Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea II

Questions And Answers On Hebrews #2
Data: 57-1002 | Durată: 1 oră 34 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-303 Eu vreau întâi să mulţumesc fiecăruia dintre voi care au primit mesajul să "vă rugaţi pentru soţie." Ea a fost foarte, foarte bolnavă. Noi nu am ştiut ce a fost, şi nu ştim ce a avut loc, ea doar a vomitat tare şi ea a fost practic inconştientă, şi febra aproape o sută şi cinci [în grade Fahrenheit – Trans.], a trebuit să o ţină înfăşurată în pături cu gheaţă. Astfel... dar ea este bine acum. Febra toată s-a dus, şi ea este bine. Astfel ea este îngrozitor de slabă, a pierdut aproape zece livre, presupun eu. Ea nu a... În seara aceasta ea a înghiţit prima ei gustare de duminică. Şi astfel ea a fost foarte bolnavă, şi noi ne-am încrezut în Domnul pentru ea, şi El doar a adus-o prin acestea. Acum noi vrem să vă spunem să continuaţi să vă rugaţi ca ea să-şi recapete tăria.

E-304 Şi acum, acest sfârşit de săptămână care vine, cu voia Domnului, eu trebuie să merg la Miami. Bătrânul meu prieten, Fratele Bosworth, se duce Acasă, şi el este în vârstă de aproape o sută de ani acum. Şi el m-a chemat, el a zis, "Frate Branham, vino şi vizitează-mă chiar imediat, eu vreau să-ţi spun ceva înainte să mă duc." Şi el... Ei bine, eu cred că el vrea să se roage pentru mine, şi doar să-şi pună mâinile peste mine înainte de a pleca, ştiţi.

E-305 Şi eu-eu sper că eu pot să-mi închei zilele mele cu o reputaţie ca F.F. Bosworth. Dintre toţi oamenii pe care-i cunosc din lume, fiecare om pe care l-am întâlnit vreodată în lume, eu nu am întâlnit un om cu care să fiu aşa de doritor să mă aseamăn, ca F.F. Bosworth; ca-ca un lucrător, ce vreau să spun. Eu nu am auzit o persoană, prin toată lumea, nicăieri, vreodată să facă o afirmaţie despre F.F. Bosworth decât ceea ce a fost întocmai exact totul "un Creştin," şi totul "un frate adevărat."

E-306 Despărţirile lasă în urma noastră urme de paşi pe nisipurile timpului. El este un frate minunat, şi el este foarte bătrân acum, aproape de o sută. Astfel el-el doar merge Acasă, aceasta-i tot, şi el mi-a spus. El ştia că pleacă, şi el doar aştepta. El a zis că cel mai dulce timp din viaţa lui este chiar acum când el doar aşteaptă, dar a zis că el ştie că se duce.

E-307 Eu am zis, "Eu trebuie să merg la Michigan în această saptărnână, Frate Bosworth."

E-308 Şi el a zis, "Ei bine, să nu o faci prea lungă, Frate Branham, eu nu pot să durez prea mult. Eu devin mai slab tot timpul."

E-309 Astfel el este prea mult un prieten pentru mine, să nu merg jos. Acum, dacă eu trebuie să zbor jos, eu voi-eu voi zbura înapoi şi poate voi fi înapoi pentru cel puţin duminică seara; dacă nu, ei bine, atunci eu va trebui să conduc, şi ar putea să¬mi ia puţin mai mult.

E-310 Şi rugaţi-vă pentru Fratele Bosworth. Doar rugaţi-vă ca Dumnezeu... şi când El îl ia pe bătrânul patriarh, ca El doar să trimită un car de foc şi să-l ia sus, vedeţi. Eu îl iubesc, el a fost ca un tată pentru mine.

E-311 Un alt om bătrân... el şi fratele Seward. Eu-eu cumva sunt de partea celor bătrâni, eu-eu îi iubesc. Şi bătrânul Frate Seward, el a mers să doarmă astfel, de asemeni. Desigur, Fratele Seward nu a fost chiar aşa de bătrân, eu nu cred, ca Fratele Bosworth.

E-312 Şi rugaţi-vă pentru Fratele Bosworth. Nu este totul cu trandafiri în jurul locului, ci este-este... El are nevoie de rugăciunile voastre, dar nu aşa de mult pentru nimic ci doar a lui... ca Dumnezeu să-l lase să plece în pace.

E-313 Acum... Şi apoi vrem să ne amintim, de asemeni, că mâine, cu voia Domnului, vom îngropa pe unul din prietenii noştri din această biserică, Fratele Sol Coates. El a fost aici de câteva ori, a lucrat în oficiul poştal cu anii. Şi el a murit acolo la spitalul Veteranilor seara trecută. Fratele Cox şi eu am mers acolo să-l vedem, şi el a avut... destul de scăzut. Şi el este dus acum, un Creştin. Şi noi urmează să-l înmormântăm de la Coot-casa funebră Coots mâine după-masă la ora unu, Fratele Neville şi eu. Trio Neville vor cânta; şi noi vom împărţi serviciile, Fratele Neville şi eu. Aceea este, eu nu am ştiut când am făcut aranjamentele doar cum, şi pe seama lui Meda. Şi astfel, atunci, funerarul lui va fi mâine după-masă la ora unu, la casa funebră Coots.

E-314 Şi apoi, la ora două, vineri, un D-l Wheller. Noi l-am numit Pod Wheller; el este un, eu am uitat de fapt care este a lui corect... Şi, voi ştiţi, eu-eu doar am văzut aceasta în ziar şi nu am ştiut cine era, până când am aflat. El a fost un vecin de-al nostru mulţi ani, şi-şi el doar a murit. El a fost chiar aici în faţa bisericii, serile trecute, şi eu am încercat să-l fac să vină la biserică. Serile trecute, cu vreo trei săptămâni în urmă, a stat chiar acolo, şi eu doar încercam să-l conving să vină în biserică. Deoarece, eu nu cred că el a mers la biserică sau să fi avut vreo profesiune de vreun fel, deşi el are un băiat care este un predicator Baptist. Dar el nu avea vreo profesiune [de credinţă – Trans.] de vreun fel, deşi el are un băiat care este un predicator Baptist. Dar el nu a avut vreo profesiune de care să ştiu eu, şi el s-a dus acum să-l întâlnească pe Dumnezeu. Astfel aceea va fi vineri după-masă la ora două la casa funebră Coots. Şi de asemeni, Fratele Neville şi aceia vor cânta, şi la acel funerar acolo.

E-315 Şi astfel, dacă unii din voi care vor să participe la servicii, aceea este mâine la 2:00... sau mâine la 1:00. Cred că aceea este corect. Nu este, frate? Şi 2:00, cealaltă. Este corect? 2:00 la casa funebră Coots.

E-316 Şi acum, duminică dimineaţa... sâmbătă va fi transmisiunea. Şi Fratele Neville vă v-a înştiinţa probabil, pe atunci, doar ce... dacă putem avea un serviciu de vindecare pentru duminică seara, sau în ce timp vom fi înapoi dacă eu zbor jos la-la Florida să-l văd pe Fratele Bosworth. Eu doar nu ştiu cum mă voi despărţi de el, el este un prieten vechi aşa de drag. Şi probabil este ultima dată să ne întâlnim, dacă Domnul o permite, pe acest pământ. Şi el ... eu nu ştiu dacă pot să plec de la el imediat sau nu; şi eu nu vreau să mă despart de el, dar, voi ştiţi cum este, tu ai alte lucruri pe care trebuie să le faci.

E-317 Acum există o afirmaţie pe care mi-ar place s-o zic aici în timp ce nu sunt prea mulţi, şi oameni care sunt prietenii mei.

E-318 Sunt bucuros să văd pe Sora Smith acolo. De prima dată când o văd după mult timp. Cum eşti Soră Smith? De un an, Doamne, eu cred că ultima dată când te-am văzut... [Sora Smith vorbeşte – Ed.] La Benton Harbor, eu sper să ajung acolo sus cândva. Aceea este bine. Eu cred că ultima dată când te-am văzut, a fost la un serviciu funebru în Louisville. Şi îmi amintesc de Sora Smith foarte bine. Cum noi... Eu veneam să o iau cu un camion când mergeam jos la biserică. Smoala veche de cărbuni atârnând afară în spatele lui şi aripile se bălăngăneau în sus şi-n jos, şi era frig; şi eu, cu un picior stăteam în afară. Oh, Doamne. Multă apă a trecut pe râu de atunci, Soră Smith. Da, domnule. Ei bine, noi mulţumim Domnului pentru amintirile acelea preţioase, şi încă Îl iubim.

E-319 Un lucru, cineva s-ar putea întreba, seara trecută... Eu vorbeam cu Fratele Fleeman aici afară pe stradă. Şi cândva cineva a zis, "Îndată ce serviciul se termină, ce-l face pe Fratele Branham doar să decoleze şi să plece?"

E-320 Iată ce este, soţia mea este singură. Vedeţi? Şi dacă eu încep să vorbesc, eu voi vorbi jumătate din noapte, şi ea este acolo, stând trează acolo singură cea mai mare parte a timpului. Şi acela-i motivul că mă grăbesc afară, să merg înapoi la ea, voi vedeţi, din timpul de noapte; deoarece eu ajung să vorbesc, eu vorbesc prea mult. Eu voi vorbi cu acesta o jumătate de oră. Eu doar nu pot merge pe acolo şi să zic, "Cum eşti tu în seara aceasta? Cum eşti tu? Cum eşti tu?" Eu nu fac aceea. Eu doar mă opresc şi încep să vorbesc; şi cineva începe să vorbească despre ceva, şi atunci eu sunt acolo pentru o oră. Vedeţi? Şi de aceea, ea stă trează şi aşteaptă şi aşa mai departe. Şi de aceea este aşa. Eu doar nu am vrut ca voi să gândiţi că era deoarece eu nu am vrut să întâlnesc pe prietenii mei şi să dau mâinile cu ei, şi să exprim părtăşia noastră şi aşa mai departe, ci doar era un caz de felul acela.

E-321 Astfel, acum, fiecare să fiţi în rugăciune pentru bolnavi şi împovăraţi.

E-322 Şi D-na Harvey este în tot necazul acela, ea se face bine. Da, domnule. Şi eu nu văd... Eu... Acum acolo poate fi, din câte ştiu eu, cineva, un doctor aici. Şi dacă eu sunt greşit la această platformă, Dumnezeu să mă ierte. Dar eu cred că Dumnezeu îi va ţine pe doctorii aceia răspunzători pentru ceea ce ei i-au făcut femeii. Eu-eu cred în chirurgie, eu cred în medicamente. Desigur, eu o cred. Eu cred că Dumnezeu i-a trimis aici să ne ajute, întocmai la fel cum El a trimis mecanici pentru maşini şi aşa mai departe. Dar femeia aceea mică, doctorul a pus-o pe spate, şi a zis, "Ea era plină de cancer, nu este nimic de făcut acolo." Micuţa mamă la o grămadă de copii.

E-323 Eu am mers jos la ea, şi am încercat să-i explic cum că prin rugăciune... Şi-şi ea este doar o femeie tânără, cam de douăzeci şi cinci. Şi cum că Dumnezeu i-a vindecat bebeluşul ei, este numit "copilul minune" acolo la spitalul de copii acum, de meningită. Şi de o astfel de stare teribilă a-a copilaşului cum era, şi Domnul l-a vindecat chiar imediat. Ei, doctorii, nu o puteau înţelege. M-am dus jos la D-na Harvey, şi am zis, "Acum, D-nă Harvey, doctorii renunţă la tine?"

E-324 "Da, domnule. Este..."

E-325 Şi soţul ei a zis, "Da, nimic nu se poate face, ea doar este plină de cancer."

E-326 Eu am zis, "Ei bine, acum ce vrem noi să facem, este să credem în Dumnezeu, că Dumnezeu va-va vindeca... te v-a vindeca." Şi am zis, "Cum se întâmplă, cancerul s-ar putea să nu plece imediat; dar dacă ne rugăm, atunci viaţa din cancer pleacă. Tu poţi fi bolnavă cam pentru o vreme încă, şi-şi" am zis, "tu poţi primi alinare imediat." Şi am zis, "Apoi după câteva zile tu poţi deveni mai bolnavă decât oricând." Dar am zis, "Tu trebuie să-ţi pui credinţa împotriva cancerului." Am zis, dacă cancerul trăieşte, tu mori. Dacă cancerul moare, tu trăieşti." Şi am zis, "Acum ne vom ruga."

E-327 Şi ne-am rugat, şi cu fiecare dovadă pe care am văzut-o, Dumnezeu i-a atins trupul femeii. Şi imediat ea s-a făcut mai bine, ea a mers acolo să viziteze pe mama mea, ea a vizitat prin cartier, (când ea era într-o astfel de mizerie) nu avea nici o durere. Şi apoi după vreo trei zile ea a început să devină bolnavă din nou.

E-328 Şi apoi a ajuns să afle că oraşul a zis că ei "vor plăti factura doctorului, dacă doctorii o vor opera."

E-329 Şi acum dacă eu sunt greşit, Dumnezeu mă iartă. Dar ei au luat femeia acea tânără, au făcut un "cobai" din ea. Ei au luat¬o acolo afară, şi i-au scos chiar intestinele din stomacul ei, şi fiecare lucru. I-a luat şi de la acţiunea urinei şi a intestinului, şi le-au scos afară pe margine. Şi a fost pe masa de operaţie nouă ore şi ceva. Felceriţa a zis, "A arătat ca vasul măcelarului, unde ei i-au aruncat părţile interioare, din loc în loc, şi au pus ovare din plastic şi tuburi din plastic." Aceea este dur, dar aceea este adevărat. Şi intestine din plastic şi lucruri ca acelea, şi au lăsat femeia să zacă în starea aceea, o mamă mică. Eu zis, în felul meu de a o gândi, doctorii aceia sunt vinovaţi de ucidere.

E-330 Ea le-a spus, ea a zis, "Fratele Branham s-a rugat pentru mine." Şi a zis, "Noi vom crede că cancerul nostru este... că cancerul este mort."

E-331 A zis, "Eu am ceva veşti pentru tine, 'Cancerul tău este viu."'

E-332 Cum putea el să o spună? Acesta a fost în interior, mei o rază X nu poate să o spună. Cancerul este o... Voi nu puteţi spune cancerul prin raze X, el însuşi este carne, tu nu-l poţi vedea. Acolo era numai un lucru de făcut, au tăiat în femeie şi au tăiat-o în bucăţi. Asta-i tot. Acum dacă ea a fost o mamă mică, eu doar aş fi lăsat-o să-şi încerce credinţa cu Dumnezeu în loc să o facă un "cobai" din cineva ca aceea. Acum dacă eu-dacă eu sunt greşit, dacă eu-dacă eu am motivul greşit, eu vreau ca Dumnezeu să mă ierte, vedeţi. Deoarece eu nu vreau ca voi să vă gândiţi că eu nu cred în operaţii sau nu cred în doctori şi lucruri. Aceea este în ordine. Dar eu cred că voi ar trebui să ştiţi ce faceţi înainte să săpaţi într-o persoană, să nu-i folosiţi doar ca experienţă în felul acesta. Asta-i adevărat. Şi acum, desigur, ea nu poate trăi. Aceasta-i tot. Dacă ea trăieşte, aceasta va fi desigur una dintre cele mai mari minuni care s-au întâmplat vreodată. Când femeia a privit jos şi a văzut că intestinele ei pe o parte, şi rinichii ei trebuiau să acţioneze pe partea cealaltă, ea doar a leşinat în felul acesta, a trecut... Păi, acesta nu era un lucru... sărmana micuţă era dusă. Şi doar în vârstă de vreo douăzeci şi doi sau douăzeci şi cinci de ani mamă cu trei sau patru copii mici de crescut. Cel mai înduioşător lucru pe care l-am auzit în viaţa mea. Am zis, "În felul meu de gândire, doctorul este vinovat de... Dacă el a luat femeia aceea doar pentru o experienţă pentru că oraşul urma să plătească pentru ea, atunci aceea este greşit, nu ar trebui să fie permis.

E-333 [Un om întreabă dacă Dumnezeu poate reface femeia – Ed.] Ei bine, eu îţi spun, frate, aceasta-aceasta nu este imposibil. Şi aceasta este-aceasta nu este... Este-este posibil, şi de asemeni probabil. Deoarece eu cunosc un om care a avut un braţ tăiat, în California (voi toţi o ţineţi la curent voi înşivă în ziar), pentru care s-a făcut rugăciune, şi acest braţ a fost tăiat de aici sus, deja a crescut jos încât degetele ieşeau pe el acum; prin cot, prin încheietura mâinii, prin palmă, şi părţi din articulaţia degetelor au fost înapoi pe degete, înţelegeţi. Aceasta este în, eu cred, Herald of Faith în fiecare lună. Chiar când el îşi are mâinile întinse în felul acesta; a arătat de unde i-a fost tăiat braţul, unde a crescut afară. În fiecare lună cum a venit, timp de aproape un an.

E-334 [Omul vorbeşte din adunare din nou – Ed.] Sigur, aceea este corect. Eu cred... Acesta-acesta-acesta este un lucru rar, vedeţi, este un lucru foarte rar. Din când în când am auzit despre el. Acum, cu Fratele Bosworth, el s-a rugat pentru o femeie într-o seară. Şi eu am avut una în adunarea mea. Dar a Fratelui Bosworth a fost instantaneu; a mea a cam durat un pic ca aceasta să se facă.

E-335 El s-a rugat pentru o femeie... Acum, eu am citit mărturisirea femeii. Avea cancer, fără nas; i-a mâncat nasul jos. Şi în dimineaţa următoare femeia avea nas. Acum, eu ştiu aceasta... Acum, acela-i a Fratelui Bosworth, în cartea lui numită Cristos Vindecătorul, eu cred, sau, Aducătorul De Bucurie, una. Acum, este în mărturisirea femeii, cu numele şi adresa ei. Şi ea are vecini şi doctori şi fiecare alt lucru să o dovedească, că s-a întâmplat.

E-336 Acum, la Little Rock, Arkansas, într-o seară într-o cameră, eu mă rugam acolo... nu Little Rock, ci Jonesboro. Că m-am rugat... Am zis, "Eu voi sta până când mă rog pentru ultima persoană." Eu am fost opt zile şi nopţi în platformă, vedeţi. Şi apoi... şi prin cameră acolo era o femeie să vină sus, îşi avea batista ridicată în felul acesta, şi m-am gândit că ea plângea. Şi am zis... Oh, eu presupun că era ora două sau trei dimineaţa, am zis, "Nu plânge, soră, "Dumnezeu este vindecătorul."

E-337 Ea a zis, "Eu nu plâng Frate Branham." Ea a mutat-o; ea nu avea nas, vedeţi. Doctorii au zis... Cancerul i-a mâncat jos până la osul alb în al ei... ei au arătat. Şi eu m-am rugat pentru ea, şi am cerut Domnului să o vindece.

E-338 Şi cam patru sau cinci săptămâni de atunci, am fost în Texarcana. Şi acolo era un domn îmbrăcat frumos care şedea acolo, el a zis, "Aş putea avea doar un cuvânt, Frate Branham?"

E-339 Îndată ce el a ajuns sus la platformă, unul din uşieri a încercat să-l facă să stea liniştit. Am zis, "Ei bine, să vedem."

E-340 El a zis, "Tu o recunoşti pe această doamnă tânără?"

E-341 Am zis, "Nu, nu o cunosc."

E-342 Ea a zis, "Dacă ai privit la această fotografie tu ai recunoaşte-o." Şi el era un exterminator la-la Texarkana, şi aceea era mama lui cu un nas nou nouţ crescut, tot aşa de format ca celălalt.

E-343 Acum aceea arată că Dumnezeu... Eu am văzut aceea făcută. Acum, Dumnezeu ar putea să facă asta pentru micuţa D-nă Harvey. Şi mă rog ca El să o facă, căci micuţa sărmană vrea să trăiască.

E-344 Frate Tony, ai avut tu ceva? [Fratele Tony raportează o vindecare – Ed.] Asta-i adevărat. Amin. Amin. Da, aceea este bine, de asemeni. Da, El sigur o va face, El este un vindecător.

E-345 [Un alt om comentează – Ed.] Da. Da. Da, frate. Amin. Sigur. Da. Eu sigur aş... Şi eu aş spera că Dumnezeu ţi-l reface, fiule, tu o poţi lua drept înapoi şi să-i arăţi. Aceea este chiar exact. Este pentru o mărturie spre slava lui Dumnezeu, rugaţi-vă ca Dumnezeu să o facă. Oh, El-El... Dacă El este Atotputernic Dumnezeu, El poate face toate lucrurile. Dacă El nu o poate face, toate lucrurile, El nu este Dumnezeul Atotputernic.

E-346 Există ceva care ne-a făcut ceea ce suntem, în felul în care suntem, sau noi am fi avut un-un cap ca o pasăre, sau ceva ca acela; dacă nu era o mare inteligenţă în spatele nostru să facă pe fiecare din noi cu o trăsătură, să facă un stejar, un plop, un palmier, şi-şi să diferenţieze între ei ce-ce sunt ei. Să nu ne facă cu... unii cu blană, şi unii cu pene, şi unii cu piei, ca voi... Vedeţi, este-este o mare inteligenţă în spatele aceluia, care-care guvernează aceea. Desigur El ţine toate lucrurile în mâinile Lui. Şi eu ştiu că El poate face toate lucrurile. Şi noi ne vom ruga pentru aceea, ne vom ruga.

E-347 [Un alt om vorbeşte din adunare – Ed.] Corect. Noi avem...

E-348 [Sora Snyder zice, "Frate Billy, scuză-mă" – Ed.] Da, doamnă, aceea este în ordine, mergi înainte. [Sora Snyder raportează "vindecată" când Fratele Branham s-a rugat pentru ea duminica cealaltă – Ed.] Amin. Tu ştii, eu am încercat să mă gândesc, Soră Snyder, odată când am stat aici în ungerea aceea, m-am gândit... I-am spus Fratelui Cox, am zis, "Eu nici măcar nu voi mai încerca acele adunări de discernământ jos la Tabernacol." Oh, tu nu ştii cum Diavolul acela mă bârfeşte în jur la unii, soră. Cum-cum o face el! Tu ştii, spunându-mi despre aceste discernări.

E-349 Şi aici, s-a întâmplat să aflu că sora D-nei Wood de aici... Eu nu am văzut niciodată pe vreunul din rudele lor. O grămadă din ei au fost vindecaţi în timpul acela, şi fiecare... Păi, ştiţi, a fost un mare procentaj din oamenii aceia care au fost vindecaţi. Şi după... Lucrul ciudat acum; sora ei, eu am mâncat cina cu ea într-o seară, cam cu două săptămâni înainte de aceea, ... Oh, este jos de tot în munţii din Kentucky, şi eu¬eu doar ştiu că ea avea un glas ca D-na Wood, şi nu a fost prea luminos în cameră. Şi eu nu i-am acordat vreo atenţie oricum, eu vorbeam mai mult cu soţul ei, ea s-a separat. Noi am mers afară şi am stat jos şi am mâncat; şi am venit înapoi înăuntru, eu am vorbit cu soţul ei, m-am ridicat şi am mers înainte afară. Şi Dumnezeu care este Judecătorul meu solemn ştie (a stat lângă acest amvon) eu nu am recunoscut femeia aceea.

E-350 Şi apoi după ce serviciul de vindecare s-a terminat, am făcut chemarea la altar pentru păcătoşi să se pocăiască. Şi ea a fost foarte arogantă împotriva Acestuia; şi ea s-a pocăit şi şi-a predat viaţa lui Cristos, şi-a ridicat mâna că ea şi-ar preda viaţa lui Cristos, şi a plâns. După ce toată ungerea s-a dus; făcându-mi chemarea la altar, şi aşa mai departe. Şi apoi s-a întâmplat să mă întorc, şi aici era o viziune, şi am văzut pe fratele ei; care era o soră, aceasta era sora lui, şi ei împreună.

E-351 Şi am crezut că era soţia lui Charlie, deoarece am ştiut şezând la masă zilele trecute, acolo jos la-la casa lui Charlie... Soţioara lui, micuţă mititică, Domnul mi-a arătat un necaz pe care l-a avut ea. Şi chiar din ceasul acela, Domnul i-a atins trupul, şezând acolo la masa ei acum. Tony, unde eram noi, acolo jos, am mers să vânăm veveriţe. Şi Domnul i-a atins trupul şi a luat lucrul acesta pe care îl avea de purtat toată... pentru restul vieţii ei, la o parte de la ea; doar şezând acolo. Şi femeia mică întotdeauna mânca sus de tot la celălalt capăt al mesei, dar astăzi, ea vine chiar în jur, şi îşi mută scaunul înăuntru, şi mănâncă chiar alături de mine. Ea nu ştia ce făcea. Soţul ei şezând în felul acesta, şi Fratele Bank şezând acolo, şi noi vorbeam. Şi ea s-a mutat roata, şi şi-a adus scaunul, şi l-a aşezat aici lângă mine. Şi aceasta a fost cu un scop, Domnul a arătat o viziune chiar acolo. Şi eu l-am chemat pe soţul ei afară, deoarece era o boală de femei, eu am început să-i spun despre ce s-a întâmplat. El a zis, "Frate Branham, acela este exact felul cum s-a întâmplat, exacţ în felul acela." Şi acolo el i-a spus ei, şi Domnul a vindecat-o. În regulă.

E-352 Şi apoi după ce serviciul s-a terminat serile trecute, şi această altă soră, eu l-am văzut pe acest tânăr Charles şi această femeie împreună. M-am gândit, "Aceea trebuie să fie soţia lui; dar soţia lui este una blondă, şi aceasta este o femeie cu părul negru. Şi s-a întâmplat să observ că viziunea s-a mutat dincoace într-un colţ aici. Şi ea şedea acolo ştergându-şi ochii şi Domnul a arătat o viziune după ce ea era... chemarea la altar... după ce adunarea de rugăciune s-a terminat, vindecarea bolnavilor, şi chemarea la altar s-a făcut, şi Dumnezeu a aşteptat până ce ea s-a pocăit şi şi-a dat viaţa Lui şi apoi s-a întors în jur şi a vindecat-o. Şi ea a avut... bolile ei au avut-o umflată cu anii. Şi ea a mers jos aşa de mult, şi fiecare lucru, până când şi picioarele i s-au zbârcit unde toate au trecut de la ea (otrăvurile) din trupul ei. Se simte mai bine decât s-a simţit vreodată de mulţi ani, vedeţi. Şi cum Domnul prin harul Lui uimitor face aceea! Eu cred căci cam aceea este povestea; nu-i aşa, Soră Wood? Şi cum face El! După... Ce spui? [Sora Wood zice, "Ea a slăbit şapte livre săptămâna trecută" – Ed.] Şapte livre într-o săptămână. Oh, El este Dumnezeu! Nu este El?

E-353 Acum, eu vă spun, motivul că i-am spus Fratelui Neville... M-am gândit că poate el a avut un mesaj pentru deseară. El a zis, "Nu," el nu a avut. Şi eu am câteva întrebări aici care au fost rămase, eu m-am simţit obligat moral să vin aici jos şi să răspund la aceste întrebări. Apoi eu am încă două sau trei pe care probabil că nu le iau în seara aceasta.

E-354 Eu vreau să vă arăt că unele tocmai mi-au fost înmânate de la un predicator. Fratele Neville doar... sau Beeler doar mi le¬a adus. [Fratele Branham răspunde la următoarele opt întrebări în Partea a III-a, începând la paragraful 668, ca numerele de întrebare de la 67 la 74 – Ed.]:
Ce reprezintă pietrele în Apocalipsa 21:19 şi 20?
Explică cele patru făpturi din Apocalipsa 5... El vrea să spună 6; nu este Apocalipsa 5, este 6, eu cred.
Şi cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni?
Ce a însemnat aţa cărămizie din Geneza 38?
Unde sunt să fie trimise darurile privind moartea celor doi martori, Apocalipsa 11?
Unde vor fi Sfinţii după domnia de o mie de ani? Şi ce fel de trup vor avea ei?
Cum vom judeca noi îngerii?
Ce devine părul despre îngerii din I Corinteni?

E-355 Vorbeşti despre unele bune, acelea sunt unele bune. Eu probabil nu voi ajunge la ele în seara aceasta, dar dacă va voi Domnul, eu voi încerca să ajung la ele data viitoare când venim înăuntru pentru aceea.

E-356 Eu am unele destul de bune aici în seara aceasta; astfel noi doar ne vom ruga acum şi cer Domnului să ne ajute, şi noi mergem chiar în ele pentru următoarele, oh, treizeci şi cinci, patruzeci de minute.

E-357 Acum, binecuvântatule Tată Ceresc, noi Îţi suntem recunoscători pentru tot ce Tu ai făcut pentru noi. Şi, oh, este aşa de uimitor cum că harul Tău ajunge jos la noi. Eu mă gândesc acum, seara trecută, şi tovarăşa aceea mică a mea, oh, aşa de bolnavă, şi Tu ai venit pe scenă. Febra ei a început să scadă chiar din ceasul acela, şi a trecut complet acum. Eu Îţi mulţumesc. Şi... doar mă rog ca Tu să fii cu toţi şi fiecare care au pus o cerere în seara aceasta. Şi puţin cunoaştem noi, până când ajunge la casa noastră proprie, ce înseamnă, o mică rugăciune. O Dumnezeule, ce... cât-cât de real devii Tu. În ceasul acela când un doctor va pleca, şi zice, "Eu nu ştiu, eu niciodată nu am văzut nimic acţionând ca aceasta," şi atunci Domnul Isus se mută înăuntru pe scenă.

E-358 O Dumnezeule, Tu eşti aşa de real pentru noi, şi noi suntem aşa de fericiţi pentru aceasta. Ne rugăm ca Tu să ne ierţi de toate căile noastre leneşe, şi căile noastre stupide. Şi, oh, doar aminteşteţi de noi, Doamne, că noi suntem carne umană într-o lume întunecată, o lume de întuneric şi păcat şi haos. Şi noi privim printr-o perdea, aşa cum era, peste faţa noastră, şi noi vedem numai şi ştim aşa cum vedem noi omeneşte aici. Dar într-o zi când vălul acela este ridicat, noi Te vom vedea faţă în faţă şi cunoaştem aşa cum suntem cunoscuţi. Aceea este ziua după care tânjim noi.

E-359 Noi ne rugăm Tată, acum, ca Tu să ne ajuţi aşa cum încercăm să împărţim la oameni Cuvântul lui Dumnezeu, conform cu cererile lor. Ia toate bolile de la noi. Noi avem nevoie de Tine, Doamne. Şi ne rugăm ca Tu să oferi aceasta. Lasă ca îndurările Tale să ne fie date, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-360 Acum, în răspunderea întrebărilor, eu nu sunt cel mai bun din ţară, voi ştiţi. Dar eu le voi răspunde doar după cea mai bună cunoştinţă a mea.

E-361 Aici era aceea cu care am început seara trecută, şi a trebuit să mă opresc:
60. "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în trupul lui Cristos." (Voi toţi vă amintiţi că aceea a fost întrebarea la care am fost. Acum aceea se află, desigur, în I Corinteni 12)... La timpul când suntem... primim naşterea nouă, aceasta are loc. Ea este aceasta... Este acesta Botezul Duhului Sfânt, sau există un botez mai târziu, sau este aceasta o umplere?

E-362 Acum, acolo cam este o întrebare, şi noi am putea petrece restul timpului chiar la aceea una, şi în seara aceasta şi mâine seară şi aşa mai departe. Ea va acoperi... ea va-ea ar lua şi ar lega Biblia întreagă împreună. Fiecare Scriptură trebuie corespunzător să se lege împreună cu fiecare altă Scriptură în Biblie.

E-363 Dar doar încercând să o facem doar pe scurt, clar aşa cum ştiu eu să o fac, nu; când voi credeţi în Domnul Isus Cristos, atunci voi aveţi naşterea din nou. Când credeţi în Domnul, voi primiţi un gând nou, o viaţă nouă, dar acela nu este Botezul Duhului Sfânt. Vedeţi? Voi aveţi naşterea nouă când voi credeţi, voi aveţi Viaţă Eternă. Acesta este un dar a lui Dumnezeu care vă este dat prin harul suveran prin a accepta darul pe care Dumnezeu vi-l dă. Vedeţi, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în cel ce m-a trimis, are Viaţă Eternă." Are viaţă veşnică; aceea este naşterea din nou, voi sunteţi convertiţi, aceea înseamnă că voi sunteţi "întorşi în jur."

E-364 Dar Botezul Duhului Sfânt vă pune în Trupul lui Cristos, supuşi darului pentru slujire. Acesta nu vă face ceva mai mult de un Creştin, el doar vă pune în trupul darurilor. Vedeţi? "Acum, printr-un singur Duh" (I Corinteni 12) "noi toţi suntem botezaţi într-un singur trup. Acum," zice Pavel, "există diferite daruri, şi în acest trup sunt nouă daruri spirituale." Şi în acest trup... Voi trebuie să fiţi botezaţi în trup să posedaţi unul din aceste daruri. Ele vin cu trupul.

E-365 Dar, acum, atât cât a avea Viaţă Eternă şi să fii un Creştin, tu eşti un Creştin în momentul când crezi. Acum, acela nu este creştin prefăcut, aceea este să crezi cu adevărat în Domnul Isus şi să-L accepţi ca Salvatorul tău personal; tu eşti născut din nou chiar acolo, şi ai Viaţă Eternă. Dumnezeu vine în tine.

E-366 Acum priviţi, Viaţă Eternă; Isus a zis, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă, şi nu vine la judecată ci a trecut din moarte la Viaţă." Voi sunteţi o creatură nouă chiar atunci. Apoi Pavel a întâlnit pe unii din acei oameni, sus în Fapte 19. Ei aveau un predicator sus acolo care a fost un avocat convertit cu numele de Apolo. Şi Apolo era un om puternic în Scripturi, şi el dovedea prin Scripturi că Isus era Cristosul. Vedeţi?

E-367 Acum priviţi. Apolo, prin Cuvânt, dovedea prin Cuvânt. "Credinţa vine prin auzire, auzirea Cuvântului. Cel ce ascultă Cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică." Aţi reţinut? Apolo, prin Cuvânt, dovedea. Şi aceştia erau Creştini, ei erau urmaşi, ucenici. Şi Apolo dovedea prin Cuvânt, că Isus era Cristosul. Şi ei aveau bucurie mare şi au primit Cuvântul, deşi cunoşteau numai botezul lui Ioan.

E-368 Şi când Pavel a trecut prin coastele de sus ale Efesului, el află pe aceşti ucenici şi a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Vedeţi?

E-369 Acum, când voi credeţi, Isus a zis, "Voi aveţi Viaţă Eternă." Aceea este noua naştere. Aceea este convertirea voastră, schimbarea. Dar Botezul Duhului Sfânt este puterea lui Dumnezeu în care voi sunteţi botezaţi şi sunteţi supuşi la aceste nouă daruri spirituale să lucreze prin voi; aşa ca, predicare, evanghelişti, apostoli, păstori, profeţi, ... şi toate darurile trupului vin în acesta, când voi sunteţi botezaţi în acest trup. Şi aceea este... nu vă face ceva mai Creştin, el doar vă aşează poziţional într-un loc să fiţi un duh slujitor în Biserica Dumnezeului cel viu. Acum o pricepeţi? Vedeţi?

E-370 Acum întrebarea este... Să răspundem una câte una, acolo sunt trei întrebări.
"Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în trupul lui Cristos."
Aceea este corect, I Corinteni 12 va da răspunsul la aceea. În regulă.
La timpul acela noi primim naşterea din nou, când aceasta are loc? Atunci este?

E-371 Aceea este ceea ce vor ei să ştie, da... "Printr-un singur Duh..." Nu. Nu. "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un trup." Vedeţi, aceea nu este când începe noua naştere, noua naştere începe când voi credeţi în Domnul Isus.

E-372 Acum vedeţi, acolo nu este o... nu este un lucru... Acum ascultaţi. Ce puteţi voi face în afară de a crede? Ce puteţi voi face mai mult? Ce puteţi face mai mult privitor la aceasta decât doar să credeţi? Spuneţi-mi un lucru ce l-aţi putea face. Nu există nici un lucru ce puteţi face în afară de a-L crede. Acum, dacă vine ceva în afară de credinţa voastră, acela nu este un act de-al vostru propriu, este un act al lui Dumnezeu. De aceea...

E-373 Acum dacă am spune aceea când voi... De multe ori am văzut, de multe ori, oameni acceptând "dovada iniţială a vorbirii în limbi" ca Duhul Sfânt. Şi uneori îi scutură pe oameni, sau îi bate şi-i bate pe umăr, zicând, "Spune-1. Spune- 1. Spune-1. Spune-1." Voi ştiţi, repetă un cuvânt iarăşi şi iarăşi, "Spune-1. Spune-1. Spune-1." Vedeţi, este ceva care faceţi voi înşivă. Şi-şi-şi aceasta nu... aceasta nu... aceasta-aceasta nu este nimic. Voi puteţi primi o confuzie de limbi. Voi puteţi primi o-o mulţime de lucruri, şi senzaţii. Dar dacă ceva vine în afară de credinţa voastră personală, aceasta trebuie să fie un dar Divin al lui Dumnezeu dat vouă. Vedeţi?

E-374 "Şi printr-un Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur trup." Aceea este corect, vedeţi. Botezul Duhului Sfânt este un act diferit de naşterea din nou. Una este o naştere, unul este un botez. Unul vă aduce Viaţă Eternă, celălalt vă dă putere. El dă putere în, Viaţa Eternă, vedeţi, să lucraţi. Acum voi aţi reţinut¬o? Bine. În regulă.

E-375 Acum aici este alta, vine a doua, cea mai bună care le-am avut în seara aceea:
61. Unde era duhul lui Isus cele trei zile când trupul Lui era în mormânt? Unde era duhul Lui?

E-376 Acum, duhul Lui, dacă veţi urmări Scripturile, ... ei bine, noi am putea doar aduce multe locuri. Dar, mă întreb, cine are o Biblie? Frate Stricker, tu ai o Biblie? În regulă. Frate Neville, tu ai una? Caută-mi Psalmul 16:10. Şi cine altul? Sora Wood, tu ai o Biblie acolo? Ei bine, Frate Stricker, (în regulă, oricare), tu caută-mi Fapte 2:27, Fapte 2:27.

E-377 Şi acum, primul loc, când Isus a murit, ... Când voi muriţi, trupul vostru moare. Cuvântul moarte înseamnă să "despartă," doar să fiţi despărţiţi de cei dragi ai voştri. Dar aici El aşează aceasta în Sf. Ioan, capitolul 11, "Cel ce ascultă..." Nu... eu vă cer scuze; aceea este în Sf. Ioan 5:24, "Cel ce ascultă Cuvintele Mele are Viaţă Eternă."

E-378 Isus i-a zis Martei, care a venit să-l întâlnească, ... Ea a zis, "Dacă Tu erai aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar chiar şi acum, orice ceri Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu Îţi va da."

E-379 El a zis, "Eu sunt învierea şi Viaţa." Vedeţi? "Cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi el va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată."

E-380 Acum-acum, există o parte din noi care nu mor. Şi aşa cum eu tocmai am venit prin linia Scripturilor, orice lucru care are un început are un sfârşit. Acestea sunt lucrurile care nu au un început, care nu au sfârşit. De aceea când îl acceptăm pe Cristos, Dumnezeu, noi devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu, şi Viaţa noastră este tot aşa fără de sfârşit cum Viaţa lui Dumnezeu este fără de sfârşit; noi o avem Eternă.

E-381 Acum cuvântul veşnic, noi am trecut prin el. Cuvântul veşnic este "un spaţiu de timp," veşnic şi (conjuncţie) veşnic. Şi noi aflăm aici că el are-el are un sfârşit, tot aşa ca toate suferinţele, şi toată boala, şi toată tristeţea, şi toată pedepsirea, şi iadul însuşi are un sfârşit.

E-382 Dar Viaţa Eternă nu are sfârşit, deoarece Ea nu a avut început. Ea nu poate muri niciodată deoarece Ea niciodată nu s-a născut. Ea nu are început de zile, Ea nu are sfârşit de timp. Acum, singura cale prin care noi putem trăi Etern, este prin a primi ceva care este Etern. Şi Dumnezeu era; înainte să existe ceva, era Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu a avut un început sau un sfârşit.

E-383 Şi Dumnezeu era acest Duh mare. Noi L-am fotografiat ca-cele şapte culori ale curcubeului care acoperă... Curcubeul de fapt ar acoperi pământul dacă el nu ar lovi pământul. El este doar o apă într-un cerc al curburii pământului, ceea ce-l face. Dar, acum, aşa cum Dumnezeu este Etern, şi El era cel Perfect: dragoste perfectă, pace perfectă, bucurie perfectă, satisfacţie perfectă. Toate cele şapte duhuri (aşa cum le aflăm în Apocalipsa), ele au ieşit; a fost format Dumnezeu, era perfecţiunea. Toate celelalte în afară de acela au fost ceva care au fost pervertite din Acela.

E-384 Acum singura cale prin care putem veni înapoi la perfecţiune, este să venim înapoi cu Acela (perfecţiune, care este Dumnezeu). Atunci noi venim la perfecţiune, atunci noi avem Viaţă Eternă; fără sfârşit, sau fără-fără ceva, este doar pentru totdeauna Viaţă Eternă.

E-385 Acum el vorbeşte despre suflet... duhul. Căci noi purtăm trupurile noastre peste mormântul celui mai sfânt dintre noi, pentru acest trup. Şi trupul... În primul rând, când Dumnezeu, Logosul care a ieşit de la Dumnezeu ...

E-386 Sau, aşa cum am trecut prin aceasta, Catolicii O numesc, "calitatea de fiu Etern al lui Dumnezeu." Care, aşa cum am zis mai înainte, cuvântul nici măcar nu are sens. Vedeţi, nu poate exista un fiu Etern, deoarece un fiu trebuia să aibe un început. Şi astfel Isus a avut un început, Dumnezeu nu a avut început. Vedeţi? Dar Fiul era... nu calitate de fiu Etern, ci Fiul care era cu Tatăl la început era Logosul care a ieşit din Dumnezeu.

E-387 Şi aceea era teofania lui Dumnezeu care a ieşit afară. Forma umană care nu a avut ochi aşa cum vedeţi voi; un ochi mai bun. El nu a avut urechi aşa cum auziţi voi, ci un auz mult mai mult. Vedeţi, El era o teofanie, care, tot acest curcubeu a coborât binevoitor într-o-o teofanie. Moise L-a văzut când El a trecut prin stâncă astfel. El a văzut partea din spate, a zis, "Acesta arăta ca un om."

E-388 Abraham L-a văzut când El a păşit jos într-un trup uman şi a mâncat carne de viţel, a băut ceva lapte, a mâncat unt. Abraham L-a văzut cum El tocmai a păşit înăuntru, şi apoi a dispărut imediat din acesta. Noi am aflat că trupurile noastre sunt făcute din şaisprezece elemente ale pământului, ele doar vin împreună. Şi Dumnezeu le-a pus împreună, şi a pus doi Îngeri în aceste trupuri; Îngerii care au stat şi au vorbit. Şi Îngerii erau oameni la un... şi la timpul acela.

E-389 Acum observaţi, noi am aflat aceea, cine era Melchisedec decât Dumnezeu Însuşi! El nu putea fi nimeni altul, căci El era Impăratul Salemului care este Ierusalim. El nu avea nici tată nici mamă; nu putea fi Isus, căci El avea tată şi mamă. El nu avea început de zile, nici sfârşit de viaţă; există numai Unul care are aceea, acela-i Dumnezeu. El era Dumnezeu care locuia aici într-o teofanie. Vedeţi? Observaţi, Împărat al Salemului.

E-390 Acum, Dumnezeu a trăit prin veac, prin poporul Lui. Acesta era Dumnezeu care era în David, care l-a făcut să stea pe munte, şi ca un împărat respins, şi să plângă. Acelaşi Duh a fost manifestat în Isus Fiul lui David, care a fost respins în Ierusalim şi a plâns.

E-391 Iosif, vândut pentru treizeci de monede de argint, urât de fraţii lui, iubit de tatăl său, a fost aşezat la dreapta lui Faraon, şi nimeni nu putea veni numai dacă înăuntru cândva... venea prin Iosif, şi trâmbiţa suna şi fiecare genunchi se apleca înaintea lui Iosif: model perfect al lui Cristos. Acela era Duhul lui Cristos trăind prin oamenii aceia. Vedeţi?

E-392 Acum, acum aici când Isus a murit, a fost Dumnezeu manifestat în trup. Dumnezeu a devenit om. În legile de răscumpărare, singura cale când un om putea răscumpăra starea pierdută a lui Israel, el trebuia să fie o rudenie. El trebuia să fie o rudenie apropiată. Cartea lui Rut o explică frumos; şi el trebuia să fie o rudenie. Astfel Dumnezeu trebuia să devină înrudit cu omul, pentru ca omul să poată deveni înrudit cu Dumnezeu. Vedeţi?

E-393 El avea un duh în el, un om are când el este născut, deoarece el este un duh din natură. El este un duh al lumii, el este un duh al-al dumnezeului acestei lumi. El este doar un vlăstar al lui Adam.

E-394 Un pom se reproduce. Vegetaţia se reproduce. Animalele se reproduc. Oamenii se reproduc. Ei sunt un produs secundar din creaţia originală. O pricepeţi?

E-395 Acum, acum când un om se naşte, el este născut cu un duh în el din această lume. Acela-i motivul că el trebuie să se nască din nou. Căci acest duh vine din concepţia tatălui şi a mamei, care era concepţia sexuală, şi absolut nu putea trăi veşnic. Astfel el trebuie să fie născut din nou. Şi înainte ca el să poată face aceea, Dumnezeu a trebuit să vină jos şi să facă o cale pentru el să fie născut din nou; căci el nu avea nici o cale să se răscumpere pe sine, el era fără speranţă. El nu a... fără speranţă, fără Dumnezeu, fără Cristos, în lume, pierdut şi dus. El-el... nu era nimic ce putea face el să se salveze. El... fiecare... Nu contează dacă el era un mare preot, dacă el era un episcop, dacă el era un papă, orice era el, el este tot aşa de vinovat ca celălalt om.

E-396 Astfel, trebuia să fie nevoie de Unul care nu era vinovat, să o facă. Şi singurul Unu care nu a fost vinovat era Dumnezeu Insuşi. Şi Dumnezeu a trebuit să coboare şi să devină om (şi El a venit în forma lui Cristos) să ancoreze ţepuşul morţii, să ia boldul morţii afară, să ne răscumpere, ca noi... nu prin faptele noastre sau prin bunătatea noastră (noi nu avem nici una), ci prin harul Lui, să fim salvaţi. Apoi noi primim din Viaţa Lui în acest trup muritor, şi acum noi suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu, şi avem Viaţă Eternă în noi. Noi suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu. De aceea, Isus, fiind viu...

E-397 Şi nici un om, nu contează cât de rău sau cât de bun, când el trebuie să... când el părăseşte acest pământ, el nu este mort. El este altundeva. Dar el are o viaţă care va pieri, după ce el este pedepsit în iad pentru faptele lui, el... dar totuşi viaţa aceea trebuie să înceteze. Există numai un fel de Viaţă Eternă.

E-398 Acum, noi am trecut prin aceea. Dacă un om poate fi un păcătos şi poate fi pedepsit pentru totdeauna... El nu poate fi pedepsit pentru totdeauna numai dacă el are Viaţă Eternă. Dacă el are Viaţă Eternă, el este salvat. Vedeţi? Astfel există numai un fel de Viaţă Eternă, şi aceea este Zoe, "Viaţa lui Dumnezeu." Şi el nu poate pieri.

E-399 Dar cei răi sunt într-un loc de-de aşteptare (în chin) pentru judecata lor (să fie judecaţi conform cu faptele lor făcute în trup) în ziua din urmă. Acum, dar noi... Păcatele unor oameni merg înaintea lor, ale unora urmează după ei.

E-400 Acum dacă ne mărturisim păcatele, El e drept să ne ierte, de aceea noi niciodată nu trebuie să suferim judecata lui Dumnezeu. Voi o pricepeţi? Priviţi, Romani 8:1, "De aceea nu există nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus." Care sunt ÎN Cristos. Aceia au trecut din moarte la Viaţă; vedeţi, noi nu avem condamnare şi eram în Cristos Isus. "Care nu umblă după fire, ci după Duhul." Vedeţi? "Cel ce ascultă Cuvintele Mele, crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă."

E-401 Şi dacă eu am fost acceptat în Cristos, şi Cristos a luat judecata mea, şi eu am acceptat ispăşirea Lui pentru păcatele mele, cum mă poate Dumnezeu judeca? El deja m-a judecat, când El l-a judecat pe Cristos. Atunci eu sunt liber de la judecată. "Apoi când Eu văd sângele, Eu voi trece peste tine." Vedeţi?

E-402 Dar, acum, cu cei răi nu este aşa. El merge într-un loc de chin. Şi noi ştim că aceea e adevărat. Cel rău este viu. El este într-un loc de chin. El este într-un loc unde el nu ştie... Aşa-i cum aceşti spiritişti şi medii cheamă sus aceste duhuri ale oamenilor care sunt duşi, un fel de joc şi glume murdare şi lucruri cu care ei glumesc, dacă aţi văzut vreodată ceva din ele. În regulă. De ce? Ei nu...

E-403 Priviţi la această Miss Pepper, înainte ca articolul meu să meargă despre Minunea despre Danny Morton. Câţi aţi citit articolul acela? Da, mulţi din voi au citit, sigur. Şi acesta este în Reader's Digest. Aţi observat, chiar înainte de acela a mers înainte Miss Pepper, cea mai mare spiritistă pe care a cunoscut-o lumea vreodată. Douăsprezece pagini acordate povestirii ei. Şi de cincizeci de ani... Ei au avut-o peste tot în lume, şi dovadă ştiinţifică şi fiecare lucru, că "ea absolut vorbeşte cu cei morţi, şi oamenii vin sus." Ce? Numele lui Dumnezeu nu a fost menţionat nici o dată, fără pocăinţă, fără vindecare Divină, nimic despre Aceasta, înţelegeţi.

E-404 Singurul lucru care era, erau acei oameni menţionaţi, "Ioan, tu nu mă cunoşti? Eu sunt George care era într-un anumit loc, şi am făcut cutare-şi-cutare şi cutare-şi-cutare. Iţi aminteşti de locul acela unde am mers şi am făcut aceasta?" Vedeţi, aceea este tot ce ştiu ei. Ei sunt duşi. Trecuţi din... Lor-lor nimic nu le-a rămas decât judecata.

E-405 În partea în care pomul se înclină, în partea aceea cade. Şi starea în care mori... Acela-i motivul că eu difer cu rugăciunea pentru cei morţi, vedeţi, mijlocirea rugăciunilor sau-sau împărtăşirea sfinţilor şi aşa mai departe. Aceasta nu poate fi, conform cu Cuvântul lui Dumnezeu. Nu face nici un bine să te rogi pentru cineva după ce ei sunt duşi. Ei sunt terminaţi. Ei sunt... ei au... Ei au trecut linia dintre har şi judecată. Ei fie că au mers la milă, sau au mers departe de milă. Isus a zis aşa, în capitolul 16 din Sf. Matei, El-El-El a învăţat aceasta; capitolul 16 din Marcu, eu cred că este. Bogatul şi Lazăr; nimeni nu poate trece acest golf, şi niciodată nu va trece dincolo! Ia te uită. Vedeţi? Astfel aceasta o stabileşte.

E-406 Acum, dar când Cristos a murit, totul trebuia să mărturisească că El era Cristosul. Acum să mergem la întrebarea voastră. Primul lucru, stelele au refuzat să strălucească, soarele a apus, luna nu a vrut să-şi dea lumina, pământul şi-a azvârlit pietrele, la moartea Lui. Şi El a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare, care nu s-au pocăit în îndelunga răbdare din zilele lui Noe. El, ei trebuiau să recunoască. Priviţi la aceea! Şi dacă din întâmplare există un păcătos aici în seara aceasta, gândiţi-vă la aceea un minut. Într-o zi această Evanghelie pe care o auziţi predicată chiar acum, voi va trebui să mărturisiţi prin Ea. Undeva vă veţi pleca genunchiul, indiferent de cine sunteţi. Ar putea fi în zece mii de ani de azi, ar putea să nu fie până... dimineaţă. Oricând este, voi urmează să vă plecaţi undeva, şi voi veţi auzi aceeaşi Evanghelie predicată chiar înapoi către voi.

E-407 Căci după ce sufletele acelea erau în închisoare, care nu s¬au pocăit când Enoh şi când toţi aceia au predicat, şi Noe... şi pentru îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, aşa cum este acum, aşteptând pentru timpul acela să vină. Şi Noe şi Enoh şi toţi aceia au predicat, şi oamenii aceia au râs şi au făcut haz din ei. Şi ei erau în închisoare, şi Isus a mers şi a predicat sufletelor care erau în închisoare. El a mărturisit! Cerurile au mărturisit, "El era!" Pământul a mărturisit, "El era!" Iadul a mărturisit, "El era!"

E-408 Biblia a zis că aceasta... David, mulţi ani în urmă, în Psalmi... În regulă, Frate, tu citeşte Psalmii, dacă tu vrei acolo. Psalmii 16:10: [Fratele Neville citeşte, "Căci Tu nu vei lăsa sufletul meu în iad; nici nu vei suferi ca Sfântul Tău să vadă putrezirea." – Ed.]

E-409 Citeşte acelaşi lucru, frate, unde a predicat Petru; în Fapte, capitolul 2, versetul al 27-lea: [Fratele Stricker citeşte, "Căci Tu nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei suferi ca Sfântul Tău să vadă putrezirea." – Ed.]

E-410 Citeşte două versete deasupra lui, frate, ca tu să poţi obţine contextul-contextul despre aceasta: [Fratele Stricker citeşte, "Căci David vorbeşte privitor la El, Eu prevăd pe Domnul¬Domnul întotdeauna înaintea feţei mele, căci el este la dreapta mea, ca eu să nu fiu clătinat. De aceea mi s-a veselit inima, şi limba mea era bucuroasă; cu atât mai mult carnea mea se va odihni în nădejde. Căci tu nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei suferi ca Sfântul Tău să vadă putrezirea." – Ed.]

E-411 Citeşte versetul următor acum: [Fratele Stricker citeşte, "Tu mi-ai făcut cunoscute căile vieţii; tu mă vei face plin de bucurie cu înfăţişarea ta." – Ed.]

E-412 Da, observaţi. Acum, prietenul meu Martor al lui Iehova, aş vrea să te întreb despre aceea. Vedeţi? Dacă iadul este un loc... Iad, Şeol, orice vreţi să-l numiţi; dacă aceea se termină la mormânt, atunci de ce a zis El, "Eu nu voi lăsa sufletul Meu în iad, nici nu voi suferi Eu ca Sfântul Tău să vadă putrezirea"? Ce spuneţi despre aceea? Vedeţi?

E-413 Aici era trupul Lui, în mormânt; iar sufletul lui era în iad, predicând, viu! Ce spuneţi despre aceea? El era în teofania Lui din nou. Sufletul Lui era acolo jos cu oamenii aceia care erau şi ei în teofanie. Şi le mărturisea, că ei "nu s-au pocăit în îndelunga răbdare."

E-414 El... Cu alte cuvinte, El a bătut la uşă. Şi când uşa s-a deschis, şi toate sufletele acelea care s-au pocăit, El a zis, "Eu sunt Sămânţa femeii. Eu sunt Acela care Enoh aici..." Dincolo în Paradis, un alt loc. Să nu pierdeţi niciodată acele trei locuri, acum: locul celor răi, locul celor neprihăniţi, şi iadul însuşi. Vedeţi?

E-415 Întocmai ca o trinitate a Cerului, ca: Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Ca trinitatea fiarei: profetul fals, fiara, şi-şi semnul fiarei. Şi toată aceea, reţineţi, este totul în trinitate. Trinitatea face unul, desăvârşit. Unul este desăvârşit. Voi sunteţi desăvârşiţi, unul în trei: suflet, trup, şi duh; apă, sânge, şi nervi. Vedeţi, orice eraţi, voi trebuie să luaţi trei să faceţi unul desăvârşit. Luaţi o bucată de sticlă cu trei colţuri şi puneţi-o la soare, voi aveţi un curcubeu desăvârşit. Vedeţi, totul, voi trebuie să aveţi trei să faceţi unul perfect.

E-416 Şi acum, amintiţi-vă aceea, când El a murit, El a mers mai întâi şi a predicat sufletelor care nu erau în închisoare... care erau în închisoare, şi a mărturisit că El era "Sămânţa femeii." El era "Acela pe care Enoh l-a văzut venind cu zecile de mii de sfinţi ai Lui." El trebuia să mărturisească Scripturile care au fost predicate de Noe, şi de Enoh, şi de cei neprihăniţi, că "El era Acela." Totul trebuia să recunoască Aceasta!

E-417 Apoi El a urcat în iad, şi a primit cheile morţii şi iadului de la Diavolul.

E-418 A venit înapoi sus în Paradis; şi i-a adus pe Abraham, Isaac, şi Iacob, şi pe cei neprihăniţi; şi au înviat (Matei 27), şi ei au venit afară din mormânt şi au intrat în cetate, şi s-au arătat oamenilor pe stradă. Aleluia! Ia te uită!

E-419 Acum, dar trupul lui... În timp ce sufletul Lui era aici mărturisind celor pierduţi, aici jos luând cheile de la Diavolul, şi venind înapoi şi aducând pe Abraham şi Isaac; sufletul Lui zăcea în... Sufletul Lui era acolo jos făcând aceasta, iar trupul Lui zăcea în mormânt. Acela-i motivul că Isus a zis... Oamenii spun, "Ei bine, de ce spune Isus, 'Trei zile, Eu îl voi învia. Trei zile Eu voi învia.'? El-El a murit vinerea după-masă, a înviat duminică dimineaţa."

E-420 Dar priviţi, aceasta era "în trei zile," dacă luaţi lexiconul. Pentru că El ştia că David, sub ungere (a ungerii Duhului Sfânt), a zis, "Eu nu voi suferi ca Sfântul Meu să vadă putrezirea." El ştia că aceea a aparţinut la El. El a ştiut că aceea se înţelegea că El. El era Cel Sfânt al lui Dumnezeu, şi El ştia că putrezirea se aşează înăuntru în şaptezeci şi două de ore. Pe undeva în acele trei zile, El venea afară de acolo din nou, deoarece Scripturile nu pot fi desfiinţate.

E-421 Şi fiecare promisiune înăuntru Acolo îmi aparţine mie şi vă aparţine vouă, este a noastră!

E-422 El a zis, "Voi distrugeţi acest trup, şi Eu îl voi învia în trei zile." Căci, El chiar a zis, "Eu nu voi lăsa sufletul Meu în iad, nici nu voi suferi Eu ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea."

E-423 El ştia, în trei zile trupul acela va veni afară de acolo. El nu a stat cele trei zile deplin. Nu, domnule, El desigur nu a stat. El a stat doar de vineri după-masă până duminică dimineaţa, nici o celulă din trupul acela nu putea să fie putrezită.

E-424 Şi El a fost mort, şi îmbălsămat, şi zăcea... sau învelit în pânză, şi pus într-un mormânt. În acea ţară, călduroasă mlăştinoasă, doar este nevoie de câteva ore şi El merge în putrezire. Voi mergeţi la morti-... mortificare, ştiţi, trupul lui, nasul lui cade înăuntru şi lucruri, putrezirea se aşează înăuntru; ţara aceea, caldă umedă. Şi ar fi mers în putrezire, căci era un trup. Dar El a ştiut, înainte ca celula aceea să putrezească, căci Dumnezeu a zis prin David profetul, "Eu nu voi suferi ca Cel Sfânt al Meu să vadă putrezirea."

E-425 Cum a luat El Cuvântul lui Dumnezeu şi a trăit prin El! Acum, fiecare din promisiunile acelea de acolo care i-au aparţinut Lui, Dumnezeu le-a împlinit pe fiecare din ele. Şi fiecare promisiune care aparţine credinciosului, Dumnezeu va împlini fiecare promisiune din Ea. Amin. Doar odihniţi-vă asiguraţi că Acesta-i Adevărul. Amin. Astfel, sufletul Lui...
Crezi tu că acesta este... Nu, îmi pare rău. Unde era duhul lui Isus în cele trei zile când trupul Lui era în mormânt?

E-426 Duhul Lui era în iad, jos în regiunile de jos; şi El a înviat. Şi aş putea adăuga o mică-mică afirmaţie aici care v-ar putea ajuta mai mult. Când El a înviat, a Lui... Când El a înviat din morţi, El absolut nu a terminat cu lucrarea de răscumpărare încă. Asta-i adevărat. El trebuia să curăţească toată lucrarea. Preţul a fost plătit, dar acea groază a iadului, acea groază a mormântului... Şi aici, când El-când El a murit, El a mers drept înainte. El nu a încetat să lucreze când El a murit, El a continuat să predice! ... ? ... Scuzaţi-mi acţiunea mea lipsită de modestie, eu cred, dar El nu a încetat!

E-427 Voi nu veţi deceda niciodată! Trupul vostru s-ar putea odihni pentru o vreme, dar Dumnezeu îl v-a învia, El a promis că El o va face. Dar voi nu mai puteţi pieri aşa cum Dumnezeu nu poate pieri. Aceea este adevărat. Priviţi, a Lui... după ce El era mort, la ce... mort pentru ucenici. El era adormit, ce era El. Ei L-au pus să doarmă; aşa cum a zis El despre Lazăr, "Mă duc să-l trezesc." Dumnezeu trebuia să-L trezească.

E-428 Priviţi, El a mers drept înainte jos, El a continuat predicând. Şi El a predicat sufletelor aici în închisoare. A mers drept în iad, a luat cheile de la Diavolul. A venit drept înapoi sus şi a predicat din nou în paradis, şi a înviat înapoi din nou în a treia zi. A vizitat apostolii Lui timp de patruzeci de zile, şi la sfârşitul celei de-a patruzecea zi, El a mers drept în sus; deoarece, fiecare lucru peste noi, superstiţiile şi toate celelalte... El a tăiat fiecare superstiţie, fiecare îndoială, şi a făcut o linie de rugăciune de la pământ la Slavă în înălţarea Lui. A plecat sus şi a şezut jos la dreapta Majestăţii Lui. Biruitor! Marele Învingător, absolut. Moartea nu L-a putut ţine! Iadul nu L-a putut ţine! Pământul nu L-a putut ţine!

E-429 Când el era aici pe pământ, Lui i s-a dat ... El a mers la cea mai josnică cetate şi cel mai josnic popor, şi i-a fost dat cel mai josnic nume. Aceea este ce omul i-a făcut Lui. El a mers la Ierihon, cetatea cea mai josnică. Cel mai mic om a trebuit să se urce sus într-un pom să privească jos la El. Acolo este unde omul L-a pus. El era un valet spălător de picioare, cea mai rea slujbă care-i putea fi dată. El a devenit cel mai de jos. Şi El a fost numit cel mai josnic nume care putea fi dat, Beelzebub, "prinţul dracilor." Omul i-a dat cel mai josnic nume, cel mai josnic loc, şi L-a trimis în cele mai joase regiuni din iadul cel mai de jos.

E-430 Dumnezeu L-a înviat şi L-a trimis în Cerurile cele mai Inalte, şi un Nume deasupra fiecărui nume. Aleluia! Păi, El ar fi trebuit să privească în jos, să vadă Cerul. Tronul Tău este înălţat deasupra cerurilor Cerului. Şi cel mai mare Nume care a fost numit cândva în Cer şi pământ trebuie să fie... este legat în jurul Lui. Aceea este ce I-a făcut Dumnezeu. Omul L-a pus cel mai de jos, şi Dumnezeu L-a Jăcut cel mai Înalt. Acolo era El, de la cel mai de jos la cel mai Inalt.

E-431 El a A devenit cel mai de jos ca El să ne poată aduce sus la cel mai Înalt. El a devenit noi, ca noi prin harul Lui să putem deveni El, fii de Dumnezeu. Acolo este unde a mers El. Amin! Binecuvântat fie Numele Lui. El a făcut o cale ca noi să putem veni, de asemeni, într-o zi, "Deoarece Eu trăiesc, trăiţi şi voi."

E-432 Oh, nu-i de mirare... Când omul prinde viziunea aceea, nu a existat niciodată un om să o poată explica. Ei chiar au încercat să o explice, pierzându-şi mintea; acest cântec mare:
"Oh dragoste a lui Dumnezeu, cât de bogată şi pură; Cât de neînţeleasă şi tare." Acel ultim verset... sau eu cred că primul verset, el este: "Dacă noi cu cerneală umplem oceanul, Şi cerurile ar fi făcute din pergament; ..." Ştiţi unde a fost găsită aceea? Scrisă de nebun... peretele unui spital de nebuni. Nimeni nu poate niciodată să explice acea Dragoste a lui Dumnezeu. Oh, ea niciodată nu poate fi spusă, ce a făcut El pentru noi. Doamne, cum aţi putea pune vreun merit acolo? Este harul Său, de la început la sfârşit. Am fost pierdut, neisprăvit, şi neajutorat, rău, nimic despre aceasta, şi El prin harul Său a venit şi ne-a salvat. Oh, Doamne. Aceea-i a Lui... Acela-i Domnul meu. Aceea-i dragostea Lui, aceea-i bunătatea Lui.

E-433 Acum noi avem vreo şapte minute şi vreo cinsprezece întrebări.
62. Crezi tu că este drept ca femeile să facă lucru personal în afara bisericii?

E-434 Da. Aceea este doar o întrebare, doar o... nu o întrebare scripturală, dar... Desigur, eu cred. Da, domnule, noi toţi suntem lucrători împreună. Femeile au locul lor, şi desigur ele fac. Da, domnule. Doar faceţi tot lucrul personal pe care-l puteţi face, şi Dumnezeu vă v-a binecuvânta pentru aceasta.
În regulă, acum să vedem:
63. Te rog explică trinitatea. Cum poate Fiul să şadă la dreapta Tatălui, mijlocind pentru... la Tatăl, dacă ei nu sunt două persoane?

E-435 Ei bine, prieten preaiubit, aceea este o... aceea este-aceea este o descoperire. Dacă Isus a zis, "Eu şi Tatăl Meu suntem unul," atunci cum pot ei fi doi? Vedeţi? Acum, ei nu sunt doi.

E-436 O femeie odată mi-a zis, şi eu explicam aceea, a zis, "Tu şi soţia ta sunteţi-sunteţi doi, totuşi sunteţi unul."

E-437 Am zis, "Dar, Dumnezeu şi Fiul este diferit de aceea, înţelegi." Am zis, "Tu mă vezi?"
"Da."
"Tu vezi soţia mea?" "Nu."

E-438 Am zis, "Atunci, Tatăl şi Fiul este diferit; Isus a zis, 'Când mă vedeţi pe Mine, aţi văzut pe Tatăl."' Vedeţi?

E-439 Tatăl şi Fiul... Tatăl era Iehova Atotputernic (Dumnezeu) locuind într-un tabernacol numit Isus Cristos, care era Fiul uns al lui Dumnezeu. Isus era un om, Dumnezeu este un Duh. Şi nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu vreodată, dar singurul născut din Tatăl L-a declarat. El era... El... Personalitatea Lui, fiinţa Lui, Dumnezeirea Lui, orice era El, El era Dumnezeu! El nu era nimic mai puţin sau nimic mai mult decât Dumnezeu. Deşi, El era un om. El era un om, o casă în care locuia Dumnezeu. Aceea este corect, El era locul de locuinţă a lui Dumnezeu.

E-440 Acum, dacă vreţi ceva Scripturi despre aceea... Frate Neville, dacă ai vrea să-mi cauţi Sf. Marcu 14:62. Şi Sora Wood, tu să-mi cauţi Efeseni 1:20. Are altcineva o Biblie? Ei bine, ridicaţi-vă mâna. Sora Arnold, tu ai una acolo în spate? În regulă, tu să-mi cauţi Fapte 7:55. În regulă. Marcu 14:62, Frate Neville; şi al Sorei Wood este Efeseni 1:20; Fapte 7:55, Sora Arnold.

E-441 În ordine, tu îl ai, Frate Neville? În regulă, citeşte acum: [Fratele Neville citeşte, "Şi Isus a zis, Eu sunt: şi voi veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii, şi venind în norii cerului." – E =d.]

E-442 În ordine, acum, priviţi prima frază acolo. Isus a zis, "EU SUNT."

E-443 "EU SUNT." Cine era EU SUNT? Nu a existat nici un om în toată lumea să poată interpreta Aceasta. Chiar... voi care citiţi lexicoanele şi aşa mai departe, nu a existat nici un om care ar putea lămuri... Acesta este J-v-h-u. Şi chiar învăţaţii Evrei niciodată nu L-au putut pronunţa. Acel rug aprins acolo, în ziua aceea când El s-a întâlnit cu Moise, Acesta era J-v-h-u. Astfel ei L-au pronunţat "J-o-h, Iehova," dar Acesta nu este "Jehova." J-v-h-u, vedeţi, nimeni nu ştie.

E-444 Şi voi ziceţi, "Ei bine, Moise nu L-a putut pricepe."

E-445 El a zis, "Cine pot să spun eu?"

E-446 El a zis, "Zii, 'EU SUNT' te-a trimis. EU SUNT."

E-447 Acum priviţi. EU SUNT este un timp prezent, nu Eu am fost" sau "Eu voi fi," EU SUNT. Acum, El a zis, "Acesta va fi un memorial prin toate generaţiile: EU SUNT."

E-448 Acum priviţi la Isus stând aici la sărbătoare în ziua aceea. Ei au zis, "Noi ştim acum că tu eşti smintit." Cuvintele corecte, "Tu eşti nebun" (nebun este "smintit"). "Noi ştim că tu eşti smintit. Tu eşti un Samaritean, tu ai un drac." (Sf. Ioan, capitolul al 6-lea) Şi el a zis, "Acum, tu zici că eşti... ai văzut pe Abraham, şi tu eşti un om ne trecut de cincizeci de ani?" (El ar fi putut arăta puţin mai bătrân pentru vârsta Lui, dar El era numai de treizeci, dar lucrul Lui... A zis, "Tu vrei să spui că tu eşti un om ne trecut de cincizeci de ani, şi zici că l-ai 'văzut pe Abraham'? Noi ştim că tu eşti smintit acum." Vedeţi?
El a zis, "Înainte să fie Abraham, EU SUNT."

E-449 "EU SUNT," El era marele EU SUNT. Aici este El spunându-le acestor Iudei din nou, înţelegeţi, "EU SUNT! Şi când Mă vedeţi venind la dreapta puterii, ..." Este adevărat?

E-450 Citeşte aceea din nou, frate: [Fratele Neville citeşte, "Când voi vedeţi pe Fiul omului şezând la dreapta puterii, şi venind în nori din cer." – Ed.]

E-451 Citeşte-o pe a ta acum, Soră Wood: [Sora Wood zice, Efeseni 1:20? – Ed.] Da, doamnă. [Sora Wood citeşte, "Pe care l¬a lucrat în Cristos, când el l-a înviat din morţi, şi l-a aşezat la dreapta lui în locurile cereşti." – Ed.]

E-452 În ordine, citeşte pe a ta, soră. Vedeţi, Aceasta este chiar aceeaşi: [Sora Arnold citeşte, "Dar el, fiind plin de Duhul Sfânt, a privit neclintit înspre cer, şi a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu." – Ed.]

E-453 Acum, voi vedeţi, Dumnezeu nu putea avea o mână mare dreaptă, vedeţi, şi Isus stând pe mâna Lui dreaptă. Mâna dreaptă înseamnă "autoritatea." Vedeţi? Doar spre exemplu, cum ar fi dacă-dacă eu eram dirijorul deplin al bisericii, sau eu eram un episcop de vreun fel, şi Fratele Neville mi-a luat locul, el ar fi mâna mea dreaptă. Vedeţi, aceea înseamnă că el este... el ar fi la dreapta mea.

E-454 Acum, Isus este la mâna dreaptă a Puterii. Acum, El a zis aşa, aici în Efeseni, când el o explică, "El este la dreapta Puterii." "Toate puterile în Ceruri şi pe pământ" (El a zis, după învierea Lui) "au fost date pe mâinile Mele. Eu am toată puterea în Ceruri şi pe pământ. Mergeţi de aceea şi învăţaţi toate neamurile, botezându-le în Numele Tatălui, şi Fiului, Duhului Sfânt, învăţându-i să păzească toate lucrurile care Eu vi le-am poruncit; iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, până la şfârşitul lumii."

E-455 "Toată puterea în Ceruri şi pe pământ." Unde este acea... Dacă există acolo sus un dumnezeu în afară de El, el este lipsit de putere. Vedeţi, acolo nu putea fi nici un alt Dumnezeu. "Toate puterile din Ceruri şi de pe pământ" stau în mâna Lui. Astfel, voi vedeţi, "El stă la mâna dreaptă," (aşa cum persoana a pus întrebarea), nu înseamnă...

E-456 Acum priviţi! Trupul... Dumnezeu este un Duh. Da, câţi înţeleg aceea? ziceţi "Amin." Dumnezeu este un Duh, Isus este un Om, şi Isus era Dumnezeu făcut trup. Isus era... Noi nu puteam vedea niciodată pe Dumnezeu, vedeţi, El este un Duh. Voi nu puteţi vedea duh. "Nimeni nu a văzut pe Dumnezeu vreodată." Nimeni nu putea vedea pe Dumnezeu.

E-457 Şi lăsaţi-mă să spun aceasta, "Voi nu m-aţi văzut pe mine." Voi nu m-aţi văzut niciodată în toată viaţa voastră, şi voi niciodată nu mă veţi vedea. Asta-i adevărat. Voi vedeţi acest trup care declară această persoană care este aici înăuntru. Acum, acest trup nu are Viaţă Eternă, însă duhul are Viaţă Eternă. Acest trup se va duce înapoi, dar el va apărea din nou în asemănarea lui, întocmai cum un bob de grâu merge în pământ. Creştinismul este bazat pe înviere, nu pe înlocuire. Înviere; acelaşi Isus a mers jos, acelaşi Isus a venit înapoi. Dacă tu mergi jos cu părul roşu, tu vii înapoi cu părul roşu; dacă tu mergi jos cu părul negru, tu vii sus cu părul negru. Vedeţi, este o înviere.

E-458 Când voi mergeţi să mâncaţi... Eu l-am întrebat pe doctor aceea, nu de mult, am zis, "De ce este că atunci când eram de şaisprezece ani... De fiecare dată când mănânc, îmi reînnoiesc viaţa?"

E-459 A zis, "Asta-i adevărat."

E-460 Voi luaţi celule noi-noi de fiecare dată voi faceţi... carnea face... sau hrana face celule de sânge, şi acea celulă de sânge vă face să deveniţi mai tari. În acel fel trăiţi voi. Apoi, ceva trebuie să moară de fiecare dată, ca voi să trăiţi. Fiecare zi, ceva moare: dacă mâncaţi carne, vaca a murit; sau orice mâncaţi; şi peştele a murit; sau-sau grâul a murit, să facă pâine; cartoful a murit, care a făcut cartofii; şi... fiecare formă de viaţă; voi puteţi trăi numai prin substanţă moartă.

E-461 Şi voi puteţi trăi Etern numai pentru că ceva a murit: Isus. Nu pentru că aţi aderat la biserică, nu pentru că aţi fost botezaţi, nu pentru că aţi declarat Creştinismul; pentru că aţi acceptat Viaţa lui Isus Cristos care a fost sângera tă... sângele care a fost vărsat pentru voi, şi voi L-aţi acceptat ca Salvatorul vostru personal.

E-462 Acum, observaţi, eu întreb aceasta. Eu vreau să vă întreb aceasta. Priviţi la aceasta, este frumoasă. Poate eu am învăţat despre aceasta înainte (eu nu ştiu) aici; predicând peste tot, tu uiţi ce ai spus odată... în anumite locuri. Dar, de ce este că, atunci ...

E-463 Acum, eu presupun, Soră Smith... Eu nu ştiu dacă l-am cunoscut pe Fratele Fleeman aşa de mult în urmă sau nu. Şi Tryphena, îmi amintesc de ea când era o fetiţă. Voi vă amintiţi de mine, când eu eram... eram un micuţ, scund... îndesat; brunet, părul în valuri. Eu am boxat. Oh, m-am gândit că eu eram un om de stil în lume. "Oh," m-am gândit, "nu există nimeni care să mă poată bate. Nu, domnule." Dar eu-eu m-am înşelat în aceea, înţelegeţi. Dar eu... Acum, eu doar m-am gândit, "Oh, Doamne." M-am gândit, "Dacă voi aţi putea pune acest lucru pe spatele meu, eu aş merge jos pe stradă cu el." Sigur, nimic nu mă deranjează. Şi de fiecare dată când mâncam, am devenit mai mare şi mai puternic tot timpul. De fiecare dată eu puneam viaţă nouă în... Eu am mâncat varză, cartofi, şi fasole, şi carne, tot aşa cum mănânc astăzi. Şi eu am devenit mai tare şi mai mare tot timpul. Şi când am ajuns să fiu la vreo douăzeci şi cinci...

E-464 Eu mănânc mai bine acum decât mâncam atunci, voi toţi mă cunoaşteţi, ştiţi aceea. Eu pot mânca mai bine acum, noi toţi mâncăm mai bine. Dar de ce este că, Frate Eagen, atunci, dacă eu încă mănânc hrană mai bună, mai multă, mai bune vitamine şi fiecare lucru... Şi cu cât mănânc mai mult, eu în mod treptat mă irosesc. Şi acum eu devin un om bătrân aplecat de umeri, cu capul chel, şi încărunţit, şi mâinile zbârcite, faţa trasă înăuntru, umerii se lasă în jos, dimineaţa este greu să mă scol, şi... Oh, Doamne. De ce este aceasta? Dacă-mi reînnoiesc viaţa de fiecare dată când mănânc, de ce este aşa atunci?

E-465 Dacă eu torn apă dintr-un ulcior într-un pahar, şi el se umple pe jumătate, şi apoi începe să meargă în jos tot timpul în loc să vină în sus; şi cu cât torn mai mult înăuntru, cu atât mai repede merge în jos. Ia te uită. Şi voi nu aţi putea să o dovediţi ştiinţific nici dacă ar trebui. Această Carte este singurul lucru să dovedească că Dumnezeu a rânduit; aceasta este o rânduire, Dumnezeu ne-a văzut venind.

E-466 Voi oameni mai bătrâni, şi voi femei mai bătrâne, poate unii din soţii voştri-voştri şi poate soţiile voastre s-au dus. Aceea nu-aceea nu deranjează nimic. Aleluia. Ei sunt doar dincolo de perdea acolo, aşteptând; absolut. Şi ei tânjesc să fie cu voi din nou. Asta-i adevărat, desigur, ei tânjesc. Ei tânjesc să fie împreună din nou. Biblia a zis că ei sunt, sufletele de sub altar strigând, "Doamne, până când?" Vedeţi? Ei nu sunt în starea lor potrivită.

E-467 Dumnezeu nu ne-a făcut Îngeri, El ne-a făcut bărbaţi şi femei. Noi întotdeauna vom fi bărbaţi şi femei, deoarece noi suntem un-un produs al inteligenţei lui Dumnezeu. Noi putem fi întotdeauna bărbaţi şi femei.

E-468 Dar ce face aceasta? Vedeţi, poate voi gândiţi că atunci când aţi mers jos la altar, tu şi soţiorul, aţi zis că noi ne luăm unul pe altul să fiu soţie căsătorită legal şi să trăim împreună într-o stare sfântă a acestei căsătorii, şi-harul lui Dumnezeu şi aşa mai departe, şi toată mărturia pe care tu o dai, şi angajamentul pe care l-ai făcut. Primul lucru care-l ştiţi, începeţi să observaţi, voi amândoi. El era drept, şi părul strălucitor; şi mama şi ea frumoasă, ochii mici maro, sau ochi albaştri, sau oricum erau. Oh, cum te uitai la ea. Tu ai mers afară, te-ai uitat la tata, "Acum, ai îndreptat umerii aceia înapoi"; şi după un timp ei au început să cadă. Mama va începe să încărunţească, artrita s-a aşezat înăuntru şi aşa mai departe. Şi după un timp, ea s-a dus, sau el a plecat.

E-469 Ce era aceasta? Când Dumnezeu te-a văzut stând acolo, El a zis, "Asta este, în acel fel te vreau." În regulă, moarte, tu vino, dar tu nu-i poţi lua până când Eu îţi dau voie.

E-470 Oh, oh, mă gândesc la Iov. Da, Dumnezeu s-a uitat jos, Iov ştia că Dumnezeu îl iubea. (Şi observaţi el nu vă poate lua.) El a zis, "Tu îl ai în mâinile tale, dar tu nu-i iei viaţa."

E-471 Şi apoi primul lucru ştiţi, umerii încep să se aplece, şi după un timp te-ai dus. Ce s-a întâmplat?

E-472 Acum, la înviere acolo nu va fi nici un lucru care simbolizează moartea. Nu poate exista un lucru care simbolizează acest pământ, despre ce... Vedeţi, voi aţi venit sus prin voia lui Dumnezeu, voi aţi avut viaţă. Apoi moartea s¬a instalat, v-a luat jos. Mâncând aceeaşi hrană şi totul, bând acelaşi fel de apă, totul; dar moartea s-a instalat. Dar imaginea deja s-a aşezat. Aleluia. În înviere tu vei fi viaţă din nou. Şi acolo nu va fi moarte, sau nici asemănare a morţii, sau vârstă de bătrâneţe, sau ologi sau nimic. Nemuritori, noi vom sta în asemănarea Lui, desăvârşiţi pentru totdeauna. Aleluia. Oh, eu... Aceea va face pe oricine să strige, în special când ajungeţi de vârsta mea.

E-473 Vârsta mea este, eu presupun, când te gândeşti la ea, mai mult decât oricând. Tu eşti chiar la acea schimbare peste model, vedeţi. Cea... Tu începi să te întrebi, "Ce este cu toate acestea? Ce am făcut eu?" Eu privesc aici în urmă jos, şi mă gândesc, "Doamne, Dumnezeule; bine, unde s-a dus el, Doamne? Iată-mă aici, patruzeci şi opt de ani. Încă doi ani, eu voi fi o jumătate de sută. Iuh. Eu sunt numai..."

E-474 Doar priviţi la cele câteva suflete pe care le-am câştigat. Eu vreau să câştig milioane şi milioane mai multe. Dumnezeule, ajută-mă. Mie mi-e ruşine de mine chiar să vin acasă la o vacanţă. Gândesc, "Oh, secerişul este copt, şi lucrătorii sunt puţini. Milioane în păcat şi ruşine mor în fiecare zi, ascultaţi chemarea lor." Eu mă duc la culcare acolo noaptea şi-i aud pe sărmanii aceia păgâni strigând acolo în ţară. Cum vin ei cu miile, trăgând după mine, şi-şi stau acolo afară la aeroport unde ei trebuie să aibe poliţia acolo să-i ţină înapoi, doar să asculte povestea despre Isus Cristos.

E-475 Şi aici noi putem implora, şi anunţa în ziar şi toate celelalte, şi să obţinem chiar cele mai bune locuri pentru ei să şadă jos, cea mai bună primire cu cântări frumoase, ei vor veni şi "Ooooh, bine, eu presupun că aceea era în ordine, totuşi nu aparţine la credinţa mea."

E-476 Atunci jos de la... "Doamne," m-am gândit, "cât-cât poate să dureze aceasta?" Nu este... nu este drept. Şi aici noi risipim sute de miliarde de tone de hrană în bidoanele de gunoi, şi oamenii aceia cu bucurie le-ar primi. Şi ei sunt creaturi ale pământului tot aşa cum suntem noi. Doamne, noi ... Ei bine, aceea nu poate să dureze aşa prea mult.

E-477 În regulă, acum, cine este Tatăl? Tatăl şi Fiul sunt unul. Priviţi, în I Ioan 5:7, Ea zice, "Sunt trei care mărturisesc în Cer, Tatăl, Cuvântul, (care este Fiul) ... Tată, Fiu, şi Duh Sfânt: aceşti trei sunt unul."

E-478 "Sunt trei care mărturisesc pe pământ, care este apa, sângele, şi Duhul." Acelea sunt trei elemente care au venit din trupul lui Cristos. Ei Lau străpuns coasta: a ieşit apa, Sângele a ieşit, "În mâinile Tale Îmi încredinţez Duhul Meu." Ia te uită, acelea sunt cele trei elemente. Aceste trei nu sunt una, dar sunt de acord într-una.

E-479 Tată, Fiu, şi Duh Sfânt; I Ioan 5:7, zice, "Aceşti trei sunt Unul."

E-480 "Apa, sângele, şi Duhul sunt de acord într-unul." Nu Unul, dar de acord în unul. Astfel Tatăl... Şi singurul lucru pe care trupul îl putea face, când Dumnezeu se poate vedea pe Sine, că prin pedepsirea care a trecut acest trup, acolo este intersect... interceptarea chiar acolo, voi vedeţi. Acolo este când El vede acel Sânge stând între El şi judecată. Aici este Cuvântul Lui, a zis, "În ziua în care mănânci din el, în ziua aceea vei muri." Şi aici Isus a zis, "Eu... Dar Eu am luat locul lor. Vedeţi, Eu am luat locul lor."

E-481 Vă amintiţi povestea mea serile trecute unde am văzut viziunea despre femeie foarte rău care era în cameră acolo? Şi eu o condamnam, zicând, "Dumnezeule, de ce nu explodezi locul?" Apoi El mi-a arătat, vedeţi. Şi eu am mers sus la ea şi i¬am spus ce s-a întâmplat.
Acum, aceasta este ultima mea întrebare.
64. Crezi tu, conform cu scripturile, că Iudeii vor fi... vor accepta pe Cristos chiar înainte de răpirea Bisericii?

E-482 Eu-eu-eu cred că răpirea Bisericii... Aceasta este părerea mea proprie, vedeţi. Şi dacă noi aveam timp, noi am trece prin aceea, dar este-este trecut de nouă acum. Priviţi, eu cred că Iudeii vor primi pe Cristos la a doua venire a Lui. Acum amintiţi-vă, aşa ca persoana să ştie aceasta, ochii noştri au fost orbiţi... sau ochii lor au fost orbiţi ca noi să ne putem primi vederea. Oricine ştie, Scripturile vorbesc despre aceea. Este adevărat? Pavel ne spune că a noastră... că noi am fost orbiţi... că Iudeii au fost orbiţi pentru ca noi să putem primi pe Cristos. Vedeţi? Şi noi suntem măslinul sălbatic care este altoit înăuntru prin înfiere în pom.

E-483 Acum aici este părerea mea, eu doar am să vă dau... Ei mă întreabă, "Crezi tu... ?" Acum iată felul cum gândesc eu că va avea loc. Eu nu ştiu. Orice este aceasta, eu sunt sigur că prin harul lui Dumnezeu şi mila Lui, noi vom fi acolo; vedeţi, prin harul Lui, orice este. Eu pot să nu fiu în stare să-mi dau seama, dar iată ce gândesc. Eu cred că noi suntem la timpul sfârşitului. Eu cred că epoca neamurilor se termină chiar acum. Eu cred că noi suntem la încheiere.

E-484 Şi acum Iudeii; aici au fost două lucruri care întotdeauna i¬au nedreptăţit pe Iudei: Ei fiind orbi, ei nu au putut s-o vadă; şi din cauza aceea Neamurile, pentru un lucru, de multe ori...

E-485 Am vorbit cu un Iudeu la Benton Harbor, Sora Smith, şi voi ştiţi ce mi-a spus El? (acolo la unul din acei Israel... din locurile din Israel acolo) Această întrebare despre vindecarea unui orb. Şi el a zis, "Voi nu puteţi să tăiaţi pe Iudei în... Voi nu puteţi tăia pe Dumnezeu în trei bucăţi şi să-l daţi la un Iudeu; făcându-l Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Zicea, "Tu nu poţi face aceea la un Iudeu, noi nu suntem idolatri." A zis, "Noi credem într-un singur Dumnezeu." Vedeţi?

E-486 Şi voi mergeţi să faceţi pe Dumnezeu trei: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, şi Dumnezeu Duhul Sfânt; voi într-adevăr orbiţi un Iudeu chiar acolo, căci el ştie mai bine. El ştie mai bine decât aceea. Aceea v-ar face un idolatru tot aşa de sigur cum este idolatria, voi aveţi trei dumnezei. Voi trebuie să-i faceţi acelaşi Dumnezeu, acela nu este trei dumnezei, sunt trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. Vedeţi, Dumnezeu a slujit în calitate de tată, El a slujit în calitate de fiu, şi acum El slujeşte în perioada timpului Duhului Sfânt. Este acelaşi singur Dumnezeu.

E-487 Acela-i motivul că noi am fost însărcinaţi să botezăm în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt; căci, nu în numele de un... În Numele, nu nume [mai multe – Trans.]; nu în numele, sau în numele Tatălui, în numele Fiului, în numele Duhului Sfânt; ci "în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Vedeţi, recunoscând acelaşi singur Dumnezeu fiind Cristos. Vedeţi, acela este Cine este acesta, nu poate fi altfel. Vedeţi? Şi Scriptura...

E-488 Şi-şi atunci dacă descoperirea noastră este greşită, atunci Petru şi restul apostolilor a învăţat lucrul greşit; deoarece fiecare persoană în Biblie a fost botezată în Numele Domnului Isus Cristos. Nici o persoană nu a fost botezată vreodată în "Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt," aceasta este o doctrină Catolică. Eu v-o pot dovedi prin propriile lor cuvinte, şi propriile lor lexicoane şi fiecare lucru. Acesta este un crez Catolic şi nu o-şi nu o învăţătură Biblică. Şi nimeni ...

E-489 Chiar Regele Angliei a fost botezat în Numele lui Isus Cristos. Cam vreo şase sute de ani după moartea ultimului apostol, când nici măcar nu era numită Anglia atunci, ea era numită Ţara Îngerului." De acolo a venit, numele. El a fost botezat în Numele lui Isus Cristos.

E-490 Ce l-a convertit, a fost o rândunică mică. Când... Dacă pot să mă gândesc... nu Sfântul Angelo. Care era numele lui, acum? Agadabus [Rostire nesigură – Ed.], Sfântul Agadabus, cred eu că a fost. Eu nu aş fi sigur de numele acela, acum. Dar, oricum, el a mers acolo sus, şi ei au avut unele din acestea...

E-491 Ei i-au numit îngeri deoarece, oamenii şi Asirienii şi aşa mai departe erau cu înfăţişare închisă, iar aceşti Englezi aveau păr lung, alb, creţ, cu părul blond, Anglo-Saxonii, voi ştiţi, cu ochii albaştri. Şi ei au zis, "Ei arătau ca Îngerii," şi astfel ei au numit-o "Ţara Îngerului."

E-492 Şi-slujitorul Domnului a mers sus acolo şi a predicat regelui lor, şi ei şedeau la o mare, vatră deschisă. Eu am citit istoria acesteia nu de mult. Şi o pasăre mică a zburat în lumină şi a mers înapoi afară, şi împăratul a pus întrebarea, "De unde a venit ea şi unde s-a dus ea?" Vedeţi? "Ea a venit în lumină, şi noi am văzut-o, şi ea a mers înapoi afară în întuneric. Nu este aceea calea cum merge un om?" a zis el.

E-493 "Dar ce era el înainte ca el să poată veni aici?" a zis predicatorul, înţelegeţi. Aceea l-a dat gata pe rege; şi în dimineaţa următoare, el şi casa lui au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Asta-i adevărat.

E-494 Apoi ce? Primul om care a fost cândva stropit sau cândva botezat oricum în numele de "Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt," era în biserica Catolică. Prima stropire care a avut loc cândva, era în biserica Catolică. Prima turnare care a avut loc vreodată, a fost în biserica Catolică. Biserica protestantă întotdeauna a botezat... în Biblie, apostolii, prin scufundare în Numele lui Isus Cristos. Peste tot. Doar aflaţi un loc unde ei au fost altfel, vedeţi.

E-495 Acum, în aceasta, acest timp mare, Iudeii nu pot... Am întrebat pe rabinul acela, am zis, "Rabinule, ar fi greu ca tu să crezi profeţii?"

E-496 El a zis, "Eu cred profeţii."

E-497 Am zis, "În Isaia 9:6, ce a vrut el să spună, 'Un fiu ni s-a născut'? De cine vorbea el?"

E-498 El a zis, "El vorbea de Mesia."

E-499 Am zis, "Atunci va fi Mesia născut?"

E-500 "Da, El va fi născut."

E-501 Am zis, "Atunci dacă el era să fie născut, el are o... el va avea o mamă."

E-502 "Da, el trebuie să aibe o mamă. Şi El trebuie să aibe un tată, de asemeni" a zis el.

E-503 Am zis, "Absolut. Şi ar fi greu ca tu să crezi că acela nu va fi... că Dumnezeu Marele Iehova care a deschis Marea Roşie, nu putea da naştere acestui bebeluş prin naştere imaculată?" Vedeţi? Acolo era el.

E-504 El a zis, "Dar voi nu-L puteţi face trei dumnezei."

E-505 Am zis, "El nu este trei dumnezei." Am zis, "Ce relaţie va fi Mesia faţă de Dumnezeu?"

E-506 El a zis, "El va fi Dumnezeu."

E-507 Am zis, "Acum ai spus-o. Acum ai spus-o, El este Dumnezeu." Aceea este exact.

E-508 Atunci el a încercat să-mi spună, zicea, "Ei bine, acest om a fost un hoţ, acest Isus din Nazaret. El a fost un hoţ."

E-509 Am zis, "Rabinule, cum a fost El un hoţ?"

E-510 "Ei bine," a zis el, "scriptura voastră proprie spune că 'El a mers în lanul de grâu în ziua Sabatului, şi a luat grâul."'

E-511 Am zis, "Acum, rabinule, tu ştii mai bine... mai mult despre Scriptură decât atât. Scriptura ta proprie spune că aceea este legal, "Este legal ca un om să meargă şi să mănânce atât grâu cât vrea el, dar să nu-l pună în sac şi să-l ducă afară.' Propria voastră lege, rabinule."

E-512 Şi el a stat acolo puţin, el-el-el a crezut-o, căci el-el a mărturisit. El a zis, după un timp, el a zis, "Ei bine, ce-ce a cauzat ochii lui John..." A zis, "Cum ai făcut-o?"

E-513 Am zis, "În Numele lui Isus Cristos."

E-514 "Ah." El-el nu ştia; a zis, "Ei bine, voi nu puteţi tăia pe Dumnezeu în trei bucăţi."

E-515 Am zis, "El era Iehova manifestat în trup, rabinule. El... Aceea este ceea ce El era, El era Iehova în trup. Propriul lui nume uman, acela era Numele de răscumpărare, căci nici un alt nume nu a fost dat sub Cer prin care omul să poată fi salvat, numai prin Numele acela uman de răscumpărare:
Domnul Isus Cristos. Asta-i adevărat. El era Dumnezeu, El este Dumnezeu, El va fi pentru totdeauna Dumnezeu, aceea este exact corect, Domnul Isus Cristos."

E-516 Acum, eu cred că biserica Neamurilor curând va... completarea trupului bisericii Neamurilor. Uşile dintre... Isus a zis, în Matei 24, (eu voi lua acea Scriptură pentru un minut), El a zis, "Ei vor călca zidurile Ierusalimului până când vremea Neamurilor se va sfârşi."

E-517 Acum priviţi. A fost dată de Domnul nostru Isus, în Matei 24, că Evreii vor fi scoşi din tablou. Daniel a zis, acolo în urmă în profeţii vechi, el a zis că 'vor fi şaptezeci de săptămâni alocate încă, pentru Iudei. Şi Mesia va veni (Prinţul) şi va profeţi în mijlocul celei de a şaptezecea săptămâni, care erau cei şapte ani, el va fi stârpit în mijloc. Priviţi cât de perfect a fost, Isus a predicat exact trei ani şi jumătate şi a fost răstignit. Dar există trei... Aceea vine chiar înăuntru la astalaltă întrebare aici. Există încă trei ani şi jumătate alocaţi lor, Iudeilor. Trebuie să fie.

E-518 Acum dacă veţi lua Apocalipsa, capitolul al 7-lea, Ioan a văzut o sută patruzeci şi patru de mii dintre Iudei toţi pecetluiţi, din cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Vedeţi ce vreau să spun? Totuşi înainte să aibe loc, a venirii înainte.

E-519 Acum priviţi cât de frumos este, înainte să încheiem acum. Urmăriţi cum-cum se mişcă în jur. Acum, Iudeii aceia au fost întunecaţi.

E-520 Acum, aceşti Iudei de aici, cei mai mulţi dintre ei aici, sunt doar... voi ştiţi cum sunt ei, ei ţin bogăţia lumii. Şi ei sunt doar-doar oamenii banilor, şi aceea este tot ce puteţi face din ei, vedeţi; şi foarte aroganţi, şi indiferenţi, şi nu vor să asculte. Dar, aceia nu sunt aceia despre care El a vorbit, dacă veţi observa.

E-521 Acum, Neamurile... Acum priviţi, mai sunt rămaşi încă trei ani şi jumătate pentru aceşti Iudei. Acum, Isus a zis că cetatea Ierusalimului va fi călcată de Neamuri până când perioada Neamurilor... (Acum, voi oamenii care nu credeţi în perioade, cum este cu aceea?)... Până când perioada Neamurilor va fi sfârşită. Şi când perioada Neamurilor va fi sfârşită (timpul Neamurilor este terminat), atunci cetatea va fi dată înapoi la Iudei. Şi Isus a mers înainte să zică că generaţia... Zicea, "Când mergeţi afară şi vedeţi smochinul înmugurind, şi toţi ceilalţi pomi înmugurind," zicea, "voi ştiţi că vara este aproape." Zicea, "Tot aşa când vedeţi aceste lucruri împlinindu-se, ştiţi că timpul este aproape, la uşă; şi adevărat vă spun Eu că această generaţie nu va trece până când aceste lucruri vor fi împlinite."

E-522 Acum, ei au urmărit pentru aceasta în generaţia aceea, "Despre aceea vorbea El." Nicidecum!

E-523 Ascultaţi! El a zis, "Generaţia care a văzut smochinul înmugurind." Acum priviţi, El a zis, "Smochinul şi toţi ceilalţi pomi." Acum, cu alte cuvinte, "Acolo va fi o trezire universală la timpul acela." Acum priviţi această profeţie, cum lucrează şi chiar se îmbină înăuntru perfect. Acum priviţi. "Toţi ceilalţi pomi înmugurind, trezindu-se." Un pom, când îşi dă mugurii, se trezeşte. Este adevărat? Acum, oricine ştie, un învăţător profetic, că smochinul a fost întotdeauna Iudeul. Noi ştim aceea. El este Iudeul. Acum...

E-524 Şi priviţi la Ioel, când el a preluat-o, el a zis, "Ceea ce a lăsat viermele păros, a mâncat omida; ce a lăsat omida a mâncat lăcusta; şi ce a mâncat lăcusta..." Dacă voi observaţi, aceea este una şi aceeaşi insectă, în diferite stagii: viermele păros, omida, lăcusta. Este toată aceeaşi insectă, este doar diferite stagii a vieţii ei. Acum priviţi, că aceeaşi insectă a început să mănânce din acel pom Iudeu acolo în urmă, l-a tăiat jos, şi a început să mănânce şi să mănânce şi să mănânce şi să mănânce până când l-a adus la un ciot; dar atunci el a zis, '"Eu voi reaşeza,' zice Domnul, 'toţi anii pe care i-a mâncat omida. Şi Eu voi face poporul meu o bucurie."' Vedeţi? Acum, pomul a fost mâncat jos. Neamurile au fost altoite în el, aceea este adevărat. În ordine, noi trebuie să aducem rod.

E-525 Acum când vine timpul sfârşitului, când noi ajungem jos la sfârşit (dacă eu o văd corect), Evanghelia este: acolo trebuie să aibe loc o mare trezire.

E-526 Acum, aţi ştiut că steagul Evreiesc este cel mai vechi steag în lume? Şi a zăcut inactiv pentru două mii de ani, mai mult decât atât, cam două mii cinci sute de ani. Steagul Evreiesc, acea stea cu şase colţuri a lui David, nu a fluturat pentru două mii cinci sute de ani; de la deportarea în-în Babilon. Şi acum, pentru că Imperiul Roman i-a preluat (şi Mesia a venit şi ei L¬au respins), şi au fost împrăştiaţi în cele patru colţuri ale pământului. Dar aţi ştiut, în 6 Mai, 1946, steagul acela a venit înapoi peste Ierusalim din nou? Aţi ştiut, în 7 Mai, 1946, Îngerul Domnului mi s-a arătat (în ziua următoare) aici sus, şi m-a trimis în toată lumea să aduc o trezire? Chiar în dimineaţa următoare! Când steagul acela s-a ridicat în Ierusalim, cum soarele apunea în după-masa aceea, Îngerul Domnului a apărut aici în Statele Unite la acelaşi timp. "Când voi veţi vedea smochinul şi restul pomilor înmugurind!"

E-527 Câţi vă amintiţi de Steaua care atârna aici jos la Râul Ohio, cu mulţi ani în urmă, când El a zis... Aici este o fotografie a Lui încă aici, când El a venit jos. A zis, "Mesajul tău va merge înainte ca un premergător pentru a doua venire, tot aşa cum a mers Ioan ca un premergător pentru prima venire." Şi, priviţi, în jurul lumii a cutreierat o trezire. Zeci de mii de ori mii şi mii, şi o mare trezire.

E-528 Toţi legaliştii, şi toţi cei diferiţi în jur prin toată ţara, şi marile biserici au zis, "Zilele lui Billy Sunday s-au terminat." Dar când ei au văzut că biserica a început să reînvie (oamenii simpli), ei au trebuit să-şi salveze obrazul. Charles Fuller ar fi luat locul, dar el era prea bătrân; astfel ei au mers cu Billy Graham. Şi Dumnezeu l-a luat pe Billy Graham... sau biserica Baptistă a luat, şi ei toţi au mers în jurul lui. Şi Billy Graham nu este pe jumătate predicator cum este Fratele Neville, atât cât să fie un predicator, nu la... nu, sub nici o formă. Dar ce este aceasta? Ei trebuiau să o facă, este organism, şi fiecare chiar în jurul acestuia, se adună în jur. Billy spune acelaşi lucru. Vedeţi, ei trebuiau să o facă. Şi trebuia să se facă să se împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu au avut Duhul în jurul căruia să se adune, astfel ei au trebuit să ia Cuvântul în jurul căruia să se adune; astfel ei au făcut. Şi Billy este un predicator al Cuvântului, şi unul fin, şi ei s-au strâns în jur; astfel aceea a pus toţi formaliştii reci în strângerea lor. Şi Fiinţa supranaturală, cu vindecare Divină, şi puteri şi lucrări şi aşa mai departe, prin minunile lui Dumnezeu, a pus această... Biserica, Mireasa răpită care are uleiul în candela ei, a pus-o aici într-o trezire. Vedeţi? Iar biserica rece formală a avut trezirea ei. Şi iată Israelul întorcându-se cu trezirea lor.

E-529 Eu am un film acolo sus în casa mea chiar acum, Trei Minute Până La Miezul Nopţii. Şi avem o poză a acelor Iudei venind înăuntru; Venind înăuntru; voi aţi văzut-o în revista Look. Şi vapoarele, încărcate, venind de departe jos din Iran şi jos acolo; acei Iudei nici nu ştiau că Isus a fost vreodată pe pământ, ei au mers jos acolo în deportarea din Babilon. Aceea este tot ce au ştiut ei cândva. Ei au arat... voi i-aţi văzut în revista Look sau Life şi altele, unde ei au arat cu unelte vechi din lemn. Şi când ei au văzut avioanele acelea venind, ei s-au gândit, "Asta este," căci Dumnezeu le-a spus '"ei vor fi acolo jos, şi vor fi duşi înapoi la Ierusalim pe aripi de vulturi."' Asta¬i adevărat. Acolo sunt ei. Şi Iudeul a zis, "Asta este." Ei au păşit chiar înăuntru, şi noi avem fotografiile lor cu glasurile lor, şi le-a luat interviu; venind din toată lumea. Unii din ei cărând pe cei bătrâni ai lor în spate, şi ei orbi şi ologi. Şi ei coborau din vapoare din toate părţile diferite ale lumii, venind înăuntru.

E-530 Şi ei au început să ia pietre în saci, de pe pământ; şi astăzi ei au aflat fântâni de apă, care este cea mai, cea mai măreaţă ţară agricolă din lume. Marea Moartă conţine mai multe bogăţii decât tot restul lumii pus împreună. Iudeii se reîntorc înapoi; aceasta a fost ascunsă de Neamuri, dar ei înfloresc ca un trandafir.

E-531 Ei au zis către acei-acei Iudei, ei au zis, "Veniţi înapoi să muriţi în patrie."

E-532 Au zis, "Noi venim înapoi să-l vedem pe Mesia. Unde este El? El trebuia să fie aici."

E-533 Frate, când voi vedeţi smochinul dându-şi mugurii, El a zis, "Această generaţie nu va trece până când toate vor fi împlinite." Priviţi la trezirea cu cei formali. Priviţi la trezirea cu Biserica. Priviţi la trezirea care vine înăuntru cu Iudeii, ei aşteaptă după venirea lui Mesia. Biserica, Biserica umplută cu Duhul, Mireasa cu... fecioarele cu uleiul în candelele lor vor merge la Cina Nunţii.

E-534 Iudeii vor zice, "Asta este aceea. Iată Dumnezeul nostru după care noi am aşteptat." Acolo este unde cei o sută patruzeci şi patru de mii... în care Ruselliţii sau încurcat. Acolo sunt Iudeii aceia care stau acolo care-L vor primi. Ei au zis., "Acolo este Dumnezeul nostru după care noi am aşteptat." Ei Îl vor vedea, zicând, "De unde le-ai primit Tu? De unde ai primit Tu rănile acelea în mâna Ta?"

E-535 El a zis, "Eu le-am primit în casa prietenilor Mei." Asta-i adevărat, "Casa prietenilor Mei."

E-536 Ce va face El? Biserica dintre Neamuri va fi luată în Slavă şi Mireasa va fi căsătorită cu Cristos.

E-537 Cum s-a făcut Iosif cunoscut poporului său? El a scos afară pe fiecare N eiudeu din prezenţa lui. El a făcut-o desigur. Ce se va întâmpla rămăşiţei sămânţei femeii? Balaurul a aruncat apă din gura lui să facă război; Isus a zis, "ei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, şi acolo va fi plâns şi bocet şi scrâşnit din dinţi," marile ceasuri de persecuţie şi încercări vor veni la biserica Neamurilor.

E-538 Ce va avea loc atunci? Când vine martirajul, când Dumnezeu a separat orice lucru de la Iudeii aceia acolo, Isus se va întoarce aşa cum a făcut Iosif. Când ei l-au auzit pe Iosif, când el a trimis afară pe toţi din gărzile lui şi toţi alţii, şi el l-a văzut pe micuţul Beniamin şi aceia stând acolo, şi ei se pocăiau pentru că l-au omorât pe Iosif. Ei au crezut că l-au omorât pe Iosif, şi aici el stătea înaintea lor. El a zis, "Eu sunt Iosif. Eu sunt fratele vostru."

E-539 Atunci ei într-adevăr au tremurat, "El este Iosif. Acum noi îl cunoaştem."

E-540 Când el va zice, "Eu sunt Isus. Eu sunt Mesia."

E-541 Ei vor zice, "Oh, vai, acum ce vom primi noi!"

E-542 A fost totul făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta nu va fi a Lui... Ei bine, ei l-au putut auzi plângând până acolo în palatul lui Faraon, Iosif plângând pentru ei.

E-543 Aşteptaţi până când Isus vede pe acei Iudei pe care El a trebuit să-i lovească cu orbire să ne lase pe noi Neamurile să avem o şansă să intrăm, acela va fi un ceas, eu vă spun. El va lua Iudeii aceia, voi să nu vă îngrijoraţi, Iudeii aceia vor fi salvaţi. Da, domnule, acolo trebuie să fie acolo. Şi aceea este ideea mea despre aceasta, eu nu o pot vedea nicăieri altundeva în Scriptură. Voi trebuie să ţineţi acele treiuri împreună, din nou.

E-544 Voi trebuie să ţineţi pe-pe fecioara adormită, biserica doar normal, confesional, vedeţi. Voi trebuie să luaţi biserica... Aceia sunt, Iudeul întâi, Iudeul întâi, care este doar o persoană orbită care aşteaptă pe linia de margine. Voi trebuie să luaţi pasul următor sus, care este fecioara adormită, care era zăbovitoare, şi doar a mers afară şi a mers la biserică, şi a aderat la biserică, şi ins destul de bun. Apoi voi trebuie să luaţi Biserica, spirituală, Răpirea, Mireasa, acolo stă ea. Acei trei oameni, voi nu puteţi... ei nu sunt amestecaţi, nici un pic. Ei nu sunt toţi la fel. Nu spun Martorii lui Iehova că "cei o sută patruzeci şi patru de mii este mireasa"; aceea este greşit. Aceia sunt Iudeii, vedeţi. Acolo este o Mireasă, Iudeii, şi fecioara adormită. Şi voi le luaţi pe toate, şi ziceţi, "Ei bine, ele sunt toate trei în locuri diferite." Ele sunt toate, trei clase diferite de oameni. Sigur, ei nu pot.

E-545 Apoi când Isus se întoarce pe pământ... Iudeii, ce sunt ei? Famenii templului. Şi când Isus se întoarce, El vine cu Mireasa. Isus vine de trei ori: El a venit de prima dată să răscumpere Biserica Lui, El vine a doua oară să primească Biserica Lui, El vine a treia oară cu Biserica Lui. Vedeţi? Exact. Astfel este toată o venire măreaţă perfectă, este totul un Dumnezeu măreţ perfect; este totul un Cristos măreţ perfect; o Biserică măreaţă perfectă, o răscumpărare măreaţă perfectă, ... totul; ea vine o trinitate, dar este toată în Unul. Vedeţi? Nu sunt trei oameni, nu trei acesta; este doar o Persoană, o Biserică, un Trup, un Cristos, un Domn "în voi toţi, şi prin voi toţi," şi aşa mai departe în felul acela. Totul una!

E-546 Domnul să vă binecuvânteze. Eu v-am ţinut cam mult.

E-547 Cu voia Domnului, acum, dacă eu ajung să vin din nou în câteva seri, sau o duminică seara sau ceva ca aceea, dacă păstorul de aici nu are ceva pe inima lui, eu voi încerca să le răspund pe acestea de aici. Oh, există unele foarte bune aici. Câţi aţi vrea să le auziţi? Oh, eu doar le iubesc. Lăsaţi-mă să trec prin ele din nou, chiar foarte repede, înainte de a preda serviciul păstorului.

E-548 Doar ascultaţi la aceasta. [Fratele Branham răspunde la următoarele opt întrebări în Partea a III-a, începând la paragraful 668, ca întrebarea numerele 67 la 74 – Ed.]:
Unde pietrele rep-... Ce reprezintă acele pietre în Apocalipsa 21? Aceea este una bună.
Explică cele patru făpturi din Apocalipsa 5. Acolo este o alta bună.
Cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni? Acolo este o alta bună, vedeţi.
Ce a însemnat aţa stacojie din Geneza 38? Vă amintiţi, el a mers şi şi-a luat propria lui noră şi a trăit cu ea ca şi cu o curvă; şi a plătit preţul şi a venit înainte; şi când a venit copilul, ei i-au pus aţa stacojie în jurul mânii lui (el a împins afară apoi el a venit înapoi înăuntru), cel-cel următor a venit înaintea lui. Oh, aceea este una bună; ea sigur este.
Ce sunt darurile care urmează să fie trimise privind moartea martorilor, în Apocalipsa 11? Aceea este când Moise şi Ilie se întorc înapoi pentru trezirea acestor o sută patruzeci şi patru de mii. Ce sunt darurile? Priviţi ce sunt ele, aceea este excelent.
Unde vor fi Sfinţii după cei o mie de ani... (acolo este una bună, băiete. Vreţi ... ) ... domnie? Ce fel de trup vor avea ei?
Cum vom judeca pe îngeri?
De ce părul devine despre îngeri în I Corinteni? În Cartea despre I Corinteni. Ceva bune, foarte bune.

E-549 Domnul să vă binecuvânteze. Eu sper că Domnul ne permite să venim împreună şi să discutăm aceste lucruri, este totul spre gloria Lui. Noi putem să fim în dezacord asupra ideilor despre ele; dar eu voi spune un lucru, dacă voi toţi primiţi tot atât de multă bucurie să le ascultaţi cum primesc eu vorbind despre ele, noi avem un timp minunat. Amin. Amin.

E-550 În regulă, Domnul să fie foarte bun cu voi acum. Să nu uitaţi serviciile. Transmisiunea Fratelui Neville, acum, aceea este la WLRP, sâmbătă dimineaţa la ora nouă; cvartetul Neville, şi sunt sigur că ei vă vor face bine, deschideţi şi ascultaţi-i. Şi dacă eu pot, dacă eu ajung înapoi în timp, sau văd că eu urmează să vin înapoi, eu voi chema soţia; dacă Domnul îmi va permite să merg să-l vizitez pe bătrânul Frate scump Bosworth. Eu... Voi toţi... şi eu voi fi înapoi duminică seara.

E-551 Domnul să fie bun cu voi acum. Şi fratele, păstor, să vină aici doar un minut; şi să preia el serviciul. Şi:
Nu uitaţi rugăciunea de familie,
Isus vrea să vă întâlnească acolo;
El vă v-a lua orice grijă,
Oh, nu uitaţi rugăciunea de familie.

E-552 Vă place aceea? Câţi vă rugaţi în casa voastră? Să vedem, toţi... toţi... Aceea este frumos, staţi aproape de Dumnezeu. Fiţi buni, copilaşilor, Dumnezeu vă v-a binecuvânta.
În regulă, Frate Neville.

Up