Duhuri Ademenitoare

Enticing Spirits
Data: 55-0724 | Durată: 1 oră 56 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Bună dimineaţa, prieteni. Fericit să fiu aici în această dimineaţă, şi ştiind că văzându-vă pe toţi afară, crezând că Domnul este cu noi astăzi, dându-ne ceva umbră mică, că nu va fi aşa de cald aici în tabernacol pentru serviciul de dimineaţă. Şi acum noi...

E-2 Eu cred, sunt acolo copii... Au fost copiii eliberaţi la clasele lor, Frate Neville? Am văzut câţiva inşi mici. Eu doar m-am întrebat dacă ei au eliberat clasele înapoi în a lor-în celelalte locuri ale lor, în sala lor de şcoală duminicală.

E-3 Acum, rugaţi-vă pentru mine. Eu am o decizie mare pe care trebuia să o fac seara trecută, şi eu trebuie să o fac astăzi. Şi fie ca biserica să se roage. Eu am o-am o adunare care urmează, este chiar pe linia Cortinei de Fier în Germania, şi astfel aceasta este cam sensibilă. Şi rugaţi-vă pentru mine. Şi astfel aceasta este, noi putem începe imediat în acel stadion mare de cricket în Germania, pe care Hitler l-a făcut chiar înainte de război, un loc mare frumos, aşează optzeci de mii de oameni. Şi noi îl putem avea pentru zece seri, neîntrerupt. Şi astfel noi sperăm să începem acolo imediat, şi apoi dincolo la La Salle Lorraine, Franţa, următoarea, apoi la Berlin, să venim înapoi... vreau să spun, Berlin între acela şi-şi Franţa.

E-4 Apoi noi venim înapoi, cu voia Domnului, într-o convenţie în Chicago. Începe, cred eu, pe cinci, şase, şapte, opt, şi nouă, este partea mea în Chicago, de convenţia la-la biserica Suedeză. Şi apoi ei sunt, Dl. Boze, unii din voi din jurul lui Chicago, ei au o convenţie care venea această următoare... începând cu întâi august, sau întâi septembrie, aceasta este, în Suedia. Şi eu sunt aşa de fericit să ştiu că votul lor pentru mine, să vin acolo, şi era universal şi sută la sută. M-am bucurat pentru aceea, dar eu trebuie fie să merg acolo sau aici jos acum. Să vă rugaţi ca Domnul să mă călăuzească chiar exact în locul unde cele mai multe suflete vor fi salvate, şi să se facă cel mai bine pentru Impărăţia lui Dumnezeu. Acum, ei au o convenţie acolo sus, şi-şi cei din Suedia, şi ei au zis că vom avea douăzeci şi cinci, treizeci şi cinci de mii de oameni de la început, la convenţie, şi mulţi din ei oameni nesalvaţi.

E-5 Şi apoi jos aici în Germania, ei bine, ei au un stadion în care încap optzeci de mii. Desigur, noi, în Elveţia de unde doar am plecat, noi am avut o adunare minunată acolo, şi mulţi dintre voi probabil nu aţi auzit încă. Domnul ne-a binecuvântat puternic, am avut cincizeci de mii de convertiţi în cinci seri, la-la-la Zurich, Elveţia.

E-6 Şi astfel, Fratele Jack Schuler, mulţi dintre voi îl cunoaşteţi, el este Metodist, băiatul bătrânului Bob Schuler. Ei sunt în Belfast acum, şi-şi ei spun că ei doar întorc locul cu susul în jos, pe acolo, pentru Evanghelie, şi chiar mai mari decât ce a avut Billy Graham în adunarea lui. Jack este un tânăr foarte minunat, plin de zel şi dragoste. Şi el-el doar aşa de sincer la aceasta încât eu cred că el este un mare slujitor al Domnului. Şi rugaţi-vă pentru Fratele Schuler. Şi-şi acesta este Jack Schuler, şi Jack MacArthur de asemeni este cu el. Fratele Jack MacArthur este un mare predicator, de asemenea. Şi acolo oamenii bisericii au zis că este cea mai mare trezire care a atins cândva Irlanda. Deci noi suntem aşa... Mergeţi în rugăciune zilnic pentru aceia-pentru oamenii aceia. Ei sunt amândoi oameni tineri, sub, în jur de patruzeci, cred eu, sau sub, familii şi aşa mai departe, şi învăţători buni solizi ai Evangheliei, şi noi îi iubim.

E-7 Şi acum, eu-eu mă rog să nu mă uitaţi, ca, şi Dumnezeu să mă lase să fac decizia corectă chiar acum. Există timpuri în care nu ştii în ce parte să te întorci. Aţi ajuns vreodată în locurile acelea? Eu cred că Pavel a ajuns în locul acela odată, nu-i aşa? A fost între două strâmtori. Şi când el mergea acolo, păi, el a văzut un înger într-o viziune carere i-a spus, "Vino aici la Macedonia." Deci Domnul încă are Ingerul Lui, nu are El? Dacă eu pot doar să fiu tot aşa de umil în inima mea despre aceasta aşa cum era Pavel.

E-8 Iar acum, în seara aceasta, amintiţi-vă de serviciile Evangheliei de aici de la tabernacol, fiecare să vină afară. Voi din jurul lui Louisville, eu urmează să vorbesc la Biserica Uşa Deschisă, deseară, pentru două ore, la şapte treizeci până la nouă treizeci, la Fratele Cobbles. Eu urma să vin de două ori aici. Şi apoi el este un om aşa de plăcut, şi el a chemat. Şi Fratele Cobbles, el este un gentleman foarte bun, frate. Voi, eu sunt sigur că sunteţi cunoscuţi, frate foarte bun, şi doar nu am putut cu greu să-l refuz în felul acesta. Rugaţi-vă. Deasupra tuturor lucrurilor, rugaţi-vă, şi rugaţi-vă ca Dumnezeu să ne dea-decizia corectă să o facem.

E-9 Acum, înainte de a începe Mesajul Evangheliei, noi avem o dimineaţă unde vom dedica copilaşii. Şi eu am un copilaş aici să dedic, de asemeni, la Domnul. Acum, de multe ori în multe biserici...
Puteţi auzi bine, înapoi de tot? Dacă voi puteţi, este în ordine? Aceste ventilatoare de aici, eu doar, tu nu te poţi auzi. Nu, aceea, aceea este în ordine. Mă tem că voi pieri fără el.

E-10 Astfel-copilaşii, uneori ei îi stropesc, în biserică, când ei sunt copilaşi micuţi. Şi, desigur, aceea a venit de la biserica Catolică, prin încreştinarea copilaşilor, sau "botezarea" aşa cum o numesc ei când sunt doar copilaşi. Biserica Metodistă a adus aceasta afară, de botez al pruncului, şi multe, şi eu cred că încă câteva. Eu cred că aceea este diferenţa între Nazarineni şi Metodiştii de modă veche, era botezul pruncilor, şi apoi întreruperi mici şi aşa mai departe. Dar, în orice fel, aceasta nu este, eu nu cred căci contează prea mult. Deoarece, până la urmă, eu cred căci Calvarul a pronunţat lucrul, chiar acolo, la toate acestea, căci Isus a murit acolo să salveze copilaşii şi să salveze lumea.

E-11 Şi un copilaş, nu contează ce fel de părinte are, cât de păcătos, aceea nu ar face nici o diferenţă, căci Sângele lui Isus Cristos îl curăţă, vedeţi, şi acesta este Mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii. Acel bebeluş nu se poate pocăi. El nu ştie cum să se pocăiască. El nu are motiv să fie aici, de la sine însuşi. El nu vă poate spune de ce este aici. Dar Dumnezeu l-a trimis aici, şi Sângele lui Isus Cristos îl curăţeşte chiar în momentul când vine în lume. Şi aceasta este până la vârsta responsabilităţii, atunci el ştie binele şi răul, şi apoi ceea ce el face el trebuie să se pocăiască pentru ce ştie că a făcut greşit. Asta-i adevărat. Astfel, unii din ei îi stropesc, şi gândesc că ei nu merg la Cer.

E-12 Şi există o învăţătură care zice că dacă copilul este născut din părinţi cu Duhul Sfânt, ei bine, bebeluşul va merge la Cer; dar, dacă aceasta nu este, nu mai este nimic de el, copilul doar nu mai este. Aceea este strict o eroare. Ce contează dacă este din părinţi cu Duhul Sfânt? Este totul dorinţă sexuală, şi bebeluşul este născut în acelaşi fel. Deci, este totul "născut în păcat, format în nelegiuire, venit în lume vorbind minciuni." Acela, acela este termenul Scriptural despre aceasta.

E-13 Deci, şi apoi Sângele lui Isus Cristos curăţeşte şi face o ispăşire pentru acel copil. Dacă a murit, el perfect merge chiar în Prezenţa lui Dumnezeu, dacă el a fost născut din cei mai păcătoşi părinţi din lume, până când acesta este la vârsta responsabilităţii unde el cunoaşte binele şi răul. Şi apoi ce el face, de atunci, el trebuie să fie iertat pentru aceea. El trebuie să ceară propria lui pocăinţă de atunci înainte. Dar în timp ce el este un copil...

E-14 Acum, felul cum noi încercăm să urmăm, aici la tabernacol. Este singurul loc din lume la care mă duc, eu predic Învăţătură, este aici la tabernacol, pentru că aceasta este biserica noastră. Şi noi predicăm Învăţătură aici să ţinem oamenii aliniaţi. Ceilalţi oameni, în bisericile lor, ei predică orice cred ei. Şi ei sunt fraţii mei, şi noi am putea diferi un pic, dar noi încă suntem fraţi doar la fel. Şi, dar aici în tabernacol, noi predicăm ce credem că este Doctrina Scripturală. Şi, acolo, noi vedem pentru dedicarea copiilor, ceea ce noi numim o dedicare, singura dată în Biblie pe care noi o putem afla, sau unde în Noul Testament unde copilaşii au avut vreodată ceva de făcut, sau Cristos avea ceva de a face în aceasta într-o ceremonie, era, El i-a luat în braţele Lui şi şi-a pus mâinile Lui peste ei şi 1-a binecuvântat, şi a zis, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine. Nu-i opriţi, căci a acelora ca ei este Impărăţia lui Dumnezeu."

E-15 Acum, noi suntem rămaşi, aşa cum înţelegem, să purtăm înainte lucrarea pe care El a venit să-să o înfăptuiască. Moartea Lui la Calvar, El era cu noi şi El a plecat de la... a venit de la Dumnezeu, în lume, a mers înapoi de la Dumnezeu, sau din lume în Dumnezeu, şi a venit din nou în forma Duhului Sfânt, şi este cu noi, în noi, până la sfârşitul lumii, înfăptuind în Biserica Lui aceeaşi lucrare pe care El a făcut-o când El era aici pe pământ. Şi, prin aceea, noi luăm copiii noştri unul la altul, la lucrători, şi ei se roagă peste ei, îşi pun mâinile pe ei şi-i dedică lui Dumnezeu. Doar o mică ceremonie să spunem că noi apreciem ceea ce a făcut Domnul pentru noi şi pentru copilaşi.

E-16 Acum, dacă micuţii voştri au fost stropiţi, sau în orice fel este la biserica voastră, gândiţi. Noi nu spunem nici un lucru împotriva aceleia. Este în ordine. Dar, Scriptural, noi doar aflăm un loc, acela-i unde Isus i-a binecuvântat, Însuşi. Acela îl voi citi, cu voia Domnului, în-în Cuvânt aici. Noi aflăm, în Sfântul Luca... Eu cred că este al-al 10-lea capitol, şi începând cu al 13-lea verset.
Şi ei i-au adus copilaşi tineri la el, ca el să-i atingă: iar ucenicii lui i-a certat pe aceia care-i aduceau.
Dar când Isus a văzut aceasta, el s-a întristat mult, şi le-a zis, Lăsaţi copilaşii să vină la mine, şi nu-i opriţi: căci împărăţia lui Dumnezeu este a celora ca ei.
Adevărat Eu vă spun, Oricine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, el nu va intra în ea.
Şi el i-a luat în braţele lui, şi şi-a pus mâinile peste ei, şi i-a binecuvântat.

E-17 Este frumos? El a zis, "Acum, lăsaţi copilaşii să vină la Mine. Nu-i opriţi, căci a acelora, aşa ca acel copilaş, este Impărăţia lui Dumnezeu." Şi El i-a luat în braţele Lui şi i-a binecuvântat.

E-18 Acum, cum ne-ar place, în această dimineaţă, dacă am putea avea pe Isus şezând, în persoană, aici pe platformă, să zicem, "Doamne, ai vrea Tu să-mi binecuvântezi copilul?" Oh, ce o... căci ochii noştri umani şi inimile noastre tânjesc să vadă aceea. Dar El este aici, oricum, căci El ne-a dat însărcinarea să o facem. Şi, aşa cum noi am făcut, aşa recunoaşte El. Noi primim pe aceia care El i-a trimis, primim pe Acela care l-a trimis, vedeţi. Deci, El este aici în această dimineaţă. Şi dacă Sora Gertie va veni sus la pian şi va cânta vechiul nostru cântec care-l cântam cu mult timp în urmă, acesta, "Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i pe micuţi la Isus." Eu cred că este în carte acolo pe undeva. Eu nu sunt sigur. "Aduceţi-i pe micuţi la Isus." Şi dacă aveţi un copil, un copilaş care nu a fost dedicat, şi vreţi să-l dedicaţi în această dimineaţă, păi, noi am fi bucuroşi să o facem.

E-19 Şi există ceva lucrători în clădire, predicatori care ar vrea doar să păşească sus şi să stea cu noi aici în timp ce dedicăm aceşti copilaşi Domnului? Noi vom fi bucuroşi să vă avem, aşa cum veniţi. În ordine, este aceasta în carte acolo? Tu o găseşti, Frate Neville? Ea nu este acolo. În ordine, câţi o ştiţi, Aduceţi-i Inăuntru? În ordine, să o cântăm acum. Toţi împreună, în timp ce mamele îşi aduc copilaşii lor. În ordine. În ordine.
... înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i înăuntru din terenurile de păcat;
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe cei ce rătăcesc la Isus.
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i înăuntru din terenurile de păcat;
Aduceţi-i înăuntru, aduceţi-i înăuntru,
Aduceţi-i pe cei micuţi la Isus.

E-20 Să ne plecăm capetele un moment. Tatăl nostru Ceresc, stând în jurul altarului în această dimineaţă stau mamele şi taţii ţinând vlăstarele lor mici în braţele lor, pe care Tu graţios i-ai dat lor. Ei sunt aşa de mulţumitori pentru ei, Doamne, şi ei îi aduc aici sus la altar în această dimineaţă, în casa lui Dumnezeu, să-i dedice, să-Ţi dea vieţile lor. Tu le-ai dat. Şi noi ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să-i sprijineşti şi să binecuvântezi pe fiecare din ei. Călăuzeşte-i, şi fie ca Ingerii păzitori ai lui Dumnezeu să vegheze peste fiecare. Dă-le vieţi lungi de fericire şi bucurie. Fie ca ei să crească să fie bărbaţi şi femei ai lui Dumnezeu, de mâine, dacă mai există un mâine.

E-21 Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să ridici predicatori şi profeţi şi învăţători din acest grup de copii care sunt în jurul altarului în această dimineaţă. Şi când noi suntem bătrâni şi nu putem merge mai departe, cineva trebuie să ne ducă din loc în loc, fie ca noi să fim în stare să stăm şi să ascultăm Evanghelia predicată de aceştia care sunt aici astăzi. Acordă aceasta, Doamne. Şi într-o zi glorioasă când totul s-a terminat, vieţile noastre sunt sfârşite, aceşti părinţi din jurul altarului, fie ca noi să fim ca Iacob din vechime când el şi-a binecuvântat toţi copiii şi le-a spus care va fi sfârşitul lor în ziua din urmă. Apoi privind în sus, a zis, "Voi ştiţi, eu urmează să fiu adunat cu poporul meu." Şi într-o zi glorioasă, el şi toate vlăstarele lui trebuie să fie adunaţi împreună într-o ţară mai bună. Nu-i de mirare că Balaam a zis, "Lasă ca sfârşitul meu să fie ca al lui." Dumnezeule, mă rog ca Tu să acorzi aceste binecuvântări peste părinţi.

E-22 Şi acum aşa cum mergem să punem mâinile peste ei, ce-ce minunat... Şi ce umil ai făcut Tu aceasta, Doamne, ca noi oamenii de pe acest pământ să avem privilegiul de a binecuvânta copilaşi în Numele Tău, ştiind aceasta, că, ceea ce cerem, ne este acordat. Aşa cum mergem să-i binecuvântăm, fie ca Isus, Persoana invizibilă, Cel omnipotent să stea alături şi să binecuvânteze pe fiecare copil aşa cum ne punem mâinile peste ei şi îi oferim Lui. Căci noi o cerem în Numele Lui. Amin .

E-23 Fratele Glenn Funk, el îşi are trei copilaşi care trebuie dedicaţi Domnului.
[Porţiune goală pe bandă. Fratele Branham dedică copilaşi – Ed.]
... o-o mică încăpere, acolo departe în ţara de nord, Tu mi-ai promis acest copil. Tată, fie ca binecuvântările Tale să se odihnească peste el.
Joseph, băiatul meu, eu te dau lui Dumnezeu. Şi fie ca viaţa ta să fie o binecuvântare. Fie ca tu să fii un profet, Joseph. Fie ca harul lui Dumnezeu să se odihnească cu tine. Fie ca Dumnezeul tatălui tău, Domnul Isus Cristos, să te binecuvânteze totdeauna, să facă viaţa ta o binecuvântare pentru alţii.
În Numele lui Isus Cristos eu îl binecuvântez. Amin. [Porţiune goală pe bandă. Fratele Branham dedică bebeluşii – Ed.]

E-24 Iubiţi copilaşii? Ceva privitor la copilaşi că fiecare mamă vrea copilul ei să fie binecuvântat.
Acum, acela-i felul cum Tatăl nostru Ceresc este pentru noi adulţii în această dimineaţă. El vrea ca fiecare din noi să fie binecuvântat. El ne prezintă înaintea unui lucru anume, doar ni-l predă nouă, parcă să spună, "Iată, Eu vreau ca tu să fii binecuvântat, copilul Meu." Nu este El minunat? Deci noi putem aprecia un Tată Ceresc bun ca acela.

E-25 Acum, în binecuvântarea bebeluşilor, voi ştiţi, eu tocmai am citit aici în Scriptură zilele trecute, pe undeva pe aici, aceasta era în Vechiul Testament, că un-un lucru mare pe care eu-eu desigur l-am apreciat ajungând să-l citesc. Iată-l aici, chiar aici. "Şi Natanael i-a zis lui David, 'Fă tot ceea ce este în inima ta, căci Dumnezeu este cu tine."' Vedeţi? Fă ceea ce este în inima ta. Şi de multe ori am-am aflat aceasta, prietene Creştin, că eu am vorbit lucruri fără să ştiu ce voi zice, şi să aflu că aceasta se va împlini. Ce ziceţi voi!

E-26 S-a spus odată, că Isus a venit jos de pe munte şi El a văzut un pom care nu avea nimic pe el, doar numai frunze, şi acolo nu erau fructe, şi El a zis, "Nimeni să nu mănânce din tine de acum înainte."

E-27 Şi ziua următoare, trecând pe acolo, apostolii au văzut frunzele veştejite. El a zis, "Iată cât de repede este veştejit pomul."

E-28 Isus a zis, "Aveţi credinţă în Dumnezeu; căci orice lucru doriţi, când vă rugaţi, credeţi că îl primiţi şi îl veţi avea. Şi orice lucru ziceţi, voi veţi avea ce ziceţi." Gândiţi-vă la aceea! Oh! Şi poate astăzi, marele Duh Sfânt al lui Dumnezeu, stând aci la altar, voi ziceţi... Ei bine, acesta nu trebuie să fie împodobit. Acesta nu trebuie să fie ceva loc mare minuţios.

E-29 Iacov a tras sus o piatră odată şi şi-a pus capul pe ea, şi ea încă este recunoscută astăzi ca oPiatră de Scone. Sau, Piatra de Scone, căci marii bărbaţi de pe pământ încă poartă piatra aceea în jur, ca regii să fie inauguraţi deasupra acestei pietre, doar o piatră veche obişnuită care zace într-un câmp.
Betel era doar o grămadă de pietre aşezate una peste alta, şi ea a devenit casa lui Dumnezeu, locul de locuit. Iacob a zis, "Acesta nu este hici un alt loc decât casa lui Dumnezeu." Doar o grămadă de pietre aşezate una peste alta.

E-30 Nu este nevoie de lucrurile mari minuţioase. Este nevoie de lucrusile simplitatea şi credinţa să credeţi, este ceea ce necesită. Aceea este ceea ce o face.

E-31 Acum, ştiind că timpul curând se duce, noi vom încerca să nu vă ţinem prea mult, ştiind că este cald şi biserica este aglomerată. Astfel eu vă voi vorbi doar câteva momente în această dimineaţă, asupra unui mic subiect aici care ar putea... Eu nădăjduiesc că acesta va fi un ajutor pentru voi. Şi acum eu, înainte de a pleca de acasă, am scris jos trei sau patru lucruri mici. Am zis, "Eu voi aştepta să văd despre ce vrea Domnul să vorbesc când ajung acolo jos." Am scris vreo şase lucruri mici aici jos, subiecte mici, şi am scris unul, l-am pus în buzunarul meu în acest fel. M-am gândit, "Ei bine, când ajung la amvon poate El îmi va spune ceva despre ce să vorbesc." Acum eu sunt aşa de departe cum am fost acolo sus. Deci, oricum, eu voi citi o Scriptură aici, Domnul să ne ajute să O înţelegem. Capitolul al 14-lea din Sfântul Luca, şi să începem pe la treizeci-... al 31-lea verset din capitolul al 14-lea din Sfântul Luca.
Sau ce rege, mergând să facă război împotriva altui rege, nu şade jos întâi, şi se consultă dacă el este în stare cu zece mii să-l întâmpine pe cel ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii?
Sau altfel, în timp ce el este fie... este încă o cale depărtată, el trimite înainte o solie, şi doreşte condiţii de pace.
Deci tot la fel, oricine va fi din voi ...

E-32 Acum aş vrea să observaţi atenţi. Acum, întâi El a zis ... Aceasta este o pildă. El a zis, "Acum, acolo este un rege care vine, şi el are douăzeci de mii de soldaţi; şi acest rege urmează să-l întâmpine, şi el are numai zece mii de soldaţi. Astfel atunci, primul, el stă jos şi se întreabă dacă este gata, dacă el poate să o facă sau nu." În ordine.
... din voi care nu părăseşte tot ce are, el nu poate fi ucenicul meu. (Vedeţi?)

E-33 Acum fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la acest Cuvânt. Acum să ne aplecăm capetele doar un moment.

E-34 Tatăl nostru Ceresc, Tu Care cunoşti toate lucrurile, şi nu consideri persoana omului, căci ce este omul ca tu să ici seama la el? Tu ai făcut omul, şi el este doar ca floarea de pe câmp: astăzi el este frumos, mâine el este tăiat jos, aruncat în cuptor, şi el se veştejeşte. Şi eu Te rog, Dumnezeule, să fii milostiv cu noi astăzi şi să laşi pe fiecare să facă inventarul astăzi. Noi suntem aici ca în casa de corectare. Noi suntem aici să învăţăm şi să ştim cum să trăim, şi să o laşi să vină din Cuvântul Tău astăzi, O Dumnezeule Etern. Mulţi din copiii Tăi s-au adunat înăuntru, şi mulţi din ei au fost copiii Tăi cu anii, dar, ca aceea, noi toţi venim înapoi la casa lui Dumnezeu, să învăţăm, să ştim. Şi eu, slujitorul Tău, doresc să cunosc mai mult despre Tine. Şi mă rog ca Tu să aduci inspiraţia Evangheliei peste noi toţi, peste slujitorul Tău, şi ca Prezenţa Ta, şi inspirându-ne prin această clădire, să fie aşa de mare astăzi, ca noi să rămânem, în inima noastră, dorind să fim slujitori mai buni ai Tăi, ca să fie de folos pentru noi să fim aici. O milostivule Dumnezeu, acordă aceste binecuvântări în Numele lui Isus, Fiul Tău. Amin.

E-35 Acum fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la Cuvânt aşa cum citim. Eu vreau să iau un text în această dimineaţă, acela, "Duhuri ademenitoare sau Cuvântul lui Dumnezeu?" Acum, un subiect cam straniu, dar fiind că este în tabernacol... Şi ultima miercuri seara... Ultima duminică dimineaţa am vorbit despre un-un mic jubileu al Evangheliei.

E-36 Şi ultima miercuri seara am predicat despre femeia care avea-şiragul peste capul ei, sau... Ea a pierdut una dintre bucăţile ei de monedă, şi ea mătura casa şi încerca să o găsească înainte să vină bărbatul ei. Şi am ajuns să aflăm că femeia aceea era o femeie de tip oriental, şi ea... şi reprezenta Biserica. Şi o verighetă de căsătorie se obişnuia să nu fie purtată pe deget. Era purtată în jurul capului, cu nouă bucăţi de argint în ea. Şi când o femeie devenea o prostituată, ei luau afară o bucată de argint şi arăta că ea era o prostituată. Şi astfel această femeie a pierdut una din piese, nu o prostituată. Dar bărbatul ei a fost plecat, şi ea încerca să se grăbească să găsească acea piesă, să o pună înapoi în şiragul ei, căci când bărbatul ei venea el ar şti că ea a fost prinsă în prostituţie, şi aceasta ar însemna o spargere a căminului şi aşa mai departe. Şi eu am aplicat aceea pentru câteva momente la biserică, care a pierdut multe lucruri mari. Şi este timpul ca Tatăl să vină, astfel noi trebuie să le căutăm. Acum, ştiind în biserică, şi tabernacolul nostru...

E-37 Şi eu-eu vreau să vorbesc despre Duhuri Ademenitoare, care va fi de fapt intitulată Demonologie. Voi auziţi aşa de mult despre demoni, din aceste zile, dar voi auziţi aşa de puţin despre cum să scăpaţi de ei. Noi toţi suntem-suntem bine conştienţi că există draci, dar, următorul lucru este, cum să scăpăm de acel lucru. Şi acum există... Având, prin harul lui Dumnezeu, multă oportunitate să mă ocup cu aceste lucruri numite demoni, şi să-i întâlnesc la platformă şi în umblarea zilnică, şi, de ce, mi-ar place să privesc în Scriptură în această dimineaţă şi să aflu doar ce sunt lucrurile acelea.

E-38 Acum, noi am aplicat-o într-un serviciu de vindecare, întotdeauna la partea vindecării. Cancer, tumoare, cataractă, tuberculoză, toate lucrurile acelea nu sunt lucruri naturale, ele sunt supranaturale şi sunt demoni. Scriptura clar adevereşte asta. Dar aceia sunt demoni în trup, cu umflături, cum cancerul, are viaţă în el, şi viaţa din acela este un demon. Umflătura unei cataracte, răspândirea tuberculozei, şi alte boli, sunt demoni. Aceea este în formă fizică.

E-39 Acum, în această dimineaţă noi vom vorbi-vorbi despre demoni în formă spirituală în suflet. Ei sunt în suflet la fel cum sunt ei în trup. Şi noi suntem nevoiţi să admitem că noi îi vedem în trupul oamenilor, aşa ca şi cancere şi-şi diferite boli care sunt în trupul uman.

E-40 Doar recent, chiar cancerul a fost declarat a fi o boală de dimensiunea a patra, care este într-o altă dimensiune. Sigur, aceasta este demonologie. Fiecare boală este o boală de dimensiunea a patra, începutul ei.

E-41 Acum, dar acum cancer în trup sau cancer în suflet, demonul poate veni în ori care loc. Acum, există de multe ori şi mulţi oameni cu gânduri bune care ... şi oameni buni care încearcă de multe ori să-să se odihnească asupra a ceva teologie mică pe care o au, sau ceva ce au fost ei învăţaţi de când erau un copil, şi încă află aceea jos în fiinţa lor, jos în sufletul lor, că ei încă au ceva care nu este corect. Voi, mulţi sunt aici în această dimineaţă, fără îndoială oriunde găsiţi voi Creştini adunaţi împreună, voi aflaţi oameni care au acele duhuri în ei, care ei... Este nedorit. Ei nu le vrea. Ei spun, "Oh, dacă aş putea numai să mă las de minciună! Dacă aş putea numai să mă las de poftit! Dacă aş putea numai să mă las de aceasta sau aceea!" Acum, aceia sunt draci. Şi, acum, ei vin în formă de religie, de multe ori. (Fiindcă este şcoală duminicală, este un timp de învăţare, deci să privim în aceasta.) Acum, ei vin în formă de religie, de multe ori.

E-42 Acum, în Scriptură, odată, a existat un om cu numele de Iosafat, un om mare, un om religios. Şi el a mers la un alt împărat care era împăratul lui-lui Israel. Şi el, Iosafat, fiind împăratul lui Iuda. Şi el a mers jos la Ahab, împăratul lui Israel, şi ei au ajuns toţi legaţi împreună, şi au făcut o alianţă unul cu altul, să meargă să se lupte sus la Ramat Galaad. Şi ei au făcut-o fără să se roage mai întâi.

E-43 Oh, dacă oamenii şi-ar putea măcar da seama! De aceea am venit în această dimineaţă şi v-am cerut să mă amintiţi aşa cum merg în străinătate. În toate lucrurile, rugaţi-vă!
Cineva a venit zilele trecute şi a zis, "Frate Branham, crezi că este greşit să fac un lucru anume?"

E-44 Am zis, "De ce te întrebi despre aceea?" Vedeţi? Dacă este o întrebare în mintea ta, lasă-o în pace, să nu o faci de loc. Doar stai cu aceea. Când tu începi să faci ceva, şi dacă există o întrebare dacă este corect sau greşit, stai departe de aceasta. Să nu mergi în aceasta de loc, atunci tu ştii că eşti corect.

E-45 Acum, toate lucrurile ar trebui să fie considerate cu rugăciune, mai întâi. "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate celelalte lucruri vor fi adăugate." Eu sunt pozitiv sigur în această dimineaţă, dacă bărbaţii şi femeile ar putea numai să ajungă în poziţia unde sufletul lor, gândirea lor, atitudinea lor, va fi perfectă în privirea lui Dumnezeu, aceea ar fi una dintre cele mai puternice biserici care au existat vreodată.

E-46 Priviţi doar câteva momente în cel fizic. Acum, noi suntem, avem, de multe ori, am avut cu anii, noi avem ceea ce numim un "detector de minciună." Voi îl puteţi pune pe încheietura mâinii, aşezată traversal pe capul lor-lor, şi voi puteţi ajunge acolo şi să încercaţi cât de bine puteţi să faceţi o minciună să sune ca adevărul, şi acesta va registra negativ de fiecare dată, deoarece omul nu a fost făcut să mintă. Minciuna este un lucru amăgitor, greu, lucru rău. Eu mai degrabă aş avea un beţiv cu mine, în orice zi, decât un mincinos. Vedeţi? Un mincinos! Şi trupul vostru nu a fost făcut să mintă. Nu contează cât de păcătos eşti, tu încă eşti un fiu căzut al lui Dumnezeu. Cea mai păcătoasă persoană din acest oraş astăzi, Dumnezeu nu a intenţionat ca tu să fii păcătos. El a vrut ca tu să fii un fiu sau o fiică a Lui. Voi sunteţi făcuţi în alcătuirea Lui Proprie. Dar păcatul v-a determinat să faceţi aceea. Şi nu contează cât de mult încercaţi voi să imitaţi şi încercaţi să faceţi o minciună să pară corectă, ei au un instrument ştiinţific care dovedeşte că aceasta este greşit. Voi o puteţi spune cu toată inocenţa care o vreţi voi, dar aceasta încă va înregistra negativ; deoarece există un subconştient jos într-o fiinţă umană, şi acel subconştient ştie care-i adevărul. Şi nu contează ce spuneţi voi aici afară, acel subconştient ştie că aceea este o minciună, şi ea se va înregistra din subconştient.

E-47 De aceea, dacă un bărbat sau o femeie ar putea vreodată să aibe gândurile lor, şi mărturia lor şi vieţile lor aşa de aliniate cu Dumnezeu (amin) până când canalul Duhului Sfânt va fi perfect una cu Dumnezeu, ce ar avea loc! Dacă bărbatul şi femeia ar putea vreodată să se alinieze, unde cu libertatea din inima lor, cu credinţa din partea cea mai lăuntrică!

E-48 Mulţi oameni vin la altar să se facă rugăciuni pentru ei, ei au credinţă intelectuală. Ei îşi mărturisesc păcatele şi se ataşează la o biserică prin credinţă intelectuală. Ei o cred în a lor-mintea lor. Ei o cred pentru că au auzit-o. Ei o cred pentru că ştiu că este cea mai bună asigurare. Dar aceea nu este la ce se uită Dumnezeu. El nu se uită la credinţa ta intelectuală.

E-49 El priveşte la inimă, unde în interior Dumnezeu... Şi când aceasta vine de la inimă, toate lucrurile sunt posibile atunci. Mărturisirea voastră se întâlneşte cu viaţa voastră. Viaţa voastră vorbeşte aşa de tare cum vorbeşte mărturisirea voastră.

E-50 Dar când mărturisirea voastră zice un lucru, şi viaţa voastră trăieşte altul, există ceva greşit pe undeva. Aceea este pentru că voi aveţi o credinţă intelectuală, şi nu o credinţă din inima voastră. Şi aceea arată că în exterior, aici, este o cunoştinţă despre Dumnezeu; dar în interior, aici, este un demon o îndoială. "Eu cred în vindecare Divină, dar aceasta nu este pentru mine." Vedeţi? "Ah, ar putea fi aşa, dar eu nu o cred." O pricepeţi? În afară, voi ziceţi "da"; în lăuntru, conştiinţa voastră zice, "nu." Acelaşi lucru ştiinţific va dovedi că aceea nu era corectă, o dovedeşte.

E-51 Observaţi când aceşti împăraţi, înainte ca ei să pornească, ei ar fi trebuit ... Inainte ca Iosafat să facă o alianţă cu Ahab, el ar fi trebuit mai întâi să zică, "Să ne rugăm şi să vedem care este voia Domnului."

E-52 Daţi-mi un predicator, daţi-mi un Creştin, daţi-mi o casnică care este o Creştină, daţi-mi un fermier, sau un lucrător de fabrică, care va pune pe Dumnezeu mai întâi în toate, eu vă voi arăta un om care va fi cu succes în ciuda a tot ce Diavolul poate să pună pe el. El caută pe Dumnezeu, mai întâi. Noi trebuie să avem întâi...

E-53 Dar ei nu au făcut-o. Ei au fost tot înfumuraţi pentru că Ahab avea o împărăţie mare strălucită, şi el a făcut o mulţime de lucruri, şi avea podoabele lui mari, aurul lui şi argintul lui, a fost un om mare, cu succes, deşi un necredincios!

E-54 Şi acolo-i unde este lumea astăzi. Acolo este unde stă America astăzi. Acolo este unde stau bisericile astăzi. Noi am zidit unele din cele mai bune biserici care s-au zidit vreodată. Noi am avut unii din cei mai bine cizelaţi învăţaţi pe care i-am avut vreodată. Noi am învăţat unele dintre cele mai bune teologii, şi aşa mai departe, şi am învăţat să cântăm ca Îngerii, dar totuşi există o slăbiciune pe undeva. Există o slăbiciune, deoarece ei s-au dus afară după doctrina oamenilor şi duhuri ademenitoare, în loc să vină înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei încearcă să facă lucruri să se modeleze ca lumea. Ei au încercat să pună lumini strălucite peste ea, ca Hollywoodul.

E-55 Aici zilele trecute, o denominaţiune renumită, din tărâmul Evangheliei Depline în Kansas City, sau, vă cer scuze, în Denver, la convenţie, zideşte o biserică de un milion de dolari. Şi mii de misionari aşteaptă după cincizeci de cenţi de la aceeaşi denominaţiune, să ducă Evanghelia între păgâni! Ceea ce avem nevoie astăzi este o trezire de gândire misionară, trimisă de Dumnezeu, născută din Duhul Sfânt, care va avea râvna lui Dumnezeu, să preseze înainte afară în jungle acolo şi să facă ceva pentru Dumnezeu, în loc să zidim mari biserici, fine şi să încercăm să depăşim în strălucire pe vecin.

E-56 Eu mai degrabă m-aş închina într-o misiune, unde a fost măturat sau un bar, şi să aibe libertatea Duhului Sfânt şi dragostea lui Dumnezeu arzând în inimi, decât să stau în cea mai mare catedrală pe care o avem în lume şi să fim amorţiţi cu doctrine omeneşti şi dogme. Noi avem nevoie astăzi de o trezire cutremurătoare, să mergem înapoi la Adevăr, să mergem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu din nou.

E-57 Acum, când ei au mers acolo afară, şi a fost după o vreme că Iosafat cumva şi-a revenit în sine şi a zis, "Nu aveţi... Ei bine, să consultăm pe Domnul despre aceasta."

E-58 El a zis, "În ordine," Ahab a zis, şi a trimis jos şi a adus o sută, patru sute de predicatori bine pregătiţi. Şi el i-a adus acolo sus şi a zis, "Aceştia sunt toţi profeţitorii."

E-59 Şi astfel ei au mers în vraja lor, şi ei au început să cheme. Şi ei au zis, "Da, tu mergi sus în pace. Domnul este cu tine."

E-60 Şi apoi după ce toţi acei patru sute au depus mărturie ca ei să meargă sus în pace, deşi Iosafat ştiind... Voi o pricepeţi? Vedeţi, jos în inima acelui om neprihănit exista ceva care i-a spus că acolo era un ghimpe în saramură pe undeva. Ceva era greşit.

E-61 Ahab a zis, "Acum noi avem patru sute aici, şi cu un acord, fiecare din ei zice, 'Mergi, Domnul este cu tine."'
Dar Iosafat a zis, "Nu mai ai încă unul?"

E-62 El a zis, "Ei bine, de ce avem noi nevoie de încă unul, după ce noi avem patru sute dintre cei mai bine educaţi oameni din ţară? Ei toţi spun 'Mergi!"' Aceea era intelectual. Dar jos în inima lui Iosafat el ştia că acolo era ceva greşit. Acum, el a zis, "Noi mai avem încă unul, el este Mica. Dar eu îl urăsc." Zicea, "El întotdeauna zice ceva rău, şi apare când el nu are nici o treabă să fie, şi el înjoseşte bisericile şi totul." A zis, "Eu îl urăsc."
A zis, "Mergi, adu-l, şi să vedem ce va zice el."

E-63 Şi când Mica a venit sus, el a zis... Ei au zis, "Acum, uite, tu să spui acelaşi lucru ca restul dintre ei."

E-64 El a zis, el a zis, "Eu numai..." Iată-o aici! "Eu voi spune numai ce spune Dumnezeu." Amin. "Nu contează ce spune profetul tău, şi ce spune acesta, şi ce spune biserica voastră, şi ce spun ei. Eu voi spune ce spune Dumnezeu. Dumnezeu pune pe buzele mele şi eu voi spune ce spune El." Ceea ce avem nevoie astăzi este mai mulţi Mica care vor spune ce spune Dumnezeu. Observaţi, astfel ei l-au adus acolo sus, şi el a zis, "Daţi-mi seara aceasta." Deci seara aceea Domnul l-a întâlnit, şi el a venit înapoi dimineaţa următoare. Când cei doi împăraţi au şezut în poartă, el a zis, "Du-te sus." A zis, "Du-te sus. Dar," a zis, "Eu l-am văzut pe Israel risipit ca oile fără un păstor."

E-65 Astfel acest predicator singur, tot îmbrăcat, a mers sus şi l¬a lovit în gură, şi a zis, "Incotro a mers Duhul lui Dumnezeu când El a ieşit din mine?"
A zis, "Tu vei afla când vei veni înapoi." Da.

E-66 El a zis, "Ascultă aici!" El a zis, "Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Noi suntem patru sute, şi tu eşti unul."

E-67 Dar Mica a zis, "Eu vă spun unde este necazul vostru." Amin! A zis, "Eu am văzut o viziune." Amin! El a zis, "Şi eu 1- am văzut pe Dumnezeu şezând pe tronul Lui. Am văzut oştirea Cerului stând în jurul Lui. Şi noi ştim căci Cuvântul lui Dumnezeu a pronunţat blesteme asupra acestui om, din felul cum a făcut el."

E-68 Voi nu puteţi binecuvânta ce a blestemat Dumnezeu, nici Diavolul nu poate să blesteme ce a binecuvântat Dumnezeu. Este o afacere individuală, nu contează cât de sărac sau cât de stupid, cât de neînvăţat, cât de needucat. Ce a binecuvântat Dumnezeu este binecuvântat. Ce a blestemat Dumnezeu este blestemat. Să ştii să deosebeşti ce este bine şi ce este rău.

E-69 Mica ştia prea bine că acela nu era Domnul care era cu predicatorii aceia. Ei bine, care era treaba cu predicatorii aceia? Observaţi ce au făcut ei. Ei au fost îmbrăcaţi cei mai bine. Ei au fost cei mai bine hrăniţi. Ei au venit împreună în petrecerile lor şi aşa mai departe, şi alianţele lor, până când locul a ajuns unde ei ştiau numai propria lor teologie. Şi Biblia a zis că Mica, când el se uita la viziune, el a zis, "Dumnezeu a zis, 'Pe cine putem noi lua să meargă acolo jos şi să-l amăgească pe Ahab?' Şi un duh de minciună a zis, 'Eu voi merge acolo jos şi-l voi ademeni pe Ahab prin predicatorii aceia, să-l determin pe Ahab să meargă acolo afară, pentru ca să aduc Cuvântul lui Dumnezeu la împlinire."'

E-70 Acum, astăzi aşa de mulţi oameni ascultă! (Acum, şcoală duminicală, eu o iubesc.) Priviţi, aşa de mulţi oameni ascultă la duhuri ademenitoare în loc să ia Cuvântul lui Dumnezeu. Duhuri, ele sunt în lume. Ei sunt demoni. Şi ei merg afară în locuri şi ei intră printre oameni, predicatori. Ei intră printre membri bisericii. Ei intră printre oameni buni. Şi ei îi determină să vină în aluzie. Şi ei spun lucruri, şi fac lucruri, şi învaţă lucruri, şi practică lucruri, care sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi, slujitori ai adunării lor permit oamenilor lor să joace cărţi în biserici, mulţi dintre ei. Acum, nu sunt cu totul Catolici, există mulţi Protestanţi care fac aceea.

E-71 Ceea ce au încercat ei să facă este ceva înlocuitor. Ei au încercat să adopte ceva plan nou. Ei au încercat să adopte educaţia, să ia locul Duhului Sfânt. Voi niciodată nu veţi fi în stare să o faceţi, nu contează cât de bine este educat omul vostru. Eu cred că este un lucru bun ca el să fie educat. Dar dacă el nu are Duhul Sfânt cu aceea, educaţia lui nu-i ajută la nimic. Educaţia niciodată nu va lua locul conducerii Duhului Sfânt. Amin.

E-72 Observaţi, ei, în loc de Acesta, ei au încercat să adopte strângerea de mână în locul experienţei de demult pe care o aveam. Astăzi biserica a devenit modernă. Ei merg sus şi dau mâna lor dreaptă de părtăşie, şi cam acela-i felul cum o fac ei. Dar aceasta niciodată nu va lua locul băncii jălitorului de modă veche unde păcătoşii au strigat şi s-au împăcat cu Dumnezeu. Asta-i adevărat.

E-73 Astăzi ei încearcă să ia locul zeciuielii lui Dumnezeu. Ei încearcă să adopte ceva. Ei încearcă să o facă diferit. Ei merg jos şi au jocuri de trişare în biserici, joacă loterie. Loteria niciodată nu va lua locul zeciuielii lui Dumnezeu. Supeuri, vânzare de pături, picnicuri, să adune bani să plătească diferite datorii, aceasta niciodată nu va lua locul zeciuielii Eterne a lui Dumnezeu şi oferta. Aceasta niciodată nu o va face. Dar totuşi noi încercăm să o facem.

E-74 Ce este aceasta? Sunt duhuri ademenitoare care vin jos, încercând să înloc-... înlocuiască ceva în locul Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are înlocuitor pentru Cuvântul Lui. El este Etern şi pentru totdeauna. Dumnezeu nu are nimic să înlocuiască credinţa. Credinţa nu are înlocuitor. Speranţa nu va lua niciodată locul credinţei. Credinţa este singură. Ea stă singură. Ea niciodată nu va lua... Speranţa niciodată nu-i va putea lua locul. Speranţa este substanţa lucrurilor pentru care se speră, dovada lucrurilor nevăzute, sau credinţa este, mai degrabă. Vedeţi? Speranţa este un lucru; credinţa este altul. Speranţa speră pentru aceasta; credinţa o are. Una este credinţă intelectuală; iar cealaltă este descoperire directă a lui Dumnezeu. Aceasta niciodată nu-i va lua locul. Noi încercăm, dar noi facem toţi aceşti înlocuitori.

E-75 Noi încercăm să construim biserici mari în loc să trimitem misionari. Un alt înlocuitor. Isus niciodată nu a ordinat pe cineva să zidească o biserică. Aceea niciodată nu a fost ordinat în Biblie. Noi ridicăm seminarii, ei au lăsat aceea să ia locul misionarilor. Noi... Isus niciodată nu ne-a spus să zidim un seminar. Ele sunt în ordine. Educaţia, încearcă să facă aceea să ia locul. Aceasta niciodată nu o va face. Însărcinarea lui Isus era să "mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură," pentru timpul şfârşitului. Deci toţi înlocuitorii pe care-i avem niciodată nu va lua locul celui veritabil.

E-76 Zilele trecute am avut o experienţă, un înlocuitor. Am avut prima mea durere de dinţi, a trebuit să-mi trag un dinte. Dimineaţa aceasta eu am un dinte fals înfipt acolo. Eu deabea pot să vorbesc. Acesta niciodată nu va lua locul celui adevărat. Nu, domnule! Oh, Doamne!

E-77 Voi aţi putea lua un om şi să-l îmbrăcaţi, să-l faceţi din lemn, ghips, orice vreţi voi, şi să-l aranjaţi ori cât de mult. El nu are simţuri, nici conştiinţă. El niciodată nu va lua locul vreunui om adevărat. Nici un convertit fals care merge sus şi zice, "M-am înscris la biserică, eu voi încerca încerc să fac mai bine." Aceasta niciodată nu va lua locul convertirii veritabile de modă veche, trimisă de Dumnezeu, a Duhului Sfânt care face un om diferit în inima lui. Aceasta nu o poate face, deoarece nu există Viaţă în aceasta. Acolo nu este nimic să-i dea Viaţă.

E-78 Aici nu cu mult în urmă am văzut marele artist care a adus aceasta, sculptor, vreau să spun, care a făcut acest portret al lui Moise. Nu pot să-i spun numele acum. El este un artist Grec. L-a costat viaţa lui. Şi când el l-a avut astfel unde el a gândit că era aşa de perfect, el a devenit aşa de cutremurat la chipul lui Moise încât el i-a lovit genunchiul, şi a zis, "Vorbeşte, Moise!" El arăta aşa de real! El era aşa de modelat aşa de perfect încât arăta aşa de mult ca Moise, la gândul lui, încât el l-a lovit cu ciocanul să-l facă să aibe simţ.

E-79 Aduce în gând despre biserică. Nu contează cât de mult înlocuiţi voi, cât de mare adunare obţineţi, cât de bine vă cântaţi cântările, cât de bine se îmbracă adunarea voastră, cât de mult aveţi aceasta, aceea, sau cealaltă, voi aţi putea lovi, simţi, orice. Aceasta niciodată nu va lua locul Vieţii, până când Cristos vine jos în forma Duhului Sfânt, în biserica aceea, şi îi dă o nouă experienţă de a fi născută din nou. Aceasta niciodată nu va lua locul Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu stă singur.

E-80 Mica avea Cuvântul. El ştia că el avea Cuvântul. El avea Cuvântul scris, el La avut de asemenea printr-o viziune. El ştia ce a zis Dumnezeu în Cuvântul Lui. El ştia ce a zis Dumnezeu prin viziune. Ele amândouă au venit împreună. El ştia că era Adevărul, de aceea el nu s-a temut.

E-81 Dar acest duh de ademenire, priviţi ce a făcut el, astăzi. Să facă mai mulţi membri de biserică, să facă mai buni membri de biserică, a lăsat barierele jos la toată învăţătura de modă veche a Duhului Sfânt. Acesta a permis bărbaţilor să aibe petreceri sociale unul cu altul, afară la subsol unde ei se jucau partide. Aceea niciodată nu va înlocui camera de sus, unde ei se rugau pentru Duhul Sfânt. Ei au permis femeilor să vină împreună şi să spună glumă şi lucruri, şi să aibe o mulţime de fleacuri de care nu este nimic. Aceea niciodată nu va lua locul unei adunări de rugăciune. Femeile, felul cum se duc afară şi se îmbracă astăzi, aceasta este-este o dizgraţie.

E-82 Am auzit o remarcă care Fratele Neville a făcut-o, zicea, "Sărmanul popor American," a zis, "ei au trimis toate hainele lor în străinătate." Asta-i adevărat. Ei umblă în jur cu lenjeria lor. Ei... Asta-i adevărat. Ei trebuie că le-a dat misionarilor, căci misionarii... Oamenii şi păgânii din alte ţări le poartă. Aceşti oameni umblă fără ele, se pare că le place.

E-83 Eu vă spun, că există ceva care a fost pervertit, şi aceea este predicarea Evangheliei Domnului Isus Cristos. Aceştia sunt demoni care vă despoaie hainele. Nu a existat decât o persoană în Biblie care şi-au rupt hainele de pe ei, acela era un om care a fost posedat de demoni. Şi el vine într-o formă uşoară astăzi, de parcă el e social, de parcă el e bun, de parcă e în ordine. "Este vreme mai răcoroasă, şi te va face mai răcoros dacă îţi dezbraci hainele." Bărbaţi umblând în sus şi-n jos prin curţi, şi pe jumătate goi, şi femei la fel. Păi, voi aţi ajuns aşa încât nu mai există respecte decât cum nu exista pentru câini, unul pentru altul. Care-i treaba? Eu nu încerc să vă rănesc. Eu încerc numai să vă spun că este posedare de demoni, şi voi ascultaţi la duhuri ademenitoare care vă spun, "aceea este în ordine," dar este o minciună.

E-84 Un bob de grâu va produce numai grâu. Dacă tu eşti un Creştin, tu nu vei face aceea. Tu nu o poţi face. Tu doar nu o poţi face. Tu ai o credinţă intelectuală şi zici, "Frate Branham, eu cred Biblia." Viaţa ta spune că tu nu crezi. Amin. Duhuri ademenitoare schimbând Cuvântul lui Dumnezeu.

E-85 El ştia unde stătea el, Mica ştia. El avea Cuvântul lui Dumnezeu. El era un om foarte nepopular. Nimănui nu-i plăcea de el pentru că el a spus Adevărul, deşi le-au plăcut de aceşti predicatori.

E-86 Acum, un alt lucru care a avut loc. Eu cred şi mă gândesc că orice om care are o experienţă cu Dumnezeu, sau o femeie, este destinată să ajungă puţin emoţional. Eu doar o cred. Asta¬i adevărat. Dar voi ştiţi ce? Ei au adoptat emoţionalismul în loc de botezul Duhului Sfânt. Ei doar au multă gălăgie, şi acolo nu este nimic în ea. Voi trăiţi tot aşa de sfânt cum trăiţi gălăgioşi, atunci veţi fi în ordine. Emoţiile sunt desigur în ordine; "exerciţiul trupesc este de puţin folos." Insă duhurile ademenitoare au intrat acolo în grupul de oameni sfinţenişti, şi ele i-au făcut doar să se odihnească pe "pentru că ei pot striga" sau "pentru că ei pot dansa, pentru că ei pot face emoţie."

E-87 Insul acela bătrân de acolo jos, şeful tuturor profeţilor aceia, predicatorii, el era aşa de sigur că el avea dreptate, încât el şi-a făcut o pereche de coarne şi a dansat tot în jur, şi a făcut o tulburare mai mare. El urma să împingă cealaltă armată Asiriană afară din ţară. Dar aceasta era o minciună! Cuvântul lui Dumnezeu a zis diferit. Amin. Vedeţi, voi puteţi fi emoţional corect, dacă aveţi felul corect de excitare în spatele ei, felul corect de emoţie care vă mişcă emoţia.

E-88 David a dansat înaintea Domnului, şi nevasta lui a râs de el. Şi Dumnezeu s-a uitat jos din Cer, a zis, "David, tu eşti un om după Propria Mea inimă." Insă motivele lui erau corecte. Viaţa lui era corectă, în spatele acesteia.

E-89 Deci, doar pentru că noi putem fi emotivi, nu înseamnă că noi suntem salvaţi. Pentru că noi mergem la biserică, nu înseamnă că noi suntem salvaţi. Să nu credeţi duhurile acelea ademenitoare. Un adevărat Duh al lui Dumnezeu, un Cuvânt adevărat al lui Dumnezeu, este Adevărul lui Dumnezeu; care este o Sămânţă a lui Dumnezeu, va produce pe Dumnezeu în viaţa voastră; fiţi evlavioşi, sfânt, sfinţit.

E-90 Printre mulţi oameni noi aflăm unde emoţiile, şi aşa mai departe, acolo devine clevetiri şi calomnieri, şi tot felul de lucruri rele. Frate, acela-i acid sulfuric în biserică. Este putere demonică. Duhul bărbaţilor şi femeilor care ajung între unii şi alţii, şi încearcă să împingă jos, zice, "Acesta nu este corect, şi acesta nu este corect, şi acela nu este corect." Dacă o veţi urmări, de nouă ori din zece este tocmai persoana care face tulburarea, care nu este corectă. Amin. Dumnezeu urăşte discordia printre fraţi. Fiţi reverenţi, fiţi sfinţi, iubiţi pe Dumnezeu, staţi lângă EL Şi atât timp cât ştiţi că viaţa voastră se împarte cu Biblia, cu puritate de inimă, puritate de gândire, dragoste faţă de fratele tău, încercând cât poţi de bine să zideşti Impărăţia lui Dumnezeu, şi făcând acele lucruri, îmbrăcându-te corect, trăind corect, vorbind corect, mergând în locuri corecte, atunci tu poţi avea toate emoţiile care le vrei, şi fiecare o va crede.

E-91 Isus a zis, "Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea şi-a pierdut gustul, de acum înainte nu mai este bună de nimic, va fi aruncată afară şi călcată sub picioarele oamenilor." Dacă voi sunteţi numai sare, aceasta nu este bună. Dar dacă aveţi gustul în ea, veţi fi săraţi şi lumea va fi însetată. Voi deveniţi săraţi, ei vor fi însetaţi. Oh, Doamne!

E-92 Duhuri ademenitoare merg înainte, demoni sub deghizări. Priviţi, noi suntem în ziua din urmă. Noi suntem în timpul sfârşitului. Lumea este cam aproape gata să vină la capătul ei, ca un buboi dureros pe undeva care va exploda într-una din aceste zile şi miezul sare afară din el. Ea a devenit murdară. Nu există alifie să o poată vindeca. Ei au respins-serul. Ei au respins tratamentul. Voi luaţi un buboi crescând acolo, şi dacă voi nu luaţi penicilină sau ceva să-l scoată afară, sau una alta, el doar va continua să crească până când se va sparge.

E-93 Aceea este ceea ce a făcut lumea. Aceasta a început, nu de mult, delăsându-se. Ei au deviat pe idee mare, duhuri false au intrat şi au început să spună oamenilor aceasta, aceea sau cealaltă. Noi ne-am rupt în nouă sute şi ceva de denominaţiuni diferite, fiecare cu o vedere diferită. Ei spun, "Noi credem aceasta, punct! Asta-i tot ce credem noi." Ei nu pot lăsa Duhul Sfânt să intre. Ei nu pot avea prioritatea. Dumnezeu are o grămadă de oameni care pot striga, atunci fiecare a trebuit să strige. Ei au avut câţiva care puteau vorbi în limbi, atunci toţi au trebuit să vorbească în limbi. Ei au ajuns toţi în felul acesta, până au devenit (ce?) absolut contaminaţi cu duhuri ademenitoare, ademenind pe oameni să facă aceste emoţii când nu există Dumnezeu în aceasta de loc. Apoi ei merg afară şi trăiesc orice fel de viaţă doresc ei să trăiască, şi apoi o numesc "Creştină."

E-94 Şi lumea stă şi se uită, zicând, "Ei bine, priviţi acolo! Eu sunt tot aşa de bun cum sunt ei."

E-95 Aşa cum am spus seara trecută despre porc, despre păcătos. Voi nu puteţi blama... Un păcătos este un păcătos. Nu încercaţi să-l reformaţi. Nu încercaţi să-i spuneţi aceasta, aceea, sau cealaltă. El este un păcătos, de la început. El este un porc, de la început. El nu ştie altfel. Dacă el merge la filme, şi el merge duminica, şi el merge la jocurile cu mingea, şi el face toate aceste lucruri, el este un păcătos, de la început. Natura lui este ca un porc. Bătrânul porc îşi vâră nasul jos într-o grămadă de bălegar şi mănâncă toate grânele din el, şi totul; ei bine, acela, el este un porc. Voi nu-l puteţi blama. El este un porc. Şi acela-i felul cu păcătoşii. Dar când tu mergi şi te numeşti un Creştin, şi îţi bagi nasul înăuntru cu el, atunci tu nu eşti mai bun decât el, ci, tu eşti mai rău! Ieşiţi afară dintre ei. Desprindeţi-vă de lume. Desprindeţi-vă. Lăsaţi pe Dumnezeu. Desprindeţi-vă.

E-96 Cum vă desprindeţi? Aşa de mulţi oameni se întreabă astăzi, zicând, "Ei bine, Frate Branham, cum te desprinzi?" Eu ştiu că aţi auzit multă teologie despre aceasta, "desprindeţi¬vă." Mulţi oameni doar lucrează o transpirare, încercând să se desprindă. Mulţi oameni vin în jur şi zic, "Eu urma să merg într-un post de patruzeci de zile ca să pot face ceva." Voi nu aveţi nevoie de un post de patruzeci de zile. Voi trebuie să vă desprindeţi de lume şi toate aceste lucruri diavoleşti, şi să luaţi Cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră. Voi trebuie să fiţi învăţaţi cum să o faceţi. Voi nu o faceţi prin a sări în sus şi-n jos, nici nu o faceţi printr-un post de patruzeci de zile. Voi o faceţi printr-o inimă predată la Dumnezeul Atotputernic.

E-97 Ca un copilaş. Eu am observat copilasul meu acolo în spate, mama lui încerca să-i pună jachetuţa pe el, azi dimineaţă. El vroia să-şi pună braţul lui mic în mânecă. El nu-şi putea pune braţul înăuntru acolo; el nu ştie cum. Voi trebuie să-i ghidaţi braţul lui mic. El vrea să-şi bage braţul lui acolo, dar el doar bate peste tot în jurul ei. El nu ajunge la mânecă. El ştie că nu este în mânecă.

E-98 Şi tot aşa ştiţi şi voi că nu sunteţi drept cu Dumnezeu, când voi încă calomniaţi, minţiţi, faceţi de toate. Voi nu puteţi fi corect cu Dumnezeu, mie nu-mi pasă la câte biserici aparţineţi, până când sufletul vostru devine convertit. Frate, aceea este modă veche, dar aceea va fierbe şi va pune supă în sufletul vostru. Corect!

E-99 Încearcă să-şi bage braţul înăuntru, el trebuie să aibe pe cineva să-l dirijeze înăuntru, cum să-şi bage braţul înăuntru. Apoi când îşi bagă braţul în jachetuţa lui, el ştie că este în ordine.

E-100 Acela-i felul cum este cu fiecare Creştin născut din nou. Când el într-adevăr ajunge în Dumnezeu, el îşi urmăreşte viaţa lui cu Cuvântul lui Dumnezeu şi îşi dă seama că este aliniat cu fiecare părticică din El. El are îndelungă răbdare, blândeţe, linişte, smerenie, putere, credinţă, dragoste, bucurie, pace. El nu este aruncat în jur ca marea tulburată. El nu este îngrijorat de fiecare lucru mărunt. El nu sare aici şi acolo, ca un dop de sticlă pe un ocean cu vânt. El este stabil. Inima lui este curată. Gândurile lui sunt pure. Intenţiile lui sunt pure. Alternativa lui este corectă. Şi el ştie că se aliniază cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot iadul nu-l poate mişca. El este aliniat de Cuvântul lui Dumnezeu. El are dragoste Divină, puritate în inima lui, pentru fiecare bărbat şi femeie. El are... El este abţinut de la lucrurile lumii, ele sunt moarte pentru el; el nu le mai vrea. Păi, voi nu aţi putea face o fată a Duhului Sfânt să-şi pună o pereche din acele haine cu arătare neevlavioasă şi să iasă acolo afară pentru nimic. Nu, domnule.

E-101 Acum, nu este nevoie să mergeţi şi să-i spuneţi că ea este greşită, căci ea nu vă va crede, căci aceea este tot ce ştie ea. Aceea este bucuria ei. Femeia se îmbracă cu lucrurile acelea mici, să iasă afară seara, tocmai când bărbaţii lor vin acasă, guvernul, şi zice, "Coseşte curtea," aşa... Şi-mi spuneţi că aceea-i corect? Femeie, eu nu vreau să spun că tu eşti-tu eşti rea. Eu nu vreau să spun că tu eşti imorală. Dar tu nu-ţi dai seama, soră, că un duh necurat te-a prins. Pentru ce ai face aceasta? Tu ai suficient sens să ştii că nu este mai răcoare. Este mai cald. Acolo este un duh necurat.

E-102 Tu spui, "Eu? Eu, am mers la biserică!" Nebucadneţar era un om mare. Dar, din cauză că a devenit semeţ, Dumnezeu i-a dat duhul unui bou, şi l-a lăsat să mănânce iarbă pentru şapte ani, şi unghiile lui au crescut ca la unele dintre aceste femei care au aici în jur. Asta-i adevărat. Şi el a ajuns posedat de demon.

E-103 Un om a ajuns posedat de demon şi şi-a despoiat hainele. Ei nu l-au putut îmbrăca. Vedeţi ce vreau să spun? Sunt duhuri ademenitoare.

E-104 Biserica voastră se împacă cu aceasta. Predicatorul vostru se teme să zică ceva, se teme că nu veţi mai plăti zeciuielile voastre. Acela este motivul. Acela este necazul. Doamne, Dumnezeule! Cum vei predica tu la un grup de şorecari, dacă nu-i faci convertiţi şi corecţi cu Dumnezeu, de la început? Ei îşi vâră nasul în lucruri moarte tot timpul. Ceea ce aveţi nevoie este o aruncare afară, şi o trezire de modă veche să cutreiere de la coastă la coastă, şi să-i facă pe bărbaţi şi femei drept cu Dumnezeu. Dezlegaţi-vă, de lucrurile lumii! Dezlegaţi-vă, de predicarea măruntă moale pedalată. Amin. Predicaţi Evanghelia. Dumnezeu a zis aşa! "Dacă iubiţi lumea, sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi."

E-105 Oamenii pot sări în sus şi-n jos, şi striga toată noaptea, şi să vorbească în limbi de parcă ar turna mazăre pe o piele uscată de vacă; merg drept afară, în dimineaţa următoare, cu suficientă mânie să lupte cu un zumzăit de fierăstrău, merge drept afară şi spune ceva în biserică care va cauza ca toată biserica să se rupă. Nu este nimic în lume decât duhuri, demonice ademenitoare! Vreţi să veniţi înapoi la Cuvânt, unde Dumnezeu este puritate, sfânt. Amin. Asta-i adevărat. Duhuri ademenitoare schimbă Cuvântul lui Dumnezeu!

E-106 Aici un bărbat, nu de mult, a luat o femeie mică... Catolicii au o duzină acolo. În timpul menopauzei ei, aceasta iese în mâinile ei şi în fruntea ei. Dacă un predicator bun al Duhului Sfânt... M-am gândit. Omul acela a avut o sticlă din substanţa aceea, din mâinile ei, mergând în jur ungând oamenii cu ea. Iuh! Milă! Aceasta este anticrist! Mie nu-mi pasă dacă sânge iese din nasul ei sau din capul ei, sau de unde, frate, nu există sânge care să ia locul lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu. Acela-i singurul Sânge despre care ştiu ceva. Ea ar fi putut avea ulei să-i curgă dintr-o mână, şi vin din cealaltă, dar, dacă îl folosiţi în orice formă de religie, este Diavolul. Să vedeţi cum predicatorii se dedau pentru astfel de lucruri ca acelea!

E-107 Ceea ce avem nevoie, e să venim înapoi la Cartea de Călăuzire, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu! Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântata Biblie veche. Ziceţi, "Ei bine, mi-e teamă să devin aceea, Frate Branham. Mi-e teamă că voi pierde ceva din bucuria mea." Care-i situaţia? Tu nu ştii ce este bucuria.

E-108 Am zis că eu nu condamn beţivul pentru că merge afară şi se îmbată. El este tot mâhnit. El nu ştie. El se scoală, într-o dimineaţă, el are melancolia, o mahmureală. Merge afară şi îşi ia două sau trei sticle de bere, şi iese afară şi îşi ia ceva whiskey, şi tot felul acela de lucruri.
Micuţul sugător de ţigări şade înapoi şi fumează, şi suflă prin nasul lui ca şi cum ar fi un tren de marfă. Asta-i tot. Eu nu-l blamez; aceea este toată bucuria ce o ştie el. Aceea este tot despre ce ştie el. El este un porc, prin natură.

E-109 Ruşine vouă care profesaţi a fi Creştini şi vă bizuiţi pe astfel de lucruri ca bucurie, când Evanghelia Duhului Sfânt nu este altceva decât o mare termocentrală de bucurie. Evanghelia Duhului Sfânt este o îmbătare perfectă pentru fiecare om care are melancolia. Tu vei lua o băutură din Evanghelia lui Isus Cristos, fii umplut cu Duhul Sfânt, tu eşti beat până când părăseşti această lume, amin, cu bucurie nespusă şi plină de slavă. Acolo este o stimulare constantă. Este o îmbătare constantă, beat zi şi noapte! Amin. Acela-i Cuvântul lui Dumnezeu.

E-110 Biserica vine în jur, adoptă alt lucru. Ei trebuie să aibe o petrecere mică unde ei toţi merg afară pe plajă, să se recreeze. O adunare de partidă de cărţi, pentru părtăşie. Asta-i adevărat. Au un dans, uneori, la casa unui membru, uneori în subsolul bisericii. Un dans, adoptă, încercând să obţină ceva să satisfacă. Care-i situaţia? Ei sunt un grup mare de porci, oricum. Ei sunt porci, de la început. Dacă ei ar veni vreodată în contact cu Cristos, ei ar avea aşa de multă bucurie, lucrurile acelea ar fi mai moarte decât miezul nopţii, pentru ei. Evanghelia, beat de Duhul, bucurie negrăită şi plină de slavă.

E-111 Nu condamnaţi păcătosul; aveţi milă de el. Lăsaţi-l să meargă înainte şi să-şi fumeze pipa, lăsaţi-l să-şi bea lichiorul, lăsaţi-l să aibe partida lui de cărţi. Aceea este plăcerea lui. Nu¬l blamaţi. Venind acasă şi fiecare lucru, obosit şi epuizat, el vrea ceva plăcere. Lucrul care-l aveţi voi de făcut este să trăiţi o viaţă aşa de evlavioasă, ca voi să-i puteţi dovedi că Evanghelia ţine de zece mii de ori mai mult decât aceea, pentru el. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Şi dacă el moare în starea aceea, el va merge în iad, pe lichiorul lui. Aceea este intoxicaţia Diavolului. Dacă el moare, trăgând din pipa aceea veche, Dumnezeu este Judecătorul lui. Dacă el moare, mergând aici afară, dansând, şi alergând în jur cu haine imorale pe el, Dumnezeu este Judecătorul lor.

E-112 Dar există un lucru, dacă tu mori sub Puterea de ungere a Duhului Sfânt, cum a murit Ştefan când el a privit sus în faţa lui Dumnezeu, a zis, "Eu văd Cerul deschis, şi pe Isus stând la mâna dreaptă," tu eşti destinat spre Cer, ca un lăstun la cutia lui. Amin.

E-113 Duhurile ademenitoare răstălmăcind Cuvântul lui Dumnezeu! Desprindeţi-vă, daţi drumul. "Cum o faci, Frate Branham?" Doar daţi drumul. Aceea-i tot ce aveţi de făcut. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Nu încercaţi să preparaţi nimic. Nu mergeţi jos la altar şi să bateţi pe el, să strigaţi, "Dumnezeule, dă-mi Duhul Sfânt! Doamne, dă-mi Duhul Sfânt!" El nu vine, că bateţi pe altarul acela. Aceea nu ajută la nimic. Nu. Nu acela este felul în care El vine. Aceasta este, să¬L luaţi pe Cuvântul Lui!

E-114 Uitaţi-vă la Petru. Petru era într-un necaz, se părea că el urma să moară. Şi l-a văzut pe Domnul venind, umblând pe apă. Şi el a zis, "Doamne, dacă acela eşti Tu, porunceşte-mi să vin."
Domnul i-a zis, "Vino."

E-115 Acum Petru a zis, "Acum aşteaptă un minut, Doamne, lasă¬mă să merg într-un post de patruzeci de zile, să văd dacă eu pot umbla pe apa aceea, sau nu. O Doamne, lasă-mă să capăt suficient Duh peste mine, ca eu să pot dansa în Duhul şi să vorbesc în limbi, în această corabie, atunci eu pot păşi afară"? Nu, domnule! El L-a luat pe Dumnezeu pe Cuvânt, s-a lăsat şi s-a desprins. Dumnezeu l-a trecut dincolo.

E-116 Cum era dacă Dumnezeu l-ar fi întâlnit pe Moise, şi El a zis, "Moise, mergi jos acolo în Egipt, şi spune-i lui Faraon, 'Lasă pe poporul Meu să plece"'? Cum era dacă Moise zicea, "Lasă-mă să postesc patruzeci de zile, mai întâi, şi să văd dacă am suficientă credinţă să mă supun Ţie, Dumnezeule. Dă-mi ceva, orice altceva, Doamne. Lasă-mă să-Ţi spun ceva, lasă-mă să văd dacă eu ajung în Duhul, mai întâi"? Moise nu a pus întrebări, el doar l-a luat pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui, şi a plecat. Acela-i felul cum trebuie să o faceţi, să-l luaţi pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui. Atunci tu ştii că vei fi în stare să o faci. El nu a aşteptat până când altceva a avut loc, el doar a mers înainte şi a făcut-o.

E-117 Ce spuneţi despre Ilie, când el a coborât de pe Muntele Carmel, fiind acolo sus de multă vreme? Şi el a întâlnit o femeie văduvă săracă. Ea era o... Ea era o străină, dintre Neamuri. Şi când el a întâlnit-o acolo jos, ea strângea ceva vreascuri, în curte. Şi Dumnezeu i-a spus, "Du-te jos la casa acelei văduve." Ce loc pentru predicator să meargă!

E-118 Apoi el merge jos acolo la casa văduvei. Şi când ea a adunat, ea avea două vreascuri. A zis, "Ce faci tu?"

E-119 A zis, "Strâng ceva vreascuri. Eu am doar suficientă făină să fac două turte de mălai. Asta-i tot ce mi-a rămas. Sunt trei ani de când nu am mai avut nici o ploaie." Şi a zis, "Atunci eu voi face aceste turte de mălai. Şi eu şi băiatul meu le vom mânca, şi vom muri."

E-120 El a zis, "Fă-mi mie una, mai întâi!" Aleluia! Oh, eu ştiu că sunt puţin trăznit, dar eu sunt de partea Domnului, oricum. Zicea, "Fă-mi mie una, întâi! Căci, AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Iată-vă acolo.

E-121 Ce este aceasta? "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi neprihănirea A Lui!" Nu Împărăţia lui Dumnezeu şi "un pic de gălăgie," nu Impărăţia lui Dumnezeu şi "puţină emoţie," nu Impărăţia lu Dumnezeu şi "un pic de aceasta sau aceea." Ci, "Dumnezeu, şi neprihănirea Lui, şi toate aceste alte lucruri vi se vor adăuga!" Pune mai întâi!

E-122 Acum, văduva aceea a auzit asta. "Credinţa vine prin auzire, auzirea prin Cuvânt." Ea a zis, "Acela este Cuvântul Domnului, căci acela este un om sfânt al lui Dumnezeu. Acela-i profetul lui Dumnezeu, şi eu ştiu că este adevărul. Şi acela-i Cuvântul lui Dumnezeu."

E-123 Acum, ea nu a alergat dincolo să întrebe pe vecini cum să o facă. Ea nu a vrut să meargă să-şi împartă a ei... şi să spună vecinilor, zicând, "Acum, ce credeţi voi? Predica torul este acolo la casa mea, zicând asta. Susie, ce crezi tu despre aceasta?"

E-124 Ea a mers înăuntru, a început să golească. Ea a lăsat să meargă. Ea s-a desprins de ce avea, ca ea să poată obţine mai mult. Asta-i ceea ce are nevoie lumea astăzi, este o bună desprindere de modă veche de ceea ce ai tu. Aleluia! Ea a golit, aşa ca ea să poată fi umplută. Ea a golit tot uleiul pe care-l avea, şi tot uleiul pe A care-l avea şi toată făina care o avea, predicatorului, către Impărăţia lui Dumnezeu. Şi când ea a turnat totul acolo, Dumnezeu a venit jos, a umplut butoiul cu făină, a umplut ulciorul cu ulei. Ea l-a golit iarăşi, în farfuria predicatorului. Şi El a venit pe acolo, şi l-a umplut iarăşi. El a turnat înăuntru. De fiecare dată când ea l-a golit, El a umplut.

E-125 Eu voi zice, astăzi, dacă omul va goli afară toată această comportare fără sens, şi Creştinătate imitată, şi să lase pe Duhul Sfânt să-şi ia locul Lui, acolo va începe o trezire pe a Opta şi Penn Street care va cutreiera toată ţara. Lăsaţi-vă de fleacuri. Mergeţi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Goliţi afară, să vă puteţi umple. Voi lăsaţi să treacă, şi Dumnezeu va lăsa să vină. Voi goliţi afară, Dumnezeu va umple. Toate lucrurile mărunte, de, "Tu trebuie să faci aceasta, şi tu trebuie să faci aceea; şi tu s-ar cuveni să faci aceasta şi s-ar cuveni să faci aceea." Uită de aceasta! Goleşte afară din sufletul tău!

E-126 Ziceţi, "Dumnezeule, lasă-mă, din această întreagă... ziua aceasta, să fiu întreg al Tău. Doamne, eu vin cu o inimă frântă. Eu vin cu un duh pocăit. Eu Te iubesc. Tu ştii că eu Te iubesc. Şi eu vreau să uit toată nesăbuinţa aceasta de toate aceste posturi de patruzeci de zile şi să văd dacă pot ajunge mai aproape de Dumnezeu, şi toată aceasta, aceea, cealaltă, tot acest nonsens."

E-127 Opreşte aceasta! Nu există nimic în Cuvânt care vă spune să postiţi patruzeci de zile. Nici un lucru. Nimic în lume nu vă spune să postiţi, numai dacă Dumnezeu vă spune. Dacă tu posteşti, tu nu vei flămânzi, şi să mergi în toate aceste lucruri. Aşa cum posteşti, frate, tu vei fi bucuros şi fericit tot timpul. A zis, "Să nu te arăţi înaintea oamenilor cum fac făţarnicii, cu o faţă lungă, tristă. 'Eu sunt într-un post de patruzeci de zile, farfuriile mele nu-mi mai potrivesc. Eu am pierdut treizeci de livre, şi ei mi-au spus că voi arăta mai bine după ce se termină aceasta."' Oh, fără rost! Acestea sunt duhuri ademenitoare de la Diavolul.

E-128 Mergi la altar, şi spui "slavă, slavă, slavă" până când cu greu mai poţi spune altceva, şi spune, "Tu trebuie să vorbeşti în limbi înainte de a primi Duhul Sfânt." Fără sens! Goleşte-o afară!

E-129 Scoate aceea afară din sistemul tău şi vino pe Cuvântul lui Dumnezeu! El a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt." Dacă Dumnezeu nu-şi ţine Cuvântul Lui, El nu este Dumnezeu. Amin. Goleşte afară. Fii umplut. Amin. Iuh! Eu iubesc asta. Acela-i Cuvântul Lui. Dumnezeu a zis aşa. Asta-i adevărat. Şi când Dumnezeu a zis¬o, Dumnezeu va purta de grijă. În ordine. Toate pregătirile care le faceţi, tot mersul la biserică care-l faceţi...

E-130 Este ca aici jos la lucrările de vagoane unde ei construiesc o grămadă mare de marfare, sau o grămadă mare de vagoane de pasageri. Eu am lucrat acolo. Şi ei iau şi construiesc acele vagoane mari şi de toate, şi pun lemn de esenţă tare, cu mahon încrustat peste tot în jur, şi totul aşa de frumos, îl pun acolo afară pe linie, şi acesta era aşa de mort ca un cui de uşă. Acolo stătea locomotiva, fără aburi în ea. Ea doar şedea acolo.

E-131 Ceea ce are nevoie astăzi este ceva foc în boiler. Ceea ce are nevoie astăzi este ceva abur. Ce are nevoie astăzi, biserica, să fiarbă; cel mai fierbinte lucru de fierbere care există să fiarbă păcatul afară din viaţa voastră, este dragostea. Şi dacă voi nu vă puteţi iubi unii pe alţii, cum îl veţi iubi pe Dumnezeu pe Care nu l-aţi văzut? Iubirea ascunde o mulţime de păcate. Intraţi în iubire cu Dumnezeu, apoi vă veţi iubi unii pe alţii, apoi veţi iubi biserica, veţi iubi Cauza, veţi iubi totul care este evlavios, şi veţi sta departe de lucrurile lumii.

E-132 Duhuri ademenitoare merg în jur spunându-le oamenilor aceasta, aceea, sau cealaltă, "Ei trebuie să facă aceasta. Ei trebuie să facă aceea." Aceasta este pentru că denominaţiunea s-a ridicat, şi ei au puţină descoperire că ei spun, "Ei bine, acum, eu cred că un om... Eu cred în astfel de lucru ca strigarea în Biblie." Asta-i adevărat. Acela-i adevărul. Ei au făcut o denominaţiune din aceasta, "Când voi strigaţi, L-aţi primit." Dar voi n-aţi primit.

E-133 Următorul se ridică, a zis, "Vorbirea în limbi." Asta-i adevărat. Aceea este în Biblie. "Ei bine, când vorbiţi în limbi voi L-aţi primit." Dar mulţi dintre ei au vorbit în limbi şi nu L-au avut. Vedeţi? Nu este Aceasta. Nu, domnule.
Mulţi dintre ei au zis, "Ei bine, noi trebuie să profeţim."

E-134 Priviţi la aceşti profeţi de aici cu coarne pe capul lor, sărind în sus şi-n jos şi profeţind. Mica a zis, "Voi, fiecare, minţiţi." Amin. Corect. Dumnezeu nu vine în felul acela. Dumnezeu vine la inima sinceră care vine cu un duh, zdrobit pocăit. "Cel care iese, să samene cu lacrimi, se va întoarce fără îndoială iarăşi bucurându-se, aducând cu el snopi preţioşi." Amin. Fă aceasta corect, prietene.

E-135 Aşa multă demonologie, demoni lucrând în suflete omeneşti! Priviţi unde îşi poartă roadele. Priviţi ce fel de viaţă trăieşte o persoană. Vedeţi felul cum acţionează ei, urmăriţi felul cum fac ei, vedeţi care sunt motivele lor. Este tot aşa de imposibil... Şi dacă v-am spus că, "Singura cale... Aici stau maşinile, toate capitonate aici sus. Cerul este în Charlestown. Voi nu puteţi umbla. Singura cale prin care puteţi merge, este o maşină. Şi fiecare om care trece linia trebuie să aducă cinci galoane de benzină." Aici este maşina lui, dar dacă el nu are benzină el nu o poate mâna. Ei bine, aceea este exact, perfect felul cum este în Cer. Dacă tu mori fără Dumnezeu, mie nu-mi pasă cum ai trăit şi câte maşini ai construit, dacă dragostea lui Dumnezeu nu este acolo să te tragă în Impărăţia lui Dumnezeu, tu eşti pierdut.

E-136 Există un negativ şi un pozitiv. Nu contează cât de mult pozitiv trece acest curent pe aici, dacă nu are un fir la pământ acesta niciodată nu va lumina. Asta-i adevărat. Voi trebuie să fiţi înrădăcinaţi, legaţi la pământ în dragostea lui Dumnezeu. Oh, frate! Adu acel negativ şi pozitiv împreună, tu vei avea o Lumină, Lumina bună a Evangheliei de modă veche. Lăsaţi Aceasta să se răspândească de la ţărm la ţărm. Voi niciodată nu O veţi avea fără aceasta. Nu contează câtă tremurare şi sărire puteţi face cu pozitivul, voi trebuie să aveţi firul de legătură la pământ să strălucească lumina. Amin.

E-137 Aţi observat vreodată? Voi puneţi un fir la pământ aici pe aceasta, şi fiecare pic merge drept înapoi jos aici în substaţie, drept jos în pământ. Şi de fiecare dată când un om devine înrădăcinat şi grunduit în Cuvântul lui Dumnezeu, acesta îl înrădăcinează şi îl grunduie în Calvar, acolo, unde ancora, stâlpul de legătură a lui Dumnezeu a fost adus acolo, să reflecteze Lumina Evangheliei. Amin.

E-138 Voi ştiţi care este chestiunea? Oamenii în aceste mari morgi reci formale aici afară, pretind că predică Evanghelia. Un mic predicator a venit la mine ieri, aparţine la una dintre cele mai mari denominaţiuni care există azi în ţară, în afară de Catolici. El a zis, "Frate Branham, eu sunt scârbit şi sătul!" A zis, "Ei urmează să ne facă pe toţi predicatorii să ne îmbrăcăm cu robe şi să ne întoarcem gulerele în jur, şi-şi să predicăm anumite lucruri. Şi ei ne vor spune despre ce să predicăm, fiecare pătrar." El a zis, "Eu nu o mai pot suporta." El a zis, "Ce trebuie eu să fac? Trebuie să încep să predic Evanghelia?"

E-139 Am zis, "Frate, atât timp cât eşti cu denominaţiunea aceea, respect-o. Tu spui doar ce ei se cuvine. Dar mergi sus la prezbiterul tău sau la superintendentul tău de stat, şi spune, 'Domnule, eu am fost născut din nou din Duhul lui Dumnezeu. Iată Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă vei lăsa să predic Asta, eu voi sta în biserica voastră. Dacă nu, m-am dus. Predă aceasta la altcineva."' Acela-i felul de-a o face. Nu umbla cu ocolişuri. Nu fii negativ. Ieşi afară şi zii ceea ce este. Corect.

E-140 El a zis, Frate Branham, crezi că eu aş avea o adunare?"

E-141 Am zis, "Unde este Stârvul, Vulturii vor fi adunaţi." Asta-i adevărat, ei vor urma.

E-142 Ca omul, odată, care a pus la clocit puii. Acum, aceasta nu este o glumă. Eu nu o spun ca o glumă. Eu vreau să o spun ca un principiu. El urma să-şi aşeze puii, şi el nu avea suficiente ouă. El a pus un ou de raţă sub una. Şi când ele s-au clocit toate, raţa era cel mai ciudat lucru pe care l-au văzut puii vreodată. Astfel găina cloncănea la pui şi puişorii veneau, dar raţa nu ştia limba aceea. Dar, într-o zi, găina bătrână i-a condus în spatele şurii. Acolo era un pârâu jos în spatele şurii. Când răţuşca aceea a mirosit apa aceea, ea a luat-o spre apă cât de tare a putut merge. Bătrâna găină a zis, "cluck, cluck, cluck." Şi răţuşca a zis, "mac, mac, mac." Ea se îndrepta spre apă. De ce? Ea era o raţă, prin natură. Când ea a mirosit apa, frate, ea nu a mai putut sta departe de ea, căci ea era o raţă.

E-143 Şi eu spun astăzi, orice om care într-adevăr vrea să afle pe Dumnezeu, ei nu vor îngădui nici o biserică să le dicteze lucrurile pe care ei nu le pot trăi, asta sau cealalta. Dacă tu ai natura lui Dumnezeu în tine, tu vei merge în sfinţire. Tu vei merge la lucrul corect. Tu vei sta pentru lucrul corect. Tu vei face lucrul corect. Tu vei gândi lucrul corect. Tu vei trăi lucrul corect. Dacă tu eşti o raţă, îţi place apa. Dacă tu eşti un Creştin, îţi place Cristos. Dacă eşti un drac, îţi plac lucrurile Diavolului. Dacă tu eşti un şorecar, tu mănânci lucruri moarte.
Dacă tu eşti un porc, tu vei mânca bălegar. Unde eşti astăzi? Corect. Tu pretinzi că eşti aici sus, mâncând lucrurile Domnului, apoi mergi jos şi rârni cu Diavolul? Acolo este ceva rău cu aceasta. Incetează de a asculta la duhurile acelea; ele sunt draci. Nu contează dacă trebuie să stai singur. Bărbaţi şi femei care au ajuns vreodată la ceva, aproape, au fost bărbaţi şi femei care au stat singuri cu Dumnezeu.

E-144 Priviţi la Mica, cum a stat el acolo; nu ca stânca de Gibraltar, ci Stânca de Veacuri. El a zis, "Eu nu voi vorbi nimic... mie nu-mi pasă ce spune seminarul. Mie nu-mi pasă ce spune adunarea mea. Mie nu-mi pasă ce spune regele. Dacă ei îmi taie capul jos, eu voi spune numai ce Dumnezeu pune în gura mea să spun." El era corect. El era corect.

E-145 Şi astăzi, bărbaţi şi femei, nu daţi nici o atenţie la ceea ce are lumea pentru voi, ce implorare are, ce fel de inoculaţie de bacterie au ei, şi pretind, "Dacă te înscrii la biserică, tu vei fi în ordine." Acela este un vaccin fals. De ce? Tu încă ai boala păcatului. Este adevărat. Dar eu îţi spun un lucru, frate, care te va vaccina de păcat, acela este, să vii la Sângele scump al Domnului Isus Cristos şi să fii umplut cu Duhul Sfânt, şi acela te va vaccina de tot păcatul, şi dorinţele tale vor fi îndreptate spre cer, şi tu nu vei mai avea timp pentru lucrurile lumii.
Să ne rugăm.

E-146 Tatăl nostru Ceresc, când noi vedem aceste duhuri ademenitoare peste oameni, şi ştiind că ei dispreţuiesc lucrurile lui Dumnezeu, mă rog, Dumnezeule, ca Tu să apuci pe fiecare bărbat şi femeie de aici astăzi. Lasă ca aceasta să fie o zi, Doamne, ca ei să-şi dea seama că viaţa lor nu se potriveşte cu Cuvântul. Şi ei au ascultat la lucrul greşit, cu care Diavolul i-a liniştit cu reviste vechi de Poveşti Adevărate, fleacuri vechi putrede ale lumii, şi vechi spectacole de filme şi televiziune murdară. O Dumnezeule, astfel de lucruri imposibile pentru un Creştin să privească! Dumnezeule, aceasta ne scârbeşte. Tu ai zis că aceasta Te-a scârbit, ca vomitatul. Tu ai zis, "Un câine merge la vărsătura lui, şi un-şi un porc merge la mocirla lui." Un câine bătrân va vomita ceva. Vedeţi unul pe jumătate născut, presupus a fi, persoană făţarnică vine la altar, şi ca şi cum tu ai vomita lumea; încă să continue drept înainte, el vine drept înapoi şi mănâncă lucrul din nou. O Dumnezeule, curăţeşte Casa Ta, Doamne. Aleluia! Trimite Duhul Sfânt cu o astfel de osândire de timpuri vechi care va curăţi pofta unui om şi să-i curăţească sufletul, şi să-l curăţeşti şi să-l faci o creatură destinată pentru Cer. Dă-i... Reînnoieşte-i tinereţea şi legământul lui ca vulturul, ca el să poată urca şi să depăşească lucrurile acestei lumi, şi să se avânte în Ceruri acolo unde poate să vadă necazurile venind în depărtare. Acordă aceasta, Doamne.

E-147 Tu ai asemănat profeţii Tăi cu ei, cu vulturii, care aveau ochiul unui vultur, puteau merge sus de tot şi să vadă lucruri cu mult timp înainte de a ajunge acolo. O Dumnezeule, binecuvântează această bisericuţă. Binecuvântează aceşti oameni care vin aici. Binecuvântează străinii în porţi astăzi. Şi lasă-i să ştie că acest Mesaj nu a fost îndreptat la nici o fiinţă personală, ci îndreptat special, Doamne, către acei care sunt adânc în nevoie; ştiind că într-o zi noi trebuie să stăm împreună în judecata lui Dumnezeu, şi ştiind că noi vom fi ţinuţi răspunzători pentru cunoaşterea Adevărului şi să nu-L spunem. Tată, mă rog ca Acesta să fie luat pe fiecare inimă. În Numele lui Isus.

E-148 Cu capetele noastre aplecate doar un moment, mă întreb dacă există cineva aici în această dimineaţă care ar zice, "Frate Branham, eu sunt scârbit şi sătul de aceste lucruri mici vechi. Eu am lucruri mărunte care au atârnat de mine aşa de mult. Eu-eu întotdeauna vorbesc când nu-mi este rândul. Eu-eu fac lucruri care nu ar trebui să le fac, şi eu o ştiu. Nu se cade unui Creştin. Eu nu vreau să fac asta; Dumnezeu ştie că eu nu vreau. Şi eu nu mai vreau să ascult la acel duh vechi. Este lucrul care m-a ţinut jos toată viaţa mea, de la a avea dragoste reală şi libertate în Cristos. Eu vreau să te rogi pentru mine, Frate Branham, ca aceasta să-aceasta să mă părăsească astăzi." Vreţi să vă ridicaţi mâna? Fiecare cap aplecat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oh, vai, duzine de mâini! Lucruri mici mărunte vechi, lucruri mici vechi care vă fac să vorbiţi sau să începeţi un fel de ceartă mică în biserică, vă face să luaţi parte cu una alta în felul acela. Oh, aceea este neevlavios. Aceea este discordie între fraţi. Şi să nu faceţi anta. Voi nu vreţi aceea. Voi nu vreţi aceea şi lucruri mici vechi, mici mânii vechi şi toate celelalte, să vă apese jos.

E-149 Ziceţi, "Dumnezeule, eu nu mai vreau lucrul acela. Eu sunt scârbit şi sătul de acesta. Eu sunt gata astăzi să-l arunc. Eu vin acum, Doamne, şi eu vreau să scap de tot egoismul meu. Dacă fratele meu nu mă tratează bine, mă voi ruga pentru el oricum. Dacă tatăl meu nu mă tratează bine, eu îl voi iubi oricum. Dacă soţia mea nu mă tratează bine, sau soţul meu, eu mă voi duce, smerit, înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu mă uit numai la Împărăţia Ta. Eu îmi vreau gândirea dreaptă. Eu îmi vreau inima plină de bucurie. Eu vreau să merg pe acolo, când necazurile într-adevăr bâzâiesc în jurul meu, eu totuşi vreau să stau cu mâinile sus şi inima mea pură înaintea Ta, Doamne, ştiind aceasta, că într-o zi eu Te voi întâlni. Eu vreau felul acela de experienţă. Doamne, fă-mă aşa, din această zi."

E-150 Aţi vrea să vă ridicaţi mâna, cineva care nu şi-a ridicat mâna cu un timp în urmă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Soră, dă-ne un acord mic în timp ce ne avem capetele aplecate. Cât de mult vreţi să o intenţionaţi? Nu vă jucaţi acum. Acesta nu este un timp de jucat. Acesta este un timp de primire. Acesta este un timp când voi trebuie să-L primiţi. Veniţi, goliţi-o afară chiar acum. Vreţi voi? Veniţi, daţi tot ce aveţi lui Dumnezeu. Ziceţi, "Dumnezeule, eu nu am prea mult. Eu sunt doar o mică casnică. Eu nu pot face prea mult, Doamne, dar eu-eu pot citi Biblia Ta, eu pot să mă rog în fiecare zi. Eu pot să arunc afară tot gunoiul care este în mintea mea. Eu pot arunca afară tot lucrul acela. Eu sunt vinovată de multe lucruri pe care predicatorul le-a zis în această dimineaţă, astfel eu-eu le arunc afară azi. Eu nu le vreau. Dumnezeule, umple-mă cu dragoste. Umple-mă cu lucrul care mă face să-l iubesc pe cel mai amarnic duşman pe care-l am. Eu într-adevăr o vreau, Doamne."

E-151 În timp ce ea cântă aici, nu aţi vrea să veniţi acum şi să staţi la altar doar un moment, în timp ce ne adunăm cu un cuvânt de rugăciune. Dacă într-adevăr faceţi asta dinadins acum, dacă într-adevăr sunteţi gata să o părăsiţi, voi nu veţi părăsi acest altar astăzi cu aceea pe inima voastră, dacă veţi veni sinceri. Şi spuneţi, "Eu vin aici sus doar să stau doar un minut, Frate Branham, da, în timp ce tu ai un cuvânt de rugăciune cu mine, personal." Eu-eu vreau să veniţi, să ne rugăm. Vreţi să veniţi acum? Cu capetele voastre aplecate, cine se va ridica şi va veni la altar, să stea în jurul altarului?
Nu mă ocoli, O bunule Salvator,
Ascultă-mi strigătul umil;
În timp ce pe alţii Tu îi cercetezi,
Oh, nu mă ocoli.
Salvatorule, Salvatorule,
Ascultă-mi strigătul umil;
În timp ce pe alţii Tu îi cercetezi,
Oh, nu mă ocoli.

E-152 Nu contează de cât timp ai fost un Creştin, şi tu încă ai acele duhuleţe vechi care-ţi vorbesc, te fac să izbucneşti, te fac să vorbeşti despre cineva. Când cineva vine sus şi începe să vorbească despre altcineva, tu te uneşti cu ei şi, oh, doar îi înjoseşti. Aceea este greşit, frate. Să nu faci asta. Asta în final te va ţine afară din Ţara promisă. Dacă tu doar ai lucruri mici vechi care nu ar trebui să le ai, dacă dragostea lui Dumnezeu de fapt nu este în inima ta, nu ai vrea să fii doamnă şi bărbat, să păşeşti sus şi să zici, "Dumnezeule, chiar aici eu voi goli afară, în această dimineaţă, chiar aici. Eu voi pleca de la acest altar o persoană diferită." Vrei să vii?

E-153 Există un păcătos care niciodată nu a acceptat pe Isus, şi tu ştii că eşti un păcătos, tu nu-L cunoşti ca Salvatorul tău? Tu zici, "Frate Branham, da, m-am gândit că am avut multă plăcere. Eu mă duc la dansuri şi chefuri şi toate lucrurile acelea. Eu mă uit la felul greşit de spectacole. Şi eu-eu citesc felul greşit de literatură. Eu citesc cărţi vechi care au povestiri vulgare în ele. Mie cumva îmi place să le citesc." Frate, acolo-i ceva rău cu tine. Aceea este pofta ta; vedeţi, voi lăsaţi-mă să văd ce citeşte un om, lăsaţi-mă să văd ce priveşte el, să ascult la ce muzică ascultă el.

E-154 Zilele trecute, venind împreună într-o maşină, o anumită persoană s-a întins şi a deschis radioul meu, un fel de muzică veche vulgară. Am zis, "Inchide lucrul acela. Eu nu vreau să aud asta." Ceva muzică boogie-woogie veche.
A zis, "Păi, mie îmi place să ascult asta."
Am zis, "Natura ta este greşită. Tu eşti greşit."

E-155 Când am fost aici afară, cu câteva zile după aceea, sus pe o parte a unui munte sau pe deal, pescuiam, cu persoana. Acele păsărele mici cântau. Ciocârliile strigau. Bătrâna rândunică zbura sus în aer, sau privighetoarea, cântând laudele. Am strigat la băiatul acela, am zis, "Uite, băiete, asta este muzica mea. Ţine-o pe asta deschisă. Acela-i radioul meu. Dumnezeu le trimite jos să-mi cânte în timp ce sunt aici. Aceasta îmi linişteşte sufletul."

E-156 Mai bine decât toată treaba veche nebună, aceste tonomate vechi urlând, merg înainte, unde voi nici măcar nu puteţi mânca într-un local public. Aceasta este dieta Diavolului. Este grămada Diavolului, totul amestecat cu păcat. Eşti tu tot mânjit acolo afară şi îţi place aceea? Când ei pun banii aceia în cutiuţele acelea vechi, şi toată treaba aceea veche murdară vine înainte, ţie îţi place aceea? Ruşine să-ţi fie! Tu eşti un decăzut. Tu eşti departe de Dumnezeu. Tu nu cunoşti pe Dumnezeu. Dacă tu l-ai fi cunoscut pe Dumnezeu, în iertarea păcatelor tale, tu niciodată nu ai fi ascultat la astfel de nonsens ca acela. Acesta ar fi mort pentru tine. Tu ai-tu ai vomita de la aceasta. Tu nu o vrei. Dieta ta este mai bună. Tu îl iubeşti pe Dumnezeu. Nu ai vrea să vii în această dimineaţă, să îngenunchezi jos aici cu aceşti mărturisitori în această dimineaţă?

E-157 Aici sunt bărbaţi şi femei îngenunchind chiar aici, care au fost Creştini cu anii. Eu nu-i descreştinez. Dar ceea ce încerc să fac este să le spun că diavolul, care-i bântuieşte, îi ţine afară de la Bucuria deplină. Duhul Sfânt este Bucurie. Ei bine, eu mă trezesc beat, mă duc la culcare beat, eu sunt beat toată ziua, beat toată noaptea. Oh, eu doar-eu doar iubesc asta. Mă duc la pescuitpe pe aceasta, "Să nu treci de mine, Olunule Salvator. Ascultă-mi strigătul umil." Mă duc la vânătoare, şi cânt laudele lui Dumnezeu. Eu predic, peste tot unde merg. Nu aţi vrea să fiţi în felul acela? Plini de Duhul Sfânt, Acesta vă stimulează. Oh, vai! Să-i auziţi cântând acele cântece vechi murdare? Voi o puteţi cânta:
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă;
O cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă.
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă;
O cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă.
Când voi ajunge la acea odihnă binecuvântată,
Şi să fiu pentru vecie binecuvântat!
Când voi vedea faţa Tatălui meu,
Şi în odihna sânului Său?
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă,
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă;
O cine va veni şi să meargă cu mine?
Eu sunt destinat pentru Ţara promisă.

E-158 Nu ai vrea să vii, să mergem împreună? Îmi amintesc când vreo cinci sute dintre noi stăteam acolo când eu botezam o sută douăzeci, pe la timpul acesta din an, jos aici pe malurile râului, când acel mare Luceafăr al Dimineţii a venit strălucind jos pe râu. Aleluia! Un Glas vorbind din El, a zis, "Într-o zi tu vei răspândi Evanghelia prin toată lumea." Cum putea un sărman, micuţ, băiat de fermă neştiutor să facă vreodată aceea? Harul lui Dumnezeu! Amin.

E-159 Oh, cine va veni şi să mergem? Descotorosiţi, lăsaţi la o parte, fiecare greutate acum. Nu ascultaţi de duhurile acelea ademenitoare. Veniţi, ascultaţi la Cuvântul lui Dumnezeu, AŞA VORBEŞTE DOMNUL! "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi."

E-160 Să ne aplecăm capetele acum în timp ce ne rugăm cu aceştia la altar.
Dragi copii, aş vrea să vă amintiţi, în această dimineaţă, voi trebuie acolo să lăsaţi la o parte povara. Voi trebuie acolo să lăsaţi la o parte fiecare povară şi păcatul care aşa de uşor vă împresoară. Pavel a zis, în Evrei, al 12-lea capitol.
... văzând că noi... suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să lăsăm la o parte orice povară, şi păcatul care... aşa de uşor ne împresoară, ...
Şi ce pot să spun mai mult? căci... timpul nu ar... să spun despre Ghedeon, ... despre Balac, ... despre Barak, ... despre Samson, ... despre Iefta; despre David ... despre Samuel, şi despre profeţi:
Care prin credinţă au supus împărăţii, au făcut dreptate, au obţinut promisiunea, au închis gura leului,
Au potolit violenţa focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, din slăbiciune au fost făcuţi tari, şi au făcut pe... viteaz... duşmanii în fugă...
Şi femeile şi-au primit morţii înviaţi la viaţă...
Şi alţii au primit chin, crudă batjocură şi biciuiri, ... cu atât mai mult, mai mult decât atât, lanţuri şi închisori:
Şi-şi alţii care au avut încercări... batjocură... biciuiri...
... ei toţi au obţinut o mărturie bună prin credinţă, ...
Şi toţi aceştia, care au obţinut o mărturie bună prin credinţă, nu au primit promisiunea:
Dumnezeu a rânduit ceva lucru mai bun pentru noi, ca ei fără noi să nu poată fi făcuţi perfecţi .
De aceea văzând că noi... suntem înconjuraţi cu un aşa nor mare de mărturii, să lăsăm la o parte fiecare povară, şi păcatul... care ne înfăşoară aşa de lesne, ca noi să putem alerga cu răbdare alergarea care este pusă înaintea noastră,
Privind la Isus autorul şi încheietorul credinţei noastre; care pentru bucuria care era pusă înaintea Lui a îndurat crucea, a dispreţuit ruşinea, şi... a şezut jos la dreapta tronului lui Dumnezeu.

E-161 Isus, în rugăciunea Lui, a zis, "Tată, Eu Mă sfinţesc." Isus a devenit sfinţit, pentru Biserică. El ar fi putut să se căsătorească, dar El nu a făcut-o. El a devenit sfinţit. El a zis, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul."

E-162 Acum să lăsăm la o parte fiecare povară. Tu ai o mânie? Tu ai ceva despre tine, care te face să vorbeşti când nu ar trebui să vorbeşti? O Dumnezeule! Aşezaţi-o acolo acum. Aşezaţi-o acolo, priviţi Focul altarului venind jos şi îndepărtându-o. Priviţi dragostea lui Dumnezeu mistuind-o. Priviţi tot egoismul acela vechi, felul cum vorbeai cu soţia ta, felul cum vorbeai cu soţul tău, felul cum vorbeai cu vecinul tău, felul cum vorbeai despre oamenii din biserică, aşezaţi aceasta pe altar în dimineaţa aceasta, iar Focul lui Dumnezeu va coborâ şi o va lua la o parte, şi dragostea Divină va arde în locul ei.

E-163 Voi aveţi boală? Puneţi-o pe altar, ziceţi, "Doamne, iat-o aici. Crează în mine un duh curat. Crează în mine o putere de vindecare." Vedeţi ce va face Dumnezeu. Dumnezeu o va face în această dimineaţă.

E-164 Tatăl nostru Ceresc, ne aplecăm în Prezenţa Ta, pentru cei de la altar. Harul Tău să se odihnească peste fiecare din ei, Tată.
Acum aşa cum ei... Doamne, eu nu o pot face pentru ei. Ei trebuie să o facă înşişi. Nimeni nu o poate face pentru ei. Ei trebuie să o facă singuri. Lasă ca sufletele lor să zică în ei, "O Dumnezeule, această mânie, eu o pun aici jos, Doamne. Eu niciodată nu o voi lua sus. Nu contează ce vine sau trece, eu o voi lăsa să se ducă, de acum înainte. Această limbă a mea care a fost uşor să ia parte cu o grămadă de clevetire, Doamne, eu o pun aici jos. Eu nu o voi mai lua-o din nou. Sfinţeşte-mi limba, Doamne. Lasă-mă să simt Ingerii venind pe aici, cum a simţit Isaia când a zis, 'Eu sunt cu buze necurate. Vai de mine!"' Şi Îngerul a venit, a luat cleştele, şi a mers la altar şi a luat cărbunii de Foc, şi i-a pus pe buzele lui şi l-a sfinţit. Dumnezeule, sfinţeşte pe fiecare vorbitor, în dimineaţa aceasta, care vorbeşte rău şi seamănă discordie. Admite aceasta, Doamne.

E-165 Toate bolile care sunt aplecate aici în această clădire, oameni bolnavi, ştiind că ele sunt draci, la fel. Dumnezeule, ca slujitor al Tău, eu îi mustru, în Numele lui Isus. Fie ca ei să iasă din fiecare persoană bolnavă. Şi fie ca fiecare persoană necurată, care are gânduri necurate, vulgare, pofte, bărbaţi şi femei, la fel, Dumnezeule, ia aceasta afară din ei. Toţi aceştia de aici care încearcă să scape de ţigări, şi mici băuturi sociale, şi petreceri mici, şi lucruri egoiste; Dumnezeule, stimulează-le inima cu Duhul Sfânt în aşa fel ca lucrurile acelea să nu mai aibe vreo dorinţă. Ele nu vor mai avea loc; voi sunteţi aşa de plini de Duhul Sfânt, de acolo înainte.

E-166 Dumnezeule, fă această biserică mică un rug aprins. Fă-o un loc al Duhului Sfânt, fă-o un Foc aprins, ca lumea să se poată întoarce la o parte să vadă slava lui Dumnezeu. Dumnezeule, începe cu această mână mică de oameni, din două sute de aici din această dimineaţă. Admite aceasta, Doamne.

E-167 Purifică fiecare inimă, fiecare Metodist, fiecare Baptist, fiecare Catolic, fiecare Prezbiterian, fiecare Penticostal. Doamne, ia-o afară din inima lor, şi lasă-i să vină la Tine astăzi. Acordă aceasta, Tată. Eu îi încredinţez Ţie, şi Ţi-i predau, în Numele lui Isus Cristos, pentru curăţirea sufletelor lor şi vindecarea trupului lor. Amin.

E-168 Mă întreb, la altar, v-aţi lăsat voi povara? Simţiţi voi ca şi cum aceasta zace acolo? Dacă simţiţi că zace acolo, voi să fiţi judecătorul. Voi sunteţi acela care se roagă. Eu am predicat. Voi vă rugaţi. A rămas sarcina voastră acolo, frate, soră? Poţi tu într-adevăr să o laşi acolo? Dacă poţi, ridică-ţi mâna, zii, "Da, Dumnezeule, acum eu o las acolo. Diferenţa mea, eu o voi lăsa aici la altar." Ce spuneţi despre aceasta, jos la capătul altarului aici, la dreapta mea, doamnă? Poţi tu să o laşi acolo? Poţi să laşi acea, povară veche să zacă acolo? Spune, "DAa, credinţa mea priveşte sus spre Tine, Tu Miel al Calvarului." În timp ce toţi o cântăm împreună acum.
Credinţa mea priveşte sus la Tine,
Tu Miel al Calvarului,
O Salvator Divin;
Acum ascultă-mă când mă rog,
Ia-mi toată vina la aparte,
O lasă-mă din ziua aceasta
Să fiu total al Tău!

E-169 Să ne ridicăm în picioare, foarte reverenţi, fiecare. Acum ascultaţi atenţi, fiecare acum. Nici unul să nu plece. Doar... Serviciul nu s-a terminat. Aş vrea să luaţi această mică sacritate mică, solemnitate mică.
În timp ce calc pe labirintul întunecat al vieţii,
Şi întristări în juru-mi se răspândesc,
Fii Tu Călăuza mea;
Schimbă întunericul în zi,
Şterge lacrimile întristării,
Şi lasă-mă din această zi
Să fiu total al Tău!
Nu o cântaţi la vecinul vostru acum. Închideţi-vă ochii, şi să o cântăm încet, aşa cum ne ridicăm mâinile spre Dumnezeu.
În timp ce calc pe labirintul întunecat al vieţii,
Şi întristări în juru-mi se răspândesc,
Fii Tu Călăuza mea;
Schimbă întunericul în zi,
Şterge lacrimile întristării,
Nu mă lăsa să rătăcesc vreodată
La o parte de Tine.
Eu am un Tată acolo,
Eu am un Tată acolo,
Eu am un Tată acolo,
Pe celălalt ţărm.
Oh, într-o zi strălucită voi merge şi-L voi vedea,
Într-o zi strălucită voi merge şi-L voi vedea,
Într-o zi strălucită voi merge şi-L voi vedea,
Pe celălalt ţărm.
Oh, ziua aceea strălucită poate fi mâine,
Ziua aceea strălucită poate fi mâine,
Ziua aceea strălucită poate fi mâine,
Pe celălalt ţărm.

E-170 Mă întreb acum, câţi aveţi un tată în cealaltă Ţară? Să vă văd mâna. Câţi aveţi o mamă în Ţara cealaltă? Să vă văd mâna. Câţi aveţi un Salvator în Ţara cealaltă? Să vă văd mâna.
Nu va fi aceea o întâlnire fericită!
Nu va fi aceea o întâlnire fericită!
Nu va fi aceea o întâlnire fericită!
Pe ţărmul celălalt.

E-171 Eu vreau să faceţi ceva. Acum în timp ce cântăm asta din nou, eu vreau să daţi mâinile cu cineva care stă alături de voi, şi ziceţi, "Frate, soră, roagă-te pentru mine, ca să te întâlnesc în Ţara cealaltă." Să nu o faceţi numai dacă-i dinadins. Câţi vreţi să vă întâlniţi unii cu alţii? Câţi vreţi să întâlniţi pe fiecare de aici, Acolo? Noi, sigur noi vrem. Acum să dăm doar mâinile unii cu alţii, şi să zicem, "Eu vreau să te întâlnesc, frate. Eu vreau să te întâlnesc pe cealaltă parte:' Acum în timp ce cântăm aceasta, "Eu am un Salvator acolo." În ordine.
Eu am un Salvator acolo,
Eu am un Salvator acolo,
Eu am un Salvator acolo,
Pe celălalt ţărm.
Oh, într-o zi strălucită voi merge şi-L voi vedea,
Într-o zi strălucită voi merge şi-L voi vedea,
Într-o zi strălucită voi merge şi-L voi vedea,
Pe celălalt ţărm.

E-172 Nu vă face asta să vă simţiţi bine şi minunat? "Isuse, ţine¬mă aproape de cruce."
Isuse ţine-mă lângă...
Există un izvor scump,
Gratuit pentru toţi, un curs vindecător,
Curge din al Calvarului izvo-...
Fiecare să vă ridicaţi mâna acum.
În cruce, în cruce,
Să-mi fie gloria veşnic;
Până când sufletul meu răpit va găsi
Odihnă dincolo de râu.
În cruce, în cruce,
Să-mi fie gloria veşnic;
Până când sufletul meu răpit va găsi
Odihnă dincolo de râu.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Căci El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe Calvar.
Laudă fie lui Dumnezeu!

E-173 Haideţi acum în tăcere să ne plecăm capetele. Şi în felul nostru propriu iubitor, să-L lăudăm doar cu mâinile noastre ridicate, zicând, "Mulţumesc Ţie, Doamne, că mi-ai salvat sufletul. Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai făcut sănătos. Mulţumesc Ţie, Doamne, pentru tot ce Tu ai făcut, aducând eliberare dulce, aducând salvare gratuită. Mulţumesc Ţie, Doamne." Noi îţi dăm Ţie această jertfă de mulţumire. Noi Te lăudăm pentru că Tu eşti aşa de iubitor. Tu eşti Crinul din Vale, Luceafărul Dimineţii, Trandafirul din Saron, Totul în Toţi. Tu eşti Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt; Cel ce Era, Care Este, şi Va Veni; marele Alfa, Omega. Tu eşti Cel Minunat, Printul Păcii, Rădăcina şi Vlăstarul lui David. Tu eşti Totul! Şi noi Hi mulţumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut Tu. Noi Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău, căci El este o Lumină pe cărarea noastră. Oh, ne rugăm, Doamne, ca Tu să ne laşi să umblăm în Lumină. Acordă aceasta, Tată. În Numele lui Isus Cristos. Amin.
În ordine. În timp ce şedem un minut. "Noi vom umbla în Lumină."
Noi vom umbla în Lumină, aşa o Lumină frumoasă,
Vino unde picăturile de rouă ale milei sunt strălucitoare;
Străluceşte tot în jurul nostru, ziua şi noaptea,
Isus, Lumina...

E-174 Veniţi, sfinţilor, să o cântăm acum!
Noi vom umbla în Lumină, (puritate, sfinţenie), frumoasă Lumină,
Vino unde picăturile de rouă ale milei sunt strălucitoare;
Străluceşte tot în jurul nostru, ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
Vino, mărturiseşte-L ca Regele tău,
Isus, Lumina lumii;
Atunci clopotele Cerului vor suna,
Isus, Lumina Lumii.
Fiecare!
Noi vom umbla în Lumină, (o Lumină la cărarea mea), frumoasă Lumină,
Vino unde picăturile de rouă ale milei sunt strălucitoare;
Străluceşte tot în jurul nostru, ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.

E-175 Nu vă face aceasta să vă simţiţi bine? Câţi se simt bine? Doar ridicaţi-vă mâna acum, ziceţi, "Mă simt foarte bine." Duhul Sfânt v-a curăţit total. Atunci noi vom (ce?) umbla în Lumină. Nu ascultaţi la orice... Ce este Lumina? "Cuvântul Tău este o Candelă." Deci atunci:
Noi vom umbla în această Lumină, ea este o Lumină frumoasă,
Ea vine unde picăturile de rouă ale milei sunt strălucitoare;
Străluceşte tot în jurul nostru, ziua şi noaptea,
Isus, Lumina...

E-176 Acum, nu este aceea minunat? Se pare că noi doar nu putem încheia. Duhul Sfânt doar ne strânge! Nu simţiţi în felul acela? Doar se simte ca şi cum nu pot sfârşi. Doar se pare că doar nu pot.
Evanghelia picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.
Primul să moară pentru acest plan al Duhului Sfânt,
A fost Ioan Botezătorul, dar el a murit ca om;
Apoi a venit Domnul Isus, ei L-au răstignit,
El a predicat că Duhul va salva pe oameni din păcat.
Acolo era Petru şi Pavel, şi Ioan cel divin,
Ei şi-au dat vieţile ca această Evanghelie să poată străluci;
Ei şi-au amestecat sângele, ca profeţii din vechime,
Ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să poată fi spus cinstit.
Apoi l-au împroşcat pe Ştefan, el a predicat împotriva păcatului,
El i-a făcut aşa de mânioşi, încât i-au zdrobit capul;
Dar el a murit în Duhul, el şi-a dat duhul,
Şi a mers să se unească cu ceilalţi, ceata care şi-au dat viaţa.
Ea continuă să picure cu sânge, da, Ea picură cu sânge,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt continuă să picure cu sânge.
Ascultaţi!
Există suflete sub altar, ele strigă, "Până când?"
Ca Domnul să pedepsească pe cei ce au făcut răul;
Dar acolo vor fi încă care-şi vor da sângele vieţii lor
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfânt cu cursul ei cărămiziu.
Doar continuă să picure cu sânge, aleluia,
Ea picură cu sânge,
Eu vreau să fiu unul din ei.
Evanghelia Duhului Sfânt, Ea picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.

E-177 Mi-ar place să merg chiar de la amvon. Amin. Oh, cât de minunat! Fraţii mei şi-au dat sângele vieţii lor. Vor mai exista mulţi ce vor face acelaşi lucru. Nu vă îngrijoraţi. Va veni jos la o demonstraţie destul de curând. Voi ori veţi intra ori veţi ieşi. Ei toţi se afiliază acum în Consiliul Bisericilor, şi toţi merg înăuntru. Ei toţi se conglomerează împreună.
Şi vor mai exista mulţi ce-şi vor da sângele vieţii lor,
Pentru această Evanghelie a Duhului Sfânt şi cursul Ei curăţitor.
Ea picură cu sânge, da, Ea picură, (Oh, aleluia!)
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru Adevăr,
Această Evanghelie a Duhului Sfânt picură cu sânge.

E-178 Doamne! Eu simt parcă Răpirea este chiar deasupra bisericii. Oh, doar mă face să mă simt aşa de bine! Toate păcatele sunt sub Sânge. Vedeţi, Duhului Sfânt îi place Cuvântul. Cuvântul este pe ce se hrăneşte Duhul Sfânt, vedeţi. Oh, Doamne! El vine jos şi intră printre oameni, le curăţeşte păcatele, le îndepărtează bolile, le ia întristarea la o parte. Acum eu sunt beat, aşa de beat cât pot fi, beat de Duhul, dragostea se trage afară din inima mea. Nu contează ce a făcut cineva cândva, aceasta este iertată. Cel mai amarnic duşman altău, totul s-a terminat. Oricine a vorbit cândva sau a zis ceva, dacă eu... ei bine, eu... care totul s-a dus, totul curăţit acum.
Şi Ea picură cu sânge, da, Ea picură cu sânge,
Evanghelia Duhului Sfânt picură cu sânge,
Sângele ucenicilor care au murit pentru
Adevăr, Această Evanghelie a Duhului Sfânt
Oh, Doamne! Ce minunat!
Ce timp minunat pentru voi,
Ce timp minunat pentru mine;
Dacă noi toţi ne pregătim să-ntâlnim pe Isus Regele nostru,
Ce timp minunat va fi.
Timp minunat pentru voi,
Un timp minunat pentru mine;
Dacă toţi ne vom pregăti să-ntâlnim pe Isus Regele nostru,
Ce timp minunat va fi.
Vă place asta? Fiecare, veniţi!
Oh, timp minunat pentru voi,
Un timp minunat pentru mine;
Dacă toţi ne pregătim să-ntâlnim pe Isus Regele nostru,
Ce timp minunat va fi,

E-179 Eu doar simt că o trezire de modă veche este în biserică. Voi nu? Doar o curăţire veche, curăţind afară; timp bun, vechi minunat. Nu vă simţiţi bine? Oh!
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul junghiat pentru păcătoşi.
Să o cântăm acum, fiecare. Voi o ştiţi? Eu o ştiu. Vino aici; tu ajută-mă să o conduc, Frate Neville. Şi voi toţi, împreună acum, doar ne ridicăm mâinile, cântaţi-o cu mine acum, acum, în această dimineaţă.
Lăudaţi Mielul junghiat pentru păcătoşi;
Daţi-I Slavă, voi toate popoarele,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.

E-180 Acum, fiecare, veniţi!
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul junghiat pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă voi toate popoarele,
Căci sângele Lui a spălat fiecare pată.
Amin. Este minunat?
Cetate albă ca perla,
Eu am un palat, o harfă, şi o coroană;
Acum eu veghez, veghez şi mă rog,
Căci Cetatea albă Ioan a văzut-o coborând.

E-181 Amin. Minunat! Oh! Acum să ne ridicăm în picioare, fiecare. Eu sper că vă simţiţi bine. Amintiţi-vă serviciile deseară. Acum am vrea să cântăm cântarea noastră bună, veche de eliberare.
La Numele lui Isus ne aplecăm,
Căzând proşternuţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră s-a sfârşit.
În ordine. Fiecare acum, împreună. În ordine.
La Numele lui Isus ne aplecăm
Căzând proşternuţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră s-a sfârşit.
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Nume scump), O ce dulce! (O ce dulce!)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

E-182 Ce dimineaţă minunată! Ce timp minunat! Să ne aplecăm capetele acum doar un moment. Fiecare să privească chiar drept la Cristos acum, Salvatorul vostru. Într-un fel tăcut, eu yreau să-i daţi Lui mulţumiri şi laudă. Ziceţi, "Doamne, eu aşa Iţi mulţumesc pentru că mi-ai sfinţit sufletul meu. Eu aşa Iţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut Tu pentru mine. Lasă Duhul Tău să fie peste mine toată ziua, Doamne. Călăuzeşte-mă. Indrumă-mă. Binecuvântează-mă." Dumnezeu să acorde acea binecuvântare pentru voi, este rugăciunea mea.
Acum în timp ce ne aplecăm capetele, Frate Neville, tu să ne eliberezi într-un cuvânt de rugăciune?

Up