Prin Credinţă, Moise

By Faith, Moses
Data: 58-0720M | Durată: 1 oră 12 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Bună dimineaţa, oameni. Este bine să fim aici astăzi în tabernacol. Şi m-am gândit poate dacă îl am pe Fratele Neville să vorbească în această dimineaţă, eu aş încerca deseară. Şi apoi mă uitam înapoi atunci la o lecţie de şcoală duminicală pentru această dimineaţă. Şi ce o... Cu voia Domnului, noi vom încerca să-să avem această lecţie de şcoală duminicală.
E-1 Thank you, Brother Neville. Good morning, folks. It's good to be here today in the Tabernacle. And I thought, maybe, if I got Brother Neville to speak this morning, I'd try tonight. And then, I was looking back then to a Sunday School lesson for this morning. And what a... The Lord willing, we'll try to--to have this Sunday School lesson.
E-2 Acum, au fost două săptămâni acum, aproape, de când am intrat. Şi am fost foarte agitat aşa cum aţi înţeles, că, pe câmp, eu am devenit foarte, foarte epuizat şi cu greu puteam să merg mai departe. Şi apoi a trebuit să vin înăuntru doar pentru puţină odihnă. Şi eu am luat vreo trei zile jos la Wolf Creek Dam, jos în Kentucky, unde am fost născut. M-am gândit, "Oh, eu mă simt doar minunat acum. Eu sunt bine."
E-2 Now, it has been two weeks now, about, since I have gotten in. And been very nervous, as you understood, that on the field I got real, real worn out and could hardly go any farther. And then I had to come in for just a little rest. And I taken about three days down to Wolf Creek Dam, down in Kentucky, where I was born. I thought, "Oh, I feel just wonderful now. I'm fine. And I got back home, and the first little thing met me in the face was some sort of a governmental affair with an income tax. I went all the way to the bottom again. So I realize it's going to take more than just a week or two to rest me up.
E-3 Şi am ajuns înapoi acasă, şi primul lucru mic ce l-am întâmpinat în faţă era un fel de afacere guvernamentală cu o taxă pe venit. Eu am mers până jos de tot la fund din nou. Deci mi-am dat seama că o să fie nevoie de mai mult decât o săptămână sau două să mă odihnesc.
E-3 And my ministry, fixing to make the change, now... And I have no meetings scheduled, and that's the reason that I just kinda come aside and thought... And now, for the next few weeks I would just take a rest, complete rest, and wait on the Lord. And many of you people in here, that's old timers that's been with us so long, remembers that what the Lord has said to us. He has always performed that, what He said He would do. You remember when, in the very beginning in the church here, the morning that we laid the Tabernacle stone, how that He... It's wrote and laying in the stone... On the fly leaf of my Bible that morning, that great vision, said, "This is not your Tabernacle." I said, "Where is it, Lord?" And He set me out under the sky. And a voice came. And I looked and seen them three crosses, like the trees and the fruit of them, so forth. You know what the vision is. It's been wrote out for years.
E-4 Şi slujba mea este gata să facă schimbarea acum. Şi eu nu am adunări planificate. Şi acela-i motivul că eu doar într-un fel am venit într-o parte, şi m-am gândit, şi acum pentru următoarele câteva săptămâni, eu doar aş lua o odihnă, odihnă completă, şi să aştept după Domnul.
E-4 Picking up, the other day, an old book, up there, reading some of the things that the Lord had told, foretold, already come to pass: about this juvenile stuff, and about how the war would come out. And all those things has hit--just the two things left. And one of those great prophesies; that is, for cars to be on the road with remote control, looking like a egg, only you don't drive it; it controls itself. And then, there'll be a great woman rise up, 'cause America is a woman's nation. And it'll... A great woman will rise up and be president, or something like that in the nation, and then there will come a total annihilation, the entire nation will be wiped out. And that, I predict--now this is not the Lord saying this--the other about the woman and this, is the Lord. But I predicted in 1933 that the world would be total annihilation before '77. So I didn't know then that they had something that could annihilate it, like they got now, but I seen the nation in total annihilation--just stumps of trees and things like that left. So it's on it's road.
E-5 Şi mulţi dintre voi oameni de aici, care sunteţi din timpuri vechi, care aţi fost cu noi aşa de mult, îşi amintesc despre ce ne-a spus Domnul. El întotdeauna a înfăptuit ce El a zis că El va face.
E-5 And if all these other things has come to pass, just as He said, that will be also. As just as He said in the Scripture here, what He says... If Christ came the first time, He will come the second time. And all the things that He said will come to pass. And duly seeing this, and knowing that we're--our number is just about to be called as a nation, knowing that the church is about to take it's rapture, it moves the heart of a minister or any of the laity to know, that we're in this day and time that we're living. It's the greatest time that any person ever lived on the earth, is right now--that is, for the church. So I certainly desire your prayers.
E-6 Amintiţi-vă, când chiar la început, în biserică aici, în dimineaţa când am aşezat piatra tabernacolului, cum că El... Aceasta este A scrisă, şi este pusă în piatră, pe foaia albă din Biblia mea. In dimineaţa aceea, viziunea aceea mare, a zis, "Acesta nu este tabernacolul tău."
E-6 And then I seen in the Tabernacle, and I see that they'd... was going to have some re-elections and everything in the church for some of the board and so forth... And some... And the church needed a little meeting, a little stirring, and you've always been kind to me, and blessed me, and my... me being here, seem, has been a blessing to you, and I'm sure it'd be with you, has been a blessing to me. And you've always accepted what I said to be the truth, as I seen it through God. And I--I appreciate that. So then, I started in, and then I was to find out and get our church straightened up in it's boards, and then for the elections and so forth, and then the... Then I thought after that, I went out and got a little rest before I go back on the field again.
E-7 Eu am zis, "Unde este el, Doamne?" Şi El m-a pus afară sub cer. Şi a venit un Glas. Şi m-am uitat şi am văzut cele trei cruci, ca, pomii şi roadele pe ei, şi aşa mai departe. Voi ştiţi ce este viziunea. Ea a fost scrisă, cu anii.
E-7 Keep it among yourselves, now; it's not for outsiders. It's for this Tabernacle. We want a meeting with this Tabernacle, so that everything, and every mistake, all things that's been carrying on, and--and maybe, little feelings from one to another, those... I'm going to get every one of them and bring them right face to face. So if you don't want to face it, you better leave the country, 'cause you're coming face to face with every bit of it, like we used to do here at the Tabernacle. And all will be smoothed out, because we are brothers and sisters, who's broke communion, the body of Christ, across the table of blessings. And there's nothing but the devil would make anything that would be wrong, and would cause feelings, or tear up, or anything like that. And I'm taking our Brother Neville, and we're going from place to place, and bring people to people together, till the old Tabernacle is back, established again on its feet, to go along for the kingdom of God.
E-8 Ridicând sus, zilele trecute, o carte veche sus acolo, citind unele din lucrurile pe care Domnul le-a spus, prezis; deja s-au împlinit. Despre aceste lucruri tinereşti, şi despre cum se va termina războiul, şi cum au atins toate lucrurile acelea.
E-8 Now, this... Is the reason I've said this, is because it's with our own little group here this morning. And now, I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave to the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds, and so forth, of myself, out in the... this foreign missions program, and get me a new tent, and some new equipment, and start on the field, not from church to church, but for going in our own meetings. Now, not no disregarding to brethren, who had invited me, which is wonderful, but most all of it, you find out, these conventions, they say you're going to be there. And then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money--just drains those people down. I just begin to find that out. You see? So that's--that's not right. We want to have a place where we can bring them; you don't have to bring your money; just come along yourself and--and serve the Lord. See? And a...
E-9 Doar cele două lucruri rămase, într-una din acele mari profeţii. Aceea este, pentru maşini să fie pe drum cu control teleghidat, arătând ca un ou, numai că voi nu o conduceţi. Ea se dirijează singură. Şi apoi acolo se va ridica o femeie grozavă, căci America este o naţiune a femeii. Şi ea va... O femeie grozavă se va ridica, şi va fi Preşedinte sau ceva în felul acela, în naţiune. Şi apoi acolo va veni o anihilare totală. Întreaga naţiune va fi ştearsă.
E-9 So now, and my ministry is taking a change right now. You remember when I used to take a hold of a person's hand, and just stand there, and the Lord would tell me what was their trouble. Said, then it would come to pass, you'd know the secret of the heart of the people. Everyone of you know that's happened perfectly, the way it's said. Now, this is the next step which has been prophesied and foretold, which is going to be far beyond any of it. You see? And it's right now in the change, and that's the reason Satan's fighting me with the income tax, trying to tell me--the government, that I owe income tax on every penny I taken up as a minister, since about twenty-seven years ago I entered the ministry. It's not so, 'cause it passed through the church, here. I am the trustee of this church. That's exactly right. It's on the records here. So then, if I am the trustee-treasurer of this church, then there's nothing in the world... government don't have nothing to do with it. They're not questioning the church; they're questioning me being the treasurer of the church. And the trustees has signed a paper, that's in the bank, yonder, that all my funds...
E-10 Şi, aceea, eu prezic... Acum acesta nu este Domnul care zice aceasta. (Cealaltă, despre femeie, ea este, este Domnul.) Dar eu am prezis, în 1933, că lumea va întâmpina anihilare totală înainte de '77.
E-10 Instead of having a foundation of my own, I passed it through my church here, 'cause it's automatically a foundation, anyhow. And to do that, helps me to keep from running away from the church, and leaving it, and go on out, and being nothing here, after I promised the people that I would return to the church, time after time, and help them. That's the reason I kept it like that, because I made a promise to you people. That's why I stay with it that way, instead of having a individual thing. If you do that, it throws it to an organization, and I'm firmly against organization. So I--I'll keep it just the way it is in the hands of God, so that we can move on for the kingdom of God.
E-11 Deci, eu nu am ştiut atunci că ei aveau ceva care ar putea s-o nimicească aşa cum au ei acum, dar eu am văzut naţiunea în anihilare totală, doar cioturi de pomi şi lucruri ca acelea, rămase.
E-11 Now, this morning we want to study this blessed old Word, and believe... Now, I want to say, too... I see Brother Eagan and many of a... some of the trustees settings here, after we had our trustee meeting the other night. It is true, I... It's publicly before the church, that each one of you all are no longer appointed trustees; you are elected trustees, and your name is on the books. All right.
And now, they're going to have some more election of--of--of deacons and so forth, and Brother Neville is--will be calling those immediately after this service. All right. It's for the treasurer and so forth, as we set the church up, and get it all... the backgrounds ready, then we can have a revival as it comes on.
E-12 Deci, aceasta este pe drumul ei. Şi dacă toate aceste alte lucruri s-au împlinit întocmai cum El a zis, va fi şi aceea; şi chiar aşa cum El a zis în Scriptură aici, ce spune El. Dacă Cristos a venit de prima dată, El va veni a doua oară. Şi toate lucrurile care le-a zis El că se vor întâmpla. Şi la timp văzând aceasta, şi ştiind că noi suntem... numărul nostru este aproape gata să fie A chemat, ca o naţiune, ştiind că Biserica este pe punctul să Işi ia Răpirea. Aceasta mişcă inima unui lucrător, sau oricărui dintre laici, să ştie că noi suntem în această zi şi în timpul în care trăim. Este cel mai măreţ timp în care vreo persoană a trăit vreodată pe pământ, este chiar acum; care este, pentru Biserică. Deci, eu desigur doresc rugăciunile voastre.
E-12 Now, just before we turn back to the pages here for a Sunday School lesson, to this great Word of the living God, let us just bow our heads, a few moments, as we speak to the Author of this Book. And now, lay aside every thought, everything that's contrary, to keep you from having a blessing, let's pray. Most holy and righteous God, into Thy blessed, august presence we come now offering to Thee, our lives, and our--our souls, and our bodies, and our services, and our talents; and all that we have, we present them to Thee. And as You look upon us, Lord, if there is any sin, naked and unconfessed, we would ask Thee, O Lord God, that You would apply the Blood of Thy Son, Jesus, to such a place. For realizing that we, in ourselves, are insufficient, and there it is impossible for us to ever be self-sustaining. But we rely completely upon His precious Blood and His grace to apply it to our account, that we, unworthy sinners, might come boldly some day into Thy presence, bringing before us this Blood of the Lord Jesus, which Thou in the times past has recognized it to be the Blood of Thy only begotten Son, and has made the promise, that through Him, if we confess our sins, we shall be justified by His grace.
E-13 Şi apoi eu am văzut în tabernacol, şi am văzut că ei au avut... urmau să aibe ceva realegeri şi totul, în biserică, pentru unii din comitet şi aşa mai departe.
E-13 And now, we would ask, Lord, that You would forgive us of any mistake, any sin of trespass or omission, transgression, that of any evil thought has a pierced our soul by the fiery dart of the devil, that You would drive away this evil enemy of Thine and of Thy people. And we would ask, that You would send the Holy Spirit to take a hold of the Word at this time, as we yield ourselves as instruments, that You would speak through us and hear through us Thy Word. And may we in return, receive it as from Thee, and leave this place today, feeling that we have been readjusted to the cause of Christ, that we might be better fit for the service of tonight and tomorrow, because of the visitation of the Holy Spirit. Bless our brethren everywhere, the churches across the world, who's holding forth the Word of Life in this evil day. We feel that there is not much time left to work, for the night is swiftly coming. The war-clouds are floating again. Evil is at hand. And we pray that You'll let us work as never before. Rest our tired bodies, Lord, and send us back into the battle, for we ask it in the Name of the Lord Jesus and for His sake we pray. Amen.
E-14 Şi-şi biserica avea nevoie de o adunare mică, puţină înflăcărare. Şi voi aţi fost întotdeauna buni cu mine, şi m-aţi binecuvântat. Şi eu prin a fi aici, se pare că am fost o binecuvântare pentru voi. Şi eu sunt sigur, a fi cu voi, a fost o binecuvântare pentru mine. Şi voi întotdeauna aţi acceptat ce am spus a fi Adevărul, aşa cum eu l-am văzut prin Dumnezeu. Şi eu-eu apreciez asta.
E-14 As we open this morning, the Bible to the--the 11th chapter of the book of Hebrews... Wednesday night, we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews, of Melchisedec, being without father, and without mother, without beginning of days or ending of life. And I thought, maybe this morning, it would be appropriate to open again this wonderful Book, being that we have the backgrounds to what we wish to say in the former reading. And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot of faith. And here in the book of Hebrews, the 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this: By faith, Moses, when he was born, was hid three months of his parents, because they saw he was a proper child; and they were not afraid of the king's commandment. By faith Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter; Choosing rather to suffer the affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season; Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt... and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king: for he endured, as seeing him who is invisibly. I want to take the subject, this morning, "Choosing by Faith." And I want to take for a text, the first three words of the 23rd chapter: "By Faith Moses."
E-15 Deci atunci, eu am pornit înăuntru, şi apoi eu urma să aflu, şi să îndrept biserica noastră, în comitetele ei, şi apoi pentru alegeri şi aşa mai departe. Şi atunci-atunci, m-am gândit, după aceea, eu am mers afară şi mi-am luat puţină odihnă înainte de a merge înapoi pe câmp din nou.
E-15 And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did--that's worth repeating--was by faith, not by sight, but by faith. And the reason that I have selected this this morning for the church in this state, has been, that in our--even our schools and around, we have had so much of scientific teaching. Because of this, we have drawn the people away from faith. Now, faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And we, if we ever lose this great faith, then we are totally in darkness. It don't matter how well we are educated, how we could explain the Word of God to suit our own way of believing, there is no way to ever please God--only by faith. The Scripture plainly states it that way. And it's by faith. And without faith, says the Scripture, it is impossible to please God. So if faith disagrees with science, and science disagrees with faith, that puts them at--at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe.
E-16 Ţineţi-o între voi. Acum, aceasta nu este pentru cei de afară. Este pentru acest tabernacol. Noi vrem o adunare cu acest tabernacol, aşa ca totul, şi fiecare greşeală, toate lucrurile care s-au purtat, şi poate simţuri mici de la unul la altul; acelea, eu am să-i iau pe fiecare din ei şi îi aduc chiar faţă în faţă. Deci dacă voi nu vreţi să-i faceţi faţă, voi mai bine să plecaţi din ţară; căci veţi veni faţă-n faţă cu fiecare părticică din aceasta, aşa cum obişnuiam noi să facem aici la tabernacol. Şi totul să fie netezit, căci noi suntem fraţi şi surori care am frânt împărtăşirea, Trupul lui Cristos, peste masa binecuvântărilor. Şi nu este nimic altceva decât Diavolul care ar face orice care ar fi greşit, şi ar cauza sentimente, sau să sfâşie, sau orice în felul acela. Şi eu îl iau pe Fratele nostru Neville, şi vom merge din loc în loc, şi vom aduce persoane la persoane, împreună, până când vechiul tabernacol este înapoi, stabilit din nou, pe picioarele lui, să meargă înainte pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Acum, acesta este, motivul că am zis aceasta, este pentru că este cu grupul nostru propriu de aici în această dimineaţă.
E-16 Now, if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. "For He that cometh to God must first believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek after Him." So if we lose faith, our prayers are annulled; we get nowhere. So if all that we can think of this morning is the hold onto faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable. If we look at some great person, or great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation, our great weapons, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe.
E-17 Iar acum eu voi lua puţină odihnă, şi voi veni înapoi cât pot de repede. Apoi mă aştept să plec în câmp din nou. Şi de data aceasta, cu voia Domnului, eu vreau să iau ce am acumulat noi puţin în fonduri, şi aşa mai departe, de către mine, afară în... acest program de misiune străin. Şi să-mi iau un cort nou, şi ceva echipament nou, şi să pornesc pe câmp. Nu din biserică în biserică, ci să mergem în adunările noastre proprii.
E-17 Now, we lose our glory, if we lose faith. Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm. And many times, it's been thought amongst people, that because a congregation was large, and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances, that they could afford such things, we many times, thought that was inspiring--that this certain church must be inspired. Or we've often referred to different ministers, who get out on the field and have great gatherings of crowds, and we think, sometimes, that they are the signs of inspiration. But that's not altogether the truth. That's human inspiration. But the real inspiration comes by doing the will of God (See?), whether it is a one or just a handful. Whether it is a big church or a small church, it matters not. Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABC's, it doesn't matter. It depends on the message that he brings, whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectuals conceptions of human inspiration. Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired, because the man is so trained, till he could put his point over. That doesn't mean that it's of God. See? It's only through God's everlasting, eternal, blessed Word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith we receive it.
E-18 Acum, nici o nesocotire către fraţii care m-au invitat, ceea ce este minunat. Dar cea mai mare parte din aceasta, tu afli aceste convenţii, ei spun că tu urmează să fii acolo, şi apoi toţi prietenii tăi vin înăuntru, şi apoi acolo este o mulţime de batere a tobei pentru bani. Doar îi stoarce pe oamenii aceia. Eu doar am început să aflu asta, înţelegeţi. Aşa că aceea-aceea nu este corect. Noi vrem să avem un loc unde putem să-i aducem. Voi nu trebuie să vă aduceţi banii. Doar veniţi pe acolo, înşivă, şi-şi slujiţi Domnului. Vedeţi? Şi astfel acum...
E-18 Now, we would think of Moses and this great time of his life. And we read back, of his birth, and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life, to where there had to be a choosing time. If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter, and was the heir to the throne, and would have been the next Pharaoh in Egypt. So he would notice as he looked around, after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves, working out in the slime-pits. And Moses, as he looked through the windows of the palace upon the same slaves that Pharaoh looked on, but what a difference there was in the looking. I want to base that thought, this morning, for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here: it's how you look at anything, what makes the difference.
E-19 Şi slujba mea a luat o schimbare chiar acum. Voi vă amintiţi când eu obişnuiam să ţin mâna persoanei, şi doar stăteam acolo, şi Domnul îmi spunea care era necazul lor. A zis, "Atunci se va împlini, că tu vei cunoaşte taina inimii oamenilor." Fiecare din voi ştiţi că aceea s-a întâmplat chiar perfect în felul cum El a zis. Acum acesta este următorul pas, care a fost profeţit şi prezis, care va fi cu mult dincolo de oricare din Acesta, înţelegeţi. Şi aceasta este chiar acum în schimbare.
E-19 The great evangelist John Sproule, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember, years ago, of the old glory barn. He said, one day he was taking a trip, before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in Alsace Lorraine, France. And I had the privilege of visiting the same place. And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things, and they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion. And Mr. Sproule was standing off, looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing, what the artist must have had in mind, or the sculptor, rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to be--to represent the suffering, and the love, and the pity of the Lord Jesus, and how it was all crudely and chopped-up looking.
E-20 Şi acela-i motivul că Satana s-a luptat cu mine cu taxa pe venit, încercând să-mi spună, guvernul, că eu datorez taxă pe venit pentru fiecare cent care l-am luat, ca un predicator, de când cu douăzeci şi şapte de ani în urmă, am intrat în slujbă. Aceasta nu este aşa, căci aceasta a trecut prin biserică aici.
E-20 And the guide came to Mr. Sproule, and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus?" And he said, "I am." And he said, "I am not a bit surprised, because most people that look at it first, they do criticize it." And Mr. Sproule said, "Why, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing. So I'm wondering why the sculptor every made it like this." And the sculptor said, "Mr. Sproule, the statue's all right. And the sculptor had the right thing in his mind. But where the trouble is, is with you; it's the way you're looking at it." And he took he and his wife by the hand, and led them down to a--a altar at the foot of this said cross. And he said, "Now, Mr. Sproule, look up, now." And when he looked up, he said his heart like to have failed him.
E-21 Eu sunt administratorul acestei biserici. Aceea este exact corect. Aceasta este în evidenţă aici. Deci, atunci, dacă eu sunt casierul administrator al acestei biserici, atunci nu există nimic în lume... Guvernul nu are nimic de-a face cu aceasta. Ei nu chestionează biserica. Ei mă chestionează pe mine fiind casierul bisericii. Şi administratorii au semnat o hârtie care este în bancă acolo, că toate fondurile mele... In loc să am o fundaţie de-a mea proprie, eu am trecut-o prin biserica mea de aici, căci ea este automat o fundaţie, oricum.
E-21 What a difference it was to stand off there, and look at it that way, and to get down and look at it the way, that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it. If you looked at it as some sort of a historical Bible, of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees, and obey the commandments of this Bible, and look at it through the eyes of the Holy Spirit. I would ask this audience this morning: what good does a historical God do us today, if He isn't the same God? What good does a God, that would take Moses and do the miracles with him that He did, what good would it do us to read of such a God, if He isn't the same One today?
E-22 Şi să fac aceea, mă ajută să mă ţină de a fugi departe de la biserică şi să o las, şi să merg afară şi să nu fie nimic aici. După ce am promis oamenilor că mă voi întoarce la biserică, iarăşi şi iarăşi, şi să-i ajut. Acela-i motivul că am ţinut-o astfel, căci v¬am făcut o promisiune vouă oamenilor. De aceea stau cu aceasta în felul acela, în loc să am una individual. Apoi, dacă tu faci asta, aceasta o aruncă la o organizaţie. Şi eu sunt ferm împotriva organizaţiei. Deci eu-eu o voi păstra chiar în felul cum este, în mâinile A lui Dumnezeu, aşa ca noi să ne putem mişca înainte pentru Impărăţia lui Dumnezeu.
E-22 What good is a God, that could deliver from the fiery furnace, the Hebrew children, if He isn't the same God today? What good is the God, that would judge between right and wrong in a day gone by, and punish the wrong, and bless the right? If He isn't the same God today, what do we go to church for? Why do we abstain from things of the world, if He isn't the same God of the same judgment and the same opinion that He always was? What good would it be for God, Who could touch a woman's hand with a raging fever, and the fever stop, if He isn't the same God today? What good would it be to serve a God Who could call His friend from a grave, after being dead four days, if He isn't the same God today. By faith, we believe that some glorious day He shall call us from the earth, though we be a spoonful of ashes again. How do we prove it? We do not prove it; we believe it. We're not asked to prove anything; we're asked to believe it. By faith Moses did such-and-such.
E-23 Acum, în această dimineaţă, noi vrem să studiem acest vechi Cuvânt binecuvântat, şi să credem.
E-23 And as Moses, as a young man looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw. And when Pharaoh looked upon them--and the Egyptians--they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud-daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves. But Moses, when he looked at them, it was a different look Moses had. When he seen, passing by the window, the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks, and their bent bodies, he looked upon them as the people of God. He didn't look upon them as slaves; he looked upon them as the chosen people of God.
E-24 Acum, eu vreau să spun, de asemenea, că îl văd pe Fratele Egan şi mulţi, câţiva dintre administratori şezând aici. După ce noi am avut adunarea de administratori, seara trecută; este adevărat, eu public înaintea bisericii, că fiecare din voi nu mai sunteţi un-un administrator numit. Voi sunteţi administratori aleşi, şi numele vostru este pe registre. În ordine.
E-24 Oh, as I go about from country to country, and from nation to nation, preaching since I left the doors of this little Tabernacle (that's a interdenominational institution, with no law but love, no book but the Bible, and no creed but Christ), I've tried to look upon God's children and upon the rejected, as being God's chosen and elected people. I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle. I don't ask them if they're Methodist, or if they're Presbyterians, or if they are Pentecostals, or Nazarenes, or Pilgrim Holiness. I just want to look upon them as the people of God, and seeing their doings, and their actions that they are the servants of the Lord God; and my heart desires fellowship with them. No matter what brand they got, I just long for their fellowship. I love them, because I know they are people of God.
E-25 Şi acum ei urmează să aibe ceva mai multe alegeri de-de diaconi, şi aşa mai departe. Şi Fratele Neville este, îi va chema pe aceia imediat după acest serviciu, în ordine, şi pentru casier şi aşa mai departe, aşa cum stabilim biserica. Faceţi-o, toate calificările, gata, atunci noi putem avea o trezire aşa cum vine înainte.
E-25 When I see a woman, coming down the street, with a long skirt, and her hair done up neatly in the back, and--and a descent looking dress on, and I see another young lady, maybe the same age, with a little pair of shorts on, she maybe in--looks twice as pretty as the woman with the long hair, according to the looking of the world, but I'd take my side with that girl that's dressed like a Christian. Though they'd be laughing at her and calling her a fanatic, yet I'd take my side. She might not be as pretty as the other girl, featurely, but she sees something. By faith she sees Him Who is invisible, Who is guiding her life. When I see the man on the job being called, "deacon," or "preacher," or a "fanatic," because he refuses to smoke, and to drink beer, and to go to dances like the rest of them, and he's called a fanatic, my heart goes out for him; he is my brother...?... on in this Egypt soil, that makes our heart long to embrace him, and say, "Brother, we are pilgrims and strangers of this land, and I long to fellowship with you."
E-26 Acum, chiar înainte de a ne întoarce înapoi la paginile de aici, pentru lecţia noastră de şcoală duminicală, la acest Cuvânt măreţ al Dumnezeului cel viu; doar să ne aplecăm capetele, câteva momente, aşa cum vorbim Autorului acestei Cărţi. Şi acum lăsaţi la o parte fiecare gând, tot ce este contrar, care să vă reţină de la a avea o binecuvântare.
Să ne rugăm.
E-26 Moses had to make a choice: choosing by faith. How many young men would've jumped at the opportunity to become the son of Pharaoh's daughter? How many young men would have jumped at the opportunity, that Moses had to enjoy all the pleasures and the glamour of the world, to become the king of Egypt, to have the whole world at his feet. What a foolish thing, that the young men of his days, must have thought, when Moses chose to take his place with the afflicted and suffering people of God. Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of this world. He looked beyond the pleasures of sin. And the Bible said that he endured as seeing Him Who was invisible by faith, and he made a choice to serve that God, regardless of what took place.
E-27 Preasfânt şi neprihănit Dumnezeu, noi venim în Prezenţa Ta augustă binecuvântată acum, oferindu-Ţi vieţile noastre, şi ale noastre-sufletele noastre, şi trupurile noastre, şi serviciile noastre, şi talentele noastre. Şi tot ce avem, noi le prezentăm Ţie. Şi aşa cum Tu priveşti asupra noastră, Doamne, dacă există ceva păcat gol şi nemărturisit, noi vrem să-Ţi cerem, O Doamne Dumnezeule, ca Tu să aplici Sângele Fiului Tău, Isus, la un astfel de loc. Căci, ne dăm seama că noi în noi înşine suntem insuficienţi, şi este imposibil ca noi să ne susţinem singuri. Dar noi ne bizuim complet pe Sângele Lui scump, şi harul Lui să-l aplice în contul nostru, ca noi păcătoşii nevrednici să putem veni cu îndrăzneală într-o zi în Prezenţa Ta, aducând înaintea noastră acest Sânge al Domnului Isus. Care, Tu, în timpurile trecute, l-ai recunoscut a fi Sângele singurului Tău Fiu născut, şi ai făcut promisiunea, că, "Prin El, dacă ne mărturisim păcatele noastre, noi vom fi îndreptăţiţi prin harul Lui."
E-27 It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building. We could enjoy it, maybe the fellowship and pleasures of setting in a better pew. We might be more popular to drink, and to smoke, and to dress, and to act like the world, but what's the matter? You've lifted up your eyes, and by faith you see Him Who is invisible, and have took your stand with the rejected and so-called holy-rollers of the day. For by faith we see Him Who is invisible, choosing to suffer the persecutions and the afflictions. I wouldn't say to people, that they should choose to be afflicted. I don't say, that you should choose suffering. It would not be the human thing to do. But if suffering lays in the path of duty, then let's take it as it comes.
E-28 Iar acum noi am cere, Doamne, ca Tu să ne ierţi de orice greşeală, orice păcat de încălcare sau omisiune, fărădelege, că dacă vreun gând rău a străpuns sufletul nostru, prin săgeţile arzătoare ale Diavolului, ca Tu să alungi acest duşman rău al Tău, şi al poporului Tău.
E-28 I don't want you to do something, for somebody to make fun of you. I wouldn't want you to say different things that, "I'm a... I belong to a church that doesn't believe in so-and-so in the worlds and things like that," just to get people to make fun of you. You're bringing that on yourself. I wouldn't say for you to get out here, and carry on, and do something that was radical. I wouldn't want you to do that, so that somebody would say that you are a fanatic. You bring that on yourself. But if it lays in the path of your duty towards God, let the world say what they want to say. You live on. You make a choice. Every man and woman has to make this. What if Pharaoh could've saw what Moses saw? He saw the sufferings of the people. He knew what the price was to pay. But by faith, he chose it, rather than to have the pleasures of sin.
E-29 Şi noi am cere ca Tu să trimiţi Duhul Sfânt să ia Cuvântul de data aceasta, aşa cum noi ne predăm ca unelte, ca Tu să vorbeşti prin noi, şi să auzi prin noi, Cuvântul Tău. Şi fie ca noi în schimb să-L primim ca de la Tine, şi să părăsim acest loc, astăzi, simţind că noi am fost reajustaţi la cauza lui Cristos; ca noi să putem fi mai bine potriviţi pentru serviciul din seara aceasta şi de mâine, din cauza cercetării Duhului Sfânt.
E-29 Is--maybe a little young lady setting here, a glamorous young women, the world would like to say to you, "Do thus and thus. You are beautiful. Your body is so pretty shaped; you should show that." But my sister, raise up your eyes and look beyond that, to Him that said it's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
If the men... of the people in your community, if the women that you associate with, said, "Cut that long hair off; it would be cooler. It would be this, that, or the other," or, "It would become you better." don't you listen to that; you lift up your eyes and by faith saw Him that said that a woman's hair is her glory, and she shall not cut it.
E-30 Binecuvântează fraţii noştri pretutindeni, bisericile din jurul lumii, care ţin înainte Cuvântul Vieţii în această zi rea. Noi simţim că nu mai este mult timp rămas să lucrăm, căci noaptea vine grabnic. Norii războiului plutesc din nou. Răul este la îndemână, şi noi ne rugăm ca Tu să ne laşi să lucrăm ca niciodată înainte. Odihneşte trupurile noastre obosite, Doamne, şi trimite-ne înapoi în luptă. Căci noi o cerem în Numele Domnului Isus, şi din pricina Lui ne rugăm. Amin.
E-30 If they say it'd be popular, you would stand in better with your job, or with your boss, if you'd take a sociable drink; if you would smoke cigarettes like the rest of the women, you would stand in more sociably in you neighborhood, by faith raise your eyes and look to Him Who said, "Defile this body, and I will destroy it." By faith we believe those things. It's nothing that you seen. It's something you believe. By faith, Moses did. And in this faith walk there comes a time there has to be a choice. Lot made that sad mistake that we make. A lot of times we choose for our own good. We choose things that would be a better... Sometimes if there's a little squabble comes in the church, and someone would say, "Well, the deacon or the pastor's on this side..." Don't look at that, look at what's righteous. Get that thing out and bring them both together if that's godly.
E-31 Aşa cum deschidem, în această dimineaţă, Biblia, la al-al 11-lea capitol din Cartea Evreilor.
E-31 There's a choosing, and we choose for ourselves. We choose something that's for our own good. But Moses chose the afflictions and the disgrace, that he might walk with the people of God. Think of it, now. Listen to it: "Chose the afflictions of the people of God and counted it a greater treasure, for he endured seeing Him Who was invisibly." Now Lot, one time, had to make a choice. And it may be this morning, that there'll be men and women setting here, that'll make your final choice. You are today what you are, because several years ago you chose to be what you are now. And what you choose now, will determine what you'll be five years from today. Five years from today you may be a missionary. Five years from today you may be a renown Christian. Or five years from today you may be in hell, because you made the wrong decision. Five years from today you may be cleaning spittoons in a barroom. Five years from today you may be a prostitute on the street. Or you may be a man or a woman, that's a--that's a credit to any society, because of your choice for Christ. Five years from today you may be in glory, gone in the rapture, because you made your choice today. But you've got to choose. And don't look at what you see; choose what you see by faith. That's the only thing that will count, is what you choose by faith.
E-32 Miercuri seara noi am vorbit despre al 7-lea capitol din Cartea Evreilor, despre "Melchisedec, fiind fără tată, şi fără mamă, fără început de zile, sau sfârşit de viaţă."
E-32 Lot, as he had to make a choice, Abraham give Lot his choice. And God gives you your choice. "Choose you this day who you shall serve." In the garden of Eden there was a tree of--of knowledge and a Tree of Life. Man was given the privilege to choose either one he desired. And so is it today; you're given your privilege, as free moral agents, to choose whatever you want to choose. My advice to you is, don't look at the modern things around you, and the popularity, and the glamour that you could be, but choose rather, by faith Him, that give the promise that someday He will come and will righten all wrongs, and will give you Eternal Life, and raise you up. No matter if you take the despised way with the Lord's few, make that choice.
E-33 Şi m-am gândit, poate, în această dimineaţă, că ar fi potrivit să deschid iarăşi această Carte minunată, fiindcă noi avem bazele la ce dorim să spunem, în citirile iniţiale. Şi sărind peste al 10-lea capitol, şi al 9-lea capitol, care sunt legile jertfelor, noi să venim la un punct al "credinţei." Şi aici în Cartea Evreilor, al 11-lea capitol, şi începând cu al 23-lea verset, noi Il citim astfel.
Prin credinţă Moise, când a fost născut, a fost ascuns trei luni de părinţii lui, căci ei au văzut că el era un copil corespunzător; şi lor nu le-a fost teamă de porunca regelui.
Prin credinţă Moise, când a venit la vârstă, a refuzat să fie chemat fiul fiicei lui Faraon;
Alegând mai degrabă să sufere suferinţa cu poporul lui Dumnezeu, decât să savureze plăcerile păcatului pentru o vreme;
Socotind ocara lui Cristos bogăţii mai mari decât comorile din Egipt: ... şi a avut recompensa spre răsplată.
Prin credinţă el a părăsit Egiptul, fără să se teamă de mânia regelui: căci el a îndurat, ca şi cum l-ar fi văzut pe cel ce este invizibil.
E-33 If there is troubles in the hand... If there's troubles in the land, if there's troubles in the church, if there's troubles in the home, no matter where it is, make your choice, "By faith "I'll serve God. I'll humble my heart in His presence. I'll take the way with God's children. I see them despised, and rejected, and drove out, and made fun of, but I'll still take my post of duty. I'll stay right by them, and when they cry, I'll cry with them. And when they're sorrow, I shall sorrow with them. The way they live, I'll live."
Like Naomi said--or Ruth said to Naomi, "Your ways be my ways; my ways be your ways; where you live, I'll live; where you go, I'll go; the God that you serve, will be my God." Take that choice, though it pulls the very skin off of your conscience, of thinking that you're somebody. Skin yourself down and take your way with the Lord's despised few, and stay loyal on the field of service and at the post of duty.
E-34 Eu vreau să iau subiectul, în această dimineaţă, "alegând prin credinţă." Şi eu vreau să iau ca un text, primele trei cuvinte din al 23-lea capitol, "Prin Credinţă, Moise." Şi, "alegând prin credinţă," aproape tot ce facem noi, noi trebuie să alegem prin credinţă. Şi tot ce aflăm că Moise a făcut, care este vrednic de repetat, era prin credinţă; nu prin vedere, ci prin credinţă.
E-34 Lot looked around; he said, "I got a choice." And he looked towards Sodom. He saw the good grassy fields were better than what Abraham saw and where Abraham was. He saw the opportunities to graze his cattle, to have fatter and better cattle.
I hope I'm not hurting anyone's feeling, but that's been the stand of too many preachers, to compromise with the Gospel, thinking that they get more money out of it, a meal ticket. I'd rather live in the barren land, eat--drink from a branch, and eat soda crackers, than to compromise upon the conviction of my faith in the Word of the living God. I'll take my way
Some of them said, "Billy, what's the matter with your meetings, as there's too many Pentecostals at it." A great denominational minister said that.
I said, "Will your denomination sponsor my meeting?"
E-35 Şi motivul că eu am selectat aceasta în această dimineaţă, pentru biserică în această stare, a fost că în a noastră... chiar în şcolile noastre, şi în jur, noi am avut aşa de mult din învăţătura ştiinţifică. Din această cauză, noi am atras oamenii la o parte de la credinţă. Acum, credinţa nu este dovedită prin ştiinţă. Credinţa este ceea ce ştiinţa nu vede. Şi noi... Dacă noi pierdem cândva această credinţă mare, atunci noi suntem total în întuneric, ea... nu contează cât de bine suntem pregătiţi, cum am putea noi să explicăm Cuvântul lui Dumnezeu, să convină felului nostru propriu de a crede.
E-35 Not long ago in the "Look" magazine, I believe, there was an article. And the writer said there's... talked about the Pentecostal people. He said, "The Pentecostal church is the fastest growing church in the world today." Why, is because men and women has raised up their eyes and looked far off. And the writer also complimented the Pentecostal people. "Oh, of course," he said, "there was some of them that went radical and so forth, but the Methodists worship a creed. They worship God by a creed. The Baptists does the same, and the Presbyterian, but the Pentecostal worships by his Bible." By faith we see the promise. I'll take my lot with them; no matter how much they're despised, I'm still one of them. Though they be made fun of, and have they're ups-and-downs, as Israel did, I'll never want to stand with the false prophet on the hillside, a Balaam, and try to curse what God has blessed, because in that camp is a smitten Rock, and a bloody Sacrifice, and a Pillar of Fire. No matter what their in, it's leading them on to victory. And they've got to come to it, because they are the promised people, that's walking by faith.
Though they be not a denomination, they were wanderers around, and so is the people of God. But I want to take my way with them, join up with them in their ranks, not in their denomination, but in their fellowship around the oracles of God's eternal Spirit, which by faith, I have received the Baptism of the Holy Ghost. God help me to always have that attitude.
E-36 Nu există cale să fiţi vreodată plăcuţi lui Dumnezeu: numai prin credinţă. Scriptura o afirmă clar în felul acela, şi este prin credinţă. "Şi fără credinţă," zice Scriptura, "este imposibil să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu."
E-36 Notice, as they moved on, we find that Lot saw the opportunities for a fatted cattle. Many see the opportunities of a fatted pocket book. Many sees the opportunities of a better social standing. He saw the possibilities of a few extra dollars. He saw the possibilities of being the mayor of the city. Being a stranger and a pretty smart man as he was, "Maybe I will become the chief man of the city." He saw the possibilities, because they were laying before him. But he did not see the fire that was to destroy the land. He did not reconcile himself, that the land was full of sin and God had to destroy it.
And today, people try to reconcile themselves by saying, "Are you..." I said, "Are you a Christian?"
They say, "I'm an American." That has no more to do with it, than try to say to a crow that he was a frog. It has nothing to do with it. She's going to be destroyed, because God is just. And if America gets by with her sins, the just and sovereign holy God will be duty-bound to--to resurrect Sodom and Gomorrah and apologize to them for burning them up because of their sin, if He let's us get by with it.
E-37 Deci, dacă credinţa nu este de acord cu ştiinţa, şi ştiinţa este în dezacord cu credinţa, aceea le pune la-la margine una faţă de cealaltă, atunci noi trebuie să luăm o alegere cum a făcut Moise. Prin credinţă noi credem!
E-37 If He let's you get to heaven on your injustice works, He will have to raise up Ananias and Sapphira and give them another opportunity. He certainly would, but He's just. Ananias saw his money; Peter saw Christ. Oh, my. Lot didn't see the destruction of his children in that place.
And many of you today hold around these old formal creeds and things, you don't see the juvenile delinquency and the destruction of your children. You don't see your daughter in a prostitute house. You don't see your son a drunkard or at a card table somewhere, because she's well-watered in sin and is not touched.
He didn't see his wife, the head of all the societies, turned to a pillar of salt when he was looking. He didn't see him escaping only by the edge of his teeth to a little city somewhere for his life. He didn't see that, because he only looked at what he saw in front of him.
E-38 Acum, dacă ne pierdem credinţa, atunci noi niciodată nu obţinem o rugăciune răspunsă de Dumnezeu. "Căci cel ce vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să creadă că El este, şi un răsplătitor al acelor care Il caută cu sârguinţă." Deci, dacă noi pierdem credinţa, rugăciunile noastre sunt anulate; noi nu ajungem nicăieri.
E-38 But Abraham, he didn't notice the well-watered land, for he lifted up his eyes and saw the tomorrow; for he'd inherit all things.
The real Christian, today, lifts up his eyes and sees the promise of Christ: "Blessed are the meek, for they shall inherit all things; they shall inherit the earth." The real Christian, by faith, looks up and sees that. Call him what you want to, He lifted up his eyes, and when he did that, God said, "Abraham, walk through the land; she's all yours." By faith Abraham did this, the same faith that Moses had.
It was wrote by one commentator, that said this--and I thought it was most beautiful words--that Abraham--Moses took the best of the world and put it in one scale, and the worst of religion and put it in the other scale, and the worst of religion outweighed the best of the world.
So is it today, that if we be called anything we want to be called, fanatics, or divine healers, or holy-roller, or whatever they want to call, the worst that we are will outweigh the best the world can afford. You want to be called old fashion, old foggy, fanatics; it'll outweigh the best thing that the devil's got to offer you. It most surely will.
E-39 Deci aceasta-i tot la ce ne putem gândi, în această dimineaţă, este să ţinem la credinţă. Atunci, dacă noi pierdem credinţa, toate speranţele noastre sunt duse. Şi dacă noi pierdem credinţa, toată realitatea noastră spirituală este dusă. Căci, voi nu puteţi avea credinţă în lucrurile care le vedeţi, căci lucrurile care le vedeţi sunt toate pieritoare.
E-39 Moses esteemed the reproach of Christ... He foresaw Christ. Later he spoke some mighty inspiring words about Him. See? "The Lord your God shall rise up a Prophet like unto me." He knew he foresaw Him, and re... esteemed His reproach greater riches, than all the glamour of the world.
Christian friend, today, can't you do that? But all the glamour and popularity of the world... By faith we see Him Who promised. And the worst of the church today in all of it's condition, yet it'll outweigh everything the devil can offer you. If we are tore up, if we are broke to pieces, if we are confused, and broke up in denominations, and fanaticism, it'll outweigh anything the devil can offer you. Certainly.
He esteemed the reproach of Christ greater riches than all the treasures of Egypt. Then he had to do something. He forsook Egypt. Oh, I love that word. He forsook Egypt. See, he was looking through the same window, but he was looking different from Pharaoh.
E-40 Dacă ne uităm la o persoană mare, un mare predicator, sau o adunare mare, ele toate vor pieri, într-o zi. Şi dacă noi privim la o naţiune mare, sau o armă mare, ele vor pieri toate, într-o zi. Şi apoi noi trebuie să trăim prin credinţă, despre acele lucruri pe care ştiinţa nu le declară. Este prin credinţă că noi credem.
E-40 What if Pharaoh could have seen his end? What if Pharaoh would've seen his nation drowned. Moses saw it. How? By science? By faith Moses saw it. Everything that he did was by faith, because God promised Abraham, his father, that He--He would visit this nation, after four hundred years, and would bring them out. And by faith, Moses believed the Word that God said, and knowed himself, as by faith, to be the chosen leader to bring them out. He knew where he was. He took his place in the slime-pits of the mud-dauber and counted the reproach of Christ, greater riches, than to set on the throne of Egypt. He took...
He never did say, "I sympathize with them..." He took their place and went with them. Glory to... He took their place. We went with them. No wonder the inspired writer said, "I'll take the way with the Lord's despised few. I've started in with Jesus, now, I'm going through." I'm on my way to Canaan's land. Sure.
E-41 Acum, noi ne pierdem slava dacă pierdem credinţa. Acum, dacă ne îndepărtăm de credinţă, atunci noi ducem biserica într-un tărâm intelectual.
E-41 Moses... It was said by one, that Moses had rather, when he could've been the son of Pharaoh and have the glamour of the world, he'd rather be a son of Abraham, than to be the son of Pharaoh--a son of Abraham, the despised, than to be son of Pharaoh, the king.
I'd rather be the son of the Lord Jesus, and His fellow servant, and take my place with the rejected people of this world, than to be president of this great United States of America, or to be an Elvis Presley, or a Pat Boone, or whoever you want to make it. I'll take my way.
E-42 Şi de multe ori, a fost învăţat, printre oameni, că din cauză că o adunare a fost mare, şi ei aveau mari biserici, turn mare, şi un mare popor, mulţi bine îmbrăcaţi şi dichisiţi, şi multe finanţe, că ei îşi puteau permite un astfel de lucru, noi, de multe ori, am gândit că aceea era inspirator, că această biserică anume trebuie să fie inspirată. Sau, noi deseori ne-am referit la diferiţi lucrători care merg afară pe câmp şi au mari adunări de mulţimi, şi noi gândim, uneori, că ei sunt semnele inspiraţiei. Dar acela nu este pe deplin adevărul. Aceea este inspiraţie umană.
E-42 Young ladies ought to take their way, instead of being a Mary Pickford, or some great movie star, some glamour girl; take your way with the Lord's despised few. I'd rather be a preacher in the pulpit, preaching the unsearchable riches of Christ, than to be a Hollywood movie star, or the greatest person on the earth. If I had to eat meager, beg, or whatever I had to do, I'll take my way with the Lord's people; by faith I do that. I've been offered opportunities, but by God's grace I still receive by faith. By faith I can see it afar. And our Father waits over the way, to prepare us as dwelling place there.
E-43 Dar adevărata inspiraţie vine prin a face voia lui Dumnezeu. Vedeţi? Fie că este unul, sau numai o grămăjoară. Fie că este o biserică mare, sau o biserică mică, nu contează. Fie că el este un vorbitor mare, elocvent, sau numai un om care abia îşi cunoaşte ABC-ul, nu contează. Depinde de mesajul care-l aduce el, dacă este inspirat de Cuvântul lui Dumnezeu.
E-43 An income tax man said the other day, "Why did you turn your home to that church? What made you give a twenty-five thousand dollar home to that little old rubbish looking Tabernacle?"
I said, "It wasn't the church, that I did it. It's the people that's there." I have not none of this world's goods. Every penny of money I ever took is turned to this church. Why? My faith is on God and not on the things of this world. My affections are above, and I believe you all's are the same, if you're right with God. It's true that you are. We by faith receive. We by faith believe God.
E-44 Sau, este inspirat de concepţii intelectuale din inspiraţie umană? Unii oameni pot fi inspiraţi din cauza unui vorbitor elocvent. Aceea nu o face corect. Uneori ei sunt inspiraţi din cauză că omul este aşa de instruit încât îşi poate indica punctul lui acolo. Aceea nu înseamnă că este de la Dumnezeu. Vedeţi?
E-44 Moses, he had to make a choice. And then he had to, after making the choice, he had to fight the faith then, for he feared not the wrath of the king. Now, humanly he had a right to fear the wrath. He had a right to fear the wrath of the king, but he didn't. He did not do it, because he had a job to do. And he was in a line of duty. And he didn't care what the king said about it; he took his way just the same.
Now, Pharaoh, of course, when he sees he's defeated, he wanted to give Moses and the children... He said, "All right, I tell you what I will do; you all just stay in the land and go out and sacrifice to your God." That's the way the devil works. "Oh, you can be religious. Why don't you go over and join some church. You don't have to do all these things."
E-45 Numai prin Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, Etern binecuvântat, putem noi primi inspiraţie, şi aceea este dată prin Duhul Sfânt. Prin credinţă noi o primim.
E-45 A man says to his wife, "A hu..." The wife says, "Husband, I got saved: no more manicure, or lipstick, and stuff, no more of this, no more parties, no more of these society things; I'm out of it. I will put my time to reading the Word, taking care of home."
"Now look dear, you--you can be religious all right... Now, look, you--you go over here; you got the wrong church. Now, we make sure you're the right one." If you got a preacher will preach that to you, you better stay with them. Search back through the Scriptures and find if that's right. "Oh," said, "go over here. They don't--they don't have to do that over here. They don't do this over here." That's the way; just go so far. But he don't want you to get out of the land. That's the way the devil does. He don't want you to get out of the things of the world; just bring the world in with the church.
E-46 Acum noi ne-am gândi la Moise, şi acest timp măreţ din viaţa lui. Şi noi citim în urmă, despre naşterea lui, cum că Dumnezeu i-a purtat de grijă, dar a venit un timp în viaţa lui Moise unde a trebuit să fie un timp de alegere. Dacă noi citim corect, noi aflăm că el era fiul fiicei lui Faraon, şi era moştenitorul tronului, şi ar fi fost următorul faraon în Egipt. Astfel el a observat aşa cum a privit în jur, după ce a venit la vârsta responsabilităţii, şi acolo erau robii aceia lucrând afară în gropi de nămol. Şi Moise, aşa cum a privit prin ferestrele palatului, peste aceiaşi sclavi peste care a privit Faraon, dar ce diferenţă era în privire.
E-46 The other day, coming down the road, I turned on my radio. And there was a--a song, and I kept listening. I had to take nearly the song through, before I could tell whether it was, absolutely, a religious song, or the devil is trying to bring down the things of God to the level of the world. You can't do that. God be merciful. I don't care how many albums Elvis Presley writes, of all the good religious songs, he's still possessed of the devil. He's sent more children to hell, and all the moves I know of, in all the world this day. Pat Boone and the rest of them, even belong to the Church of Christ, and Elvis Presley, a Pentecostals are Judas Iscariot in the form of those men. The devil's trying to bring the high things of God so that they can mix them down here. The people won't look up above this; they just look here, say, "Why, it's all the same." It isn't the same. Get out of the land.
E-47 Eu vreau să bazez acel gând, în această dimineaţă, pentru câteva minute, şi fie ca Dumnezeul Cerului să o conducă acasă la fiecare inimă de aici. Cum priviţi la ceva, este ceea ce face deosebirea.
E-47 Said, "You can just go a few days. And you go, stay in the land..." Sure, he knowed they'd be back. Then he found out that wouldn't work, so he thought something different. He said, "I tell you what you do: you go on out anywhere you want to go, but you leave all your wives, and all your children, and all your cattle back here. You leave them here and you go out..." 'cause he'd knowed they had possession back there that would lure them back. And that's what the devil says to you. Just long as you leave some of the things of the world hanging on you--you still want to smoke, you want to drink, you want to dress like the world--that's as good as the devil wants.
I hear so much about backsliding. I don't believe there's as much backsliding as people thing they are. They just leave too many possessions in Egypt to lure them back. That's all. Backslidings are not what has been...?... say it is. You left too much the world back there that lures you.
E-48 Marele evanghelist, John Sprawl, care a fost un convertit al slujbei Fratelui Bosworth, de care mulţi din voi vă amintiţi cu ani în urmă, despre Vechiul Hambar al Gloriei. El a zis, într-o zi el a făcut o călătorie, înainte de decesul însoţitoarei şi soţiei lui dragi. Ei erau în La Salle Lorranes, Franţa. Şi eu am avut privilegiul să vizitez acelaşi loc. Şi ghidul i-a dus afară prin grădini, şi le-a arătat diferitele lucruri. Şi ei au venit la o anumită statuie a Domnului Isus, răstignirea. Şi Dl. Sprawl stătea departe, privind la ea, el şi soţia lui, şi, în inimile lor, criticau la ce ar fi putut avea artistul în mintea lui, sau sculptorul, adică, când el a cioplit dintr-o piatră, un lucru cu o astfel de arătare oribilă să fie să reprezinte suferinţa şi dragostea şi mila Domnului Isus, şi cum arăta toată de cioplită şi crudă. Şi ghidul a venit la DL Sprawl, şi el a zis, "Domnule, eu presupun că dvs. criticaţi această statuie a Domnului Isus."
Şi el a zis, "Eu o critic."
E-48 Brother, I'll tell you, when Israel got ready at midnight, they had everything they had in this world packed up and ready to go. God send us a revival like that. We pack up everything and get ready to go. The midnight cry is a coming, "Go ye out to meet Him." You better have everything packed up. You better not have nothing of this world luring you back, any strings to hold you down. Pack up; let's get ready; we're going. And you know what? I tell you they was so true to God, till Pharaoh got so excited at midnight, he said, "Get out! Get out and get going. Take everything you got and go!" I'm so glad that a man can live so close to God, till the devil don't know what to do with him. That's right. "Get out! Get going!" Obeyed God. By faith he saw the promise. Mud dauber or no mud dauber, he taken his way with the Lord's despised few. Pharaoh said, "Take all you got and get out of here. I don't know what to do with you." He was so true to God by faith. Faith will work miracles, if you'll stay true to God. By faith we see Him.
E-49 Şi el a zis, "Eu nu sunt de loc surprins, pentru că cei mai mulţi oameni care o privesc, întâi, ei o critică."
E-49 Our time is up--past time. But by faith, this morning, lift up your eyes. Don't see what's around you--this modern world--but look and see Him Who give the promise. The Bible said we do not see all things perfectly now, but we do see Jesus. You look at Him this morning and your ways will be changed. While we bow our heads just a moment for a word of prayer. May the Lord add His blessings to the message. Think in your heart now, have you been looking on the things of the world? By faith, do you see Jesus? Are you looking at your popularity, your church, what your social standing is with the world? Or do you see Jesus Who, in pity, placed Hisself at the right-hand of the majesty on High, Who suffered as a martyr, the just for the unjust. Can't you raise up your eyes and see that Tree of Life yonder? Then leave this tree of science and knowledge and serve Him.
E-50 Şi Dl. Sprawl a zis, "Păi, eu nu pot vedea vreo milă sau vreo inspiraţie din a privi la un astfel de lucru, aşa că mă întreb de ce a făcut-o oare sculptorul în felul acesta."
E-50 Would you like to be remembered in prayer before I pray, raise your hand for any request, that you might have need of. God bless you. He sees all your hands. If you're a sinner, raise up your eyes and look now. If you've been indifferent, if you've had little squabbles and little things, what difference does it make. You're going to die one of these days. What day? Maybe today. You don't know; an hour from now you may be in hell or you may be in heaven. But you've got to choose now. If there's anything in your life that isn't right, you choose, now. By faith...
You say, "Well, if I can just get even with her; if I can get even with him..." No matter what they've done, choose life. Choose life, for Jesus said, "If from your heart, you don't forgive every person their transgressions, neither does your heavenly Father forgive you." So just get that close. If there's one ought in your heart against any person, sinner or saint, you're in danger of hell fire.
E-51 "Şi sculptorul..." A zis, "DL Sprawl, această statuie este în ordine, şi sculptorul a avut lucrul corect în mintea lui. Dar unde este necazul, este cu dvs. Este felul cum priveşti la ea." Şi el l-a luat pe el şi pe soţia lui de mână, şi i-a condus jos la un altar la piciorul acestei zise cruci. Şi el a zis, "Acum, Dl. Sprawl, priveşte sus acum." Şi când el s-a uitat sus, el a zis că inima lui aproape l-a prăbuşit. Ce diferenţă a fost, să stea acolo departe şi să o privească în felul acela, şi să mergi jos şi să se uite la ea în felul cum a fost făcută să o priveşti.
E-51 Now, lift up your eyes. What do you see, your enemy or do you see your Saviour? What are you looking at this morning? If you're sick and your doctor says that you can't get well, lift up your eyes to the cross, where He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed. Don't look at what the doctor says; He's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now, while you've raised your hands. God's seen them. Let us pray.
E-52 Şi acela-i felul cum este Dumnezeu. Acela-i felul cum este credinţa. Este felul cum priveşti la ea. Dacă te uiţi la ea ca un fel de Biblie istorică, despre ceva care a fost în zilele trecute, tu niciodată nu vei fi în stare să obţii valoarea reală a Bibliei. Tu trebuie să te pui pe genunchi, şi să te supui la poruncile acestei Biblii, şi să te uiţi la Ea prin ochii Duhului Sfânt.
E-52 O Eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth, do not let those seeds of Thy Word, Lord, fall upon stony ground. Do not let the message, Lord, fall in briars, thorns, that the cares of this life--like Lot--might choke it out, unto the end, become a castaway. But O, blessed God, let it fall on good fertile grounds, on penitent hearts, and on mine also, Lord, that we all might look through God's glass of looking and see the rejected church of the Lord Jesus, the rejected people, the rejected way. And may we walk in this glorious way as Moses. He didn't know where he was going. The people didn't know where they were going. They didn't know which a way to go. They just started. And O, Lord God, as this beautiful hymn is being played, by faith we can see that land afar. Let it be, just now, that men and women in here won't think of what the world's going to say, or how they're going. May they just rise in their spirit and go. Moses followed the Light, and It led him to the land of promise, not knowing where he was going, but he just walked in the Light to that land that was fairer than day.
E-53 Eu aş întreba această audienţă, în această dimineaţă. La ce bun ne-ar folosi un Dumnezeu istoric astăzi dacă El nu este acelaşi Dumnezeu? Ce bine face un Dumnezeu, care l-ar lua pe Moise şi să facă minunile cu el care le-a făcut, la ce ne-ar folosi să citim despre un astfel de Dumnezeu dacă El nu este acelaşi Unul astăzi? La ce foloseşte un Dumnezeu care a putut scăpa din cuptorul aprins, pe copiii Evrei, dacă El nu este acelaşi Dumnezeu astăzi? La ce foloseşte un Dumnezeu care ar judeca între bine şi rău, într-o zi trecută, şi să pedepsească pe cel rău şi să binecuvânteze pe cel drept, dacă El nu este acelaşi Dumnezeu astăzi? Pentru ce mergem noi la biserică? De ce ne abţinem noi de la lucrurile lumii, dacă El nu este acelaşi Dumnezeu al aceleaşi judecăţi, şi aceeaşi părere cum a fost El întotdeauna? La ce bun ar fi ca un Dumnezeu care a putut atinge mâna unei femei cu o febră aprigă, şi febra s-a oprit, dacă El nu este acelaşi Dumnezeu astăzi? La ce bun ar folosi să slujim unui Dumnezeu care a putut chema pe prietenul Lui dintr-un mormânt, după ce a fost mort patru zile, dacă El nu este acelaşi Dumnezeu astăzi?
E-53 Grant, Lord, today, that many here will walk in the light of the Scripture, and in the fellowship of the Holy Ghost, and with the church--the church, the firstborn, the new born babe's that's received Christ and been filled with the Holy Ghost, led by the Spirit. May we walk in this fellowship together around the oracles of God, serving Him in baptism in obedience to His death, burial, and resurrection. May we serve Him in His command, "Tarry ye at Jerusalem, until you're endued with power from on high." May we serve Him in Divine healing, praying for the sick. May we serve Him in communion, breaking of bread with singleness of heart, fellowship around the Word of God. May we serve Him in all of His divine oracles, until the land comes in sight. Grant it, Lord. Hear our prayer as we commit it all to Thee now, in the Name of the Lord Jesus.
E-54 Prin credinţă noi credem, că, într-o zi glorioasă El ne va chema din pământ, chiar dacă am fi o lingură de cenuşă din nou. Cum o dovedim noi? Noi nu o dovedim. Noi o credem. Nouă nu ni se cere să dovedim nimic. Nouă ni se cere să o credem.
E-54 Now, with our heads bowed, quietly, slowly, let's just sing this song. Now, this is worship. The message is over. No one leave. Just be quiet. Let's worship. The message is the correcting. Think over, now, what you've done, what you should have done, what made you what you are today. What makes you condemned today, is because you did something yesterday. What will it be tomorrow? Make it right today, and you'll be free tomorrow. See? You must make a choice. How can you do it? "By faith I now let loose of everything. I now let loose and someday I'm going over there."
In the sweet by and by,
We shall meet on that (Just worship the Lord in your spirit now.)
In the sweet by and by,
We shall meet (That despised church, hard going, but we'll meet someday.)...
To our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise,
For the glorious gift of His love,
And the blessings that hallowed our (With the Lord's despised few, by faith, I choose.)
In the sweet (in the sweet) by and by (by and by)
We shall meet on that beautiful shore (by... )
In the sweet (in the sweet) by and by,
We shall meet on that beautiful shore.
There's a land that is (Just worship Him. This is the worship.)... faith I can see (By faith I make my choice.)... ther waits (I see all... the Lord over there. Brother George, Brother Seward, all the saints.) us a dwelling place there. (Yes, Lord.)
... sweet (There's dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who took the way back yonder a long time ago.)
In the... (Yes, Lord.) by and by (by and by),
We shall meet on that beautiful shore.
We shall sing on that beau... (Oh, God... )
The melodious songs of the blessed (Glory to God.)
... shall sorrow no more.
Not a sigh for our blessings of rest. (Restful place.)
In the sweet (sweet... ) by and by (by and... )
We shall meet... that beautiful shore
In the sweet by and by,
We shall meet on that beautiful shore.
E-55 Prin credinţă Moise a făcut aşa-şi-aşa. Şi cum Moise, ca un bărbat tânăr, s-a uitat prin fereastra palatului, la sclavi, el a văzut aceeaşi grămadă de sclavi mânjiţi, murdari, plini de noroi pe care i-a văzut Faraon.
E-56 Şi când Faraon s-a uitat la ei, şi Egiptenii, ei nu erau nimic decât o grămadă de sclavi. Numai pentru aceea erau ei buni; doar să fie tencuitori umani de noroi, să facă cărămizi din noroi pentru beneficiile cetăţilor pe care le construia Faraon. În felul acela se uitau Egiptenii şi Faraon la robi.
E-57 Dar Moise, când el s-a uitat la ei, era o privire diferită pe care a avut-o Moise. Când el a văzut, trecând pe lângă fereastră, marile gropi în feţele lor, lacrimile care curgeau pe obrajii lor, şi trupurile lor încovoiate, el s-a uitat la ei ca la poporul lui Dumnezeu. El nu s-a uitat la ei ca sclavi. El s-a uitat la ei ca poporul ales al lui Dumnezeu.
E-58 Şi, oh, aşa cum merg în jur, de la ţară la ţară, şi de la naţiune la naţiune, predicând! De când am părăsit uşile acestui tabernacol, aceea este o instituţie interdenominaţională, cu nici o lege decât dragoste, fără nici o carte decât Biblia, şi nici un crez decât Cristos, eu am încercat să privesc asupra copiilor lui Dumnezeu, şi peste cei respinşi, ca fiind poporul ales şi selectat al lui Dumnezeu. Eu nu-i întreb dacă ei aparţin la Tabernacolul Branham. Eu nu-i întreb dacă ei sunt Metodişti, sau dacă sunt Prezbiterieni, sau dacă ei sunt Penticostali, sau Nazarineni, sau Pelerini Sfinţenişti. Eu doar vreau să-i privesc ca poporul lui Dumnezeu. Şi văzând faptele lor şi acţiunea lor, că ei sunt slujitorii Domnului Dumnezeu. Şi inima mea doreşte părtăşie cu ei, nu contează ce marcă au ei. Eu doar tânjesc după părtăşia lor. Eu îi iubesc pentru că eu ştiu că ei sunt oameni ai lui Dumnezeu.
E-59 Când văd o femeie venind în jos pe stradă, cu o fustă lungă, şi părul ei făcut ordonat în spate, şi-şi cu o rochie cu arătare decentă; şi eu văd o altă doamnă tânără, poate de aceeaşi vărstă, îmbrăcată cu o pereche de pantaloni scurţi; ea poate fi, în arătare, de două ori mai frumoasă decât femeia cu părul lung, după arătarea lumii, dar eu voi lua partea mea cu fata aceea care este îmbrăcată ca o Creştină. Deşi ei ar râde de ea, şi ar numi-o fanatică, totuşi, eu voi lua partea mea. Ea ar putea să nu fie aşa de drăguţă ca cealaltă fată, ca frumuseţe, dar ea vede ceva. Prin credinţă ea vede pe Cel Care este invizibil, Care îi călăuzeşte viaţa.
E-6
E-61 Câţi oameni tineri ar fi sărit la oportunitatea să devină fiul fiicei lui Faraon! Câţi oameni tineri ar fi sărit la oportunitatea pe care a avut-o Moise, să se bucure de toate plăcerile şi strălucirea lumii, să devină regele Egiptului, să aibe toată lumea la picioarele lui! "Ce un lucru nebun," ca oamenii tineri din ziua lui trebuie că s-au gândit, "când Moise a ales să-şi ia locul cu poporul chinuit şi suferind al lui Dumnezeu."
E-62 De ce a făcut-o el? Prin credinţă, când el şi-a ridicat ochii, el a privit dincolo de strălucirea acestei lumi. El a privit dincolo de plăcerile păcatului. Şi Biblia a zis că el a îndurat aşa cum L-a văzut pe Cel invizibil, prin credinţă, şi el a făcut o alegere să slujească pe acel Dumnezeu indiferent de ce a avut loc.
E-63 Aceasta nu s-a schimbat. Mulţi dintre noi ar putea merge la ceea ce am numi noi o clădire mai bună. Noi ne-am putea bucura, poate, părtăşia şi plăcerile de a şedea într-un scaun mai bun. Noi am putea fi mai populari, să bem şi să fumăm, şi să ne îmbrăcăm şi să acţionăm ca lumea. Dar care este chestiunea? Voi v-aţi ridicat ochii, şi prin credinţă îl vedeţi pe Cel Care este invizibil, şi v-aţi luat poziţia cu cei respinşi şi aşa numiţii holy-rollers ai zilei. Căci prin credinţă Il vedem pe Cel ce este invizibil, alegând să suferim persecuţiile şi suferinţa.
E-64 Eu nu aş spune oamenilor ca ei să aleagă să fie năpăstuiţi. Eu nu spun că voi trebuie să alegeţi suferinţa. Acesta nu ar fi lucrul uman de făcut. Dar dacă suferinţa zace în calea datoriei, atunci haideţi să o luăm aşa cum vine. Eu nu vreau ca voi să faceţi ceva ca cineva să râdă de voi. Eu nu aş vrea să spuneţi lucruri diferite, că eu sunt un... "Eu aparţin la o biserică care nu crede în aşa-şi-aşa, în lumea lumii," şi lucruri ca acelea, doar să-i faceţi pe oameni să facă haz de voi. Voi o aduceţi aceea asupra voastră. Eu nu aş spune ca voi să mergeţi aici afară şi să vă purtaţi şi să faceţi ceva care era radical. Eu nu aş vrea ca voi să faceţi aceea, aşa ca cineva să spună că sunteţi un fanatic. Voi o aduceţi aceea asupra voastră. Dar dacă aceasta stă în calea datoriei voastre către Dumnezeu, lăsaţi ca lumea să zică ce vrea să zică. Voi trăiţi înainte.
Voi faceţi o alegere. Orice bărbat şi femeie trebuie să facă aceasta.
E-65 Ce ar fi dacă Faraon ar fi putut vedea ce a văzut Moise? El a văzut suferinţele poporului. El ştia care era preţul de plătit. Dar prin credinţă el l-a ales, decât să aibe plăcerile păcatului.
E-66 Există poate puţine, doamne tinere care şed aici, ca femei tinere fermecătoare. Lumii i-ar place să vă zică, "Fă aşa-şi-aşa. Tu eşti frumoasă. Trupul tău este aşa de frumos format. Tu ar trebui să arăţi asta."
E-67 Dar, sora mea, ridică-ţi ochii sus şi priveşte dincolo de aceea, la Cel ce a zis, "Este o urâciune pentru o femeie să se îmbrace cu o îmbrăcăminte care aparţine bărbatului."
E-68 Dacă bărbaţii din poporul din comunitatea voastră, dacă femeile cu care vă asociaţi, au zis, "Taie jos părul acela lung. Va fi mai răcoros. Ar fi aceasta, aceea, sau cealaltă. Sau, tu ai deveni mai bine." Să nu asculţi de aceea!
E-69 Tu ridică-ţi ochii sus, şi prin credinţă îl vezi pe Cel ce a zis, "Părul femeii este slava ei, şi ea să nu şi-l taie."
E-70 Dacă ei spun, "Ar fi popular. Tu vei sta mai bine în locul tău de muncă, sau cu şeful tău, dacă tu ai lua o băutură sociabilă. Dacă vei fuma ţigări ca restul femeilor, tu ai sta mai mult sociabilă în cartierul tău."
E-71 Prin credinţă ridică-ţi ochii şi priveşte spre Cel Care a zis, "Spurcaţi trupul acesta, şi Eu îl voi distruge." Prin credinţă noi credem lucrurile acelea. Nu este nimic ce aţi văzut. Este ceva ce credeţi. Prin credinţă, Moise a făcut.
E-72 Şi în această umblare de credinţă, acolo vine un timp când acolo trebuie să fie o alegere.
E-73 Lot a făcut acea greşeală tristă care o facem noi. De multe ori noi alegem spre binele nostru. Noi alegem lucruri care ar fi mai bune.
E-74 Uneori dacă există puţină ciorovăială ce vine în biserică, şi cineva ar zice, "Ei bine, diaconul sau păstorul este de partea aceasta." Să nu priveşti la aceea. Priveşte la ce este neprihănit. Ia lucrul acela la o parte şi adu-i pe amândoi împreună. Aceea este evlavios.
E-75 Există o alegere. Şi noi alegem pentru noi înşine. Noi alegem ceva ce este pentru binele nostru.
E-76 Dar Moise a ales suferinţele şi dizgraţia, ca el să poată umbla cu poporul lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la aceasta acum.
Ascultaţi la aceasta. "A ales suferinţele poporului lui Dumnezeu, şi a socotit aceasta o comoară mai mare, căci el a îndurat, văzând pe Acela Care era invizibil."
Acum, Lot, odată, a trebuit să facă o alegere.
E-77 Şi aceasta poate fi, în această dimineaţă, că vor exista bărbaţi şi femei care şed aici, care veţi face alegerea voastră finală. Voi sunteţi astăzi ceea ce sunteţi, deoarece cu câţiva ani în urmă aţi ales să fiţi ceea ce sunteţi acum. Şi ceea ce alegeţi acum va determina ce veţi fi de azi în cinci ani. De azi în cinci ani tu poţi fi un misionar. De azi în cinci ani tu poţi fi un Creştin renumit.
E-78 Sau, de azi în cinci ani tu poţi fi în iad, pentru că tu ai făcut decizia greşită. De azi în cinci ani tu poţi să cureţi scuipătoare într-un bar. De azi în cinci ani tu poţi fi o prostituată pe stradă.
E-79 Sau, tu poţi fi un bărbat sau o femeie care este un-care este un credit la orice societate, din cauza alegerii tale pentru Cristos. De azi în cinci ani tu poţi fi în Slavă, dus în Răpire, pentru că tu ţi-ai făcut alegerea astăzi.
E-80 Dar tu trebuie să alegi. Şi să nu priveşti la ceea ce vezi. Alege ceea ce vezi prin credinţă. Acela-i singurul lucru care va conta, este ce-ce alegi tu prin credinţă.
E-81 Lot, aşa cum el a trebuit să facă o alegere. Abraham i-a dat lui Lot alegerea lui.
E-82 Şi Dumnezeu îţi dă alegerea ta. "Alege tu astăzi cui să-i slujeşti." In grădina din Eden era un pom al-al cunoştinţei, şi un Pom al Vieţii. Omului i s-a dat privilegiul să-l aleagă pe oricare a dorit el. Şi aşa este astăzi. Vouă vi se dă privilegiul, ca agenţi moral liberi, să alegeţi orice vreţi să alegeţi.
E-83 Sfatul meu către voi, este, să nu priviţi la lucrurile moderne din jurul vostru, şi la popularitatea şi la farmecul care aţi putea fi. Ci alegeţi, mai degrabă, prin credinţă, pe Acela care a dat promisiunea că într-o zi El va veni şi va îndrepta toate relele, şi vă va da Viaţă Eternă, şi vă va învia. Nu contează dacă luaţi calea celor puţini dispreţuiţi ai Domnului, faceţi alegerea aceea. Dacă există necazuri în mână, dacă există necazuri în ţară, dacă există necazuri în biserică, dacă există necazuri în casă, nu contează unde sunt, faceţi-vă alegerea, "Prin credinţă, eu voi sluji pe Dumnezeu. Imi voi smeri inima în Prezenţa Lui. Eu voi lua calea cu copiii lui Dumnezeu. Eu îi văd dispreţuiţi şi respinşi, şi daţi afară şi făcuţi de râs, dar eu totuşi îmi voi lua postul meu de datorie. Eu voi sta chiar alături. Şi când ei plâng, eu voi plânge cu ei. Şi când există întristare, eu mă voi întrista cu ei. În felul cum trăiesc ei, voi trăi şi eu."
E-84 Cum a zis Naomi... Sau, Rut i-a zis lui Naomi, "Căile tale să fie căile mele. Căile mele să fie căile tale. Unde locuieşti tu, voi locui eu. Unde mergi tu, voi merge şi eu. Dumnezeul pe care-l slujeşti tu va fi Dumnezeul meu." Luaţi alegerea aceea, chiar dacă va trage chiar pielea de pe conştiinţa voastră, de a gândi că sunteţi cineva. Trage pielea jos de pe tine şi ia-ţi calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului, şi rămâi loial pe câmpul de slujire şi la postul de datorie.
E-85 Lot s-a uitat în jur. El a zis, "Eu am o alegere." Şi el s-a uitat spre Sodoma. El a văzut câmpiile bune cu iarbă care erau mai bune decât ce a văzut Abraham, şi unde era Abraham. El a văzut prilejurile să-şi păşuneze vitele, să aibe vite mai grase şi mai bune.
E-86 Eu sper că nu rănesc simţurile nimănui. Dar aceea a fost poziţia la prea mulţi predicatori, să compromită cu Evanghelia, gândind că ei primesc mai mulţi bani din aceasta. [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.] Un tichet de masă! Eu mai degrabă aş trăi în ţara stearpă, să mănânc, şi să beau dintr-un pârâu, şi să mănânc biscuiţi săraţi, decât să compromit asupra convingerii credinţei mele în Cuvântul viului Dumnezeu. Eu voi lua calea mea.
E-87 Unii din ei au zis, "Billy, care-i chestiunea cu adunarea ta, căci există prea mulţi Penticostali la ea." Un mare predicator denominaţional a zis asta.
Eu am zis, "Va sponsora denominaţiunea ta adunarea mea?"
E-88 Nu cu mult în urmă, în revista Look, eu cred, a fost un articol. Şi scriitorul a zis acolo, a vorbit despre Penticostali. El a zis, "Biserica Penticostală este biserica care creşte cel mai repede în lume astăzi." De ce? Este pentru că bărbaţi şi femei şi-au ridicat în sus ochii şi au privit departe.
E-89 Şi scriitorul de asemenea a făcut complimente Penticostalilor. Oh, desigur, zicea el, "Au fost unii din ei care au mers radical, şi aşa mai departe. Dar, Metodiştii se închină la un crez. Ei se închină lui Dumnezeu printr-un crez. Baptiştii fac la fel, şi Prezbiterienii. Dar Penticostalul se închină prin Biblia lui."
E-90 Prin credinţă noi vedem promisiunea. Eu voi lua partea mea cu ei, nu contează cât de mult sunt ei de dispreţuiţi, eu totuşi sunt unul din ei. Chiar dacă îşi bat joc de ei, şi au urcuşurile şi coborâşurile lor, aşa ca Israelul, eu niciodată nu voi vrea să stau cu profetul fals pe coasta dealului, un Balaam, şi să încerc să blastăm ce a binecuvântat Dumnezeu. Căci, în tabăra aceea există o Stâncă lovită, şi o Jertfă însângerată, şi un Stâlp de Foc. Nu contează în ce sunt ei, îi conduce înainte la victorie, şi ei trebuie să vină la aceasta, căci ei sunt poporul promis care umblă prin credinţă. Deşi ei nu sunt un cult, ei erau rătăcitori în jur, şi aşa este poporul lui Dumnezeu. Dar eu vreau să iau calea mea cu ei, să mă unesc cu ei în rândurile lor; nu în cultul lor, ci în părtăşia lor în jurul articolelor Duhului Etern al lui Dumnezeu, care, prin credinţă eu am primit botezul Duhului Sfânt. Dumnezeu să-mi ajute să am întotdeauna aceeaşi atitudine.
E-91 Observaţi. Aşa cum ei mergeau înainte, noi aflăm că Lot a văzut oportunităţile pentru o-o vită îngrăşată. Mulţi văd oportunităţile unui portofel îngroşat. Mulţi văd oportunităţile unei stări sociale mai bune. El a văzut posibilităţile pentru câţiva dolari în plus. El a văzut posibilităţile de a fi primarul oraşului. Fiind un străin, şi un om destul de deştept, aşa cum era, "Poate eu voi deveni bărbatul şef al oraşului." El a văzut posibilitatea deoarece ele stăteau în faţa lui. Dar el nu a văzut focul care urma să distrugă ţara. El nu s-a împăcat pe sine, că ţara era plină de păcat, şi Dumnezeu trebuia să o distrugă.
E-92 Şi, astăzi, oamenii încearcă să se împace prin a zice, "Eşti tu..."
Eu voi zice, "Eşti tu un Creştin?"
E-93 Ei spun, "Eu sunt un American." Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta decât să încerci să-i spui unei ciori că este o broască. Nu are nimic de-a face cu aceasta. [Fratele Branham bate din palme o dată – Ed.]
E-94 Ea va fi distrusă, pentru că Dumnezeu este drept. Şi dacă la America îi merge cu păcatele ei, dreptul şi suveranul, Dumnezeu sfânt va fi dator să-să învie Sodoma şi Gomora şi să ceară scuze că le-a ars, din cauza păcatului lor; dacă El ne lasă să ne meargă cu aceasta.
E-95 Dacă El vă lasă să mergeţi în Cer pe faptele voastre nedrepte, El va trebui să-i învieze pe Anania şi Safira şi să le dea un alt prilej. El cu certitudine ar face-o. Dar El este drept. Anania a văzut banii lui. Petru a văzut pe Cristos.
E-96 Oh, vai! Lot nu a văzut distrugerea copiilor lui în locul acela.
E-97 Mulţi din voi, astăzi, se ţin în jurul acestor crezuri formale şi lucruri, şi voi nu vedeţi infracţiunea juvenilă şi distrugerea copiilor voştri. Voi nu vedeţi fiica voastră într-o casă de prostituţie. Voi nu vedeţi fiul vostru un beţiv, sau la o masă de cărţi pe undeva.
E-98 "Pentru că ea este bine udată." Şi păcatul nu este atins. El nu şi-a văzut nevasta, capul tuturor societăţilor, transformată într-un stâlp de sare, când el s-a uitat. El nu s-a văzut pe el scăpând numai prin vârful dinţilor lui, la o cetate mică pe undeva, pentru viaţa lui. El nu a văzut aceea, din cauza că el s¬a uitat numai la ce a văzut înaintea lui.
E-99 Dar, Abraham, el nu a observat ţara bine udată, căci el şi-a ridicat ochii şi a văzut ziua de mâine, că el va moşteni toate lucrurile. Adevăratul Creştin astăzi îşi ridică ochii şi vede promisiunea lui Cristos. "Ferice de cei blânzi căci ei vor moşteni toate lucrurile. Ei vor moşteni pământul." Creştinul adevărat, prin credinţă, priveşte sus şi vede asta. Numiţi-l cum vreţi. El şi-a ridicat ochii. Şi când el a făcut asta, Dumnezeu a zis, "Abraham, umblă prin ţară, ea este toată a ta." Prin credinţă, Abraham a făcut aceasta; aceeaşi credinţă care a avut-o Moise.
E-100 A fost scris de către un comentator, care a zis aceasta. M¬am gândit că au fost cele mai frumoase cuvinte. Căci Abra-... "Moise a luat cel mai bun din lume şi l-a pus într-un cântar; şi cel mai rău din religie, şi l-a pus în celălalt cântar; şi cel mai rău al religiei a depăşit în greutate cel mai bun lucru din lume."
E-101 Astfel este astăzi, căci dacă noi vom fi numiţi orice vrem noi să fim numiţi, "fanatici," sau "vindecători Divini," sau "holy-roller," sau orice vor ei să numească. Cel mai rău ce suntem va depăşi greutatea la cel mai bun ce poate să-şi permită lumea. Ei vor să fie numiţi "de modă veche, învechit, fanatic." Aceasta va depăşi greutatea celui mai bun lucru pe care Diavolul îl are să vi-l ofere. Cel mai sigur îl va depăşi.
E-102 Moise a stimat ocara lui Cristos. El a prevăzut pe Cristos. Mai târziu el a vorbit nişte cuvinte puternice inspiratoare despre El. "Vedeţi, Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet ca mine." El ştia. El L-a văzut mai dinainte, şi a socotit ocara Lui mai mare bogăţie decât toată strălucirea lumii.
E-103 Prietene creştin, astăzi, nu poţi tu face asta? Şi toată strălucirea şi popularitatea lumii, prin credinţă, noi Il vedem pe Cel care a promis. Şi cel mai rău al bisericii astăzi, în toată starea ei, totuşi Aceasta va depăşi tot ce poate Diavolul să vă ofere. Dacă noi suntem sfâşiaţi, dacă suntem rupţi în bucăţi, dacă suntem confuzi şi sfărâmaţi, în culte şi fanatism, aceasta va depăşi orice poate Diavolul să vă ofere. Cu certitudine.
E-104 El a socotit ocara lui Cristos o bogăţie mai mare decât toate comorile din Egipt. Atunci el trebuia să facă ceva. El a părăsit Egiptul. Oh, mie îmi place cuvântul acela. El a părăsit Egiptul. Vedeţi, el privea prin aceeaşi fereastră, dar el privea diferit decât Faraon. Ce era dacă Faraon şi-ar fi putut vedea sfârşitul! Ce era dacă Faraon şi-ar fi văzut naţiunea lui înecată? Moise a văzut-o. Cum? Prin ştiinţă? Prin credinţă, Moise a văzut-o. Tot ce a făcut el a fost prin credinţă, deoarece Dumnezeu i-a promis lui Abraham, tatăl lui, că El va-El va vizita această naţiune după patru sute de ani, şi îi va scoate afară. Şi prin credinţă, Moise a crezut cuvântul care l-a zis Dumnezeu, şi a ştiut el însuşi, ca prin credinţă, să fie conducătorul ales să-i scoată afară. El ştia unde era el. El şi-a luat locul în gropile de noroi, ca un tencuitor de lut, şi a socotit ocara lui Cristos bogăţie mai mare decât să şadă pe tronul Egiptului. El a luat... El nu a zis, "Eu simpatizez cu aceasta." El a luat locul lor şi a mers cu ei! Glorie lui... El a luat locul lor. Noi am mers cu ei.
E-105 Nu-i de mirare că scriitorul inspirat a zis:
Eu voi lua calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului.
Eu am pornit înăuntru cu Isus, acum merg până dincolo.
Eu sunt pe calea mea spre ţara Canaanului. (Sigur.)
E-106 Moise. S-a spus de către unul că Moise mai degrabă, când el ar fi putut să fie fiul lui Faraon şi avea strălucirea lumii, el mai degrabă ar fi un fiu al lui Abraham decât să fie fiul lui Faraon. Un fiu al lui Abraham, cel dispreţuit, decât să fie fiul lui Faraon, regele.
E-107 Eu mai degrabă aş fi fiul Domnului Isus, şi slujitor al Lui, şi să-mi iau locul cu poporul respins din această lume, decât să fiu Preşedinte al acestor mari State Unite ale Americii, sau să fiu un Elvis Presley, sau un Pat Boone, sau pe oricine vreţi voi să-l faceţi. Eu voi lua calea mea.
E-108 Doamnele tinere ar trebui să-şi ia calea lor. În loc să fie o-o Mary Pickford, sau ceva mare stea de cinema, ceva fată fermecată, luaţi-vă calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului.
E-109 Eu mai degrabă aş fi un predicator în amvon, predicând bogăţiile de nepătruns ale lui Cristos, decât să fiu o stea de cinema a Hollywoodului, sau cea mai mare persoană de pe pământ. Dacă ar trebui să mănânc sărăcăcios, să cerşesc, sau orice ar trebui să fac. Eu voi lua calea mea cu poporul Domnului. Prin credinţă, eu fac asta. Mie mi-a fost oferit prilej. Dar, prin harul lui Dumnezeu, eu încă văd prin credinţă.
Prin credinţă eu o pot vedea departe;
Şi Tatăl nostru aşteaptă dincolo de cale,
Să ne pregătească un loc de locuit Acolo.
E-110 Un om de la taxe pe venit a zis, zilele trecute, "De ce ţi-ai predat casa ta la biserica aceea? Ce te-a făcut să dai o casă de douăzeci şi cinci de mii de dolari la acel mic tabernacol vechi cu arătare dărăpănată?"
E-111 Am zis, "Nu pentru că era biserica am făcut-o. Este pentru poporul care este acolo." Eu nu am nimic din bunurile acestei lumi. Fiecare cent din banii ce i-am luat vreodată sunt predaţi la această biserică. De ce? Credinţa mea este în Dumnezeu, şi nu în lucrurile acestei lumi. Afecţiunile mele sunt sus. Şi eu cred că voi toţi sunteţi la fel, dacă sunteţi în ordine cu Dumnezeu. Este adevărat, că voi sunteţi. Noi, prin credinţă, primim. Noi, prin credinţă, credem pe Dumnezeu.
E-112 Moise, el a trebuit să facă o alegere. Şi apoi el a trebuit să, după ce a făcut o alegere, el a trebuit să lupte credinţa, atunci, căci el nu s-a temut de mânia regelui. Acum, omeneşte, el avea un drept să se teamă de mânie. El avea un drept să se teamă de mânia regelui, dar el nu s-a temut. El nu a făcut-o, deoarece el a avut o treabă de făcut, şi el era în linia de datorie. Şi lui nu i¬a păsat ce a spus regele despre aceasta. El a luat calea Lui tot la fel.
E-113 Acum, Faraon, desigur, când el vede că este învins, el a vrut să-i dea lui Moise şi copiilor... El a zis, "În ordine, eu îţi voi spune ce voi face. Voi toţi doar staţi în ţară şi mergeţi afară şi jertfiţi Dumnezeului vostru."
E-114 Acela-i felul cum lucrează Diavolul. "Oh, voi puteţi fi religioşi. De ce nu mergi acolo şi să te înscri la vreo biserică? Tu nu trebuie să faci toate aceste lucruri." Un om zice soţiei lui...
E-115 Soţia zice, "Soţule, eu sunt salvată. Fără manichiură, sau ruj de buze şi lucruri. S-a terminat cu aceasta. S-a terminat cu petrecerile. S-a terminat cu aceste lucruri de societate. Eu sunt ieşită din aceasta! Eu îmi voi folosi timpul să citesc Cuvântul, să am grijă de casă."
E-116 "Acum, uite, dragă. Tu, tu poţi fi religioasă, în ordine. Acum, iată, tu-tu mergi aici. Tu ai biserica greşită."
E-117 Nu, tu nu ai. Tu eşti în cea corectă. Dacă tu ai un predicator care îţi va predica asta, tu ar trebui să stai cu acesta. Cercetaţi în urmă prin Scripturi şi aflaţi dacă asta-i corect.
E-118 "Oh," a zis, "mergi aici. Ei nu-ei nu trebuie să facă asta pe aici. Înţelegi? Ei nu fac aceasta aici." Aceea este calea, "doar mergi până acolo," dar el nu vrea ca voi să ieşiţi din ţară. Acela-i felul cum face Diavolul. El nu vrea să ieşiţi din lucrurile lumii; doar aduceţi lumea înăuntru cu biserica.
E-119 Zilele trecute, venind în jos pe drum, mi-am deschis radioul. Şi acolo era o-o cântare, şi am continuat să ascult, şi a trebuit să iau, aproape, cântarea toată, înainte de a putea spune dacă ea era absolut o cântare religioasă, sau Diavolul încearcă să aducă jos lucrurile lui Dumnezeu la nivelul lumii. Voi nu puteţi face asta! Dumnezeu să fie milostiv!
E-120 Mie nu-mi pasă câte albume scrie Elvis Presley, din toate cântările religioase bune. El încă este posedat de Diavolul. El a trimis mai mulţi copii în iad, şi toate mişcările de care ştiu eu, din toată lumea în această zi. Pat Boone şi restul din ei, el aparţinea la biserica lui Cristos; şi Elvis Presley, un Penticostal; ei sunt Iuda Iscarioteanul, în forma acelor oameni. Diavolul încearcă să aducă lucrurile înalte ale lui Dumnezeu, aşa ca ei să le poată amesteca aici jos. Oamenii nu se vor uita sus Deasupra, Acesta. Ei doar privesc aici, zic, "Păi, este tot la fel." Nu este la fel. Ieşiţi din ţară.
E-121 A zis, "Tu poţi merge doar câteva zile. Şi tu mergi, stai în ţară." Sigur, el ştia că ei vor fi înapoi. Apoi el a aflat că aceea nu va merge, deci el s-a gândit ceva diferit. El a zis, "Eu vă spun ce să faceţi. Voi mergeţi afară oriunde vreţi să mergeţi, dar să lăsaţi toate nevestele voastre, toţi copiii voştri, şi toate vitele voastre, aici în urmă. Voi le lăsaţi aici, şi voi mergeţi afară." Căci, el ştia că ei aveau posesiune acolo în urmă, care îi va ademeni înapoi.
E-122 Şi aceea este ce vă spune Diavolul. Doar atât timp cât lăsaţi unele din lucrurile din lume să atârne pe voi, voi încă vreţi să fumaţi, voi vreţi să beţi, voi vreţi să vă îmbrăcaţi ca lumea. Aceea este aşa de bine cum vrea Diavolul.
E-123 Eu aud aşa de mult despre cădere. Eu nu cred că există aşa de multă cădere cum cred oamenii că sunt. Ei doar lasă prea multe posesiuni în Egipt ca să-i ademenească înapoi, asta-i tot. Decăderile nu sunt ce spun ei că sunt. Voi aţi lăsat prea mult din lume acolo în urmă, care vă ademeneşte.
E-124 Frate, eu îţi spun, când Israel s-a pregătit, la miezul nopţii, ei au avut tot ce au avut în lumea aceasta, împachetat şi gata să plece.
E-125 Dumnezeu ne trimite o trezire ca aceea. Noi împachetăm totul, şi ne pregătim să mergem. Strigătul miezului nopţii vine, "Ieşiţi să-L întâmpinaţi." Voi mai bine să aveţi totul împachetat. Voi mai bine să nu aveţi nimic, în această lume, să vă ademenească înapoi, nişte corzi să vă ţină jos. Impachetaţi. Să ne pregătim. Noi mergem.
E-126 Şi voi ştiţi ce? Eu vă spun, ei erau aşa de adevăraţi către Dumnezeu, încât Faraon a fost aşa de agitat la miezul nopţii, el a zis, "Ieşiţi! Ieşiţi, şi mergeţi. Luaţi tot ce aveţi, şi mergeţi!"
E-127 Eu sunt aşa de bucuros că un om poate trăi aşa de aproape de Dumnezeu, încât Diavolul nu ştie ce să facă cu el. Aşa este. Ieşi afară! Ieşi afară! Ascultă de Dumnezeu!
E-128 Prin credinţă, el a văzut promisiunea. Tencuitor de noroi, sau nu tencuitor de noroi, el şi-a luat calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului. Faraon a zis, "Ia tot ce ai şi ieşi afară de aici! Eu nu ştiu ce să fac cu tine." El era aşa de devotat cu Dumnezeu, prin credinţă.
E-129 Credinţa va lucra minuni, dacă veţi sta devotaţi cu Dumnezeu. Prin credinţă, noi Îl vedem.
Timpul nostru este gata; trecut de timp.
E-130 Dar, prin credinţă, în această dimineaţă, ridicaţi-vă ochii. Să nu vedeţi ce este în jurul vostru, în această lume modernă, ci priviţi şi să-l vedeţi pe El Care a dat promisiunea. Biblia a zis, "Noi nu vedem toate lucrurile perfect acum, dar noi îl vedem pe Isus." Voi priviţi la El, în această dimineaţă, şi căile voastre vor fi schimbate.
E-131 În timp ce ne aplecăm capetele, doar un moment, pentru un cuvânt de rugăciune. Fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui la Mesaj.
E-132 Gândiţi-vă în inima voastră acum. V-aţi uitat voi asupra lucrurilor lumii? Prin credinţă, îl vedeţi voi pe Isus? Vă utaţi voi la popularitatea voastră, biserica voastră? Care este starea voastră socială cu lumea? Sau, îl vedeţi voi pe Isus Care, în milă, S-a aşezat la dreapta Măreţiei în Inălţime, Care a suferit ca un martir, cel drept pentru cei nedrepţi? Nu vă puteţi ridica ochii şi să vedeţi acel Pom al Vieţii acolo? Apoi, lăsaţi acest pom al ştiinţei şi cunoştinţei, şi slujiţi Lui.
133 V-ar place să fiţi amintiţi în rugăciune înainte de a mă ruga? Ridicaţi-vă mâna, pentru orice cerere de care aţi putea avea nevoie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. El vă vede la toţi mâna.
E-134 Dacă eşti un păcătos, ridică-ţi ochii şi priveşte acum. Dacă ai fost indiferent, dacă ai avut certuri mici şi lucruri mărunte, ce contează aceasta? Tu vei muri într-una din aceste zile. Ce zi? Poate astăzi! Tu nu ştii. De acum într-o oră, tu poţi fi în iad, sau tu poţi fi în Cer. Dar tu trebuie să alegi acum. Dacă există ceva în viaţa ta care nu este drept, tu să alegi acum, prin credinţă.
E-135 Tu zici, "Ei bine, dacă pot doar să mă achit cu ea! Dacă pot să mă achit cu el!" Nu contează ce au făcut ei, alege Viaţa. Alege Viaţa.
E-136 Căci, Isus a zis, "Dacă din inima ta tu nu ierţi greşeala la fiecare persoană, nici Tatăl vostru Ceresc nu te va ierta." Astfel doar ajungeţi aşa de aproape. Dacă există ceva în inima ta împotriva unei persoane, păcătos sau sfânt, tu eşti în pericol de focul iadului.
E-137 Acum ridicăţi ochii. Ce vezi, duşmanul tău? Sau, vezi tu pe Salvatorul tău? La ce priveşti în această dimineaţă?
E-138 Dacă tu eşti bolnav, şi doctorul tău îţi spune că nu te poţi face bine, ridică-ţi ochii, la cruce, unde El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, cu rănile Lui am fost vindecaţi. Nu privi la ce spune Doctorul; el lucrează în ştiinţă. Credinţa lucrează în tărâmul Duhului şi a lui Dumnezeu. Să ne gândim la aceste lucruri acum în timp ce v-aţi ridicat mâna. Dumnezeu le-a văzut.
Să ne rugăm.
E-139 O Dumnezeule Etern, în tăcerea acestei închinări acum, după ce Mesajul a ieşit, să nu laşi acele seminţe ale Cuvântului Tău, Doamne, să cadă peste pământ pietros. Să nu laşi ca Mesajul, Doamne, să cadă în mărăcini, spini, ca grijile acestei vieţi (ca Lot) să-l poată sugruma, la sfârşit, să devină un repudiat. Ci, O Dumnezeule binecuvântat, lasă-l să cadă pe terenuri bune, fertile, pe inimi pocăite. Şi pe a mea, de asemenea, Doamne, ca noi toţi să putem privi prin ochelarii lui Dumnezeu de privire, şi să vedem Biserica respinsă a Domnului Isus, poporul respins, calea respinsă, şi fie ca noi să umblăm în această cale glorioasă.
E-140 Ca Moise, el nu a ştiut unde mergea. Oamenii nu ştiau unde mergeau. Ei nu ştiau pe ce cale să meargă. Ei doar au pornit.
E-141 Şi O Doamne Dumnezeule, cum acest imn frumos se cântă, prin credinţă noi putem vedea acea Ţară depărtată. Lasă să fie chiar acum, ca bărbaţi şi femei de aici să nu se gândească la ce va spune lumea, sau cum merg ei. Fie ca ei doar să se ridice în duhul lor, şi să meargă.
E-142 Moise a urmat Lumina, şi Ea l-a condus la ţara promisă. Fără să ştie unde mergea, dar el doar a umblat în Lumină, spre acea ţară care era mai frumoasă decât ziua.
E-143 Admite, Doamne, astăzi, ca mulţi de aici să umble în Lumina Scripturii şi în părtăşia Duhului Sfânt, şi cu Biserica; Biserica, cei Intâi născuţi, bebeluşii nou născuţi care au primit pe Cristos, şi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, conduşi de Duhul. Fie ca noi să umblăm în această părtăşie, împreună, în jurul articolelor lui Dumnezeu; slujindu-L în botez, în supunere faţă de moartea, îngroparea, şi învierea Lui. Fie ca noi să-L slujim în porunca Lui. "Rămâneţi la Ierusalim până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus." Fie ca noi să-I slujim în Vindecare Divină, rugându-ne pentru bolnavi. Fie ca noi să-I slujim în împărtăşire, frângând pâinea, cu curăţie de inimă, părtăşie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca noi să-I slujim în toate articolele Lui Divine, până când Ţara vine în vedere. Admite aceasta, Doamne. Ascultă rugăciunea noastră, aşa cum noi o predăm toată Ţie acum, în Numele Domnului Isus.
E-144 Acum cu capetele noastre aplecate, în tăcere, încet, să cântăm această cântare. Acum aceasta este închinare. Mesajul s-a terminat. Nici unul să nu plece. Doar fiţi liniştiţi. Să ne închinăm.
E-145 Mesajul este corectarea. Gândiţi-vă asupra a ce aţi făcut, ce ar fi trebuit să faceţi, ce v-a făcut ce sunteţi astăzi. Ce vă face să fiţi condamnaţi, astăzi, este pentru că aţi făcut ceva ieri. Ce va fi mâine? Fă-o corect astăzi, şi vei fi liber mâine. Vedeţi? Voi trebuie să faceţi o alegere. Cum o puteţi face? "Prin credinţă, eu acum mă las de toate. Acum eu mă las, şi într-o zi mă voi duce Acolo."
În dulcele odată şi-odată,
Ne vom întâlni în acea frum-...
Doar închinaţi-vă Domnului în duhul vostru acum.
În dulcele odată şi-odată,
Noi vom întâlni acea Biserică dispreţuită.
(Greu de mers, dar ne vom întâlni într-o zi.)
La Tatăl nostru mărinimos de sus,
Îi vom oferi tributul nostru de laudă, Pentru slăvitul dar al dragostei Lui,
Şi binecuvântările care sfinţeşte a noastră...
Cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului, prin credinţă, eu aleg.
În dulcele (în dulcele) odată... (odată şi-¬odată)
Ne vom întâlni pe acel frumos ţărm; (odată şi-odată)
În dulcele (în dulcele) odată şi-odată,
Ne vom întâlni pe acel frumos ţărm.
Există o Ţară care este...
Doar închinaţi-vă Lui. Aceasta este închinarea.
... credinţă eu pot vedea.
Prin credinţă îmi fac alegerea.
Oh, Tatăl aşteaptă...
E-146 Eu îi văd pe toţi ai Domnului Acolo; Fratele George, Fratele Seward, toţi sfinţii.
... noi un loc de locuit Acolo. (Da, Doamne!)
Dulcele...
E-147 Tatăl ei, Howard, Edward, toţi prietenii vechi sfinţiţi care au luat Calea, acolo în urmă, cu mult timp în urmă.
În dulcele (Da, Doamne!) odată şi-odată,
(odată şi-odată),
Ne vom întâlni pe acel frumos ţărm.
Vom cânta pe acel fru-... (O Dumnezeule!)
Cântările melodioase a celor binecuvântaţi,
(Glorie lui Dumnezeu!)
... nu ne vom mai întrista,
Nici un suspin pentru binecuvântările acelui Loc odihnitor.
În dulcele, dulcele odată şi... ( odată şi-odată)
Ne vom întâlni pe acel fru-...
Up