Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea I

Questions And Answers On Hebrews #1
Data: 57-0925 | Durată: 1 oră 53 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Cum o putea ea face fără Dumnezeu? Aceea ar fi una adevărată, nu-i aşa? Nu poate fi făcută fără Domnul.
Eu nu voi predica din toate acelea. Dar m-am gândit că aş putea apuca ceva cam greu, ştiţi, astfel eu mai bine să fiu pregătit. Dar, oh, a fost foarte, foarte uşor. Astfel poate nu sunt foarte multe întrebări printre oameni atunci, care... Doar chiar să... întrebări simple şi uşoare. Ei bine, eu sunt bucuros să încerc să le răspund din câte pot mai bine, prin ajutorul Domnului.

E-2 Şi dacă Sora Arganbright este înăuntru în seara aceasta... Sora Ruth. Sunteţi aici, Soră Ruth? Aici. Eu am... Oh, da, eu am adresa aici, şi... Nu, nu o am. Ei bine, eu pot să o iau chiar aici. Eu am avut-o în portofelul meu, şi mi-am lăsat portofelul acasă. Acum, dacă poliţia mă prinde mergând acasă, Frate Fleeman, tu vii în ajutorul meu. Spune-i lui Billy că sunt... mi-am lăsat portofelul acasă, eu circul fără carnet în seara aceasta. Eu am crezut că l-am avut în buzunar; eu tocmai mi¬am schimbat hainele. Eu am intrat înăuntru, în această după¬masă, am tăiat ceva iarbă foarte repede şi a trebuit să încetez şi să mă grăbesc şi să mă schimb de haine şi să alerg aici jos, şi eu-eu am adus lexiconul, dar voi puteţi să-l luaţi chiar după aceea de acolo.

E-3 Să nu vă simţiţi rău privitor la scrisoarea aceea. Dacă eu nu am primit nici una mai rea decât aceea, aceea ar fi o scrisoare bună. Aceea era bună. Aceea era foarte, foarte frumoasă. V-am spus că n-aş fi citit-o, dar eu am dat de ea, ştiţi, şi doar nu am putut să o mai ţin. Eu doar m-am întrebat ce a spus ea. Şi ea era foarte, foarte frumoasă, scrisă cum o adevărată învăţătoare de şcoală ar trebui să scrie. Aceea era bună, şi eu o apreciez. Şi ea-ea îmi dă ...

E-4 Vedeţi, îmi plac scrisorile de la cineva care ar-ar fi puţin diferit faţă de tine. Vedeţi, dacă mergeţi înainte tot timpul, nimeni nu are deosebiri cu tine, tu devii învechit. Tu trebuie să devii puţin diferit aşa ca să poţi să înţelegi şi să sapi mai adânc. Şi-şi tu doar ajungi într-un făgaş dacă nu veghezi; apoi tu-apoi tu ajungi în necaz când faci aceea. Tu trebuie doar să continui să te mişti înainte şi să iei pe cineva să difere cu tine şi să-ţi înfoaie penele din când în când.

E-5 Acolo în Africa am găsit doi lei micuţi, şi ei erau nişte puişori micuţi, cam aşa. Cu pete, mici, leuţi; un leuţ, şi o micuţă leoaică. Şi eu aş... păreau ca pisicuţele, ei erau aşa de mici în acel fel, mici... cele mai frumoase lucruşoare, ei doar se jucau. Eu urma să-i aduc înapoi în America, eu i-am avut într-o cuşcă de păsări. Eu urma să-i aduc înapoi, dar nu am putut găsi ceva-ceva să-i vaccineze, vreo toxină. Şi ei nu vroiau să mă lase să-i aduc în Statele Unite fără să fie mai întâi vaccinaţi, şi eu nu am putut găsi aceea în toată Africa. Dar dacă tu ai vrut să ştii dacă el era un leu sau nu, doar să-l împingi înapoi puţin. El îşi lua poziţia de atac şi te făcea să ştii că el era un leu, astfel-astfel aceea cumva îţi face de cunoscut unde stătea el.

E-6 Acela-i felul cum trebuie să faci din când în când, ştiţi, cumva îţi înfoaie penele în spate, să afli. Dar, acum, noi nu ne mâniem ca leul; noi doar-noi doar iubim aceea, să... oamenii să pună întrebări. Şi întrebări ca aceea, Soră Ruth, este foarte, foarte bună pentru mine. Este o... Eu-eu iubesc aceea, înţelegeţi. Sunt acelea foarte dezgustătoare pe care nu-mi place să le primesc. Dar ele sunt... aceea era bună.

E-7 Acum noi avem câteva bune, mişcătoare, doar întrebări de acasă. Este un predicator acolo în spate în camera din spate chiar acum, care m-a întrebat, zicea, "Cei doi profeţi din Apocalipsa 11, vor veni ei înăuntru înainte de Răpire? Sau chiar înainte de luarea lui Israel? Şi ce..." Acum, acela-i felul de întrebări care-care-care te leagă în jur. Dar aceste întrebări simple ca aceasta este în ordine.
Dar acum, înainte de a începe, să ne aplecăm capetele pentru rugăciune:

E-8 Tată, este observat că atunci când Tu aveai doisprezece ani, Tu ai fost găsit în Templu cu cărturarii şi înţelepţii, discutând cu ei Scripturile. Şi ei erau-ei erau uimiţi la o... oameni bătrâni, şi bine instruiţi în Scripturi, şi totuşi să vadă un băieţel cam de doisprezece ani să poată doar-doar uluind, în explicarea Scripturilor. Tu erai în lucrarea Tatălui Tău. Tu ai spus mamei Tale, "Nu ştii că Eu trebuie să fiu în lucrarea Tatălui Meu, să explic Scripturile cu înţelesul lor spiritual?"

E-9 Şi acum ne rugăm, Doamne, căci-căci Tu cunoşti cât de slabi şi fragili suntem noi, şi cât suntem de supuşi greşelilor, ca Tu doar să vii cu noi în seara aceasta în formă de Duh Sfânt, şi să ne explici Scripturile. Eu aştept şi depind de Tine. Şi dacă eu vreodată, la orice timp, aş încerca să-mi pun gândurile mele proprii sau interpretarea vreunui lucru egoist, să încerc să-l fac să pară că în felul în care l-aş explica ar fi corect, închide-mi gura, Doamne, aşa cum Tu ai... Tu ai făcut leilor, când au venit după Daniel. Tu încă eşti acelaşi Dumnezeu.

E-10 Şi lasă să fie în întregime... Aşa cum depindem de Duhul Sfânt, fie ca El doar să ne descopere aceste lucruri. Şi apoi aşa cum El le vorbeşte, fă-le aşa de simple încât cel ce a pus întrebarea să fie în stare să O primească. Şi dacă El răspunde contrar cu ceea ce am crezut întotdeauna, atunci fă ca inima mea să se bucure de asemeni, Doamne, să ştiu că eu am aflat ceva nou, şi ceva cale bună a Domnului. Căci Tu ai zis, "Cercetaţi Scripturile, căci în ele voi gândiţi că aveţi Viaţă Eternă, şi ele sunt acelea care mărturisesc despre Mine."

E-11 Acum, după această învăţătură a Scripturii, desigur că se vor ridica multe gânduri şi aşa mai departe. Şi eu mă rog, Dumnezeule, acum că toate întrebările acestea par să fie aşa de dulce şi amabil puse, fie ca Duhul Sfânt amabil şi dulce să le răspundă. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, şi pentru gloria lui Dumnezeu, şi pentru zidirea Bisericii Lui. Amin.

E-12 Există de multe ori motive egoiste la ceva, care doar ruinează tot gustul ei. Şi acum, au fost puse întrebări după această Scriptură.

E-13 Acum, dacă eu sâsâi doar un pic în seara aceasta, eu am un dinte scos. Şi eu l-am pus înăuntru, şi eu nu pot predica, eu încetinez când predic; eu îl iau afară, şi eu aproape că fluier.

E-14 D-na. Billy Graham a spus o poveste despre el, că cel mai rău agitat cum l-a văzut ea vreodată, era, când el avea un dinte scos din faţă. Şi el l-a pierdut, şi el a avut un program la televizor chiar atunci, şi-şi el nu a putut... Era pe o farfurie cu mai multe măsele pe ea. Şi când el a mers să vorbească, el a fluierat "pfiu, pfiu" prin dinţii lui. Şi ea a zis că el era jos pe genunchi, rugându-se şi transpirând, zece minute înainte de transmisia la televizor, şi în final ei l-au găsit unde a căzut afară dintr-o pereche de pantaloni în vârful pantofului lui. Unul din băieţii de serviciu l-a găsit, dintele acela fals. Şi D-na Graham a spus asta despre el, şi pe aici. Şi astfel eu am obţinut-o, o mică bucată de hârtie, eu cred că o am aşezată în Biblia mea.

E-15 Şi astfel aceasta este cumva... când noi îmbătrânim un pic şi ramoliţi, ştiţi, şi trebuie să-i pierdem pe aceştia, aceasta o face rău. Şi aşa eu... în timp ce eram afară cu Fratele Roberson acolo în urmă, şi cu ei, i-am spălat cu periuţa într-o dimineaţă şi s-a rupt o bucată din el, şi a trebuit să-l duc la doctor, să-l repare. Astfel Domnul să-şi adauge binecuvântările Lui.

E-16 Acum noi mergem afară... Eu voi încerca să trec prin fiecare din ele, dacă eu pot. Şi, Frate Tony, prin harul lui Dumnezeu, eu am primit interpretarea visului tău, şi a fost minunat. Sunt aşa de bucuros să văd asta. Şi este o interpretare bună, care eu presupun că nu ar trebui să o dau aici public, astfel eu ţi-o voi da în particular dacă tu-dacă tu nu... dacă tu o vrei în acel fel. El m-a întrebat serile trecute, el a avut un vis, şi eu nu i-am putut spune întocmai ce era până când am mers la Domnul şi m-am rugat pentru aceea. Apoi Domnul mi l-a descoperit şi mi-a spus care era interpretarea. Este minunat, şi o veste bună pentru tine, Frate Tony.

E-17 Acum, în prima întrebare. Acum, eu doar nu ştiu unde să încep mai întâi, căci ele toate sunt bune. Dar, acum, noi încercăm să nu luăm prea mult, şi poate le vom putea termina duminică, dacă nu trecem prin ele.
51 . Explică ce înseamnă prin "pedeapsă veşnică," în Matei 25:46. "Dar..." Aceea este întrebarea.
52 . Apoi, a doua întrebare: "Dar copiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară," este aceea cam la fel ca aruncându-i din gândirea lui Dumnezeu?

E-18 Păi, acum, luăm prima ta întrebare, care se află în Sf. Matei, douăzeci-... al 25-lea capitol. Acum noi vom... Acum, eu nu am studiat acestea, doar m-am uitat la ele acolo în spate, şi doar am încercat cât de bine am putut să le caut cât de bine am-cât am ştiut cum. Şi a mea... Voi deschideţi cu mine în Bibliile voastre, în timp ce O studiem. Acum, am vrut să iau aceasta şi din lexiconul Grecesc, aşa ca voi să luaţi-originalul ei. Şi mie-mie îmi place aceea. Astfel atunci noi O vom avea în amândouă-în amândouă-cel Grecesc şi celelalte. Şi acum aceasta va fi-va fi cumva încet, şi studiind, deoarece eu trebuie să ajung şi să apuc Scripturile chiar oriunde le pot afla, şi să le aduc la locul lor. În regulă.

E-19 Acum, vrea cineva o Biblie prin care să studieze? Dacă vreţi, ridicaţi-vă mâna. Şi noi... Eu cred că avem trei sau patru aici în spate. Dacă vreţi să studiaţi prin Scriptură, în regulă. Frate Cox, vrei să vii aici şi să-mi dai aceste Biblii? Şi aceasta-aceasta este bine pentru voi, dacă puteţi, să... (iată una, şi tu doar-tu doar du-le jos dacă vrei, aşa de multe). Şi dacă careva vrea una, doar ţineţi mâna sus, băiatul le va aduce chiar la voi, vedeţi. Şi noi vrem să studiem acestea împreună, şi doar...

E-20 Acum, la această citire şi ultimele capitole... primele şapte capitole din Cartea Evrei. După învăţare, desigur, băiatul care le-a luat acestea jos, aceste subiecte, Fratele Mercier şi Fratele Goad, le are şi acum se pregătesc să le publice în formă de carte. Şi ei o au. Acum... şi noi nu avem nimic ca cercetat pe jumătate, noi doar am zgâriat suprafaţa. Şi eu cred că ei le-au denumit... şi au luat-bulgării de aur afară din... şi doar au lustruit bulgării de aur, doar câţiva din bulgării de aur din învăţătura despre Evrei. Fratele Mercier le va avea destul de curând, tipărite, pentru oricine le vrea.

E-21 Acum aceasta de aici, aduce înăuntru... Voi nu puteţi trece doar prin... în biserică evanghelistică, ceea ce aceasta este o biserică evanghelistică. Voi nu puteţi parcurge printr-o-o învăţătură fără a ridica suspiciunile şi gândurile multor oameni. Voi trebuie să o faceţi. Acum, eu sunt departe de la a fi un învăţător, nici un expunător al Bibliei deloc. Dar eu nu încerc să-să zic ceva, sau măcar să fac ceva, ci mai întâi-întâi să întreb sau să aflu cel mai bun lucru pentru aceasta.

E-22 Am fost întrebat de către un frate scump, seara trecută, el a zis, "Frate Branham, Fratele Seward odată a zis că tu-tu doar nu poţi să fii ţintuit jos undeva. Înţelegi, că tu întotdeauna ai vreo cale în jur să ieşi afară din ea sau să scapi de ea."

E-23 Eu am zis, "Ei bine, motivul despre aceea, este că eu întotdeauna încerc să gândesc înainte să fac ceva. Vedeţi? Şi apoi dacă oamenii mă întreabă, atunci eu le pot spune ce erau gândurile mele. Vedeţi?" Dar aceasta este dacă voi gândiţi corect. Şi înainte ca voi să faceţi ceva, încercaţi să luaţi partea pe care Dumnezeu ar vrea ca voi să o luaţi, atunci va fi într¬adevăr greu să fiţi ţintuiţi.

E-24 Voi nu v-aţi putea imagina timpul când-când Ahab a încercat să-l ţintuiască pe Ilie. Vă puteţi imagina timpul în care Fariseii au încercat să-l ţintuiască pe Isus? Vedeţi, El avea-El avea răspunsul repede, deoarece tot ce El a făcut, El a făcut-o prin voia lui Dumnezeu, şi El... acela-i felul că El-El a putut să o aibe. Acum, acela-i felul cum noi o vrem prin aceasta.
Acum întrebarea este pusă, noi vom sta cu întrebarea:
Explică ce înseamnă prin "pedeapsă veşnică," în Matei 25:46.

E-25 Acum ascultaţi foarte atenţi. Fiecare acum, în Matei 25:46:
Şi aceştia vor merge în pedeapsă veşnică: ...

E-26 Acum, întrebarea este, "Ce ... Explică ... " Acum cuvântul veşnic vine de la cuvântul de la veci şi în veci, şi în veci este "o perioadă de timp." Aceasta doar înseamnă "aşa mult timp," ca în veci. Acum dacă veţi citi doar... Eu nu ştiu cine a scris întrebările, căci nimeni nu şi-a pus numele pe ele; aceasta nu trebuia să fie, eu nu le vreau, vedeţi.
Dar aceştia vor merge în pedeapsă veşnică: ... (acum priviţi, aceia sunt cei răi)

E-27 Acum, dragă-dragă persoană care ai pus întrebarea, doar citeşte restul din Ea:
... dar cei neprihăniţi spre viaţă eternă.

E-28 Cei răi vor merge în pedeapsă veşnică (o anumită perioadă de timp), dar cei neprihăniţi au Viaţă Eternă. Voi niciodată nu veţi găsi pedeapsă Eternă, nu putea fi. Vedeţi, dacă ei au pedeapsă Eternă, ei au Viaţă Eternă; dacă ei au Viaţă Eternă, ei sunt salvaţi. Vedeţi, aceasta nu poate fi. Acum dacă veţi urmări, întrebarea a întrebat singură... răspunde singură. Vedeţi?
Şi aceştia ...
Acum priviţi, eu voi ajunge înainte aici:
... şi ei...

E-29 În al 20-lea... versetul 44-lea:
... şi ei de asemeni au răspuns, I-au zis, Doamne, când vom fi noi flămânzi, când cu sete, şi un străin, şi gol, ... şi în temniţă, şi nu ţi-am slujit?
Atunci va-atunci le v-a răspunde el, zicând, Adevărat vă spun Eu, Tot aşa de mult cât voi aţi făcut¬o... pentru unul din cei mai mici dintre aceştia, voi aţi făcut-o... pentru mine.
Şi aceştia vor merge în veşnică (veşnică) pedeapsă: (aceia sunt cei răi)... dar cei neprihăniţi în Viaţă Eternă.

E-30 Vedeţi deosebirea? Cei răi au pedeapsă veşnică, dar veşnic este "o perioadă de timp." Acum, dacă aceea ar fi fost la fel, ea este "o perioadă de timp." Acum, dacă aceasta ar fi fost la fel, ar fi fost scrisă, "Şi aceştia vor merge în pedeapsă veşnică, ceilalţi vor merge în viaţă veşnică." Vedeţi? Sau, "Ei vor merge în pedeapsă Eternă, iar ceilalţi în viaţă Eternă." Vedeţi, dacă există o pedeapsă Eternă, să fie pedepsiţi pentru veci de veci, atunci există o Eternă... el are Viaţă Eternă; şi singura Viaţă Eternă, şi aceea vine de la Dumnezeu. Orice fără un început nu are sfârşit, orice cu un început are un sfârşit. Vedeţi ce vreau să spun?

E-31 Acum, Scriptura Însăşi care-persoana dragă a răspuns¬o... Acum dacă o luaţi în lexicon, "Şi aceştia vor merge în ainion, întrerupând, şi în ueşn-... şi în foc, iazul de foc." Acum, cuvântul a-i-n-i-o-n înseamnă "o perioadă de pedeapsă." În lexiconul Grecesc, chiar aici, "perioadă de pedeapsă," sau, "timp de pedeapsă." Vedeţi, "Ei vor merge într-un timp de pedeapsă." Cuvântul este folosit, a-i-n-i-o-n. Ainion, care înseamnă "timp, un timp, un timp limitat." Apoi îl luăm înapoi în-în traducere aici, cea Engleză, veşnic este "o limită de timp." Vedeţi, el vine din Greacă, "o limită de timp." Cuvântul ainion, sau a-i-n-i-o-n, ainion înseamnă "un timp limitat de pedeapsă."

E-32 Dar apoi citiţi celelalte, "Dar aceştia vor merge în Etern." Aceea este o diferenţă. Vedeţi, Viaţa Eternă. Etern vine de la cuvântul de Eternitate, şi Eternitatea nu are nici început nici sfârşit. Este pentru totdeauna şi pentru totdeauna. Acum aceea ar trebui să răspundă la aceea, vedeţi, deoarece dacă voi doar citiţi Scriptura foarte atent, veţi vedea.

E-33 "Şi aceştia vor merge în pedeapsă veşnică, dar cei neprihăniţi..." Cei răi vor merge în pedeapsă veşnică, vor fi pedepsiţi pentru o perioadă de timp; poate un miliard de ani, eu nu ştiu, dar voi cu siguranţă veţi fi pedepsiţi pentru păcatele voastre. Dar tot atât de sigur cum păcatul a avut un început, păcatul are un sfârşit. Pedeapsa a avut un început, şi pedeapsa are un sfârşit. Şi iadul a fost creat pentru Diavolul şi îngerii lui. Vedeţi? In regulă. Acum, eu am alta aici jos să o răspund în aceea, doar în câteva minute, care este una frumoasă, se leagă în ea.
Acum, dar acestea de aici: "Dar copiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară," este aceea cam la fel ca a fi aruncaţi din gândul lui Dumnezeu?

E-34 Nu, aceea nu va fi la fel. Acum, tu te referi aici la Cina Nunţii. Acum, "Şi copiii împărăţiei," aşa cum a fost întrebat aici. Copiii împărăţiei sunt Iudeii, şi ei au fost aruncaţi în întunericul de afară. Şi ei-ei au fost aruncaţi în întunericul de afară, şi ei au mers prin timpul plângerii şi vaietelor şi scrâşnirea dinţilor. Ei au fost aruncaţi în întunericul de afară deoarece aceasta vă dă vouă şi mie un timp de pocăinţă, dar ei niciodată nu au fost aruncaţi afară din gândirea lui Dumnezeu. El niciodată nu va uita pe Israel. Şi Israel este... orice cititor al Bibliei ştie, se referă la "copiii împărăţiei." Vedeţi, este împărăţia, promisiunea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se ocupă cu naţiunea, când El s-a ocupat cu Israel, care sunt copiii împărăţiei.

E-35 Acum, vă amintiţi, El a zis acolo, "Şi Abraham şi Isaac şi Iacob," într-un loc, "vor veni şi vor şedea în împărăţie la timpul sfârşitului. Vedeţi, şi că Abraham, Isaac şi Iacob vor fi în împărăţie; ei erau, ei erau poporul binecuvântat al împărăţiei. Dar copiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară.

E-36 Acum, de unde vine referirea aici este-este Mirele. Când vine Mirele, în timp ce ele erau... Cinci dintre fecioare au ieşit să întâmpine pe Domnul, şi-şi ele nu şi-au luat ulei în candela lor. Şi-celelalte cinci şi-au luat ulei în candela lor. Acum, dacă veţi observa, este un tablou frumos, şi cu Iudeii şi Neamurile, ca cei respinşi. Ţineţi în minte că există trei clase de oameni tot timpul: Iudeul, Neiudeul (cel formal), ...; Iudeul, Neiudeul, şi Biserica. Dacă voi îi amestecaţi pe aceia, voi cu siguranţă că ajungeţi în necaz când atingeţi Apocalipsa. Căci dacă voi nu...

E-37 Cum Dl. Bohanon mi-a zis odată, zicea, "Billy, oricine ar încerca să citească Apocalipsa va avea coşmare. "Păi," a zis el, "aici este o Mireasă jos aici pe pământ, şi-şi balaurul aruncând apă din gura lui să facă război cu ea." Şi a zis, "Apoi în acelaşi timp când Mireasa stă ca cei o sută patruzeci şi patru de mii" (doctrina Martorilor lui Iehova) "pe Muntele Sinai. Şi în acelaşi timp Mireasa este în Cer." Nu, nu, voi sunteţi greşiţi.

E-38 Există trei clase de oameni. Vedeţi, aceea este, Iudeii respinşi, şi acolo este fecioara adormită pe care apele... Aceasta nu este Sămânţa femeii, ea este rămăşiţa Sămânţei femeii după care balaurul a aruncat apă din gura lui ... Apocalipsa 11. Iar apoi, de fapt, cei o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei absolut nu erau Mireasa, ei sunt rămăşiţa Bisericii Evreieşti. Şi doctrina Martorilor lui Iehova care îi pune ca Mireasa, eu nu văd cum puteţi face aceea, deoarece, ea nu este Mireasa.

E-39 Dacă veţi observa dincolo în Apocalipsa acolo, Aceasta zice, "Şi ei sunt virgini, şi ei sunt fameni." Şi ce era un famen? Ei erau... Famenii erau gardienii templului care păzeau regina, deoarece ei erau că-... Ei erau bărbaţi care au fost făcuţi sterili. Ei aveau... Aţi observat, zicea, "Ei nu s-au întinat cu femei"? Ei erau famenii templului. Şi erau un număr selectat pe care Dumnezeu i-a luat afară dintre cei aleşi dintre Iudei. Acum, dacă veţi observa... Dacă noi am putea să luăm aceea doar un moment, astfel să se stabilească cumva în mintea voastră, unde voi într-adevăr puteţi...

E-40 Să luăm Apocalipsa, capitolul al 7-lea, şi vom afla aici acum, unde... ce spune Ea. Este un lucru frumos:
Şi după aceasta... Eu am văzut patru îngeri stând în cele patru colţuri ale pământului, ... (acum, aceasta este paralel cu Ezechel 9, unde el a văzut distrugerea Iudeilor. Şi aici el vede distrugerea Neamurilor, în Apocalipsa, capitolul 7) ... Şi eu am văzut patru îngeri stând în cele patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi (vânturi înseamnă "război şi vrajbă") ... ca vântul să nu sufle pe pământ, nici pe mare, ... sau vreun pom. (şi acela-i război, "ţinând")

E-41 Oh, dacă noi aveam timp să mergem în detalii în această întrebare. Aceea s-a întâmplat... Acolo este unde Russell s-a încurcat. Russell a profeţit, văzând aceasta venind. El a profeţit "aceasta va fi venirea Domnului Isus," fără să ştie că aceasta era-pecetluirea Bisericii. Vedeţi?

E-42 Şi ei se miră cum războiul mondial... Primul Război Mondial. Priviţi, acesta s-a oprit la unsprezece noiembrie, la ora unsprezece în zi; în luna a unsprezecea, a unsprezecea zi, şi ceasul al unsprezecelea. Şi imediat după aceea, botezul în apă în Numele lui Isus a fost descoperit şi Botezul Duhului Sfânt pentru Biserică. Exact, imediat după aceea.

E-43 Dacă voi o luaţi acolo în Apocalipsa, cum am legat-O noi împreună, şi între Epoca Filadelfiană şi cea Laodiceană. Şi Metodiştii au avut Epoca Filadelfiană, dragostea frăţească. Şi ultima epocă, epoca bisericii, era Epoca Laodiceană, care era epoca căldicică. Şi El a zis acolo, "Eu am pus o uşă (uşă deschisă) înaintea ta." O uşă deschisă! Şi dacă vă veţi referi la acele Scripturi înapoi, aceasta va lega Mesajul întreg chiar într-un loc acolo, să v-o arate că este exact.

E-44 Priviţi aici! Totul a fost Tată, Fiu, Duh Sfânt, în botez, (în care noi urmează să intrăm direct) care era absolut un crez Catolic şi niciodată o învăţătură Creştină. Nu, domnule. Eu doar... Noi o avem chiar aici, în seara aceasta, să venim în ea; cu lexiconul, de asemeni. Vedeţi? Da, domnule, şi de asemeni cu istoria. Niciodată nu a fost cineva botezat cândva în acel fel în Biblie, sau nu pentru primii şase sute de ani după Biblie. Şi eu o pot dovedi chiar aici prin propria doctrină a Catolicilor, că ei sunt acei care au început-o, şi stropirea şi turnarea.

E-45 Ei au venit afară de acolo în biserica Wesleyană, şi la biserica Metodistă, Metodiştii au adus-o înăuntru la Baptişti, Baptiştii au adus-o înainte, şi ea încă este o doctrină falsă! Şi pot veni înapoi în Biblie şi să vă dovedesc că Biblia a spus că "voi aveţi un nume că trăiţi, dar sunteţi morţi." Aceea este exact corect. Şi ei au avut...

E-46 Eu pot dovedi că Biblia a învăţat că ei vor folosi Numele Lui în botez până în epoca întunecoasă, conform cu-epoca a patra... din-epoca bisericii, epoca bisericii Pergam. Şi El a zis... Şi în timpul celor o mie cinci sute de ani de epoci întunecoase, fiecare a zis, "Tu ai puţină lumină rămasă, pentru că nu ai tăgăduit Numele Meu."

E-47 Când a venit la cealaltă epocă de acolo, epoca Catolică, El a zis, "Tu ai un nume că 'trăieşti,' dar tu eşti mort! Şi tu ai negat Numele Meu." Ia te uită. Vedeţi? Aceasta doar leagă cu totul un mare tablou frumos împreună, Biblia întreagă.

E-48 Acum observaţi aceasta:
... ţinând cele patru vânturi...
Şi am văzut un alt înger înălţându-se din Cer, având pecetea Dumnezeului cel viu: ... (Pecetea)

E-49 Acum, ce este pecetea Dumnezeului cel viu? Acum, voi fraţii Adventişti veţi zice, "Ţinerea zilei Sabatului." Eu vreau să-mi arătaţi aceea în Scriptură. Aceasta nu este acolo. Nici într-un loc nu a... este-este pecetea...

E-50 Dacă veţi citi Efeseni 4:30, foarte repede, voi veţi afla ce este Pecetea Dumnezeului cel viu. Efeseni 4:30 zice, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care voi aţi fost pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Nu până la următoarea trezire, dar are siguranţa Eternă (aha). "Să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Vedeţi dacă Efeseni 4:30 nu zice aceea, atunci luaţi trimiterea voastră şi treceţi-o prin tot restul drumului prin Scripturi acolo, şi aflaţi. Acum, "Pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre. Având pecetea Dumnezeului cel viu."

E-51 Acum, amintiţi-vă, Duhul Sfânt nu a fost învăţat ca Botezul Duhului Sfânt până după Primul Război Mondial. Noi tocmai am sărbătorit al nostru-jubileul nostru de aur, patruzeci de ani, sau al patruzecilea an de jubileu.
... şi el a strigat cu un glas tare către cei patru îngeri, cărora le-a fost dat să vatăme pământul sau marea,
Zicând, Să nu vătămaţi pământul, nici marea, sau vreun pom, până când am pecetluit slujitorii ... (acum voi ajungeţi jos la întrebarea voastră, "copiii," vedeţi) ... slujitorii Dumnezeului nostru în fruntea lor. (să nu vătămaţi, să nu distrugeţi pământul, să nu lăsaţi o bombă atomică să explodeze, să nu aveţi un lucru complet până când slujitorii Dumnezeului nostru sunt pecetluiţi)

E-52 Acum, dacă am putea lua aceea înapoi acolo şi să o ducem acolo în urmă, cum căci-căci chiar pe Declinul Războiului Mondial, în al doilea volum, când Generalul Allenby s-a luptat până când el a atins liniile Ierusalimului, şi el a fost... a telegrafiat înapoi la Regele Angliei, şi a zis, "Eu nu vreau să trag asupra cetăţii, din cauza sacrităţii ei." El a zis, "Ce să fac eu?"

E-53 El a zis, "Roagă-te."

E-54 Şi el a zburat peste ea din nou, şi când ei au zburat, ei au zis, "Allenby vine." Şi acolo erau Mahomedani înăuntru acolo, au gândit că el zice, "Allah vine." Şi ei au înălţat steagul alb şi s-au predat şi Allenby a mărşăluit în Ierusalim şi l-a luat fără să tragă un foc, conform cu profeţia. Asta-i adevărat, şi l-a predat înapoi la Iudei.

E-55 Apoi ei au ridicat sus un Hitler să-i persecute pe Iudei, şi peste tot în lume, şi i-a mânat înapoi acolo.

E-56 Şi Biblia a zis că El îi va "aduce înapoi pe aripile unui vultur." Şi când ei au început să vină înapoi... Revista Life şi acelea au publicat aceasta cu câteva săptămâni în urmă, unde ei i-au adus înapoi cu miile, în Ierusalim, şi ei au mers să-i care jos pe cei bătrâni pe spatele lor. Ei le-au luat interviuri. Eu am totul pe film şi poză. Şi el a zis... Acolo atârnă steagul cu patru stele a lui David, atârnând acolo; cel mai vechi steag din lume, de prima dată a fost fluturat de două mii de ani.

E-57 Isus a zis, "Când smochinul înmugureşte, această generaţie nu va trece."

E-58 Şi aici ei îi aduceau pe cei bătrâni înăuntru, şi au zis, "Ce? Veniţi voi înapoi să muriţi în patria voastră?"

E-59 Zicea, "Nu, noi am venit să vedem pe Mesia."

E-60 Şi, frate, eu vă spun, noi suntem la uşă! Acolo sunt slujitorii, acei care aşteaptă acolo jos. Nu grămada asta de Evrei care v-ar înşela de propriul vostru dinte fals dacă ar putea, aceia nu sunt Evreii despre care vorbeşte El. Dar sunt acei de acolo jos care au ţinut-legile şi lucrurile, şi nici măcar nu au ştiut că acolo era un Mesia.

E-61 Şi Fratele... la Stockholm, Fratele Petrus, le-a trimis un milion de Noul Testament, şi când ei le-au primit ei le citeau. Ei au zis, "Ei bine, dacă acesta ar fi Mesia, să-l vedem că face semnul unui profet, şi noi îl vom crede."

E-62 Ce aranjament pentru slujba mea! Eu am fost la o distanţă de două ore de porţile Ierusalimului, să merg înăuntru, şi am fost la Cairo, Egipt. Şi eu mergeam pe acolo, şi Duhul Sfânt a zis, "Să nu mergi acum."
63 M-am gândit, "Eu doar îmi imaginam. Biletul mi-a fost cumpărat, eu sunt pe drumul meu. Omul este acolo afară să mă întâmpine, tot grupul, şcolile şi aşa mai departe."

E-64 Am mers puţin mai departe, şi Duhul Sfânt a zis, "Nu te duce! Să nu te duci."

E-65 Eu am mers înapoi la agentul de bilete, am zis, "Eu anulez acest bilet. Eu vreau să merg sus la Atena, Grecia, la Mars Hill.

E-66 Şi el a zis, "Ei bine, biletul dvs. este pentru Ierusalim, domnule."

E-67 Eu am zis, "Eu vreau să merg la Atena în loc să merg la Ierusalim." Duhul Sfânt aşteptând, ceasul acela nu a sosit încă. Acesta doar nu este tocmai potrivit.

E-68 Priviţi:
... a pecetluit pe slujitorii Dumnezeului nostru în fruntea lor,
Zicând, Să nu vătămaţi pământul, ... până când noi... pecetluim pe slujitorii Dumnezeului nostru pe fruntea lor. (oricine ştie că aceea este Pecetea Duhului Sfânt; priviţi)
Şi am auzit numărul celor care au fost pecetluiţi: (acum, dacă ei nu sunt Iudei, priviţi aceasta) şi acolo au fost pecetluiţi o sută patruzeci şi patru de mii toţi din seminţiile copiilor lui Israel. (nici un Neiudeu între ei. Aceea este la timpul sfârşitului)

E-69 Priviţi! Seminţia lui Iuda, doisprezece mii; seminţia lui Ruben, doisprezece mii; şi înainte în jos, Gad, doisprezece mii; Neftali, şi-şi-şi pe tot drumul în jos până la Aşer, şi-şi Zabulon, şi toate aceste doisprezece seminţii ale lui Israel. Şi doisprezece ori doisprezece cât este? O sută patruzeci şi patru de mii. Acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, Iudei! Nu Neamuri, Iudei! Acela nu are nimic de-a face cu Mireasa. Astfel Martorii lui Iehova sunt greşiţi în învăţătura lor. Biblia spune clar că ei sunt "Iudei," şi nu Neamuri. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu, şi Neiudeul niciodată nu a fost considerat un slujitor. Noi suntem fii şi fiice, nu slujitori.

E-70 Acum citiţi restul din Acesta. Ca omul care mănâncă lubeniţă, a zis, "Aceea este bună, dar să mâncăm mai mult din ea." În regulă, Dumnezeu are din belşug din Aceasta aici. Acum, doar observaţi. Acum, acum noi suntem la versetul al 8- lea:
Şi din seminţia lui Zabulon... pecetluiţi doisprezece mii. Toţi din seminţia lui Iosif au fost pecetluiţi doisprezece mii. Din seminţia lui Beniamin au fost pecetluiţi doisprezece mii.

E-71 Vedeţi, Ioan, fiind un Iudeu, i-a recunoscut pe fiecare din ei, le-a văzut pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel; doisprezece mii din fiecare seminţie, de doisprezece ori doisprezece fiind o sută patruzeci şi patru de mii. Acolo sunt ei, nu Biserica, Iudeii. Biblia a zis aici, că ei erau toţi "copiii lui Israel," fiecare seminţie numită.

E-72 Acum priviţi, al 9-lea verset:
După aceasta (acum aici vine Mireasa)...
După aceasta m-am uitat, ... iată, o mare mulţime, pe care nimeni nu o putea număra, ...

E-73 Acolo sunt famenii templului vostru, ei sunt doar o sută patruzeci şi patru de mii, doar o cantitate mică, doar o gardă mică a templului care urmează să fie cu Mireasa; doar a Ei-doar escorta Ei. Aceia sunt cei o sută patruzeci şi patru de mii, este escorta pentru Mireasă; famenii templului.

E-74 Priviţi! Desigur, eu ştiu că voi mergeţi înapoi aici la al 14-lea, şi ziceţi, "Păi, ei sunt cu Mireasa oriunde ei..." Absolut! Famenii călătoresc cu regina oriunde a plecat ea. Intr-adevăr! Dar ce erau ei? Ei nu erau nimic decât escorta, şi aceea este întocmai exact ceea ce o declară Scriptura de a fi aici.

E-75 Observaţi:
Şi după aceasta... şi, iată, o mulţime mare, pe care nimeni nu o putea număra, din toate naţiunile, ... soiurile, ... popoarele, şi limbile, ... (acolo este Mireasa voastră dintre Neamuri venind sus, în ordine) ... aceştia stăteau ... înaintea Mielului, (acolo este Salvatorul lor, Mielul, nu legea; Mielul, Har)... îmbrăcaţi în haine albe, ... (priviţi, în câteva minute, vedeţi dacă hainele albe nu sunt neprihănirea sfinţilor) ... şi palmieri în mâna lor;
Şi ei au strigat cu un glas tare, ... (dacă aceasta nu este o trezire penticostală, eu niciodată nu am auzit una) ... zicând, Salvarea este a Dumnezeului nostru care şade pe tron, şi a Mielului.
Şi toţi îngerii au stat în jur pe lângă tron, şi pe lângă bătrâni şi cele patru făpturi vii, ... au căzut pe ... înaintea tronului pe feţele lor, şi s-au închinat lui Dumnezeu,
Zicând, Amin: Binecuvântare, ... slavă, înţelepciu¬ne, ... mulţumire, ... cinste, ... tărie, putere, să fie a Dumnezeului nostru în veci de veci. Amin.

E-76 Aceea sună ca un timp de adunare de tabără, nu-i aşa? Urmează să fie! Cine erau aceia? Cei o sută patruzeci şi patru de mii? Nicidecum! Acest mare număr pe care nici un om ... din toate soiurile, limbile, şi naţiunile. Nu poţi vedea, dragul meu prieten?

E-77 Acum priviţi, doar citiţi-O, acum:
Şi unul dintre bătrâni a răspuns, zicându-mi, Ce sunt aceştia şi ... care sunt îmbrăcaţi în haine albe? şi de unde vin ei?

E-78 Bătrânul a spus către Ioan, care era un Iudeu care i-a recunoscut pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, a zis, "Acum, tu i-ai cunoscut, ei toţi sunt Iudei. Dar cine sunt aceştia? De unde au venit ei?" Vedeţi ce a spus bătrânul? "Unul din bătrâni a răspuns," (aceia sunt bătrânii înaintea Tronului) "mi-a răspuns, zicând, 'Ce sunt aceştia care sunt îmbrăcaţi în haine albe? Şi de unde vin ei? Acum, acum noi toţi îi cunoaştem pe Iudei şi legământul lor şi aşa mai departe, dar când au venit aceştia?"' Acum priviţi:
Şi eu am zis către el, Domnule, tu ştii. ("Eu-eu-eu nu ştiu," a zis Ioan, "aceasta doar mă depăşeşte. Eu nu ştiu.") Şi el a zis către mine, Aceştia sunt cei care au venit afară din necazul cel mare, (Prin încercări şi multe din aceste pericole, laţuri şi capcane, eu deja am venit." Vedeţi?) ... aceştia vin sus afară din necazul cel mare, şi şi-au spălat hainele lor, ... (în biserică? Sună aceea corect?) ... şi-au spălat hainele lor, şi le-au albit în sângele Mielului.
... ei sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şi-L slujesc zi şi noapte... (cine mă slujeşte în casa mea? Soţia mea. Este adevărat?) ... şi în templul Său: ... (aceea este care stă cu mine în casa mea şi în gospodăria mea, este soţia mea. Ea este cea care stă cu mine, şi-mi spală hainele, şi păstrează lucrurile pregătite pentru mine) ... şi cel ce şade pe tron va locui printre ei. (Oh, Doamne, ascultaţi!)
Şi ei nu vor mai flămânzi, (se pare că ei au pierdut câteva mese venind înainte) nici nu vor mai înseta ei; nici soarele nu va mai străluci peste ei, nici vreo căldură.
Căci Mielul care este în mijlocul tronului îi v-a hrăni, şi-i v-a conduce spre izvoare vii de apă: şi Dumnezeu va şterge... toate lacrimile din ochii lor. (acolo este Ea, acolo este Mireasa voastră)

E-79 Acolo sunt cei o sută patruzeci şi patru Ade mii ai voştri, acolo sunt slujitorii voştri. Astfel "copiii Impărăţiei" aici, dragă persoană care ai pus întrebarea, este o... care a pus această întrebare însemnată. Eu cred că aş fi putut să o las aici în urmă într-o... pe undeva, dar "când ei vor fi aruncaţi afară," nu înseamnă că ei vor fi aruncaţi afară din gândirea lui Dumnezeu. Ei sunt aruncaţi afară din beneficiile spirituale pentru o vreme. Vedeţi, doar pentru puţină vreme.

E-80 Deoarece, când profetul a văzut Israelul în această zi la care venea, el a zis, "Ei bine, va fi Israelul când Sabatul va fi luat la o parte, şi-şi ei vând în ziua Sabatului la fel ca în orice altă zi, şi toate aceste lucruri." El a zis, "Ei bine, Tu vei-¬vreodată... Tu vei ... Va fi Israel complet uitat?"

E-81 El a zis, "Cât de înalt este până la cer? Cât de adânc este pământul? Măsoară-l cu prăjina aceea care este înaintea ta."
El a zis, "Eu nu pot!"

E-82 El a zis, "Nici Eu nu pot uita vreodată pe Israel." Desigur nu! Israel niciodată nu va fi uitat.

E-83 Astfel, vedeţi, veşnic şi Etern sunt două lucruri diferite. Israel a fost aruncat afară, dar nu afară din gândul lui Dumnezeu. Şi Pavel vorbeşte aceasta aici, dacă eu aveam un... aveam timp să studiez, astfel eu aş putea repede să ajung la Scriptura care... m-aş putea referi la ele pentru voi, vedeţi, care-mi vin în minte.

E-84 Pavel vorbind acolo, a zis aceea ca noi Neamurile să luăm seama, la felul cum am umblat şi ce am făcut. Vedeţi? Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat prima mlădiţă, vedeţi, şi noi doar fiind altoiţi înăuntru, vedeţi, ... Şi Israel, care a fost orbit pentru o vreme, el a zis. Doar pentru o vreme, Israel a fost orbit. Aceea este adevărat, dar vălul va fi ridicat de pe ochii lor. Şi aceea este când ultimul dintre Neamuri va fi născut în Împărăţia lui Dumnezeu, atunci vălul lor este ridicat de pe ochii lui Israel. Şi ei vor zice, "Acesta este Mesia pe care am aşteptat să-L vedem." Aceea este adevărat, dar uşa Neamurilor este închisă (arca este-este închisă), nu mai există-nu mai este har rămas pentru Neamuri la timpul acela.

E-85 Acum, eu iau foarte mult timp la o întrebare. Şi cineva zice, "Acum tu nu ajungi la a mea." Ei bine, noi ne vom grăbi şi să vedem dacă nu putem ajunge la ea.

E-86 În regulă, aici este una-una lungă. Şi fiecare părticică din ea ce femeia a întrebat sau bărbatul a întrebat, sau oricine este acela, este corect.
53 . Nu este adevărat că Domnul Isus nu a murit pentru toată lumea, însemnând fiecare din lume, ci mai degrabă... (acum, eu aş explica aceea, dar ea... el sau ea, oricine este... Arată ca scrisul unei femei)... dar mai degrabă pentru aceştia-mai degrabă pentru aceştia în fiecare parte a lumii, pe care Tatăl i-a dat Lui? Aceştia care înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu i-a rânduit pentru Viaţă Eternă, alegându-i conform cu buna Lui plăcere?

E-87 Absolut, aceea este adevărat! Aceea este exact corect. Isus a murit pentru... nu doar să... El este cu scop.

E-88 Să vedem, eu cred... Eu-eu cred că ei citesc... o întrebare vine înăuntru asupra acesteia:
54 . Scriptura fără îndoială ne spune că aceştia sunt cei care nu vor fi ... sunt acei care nu vor fi salvaţi. De aceea...

E-89 Aceea este exact adevărat. Scriptura ne spune că există oameni care au fost rânduiţi mai dinainte de Dumnezeu să fie condamnaţi.

E-90 Aţi vrea să citim aceea, astfel să fie întotdeauna afară din gândul vostru? În regulă, să deschidem acolo acum la Cartea lui-lui Iuda, Iuda vorbeşte aici.
Iuda, robul lui Isus Cristos, fratele lui Iacov, către cei ce sunt sfinţiţi prin Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi în Isus Cristos, şi chemaţi:

E-91 Vedeţi la cine O adresează El? Nu la păcătos, nu numai serviciul evanghelistic, ci către cei sfinţiţi şi chemaţi. Vedeţi, acei care deja sunt în Impărăţie.
Har vouă, şi pacea, şi dragostea, să vă fie înmulţite. Preaiubiţilor, ... eu îmi dau toată silinţa să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, era de trebuinţă ca eu să vă scriu, şi să vă îndemn ca voi să vă luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.
Căci s-au strecurat printre voi anumiţi oameni pe ascuns, care au fost rânduiţi de mult pentru condamnarea aceasta, ... (cum?) ... care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, ...

E-92 Rânduiţi de demult! Nu că Dumnezeu a şezut în urmă pe tron, şi a zis, "Eu voi salva pe omul acesta, Eu îl voi pierde pe omul acela." Nu era aceea! Dumnezeu a murit, şi când Isus a murit, ispăşirea a acoperit pământul întreg pentru fiecare persoană. Dar Dumnezeu, prin cunoştinţa mai dinainte ... Nu că El vrea ... El nu vrea ca vreunul să piară. El a vrut ca fiecare să fie salvat. Aceea era a Lui-acela era scopul Lui Etern. Dar dacă El era Dumnezeu, El ştia cine va fi şi cine nu va fi salvat. Dacă El nu ştia, atunci El nu ar fi Dumnezeul infinit. Astfel Biblia ne învaţă aceea. Ca noi să putem ...

E-93 Dacă noi aveam timp să deschidem aici în Romani, al 8-lea capitol, şi voi aţi putea să o citiţi. Romani, al 9-lea capitol, şi multe alte locuri în Biblie. Efeseni, capitolul 1. Şi voi puteţi vedea că alegerea lui Dumnezeu, ca aceasta să poată sta sigură, Dumnezeu a dat legământul necondiţionat. El a trimis pe Isus să moară pentru aceia pe care El i-a cunoscut mai dinainte. Vedeţi?

E-94 Nu doar să zici, "Ei bine, voi ziceţi că Dumnezeu nu ştie dacă ea va fi salvată sau nu?" Dumnezeu a ştiut că tu vei fi salvat, sau dacă tu vei fi sau nu, înainte ca lumea să înceapă, sau El nu era Dumnezeu.

E-95 Voi ştiţi ce înseamnă cuvântul infinit? Priviţi la... priviţi în dicţionar şi aflaţi ce înseamnă cuvântul infinit. Păi, El a cunoscut fiecare purice care va fi vreodată pe pământ, fiecare muscă, fiecare ţânţar, fiecare germene. El o ştia înainte ca ele să vină în existenţă, sau El nu era Dumnezeu. Desigur, El o ştia. În regulă.

E-96 Apoi, acolo, Dumnezeu nu putea-nu zice, "Eu te iau pe tine, şi te trimit în iad; şi Eu te iau pe tine, şi te trimit în Cer." Dumnezeu a vrut ca voi amândoi să mergeţi în Cer. Dar prin cunoştinţa mai dinainte El ştia că unul va fi un necinstit, şi celălalt va fi un om bun şi un Creştin. Vedeţi? De aceea El a trebuit să trimită pe Isus să moară, să salveze pe omul acela pe care El a ştiut mai dinainte că a vrut să fie salvat. Voi o pricepeţi?
Acum priviţi aici:
Scripturile fără îndoială ne spun că aceştia sunt cei care nu vor fi salvaţi.
55 . De aceea dacă ispăşirea acoperea toată... toată rasa lui Adam, şi unii erau pierduţi deoarece ei nu s-au folosit de promisiune, sau de prevederea ei, nu vor... trebuie noi... va fi el... va fi o forţă mai puternică decât planurile Eterne şi scopurile Dumnezeului Atotputernic? Va fi aceasta (persoana acum la această a doua întrebare, el zice că... ) ... Nu ar fi omul (voia liberă) o forţă mai puternică decât planurile şi scopurile Eterne ale unui Dumnezeu Atotputernic?

E-97 Nu, fratele meu sau soră. Desigur nu! Nu există nimic mai puternic... Voia omului niciodată nu s-ar putea compara cu¬scopul Etern al judecăţii lui Dumnezeu. Aceasta nu putea fi, înţelegeţi.

E-98 Acum, prima întrebare a ta a fost corectă. A doua întrebare a ta nu putea fi, prietene. Deoarece priveşte, priveşte la felul cum este scrisă aici, vezi: "Voia liberă a omului nu ar fi o forţă mai puternică decât planurile şi scopurile Eterne ale Dumnezeului Atotputernic?" (Păi, desigur nu. Cum ar putea fi voia omului o forţă mai puternică decât scopul Dumnezeului Atotputernic? Şi omul în starea lui firească să dorească ce vrea el, mai puternică decât ar fi un Etern, Dumnezeu desăvârşit? Desigur că nu! Aceasta nu putea fi, vedeţi. Dumnezeul Etern, al Cărui scop este perfect, cum aţi putea voi zice că un-un om firesc de aici jos, nu contează cât de drept (şi el ar putea fi), scopurile lui cu nici un chip nu se compară cu acesta: scopul Dumnezeului Etern şi Atotputernic.

E-99 [O soră vorbeşte din adunare – Ed.] Da. ["Îmi pare rău. Eu doar am vrut să pun o întrebare, şi-şi tu ai înţeles greşit ce am vrut să spun acolo."] Da, în regulă, soră. ["Eu nu cred aceea deloc, am vrut să spun că 'scopul Etern al lui Dumnezeu precumpăneşte voinţa liberă a omului."']

E-100 Aceea este A adevărat. Oh, bine, eu-eu am citit-o greşit atunci, vedeţi. În regulă. Da, tu ai exact dreptate atunci, soră. Eu nu am ştiut că era a ta-a ta întrebare. În regulă. Dar, vedeţi, unde am luat-o eu aici, vedeţi, ... Acum să văd, "Acoperă toată rasa lui Adam, şi unii erau pierduţi pentru că nu s-au folosit ei înşişi-ei înşişi de prevederea lui-nu ar fi voinţa liberă a omului o forţă mai puternică decât planurile şi scopul Etern a Atotputernicului Dumnezeu?" Vedeţi, eu-eu am interpretat greşit gândul tău de acolo. Da, scopul Etern al Dumnezeului Atotputernic. Ei bine, aceea o stabileşte.

E-101 Eu presupun că fiecare înţelege aceea. Voi înţelegeţi, ridicaţi-vă mâinile. Acesta-acesta este scopul Etern al Dumnezeului Atotputernic, va fi sigur mult deasupra-cu mult deasupra decât poate face omul.
Acum:
56 . Eu nu înţeleg lumina asupra botezului în apă, în al 28-lea capitol din... versetul al 19-lea, din Matei. Ce înseamnă aceasta?

E-102 Ei bine, acum, poate că nu-mi va lua decât un minut. Şi cineva să deschidă cu mine dacă vreţi, la Matei, capitolul 28, şi versetul 19. Şi noi vom afla, doar ce este persoana... douăzeci şi cinci... Acum, Aceasta vă v-a face tari dacă veţi rămâne doar cu Ea. Ea-Ea este bună, vedeţi. Nu este evanghelistică, dar Ea este...

E-103 Acum noi suntem... Acum aici este unde oamenii încearcă să spună, "Există o contradicţie în Biblie." Acum, aş vrea ca cineva să deschidă la... cu Matei 28:19. Ori, nu, eu vreau ca cineva... Matei 28:19. Eu vreau ca cineva să deschidă la Fapte 2:38. Tu ai Biblia ta acolo, Frate Neville?

E-104 Şi eu vreau ca voi să citiţi pentru voi înşivă acum. "Şi eu vă voi arăta o contradicţie strictă în Biblie. Şi eu-eu vreau- ¬Biblia... oamenii zic 'Biblia nu Se contrazice,' eu vreau ca voi să luaţi aceasta în considerare."

E-105 Şi aceasta îi face pe profesori să încărunţească. Dar Ea-Ea este simplă. Acum eu voi citi Matei 28:19, voi urmăriţi-mă. Şi unii din voi cu Fapte 2:38, să o aveţi pregătită. Eu voi începe la versetul 18, acesta este capitolul de încheiere din Matei:
Şi Isus a venit şi a vorbit către a lui uce- ... le-a vorbit, zicând, Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ. (unde este puterea Tatălui?)

E-106 Dacă toată puterea în Cer şi pe pământ este dată lui Isus, Dumnezeu a ajuns fără putere atunci nu a ajuns El? Sau El doar spune o poveste? Glumea El? El a spus-O serios! Nu credeţi că El a vrut s-O spună serios? Ei bine, dacă toată puterea îi este dată Lui, unde este puterea lui Dumnezeu atunci? El era Dumnezeu! Aceea este exact. Acela-i singurul lucru care este la aceea. Aceea este doar tot ce era. Vedeţi, El era Dumnezeu; sau fie că cineva şedea acolo, care avea ceva putere, şi nu o mai are. Vedeţi? Astfel voi nu puteţi-voi nu O puteţi confunda. Noi vom lua aceea chiar înăuntru asupra aceluiaşi lucru aici. În regulă:
... Toată puterea în cer şi pe pământ este... în cer şi pe pământ.
Mergeţi voi de aceea, ... învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt:
Învăţându-i să păzească toate lucrurile orice v-am poruncit Eu: ... iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii.

E-107 Fapte 2:38, acum cineva citeşte. Aşteptaţi doar un minut. Fapte, capitolul 2, versetul 38. Acum, ascultaţi foarte atent acum, şi doar fiţi răbdători, şi noi vom vedea acum. Acum, aceasta este zece zile mai târziu după ce Isus le-a spus acum, Matei 28:19, "Mergeţi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului, şi al Duhului Sfânt."

E-108 Acum, Petru, cu zece zile mai târziu... Ei nu au predicat o altă predică. Ei au mers sus în camera de sus din Ierusalim, şi au aşteptat acolo (timp de zece zile) ca Duhul Sfânt să vină. Câţi ştiţi aceea? In acest loc. Aici este Petru, Petru are cheile Impărăţiei. În regulă, noi vom vedea ce face el. Matei... sau eu vreau să spun Fapte 2, să luăm versetul 36:
De aceea să ştie dar toată casa lui Israel sigur, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Isus, pe care voi... răstignit, şi Domn şi Cristos. ("şi Domn şi Cristos," nu¬i de mirare că toată puterea în ceruri şi pe pământ i-a fost dată Lui)
Acum când ei au auzit aceasta, ei au fost străpunşi în inima lor, şi au zis lui Petru şi... restul dintre apostoli, Bărbaţi şi fraţi, ce trebuie să facem?
Petru a răspuns... Petru a zis către ei, Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt.

E-109 "Acum, există o contradicţie. Matei a zis, 'botezaţi-i în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt,' iar Petru a zis în Fapte 2:38, cu zece zile mai târziu, 'Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos.'"

E-110 Apoi data următoare când s-a vorbit de pocăinţă-vorbit... sau botez, în Biblie, este în Fapte-capitolul 8, când Filip a coborât şi a predicat la... la-la Samariteni. Şi ei au primit Duhul Sfânt, şi ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos.

E-111 Data următoare când s-a vorbit despre el, era când Neamurile L-au primit, Fapte 10:49:
Şi în timp ce Petru ... vorbea aceste cuvinte, iată, Duhul Sfânt a căzut peste... ei... şi i-au auzit.
Căci ei i-au auzit vorbind în limbi, şi mărind pe Dumnezeu. Apoi Petru a zis,
Poate un om interzice apa, văzând că aceştia... au primit Duhul Sfânt ca şi noi la început?
Şi el le-a poruncit să fie botezaţi în numele
Domnului Isus Cristos.

E-112 Acum lăsaţi-mă să am ceva aici, doar să vă arăt ceva micuţ aşa ca voi să nu uitaţi; am să vă fac o mică ilustrare. Eu voi pune... Câte gener-... naţionalităţi de oameni există în lume? Există trei: poporul lui Ham, Sem, şi Iafet. Câţi ştiţi asta? Noi venim din aceşti trei fii ai lui Noe. Poporul lui Ham, poporul lui Sem... Poporul lui Iafet sunt Anglo-Saxonii, poporul lui Sem sunt... Cele trei generaţii, aceia sunt: Iudeii, Neamurile, şi jumătate Iudeu şi Neamuri. Acum, observaţi, când aceea... şi acesta este Ham... Sem, Ham, şi Iafet.

E-113 Acum, prima dată când s-a vorbit despre botez, a fost vorbit de Acătre Ioan Botezătorul. Câţi ştiu ca aceea să fie adevărat? În regulă, eu am să aşez aceasta aici, departe aici, Ioan Botezătorul. Şi Ioan a botezat oamenii în râul Iordan, poruncindu-le că ei trebuie să se pocăiască şi să se împace cu Dumnezeu, şi să-şi vândă averile, şi să hrănească săracii, iar soldaţii să fie mulţumiţi cu banii lor, şi să se împace cu Dumnezeu. Câţi ştiţi aceea? Şi el i-a botezat în râul Iordan, nu i-a stropit, nu a turnat pe ei, ci i-a scufundat! Dacă nu O credeţi, aici este lexiconul, aflaţi dacă nu este baptizo, care este "a boteza, scufundat, pus dedesubt, îngropat." Acum, prima dată când s-a vorbit vreodată despre botez, a fost acolo.

E-114 A doua oară când s-a vorbit despre botez, Isus l-a însărcinat, Matei 28:19.

E-115 Data următoare când s-a vorbit de botez, a fost Fapte 2:38.

E-116 Data următoare când s-a vorbit de botez, era în capitolul 8 din Fapte.

E-117 Data următoare când s-a vorbit de botez, era în-capitolul 10 din Fapte.

E-118 Şi apoi noi venim din timpul unde Isus a zis, aici, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, şi Fiului, Duhului Sfânt.

E-119 Acum să lămurim această scriptură, mai întâi. Eu v-am spus că, "nu există nici o Scriptură în Biblie care să o contrazică pe cealaltă." Eu vreau să mi-o aduceţi. Eu am cerut asta timp de douăzeci şi şase de ani, şi încă nu am găsit-o. Nu există nici o Scriptură care contra-... Dacă aceasta O contrazice, atunci este o afacere scrisă de oameni. Nu, domnule, nu există contradicţie în Biblie!

E-120 Acum voi aţi zis aceasta, "Ce zici de aceea"?

E-121 Aici stă Isus zicând, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în Numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt."

E-122 Şi Petru se întoarce chiar în jur, şi a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos."

E-123 "Acolo este contradicţia voastră." Pare în acest fel. Acum, dacă voi citiţi cu o minte firească, şi nu cu o inimă deschisă, ea va fi o contradicţie.

E-124 Dar dacă voi veţi citi Aceasta cu mintea deschisă, "Duhul Sfânt a ascuns aceasta de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi," Isus a spus aşa, şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru aceasta, "şi a descoperit-O pruncilor acelora care vor să înveţe." Dacă aveţi o minte, şi nu o minte egoistă, ci o inimă voitoare să înveţe, Duhul Sfânt vă v-a învăţa aceste lucruri.

E-125 Acum dacă ea nu se compară... Voi aţi zis, "De unde ştii că ai dreptate?" Ei bine, ea se compară cu restul Scripturii. Dacă voi nu, voi aveţi o contradicţie categorică aici.

E-126 Acum eu vreau să vă pun o întrebare. Acesta este ultimul capitol din Matei. Eu îl voi lua într-o formă mică, aşa ca fiecare din voi... copiii vor înţelege Aceasta.

E-127 Spre exemplu, dacă citiţi o poveste de dragoste, şi la capătul ei zice, "Şi Maria şi Ioan au trăit fericiţi după aceea." Ei bine, voi vă întrebaţi cine era Ioan şi Maria care au trăit fericiţi după aceea. Acum, dacă voi vreţi să ştiţi cine este Ioan şi Maria, voi mai bine v-aţi duce înapoi la începutul cărţii şi aflaţi cine este Ioan şi Maria. Apoi veniţi înapoi aici şi aflaţi cine era Maria, şi din ce familie a venit ea; şi cine era Ioan, şi din ce familie a venit el, şi care era numele lui, şi cum s-au căsătorit ei, şi totul despre aceasta. Este adevărat?

E-128 Ei bine, acela-i acelaşi lucru în citirea Bibliei aici. Când... Priviţi, Isus nu a zis, "Mergeţi botezaţi oamenii în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfânt," în felul cum botează trinitarienii. Nu există Scriptură pentru aceea în Biblie. El nu a zis, "În numele (n-u-m-e), [plural- Trans.] numele" de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.

E-129 El a zis, "În (n-u-m-e-1-e) [singular – Trans.] numele," singular. Priviţi la Biblia voastră acolo şi aflaţi dacă aceea este corect, Matei 28, "În Numele."

E-130 Nu "în numele Tatălui, în numele Fiului, ..." în felul acela botează un predicator triunic. "În numele Tatălui, în numele Fiului, şi în numele Duhului Sfânt." Aceea nici măcar nu este în Biblie.

E-131 "Atunci în numele..." Voi aţi zis, "Ei bine, atunci în numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."' Atunci există un anumit nume acolo.

E-132 Ei bine, este Tată un nume? Câţi ştiu că Tată nu este un nume. Tată este un titlu. Fiu nu este un nume. Câţi ştiu că Fiu nu este un nume? Câţi taţi sunt aici? ridicaţi-vă mâna. Câţi fii sunt aici? ridicaţi-vă mâinile. Ei bine, pe A care din voi îl cheamă "fiu"? Pe care din voi îl cheamă "tată"? In regulă, Duhul Sfânt nu este un nume. Duhul Sfânt este ceea ce este EL Câţi oameni sunt aici? Ridicaţi-vă mâna. Vedeţi? Ia te uită, Duhul Sfânt este ceea ce este El. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, nici unul din ele nu este nume; nu este nume la acesta.

E-133 Ei bine, atunci, dacă El a zis, "Botezaţi în Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt," noi mai bine am merge înapoi şi să aflăm cine este Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Să deschidem înapoi la 1-ul capitol din Matei atunci, să vedem Cine a fost acest om în al cărui nume trebuie noi să botezăm. Şi noi începem acum cu Matei, 1-ul capitol, şi versetul al 18-lea. Citiţi atent, cu toţii.

E-134 Acum, tu care ai pus întrebarea, eu vreau să dau o mică ilustrare aici. Acum eu voi pune trei lucruri aici astfel ca voi să înţelegeţi clar, (fac ilustrarea) aceste Biblii şi cărţi, să fac ilustrare.

E-135 În regulă, eu vreau să mă priviţi atent, şi fiecare să mă urmărească acum. Acum, acesta de aici este Dumnezeu Tatăl. Acesta de aici este Dumnezeu Fiul. Acesta de aici este Dumnezeu Duhul Sfânt. Acum, câţi înţeleg? Voi ziceţi după mine. Cine este acesta de aici jos? [Adunarea zice, "Duhul Sfânt" – Ed.] Duhul Sfânt. Cine este acesta de aici? [Adunarea zice, "Tatăl" – Ed.] Cine este acesta de aici? [Adunarea zice, "Fiul" – Ed.] Acum, acela-i felul cum cred trinitarienii aceasta. Vedeţi, aceea ne face păgâni, tot atât de crud cum poate fi.

E-136 Iudeul; acela-i motivul pentru care voi nu puteţi face nimic cu un Iudeu. El a zis, "Voi nu puteţi să tăiaţi pe Dumnezeu în trei bucăţi şi să-L daţi unui Iudeu." Dar, desigur nu, voi nici mie nu puteţi. Vedeţi? Nu, domnule. El este un Dumnezeu. Aceea este exact. Nu trei Dumnezei. Acum observaţi cât-cât¬cât de simplu este Aceasta.

E-137 Acum noi vom afla. Acum, cine este... Acesta cine este? Cineva să vorbească acum. Dumnezeu Fiul. Este adevărat? Acesta este Fiul. Ei bine, atunci tatăl Lui este Dumnezeu. Este adevărat? Câţi credeţi că tatăl Lui este Dumnezeu, ridicaţi-vă mâna. Câţi credeţi că Dumnezeu este Tatăl lui Isus Cristos? În regulă.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: ...

E-138 Acum noi vom merge înapoi să aflăm cine este Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, de care Matei a zis "în al cărui Nume să boteze." Vedeţi, Numele; nu nume [plural – Trans.] acum, căci ele nu pot fi nume, căci acolo nu este nici un nume.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Când ...
Maria mama lui era logodită cu Iosif, înainte ca ei să vină împreună, ea a fost însărcinată de la Dumnezeu Tatăl. (Zice Biblia aşa? Ce spune Biblia?)... ea a fost însărcinată de la Duhul Sfânt.

E-139 Atunci care dintre aceştia este tatăl Lui? Acum, Biblia a zis că acesta este tatăl Lui, şi Isus a zis că acesta era tatăl Lui. Acum, care din ei este tatăl Lui? Acum, dacă el a avut doi taţi, acum ce spuneţi despre aceasta? Dacă El a avut doi taţi, El este un copil nelegitim.

E-140 Acum să citim doar puţin mai departe:
Atunci Iosif bărbatul ei, fiind un om neprihănit, nu a vrut să o facă de ruşine public, ci s-a gândit să o lase în ascuns.
Dar în timp ce se gândea la aceste lucruri, iată, îngerul Domnului i s-a arătat într-un vis, zicând, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ceea ce este zămislit în ea este de la ... [Adunarea zice, "Duhul Sfânt" – Ed.]

E-141 De la ce? Duhul Sfânt? Ei bine, cum poate Tatăl să fie tatăl lui, şi Duhul Sfânt să fie tatăl Lui în acelaşi timp? Acum, El a avut doi taţi atunci, dacă aceea ar fi corect. Nu, domnule! Duhul Sfânt ESTE Dumnezeu. Duhul Sfânt ESTE DUMNEZEU. Astfel Dumnezeu şi Duhul Sfânt este una şi aceeaşi Persoană, sau El a avut doi taţi.

E-142 Vedeţi dacă putem afla cine este Ioan şi Maria, după o vreme. În regulă, noi aflăm dacă Petru şi Matei au încercat să se contrazică unul pe celălalt sau nu, să vedem dacă Scriptura Se contrazice. Este o lipsă de înţelegere spirituală. Asta-i adevărat.
Dar în timp ce el se gândea la acestea...

E-143 Am luat-o pe aceea, versetul al 20-lea. Acum al 21-lea.
Şi ea va naşte un fiu, ... (această persoană care a fost din acea O Persoană, Dumnezeu)... şi-i vei pune numele... (ce?) [Adunarea răspunde, "ISUS" – Ed.]... căci el va salva poporul lui din păcatele lor.
... aceasta toată a fost făcută, ca... să poată fi împlinit ce a fost vorbit de Domnul prin profetul, zicând,
Iată, o fecioară va fi însărcinată, şi va naşte un fiu, şi ei Îi vor pune numele Emanuel, ... prin tălmăcire, Dumnezeu cu noi.

E-144 Astfel cine era Ioan şi Maria care au trăit fericiţi după aceea? Cine a fost Acela care a zis, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt"? Cine era Tatăl? Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt"? [Cineva zice, "Isus" – Ed.] Desigur, aceea era. Sigur, nici o contradicţie la aceea. Nici un pic. Ea doar îndreaptă Scriptura. El era Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt. Dumnezeu era (Emanuel) locuind cu noi, locuind într-un trup numit "Isus."

E-145 Acum, învăţătura unitariană a bisericii Unitariene, eu desigur nu sunt de acord cu aceea, gândind că Isus este unul aşa cum este degetul vostru unul. El trebuia să aibe un tată. Dacă El nu a avut, cum putea El fi propriul Său tată? Şi dacă Tatăl Său era un om aşa cum zic trinitarienii, atunci El a fost născut într-o naştere nelegitimă cu doi taţi. Astfel, voi vedeţi, voi amândoi sunteţi greşiţi prin faptul că vă certaţi. Vedeţi?

E-146 Dar Adevărul despre aceasta este, că şi Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, este o Personalitate. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... de a locui într-un cort de carne, să ia păcatul din lume. Aceea este exact corect, "Dumnezeu cu noi." Acum, de aceea, când Matei 28:19...

E-147 Acum, voi cercetaţi Scripturile, şi când puteţi găsi unde o persoană în Biblie... (acum gândiţi-vă la aceasta, acum să nu lăsaţi aceasta să treacă peste voi) ... unde o persoană în Biblie a fost vreodată botezată în numele de "Tată," şi "Fiu," şi "Duh Sfânt," să vină înapoi la mine şi să-mi spună că sunt un făţarnic, iar eu voi pune un semn pe spatele meu şi umblu prin oraş. Aceasta nu este în Scriptură, de la Geneza la Apocalipsa. Dar fiecare persoană în Biblie a fost botezată în Numele lui Isus Cristos!

E-148 Voi ziceţi, "Aşteaptă un minut, predicatorule. Ce spuneţi despre Ioan? El nu a botezat în vreun nume deloc!"

E-149 În regulă, noi aflăm ce s-a întâmplat; să deschidem acolo la-la Fapte, capitolul al 19-lea. Acolo este unde îi aflăm pe ucenicii lui Ioan. Fiecare persoană au fost toţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, în sus acum până când aflăm acest grup de aici. Fapte, capitolul 19. Şi să începem citirea acum, şi noi aflăm ucenicii lui Ioan:
Şi s-a întâmplat, ... în timp ce Apolo (care era un avocat, convertit) a fost la Corint, Pavel trecând prin coastele de sus ale... Efesului: el găseşte anumiţi ucenici, (ei erau urmaşi ai lui Isus)

E-150 Dacă aţi observat capitolul anterior înainte de acolo, ei au avut un aşa timp măreţ încât ei strigau şi se bucurau. Câţi ştiţi că aceea este adevărat? Şi Aquila şi Priscila au participat la adunare. Şi Pavel şi Sila au fost bătuţi şi biciuiţi, şi puşi în închisoare. Este adevărat? Şi ei au venit pe aici, şi au găsit pe Aquila şi Priscila. Şi ei aveau o trezire acolo sus printr-un predicator Baptist, cu numele de Apolo, care dovedea prin Scripturi că "Isus era Cristosul." Acum Pavel îl află:
... Pavel trecând prin coastele de sus ale...
Efesului: ... găseşte anumiţi ucenici,
El le-a zis, Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut? ...

E-151 Acum, tu dragă prieten Baptist, dacă aceea nu doboară¬proptele de sub teologia ta, când tu ai zis că ai "primit Duhul Sfânt când ai crezut."

E-152 Dar Pavel a vrut să-i întrebe pe aceşti Baptişti, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Acum priviţi ce au spus ei:
... Şi ei i-au zis, Noi ştim... dacă ar fi vreun Duh Sfânt.
Şi el le-a zis, Spre ce... (acum, dacă voi vreţi să luaţi lexiconul Grecesc aici, acesta vă v-a arăta, "Înspre cum aţi fost voi botezaţi?") ... Înspre ce... aţi fost voi botezaţi? Şi ei au zis către el, Sub Ioan înapoi aici. Ioan ne-a botezat.

E-153 Acum eu vreau să întreb: Dacă voi aveaţi acel botez, aţi fi voi satisfăcuţi cu acela? Acelaşi om care l-a condus pe Isus afară în râu, şi l-a botezat pe Isus Cristos, acelaşi om a botezat pe aceşti oameni. Acela-i un botez destul de bun: nu stropind, nu turnând, ci scufundând în bătrânul Iordan nămolos în acelaşi loc unde Isus a fost botezat. Gândiţi-vă la aceea.

E-154 Pavel a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Ei... el...
Ei au zis, "Noi ştim ... dacă ar fi vreun Duh Sfânt."
El a zis, "Cum aţi fost botezaţi?"
Ei au zis, "Noi am fost botezaţi."
"Cum aţi fost voi botezaţi?"
"Spre Ioan!"

E-155 Acum priviţi ce a zis Pavel. Priviţi aici:
Şi el le-a zis, ... aţi fost voi bote- ... Spre Ioan ... Şi ei ... Şi atunci Pavel a zis, Ioan într-adevăr a botezat... bote- ... spre pocăinţă, zicând celor... oamenilor, că ei trebuie să creadă în cel care vine după el, care este, în Isus Cristos.

E-156 Vedeţi, Ioan a botezat numai spre pocăinţă, dar botezul în apă în Numele lui Isus este pentru iertarea păcatelor. Ispăşirea nu a fost făcută atunci, păcatele nu puteau fi iertate. Acum... Acesta a fost doar un răspuns al unei conştiinţe, ca sub lege. Luca 1§:16, zice, "Legea şi profeţii au fost până la Ioan, de atunci Impărăţia a fost propovăduită." Acum priviţi, şi priviţi:
Şi Pavel a zis un-... (acum priviţi) ... Aţi primit voi...

E-157 Al 5-lea-al 5-lea verset:
Şi când au auzit ei aceasta, au fost botezaţi (din nou) în numele lui... Isus Cristos.

E-158 Este adevărat? Atunci aceşti oameni, oamenii în Fapte 2, au fost botezaţi în Numele lui Isus. Iudeii au fost botezaţi în Numele lui Isus. Neamurile au fost botezaţi în Numele lui Isus. Şi fiecare persoană în întreaga Biblie a fost botezată în Numele lui Isus.

E-159 Acum găsiţi un loc unde oricare altul a fost vreodată botezat în vreun alt fel, şi eu voi merge chiar înapoi aici şi vă voi arăta unde biserica Catolică o admite, şi zic că voi vă aplecaţi la aceasta. Şi a zis, "Acolo ar putea să fie ceva Protestanţi salvaţi deoarece ei au câteva din doctrinele Catolice, aşa ca botezul în Numele de 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt'; că sfânta biserică Catolică are dreptul să schimbe acea solemnitate din Numele lui Isus, la 'Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,' şi biserica Protestantă admite aceasta." Aceasta una nu admite, eu stau cu Biblia. Eu cred Biblia.

E-160 Voi ziceţi, "Frate Branham, tu porunceşti ca oamenii să fie botezaţi din nou?" Absolut! Pavel a poruncit, aici.

E-161 Acum priviţi, să luăm Galateni 1:8, şi să aflăm ce a spus Pavel:
... chiar dacă noi, sau un înger din cer, vă predică vreo altă evanghelie... să fie anatema.

E-162 Ia te uită, "Dacă noi sau un înger." Şi Pavel, acelaşi om, a poruncit oamenilor să fie botezaţi din nou care aveau un botez cu mult mai bun decât aţi avut voi, fratele meu; deoarece Ioan Botezătorul a fost propriul văr al lui Isus, al doilea văr; botezând pe propriul lui văr în râul Iordan, şi s-a întors drept în jur şi i-a botezat pe ucenicii lui Ioan. Şi Isus a zis, "Aceea nu merge!" sau Pavel a zis-O, şi le-a poruncit să fie botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos înainte ca ei să poată primi Duhul Sfânt; după ce au strigat şi au lăudat pe Dumnezeu şi au avut un timp măreţ, având o mare-mare trezire, şi dovedind prin Biblie (cu teologia lor) că Isus era Cristosul. Câţi ştiţi că aceea este Scriptura? Capitolul al 18-lea. Desigur el este. Ia te uită. Astfel nu există întrebare la Aceasta.

E-163 Acum daţi-mi voie să vă dau o idee fundamentală. Acum, el nu a ieşit din ordine, dar în Luca... Matei, al 16-lea capitol. Isus, când ei au coborât de pe munte, El a zis, "Cine spun oamenii că sunt Eu Fiul omului?"

E-164 "Unii zic că Tu eşti 'Ilie,' şi unii zic că Tu eşti 'profeţii,' şi unii zic că Tu eşti 'acesta, acela."'

E-165 El a zis, "Dar cine ziceţi voi?"

E-166 Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel viu."

E-167 Priviţi! "Ferice de tine, Simone Bar-Iona (fiul lui Iona), nu carnea şi sângele ţi-a descoperit Aceasta." Amin!

E-168 Vedeţi, Aceasta trebuie să vină prin descoperire spirituală. Carnea şi sângele nu i-au spus lui Abel că el a fost greşit (Cain, că el a fost greşit), nu i-a spus lui Abel că "Cain a fost greşit." Ci Aceasta a fost o descoperire pe care a avut-o Abel, "Acesta era sângele!" Noi venim la acea întrebare în câteva minute. Acesta a fost sângele, nu fructele, care ne-a luat din Grădina Edenului. "Acesta a fost sângele," şi A bel, prin descoperire spirituală... a fost descoperit de Dumnezeu că acesta a fost sângele. Şi el, prin credinţă... Evrei 11:1, zice, "El a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Care, Dumnezeu a acceptat jertfa lui." Ia te uită. Vedeţi, el a oferit-o prin credinţă, prin descoperire.

E-169 Acum priviţi, "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta," (chiar acolo la Domnul Isus) "ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-O. Şi pe această piatră (descoperirea lui Isus Cristos)... Pe această piatră voi zidi Eu Biserica Mea, şi porţile iadului nu O pot birui." Aceea este ce a spus EL Descoperire spiri-... "Şi Eu îţi spun că tu eşti Petru, şi Eu îţi voi da cheile Impărăţiei. Şi orice... Deoarece tu ai un canal spiritual deschis între aici şi Cer. Carnea şi sângele: tu nu ai luat un seminar, tu nu ai luat o şcolarizare, tu nu ai luat un-un-un curs de teologie. Ci tu ai depins de Dumnezeu, şi Dumnezeu ţi-a descoperit-O, şi Aceasta este absolut Scriptura clară să O lege împreună. Eu zic că tu eşti Petru, asta-i adevărat, şi Eu îţi voi da cheile; şi ce tu legi pe pământ, Eu voi lega în Cer; ce dezlegi tu pe pământ, Eu voi dezlega în Cer."

E-170 Şi Petru a fost purtătorul de cuvânt în Ziua Cincizecimii, când lor toţi le-a fost frică să vorbească, el a vorbit şi a zis, "Voi oameni din Iudeea şi voi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie aceasta cunoscut şi ascultaţi Cuvintele mele. Aceştia nu sunt beţi aşa cum vă închipuiţi, văzând că este al treilea ceas din zi, dar aceasta este ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel. 'In zilele din urmă se va împlini,' zice Dumnezeu, 'Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii şi fiicele voastre vor profeţi. Şi peste roabele mele, şi robii mei, Eu voi turna din Duhul Meu. Şi Eu voi arăta semne în ceruri deasupra şi pe pământ jos, şi stâlpi de fum şi vapori. Aceasta se va împlini înainte de a veni Ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului, ca oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit."' Ia te uită. Oh, Doamne.

E-171 "Lăsaţi-mă să vă vorbesc liber despre patriarhul David," el a zis, "el este şi mort şi îngropat, şi mormântul lui este cu noi până în această zi. De aceea, fiind un profet, el a văzut... L-a prevăzut la dreapta Lui, 'Şi Eu nu voi fi mişcat. Cu atât mai mult trupul Meu se va odihni în nădejde deoarece El nu va lăsa sufletul Meu în locuinţa morţilor, nici nu vei suferi ca Acel Sfânt al Tău să vadă putrezirea."'

E-172 "Şi David este şi mort," el a zis, "şi îngropat, şi mormântul lui este cu noi până în ziua aceasta. Dar fiind un profet, el a prevăzut venirea Celui Drept, pe care Dumnezeu L-a făcut şi Domn şi Cristos." Oh, Doamne. Acolo sunt Scripturile voastre. Acolo este lucrul. Aceea este.

E-173 Acum noi aflăm aici, atunci, căci calea corectă, şi calea reală, şi singura cale care a fost vreodată rânduită... Şi Petru a avut cheia, şi în ziua când el a predicat, ei au zis... Acum priviţi, aici este prima Biserică. Voi Catolicilor ascultaţi la Aceasta. Voi Campbeliştilor ascultaţi la Aceasta. Voi Baptiştilor şi Metodiştilor ascultaţi la Aceasta. Şi voi Penticostalilor ascultaţi la Aceasta. Biserica lui Dumnezeu, Nazarineni, Sfinţenia Pelerinilor, ascultaţi la Aceasta.

E-174 Petru avea cheile, şi el avea autoritatea, sau Isus a minţit. Şi este imposibil ca El să mintă, "două lucruri neschimbă¬toare," este imposibil ca Dumnezeu să mintă. El avea cheile. Isus i-a dat cheile. Când El a înviat în-în a treia zi în felul acela, El avea cheile morţii şi iadului, dar nu cheile Împărăţiei. Petru le-a avut! Exact corect.

E-175 Şi acum priviţi, Petru, tu ai cheile atârnând la brâul tău, şi tu predici. Intrebarea vine, primii convertiţi a noii biserici. Biserica timpurie Creştină. Acum Catolic, acum Baptist, Metodist, Prezbiterian, eşti tu pe învăţătura Noii Biserici? Află dacă eşti.
... Oameni şi fraţi, ce putem noi face?
... Petru s-a ridicat şi a zis ... Pocăiţi-vă, ... fiecare din voi ... (ai grijă, băiete; felul cum pui tu cheile aici, Cristos le va pune în Cer) ... Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Cristos ... (în acest fel ajungeţi voi în Acesta) ... pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt.

E-176 Cheile au mers "clic" aici, şi au mers "clic" Acolo. Acela-i motivul că ucenicii lui Ioan au trebuit să vină şi să fie rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos (înainte ca ei să poată merge în Cer), să primească Duhul Sfânt. El şi-a ţinut Cuvântul Lui. Astfel aceasta nu vă încurcă acum, nu-i aşa? Vedeţi? Desigur, Matei 28:19 a fost titlu, nu Nume.

E-177 În regulă, cât timp mai avem? Mai putem avea încă cinsprezece minute să mai răspundem încă la două întrebări foarte repede? Putem noi? În regulă, ne vom grăbi foarte repede. Eu am două aici jos dedesubt, am vrut să le iau repede, sau ataşat chiar înăuntru cu aceasta, dacă am putut. Apoi eu pot lua restul din ele duminică dimineaţa.
57 . A fost Cain un vlăstar al şarpelui? (Aceasta este una bună.) Dacă este aşa, de ce nu a zămislit Eva până după ce Adam a cunoscut-o?
La fel... Următoarea întrebare este în acelaşi fel:
58 . A fost un-un pom literal din care a mâncat Eva rodul? Ea a văzut că era bun de mâncat.

E-178 În regulă, frate, soră, oricine era, să mergem înapoi în Geneza şi să aflăm ceva aici. Să mergem la Geneza 3:8, dacă vreţi. În regulă, şi ascultaţi foarte atent acum.

E-179 Acum eu voi aduce povestea sus. Era totul pur şi sfânt, acolo nu era nici păcat sau nici pângărire. Acum eu voi lua… a voastră... această primă întrebare întâi. Pomul în viaţă... mijlocul grădinii, în mijlocul pomului. Pomul era "femeia." Acum eu vă voi dovedi aceea prin Scripturi dacă veţi fi doar răbdători câteva minute.

E-180 Noi vom lua mai întâi dacă ea era... dacă ea a zămislit înainte ca ea să-l cunoască pe Adam sau nu, sau mai înainte... Ascultaţi:
Şi ei au auzit glasul DOMNULUI Dumnezeu umblând prin grădină, şi în răcoarea zilei: şi Adam şi nevasta lui s-au ascuns de prezenţa DOMNULUI Dumnezeu printre pomii din grădină.
Şi DOMNUL... l-a strigat pe Adam, şi a zis... Unde eşti?
Şi el a zis, am auzit glasul Tău în grădină, şi mi-a fost teamă, deoarece eram gol; ... (acum, el nu a ştiut aceea în ziua dinainte; ceva s-a întâmplat, ceva i-a descoperit că el era gol) ... şi m-am ascuns.
Şi el a zis, Cine ţi-a spus că tu eşti gol? Ai mâncat tu din pomul, ... ?

E-181 Mâncând din pom îl face să-şi dea seama că era gol? Aşa cum deseori am zis, (aceasta nu este glumă, eu nu o spun ca o glumă) "Dar dacă mâncarea de mere le face pe femei să-şi dea seama că sunt goale, noi mai bine am împărţi mere din nou." Vedeţi? Aceasta nu era unul gol. .. Nu a fost un pom, un măr pe care l-au mâncat, aceasta a fost sexual. Priviţi:
... Ai mâncat tu din pomul, din care ţi-am poruncit ca tu să nu mănânci?
Şi omul a zis, Femeia pe care mi-ai dat-o, să fie cu mine, ea mi-a dat… pomul, şi am mâncat.
Şi DOMNUL… a zis femeii, Ce este aceasta ce tu ai făcut? Şi femeia a zis, Şarpele m-a amăgit, ... (ha?) ... Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat. (Cu mult timp mai înainte ca ea să zămislească, vedeţi, prin Adam)

E-182 Adam a cunoscut-o, şi ea a zămislit şi a născut-şi l-a născut pe Abel.

E-183 Dar eu vreau să vă întreb, doar dintr-un punct de vedere literar. Acum să vă dovedesc că ea era pomul, fiecare femeie este un pom fructifer. Câţi ştiu aceea? Nu sunteţi voi rodul mamei voastre? Cu certitudine, voi sunteţi. "Şi în mijlocul rodului, sau în mijlocul pomului, fructul care ea să nu-l atingă."

E-184 Dacă veţi observa, nu era Isus Pomul Vieţii? Nu a promis El acolo în Sf. Matei... sau Sf. Ioan, al 6-lea capitol, "Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu din Cer"?

E-185 Dacă un om mănâncă din femeie... Şi priviţi, prin naşterea de... prin femeie, noi toţi murim; deoarece noi suntem supuşi la moarte (este adevărat?) printr-o naştere din femeie. Prin naşterea unui om, noi toţi trăim veşnic. Femeia este pomul morţii, bărbatul este pomul vieţii; căci femeia nici măcar nu poartă viaţă în ea. Aceea este exact corect. Germenul de viaţă vine din bărbat, corect. Merge în femeie, şi femeia nu este nimic decât un incubator; şi bebeluşul nu este conectat, numai cordonul ombilical. Nici un pic din sângele mamei nu este în bebeluş; născut în sângele ei, dar nici un pic în bebeluş. Mergeţi aflaţi... sau citiţi cartea doctorului, sau întrebaţi pe doctorul vostru, voi veţi vedea. Nu este acolo, nu, domnule, nici un pic din el deloc. Ea este doar oul, aceasta-i tot. Şi viaţa vine de la bărbat.

E-186 Acela-i un model frumos să arate că prin femeie, prin naşterea naturală, noi toţi trebuie să murim, deoarece noi suntem morţi de la început; şi numai prin Bărbatul Cristos Isus noi putem trăi. Şi acolo sunt cei doi pomi în grădina Edenului. Nu puteţi voi vedea aceasta?

E-187 Şi priviţi! Şi în ziua aceea acolo era un Heruvim aşezat să păzească acest pom. Că dacă ei ar fi gustat vreodată acel Pom al Vieţii, ei ar fi trăit toţi pentru totdeauna. Câţi ştiu aceea? Ei toţi ar fi trăit ,Pentru totdeauna. Şi de prima dată ei ar fi putut să-l guste... Îngerul a zis, "Noi Îl vom păzi." Şi ei au pus Heruvimi acolo cu săbiile acelea învăpăiate înspre răsărit să-L păzească. Ei L-au dus înapoi spre Răsărit, şi au păzit Pomul acela cu săbii învăpăiate aşa ca ei să nu poată ajunge înăuntru să-Lia (acest Pom).

E-188 Şi când a venit Isus, El a zis, "Eu sunt Pâinea Vieţii, dacă un om mănâncă această pâine nu va muri niciodată." Acolo este Pomul vostru.

E-189 Acolo este femeia voastră, acolo este sexul care aduce moarte. Tot aşa de sigur cum există o dorinţă sexuală, există moarte lăsată de aceasta. Şi aşa de sigur cum este o naştere spirituală, există Viaţă Eternă lăsată de Aceasta. Moartea vine prin naşterea unei femei, şi Viaţa vine prin naşterea unui Bărbat. Amin! Ia te uită.

E-190 Acum să luăm înapoi la Cain. Aţi putea să-mi spuneţi de unde a venit duhul acela şi răutatea aceea? Dacă Cain... priviţi, dacă Cain era fiul lui Adam care era un fiu al lui Dumnezeu, de unde a venit răul acela? Primul lucru când el a fost născut, el a urât, el era un ucigaş, el era gelos. Şi acum luaţi natura tatălui lui, tocmai începutul de la început, Lucifer, şi el era la început... el era gelos pe Mihail, ceea ce a început tot necazul. Câţi ştiu aceea? Şi Cain era natura tatălui lui, care el era gelos pe fratele său şi l-a ucis. Acel curat... acea natură nu putea să vină din Sămânţa aceea pură. Ea a venit... trebuia să vină din acest curs pervertit. Şi observaţi pe Cain, îndată ce a fost născut.

E-191 Şi apoi Abel a fost născut după el, atunci ea a zămislit prin Adam, şi el a cunoscut-cunoscut-o şi ea a născut pe fiul Abel. Şi Abel era un model al lui Cristos; şi când-când Abel a fost omorât, Set i-a luat locul; moartea, îngroparea, şi învierea lui Cristos, în model.

E-192 Dar, acum, Cain s-a închinat; toate lucrările lui fireşti, întocmai ca biserica firească de azi: ei merg la biserică, ei se închină. Cain s-a închinat; el nu a fost un necredincios, el nu a fost un comunist. Cain a fost un credincios; el a mers la Dumnezeu, el a zidit un altar. El a făcut fiecare lucru religios pe care l-a făcut Abel, dar el nu a avut descoperirea spirituală a voiei lui Dumnezeu. Binecuvântat fie Numele Domnului! Ia te uită. Voi O vedeţi? El nu a avut descoperirea spirituală, şi aceea este problema cu biserica de astăzi. Şi Isus a zis că El îşi va zidi Biserica Lui pe acea descoperire spirituală. Voi O pricepeţi? Oh, Doamne, ochii voştri pot să se deschidă acum. Vedeţi, descoperirea spirituală.

E-193 Cain a venit: el a zidit un altar, s-a închinat, el a adus jertfă, el a îngenunchiat, el a lăudat pe Dumnezeu, s-a închinat lui Dumnezeu, el a făcut fiecare lucru religios pe care l-a făcut Abel. Şi Dumnezeu l-a refuzat categoric deoarece el nu a avut descoperirea spirituală!

E-194 Urmăriţi aceeaşi linie a lui Cain: chiar în jos prin corabie, de la corabie drept în sus în Israel, de la Israel drept înainte în Isus, şi de la Isus drept înainte până în această zi; şi vedeţi dacă acea biserică firească, fundamentală, ţeapănă şi rigidă, învăţaţi, eu vreau să spun oameni care au scripturile, care cunosc toate doctrinele şi teologiile, ei pot s-o explice, băiete, întocmai ca [Fratele Branham pocneşte din deget – Ed.] aşa, dar fără descoperire spirituală! Asta-i adevărat. Aceea este doctrina lui Cain.

E-195 Biblia a zis, "Vai de ei! căci ei au mers în doctrina lui Cain, s-au dus în eroarea lui Balaam, şi au pierit în contrazicerea lui Core." Aceeaşi Carte, Iuda, el a zis, "Ei au fost predestinaţi la această condamnare." Desigur, ei sunt. Vedeţi? Ce era Balaam? El a fost un episcop. El a fost peste toată biserica. El a venit acolo sus tot aşa de fundamental cum putea fi. El a jertfit... Priviţi la el stând acolo sus în celebritate, stând acolo sus în marea lor celebritate. Şi ei nu erau necredincioşi, ei erau credincioşi.

E-196 Acea-acea seminţie a lui Moab a ieşit din fiica lui Lot. Lot care a trăit... Fata lui Lot care a trăit cu tatăl lor, şi a zămislit şi a născut un copil, şi copilul acela era... a pornit seminţia lui Moab. Şi ei erau o denominaţiune mare. Oameni mari, înfloriţi, şi ei aveau prinţi şi împăraţi şi celebrităţi. Ei aveau episcopi şi cardinali şi fiecare lucru.

E-197 Şi aici a venit un grup de holy rollers, celălalt grup, Israel; un mic mănunchi care erau nedenominaţionali, interdeno¬minaţionali. Şi ei au făcut tot ce a existat pe hartă să fie făcut, şi încă rău. Dar ceea ce era, ei aveau descoperirea spirituală, şi Dumnezeu era cu ei într-un Stâlp de Foc.

E-198 Oh, eu-eu ştiu că ei aveau lucruri carnale, şi oamenii au zis, "Un astfel de grup de agitare ca acela, nimic de făcut decât să-i daţi afară." Dar ei aveau descoperirea spirituală, şi ei aveau o Stâncă lovită, ei aveau un şarpe de alamă, ei aveau un Stâlp de Foc care mergea cu ei. Aleluia! Eu ştiu că voi-voi credeţi că sunt emoţionat, dar nu sunt. Eu doar mă simt bine.

E-199 Observaţi! Când mă gândesc, "Acelaşi Dumnezeu, astăzi, trăieşte cu noi." Aceasta încă este descoperirea spirituală a Cuvântului. Desigur, ea este. Este Etern corect. Binecuvântat fie Numele Domnului! Da, domnule.

E-200 Acolo stătea el acolo sus cu acel grup fundamental, acei Baptişti şi Prezbiterieni au stat sus pe deal, şi au avut episcopul lor acolo. Şi ei erau tot aşa de religioşi, şi acelaşi fel de religie, ei se închinau la acelaşi Dumnezeu. Ei au zis, "Priviţi acolo jos la acel grup de gunoi. Păi, ei nici măcar nu au o denominaţiune. Ei nu sunt nimic decât o grămadă de măcăitori, ţipători, holy rollers."

E-201 Este adevărat? Exact, ei erau. Dacă nu credeţi că ei erau holy rollers, mergeţi înapoi în Geneza şi aflaţi când ei au traversat. Şi o minune a fost înfăptuită, şi Miriam a apucat o tamburină şi a mers jos pe ţărm, bătând în ea; dansând în Duhul, şi Moise a cântat în Duhul. Dacă acela nu este un grup de ceea ce numim noi liber... holy rollers, eu nu ştiu ce este; cântând şi sărind şi lăudând. Şi tot timpul neamurile îi urau, dar Dumnezeu era cu ei. Ei aveau descoperirea spirituală, urmau acel Stâlp de Foc.

E-202 Şi Moab a zis, "Acum, priviţi aici. Noi vom chema pe toţi cardinalii şi toţi episcopii, şi pe toţi prezbiterii, şi-i aducem aici afară. Noi vom face ceva privitor la aceia, noi suntem o naţiune religioasă. Noi nu vom lăsa acea propagandă să se amestece în denominaţiunea noastră bună."

E-203 Şi astfel ei i-au adus acolo afară. Şi ei au zidit douăsprezece altare; aceea era exact ceea ce avea Israel, douăsprezece altare. Ei au pus douăsprezece jertfe pe ele, viţei; întocmai exact ce avea Israel, ce a cerut Dumnezeu. Ei au pus douăsprezece oi pe ele, reprezentând venirea Domnului Isus Cristos; douăsprezece oi în amândouă locurile.

E-204 Toate celebrităţile, episcopii şi toţi, au stat în jur. Ei au aprins jertfa. Ei s-au rugat, şi-au ridicat mâinile spre Iehova şi au zis, "Iehova, ascultă-ne!" Ce încercau ei să facă? Şi bătrânul lor Balaam a mers înainte în felul acela, şi Duhul a venit jos peste el. Sigur (dar el era un firesc).

E-205 Duhul poate cădea peste un făţarnic, a zis Biblia. Voi m-aţi auzit învăţând aceea, acum. "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept." Dar aceasta trebuie să se compare cu Cuvântul, acolo este unde voi îl prindeţi.

E-206 Apoi când el a făcut, şi... când Duhul asupra lui a spus Adevărul. El a încercat să blesteme pe Israel, şi El a binecuvântat pe Israel.

E-207 Acum, dacă Dumnezeu doar respectă o biserică fină, şi un episcop fin, şi un păstor minunat, un grup învăţat de oameni, El era îndatorat să accepte jertfa aceea, deoarece el era tot aşa de fundamental corect cum era Israel de corect; dar el nu avea descoperirea spirituală a Cuvântului şi voia lui Dumnezeu. Ia te uită, aceea este diferenţa astăzi.

E-208 Priviţi la Isus. Ei au zis, "La o parte cu omul acela. Noi ştim că el este un Samaritean. El este nebun. Vrei tu să ne înveţi? Ei bine, tu ai fost născut în curvie. Tu nu erai nimic decât un copil nelegitim cum ai venit. Cine este tatăl tău? Zici că Dumnezeu este tatăl tău, tu hulitorule! Păi, tu vrei să ne spui? Noi am fost predicatori, noi am fost episcopi; prin stră-stră-stră-stră-stră-stră-stră-străbunicii noştri erau predicatori şi episcopi. Noi am fost născuţi şi crescuţi în biserică. Noi am trecut prin cele mai înalte seminarii. Noi ştim fiecare Cuvânt la literă. Şi tu încerci să ne înveţi? Unde ai mers tu vreodată la şcoală? Unde ai primit tu această învăţătură?"

E-209 El a zis, "Voi sunteţi de la... tatăl vostru Diavolul," a zis Isus.

E-210 Ei nu aveau semne şi minuni între ei. Ei nu aveau vindecări Divine şi lucruri printre ei. Ei nu aveau binecuvântări printre ei. Dar Isus era absolut o descoperire spirituală a Scripturilor.

E-211 Ei au zis, "Păi, este scris aşa-şi-aşa."

E-212 Şi Isus a zis, "Da, şi este de asemenea scris." Dar Dumnezeu a adeverit omul Lui prin semnele lui.

E-213 Petru a zis la fel, în Fapte 2, el a zis, "Voi oameni din Israel; Isus din Nazaret, un om aprobat de Dumnezeu printre voi, cu semne şi minuni pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, şi de care voi toţi ştiţi." (ia te uită) "El fiind dat de... de către pre-... de către marele Consiliu Sanhedrin acolo sus. Dar prin cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să moară de moartea aceasta. Voi L-aţi predat cu mâini crude şi rele. Voi aţi răstignit pe Prinţul Vieţii, pe Care Dumnezeu l-a înviat. Şi noi suntem martori la aceasta."

E-214 Iuh, ce predicator! Nu a... el nici măcar nu putea să-şi semneze numele, dar el îl cunoştea pe Dumnezeu. Ei au zis că ei "i-au dat ascultare că el a fost cu Isus." Desigur, este o descoperire spirituală. Oh, Doamne. Acum, ia te uită.

E-215 Cain a fost doar în linia aceea, acea biserică carnală este în aceeaşi linie astăzi. Biserica Spirituală încă are Stâlpul de Foc, încă are semnele, minunile, încă îl are pe acelaşi Cristos; pe care îl adevereşte tot drumul de la mielul muribund, şi în Grădina Edenului, până la a doua venire a Mielului. Absolut, acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-216 Şi acea linie a lui Cain, religios şi lustruit şi pregătit, chiar în jos la fel; întocmai la fel, în fiecare zi întocmai la fel. Critici şi persecutori, aşa cum a fost Cain a lui Abel, aşa sunt ei astăzi, şi au fost şi întotdeauna vor fi; carnali, necredincioşi. Asta-i adevărat.

E-217 Acum Geneza 3:8, şi de asemeni eu pun 20 aici, l-am căutat cu un timp în urmă:
Şi Adam a numit... Şi Adam a numit pe nevasta lui... Eva; deoarece ea era mama tuturor celor vii. (vedeţi, aceea a fost după ce această amăgire a avut deja loc)

E-218 Cain era... "Acum aşteptaţi!" Voi ziceţi, "Cum putea un şarpe, un şarpe?"

E-219 Dar, frate, priveşte aici, Biblia nu zice că el era un şarpe; Biblia a zis, "El era cel mai şiret dintre toate fiarele câmpului." El nu a fost o reptilă, el era o fiară. El era o... Şi acolo...

E-220 Şi lăsaţi-mă doar să vă dau aceasta ca un mic însemn între noi, dacă vreţi. Acolo este unde ştiinţa este încurcată toată. Cel mai apropiat lucru de om pe care l-au putut ei afla, este un cimpanzeu. Câţi ştiţi aceea? Dar există ceva la mijloc acolo. Ei nu pot face oasele cimpanzeului să se potrivească cu oasele omului, deşi este cel mai apropiat lucru. Ei pot să-l aducă sus de la un mormoloc. Ei pot să-l aducă de la un mormoloc. Ei pot să-l aducă înainte în sus până la animal şi fiecare animal. Ei pot să-l aducă la un urs. Luaţi un urs şi trageţi pielea de pe el, este întocmai ca o femeie mică. Intocmai acelaşi lucru. Luaţi-o înapoi şi fiecare lucru, puneţi-i acolo, şi mergeţi şi trageţi pe femeie ca... să stea femeia în acel fel. Este întocmai la fel ca un-ca un-ca un urs. Piciorul merge afară la fel, şi mâna merge afară aşa, întocmai ca o fiinţă umană. Dar un cimpanzeu vine mai aproape decât acela. Este aproape, dar ei nu pot găsi aceasta.

E-221 Iată un mic secret, dacă voi vreţi să-l ştiţi. Voi ştiţi unde este? Este ascuns de ei. Ei pot săpa toate oasele care vor. Ei pot săpa... Sculptorii pot săpa, şi ştiinţa şi-şi cronologii pot măsura gradaţiile timpului cu măsurile atomice, dar ei nu o vor prinde. Căci acela era şarpele care a fost mai mult ca un om decât orice altceva ce era pe pământ, şi Dumnezeu l-a blestemat şi l-a pus pe pântecele lui, şi el s-a schimbat drept înapoi într-un şarpe fără asemănarea unui om. Acum doar scărpinaţi-vă capul, acei oameni de ştiinţă, şi lăsaţi-i să ia aceea pentru un timp.

E-222 Dar Biblia clar declară aceea, "El era cel mai subtil dintre toate fiarele câmpului." Asta-i adevărat. El era acea încheietură care stă între om şi maimuţă, şi Dumnezeu l-a blestemat şi l-a pus chiar înapoi pe pântecele lui din cauza- lucrului ce l-a făcut. El a amăgit această femeie, şi ea a născut primul ei fiu care era Cain (după natura şarpelui), în inspiraţie; Diavolul care a intrat în şarpe, acela a făcut aceea.

E-223 Şi apoi ea a zămislit şi a născut, ea a zămislit din nou după ce ea a fost amăgită. Acum priviţi, ea a amăgit, ea a fost aproape... Ei bine, ea a făcut rău. Dar ea, literar, era legitimă când ea a zămislit prin bărbatul ei, căci aceea ar fi putut fi de multe, multe ori după aceea, multe luni şi multe zile după aceea; voi nu puteţi spune aceea, noi nu ştim, dar ea a născut de la Adam.

E-224 Şi cineva chiar are întrebarea, zice, "Ei bine, fiul... el a zis că ea va... Cum Cain a fost născut, a zis că ea 'a primit un fiu de la Domnul."' Absolut, desigur, trebuia să fie. Aceasta era legea naturii. Aceea este întocmai exact felul cum sunteţi astăzi. Când tu eşti născut, Dumnezeu nu vine doar jos şi te face. Tu eşti un vlăstar al tatălui şi mamei tale. Şi tu vei fi un... acolo va fi un... copiii tăi vor fi vlăstare din tine. Este o reproducere tot timpul, chiar în jos, ca sămânţa pomilor şi lucruri ca acelea; dar înapoi la original. Eu sper că aceea o explică.

E-225 Cât timp mai avem? Nu mai avem. Ascultaţi la aceasta bună pentru următoarea ... care o vom lua duminică: "Printr¬un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur trup." Ne-ar place să ştim aceea. Cristos la timpul ... Acum, eu cred că iau câteva scripturi, scripturi bune despre aceea [Fratele Branham răspunde la aceasta în Part II, paragraful 361, ca întrebarea 60 – Ed].

E-226 Aici este una bună, întocmai ca ... Vreţi să mă suferiţi doar încă un minut sau două, să răspund la aceasta? Ea se poate răspunde singură.
59 . Când-când voi ziceţi "cei răi nu vor arde Etern," ... (Ei bine, acum eu îi am pe Martorii lui Iehova pe fugă, nu-i aşa?) ... Când spui că cei răi nu vor arde Etern, vrei să spui în iad sau în iazul de foc? Eu ştiu că spune în Apocalipsa (acela-i capitolul al 20-lea) că iadul va fi aruncat în iazul de foc. Dacă ei nu ard Etern, atunci ce devine din ei?

E-227 Doar aşa cum tocmai am terminat să spun, frate sau soră, oricine era; ei devin stinşi, nu mai este nimic de ei. Ei au avut un început, şi acolo ei se sfârşesc; ei nu mai sunt nimic mai mult. Cum va fi... cât timp vor arde ei, aceea este greu de spus. Dar, priviţi, acolo...

E-228 Dacă puteţi doar să luaţi aceasta în mintea voastră, vedeţi, este foarte simplu. Există doar un singur fel de Viaţă Eternă, şi aceea vine prin Dumnezeu Insuşi. Şi numai Dumnezeu este Viaţa Eternă. Dacă veţi ajunge doar aici în lexicon, căutaţi cuvântul Grecesc Zoe. Zoe este "Viaţă Eternă." Viaţa Eternă este "Dumnezeu." Şi Isus a zis, "Eu le dau Viaţă Eternă." Şi dacă veţi privi aici în dicţionar, el zice, "Zoe." Aceea este singura Viaţă Eternă care există. Nu este loc în Biblie unde Ea să zică vreodată că acolo va fi un iad Etern, se zice că ei vor arde "în veci de veci."

E-229 Acum luaţi cuvântul "veşnic." Şi m-am uitat la aeon¬aeon... Aţi observat voi aici în Biblie? Câţi aţi auzit vreodată zicând, "Şi aeons şi aeo-..."? Câţi ştiu că aeon este "un spaţiu de timp"? Păi, sigur, oricine ştie că aeon este "un spaţiu de timp."

E-230 "Şi ei vor arde pentru aeons," acelea sunt perioade de timp." "Aruncaţi în iazul de foc, şi vor arde pentru aeons." Aeons înseamnă "perioade de timp." Ei pot arde pentru o sută de milioane de ani în pedepsire dar, în final, ei trebuie să vină la un sfârşit; să fie stinşi, întru totul. Vedeţi, deoarece orice lucru care nu este perfect este pervertit de la Perfect; şi a avut un început, deci trebuie să aibe un sfârşit.

E-231 Dar noi care credem în Domnul Isus Cristos avem Zoe, "Viaţa Proprie a lui Dumnezeu" în noi, şi avem Viaţă Eternă. Nu avem viaţă pentru veci de veci, păcătosul are viaţă în veci de veci, dar noi avem "Viaţă Eternă."

E-232 Fratele Cox, nu de mult, stătea pe pista mea înainte ca noi să punem... după ce am avut pietrele acolo, şi el a ridicat o mică, fosilă veche, şi a zis, "Frate Branham, cât de veche este aceea?"

E-233 "Oh," am zis, "cronologic, ai putea spune că este de zece mii de ani. Un fel de monstru mic, de mare care a trăit odată, un animal mic de mare, ar fi putut trăi în urmă de tot în veacurile care au trecut."

E-234 El a zis, "Doar gândeşte-te cât de scurtă este viaţa umană faţă de acea viaţă."

E-235 Am zis, "Oh, dar, frate, lucrul acela are un sfârşit, dar Viaţa pe care noi o avem în Cristos nu are sfârşit. Acela ar fi putut trăi două sau trei veşnicii, dar el nu va avea niciodată Viaţă Eternă, deoarece Viaţa Eternă vine numai de la Dumnezeu."

E-236 Etern, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis, are Viaţă Eternă şi NICIODATA nu va veni la judecată ci a trecut din moarte la Viaţă." Ia te uită, voi obţineţi Viaţă Eternă prin a fi un credincios. Un necredincios are viaţă veşnică. Un Etern... un credincios are Viaţă Eternă, şi nu poate pieri deoarece Aceasta este Eternă.

E-237 Dar un credincios, el va merge... Un necredincios va merge prin lume, el va avea mizerii, vaiete; ceea ce el numeşte un timp măreţ, "petrecere, având un timp măreţ." Femei, vin, şi timp măreţ, el crede că el merge înainte. El va muri, el va merge într-un iaz de foc şi pucioasă care arde, unde arderea se desfăşoară veşnic şi veşnic, şi poate pentru o sută de milioane de ani sufletul lui poate fi chinuit într-un iaz de foc şi pucioasă.

E-238 Eu... Voi ziceţi, "Va fi acesta întocmai ca pucioasa obişnuită?" Eu cred că va fi de un milion de ori mai rău decât aceea. Eu cred că voi nu puteţi fi... să o descrieţi prin foc, printr-un foc literar. Singurul motiv că este pus "prin foc," căci focul este cel mai mistuitor lucru pe care-l avem noi. El absolut consumă şi distruge orice lucru, focul distruge. Ei bine, atunci, el va fi acolo, dar voi veţi avea un suflet care va trebui să fie pedepsit prin vreun fel...

E-239 Acum, voi trebuie să urmăriţi cuvântul foc, deoarece Duhul Sfânt este folosit "Duhul Sfânt şi foc"; deoarece focul Duhului Sfânt arde păcatul, înţelegeţi, şi face curat.

E-240 Dar acest foc, el vine din iad, se zice un "iaz de foc." Şi orice este el, este o pedepsire cu chin. Bogatul şi-a ridicat ochii, fiind în iad, şi a zis, "Trimite pe Lazăr cu puţină apă pe degetele lui, să-mi pună pe buze, căci această văpaie mă chinuie." Să nu credeţi că nu există un iad arzător, şi un iad literal, există. Dacă există un Diavol literal, există un iad literal.

E-241 Dar, vedeţi, orice lucru care este pervertit are un sfârşit, deoarece acesta în final trebuie să vină înapoi la acea puritate şi sfinţenie a lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu este Etern; şi dacă noi avem Viaţă Eternă, Dumnezeu este în noi, şi noi nu mai putem muri aşa cum Dumnezeu nu poate muri. Ia te uită.

E-242 Acum, textul într-adevăr se explică Însuşi, înţelegeţi, şi îl face corect. Acum, să vedem, eu am avut un... Eu nu ştiu dacă... Da:
"Ce va-ce va deveni din ei?"

E-243 Ei devin stinşi, nu mai există nimic din ei: sufletul se duce, duhul se duce, viaţa se duce, trupul se duce, gândurile se duc, amintirea se duce.

E-244 Şi nu vor mai fi acolo gânduri nici măcar de rău, sau că vreodată-vreodată s-a întâmplat, în Slavă. Asta-i adevărat, aceasta va fi toată... Vă puteţi imagina, că aici vor fi oameni aici în această parte...

E-245 Nu zice Biblia, "Chiar gândurile celor răi vor pieri"? Chiar gândurile despre aceasta vor pieri.

E-246 Aici va fi un om aici, aici este Dumnezeu Cel Mare şi Sfânt aici, şi ştiind că chiar acolo afară este o groapă cu suflete care ard în ea? Păi, acela nu ar putea fi Cer. Tocmai gândurile, tocmai amintirea, fiecare lucru ce este pervertit, fiecare gând rău, fiecare lucru va pieri, şi fiecare lucru ce este rău în el. Şi noi nu vom fi nimic decât puritate, cu Zoe, Viaţa lui Dumnezeu; pentru Eternitate, şi pentru veacurile care merg înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte; Ea nu se va sfârşi, va fi Eternă!

E-247 "Ei au mers în pedeapsă veşnică, dar cei neprihăniţi au mers în Viaţă Eternă." Voi o pricepeţi? Pedeapsă veşnică, Viaţă Eternă, ce diferenţă.

E-248 Acum, vedeţi, ea nu face... Acum, eu ştiu, pentru voi, dragii mei tineri, eu-eu nu încerc să mă prezint pe mine ca un ştie tot. Dacă eu aş face aceea, ...

E-249 Acum, eu am încă trei sau patru întrebări bune. Eu le voi lua duminică dimineaţa, cu voia Domnului.

E-250 Acum, priviţi. Vedeţi, acestea ridică întrebări. Eu sunt un predicator bătrân. Eu-eu-eu-eu am douăzeci şi şase de ani în slujbă. Şi eu-eu sunt foarte recunoscător pentru aceasta, că eu pot spune aceasta, a mea... Eu nu am încercat niciodată să încerc să prezint nimic în viaţa mea fără ca mai întâi ea să fie descoperită. Şi eu sunt aşa de mulţumitor că Îngerul Domnului... Căci eu nu am pregătire, nici capacitate. Şi acest Înger a venit jos, şi a fost ajutorul meu trimis de la Dumnezeu. Şi El niciodată nu mi-a spus un lucru decât ce absolut s-a dovedit din Geneza la Apocalipsa cu aceea, aşa de mult încât... Eu am notat-o foarte repede când El a zis "Şi tu-şi tu vei lua un dar de vindecare Divină." Şi eu l-am pus jos chiar în felul cum a spus-o El.

E-251 Şi cu vreo trei ani mai târziu, managerul mi-a atras¬atenţia mea la aceasta, zicea, "Frate Branham, ai observat tu aceea? Aceea este aşa de perfect încât El chiar ţi-a spus 'un dar."'

E-252 Vedeţi, nu a zis, "darul." Şi fiecare-fiecare în Biblie... fiecare dar este "darul" în afară de vindecarea Divină, şi acesta este "un dar." Ele sunt "daruri de vindecare." Voi puteţi avea tot felul de daruri de vindecare, în diferite feluri. Dar fiecare altul este "darul": "(ul)" [articol hotărât-Trans] darul profeţiei, dar "ul" de aceasta. Dar vindecarea Divină este la plural: "daruri." Şi eu nu am observat aceea, că Duhul Sfânt este aşa de perfect. Oh, binecuvântat fie Domnul!

E-253 Înţelegeţi că acelaşi Duh Sfânt care a scris acea Biblie, prin sute de oameni, sute de ani aparte... şi nici unul din ei nu s-au împărţit unul de altul, fiecare din ele era completă; şi nici unul nu a auzit măcar de celălalt.

E-254 Şi Pavel a mers jos, şi a fost jos în Arabia, şi niciodată măcar nu a vizitat Ierusalimul timp de patrusprezece ani, dar a fost jos în Ierusalim şi jos... a plecat de la ... niciodată nu a mers la Ierusalim. Ci jos în Arabia, şi a început să predice, nici măcar nu l-a văzut pe Petru şi pe restul din ei timp de patrusprezece ani. Şi când ei au venit împreună, ei predicau tocmai acelaşi lucru: botezul în apă în Numele lui Isus Cristos, şi vindecarea Divină în puterea lui Dumnezeu.

E-255 Oh! Eu sunt aşa de bucuros că pot spune că sunt unul din ei:
Unul din ei, sunt unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei; (aleluia)
Unul din ei, sunt unul din ei,
Doar aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
Există oameni aproape peste tot,
Ale căror inimi sunt toate în flăcări,
Cu acest foc ce a căzut la Rusalii,
Care i-a curăţit şi i-a făcut curaţi;
Oh, arde acum în inima mea,
Oh, slavă numelui Lui!
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi se rugau în numele Lui,
Ei au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Şi puterea pentru slujire a venit;
Acum ce El a făcut pentru ei în acea zi
El va face pentru voi la fel,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.
Sunt unul din ei, sunt unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei; (aleluia)
Unul din ei, unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.

E-256 Ascultaţi, eu am un mic mesaj pentru voi:
Vino, fratele meu, caută această binecuvântare
Aceea îţi va curăţi inima de păcat,
Aceea va începe clopotele bucuriei să sune
Şi-ţi va ţine sufletul în flăcări;
Oh, arde acum în inima mea,
Oh, slavă numelui Lui,
Sunt aşa de bucuros că pot spune sunt unul din ei.

E-257 Nu sunteţi bucuroşi că sunteţi unul din ei? Ce este aceasta? Este Duhul care a descoperit. Este o descoperire a lui Dumnezeu, "Pe această stâncă." Mie nu-mi pasă dacă un arhiepiscop...

E-258 Preotul Catolic a şezut, nu de mult, în casa mea. Şi el a zis, "Dl. Branham, eu am venit să vă pun o întrebare."
Am zis, "În ordine, domnule."
Zicea, "Am o scrisoare aici de la episcop, pentru dvs."
Am zis, "În ordine, domnule."

E-259 El a zis, "Afirmaţiile pe care le faceţi, vreţi să vă ridicaţi mâna şi să juraţi solemn că veţi spune adevărul?"

E-260 Am zis, "Eu nu voi face." Am zis, "Biblia a zis, 'Să nu juri deloc, nici pe cer nici pe pământ ( căci acesta este aşternutul picioarelor Lui). Da al vostru să fie da, nu..." Dacă episcopul vrea să audă ce am de spus, el va lua cuvântul meu pentru aceasta. Dacă el nu, eu nu jur."

E-261 Acest preot mic de aici de la biserica Inima Sacră, el a zis, "Aţi botezat-o pe Paulina Frazier la data cutare-şi-cutare?"

E-262 Am zis, "Am botezat-o, domnule, jos la Râul Ohio."

E-263 A zis, "Cum aţi botezat-o?"

E-264 Am zis, "Am botezat-o prin scufundare sub apă în Numele Domnului Isus Cristos."

E-265 El a notat aceasta jos. A zis, "Ştiţi, biserica Catolică obişnuia să boteze în acel fel."
Am zis, "Când?"
El a zis, "În epoca timpurie."
Am zis, "Ce epocă timpurie?"
El a zis, "Ei bine, la început."
Eu am zis, "Ce început?"
El a zis, "În Biblie."
Am zis, "Vreţi să spuneţi cei tim-... în-în ucenici?"
El a zis, "Sigur."
Am zis, "Îi numiţi pe Catolici... Dvs. ziceţi că ucenicii erau Catolici."
El a zis, "Sigur, ei erau."
Am zis, "Am gândit că biserica Catolică nu s-a schimbat?"
El a zis, "Nu se schimbă."

E-266 Am zis, "Atunci de ce a zis Petru, 'Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos'? Şi voi care aţi fost... el a fost un papă?"

E-267 "Da."

E-268 "Atunci de ce botezaţi voi în numele de 'Tată, Fiu şi Duh Sfânt'? Şi el a scufundat, iar voi stropiţi. Acum ce s-a întâmplat?"

E-269 El a zis, "Dar, vedeţi," a zis, "biserica Catolică are putere să facă orice vor ei să facă." (ha)

E-270 Am zis, "Şi voi aţi numit pe ucenici Catolici?"

E-271 El a zis, "Da."

E-272 Am zis, "Domnule, îl am pe Josephus, eu am Cartea Martirilor a lui Foxe, eu am Epocile Timpurii ale lui Pemberman, eu am Cele două Babiloane ale lui Hislop, cele mai antice istorii care există în lume, arătaţi-mi acolo unde a fost ordinată vreodată biserica Catolică sau vreodată să vină într-o organizaţie... şase sute de ani după moartea ultimului apostol."
"Oh," a zis el, "noi credem ce spune biserica."
Am zis, "Eu cred ce spune Biblia." Vedeţi?
"Păi," el a zis, "Dumnezeu este în biserica Lui."

E-273 Eu am zis, "Dumnezeu este în Cuvântul Lui." Şi am zis, "Dacă..." El a zis... Am zis, "Biblia nu zice că Dumnezeu este în biserica Lui, ci Biblia zice că Dumnezeu este în Cuvântul Lui. 'La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu; şi a locuit printre noi."' Aceasta-i adevărat. Am zis, "Dumnezeu este în Cuvântul Lui."

E-274 El a mers afară şi a zis aceea. El a zis, "Ei bine, noi nu am putea să ne certăm," zicea, "deoarece dvs. credeţi în Biblie, eu cred în biserică."

E-275 Am zis, "Eu cred că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi nu există nici o contradicţie în EL Şi Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, planurile Lui Eterne pentru toate veacurile ce vor veni. El a zis, 'Cerurile şi pământul vor trece dar Cuvântul Meu nu va trece.' Aceasta-i adevărat. Eu cred Cuvântul."

E-276 El a ieşit afară la D-na Frazier. El a zis, "D-nă Frazier, vrei să semnezi o hârtie aici consimţind că fata voastră poate fi o membră a bisericii Catolice?"

E-277 Ea a zis, "Eu mai degrabă m-aş duce cu ea la mormânt."

E-278 A zis, "Ruşine să-ţi fie." Zicea, "Tu ar trebui să fii mulţumitoare că acea fată vine afară din acel nonsens, în biserica Catolică."

E-279 A zis, "Cum ar fi dacă fata ta ar veni la biserica mea, ce ai spune tu despre aceasta?"

E-280 "Oh," a zis el, "aceea este diferit."

E-281 A zis, "Nu, aceasta nu este." El a ştiut că el a fost undeva când el a părăsit femeia aceea mică afară acolo. El a ştiut că a fost undeva. Ea a zis, "Acum, aceeaşi uşă este deschisă prin care ai intrat."

E-282 Vedeţi, aceea este calea. Să nu fiţi călcaţi, voi nu trebuie să fiţi călcaţi. Dacă Dumnezeu este pentru voi, cine poate fi împotriva voastră? Corect! Necazul despre aceasta este astăzi, că voi aveţi un os iadeş în loc de şirea spinării. Staţi pentru Dumnezeu şi corect!

E-283 Acelaşi Duh Sfânt care a venit jos peste acei apostoli şi în urmă în epoci, este încă în Biserica Lui astăzi, acei la care Dumnezeu s-a descoperit pe Sine. "Nu cel ce voieşte, sau cel ce aleargă, ci Dumnezeu care arată milă." Acesta este Dumnezeu, prin alegerea Lui, aduce oamenii şi le deschide ochii. Voi niciodată nu aţi putea vedea Aceasta, voi sunteţi orbi, şi niciodată nu aţi putea vedea fără ca Dumnezeu să vă deschidă înţelegerea. Biblia a spus că voi sunteţi 'orbi,' şi nu puteţi vedea. Nu este nevoie să încercaţi. Cu toată pregătirea, şcolarizarea ce o puteţi obţine, voi doar în mod constant deveniţi mai orbi.

E-284 Acum, voi Biserica lui Cristos aici, voi vorbiţi unde vorbeşte Biblia, şi tăceţi unde este tăcută, ce ziceţi de ceva din Acesta? Voi sunteţi foarte tăcuţi la Aceea. Adevărat.

E-285 Vedeţi, este nevoie de Adevărul descoperit spiritual. Apoi Dumnezeu vine jos şi Se descoperă şi Îl adevereşte de a fi Adevărul. Amin! Voi Îl iubiţi? Tot aşa şi eu. Amin.

E-286 În regulă, voi toţi Metodiştii vreţi să daţi mâinile cu Baptiştii acum? Voi Prezbiterienii?

E-287 "Acum," voi ziceţi, "Frate Branham, tu nu ţii părtăşie cu Baptiştii şi Prezbiterienii care nu bot-..."

E-288 Nu, domnule, eu nu. Eu îi consider fraţii mei. Absolut! Mie nu-mi pasă dacă tu nu ai fost botezat deloc, dacă tu ai fost botezat în numele de "Trandafirul din Şaran, Crinul din Vale, şi Luceafărul de Dimineaţă," aceea nu ar avea... aceea ar fi tot aşa de bine ca "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Doar trei titluri. El era Trandafirul din Şaran. Era El? Crinul din Vale, Luceafărul de Dimineaţă, toate acelea. Sigur, El era. Există doar un lucru din care sunt ele, dar aici este ceea ce este: calea corectă a Scripturii este în Numele lui Isus Cristos. Dacă voi vreţi calea Scripturală, aceea este exact. Aceea este calea corectă.

E-289 Acum, dacă eşti botezat în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, ... simţi că aceea este în ordine, amin. Dacă este un răspuns bun la Dumnezeu către o conştiinţă curată spre Dumnezeu, amin. Mergi drept înainte, înţelegeţi.

E-290 Dar atât cât mă priveşte pe mine, atât cât este din partea mea, dacă voi m-aţi întreba, zicând, "Frate Branham, ar trebui eu să fiu eu iarăşi botezat?" Eu aş spune, "Da," din partea mea.

E-291 Femeia mică a venit aici zilele trecute, a zis, "Domnul m-a chemat să fiu o predicatoare." Eu nu am crezut aceea, nici mai mult cum nu cred căci-căci ea ar putea sări peste lună. Şi ea...

E-292 Am zis, "Ei bine, aceea este foarte bine, soră." Am zis, "Eşti căsătorită?"
"Da."
"Ai doi copii?"
"Da."
Am zis, "Ce este... Este soţul tău salvat?"
"Nu."
Am zis, "Ce vei face tu cu el?"
"Îl voi lăsa acasă."

E-293 Am zis, "Aceea este cea mai bună momeală pe care a avut¬o Diavolul vreodată. Tu eşti o femeie frumoasă în primul rând, şi tu te strecori afară acolo în câmp, tu vei fi o momeală obişnuită şi o ţintă pentru Diavolul. Iar soţul tău, acasă, un om tânăr, şi tu îl laşi cu aceşti doi copii; el va începe să umble în jur cu o altă femeie, iar aceşti A copii vor avea un alt tătic într¬una din aceste zile." Am zis, "În primul rând, dacă Dumnezeu a chemat o femeie, El şi-a contrazis Cuvântul Lui." Am zis, "Acum, dacă tu vrei, aceea este în ordine." Am zis, "Acum, discernământul, tu zici că Domnul ţi-a dat discernământ. Vrei să mergi afară pe platformă şi să-l încerci?"

E-294 Ea a zis, "Da." Şi vedeţi ce s-a întâmplat.

E-295 Vedeţi, ea este entuziasmată. Aceasta trebuie să vină la Cuvânt. Dacă nu este în Cuvânt, atunci nu este corect. Mie nu¬mi pasă ce sunt emoţiile voastre, aceasta nu este corect. Amin! Păi, bine. Amin!

E-296 În regulă:
Noi vom umbla în lumină, aşa frumoasă lumină,
Veniţi unde picăturile de rouă şi de milă sunt strălucitoare;
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina lumii.
Voi toţi sfinţii luminii proclamaţi,
Isus, lumina lumii;
Apoi clopotele Cerului vor suna,
Isus, lumina lumii.
Noi vom umbla în lumină, aşa frumoasă lumină,
Veniţi unde picăturile de rouă...
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina...

E-297 Acum eu vreau ca fiecare să se întoarcă în jur şi să dea mâinile, în patru părţi, cu fiecare acum, aşa cum o cântăm din nou:
Noi vom umbla în lumină, frumoasă lumină, (amin)
Veniţi unde picăturile de rouă şi de milă strălucesc;
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina...

E-298 Îi iubiţi pe Metodişti? ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin" – Ed.] Pe Baptişti? Pe Prezbitereni? Pe Catolici? Pe ... Oh, îi iubiţi pe toţi? ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin" – Ed.]
Noi vom umbla în lumină, frum-... (daţi mâinile, aşa cum plecăm)
Oh, veniţi unde picăturile de rouă de milă sunt strălucitoare;
Lucesc peste tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, lumina...

E-299 Înainte de a cânta cântarea noastră de eliberare... Acum, este posibil ca eu să fiu aici din nou duminică. Acum, după aceea eu nu voi mai fi înapoi până după Crăciun. Vedeţi, deoarece eu mă duc la Michigan, de la Michigan la Colorado, de la Colorado dincolo la Idaho, de la Idaho dincolo în California, şi vom fi înapoi. Şi este posibil (Eu vreau ca voi să vă rugaţi pentru mine) eu voi fi în Waterloo, Iowa, începând cu ianuarie douăzeci şi patru până în doi februarie. Vedeţi, arena aceea mare de acolo, eu tocmai am primit chemarea cu un timp în urmă, şi eu am de acum până duminică să mă rog. Vedeţi, la Waterloo, Iowa, care este aproape acum.

E-300 Dar acum, amintiţi-vă, ascultaţi la transmisia fratelui la ora nouă, sâmbătă dimineaţa. Noi îl vom chema şi îl vom anunţa. Şi aceea va fi prin WLRP, cvartetul Neville la ora nouă, sâmbătă dimineaţa. Noi vom... Dacă eu-eu nu ajung să le iau, Fratele Neville va termina întrebările. Vrei tu, Frate Neville, pentru duminică dimineaţa? [Fratele Neville râde şi zice, "Mare poruncă" – Ed.] Ei bine, priviţi, dacă tu ajungi în necaz, eu voi fugi cu tine. El va privi. În regulă.

E-301 În regulă:
Ia numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi durerii;
El bucurie şi mângâiere-ţi va da,
Oh, ia-l oriunde mergi.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump, (Nume scump)
O ce dulce! (ce dulce)
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

E-302 Acum, dacă vreţi să cunoaşteţi un Baptist care crede în strigare, acela-i felul de strigare în care cred eu. Acea mamă bătrână care tocmai şade acolo, şi Duhul a venit peste ea. Ea a început să strige, ea n-a putut s-o ţină, ea a mers în spate şi a îmbrăţişat-o pe fiica ei. Acela-i felul cum vreau s-o văd. Amin. Acela-i un foarte bun simţ, de modă veche, simţit din inimă. Oh, Doamne, un vechi-vechi, pregătit, sfânt copt, gata să se ducă acasă în Slavă. Doar aşteaptă convocarea, vedeţi, doar având un timp minunat.
În regulă, Fratele Neville acum, orice vrea el să facă.

Up