu este nume, ce, cine este acest Personaj? Noi vrem să ştim cine este EL Acum, cel mai bun lucru de făcut ... Acela-i ultimul capitol din Matei, ultimul verset. Să ne întoarcem înapoi la primul capitol din Matei, şi primele versete, şi să începem, să aflăm cine este acest Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Acum, eu doar vreau să fac aceasta pentru copiii de acolo, aşa ca şi ei să o înţeleagă.

E-203 Primul lucru, aceasta vă v-a îndrepta asupra "trinităţii" voastre, Tată, Fiu, Duh Sfânt. [Fratele Branham ilustrează cu trei articole – Ed.] Acum, în primul rând, nici într-un singur loc în Biblie nu a fost vreodată trinitatea menţionată. Voi găsiţi aceasta şi să-mi arătaţi. Nu există un astfel de lucru. Este o eroare Catolică, şi voi Protestanţii vă aplecaţi la ea. Observaţi acum. Ce este acesta? Eu am zis că acesta este Cine? Tatăl. Acesta este Cine? Fiul. Şi acesta este Cine? [Adunarea zice, "Duhul Sfânt!" – Ed.] Acum, Tatăl al Cui tată este? Al Fiului. Este adevărat? Acum, acesta este Tatăl lui Isus. Să nu-i încurcaţi, acum. Acesta de aici este Tatăl, acesta este Fiul, şi acesta este Duhul Sfânt. Este adevărat? Acum, oamenii o pun, "Trei persoane diferite, trei Dumnezei diferiţi, trei personalităţi diferite." Nu-i de mirare că Iudeul nu poate înţelege Aceasta! În regulă.

E-204 Matei capitolul 1, începe cu genealogia lui Isus Cristos, "Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob," şi aşa mai departe, în jos în felul acela, până când ajunge jos la versetul 18.
Acum naşterea lui Isus Cristos ...

E-205 Iată-l aici, al 18-lea verset.
Acum naşterea lui Isus Cristos ... (urmăriţi-mă cu Biblia voastră) ... naşterea acestui om Isus Cristos a fost în felul acesta: Când ... Maria mama lui era logodită cu Iosif, ... ea s-a aflat cu un copil de la ... (Dumnezeu, Tatăl?)
Am citit eu Asta corect? Ce spune Acesta? [Adunarea zice, "Duhul Sfânt!" – Ed.] S-a aflat cu un copil de la Cine? ["Duhul Sfânt."] Am gândit că cineva a zis că acest Om a fost Tatăl Său? Biblia a spus că acest Om era Tatăl Lui .
... ea s-a aflat cu un copil de la Duhul Sfânt.

E-206 Acum ce fel de copil aveţi voi? Şi Isus a spus clar că Dumnezeu era Tatăl Lui. Este adevărat? Dumnezeu este Tatăl Lui! Păi, ce are Duhul Sfânt de-a face atunci cu aceea? Dacă Biblia a spus că Duhul Sfânt era Tatăl Lui, şi Isus a zis că Dumnezeu era Tatăl Lui; şi voi aţi spus că Dumnezeu era Tatăl Lui, şi acum Biblia zice, aici. Dacă există trei, două persoane diferite, Dumnezeu nu a avut nimic de-a face cu aceasta . Duhul Sfânt este Tatăl Lui.

E-207 Acum să citim puţin mai departe.
... Iosif bărbatul ei, fiind un om drept, nu a vrut să o facă un exemplu public, dar s-a gândit să o lase pe ascuns.
Dar, iată, în timp ce se gândea la aceste lucruri, ... îngerul Domnului i s-a arătat într-un vis, zicând, Iosif, fiul lui David, nu te teme ... să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. (nu Dumnezeu Tatăl; Dumnezeu Duhul Sfânt!)

E-208 Vedeţi unde ar merge ideea voastră triteistă? Aceasta l-ar pune pe Isus un copil nelegitim. Desigur. Aceea este o eroare! Nu este Scriptură pentru aceea. Acum, voi va trebui să admiteţi că Dumnezeu Tatăl, că Dumnezeu Duhul Sfânt, este aceeaşi Persoană, sau Isus a avut doi taţi diferiţi. Este adevărat? Desigur, aceasta este adevărat. Biblia a zis, "Duhul Sfânt era tatăl Lui," iar Biblia a zis, "Dumnezeu era tatăl Lui." Acum, care este tatăl Lui? Duhul Sfânt şi Dumnezeu este acelaşi Duh; El este acelaşi Lucru.
... toate acestea au fost făcute, ca să se poată împlini ce ... vorbit prin profetul, de către Domnul, zicând, ... o fecioară va zămisli ... şi va naşte un copil, şi ei ... (acest Unul)
... şi ei îi vor pune numele ISUS: căci el va salva poporul lui de la păcatele lor.
Şi toate acestea au fost făcute, ca să se poată împlini, ...
… şi numele lui va fi numit Emanuel, care prin interpretare este, Dumnezeu cu noi.

E-209 Acum, cine este Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt? A făcut Petru greşit? El a făcut ce i-a spus Isus. Acelea sunt trei titluri.

E-210 Eu sunt un predicator, şi eu sunt un tată, şi eu sunt un "Reverend," ei o numesc, un titlu, dar nici unul din acelea nu este numele meu. Numele meu este William Branham.

E-211 El era Tatăl, El era Fiul, El era Duhul Sfânt. Tu încerci să faci trei Dumnezei, prietene; aceasta este greşit; este o eroare.

E-212 Există trei vremuri de har cu care triteiştii sau încurcat. Dumnezeu, Tatăl, a fost Duhul care a plutit deasupra copiilor lui Israel, în Stâlpul de Foc. Este adevărat? Dumnezeu era acolo. Apoi Dumnezeu s-a făcut trup şi a locuit printre noi (este adevărat?) în Fiul Său. Acum El se arată binevoitor în jos încât El a venit în inima omului, prin Duhul Sfânt.

E-213 Dumnezeu este ca un liniar de trei picioare, sau, un liniar de trei picioare, da. Primi doisprezece ţoli era Dumnezeu, Tatăl; următorii doisprezece ţoli, era Dumnezeu, Fiul, acelaşi Dumnezeu; ai treilea doisprezece ţoli era Dumnezeu, Duhul Sfânt, acelaşi Dumnezeu. Isus a zis ...

E-214 Voi ziceţi, "Păi, noi avem pe Duhul Sfânt în noi." Asta-i adevărat.

E-215 Dar Isus a zis, "Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu ... " "Eu" este un pronume personal. "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Atunci unde este Duhul Sfânt? "Eu nu vă voi lăsa nemângâiaţi; Eu voi veni din nou şi voi fi cu voi." Asta este.

E-216 Tu vezi, tu ai înţeles-o greşit, prietene. Este un Dumnezeu în trei distribuiri. Distribuirea de Paternitate, a calităţii de Fiu, şi Duhului Sfânt, Acesta este acelaşi Dumnezeu. Şi când El a zis, "Mergeţi botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt," Acesta era Isus Cristos. Şi de aceea botezăm noi în Numele lui Isus.

E-217 Acum priviţi, să luăm botezurile aici. De prima dată când botezul a fost vreodată menţionat în Noul Testament, a fost Ioan Botezătorul. Este adevărat? Eu îl voi plasa pe acesta sus aici. Vedeţi, voi trebuie să vă îndreptaţi Dumnezeirea voastră înainte ca să puteţi îndrepta botezul. Acela-i Ioan Botezătorul, primul botez.

E-218 A doua oară când s-a vorbit despre botez, era Fapte 2:38, unde ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, în biserica nouă. Al doilea loc era casa lui Corneliu, sau nu ... Eu vă cer scuze, Samaritenii, Fapte 7:48 şi 49. Şi Fapte 10:49 era unde el i-a botezat în casa lui Corneliu. Şi data următoare unde s-a vorbit despre botez, şi numind ceva nume sau titluri, era acolo în Fapte 19:5.

E-219 Acum, când ei erau botezaţi la Ziua Cincizecimii, ei erau botezaţi, Fapte 2:38, în Numele lui Isus Cristos. Este adevărat? Scrieţi aceasta jos, căutaţi-o .

E-220 Următorul, Filip a coborât, cu două zile mai târziu, şi a început să predice Samaritenilor; şi să le predice şi să vindece bolnavii, şi a avut o mare adunare jos acolo, şi i-a botezat în Numele Domnului Isus Cristos. Petru a mers jos şi şi-a pus mâinile peste ei; ei au primit Duhul Sfânt.

E-221 Petru s-a urcat pe acoperişul casei cu câteva zile mai târziu, era flămând, el a văzut o viziune. Dumnezeu l-a trimis acolo la Casa lui Corneliu. Şi în timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste ei, şi ei au început să vorbească în limbi şi să se comporte aşa cum au făcut în primul loc. Petru a zis, "Ei nici măcar nu au fost botezaţi încă." Astfel el le-a poruncit, la fiecare, să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos.

E-222 Fiecare persoană în Biblie a fost botezată în Numele lui Isus Cristos. Pavel ... Eu vreau să spun, că ucenicii lui Ioan nu au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, ei au fost botezaţi spre pocăinţă. Să întoarcem acolo la Întâi Corinteni ... Eu vreau să spun, să întoarcem acolo la Fapte, capitolul 19, doar un moment. Şi să citim aceasta doar un minut astfel ca voi să vedeţi, prieteni, că aceasta nu este-aceasta nu este ... Ei nu sunt ... Scriptura nu se contrazice pe Sine. Priviţi aici.
Şi a ajuns să se împlinească, căci, când era Apolo în Corint, Pavel ... a trecut prin coastele de sus ale ... Efes: el găseşte anumiţi ucenici,
El a zis către ei, Aţi primit voi Duhul Sfânt de când a ţi crezut? ... ei au zis ... Noi nu ştim dacă există vreun Duh Sfânt.
... el a zis ... atunci cum aţi fost botezaţi? Oh, ei au zis, noi am fost botezaţi.
A zis, Cum?
... au zis, Spre Ioan, Ioan ...
El a zis, Ioan a botezat numai spre pocăinţă, zicând că voi trebuie să credeţi în cel care vine ... acela este, în Domnul Isus Cristos.
Şi când ei au auzit aceasta, ei au fost rebotezaţi în numele lui Isus Cristos.
... Pavel şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt a venit peste ei; şi au vorbit în limbi, şi au profeţit.

E-223 Marele Sfânt Pavel ...

E-224 Ascultaţi! Ce dacă voi eraţi botezaţi de Ioan Botezătorul, acelaşi om care l-a botezat pe Isus Cristos? Un om sfânt, unde Isus a zis, "Niciodată nu a existat un om născut din femeie, aşa de mare ca Ioan Boteză torul." El este şeful tuturor profeţilor. El l-a condus pe Isus în apă şi L-a botezat chiar în Iordan. Frate, dacă eu eram botezat de el, eu m-aş simţi destul de bine privitor la aceasta. Este adevărat?

E-225 Dar Pavel se întoarce în jur şi zice, "Aceea nu va merge acum!" Zicea, "Voi trebuie să fiţi rebotezaţi, din nou."

E-226 "Oh, noi am fost scufundaţi, prin, Pavel! Noi am fost scufundaţi de Ioan, chiar afară în Râul Iordan."

E-227 El a zis, "Aceea nu va merge acum. Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou."
"Cum?"

E-228 Zicea, "Ioan a botezat spre pocăinţă. Aceasta este pentru iertarea păcatelor, şi nu este dat nici un alt nume sub Ceruri printre oameni, numai Numele lui Isus Cristos." Şi ei au trebuit să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos.

E-229 Şi nici un loc în Biblie, sau în toată istoria primelor şase sute de ani după moartea ultimului apostol, nu au botezat ei vreodată în vreun alt fel decât în Numele lui Isus Cristos.

E-230 Şi mergeţi şi întrebaţi orice preot Catolic dacă vreţi, întrebaţi-i cine a schimbat aceea, şi vedeţi ce vă spun ei. Luaţi catehismul şi citiţi-l; spune, "Sigur, unii dintre Protestanţi vor fi salvaţi din cauză că ei se apleacă la botezul nostru." Ei l-au schimbat. Ei spun că au puterea şi autoritatea să o facă, şi voi o credeţi! Aceea este ce spun ei, aceea este ce pretind ei, aceea este la ce se apleacă biserica Protestantă. Dar, Scriptural, absolut nu este nici un pic de Scriptură privitor la aceasta.
Ei trebuiau să se boteze din nou, în Numele lui Isus Cristos!

E-231 Acum ascultaţi, repede acum, astfel să luăm drept ... eu nu vreau să vă ţin prea mult asupra acestor întrebări. Priviţi, în ziua când Isus s-a coborât de pe Muntele Transfigurării cu ucenicii Lui, El a zis, "Cine spun oamenii că sunt Eu, şi ce spun ei?"

E-232 "Unii spun Tu eşti 'Ioan Botezătorul,' unii spun că Tu eşti 'Ilie,' unii spun că Tu eşti 'profetul."'
El a zis, "Dar cine ziceţi voi că sunt Eu?"

E-233 Şi Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu!"

E-234 El a zis, "Ferice de tine, Simon-Simon fiul lui Iona," zicea, "căci nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta. Tu nu ai învăţat aceasta în ceva biserică, tu nu ai învăţat aceasta în ceva seminar. Ci Tatăl Meu ţi-a descoperit aceasta, şi pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu vor birui împotriva Ei."

E-235 Acum, biserica Catolică zice, "Acesta era Petru. Ei aveau o piatră acolo, şi ea încă stă sub Cetatea Vatican." Şi aceea era în Ierusalim, sau în Palestina. Şi ei au zis că aceea era piatra.

E-236 Biserica Protestantă zice, "Acesta era Petru pe care au zidit ei Biserica." Dacă aceea este aşa, el a dat înapoi cu câteva zile mai târziu. Aceea nu a fost.

E-237 Biserica a fost zidită pe descoperirea Divină a lui Dumnezeu. "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, Petre, ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-o. Şi pe această piatră, descoperire spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu, voi zidi Eu Biserica Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu O vor birui."

E-238 Acolo este unde spun eu, Luther, Metodiştii, şi orice sunteţi voi, orice, Penticostali, şi orice sunteţi, nu contează nici un pic; când Biserica lui Dumnezeu se mişcă înainte, în puterea de inspiraţie, ea se va mişca drept înainte şi înainte şi înainte şi înainte. Şi nici o denominaţiune nu O opreşte, nimic în lume nu O v-a opri. "Pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea, şi porţile locuinţei morţilor nu O pot birui." Spiritual, Adevărul descoperit!

E-239 Acum priviţi acum următorul, El zice, "Şi tu eşti Simon, şi Eu îţi voi da," pentru că el avea spiritualul, Adevăr descoperit. Acela-i motivul că el a cunoscut diferenţa între Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, şi Numele lui Isus Cristos. El avea o descoperire spirituală. Aceea este ceea ce înţelegeţi voi în seara aceasta, unde Duhul Sfânto deschide pentru noi.

E-240 El a zis, "Tu eşti Simon, şi Eu îţi voi da cheile Împărăţiei Cerului. Şi orice vei lega pe acest pământ, Eu voi lega în Cer. Orice dezlegi pe acest pământ, Eu voi dezlega în Cer." A spus El aceasta? Sfântul Matei, capitolul 16, "Orice legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer. Orice dezlegi pe pământ Eu voi dezlega în Cer. Şi Eu îţi voi da cheile la" (ce?) "Împărăţia Cerului." Ce este Împărăţia Cerului? Duhul Sfânt! Biblia a zis, "Impărăţia Cerului este în voi ... " Vreau să spun, "Impărăţia lui Dumnezeu," scuzaţi-mă. "Împărăţia este în voi."

E-241 Acum El a zis, "Unii care stau aici nu vor vedea moartea până când vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind în putere." Doar cu câteva zile mai târziu, Cincizecimea. Vedeţi? "Unii stau aici," chiar în aceeaşi într- ... lucru care îl spunea EL "Unii din voi care stau aici," El a fost transfigurat, a zis, "nu veţi vedea moartea până când veţi vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind în putere."

E-242 Biblia a zis, "Împărăţia este înlăuntrul vostru." Când Isus a înviat din morţi, amintiţi-vă, el avea pe coapsa Lui cheile morţii şi a iadului, nu cheile la Împărăţie, acelea au fost date Bisericii. Acum, Petru avea cheile. Credeţi că Isus îşi ţine Cuvântul Lui? Dacă El nu ţine, frate, El nu era Dumnezeu! Aceasta-i tot. Acum, El a zis, "Petre, Eu îţi voi da cheile la Împărăţie," cu alte cuvinte, "la Duhul Sfânt. Orice legi tu pe pământ, Eu voi lega în Cer."

E-243 Acum priviţi ce eroare au făcut ei, au mers afară şi au iertat păcate, şi aşa mai departe în felul acela. Ce eroare! Să vedem. Ei au pus cheile pe el. Acum, El şi-a îndreptat faţa chiar drept spre Cincize- ... sau chiar drept spre Ierusalim.

E-244 El a fost răstignit, a murit, a înviat a treia zi, a fost pe pământ patruzeci de zile între oameni, s-a înălţat sus în Cer. Le-a spus să aştepte până când au văzut Impărăţia lui Dumnezeu venind peste ei, la timpul acesta Tatăl va reaşeza Impărăţia într-o formă spirituală pentru ei. Ei au mers sus la cetatea Ierusalim şi au aşteptat acolo pentru zeceA zile şi nopţi, şi, cu totul dintr-o dată, botezul Duhului Sfânt, Impărăţia lui Dumnezeu, a venit cu putere peste ei. Este adevărat?

E-245 Acum priviţi! Petru, neînvăţat, nici măcar nu putea să-şi scrie numele (un papă? Da, un papă), s-a ridicat în picioare pe o mică ladă de săpun sau ceva şi a început să predice. El a zis, "Voi oameni din Iudeea şi voi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscut, şi ascultaţi la Cuvintele mele. Aceştia nu sunt beţi aşa cum presupuneţi voi, văzând că este numai al treilea ceas din zi, dar aceasta este ceea ce a fost vorbit de profetul Ioel. 'Se va împlini în zilele din urmă,' zice Dumnezeu, 'Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, şi peste roabele şi robii Mei Eu voi turna din Duhul Meu şi ei vor profeţi. Eu voi arăta minuni în cer sus; şi jos pe pământ, foc, stâlpi de foc, şi vapori de fum."' El a continuat, şi vorbea despre David şi aşa mai departe. Şi când aceşti critici s-au ridicat acolo ...

E-246 A zis atunci, "Bărbaţi şi fraţi, ce putem face să fim salvaţi?"

E-247 "Oh, fii atent, Petre, tu ai cheile care atârnă de tine acum." Este adevărat? Primul mesaj Evanghelic!

E-248 Isus, cu câteva zile înainte de aceea, înainte ca El să fie răstignit, a zis, "Petre, Eu îţi voi da cheile. Orice legi tu, Eu voi lega; orice dezlegi tu, Eu voi dezlega. Şi orice faci tu, Eu voi recunoaşte în Cer." Dacă El este un Om al Cuvântului Său, El Işi va ţine Cuvântul!

E-249 Şi iată-l stând aici, Duhul Sfânt a căzut pentru prima Lui dată, şi Petru a fost întrebat, "Ce putem face să fim salvaţi?"

E-250 "Fii atent, tu bagi cheia în Împărăţie pentru prima dată. Isus ţi-a spus, cu câteva zile în urmă, cu zece zile în urmă, a zis, 'Mergeţi botezaţi oamenii în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt.' Ce vei face tu? Dar El ţi-a dat cheile pentru că tu ai avut o descoperire spirituală! 'Căci Biserica Mea va fi zidită, şi porţile iadului nu vor birui împotriva Ei."'

E-251 Şi luaţi crezurile şi dogmele voastre, şi orice doriţi voi, dar acestea vor eşua mizerabil (acestea au eşuat), dar puterea viului Dumnezeu se va duce înainte şi înainte, în Eternitate. Ca o fâşie de radiu, Ea se mişcă înainte, observaţi, fără sfârşit.

E-252 "Petre, tu ai cheile. Orice faci tu aici, Dumnezeu trebuie să o recunoască în Cer." Este adevărat? "Ce spui tu, Petre? Ce putem face să fim salvaţi?"

E-253 Petru a zis ... Nu mergeţi să ziceţi, "Ave Maria," nu există un astfel de lucru, şi să faceţi o novena. Să nu veniţi să strângeţi mâinile şi să vă puneţi numele în cartea bisericii şi ei să stropească cu puţină apă peste voi; nu este astfel de lucru. Aceea este o dogmă Catolică la care biserica Protestantă se apleacă.

E-254 El nu a zis, "Voi toţi să mergeţi ... Acum, Isus mi-a spus, cu câteva zile în urmă, ca voi toţi să mergeţi şi să fiţi botezaţi în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."' Nici un om care are descoperire spirituală, nu va spune asta.

E-255 El a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei ce sunt departe acum, şi chiar aşa de mulţi câţi va chema vreodată Domnul Dumnezeul nostru." Aceea este. Atunci cheia s-a băgat înăuntru şi a încuiat, ea a încuiat în Cer!

E-256 Acela-i motivul că Pavel a zis către ucenicii lui Ioan, "Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos, să primiţi botezul Duhului Sfânt."

E-257 Voi nu aţi ştiut-O mai înainte, voi O ştiţi acum! Ha! Este în ordine. Aceasta depinde de voi. Asta-i adevărat. Dar un triteist, botezul triunic nu a fost niciodată recunoscut în Biserică, Noul Testament; numai în biserica Catolică, iar biserica Protestantă se pleacă la aceasta. Priviţi! Mulţi oameni se vor certa cu voi pentru aceea. Dar, frate, voi trebuie să vă faceţi alegerea.

E-258 Acum voi ziceţi, "Frate Branham, eu am fost botezat în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.' Eu am botezul Duhului Sfânt."

E-259 Eu nu mă îndoiesc de cuvântul tău. Eu nu am nici un motiv deloc să mă îndoiesc de cuvântul tău; eu cred aceasta. Eu cred că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt, acolo sus înainte ca ei să fie botezaţi de fapt; dar când Petru le-a spus ce să facă, ei au mers şi au făcut-o. Asta-i adevărat. Acum voi ştiţi ce să faceţi, asta-i adevărat; şi dacă refuzaţi să umblaţi în Lumină când Lumina este adusă înainte, voi vă întoarceţi la întuneric. Adevărat! Amin! In regulă. Scuzaţi-mă. Eu nu vreau să mă scuz pentru că strig "aşa să fie" la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, domnule. Eu voi striga "amin" din nou. Asta-i adevărat. Da, domnule.
De ce botezi în Numele lui Isus Cristos, Frate Branham? De ce faci tu aceea în loc de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"? Pentru că Biblia învaţă aceea! Aceea-i clar?
De ce speli tu picioarele, Frate Branham? Pentru că Biblia învaţă aceea. Eu cred în Evanghelia deplină. În regulă, acum.
Ce este botezul fals despre care ai vorbit? Asta este. Acela este exact acesta. Nicăieri ... Citiţi înapoi în Testament şi aflaţi unde o persoană ...

E-260 Acum către voi dragi oameni, eu nu vă rănesc simţurile, eu nu vreau. Eu vă cer să fiţi smeriţi şi nu ... Priviţi la acest lucru în faţă, şi vedeţi cum arată. Priviţi la el în faţa Bibliei, nu în biserica voastră sau ceva neînţelept, lucru prostesc la care cineva s-a îngâmfat în capul lui, ci priviţi la Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur!

E-261 Credeţi voi că Dumnezeul Atotputernic mi-ar fi dat slujba care El o are pe aici ca aceasta, cu semne supranaturale şi lucruri care nu au mai fost văzute niciodată de când Noul Testament, şi să mă lase să umblu în eroare în felul acesta? Desigur că nu! Şi, frate, când eu vin înapoi din străinătate, eu îmi pun cea mai mare parte din timpul meu nu pe vindecări Divine şi minuni ci pe predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceea este exact corect. Adevărat. Acum să vedem.
38. Învaţă această biserică că tu trebuie să vorbeşti în limbi să primeşti Duhul Sfânt?

E-262 Nu, domnule. Nu, noi nu învăţăm. Vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt, vedeţi, nu Duhul Sfânt. Acesta este un dar. Acest Pom rodeşte nouă feluri de roade. Este adevărat?

E-263 Dacă priviţi la un pom de măr, are mere, voi ziceţi că este un măr. Priviţi la un pom, care are pere, voi ziceţi că este un păr. Nu contează dacă are scoarţă de platan pe el, şi are pere pe el, ce este viaţa din el? Viaţa din el este viaţă de păr. Este adevărat?

E-264 Acum, acest Pom al lui Dumnezeu rodeşte nouă roade spirituale. Este adevărat? In regulă. Acolo sunt toate diferite ... A zis, "Unuia îi este dat învă- ... cunoştinţa, înţelepciunea, înţelegerea, şi vorbirea în limbi, interpretarea limbilor," nouă daruri spirituale diferite cresc pe acest Pom al lui Dumnezeu. Este adevărat? Păi, acum, doar vorbirea în limbi nu este singurul, există altele înăuntru acolo, de asemeni.

E-265 Acum voi puteţi vorbi în limbi şi totuşi să nu aveţi Duhul Sfânt. Acum, doar amintiţi-vă aceea. Eu am fost chiar ... Am văzut vrăjitori şi vraci venind şi vorbind în limbi, şi ei nu aveau Duhul Sfânt. Voi ştiţi, i-am văzut venind strigând şi sărind, şi ei nu au Duhul Sfânt. Eu am stat în dansul porumbului aici nu demult, afară ... şi o bucată mică de la Douglas, Arizona, sus acolo. Am văzut acel dans al porumbului când ei îl au sus acolo, şi vraciul acela a venit acolo afară şi s-a comportat teribil, şi fiecare lucru, s-a agitat şi a aruncat cu tină peste el acolo. Aceea nu a însemnat că el era mântuit. Omul era un-un doctor vrăjitor.

E-266 Am stat în India ... în Africa şi am văzut doctori vrăjitori venind sus şi provocându-mă în felul acela, cu vrăjurile lor, şi chiar au băut sânge dintr-un craniu uman. Asta-i adevărat. Voi mai bine aţi şti despre ce vorbiţi când daţi faţă cu aceea. Dar am văzut puterea Dumnezeului Atotputernic legând pe acel om încât el nu se putea mişca. Astfel atunci, ochii lui sticloşi în felul acela, şi ei l-au dus la o parte. Da, domnule.

E-267 Frate, Dumnezeu este real! Asta-i adevărat. Dar Dumnezeu este un Duh, nu limitat numai la vorbirea în limbi, sau aceasta, aceea, sau cealaltă. Eu spun că orice om care este ... Acela este necazul în biserică aici. Vedeţi, voi ... Penticostalii au mers sălbatic asupra acelui singur lucru. Ei au ajuns jos la oameni .. .În loc să-să pună mâinile peste ei, şi ei să primească Duhul Sfânt, ei i-au adus jos la altar şi au început să-i bată pe spate şi să strige, "Spune-o! Spune-o! Spune-o!" Şi spun un cuvânt iarăşi şi iarăşi, până când ei au confuzie şi nu limbi.

E-268 Dacă o persoană veritabilă cu Duhul Sfânt este născută din Duhul lui Dumnezeu, ea va trăi o viaţă evlavioasă. Unii din oamenii aceia trăiau vieţi oribile, şi voi ştiţi aceea, şi roadele lor dovedeau că ei nu erau. Isus a zis, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Şi roada Duhului nu este vorbirea în limbi, aceea este un dar al Duhului.

E-269 Petru nu a zis, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, voi veţi primi Duhul Sfânt." El a zis, "Voi veţi primi darul Duhului Sfânt," când ei au auzit aceste limbi şi pe oameni vorbind. Acesta este unul dintre darurile Duhului Sfânt pe care l-au primit ei. Amin. În regulă. Trebuie să ne grăbim.
39. Eu am doi băieţi (unul, de doi ani; şi unul, de cinci ani), şi ei au fost stropiţi. Trebuie ei să fie botezaţi prin scufundare?

E-270 Păi acum soră sau frate, oricine eşti tu, aceea depinde de tine. Eu am o fetiţă ... Băieţaşul meu, Billy Paul, avea şaisprezece ani, şi eu l-am botezat în Numele Domnului Isus chiar aici. Fetiţa mea avea opt ani. Ea a venit la mine şi s-a urcat pe genunchiul meu, şi a zis, "Tati, eu vreau să cred în Domnul Isus Cristos, şi eu-eu vreau să fiu botezată." Şi eu am botezat fetiţa la opt ani. Când, dacă acei copilaşi vor să fie botezaţi, botezaţi-i. Dacă ei nu vor, păi, dacă ei sunt ... doar mergeţi înainte, aceea depinde de voi, orice a spus Domnul.
40. Vor fi în Răpirea Bisericii numai acei care au botezul Duhului Sfânt, sau toţi credincioşii vor fi indicaţi?

E-271 Noi nu ... noi nu avem timp să justificăm aceea. Dar, frate, numai Mireasa Duhului Sfânt va fi în Răpire. Vedeţi? Biblia ... ? ... ceilalţi nu vor fi pierduţi.

E-272 Priviţi! Cine va judeca pământul? Sfinţii. Daniel a zis, "Eu L-am văzut, venind la cel Imbătrânit de Zile, şi-şi El a venit cu zece mii de ori zece mii din Sfinţii Lui." Este adevărat? Răpirea, Biserica s-a dus înainte. Apoi ei vin jos, şi judecata a fost aşezată.

E-273 Şi Cărţile au fost deschise. Este adevărat? Şi o altă Carte a fost deschisă, care era Cartea Vieţii, credinciosul sfinţit care nu a primit Duhul Sfânt.

E-274 Nu a învăţat Isus că zece fecioare au ieşit să întâmpine Mirele? Şi cinci dintre ele ... sau toate dintre ele erau fecioare, curate, sfinte. Şi ele, acestea, au adormit şi nu au primit Duhul Sfânt; şi acestea au primit Duhul Sfânt şi aveau Ulei în candela lor. Şi când a venit Mirele, Glasul a venit, strigând, ele ziceau, "Oh, lăsaţi-ne să intrăm. Daţi-ne ceva din Uleiul vostru!"

E-275 El a zis, "Mergeţi la cei ce cumpără, rugaţi-vă, primiţi-L acum." Dar ele nu au putut. Şi în timp ce ele erau plecate, fecioarele au intrat în Cina Nunţii, iar ele au fost aruncate în întunericul de afară, unde ele au plâns şi s-au văitat şi scrâşneau din dinţi. Nu a învăţat Apocalipsa, seara trecută, în capitolul 12, alaltăieri seară, că balaurul roşu a aruncat apă din gura lui să facă război cu rămăşiţa Sămânţei femeii, care avea credinţă în Dumnezeu şi a păzit poruncile lui Isus Cristos?

E-276 Către voi femeilor, când voi puneţi un tipar. Este o bucată frumoasă de material, acelaşi material în el, dar voi luaţi în acest fel şi puneţi tiparul vostru chiar în felul cum îl veţi tăia. Şi apoi îl tăiaţi. Aceea depinde de voi. Dar voi luaţi materialul pe care-l tăiaţi, din care să vă faceţi îmbrăcămintea, iar restul din el este folosit. Este tot aşa de bun material ca restul din el, dar prin alegere voi l-aţi ales pe acela. Este adevărat? Restul din el este tot aşa de sfânt şi tot aşa de bun, şi tot aşa de scump ca restul din el, dar aceea a fost alegerea voastră .

E-277 Şi Dumnezeu a promis că noi vom merge în Răpire prin alegere! Şi Biblia a zis, "Iar restul dintre cei morţi nu au trăit pentru o mie de ani." Este adevărat? Astfel numai ... Voi nu veţi fi pierduţi, dar Mireasa umplută cu Duhul Sfânt va merge în Răpire. Restul dintre ei vor trece prin Judecată; în timp ce Ei nu au trecut.
41. Dacă tu trebuie să fii botezat în Numele lui Isus, de ce a spus Isus în Matei 28, "Fiţi botezaţi în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt"? Asta-i chiar ceea ce tocmai am terminat să explic, aceea una.

E-278 În regulă, voi deveniţi obosiţi? Eu ştiu că sunteţi.
42. Dar nu ia Dumnezeu în considerare botezul de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt"? Nu există oameni care să fie botezaţi în numele, în aceste nume, şi au primit Duhul Sfânt? A venit Isus să glorifice pe Tatăl? Nu ar fi recunoscut acest botez?

E-279 Da, Isus a venit să glorifice pe Tatăl. Priviţi în Sfântul Ioan capitolul 14. Eu sunt chiar gata ... Eu am ... Dacă veţi aştepta doar încă trei, noi vom termina, eu cred. Priviţi, apoi noi vom lua câteva din cele noi mâine, atunci, deoarece eu într-adevăr primesc unele înapoi din seara aceasta, cred eu. Observaţi, aceasta este biserică, totuşi, aceasta. Noi mergem înainte.

E-280 Priviţi, Isus a venit să manifeste pe Tatăl. Priviţi, la început, Dumnezeu a făcut om în Propriul Lui chip. Este adevărat? Păi, ce este Dumnezeu? Un Duh. Sfântul Ioan capitolul 4, Isus vorbind cu femeia de la fântână, El a zis, "Dumnezeu este un Duh şi cei ce I se închină trebuie să I se închine în Duh şi Adevăr." Este adevărat? Dacă Dumnezeu a făcut omul în chipul Său Propriu, ce fel de om a făcut El atunci? Un om duh.

E-281 În Geneza 2, acolo nu era nici un om să are pământul, şi Dumnezeu a făcut om din pulberea pământului; nu în chipul Său, ci în chipul vieţii animale. Şi El a pus duhul omului în acest om animal de aici, şi el a devenit un suflet viu. Acum, aceea este deosebirea între om şi animal.
Animalul nu construieşte automobile, şi el nu face lucruri ca să-şi ajute trăirea, şi aşa mai departe în felul acela. El este un animal, animal necuvântător. El nu are un suflet. El nu poate citi şi scrie. El nu poate discuta, vorbi. El este un animal necuvântător.
Dar un om în trup este ca un animal, dar el are un suflet de la Dumnezeu în el, care-l face nemuritor. Şi el poate inventa ... Priviţi ce poate face el! El este aproape la egal cu Dumnezeu, deoarece el este un fiu al lui Dumnezeu chiar în starea lui căzută. El este minunat! Priviţi la el! Vedeţi? Acela este el.

E-282 Apoi când omul a căzut în trup ... Şi dacă Dumnezeu a trimis un alt individ în afară de El însuşi jos, El a fost nedrept. Singura cale prin care Dumnezeu a putut să o facă în mod just era să ia locul omului el însuşi.

E-283 Cum ar fi dacă l-aş face pe Fratele Neville să moară pentru această femeie de aici? Cum ar fi dacă eu aş face pe această femeie să moară pentru această femeie de aici, dacă ar fi fost că eu aveam stăpânirea peste voi? Eu nu aş putea fi drept şi să fac aceea. Dacă am pronunţat moartea, şi vreau ca voi să trăiţi, eu trebuie să iau locul vostru să vă fac justificaţi.

E-284 Şi apoi Dumnezeu, Care era în chipul de Duh ... fără chip, mai degrabă. Biblia a zis, "Dumnezeu este fără formă." In regulă. Apoi Dumnezeu trebuia să ia formă, şi El a preaumbrit o fecioară şi a creat în ea o celulă de sânge, fără sex sau ceva de-a face cu ea, şi a creat o celulă de sânge care s-a dezvoltat în Fiul lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a venit jos şi a locuit în Fiul Său, Cristos Isus, făcându-L Dumnezeu pe pământ.

E-285 Când, Sfântul Ioan, Toma a zis, "Doamne, arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."

E-286 El a zis "Eu sunt de aşa de mult cu voi şi tu nu Mă cunoşti?" El a zis, "De ce spui tu, 'Arată-ne pe Tatăl'?" Păi, El a zis, "Când Mă vedeţi pe Mine voi vedeţi pe Tatăl. Eu şi Tatăl Meu suntem Unul. Tatăl Meu locuieşte în Mine."

E-287 O doamnă aici nu demult, eu vorbeam acolo, a sărit sus, a zis, "O Frate Branham," zicea, "Eu ştiu ce vrei să spui. Ei sunt unul, sigur că ei sunt unul." Zicea, "Tu şi soţia ta sunteţi unul, de asemeni. Acela-i felul de unul cum sunt ei."

E-288 Am zis, "Eu îţi cer scuze," am zis, "ei nu sunt." Am zis, "Tu mă vezi pe mine?"
A zis, "Sigur."
Eu zic, "Tu vezi pe soţia mea?" A zis, "Nu."

E-289 Am zis, "Acolo! Atunci ei sunt într-un fel diferit de unul decât sunt eu şi soţia mea." Vedeţi? Am zis, "Asta-i adevărat."

E-290 Isus a zis, "Voi nu Mă puteţi vedea fără să-l vedeţi pe Tatăl." Desigur nu! Este a doua parte din liniarul de trei picioare, acelaşi liniar. Acesta este Dumnezeu. Isus Cristos a fost sau Dumnezeu sau cel mai mare înşelător pe care l-a avut vreodată lumea.

E-291 Ascultaţi! O femeie mi-a zis nu demult, zicea, "Eu îţi voi dovedi," o femeie de la Ştiinţa Creştină. Acum, prietene de la Ştiinţa Creştină, fii reverent doar un minut, înţelegi. Ei au zis, "Eu îţi voi dovedi că El nu a fost nimic decât un om." Zicea, "Tu pui prea multă laudă pe Isus."

E-292 Am zis, "Dacă eu m-am lăudat zi şi noapte eu nu aş putea să-I dau ce I se cuvine." Am zis, "Nu-i de mirare ... "

E-293 Păi, Isaia a încercat să-L numească, el a zis, "El este Minunat, Sfetnic, Prinţ al Păcii, Dumnezeu Puternic, Părintele Veşniciei." Toate acelea! "El este Alfa, Omega, Inceputul şi Sfârşitul, Rădăcina şi Vlăstarul lui David, Luceafărul Strălucitor de Dimineaţă; Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." "In El locuieşte plinătatea lui Dumnezeu trupeşte," a zis Biblia. Plinătatea lui Dumnezeu era în El!

E-294 Ea a zis, "Eu îţi spun, când El a mers jos să se roage pentru Lazăr, să-l învieze pe Lazăr," a zis, "Eu îţi voi dovedi că El era doar un om."

E-295 Am zis, "Să te văd că o faci!"

E-296 A zis, "Biblia a zis, 'El a plâns.' Şi aceea dovedeşte că El era un om, El putea plânge."

E-297 Am zis, "Sigur, acela era Fiul care a plâns."

E-298 El era un Dumnezeu-om. El era o fiinţă triună tot aşa cum sunt eu, voi sunteţi; noi suntem suflet, trup, şi duh. El era Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, în Divinitatea lui Dumnezeu; aceea este Cine era EL El era Divinitatea Insăşi! Cum putea El face ceva acolo când ... Proprii Lui copii strigau după sângele Lui? Dacă ar fi fost altceva ... Aceia erau Proprii Lui copii care strigau după sângele Lui; nu-i de mirare că El a plâns pentru ei. Cum poate un om ... şi proprii Lui copilaşi să strige după sângele Lui, cum ar putea simţi El? Ori să-i condamne la iad pentru totdeauna, sau să-şi dea viaţa Lui; El era Dumnezeu dându-şi viaţa Lui pentru copiii Lui! Divinitatea a locuit în El! Aceea este Cine era EL

E-299 Femeia a zis, "Priveşte," zicea, "Rev. Branham, eu îţi voi dovedi! Când El a plâns, aceasta a dovedit că El era un om."

E-300 Am zis, "Doamnă, El era un om când El se ruga- ... sau când El a plâns, asta-i adevărat. El era un om când El a plâns, dar când El şi-a îndreptat trupul Lui mic firav şi a zis unui om care a fost mort de patru zile, 'Lazăr, ieşi afară!' Şi un om a fost mort de patru zile, şi putred, şi viermii pieli se târau prin el, putrezirea şi-a cunoscut Stăpânul iar sufletul şi-a cunoscut Creatorul, şi un om care a fost mort de patru zile s-a ridicat în picioare şi a trăit din nou! Acela era mai mult decât un om!"

E-301 El era un om când El a coborât de pe munte în seara aceea, flămând, privind în jur la un pom pentru ceva să mănânce. El era un om când El căuta acolo după ceva să mănânce în smochinul acela. Dar când El a luat cinci pâini şi două bucăţi de peşte şi a hrănit cinci mii, acela era mai mult decât un om! Acela era Dumnezeu acolo! Acel Creator Care a putut lua peşte fript şi să-l frângă şi încă era peşte fript, a luat pâine coaptă şi a frânt-o; ce fel de atom a dezlegat El? Aleluia! El era Dumnezeu, Creatorul atomilor şi tuturor lucrurilor! Acela era mai mult decât un om!

E-302 El era un om când El a fost acolo afară în acea corabie în noaptea aceea, după ce a predicat toată ziua şi a vindecat bolnavii, aşa de obosit, încât zece mii de diavoli ai marn au jurat că ei Il vor îneca. Acea mică corăbioară veche de acolo, sărea în jur ca un dop de sticlă, valurile mari izbucneau din loc în loc, şi El culcat, aşa de obosit încât valurile nu L-au trezit. Diavolii răcneau, zicând, "Noi Il vom prinde acum în timp ce El doarme." Dar când El s-a trezit, s-a trezit acolo, El era un om, El era aşa de obosit. Dar când El şi-a pus piciorul Lui pe strângătorul corăbiei, şi a zis către marea aceea, "Fii liniştită!" şi vânturile şi valurile L-au ascultat. Acela a fost mai mult decât un om! Acela era Dumnezeu, Creatorul Care a făcut Cerurile.

E-303 Nu-i de mirare că apostolul a zis, "Ce fel de om este acesta încât chiar vânturile şi valurile Îl ascultă!"

E-304 Acela a fost mai mult decât un om. Acela era Dumnezeu. El era un om când El a fost ţintuit pe cruce ca o Jertfă, să ia păcatul. El era un om cu cuie bătute în mâinile Lui. El era un om cu spini pe capul Lui. El era un om cu soldaţi batjocoritori scuipând pe EL El era un om era zdrobit, brăzdat, şi rănit. El era un om! El era om când El a plâns, "Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit Tu?" El era un om strigând după ajutor. Dar în dimineaţa Paştilor când peceţile morţii s-au dezlegat acolo la mormânt, acela era mai mult decât un om! El a dovedit că El era Dumnezeu.
Trăind, El m-a iubit; murind, El m-a salvat;
Îngropat, El a dus păcatele mele departe;
Înviind, El m-a justificat gratuit pentru vecie:
Intr-o zi El vine, O ce zi glorioasă!
Oh, în mijlocul stâncilor topite şi cerurilor întunecate,
Salvatorul meu Şi-a plecat capul şi a murit;
Deschiderea perdelei a descoperit calea
Spre bucuriile Cerului şi nesfârşita zi.

E-305 Nu-i de mirare că Eddie Pruitt a strigat:
Toţi să salute puterea Numelui lui Isus!
Îngerii să cadă prosternaţi;
Aduceţi înainte diadema roială,
Şi încoronaţi-L Domnul tuturor.

E-306 Acela este acea măreaţă Persoană, Domnul Isus. El era Iehova, Dumnezeu învelit în carne. Biblia a zis, "Orice faceţi în cuvânt sau faptă, să faceţi totul în Numele Lui." Biblia a zis, "Toată familia în Cer este numită 'Isus,' şi toată familia de pe pământ este numită 'Isus."' Să ne rugăm în Numele Lui, să trăim în Numele Lui, să învăţăm în Numele Lui, să murim în Numele Lui, îngropaţi în Numele Lui, botezaţi în Numele Lui, înviem în Numele Lui, mergem în Cer în Numele Lui. Acela este Numele Lui, şi Mireasa Lui este numită "Domnişoara Isus." El va lua un popor dintre Neamuri, pentru Numele Lui.

E-307 Şi eu nu sunt un unitarian. Nu, domnule. Voi trinitarienii să daţi la o parte aceea de la voi. Eu nu sunt un unitarian. Nu, domnule. Eu nu sunt un unitarian, nici un trinitarian. Eu cred ce spune Biblia. Aceea este corect. Amin. Iuh! Eu iau prea mult la una. Care era aceea? Am adus-o eu afară? Sau, să vedem, ce era aceasta? Oh, da, asta-i adevărat, despre ... cum Tatăl era în Cristos. El era un om, El era un Dumnezeu-om.
43. Nu botează biserica Penticostală în Numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt? Unii din ei.
44. Dacă o persoană moare fără botezul Duhului Sfânt, va fi el pierdut?

E-308 Nu, domnule. Dacă el este un credincios, el va veni în înviere, a doua înviere. Dacă el are botezul, el va merge în prima înviere. Acum, voi aproape că trebuie să luaţi cuvântul meu. Dacă aceea nu vă satisface, atunci voi-voi întrebaţi-mă, eu vă voi da Scriptură. Deoarece, eu încerc să iau încă aceste două sau trei de aici, apoi noi am terminat.
45. Frate Bill, spune Biblia ceva despre jocul de noroc?

E-309 Da, Ea spune, dar eu nu pot să o numesc chiar acum. Ştiu că soldaţii au avut un joc de noroc pentru haina Lui, şi aşa mai departe în acel fel, dar eu nu pot spune.
46. Vrei să explici Întâi Corinteni 15:29?
31° Caut-o pentru mine acolo, dacă vrei, Frate Neville, Întâi Corinteni 15:29. Noi o vom lua.

E-311 Acum, şi poate mâine eu pot lua aceea pentru voi din nou. Ca şi ... Literele acelea, cum se citesc literă cu literă, "VICARIVS FILII DEI." Dacă voi doriţi aceasta, aduceţi-mi la cunoştinţă.
47. Profeţia din Ezechiel 38 şi 39 va fi împlinită înainte de Răpire?

E-312 Eu cred că nu. Eu cred că următorul lucru după care trebuie să aşteptăm este Răpirea Bisericii. Şi apoi aceea, "când Gog şi Magog coboară," sunt armatele ruseşti care vin înăuntru la ...

E-313 Priviţi, Dl. Bohanon era superintendent aici la Compania Serviciului Public, un foarte minunat om Creştin. Şi el a vorbit cu mine într-o zi, el a zis, "Billy, am încercat să citesc, şi am încercat să întreb păstorul meu să-mi explice Apocalipsa." Zicea, "Noi am ajuns acolo şi am avut-O toată încurcată." Zicea, "Ioan trebuie că a mâncat ceva-ceva în seara aceea şi a avut un vis."
Am zis, "Dl. Bohanon, să-ţi fie ruşine." Am zis ... El a zis, "Păi, nimeni nu poate înţelege Aceea."

E-314 Am zis, "Nu omul natural, dar Duhul Sfânt poate să O descopere."

E-315 El a zis, "Păi, uite aici, Billy." El a zis, "Mireasa stătea pe Muntele Sinai. Şi aici apa era aruncată din gură, era balaurul făcând, a adus război cu Mireasa. Şi Mireasa era în Cer în acelaşi timp. Dă-ţi seama de aceea!"

E-316 Am zis, "Dl. Bohanon, singurul lucru pe care-l ai, este că tu ai trei lucruri diferite amestecate, numind-o 'Mireasa.' Tu numeşti pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, care stăteau cu Mielul pe Muntele Sinai, 'Mireasa.' Ei nu erau. Tu i-ai numit pe cei după care se arunca cu apă din gura lui, să facă război cu rămăşiţa Sămânţei femeii, care nu era Mireasa; aceea era ce a rămas. Mireasa era în Cer; cei o sută patruzeci şi patru de mii acolo; şi Creştinul nominal mergând aici prin persecuţie. Şi aceea este adevărat."

E-317 Citeşte, frate, acum dacă o ai. [Fratele Neville citeşte Întâi Corinteni 15:29 – Ed.]:
Altfel ce ar face cei ce sunt botezaţi pentru cei morţi, dacă cei morţi nu înviază deloc? de ce sunt ei atunci botezaţi pentru cei morţi?

E-318 Acum, acum, fraţilor, există un-un popor care cred aceea, ei botează pentru cei morţi, aceia sunt Mormonii. Şi eu am fost în templele lor, de multe ori, ei sunt oameni foarte minunaţi. Şi tu poţi fi un Mormon, acum. Eu nu încerc să-ţi rănesc simţurile. Dar, dragul meu prieten, tu nu poţi fi botezat pentru tatăl tău; acela-i actul care trebuie să-l facă el. "În partea care este înclinat pomul, în partea aceea va cădea."
Pavel, vorbeşte aici, vorbea despre "cei morţi," Isus Cristos, "dacă nu înviază morţii, de ce sunteţi voi botezaţi în Numele lui Isus Cristos atunci dacă morţii nu înviază?" Vedeţi ce vreau să spun? Atunci voi sunteţi ... El a zis, "Să mâncăm, să bem, şi să fim voioşi, căci mâine vom muri, dacă morţii nu înviază." Dar el merge înainte şi slăveşte pe Dumnezeu pentru învierea celor morţi. Şi noi suntem botezaţi în Numele lui Isus Cristos, în moartea Lui, îngroparea; şi învierea. De aceea suntem noi botezaţi către "cei morţi." In regulă.
Eu cred, acum, aceasta este doar cam încă una după aceasta.
Frate Bill, te rog spune-mi cum să-să obţin botezul Duhului Sfânt. Este prin rugăciune, viaţă predată, acceptarea Lui aşa cum noi acceptăm vindecarea? Eu ştiu ce este să ai credinţă pentru vindecare când te-ai rugat pentru mine aici. Tu te rogi şi-ţi pui mâinile, pentru botezul Duhului Sfânt? Eu am fost botezat în numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Te rog spune-mi dacă eu trebuie să fiu rebotezat în Numele lui Isus, aşa cum ai vorbit recent.
Acum, dragul meu prieten Creştin, eu nu-ţi spun ce să faci. Eu doar înfăţişez jos Scriptura. Şi tu ştii ce, cum Duhul Sfânt poate veni chiar acum în timp ce noi vorbim. Duhul Sfânt este un Dar de la Dumnezeu. Vedeţi? Acela-i un dar de la Dumnezeu. El poate veni în timp ce noi vorbim. Şi eu vă spun, când ... Dacă oamenii au fost învăţaţi corect, ...
Unii dintre voi de mai de mult aici, daţi-mi voie să vă întreb ceva, voi cei de demult care aţi fost în tabernacol. Priviţi când botez eu oamenii. Şi voi predicatorii luaţi aceasta ca un exemplu. Eu i-am învăţat pe acei oameni până când au avut acea viaţă curăţită înainte ca ei să meargă la apa aceea, şi i-am adus să creadă că Dumnezeu a fost obligat să-şi ţină promisiunea Lui; îndată ce ei au fost botezaţi în numele lui Isus Cristos, Duhul Sfânt a fost chiar acolo să primească aceasta. Şi când ei au venit afară din apă, ei au primit Duhul Sfânt. Asta-i adevărat. Dacă voi doar ...

E-319 Păstorilor, învăţaţi oile voastre, aduceţi-le în Biblie aici. [Fratele Branham bate pe Biblia lui – Ed.] Depărtaţi-vă de acea carte veche de texte a unei biserici, şi intraţi aici jos în Biblie unde a învăţat Dumnezeu, şi voi nu veţi avea necazurile acelea.

E-320 Da, punerea mâinile este cum putem noi primi Duhul Sfânt, prin vreo persoană unsă punându-şi mâinile.
48. Frate Bill, este aceasta ... Este în afara ordinei ca cineva să se ridice şi să dea mesaje în limbi în timp ce predicatorul dă ... afară Cuvântul? Această persoană are trei întrebări aici.
49. Şi cealaltă este: De asemenea, este în afara ordinei să se facă la fel când se face chemarea la altar?
50. A treia, a treia: De asemenea, este afară din ... Este în afara ordinei ca cineva să se ridice în biserică şi să mustre un predicator pentru ceva ce a zis sau a făcut în timpul serviciului, şi el să stea în spatele catedrei sacre? Toate aceste lucruri au fost făcute la tabernacol de câteva ori.

E-321 Acum, lăsaţi-mă să ajung la aceasta chiar repede acum, aceasta aparţine de biserică acum. Eu ... Acum, către voi străinii din porţile noastre, eu trebuie să dau bisericii o mică bătăică acum, astfel ca voi-voi doar cumva să vă ţineţi la o parte pentru un minut, vedeţi, dacă vreţi.

E-322 Ascultaţi, copiii mei! Acele daruri sunt minunate. Nimeni nu ştie cum vă apreciez eu, şi eu vă iubesc cu dragoste evlavioasă. Dar acele daruri pot fi o vătămare pentru voi dacă nu le folosiţi în locul corect.

E-323 Priviţi la oameni astăzi, oameni minunaţi afară în câmp, se roagă pentru bolnavi şi încasează bani pentru aceea. Aceea este greşit. Dacă un om are credinţă pentru vindecare şi se roagă pentru bolnavi, el ar trebui să fie suficient de gentleman să se roage pentru oameni fără bani. Mulţumesc lui Dumnezeu! Frate, eu vreau să spun aceea, nu pentru mine, ci pentru slava lui Dumnezeu, nici o singură dată nu am luat vreodată bani de la oameni, sau ceva de felul acela; şi am refuzat, literar, un milion, cinci sute de mii de dolari, într-o singură ofertă. Şi voi ştiţi aceasta; a fost chiar aici, ziarul. Vedeţi? Asta-i adevărat. Aceasta nu este pentru ... Când voi faceţi aceea, voi veţi pierde credinţa acolo afară cu Dumnezeu.

E-324 Acum voi oamenii care vorbiţi în limbi şi aveţi darurile limbilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi sunteţi necesari în acest tabernacol. Eu vă vreau aici. Dar, acum, lucrul este în ordine, să nu faceţi aceasta niciodată când predicatorul predică. Dacă o faceţi, voi ieşiţi din ordine. Vedeţi? Voi nu trebuie să o faceţi. Căci Biblia a spus, "Duhul profetului este supus profetului." Şi când un om predică, el are cuvântul, el are audienţa, Duhul Sfânt va vorbi prin el. Când el termină, atunci este timpul pentru mesaj, vedeţi voi. Astfel să nu ieşiţi din ordine; dacă o faceţi, atunci voi întrerupeţi şi voi veţi-voi întristaţi Duhul Sfânt cu mesajul care merge înainte.

E-325 Aici nu de mult, am fost într-o adunare aici sus pe undeva în Washington, multe mii de oameni stăteau acolo. Şi administratorul meu, care este un adevărat expunător al Bibliei, el stătea acolo vorbind despre vindecări Divine, uns, Duhul Sfânt vorbea. O doamnă s-a ridicat şi a început să vorbească în limbi, şi el a aşteptat doar un moment, apoi el a început mai departe. Duhul Sfânt a început ... întristat, voi puteaţi vedea aceasta printre oameni. El a început să vorbească din nou, şi ea s-a ridicat. El a zis, "Soră, stai jos, în Numele Domnului." A zis, "Tu eşti în afara ordinei." Iar predicatorii au luat-o acolo şi i-au făcut de cunoscut.

E-326 Acum, ce este aceasta, acele daruri sunt în lume, ele sunt acum în biserică. Darurile sunt în biserică, dar sărmanii copilaşi iau acele daruri şi nu au învăţătura să ştie cum să le controleze. Dacă le controlaţi greşit, voi veţi face mai multă pagubă decât faceţi bine. Vedeţi?

E-327 Întocmai ca un om care iese afară, se roagă pentru bolnavi şi cineva se vindecă, zice, "Acum, tu ar trebui să-mi dai o mie de dolari pentru aceasta." Acum, el a făcut mai multă pagubă decât bine. Ar fi fost mai bine dacă omul ar fi mers înainte şi să moară în loc să aducă o astfel de ocară asupra cauzei lui Cristos.

E-328 Acum, când voi ... Când păstorul sau evanghelistul, sau oricine este el, predică, să staţi liniştiţi. Pavel a zis să faceţi aceea, vedeţi. Acum, şi apoi a zis, "Voi puteţi vorbi toţi, unul câte unul." Aceea este destul de adevărat. Şi el a zis, "Aş vrea ca voi toţi să vorbiţi în limbi. Aceea este bine."

E-329 Dar voi nu puteţi vorbi în limbi numai dacă aveţi darul limbilor. Şi fără îndoială că există multe daruri din acelea în această biserică acum. Există multe daruri din acelea aici în biserica Metodistă, există multe din acelea aici în biserica Baptistă, dacă aceasta ar fi fost numai predicat aşa ca darul să poată merge să opereze.

E-330 Cum? Dacă puneţi sămânţă în pământ şi nu o cultivaţi, ce se va întâmpla cu ea? Vedeţi, ea va zace acolo în pulberea uscată, şi putrezeşte; ea nu va face bine. Aceste daruri au fost în biserică tot timpul, însă doar acum apa a început să cadă, ploaia penticostală, să o ude şi să aducă roadă. Acum, folosiţi-l în locul corect.

E-331 Acum, se zice, păi, eu cred că următoarea întrebare era acolo, persoana a întrebat, a zis:
Când ... când ei dau o chemare la altar?

E-332 Nu, eu nu m-aş gândi atunci. Dacă aţi observat, şi luaţi Corinteni şi o citiţi, există unii din voi aici, dacă-dacă aveţi daruri de vorbire în limbi, atunci voi urmăriţi. In Biblie, când ei au avut ... după ce serviciul s-a terminat, binecuvântarea lui Dumnezeu a venit jos peste adunare, atunci au început să vorbească, atunci au început să-l mărească pe Dumnezeu. Şi, de fiecare dată, există un mesaj direct către cineva. Nu ... Voi trebuie să urmăriţi aceea acum. Vedeţi? Aceasta nu este doar ceva în fire. El va fi un mesaj către cineva, pentru cineva să facă ceva, sau ceva să zidească biserica. El va fi ceva să slăvească biserica.

E-333 Acolo este unde oamenii Penticostali au adus reproş la numele lor. Tocmai numele de Pentecost, voi îl puteţi menţiona iar oamenii vor pleca doar şi vor zice, "Fără sens," deoarece ei au văzut o mulţime de agitări; care, oamenii fiind în sinceritate dar nu au fost învăţaţi.

E-334 Pavel a zis, "Când eu vin la biserica Penticostală acolo," zicea, "Eu o voi pune în ordine." Aceasta trebuie să fie în ordine, şi totul trebuie să fie făcut ordonat, întocmai cum a poruncit Duhul. Astfel el a zis, "Acum, dacă vin înăuntru, şi voi toţi începeţi să vorbiţi în limbi; şi cel neînvăţat intră, el va zice, 'Păi, nu sunteţi toţi nebuni?' a ieşit afară."

E-335 Aceea este chiar ceea ce face biserica Penticostală. El a zis, "Acum," şi a zis, "dacă unul dintre voi profeţeşte şi descopere secretele despre ceva, unul din voi fiind un profet," cu alte cuvinte, el a zis, "atunci nu vor cădea oamenii jos şi vor zice 'Dumnezeu este cu voi'?"

E-336 Păi, cum aş putea eu să neg darul vorbirii în limbi când eu ar trebui să neg darul profeţiei, eu ar trebui să neg celelalte daruri? Acum, cele mai multe dintre biserici, bisericile mari, Nazarinenii, Sfinţenia Pelerinilor, şi aşa mai departe, ei cred că dacă un om vorbeşte în limbi este un drac. Aceea este hulă împotriva Duhului Sfânt, la care nu este iertare. Aceea este ce au făcut Iudeii, şi-au bătut joc de oamenii cu Duhul Sfânt, şi au fost condamnaţi şi pierduţi, pentru aceasta. Corect! Nu a spus Isus, "Dacă vorbiţi un cuvânt împotriva Duhului Sfânt, aceasta nu vi se va ierta niciodată în această lume sau în lumea care vine"? Deci fiţi atenţi; voi nu înţelegeţi, staţi liniştiţi.

E-337 Iar voi oamenii care aveţi Duhul Sfânt şi chemaţi în slujbe, învăţători ... Acum, vă puteţi imagina ... aici sunt eu stând aici încercând să învăţ, şi aici sare un om sus, alături de mine, şi începe să înveţe chiar în acelaşi timp, un alt om se ridică aici şi cântă o cântare de bucurie? Păi, ce confuzie!

E-338 Păi, acela este felul cum este despre vorbirea în limbi. Lăsaţi să vină în ordine, întocmai cum îl va da Duhul, voi puteţi vorbi în limbi.

E-339 Acum voi ziceţi, "Păi, Frate Branham, eu nu mă pot abţine."

E-340 Oh, da, tu poţi! Pavel a spus că poţi. El a zis, "Dacă va fi unul din voi, printre voi, care vorbeşte în limbi, şi acolo nu este tălmăcitor, el să-şi păstreze tăcerea." Nu contează cât de mult vrea el să vorbească, păstrează-ţi tăcerea. Acela-i un dar, frate. Eu-eu mă rog, ca Dumnezeu să mă lase să am o trezire aici într-una din aceste zile aşa ca noi să putem intra în lucrurile acelea pentru voi, înţelegeţi. Unde puteţi vedea că acesta este un dar, şi darul acela vrea să opereze tot timpul. Vedeţi? Dar voi trebuie să aveţi înţelepciunea Duhului Sfânt aici să ştiţi când şi cum să operaţi acel dar. Şi acela ...

E-341 Voi ziceţi, "Păi, slavă lui Dumnezeu, Biblia a zis când vine Duhul Sfânt voi nu aveţi nevoie de învăţător. El este învăţătorul Însuşi." Oh, frate, cum poţi fi aşa de mic în citirea Scrip-... De ce a pus Duhul Sfânt învăţători în biserică, atunci?

E-342 Ziceţi "Eu nu trebuie să am pe nimeni să mă înveţe. Duhul Sfânt mă învaţă." El învaţă, printr-un învăţător. El a pus învăţători în biserică.

E-343 El a zis, "Sunt toţi învăţători, sunt toţi apostoli, sunt toţi daruri de vindecare?" Duhul Sfânt a aşezat aceste lucruri în biserică, şi El le operează pe toate, şi fiecare din ele operează în ordine.

E-344 Acum este ca şi cu piciorul meu; unul din ele zice, "Eu voi merge pe aici," celălalt zice, "Eu voi merge înapoi pe aici." Acum, ce veţi face voi? Mâna a zis, "Eu voi merge în sus," iar cealaltă merge în jur pe aici. În ce fel de formă va intra trupul? Vedeţi?

E-345 Dar, acum, dacă mintea de aici zice, "Piciorelor, mişcaţi-vă înainte, voi amândouă. Mână, tu mergi cu ele. Cap, tu stai drept. Braţe, voi faceţi la fel," toate umblă în armonie. Acum, când eu ajung acolo, eu nu mi-am folosit braţele. Acum, piciorul şi-a făcut datoria, păstorul a terminat cu predicarea; acum, braţelor, faceţi-vă datoria. Vedeţi? Vedeţi ce vreau să spun?

E-346 Păi, cum ar fi dacă braţele se întind înainte în felul acesta, "Oh, unde este acesta? Unde este acesta?" iar picioarele predică? Vedeţi, voi nu sunteţi acolo încă. Vedeţi, stai în tăcere, braţule; va fi timp pentru tine să fii folosit după o vreme; aşteaptă până când ajungi acolo. Vedeţi ce vreau să spun? Acela-i darul, acela-i darul Duhului în operare.

E-347 Eu iubesc pe Domnul. Voi nu? Amin. Ascultaţi, eu ştiu un lucru pe care-l pot spune pentru voi, voi sigur aveţi răbdare; zece şi douăzeci de minute. Acum, prieteni, priviţi aici în felul acesta acum. Eu ... Aceasta este din câte ştiu mai bine. Eu trebuie să mă grăbesc printr-un teanc mare din ele în felul acela. Dacă eu ... Dacă tu nu eşti de acord cu asta, să nu te cerţi cu mine. Tu fii fratele meu, înţelegi. Eu te iubesc, şi eu spun doar aceste lucruri deoarece aceea este în inima mea. Aceea este ceea ce cred eu, şi acela-i felul în care-l explic eu, şi acela-i felul cum îl aduc eu, este din Biblie.

E-348 Acum, dacă voi ziceţi, "Frate Branham, eu doar nu o cred în felul acela." Aceea va fi perfect în ordine, vedeţi. Noi nu ne gândim la vreo deosebire, noi doar vom merge înainte ca fraţi şi prieteni.

E-349 Şi-şi dacă ziceţi, "Păi, eu-eu cred că dacă eu aparţin la biserica Metodistă sau biserica Baptistă, eu voi fi salvat oricum." În regulă, frate, aceea este perfect în regulă. Eu încă te numesc "fratele meu," pentru că tu crezi pe Isus Cristos. Înţelegi? Asta-i adevărat. Deci noi vom fi fraţi şi prieteni întocmai la fel.

E-350 Însă eu doar aşez jos la această biserică, aceste câteva zile aici, Invăţătura pentru care stă această biserică. Vedeţi? Pentru aceea stă biserica! Şi dacă există aici un diacon care nu crede în botezul în Numele lui Isus Cristos, şi botezul Duhului Sfânt, sau darurile Duhului fiind manifestate, acel diacon, chiar aici în timp ce eu stau aici, nu merită să fie în biserică până când el se face în ordine. Aceea este exact corect. Iar comitetul trebuie să aibă grijă de aceea. Exact! Această biserică nu este controlată de diaconi; această biserică este controlată de Biblie şi Duhul Sfânt, singur. Da, domnule. Acum, astfel lucrurile acelea, noi credem că aceea este Invăţătura acestei biserici.

E-351 Noi nu avem nici un fel de membri deloc. Aici nu este nimeni membru, dar fiecare care vine este un membru, căci noi credem că noi toţi suntem membri ai unui Trup prin botezul Duhului Sfânt.

E-352 Şi noi te constrângem, dragul meu frate Creştin sau soră, să fii botezat în Numele lui Isus Cristos şi să primeşti Duhul Sfânt. Dacă tu ai primit deja Duhul Sfânt, după ce tu ai fost botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, Dumnezeu să te binecuvânteze! Voi ziceţi, "Frate Branham, ce trebuie eu să fac privitor la aceasta?" Întrebarea a fost răspunsă. Eu pot să spun numai cum a spus Pavel, tu trebuie să fii botezat din nou!

E-353 Acum, priveşte aici, Fapte. Să citim aceasta, Galateni 1:9. Notaţi-o jos, voi care notaţi aceasta. Pavel a zis, acelaşi om care a zis aceasta, el a învăţat acest lucru. Voi credeţi asta acum? Este adevărat? Pavel le-a spus că ei trebuiau să fie rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel a zis, "Dacă un înger din Cer ... " Galateni 1:8, "Dacă un înger din cer v-ar învăţa altceva în afară de Aceasta, el să fie pentru voi blestemat." Dacă el este un arhiepiscop, dacă el este un papă, dacă el este un predicator, dacă el este un profet, dacă el este un reverend, dacă el este un înger din Cer, sau orice ar putea fi, el a zis, "Dacă ei vă învaţă altceva în afară de Aceasta, el să fie pentru voi blestemat!" Este adevărat? Şi el a repetat-o din nou, zice, "Aşa cum am spus, aşa spun eu din nou: dacă ei vă învaţă altceva în afară de Aceasta, să fie blestemat!" Este adevărat?

E-354 Astfel Domnul să vă binecuvânteze. Eu o citesc din Cuvânt, şi voi faceţi decizia voastră.

E-355 Acum câţi iubiţi acea cântare bună veche:
Credinţa mea priveşte sus spre Tine,
Tu Miel al Calvarului,
Salvator Divin;
Acum ascultă-mă în timp ce mă rog,
Ia-mi toată vina,
Şi lasă-mă din această zi
Să fiu întreg al Tău!

E-356 Eu vreau să vă întreb ceva, pe voi din această biserică. Ca un om muritor predicând la oameni muritori, dându-mi seama că aceasta poate fi ultima predică pe care o predic; şi eu încerc să predic fiecare predică pe care o predic, ca şi cum ar fi ultima, ca un om muritor la oameni muritori. Acum vă întreb, fraţii mei, şi concetăţenii mei ai acestei comunităţi şi ţară, simţiţi voi într-adevăr că aveţi nevoie de o mai apropiată umblare cu Dumnezeu după aceste servicii? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Eu ca un ... fratele vostru, vorbind cu voi, rugăciunea mea sinceră este, către voi, ca voi să primiţi această umblare mai apropiată cu Dumnezeu.

E-357 Şi fie, ca la Ziua Judecăţii, când aceste seri în care am predicat, acolo va fi ca-ca o mare bandă înregistrată redată în Ziua aceea, şi glasul meu va ieşi, şi eu va trebui să stau acolo şi să dau o socoteală, căci cuvintele mele fie că mă vor binecuvânta sau mă vor condamna în acea Zi. Şi acelea au fost cuvintele mele în ultimii douăzeci şi ceva de ani, ca un mic băieţaş de vreo douăzeci de ani, predicând Evanghelia, şi acum sunt de patruzeci şi cinci. Şi eu nu am schimbat-O nici un pic, deoarece eu nu am putut să O schimb atât timp cât Biblia rămâne în acel fel.

E-358 Am scotocit-O la episcopi şi orice altceva, şi niciodată nu am văzut unul măcar care ar putea vorbi contra Ei, conform Cuvântului. Ei spun ... Bine, acum, eu ... Acest preot, aici cu câteva zile în urmă, el a zis, "Rev. Branham, noi nu luăm Biblia, aceasta este biserica, pentru noi." Astfel voi nu puteţi vorbi cu omul acela. Dar dacă voi o veţi baza-o pe Biblie, aceea este diferit. Vedeţi?

E-359 Mă rog ca Dumnezeu să ... Fiecare dintre prietenii mei Catolici de aici, şi fiecare dintre prietenii mei Protestanţi, şi chiar ... Ei nu mai sunt ... Dacă vreunul ... eu-eu doar vă iubesc pe fiecare din voi. Şi Dumnezeu ştie dacă aceea este adevărat sau nu. Urmăriţi în rândul de rugăciune, când orbul-orbul şi ologul, Acesta nu zice, "Catolic."

E-360 Aici stă un om chiar aici la plat- ... chiar aici, un Catolic, pe moarte cu cancer, mâncat; el a venit la casa mea, şi Duhul Sfânt a venit peste el, l-a vindecat de cancerul acela. El nu i-a spus dacă el era Catolic sau nu; eu nu i-am zis un cuvânt. El a venit acolo, a fost botezat în Numele lui Isus Cristos şi a primit Duhul Sfânt. Acolo şade omul chiar acolo, un om de afaceri din Louisville. Da. Vedeţi?

E-361 Eu nu vă întreb dacă sunteţi un Catolic sau nu. Aceasta-i dacă inima voastră flămânzeşte după Dumnezeu. "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi." Este adevărat? Amin. Domnul să vă binecuvânteze.

E-362 Câţi cunoaşteţi această cântare bună veche, Binecuvântată Fie Legătura Care Leagă? Câţi oameni peste vârsta de patruzeci de ani sunt aici, ridicaţi-vă mâinile cu mine, şi ziceţi, "Imi amintesc cântarea veche, de patruzeci de ani, Binecuvântată Fie Legătura Care Leagă"?
Binecuvântată fie legătura care leagă Inimile noastre în dragoste Creştină; Părtăşia de gândiri asemănătoare Este ca cea de sus.

E-363 Nu vă plac acele cântări vechi? Ascultaţi, eu vreau să spun aceasta, dacă aveam mai multe din acele cântări vechi în loc de aşa de multe din aceste agitări pe care le avem, eu cred că biserica ar merge mai bine. Mie îmi plac acele bune, cântări vechi care au fost scrise de Duhul Sfânt, acelea din timpuri vechi.

E-364 Eu obişnuiam să amintesc de un om de culoare, care stătea în spatele casei, acolo jos în munţii din Kentucky. Când el obosea, el şedea pe acel vechi-vechi buştean şi îşi bătea mâinile de buştean. Mi-l amintesc tot aşa de bine, avea o dungă mică de păr alb în jurul capului. El cânta acea cântare veche, o cântare veche:
Eu voi învia şi merg la Isus,
El mă va îmbrăţişa în braţele Lui;
In braţele Salvatorului meu drag,
Oh, acolo sunt zece mii de alinări.

E-365 Nu avea prea multă melodie. Câţi aţi auzit vreodată acea cântare veche? Doamne! Aceea este frumos. Ascultajj. [Sfârşitul înregistrării – Ed.]

Up