Dar De La Inceput Nu A Fost Aşa

But From The Beginning It Was Not So
Data: 58-1002 | Durată: 1 oră 26 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Bună seara, prieteni. Foarte fericit să fiu înapoi în seara aceasta în serviciul Domnului Dumnezeu. Şi nădăjduind în binecuvântările Lui peste servicii în seara aceasta.

E-2 Am fost bucuros să văd, în seara aceasta, pe Fratele Robert Daugherty înapoi în sală. Acesta era... Acesta era Fratele Daugherty care mi-a sponsorizat prima mea campanie. Şi îmi amintesc mergând la el. Există încă unele persoane şezând aici care m-au ajutat să ajung acolo. Şi Fratele Creech de aici, eu cred că este unul din ei. Vedeniile chiar au început să se întâmple, şi Îngerul Domnului tocmai m-a întâlnit aici sus la Green Mill, mi-a spus ce va avea loc. Şi nu erau decât de-abea două săptămâni până când el m-a chemat ca eu să vin acolo la St. Louis. Fata lui era cu un fel de... ca dansul lui Saint Vitus.

E-3 Şi noi am mers acolo şi ne-am rugat, şi am făcut tot felul de angajamente, şi se părea că doar nimic nu se întâmpla. Eu urma doar să stau (Căci, eu nu am avut campanii înainte de aceea.) doar până când aceasta s-a terminat, până am aflat ce ar face Domnul.

E-4 Tu ştii, Frate Robert, eu cred că ar fi fost mai bine dacă eu aş fi ţinut-o doar în felul acela. Desigur, probabil că acolo nu ar fi fost aşa de mulţi mântuiţi. Dar, să stai doar cu un caz până când se termină, până când ştii.

E-5 Şi ziua următoare, eu presupun, era pe la ora două sau trei după-masă, sau în aceeaşi zi, eu nu-mi amintesc acum. Şi eu şedeam într-o maşină, în afara casei parohiale. Şi tata lui era acolo. Iar eu eram singur. Am simţit Duhul Domnului să vină, şi am mers în afara casei parohiale şi am şezut acolo afară. Şi micuţa Betty era ca o persoană sălbatică, doar ţipa. Şi doctorii nu puteau să facă nimic pentru ea. Şi mama şi tata, amândoi, ei arătau foarte rău. Ei au stat sus, zile şi săptămâni, cu ea. Şi acolo a venit o viziune, chiar înaintea maşinii, în faţa maşinii. Şi am văzut viziunea, şi am alergat înăuntru şi i-am spus Fratelui Robert şi celorlalţi chiar ce să facă. Fata va fi bine.

E-6 Eu presupun că tu ai spus că ea va fi aici mâine seara, nu-i aşa, Frate Robert, să mărturisească? Deci acum dacă... aceasta era cu vreo paisprezece ani în urmă, eu presupun, doisprezece, paisprezece ani în urmă. [Fratele Robert Daugherty zice, "sunt treisprezece, eu cred." – Ed.] Treisprezece ani în urmă. Şi ea este o femeie tânără sănătoasă, arătând bine. Va fi aici mâine seara, cu voia Domnului.

E-7 Vindecarea Divină durează doar aşa de mult cât durează credinţa, aşa este, doar aşa de mult cât durează credinţa.

E-8 Şi eu cred că îl văd pe Fratele Fred Sothmann, şi prietenii mei din Canada şezând aici în spate, de asemenea. Bucuros să vă văd pe toţi înăuntru în seara aceasta. Şi mulţi alţi prieteni aici. Eu doresc să fi avut timp să recunosc pe toţi şi pe fiecare din voi. Eu presupun că nu aş putea, chiar de aici, dar eu vreau ca voi să ştiţi că noi cu certitudine vă dorim bun venit. Fratele Boyd de aici, eu cred că îmi amintesc de el. Şi fratele Mennonite. Deci noi am fost fericiţi să vă avem aici la acest timp puţin de părtăşie în jurul Cuvântului. Iar acum, mâine...

E-9 Noi vrem să anunţăm aceasta, de asemenea, aceea, ultimele cărţi. Acum noi nu suntem aici...

E-10 Eu nu mă pot gândi de acest frate şezând, fratele Mennonite de alături de el. Eu nu pot... [Un frate zice, "Harson." – Ed.] Harson. Da.

E-11 Cărţile sunt în spate, la o masă înapoi acolo. Ele sunt ultimele dintre mesaje. Ele niciodată nu au fost în campanii până acum. Ele sunt înapoi acolo cu benzile, ultimele dintre mesaje şi aşa mai departe. Şi băieţii le-au avut tipărite, şi ele sunt disponibile la spatele clădirii aşa cum mergeţi afară în seara aceasta. Şi mă gândesc...

E-12 Dimineaţa, eu cred că interviurile încep pe la opt sau opt treizeci, dimineaţa. Şi, vai! Eu i-am spus să facă interviurile pentru aceia care vroiau să mă vadă particular asupra chestiunilor spirituale. Vai, eu nu mi-am dat seama că micuţul tabernacol de aici ar... ar fi în felul acela. Dar acesta cu certitudine s-a aglomerat. Vai! Deci, bine, aceasta-i bine. Domnul uneori obţine binecuvântări din ceea ce noi încercăm să facem, să facem ceva să ajutăm pe fraţi şi pe surori de-a lungul drumului.

E-13 Acum noi încercăm, în fiecare seară, să găsim ceva după care eu caut. Şi aceea este, că, Dumnezeu printr-o viziune mi-a spus că slujba mea îşi face a treia schimbare. Şi eu doresc ca aceasta să înceapă aici la tabernacol. Eu nu ştiu dacă aceasta va începe sau nu, dar doresc ca aceasta să facă aşa. Şi mă încredinţez că aceasta va fi într-un fel care va... eu voi fi în stare să predic Evanghelia în aşa fel, sau să fac ceva care va ajuta umanitatea suferindă spre un fel de viaţă mai fericită, şi un fel de viaţă mai sănătoasă. Aceasta-i dorinţa mea sinceră. Deci poate să fie în seara aceasta că...

E-14 Eu am întrebat-o pe nora mea despre cartonaşele de rugăciune, şi ea nu are nimic acolo. Şi de obicei Billy le ţine. Şi nici Gene şi Leo nu le au. Deci noi va trebui să folosim serviciul fără aceea, eu presupun, cât de bine putem, dacă o facem în seara aceasta. Noi vom vedea cum va ieşi.

E-15 Apoi după aceste mitinguri, următoarele mele mitinguri urmează să fie în Noua Zeelandă, şi apoi şi în Australia, şi în jos prin părţile acelea ale ţării.

E-16 În seara aceasta, eu am ales să citesc ceva Scripturi din Cartea lui Sfântul Marcu, al 7-lea capitol dacă doriţi să deschideţi la acesta, pentru o meditare pentru Mesaj.

E-17 Şi înainte să facem asta, doar să ne plecăm capetele doar pentru un moment şi să vorbim cu El.

E-18 Doamne, noi Îţi suntem recunoscători, în seara aceasta, pentru privilegiul de a ne întâlni împreună, încă o dată. Tu ai fost aşa de bun cu noi până în ziua de azi. Tu ne-ai rânduit viaţă şi tărie căci noi am avut oportunitatea să venim iarăşi la serviciul Tău şi să ne închinăm Ţie.

E-19 Şi noi suntem mulţumitori pentru ţara noastră, căci încă există o oportunitate şi o uşă deschisă, că bărbaţi şi femei se pot închina lui Dumnezeu după cum le dictează propria lor conştiinţă. Să fie de lungă durată, Doamne. Dar noi vedem, conform cu profeţiile din Biblie, că în curând aceste uşi se vor închide, în toată lumea. Deci lasă-ne, în seara aceasta, să primim bunătatea lui Dumnezeu şi binecuvântările, şi toată Lumina care o putem, asupra Scripturilor, Doamne, ca noi să putem fi pregătiţi pentru ceasul acela când el vine, ca să fie depozitat în sufletele noastre Duhul Sfânt, Care va fi în stare să descurce aceste lucruri pentru minţile noastre.

E-20 Noi am cere în special, în seara aceasta, de asemenea, Doamne, pentru acei ce sunt bolnavi, nevoiaşi, şi nenorociţi. Marea Ta Putere de vindecare şi mila să se odihnească peste fiecare din ei. Binecuvântează-Ţi Cuvântul care merge înainte, Doamne, şi noi Te vom lăuda. În Numele lui Isus, noi o cerem. Amin.

E-21 În Sfântul Marcu, al 7-lea capitol, noi citim câteva versete aşa.
Atunci au venit împreună la el Fariseii, şi unii dintre cărturari, care au venit din Ierusalim.
Şi când ei au văzut pe unii din ucenicii lui să mănânce pâine cu întinare, aceea-i să spui, cu mâini nespălate, ei au găsit vină.
Căci Fariseii, şi toţi Iudeii, dacă ei nu-şi spală mâinile adesea, nu mănâncă-nu mănâncă, ţinând tradiţia lor a bătrânilor.
Şi când ei au venit înainte de la piaţă, dacă nu se spălau, ei nu mâncau. Şi multe alte lucruri ar fi, care ei le-au primit şi ţinut, ca... spălarea paharelor, şi oalelor, şi căldări şi vase, şi mesele.
Atunci Fariseii şi cărturarii l-au întrebat, De ce nu umblă ucenicii tăi după tradiţiile bătrânilor, dar mănâncă pâine cu mâinile nespălate?
El a răspuns şi a spus către ei, Bine a profeţit Isaia despre voi făţarnicilor, după cum este scris, Acest popor mă onorează cu buzele lor, dar inimile lor sunt departe de mine.
Totuşi degeaba mi se închină ei, învăţând ca doctrină porunci omeneşti.
Căci lăsând la o parte poruncile lui Dumnezeu, voi ţineţi tradiţiile omeneşti, ca spălarea oalelor şi a paharelor: şi multe alte lucruri ca acestea faceţi voi.
Şi el a zis către ei, Deplin... voi respingeţi poruncile lui Dumnezeu, ca voi să puteţi ţine propriile voastre tradiţii.

E-22 Şi în Cartea Sfântului Matei, al 19-lea capitol şi al 8-lea verset, şi ultima fază din acel verset al 8-lea, eu doresc să citesc pentru un text. Şi aşa este cum se citeşte:
... dar de la început nu a fost aşa.
Şi Domnul să binecuvânteze acum citirea Cuvântului Său.

E-23 Când Domnul nostru a fost aici pe pământ, El a întâlnit, în zilele slujbei Lui, oameni care ţineau tradiţiile lor omeneşti, şi au învăţat lucruri care erau contrare la poruncile lui Dumnezeu.

E-24 Mă întreb, în seara aceasta, dacă El ar veni iarăşi în seara aceasta, vizibil, dacă El nu ar găsi chiar cam tot aceeaşi stare. Cum că ei au ţinut tradiţiile acelea aşa de sacru, după ce ei au primit poruncile Domnului, chiar ce să facă! Oamenii nu pot fi satisfăcuţi cu ce a spus Dumnezeu să facă; ei trebuie să-şi facă un picuţ pentru ei despre aceasta.

E-25 Şi când omul ajunge să apuce ceva, el perverteşte cauza principală. Şi făcând orice pervertit este diferit de cel original.

E-26 Ca, nedreptate, nedreptate nu este nimic mai mult decât neprihănire pervertită, ceea ce mintea pervertită a omului a întors în jur.

E-27 Dumnezeu l-a făcut pe om să trăiască fericit unul cu altul. Perversiunea îi schimbă şi-i face duşmani unul faţă de altul. Omul ne face duşmani unul faţă de altul, în timp ce Dumnezeu ne-a făcut fraţi unul faţă de altul.

E-28 Omul a făcut pe oameni să fie imorali. Dumnezeu l-a făcut pe om să trăiască devotat faţă de nevasta lui. Dar omul vine acolo şi perverteşte aceea în jur, şi nu este mulţumit cu propria lui nevastă, ci vrea să trăiască cu restul dintre neveste.

E-29 Dumnezeu ne-a dat apă bună, curată să bem. Omul trebuie să amestece alcohol sau altceva, cu aceasta, înainte să o bea. Aceasta o perverteşte, de la începutul real al acesteia.

E-30 Şi în a face aşa, noi aflăm că în biserică, au avut loc aceste lucruri, pentru că, omul a început să se amestece în lucrurile lui Dumnezeu, şi el îşi trage concepţia din ce înseamnă Acesta. El nu Îl ia doar în felul cum El este scris, ci el îşi pune propria lui idee amestecată în Acesta. Şi atunci, prin aceea, el face o tradiţie, şi el învaţă aceea. Şi Isus a zis, când El era pe pământ şi a aflat aşa ceva, El a zis, "În zadar vă închinaţi voi Mie." Acum acolo este, atunci, posibilitatea, şi aceasta-i aşa, că acolo poate fi o închinare veritabilă la Dumnezeu, greşită. "În zadar Mi se închină ei, învăţând ca Doctrină poruncile omeneşti."

E-31 Acum în citirea Scripturii noastre din seara aceasta, dacă aţi vrea să citiţi înainte, voi aţi afla aceea unde Dumnezeu a zis, "Onorează pe tatăl tău şi pe mama ta; şi dacă un om dezonorează pe tatăl sau mama lui, el să moară moartea." Dar El a zis, "În tradiţiile voastre, voi aţi făcut poruncile lui Dumnezeu fără efect, şi aţi zis, 'Dacă aceasta este, dacă un om dezonorează pe tatăl sau mama lui, că acesta este un dar, şi el doar să meargă liber."'

E-32 Voi vedeţi cum răsucesc oamenii lucrurile? Dar lor le place să se închine, şi ei cred că ei se închină corect, când ei se închină greşit. Şi eu sunt sigur, după absenţa lui Cristos, pentru două mii de ani, ceva a mers greşit pe undeva, pentru că noi luăm prea multe idei.

E-33 Şi, în seara aceasta, există aproape nouă sute de denominaţiuni de biserici diferite în lume, care sunt denominaţiuni Creştine, idei diferite. Şi fiecare îşi ţine tradiţia lor. O, cum le place lor să spună că, "Tradiţia mea este corectă." Şi atunci când o biserică va explica Aceasta în aşa fel, şi zice, păi, o face doar aproape perfect, că biserica aceea este corectă. Şi noi am trecut prin aceea în ulimele câteva seri aici, despre de ce nu suntem noi o denominaţiune. Şi când o denominaţiune este începută, aceasta a început pe baza cuiva care obţine o descoperire despre ceva, care poate fi întru-totul bună, dar el face o denominaţiune din aceasta şi atunci el nu poate să meargă mai departe.

E-34 Dar Dumnezeu vrea ca noi să stăm liberi. El ne vrea la un loc unde dacă El ne dă ceva Lumină, noi putem primi Aceea, şi primim mai multă Lumină, şi mai multă Lumină, şi doar continuăm să mergem. De aceea ne place să stăm liberi, aşa ca noi să putem doar să predicăm Biblia, în felul cum este Ea scrisă, şi O credem chiar în felul acela.

E-35 Şi, astăzi, noi am intrat în tradiţii. Acum, în textul nostru noi aflăm, în seara aceasta, că ei au zis, "Este legal ca noi să ne lăsăm nevasta pentru orice cauză?" Păi, este aproape în felul acela astăzi. Dacă ei doar nu vor să trăiască cu nevasta lor, sau soţul, ei doar află ceva motiv şi o lasă. Ceva predicator vine pe acolo, sau magistrat, îi căsătoreşte cu alta. Vedeţi, aceasta-i o tradiţie.
"Păi," ei zic, "biserica noastră o crede în felul acesta."

E-36 Păi, aceasta nu contează prea mult la ce spune biserica noastră. Este ce Biblia zice despre aceasta, aceea face diferenţa. Dumnezeu ar trebui să fie Cuvântul final în fiecare decizie care o facem.

E-37 Câteva zile în urmă, am fost judecat într-un tribunal, sau urma să fiu. Şi ei îmi puneau nişte întrebări foarte ţepene. Şi ei au zis, "De ce aţi trecut banii din campanii prin biserica dvs., ca o fondaţie?"

E-38 "Bine," am zis, "aceasta a fost pentru că mi s-a spus de către colectorul de la Internal Revenue ca eu să o fac în felul acela, pentru că aceasta era o fondaţie." Şi aceasta a continuat să meargă înainte. Şi el a zis, ,,Omul acesta nu v-a spus adevărul."

E-39 Am zis, "Păi, el a reprezentat guvernul. Dacă eu trimit un manager de campanie într-un oraş să mă reprezinte, pentru cinci seri acolo într-o campanie, şi el mă reprezintă opt seri, eu sunt obligat pentru opt seri, pentru că ambasadorul a spus opt seri. Şi guvernul ar trebui să se ţină la ce a spus reprezentantul lor."

E-40 Atunci el a zis, "Bine, omul acela nu mai este cu guvernul."

E-41 Am zis, "Şi într-o zi dvs. nu veţi mai fi cu guvernul. Şi aceia care au scris constituţia nu mai sunt cu ei. Mă întreb dacă aceea încă ţine." Voi vedeţi, ei încearcă să găsească o portiţă, în loc să fie doar cinstiţi şi să se ţină de principiu.

E-42 Acela-i felul în care oamenii ajung astăzi în toate umblările vieţii. Acela-i felul cum ajung bisericile; această biserică, alte biserici. În loc să vină afară şi să înfrunte faptele despre ce a spus Dumnezeu, noi încercăm să găsim o portiţă ca să ne justificăm. Şi aceasta nu este plăcut lui Dumnezeu. Şi cineva a început asta, şi noi ne întrebăm doar care este adevărul atunci.

E-43 Eu am cerut o provocare, câteva zile în urmă, la un om care stătea şi repeta Crezul Apostolilor, aşa zis. "Eu cred în Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeu Tatăl, şi Creatorul cerurilor şi pământului," şi aşa mai departe, "şi eu cred în împărtăşirea sfinţilor."

E-44 Acum, omul nu poate justifica, din inima lui, să spună acel crez şi să fie corect cu Dumnezeu, şi să cunoască Biblia. Orice care se împărtăşeşte cu sfinţii este spiritism, orice care se împărtăşeşte cu morţii.

E-45 Şi acest om s-a întors înapoi şi a zis, "Păi, cu ce te împărtăşeşti tu?"
Am zis, "Isus Cristos."
El a spus, "Bine, El a murit."

E-46 "Dar," am zis, "El a înviat din nou. Şi El nu este mort, ci El trăieşte. Dar Maria, şi toţi ceilalţi apostoli, şi toţi oamenii cu care tu pretinzi că te împărtăşeşti, sunt morţi şi duşi. Şi Biblia a zis, 'Nu există mijlocitor între Dumnezeu şi om, decât Omul Cristos Isus.' De aceea, cu tradiţia omenească, voi aţi făcut poruncile lui Dumnezeu fără efect."

E-47 Şi noi încercăm să mulţumim pe Dumnezeu prin a zidi o biserică mare măreaţă, prin a căptuşi scaunele, şi prin a o face frumoasă. Aceea-i tot în ordine. Nu există obiecţiuni la aceea, dar aceea nu este chiar ce a spus Dumnezeu să facem.

E-48 Noi încercăm să ne facem biserica puţin mai remarcabilă de cealaltă biserică, prin a lua pastorul cel mai bine educat pe care-l putem obţine în amvonul nostru, care îşi poate vorbi cuvintele cu aşa o vorbire elocventă. Aceea este în ordine, dar aceea încă nu este ce a spus Dumnezeu. Şi în cele mai multe dintre biserici, dacă... Bisericile noastre de astăzi, dacă omul nu are o experienţă de seminar, adunarea nu-l va aduce sub nici o formă înăuntru. El trebuie să aibă o educaţie de seminar. Dar aceea nu este ce a spus Biblia. Aceea nu este ce a spus Isus.

E-49 Isus a luat oameni care nici măcar nu-şi cunoşteau ABC¬ul, şi i-a uns cu Duhul Sfânt. Cerinţa lui Dumnezeu nu era să primească o educaţie, ci să primească Duhul Sfânt. Nimeni nu ar trebui să predice Evanghelia până nu primeşte Duhul Sfânt. Vedeţi cum am luat noi poruncile omeneşti, şi Le-am pervertit? Isus din Nazaret, înainte ca El să-i lase pe ucenici să meargă să predice, în Luca 24:49, El a zis, "Iată, Eu trimit promisiunea Tatălui Meu peste voi. Dar voi aşteptaţi, staţi doar un minut, înainte să mergeţi. Să nu săriţi când Eu o spun. Dar," El a zis, "Aşteptaţi în cetatea Ierusalim până când veţi fi înzestraţi cu putere de Sus. Atunci voi Îmi veţi fi martori, şi în Ierusalim, şi în Iudeea, şi în Samaria, şi în cele mai îndepărtate părţi ale lumii."

E-50 Dar, astăzi, noi am schimbat aceea. Şi noi am făcut-o că noi trebuie să mergem la şcoală, şi cere anumită gramatică şi psihologie, şi anumite feluri în care să ne comportăm în-în amvon, şi despre multe diferite mici tradiţii. Şi noi nu am putea fi cu mintea îngustă. Şi atunci să luăm doctrina bisericii, să învăţăm catehismul, ce zice catehismul.

E-51 Voi nu sunteţi mântuiţi prin a cunoaşte catehismul. Voi nu sunteţi mântuiţi prin a vă înscrie la biserică. Voi nu sunteţi mântuiţi prin a cunoaşte Biblia. Voi sunteţi mântuiţi prin a-l cunoaşte pe El, Cristos. "Căci a-l cunoaşte pe El este Viaţă."

E-52 De aceea, noi luăm tradiţiile omeneşti, şi facem poruncile lui Dumnezeu fără efect. Seminariile noastre face aceea. Bisericile noastre cer aceea. Bisericile noastre nu ar cere aceasta fără ca poporul să o ceară. Poporul trebuie să aprobe aceea, sau ei ar putea doar să stea la o parte de la aceasta, şi să se roage lui Dumnezeu să le ridice pe cineva. Ei o fac. Oamenii o fac. Ei nu vă forţează să faceţi aceea.

E-53 Şi atunci în zilele acelea, Fariseii şi Saducheii şi religioniştii din ziua aceea, au crezut că biserica le dădea mântuirea. Orice zice biserica, aceea este chiar exact felul cum trebuie să fie, căci biserica a spus aşa.

E-54 Păi, este chiar la fel astăzi. Oamenii privesc la biserică să le de-a mântuire. Voi nu primiţi mântuire printr-o biserică. Voi primiţi mântuire prin Cristos, nu prin a cunoaşte ceva ordine a bisericii, sau ceva crez, sau o anumită formă de botez, sau-sau anumite acţiuni sau emoţii, prin care voi treceţi. Voi ştiţi şi ajungeţi mântuiţi prin Cristos, şi aceea prin har. Prin credinţă voi sunteţi mântuiţi, printr-o chemare a Duhului Sfânt. Aceea-i cum voi îl cunoaşteţi pe El.

E-55 Dar ei au avut-o în zilele acelea, şi cu cât mai mult o vor avea ei astăzi! Şi atunci, oamenii încep să se întrebe, după ce a durat cu orele să meargă prin aceasta, "De ce suntem noi în starea în care suntem?" Iat-o acolo.

E-56 Dacă un contractant a adus un plan pentru oamenii lui să zidească o casă, într-un aşa-şi-aşa fel, şi fiecare om a ignorat desenul, şi ei au construit casa după felul cum a gândit fiecare om că ar trebui să o construiască, ce fel de arătare de casă ar fi aceasta? Credeţi voi că ar fi primită? Atunci, dacă aceea ar fi aşa, un om ar vrea să o construiască în felul acesta, şi altul în felul acesta, şi fiecare om ar merge şi ar construi după ideea lui proprie. Singurul fel cum vei construi odată o casă corect, este după plan.

E-57 Şi singurul fel în care noi vom veni vreodată înapoi la Dumnezeu şi să primim pe Dumnezeu în mijlocul nostru, este să venim înapoi la temelia Bibliei. Aceasta doar trebuie să fie în felul acela. Isus a vorbit despre aceasta când El era aici pe pământ, şi a zis, "De ce neglijaţi sau ocoliţi voi poruncile lui Dumnezeu, şi le faceţi fără efect prin tradiţiile voastre?" Dar ei au făcut-o. Şi cu cât mai mult o fac ei astăzi!

E-58 Deci acela-i motivul că chiriaşul casei nu se va muta înăuntru. Dacă el a specificat un anumit model de casă în care el vrea să locuiască, şi el a dat regulile acelea şi specificaţiile acelea, şi să fie construită în felul acela, păi, atunci el le predă, constructorul le predă la contractant. Şi contractantul le expune la şeful de echipă, şi aşa mai departe. Şi dacă el ar veni înapoi la casa aceasta, să se mute în ea, şi a fost zidită înclinată într-o parte, şi în fiecare fel după părerea fiecărui om, el nu s-ar muta înăuntru.

E-59 Şi când Duhul Sfânt vine la casa lui Dumnezeu, El nu se poate muta înăuntru când aceasta-i zidită pe teorie făcută de om. Acesta trebuie să vină la Biblie. Şi Aceasta ar trebui să fie Planul. Căci este scris, "Lăsaţi ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, şi al Meu să fie Adevărul." Noi toţi vrem să ne gândim că noi avem acel Adevăr.

E-60 Dar cum citiţi voi Scripturile cu o interpretare particulară? Scriptura zice, că, "Nu există nici o Scriptură dată cu o interpretare particulară." Ea este dată de un Interpret, acela-i Duhul Sfânt Care a scris Aceasta.

E-61 Aceasta îmi aminteşte de o poveste pe care eu tocmai am citit-o în după-masa aceasta. Aceasta era viaţa de la început a Domnului nostru, când El a fost născut în Betlehem şi a crescut acolo în Iudeea. Şi la vârsta de doisprezece ani, acolo era un-un anumit obicei care oamenii l-au ţinut, acela era o sărbătoare. Eu cred că Sărbătoarea Paştelor Evreieşti. Şi cei de-ai Lui, Maria, mama Lui, şi Iosif tatăl Lui adoptiv, toţi au mers sus la Ierusalim să ţină această anumită tradiţie, tot aşa legal cât puteau ei. Şi în timp ce ei erau sus acolo, ei au ajuns într-un fel mare, vorbind cu rudeniile lor şi aşa mai departe. Şi când ei au plecat, ei au mers o călătorie de o zi, şi atunci ei au început să se uite în jur după Isus. Şi ei L-au căutat printre rudele şi cunoscuţii lor, şi ei nu L-au găsit.

E-62 Mă întreb dacă aceea nu-i chiar cam felul cum este biserica acum. Când ei ajung la un punct unde îşi dau seama că El nu este cu ei. Mă întreb dacă există Metodişti, şi Baptişti, şi Penticostali, şi câţi alţii aici în seara aceasta, care nu au ajuns la locul acela, unde vă daţi seama că El nu este cu voi. Nu contează ce aţi făcut. Voi poate aţi trecut prin anumite căi şi anumite lucruri, dar totuşi voi ştiţi, jos în inima voastră, că El nu-i acolo. Mă întreb dacă acolo nu este un păcătos, sau un căzut care este în clădire în seara aceasta, care îşi dă seama că El nu este cu tine, în seara aceasta.

E-63 Acum, vă rog să nu faceţi cum a făcut Maria. Şi voi persoanele care vă închinaţi la Maria, cum este cu asta? Ea a început să-L caute. Şi ea a mers la rudele şi cunoscuţii ei, gândindu-se că Îl va găsi acolo.

E-64 Şi acela-i felul cum fac ei astăzi. Ei merg la biserică, să gândească că poate ei ar putea să-L găsească acolo. Unul aleargă acolo la biserica Metodistă, şi ei vor afla ce cred ei. Şi ei vor alerga acolo la biserica Baptistă, şi la acea biserică şi la alta, căutând printre biserici. Şi când la aceasta toată i se face suma, ei află o grămadă mare de crezuri, şi Cristos nu este acolo.

E-65 Unul dintre cei mai mari oameni în câmpul teologic, de care eu ştiu, a fost recent la casa mea. Şi el a stat în cameră. Şi m-am gândit, "Ce ar face un om mare ca acesta, să vină şi să mă viziteze?"

E-66 El a zis, "Eu doar vreau să-ţi spun câteva cuvinte, Frate Branham."

E-67 Am zis, "În ordine, vrei să stai jos?" Şi el a zis. Şi eu am zis, ,,Eu mă simt foarte mic, să vorbesc cu un om de calibrul tău." Şi el era Preşedintele marei Misiuni Sudaneze, aceea-i cea mai mare misiune fundamentală care este în lume. Şi el avea un prieten cu el, care era un prieten personal al lui Hyman Appleman. Era Dl. Reedhead, este cine era, Dr. Reedhead.

E-68 Şi el a zis, "Frate Branham, când eu eram un copil mic," a zis, "eu am fost afară în câmp într-o zi, urmărind norii cum zburau pe acolo. Şi am zis, 'O, există un Dumnezeu pe undeva deasupra de aceia?"' A zis, "Am fugit înăuntru la mama mea. Şi ea, fiind o bună mamă Creştină, m-a ridicat în braţele ei şi m-a iubit, şi a început să-mi spună despre Isus. Şi acesta era El care mă chema." Şi a zis, "Ea, fiind loială la biserica ei, ea m-a pornit la vârsta de şapte ani, să mă înveţe despre Isus." "Păi," a zis, "cu aceea în inima mea, eu am mers la fiecare şcoală la care am ştiut cum să merg." Şi a zis, "În final mi-am obţinut Licenţa de Arte. M-am gândit, când mi-am primit diploma, că cu siguranţă Cristos va sta chiar acolo." Şi a zis, "Când diploma Licenţei de Arte a fost pusă asupra mea," a zis el, "Eu nu am... Şi nimic nu era deosebit." El a zis, "Când mi-am luat diploma de Doctor, m-am gândit că El ar fi acolo." Şi a zis, "Aceasta nu era deosebit. Doar un grup de oameni au venit pe acolo şi au spus câteva lucruri, şi mi-au dat diploma." Şi el a zis, "Frate Branham, eu am destule diplome să-ţi lipesc tot peretele. Dar unde este Cristos?" Asta este. El a zis, "Au fost învăţătorii greşiţi?"

E-69 Am zis, "Frate Reedhead, eu nu aş vrea să spun că învăţătorii au fost greşiţi, căci eu nu sunt în poziţie să spun asta. Dar, lasă-mă să spun aceasta, Cristos nu vine prin Licenţă de Arte sau Doctor de Divinitate. Ci El vine prin reînoirea spiritului tău, prin Duhul Sfânt care vine din Cer.
El a zis, "Crezi tu că aceea ar fi pentru mine?"
Am zis, "Conform cu Această Biblie veche binecuvântată, aceasta-i 'pentru ,oricine vrea, să vină."'
El a zis, "Eu am fost învăţat că aceea era pentru o zi care s-a dus."
Am zis, "Atunci, învăţătorul care te-a învăţat asta, a fost greşit."
A zis, "Cum ştii tu că ei erau greşiţi?"

E-70 Am zis, "Eu am primit Aceasta. Şi Dumnezeu a promis Aceasta. Eu voi... Aici este unde El a promis Aceasta. Acum spune-mi şi arată-mi unde a luat El vreodată promisiunea aceea înapoi. El i-a dat Bisericii puterea să o facă. Acum unde a luat El vreodată aceasta înapoi? Dacă Biserica îţi spune că lucrurile acelea au trecut, atunci ei învaţă ca doctrină poruncile omeneşti, şi nu a lui Dumnezeu. Ei iau poruncile lui Dumnezeu şi le fac fără efect, prin tradiţia lor." Aşa este.

E-71 Tu nu-L poţi găsi printre cei asemănători ţie. Tu nu-L poţi găsi dacă mergi şi zici, "Eu voi fi un Metodist, o vreme, şi să văd ce se întâmplă. Eu voi fi un Baptist, o vreme, şi să văd ce se întâmplă." Tu niciodată nu-L vei găsi acolo, sau nici în altă biserică de denominaţiune. Dar orice biserică în care doreşti să intri, nu denominaţiunea, ci intră în părtăşie, nu întru totul a bisericii, ci părtăşia Duhului Sfânt. Atunci tu Îl găseşti. Acolo va fi o credinţă stabilită.

E-72 Dacă tu eşti Metodist, Baptist, Catolic, Prezbiterian, orice poţi să fii, dacă tu găseşti pe Isus ca Salvatorul tău personal, nu prin a da mâinile cu predicatorul, sau doctrina unui crez, ci prin aflarea Domnului Isus. Şi bisericile astăzi, făcându-şi crezurile astfel, ei îl jefuiesc pe Dumnezeu. Ei iau doctrinele lor, şi fac poruncile lui Dumnezeu fără efect. Aceasta nu are efect asupra poporului. De ce? Pentru că teologia noastră făcută de om, doctrinele şi crezurile noastre, au închis binecuvântările jos de la oameni, şi ei nu au ocazia să primească Aceasta. Ei nu ştiu nimic despre Aceasta. Ei doar ştiu că aparţin la biserică. Şi asta-i de ce noi nu avem părtăşie, bisericile, una cu alta. Asta-i de ce ei au o trezire şi celelalte biserici nu vor să coopereze cu ei, o anumită denominaţiune, pentru că ei spun, "Aceasta nu-i credinţa mea."

E-73 Există numai o singură Credinţă. Biblia a spus aşa. Nu credinţă într-un crez; nu credinţă într-o denominaţiune. Ci credinţă în Dumnezeu. Aceea-i singura credinţă care există. "O credinţă, un Domn, şi un botez." Scriptura zice aşa.

E-74 Şi acum, după ce au mers, au călătorit toată ziua, căutând printre rudele lor, şi nu L-au putut găsi.

E-75 Mă întreb, în seara aceasta, cât de multe persoane de aici au mers acolo la biserica Baptistă şi au luat-o cu Baptiştii. Acum, acolo nu-i nimic...

E-76 Eu nu lovesc împotriva bisericilor. Eu sunt pentru fiecare din ele. Dar, pentru ce eu sunt, aceasta-i împotrivă; este că, ei îşi fac crezurile, şi trag linii şi graniţe. Dacă fiecare biserică a stat chiar drept pe Biblie, şi doar o citeşte în felul Ei, şi nu se amestecă cu Ea, doar O lasă în felul cum Dumnezeu a scris-O! Dar ei merg o bucată mică, şi zic, "Oh, aceea era pentru altă epocă." Aceasta nu-i o altă epocă. Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi în veci.

E-77 Acum, tu vei merge o călătorie de o zi, şi te vei uita în jur şi vei vedea un anumit crez, şi atunci te vei gândi, "Păi, poate aceasta este." Şi vei merge înăuntru şi te vei uita în jur. Acolo va fi cineva înăuntru care va face ceva. Tu vei spune, "Aceasta nu este."

E-78 Tu îţi vei primi scrisoarea de la acea biserică şi o duci dincolo la alta. Şi atunci tu vei fi înăuntru acolo pentru câteva zile, sau poate săptămâni, sau luni, sau chiar ani. Cineva îţi va supăra căruţa aceea mică a ta de mere, şi tu vei pleca cu scrisoarea ta, altundeva; şi de acolo, pe undeva. Tu niciodată nu eşti stabilit. Biblia a zis, ,,Voi sunteţi ca stelele rătăcitoare, corăbii fără pânze, aruncat în jur de fiecare vânt de doctrină." Când, Biblia ne interzice să facem aşa.

E-79 Fiţi stabiliţi. Să ştiţi unde staţi. Nu bazaţi aceasta... Acum, voi puteţi fi onest sincer cu aceea, fiind stabili. Voi puteţi fi un Metodist, Baptist, Prezbiterian, Catolic stabil, sau câte altele, tot aşa de stabil. Dar să nu fiţi stabili în doctrina bisericii voastre. Fiţi stabili în Doctrina Bibliei. Apoi examinaţi-vă doctrinele prin Biblie. Întrebaţi ce era Isus. Dacă El nu era acelaşi ieri, atunci doctrina voastră este greşită.

E-80 Voi aveţi un exemplu. Şi El a zis, "Eu sunt exemplul vostru. Eu v-am dat un exemplu, ca voi să vă faceţi unul altuia, aşa cum Eu v-am făcut vouă." Sfântul Ioan 13.

E-81 Acum, dar voi aflaţi, aceea-i ce se întâmplă. Acum, există numai o singură cale reală să-l afli pe El atunci, dacă ea nu L-a putut găsi printre rudenii. Ea a mers înapoi unde L-a lăsat.

E-82 Aceea-i ce ar trebui să facă biserica. Mergeţi înapoi unde L-aţi lăsat, şi acolo voi Îl veţi găsi, voi Metodiştii, Baptiştii, şi Penticostalii, şi Adunarienii lui Dumnezeu, şi voi toţi, Tabernacolul Branham, şi aşa mai departe. Duceţi-vă înapoi unde L-aţi lăsat.

E-83 Îmi aminteşte de un capelan, cu un timp în urmă, în al Doilea Război Mondial. El îmi spunea că el era mitralierist... a mers la un om care era un mitralierist. I-a spus că el murea. El a fost împuşcat prin piept, cu o mitralieră, multe gloanţe, şi el spunea că omul murea. Şi capelanul a mers înăuntru să-l vadă. Şi el era căpitan. Şi el a păşit în cort, şi a zis, "Căpitane, eşti tu un Creştin?"
El a zis, "Păi, eu odată am fost Creştin." El a zis, "Atunci ce s-a întâmplat?"
El a zis, "Eu doar nu-mi amintesc cum a început."

E-84 Şi el s-a uitat la foaia de observaţie. Şi a văzut că i s-au dat vreo trei la cinci minute, să trăiască, şi partea bună din timpul acela era deja folosit. Cât de puţin ştim noi că mult şi din timpul nostru este deja cheltuit! Şi capelanul i-a spus căpitanului, el a zis, "Căpitane, unde L-ai părăsit?"
"Bine," a zis, "Eu doar nu-mi pot aminti chiar acum."

E-85 A zis, "Tu mai bine să te grăbeşti, căci tu nu ai mult timp să mergi înapoi în jos pe drum până unde tu L-ai părăsit." Şi a zis, "Oriunde tu L-ai lăsat, atunci du-te drept acolo şi începe, şi tu Îl vei afla."

E-86 Şi capelanul a spus că el a aşteptat câteva momente cu o Biblie în mâna lui să audă ce va spune căpitanul. Şi el a continuat să gândească şi să gândească, şi s-a luptat, aşa cum sângele se umplea în plămânul lui. Şi după o vreme, un mare zâmbet a venit pe faţa lui, şi lacrimile îi curgeau în jos pe obraz. El a zis, "O, îmi amintesc."
A zis, "Începe de-acolo, căpitane, repede."

E-87 Şi căpitanul a zis, "Acum mă pun jos să dorm. Îl rog pe Domnul să-mi păstreze sufletul. Şi dacă eu mor înainte să mă trezesc, mă rog Domnului să-mi i-a sufletul." Şi-a întors capul, şi a fost dus.

E-88 Unde L-a aflat el? În experienţa liceului său? În pregătirea lui de psihologie omenească? În crezul lui? În biserica lui? Nu! Unde L-a aflat el? La leagăn. Acolo-i unde el L-a lăsat, şi acolo-i unde Isus aşteaptă.

E-89 Noi niciodată nu-l vom afla pe Isus prin a merge înapoi la începutul Baptistmului, înapoi la începutul Metodistmului, sau Catolicismului. Noi îl vom afla pe Cristos numai când noi mergem înapoi la penticost, la început. Nu denominaţiunea acum, ci la experienţa reală penticostală. Când o sută şi douăzeci de persoane au fost adunate în Camera de Sus, unde Isus i-a trimis acolo, şi El le-a spus, "Zăboviţi voi în cetatea Ierusalim până când sunteţi înzestraţi cu Putere de Sus."

E-90 Noi niciodată nu vom aştepta destul de mult să primim destulă educaţie, nici să primim Diplome de Doctori, sau experienţă teologică. Ci noi va trebui să aşteptăm până când acel Duh Sfânt penticostal cade asupra persoanei, cu Putere de înzestrare să-i întoarcă faţa lui sau a ei de la păcat şi de la lucrurile lumii, şi să trăiască ca un Creştin. Atunci te poţi înscrie la orice biserică la care tu doreşti.

E-91 Dar noi L-am lăsat la cincizecime. Metodiştii L-au lăsat la cincizecime. Baptiştii L-au lăsat la cincizecime. Catolicii L-au lăsat la cincizecime. Amişii L-au lăsat la cincizecime. Fraţii L-au lăsat la cincizecime. Adunarienii lui Dumnezeu L-au lăsat la cincizecime. Biserica Unită L-au lăsat la cincizecime. Acolo este unde El a început.

E-92 „O Dumnezeule, ajută ca aceasta să mâne acasă la fiecare inimă. De aceea El nu poate locui în această clădire. De aceea El nu poate să vină la crezurile şi denominaţiunile noastre. Noi am lăsat jos principiile.

E-93 Ascultaţi. Isus a zis, "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Şi când Biserica S-a îngropat în Isus, Ea a produs o mlădiţă penticostală. Şi dacă prima mlădiţă iese din Viţă, penticostală, fiecare mlădiţă va trebui să fie ca şi prima. Noi trebuie să mergem iarăşi înapoi la experienţa penticostală.

E-94 Dacă o viţă produce o mlădiţă de viţă de vie aici, următoarea mlădiţă va fi viţă de vie, următoarea mlădiţă va fi viţă de vie, şi următoarea mlădiţă va fi viţă de vie.

E-95 Şi Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Şi El poate avea numai un singur fel de mlădiţe, şi acelea sunt mlădiţe penticostale, în Biserica Lui, cu experienţe penticostale.

E-96 "O," tu zici, "Frate Branham, doar un minut. Eu sunt loial la crezul meu."

E-97 Dacă crezul tău învaţă că tot ce ai tu de făcut este să dai mâna cu predicatorul, Isus a zis, "Nu a fost aşa de la început."

E-98 Voi ziceţi, "Frate Branham, eu aparţin la o mare denominaţiune, şi biserica mea spune că zilele minunilor au trecut."

E-99 Isus a zis, "Nu a fost aşa de la început." Unde era începutul? Cincizecime, unde Puterea viului Dumnezeu a căzut peste o sută douăzeci de persoane, şi i-a botezat cu Duhul Sfânt şi Putere, pentru servicii către El. Aceea a schimbat lumea cunoscută.

E-100 Voi ziceţi, "Frate Branham, biserica mea crede." Noi vedem femeile pe străzi astăzi, fumând ţigări, purtând pantaloni scurţi. Voi ziceţi, ,,Păi, păstorul meu nu spune nimic despre aceasta. Biserica noastră spune că este în regulă."

E-101 Dar Isus a zis, "Nu a fost aşa de la început." Nu a fost aşa. "Pentru o femeie, care se îmbracă cu o îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat, este o urâciune înaintea lui Dumnezeu."

E-102 Voi îmi spuneţi, "Frate Branham, cu câteva seri în urmă, tu ai condamnat stropirea." Dar voi ziceţi, "Biserica mea învaţă că tu poţi fi stropit, şi aceasta-i în ordine."
Dar Isus a zis, "Nu a fost aşa de la început."

E-103 Voi ziceţi, "Dar, Frate Branham, biserica mea crede în turnare. Şi eu sunt sincer. Şi aceasta-i o biserică mare."
Dar Isus a zis, că, "Nu a fost aşa de la început."

E-104 Ziceţi, "Frate Branham, eu am fost scufundat, 'în numele Tatălui, şi în numele Fiului, şi în numele Duhului Sfânt."'

E-105 Biblia a zis, "Nu a fost aşa de la început." Acolo niciodată nu a fost un astfel de lucru. Aşa urmând ceva dogmă şi crez făcute de om!

E-106 Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, la prima Biserică, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe acum, chiar aşa de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Orice contrar cu Aceea, nu a fost aşa la început.

E-107 Voi ziceţi, "Eu aparţin la o denominaţiune mare care zice, 'Noi vorbim unde Biblia vorbeşte, şi tăcem unde Ea este tăcută.' Şi biserica noastră zice, că, 'Zilele minunilor au trecut."'

E-108 "Nu a fost aşa de la început." Căci Isus a zis, "El ar fi acelaşi ieri, azi şi în veci." "Toate cerurile vor trece, dar Cuvântul Lui nu va trece niciodată."

E-109 Noi trăim într-o zi în care ei au luat poruncile lui Dumnezeu şi le-au pervertit în tradiţii omeneşti, dar nu a fost aşa de la început. Aceasta-i o tradiţie omenească care noi o venerăm, şi nu poruncile lui Dumnezeu.

E-110 Noi am stat aici cu ochii noştri proprii, seara trecută, şi am văzut un predicator orb primindu-şi vederea, stând la platformă. Eu L-am văzut vindecând chiar umbrele morţii, L-am văzut aducând trei persoane la viaţă după ce ei au fost pronunţaţi "morţi," de către doctor.
Voi ziceţi că nu credeţi asta. "Biserica mea nu o crede."

E-111 Dar Aceea a fost adevărat de la început. Orice contrar nu este aşa, de la început, căci Dumnezeu este Dumnezeul Vieţii. Atotputernicul Dumnezeu, El nu poate greşi. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Noi nu-L putem afla în crezurile noastre. Noi nu-L putem afla în denominaţiunile noastre. Noi trebuie să-L aflăm înapoi unde L-am lăsat.

E-112 Voi ziceţi, "Păi, eu l-am aflat, Frate Branham. Eu îţi spun ce am făcut. Eu am dansat în Duhul. Eu ştiu că Îl am."
"Nu a fost aşa de la început."
"Am vorbit în limbi, aşa că eu ştiu că Îl am."
"Nu a fost aşa de la început." Aşa este.
Voi ziceţi, "Am strigat, şi eu L-am primit."

E-113 "Nu a fost aşa de la început." Aşa este. Să cunoşti pe Cristos este să cunoşti Persoana lui Cristos, în iertarea păcatelor, şi aceasta schimbă viaţa ta.

E-114 Eu am văzut oameni să danseze, să strige, să vorbească în limbi, şi aşa mai departe, şi să trăiască orice fel de viaţă. Deci, aceea nu putea fi corect. Eu i-am văzut înscriindu-se în biserici, să dea mâinile, să se boteze, să meargă prin tot felul de crezuri, şi încă să trăiască ca Diavolul. "Nu a fost aşa de la început."

E-115 Să întâlneşti pe El, Persoana, Domnul Isus, să-l cunoşti pe El ca Salavatorul tău, să-L cunoşti ca Iubitul tău, "Să-l cunoşti pe El este Viaţă." Dar aceste alte crezuri şi lucruri, nu au fost vreodată mărturisite la început de Domnul nostru. "Mergeţi voi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură." Cât de departe? "În toată lumea." La cine? "Fiecare făptură." "Aceste semne vor urma pe cei ce cred." Aceea era ce a fost la început. Orice contrar la aceea nu este corect. Voi nu găsiţi aceasta în crezuri. Voi o găsiţi în Cristos. El este Singurul.
Voi ziceţi, "Frate Branham, Biblia a spus acolo..."

E-116 Ce a spus Ea? "În Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi, limbi; şi dacă ei ridică şerpi, sau bea lucruri de moarte, nu-i va vătăma; dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Asta-i ce a spus Scriptura. Orice contrar la Aceea...

E-117 Voi ziceţi, "Aceste semne îi vor urma. El este un om bătrân bun. El îşi plăteşte zeciuielile. El lucrează bine. El îşi tratează vecinii bine." Dacă aceea era tot ce era nevoie, Cristos nu a trebuit să moară.

E-118 Este nevoie de o experienţă personală de a trece de la moarte la Viaţă, şi a deveni o creatură nouă în Cristos Isus, cu Cristos în inimă. Acela-i Duhul Sfânt. Aceea-i unde a început.

E-119 Ucenicii aceia erau oameni buni. Ei erau oameni neprihăniţi. Ei şi-au plătit datoriile. Ei erau cinstiţi. Ei ar da şaptesprezece ţoli într-un yard; şi aşa de multe uncii peste o livră; şi să mergi o milă, ei merg două. Ei erau foarte religioşi, şi aşa erau acei Farisei. Dar Isus a zis, "Dacă un om nu se naşte din nou, el sub nici un chip nu va intra în Împărăţie."

E-120 Noi trebuie să mergem înapoi unde L-am lăsat. Mergem înapoi şi aflăm acolo, căci aceste crezuri nu erau aşa la început. Bisericile denominaţionale nu erau aşa la început. Aşa că să lăsaţi totul şi să vă grăbiţi înapoi la cincizecime, şi aflaţi pe adevăratul şi viul Dumnezeu, Care vindecă pe bolnavi, curăţă pe leproşi, scoate dracii, şi pretinde a fi în Biblie, acelaşi ieri, azi şi-n veci. El este Dumnezeul de la început. El este Acela Care nu se schimbă. El nu poate fi Dumnezeu, şi să fie ceva astăzi şi altceva mâine, şi altceva. El nu poate să fie infinit şi să fie aşa. El este absolut acelaşi ieri, azi, şi-n veci.

E-121 Acum, prieteni, în ziua în care trăim noi, când noi vedem că oamenii au corupt lumea cu tradiţiile lor, când ei au corup biserica cu tradiţiile lor, când ei au corupt minţile oamenilor cu tradiţiile lor! Nu am trecut noi prin aceasta seara trecută, şi am văzut unde acea biserică veche prostată, sau biserică prostituată avea fiice, şi ele amândouă dau afară, ca Doctrină preacurvia murdăriei lor? Aceea vine prin fiecare organizaţie. Ele sunt poluate.

E-122 Şi, acum, eu nu spun să vă îndepărtaţi de la organizaţia voastră. Ci daţi-vă la o parte doar de la a ţine la acea organizaţie. Mergeţi la Cristos. Lucrurile acelea sunt greşite. Să mergem înapoi la început. Atunci, dacă noi putem face aceea, voi îl veţi afla pe Cristos mutându-se în casa aceea care-i zidită pe Stânca solidă. Şi acolo semne şi minuni şi fiecare binecuvântare care a promis-o Dumnezeu va fi manifestată prin acea Biserică.
Să ne rugăm.

E-123 Chiar înainte să mergem la rugăciune, în timp ce eu las acest avertisment solemn în inima voastră, este cu voi aşa cum a fost la început? Biserica în care sunteţi voi, este ea numai un crez sau o denominaţiune, sau este aceasta o experienţă care vă aduce aceea aşa cum a adus la început? Dacă nu este, atunci nu este aşa. Nu aţi vrea să veniţi atunci la început, şi să începeţi de aici? Şi îndepărtaţi-vă de la crezuri şi denominaţiuni, şi slujiţi pe viul Dumnezeu. Dacă voi sunteţi aici, în seara aceasta, şi aţi dori să fiţi amintiţi în rugăciunea de încheiere, aţi vrea să vă ridicaţi mâinile spre Dumnezeu, şi ziceţi, "Aminteşte-mă, Frate Branham." Dumnezeu să vă binecuvânteze prin clădire. Aceea-i bine. Aceea-i bine.

E-124 Nu contează la ce biserică aparţineţi, denominaţiunea voastră, ridicaţi-vă mâna, ziceţi, "Fii milostiv, Dumnezeule, faţă de mine." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta-i bine. Duzini de mâini ridicate, prin toată clădirea.

E-125 "Aminteşte-mă în rugăciune, frate, la ora aceasta," voi ziceţi, "deoarece eu vreau să merg înapoi la început." Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe tine, pe tine jos acolo, înapoi în sală, sus pe afară. Domnul să vă binecuvânteze. Dumnezeu vă vede mâinile, prea numeroase ca eu să le număr. El cunoaşte pe fiecare. Înapoi de tot, doamna aceea care încearcă să-şi ridice mâinile înapoi de tot acolo, te benecuvântez, soră.

E-126 Isus a zis, "Voi învăţaţi ca Doctrină tradiţiile omeneşti, şi voi faceţi poruncile lui Dumnezeu fără efect, cu tradiţiile voastre." Şi dacă El a zis în ziua aceea, cum este în aceasta? Să mergem înapoi la început acum. Ce a... Ce ziceţi de aceasta?

E-127 Dacă Mlădiţa a venit înainte în Ziua Cincizecimii, şi a rodit o Biserică de felul acela, ei au mers în toată lumea, semne şi minuni urmându-i peste tot. Nu semne şi minuni care le¬am numi noi astăzi, dar ziua când ei au mers înainte. Ei au predicat peste tot. Ei au botezat pe oameni, din nou, în Numele Domnului Isus. Ei-ei au scos draci. Ei au vindecat pe bolnavi. Ei au avut biruinţa, de la început până la sfârşit.

E-128 Şi dacă tradiţia bisericii voastre va învăţat contrar la Aceea, să mergem înapoi la început unde noi am lăsat-o. Şi să producem aici, în seara aceasta, membri ai Bisericii ca la început, care aveau dragoste frăţească, unul pentru altul, şi-au depus vieţile unul pentru altul. Bărbaţi şi femei care se iubesc unul pe altul, aşa iubire Divină, încât ei se duc la penitenciar la la ocne unul pentru altul. Aceea era Biserica originală.
Domnul să vă binecuvânteze, în timp ce ne rugăm.

E-129 Scumpe Tată Ceresc, aşa cum noi venim la încheierea acestui mic Mesaj, în seara aceasta, şi oamenii stând în jurul pereţilor, aşteptând, rezămându-se de stâlpi, şi de-a lungul pereţilor, şi chiar în afară. Şi ei şi-au ridicat mâinile, că ei voiau să întâlnească pe acel Isus de la început. Admite, Doamne, chiar în ora aceasta, ca ei să-L întâlnească. Căci este scris, "Binecuvântaţi sunt cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi." Mare număr de mâini, Tată. Aşa mulţi din ei, eu nu-i pot număra de-o dată. Dar Tu îi vezi pe toţi, şi-i cunoşti pe toţi.

E-130 Şi este scris, că, "Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl Meu." Ei au avut destul din aceste crezuri, şi ei îşi dau seama că ei nu află pe Isus în ele. Ca Maria şi Iosif, ei trebuie să meargă înapoi la început unde ei L-au lăsat. Ei doresc să meargă înapoi, în seara aceasta, la o experienţă de cincizecime.jşi să primească Duhul Sfânt, şi acolo să fie născuţi din nou în Impărăţia lui Dumnezeu. Şi, admite, Doamne, ca fiecare din ei să primească acea experienţă, chiar în ceasul acesta. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, Fiul Tău.

E-131 Şi în timp ce ne avem capetele aplecate. Eu nu ştiu dacă voi aţi putea sau nu: dacă aţi vrea să păşiţi afară în mijlocul acestui interval, există loc de umblat pe aici. Veniţi drept aici jos, şi staţi în jurul altarului, şi ziceţi, "Frate Branham..." Dacă voi într-adevăr credeţi asta.

E-132 Eu poate am fost un mistic pentru voi, în timpurile trecute. Dar văzând că ceva a luat loc, milioane în jurul lumii au primit Aceasta. [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]

E-133 "Şi se pare de parcă aceasta merge chiar drept înapoi la început, la Biblie. Eu nu am experienţa aceea, dar eu-eu vreau ca tu să te rogi pentru mine, în seara aceasta, chiar aici la altar, şi pune mâinile peste mine. Căci acela-i felul cum au făcut ei la început."

E-134 Filip a mers jos şi a predicat la Samariteni. Şi el i-a botezat pe toţi în Numele lui Isus. Dar Duhul Sfânt nu a venit peste nici unul din ei, până când ei au trimis după Petru. Şi el a venit jos şi şi-a pus mâinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfânt.

E-135 Dacă voi aţi dori o rugăciune, şi sufletul vostru este împovărat cu păcat, şi totuşi voi aţi încercat biserici şi botezuri, şi aşa mai departe, dar aceasta nu a lucrat; dacă voi vreţi să fiţi, eu să mă rog cu voi, în seara aceasta, voi veniţi chiar aici sus acum. Eu voi fi bucuros să-mi ofer serviciul de rugăciune pentru oricare din voi, fiind sincer.
Şi eu cred că dacă veniţi în adâncimea sincerităţii voastre, un Dumnezeu care poate deschide ochii orbiţi poate curăţa o inimă murdară. Un Dumnezeu care poate învia morţii, fizic, poate cu certitudine să-l învie spiritual. Cel care poate însufleţi trupul muritor, poate cu certitudine să însufleţească sufletul nemuritor. Însufleţi înseamnă "a face viu." Fie ca Dumnezeu să adâncească aceea în inima voastră, prietenii mei scumpi.

E-136 Voi poporul de aici, din oraşul J effersonville, şi New Albany, şi Louisville; eu nu ştiu cum o să staţi voi în Ziua Judecăţii, pentru că Dumnezeu a făcut totul chiar aici, la acest tabernacol mic vechi umil, dărăpănat. El a vindecat pe bolnavi. El a arătat semne şi minuni. El a-El a adus aceasta înainte, Cuvântul Lui, fără să devieze un lucru de la Scripturi, şi S-a dovedit a fi Dumnezeul celor vii.

E-137 Cum urmează să vă faceţi Cerul căminul vostru, şi să vă atârnaţi de crezuri şi denominaţiuni, religii false, şi botezuri false, şi emoţii false? Cum o veţi face voi, când este chiar în inima voastră, în mâinile voastre, să vă faceţi hotărârea? Dacă eu eram în locul vostru, când este veşnic prea târziu, eu aş veni.

E-138 Căci, amintiţi-vă, Isus a vorbit despre o femeie venind dintr-o naţiune. Şi El a zis, "Regina din Sud se va ridica în Ziua Judecăţii, cu această generaţie, şi o va condamna, că ea a venit de la cele mai îndepărtate părţi ale pământului să audă înţelepciunea lui Solomon."

E-139 Dumnezeu să te binecuvânteze, sora mea. Dacă tu vrei doar să îngenunchiezi, mergi chiar jos acolo. Dacă copiii mici se dau înapoi doar atât de departe cât pot ei acum, pentru aceia care ar vrea să vină şi să îngenunchieze pentru rugăciune.

E-140 Eu voi cânta doar un verset sau două din această cântare, "Eu mi-am ancorat sufletul." Şi eu vreau ca fiecare să se roage rugător, în timp ce noi vedem dacă cei care caută pe Dumnezeu doresc să vină jos şi să se roage.
Ancorat sufletul meu într-un cer de odihnă,
Eu nu voi mai naviga marea sălbatică;
Furtuna poate străbate peste adâncul sălbatic, furtunos,
În Isus sunt pentru totdeauna la adăpost.
Eu mi-am ancorat...

E-141 Aşa cum Duhul Sfânt vrea, conduce chiar în jos la altar acum pentru rugăciune.
... navighez marea sălbatică... (Vino, cel căzut.)
Furtuna poate bântui peste adâncul sălbatic, furtunos,
În Isus sunt pentru totdeauna la adăpost.
Luminează asupra mea, Doamne, luminează asupra mea,
Lasă Lumina de la lumina-...

E-142 Aceea-i ce este. Acesta-i Cuvântul. Luminează... Voi Îl aveţi luminând peste tot în jurul vostru.
Oh, luminează asupra...

E-143 Nu aţi vrea să vă faceţi drum afară din locul vostru, să veniţi jos? Mergeţi înapoi la biserica voastră, de oriunde veniţi; dar veniţi aici şi aflaţi-L cum a fost El la început.
Lasă ca Lumina de la far să lumineze asupra mea.
Să fiu ca Isus, doar să fiu ca...

E-144 Cât de mulţi le-ar place să fie aşa? Doar ridicaţi-vă mâna.
Pe pământ eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de pe pământ la Slavă,
Eu cer numai să fiu ca El.
De la iesla Betlehemului a venit un Străin,
Pe pământ eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de pe pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.
Doar să fiu ca Isus, să fiu ca Isus,
Pe pământ eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de pe pământ la Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.

E-145 Aşa cum aceştia, dragii gemători, cei care au simţit condamnarea Duhului Sfânt, chemându-i la destinaţia lor finală. Şi amintiţi-vă, aceasta poate să i se întâmple la cea mai tânără persoană de aici, în timp de cinci minute. Şi într-o oră de-acum, ar putea să nu mai fie o persoană vie pe pământ. Aceasta se poate întâmpla. Ştiinţa a spus, cu doi ani în urmă, "Erau trei minute înainte de miezul nopţii." Voi ştiţi ce am predicat noi în profeţii. Doar gata să se întâmple. Şi de ce v-ar ţine Satan în cuşcă, cu cea mai mică îndoială în mintea voastră?

E-146 Acum, voi de aici care aţi fost stropiţi, turnaţi, sau-sau botezaţi în alte feluri decât botezul Creştin, să vă fie aceasta cunoscut.
În timp ce Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste... cei care au auzit cuvântul.
Şi cei care din tăierea împrejur care au crezut au fost înmărmuriţi, aşa de mulţi care au venit cu Petru, căci... peste Neamuri... a fost turnat darul Duhului Sfânt.
Căci ei i-au auzit vorbind în limbi, şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a răspuns,
Poate un om opri apa, ca aceştia să nu fie botezaţi, care au primit Duhul Sfânt tot ca şi noi?
Atunci el le-a poruncit să fie botezaţi în numele Domnului Isus Cristos.

E-147 Fapte 19, lăsaţi-mă să vă citesc, la voi oamenii Baptişti. Şi ascultaţi la aceasta în de-aproape.
Şi a venit să se împlinească, că, în timp ce Apolo era la Corint, Pavel trecând prin coasta de sus... din Efes: el găseşte anumiţi ucenici,
El a zis către ei, Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut? ... ei au zis către el, Noi... nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt.
Şi el a zis către ei, Spre ce... aţi fost voi botezaţi? Şi ei au zis, noi am fost botezaţi spre Ioan...
... el a zis, Adevărat, Ioan a botezat spre pocăinţă, zicând... ca ei să creadă în acela care va veni... acela este, în Isus Cristos.
Şi când ei au auzit aceasta, ei au fost rebotezaţi din nou în numele Domnului Isus Cristos.
Şi... Pavel... şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt a venit peste ei; şi ei au vorbit în limbi şi au mărit pe Dumnezeu.

E-148 Galateni 1:8, Pavel vorbeşte iarăşi.
Aşa cum am spus, aşa eu spun din nou; dacă noi, sau un înger din cer, vă predică orice altă evanghelie... el să fie blestemat.

E-149 Nu contează cât de multe crezuri de lumină, cât de multe denominaţiuni, cât de multe orice! Dacă voi nu aţi fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos, voi credincioşilor, eu vă poruncesc, în Numele lui Isus Cristos, să păşiţi la acest bazin să fiţi botezaţi. Aceea-i corect. Da. Aceea-i exact ce spune Scriptura. "Căci nu există alt Nume sub Cer, dat printre oameni, prin care voi trebuie să fiţi mântuiţi." Nu contează cât de mult voi... ce aţi făcut, cât de mult aţi primit Duhul Sfânt, să mergem înapoi la început. Dacă aţi fost stropiţi, turnaţi, sau ceva botezaţi, în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt,' acesta este un crez fals. Nu este nimeni în Biblie vreodată stropit, vreodată turnat, sau vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Să mergem înapoi la început şi voi Îl veţi afla. Altarul este deschis, şi bazinul aşteaptă. În timp ce noi cântăm încă o dată, "Doar să fiu ca Isus."
Să fiu ca Isus, doar să fiu ca Isus,
Pe pământ eu doresc...

E-150 Nu aţi vrea să vă faceţi drum aici? Ce ziceţi voi credincioşilor? Acolo va fi o cameră deschisă aici pentru voi, doar într-un minut.
Prin toată călătoria vieţii...

E-151 Ce a zis El? "Nu a fost aşa de la început." Dacă voi vreţi să fiţi ca El!
. . . spre Slavă
Eu cer numai să fiu ca El.

E-152 Să ne rugăm din nou. Vino, soră, dacă tu vii aici la altar. Este în ordine.

E-153 Doamne Dumnezeule, să fie aceasta scris, şi să fie aceasta făcut, Doamne. Este scris, aşa că acum lasă să se facă. Eu nu voi fi vinovat la Ziua Judecăţii, pentru a sta în spatele vreunui crez de biserică; ci să predic Evanghelia deplină, în Puterea de înviere a Duhului Sfânt.

E-154 Acum, Doamne, vrei Tu să onorezi aceste Cuvinte, şi vrei Tu să trimiţi pe Duhul Sfânt peste aceştia, în seara aceasta, Doamne? Şi vindecă pe cei bolnavi şi pe cei nenorociţi în mijlocul nostru, ca poporul să poată şti că Dumnezeul care a scris Biblia încă este aici, şi El nu se schimbă, deşi omul încearcă să schimbe Cuvântul. Dar El este Dumnezeul neschimbător, care a zis, "Nu a fost aşa de la început." Şi dacă noi vedem ce a fost prima mlădiţă, în Viţă, noi cu adevărat putem face Cartea Faptelor exemplul nostru ca o biserică.

E-155 Admite, Doamne, în seara aceasta, ca fiecare persoană de aici care nu a urmat pe Domnul Isus, şi Isus confirmând că El era cu ei, cu semnele şi minunile din învăţătura Noului Testament, din Cartea Faptelor care a produs-o prima mlădiţă, fie ca ei să cadă smeriţi la picioarele Lui şi să meargă înainte, Doamne, şi să-L afle cum a fost El la început. Căci noi nu-L putem găsi printre crezurile şi denominaţiunile noastre, şi printre doctrina noastră mică, slabă din ziua de azi. Noi trebuie să venim înapoi la Dumnezeu şi la Biblie.

E-156 Acei care sunt aici pe genunchii lor, care caută după Duhul Tău cel Sfânt, şi cred că Acesta va veni asupra lor, ei nu aşază vreo formă anumită, ceva cale anumită. Ei doar vor ca Duhul Sfânt să vină asupra lor. Admite, Dumnezeule, ca inimile lor să poată fi deschise la timpul acesta, şi Puterea viului Dumnezeu să cadă în inimile lor, şi să-i umple, şi iartă păcatele lor, şi umple-icu Duhul Sfânt. Admite aceste lucruri, Tată.

E-157 Acum cu capetele noastre aplecate, doar continuu pentru un alt minut, eu cred că Dumnezeu se va muta în mare măsură crescândă, doar în câteva minute.

E-158 Dacă ar fi unii aici, în seara aceasta, care sunt străini, din afara oraşului, care nu pot veni înapoi la un alt serviciu, şi este într-o stare de urgenţă. În timp ce aceştia sunt la altar, căutând, aşteptând pe Dumnezeu; care, noi urmează să ajungem chiar cu ei, în câteva minute. Dar dacă ei sunt aici în stare de urgenţă, şi nu pot aştepta chiar până... pentru un alt serviciu, doresc să li se facă rugăciune, aşi vrea să vă ridicaţi mâinile, cineva care trebuie să plece. Unu, doi. În ordine. Unu, doi, acela-i înăuntru aici acum, trei, care-i aici înăuntru, care nu mai poate aştepta, căci ei sunt... doar trebuie să plece. Patru. Eu văd pe unul în spate. Acolo sunt patru persoane. Cinci. Unul chiar aici. În ordine, sunt cinci înăuntru aici, în seara aceasta, care nu mai pot aştepta. Mă întreb, dacă voi puteţi, şi vă puteţi ridica în picioare; dacă nu puteţi, voi poate sunteţi înghesuiţi. Şi în timp ce noi ţinem aceste persoane la altar, eu vreau, de asemenea, voi să meregeţi acolo în această cameră de rugăciune, acolo la mâna mea dreaptă aici, aceste cinci persoane.

E-159 În timp ce noi doar cerem ca lucrătorii din acest, care sunt în această clădire, în seara aceasta, care cred că acest Mesaj care l-am predicat, că aceste crezuri şi-şi doctrine făcute de om, astăzi, nu sunt de la Dumnezeu, ci ele sunt de la om; şi că noi într-adevăr ar trebui să mergem înapoi la calea Bibliei, să mergem înapoi la început. Eu vreau ca unii din acei lucrători să păşească înainte şi să stea aici cu mine, în timp ce ne punem mâinile şi ne rugăm pentru aceste persoane aici, asupra acestor persoane care caută după marile binecuvântări ale lui Dumnezeu în viaţa lor. Unii dintre voi lucrătorilor, dacă voi vreţi, care credeţi că Acesta este Adevărul vital al lui Dumnezeu. Să nu veniţi în nici un alt fel acum. Vedeţi? Fii un om care crede Aceasta a fi Adevărul absolut.

E-160 Şi acei acum, acei cinci care şi-au ţinut mâinile, mergeţi roata pe cealaltă parte, dacă voi puteţi. Sau, veniţi roata înapoia platformei, dacă nu puteţi intra acolo, şi noi vom vedea ce ia loc în câteva minute. Mergeţi chiar prin calea aceasta, frate; Dacă copiii se vor muta doar înapoi acolo.

E-161 Iar acum lăsaţi pe acei care vin, acum, să vină pentru rugăciune. Lăsaţi-i să treacă, doar dacă puteţi, chiar pe aici.
... ricul să se schimbe în cea mai luminată zi.
Atunci noi toţi să primim curaj,
Căci noi nu suntem lăsaţi singuri;
Barca de salvare vine curând
Să adune Nestematele acasă.
Atunci veseleşte-te, fratele meu, veseleşte-te,
(O, veseleşte- te!)
Încercările noastre în curând se vor termina,
Cei dragi ai noştri îi vom întâlni, vom întâlni,
Pe malul auriu.
Noi suntem pelerini şi suntem străini aici,
Noi căutăm o cetate care va veni,
Barca de salvare vine în curând,
Să adune Nestematele Acasă.
Barca de salvare vine în curând,
Cu ochi de credinţă eu văd
Aşa cum ea se avântă prin apă
Să te scape pe tine şi pe mine,
Şi să ne pună la adăpost în port
Cu prieteni care-i iubim aşa de scump.
"Fiţi gata," strigă Căpitanul;
O, priviţi, ea este aproape aici.

E-162 Priviţi bombele atomice, voi puteţi vedea că ea este scadentă aici.
O, veseliţi-vă,
Încercările noastre în curând se vor termina,
Cei dragi ai noştri îi vom întâlni, îi vom întâlni,
Pe malul auriu.
Noi suntem pelerini şi suntem străini aici,
Noi căutăm o cetate care va veni,
Barca de salvare în curând vine,
Să adune Nestematele Acasă.

E-163 Acum, prieteni, aceşti lucrători se vor aduna în jur acum, aproape pe aici. Eu mă duc înăuntru pentru cazurile acestea de urgenţă care nu pot veni înapoi. Şi motivul că noi facem aceasta, aşa cum facem în seara aceasta, acolo este să vină un serviciu de botez doar în câteva minute. Şi următorul serviciu de botez va fi duminică dimineaţa, după şcoala Duminicală. Aceea ne va lăsa sâmbătă seara, vineri seara, şi sâmbătă seara, şi duminică seara, pentru rândul de vindecare.

E-164 Noi vrem să punem salvarea lui Dumnezeu mai întâi. Vedeţi? Vindecarea va avea loc. Nouă nu ne este frică de aceea. Şi astfel aceasta va avea loc. Seara trecută, Dumnezeu a salvat opt suflete preţioase aici la altar. O, cât de fericit am fost să văd asta! Şi eu nu ştiu cine sunt aceştia de pe aici. Unii din ei pot fi păcătoşi, care cheamă. Unii din ei poate să caute pe Duhul Sfânt.

E-165 Dar acum eu mă duc înăuntru. Şi soţia mea în spate acolo, scumpa, acolo sunt şi bărbaţi şi femei înăuntru acolo. Eu doar merg înăuntru să văd ce se va întâmpla. Eu nădăjduiesc că slujba nouă va fi slujită înăuntru acolo. Dumnezeu ştie că am spus Cuvântul tot aşa de adevărat cum îl ştiu eu, în Biblie. Aşa este. Şi mă voi duce înapoi să văd ce va face Dumnezeu.

E-166 Acum, mâine seară, cu voia Domnului noi nu vom avea un serviciu de botez, numai dacă-i urgent, cineva vrea să fie botezat. Dar imediat, în următoarele zece sau cincisprezece minute, serviciul de botez va avea loc.

E-167 Iar apoi, mâine seară, acolo va fi... eu vreau să întreb pe sora mea ... nora mea înăuntru aici, (Cumnata? Ha!), nora mea, dacă ea a găsit cartonaşele de rugăciune, astăzi. Loyce, le-ai găsit tu? Nu le-a găsit. Bine, noi vom scrie câteva. Noi vom lua câteva, într-un fel. Şi noi vom lua, vom împărţi cartonaşele de rugăciune, mâine seară, cu voia Domnului, şi începem rândurile noastre de rugăciune venind în jur, mod obişnuit de rând de rugăciune, dacă ceva nu are loc în câteva minute, în cameră. Iar apoi vom vedea. Mâine seară, cu voia Domnului, noi vom împărţi cartonaşele de rugăciune, devreme, mâine seară, în jur de ora şase, eu presupun, sau cam aşa ceva, la şase sau şase treizeci, ceva, mâine seară, aşa ca oamenii să poată obţine un cartonaş de rugăciune şi să ajungă în rând.

E-168 Acum, chiar acum, eu vreau ca fiecare persoană care poate, să fie în mare măsură în rugăciune. Eu vreau ca voi lucrătorii să veniţi în jurul acestor persoane. Dar, Fratele Neville aici la platformă. Iar eu mă voi duce înăuntru să mă rog pentru bolnavi. Domnul să vă binecuvânteze.

E-169 Iar voi fraţilor acum veniţi chiar pe aici unde sunt aceste persoane acum. Păşiţi sus, puneţi mâinile peste ei, şi să avem o rugăciune, aşa cum veniţi pe aici. Fiecare din ei să stea chiar cu ei acum, aşa cum veniţi chiar pe aici. Toată adunarea care ştie cum să se roage, aplecaţi-vă capetele înapoi acolo, şi fiţi reali în rugăciune spre Dumnezeu, ca Duhul Sfânt să cadă peste aceştia şi să-i umple cu Duhul Sfânt; şi să efectueze miracole în această cameră, să vindece pe cei bolnavi şi pe cei nenorociţi.

Up