Aşezarea De Diaconi

Placing Of Deacons
Data: 58-0720E | Durată: 24 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Şi, aceea este, că mai întâi este aşezarea unor diaconi în biserică. Şi bisericuţa noastră de aici este suverană. Ea nu are vreo denominaţiune sau ceva să-i trimită diaconi, ea îşi alege proprii ei diaconi. Ea îşi alege păstorul, ea îşi alege administratorii, ea alege tot ce întră şi iese din biserică. Nici o persoană nu are cuvântul hotărâtor asupra vreunui lucru, biserica îl are. Şi biserica sunt aceia care vin şi sprijină biserica cu prezenţa lor, cu zeciuiala şi jertfele lor, sunt întotdeauna aceia care au hotărârea legală în aşezarea acestora.

E-2 Şi eu vreau să-i mulţumesc comitetului vechi de diaconi, şi eu o spun de aici pentru toată biserica. Dacă vreunul din acei fraţi sunt aici, care era Fratele Cox, Fratele Fleeman, şi Fratele Higginbotham şi Fratele Deatsman, ei ne-au dat o slujire bună, au dat Domnului, în acest Tabernacol.

E-3 Şi din când în când, conform cu hotărârile bisericii, în fiecare an, diaconii sau administratorii în mod automat îşi îndeplinesc timpul lor. Şi dacă ei vor să vină înapoi, în regulă. Dacă ei nu vor să vină înapoi, atunci ei pot să pună pe unii în locurile lor, pe care acest comitet l-a demisionat.

E-4 Şi serile trecute am chemat comitetul administratorilor, căci există un nou comitet de administratori. Şi eu am observat pe Fratele Luther McDowell aici în această seară, noi suntem bucuroşi să-l vedem înăuntru, care a fost în trecut în comitetul administratorilor. Eu am mers jos în această săptămână să aflu şi să verific să avem o copie fotostatică făcută, care va fi prezentată bisericii, de asemeni. Căci administratorii bisericii acum sunt Fratele William Morgan, Fratele Mike Egan, şi Fratele Banks Wood, şi Fratele Roy Roberson. Şi ei sunt toţi din acest oraş, în afară de Fratele Roberson care locuieşte între cele două oraşe. Domnul a văzut potrivit în acei oameni, şi ei au fost oameni onorabili, şi ei au primit acum datoria ca administratori ai acestei biserici.

E-5 Şi apoi în timp ce această adunare se desfăşura, şi i s-a spus de către păstorul asistent că noi... selectarea noului comitet de diaconi, că aceştia şi-au servit timpul lor şi-şi au demisionat, şi trebuia să alegem încă câţiva diaconi. Acum, biserica... Felul cum se face aceasta, este, comitetul poate numi diaconi, oameni cu care ei s-au asociat şi găsiţi de a fi oameni onorabili şi drepţi.

E-6 Slujba unui diacon este o slujbă foarte mare, şi o mare onoare faţă de Domnul să fi un diacon în biserică. Şi astfel, în adunare serile trecute, un anumit om a fost chemat la mine. Şi când s-a întâlnit cu păstorul, următoarea... această ultimă vinere, care s-a căzut de acord de către aceşti oameni că aceştia erau oameni onorabili şi drepţi.

E-7 Un om tânăr pe care ei l-au găsit, nu a fost chiar calificat (nu pentru că el nu a fost felul potrivit de om), unul care a fost sugerat de unul dintre oamenii onorabili din comitetul nostru de administratori. Dar aşa cum păstorul şi eu am venit împreună, şi eu am întrebat vârsta tânărului, el avea douăzeci şi ceva de ani. Onorabil, drept, şi un om adevărat, dar am aflat că el era necăsătorit. Biblia cere ca un diacon să fie un bărbat căsătorit. El trebuie să fie bărbatul unei singure neveste.

E-8 Şi apoi un alt bărbat care era un om foarte onorabil, foarte calificat pentru slujbă şi ar fi fost un bărbat loial, aşa cum un frate l-a sugerat. Apoi după cercetarea cazului, că fratele a venit doar recent la această Credinţă, soţia lui nu crede în Aceasta. Atunci aceea l-a descalificat pe om la slujbă. Pentru că el trebuie să-şi aibe toată familia în supunere, ei trebuie să fie de asemeni în Credinţă, deoarece acesta ar fi un conflict.

E-9 Şi noi zidim acum, şi noi dorim să aşezăm această biserică. Şi ca supraveghetor general al bisericii, eu trebuie să văd că este ţinută, Scriptural, totul chiar pe Cuvânt.

E-10 Şi astfel de aceea, apoi, aceasta s-a găsit favorabil cu acest comitet şi păstorul, şi supraveghetorul, să selecteze în acest grup de oameni de aici ceva bărbaţi care noi gândim că sunt oameni onorabili şi drepţi. Noi doar îi putem aduce. Şi aceasta este, atunci, ei sunt numiţi de către biserică, prin votul lor propriu. Şi apoi aceşti oameni vor sluji, dacă ei simt că ei vor accepta această slujbă. Atunci ei vor veni pentru un timp scurt, să vadă dacă ei simt că poate că Dumnezeu i-a chemat. Şi dacă mai târziu, dacă ei simt că ei sunt descalificaţi, apoi, ei au un drept în următoarele câteva săptămâni să demisioneze slujba, ca altcineva să poată fi numit în locul lor.

E-11 Oricum, la începutul trezirii care (dacă Dumnezeu voieşte) eu vreau să ţin aici în acest Tabernacol îndată ce mă voi odihni puţin, apoi eu-apoi eu... noi vom ordina pe aceşti diaconi prin punerea mâinilor, diaconi şi casier în această biserică. Dar mai întâi ei trebuie să fie numiţi şi-şi să vadă cum le place aceasta şi cum îi place la adunare. Apoi dacă este-apoi dacă este în ordine de ambele părţi, atunci noi îi facem pe aceşti oameni diaconi ordinaţi, întocmai cum Administratorii sunt aleşi în acelaşi fel.

E-12 Este suveranitatea şi legea bisericii, prin Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, că, ei doar nu pot să spună că "Eu cred că acest om va fi un om potrivit," aceea nu este aşa, "Fratele Neville crede că acest om va fi un om potrivit," sau "comitetul administratorilor gândeşte că acest om va fi un om potrivit."
Aceasta trebuie să fie prin biserică! Nimeni nu face ceva de unul singur aici. Este votul bisericii. Aceasta este o biserică suverană.

E-13 Vechea iniţiere de hotărâri a fost distrusă în inundaţia din 1937. Noi le-am recopiat pe acelea, şi vor fi atârnate pe perete aici curând, îndatoririle administratorilor, diaconilor, casierului, şi aşa mai departe, păstorului, asociat, şi aşa mai departe.

E-14 Prin harul lui Dumnezeu, mi s-a spus, şi un vot de sută la sută prin comitetul acestei biserici, că ei au găsit că Fratele Hollin Hickerson este un om drept, onorabil, şi în linie în această poziţie să primească-marea onoare de a fi diacon al acestui zis Tabernacol.

E-15 De asemeni, noi am aflat, şi prin votul comitetului, că Fratele Collins de asemeni a fost găsit un om onorabil şi drept. Fiind un predicator, el însuşi, de aceea noi i-am cere să vină şi să fie un-un diacon al bisericii; şi nu numai diacon, ci un asociat cu Fratele Neville, şi poate pentru o clasă de şcoală Duminicală, sau să-i ia locul Fratelui Neville, sau orice este el chemat să fie un asociat cu Fratele Neville. Acela-i Fratele Collins.

E-16 Şi, de asemeni, biserica a aflat, în favoare, ca Fratele Tony Zable, un om onorabil şi drept, şi el a fost favorizat înaintea comitetului de administratori şi păstori, să-i ceară să primească slujba de diacon în acest zis Tabernacol.

E-17 Şi de asemeni a fost cerut, şi găsit om onorabil printre noi... (Nu... aceştia nu sunt singurii oameni onorabili, acum, ci doar au fost selectaţi de către comitet.) Fratele Taylor din Henryville, sau Memphis, eu cred că este, Memphis, Indiana. El a fost cu noi un timp, acţionând ca uşier şi orice putea fi. Că biserica a găsit favor la el, sau comitetul şi păstorul, ca el să accepte-marea slujbă de a fi diacon al acestui zis Tabernacol.

E-18 Şi de asemeni a fost cerut ca ginerele Fratelui Mike Egan, Fratele-Fratele Bob Harnard, a fost selectat de către comitet şi de către păstor, să accepte slujba de casier al acestui zis Tabernacol, care este o slujbă onorabilă, şi ea cere dreptate şi cinste.

E-19 În a face aceasta, eu cred, fraţii mei, că chemându-vă de aici, că aceasta ar fi o mare cinste pentru voi. Şi nu numai aceea, ci ceva să faceţi.

E-20 La timpul acesta eu voi avea pe Fratele Neville, asociatul nostru, să citească cerinţele diaconului. Frate Neville, dacă vrei să citeşti aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu. [Fratele Neville citeşte I Timotei 3:8-13 – Ed.]:
Diaconii de asemeni trebuie să fie demni, nu cu două feţe, nu dedaţi la mult vin şi lacomi de câştig mârşav;
Să ţină taina credinţei într-un cuget curat.
Şi aceştia de asemeni să fie mai întâi dovediţi; atunci ei să folosească slujba de diacon, să fie găsiţi fără vină.
Tot aşa trebuie să fie nevestele lor cinstite, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile.
Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste, să-şi cârmuiască bine copiii şi casele lor.
Pentru că cei ce au folosit bine slujba de diaconi îşi dobândesc un loc de cinste, şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Cristos Isus.

E-21 Amin. Eu aş vrea de data aceasta să cer acestor fraţi care au fost numiţi, dacă ei vor doar să păşească înainte aici la platformă doar un moment. Şi aşa cum ne plecăm capetele doar un moment pentru rugăciune, eu vreau ca ei... Şi biserica ştie ce este aceasta, că aceasta este alegerea comitetului vostru de diaconi şi casierul vostru.

E-22 Doamne Isuse, aceasta este cu cumpătare, gândindu-ne evlavios că noi venim la Tine acum. Noi venim în respectele Cuvântului Tău Preasfânt, noi venim crezând că "Cuvântul fiecărui om să fie greşit, dar al lui Dumnezeu să fie adevărat." Şi noi Iţi suntem recunoscători pentru această Biserică pe care Isus a cumpărat-o cu Propriul Lui Sânge scump, şi ne-a dat această clădire în care să ne închinăm.

E-23 Şi ca supraveghetori ai acestei mari turme, care Duhul Sfânt ne-a ordinat să fim, noi încercăm acum să prezentăm acestei adunări un grup loial, neprihănit de oameni despre care noi credem că sunt umpluţi cu Duhul şi gata pentru slujbă. Aşa cum a fost spus odată privind comitetul diaconilor, "Mergeţi şi căutaţi printre voi, oameni cu reputaţie bună şi cu Duhul Sfânt, ca ei să poată sluji în acest fel, să poarte de grijă de văduve şi orfani, să A distribuie banii, şi să aibe grijă de bunăstarea bisericii." În anii de mai târziu, noi doar am citit scrierea acelui mare, sfânt Pavel, inspirat, care a stabilit declaraţia Scripturilor despre cerinţele la astfel de poziţie.

E-24 Dumnezeule, onorează pe aceşti oameni. Şi acum aceasta este alegerea, Doamne, ca o biserică suverană, ca trupul Domnului Isus, ca ei să facă alegerea. Şi [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... şi va îndruma poziţia acestei porţiuni din serviciu într-un fel special, în acel neprihănit şi sfânt Nume al lui Isus.

E-25 Acum cu capetele noastre aplecate, nu numai capetele noastre ci şi inimile noastre, şi ca fiecare membru al acestei biserici... care vine aici în mod regulat şi o sprijiniţi cu zeciuielile şi jertfele voastre, care este considerat un membru al acestei biserici. În timp ce, păstorul şi eu, singuri, păstorul asociat (Fratele Neville) şi eu privim. Eu aş întreba dacă această biserică îl găseşte pe Fratele Taylor de a fi un om drept şi potrivit, prin cea mai bună gândire a voastră, să fie diacon peste acest grup de oameni? Voi veţi semnifica la fel prin ridicarea mâinii voastre. [Fratele Branham face pauză – Ed.] În regulă. Acum dacă există ceva contra, vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Vă mulţumesc.

E-26 Găseşte vreunul din membri acestei biserici de aici... şi toţi, îl găsiţi pe Fratele Hollin Hickerson de a fi un om drept şi onorabil, şi un om care este găsit în privirea voastră vrednic să devină diaconul acestei zise biserici? Veţi semnifica voi prin ridicarea mâinii voastre drepte. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Dacă este contra, atunci ridicaţi-vă mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.]

E-27 Găseşte această biserică pe Fratele Collins să fie la fel, un om neprihănit şi onorabil, şi vrednic de slujba de a fi diacon al acestei biserici? Vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.] În regulă. Contra, vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.]

E-28 Găseşte această biserică pe Fratele Tony Zable de a fi un om onorabil şi vrednic de această slujbă, să fie diacon peste această turmă în această zisă biserică? Vreţi să vă ridicaţi mâna voastră dreaptă. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Contra, vreţi să vă ridicaţi mâna. [Fratele Branham face pauză – Ed.]

E-29 Simte această biserică că Fratele Harnard este un om drept şi neprihănit, care a fost cu noi pentru o vreme, să fie casierul, secretar-casier al acestei biserici, să-i mânuiască finanţele şi să plătească chitanţele ei? Dacă-i aşa, ridicaţi-vă mâna dreaptă. [Fratele Branham face pauză – Ed.] Este cineva contra, ridicaţi¬vă mâna dreaptă. [Fratele Branham face pauză – Ed.]

E-30 Eu doresc să spun-fraţilor care stau la acest timp prezent, la piciorul acestei cruci, că această biserică, cu sută la sută (nimic contra deloc), vă găsesc pe toţi vrednici în privirea lui Dumnezeu pentru această slujbă la care Dumnezeu v-a chemat.

E-31 Acum, voi aţi zis, "Aceştia să fie încercaţi mai întâi, şi să vedem dacă ei doresc această slujbă." În câteva săptămâni, cu voia lui Dumnezeu, mă voi întoarce înapoi să-mi pun mâinile peste acest grup de oameni, să-i fac oficial administr-... sau diaconii acestei biserici, şi casier.
Să ne plecăm capetele doar un moment:

E-32 Doamne, noi suntem fericiţi în seara aceasta că încă există oameni care trăiesc pe pământ care pot umbla evlavios înaintea lumii; aşa de evlavioşi încât un Tabernacol, cu reguli stricte aşa cum le are acesta, pot vota cinci oameni în poziţie ca liderii lor, fără un vot contra. Noi suntem fericiţi pentru ei, şi noi simţim că Tu erai cu noi în facerea acestor decizii, comitetul şi noi păstorii.

E-33 Dumnezeule, binecuvântează aceşti oameni. Şi fie ca ei să slujească această slujbă cu toată inima lor, ştiind că aceasta cumpără prin ei un grad mare în Cer. Într-o zi când Cărţile Cerului vor fi închise, fie ca Cartea fiinţelor cereşti şi în marea Carte din Cer să fie deschisă, fie ca numele lor să fie sută la sută înaintea lui Dumnezeu A şi a Salvatorului şi toate oştirile Cereşti, să fie la fel în Impărăţia Lui. Binecuvântează-i Doamne, şi jie ca ei să slujească această slujbă bine. În Numele lui Isus noi Iţi mulţumim pentru ei. Amin.

E-34 Eu doar vreau să vă strâng mâinile, [Fratele Branham le strânge mâinile – Ed.] Frate Harnard, şi Frate Zable, şi Frate Collins, Frate Hickerson, şi Frate Taylor. Sunt aşa de fericit să ştiu că noi am avut părtăşie tot acest timp cu oameni aşa de onorabili. Dumnezeu să vă binecuvânteze acum. Şi noi vă vom vedea imediat, îndată ce mă voi odihni puţin şi voi veni înapoi, şi voi vedea cum vă place slujba voastră. În regulă, prin votul lor, eu cred că a fost sută la sută, nimic contra deloc.

E-35 Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi asociaţi cu oameni astăzi care pot trăi înaintea lui Dumnezeu, evlavios, şi să trăiască înaintea acestei lumi prezente în starea aceea? Este un lucru minunat.

E-36 Şi eu sunt aşa de bucuros să ştiu în seara aceasta că am privilegiul să-să am aceşti oameni şi această biserică să fie prietenii mei. Sunt aşa de bucuros că Dumnezeu m-a lăsat să mă asociez cu Biserica Lui din toată lumea. Oh, ei sunt dispreţuiţi şi respinşi, şi vorbiţi, şi aşa cum am spus azi dimineaţă în mesajul meu, poate doar tencuitori de noroi, în felul cum îi priveşte lumea, ca "o grămadă de fanatici," dar Dumnezeu îi priveşte ca copiii Lui. Eu sunt aşa de fericit pentru aceea. Ei poate că nu sunt în stare să vă spună câte mile sunt până la lună. Ei poate că nu sunt în stare să vă spună toate sistemele solare şi cum funcţionează. Dar există un singur lucru pe care ei îl ştiu, ei cunosc ceasul când ei au fost născuţi din nou. Eu sunt aşa de bucuros pentru ei.

E-37 Şi ca o mică pildă pe care am învăţat-o, şi eu o voi asocia în seara aceasta cu cele două fetiţe ale mele cumva să o facem să ne dumerească, să o fac reală pentru noi, ca voi să înţelegeţi însemnătatea ei. Într-o dimineaţă, sculându-se din pat... Eu am două fetiţe. Una din ele este Rebekah, şi una din ele este Sarah, şi ele sunt fetiţele tati.

E-38 Şi eu am un băieţel, Joseph. Şi eu veneam din Chattanooga, dintr-o adunare într-o seară, în timp ce eram acolo în această ultimă campanie. Şi eu eram în-maşină, mergând împreună cu fiul meu mai în vârstă, Billy. Soţia lui şi Meda erau în maşină, şi fetele. Şi în timp ce mergeam înainte, nimeni nu a spus nimic pe o distanţă de câteva blocuri de oraş. Şi eu am tăiat destul de tare în oameni în seara aceea despre felul cum se comportau. Şi nimeni nu a spus nimic. Şi micuţul Joseph a venit acolo şi m-a apucat de umăr, el a zis, "Tăticule, tu într-adevăr ai predicat în seara aceasta!"

E-39 Şi azi dimineaţă, aşa cum am plecat şi mergeam sus la Eighth şi Tenth Street,... sau Penn şi Tenth, adică, nimeni nu a spus nimic, soţia şi cele două fete. Şi micuţul Joseph m-a apucat de umăr din nou, el a zis, "Tăticule, aceea, mie într-adevăr mi-a plăcut predica aceea în această dimineaţă," a zis el.
Am zis, "Ei bine, eu am un admirator, acela-i fiul meu."

E-40 Şi pentru zicala noastră mică. Sus într-o dimineaţă, şezând în cameră, micuţa Becky a venit alergând afară şi, zice, ea mi-a încălecat piciorul şi şi-a pus braţul în jurul meu, şi ea este fetiţa tati. Şi ea mă îmbrăţişa. Şi micuţa Sarah a sărit din pat cu pijamaua ei micuţă şi a vrut, să zică, a venit alergând după aceea. Ea este cea cu ochişorii maro.

E-41 Micuţa Becky ar fi zis, "Oh, Sarah, nu era nevoie ca tu să vii, căci eu îl am pe tăticul de tot pentru mine. Tăticul este tot al meu!" Şi micuţa Sarah, buzele ei mici s-au lăsat în jos, ochişorii ei maro s-au acoperit. Eu m-am mişcat aşa şi am scos celălalt genunchi afară, şi ea a venit şi l-a încălecat.

E-42 Becky are picioare mai lungi, astfel ele atingeau podeaua. Micuţa Sarah se legăna, astfel eu am pus ambele braţe în jurul lui Sarah. Micuţa Sarah s-a uitat la Becky şi a zis, "Becky, tu poţi să ai tot din tă ticul, dar tă ticul mă are pe mine toată!"

E-43 Şi eu cred că acesta-i felul cum este aici. Noi poate nu ştim toată teologia, nici toate cuvintele mari Greceşti, acest grup de oameni ar putea să nu ştie. Dar există un lucru sigur, eu cred că Isus ne are pe noi toţi. Amin.
În regulă, Frate Neville.

Up