Adâncul Cheamă Adâncul

The Deep Calleth To The Deep
Data: 54-0624 | Durată: 1 oră 2 minute | Traducere: VGR
Sala Constituției, Washington, DC, U.S.A.

E-1 Nu există două Duhuri Sfinte. Doar ... Şi acelaşi Sfânt care l-a condus pe Simeon, seara aceea, sau dimineaţa aceea, la Cristos, v-a condus pe voi aici seara aceasta, deoarece voi credeţi promisiunea Duhului Sfânt. Şi El este tot aşa de obligat pentru voi cum a fost la Simeon, acelaşi, deoarece El este Dumnezeu, şi El trebuie să-şi ţină Cuvântul Său.
Apoi, eu pot să văd pe Simeon, el a râvnit, el a dorit să vadă pe Cristos. El a crezut ceea ce i-a spus Cuvântul lui Dumnezeu. Nu contează ce au spus criticii, el a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. În inima lui exista o dorinţă arzătoare să-l vadă pe Cristos, şi el a crezut că-l va vedea. Aşa cum a spus David, „Când adâncul cheamă adâncul." Mulţi dintre voi de aici credeţi în vindecare Divină. Nu-i aşa? Credeţi voi în vindecare Divină? [Adunarea spune, ,,Amin." – Ed.] Tocmai motivul că voi credeţi în vindecare Divină, dovedeşte că există vindecare Divină.

E-2 Când noi am venit în America, noi am aflat pe Indianul American. El se închina la ceva, la soare, la lună, şi la natură. Deoarece, în el, el este o fiinţă umană, şi el ştie că are un creator, astfel există ceva în inima lui omenească care-l cheama să se închine. Aceasta este la orice muritor. Voi vă puteţi închina la automobilul vostru, la serviciul vostru, casa voastră, sau la ceva; voi vă veţi închina la ceva. Astfel, dacă există vreun idol, luaţi- 1 afară şi lăsaţi-l pe Isus Cristos să aibă primul loc. Lăsaţi ca El să fie înainte de toate.

E-3 Apoi, foamea, adânc. Cum a spus David ... Când adâncul cheamă adâncul la sunetul talazurilor tale"...
Acum, adâncul cheamă adâncul. Spre exemplu, aceasta, dacă există un adânc aici chemând, trebuie să existe un adânc să răspundă la chemarea aceea. Poate că o să mă fac mai înţeles, ca şi aceasta. Eu sunt un mare iubitor al naturii; şi mergând prin păduri, eu privesc apusul soarelui. Eu aud strigătul animalelor din sălbăticiune. Mama mea este jumătate Indiancă, astfel aceasta este-există ceva în aceasta-în sângele meu, că eu-eu iubesc natura. Şi când aud chemarea din codru, există ceva care-mi arde în suflet. Eu nu pot face nimic.

E-4 Aici recent am fost sus în Colorado, şi eu stăteam sus pe un munte, şi priveam la o mamă bătrână de vultur cum şi-a adus puişorii din cuib-şi pe aripile ei, şi i-a aşezat jos într-o păşune de iarbă. Apoi ea a zburat înapoi în vârf, piscul celei mai înalte stânci unde putea ea să ajungă, şi s-a aşezat jos. Ea a început să vegheze.
Ei bine, eu priveam, prin binoclul meu; calul meu era legat de un copac; şi eu priveam. Şi am zis, ,,Doamne mie ... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]-mie îmi place aceasta." Se părea că eu am putut chiar să miros ... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-5 Dacă aţi fost voi vreodată în preajma vreunui cuib de vultur. Şi ei îl fac din beţe ascuţite şi altele. Iar săracii vulturaşi umblau doar prin beţele şi spinii aceia, ei nu ştiu altceva nimic. Dar într¬o zi mama şi-a întins aripile ei, iar ei au păşit pe aripi şi au plecat jos. Acum, eu am privit la puii aceia mici, şi ei aveau doar o¬o trezire penticostală. Ei alergau în jur pe iarba aceea moale, ciugulind aici, şi ciripind unul la altul, şi sărind unul peste altul, aşa de liberi cât se poate să fie.

E-6 M-am gândit, ,,Păi, aceasta-i corect". Acum, aceea este ca şi un om în cuibul vechi al lumii, fără să cunoască altceva-decât ce îi dă diavolul. Dar într-o zi Dumnezeu îl ridică şi-l aşează într¬o păşune verde umbroasă. Oh, cum se bucură el; el este liber; acolo nu este nimic, nu-i vătămare. ,,M-am gîndit, bine, de ce nu se tem puişorii aceia? Mă întreb dacă ei şi-au dat seama că în jurul lor sunt lupi de preerie, care i-ar putea lua?" Dar din când în când ei se uitau în sus. Şi bătrâna mamă stătea acolo sus şi-i supraveghea.
Eu m-am gândit, ,,Bine, slavă lui Dumnezeu; aceasta este corect. El m-a luat afară din cuibul lumii şi El s-a înălţat în întăritura gloriei, şezând în înălţime, veghiind peste moştenirea Sa, să vadă ca să nu vină nici un rău." Mi-am zis, ,,Dacă ar porni vreun lup înspre vreun vulturaş, ea îl va omorî în bătaie." M-am gândit, ,,Aceasta este corect. Să meargă satan după un credincios, atunci el are de-a face cu Isus Cristos. Aceasta este corect. Da. Lăsaţi-l să ia ... "
După o vreme ... Ea veghea, capul ei mare, maiestos privea în jur. Ea era pe cea mai înaltă stâncă pe care o putea afla, căci ea putea să vadă pretutindeni, ochii ei de vultur ascuţiţi, vegheau. Apoi după un timp, am văzut-o ridicându-şi capul. Prin binoclul care apropie de zece ori, eu am văzut-o ridicându-şi capul să privească în jur; ea a făcut o mişcare în aer. Mi-am zis, ,,Ce este aceasta?"

E-7 Departe în nord, a pornit un nordic; tunetul a urlat. Ea a scos un ţipăt şi a plecat în jos pe acolo. Şi-a aruncat înainte aripile ei cele mari, tocmai acolo în acea preerie ierboasă. Şi fiecare din vulturaşii aceia au alergat acolo foarte repede; ei au fost instruiţi, probabil, înainte de a părăsi cuibul. Ei şi-au prins picioarele lor tocmai de pene, şi-au plecat guriţele lor, ciocul mic, l-au agăţat în jurul penelor. Şi ea s-a ridicat, cu mănunchiul acela de vulturi pe aripile ei, şi a plecat tot atât de drept, străpungând vântul acela, care sufla aproape cincizeci de mile pe oră atunci, drept în crăpătura stâncii.
Eu am plâns ca un copil. Mi-am zis, ,,Într-o zi glorioasă, când această trezire se sfârşeşte, El va veni din Slavă, întinzându-şi măreţele Lui aripi ale puterii, iar vulturaşii se vor prinde cu ciocurile lor de ele şi vor zbura în Slavă cu El."

E-8 Adâncul Cheamă Adâncul: dacă adâncul cheamă, există un adânc care să răspundă. Cu alte cuvinte, înainte de a fi un pom care să crească pe pământ, trebuia să fie un pământ în care să crească mai întâi. Dumnezeu nu a făcut pomul pentru pământ; El a făcut pământul pentru pom. El a făcut pământul, şi i-a poruncit pământului să aducă înainte un pom. Şi pământul a chemat, aşa că pomul a apărut. Înainte de a fi o aripioară pe spatele unui peşte, nu exista apă pentru el în care să înoate. Motivul pentru care el are o aripioară este deoarece există apă în care să înoate, şi să o folosească. Fiecare lucru pe care noi îl avem este pentru un scop şi pentru o cauză.
Aici cu un timp în urmă, eu am citit cum un băieţel a mâncat radierele de la creioane. El mânca toate gumele care le putea găsi. El-el a mâncat chiar şi pedala de la o bicicletă. Şi ei nu ştiau care era necazul cu acest flăcău. Astfel ei l-au dus la un examen, la doctor la clinică. Şi după ce el l-a examinat, au aflat că trupuşorul lui are nevoie de sulf. Şi sulful este în gumă. Şi el mânca guma ca să obţină sulful.
Acum, iat-o; reţineţi. Acolo era ... Dacă acolo era ceva în interior chemând după sulf, acolo trebuia să fie un sulf care să¬i răspundă, înainte ca acesta să poată chema. Vedeţi ce vreau să spun?

E-9 Acum, înainte acolo-când adâncul cheamă adâncul, înainte ca acolo să poată fi un adânc, chemare, acolo trebuia să fie un adânc care să-i răspundă. Şi atunci tot aşa de sigur ...
Ca voi oamenii, cu câţiva ani în urmă, cei care probabil aţi fost păcătoşi, probabil că aţi fost într-o biserică formală care nu credea în botezul Duhului Sfânt, dar voi aţi auzit mesajul. Acolo era ceva care chema pentru mai mult din Dumnezeu. Poate că aţi trăit într-o stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu, dar voi aţi vrut botezul Duhului, şi voi aţi flămânzit după EL Acum, tocmai motivul că există un Duh Sfânt este deoarece voi aţi flămânzit după EL Voi niciodată nu aţi flămânzi după El dacă nu ar fi ceva acolo care să-L cheme de acolo. Vedeţi ce vreau să spun?
Şi apoi tocmai motivul că voi sunteţi aici în această seară, este că voi credeţi în vindecare Divină. Şi chiar dacă n-ar fi fost învăţate în Biblie, dacă voi grupul de oameni aţi crezut în vindecare Divină, trebuie să existe o fântână deschisă undeva, sau voi nu aţi avea niciodată dorinţa după ea. Dacă aveţi dorinţă de a fi vindecat de Dumnezeu, există un Dumnezeu care să vă vindece. Aceasta este corect. Căci, adâncul cheamă adâncul.

E-10 Tot aşa a fost şi cu Simeon, el ştia că trebuia să vină un Cristos. Şi el ştia că Dumnezeu i-a promis că el Îl va vedea înainte ca el să moară. Acum observaţi. Apoi în timp Simeon a fost condus ... Nu este asta ciudat, tocmai când Isus a venit pe scenă, Simeon a fost condus de Duhul Sfânt, direct la Cristos, prin Duhul Sfânt care i-a dat promisiunea. Iar Duhul Sfânt, care a dat promisiunea vindecării Divine v-a condus aici în seara aceasta chiar la izvor care este deschis în această seară pentru oricine vrea, chiar acum ... conducând chiar în acelaşi Duh Sfânt, conducând fiii lui Dumnezeu care cred promisiunea lui Dumnezeu, Vedeţi ce vreau să spun? Fiecare din voi fii şi fiice ale lui Dumnezeu sunteţi conduşi aici deoarece voi credeţi promisiunea lui Dumnezeu. O, când mă gândesc la aceasta ...

E-11 Apoi mă gândesc, acolo departe în colţ era o femeie bătrână. Noi suntem învăţaţi că ea era oarbă. Numele ei era Ana. Ea era o proorociţă, care aştepta venirea Domnului. Dumnezeu este obligat să-i arate ei pe Cristos. Şi Duhul Sfânt s-a mişcat peste Ana. Şi eu pot să o văd pe acea bătrână proorociţă oarbă în dimineaţa aceea, venind acolo prin clădirea aceea, oarbă, condusă de Duhul Sfânt, mişcându-se înainte, printre toţi acei oameni. A coborât prin rândul acela de femei, şi s-a oprit chiar în faţa izvorului, înspre care ea a fost condusă de Duhul Sfânt. [Posibilă porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-12 Da, El este aici în această seară. El e înviat din morţi. El v¬a dat promisiunea. Duhul Sfânt v-a atras pe voi împreună. Dacă voi n-aţi fi fost aici în seara aceasta, dacă Duhul Sfânt nu v¬ar fi adus aici, voi aţi fi afară pe undeva în lume. Dar voi şedeţi aici în această clădire încălzită, ventilându-vă, pentru că (de ce?) voi aşteptaţi să-l vedeţi pe Isus Cristos pe scenă şi să confirme Cuvântul Său. Aşteptare!

E-13 Dacă voi vă aşteptaţi să veniţi numai ca să găsiţi ceva să criticaţi, diavolul desigur că va arăta multe să criticaţi. El cu siguranţă va face.Voi obţineţi ce aşteptaţi. Unii din ei spun, „Bine, nimic, dacă obţin eu ... dacă eu nu ajung în linia de rugăciune. Dacă văd ceva în acest fel, atunci eu voi crede." Voi obţineţi ceea ce aşteptaţi.
Eu aştept, în această seară, să văd că vine Duhul Sfânt şi se manifestă pe Sine în putere, turnând Slava Sa, în această clădire aici; mulţi să primească botezul Duhului Sfânt; păcătoşii să-şi plângă păcatele lor la Calvar; bolnavii să fie vindecaţi; tot felul de semne şi minuni. Deoarece, Isus Cristos a promis aceasta, şi eu cred promisiunea Lui.

E-14 Să ne rugăm.Tată Ceresc, aşa cum Cuvântul Tău este Adevărul, confirmă Cuvântul Tău cu semnele şi minunile lui Isus cel Inviat. Noi ştim că atunci când era El pe pământ, El nu a pretins de a fi o persoană mare, El doar a pretins că Tu i-ai arătat Lui viziuni, ce să facă. El cunoştea gândurile oamenilor, şi starea lor. El ştia când femeia, care avea o scurgere de sânge, s-a atins de haina Lui. Ea stătea acolo, şi ştia că nu se poate ascunde, căci Isus se uita direct la ea. El a ştiut. El a zis „Credinţa ta te-a mântuit."
Şi, Tată, noi ştim că El este aici în această seară, caci El a promis că va fi. Şi încrederea noastră este ancorată în El, în Cuvântul Său. Noi suntem siguri. Noi L-am văzut în manifestarea marii Sale învieri, aici pe pămînt, lucrând printre poporul Său, în biserica Sa. Şi, Doamne, lasă să fim, astăzi, dătători de Lumină ai acestei epoci. Aşa încât, când marea dramă este pusă la sfârşitul drumului, şi fiecare din noi vine în faţa Ta, iar marele ecran este tras afară, iar vieţile noastre din această generaţie sunt aduse înapoi înaintea noastră, Dumnezeule, lasă-mă să aud glasul meu strigând împotriva nedreptăţii, şi chemând pe oameni să creadă în Isus, Fiul Tău.

E-15 Binecuvântează poporul în seara aceasta aici. Ei stau în căldură mare. Şi mă rog, Dumnezeule, ca Tu să le dai o binecuvântare specială. Fă ca puterile liniştitoare ale Duhului Sfânt să îndepărteze toate gândurile despre aceasta. Şi, Doamne, sfinţeşte-ţi slujitorul Tău chiar acum, pentru slujba care urmează. Stând aici, îmi dau seama că ochii se vor întoarce în această parte. Şi mă rog, Tată, în umilinţă, ca Tu să laşi marea Ta Putere glorioasă să fie cunoscută de fiecare. Şi dacă slujitorul Tău nevrednic a găsit har în privirea Ta, pentru această seară, fie ca să iei Tu această persoană nevrednică, să muţi fiinţa afară, şi să vii înăuntru, Doamne Isuse, şi să vorbeşti poporului Tău.

E-16 Iar când viaţa se va sfârşi, aici pe pământ; ultima rugăciune s-a făcut, toată bătălia s-a terminat, fumul s-a uscat, s-a dus, armele sunt aşezate, Bibliile închise, iar noi venim sus la casa Ta; dimineaţa aceea măreaţă se deschide, Etern, luminată şi frumoasă. ,,Şi când cei aleşi se vor aduna la Casa lor dincolo de ceruri," a spus poetul. Doamne, aşa cum vedem masa aceea mare întinsă acolo, pentru cina aceea, mii de mile lungime; privind peste masă unii la alţii, veteranii răniţi de război, cu lacrimi de bucurie curgând pe obrajii noştri. Împăratul vine afară, în frumuseţea Lui, şi sfinţenia, păşeşte de-a lungul mesei, cu Propriile Lui mâini Şterge lacrimile din ochii lor, zicând, ,,Nu mai plângeţi. Totul s-a terminat. Intraţi în bucuria Domnului." Greutăţile de pe drum nu vor mai însemna atunci nimic, Tată, când vom ajunge la capătul drumului.
Şi ajută-ne în seara aceasta, Doamne, să iertăm acele lucruri care sunt în trecut, lasă ca să presăm semnul chemării înalte acum. Şi fie ca Duhul Tău să vină să-l manifesteze pe Fiul Tău, Isus Cristos, înaintea acestor oameni. Aşa cum, eu am încercat, ca un muritor, să le spun despre Tine ca fiind acelaşi ieri, azi, şi¬n veci. Pentru că, noi cerem aceasta în Numele lui Isus, copilul Tău preaiubit. Amin.

E-17 Domnul să vă binecuvânteze. Şi seara aceasta, tocmai înainte de slujbele de vindecări ...
Scuzaţi-mă că sunt ca un copil, dar există ceva în inima mea când vorbesc despre El ...
Îmi amintesc când am fost chemat prima dată, de predicatorii mei, când ei au văzut ...
De când eram un copilaş, au venit vedeniile. Ei au zis, ,,Billy, nu te duce după aceea." Ziceau, ,,Acela este diavolul." Fiind învăţat aceasta de oamenii clerului, eu pe jumătate am crezut că vedeniile ar fi de la cel rău. Apoi când El a venit la mine în seara aceea şi mi-a spus Cine era El ... O, Doamne!
Şi eu ştiu că El este aici chiar acum. Şi eu cunosc Prezenţa Sa. Şi eu ştiu că îl iubesc. Mi-am zis, ,,Cum pot eu să fiu un diavol, şi să-l iubesc pe Domnul Isus în felul acesta? Cum? Cum poate inima mea să sângereze pentru El ... Şi El cunoaşte inima mea." Şi El a venit şi mi-a spus altfel. Eu îl cred pe El, deoarece Aceasta se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu. Iar cuvântul lor nu se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu, căci noi trăim în ziua aceasta.

E-18 Iar acum, prieteni Creştini, eu vreau să vă spun totul; căci, atunci când Aceasta mă atinge, uneori voi vă puteţi întreba ce s¬a întâmplat. Eu-eu nu pot să o explic. Este peste puterea mea de explicaţie. Dar eu devin aşa de slab încât cu greu pot să mai stau, poate după o persoană sau două pe care le întâlnesc. Voi s¬ar putea să nu înţelegeţi aceasta, dar, doar citiţi Scriptura, Ea declară aceasta.

E-19 Eu cred, că profetul Daniel a văzut o vedenie; el a zis că a fost tulburat la minte pentru multe zile. Este adevărat? Şi Isus, odată, când femeia, care avea suficientă credinţă să-L facă să se întoarcă şi să o vadă cine era ea, El a zis, ,,Îmi dau seama că virtute, tărie, s-a scurs din Mine."
Iar oamenii erau tocmai acolo, când ... acesta nu sunt eu, Creştinilor. Nu. Eu sunt. .. Eu sunt doar un om, mai marele păcătoşilor. Dar, unul născut ne la timp, la voi oamenii Evangheliei Depline. Asta-i corect. Prin har, prin harul lui Dumnezeu, El îmi permite să vă numesc fratele şi sora mea. Şi eu-eu vă iubesc.
Şi eu-eu nu sunt aici în seara aceasta să fiu văzut sau auzit. Eu nu sunt aici pentru finanţe. Căci, eu ... Voi ştiţi asta. Astfel eu sunt aici pentru un singur lucru, pentru că eu îl iubesc pe Isus şi eu vă iubesc pe voi. Şi eu cred că venirea, prin această invitaţie, poate eu pot să mă supun Lui şi El va face ceva prin mine, care să vă facă să-l iubiţi pe El mai mult, şi să îl credeţi pe El şi să fiţi vindecaţi. Aceasta-i singura (mea) înaltă dorinţă pe care o am, de a fi aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-20 Dumnezeu să vă binecuvânteze păstorilor din nou, şi oamenilor de afaceri. Şi eu vă spun acum, înainte de a slăbi aşa; uneori eu nu pot să plec de la platformă. Băiatul meu şi managerul, şi ceilalţi, urmăresc asta. Şi eu aş vrea să vă spun la revedere. Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze. Şi dacă eu nu vă voi mai întâlni niciodată de partea aceasta a râului cel mare, eu vă voi vedea în dimineaţa, unde ... Şi eu voi avea mărturisirea care o am acum: eu îl iubesc pe Domnul Isus.

E-21 Şi, vedeniile: Dumnezeu îmi dă vedenii. Asta este adevărat; Biblia este în faţa mea, şi Dumnezeu Care este martorul meu, ştie. Şi eu pot doar să declar şi să spun aşa cum El îmi permite, prin harul Său, fac. Astfel, rugaţi-vă pentru mine.
Şi încă un lucru aş vrea să vă cer. Eu voi pleca în Africa, India, Palestina, Germania. Şi, amintiţi-vă, în ţările acelea, aşa cum a fost înainte; să nu vă gândiţi că acei vraci şi toţi acei oameni posedaţi de diferiţi demoni nu vă vor provoca chiar pe teren, şi ar fi mai bine să ştii despre ce vorbeşti. Aceasta este adevărat. Iar când vânturile suflă, greu şi fierbinte, şi este persecuţia, şi eu îmi amintesc, în Washington, D.C., că cineva se roagă pentru mine. Vreţi să-mi promiteţi aceasta? Dacă da, ridicaţi ... [Adunarea zice, ,,Amin." – Ed.] Mulţumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulţumesc mult.

E-22 Acum, eu cred, că seara trecută ei au dat o sută de cartonaşe de rugăciune, seara trecută. Şi eu cred că numărul acela era ... sau că litera era Y. Şi eu cred că i-am chemat pe primii cincisprezece dintre ei, seara trecută. Eu cred că asta-i corect. Nu-i aşa, fraţilor? [Un frate spune, ,,Este corect." – Ed.] Primele cincisprezece dintre cartonaşele acelea care au fost date ...
Acum noi vom chema ceva mai multe din ele. Şi poate, în seara aceasta, dacă credinţa vine la înălţime, poate noi putem să luăm două sau trei grupuri din ei. Şi dacă nu, eu îi cer fiecărei persoane de aici ... Câţi oameni de aici nu aveţi cartonaşe de rugăciune şi vreţi să fiţi vindecaţi de Dumnezeu în seara asta? Ridicaţi doar mâna; nu aveţi un cartonaş de rugăciune. Bine, este doar ... Voi cu greu puteţi să spuneţi. Aceasta-i doar unanim, peste tot. Eu am să vă cer ceva. Aceasta ar putea fi pentru prima dată de când v-am întâlnit. Este destul de rău că nu putem să stăm puţin mai mult în adunare şi voi ştiţi cum să acceptaţi vindecarea Divină. Divină ...

E-23 Şi de multe ori, când oamenii sunt vindecaţi ... O umflătură este o-este un demon. Fiecare boală este de la diavolul. Dumnezeu nu ar face-o, nu pune boala pe copiii Săi. Diavolul o face. Vedeţi? Iar dacă satan l-ar scoate afară pe satan? Voi spuneţi, ,,Păi, şi diavolul vindecă, de asemenea." Păi, Isus a spus că el nu poate. El a zis, ,,Dacă satan îl scoate afară pe satan, împărăţia lui este dezbinată." Astfel, el nu poate. Numai Dumnezeu poate vindeca.

E-24 Medicina şi doctorii nu pretind că vindecă. Mayo Brothers este unul din cele mai bune autorităţi ale noastre. Ei spun, ,,Noi nu pretindem că vindecăm." Ei ziceau, ,,Noi doar pretindem că asistăm natura." Există doar un singur vindecător, acesta-i Dumnezeu. Ei pot să coase un loc, în mâna voastră, dar nu poate să-l vindece. Ei pot doar să-l coase. Un dentist poate scoate un dinte, dar cine va vindeca locul? Un doctor poate să scoată un apendice afară, dar cine va vindeca locul tăiat de el? Dumnezeu face. Medicamentul nu construieşte ţesuturile. Medicamentul este numai un ajutor. Dumnezeu este vindecătorul. Un doctor poate să-ţi aşeze braţul, dar, când el vine şi îţi aşează braţul, şi tu nu mergi afară ... Şi tu nu eşti bine. Doctorul îşi face partea lui, ceea ce el a învăţat să facă, şi ce ştie să facă. El aşează braţul vostru, dar el îl lasă pentru Dumnezeu să-l vindece. Aşa este. Toată vindecarea este de la Dumnezeu. Astfel acum, voi credeţi doar în El.

E-25 Iar uneori când umflăturile acelea, viaţa iese afară din ele, ca un demon, ei bine, atunci umflăturile acelea mor. Dacă viaţa pleacă din voi, desigur, voi veţi muri. Viaţa voastră va merge din voi, dar trupul este încă acolo. El se contractă. Dacă este vreun antreprenor aici, ştie că trupul omenesc ... Orice trup- ... Orice carne se contractă când viaţa este dusă. Priviţi un animal când¬când este omorât pe stradă. El va cântări ... Sau, unii dintre voi vânătorii, de aici, dacă ucideţi un animal, o vită, sau un măcelar; şi voi îl puneţi pe un cântar să-l cântăriţi acum, omorâţi-l numai şi cântăriţi-l. Apoi, dimineaţa, să-l cântăriţi din noi şi să vedeţi cu câte livre este mai uşor. Apoi lăsaţi-l acolo două sau trei zile, apoi vedeţi cu câte livre este mai greu.

E-26 Bine, acum, o umflătură, când moare, demonul pleacă afară din umflătură, ca o tumoare, cancer, cataractă, şi aşa mai departe. Când demonul pleacă afară din ea; care este o viaţă ...
Fiecare persoană de aici vine dintr-un germen mic, şi-şi voi începeţi să dezvoltaţi celule. Iar celulele acelea se transformă după natura vieţii care era în aceasta, care l-a făcut pe om. Iar celula din câine face un câine; iar pasărea face pasăre. De atunci încoace e natura, fiecare soi.
Dar acum, un demon, care este o umflătură, sau el nu trebuie să fie în umflătură, acesta este o ... începe să dezvolte celule. Să zicem, de exemplu, cancerul. Acesta începe să dezvolte celule, şi devine mai mare, mai mare. Bine, acum, el are o viaţa, şi trăieşte. Intocmai aşa cum voi eraţi vii şi vă dezvoltaţi în pântecele mamei voastre. Acelaşi lucru, voi vă dezvoltaţi. Dar, acum, viaţa aceea nu este viaţa voastră. Ea este o viaţă diferită. Voi aveţi viaţă, să trăiţi; şi aceasta este o viaţă a morţii, sau un duh de moarte, mai degrabă. Scuzaţi-mă. Şi aceasta este moarte. Bine, acum, aceea nu aparţine în voi. Aceasta nu era acolo mai înainte, dar este acum acolo.
Bine, atunci, cine a pus-o acolo? Ea poate veni numai dintr¬un singur lucru, acela-i diavolul. Şi acesta este un germen. Cancer, tumoare, oricare din acele lucruri, vin dintr-un germen. Şi voi veniţi dintr-un germen, de asemenea, vedeţi? Astfel când aceasta a murit...
Spre exemplu, ca o cataractă: o persoana care are cataractă, când duhul pleacă, oamenii spun, ,,Oh, eu pot să văd! Eu pot să văd!" Iar ziua următoare, ei pot să vadă mult mai bine. Dar apoi cam, aproape după şaptezeci şi două de ore, putrezirea se aşează înăuntru, aşa ca învierea lui Isus.
Acum, celulele nu s-au putrezit. El a înviat înainte de trei zile şi nopţi, desigur. Vedeţi, El a murit Vinerea după-masă, şi a înviat Duminică dimineaţa. Deoarece, David a zis, ,,Eu nu voi lăsa sufletul Lui în locuinţa morţilor, nici nu voi îngădui ca Cel sfânt al Meu să vadă putrezirea." Celulele acelea încep să se descompună după şaptezeci şi două de ore.
Şi cam ... Apoi când pacientul ... Când aceea începe să se umfle, umflătura aceea, devenind mai mare, ele vor ... Desigur inima voastră trebuie să purifice cursul sângelui.

E-27 O doamnă a venit la mine seara trecută, o foarte sfântă, femeie cu arătare neprihănită, cu un cancer mare care ... Ea a zis că ea a venit în linie, şi a spus că a fost acoperit peste tot, părul ei. Şi am zis am stat şi am privit-o, şi i-am spus, sub Duhul, că ea avea cancer în capul ei. Şi am zis că acela va pleca. Şi el a plecat. Şi ea l-a adus aici, seara aceasta, eu presupun, aici într-o sticlă cu alcool, chiar aici acum. Noi am avut cu miile din acestea. Este în clădire femeia? Vrei să te ridici, dacă femeia este pe undeva prin clădire, cu cancerul acela în alcoolul acela. Dacă ea este pe undeva prin clădire, dacă ea este ridicată sus, mişcă-ţi mâna sau ceva, astfel ca cineva să te vadă. Da. Iat-o pe doamna stând acolo, cu cancerul. Şi eu i-am văzut, stând chiar pe platformă, doar s¬au făcut albi şi au căzut jos pe platformă. Vedeţi?

E-28 Acum, asta-i o minune. De obicei, când umflătura este moartă, viaţa pleacă din ea. Dar, umflătura, dacă ea nu poate să cadă jos, ea este înăuntru. Şi dacă este acolo, desigur, ea va rămâne acolo pentru câteva zile şi începe să se umfle. Ca orice altă carne, celulele vor începe să se descompună. Apoi deveniţi foarte bolnavi cu febră. Desigur, ea este o infecţie, parcă. Inima pompează sângele şi purifică trupul. Acolo este o bucată mare de carne care stă liberă în trupul vostru. Pacientul devine violent bolnav. Apoi voi ziceţi, ,,Oh, eu-eu m-am simţit aşa de bine atunci pe platformă, şi pentru o zi sau două. Dar eu presupun că mi-am pierdut vindecarea."

E-29 Păi, frate, soră, acesta-i cel mai bun semn din lume că tu ai primit vindecarea. Vedeţi? Şi atunci voi începeţi să nu mai credeţi, şi, tot aşa de sigur cum credinţa voastră a îndepărtat viaţa de acolo, necredinţa voastră o va aduce iarăşi înapoi. Vedeţi? Aşa este. Ea o va învia. Amintiţi-vă, Isus a zis, ,,Când duhul necurat iese afară din om, el umblă prin locuri uscate, apoi se întoarce cu alte şapte duhuri." Este adevărat?
Şi astfel lăsaţi ca omul bun al casei, credinţa, să fie acolo, nu contează cum te simţi. Aceasta nu este cum te simţi; este cum credeţi. Isus n-a spus niciodată, ,,Aţi simţit voi asta?" El a zis, "Aţi crezut-o voi?" Aceasta este. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În ordine.

E-30 Acum, să vedem, eu cred că au fost o sută de cartonaşe de rugăciune care s-au dat aseară, în Y. Noi nu am ajuns la toate. Să luăm ultimele cincisprezece seara aceasta, să încercăm. Cine are cartonaşul de rugăciune 80? Aceasta ar fi, nu, 85. Cine are cartonaşul de rugăciune 85? Vrei să-ţi ridici mâna, dacă cineva de aici, pe undeva în spate, cartonaşul 85?

E-31 Bine, 86, cine are cartonaşul de rugăciune 86? Bine. 87, 87? Văd eu pe cineva cu cartonaşul de rugăciune 87 vă rog? Dacă voi-vreţi să vă ridicaţi, 80. Bine, 87 este ce ... Vedeţi, poate cineva nu se poate ridica; poate că ei sunt pe o targă; poate că ei sunt surzi; şi-şi ei spun, ,,Păi, nimeni nu m-a ajutat." Şi eu¬eu primesc această reacţie dinasta în biroul meu. Ei spun, ,,Păi, eu am fost acolo şi-şi aţi spus doar de la aşa-şi-aşa la aşa-şi-aşa, şi nimeni nu m-a ajutat." Şi poate că ei erau surzi.
Acum priviţi. Noi avem 85, 86, 87. Priviţi la biletul vecinului vostru şi vedeţi. El poate fi surd şi nu poate auzi. 87. Mulţumesc, soră. 88, cine are 88? Biletul de rugăciune 88, este acesta în clădire? 88? Bine. 89, este ... are biletul de rugăciune 89? Poţi să te ridici sus? 89, este mâna ridicată pentru 89? Bine, 89. Bine, 90, 90? [Porţiune goală pe bandă – Ed.] (,,Crede numai", aceea este în regulă).
Acum, cu toţii de aici ... dacă veti face doar ceea ce a zis El să faceţi. Acum, indiferent de ce a spus El să faceţi, voi să faceţi. Doar să o faceţi. Doar-doar voi mergeţi şi faceţi ce El spune să faceţi.

E-32 Acum, eu sunt fratele vostru, şi doar un om. Acum dacă El va veni şi-şi va lua acest trup sărman, şi-l va binecuvânta suficient, să lase Duhul Lui Sfânt să lucreze prin acesta, atunci voi veţi vedea pe Isus Cristos mişcându-se în adunare.
Şi, acum, indiferent cât de mult El se va adeveri pe Sine aici, dacă voi nu-L credeţi, El nu poate să facă nimic pentru voi. Este corect? [Adunarea zice, ,,Amin." – Ed.] Nu contează dacă El stătea chiar aici lângă mine, vizibil, încât voi să-L puteţi vedea, păi, dacă voi nu mă credeţi, eu nu pot face nimic pentru voi. Dar cuvântul meu-meu va fi doar ce a spus El în Scriptură, şi eu mă rog din toată inima mea ca Dumnezeu să vă ajute. Deoarece, probabil că ei vor fi mame şi taţi, şi aşa mai departe, aici, care-care sunt bolnavi şi împovăraţi, şi în nevoie. Şi eu voi cere lui Dumnezeu să vă ajute, din câte ştiu mai bine.

E-33 Bine, aliniaţi-vă aici la dreapta. Acum să aplecăm cu toţii capetele doar un moment.
Bunule Tată, noi te rugăm în numele Fiului Tău Isus, fie ca Duhul Sfânt să vină acum şi să manifeste lucrările lui Isus Cristos. Binecuvântează aceşti oameni, peste tot, şi fă-i sănătoşi, fă-i să fie bine, însănătoşează-i, fă-i fericiţi.
Şi acum, pentru a face aceasta, Tată, Tu cunoşti slăbiciunile şi ... al Tău ... a slujitorului Tău. Şi eu-eu nu ştiu ce să spun sau ce să fac. Şi acum eu am făcut toate acestea la porunca Ta, şi eu cred că Tu vei fi aici, în seara aceasta, să binecuvântezi şi să ajuti aceşti oameni. Şi, Tată, dacă Tu vei lăsa doar ca Duhul sfânt să vină la slujitorul Tău şi să ne descopere aceste lucruri, ce noi trebuie să facem, şi cum trebuie să le facem, atunci cu toţii vom fi fericiţi şi bucuroşi. Şi această adunare va crede în Tine, cu o inimă şi un acord.
Şi, Tată, eu îţi cer Ţie aceasta, ca slujitor al Tău, să nu laşi ca vreo persoană slabă să plece în această seară din clădire. Fie ca ei, fiecare, să meargă bine şi sănătoşi, şi bucurându-se. Fă aceasta. Vrei Tu, Tată? Eu mă rog cu har în inima mea, şi credinţă, În Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-34 Acum, de multe ori ... (Da, este cineva acolo la luminile acelea, cineva la lumini, care poate să le mişte?) Acum, uneori, acest Duh Sfânt, El vine ... Şi mulţi dintre voi aţi văzut poza. Dacă eu voi mai veni vreodată, eu vă voi aduce câteva, aşa cum Fratele Moore a spus în seara aceasta. El a fost pozat de câteva ori. Iar în cărţi ... Eu presupun că voi toti aveţi. Noi ... Eu am doar două cutii, astfel eu sper că voi vă veţi bucura foarte mult.

E-35 Şi acum ele ... Voi priviţi înăuntru şi veţi vedea o altă poză a Acestuia, unde El s-a aşezat. Şi un fotograf de la ziar a prins¬o pe aceea, la Camden, Arkansas, dar ea nu era autentică ca şi această Asociaţie Americana. Iar ei-ei au luat-o, şi ea atunci a devenit autentică.
Astfel noi-şi multe mii de oameni ... Eu am stat în râu, aici cu un timp în urmă, botezând cinci sute după o trezire, şi Acesta a coborât până jos unde stăteam eu. Iar oamenii au leşinat, şi aceasta era doar acolo. Şi Acesta era ca un sunet de tunet şi o învârtire de foc. Eu mă rog ca Dumnezeu să vină vizibil în faţa audienţei în seara aceasta, în aşa fel, aici la capitoliu, încă odată, dacă eu pot găsi favoare la Dumnezeu.
Acum, voi vă daţi seama, El poate veni pentru unii ochi, iar pentru alţii nu. Noi nu vrem să cugetăm aşa, dar aceasta se întâmplă ... " Ioan era cel care mărturisea, că a văzut Duhul lui Dumnezeu peste Isus. Este adevărat? Nu a zis niciodată, audienţa ... Şi magii au urmat o stea. Credeţi voi aceasta? Şi Ea a trecut peste fiecare observator pe pământ, peste tot din orient, săptămâni şi luni, venind. Şi ei au potrivit timpul cu ajutorul stelelor. Ei au vegheat, toată noaptea, şi au ţinut timpul, şi nimeni nu a văzut-o. Dar magii au văzut-o, pentru că ei o căutau. Tu să fii în căutarea lui Cristos în seara aceasta, Şi îl vei vedea. Domnul Isus să vă binecuvânteze! Bine.

E-36 Billy Paul, Fratele Moore ... unii din voi? ... Când este gata. Bine. S-au aliniat cu toţii în rând, Billy, toţi cincisprezece? ... Toţi cincisprezece aliniaţi.
Acum, ceilalţi dintre voi, încercaţi pe acei ce nu au un bilet de rugăciune şi ştiţi că voi nu veţi fi în rând, eu vreau ca voi să priviţi încoace şi să credeţi. lar voi să credeţi cu acelaşi fel de credinţă cu care femeia aceea i-a atins haina Lui. Iar El s-a intors şi i-a zis, ,,Credinţa ta te-a mântuit."

E-37 Credeţi voi că El este Acelaşi în seara aceasta? [Adunarea zice, ,,Amin." – Ed.] Credeţi voi ... In toată gloata aceea care se îmbulzea, omul acela sărman orb care şedea lângă zidurile Ierihonului, probabil de două ori dis- tanţa acestei clădiri, striga şi urla, ,,Ai milă de mine!" ... Isus probabil nu ar fi auzit niciodată strigătul lui. Dar El i-a simţit credinţa lui. Ea s-a mişcat. În toată mulţimea aceea de critici, El s-a întors, şi a zis, ,,Credinţa ta te-a mântuit."
El s-a întors spre adunare, şi a spus astfel, ,,De ce judecaţi în inimile voastre?" Femeii de la fântână i-a zis, ,,Du-te şi aduţi bărbatul." Şi El a zis, ,,Eu nu pot să fac nimic dacă nu-Mi arată Tatăl." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
Eu vă întreb ceva. Dacă ceea ce am spus eu este adevărul, dacă acesta este adevărul, atunci Dumnezeu este obligat pentru Cuvântul Său. Nu pentru mine, ci pentru Cuvântul Său. Este adevărat? El este obligat pentru Cuvântul Său. Şi, atunci, El va aduce aceasta la împlinire exact în felul în care El a spus că El o va face. Şi dacă El o face, atunci vreţi cu toţii de aici, dacă nul¬aţi primit pe Isus Cristos, aţi vrea ca să-l primiţi?
Şi voi cei care sunteţi aici, care puteţi vedea mila lui către alţii, da, El va avea milă de voi dacă veţi avea credinţă şi veţi crede. Rugaţi-vă doar şi spuneţi, ,,Doamne, eu-eu sunt un credincios, şi vreau ca Tu să mă vindeci în seara aceasta." Şi Dumnezeu o va face.

E-38 Noi tocmai am plecat din Africa, recent, unde trebuie să mă întorc în următoarele câteva săptămâni: Africa, India, Palestina, Germania... [porţiune goală pe bandă – Ed.] şi o slujbă. Şi la Durban Africa de Sud, după ce cam trei sau patru oameni au trecut prin linia de rugăciune, şi ei au văzut puterea Duhului Sfânt mişcându-se în popor, şi au văzut ce a făcut Dumnezeu, treizeci de mii l-au acceptat pe Isus ca Mântuitor personal la o chemare la altar: treizeci de mii deodată.
Astfel, eu cred că, dacă noi vom lua Cuvântul lui Dumnezeu ca o regulă, şi vom merge în toată lumea să predicăm Evanghelia ... ,,Evanghelia nu a venit numai în Cuvânt, ci prin putere şi demonstraţia Duhului Sfânt." Astfel, Evanghelia, demonstrează puterea Duhului Sfânt.

E-39 Eu am fost plecat la naţiuni; Ei spun, ,,Acum, noi nu vrem misionari. Noi ştim mai multe despre aceasta decât ştiţi voi. Dar, lucrul pe care vrem să-l vedem, este cineva care are suficientă credinţă ca să facă Cuvântul lui Dumnezeu manifestat." Aceasta doresc ei să vadă. Şi în acest fel ei se convertesc. În acest fel ei îl află pe Cristos, deoarece ei-ei cred în acest fel. Şi eu mă încred în Dumnezeu, din toată inima mea, că vor fi mulţi, mulţi aici în seara aceasta care-l vor afla pe Cristos tot la fel pentru inima lor. Fie ca Domnul Isus, din Nazaret, să vă binecuvânteze pe fiecare din voi, aceasta-i rugăciunea mea.

E-40 Acum, bine? Nici un om nu îl caută vreodată pe Dumnezeu; Dumnezeu îl caută pe om. Niciodată vreun om nu l-a căutat pe Dumnezeu, în toată lumea. Dumnezeu caută omul. Când a căzut omul la început, în grădina Edenului, aceasta a arătat pornirea omului. Omul s-a ascuns; Dumnezeu l-a căutat pe om. Isus a zis, ,,Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l atrage Tatăl meu." El trebuie să fie atras de Tatăl întâi.
Şi, atunci, eu aş vrea ca să vă explic ceva: despre a vedea o vedenie ... Câţi de aici aţi visat vreodată un vis. Să văd mâinile voastre. Păi, eu cred că două treimi din voi. Este adevărat că mulţi oameni nu visează. Acesta-i subconştientul vostru, noi am învăţat. Aici este prima voastră conştiinţă; aici este subconştiinţa voastră. Acum, acest subconştient este ceea ce eu încerc, prin Duhul Sfânt, să lucrez asupra lui. Acest prim conştient. .. Eu pot să-l întreb pe omul acesta, sau un alt om de aici, cineva, ,,Credeţi?" ,,O, da, domnule!" Tu crezi asta aici, dar ce spui despre omul acesta de aici? El este acela care dirijează corabia, nu omul din centrala electrică; ci omul din sala maşinilor.

E-41 Uneori când mergi să te culci, tu intri în subconştientul acesta şi visezi. Şi visezi despre lucrurile care le-ai făcut când erai aici. Apoi, când te trezeşti, îţi aminteşti de lucrurile care le¬ai visat. Voi oameni aţi visat visuri, cu mulţi ani în urmă voi le¬aţi visat; voi încă vă amintiţi. Bine, acolo era o parte din voi pe undeva (nu-i aşa?), sau altfel voi nu v-aţi fi amintit, despre ceva care aţi visat cu mulţi ani în urmă ...
Acum, omul care doarme adânc, subconştientul său este în spate de tot (Vedeţi?) el nu ajunge niciodată la el. Dar, un văzător, subconştientul său nu este acolo în spate, nici aici nu este; el este chiar aici. El nu se duce să doarmă. El işi are ochii deschişi, şi el vede doar. Acum, faptul că ... Dumnezeu i-a dat omului acela un loc, unde el poate să doarmă adânc şi să nu viseze; Dumnezeu a dat omului o cale să viseze visuri. Dacă aş zice, ,,Visează-mi un vis." Voi nu puteţi s-o faceţi.

E-42 Păi, atunci, Dumnezeu a pus în biserică, pe unii, apostoli, prooroci, daruri de vindecare. Este adevărat? Ei sunt toţi pentru desăvârşirea bisericii. Pavel a spus, dacă va veni ... ,,Dacă voi toţi vorbiţi în limbi, iar cei neştiutori vin înăuntru, nu vor zice ei că sunteţi toţi nebuni? Dar dacă unul prooroceşte şi descoperă tainele inimii, oare nu vor cădea la pământ zicând într-adevăr Dumnezeu este cu voi?" Este adevărat? [Adunarea zice, ,,Amin." – Ed.] Este aceasta Evanghelia? [,,Amin."] Păi, nu a fost acela Isus Cristos ieri? [,,Amin."] Nu este El astăzi? [,,Amin."] Voi puteţi să-L credeţi vorbind în limbi; voi puteţi să-L credeţi prin Duhul Sfânt; dar eu îl cred pe El în deplina măsură în care este El, acelaşi Domn Isus. El nu este mort; El a înviat din morţi, şi este aici în această seară, aici la platformă acum. Şi fie ca El să binecuvânteze şi să ajute.

E-43 Eu nu am mai fost până acum în acest ţinut. Şi, din câte ştiu eu, nu există nici un suflet viu în faţa mea pe care l-am mai văzut şi-l cunosc; doar câţiva de aici de la platformă. Fratele Boaz, mi-l amintesc; eu am văzut pe omul de lângă el; eu nu-mi amintesc numele lui ... dar, şi eu ... Fratele Lindsay ... doar ... poate trei sau patru predicatori care şed aici pe care-i cunosc, din clădire ... dar, Dumnezeu vă cunoaşte pe toţi. Este adevărat? [Adunarea spune, ,,Amin." – Ed.] El vă cunoaşte pe toţi.

E-44 Acum, doamna aceasta care stă aici, Dumnezeu din Cer ştie că eu n-am văzut-o niciodată în viaţa mea, din câte ştiu eu. Suntem noi străini, doamnă? [Sora spune, ,,Da, domnule." – Ed.] Noi suntem cu desăvârşire străini. [,,Da".] Dar Dumnezeu o cunoaşte.
Acum, dacă Isus este acelaşi ieri, azi şi-n veci, haideţi să schimbăm acum tabloul. Ceea ce a fost El ieri, când El urma să afle ceva despre o femeie, El a zis, ,,Adă-Mi să beau."
Ea a spus, ,,Păi, nu este obiceiul ca să se întâmple aceasta, Iudeii şi aşa mai departe, cu Samaritenii."
Dar, Isus după ce i-a vorbit puţin, o vreme, El a aflat exact unde era necazul ei. E adevărat? [Adunarea spune, ,,Amin." – Ed.] Bine, acum, Isus a înviat din morţi, acum, şi trăieşte în noi în seara aceasta. ,,După puţină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu ... " ,,Eu" este pronume personal. ,,Eu voi fi cu voi, şi în voi, până la sfârşitul lumii." Acum, acesta-i Adevărul Evangheliei. Poate că voi nu L-aţi citit în acest fel, sau nu v-aţi gândit despre aceasta în acest fel, dar în acest fel este scris în Biblie ... Întrucât, teologia voastră poate că a ocolit Aceasta pe undeva, dar acesta este felul în care este Aceasta scrisă în Biblie. ,,Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii."

E-45 Acum, voi ştiJi. că eu aştept pentru ceva. Aceasta este adevărat. El este Ingerul Domnului. Aceasta este adevărat. Eu sunt doar aşa de neputincios cât pot eu să fiu, exact ca oricare dintre voi. Şi eu sunt aici probabil cu criticii care şed aici. Câţi aţi văzut poza Lui, ştiind de adunările mele şi aţi văzut unde oamenii de ştiinţă i-au făcut poza Lui, marea Lumină care vine înăuntru; şi voi O puteţi vedea. Da, mulţi din voi. O, mii de capi din acestea au fost vândute, şi aşa mai departe. Studioul Douglas din Houston Texas o are, unde George J. Lacy, unul din cei mai buni în cercetări din America, a luat-o şi a examinat-o în fiecare lucru, să vadă că aceasta nu era expunere dublă sau altceva. Şi Isus Cristos s-a adeverit pe Sine ca fiind acelaşi ieri, azi şi-n veci.

E-46 Acum, desigur, eu Îl aştept. Dacă El mă v-a ajuta în seara aceasta, eu nu ştiu. Şi dacă am spus ceva să mă laud, sau ceva care am spus afară din cale, fie ca Dumnezeu să mă ierte. Eu nu am intenţionat să fac asta. Eu doar am vrut, cu smerenia inimii, să reprezint pe Isus Cristos care ascultă la mine acum. Şi fie ca mila Lui să fie aici în seara aceasta. Fiindcă am vorbit aceste lucruri, şi eu să fiu în Cuvântul Său, fie ca El să vină şi să ne ajute, este ruga mea.

E-47 Şi, acum, organista este pe aici pe undeva? Dacă ea vrea, încetişor, vă rog, foarte încet, cântarea, Crede Numai. Şi fiecare vă rog să fiţi într-o-o voie de rugăciune, dacă vreţi. Voi nu trebuie să vă aplecaţi capetele numai dacă vi se cere.
Acuma, în rândul de rugăciune, voi care veniţi, ce va fi ... Dacă El vă mustră, voi trebuie ... dacă aceasta este ... acesta va fi adevărul. Dacă acesta este, voi trebuie să vreţi să-l suferiţi. În audienţă, oriunde, dacă El spune, voi trebuie să ştiţi acesta nu sunt eu; acesta este EL Şi mergeţi şi faceţi-o corect.
Primul lucru pe care-l puteţi face, înainte ca să aflaţi vindecarea, voi trebuie să aflaţi cauza înainte de a afla o vindecare. Dacă mergeţi la un doctor, bolnav şi indispus, iar el vă dă o aspirină, el nu este un doctor bun; el caută să scape de voi. Dacă el este un doctor bun, el va diagnostica cazul până când el va afla necazul, apoi începe să lucreze de acolo.

E-48 Acelaşi lucru îl avem noi de făcut aici. Dacă un duh rău ... dacă este vreun păcat nemărturisit, sau altceva, ori ceva afară din voia lui Dumnezeu; voi puteţi să-i ungeţi, toată noaptea, să strigaţi şi să plângeţi, şi să faceţi tot ce doriţi voi, demonul acela va sta chiar acolo. Asta-i adevărat. El are dreptul să stea. Dar aceasta este ceea ce trebuie să urmăriţi; Dumnezeu a pus un blestem pe cineva pentru ceva, apoi voi veniţi să-l luaţi jos, voi ajungeţi în necaz aşa ca şi Moise. Asta-i adevărat.
El este aici, Duhul Sfânt. Acum, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu iau orice persoană de aici sub controlul meu, spre slava lui Dumnezeu.

E-49 Acum eu vreau să vorbesc cu tine un minut, soră. Tu eşti conştientă că ceva se petrece, desigur. Vezi-vezi, aceasta se întâmplă chiar acum. Acum, dacă acesta este adevărul, lasă ca oamenii să vadă, prin mâna ta ridicată. Asta-i corect. Vedeţi? Aceasta este-aceasta este prezenţa Lui. Aceasta-i adevărat. Vedeţi?
Acum, eu, eu sunt un străin pentru tine, şi nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Şi acum dacă Duhul Sfânt, despre care eu am vorbit, despre Isus Cristos acelaşi leri, azi şi-n veci; dacă eu am mărturisit într-adevăr aceasta oamenilor, şi am declarat că acesta-i adevărul, şi El este acelaşi, atunci El îmi va descoperi mie ceva, despre tine, care te va ajuta să crezi. Dacă tu eşti aici ... Eu nu ştiu de ce ai tu nevoie, dacă aceasta-i ... dar El o ştie. Acum, dacă Dumnezeu permite aceasta, vrei să accepţi vindecarea ta şi ... sau-sau orice este ceea ce tu vrei, financiar, sau orice este pentru care tu Îl cauţi, sau pentru ce tu îi ceri Lui. Sau, necazuri casnice, oricare ar putea fi, oricare este aceasta, El va şti, şi El va fi în stare să-mi aducă la cunoştinţă. Este aceasta adevărat? [Sora spune, ,,Corect." – Ed.] Aceasta l-ar face pe El acelaşi aşa cum a vorbit El femeii de la fântână. [,,Da."]
Acum eu doar vorbesc cu tine, aşa cum a vorbit El, ca să contactez duhul tău. Şi eu te văd cum te duci de la mine. Tu eşti-tu eşti ... ai avut un ... eu văd o tamponare de vreun fel; [Sora spune, ,,Da." – Ed.] acesta-i un accident. [,,Da. Da. Da."] Şi tu ... a fost un accident de maşină [,,Da."] lar tu ai fost aruncată în aer, în acest fel. [,,Da."] şi aceasta ţi-a făcut o luxaţie, undeva în gâtul tău, care a determinat să vină un-un cancer în gâtul tău. [,,Da."] Oh, şi tu eşti un fel de învăţătoare, în Scriptură. Şi tu crezi că Isus Cristos te face bine? [,,Eu cred."]
Tată, Dumnezeule, în Numele Fiului Tău. Isus Cristos, pe baza autorităţii Cuvântului lui Dumnezeu, printr-o femeie muribundă, eu cer ca acest lucru rău să o părăsească.
Satan, tu eşti expus, astfel ieşi afară din femeie, aşa cum Biserica Dumnezeului celui viu îţi cere să pleci, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
[Sora spune, ,,Mulţumesc. Mulţumesc. Multumesc." – Ed.] Acum, soră, doar un moment; doar vreau să-ţi vorbesc.
Desigur, tu şti că aceasta s-a dus acum. [,,O, da."] Aceasta va sta în acest fel. Vezi cum gâtul tău? ... flexibil, şi ... [,,O, da. Laudă Domnului."] Totul a plecat de la ea. Guşa a părăsit gâtul ei şi ea ... Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te în calea ta acum, şi fii mulţumitoare, şi fericită şi bucură-te, şi-şi fii ...

E-50 Acum, doar aveţi credinţă în Domnul Isus. Faceţi-L, în al vostru ... centrul gândirii voastre chiar acum, pe Domnul Isus, în timp ce cugetaţi la aceste lucruri. ,,În timp ce ei se gândeau la aceste lucruri ... ei erau într-un acord." Amintiţi¬vă, ,,Isus acelaşi ieri, azi, şi-n veci." El este acelaşi astăzi. Acum aveţi credinţă. Priviţi încoace, adunare, şi credeţi din toată inima voastră. Şi, daţi-mi atenţia voastră neîmpărţită. Fiţi în rugăciune. Păstraţi credinţa în Dumnezeu.
Acum, eu cred că aceasta este doamna. Acesta-i pacientul? [Un frate spune, ,,Da." – Ed.] Bine. Vino aproape, soră. Desigur, Aceasta nu te va vătăma acum. Aceasta-i doar Prezenţa Sa, vezi, de care tu eşti conştientă.
Şi eu ... Şi, audienţă, eu sunt-eu sunt fratele vostru. Eu ... Aceasta nu este psihologie. Eu simt că aceasta vine din audienţă. Aceasta nu este; Acesta-i Dumnezeul Atotputernic. Vedeţi? Vedeţi? Aceasta nu-i psihologie. Nu, nu este. Acum, să nu faceţi asta. Gândiţi-vă doar că este Domnul Isus, (Vedeţi?), într-un singur acord.

E-51 Acum, soră, eu doar vreau să vorbesc un minut cu tine. Noi suntem străini, presupun eu. Dar, Isus Cristos ne ştie pe amândoi. Şi aceasta este prima dată când ne întâlnim pe pământ. Dar El te cunoaşte, şi El te-a hrănit toată viaţa. Şi El mă cunoaşte. şi dacă eu, fratele vostru, şi prin harul Său, printr-un dar Divin, cu care eu nu am avut nimic de a face că el a venit. .. când am fost născut, un copil mic, primul lucru pe care pot să mi-l amintesc a fost o vedenie.
Acum, eu vreau să priveşti încoace doar un moment. Desigur, tu eşti bolnavă. Şi tu suferi de o-o condiţie care este o ... acesta este un duh întunecat în jurul tău; aceasta-i moartea. Şi este într-o formă de cancer. Şi cancerul este localizat la sâni. Şi tu eşti ... Eu văd că tu eşti examinată de cineva puternic ... tu ai o-o condiţie de ruptură. Şi ruptura este la intestine. Iar tu ai o boală de stomac, de asemenea. O boală gravă de inimă care¬ţi produce leşinări. Aici cu câteva zile în urmă, tu ai stat pe o parte pe marginea patului şi erai aproape ameţită, priveai spre ungeam.
Sunt aceste lucruri adevărul? [Sora spune, ,,Da, domnule, tot adevărul." – Ed.] Acesta era totul ... într-adevăr. Păi, orice era, desigur, acesta a plecat de la mine.

E-52 Dar ce crezi tu că era acela care îţi cunoaşte viaţa? Era acesta Isus Cristos? Accepţi tu că este aşa? [Sora spune, ,,Da." – Ed.] Mulţumesc. [,,şi eu cred eu ... "] Tu ai vrea ... Tu ştii că aici este ceva Supranatural. [,,Da."] şi dacă tu crezi că acesta-i Domnul Isus, aşa cum am predicat din Cuvânt, şi tu crezi că acesta-i Domnul Isus? [,,Da. Eu cred."] Eu ştiu că există un duh întunecat. Eu îl văd încă deasupra ta. Este ceva foarte serios. Tu zici, eu te văd ... Numele tău este Eva. [Sora spune, ,,Da." – Ed.] Numele tău de familie este York. [,,Da."] Şi tu locuieşti în acest oraş. [,,Da. Aşa este."] Iar numărul tău de la casă este 613 Sixth Street. [,,Da."] Este aceasta adevărat? [,,Da."] Tu vei merge acasă, să fi sănătoasă. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ea să meargă şi să fie sănătoasă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te, bucurându-te şi fericită.

E-53 Aveţi doar credinţă. Nu vă îndoiţi. Scriptura a zis, ,,Du-te dar să nu mai păcătuieşti, ca să nu vină un lucru mai rău peste tine." Păcatul este necredinţă. Păcatul nu este beţia, fumatul, jocul de noroc; acestea sunt atributele păcatului. Voi le faceţi pentru că nu credeţi. Isus a spus, ,,Du-te dar să nu mai păcătuieşti, (sau, să nu fii necredincios) sau vor veni lucruri mai rele peste tine." Aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi-L cu toată inima voastră.

E-54 Eu văd Lumina mergând după femeia aceea, totuşi, Ea este doar ... dacă aceasta este ea care tocmai a plecat.
Ea atârnă asupra unei persoane de culoare acolo. Da, doamna de acolo, cu fierea şi ruptura. Crezi tu că Domnul Isus te face bine, doamna care stai acolo cu lucrul acela alb în jurul gâtului? Dacă tu crezi aceasta, din toată inima ta, tu poţi să te ridici şi să pretinzi vindecarea ta, şi să fii sănătoasă în Numele Domnului Isus. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Aveţi credinţă în Dumnezeu. Crezi tu?
Tu ai o ruptură, nu-i aşa, domnule, care stai acolo? Nu¬i adevărat aceasta? Tu şedeai acolo, şi te rugai, ,,Doamne, fă ca omul acela să-mi vorbească." Este adevărat? Dacă aceasta¬i corect, ridică-ţi mâna sus. Stai în picioare. Credinţa ta te-a vindecat, frate. Du-te acasă; Isus Cristos te face bine.

E-55 Acelaşi Domn Isus! Nu este nevoie ca tu să fii aici sus. Tu ai nevoie de credinţă. Crede doar în Dumnezeu, din toată inima ta, şi vei avea ceea ce ai cerut. Isus Cristos îţi v-a da aceasta numai dacă tu vei crede. Doar tu trebuie să ai credinţă. Tu trebuie să¬L crezi, din toată inima ta, şi Dumnezeu v-a aduce aceasta la împlinire.

E-56 Pacientul. Scuză-mă, domnule. Crezi tu din toată inima ta? Crezi? [Fratele zice, ,,Da." – Ed.] Acum tu eşti puţin emoţionat din cauza Prezenţei Fiinţei Lui stând aici. Şi eu cred că tu nu eşti din acest oraş. [,,Da, domnule."] şi tu vii dintr-o capitală, tot la fel. Richmond. [,,Da."] Virginia. Tu ai un cancer. Acesta este în ... interiorul gurii tale, pe falca ta. Este adevărat? Vrei să mergi acasă şi să fii sănătos? [,,Da, eu vreau."] Acceptă pe Isus ca vindecătorul tău. [,,Da, domnule."] Iar în Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să-l părăsească pe om, să plece de la el. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze domnule. Du-te, crezând, având credinţă, din toată ...
Ce spui tu? [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
Eu ştiu acum, căci te văd, tu devii o persoană cu aparenţă tânără, mult mai tânără decât cum eşti în prezenţa mea. Tu suferi de un fel de durere de cap. [Sora zice, ,,Aceasta-i corect, o durere de cap." – Ed.] Şi aceasta a-aceasta a venit cu mulţi ani în urmă; aproape douăzeci şi cinci de ani în urmă, a început durerea de cap. [,,Aceasta-i corect."] De atunci te tot supără. Tu ai fost o mare credincioasă. Şi tu te-ai-tu te-ai rugat pentru această oră pentru care tu stai acum. Tu ai spus în rugăciune, către Dumnezeu, căci dacă vei reuşi numai să ajungi la mine, dacă mă voi ruga, atunci durerea ta de cap va înceta. Sunt aceste lucruri adevărate? [,,Fiecare lucru."] Aceasta-i adevărat.

E-57 Acum, tu ai auzit ce a spus Aceasta. Acesta nu eram eu; acela era doar glasul meu. Au fost acestea aşa cum erau, era ceva ... Eu-eu îmi amintesc văzând o persoană tânără sau ceva. A fost aceasta exact felul cum s-a spus acolo? [Sora spune, ,,Exact în felul cum aţi spus." – Ed.] Da, întocmai cum a fost aceasta spus. Acum, tu crezi că Dumnezeu a făcut aceasta? Tu crezi că Dumnezeu ... [,,Eu cred că Dumnezeu a făcut-o. Sunt sigură de aceasta."] Acum, tu eşti sigură că Dumnezeu este aici.
Doar un moment, eu văd altceva. O femeie tânără se pare că stă alături de tine. Aceasta-i-aceasta-i o fiică. Şi, da, voi tocmai vă pregăteaţi să mergeţi într-o călătorie undeva. Tu mergeai să o vezi. Şi ea era din Indiana. Richmond, Indiana este unde locuieşte ea. Şi ea-soţul ei este un predicator. Şi ea ţi-a scris o scrisoare, ceva, şi ţi-a spus să nu vii deoarece eu voi veni aici. [Sora spune, ,,Aceasta-i adevărat." – Ed.] Este adevărat? [,,Da."] Tu eşti vindecată. Tu poţi să mergi pe calea ta, şi să crezi. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră.
Acum, crede numai. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci ... Şi acum doar aveţi credinţă, şi credeţi.

E-58 Dumnezeu să vă binecuvânteze dragi oameni de culoare care strigaţi. El este-El este întotdeauna gata să ajute, dacă voi credeţi, ca să ajute pe oameni în nevoie. Doar un moment. Doamna ... Acum eu văd Duhul Sfânt stând în colţ. El este deasupra unei doamne de culoare. Ea priveşte în direcţia aceasta; ea se uita. Şi ea se roagă. Ea are o umflătură, şi acea umflătură este în gâtul ei. Ea şi-a ridicat mâna. Vrei să-ţi primeşti vindecarea, doamnă?
Doamna care stă chiar în spatele tău acolo, de asemenea. Ea are o umflătură, şi aceasta este în umărul ei. Este adevărat, doamnă? Ridicaţi-vă amândouă în picioare, chiar acum. Cele două doamne chiar acolo, cu umflăturile pe ... două doamne de culoare, Isus Cristos vă vindecă pe amândouă. Voi puteţi să mergeţi acasă şi să fiţi bine, pentru slava lui Dumnezeu. Credinţa voastră v-a vindecat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceasta s-a dus.

E-59 Aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu fiţi necredincioşi, ci credeţi că toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Amin.
Doamne! Ce credinţă acumulată în clădire! Aceasta pare¬pare foarte alb ca laptele, peste tot în clădire. Voi sunteţi într-adevăr în Duhul Domnului acum. Orice lucru se poate întâmpla ... ? ...

E-60 Cum sunteţi, doamnă? Credeţi că eu sunt profetul lui Dumnezeu, a Lui ... aş vrea să spun, păi, un profet este un predicator. Voi nu aşteptaţi ca eu să fiu din partea vrăjmaşului; voi vă aşteptaţi ca eu să fiu al lui Dumnezeu. Este acesta felul în care voi acceptaţi asta? Bine, atunci, eu vă pot ajuta. Căci, El mi-a spus, căci dacă îi aduc pe oameni să mă creadă, şi voi fi sincer când mă rog, atunci nimic nu va putea să stea înaintea rugăciunii. Şi, acum, cel ce te-a ajutat nu sunt eu. Acesta-i Dumnezeu care face vindecarea. Eu am întrebat, şi am zis, ,,Ei nu mă vor crede."
El a spus, ,,Îţi vor fi date două semne, aşa cum i-au fost date profetului Moise. In acestea, oamenii vor crede." Şi unul din ele, era să descopere tainele inimii oamenilor, către ei.
Acum, tu nu eşti aici pentru tine. De altfel, tu eşti agitată şi necăjită, dar aceasta este din cauza bolii acestui copil. Acest copil de aici este în suferinţă. El a fost abzis de doctori, că va muri. Aceasta-i leucemie. [Sora zice, ,,Da." – Ed.] Nu-i adevărat? [,,Aceasta-i adevărat."] Tu ai adus copilaşul din afara oraşului. Tu ai călătorit, venind din vest, venind spre est, tu ai venit. Tu ai venit dintr-un-un stat care are munţi. Acesta-i Pensilvania. [,,Aşa este."] Şi oraşul vostru, eu cred ... este Chambersburg. [,,Da."] Este-nu este asta corect? [,,Aceasta-i corect."] Aduceţi copilul la mine.

E-61 Surioară, dragă; Domnul Isus dacă era aici, El şi-ar fi pus mâinile Lui peste tine, şi moartea te-ar părăsi, şi tu ai trăi. Crezi tu că eu sunt slujitorul Lui? Atunci, în locul Lui, eu îmi pun mâinile mele peste acest copil şi-l binecuvântez, şi cer ca demonul să plece din copil, şi ca viaţa să vină în copil şi el va trăi şi va fi bine.
Ieşi afară din copil, satan. Prin autoritatea Bibliei lui Dumnezeu, cu un dar Divin susţinut printr-un Înger, eu îţi poruncesc să părăseşti copilul; ieşi afară din el. Amin.
Crezi că acum o să te faci bine, nu-i aşa? Dumnezeu să te binecuvânteze. Întoarce-te şi fă cu mâna la adunare. Da. Dumnezeu să te binecuvânteze. Fetiţa, cu o credinţă extraordinară, va fi bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, scumpa. Du-te, şi să-mi scrii o scrisoare.

E-62 Mă crezi pe mine ca profetul Lui-ca slujitor al Lui? [Sora zice, ,,Da." – Ed.] Crezi tu că Dumnezeu este aproape, şi Duhul Lui, şi ceea ce se face acum este de la Domnul Isus? [,,Da."] Nu eu, eu sunt un om. Da. Dacă Dumnezeu îmi v-a permite să cunosc ce este rău la dvs., ca o adeverire că eu sunt profetul Său care stă aici şi descoperă adevărul. .. Aşa cum a spus El femeii, ,,Du-te şi adu-ţi bărbatul."
Ea a spus, ,,Eu nu am nici unul." El a spus, ,,Tu ai avut cinci."
Ea a spus, ,,Eu văd că tu eşti un profet." Vedeţi? ,,Îmi dau seama că Tu eşti un profet."
Acum, acelaşi Duh care era peste acel Fiu al lui Dumnezeu, El a promis că-L va trimite înapoi în forma de Duh Sfânt, care va fi cu noi şi va locui în noi, până la sfârşitul lumii. Credeţi asta? [Sora zice, ,,Da." – Ed.] Şi El poate să ştie necazurile tale acum, nu poate El? [,,Da."] Tu ai boală la inimă. [,,Da."] Este aceasta adevărat?
Fiecare persoană cu boală la inimă, ridicaţi-vă în picioare. Voi puteţi să fiţi vindecaţi chiar acum, nu contează ce e aceasta, cu boală de inimă.

E-63 Doamne Dumnezeule, Tu cunoşti tăria noastră şi cât de plăpânzi suntem, şi cât de slabi. Şi, dar, Doamne, noi ştim cât de puternic eşti Tu. Şi boala de inimă este ceva la care doctorii noştri nu pot să facă nimic. Dar, Doamne, cine a făcut inima? Tu ai făcut-o.
Şi acum eu mustru această putere demonică care-i ţine pe aceşti oameni bolnavi de inimă. Fie ca el să iese afară din fiecare din ei, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-64 Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Eu vreau doar să-ţi spun ceva. Tu te simţi deosebit acum de cum te-ai simţit de mult timp, aşa este? [Sora spune, ,,Da, acesta-i adevărul. – Ed."] Acum, astfel oamenii vor şti, că există un duh foarte întunecat; tu ai suferit rău, şi ai zăcut jos, acolo. [,,Este adevărat."] Şi acum a plecat de la tine. [,,Da."] Tu eşti vindecată. Tu poţi ...
[,,Mulţumesc Domnului."] Eu mă duc la următorul. Da, domnule. Tu eşti ... În regulă.
Aveţi credinţă-n Dumnezeu, vă rog. Fiecare, într-un acord, aveţi credinţă.

E-65 Cum eşti, domnule? Bine. Noi fiind străini, unul altuia, dar Domnul Isus ne cunoaşte pe amândoi. Este adevărat? Dumnezeu din Cer, care a creat cerurile şi pământul, a locuit în Isus Cristos, a promis că se va întoarce în noi, şi ceea ce a făcut El vom face şi noi. Crezi că sunt profetul Lui?
Motivul pentru care spun aceasta, Îngerul Domnului mi-a spus, ,,Adu-i pe oameni să te creadă. Şi dacă ei nu vor să te creadă, atunci tu vei cunoaşte chiar secretele inimilor, şi ei vor trebui să creadă aceasta atunci."
Dar, tu mă crezi. Şi pe deasupra, motivul că tu mă crezi, tu eşti un predicator al Evangheliei tu însuţi. Şi tu eşti aici pentru o cauză bună. Tu nu eşti bolnav. Tu eşti în nevoie, şi vrei o trezire spirituală de modă veche să izbucnească în comunitatea ta. Pentru aceasta te-ai rugat. Fiecare din noi vrea aceasta. Să ne ridicăm cu toţii, pentru o trezire de modă veche.
Dumnezeule Atotputernic, care ai creat cerurile şi pământul, eu îţi cer acum ca fiecare putere demonică din această clădire să fie sfărâmată, Puterea lui Isus Cristos să fie manifestată. Doamne suntem slabi, dar noi nu suntem învinşi.
Satan, eu îţi poruncesc, în Numele Domnului Isus Cristos, să ieşi afară din oameni!
Ridicaţi-vă, voi cei ologi, ieşiţi Daţi-i Lui laudă, fiecare din voi

Up