Întrebări şi Răspunsuri despre Evrei, partea III

Questions And Answers On Hebrews #2
Data: 57-1006 | Durată: 2 oră | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-553 ... să fim aici în seara aceasta din nou la Tabernacol, să anticipăm în această minunată părtăşie şi închinare în jurul Cuvântului lui Dumnezeu care ne este dat gratuit. Şi noi suntem... ne place să fim părtaşi ai acestei binecuvântări.

E-554 Şi eu nădăjduiesc numai că Dumnezeu ne v-a binecuvânta în seara aceasta aşa cum El a făcut azi dimineaţă, cu mesajul de dimineaţă. Şi eu tocmai am vorbit cu vecina mea, D-na Wood, cu un timp în urmă, şi noi discutam aceasta, şi DL Wood şi aceia. Şi eu cred că a fost cea mai bună predică a Fratelui Neville din toate cele frumoase pe care el le-a predicat, aceea a fost acea care a fost mai bună pentru mine decât oricare dintre cele care le-a predicat până acum. Eu desigur am admirat şi am apreciat predica aceea minunată. Şi aceasta mi-a dat curaj, şi m-a netezit. Astfel îmi-îmi place să admit adevărul, ştiţi. Astfel, despre partea curajoasă, ştiţi, să fii curajos, şi cum să... David a fost acolo, şi cum că el... Când era în acea mare încercare, în loc să spună "Păi, eu voi merge să fac aceasta, Doamne, Tu doar ajută-mă," el a aşteptat, a mers şi a întrebat pe Domnul ce să facă. El a adus jos efodul, ştiţi, şi a zis, "Acum să stăm şi să întrebăm pe Dumnezeu, 'Ce trebuie să facem în această criză?"' Oh, aceea a fost într-adevăr bogată. Aceea a avut mai multe vitamine decât toate farmaciile care erau în ţară. Da, domnule, aceea vă face într-adevăr bine.

E-555 Acum în seara aceasta, noi-noi nu tindem să stăm mai mult de miezul nopţii, dacă putem, la aceste întrebări. Astfel noi-noi urmează să intrăm drept în ele, imediat. Este terminarea acestor întrebări, şi de fiecare dată eu încep să le termin... (acum, Sora Hattie, eu nu am vrut să spun aceea, tu ştii asta. Eu-eu doar am zis asta, înţelegi; şi, în ordine). Dar eu am câteva foarte tari aici de la un predicator, şi ele sunt într-adevăr greu de răspuns. Ştiţi, predicatorii aceia, ei o răsucesc prin Biblie şi încearcă să afle propriul lor răspuns înainte să te întrebe, vedeţi. Şi apoi... şi aceasta se înregistrează pe bandă, mergând jos la Georgia la un predicator prieten de-al meu care are opt întrebări Biblice remarcabile aici care sunt foarte, foarte abrupte.
Şi acum, în această săptămână care vine, să nu uitaţi să vă rugaţi pentru noi.

E-557 Şi soţia mea este mult mai bine; ea este sus acum, şi ea a ajutat să gătească, astăzi. Prietenii noştri dragi din Canada, Fratele, Sora Sothmann, sunt aici să ne viziteze, şi noi desigur apreciem vizita lor. Şi soţia mea, ştiind că ei vor veni, păi, ea urma să fie sus astfel ca ea să poată avea ceva din primirea şi părtăşia acestor oameni Creştini scumpi. Noi suntem bucuroşi să-l avem pe Fratele Freddie cu noi în seara aceasta, şi ea a stat cu... Ea a fost aici azi dimineaţă, dar eu cred că ea a stat cu... nu, asta-i adevărat, ea este cu Meda, să fie cumva cu ea în timp ce noi venim jos; căci eu ştiu că va fi puţin târziu în seara aceasta, este împărtăşire şi spălarea picioarelor. Astfel noi suntem fericiţi să-i avem pe ei şi vizitatorii cu noi.

E-558 Acum, înainte de a începe să încercăm să preluăm să răspundem la întrebări... Şi doar amintiţi-vă că eu-eu pot fi greşit, vedeţi, eu-eu nu pretind să fiu corect la tot ce fac. Eu-eu încerc să fiu corect, dar poate eu-eu sunt greşit. Şi-şi dacă sunt greşit, atunci voi doar iertaţi-mă; şi mă rog ca Dumnezeu să mă ierte, la fel, căci eu nu vreau să fiu greşit. Eu nu încerc să le răspund doar de-... sau în felul care eu doar... pentru prejudecată, eu le răspund după cea mai bună cunoştinţă a mea, vedeţi. Şi dacă eu trebuie să-mi schimb ideile mele la o întrebare Biblică, eu cred că acela-i chiar lucrul de făcut. Noi trebuie să schimbăm, oricând, când Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte; căci este Cuvântul lui Dumnezeu.

E-559 Şi acum, eu cred că ne vom ruga pentru bolnavi din nou în seara aceasta, ca de obicei. Şi uneori doar te întrebi; voi luaţi ca un grup mic ca acesta, mai mic, oh, micuţul Tabernacol de aici, şi uneori voi nu vedeţi rezultatele care v-ar place să le vedeţi. Dar treaba este, ceea ce tu faci, tu doar tragi din vreo două sute de oameni. Şi una din marile adunări, poate voi atrageţi pe undeva de la trei până la zece mii, vedeţi, şi-şi poate mai mulţi. Astfel acesta-i felul, voi ajungeţi să vedeţi una mai masivă. Dar în seara aceasta, eu doar am răspuns... Desigur telefonul nostru doar sună la fiecare câteva minute în timpul zilei şi parte din noapte.

E-560 Este aceasta D-na Reisert care şade aici, la care privesc? Biblia ta, soră, Sora Wood o are în spate acolo. Eu am adus-o azi dimineaţă pentru tine, şi eu-eu nu am ajuns să ţi-o dau. Şi eu-eu nu te-am văzut azi dimineaţă, şi D-na Wood o are.

E-561 Astfel să răspund la telefon şi să aflu lucrările mari care s¬au făcut. O doamnă m-a chemat, ea a zis, "Frate Branham, eu am fost la o cutare şi cutare adunare şi eu am suferit de cutare şi cutare boală aşa de mult. Şi, ştii, tu doar ai vorbit acolo în spate, şi doar..." Zicea, "Eu aproape am leşinat când Acesta doar a adus sus viaţa spatelui." Şi a zis, "Şi de atunci nu am mai suferit."

E-562 Şi o doamnă a intrat şi a zis... eu cred că ea este aici în seara aceasta, sau ea urma să conducă din Bedford, eu cred, sau pe undeva acolo sus. Fiul lor era înăuntru aici, eu cred, care avea boală de inimă, într-o stare aşa de rea. Şi el şedea aici în adunare, şi-şi Domnul s-a mişcat în jur şi a atins... i-a spus băiatului despre boala lui, şi el de-abea că a putut să-şi ridice braţul, şi un atac de inimă, şi braţul lui tot cu spasm, şi inima lui în felul acela. Şi imediat el s-a urcat drept în maşină şi a condus acasă, de atunci nu l-a mai deranjat. A ajuns aici doamna aceea din Bedford? Eşti aici? Acolo-acolo este ea, în spate. Da, ea doar m-a chemat, cu un timp în urmă.

E-563 Apoi acolo era o femeie care m-a chemat de jos din Evansville. Şi ea nu putea ajunge aici căci ea este prea departe, nu ştia că noi urma să avem serviciu de vindecare în seara aceasta. Şi ea a zis, "Frate Branham, eu stăteam în adunarea din Evansville," şi a zis, "tu ai privit în spate peste mulţime şi ai zis... mi-ai spus cine eram eu, şi ce am făcut, şi cu ce sufeream, şi aşa mai departe în felul acela." Şi ea a zis, "Eu am avut acea stare astmatică, şi doar a trebuit să ard Asthmador şi fiecare lucru în cameră de când eram o fetiţă." A zis, "De atunci au trecut doi ani, şi nu am mai avut nici un pic din ea de atunci." Vedeţi?

E-564 Şi doar pentru cei ce sunt aici în seara aceasta, care nu au fost aici azi dimineaţă să se bucure de mărturisire; eu am fost acolo la magazinul de zece cenţi, să cumpăr o păpuşă, ieri. Acum, aceea nu era pentru mine, vedeţi. Aceea era pentru fetiţa mea, Rebekah, de acolo. Şi-şi Sarah mergea la ceva, alta, astăzi. Unele din micuţele ei colege de şcoală au avut un fel de strângere mică împreună, pentru o zi de naştere sau ceva, şi ea i-a luat un mic cadou; şi eu i-am cumpărat o păpuşică mică, cam aşa de lungă. Şi acolo era o doamnă care a mers acolo, a zis, "Vă amintiţi de mine?"

E-565 Şi eu am zis, "Eu nu cred că îmi amintesc."

E-566 Şi am ajuns să aflu, că ea era o rudenie a Fratelui Neville de aici, aceea cam... când eu eram în drum spre Suedia, ei... Ea a venit aici, a avut un băieţel într-un scaun cu rotile, chiar ca micuţa Edith acolo, şi micuţul avea cancer, umflătură malignă pe creier. Şi căpuşorul lui tras în jos, şi el... şi doctorii i-au dat doar trei săptămâni de trăit. Ei au scos-o afară şi au diagnosticat-o, şi au văzut că era... ce era ea, şi i¬au dat doar trei săptămâni de trăit. Şi ei trebuiau să-l împingă în jur într-un scaun, şi apoi să-l pună pe o targă când a mers în cameră şi să-l examineze, şi apoi l-au adus înapoi jos. Şi am mers şi m-am rugat pentru acel băieţel, şi am cerut Domnului să-l vindece. Şi tocmai în ziua următoare, când ei l-au dus acolo, a zis, "Eu nu vreau acel scaun cu rotile."
567 S-a urcat în maşină şi a mers acolo, şi doctorul a desfăcut targa, a zis, "Eu nu vreau targa aceea."

E-568 A alergat acolo sus şi a şezut jos, doctorul l-a examinat, a zis, "Ei bine," a zis, "în loc de trei săptămâni, eu îţi voi da o sută opt ani." El urma să trăiască.

E-569 Şi, ieri, mama m-a întâlnit. Şi ea poate fi aici, din câte ştiu eu, în seara aceasta. Şi băieţelul era afară jucându-se football, un om tânăr acum. Malign, cancer pe creier, şi aceasta doar arată...

E-570 Oh, miile de lucruri, vedeţi. Dumnezeu nu poate greşi. El-El doar nu poate greşi.

E-571 Frate John, este ochiul tău mai bine, frate? El a avut un accident, şi a bătut un cui şi l-a lovit în ochi. Şi noi toţi ne-am rugat pentru Fratele John O'Bannon, fratele nostru din Louisville care a avut accidentul cu cuiul care l-a lovit în ochi.

E-572 Acum, aceste întrebări sunt-din adâncul inimii cuiva; căci ei citesc prin Scripturi şi află aceste lucruri, şi ei nu... poate nu-i poate satisface, astfel ei le trimit înăuntru aici ca noi să încercăm să le răspundem. Şi vedeţi în ce situaţie dificilă ne pune; căci, ceea ce tu ai spune, ei se vor baza pe aceasta. Astfel tu trebuie să fii sigur că eşti corect, şi eu sunt... aşa de sigur cât puteţi fi. Astfel atunci, lucrul să fii sigur că noi suntem corecţi, haideţi doar să-i cerem Duhului Sfânt acum să interpreteze aceasta pentru noi, în timp ce ne aplecăm capul.

E-573 Acum, Tată Ceresc, oh, ce privilegiu este să spunem "Tată" marelui Creator al cerurilor şi pământului. Şi noi doar cerem ca Tu să iei aceste întrebări în grija Ta Proprie acum. Ele au fost predate aici cu cea mai adâncă sinceritate. Dumnezeule, lasă ca aceea să vină din inimile noastre, cea mai adâncă sinceritate, să le răspundem din câte ştim noi mai bine; acordă¬ne aceasta.

E-574 Şi fie ca harul Tău să se odihnească peste fiecare. Şi fie ca să se spună ceva aici în seara aceasta care să ajute chiar pe fiecare care este aici. Şi când noi plecăm, după rugăciunea pentru bolnavi şi luarea împărtăşirii şi aşa mai departe, fie ca noi să spunem ca cei din Emaus, "Nu ne ardeau inimile în noi aşa cum El ne vorbea pe drum?" Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-575 Acum, aşa cum am spus de multe ori, că acestea-acestea de aici sunt-sunt după cea mai bună părere a mea despre ele, şi apoi uneori aceasta ridică puţină discuţie. Prima de aici, eu văd că este ceva ce am zis înainte, care este dată iarăşi înapoi. Eu nu aş... vreau să o citesc acum, dacă vreţi.
65. Când Adam şi Eva au avut copiii lor în Eden, au existat alţi oameni pe pământ la timpul acesta? În Geneza capitolul al 5-lea şi versetul al 16-lea, Cain a locuit în ţara Nod şi a cunoscut-o pe nevasta lui.

E-576 Acum, aceea este o-o întrebare minunată. Acum, noi suntem învăţaţi în Biblie... Şi de multe ori aceste... uneori noi avem nechibzuinţa... Eu obişnuiam să pun pe o bucăţică de hârtie, şi să spun, "Întreabă. Răspunde orice întrebare Biblică."

E-577 Şi cineva a zis, "Ei bine, cine era nevasta lui Cain?"

E-578 Oh, eu aş glumi puţin cu aceasta sau ceva, eu aş spune, "Oh, aceea era fiica soacrei lui," sau ceva în felul acela, ştiţi, sau-sau "Ea era D-na Cain." Dar aceea nu răspunde la întrebare. Acolo era...

E-579 Acolo Cain a avut o nevastă, deoarece Biblia a zis că a avut. Şi dacă Cain a avut o nevastă, el trebuia să o ia de undeva. Şi aceasta s-ar alinia chiar înăuntru aici:
Existau pe pământ alţi oameni când Adam şi Eva aveau copiii lor în grădina Edenului?

E-580 Acum, dacă observaţi, în Biblie este foarte rar înregistrat despre o femeie fiind născută. Este întotdeauna copilul de parte bărbătească care este cel pe care ei îl înregistrează în Biblie, nu femeia. Rareori este menţionat vreodată despre naşterea unei fetiţe, în Biblie. Sau, în mod deschis, eu nu ştiu aşa ca să pot să-mi amintesc chiar drept acum, în minte, unde s-a înregistrat vreodată naşterea unei bebeluşe; a zis, "Ei au născut fii şi fiice."

E-581 Acum, Biblia dă numai înregistrarea a trei copii fiind născuţi lui Adam şi Eva, şi acela era Cain, Abel, şi Set. Acum, dacă toţi trei din aceia fiind bărbaţi, dacă nu au fost născute femei, şi atunci când singura femeie (Eva) a murit, rasa umană ar fi încetat să mai existe chiar atunci, deoarece nu ar fi fost nici o cale ca ei să-să aibe ceva... rasa umană să aibe continuitate, căci acolo nu mai erau femei rămase. Eva ar fi fost singura. Dar, vedeţi, ei nu înregistrează-naşterea fetelor, în Biblie, astfel de aceea ei trebuiau să aibe fete tot aşa ca şi băieţi.

E-582 Acum, vechiul scriitor, unul din cei mai antici scriitori pe care-i avem, Josephus, pretinde că ei aveau şaptezeci de copii, şi Adam şi Eva; unul dintre cei mai vechi scriitori, "şaptezeci de copii, şi ei erau şi fii şi fiice."

E-583 Acum, dacă... Şi atunci dacă Cain a mers în ţara Nod... Acum, dacă observaţi, scriitorul a fost foarte, foarte iscusit scriind aici. Aţi observat cum a citat-o el?
În Eden, când ei au avut copiii lor în Eden... Acum, nu în Grădina Edenului, scriitorul ştia aceea. Oricine a scris notiţa de aici, a zis: Când Adam şi Eva au avut copiii lor în Eden...

E-584 Nu în Grădina Edenului, căci ei au fost scoşi afară din Grădina Edenului. Dar ei erau încă în Eden, şi Grădina Edenului se întindea la răsărit în Eden. Dar Edenul era ca un judeţ sau-sau ce... sau un stat, şi atunci Nod era un alt stat sau judeţ alături de el.

E-585 Acum, singura persoană pe care Cain o putea avea, sau căsători, ar fi trebuit să fie propria lui soră. El trebuia să o aibe. Căci a existat numai un bărbat şi o femeie din care ei au putut veni, vedeţi, şi el a trebuit să se căsătorească cu propria lui soră. Acum, aceea era legal în zilele acelea.

E-586 Şi Isaac s-a căsătorit cu propria lui primă verişoară de sânge, Rebeca, rânduită de Dumnezeu. Sara era sora lui Abraham, sora lui de sânge; nu prin mama lui, prin tatăl lui. Vedeţi, o soră de sânge cu care-care s-a căsătorit Abraham; o mamă diferită, dar acelaşi tată.

E-587 Astfel, vedeţi, să se căsătorească în rudenie atunci, înainte de-de slăbirea cursului de sânge în rasa umană, era legal şi în ordine. Acum aceasta nu este. Dacă te-ai căsători cu sora ta astăzi, şi să ai copii, ei vor fi probabil... ei bine, ei ar fi doar deformaţi şi fiecare lucru. Chiar în jos la primul şi al doilea văr nu trebuie să se căsătorească, vedeţi, deoarece cursul sângelui devine slab şi merge spre slăbire.

E-588 Dar singurul lucru atunci pe care Cain îl putea face, ar fi fost, să se căsătorească cu sora lui proprie. Şi acolo a fost unde erau copiii care... El şi-a luat nevasta, a mers în ţara Nod şi a cunoscut-o, şi de-acolo au venit-copiii. Vedeţi, ...

E-589 Şi dacă observaţi, din linia lui Cain au ieşit oamenii deştepţi. Din linia lui Set au venit oamenii religioşi, vreau să spun, viţa celor neprihăniţi. Chiar acolo, acei doi, au rodit tocmai linia în care noi trăim astăzi.

E-590 Dacă veţi observa astăzi acum (doar în terminarea acestei întrebări): acea linie a lui Cain încă există, şi linia lui Set încă există. Ele amândouă au venit în jos tot la fel. Copiii lui Cain sunt aici în J effersonville în seara aceasta, şi copiii lui Set sunt aici în Jeffersonville în seara aceasta. Aşa cum se slăbeşte cursul sângelui şi se duce afară, dar linia aceea încă se ţine.

E-591 Acum, priviţi. Copiii lui Cain au fost întotdeauna... şi înainte de distrugerea potopului, ei erau oamenii deştepţi: oameni de ştiinţă, educatorii; şi foarte religioşi, dar erau grupul condamnat. Vedeţi? Acum priviţi, ei erau întocmai ca tatăl lor Cain. Cain, el era un om religios. El a zidit un altar frumos, şi a făcut o biserică frumoasă, şi a încercat să o facă să arate mai frumoasă decât acea mică misiune pe care o avea Set acolo jos. Aţi ştiut voi aceea? El sigur... El a împodobit altarul cu flori, şi l-a aranjat frumos, şi l-a făcut frumos; şi a făcut o biserică măreaţă, mare, grozavă, deoarece el s-a gândit că el putea găsi favor la Dumnezeu prin a face aşa.

E-592 Şi Abel a mers acolo şi a luat un mieluşel, şi a început să-l tragă acolo la altar, şi l-a pus pe o piatră şi l-a ucis.

E-593 Şi acum, dacă Dumnezeu fiind drept, dacă tot ce El a cerut era închinare, Cain s-a închinat la Dumnezeu cu tot atât de multă sinceritate cum a făcut Abel. Ei amândoi erau sinceri. Ei amândoi au încercat să afle har cu Dumnezeu. Nici unul din ei nu erau necredincioşi. Ei erau amândoi, absolut, credincioşi în Iehova. Acum, acolo, aceea ne dă ceva la care să ne gândim.

E-594 Unii de aici în seara aceasta pe care niciodată nu i-am văzut, oameni; eu nu v-am văzut înainte. Dar voi trebuie să vă daţi seama de aceasta, şi să păstraţi aceasta în mintea voastră.
Vedeţi? Nu contează cât de religioşi sunteţi, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Voi aţi putea trăi în biserică, voi aţi putea fi aşa de sinceri, şi totuşi sunteţi pierduţi! Vedeţi?

E-595 Şi voi ziceţi, "Ei bine," voi ziceţi, "păstorii noştri sunt cei mai deştepţi, ei au venit prin seminarii şi au primit cea mai bună educaţie. Ei sunt teologi, ei cunosc toată-toată teologia şi aşa mai departe. Şi ei sunt deştepţi, pregătiţi, cei mai... cei mai buni aleşi de care ştim noi." Şi ei încă pot fi pierduţi! Vedeţi?

E-596 Acum Cain, în linia lui: ei erau, fiecare, foarte religioşi; un popor foarte renumit; şi ei erau oameni de ştiinţă, şi doctori, şi constructori, şi lucrători, şi oameni deştepţi. Dar toată linia aceea era respinsă, de la Cain până jos de tot.

E-597 Şi de partea lui Abel: ei nu erau constructori nici educatori sau oameni deştepţi; ei erau un, mai mult sau mai puţin, umili, un fel de crescători de oi, şi ţărani, care doar umblau prin Duhul.

E-598 Acum, Biblia a zis, "Nu există condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu umblă după fire ci după Duhul." Omul spiritual are un suflet spiritual care nu poate muri niciodată. Iar omul firesc are o atmosferă religioasă în jurul lui (şi vrea să se închine şi aşa mai departe) dar este firesc; nu un necredincios, ci un credincios firesc; şi acesta era felul care a fost respins.

E-599 Acum, de acolo, Cain a mers şi s-a căsătorit cu nevasta lui în ţara Nod. Acum, nu spune cu cine s-a căsătorit Set, sau cu cine s-au căsătorit alţii. Şi tocmai lucrul frumos despre aceea este să ştii că-că, Cain căsătorindu-se, noi avem răspunsul la aceasta. Căci el trebuia să se căsătorească cu sora lui, sau el... sau acolo ar fi fost o...

E-600 Acolo nu mai erau alte femei pe pământ, ci doar trebuia să vină de la Eva. Ea era mama tuturor celor vii. Aceea este, toţi oamenii care trăiau, ea era mama acestora. Acela-i motivul că ea era... Cuvântul Eva înseamnă "mama celor vii." Astfel ea a venit şi a născut acest copil. Şi Cain s-a căsătorit cu propria lui soră, ar fi singura cale de ieşire cum eu aş putea să o văd. Deci acolo trăiau oameni în ziua aceea, într-adevăr. Vedeţi? Ei bine, şi...
Când Adam şi Eva au avut copiii lor în Eden... Acum priviţi, aceea este întrebarea: Când ei aveau copiii lor în Eden, erau acolo alţi oameni pe pământ în acest timp? Nu! Apoi în Geneza 5:16, vedeţi, Cain a locuit în ţara Nod şi a cunoscut-o pe nevasta lui. Sigur. Vedeţi aceea?

E-601 Geneza 1, unde El a creat omul în Propriul Lui chip, care era în teofanie. Şi în Geneza 2, El a făcut omul din ţărâna pământului, care era omul uman pe care îl avem acum. Şi apoi, în 3 a fost căderea, şi a fost aruncat din Grădina Edenului; şi apoi copiii au născut copii. Şi Cain şi-a luat nevasta şi a trăit cu ea în ţara Nod, în afară, căci Dumnezeu l-a despărţit din părtăşia cu propriul lui frate (din cauza morţii lui-lui Abel). Şi aceea era pe cine avea el, pe sora lui proprie, şi s-a căsătorit cu ea; este singura cale prin care eu pot, însumi, pot să văd cum că-că s-a căsătorit el.

E-602 Acum, a fost spus... Şi eu sper că prietenii mei de culoare care sunt înăuntru aici vor scuza remarca aceasta, deoarece este absolut nedrept. Prima dată când am întâlnit pe cineva în viaţa mea, după ce am fost convertit... Am fost... am întâlnit pe fratele George DeArk şi aceia de acolo jos. Şi eu am umblat, şi Domnul m-a condus la un loc mic. Şi ei discutau de unde vin oamenii de culoare. Şi ei încercau să spună că oamenii de culoare... Căci Cain s-a căsătorit cu un animal ca o maimuţă, şi de acolo a venit rasa de culoare. Acum, aceea este greşit! Absolut, aceea este greşit! Şi niciodată să nu staţi pentru aceea. Deoarece acolo nu era nici de culoare sau albă, sau oricare alta diferită, este doar o rasă de oameni până la potop. Apoi după potop şi turnul Babel, când ei au început să se împrăştie afară, atunci este când ei şi-au luat culorile şi aşa mai departe. Ei sunt toţi veniţi din acelaşi pom. Aceea este exact corect. Adam şi Eva erau tata şi mama, pământeşte, a fiecărei creaturi vii a fiinţelor umane care au fost vreodată pe pământ. Asta-i adevărat. Negrii, albi, gălbui, maro, galbeni, orice culoare aţi putea voi fi, acela este absolut locul în care trăiţi voi, şi felul în care-care... Întocmai ca...

E-603 Eu cred că eu aş putea exprima aceasta în timp ce sunt la ea. Oamenii de aici acum în aceste segregaţii şi legi şi lucruri pe care ei le emit, eu cred că este ridicol. Într-adevăr cred. Ascultaţi, doar lăsaţi oamenii aceia în pace, ei ştiu ce vor. Dumnezeu a făcut un om un om de culoare, şi el se bucură de aceasta. Absolut! Dacă Dumnezeu m-a făcut un om de culoare, eu aş fi fericit de aceasta; dacă El m-a făcut un om maro, eu aş fi fericit; dacă El m-a făcut un om alb, eu sunt fericit; dacă El m-a făcut un om galben, eu aş fi fericit. Dumnezeu ne-a făcut în culorile noastre, şi El ne-a făcut în felul cum El ne-a vrut, şi noi toţi suntem copiii Lui. Absolut! Şi ei nu ar trebui să se certe şi să se agite în felul acela. Este greşit să faceţi aşa. Ei nu ar trebui să o facă. Dumnezeu ne-a făcut... în felul cum noi o vrem.

E-604 Şi omul de culoare, el nu vrea să ajungă acolo afară şi să-şi strice generaţia lui-lui sau culoarea lui, şi să o amestece în cea albă şi fiecare lucru ca acela. Eu nu-l blamez. Eu nu. Omul de culoare are lucruri pe care omul alb nici măcar nu le posedă. Absolut! Aceea este exact corect. Şi Dumnezeu niciodată nu a intenţionat ca ei să fie în felul acela.

E-605 Ei bine, priviţi. Omul de culoare este... el este-el este un... el are o-el are dispoziţie referitor la el pe care omul alb nu o are. El are o înfăţişare fericită, o "încredere în Dumnezeu, şi doar lasă ca restul să se ducă"; dacă el o are sau dacă el nu o are, el este fericit oricum. Mie mi-ar place să am multe din acelea, în seara aceasta, eu sigur aş vrea. Ei bine, el o are, şi aceea este posesia lui; ei nu vor să o amestece cu vreo altă rasă şi să o strice, nici atât. Aceea este exact corect.

E-606 Eu cred că doamna de acolo jos la Shreveport a făcut una din cele mai bune-bune comentări pe care am auzit-o vreodată în viaţa mea. Ea a făcut o comentare, şi ei au pus-o în ziar. Ea a mers sus, ea a zis, "Felul cum aceste lucruri merg aici, în această segregaţie, eu nu vreau ca copiii mei să meargă la şcoală acolo la acea şcoală a albilor." A zis, "Ei nu vor acorda atenţia pe care ar acorda-o dacă ei aveau un învăţător de culoare." Femeia aceea este o femeie înţeleaptă. Ea ştia despre ce vorbea, ei primesc o educaţie mai bună. Aceea este exact corect. Astfel eu cred că oamenii greşesc prin a face aceea.

E-607 Şi apoi ei spun, "Cain şi Abel..." şi aşa mai departe ca aceea. Nu, domnule! Culoarea nu are nimic de-a face cu aceasta. Este duhul din interior de acolo care are ceva de făcut cu aceasta. Aceea este exact corect.

E-608 Astfel Cain a cunoscut-o pe nevasta lui, şi aceea era sora lui. Şi ei... el a dus-o în ţara Nod, şi de acolo au ieşit marile triburi de pe pământ: religioniştii şi închinătorii.

E-609 Şi gândeşte doar astăzi, prietene, doar opreşte-te şi gândeşte doar pentru un moment. Că sunt de zeci de mii de ori zeci de mii şi mii de mii, de oameni care absolut merg la biserică, tot aşa de sinceri şi consacraţi la acea biserică cât pot ei fi, care sunt tot aşa de departe pierduţi cum era Cain.
Vedeţi? Dumnezeu este cel care alege! Dumnezeu este cel care alege! Vedeţi? Dumnezeu care dă milă! Lutul nu poate spune olarului, olarul este peste lut. Asta-i adevărat.

E-610 Acum aici este una frumoasă, următoarea de aici:
În 2Petru 2:4-2:4...

E-611 Cineva care are o Biblie, vrea să deschidă la aceste scripturi foarte repede în timp ce eu le citesc, dacă vreţi. Şi cumva să mă ajute pe aici, în timp ce luăm această întrebare.

E-612 Acum, despre acest Cain şi-şi aşa mai departe, dacă aceea nu o satisface acum, voi doar lăsaţi-ne să o avem. Noi vom fi bucuroşi...

E-613 Acum II Petru 2:4. În regulă, domnule, aici suntem:
66. II Petru 2:4, "Căci dacă Dumnezeu a... Căci dacă Dumnezeu nu a scutit îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos în iad," atunci de ce a predicat Cristos duhurilor din închisoare, în I Petru 3:19?

E-614 Acum, noi avem Petru 2:4, întâi. În regulă:
Căci dacă Dumnezeu nu a scutit îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos-jos în iad, şi-şi i-a pus în lanţuri ale întunericului, să fie păstraţi pentru judecată;

E-615 Acum, acum să aflăm în I Petru, (aceea este II Petru). I Petru 3:19, ascultaţi la aceasta. Aici suntem noi, chiar aici. Acestea tocmai au venit înăuntru, motivul că eu nu le-am avut scrise.
... care de asemeni... a mers şi a predicat duhurilor în închisoare;

E-616 Oh, da, poftim. Să începem puţin mai înainte de aceea, versetul 18:
Căci Cristos de asemeni... a suferit o dată pentru păcate, cel neprihănit pentru cel nelegiuit, ca el să ne poată aduce la Dumnezeu, fiind pus la moarte în trup, dar înviat de Duhul:
Prin care de asemeni El a mers şi a predicat sufletelor în închisoare;
Care cândva au fost nesupuse, ...

E-617 Dragul meu prieten, dacă tu doar ai citi următorul verset, şi acolo El a explicat-o. Înţelegi?
Care au fost cândva nesupuse, care odată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe, în timp ce se pregătea corabia, în care câţiva, care sunt, opt suflete au fost salvate prin apă. (vedeţi?)

E-618 Acum, dacă veţi observa aici, eu cred că acest predicator are o alta despre... ceva pe aceeaşi linie, va fi răspunsă puţin mai târziu.

E-619 I Petru 4... sau 2:4, dacă observaţi, "căci dacă Dumnezeu nu a cruţat îngerii," cum este acel înger pronunţat? Un mic "î." Vedeţi? Acum, aici, "duhurile care au fost în închisoare şi nu s¬au pocăit în îndelunga răbdare din zilele lui Noe," acelaşi înger. Acesta era om: mesageri, predicatori; "nu a cruţat pe înger." Aţi ştiut că un... cuvântul înger vine de la cuvântul "un mesager"? Câţi ştiţi că înger este "mesager"? Absolut, înger este un mesager, "şi El nu a cruţat pe îngeri." Vedeţi?

E-620 Şi aici în Evrei, vă amintiţi că noi am trecut prin aceasta cu câteva săptămâni în urmă, "îngerii"?

E-621 Şi acolo în Ev-... în Apocalipsa, "Îngerului bisericii din Sardes scrie-i aceste lucruri. Îngerului bisericii din Efes scrie-i aceste lucruri. Îngerului bisericii..," Vă amintiţi aceea? Şi noi trecem cuvântul înger înapoi, şi din dicţionar, şi aflăm că acela înseamnă "un mesager." El poate fi "un mesager pe pământ, un mesager supranatural," cuvântul înger.

E-622 Astfel în această stare, dacă luăm lexiconul şi-l ducem înapoi, veţi afla că începe de la "mesageri, primii mesageri." Vedeţi, "Dacă... Dacă el nu a cruţat... Căci dacă Dumnezeu nu a cruţat pe îngerii care au păcătuit," (vedeţi?) "şi fiinţele supranaturale," (vedeţi) "după aşteptarea..."
Acum priviţi, el a zis:
... dacă... nu a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat jos în iad, şi i-a pus în lanţuri ale întunericului, să fie păstraţi pentru judecată;

E-623 Apoi priviţi dincolo în I Petru aici din nou, 3:19, priviţi cum se citeşte aceasta acum:
Căci prin care de asemeni el a mers şi a predicat la duhurile din închisoare;
Care cândva au fost nesupuse, când odată îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a aşteptat în zilele lui Noe,
... (vedeţi, aceia erau mesagerii din ziua aceea, mesageri) ... în timp ce se pregătea corabia, prin care... aceea este, opt suflete au fost salvate prin apă.

E-624 Acum dacă veţi observa când acele fiinţe erau în Cer. Acum, dincolo în Apocalipsa 11... sau al 7-lea capitol, eu cred... sau nu, nu, este al 12-lea capitol. El dă un tablou despre femeia care stă; luna la capul ei şi soarele... sau, soarele la capul ei şi luna sub picioarele ei. Şi balaurul roşu a stat să-i înghită copilul îndată ce el s-a născut, şi el şi-a luat coada şi a tras o treime din stelele Cerului şi le-a aruncat pe pământ. Aţi observat aceea? Acum, aceea nu înseamnă că Satan are o-o coadă lungă pe care el a agăţat-o în jurul oamenilor, ci "povestea pe care el a spus-o," şi a tras a treia parte din acele stele. Acele stele erau sămânţa lui Abraham.

E-625 Abraham a zis, "Oh..."

E-626 Dumnezeu i-a zis lui Abraham, "Priveşte sus spre cer, şi numără stelele dacă poţi."

E-627 El a zis, "Eu nu o pot face."

E-628 El a zis, "Nici tu nu vei fi în stare să numeri sămânţa ta," stelele.

E-629 Cine este Luceafărul strălucitor de Dimineaţă? Isus din Nazaret, cel mai strălucitor care a trăit vreodată în trup uman. El este Luceafărul strălucitor de Dimineaţă. Şi El este Sămânţa lui Abraham, venind prin Isaac. Şi noi, fiind morţi în Cristos, ne îmbrăcăm cu Sămânţa lui Abraham şi suntem moştenitori conform cu promisiunea.

E-630 Astfel stelele cerului au reprezentat duhurile oamenilor aici. Şi când balaurul roşu (Roma, sub persecuţia ei) a apucat înăuntru două treimi din... sau a treia parte din stele, şi le-a aruncat jos, aceea a fost la răstignirea Domnului nostru Isus când ei L-au respins şi El era... şi L-au aruncat afară şi nu aveau nimic de-a face cu El; acolo era acea a treia parte a stelelor îngereşti, fiinţelor îngereşti.

E-631 Vedeţi, în trupul vostru, în interiorul vostru... (noi avem o altă întrebare despre aceea, direct, să o răspundem mai bine). Astfel când... În lăuntrul vostru este un duh, un alt om. Exteriorul vostru este un om, în interiorul vostru este un alt om. Astfel partea interioară a voastră este supranaturalul, partea exterioară a voastră este cel fizic. Vedeţi? Şi această fiinţă, dacă tu eşti condus de Duhul, de Dumnezeu, tu devii un mesager al lui Dumnezeu, sau un înger. Mesagerul lui Dumnezeu, îngerul lui Dumnezeu, este tocmai acelaşi cuvânt; nu-l poate separa: mesagerul lui Dumnezeu, sau, îngerul lui Dumnezeu.

E-632 Şi care are cea mai mare autoritate? Un înger din Cer sau un înger la amvon? Care o are? Îngerul la amvon! Pavel a zis, "Dacă un înger din Cer vine şi vă predică vreo altă evanghelie decât aceasta pe care eu deja v-am predicat-o, să fie anatema." Astfel îngerul uns cu Duhul Sfânt şi cu Cuvântul stă lângă Dumnezeu. Asta-i adevărat. În Cer, autoritatea lui...

E-633 "Toate puterile în Cer şi pe pământ Mi-au fost date în mână. Mergeţi, şi Eu voi merge cu voi. Orice veţi lega pe pământ, Eu voi lega în Cer. Ce dezlegaţi voi pe pământ, Eu voi dezlega în Cer."

E-634 Oh, dacă marea Biserică sfântă şi-ar fi dat seama numai de puterea ei să facă aceste lucruri. Dar există aşa de multă îndoială şi teamă şi cutremur, întrebându-se dacă aceasta va fi, "Se poate întâmpla?" Atât timp cât aceea există, Biserica nu poate sta niciodată în picioare. Şi când toată vorbirea de frică este risipită şi Duhul Sfânt este complet în controlul Bisericii, atunci toate temerile sunt duse, şi Biserica aceea are putere. Vedeţi? Păi, ei au totul ce posedă Cerul în spatele lor. Ei sunt ambasadori ai Tronului. Absolut! Un ambasador al lui Cristos are autoritatea, şi tot ce posedă Cristos aparţine la acel ambasador. Şi El a zis, "Mergeţi în toată lumea, voi sunteţi martorii Mei după ce Duhul Sfânt vine peste voi." Şi ce este un martor? Este un ambasador; este să vină şi să mărturisească ceva. Toate puterile Cerului sunt chiar în mâinile voastre! Oh, de ce şedem noi? Şi biserica este stearpă, şi noi şedem aţipiţi. Este pentru că noi nu recunoaştem aceste lucruri.

E-635 Acum, sufletele care erau în închisoare (care nu s-au pocăit), nu erau fiinţe Îngereşti care au-au fost aduse jos în formă de Îngeri, ci aceştia erau duhurile acelor fiinţe îngereşti care au căzut înainte de întemeierea lumii, acolo în urmă când s-a petrecut războiul în Cer. Şi Satan şi-şi balaurul s-au luptat, şi apoi... sau Mihail şi-şi balaurul s-a luptat (şi Lucifer). Şi Lucifer a fost aruncat afară cu toţi copiii lui (toţi îngerii pe care el i-a înşelat), şi îngerii aceia au venit pe pământ şi au fost supuşi atunci să devină oameni. Şi când ei au devenit, aceea este când "fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, şi şi-au luat neveste."

E-636 Ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiecare om care este născut pe acest pământ este un fiu al lui Dumnezeu. Nu contează dacă el este un păcătos sau ce este el, el este un fiu al lui Dumnezeu. Creat după chipul lui Dumnezeu pentru laudele lui Dumnezeu, el este creat în felul acela. Dar Dumnezeu la început a ştiut cine-L v-a primi şi cine nu-L v-a primi. De aceea El a putut predestina... sau nu predestina, ci prin cunoştinţa mai dinainte El putea spune cine va fi salvat şi cine nu va fi salvat, căci El ştia care persoană ce fel de duh va lua.

E-637 Şi duhurile acelea care au venit de la Tronul lui Dumnezeu, şi stau înaintea Tronului lui Dumnezeu, şi au trăit... şi miliarde şi miliarde şi veacuri de timp înainte ca lumea să înceapă vreodată, în Prezenţa lui Dumnezeu. Credeţi voi că ei nu ştiu ceva despre închinare? Şi ei vin jos şi intră drept în oameni, şi ei se închină lui Dumnezeu! Absolut, ei se închină lui Dumnezeu; şi ei au o cunoştinţă despre Dumnezeu, şi ei sunt deştepţi, şi şireţi, şi educaţi, întotdeauna. Dar Dumnezeu i-a respins de la început!

E-638 Astfel de aceea, prieteni, calitatea de membru a unei biserici, sau-sau cunoaşterea de ceva teologie sau ceva, nu are nimic de-a face cu Acesta. Acesta trebuie să fie Sângele lui Isus Cristos şi o naştere nouă care te uneşte cu El ca o persoană. Acolo sunteţi.

E-639 Dumnezeu, la început când El a ştiut că... Bărbatul şi femeia au fost făcuţi unul, nu doi, ei au fost făcuţi unul. Ei au fost despărţiţi, unul pus în trup şi unul într-o teofanie. El a ştiut aceea. Astfel pentru ca să vă dovedească aceea: când Dumnezeu a făcut femeia, El nu a luat ceva ţărână şi s-o facă aşa cum El a făcut omul; El a luat o coastă din latura lui Adam, şi ea a devenit un produs secundar al unui bărbat (deoarece ea este parte din el). Voi pricepeţi Aceasta acum? Vedeţi? Ia te uită.

E-640 Acolo sunt îngerii. Şi Dumnezeu şi duhul care este unit cu Dumnezeu este un Duh. Asta-i adevărat. Acum, Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în Biserică, este Duhul care vine din Cer, pe care Dumnezeu l-a cunoscut înainte de întemeierea lumii, care a respins minciuna Diavolului. Şi duhul acela a trebuit să ia un trup de carne să fie... să-şi ia încercările lui. El trebuia să vină trup aşa cum au venit ceilalţi, şi ei toţi dintre ei şi-au pus jugul egal. Şi Dumnezeu, pe la început, cunoaşte duhurile care vor, şi care nu vor. Ia te uită. Diavolul este aşa de deştept el are... să înşele chiar pe cei aleşi, dacă ar fi posibil.
Astfel aceste duhuri, aceşti îngeri la care le-a predicat, erau în închisoare; îngeri, dacă o veţi observa aici, este un "î" mic care înseamnă "oameni"; îngeri, mesageri aici pe pământ. Ei au păcătuit, şi singura cale prin care ei puteau păcătui era necredinţa! Şi calea... Ei aveau religiile lor proprii, şi ei nu au crezut mesajul lui Noe. Ei nu au crezut mesajul lui Enoh. Şi ei au respins Mesajul lor, "şi au fost condamnaţi," Biblia a spus că ei erau.

E-642 Enoh le-a profeţit, zicând, "Domnul vine cu zece mii din Sfinţii Lui."

E-643 Şi ei au profeţit. Şi Noe a construit o corabie, şi ei au zis, "El este un holy roller! El este un fanatic! Nu există un astfel de lucru ca venirea ploii." Şi o sută douăzeci de ani au trecut, şi el avea o religie care avea salvare în ea, acolo era făcută o cale de scăpare, dar ei au fost satisfăcuţi în starea lor.

E-644 Acela-i felul cum este astăzi, că oamenii sunt satisfăcuţi în starea lor. Dar există o cale de scăpare, şi calea aceea este prin Isus Cristos. Ia te uită; acelaşi trib, aceleaşi duhuri.

E-645 Şi ei erau absolut oameni religioşi, foarte religioşi, dar ei au omis jurământul legământului.

E-646 Aşa este astăzi. Oamenii merg la biserică, şi aderă la biserici mari, şi încearcă să fie cea mai populară persoană din oraş. Dacă ei vor să adere la o biserică, ei iau pe cea mai mare din oraş, cea mai bună şi vorbită de bine din oraş. Cât de departe pierd ei chemarea! Cât de departe O pierd ei!

E-647 Singura cale prin care îl veţi cunoaşte vreodată pe Isus Cristos este prin descoperire spirituală, nu prin teologie şi cât de mult studiaţi voi Biblia. Fie că eşti un Ştiinţa Creştină, Metodist, Martor al lui Iehova, sau orice eşti; nu contează ce eşti, tu niciodată nu-L vei cunoaşte prin Cuvânt, este Duhul lui Dumnezeu care ţi-L descoperă. Este o descoperire spirituală!

E-648 Când Adam (în Grădina Edenului) şi Eva... când copiii aceia au fost aruncaţi afară, aici a venit Cain cu teologie bună. El a zis, "Dumnezeu trebuie să ştie că noi facem aceasta din ce-i mai bun-mai bun din inima mea. Eu voi zidi un altar frumos, eu voi pune flori pe el, eu voi pune fructe pe el, îl voi face frumos. Cu siguranţă eu pot potoli pe Dumnezeu cu aceasta şi-I fac de cunoscut că eu sunt sincer în inima mea." El avea dreptate atât cât privea Cuvântul; Dumnezeu a vrut închinare, el a mers să se închine. El a făcut un loc frumos în care să se închine, mare, catedrală frumoasă (aşa cum o numesc ei astăzi). Şi el a făcut-o corect, el a zidit-o cum trebuie şi a pus un altar în ea; el nu a fost un necredincios.

E-649 Dar Abel, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu... Atunci nu era Biblie scrisă, dar Dumnezeu i-a DESCOPERIT lui că nu fructele ne-a scos afară din Grădina Edenului, acelea nu erau mere pe care le-au mâncat Adam şi Eva în ziua aceea, au fost absolut lucruri sexuale care i-a despărţit şi i-a divizat, şi ştiind că ei au devenit mânjiţi, (în sângele lui Adam), şi prin sângele şarpelui care a început aceasta. Abel, prin descoperire Divină, a mers şi a luat un miel şi l-a oferit, şi Dumnezeu a zis, "Asta este! " Sigur.

E-650 Când ei au coborât de pe Muntele Transfigurării, Isus a zis, "Cine zic oamenii că sunt Eu Fiul omului?"

E-651 "Unii spun că Tu eşti 'Moise,' şi unii spun că Tu eşti 'Ilie,' şi unii spun că Tu eşti 'Ieremia,' şi unii spun că Tu eşti 'profetul acela."'

E-652 El a zis, "Dar cine ziceţi voi că sunt Eu?"

E-653 Petru a zis, "Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu."

E-654 El a zis, "Ferice de tine, Simone Bar-jona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit aceasta." (Priviţi!) "Nu mai este prin literă, nici mai mult prin şcoală; tu nu ai învăţat-o într-un seminar, nici nu ţi-a spus cineva. Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-o. Şi pe această stâncă Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu O pot birui." Acolo sunteţi. Acolo este Biserica viului Dumnezeu. Aceea este. Pe acea biserică... Pe acea descoperire, este zidită această Biserică. Ea este o descoperire Divină pe care Dumnezeu a descoperit-o, că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, şi voi L-aţi acceptat ca Salvatorul vostru personal, voi aţi trecut din moarte la Viaţă.

E-655 Şi Duhul Sfânt se mişcă şi lucrează în mădularele acestui Trup. Acolo este Biserica! Nu contează dacă ea este săracă, şi într-o misiune, şi voi staţi afară sub un pin pe undeva, sau oriunde este, dacă este în casa cuiva într-o adunare particulară, nu contează unde ar fi. Frumuseţea şi lucrurile nu¬l încântă pe Dumnezeu. Este sinceritatea din inimă printr-o descoperire că Isus Cristos a fost prezentat ca Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul nostru personal. Amin!

E-656 Doamne, noi... tu niciodată nu le iei pe acestea, mergând prin ele în felul acesta, nu-i aşa?
Acolo sunt acelea care ... acolo care El a mers; îngerii: mesagerii, acei predicatori, acei intelectuali, acei mesageri care nu au crezut când a mers Noe să le predice şi le-a spus, "Păi, veniţi în această corabie."

E-658 Ei au zis, "Ascultaţi la acest holy roller. Ascultaţi la fanaticul acela. Păi, nu există ploaie. Cine a auzit vreodată de un astfel de lucru? Păi, vai, nu avem noi biserici? Nu suntem noi religioşi?" Păi, ei erau religioşi!

E-659 Isus a zis că va fi o generaţie care a trecut chiar atunci, generaţia aceea se va repeta din nou chiar înainte de venirea Lui, "Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi la venirea Fiului omului. Căci ei mâncau, beau, se măritau, se însurau." Ei aveau un Reno, Navada atunci, pe undeva. Ei aveau tot felul de lucruri fără sens pe care le au astăzi; zeflemisitori, şi petrecători, şi batjocoritori, zeflemisitori şi aşa mai departe; având o formă de evlavie, dar negând Adevărul real: legământul, Mesajul harului. Dumnezeu a făcut această cale şi a dat oamenilor legământul Lui-Lui, cum ar putea ei scăpa; Acesta avea salvare în el, salvarea era un loc să scape.

E-660 "Ce avem noi nevoie cu salvarea?" Astăzi oamenii spun, "Nu trăim noi sub o formă bună democratică de guvernământ? Ce avem noi nevoie?"

E-661 Mie nu-mi pasă cât de multă formă democratică de guvernământ avem noi nevoie, noi avem nevoie de Sângele lui Isus Cristos! Corect! Noi avem nevoie de Cristos. Eu apreciez o formă democratică de guvernământ; aceea nu are nimic de-a face cu salvarea sufletului. Absolut! Guvernele acelea vor trece, şi fiecare naţiune va trece. Şi eu am stat lângă... unde au stat faraonii, şi voi trebuie să săpaţi douăzeci de picioare sub pământ să găsiţi tronurile lor unde au şezut. Toţi faraonii şi împărăţiile lui de pe acest pământ, şi toate din lucrurile lor nejuste vor cădea şi se vor duce, dar Iehova va domni pentru totdeauna, căci El este Dumnezeul nemuritor. Noi stăm solid pe stânca Cristos Isus, căci toate celelalte terenuri sunt nisipuri scufundătoare.

E-662 Grijă dacă este... împărăţii se vor ridica şi vor cădea, dar... oh, nu există nimic... Mie nu-mi pasă dacă este... orice; nu există nimic prezent, nimic viitor, nimic (foamete sau primejdii sau orice) care poate să ne despartă vreodată de acea dragoste a lui Dumnezeu care este în Cristos. Când un om este născut din Duhul lui Dumnezeu, el nu mai este o creatură a timpului, ci el este o creatură a Eternităţii. Amin. El a trecut din moarte la Viaţă. El a trecut de la... El a depăşit elementul timpului, în Eternitate. El nu poate pieri niciodată! Şi Dumnezeu a jurat că El îl va învia în zilele din urmă.

E-663 Astfel ei pot avea toate bisericile voastre mari, şi toate distracţiile voastre mari, şi tot ce doriţi voi, şi să spuneţi glumele voastre murdare şi să aveţi jocurile voastre de Bunco, şi supeuri şi orice altceva ce doriţi; şi să aveţi ceva predicator pregătit să stea acolo. Poate el poate să facă o lucrare mai bună la aceasta decât unii dintre aceşti băieţaşi care abia îşi cunosc ABC-ul lor. Dar eu vă spun adevărul, că eu mai degrabă aş avea un băiat care nu-şi cunoaşte ABC-ul să-mi predice (care l-a cunoscut pe Cristos) decât toţi marii teologi care există cu toată educaţia voastră ce poate fi învăţată. Absolut!

E-664 Aici jos în Kentucky, nu de mult, un băieţel care cu greu putea să-şi citească numele, a zis că Domnul l-a chemat să predice şi a vrut o şcoală. Păi, autorităţile nu au vrut să-l lase să o aibe. Ceva predicator mare a venit pe acolo cu un mâner pe numele lui uite aşa, ceva mare doctor în divinitate, păi, ei 1- au lăsat să aibe şcoala. Sigur. A ţinut o trezire de două săptămâni, nici un suflet. Şi tatăl lui a mers înapoi, a zis, "Acum voi lăsaţi-l ca el să o aibe, eu sunt un plătitor de impozit, eu am un drept ca băiatul meu să o aibe. Şi băiatul meu ar trebui să o aibe de asemeni."

E-665 Astfel el a mers înapoi să afle, şi după... Ei au zis, "Ei bine, noi îl vom lăsa să o aibe cel puţin două seri." Şi ei au mers înainte şi l-au lăsat să o aibe două seri.

E-666 Şi în seara aceea băieţelul acela a urcat acolo sus şi nici nu a putut citi Biblia, a avut pe cineva să-i citească textul. Dar când el a mers pe platformă, el a fost uns cu Duhul Sfânt. Şi când el a predicat, vreo douăzeci au venit la altar; şi predicatorul acela cu stil de sine a plâns pe calea lui spre Cal var, la altar.

E-667 Sigur, frate, aceasta nu-nu este ce cunoşti, este pe Cine cunoşti. Aceea este ideea, aceea este ce trebuie, trebuie să-L cunoşti pe Cristos. Să-l cunoşti pe El, este Viaţă; să-L respingi, este moarte.

E-668 Repede la celelalte întrebări ale noastre, întrebările acum care merg jos în Georgia:

E-67 . Ce fac pietrele în... reprezintă în Apocalipsa 21:19 şi 20?
Dacă doriţi să luaţi timpul să vă deschideţi Bibliile, căci noi nu avem prea mult timp acum, dar eu voi încerca să le răspund repede. Apocalipsa douăzeci-... Eu cred că este 21:19 şi 20. Da.

E-670 În regulă, acolo veţi afla că el vorbea despre pietrele care erau în clădire. Şi pietrele erau temelii. Dacă veţi observa... Eu cred că tu o ai acolo, Frate Neville. Şi fiecare piatră era o temelie. Nu o piatră o temelie, iar celelalte... Ci fiecare piatră era o temelie. Fiecare piatră era o temelie constantă. Şi acolo erau douăsprezece pietre. Şi dacă voi observaţi acele douăsprezece pietre, dădea fiecare... Prima începea cu iaspis, şi sardiu, şi aşa mai departe în felul acela, reprezentând fiecare piatră.

E-671 În Biblie acolo veţi afla că ea era numită anumite pietre. Unele din ele puţin diferite, voi niciodată nu aţi auzit de ea. Dacă vă uitaţi înapoi în dicţionar voi aflaţi că este aceeaşi piatră, doar un nume diferit; schimbat.

E-672 Dar ea începe cu-cu iaspis. Iaspis era piatra lui-lui Beniamin... sau piatra lui... oh, primul fiu, Ruben. Prima piatră era Ruben, care era iaspis. Ultima piatră era Beniamin, ultima piatră de pe vârf.

E-673 Acum, aceste douăsprezece pietre pe care erau aşezate temeliile, acele-acele douăsprezece pietre atârnau pe pieptarul lui Aaron. Şi ele-ele au reprezentat, el era marele preot al acestor-acestor seminţii. Fiecare din pietrele lor de naştere înăuntru aici, în această-această placă. Şi când oamenii vedeau această placă, ei au recunoscut că Aaron era marele preot al acelei seminţii întregi, când ei au văzut piatra de naştere în această placă.

E-674 Acum, când noi am ajuns azi dimineaţă în mesajul Fratelui Neville. Şi de câte ori ei au adus Urim Tumim. Voi îl vedeţi menţionat în Biblie ca felul cum ei ştiau dacă mesajul lor era Adevărul sau nu. Pietrele acelea, când ele mergeau să spună ce a spus omul, profetul profeţea, şi pietrele acelea toate reflectau împreună. Aceasta a făcut o conglomeraţie de lumină care a luat safir, şi iaspis, şi rubinul, şi toate celelalte pietre reflectând lumina lor, ea a făcut o culoare măreaţă frumoasă a curcubeului care a îmbinat toată lucrarea împreună.

E-675 Acum-acum în ziua când Urim Tumim a fost luat la o parte cu preoţia aceea, acum această Biblie este Urim Tumim a lui Dumnezeu astăzi. Şi când un predicator predică, nu trebuie să fie numai un loc mic aici, şi aceea este tot în ce-şi pune el speranţa; trebuie să fie toată Biblia reflectând mesajul pe care- 1 predică omul. Acela este lucrul. Nu doar un loc, şi ziceţi, "Ei bine, Biblia zice aceasta." Oh, sigur, ea spune multe lucruri. Dar voi trebuie să o faceţi ca toată să fie pusă împreună. Şi când Duhul lui Dumnezeu vine şi intră în-în Cuvânt, El o pune toată împreună şi reflectă o Lumină mare măreaţă, şi Lumina aceea este Isus Cristos.

E-676 Acum, aceste douăsprezece pietre erau douăsprezece temelii care au început de la Ruben, şi Gad, şi înainte în jos la Beniamin; douăsprezece seminţii, douăsprezece pietre. Şi pietrele acelea în Templu, în noul Ierusalim Ceresc, fiecare temelie va fi pusă pe unul din patriarhi.

E-677 Acum priviţi, voi observaţi pietrele, acum voi urmează să priviţi că acei patriarhi reflectau chiar în altceva, doar într-o altă întrebare.
68. Explică-explică a patra... cele patru făpturi din Apocalipsa 5.

E-678 Frate Neville, dacă tu ai aceea chiar acolo aproape, sau unul din voi, din Apocalipsa 5, noi vom citi aceasta doar pentru un minut. Este un-este un tablou frumos aici despre... Aici, eu o am eu însumi, Apocalipsa capitolul al 5-lea:
Şi am văzut în mâna dreaptă a celui ce şedea pe-pe tron o carte scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară şi-şi-şi pe partea din spate, pecetluită cu şapte peceţi.
Şi eu...

E-679 Acum, nu acela este locul. Eu vreau să ajung doar puţin mai departe, cele patru făpturi. Să vedem, versetul al 14-lea. În regulă, domnule. Acum mergem aici, aceea este corect. Acum să începem aici sus la-la al 12-lea verset, nu, eu presupun... "Şi cele patru făpturi au spus 'Amin."' Nu, există un loc mic în spatele aceleia, Frate Neville. "Iată, am auzit glasul..."

E-680 Să vedem, doar un minut, eu l-am citit cu un timp în urmă. Oh, aici suntem, să începem la versetul al 6-lea. Versetul al 5- lea:
Şi unul din bătrâni mi-a zis, Nu plânge: iată, Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea, şi să-i dezlege... peceţile de acolo.
Şi m-am uitat, şi... în mijlocul tronului şi... patru făpturi, şi în mijlocul bătrânilor, stătea un Miel de parcă era junghiat, având şapte capete şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri... trimise înainte de la... pe pământ.

E-681 Eu vreau ca voi să ţineţi acea întrebare, şi dacă eu nu o prind aici jos într-un minut, eu vreau ca voi să o aduceţi înapoi din nou, eu vreau să mă ocup de aceea, "cele şapte Duhuri ai celor şapte ochi care erau pe Miel." Oh, acela este un lucru foarte frumos. (Ei bine, noi vrem să luăm întrebarea acestui frate acum.) În regulă, să nu uitaţi aceea acum .
Şi el a venit şi a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce şedea pe tron.
Şi când el a luat-o, cele patru făpturi şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut jos înaintea mielului, . . . fiecare din ei aveau harfe, ...

E-682 Acum, aceea este cele patru-patru făpturi aici, dacă veţi observa. Acum să mergem înainte şi să citim doar puţin mai departe:
... harfe de aur, ... pline de potire şi mirosuri, ... şi rugăciunile sfinţilor.
Şi ei cântau o cântare nouă, ... Tu eşti vrednic... (şi au mers înainte şi au făcut a lor... toată închinarea lor Domnului)

E-683 Acum, aceste patru făpturi din Apocalipsa, dacă voi le observaţi, fiecare loc... (Voi cititori ai Bibliei, şi care oameni urmează să asculte la această înregistrare pe bandă). Acele patru făpturi, ele aveau patru feţe: una avea o faţă ca un om, cealaltă avea o faţă ca un bou, şi cealaltă faţă era ca un vultur, şi cealaltă faţă era ca un leu. Şi ele nu au mers îndărăt, ele nu puteau merge îndărăt.

E-684 Câţi vă amintiţi de cartea veche a Apocalipsei când ei o învăţau cu ani în urmă, când eu am luat vreo doi ani aici la Cartea Apocalipsei? Mulţi din cei de demult îşi amintesc.

E-685 Priviţi, ele nu puteau merge îndărăt, căci în fiecare parte care mergeau ele mergeau înainte. Dacă ele mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un om; dacă ele mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un leu; mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un vultur; dacă ele mergeau în partea aceasta, ele mergeau ca un bou. Vedeţi, ele nu puteau merge îndărăt, ele mergeau înainte tot timpul.
Acum acele patru făpturi vii. Acum ca să luăm repede aceasta, căci eu nu vreau să stau prea mult la aceasta. Dar cele patru făpturi... Făptura [fiară – Trans.], în Biblie, reprezintă "putere." Şi voi observaţi că aceste făpturi nu erau acolo în lac sau în mare pe undeva ieşind afară, ci ele erau la Tronul lui Dumnezeu, şi ele se închinau lui Dumnezeu. Acele patru făpturi înseamnă patru puteri care vin afară din pământ, şi cele patru puteri erau cele patru Evanghelii: Matei, Marcu, Luca, şi Ioan; nici una nu o contrazice pe cealaltă.

E-687 Şi una din ele, cea... Aşa cum Evanghelia înaintează ca un leu, el este sever, el este îndrăzneţ; Evanghelia este vitează ca un leu, şi este un rege ca un leu. Dacă merge înspre faţa unui om, el este isteţ şi şiret ca un om. Dacă merge ca vulturul, are aripile repezi şi înălţimile mari. Ea... Vedeţi ce vreau să spun? Dacă merge ca boul, este calul de lucru care poate trage, boul de lucru care trage-povara Evangheliei. Cele patru făpturi erau cele patru puteri, care erau: Matei, Marcu, Luca, şi Ioan; cele patru Evanghelii care răsună în Prezenţa lui Dumnezeu. Aceea era...

E-688 Dacă aţi observat, ele aveau ochi în faţă şi-n spate. Ele-ele... Peste tot unde mergeau, aceasta a reflectat. Ele vedeau peste tot unde mergeau. Şi aceea este puterea Evangheliilor aşa cum merge afară, ea poate... Ea are iscusinţa omului; ea are repeziciunea vulturului; ea are- puterea, puterea de tragere, purtătoarea de poveri ca un bou; ea are severitatea şi îndrăzneala unui leu. Vedeţi, sunt cele patru Evanghelii, care sunt cele patru puteri din Apocalipsa, capitolul al 4-lea.
În ordine, acum textul:
69. Cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni? În regulă, eu cred că aceea ar fi pe... Cine sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni?

E-689 Acum aceea este doar simplă, noi putem ajunge la ea. Cei douăzeci şi patru de bătrâni stăteau înaintea Tronului. Aceea este în... Eu cred că este în versetul 4, este unde se află. "Şi acolo a mers afară o altă... " Eu trebuie să... Să vedem, eu am... 4:10.

E-690 În regulă, Apocalipsa, capitolul al 4-lea, şi versetul al 10- lea. Asta-i adevărat. Noi vom ajunge la el.
Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut jos înaintea celui ce şedea pe tron, şi i s-au închinat celui ce trăieşte în veci de veci, şi şi-au aruncat coroanele înaintea tronului zicând, Tu eşti vrednic, O Doamne, să primeşti slavă şi onoare şi putere; căci tu ai creat toate lucrurile, şi ele sunt şi au fost create pentru plăcerea ta.

E-691 Acum cei douăzeci şi patru de bătrâni. Un bătrân este un supraveghetor. Acum observaţi, ei erau doisprezece patriarhi şi doisprezece apostoli. Şi ei şedeau, doisprezece pe o parte şi doisprezece pe cealaltă. Acolo erau cei douăzeci şi patru de bătrâni, care erau: cei doisprezece patriarhi pe o parte, Vechiul Testament; cei doisprezece apostoli pe cealaltă parte, a Noului Testament. Nu a spus Isus, "Voi veţi şedea pe douăsprezece tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel"?

E-692 Şi cum arătau temeliile. Există chiar şi un pom acolo. Şi pomul pe oricare parte rodeşte douăsprezece feluri de roade. Şi ei îşi dau rodul o dată pe lună, care este douăsprezece luni pe an. Ele au dat douăsprezece feluri de rod în fiecare an aşa cum trece. Doisprezece, în numărul de "închinare," vedeţi. Şi există douăzeci şi patru, vor fi douăzeci şi patru, doisprezece apostoli şi doisprezece patriarhi. Ei stau la Tron.

E-693 În regulă, acum versetul al 4-lea... sau a patra întrebare:

E-70 . Ce a reprezentat aţa stacojie în Geneza 38?

E-694 Aţa stacojie, dacă veţi observa, acesta era Iuda. Şi el avea fii, şi unul din fiii lui s-a căsătorit cu o femeie Cananită. Şi această femeie Cananită nu a avut nici un copil, şi fiul lui a murit. Apoi, legea atunci era să ia... fiul următor trebuia să ia nevasta fratelui său, şi să-i ridice sămânţa mortului. Şi celălalt om nu a cooperat şi să facă aşa cum ar fi trebuit să facă, şi Domnul l-a omorât. Apoi el a avut un fiu tânăr; astfel Iuda a zis, "Aşteaptă până când acest fiu îndeplineşte... creşte mare până la locul unde te poţi căsători cu el."

E-695 Şi când el a crescut la un loc când el trebuia să se căsătorească cu fosta nevastă a celor doi fraţi ai lui, ei bine, el trebuia să o ia atunci, să ridice sămânţa fraţilor lui care au fost ... care au murit înaintea lui. Iuda nu a dat femeii (femeii Cananite) fiul, băiatul, şi doar l-a lăsat să meargă înainte. Astfel ea a văzut că ea făcea rău, astfel ea a mers afară şi şi-a înfăşurat un văl pe faţa ei, şi a şezut într-un loc public aşa cum ar şedea o curvă.

E-696 Iuda a trecut pe acolo şi a luat femeia de nevastă, şi ea era o curvă, şi a trăit cu ea. Şi a zis, ea a zis, "Ei bine, ce târg ai face cu mine?" Şi el... ea a zis...
El a zis, "Eu îi dau un-un ied." El a zis, "Ei bine, dă-mi un semn că o vei face." Astfel ea i-a luat toiagul şi sigiliul şi aşa mai departe, şi l-a păstrat.

E-698 Şi când ei au adus iedul, ei nu au putut găsi curva, căci ea nu a fost o curvă.

E-699 După un timp, ea s-a arătat că ea urma să fie o mamă. Şi când ea s-a arătat că ea urma să fie o mamă, ei au venit şi i-au spus lui Iuda, "Nora ta a jucat partea unei curve." A zis, "Căci ea-ea urmează să fie mamă, şi amândoi băieţii tăi sunt morţi."

E-700 El a zis, "Ei bine, ea va fi chemată înainte şi arsă."

E-701 Şi astfel ea a trimis vorbă lui Iuda, şi a zis, "Omului care a făcut aceasta, îi aparţine acest toiag şi această pecete." Bine, acela era socrul ei.

E-702 Şi el a zis, "Ea este mai îndreptăţită decât mine."

E-703 Acum, când ea a ştiut că copiii ei urmau să se nască, ei erau gemeni. Şi când gemenul... Primul copil care urma să fie născut, vechiul obicei Iudaic, primul copil are dreptul de întâi născut, primul copil să iasă. Şi acela, reţineţi, era primul ei copil. Nici unul din restul băieţilor nu a avut vreun copil prin ea. Ea nu a avut niciodată un copil până la timpul acesta.

E-704 Şi când primul ei copil a ieşit, era doar o mână. Şi moaşa a pus o aţă stacojie în jurul ei, căci aţa stacojie vorbea despre răscumpărarea pe care întâiul fiu al fecioarei Maria va fi... avea aţa stacojie a răscumpărării.

E-705 Şi când el şi-a tras mâna înapoi, celălalt a ieşit primul. Şi când el a ieşit, au zis, "De ce ai făcut aceasta? Celălalt are dreptul de naştere."

E-706 Astfel aceea este ce înseamnă Geneza 38, vedeţi. Că primul copil încă a rămas până la venirea Domnului Isus Cristos. Căci primul a fost sub legea răscumpărării.

E-707 Voi ştiţi că am zis... micuţul catâr, voi ştiţi, despre care am spus, că ochii lui erau... câte altele, urechile lui s-au rupt, dar el era născut cu un drept de naştere. Un miel nevinovat, perfect a murit în locul lui. Acolo este.

E-708 Astfel aceea era pentru dreptul de naştere. Primul bebeluş care a ieşit din mamă, şi ei au văzut mâna aceea (şi au ştiut că aceea ar putea să se întoarcă iarăşi înapoi). Şi când el şi-a împins mâna înainte să arate că el îl avea, el era primul, moaşa a legat aţa stacojie în jurul ei şi el şi-a tras mâna înapoi.
Vedeţi? Dar, absolut, el era primul. Aceea era fâşia stacojie, fâşia stacojie are ... tot drumul prin Biblie, ea înseamnă răscumpărare; care indica înainte spre primul copil care va veni.

E-709 Primul cal născut, prima vacă născută, orice era aceasta, orice s-a născut primul ( care ieşea) era sub răscumpărare, trebuia să fie răscumpărat; totul trebuia să fie răscumpărat! Aleluia! Oh, aceea doar mă cutremură. Voi o pricepeţi? Primul trebuia să fie răscumpărat. Aceasta era o lege. Binecuvântat fie Numele Domnului!

E-710 Şi când Isus Cristos a fost născut, El a răscumpărat toată lumea. Desigur, El a răscumpărat. El a fost răscumpărătorul fiecărei creaturi care a fost vreodată creată pe pământ. El era Răscumpărătorul. Şi la ... toată răscumpărarea zace în El, şi prin nici o altă cale deloc nu poţi veni vreodată prin fapte bune, prin a adera la biserică, sau orice este; voi trebuie să veniţi prin acea fâşie stacojie, acel Răscumpărător, acel Răscumpărător rudenie.
În regulă, acum următoarea este:
71. Unde sunt darurile... Ce sunt darurile care urmează să fie trimise privind moartea celor doi martori, în Apocalipsa 11?
O Frate Palmer, dacă tu nu poţi pune nişte întrebări!

E-711 Acum, răscumpărarea, aceste fâşii aici, această fâşie stacojie, noi vedem că ea înseamnă răscumpărare.

E-712 Acum următoarea întrebare este:
Ce sunt darurile în Apocalipsa 11?

E-713 Acolo va veni un timp... Acum aici urmează să răspund la o întrebare care a fost răspunsă seara trecută, pe care un predicator prieten de-al meu a scris despre Iudei, cum va fi aceasta.

E-714 Acum aceşti Iudei au trei ani şi jumătate promişi pentru ei. Câţi ştiţi aceea? Şaptezeci de săptămâni au fost promise. Zicea, "Mesia va veni şi va fi stârpit în mijloc." Cristos a predicat trei ani şi jumătate, a fost omorât exact în trei ani şi jumătate, trei ani şi şase luni El a predicat.

E-715 Şi apoi urâciunea face pustiire, musulmanul lui Omar a fost pus pe Pământul Sfânt; aşa cum a zis Dumnezeu, cu două mii cinci sute de ani înainte de a se întâmpla, că el va sta acolo. Profetul l-a văzut, şi l-a văzut, şi a zis, "Ei vor... Neamurile vor fi în posesie acolo până când perioada Neamurilor se va sfârşi."

E-716 Acum mai sunt încă trei ani şi jumătate promişi. Dacă observaţi, aceşti martori din Apocalipsa 11 profeţesc o mie, două sute şaizeci de zile, exact trei ani şi jumătate. Acum... şi ei erau îmbrăcaţi în sac. Acum, priviţi slujba lor, ce sunt ei. Acum, aceşti doi martori sunt omorâţi.

E-717 Acum, cei... Ei s-au reîntors la Iudei după Răpirea Bisericii Neamurilor. Biserica Neamurilor se duce Acasă pentru cina nunţii, şi cum Rebeca a fost dusă în casa lui Abraham cu Isaac şi acolo s-au căsătorit. Şi Rebeca şi Isaac au ieşit cu stăpânire deplină a tot ce avea Abraham, toate acestea au mers la Isaac. Absolut! Şi aceasta nu putea veni la Isaac până când mai întâi Isaac era căsătorit. O Aleluia! Acolo sunteţi.

E-718 Şi Cristos devine... Dumnezeu locuieşte în acel trup perfect, marcat, vătămat complet pentru totdeauna şi prin Eternitate. Când Mielul şi Mireasa sunt căsătoriţi în Cer, ea păşeşte afară în posesie deplină. Absolut! Isaac şi Rebeca au venit în posesiune deplină.

E-719 Şi în timp ce această ceremonie se petrece în Cer, a Miresei, Mireasa Neamurilor fiind căsătorită cu Prinţul (Fiul lui Dumnezeu), în Slavă; în timp ce ei sunt căsătoriţi, mai există trei ani şi jumătate care au loc în timp ce... Moise şi Ilie...

E-720 Care, Moise nu a fost niciodată absent... nu, trupul lui a fost luat. Ingerii l-au luat, el nu s-a mortificat, el nu a putrezit. El a fost un model perfect al lui Cristos. El a murit şi Îngerii 1-au luat, şi chiar Diavolul nu ştie măcar unde a fost el înmormântat, şi a încercat să se certe cu Arhanghelul Mihail despre înmormântarea lui. Aceea este ce a spus Biblia. Dumnezeu l-a luat sus în răpire.

E-721 Şi Ilie, când el umbla acolo, un profet al lui Dumnezeu, a umblat jos la Iordan, şi-a luat mantaua şi a lovit apele, şi ea s-a despărţit la dreapta şi la stânga. El a urcat sus pe munte. Elisei a zis... Zicea, "De ce mă urmăreşti?"

E-722 El a zis, "Eu vreau o porţie dublă din Duhul tău."

E-723 A zis, "Tu ai cerut un lucru greu, dar dacă tu mă vezi când eu mă duc." El îşi ţinea ochii pe el.

E-724 Şi după un timp, din Cer a coborât un car de foc şi Îngeri de foc, cai de foc, şi Ilie a urcat şi a plecat sus în Slavă. El nu a gustat moartea, el a fost strămutat, el trebuie să moară!

E-725 Şi dacă veţi urmări pe aceşti doi profeţi din Apocalipsa 11, ei fac chiar acelaşi lucru pe care l-au făcut Moise şi Ilie. Voi ziceţi, "Frate Branham, vrei tu să-mi spui că Ilie şi Moise încă sunt vii?" Absolut!

E-726 Păi, înainte de Muntele Transfigurării... La Muntele Transfigurării, înainte ca Isus să meargă la Calvar, acolo stăteau şi Moise şi Ilie stând acolo vorbind cu El. Desigur, ei au stat, ei nu sunt morţi. Şi ei niciodată nu au murit; ei sunt muritori, ei trebuie să moară. Astfel ei sunt doar într-o stare glorificată aşteptând pentru acel timp.

E-727 Şi atunci când ei vin înapoi şi predică exact trei ani şi jumătate sub ungerea Botezului Duhului Sfânt, în timp ce binecuvântările sunt luate de la Neamuri (şi Biserica este luată sus); şi biserica rece, formală este urmărită ca şi câinii, de către comunişti şi partidul Roman, şi când ei sunt vânaţi şi omorâţi. Ei-ei sunt omorâţi atunci; aceşti profeţi predică trei ani şi jumătate, şi Biblia a zis că ei au fost omorâţi în marea... în stradă, numită spiritual, Sodoma şi Egipt, unde Domnul nostru a fost răstignit. Aceea este înapoi în Ierusalim; vedeţi, înapoi în Ierusalim, numit spiritual.

E-728 Şi ei au zăcut pe stradă pentru trei zile şi nopţi. Şi apoi la sfârşitul celor trei zile şi jumătate, duhul de viaţă vine în ei şi ei au înviat. Ei au trebuit să moară ca ceilalţi muritori, ei trebuiau să o facă. Şi când ei au omorât pe aceşti doi predicatori...

E-729 Ei au predicat împotriva răului, şi au adus foc din cer. Cine a făcut aceea? Vedeţi? Ei au adus plăgi din cer, şi au lovit pământul aşa de repede cum... şi la orice vreme când ei voiau. Şi ei au coborât foc din cer. Şi ei au oprit cerurile să nu ploaie, atât timp cât ei au vrut. Cine era acela? Exact Moise şi Ilie. Şi acolo sunt cei doi martori.

E-730 Şi când ei au chinuit biserica, sau lumea, prin predicarea lor; şi primind înapoi pe Iudei, şi aducându-i înapoi la pocăinţă, aducându-i înapoi să creadă în... Când ei văd pe Isus venind după Mireasă, ei vor zice, "Iată, acesta este Dumnezeul nostru după care am aşteptat. Acela-i El!" Dar El nu vine pentru ei; El vine după Mireasa Lui. Şi Mireasa Lui...
Când Iosif a mers în Egipt, el nu şi-a luat fraţii cu el, dar el şi-a luat mireasa de acolo. Absolut! Dar când el s-a făcut cunoscut fraţilor lui, acolo nu era nimeni prezent. Aceea este exact corect. Şi când El Se face cunoscut acestor Iudei, acolo nu va fi nimeni decât Iudei. Acolo sunt cei ce l-au omorât pe Iosif, stând acolo; şi el a zis, "Ei bine, Eu sunt Iosif, fratele vostru." Şi el a plâns.

E-732 Şi ei au zis, "Acum noi ştim că noi am încurcat-o pentru aceasta, deoarece noi l-am omorât."

E-733 Acelaşi lucru, vor avea acei Iudei în timpul acela mare de necaz chiar înainte de venire acum, a persecuţiei ducându-i înapoi în patria lor. Îi goneşte ca pe o grămadă de oi înapoi la Muntele Carmel acolo.

E-734 Când Domnul Isus va veni după Mireasa Lui, şi ei Îl văd, ei vor zice, "Acela-i Cel după care noi am aşteptat, iată-L acolo!" El se va ridica cu vindecare în aripile Lui. Asta-i adevărat.

E-735 Şi biserica, rămăşiţa Iudeilor, când ei în sfârşit vor omorâ pe aceşti doi profeţi, şi ei zac în strada numită spiritual Sodoma şi Egipt, unde Domnul nostru a fost răstignit, ei trimit daruri unul altuia (lumea trimite).

E-736 Acum, Frate Palmer, poftim. Priveşte înapoi în istoria Romană şi vei afla că există numai o naţiune în toată lumea care trimite totdeauna daruri după o bătălie, acela-i Imperiul Roman.

E-737 Acela-i motivul că eu zic că anticristul iese din Roma. Fiara iese din Roma, ea nu poate ieşi din Moscova. Ea vine din Roma, balaurul roşu care a stat la femeie să-i mănânce copilul imediat ce era născut. Acel diavol, unde era acel diavol? Cine era el? Cezar August care a trimis şi a omorât toţi copiii de la vârsta de doi ani în jos. Balaurul roşu, balaurul, fiară înseamnă "putere." Puterea Romană a persecutat şi a încercat să afle acel Copil Cristos.

E-738 Şi acelaşi lucru! De fiecare dată când Romanii, vechii Romani păgâni aveau o victorie mare, ei îşi trimiteau pietre albe şi de toate unul altuia, ca daruri în felul acela, ca o amintire. Astfel acele pietre care erau... Ceea ce era, erau daruri mici trimise între biserica Romană. Absolut! Exact. Trebuie să fie.

E-739 Eu am stat chiar acolo în Cetatea Vatican şi am verificat-o cu Biblia. Papa purta o coroană triplă, Vicarivs Filii Dei, toate lucrurile acelea pe care le-am auzit şi aşa mai departe, este absolut adevărul; un grup religios care guvernează fiecare naţiune de sub Cer, şi o face. Acolo este ea, aşa este.

E-740 Nimic împotriva oamenilor Catolici (nu, domnule), ei sunt tot aşa de buni ca oricare altul, dar religia lor este greşită conform cu această Biblie. Dacă această Biblie este corectă, ei sunt greşiţi. Ei spun că ei nu... "Nu contează ce spune Biblia, este ce spune biserica." Noi credem că Biblia vorbeşte cu autoritatea supremă! Absolut, ea este Cuvântul lui Dumnezeu.

E-741 Astfel voi vedeţi acolo, aceste pietre care au fost trimise atunci, din Apocalipsa aici, sunt-pietrele care erau daruri trimise unul altuia. Care merge numai să arate ... Biblia a zis, Apocalipsa aici, a zis, "Cel ce are înţelepciune să socotească numărul fiarei. Cel ce are înţelepciune să facă aşa-şi-aşa. Cel ce are duhul de anumite daruri să facă aşa-şi-aşa." Voi vedeţi cât de scurtă este biserica?

E-742 Un tânăr m-a întrebat azi dimineaţă despre darurile spirituale, despre vorbirea în limbi. Un tânăr, foarte sincer, eu cred că el va fi un predicator într-una din aceste zile. Şi despre biserică, am zis, "Există aşa de mult din el care este fire. Noi nu vrem aceea, ci noi vrem lucrul real. Noi tânjim să-l avem."

E-743 Voi nu puteţi merge să-l învăţaţi în biserică; primul lucru ce-l ştiţi, voi obţineţi, unul are o limbă, unul are un psalm, apoi voi trebuie să luptaţi să scoateţi lucrul afară. Dar când Dumnezeu a dat un dar în mod suveran, acesta se va manifesta. Asta-i adevărat. Vedeţi, acelea sunt darurile lui Dumnezeu, aceea este ceea ce trimite El la Biserică pentru biruinţă.

E-744 Acum, anticristul are ceva ca pro şi contra, el are-felul pervertit de-a o face. Şi acela-i Imperiul Roman care trimite daruri unul altuia, daruri naturale. Dumnezeu trimite daruri spirituale la biruitori; Romanul trimite daruri naturale unul la altul.

E-745 Noi credem că Duhul Sfânt este un Duh, noi Îl primim printr-un botez care vine de Sus.

E-746 Biserica Catolică învaţă, "O împărtăşanie sfântă care este trupul lui Cristos; că atunci când voi primiţi această pâine şi kosher, acesta este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, sfânta împărtăşire." Înţelegeţi?

E-747 Noi credem că este o bucată de pâine, noi nu credem că ea este trupul lui Cristos, (noi urmează să o luăm în câteva minute). Noi credem că ea reprezintă trupul lui Cristos. Dar ea nu este...

E-748 Aceea este diferenţa între doctrina Catolică şi Protestantă. Vedeţi? Biserica Catolică zice, "Trupul este... Pâinea este trupul literal. Biserica are putere să o transforme." Aţi văzut vreodată un Catolic trecând pe lângă biserică, îşi apleacă capul, face cruci? Şi pentru că acea luminiţă arde în biserică acolo sub acel cort mic. Ea are o luminiţă acolo, şi pâinea aceea kosher stă înăuntru acolo. "Şi acela este trupul lui Cristos." Şi când voi luaţi aceea, voi absolut luaţi literal trupul lui Cristos la prima voastră împărtăşire şi mărturisirile voastre şi aşa mai departe. Voi luaţi, literal, trupul lui Cristos."

E-749 Noi zicem că aceasta reprezintă trupul lui Cristos, vedeţi, aceea nu este nimic în lume decât o bucată de pâine. Şi nu contează dacă aceasta nici măcar nu era pâine, dacă a fost orice altceva, ea urma să reprezinte tot la fel. Doar-doar exact. Fie că ei...

E-75

E-751 Ce contează aceasta, atât timp cât tu eşti botezat? Dacă este într-un bazin, şi... Păi, Filip a botezat într-un bazin... când famenul a fost botezat. Când Filip a botezat famenul în bazin, Duhul Sfânt l-a răpit aşa de mult încât El l-a luat pe Filip departe, el nu a fost văzut pentru două sute de mile. L-a luat în Duhul, i-a dat un-un car chiar din Cer pentru două sute de mile. Amin. Minunat!
Acum:
Unde vor fi sfinţii după domnia de o mie de ani? Şi ce fel de trup vor avea ei? Eu voi ajunge înapoi la aceea într-un moment [Fratele Branham răspunde la aceasta începând la paragraful 820, ca întrebarea 74 – Ed.]. Ei vor fi cu Isus.

E-752 În regulă, întrebarea a şaptea:

E-72 . Cum vom judeca noi îngerii?

E-753 Aceea se află în... Cum vom judeca noi îngerii? Prin a fi fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Îngerii sunt slujitori; noi suntem fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Şi Biblia a zis că noi vom judeca îngerii. Aceea este corect. Acum, acum dacă voi...
Întrebarea a 8-a:
73. De ce părul din cauza îngerilor din I Corinteni?

E-754 Acum cineva să-mi ia I Corinteni, al-al 11-lea capitol, şi noi vom vedea acolo, că voi veţi afla că al-al... În I Corinteni, al-al 11-lea, noi aflăm că Pavel vorbeşte. Lăsaţi-mă să ajung acolo la el doar un minut, şi apoi noi îl vom citi foarte repede şi apoi noi îl vom-îl vom avea jos.

E-755 Eu am ceva de spus la celălalt verset de aici, că eu sper că Domnul ni-l dă în felul cum trebuie să-l avem. Dacă cineva l-a găsit... Eu cred că acela este capitolul al 11-lea, da, în regulă. Acum ascultaţi atenţi, foarte atenţi acum, aşa ca voi să-l înţelegeţi. Acum să luaţi toată conştiinţa voastră şi să o puneţi în buzunarul de la vestă până după ce citesc aceasta, înţelegeţi, comentând asupra Acestuia. Ascultaţi foarte atenţi, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL:
Voi urmaţi-mă pe mine, tot aşa cum eu... sunt al lui Cristos. (Pavel a zis, "Voi să mă urmaţi pe mine, tot aşa cum eu îl urmez pe Cristos.")
Acum eu vă laud, fraţilor, că voi vă amintiţi de mine în toate lucrurile, şi ţineţi poruncile, aşa cum le-am dat... către voi.
Dar aş vrea ca voi să ştiţi, căci capul fiecărui bărbat este Cristos; şi capul femeii este bărbatul; şi capul lui Cristos este Dumnezeu.

E-756 Vedeţi cum este? Dumnezeu, Cristos, bărbatul, femeia. Acum:
Orice bărbat care se roagă sau profeţeşte, avându-şi capul acoperit, necinsteşte pe Cristos.
Dar orice femeie care se roagă sau profeţeşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei: ...

E-757 Acum noi luăm doar un minut, şi vă arătăm că părul la femeie este învelitoarea ei:
... căci acela... chiar ca totuna care ar fi rasă. (aceea înseamnă că dacă-dacă ea îşi va tăia părul, atunci să-l tundă de tot)
Căci dacă femeia nu se înveleşte, ea de asemeni să fie tunsă: (tunsă înseamnă rasă, înţelegeţi)... dar dacă este o ruşine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă, ea să fie învelită.

E-758 Acum noi ajungem chiar jos la întrebarea de aici care o întrebaţi. Vedeţi? În regulă, acum este greşit pentru o-o doamnă să-şi taie părul, conform cu Biblia. Acum ascultaţi chiar aici şi vedeţi dacă Biblia nu-i dă unui bărbat dreptul legal să-i dea drumul nevestei lui dacă-şi taie părul, vedeţi dacă aceasta este drept sau nu.
Dacă un bărbat... Căci un bărbat într-adevăr nu ar trebui să-şi acopere capul (aceea este, să aibe părul lung), întrucât el este în chipul şi slava lui Dumnezeu: dar femeia este în slava bărbatului. (v-aţi gândit vreodată la aceea?)

E-759 Acum vreau să mă opresc aici, căci aş vrea ca aceasta să pătrundă foarte bine, înţelegeţi. Şi acum amintiţi-vă, eu am văzut zeci de mii de femei drăguţe (le cunosc chiar acum, şi multe din ele stau în această biserică) care au păr scurt, care sunt Creştine. Şi pe seama cui o pun eu nu sunteţi voi, este felul cum aţi fost voi învăţate. Vedeţi? Asta este. Predicatorul vostru nu v-a spus niciodată aceasta. Dar dacă careva dintre femei în jurul Tabernacolului în felul acela, atunci ele sunt vinovate. Vedeţi, căci noi siguri că le spunem despre aceasta.

E-760 Acum, acum priviţi aceasta:
... un bărbat... Căci... (versetul al 7-lea) ... Căci un bărbat...

E-761 Acum, cine vorbeşte aici? Acum, cândva o doamnă a zis, "Oh, Pavel a fost un bătrân urâtor de femei."

E-762 Ei bine, acum în timp ce noi suntem la aceea, să deschidem doar aici la Galateni 1:8, şi să vedem ce spune Pavel despre aceea. Vedeţi, în Galateni 1:8, veţi afla că Pavel a zis aici în Galateni 1:8:
... chiar dacă noi, sau un înger din cer, predică vreo altă evanghelie decât aceasta pe care deja aţi auzit-o, să fie anatema.

E-763 Acum să nu mă blamaţi pe mine, blamaţi-l pe El, vedeţi.
Căci un bărbat într-adevăr nu trebuie să-şi acopere capul, întrucât el este în slava şi chipul lui Dumnezeu: dar femeia este în slava şi chipul bărbatului.

E-764 Acum priviţi următorul verset:
Căci bărbatul nu este din femeie; ci femeia este din bărbat.
Nici nu a fost creat bărbatul pentru o femeie; ci femeia a fost creată pentru un bărbat.

E-765 Acum, eu vreau să spun aceasta cu dragoste reală şi dulceaţă, şi eu sper că voi o înţelegeţi în acelaşi fel cum eu spun aceasta. Dar America... Ca un călător internaţional, America are unele dintre cele mai decăzute, reguli degradate pentru femeile lor dintre orice naţiune din lume. Parisul, Franţa poate fi sus la zgârie-nori pe lângă felul cum America lasă femeile lor să facă. Este o dizgraţie!

E-766 V-aţi dat seama că zeul Americii este femeia? Eu vă pot dovedi aceea prin această Biblie. Asta-i adevărat. Vă daţi seama că aceasta trebuie să vină în felul acela astfel ca biserica Catolică să-şi poată aduce înăuntru doctrina lor despre fecioara Maria?

E-767 Acum, dacă o femeie nu a fost făcută pentru un bărbat, nu... Dacă un bărbat nu a fost făcut pentru femeie, ci femeia făcută pentru un bărbat, atunci cum o să vă închinaţi la o femeie? Vedeţi? Acum, ce a făcut-o, aceasta a început în Paris şi a aterizat în Hollywood. Acum Parisul trebuie să vină la Hollywood să-şi ia manechinele lor şi să-şi ia modele lor şi lucrurile, este degradarea femeilor noastre Americane.

E-768 Ce este aceasta? Naţiunea noastră a venit aşa de mică încât ei au luat chiar serviciile de la bărbaţi, şi a pus femei aici în aceste locuri, până când nouăzeci la sută din ele, aproape, sunt prostituate. Şi vorbim despre bărbaţi fiind aşa puţini, căci ei au pus femei acolo în serviciile lor. Şi ei au ajuns aşa de jos încât au pus femei ca ofiţeri de pace [poliţiste – Trans.] pe străzi. Aceea este o dizgraţie la orice naţiune! Da, domnule. Ce veţi face voi privitor la aceea?

E-769 "Ce faci tu privitor la aceasta, Frate Branham?" Eu trebuie să o respect, eu sunt un cetăţean American, eu fac ce zice şeful cel mare să fac. Dacă vreodată eu... Dacă o-dacă o familie vreodată îşi pierde respectul ei pentru familie (copiii îşi pierd respectul pentru părinţi), familia aceea este sfâşiată în bucăţi. Dacă o-dacă o biserică vreodată îşi pierde respectul pentru păstorul ei, păi biserica aceea este dusă. Şi dacă o naţiune îşi pierde vreodată respectele lor pentru curtea supremă şi decizia ei, naţiunea aceea se face bucăţi. Aceea este exact corect. Noi trebuie să respectăm lucrurile acelea pentru că ei sunt şeful cel mare, înţelegeţi. Dar aceasta nu este chiar la început. Absolut!

E-770 Aţi ştiut că un bărbat în Biblie... din Geneza, 1-ul capitol, când Dumnezeu a creat femeia şi-şi bărbatul, şi l-a făcut pe bărbat şi femeie, şi Dumnezeu i-a zis Evei că "bărbatul tău va stăpâni peste tine, va fi stăpânitorul tău"? Vorbiţi aceea în America şi vedeţi unde veţi ajunge! Băiete, nu este aceea, femeia stăpâneşte peste bărbat; ele trebuie să facă aceea, locurile publice sunt aranjate...

E-771 Eu aş putea aduce femei, dacă ar trebui, din camera mea acolo, cu grămezile, de femei decente... eu nu spun că toate femeile nu ar trebui să lucreze uneori; poate că ele au un soţ bolnav sau ceva, şi ele trebuie să lucreze. Dar dacă ele nu trebuie, ele nu trebuie să o facă. Locul lor este acasă, castelul lor mic, este exact unde ar trebui ele să fie.

E-772 Şi femeile noastre Americane au fost privilegiate să meargă şi să mănânce porc sau să moară. Chiar în toate animalele şi aşa mai departe, când lucrul acela biruieşte, aceasta ia loc şi degradează toată rasa acestuia.

E-773 Există o pasăre mică în Africa, şi ea este o pasăre mică ciugulitoare.

E-774 Acum, de obicei, femela este cea mai urâtă din cele două. Masculul este întotdeauna cel mai frumos, cerbul, elanul mascul, fazanul mascul, masculul la găini, şi întotdeauna este cel mai... Căci, femela este pasărea de casă. Ea stă pe cuib, ea îşi creşte puii. Ea este mascată de şoim, de şarpe, de câini de preerie, şi câte altele, înţelegeţi, să-şi crească puii.

E-775 Dar în rasa unde că... sau în sex acea-acea-acea femeie, sau femela, biruieşte în frumuseţe, este întotdeauna un fel degradant. În Africa, voi luaţi o pasăre... Există o păsărică acolo, şi singura în continentele despre care ştiu eu, că femela este mai frumoasă decât masculul. Şi când ea este ... Acea¬acea pasăre este o prostituată constantă. Ea va alerga în jur şi va afla o pereche, şi pleacă afară şi depune grămada de ouă după ce ea s-a împerechiat cu unul, şi lasă perechea să stea pe ouă în timp ce ea merge şi caută o altă pereche. Aceea este exact corect. Vedeţi? Vedeţi ce vreau să spun?

E-776 Ea... Acum priviţi în America astăzi, despre femeile noastre. Un bărbat tânăr din Kentucky mi-a spus, cu câteva zile în urmă, că erau opt sute de femei lucrând la o anumită uzină aici în Kentucky. Şi el a zis, "Eu aş putea să pot să mă simt în siguranţă să jur că patru sute din ele sunt absolut prostituate de stradă, şi femei căsătorite cu copii." Un om şi-a luat soţia acolo şi a păruit-o cu o scândură, şi apoi el a vrut să o omoare. Şi un altul a pornit să împuşte un om. Şi un altul să taie şi să se bată. Aceea nu ar trebui să fie. Aceea nu este drept.
Puneţi femeia înapoi în bucătărie unde aparţine ea, atunci totul va fi în ordine. Dar voi o puneţi acolo în lucrul public, ea¬i dusă. Abso-... Eu nu spun că...

E-778 Femeile Americane îşi nechează sus nasul şi zic, "Nu este nimic de Aceea." Şi, "Arătaţi-mi voi." Desigur, voi trebuie să o faceţi, căci Biblia a prezis că voi o veţi face. Voi trebuie să o faceţi.

E-779 Şi aici când... Se obişnuia să fie, cu mult timp în urmă, într-o biserică Metodistă, dacă o femeie şi-a tăiat părul, ea a fost dată afară din biserică. Desigur, ei au făcut-o. Da, într¬adevăr. Nazarinenii, Sfinţenia Pelerinilor, Penticostalii, toţi dintre ei o făceau. Ce s-a întâmplat?

E-780 Ştiţi de ce? Voi aveţi nişte sissi după amvon. Aceea este exact corect. La cineva îi este teamă că bonul lor de masă... se tem că îi veţi excomunica, îi veţi da afară din biserică. Ei nu au avut chiar îndrăzneala să stea, să stea pe Cuvântul lui Dumnezeu dacă El răneşte sau dacă El nu răneşte. Aceea este exact corect.

E-781 Ascultaţi aici, bărbatul este stăpânitorul, să nu vă gândiţi că voi puteţi să stăpâniţi casa. Voi nu sunteţi stăpânul casei. Voi sunteţi absolut... Voi nu sunteţi o sclavă acum, ci voi sunteţi un ajutor. Şi Adam... Bărbatul are stăpânirea peste nevasta lui, şi el este singur răspunzător pentru nevasta lui. Dumnezeu îl face pe bărbat să răspundă pentru nevasta lui. Acum, citiţi şi vedeţi dacă Dumnezeu zice aceea acum.
Căci un bărbat într-adevăr nu trebuie să-şi acopere capul, întrucât el este în chipul şi slava lui Dumnezeu: ...

E-782 Dumnezeu nu este o femeie, Dumnezeu este un bărbat. Voi ştiţi când ei o fac pe fecioara Maria şi toate acelea, şi mijloci... sau mijlociri şi fiecare lucru ca acela, şi se roagă la fecioara Maria, voi ştiţi de ce îmi aminteşte aceasta? Marea zeiţă Diana, pe care Pavel a mustrat-o şi a dat-o afară. Asta-i adevărat. El a zis, "Păi, Dumnezeu nu este femeie!"

E-783 O piatră a căzut afară în câmp, şi ei au zis că zeiţa a aruncat jos imaginea lor, acela-i motivul că femeia la Corint, şi sus înăuntru acolo, ... care s-au închinat la Diana, ele au vrut să devină predicatoare.

E-784 Ele au zis, "Păi, duhul ne-a spus că noi putem predica."

E-785 El a zis, "Ce? A venit Cuvântul lui Dumnezeu din voi, şi a venit numai de la voi? Dacă vreun om crede că este spiritual sau un profet, el să ia seama că ceea ce spun eu sunt poruncile Domnului: o femeie să tacă şi să fie în supunere în biserică, să nu înveţe sau să aibe vreo autoritate." Aceea este exact! Aceea este ce a spus Scriptura. Vedeţi? Şi Dumnezeu va face o grămadă de predicatori să răspundă pentru aceea la Ziua Judecăţii.

E-786 Ei bine, ascultaţi! Voi ziceţi, "Ei bine, eu vă spun, eu am fost învăţat aşa." Voi ştiţi mai bine acum! Asta-i adevărat. Dacă tu sau cineva începe să ia o doză de medicament, şi cineva îţi spune că este arsenic, şi tu-şi tu mergi înainte şi îl iei oricum, aceea este greşeala ta după aceea. Vedeţi?

E-787 Acum ascultaţi la aceasta:
Căci bărbatul nu este din femeie; ci femeia este din bărbat.
Din această cauză femeia trebuie să aibe putere peste capul ei din cauza îngerilor.

E-788 Careva din voi o citiţi? I Corinteni, al 11-lea capitol, şi versetul al 10-lea. Dacă observaţi, "putere, puterea îngerilor," I Corinteni, deoarece îngerii este omul, mesagerul. Priviţi, este un mic "î" din nou. Unde-i privitor la Îngeri, despre Îngerii Cereşti, este un "Î" mare, "Î" mare. Unde este un "î" mic, acesta este îngeri oameni.
Cu toate acestea nici nu există bărbat... sau femeie, ... nici femeia nu este fără bărbat-bărbat, în Domnul.
Căci aşa cum femeia este din bărbat, tot aşa este bărbatul de asemeni prin femeie; ... toate lucrurile sunt din Dumnezeu.
Judecaţi... înşivă: este plăcut ca o femeie să se roage lui Dumnezeu (cu părul scurt) dezvelită? (gândiţi-vă la aceasta acum)

E-789 Acum priviţi:
Nu vă învaţă chiar natura însăşi, că, dacă un bărbat are părul lung, ...

E-790 Astfel la ce a aparţinut acesta? Părul! Nu vedeţi voi despre ce vorbeşte Pavel? Păr, păr lung! Dacă... Femeia trebuie să aibe părul lung. Versetul al 14-lea acum:
Nu vă învaţă chiar natura însăşi, că, dacă un bărbat are părul lung, este o ruşine pentru el?

E-791 Voi o pricepeţi? Este o ruşine ca un bărbat să aibe părul lung, dar o fem-... acela-i locul unei femei. Dumnezeu a făcut pe bărbat diferit de femeie, sex şi în înfăţişare, şi în toate celelalte. Ea nu ar trebui să poarte o îmbrăcăminte... Biblia a zis că "Dacă o femeie se va îmbrăca cu o pereche de pantaloni sau orice îmbrăcăminte care aparţine bărbatului, este o privelişte urâcioasă şi murdară şi stricată înaintea lui Dumnezeu." Şi Dumnezeu o va face să plătească pentru aceasta. De cine veţi asculta voi? Dar aceasta este Biblia!

E-792 Iar voi alergaţi în jur şi ziceţi, "Păi, eu cred că este frumos ca... să vezi femeile să poarte pantaloni." Dar Dumnezeu le-a făcut diferit, El vrea ca ele să fie îmbrăcate diferit.

E-793 Şi Biblia a zis, "Dacă o femeie se va îmbrăca numai cu o îmbrăcăminte care aparţine bărbatului, este o urâciune." Voi ştiţi ce este urâciunea? Ea este "ceva care este scârbos înaintea lui Dumnezeu." Iar Marele Iehova care priveşte în jos spre voi ca fiind un lucru scârbos... Şi Biblia a zis...

E-794 Şi voi care aţi zis... Unele din voi doamnelor acum, la fetele voastre tinere în jurul adolescenţei, optsprezece, douăzeci de ani, le lăsaţi să alerge pe aici îmbrăcate aşa cum este ea!

E-795 Şi tu, la fel, mamă! Vedeţi? Când voi ieşiţi şi purtaţi pantalonii aceia şi lucruri şi trăiţi... şi mergeţi pe stradă, şi-şi aveţi hainele acelea vechi care sunt aşa de goale în zilele noastre, şi vă face să arătaţi ca ceva ce nu sunteţi. Vedeţi? Şi voi mergeţi acolo afară pe stradă arătând cu totul sexual, tu ai putea fi tot atât de nevinovată şi curată înaintea soţului tău şi fiecare lucru, dar dacă tu mergi pe stradă şi un bărbat se uită la tine pentru că tu te-ai prezentat în felul acela, tu eşti vinovată, şi vei răspunde la Ziua Judecăţii pentru comiterea de adulter cu fiecare bărbat care s-a uitat la tine în felul acela. Aceea este ce a spus Biblia.

E-796 Biblia a zis, "Oricine priveşte la o femeie să poftească după ea, a comis deja adulter cu ea în inima lui," şi tu eşti vinovată şi vei...

E-797 Tu vii la judecată şi zici, "Doamne, Tu cunoşti inima mea; eu niciodată nu am comis adulter, eu am trăit devotată faţă de soţul meu."

E-798 Dar aici va fi un bărbat, aici va fi altul, aici altul, altul, altul, cinsprezece, douăzeci, treizeci, patruzeci din ei stând acolo zicând, "Vinovată de adulter!" De ce? Ceva bărbaţi s-au uitat la tine.

E-799 "Ei bine, eu nu am avut nimic de-a face cu acesta." Ei bine, pentru ce te-ai prezentat în felul acela? Când Dumnezeu ţi-a spus să nu-i îmbraci, aceasta era o urâciune să o faci, şi tu mergi să asculţi la Cine o Iubeşte pe Susie? Sau ce este aceea...

E-800 Aţi aflat ce a avut loc cu acel Cine o Iubeşte pe Susie? cu soţul ei? Voi toţi aţi văzut aceea aici recent în ziar. Când noi am fost afară în Casper, Wyoming, a venit afară. Şi cum îl cheamă? Omul acela care... la acel Noi Iubim pe Susie, sau ce în-ce mai era şi aceea? Cel... Oh, la ce voi toţi staţi acasă miercuri seara şi pierdeţi adunarea de rugăciune să o vedeţi. Ce este aceea acum? Noi Iubim... Care este numele la acela? [O soră zice, "Eu Iubesc pe Lucy" – Ed.] Eu Iubesc pe Lucy, soţul ei trebuia să... bătea în jur, a fost prins acolo afară la Reno, Nevada, cu o fată de culoare, a trăit cu ea de mulţi ani. Şi de aceea staţi voi acasă să vedeţi în loc să mergeţi, să ascultaţi Evanghelia. Femeia a mărturisit-o. Oh, milă! Nu există nimic curat în afară de Isus Cristos!

E-801 Binecuvântată să-ţi fie inima, frate, eu-eu îţi spun ţie-ţie omule, unele din... Voi ziceţi, "Oh, vai, priviţi la clasă." Unii din-chiar cei mai răi corbi pe care-i avem, care se hrănesc cu hoituri, sunt păsări frumoase. Voi nu puteţi judeca o pasăre după penele ei, vedeţi. Astfel doar amintiţi-vă aceea. Oh, Doamne!

E-802 Acum priviţi:
Nu chiar şi natura... (acela-i versetul al 14-lea) ... vă învaţă, că, este o ruşine ca un bărbat să aibe părul lung? (acela aparţine unei femei)
Dar dacă o femeie are părul lung, este o slavă pentru a ei: ...

E-803 Acum despre ce vorbeşte el? O pălărie pe care voi Catolicii o purtaţi în biserică? Nu într-adevăr! O acoperitoare mică peste vârful capului vostru, cu un batic? El vorbeşte despre părul vostru!

E-804 Acum! Şi dacă o femeie îşi taie părul, ea îşi taie slava ei, şi nu este îngăduită la altar să se roage. Voi... doar ce spune aici, "Este un lucru obişnuit ca o femeie să se roage cu capul dezvelit?" Zice aici, zice, "Ei bine, ea trebuie să-şi taie părul." Astfel lăsaţi-o ca ea să se radă de tot atunci. "Şi dacă ea va fi rasă de tot," a zis, " aceea este o dezonoare, este o ruşine ca o femeie să facă aceea." Apoi a zis, "Ea se cuvine să fie învelită." Acum, eu doar-eu doar citesc epistola lui Pavel. Voi toţi, depinde de voi să înţelegeţi.
Dar dacă femeia are părul lung, este o slavă pentru ea: căci părul i-a fost dat ca învelitoare.

E-805 A zis că ei i s-a dat o pălărie? Voi Catolicii sau voi Protestanţii, oricare, care merg la biserică şi vor să poarte o pălărie, zic, "Ei bine, eu merg la biserică, se cuvine să-mi pun o pălărie." Nu, voi ar trebui să vă lăsaţi părul să vă crească. Aceea este diferenţa. Vedeţi?
... căci părul i-a fost dat ca învelitoare. (şi este o ruşine ca ea să vină în biserică dezvelită, să meargă la altar să se roage)
Dar dacă un bărbat se pare să fie-să fie... (Eu nu cred că pot pronunţa acel cuvânt, c-o-n-t-e- ... ) ... Ceartă-ceartă (voi ştiţi ce înseamnă certăreţ), noi nu avem astfel de obicei, nici Biserica lui Dumnezeu.

E-806 Acum dacă vreţi să vă certaţi despre aceasta, voi certaţi-vă cu Acela. În regulă, voi vreţi să fiţi certăreţi privitor la aceasta, "Oh, aceasta nu contează. Să le lăsăm să meargă înainte. Păi, eu cred că nu este nimic. Eu... Nu este ceea ce este părul, oricum, depinde cum este inima." Aceea este adevărat; dacă inima este corectă, părul va fi corect (aha).

E-807 Mergi înainte, tu vrei să fii certăreţ, Pavel a zis, "Noi nu avem astfel de obicei, nici Biserica lui Dumnezeu." A zis, "Dacă vreţi să aparţineţi de partea lui Cain, ei bine, doar mergeţi înainte." Dar Aceasta este ce a spus Pavel.

E-808 Oh, şi eu nu vreau să o spun în râs, căci nu este o treabă de râs. Dar eu vă spun prieteni, este o ruşine să vedeţi felul cum aceste lucruri au fost permise să se facă. Eu...

E-809 Ascultaţi! Către voi, surorile mele scumpe, eu vreau să arătaţi cel mai bine şi să fiţi cât mai bine, aceea este ce se cuvine să fiţi. Aceea este ce se cuvine să fiţi. Şi voi se cuvine să fiţi aşa de bune şi proaspete şi totul cât puteţi când vine soţul vostru, tot la fel cum acela era iubitul vostru. Şi voi se cuvine să-l întâmpinaţi la uşă cu doar-cu doar cu un sărut aşa de dulce pentru el aşa cum a fost în ziua când l-aţi sărutat la altar să vă fie soţ. Asta-i adevărat. Eu nu vă blamez pentru că arătaţi cel mai bine şi să fiţi cel mai bine. Şi eu vreau să fiţi în felul acela, Dumnezeu ştie că eu vreau.

E-810 Aici cu un timp în urmă, eu vorbeam cu J ack Schiller. Cine a auzit de Jack Schiller? Cel mai renumit predicator pe care-l au Metodiştii. El a zis, "O femeie a venit şi a zis... părul tot murdar, şi mesteca gumă de mestecat, şi hainele ei pe jumătate pe ea, zicea. 'Ştiţi, soţul meu nici măcar nu mă mai suferă."' acum."

E-811 El a zis, "Eu nu-l învinuiesc."

E-812 Asta-i adevărat, acum. Dar ceea ce trebuie să faci, tu trebuie să fii în felul corect. Să nu-ţi iei împrospătarea şi frumuseţea din Hollywood, ia-o din Biblie. Înaintea lui Dumnezeu: fii o doamnă, comportă-te ca o doamnă, îmbracă-te ca o doamnă, fii curată. Comportă-te ca o doamnă, nu purta acei...

E-813 Orice bărbat care îşi lasă nevasta să iese şi să poarte acele lucruri micuţe înaintea bărbaţilor, şi lucrurile acelea micuţe... iese afară pe iarbă şi taie iarba în curte, şi lucruri ca acelea, domnule, eu îţi spun, frate! Eu nu-eu nu o spun să fiu rău, eu… Dumnezeu ştie că aceea este inima mea. Dar eu va trebui… să… Eu va trebui să schimb foarte multe înainte ca eu să o las pe a mea să o facă. Eu am să fiu şef sus pe deal acolo sus atât timp cât pot eu, înţelegeţi; şi când eu nu pot, eu mă voi duce jos. Asta-i adevărat.

E-814 Oh, frate, aceea este o ruşine şi o dizgraţie ca femeile să facă aceea. Şi eu-eu nu vreau să spun, soră... eu-eu nu vă degradez, eu doar încerc să spun... Biserica noastră de aici nu are membri, oamenii doar vin aici. Dar aceasta este o casă a lui Dumnezeu, şi noi absolut spunem oamenilor să nu poarte lucrurile acelea. Că aceasta este... voi veţi răspunde pentru aceasta la Ziua Judecăţii. Acum priviţi aici. Şi lăsaţi părul să vă crească, înţelegeţi, şi fii o doamnă.

E-815 Acum:
Acum în aceasta că este... Eu vă mărturisesc că nu vă laud, pentru că voi veniţi împreună pentru... nu pentru mai bine, ci pentru mai rău.
Căci înainte de toate, când voi veniţi împreună în biserică, aud că acolo sunt dezbinări între voi; şi aşa mai departe, ... (aceasta se petrece acum la masa de împărtăşire)

E-816 Acum ascultaţi la Aceea. Aceea era cum că îngerii...

E-817 Acum, Frate Palmer, eu nu-ţi spun pe această bandă, ca tu să predici acelaşi lucru acolo jos pe care-l predic eu aici. Dar tu ştii clar şi bine, şi tu fiind un predicator, ştii că acela-i Adevărul, frate. În ordine.

E-818 Astfel îngerii aici sunt "oamenii." Dacă tu observi aceasta, Frate Palmer, este cu literă mică, "îngerii." Şi Biblia merge înainte... El vorbeşte despre bărbat şi nevasta lui, înţelegeţi, acela este de fapt subiectul.

E-819 Acela-i felul cum oamenii ajung aşa de confuzi în Biblie, ei spun, "Ei bine, Dumnezeu spune aici un lucru, şi unul..." Nu, voi-voi ieşiţi din subiect. Staţi chiar asupra aceluiaşi subiect, asta-i tot. El vorbeşte despre bărbat şi nevastă.

E-820 Acum încă un lucru eu vreau să ating chiar înainte de a încheia, aceasta îmi va lua vreo două minute:
74. Unde vor fi sfinţii după cei o mie de ani de domnie? Şi ce fel de trup vor avea ei?

E-821 Eu cred că aceea este cea mai dulce întrebare, eu doar o iubesc. Acum să privim chiar drept în ea.

E-822 La început, Dumnezeu... Noi vom merge înapoi la învăţătura Ebraică a noastră doar pentru câteva minute. Dumnezeu era acest măreţ, mare izvor de şapte culori. Câţi ştiţi aceea? Vedeţi? Şi câţi ştiţi că Dumnezeu are şapte Duhuri? Absolut, şapte Duhuri. Şi acolo erau şapte ochi în miel, şi aşa mai departe, toată aceea vine împreună acum. Vedeţi? Acum, acela era Dumnezeu.

E-823 Acum când El (Logosul) a ieşit din Dumnezeu, care era Dumnezeu venind din acest mare izvor într-un trup în forma unui-unui om; şi aceasta a făcut Logosul, pe care noi îl numim teofanie.

E-824 Acum, dacă luaţi teofania când voi priviţi la acela, acela este un om. Acum că noi... Acum, aceea este unde noi eram la început. Acum, voi nu o înţelegeţi acum, dar voi aţi fost acolo în urmă la început în felul acela. Când omul făcut ... Când Dumnezeu a făcut pe om în chipul Lui, El l-a făcut o teofanie. Şi El doar l-a pus în trup... Când Dumnezeu a făcut omul în chipul Lui, în asemănarea Lui, ei erau... În Geneza 2, acolo era... sau Geneza 1:28, eu cred că este, "Acolo încă nu era om să are pământul," şi Dumnezeu a făcut deja pe bărbat şi femeie. Aceea este corect. "Nimeni care să are pământul."

E-825 Apoi Dumnezeu a adus omul puţin mai jos şi l-a pus în viaţă animală, aceea este acest trup, chiar ca animalele aşa ca el să poată lucra pământul, să poată atinge. Acea teofania nu atinge, ea nu vede, gustă, miroase, aude; aceste simţuri pe care le avem noi. Astfel Dumnezeu l-a pus pe om acolo jos pentru ca să-să atingă şi să simtă.

E-826 Şi-şi aşa cum el umbla prin Grădina Edenului, mai întâi ca o teofanie, (cum este Duhul Sfânt aici acum umblând aici înăuntru), el conducea viaţa animală. El a controlat totul, dar el nu putea lucra pământul, înţelegeţi. Astfel Dumnezeu l-a pus în trup aşa ca el să poată lucra pământul. I-a dat cele cinci simţuri ale lui, să lucreze pământul şi să aranjeze-viile şi-şi aşa mai departe, şi apoi omul încă părea singuratic. Oh, aceasta este o imagine frumoasă.

E-827 Priviţi, căci atunci când el a fost făcut mai întâi, el a fost făcut două persoane împreună. El a fost făcut şi bărbat şi femeie, omul a fost. Biblia zice că el era. Dumnezeu l-a făcut pe om şi bărbat şi femeie, "El l-a creat." Observaţi acum, când omul a fost separat de teofanie şi pus în trup, el era-el nu era întru totul acolo; parte din fiinţa lui era încă o teofanie, astfel aceasta nu arăta corect.

E-828 Acolo mergea femela şi masculul la vacă, acolo mergea calul, şi acolo a mers boul, şi acolo a mers toate celelalte, perechi. Dar Adam, el... el era... Vedeţi, acolo era ceva lipsă. Tocmai acea dorinţă arăta că exista o pereche care-l aştepta. Voi o pricepeţi? Şi tocmai gândurile pe care le avem de a muri aici, că suntem necăjiţi şi nedumeriţi, şi tânjim după o Viaţă care nu are moarte, aceasta arată că ea ne aşteaptă. Vedeţi?

E-829 Şi Adam era singuratic. Şi Dumnezeu, să arate că ei nu puteau fi despărţiţi... Acum eu voi ajunge înapoi în acelaşi lucru, doar într-o secundă.

E-830 Priviţi, El nu a mers şi a luat tină şi a făcut o Evă, ci El a făcut din tina originală, Adam. El a luat o coastă din partea laterală şi i-a făcut un ajutor, şi aceea era Eva. Ea a fost făcută pentru bărbat, şi parte din bărbat. Ea era parte din el la început, în creaţie, într-o teofanie. Ea era parte din el aici jos în această creaţie. Ea nu putea fi împărţită într-o altă creaţie, ea trebuia să fie făcută în aceeaşi creaţie.

E-831 Aceea este exact de ce Cristos şi Dumnezeu trebuia să fie tocmai aceeaşi Persoană, nu putea fi ceva diferit. Dacă El era un om bun sau un profet, El nu ar fi fost un Răscumpărător; El trebuia să fie Creatorul Însuşi. Dar El încă este o teofanie acum, vedeţi, şi în felul cum a fost El atunci.

E-832 Acum un om a venit aici jos şi el-el a fost minunat; şi Dumnezeu a iubit aceea, El a zis, "Asta-i frumos, ei să fie pe pământ şi să trăiască acolo pentru totdeauna. Asta-i tot; pentru-pentru Eternitate, şi înainte şi înainte şi înainte. Şi doar să crească, şi fiecare plantă să rodească, şi totul în felul acela. Şi omul să trăiască, şi fiarele să trăiască, şi toate celelalte, în veci de veci. Aceea este în ordine." Vedeţi?

E-833 Şi apoi a intrat păcatul. Şi eu vreau să fac această afirmaţie. În... Aşa de mulţi oameni fac o greşeală aşa teribilă la această singură Scriptură, şi aceea este la Psalmul al 23-lea. Ei Îl citesc în felul acesta, "Da, deşi umblu prin valea întunecoasă a umbrei morţii." Acum, nu există un astfel de lucru. Biblia nu zice, că, "Umbra întunecată a văii ... valea întunecoasă a umbrelor morţii."

E-834 Zice, "Deşi umblu prin valea umbrei morţii." Acum, înainte să poată fi o umbră, ea trebuie să aibe o lumină să facă umbra. Vedeţi, David fiind un profet şi sub ungere, el nu a făcut o greşeală, el doar a spus Adevărul: "Da, deşi eu..." (nu umblu prin întunecata vale) "ci prin valea umbrelor morţii."

E-835 Apoi voi trebuie să aveţi un anumit procentaj de lumină să facă o umbră. Şi în acest fel este aici. Noi suntem şi natural şi supranatural. Acest trup este supus morţii, şi a fost născut de o femeie; prin nimic altceva decât prin... Nu de Dumnezeu, voi sunteţi o reproducere de la Adam şi Eva. Fie negru, alb, sau orice sunteţi voi, voi sunteţi o reproducere, un vlăstar de la Adam şi Eva. Aceea vă face trupul "născut în păcat, format în nelegiuire, venind în lume vorbind minciuni." Voi sunteţi osândiţi şi condamnaţi la începutul vieţii voastre, nici... chiar fără o şansă.

E-836 Acum, pentru că duhul pe care-l aveţi a venit la voi prin natură, şi prin natură aţi venit din relaţie sexuală, dorinţa prin bărbat şi femeie produce un copil pământesc. Şi lăsaţi copilul acela în pace, şi nu-l învăţaţi nimic bine, el va merge greşit. Nu-l învăţaţi nici bine nici rău, el va lua răul. Pentru că este natura lui să facă aşa.

E-837 Priviţi un bebeluş mic, nu mai mare decât atât, doar se inervează aşa de tare; el doar va... el-el îşi va frânge mâinile, şi se înroşeşte la faţă, şi îşi ţine răsuflarea. Sigur. Ce este aceasta? Este natura lui. El a primit-o de la tăticul sau mămica lui, unul; ea a avut suficientă mânie să se lupte cu un bâzâit de fierăstrău, sau tăticul lui. Dacă nu ei, bunicul sau bunica lui a avut. Vedeţi, el este vlăstar.

E-838 Astfel aceea face... Voi sunteţi născuţi în lume. Voi veniţi prin natură, şi toată fiinţa voastră este neagră şi murdară, şi condamnată, şi blestemată şi merge la iad. Asta-i adevărat!

E-839 Dar când sunteţi născuţi din nou, atunci Lumina lui Dumnezeu străluceşte jos în acel suflet (aleluia) atunci nu mai este o vale întunecoasă, ci este o vale cu o umbră în ea. Voi puteţi fi învăluiţi aici cu trup, şi lucrurile peste faţa noastră, dar există suficientă Lumină acolo. Şi într-o zi acea Lumină şi întunericul trebuie să se despartă! Şi când lumina străluceşte, întunericul fuge. Şi când noi mergem să fim cu Cristos în acel trup, întunericul şi moartea dispar, iar noi izbucnim în Lumină perfectă. Glorie lui Dumnezeu! Acolo suntem; nu-i mai boală, nu-i mai întuneric amestecat cu aceasta.

E-840 Chiar acum noi avem şi boli şi bucurie, şi avem sănătate şi tărie, şi avem intrări şi ieşiri, şi urcuşuri şi coborâşuri, şi bucurie şi tristeţe, şi aşa mai departe. Ei bine, aceasta este doar o umbră. Noi avem suficientă lumină să ştim că există Lumină acolo; şi noi încă suntem în trup, în carne. Dar într-o zi Ziua va izbucni. Aceea este când îngerul morţii stă la capătul patului, aceea este când doctorul zice că totul s-a sfârşit; şi acest natural vine din cel supranatural, iar lumina ţâşneşte înapoi la Lumină, şi întunericul merge înapoi la întuneric. Atunci acest muritor se îmbracă în nemurire. Aceea este când această putrezire se îmbracă în neputrezire. Aceea este când acest muritor se îmbracă cu nemurire, iar noi devenim dintr-o creatură a timpului într-o creatură a Eternităţii. Voi nu puteţi merge acolo afară cu întunecime totală, voi trebuie să aveţi lumină în întuneric. Acolo sunteţi. Acela este acel trup pe care-l primiţi.

E-841 Ce facem noi? Ei bine, scumpul meu frate sfinţit, scumpa mea soră sfinţită, înainte de întemeierea lumii, când Dumnezeu te-a creat în chipul Său, sau a creat-omul în chipul Lui, şi a creat femeia în chipul bărbatului pentru slava bărbatului, El v-a făcut o teofanie. Întocmai ca pe Sine, când El a zis "hai să" către creaturile pe care El le-a făcut, "să facem om în chipul nostru, în asemănarea noastră, o teofanie." Dumnezeu nu a devenit încă trup, El era într-o teofanie.

E-842 Şi Moise L-a văzut. Moise a strigat, "Doamne, lasă-mă să Te văd."

E-843 El a zis, "Du-te acolo şi ascunde-te în stâncă, în crăpătură. Şi Moise a mers înapoi în acea crăpătură; şi când Dumnezeu a trecut pe acolo, fulgerul şi tunetul... Şi aşa cum Dumnezeu a trecut pe acolo, El şi-a avut spatele Lui întors în felul acesta.
Şi Moise a zis, "Acesta era spatele unui Om." Aleluia!

E-844 Cine era El? Melchisedec care a coborât, Împăratul Salemului, fără tată sau mamă, fără început de zile sau sfârşit de viaţă. Acela este El! Şi El a coborât, acela este cel care a vorbit cu Abraham. Ei I-au adunat un trup mic de carne în felul acela, şi [Fratele Branham suflă – Ed.] a suflat în el; a păşit în el, şi a venit jos şi a mâncat carne de viţel, a băut lapte de vacă, şi a mâncat ceva unt şi ceva mălai. Şi cei doi Îngeri.

E-845 Şi când ei au păşit acolo afară, şi toate lucrurile acelea doar [Fratele Branham suflă – Ed.] au dispărut şi au plecat.

E-846 Eu niciodată nu m-am gândit la aceea. Aici cu un timp în urmă, încărcând un cartuş de puşcă, eu aveam o puşcă de .22, ea este una .220 Swift. Şi voi fraţii puşcaşi de aici ştiţi. Glontele mic, este un glonţ de patruzeci şi opt de alice, doar cam aşa de lung, glonţ .22 obişnuit. Este încărcat aproape pentru o putere de ţeavă de .30-06. Acum eu... Fabrica încarcă aceea numai până cam la patru mii patru sute de picioare pe secundă. În regulă, dar tu poţi pune suficient... să o încarci singur, şi tu o poţi pune până la cinci mii de picioare pe secundă. Şi-şi de altfel, dacă tu puşcai... Noi împuşcam, zilele trecute, la două sute de iarzi, şi glontele atingea pământul, el zbura înainte ca puşca să facă măcar ecou. Aşa este de rapidă.

E-847 Apoi voi luaţi o scobitoare (ştiţi, partea plată pe o scobitoare) şi-ţi iei din praful tău şi-l faci lucrul acela plin de praf, doar cam patru sau cinci boabe mici, şi-l pui acolo deasupra, şi apoi îţi pui glontele acolo. Stai aici, şi tu ai un glonte în mâna ta într-o secundă. Şi împuşcaţi acolo afară popândăul care stă la două sute de picioare de voi, şi popândăul nici nu s-a mişcat. Glontele se întoarce înapoi la starea lui originală, înapoi în gaze. Aici este un glonte care este cupru şi plumb amestecat împreună, şi o fracţiune de secundă, este înapoi încât voi nu-l veţi mai găsi din nou. El a mers înapoi aşa cum era cu o sută de miliarde de ani în urmă, înapoi în gaze. Acele gaze trebuie să se formeze şi să vină înapoi în cupru şi în plumb, şi aşa mai departe, în felul acela. Acele gaze trebuie să se stabilească.

E-848 Acum, iată unde era. În acel fel sunteţi voi aici, noi venim dintr-o fiinţă mai înaltă. La început noi eram în chipul lui Dumnezeu. Vălul şi întunericul ne ţine de la a şti aceasta acum. Dar Isus le-a spus ucenicilor că El "era cu ei înainte de întemeierea lumii." Vedeţi? Noi eram! Voi nu o puteţi şti acum, dar voi aţi fost la început. "Şi dacă acest tabernacol pământesc este dizolvat, noi avem unul care ne aşteaptă deja!" Aleluia! Şi apoi noi ne mutăm în această teofanie, în care odată am trăit, aşa ca noi să putem mânca şi să dăm mâinile. Iar sufletele de sub altar strigă, "Până când, Doamne?"

E-849 Există şapte trepte care merg la Dumnezeu, pentru cele şapte Duhuri aşa-aşa cum Acesta coboară. Bine, aşa cum mergeţi sub altarul lui Dumnezeu, ele strigau, "Doamne, până când? Putem noi merge înapoi?" Ele sunt aici jos.

E-850 Dumnezeu a zis, "Doar pentru puţină vreme, până când confraţii voştri suferă acelaşi lucru pe care l-aţi suferit voi." Vedeţi?

E-851 Şi apoi sufletele se întorc înapoi, şi ele devin bărbaţi şi femei din nou, şi trăiesc pentru totdeauna când tot întunericul şi moartea şi bolile şi tristeţea întunecimii s-au şters; acolo nu mai există umbră, este absolut lumina soarelui!

E-852 Ascultaţi. Iată ce este. Să se facă atât de întuneric cât vrea să se facă; nu se poate face prea întuneric până când soarele va sfărâma fiecare părticică din întuneric. Întunericul şi lumina nu pot locui mult împreună. Căci... Care este cea mai puternică? Este lumina. Şi când lumina străluceşte, întunericul fuge. Amin. Nu sunteţi voi bucuroşi? Nu sunteţi voi fericiţi că ştiţi? Fără îndoială, că nu există nici o umbră nicăieri. Dar această Lumină binecuvântată care este în inimile noastre chiar acum, ceva care mărturiseşte înapoi: Fiul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu.

E-853 Şi noi umblăm aici, privim puterea Duhului Sfânt venind jos şi merge într-o adunare, şi zice, "Tu erai D-na Aşa-şi-aşa, că ai făcut un anumit lucru, la un anumit loc. Tu ai fost plăguită cu aceasta aşa de mult, dar AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Ridică-te în picioare, tu eşti vindecată."' Şi ologul şi orbul se ridică în picioare. Şi o umbră de om, mâncat de cancer, se ridică la viaţă şi sănătate nouă din nou.

E-854 Nu există îndoială, Isus a zis, "Aceste lucruri pe care le fac Eu, le veţi face şi voi." Şi El a zis, "Eu nu fac nimic până când Tatăl Îmi arată."

E-855 Ce este aceea? Aceea este Lumina care vine amestecându-se în acest întuneric, vedeţi, să ne răscumpere. Pricepeţi ce vreau să spun?

E-856 Acum, într-o zi merge chiar înapoi acolo, şi atunci când teofania devine iarăşi trup nemuritor aşa cum a fost la început, atunci Isus vine, şi Dumnezeu... când Cristos va fi unul. Cristos va şedea pe Tron, şi toţi oamenii vor fi umani. Cristos va fi pe tronul lui David, un om, Domnul Isus; să nu moară niciodată. Nici noi nu vom muri, nici nu vom fi bolnavi, nu vom mai avea tristeţe, şi noi vom trăi prin mia de ani.

E-857 Şi când se expiră mia de ani pe acest pământ, atunci Diavolul vine sus; şi vine a doua înviere, învierea celor nedrepţi. Ei adună o armată mare ca nisipul mării, şi ei vin sus să înconjoare tabăra sfinţilor, şi când o fac, Dumnezeu plouă foc şi pucioasă din cer şi-i distruge.

E-858 Şi Ioan a zis, "Am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci primul cer şi primul pământ au trecut, şi acolo nu mai era mare. Şi eu, Ioan, am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând de la Dumnezeu din Cer, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soţul ei." Acolo sunteţi.

E-859 Acolo el a zis, "Soţia... Mielul şi Mireasa vor fi acolo pentru totdeauna." Acolo va fi un pământ nou, milioane şi milioane de mile pătrate. Oh, Doamne. Cetatea, Biblia măsoară Cetatea de cinsprezece mii de mile pătrate. Este de cinsprezece mii de mile lungime, cinsprezece mii de mile lăţime, şi cinsprezece mii de mile înălţime. Aceea este exact descrierea dată de Biblie despre Cetate. Nu-i de mirare că nu mai există mare, nu mai era loc pentru ea.

E-860 Oh, acolo va fi o aşa frumuseţe! Şi acolo înăuntru, este un izvor chiar la Tronul lui Dumnezeu, care curge înaintea Tronului. Acolo este un pom pe fiecare parte a pomului… a râului Vieţii. Şi în acest pom locuieşte rugăciune... douăsprezece feluri de roade, şi îşi dă rodul în fiecare lună.

E-861 Acolo sunt cei douăzeci şi patru de bătrâni. Acolo este Mireasa. Acolo sunt cei patruzeci şi patru de mii, famenii templului. O frate, noi ne ducem undeva! Lucrurile stau înaintea noastră. Cei patru... Cei douăzeci şi patru de bătrâni. Cei o sută patruzeci şi patru de mii de fameni. Mireasa şade cu Cristos. Doamne, voi vorbiţi... Casa mea, dulce Casă! Amin.

E-862 Să mă gândesc că am privilegiul de a merge acolo, şi voi aveţi privilegiul de a merge acolo. Şi de ce aţi alege voi să umblaţi în acest întuneric şi să nu vedeţi Lumină, şi să muriţi şi să mergeţi în haos şi să deveniţi nimic? Căci când Lumina îşi ia autoritatea supremă, nu mai există loc pentru întuneric. Mergeţi aflaţi unde a mers întunericul când vine lumina. Aşa este felul cum este când toate lucrurile sunt redate înapoi lui Dumnezeu în aceea. Întunericul a avut un început, întunericul are un sfârşit. Lumina niciodată nu a avut un început sau ea niciodată nu are un sfârşit. Dumnezeu niciodată nu a avut un început sau niciodată nu are un sfârşit. Astfel, într-o zi, toată lumea desfrânată cu tot păcatul ei şi frumuseţea ei, aşa zisă, şi toate fanteziile şi senzaţiile ei, şi toată strălucirea ei şi fiecare lucru se va şterge în nimic, şi ea nu va mai fi. Ea nu va mai fi, nici nu se va mai gândi de ea! A zis, chiar, "Aceasta nici nu va mai veni în amintire."

E-863 Dar cei binecuvântaţi ai Domnului vor fi întotdeauna cu El. Noi vom avea un trup ca trupul Lui glorios; şi vom trăi cu El, şi vom mânca cu El, şi vom şedea cu El, şi vom locui cu El în veci de veci şi pentru veşnicii de timp; şi veacurile Eterne se vor rula înainte cu lume fără de sfârşit.

E-864 Şi voi aveţi o alegere în seara aceasta. Dacă nu sunteţi pregătiţi să întâlniţi locul acela, nu contează cât de mult mergeţi la biserică, ce membru bun sunteţi, voi sunteţi pierduţi până când Cristos v-a dat Viaţă nouă în acel întuneric în care umblaţi. Tu poţi fi religios. Religios... Ei bine, ascultă prietene, religia este intelectuală. Vedeţi? Toţi copiii lui Cain au avut întotdeauna religie. Acei Iudei au avut o religie când a venit Isus, dar ei au respins salvarea.

E-865 Tu poţi fi foarte religios în seara aceasta. Tu poţi fi Prezbiterian, Metodist, Penticostal, Nazarinean, Sfinţenia Pelerinului. Tu poţi fi tot aşa de religios; să mergi la biserica ta şi să mărturiseşti, tu poţi cânta şi striga şi să-L lauzi pe Domnul, poţi să-ţi aduci zeciuielile tale la biserică, tu poţi trata pe vecinul tău corect, aceea nu are nimic de-a face cu destinaţia ta Eternă. Cain a făcut fiecare părticică din aceea. Absolut.

E-866 Biblia a spus că "grâul şi neghina vin împreună." Micuţul grâu stătea, el murea după ploaie, şi-mărăcinii la fel. Când a venit ploaia, mărăcinii sunt tot aşa de fericiţi să primească ploaia cum este grâul. "Dar, este după roadele lor, voi îi veţi cunoaşte."
Acum să ne rugăm în timp ce vă examinaţi roadele voastre:

E-867 Acum, Tată, Dumnezeule, au fost nişte întrebări grele aici în seara aceasta. Eu poate că nu am făcut lucrul corect, dar din câte am ştiut mai bine; Tu cunoşti inima mea. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să o primeşti. Şi acum, poate, în unele din aceste întrebări, dacă eu nu le-am făcut corect, atunci Tu vorbeşte inimii oamenilor, şi fă-le Tu chiar unde ar trebui ele să fie. Eu simt că Tu mi-ai spus. Dar dacă eu aş putea fi greşit, Tu iartă-mă atunci.

E-868 Şi mă rog, Dumnezeule, ca fiecare din aceştia să ia aceste lucruri în inima lor, şi fie ca ei să cugete la ele şi să se gândească aşa, "Da, acolo este biserica, acolo sunt aceste lucruri. Aceea este ce a spus Biblia."

E-869 Poate doamnele, Doamne, Tu ştii că eu nu am vrut să spun nimic personal prin a le spune. Dar, Dumnezeule, eu-eu iubesc pe surorile mele, şi Tu ştii asta, Tată. Tu ştii cum gândesc eu despre ele. Dar să stau şi să le spun ceva greşit, eu aş fi un-un înşelător pentru ele. Eu nu doresc să fiu un înşelător pentru surorile mele, eu vreau să le spun Adevărul. Şi, Tată, Eu Îl iau chiar din Cuvântul Tău.

E-870 Şi acum eu nu condamn pe fraţii mei, dar, Doamne, eu spun că ei au fost greşiţi când ei permit aceste lucruri. Şi dacă doamna a ştiut diferit şi a mers şi a făcut-o, atunci depinde de ea, păstorul nu este vinovat.

E-871 Ava Tată, lucrurile acelea sunt Cuvântul Tău, şi ele sunt la Tine. Acum Tu să vorbeşti inimilor oamenilor. Eu îi predau pe toţi Ţie. Eu voi vedea ce ai făcut Tu, Tată; Tu ştii. Vorbeşte fiecărei inimi. Noi cerem în Numele lui Cristos.
Şi cu capetele noastre aplecate:

E-872 Mă întreb dacă cineva şi-ar ridica mâna, zicând, "Frate Branham, doar aminteşte-mă ca eu să pot fi un biruitor complet, şi în ziua din urmă să port îmbrăcămintea de nuntă şi să fiu cu Cristos." Vreţi să vă ridicaţi mâna, zicând, "Roagă-te pentru mine"?

E-873 Fiecare să-şi ţină capul în jos acum, şi doar aplecaţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, aceea este bine. Acolo, Dumnezeu să vă binecuvânteze, surorile mele; şi fraţii mei, la fel, ridicându-vă mâinile. Aceea este minunat.

E-874 Acum, Tată, Tu vezi mâinile lor. (Eu ştiu, că uneori vă gândiţi, "Ei bine, doar o mică rugăciune ca aceea?") Dumnezeule, eu mă gândesc la mama aceea, care a zis ieri, "Doar o mică rugăciune acolo în casa ei în ziua aceea când băiatul acela era pe moarte, trei săptămâni de trăit, acea vătămare pe creier, şi acum schimbarea a venit." Mă gândesc la Ezechia, aplecându-şi faţa spre perete, şi plângând, "Doamne, eu Te implor, să fii milostiv cu mine. Cercetează-mă, căci am umblat înaintea Ta cu o inimă perfectă." Aceasta a schimbat din moarte la viaţă.

E-876 Un strigăt de la Fiul lui Dumnezeu, "Lazăre, ieşi afară!" şi un om mort a ieşit afară.

E-877 O Dumnezeule, Tu ai zis, "Vorbiţi, cereţi, şi vi se va da. Când spuneţi ceva, credeţi că ceea ce spuneţi se va împlini, voi veţi avea ce ziceţi."

E-878 Acum, Tată, mă rog ca fiecare care şi-au ridicat mâna vor primi pentru ceea ce şi-au ridicat mâinile. Şi fie ca ei să fie binecuvântaţi. Şi Dumnezeule, mă rog ca Tu să ajuţi pe surorile noastre, ca ele să fie... lasă-le să se comporte, acel Satan prin televiziune şi reviste de Povestiri Adevărate şi aşa mai departe, care au fost mânuite aşa de liber, şi programe necenzurate, cum murdăria şi vulgaritatea la televizoare şi aşa mai departe, care ar... Ar putea fi un instrument să câştige milioane de suflete pentru Tine, dar cum nu sunt ele cenzurate, şi pun toate aceste lucruri murdare pe care ei... Oh, ce păcat! Şi să ştim că duhul Diavolului a ajuns înăuntru şi în jurul surorilor noastre, şi încearcă să le facă modă şi să se îmbrace în felul acela.

E-879 Şi noi aflăm că în... în fraţii noştri, de asemeni, Doamne, căci cum socotesc ei că ei pot fuma şi bea, şi să se poarte în felul acela, şi încă să fie Creştini pentru că ei zic că ei "cred." Fă ca ei să ştie că "Diavolul crede, de asemeni." Şi el nu este salvat, "el crede şi tremură."

E-880 Şi acum, Tată, ne rugăm ca Tu să fii milostiv cu noi toţi, şi iartă-ne de păcatele noastre, şi poate că unii nu şi-au ridicat mâinile, O Dumnezeule, fii milostiv. Fie ca următoarea ocazie pe care o au ei, fie ca ei să-şi ridice mâinile.

E-881 Noi ne pregătim să luăm împărtăşirea, Doamne. Iartă-ne de fărădelegile noastre şi trecutul vieţii noastre. Şi fie ca noi să primim din binecuvântările Tale, căci noi o cerem în Numele lui Cristos. Amin.

E-882 Domnul să vă binecuvânteze. Îmi pare rău să vă ţin în felul acesta. Eu doar mă întreb, chiar înainte de împărtăşire, dacă există cineva să vină să ne rugăm pentru el, ar vrea să ne rugăm pentru el, ei bine, noi am fi bucuroşi să facem aceea chiar la timpul acesta, dacă există cineva pentru care să ne rugăm.

E-883 În regulă, frate, să o aduci chiar sus, aceea va fi bine. Şi doar un moment, şi apoi noi vom-noi vom elibera. Şi atunci când eliberăm, atunci acei care vor să stea pentru împărtăşire, pot sta. Dar chiar acum noi vom oferi rugăciune pentru bolnavi. Ce a spus Biblia?

E-884 Dacă fratele nu se poate ridica... Aceea este în ordine, doar lăsaţi-l să şadă acolo, noi vom veni la el. Aceea este în ordine, doar lăsaţi-l să şadă chiar acolo. Şi noi vom veni jos şi ne vom ruga pentru el. Aceea este bine. În regulă, domnule, doar lăsaţi-lăsaţi-1 să şadă chiar acolo. Este greu pentru el să stea aici, păi, noi vom fi bucuroşi să venim chiar la el.

E-885 Acum aş vrea să fac această menţiune mică, prietenul meu drag. Vedeţi, eu-eu ştiu că Domnul a dovedit aceasta iarăşi şi iarăşi de aşa multe ori. Vedeţi? Eu nu sunt aşa de mult un predicator, eu nu am şcoală şi aşa mai departe. Eu iubesc pe Domnul Isus, Dumnezeu ştie că eu Îl iubesc. Dar un lucru am fost chemat să fac, să mă rog pentru bolnavi. Voi credeţi asta? Chiar înainte ca eu să ştiu despre dar, eu mergeam aici la spital; şi îmi amintesc de surorile acelea zicând, "Acum tu te vei face bine." Vedeţi? Şi doar ceva, că Dumnezeu a fost aşa de îndurător să-mi onoreze rugăciunile pentru oameni.

E-886 Îmi imaginez, în seara aceasta, că dacă aceasta ar fi cerută, doar o explozie din toată lumea peste tot în lume. Şi să zică, fiecare pentru care Fratele Branham s-a rugat, să vină aici, mi¬ar place ca voi să daţi un răspuns guvernului Statelor Unite, cu o scrisoare. Şi aceea ar fi o transmisiune în toată lumea. Eu presupun, că poate patru sau cinci milioane de oameni ar răspunde chemării aceleia dacă aceasta ar fi cunoscută. Vedeţi?

E-887 Şi oamenii aceia, sau unii din ei care au fost deja morţi, întinşi lângă doctor, şi-şi antreprenorul de pompe funebre. Unii din ei au fost omorâţi în accidente; unii din ei au murit o moarte naturală. Unii din ei sunt orbi, şchiopi, schilozi, deformaţi, nenorociţi, mintal... în spitale, nici măcar nu au ştiut că noi eram în spital să ne rugăm pentru ei. Îi aduce înăuntru, trebuie să-i ia. Ei se luptau să-şi croiască drum şi se tăiau în bucăţi, fără să ştie unde se află. În cinci minute, să fie normal, blânzi, oameni iubitori, şi întregi pentru restul zilelor lor. Vedeţi?

E-888 Aceasta este... Ce este aceasta? Acesta nu este Fratele Branham. Este Isus Cristos, El m-a trimis să mă rog pentru bolnavi. Acum iată ce este aceasta. Nu a fost prea cu succes în Jeffersonville, pentru că, iată de ce. Acum, eu vreau să ştiţi că eu am pe unii din cei mai apropiaţi şi cei mai buni prieteni ai mei chiar aici în acest oraş. Deşi oraşul în sine, starea oraşului, mie nu mi-o place. Mie nu-mi place această situaţie, şi niciodată nu mi-a plăcut; când am fost un băieţaş, şezând, citeam cărţile mele de istorie, am zis, "Într-o zi eu voi locui aici." Vedeţi?

E-889 Mie nu-mi place J effersonville, el este o mlaştină, este aici jos. El este doar foarte mlăştinos, şi-şi este foarte rău. Mergeţi aici sus pe vârful Spickert Knobs-ului sau undeva, şi priviţi jos spre New Albany şi Jeffersonville, dacă vreţi să vedeţi. Priviţi aici, chiar doctorii spun acum, că, "Oamenii din această vale devin anemici din cauza situaţiei."

E-890 O domniţă de aici sus, D-na Morgan, a fost vindecată de cancer, şi-a dus câinele aici la clinică, a crezut că are râie. Voi ştiţi ce era? Sedimentele de la Colgate şi lucruri de pe buruieni pe unde a mers. Este cel mai nesănătos loc.

E-891 Un om a fost în Armată, a mers aici jos şi a luat... El avea astmă. A mers aici jos în Florida şi ochii i-au devenit foarte negri, şi a mers acolo la doctor, şi el a zis, "Doctore..."

E-892 Doctorul a zis, "Acum, tu ai fost într-o bătaie, nu-i aşa?"

E-893 El a zis, "Nu, domnule, nu am fost."

E-894 Dacă vreţi să ştiţi cine este, numele lui este Herby. Acum, dacă eu pot doar să mă gândesc... Este-este în Union National Bank, în New Albany, el este un casier. Doar mergeţi acolo şi vedeţi pe acela care se zice "Herby," întrebaţi-l.

E-895 Şi el a zis... El a mers, el a zis, "Doctore," el a zis, "eu am sinuzită."

E-896 Şi el l-a examinat, a zis, "Asta-i adevărat." El a zis, "Am gândit că ai fost într-o bătaie." A zis, "Băiete, unde locuieşti?"

E-897 El a zis, "Dvs. aţi putea acum cunoaşte locul," zicea, "eu locuiesc într-un orăşel dincolo de Louisville, Kentucky, numit New Albany, Indiana."

E-898 A zis, "Vrei să-mi spui că ai luat boală de sinuzită din apa aceasta sărată de aici din Miami, de la venire?" Zicea, "Dacă ai putut trăi în Jeffersonville, Indiana, sau New Albany, Indiana, tu poţi trăi oriunde te-ar trimite în lume Armata Statelor Unite." Asta-i tot. Vedeţi?

E-899 Este cel mai nesănătos loc care există în lume, despre care ştiu eu, afară doar dacă ar fi în ceva mlaştină de malarie. Vedeţi? Şi eu-eu-eu-eu am prieteni aici.

E-900 Priviţi aici, eu pot doar să merg să-i numesc în felul acesta. Priviţi la Dr. Sam Adair, prietenul meu. Bine, acolo este Mike Eagen, şezând acolo. Oh, Doamne, cât de mulţi aş putea numi! Doar sute de prieteni buni adevăraţi, ortacii mei vechi, cu care m-am împrietenit... Nu contează câţi prieteni noi găsesc, nu există nimic care să ia locul unui prieten vechi. Voi ştiţi aceea.

E-901 Acolo este mama mea bătrână şezând în spate acolo, nu mai are multe zile pe pământ, ea este peste şaizeci de ani acum. Acolo este mama soţiei mele, şaptezeci, mergând pe şaptezeci şi unu; şezând aici în spate pe undeva, eu cred, în seara aceasta. Şi acolo, o lasă. Tatăl meu este îngropat aici; soţia este îngropată aici afară la Walnut Ridge; bebeluşa mea zace acolo afară. Vedeţi ce vreau să spun?

E-902 Eu-eu-eu nu-mi place... eu-eu-eu-eu nu vreau să stau aici, şi cred că în curând, chiar imediat, eu va trebui să plec. Vedeţi, pentru că aceasta îmi vine la mine, eu spun aceasta peste amvon şi Biblia mea, în mod constant.

E-903 Când i-am spus soţiei, când ei ne-au dat banii să zidim acea casă parohială pe care am predat-o acestei biserici... Această biserică posedă acea casă parohială; mergeţi aici jos, aflaţi dacă nu este aşa. Vedeţi, eu nu aş lua-o pentru mine.

E-904 Acum, când eu urma să construiesc acolo, Meda a zis, "Eu vreau să stau aici din cauza mamei mele."

E-905 Eu am zis, "Dragă, tot aşa de sigur cum noi vrem, ne va pare rău de aceasta. Vedeţi, aceasta doar nu merge. Dumnezeu a zis, 'Separăte,' eu trebuia să o fac."

E-906 Şi a zis, "Ei bine, mama mea!"

E-907 Eu am zis, "Mama mea, tot la fel. 'Dar acela care nu-i părăseşte pe ai săi, şi să Mă urmeze, nu este vrednic să fie numit al Meu.' Şi aceea este adevărat."

E-908 Într-o zi, curând, eu simt că eu va trebui să mă mut, aceea este, să mă duc. Dar aici este felul, adunările nu vor merge aici. Aceasta nu va merge aşa cum merge oriunde în altă parte, şi oricine care a fost vreodată în adunare ştie că aceea este adevărat, pentru că este chiar aici în oraşul meu propriu. Aceea este.

E-909 Isus a spus acelaşi lucru când El a venit.

E-910 Ei au zis, "Cine este acest om? Nu este acela fiul tâmplarului de aici? La ce şcoală a mers el vreodată? De unde a obţinut el această învăţătură? Acum lasă-mă să te văd făcând... Tu ai spus că ai făcut minuni aici, să te văd că faci acelaşi lucru aici. Ce ai făcut în Capernaum, să te văd că-l faci aici."

E-911 Isus a zis..."El s-a mirat de necredinţa lor." El s-a întors şi a zis, "Adevărat, adevărat, vă zic Eu, un profet nu este mai nerăsplătit nicăieri decât între poporul lui propriu în ţinutul lui propriu." Este adevărat?

E-912 Şi noi ştim... priviţi la... Luaţi-l pe Finney, luaţi-l pe Sankey, Moody; luaţi-l pe John Wesley, niciodată nu a putut face o pornire din aceasta, vedeţi, până când a părăsit ţara lui. Priviţi la-priviţi la-la-la Moody. Când Moody, un pantofar din Boston, nu putea merge de loc, el a venit la Chicago înainte de a deveni renumit. Vedeţi? El a trebuit să o capete de la ai lui. Voi întotdeauna trebuie să o faceţi.

E-913 Dar acum, aici, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor dacă veţi uita că acesta este William Branham; vedeţi, dacă veţi uita că William Branham are ceva de-a face în aceasta, numai doar unul care stă şi se roagă pentru voi. Este Isus Cristos care deja a făcut ceea ce aţi cerut să facă, dacă doar o veţi crede. Vedeţi? Nu este nimic de făcut... eu nu am nimic de-a face cu aceasta, doar să fiu martor. Dar se pare că după ce am crescut aici cu voi, şi voi cunoaşteţi fiecare slăbiciune pe care o am, şi fiecare greşeală pe care o am... Şi voi ştiţi ce a făcut Dumnezeu, chiar în acest oraş.

E-914 Acest oraş, la Ziua Judecăţii, va răspunde cu un mare preţ într-o zi, căci au existat sute şi sute de vindecări remarcabile chiar aici. Aceea era chiar, chiar aici. Semne şi minuni, şi apariţia Îngerului acolo jos, şi ziarele au suflat înainte şi fiecare lucru. Şi totuşi oamenii nu... De ce este aceasta?

E-915 Acum, într-o zi, eu voi pleca de aici. Mă întreb, "Care va fi sfârşitul meu?" S-a terminat? Este cam pe terminate? Eu am patruzeci şi opt de ani. Este cam aproape terminat? Mă întreb aceasta, dacă este.

E-916 Priviţi, de ce nu şi-a dat lumea seama de acea fotografie acolo? De ce nu au prins ei aceea chiar repede? De ce nu prind ei astealalte lucruri? De ce nu prind ei aceste profeţii şi lucruri? Ştiţi, ei nu o pot face acum, dar într-o zi eu voi părăsi lumea, şi când eu plec, atunci ei O vor recunoaşte. Unii din voi oameni tineri vă veţi da seama de aceea după ce eu sunt plecat. Vedeţi? Dar Dumnezeu nu vrea să permită să fie făcută acum.

Up