De Ce Nu Suntem Noi Un Cult?

Why Are We Not A Denomination?
Data: 58-0927 | Durată: 2 oră 46 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Privilegiat a fi iarăşi înapoi la amvon după vreo absenţă de, să presupun, aproape trei luni. Veveriţele au avut un timp greu, la fel şi eu. Oh, aceasta m-a relaxat, deşi, acum, şi voi simţiţi mai mult să intraţi în serviciu din nou. Şi aşteptând să începem această săptămână care vine, această Miercuri seara care vine, pentru o-o trezire chiar aici în Tabernacol. Şi dacă este voia lui Dumnezeu, eu am un fel de, Domnul mi-a promis un fel nou şi diferit de slujbă. Şi dacă El are plăcerea să facă aşa, eu sper să încep acel-acel nou fel de serviciu în săptămâna care vine, aici la Tabernacol, pentru primul loc.

E-2 Şi atunci nu mai am adunări stabilite, ci numai Australia şi Noua Zeelandă pentru acest Ianuarie care vine. Şi apoi Fratele Osborn cheamă pentru o adunare unită pe care am promis-o lui aici cândva în urmă, în Tulsa, dar puţin mai târziu, însă noi nu suntem încă siguri de aceasta.

E-3 Aceasta era bine desigur, Frate Jeffreys, să ajung să-ţi strâng mâna înapoi aici, şi de asemenea să aud pe băiatul tău cântând acel cântec, şi tu la instrument. Mie îmi place acest fel, tatăl şi fiul. Vouă nu vă place aceasta? "Aduceţi copilul pe calea pe care acesta ar trebui să meargă." Aceasta-i corect, Domnule Guenther, dvs.-dvs. ştiţi că aceasta-i corect, dvs. amândoi. "Aduceţi copilul pe calea pe care trebuie să meargă, şi când îmbătrâneşte el nu se va depărta." Şi aceasta este adevărat. Ar putea să fie uneori că el să se depărteze de aceasta, dar ea nu se va depărta de el, vedeţi. Aceasta-aceasta întotdeauna va sta cu el. Această antrenare timpurie sau la orice a fost adus ca să facă, aceasta-aceasta cu certitudine va sta cu el. Acum aceasta este...

E-4 L-am întâlnit pe Fratele Jeffreys acolo afară, şi i-am spus, "Frate Jeffreys..." Eu mă gândeam, voi ştiţi, că întotdeauna sunt bucuros să văd pe vreunul din fraţii mei vizitatori venind înăuntru, dar o astfel de seară pentru ca un frate vizitator să vină! Aceasta este seara numai pentru poporul care vine la Tabernacol, numai rugăciuni, această trezire, aceasta este seara. Noi vrem să luăm seara aceasta, şi mâine dimineaţă, şi mâine seara, doar pe ce credem noi aici la Tabernacol, să-să repetăm aceasta din nou. Noi avem unele credinţe îngrozitor de ciudate, foarte stranii, dar într-un fel sau altul noi le aflăm în această Biblie. Ele par să fie acolo în ordine.

E-5 Şi acum dacă acolo ar fi înăuntru un frate străin sau o soră, care aparţine la o-o anumită sectă, sau-sau nu este de acord, numai să şadă înăuntru în seara aceasta, şi noi vrem ca să ştiţi că sunteţi perfect bineveniţi. Vedeţi, voi sunteţi cât se poate de bineveniţi. Dar acum eu sper... Şi noi facem aceasta destul de aspru. Astfel dacă-dacă aceasta pare că nu sunteţi de acord cu ea, ei bine, acum, şi voi să faceţi aşa cum fac eu când mănânc plăcintă cu cireşe. Şi când mănânc prăjitura cu cireşe, care este favorita mea, eu întotdeauna, când eu-când eu mănânc prăjitura, şi nimeresc un sâmbure, eu nu arunc prăjitura, eu-eu arunc doar sâmburele şi-şi continui să mănânc prăjitura. Sau, aşa cum mâncăm pui. Acum, la toţi dintre voi vă plac puii, vedeţi. Şi când atingeţi osul, nu renunţaţi la pui, ci ocoliţi numai osul şi continuaţi să mâncaţi puiul. Ei bine, în felul acesta să faceţi în seara aceasta, la ceea ce am să spun aici, voi doar... când mâncaţi ceva, voi spuneţi, "Acum, eu-eu nu... eu doar şed în această mică biserică cu Învăţătură pentru următoarele trei adunări, şi acestea sunt doar un fel de repetiţie a ceea ce ei¬ce cred ei, şi trec peste aceasta."

E-6 Şi singura cale ca aproape să poţi face o persoană să creadă Aceasta, este s-o conduceţi acasă atât de tare până când ei vor trebui să ştie că Acesta este lucrul care este corect. Aceasta este singura cale pe care o puteţi face să se prindă. Şi ca un prieten de-al meu, Mr. Woods cu care am fost, dacă-dacă bateţi un cui numai pe jumătate, şi scândura este prinsă slab, vântul o va sufla jos foarte curând, dar voi trebuie să-l bateţi bine, ca să se ţină tare. Astfel dacă fac aceasta cu adevărat aspru în unele din aceste locuri, şi către voi vizitatorilor din seara aceasta care şedeţi aici, eu nu-eu nu încerc să vă arunc jos, eu încerc numai să vă conduc acasă la această biserică la ce credem noi. Toţi care înţeleg aceasta foarte bine, să spună "amin." [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.] În ordine, aceasta este-aceasta este O.K. Şi eu îmi dau aceasta jos de pe mâini. Şi atunci-atunci... Ei înregistrează aceasta, şi aşa mai departe, ca mai târziu dacă ei vor să afle pentru ceea ce noi stăm cu adevărat, şi care este fundaţia pe care stăm noi, aceste înregistrări o va spune. Şi atunci noi facem aceasta atât de des, din cauză că intră oameni noi şi-şi noi mergem înainte. Şi acum noi nu vom fi în stare ca să trecem peste toate învăţăturile bisericii, ci numai câteva din ele despre care noi vrem să-să vorbim. Şi acum Miercuri seara, deşi, începe...

E-7 Acum, Luni şi Marţi, eu voi pleca să mă rog, ca să fiu gata pentru serviciul de vindecare. Şi voi puteţi merge la telefon, sau oriunde doriţi, şi să aduceţi înăuntru pe oricine vreţi, pentru această trezire care vine. Şi, să le spuneţi lor să nu vină în grabă, acum. Nu să vină, zicând, "Ei bine, acum eu am să alerg înăuntru şi să se roage deseară pentru mine, şi mâine seara aceasta este totul..." Voi să nu faceţi aceasta. Intraţi înăuntru şi ascultaţi, căci noi vrem să ne luăm timpul nostru şi să aşezăm acel Cuvânt atât de aproape ca diavolul să nu aibă nici chiar o bucăţică mica de loc ca să se mişte. Şi apoi când lăsaţi ca credinţa voastră să meargă până la capăt, până ce începeţi să credeţi, atunci lăsaţi subconştientul vostru să acţioneze, atunci credinţa lui Dumnezeu îl va urma, atunci voi veţi merge corect înainte. Vedeţi?
Căci credinţa voastră nu va face prea mult; subconştientul vostru trebuie să se mişte în direcţia în care se mişcă credinţa voastră, şi atunci credinţa lui Dumnezeu se mişcă în spatele ei şi confirmă totul. Vedeţi? Însă dacă aceasta este credinţa voastră, "Oh, da, eu am făcut asta chiar acum"; şi chiar subconştientul vostru desfăşurându-se înapoi aici, spunând, "Eu mă întreb dacă aceasta va lucra în mine." Aceasta-aceasta nu o va face chiar atunci. Vedeţi? Astfel noi vrem ca acesta să fie un adevărat serviciu de vindecare. Şi înainte ca să primesc pe vreunul în săli şi aşa mai departe, pentru vindecare, sau pentru aceste noi servicii, eu vreau ca ei să înţeleagă într-adevăr pentru ce vin ei acolo. Astfel amintiţi-vă numai, şi veniţi să ne vizitaţi, iar noi vom fi bucuroşi să vă primim.

E-8 Acum, reamintiţi-vă acum, că dimineaţă, noi o să continuăm cu Învăţătura bisericii, şi mâine seara la fel. Acum, voi sunteţi bineveniţi să veniţi, şi oricine poate să vină. Noi suntem întotdeauna bucuroşi să vedem pe oricine. Dar acum în seara aceasta este numai îndrumarea acasă către poporul care este de aici din Tabernacol, care sunt-care sunt crescuţi în această Învăţătură. Căci, afară în câmpuri, în câmpurile evangheliei, noi luăm numai reala Învăţătură evanghelică fundamentală a Scripturilor. Dar aici la Tabernacol, noi avem gândurile noastre proprii şi propriile noastre credinţe, ca o-ca o-ca o biserică, şi aceasta este peste ce vom trece în seara aceasta.

E-9 Şi înainte ca să deschidem Cuvântul Său binecuvântat, să ne plecăm capetele noastre pentru un moment de rugăciune.

E-10 Atotputernic şi plin de putere Dumnezeu, care, înainte ca lumea să înceapă vreodată să se învârtă în jurul primului atom, Tu erai Dumnezeu. Tu nu te-ai schimbat nici un pic. Şi când nu vor mai fi atomii ca să ţină lumea sus, şi nu va mai fi lumea ca să fie ţinută sus, Tu încă vei fi Dumnezeu. Tu eşti pentru veşnicie, şi din veşnicie, Tu eşti Dumnezeu. Tu niciodată nu ai avut un început de zile nici sfârşit de viaţă, Tu vei fi întotdeauna. Şi, Tată, Tu fiind infinit, iar noi finiţi, noi cerem mila Ta Divină, Dumnezeule, dându-ne seama că acest duh al nostru este ca să fie unit în Eternitate afară din acest element al timpului în Eternitate. De aceea, Doamne, noi suntem aici să ne verificăm salvarea noastră, să vedem cum stăm în privirea Cuvântului Tău, şi să vedem cum suntem situaţi în experienţele noastre. Trăim noi aşa cum îţi este plăcut Ţie? Poartă duhul nostru legătura cu Duhul Tău? Şi poartă învăţătura noastră evidenţa cu Biblia? Şi, Tată, fie ca noi să le examinăm pe amândouă, îndeaproape, în următoarele trei servicii. Dăruieşte-ne aceasta, Doamne.

E-11 Binecuvântă pastorul de aici, diaconii, administratorii, şi pe toţi laicii, poporul care vine la această biserică. Din zilele mele aici Doamne, sunt mulţi, mulţi la care nu le cunosc chiar numele sau de unde vin ei, dar eu sunt sigur că Tu cunoşti totul despre ei. Şi noi suntem aici pentru un scop în seara aceasta, Doamne, ca să avem părtăşie în jurul Cuvântului scris. Şi dă-ne nouă pe Duhul Sfânt în vieţile noastre, ca noi să putem şedea în pace cumpătaţi şi în frică de Dumnezeu, şi să ne examinăm vieţile noastre prin Cuvântul Său. Îngăduie aceasta, Doamne.

E-12 Şi în această clădire seara aceasta, Doamne, sunt fraţii mei de diferite faze ale-ale bisericii. Şi, Doamne, eu sunt atât de mulţumit că ei sunt aici pentru părtăşie. Poate noi am fi în dezacord asupra unor principii mărunte ale învăţăturii. Dar în acel unul principiu major, noi stăm ca fraţi uniţi într-un front care, o Dumnezeule, fie ca acesta să ne întărească părtăşia noastră-noastră, şi a... şi legăturile dragostei şi harului lui Dumnezeu să se odihnească peste noi din belşug. Acum, cunoscând, Doamne, că aceasta este prea mult dintrun lucru ca să fie făcut de un om, deoarece noi avem aici în considerare, în seara aceasta, destinaţia sufletelor care au legătură Eternă. Astfel noi ne rugăm ca Duhul Sfânt să intre drept în Cuvânt, şi-l va aşeza şi explica în propriul Său fel, nouă, lucrurile care le-ar avea El pentru noi ca să le cunoaştem. Îngăduie aceasta, Doamne. Şi când cele trei... perioade pentru serviciu s-a terminat, fie ca noi să mergem ca o biserică întărită, uniţi împreună, să punem inimile noastre şi scopurile noastre toate împreună, cu concetăţenii noştri ai Împărăţiei lui Dumnezeu, şi să ne mişcăm înainte ca niciodată.

E-13 Eu vreau să-ţi mulţumesc Ţie, Doamne, aici în Prezenţa bisericii şi-şi a poporului care este aici, că Tu mi-ai dat mie câteva săptămâni de odihnă bună. Eu mă simt minunat în seara aceasta din cauza Prezenţei Tale şi a binecuvântării Tale. Şi, O Dumnezeule, noi ne rugăm aici pentru un frate, fratele nostru care merge peste Ocean, departe în acel întuneric, în ţări sumbre, unde chiar viaţa lui este în pericol. Şi, O Doamne, binecuvântă pe Fratele nostru Jeffreys aşa cum merge, şi pe fiul său, şi pe soţia lui, şi dă-i o mare împrospătare. Fie ca el să facă spărturi în întuneric până când Lumina Evangheliei va lumina larg şi departe. Ascultă-ne, Tată, căci noi cerem această petiţie în Numele Domnului Isus, Fiul Tău. Amin.

E-14 Acum, în seara aceasta, citim din mica mea Biblie Scofield. Eu tocmai am trecut de douăzeci şi cinci de ani, de când o am. Şi încă o pot citi, dar ea devine destul de nedesluşită, astfel că mi-am luat o pereche de ochelari pentru citit, când studiez. Şi voi vedea cât sunt de buni în seara aceasta, pentru prima dată.
Acum eu am subiecte ca acesta, că, "Trebuie Biserica"...
Oh multe lucruri, dacă vom putea ajunge la ele. Una din ele, "De ce suntem noi numiţi o Biserică? De ce nu suntem noi un cult? De ce-de ce credem noi în securitatea Eternă a sufletului credinciosului? De ce condamnăm noi, femeile predicatoare? De ce botezăm noi prin scufundare? Şi va trece Biserica prin Necazul Cel Mare?" Şi multe din acele subiecte aici, eu presupun că am cincisprezece sau optsprezece din ele, pentru următoarele câteva seri.

E-15 Astfel eu mă gândesc în seara aceasta să încep cu, sau să pornesc cu... Aceasta pare că Domnul pune pe inima mea chiar pentru acest subiect ...De Ce Nu Suntem Noi Un Cult? Motivul că... Acum, noi nu avem nimic împotriva altor grupuri care sunt culte. Noi nu avem nimic împotriva lor, însă eu vreau să explic de ce noi niciodată nu am intrat în vreun cult. Eu am fost ordinat într-o mică biserică Baptistă, după cum ştiţi. Şi Baptist nu este un cult, sau nu era până recent, şi cum ea devine tot atât de mult un cult ca restul din ele. Dar, motivul că noi niciodată nu devenim un cult...

E-16 Acum, noi suntem o organizaţie. Noi suntem o organizaţie, înregistrată aici în-în tribunale ca o organizaţie, un grup de oameni care sunt organizaţi împreună ca să se închine lui Cristos, dar noi nu suntem un cult. Nici unul nu o să domine asupra noastră, vedeţi. Aceasta nu este o denominaţiune. Aceasta¬aceasta este numai o organizaţie de părtăşie între credincioşi Creştini. Oamenii vin aici la biserică, şi aceasta le devine lor biserica casă, dacă ei doresc să vină atâta timp cât trăiesc ei.

E-17 Şi ei pot veni aici şi să nu fie de acord cu tot ce predicăm noi. Aceasta este perfect în regulă. Voi totuşi, atât timp cât sunteţi un Creştin, aveţi părtăşie şi o mâna întinsă la fel ca ceilaţi. Vedeţi? Dacă eu am spus că eu cred în botezul prin scufundarea în apă, şi dacă voi credeţi în stropire, şi staţi drept pe aceasta, noi vom fi întocmai la fel cum eram dacă amândoi am fi de acord. Noi s-ar putea să nu fim în stare să vedem ochi la ochi, la fel, dar atâta timp cât eşti un frate Creştin sau o soră, voi sunteţi în totul bineveniţi, vedeţi, fiecare.

E-18 Astfel noi nu avem ceva culte, deoarece eu gândesc că cultul separă frăţietatea. Unii din ei, spun, "Bine, noi nu avem nimic de a face cu această trezire, care este o trezire Metodistă. Bine, aceasta este Baptistă, noi nu avem... Noi suntem Metodişti, noi nu avem nimic de a face cu aceasta." Frate, dacă Cristos este în ea, noi avem-noi avem de a face cu toţii cu aceasta. Noi trebuie să punem... Acesta-acesta este trupul lui Cristos, care-care suferă. Şi eu văd că atât de mult în ţări astăzi, cum că noi avem... Acum, Cristos nici când nu a făcut, în nici un timp, nu a organizat vreodată vreo biserică cult. Acum, lăsaţi doar ca aceasta să fie bine asigurat.

E-19 Acum, acum, eu am de gând să vă întreb mâine seara, dacă vreţi să ştiţi vreunul din aceste lucruri, ca ceva istorie pe care o citez eu, sau altceva. Eu nu am timp să epuizez aceasta complet, şi eu nu aş trece la un alt subiect, căci aţi putea pierde săptămâni la acelaşi subiect. Dar dacă vreţi să cunoaşteţi locul, orice lucru, doar să mă întrebaţi şi aşezaţi aceste întrebări aici sus pe-pe pupitru, şi eu le voi lua, şi voi răspunde la ele.

E-20 Acum, cea mai veche sectă, şi prima biserică sectă pe care am avut-o vreodată, este biserica Catolică. Şi aceasta a fost organizată la trei sute şi ceva de ani după moartea ultimului apostol. Aceasta este adevărat. Voi obţineţi aceasta în Părinţii timpurii ai Niceeii, şi o mai obţineţi în aceste scrieri ale lui Josephus, şi, oh, mulţi din-din marii istorici. Vedeţi? Şi atât de departe ca în... oricare din epocile bisericii, până jos până la moartea ultimului apostol, şi trei sute de ani partea cealaltă a apostolilor, acolo nu erau biserici sectare. Iar Catolicii au fost prima biserică cult.

E-21 Iar bisericile Protestante sunt cultele care s-au tras afară dintr-un cult. Prima reformă a venit, era Luter; după Luter vine Swingli, după Swingli vine Calvin, şi tot aşa în jos. Şi jos la Trezirea Wesleyană şi mai departe la Alexander Campbell, John Smith, şi câte altele, vedeţi, tot în continuare. Şi ultima mişcare pe care noi o avem, în sus acum, sunt diferitele faze ale epocii Penticostale.

E-22 Şi eu cred că Dumnezeu a lucrat în fiecare epocă. Dar aţi observat vreodată că de fiecare dată când o biserică decade, şi că ele încep să decadă tocmai atunci când devin un cult? [o sect㬠– Trans.] Şi oricând decade aceasta, Dumnezeu nu ridică niciodată acea biserică iarăşi. Aceasta merge direct la sămânţă. Acum numai să... Dacă vreţi să cunoaşteţi istoria despre aceasta, noi-noi o putem produce, căci-căci nici o biserică, niciodată în istoria bisericiilor, după ce a decăzut să mai fie iarăşi ridicată. Baptistă, Metodistă, Presbiteriană, Luterană, sau oricare ar putea fi, când ele cad, sunt duse. Acum, aceasta este adevărat. Acum, aceasta, eu-eu v-am spus acum, puneţi-vă jachetele, căci o să facem Aceasta să se prindă. Vedeţi? Niciodată, în vreo vreme, când un om a ieşit afară ca un individual şi a organizat o biserică, aceasta a început.

E-23 Dumnezeu lucrează cu individuali, nu cu culte. Dumnezeu în nici o epocă nu a lucrat cu un cult. El întotdeauna a lucrat cu o persoană. În Vechiul Testament, El a lucrat cu un individ. În Noul Testament, El a lucrat cu un individ. În orice epocă, El întotdeauna a lucrat cu individuali, şi nu cu culte. Astfel, de aceea, dacă Dumnezeu nu este în cult, care este folosul pentru mine având ceva de a face cu aceasta ca cult? Acum, eu nu vorbesc despre oamenii din acel cult, eu vorbesc despre cultul însuşi, căci poporul lui Dumnezeu este în toate acele culte.

E-24 Acum, Dumnezeu nu lasă niciodată să se întâmple ceva fără ca El să avertizeze despre aceasta. Eu nu cred că există ceva care...

E-25 Acum, aşa cum avem articole care vin afară din biserici, astfel cum am avut unul recent despre sânge şi ulei, şi aşa mai departe, şi voi cunoaşteţi scrisoarea "Scumpe Frate Branham," şi aşa mai departe. Dar motivul că eu am stat împotriva acesteia, este că aceasta nu este în Cuvânt. Şi acesta este motivul că eu sunt împotriva cultelor, din cauză că acestea nu sunt în Cuvânt. Şi aceasta trebuie să aibe ceva pe ce să ne bazăm credinţa noastră. Şi dacă noi nu o putem baza aceasta pe vreun cult [sau sectă – Trans.], noi trebuie să o bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu. Căci, Aceasta este singura fundaţie, este, Cuvântul lui Dumnezeu.

E-26 Şi atunci dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbeşte despre un cult, ci vorbeşte împotriva cultelor, atunci noi trebuie să vorbim cu Cuvântul. Indiferent de ce spune episcopul, sau oricine altul, sau ce gândeşte cineva, ce spune un om bun, ce spune altceva, dacă aceasta nu este în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este greşit. Vedeţi, aceasta trebuie să fie, Cuvântul trebuie să fie ultimul lucru. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie Aminul final.

E-27 Acum reamintiţi-vă, eu nu descreştinez pe cineva (voi înţelegeţi aceasta) în culte. Acolo sunt zeci de mii de suflete preţioase în toate cultele acelea, care sunt copiii lui Dumnezeu. Dar ca să-i separez pe ei şi să-i desprind, eu sunt împotriva cultelor. Şi Cuvântul lui Dumnezeu este împotriva lor.

E-28 Şi eu cred că nu există o doctrină care este pe pământ astăzi, şi nu există o doctrină care a fost vreodată pe pământ, ci numai aceea care s-a spus dinainte că va veni, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu pune la dispoziţie totul ce avem noi nevoie, chiar aici în Cuvânt. De la... începutul nostru până la sfârşit, aceasta se găseşte chiar în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci eu-eu cred că dacă aceasta este în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi să... Acesta o spune dinainte. Şi Cuvântul lui Dumnezeu este o avertizare.

E-29 Acum, voi nu citiţi Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum citiţi un ziar. Voi citiţi Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, vedeţi, deoarece Duhul Sfânt Însuşi vorbeşte prin Cristos. Cristos mulţumeşte lui Dumnezeu că El a ascuns aceste lucruri de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi, şi le va descoperi pruncilor aşa cum ar învăţa. Astfel, voi vedeţi, că nu este nici un fel să fi fost vreodată educaţi, şi în nici un fel vreodată de a face culte. Există numai o singură cale să ajungi corect, aceasta este, să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, şi acea experienţă ce o ai trebuie să coincidă cu Cuvântul. Vedeţi, atunci o aveţi. Vedeţi?

E-30 Ca şi când ajungem aici jos în câteva minute acum, avem de a face cu oamenii care sunt-sunt... unii din ei sunt Calvinişti radicali, unii din ei sunt Armenieni radicali, şi-şi diferite căi. Acum, există întotdeauna, indiferent cât de subţiri felii tăiaţi, aceasta are două părţi. Aceasta este exact aşa. Şi ei amândoi au puncte de argumentare. Dar, lucrul despre acesta este, unde este Adevărul? Aceasta este unde ajungem noi, unde ne gândim, prin harul lui Dumnezeu, noi putem să vă arătăm Adevărul despre aceasta. Acum hai să luăm numai... şi aceasta este doar unde am câteva din aceste Doctrine ale bisericii scrise aici.

E-31 Să ne întoarcem la Biblii numai pentru câteva minute, cu toţii acum, şi să ajungem la Apocalipsa, capitolul 1, sau Apocalipsa, capitolul 17, cu care să începem. Şi să începem numai să citim şi să aflăm acum unde au început aceste biserici, şi ce-ce a început aceasta. Acum, Biblia avertizează dinainte fiecare lucru. Aceasta avertizează din timp zilele în care noi¬noi trăim. Şi acum, Apocalipsa, capitolul 17, dacă vreţi. Eu am spus 13, dar nu am vrut să spun aceasta, ea este în... Noi o să ajungem la aceasta după un timp, de asemenea, aceasta este în profeţia Statelor Unite. Dar ascultaţi foarte aproape acum.
Şi a venit la mine unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine si mi-a zis... Vino încoace; să-ţi arăt... judecata curvei celei mari, care şade pe multe ape:

E-32 Acum amintiţi-vă, că aceasta sună tainic. Acum această femeie cu faimă rea, acum, dacă noi o să învăţăm aceasta, trebuie să aflaţi mai întâi ce însemnează aceste simboluri. Acum, o femeie, în Biblie, reprezintă "biserică." Câţi ştiţi aceasta? Noi suntem o Mireasă, Biserica este o Mireasă.

E-33 "Vino şi am să-ţi arăt judecata." Acum, urmează să fie o judecată asupra curvei celei mari, femeia necurată care şade pe multe ape. Acum, femeia simbolizează o biserică, şi apa simbolizează "popoarele". Acum, dacă observaţi aceasta, deasemeni, uitaţi-vă la versetul al 15-lea în timp ce sunteţi acolo, al 15-lea verset, acelaşi capitol.
Apoi El mi-a zis mie: "Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade..., gloate..., neamuri şi limbi." Vedeţi?

E-34 Acum, această mare biserică, mare femeie, amintiţi-vă că ea este o femeie de faimă rea. Şi dacă femeia reprezintă biserica, (şi Biserica lui Cristos este o Mireasă, o Mireasă sfântă), atunci aici este o femeie nelegiuită. Aceasta ar trebui să fie o nelegiuită, pretinzând a fi, mireasă. Vedeţi? Acum, şi ce face ea? "Ea şade pe," sau, "a fi deasupra" înseamnă "a avea guvernarea peste multe ape." În alte cuvinte, ea are putere prin toate naţiunile şi limbile şi popoarele. Ea este o mare persoană, această femeie este.
Acum, cu care regii pământului au comis curvii...

E-35 "Căci regii pământului au comis curvii", oameni mari, oameni bogaţi. Cum aţi comite, cum ar comite un rege curvii cu o biserică? Aceasta este curvie spirituală, spirituală! Ce este curvia? Aceasta este, ei bine, ca şi cum o femeie ar trăi în necinste cu bărbatul ei, ea trăieşte cu un alt bărbat în timp ce are un bărbat. Şi această biserică, atunci, pretinde a fi Mireasa lui Cristos, în timp ce curveşte cu împăraţii pământului, cu viaţa ei necurată, şi profesiunea ei necurată. Oh, Aceasta este adâncă şi bogată, eu iubesc Cuvântul! Acum observaţi.
... cu care au curvit împăraţii pământului, şi locuitorii pământului, s-au îmbătat de vinul curviei ei.

E-36 „Vinul" ei este ceea ce ea dădea afară, stimulentul ei, "Noi suntem biserica! Noi suntem aceia care o avem." Vedeţi? Acum, imaginaţi-vă numai aceasta în mintea voastră acum. În ordine. Astfel el a dus...

E-37 Cum a spus îngerul lui Ioan, "Am să-ţi arăt această judecată care vine la această mare biserică". Acum priviţi.
Şi m-a dus în duhul departe în pustie şi am văzut o femeie sezând pe o fiară de culoare stacojie ...

E-38 Stacojiu, în Biblie, reprezintă "regal". Culoarea stacojiu înseamnă "roşu aprins". Iar fiara reprezintă "putere."
Aţi observat că fiara a ieşit din mare, care este în Apocalipsa.

E-13 . Şi când vedeţi fiara ieşind din mare, aceasta înseamnă că aceasta putere s-a ridicat sus dintre oameni.
Dar în Apocalipsa 13, când apare acest miel, el a ieşit din pământ, nu dintre oameni, Statele Unite. Însă apoi după ce el a avut două coarne mici, puteri civile şi bisericeşti, şi atunci el a primit putere şi a vorbit cum a făcut şi balaurul înaintea lui. Astfel voi trebuie doar să însemnaţi aceasta, noi venim într-o persecuţie religioasă cu aceleaşi lucruri cu care au făcut în Roma păgână cu mulţi ani în urmă, căci, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL!
Acum ce este aceasta, "şezând pe o fiară, o putere."

E-39 Aţi observat pe Rebeca când a găsit-o Eliazar, aceasta era în timpul de seară, şi ea adăpa cămilele. Căci, Eliazar a spus, "Dacă fecioara care vine şi adapă cămilele, care va fi... şi-mi dă să beau, aceeia va fi cea pe care ai ales-o Tu, Doamne, ca să fie mireasa slujitorului Tău, Isaac." Şi în timp ce era încă în rugăciune, Rebeca a venit şi a tras apă şi i-a dat lui să bea, şi a adăpat cămilele. Observaţi, cămila era un animal. Şi acelaşi animal pe care ea l-a adăpat, a fost acela care a dus-o pe ea la mirele ei, Isaac.

E-40 Iar astăzi, puterea Duhului Sfânt, pe care biserica o adapă şi i se închină, este lucrul care o va duce pe ea de pe acest pământ, ca să întâlnească pe Mire. Sigur, Isaac era afară în câmp seara. Noi nu vom întâlni pe Domnul sus în Slavă. Efeseni, capitolul 5, spune că "noi îl vom întâlni pe El în văzduh." Oh, aceasta îi face pe Metodişti să fie gata să strige. Gândiţi-vă la aceasta! Vedeţi? Domnul...
Isaac a ieşit din casa tatălui său, şi era afară în câmp când a văzut-o pe Rebeca venind pe o cămilă, şi ea la iubit pe el la prima vedere, şi a sărit jos de pe cămilă şi a alergat ca să-l întâlnească. Asta-i adevărat. Aceasta este unde-L întâlnim pe Domnul. Şi aceeaşi cămilă pe care a adăpat-o, a dus-o pe ea la bărbatul ei.
Şi aceeaşi putere la care biserica i se închină, pe care lumea o numeşte fanatism, aceea la care se închină biserica, va fi aceeaşi putere care va lua biserica sus în văzduh, ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh. Duhul Sfânt, vedeţi. Acolo ea...
Şi, priviţi, Rebeca era o fecioară.

E-41 Iar această femeie este o prostituată, despre care noi vorbim de aici. Acum, înţelegeţi ce este puterea acum? Puterea, ce... înseamnă că fiara, pe care era ea era stacojie. Acum, cel fel de fiară ar fi aceasta? Stacojiu, care ar fi o "putere bogată". Ce fel de biserică este aceasta care urmează să fie acum? Ea este o biserică bogată, şi ea este o mare biserică, şi este o biserică puternică, şi ea... influenţa ei atinge gloatele şi popoarele. Şi împăraţii pământului au comis curvie spirituală cu ea, care sunt oamenii mari de pe pământ. Acum noi urmează să aflăm cine este ea într¬un minut, şi să aflăm despre aceste culte.
Şi femeia era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, regeşte, îmbrăcată cu purpură şi culoare stacojie era împodobită cu aur şi pietre scumpe şi mărgăritare, ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni si de necurăţiile curviei ei:

E-42 Ce a avut ea în mâna? Doctrina ei, pe care o ţinea către popor, "Noi suntem biserica! Noi suntem aceasta!" Şi ea i-a făcut pe împăraţii pământului să devină beţi cu ea în felul acesta. "Noi suntem aceasta! Noi suntem marile puteri! Noi străbatem fiecare naţiune! Noi suntem cea mai mare biserică din câte există. Veniţi, beţi de la noi... Aici, toarnă un pic din aceasta, luaţi, luaţi." Acolo este aceasta, vedeţi, "şi ea avea în mâna ei un potir." Uitaţi-vă.
Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi stacojiu, culori, împodobită cu aur şi pietre preţioase şi mărgăritare, având un potir de aur în mână plin de spurcăciuni şi necurăţiile curviei ei.

E-43 Acum prieteni, noi nu citim un ziar, noi citim Cuvântul binecuvântat şi Etern al lui Dumnezeu. Toate cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul va rămânea! Asta-i adevărat.
Şi pe fruntea ei era scris un nume, era un nume scris mai degraba o taină: BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.

E-44 Acum, aici cu un timp în urmă, eu nu cred că aici în biserică, însă eu am predicat despre un subiect, Scrisul De Mână Pe Perete, şi am expus starea istorică a Babilonului. Acum, orice teorie care a apărut vreodată, fiecare religie şi fiecare idee care există în lume astăzi, începe cu Geneza. Acum, dacă luaţi, Cele Două Babiloane ale lui Hislop, dacă vreţi să le urmăriţi în istorie, sau unele din acele cărţi minunate, puteţi să găsiţi chiar fiecare idee pe care vreţi să o găsiţi. Eu am să vă iau acolo în urmă în câteva minute despre femeile predicatoare, vedeţi, şi să vă arăt de unde a început aceasta prima dată, vedeţi, în urmă la Geneza. Şi asupra acestor lucruri diferite, cum au ieşit numai din Geneza. Geneza înseamnă "începutul." Câţi ştiţi că aceasta este adevărat? Geneza este începutul. Astfel, fiecare lucru care este, trebuia să aibă un început.

E-45 Când mă uit la un pom... Eu am fost în pădure pentru două, trei, cam două luni. Eu văd un pom, ce frumos este el. Îl văd, el se duce jos; un altul vine în locul lui, viaţă perpetuă. Şi eu mă gândesc la aceasta. Dar pe undeva acel pom are un început. Acesta trebuia să aibe un început. Şi singura cale ca acesta să poată fi destinat ca să fie un pom, sau să fie un stejar, sau un fag, sau un plop, sau un palmier, sau orice ar fi, acolo trebuie să fie o Inteligenţă Superioară în spatele acestuia. Sau dacă există numai unul, dacă era un pom stejar, totul în lume era stejar. Dar Ceva măreţ, o Inteligenţă Superioară, trebuia să aşeze aceasta în ordine.
Binecuvântat să fie Numele Lui Cel Sfânt! El este Acela care aşează luna şi stelele în sistemul solar. El a aşezat fiecare lucru în ordinea Lui. Şi El îşi aşează biserica Lui în ordine, Aceasta se întoarce întocmai cum vrea El ca Ea să se întoarcă, est, vest, nord sau sud, sau oricum ar fi, când putem da afară aceste idei sectare din mintea noastră şi să ne aruncăm cu totul pe Calvar. El va aşeza aceasta în ordine dacă noi ne vom supune întocmai ca pomii şi celelalte creaţii ale Lui. Niciodată nu vedeţi luna spunând, "Eu nu am de gând să strălucesc deseară, câteva dintre voi stelelor străluciţi în locul meu." Dar noi, nu, noi suntem diferi ţi, vedeţi.

E-46 Acum, Babilonul, priviţi cum a apărut Babilonul. Acesta apare la începutul Bibliei. Acesta apare la mijlocul Bibliei. Şi apare la sfârşitul Bibliei. Acum, acolo este ceva. Acum, acesta începe cu Nimrod. Nimrod a pus bazele Babilonului în Valea Şinear, chiar aproape între Râurile Tigru şi Eufrat, iar Eufratul trece prin el. Şi-şi cum că fiecare drum prin toată ţara aceea a mers drept la Babilon! Şi fiecare din acele porţi erau cam de două sute de picioare, [şaizeci şi unu de metri – Trans.] şi erau făcute din bronz. Şi când aţi ajuns înăuntrul cetăţii Babilon, fiecare stradă a condus drept la tron.

E-47 Acum, voi puteţi merge la Roma de astăzi, şi fiecare drum va duce la Roma. Şi acolo este o micuţă fecioară Maria şezând la fiecare colţ, la întoarcerea drumului, cu un copil Cristos în braţele ei, indicând în felul acesta către Roma. Vedeţi? Acesta apare la începutul Bibliei, în mijlocul Bibliei, şi aici este la sfârşi tul Bibliei.
Acum vreau numai să citesc pentru câteva minute, astfel ca voi să obţineţi baza despre acesta, înţelegeţi. În ordine.
Şi am văzut femeia... (acum priviţi biserica, când vedeţi femeia, gândiţi-vă la „biserică" vedeţi)... eu am văzut femeia îmbătată cu sângele sfinţiilor...

E-48 Acum, de unde vine cuvântul sfânt. Cuvântul sfânt vine de la "cel sfnţit" sau „cel sanctificat." Sfinţit! În ordine.
... eu am văzut-o îmbătată cu sângele sfinţiilor...

E-49 Acum, dacă această femeie este biserica, ea a persecutat pe sfinţi. Şi ea este cea mai mare biserică, ea are putere peste toată suprafaţa pământului. Ea este peste multe ape, şi ea... împăraţii pământului curvesc cu ea. Ei bine, cine este ea? Un fel de taină. Acum Duhul urmează să... Voi ştiţi, că trebuie să fie nouă daruri duhovniceşti în biserică, de înţelepciune, unul de înţelegere, unul pentru vindecare, şi aşa mai departe.
... Şi cu sângele martiriilor lui Isus: ...

E-50 Părea că lor nu le păsa prea mult de ce a spus Isus, ci le păsa de ceea ce a spus biserica. Aceasta este adevărat. Şi este, de asemenea corect.
... şi când am vazut-o m-am mirat minune mare.

E-51 "M-am mirat minune mare. Eu... Aceasta era o-o-o minunăţie despre ea, cum că eu m-am mirat că ea..." Acum lăsaţi-mă să iau locul lui Ioan şi să încerc să deschid un pic aceasta, vedeţi. Ioan a spus, "Ea şade acolo. Ea pretinde a fi o biserică Creştină. Ea are acces la toţi banii lumii. Ea are pe împăraţii pământului la picioarele ei. Ea este un lucru bogat şi colorat, şi cum poate ea să fie beată cu martirii lui Isus? Cum poate ea persecuta pe sfinţi? Cum poate ea omorî pe acei martiri ai lui Cristos, şi încă ea pretinde a fi Creştină ea însăşi, o biserică Creştină?" Acum priviţi.
Şi îngerul mi-a spus, De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele... şapte capete şi cele zece coarne.

E-52 Acum, aceasta este doar o citire simplă aici. Voi o să prindeţi aceasta, căci va fi foarte uşor.
Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este; ea are să se ridice din adânc şi are să se ducă la pierzare; şi locuitorii pământului ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira, când ei vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.

E-53 Acum, acum aceasta trebuia să aibe un efect dureros, aşa că aici este. Acum observaţi, că El a spus, când toţi, nu numai câţi vai. ci toţi cei ce locuiesc pe pământ se vor mira, cu toţii se vor mira. Întreaga lume se va mira de această femeie. Există numai un grup care nu se va mira de aceasta, şi aceştia sunt cei ce au numele lor înscris în Cartea Vieţii Mielului.

E-54 Acum, eu aş putea tot atât de bine să concentrez aceasta aici, căci o să intrăm în aceasta în câteva minute. Vedeţi? Când a fost numele lor pus în Cartea Vieţii Mielului? De când? De la ultima trezire la care au participat? Din seara când s-au dus la altar? Din seara când s-au înscris la biserică? Eu nu încerc să vă rănesc, însă, vă spun, că Biblia a spus că numele lor a fost pus în Cartea Vieţii Mielului "de la întemeierea lumii". Exact! Când Dumnezeu, la început, a văzut că El o să trimită pe Fiul Său, şi El va lua locul păcătoşilor, când Sângele Fiului lui Dumnezeu a fost vărsat, Biblia spune că Sângele Lui a fost vărsat înainte de întemeierea lumii. Câţi ştiţi că Biblia spune aceasta, că Sângele lui Cristos a fost vărsat înainte de întemeierea lumii? Când Sângele a fost vărsat, fiecare membru al Trupului, a fost scris cu acel Sânge în Cartea Vieţii Mielului la întemeierea lumii. De ce vă mai temeţi? Oh, frate! Aceasta descuie uşile, nu-i aşa?

E-55 Ei bine, acum să citim aceasta şi să vedem dacă spune corect, înţelegeţi. "Şi îngerul mi-a spus, pentru că... "Eu cred că acesta este versetul al 8-lea. "Şi fiara pe care ai văzut-o..." Este în ordine,aceasta-i.
Fiara pe care ai vazut-o era, şi nu mai este; şi are să se ridice din adânc... (acum noi venim înapoi la aceasta, dare eu vreau sa iau astalaltă, căci noi vom ajunge la ea) ... şi are să se ducă la pierzare; şi locuitorii pământului ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira ...

E-56 "Va fi o mulţime pe pământ," în alte cuvinte, "cei ce vor fi amăgiţi", căci el i-a amăgit. Şi era numai un grup care nu au fost amăgiţi, şi erau acei care aveau numele lor în Cartea Vieţii de la întemeierea lumii.Noi vom intra în aceasta puţin mai târziu.

E-57 Acum observaţi femeia, biserica, ea era Taina Babilon. Noi o vedem pe ea apărând lângă Nimrod. Care era scopul lui Nimrod? Nimrod a întemeiat o cetate şi a făcut ca toate celelalte cetăţi să plătească acesteia tribut. Am putea noi să vedem un astfel de lucru astăzi? Există un astfel de loc astăzi? Există o biserică care are dominaţie peste fiecare naţiune în lume? Desigur. Există un loc astăzi care face ca fiecare naţiune să-i plătească tribut? Există un loc?
Să mergem înainte şi să citim restul, numai un pic, astfel ca să obţineţi întreaga imagine despre aceasta. În ordine.
... care au văzut fiara care era, ... nu mai este şi a venit iarăşi,
Aici este mintea care are înţelepciune.

E-58 Acum, câţi ştiu că înţelepciunea este unul din darurile Duhului? Acum, către ce fel de grup vorbeşte El? El trebuie că vorbeşte unui grup de oameni care are darurile Duhului operând în această biserică.
... aici este mintea care are înţelepciune.

E-59 Acum, vă opriţi, aflaţi că prin toate aceste epoci ale bisericii, retrăgându-se. Duhul Sfânt anunţând cum vor lucra acele daruri în zilele din urmă. Acum, noi avem darurile de vindecare care lucrează. Oh, aceasta-aceasta merge bine. Ei bine, frate, există şi alte daruri! Acesta este doar unul din ele. Acesta este doar un lucru minor. Păi, aici este un dar cu mult mai mare. Care ar fi cel mai bun, darul de înţelepciune al Duhului Sfânt să pună Cuvântul lui Dumnezeu împreună şi să arate bisericii pe ce poziţie stăm, decât să vindece numai pe cineva? Noi cu toţii vrem să fim bine; dar eu mai degrabă să am sufletul meu bine, decât trupul bine, oricând. Oh, Doamne!
Auziţi Duhul Sfânt vorbind prin Ioan în Patmos, zicând, "Aici este înţelepciunea, să asculte la Aceasta". Acum noi căpătăm un tablou înfăţişat aici.
Aici este, şi aici este mintea plină de înţelepciune. Cele Şapte capete sunt şapte munţi, pe care şade femeia.

E-60 Există numai un oraş despre care ştiu eu în lume, sau sunt două oraşe despre care ştiu eu, şi care are şapte sau mai mulţi munţi în el. Cicinnati este unul din ele, care se presupune a fi o poveste închipuită despre Cincinnati, un alt lup, voi ştiţi aceasta, şi aşa mai departe. Dar cetatea are mai mulţi munţi în ea. Dar acolo nu este nici o biserică care să domine peste Cincinnati.
Există numai un singur loc în întreaga lume care are o biserică aşezată pe şapte dealuri, şi care domină întreaga lume. Acum, eu tocmai am venit de acolo, din toate acele lucruri.
Şi am văzut acolo unde spune, "Aici este înţelepciunea".
Apocalipsa 13, "Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om." Nu un grup de oameni, ci "un" om. "Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase."

E-61 Am auzit adesea că pe tronul papei de la Roma, este scris, "Vicarius Filii Dei." Deseori mă întrebam dacă aceasta e adevărat. Trageţi o linie, şi scrieţi aceasta în cifre romane, şi vedeţi dacă este aşa. Acesta este adevărul exact. Eu am stat atât de aproape de coroana triplă a papei, care este sub o sticlă. Jurisdicţia iadului, cerului şi a purga torului, vedeţi. Astfel, acele lucruri, eu tocmai vin de acolo, tocmai vin de la Roma şi ştiu că acesta este adevărul. Acum, noi ştim că aceasta este clarificat.
Şi aici sunt şapte împăraţi: cinci au căzut (care erau în acel timp), şi unul este (acesta este cel ce vine acum, care era Cezar) şi altul care urmează să vină (care era Irod, care era immoral); ...

E-62 Acum priviţi, priviţi cât de perfect este aceasta.
... şi când vine el trebuie să continue pentru o scurtă vreme.

E-63 Ştie cineva cât timp a domnit Irod? Şase luni. A aşezat pe mama lui pe un pom trasă de un cal pe stradă. Şi a ars cetatea, şi a pus vina pe Creştini. Şi chefuiau pe deal în timp ce-în timp ce ardeau cetatea. Şase-şase luni. Şi vedeţi, "Şi fiara..." Acum priviţi, priviţi ce ticălos era. Vedeţi? Acum priviţi.
Şi fiara care era, şi nu mai este chiar... este a opta şi este din a şaptea (natura celei a şaptea), şi se duce la pierzare.

E-64 Fiecare ştie ce înseamnă pierzarea, este "iadul" şi priviţi unde s-a înălţat ea afară din "iad" Ce este aceasta? O groapă fără fund. Nu există o temelie pentru o doctrină Catolică. Nu există Biblie pentru doctrina Catolică. Nu există un astfel de lucru ca vreo Biblie pentru vreo doctrină Catolică, deloc. Ei nu pretind a fi. Preotul a spus acolo, acest preot de aici de la Biserica Inima Sacră a venit acolo, şi a spus, "Oh, el..." Eu i-am spus lui despre botezarea Mariei Elizabeth Frazier. El a spus, "Oh, dvs. aţi botezat-o în felul în care a botezat la început biserica Catolică."
Eu i-am spus, "Când a fost aceasta?" El a spus, "În Biblie, Biblia dvs."

E-65 Eu i-am spus, "A botezat biserica Catolică aşa? Este aceasta învăţătura bisericii Catolice?"
"Da".

E-66 Eu i-am spus, "În infailibilitatea bisericii Catolice, de ce s-a schimbat aceasta aşa de mult?" Vedeţi?

E-67 El a spus, "Ei bine, vedeţi, voi toţi credeţi Biblia. Noi credem biserica". Vedeţi? "Nouă nu ne pasă ce spune Biblia, ce spune biserica". Aceasta este foarte exact. Dacă veniţi vreodată la o expunere a lor, încercaţi odată, veţi vedea. Lor nu le pasă ce spune Biblia, Aceasta nu are nimic de a face cu ei, lor le pasă ce spune biserica. Vedeţi?

E-68 Dar nouă nu ne pasă ce spune biserica. Noi credem ce spune Dumnezeu. Căci în Biblie, este scris, "Lăsaţi ca cuvântul fiecărui om să fie o ninciună, şi al Meu să fie Adevărul." Aceasta este de ce noi nu suntem un cult. [sectă – Trans.]

E-69 Acum priviţi, şi ascultaţi la aceasta numai un minut. "Cinci împăraţi, care au căzut, cinci împăraţi". Dacă vreţi aceasta din istorie, eu am să vă arăt. "Şi unul este, iar unul are să vină".
Acum priviţi, "fiara". Acum, fiara nu era un împărat. El era unul care este, care a fost; şi încă este, şi a fost; totuşi este, şi a fost. Ce este aceasta? Concesie de papi, o putere, o conducere a fiarei. Aceasta este când Roma păgână a fost converti tă să se facă Roma papală. Roma păgână a fost convertită, şi apoi ea a devenit papalitatea, care, avea un papă în loc de rege, şi papa este regele spiritual. Acesta este motivul că el este un rege spiritual încoronat, pretinzând a fi înlocuitorul lui Isus Cristos. Aşa este. Acum observaţi.

E-70 Şi noi o să aducem acea doctrină Catolică afară de acolo şi să vă arăt cum era aceasta năpădită în bisericile Protestante, vedeţi, cum ea încă şade chiar jos în biserica Protestantă, o mulţime din aceasta. Exact, contrar, Bibliei, absolut contrar. Acum, "o fiară care era, şi care nu mai este". Acum amintiţi-vă, toţi dintre ei vor fi amăgiţi pe pământ, a căror nume nu erau scrise de la întemeierea lumii. Hai să vedem.
Şi fiara care era, şi nu mai este, (versul al 11-lea) ea însăşi este al optulea împărat, şi... este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare. Ea va continua până va atinge groapa fără fund la sfârşitul drumului.
Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, ...
Acum priviţi aici. Dacă vreţi să vedeţi ceva izbitor, priviţi aceasta.
... sunt zece împăraţi, care nu au primit încă împărăţia; ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.

E-71 Ei nu sunt încoronaţi ca împăraţi; ei sunt dictatori. Vedeţi, ei nu erau niciodată încoronaţi ca împăraţi, dar au primit putere ca împăraţi, un ceas, în domnia fiarei. Aceasta este tocmai în acest timp mic întunecos chiar acum unde dictatorii se ridică, vedeţi, "Au primit putere ca Împăraţi, un ceas, împreună cu fiara." Acum, este în ordine.
Acestea au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.
Ei se vor război cu Mielul, şi Mielul îi va birui; (Glorie!) pentru că El este Domnul domnilor, şi Impăratul împăraţiilor; şi cei ce sunt cu El sunt chemaţi aleşii şi credincioşii.

E-72 Aş fi dorit să predic o predică despre aceasta chiar acum, "aleşii" înainte de întemeierea lumii, şi supunându-se credincioşi în chemarea lor! Aleluia! Aceasta este. Ei sunt numiţi "aleşii" şi "credincioşii." Şi este o conjuncţie, vedeţi, aleşii şi credincioşi. Ei vor birui fiara, indiferent cât de mari ajungei.

E-73 Şi acest mare comunism, mişcarea comunistă pe care o avem astăzi, să nu vă îngrijoraţi de ea. Aceasta lucrează exact în mâinile lui Dumnezeu, eu o pot dovedi prin această Biblie. El are să o facă pe ea să sufere pentru fiecare martir pe care l-a omorât ea. Da, domnule. Voi priviţi aceşti regi că toţi sunt de acord împreună, şi o vor urî pe fiară. Şi toată naţiunea, în toată lumea se va întinde comunismul. De ce, aceasta trebuie să fie o mişcare de la Dumnezeu ca s-o pedepsească pe ea. Voi spuneţi, "Aşteaptă un minut, Frate Branham, comunismul o mişcare de la Dumnezeu?" Absolut, cu certitudine, aceasta este o mişcare de la Dumnezeu. Biblia spune aşa. Dar aceasta este o mişcare, în a pronunţa judecata asupra unui popor necredincios, dezonorat şi fărădelege. Ce a mai rămas în lumea aceasta? Ce am obţinut? Aici într-una din zilele trecute...

E-74 O să mă opresc la subiectul meu numai un minut dacă aceasta este posibil. Eu am citit într-o bucată de Scriptură unde scrie că un copil neligitim nu va intra în adunarea Domnului timp de patrusprezece generaţii. Câţi ştiu aceasta? Este adevărat, Deuteronom 23, un copil nelegitim. Dacă o femeie este prinsă într-un câmp, care este, departe de protecţia omului, şi un om o biruieşte pe acea femeie, acel om trebuie să se căsătorească cu ea. Indiferent dacă ea a devenit o curvă, el trebuie să trăiască cu ea până când moare el. Şi dacă această femeie se mărită cu el, pretinzând că este fecioară, şi nu este, atunci ea poate fi omorâtă pentru aceasta. Şi dacă un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi, şi naşte un copil nelegitim, acela, nu va intra în adunarea Domnului, până la a patrusprezecea generaţie: iar o generaţie este patruzeci de ani, să fie patru sute de ani înainte ca acea sămânţă să fie afară din Israel.

E-75 Dumnezeu urăşte păcatul! Cum te aştepţi să intri peste Sângele Sfânt al Domnului Isus, doar pentru că aparţii unei anume secte şi te aştepţi ca să intri? Voi o să veniţi pe baza lui Dumnezeu sau nu veţi veni deloc. Adevărat! Diacon, predicator, orice am putea fi, nu are nimic de a face cu aceasta. Voi veniţi pe condiţia lui Dumnezeu.

E-76 Patrusprezece generaţii. Persoana care a discutat aceasta cu mine este prezentă acum. Mi-a zis, "Cum vom şti care vor fi vreodată salvaţi?"

E-77 Eu i-am spus: "Iată unde se cuvine să fii un bun Calvinist." Numele vostru a fost pus în Carte înainte de întemeierea lumii Dumnezeu ia acel râu de sânge, aceasta depinde de El. Vedeţi?
"Ei bine, ce are aceasta..."

E-78 Ascultaţi, voi tinerii de astăzi. Eu nu ştiu dacă veniţi la biserica aceasta, sau unde mergeţi, voi tinerilor băieţi şi fete. V¬aţi dat seama, de lucrurile pe care le faceţi, dacă va mai fi o altă generaţie, copiii voştri vor fi judecaţi pentru ceea ce faceţi? Voi nu aveţi respect sau decenţă? Voi fetelor care sunteţi aici afară purtând aceşti pantaloni scurţi şi alte lucruri, voi ştiţi, aceasta reflectă peste fiica voastră. Aţi ştiut că bunica voastră era o-o uşuratică, iar mama voastră o fată de cor, şi acesta este motivul că tu eşti astăzi o dezbrăcată în public? Cu certitudine! Ce vor fi copiii tăi? Da, domnule. Dumnezeu a zis că El va lăsa nelegiuirea părinţilor pe copii şi pe copiii lor, până la a treia şi a patra generaţie.

E-79 Şi îţi dai seama, fratele meu, că de fiecare dată când faci aceasta care este corect, se va răsfrânge asupra copiilor tăi?

E-80 Uitaţi-vă aici, să luăm Evrei, capitolul 7. Biblia spune, când¬când Melhisedec l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la masacrarea împăratului, şi l-a binecuvântat, zicând... Acum, Levi, vorbeşte despre plata zeciuielii. A zis, "Levi avea o poruncă de la Domnul ca să primească zeciuială de la fraţii lui." Şi Levi care a primit zeciuială, a plătit zeciuială, căci el era încă în coapsele lui Abraham când el l-a întâlnit pe Melhisedec. Iar Abraham era străbunicul său. Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Levi; Levi, tată, bunic, străbunic. Şi în timp ce Levi era în coapsele lui Abraham, Biblia spune că el a plătit zeciuieli lui Melhisedec. Haleluia!

E-81 Nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că vreun fel de mişcare în lume poate vreodată să se interfereze cu marele mecanism al lui Dumnezeu, acesta merge înainte! Aceasta este planificat acolo de mult de la început. Nu există diavoli suficienţi care să poată să se amestece cu programul Lui.

E-82 Acum, Biblia nu a spus că "potenţial" el a plătit aceasta, ci Biblia spune că "el a plătit zeciuieli" când el era în coapsele străbunicului său. Glorie! Acesta este Domnul meu. Oh, El ştia aceasta chiar înainte ca lumea să fi fost formată. El a ştiut fiecare lucru. Şi în Abraham el a plătit zeciuieli.

E-83 Şi soră, frate, cum puteţi alerga pe aici, şi oamenii trăiesc şi umblă cu soţiile bărbaţilor, iar soţiile spărgând casele, şi-şi trăind în felul acesta, ce aşteptaţi să mai fie o altă generaţie? Iată ce este, aceasta a devenit acum nimic mai mult decât o grămadă de ilegitimi, s-a născut o grămadă amestecată de corupţie. A mai rămas un singur lucru pentru aceasta, şi anume ziua atomică în care trăim. Aceasta este exact. Noi suntem la vremea sfârşitului.

E-84 Şezând în acea dimineaţă, departe pe dealurile din Kentucky, un băiat micuţ, cu greu puteai să-i ajungi la o distanţă de vreo zece picioare de el, făcând melasă de sorg, probabil deosebind cu greu mâna dreaptă de cea stângă, când el a auzit... Eu am ajuns acolo bine cunoscut. Eu nu ştiam unde eram, eram într¬un fel de hăţişuri. Mergeam tocmai la vânătoare de veveriţe. Şi când m-am aşezat acolo, am început să vorbesc cu el, şi acest băiat mi-a spus că se va duce la armată. Şi am ajuns să aflu, noi am ajuns să vorbim de Domnul, şi el mi-a spus, "Predicatorule, nu crezi că noi suntem în vremea sfârşitului?" Acolo sus departe în munţi!

E-85 Eu i-am spus, "Sigur, că suntem. Sigur, fiule, noi suntem în timpul sfârşitului."

E-86 Aici suntem. Aceasta este ora pe care o trăim, frate. Noi suntem în acest loc. Nu puteţi vedea cum au trăit acele mame din trecut, şi taţii, şi bunicu şi bunica? Nu puteţi vedea cum a trăit tata şi mama? Nu este de mirare că suntem în corupţie astăzi. Nu-i de mirare că ai putea să-ţi predici şi capul jos, că ele tot în pantaloni scurţi umblă şi te scuipă în faţă. Ele vor fuma ţigări şi vor sufla chiar peste voi, spunând, "Vezi-ţi de treaba ta." De ce? Deoarece aceasta este seminţia din care au ieşit. Eu am să ajung la aceasta direct, Sămânţa Şarpelui, şi o să aflăm unde intră ea, şi vom vedea de ce acţionează ele aşa. Ei sunt copiii diavolului încă de la întemeierea lumii. Aceasta-i adevărat. Şi nu ne-a rămas nimic pentru aceasta ci numai-numai judecata singurul lucru care a rămas. Nu pot avea nimic altceva decât judecata. Dumnezeu va mătura totul afară, şi aceasta şi-au făcut-o oamenii ei înşişi. Dumnezeu nu a intenţionat ca aceasta să fie aşa, dar El ştia că aceasta va fi în felul acesta. Acesta este motivul că El a spus că el va "Amăgi pe toţi cei ce au trăit pe faţa pământului, cu excepţia acelora a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii."

E-87 Hai să ce... citim acum puţin mai departe acum. Acum, acum eu cred că suntem la versetul 12.
Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut, sunt zece împăraţi, care nu au primit încă împărăţia; ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.
Toţi au ace laş gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.
Ei se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui; pentru că El este Domnul domnilor, şi Împăratul împăraţilor; şi acei ce sunt cu El, sunt-sunt chemaţi aleşi, şi credincioşi.
Şi El mi-a zis, ,,Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt popoare, ... mulţimi, ... naţiuni, şi limbi."
... cele zece coarne pe cari le-ai văzut pe fiară, vor urî pe curvă, ...

E-88 Priviţi aceasta acum, aceste "zece coarne", aceste zece împărăţii. Vedeţi, că totul cade înăuntru, ce sunt aceşti dictatori. Priviţi felul în care se înclină dictatorii. Incotro se înclină aceasta? Doar-doar spuneţi-mi un dictator care nu s-a înclinat spre comunism. Vedeţi? Şi ce vor face ei? "Vor urî curva", femeia, biserica. Dar ce? Priviţi ce o să facă aceasta.
... acestea vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală, carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc.

E-89 Ei vor sufla acel lucru de pe hartă, tot aşa de sigur cum stau eu aici. Dacă am fi avut numai timp ca să luăm acest subiect despre biserică, şi să-l trecem prin Scriptură, unde spune Aceasta, citesc, "toţi împăraţii pământului, şi toţi corăbierii, o vor boci, căci marele Babilon a fost pustiit într-un ceas." Un ceas, timpul ei a venit! Şi, oh, cum a spus el, "Bucuraţi¬vă sfinţiilor, şi voi toţi sfinţiilor profeţi, căci Dumnezeu a răzbunat sângele sfinţiilor şi pe fraţii voştri împotriva ei." Vedeţi, aceasta-i adevărat. Sigur, comunismul jucând drept în mâinile lui Dumnezeu. Aşa cum împăratul Nebucadneţar a jucat drept în mâinile Lui, să vină să-i ia pe acei Iudei când ei au plecat goi.

E-90 Şi păcatul poate să o ţină corupând, sămânţa neprihănită poate rămâne acolo şi sămânţa poate să ţină corupţia, şi corupându-se şi corupându-se până după un timp aceasta se termină. Aceasta ajunge la un loc deoarece mamele şi taţii lor şi aşa mai departe au trăit aşa înaintea noastră, şi-şi acel păcat, şi acolo nu a mai rămas nimic pentru noi. Şi ştiţi ce a spus Isus? Dacă El nu ar fi scurtat lucrarea, nu ar fi fost nici un trup salvat.

E-91 Puteţi vedea, voi puteţi vedea de ce avem noi aceasta? Eu nu fac remarci. Cei ai lui Arthur Godfrey şi fiecare, voi ştiţi, fiind de-ai lui Elvis Presley, şi-şi şoldurile jos cu şalopetă, şi părul atârnând până peste gât, şi toate căile acestea în care acţionează adolescenţii. Ce face aceasta? Ce este aceasta? Deoarece aceasta iese dintr-o grămadă de înaintaşi, oameni ilegitimi. Nimic nu a rămas! Oh, ei se vor ridica şi vor cânta "Mai aproape, Dumnezeul Meu, de Tine," ca şi Ernie şi toţi ceilalţi ca el, cântă un fel de imn şi aşa mai departe. Frate, ştii ce? Aceasta, aceasta este o absolută făţărnicie. Da, domnule.

E-92 Omul nu are nimic de a face la acest amvon dacă merge acolo la rock-and-roll şi booglie-wooglie şi toate celelalte feluri de lucruri. El nu are nici un fel de treabă aici. Acesta este pentru preoţie, pentru cei chemaţi de Dumnezeu. Dumnezeu a chemat lucrători care aparţin în spatele acestuia. Şi nu aparţin aici pentru unii ca aceia. Aceasta este cauza problemei astăzi, că ei au făcut din biserică nimic mai mult decât un loc de petrecere. Locul, este în ordine, vreţi să faceţi aceasta, depinde de voi. Dar permiteţi să vă spun, că este o mare diferenţă prin a încerca... între un loc de petrecere şi o biserică. Da, domnule. Voi vreţi să faceţi acele lucruri într-un apartament, şi să aveţi toate acele lucruri de aniversări şi aşa mai departe, aceasta vă priveşte. Dar, frate, biserica se cuvine să fie măturată de la amvon peste tot până în pivniţă. Asta-i adevărat. Eu nu vreau să se înţeleagă prin a mătura a se pune ferestre noi şi aşa mai departe. Eu vreau să spun cu o modă veche, trezire trimisă de Dumnezeu care va mişca lucrul de la o margine la alta. Da, domnule. Ca şi cum aţi răsuci un întrerupător, o lumină electrică peste o grămadă de gongi în jurul unui cioclod de măr. Da, domnule, ele se împrăştie când luminează lumina.

E-93 Acum priviţi, "Ei au un gând, dau puterea lor." Eu sunt sub aceasta acum. "Cele zece coarne." Da, acum.
Căci Dumnezeu a pus în inimile lor, ca să împlinească voia lui, (uitaţi-vă), şi să fie de acord, şi să dea împărăţiile lor fiarei, până când cuvintele lui Dumnezeu vor fi împlinite.
Acum, şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care domneşte peste toţi regii de pe pământ.

E-94 Acum, nu este nevoie să ne sforţăm, căci ştim că aceasta este ierarhia Catolică. Nu este nevoie ca cineva... Eu-eu cred aceasta tot atât de ferm cât cred că am primit Duhul Sfânt. Eu cred aceasta tot atât de bine cum cred că eu sunt un Creştin stând aici astăzi, că ierarhia Catolică este... Cetatea Vaticanului este cetatea care şade pe şapte coline. Ierarhia bisericii este fiara care era, care nu mai este, şi ea este Babilonul. Ea este fiecare lucru pictat exact, perfect peste tot în Scripturi, aceasta este biserica Catolică.

E-95 Acum, acum aici este punctul şocant. Voi spuneţi, "Ei bine, tu nu mă atingi pe mine, Frate Branham." Dar numai să vă întreb eu ceva. Să mergem acum înapoi la versetul 5.
Şi pe capul ei era... scris, TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA URÂCIUNILOR, MAMA CURVELOR ŞI A SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.

E-96 Ce era ea? C-u-r-v-ă. Şi ea era o m-a-m-ă. Ce? M-a-m-ă, şi ea a născut ceva. O mamă de fii? De curve! Ce este o curvă? Acelaşi lucru ca o-ca o curvă, femeie imorală. Ce a făcut-o pe ea imorală? Doctrina ei. Ea pretindea a fi o biserică Creştină, dar a scos o dogmă făcută de om. Şi ea spunea aici că ea avea... Dacă ea era prima organizaţie, atunci pare că sunt unele organizaţii care ies din ea. Ea era mama curvelor. Este aceasta adevărat? O mamă a curvelor. Nu putea fi o mamă de băieţi. Nu putea fi o mamă a... Ea trebuia să fie o mamă a femeilor. Şi, dacă ele erau femei, ele erau biserici. Acum hai să vedem. Ce iese afară din...

E-97 Ce era prima organizaţie? Biserica Catolică. Ce era a doua organizaţie? Luter. Ce era a treia organizaţie? Zwingli. La ce venise aceasta jos? Calvin. Şi atunci aceasta a venit în Anglican, şi Anglicanul mai departe în Metodist. Metodistul, ce a produs Metodistul? De acolo a ieşit Alexander Campbell. Şi din Alexander Campbell a venit John Smith; din Alexander Campbell era biserica Creştină, atunci ei avusese patru sau cinci Biserici a lui Cristos şi toate acele mici învăţături s-au sfârşit. Atunci iată că vine biserica Baptistă, aceasta a avut o mulţime de ramificaţii mici. Şi din biserica Metodistă vine-afară din biserica Metodistă iese, prima iese, Metodiştii Wesleyeni, atunci ei se rup de patru sau cinci ori. Apoi ei vin la un alt tip de Metodişti, şi atunci ei revin din nou, atunci ei vin la Metodiştii Liberi. Şi-şi atunci ei vin de la aceasta la Nazareni. Şi de la Nazareni la Sfinţenia Pelerină, şi Sfinţenia Pelerină mai departe în jos. Doar mici învăţături ieşind aşa afară, au continuat să înainteze, fiecare din ele, începătoare micuţe-micuţe înaintau în jos. Şi ce au făcut fiecare din ele? Ele în final au ajuns în Penticostali.

E-98 Şi ce au făcut Penticostalii? Acelaşi lucru pe care l-au făcut mămica lor, ei s-au întors înapoi şi s-au organizat. Şi ce a devenit aceasta? Un-un cult. Intraţi în una din ele; primul lucru, "Care este doctrina ta?" Băiete, ei te piaptănă cu un piaptăn fin, vedeţi, ca să afle ce eşti, ce crezi tu. Şi dacă nu te identifici cu ei, frate, eşti excomunicat chiar acum. Asta-i adevărat.

E-99 Şi să nu credeţi numai că deoarece spuneţi că sunteţi Penticostali sunteţi asiguraţi. Frate, acolo vor fi tot atât de mulţi Penticostali jos de pe cale aşa cum sunt pe cale, eu sunt sigur. Vedeţi?

E-100 Acum, toate acele organizaţii, dacă ar fi lăsat numai ca binecuvântarea Penticostală să meargă, să nu o organizeze doar să o ţină într-o frăţietate şi să lase pe Duhul Sfânt să facă separarea. Duhul Sfânt separă. Anania, Safira intră înăuntru deodată, spunând aşa-şi-aşa, şi Duhul Sfânt a spus, "De ce aţi minţit?"

E-101 Dar noi spunem, "Acum, acesta este Fratele Jones, să nu spuneţi nimic rău despre el, el este cel mai bun plătitor pe care-1 avem în biserică. Eu ştiu că el are Duhul Sfânt, eu l-am auzit vorbind în limbi şi l-am văzut strigând în Duhul." Aceasta nu are nimic mai mult decât să toarne mazăre pe o piele de vacă uscată. Vedeţi? Nimic de a face cu aceasta. Dumnezeu hotăreşte. El trebuie să spună dacă el este sau nu este. Absolut. "Dar noi 1-am preluat în cultul nostru. Dar noi l-am aruncat afară de la¬afară de la Adunarieni, şi Unitarienii l-au ridicat." Unitarienii îl poartă un timp, apoi ei îl aruncă afară deoarece... Ei îl poartă acolo şi Isus Numai îl primeşte. Isus Numai îl cară un timp, şi apoi următorul lucru care-l ridică pe el este Biserica lui Dumnezeu, îl ridică sus. Biserica lui Dumnezeu a Profeţiei îi preia, şi-l obţine mişcarea Tomlinson. Oh, Doamne! Frate, dacă noi nu am sfârşit-o! Aceasta este în Penticostali, ultima trezire. Şi acum ei au Vestea Albastră, şi ei au închinătorii uleiului, şi-şi sângele în faţă. şi, oh, milă, eu nu ştiu încotro sunt ei duşi acum. Doar un lucru care este...

E-102 Întregul lucru a devenit corupt. Ştiaţi că Biblia spune că acesta va deveni corupt? Ştiaţi că Biblia vorbeşte că această zi va fi aici, când chiar mesele Domnului vor fi pline de vărsătură? Şi a zis, "Cui pot să-i dau Învăţătură? Pe cine îl pot face să Mă înţeleagă pe Mine? Căci învăţătura trebuie să fie peste învăţătură peste învăţătură, şi rând peste rând." Pe cine îl poate învăţa El Învăţătura? Pe aceia care sunt înţărcaţi de la pieptul mamei. Vedeţi?

E-103 Acum, nu există-nu este o femeie, o femeie cu o stare iritabilă în acest oraş, dar care ar putea produce o fată virgină. Ea este când se naşte. Acum, şi ea poate merge bine. Dar dacă nu observaţi că mama ei era de acea natură, fata aceea, nouă cazuri din zece, va acţiona exact ca mama ei. Acum, voi ştiţi că aceasta¬i adevărat. O femeie bătrână care conduce o casă de nume rău, ar putea să producă o fetiţă, şi ea să fie de şaisprezece ani, tot atât de curată şi morală ca orice vietate, dar, dacă ea rămâne aşa. Dar, treaba este, că ea merge înapoi şi face exact ca mama ei.

E-104 Acum, biserica Catolică era prima prostituată bătrână care a venit cu doctrine pe care le-a făcut ea despre ea însăşi, superstiţii, care, Biblia spune, "Ea iese din adâncuri şi va merge înapoi la pierzare." Biblia a spus aceasta. Acum, ei învaţă ceea ce este greşit. Aceasta este greşit în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci iată că vine biserica Metodistă care era născută din ea, o frumoasă tânără doamnă, dar ce a făcut ea? Ea s-a întors înapoi şi face aceleaşi lucruri pe care le face mămica ei. Să lase adunarea ei să poarte pantaloni scurţi, lăsându-i să fumeze ţigări, lăsându-i să meargă înainte şi să acţioneze aşa cum o fac ei. Acolo nu-i spus nimic despre aceasta. Micuţul pastor bătrân copt pe jumătate, acolo în spate, înapoia amvonului, îi este teamă că-şi va pierde salariul într-o zi, sau o tavă de biscuiţi.

E-105 Permite-mi să-ţi spun, frate, eu mai degrabă predic Evanghelia, şi mănânc biscuiţi uscaţi şi beau apă simplă, şi spun Adevărul despre aceasta. Dacă fiecare din adunarea mea s-ar ridica şi ar ieşi afară, dacă le-am spus Adevărul. Da, într-adevăr.

E-106 Care-i necazul? Oh, este un bilet pentru mâncare. "Ei bine, ştiţi, eu sunt pastorul celei mai mari biserici din oraş." Voi Baptiştilor şi Metodiştilor, ascultând la un profet fals. Acum, aceasta este dur, dar tot ceea ce învaţă contrar acestei Biblii este un profet fals. Mie nu-mi pasă cât de lustruită poate fi aceasta, ea este o profeţie falsă. Aceasta-i adevărat.

E-107 "Oh, totul este în regulă atâta timp cât ai numele scris în registru." Puteţi să vă aveţi numele scris într-o duzină de registre; dacă acesta nu este înscris în Cartea Vieţii, sunteţi pierduţi! Puteţi fi chiar atât de buni, puteţi fi atât de loiali şi curaţi şi morali cât puteţi fi, căci nu va avea nimic de a face cu aceasta.

E-108 Esau era de două ori băiatul de cum era Iacob, când a venit timpul să devină bărbat, purtând de grijă tatălui său bătrân şi orb, şi toate celelalte. Iar Iacob era un micuţ înşelător agăţat în jurul şorţului mamei sale, micuţ puiul mamii. Dar Dumnezeu a spus, "Eu îl iubesc pe Iacob şi-l refuz pe Esau," înainte ca vreunul să se fi născut. Romani 8 spune aşa. Aceasta este exact şi corect.

E-109 Dumnezeu ştie ce este în om. Şi El ştie de asemenea, ce este în biserică. Noi trăim prin Pâinea Vieţii, Pâinea Cuvântului lui Dumnezeu. Acum, aceasta este de ce noi nu suntem o denominaţiune.

E-110 Acum eu vreau să vă dau un alt mic... eu vreau să vă dau o mică ilustraţie pe care am scris-o aici. "Marele..." Acum în Apocalipsa, 19:2, eu am ceva notat aici, şi vreau să ne uităm şi să vedem ce este acum aceasta.
Pentru că judecăţiile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei. Acesta este sfârşitul Bisericii Catolice.

E-111 Acum, noi de asemeni voim ca voi să observaţi, la fel aici, că o denominaţiune, că o denominaţiune este de asemenea găsită în Scriptură aici, că... şi Biblia niciodată nu vorbeşte despre o denominaţiune. Denominaţiunea vine din biserica Catolică. Ea este prima mamă a denominaţiunii şi fiecare cult a venit din ea. Acum, aceasta urmează să pişte un pic, ea va deveni tot mai cu pişcături tot timpul, vedeţi. Dar eu-eu vreau ca să vedeţi că denominaţiunile nu au fost ordinate de Dumnezeu, acestea au fost ordinate de diavolul. Biserica lui Dumnezeu este o...

E-112 Noi nu suntem împărţiţi, noi cu toţii suntem un trup; o nădejde şi învăţătură, una în dragoste. Aceasta este Biserica viului Dumnezeu. Indiferent de ce ei, acele lucruri, noi suntem una împreună! Adevărat. Dacă el este Metodist sau Baptist, frate, dacă el este născut din nou şi umplut cu Duhul Sfânt, el este fratele meu, şi păşim umăr la umăr. Adevărat. Da, domnule. Nu face nici un fel de diferenţă.

E-113 Moise. O dată aţi putea să vă uitaţi în jur şi să spuneţi, "Cunoşti acel grup de Penticostali fanatici, Frate Branham, pentru ce să te duci vreo dată la aşa un grup ca acesta?" Ştiţi ce? Moise s-a uitat peste copiii lui Israel, el s-a uitat prin aceeaşi fereastră prin care s-a uitat afară Faraon. Faraon s-a uitat la ei ca la o grămadă de murdari, dar Moise s-a uitat afară peste ei ca la aleşii lui Dumnezeu. El ştia că ei aveau promisiunea. De ce? El cunoştea aceasta prin Cuvânt. Şi prin credinţă... Când el a fost pus pe tron ca să fie Faraon, cu toată lumea aşternută la picioarele lui, aşezat acolo să i se toarne vin în gură, şi femei frumoase ca să-l distreze, ca pe împărat, sau dictator, sau regele lumii, tânărul Moise la patruzeci de ani, avea în mâna lui, când el s-a uitat afară peste acea grămadă de murdari; dar el a ştiut că el era unul dintre ei. Haleluia! Aceasta este. El ştia că era unul dintre ei. Şi prin credinţă, singur, a ales!

E-114 Fiecare trebuia să facă o alegere. Voi trebuie să faceţi o alegere. Voi o să faceţi o alegere acum. Voi veţi face o alegere dimineaţă. Voi veţi face o alegere mâine seara, dacă trăiţi. Voi trebuie să alegeţi cândva. Frate, cu mult timp în urmă eu am ales; Biblia aceasta era dicţionarul meu, Biblia aceasta era Cartea Vieţii mele, această Biblie era Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este aceea prin care trăiesc eu. Biblia este aceea lângă care stau.

E-115 De aceea Moise s-a uitat peste copiii lui Israel, şi nu a zis numai că, "Oh, ei sunt oameni minunaţi. Eu nu am nimic împotriva lor. Oh, nu, eu nu aş vorbi un cuvânt împotriva lor." Astfel procedează astăzi o mulţime de oameni. "Oh, acei Penticostali şi acei oameni care au primit Duhul Sfânt, şi acei care cred în vindecarea Divină, oh, eu-eu-eu nu am nimic împotriva acesteia." Dar acesta nu era Moise. El a renunţat la Egipt şi a devenit unul din ei, el s-a dus afară printre fraţii săi. El era unul dintre ei.

E-116 Frate, astfel este unde-mi iau eu drumul. Eu iau calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului, dacă ei sunt o mână de ei sau ori câţi ar fi. Ei au o promisiune, şi eu văd numele lor în Cartea Vieţii Mielului. Ei sunt fraţii mei. Adevărat. Luaţi-vă alegerea şi staţi cu ei. Corect sau greşit, staţi acolo oricum. Dacă ei sunt greşiţi, ajutaţi-i la corect. Adevărat. Niciodată nu le veţi face mai bine prin ai lovi în jur. Vedeţi, încercaţi să-i trageţi afară.

E-117 Charlie, cum au spus ei despre Fratele Allen, despre focul pe care ei... sângele în mâini. Eu am spus, "Niciodată, niciodată nu l-am dispreţuit pe A. A. Allen." Eu am spus, "Dacă aş fi putut să predic ca A. A. Allen eu nu aş fi avut niciodată un serviciu de vindecare." Acum, când aceasta vine în dezacord privind sângele ca fiind evidenţa Duhului Sfânt, în mâinile voastre, eu nu sunt de acord cu aceasta. Dar când aceasta vine la părtăşia frăţească, el este fratele meu. Eu stau în luptă umăr la umăr cu el. Adevărat. Dacă el este greşit, eu încerc să-l ajut. Şi dacă el nu este greşit, şi sunt eu greşit, eu vreau ca el să mă ajute pe mine. Şi acesta este felul în care-l obţinem noi, în care ne înţelegem. Acum priviţi aici.
... ea era TAINA, BABILONUL... MAMA CURVELOR...

E-118 Acum vedeţi cum biserica de azi, prieteni, puteţi voi vedea cum aceste biserici de astăzi trăiesc în orice fel în care vor să trăiască? "Perfect în ordine, mergeţi drept înainte," porcul mănâncă pe porc, nu daţi atenţie. "De ce, nu păţesc nimic făcând aşa. De ce, încearcă numai să fii de modă veche." Acum priviţi doctrina lor. Acum eu vreau... Acum priviţi. Acesta este obiceiul lor. Voi vedeţi că cu câţiva ani în urmă biserica Catolică era singura căreia i s-a permis să meargă la cinema? Biserica Metodistă nu s-ar fi gândit la un astfel de lucru, şi nici toate celelalte denominaţiuni, "Nu, acestea sunt lucrările diavolului." Ei bine, eu mă mir ce s-a întâmplat. Da, domnule.

E-119 Şi voi ştiţi, dacă luaţi acele tinere fete Catolice, ele ies cu acele micuţe... (Acum, unii dintre voi, băieţii bătrâni care sunteţi de vârsta mea)... ies afară şi se duc la acel micuţ unde ei au înălţimea genunchiului. Băiatul acela, eu presupun, că în seara aceasta este în iad. Eu nu ştiu, eu nu sunt judecătorul lui. Dar când el a făcut acel primul cântec murdar, care a scăpat la radio fără ca să fie cenzurat, acel "Învârtiţi-vă fetiţe, învârtiţi¬vă; învârtiţi-vă în jos şi arătaţi-vă genunchii voştri frumoşi." Câţi vă amintiţi aceasta când a ieşit prima dată în urmă cu câţiva ani? Aceasta era prima scăpare acolo. Adevărat. Şi când ei l-au avut pe acel flăcău din Texas, şi au luat acele femei acolo afară şi le-au folosit lenjeria lor de corp ca să le facă să arate ca fiind ceva ce de fapt nu erau, şi astfel de lucruri ca acestea, şi i-au lăsat să le meargă cu aceasta. Şi acum ce fac ei? Aceasta s-a dus să se strecoare înăuntru. Acesta este un spirit.

E-120 Un om îmi vorbea într-una din zile, el mi-a spus, "Eu nu ştiu ce o să fac. Eu am avut un băiat cinstit şi bun, şi acel băiat devine astfel că el ia tot pe ce pune mâna."
Eu i-am spus, "De ce?"
"El se asociază cu un hoţ."

E-121 Voi umblaţi cu cineva care este hoţ, şi veţi fi hoţi voi înşivă. Bătrâna mea mama din Kentucky obişnuia să spună, "Dacă te întinzi jos cu un câine care are pureci, tu te vei ridica sus de asemeni, cu pureci." Voi luaţi o-voi luaţi o femeie care nu este bună, şi lăsaţi o fată, şi puneţi-o cu un-un băiat bun şi decent, şi primul lucru pe care-l ştiţi că el îi tot atât de iritat ca un căţel. Intoarceţi-o vice versa. Sunteţi cunoscut prin compania voastră. Separaţi-vă pe voi înşivă! "Ieşiţi afară din mijlocul lor," spune Biblia, "fiţi separaţi!" Aceasta-i adevărat.

E-122 Dacă cultele lor merg înapoi la astfel de corupţie ca lăsând poporul său... Ei bine, aici întruna din zile, o biserică Baptistă mare şi faină, trebuiau să încheie. Numai douăzeci de minute a putut omul să predice, căci pastorul trebuia să fumeze. Adunarea toată a ieşit afară. Cu toţii stăteau acolo afară în lanţuri de fum, şi au intrat iarăşi, pastorul şi toţi ceilalţi. Eu m-am dus la o Biserică Congregaţionistă, acolo şedea un om, cu o robă mare lungă, stând acolo, spunea, aplecat aşa peste amvon, vorbind despre o floare pe care a găsit-o sus pe deal. Aceasta era cam totul. Şi s-a dus înapoi jos, şi degetele lui erau galbene de fumul de ţigară. Da. Şi vorbind despre faptul că femeile, bărbaţii urmau să se joace... Care este jocul acela German pe care-l joacă ei, cu aceea, atât de mult voi-voi împărţiţi cărţi, voi ştiţi? Acesta avea... Oh, eu credeam că o să-mi amintesc. Pinochle, ei urmau să aibe un joc de pinochle. Eu cred că acesta-acesta este unde se împarte, acesta este un joc obişnuit de cărţi. Un joc de pinochle în pivniţă. Doamne! Aceasta este fundaţia ei. Nu-i de mirare! Ce fac ei aceasta, apoi vorbesc despre biserica Catolică afară la acest loc rotativ jucând loterie. De ce, voi Protestanţilor sunteţi atât de întinaţi ca şi ei, aşa că ce puteţi să spuneţi despre aceasta? Ciobul nu poate chema oala spartă "murdară." Cu certitudine nu. Şi voi faceţi, şi aceasta, ei ar spune, "Bine, eu sunt Presbiterian. Eu sunt Metodist." Tu nu eşti nimic până când nu eşti născut din nou. Aceasta-i adevărat. Şi când faceţi aceasta, voi ştiţi că este ceva în voi care vă spune că acele lucruri sunt greşite, şi o să ieşiţi afară din aceasta tot atât de sigur cum sunteţi de înălţimea genunchilor unei raţe. Voi ştiţi că acesta este adevărul. Desigur. Da, domnule. Aceste lucruri merg împreună, de ce?
... MAMA CURVELOR...

E-123 Într-una din aceste zile bătrâna mamă urmează să spună, "Ştiţi ceva? La urma urmei, scumpo, noi suntem amândouă la fel." Şi ştiţi ce este aceasta atunci? Confederaţia Bisericilor urmează să se unească toate împreună aşa cum sunt ele acum. Şi ştiţi ce urmează să i se întâmple unui grup mic ca acesta? Voi urmează să plătiţi pentru aceasta, băieţi. Aceasta este exact adevărat.

E-124 Dar nu vă îngrijoraţi, Mielul îl va birui! Căci El este Domnul domnilor şi Rege al regilor, şi Dumnezeu va merge să-şi conducă biserica Lui, în loc de un cult. El va turna acel Ulei auriu al Duhului Sfânt peste biserică, frate, Foc va cădea din Cer, cu semne şi minuni va avea loc, cum nu aţi văzut înainte. Da, domnule. "Nu vă temeţi, turmă mică, căci voia bună a Tatălui vostru este să vă dea vouă Împărăţia." Da, domnule. "Cel care va răbda până la sfârşit!" Iată-vă. Ţineţi-vă calea, ţineţi-vă capul îndreptat spre Calvar. Această Biblie este dreaptă. Nu vă îngrijoraţi.

E-125 Acum priviţi, sunt câteva din obiceiurile care le au ei. Unele din moraluri ce le au ei. Noi am putea continua. Primul lucru voi ştiţi, acesta s-a scurs în bisericile Protestante. Apoi femeile Catolice au început să... "De ce, aceasta nu rănea să îmbraci pantaloni scurţi, atâta timp cât v-aţi dus la biserică şi aţi pus câte un batic mic pe cap." Un fel de tradiţie. "Nu mâncaţi vreun fel de carne Vinerea." Şi, oh, unde aţi găsit vreodată, ca să vă puneţi batic pe cap ca să intraţi în biserică? Eu vreau ca să¬mi arătaţi Scriptura. Cu baticul este o profeţie falsă. Unde este aceasta că în biserică trebuie să purtaţi o pălărie? Când purtaţi o pălărie pe cap, voi dezonoraţi pe Cristos, aceasta-i adevărat; vorbesc despre bărbaţi. Femeilor, voi aveţi o învelitoare, dar eu provoc pe oricine să-mi arate unde este aceasta o pălărie sau un batic. Aceasta este părul vostru! Şi voi vi l-aţi tăiat jos. Acum ce ziceţi despre aceasta? Oh, ei spun, "Aceasta este modă veche." Dacă aceasta este, aceasta este Biblia! Cuvântul lui Dumnezeu este drept.

E-126 Vorbind aici nu de mult despre femeia care a spălat picioarele lui Isus, şi cu părul ei, voi ştiţi, i-a şters picioarele. Eu am spus, "Singura cale ca o femeie să poată face aceasta, este să stea cu capul în jos ca să obţină suficient păr ca să-i spele picioarele Lui şi să i le şteargă." Aceasta-i adevărat. Oh, aceasta-i-aceasta¬i-aceasta-i o dizgraţie să vezi felul... Aici, în vreme geroasă, umblând prin jur cu un mic paltonaş pe ele, arătându-şi trupul lor gol.

E-127 De ce, veţi spune, "De ce te iei de femei?" Voi aveţi nevoie să se ia de voi.

E-128 Şi voi bărbaţilor care lăsaţi femeile să facă aceasta, frate, eu-eu nu ştiu ce să cred despre voi. Acum, aceasta-i adevărat.

E-129 Şi voi pastorilor, eu nu presupun că sunteţi aici. Dar dacă-l vedeţi, să-i spuneţi să vină să mă vadă. Vedeţi? Dacă el nu mai are respect pentru Cristos decât să lase adunarea să meargă cu aceasta fără ca... Acum el... Ei ar putea să facă aceasta în spatele lui, dar dacă el nu le spune lor despre aceasta, el nu este un slujitor potrivit pentru Isus Cristos. Aceasta este exact aşa. El nu este potrivit să fie un slujitor pentru Cristos. Un slujitor al lui Cristos să fie fără frică dacă aceasta este o cauză care vine pentru Biblie. Desigur. Dar iată-i, ei se duc afară şi o fac oricum.

E-130 Şi atunci, primul lucru voi ştiţi, Protestanţii trebuiau să- 1 ridice. Tu bun Metodist, şi tu Baptist, şi tu Presbiterian şi Nazarian, Sfinţenia Pelerină, şi toţi dintre voi. Acelaşi lucru, a ieşit afară, şase dintr-una şi jumătate de duzină din cealaltă. Acolo sunteţi, "mama curvelor." Cultul vostru, "Atâta timp cât ei au început la cartierele generale, ce contează aceasta?" Vedeţi? Contează foarte mult. Ei niciodată nu au început la acel Cartier general. S-ar putea începe la cartierul vostru general aici jos, dar nu la acel Unul acolo sus. Depinde de unde eşti. Aceasta-i adevărat.

E-131 Acum eu nu cred că noi avem timp ca să dezbatem pe astalaltă, poate că-i mai bine să o las pe dimineaţă. Foarte bine, hai să luăm pe aceasta micuţă şi scurtă. Noi avem aici "botezul în apă," noi de asemenea avem "predestinarea," şi, oh, multe lucruri. Aşa că hai să luăm numai aceasta, aceasta mică şi scurtă despre "femeile predicatoare," şi să o dezbatem.

E-132 Acum, acum, doamnă predicatoare, eu nu vreau să vă jignesc, dar vreau să vă spun ceva. Voi nu aveţi nici un pic din Scriptură, nici unul în Biblie. Da, eu ştiu unde mergeţi voi, şi eu făcusem toate ale voastre... Da, "Şi fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţii." Acum, dacă pastorul vostru nu ştie ce înseamnă cuvântul "profeţie," el-el nu ştie, şi nu prea are ce căuta în spatele amvonului, încercând să vă spună vouă să fiţi predicatoare. Vedeţi? Căci aceasta în mod absolut, este condamnat de la Geneza la Apocalipsa. Acum lăsaţi să vă arăt aici, vedeţi.

E-133 Eu vreau să vă întoarceţi cu mine la 1 Timotei 2:11. Întoarceţi numai aici şi noi vom găsi aceasta acum, şi noi vom obţine aceasta de asemeni aici, în Fapte 2. Ascultaţi numai-numai ascultaţi aici ce are de spus Scriptura despre acest subiect.

E-134 Acum, cineva o ţinea zicând, ,,Bine, Frate Branham, tu eşti numai un vechi urâtor de femei." Eu nu sunt un urâtor de femei. Eu sunt un... Mie nu-mi place să văd femeile încercând să ia un loc în care ele nu aparţin.
Voi vă amintiţi de Uzina de vapoare Howard de aici, una dintre cele mai de succes uzine de vapoare de aici este pe Râul Ohio, ei au pus o femeie peste aceasta, şi priviţi ce s-a întâmplat.
Ei au dat femeii un drept la vot, priviţi ce s-a întâmplat.

E-135 Lăsaţi-mă să vă spun chiar acum. Nu să jupuim femeile, eu vreau bărbaţilor să înţelegeţi că şi voi sunteţi în aceasta de asemeni. Dar lasă-mă să-ţi spun ceva, frate, această naţiune este naţiunea unei femei. Eu voi dovedi aceasta prin voi, prin Scriptură, prin orice vreţi voi ca să vă dovedesc. Aceasta este. Ce apare pe banii noştri? O femeie. Unde se află ea în Apocalipsa, voi o vedeţi? Ea este numărul treisprezece, de asemeni, fiecare lucru pe care l-a început ea. Treisprezece stele, treisprezece dungi, treisprezece colonii, treisprezece, fiecare lucru cu care a început a fost treisprezece. Ea apare în capitolul 13 din Apocalipsa. O femeie, treisprezece!

E-136 Şi în 1933 când Domnul, când noi aveam adunare aici unde stă acum acea Biserică a lui Cristos, vechea casă Masonic, a venit la mine vedenia Domnului şi a arătat că, "Germania se va ridica şi va pune Linia Maginot acolo." Mulţi dintre voi vă reamintiţi aceasta. Şi cum vor fi ei toţi fortificaţi acolo, şi Americanii vor lua o mare înfrângere chiar acolo la acea linie. Şi de asemeni a spus ce va lua loc, şi despre Roosevelt şi alte lucruri, cum el va conduce şi va face acel al patrulea termen." Perfect, exact în felul în care s-a împlinit. "Şi de asemeni a spus că maşinile vor continua să devină tot mai mult ca un ou, până în ultimele zile ele vor fi tocmai în forma unui ou." Acum Acesta a spus, "Aceasta se va împlini că acele maşini nu vor fi conduse de un volan, ci va fi altceva care le vor conduce." Acestea sunt acele maşini care ei le scot chiar acum, cu control de la distanţă, pentru siguranţă. Aceasta este corect. Voi nu veţi putea atunci intra într-un oraş, într-o zonă de douăzeci de mile, voi puteţi merge numai douăzeci de mile. Voi nu puteţi lovi o altă maşină, deoarece aceasta este cu control de la distanţă. Vedeţi, aceasta merge aşa chiar acum. Şi eu am spus, "Amintiţi-vă, în acea zi, înainte să vină timpul sfârşitului, înainte să vină timpul sfârşitului, că o femeie... Acum, voi toţi ţineţi aceasta notat în scris. Va fi o femeie foarte puternică ridicată sus, ori să fie Preşedintă, sau dictatoare, sau ceva femeie foarte puternică în aceste State Unite. Şi ea se va scufunda sub influenţa femeilor. Acum, amintiţi-vă, că aceasta este, AŞA VORBEŞTE DOMNUL."

E-137 Vedeţi, şi ea este greşită. Şi ce a trebuit să dea aceasta? Lăsaţi-mă să vă spun. Fiţi duhovniceşti, lăsaţi să se deschidă, priviţi. De ce face aceasta? Ca să dea bisericii Catolice un loc ca să intre. Vedeţi? Voi veneraţi aceste stele de cinema şi toate celelalte lucruri diferite de acolo. Vă amintiţi predica ce am predicat? Margie, tu îţi aminteşti, cu ani în urmă despre-despre invazia Statelor Unite şi răsturnarea Guvernului American. Şi cum am spus că el s-a ridicat în Paris după ce noi i-am salvat acolo de la acea femeie, vin şi distracţia, şi s-a aşezat tocmai jos în Hollywood. Acum în loc ca noi să trimitem la Paris ca să obţinem modele, trimit ei aici ca să obţină modele. Ce a făcut aceasta? Aceasta are... Noi nu am lăsa copiii voştri să meargă la cinematograf, dar acesta a ajuns în televiziune, s-a mutat înainte şi a contaminat întregul lucru, o conduce pe ea chiar înainte. Şi aici suntem astăzi toate fetiţele şi băieţii noştri toţi ca un fel de actori de televiziune. Ce este aceasta? Aceasta face un drum. Băiete, o femeie stricată poate trimite mai mulţi oameni în iad decât toţi contrabandiştii de băuturi pe care-i poţi pune în oraş. Aceasta-i adevărat. Priviţi-o cum merge pe stradă cu hainele toate despicate, nepăsându-i cine este bărbatul, dacă el este un bărbat sănătos şi normal, când el se uită la femeie el este legat să aibe ceva să treacă peste el. Acum fiţi cinstiţi. Mie nu-mi pasă.

E-138 Eu aveam Duhul Sfânt de ani. Voi nu vă puteţi uita la o femeie şi ea îmbrăcată pe jumătate... Eu-eu duc cu mine o cruce mica în maşina mea, mulţi dintre voi aţi văzut-o. Cineva mi-a spus mie, "Tu eşti Catolic?" Când au primit Catolicii vreodată o obţiune la cruce?" Crucea însemnează "Creştin."

E-139 Acea micuţă bătrână Sfânta Cecilia şi alte lucruri este semnul Catolicismului. Noi nu credem în asemenea lucruri ca acestea. Noi credem în Cristos. Ei au tot felul de oameni morţi la care se închină. Aceasta este o formă înaltă de spiritism. Toate acestea sunt, închinarea la morţi. Nu se face un astfel de lucru, nu.

E-140 Eu l-am întrebat pe acel preot, spunându-i, "De ce atunci¬atunci dacă... Petru era primul Papă?"
El a spus, "Asta-i adevărat."

E-141 Eu am spus, "Atunci de ce a zis Petru, că nu este un alt mijlocitor între Dumnezeu şi om decât acel Om Isus Cristos. Şi voi aveţi cinci mii de femei moarte şi alte lucruri pe care voi îi faceţi mijlocitori. Acum ce s-a întâmplat?" Iată-vă. Ei nu au avut un răspuns la aceasta. Asta-i adevărat.

E-142 Şi acum unele din doctrinele lor, doctrinele lor false, o grămadă de profeţi mincinoşi Protestanţi au venit prin jur şi au învăţat aceasta, şi voi Protestanţilor înghiţiţi aceasta. Asta-i exact aşa. Culte şi forme de botez, şi diferite rânduieli şi lucruri prin care voi treceţi, şi care nu sunt absolut deloc după Scriptură. Aceasta este împotriva ei în Scriptură, şi totuşi voi vă ataşaţi la aceasta. Acesta este adevărul.

E-143 Acum ascultaţi la aceasta despre femeile predicatoare. În ordine, primul lucru va fi, eu vreau 1 Timotei 2:11. Acum ascultaţi ce spune Acesta aici.
Femeile voastre să înveţe în linişte cu toată supunerea. Dar eu nu îngădui unei femei să înveţe, sau să pună autoritate peste bărbat, ci să stea în tăcere.

E-144 Eu nu sunt răspunzător pentru punerea acesteia acolo. Eu sunt răspunzător pentru a vă spune că aceasta este scris acolo. Vedeţi? Vedeţi?
Lăsaţi ca femeile voastre să înveţe în linişte, şi să fie în toată supunerea. (Dacă voi v-aţi dus vreodată într-o biserică Ortodoxă, şi să-i priviţi pe ei, vedeţi, Vedeţi?)
Dar eu nu îngădui unei femei să înveţe sau să pună mâna pe autoritate (să fie pastor, diacon, sau orice lucru ca acesta) peste bărbat, vedeţi, punând stăpânire peste bărbat, ci să stea în tăcere.
Căci Adam a fost făcut întâi şi apoi Eva.

E-145 Voi ştiaţi că... Acum ascultaţi, femeilor. Voi bunelor femei Creştine neprihănite sunteţi cel mai bun lucru pe care Dumnezeu îl putea da unui bărbat ori El i-ar fi dat ceva diferit. Da, domnule. Vedeţi? O femeie nici nu era măcar în creaţiunea originală. Femeia nu este un produs creat al lui Dumnezeu. Ea este un produs lateral al bărbatului. Dumnezeu a făcut pe bărbat amândouă bărbat şi femeie. Şi El i-a separat pe ei, şi după ce bărbatul a trăit deja pe pământ şi a numit animalele şi a trăit aici un timp îndelungat, El a luat o coastă din Adam, ca un produs lateral şi i-a făcut la acesta o femeie. "Adam a fost format mai întâi, şi apoi Eva." Acum priviţi.
Şi Adam nu a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită era în greşeală.

E-146 Dumnezeu a luat pe bărbat; diavolul a luat pe femeie. Priviţi la aceasta drept în faţă. Ce face aceasta astăzi? Priviţi la reala biserică a lui Dumnezeu, va spune, "Isus!" Anticristul va spune, "Maria!" Priviţi acele spirite, vedeţi, acolo sunt. "Trăiască, Maria, mama lui Dumnezeu, binecuvântată Eşti tu între femei, şi roagă-te pentru noi păcătoşii acum în ziua morţii noastre. Amin." Maria se roagă? Oh, Doamne! Vedeţi, acolo mergeţi, "femeile," subiectul diavolului. Cristos, obiectul de închinare, şi Singurul! Iată-vă, iată-vă.

E-147 Adam a fost format întâi, şi apoi Eva. Adam nu a fost amăgit. Şi cum puteţi avea voi o femeie pastor, diacon? Adam nu a fost amăgit, ci femeia a fost amăgită. Ea era de fapt... Ea nu s-a gândit că era greşită, dar ea era. Femeia fiind amăgită era în călcarea poruncii. Deoarece ele sunt... De fiecare dată când un-un cortegiu funeral merge pe stradă, acesta a fost cauzat de o femeie. De fiecare dată când un copil ţipă, o femeie a cauzat aceasta. Fiecare data când a murit cineva, o femeie a cauzat aceasta. Fiecare fir de păr cărunt, este cauzat de o femeie. Fiecare lucru, şi moartea, este cauzată de o femeie. Fiecare lucru care este greşit, este cauzat de o femeie. şi atunci puneţi-o pe ea cap de biserică, pastor, oh, episcop cândva. Să-i fie ruşine.

E-148 Acum lăsaţi-mă să vă introduc într-o alta, doar un minut, vedeţi. Acum să ne întoarcem la 1 Corinteni 14:32 acolo, şi să vedem ce spune Pavel aici, atunci vom trece la ceva mai mult numai într-un minut. Şi apoi noi nu vrem să vă ţinem prea mult, astfel caA să fiţi prea obosiţi dimineaţă şi nu veţi putea să veniţi înapoi. În ordine, eu vreau să citesc. Câţi credeţi că Pavel a fost un învăţător inspirat? Acum, amintiţi-vă, că Pavel a scris de asemeni, aceasta lui Timotei. Vedeţi? Aceasta este, acum, 1 Corinteni 14:32. Acum hai să începem aici şi să începem să citim aici la, 14:34, cred.
Femeile să tacă în adunări: ... 149 Aţi auzit ce a spus el?
Femeile să tacă în adunări: căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci li se porunceşte să fie supuse, ...

E-150 Aveţi voi trimitere la acest verset? Dacă aveţi, întoarceţi înapoi şi vedeţi dacă aceasta nu ia Geneza 3:16. Când Dumnezeu i-a spus la Eva, deoarece ea a ascultat de şarpe în loc de bărbatul ei, că el va stăpâni asupra ei în toate zilele vieţii ei. Cum poate să vină o femeie şi să stăpânească peste bărbat, să fie pastor sau diacon, când Biblia a spus, "ea să fie supusă" aşa cum a fost la început când Dumnezeu... Dumnezeu nu se poate schimba. Voi nu puteţi face Cuvântul să spună un lucru aici şi un altul aici. Acesta nu va face aşa. Acesta este acelaşi lucru în tot timpul. Astfel la început, aceasta este unde...

E-151 Înainte ca aceasta să se termine, dacă voi avea o şansă, eu vreau ca să lămurim acel caz de căsătorie şi divorţ pentru voi. Eu nu am făcut niciodată aceasta în această biserică. Dar priviţi aceast legământ dublu. Unul spune că ea poate să se mărite, şi altul spune că el nu poate să se căsătorească, şi acest unul spune aceasta, aceea, ori cealaltă. Aşteptaţi numai un minut şi vedeţi ce spune Biblia când vom ajunge la aceasta. Vedeţi? în ordine. Acum priviţi aici.
Femeile voastre să tacă în adunări... căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul; ci li se porunceşte să fie sub supunere cum de asemeni o spune şi legea.

E-152 Apoi, în Vechiul Testament lor nu li s-a îngăduit să vorbească, căci Pavel a spus aici că nu li s-a îngăduit. Este adevărat? "Femeile voastre să tacă, în supunere." Acum dacă vreţi să luaţi trimiterea, luaţi Geneza 3:16. Vedeţi? În ordine. "Sub, ca sub lege."
Dacă voiesc să... capete învăţătură asupra unui lucru să întrebe... pe bărbaţii lor acasa: căci este ruşine pentru femeie să vorbească în bisrică.
Ce? ...

E-153 Acum uitaţi-vă la acel semn de întrebare pe fiecare din Bibliile voastre, la acest "Ce?" Ce l-a determinat pe Pavel să spună aceasta şi să acţioneze aşa? Acum, dacă veţi obţine vreodată scrisorile pe care Corintenii le-au scris lui Pavel. Acum, voi le puteţi obţine în orice bibliotecă bună. Vedeţi, că Corintenii i-au scris lui Pavel, ei i-au scris şi i-au spus lui. După ce aceste femei care au fost convertite... Ei aveau o-o zeiţă acolo care se numea "Diana," şi ea era din Efes, de asemeni. Şi Corintenii s-au închinat la aceeaşi, căci aceasta era o închinare păgână. Şi ei au găsit într-o zi o piatră afară în câmp, care era în formă de femeie. Ei au spus, "Dumnezeu este o femeie, şi ea ne-a aruncat nouă jos imaginea ei." Şi templul lor era cu mult deasupra templului lui Solomon, spuneau ei, istoricii. Oh, acesta era tot din marmură, încrustat cu aur; unde, templul lui Solomon era făcut din cedru şi încrustat cu aur. Vedeţi? Şi acesta era cu mult deasupra lui! Şi acesta, atunci, dacă Dumnezeu era o-o femeie, de ce, sigur, ea ar putea avea femei predicatoare. Sigur, dacă Dumnezeu este o femeie, atunci femeia predicatoare este un lucru corect. Dar Dumnezeu este un Bărbat, Biblia spune că El era un Bărbat. El este un Bărbat. Vedeţi? Şi dacă Dumnezeu este un Bărbat, atunci şi predicatorul să fie un bărbat.
Acum observaţi aici, "Ce?"

E-154 Acum, unele din acele femei preotese. Când au fost convertite de la păgânism la Creştinism, ele s-au gândit că şi-ar putea menţine funcţia lor de predicator, doar să treacă şi s-o preia. Dacă ele au predicat acolo despre Diana, ele vin dincoace şi vor predica despre Cristos.

E-155 El spunea, "Ce? Cuvântul lui Dumnezeu a venit din..." Ascultaţi numai la Aceasta. Frate, cum pot lucrătorii face aceasta? Versul al 36-lea.
Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? sau numai până la voi a ajuns el?
Dacă crede cineva că este prooroc sau insuflat de Dumnezeu, (nici nu trebuie să fie un prooroc; doar un om duhovnicesc), să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. (voi credeţi aceasta?)
Şi dacă cineva... nu înţelege, să nu înţeleagă.

E-156 Acum, aceasta este tot atât de simplu cât pot eu să o pun. Vedeţi? El a spus, "Dacă un om este duhovnicesc, sau profet, să înţeleagă că ceea ce scriu eu este o Poruncă a Domnului." Dar a spus, "Dacă el-dacă el va fi ignorant, lăsaţi-l să fie ignorant." Vedeţi, singurul lucru pe care-l puteţi face. Dacă ei vor să meargă mai departe cu aceasta, voi trebuie să-i lăsaţi să meargă, căci el văzuse aceasta începând de acolo.

E-157 Şi unele din femei, mi-au spus, "Oh, Pavel era numai un bătrân urâtor de femei."

E-158 El nu era un urâtor de femei. Voi ştiţi, Pavel era apostolul, şi la biserica Neamurilor. Uitaţi-vă aici. Voi ştiaţi că Pavel... Câţi cred că aceasta este ce a predicat Pavel? Este aceasta ce a spus el-el aici? Şi Pavel a spus...

E-159 Voi spuneţi, "Bine, acum aşteaptă un minut, Frate Branham. Numai un minut! Acum, episcopul nostru spune că aceasta este în ordine. Supraveghetorul general, adunarea spune că aceasta este în ordine. Episcopul unitarian spune că aceasta este în ordine."

E-160 Mie nu-mi pasă ce spun ei, aceasta este fals! Şi eu v-am spus vouă că noi o să ţinem aceasta tare. Şi că profeţii falşi vor spune aşa. Căci Biblia a spus, "Dacă vreun om se crede el însuşi duhovnicesc, sau un profet, să înţeleagă că ce spun eu este Porunca Domnului." Şi dacă duhul lui nu corespunde cu acest Cuvânt, el este un profet mincinos de la început. Eu mai degrabă aş fi un urâtor de femei decât un iubitor de femei, să merg cu lucruri ca acestea, să sufăr astfel de lucruri ca acestea, biserica lui Dumnezeu contrar cu rânduiala lui Dumnezeu. Şi Pavel a spus, în Galateni 1:8, Pavel spune, "Dacă un înger din ceruri ar predica o altă Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o eu, să fie anatema." Acum ce veţi face voi privitor la Aceasta?

E-161 Acum voi spuneţi, "Ce zici despre aceasta unde spune, fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi, în Ioel, şi-şi unde Petru a citat în ziua Cincizecimii?" Aceasta este exact adevărat.

E-162 Ştiaţi că, în Vechiul Testament, că singura cale, şi singura cale acum, ca cineva să poată veni în legământ, prin... Abraham era acela căruia i s-a dat promisiunea, şi pecetea promisiunii era prin tăierea împrejur. Câţi ştiţi aceasta? Acela era Dumnezeu care a confirmat.

E-163 Ca un frate Baptist, care a spus, "Frate Branham, păi, noi Baptiştii am primit Duhul Sfânt."
Eu am spus: "Când l-ai primit pe Acesta?" El a răspuns: "În ceasul când am crezut".

E-164 Eu am spus, "Pavel a zis, aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Vedeţi? Eu i-am spus, "Acum, voi Baptiştii veniţi şi primiţi ceva din Acesta, şi noi vom vorbi cu voi despre ceva securitate Eternă," i-am spus eu.
"Dar, bine, unde obţineţi voi aceasta doar aşa?" Vedeţi?

E-165 El a spus, "Aţi primit voi pe Acesta de când aţi crezut?" Ei erau credincioşi, şi aveau strigăte şi bucurii şi toate celelalte. Ei nu au primit încă Duhul Sfânt, Pavel a spus că nu. Vedeţi? "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Ei au spus, "Noi nu ştim dacă acolo ar fi vreun Duh Sfânt." A spus, ,,Atunci cum aţi fost voi botezaţi?"

E-166 Ei au spus, "Noi am fost botezaţi." Dar în mod fals, vedeţi, astfel că el a trebuit să-i boteze din nou. În ordine.

E-167 Observaţi aceasta acum, că aceste femei predicatoare, când ele intră, ele s-au gândit că ar lua autoritatea lor. Dar este absolut nepermis de Dumnezeu să facă aşa. Şi să... în timp ce suntem asupra acestui subiect aici, aceste femei, vedeţi, în aceasta. Acum, Acesta spune, "Dacă este cineva între voi, care este duhovnicesc, sau un profet, să înţeleagă că ce scriu eu este Porunca lui Dumnezeu. Dar dacă el este ignorant, lăsaţi-1 să fie ignorant." Şi aceasta este de ce... acest Tabernacol nu suferă şi nu ordinează femei predicatoare, femei diaconiţe, sau orice pentru o femeie ca să împlinească vreo funcţie a acestei biserici, este deoarece această Scriptură este aşezată aici şi ea este adevărul adevărat.

E-168 Acum, Biblia a spus, "Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţii." Acum, ce înseamnă cuvântul "profeţie"? Priviţi-l. Aceasta este "a spune ceva, sub inspiraţie," sau „a spune ceva dinainte," acesta este un cuvânt compus.

E-169 Ca şi sanctificat care înseamnă a fi "curăţit, şi pus la o parte pentru slujbă," vedeţi? Sau, acesta este un cuvânt compus însemnând mai mult decât un lucru, aşa cum avem noi atât de multe aici în Engleză.

E-11

E-171 Şi acesta este felul în care este aceasta, acest cuvânt compus, unde, "Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţii." Acum, singura cale pe care Dumnezeu...

E-172 Acest Baptist a spus, "Bine, noi am primit Duhul Sfânt." Eu am spus... "Atunci când am crezut." Eu am spus... Acum, vedeţi, el a spus, "Dumnezeu a dat lui Abraham..." El a spus, "Abraham a crezut pe Dumnezeu." În felul acesta a pus-o el. El a spus, "Abraham a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a considerat ca neprihănire." Câţi ştiu că acesta este adevărul? Acum priviţi cum-cât de uşor poate Satan să plaseze aceasta unui frate. Vedeţi, chiar aşa de uşor. Acum, aceasta este Scriptura.

E-173 Frate, eu îţi spun, în aceasta, de aici de sus, tu să fii uns înainte de a intra aici. Tu să intri într-un loc secret şi să te rogi.
Oamenii spun, "De ce nu ieşi afară să-i vizitezi pe oameni?" Frate, dacă noi o să mergem să discutăm cu oamenii, sau să-i învăţăm, voi mai bine staţi voi înşivă cu Dumnezeu pentru un timp înainte ca să intri la acest amvon. Desigur, vedeţi, căci Satan este viclean, foarte viclean.

E-174 El a spus acum, observaţi, el a spus, "Abraham l-a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a considerat ca neprihănire." Asta¬i adevărat. El a spus, "Acum, ce putea face mai mult Abraham decât să creadă?"
Eu am spus, "Aceasta este tot ce putea face el."

E-175 El a spus, "Cât mai mult poţi face tu sau oricine altul decât să creadă?"

E-176 Eu am spus, "Aceasta este tot ce putem face noi. Dar uită-te, frate, atunci Dumnezeu a reconciliat, sau a recunoscut credinţa lui Abraham. El i-a dat lui sigiliul, un semn al tăierii împrejur ca sigiliu al legământului. Vezi, El i-a dat lui. El i-a spus, Acum, Abraham, Eu îţi recunosc credinţa ta, astfel eu am să-ţi dau un semn acum că Eu te-am primit."

E-177 Astfel el l-a tăiat împrejur pe Abraham, şi acesta era un sigiliu al legământului. şi acum în această zi... Acum, o femeie nu putea fi în acest legământ; numai o femeie măritată. Aflaţi că, nu se putea tăia împrejur o femeie; astfel aceasta trebuia să intre, aşa ea şi bărbatul ei sunt una. Ei nu mai sunt doi; ei sunt una. Câţi ştiu aceasta? Scriptura spune aşa. Astfel ea fiind măritată, atunci ea-ea devine una. Şi mergeţi aici în jos şi uitaţi-vă în Timotei, unde a spus acelaşi lucru, zicând, "Acum rezistând ea va fi salvată prin naşterea de copii, dacă va stărui în credinţă şi sfinţenie cu toată cumpătarea."

E-178 Acum, dar atunci, tăierea împrejur din Vechiul Testament era în trup, dar în acest Nou Testament, Ioel a spus, "Eu voi turna din Duhul Meu peste toate trupurile, şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci." Acum, cuvântul profeţie, nu înseamnă a învăţa. Proorocia înseamnă sau "a spune o experienţă, sub inspiraţie," sau "a spune dinainte ceva care se pregăteşte să ia loc." Şi noi ştim că acolo erau proorociţe în Vechiul Testament. Ele niciodată nu puteau să vorbească în clădire, să vorbească în biserică, în adunare, ca învăţătoare. Dar, vedeţi, Ana şi multe din ele în templu, erau proorociţe, şi Miriam era o proorociţă sau ceva ca aceasta. Ea avea Duhul peste ea, asta-i adevărat, dar ea avea limitele locului ei. Femeile pot fi proorociţe astăzi, absolut; dar nu învăţătoare, şi aşa mai departe, înapoia amvonului aici. Dacă faceţi aceasta, voi faceţi-voi faceţi ca Biblia să se contrazică pe ea Însăşi. Biblia nu poate să spună un lucru aici şi un alt lucru aici. Aceasta trebuie să spună acelaşi lucru tot timpul sau Acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Astfel, "Fiii voştri şi fiicele voastre vor proorocii," înseamnă că ei vor "spune dinainte" ori vor "mărturisi." Acum, căutaţi aceasta, şi obţineţi dicţionarul Bibliei şi vedeţi dacă aceasta nu este adevărat. ,,Fiii voştri şi fiicele voastre vor proorocii."

E-179 Acum, Biblia de asemeni vorbeşte despre o femeie care s¬a pretins, sau a pretins că ea... Aceasta va lucra şi pentru biserica Catolică, şi ar lucra de asemeni cu-cu acest mic subiect despre care urmează să vorbim acum. Să întoarcem la Cartea Apocalipsei şi să luăm despre capitolul 2 şi versul 20, în timp ce suntem aici aproape de acesta, ca voi să puteţi observa aici şi să vedeţi numai cât de drăcesc poate fi acest lucru, prin a vorbi în aceste ultime zile ce va lua loc, cum că acestea, ce ar fi această femeie. Amintiţi-vă, că biserica Catolică este o femeie. Noi tocmai am citit aceasta, nu-i aşa? Ascultaţi la aceasta acum, cum spune, Apocalipsa 2:20, "Acum iată..." El vorbeşte bisericii din Tiatira, vedeţi, "acum iată..." care este o biserică din evul mediu, a trecut prin Epocile Întunecoase.
Dar iată ce am împotriva ta, tu laşi ca Izabela, femeia aceea, care se zice proorocită, să înveţe şi... să amăgească pe robii Mei, să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Vedeţi?

E-180 Acum, dacă vreodată observaţi, priviţi aceste epoci ale bisericii, apoi vom încheia. Şi apoi dimineaţă noi vom lua aceste alte lucruri. Priviţi. În... Sub sfeşnicele de aur din tabernacolul Evreiesc, în interior, despre pâinea mărturiei şi aşa mai departe, acolo erau şapte sfeşnice de aur. Toţi dintre voi ştiu aceasta, vedeţi. Şi acolo sunt şapte epoci ale bisericii. Aceasta vorbesc cele şapte epoci ale bisericii la fel. Acum dacă observaţi în Apocalipsa 1, noi găsim pe Isus stând în cele şapte epoci ale bisericii, cele şapte sfeşnice de aur, când el s-a întors şi a văzut pe Unul ca Fiul Omului stând îmbrăcat cu o... Cum era aceasta, era o Mireasă stând în sfeşnicele descrise.

E-181 Acum, în Vechiul Testament, ei ar lua aceasta, această lumânare şi ar aprinde-o, ia pe cealaltă lumânare şi o aprinde de la aceasta, iar aprinde de la aceasta, tot aşa una de la alta, până când au aprins pe toate cele şapte sfeşnice.

E-182 Dacă observaţi la început, când Dumnezeu începe să lucreze cu Iudeii, şi când ei au trecut prin epoca de aur. Şi apoi cea mai întunecoasă epocă a lucrării cu Iudeii, pe care Dumnezeu o avuse cu Iudeii, era în timpul domniei lui Ahab. Şi dacă veţi observa, citind acele epoci ale bisericii, El ajunge la aceasta înapoi iarăşi. El a spus, acum, câteva lucruri în urmă, şi a zis. Acum, chiar în acea Epocă Întunecoasă, o mie cincisute de ani, sau timpul lui Ahab, întâi, şi Iudeii. Epoca cea întunecoasă pe care ei o avuse, când Ahab s-a căsătorit cu Izabela şi a adus idolatria în Israel, şi a făcut ca tot poporul să se închine după Ahab, după dumnezeul Izabelei. Vă amintiţi, că ei au luat, şi au pus sus crângurile, şi au luat jos altarele lui Dumnezeu. Şi Ilie a plâns, el era "singurul," şi Dumnezeu avuse alţi şapte mii care nu şi-au plecat niciodatăgenunchii înaintea lui Balaam. Vă amintiţi aceasta? Acesta este simbolul acelei Biserici alese care iese afară. Vedeţi acolo, vedeţi cum este aceasta?

E-183 Acum, în această biserică, dacă observaţi prima biserică, prima biserică, biserica din Efes, era o biserică măreaţă. El a spus, "Tu încă ai viaţă." Şi dacă observaţi fiecare biserică, începe să se întunece, să se întunece, să se întunece, pînă când ajunge la Tiatira. Apoi cei o mie cincisute de ani. Atunci aceasta iese pe partea cealaltă, "Şi tu ai numai puţină lumină. Întăreşte ce ai, altfel îţi voi lua sfeşnicul din locul lui." Şi aceasta vine până jos la epoca bisericii Filadelfia, şi apoi în epoca bisericii Laodicea.

E-184 Acum, aici este frumuseţea. Oh, Doamne, eu iubesc aceasta, Frate Smith. Vedeţi, uitaţi-vă la aceasta. Acum, în această epocă a bisericii, cum am trecut noi prin ele... Acum priviţi aceasta. Prima epocă a bisericii era Efesul, epoca bisericii din Efes. Acum, fiecare din acele epoci ale bisericii, până aceasta a ajuns la o mie cincisute de ani, dacă observaţi... Citiţi aceasta acum când mergeţi deseară acasă, dacă aveţi timp, sau dimineaţa devreme, înainte să veniţi la biserică, în primul, al 2-lea, şi al 3- lea capitol din Apocalipsa. Voi veţi afla, fiecare din acele epoci ale bisericii, El a spus, "Tu ai puţină putere, şi nu ai tăgăduit Numele Meu," până când El a ajuns la aceşti o mie cincisute de ani din Tiatira, Epocă Intunecoasă. Atunci El a ieşit afară pe partea cealaltă, şi a spus:
... îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.

E-185 Şi acestea, niciuna din acestelalte epoci ale bisericii, aceasta sau epoca bisericii Filadelfia, niciodată nu au mai ridicat Numele din nou. Niciodată nu au mai avut Numele, căci acesta a plecat afară în acest interval de timp. Acum, oh, cum am putea noi să aşezăm aceasta pe acele învăţături false, chiar acolo, vă arată că aceasta este o mama, biserica Catolică mama tuturor acelora, cum ea este "Mamă, Taină, Babilon." Şi aceasta este, uitaţi-vă, această epocă a bisericii când ea iese, ea are puţină lumină, apoi ea a plecat devenind mai întunecoasă, mai întunecoasă, şi atunci ea a venit înapoi aici într-o organizaţie, aceşti o mie cincisute de ani. Şi ea iese afară acum, nu ca o biserică a Domnului Isus Cristos, ci ca biserica Catolică. Cum a ieşit Luter afară? Ca biserică Luterană. Cum au ieşit Baptiştii afară? Ca biserică Baptistă. Nu Numele Lui, nu Numele Lui; un alt nume, "voi aveţi un nume." ,,Căci nu este un alt nume dat sub Ceruri prin care să fiţi mântuiţi, numai Numele lui Isus Cristos." "Voi aveţi un nume că trăiţi, dar sunteţi morţi," acesta este cu acea denominaţiune.

E-186 "Oh, eu sunt un Presbiterian," şi tu eşti mort! "Oh, eu sunt un Baptist," şi mort! Tu eşti viu numai cum vii viu în Isus Cristos. Asta-i adevărat. Şi botezul vostru fals în apă, botez fals, prin stropire, turnare, în loc de scufundare, folosind "Tată, Fiu şi Duhul Sfânt" în loc de Numele Domnului Isus Cristos. Toate acele lucruri false coboară în jos, din ceea ce spune Biblia ca şi cum ar turna aceasta în ea, tot atât de greu cât se poate. Şi noi tolerăm aceasta împreună cu ei, "Bine, biserica mea crede Aceasta aşa." Dar Biblia spune Aceasta. Vedeţi? Nu sunt astfel de lucruri, acolo nu sunt astfel de lucruri.

E-187 Şi în nici un loc în Biblie ei nu şi-au scos limba ca să-şi ia sfânta împărtăşire, şi preotul bea vinul şi-l numeşte Duhul Sfânt. Niciodată în Biblie nu şi-au scuturat mâinile şi să-şi dea mâna dreaptă de părtăşie şi să o numească Duhul Sfânt. Niciodată nu s-a ridicat cineva să spună, "acum eu sunt un credincios," şi am primit Duhul Sfânt. Dacă aceasta s-a făcut, aici este felul în care Fapte 2 ar trebui să se citească, "şi când ziua Cincizecimii a venit în plin, pe drum venea un preot Roman, şi el avea gulerul întors roata. El păşeşte sus, şi spune, fiecare din voi să scoată limba acum şi el să ia sfânta împărtăşire, prima împărtăşire." Nu ar fi acesta un fel de a citi Fapte 2?

E-188 Bine, voi Protestanţilor sunteţi tot aşa de răi. Vine înapoi în ziua aceea, "Acum când noi păşim sus la voi Metodiştilor, puneţi¬i pe mâna dreaptă, dă-le mâna dreaptă de părtăşie, şi şase luni de încercare." Unde citiţi voi aceasta în Fapte 2? Vedeţi? De unde luaţi aceasta? Vedeţi?

E-189 Aceasta spune, "Când erau cu toţii la un loc şi într-un cuget!" Acolo niciodată nu a venit nici un episcop şi să facă aceasta, şi acolo niciodată nu a venit un preot şi să facă aceasta. "Dar acolo a venit un sunet din Ceruri ca vâjâitul unui Vânt puternic, şi Acesta a umplut toată casa unde şedeau ei." Iată felul în care ei l-au primit pe Acesta, da, domnule, ca vâjâitul unui vânt puternic venind din Slavă. Nu de pe drum sau de la vreun cult.
... tu ai un nume că trăieşti, dar eşti mort.

E-190 Vedeţi, crezurile şi cultele voastre l-a barat pe Dumnezeu la o parte, aşa, până când, "Noi credem aceasta, şi noi credem că zilele minunilor a trecut." Acesta este un profet fals care spune aceasta. Acesta este un profet mincinos care-ţi spune că "tu poţi să dai mâinile şi să primeşti Duhul Sfânt." Acesta este un profet fals care-ţi spune "tu primeşti Duhul Sfânt când crezi." Acesta este un prooroc fals care-ţi spune "tu să fii stropit, sau să se toarne peste tine în loc de botez." Acesta este un profet fals care¬ţi spune să fii "botezat în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt," când nu este nici o Scriptură pentru aceasta în Biblie. Asta-i adevărat. Nu există nici o Scriptură în Biblie care să-ţi spună să fii botezat, sau unde să fi fost vreodată cineva botezat, altfel decât în Numele lui Isus Cristos; numai discipolii lui Ioan, şi ei trebuiau să vină şi să fie rebotezaţi în Numele Domnului Isus Cristos ca să primească Duhul Sfânt. Asta-i adevărat. Acum, aceasta nu este doctrina Numai Isus; Eu cunosc doctrina Isus Numai, dar nu-i aceasta. Ea este Doctrina acestei Biblii. Asta-i adevărat.

E-191 Dar iată-vă. Ce faceţi cu aceasta? Acolo-i mămica voastră. Acolo-i mămica acelor crezuri.

E-192 Acum, dacă vă uitaţi înapoi în Biblie şi să-mi spuneţi unde a fost vreodată cineva stropit. Metodist, Presbiterian, Catolic, spuneţi-mi unde a fost vreodată o persoană botezată prin stropire, în Biblie. Spuneţi-mi unde a fost vreodată turnat peste cineva, în Biblie, pentru iertarea păcatelor. Menţionaţi aceasta. Puteţi s-o găsiţi? Dacă da, veniţi la mine, şi eu voi merge pe această stradă în jos cu o tablă în spatele meu, şi să scrie, "un profet fals, eu am fost greşit." Sau găsiţi un loc în întreaga Biblie unde a fost cineva botezat vreodată în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt, felul în care optzeci la sută din voi aţi fost botezaţi. Găsiţi-mi mie o Scriptură unde cineva a fost vreodată botezat aşa, şi eu îmi voi pune o tablă pe spate, "profet fals," şi merg pe stradă în jos cu aceasta aşa. Şi arătaţi-mi unde a fost cineva vreodată botezat, în noua biserică, care nu trebuia să vină şi să fie rebotezat iarăşi în... nu în Numele lui Isus Numai, ci în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Aceasta-i adevărat. Vedeţi dacă aceasta nu-i corect.

E-193 Şi, aici, ce este aceasta? Ea era o mama a curvelor. Ce era ea făcută o curvă? Ce a făcut-o pe ea o curvă? Învăţătura ei! Ce le¬a făcut lor o curvă? Doctrina ei!

E-194 Şi acesta este motivul că noi nu tolerăm cu cultele şi dogma lor. Noi stăm curaţi cu această Biblie. Eu nu ştiu cât de bine o trăiţi voi, dar oricum, voi sunteţi învăţaţi de Aceasta. Adevărat. Aceasta depinde de voi. Eu nu vă pot face ca s-o trăiţi. Eu pot să vă spun numai ce este Adevărul. Aceasta este de ce noi nu suntem un cult. Eu nu aş vrea-nu aş vrea să ne pângărim pe noi înşine cu un astfel de lucru ca acesta, să trebuiască să ne supunem la vreun fel de dogmă. Eu mai degrabă iau calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului. Eu mai degrabă stau curat şi pur înaintea Cuvântului şi Dumnezeu, şi stau acolo, şi spun că nu există sânge de om pe îmbrăcămintea mea. Aceasta este de ce stăm noi în Tabernacolul Branham. Aceasta este de ce noi nu suntem Adunătorişti. Aceasta este de ce noi nu suntem Unitarieni. Aceasta este de ce noi nu suntem Isus Numai. Aceasta este de ce noi nu suntem Metodişti. Aceasta este de ce noi nu suntem Baptişti. Este doar un-un mic tabernacol aici. Noi nu avem cult deloc. Noi suntem liberi, în Cristos. Aceasta este de ce noi stăm în felul acesta. Şi Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi şi Dumnezeu ne ajută pe noi.

E-195 Acum, noi vă putem spune de ce luăm noi cina, vă spunem de ce facem spălarea picioarelor, de ce noi nu-i vom lăsa pe membrii să ia aceasta dacă ştiu că ei sunt în păcat. Şi aceasta este de ce aceste două sau trei săptămâni eu m-am dus de la un membru la altul, unde voi avuserăţi de asemeni un pic de zbucium în jur. Mergând prin prejur, unul nu ar fi vorbit cu celălalt, trecând unul pe lângă altul pe stradă şi întorcându-şi capul, ruşine să vă fie, care aţi luat cupa binecuvântată de Dumnezeu peste acest altar de aici. Şi din cauză că voi fraţi şi surori şi ceilalţi mergeţi la telefon să bârfiţi unul despre altul, nu vi se potriveşte să fiţi chemaţi Creştini când sunteţi în felul acesta. Adevărat. Lăsaţi în pace acele telefoane, dacă nu puteţi vorbi de bine pe cineva nu vorbiţi deloc. Amintiţi-vă, că Dumnezeu o să vă ţină răspunzători. Atât timp cât acest duh este în voi, ştiţi că voi nu sunteţi în ordine cu Dumnezeu. Şi dacă voi nu simţiţi...

E-196 Dacă un om este în greşală, mergeţi la el, fiţi împăciuitor. Dacă tu nu poţi fi împăciuitor, ia pe cineva cu tine. Nu-i de mirare că Dumnezeu nu poate disciplina biserica Lui, din cauză că voi nu faceţi aceasta corect. În loc a merge la telefon şi a vorbi despre acesta, despre ce se întâmplă, şi mici bisericuţe şi aşa mai departe, cam în felul acesta. În loc de a face aşa, de ce nu faceţi voi ce spune Biblia? Dacă vreun frate a căzut într-o greşală, mergi la el şi vezi dacă nu poţi să te împaci cu el. "Bine, el mi-a făcut mie!" Mie nu-mi pasă ce a făcut el, dute la el oricum! Aceasta nu a spus ca el să vină la tine. Du-te tu la el dacă el este greşit. Tu zici, "Bine, dar el a greşit, el se cuvine să vină la mine." Aceasta nu spune Biblia. Biblia spune ca tu să mergi la el. Dacă el este greşit, mergi tu la el.

E-197 Şi atunci dacă el nu vrea să asculte de tine, ia pe cineva cu tine ca martor.

E-198 Şi apoi dacă el nu vrea să vadă acel martor, atunci, spune-i, acum îl voi lua pe pastorul nostru. Apoi tu spune-i lui, "Eu voi spune aceasta bisericii, şi în treizeci de zile de acum, dacă fraţilor nu aţi rezolvat aceasta... Acest frate aici vrea să fie împăcat. Tu nu vei face aceasta. Şi dacă tu nu vei face aceasta în timp de treizeci de zile, atunci ce urmează să se întâmple, este că tu nu mai eşti unul dintre noi."

E-199 Biblia a spus, "Dacă el nu vrea să asculte biserica, atunci lăsaţi-l să fie pentru voi ca un păgân şi un vameş." Voi vedeţi, atât timp cât un frate este sub această protecţie a bisericii, Sângele lui Cristos îl protejează pe el. Acesta este motivul că noi nu avem biserica rulând în felul în care o face. Acum, eu nu sunt... Aceasta este învăţătura Baptistă-a bisericii Baptiste, sau a Tabernacolului Branham aici, dacă veţi face aceasta. Vedeţi, de ce nu poate...

E-200 Voi ajungeţi aici şi spuneţi, de exemplu, doi bărbaţi, să zicem Leo şi eu. Bine, tu trebuie să spui... şi eu spun, "Bine, el-el mi¬a greşit mie." Aceasta nu contează, şi eu se presupune să merg la el. Bine, el este un membru din această biserică. El-el a devenit un Creştin. El ia cina aici în rând cu mine. Şi noi am fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Am păşit în sus ca fraţi unul faţă de altul, apoi ceva s-a întâmplat.

E-201 Acesta nu este omul, nouăzeci la sută din cazuri este diavolul care intră între oameni. Aceştia nu sunt oamenii, ci diavolul. Şi atâta timp cât voi lăsaţi ca diavolul să facă aceasta, voi îl răniţi pe fratele vostru. Asta-i adevărat.

E-202 Bine, ceva este greşit cu Leo şi cu mine, să mergem s-o rezolvăm. Şi dacă voi vedeţi că există ceva, aceasta este de datoria voastră să veniţi la noi, şi să spuneţi, "Voi amândoi băieţi veniţi aici împreună, căci noi avem de gând să îndreptăm acest lucru. Acum, şi atunci dacă aceasta ajunge acolo-acolo, vine şi află apoi, iată aici, eu spun bine, primul lucru, dacă noi-noi nu putem cădea de acord, atunci voi veniţi aşa la biserică.

E-203 Şi atunci dacă atâta timp cât voi nu faceţi nimic privitor la aceasta, oh, Sângele lui Isus Cristos ne protejează pe amândoi. Vedeţi? Dar atunci acel-acel cancer vechi va începe un alt cancer, şi acel cancer va începe un alt cancer, şi întregul lucru va fi bolnav peste tot în întreaga biserică. Atunci voi ajungeţi la un loc unde veniţi în biserică, şi tot atât de reci, că voi va trebui să aveţi pe omul de serviciu ca să spargă ţurţurii înainte ca adunarea să poată intra. Acum, voi ştiţi că aceasta-i adevărat. Şi rece! Cineva şade în jur, voi ştiţi, şi nu spune nimic. "Noi obişnuiam să fim atât de spirituali." Păi, ce s-a întâmplat? Voi aţi alergat bine, ce s-a întâmplat? Vedeţi, păcatele voastre vă separă. Dumnezeu vă ţine responsabili pentru aceasta, fraţilor. Acum îndreptaţi acest lucru.

E-204 Nimic nu era rău cu mine, nimic greşit cu Leo; diavolul este cel care a intrat între noi. Asta-i adevărat. Îndreptaţi lucrul. Mergeţi la el. Şi dacă el nu va asculta, sau eu nu voi asculta, oricare ar fi, spuneţi-l bisericii. Dacă el nu vine să se împace la biserică în treizeci de zile, atunci el este scos de sub protecţia lui Isus. Noi îl dezlegăm pe el. Aceasta este exact adevărat. Atunci priviţi ce ia loc. Lăsaţi ca Dumnezeu să facă disciplină atunci. Voi v-aţi luat mâinile jos. Aţi făcut tot posibilul. Atunci lăsaţi pe Dumnezeu ca să-l aibe pe el un pic, El îl dă pe mâna Satanei. El va veni atunci. Dacă nu, viaţa lui este numai de o palmă.

E-205 Şi voi vă amintiţi în Biblie unde era un frate care nu a vrut să se pună în rânduială cu Dumnezeu? Câţi vă amintiţi acel caz? El a trăit cuA mama lui vitregă, şi ei nu l-au putut îndrepta. Pavel a spus, "Îl dăm pe mâna Satanei, pentru nimicire." Voi aflaţi aceasta în 2 Corinteni, unde el a îndreptat lucrurile.

E-206 Eu am un frate, un bun prieten, mie-mi place să-i spun aici numele lui. El este un frate predicator, şi acest frate predicator, îl cheamă Fratele Rasmussen. Mulţi dintre voi lucrătorii care şed în seara aceasta aici, aveţi numele lui pe hârtie. Acesta este acel interdenominaţional din Chicago. Şi uitaţi-vă. El avea un băiat, lucrător, care s-a dus şi s-a căsătorit cu o fată Catolică, a început aşa, şi urma să facă aceasta, aceea şi cealaltă. Şi-şi ce altceva, că a ajuns în ceva necaz. Şi tăticul lui s-a dus la el, şi i-a spus, "Acum uite, fiule, ai să te împaci cu tăticul?"
El a numit biserica lor o grămadă de fanatici, pe tatăl lui.
El a spus, "Acum uite, ai tu de gând să îndrepţi acest lucru cu această biserică?"

E-207 El a răspuns, "Acum, tăticule, tu eşti tăticul meu, şi eu nu vreau să ajung în ceva necaz cu tine."

E-208 În ordine, s-a dus şi a luat pe unul din diaconi şi s-au dus la casa lui. A spus-a spus, "Wesley, eu vreau să-ţi vorbesc." I¬a spus, "Ai tu de gând să îndrepţi acest lucru cu biserica?" Şi el i-a dat un scurt răspuns din două aşa. A spus, "Aminteşte¬ţi Wesley, că eu sunt pastorul acelei biserici. Eu sunt tăticul tău, dar eu voi face ce Dumnezeu îmi spune să fac. Eu îţi dau treizeci de zile ca să îndrepţi aceasta cu biserica, sau noi te vom excomunica din Prezenţa lui Dumnezeu. Tu eşti propriul meu fiu; Acesta este Salvatorul meu." Şi i-a spus; "Eu te iubesc. Şi tu ştii că eu te iubesc, Wesley, eu aş muri chiar acum pentru tine, dar tu trebuie ca să vii drept cu Cuvântul lui Dumnezeu, vezi." A mai spus, "Eu sunt păstor, eu sunt păstorul turmei, şi dacă tu eşti copilul meu sau oricine eşti, tu trebuie să te aliniezi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu nu faci aceasta, atunci eu nu sunt potrivit să păstoresc turma Lui."

E-209 Băiete, acesta-i un pastor. Acesta este un bărbat. Nu credeţi aşa? Acesta este un om. El a spus băiatului său aceasta, şi l-a rănit, a spus el. Dar ce a spus? "Pe cine ai să răneşti, pe om sau pe Salvatorul tău?" Astfel el a spus, "Apoi noi ne-am dus înainte."

E-210 Şi a spus, "El nu a vrut să facă aceasta. Şi noi... Eu am spus bisericii, am spus, propriul meu fiu, Wesley, refuză să mă asculte în această problemă. El refuză să asculte de diacon. Tu eşti un martor la aceasta, Frate cutare-şi cutare. Da eu sunt. În ordine, la ora opt Duminica următoare, de acum patru săptămâni, dacă el nu a îndreptat aceasta cu biserica, noi îl vom preda pe Wesley, fiul meu, pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, acest Sânge, Sângele lui-lui Isus Cristos şi această biserică nu-l vor proteja mai mult."

E-211 Şi în acea seară a venit, a stat la amvon, spunând, "El mai are încă două minute." Timpul a venit, a spus el, "Acum, ca fiu al meu, Wesley Rasmussen, am spus acestei adunări şi Ţie, Atotputernicule Dumnezeu, noi am făcut tot ce puteam face, conform ordinelor şi Cuvintelor Fiului Tău, Salvatorul nostru, ne-a părăsit pe noi, acum noi... eu predau pe băiatul meu, şi această biserică cu mine, îl predăm diavolului, pentru nimicirea cărnii, ca sufletul lui să fie salvat." Asta-i tot ce s-a spus. Nimic nu s-a petrecut o săptămână sau două, poate o lună sau două.

E-212 Într-o noapte Wesley s-a îmbolnăvit. Şi când s-a îmbolnăvit, el continua să devină tot mai bolnav. El a chemat doctorul. Doctorul a venit şi l-a examinat. El avea o febră de o sută şi cinci grade [FR – Trans.], şi nu putea să găsească motivul acesteia. Numai continua să devină tot mai bolnav. Doctorul a spus, „Băiete, eu nu ştiu ce ţi s-a întâmplat." El nu a ştiut ce să facă. A spus, "Noi o să chemăm un specialist." Ei au chemat un specialist şi specialistul a venit acolo. L-au luat pe el la spital, 1- au examinat, şi i-au făcut totul, el a spus, "Eu nu pot să-ţi spun, băiatul este-băiatul arată de moarte." Soţia lui stând acolo, plângând şi frământându-se aşa. Şi copiii stând în jurul patului, Şi ceilalţi la fel. El a spus, "El va pleca, asta-i tot." A mai spus, "Pulsul lui şi respiraţia coboară în tot timpul."

E-213 El a spus, "Cheamă-l pe tăticul." Oh, da, acesta este felul de a se face aceasta. Aceasta este. "Cheamă-l pe tăticul." Şi tăticul lui a alergat la spital foarte repede ca să-l vadă. El a zis, "Tăticule, eu nu pot acum, dar Dumnezeu îmi aude cuvintele mele, eu voi face fiecare lucru drept. Eu voi face aceasta drept. Da, voi face." Da, domnule, frate, chiar atunci respiraţia lui începe să revină la normal.

E-214 Şi în Duminica următoare, el era sus înaintea bisericii, el a spus, "Eu am păcătuit înaintea lui Dumnezeu în prezenţa acestei biserici. Eu am refuzat să ascult cuvintele pastorului. Eu-eu am refuzat să ascult aici pe diacon." Şi a spus, "Eu cer acestei biserici să mă ierte pentru răul pe care l-am făcut eu." A spus, "Dumnezeu mi-a cruţat viaţa." Eu vă spun vouă, că el s-a aliniat corect. Da. Aşa trebuia aceasta să fie, vedeţi. Vedeţi? Voi, dacă veţi face numai aceasta, în felul lui Dumnezeu! Vedeţi?

E-215 Acum, vedeţi, felul în care noi facem, noi avem o întâlnire a comitetului, Şi spunem, "Bine, acum, să ţinem noi..." Eu nu spun că Tabernacolul, ci vreau să spun noi poporul Protestant, avem o întâlnire a comitetului, "Şi ce credeţi voi despre Jones? Ce credeţi că s-ar cuveni să facem cu el? Eu cred că el ar face ca Metodist un membru mai bun decât cum face cu noi." Iată-vă. Aceasta, aceasta-i greşit. Acesta este motivul că noi nu trebuie să urmăm tradiţiile lor şi un fel de episcop cum trebuie să-l numim noi, sau ceva, ce este acesta pe care îl numiţi, omul districtului în Biserica Penticostală, Presbiter de District, chemaţi-l înăuntru să vadă conduita acestui om.

E-216 Biblia ne spune nouă ce avem de făcut. Acesta este motivul că noi nu pierdem vremea cu cultele lor. Noi stăm liberi de la acest lucru. Amin. Nu sunteţi supăraţi pe mine, nu-i aşa? Să nu faceţi aceasta. Eu probabil că voi primi câteva întrebări îngrozitor de bune mâine seara, dar noi vom... Asta-i adevărat, vedeţi.

E-217 Vă amintiţi, nu, eu spun aceasta acum. Voi oamenii care sunteţi aici de la diferite biserici culte, denominaţiunea voastră... Frate, eu nu spun că nu eşti un Creştin. Eu nu spun că în cultul vostru nu sunt mii de Creştini drăgălaşi acolo. Eu încerc să spun motivul că noi nu suntem un cult. Căci eu nu aş sta pentru acesta. Nu, domnule, eu sigur nu, nici nu încerc să vă spun vouă ce să faceţi. Dacă Dumnezeu m-a chemat pe mine să predic Evanghelia, atunci eu o predic în felul în care Dumnezeu îmi spune să o fac. Acesta este tocmai felul în care aceasta este scrisă aici în Biblie. Dacă ea nu se aliniază cu Aceasta, atunci, aceasta este că... Dumnezeu mă va judeca pe mine pentru aceasta. Dar dacă eu-dacă eu-dacă văd lupul venind, sau vrăjmaşul venind, şi dacă nu-i avertizez pe ei, atunci Dumnezeu cere de la mine. Dar dacă eu vă avertizez, atunci aceasta depinde de voi. Vedeţi?

E-218 Amintiţi-vă, că în ultimele zile, vor veni timpuri periculoase, oamenii vor fi iubitori de sine, lăudăroşi, mândri, batjocoritori. Vedeţi, batjocoritori, "Oh, ei sunt o grămadă de idioţi. Zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru." El este un bătrân profet fals. "Acum, noi ştim că femeile noastre au tot atâta importanţă ca bărbaţii noştri." Eu nu mă cert asupra acesteia nici un pic, dar Biblia lui Dumnezeu a spus să o ţii pe ea afară din amvon. Aceasta-aceasta este suficient de bună pentru mine, vedeţi, asta-i adevărat. În ordine. Vedeţi?
Şi au spus, "Bine, acum, cultul nostru, noi avem tot atât de mulţi oameni plăcuţi ca şi cum aveţi voi acolo la Tabernacol." Eu nu zic despre aceasta nimic, dar Biblia condamnă cultele. Aceasta-i adevărat. Şi astfel, acum, eu nu spun că voi nu aveţi membrii buni în biserica voastră. Aceasta este minunat. Ei sunt oameni buni. Unii din cei mai buni oameni, eu îi întâlnesc în toate, Catolice şi celelalte. În toate acestea, eu întâlnesc membrii buni.

E-219 Acum, felul în care noi o să aducem aceasta acum, prieteni, dacă va voi Domnul, în aceste următoare două studii, poate o să vă înştiinţez mâine dimineaţă dacă noi o să trebuiască să începem mâine după amiază sau nu, vedeţi, ca să o punem aceasta afară. Motivul că noi încercăm să facem aceasta, este că eu vreau acum să aduc aceasta jos la un punct. Acum, dacă voi vreţi să aduceţi pe cineva cu voi, sunteţi perfect bineveniţi să faceţi aceasta. Dar amintiţi-vă acum, să nu-să nu vă depărtaţi încercând să găsiţi greşeli, sau să veniţi aici. Eu doar vorbesc adunării mele, voi vedeţi. Eu nu-i învăţ aceasta pe cei din afara adunării mele, căci acesta este lucrul altui bărbat, care este păstorul acelei turme. Şi eu sunt doar... [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]

E-220 Chiar înapoi la Geneza, el trage aceasta prin ea şi vedeţi unde este. Acum noi vom merge înapoi la Geneza ca să aflăm de ce un copil ilegitim nu va intra în adunarea Domnului timp de patrusprezece generaţii. Cum acesta ia... Aceasta ar fi patru sute de ani pentru ca păcatul acela să se ispăşească. Cum vom afla că lipsa de neprihănire a părinţilor se resfrânge la copiii copiilor, cum a început aceasta în Geneza, şi aşa mai departe.

E-221 Şi apoi veţi vedea cum aceasta, merge complet înapoi, că Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, înainte ca vreun atom să fi explodat vreodată acolo în urmă înainte ca să fi fost vreodată un meteorit luminos care să vină în existenţă, Dumnezeu ştia fiecare creatură şi fiecare lucru care ar fi fost să fie vreodată pe pământ. Există cineva aici, care nu-şi poate explica care este cuvântul, şi să-l desfacă, şi să spună ce înseamnă cuvântul "infinit"? Ca şi cum aţi întoarce aparatul de fotografiat la-la infinit, aceasta este-aceasta este tocmai de acolo înainte. Aceasta este totul, vedeţi, infinit. Şi noi nu putem, în mintea finită, să cuprindem vreodată ce ar putea mintea infinită să conceapă. Vedeţi, noi nu putem face aceasta. Voi, voi nu puteţi face aceasta. Vedeţi? Dar dacă priviţi aceasta numai, ţinut în Duhul, voi puteţi să simţiţi aceasta acolo tare departe, şi-şi apoi veniţi aici înapoi în Scriptură şi veţi vedea acum, înţelegeţi, cu mult înainte ca întemeierea lumii să fi fost aşezată.

E-222 Acum, Biblia spune că Isus Cristos era Mielul lui Dumnezeu. Acum ascultaţi foarte aproape, astfel că dacă unii dintre voi nu vor fi mâine aici să audă aceasta încheiată. Biblia spune că Isus Cristos a fost Mielul lui Dumnezeu înjunghiat de la întemeierea lumii. Este adevărat? Când a fost El junghiat? De la întemeiere. Aceasta este lumea, dacă ea este făcută dintr-o grămadă de atomi răzleţi, a tras soarele acolo sus, înainte ca acesta să existe. Apoi înainte ca să fi existat vreodată un atom primul s-a rupt în soare, dacă acesta era un meteor din soare, care ar fi o sută de miliarde de trilioane de trilioane de trilioane de ani în urmă înainte ca acolo să fie chiar un meteor luminos, Cristos a fost junghiat. Când măreaţa minte a lui Dumnezeu stabileşte un lucru, acesta este un produs finit. Când Dumnezeu a spus, "Să fie," aceasta este deja terminat. Dacă aceasta a luat o sută de miliarde de ani ca să apară, aceasta este deja făcută îndată ce El a spus aceasta. Şi când Mielul a fost junghiat de la întemeierea lumii, aceeaşi Biblie, acelaşi Duh a scris şi a zis, ,,numele noastre au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii."

E-223 Aşa omul care a scris cântarea, "Acolo Este Un Nume Nou Scris În Slavă," el avea intenţii bune, dar el nu era după Scriptură. Vedeţi? Acel nume era scris în Slavă când lumea... înainte ca lumea să fi început vreodată. Când Mielul a fost junghiat, numele noastre au fost puse în Cartea Vieţii Mielului.

E-224 Lăsaţi-lăsaţi-mă să vă dau doar o mică Scriptură. Vreţi să aşteptaţi un minut? Aceasta îmi vine în minte acum. Eu cred că pot să deschid chiar la aceasta. Nu sunt chiar sigur. Şi acum mie îmi pare rău să vă ţin aşa de mult, dar v-am spus că chiar dacă ar fi miezul nopţii, aceasta nu este chiar aşa de rău. Dar mi-ar plăcea să-să facem aceasta, numai o Scriptură despre aceasta.
Întoarceţi cu mine la Cartea din Romani, şi eu vreau să¬să citiţi acum aceasta cu mine. Acum să vedem, Romani, dacă pot găsi aceasta, cam aici. Acum să luăm Romani 8, şi-şi să începem cu versul 28 din capitolul 8 din Romani, şi eu vreau să citiţi aceasta cu mine cuvioşi. Ascultaţi numai aici ce a spus Dumnezeu acum.
Şi noi ştim că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, pentru cei ce sunt... chemaţi după planul Său. Căci pe aceia care i-a cunoscut mai dinainte.

E-225 Care vă dă vouă... puteţi citi cu mine? "Căci cel..."
Căci pe aceia care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulţi fraţi.
Şi pe aceia pe care i-a predestinat mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi i-a şi proslăvit.

E-226 De la întemeierea lumii, când Dumnezeu s-a uitat în jos. Acum, Dumnezeu nu-şi conduce funcţia Lui, zicând, "Bine, acum, am de gând să... Oh, ce o să facem acum?" Vedeţi? Acolo nu este nimic...

E-227 Amintiţi-vă, lipsa de neprihănire, păcatul este neprihănirea pervertită. diavolul nu poate crea. Înţelegeţi cu toţii-cu toţii aceasta? Aceasta este o învăţătură a acestei biserici. Diavolul nu poate crea. El poate perverti ce a creat Dumnezeu. Acum, ce este perversiunea? Aici, în marea majoritate, cu toţii păreţi adulţi. Ascultaţi la aceasta. Noi suntem oameni căsătoriţi. Şi voi bărbaţi căsătoriţi şi voi femei măritate puteţi trăi împreună ca soţ şi soţie, şi acele femei sunt la fel ca şi cum niciodată... ele sunt virgine atâta timp cât au stat cu bărbatul lor. Asta-i adevărat. Acum, aceasta este legal şi după lege, şi este în ordine, aceasta este ordinat de Dumnezeu ca să fie făcut astfel. O altă femeie poate să facă acelaşi act ca şi soţia ta. Cu una din ele, tu eşti neprihănit în privirea lui Dumnezeu; şi făcând acelaşi act cu o altă femeie, tu eşti condamnat înaintea lui Dumnezeu, la moarte. Ce este aceasta? Neprihănirea pervertită, vedeţi, neprihănirea pervertită. Acum, diavolul nu poate crea, dar el perverteşte ceea ce Dumnezeu a creat deja.

E-228 Ce este o minciună? Este adevărul pervertit. Cineva a spus, oh, "Era Sâmbătă seara, ora nouă, da, Bill Branham era în Jeffersonville." Corect. "Jos la salonul Anthony, beat." O minciună. Ce a fost aceasta? Eu am fost în Jeffersonville, aceasta¬i adevărat. Acesta era adevărul pervertit într-o minciună. Înţelegeţi ce vreau să spun? Vedeţi, o minciună perverteşte adevărul. Aceasta este ceva care spune unde am fost. Acum, dacă ar fi spus, "La biserică, predicând." Corect. Aceasta este neprihănire, el a spus adevărul. "La tavernă, bând." O minciună.
Pervertit, vedeţi, adevărul pervertit. Vedeti ce vreau să spun? Toată lipsa de neprihănire este neprihănirea pervertită.

E-229 Moartea, ce este aceasta? Viaţa pervertită. Boala? Sănătatea pervertită. Tu se presupune să fii un om bun şi tare. Ei bine, dacă eşti un om bolnăvicios, ce este aceasta? Sănătatea ta este pervertită. Vedeţi, aceasta este totul despre ea. Tu obişnuiai să fi o femeie tânără şi frumoasă, şi un om frumos şi puternic, acum voi vă zbârciţi şi îmbătrâniţi, c;e este aceasta? Viaţa pervertită, vedeţi, venind înapoi iarăşi. Inţelegeţi? Şi acesta trebuie să vină înapoi, binecuvântat să fie Numele Domnului, Dumnezeu a promis s-o aducă înapoi. Şi tot atât de sigur ca... dacă aceasta este, noi ştim că este aici; astfel tot atât de sigur cum aceasta este, Dumnezeu o va aduce din nou. El a promis şi a jurat că va face aceasta. Aceasta este ceea ce ne dă nouă...

E-230 Acum, ce fel de oameni s-ar cuveni să fim noi? Acum observaţi cum iau loc aceste lucruri. Acei pe care El i-a cunoscut dinainte, El i-a chemat; pe acei pe care i-a chemat, El i-a dovedit. Când? Înainte de întemeierea lumii, înainte ca lumea să fi început. Acum, dacă noi am putea lua această Scriptură şi să o justificăm, noi am lua ore asupra ei, dar noi-noi nu vrem să facem aceasta. Dar toată această lipsă de neprihănire aici, este neprihănirea pervertită în lipsă de neprihănire. Aceasta este ceea ce face diavolul.
Acum, când voi veniţi la vârsta de responsabilitate, şi ştiţi ce este binele şi răul, se presupune ca voi să vă abateţi de la rău. Deoarece, sunteţi născuţi în păcat, formaţi în neadevăr, veniţi în lume vorbind minciuni. Apoi sunteţi-sunteţi de fapt născuţi ca o dorinţă sexuală, şi atunci voi trebuie să fiţi născuţi din nou ca să căpătaţi o nouă naştere, ca să intraţi în Ceruri. Deoarece acest fel de naştere pe care îl aveţi aici...

E-231 Voi vedeţi unde ar fi atât de departe greşiţi Martorii lui Iehova, ca să creadă că naşterea din nou este învierea trupului, vedeţi. Aceasta nu putea fi. Vedeţi? Aceasta trebuie să fie ceva...

E-232 Voi, voi sunteţi într-un spaţiu de timp, şi singurul lucru care este Etern este ceva care nu are nici început nici sfârşit. Orice lucru Etern nu a avut niciodată un început, sau acesta niciodată nu va avea un sfârşit. Vedeţi? Dacă tu eşti o parte din Dumnezeu, Duhul care este în tine nu a avut niciodată un început sau acesta nu va avea niciodată un sfârşit, şi tu eşti Etern cu Duhul care este în tine. Înţelegeţi? Ca şi iubirea agapao, şi aceasta vine în jos la iubirea fileo, şi apoi la iubirea pofticioasă, şi aceasta o ţine mergând mereu în jos şi-n jos, pervertind în jos până când aceasta devine o îngrămădire de murdărie. De ce, singura cale, prin care Isus a coborât jos pe aceeaşi scară aici ca să ridice şi să ia înapoi iarăşi la cea mai înaltă formă; de la forma cea mai de jos, de la moarte la Viaţă, de la boală la sănătate, de la lipsă de neprihănire la neprihănire. Înţelegeţi? El a devenit de la cel mai înalt la cel mai de jos, ca El să poată aduce cel mai de jos la cel mai înalt. El a devenit eu ca eu să pot prin harul Lui să devin El, un moştenitor al Tronului Slavei. Inţelegeţi ce vreau să spun, despre acele lucruri?
Acum uitaţi-vă, departe în urmă înainte ca această lume să înceapă acolo în acei atomi, când Dumnezeu văzuse ce urma să ia loc, chiar acolo El v-a văzut pe voi, El m-a văzut pe mine, El a văzut fiecare purece, fiecare muscă, fiecare broască, fiecare movilă, fiecare lucru care va fi vreodată pe pământ, El a văzut aceasta chiar acolo. Sigur, El a văzut.

E-233 Acum, El niciodată nu a spus, "Eu voi trimite pe Fiul Meu jos şi-L las să moară, şi poate cuiva o să-i pară rău de El. Şi acesta va fi un caz cu o astfel de părere de rău, că ei... posibil că cineva ar putea fi salvat."

E-234 El a ştiut dinainte cine va fi salvat! Da, domnule. El a spus, "Pe Esau îl urăsc, pe Iacob îl iubesc," înainte ca vreunul din ei să fi dovedit vreodată ce erau, deoarece El ştia ce erau ei. El ştia. El ştie fiecare lucru. El ştia ce vei face, înainte ca să te naşti, şi când a început lumea.

E-235 Acum uitaţi-vă, după cum ştiţi, eu-eu-eu sunt un puşcaş. Mie-mi plac puştile. Şi o femeie în Texas, eu cred că era în Texas, mi-a cumpărat o puşcă Swift, calibru .220 Swift. Eu întotdeauna miam dorit una, am vrut să o cercetez. Ea este cea mai puternică puşcă. Ea are douăzeci şi două de cartuşe, patruzeci şi opt de alice, şi o puteţi mânui aceasta... Acum, fabrica spune, "Nu faceţi aceasta, este periculos." Dar voi îl puteţi mânui acel cartuş la cinci mii de picioare pe secundă, [1.525 m/s – Trans.] şi totuşi să-l ţineţi în locul lui. Cinci mii de picioare pe secundă, aceasta este o milă pe secundă. În alte cuvinte, un şoim şezând la două sute de iarzi, [două sute metri – Trans.] poţi puşca şoimul şi să vezi penele zburând înainte ca puşca să te lovească cu reculul. Vedeţi? Acela, dar luaţi partea plată a unei scobitoare şi luaţi praf de puşcă, şi turnaţi acesta în cartuş, tocmai suficient ca să fie ţinut de scobitoare; şi puteţi trage la un castor şezând la capătul acestei clădiri, şi el şade şi se uită la voi. Care-i cauza? Cartuşul se dezintegrează, acesta merge atât de repede. Şi tu poţi să pui un cearceaf între aici şi acolo, şi nu ai să vezi niciodată nici chiar o mica fosilă căzând pe cearceaf. Aceasta se întoarce înapoi. Nu în-în cenuşă, cenuşă vulcanică; ci aceasta merge mai departe decât atât. Acesta merge înapoi în acizii originali care fac cupru şi plumb care este acolo. Acesta merge înapoi aşa cum a fost cu o sută de miliarde de ani în urmă. Acum, aici este un mic cartuş, patruzeci şi opt de alice de cartuş, pe care eu îl ţin în mână, şi în secunda următoare acesta se întoarce înapoi în ce a fost cu o sută de milioane de ani în urmă. Şi dacă lumea ar mai sta probabil o altă sută de milioane de ani, acesta ar fi din nou un cartuş, ar putea fi adus înapoi, că el s-a format tocmai în cupru.

E-236 Acum uitaţi-vă ce a făcut Dumnezeu, şi atunci voi Îl veţi iubi pe El, apoi mergeţi Aacasă, şi dimineaţă dormiţi puţin mai târziu, şi-şi voi-voi Îl veţi iubi mai mult ca niciodată. Acum, Dumnezeu este un Contractor. Câţi ştiţi aceasta? El este un Constructor. În ordine, ascultaţi foarte atenţi. Acum, Dumnezeu în urmă acolo, ei au spus... Acum voi o să luaţi ideea cronologică din aceasta. Dumnezeu, cu o sută de miliarde de ani în urmă, când El urma să facă lumea, ei bine, El tocmai a început. Acum El avuse... El avea o idee în mintea Lui.

E-237 Acum voi o să spuneţi, "Dacă El este aşa de măreţ, Frate Branham, cum de a permis El diavolului să facă păcat?" Păi, El ştia înainte ca diavolul să fi fost creat că el va fi diavol. Glorie! Acum eu mă simt religios. Oh, Doamne! El ştia înainte ca diavolul să fie creat că acesta va fi diavolul. Acum voi întrebaţi, "Ce-i cu aceasta?" Voi spuneţi, "De ce l-a lăsat El pe acesta să fie diavol?" Ca El să poată fi dovedit a fi Dumnezeu. Asta este de ce a făcut El aceasta. De ce a fost vreodată lipsă de neprihănire?

E-238 Păi, care a fost primul, un Salvator sau un păcătos? Care a fost primul? Un Salvator. Care a fost întâi, un Vindecător sau o persoană bolnavă? De ce a fost permis ca să fie un păcătos? Deoarece atributul Lui este de Salvator. Dacă nu ar fi existat niciodată un păcătos, El nu ar fi fost cunoscut niciodată ca Salvator. Haleluia ! El poate face ca toate lucrurile să se înfăşoare în jurul slavei Sale. "Poate olarul să spună..." Sau, "Poate oala să spună olarului, De ce m-ai făcut aşa?" Cine este pe roată? Cine are lutul? în ale cui mâini este acesta? Pavel a spus, "Oh, om nebun, nu a spus El că l-a ridicat pe Faraon tocmai pentru acest scop?" Cu certitudine, El a ştiut aceasta înainte ca să existe o lume, El ştia cine ce va fi. Şi El a permis să fie păcat ca El să poată fi Salvator. El a permis să fie boală ca El să poată fi Vindecător. El a permis să fie ură ca El să poată fi dragoste. Sigur, El a făcut aşa. El este Dumnezeu, şi acestea sunt atributele Lui, şi El trebuia să aibe ceva ca să-şi expună atributele Sale.

E-239 Cum aţi fi ştiut vreodată că era o noapte, cum aţi fi ştiut vreodată că exista ceva; dacă aceasta era totul lumina zilei, cum aţi fi ştiut vreodată că există noapte. Există noaptea astfel ca aceasta să poată dovedi lumina zilei. Sigur, acolo este. Amin. Voi vedeţi ce a făcut El?

E-240 Dar când El era acolo în urmă înainte de întemeierea lumii, înainte ca El să ia acest soare vechi şi l-a mutat în jurul acestei vechi stele pe care trăim noi acum, acest pământ, şi El l-a format aici lângă soare, şi l-a aşezat în jurul soarelui. A zis, iată soarele. El l-a format pe acesta pe partea aceasta şi l-a lăsat atârnat acolo pentru o sută de miliarde de ani. Ce făcea El? Ceva gaze. El se mişca în jur pe partea aceasta, şi El a făcut altceva. Ce a făcut El acolo? Ceva potasiu. El s-a mişcat pe aici, şi ce a făcut El aici? A făcut ceva calciu. Ce a făcut El? El te-a făcut pe tine şi pe mine. Ce a făcut El? Ca şi un contractor, desfăşurând toţi stâlpii şi plăcile, şi lateralele, el ştiind câte clădiri urma să construiască. Şi noi suntem făcuţi din şaisprezece elemente ale pământului, şi El ne-a făcut pe noi toţi, şi ne-a aşezat înainte ca lumea să fi venit în... şi aceasta putea să fi fost lunguiaţă în acea vreme, eu nu ştiu cum era aceasta. Pentru ce a făcut El aurul, cuprul, şi bronz, şi apă, şi toate celelalte materiale? El este un Contractor. El putea... Constructorul, El a aşezat fiecare lucru acolo, totul a tăiat şi a format. Când El a făcut toate acestea, era doar o mare erupţie vulcanică. El a lăsat acele vulcane vechi să clocotească acolo pentru o sută de milioane de ani, ca să facă ceva calciu. Ce este acesta? Este o parte din voi.

E-241 Şi atunci, înainte ca să fi fost o fărâmă de viaţă pe acest pământ, trupurile noastre erau aşezate aici. Haleluia. Înainte ca un strop de umezeală să vină vreodată pe pământ, noi eram aşezaţi aici. Când Adam a păşit în sus şi-n jos în Grădina Edenului, eu eram aşezat aici. Amin. Da, domnule. Oh, glorie! Când Heruvimii, stelele dimineţii cântau împreună, şi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie, eu eram aici aşteptând doar să vină suflarea de viaţă. Eu eram aici. El m-a făcut pe mine aici, a avut trupul meu aşezat aici. Da, domnule. Acesta nu era de unde veniţi voi. Doamne, cum a ajuns acesta aici? Dumnezeu l-a avut aşezat aici. Dumnezeu l-a făcut pe acesta. Noi suntem făcuţi din şaisprezece elemente, petrol, potasiu şi lumină cosmică, şi câte altele. Vedeţi, noi eram aşezaţi aici.

E-242 Apoi ce s-a întâmplat? Atunci Dumnezeu a spus către Duhul Sfânt, noi o să luăm aceasta în formă de simbol, "Acum Tu du¬te înainte, şi să mergi să faci dragoste cu lumea aceea, deoarece Eu sunt Dragoste şi Tu eşti un produs din Mine, aşa că Tu du¬te acum şi fă-i dragoste lumii." Şi marele Duh Sfânt, noi ne gândim, a venit acolo afară, doar în formă de tablou. Aceasta nu era în felul acesta. Sigur, Duhul Sfânt şi Dumnezeu este aceeaşi Persoană identică, scop identic, motiv identic. Scuzaţi-mă. Şi numai să zicem El şi-a aruncat aripile Lui în jurul pământului, El a început să clocească. Ce este clocirea? Ca o găină cu puiul ei, gungurind şi facând dragoste, clack, clack, clack." Oh.

E-243 "O viaţă, vino, apari!" A strigat El. El s-a uitat împrejur. "Eu vreau frumuseţe pe acest pământ. Apari, lumină!" Duhul Sfânt mişcându-se. Şi când El a făcut aceasta, eu mă uit să vină, acolo se ţărmureşte dealul, acolo vine ceva calciu turnânduse jos, şi se amestecă cu potasiu. În ce se împătură aceasta? Viaţă, vino înainte!" Un micuţ ghiocel îşi scoate capul de sub o piatră. "Vino aici, Tată, uită-te la aceasta."

E-244 "Aceasta arată bine, ţine-o în continuare cu clocitul." El a clocit afară florile, El a adus afară toată vegetaţia, El a adus afară viaţa animalelor, şi păsările au zburat afară din praf. După un timp, apare un om şi o femeie; apare un om, şi omul era şi bărbat şi femeie. Nu, nu hermafrodit, acum; ci numai¬numai în el.

E-245 Acolo era un spirit feminin. Dacă luaţi un bărbat care este aşa de afeminat, el poate fi foarte bine, echilibrat în ordine, dar acolo este ceva greşit. Şi când luaţi o femeie, şi vrea să-şi ciupelească părul, şi să poarte o şalopetă cu tot cu pantaloni, şi iese acolo afară, "şi binecuvântă Dumnezeule, eu vă spun," acolo este ceva greşit. O femeie are spiritul feminin, şi un bărbat este masculin. Noi ştim aceasta, şi voi ştiţi aceasta. Arată corect o femeie care încearcă să fie, şi să acţioneze ca un bărbat?

E-246 De ce, eu am şezut odată, căci eram gardian de vânătoare aici, şi am şezut în autobuz să merg acolo sus şi am lovit cu mâna pe acea femeie peste genunchi, cu mâna, vorbind cu ea, şi eu nu ştiam că aceasta era o femeie. Ea avea una din aceste şepci de sudori şi o mare pereche de ochelari, şi eu şedeam acolo în spate, şi ea spunea una alta despre ceva întâmplat. Ea spunea, "Ştiţi," şi ea a spus, "aseară," şi arătând atât de dur cât putea să arate, fumând o ţigară. Ea spunea, "Aseară, vă spun, acel flăcău dormea sus pe acel lucru," şi a spus, "Doamne, şi el a venit lunecând jos prin el." A mai spus, "Eu niciodată nu am râs atât de mult în viaţa mea."

E-247 Şi eu râdeam, ştiţi, aşa. [Fratele Branham face să sune ca o lovitură de palmă pe genunchi – Ed.] Eu am spus, ",Băiete, asta era una, nu-i aşa?" Şezând acolo vorbind astfel. Şi dacă ea nu şi¬ar fi scos şapca şi să-şi scuture capul, şi ea avea o cârpă acolo că ea era femeie. Eu niciodată nu m-am simţit atât de mic în viaţa mea. Eu-eu am spus, "Sunteţi o femeie?"
Ea a spus, "De ce, sigur!"

E-248 Eu am spus, "Scuzaţi-mă." Eu niciodată nu am văzut aşa ceva. Acum, acesta era adevărul.

E-249 Zilele trecute am văzut un semn care m-a emoţionat. Acesta avea un semn mare sus, care spunea, "Doamnele gata să poarte haine." Eu mă gândeam, "Lăudat să fie Dumnezeu pentru aceasta." Vedeţi? Dar, a urmat să aflu, că acestea erau un fel de haine pe care ei deja le-au făcut, ştiţi voi. Eu credeam că ele într-adevăr urmau să pună haine pe ele. Într-adevăr credeam. Zicea, "Doamnele sunt gata să poarte haine." Eu am spus, "Lăudat să fie Dumnezeu pentru ele. Aceasta este bine. Aceasta este drept, sigur eu mulţumesc Domnului pentru aceasta." Dar, vedeţi, acestea erau un fel de haine pe care ei le aveau deja făcute, ceva. Aceasta ar fi ceva comic, nu-i aşa, în ţara aceasta? În ordine.

E-250 Atunci când Adam a venit sus. Şi atunci Adam arăta singuratic, astfel că El a luat o coastă din el şi a făcut-o pe Eva, un produs lateral pentru el. Şi El a făcut, El a luat spiritul feminin afară din Adam şi l-a pus în femeie, spiritul de iubire, feminin, drăguţ, gentil. Şi El a lăsat spiritul masculin în Adam. Acum, dacă există ceva diferit, atunci este o perversiune undeva. Acum, şi atunci ei doi erau una.

E-251 Şi astfel să luăm o mica dramă înainte să încheiem. Aici vin împreună, Adam ia pe Eva de braţ şi păşesc afară. Eu iubesc această povestire. Şi ei păşesc afară, voi ştiţi, şi Eva spune, "Oh, dragă, tu zici că ai numit asta?"
"Da, eu am numit pe acesta." "Păi, cum îl chemi pe acesta?" "Acesta se cheamă cal." "Uh-huh. Ce-i aceasta?" "Aceasta-i vacă."
"Tu ai numit-o pe ea?" "Da. Uh-huh."

E-252 "Cum numeşti tu pe aceasta, pe aceasta, pe cele două şezând acolo cu capetele apropiate?"
"Acelea sunt păsările iubirii."

E-253 "Oh, înţeleg, înţeleg." Şi ei merg aşa mai departe. "Şi ce este aceasta de aici?"
"Eu o numesc pe aceasta aşa, şi pe asta de aici."

E-254 Şi, "Oh, înţeleg. Ah-ah, aceasta-i frumoasă." Şi un leu rage. "Cum îl numeşti pe acesta?"
"Acesta este leul."
"Ce este acesta?"
"Tigrul."

E-255 Şi toate ca şi... "Oh, înţeleg." Întocmai ca motanii, ştiţi, şi mieunând în jur.

E-256 Astfel după un timp ea se uită în jur, şi spune, ",Dragă, uită- te acolo, soarele merge în jos, e timpul să mergem la biserică." Ştiţi, acolo există ceva despre timpul când soarele apune, voi vreţi să vă închinaţi. Dacă voi nu mergeţi la biserică în seara aceea, vă place să mergeţi într-o camera şi să citiţi Biblia. La câţi vă place să faceţi aceasta, să vă retrageţi singuri? Înţelegeţi? Este chiar în om să facă aceasta. Voi să faceţi aceasta.
"Timpul de mers la biserică."

E-257 Acum, ei niciodată nu au spus, "Acum, stai un moment, acum, acum, Jones aparţine de Adunarieni, şi noi aparţinem de..." Nu, atunci nu era nimic ca aceasta, aşa că ei doar au plecat. Ei nu aveau o biserică, sau un scaun bun pe care să şadă aşa. Ei s-au dus sub marea catedrală de pădure, şi au îngenunchiat.

E-258 Şi acea Aureolă era agăţată acolo în tufişuri, înţelegeţi. Eu pot auzi o Voce care vorbeşte spunând, "S-au bucurat copiii Mei pe pământ, de ziua pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-a dat-o ţie?"

E-259 "Da, Doamne, noi ne-am bucurat astăzi." "Nu-i aşa, dragă?"

E-260 "Da, da, dragă, ne-am bucurat." "Doamne, noi sigur te apreciem pe Tine. Acum mă întind să dorm." Înţelegeţi? Şi el îşi întinde braţul lui mare în afară, şi ea se întinde pe braţul lui, şi se întinde jos tigrul şi leul, şi fiecare lucru ca să doarmă, atât de paşnic.

E-261 Astfel Dumnezeu vine jos şi El aduce jos, oh, o grămadă de îngeri, pe Gabriel, creaţia Lui din Cer. Astfel ei vin jos şi umblă foarte tiptil şi intră uşor în dormitor, vedeţi, şi se uită în jur. Gabriel a spus, "Vino aici, Tată. Vino aici, uită-Te aici. Iată-i. Aici, aici sunt întinşi copiii Tăi."

E-262 Câţi dintre voi de aici s-au dus vreodată la marginea patului, unele dintre voi mamele, voi şi taţii împreună, şi v-aţi uitat la băieţel şi la fetiţă, şi v-aţi amintit unul altuia, "Nu-nu seamănă el cu tine, aşa şi aşa?" Aţi făcut vreodată aceasta? De ce, că de multe ori eu merg şi-i spun la Meda, îi spun despre Joseph. Ea ar spune, "Bill, el are o frunte înaltă ca tine."

E-263 "Da. Dar, Meda, el are ochii mari ca tine." De ce? El este o parte din produsul nostru, el este un produs al unităţii noastre.

E-264 Acum, şi Tatăl a spus, putem spune asta despre ea, zicând, "Ştiţi..." Şi Gabriel a spus, "Ştii, el seamănă cu Tine." Acesta este felul cum arată Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă. Astfel arată Dumnezeu, El arată ca voi. Voi sunteţi vlăstarii Lui. Câţi ştiţi aceasta? Înţelegeţi?

E-265 Acum priviţi. Care este cea mai inferioară formă de viaţă pe care o avem? Broasca. Care este cea mai superioară formă de viaţă? Umană. Desigur. Şi ce este forma cea mai superioară? Aceasta vine încontinu de la cea mai inferioară în sus, de la broască la asta şi aceea, şi la pasăre, şi la... oh, aşa mai departe, la forme superioare de viaţă, până ajunge la cea mai înaltă formă la care poate veni, apoi aceasta a fost făcută în imaginea lui Dumnezeu. Iată-vă. Şi femeia nu a fost făcută în imaginea lui Dumnezeu, ci în imaginea unui bărbat. Vedeţi?
Acum, acum, iată-vă. Şi Dumnezeu se uită la ea, şi spune, "Da, ei arată-ei arată drăgălaşi"

E-266 Ce era aceasta, frate? Ei niciodată nu trebuiau să moară. Aceasta era doar prima mâna de calciu, primul potasiu, şi fiecare lucru a început în felul acesta. Nu este asta frumos? Dar păcatul a venit înainte şi a mânjit tabloul. Acum, este Dumnezeu... Ce a permis Dumnezeu să facă acesta? De ce a permis El ca acesta să fie, aşa cum am vorbit mai înainte? El a permis aceasta ca El să poată dovedi că El era un Salvator. El făcuse aceasta. El a lăsat ca îmbolnăvirea să se întâmple astfel ca El să poată dovedi că El era un Vindecător. El a lăsat ca să se întâmple moartea ca să dovedească că El era Viaţă. Înţelegeţi? El a lăsat ca toate aceste lucruri rele să se întâmple ca să dovedească că El era bun, ceea ce El era. Noi vom...

E-267 Voi vorbiţi despre a cânta povestea răscumpărării! De ce, frate, când vine Isus, această-această biserică va sta acolo la marginea acestui pământ şi vom cânta poveşti despre înviere, când Îngerii îşi vor pleca capul lor, neştiind despre ce vorbim noi. Păi, ei niciodată nu au fost pierduţi. Ei nu ştiu prin ce am trecut noi. Noi ştim ce înseamnă să fii pierdut şi să fii găsit. Oh, nu putem noi să-i strigăm laudele Lui? El nu este un Salvator pentru ei. Ei niciodată nu au nevoie de vreo salvare. El nu a fost un Vindecător pentru ei. Nu. Glorie! El nu este-El nu este Viaţă pentru ei, desigur nu, căci ei niciodată nu au fost morţi în păcat şi călcători de lege. Noi eram, dar eram făcuţi vii. Iată-ne. Ce vom spune noi cu coroanele jos, "Tu eşti Reverend aşa-şi-asa"? Oh, nu, nu, nu, nu. Toată slava Lui! Aceasta este. Iată-vă. Atunci noi vom povesti cum am biruit, noi vom înţelege aceasta mai bine pe atunci şi pe atunci.

E-268 Apoi, acolo în aceasta atunci, atunci ce s-a întâmplat? A spus Dumnezeu atunci doar, "Păi, Eu aş putea tot atât de bine simplu să distrug tot potasiul şi calciul Meu, acesta este tot ruinat?" Nu, nu, El ştia că aceasta urma să fie aşa.
Acum, acum, dacă Duhul Sfânt m-a făcut pe mine ceea ce sunt, şi mănânc alimente şi le pun înapoi în trupul meu şi clădesc ceea ce sunt eu acum, acum, totuşi, eu am fost făcut în formă. Fiecare tablou pe care l-a văzut Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, matur, se materializează. Vedeţi? Acesta vine din femeie, aşa cum El a spus că va fi. Data următoare acesta vine de la Dumnezeu. Acesta vine în timpul acela prin femeie; acesta vine de data aceasta prin Bărbat. Vedeţi? Vine în acea dată printr-o dorinţă sexuală; acesta vine de data aceasta printr-un Cuvânt vorbit de Dumnezeu? Vedeţi?

E-269 Şi acolo, acum, nu poate ceva să mă rănească pe mine. Nu, domnule. Nu este nimic care să ne poată vătăma pe noi. Cum a spus Pavel, "Nu există nici în lucrurile de acum, nici în cele care vin, boala, moartea, nimic nu ne poate despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos." Nu există nici un lucru care să ne poată despărţi.

E-270 După cum am spus o mică povestire. Eu am cam cinci fire de păr ca să fiu complet chel. Şi eu îmi pieptănam acele câteva fire în urmă, soţia mi-a spus, "Billy, tu eşti aproape chel."
Eu am spus, "Dar eu nu am pierdut nici unul din ele." Ea a spus, "Unde sunt?"

E-271 Eu am spus, "Unde au fost ele înainte ca să le am eu? Vezi, oriunde au fost ele înainte ca eu să le am."
Acum, era un timp, cu o sută de ani în urmă, aceste fire de păr nu erau aici deloc, dar ele erau aici afară în pulbere. Este adevărat? Apoi cam cincizeci de ani în urmă, ele au început să vină pe capul meu. De unde au venit ele? Din praf. Şi acum ele se întorc înapoi unde au fost. Este adevărat? Ele nu au fost, apoi au fost, şi acum ele nu sunt. Ce este aceasta? Cine le-a făcut pe ele ceea ce sunt? Dumnezeu! Iată-L. El a pictat un tablou, şi acesta este felul în care îl vreau.

E-272 "O Moarte, unde-ţi este boldul? Mormântule, unde-ţi este biruinţa?" Voi mă puteţi îngropa pe mine în una din aceste zile de aici, eu nu ştiu. Dar, frate, eu nu voi fi mort. Eu vă spun aceasta. Nu, domnule.
Oh, noi vom învia! Haleluia ! noi vom învia!
În acea dimineaţă a învierii când gratiile morţii sunt rupte, Noi vom învia! Haleluia! noi vom învia.
Nu există nimic care să mă poată ţine de la înviere. Acolo nu există destui diavoli în tot iadul care să mă poată ţine pe mine de la înviere. Nu există nimic destul niciunde ca să mă ţină pe mine de la înviere. Eu am promisiunea lui Dumnezeu, eu am Duhul Sfânt. Eu am Zoe, Viaţa Eternă a lui Dumnezeu, odihnindu-se aici. Acest trup vechi vine de acolo, Şi Dumnezeu m-a scos din pământ.

E-273 Şi El care m-a scos afară din pământ, când eu devin acum vârstnic, de fiecare dată când aud un clopot de biserică, ceva mi-ar vorbi mie, şoapta unui Glas. Un Înger mi-a vorbit dintr¬un boschet, spunând, "Niciodată să nu bei sau să fumezi, căci Eu am o lucrare să fac cu tine. Nu-ţi defăima trupul tău sau să umbli cu femei şi alte lucruri, tu, că Eu am ceva pentru tine să faci când devii mai bătrân."
"Cine eşti Tu? Cine eşti Tu?"

E-274 "Tu vei şti mai mult despre aceasta mai târziu." După un timp, iată-L venind, El plutea acolo la botez. El se arată pe El însuşi. El se declară pe El însuşi. El răspunde. Eu îl văd pe El stând acolo pretutindeni, de fiecare dată.

E-275 Cum ai să mergi, dacă El m-a făcut ceea ce sunt fără ca să pot avea de ales? Eu niciodată nu am mers acolo în urmă şi să spun, "Acum, Charlie Branham, tu căsătoreşte-te cu Ella Harvey, şi naşte-mă pe mine din pământ." Nu, domnule. Eu nu am avut niciodată de ales în aceasta. Dumnezeu a făcut aceasta.
Şi dacă El m-a făcut pe mine ceea ce sunt, fără o alegere, cu cât mai mult când acel Duh Sfânt merge peste mine şi eu spun, "Da, Doamne, Tu eşti Creatorul meu, şi eu Te iubesc şi Te accept pe Tine ca Salvatorul meu."

E-276 Cum mă veţi putea ţine pe mine în praf? Nu veţi putea face aceasta, frate, nu o veţi putea face. Dumnezeu nu a format niciodată o bucată de acest calciu sau potasiu, sau orice altceva, ca să fie-să fie vreodată risipit. "Tot ce-mi dăduse Tatăl Mie, înainte de întemeierea lumii, va veni la Mine." Iuh! Îmi vine să strig chiar acum. "Tot ce mi-a dat Tatăl Mie va veni la Mine," şi niciunul din ei nu se va pierde, ci Eu îi voi învia iarăşi la inviere. Eu L-am auzit pe El chemând, şi am venit la El. Cum pot ei să mă ţină în pulberea pământului? Nu există destui cu pompele funebre în lume ca să mă lovească în faţă cu o lopată, care să mă ţină în pulberea pământului. Eu voi învia într-o zi şi voi sta în asemănarea Lui, spălat în Sângele Lui, născut din Duhul Lui! Haleluia! Puteţi să aveţi toate cultele pe care le vreţi; Eu îl iau pe Isus. Amin!

E-277 Un om de la asigurări a venit la mine, Wilbur Snyder, un bun prieten de-al meu. El a spus, "Billy, eu vreau să-ţi vând o poliţă de asigurare."

E-278 Eu am spus, "Eu o am deja." (Soţia mea s-a uitat în jur ca şi cum ar spune, "Pentru ce minţi, băiete?")
El a spus, "Tu ai asigurare?" Eu am spus, "Da, domnule." El a spus, "Cu ce companie este aceasta? Ce este aceasta?"

E-279 Eu am spus, "Asigurare binecuvântată, Isus este al meu, oh, ce gust dinainte al gloriei Divine! Moştenitor al salvării, procurată de Dumnezeu, născut din Spiritul Lui, spălat în Sângele Lui."

E-280 El a spus, "Aceasta este bine, Billy, dar asta nu o să te pună în cimitir."

E-281 Dar eu am spus, "Aceasta mă va scoate pe mine de acolo." Haleluia! Eu nu sunt îngrijorat de a ajunge acolo; ci de a ieşi de acolo.

E-282 Astfel, eu am asigurarea mea care-mi spune mie, "Eu îi voi aduce pe toţi pe care Mi i-a dat Tatăl, ei sunt ai Mei." Mie nu¬mi pasă ce făcuse tatăl meu, ce făcuse mama mea, ce orice era. "Tot ce-mi dă Tatăl va veni la Mine, şi nici un om nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl." Haleluia! De ce i-a cunoscut El? "Eu i-am cunoscut pe ei înainte de întemeierea lumii. Când Eu am junghiat Mielul, Eu l-am junghiat pe el cu El." Amin. "Eu am predestinat Biserica." Ce a obţinut predestinarea? Biserica. Cum ajungeţi voi în Biserică? "Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." El a ştiut înainte de întemeierea lumii că noi vom fi acolo. şi pe cei ce i-a ştiut mai dinainte, El i¬a chemat. Pe acei pe care i-a chemat, El i-a justificat. Pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a proslăvit.

E-283 În Cărţile lui Dumnezeu pe care le-a făcut El a spus că El mă va întâlni pe mine chiar acolo. Nu există toţi diavolii din iad ca să poată vreodată să-l ţină pe el undeva dar să-l ţină de a veni chiar acolo, căci Dumnezeu a spus deja aşa, şi aceasta este definitiv. Dacă cu o sută de miliarde de ani înainte ca lumea să fie formată, stelele dimineţii au cântat împreună şi fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie, înainte ca acolo să fie o întemeiere a lumii, înţelegeţi, înainte ca să fie o întemeiere. Şi acei Îngeri şi toţi erau fericiţi, strigând despre aceasta, înainte ca să existe o întemeiere a lumii, cum o să mă ţină diavolul vreodată în pulberea pământului? Nu poate să facă aceasta. Aveţi dreptate.

E-284 Să vedem, acum, acesta este un timp democrat pe care îl am eu aici. Acesta este douăzeci de minute până la unsprezece, adică numai douăzeci de minute până la zece. Este corect, Frate Wood? Adevărat, sunt douăzeci de minute până la zece. Fiecare este fericit?
Oh, eu simt că aş călătorii,
Eu simt că aş călătorii;
Casa mea cerească este luminoasă şi atrăgătoare,
Şi eu simt că aş călătorii.
Oh, eu simt că aş călătorii,
Eu simt că aş călătorii,
Casa mea cerească este luminoasă şi atrăgătoare,
Şi eu simt că aş călătorii.

E-285 Vouă vă plac acele cântece vechi ca aceasta? Era unul vechi pe care obişnuiam noi să-l cântăm, despre, ceva despre „Harul şi mila m-au găsit pe mine, acolo Steaua Dimineţii străluceşte." Ce este aceasta, Soră Gertie? Hai să vedem. Cum, ce este acesta, Frate Neville? Vedeţi, ceva cam, ,,Harul şi mila m-au găsit, acolo Strălucirea şi Steaua Dimineţii au arătat locuinţele Ei în jurul meu." Uh-huh, da. în Cruce. Dă-ne un ton la aceasta, soră. Aceasta este Lângă Cruce. Vino sus aici. Oh, eu le iubesc pe acestea. La câţi dintre voi vă plac vechile cântece inspirate? Voi puteţi avea toate săriturile în sus şi-n jos, şi boogie-woogie cât vreţi. Daţi-mi mie aceasta, aici este unde harul şi mila m-au găsit. Aceasta este. În ordine, cântăm aceasta acum.
Isuse, ţine-mă lângă cruce,
Acolo-iun izvor preţios,
Fără plată pentru toţi, un râu vindecător,
Curge din muntele Calvarului.
Lângă cruce, lângă cruce,
Să-mi fie slava mea;
Până când sufletul meu răpit va găsi
Odihnă dincolo de râu.

E-286 [Fratele Branham începe să fredoneze Lângă Cruce – Ed.] Oh, ce frumos! Gândiţi-vă la aceasta. Ce era dacă nu ar fi fost nici un Salvator? Ce era dacă noi nu am fi avut Cuvântul? Ce era dacă El nu te-ar fi chemat? Ce era dacă El nu te-ar fi cunoscut dinainte, şi voi aţi fi fost aici afară în restul lumii în seara aceasta? Îl iubiţi pe El? Oh, Doamne! Acum nu uitaţi serviciile de dimineaţă, la nouă treizeci.
Lângă cruce, lângă cruce,
Să-mi fie salvarea mea;
Până când sufletul meu răpit va găsi,
Odihnă dincolo de râu.

E-287 Acum daţi-ne un ton la Loc La Izvor. Acest bun cântec vechi, Acolo-i Loc La Izvor. Câţi îl ştiţi acesta? "Loc, loc, da, acolo este un loc, un loc la Izvor." Şi câţi faceţi aceasta acum, foarte liniştit, doar întindeţi-vă lângă voi, daţi mâna cu acel frate. Voi ştiţi, că este loc acum pentru toţi Metodiştii, este loc pentru Baptişti, este loc pentru Penticostali. Este loc pentru noi toţi acum, la Izvor. Câţi dintre voi cunosc vechiul cântec? Oh, sigur voi îi cunoaşteţi. Unii dintre voi din timpurile vechi, acesta este un cântec bun vechi din Kentucky.
Loc, loc, (hai să dăm mâinile), da, acolo este loc,
Acolo este loc la Izvor pentru tine;
Loc, loc, da, acolo este loc,
Acolo este loc la Izvor pentru tine.
Oh, loc, loc, este loc suficient,
Acolo este loc la Izvor pentru tine;
Oh, loc, loc, da, acolo este loc,
Acolo este loc la Izvor pentru tine.

E-288 Acum, eu am o mica surpriză pentru voi. Toate predicile din ultimul timp şi cărţile şi celelalte, vor fi la vânzare cu preţ scăzut, la capătul celălalt al bisericii, săptămâna viitoare, la adunare. Casetele şi celelalte, totul în frumoasă formă literară. Acolo va fi o masă în spate într-una din camere, şi literatură, ultimele predici, şi câteva din frumoasele scrieri care au mers înainte în cărţi noi originale, ediţii noi, vor fi toate expuse în-în capătul clădirii această următoare Miercuri seară. Şi noi aşteptăm un-un timp bun în Domnul. Veniţi la rugăciune acum. Acum, chemaţi bolnavii şi năpăstuiţii, scrieţi-le o scrisoare şi aduceţi-i aici, şi noi o să... Dumnezeu se va mişca puternic. Noi suntem aici şi ştim că El va face aceasta acum.

E-289 Şi acum eu m-am dus la fiecare despre care am ştiut eu, şi am câte ceva. Dacă este ceva în neordine acum, amintiţi-vă, eu v-am spus cu mult timp în urmă, noi urmam să îndreptăm aceasta. Şi eu ştiu că voi ştiţi că Aeste un spirit diferit aici decât cum era. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Înţelegeţi? Asta-i adevărat. Acum, nu¬l mai lăsaţi să plece. Eu vă însărcinez înaintea lui Isus Cristos, nu-l lăsaţi să plece. Staţi chiar aici cu acesta, înţelegeţi, doar ţineţi fiecare lucru înfierat jos şi mişcaţi-vă înainte. Voi sunteţi fraţi. Niciodată nu este fratele vostru sau sora cel care face ceva greşit, ci acesta este spiritul diavolului care intră acolo. Înţelegeţi, acesta umblă prin jur. Şi să vă pară rău pentru fratele sau sora, şi să ştiţi că acesta-i satan care intervine. Şi dacă aveţi ceva simţuri despre acesta, voi să le daţi repede afară, înţelegeţi, căci acesta vă va răpune. Da, vă va răpune, aşa că staţi departe de acestea. Numai să vă amintiţi.
Acolo-i loc, loc, loc din belşug,
Acolo-i loc pentru Metodişti, loc pentru Baptişti, loc pentru Presbiterieni, acolo-i loc pentru toţi;
Loc, loc, da, acolo este loc,
Acolo-i loc pentru tine la Izvor.

E-290 Câţi dintre voi vă amintiţi vechiul nostru cântec de încheiere, ca, "Ia Numele lui Isus cu tine, copil al întristării şi nenorocirii; Acesta-ţi va da bucurie şi confort, ia-L peste tot unde mergi"? Aş dori să poţi sta cu noi, Frate Jeffreys, tu şi sora Jeffreys, şi băieţii şi toţi ceilalţi. Şi-şi apoi, "Ia Numele lui Isus închinându-ne, să cădem în proşternare la picioarele Lui." Oh, Doamne! "Rege al regilor în Ceruri noi Îl vom încorona, când călătoria noastră este completă. Ia Numele lui Isus cu tine, ia-L ca pe un Scut astăzi. Oh, când ispita se apropie, şopteşte Numele Sfânt în rugăciune." Oh, eu iubesc aceasta, acel minunat Nume al lui Isus. Acum, să ne ridicăm acum în picioare, în timp ce vom cânta. În ordine.
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al necazului;
El îţi va da bucurie şi tihnă,
Ia-l, atunci, oriunde mergi.
Preţios Nume, O cât de dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului;
Preţios Nume, (O Nume preţios)
O cât e de dulce!
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului.

E-291 Acesta este puţin diferit acum. Să ne plecăm capetele acum, şi cu adevărat liniştit să ne ridicăm sus o mâna, spunând:
La Numele lui Isus să ne plecăm,
Căzând în proşternare la picioarele Lui,
Rege al regilor în cer noi Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă.
Preţios Nume (preţios Nume), O câte de dulce!
(O câte de dulce!)
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului;
Preţios Nume (da, preţios Nume), O cât e de dulce!
(O câte de dulce!)
Nădejdea pământului şi bucuria Cerului.

E-292 Cu capetele noastre plecate continu, noi spunem, [Fratele Branham fredonează, Ia Numele lui Isus cu tine – Ed.]

Up