Botezul Duhului Sfânt

The Baptism Of The Holy Spirit
Data: 58-0928M | Durată: 2 oră 4 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Desigur foarte fericit să vă văd atât de mulţi afară în seara aceasta, după ce v-am ţinut până la miezul nopţii seara trecută. Nu m-am gândit că veţi fi toţi afară astăzi, dar se pare că veţi veni la şcoala Duminicală, şi asta este foarte bine.

E-2 Acum noi studiem şi încercăm doar să ne facem timp asupra acestei Învăţături a bisericii. Şi eu doar O învăţ. Şi acum, s-ar putea să fie câţiva străini cu noi, pe care nu-i cunosc. Eu nu sunt suficient aici în tabernacol ca să ştiu care sunt membri ai bisericii. Dar am anunţat că aceasta ar fi doar pentru membri bisericii. Pentru că, afară, oamenii au aşa de multe doctrine diferite, şi aşa mai departe. Bine, şi, ei cred acele lucruri. Ei au fost învăţaţi să le creadă. Şi-şi-şi apoi când tu vi într-o altă biserică, poate, şi învaţă ceva foarte contrar, ei bine, atunci ei se gândesc, "Spun, că nu sunt de acord cu Aceea." Vedeţi? Bine, noi nu intenţionăm să fim nepoliticoşi sau să rănim pe careva, motivul că noi facem aceasta. Acum, voi credeţi orice doriţi. Dar noi suntem... eu aşez aceasta, şi trebuie să o fac cu adevărat tare, pentru că trebuie să o încleştăm. Asta este pentru ce stă tabernacolul, vedeţi, chiar pentru ce stăm noi aici. Şi, astfel, noi nu am vrea ca voi să vă simţiţi ofensaţi şi să vă gândiţi că noi încercăm să vă jignim în credinţa voastră, sau nimic de genul acela. Aceea nu este deloc. Şi asta este o...

E-3 Noi mergem prin aceasta cam la fiecare doi sau trei ani, pe aici, şi pentru ce stăm noi, doar doctrina, pentru ce stăm noi, şi de ce o facem. Ce, de ce credem Aceasta. Şi astfel dacă sunt străini aici care nu sunt un-un membru al bisericii, noi cu siguranţă suntem bucuroşi să vă avem să luaţi parte la această discuţie în această dimineaţă şi deseară la fel.

E-4 Şi, apoi, Miercuri va începe o campanie obişnuită în adunare, adică, aici la tabernacol. Şi eu am fost plecat pentru o vreme, pentru o mică odihnă. Am fost foarte, foarte obosit, şi a trebuit să plec, ca să mă odihnesc o vreme. Şi doar ce m-am întors, mă simt bine, mă simt minunat. Şi astfel voi pleca din nou, de îndată ce se termină aceasta, şi nu mă voi mai întoarce până în Ianuarie. Nu mă duc la nici o adunare; doar mă duc, continui odihna în care eram.

E-5 Dar, când am venit înăuntru, am găsit biserica cumva într¬o mică supărare ici şi colo, şi unii dintre membri au început cumva să devină puţin căldicei, retraşi, ţinând mici duşmănii unul împotriva celuilalt, şi aşa mai departe în felul acela. Am mers în jur, de la unul la celălalt, până am reuşit să îndreptăm toată aceasta acum. Este în regulă. Vedeţi?

E-6 Şi nu este nimic greşit. Nu era nimic în neregulă cu nici unul dintre membri. Ei toţi sunt bărbaţi şi femei bune. Dacă ar putea ei doar să realizeze că acela este diavolul, care se bagă printre oameni. Asta-i exact aşa. Nu sunt oamenii. Dacă l-ai putea face pe un frate să vadă asta, atunci el nu va ţine duşmănie împotriva celuilalt om. El are… El se va-el se va simţi rău. Se va simţi ca, "Bine, aceea este... îmi pare rău pentru fratele meu." Vedeţi, dacă el a greşit, păi, acesta nu a fost fratele. A fost diavolul care a făcut aceea.

E-7 Voi spuneţi, "Ei bine, acest om a făcut un anumit, anumit lucru." Fratele vostru nu a făcut aceea; sora voastră nu a făcut aceea; acela a fost diavolul care a intrat în ei, care a făcut-o. Aşa că nu daţi vina pe fratele, pe sora; daţi vina pe diavolul, acela este cel care a cauzat-o.

E-8 Şi aşa că acum în aceste Doctrine de biserică, acum, ele pot fi foarte ciudate pentru voi. S-ar putea să fie ca voi să nu fiţi de acord cu ele, deloc. Dar noi doar... Asta este ceea ce credem noi. Noi credem pentru că este în Biblie, şi noi o învăţăm în felul acela.

E-9 Acum, seara trecută, subiectul nostru a fost: De Ce Nu Suntem Noi O Denominaţiune? Acum, noi suntem o organizaţie pentru că suntem o biserică, dar noi nu suntem o denominaţiune. Şi apoi am prezentat motivele de ce nu suntem noi o denominaţiune.

E-10 Acum, aşa cum deschidem discuţia în această dimineaţă, înainte ca să facem aşa, haideţi să ne rugăm.

E-11 Scumpe Dumnezeu, este în Prezenţa Ta Sfântă că noi venim din nou să cerem curăţirea minţilor noastre, sufletelor noastre, ca noi să ne putem prezenta la Tine ca un instrument în care Tu să poţi lucra, şi prin noi, spre slava Ta. Şi, Tată, curăţeşte gândurile mele, şi mintea mea, şi vorbirea mea, ca să nu pot fi eu cel care vorbeşte; ci Duhul Sfânt să poată unge buzele, şi din lut, ca să poată aduce Adevărul pe care Dumnezeul Atotputernic ar vrea ca Biserica Sa să îl cunoască.

E-12 Şi am vrea să Îţi cerem, atunci, Doamne, dacă Tu faci lucrul acesta, ca Tu să muţi înapoi fiecare demon de-de tulburare, şi fiecare demon de vrajbă, şi răutate, departe de la oameni, ca ei să îl poată auzi pe Duhul Sfânt vorbind, ca Dumnezeu să poată primi slavă din venirea noastră împreună în această dimineaţă. Şi dacă ar exista un singur lucru în inimile noastre care nu este chiar exact în condiţie, unde Tu să ne poţi vorbi, O Dumnezeule, alungă-l de la noi, la fel de departe cât este Răsăritul de Apus. Încât, noi să ştim numai voia lui Dumnezeu, să facem. Astfel călăuzeşte-ne prin Duhul Tău Sfânt, în această discuţie asupra Bisericii şi Doctrina ei, şi pentru ce ar trebui Ea să stea, şi de ce ar trebui Ea să stea pentru aceasta. Căci cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-13 Acum, seara trecută am prezentat gândul de ce nu eram o denominaţiune organizată. Şi noi ... Doar un mic fundal pentru aceasta. Este pentru că noi aflăm, că, într-o denominaţiune, aceasta trage o barieră.

E-14 Acum, avem multe lucruri de discutat. Şi am discutat aceasta, de ce nu am acceptat noi femei slujitoare în biserică, seara trecută.
Şi în această dimineaţă noi vrem să, subiectul, dacă ne este posibil: Botezul Duhului Sfânt, şi de ce credem în botezul Duhului Sfânt, şi cum vine botezul Duhului Sfânt, şi ce face Acesta, şi cum vă face Acesta să acţionaţi după aceea.

E-15 Şi apoi deseară, dacă este voia Domnului, vreau să vorbesc asupra subiectului, "Sămânţa şarpelui, despre aceasta în această zi." Acum, oamenii nu cred în sămânţa şarpelui, dar este Scriptura. Vedeţi? Acum, indiferent de...

E-16 Acum, asta, dacă o fac suficient de tare, eu nu mă refer acum la voi-la voi oameni dragi. Singurul lucru care încerc să îl fac este să o fac înţeleasă, şi o vom face aspru, vedeţi. Astfel tu trebuie să vorbeşti ca... Voi spuneţi, "Johnny, du-te şi stai jos," el s-ar putea să nu asculte la aceea. Dar tu spui, "Johnny, stai jos!" Johnny îi va da mai multă atenţie. Astfel acum noi vom striga, "Johnny, stai jos!" în această dimineaţă. Vedeţi? Bine. Vreau să o vorbesc aşa încât voi să înţelegeţi ce vrem să spunem. Vedeţi?

E-17 Şi dacă spunem ceva care este contrar gândurilor voastre, şi credinţei voastre, noi nu suntem un lucru... Reţineţi, că, în această biserică, fiind o inter-denominaţiune, noi credem că Baptist, Metodist, Prezbiterian, Luteran, Catolic, Protestant, Iudeu, orice este el, atâta timp cât el este un frate, el este fratele nostru, asta e tot, nu contează la ce denominaţiune aparţine el. Dumnezeu nu-i va imputa aceea niciodată împotriva lui, că este într-o denominaţiune.

E-18 Dar, motivul că denominaţiunile sunt. Acum, iată ce pornesc denominaţiunile. Dumnezeu îi va descoperi ceva puţin cuiva, şi ei vor veni şi vor face o denominaţiune în jurul acelei credinţe care o au ei, şi atunci Dumnezeu nu se poate mişca mai departe.

E-19 Cum ar putea vreodată Metodistul să accepte ceva mai mult decât a doua lucrare a harului? Ei s-au denominat sub aceea. Cum ar putea vreodată Baptiştii să creadă ceva mai mult decât ce ei... "Cel neprihănit..." Sau, Luteranul, adică, "Cel neprihănit va trăi prin credinţă." Asta-i sub ce s-au denominat ei. Cum ar putea Baptiştii să meargă mai departe decât merg ei? "Păi, când tu crezi, tu primeşti Duhul Sfânt. Şi scufundat în apă, şi aceea o rezolvă." De ce? Asta-i sub ce s-au denominat ei. Vedeţi? De ce este că Penticostalul crede, că, "Când tu vorbeşti în limbi, ai Duhul Sfânt, şi aceea o rezolvă"? Pentru că ei sunt denominaţi sub aceasta. Frate, acele lucruri pot fi, fiecare, în regulă, dar Dumnezeu nu este legat de nici o denominaţiune mică. El doar se întinde peste întregul lucru, asta e tot. Şi-şi noi-noi credem asta.

E-20 Şi acela-i motivul că noi nu devenim niciodată o denominaţiune. Domnul ne-a oferit ocazia de a uni această bisericuţă în multe denominaţiuni diferite, dar noi nu o facem. Pentru că, vrem să stăm chiar aşa astfel încât să poată fi sub stăpânirea şi conducerea lui Isus Cristos. Aşa este. Orice ne descoperă El, şi noi vedem că este Adevărul, şi se aliniază cu Cuvântul Său, pe tot parcursul înainte şi înapoi prin Biblie, că acesta este Adevărul, şi Duhul este în acord cu aceasta, noi nu avem bariere denominaţionale care să ne ţină de la a accepta Aceea. Noi mergem drept înainte în Acesta, şi ne mişcăm drept înainte.

E-21 Şi astfel când denominaţiunea spune căci, ca biserica lui Cristos, ei sunt sub o denominaţiune, aşa-numită Biserica lui Cristos, că, "Zilele miracolelor au trecut, şi toate aceste lucruri de genul acela." Păi, unde veţi găsi voi vreodată asta în Scriptură? Dar ei nu au putut face nimic altceva în legătură cu asta. Ei sunt denominaţi sub aceea, vedeţi, aşa că nu este nimic ce aţi putea face privitor la asta.
Dar noi vrem să fim liberi, unde să ne putem mişca doar aşa cum ne mişcă Duhul, prin înălţimi mai înalte şi adâncimi mai adânci, şi doar să continuăm să mergem înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, şi înainte, chiar oriunde.

E-22 Dar acum noi nu vom accepta nici un fanatism. Noi tragem o linie chiar acolo. Dacă cineva primeşte ceva mic ce Domnul i¬a descoperit, şi nu coincide cu această Biblie, perfect prin Biblie de la Genesa la Apocalipsa, devine o doctrină, atunci noi nu o vom accepta. Vedeţi? Trebuie să vină din Biblie. Şi aceasta nu poate să devină doar prin descoperirea cuiva. Dacă descoperirea este exactă cu Cuvântul, în regulă.

E-23 A venit un om la mine, cu ceva timp în urmă, şi a spus, "Eu doar ce am venit în Statele Unite, Frate Branham." A spus, "Acum, m-am cunoscut cu o soră Creştină, şi," a spus, "această soră Creştină a fost una dintre cele mai plăcute femei. Dar," a spus, "au ajuns să afle că ea a avut trei sau patru bărbaţi. Şi," a spus, "căci-căci, chiar atunci în timp ce o cunoşteam, fiind aici de trei luni, ea s-a scăpat de acela şi s-a căsătorit cu un altul." Şi a spus, "Ea avea Duhul Sfânt, vorbea în limbi complet tot timpul, în mod regulat, şi," a spus, "a dat prorocii şi descoperiri." A spus, "Era o femeie cu adevărat umplută cu Duhul. Şi era o doamnă slujitoare." Şi a spus, "M-am dus şi l-am întrebat pe Domnul, ,De ce ar fi un aşa-şi-aşa lucru? Cum este că această femeie ar putea să facă un astfel de lucru?'" Şi a spus, "Am avut un vis despre soţia mea. Şi soţia mea avea o aventură cu un alt bărbat, lucru care era imoral. Şi atunci," a spus, "ea a venit şi a îngenunchiat la picioarele mele şi a spus, 'Mă vei ierta pentru ce am făcut?'" El a spus, "'Sigur, eu te iert.' Şi a spus, ,De ce mă ierţi aşa de uşor?' A spus, ,Pentru că te iubesc."' Şi a spus, "Domnul mi-a răspuns în vis şi a spus, că, 'Acela-i motivul că Eu o iert, este pentru că Eu o iubesc."'

E-24 Am spus, "Domnule, visul tău a fost foarte drăguţ. A fost foarte frumos, dar Domnul nu ţi-a dat niciodată acel vis. Acesta nu cooperează cu Cuvântul Său." Aşa este. Nu va funcţiona cu Cuvântul Său. Nu contează cât de real pare, acesta trebuie să provină din Cuvânt.

E-25 În Vechiul Testament, aveau trei moduri de a cunoaşte un mesaj. Primul, desigur, era legea; următorul, era printr¬un profet; următorul, este printr-un visător. Acum, legea era articole scrise care erau păstrate în chivot, şi acelea erau poruncile şi legile referitoare la porunci. Şi apoi un profet putea profeţii, sau un visător putea visa un vis. Care, Dumnezeu lucrează în ambele feluri, cu profeţi şi cu visuri. "Dacă este cineva în mijlocul vostru care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul Mă voi face lui cunoscut în-în-în-în vise, şi Mă voi descoperii lui în vedenii. Şi dacă ce spune el se împlineşte, atunci să-l ascultaţi, căci Eu sunt cu el. Dacă nu, atunci să nu îl ascultaţi."

E-26 Acum, când au luat un profeţitor, profet, sau un visător, şi (ei) avea un vis sau o profeţie, şi ei vroiau să afle dacă acela era adevărul sau nu, ei îl duceau sus la ceea ce se numea Urim Tumim.

E-27 Acum, ştiu că acela poate fi, pentru unii-unii din voi, un cuvânt puţin cam greu. Dar ceea ce era, era de fapt... Aaron fiind marele preot peste cele-cele doisprezece seminţii ale Israelului, el avea şase pietre pe fiecare parte a unui pieptar. Şi fiecare piatră era piatra de naştere a seminţiei, ca seminţia lui Iuda, seminţia lui Gad, seminţia lui Ruben, seminţia lui Beniamin. Fiecare avea o piatră de naştere. Şi atunci când acea piatră de naştere... Aceasta atârna pe una din plăci în biserică, sau stâlp. Şi atunci când aduceau acest profet care avea o profeţie care spunea că Domnul va face un anumit lucru, şi ei îl aduceau aici înainte, şi el îşi spunea profeţia, sau îşi spunea visul. Acum, dacă Dumnezeu era în acel vis sau acea profeţie, acele lumini începeau să se amestece împreună şi formau ca o culoare de curcubeu reflectând, un răspuns din Supranatural. Vedeţi? Aşa este. Fiind în acord cu fiecare piatră de acolo, fiecare piatră contopindu-şi partea ei împreună, reflectând înapoi cu răspunsul lui Dumnezeu, "Acel om este un profet. El spune adevărul." Sau, "Acel vis a fost trimis de Mine." Dar dacă stătea doar inactiv şi nu se mişca, mie nu-mi pasă cât de real părea, acesta era greşit. Ei nu îl primeau.

E-28 Ce ilustrare frumoasă astăzi. Acum, Urim Tumim-ul Vechiului Testament a fost eliminat, pentru că acesta a schimbat preoţiile. Acum Urim Tumim este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Da, domnule. Înăuntru aici, Biblia a spus, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, şi al Meu să fie adevărat." Şi nu contează cât de real pare când îl spune un om, sau cât de real este visul lui, sau este descoperirea lui, dacă acesta, fiecare Carte din Biblie, Biblia întreagă, nu reflectă lumina asupra Acestuia, că este Adevărul, daţi-i pace, daţi-i pace.

E-29 Acum, voi puteţi lua un fragment din Scriptură aici, şi să spuneţi, "Isus a făcut aşa-şi-aşa şi noi ar trebui să facem la fel," tu poţi să O faci să zică ce vrei tu ca Ea să zică. Dar trebuie să parcurgă de tot şi să se alinieze perfect cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci este drept, este Dumnezeu care spune astfel. Acesta este Urim Tumim-ul Său.

E-30 Astfel, Dumnezeu niciodată nu a avut, în nici o epocă, o denominaţiune a bisericilor. Spuneţi-mi voi când a fost. Şi, acum, nu a existat nici o denominaţiune până la trei sute şaizeci de ani după moartea ultimului ucenic. Aceea a fost biserica Romano Catolică. Şi din... Biserica Romano Catolică, Dumnezeu a numit-o, în Biblie, Apocalipsa 17, "o curvă." Aceea este o femeie imorală. Şi din aceea, ea a avut fiice, şi acele fiice erau curve, imorale ca şi ea. Asta este ce a spus Scriptura. Şi biserica Romano Catolică a dat naştere la întregul Protestantism, şi ele s-au întors drept înapoi şi au făcut întocmai acelaşi lucru care l-a făcut ea.

E-31 Şi motivul că ea era imorală, ea avea un potir de doctrine în mâna ei, un vin al mâniei ei şi curviilor ei. Şi ea l-a dat împăraţilor pământului, şi ea s-a aşezat deasupra "multor ape," şi a domnit asupra conducătorilor pământului. Am flat asta aşa în Biblie. Am aflat că ea trebuia să şadă pe şapte coline, o biserică. Noi am aflat asta. Am aflat că ea a fost împodobită cu o coroană triplă: jurisdicţie de iad, cer, şi purgatoriu. Exact. Şi este un om care era stăpân al acestuia; el era anticristul, aşezat în templul lui Dumnezeu, arătându-se că el era Dumnezeu, care ierta păcatele pe pământ. Am avut toate acestea, am trecut prin aceasta şi vedem că este aşa.

E-32 A spus, "Aici este pentru cel ce are înţelepciune." Aflăm că Duhul a continuat să vorbească în mod expres, "Pentru cel ce are înţelepciune; pentru cel care are pricepere; pentru el, diferitele duhuri, darurile." Nu puteţi să vedeţi că Dumnezeu mişcă acea Biserică în zilele de pe urmă? Trebuie să se ridice o Biserică umplută cu darurile duhovniceşti, darurile adevărate ale lui Dumnezeu. "Aici este pentru cel ce are înţelepciune. Să socotească numărul fiarei, căci este numărul unui om. Numărul lui este şase sute şaizeci şi şase." Şi noi am aflat unde era acela, exact. Nu se putea să fie mai perfect. Scrieţi-l, voi înşivă, un "vicarivs," care este vicarul lui Cristos, un "filii," a lui Dumnezeu, VICARIVS FILII DEI, şi vedeţi dacă nu e aşa, în numeralele voastre Romane, şi vedeţi dacă nu obţineţi şase sute şaizeci şi şase. Vedeţi dacă nu aşează, nu pe ceva altceva v-ar da bănuieli aceasta sau aceea, ci exact în acelaşi loc unde restul Scripturii spune că va fi aşezat.

E-33 Şi iată-ne aici, Protestanţii, ieşind drept afară. Acum, ceea ce încercăm să facem astăzi este să aducem la suprafaţă şi să arătăm că doctrina care a adus-o afară biserica Catolică, şi are, noi am adoptat-o chiar aici în biserica Protestantă. Şi noi o dăm pe aceea oamenilor, care este acelaşi pahar de curvii spirituale pe care le dă ea. Pentru că, ele nu sunt Scripturale. Sunt făcute de om. Este prorocie falsă. Este o minciună. Este de la diavolul.

E-34 Şi apoi am aflat, pentru a obţine un mic fundal, să arătăm asta, epoca în care trăim. Şi am ales seara trecută, că, un-un copil născut bastard, copil ilegitim, nici măcar nu putea intra în adunarea Domnului timp de paisprezece generaţii. Asta ar fi patru sute de ani; patruzeci de ani pentru o generaţie. Ce păcat îngrozitor era! Ce îngrozitor, nu era, ci ce este acum. Şi dacă aceea era sub lege...

E-35 Şi Cristos a venit ca să amplifice legea. El a spus, "Ia-ţi auzit zicând, cei din vechime, 'Să nu ucizi'; dar Eu vă spun, că orişicine se mânie pe fratele său, fără o pricină, a ucis deja." A amplificat¬o. "Ia-ţi auzit să zică, cei din vechime, 'Să nu preacurveşti,' aceea a fost fapta; dar Eu vă spun, că oricine se uită la o femeie, ca să o poftească, a comis preacurvie." A amplificat-o, de mii de ori. Ei bine, dacă era nevoie de paisprezece generaţii pentru aceea să se şteargă, atunci cum este când lupa lui Dumnezeu este aruncată asupra acesteia?

E-36 Şi oamenii astăzi, adolescenţii afară în liceu, cu petreceri cu bere, şi bând, şi trăind... şi fetiţe trăind în adulter, băieţi mici, şi lucruri de genul acela. Ce fel de generaţie urmează după aceasta? Ce le face pe aceste fetiţe să se comporte astfel? Mămica lor a fost o fetişcană, bunica lor o dansatoare de cabaret. Şi El a spus că El va abate nelegiuirea părinţilor asupra copiilor şi a copiilor copiilor, pâna la a treia şi a patra generaţie. La ce vă mai puteţi aştepta?

E-37 Şi când întregul lucru a început să scape afară, şi sămânţa neprihănită începe să se dea la o parte, devenind mai rar şi mai rar. Şi cel rău doar continuă, foarte religios, doar continuă să devină rău, şi mai rău, şi mai rău, nu a mai rămas nimic de făcut decât să distrugă întregul lucru cum a făcut El în trecut acolo în distrugerea antediluviană. Fiecare gând al omului este în mod continuu plin de păcat. La tot ce se gândeşte omul în ziua de azi este o sticlă de whiskey, sau vreo femeie, sau să alerge pe afară, nu pot trăi cinstiţi faţă de soţiile lor. Băieţii nu pot trăi cinstiţi faţă de fetele lor. Fetele nu pot trăi cinstite faţă de băieţi. De ce, ei sunt la aşa un punct că diavolul îi are atât de legaţi şi posedaţi cu duhuri rele, întregul lucru a devenit o conglomerare de păcat. Acela-i motivul de ce ne aflăm în această zi. Şi acela este motivul că Rusia joacă exact în mâinile lui Dumnezeu, ca să scuture acest lucru afară de aici. Biblia spune astfel. Desigur. Dumnezeu se foloseşte de comunism. El îl va folosi. Comunismul va distruge întregul lucru, conform cu Scriptura, şi noi ne aflăm în acea zi.

E-38 Acum aducând aceste lucruri la suprafaţă, vedeţi. Ascultaţi, oameni, voi vă confruntaţi cu asta. Şi voi, asta... Asta determină destinaţia voastră Eternă, aşa că nu o luaţi ca ceva uşor. Priviţi la aceasta în-Urim Tumim care afectează, cum afectează Cuvintele.

E-39 Acum, când vorbim despre aceste lucruri, vedeţi dacă cooperează cu Biblia, vedeţi dacă corespund cu ce a spus Scriptura.

E-40 Acum, fiecare biserică, cum spui, "Eu sunt un Creştin." "La ce denominaţiune aparţii?" Ce importanţă are asta, la ce denominaţiune aparţine el? Noi ne dăm seama că denominaţiunea nu are nimic de-a face cu Biblia lui Dumnezeu. Şi toate denominaţiunile Protestante sunt curve. Biblia voastră a spus aşa. Când spui că eşti un Metodist, tu eşti o curvă Metodistă. Tu spui că eşti un Baptist, tu eşti o curvă Baptistă. Când spui că eşti un Penticostal, eşti o curvă Penticostală. Asta este ce a spus Biblia. Deci, ea este, "Mama curvelor." Acum, dacă asta e tot ce aveţi...

E-41 Acum, dacă aveţi părtăşie în această denominaţiune şi încă un Creştin, tu eşti un Creştin; şi tu nu eşti un Metodist, nu eşti un Baptist, nu eşti un Penticostal. Tu eşti un Creştin. Nu, păi, chiar...

E-42 Am auzit o discuţie azi dimineaţă la radio, în timp ce mă pregăteam să vin la biserică, în această discuţie Creştină la masa rotundă în Louisville. Şi bisericile au adoptat programul de a-i învăţa pe copiii lor băuturile moderne.
Ce fel de grămadă de imbecili vom produce noi? De ce este asta? Pentru că mămicuţa şi tăticuţul lor nu ştiu mai mult despre Dumnezeu decât ar şti un Hotentot despre o noapte Egipteană. Abţineţi-vă de la întregul lucru. Voi nu trebuie să moder-... să vă modernizaţi. Voi faceţi alcoolici când faceţi asta. "Oh, noi o vom lăsa să facă asta, şi îl lăsăm pe el să facă asta," şi aşa mai departe în felul acela. La ce vă puteţi aştepta? Noi nu putem merge o altă generaţie. Nu o putem face. Suntem în timpul sfârşi tul ui.

E-43 Aşa că, eu nu vreau să mă clasificaţi ca pe vreun fel de şarlatan. Aş putea fi; dacă sunt, sunt doar atât... Nu ştiu despre asta.

E-44 I-am spus soţiei mele care se află acolo. Am spus, "Meda, am devenit eu un fanatic religios? Mi-am pierdut eu minţile? Sau, este Duhul lui Dumnezeu care nu poate suporta acele lucruri, care strigă? Este aici ceva care mă face chiar să mă împotrivesc la propia mea gândire, voia mea proprie?" Am spus, "Sunt doar trei lucruri care pot fi. Poate fi că sau mi-am pierdut eu minţile..." Dacă da, eu nu o ştiu. Eu sunt o persoană nervoasă, supărată. Asta este doar natura mea. Darul meu face asta, dar, ca slujitor. Dar eu-eu sunt... "Eu ori mi-am pierdut minţile, ori am devenit un fanatic, sau este Duhul lui Dumnezeu." Asta-asta trebuie să fie unul din acele lucruri.

E-45 Dar, nu pot suporta să văd lucrurile, şi ceva în interior doar strigă. Şi totuşi eu ştiu, conform cu Biblia, că trebuie să se întâmple. Atunci la ce foloseşte să strig? Cum va sta Dumnezeu la Judecată şi să arunce această generaţie aici dacă El nu ar fi avut un glas să strige împotriva acesteia, ca să aducă judecată? Ce va fi cu Fariseii, dacă acolo nu ar fi fost un Ioan să strige din pustie? La ce ar folosi, când spun, "Ei nu ar trebui să facă asta, şi nu ar trebui să facă asta, şi nu ar trebui să facă asta, şi voi nu ar trebui să faceţi asta. Şi ar trebui să fiţi umpluţi cu Duhul."?
Ei trec şi spun, "Este lovit la cap! Nebun! Ceva s-a întâmplat cu el!"
Ei bine, la ce foloseşte să o faci? Pentru că, Dumnezeu trebuie să aibă un glas. Trebuie s-o spun, oricum, astfel El poate aduce judecată, să spună, "A fost acolo. Voi nu sunteţi în necunoştinţă de cauză." Aşa este. Şi dacă nu strigi, ce va face El? Este ceva în interiorul tău, care strigă. Nu o poţi opri.

E-46 Acum, acum aflăm, atunci, căci când am adus jos următorul articol care îl avem aici, aflăm, că-că, motivul că noi suntem una non-denominaţională. Şi noi credem că există Creştini născuţi din nou, oameni sfinţiţi, în Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Penticostală, şi care mai sunt. Noi credem că Biserica lui Dumnezeu este acea Sămânţă care este amestecată prin acest tărâm jos pe aici, şi a venit înăuntru prin ce am vorbit noi seara trecută, şi o vom discuta în continuare, predestinare. Nu că Dumnezeu predestinează ceva să fie, dar, prin cunoştinţa de mai dinainte El poate predestina, căci El a cunoscut toate lucrurile.

E-47 Şi noi am aflat seara trecută că nimeni nu a fost vreodată mântuit, ca în seara aceasta, şi li s-a scris numele în Cartea Vieţii Mielului. Numele tău ori a fost trecut în Cartea Vieţii Mielului înainte să înceapă lumea, sau nicicând nu a fost acolo sau nu va fi. Noi aflăm, când Dumnezeu a înjunghiat Mielul înainte de întemeierea lumii, voi aţi fost înjunghiaţi cu Mielul vostru. Credeţi asta? Veţi afla doar într-un minut.

E-48 Să ne întoarcem la Apocalipsa, să începem, Apocalipsa 17 sau... Apocalipsa 13:8, şi să aflăm aici ce spune Biblia despre¬despre dacă... când Mielul a fost înjunghiat. Să vedem dacă El a fost înjunghiat în 33 A.D. [A.D. Anna Domini "Anul Domnului." – Trans.], sau în 33 A.D., sau dacă El a fost înjunghiat ce... când a fost El înjunghiat. Bine. Acum, acestea sunt Statele Unite aici în prorocie, desigur. Acum citim asta.
Şi toţi locuitorii pământului se vor închina lui (Ce? Fiara.), al căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii.

E-49 Când a fost Mielul înjunghiat, acum două mii de ani? Poate acum o sută de milioane de ani. Înainte ca întemeierea lumii să fie formată vreodată, Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre. Oh, dar acum devin religios. Înainte să fi existat o lume, Isus Cristos a murit ca să o salveze.

E-50 "Bine," voi spuneţi, ,,atunci de ce Dumnezeu, infinitul Dumnezeu, a permis vreodată păcatul?"
Voi ştiţi, există atribute în Dumnezeu. Şi dacă Dumnezeu nu i-ar fi permis niciodată lui Satan... El a ştiut, când El l-a creat pe Lucifer, că el era să fie cel care va corupe lumea. Oh, Dumnezeul nostru nu este ceva mic, împins într-un colţ, ci El este infinitul Dumnezeu Care nu a avut niciodată un început sau niciodată nu va avea un sfârşit. Şi, în El, El este în atributele Sale. El este un Mântuitor. Şi cum ar fi putut El să fie vreodată cunoscut ca un Mântuitor dacă nu ar fi fost ceva de mântuit? Cum am fi ştiut noi vreodată ...

E-51 Care a fost mai întâi? Cum, pun întrebarea. Care a fost mai întâi, Mântuitorul sau un păcătos? Bine, dacă a fost mai întâi Mântuitorul, şi Mântuitorul este mai sus decât păcătosul, cum s-a întâmplat să fie păcătosul vreodată? Dacă nu ar fi fost un păcătos, el nu l-ar fi cunoscut niciodată pe El ca Mântuitor. Care este cel mai puternic, un vindecător sau un om bolnav? Vindecătorul doar ia boala şi o distruge. Care a fost mai întâi, un Dumnezeu sau un cancer? Păi, a fost un Dumnezeu, mai întâi. De ce a permis El boala atunci? Pentru că, dacă El o poate distruge acum, El ar fi putut să facă să nu se întâmple. Şi dacă El este infinit, El a ştiut că se va întâmpla. Dar atunci, dacă El nu¬dacă El nu, dacă nu există boală, atunci El nu ar fi fost cunoscut niciodată ca Vindecător. Dar fiindcă El este un Vindecător, acolo trebuia să fie o boală. Înţelegeţi ce vreau să spun? Acum, El a ştiut toate lucrurile.

E-52 Acum, în Apocalipsa 13:8, ascultaţi. "Şi Mielul a fost înjunghiat" (Când?) "înainte de întemeierea lumii." Dumnezeu în gândirea Lui infinită, privind în jos prin fluxurile timpului, şi El a văzut ce va avea loc, şi cum va trebui El să creeze şi să coboare în acest timp de spaţiu, ca să extragă exact ceea ce era El.

E-53 De ce voi tineri... voi bărbaţilor care aveţi soţiile voastre, puneţi o femeie la un test să vedeţi din ce este făcută. Aşa este. Puneţi un bărbat la un test, va agită o sticlă sub gura lui, dacă a fost un alcoolic. Vă va spune dacă a fost salvat de aceasta sau nu. Dacă a fost o pramatie, unul care alerga în jur, un obsedat murdar care spărgea casele altor oameni; dezbracă vreo femeie şi porneşte-l... porneşte-o pe ea pe lângă el, şi asta vă va spune din ce este el făcut. Aşa este. Desigur.

E-54 Dumnezeu, ca să Îşi arate puterea, să arate ce era El, că El era un Mântuitor, El a permis ca un păcătos să fie aici.

E-55 Aşa cum am spus, cum vor cânta Îngerii poveştile de răscumpărare, când ei nici măcar nu ştiu ce înseamnă răscumpărare? Dar, noi o putem cânta. Noi ştim ce înseamnă să fi pierdut şi ce înseamnă să fi găsit. Dacă nu ai fost niciodată pierdut, tu nu şti ce înseamnă să fi găsit. Sunt cei care sunt pierduţi, care ştiu ce înseamnă. Sunt cei care au avut boală, care ştiu cum să se bucure de sănătate bună când vine. Este acea persoană netrebnică care a umblat pe străzi acolo, care nu a avut niciodată un prieten, şi care nu au avut niciodată pe nimeni să o îmbrăţişeze, şi nu au avut niciodată pe nimeni să se uite la ei şi să-i bage în seamă; este acea persoană care ştie ce înseamnă un prieten adevărat, care să-şi pună un braţ în jurul lui. Sigur, voi trebuie să ştiţi.

E-56 Cum am şti noi vreodată să apreciem această lumină a soarelui, dacă nu ar fi existat o noapte? Cum aţi fi ştiut să apreciaţi o zi frumoasă, luminoasă, dacă nu ar fi existat una noroasă? Cum aţi şti să apreciaţi lumina soarelui cald al verii, dacă nu ar fi existat o iarnă? Legea pro şi contra. Mă îndepărtez, la predicare. Nu intenţionez să fac asta. Bine.

E-57 Apocalipsa 17:8, unde noi, doar pentru un minut acum, ca să arătăm acum. Mielul a fost înjunghiat când? "Înainte de întemeierea lumii." Bine. Apocalipsa 17:8.
Şi fiara, pe care ai văzut-o era, şi nu mai este; şi are să se ridice din groapa fără fund, şi are să se ducă la pierzare: şi cei ce locuiesc pe pământ se vor mira, ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii de la-cartea vieţii de la (când?) întemeierea lumii, ...

E-58 Când a fost pus numele vostru în Cartea Vieţii? Cum am spus seara trecută, omul care a scris cântarea, "Este un nume nou scris în Slavă, şi este al meu, este al meu," ca sens avea dreptate, dar Scriptural el era greşit. Numele vostru nu a fost scris în seara când aţi venit la Cristos.
Isus a spus, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine. Şi nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu. Toţi care vin la Mine, Eu le voi da Viaţă Eternă, şi îl voi învia în ziua de apoi. Nici unul din ei nu este pierdut. Eu nu pierd nimic, căci nici un om nu-i poate smulge din mâna Tatălui Meu, Care Mi i-a dat." Oh, vai! Pfiu! Sfântul Ioan 5:24. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă, şi nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Asta-i de ce crede această biserică în siguranţa perseverenţei sfinţilor, nu în forma Baptistă, nu în forma Prezbiteriană, ci în forma Bibliei.

E-59 "Bine," spuneţi voi, "acum, Frate Branham, eu presupun că o dată în har întotdeauna în har." Asta aduce multă dizgraţie. Dar când un bărbat sau o femeie a fost născut din Duhul lui Dumnezeu, lucrurile vechi s-au dus, toate lucrurile au devenit noi, şi a fost născut şi binecuvântat de Dumnezeul Etern. Şi ei nu mai pot pieri cum nu poate pieri Dumnezeu Însuşi.

E-60 Vreţi să îmi spuneţi că un Dumnezeu, infinitul Dumnezeu, va veni jos şi vă va da Viaţă Eternă, ştiind că El o să vă piardă? Să vă mântuiască aici, ştiind că El vă va pierde acolo? Pentru ce v-a mântuit El? Păi, El lucrează împotriva Lui. Dacă El v¬a salvat odată, sunteţi mântuiţi pentru toată Eternitatea. Nu există demoni în iad care să vă poată înfrânge.

E-61 Acum, Dumnezeul infinit Care putea spune sfârşitul de la început, şi atunci să vă mântuiască aici, săptămâna aceasta, şi ştiind că anul viitor veţi cădea, şi să vă piardă? Ei bine, pentru ce ar face El o astfel de lucrare? Aceea ar fi absurd; eu nu aş face¬o. Dacă te-am făcut prietenul meu astăzi, ştiind că mâine vei fi duşmanul meu, ei bine, eu nu aş face-o. Pur şi simplu te-aş lăsa în pace. Vedeţi? Dumnezeu te face slujitorul Lui, astăzi, pentru că El ştie, şi a ştiut chiar înainte ca tu să vi pe pământ. Când El a făcut calciul care a mers în trupul vostru, când El a creat lumina cosmică pe care voi... care este în voi. Când petrolul, şi tot din ce sunteţi făcuţi, când Dumnezeu l-a creat pe pământ, El a cunoscut fiecare fibră din voi şi tot ce veţi face. Cum poate Dumnezeul infinit...

E-62 "Ei bine, mai bine să umblu cu atenţie astăzi; s-ar putea să cad şi să fiu pierdut mâine." Tu nu ai fost mântuit la început. S-ar putea să fi prelucrat, prin emoţii. S-ar putea să te gândeşti doar că eşti mântuit. S-ar putea să te simţi ca şi cum ai fi mântuit. Ai putea să crezi că eşti mântuit. S-ar putea să te înscri la biserică. Ai putea fi un bun Baptist, Metodist, sau Penticostal. Aceea nu are nimic de a face cu asta. Numele vostru este vreodată... Dacă sunteţi vreodată mântuiţi, aţi fost mântuiţi înainte ca lumea să înceapă vreodată, când Dumnezeu l-a trimis pe Isus, în gândirea Lui, să salveze pe acela care El a văzut că era salvabil. Acum, El nu vrea ca vreunul să piară. El nu vrea, dar, dacă El este Dumnezeu, El a ştiut cine va fi şi cine nu. Scriptura spune astfel. Aşa că iată.

E-63 Asta-i de ce suntem diferiţi de Baptist, Metodişti, şi de aşa numiţii oameni cu gândire-Calvinistă. Dar, Calvinismul este corect.

E-64 Apoi vom ajunge dincolo la partea Armeniană. Ce au luat ei? Fapte. Acelea sunt grupurile sfinţeniei. Fapte, "Binecuvântat să fie Dumnezeu, îmi voi lăsa părul să crească," femeile. Şi, „Oh, laudă lui Dumnezeu, eu nici nu voi purta o cămaşă cu mâneci scurte," bărbaţii vor spune, şi aşa mai departe în felul acesta. Aceea nu are nimic de-a face cu Împărăţia. Nu, domnule.
Tu îţi poţi lăsa părul să crească lung, puteţi purta rochii până unde vreţi, sau puteţi face asta, aceea, sau cealaltă, şi nu va avea nimic deloc de-a face cu asta. Nu sunteţi salvaţi din cauza îmbrăcămintei voastre. Dacă este aşa, Dumnezeu ar fi făcut doar nişte tipare de aşa ceva. Isus nu ar fi trebuit să moară.
Sunteţi mântuiţi pentru că Dumnezeu v-a mântuit, prin har, şi voi faceţi aceste lucruri doar ca recunoştinţă. Bunul simţ vă va spune asta. Voi faceţi aceste lucruri ca semn de recunoştinţă. Faptele sunt ceea ce fac eu pentru Dumnezeu.

E-65 Dacă nu predic niciodată o altă predică, şi trăiesc aici o sută cinzeci de ani, eu încă sunt mântuit. Sigur. Eu nu sunt mântuit pentru că sunt un predicator. Sunt mântuit pentru că este harul lui Dumnezeu care m-a mântuit. Nu a existat nici un lucru care eu l-aş fi putut face ca să merit asta.

E-66 Sunt dat în judecată la lege, chiar acum, pentru jumătate de milion de dolari. Şi ei au spus, "Păi, tu te-ai dus... Aceia sunt bani care i-ai luat acolo, ca să îţi plăteşti facturile. Au fost ai tăi înainte să îţi plăteşti facturile. I-ai trecut prin biserica ta, dar erau ai tăi mai înainte."
Am spus, "Dar eu nu am făcut nimic pentru asta."
Au spus, "Ba da, ai făcut," au spus, "le-ai spus că vei lua o ofertă de dragoste."
Am spus, "Vreau să îmi spună cineva când a fost asta."
"Ei bine, tu soliciţi prin poştă?"
Am spus, "Căutaţi în biroul meu; nici un ban."

E-67 Ştiţi, Biblia a spus, "Nu vă gândiţi ce veţi spune, căci vă va fi dat chiar în ceasul acela." Şi şedeam acolo lângă acei procurori federali, şi fiecare s-a răstit din nou la mine, dintr-o parte la alta; şi eu abia îmi cunosc ABC-ul. Şi cu acei oameni deştepţi care sunt instruiţi să te facă să spui lucruri care tu de fapt nu vrei să spui, atunci cum să-ţi pui isteţimea cu cineva de genul acela? El nu-şi poate pune isteţimea cu Stăpânul meu, oricum. Această Scriptură a spus, "Nu vă gândiţi când veţi fi aduşi înaintea împăraţilor şi stăpânitorilor."
Eu ştiu banii care i-am luat acolo, i-am cheltuit pentru... Şi ei nu au contestat asta. Au fost cheltuiţi pe cât de legitim putea fi. Dar ei au spus, "Au fost ai tăi, mai întâi, şi apoi i-ai trecut la Tabernacolul Branham."
Am spus, "Dar eu sunt trezorierul Tabernacolului Branham."
Şi asta...
Ei bine, a spus, "Eu nu ştiu despre asta. Atunci de ce nu au făcut administratorii aceasta, aceea, şi cealaltă?" Unul...
Am spus, "Atunci voi mă numiţi necinstit?"

E-68 A spus, "Noi credem că dvs. sunteţi foarte cinstit." A spus, "Vreau să vă arăt ceva, D-le Branham," acel procuror.
Spun asta doar pentru slava lui Dumnezeu acum, numai, şi mai ales pentru tineri. A spus, "Vreau să vă arăt ceva, să vă arăt cum..." Dacă voi trăiţi prin Biblie, Dumnezeu va trăi prin voi. Şi dacă duhul vostru este în dezacord cu ce spune Dumnezeu, atunci voi nu trăiţi prin Biblie.

E-69 Vă amintiţi seara trecută când noi am vorbit despre femei predicatoare, când ele spun, "Oh, eu cred că Duhul Sfânt m¬a chemat să predic," şi aşa mai departe în felul acela? Biblia a spus, "Dacă vreun om spune că este un proroc, sau chiar duhovnicesc, să înţeleagă că Aceasta este porunca Domnului; dar dacă este neştiutor, doar lăsaţi-l să fie neştiutor." Astfel când auziţi bărbaţi care spun că ei cred în femei predicatoare, asta arată că ei nu sunt corect cu Dumnezeu, sau nu cunosc Adevărul. Acela este Adevărul. Scriptura spune astfel. Am aflat Acolo, şi coincide prin Scripturi. Acum, nu contează cât de real pare, este contrar. Nu este corect.

E-70 Acum, noi o să înţelegem ceva aici acum. Observaţi. Dumnezeu, Dumnezeul infinit, Care a făcut pământul, şi cerurile, şi a ştiut toate lucrurile, şi a ştiut înainte ca lumea să fie întemeiată vreodată, fiecare purice, fiecare muscă, fiecare insectă, tot ce ar putea fi vreodată. Şi voi trăiţi prin Cuvântul Său.

E-71 Atunci, stând acolo lângă acei procurori. Acest procuror a venit acolo şi a spus, "Noi nu încercăm, în nici un chip, să spunem că dvs. sunteţi necinstit." A spus, "Aţi fost în necunoştinţă de faptul că atunci când oricine vă dă bani au fost ai dvs. mai întâi." A spus, "Aţi semnat cecul din partea D-lui Miner Arganbright, din-din California, de la Părtăşia Oamenilor De Afaceri Creştini Ai Evangheliei Depline, pentru atâtea mii de dolari. Şi în aceeaşi zi i-aţi scos din banca dvs. şi aţi cumpărat patru sau cinci bilete pentru o călătorie în străinătate, în jur de douăzeci şi patru de mii de dolari."
Am spus, "Da, domnule."
A spus, "Datoraţi impozit pe aceea."
Păi, am spus, "Noi ne aflam chiar în aceeaşi bancă, şi el mi¬a dat cecul, şi eu l-am trecut în bancă şi am completat biletele imediat după."
A spus, "Dacă aţi avut cecul un minut," a spus, ,,jumătate din atâta, era al dvs. A fost al dvs., jumătate de minut. A fost al dvs., o jumătate de minut, înainte să devină proprietatea bisericii." A spus, "Datoraţi impozit pe acesta."
A spus, "El l-a dat bisericii. El a plătit impozit de venit pe acesta, şi el l-a dat bisericii. Vi l-a dat dvs."
Şi eu am spus, "Plăteşti impozit de venit pe acesta, se duce la biserică, atunci nu este impozabil."
A spus, "Noi nu impunem impozitul pe venit la biserica dvs.
Noi impunem impozitul pe dvs."
Am spus, atunci, "Păi," am spus, "chiar omul care a semnat numele lui, pe impozitul federal pe venit, mi-a spus să fac în acest fel."
A spus, "El nu mai este cu guvernul."
Am spus, "Cei care au scris Constituţia nu mai sunt cu guvernul, mai este încă valabilă?" Am spus, "Într-o bună zi dvs. nu veţi mai fi cu guvernul, şi ce veţi spune atunci?" Am spus, "Ce fel de guvern servim?" Desigur.
Dar, atunci, celălalt om a spus, "D-le Branham," a spus, "noi aflăm aici, daţi-mi voie să vă arăt că noi ştim unde se află fiecare bănuţ care l-aţi cheltuit."
Am spus, "Bine."
A spus, "Aici este un loc unde aţi avut o adunare în Canada, în Alberta, şi acolo v-a fost dată o ofertă de dragoste de trei mii de dolari."
Am spus, "Da, d-le."
Şi a spus, "Următoarea... cu o Duminică înainte, adică, la aceea, aţi ieşit şi aţi aflat unde era o biserică veche, şi ei se închinau în această biserică, şi nu aveau acoperiş pe ea. Şi dvs. aţi dat acei trei mii de dolari acelor oameni, ca să construiască o biserică."
Am spus, "Aşa este."
A spus, "Dar dvs. datoraţi impozitul pe venit pe aceştia."
A spus, "I-aţi dat la biserică." A spus, "Vedeţi, au fost ai dvs. înainte ca să fie ai bisericii."
A spus, "Nu este acesta adevărul, că un anumit om..." Şi eu nu-i voi spune numele, pentru că mulţi dintre voi îl cunoaşteţi. "Casa lui a fost arsă, şi aici în ţară, şi dvs. aţi venit, din adunarea dvs., şi aţi avut o mie cinci sute de dolari." Acum, asta ar suna ca o mulţime de bani, pentru unul dintre voi toţi. Dar aceea înseamnă doar cincisprezece zile să trândăvesc, sau să mă odihnesc. Mă costă peste o sută de dolari pe zi, fie că predic sau nu, ca să mă ocup de birou şi alte lucruri. Şi a spus, "Ai avut o mie cinci sute de dolari. Şi acel om era... casa arsă. El avea cam şase copii, şi dvs. i-aţi dat acei o mie cinci sute de dolari." Desigur, ei aveau cecul meu aşezat acolo.
Am spus, "Aşa este." Am spus, ,,Dvs. ce aţi face, un om cu cinci copii să trăiască într-un cort, şi cu temperatura la zero şi zăpadă pe jos? Credeţi că aş fi putut să stau într-o casă decentă şi să ştiu că acel om şi acei copilaşi acolo afară, îngheaţă, şi paltoane îndesate în jurul lor, şi cu bani i-aş fi putut ajuta?"
A spus, "Nu este adevărat că a murit un om într-o alee pe aici? Şi el a venit din Kentucky. Nu a avut bani nici măcar pentru serviciul lui de înmormântare, şi dvs. l-aţi îngropat pe om. Şi dvs. şi cu soţia aţi luat bani şi aţi mers la J. C. Penney's." A scos cecurile. A spus, "Aţi cheltuit peste două sute de dolari doar pentru hăinuţe pentru acei copilaşi."
Am spus, "Aşa este."
A spus, "Nu este adevărat că o femeie bătrână chiar de aici în acest anumit oraş..." Care locuieşte în, la vremea aceea, New Albany. Şi a spus, "Ia-ţi dat trei sute şi ceva de dolari, să plătească un bon din urmă de alimente, care, ei i-au întrerupt accesul, pe aceasta. Şi aţi plătit aproape cinci sute de dolari pentru chiria ei, că ei urma să o scoată afară în iarnă. Şi dvs. i-aţi plătit-i-aţi plătit chiria până la următorul Iunie, şi i-aţi plătit bonul de alimente care s-a adunat iar la o mie patru sute sau o mie cinci sute de dolari."
Am spus, "Îmi amintesc bine cazul. O mamă bătrână, în vârstă de optzeci de ani, cu o fată suferindă, şi un băiat predicator în Georgia, afectată de reumatism, şi zăcând la pat, şi nici un alt sprijin. Ce aţi face dvs. privitor la asta?" Am spus, "Da, am făcut."
A spus, "Comitetul dvs. a ştiut lucrul acesta?"
Am sus, "Nu, d-le, nu au ştiut."
"Soţia dvs. a ştiut?"
Am spus, "Nu, d-le, nu a ştiut."
A spus, "Atunci, de ce aţi făcut asta?"

E-72 Am spus, ,,Pentru că Domnul meu a spus, 'Nu lăsa ca stânga ta să ştie ce face dreapta ta."' Am spus, "Aveţi dvs. vreo lege superioară legilor lui Dumnezeu?"
Şi chiar atunci Duhul Sfânt a venit în ajutor, aşa de frumos modul în care o face El. Spui lucruri, subconştient, neştiind că le spui, dacă lăsaţi doar ca Duhul Sfânt să vorbească.
Am spus, "Bine, bine, dacă pretindeţi că eu datorez aceea," am spus, "Eu voi face cât pot de bine." Am spus, "Eu nu mai sunt băiat, dar voi face tot ce pot să plătesc." Am spus, "Nu datorez nimănui nimic, din câte ştiu." Am încercat să fiu cinstit. Am intrat în mii de dolari datorie, plătind înapoi câte un dolar la săptămână. Dar, prin harul lui Dumnezeu, am achitat. Am spus, "Dacă pretindeţi şi îmi dovediţi că datorez acei bani care i-am dat acelor oameni..." Şi ei au continuat să îmi arate unde sunt aproape douăzeci de mii de dolari, în ultimii zece ani, care eu i¬am dat în felul acesta.
Şi el a spus, "Administratorii nu au ştiut nimic despre asta."
Am spus, "Nu era necesar ca ei să ştie." Şi astfel el a spus...
Bine, atunci a spus...

E-73 Am spus, "Ceea ce mă răneşte pe mine, este să ştiu că acele văduve sărmane şi orfani, vor fi nevoiţi să plătească impozit pe venit pentru asta, de asemenea, sau vor muri, datorând guvernului." Nu ştiam ce spun. Acela a fost Tatăl care vorbea, şi eu nu am ştiut.
"Oh," a spus, "nu, ei nu vor trebui să plătească taxa de venit pentru aceasta."
Am spus, "De ce nu vor trebui să plătească?" A spus, "Vedeţi, acela a fost dar nesolicitat."
Atunci Duhul Sfânt m-a trezit. "Oh," am spus, "atunci un dar nesolicitat nu este impozitabil?"
A spus, "Aşa este."
Am spus, "Atunci nu datorez nimic guvernului, pentru că eu nu am luat nici o ofertă în viaţa mea."
Atunci avocatul meu s-a ridicat, şi a spus, "D-le Branham aţi putea..."
Am spus, "Eu pot să vă aduc două milioane de scrisori în Washington, să vă dovedesc asta." Am spus, "Nu am luat niciodată o ofertă."
A spus, "Dar când dvs. mergeţi în aceste adunări, şi aceşti bani care sunt adunaţi de către aceşti slujitori şi se plăteşte din aceştia," a spus, "dvs. aveţi un fel de înţelegere că veţi primi ceva."
Am spus, "Absolut nimic."
A spus, "Atunci, bine, nu solicitaţi prin poştă?"
Am spus, "Absolut nimic."
A spus, "Cum vă obţineţi banii?"

E-74 Am spus, "Ce îmi trimit oamenii." Mă uit chiar acum în faţă la oamenii care îmi trimit zeciuieli în mod continuu. Nu le-am cerut niciodată. Ei doar o fac. Acela-i Duhul Sfânt. El este în stare să se îngrijească de ai Lui.
Şi el a spus, "Ei bine, atunci, D-le Branham," a spus, "puteţi dovedi lucrul acesta? Îmi puteţi arăta scrisori pentru cel puţin opt sau zece ani în urmă că aţi primit oferte fără să solicitaţi?"
Am spus, "Câte vreţi."
A spus, "Vreau trei din fiecare an." Am spus, "Bine, le veţi avea."
A spus, "Atunci îmi veţi da cheia de la cutia dvs. poştală, şi îmi veţi permite... Lăsaţi ca poşta dvs. să se acumuleze timp de două sau trei zile, şi apoi să mă duc şi să o deschid, eu însumi?"
Am spus, "Puteţi face orice vreţi. Puteţi veni şi la biroul meu."
A spus, "Ce fel de solicitări faceţi?"
Am spus, "Nimic."
"Ce trimiteţi prin poştă?"
"Pânze pentru rugăciune."
"Cereţi bani pe acestea?"

E-75 Am spus, "Veniţi, citiţi scrisorile care le trimit cu acestea." Asta a fost tot. Acum guvernul îmi datorează mie pentru tot ce am plătit, impozit pe venit, pentru ultimii douăzeci de ani. Vedeţi?
"Nu vă gândiţi la ce veţi spune, căci nu sunteţi voi cei care vorbiţi, este Tatăl care locuieşte în voi, care vorbeşte." Vedeţi? Asta-i de ce credem noi în a sta cu Cuvântul. S-ar putea să dureze mult timp, dar va lucra chiar bine, conform cu Cuvântul.

E-76 Acum, asta-i de ce credem noi că Biblia ne spune că înainte să fi fost făcută lumea, şi înainte de a veni în existenţă, că Tatăl a înjunghiat Mielul. Şi atunci când El a înjunghiat Mielul, El a pus numele fiecărui copil al Său care urma să vină în Cartea Vieţii, şi noi doar trăim până la acea epocă până când este totul terminat. Înţelegeţi ce vreau să spun? Dumnezeul infinit a ştiut asta, că înainte să înceapă lumea El a văzut programul ce trebuia să fie făcut, şi El doar l-a făcut.

E-77 Acum reţineţi, ca un mare Meşter Făuritor, Tatăl, când a făcut El această lume şi a pus calciu, potasiu, şi petroluri, şi toate aceste elemente diferite care merg înăuntru să alcătuiască trupurile noastre, El a ştiut fiecare părticică din acesta şi a ştiut ce fel de formă şi trup va avea înainte să fie creat. Desigur. El a cunoscut destinaţia Eternă al acestuia. Şi El a ştiut ce fel de duhuri vor locui în acestea.

E-78 Şi acum, înainte ca să putem încheia acel subiect, va trebui să-l preluăm deseară, în "sămânţa şarpelui," şi în "sămânţa femeii," şi să-l aducem în jos şi să vă arăt de ce este aşa. Vedeţi cum acea sămânţă a şarpelui s-a mutat în jos, cum acea sămânţă a femeii s-a mutat în jos; cum acea sămânţă a şarpelui a început să predomine, predomine, a devenit mai mare, şi mai mare, mai mare, mai mare, mai mare, încât acum nu a mai rămas nimic decât o rămăşiţă mică de nume încă rămase, scrise de la întemeierea lumii.

E-79 Dar când Trupul s-a format, şi când acel ultim nume care este în Carte va fi recunoscut aici pe pământ, Cărţile sunt închise, căci sunt completate, povestea răscumpărării a fost citită în întregime. Atunci mergem să Îl vedem şi să Îl întâlnim în înviere. "Cel ce aude cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă şi nu va veni niciodată la Judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă."
"Nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu." "Şi nu depinde nici de cine vrea sau nici de cine aleargă; este Dumnezeu care arată milă," a spus Scriptura.
Nu cel care vrea. Mulţi oameni spun, "Mă voi înscrie la biserică. Voi fi un om bun. Voi face asta." Asta nu are nimic de a face cu aceasta. Este Dumnezeu care arată milă.

E-80 Acum, vedeţi, când a început Dumnezeu, în... Există şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, întocmai ca cele şapte culori în curcubeu. Şi aţi observat vreodată? O bucată de sticlă triunghiulară reflectă şapte culori perfecte. Aţi încercat vreodată asta? Puneţi o bucată de sticlă triunghiulară; cu toate că este doar o bucată de sticlă, dar, triunghiulară, va reflecta şapte culori. Aşa este cum Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, fiind Unul, totuşi reflectă cele şapte atribute spirituale ale lui Dumnezeu.

E-81 Şi, atunci, primul mare Duh al lui Dumnezeu, care este dragoste. Dumnezeu, ca marele curcubeu. Noi nu ne-am putea imagina cum arată El. Dar să zicem doar că El arată ca şi curcubeul, acele Duhuri. Duhul perfect de dragoste, roşu. Albastru Duhul perfect de părtăşie. Chiar toate acele Duhuri perfecte! Şi apoi încep să coboare, venind în jos. Şi ele vin jos de tot de la o-o dragoste filio sau... dragostea Agapao, la dragostea filio, şi înainte în jos la poftă, şi în jost până la cea mai de jos.
Şi apoi Dumnezeu Însuşi a devenit un Om, Isus, şi a venit jos în acelaşi fel, până la cele mai de jos adâncuri ale iadului, şi i¬a luat pe aceia care El i-a cunoscut de dinainte de întemeierea lumii, ai căror nume erau scrise în Carte, şi i-a răscumpărat înapoi pentru El. Ia te uită. Povestea răscumpărării nu poate fi cunoscută în întregime până când nu Îl vedem şi vom sta în asemănarea Lui.

E-82 Acum, asta-i de ce nu suntem noi o denominaţiune. Asta¬i de ce noi nu cooper-... Noi cooperăm în fiecare mişcare care putem, pentru Dumnezeu. Dar acesta este motivul pentru care noi nu suntem o denominaţiune. Acum, din denominaţiune vin acele lucruri false.

E-83 Acum, aşa cum am spus, eu punctez tare, căci vreau să se prindă. Acum, acolo afară, în biserica altcuiva, nu m-aş gândi la aceste lucruri. Aş fi suficient de Creştin şi frate doar să stau pe marile principii cu care suntem toţi de acord. Vedeţi? Dar, este doar-este doar cum, noi nu vrem înşelăciune.

E-84 Vorbeam cu un băiat tânăr ieri, unde vânam veveriţe, ieri dimineaţă, departe în jos în munţii din Kentucky. Şi nu am observat indicatorul mic din pădure, şi eram aşezat pe partea cealaltă. Şi credeam că este Fratele Banks aici, venind în sus prin pădure. El vâna veveriţe, la fel, în acelaşi teritoriu. Şi l-am văzut venind, şi am fluierat la tânăr. Credeam că este Fratele Wood, îmbrăcat exact ca el. S-a întors în jur, şi am văzut că nu era el.
Şi Fratele Wood mi-a spus că era un loc acolo în care era afişat. Şi eu nu am ştiut. Acolo nu sunt delimitări cu garduri; doar pădurea. Şi cum să ştiu care nuc hicori aparţine pe care parte? Astfel stăteam acolo ascultând la lătratul veveriţei. Şi mă gândeam la, "Bine, acum, deseară mă duc acasă şi încep adunarea. Mă întorc din nou în ham." Şi a început să plouă, şi furtunile suflau.

E-85 Şi l-am văzut pe acest ins, şi am vorbit cu el. M-am dus acolo şi am aflat că eram pe terenul lui. Vedeţi? Şi am vorbit cu el. A spus, "Oh, este în regulă." A spus, "Vai, vânează doar oriunde vrei." Şi am spus, ei bine... El a spus, "Nu erai pe terenul meu. Erai dincolo de acel pom de hicori." A spus, "Pe partea aceasta a pomului de hicori este terenul meu. Dar," zice, "nu contează, Frate Branham. Vânează oriunde vrei. Hai sus până acasă. Lui Pappy i-ar face plăcere să te vadă." Vedeţi? Şi am spus, "Ei bine..."
Am ajuns să vorbim despre Biblie. Apoi când s-a ajuns la subiectul de vânătoare, a spus asta, a spus, "Frate Branham, aici nu-i pasă la nimeni dacă vânează cineva. Dar," a spus, "tatăl meu a fost aici într-o zi şi ceva vânător din oraş a venit şi a ucis una din oile lui care cântărea cam şaizeci sau şaptezeci de pounds, şi el a strigat la ins, şi insul a tras spre el, cu o puşcă." A spus, "Asta-i ce o face rău." A spus, "Nouă nu ne pasă de vânătoare."

E-86 Ei bine, este acelaşi lucru despre care vorbesc eu. Nu îmi pasă la ce denominaţiune aparţineţi, dar staţi cu Biblia şi cu Duhul Sfânt. Nu este denominaţiunea voastră care ne îngrijorează; doar din moment ce aparţineţi la una ca şi cealaltă. Dar, este a sta cu Biblia sau a accepta dogmele făcute de om. Staţi cu Biblia.

E-87 Acum, ei au dat naştere denominaţiunii, care era greşit. Acum, următorul lucru care l-au adus, care a fost o eroare, a fost botezul în apă. Botezul în apă, cum am fost învăţaţi în Biblie, este prin scufundare. Dar biserica Catolică a adus stropirea sau turnarea. Şi nu există nici o Scriptură în Biblie care să susţină stropirea sau turnarea; nici un astfel de loc găsit în Biblie. Este prin scufundare.

E-88 Ei bine, apoi, însă a apărut, după biserica Catolică, şi biserica Luterană, cu turnarea lor. Şi a apărut biserica Anglicană, şi aşa mai departe, aşa cum a venit în jos.
Apoi, după o vreme, au intrat Baptiştii şi Campbelliştii, să revină iar la scufundare. Ei bine, Satan a văzut asta, astfel el doar le-a dat un nume fals în care să scufunde. Şi au început să folosească Numele de Tată, şi Fiu, şi Duh Sfânt. Nu există nici o frântură de Scriptură în Biblie unde cineva să fi fost vreodată scufundat în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Şi oricine învaţă asta vreodată este un învăţător fals. Şi v-am spus că o voi face ca să se prindă.

E-89 Acum, dacă nu credeţi că este corect, vreau chestionarea voastră pe această platformă, să îmi arate. Dacă îmi puteţi arăta un loc unde careva a fost vreodată botezat, în Biblie, în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," voi pune o pancartă pe spatele meu, ca "un predicator fals," şi mă duc în sus şi-n jos pe străzi, strigând cât pot de tare, cu mâinile mele sus, "Un învăţător fals!"
Nu există un astfel de lucru. De unde a venit asta? Acum mergeţi în trecut. Aceasta este această parte a Bibliei. Voi trebuie să luaţi istoria. Catolicii cred în mulţi dumnezei, şi ei 1-au descompus pe unicul Dumnezeu adevărat în trei dumnezei diferiţi.

E-90 Şi ascultaţi-mă. Ce lucru îngrozitor a fost în ziar zilele trecute, referitor la un om mare care cu toţii îl cunoaştem ca fiind un slujitor al lui Dumnezeu; Billy Graham. Noi avem afirmaţia. Fratele Beeler, acolo, o are. Când a fost întrebat, Billy Graham, de un anumit, "Cine, ce a fost această contrazicere mare referitoare la trinitate? Au existat trei dumnezei, trei dumnezei reali? Sau, cum a fost? Într-un loc, părea ca trei dumnezei. Şi în unul părea că era un-..." Billy Graham a spus, "Nu a fost dezvăluit. Nimeni nu ştie." Vai!

E-91 Dacă există trei dumnezei, noi suntem păgâni. Cum a spus Iudeul, "Care dintre ei este dumnezeul tău? Tatăl? Este Fiul Dumnezeul tău? Sau, este Duhul Sfânt Dumnezeul tău?" Există numai un singur Dumnezeu.
Şi aceia nu sunt trei personalităţi, pentru că o personalitate trebuie să fie o persoană. Nu poate fi o personalitate fără să fie o persoană. Voi ştiţi asta. Cum poate fi ceva o personalitate fără să fie o persoană?

E-92 "Oh," a spus, "noi nu credem în trei dumnezei personali. Noi credem în trei personalităţi ale aceluiaşi Dumnezeu." Ei bine, înainte să poată fi o personalitate, trebuie să fie o persoană.

E-93 "Ce este, atunci?" voi aţi spune. Nu sunt trei dumnezei. Sunt trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu.
El a fost Tatăl, la început, care a atârnat deasupra pustiei în¬în flacăra de Foc, rugul aprins. Paternitate, Dumnezeu, doar aşa cum am terminat de spus, coborând, venind jos. Acesta a fost ordinul cel mai înalt. Duhul, agapao, Zoe, Viaţa lui Dumnezeu Însuşi făcută în forma unui stâlp de Foc. Şi acelaşi Unul, după ce a fost în calitatea de Tată, a devenit Fiul, şi Duhul din... era în rugul aprins, a fost în Omul, Cristos, şi Acesta a produs aceeaşi dovadă care a produs-o Focul. A spus, "Dacă Eu nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi." Fiecare pom va purta mărturie despre rodul lui.

E-94 Şi apoi după ce Acesta a devenit Om, vedeţi, S-a pogorât jos din Supranatural, în ceva tangibil care putea fi atins, un trup. Şi prin moartea prin jertfă şi jertfa supremă al acestui unic Dumnezeu, Isus, El a spus, "Eu şi Tatăl Meu suntem Unul. Tatăl Meu locuieşte în Mine." Poate... Nimeni nu ar putea citi asta mai clar.
Ei au spus, "De ce nu ne arăţi pe Tatăl, şi aceasta va-ne va fi îndeajuns." Ioan 14:8.

E-95 El a spus, "De atâta timp sunt cu voi, şi nu Mă cunoaşteţi?" A spus, "Când vedeţi pe Ta-... Când mă vedeţi pe Mine, îl vedeţi pe Tatăl Meu."
Cum a sărit sus o doamnă odată; a spus "Păi, Frate Branham," a spus, "da, Tatăl şi Fiul sunt unul, exact cum tu şi soţia ta sunteţi unul."
Am spus, "Oh, nu, ei nu sunt." Am spus, "Tu mă vezi pe mine?"
Ea a spus, "Da."
Am spus, "O vezi pe soţia mea?"
A spus, "Nu."

E-96 Am spus, "Atunci ei nu sunt în acelaşi fel de unul. Isus a spus, 'Când mă vedeţi pe Mine, l-aţi văzut pe Tatăl. Tatăl locuieşte în Mine.' Soţia mea nu locuieşte în mine." Vedeţi?
Ei sunt Unul. În fiecare fel, ei sunt Unul. Şi noi suntem unul prin legământ, eu şi soţia. Noi suntem unul în părtăşie, dar suntem două personalităţi. Soţia mea poate face un fel de gândire, şi eu altul. Şi noi suntem două persoane. Dar nu este aşa cu Dumnezeu. Ei, Dumnezeu şi Cristos, este una şi aceeaşi Persoană.

E-97 Atunci ce este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este acelaşi Duh al lui Dumnezeu care locuieşte în oamenii pentru care El a murit, şi le-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului. Care, ei au fost una cu El, la început. Scriptura spune aşa. Nu le-a spus Isus că ei erau cu El înainte de întemeierea lumii? Minţile voastre sunt înnegrite şi întunecate, şi noi toţi suntem, la acele lucruri. Dar noi nu suntem doar ceva coincidenţă mică care se întâmplă aici. Noi suntem fii şi fiice ai lui Dumnezeu, în începutul creaţiunii lui Dumnezeu, şi am fost pogorâţi aici jos pentru o mărturie, să mărturisim harul lui Dumnezeu care este revărsat larg în inimile noastre de către Duhul Sfânt. Noi avem un Duh Etern. Nimeni, nimeni, şi nu există cale, să fie oprit. Biserica lui Dumnezeu va fi acolo tot atât de sigur pe cât de sigur poate fi.

E-98 Aşa cum noi vorbeam, ca să reluăm din nou micul subiect, doar pentru-pentru un minut, cum copilul nelegitim nu putea intra în împărăţie timp de paisprezece generaţii, patru sute de ani, şi cum că nelegiuirea părinţilor se abătea asupra copiilor, pâna la a treia şi a patra generaţie.

E-99 De asemenea, neprihănirea părinţilor se abătea. Ce faci, dacă există un mâine care vine şi tu ai un strănepot, acţiunea ta de astăzi va determina ce va fi el atunci.
Căci citim în Biblie unde că Melhisedec, când El l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la măcelărirea împăraţilor, şi Abraham patriarhul I-a oferit o zecime, o zeciuială din tot ce avea el. Şi atunci el a spus asta despre zeciuieli, că, "Doar numai Levi putea accepta zeciuială. Dar," a spus, "Levi, care a primit zeciuieli, a plătit zeciuieli când era încă în coapsele lui Abraham."

E-100 Oh, puteţi prinde asta? [Fratele Branham bate pe amvon de cinci ori – Ed.] Abraham a fost al lui Levi... strănepot. Şi aici, Levi, la cel puţin opt sute sau o mie de ani mai târziu, poate câteva sute. Eu nu aş şti exact cât, de mulţi. Ar trebui să calculez, de-a lungul generaţiei. Dar, Abraham a născut pe Isaac; Isaac l-a născut pe Iacob; Iacob la născut pe Levi. Şi aici, Levi, Iacob ar fi tatăl lui; Isaac bunicul lui; şi Abraham străbunicul lui. Şi când Iacob era în coapsele lui Abraham, Biblia a spus, "El a plătit zeciuieli lui Melhisedec."

E-101 Şi atunci această generaţie tânără, alergând în jur, fumând, bând, şi de toate, cum vă aşteptaţi să existe o altă generaţie? Motivul că avem păcat, delicvenţa juvenilă de acum, motivul pentru care avem fetiţe pe stradă, şi băieţei, este pentru că mamele şi taţii lor au făcut ce au făcut în epoca lor trecută.
Şi motivul pentru care mai avem predicatori care vor sta pentru Adevăr, motivul pentru care încă mai avem fete de modă veche, este pentru că ele au avut părinţi de modă veche în trecut în spatele lor. Exact aşa este. Încă avem predicatori care stau fără să compromită cu nici o denominaţiune, sau Cuvântul, este pentru că noi am avut predicatori de modă veche în spate, au stat exact pe aceleaşi baze. Da.

E-102 Acum noi ne aflăm în această zi. Şi acum vrem să spunem, că, aici, înapoi la... unele din denominaţiuni, motivul pentru care nu suntem o denominaţiune. Şi, pentru că, dacă am fi fost o denominaţiune, ar fi trebuit să ne închinăm la aceea.

E-103 Şi amintiţi-vă, cercetaţi Scripturile oriunde doriţi, şi nu veţi găsi nici un loc în Biblie unde cineva să fi fost botezat vreodată prin stropire, prin turnare, sau în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Astfel, dacă nu este în Scriptură, a trebuit să înceapă pe undeva.

E-104 Aşa cum spun, stând sub un copac mare, privind la acesta. Acesta, oh, ar putea fi ca un-un masculin, acesta-acesta ar putea fi un gigant, ar putea fi puternic, dar a avut un început. A trebuit să pornească. Şi totul... Această religie de modă veche pentru care noi stăm în mod atât de curajos, a trebuit să fi început pe undeva. A trebuit să fi avut un început. Şi ismurile care le avem, trebuia să fi avut un început. Şi Scripturile false care le folosim în denominaţiunile noastre, trebuiau să fi avut un început. Şi dacă spunem, "Sunt un Metodist," tu trebuie să fi avut un început. Dacă spui, "Sunt un Baptist," tu trebuie să fi avut un început. Tu spui, "Sunt un Catolic," tu trebuie să ai un început. Spui, "Sunt un Creştin născut din nou," tu trebuia să ai un început. Trebuia să îl ai.

E-105 Du-te înapoi, află unde a început. Să ne întoarcem înapoi la începutul tabloului. Atunci dacă nu există nici o denominaţiune în Biblie, atunci denominaţiunea trebuia să aibă un început. Aceasta a început cu biserica Catolică. Protestanţii doar s-au desprins din aceasta.

E-106 Atunci dacă Biblia a spus că ea era o femeie de faimă rea, din cauza, doctrinei ei, ea a comis adulter spiritual. Ce este adulter? Amintiţi-vă, noi am trecut prin aceasta acum. O femeie trăind cu soţul ei, ea este la fel ca o fecioară. Ea nu a fost niciodată întinată, atâta timp cât ea trăieşte cu acel unic bărbat. Dar ce este nelegiuirea? Neprihănirea, pervertită. Să trăiască ea cu un alt bărbat, şi ea este osândită. Vedeţi? Neprihănirea, pervertită.

E-107 Acum, dacă denominaţiunea a fost greşită... Dacă aceasta era bună, Dumnezeu ar fi spus, "Acum noi vom avea denominaţiuni." Şi dacă... Biserica Catolică a fost pronunţată, în Biblie, ca o "curvă," nelegiuită, pentru că ea dădea adunării ei propria ei teologie, şi nu Biblia. Frate, soră. [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Nu vă râde în faţă biserica Catolică privitor la Biblie? Ei spun că nu le pasă de ce spune Biblia; este ce spune biserica, ce spune denominaţiunea lor. Ei bine, atunci, cum îi puteţi numi greşiţi când voi vă veţi apleca la un botez de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," când Biblia condamnă asta? Pentru că Metodiştii spun aşa, Baptiştii spun aşa? De ce aţi fi de acord cu stropirea şi turnarea, când nu există aşa ceva în Biblie? Nu există un astfel de lucru ca cineva botezat în numele de, "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Atunci de ce o faceţi?

E-108 Vedeţi, asta-i de ce nu suntem noi o denominaţiune. Noi nu trebuie să-i satisfacem. Noi luăm... Când Duhul aruncă Lumina asupra Scripturii, noi stăm cu Scriptura şi cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Iată-vă. Nu există astfel de lucruri ca acela. Nu este scris în Scriptură.

E-109 Oh, voi spuneţi, "Cum e cu Matei 28:19?"
Acum, am trecut prin aceea de multe ori. Aceea era o chestiune că Isus a spus. "Duceţi-vă de aceea, învăţaţi toate popoarele, botezându-i în Numele Tatălui, Fiului, Sfântului Duh." A fost vreodată pus în aplicare? A fost vreodată o persoană botezată vreodată în felul acela? Nici una. Atunci acolo trebuie să fie ceva greşit pe undeva. Sigur, este Catolicismul care a făcut asta.

E-110 Cercetaţi dacă a fost vreodată în istorie, până la părinţii ante-Niceeni, voi istoricii. Citiţi cărţile părinţilor ante-Niceeni, şi vedeţi, drept până la regele Angliei. Fiecare din ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos până la biserica Catolică. Şi biserica Catolică are putere, ei au spus, să schimbe orice vor ei. Şi ei au început să boteze în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Martin Luther a adus-o afară. John Wesley a urmat¬o. Şi Alexander Campbell a venit cu aceea. Şi John Smith, de la biserica Baptistă, o continuat. Iată-i pe Penticostali în continuare cu aceasta, încă.
Dar a sosit ora!

E-111 Priviţi sfeşnicele, la care eram noi seara trecută. Primul sfeşnic este Lumină. S-a făcut mai întunecat, mai întunecat, mai întunecat, până când a mers printr-o perioadă de o mie cinci sute de ani de epoci întunecate. Apoi, a început să se lumineze. Şi chiar înainte de ultima epocă a bisericii, s-a aprins din nou. Între cele două epoci ale bisericii, a venit Lumina.
Urmăriţi Scripturile, despre biserica Efes, biserica Tesalonic, în continuare până la epoca întunecată. La fiecare din ele, El a spus, "Tu ai puţină putere, dar nu ai tăgăduit Numele Meu." Şi următoarea biserică, "Tu ai făcut un lucru mare, dar nu ai tăgăduit Numele Meu." Urmăriţi părinţii ante¬Niceeni în jos prin aceea. "Tu nu ai tăgăduit Numele Meu." Apoi, o mie cinci sute de ani de epoci întunecate.
Apoi biserica Luterană a ieşit afară. El a spus, "Tu nu ai Numele Meu, dar tu ai un nume." Nu mai este Isus; ci Luther, şi Catolic, şi Baptist, şi Prezbiterian. [Fratele Branham bate de două ori din palme – Ed.] "Tu ai un nume că tu trăieşti. 'Noi suntem o biserică vie. Noi prosperăm. Mergem înainte.' Dar eşti moartă!" Scriptura a spus aşa.

E-112 "Căci nu este sub Cer un alt nume dat printre oameni, prin care oamenii pot să fie mântuiţi." Nu... Baptist nu vă mântuie. Prezbiterian nu vă mântuie. Catolic nu vă mântuie. Isus vă mântuie.

E-113 Totul în cărţi mici de texte, teorii făcute de om, ei le-au scris, "Asta este ce credem noi." Şi acela este motivul că noi stăm departe de asta. Noi nu avem nici o carte de texte decât Biblia. Fără conducere, fără episcop, decât Duhul. Aşa este.
Şi atunci dacă este un duh rău ce vine înăuntru, şi va încerca să sucească ceva acolo, Cuvântul îl va îndrepta. "Acela este greşit. Staţi departe de acesta." Vedeţi? Iată că vine Duhul, spunând, "Aceea-i greşit." Poartă mărturie, pentru că duhul nostru poartă mărturie cu Duhul Său.
Aici vine cineva, spune, "Oh, noi ar trebui. Oh, eu cred că este în regulă ca ei să facă asta, aceea, cealaltă."

E-114 Dar Duhul a spus, "Este ceva greşit cu aceea." Se întoarce drept înapoi în Biblie şi o aduce drept în jos, cum facem noi. "Şi este greşit. Stai departe de lucrul acesta."
Acela-i motivul că Biblia a spus, "Iată celui ce are înţelepciune. Iată celui ce are cunoştinţă. Iată celui ce are aceasta." Biserica acolo, punându-se în rânduială. Nu vedeţi voi marele plan al lui Dumnezeu?

E-115 Acum priviţi. Epoca Bisericii Filadelfia a fost epoca bisericii Metodiste, epoca bisericii de dragoste frăţească, reformarea. Care, când rangul Calvinist a ieşit în biserica Anglicană în Anglia, unde ei nici măcar nu mai aveau nici o trezire, au căzut direct în seminţele de fân, Dumnezeu l-a ridicat pe John Wesley ca un legalist, ca să ia doctrina Arminiană. Şi când a făcut-o el, a lovit acel lucru în cap, şi a meritat să fie. Dar ce a făcut el? Iată-i pe Metodişti venind, şi au alergat tot atât de departe încolo cum el (Calviniştii) au alergat încoace. Acum, la mijloc acolo, încă Metodist, încă Baptist.

E-116 Doresc să fim putut să ajungem pe aici acum în Scripturi, luaţi Apocalipsa 3, şi veţi înţelege asta. Acum doar înainte... Ultima epocă a bisericii care era Penticostală, este cea căldicică, Epoca Bisericii Laodicea, care este respinsă.
Dar amintiţi-vă, aşa cum a fost văzut Isus în cruce, stând între cele şapte sfeşnice de aur, cea mai întunecată a fost cea care era cea mai îndepărtată de El, mâna Lui dreaptă şi mâna Lui stângă. "Şi El trebuia să fie privit ca Alfa şi Omega." Nu între ele. "Alfa şi Omega," aşa cum El Îşi avea mâna întinsă. "Şi El era piatra de iaspis şi sardiu," care erau Beniamin şi Ruben, "primul şi ultimul." Acolo Îşi avea El mâinile întinse. Acolo a stat El.

E-117 Dar amintiţi-vă, la ieşirea afară din aceasta, să nu o confundaţi. Căci, când ei au primit aceste nume aici, de aceste denominaţiuni, ei mureau chiar în aceleaşi lucruri, drept înainte în jos. Dar El a spus, chiar între Metodistă şi Penticostală, mergând afară, "Ţi-am pus înainte o uşă deschisă." Ia te uită, Numele restaurat din nou. "Am pus o uşă deschisă. Căci Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." Ce este aceasta? Acea uşă deschisă.

E-118 "Strâmtă!" Strâmtă, dacă aţi observat, nu este d-r-e-a-p-t¬ă. Este s-t-r-â-m-t-ă. "Strâmtă este calea." Strâmtoare, este apă.
Cum? "Înapoi la Numele lui Isus, care l-ai avut. Tu nu ai... Ai puţină viaţă; n-ai tăgăduit Numele Meu." Apoi, apoi, înăuntru aici ei l-au pierdut, au mers într-o denominaţiune Catolică; au ieşit într-o denominaţiune Luterană, au ieşit într-o denominaţiune Wesleyană, apoi ei se duc drept în cea Penticostală.
Dar, chiar înainte de timpul sfârşitului, Sămânţa este aproape dusă de pe pământ. S-a scurs afară, Sămânţa celor neprihăniţi. Sămânţa şarpelui doar se acumulează mai repede şi mai repede şi mai repede, pregătindu-se pentru această epocă atomică, ca să fie distrusă. "Dar chiar înainte de acel timp, Eu voi pune o cale de scăpare. Eu îţi voi pune înainte o uşă deschisă. Strâmtă este această poartă şi îngustă este această cale, şi vor fi doar puţini dintre ei care o află. Dar largă este calea care duce la distrugere, şi mulţi vor fi cei care vor intra pe ea." Ia te uită. Chiar înainte de asta, această Lumină mare trebuie să răsară.

E-119 Sunt aşa de bucuros. Eu doar nu ştiu cum să exprim asta, sunt aşa de bucuros. Iată-o aici, este timpul de încheiere, şi nu am atins deloc subiectul meu.

E-120 Vreau să vorbesc despre: Botezul Duhului Sfânt. Am să ating asta, oricum, timp de zece, cincisprezece minute. Acum, nu vă voi ţine trei ore cum am făcut seara trecută; voi încerca să nu.

E-121 Acum, dacă ei au un botez în apă fals, denominaţiunile sunt greşite. Şi oricine se ţine de anumite denominaţiuni susţine în mod absolut lucrul greşit. Ei susţin la ce este Dumnezeu împotrivă. A spus aşa în aceste epoci ale bisericii. A spus aşa în Scriptură, şi le-a numit prostituate, pentru că, "Ei învaţă ca Doctrină poruncile oamenilor." Acum, noi...

E-122 Am mers într-un loc nu de mult, la un anumit om care a venit aici, să scrie o teză despre vindecarea Divină. Şi a spus, "Singurul lucru despre tine, Frate Branham," a spus, "oamenii o ţin împotriva ta că tu mergi la Penticostali."
Am spus, "Ei bine, voi veni la ai voştri," am spus, "dacă mă veţi susţine în oraşul vostru."
A spus, "Ei bine," a spus, "eu-eu deja am propus." A spus, "I-am dus-o la episcopul acestei anumite biserici, biserică Metodistă." Nu este necesar să ne ferim de aceasta. A spus, "Am propus asta, şi ei au spus, 'Acum, vezi, noi, ca biserică Metodistă, nu credem în aceste miracole."'

E-123 Acum ce veţi face voi? Acum voi o să ascultaţi de biserica Metodistă, sau de denominaţiune? Dacă da, eşti o prostituată religionistă. Voi credeţi că biserica Baptistă va susţine o astfel de campanie? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] De ce? Pentru că ei sunt Baptişti. Biblia a spus că sunt prostituate. Ea a dat naştere la fiicele ei, şi ele erau "curve." De ce? Răspândesc acelaşi fel de învăţătură, învăţătură făcută de om, în loc de Invăţătura lui Dumnezeu. Asta-i de ce nu suntem noi denominaţi cu Baptiştii. Asta-i de ce nu suntem denominaţi cu Metodiştii.

E-124 Acum, de ce nu suntem noi denominaţi cu Penticostalii? Ia te uită. Asta-i exact. Cea Penticostală ar fi stat unde... Dacă¬dacă biserica Luterană ar fi rămas unde au început, ar fi fost cea Penticostală. Dar ei s-au denominat, astfel Dumnezeu a ridicat un alt penticostal, numit Wesley. Şi astfel când Wesley s-a denominat, El a ridicat alta, numită Baptistă. Când ei s-au denominat, atunci El a ridicat alta, numită Campbellişti. Când ei s-au denominat, El a ridicat alta, numită Penticostală. Când ei se denominează, El merge mai departe. Urmăriţi doar şi vedeţi.

E-125 Nu este programul Divin al lui Dumnezeu. Nu este în programul lui Dumnezeu, să aibă acele denominaţiuni. Astfel, vedeţi, asta-i de ce nu suntem noi o denominaţiune.

E-126 Reţineţi asta. Am spus, la început, acum, dacă vă rănesc, eu nu intenţionez. Asta este pentru biserică. Dacă voi şedeţi cu noi, ne face plăcere să vă avem aici, dar aceasta este poziţia noastră, şi de ce nu suntem o denominaţiune.

E-127 Acum, denominaţiunea, de la început, este falsă, şi învăţători falşi. Am spus că va răni, şi vreau ca asta să doară. Ei sunt absolut învăţători falşi. Orice om care cunoaşte aceste lucruri, şi va sta şi va compromite, pentru cea Baptistă, Metodistă, Luterană, sau Penticostală, ştiind că Biblia învaţă diferit, el este un proroc fals. Nu stăm în jur. Asta-i exact. Asta-i de ce nu m-am unit cu Adunarienii. Asta-i de ce nu m-am unit cu Unitarienii. Ăsta-i motivul că nu m-am unit cu cea Baptistă, Metodistă, sau Prezbiteriană, pentru că sunt false. Nu vreau să spun că oamenii lor sunt falşi. Vreau să spun că teologia lor este falsă, pentru că nu se compară cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Pavel a spus, "Dacă un..." El a mers aici... Daţi-mi voie să vă arăt ce a spus Pavel, înainte să lăsăm acest botez în apă.

E-128 Când Isus a făcut proclamarea, în Matei 28:19; Petru, zece zile mai târziu, a spus, "Pocăiţi-vă fiecare din voi şi să fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt."
Următoarea dată când a fost menţionat botezul, când Filip evanghelistul s-a dus şi a predicat la Samariteni. Şi el i-a botezat pe fiecare dintre ei în Numele lui Isus Cristos. Pavel... Petru a venit, sau Petru şi Ioan, adică, şi au pus mâinile peste ei; ei au primit Duhul Sfânt.
Apoi s-au dus sus acolo. Petru s-a dus direct atunci la casa lui Corneliu. Şi când Corneliu... "În timp ce Petru vorbea Cuvintele acestea, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei." Petru a spus, "Noi nu putem opri apa, văzând că aceştia au primit Duhul Sfânt cum am primit noi la început." Şi el le-a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos.

E-129 Acum, Pavel a trecut prin ţinuturile de sus ale Efesului; găseşte câţiva Baptişti. Şi ei aveau un-ei un apostol acolo sus, apostol al Bibliei, şi numele lui era Apolo. El era un avocat, convertit, şi el le dovedea oamenilor că Isus era Cristosul, cu Biblia. A spus, "Mesia trebuie să facă anumite lucruri. Acest Om a fost Mesia."

E-130 Şi ei aveau un grup mare de oameni acolo, şi se bucurau, şi strigau, şi aveau un timp măreţ. Aquila şi Priscila s-au dus acolo şi s-au alăturat lor, având părtăşie cu ei. Ei nu aveau nici o denominaţiune. Ei aveau părtăşie. Şi astfel ei au văzut că acest om era un om mare, oh, el era deştept, un avocat, şi el era-era un om deştept. Astfel el... Ei au spus, "Acum, tu, tu eşti foarte bun în ceea ce şti, dar noi avem un frăţior numit Pavel. Când el vine, el a avut ceva experienţă, el ştie despre ce vorbeşte. El te va învăţa calea Domnului mai clar, dacă tu doar vei şedea şi să îl asculţi. Acum, să nu încerci să îl presezi cu ceva, pentru că el nu va sta liniştit pentru aceasta. Înţelegi? Dar tu doar-tu doar mergi înainte, să îl asculţi."

E-131 Şi Pavel a venit. El i-a ascultat, observându-i odată acolo.
A spus, "Asta-i foarte bine, dar aţi primit voi Duhul Sfânt, voi Baptiştilor, de când aţi crezut?"
"Oh," au spus, "nu Îl avem noi?"
"Nu cred." Vedeţi?
"Ei bine, de ce?"
"Ei bine, cum aţi fost botezaţi?"
"Oh, noi am fost botezaţi. Am fost botezaţi."

E-132 "Ei bine, cine v-a botezat? Şi cum aţi fost botezaţi?"
Biblia spune, "spre ce." Greaca, sau cea originală, spune, "spre cum." Şi aceasta spune, "spre ce." A spus, "Ce aţi fost botezaţi?" Cu alte cuvinte, "Cum aţi fost botezaţi?"

E-133 "Noi am fost botezaţi de Ioan Botezătorul, acelaşi om care l¬a botezat pe Isus Cristos, aceeaşi groapă de apă."
Acela este un botez destul de bun, nu credeţi aşa? Pare că asta ar prinde bine, nu-i aşa? Pare că ar fi în regulă, dacă omul care a păşit în apă cu Domnul nostru Isus Cristos şi l-a botezat pe Isus. Şi Dumnezeu a aprobat lucrul acesta, încât El s-a pogorât în forma Duhului Sfânt şi a intrat în El. Şi El a spus, "Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Am plăcerea să locuiesc," imediat după acel botez. Pentru mine pare că acel botez a fost în regulă.

E-134 Şi Pavel a spus, "Acesta nu va mai merge acum. Nu va mai merge."
"De ce nu va mai merge?" Vedeţi?
"Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou."
"Vrei să spui că noi, cei care am fost botezaţi de Ioan, care l¬a botezat pe Isus, trebuie să fim rebotezaţi?"
"Aşa este."
A spus, "Cum trebuie să fim botezaţi?"

E-135 A spus, "În Numele lui Isus Cristos."
Şi Pavel i-a dus acolo afară şi i-a botezat pe toţi, din nou.
Fapte 19:5. "Şi când au auzit ei asta, au fost botezaţi din nou, acum, în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt."

E-136 Dacă Pavel a constrâns bărbaţi şi femei să fie botezaţi din nou, în Numele lui Isus Cristos; dacă eu am predicat orice altă Evanghelie, atunci duhul meu nu este bun cum a fost al lui Pavel. "Să se înţeleagă că ce vă scriu eu este porunca Domnului."

E-137 Şi acum în Galateni 1:8, Pavel a spus, "Dacă un înger din Cer vine, un înger luminos strălucitor." Despre ce vorbeşte el? O descoperire. Binecuvântat să fie Numele Domnului!
Nu are importanţă cât de bună este descoperirea ta. Vă amintiţi începutul serviciului nostru din dimineaţa aceasta, Urim Tumim-ul? Dacă ceva vine şi îl descoperă perfect; el este un mincinos, el este un înger fals, şi omul care aduce mesajul lui este un proroc fals. Există numai un singur mod de a fi botezat, acela este Numele lui Isus Cristos. Dacă nu aţi fost botezat în acest fel, este un loc de botez care aşteaptă. Aşa este.

E-138 Fals! Găsiţi-mi un singur loc unde cineva a fost vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Nu este în Scrierile sacre. Ce este aceasta? Este o dogmă care a început cu biserica Catolică. Noi putem susţine lucrul acesta. Noi avem învăţăturile complete ale părinţilor de la Niceea. Noi avem istoria acestora. Avem cele Două Babiloane ale lui Hislop. Avem scrierile lui Josephus. Avem toate istoriile antice. Şi Josephus a scris în timpul Domnului Isus. Cele Două Babiloane ale lui Hislop, scrisă după aceea. Părinţii Ante-Niceeni scrisă după aceea, înainte de formarea bisericii Catolice. Şi apoi a intrat biserica Catolică, şi au împins totul afară şi au preluat, ei înşişi, şi Roma păgână a fost făcută Roma papală. Şi acolo au adus ei acel botez fals în apă, la stropire; şi de la Numele Domnului Isus, la „Tată, Fiu, Duh Sfânt." Şi Isus a spus, sub inspiraţia care El i-a dat-o lui Ioan în Patmos, "Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort." "Tată, Fiu, Duh Sfânt" este un nume pe moarte.

E-139 Daţi-mi voie să vă spun o mică experienţă personală; Elveţia, Germania, şi locurile unde am fost.
Cum lucrează ghicitorii? Cum călătoresc spiritele rele? Vreau ca voi să mă credeţi, ca păstor al vostru, căci voi sunteţi cei la care vă vorbesc. Diavolii se deplasează în numele "Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Ei taie pene, şi toate celelalte, şi aruncă vrăji unii pe alţii, prin numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," le numesc cele trei nume înalte. Mama acestora este biserica Catolică. Ei merg la aceste mici statui şi îngenunchează acolo, şi taie o pană cu foarfeca, şi o întorc spre înapoi, şi aruncă vrăji pe vecinii lor, şi aşa mai departe, unde ei sunt arşi la moarte, şi toate celelalte, pentru asta.

E-140 În Elveţia, am stat cu mâinile pe un stâlp, aşa, unde bărbaţi şi femei oneste au murit, când le-au tăiat limbile, şi le-au ars ochii, şi de toate, cu fiere înroşite, acea biserică prostituată Catolică. Nu doar asta, dar şi bisericile voastre Anglicane timpurii, de asemenea. Şi bisericile voastre Protestante au făcut acelaşi lucru. Şi au aruncat acele blesteme, cu "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt."

E-141 Fratele şi păstorul vostru, am avut-marele privilegiu, prin harul lui Dumnezeu, să fiu protejat în aceste lucruri, dar să cunosc la prima mână despre ce am vorbit. Unde, o femeie, a venit la această biserică, m-a condamnat şi a spus, "El se ocupă de spiritism." Dumnezeu din Cer ştie despre ce era vorba. Eu nu pot să iau pe nimeni... nu am făcut...

E-142 Când mi-au spus că Pigalle, în Paris, era un astfel de loc de faimă rea, de unde am ştiut? Nu am fost niciodată acolo. Dar m¬am dus acolo ca să aflu dacă era adevărat sau nu. Am luat încă doi sau trei slujitori şi ne-am dus acolo la acele femei şi lucruri care se dezbrăcau pe acele străzi şi lucruri. Este adevărul.

E-143 De unde am ştiut că Roma este aşezată pe şapte coline? De unde am ştiut că papa avea VICARIVS FILII DEI? A trebuit să iau cuvântul altcuiva pentru asta. Cum am ştiut că coroana triplă era pe papă; jurisdicţia vicarului Cerului şi al pământului şi iadului? De unde am ştiut aceasta până nu m-am dus şi am văzut?

E-144 De unde am ştiut că exista un Dumnezeu viu? Nu sub teologia cuiva, vreo concepţie intelectuală a vreunei perioade emoţionale care a trecut printr-o epocă trecută, după cum ne-ar spune necredincioşii. Dar într-o zi, jos acolo, L-am aflat şi am stat de vorbă cu El, faţă în faţă. Aceea a făcut lucrurile diferit. Exact aşa.

E-145 Spiritismul lucrează prin "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Am stat într-o adunare unde acele vrăjitoare erau la lucru. Să nu vă gândiţi că ele nu vă vor provoca. Stăteau acolo. Au aruncat o masă în aer, şi aceasta plutea pe acolo; şi o chitară cânta. Stând acolo, şi ele au vrut să mă scoată afară. Am spus, "Sunteţi greşite." Şi duhul le-a vorbit înapoi lor, un duh care se declara a fi Dumnezeu, spunea că era Dumnezeu. Am spus, "Este greşit. Acesta-i un diavol."
Ele au spus, "Acest om este un necredincios."

E-146 Am spus, "Sunt un necredincios faţă de acest lucru, pentru că acesta nu-i de la Domnul meu. Asta este vrăjitorie. Asta este de la diavolul." Am spus, "Acum, aici voi pune la probă acel Nume puternic în care am fost botezat." Am spus, "În numele 'Cerului înalt,' spune-mi adevărul." Nici măcar nu mi-a răspuns. Am spus, ,,În numele 'sfintei Biserici,' spune-mi adevărul." El nu mi-a răspuns. Am spus, "În numele 'Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt,' spune-mi adevărul." Şi el nu mi-a răspuns. Dar, am spus, "În Numele lui 'Isus Cristos,' spune-mi adevărul."

E-147 El a spus, "Da. Este greşit." Dumnezeu ştie că acela este adevărul. Da, domnule. Oh!
Credinţă în Tatăl, credinţă în Fiul,
Credinţă în Duhul Sfânt, aceştia trei sunt Unul;
Diavolii vor tremura, păcătoşii se trezesc;
Credinţa în Domnul Isus face orice să se scuture.
Da, domnule. Staţi cu acel Nume.

E-148 "Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort." Acolo-i biserica voastră. Iată-o acolo.

E-149 Ascultaţi. Este o femeie care şade... Sunt femei bune, plăcute, frumoase şezând în această biserică în dimineaţa aceasta. Femei tinere, femei de vârstă mijlocie, femei bătrâne, ele sunt toate bune. Ele sunt soţia cuiva, fiica cuiva, iubita cuiva, şi aşa mai departe. Ele sunt, toate. Există o singură D-nă Branham aşezată aici. Voi sunteţi, toate, femei. Dar este o singură Doamnă William Branham. Ea este cea care merge acasă cu mine. Ea este cea care este iubita mea. Ea este cea care creşte copiii mei.

E-150 Există multe biserici bune astăzi în lume. Dar este una D¬na Isus care dă naştere la reale, adevărate, făpturi născute din nou din Dumnezeu. Ştiţi ce vreau să spun, nu? Numele ei nu este Metodistă. Numele ei nu este Baptistă. Numele ei este Isus, D-na Isus. Sigur, Ea este. Ea produce oameni, nu membri ai bisericii Metodiste. Ea nu produce biserica Baptistă, sau Prezbiteriană, sau Catolică. Ea îi produce pe acei, născuţi, şi înrădăcinaţi şi stabiliţi în Cristos Isus. lat-O acolo. Aceea este Ea. Sunt atât de bucuros că sunt cu Ea. Ea este o Biserică mistică. Ea nu are nici o denominaţiune. Ea nu poartă nici unul din aceste nume măreţe pompoase şi clădiri mari. Ea se întâlneşte oriunde membri Trupului se adună împreună. Ei se închină în Duh şi-n Adevăr. Ei au fost predestinaţi înainte de întemeierea lumii.
Încă o Scriptură, şi vă promit că voi încheia. Şi voi lăsa restul pentru deseară. Leo, tu poţi să prinzi asta deseară, atunci.

E-151 Să mergem la Efeseni, doar un minut. Citesc doar această Scriptură, apoi o voi lăsa cu voi. Noi aflăm ce a spus Biblia acum despre asta. Îl voi lua pe acest mare învăţător, Pavel, care este... Nu a fost niciodată nimic ca el. El a fost apostolul pentru Biserica Neamurilor. În regulă. Luaţi Efeseni 1.

E-152 Acum vom încheia, doar într-un minut. Ascultă la aceasta, prietenul meu drag. Ascultaţi la Pavel predicând la acelaşi fel de Biserică la care predic eu, în această dimineaţă.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia... (Bisericii Prezbiteriene? Ce biserică?) ... voia lui Dumnezeu, către sfinţii (cei sfinţiţi) care sunt în Efes...
Acum, amintiţi-vă, că erau împrăştiaţi în toată lumea. Dar, acesta este grupul din Efes, cărora le vorbeşte. Acum, el nu vorbeşte către lume. El nu le vorbeşte membrilor locali ai bisericii. El îndreaptă asta către cei sfinţi. Haideţi să vedem.
... şi către cei credincioşi în Cristos Isus:
Cum ajungem noi în Cristos Isus? "Printr-un singur Duh suntem toţi botezaţi," trăind credincioşi. Cum ştiţi că aveţi Duhul Sfânt? Noi vom ajunge la aceea poate deseară. Vedeţi? În regulă.
... în Cristos Isus:
Harul să fie cu voi, şi pacea, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi... Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti...

E-153 Voi ştiţi, nu este nevoie de mult urlet. Nu este nevoie de multă strigare. Aceea-i în regulă; nimic împotriva acesteia. Este în regulă. Nu este nevoie de aceea. Este nevoie de o-o inimă supusă, aşezată în locurile Cereşti ospătându-se din lucrurile Duhului. Şi cu ce se ospătează Duhul, emoţie? Nu întru-totul. Acesta aduce emoţie. Vedeţi? Dar aţi putea...

E-154 Amintiţi-vă. Vă amintiţi vedenia despre ploaie şi grâul, neghina? Reţineţi. Când este nevoie de ploaie, este un scaiete mic, care îşi are capul aplecat în jos; grâul îşi are capul aplecat în jos. Când vine ploaia, ei amândoi sar în sus şi strigă. Aceeaşi ploaie. "Dar după roadele lor îi veţi cunoaşte." Priviţi.
Harul să fie cu voi... de la-de la Dumnezeu tatăl nostru, ...
Acum priviţi. "După..."Al 4-lea verset acum .
După cum ne-a ales în el...
La ultima trezire? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Ha? ["Nu."] Când devenim un membru la Baptistă sau Met-...? Nu. "A ales," înainte de a avea întâlnirea. Da.
... înainte de întemeierea lumii, ...
El ne-a ales chiar atunci. Nu, nu noi l-am ales pe EL El ne-a ales. Vedeţi? El ne-a ales atunci înainte de întemeierea lumii.
... ca noi să fim sfinţi...

E-155 Cum eram noi sfinţi? Nu prin ce am făcut noi, dar prin ce a făcut El pentru noi, căci noi nu putem fi. Cum puteţi face dintr¬un porc un miel? Frate Roy, tu ai crescut porci şi miei, ambii. Nu poţi-nu poţi-nu poţi să-i amesteci. Un porc doar... el se apropie în jur acolo şi mănâncă tot felul de lucruri care poate. Va ieşi afară pe un morman de bălegar şi va mânca pe săturate. Ei bine, tu nu te simţi deranjat din cauza aceea. Te gândeşti că acel porc este chiar în regulă. El este doar un porc bun. Asta-i tot. Dar tu nu vezi un miel pe-acolo. El nu l-ar putea invita pentru cină; el nu ar veni. Nu. Care-i treaba? Pentru că, el este un porc. Du-te să-i spui că este greşit. "Dumnezeu să fie binecuvântat, eu sunt un porc. Tu să stai pe terenurile tale. Du-te acolo, să fi un holy-roller dacă vrei." Ia te uită!
"Dacă iubiţi lumea sau lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi," a spus Cuvântul.

E-156 Acum, nu pentru că am renunţat să mănânc bălegar, m-a făcut diferit de un porc, vedeţi, m-a făcut să nu mai fiu un porc. Nu este asta. Dar când natura mea s-a schimbat. "Oh, ei au pus un gard în jur, cred. Ei mă barează. Eu nu trebuie să fac asta."?
Oh, nu. Tu nu barezi nimic de la asta. Tu doar eşti născut din nou. Asta e tot. Tu ai fost doar schimbat. Aşa este.

E-157 Dar dacă ai putea scoate duhul din acel-din acel miel şi să îl puneţi în porc; acel miel ar face acelaşi lucru. Porcul ar face acelaşi lucru ce ar face duhul mielului în el, şi acel miel s-ar întoarce chiar înapoi în jur şi ar face acelaşi lucru care îl făcea porcul.
Acum vedeţi, voi porcilor, unde sunteţi? Vedeţi? Asta este exact aşa. Aşa este. Vedeţi? Mergeţi afară şi iubiţi lucrurile din lume, purtaţi pantaloni scurţi şi faceţi toate aceste lucruri. Continuaţi, arată ce sunteţi.

E-158 "Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culege omul smochine din mărăcini?" Vedeţi? Nu, nu. Culegeţi smochine din smochini. Luaţi mere din meri. Luaţi spini din pomii de spini. Aşa este.
Acum, ascultaţi foarte atenţi acum.
Ne-a predestinat la înfierea de copii prin Isus Cristos la sine însuşi, după a lui, după buna lui plăcere a-a voii sale,
Ne-a predestinat, spre lauda slavei lui a harului său, în care el ne-a făcut acceptabili în cel preaiubit.

E-159 Cine a făcut aceasta? "Pentru că m-am lăsat de băut? Pentru că m-am lăsat de fumat?" Nu. El a făcut-o. El m-a făcut, înainte de întemeierea lumii, acceptabil în prezenţa harului Său. Nimic ce am făcut eu. Nu am făcut niciodată ceva privitor la acest lucru. Nu am avut nici un lucru de-a face cu aceasta.
Am fost un porc, de la început. Am fost un păcătos, născut într-o familie de beţivi, crescut pe un distilator de alcool, şezând pe un butoi de whiskey, ruşinos. Este adevărat. Contrabandist din Kentucky, nu am purtat niciodată o pereche de încălţăminte până am fost un băiat mare. Părul îmi atârna pe gât, stăteam acolo pe un butoi de alcool, făcând contrabandă de alcool.
Cu toate astea, Duhul Sfânt a venit la mine, la vârsta de şapte ani, a spus, "Să nu te atingi de un strop din acesta. Şi să nu te ocupi cu acele fete mici acolo afară. Şi să nu fumezi o ţigară sau să mesteci o gură de tutun." Oh, vai! Ce a fost asta? Bunăvoinţa Tatălui, înainte de întemeierea lumii, ca El să mă trimită să propovăduiesc Evanghelia şi să conduc oile Lui. Dumnezeu să-L binecuvânteze şi, pentru întotdeauna, acel Nume minunat! Voi sta cu Biblia Lui, afundat sau înecat, popular sau nepopular. Fie că mă iubeşte cineva, sau nu, eu îi voi fi Lui pe plac. Eu vreau să fac ceea ce îl mulţumeşte pe El.

E-160 Dacă Baptiştii mă refuză, Metodiştii; Penticostalii, pe baza de "dovada iniţială, vorbirea în limbi, ca fiind Duhul Sfânt." Acela-i motivul că noi nu suntem Penticostali. Noi nu credem că vorbirea în limbi te face umplut cu Duhul Sfânt, nu mai mult decât credem că a trăi într-un şopron te face un porc. Nu, domnule. Nu mai mult decât credem că a trăi în-în palatul unui rege te va face un rege. Nu o face! Ai putea fi un slujitor. Vedeţi? Ai putea fi orice. Nu, domnule.

E-161 Noi credem că tu primeşti Duhul Sfânt printr-o experienţă, nu printr-o concepţie fictivă intelectuală din Scripturi, ci printr¬o experienţă pe care o şti doar tu singur. Acum, dacă vrei să şti dacă e:ra Duhul Sfânt, urmăreşte cum se modelează viaţa după aceea. Iţi va spune ce fel de duh a intrat în tine.

E-162 S-ar putea să vorbeşti în limbi şi s-ar putea să nu. Dar de ce au făcut Penticostalii un astfel de lucru atât de groaznic? Prindeţi asta. De ce au făcut Penticostalii lucrul acela? De ce? Pentru că, la început, când Dumnezeu a început să restaureze în trecut acolo, cu patruzeci de ani în urmă, aducând înapoi darurile, cineva a început să vorbească în limbi. Şi vorbirea în limbi este cel mai mic dar, conform cu învăţătura lui Pavel, din întreaga grămadă de daruri. "Cel mai mic dintre toate darurile, este vorbirea în limbi." Şi de îndată ce au făcut asta, ei toţi s-au entuziasmat şi au făcut o denominaţiune, şi au numit-o Consiliul General, care este Adunările lui Dumnezeu.

E-163 Acum, am vorbit cu unii din oamenii lor cei mai buni, cei mai buni teologi ai lor, şi ei spun, "Frate Branham, tu ai dreptate. Dar ce putem face noi acum? Dacă ne-am ridica împotriva acesteia, am fi daţi afară. Şi ce s-ar gândi biserica noastră despre noi? Când, noi i-am învăţat timp de ani, i-am învăţat ani de zile, că, 'Dovada Duhului Sfânt este vorbirea în limbi.' Ce ar fi dacă am schimba asta acum?" Aceea este blestemul denominaţiunii.
Binecuvântat să fie Domnul! Noi nu avem nici o denominaţiune. Doar cum Duhul călăuzeşte, noi Îl primim.
Botezul Duhului Sfânt este o experienţă personală.

E-164 Am văzut oameni care vorbesc în limbi. Am văzut vrăjitoare şi vrăjitori. Orice misionar ştie la fel, care a avut de-a face vreodată cu vrăjitorie şi diavoli. I-am văzut ridicându-se şi vorbind în limbi, şi aruncând praf în spatele lor peste cap, şi tăindu-se cu o lancie, şi vorbesc în limbi şi interpretându-le. Şi voi spuneţi că acela este Duhul Sfânt? Cu siguranţă, nu este. Este un diavol.
Isus nu a spus niciodată, "După limbile lor îi veţi cunoaşte," ci, "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Şi Efeseni 5:1 a spus, că, "Roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândeţe, răbdare, smerenie, credinţă, înfrânare." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Ia te uită.

E-165 Acum, dacă eşti un Metodist, acel fel de roade te urmează, că nu-ţi pierzi cumpătul rapid, aşa să te lupţi cu un fierăstrău; dacă ai răbdare, din moment ce ai dragoste, şi ai respect pentru toţi; dacă prima ta dragoste este Cristos, a doua este semenul tău, lasă ca tu să fi al treilea, în jos în acest fel; dacă mergi mai departe, ai îndelunga răbdare, blândeţe, răbdare, credinţă. "Vai," tu spui, "Duhul Domnului este peste mine. Şi există vindecare Divină. Duhul Sfânt este acelaşi astăzi."

E-166 Acum, tu spui, "Aşteaptă un minut. Sunt învăţat în biserica lui Cristos. Zilele miracolelor au trecut." Tu ai un diavol. Aşa este.
Tu spui, "Ei bine, noi trebuie să fim botezaţi. În Biblie, nu există un astfel de lucru ca fiind botezat în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt.' Eu o văd chiar acum. Este în Scriptură. Este Numele Domnului Isus. Peste tot, este Numele Domnului Isus."

E-167 "Aşteaptă un minut, noi te vom da afară din Adunarieni." Dacă te apleci la aşa ceva, tu ai un duh fals în tine. Tu dai ascultare la o învăţătură falsă, sau un proroc fals.

E-168 Acum, găsiţi-mi doar un singur loc unde au fost botezaţi vreodată, în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi mă dau bătut în faţa voastră. Vă voi arăta, fiecare loc, în care au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Acum, cine are dreptate, Adunarienii sau Biblia?

E-169 Dacă spui, "Ei bine, eu am fost stropit. Binecuvântat să fie Dumnezeu, asta-i tot atât de bine pentru mine. Tu doar nu ai suficientă educaţie. Eu îţi spun, stropeşti-i. Ce mai contează, să torni apă sau să-i scufunzi?"
Mie nu îmi pasă cum asta-cum pare. Biblia a spus să fim botezaţi. Şi a boteza înseamnă "a fi scufundat."
Tu spui, "Ce contează asta?"

E-170 Ei bine, ce-i dacă-dacă Dumnezeu i-a spus lui Moise, "Scoate-ţi încălţămintea; tu eşti pe pământ sfânt"; Moise să fi zis, "Asta-i prea complicat. Îmi voi da jos doar pălăria; trebuie să-mi desfac şireturile"? Ar fi fost tot atât de bine? Nu, domnule. Dumnezeu nu i-ar fi vorbit niciodată până când nu şi¬ar fi scos încălţămintea. [Fratele Branham bate de patru ori în amvon – Ed.]
Şi Dumnezeu nu va vorbi niciodată bisericii până nu se întoarce înapoi la articolele şi principiile care le-a stabilit Cristos, şi nu este dominată de vreo emoţie sau vreo denominaţiune ca să o tragă în partea aceasta şi partea aceea. Va trebui ca ei să se întoarcă să creadă în miracole, să creadă în semne, să creadă în Duhul Sfânt, botezaţi în Numele lui Isus Cristos, şi toate aceste lucruri. Vor trebui să se întoarcă la Aceea, sau Dumnezeu nu le va vorbi. Este exact aşa. Acolo-i unde se află biserica.

E-171 Asta-i de ce noi nu suntem denominaţionali. Asta-i exact de ce nu aparţinem noi la denominaţiune.
Noi credem Biblia. Şi atunci sunt o mulţime de lucruri Acolo care noi nu le cunoaştem; foarte multe. Dar, "Noi suntem deschişi, Doamne Isuse. Doar descoper-O."
Şi vom umbla în Lumină, este o Lumină frumoasă,
Ea vine unde stropii de rouă ai milei sunt străluci tari;
Străluceşte tot în jurul nostru ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.
Nu cea Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană; ci, Isus, Lumina lumii.
Toţi sfinţii Luminii proclamaţi,
Isus, Lumina lumii;
Atunci clopotele Cerului vor suna,
Isus, Lumina lumii.
Cu toţii, în formă de închinare acum.
Vom umbla în Lumină, frumo-... (Doar ţineţi¬o un minut, vedeţi.)
Veniţi unde stropii de rouă ai milei sunt străluci tari;
Străluceşte peste tot în jurul nostru, ziua şi noaptea,
Isus, Lumina lumii.

E-172 Nu aţi vrea mai degrabă să-l aveţi pe Isus şi Cuvântul Său, decât să aveţi vreo idee a denominaţiunii privitor la asta? Câţi aţi vrea mai degrabă să-l aveţi pe Isus şi Cuvântul Său? [Adunarea spune "Amin." – Ed.]
Acum, găsiţi un loc aici unde Dumnezeu a rânduit vreodată o denominaţiune. Găsiţi un loc unde a pus El vreodată o femeie predicatoare sau a ordinat una, în Scripturi. Găsiţi un loc că vreo persoană a fost vreodată stropită sau turnată. Găsiţi un loc unde cineva a fost botezat vreodată în Numele lui Isus Cristos, oriunde, nu este altceva decât Numele lui Isus Cristos; nu "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Găsiţi unde o persoană a fost vreodată botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Veniţi şi arătaţi-mi. Pe când, fiecare persoană a fost botezată în Numele lui Isus.

E-173 Acum vom continua în lucruri mai adânci de cât acesta acum. Acum vom intra în "dovada iniţială," şi aşa mai departe, şi doar ca să vedem unde se află.
Acum, dacă ei învaţă contrar la asta, ei învaţă lucruri care nu sunt în Biblie.

E-174 Amintiţi-vă, vă cer un singur loc că a existat vreodată o denominaţiune. Arătaţi-mi doar unul. Atunci cineva este greşit. Eu nu cer dacă este unul aici şi unul aici, poate, dacă celălalt nu era. Eu vă arăt. Arătaţi-mi un singur loc unde cândva a existat o denominaţiune, în trei sute de ani după moartea ultimului apostol. Arătaţi-mi unde este o denominaţiune în afară de cea începută de biserica Catolică. Arătaţi-mi un singur loc că Biblia nu condamnă denominaţiunile. Atunci de ce sunteţi voi o denominaţiune?

E-175 Arătaţi-mi un loc, acum, un singur loc, un singur loc unde vreo persoană a fost cândva stropită, pentru iertarea păcatelor lor. Nu vreau să zic unul aici şi acolo. Acum arătaţi-mi un singur loc în întreaga Scriptură. Arătaţi-mi un singur loc în întreaga Scriptură unde cineva a fost vreodată turnat, pentru iertarea păcatelor lor. Arătaţi-mi un singur loc unde cineva a fost vreodată botezat în numele de Is-... Tată, Fiu, Duh Sfânt. Doar un singur loc, o persoană, unde o persoană a fost vreodată botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt."
Arătaţi-mi un loc unde Dumnezeu a pus vreodată o femeie predicatoare în biserică, sau dacă a spus ca ea să fie. Unde este?
Asta-i o mare provocare. Dar vreau să găsesc întrebarea voastră, acum, pusă pe amvon, care să îmi arate unde este unul din aceste lucruri; deseară, eu îmi voi cere scuze. Dacă nu este, atunci dacă nu aţi îndeplinit aceste cerinţe, atunci de ce nu le înfruntaţi? Vino fi unul din noi. Tu eşti, oricum, potenţial.

E-176 Dacă numele tău este în Cartea Vieţii Mielului, tu vei umbla în Lumină, tu vei vedea Lumina. Dumnezeu O va descoperi, şi vei umbla în Aceasta. Asta-i exact aşa. Vedeţi.

E-177 Acum ce? Eu nu vă duc înapoi la o biserică. Eu vă duc înapoi la Biblie. Acum, ce a spus Pavel? Ce a spus Pavel? "Dacă un înger din Cer propovăduieşte orice altceva în afară de Aceasta, să fie blestemat."

E-178 Dumnezeu a spus, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, şi al Meu să fie Adevărul." Aşa că nu îmi pasă ce spune orice biserică, Penticostală, Baptistă, Prezbiteriană. Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. De ce au început ei asta? Din cauza denomina ţi unilor.

E-179 Adunările Penticostale ale lui Dumnezeu, astăzi, ar da orice, chiar în adâncul inimilor acelor mari învăţători, dacă ei nu ar fi început niciodată acea dogmă a "dovezii iniţiale: vorbirea în limbi." Ei ştiu că aceea-i greşit. Nu va avea susţinere. Cu siguranţă nu. Vă pot dovedi prin Biblia lui Dumnezeu că voi nu primiţi Duhul Sfânt prin vorbirea în limbi. Nu se află Aici. Oh, te gândeşti; da, sigur. Este scris atât de aproape încât i-ar înşela chiar pe cei Aleşi. Vedeţi?
"El a ascuns aceasta de ochii celor înţelepţi şi pricepuţi, şi le¬a descoperit pruncilor." Este o descoperire spirituală. Urmăriţi descoperirea când o loveşte, şi urmăriţi-o cum se luminează. Vedeţi, iată-vă. Vedeţi? Acela este lucrul care ar trebui să-l urmăriţi, prieteni, vedeţi, acolo este.

E-180 Mulţumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt Care este Învăţătorul nostru. Şi El nu se duce doar afară şi să ia vreo mică idee fictivă, şi să o aducă aici şi să spună, "Oh, aleluia! Iat-o aici, bine, scrisă chiar aici. Aleluia!" Duhul Sfânt se duce înapoi şi vă aduce drept în jos prin Scriptură, o plasează drept jos, drept înainte prin Scriptură. Vedeţi? Asta-i când aveţi Adevărul. Asta¬i exact. "Căci trebuie să fie învăţătură peste învăţătură peste învăţătură, şi poruncă peste poruncă peste poruncă." Acela-i felul cum a spus Biblia să se procedeze.

E-181 Voi spuneţi, "Tu condamni denominaţiunea?" Nu, domnule. "Condamni tu femeile predicatoare?" Nu, domnule. "Condamni tu vorbirea în limbi?" Nu, domnule. "Îi condamni pe aceşti oameni care sunt botezaţi în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt'?" Nu, domnule. Nu, domnule. Dar, eu spun, dacă ei ştiu mai bine acum, Dumnezeu îi va considera responsabili dacă ei nu urmează în Lumină. S-ar putea să nu fi ştiut până acum, dar voi o ştiţi de acum. Vedeţi?
Acum, dacă nu vă gândiţi că Aceasta este corect, cercetaţi Scripturile. Atunci găsiţi locul vostru, şi veniţi înapoi şi aşezaţi-1 pe acest pupitru deseară, şi vom vedea dacă este corect sau nu. Apoi mergeţi să O cercetaţi, cu o minte deschisă, inimă deschisă.

E-182 Acum, asta, acum, astfel de învăţătură ca aceasta este pentru Tabernacolul Branham, vedeţi, doar aici, doar chiar aici. Nu este...

E-183 Aş fi vrut ca acesta să nu fie "Tabernacolul Branham." Aş fi vrut să fie numit doar "Tabernacolul," nici să nu fi avut numele meu ataşat acestuia.

E-184 Mă pregătesc să predau această biserică... Ştiţi cu toţii, când noi am cumpărat-o, eu am cumpărat-o când lucram pentru Compania de Servicii Publice. Şi am pus lucrul acesta sus aici, şi doar l-am numit aşa pentru că Fratele Seward şi ceilalţi au ataşat numele meu acesteia când l-au trecut în actul de proprietate jos acolo. De îndată ce mă pot elibera de acest lucru în care suntem acum, această biserică va fi predată la această, o comunitate, şi doar dată; numele meu luat jos de pe aceasta.

E-185 Nu cred că numele meu ar trebui să fie pe acea biserică. Nu ar trebui să fie un "Tabernacol Branham." Ar trebui să fie doar o biserică, "Biserica Domnului Isus Cristos," sau ceva de genul acela. "Tabernacolul Domnului," vedeţi, "Locaşul," "Casa de rugăciune," sau ceva, altceva, dat vreun fel de nume. Să îşi aleagă adunarea numele. Numele meu, eu sunt-eu sunt doar un om. Numele meu nu merită să fie pe aceasta, nu mai mult decât nimic. Motivul pentru care a fost necesar să îmi pun numele pe aceasta, a fost pentru că numele meu a fost pe actul de proprietate, spunea, "Billy Branham." Vedeţi? Şi nu ar trebui să fie acolo. Nu, domnule. Ar trebui să fie o biserică comunitară. Aceasta, aceasta ar trebui să fie pentru-adunarea de aici.

E-186 Şi această biserică este suverană. Nu există nici un comitet de administratori sau diaconi care să vă spună ce să faceţi.
Această biserică, cu un vot deplin, vă spune ce să faceţi. Asta¬i exact aşa, dacă există o decizie.

E-187 Dacă nu vă place de păstorul vostru, şi dacă sunt doi sau trei oameni care au ceva împotriva păstorului, ei nu se pot ridica împreună cu diaconii lor, administratorii, ei doar în ce slujbe sunt ei aici. Ei au doar un vot. Asta e tot. Dacă el este asistent de păstor, el are doar un vot. El este exact ca membrul laic care şade acolo în spate. Votul întregii biserici stabileşte chestiunea. Şi aşa este corect. Asta e-asta e corect. Nu comitetul de diaconi dă afară pe un păstor, sau nici un păstor nu demite un comitet de diaconi. Biserica face asta, într-o votare generală al întregului lucru.

E-188 Aceasta este suverană în sine. Noi nu avem episcopi. Nu avem supraveghetori generali. Noi îl avem pe Isus. Amin! El este Episcopul. El este Supraveghetorul General. El este Păstorul Căpetenie. El este Împăratul. El este Domnul. El este Vindecătorul. El este Totul şi Toate. Şi noi suntem doar supuşii Lui, care umblă în Lumină. Amin.

E-189 "Şi El i-a pus pe unii în Biserică." Ce? "În Biserică," în Trup. "A pus ceva acolo." Ce?
"Întâi apostoli," aceia sunt misionarii. Noi avem unul aici în biserică acum, un tinerel care şade acolo în spate, un prieten de¬al meu, frate, eu îl chem Creech Jefferies. Acela este cea dintâi, cea mai înaltă chemare, un misionar. Voi spuneţi, "Un apostol este un misionar?" Absolut. Mergeţi şi uitaţi-vă în dicţionar şi găsiţi ce înseamnă apostol; înseamnă "unul trimis." Mergeţi şi uitaţi-vă, şi ce înseamnă un misionar, "unul trimis." Acelaşi lucru. Cel mai mare ordin este un misionar care călătoreşte pe mare pentru Domnul Isus. Înalt, "Întâi apostoli."

E-190 "Al doilea, profeţi." Ce este un profet? Un văzător. Nu unul care se preface...
Nu un apostol care se preface că este un misionar şi stă acasă, dar unul care este cu adevărat un misionar.
Şi un profet, un văzător.

E-191 Apostoli, profeţi, învăţători, evanghelişti, păstori, asta-i din ce este alcătuit Trupul.
În acel trup local, apoi, sunt nouă daruri spirituale. Unul dintre ele este înţelepciunea, cunoştinţa, vindecarea Divină, vorbirea în limbi, interpretarea limbilor, toate aceste daruri diferite care sunt în trupul local.
Şi aceşti apostoli, păstori, învăţători, şi evanghelişti, sunt toţi aici ca să fie siguri, în aceste daruri, că aceste lucruri lucrează corect. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o dată – Ed.] Dacă ei află ceva fals ridicându-se, rapid o condamnă, pentru că nu este conform cu Scriptura.
Cineva să vină aici sus, să spună, "Dumnezeu să fie binecuvântat, eu am ulei în mâinile mele. Uitaţi aici. Ştiţi, eu-eu-eu cred că am primit Duhul Sfânt, şi am ulei în mâinile mele."

E-192 Veţi auzi pe cineva să spună, "Asta nu este Scriptural." Aşa este. "Să o luăm şi să mergem aici în cameră. Să cercetăm prin Scripturi. Arată-mi în Scripturi unde este, dovada Duhului Sfânt."

E-193 Unul a spus, "Oh, eu am vorbit în limbi. Eu L-am primit." "Arată-mi în Scripturi că aceea este dovada Duhului Sfânt."
Aşa este.

E-194 "Oh, Domnul m-a chemat să predic," spune ceva femeie.
"Arată-mi în Scripturi că ea a făcut asta." Da.

E-195 "Oh, eu ştiu că Domnul mi-a spus. El m-a binecuvântat în seara aceea în care am fost botezat în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."'
"Arată-mi în Scripturi unde tu trebuie să faci asta."

E-196 „Ei bine, eu sunt la fel de bun ca oricine altcineva, şi sunt un Metodist, sau un Baptist, sau un Prezbiterian. Eu sunt un Penticostal."
"Arată-mi în Scriptură unde a spus Dumnezeu asta." Vedeţi?
Aşa este. Nu este acolo.

E-197 Acum, acolo este o provocare larg deschisă vouă membri ai acestui tabernacol. Există o provocare larg deschisă. Acum, dacă voi găsiţi un singur lucru care credeţi că este greşit, care l-am spus în dimineaţa aceasta, un lucru care este contrar Scripturii, sunteţi obligaţi să îl puneţi pe amvon în seara aceasta. Aşa este. Aduceţi-l şi puneţi-l aici. Arătaţi-mi Scriptura, versetul în Biblie unde că a existat o denominaţiune, că Isus a făcut o denominaţiune, sau oricare din aceste lucruri care le-am învăţat. Unde a ordinat El vreodată şi a pus o femeie în biserică, ca predicatoare; unde a ordinat El vreodată stropirea, turnarea; sau-sau orice lucru de felul acela despre care am vorbit eu. Puneţi-l aici.
Atunci, deseară, vom intra, dacă-i voia Domnului, în "botezul Duhului Sfânt," şi în "sămânţa şarpelui, şi a femeii." Bine. Domnul să vă binecuvânteze. Câţi vă simţiţi bine?
Oh, eu simt că aş călătorii,
Oh, eu simt că aş călătorii;
Acum cântaţi asta foarte lin Domnului.
Casa Cerească este luminoasă şi frumoasă,
Şi eu simt că aş călătorii.
Oh, eu simt că aş călătorii, că aş călătorii,
Oh, eu simt că aş călătorii, că aş călătorii;
Casa mea Cerească este luminoasă şi frumoasă,
Şi eu simt că aş călătorii.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-198 Acum, a fost un lucru de când am fost în această perioadă de odihnă pentru aceste câteva săptămâni, am aflat, că a fost o problemă cu mine. Şi vreau să o mărturisesc acum bisericii mele. Stăteam în spatele acelor stejari şi nuci hicori, jos aici studiind, "Unde am făcut prima mea greşeală? Ce m-a făcut să merg greşit? Ce a fost?" Ştiţi ce am aflat ce mă face greşit? Există un lucru peste care s-a întrecut măsura cu ceva. Ştiaţi asta? Incerci să fi în regulă, şi încerci să fi bun, şi apoi poţi să fi prea bun. Şi eu doar am lăsat ca oamenii să mă preseze în jur. Vedeţi?
Ei vor spune, "Bine, Frate Branham, tu vino aici. Domnul mi-a spus să îţi spun asta."
"Ei bine, în regulă, frate, iată-mă aici."
"Oh, Frate Branham, nu te du acolo, vino aici."

E-199 "Ei bine, poate aş face mai bine să nu mă duc acolo." Vedeţi? Şi nu şti ce să faci. Asta-i ce mă face să fiu agitat.
Eu mă duc unde Domnul mă călăuzeşte să merg, şi nu îmi pasă ce zice oricine privitor la asta. Vedeţi? Asta-i exact aşa. Astfel, nu voi rănii sentimente.

E-200 Şi apoi am observat un alt lucru. Copiii mei acolo au devenit o grămadă de nevrotici, ţipând noaptea, şi de toate, oameni se îngrămădesc înăuntru şi afară din casă acolo, tot timpul, oamenii vin de pretutindeni. Eu nu învinuiesc oamenii de asta, oameni bolnavi. Dar noi am aranjat toate astea.
Şi aici la biserică, când vin să ţin o adunare, păi, eu aproape că trebuie să mă furişez afară, să ies din biserică, pentru că oamenii doar continuă să stea, şi aceasta şi aceea. Sunt atât de obosit, şi uneori ies dintr-un serviciu de vindecare, şi nu sunt chiar bun pentru ei, eu spun...
"Spune, Frate Branham, Domnul a spus..."
"Da. Când noi venim aici, du-te..." Asta nu este bine. Nu ar trebui să fac asta. Noi nu trebuie să facem asta.

E-201 Acum noi am făcut aranjamente să ne îngrijim de aceea. Şi acum, doar amintiţi-vă, oricine care vrea... Vreau să-i văd pe toţi. Şi vreau să am timp, şi să vorbesc cu oamenii. În felul acesta, tu nu poţi. Îl duci pe cineva înăuntru acolo, şi, primul lucru care îl şti, tot timpul tău se duce pentru unul, şi-şi nu ajungi să-l vezi pe celălalt. Şi asta nu este bine. Oamenii vin de la mare distanţă, doar ca să aibe câteva vorbe cu tine. Şi dacă Dumnezeu a-le-a dat acelor oameni acea credinţă în mine, ca să creadă, ei merită un pic de timp ca să fie învăţaţi. Nu ar trebui să-i refuzi, zicându-
le, "Nu, nu primesc pe nimeni." Asta nu este drept. Pentru că, mă tem să fac asta, pentru că...
Cineva vine şi spune, "Acum, Domnul îmi spune, Frate Branham, că ar trebui să faci un anume, anume lucru. Aceasta este-este voia Domnului acum." Domnul îmi va spune mie voia lui. Vedeţi?

E-202 D-l King, câţi vi-l amintiţi pe R. A. King, obişnuia să vină aici, era aici jos? El a spus... eu construiam o barcă sus acolo, odată. El a spus, "Acum, Frate Branham, construieşte acea barcă după propria ta specificaţie."

E-203 A spus, "Eu construiam... Sau, cineva construia o barcă odată, şi un ins a venit acolo, a spus, 'Tu ar trebui să tai aceşti lăteţi aşa.' Ei bine, el a încercat aşa. Un altul a spus, 'Oh, tu ar trebui să o faci aşa, fiecare lucru, nervurile şi fiecare lucru. Barca ar trebui să fie în acest fel, şi prova ar trebui să fie în acest fel, şi frontalul, şi pupa, şi cârma."'

E-204 Şi el a spus, "A fost lucrul cu cea mai îngrozitoare arătare care aţi văzut-o vreodată, când a terminat." A spus, "El doar a luat barca şi a cărat-o înapoi în curtea din spate. Şi a început cu fierăstraiele lui, să îşi taie alta."

E-205 A spus, "A venit cineva pe acolo şi a spus, 'Hei, aşa-i felul cum ar trebui să o construieşti.' A spus, 'Aceea, a fost construită după instrucţiunile altora, este afară în curtea din spate. O construiesc pe asta după cum cred eu că ar trebui să fie construită."' Aşa este.

E-206 Acum, Dumnezeu, dacă El vrea ca eu să fac ceva, El îmi va spune ce să fac. Dacă credeţi că sunt greşit în ce fac, sau orice de genul acela, rugaţi-vă pentru mine, ca Dumnezeu să mă îndrepte. Vedeţi? Pentru că nu pot asculta la prea mulţi.

E-207 Acum, poate voi aici la biserică, trebuie să ascultaţi poate doar la una sau două persoane, dar aici eu mă duc la zeci de mii. Cum pot să o fac? Atunci am spus, "Înainte să dau un răspuns vreunui om, mă voi aşeza şi voi studia bine asupra acestui lucru, să văd încotro mă călăuzeşte Duhul Sfânt. Apoi îi voi spune lui sau spune ei, orice este, şi aceea este decizia mea. Mă voi ţine de asta. Aşa este, voi sta chiar acolo."

E-208 Acum, interviurile sunt planificate. Oricine care vrea să mă vadă, perfect în ordine, dacă sunaţi la BUtler 2-1519. Doar uitaţi-vă în cartea de telefon şi găsiţi William Branham, BUtler 2-1519, vor fi făcute aranjamente pentru interviuri. [Numărul de telefon a fost schimbat – Ed.] Va fi notat, chiar exact timpul şi locul de făcut. Şi pot întâlni fiecare persoană, să mă văd cu ei, să¬i ajut cu problemele lor şi lucruri. Dar nu pot să intru doar şi să stau o zi cu unul, şi patru sau cinci ore cu acesta, şi următoarea zi să ratez totul. Avem atâta timp. Îi întrebăm ce doresc, şi cât timp, şi o vom aduce drept în jos. Şi vedem fiecare persoană. Am stabilit asta.

E-209 Şi omul care răspunde la telefon va fi D-l Mercier de aici, sau D-l Goad, care şade chiar acolo. Şi ei vor planifica aceea direct în registrul meu, exact, pentru interviuri, şi voi vedea fiecare persoană.

E-210 Dacă este un caz special, dacă este în decursul timpului pentru serviciul de rugăciune acum, pentru bolnavi, aduceţi-i pe bolnavii şi suferinzii voştri şi lăsaţi-i să asculte pentru o seară sau două, acum.Ne vom ruga pentru acele cazuri urgente.

E-211 Dar apoi, după cam două seri, vreau să încep cu noua mea slujbă, şi vreau să-i aduc înapoi aici în această încăpere. Pentru că, voi ştiţi vedenia. Câţi vă amintiţi vedenia? Sigur, că da. Despre micul cort din încăpere.

E-212 Acum, o voi lua pe Meda înăuntru cu mine, în prima seară, în eventualitatea că se trimit înăuntru femei. Şi atunci dacă asta ... Să vedem cum funcţionează doar cu ea acolo. Şi apoi dacă nu funcţionează bine, în acel fel, voi schimba şi voi trimite câte două femei înăuntru deodată, aducem două femei înăuntru deodată, pentru că ele vin într-un loc unde este doar un bărbat. Vedeţi? Şi asta, desigur, noi avem gânduri curate. Dar diavolul nu le are acolo afară, vedeţi, astfel ce s-ar gândi despre asta, vedeţi, şi ce ar spune lumea.
Dar este o slujbă care nu o pot face de cunoscut publicului.
Nimeni nu va duplica asta vreodată. Vedeţi? Nu, domnule. Nu. Eu ştiu că este chiar în proces de îmbinare acum. Pot doar ca şi cum să mă întind şi să o apuc. Se află chiar acolo.

E-213 Noaptea trecută am visat chiar înainte să mă scol în această dimineaţă, Frate Neville. Eu-eu am visat un vis. Şi mă gândeam că slujba... Nu ştiu ce făceam. Dar, orice era, oh, vorbeşti de lucruri care au loc, niciodată nu am văzut aşa ceva. M-am trezit doar într-un plânset, lăudând. Am lovit-o pe soţia mea peste faţă cu mâna, aşa-aşa, doar dând laudă lui Dumnezeu, întins acolo.
Oh, eu-eu doar ştiu că este ceva chiar aici chiar gata să mă întind acolo şi să o apuc. Va fi mai mare decât a fost vreodată. Va fi minunat. Cred că Dumnezeu se pregăteşte să facă ceva măreţ. Dar acum noi trebuie să ne apropiem de aceasta în mod rezonabil, inteligent, şi direct în Cuvântul lui Dumnezeu. Corect. Oh, noi Îl iubim.

E-214 Acum amintiţi-vă, dacă oricare dintre prietenii voştri sau oricine vor să mă vadă şi vor să stea de vorbă cu mine despre ceva mic care este privat, să sune la BUtler 2-1519 şi va fi aranjat un interviu la locaţie. [Numărul de telefon a fost schimbat – Ed.] Nu-i pot avea în jurul casei acolo, şi în jurul tabernacolului aici, pentru că intraţi aici...
Eu predic până foarte târziu. Şi stau aici, pentru că nu sunt cu voi foarte mult. Şi doar vă ţin cât de mult pot, ca să aduc înăuntru fiecare Cuvânt. Pentru că, prieteni, acesta este unicul timp care o să-l avem vreodată pentru a face asta. Aceasta tot se va termina, destul de curând. Noi ne ducem drept înainte în jos în vale, drept în jos. Priviţi la cei care au plecat de anul trecut, care au fost aici. Vedeţi? Astfel noi mergem în jos în vale. Trebuie să facem asta acum. Aceasta trebuie să fie făcut acum. Şi, acum, acesta este motivul că vă ţin.

E-215 Voi spuneţi, "Bine, asta, ce zici de Scriptură pentru asta?"
Da, Pavel a predicat toată noaptea, într-o noapte. Şi un om a căzut din clădire, şi s-a omorât. Câţi ştiţi asta? Toată noaptea! Pavel s-a dus şi şi-a întins trupul peste el, l-a simţit, inima lui a început să bată cu inima acelui om, a spus, "Nu, el..." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

Up