Şi Li S-Au Deschis Ochii Şi L-au Cunoscut

And Their Eyes Were Opened And They Knew Him
Data: 57-0421E | Durată: 1 oră 5 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 În Evanghelia Sfântului Luca, şi începând cu capitolul 24 şi treizeci-... versetul 31, sau eu voi spune versetul 30 din capitolul 24.
Şi a venit la împlinire, aşa cum el şedea la masă cu ei, şi el a luat pâinea, şi a binecuvântat-o, şi a frânt-o, şi Ze¬a dat-o.
Şi li s-au deschis ochii, şi ei l-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut din privirea lor.
Şi au zis unul către altul, Nu ne ardeau inimile în noi, când ne vorbea El pe, drum, şi în timp ce ne deschidea El scripturile?

E-2 Şi fie ca Domnul să adauge binecuvântarea Sa. Textul meu ar fi, dacă l-aş numi în seara aceasta: Şi Li S-au Deschis Ochii Şi L-au Cunoscut. Acum este cald, dar aş dori să înduraţi pe cât de răbdători puteţi, doar pentru câteva momente, şi voi încerca să mă grăbesc. Dar acum noi vrem să privim solemn la Cuvânt, Cuvântul minunat al lui Dumnezeu. Şi ne rugăm ca Dumnezeu, în vreun fel, să ne deschidă ochii în seara aceasta.

E-3 Dacă Paştele este doar o celebrare a unui eveniment istoric, şi numai asta, atunci noi avem un mic motiv să ne îndoim, avem un mic motiv să ne întrebăm, căci ar fi lăsat pe gândul solemn de a lua doar cuvântul. Şi dacă Cristos nu ar fi făcut promisiunile care El le-a făcut, atunci noi de asemenea, nu am avea dovada care o avem.

E-4 Dar binecuvântatul nostru Domn a spus, în timp ce El a fost aici pe pământ, "Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea." Acum acel cuvânt lume acolo, vine de la "ordinea lumii, oamenii de pe pământ." "Lumea nu Mă va mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Acum, acele Cuvinte sunt tot atât de adevărate ca oricare din celelalte Cuvinte despre care am vorbit în timpul acestei săptămâni, din Biblie, tot atât de adevărate ca oricare alte Cuvinte din Biblie. "Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea. Ei nu vor avea niciodată ochii deschişi." Există oameni care se nasc în lume, nu din voia lui Dumnezeu, dar din propria lor alegere egoistă nu L-ar crede dacă El ar sta chiar aici de vorbă cu voi în seara aceasta. Este trist de spus, dar Biblia a spus că, "S-au născut în lumea aceasta, pentru această osândă," Iuda, şi pe la al 3-lea verset.

E-5 Acum, dar pentru voi, în seara aceasta, care veniţi şi staţi în jur în încăpere, şi vă îngrămădiţi într-o clădire mică încinsă ca aceasta, nu veniţi doar ca să fiţi văzuţi. Veniţi pentru un anumit scop. Şi, după părerea mea, voi aţi venit din sinceritatea inimii voastre, pentru o umblare mai aproape cu Dumnezeu, ca să plecaţi de aici, în seara aceasta, o persoană mai bună de cum eraţi când aţi intrat. Asta-i de ce m-am rugat când am intrat pe uşă, în seara aceasta, ,,Doamne, fă-mă o persoană mai bună când ies afară, în seara aceasta, de cât sunt când intru." Acum când El. ..

E-6 Înainte de plecarea Lui, El a făcut felul acesta de afirmaţii. A spus, "Cel ce crede în Mine..." Sfântul Ioan, capitolul 14, versetul 7. "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el; mai mult decât atât va face, pentru că Eu mă duc la Tatăl Meu. Mă duc, şi vin din nou."

E-7 Acum noi vom afla lucrările care le-a făcut El. Lucrările care le-a făcut El? El nu a pretins a fi o persoană mare, El era doar un Om smerit. El nu a vorbit cu un vocabular superior, El doar a vorbit ca un Om obişnuit. El a locuit printre săraci, "vulpile aveau vizuini, şi păsările aveau cuiburi, dar El nu avea un loc unde să-Şi pună capul." El avea o haină, care I-a fost dată, ,,era dintr-o singură ţesătură de sus până jos, fără nici o cusătură."

E-8 Asta-i de ce au tras la sorţi pentru ea. De ce a fost aşa? Pentru că profeţia din Vechiul Testament trebuia să se împlinească, "Şi¬au împărţit hainele Mele, au tras la sorţi pentru cămaşa Mea." Deci ei nu au putut să o rupă pe cusătură, au trebuit să tragă la sorţi pentru aceasta, şi aceea a fost pentru a împlini profeţia din Vechiul Testament.

E-9 Dar vom observa, în doar câteva momente, ce a făcut El? Şi eu cred, în seara aceasta, este dorinţa fiecăreia din inimile noastre, de la cel mai mic la cel mai bătrân, în seara aceasta, să îl vedem pe Isus Cristos. Este dorinţa inimii mele. Şi de ce este aşa? Dacă noi pretindem din Scripturi...

E-10 Radiourile o răsună astăzi, televizoarele transmit în programe, spectacolele teatrale au spus, că, "El nu este aici, dar El a înviat!"

E-11 Ei bine, atunci, dacă El a înviat, Biblia a spus, în Evrei 13:8, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Acum, iată unde este acesta, prieteni. Acesta ori este Adevărul, ori nu este Adevărul. Căci, dacă acela nu este Adevărul, atunci Biblia este falsă, şi atunci Cuvintele sunt false; şi atunci noi suntem pierduţi, şi nu există nici o înviere din morţi, şi noi suntem doar credincioşi prefăcuţi. Dar dacă este Adevărul, atunci Acesta trebuie să se adeverească pe Sine.

E-12 Dacă spuneţi că această apă este udă; eu nu am mai văzut apă înainte. O turnaţi pe mine, şi nu este udă, atunci ale voastre- cuvintele voastre sunt neadevărate. Dar dacă o turnaţi pe mine, şi este udă, atunci cuvintele voastre sunt adevărate.

E-13 Dacă Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci, atunci Biblia este adevărată. Dacă El nu este acelaşi ieri, azi, şi în veci, atunci Aceasta nu este adevărată. Dacă Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt adevărate, atunci Cristos nu este adevărat. Deci, dacă Cuvintele lui Dumnezeu nu sunt adevărate, Dumnezeu nu este adevărat. Dar, atunci, dacă Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, atunci Biblia este adevărată, Dumnezeu este adevărat, Cristos, este adevărat, şi noi ar trebui să fim loiali Cauzei. Corect!

E-14 Acum, când El era pe pământ, El nu a pretins să fie ceva mare vindecător. Câţi ştiţi că Fiul lui Dumnezeu nu a pretins niciodată a fi un vindecător? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Exact aşa. El a spus, "Eu nu pot face nimic de la Mine, decât ce văd Eu pe Tatăl făcând. Nu sunt Eu cel care face lucrările," El a spus, "este Tatăl care locuieşte în Mine. El face lucrările." Ce fel de lucrări a făcut El?

E-15 Noi aflăm în Biblie, unde un om cu numele de Filip a fost mântuit. Şi s-a dus şi a găsit un prieten, Natanael; înapoi de tot, treizeci de mile în jurul muntelui. El l-a adus înapoi la Isus. Şi când l-a găsit, el era sub un pom, se ruga. Şi a spus, "Vino, să vezi pe Cine am găsit; Isus din Nazaret, fiul lui Iosif."
El a spus, "Poate ieşi vreun lucru bun din Nazaret?"
A spus, "Vino şi vezi."

E-16 Asta-i cea mai bună dovadă care o cunosc. Nu lua cuvântul altcuiva pentru Aceasta. Vino, vezi singur! A spus, "Vino şi vezi."

E-17 Şi când a venit, Isus stătea în rând, poate rugându-se pentru oameni. Şi când Filip s-a apropiat, cu N atanael, Isus a spus, "Iată un Israelit, în care nu este vicleşug!"

E-18 El a spus, "Când m-ai cunoscut, Rabi?" Aceasta l-a uimit. "De unde mă cunoşti Tu?"

E-19 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut." La treizeci de mile depărtare, printr-un munte, totuşi, "Eu te-am văzut."

E-20 Asta a arătat Cine era El. El era Dumnezeul omniprezent; nu doar un profet, ci Însuşi Dumnezeu manifestat în trup. Acela¬i motivul că El a putut să-şi depună, Viaţa Lui, jos, şi să o ia din nou.

E-21 O femeie micuţă a venit afară să scoată nişte apă într-o zi. Şi El i-a vorbit, şi a spus, "Femeie, adă-Mi să beau!"

E-22 Ea a spus, "Nu este obişnuit ca voi Iudeii să ne cereţi nouă, Samaritenii, aşa ceva. Noi nu avem legături unii cu ceilalţi."

E-23 El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut cu Cine vorbeai, tu Mi-ai cere să bei. Ţi-aş aduce Apa pentru care nu vi aici să o scoţi."

E-24 Şi ea a spus, ,,Fântâna este adâncă, Domnule. Tu nu ai nimic cu ce să scoţi, de unde ai putea Tu lua această Apă."

E-25 Ce făcea El? Contacta duhul ei. Şi când El a aflat care era necazul ei, necazul ei era că trăia în adulter. Ea a avut cinci bărbaţi, şi trăia cu al şaselea.
Şi Isus i-a spus, "Du-te, cheamă-l pe bărbatul tău, şi vino aici."
Şi ea a zis, "Eu n-am nici un bărbat."

E-26 El a spus, "Nu, tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti acum nu este al tău. Deci, bine ai zis."

E-27 Priviţi acum, Iudeul. Când Isus i-a făcut acel miracol, adevăratul Iudeu fidel, real, Iudeu adevărat, a spus, ,,Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel." El ştia că acele semne trebuiau să îl însoţească pe Mesia.

E-28 Şi acum aici este o Samariteană. Când acel miracol i-a fost făcut asupra ei, ea a spus, "Domnule, eu văd că Tu eşti Profet. Noi ştim când vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri. Dar Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Acela care vorbeşte cu tine."

E-29 Ea şi-a lăsat găleata, şi a alergat în cetate, şi a spus, "Veniţi, de vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu cumva este acesta chiar Mesia?" Desigur.

E-30 Prin Scripturi am putea lua asta, cum că El a făcut lucrurile care Tatăl I le-a arătat. Biblia a spus, acolo în Sfântul Ioan, când L-au întrebat de ce nu i-a vindecat El pe toţi acei oameni schilodiţi, şi El a spus, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun." Sfântul Ioan 5:19, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine; decât ce El îl vede pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul întocmai."

E-31 Acum, dacă Cristos a înviat din morţi, şi este printre noi astăzi; şi a promis că aceleaşi lucruri care le-a făcut El, că le vom face şi noi; acela ori este Adevărul, ori nu este Adevărul. Biblia a spus, "El este acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-32 Şi, prieteni, eu sunt chiar fericit să ştiu, astăzi, că eu cu adevărat, cu tot ce este în mine, cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El a fost zămislit şi născut, naştere imaculată. El a suferit sub Pontius Filat; răstignit, a murit, îngropat, a înviat din nou a treia zi; şi s-a înălţat în Cer, şi şade la dreapta Maiestăţii Sale. Şi Duhul Sfânt este aici ducând înainte aceeaşi lucrare care a făcut-o El când era El aici pe pământ. Ce gând frumos!

E-33 Ce dimineaţă frumoasă, prima dimineaţă a învierii, primul Paşte care a zorit vreodată pe pământ! Realizaţi voi că acest Paşte care îl sărbătorim, a învierii Lui, ne îndreaptă numai la un mare Paşte care urmează, ceasul când vine El din Ceruri? Şi toţi cei care sunt morţi în Cristos vor învia şi vor merge cu El. Noi doar aşteptăm cu nerăbdare acel, mare Paşte, care vine. Şi, astăzi, ce frumos este, ce mângâiere, ce dovadă avem, când Biblia o declară, când omniprezenţa Sa o declară, când Puterea Sa de vindecare o declară, când marele Său Duh o declară, când totul în natură o declară, Biserica Sa o declară, inima mea o declară, inima fiecărui om născut din nou o declară, că, "Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi va veni din nou! Şi El este acelaşi acum, 'Ieri, azi, şi în veci!'" Acum observaţi.

E-34 A fost în această dimineaţă frumoasă de Paşte. Au fost multe zvonuri, vorbe. Câteva femei s-au întors de la mormânt, şi au spus că au văzut o vedenie de Ingeri. Şi au presupus că era un grădinar; Maria, mama, căci ea a auzit un glas vorbind în spatele ei, şi a spus, "Pe cine cauţi?" Şi când El s-a întors...

E-35 Ea s-a întors, şi a spus, "L-au luat pe Domnul meu. Eu nu ştiu unde L-au pus. Dacă Tu şti, spune-mi unde se află El, şi mă voi duce să Îl iau."
El s-a întors, şi a spus, "Marie."

E-36 A Şi ea s-a uitat la El, şi a spus, "Rabuni," care înseamnă, "Învăţătorule!"

E-37 El a spus, "Nu Mă atinge, căci încă nu M-am înălţat. Dar Mă voi înălţa la Tatăl vostru, şi la Tatăl Meu; la Dumnezeul Meu, şi la Dumnezeul vostru. Dar du-te, spune ucenicilor Mei că Eu îi voi întâlni în Galileea."

E-38 Cum părea lucrul acela a fi un basm, a acestui Om pe care 1- au văzut îmbălsămat; şi a murit, îngropat, şi aceasta era a patra zi, sau a treia zi de când era El mort. Petru s-a descurajat, şi vroia să meargă la pescuit. Doi dintre ei au spus, unul cu numele de Cleopa, a spus, "Noi doar ne vom duce acasă, la Ierusalim." Şi pe drumul lor, mergând împreună, în acea dimineaţă. Când Petru şi-a luat undiţa şi a plecat, la pescuit. Aceştia doi erau pe drumul lor, trişti. Şi aşa cum mergeau ei pe drum, spunând, "Ei bine, presupun că viaţa nu merită trăită. Oh, cum am crezut noi că El era Mesia! Cum a putut acel Om, Care a înviat morţii, să stea vreodată şi să îl lase pe acel mare preot să-şi bată joc de El? Cum a putut acel Om, Care a putut vedea vedenie după vedenie, să lase vreodată un soldat Roman să pună o cârpă în jurul feţei Lui, şi să-L lovească în cap, şi a spus, 'Dacă Tu eşti un profet, spune-ne cine Te-a lovit'? Cum a putut El să strige după îndurare, pe cruce, văzând că El putea chiar să învie morţii?" Oh, a fost un moment descurajant!

E-39 Şi acele timpuri descurajante vin la fiecare credincios, ca să vă testeze, şi să vă încerce, şi să vadă dacă voi într-adevăr credeţi. "Fiecare fiu care vine la Dumnezeu, trebuie mai întâi să fie testat, instruit ca un copil."

E-40 Vor fi unii dintre voi aici în seara aceasta, fără îndoială, care vor trece prin aceeaşi încercare. Dacă ar trebui să chemăm un rând de rugăciune, eu nu am nici o idee cine are cartonaşe de rugăciune, nimeni altul nu ştie; au fost chiar toate amestecate, şi date vouă. Eu voi chema de undeva, oriunde îmi trece prin minte la acel timp.Noi nu putem sta decât câţiva deodată. Două duzine, poate, vor trece prin rândul de rugăciune. Toţi vor să vină. S-ar putea să vă gândiţi că El a trecut de voi, dar El nu a trecut. El doar vă testează, doar ca să vadă dacă Îl veţi crede într-adevăr. Vedenia nu vindecă; vedenia adevereşte numai Prezenţa Lui.

E-41 Eu doar şedeam aici, privind chiar acum peste audienţă. Şi eu văd o-o prietenă de-a mea, o D-nă. Cox, de jos din Kentucky. Avea un cancer mare pe faţa ei, în urmă cu câteva săptămâni, deja a mâncat complet în jurul ochiului ei. Era pe moarte. D¬na. Wood, prietena mea bună, m-a sunat la telefon, şi plângea, a spus, "Cred că-i va mânca afară ochiul mamei, în câteva zile." Doctorul a vrut să lucreze la acesta, cu un fel de substanţă, şi l¬a împrăştiat. Era într-o situaţie îngrozitoare. Am mers înăuntru şi am oferit o rugăciune simplă, mică, cu o credinţă ancorată, că se va întâmpla. Şi iat-o aici şezând în seara aceasta, perfect normală şi sănătoasă; nici măcar o pată din aceasta rămasă, este tot vindecat, pe faţa ei. Şezând chiar aici înaintea noastră. Alţii în jur, cu acelaşi lucru. De ce? Este pentru că Isus Cristos a înviat din morţi, şi El trăieşte.

E-42 Chiar Acelaşi care a putut atinge un lepros, şi a spus, "Eu vreau, fii curăţit," poate atinge un cancer şi să spună, "Eu vreau, fii curăţit," dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-43 Şi cum Cleopa şi ei mergeau înainte, descurajaţi, ei erau cumva într-una din acele dimineţi triste, părea că totul mergea prost. Şi dintr-o dată, Cineva a apărut, aşa cum El venea din spatele lor, a mers şi i-a ajuns din urmă. Şi puţin ştiau ei că acela era Domnul Isus! El era viu, şi mulţi oameni care L-au iubit nu ştiau.

E-44 Şi este la fel cum este astăzi. Sunt mulţi oameni astăzi care îl iubesc pe Domnul, şi nu îşi dau seama. Le-ai putea spune despre asta, şi totuşi ei nu pot recunoaşte că El este viu pentru totdeauna, în seara aceasta, că El este aici în această biserică în seara aceasta, că El este în mijlocul nostru, şi va fi până când El vine în trupul fizic, corporal. "Eu nu te voi lăsa şi nu te voi părăsi."

E-45 Şi aşa cum mergeau înainte, şi au început să vorbească, pe drum. Isus, eu vreau să observaţi primul lucru care l-a făcut Isus, a mers chiar direct la Scriptură. A spus, "Oh, nepricepuţilor cu inima, vă este greu să credeţi ce au spus profeţii?" Căci, El doar ce i-a întrebat, "De ce sunteţi atât de trişti?"

E-46 Şi ei au spus, "Eşti Tu singurul străin? Nu şti Tu că Isus din Nazaret, Care noi ne gândeam că este Mesia, Izbăvitorul Israelului, nu şti că aceasta este chiar a treia zi de când a fost El răstignit? El era un om puternic, în Cuvânt. El era un profet puternic, pentru că sunt multe miracole şi lucruri, care le-a făcut Dumnezeu prin EL Şi aceasta este a treia zi; şi acum ei L-au ucis, şi L-au îngropat, şi El era în mormânt. Şi nişte femei au venit la noi şi ne-au spus că El a înviat din morţi. Şi noi ştiam că era doar un basm nesăbuit, astfel noi suntem pe drumul nostru înapoi."

E-47 Atunci este când a început El să deschidă Cuvântul. Oh, eu iubesc Cuvântul Etern al lui Dumnezeu! El a început să parcurgă Scripturile, începând cu Moise. El nu a lăsat niciodată nimic neacoperit, El a mers direct la Cuvânt!

E-48 Orice om trimis de Dumnezeu, mie nu-mi pasă cine este, el va sta cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, el nu este un slujitor adevărat al lui Dumnezeu.

E-49 El a mers direct la Cuvânt. Şi El a arătat, cu Cuvântul, că Cristos avea să moară, să învie din nou, şi să intre în Slava Sa. Acum, oh, cum trebuie să fi vorbit ei!

E-50 Mi-ar fi plăcut să fi avut acele puţine câteva ore de vorbă cu El (vouă nu?) pe drum. Voi spuneţi, "Bine, Frate Branham, sigur aş vrea. Doresc să fi putut." Ei bine, putem avea asta chiar acum. Acela-i El care vă vorbeşte, în inima voastră. Voi doar nu o recunoaşteţi.

E-51 Acum observaţi în timp ce El se apropia de cetate, era pe înserate, El s-a făcut de parcă El urma să meargă mai departe.

E-52 El s-ar putea să facă şi cu tine, aşa. El s-ar putea să te facă să crezi că El va trece pe lângă, dar El nu o va face. El nu se va duce. El vrea doar ca tu să Îl inviţi.

E-53 Şi ei I-au spus, "Oh, ziua aproape a trecut. Acum nu pleca mai departe, ci te rugăm intră şi rămâi cu noi." Voi doar faceţi¬I acel fel de invitaţie, şi aflaţi ce va avea loc. Au spus, "Ziua aproape a trecut acum, Tu vino şi rămâi cu noi. Este spre seară." Atunci El s-a întors şi a intrat, la micul restaurant, micul han.
În Europa ei încă îl au. Mănânci şi dormi, şi totul este plătit într-o singură factură, hotelul vostru.

E-54 Şi când El a intrat înăuntru cu ei! Aici este o parte frumoasă. Toată ziua aceea, în timp ce au vorbit cu El, El nu a spus nici un lucru. Totuşi, ei au umblat cu El şi au vorbit cu El, înainte, dar ei nu au recunoscut asta.

E-55 Cine v-a păstrat să nu aveţi acel accident zilele trecute? Cine a făcut ca acel copil să se facă bine? Cine a plătit acel bon de cumpărături pentru tine? A fost El, dar voi doar nu îl recunoaşteţi. Cine este cel ce vă dă sănătate ca să veniţi la biserică în seara aceasta? Este El, dar nu îl recunoaşteţi. Oh, dacă am putea numai să facem ca ei, doar să-L invităm să intre!

E-56 Şi când a intrat El, a ajuns înăuntru, a închis uşile, atunci El a făcut ceva care nici un alt om nu ar fi putut să o facă în acel fel. El a fost Unicul care putea să o facă, căci ei au fost cu El înainte de răstignirea Lui. Şi El a luat acea pâine, şi, exact în felul cum a făcut-o El, acela era felul Lui Propriu de a face lucrul acesta. Şi li s-au deschis ochii, şi au ştiut că putea fi numai EL El nu a zăbovit cu ei prea mult. [Fratele Branham pocneşte din degete – Ed.] S-a făcut nevăzut dinaintea lor, doar într-o clipă.

E-57 Şi pe drumul lor, au mers înapoi atât de tare cât au putut merge, iuţi de picior, doar strigând victoria, ca să le spună că, "Domnul a înviat cu adevărat!" Ei nu s-au dus înapoi să se certe despre religia lor. Nu s-au dus înapoi să se certe în legătură cu Aceasta. Ci ei doar ştiau că El a înviat din morţi!

E-58 Acum, prietene, dacă Isus Cristos, Fiul viu al lui Dumnezeu, după o mie nouă sute de ani în urmă; dacă Biblia este adevărată, El a spus, "Eu sunt viu în vecii vecilor"; El este tot la fel de viu aici, în această clădire în seara aceasta, aşa cum a fost El în ziua învierii Lui. El este doar într-un trup.

E-59 Unii dintre ei erau adunaţi împreună. Şi El a venit direct prin ziduri, a apărut chiar înăuntru, prin mijlocul lor, a spus, "Iată, atingeţi-Mă. Uitaţi-vă la cicatricele Mele în mâinile Mele. Are un duh carne şi oase ca Mine?" El a spus, "Daţi-Mi ceva de mâncare." Şi I-au dat peşte şi pâine. Şi El a stat acolo şi a mâncat, înaintea lor, a spus, "Un duh nu mănâncă cum mă vedeţi pe Mine mâncând."

E-60 Ce este El? El este acel mare, Iehova Dumnezeu viu care este în mijlocul nostru în seara aceasta. El este în mijloc oriunde doi sau trei sunt adunaţi: "Eu voi fi în mijlocul lor."

E-61 Şi acum iată ce gândesc. Dacă Cristos va veni la această audienţă de oameni, în timp ce transpiraţi, aşteptând; şi va dovedi, de acest Paşte, că El este viu, şi stă în această clădire în seara aceasta; atunci voi aveţi dreptul să-I cereţi orice pentru care a murit El, şi să credeţi că veţi primi. Credeţi că acela este Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Cu siguranţă, este.

E-62 Acum, aş putea să vă vorbesc mult, dar un Cuvânt de la Cristos va însemna mai mult decât toate cuvintele care le-aş putea vorbi eu; obosit şi încordat în voce, şi epuizat cum aceasta este în voce.

E-63 Şi apoi un alt lucru, în vorbire. Este greu, căci aceasta este casa mea, să am o adunare de succes cu ungerea Duhului în felul acela. De ce? Pentru că aceasta este casa mea. Isus a spus că, "Un profet, în patria lui, în ţara lui, chiar şi în judeţul lui." Este doar ceva care se întâmplă în felul acela.

E-64 Ei au spus că atunci când El a mers la Propria Lui casă, au spus, "Nu este acesta fiul tâmplarului? Nu este mama Lui, Maria, aici cu noi? Nu sunt toţi fraţii Lui aici, şi surorile Lui? Nu-i cunoaştem noi? Din ce şcoală a ieşit El? Din ce seminar a absolvit El? Ce acreditări are El?" Şi El nu a venit prin nici o şcoală sau nici un seminar, sau nici o acreditare, ci El a venit de la Dumnezeu. Dar ei nu au putut vedea asta. Au spus, "De unde obţine El înţelepciunea aceasta?"

E-65 Şi când ei L-au văzut discernând acele gânduri ale oamenilor. Când Petru s-a apropiat de El, El a spus, "Numele tău este Simon. Numele Tatălui tău este Iona."
I-a pus la pământ! "Cum i-a cunoscut El?"

E-66 Fariseii stăteau pe acolo, şi au spus, "El este un Belzeebut. El este căpetenia ghicitorilor. El este un drac!"

E-67 Şi Isus a spus, "Spuneţi asta împotriva Mea, Fiul omului, aceasta vă va fi iertat. Dar când Duhul Sfânt a venit şi face acelaşi lucru, şi vorbiţi un singur cuvânt împotriva Acestuia, nu vă va fi iertat niciodată, în lumea aceasta sau în lumea viitoare." Deci, este un lucru periculos. Astfel cum a ştiut El? De ce a spus El aceea? El ştia că acele semne vor înceta până în această ultimă zi.

E-68 Şi aceste zile de pe urmă, El nu ar fi drept, să Îşi reverse mânia asupra unui popor drept. Ei au... Am fost cântăriţi în balanţă, şi găsiţi uşori. Tot la ce ne gândim este distracţii, programe radio, necenzurate, Elvis Presley, Arthur Godfrey, bancuri vechi murdare, persoane cunoscute de radio şi televiziune. Noi stăm acasă Miercuri seara, de la adunarea de rugăciune, ca să vedem astfel de aiureli ca acelea, şi ne numim Creştini?

E-69 Atunci când Dumnezeu revarsă Duhul Său, şi arată semne ale învierii Lui, noi Îl condamnăm şi plecăm. Şi acela-i un păcat de neiertat, să facem asta. Isus a spus, "Vorbiţi un cuvânt împotriva Acestuia, nu vă va fi iertat niciodată, în lumea acesta sau lumea viitoare." Astfel acel Duh trebuie să vină în aceste zile din urmă, să dovedească că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat.

E-70 Şi eu spun, sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, şi sentimentul propriului meu suflet: că acelaşi Duh Sfânt (Spirit) este chiar aici acum în mijlocul acestui popor. Acum, am declarat că El a înviat din morţi. Am declarat că El este viu, viu pentru vecii vecilor. Am declarat că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci; acelaşi în principiu, acelaşi în Putere; acelaşi în tot, totul în afară de trupul Său corporal care şade la dreapta lui Dumnezeu şi a Maiestăţii, în Slavă. Dar Duhul Sfânt este aici, lucrând, mişcându-se, înfăptuind, făcând chiar exact cum a făcut Isus Cristos, pentru că este dovada învierii Lui. Ce oră frumoasă! Acum presupun că vedeţi unde stau.

E-71 Acum, nu numai cu acest mic, cam o sută de persoane, sau două sute de persoane aici în-în această clădire mică, înghesuiţi aici în seara aceasta, dar am făcut acea declaraţie înainte a mii de mii, şi sute de mii. Am ţinut Biblia într-o mână, şi Coranul în cealaltă, am spus, ,,una este corectă, şi cealaltă este greşită." Şi am provocat fiecare preot Mahomedan să vină şi să dovedească; sau oricare altul, Buda, sau orice ar putea fi, împotriva Coranului, şi împotriva religiei lor. Dar toţi stau în tăcere.

E-72 Dar, fraţilor, motivul pentru care fac asta, este pentru că ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte! Şi El este Adevărul. Isus Cristos este viu. El este aici!

E-73 Acum nu este nimic în mine însumi ce aş putea face, este un dar de la Dumnezeu. ,,Cum faci asta?" Este doar a te supune.

E-74 Chiar în această clădire acum sunt mulţi, mulţi Îngeri. Voi spuneţi, ,,Este aceea Scriptura?" Aceea este Biblia. Daţi-mi voie să vă arăt. Câţi Creştini sunt aici, ridicaţi-vă mâna? În regulă, le puteţi lăsa jos. Biblia a spus că, "Îngerii lui Dumnezeu sunt tăbărâţi în jurul celor care se tem de EL" Atunci, sunt Îngeri aici!

E-75 Apoi Cristos a spus, "Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor." Atunci, El este aici! Singurul lucru care este, că voi nu Îl puteţi vedea, dar prin credinţă noi credem lucrul acesta.

E-76 Eu vă pot dovedi că şi radioul pătrunde pe aici, voci. Eu vă pot dovedi că imagini pătrund pe aici. Nu va atinge pe acest tub de aici; nu va atinge acesta, acest cristal, pe acest microfon; nici nu va veni la această bucată de material, pentru că nu a fost făcut în acel fel. Dar există o bucată de material care va reproduce acea imagine.

E-77 Şi Dumnezeu a aşezat pe unii în Biserică, întâi apostoli, apoi profeţi, învăţători, evanghelişti, şi păstori, toţi pentru desăvârşirea Bisericii. Cum am putea să respingem unul, şi să spunem că celălalt nu este aşa? Dumnezeu o face, El însuşi. Nu este nimic în lume decât să te supui Duhului Sfânt. Şi Duhul Sfânt preia de acolo, şi tu nu şti ce faci. Este lucrarea suverană a Duhului Sfânt.

E-78 Acum, prieteni, oraşul meu natal. Şi vreau să spun asta acum, înainte de a încheia această trezire. Într-una din aceste zile nu va mai rămâne nici măcar o cenuşă în Jeffersonville, nu va mai rămâne nici una în Charlestown, nu va mai rămâne nici una în Louisville. Această lume este gata pentru judecată. Ei au o bombă cu hidrogen acum care Rusia o poate trage din Moscova, şi să o aterizeze pe Fourth Street, şi să ia fiecare dintre aceste uzine de pulbere de pe aici, şi să le îngroape la şaptezeci şi cinci de picioare sub pământ, cu o singură bombă. O singură bombă; cincisprezece mile pătrate, va merge la o sută cincizeci de picioare în pământ. Mâna este pe trăgaci. Ceasul ticăie înainte. Este mai târziu decât vă gândiţi. De ce să aşteptăm până la acel timp?

E-79 Amintiţi-vă, "Dacă acest cort pământesc este dizolvat, avem deja unul care ne aşteaptă." Nu vă temeţi de bombele cu hidrogen sau de nici un alt lucru. Atât timp cât îl aveţi pe Cristos în inimă, este cel mai bun adăpost de bombe care îl ştiu. Este făcut din pene; sub aripile Lui, vom rămâne. Aşa că nu vă îngrijoraţi cu privire la aceste lucruri, dacă sunteţi un Creştin.

E-80 Dar dacă nu eşti un Creştin, cu siguranţă te afli într-o poziţie îngrozitoare. Nu şti în ce minut inima ta va înceta să mai bată. Biblia a spus că oamenii vor muri în zilele de pe urmă, cu probleme de inimă, ,,Inima oamenilor cedează, groază, strâmtorarea vremurilor, necaz printre neamuri." Priviţi cu cât mai mult, de zece ori mai mult mor bărbaţi, decât femei; Biblia nu a spus niciodată inima femeilor va ceda, Aceasta a spus, ,,Inima bărbaţilor va ceda." Este absolut, perfect.

E-81 Zilele trecute în Oakland, eu şi cu soţia eram acolo în San Francisco, acel mare cutremur a zguduit. Şi pământul a început să erupă şi să sughită acolo, până când clădirile s-au clătinat, şi hornurile au căzut. Au mers în sus bule mari de aer aşa, cu fum în acesta, sau funingine, orice a fost, din acele locuri. Şi oamenii au alergat în străzi, ţipând. M-am gândit, "Ce va fi când Domnul apare într-adevăr?" Localurile de băuturi, imediat după, aranjându-şi băuturile, înapoi pe rafturi, şi vânzându-le. Oamenii au intrat să o cumpere. Omul nu ar putea să o vândă dacă nu ar cumpăra-o nimeni. Aşa este.

E-82 Este, noi suntem cei vinovaţi. Dă-mi voie să îţi spun, frate. Eu sunt un American, şi îmi iubesc ţara. Dar această veche naţiune este cântărită în balanţă, şi găsită uşoară. Ea se scufundă, tot atât de sigur cum sunt eu un slujitor în spatele acestei platforme în seara aceasta. Acum eu spun asta pentru a găsi favoare cu Dumnezeu. O spun pentru că Dumnezeu mi-o pune pe inimă să o spun. Şi cel mai bun lucru care trebuie să îl faci este să te pregăteşti pentru Venirea Domnului.

E-83 Acum credeţi-L, aveţi credinţă în El. Acum, toate cuvintele care le-aş putea spune, eu spun din nou, nu ar însemna nimic faţă de ce ar spune Isus. Dar vă daţi seama unde stau eu, cu acest grup de oameni în seara aceasta? Eu fie că am întrerupt greşit, am interpretat greşit ceva, sau am spus Adevărul. Acum dacă Isus Cristos este înviat din morţi, şi, a promis, aceleaşi lucruri care le-a făcut El le vom face şi noi. Şi am declarat, de când eram un băieţel mic...

E-84 Nu aveam optsprezece luni, eu bănuiesc, dar nu peste doi ani, oricum, când am văzut prima mea vedenie. A fost, toată viaţa mea. Oamenii de aici din tabernacol, ştiu asta. De când sunt eu aici, nici măcar o dată nu a dat greş. Şi nu va da greş niciodată, pentru că este Dumnezeu. S-a dus în jurul lumii, s-a aprins o mare trezire. Şi acum, prin harul lui Dumnezeu, sunt la al doilea milion al meu de suflete, chiar în adunarea mea, câştigate pentru Domnul Isus. Al doilea milion, aşa este. Şi doar gândiţi-vă la celelalte milioane care au ieşit, Oral Roberts, toate acele scântei care s-au aprins de la acest lucru, şi au mers mai departe, mii de mii, încât în jurul lumii este o mare trezire a Puterii lui Dumnezeu, în mişcare. Şi diavolul dă drumul la tot felul de lucruri false, pentru a-L contracara. Dar Cuvântul real, adevărat al lui Dumnezeu va merge direct până la sfârşit. Acesta nu va da greş niciodată! "Eu Domnul am sădit-o. Eu o voi uda zi şi noapte, ca nimeni să nu o smulgă din mâna Mea."

E-85 Acum, în seara aceasta, am declarat că Cristos a înviat din morţi. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acum, Domnul să vă binecuvânteze. Dacă El va face asta, atunci sunteţi... Dacă credeţi asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cereţi-I, atunci, când vine El pe scenă. Dacă Cristos va apare aici pe această platformă! Iată o provocare. Dacă Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, va apare chiar aici pe platformă, şi face aceleaşi lucruri care El le-a făcut când El a fost aici pe pământ, Îl veţi crede? [Adunarea spune, ,,Amin." – Ed.]

E-86 Uitaţi-vă la El, pe drumul spre Emaus, cum acei băieţi, au frânt... Când El a frânt acea pâine, El a făcut acolo ceva care nici un alt om nu putea face. Era ceva care numai Cristos putea face. Şi ei au recunoscut asta.

E-87 Acum dacă El va face acelaşi lucru aici, care numai Cristos singur poate face; nu ceva lucru fals, ci chiar acelaşi lucru care l-a făcut El; atunci credeţi-L, primiţi-L, aveţi credinţă în El, iubiţi-L, slujiţi-L.

E-88 Daţi-mi voie să vă spun, nu vă uniţi doar la biserică acum. Aceea nu va funcţiona. Trebuie să vă naşteţi din nou. Nu o prelucrare emoţională; nu ceva mic ce aţi spus, "Ei bine, am strigat. Am vorbit în limbi. Am făcut asta, aceea, sau cealaltă." Când cu adevărat jos în inima ta, Ceva vine să te schimbe, şi tu devi o făptură nouă în Isus Cristos; tu ai primit Persoana, Cristos Isus; când lucruri vechi mor, şi lucruri noi se nasc din nou; tu îndrepţi lucrurile, care le-ai făcut greşit; îţi iubeşti duşmanii, te rogi pentru aceia care te folosesc cu dispreţ; atunci este când tu eşti un Creştin. Pomul se cunoaşte după rodul care îl aduce.

E-89 Fie ca Domnul să vă binecuvânteze acum, în timp ce ne aplecăm capetele. Voi cere surorii să meargă la pian, să cânte încet "Marele Medic este aproape acum, compătimitorul Isus." Şi voi cei de afară, acum, care aveţi cartonaşe de rugăciune, mutaţi¬vă mai aproape de uşă, vom începe doar într-un moment. Să ne rugăm.

E-90 Binecuvântatul nostru Tată Ceresc. Oh, glasul meu slab, vorbind de patru luni, sunt chiar atât de obosit în glasul meu. Dar mă rog ca Tu să mă ajuţi chiar acum. Aici va fi o altă piatră de hotar la Tabernacolul Branham. Aici se va ridica un alt martor în zilele de pe urmă, la Ziua Judecăţii. Mulţi stând înăuntru şi afară, în seara aceasta, mulţi dintre ei se întreabă, mulţi se gândesc, "Este adevărat, sau nu este adevărat?"

E-91 O Tată Etern şi Binecuvântat, ne rugăm ca Tu să Îţi manifestezi iubirea Ta faţă de noi, prin a apare aici şi să faci Cuvântul Tău adevărat. Eu am vorbit despre Cuvântul Tău; cum ai făcut Tu, Însuţi, la Cleopa şi prietenul lui, spre Emaus. Şi pe drumul nostru, Doamne, în timp ce călătorim, Tu ne vorbeşti prin Cuvântul Tău. Şi acum vino printre noi! O Mare Cristos, vino printre noi, dovedeşte-Ţi Cuvintele că sunt adevărate, şi manifestează Fiinţa Ta aici în seara aceasta. Cum, noi sărmane făpturi nevrednice mărturisim că suntem păcătoşi şi nevrednici de aceste lucruri, dar noi o credem, Doamne. Şi prin har o acceptăm, prin credinţă, că suntem mântuiţi, şi copiii Tăi. Binecuvântează-ne acum, Doamne.

E-92 Ştiu că Cuvântul Tău este adevărat, când Tu ai spus despre "profetul în oraşul lui, printre poporul lui." Dar, Doamne, mă rog, doar pentru seara aceasta, ca Tu doar să priveşti în jos la popor, şi să Te manifestezi încă odată aici în acest oraş, prin mişcarea Duhului Sfânt. O Dumnezeule Etern, binecuvântează¬ne acum în timp ce Te aşteptăm. Şi fă lucrurile care le-ai făcut Tu înainte de răstignirea Ta, şi Jeffersonville nu va avea nici măcar un singur lucru de care să se plângă. Dar, ştim că ei yor fi fără nici o scuză în acea Zi, pentru că Tu te-ai manifestat. În Numele lui Isus, mă rog. Amin.

E-93 [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... nu pentru ce vrea ea ca să mă rog. Nu, nu este cancerul, căci ea este vindecată de acela. Ci ea vrea să mă rog pentru o problemă de spate care o are ea. Aşa este. Este o problemă în spatele ei. Aşa este? Acum crezi că El a înviat din morţi? Acum priviţi. Dacă vorbesc cu ea doar un pic mai mult, poate va fi spus altceva. Eu nu ştiu. Acum, nu am avut nici o idee care era necazul tău. Nu ştiu acum ce era. Vezi? Dar înregistrările o au, tu poţi afla ce a spus El.

E-94 Să vorbim doar încă un minut, şi să vedem dacă El îmi va spune altceva. Văd o femeie care pare ceva în ordinea ... Este o altă femeie, şi ea se roagă pentru ea. Şi ea este într¬un fel de instituţie sau un spital, este un fel de un... Este un loc pentru boli mintale. [Sora spune, ,,Da." – Ed.] Este Madison, Indiana. ["Aşa este."] Este-este o-este o-o soră pentru care vrei rugăciune, care este într-un ospiciu. Şi dacă tu vei crede cu toată inima, şi tot ce este în tine, Dumnezeu te va elibera şi va vindeca spatele tău şi te va face bine. Crezi asta acum? În regulă, vino aici.

E-95 Dragă Tată Ceresc, ne rugăm ca în Numele lui Isus Cristos, ca Tu să o vindeci pe femeie, şi să o faci bine. Şi acordă-i această binecuvântare. Şi mă rog ca îndurările lui Dumnezeu să se odihnească peste ea, şi să o vindece, şi primeşte slava pentru Tine. Mă rog în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-96 Aş putea spune asta. Este o vibraţie ce vine de acolo, direct de aici din spate. Doar un moment, rămâi acolo doar un minut. Am observat că acea Lumină te-a părăsit. Sunt prea mulţi, prea înghesuiţi în jurul meu aici. Toţi trag. Dar O văd mişcându-se spre tine. Este cineva care... Tu ai-ai o operaţie de femei programată. Aşa este. Am văzut doi sau trei oameni apărând, şi Lumina s-a dus chiar acolo în spate şi a atins acea persoană care stă chiar acolo în spate. Ei se roagă pentru aceea. Vedeţi? Aşa este. Şi tu ai, este o stare a unei doamne care are o operaţie de femei. Aşa este. Acum du-te şi primeşte-ţi vindecarea, şi Domnul Dumnezeu te-a făcut bine. Amin.

E-97 Ai vrea să vi? Doamnă, crezi tu în Domnul Isus? [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Crezi că El a înviat din morţi? Acum, a te cunoaşte, eu nu te cunosc. S-ar putea să te fi văzut dacă eşti de aici din împrejurimi. Eu nu ştiu. Oameni vin şi pleacă, eu nu sunt în preajma tabernacolului aici suficient ca să ştiu. Dar, tu, eşti din oraş? ["Da."] Eşti din oraş. În regulă, atunci, dar eu nu te cunosc. Dar Cristos te cunoaşte. Dar dacă El îmi va descoperii, stând aici, pentru ce eşti tu aici, vei crede asta şi o vei accepta? Şi tu şti că eu nu ştiu pentru ce eşti aici, nu am nici o idee. Singurul lucru, tu s-ar putea să mă fi văzut prin oraş, sau ceva, sau, sau ceva. Eu nu ştiu. Aceea depinde de Dumnezeu să-să ştie asta.

E-98 Chiar în spate acolo, vrei să îţi revii de la problemele intestinale care le-ai avut? Crezi că Domnul Isus te va face bine? Dacă crezi, poţi avea asta.

E-99 Altul are hemogramă gravă, aşezat acolo în spate, i-am văzut luând. Crezi că Domnul te va face bine? În regulă. Crezi tu cu toată inima ta? Atunci poţi avea vindecarea ta, Dumnezeu te¬a vindecat chiar atunci. Tu l-ai atins pe El. Tu nu m-ai atins pe mine, eşti la treizeci de picioare distanţă de mine. Amin.

E-100 Acum credeţi că El a înviat din morţi? Priviţi doar, şi trăiţi, acum în timp ce rândul este în mişcare. Oh, este atât de greu aici în Jeffersonville! Vedeţi? Şi o mulţime ca aceasta toţi în jurul tău, toată lumea! Isus a luat un om de mână, şi l-a dus afară din oraş, odată.

E-101 Acum priveşte în această direcţie, soră, doar un moment. Crede că Domnul Isus este prezent ca să te ajute. Tu suferi cu o problemă care este în rect, şi un doctor te-a examinat. [Sora spune, "Da." – Ed.] Şi el ţi-a spus că erau "hemoroizi." Te văd şi încercând să te mişti prin casă, şi tu mergi foarte încet. Tu ai artrită. ["Aşa este."] Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Doctorul a spus că trebuie să fi operată. Asta-i exact aşa. Şi 1-am văzut semnând acea cartelă mică acolo la biroul lui: Rebekah Baker. ["Da, domnule."] 509 Graham Street. ["Aşa este".] Asta¬i exact aşa. Este în biroul lui, în dosar. Aşa este. Crezi tu? ["Da, domnule."] Atunci tu îţi poţi avea vindecarea. În, Numele Domnului Isus Cristos, fie ca această femeie să-şi primească vindecarea. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, doamnă. Du¬te, crezând acum. Ai credinţă în Dumnezeu.
Dacă aţi putea doar realiza Prezenţa Domnului!

E-102 Acum doamna care stă aici, care ai putea... Eu nu te cunosc, din câte ştiu. Tu nu mă cunoşti, şi eu nu te cunosc. Este adevărat? În regulă. Atunci tu eşti cineva care nu mă cunoaşte, şi eu nu-i cunosc pe ei. Şi nu o cunoşteam pe cealaltă doamnă. Dar această doamnă este o străină totală, din câte ştiu. Dacă este aşa, ridică¬ţi mâna, doamnă. Prima noastră dată, când ne întâlnim vreodată în viaţă.

E-103 Aici se află o femeie şi un bărbat. Chiar un tablou frumos din Sfântul Ioan 4, unde o femeie şi un Bărbat s-au întâlnit; şi femeia era o Samariteană, Isus era un Iudeu. Şi ei au început să vorbească unul cu altul, şi Isus i-a descoperit tainele inimii ei şi i-a spus care era necazul ei. Acum, dacă El este acelaşi Isus astăzi, El poate face aceeaşi lucrare şi astăzi.

E-104 Dacă această femeie îşi va ridica mâna către Dumnezeu, nu să jure (pentru că, noi nu credem în a face asta), doar să-şi ridice mâna în sinceritate, cu mine, că noi nu ne-am văzut niciodată înainte, şi nu ştim nimic unul despre celălalt. Îţi vei ridica mâna, doamnă? Ia te uită. Ea nu m-a văzut niciodată, sau eu nu am văzut-o niciodată, şi ea este o străină totală. Acum dacă este...

E-105 Prezenţa Domnului Isus este aici. Dacă femeia este bolnavă, eu nu aş putea să o vindec. Ea deja a fost vindecată; Cristos a vindecat-o când El a murit pentru ea. Crezi tu asta? Dar dacă El ar fi stat aici acum, şi-şi unde stau eu, şi El ar, i-ar putea descoperii, sau să facă ceva ca să-i aducă credinţa sus să facă faţă! Acum, ea s-ar putea să stea aici pentru probleme financiare. S-ar putea să stea aici în probleme casnice. S-ar putea să stea aici, pe moarte cu un cancer. S-ar putea să stea aici cu TBC. Eu nu ştiu. Nu vă pot spune.

E-106 Şi acum dacă vreţi să vă puneţi în locul meu, veniţi aici şi luaţi-mi locul. Sunteţi bineveniţi. [Fratele Branham face o pauză – Ed.] Desigur. Nici eu nu ştiu, nici eu nu aş face-o. Dar Dumnezeul din Cer ştie. Puteţi înţelege acum? [Adunarea spune, "Amin."]

E-107 Şi dacă Cristos va face acelaşi lucru aici, Adevărul infailibil, cum a înviat El din morţi, şi a dovedit că El este acelaşi Isus care a vorbit cu femeia de la fântână, câţi de aici spuneţi, "Eu Îl voi primi chiar acum ca Vindecătorul meu, sau de orice am eu nevoie"? Ridicaţi-vă mâna, spuneţi, "Eu Îl voi primi dacă El va face aceea."

E-108 Femeia cu mâinile ridicate, noi nu ne-am întâlnit niciodată. Domnul să o acorde, este rugăciunea mea. Acum doamna se pare că se îndepărtează de la mine; dacă audienţa îmi poate prinde glasul. Văd pe cineva în picioare. Nu este pentru ea, atât de mult. Ea se roagă pentru altcineva, şi aceea este o doamnă în vârstă. Este mama ei, pentru care se roagă. Este adevărat. Ea are mici atacuri de inimă, mici palpitaţii de inimă, parcă. Ea nu poate dormi noaptea. Nu-i aşa? Ridică-ţi mâna dacă este adevărat. Şi acea doamnă nu este din acest stat. Acea doamnă este de departe de aici. Acea doamnă este din Georgia. Asta-i exact aşa. Şi tu eşti din Georgia. Şi tu vrei rugăciune şi pentru ochiu tău. Tu devii oarbă în ochii tăi. Şi asta-i adevărat. Crezi că Dumnezeu te va face bine? Dacă este adevărat, ridică-ţi mâna. În regulă.

E-109 Acum credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum aveţi credinţă în Dumnezeu. În timp ce mă rog pentru ea, rugaţi¬vă pentru voi acolo afară, şi credeţi-l pe Dumnezeu. El este aici, omniprezent.
Vino aici, soră.

E-110 Binecuvântate Mântuitor, mă rog ca, în Numele lui Cristos, ca Tu să acorzi acestei femei dorinţa ei. Fie ca Puterea Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste ea, şi fie ca ea să fie vindecată şi să primească orice a cerut ea. Mă rog pentru această binecuvântare în Numele lui Isus. Amin.

E-111 Acum du-te, bucurându-te, şi fericită. Şi crede, soră, şi să te faci bine. În regulă.

E-112 Nu sunt sigur, dar cred că o cunosc pe această femeie. Cred că tu eşti din Georgetown, pentru că eu sunt... Nu eşti tu ruda Fratelui Arganbright? Desigur, acum această ungere, este diferită. Înţelegi că este o diferenţă chiar acum. Când îţi vorbesc în altă parte; este diferit chiar acum. Ai simţit un sentiment cu adevărat plăcut, cumva. Este Duhul Sfânt. Tu nu eşti aici pentru tine. Eşti aici pentru altcineva, şi aceea este o fetiţă în vârstă de vreo patru sau cinci ani. Ea are probleme la rinichi, şi locuieşte în partea de nord în Indiana. Asta-i adevărat. Aceea ce ai în mână, trimite-o ei, şi ea se va face bine. Crede cu toată inima ta acum, şi primeşte ceea ce ai cerut, în Numele lui Cristos.
"Dacă poţi crede, toate lucrurile sunt posibile!"

E-113 Iată o doamnă care este o străină pentru mine. Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Suntem străini unul faţă de celălalt, diferenţă de mulţi ani; poate multe, născuţi la multe mile depărtare. Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată. Dar Isus Cristos te cunoaşte.

E-114 Ceva s-a întâmplat în audienţă; mi-a apărut un bărbat lângă mine. Aici şade el, chiar aici, hernie ombilicală. Crezi tu, domnule? [Fratele spune, "Da!" – Ed.] Atunci Cristos te vindecă şi te face bine! Amin.

E-115 Aşa-i cum trebuie să faceţi, credeţi! Ce a atins el? Eu nu l-am văzut niciodată pe om; dar el a fost vindecat chiar acolo. El l-a atins pe Domnul Isus Care este prezent aici. Luaţi la o parte acea necredinţă de la voi! Uitaţi că eu sunt William Branham. Priviţi la Isus Cristos, El este Cel care este aici. Eu vă provoc credinţa, în Numele lui Cristos, să uitaţi de mine; şi să credeţi că acesta este Domnul Isus aici, şi veţi vedea ce se va întâmpla. Mie nu-mi pasă unde vă aflaţi în clădire.

E-116 Acum aici este o femeie micuţă. Nu am văzut-o niciodată. Ea este mai în vârstă decât mine. Ea, eu nu ştiu cine este, de unde este, nimic despre ea. Sunt un perfect străin pentru ea. Dar Cristos o cunoaşte.

E-117 Dacă El îmi va descoperii pentru ce eşti tu aici, vei primi şi vei crede asta? [Sora spune, "Sigur." – Ed.] Ai avut un sentiment ciudat cu câteva minute în urmă, când am vorbit ceva, nu-i aşa? Era sora ta ["Da."] care este în casa de nebuni în Madison, Indiana. ["Aşa este."] Este corect. Căci, altă femeie a stat aici, şi tu stăteai acolo te uitai chiar în această direcţie. Şi vedenia, tu ai crezut când ai urcat. ["Sigur."] Asta-i exact aşa. Asta-i ce a făcut-o. Şi motivul pentru care eşti aici în seara aceasta, este pentru că ai o problemă de inimă. Tu doar ce ai avut un infarct. Asta-i exact aşa. ["Aşa este."] Şi văd acum, cum privesc într-o viziune, acel ţinut deluros. Tu eşti de pe undeva de aici din sudul Indianei. Eşti de lângă Corydon, asta-i de unde eşti. Intoarce-te acasă, tu eşti bine. Isus Cristos te face bine. Este AŞA VORBEŞTE DUHUL SFÂNT.

E-118 Aveţi credinţă, şi credeţi. Nu vă îndoiţi. Doar credeţi numai. Puteţi recunoaşte omniprezenţa Domnului Isus? Ce minunat! Care-i chestiunea?

E-119 Aici în colţ, văd o vedenie. Doctorul nu ştie dacă este cancer sau TBC. [Persoana spune, "Este corect." – Ed.] Aşa este. Dar dacă tu vei crede, tu eşti vindecat, oricum. Credinţa ta te-a mântuit. Mergi înainte.

E-120 Ia te uită. Omniprezenţa viului Dumnezeu! Eu vă provoc credinţa. "Dacă tu poţi crede!" Acum, El a înviat din morţi. El este aici cu noi. Acela este El! Acelea sunt chiar lucrurile care le-a făcut El când El a fost aici pe pământ. Două mii de ani au trecut, El este încă viu, şi El este viu pentru totdeauna. Doar credeţi, aveţi credinţă.

E-121 Eu nu te cunosc, doamnă. Nu te-am văzut niciodată în viaţa mea, nu ştiu nimic despre tine. Este adevărat, nu-i aşa? Isus Cristos te cunoaşte. Dacă Dumnezeu îmi va descoperii pentru ce eşti aici, Îl vei crede tu, şi crezi că eu sunt profetul Lui? Dacă El va face asta, tu şti că Ceva m-a uns. Tu ar trebui să şti că este Acela. Acum dacă aş fi spus, ,,Îmi voi pune mâinile peste tine, fi vindecată," ai avea dreptul să te îndoieşti de asta. Dar dacă Dumnezeu îmi spune ceva care tu şti că este adevărul, atunci tu şti dacă este adevărul sau nu. Aşa este? [Sora spune, "Aşa este." – Ed.]Este o tulburare de femei. Operată, te văd coborând de pe masa de operaţie, cu ceva alb peste faţa ta, dar nu a fost reuşită. Aşa este. Dar, diavolul s-a ascuns de doctor, dar nu se poate ascunde de Dumnezeu. Du-te acasă, şi fi bine, doamnă, Isus Cristos te-a vindecat şi te-a făcut bine.
Dacă puteţi crede!

E-122 Sunt un străin pentru tine, doamnă. Crezi că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici? Crezi că El te va face bine? Diabetul este nimic, la Dumnezeu să vindece. Crezi că El te va face bine? Atunci du-te acasă şi primeşte-ţi vindecarea, în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Vino aici, doamnă. Crezi tu?

E-123 Acum opriţi-vă să gândiţi aceea acolo în spate! Nu este o "telepatie." Nu puteţi scăpa cu asta acum! Daţi-mi voie să vă arăt.

E-124 Eu nu o cunosc pe această femeie. Pune-ţi mâinile pe ale mele, doamnă. Dacă Dumnezeu îmi va descoperii care este necazul tău! Eu privesc în partea aceasta, tu şti că eu nu îţi citesc gândul. Dacă Dumnezeu îmi va descoperii care este necazul tău, vei crede că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi eu sunt slujitorul Lui? Dacă da, ridică-ţi mâna. Tu ai o boală de femei, o boală a doamnelor. Aşa este. Tu ai avut; nu ai acum. Eşti vindecată. Mergi pe drumul tău, şi bucură te şi fi fericită.

E-125 Vino, domnule. Acea problemă veche de rinichi, şi ceva care te supără. Crezi că Dumnezeu te va face bine? [Fratele spune, "Da." – Ed.] Te va vindeca de asta? Atunci, în Numele lui Isus Cristos, primeşte-ţi vindecarea, şi mergi înainte pe drumul tău, bucurându-te. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
Credeţi!

E-126 Ce mai faci, doamnă? Nu ţi-ar place să mergi, să mănânci o mâncare bună iar aşa cum obişnuiai? Ai fost tot agitată, nu-i aşa? Ţi-a provocat un ulcer digestiv în stomacul tău. Du-te, ia-ţi un hamburger şi mănâncă-l, Isus Cristos te-a făcut bine. Mergi pe drumul tău, bucurându-te.

E-127 "Dacă tu poţi crede!" Aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Viul, Cristos omnipotent este prezent aici acum, să vindece fiecare persoană de aici.

E-128 Doar un moment. În spate de tot jos în rând, şezând chiar jos aici, şade un tânăr. Credinţa ta este mai mare decât credeai că ai, fiule. Tu aveai o problemă la inimă, nu-i aşa? Dacă este corect, ridică-te în picioare. Isus Cristos te-a vindecat, fiule. Tu eşti bine. Du-te pe drumul tău, şi fi bine.

E-129 Îl credeţi pe El? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aveţi credinţă în Dumnezeu.

E-130 Iată un bărbat care nu îl cunosc. Suntem străini unul faţă de celălalt. Cred că acest bărbat a fost botezat în dimineaţa aceasta. Dar eu nu te cunosc, nu am nici o idee referitor la tine. Aşa este? Dacă Isus Cristos îmi va descoperii pentru ce eşti tu aici, vei accepta asta?

E-131 Câţi din audienţă o veţi primi chiar acum? [Adunarea spune, "Amin." –Ed.] "Dacă tu poţi crede!" Doar aveţi credinţă. Nu vă îndoiţi.

E-132 Bărbatul are o problemă de piele. Aşa este. Şi eu văd că te duci... Este şi o problemă de prostată. Aşa este. Dacă este, flutură mâna. Şi văd ceva întunecat stând între tine şi o femeie; este soţia ta. Tu te rogi pentru ea. Ea este o păcătoasă, şi tu vrei ca ea să devină o Creştină. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aşa este. Du-te, pune-ţi mâinile peste ea, şi roagă-te pentru ea, ca Dumnezeu din Cer să descopere importanţa acestor lucruri că sunt reale.

E-133 Crezi tu? Crezi că Dumnezeu o va face? "Dacă tu poţi crede!" Eu îţi provoc credinţa. În spate de tot, oriunde sunteţi, priviţi şi trăiţi! Aveţi credinţă în Dumnezeu, oriunde vă aflaţi. "Dacă puteţi crede, toate lucrurile sunt posibile." Dacă puteţi crede! Urmăriţi. Priviţi în această direcţie. Rugaţi-vă. [Fratele Branham face o pauză – Ed.]
Voi spuneţi, "Ce priveşti tu, Frate Branham?"

E-134 Rebekah, întoarce-te puţin aici, scumpa. Opreşte-te chiar acolo unde eşti. Acolo-i fetiţa mea, care într-o zi va fi o prorociţă, de asemenea. Acea doamnă care stă chiar acolo lângă tine, scumpa, cu pălăria albă, suferă cu o problemă de sinus. Ridică-ţi mâna, sau ridică-te în picioare, doamnă. Tu te rogi ca Dumnezeu să cheme, să facă ca eu să te chem. Este aşa? Lasă ca fetiţa mea să pună mâinile peste tine acolo. O Dumnezeule Etern, în Numele lui Isus Cristos, eu mustru acel demon care o supără pe acea femeie. Şi să fie luat la o parte, în Numele lui Cristos. Amin.

E-135 Oh, binecuvântat să fie Numele Domnului! Fie ca Domnul Isus să Se descopere, de asemenea. Credeţi că El este aici? [Adunarea spune, "Amin." – E d.] Atunci daţi-mi voie să vă spun, la fiecare dintre voi, chiar acum, dacă puteţi crede lucrul acesta, Isus Cristos vă face bine pe fiecare din voi, chiar acum. Dacă cuvintele mele sunt adevărate aici, sunt adevărate acolo. Dacă veţi face ce vă spun eu să faceţi, puteţi fi vindecaţi chiar acum. Credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin."] Atunci puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi. Doar puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi, înăuntru sau afară. Să nu vă îndoiţi! Am auzit un duh de surd părăsind.Iată-Laici, Cristos cel înviat!

E-136 O Dumnezeule Etern şi Binecuvântat, în Numele Domnului Isus, eu provoc fiecare duh necurat, în Numele lui Cristos Domnul, ca acesta să părăsească acest loc, să iasă din aceşti oameni. Şi fie ca marele Duh Sfânt acum să boteze pe fiecare de aici, cu o mare credinţă să creadă.

E-137 Oh, Satan, tu demonule, ne-ai înşelat destul. Cristos este înviat, El se află aici cu cheile morţii şi ale iadului prinse la El. Pentru puterea de vindecare s-a plătit. Şi noi îţi cerem, în Numele lui Isus Cristos, Fiul cel viu al lui Dumnezeu, ca tu să pleci de la aceşti oameni. Ieşi afară din ei, Satan, ca ei să plece şi să fie făcuţi bine.

E-138 Dacă credeţi cu toată inima, că Isus Cristos v-a vindecat, ridicaţi-vă în picioare, şi acceptaţi Puterea Divină de vindecare a Dumnezeului Atotputernic. Asta este! Laudă Domnului! Binecuvântat să fie Domnul! Voi sunteţi, fiecare, vindecaţi. Ridicaţi-vă în picioare, şi daţi laudă lui Dumnezeu! Amin! Binecuvântat să fie Numele Domnului! Să-I dăm Laudă, în timp ce ne ridicăm mâinile şi Îl lăudăm. Binecuvântaţi pe Fiul Dumnezeului cel viu! Amin!

Up