Biserica şi starea ei

The Church And Its Condition
Data: 56-0805 | Durată: 1 oră 54 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Foarte rar boala unui copil să fie amintită în special în această dimineaţă în rugăciune, astfel noi sigur vrem la toţi să facem asta. Doctorii nici măcar nu ştiu. Ei îi dă un fel de nume, dar eu cred că ei doar au inventat unul să-l dea, ei-ei nu au ştiut ce era. Şi, doar Cristos ştie ce este. Eu vă pot spune ce este, este un drac, aşa este, Diavolul. Ce nume vor ei să-i dea, păi, aceea depinde de ei. Dar aceea este ceea ce este, vedeţi un duh rău. Acum haideţi, toţi împreună, odată împreună acum, "Crede Numai," fiecare să vină drept afară.
Crede numai, crede numai, Toate lucrurile sunt posibile. Crede numai, crede numai, Toate lucrurile sunt posibile.

E-2 Domnul te va vindeca, soră. Să ne rugăm pentru fată acum aşa cum ne aplecăm capetele.

E-3 Tatăl nostru Ceresc, se pare că eu nu pot să o scot din mintea mea. Fetiţa de acolo, pe moarte, ea este drăgălaşa cuiva. Ea este creaţia Ta, şi Satan o jefuieşte de viaţa ei tânără. Mă rog ca în Numele lui Cristos ca Tu să opreşti mâna morţii, să respingi înapoi duşmanul acela. Tu, Doamne, Care poţi face Marea Roşie să se zidească de fiecare parte, şi să dai copiilor lui Israel, moştenirea Ta, o călătorie sigură peste mare şi în ţara promisă. Dumnezeule, ne rugăm astăzi ca Tu să dai înapoi fiecare obstacol şi să laşi copilul să trăiască. Ne-a fost dat să cerem. Şi, ca un grup de oameni crezând în Tine, noi cerem în Numele lui Isus pentru vindecarea copilului. Amin.

E-4 Astăzi este cu o inimă recunoscătoare că eu-eu vin la voi din nou în Numele Domnului Isus. Am venit acasă doar puţin mai devreme din Louisiana. M-am gândit poate dacă ajung aici înainte de duminică pot avea şcoală duminicală. Şi apoi vremea a fost aşa de îngrozitor de caldă acolo, încât noi... aceasta ar fi moderată, răcoroasă în această dimineaţă pe lângă aceea din Louisiana. Voi nu aţi sta într-o clădire ca aceasta fără mai multe de cât un ventilator, în Louisiana, ar fi cu aer condiţionat sau voi aţi leşina.

E-5 Şi deci eu vin aşa încât să pot să iau doar o zi sau două de odihnă înainte de a pleca acum imediat, spre Northern Saskatchewan, săptămâna viitoare, şi aceea este sus la Prince Albert. Aceea este aşa de departe cât duc drumurile în lume, din cealaltă parte. El trece tot drumul în toată lumea fără mai multe drumuri, şi nimic decât Indieni şi Eschimoşi înapoi în interior dincolo de unde mergem de data aceasta. Astfel noi avem mulţi oameni ce vor fi la această adunare de peste tot din Canada. Unii din ei vor veni tocmai din Coasta de Vest, ei spun, venind acolo. Şi eu desigur doresc rugăciunile voastre oamenilor, ca Dumnezeu să se întâlnească cu noi şi să ne dea o adunare deosebită, abundentă, mare pentru slava Lui. Au trecut vreo patru sau cinci ani de când am fost în Canada. Şi eu am câţiva prieteni adevăraţi regali acolo, care sunt oameni foarte minunaţi.

E-6 Şi astfel ei sunt foarte loiali să meargă la biserică. Nu contează cât este de frig, ei se înfăşoară într-o pătură şi şed pe o sanie, şi mână calul treizeci de mile, să ajungă să meargă la biserică. Ei vor trece prin troieni de zăpadă şi câte altele, tineri şi bătrâni. Ei toţi se grupează împreună. Şi o familie ia pe cealaltă şi ei încep să umble, şi ei merg. Este-este un sacrificiu care-l fac ei este ceea ce îi face să ia aşa de mult din serviciu. Când nu este sacrificiu, acolo nu este prea mult de serviciu. Voi trebuie într-adevăr să puneţi jos şi să faceţi ceva care doare foarte rău, trebuie să lăsaţi la o parte ceva lucruri şi să opriţi lucrul, şi să faci aceasta sau aceea, să ajungeţi să mergeţi la biserică şi să arătaţi lui Dumnezeu că Îl iubiţi, şi faceţi un sacrificiu să mergeţi, atunci este când luaţi ceva din el.

E-7 Este întocmai ca şi copilaşii mei. Billy Paul, m-am gândit că eu aş... eu nu am obţinut nimic când am fost un copil. Mama obişnuia să ia poate o pungă de bomboane şi ea o măsura, două sau trei bucăţi la fiecare. Poate de Crăciun noi primeam poate un corn de tablă sau un pistol cu capse, sau ceva. Şi am văzut alţi copii cu sănii şi biciclete şi lucruri, haine bune şi jachete calde. Şi eu-eu, aceasta doar mă făcea să mă simt aşa de rău, am zis, "Dacă eu voi avea vreodată ceva copii de-ai mei, eu voi face tot ce pot pentru ei." Ei bine, aş vrea să umblu flămând ca să iau ceva pentru copiii mei. Şi când am locuit... Când Billy era doar un băieţel, eu i-am luat o tricicletă mică, şi i-am luat de toate. Şi Meda încerca totul, să-şi sacrifice hainele ei proprii şi lucruri, să-i ia ceva. Dar ştiţi ce am început să aflăm? Eu i-am cumpărat o tricicletă mică, şi un arculeţ cu săgeată, şi de toate. Eu îl găseam cu o-o lingură sau un băţ, în curtea din spate, săpând pe undeva. Vedeţi? Am zis, "Următorii nu vor fi aşa." Vedeţi? Voi doar daţi la oricine totul chiar pe mâna lor, ei nu o vor. Este ceva pentru ce trebuie să sacrificaţi!

E-8 Şi în felul acela este salvarea. Este un sacrificiu complet. Ea este, Frate Roy. Ea este-ea este o jertfă ce trebuie să o faci în fiecare zi, ceva să-să te apropii de Dumnezeu şi să faci ceva. Şi eu ştiu că este o jertfă pentru voi toţi în această dimineaţă, să şedeţi în această clădire caldă. Aşa cum şedem aici, să ne ţinem minţile pe cea mai mare Jertfă care i-a fost dată vreo dată omenirii să o facă, acela era Isus Cristos când El a fost însărcinat să vină pe pământ să moară în locul nostru. Nu numai atât, dar sufletul Lui a coborât în iad şi a fost acolo timp de trei zile şi nopţi, şi a treia zi El a înviat, şi acum s-a înălţat sus, şezând la dreapta lui Dumnezeu, în Cer, făcând mijlociri asupra mărturisirilor noastre despre ispăşirea Lui şi harul Lui care a fost rânduit pentru noi.

E-9 Acum sus în... acolo sus unde mergem noi, acolo vor fi mulţi oameni, foarte săraci, foarte săraci, va trebui să vândă una din vacile lor, două sau trei din oile lor, sau ceva, să ajungă să vină la adunare. Bătrânul Eschimos probabil va aduce câteva din pieile lui şi le va vinde, de care el într-adevăr avea nevoie pentru familia lui, să vină afară. Comerciantul Indian va trebui să facă la fel. Acum, noi putem cel puţin să ne rugăm pentru oamenii aceia, nu-i aşa? Şi ne rugăm ca Dumnezeu să le dea un lucru mare.

E-10 Acum, este cald, eu nu vreau să vă ţin mult. Şi vreau ca noi în această dimineaţă să ne fixăm gândurile, doar înainte de a avea rugăciune pentru bolnavi, pe Biserica Şi Starea Ei. Şi, acum, eu simt că cu câteva zile în urmă un Mesaj către biserică mi-a fost dat în Shreveport, Louisiana, şi eu-eu cred că sunt stările bisericii. Şi noi vom sta în faţa lui Dumnezeu cu aceasta în această dimineaţă, şi ne rugăm şi cerem ca Dumnezeu să ne ajute. Nu intenţionez să iau aceeaşi abordare, dar cer lui Dumnezeu să ne ajute în această zi în care trăim. Şi doar înainte... Aceasta este marea Biblie veche, dar tocmai înăuntru acolo zac conţinuturile Vieţii Eterne.

E-11 Şi amintiţi-vă, Cuvântul este Dumnezeu, Dumnezeu nu este mai mult decât Cuvântul Lui. Şi noi nu suntem mai mult decât cuvântul nostru, şi dacă noi facem... Desigur, acum, voi şi eu într-o poziţie... sens, diferit, noi amândoi putem-noi putem spune, "Oh, eu voi face un anumit lucru," noi intenţionăm aceea în inima noastră, dar se pot ridica împrejurări că noi nu putem-nu putem să facem ce am zis că vom face. Dar Dumnezeu nu poate face aşa, deoarece El este infinit şi El ştie totul, şi tot ce era cândva, va fi. Astfel, El nu poate face o afirmaţie numai dacă El ştie că El o poate susţine.

E-12 Şi Abraham, când el era în vârstă de o sută de ani, el a numit lucrurile acelea care nu erau, ca şi cum ar fi. Acum eu spun aceasta ca o încurajare către cei pentru care se va face rugăciune, cei bolnavi. Abraham a numit lucrurile care nu erau, ca şi cum ar fi fost, socotind că Cel Care a făcut promisiunea era în stare să o înfăptuiască, sau, să ţină ceea ce El a promis. Acum, când Dumnezeu i-a spus lui Abraham, când el era de şase... şaptezeci şi cinci, şi Sarah de şaizeci şi cinci, că ei vor urma să aibe un copil, păi, era cu totul imposibil. Şi el a crezut aceea şi a aşteptat copilul, şi a socotit copilul aşa de bine ca şi cum era acolo, timp de douăzeci şi cinci de ani înainte ca copilul să vină cândva. Şi Abraham era de o sută când copilul s-a născut, şi Sarah era de nouăzeci, deoarece el L-a crezut. Şi el a numit lucrurile care nu sunt, ca şi cum erau.

E-13 Acum, aceea este către bolnavi şi suferinzi pentru care să se facă rugăciune. Nu contează care sunt necazurile voastre, dacă sunteţi ... ce fel de boli aveţi, cât de rău sunteţi, când voi acceptaţi pe Cristos, Cuvântul Lui, apoi voi numiţi lucrurile care sunt, ca şi cum nu ar fi, dacă ele sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu. Acum, Dumnezeu a zis, "Rugăciunea de credinţă va salva pe cei bolnavi." Ei bine, dacă Dumnezeu a zis aşa, aceea o stabileşte. Atunci să ne punem gândul, nădejdea, şi să acţionăm ca şi cum deja s-a făcut. Aceea este doar deja terminată când o acceptăm.

E-14 Salvarea este în acelaşi fel. Noi o credem, o acceptăm, o credem în inimile noastre, umblăm înaintea lui Dumnezeu şi acceptăm pe Cristos ca Salvatorul nostru personal, şi-L acceptăm. Dacă tu eşti aici în această dimineaţă, şi un păcătos, şi nu eşti salvat, şi vrei să fii vindecat, tu eşti bolnav, întâi caută pe Domnul. Acceptă-L ca Salvatorul tău, atunci boala aceea va merge drept afară. Orice este ea, doar pune-ţi tot gândul (la tot ce ai) pe Omul întreg, Cristos Isus, toate celelalte vor fi în ordine.

E-15 Deci acum ţineţi gândirea voastră pe aceea, căci am zis aceste câteva cuvinte pentru cei ce sunt bolnavi şi suferinzi, aşa încât eu o să vorbesc în această dimineaţă către biserica şi starea. Căci eu simt că deşi vindecarea Divină este minunată, dar când am fost în Shreveport, eu am avut numai vreo trei servicii de vindecare afară când am fost acolo jos, trei, sau poate patru, cel mult, din unsprezece zile. Este mai esenţial să predici sufletelor oamenilor decât să pui aşa de mult timp pe vindecarea Divină. Totuşi, oamenii care sunt bolnavi şi în nevoie, Dumnezeu îi poate vindeca. Şi a fost deja adeverit în jurul lumii, că El o face. Dar lucrul principal, acum, este către sufletul care nu va muri niciodată. Trupul va muri. Dar sufletul niciodată nu va muri, şi noi trebuie să-l ţinem acela echilibrat şi drept cu Dumnezeu.

E-16 Eu deseori am zis aceasta. Eu vreau totul făcut, căci când ajung jos la râu în dimineaţa aceea, eu nu vreau nici un necaz acolo. Eu vreau să am biletul în mâna mea, aşteptând pentru numele meu. Şi eu yreau să spun, aşa ca Pavel din vechime, Frate Creech, "Eu Îl cunosc în puterea învierii Lui." Atunci când El cheamă dintre cei morţi, eu voi ieşi... Eu vreau să-L cunosc în puterea învierii Lui.

E-17 Deci, acum, El Care este Autorul Cărţii, să ne aplecăm capetele şi inimile către El doar un moment.

E-18 Şi, Dumnezeule, Tatăl nostru, noi venim la Tine acum, să cerem ca Tu să ne deschizi Cuvântul Tău. Noi putem trage paginile înapoi, dar numai Duhul Sfânt poate să deschidă Cuvântul. Deci deschideni-L în această dimineaţă, Tată, şi dă¬ne abundenţa mărită din harul Tău. Noi aşteptăm după Tine. Şi fie ca Duhul Sfânt să intre în Cuvânt, şi să-L dea afară prin buze umane la inimi umane, şi fie ca El să-Lia şi să-L pună în fiecare inimă chiar aşa cum avem nevoie. Şi când serviciile se termină, noi suntem gata să ne întoarcem la casele noastre, noi smeriţi ne vom apleca capetele şi Iţi dăm mulţumiri şi laude, pentru tot ce am învăţat de la Tine şi ce ai făcut Tu pentru noi. In Numele lui Cristos noi o cerem. Amin.

E-19 Citirea Cuvântului, acolo în Sf. Ioan, 1-ul capitol, voi care aveţi Biblii şi v-ar place să citiţi cu mine sau să-l notaţi pentru un text. Şi noi vom citi textul din Cuvânt, şi apoi să ne rugăm, şi ca Duhul Sfânt să ia contextul din Cuvânt să ni-l dea. Noi Îl putem citi, noi care suntem în stare să citim putem să-L citim, dar numai Dumnezeu poate să aducă contextul afară. Textul poate fi citit, căci El este Cuvântul Lui, dar apoi-contextul trebuie să fie dat de Dumnezeu. Acum, în Sf. Ioan, 1-ul capitol, şi să începem la al 28-lea verset şi să citim în jos la al 32-lea, inclusiv.
Aceste lucruri au fost făcute... dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
... ziua următoare Ioan l-a văzut pe Isus venind la el, şi a zis, "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ia păcatele lumii.
Şi acesta este acela despre care am zis, După mine vine un om care are întâietate înaintea mea: căci el era înainte de mine.
Şi eu nu l-am cunoscut: dar el... dar ca el să fie... manifestat la Israel, de aceea eu vin să botez cu apă.
... Ioan a mărturisit, zicând, Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel, şi a rămas peste el.
Eu vreau să citesc asta din nou, acel ultim verset, al 32-lea verset.
Şi Ioan a mărturisit, zicând, Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel, şi a rămas peste el .

E-20 Acum fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la Cuvânt. Aş vrea ca voi să încercaţi să-să prindeţi fiecare cuvânt dacă putem. Puteţi să mă auziţi bine în spate de tot? Bine, puteţi să mă auziţi acolo în spate? Dacă puteţi, voi ridicaţi-vă mâna. Aceea este bine.

E-21 Acum, eu vreau să vă vorbesc în această dimineaţă pe-pe o pildă, într-un fel încât chiar şi cea mai nebisericoasă persoană de aici să fie în stare să înţeleagă. Acum, noi venim la biserică să ne facem mai buni. Noi venim să ne facem oameni mai buni, Creştini mai buni, cetăţeni mai buni, taţi mai buni, mamă mai bună, vecin mai bun. Noi venim deoarece Cristos ne-a spus că dacă vom veni, şi cerem orice în Numele Lui, unde suntem adunaţi împreună aşa ca doi sau trei, El va fi cu noi şi ne va acorda aceasta. Deci, ce poate fi mai mult, să fie mai bun pentru noi astăzi decât să ştim că noi suntem la biserică să ne îmbunătăţim, să ne lărgim înţelegerea? Câţi vor zice, "Pentru aceea sunt eu aici"? Să vedem. "Eu-eu vreau o înţelegere mai bună." Şi noi nu putem-noi nu putem avea o înţelegere mai bună numai dacă ea... Şi dacă noi o să avem o înţelegere despre Dumnezeu, aceasta trebuie să vină din Cuvântul lui Dumnezeu, căci Cuvântul este ceea ce ne-a dat Dumnezeu să ne hrănim sufletele noastre flămânde. Şi Duhul Sfânt a fost trimis să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să ne hrănească prin Cuvânt. Voi o vedeţi? Vedeţi, noi... Duhul Sfânt este trimis de la Dumnezeu, să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să ni-L dea aşa cum avem nevoie. Acum, eu sunt aşa de bucuros că Dumnezeu a făcut o prevedere ca aceea. Voi nu? Ca El să ne hrănească.

E-22 Noi suntem oile păşunii Lui. Noi vom vorbi despre aceea după puţin timp, oile. Şi noi suntem fiinţa întreită a lui Dumnezeu, şi când El poate avea controlul deplin asupra noastră El poate să ne conducă şi să ne călăuzească.

E-23 Acum, aceasta aşa i-a plăcut lui Dumnezeu, căci când El a trimis pe Isus pe pământ, i-a plăcut Lui să-L reprezinte ca un animal, şi animalul acela era mielul. În urmă de tot la început, în Grădina Edenului, în prevestirile venirii lui Isus, Dumnezeu a jertfit sau a avut un miel să fie jertfa de înlocuire în prevestirea venirii lui Cristos. Acum, deseori mă întreb de ce Dumnezeu a prevestit pe Cristos ca un animal, ca un animal. Dar noi venim să aflăm că Mielul, motivul pentru care El a ales un miel, un miel este cel mai smerit şi cel mai blând dintre toate creaturile care sunt pe pământ. Nu există nimic mai smerit şi mai blând decât un mieluşel, aşa de nevinovat, ne încrezut de sine. El-el nu este arogant. El este o mică creatură blândă, smerită. Şi când Dumnezeu urma să reprezinte pe Cristos către lume, El L-a reprezentat într-un miel.

E-24 Acum, dar când Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, Iehovah, urma să Se reprezinte din Cer, El era reprezentat în cel mai smerit, şi mai umilit dintre toate păsările care zboară în cer, acela este, porumbelul. Nu există pasăre mai blândă decât porumbelul. Eu am făcut un studiu complet asupra vieţii păsărilor şi a vieţii sălbatice, şi porumbelul este o pasăre foarte deosebită faţă de orice altă pasăre care zboară în ceruri. Porumbelul este un-un-un iubitor. Un porumbel este blând. Şi un porumbel nu are fiere, este singurul în familia păsărilor care nu are fiere. Acela-i motivul că voi nu vedeţi un porumbel nicăieri în jur decât unde există grâu şi sămânţă. Acum...

E-25 În arcă, a existat un porumbel. Şi porumbelul este reprezentat în multe locuri în Biblie. Este simbolul Duhului Sfânt. Şi de asemenea mielul este reprezentat în multe locuri din Biblie, ca Cristos, în Apocalipsa, peste tot înapoi la Geneza, şi aşa este porumbelul.

E-26 Şi în Cartea Genezei, porumbelul era în arcă, şezând pe stinghie cu-cu restul păsărilor văzduhului; şi una din ele era un corb, o cioară. Şi cioara este una dintre cele mai rele păsări care există, o cioară şi o gaiţă, eu presupun, sunt aproape cele mai rele păsări care le putem afla. Cioara este o pasăre cu o viaţă foarte lungă, şi ea trăieşte (pretind ei) pentru, uneori, două sau trei sute de ani, că o cioară... Un papagal trăieşte mai mult decât atât.

E-27 Dar un porumbel este un animal sau o pasăre care nu are o fiere. Acum, cioara ar putea şedea pe aici şi să mănânce dintr¬un hoit mort. Voi niciodată nu veţi vedea porumbelul în jurul hoitului acela mort. El nu-l poate suferi. Putoarea din el în nasul lui, el nu l-ar putea suporta. Aceasta l-ar îmbolnăvi. Ei doar simplu nu poate suporta ceva care se deteriorează, putrezeşte. Ei nu-l pot suporta, aşa că el nu-l putea mânca. Dacă el l-ar mânca, aceasta ar omorî imediat porumbelul, căci ceea ce digeră hrana este revărsarea fierei în stomac care digeră hrana. Şi dacă nu există fiere să meargă acolo să formeze aceasta, atunci aceasta ar omorî porumbelul. Deci voi veţi găsi întotdeauna porumbelul în jur unde există ceva curat, ceva ce este sănătos.

E-28 Acum, cioara este diferită. Acum, doar observaţi cioara fiind modelul făţarnicului. Cioara poate şedea acolo pe-pe hoitul mort şi să mănânce tot aşa de mult cât vrea, şi să zboare drept afară în câmp şi să mănânce grâu, de asemenea. Dar porumbelul nu poate mânca grâu şi apoi să zboare dincolo pe hoitul mort.

E-29 Deci, un făţarnic, un om poate fi un făţarnic şi să mănânce şi lucruri spirituale, şi lucruri bune şi lucruri rele. Dar un Creştin născut din nou real nu poate tolera lucrurile care sunt greşite, şi poate să mănânce numai din lucrul bun. Observaţi aceea! Când voi vedeţi un ins care poate merge la dans, merge afară şi bea, merge afară şi trăieşte în păcat, vine înapoi la biserică şi poate strigă tot aşa de mult ca un sfânt, ce este aceasta? El este un gunoier, el poate să mănânce şi lucrul putred şi lucrul bun. Dar adevăratul Creştin nu mai poate tolera lucrurile acelea, căci el a trecut de la moarte la Viaţă. Şi imediat aceasta l-ar condamna astfel, chiar gândul despre aceasta, încât îl va condamna încât îşi va întoarce faţa şi va pleca. Oh, ce imagine!

E-30 Acum, mielul este un ins mic foarte blând. El nu, el nu se poate ajuta. El nu este bizuitor de sine, căci el nu poate să se ajute singur. Aici cu un timp în urmă am trecut printr-o păşune când am patrulat, şi am găsit un mieluşel, şi toţi ceilalţi s-au îndepărtat de la el cumva, şi el era tot încâlcit într-o grămadă de sârmă ghimpată. Şi sărmanul ins mic zăcea acolo, sângerând şi behăind. Şi eu am venit pe acolo şi am văzut sus departe, aproape la o jumătate de milă sus, era o turmă întreagă de oi. Acum, el ar fi zăcut chiar acolo şi ciorile i-ar fi ciugulit din ochii lui destul de curând dacă noi nu l-am fi scos afară. Dar eu l-am descâlcit pe micuţul ins, l-am luat în braţe. El nu a refuzat. El a stat foarte liniştit. L-am luat în braţe. Prima-prima dată, poate, o fiinţă umană şi-a avut mâinile pe el, dar el era blând. El voia să fie condus. El voia să fie ajutat. Eu sper că voi o vedeţi. El voia să nu încerce să se opună sau să lovească înapoi, sau să muşte. Mieii nu lovesc înapoi, ei nu muşcă; ei doar se umilesc. Şi acest ins mic, eu l-am cărat sus şi l-am pus jos între restul oilor. În câteva minute mama lui l-a găsit, ce fericit era el! Acum, cât de tipic este aceea despre Mielul lui Dumnezeu!

E-31 Voi ştiţi, unde ei merg să omoare oi, voi ştiţi ce conduce oile sus la blocul de junghiere, aceea este o capră. Dar capra va conduce oile drept sus pe jgheab la abator, şi, apoi chiar la timpul când aduce oile venind în sus pe jgheab, atunci ea va sări afară. Dar, oh, ei spun, când ei urmează să junghie capra, atunci ea stârneşte o furtună. Vedeţi?

E-32 Şi acela-i felul cum va face Diavolul. El va încerca să conducă pe copiii lui Dumnezeu chiar în cel mai rău, dar când vine timpul ca el să moară, el într-adevăr stârneşte o furtună atunci. În acel fel o face Diavolul. Şi acela-i felul uneori, când ceva fată cu o arătare frumoasă sau vreun băiat snicklefritz, cu un pachet de ţigări sau o sticlă de whiskey, va conduce jos o fetiţă, un miel, cu mânzul cuiva, jos spre rău. "Oh, este în ordine. Nu există nimic de toate acele lucruri de bunătăţi-bune despre biserică." Dar lăsaţi ca moartea să-l lovească odată pe băiatul acela, voi îl auziţi schelălăind, strigând peste tot prin ţară. Şi acela-i felul cum o face Diavolul.

E-33 Dar un miel este aşa de blând, încât el poate fi condus. Şi acela-i motivul că Dumnezeu a reprezentat pe Cristos ca Mielul, şi El însuşi ca Porumbelul. Şi în ziua când Ioan a botezat pe Isus la râul Iordan, unul dintre cele mai mari evenimente ce au avut loc cândva, a avut loc chiar acolo. Observaţi ce frumos! Mielul, cel mai smerit dintre toate creaturile de pe pământ, şi Porumbelul, cel mai smerit dintre toate păsările Cerului. Acum, aceea este singura cale în care puteau ei să fie vreodată uniţi. Este singura cale ca Porumbelul să vină vreodată asupra Mielului. Acum, când Porumbelul a venit jos, Ioan l-a văzut pe Isus, şi a zis, "Iată Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatele lumii." Şi Ioan a zis, "Eu mărturisesc, văzând Duhul lui Dumnezeu ca un Porumbel coborând jos, şi rămânând peste El." Aleluia! Ia te uită. Porumbelul şi Mielul uniţi împreună. Aceea este când Dumnezeu şi Omul a devenit unul. Aceea este când Cerul şi pământul s-au îmbrăţişat unul pe altul. Aleluia! Aceea este când Dumnezeu s-a făcut trup, a adus, aceea este când Dumnezeu a venit jos din formă de Duh şi a fost făcut un Om şi a locuit printre noi. Aceea este când toată Eternitatea s-a îmbrăţişat una pe alta. Aceea este când rasa umană căzută a poporului lui Adam şi Iehovah Dumnezeu şi fiecare înger a venit împreună, când Dumnezeu şi omul s-au făcut una, la acea zi mare memorială când Ioan a botezat pe Isus.
Acum, cum ar fi dacă ei ar fi fost un lup? Gângureala dulce a Porumbelului nu ar fi fost niciodată în stare să stea alături de lup.

E-34 Ce este mai frumos decât să asculţi târziu într-o seară turturelele bătrâne stând acolo afară şi să gângurească pentru o vreme? După ce mi-am pierdut soţia şi copilul... Eu nu i-aş fi făcut cunoscut nimănui ce făceam. Mă urcam în maşina mea veche, eu mânarn pe stradă pe aici, mergeam aici afară la cimitirul Walnut Ridge, şedeam acolo lângă un pom şi priveam jos la mormânt. Eu doar nu puteam renunţa la ele. Se părea că eu nu mai puteam suporta. Mă gândesc, bebeluşul meu, zăcând acolo, în vârstă de opt luni. Cum îşi ţinea mânuţele ei şi se întindea după mine, şi eu sunam din claxon sau îi spuneam ceva, şi ea zicea "goo-goo," îşi întindea mânuţele. Şi eu şedeam jos alături de un pom, în special când se făcea seară. Şi acolo obişnuia să fie un porumbel bătrân care şedea acolo în tufiş, el începea să gângurească. Oh, vai! Eu odată m-am întrebat dacă acesta era sufletul nemuritor al bebeluşului meu care venea înapoi să încerce să-mi vorbească. Nimic mai dulce decât acel gângurit de porumbel. Cum iubeşte el! El aduce veşti. Cum încearcă el să facă pace! Se trezeşte devreme dimineaţa, merge afară în codru acolo aproape de locul unde locuiesc eu, ce lucru paşnic este să asculţi! Şezând sus pe acel pom mare înalt, porumbeii aceia gânguresc unul la altul.

E-35 Zilele trecute, acasă la Fratele Cox, o mamă bătrână porumbiţă avea doi copilaşi. Şi ei şedeau chiar sus pe vârful clădirii, aşa ca pisicile să nu-i poată prinde. Şi mama bătrână porumbiţă îi hrănea. Apoi ea venea jos şi-i lua şi-i făcea să se urce în pom, şi ei şedeau acolo cu gâturile lor unul în jurul altuia, şi gângureau şi se iubeau, toată ziua, doi bebeluşi, porumbei blânzi.

E-36 Şi m-am gândit cum Dumnezeu, (porumbelul este o pasăre aşa de iubitoare) şi Porumbelul, Dumnezeu, vrând să facă dragoste cu fiinţele Lui umane. Dumnezeu vrea să fie iubit. Dumnezeu vrea să vă iubească. "Dumnezeu atât a iubit lumea, încât El a dat pe singurul Lui Fiu născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibe Viaţă veşnică." Binecuvântat fie Domnul! Apoi Dumnezeu, vrând să facă dragoste, El a trebuit la unii... să facă ceva iubitor. El a trebuit să facă ceva blând ca El. El trebuia să facă ceva ce putea fi iubit. El a trebuit să facă ceva din Natura Sa Proprie.

E-37 Voi nu puteaţi iubi nimic ce nu a fost din propria voastră natură. Iubirea trebuie să se unească cu iubire. Un soţ şi soţie trebuie să se iubească unul pe celălalt, dacă vreodată fac clasa. Familia trebuie să se iubească unii pe alţii, dacă vreodată fac clasa. Ceva să fie iubit! Tu cercetezi pretutindeni, să găseşti o fată să fie soţia ta pe care o iubeşti. Ea caută, să găsească un soţ pe care ea să-l poată iubi.

E-38 Dumnezeu caută, încercând să găsească un suflet pe care El îl poate iubi. Deci, El S-a reprezentat aici pe pământ ca un Porumbel blând şi un Miel blând. Dacă mielul acela ar lua la un minut vreodată natura unui lup mârâitor, Porumbelul acela şi-ar fi luat zborul Lui imediat, el s-ar fi îndepărtat.

E-39 Dar mielul, el nu are ceva gândire mare de-a lui proprie. Un miel este un lucru, când este pierdut, el este fără speranţă pierdut. O oaie nu-şi poate găsi calea înapoi. Acela-i motivul căci capra o conduce la moarte. Ea nu-şi poate găsi calea, o oaie care este pierdută. Acela-i motivul că Dumnezeu ne-a asemănat cu oile. Când noi suntem pierduţi, noi suntem pierduţi. Nu există cale să o putem afla singuri. Şi există numai un fel să o faci, acela-i, să ne supunem Păstorului turmei, şi El ne conduce.

E-40 Acum, aşa cum am observat acest Miel şi oile împreună... Mielul şi Porumbelul, adică, împreună, ei s-au unit. Apoi priviţi cum Porumbelul a condus Mielul, Fiul lui Dumnezeu. Ce blând a fost El, ştiind că El mergea la măcelărie. Ce blând era El, ca întotdeauna să nu încerce să facă El, să nu încerce să fie suficient de sine. El a zis, "Eu nu fac nimic până când Tatăl îmi arată întâi, şi Tatăl locuieşte în Mine."

E-41 Acum, un alt lucru ce este mielul, mielul vrea să-şi cedeze drepturile. Acum, Dumnezeu vrea ca noi să fim miel, dar există aşa de multe ori că noi nu vrem să cedăm drepturile noastre, să pierdem drepturile noastre. Aşa de mulţi din voi spun, "Ei bine, eu am drepturi, Frate Branham." Este adevărat, dar vrei tu să-ţi pierzi drepturile? Vrei să-ţi dai drepturile, ca Dumnezeu să te poată călăuzi? Aceea este chestiunea cu bisericile noastre astăzi, în marea majoritate, încât blândeţea Mielului lui Dumnezeu ... Noi trebuie să fim miel, noi am devenit totul altceva în afară de miel. Şi acela-i motivul, imediat ce luăm acea atitudine, Porumbelul Duhului Sfânt Îşi ia zborul şi pleacă.

E-42 Dacă Mielul lui Dumnezeu ar fi făcut primul mârâit ca un lup, sau ar fi făcut ceva contrar cu ce blândul Porumbel ar fi îngăduit, Porumbelul şi-ar fi luat zborul Lui. El ar fi plecat într-un minut.

E-43 Şi acela-i motivul astăzi că ne întrebăm, "Ce se petrece cu biserica Penticostală?" Este pentru că noi am îmbrăcat o natură diferită. Noi am îmbrăcat o natură care, "Noi ne vrem drepturile. Noi vom face ce gândim noi că este drept să facem." Şi devenim aroganţi. Noi devenim ostili. Noi devenim indiferenţi. Noi lăsăm mânia să intre. Noi lăsăm egoismul să intre.

E-44 Un miel, când vine timpul... El îşi are propria lui lână, acela-i dreptul lui. El îşi posedă lâna, dar ei iau mielul şi-l aruncă sus pe butuci, şi-i leagă picioarele. El nu dă cu piciorul, el nu se ceartă. Voi doar îi luaţi drepturile de la el, pentru că el este un miel. El nu poate face nimic altceva, căci aceea este natura lui. Dar odată să-i barezi calea unui Creştin, tu vei afla dacă el este un miel sau o capră. Tu vei afla ce este el, să-l superi o dată. Şi acela-i motivul astăzi că bisericile noastre sunt în starea cum sunt ele.

E-45 Noi ne-am numit mielul lui Dumnezeu. Femeia şi bărbatul, împreună, au început să acţioneze de toate numai ca mieii lui Dumnezeu nu. Vă uitaţi la ei mergând în jos pe stradă, cu păr scurt, tăiat, încreţituri peste tot în părul lor. Şi cu câţiva ani în urmă, voi numiţi... voi, ei... voi nu-i puteaţi angaja să o facă. Şi apoi vă întrebaţi de ce este că biserica este în starea în care este. Pentru că voi aţi luat natura unui lup sau a unei capre, în loc să ţineţi blândeţea smerită. Şi voi ziceţi, "Acela-i privilegiul meu, Frate Branham." Ştiu că este privilegiul tău. "Frizerii taie părul. Şi atât timp cât frizerul va tăia părul, nu am eu un drept?" Aşa este, acela-i privilegiul tău American. Dar vrei tu să renunţi la el, să fii un miel? Vrei tu să te supui?

E-46 Şi voi femeilor, nu cu mult în urmă, voi mergeaţi în jos pe stradă... Este ridicol să priveşti felul cum se îmbracă femeile astăzi. Şi eu nu vorbesc despre Prezbiterieni şi Metodişti, eu vorbesc despre voi femeile sfinţeniste. Merg jos pe stradă, şi aceasta este...

E-47 Eu am avut o cruciuliţă atârnând în faţă în maşina mea, şi cineva mi-a zis, a zis, "Billy, tu ştii că aceea este o emblemă Catolică?"

E-48 Am zis, "Când au luat Catolicii pretenţia la cruce?" Niciodată! Aceea nu este o emblemă a credinţei Catolice; aceea este emblema credinţei Creştine. Credinţa Catolică este un mic sfânt mort, a Mariei sau-sau ceva persoană moartă la care se închină ei. Noi nu ne închinăm la oameni morţi. Noi nu ne închinăm la Sfânta Cecilia şi toţi acei sfinţi diferiţi. Acela este Catolicism, care este o înaltă formă de spiritism. Dar crucea îl reprezintă pe Cel Care a murit şi a înviat din nou.

E-49 Şi am zis, "Eu o ţin acolo, privind pe stradă. Cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, sau treizeci, când am fost aproape orb, i¬am promis lui Dumnezeu că dacă-mi va vindeca ochii mă voi uita la lucrul corect." Şi am zis, "Spre oriunde vă uitaţi, este aşa de neevlavios, femei pe jumătate îmbrăcate, şi femei goale întinse în curţi şi peste tot. Mă uit la cruce în loc să privesc, şi îmi amintesc ce a făcut Cristos pentru mine, şi-mi întorc capul la lucrul... acela-i de la Diavolul." Aleluia!

E-50 Şi acolo, oameni, să nu spuneţi că aceea sunt "Prezbiterieni, Catolici," aceia sunt Penticostali! Amin. Voi ziceţi, "Eu am dreptul, Frate Branham." Este corect, dar dacă ai fi un miel, tu ţi-ai ceda drepturile. Şi când tu mergi să acţionezi aşa, Duhul Sfânt, Porumbelul blând, Îşi ia zborul imediat. El nu se va face de ruşine cu tine. Nu, nu, nu. Să nu te gândeşti că o să te comporţi în felul acela şi să ţii Duhul Sfânt. Voi nu o puteţi face! Biblia a zis aşa. Voi trebuie să pierdeţi ale voastre... Ei bine, ziceţi, "Restul femeilor o fac."

E-51 Şi tu omule, tu sărman, micuţ, fără oase, lucruri sisificate, tu, care vei lăsa pe nevasta ta să facă un astfel de lucru ca acela, aceea arată din ce eşti făcut. Acela-i motivul că tu nu ai Duhul Sfânt aşa cum pretinzi că îl ai, sau tu ai avea suficient Ceva pe lângă tine să o faci să se comporte ca o doamnă atât timp cât ea trăieşte cu tine, oricum. Amin. Aceea sună demodat, a tăia. Dar aceea este ce are nevoie biserica astăzi, este o spălare de modă veche, a Duhului Sfânt, şi atârnare afară şi uscare, şi călcare, prin Duhul Sfânt. Sigur!

E-52 În ce stare a intrat lumea! Cum merg ei pe stradă şi se comportă! Cum vă băgaţi capul într-un televizor miercuri seara, şi nu mergeţi la biserică! Cum că voi... Păi... dar nu există un copil în ţară... ştie totul despre cine este David Crockett. Şi acea minciună murdară, zicând că el a omorât un urs la vârsta de trei ani, voi ştiţi că aceea este o minciună, dar voi lăsaţi copiii voştri să-şi umple plin capul cu aceea. Şi nu există un procent dintr-o sută care a ştiut cândva ceva despre Isus Cristos. Este pentru că această lume a devenit aşa de poluată! Această naţiune, aşa de ridicolă şi aşa de departe de Dumnezeu, a respins Duhul Sfânt.

E-53 Oh, voi ziceţi, "Eu merg la biserică şi strig." Tu ai putea face aceea. Dar, până când acel Miel blând al lui Dumnezeu nu se stabileşte în inima ta, şi te face să-ţi curăţeşti viaţa şi să te comporţi ca o persoană diferită, nu-ţi va ajuta la nimic să imiţi Creştinătatea. Voi trebuie să O aveţi. Amin.

E-54 Eu am mers într-o casă aici nu de mult, să vizitez un om bolnav, şi o doamnă zăcea, şezând acolo. Şi un mic Oswald vechi a intrat, şapca aşezată pe o parte a capului, a zis, "Mami, este gata prânzul?"

E-55 Ea a zis, "Dragă, noi nu am avut timp" a zis "în dimineaţa aceasta să facem ceva prânz." A zis, "Îţi fac un sandwich," a zis, "acolo sunt nişte portocale."

E-56 El a mers acolo a apucat o portocală, s-a uitat la ea, a muşcat în ea, a aruncat-o cât a putut de tare în perete, sucul a curs jos, zicea, "Dacă asta-i tot ce ai pe aici în locul acesta, atunci eu ies afară," în felul acela.

E-57 M-am gândit, "O Dumnezeule, el ar fi trebuit să fie al meu pentru vreo cinci minute!" Băiete, i-aş smulge pielea de pe el de parcă nu a ştiut niciodată că i-a fost smulsă! Dar ei zac acolo, de milă şi dădăcit. Ceea ce are nevoie el este o ramură jupuită de modă veche. Aceea este ce avem nevoie, ceva case de modă veche din nou, şi ceva predicatori care vor sta în spatele amvonului şi să predice Adevărul, şi să-L pună jos unde aparţine El să fie aşezat. Amin. Asta-i adevărat. Oh, vai!

E-58 Micuţa Mary a bătut din picioruşe, şi şi-a ridicat năsucul în sus şi şi-a întors buzişoarele acelea colorate roz (treabă făcută de Max Factor) sus în aer, şi şi-a întins căpşorul sus şi pleacă afară din casă. Ce dizgraţie! Cât de neascultători sunt copiii! Biblia a zis că ei vor fi. Scriptura a zis că ei vor fi. Cum se vor comporta, cum vor face, şi lucrurile care se petrec în lume astăzi, este pentru că ei au întristat pe Duhul Sfânt.

E-59 Cu câţiva ani în urmă. Eu merg acum, în câteva zile, să sărbătoresc prima coborâre a Duhului Sfânt în America, în anul acesta au fost cincizeci de ani, la vechea adunare din Strada Azusa, adunare penticostală în Los Angeles, unde au avut prima coborâre a Duhului Sfânt, când oamenii au venit împreună. Când Cristos a venit jos printre oamenii aceia, ei au fost aşa de blânzi, doar aşa de paşnici. Ei au trăit vieţi evlavioase. Ei au trăit vieţi jertfite. Ei au vrut să cedeze. Ei au vrut să fie conduşi de Duhul Sfânt. Lor nu le-a păsat ce au zis oamenii, ei au fost "de modă veche," fie că ziceau că sunt "nebuni" sau ceva despre aceasta, ei voiau să fie conduşi de Duhul Sfânt.

E-60 Dar, astăzi, oh, vai, cu tampon de pudră şi o cutie cu macheaj, şi o pereche de pantaloni scurţi, şi afară pe stradă, păi, este o dizgraţie! Şi se numesc înşişi, "cu Duhul Sfânt." Oh, voi ziceţi, "Dar eu am vorbit în limbi." Da, şi Diavolul o face, la fel. "Oh, eu am strigat." Şi Diavolul o face, la fel. Diavolul poate imita tot ce are Dumnezeu, în afară de dragoste, şi el nu poate imita dragostea. Da.

E-61 Apoi, primul lucru ce-l ştiţi, când aţi început să faceţi lucrurile acelea, voi lăsaţi barierele jos, voi începeţi să compromiteţi, apoi biserica începe să ia mici cloncănituri, clici printre ei, şi acesta a zis, "Ştiţi, păstorul este doar aşa-şi-aşa," sau "diaconul este aşa-şi-aşa." Şi, primul lucru ce-l ştiţi, voi aţi ascultat la aceea! Şi acela-i motivul că noi am avut aşa de multe necazuri, este pentru că voi aţi început să ascultaţi la Diavolul, şi primiţi un mârâit în loc să ascultaţi de Porumbelul cel blând, Duhul Sfânt, Porumbelul lui Dumnezeu care să vă conducă şi să vă călăuzească, vă iubeşte şi vă binecuvântează.

E-62 De prima dată când primiţi acele spasme mici de mânie, Porumbelul zboară imediat. Aşa este. El nu poate să o suporte. Natura Lui este diferită. Oh, El nu poate suporta aceea de loc. Şi voi mergeţi să vorbiţi despre vecinul vostru, El nu poate suferi aceea, El doar nu va suferi aceea. El doar îşi ia zborul şi merge departe. El doar nu o mai poate suporta. Porumbelul este blând. Porumbelul este smerit, şi Porumbelul, şi-şi El nu poate să suporte nimic numai dacă este acelaşi fel de natură.

E-63 Acum, Dumnezeu vă poate face o natură diferită, de bărbat sau femeie, El poate să vă dea o natură diferită. Şi voi ziceţi, "Ei bine, Frate Branham, ce putem face referitor la aceasta?" Doar deveniţi iarăşi un miel. Există numai două animale ce se vor asocia vreodată împreună, acela-i porumbelul şi mielul. Porumbelul nu va veni la nimic altceva decât la un miel. Şi dacă tu ai devenit o capră, atunci dă-ţi acel duh vechi de capră jos de pe tine. Aşa este. Dacă tu ai devenit altceva, dă-l la o parte de la tine, dacă tu începi să devii un clevetitor.

E-64 Aici odată, am predicat tot aşa de tare cât am putut predica într-un oraş anume, şi acolo erau mii de oameni acolo. Am făcut o chemare la altar. Am gândit că am acoperit tot ţărârnul păcatului, am acoperit totul la ce m-am putut gândi. În seara aceea după ce serviciul s-a terminat, o femeie mică foarte afectată a venit pe acolo, ea a zis, "Ei bine, Frate Branham, eu desigur sunt bucuroasă că tu nu m-ai atins în seara aceasta."
M-am gândit, "Aceea trebuie să fie o Creştină reală."
A zis, "Tu nu m-ai atins în seara aceasta."

E-65 Am zis, "Ei bine, eu sunt desigur bucuros să aud asta, doamnă, tu trebuie să fii aproape de Impărăţia lui Dumnezeu." Şi ea a plecat.

E-66 Ceva doamnă mai în vârstă stătea acolo. Am zis, "Spune, cunoşti pe femeia aceea?"
"Da."
Am zis, "Ea trebuie să fie o Creştină reală."

E-67 A zis,"Un lucru tu ai omis să atingi în seara aceasta, Frate Branham, acela era clevetirea. Ea este şeful clevetitorilor din ţară." Ia te uită, aceea este, vedeţi.

E-68 Dar când tu vii la unul din acele lucruri, nu contează dacă predicatorul îl atinge în amvon sau nu, când tu vezi lucrurile acelea carnale ale lumii, atât timp cât tu tolerezi cu ele, tu eşti departe de Dumnezeu, şi Duhul Sfânt va sta departe. Acela-i motivul că adunările nu mai sunt cum erau. Acela-i motivul căci cărarea de rumeguş nu este născută în dimineaţa aceasta în tabernacol. Acela-i motivul că marile adunări în cort nu sunt în jurul ţării, este pentru că noi am întristat Porumbelul blând al lui Dumnezeu. Aşa este. El nu va sta cu noi atât timp cât suntem aşa de indiferenţi, atât timp cât noi ne mâncăm, "Noi vrem în felul nostru!"

E-69 Acum, aş vrea să observaţi, Mielul era un Miel tăcut. Biblia a zis, "El nu şi-a deschis gura Lui. Ca oaia înaintea celor ce o tund, El a fost mut." El nu şi-a deschis gura Lui. El nu a fost un ins care îşi vrea dreptul. Nu, domnule, El voia să-şi piardă drepturile Lui. El a fost un Miel tăcut.

E-70 Dar, astăzi, oh, vai, cum vrem noi diferenţele noastre! Oh, vai! "Eu vă spun, voi doar lăsaţi ca cineva să-mi zică ce'Za, eu merg acolo şi-l apuc, băiete, eu îl voi desface în bucăţi. Ii voi spune acelei făţarnice vechi când o văd! Voi doar aşteptaţi până când o văd! Binecuvântat fie Dumnezeu, aleluia! Aha!" Porumbelul doar Îşi ia zborul şi pleacă departe. Aşa este. Duhul Sfânt nu mai este cu tine, atât timp cât tu simţi în felul acela. Doar notaţi-o în cartea voastră, El niciodată nu o va face. Duhul Sfânt doar nu va sta în jur unde este acel fel de spirit. Trebuie să fie un duh de miel, un duh blând, sau El doar nu va sta cu el, asta-i tot ce este; dacă el nu este unul blând, smerit, condus de Duhul Sfânt. Şi dacă apare ceva, El doar nici măcar nu o observă, doar merge înainte. Vedeţi? Şi chiar în minutul când se întoarce la o parte, voi ştiţi, aceea este tocmai... când voi v-aţi întors la o parte.

E-71 Ştiţi, primul păcat a început de la o persoană întorcându-se la o parte doar pentru un minut. Aţi ştiut voi asta? Biblia a zis aşa. Eva s-a întors la o parte doar un moment, să asculte ce avea de zis Satan, şi el i-a pictat un tablou aşa de frumos încât ea de fapt a gândit că acesta era Adevărul. Şi ea a ascultat la el.

E-72 Şi singurul lucru ce Diavolul vrea ca voi să faceţi, este doar să vă întoarceţi la o parte doar pentru câteva minute. El poate să picteze imaginea, zicând, "Acum, uite aici. Tu ştii, frate, tu ştii, soră, dacă ei erau felul corect de oameni, ei nu ar face aceasta. Dacă ei doar au făcut aceasta chiar aici, voi ştiţi." El poate să o facă aşa de reală pentru voi până când devine un adevăr real. Corect! Dar amintiţi-vă, acela-i Diavolul!

E-73 Mie nu-mi pasă cât de înjosiţi sunt ei, cât de departe s-au încovoiat în păcat, este treaba voastră să puneţi un braţ în jurul lor şi să-i ridicaţi prin dragostea lui Dumnezeu. Unde eraţi voi când Porumbelul lui Dumnezeu v-a ridicat din noroiul murdar? Este treaba ta, prietenul meu. Lumea aceasta moare după un pic de dragoste.

E-74 Eu vreau ca voi să observaţi acest animal, de asemenea, acest animal mic, el era un miel tăcut deoarece el nu a... când El a fost ocărât, El nu a ocărât înapoi. El nu a criticat şi s-a agitat, şi să se certe şi să fiarbă şi să meargă înainte, El nu a făcut-o. Când cineva... Când El a fost ocărât, El nu a ocărât din nou. El nu şi-a deschis gura Lui.

E-75 Dar lăsaţi ca cineva să vă facă ceva vouă sau mie, oh, vai, noi explodăm ca o broască râioasă mâncând alice mari, suflăm ca-ca o gâscă bătrână. "Eu vă spun chiar acum, dacă mă calcă iarăşi aşa pe bătături, eu niciodată nu voi mai merge la biserica aceea. Nu, domnule! Binecuvântat fie Dumnezeu! Aleluia! Nazarinenii mă vor primi, Sfinţeniştii Pelerini, ei mă vor lua. Aleluia. Eu nu mai trebuie să o mai fac." În ordine, Porumbelul Îşi ia zborul.

E-76 "Ştiţi ce? Dacă acel făţarnic vechi merge la biserica aceea, eu nu voi mai merge. Binecuvântat fie Dumnezeu, eu nu o voi face niciodată!" Cândlucrul acela vă loveşte, acel bătrân lup mârâitor, Porumbelul Işi ia zborul. Corect. Atunci Duhul Sfânt s-a dus.

E-77 Atunci te întrebi care-i chestiunea cu tine. Te întrebi care-i chestiunea cu biserica. Te întrebi care-i chestiunea cu tine. De ce nu ai biruinţă aşa cum aveai? Tu ţi-ai schimbat natura. Tu ai devenit o capră în loc de miel. Tu ai devenit altceva în afară de miel.

E-78 Tu trebuie să iei acel Duh foarte smerit, "Lăsaţi ca Duhul Sfânt să mă conducă oriunde. Dumnezeule, eu iubesc pe fiecare păcătos, nu contează unde se află ei." Acel fel de loc intră în inima umană, atunci tu vei vedea ceva întâmplându-se, sufletul tău.

E-79 Tu zici, "Ei bine, Frate Branham, există vreo soluţie pentru aceasta?" Da, doar să deveniţi un miel, aceea este tot. Tu zici, "Ei bine, Frate Branham!"

E-80 Eu am întâlnit o doamnă tânără serile trecute, jos în Shreveport. Billy şi eu am mers afară într-un loc să luăm un sandwich după ce serviciul s-a terminat. O femeie frumoasă tânără a intrat acolo, probabil fată tânără, sau poate de douăzeci sau aşa ceva, îmbrăcată frumos. Ea a stat jos. Am observat că ea a continuat să privească în direcţia aceea. Eu doar am continuat să mănânc. După câteva minute doamna a venit înăuntru. Ea a zis, "Ce mai faceţi?" Am vorbit cu ea. Şi eu ştiu că doamna era Sora Davis de acolo jos. Şi ea şi o altă doamnă de la Life Tabernacle, eu le-am cunoscut bine, ea a venit acolo şi mi-a vorbit, şi a plecat. Apoi doamna tânără şezând vizavi, ea a zis, "Frate Branham, acela a fost un Mesaj frumos în seara aceasta."

E-81 Am zis, "Ce mai faci, soră?" Am zis, "Mulţumesc, foarte mult." Şi am zis, "Eşti o membră din Life Tabernacle?"

E-82 Ea a zis, "Eu sunt." Ea a zis, "Tu ştii, Frate Branham, eu puteam cânta în cor, dar ei au făcut o restricţie acolo." Ea a zis, "Eu am avut, oh, aşa mulţi ani de pregătire vocală, şi totul." A zis, "Am cântat solo şi am cântat anumite lucruri." A zis, "Dar, eu-eu nu pot cânta, pentru că ei au-ei au o restricţie că nici o femeie care poartă vopsea nu poate cânta-cânta în cor."'
Am zis, "Ei bine, laudă lui Dumnezeu pentru Life Tabernacle!"

E-83 Ea a zis, "Ei bine, eu îţi spun, Frate Branham," a zis ea, "Eu sunt o Creştină."

E-84 Am zis, "Atunci, soră, mergi acasă şi spală-ţi faţa sau orice faci tu." Am zis, "Vrei să-mi spui că vei lăsa un astfel de lucru mic ca purtarea unui lucru mic din acela pe faţa ta..."

E-85 Şi eu pot să-ţi dovedesc că aceea vine de la Diavolul. Eu pot să-ţi dovedesc că nimic în... Originea acesteia erau păgânii. Şi atât timp cât tu o porţi, este un semn de păgân. Acum, eu tocmai vin înapoi din Africa, şi am fost în junglele Hottentot şi am aflat chiar exact unde cerceii, de unde au venit toate lucrurile acelea, şi toate acestea, o mulţime de bijuterii înfăşurate de gâturilor voastre şi urechi şi de toate, de unde vine aceea. Aceştia sunt păgânii. Şi Biblia nu vrea ca un Creştin să fie păgân. Şi voi nu vreţi... Eu nu spun că tu eşti un păgân pentru că tu o faci, dar tu te faci să arăţi ca unul. Este pentru că păstorul vostru nu v-a spus Adevărul. Biblia a zis aşa.

E-86 Şi acum voi ziceţi, "Frate Branham, eu cred că dacă am părul scurt, aceasta mă face mai răcoroasă şi de toate." Este corect, dar dacă tu ai părul lung tu vei fi mai răcoroasă. Acesta îl va lua total de pe gătul tău, şi-l înfăşori sus şi-l faci corect.

E-87 Păi, voi ştiţi ce a zis Biblia? Că, un bărbat are un drept s㬺i lase nevasta şi să obţină un divorţ de la ea dacă ea îşi taie părul. Dacă ea îşi taie părul, aceasta arată că ea trăieşte necinstit faţă de el. Biblia a zis aşa, !Corinteni 12, aflaţi dacă nu este corect. Ea care... O femeie care-şi taie părul îşi necinsteşte capul, care este bărbatul ei. Şi dacă ea este necinstită, ea ar trebui să fie divorţată şi să se scape de ea. Aşa este. Dar, vedeţi, păstorul nu vă spune lucrurile acelea. Şi acela este motivul că voi faceţi în felul cum faceţi. Şi-şi bărbatul, Biblia a zis...

E-88 Aici nu cu mult în urmă a fost cineva care a scris şi a zis, "Frate Branham, aceste bluze care le ia femeile," a zis, "păi, este aşa o... încât tu cu greu mai găseşti ceva bluze, şi ar fi în ordine ca noi femeile Creştine să purtăm aceste dacrons, nailonuri, sau orice este în felul acela?"

E-89 Am zis, "Uite, soră, există un lucru referitor la aceasta. Iată un lucru adevărat. Tu poţi face aceasta: dacă nu poţi cumpăra una, ei vând maşini de cusut, tu poţi face una." Am zis, "Asa este. Să o faci să arate doar... "Eu cred... voi ştiţi, ce este în inima ta este ceea ce se exprimă. Felul cum faci şi felul cum te comporţi, aceea arată ce este în tine.

E-90 Acela-i motivul că toate acestea de aici îşi arată colţii şi se ceartă şi bârfesc, şi-şi se bârfesc înapoi, şi se agită în jurul bisericii, aceea este ce rupe biserica. Aceea arată că Diavolul a intrat în voi, şi aceea arată că Duhul Sfânt v-a părăsit. Acum, eu ştiu că aceea doar arde smoala din unii din voi, dar aceea ar trebui să o facă. Trebuie să o facă! Aceea este pentru ce a fost spusă; nu să fiu deştept, nu să acţionez isteţ; ci să vă spun unde este necazul, căci într-o zi eu va trebui să stau şi să dau un răspuns pentru voi. Şi tocmai motivul pentru felul cum faceţi şi felul cum vă comportaţi, aceea arată ce sunteţi. Dacă voi doar aveţi o mânie veche la care vă sare ţandăra doar imediat, şi ieşiţi aici afară şi vă agitaţi, sau criticaţi, sau vulgaritate şi lucruri ca acela, aceea arată de unde vin.

E-91 Acum există numai un lucru de făcut, luaţi lucrul acela afară de acolo, şi Porumbelul va veni înapoi la inima voastră. Când porumbelul a plecat din arcă, el a fost trimis afară. Dar el a venit înapoi şi a bătut la uşa întunecată până când Noe l-a lăsat înăuntru. Duhul Sfânt este aici. Duhul Sfânt vrea să intre. Acela-i motivul astăzi, că Duhul Sfânt, El nu s-a dus de la voi pentru totdeauna. El stă doar acolo afară pe ramurile pomilor pe undeva, gata să Îşi ia zborul înapoi să vină în voi, şi să vă dea dragoste şi pace şi bucurie cum obişnuia-ţi să aveţi. Sigur, El vrea. El este gata să o facă. El vrea să o facă. El doreşte să o facă. Dar voi nu vreţi să-L lăsaţi să o facă!

E-92 Acum, eu nu vorbesc către voi străinilor. Eu nu ştiu ce păstorul vostru... Eu vorbesc la Tabernacolul Branham. Eu nu vă vorbesc vouă oamenilor din alte biserici. Eu vorbesc către Tabernacolul Branham. Aceea este ce se petrece pe aici.

E-93 Aceea este ce face Porumbelul să Îşi ia zborul. Doar lăsaţi ca cineva doar să înceapă ceva mic în jurul bisericii, şi primul lucru, "Oh, este aşa? Oh, a făcut? Tu nu vrei să spui aşa?" Chiar atunci Duhul Sfânt se duce, zboară. El doar nu poate suporta felul acela de duh. Atât timp cât natura aceea de miel vă părăseşte, atunci Duhul Sfânt este dus. Aşa este. Şi aceea este ce se petrece astăzi. Acela-i motivul că oamenii sunt în starea cum sunt, este pentru că ei lasă ca duhul greşit să vină în inima lor, în viaţa lor. Acum acela-i motivul că avem...

E-94 Biblia a spus că acela-i motivul că sunt aşa de mulţi bolnavi şi suferinzi printre noi, este din cauza acestor lucruri. Noi trebuie să fim blânzi. Noi trebuie să fim paşnici. Noi trebuie să fim un miel, aşa ca Porumbelul să poată rămâne cu noi.

E-95 Acum, amintiţi-vă, Porumbelul va veni. El a zis, "Oh, Frate Branham, să nu-mi spui că nu am primit Duhul Sfânt. Aleluia! Jos, seara acolo într-o seară, oh, când El a intrat, eu doar am putut umbla..." Sigur, acela era El! "Oh, m-am simţit aşa de bine, am simţit că aş putea lua fiecare pasăre mică din pom şi să o îmbrăţişez şi să o iubesc. Cea mai rea persoană care mi-a făcut vreodată ceva, am simţit de parcă îmi puteam pune braţul în jurul lor şi să-i îmbrăţişez. Oh, Frate Branham, cum m-am simţit!" Sigur, acela era Duhul Sfânt.

E-96 Dar, vedeţi, motivul că El nu a putut să rămână. Tu ai fqst un miel atunci; dar când tu ai devenit un lup, El trebuie să Işi ia zborul. Nimic rău cu-cu-cu Porumbelul; acesta eşti tu, şi... când tu laşi ca duhul acela să vină la tine. "L-am lăsat eu, Frate Branham?" Da, când tu ai mers să asculţi la bârfeala aceea, când tu ai ascultat la acea minciună, când tu ai mers să zici, "Ei bine, eu am un drept să o fac!"

E-97 Tu nu ai nici un drept! Tu eşti cumpărat cu un preţ, acela a fost preţul Sângelui scump al Fiului lui Dumnezeu. Tu nu ai nici un drept legal. Aleluia! Singurul drept ce îl ai, este, să vii la Izvorul umplut cu Sânge tras din Vena lui Emanuel, când păcătoşii au plonjat sub revărsare pierd toată pata lor de vină. Da, domnule. Acela-i singurul drept ce-l aveţi, este o îndărătnicie predată, lui Dumnezeu, şi atunci Dumnezeu conduce de atunci înainte. Aceea este ceea ce cauzează adunarea... Aceea este ceea ce cauzează aşa de multe lucruri ciudate. Duhul Sfânt va merge într-un loc, Duhul Sfânt a zis, "Aceasta nu este corect. Opreşte adunarea, mută-te acolo." Eu o voi opri, la fel, frate, merg drept înainte. Aşa este, deoarece tu trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu. Şi singura cale să fii condus de Duhul lui Dumnezeu, este să rămâi blând, nu să ştii prea mult.

E-98 Oh, tu gândeşti, "Eu ştiu foarte mult." Da, tu îţi ai creierul tot prelucrat şi el nici măcar nu poate să se lucreze pe sine. Tu cunoşti toate cărţile şi toate răspunsurile, şi toată Greaca şi toată Ebraica, şi nu ai loc pentru Porumbel să se culce. Aşa este. Dar tu le ştii pe toate, atunci Porumbelul nu poate conduce, căci tu ştii prea mult.

E-99 Mielul nu pretinde că ştie ceva. El trebuie să aibe pe altcineva să-l conducă. Glorie! Aceea este. Nu ştie nimic! Amin. Singurul lucru ce-l ştiu, este, Cristos Isus a murit să mă salveze.

E-100 Jos prin California a fost un ins care a venit, avea un anunţ înaintea lui, zicea, "Eu sunt un nebun pentru Cristos," şi pe spate zicea, "Al cui nebun eşti tu?" Aceea este corect. A devenit un nebun, faţă de lume, ca tu să poţi fi condus de Duhul Sfânt, căci fiii şi fiicele lui Dumnezeu sunt conduse de Duhul Sfânt. Romani 8:1, zice, "De aceea acum nu mai există nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care umblă nu după fire, ci după Duhul," nu umblă după lup, ci după Porumbel. Amin.

E-101 Doc obişnuia să cânte o cântare, "Umple-mi calea în fiecare zi cu dragoste, aşa cum umblu cu Porumbelul Ceresc;
lasă-mă să merg tot timpul cu o cântare şi un zâmbet, umple¬mi calea în fiecare zi cu dragoste." Ce zi plină de pace va fi pentru Tabernacolul Branham, sau orice altă biserică sau orice persoană, când ei îşi pierd drepturile lor, să devină un miel.
"Care este întrebarea, Frate Branham?"

E-102 Veniţi înapoi într-un miel, veniţi înapoi să fiţi blânzi, veniţi înapoi să nu ştiţi nimic, veniţi înapoi doar să vă supuneţi lui Cristos. Nu încercaţi, nu încercaţi să ştiţi nimic. Doar umblaţi în smerenie, liniştiţi, umilit, blând, iar Porumbelul vă va conduce. Dar oriunde vedeţi ... mergeţi ascultaţi la clevetirea aceea, oricând mergeţi să vă ridicaţi acea mânie, oricând mergeţi să gândiţi că aveţi un drept să faceţi aceasta şi să faceţi aceea, Porumbelul doar Îşi ia zborul şi pleacă departe. Atunci voi nu-L mai aveţi. Acum, el nu este prea departe de voi în această dimineaţă, biserică. El şade chiar acolo pe ramura păcii, aşteptând ca natura voastră să fie schimbată. Amin.

E-103 Ceea ce aveţi nevoie astăzi este să vă predaţi toate drepturile, să lăsaţi pe Dumnezeu să vă pună jos şi să vă radă toate drepturile de pe voi. Amin. Vă puteţi imagina cum un miel micuţ, toată-toată lâna atârnând pe el? Acelea sunt drepturile lui. Da. [Fratele Branham imită un miel gâfâind – Ed.] Infocat, şi apoi doar culcat pe masa de tuns. Ei ştiu cum este mai bine pentru el. Să-i ia toate drepturile şi să-l tundă tot, cât de răcoros şi uşor aleargă el. Vai, vai, el este fericit, şi sare în jur şi se bucură. Da, domnule. Dacă vă veţi pierde drepturile, aceea este ce veţi primi. Dar voi trebuie să vă pierdeţi drepturile şi să lăsaţi Cuvântul lui Dumnezeu să radă toată lumea de pe voi, să ia toate obiceiurile lumii la o parte, şi voi deveniţi o creatură nouă în Cristos.

E-104 Aici cu un timp în urmă, acolo în Africa, am vorbit cu-cu un sfânt bătrân. El a zis, "Frate Branham, eu ştiu că tu crezi în supranatural."
Am zis, "Desigur, fratele meu."

E-105 El a zis, "Cu ani în urmă mă gândeam că eu sunt cineva." A zis, "Mă gândeam că eram într-adevăr un Creştin." Şi a zis, "Apoi sus în biserica noastră... a trebuit să urc un deal, unde mi-am oprit maşinuţa." Şi a zis, "A trebuit să urc un deal cam, oh, trei sau patru sute de iarzi, şi să merg în jurul tufelor şi lucruri, să ajung sus." Şi a zis, "Noi am avut adunare de rugăciune acolo sus." Şi a zis, "M-am gândit că sunt într¬adevăr un Creştin." El a zis, "Am cunoscut toată Biblia. Am studiat toată Ebraica. Am studiat toate pronunţările Cuvântului." Şi a zis, "Oricine venea sus la mine, eu am putut" [Fratele Branham pocneşte din degete – Ed.] "vorbi doar aşa despre Biblie. Eu ştiam despre ce vorbesc." El a zis, "Intr-o seară mergeam sus la biserică. Acolo erau multe conflicte în biserica noastră." A zis, "Erau partide mici una împotriva celeilalte. Tu ştii cum se ridică ele."
Am zis, "Da, domnule."

E-106 El a zis, "Pe drumul meu sus pe deal, eu umblam, şi deodată am devenit conştient că cineva mă urma." Şi el a zis, "Mă gândeam că eu voi aştepta doar un pic pentru oricine era acela, să mă ajungă, şi eu voi vorbi cu ei puţin aşa cum urcăm sus pe drum." Voi ştiţi, acela-i cumva un lucru bun, doar să aştepţi puţin. Şi zice, "Aşa cum am urcat sus pe deal," zicea, "am ajuns sus. Un Bărbat a venit sus pe deal," şi a zis, "El avea o boccea pe spatele Lui care era mult mai mare decât Omul." Şi a zis, "El doar gâfâia şi sufla, şi făcea doar paşi mici, încercând să ajungă sus. Şi am zis, 'Omule, pot să Te ajut să duci greutatea aceasta sus pe deal?' El a zis, 'Nu, Eu trebuie să o duc,"' A zis, "M-am uitat la mâna Lui," zicea, "am ştiut atunci că era o viziune. El avea cicatrici în mâna Lui." A zis, "Am căzut jos, şi am zis, 'Doamne, duci Tu păcatele lumii în sacul acela?' El a zis, 'Nu, Eu doar le duc pe ale tale. Doar să te duc sus pe deal, doar aşa ca tu să poţi urca sus.'"

E-107 Acela-i felul cum este. Dacă noi doar am privi în jur, am afla că El le duce pe ale noastre. Nu vă face aceasta să vă simţiţi mici? Inima noastră rea, crudă, doar pentru că noi putem să o facem!

E-108 Aici cu un timp în urmă eram la vânătoare. Aşa cum ştiţi, îmi place să vânez. Şi acolo era un ins rău în ţinutul acela, el era un ins rău. Şi el făcea haz de mine din cauză că eu nu împuşcam căprioare şi iezi. Am zis, "Aceasta-i brutal." Am zis, "De ce nu eşti tu un vânător adevărat, curat şi să împuşti ţapi bătrâni şi lucruri bătrâne care sunt gata să moară? Dumnezeu ni le-a dat. Să laşi mamele acelea tinere şi lucrurile..."

E-109 El a zis, "Ah, tu eşti cu inimă de pui, predica torule!" Continua să-mi spună în felul acela.

E-110 Am zis, "Acum, uite, dacă am fost flămând şi am vrut unul din puii aceia de cerb, eu cred că Dumnezeu m-ar lăsa să-l am. Dar doar să-l împuşc doar să fac pe deşteptul," ei bine, el umplea o căruţă. Şi el a mers şi şi-a făcut o chemătoare, un fel de fluier, şi el sufla acel fluier şi suna chiar exact ca un cerb mic care cheamă. Intr-o zi noi am fost în tufe împreună. L-am ruşinat, am zis, "Mi-ar fi ruşine de mine însumi." A omorât opt sau zece pui de cerb deodată, dacă putea, căprioare şi de toate, doar să facă pe deşteptul, poate să taie partea din spate şi să lase restul să zacă acolo. Am zis, "Tu nu ar trebui să o faci."
"Ah," zicea, "voi predicatorii sunteţi prea cu inimă de pui!"

E-111 Într-o zi el a stat înapoi în tufe, el a apucat acest fluier şi a strigat, şi a sunat ca un cerb mic plângând. Doar cum a făcut aceea, o căprioară frumoasă şi-a scos capul afară, a venit tropăind afară. Tu ai putut vedea ochii ei mari maro privind. Ea a fost speriată. Ea privea în jur. Vânătorul s-a ridicat, şi a tras puşca să împuşte căprioara. Şi căprioara a văzut vânătorul. Dar, voi ştiţi ce, strigătul acelui pui de cerb, ea nu a observat puşca. Ea se uita după acel pui, el era în necaz. Ştiţi, acea expunere de mamă adevărată şi dragoste de mamă, ca ea să întâmpine puşca în faţă, pentru moarte, privind la aceea în gura acelei puşti. Ştiţi ce, acea expunere era aşa de mare, ea a venit alături de el, el şi-a aruncat puşca jos! El a venit înapoi şi m-a apucat de braţ, el a zis, "Billy, roagă-te pentru mine, eu am avut destul din aceasta!" Când el a văzut acea expunere de eroism de mamă!

E-112 Oh, când lumea vede expunerea dragostei lui Dumnezeu, şi purtarea aleasă în inima noastră umană, ce deosebire va fi. Când noi lăsăm Porumbelul lui Dumnezeu să vină în inima noastră şi să ne îmbuneze, ne face smeriţi.

E-113 Acolo în tufa aceea de arbuşti acolo, eu stăteam acolo rugându-mă pentru băiatul acela bătrân, eu l-am condus la Domnul Isus. De atunci înainte, el a fost un vânător bun, curat.

E-114 Sigur, el a gândit că avea un drept, el făcea ce voia să facă. "Ei sunt pe locul meu, ei mănâncă lucerna mea acolo jos dacă vor."

E-115 Am zis, "Aşa este, dar este inuman să faci aceea." Tu trebuie să pierzi drepturile tale. O Dumnezeule, ai milă, ca noi să voim.

E-116 Aici cu un timp în urmă, în, oh, aproape cu o sută de ani în urmă, a fost un Creştin mare care a trăit în sud vestul Statelor Unite. Numele lui era Daniel Curry, un om minunat, un om evlavios, un om sfinţit, un adevărat Creştin, un om de care fiecare a gândit aşa de mult, o persoană aşa de minunată. Şi povestea merge, că el a murit sau a mers într-o transă, şi el a zis... aşa cum a mers sus la Cer, desigur, când a murit. Şi când a ajuns la poarta de perle, păzitorul a venit la poartă, a zis, "Cine eşti tu?"

E-117 El a zis, "Eu sunt evanghelistul, Daniel Curry, eu am câştigat mii de suflete la Cristos. Şi eu sunt... eu vreau să vin înăuntru în această dimineaţă. Călătoria vieţii mele s-a sfârşit pe pământ, eu nu mai am loc unde să merg acum."

E-118 Acela-i felul cum vine la tine într-o dimineaţă, păcătosule. Acela-i felul cum vine la tine, decăzutule. Acela-i felul cum vine la tine tu care ai întristat Duhul Sfânt de la ei, să nu mai fii blând şi milos. Tu nu ai mai plâns cu anii. Tu nu ai mai roşit, de nu ştiu când. Toată modestia s-a dus de la tine. Sigur. Dar va veni la uşa ta într-una din aceste dimineţi. Şi aşa cum blândul Duh Sfânt vine şi bate, de ce nu-L laşi doar să intre?

E-119 Deci când Daniel Curry a venit acolo la-la-la poartă, ei au intrat, zicând, "Noi vom vedea dacă tu îţi ai numele aici." Ei s-au uitat peste tot, ei nu au putut găsi nici un nume. Au zis, "Nu, nu există nici un Daniel Curry aici."

E-120 "Oh," el a zis, "cu siguranţă!" A zis, "Eu sunt un Evanghelist." El a zis, "Eu am câştigat suflete lui Cristos." A zis, "Am încercat să fac lucrul care este corect."

E-121 Păzitorul a zis, "Domnule, îmipare rău să-ţi spun, dar nu există Daniel Curry aici." A zis, "Iţi spun ce ai putea face." A zis, "Noi nu avem dreptul aici să luăm cazul tău." El a zis, "Dar vrei să faci recurs cazului tău? Tu poţi face recurs la el la Judecata Tronului Alb, dacă vrei." Dar a zis, "Noi nu avem milă pentru tine aici, deloc, căci noi nu te avem aici. Nu există milă pentru tine." A zis, "Vrei să faci recurs pentru cazul tău?"
El a zis, "Domnule, ce altceva pot face decât să fac recurs cazului meu?"

E-122 El a zis, "Ei bine, atunci, poţi merge la Judecata Tronului Alb să faci recurs cazului tău acolo."

E-123 Daniel Curry a zis că s-a simţit mergând prin spaţiu în jur de o oră. A zis că el a venit într-un loc, unde a devenit mai luminos, mai luminos, mai luminos, mai luminos. A zis, cu cât mergea mai departe, cu atât devenea mai luminos. A fost de o sută de ori, de mii de ori mai strălucitor decât străluceşte soarele. Şi a zis că el tremura, tremura. Şi a zis, când el a ajuns în mijlocul acelei Lumini, a auzit un Glas zicând, "Ai fost tu perfect pe pământ?" Doar a venit afară dintr-o-o Lumină.
El a zis, "Nu, eu nu am fost perfect," a tremurat.
A zis, "Tu întotdeauna ai lucrat cinstit cu fiecare?"

E-124 A zis, "Nu." (A zis, "Câteva lucruri îmi vin în minte de care eu nu am fost chiar cinstit.") A zis, "Nu, eu-eu-eu presupun că nu am fost cinstit."
A zis, "Ai spus tu adevărul în fiecare caz, în viaţa ta?"

E-125 A zis, "Nu. Îmi amintesc unele lucruri ce le-am spus, care nu au fost dubioase... care au fost dubioase. Eu-eu-eu-eu nu am fost adevărat chiar exact."

E-126 A zis, "Apoi, ai luat tu vreodată ceva ce nu ţi-a aparţinut, orice, bani, orice altceva ce nu ţi-a aparţinut?"

E-127 A zis că s-a gândit pe pământ că el a fost destul de bun, dar el a fost condamnat. A zis, "Nu. Nu, eu am luat lucruri care nu mi-au aparţinut."
El a zis, "Atunci tu nu ai fost perfect." El a zis, "Nu, eu nu am fost perfect."

E-128 A zis că aştepta în orice minut după explozie să vină din acea Lumină mare de unde se odihnea Porumbelul, "Condamnat!" A zis, chiar atunci el a auzit un Glas în urma lui, care era mai dulce decât glasul oricărei mame pe care l-a auzit vreodată. A zis că s-a întors să privească. Şi cea mai dulce faţă pe care a văzut-o vreodată, mai dulce decât faţa oricărei mame, stătea în faţa lui. Şi a zis că El a zis, "Tată, Daniel Curry a stat pentru Mine jos pe pământ. Este adevărat, el nu a fost perfect, dar el a stat pentru Mine. El a stat pentru Mine pe pământ, acum Eu voi sta pentru el în Cer. Ia toate păcatele lui şi pune-le în contul Meu."

E-129 Cine va sta pentru tine în ziua aceea, frate, dacă tu Îl întristezi de la tine astăzi? Eu doar nu mai pot predica. Să ne aplecăm capetele.

E-130 Scumpe Dumnezeule, scumpe Miel muribund, smerit, umil, înjosit. Păsările aveau cuiburi şi vulpile aveau vizuini, dar Tu nu ai avut un loc, şi, încă, tocmai Domnul Slavei! Când Tu ai fost născut, ei nu au avut ceva haine cu ce să Te îmbrace. O Dumnezeule, la ce bun îmi folosesc hainele mele atunci? La ce bun îmi folosesc maşinile mele atunci? La ce bun îmi foloseşte o casă frumoasă? La ce bun îmi va folosi în ziua aceea? Tu ai fost lipsit de prieteni; nimeni nu-Ţi era prieten. Nimeni nu se părea să vrea să-Ţi dea o mână de ajutor. Tu ai zis în ziua aceea că Tu vei zice, "Eu am fost flămând, tu nu M-ai hrănit. Am fost gol, tu nu M-ai îmbrăcat." La ce bun ne va folosi tot ce avem în ziua aceea, Doamne? Lasă-ne să stăm pentru Tine, aşa incât când vine ora aceea iar noi păşim în Prezenţa Lui, cel omnipotent, omniprezent, omni-... O Dumnezeule, când noi auzim acel Porumbel, cu aripile Lui stând în spate acolo în Lumina aceea mare, El va străluci prin toată Eternitatea. Când, Tu locuieşti în Lumină!

E-131 "Când eu trebuie să stau acolo singur, fratele meu s-a dus, păstorul meu s-a dus, mama mea s-a dus, tăticul meu s-a dus, soţia mea s-a dus, copiii mei s-au dus, O Dumnezeule, ce voi face eu atunci, Doamne? Ce voi face eu atunci? Şi aceea poate fi înainte ca soarele să apună deseară. Dar ce voi face eu? Ce pot face eu? O Cristoase, eu voi sta pentru Tine acum! Eu îmi voi lua alegerea acum. Eu îmi voi pierde toată vorbirea despre alţi oameni. Eu îmi voi pierde toată mânia. Eu îmi voi pierde toate diferenţele. Eu voi pierde totul. Tunde-mă, Doamne, ia¬mi tot ce am. Tu doar ia-mă pe mine, Doamne. Eu-eu-eu vreau să stau în locul Tău. Eu vreau să fiu tuns. Eu vreau ca tot egoismul, toată mândria, toată indiferenţa, doar toată să fie luată de pe mine. Atunci eu vreau să stau pentru Tine, ca un miel tuns, vrând să renunţ la toate plăcerile care ei le numesc plăcerile vieţii, toate dansurile, toate petrecerile, toate hainele vechi vulgare, macheaj, ruj de buze, lac de unghii, toată această indiferenţă care arată ca lumea. Tu ai zis, 'Nici măcar să nu vă comportaţi ca lumea. Nici măcar să nu vă asociaţi cu lumea. Ieşiţi dintre ei!' O Dumnezeule! Ajută-mă, Doamne.
Tunde-mă astăzi. Ia-mă ca pe un miel şi lasă-mă să fiu mut, să nu-mi deschid gura, să nu spun nimic despre aceasta, doar să stau şi să fiu tuns."

E-132 O Dumnezeule, ce deosebire face aceasta! Îmi amintesc când Tu m-ai tuns odată, mi-ai luat soţia, bebeluşul meu, pe tăticul meu, şi pe fratele meu. Tu m-ai tuns de tot. Totuşi, în inima mea, eu ştiam că Te iubesc. Cum m-ai binecuvântat Tu! Cât de bun ai fost! Tot ce sunt, tot ce aş putea fi, tot ce aş fi vreodată; eşti Tu, Dumnezeule, eşti Tu. Eu îmi mărturisesc greşelile, eu mărturisesc tot ce am făcut sau am gândit vreodată. Doar tunde-mă, Doamne, eu vreau să fiu mielul Tău.

E-133 Nu numai atât, Doamne, dar ia pe fiecare persoană de aici în această dimineaţă, fiecare oaie, şi pe cei ce vor să fie oi, tunde-i pe toţi, în dimineaţa aceasta, Doamne. Pune-le picioruşele în jurul stocurilor Evangheliei. Fie ca Duhul Sfânt să-i conducă la pocăinţă chiar acum, să ştie că ei au fost indiferenţi faţă de Dumnezeu. Şi fie ca El să tundă toată indiferenţa, toată lumea şi toate lucrurile lumii. Tu tunde-o toată în această dimineaţă, Doamne, ca noi să putem sta răcoroşi şi liniştiţi înaintea Ta, ca Creştini născuţi din nou. Admite aceasta, Doamne.

E-134 Eu Te iubesc. Eu vreau să merg, nu contează dacă vremea este caldă, fie că vreau să o fac sau nu. Eu vreau să merg. Eu vreau să stau pentru Tine, căci eu vreau ca Tu să pledezi cazul meu în ziua aceea, să zici, "Ei bine, el a stat pentru Mine, acum Eu voi sta pentru el." O Dumnezeule, admite aceasta astăzi.

E-135 Şi în timp ce fiecare cap este aplecat, şi fiecare inimă este aplecată. Mă întreb în această dimineaţă dacă ar fi cineva aici care vă daţi seama că aţi încercat să aveţi felul vostru propriu, aţi făcut aceste lucruri ce nu ar trebui să le faceţi, şi simţiţi în această dimineaţă că v-ar place ca Domnul doar să vă tundă, şi să ziceţi, "Să vă facă un miel adevărat," aţi vrea să vă ridicaţi mâna. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Altcineva zice, "Tunde-mă, Doamne, eu stau. Eu sunt o oaie. Eu nici măcar nu-mi voi deschide gura, eu doar vreau ca Tu să¬mi tai toată lumea de la mine." Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. "Tunde-mă, Doamne." Soră Gertie... [Pianista – Ed.] Şi Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. "Tunde-mă acum, Doamne. Eu-eu vreau ca toate lucrurile lumii ... Eu vreau să stau pentru Tine în această dimineaţă. Eu vreau să stau ca o oaie tunsă. Eu vreau ca toate lucrurile lumii să fie tăiate de la mine. Eu vreau să fiu al Tău şi Tu să fii al meu. Vrei Tu să mă primeşti, Doamne, aşa cum îmi ridic mâna spre Tine?" Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă.

Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă, le văd pe ale tale. Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamna mică. Aceea-i bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, acolo în urmă, mamă. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Aceea este bine, doar fii cinstit. "Eu vreau ca Dumnezeu să îndepărteze totul de la mine care doar nu este ca El, orice motive egoiste ce am, orice indiferenţă ce am. Eu vreau ca El să mă tundă de tot, în această dimineaţă. Eu vreau să fiu ca EL Mie nu-mi pasă dacă acelea sunt drepturi sau nu; eu nu am nici un drept. Am numai un drept, şi acela-i, să vin la El. El ia restul."

E-136 Există vreun păcătos aici care niciodată nu l-a mărturisit pe Cristos, niciodată nu a fost salvat, şi vreţi să fiţi amintiţi în această rugăciune în dimineaţa aceasta, vrei să-ţi ridici mâna, prietene păcătos? Dumnezeu să te binecuvânteze. Altul ridică¬ţi mâna, zicând, "Aminteşte-mă, Frate Branham. Eu nu sunt un Creştin, şi eu nu ştiu chiar în ce timp va trebui să întâlnesc pe Dumnezeu. Şi eu-eu vreau să fiu amintit chiar acum într¬un cuvânt de rugăciune, aşa cum încheiaţi." Ei bine, vreţi să vă ridicaţi mâna ca eu să mă rog pentru voi? El vede. Dumnezeu să te binecuvânteze, domniţă. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Altcineva, "Eu vreau să fiu, eu vreau..."

E-137 Câţi sunt aici care sunt decăzuţi? "Oh," voi ziceţi, "Eu nu aş admite aceea, Frate Branham." Dar, uite, dacă acel Porumbel al smereniei este dus de la voi, frate, acolo este ceva greşit. Există ceva greşit când voi nu vă puteţi suferi unul pe altul. Când tu nu poţi ierta pe fiecare persoană chiar din adâncul inimii tale, indiferent ce au făcut ei sau ce au zis, dacă tu nu poţi să-i ierţi, din adâncimi, Isus a zis, "Dacă nu iertaţi fiecărui om greşelile lui, din inima voastră, nici Tatăl vostru Ceresc nu vă va ierta."

E-138 Acum ce dacă, această vreme caldă, ce dacă astăzi Dumnezeu te-ar chema? În timp ce este un Izvor deschis, o biserică gata, Duhul Sfânt stă aici la capătul frontonului acestei clădiri, gata să vină drept jos şi să vină înapoi în inima voastră şi să vă facă blânzi şi paşnici. "Ce trebuie să fac, Frate Branham?" Doar deveniţi un miel. Duhul Sfânt va veni chiar jos când tu devii un miel. Dar dacă tu ai motive greşite, idea greşită-greşită, vrei să ai felul tău propriu, şi nu vrei să o pierzi, atunci Duhul Sfânt nu va veni niciodată.

E-139 Acum cu capetele noastre aplecate, mă întreb dacă cineva din voi care v-aţi ridicat mâna... Acum, Isus a zis, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică, nu va veni la judecată ci a trecut de la moarte la Viaţă," Sf. Ioan 5:24. Dar acum dacă v-ar place să veniţi la altar, să îngenunchiaţi aici jos, să ne rugăm împreună până când acel sentiment blând, paşnic ce l-aţi posedat cândva, sau v-ar place să-l posedaţi, vine iarăşi la voi. În timp ce ne ţinem capetele aplecate, în timp ce cântăm, "Există un Izvor umplut cu Sânge," eu vreau ca voi să veniţi, să îngenunchiaţi şi să ne rugăm. Fiecare acum care vrea să vină, să îngenuncheze aici jos la balustrada altarului şi să se roage un timp.
Există un Izvor umplut cu Sânge, Tras din Vena lui Emanuel,
Şi păcătoşii s-au aruncat dedesubt...
(Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă, vino chiar sus şi îngenunchiază)
Pierd...

E-140 Cu capetele noastre aplecate, aşa cum eu sper că aveţi în inima voastră. Voi ştiţi cine năvăleşte jos pe interval în această dimineaţă, ar trebui să vă ruşinaţi de voi înşivă? O femeie de culoare, sărmana de ea, cu gleznele umflate, cu părul cărunt, îşi croieşte drumul în jos spre altar.

E-141 Aici cu un timp în urmă, un om de culoare bătrân a fost salvat, în timpul sclaviei. El a mers, şi aşa cum a fost salvat, el i-a spus şefului lui că el a fost liber. El a zis, "Tu eşti ce?"
A zis, "Eu sunt liber." Atunci el l-a făcut liber.

E-142 Aici vine un alt grup de oameni venind jos pentru salvare în această dimineaţă. (A zis că el era liber.) Fiecare în rugăciune, şi rugaţi-vă tare dacă vreţi, în timp ce Duhul Sfânt lucrează cu oamenii care fac decizii.
El a zis, "Mose, tu spui că eşti liber?"
A zis, "Da, domnule, şef. Eu sunt liber."

E-143 A zis, "Dacă tu eşti liber, atunci eu te voi face liber, de asemenea. Mergi predică Evanghelia."

E-144 Când el a fost gata să moară, mulţi dintre fraţii lui albi au venit să-l vadă, şi când ei au venit, el a zis, au gândit că el era într-o comă. Când el s-a trezit, el a zis, "Am gândit că am fost dus." (Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu, îngenunchiază chiar jos.) A zis, "Am gândit că am fost deja dus."
A zis, "Ce ai văzut, Mose?"

E-145 El a zis, "Când am intrat pe poartă, eu l-am văzut pe El." A zis, "Eu stăteam privind la El." Şi a zis, "Acolo era un Înger care a venit şi a zis, 'Vino, Mose. Tu ai predicat Evanghelia mulţi ani, tu ai o robă şi o coroană care te aşteaptă."' El a zis, "'Nu-mi vorbi despre robă şi coroană. Eu nu vreau nici robă nici coroană. Eu doar vreau să mă uit la El."' Eu cred că aceea este atitudinea oricărui creştin.

E-146 Aici cu un timp în urmă, sus de tot afară din Chicago, am fost într-un coloseum, un muzeu, adică, şi mă uitam peste tot în jur acolo. Eu am văzut un Negru bătrân, cu o şuviţă mică albă de păr în jurul capului, mişcându-se pe acolo, cu pălăria lui în mână. M-am uitat la el. El se uita dincolo într-un loc mic, şi a sărit înapoi, şi lacrimile au început să-i curgă pe obrazul lui bătrân închis. El a început să se roage. L-am privit pentru puţin timp. El s-a uitat acolo din nou, a început să plângă din nou. M-am dus acolo şi am zis, "Domnule."
El a zis, "Da, prietene alb?"
Am zis, "Văd că eşti... Ce te-a emoţionat aşa? Pentru ce ai fost aşa de emoţionat?"

E-147 El a zis, "Domnule, dacă ai putea simţi coasta mea, eu am bătături în jurul coastelor mele." A zis, "Eu odată am fost un sclav." El a zis, "În această cuşcă mică de sticlă, aceea este o haină stând acolo."
Am zis, "Eu văd că este o haină, dar ce este aşa de deosebit cu aceea?"

E-148 El a zis, "Pata aceea de acolo," a zis, "Acela este sângele lui Abraham Lincoln." A zis, "Acel sânge a luat cureaua de sclav de pe mine." El a zis, "Acum, oameni albi, nu v-ar emoţiona aceasta cumva, şi pe voi?"

E-149 Mi-am pus braţele în jurul gâtului lui bătrân, am zis, "Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Eu cunosc un alt Sânge care mă emoţionează."
El a zis, '"Şi eu cunosc Sângele acela, la fel, domnule."

E-150 Am zis, "El a luat o curea de sclav de pe mine." Odată eu mergeam afară duminica şi mă întreceam şi agitam, şi spuneam glume murdare. Şi, O Dumnezeule, cum am făcut-o eu? Încă există cicatrici jos în inima mea unde am făcut aceasta. Dar sunt bucuros că El a luat cureaua de pe mine. Este dusă total acum, El a stat în locul meu.

E-151 Aici cu un timp în urmă, privind la o femeie, şi ea era aşa de vulgară că am vrut să o condamn. Şi Dumnezeu mi-a dat o viziune. M-am rugat pentru ea atunci, căci am văzut că păcatele mele erau tot aşa de mari ca ale ei. Şi am mers acolo lângă ea şi am ruşinat-o, i-am spus că sunt un predicator. Cei doi băieţi prieteni ai ei... Ea era în jur de şaizeci şi cinci de ani sau şaptezeci, cei doi prieteni ai ei au îngenunchiat acolo jos, şi ei toţi şi-au dat inimile lui Cristos. Oh, vai, ce deosebire!

E-152 Nu aţi vrea voi? Aţi păcătuit voi aşa de mult, în această dimineaţă, v-aţi făcut voi inima voastră aşa de neagră şi murdară încât nici chiar Duhul Sfânt nu poate să o atingă? Poate Porumbelul şi-a luat zborul Lui Etern, El este dus pentru totdeauna.

E-153 Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă. O fetiţă urca în sus. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă. Voi ziceţi, "Fetiţa aceea nu ştie." Oh, da, ea ştie. Ea doar nu a citit aşa de multe reviste şi poveşti vechi de dragoste aşa cum aţi citit voi toţi. Aceea este chestiunea, ea este gingaşă. Isus a zis, "Lăsaţi copilaşii să vină la Mine."

E-154 Altcineva i-ar place să vină, uniţivă în jur în dimineaţa aceasta? Altarul este deschis. Doar un alt moment, atunci în timp ce mai cântăm odată, atunci noi vom oferi rugăciune în timp ce aceşti păcătoşi pocăiţi se roagă.
Tâlharul murind s-a bucurat să vadă
Acel Izvor în... (Sigur, totul s-a dus,
sărmanul ins era terminat.)
Şi acolo pot eu, deşi rău ca el...

E-155 Nu vreţi să veniţi sus acum? Nu vreţi să veniţi sus, voi care ştiţi mai bine? Biblia a zis, "Dacă ştiţi să faceţi bine, şi nu-l faceţi, pentru voi este mai mult decât păcat." Nu vreţi să veniţi? Voi ştiţi că sunteţi greşiţi. Croiţi-vă drum în sus şi îngenunchiaţi în jurul altarului, şi spuneţi lui Dumnezeu că vă pare rău de felul cum L-aţi tratat. Lăsaţi ca Duhul Sfânt să vină înapoi şi să vă facă smeriţi şi blânzi şi liniştiţi din nou. Nu aţi vrea? Amintiţi-vă, dacă muriţi, şi El s-a dus de la voi, nimeni nu va fi să pledeze cazul vostru. El vă vrea să staţi pentru El în această dimineaţă. Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu.

E-156 Aşteptând. Aceasta-i tot, doar cinsprezece în biserică care într-adevăr simt că aţi fost condamnaţi? Voi aţi trăit o viaţă paşnică, smerită, blândă, liniştită? Acum, aceasta este dirijată de Duhul Sfânt. Voi iertaţi, nu aveţi duşmani? Trăind în trecut, deasupra condamnării păcătoşilor? Voi nu trăiţi ca păgânii, voi trăiţi diferit? Viaţa voastră este toată modelată diferit? Duhul Sfânt blând stă pe tronul inimii voastre, făcându-vă să trăiţi paşnic şi liniştiţi şi iubitori, în jurul tuturor oamenilor? Vecinii voştri şi toţi ştiu, şi toţi asociaţii voştri ştiu, că voi sunteţi Creştini blânzi, liniştiţi, smeriţi, umiliţi? Porumbelul lui Dumnezeu este cu voi? Sunteţi siguri? Aceasta poate fi ultima voastră şansă. În regulă.

E-157 Atunci către voi de aici de la altar, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi nu va trebui să fiţi judecaţi acum. Duhul Sfânt v-a adus judecată. Şi voi nu aţi încercat să vă ţineţi drepturile, zicând, "Oh, eu am fost un Creştin suficient de mult. Eu nu trebuie să merg." Unii din voi, prima voastră dată să fiţi vreodată la altar. "Eu pot sta un păcătos dacă vreau, acela-i dreptul meu." Da, aşa este. Voi sunteţi un agent de alegere liberă morală, voi puteţi să acţionaţi oricum vreţi. Dar voi v-aţi cedat drepturile în această dimineaţă. Ziceţi, "Ce vor zice ei, dacă eu mărturisesc Creştinismul şi apoi merg sus la altar, ce vor zice ei?" Dar ce spune Dumnezeu? El a zis ca voi să veniţi, şi voi aţi făcut-o. Acum voi v-aţi cedat dreptul, voi aţi venit să aveţi Duhul Sfânt blând să Işi ia locul în inima voastră astăzi. Ştiu că El o va face. Ştiu că El va face. El a promis că o face. Acolo, El doar nu poate, doar nu poate să nu vină. El imploră, plânge, a murit, şi câte altele, pentru un loc la care să vină, vrând să vină la voi.

E-158 Şi în ceasurile voastre de moarte, când îngerul morţii stă la capătul patului, în loc să te uiţi acolo la lucrul hidos, şi să ştii că tu ai refuzat să vii odată, şi apoi sufletul tău a devenit negru şi murdar, nu mai este timp, nu contează cât de tare ai plâns. Esau a păcătuit păcatul harului său... ziua harului lui, adică, şi nu a mai primit o şansă. El a plâns cu amar, încercând să găsească un loc să o îndrepte, dar el nu a putut să o facă. Dumnezeu l-a chemat ultima dată.

E-159 Dar voi pierdeţi toate drepturile voastre şi toţi prietenii voştri, şi tot simţul vostru şi totul, în această dimineaţă, să veniţi aici. Voi v-aţi pierdut drepturile, să îngenunchiaţi aici jos şi să vorbiţi cu Dumnezeu. Eu vă spun prin Cuvântul Domnului, că Cristos a zis, "Cel ce vine la Mine, Eu cu nici un chip nu-l voi scoate afară." Acum în timp ce sunteţi acolo la altar, pocăiţi-vă, spuneţi-I că vă pare rău că aţi făcut ce aţi făcut.

E-160 Aceea este cauza că oamenii nu primesc Duhul Sfânt când sunt botezaţi, ei doar nu se pocăiesc cu desăvârşire. Dumnezeu încearcă să le dea Duhul Sfânt. El vrea ca voi să fiţi smeriţi şi blânzi, liniştiţi. Acela-i motivul că vă ridicaţi cu acelaşi egoism în inima voastră. Oh, voi vă puteţi ridica, strigând, vorbind în limbi, sau orice, aceea nu vă face să aveţi Duhul Sfânt. Voi trebuie să vă ridicaţi de acolo o persoană diferită. Voi trebuie să vă ridicaţi de acolo, blând, liniştit şi smerit, şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte cu voi. Anul următor, priviţi înapoi pe cărare şi vedeţi cât de departe aţi venit, vedeţi căci câştigaţi teren tot timpul. Acela-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, smerenie, blândeţe, răbdare, credinţă. Acum, doar pocăiţi-vă şi spuneţi lui Dumnezeu că voi vreţi aceea chiar acum. El este... El o va face.

E-161 Fetiţo, tu de acolo, dragă, tu să faci acelaşi lucru. Te binecuvântez. Mama ta stă cu mâinile peste tine.

E-162 Această scumpă soră bătrână de culoare de aici, se apleacă la altar. Tu poate că a trebuit să mănânci turte de mălai şi mămăligă, poate că a trebuit să locuieşti într-o alee, din câte ştiu eu, soră. Dumnezeu să-ţi binecuvânteze inima, există un palat pregătit pentru tine în Slavă în această dimineaţă. Corect.

E-163 Privesc în jos la altar şi văd o doamnă, încărunţind, o femeie tânără cu capul în jos, o femeie cu părul complet alb. O Dumnezeule! Văd bărbaţi îngenunchiaţi, diferiţi alţii pe aici. Doar pocăiţi-vă, spuneţi-I că vă pare rău. Spuneţi-I că nu o veţi mai face. Prin harul Lui, voi doar veţi lăsa toate diferenţele voastre să fie rezolvate, de astăzi înainte. Voi vreţi să fiţi blânzi şi liniştiţi. Voi vreţi să fiţi umiliţi şi să mergeţi unde vă călăuzeşte El.

E-164 Când oamenii spun ceva, nu contează cât de corect pare, voi vă veţi pierde dreptul de a vorbi despre vecinul vostru. Voi veţi vorbi, veţi vorbi despre Isus. Voi doar veţi face lucrul care este corect. Voi nu mergeţi afară ca un ucigaş. Voi nu mergeţi afară să săriţi pe cel nevinovat. Dar voi vedeţi acel joc curajos de eroism al adevăraţilor Creştini, şi voi vreţi să fiţi ca ei. Voi nu va trebui să spuneţi la nimeni că sunteţi Creştin, dacă sunteţi unul, ei doar o văd şi o ştiu aşa cum vorbiţi. Voi sunteţi pecetluiţi înăuntru şi în afară.

E-165 Acum, aşa cum vă smeriţi inima, pocăiţi-vă acum. Spuneţi lui Dumnezeu că vă "pare rău," voi "nu o veţi mai face," voi sunteţi "ruşinaţi" de voi, de felul cum v-aţi comportat. Şi apoi eu mă voi ruga pentru voi. Şi eu cred, chiar atunci, că pacea doar se va aşeza peste inima voastră, doar pace ca un râu va veni curgând jos în sufletul vostru. Voi poate nu o să strigaţi, poate nu veţi vorbi în limbi, poate nu veţi sări în sus şi-n jos; însă voi veţi pleca de la altar cu Ceva în voi, Ceva în voi care vă va ancora la crucea veche zgronţuroasă atât timp cât trăiţi. Acum rugaţi-vă, aşa cum fac eu. Mărturisiţi.

E-166 Tatăl nostru Ceresc. Creaturi nevrednice, această sală caldă, transpirată în această dimineaţă, lada de transpiraţie; dar, Dumnezeule, Tu ai transpirat-o pentru noi. Duhul Sfânt a coborât, a convins pe oameni că ei erau greşiţi. Ei păcătuiau. Duhurile lor erau arogante. Ei au devenit ostili, curioşi, atotştiutori, ne voind să se pocăiască, ne voind să ierte pe oamenii care au făcut lucruri împotriva lor. Ei nu au vrut, dar astăzi Duhul Sfânt a luat Cuvântul lui Dumnezeu, L-a pus drept în inimile lor blânde, şi a zis, "Acum vreţi să veniţi înapoi unde aţi fost de prima dată când aţi venit la altar, să veniţi înapoi unde fiecare, voi iubiţi pe toţi, şi Mă iubiţi cu dragoste nemuritoare? Atunci doar ridicaţi-vă şi veniţi sus la altar." Ei au făcut-o, Doamne.

E-167 Acum, mă rog acum ca Tu să sfinţeşti gândurile lor, Doamne, sfinţeşte-le inimile, fă-i blânzi şi paşnici. Fie ca ei să se ridice de la acest altar acum, după ce ei s-au pocăit, predându-şi vieţile Ţie, să meargă înapoi la casa lor. Nu contează ce se întâmplă, dacă soţul devine tot supărat, sau soţia se supără, sau vecinul este supărat, sau cineva cu care lucraţi sau vă asociaţi, "Eu doar voi fi blând ca un porumbel."

E-168 De fapt, răzbunarea Ta îţi aparţine Ţie, "Eu voi răsplăti, zice Domnul." Cum am aflat noi aceea de a fi aşa, Doamne. Doar staţi liniştiţi, fiţi blânzi, vedeţi Dumnezeu ia... veniţi chiar jos la mielul Lui. Sigur, cu certitudine. Acest Păstor bun şi-a dat Viaţa Lui pentru ei, El vine chiar jos la oile Lui. Şi El le va călăuzi. Vai de acela care li se opune! Vai de acela care spune un cuvânt împotriva lor! A zis, "Ar fi mai bine să atârne o piatră de moară de gâtul vostru, şi să vă înecaţi în adâncurile mării. Ingerii lor întotdeauna privesc faţa Tatălui Meu care este în Cer." Vedeţi? O Dumnezeule, noi vrem... "Şi aşa cum le faceţi lor, Mie Imi faceţi."

E-169 Deci, Dumnezeule, eu vreau să fiu blând. Eu mă pun pe altar, de asemenea, în această dimineaţă; nu această dimineaţă, ci în fiecare dimineaţă şi fiecare zi. Eu vreau să fiu tăcut şi blând, şi ca Isus. Admite aceasta, Tată. Ajută-ne să fim aşa acum, lasă talazurile fără fund ale dragostei să se rostogolească peste sufletul nostru.
Pace! Pace! Minunată pace, Coborând de la Tatăl de sus;
(Nu O simţiţi acum în inima voastră?)
... peste duhul meu veşnic, (Aleluia!
Aleluia!)...

E-170 Sora Gertie a zis să spun la toată biserica că ea este condamnată, de asemenea, dar ea face pianul altarul ei. De când altarul, pianul este altarul ei, a zis, "Spune bisericii să se roage pentru mine," aşa cum ea şade acolo şi lacrimile curg pe ochelarii ei. Acest amvon este altarul meu. Eu m-am pocăit, de asemenea, Biblia mea este udă. O Dumnezeule!
Pace, pacea lui Dumnezeu, Coborând de la Tatăl de sus; (Oh, aleluia!)
... peste duhul meu veşnic.

E-171 Dumnezeule, dacă am păcătuit împotriva cuiva, împotriva Ta, ia-o la o parte, Doamne. Ia păcatul la o parte de la bisericuţa mea, în dimineaţa aceasta .

E-172 Câţi puteţi chiar simţi că Dumnezeu vă iartă, şi Porumbelul Păcii stă pe inima voastră din nou? El a zburat înapoi chiar acum, şi-a luat locul Lui. Duhul Sfânt doar s-a mutat înapoi şi a zis, "Copilul Meu, eu am vrut să te iubesc tot timpul. Tu doar nu M-ai lăsat să o fac. Eu nu pot locui cu duhul tău vechi egoist. Dar acum că tu l-ai predat, Eu am venit înapoi la inima ta în această dimineaţă." Câţi simţiţi în felul acela? Ridicaţi-vă mâna. Ridicaţi-vă mâna, aşa-i bine, peste tot la altar. Oh, asta-i bine. Câţi din audienţă simt în felul acela? Ridicaţi-vă mâna. Oh! [Fratele Branham zice pianistei, "Să Fim Ca Isus" – Ed.]

E-173 Tatăl nostru Ceresc, noi Îţi mulţumim pentru acest timp de consacrare blândă, ca şi a lua un măr în mână, zdrobindu-l, lovindu-l, până când devine moale, aşa de moale încât un bebeluş să poată şedea jos şi să-l mănânce. Acela-i felul cum vrem inimile noastre, Doamne. Ia-o în mâna Ta rănită de cuie, doar loveşte-o, zicând, "Copile, tu nu vezi că M-ai rănit? Tu Mă răneai când îţi pierdeai cumpătul în felul acela. Tu Mă răneai, oh, inima Mea doar sângera pentru tine, copile, când Eu te-am văzut făcând cutare-şi-cutare lucru. Dar acum că Eu am inima ta în mâna Mea, Eu vreau să o fac foarte smerită. Aş vrea să o fac astfel încât Eu pot să o folosesc şi să trăiesc în ea. Eu vreau să zbor înapoi pe culcuş în această dimineaţă, Eu vreau să zbor înapoi şi să rămân, să-Mi fac locuinţa cu tine." Admite aceasta, Dumnezeule. Noi Te iubim. Admite aceasta, pentru slava Ta. Noi o cerem în Numele lui Isus.
Să fiu ca Isus, să... (Nu vă place doar să vă închinaţi în felul acesta? Oh, sufletul meu se îmbăiază.)
Pe pământ eu... (Să-L văd venind jos în-închinători în felul acesta, inima voastră se simte foarte blândă? Inima mea doar bate repede.)
... călătorie de pe pământ la Slavă Eu cer numai să fiu ca El.
Vreţi să vă ridicaţi mâna în timp ce o cântăm?
Să fiu ca Isus, să...
(Joe, tu vrei să vii sus şi să te rogi în această dimineaţă, frate? Dumnezeu să te binecuvânteze. Găseşte-ţi un loc aici la altar, Frate Joe. Dumnezeu să te binecuvânteze.)
... călătorie de pe pământ la Slavă Eu cer numai să fiu ca El.

E-174 Ştiu că este cald, prietene. Ştiu că este. Dar eu-eu sper că vă simţiţi cum mă simt eu. Oh, eu doar simt ca şi cum doar aş putea să zbor departe. Cât de iubitor este El! Ce aş putea face eu? Unde m-aş duce? O Dumnezeule! Unde merg eu? Incotro sunt îndreptat? Ce urmează să-urmează să fie? Unde voi fi eu o sută de ani de acum? Cum ar fi dacă nu l-aş avea pe El? Unde, unde este vreun alt refugiu?
Din ieslea Betlehemului a venit un Străin, Pe pământ eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de pe pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca EL
Toţi împreună acum.
Să fiu ca Isus ... (Laudă să fie lui Dumnezeu!
Da, Doamne! Da, Doamne! Nu ca lumea; ca Tine.)
... să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de pe pământ la Slavă
Eu cer numai...

E-175 În timp ce vă aveţi capetele aplecate, eu vă voi întreba ceva. Cineva de aici nu-i plăcut Duhului Sfânt. Cineva a fost chemat. Eu vorbesc în Numele Domnului Isus, ca profetul Său. Eu pot simţi inima Lui rănită. Afară acolo, cineva s-a nesupus Lui, ar fi trebuit să vină. Nu aţi vrea să veniţi acum?
Prin toată călătoria vieţii din... (Da, soră, dar
există mai mulţi decât tine.)... Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
Doar să fiu ca Isus... (Aceea este toată dorinţa mea, smerit şi înjosit, umilit, să fiu ca El.)
Pe pământ eu... (Nu aţi vrea să veniţi sus acum? Dumnezeu vrea să vă vadă făcând o mişcare, există mai mulţi din voi.)
Peste tot prin...

E-176 Eu ştiam că veţi veni. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aceasta este. Aceasta este. Eu am privit peste această audienţă, şi cea mai îngrozitoare umbră neagră ce am văzut cândva atârnând acolo. Duhul Sfânt este aici acum. El este pe mine chiar acum. "Întristând pe Duhul Sfânt."
Să fiu ca Isus...

E-177 Ce a făcut El? A mers unde a călăuzit Tatăl. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu. Aceea este corect, mişcă-te drept în sus şi îngenunchiază .
Pe pământ eu doresc...

E-178 Acum este timpul pentru mărturisirea de modă veche, îndreptând, făcând corect. Veniţi. Încă simt că mai există acolo. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te bnecuvânteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aceea este corect. Duhul Sfânt întotdeauna are dreptate. Veniţi înainte. Aşa este, mişcaţi-vă drept afară.
El, să fiu ca Isus, să fiu ca, da, Isus,
Pe pământ eu... (Oh, vai, aşa este! Acela-i
felul, doar umpleţi intervalele, mişcaţi-vă drept afară şi rugaţi-vă.)
Prin călătoria vieţii de pe pământ spre Slavă, (Doar pocăiţi-vă, spuneţi-i lui Dumnezeu că vă pare rău, aceea este tot ce aveţi de făcut.) ... să fiu ca El.

E-179 Nu aţi vrea să continuaţi să veniţi acum? "Să..." Aşa este, doar sfâşiaţi chiar liber, veniţi sus. "Să fiu ca..."

E-180 Ce o să faceţi voi? Cine va sta pentru voi, poate în seara aceasta? Cine o să stea pentru voi când moartea vă vine sus pe mânecă? Nu contează ce aţi făcut, Duhul Sfânt şade chiar acolo aproape de voi. Acela-i El care vrea să veniţi.
Peste tot prin călătoria vieţii de pe pământ la Slavă.

E-181 Doar pocăiţi-vă, ziceţi, "Dumnezeule, îmi pare rău. Eu-eu nu aş vrea să fac aceea. Tu nu vei sta pentru mine dacă eu nu stau pentru Tine acum. Şi eu vreau ca Tu să stai pentru mine, şi eu stau pentru Tine de astăzi înainte. Eu voi trăi cum ar trebui să trăiască un Creştin. Eu îmi voi schimba căile. Eu voi fi blând şi liniştit. Eu voi lăsa pe fiecare să-şi dea vorbirea lui proprie, totul. Eu voi trăi doar smerit şi liniştit înaintea Ta." Nu contează de când pretindeţi să fiţi un Creştin, la ce biserică aparţineţi, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Veniţi drept înainte. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mergi chiar înainte, copile.

E-182 Dumnezeu vorbeşte cu tine acum. Dacă mă crezi că sunt slujitorul Lui, Duhul Sfânt mi-a vorbit în această dimineaţă, a zis, "Fă chemarea aceea, există mulţi acolo jos." Aceasta este ziua, acesta este timpul. Există cam încă cinci sau şase acolo în spate, care într-adevăr ar trebui să vină acum. Amintiţi-vă, frate, soră, eu mă uit drept la voi, eu văd umbrele acelea întunecate plutind peste voi. Mai bine veniţi drept înainte.

E-183 Să fiţi ca Isus! Nu vreţi să fiţi ca El, blânzi, liniştiţi, smeriţi, umili? Dumnezeu să te binecuvânteze, tânărule. Dumnezeu să te binecuvânteze, tăticule cu copilul. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze, prieten păcătos. Aşa este. Mută-te drept sus, soră, vino chiar afară, doar găseşte-ţi un loc. Dumnezeu să te binecuvânteze.

E-184 Soră dragă, tu ai multe pentru care să fii mulţumitoare. Zăceai legată într-un pat, pe moarte, iată-te aici păşind jos la altar. Dumnezeu să-ţi binecuvânteze inima ta gingaşă.

E-185 Duhul Sfânt vorbeşte iarăşi acum. Pocăinţă, doar strigaţi chiar către Dumnezeu, doar rugaţi-vă în felul vostru de a vă ruga. Voi sunteţi cei care aţi păcătuit, acum voi sunteţi cei ce vă rugaţi. Spuneţi lui Dumnezeu că vă pare rău de ce aţi făcut. Nu acordaţi nici o atenţie la cine este în jurul vostru. Doar ziceţi, "Dumnezeule, iartă-mă, eu nu am vrut să fiu aşa. Eu vreau să fiu blând. Eu voi-eu nu mă voi mai supăra şi certa."

E-186 O Dumnezeule, oh, cum iubesc eu aceasta! Tată Ceresc, pentru fiecare pocăit de jos de la altar acum, aplecaţi pe genunchii lor, rugându-se! O Dumnezeule, fie ca mame, taţi, copii, taţi, mame, oricâţi alţii, vecini, membri de biserică, diaconi, administratori, O Dumnezeule, la acest timp de formare de modă veche, şezând în această sală caldă în această dimineaţă, Duhul Sfânt venind chiar jos, vorbind pace. O Dumnezeule, eu vreau să stau în ziua aceea să Te aud zicând, blând, "Da, tu ai venit sus şi ai luat o poziţie pentru Mine, acum Eu voi lua o poziţie pentru tine." Eu vreau ca Tu să pui acea pace în fiecare inimă care este aici astăzi, Dumnezeule. Liniştit şi blând, eu vreau ca Tu să o faci. Eu vreau doar ca Tu să te mişti înăuntru acolo cu un astfel de simţământ care să nu-i mai părăsească niciodată, din această zi înainte. Fie casele să fie noi. Fie ca oamenii să fie persoane noi. Fie ca totul să devină nou astăzi, deoarece aceşti oameni s-au umilit. Tu ai zis, "Dacă poporul care sunt chemaţi prin Numele Meu se vor umili, şi se vor ruga, atunci Eu voi auzi din Cer." Şi eu ştiu că Tu auzi, în această dimineaţă, Dumnezeule.

E-187 Şi mă rog iertare pentru acei care au rămas în scaunele lor, care ar fi trebuit să vină. Dumnezeule, vorbeşte-le, şi fie ca ei să nu mai aibe pace pe pământ până când ei au făcut decizia aceea, Doamne, să vină şi să fie împăcaţi cu Tine. Admite aceasta, Doamne. Binecuvântează pe fiecare acum. Fie ca bunătatea Ta şi mila Ta să rămână întotdeauna pe fiecare suflet care este pocăit şi s-a aplecat în această biserică în această dimineaţă.

E-188 Tată, Dumnezeule, eu am făcut aceasta la îndemnul Tău. Eu am chemat aceşti oameni; ei au stat. Tu ai zis, "Cel ce Mă va mărturisi înaintea oamenilor, pe acela îl voi mărturisi Eu înaintea Tatălui Meu şi sfinţilor Ingeri." Mulţi din aceştia de aici au fost Creştini cu anii, dar ei stau în această dimineaţă să-şi mărturisească păcatele că ei au făcut rău. Ei au devenit de neiubit. Duhul Sfânt a plecat de la ei. Şi de multe ori că ei nu pot simţi acel simţ blând, dulce, smerit care ar trebui să-l simtă. Mulţi din ei sunt păcătoşi care au venit de prima dată. Dar, Tată, ei vor acel simţ minunat, pacea care întrece toată înţelegerea. Dă-le-o în această zi, Doamne Dumnezeule, şi fie ca ei cu toţii împreună să fie drăguţi şi plini de Duhul Tău, aşa cum ei părăsesc acest loc astăzi, să meargă la casele lor diferite, să trăiască o viaţă diferită şi să fie un popor diferit. Noi cerem aceasta în Numele lui Cristos.

E-189 "Loc La Izvor." În ordine, voi care sunteţi la altar, ridicaţi¬vă, priviţi sus la Domnul Dumnezeu, întoarceţi-vă în jur şi daţi mâinile cu fiecare din jurul vostru. Oh, noi vom cânta, fiecare acum, în timp ce stăm doar un moment înainte de serviciul de vindecare.
Loc, loc, da, există loc,
Există loc la Izvor pentru tine; Loc, loc, da, există loc,
Există loc la Izvor pentru tine. (Fiecare!)
Loc, loc, da, există loc,
Există loc la Izvor pentru tine; Loc, loc, da, există loc,
Există loc la Izvor pentru tine.
Loc, loc, da, există loc! [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-190 O credinţă! Tu ştii zilele trecute, frate, când a ta-soţia ta a sunat, să se facă rugăciune pentru tine? Am mers drept în cameră, şi Duhul Sfânt mi-a zis, "Nu te teme." Amin. Nu este El real? Minunat! Ei bine, laudă Domnului! Eu doar simt ca să strig victorie! În ordine.
Şi Sângele Lui spală mai alb... (Ai ceva de spus?)
Isus salvează!

E-191 În ordine, Fratele Neville acum. Şi fratele Slaughter are un cuvânt de spus. [Fratele Slaughter vorbeşte Porţiume neînregistrată pe bandă – Ed.] Laudă Domnului! [Fratele Neville zice, "Eu cred că fiecare a primit în această dimineaţă."] Slavă! Aleluia! Aleluia! [Fratele Neville vorbeşte, şi apoi el zice, "Amintiţi-vă serviciile deseară, noi avem spălarea picioarelor şi serviciul de împărtăşire." El întreabă pe Fratele Branham, "Tu ştii dacă vei fi jos?"] Eu probabil că voi fi aici în această seară, de asemenea. Da, din câte ştiu eu, voi fi aici numai dacă nu sunt chemat afară.

Up