Scrisul De Mînă Pe Perete

The Handwriting On The Wall
Data: 58-0108 | Durată: 1 oră 16 minute | Traducere: VGR
Chicago, Illinois, S.U.A.

E-1 Aceasta fiind Miercuri seara, am promis seara trecută, deasemeni, că urma să vorbesc, dacă Domnul ar permite, în seara aceasta, asupra subiectului despre: Scrisul De Mînă Pe Perete. Acesta este un foarte... Oh, noi am putea depune săptămîni asupra subiectului, şi apoi niciodată să nu zgîriem suprafaţa. Dar eu voi încerca să conturez doar puţin din el în această seară, cu ajutorul Duhului Sfînt. Şi acum eu vreau să citesc din Daniel, capitolul al 5-lea şi versetul al 25-lea. Şi Acesta se citeşte astfel.
Şi acesta este scrisul care era scris, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.
Şi acum fie ca Domnul să adauge binecuvîntările Lui la Citire.

E-2 Şi mă întreb dacă bunul nostru frate, custodele de aici, ar stinge doar aceste lămpi strălucitoare. Eu sînt un-un... Aceasta luminează drept jos încoace. Îţi mulţumesc, foarte amabil. Eu nu pot vedea audienţa. Apoi cînd eu vorbesc cu cineva, îmi place să mă uit la ei în faţă cînd eu vorbesc. Aceasta pare doar mai mult de parcă este un contact personal cu oamenii.

E-3 Acum ne încredinţăm Domnului nostru, în seara aceasta, în timp ce noi încercăm doar să-mi iau răgaz şi să vorbesc asupra acestui subiect. Eu ştiu că acesta este un subiect măreţ. Şi el este un subiect de serviciu evanghelic, şi nu unul pentru vindecare Divină. Ci acesta este pentru cea mai mare vindecare Divină. Cel mai bolnav Trup pe care eu îl cunosc în seara aceasta, este Trupul spiritual al Domnului nostru Isus, pe acest pămînt; aşa de sfîşiat, şi răvăşit, încît acesta într-adevăr are nevoie de vindecare Divină.

E-4 Acum, subiectul nostru în seara aceasta începe în Babilon. Şi Babilonul era mai întîi localizat, şi care încă este, în Şinear. Şi acesta era numit întîi, "poarta lui Dumnezeu," Babel. Babel, şi mai tîrziu a fost numit Babilon, care înseamnă "confuzie." Şi Babilon apare la începutul Bibliei, în Genesa; şi acesta apare în mijlocul Bibliei; şi acesta apare în ultima parte a Bibliei, ultima Carte, Apocalipsa. Şi fiindcă aceasta este peste tot prin Biblie, acesta trebuie să fie încă în existenţă astăzi.

E-5 Şi, deasemeni, fiecare lucru care este pe pămînt astăzi, în felul lucrurilor spirituale, astfel ca Duhul lui Dumnezeu şi duhul Diavolului, şi toate cultele şi fiecare lucru pe care noi le avem astăzi în lume, ele au început în Genesa. Genesa înseamnă "începutul." Şi toate acele lucruri, deşi sub un alt nume şi sub o altă formă, dar acelaşi duh care a început în Genesa, îl aduce afară. Şi acesta este întocmai ca un pom în creştere, venind sus la un cap, unde toate acestea vor veni la un deznodămînt la sf'îrşit, pentru marea judecată a lui Dumnezeu, unde El va stabili toate lucrurile. Şi tot ce are un început va avea un sfîrşit. Doar acele lucruri care nu au avut un început nu au sfîrşit.

E-6 De aceea-Creştinul născut din nou nu are un sf'îrşit, pentru că el are Viaţă Eternă. Şi Viaţa Eternă este o parte din Propria Viaţă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Etern. Şi acelaşi cuvînt, cuvînt Grecesc Zoe care zice "Viaţa lui Dumnezeu," cînd Isus vorbeşte şi a zis, "Eu le-am dat Viaţă Eternă," acelaşi cuvînt este folosit din nou. De aceea, un om fiind născut din nou, duhul lui a fost schimbat, şi el devine o parte din Dumnezeu, într-atît încît el este un fiu a lui Dumnezeu. Şi el este tot atît de Etern cum Dumnezeu este Etern, deoarece el este o parte din Dumnezeu, prin Naşterea lui, Naştere spirituală.

E-7 Acum, Babilonul a fost fondat de către un om numit Nimrod, care era fiul lui Ham, un om foarte rău.

E-8 Iar Babilonul era odată capitala lumii. Cînd această mare cetate a fost zidită acolo, toate cetăţile mici, toate în jurul ei, au plătit tribut, impozite, şi aşa mai departe, la această mare cetate, Babilon.

E-9 Şi acolo înăuntru, dacă voi veţi citi în unele din cărţile antice, astfel ca Două Babiloane a lui Hislop, şi multe din istoriile antice, voi veţi găsi că ei aveau tot felul de învăţături curioase acolo înăuntru. Ei aveau o femeie înăuntru acolo, eu nu îi pot numi numele ei la acest timp, iar ea găsea rădăcini deosebite şi, din pămînt, şi făcea dumnezei din ele. Se crede că aceia erau dumnezeii pe care Iacob i-a luat de la socrul lui, unii din acei dumnezei de rădăcini şi aşa mai departe. Doar ismuri micuţe, şi din acele lucruri au înmugurit aceste culte pe care noi le vedem astăzi în lume. Dacă voi veţi observa natura din ele, şi natura acestor lucruri de astăzi, ea este aceeaşi natură.

E-10 Astfel, Babilonul şedea chiar în acea vale mare fertilă acolo, şi el era înconjurat şi irigat de Rîul Eufrat, şi Tigrul. Şi acesta era un mare centru agricol. Şi Babilonul era o mare cetate. Şi ea era, aproximativ, în jur de o sută şi douăzeci de mile în jurul cetăţii; treizeci de mile fiecare margine, aceea ar face-o o sută douăzeci de mile în jur. Ei spun că străzile în cetatea Babilonului erau late cam de două sute de picioare. Zidurile erau de optzeci de picioare grosime, şi practic înalte de două sute de picioare. Ei puteau să alerge curse de şarete în jurul acelor ziduri, cu şaretele. Şi porţile erau făcute din bronz, şi acele porţi atunci ar fi de două sute de picioare lăţime. Şi drept în centrul cetăţii şedea palatul, şi palatul era tronul. Şi prin centrul cetăţii venea marele rîu, Eufrat. Dacă voi veţi observa aceasta, aceasta era cetatea Diavolului, pentru că ea este desenată după Cetatea lui Dumnezeu, ca Rîul Vieţii înaintea Tronului. Şi în această cetate, ei aveau mari, grădini suspendate, de pe ziduri, împrejur.

E-11 Şi ea era o aşa măreaţă, naţiune puternică la acel timp, încît ea a bătut lumea cunoscută, şi toată lumea plătea tribut. Ea a progresat mai departe în ştiinţă, şi ea avea ultimele lucruri pe care le putea produce ştiinţa. Ea avea ultimele şarete, ultimele desene, cele mai puternice armuri, şi cele mai bune dintre metale. Ea era o remarcabilă faţă de restul lumii.

E-12 Şi atunci în interiorul acestor ziduri, unde Împăratul Belşaţar era împărat în timpul acestui eveniment despre care noi vorbim în seara aceasta. Împăratul Belşaţar, care Biblia spune, "Nebucadneţar, care era tatăl lui," dar într-adevăr acesta era bunicul lui pe care el l-a succedat, Împăratul Nebucadneţar.

E-13 Şi mulţi dintre voi vă amintiţi că Nebucadneţar era începutul împărăţiilor Neamurilor, capul de aur. Şi el a mers sus în Ierusalim, multe, multe mile depărtare, şi i-a capturat pe Iudei şi i-a dus jos în împărăţia lui, şi i-a făcut robi, şi ei i-au folosit pe savanţi şi aşa mai departe.

E-14 Întocmai cum a făcut Rusia cînd ea a mers în Germania. Şi acolo este de ce ei au obţinut bomba atomică, şi aşa mai departe, ei au luat pe acei savanţi Germani. De aceea sînt ei aşa departe avansaţi astăzi, că ei i-au capturat şi i-a dus înapoi acolo sus. Ei înşişi, ei nu au avut aceasta, însă ei au mers şi au luat acele lucruri întocmai cum Nebucadneţar a făcut Iudeilor.

E-15 Şi noi aflăm că, în decursul acestui timp, acolo era un om neprihănit cu numele de Daniel, un profet al Domnului, a fost luat în captivitate la acel timp. El a slujit ca un prinţ peste toţi dintre astrologi, şi aşa mai departe, şi oamenii înţelepţi şi Magii, în domnia Împăratului Nebucadneţar.

E-16 Şi acum Belşaţar a preluat. Belşaţar era un fel de om rău. Lui doar nu i-a păsat!

E-17 Şi atunci tot poporul din Babilon, cu o astfel de siguranţă cum ei simţeau că aveau! Odată înlăuntrul acelor porţi, şi porţile închise, cu ziduri de două sute de picioare, optzeci de picioare grosime, doar gîndiţi-vă cît de în siguranţă trebuie că s-au simţit ei în acele ziduri!

E-18 Însă doar amintiţi-vă aceasta. Indiferent cît de asiguraţi va făcut acea ştiinţă, Dumnezeu vă va afla cînd voi păcătuiţi! Există numai o siguranţă, şi aceea este în Cristos Isus.

E-19 Acum, aşa cum ei au simţit importanţa lor măreaţă de a fi naţiunea conducătoare a lumii, una foarte tipică, civilizaţie modernă întocmai ca aceea în care noi trăim, această Americă fabuloasă. Şi eu sînt cumva conturbat, eu însumi, însă mi-e teamă că noi luăm aceeaşi atitudine pe care au luat-o ei. Că noi simţim că deoarece noi am obţinut, ceea ce noi credem, cei mai buni savanţi, şi cele mai bune mitraliere, şi bombele atomice, şi cele mai rapide avioane, şi noi avem cumva... Fiind naţiunea conducătoare a lumii, noi am simţit cumva siguranţa noastră fără Dumnezeu.

E-20 Acesta este un model foarte frumos. Iar Dumnezeu nu se schimbă. Atitudinea Lui faţă de păcat este aceeaşi astăzi cum era ea atunci. Şi nu există nici un loc de ascundere jos aici. Numai în Cristos sînteţi voi în siguranţă.

E-21 Şi în această mare cetate, aşa cum ei simţeau că nu exista nici o cale, în lume, ca o armată să invadeze vreodată acea cetate. Marele, ziduri înalte, şi echipamentul lor modern, şi ei erau blocaţi de lumea din afară. Dar puţin cunoşteau ei că o naţiune păcătoasă numită Mezii şi Perşii, care sînt acum Hinduşii din India, cît de puţin ştiau ei că la multe mile depărtare săpau o albie de rîu, să întoarcă Rîul Eufrat, astfel ca ei să poată mărşălui sub ziduri. Cînd ei simţeau că ei erau asiguraţi! Tot timpul ei au simţit în felul acela. Dacă ei au simţit aşa, atunci ei au mers bălăcindu-se în păcat.

E-22 Aceasta pare în felul acesta cînd omul ajunge la locul în care el simte că el este de sine suficient, păcatul începe să îl apuce. Biserica, naţiunea, individul, care simte că el nu are nevoie de vreun ajutor din afară, păcatul începe să domnească în el. Asta este adevărat. Şi noi vom observa, deasemeni, că atunci cînd oamenii încep să simtă acel simţămînt superior, de obicei păcatul se aşează înăuntru şi îi roade.

E-23 Astfel cînd ei au închis acele uşi, ei credeau că sînt în siguranţă. Dar Dumnezeu priveşte în jos din Ceruri! "Iar păcatul este o ocară pentru orice naţiune."

E-24 Mă întreb, în seara aceasta, cu tot din echipamentul nostru grozav, şi submarinele noastre controlate atomic, şi avioanele noastre cu reacţie care zboară multe sute de mile pe secundă, care chiar... sau minut, care poate chiar să depăşească bariera sunetului. Dar, niciodată să nu uitaţi dar că păcatele voastre vă vor afla!

E-25 Şi, în acest timp, ei au închis porţile. Şi ei se gîndeau că ei vor, puteau doar trăi în chefuri aşa cum ei vroiau, deoarece ei erau protejaţi. Ei erau naţiunea conducătoare, toate celelalte naţiuni se uitau la ei după ştiinţă şi după-după ajutor.

E-26 Şi astfel, la un aşa timp ca acesta, acolo era un... Acest împărat se gîndea că el va avea pentru el un timp mare grozav. Şi el a stabilit o dată în care el urma să aibe un mare dans, sau, după cum eu aş spune, un rock-and-roll modern; nimic mai mult de acesta. Şi astfel el a stabilit timpul, şi el a invitat toată celebritatea, toţi dintre soldaţi şi căpitani, şi toate nevestele şi concubinele.

E-27 Acum, o concubină este doar o prostituată legală. Şi voi vedeţi, cînd omul se simte de sine suficient, că el începe să se bălăcească în păcat?

E-28 Şi el a chemat înăuntru cele mai bune lichioruri pe care el le putea găsi, pentru această măreaţă petrecere de rock-and¬roll pe care el urma să o aibe. El credea că el era în siguranţă. El credea că nu exista nimic care putea să-l vatăme, deoarece el era în siguranţă. Şi el avea această mare petrecere într-una din aceste grădini chiar în spatele palatului. Şi în timp ce era afară acolo în grădină, probabil că ei au decorat-o toată foarte frumos, toate zorzoanele atîrnînd, şi a avut toate din fetele de spectacol şi multe dintre femei să vină să distreze pe soldaţi. Şi berea lor şi vinurile lor! Dacă aceea nu este un bun aranjament modern al unei petreceri de rock-and-roll astăzi, eu nu ştiu unde ar fi una. Aceea este exact. Şi ei aveau totul gata, şi ei urmau să aibe un timp măreţ.

E-29 Şi fără îndoială că au venit multe femei măritate. Bărbaţii lor au fost lăsaţi acasă ca îngrijitori de copii, în timp ce ele au mers afară să aibe o distracţie. Şi vice versa, fără îndoială că o mamă umbla pe duşumea, cu un bebeluş bolnav, în timp ce un bărbat beat a mers afară să aibe o mare distracţie. Aceasta este doar şase din unul, şi o jumătate de duzină din celălalt.

E-30 Şi eu îi pot vedea cum încep ei să bea şi să aibe un timp măreţ. Şi mi-aş imagina cum ei într-adevăr au început orchestra, şi au avut muzica. Şi micuţii adolescenţi legănîndu¬se unul pe altul. Iar soldaţii, beţi, apucînd femeile şi aruncîndu-le peste capetele lor, şi sărutîndu-le şi aşezîndu-se în scaune, şi zicînd hura. Gîndindu-se că erau în siguranţă!

E-31 Oh, America, Dumnezeul care s-a uitat în jos asupra acelei beţivane, petreceri de rock-and-roll, se uită asupra ta în seara aceasta!

E-32 Şi ce timp trebuie că aveau ei! Şi eu îmi pot imagina pe acest împărat aici, Belşaţar, era un Elvis Presley modern, el putea să facă o mulţime din fanteziile lor pe care ei le aveau. Şi toate din comportările lor, şi neştiind, tot timpul, că moartea zăcea la uşă!

E-33 Astfel, aşa cum petrecerea a ajuns într-un avînt bun, de obicei întocmai ca un mare aranjament al unui Hollywood modern televizat, ei se gîndeau că ar spune cîteva glume bune despre religie; cam ca o îmbrăcăminte Arthur Godfrey, sau ceva de felul acesta modern astăzi, sau vreun Ernie Ford culegător de mazăre, să spună vreun fel de glumă despre predicator. Dar Dumnezeu încă priveşte în jos din Cer! Dar ei credeau că ei trăiau într-o astfel de naţiune încît aceasta nu putea fi atinsă. Dar voi culegeţi ceea ce semănaţi!

E-34 Doar fiţi cu luare aminte de asta, poporule. Dacă voi sînteţi o naţiune, sau o biserică, sau un individ, voi culegeţi ceea ce semănaţi!

E-35 Şi, de ce, eu pot vedea pe acest împărat ridicîndu-se, şi zicea, "Doar un minut, fetelor, haideţi să avem o bună glumă religioasă asupra predicatorului," sau aşa mai departe.

E-36 Şi toate zorzoanele zburînd, şi tinerele doamne zicînd, "Whoopee! Da, eu cred că nouă ne-ar place să auzim asta."

E-37 Iar soldaţii tineri comportîndu-se ca adolescenţii de astăzi, pentru că acesta nu este mai mult decît un Babilon modern! Eu sînt un American, dar aşa a aparţinut Daniel în Babilon la timpul acela. Însă asta nu scuză păcatul!
Am spus unei fete o dată, "Tu eşti o Creştină?"
Ea a spus, "Eu îţi dau ca tu să înţelegi, eu sînt o Americană."
Am zis, "Aceea nu spune nimic." Nicidecum!

E-38 Eu sînt bucuros să fiu un American, dar asta nu are nimic de a face să reflecte Creştinismul; nici un lucru. Dacă noi păcătuim, noi o să plătim pentru păcatele noastre, să vă fie aceasta doar asigurat.

E-39 Ei aveau un profet acolo, dar ei nu ascultau. Ei aveau Mesajul, dar ei vroiau să-şi bată joc de Acesta.

E-40 Dacă aceea nu este America modernă, eu nu o ştiu. Ei au Evanghelia, Adevărul, dar lor le place să-şi bată joc de Acesta.

E-41 Astfel ei au zis, "Să mergem jos şi să luăm acele vase holy¬roller, şi să le aducem aici sus şi să avem o glumă bună din aceasta."

E-42 Dumnezeu nu permite păcătoşilor să-şi bată joc de oamenii Lui! Voi veţi plăti pentru aceasta, într-o zi.

E-43 Şi ei se duc şi iau vasele Domnului, şi le aduc sus în templu, şi ei urmează să aibe o băutură bună din vasele Domnului. Şi cînd ei au turnat Oertelul 92 a lor sau Pabst Blue Ribbon, [vinuri renumite – Trans.] în ele, să aibe o bună glumă din aceasta, oh, ei au ciocnit paharele şi vasele, şi au început să bea, şi să rîdă şi să-şi bată joc de religia Domnului. Ei erau neştiutori despre ceea ce făceau ei.

E-44 Şi aşa este această naţiune, în seara aceasta, ignorantă de a respinge Mesajul Domnului Isus Cristos, în botezul Duhului Sfînt, şi a fi născut din nou.

E-45 Deşi ei erau religioşi, acum, acea petrecere beată de rock¬and-rolls, ei erau religioşi, deoarece Biblia a spus asta, "Ei lăudau dumnezeii lor."

E-46 Astfel voi puteţi fi mereu aşa religioşi, şi totuşi să fiţi greşiţi! Asta-i adevărat. Aceasta nu este sinceritatea. "Există o cale care pare dreaptă unui om, dar sfîrşitul ei este calea morţii." Astfel ei aveau o mare biserică de stat, şi o religie pe care ei o puteau sluji, şi ei şi-au bătut joc de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu.

E-47 Şi aceasta este foarte tipic astăzi, bătînd-şi joc de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu. Ei numesc pe oamenii, care încearcă să trăiască curat şi decent, şi drept, ei îi numesc "modă veche" sau "holy roller," sau vreun fel de nume scandalos. Şi ei numesc darurile Domnului, pe care El le efectuează, "Lucrarea unui duh necurat, ca un ghicitor sau un drac." Oh, cum puteţi voi scăpa de judecată? Sîngele martirilor cheamă împotriva acesteia! Dacă Dumnezeu nu judecă această naţiune pentru păcatul ei modern, El va trebui să ridice Sodoma şi Gomora, şi să-şi ceară scuze de la ele pentru că le-a nimicit. Asta-i adevărat. Noi sîntem îndreptaţi spre judecată! Şi aceste minuni măreţe pe care le vedeţi că le face binecuvîntatul nostru Salvator, ele sînt semne de avertisment, că judecata este aproape; şi ea a străbătut această naţiune de la o margine la alta, de la Est la Vest, de la Nord la Sud. Şi ei batjocoresc Aceasta, rîd de Aceasta, critică pe Aceasta, scriu Aceasta în ziarele lor ca "nonsens." Gîndiţi-vă la aceasta, Babilon modern!

E-48 Acum în timp ce ei beau, ciocnindu-şi cupele lor în băutură; cu totul dintr-o dată, cînd acest mare playboy de cinema, cu numele de Belşaţar, era tocmai gata să ia o băutură din cupa lui, ochii lui păreau să se bulbuce în afară, aşa cum el s-a întors şi s-a uitat înspre castel, căci el a văzut, venind din Cer, mîna unui Om, şi Aceasta a început să scrie în sus şi-n jos pe perete.

E-49 Eu vreau ca voi să observaţi, că Aceasta a scris pe tencuială. Acum, probabil că lumînările erau aşezate în afară de acele zorzoane, unde ei îşi aveau rock-and-rollul lor modern, iar luminile palpitau spre perete. Dumnezeu nu face lucruri într-un colţ! Aceasta era drept afară sub lumini, unde Dumnezeu vorbeşte şi se mişcă. Astfel scrisul Lui supranatural era pe tencuiala de pe perete, în privirea tuturor.

E-50 Şi împăratul trebuie că a văzut aceasta întîi, acest glumeţ modern, un comedian bun de radio, actor de televiziune. Aşa cum el a ciocnit paharul, să bea, sau cupa, ce avea el în mîinile lui, ochii lui s-au bulbucat în afară, şi el s-a simţit tot cutremurat. Eu îmi imaginez ce a făcut el. Biblia a spus că, "Oasele lui s-au slăbit, afară din încheieturi." El desigur că a fost cu totul cutremurat, destul de sigur. Cînd Dumnezeu începe să-şi arate semnele Lui, este timpul să devii cutremurat. Asta-i adevărat. Şi aşa cum el a observat, cîntecul lui de rock¬and-roll 1-a făcut să se cutremure.

E-51 Şi atunci aşa cum el a observat acest scris de mînă pe perete, eu îmi pot imagina pe micuţele domnişoare cu buzele ei vopsite ca şi eu-nu-ştiu-ce, iar părul ei tot înzorzonit, şi azvîrlind-o în jur, şi cu aceşti soldaţi beţi, a zis, "Mă întreb care-i treaba cu băiatul în seara aceasta?" aşa cum ea a sughiţat.

E-52 Şi ceva om tînăr a apucat-o, şi a zis, "În regulă, hai să-l dansăm pe următorul împreună." Iar muzica s-a oprit.

E-53 Oh, această mare naţiune păcătoasă, cîndva rock-and¬rollurile voastre au să se oprească! Dacă voi nu ascultaţi de glasul unui predicator, voi veţi asculta de mîna lui Dumnezeu în judecată cîndva. Dar rock-and-rollul se va opri, întocmai la fel cum au făcut orchestrele, şi au interpretat "Mai Aproape, Dumnezeul Meu, La Tine" pe Titanic. Într-o zi voi o să schimbaţi acea melodie.

E-54 Şi muzica s-a oprit. Şi ei au observat pe glumeţul lor, a lor-a lor stea la transmisiunea de televiziune, şi, el stătea, genunchii lui bătîndu-se împreună, aşa cum el se uita şi a văzut acest lucru măreţ luînd loc. "Păi," a zis el, "toate zidurile sînt închise împrejur. Eu am gărzile mele stînd la poartă, oamenii mei aleşi."

E-55 Dar, vedeţi voi, Dumnezeu nu trebuie să vină înăuntru la poartă, în felul în care voi gîndiţi. El vine jos din Slavă! Iar mîna Lui a scris pe perete.

E-56 Şi repede, fiind într-un loc foarte modern, Biblia spune că el a chemat înăuntru pe toţi dintre prezicătorii lui, astronomii, toţi episcopii, doctorii, şi papii, şi cardinalii, şi aşa mai departe. Şi a zis, "Acum eu vă spun, domnilor, eu v-am dat privilegiul să predicaţi şi să faceţi ceea ce voi aţi vrut. Acum interpretaţi, pentru mine, Aceea pe perete."

E-57 Dar întocmai cum era atunci, aşa este acum, ei nu erau obişnuiţi la supranatural. Ei nu ştiau nimic despre Aceasta. Ei nu ştiau cum să interpreteze limbi necunoscute. Ei nu ştiau nimic despre o limbă Cerească. Şi ei erau fără grai. Ei nu ştiau nimic despre Aceasta. Şi aşa cum ei toţi stăteau acolo...

E-58 Amintiţi-vă, aceasta este aducerea înăuntru a împărăţiei Neamurilor. Şi aşa cum aceasta a venit înăuntru sub supranatural, ea se va duce afară sub supranatural.

E-59 Dar aceşti episcopi şi cardinali, şi mari doctori, nu au putut interpreta supranaturalul. Ei nu ştiau nimic despre Acesta. Ei s-au uitat prin toate cărţile lor de artă, şi ei nu puteau găsi nimic care s-ar compara cu Aceea. Voi vedeţi, lucrurile spirituale sînt înţelese spiritual. Şi apoi ei erau toţi tulburaţi, şi ei nu ştiau ce să facă.

E-60 Şi, în final, o micuţă regină. Amintiţi-vă, că ea nu era la petrecerea de rock-and-roll. Şi singurul fel în care ea ştia că ceva se petrecea, a ajuns vorba la ea că regele era cu totul cutremurat, şi petrecerea s-a oprit. Ea ar fi putut să fie una din credincioasele bune. Şi, într-un fel s-au altul, ea era una care nu a uitat.

E-61 Ea a alergat în petrecere. Şi aşa cum ea a văzut pe glumeţul modern tot cutremurat, şi toată orchestra lui, ea a zis, "Oh, împărate, să trăieşti pentru vecie!" Dar el nu ştia că el era mort chiar atunci. A zis, "Să trăieşti pentru vecie! Eu ştiu că tu eşti tot supărat privitor la scrisul acela pe perete. Şi eu văd pe papa, şi pe episcopi şi pe cardinali, şi pe doctorii în divinitate, şi nici unul dintre ei nu poate să citească Aceasta. Dar, oh, împărate, lasă-mă să-ţi spun ceva! Există un om în împărăţia ta, care ştie despre supranatural."

E-62 Oh, frate, cînd noi vedem scrisul de mînă pe perete, astăzi, dar există un Om care ştie despre acesta. Voi aţi fi putut merge prin toate oficiile doctorului în oraş, şi ei v-au spus, "Tu trebuie să mori." Dar acolo este un Om! Tu puteai să te fi bălăcit în păcat pînă cînd sufletul tău este aşa de negru ca pereţii murdari din iad, şi tu eşti gata să comiţi sinucidere, fără o speranţă. Dar acolo este un Om, şi Numele Lui este Isus! El cunoaşte supranaturalul. Şi El este în Împărăţia noastră, pentru că noi sîntem copiii Împărăţiei Lui. Acolo este un Om!

E-63 A zis, "El cunoaşte supranaturalul, căci cu ani în urmă ei au găsit Duhul lui Dumnezeu în el. Şi el are un Duh excelent. El putea interpreta vise, el vedea vedenii, şi fiecare din ele erau întocmai exact corecte. Astfel, nu fi tulburat, doar dă-mi cîteva minute şi eu îl voi aduce aici."

E-64 Acolo va fi o zi cînd voi îl veţi chema pe El! Voi aţi putea să nu aveţi nici un loc pentru El în casa voastră. Voi sînteţi prea ocupaţi, uitîndu-vă la televizor, jucînd cărţi, să beţi bere, să participaţi la petreceri de rock-and-roll. Dar există un timp cînd voi o să-l chemaţi pe El! Asta-i adevărat.

E-65 Şi astfel Daniel a fost adus înăuntru. Şi cum el a fost adus înăuntru... Un predicator al neprihănirii, un om a lui Dumnezeu! Eu nu mi-aş putea imagina un om a lui Dumnezeu locuind într-un astfel de loc ca acela fără ca el să strige împotriva acestuia. Dar, voi vedeţi, împăratul nu a dat nici o atenţie la Aceasta, acela este motivul că el era în condiţia în care era el.

E-66 Şi ei au adus pe Daniel, şi el a zis, "Ce au interpretat papii şi doctorii tăi pentru tine?" Ei nu aveau nimic cu ce să interpreteze.

E-67 Astfel atunci ce a avut loc? Daniel a zis, "Oh, Belşaţar, tu ai ştiut toate aceste lucruri. Ele nu sînt ascunse de tine."

E-68 Şi eu spun către America! Eu doresc ca eu să fi putut să-i fac, în acest minut, să audă glasul meu. Voi nu sînteţi neştiutori faţă de toate aceste lucruri! Aşa cum naţiunile au păcătuit înainte şi au făcut ce noi am făcut, noi sîntem cîntăriţi în cîntar, şi găsiţi cu lipsuri. Ce i s-a întîmplat la Franţa? Ce i s-a întîmplat la Germania? Ce li s-au întîmplat la celelalte naţiuni care au mers cu "vin, femei, şi distracţie"? Aceasta întotdeauna iese în felul acela, iar noi nu sîntem imunizaţi de la judecată. Dumnezeu este drept.

E-69 Şi el a zis, "Tatăl tău, cum Dumnezeu l-a făcut pe el o mare naţiune, dar el a uitat aceasta. Iar el a făcut aceleaşi lucruri pe care tu le faci, şi Dumnezeu l-a transformat într-o fiară sălbatică." A zis, "Tu eşti conştient de aceste lucruri, şi apoi tu iei vasele Lui sfinte şi-ţi baţi joc de ele." Observaţi. El a zis, "Scrisul a fost pus pe perete, şi de data aceasta împărăţia ta este numărată." În alte cuvinte, "Uită-te aici, omule, zilele tale sînt numărate! Împărăţia ta este luată de la tine şi este predată la o altă naţiune, una brutală, naţiune fără dumnezeu," una care este-care este rea cum sînt ei. Dumnezeu face ca păcatul să se lupte cu păcatul. Eu mă întreb, astăzi!

E-7

E-71 Şi mă întreb, astăzi, în tot mersul nostru modern, tot rîsul şi batjocorirea serviciilor de vindecare, rîzînd şi bătîndu-şi joc de Biserica Dumnezeului celui viu, şi mergînd înainte aşa cum Biblia a spus că ei vor face, "Încăpăţinaţi, închipuiţi, avînd o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea."

E-72 Mă întreb, în această zi cînd ne gîndim că noi sîntem aşa asiguraţi, şi, cu totul dintr-o dată, noi aflăm că Rusia este cu cinci ani înaintea noastră, în ştiinţă.

E-73 Noi am fost la prea multe petreceri. Noi ne-am bălăcit prea mult în păcat. Biserica este aşa adormită, ei nu-i mai pasă de adunările de rugăciune. Ei sînt nepreocupaţi. Ei pun un glas înăuntru împotriva realului, Duh adevărat al Dumnezeului celui viu; ei nu îi vor avea. Ei sînt aşa denominaţiune, aşa de îmbrăcaţi! Ei nu au timp pentru adunările de rugăciune, ei sînt la televizor şi la spectacolele de film, şi hoinărind în jur, şi la petreceri de beţie şi alte lucruri. Asta-i adevărat!

E-74 Asta ar putea suna ca modă veche, dar aceasta este ceea ce naţiunea are nevoie astăzi. Acolo este prea multă timiditate în jur cu Evanghelia, cu mănuşi de cauciuc. Aceasta trebuie să fie mînuită cu mîinile goale, de către Duhul Sfînt. Într-adevăr!

E-75 Billy Graham a zis, cam cu o săptămînă sau două în urmă, într-unul din mesajele lui, a zis, "Această naţiune poate deveni un satelit pentru Rusia, oricînd doreşte Rusia." Unde sîntem noi?

E-76 Voi veţi cumpăra plăcile lui Elvis Presley, şi staţi acasă de la biserică să auziţi Noi Iubim Pe Sucy, într-una din aceste zile! Voi sînteţi cîntăriţi în cîntar, şi găsiţi în lipsă! Ce s-a întîmplat? Acolo este un scris de mînă pe perete!

E-77 Ruşii au pus sus un sputnik despre care noi nu putem controla nimic, la cinci sute de mile depărtare de părnînt; şi ar putea pune o jumătate de duzină de ele peste Statele Unite în următoarele treizeci de minute, şi să cheme înăuntru şi să spună, "Predaţi-vă, sau veţi fi o grămadă de cenuşă în cîteva minute." Ei o pot face. Nu există nimic ce noi putem face ca să¬i oprim. Aceasta este în mîinile lor, comunişti fără sînge, fără inimă, păcătoşi! Asta este ceea ce Dumnezeu foloseşte să facă păcatul să vină la lumină. Cu certitudine. Dacă voi veţi citi Biblia, Rusia trebuie să facă asta conform cu Apocalipsa. În regulă, voi învăţătorii profeţiei aţi putea diferi de Aceasta, dar aşteptaţi doar pînă cînd aceasta se sfîrşeşte. Rusia este pusă aici tocmai pentru acel scop. Biblia a spus aşa.

E-78 Acum aici este ea cu un sputnik. Noi am încercat să tragem unul seara trecută, noi ne gîndeam că urmam să facem tot aşa de mult cum au făcut ei; s-a ridicat trei picioare de pe părnînt, şi s-a stins şuerînd. Prea mult rock-and-roll şi păcat! Noi sîntem cîntăriţi în balanţă, şi găsiţi în lipsă. Dumnezeule, fii milostiv!

E-79 Ce o să facem noi? Ce s-ar întîmpla dacă ei ar trimite acele sputnikuri sus cu acele rachete, şi să zică, "Predaţi-vă, sau deveniţi o grămadă de praf în cinci minute"? Desigur, guvernul nostru, să salveze viaţă, s-ar preda. Acela este singurul lucru pe care ei ar putea să-l facă.

E-80 Atunci ce s-ar întîmpla la unii dintre voi Americanilor, toţi dintre noi aici; nu aici, ci eu vreau să spun vorbind naţional? Vorbind naţional!

E-81 Voi micuţelor deştepte, de fete care alergaţi înainte cu buzele voastre micuţe vopsite ca un fel de boboc de trandafir; şi v-aţi rîde de un predicator la colţ, predicînd Evanghelia. Şi tu, adolescent micuţ, care gîndeşti că tu ai mai multă dibăcie decît ai inteligenţă să controlezi!

E-82 Ce o să ţi se întîmple ţie, tata, care şade acasă seara cu mama şi privesc televizorul, în timp ce juniorul este într-un bolid, şi sora este jos la bufet pe undeva, şi ea este jos acolo făcîndu-şi rock-and-rollul ei? Iar voi urmăriţi televizorul, şi vă bateţi joc de Evanghelie!

E-83 Ce o să ţi se întîmple ţie, membru de biserică? Care o să fie rezultatul tău? Tu poţi avea numele tău pe fiecare carte, sau cea mai mare biserică în oraş; dar dacă tu nu eşti sub siguranţa Sîngelui Domnului Isus, tu vei pierii cu acei care pier, nu există speranţă pentru tine.

E-84 Ce o să se întîmple? Există un sputnik acolo sus. Şi ce s-ar întîrnpla? Naţiunea s-ar preda, desigur, acela este singurul lucru decent pe care guvernul ar putea să-l facă.

E-85 Atunci ce se întîrnplă? Val după val, de încărcături de vapor de soldaţi; val după val, de avioane; ar ateriza în această naţiune. Femeile ar fi siluite în străzi. Ce aţi face voi? Aceasta le aparţine lor. Aruncaţi afară din casele voastre, ei o vor prelua.

E-86 Ce vi se va întîmpla vouă fetelor tinere, şi voi tinerilor, şi vouă tuturor la timpul acela? Pentru păcat trebuie să se plătească! Nu contează ce naţiune este aceasta, sau ce este aceasta, aceasta o face. Individual, sau o naţiune, urmează să se plătească pentru aceasta! Şi o grămadă de brutali, necredincioşi, perciunaţi, soldaţi comunişti ar apuca soţiile voastre şi le-ar silui, pe fetele voastre tinere. Şi voi aţi sta ca şi ea, nu există nimic ce puteţi face privitor la aceasta.

E-87 Ce cauzează aceea? Deoarece voi aţi ascultat la asemenea lucru ca programele acestea de televiziune cu rock-and-roll şi păcat, şi ceva predicator rece formal incapabil să interpreteze supranaturalul. Scrisul de mînă este pe perete! Asta-i adevărat! Iar noi sîntem cîntăriţi în balanţă, şi găsiţi în lipsă.

E-88 Cînd ar putea asta să aibe loc? Înainte de lumina zilei dimineaţa. Cine o să oprească aceasta? Încercaţi-o. Biblia spune că asta se va întîmpla.

E-89 Dar lăsaţi-mă să vă spun, aceea niciodată nu va atinge Biserica Dumnezeului celui viu, noi vom fi duşi pe la timpul acela!

E-90 Astfel, prietene, ascultă. Dacă lucrul acela este aşa aproape, şi noi vedem scrisul de mînă pe perete, nu există nimic să poată opri acest lucru de la a se întîmpla acum.

E-91 Americii i s-a predicat, supranaturalul a fost făcut, şi încontinuu ei trec drept înainte pe deasupra Acestuia.

E-92 Mergeţi la o ţară pe undeva şi ţineţi o trezire, şi aveţi patruzeci de convertiţi într-o săptămînă; şi mergeţi înapoi în şase săptămîni, şi voi nu aveţi patru. Vechea baltă a fost dată cu plasa pînă la uscare. Dumnezeu are doar aşa de mulţi pe care El i-a ales. Şi cînd acel ultimul este înăuntru, acela închide uşa şi s-a sfîrşit.

E-93 Atunci nu există nimic rămas decît judecata cînd mila a fost respinsă. Şi aici sîntem noi la capătul drumului. Supranaturalul este făcut, s-a rîs şi s-a bătut joc de Acesta. Şi ultimul lucru, Dumnezeu a venit în Propria Lui Putere, în Propriul Lui Fiu Preaiubit, să lucreze prin Biserica Lui, şi ei spun că Acesta este "spiritism," sau, "Diavolul." Ce altceva poate să rămînă decît judecată? Şi aici este scrisul de mînă pe perete!

E-94 Dar, dacă aceea este aşa aproape, şi orice învăţător ştie că Biserica merge în Răpire înainte să se aşeze necazul înăuntru. Astfel dacă aceea este aşa aproape, că ar putea să se întîmple înaintea dimineţii, cum îi cu Răpirea? Aceasta este mai aproape decît aceea! Oh, binecuvîntat să fie Numele Domnului! Venirea Domnului este aproape. Scrisul este scris, şi aceasta este scris în Biblie, şi noi trăim ca să vedem aceasta.

E-95 Vreţi voi, prin convingerea glasului meu, să primiţi pe Isus Cristos în ceasul acesta? "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi," a zis Petru, "fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor, iar voi veţi primi darul Duhului Sfînt; căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei ce sînt departe. Căci nu există nici un alt nume dat sub Cer printre oameni, prin care voi trebuie să fiţi salvaţi." Numai dacă sînteţi ai lui Cristos! Tu ai putea fi Metodist, Baptist, Penticostal, Nazarinean, Catolic, tu eşti pierdut pînă cînd tu devii de-a lui Cristos! Şi Cristos vine în tine, aceasta este noua Naştere prin Duhul Sfînt. Primiţi-L în seara aceasta, în timp ce ne rugăm.

E-96 Cu capetele voastre aplecate. Mă întreb doar aceasta, cît de mulţi sînt aici care ştiu că acest lucru măreţ s-ar întîrnpla? Tu ai putea să mergi în pat în seara aceasta cu soţia ta, şi dimineaţa ea va fi dusă. Voi, tata şi mama, puteţi săruta pe micuţii voştri la culcare, în seara aceasta, şi mîine dimineaţă pătuţul să fie gol. Şi voi veţi alerga în jos pe stradă, să aflaţi ce i s-a întîmplat la D-na Jones, ea îi dusă, deasemeni. Răpirea este aproape, Biblia a dat-o clar.

E-97 Şi în această adunare, în timp ce voi aveţi şansa, întocmai ca oameni de-de inteligenţă, şi femei de inteligenţă, de ce nu daţi ascultare la acea chemare în inima voastră, şi ziceţi, "Doamne Dumnezeule, umple-mă cu acea Viaţă Eternă." Deoarece, dacă duhul tău încă este o concepţie intelectuală, tu eşti legat de pămînt. Dar Duhul lui Dumnezeu, care a venit afară din Cer, vine în inima ta şi îţi dă Duhul Sfînt, în tine. Cînd vine necazul, Duhul (Duhul Sfînt) merge înapoi la Făcătorul Lui, şi tu mergi cu El. Nu contează cît de religios eşti tu, acesta nu va merge numai dacă există Ceva înăuntru acolo să te ia.

E-98 Cît de mulţi în seara aceasta, cu capetele voastre aplecate, în faţa acestui Mesaj, v-aţi ridica mîinile voastre către Cristos, şi ziceţi, "Dumnezeule, umple-mă cu Duhul Tău Sfînt. Şi dacă Tu ai veni, eu vreau să merg cu Tine"? Aţi vrea să vă ridicaţi mîinile? Dumnezeu să vă binecuvinteze, doar peste toată biserica. Literar, două sute, sau mai multe, mîini sus în aer.

E-99 Prieten păcătos, dacă tu nu ai acceptat pe Cristos, ai ridica tu de data aceasta mîna ta, şi să zici, "Doamne Isuse, fii milostiv faţă de mine"? Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. Dumnezeu să te binecuvinteze aici, pe tine în spate acolo. Altcineva, "Doar aminteşte-mă, Doamne." Dumnezeu să te binecuvinteze aici, jos aici. Domnul să fie cu tine. "Aminteşte-mă, O Doamne. Ochii mei tocmai au fost deschişi. Eu îmi dau seama că eu am mărturisit a fi un Creştin pentru multă vreme, dar eu nu am ştiut ce este să fii născut din nou. Eu niciodată nu am primit Duhul Sfînt."

E-100 "De aceea, dacă un om nu este născut din nou, el în nici un chip nu va intra în Împărăţie, sau nici măcar nu poate vedea Împărăţia."

E-101 Ţi-ai ridica tu mîna, şi să zici, "Fii milostiv faţă de mine, O Duhule Sfînt. Şi cînd Tu vii pentru Biserică, ia-mă"? Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. Ar vrea altcineva, "Aminteşte-mă, O Dumnezeule." Te binecuvintez, domnule. Dumnezeu să te binecuvinteze, doamnă. "Aminteşte-mă, O Dumnezeule." Dumnezeu să te binecuvinteze aici, tinere flăcău. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo, doamnă. În spate acolo, tînără doamnă, înapoi. Şi tu în spate acolo, doamnă. "Fii milostiv cu mine, O Dumnezeule, cînd eu văd că scrisul de mînă este pe perete. Eu sînt destul de inteligent, zic, să văd că ceea ce a fost spus din Biblie, în seara aceasta, că aceasta este o repetare a istoriei."

E-102 Noi sîntem la sfîrşit. Nu există nimic să poată ajuta. Lucrul care o să nimicească lumea este în mîinile omului păcătos.

E-103 Acolo sînt doar mai cîţiva. Tu ai putea să fii ultimul care eşti rînduit să vii la Cristos. Cînd acel ultimul vine, judecata loveşte; lipsind un lucru încă, acela ai putea fi tu. Vrei tu să-L primeşti în seara aceasta în timp ce noi aşteptăm?

E-104 Cam douăzeci, treizeci de mîini au fost sus. Acum noi nu avem loc aici să facem o chemare la altar, să aducem pe oameni în faţă aici, pentru că noi nu mai avem loc. Dar eu am să vă cer, desigur, oh, fiţi sinceri şi ascultaţi de glasul avertismentului. Fiţi sinceri şi cereţi lui Cristos, chiar unde sînteţi aşezaţi, "Doamne, fii milostiv cu mine, un păcătos, şi primeşte-mă înainte ca eu să trec dincolo de vălul milei. Înainte ca eu să-mi păcătuiesc ziua de har, fii milostiv cu mine, Doamne," şi El va face aceasta.
Acum rugaţi-vă astfel în timp ce eu mă rog cu voi.

E-105 Binecuvîntatule Domn, noi stăm într-o condiţie teribilă în seara aceasta. Aşa cum noi citim Cuvîntul Tău, şi ştim că aproape în orice ceas radiourile ar putea să izbucnească, şi orchestrele de rock-and-roll se duc să cînte "Mai Aproape, Dumnezeul Meu, La Tine," dar aceasta este prea tîrziu atunci, judecata a izbit. Rachete sînt îndreptate către noi. Nimicire, prin mile după mile, prin tone după tone de-de energii atomice de măturare a pămîntului, şi aşa mai departe, care ar aprinde întreaga lume. Şi aceasta este în mîinile omului păcătos. Şi Biblia a spus că acela este felul în care se va întîmpla aceasta. Iar noi vedem scrisul de mînă pe perete.

E-106 O Doamne Dumnezeule, eu sînt insuficient să încerc să aduc un Mesaj ca acesta la un popor. Şi eu simt cît de mic sînt eu, stînd aici, să încerc să mînuiesc un astfel de subiect, dar mă vei ierta Tu pentru partea mea de a nu fi capabil să o fac. Dar cumva, din inima mea, eu îţi cer Ţie să scufunzi Mesajul, în felul în care Tu l-ai avea, în inimile lor, pentru că eu văd ceasul apropiindu-se. Şi fii milostiv, Dumnezeule, şi salvează pe fiecare, şi umple-i cu Duhul Sfînt. Şi fie ca ei să fie copiii Tăi, înfăşuraţi Divin în bunătatea Ta, şi să primească siguranţă de la Domnul Isus.

E-107 Căci, naţiunea noastră nu este în siguranţă. Noi ne gîndeam că noi eram. Aşa şi Împărăţia Babiloniană a gîndit aşa, dar, tot timpul, acolo era o naţiune rea la lucru. Şi acolo este o naţiune rea la lucru, pînă acum noi ştim că ei sînt înaintea noastră, iar noi sîntem la mila lor.

E-108 Doamne, Biserica este la mila Ta. Ei vor nimici; dar Tu vei lua Biserica Ta. O Doamne, ia-ne în grija Ta, în seara aceasta. Şi binecuvintează-ne din cauza lui Isus; şi în Numele Lui ne rugăm. Amin.

E-109 Doar duios, un minut. Fiţi reverenţi.
Duios şi gingaş cheamă Isus,
Cheamă după tine şi după...
În timp ce noi cîntărn acum, faceţi-vă inventarul.
Pe Portal El aşteaptă şi veghează,
Veghind pentru tine şi pentru mine.
Veniţi Acasă, (Unde? Veniţi sus, veniţi sus mai înalt.)
Voi care sînteţi istoviţi, veniţi Acasă;
Serios, gingaş, Isus cheamă,
Chemînd, O păcătosule, vino Acasă!
[Fratele Branham începe să fredoneze Duios şi Gingaş – Ed.]

E-110 Oh, nu ar fi acesta un timp minunat ca aceasta să se întîmple chiar acum! Oh, aceasta este în regulă, El este gata oricînd. Amin! Eu sînt aşa de bucuros să-L cunosc. Eu sînt aşa de bucuros că acest trup bătrîn fragil, care se vestejeşte aici sus, va fi schimbat într-un moment, într-o clipeală a ochiului. Mă voi transforma din nou înapoi într-un om tînăr, să trăiesc pentru totdeauna.
Bătrînul va fi tînăr acolo pentru totdeauna,
Transformat într-un moment de timp;
Nemuritor, va sta în asemănarea Lui,
Ei vor întrece în strălucire stelele şi soarele.
Ce o ocazie! Nu-L daţi la o parte.
Oh, cum veţi vrea voi ca El să spună, "Bine ai făcut,"
În acea Zi Eternă!
Nu daţi la o parte pe scumpul Salvator de la inima voastră,
Nu-L daţi la o parte. (Lăsaţi ca aceasta să fie seara.)

E-111 Cît de mulţi Îl iubeşte din toată inima voastră, şi sînteţi gata dacă El ar veni? Oh, ce recunoscător! Nu vă simţiţi voi de parcă voi sînteţi curăţiţi acum, înlăuntru? Evanghelia, noi sîntem spălaţi prin apa Cuvîntului. Doar întindeţi-vă dincolo lîngă voi, şi daţi mîna cu cineva, ziceţi, "Dumnezeu să te binecuvinteze. Eu doar mă simt foarte bine. Dumnezeu să te binecuvinteze, pelerinule. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră, frate." Noi sîntem oameni călători în drum.
Umblînd în marele drum vechi,
Spunînd pretutindeni unde mă duc,
Eu mai degrabă să fiu un Creştin de timpuri vechi, Doamne,
Decît orice ştiu eu.

E-112 Acum în timp ce noi sîntem tocmai în acest moment de reverenţă, eu cred că este puţin cam prea tîrziu să chem un rînd de rugăciune. Hai să... Eu cred că Duhul Sfînt este bine satisfăcut, că acest mare număr vine la Cristos. Acum voi găsiţi-vă foarte repede o biserică, fiţi botezaţi şi mergeţi în biserica aceea, o biserică bună umplută cu Duhul, şi rămîneţi acolo atît timp cît trăiţi voi.

E-113 Care sînt lucrările pe care Cristos le-a promis că El le va face? El a zis, "Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi." Atunci, Prezenţa Lui este aici. Atunci, eu ştiu, prieteni. Eu-eu ştiu, dincolo de o umbră de îndoială, că Isus este aici. Există un Om aici, Acesta este acelaşi Om care a umblat în Galileea. El este acelaşi Om care va răscumpărat prin Sîngele Lui, şi va vindecat prin rănile Lui. Şi El este aici să efectueze şi să facă totul ce El a făcut, pentru că El este acelaşi Domn Isus.

E-114 Acum să ne rugăm doar un moment, în linişte. Doar fiţi în rugăciune în timp ce eu încerc să găsesc gîndul Duhului Sfînt. [Fratele Branham face pauză – Ed.]

E-115 Astfel, muzica aceea frumoasă, cum le-ar place oamenilor în chinuri în seara aceasta să audă asta! Oamenii care probabil au şezut în locul în care voi şedeţi în seara aceasta, au auzit Evanghelia, şi au murit, sînt în chin în seara aceasta, cum le-ar place lor să ia acel loc în care voi şedeţi; sînt duşi prea departe acum. [Fratele Branham face pauză – Ed.]

E-116 Doamne, Tu Care ai făcut Cerurile şi pămîntul, Tu Care ai trimis pe binecuvîntatul Domn Isus aici pe părnînt; şi în El a locuit plinătatea Duhului. Şi Tu ai zis, prin buzele Lui, "Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Viţa nu poartă roade în Ea însăşi, ci mlădiţele poartă roadă." Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să Te manifestezi pe Tine în seara aceasta, în mijlocul nostru, ca aceşti oameni să poată cunoaşte că Mesajul care tocmai a fost predicat, care a venit de la Tine, că Tu ne avertizezi să ne pregătim, şi ultimele zile sînt aproape.

E-117 Acolo pot fi oameni bolnavi şezînd aici, Doamne. Dă-le încurajare, ca ei să poată fi vindecaţi, căci noi cerem aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Acum, Doamne, aşa cum ne supunem pe noi către Tine, ca Biserica Dumnezeului celui viu; văzînd că, eu presupun, fiecare mînă de aici a mers sus. Şi eu o să-ţi cer Ţie, în seara aceasta, Doamne, ca să faci ceva special pentru noi. Şi admite chiar acum ca aceşti oameni să se poată preda pe ei înşişi în aşa fel încît Duhul Sfînt să se mişte prin ei cu o aşa credinţă. Şi ca eu să mă pot supune pe mine însumi către Tine, şi Tu să lucrezi prin darurile Tale, şi să Te dovedeşti pe Tine printre noi că, acolo ar putea să fie străini în mijlocul nostru. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-118 [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... căci El întotdeauna arată milă înainte de judecată. Eu doar am să le cer predicatorilor să rămînă acolo, şi să se roage. Să ne rugăm.

E-119 Şi acum, mai ales, eu am predicat, şi eu-eu am să vă cer doar poate oamenilor de aici din faţă, sau oriunde sînteţi voi, doar încep să spun asta. Biblia spune că, "El este Marele Preot care poate fi atins prin simţurile infirmităţii noastre." Păi, atunci, dacă El este Marele Preot care a fost ieri, El este acelaşi astăzi; atunci aceeaşi performanţă a Lui pe care El a făcut-o ieri, El va face astăzi dacă El este acelaşi. Este asta adevărat? Astfel dacă El poate fi atins acum, voi Îl atingeţi cu simţurile voastre ale infirmităţii voastre, şi lăsaţi-L să vă răspundă.

E-120 Doar gîndiţi, cînd El a stat în jurul unei audienţe ca aceasta într-o zi, acolo a venit sus un om, numit Petru, sau numele lui era Simon. Şi El a zis, "Numele tău este Simon. Tu eşti fiul lui Iona. Dar, de acum înainte, te vei numi Petru." Cine a devenit el? Apostolul preaiubit.

E-121 Cînd Filip l-a găsit pe Natanael, şi el a venit sus, El a zis, "Iată un Israelit în care nu există viclenie," cu alte cuvinte, "un Creştin, o persoană cinstită."
A zis, "Cum m-ai cunoscut Tu, Învăţătorule?"

E-122 A zis, "Înainte să te cheme Filip, cînd tu erai sub pom, Eu te-am văzut."

E-123 Femeia cu scurgerea de sînge a venit afară. El s-a uitat peste audienţă.

E-124 Ei credeau că lucrările Lui erau de la Diavolul, şi ei au zis în inima lor, "El este Beelzebub." Şi El a desluşit gîndurile lor. Este asta adevărat?

E-125 El a zis, "Eu nu fac nimic pînă nu-Mi arată Tatăl mai întîi. Şi lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi." Astfel El trebuie să fie, dacă El lucrează în Biserica Lui, pentru că acesta este Cuvîntul Lui.

E-126 Acum eu vreau să vă întreb. Dacă în această audienţă, cel puţin doi sau trei oameni, Domnul va admite ca ei să aibe suficientă credinţă să atingă haina Lui, şi El se va întoarce înapoi în Duhul Lui şi va efectua întocmai exact cum El a făcut cînd El era aici pe pămînt, aţi fi voi toţi satisfăcuţi să-L acceptaţi ca vindecătorul vostru? Aţi face voi aceasta? Ziceţi, "Amin," dacă voi vreţi. [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Fie ca El să acorde aceasta, este rugăciunea mea. Acum doar rugaţi-vă. Şi dacă voi...

E-127 Cîţi oameni bolnavi aici înăuntru vor să fie vindecaţi, ridicaţi-vă mîna. Doar pretutindeni, în regulă, oameni bolnavi care vor să fie vindecaţi.

E-128 Acum, dacă există cineva în această clădire pe care eu... Eu nu cunosc pe nici unul la care mă uit.

E-129 Eu cred că aceasta este Rosella care şade aici, fetiţa care a fost o alcoolică, care a fost chemată afară în adunare undeva, era o alcoolică, iar doctorii au ocolit-o. Ea, cînd ea a fost chemată de Domnul, fata ştie că eu nu am văzut-o niciodată sau să fi ştiut despre ea. Şi Domnul i-a spus tot despre viaţa ei şi condiţia ei, şi i-a spus că ea urma să fie bine. Şi aici este ea în seara aceasta, un trofeu al harului lui Dumnezeu. O alcoolică, încît doctor după doctor au respins-o, chiar Alcoholics Anonymous [societate anonimă de ajutorare a alcoolicilor – Trans.]. Eu o cunosc.

E-130 Dar, de altfel, eu sînt destul de sigur că acest frate care se uită la mine, şezînd chiar aici îmbrăcat cu costumul gri, el este fratele care ne aduce florile. Eu cred că asta este corect. Eu-eu nu mă pot gîndi la numele lui acum. El a fost jos la casa mea nu cu mult în urmă, cu Fratele Boze; Shultz, Fratele Shultz.

E-131 În afară de asta, eu cred că l-am văzut pe Fratele Fred Sothmann doar cu cîteva momente în urmă, pe undeva în clădire, dar am uitat unde era acesta acum. Oricum, el era, este aici pe undeva.

E-132 Şi eu-eu nu cunosc pe nimeni altul. Dar Dumnezeu vă cunoaşte pe toţi. Dacă vă veţi ruga doar şi cereţi lui Dumnezeu, încercaţi-vă credinţa.

E-133 Şi să nu vă mişcaţi nici unul în jur acum. Fiţi foarte reverenţi pentru următoarele cîteva momente. Acum, "Crede Numai, " dacă voi vreţi. Şi tot aşa de reverenţi cît de posibil puteţi voi pentru cîteva momente, şi doar şedeţi liniştiţi. [Organistul începe să interpreteze Crede Numai – Ed.]

E-134 Doar gîndiţi-vă, Cristos a promis aceasta. "Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; totuşi voi Mă veţi vedea, pentru că Eu... Eu, nu un altul." Eu este un pronume personal. "Eu voi fi cu voi pînă la sfîrşitul lumii. Lucrările pe care le fac eu, le veţi face şi voi, deasemeni." "Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci." Este asta adevărat? Aceasta trebuie să fie adevărat!

E-135 Păi, eu sînt foarte recunoscător faţă de Domnul. Eu aş... Voi vă puteţi ridica capetele dacă voi doriţi.

E-136 Chiar aici la colţ, acolo este o doamnă care şade chiar aici în colţ. Ea este o femeie de culoare. Doamnă, eu nu vă cunosc. Dumnezeu vă cunoaşte. Dar acolo este Lumina aceea chiar deasupra femeii acum. Ea are... Dacă Domnul îmi va descoperi mie care este necazul dvs., şi despre ce vă rugaţi, veţi crede că acesta este Domnul Isus să vă ajute? Dvs. trebuie să fiţi în necaz, sau dvs. doriţi ceva, deoarece aceasta este acolo.

E-137 Vedeţi, prieteni, voi ziceţi, "Păi, eu nu văd Aceasta." Asta este posibil ca voi să nu vedeţi Aceasta. Eu mă uit chiar drept la Aceasta. Înţelegeţi? Voi ziceţi, "Păi, Frate Branham, dacă tu poţi să vezi Aceasta cu simţurile tale, eu pot, deasemeni." Oh, nu.

E-138 Pavel a văzut Asta, pe Isus într-o formă de Lumină, iar acei care erau cu el nu au văzut Aceasta. Vedeţi? Magii au văzut Steaua, Lumina care i-a condus, dar nimeni altul nu a văzut Aceasta. Aceasta este doar pentru unii. Acestea sînt daruri.

E-139 Femeia are boală de sinusită. Asta este corect. Tu deasemeni ai boală de inimă. Aceasta este exact corect. [Femeia zice, "Glorie! Aleluia! Mulţumitoare faţă de Tine, Isuse! Aleluia!" – Ed.] Ascultaţi. Numele tău este, ei te cheamă Essie. ["Asta-i corect."] Îhî. Numele tău de familie este Upshire. ["Asta-i corect, Frate Branham."] Tu locuieşti pe North Cleveland Street. Adresa ta este 1264. Aceasta este exact corect. ["Asta este unde locuiesc eu."] A ta... Tu ai atins Ceva, doamnă. Tu ştii că tu nu m-ai atins pe mine.

E-14

E-141 Ce gîndeşti tu despre asta, domnule, omul următor care şade acolo? Tu crezi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu? Tu crezi? Dacă Domnul îmi va descoperi care este necazul tău, Îl vei accepta tu? Tu ai boală de stomac. Asta-i adevărat. Dacă asta-i adevărat, ridică-te în picioare. Corect. Tu eşti un predicator.
Desigur, voi ziceţi, "El se uită la hainele lui clerice."

E-142 În regulă, pe lîngă asta, cineva se aşteaptă ca tu să fii un Prezbiterian, dar tu eşti un predicator Penticostal. Asta-i adevărat. Amin. Nervozitatea ta este ceea ce ţi-a făcut ulcerul. Acesta este dus. Du-te acasă şi fii bine, frate. Amin.
Ai credinţă în Dumnezeu! Doar nu te îndoi.

E-143 Ce gîndeşti tu, care şezi chiar aici? Da. Tu crezi? Tu mă crezi de a fi slujitorul lui Dumnezeu? Sau, tu vrei ceva de la Dumnezeu? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi ceea ce tu vrei, vei crede tu că Supranaturalul este făcut? Tu crezi că aceasta este întocmai exact ceea ce Isus ar spune? Cu toată inima ta?
Tu ai o umflătură, şi acea umflătură este pe şoldul tău. Asta-i adevărat. Şi tu deasemeni ai boală de stomac, aceasta este cauzată de la o condiţie nervoasă. Asta-i adevărat. Numele tău este Eva May. Readman este numele tău de familie. Tu locuieşti la o stradă, 1378 West 13th Street. Asta-i corect. Ca tu să poţi cunoaşte că eu sînt slujitorul lui Dumnezeu, aceea este fetiţa ta care şade acolo. Tu vrei rugăciune pentru ea. Acea fetiţă are hemoragii, şi ele vin asupra ei cînd ea devine emoţionată sau începe să plîngă foarte tare. Asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Băieţaşul acela este fratele ei. Asta-i adevărat. Băieţaşul, deasemeni, tu vrei rugăciune pentru el. El este supărat cu constipaţie, şi el a scăzut o mulţime din greutate doar recent, deasemeni. Nu-i aşa? Asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-144 Femeia albă care şade lîngă tine, se pare că ea este tulburată privitor la ceva. Tu crezi, soră? Tu crezi că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Isus Cristos, să declare către generaţia Neamurilor că El vine curînd? [Sora zice, "Da, domnule." – Ed.] Tu ai o boală de glandă cu care tu suferi, şi deasemeni o boală la intestinul gros, şi tu eşti nervoasă. Tu nu eşti din acest oraş, oricum. Tu eşti din Detroit. Numărul tău, unde tu locuieşti, este 12134 Fandler Street. Asta-i corect. Detroit, Michigan. Tu eşti o Italiancă. Numele tău este Viola P-o-1-o-f-... Polofmba. Îhî. Ai credinţă în Dumnezeu, şi primeşte ceea ce tu ceri.

E-145 Ce gîndeşti tu, jos pe aici? Crezi tu din toată inima ta?

E-146 Cum îi cu tine, doamnă micuţă care şezi aici? Crezi tu din toată inima ta, doamna micuţă la capăt acolo? Păi, oricare din voi, aceasta nu contează. Ce gîndeşti tu, tu acolo chiar de lîngă ea? Crezi tu din toată inima ta, mămica care şade, uitîndu-se la mine? Ce crezi tu despre aceasta? Crezi tu că Domnul Isus te-ar vindeca de acele vene varicoase pe care tu le ai? Tu crezi? Poate tu te-ai gîndi la aceasta, tu ai crede mai mult dacă eu ţi-aş spune că bărbatul tău a avut boală de ureche. Tu ai vrut rugăciune pentru el. Aceasta este exact corect. Acum tu mă crezi? Tu nu ai priceput aceasta la început. Aceasta cumva te-a trezit la acest lucru, pentru că tu ai primit vindecarea ta atunci.

E-147 Tu ţi-ai ridicat mîna, de lîngă ea, doamnă. Ce gîndeşti tu despre aceasta? Tu crezi că Dumnezeu te-ar face bine? [Femeia zice, "Eu ştiu că El mă va face." – Ed.] Tu crezi? În regulă, atunci artrita ta te va părăsi.

E-148 Ce te-ai gîndit, domnule? Tu care ţi-ai fluturat mîinile. Tu crezi că Dumnezeu te-ar vindeca de boala ta de inimă, te va face bine? Tu crezi că El o va face?

E-149 Tu care şezi, uitîndu-te la el acolo, crezi tu, Tu vrei ca Dumnezeu... Tu ai avut boală deasemeni, nu-i aşa? Da. Şi tu ai avut diabet, Asta-i adevărat. Tu crezi că Dumnezeu te va Atunci tu poţi avea aceasta.
Voi nu credeţi? Aveţi credinţă în Dumnezeu!

E-15

E-151 Binecuvîntatule Domn, noi Te vom vedea cîndva venind acolo în Ceruri. Noi ştim că Tu eşti aici acum într-un Trup spiritual, Tu Te-ai declarat perfect nouă. Lumea nu poate citi aceea, Doamne. Noi nici măcar nu ne aşteptăm la aceasta, deoarece Tu ai spus, "Ei nu Mă vor mai vedea." Dar noi ştim că Tu ai copii care pot să Te vadă. Noi avem copii care Te cunosc. Şi noi sîntem recunoscători pentru aceasta.

E-152 Şi noi ne rugăm acum ca Tu să străbaţi peste această clădire, cu marele Duh Sfînt, şi să vindeci fiecare persoană bolnavă de aici. Chiar acum ia slavă pentru Tine însuţi, Doamne. Fie ca oamenii să nu şadă în mortăciune, ci fie ca ei să învie şi să strălucească, şi-şi să dea lui Dumnezeu laudă şi slavă. În Numele lui Isus.

E-153 Dacă voi Îl credeţi, ridicaţi-vă în picioare şi daţi-I laudă din toată inima voastră. Şi veseliţi-vă în Domnul Isus, pentru că El acum vindecă pe fiecare din voi, pentru măreaţa Lui glorie Divină. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.

Up