Credinţa Este Victoria Noastră

Faith Is Our Victory
Data: 58-1004 | Durată: 1 oră 50 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Este un privilegiu să fiu aici în seara aceasta în serviciul Domnului. Dar este cu certitudine un lucru trist că poporul nu poate avea un loc să şadă jos, după ce noi i-am invitat să vină, şi atunci fără loc să şadă jos. Şi aşa cum am venit sus, chiar acum, păi, acolo erau persoane pe lângă ferestre, şi-n sus şi-n jos pe străzi, şi aşa mai departe. Şi nu este-nici măcar un loc ca ei să fie aşe-... să intre în clădire. Dar aceasta-i doar o biserică mititică.

E-2 Noi nu-i facem reclamă. Şi chiar în ziar aici, noi doar... O, unii din prietenii noştri chemând la telefon, vorbind despre a veni să ne rugăm pentru ei. Şi noi le-am spus doar să vină. Aşa că ştirile doar pornesc în jur treptat, cineva vine acolo din Louisville, şi atunci îi spune la altcineva, şi altcineva. Voi ştiţi, aşa-i cum aceasta merge în jur.

E-3 Eu am vrut să obţinem şcoala medie aici jos. Dar ei... Eu nu am putut să o obţin din cauză că şcoala era în curs. Sau, atunci noi am fi făcut reclamă. Vreau ca poporul, poporul local să ştie că noi nu am încercat să vă împingem la o parte de la aceasta, dar noi doar am ştiut că încăperea era foarte rea. Deci noi, dacă noi puteam obţine şcoala medie, noi am fi făcut aşa, dar noi nu am putut.

E-4 Deci, acum, în seara aceasta va fi ultima seară pentru cărţi în spate, că D-ul Mercier şi ceilalţi le au aici, şi benzile şi aşa mai departe.

E-5 Şi atunci mâine dimineaţă este şcoală Duminicală. Şi imediat după ce şcoala Duminicală îşi iau locul lor, cu voia Domnului, eu vreau să vorbesc asupra predicii evanghelistice, mâine dimineaţă. Aceea va începe la nouă treizeci, eu cred, nu-i aşa, Frate Neville? La nouă treizeci, începe şcoala Duminicală. Şi imediat după clasele de şcoală Duminicală, noi vrem să vorbim subiectul despre un-despre un mesaj evanghelistic, o chemare către păcătos. Şi în serile acestea noi mai mult am dat, de la ultima duminică seară, la bolnavi şi nevoiaşi, cei năpăstuiţi.

E-6 Iar apoi, mâine seară, noi o să încercăm să, dacă noi putem posibil, în vreun fel, să adunăm toate cartonaşele de rugăciune care au fost date afară. Fiecare care a venit şi a obţinut cartonaşele de rugăciune, noi... după ce mesajul s-a terminat, dacă noi trebuie să lăsăm pe unii înapoi de-o parte, şi atunci să aducem pe alţii sus, aşa ca noi să putem aduce rândul de rugăciune să meargă. Noi vom fi bucuroşi să o facem.

E-7 Iar cartonaşele de rugăciune pentru mâine seară vor fi date afară după şcoala Duminicală dimineaţă. Chiar după şcoala Duminicală, va fi cam, poate, unsprezece treizeci, că¬cartonaşele de rugăciune vor fi date afară, mâine. Deci voi care îi aveţi pe cei dragi ai voştri, şi aşa mai departe, care vin să ne rugăm pentru ei, păi, să-i avem aici pe la, cel puţin unsprezece treizeci, dacă ei nu pot fi înăuntru pentru Mesajul de dimineaţă.

E-8 Aceea este, dacă voi aveţi un-un loc de închinare, la care voi aţi mers, păi, noi-noi nu v-am trage la o parte de-acolo deloc. Noi doar am vrea ca voi să vă simţiţi doar foarte liberi privitor la ce veţi urma să faceţi.

E-9 Eu am fost grozav de ocupat astăzi. Şi doar cu câteva momente în urmă, ei au venit, au zis, "Păi, dacă tu mergi jos, tu poţi începe să predici chiar acum." Aceasta era, deja, micuţul tabernacol era plin. Deci eu doar m-am gândit asupra câtorva verseturi despre care m-am gândit să vorbesc, în seara aceasta.

E-10 Şi vreau să mulţumesc Domnului, întâi, pentru tot ce El a făcut pentru noi. Rapoartele acelea venind înapoi de la aceia pentru care s-a făcut rugăciune, şi au fost în adunare. Lucruri mari au luat loc, doar pentru acest loc mic de aici. Şi nu mai mult decât că s-a ajuns să fie să vină sus şi să i se facă rugăciune personal, dar se pare că oamenii înapoi în audienţă o primesc mai bine decât aceia care sunt aici sus pe platformă. Aşa că noi suntem bucuroşi pentru aceea. Aceea-i foarte bine, să-i vedem că o primesc aşa.

E-11 Acum, în seara aceasta, eu am ales pentru un text: Credinţa Este Victoria Noastră. Şi eu doresc să citesc o porţiune din Scriptura aflată în Întâi Ioan, al 5-lea capitol şi al 4-lea verset.
Căci orice este născut din Dumnezeu biruieşte lumea: şi aceasta este biruinţa care biruieşte lumea, chiar credinţa noastră.

E-12 Acum, aşa Cuvinte minunate! Credinţa noastră este victoria. Şi acum, vorbind despre victorie. Au existat multe victorii mari câştigate în această întindere lungă de ani în care umanitatea a fost pe pământ.

E-13 Eu am citit cartea despre predarea din-din Paris, aceea unde, în acest ultim, sau al Doilea Război Mondial, aceea când Hitler a fost adus în Paris, la Arcul de Triumf, ei spun că aceasta era aşa o victorie încât a durat ceasuri pentru acei soldaţi Germani mărşăluind în pas de gâscă, chiar prin Arcul de Triumf. În timp ce Hitler stătea la atenţie şi tot aerul era negru, deasupra, cerul era închis, de la avioanele care se mişcau deasupra. Un astfel de timp de victorie, încât după ce ei au câştigat războiul asupra Franţei, şi Franţa s-a predat la Germania.

E-14 Şi atunci în Londra, Anglia, eu am avut odată privilegiul de a vedea acolo, la conferinţă, un film despre unde acel...
Acesta a fost luat de către Ruşi, acela când Berlinul s-a predat la Rusia. Şi cum că acea mare masă mamut de echipament militar, acele tunuri mari care ei le aveau pe... montate pe tancurile acestea mari care se puteau învârti în jur; doar s-au mutat în Berlin. Tu de-abia puteai vedea cum putea să existe chiar ceva viaţă. Căci milă după milă, şi fiecare împuşcând doar pe puşcături de precizie, unde ei doar au venit ca un mare roi de lăcuste. Şi ei doar simplu au bătut Berlinul la pământ.

E-15 Şi când, atunci, ei au tras jos tancurile lor şi-infanteria a mers înăuntru şi a măturat, ei au trimis şi l-au adus pe D-ul Stalin. Şi când ei l-au zburat înăuntru, cu avionul, şi a aterizat, toţi acei soldaţi Ruşi au mers jos pe stradă, cum acea răsucire şi pas aşa cum ei îl fac, ca un victorios, semnul victorios Rusesc. Şi cum Stalin a stat în poziţie de drepţi în timp ce zeci de mii de soldaţi au mărşăluit prin străzile Berlinului, când acesta zăcea în cenuşă. Şi când femeile Germane au fost siluite în străzi, şi cei mici, omorâţi, şi unii din ei arşi, şi aşa mai departe, dar aceea era chiar o victorie pentru Rusia.

E-16 Atunci mi se spune că Napoleon, marele biruitor al unei zile care s-a dus... Câţiva ani în urmă, cam cinci ani, eu am avut privilegiul de a mă opri lângă Waterloo. Şi eu am... luat o carte mică sus acolo, şi am citit viaţa lui Napoleon. El a urât pe Francezi. El a venit acolo în Franţa, născut afară pe o insulă, şi a venit la Franţa să se revanşeze cu ei, dar a devenit un mare biruitor. El era un domn, de la început. Dar succesul i s-a urcat la cap.

E-17 Şi se spune că femeile, când ele se duceau să-şi pună copilaşii la pat, că el era aşa de temut... El a pus totul la moarte care nu era de-acord cu el. Că, femeile, în loc să spună, "Bătrânul moş zbârcilă o să vină să te prindă," ei ziceau, "Napoleon o să vină să te prindă." Şi micuţii copilaşi cu ochii luminaţi îşi băgau capetele sub acoperitoare, foarte repede, gândindu-se la monstrul acela mare Napoleon.

E-18 Dar, voi ştiţi, victoria care el a câştigat-o nu a durat. El era prohibiţionist, de la început, şi a murit la vârsta de treizeci şi trei de ani, un alcoholic.

E-19 Victoria de felul acela nu durează, deoarece nu este lucrat corect. Voi niciodată nu puteţi obţine bine din rău. Voi trebuie să jucaţi regula jocului cinstit.

E-20 Şi oricare din voi ştie, că în olimpiade sau oricare alte exerciţii atletice, nu contează dacă tu ajungi primul în întrecere, dar dacă tu nu ai jucat jocul după reguli, tu eşti descalificat. Tu trebuie să joci regula corect.

E-21 Şi acela-i felul cum este cu viaţa umană. Tu nu poţi juca regulile jocului de viaţă greşit şi să te aştepţi să câştigi. Tu trebuie să-l joci după Cuvântul lui Dumnezeu şi scopul pentru care tu ai fost adus aici.

E-22 Acum, există aşa de mulţi oameni care nu pare să aibă vreun fel de scop în viaţă, mai ales în această zi în care trăim noi acum. Oamenii doar par a gândi că tot ce au ei de făcut este să se ţină cu altcineva, cu modele lumii, şi cu ademenirile pe care lumea i le-a dat.

E-23 Chiar ca aceasta, dacă tu mergi la şcoală şi careva din fetiţe poartă o anumită bluză mică, sau rochie, sau oricum aţi numi-o, toată ambiţia care o are restul şcolii este să copieze după fata aceea. Unele din femei văd la televiziune vreo anumită doamnă să vină afară, şi îmbrăcată într-o anumită modă, păi, aceea-i ambiţia lor să se îmbrace şi să acţioneze ca aceea. Şi aceea pare a fi chiar cam limita ambiţiei Americane, să obţină o slujbă nouă, sau să obţineţi o mărire în salariul vostru, şi să cumpăraţi un televizor, sau o maşină nouă.

E-24 Lăsaţi-mă să spun aceasta. Lucrurile acelea pot fi în regulă, dar există ambiţii mai înalte în viaţa umană decât lucrurile acelea. Şi Creştinii ar trebui să-şi fixeze afecţiunea lor pe ambiţii mai înalte.

E-25 Eu cred că aceasta ne-ar folosi la toţi să şedem jos şi să ne întrebăm de ce suntem noi aici, în primul rând. Şi oare Cine a fost destul de bun să ne aducă aici, noi ar trebui să băgăm de seamă şi să-L întrebăm ce ar vrea El ca noi să facem, scopul venirii noastre, să împlinim ce El a hotărât pentru noi. Dar noi părem să fim doar să vrem să o ţinem cu lumea.

E-26 Acum, Biblia a spus că noi putem birui lumea. Şi cum o facem noi? Nu prin a o ţine cu modele lumii. Ci Biblia a spus că credinţa este victoria care biruieşte lumea.

E-27 Aceasta îmi reaminteşte despre un timp care un... mie nu-mi place să spun acest cuvânt, dar el era doar un trântor care a venit la uşă. Şi el a zis, "Aţi putea să-mi daţi un-un sandwich?"

E-28 Am zis, "Cu certitudine. Vrei să vii înăuntru?" Şi în loc să-i fac un sandwich, m-am gândit să-i pregătesc ceva să mănânce. Şi i-am pregătit doar cam ce am avut pe-acolo, şi l-am aşezat jos să mănânce. Şi în timp ce el mânca, m-am gândit ca să vorbesc cu el, văzând că el era un-un călător. Şi am zis, "De unde vii tu?"

E-29 El doar a dat din umeri puţin, şi a zis, "Nicăieri."
Am zis, "Atunci unde te duci?"

E-30 Şi el s-a oprit din mâncat, şi a privit sus la mine, şi a zis, "Nicăieri." El s-a uitat în jur şi a înghiţit o muşcătură mare, şi a zis, "Domnule, doar unde mi se odihneşte pălăria, acolo-i unde mă odihnesc."
Am zis, "Eu văd." Am zis, "De când faci tu aceasta?"

E-31 El a zis, "O, vreo douăzeci de ani, sau mai mult." Cu nici o ambiţie să-să se îmbunătăţească!

E-32 Acum, aceea-i chiar cam, atitudinea oamenilor. Chiar ce eu numesc "haimanale, vagabonzi." Şi oamenii care se înscriu la biserică sunt doar cam la fel. Eu adesea m-am gândit despre "plutind, lemn plutitor." Un lemn plutitor, acesta doar se agaţă în orice fel de gunoi. Acela-i chiar cam felul în care plutitorii o fac în biserică sau oriunde.

E-33 Acum voi luaţi pe un curs, ca cursul vieţii, şi o mulţime de lemn plutitor sunt agăţate în fiecare grămadă de gunoi. Şi, totuşi, barca vine pe-acolo, făcută din lemn, de asemenea. Dar dacă voi observaţi, lemnul este făcut şi format de către un meşter care a construit barca. Nu numai că ea este formată, ci ea este condusă de un meşter, şi este împinsă de o putere.

E-34 Şi noi suntem toţi făcuţi din acelaşi material. Aceasta doar depinde cum merg ambiţiile voastre. Vreţi voi să lăsaţi pe meşterul Meseriaş să facă, din voi, ceea ce El poate folosi, şi ceea ce El ar putea controla, şi ceea ce El ar putea să dea putere?

E-35 Dacă această anumită barcă mică care a fost făcută diferit, şi a fost făcută de către mâna meşterului, dacă vreodată s-ar împotmoli în ceva buruieni de-acolo în ape scăzute, acolo-i o putere în spatele ei, un şurub mic care meşterul îl poate întoarce, şi să o împingă iarăşi afară în apele adânci.

E-36 Dumnezeu vrea să ne formeze ceea ce El vrea să fim. Dar cum putem noi face aceea, sau cum poate Dumnezeu face aceea, când noi nu vrem vreodată să stăm liniştiţi ca El să o facă? Noi vrem să fim propriul nostru meşter. Noi vrem să gândim felul nostru propriu de gândire.

E-37 Şi mulţi oameni vin în biserică, şi se înscriu la biserică, şi-şi pun numele pe registru, şi nici măcar nu consideră ce crede biserica, sau să verifice cu biserica aceea, cum predică ei Cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă ei stau pentru Evanghelia deplină sau nu, sau doar aleg o porţiune şi adaugă un crez. Plutind, hoinărind, niciodată să fie în stare să se aleagă cu ceva.

E-38 Dar lăsaţi-mă să vă spun ceva, în seara aceasta, voi înlăuntrul şi în afara acestei clădiri. Voi urmează să o sfârşiţi la o destinaţie într-una din aceste zile, care o să fie în valea umbrelor morţii. Eu v-aş sfătui la ora aceasta, să vă pregătiţi să întâlniţi pe Dumnezeul care va trebui să vă întâlnească pe voi la ceasul acela. Voi sau Îl întâlniţi ca o operă de artă la care El a lucrat, sau un lemn plutitor care pluteşte să meargă în destinaţia voastră finală. Aşa că să nu vă folosiţi viaţa aceasta doar să rătăciţi în jur, şi să plutiţi în jur, şi-şi să luaţi o slujbă mai bună, şi să vă îmbrăcaţi mai bine, şi să luaţi un televizor nou, sau-sau o maşină mai bună. Viaţa înseamnă mai mult decât atât. Să nu încercaţi să o folosiţi doar să spuneţi, "Păi, dacă restul din ei se înscriu la biserică, mă înscriu şi eu, la fel."

E-39 Când vă înscrieţi la biserică, voi ar trebui mai întâi să căutaţi, şi să aflaţi pentru ce stă biserica aceea. Este aceasta doar numai un loc unde oamenii merg împreună pentru părtăşie? Sau, este acesta un loc care predică Cuvântul viului Dumnezeu, şi stă pentru fiecare principiu pentru care Isus a murit? Voi ar trebui să faceţi asta. Numai să nu plutiţi înăuntru şi să mergeţi cu valul. Pentru că, "Strâmtă este poarta, şi îngustă este calea care duce la Viaţă, dar numai câţiva vor fi care vor merge înăuntru acolo." Pentru că, "Largă este calea care duce la nimicire, şi mulţi vor fi acolo care vor intra."
Noi trebuie să avem un scop despre ceva.

E-40 Acum, nu a fost aşa în zilele care s-au dus, sau în această zi, căci când un om vine la Dumnezeu, el avea un scop să facă aşa. Dacă scopul tău este doar să te mişti cu adunarea aceea sau este să priveşti în sus spre Dumnezeu?

E-41 Daniel, când el a fost dus jos în Babilon, deşi el se ducea departe de casa lui, şi el urma să trebuiască să fie un rob la o altă naţiune de oameni, dar Daniel a hotărât în inima lui, că indiferent ce i-au făcut ei, el nu urma să se întineze cu păcatul Babilonian.

E-42 O, dacă noi aveam mai mulţi bărbaţi viteji ca acela, care aţi hotărî în inima voastră, "Dacă eu sunt un Creştin, eu o să aflu fiecare binecuvântare Divină care îmi aparţine, şi o pretind. Dacă Biblia învaţă că eu pot primi Duhul Sfânt, eu o să stau pe genunchii mei până când Dumnezeu îmi dă Duhul Sfânt, şi nu plutesc doar."

E-43 Eu am citit vechea povestire a vieţii Unchiului Buddy Robinson cu un timp în urmă. Şi el era un om aşa de mare, şi un-un om iubitor, şi un om de credinţă. Şi el a ajuns să flămânzească după Duhul Sfânt, pentru că Biblia a învăţat aceasta. Şi aceasta spune că într-o zi el ara porumb. Şi el şi-a oprit catârul lui bătrân, Alex, şi s-a pus jos în rândul de porumb şi a zis, "Dumnezeule, dacă Tu nu-mi dai botezul Duhului Sfânt, când Tu vii înapoi pe pământ Tu vei găsi oasele mele zăcând chiar aici." Aceea-i a hotărî în inima ta. Aceea-i într-adevăr să te pui pe treabă.

E-44 Când tu iei felul acela de hotărâre în inima ta, Dumnezeu o să deschidă ferestrele Cerului. Ceva trebuie să ia loc. Voi trebuie să vă puneţi pe treabă cu Dumnezeu, şi să aveţi ceva scop, şi ceva gratitudine că El v-a salvat.

E-45 Şi când Daniel a hotărât în inima lui, şi Diavolul l-a făcut să o dovedească, dar noi aflăm că acesta a stat bine în faţa unui leu flămând.

E-46 Şi un om care vine vreodată la Dumnezeu şi într-adevăr, jos în inima lui, găseşte o credinţă stabilită, aceasta va sta bine în gura morţii, sau în gura bolii, în gura întristării. Aceasta va sta bine, căci credinţa este victoria. Voi aţi biruit prin credinţa voastră.

E-47 Abraham, doar un om fără anumit scop în viaţă, doar cu tatăl lui şi prietenii lui, venind jos din Babilon. Ei s-au aşezat în Şinear, şi acolo ei au zidit turnuri, şi aşa mai departe. Şi ei...

E-48 Într-o zi, în timp ce Abraham se ruga, fără îndoială, el s-a rugat mult, până când a atins mâna lui Dumnezeu. Cum a făcut-o el? Prin credinţă. Poate el s-a gândit aşa, "Dacă există un Dumnezeu Care a făcut arca, şi a lăsat pe Noe să plutească dincolo, El încă trăieşte astăzi." Pe undeva în ţara păgânilor, unde el era un-un pelerin, el a atins mâna lui Dumnezeu. Şi înăuntru acolo, Dumnezeu i-a dat o descoperire că acolo era o Cetate a Cărui Ziditor şi Făcător era Dumnezeu.

E-49 Şi noi citim că, toată viaţa lui Abraham, el a fost un pelerin şi un străin faţă de lume, căci singura lui ambiţie era să găsească acea Cetate a Cărui Ziditor şi Făcător era Dumnezeu. El a atins ceva. El a prins pe Dumnezeu, şi o credinţă în acel Dumnezeu, că el a prevăzut Noul Ierusalim. Şi el şi-a pus rucsacul pe spate şi a devenit un pribeag. Nu doar să plutească în jur, fără vreun scop; el avea credinţă că acolo era o Cetate a Cărui Ziditor şi Făcător era Dumnezeu, o Cetate Eternă. El a avut un scop în viaţă, să găsească locul acela.

E-50 Pot eu să spun aici, că, într-o zi când lupta s-a terminat, el a întâlnit pe Împăratul din Cetatea aceea. Şi El i-a dat împărtăşirea, pâine şi vin; Melhisedec.

E-51 O, voi nu puteţi hotărî ceva din promisiunea lui Dumnezeu, în inima voastră, fără ca să găsiţi realitatea acesteia. Dacă sufletul vostru a fost chinuit de păcate şi îndoieli, şi suişuri şi coborâşuri şi supărări, şi există ceva jos în voi care vă spune că există pe undeva unde puteţi birui aceea, de ce plutiţi în jur atunci de la biserică la biserică şi din loc în loc? Doar îngenunchiaţi jos până când atingeţi Cerul.

E-52 Şi aşa cum am spus seara trecută, mergeţi dincolo de barierele sunetului, atunci voi veţi avea un scop în viaţă. Voi veţi avea un scop în a aparţine la biserică. Voi veţi avea un scop în a fi botezaţi. Voi veţi avea un scop în ceea ce căutaţi. Căci, noi ştim că Dumnezeu este cinstit, şi Dumnezeu este adevărat, şi Dumnezeu nu poate minţi.

E-53 Şi dacă Dumnezeu a pus aceea în inima lui Abraham, prin Glasul Lui, Cuvântul Lui, atunci Dumnezeu a pus înăuntru, înaintea noastră, în Biblia Lui, şi prin mărturia Duhului Sfânt, prin reîntoarcerea Duhului Sfânt în semene şi minuni, că Isus Cristos încă trăieşte, şi este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Atunci de ce să mai căutăm noi după lucrurile acelea care le dorim?

E-54 Dacă aveţi nevoie, orice nevoie, orice care Dumnezeu a promis în Biblia Lui, El este aici în seara aceasta să împlinească acea nevoie. Nu-i nevoie să căutaţi mai departe. Prezenţa Lui este aici. Spiritul Lui este aici. Şi El vrea, şi-i gata, şi doreşte să vă dea după ceea ce căutaţi. De ce să mai aşteptaţi?

E-55 Când voi veniţi la El, nu veniţi ca un plutitor, "Eu voi merge sus şi o voi încerca să văd dacă aceasta lucrează." Voi nu veţi ajunge nicăieri.

E-56 Dar, când voi veniţi cu felul acesta de hotărâre, că voi v-aţi vândut, inchizătorul, patul, şi ţeava; când sunteţi săturaţi de lume, şi păcat, şi necredinţă, şi supărări, şi îndoieli, şi veniţi la Dumnezeul cel viu, cu o ancoră legată asigurat în Stânca de Veacuri; Duhul Sfânt este aici să vă tragă în Prezenţa viului Dumnezeu, care vă va da o credinţă care va birui orice există în lume, suferinţă, boală, şi chiar moartea însăşi.

E-57 Voi ziceţi, "Tu ai zis 'moartea,' Frate Branham." Şi aceea-i ce am vrut să spun: moartea.

E-58 Nu era acesta Lazăr care a zăcut mort în pământ, şi putrezirea deja s-a aşezat, când Isus i-a spus la Marta, "Unde l-aţi îngropat? Şi dacă nu te vei îndoi, tu vei vedea slava lui Dumnezeu"?

E-59 "Nu v-am spus Eu să nu vă îndoiţi?" El i-a spus lui Iair în seara aceea, sau ziua aceea. "Dacă tu vei crede numai, tu poţi vedea slava lui Dumnezeu." Atunci credinţa biruieşte moartea. Credinţa este victoria asupra morţii. Credinţa este victoria asupra păcatului. Credinţa este victoria asupra suferinţei. Credinţa este victoria asupra îngrijorării. Credinţa este victoria asupra supărărilor. Credinţa este victoria asupra lumii.

E-60 Voi ziceţi, "Ioan, când el a scris aceea, el nu a avut necazurile mele. El nu a trebuit să aibă de-a face cu oamenii cu care am eu de-a face. El nu a trebuit să treacă prin lucrurile prin care trec eu." Aşa este.

E-61 El poate nu a trebuit să aibă de-a face cu aceiaşi oameni. El poate nu trebuia să biruiască acelaşi lucru. Dar el niciodată nu le-a exclus, căci el a spus aceasta, "Credinţa este victoria care biruieşte lumea," întregul lucru. Cum este aceasta? Pune¬ţi credinţa în aceasta. Ridicaţi-vă deasupra ei. Când noi avem Cuvântul scris al lui Dumnezeu stând înaintea noastră, şi Duhul Sfânt aici înfăptuind şi arătând învierea Domnului Isus, cu promisiunile Divine scrise aici, că, "Orice lucru care-l doriţi când vă rugaţi, credeţi că l-aţi primit, şi voi îl veţi avea." Ce trebuie voi să faceţi atunci? Aveţi credinţă. Nu doar credinţă plutitoare, nu doar o credinţă prefăcută, ci o credinţă reală.

E-62 Acum, credinţa este o învingătoare. Credinţa este o biruitoare. Ea doar nu este o-o făcătoare de pace. Ea biruieşte.
"Credinţa este victoria care biruieşte Lumea." Ce face ea? Ce este credinţa? Ce este, a "învinge"? Invinge şi victoria este aceeaşi. A învinge, aceasta înseamnă „a bate jos; a supune; a pune cătuşe; a arunca în închisoare." Aceasta înseamnă că păcatul care odată v-a stăpânit, voi îl stăpâniţi acum. Aceasta înseamnă că voi l-aţi biruit. Voi sunteţi... Voi l-aţi şters. Voi sunteţi mai mare decât cum este el. O, eu mă simt religios chiar acum!

E-63 Care a fost mai întâi, un păcătos sau un Salvator? Un Salvator, căci un Salvator este mai puternic decât un păcat. Care a fost mai întâi, vindecătorul sau o boală. Acesta nu putea fi un vindecător numai dacă El era peste boală. El e un vindecător, El poate învinge boala.

E-64 Şi credinţa este victoria care biruieşte fiecare blestem al Diavolului. Credinţa este victoria. Credinţa în ce? Nu credinţă în biserica voastră, nu credinţă în crezul vostru, nu credinţă în ceva om. Ci, credinţă în Isus Cristos Care a făcut promisiunea, aceea-i victoria. Ce este aceasta? Aceasta-i victoria. Ziceţi, "Braţul meu încă este infirm." Dar credinţa este victoria. "Eu încă mă simt bolnav." Dar credinţa este victoria. O, ea biruieşte lumea.

E-65 Când voi vă puteţi căţăra în Dumnezeu, prin rugăciune, până când vedeţi lucrul învins sub voi, nu există nimic care să vă poată vătăma atunci. Voi aţi biruit. Voi aveţi loc de cincizeci de mile pentru cot. Voi navigaţi liberi atunci.

E-66 Voi care aţi fost un beţiv şi un rob la whiskey, tu vei fi stăpânul peste el atunci. Acel diavol bătrân de alcool care te-a făcut să bei, el este stăpânul tău acum; dar când tu iei credinţă, eu nu vreau să spun credinţă prefăcută, credinţă reală, el este servitorul tău atunci.

E-67 Voi care nu vă puteţi lăsa de tutun, voi femei şi bărbaţi, când se ajunge la locul unde voi nu puteţi ajunge la punctul acela, unde voi l-aţi biruit prin credinţă, voi îl veţi stăpâni atunci.

E-68 O femeie mică care şade prezent acum, ea a fost la acest altar, timp după timp după timp. O femeie bună, dar ea a început să fumeze, cu mult timp în urmă. Şi ea doar nu-l putea birui. Şi ea a venit sus, şi eu mă rugam cu ea, şi se părea că ea doar nu putea să-l biruiască. Şi-primul lucru ce-l ştiţi, eu i-am spus aici, am zis, "Acolo va fi pericol jos pe drum."

E-69 Ea a zis, "Frate Branham, eu am plâns, eu am implorat." Voi vedeţi, doar emoţional, luptându-se cu aerul, aceea nu va ajuta la nimic.

E-70 Şi eu mă puneam jos şi mă rugam cu ea, şi am pus mâinile peste ea, şi ea se ducea înapoi. Şi-şi cu câteva zile în urmă, eu o întâlneam iarăşi, doar te dobora jos cu fumul de ţigară, mâinile încă maro.

E-71 Şi într-o seară, jos acolo, ea a mers la un doctor. A început să se îmbolnăvească şi să se veştejească, până a ajuns doar un fus mic. Şi doctorul s-a uitat în ea, şi a zis, "Cancer! Fumând ţigări!" Acolo era ea, zăcând acolo să moară, atunci ea s-a pus pe treabă. Vedeţi? Un om care se îneacă se va întinde după un pai. Atât timp cât poţi umbla afară din această biserică în seara aceasta, ştii că poţi să mergi să te uneşti cu Metodiştii sau Baptiştii. Atât timp cât tu poţi şedea înăuntru aici şi zici, "Acum eu doar voi... eu sunt o persoană bună. Nu-i nimic rău cu mine." Da, tu nu poţi face nimic cu tine. Aşa este.

E-72 Dar când îţi vezi păcatele aşa cum le vede Dumnezeu, în lumina Bibliei Lui; când tu vezi, te vei pocăi ori pieri. Ceva va avea loc. Tu te pui pe treabă.

E-73 Păşeşti afară de aici, şi o sufocare în jurul inimii tale. Doctorul înapoi acolo poate se va ridica sus, şi vine sus, priveşte, zice, "E un atac de inimă." Tu te pui pe treabă.

E-74 Aceea era când ea a trebuit să se pună pe treabă. Şi femeia şade, se uită la mine acum.

E-75 Şi Fratele Roberson este înapoi acolo, şi D-ul Woods aici, Fratele Woods şezând aici pe undeva, şi eu, ne duceam jos la vânătoare, eu cred, pe undeva, în camion. Şi Duhul Sfânt se părea să ne mişte să mergem departe de tot prin dealuri, unde era ea. Şi când eu am ajuns acolo, ea a avut un vis. Şi când Duhul Sfânt a venit în cameră, şi ea s-a pus jos pe treabă adevărată, ea nu a mai fumat nici o ţigară de atunci înainte. Şi ea şi-a câştigat multe livre în greutate, şi ei nu pot găsi o urmă de cancer.

E-76 Ce e aceasta? E credinţa care biruieşte. De ce nu a biruit ea când m-am rugat pentru ea aici? Ea doar se flutura în jur. Dar când doctorul a zis, "Tu ai cancer şi o să mori," ea s-a pus pe treabă. Acela-i felul cum trebuie să ajungă, când te pui pe treabă. De ce să aştepţi aşa de mult? De ce să nu te pui pe treabă acum? Pune-ţi credinţa în Dumnezeu. Cum era dacă femeia îşi avea credinţa în mine? Eu aş fi eşuat, pentru că eu sunt un om. Dar când ea şi-a schimbat credinţa, nu în Tabernacolul Branham sau în William Branham, sau în oricare altul, ci şi-a pus credinţa în Isus Cristos, atunci ea avea credinţă. Ea s-a ridicat deasupra tuturor temerilor şi îndoielilor, şi Dumnezeu a vindecat-o. Şi, oh, ea a biruit. Credinţa este victoria care biruieşte.

E-77 Eu adesea m-am întrebat, de ce vor Creştinii să se tulbure cu lucrurile acelea ori cum? Bărbaţi şi femei vin la mine, de multe ori, şi zic, în mărturisirile lor şi aşa mai departe, când eu am interviurile acelea particulare, şi ei, noi îi întâlnim, mişcăm, fac mărturisiri de trăire imorală şi tot-tot felul. Căci, ei nu o pot tăgădui; Duhul Sfânt este chiar acolo. Dacă ei încearcă să-l acopere, El îl aduce chiar sus afară din ei. Aşa că ei ar pute tot atât de bine să-l spună. Dacă ei încearcă să iese afară, Duhul Sfânt îi opreşte, a zis, "Doar un minut, aici este un anume-anume lucru." Deci când ei vin, ei încep să-mi spună despre lucrurile mici ale lumii. Şi eu observ aceasta printre credincioşi. Voi vă duceţi undeva. Pentru ce rătăciţi? Luaţi¬vă ceva ambiţie privitor la voi. Puneţi-vă ţinta pe Cristos, şi încetaţi să vă identificaţi cu lumea.

E-78 Voi veţi ridica o revistă, aceasta va spune, "Acum, vindecătorii Divini din această zi? Nu există aşa ceva ca vindecători Divini." Aceea va pune o îndoială în mintea voastră.

E-79 Cineva merge la radio şi zice, oh, predică o predică destul de bună, dar zice, "Zilele minunilor au trecut," şi voi suportaţi aceasta. Vedeţi, aceea vă slăbeşte.

E-80 Vindeţi tot. Puneţi-vă drept cu Dumnezeu! Sau să fiţi ceea ce sunteţi, sau să nu fiţi deloc. Biblia lui Dumnezeu nu învaţă aceasta, atunci depărtaţi-vă de la aceasta. Dacă Ea învaţă Aceasta, staţi cu Aceasta.

E-81 Îmi aminteşte de aceasta. Spre exemplu cum ar fi dacă am lua o călătorie mică, în treizeci de zile de acum, la o altă ţară? Şi în această ţară, clima era aşa de minunată, încât noi nu am mai vrea să venim înapoi. Şi acolo nu va trebui să murim niciodată sau să îmbătrânim, ci noi doar am fi acolo pentru totdeauna. V-aş putea eu imagina să vă văd să mergeţi pe la magazinul de zece cenţi, să cumpăraţi o mulţime de fleacuri să le luaţi cu voi? Voi aţi încerca să vă scăpaţi de fleacurile care le aveţi.

E-82 Şi când voi doar vă tulburaţi, prin a vă uni la o biserică iar apoi la alta, voi veţi acumula mai multe fleacuri. Dar dacă vă veţi gândi despre unde o să mergeţi, vă veţi scăpa de o grămadă din acea îndoială şi lucru fără rost. Voi veţi avea credinţă reală. Eu spun la oameni...
"Eşti tu Fratele Branham care se roagă pentru bolnavi?"
"Da."
"Păi, aceea-i împotriva credinţei mele."
"Atunci tu nu ai nici o credinţă. Biblia învaţă aceasta."
Şi acum mulţi oameni vin în rând, şi ei zic, "Păi, eu am toată credinţa."
"Atunci ce faci tu aici sus? Aha. O, aceasta nu este aşa."

E-83 Credinţa reală nu cunoaşte înfrângerea. Ea nu poate fi înfrântă. Chiar moartea însăşi nu o poate învinge. Ea nu cunoaşte înfrângere. Încercările cunosc înfrângere, dar credinţa nu cunoaşte înfrângerea. Ea nu poate fi înfrântă. Şi acesta-i singurul fel să-i puteţi place lui Dumnezeu. "Căci fără credinţă este imposibil să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu," zice Evrei 11.

E-84 Şi în acest loc, aş putea să-mi imaginez că mergeţi în jur, unii din voi Creştinii care folosiţi slang, folosind cuvinte obscene, murdare, şi totuşi aparţineţi la biserică? Mi-aş putea eu imagina ca voi să mergeţi acolo la o altă ţară, şi apoi mergând în jur prin America, învăţând tot slangul American care-l ştiţi, de care puteţi auzi? Desigur, voi nu aţi merge. Lucrul care voi aţi încerca să-l faceţi, ar fi să învăţaţi câteva cuvinte din limba aceea de-acolo, aceea-i corect, atât de mult să ziceţi, "Ce mai faceţi?" oricum.

E-85 Şi mă gândesc că aceasta ar-aceasta s-ar cuveni mai mult la Creştini, astăzi, dacă ei ar încerca să înveţe ceva limbă Cerească, laudele lui Dumnezeu, pe care noi urmează să le cântăm Acolo, şi să ne bucurăm. Şi oamenii care nu cred în strigare, ce veţi face voi când veţi ajunge Acolo? Voi aţi fi aşa de ne la loc. Mai bine să obţineţi credinţă, şi biruiţi acum, căci credinţa este victoria care biruieşte. Nu, voi nu aţi vrea să etichetaţi lucruri mărunte ca acelea. Voi aţi avea victorie.
Voi ziceţi, "Cum o fac eu, Frate Branham?"

E-86 Păi, este aşa de simplu. Aceasta doar... Acum, la mitinguri aici, voi vă întrebaţi cum să vă predaţi aici, cum. Oamenii în clădire, eu nu cunosc pe mulţi, şi în mitingurile mele uneori eu nu cunosc pe nimeni, chiar în diferite limbi. Dar cum ştiu eu¬cum o ştiu eu? Este să te predai. Doar predă-te acolo la Duhul Sfânt, atunci acesta nu mai eşti tu. Tu nu ştii ce o să spui. Tu doar îl laşi pe El să facă vorbirea. Este tot aşa de simplu.

E-87 Mulţi dintre voi oamenii aveţi credinţă în doctorii voştri. Şi voi trebuie să aveţi, dacă aveţi un doctor. Şi acum ceva se face rău cu voi, voi mergeţi la acel doctor bătrân credincios în care credeţi. Aceea-i ce trebuie să faceţi. Aceea-i bine. Iar atunci vă predaţi cazul la el. Dacă el zice că trebuie să mergeţi la spital, voi să nu faceţi nici un lucru ci duceţi-vă acasă şi împachetaţi¬vă hainele şi luaţi-o la spital. Sigur. Voi aveţi credinţă în doctor. Şi dacă el nu decide că voi vreţi să mergeţi la spital, sau voi trebuie să mergeţi, mai de grabă, el va scrie o prescripţie şi vă dă o pungă de pilule. Şi voi le înghiţiţi, şi voi nu ştiţi ce este în pilulele acelea. Dar voi aveţi credinţă în doctorul vostru.

E-88 Cum e cu Dumnezeu? Şi voi vă temeţi să înghiţiţi câteva Evanghel-pilule care El vi le dă. "Prin rănile Lui aţi fost vindecaţi." "Credinţa-i victoria care biruieşte lumea." Înghiţiţi Aceasta şi vedeţi ce se întâmplă. Aceasta-i o încredere.

E-89 Voi arătaţi ce încredere aveţi în doctorul vostru, prin a lua medicamentul lui, care voi nu ştiţi ce este. Voi vă arătaţi încrederea în doctor, prin a vă supune la o operaţie. Aceea dovedeşte încrederea voastră în doctor.

E-90 Dar când se ajunge la Cristos, voi vă temeţi să-L luaţi la Cuvântul Lui. Cum este aceasta? "Credinţa este victoria." Voi aţi putea să vă supuneţi cazul la Isus Cristos, în seara aceasta, tot aşa cum voi vă supuneţi cazul la doctor. "Dă-mi orice vrei Tu, Doamne. Tu eşti Doctorul în cazul acesta." Atunci tu ai victoria. Atunci tu ai credinţă care biruieşte. Tu niciodată nu mai cauţi alt rând de rugăciune. Tu nicidată nu mai cauţi nimic altceva. Tu o vei avea chiar acolo. Aceasta va fi totul rezolvat. Tu niciodată nu vei sări de la biserică la biserică, să vezi dacă aceasta o are, sau aceea o are, ei nu o au. Tu o ai atunci. Când tu ai credinţa, tu ai victoria.

E-91 Eu vă spun ce avem nevoie în seara aceasta în America, şi ce avem nevoie în seara aceasta aici în acest tabernacol, este să lăsăm pe Doctorul Isus să intre şi să facă o operaţie pe credinţa noastră.

E-92 Doctorul vă spune, "Tu ai puţină apendicită, aceasta-i toată otrăvită. Ea ar trebui să vină afară. Tu ai aceasta, aceea, sau cealaltă, ce-i rău. Aceasta trebuie să vină afară." Păi, el o scoate afară aşa ca restul din tine să poată funcţiona bine.

E-93 Şi care-i chestiunea în seara aceasta cu credinţa noastră? Noi ne temem să lăsăm pe Dumnezeu să ia Cuvântul Lui de operaţie, Bisturiul Lui, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, şi să opereze asupra noastră, şi să ne spună că fleacurile noastre mici cu zorzoane prin jur sunt greşite. Şi noi trebuie să dezlegăm fiecare închizătoare, şi să navigăm spre promisiunea Eternă a lui Dumnezeu. O, dacă noi vom face aceea, Isus va face o operaţie asupra credinţei noastre, luând la o parte toată îndoiala, toate temerile, şi toată îngrijorarea, tot păcatul, tot ce există. Şi atunci când credinţa noastră este clar operată, noi ieşim o creatură nouă. Noi suntem diferiţi atunci. Noi avem nevoie de o operaţie. Vă puteţi încrede în Isus Cristos pentru operaţia aceea? Puteţi voi crede în El? Puteţi voi spune, "Doamne Dumnezeule, la Cuvântul Tău?"

E-94 "La Cuvântul Tău," aşa cum ucenicii au spus în Sfântul Marcu 5. Când ei au zis, "Am tras năvodul toată noaptea, şi nu am luat nimic. Cu toate acestea, Doamne, la Cuvântul Tău, eu voi lăsa jos plasa," a zis Petru.

E-95 "Doamne, eu sunt un pescar. Eu cunosc semnele când luna este chiar cum trebuie. Eu ştiu când ei muşcă, şi când ei nu muşcă. Eu ştiu când ei sunt în grupurile lor, şi când nu sunt. Nu numai atât, dar eu am năvodit toată noaptea. Şi aici este un consiliu de doctori aici cu mine, pescari doctori, şi noi ne cunoaştem meseria. Şi noi am cercetat acest pârâu toată noaptea, şi nu am luat nimic. Dar la Cuvântul Tău, Doamne. Eu voi lăsa jos plasa."

E-96 Pentru că Chirurgul şef a spus aşa! Doctorul şef a spus aşa! Şi ei au cuprins aşa o mulţime de peşti încât plasele lor au început să se rupă. De ce? Credinţa este victoria. Acolo ar fi putut să nu fie nici măcar un peşte în apă. Dar când Dumnezeu a făcut o promisiune, El va crea peşti şi-i va pune acolo.

E-97 Acolo ar putea să nu fie nici o şansă ca tu să trăieşti. Tu ai putea să mori cu cancer. Tu ai putea fi legat la un scaun cu rotile. Tu ai putea fi total orb. Eu nu ştiu care-i necazul tău. Dar dacă tu iei prescripţia Doctorului şef, "Orice lucru doriţi când vă rugaţi, credeţi că l-aţi primit, şi voi îl veţi avea." Şi credeţi că acea credinţă va birui orice dificultate care există. Tu poţi să fii aşa de împovărat cu păcat încât sufletul tău este aşa de înegrit cât poate să fie. Tu poate ai încercat să scapi de acea mânie, limba aceea defăimătoare, clevetirea aceea la telefon. Tu poate ai încercat fiecare remediu care-l ştii. Dar dacă tu îl vei lăsa doar pe Isus Cristos să intre în tine în seara aceasta, El va opera asupra credinţei tale, şi-ţi va da o credinţă care va urca dincolo de orice care lumea poate produce. De ce? Credinţa este victoria care biruieşte lumea.

E-98 Cum vă puteţi îndoi, când Isus Cristos Fiul viului Dumnezeu este prezent aici acum? Marele Lui Duh Sfânt în această clădire. Cuvântul a promis, că, "Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii." Aceasta a fost promis de Domnul. Dumnezeu trebuie să ţină Cuvântul Lui. Voi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Când El a promis că El va face aceste lucruri, Dumnezeu este solemn obligat să facă aşa.

E-99 Acum eu vreau ca voi să o gândiţi din nou. Dacă voi aveţi păcat, dacă există ceva greşit în viaţa voastră, eu vreau să vă gândiţi din nou, în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune.

E-100 Înainte să ne rugăm, aş vrea să pun această întrebare. Mi¬ar place să întreb dacă există un bărbat, femeie, băiat, sau fată, care sunt în această clădire, care ar spune printr-o mână ridicată, "Doamne, eu doar se pare că nu pot birui. Se pare că eu ştiu că nu ar trebui să fac aceste lucruri. Eu-eu ştiu că nu ar trebui să fac aceasta şi aceea. Dar eu vreau ca Tu să operezi asupra credinţei mele chiar acum, după acest Mesaj. Eu vreau ca Tu să-mi dai o cercetare completă, şi operează asupra fiecărei boli mici a credinţei mele, care m-ar ţine de la a birui aceste lucruri." Ţineţi-vă mâna sus spre El. Vreţi să o faceţi? Domnul să vă binecuvânteze. Locul este doar plin de mâini! Puţin...

E-101 "Să lăsăm la o parte fiecare greutate, şi păcatul care ne împresoară aşa de uşor, şi să alergăm cu răbdare această cursă care a fost pusă înaintea noastră, privind la Autorul şi Incheietorul credinţei noastre, Domnul Isus Cristos."

E-102 Cât de mulţi aici înăuntru, care sunt bolnavi şi nevoiaşi, v-aţi ridica mâna şi să ziceţi, "Doamne, operează asupra credinţei mele. Eu am nevoie în seara aceasta, Doamne?" Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-103 Credinţa este victoria. Cum obţinem noi credinţă? "Credinţa vine prin auzire, şi auzind Cuvântul lui Dumnezeu."

E-104 Acum pentru voi care sunteţi nevoiaşi, sufletul păcătos. Eu nu pot face o chemare la altar, să vă avem să veniţi sus aici la altar, aşa cum este felul tabernacolului, pentru că nici măcar nu este loc. Acolo sunt oameni care stau în jurul pereţilor. Acolo sunt oameni care sunt-care sunt peste altare aici, şi acesta-i doar un loc unde noi nu o putem face. Dar eu am să mă rog pentru voi acum. Şi voi doar predaţi-vă la Cristos chiar la ora aceasta, în timp ce mă rog.

E-105 Scumpe Dumnezeule, noi am cere mila Ta Divină peste aceste suflete pocăite care aşteaptă şi care cred că Tu eşti, şi un răsplătitor al acelora care Te caută cu sârguinţă. Şi eu Ţi-aş cere să fii milostiv cu ei, Doamne. Şi orice există, cancerul de îndoială, cancerul de mânie, răutatea de necredinţă, ia-o afară chiar acum, Doamne, şi dă-le Duhul Sfânt. Umplele sufletul cu bunătatea Ta. Botează-i în împărăţia Ta chiar acum, aşa cum ei şi-au ridicat mâinile în mărturisirea credinţei lor. Şi Iţi cerem, O Dumnezeule milostiv, să faci aceasta pentru ei.

E-106 Căci ei şi-au schimbat gândurile de-de a pluti în jur pe mare. Ei ar trebui să vină în port şi să fie ciopliţi de către meşterul Ziditor, şi făcuţi o creatură nouă în Cristos Isus, şi împuterniciţi cu Duhul Lui, guvernaţi de voia Lui. Deci dă-le lor aceasta chiar acum, Tată, aşa cum noi umiliţi o cerem în Numele lui Isus, Fiul Tău.

E-107 Iar acum, Doamne, au fost multe mâini care au mers sus în aer, sau care au mers sus în aer. Ei îşi dau seama că ei au fost din loc în loc, mulţi din ei. Ei au mânat multe mile peste state, să ajungă la cutare-şi-cutare persoană care se roagă pentru bolnavi. Şi ei au venit, poate, o cale lungă jos aici. Eu apreciez asta, Doamne. Cum ar fi dacă ei nu au crezut în mine, ca slujitor al Tău? Atunci ei nu ar fi venit. Eu Îţi mulţumesc că i-ai lăsat să aibă credinţă în rugăciunea mea.

E-108 Doamne Dumnezeule, eu mă rog sincer pentru fiecare chiar acum, ca Tu, marele Dumnezeu din Cer, să mişti pe Duhul Tău cel Sfânt în viaţa lor, şi să întrerupi fiecare necredinţă. Lasă-i să ştie că aceasta-i, "Credinţa este victoria." Nu ceva persoană de pe pământ, nu ceva biserică, sau vreo rugăciune anume de la ceva om, care toate ajută, ci credinţa în victorie.

E-109 Noi citim despre unde Fiul Tău, Mântuitorul nostru, "A mers în ţara Lui Proprie, şi acolo erau aceia care au zis, 'Cine este Insul acesta? Nu este acela fiul tâmplarului? Nu-l cunoaştem noi pe El şi pe mama Lui? Şi numele ei este Maria. Şi aici îi Iuda, şi Iona, şi surorile Lui.' Şi ei erau ofensaţi spre El. Şi El s-a minunat de necredinţa lor, şi nu putea să facă lucrări puternice."

E-110 Ne dăm seama, că nu contează cât de mult poate persoana să fie favorizată înaintea Ta, totuşi propria noastră credinţă este victoria. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să laşi pe om afară din aceasta, şi arată-Te aici în seara aceasta, unde credinţa este centrată pe principiile învierii Domnului nostru. El nu e mort, ci El e viu pentru totdeauna. Şi El a făcut o promisiune, "Eu voi fi cu voi, întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii." Şi noi credem că El este aici.

E-111 Şi ne rugăm, Scumpe Dumnezeule, ca în seara aceasta, ca El să Se arate vizibil, prezent. Şi fie ca atunci Duhul Sfânt să prindă fiecare inimă, şi să facă operaţia asupra credinţei, aşa ca ei să poată birui boala lor, şi nenorocirile lor, şi bolile lor. Să meargă afară de aici cu o credinţă stabilită, fără să conteze, dacă nici un lucru nu ia loc, totuşi aceasta să creeze o credinţă care zice că s-a făcut. Aceea-i victoria. Ea biruieşte lumea. Căci noi o cerem în Numele Lui şi pentru slava Lui. Amin.

E-112 Eu doar cu greu văd cum aş putea chema un rând de rugăciune. Căci uşa aceea este înghesuită până în stradă, şi aceasta este înghesuită în stradă, şi în jurul ferestrelor, în jurul uşilor, şi sus aici. Eu aş putea încerca, dacă voi doriţi să o fac. Eu-eu aş putea încerca să chem un rând de rugăciune.

E-113 Dar eu voi spune aceasta, după lucrul acesta. Eu am predicat osânda pentru mine. Eu cred, dacă voi veţi fi doar reverenţi, şi doar să luaţi toată credinţa care o aveţi, ca credinţă umană, şi o predaţi în mâinile lui Dumnezeu, şi ziceţi, "Acum, Doamne, ia puţinul meu care-l am să Ţi-l dau, şi lasă ca credinţa Ta să vină la mine." Eu cred că El vă va vindeca, şi lăsaţi-mă să vă chem chiar de la această platformă, chiar fără să veniţi aici sus deloc. Aţi putea voi crede asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Păi, dacă aveţi cartonaşul vostru de rugăciune, voi păstraţi-l, noi îl vom folosi, oricum. Deci, noi credem. Acum, mi-ar place... Aceasta doar mi-a venit acum în minte.

E-114 Căci, Billy Paul mi-a spus chiar cum am venit înăuntru, câteva minute în urmă, el a împărţit câteva cartonaşe de rugăciune încă în seara aceasta. Căci, noi am luat sus o grămadă bună seara trecută. Şi el a zis, "Au existat unii înăuntru acolo, tati, care au vrut cartonaşe de rugăciune. Şi eu le-am dat cartonaşe de rugăciune."
Am zis, "Aceea-i în ordine."
El a zis, "Dar cum vei chema un rând de rugăciune?"

E-115 Atunci mulţimea era în spate acolo. Acum ei sunt peste tot pe la margini. Aşa că de-abia este o cale să o faci, să chemi un rând de rugăciune. Noi nu...

E-116 Care-i diferenţa dacă voi staţi aici, sau şedeţi acolo unde sunteţi? Dar o să fie nevoie de ceva credinţă ca să faci aceea. O să fie nevoie de credinţa voastră, plus credinţa mea, cu credinţa lui Dumnezeu. Amestecaţi aceasta împreună, şi credinţa mea şi credinţa voastră se va şterge, iar credinţa lui Dumnezeu va deveni predominantă, şi lucrările se vor face.

E-117 Doar vreau să vă întreb aceasta, pe aceste baze. Credeţi voi că acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acesta nu poate minţi, atunci, dacă-i Cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să fie adevărat. Atunci, dacă acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu, şi acesta-i adevărat, atunci El este obligat faţă de fiecare Cuvânt care El l-a vorbit aici. El este obligat să ţină acel Cuvânt.

E-118 Acum, dacă tu erai bolnav şi mureai de leucemie, sau cancer, sau orice ai avut, tuberculoză. Şi tu vii aici sus, şi am adus toţi lucrătorii care-i cunoşteam, în clădire, şi să-i aducem aici să ne rugăm pentru ei, fiecare din voi. Totuşi, fără ca tu însuţi să ai credinţă, aceasta nu ar lucra. Vedeţi?

E-119 Dar dacă cineva ar fi vindecat, poate după ce aţi observat, care s-a vindecat sau au pretins că s-au vindecat, aceea ar ajuta credinţa voastră, pentru că voi aţi vedea că ei s-au vindecat.

E-120 În Durban, Africa de Sud, recent, eu mă rugam şi ei au adus o persoană la platformă. Şi voi cunoaşteţi povestea. Eu am spus-o la mulţi dintre voi. Cum că o femeie a fost vindecată acolo, fiind o Mahomedană. Şi ei au luat doar un anumit număr din fiecare trib. Care, vreo douăzeci de triburi, sau mai mult, erau acolo. Şi atunci când s-a ajuns la un loc, la un băiat care a fost născut, gârbovit, umbla pe mâinile lui.

E-121 Şi când Duhul Sfânt a început să-i spună. El era un-un Zula. Şi când Duhul Sfânt a început să vorbească, şi să spună la omul acela, un hotentot African, nici măcar nu ştia care era mâna dreaptă şi mâna stângă. Şi chiar i-a spus cine era el. Ei au şezut sus. Şi doctorii vrăjitori s-au ridicat, înlemniţi. "Ce lucru nou este acesta?" au zis ei. Şi şefii care erau ventilaţi cu evantaie, au făcut evantaiele să se oprească.

E-122 Dar El a zis, "În coliba ta unde locuieşti tu, acolo este un tablou despre Domnul meu, atârnând pe perete." Şi tatăl şi mama lui, înapoi de tot acolo, cu sute de mii de oameni, s-au ridicat să mărturisească adevărul.

E-123 Şi a zis, "Acum, că, tu ai un frate care a călărit pe o capră galbenă sau câine, şi şi-a rănit piciorul, şi el umblă pe o cârjă. Şi el este prezent la miting. Dar credinţa lui chiar acum a biruit, şi el este vindecat." Din ce cauză? Acel şoc despre un om alb, care nici măcar nu putea vorbi limba lui, îi putea spune cine era, şi ce s-a întâmplat. Ce fel de putere era aceea?

E-124 Şi băiatul a auzit asta prin translator, şi el şi-a aruncat jos cârjele. Şi aici vine el, fugind şi sărind, de bucurie.

E-125 Şi când fratele lui, care nu putea şti care era mâna dreaptă şi stângă, dar totuşi eu am încercat să-l fac să facă un-un dans, un dans băştinaş. Văzând pe fratele lui fugind şi sărind, aceasta i-a făcut ceva lui. Şi el a trecut barierele păcatului de necredinţă. Şi m-am uitat înapoi, şi acolo era o viziune, care i-a spus să stea în picioare. El a fost vindecat.

E-126 Şi băiatul, nici măcar cu o inteligenţă suficientă, cu destulă minte, să ştie ce am spus, după ce translatorul i-a spus. Şi el avea un lanţ pe gâtul lui. Şi eu am apucat lanţul, şi am zis, "Isus Cristos te face bine. Ridică-te." Acel băiat care a fost născut nenorocit, a stat în picioare. Nu numai atât, ci şi în toate minţile. Lacrimile curgeau în jos pe burta lui neagră. Şi slava lui Dumnezeu a căzut peste locul acela acolo, până când douăzeci şi cinci de mii de păgâni au fost vindecaţi la o singură dată.

E-127 Ce au făcut ei? Dimineaţa următoare, eu şedeam la fereastră, după ce a venit primarul oraşului, a zis, "Priveşte afară pe acea fereastră. Tu ai o surpriză." Şi dimineaţa următoare, aici vin şapte camioane mari de vite pline de cârje, şi scaune cu rotile şi lucruri, umblând jos... Mergând în jos pe stradă, cu oamenii care erau în ele, cu o seară înainte, umblând în jos pe stradă. Zulu, şi Shungii, şi Bazuta, şi Xhosa, toate triburile diferite care erau în război unul cu altul, erau în pace, mână în mână, cântând, "Toate lucrurile sunt posibile, crede numai," în propria lor limbă băştinaşă.

E-128 M-am ridicat de la fereastră, şi mi-am ridicat mâinile în aer, şi am răspuns înapoi, "Har uimitor, ce dulce-i sunetul care ar sal va un ticălos ca mine." Aceasta era o privelişte glorioasă care aceşti ochi ai mei au privit aproape vreodată, până când am văzut pe Domnul în viziune, la timpul acela.

E-129 Ce este aceasta? Aceasta răscoleşte ceva. Oamenii aceia nu erau în plutitoare. Ei doar niciodată nu au auzit înainte. Şi când ei au auzit, doar cu simplitate ca de copil, ei doar au apucat-o. Asta-i tot ce era. Ei doar... Ei nu au trebuit să aibă vreo operaţie. Ei doar au văzut-o şi au mers după ea, şi aceasta era a lor. Nu exista nimeni să poată să le spună ceva diferit; ei deja au văzut-o să se întâmple.

E-130 Acum, Dacă Domnul Isus încă trăieşte, şi este aici în Jeffersonville, Indiana, în aceste State Unite ale Americii, dacă El este chiar acelaşi Dumnezeu care era aici seara trecută, să-i dea la acel predicator orb vederea lui. El este acelaşi Dumnezeu care a dat la acea copilă mică cu leucemie, muribundă, când doctorii în dimineaţa următoare au pronunţat-o sănătoasă.

E-131 Doar recent, eu am articolul despre aceasta chiar aici, eu cred, într-una din cărţile acestea. Eu nu sunt sigur. Eu tocmai l-am citit zilele trecute, şi eu cred că l-am plasat înapoi în vreunul din lucrurile acestea de aici. Eu aş putea, să nu fiu Eu nu sunt sigur. Dar eu am citit un articol din unul din Ia tă-1 aici, chiar aici. Unul din ziarele de aici sus în-în Mich- ... Sau, bine, aceasta era asupra ultimei mele campanii aici sus, un articol în ziar. Unde acolo era o femeie, eu... Aceasta era la Burlington, Vermont. Şi ea era cu totul dezamăgită. Ea nu a primit un cartonaş de rugăciune de la băieţi în ziua aceea. Şi Gene, şi Leo, şi Billy, şi unii ar fi aici, care erau acolo. Şi ea şedea în spate de tot, şi dintr-o dată... Ea se întreba de ce nu a putut să intre în acel rând de rugăciune.

E-132 Şi prima persoană a venit sus, şi Acesta a zis, "Tu eşti D-na Aşa-şi-aşa, dintr-un anumit loc, şi ceva, ceva a avut loc."

E-133 Chiar atunci ea a spart prin acea barieră. Ea a zis, "Am cunoscut femeia aceea. Şi eu ştiu că acela-i adevărul."

E-134 Nici mai mult că ea a gândit asta în inima ei, până când marele Duh Sfânt m-a chemat în jur, şi a zis, "D-na Aşa-şi-aşa, şezând aici," înapoi de tot, de două ori distanţa acestei clădiri. "Doamna micuţă de la capăt, cu rochia verde pe ea." A zis, "Tu eşti doamna Cutare," aşa un nume. A zis, "Tu suferi cu epilepsie. Tu ai patru sau cinci crize în fiecare zi." Şi a zis... Şi ea a sărit în picioare. Aceea era ea. Şi ea era aşa de uimită, ea nu ştia ce să facă.

E-135 Şi a zis, "Nu numai atât, dar tu eşti foarte întristată din cauză că bărbatul tău este în Spitalul Veteranilor, şi acolo i-au scos practic tot stomacul. Iar acum boala i-a ajuns într-o altă parte a trupului, şi nu există nici o şansă ca el să trăiască, spun doctorii." Şi ea, cu lacrimi curgând în jos pe obrajii ei, aşa cum explică ziarul, ea şi-a ridicat mâinile, că acela era adevărul.

E-136 Chiar atunci, în viziune, eu l-am văzut venind acasă. Şi am zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Să nu te îngrijorezi. El va fi acasă, sănătos."

E-137 Şi dimineaţa următoare, când el se ducea înăuntru pentru o examinare, iarăşi pentru operaţie, când nodurile acelea mari de boala lui Hodgkin se rupeau prin trupul lui. Doctorii... El a zis, "Eu nici măcar nu simt vreun nod." Şi doctorii l-au examinat, nu puteau găsi nici un nod. L-au pus sub raze x şi au luat fiecare test, şi el era perfect sănătos. Şi a venit acasă în ziua următoare, sănătos şi bine.

E-138 De ce? Credinţa este victoria. Fără cartonaş de rugăciune, fără să pună mâinile, fără nimic, ci credinţa este victoria care biruieşte totul. Acela-i felul.

E-139 Ultimul meu miting în Chicago, acolo era o doamnă de culoare stând pe platformă. Eu-eu vă cer scuze, eu cred că era o femeie albă care stătea pe platformă.

E-140 Şi cu o seară înainte, o femeie mică bătrână Suedeză era acolo, şi Billy a văzut-o să se întindă şi să pună aşa mulţi bani într-o ofertă pentru Fratele Osborn, pentru campaniile lui Africane, chemarea Aurului Negru, a lui. Şi Billy mi-a spus, "Cum a făcut acea sărmană femeie mică, cu rochia mică pătată pe ea, cum a avut ea vreodată aşa de mulţi bani să pună în acea ofertă?"

E-141 Şi deci când Billy a pornit afară, ea a zis, "Dă-mi un cartonaş de rugăciune, scumpule."

E-142 A zis, "Eu nu mai am." El a mers dincolo la Gene sau Leo, unul, care le împărţeau, şi a cerut. Ei nu mai aveau.

E-143 Deci el a zis, "Soră, eu o să te văd mâine seară şi o să-ţi dau unul."

E-144 A zis, "În ordine, dragă," şi se duce sus în balcon pe undeva şi şade jos. Eu nu am ştiut nimic despre aceasta.

E-145 Atunci când am venit înăuntru, pe platformă în seara aceea, şi o femeie era pe platformă... Ea şedea acolo sus, şi ea a pătruns prin bariera aceea, într-un loc unde Dumnezeu a operat asupra credinţei ei. Acolo, când ea a atins punctul acela, El a zis, "Femeia aceea mică aşezată sus de tot acolo, în al doilea balcon, a doua persoană înăuntru, cu acea rochie mică, cu pătrăţele pe ea, numele ei este Miss. Aşa-şi-aşa, şi aşa. Şi ea se roagă pentru soţul ei care este un dispecer la căile ferate; surd într-o ureche." Şi ea aproape a leşinat. Ea era o Luterană. Şi când a ajuns acasă... Şi Domnul a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El este vindecat."

E-146 Când a ajuns acasă în seara aceea, el stătea la uşă, bucurându-se. Şi chiar la acelaşi minut, urechea lui s-a deschis, când el şedea pe un scaun la biroul dispecerului.

E-147 O femeie de culoare aşezată acolo afară, a văzut asta, şi a crezut. Şi ea credea pentru sora ei care a fost timp de zece ani într-o instituţie mintală în Little Rock, în azilul de nebuni. Şi Duhul Sfânt a venit la ea, şi i-a spus cine era, şi cine era sora ei. Şi a zis, "Ea era o maniacă înfuriată, bătându-şi capul de perete, timp de zece ani. Dar, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, ea tocmai a fost vindecată."

E-148 Şi dimineaţa următoare, când ei au mers prin uşă, matroana a găsit-o stând la uşă, implorând să iese afară, normală, în toate minţile ei. Ea a trimis vorbă la sora ei, Chicago, şi ea a ţipat. Ea a zis, "Dumnezeu Milostiv! Aceea era ce s-a spus pe platformă seara trecută!" Ea a zis, "Dragă, eu ştiu că tu nu ai avut bani, dar eu îţi voi trimite un bilet de avion chiar repede. Vino aici. Mitingul se încheie mâine seară."

E-149 Şi femeia care a fost la institutul mintal, zece ani, chiar seara următoare a stat pe platformă şi a dat laudă Atotputernicului Dumnezeu.

E-150 Ce era aceasta? Sora ei a rupt prin acel loc al lucrurilor lumii. Lucrurile lumii nu înseamnă numai a fuma, şi a bea, şi a merge la spectacol. Aceasta înseamnă necredinţă. Ea a rupt prin toate acelea, până când ea a aflat că credinţa ei biruieşte.
Ea a zis, "Dacă Dumnezeu poate să facă aceea pentru femeia aceea albă, Dumnezeu poate să facă aceea pentru mine, o femeie de culoare."

E-151 Dumnezeu a făcut-o. Şi Dumnezeu o va face de fiecare dată când credinţa noastră biruieşte îndoiala, nu contează cât de rea este aceasta. O, El trăieşte!

E-152 Există ceva persoane aici care s-a întâmplat să fie în Chicago în seara aceea, care a auzit-o pe femeie mărturisind? Ridicaţi-vă mâinile. Păi, da, priviţi peste tot aici. Sigur, aceasta era. Acolo o femeie care a fost într-o instituţie toţi anii aceştia.
Ce este aceasta? Credinţa este victoria.

E-153 Acum, acelaşi Isus este aici în seara aceasta. Atunci, dacă eu îmi pot lăsa credinţa slobodă, la promisiunea Lui, atunci El va veni drept înapoi şi va face acelaşi lucru, dacă voi vă puteţi lăsa credinţa voastră slobodă la promisiune.

E-154 Dacă El o va face la oricare din voi aşezaţi afară în acea audienţă, veţi crede voi că El încă trăieşte? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Este acela felul cum El a făcut când El era pe pământ? ["Da."] Este acela felul cum au făcut apostolii? ["Da."] Pavel s-a uitat la om, şi aşa mai departe. Şi în timp ce Isus i-a spus femeii la fântână.

E-155 Păi, femeia I-a atins haina, şi a mers afară şi a şezut jos. El s-a întors în jur, a zis, "Cine M-a atins?" Nu a ştiut cine l-a atins, aşa că El a zis, "Cine M-a atins?" Toţi tăgăduiau. El a zis, "Dar Eu am slăbit. Putere a ieşit din Mine."

E-156 Şi El s-a uitat în jur până când El a găsit femeia care a făcut-o. Ea a avut o scurgere de sânge. Şi i-a spus, "Credinţa ta a obţinut victoria." Ce este aceasta? El nu a spus, "Eu te-am vindecat." El a zis, "Credinţa ta te-a salvat. Ce ai făcut tu? Tu ai avut credinţă care biruieşte, care supune, care a călcat jos fiecare îndoială."

E-157 "Căci ea a spus în inima ei, 'Dacă eu pot atinge haina Lui, eu voi fi făcută sănătoasă."' Isus a... Ea trebuia să ia aceea prin ceva ce ea a gândit în mintea ei proprie.

E-158 Aici este Propriul Lui Cuvânt, pretinde că El va fi aici în această zi şi face la fel cum a făcut El atunci. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, totuşi voi Mă veţi vedea. Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi, chiar mai multe veţi face decât aceasta. Eu merg la Tatăl Meu, şi voi veţi face mai mult decât aceasta." Iat-o aici. Noi trăim în această zi din urmă. Isus este aici.
Să ne rugăm, şi noi să credem. Şi voi credeţi în timp ce mă rog.

E-159 Doamne, aici este un grup de oameni. Şi Tu eşti un Dumnezeu mare. Noi vedem în Biblie, unde Tu ai vindecat gloatele. Unde în călătoria lui Israel, Moise, când ei au ieşit din pustie, acolo nu era nici o persoană slabă printre ei. Tu eşti marele Doctor. Tu eşti marele Chirurg. Iar acum, Doamne, lasă ca aceste persoane care sunt aici bolnave în seara aceasta, în trupul lor sau în sufletul lor, ca ei să poată chiar acum să predea cazul lor în mâinile Tale, marele Medic. Şi operează-i, Tată, până la punctul în care toată îndoiala lor să fie luată la o parte. Acum, Cuvântul Tău a spus că Tu eşti "acelaşi ieri, azi, şi în veci." Noi Te rugăm să foloseşti asta ca un bisturiu, şi să aduci acel bisturiu jos şi să Te declari a fi acelaşi. "Eu voi fi cu voi, chiar în voi." Iar apoi, Doamne, când poporul vede că Tu eşti aici, fie ca credinţa lor să urce deasupra fiecărei boli care există în clădire, de păcat sau boală, şi să fie vindecaţi. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-160 Vă puteţi da seama sau aprecia poziţia în care mă pune aceasta? Acum priviţi aici. Există cel puţin douăsute cincizeci de persoane care stau aici, sau mai mult decât atât, eu presupun. Da, eu presupun că sunt mai mulţi. Eu-eu nu ştiu. Dar acolo-i o ceată mare de voi care eu nu cunosc. Cât de mulţi de aici nu cunosc... Voi ştiţi că eu nu vă cunosc sau nu ştiu ce este rău cu voi? Ridicaţi-vă mâna. Da, domnule. Păi, acolo sunt, peste tot. Sigur. Eu nu cunosc, dar El cunoaşte.

E-161 Acum, dacă El vrea, dacă doar vă veţi preda la El şi Îl lăsaţi să vă vorbească prin aceeaşi credinţă care o avea femeia, Îl veţi crede voi? Dacă-dacă aceasta-i... Dacă totul este un fapt dovedit, este un fapt dovedit.

E-162 Dacă cineva a venit jos aici şi a zis, "Eu am un leac pentru cancer." El a luat un cancer aici afară, se ducea într-o stare rea, şi a luat pe doctori jos acolo şi le-a dovedit căci cancerul putea fi lecuit, toţi din lume s-ar repezi după aceea, pentru leacul acela.

E-163 Păi, frate, eu am văzut pe Isus Cristos să vindece aşa multe cancere! Dar, totuşi, El cere numai un singur lucru, "Dacă voi veţi crede." Acela pare a fi cel mai greu lucru. Eu L-am văzut să deschidă ochii celor orbi, să-l facă pe olog să umble. Eu L-am văzut să învieze morţii, după ce ei erau morţi, pronunţaţi de către doctor. Aşa multe lucruri, aceasta ar lua... Eu nu aş putea scrie volume de cărţi, să spun ce L-am văzut să facă, eu însumi. Şi totuşi aceasta-i aşa de greu, să ajungi să crezi.

E-164 Acum dacă voi toţi persoanele bolnave aici înăuntru... Eu vreau ca fiecare să fie doar aşa de reverent cât poate. Acum, eu cred...

E-165 Eu sunt un mare credincios în emoţie. Eu cred, că orice care nu are emoţie este mort. Dacă religia voastră nu are puţină emoţie pe lângă ea, voi mai bine să o îngropaţi. Căci... Dar există timpuri pentru toate lucrurile.

E-166 Dacă tu vii la mine, şi eu aş putea să ţi-o dau. Şi zici, "Frate Branham, eu vreau o sută de dolari." Tu să vii foarte respectabil, şi zici, "Frate Branham, eu sunt în nevoie disperată pentru o sută de dolari." Şi-şi tu ştii că eu aveam o sută de dolari în buzunarul meu, şi tu crezi că pe a mea... lucrând asupra simpatiei mele, că eu ţi-aş da acea sută de dolari. Bine, acum, tu ai sta acolo reverent, aşteptând să-i primeşti.

E-167 Atunci când eu ţi-am dat acea sută de dolari, tu ai putea doar să ţipi tot aşa de tare cât ai vrut. Tu ai suta de dolari în mâna ta. Vedeţi?

E-168 Acum, însă, când tu vii, vino cu respecte. Să nu vii, ţipând, şi să-mi ceri o sută de dolari; eu aş putea să nu te înţeleg. Inţelegi? Dar tu vii, să-mi ceri. Şi atunci când eu îţi dau o sută de dolari, atunci începe să ţipi. Deci când...

E-169 Să venim la Dumnezeu şi să-I cerem să mişte Duhul Lui Sfânt, înlăuntrul pereţilor sau în afara pereţilor, oriunde poate să fie. Mie nu-mi pasă unde staţi voi. Oriunde este, mie nu-mi pasă. Dacă este de-a latul ţării, şi voi vă rugaţi pentru cineva, El îl va mişca. Şi doar să vedem.

E-170 Dumnezeu a zis, "Încercaţi-Mă." Acela-i un fel bun de a dovedi dacă Dumnezeu este Dumnezeu, sau nu. "Încercaţi¬Mă," zice Domnul.

E-171 Acum, dacă El este Dumnezeu, atunci, şi noi ştim că El este, să-I cerem să facă lucrurile aici, în seara aceasta, care El le-a făcut, şi atunci voi nu va trebui să veniţi aici sus. Şi dacă aceasta-i făcut, cel puţin trei persoane diferite, prin toată clădirea. Dacă Aceasta se întâmplă, dacă Aceasta loveşte asupra persoanelor pe care eu le cunosc, eu-eu nu vreau să accept aceea ca una. Vedeţi? Eu vreau Aceasta pe cineva pe care eu nu cunosc.

E-172 Acum, atât cât priveşte a cunoaşte bolile, există numai o singură persoană aici, de care ştiu eu, despre vreo boală; şi aceea nu este o boală. Aceea-i buna mea, şi plăcuta, prietenă mică, Edith Wright, şezând înapoi acolo. Eu o cunosc. Ea a suferit cu anii. Noi ne-am rugat pentru ea, şi ea niciodată... A ieşit din durere atunci, a fost pentru mult timp. Dar Domnul nu a eliberat fata de nenorocirea ei. Eu ştiu ce-i rău cu Edith. În afară de aceea, eu nu cunosc pe nimeni înăuntru aici, ce boli aveţi voi.

E-173 Dar dacă voi mă cunoaşteţi, atunci eu-eu mai degrabă aş vrea să fie, aşa ca voi să vedeţi că acesta nu sunt eu, că acesta-i Domnul.
Acum rugaţi-vă. Eu mă voi ruga. Şi să credem doar pe Domnul.

E-174 Iar acum, Soră Gertie, tot aşa de încet cum poţi tu, eu vreau ca tu să cânţi, "Marele Medic este acum aproape, simpatiza torul Isus."

E-175 Eu mă uit pe aici la Fratele Banks Woods, un prieten de¬al meu. Oricine ştie, care cunoaşte pe Fratele Woods aici la tabernacol, el este unul din comitet aici. Dar el era înainte un Martor al lui Iehova. Acesta era cu certitudine un lucru pentru el, dar, când el a venit la Louisville şi a văzut pe Domnul făcând ceva. El avea un băiat infirm, un fel de paralizie infantilă i-a tras piciorul în sus. Şi el a urmărit mitingurile. Eu nu am ştiut. Niciodată nu am auzit de el. Numai când el a venit aici sus. Pe undeva, am venit înapoi din străinătate, din Suedia, şezând în spate de tot în clădire, în seara aceea, Domnul Isus a chemat spre băiatul acela, David, şi l-a vindecat. Şi astăzi, băiatul de-abia ştie care picior era, de care a fost vindecat. Vedeţi?
O, sute de lucruri! Dacă aţi crede doar!

E-176 Acum, o dată de care îmi pot aminti, şi eu într-adevăr am întrebat pentru aceea. Îmi amintesc, aceasta era... Eu văd nişte persoane Amish, eu cred, sau fie Mennonite, unul, în clădire, cu domniţele cu capişoanele lor mici pe ele. Aceea-i chiar ce m-a făcut să mă gândesc la aceea. Eu eram în Fort Wayne, Indiana. Şi acolo era o fetiţă Mennonită care a primit Duhul Sfânt. Sau, ea putea să fie Amish. Ea era una din acelea, una din poporul acela, sau Mennonită sau Amish. Şi ea era o-o fată drăgălaşă. Şi ea cânta, "Marele Medic este acum aproape, simpatiza torul Isus."

E-177 Şi acolo era un-un copil mic care a fost adus în braţele mele, care era infirm. Şi când m-am rugat, copilaşul a fost vindecat. El a sărit afară din braţele mele şi a alergat în jos pe platformă. Şi mama a leşinat.

E-178 Şi fata Amish sau Mennonită o cunoştea pe doamna. Şi ea... Duhul Sfânt a atins-o şi ea a început să strige. Şi ea şi-a ridicat mâinile şi a fugit de la pian.

E-179 Şi pianul nu a pierdut nici o notă, cântând, "Marele Medic este acum aproape, simpatizatorul Isus." Venind în jos prin intervale, de peste tot, oamenii se îngrămădeau unul peste altul. Şi clapele acelea de fildeş se mişcau în sus şi-n jos. "Marele Medic acum este aproape, simpatiza torul Isus." Şi ei întinşi pe duşumea, în intervale, copleşiţi de-de zăbovirea de... sau Duhul Sfânt este prezent.
El încă trăieşte. El încă este Isus.

E-180 Acum haideţi doar să fredonăm asta liniştit doar pentru un minut. Atunci noi... Atunci noi vom vedea ce zice Domnul. Fiecare acum stabiliţi-vă spre credinţă. Începeţi să priviţi încoace, şi credeţi cu toată inima voastră.
Marele Medic este acum aproape,

E-181 Doamne Isuse, mă rog ca Tu să descoperi ce este în inimile acestea. În Numele lui Isus.
... inima să se bucure, O, auziţi Glasul lui Isus.
Cea mai dulce notă în cântarea serafimă, Cel mai dulce Nume...

E-182 Acum voi persoanele bolnave doar începeţi să mutaţi afară toată îndoiala. Mulţi dintre voi nu aţi mai văzut aceasta niciodată înainte. Ziceţi, "Eu o cred, oricum."
Isus, scumpe Isus.

E-183 [Fratele Branham începe să fredoneze Marele Medic, şi apoi face pauză pentru treizeci de secunde – Ed.]

E-184 Eu sper că nu sunt fanatic. Dar mi se pare mie acum doar cum mă duc în camera mea, trag uşa împreună, intru într-o cămăruţă secretă şi închid uşile. Eu doar închid toată audienţa din jur acum, vedeţi. ,,Şi rugaţi-vă la Tatăl vostru care vede în secret, şi El care vede în secret vă va răsplăti în văzul tuturor. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi se va deschide; căci oricine caută găseşte."

E-185 Imaginaţi-L aici acum. Care voi vedeţi pe fotografie acolo, Lumina, Aureola, El nu este departe. Acesta-i un discernător al gândurilor. Acesta-i Cristos. "Încă puţină vreme... Eu vin de la Dumnezeu, şi Mă voi întoarce la Dumnezeu." El s-a întors. A mers drept înapoi la ce a fost El. Când El vine iarăşi, El va fi într-un corp trupesc cum era El, Domnul Isus.

E-186 Voi aţi putea spune, "Frate Branham, ce faci tu?" Doar mă predau. Acum aceea-i... Eu doar stau aici.

E-187 Acesta nu-i un spectacol acum. Nu, domnule. Să nu gândiţi asta, voi aţi fi pe terenuri rele.

E-188 Aceasta-i a încerca, a încerca să presez în ceva. Cuvântul lui Dumnezeu e în joc. Eu am spus că El era. Ce-i dacă Acesta nu-i? El întotdeauna îşi ţine Cuvântul Lui. Eu nu mă tem de asta.

E-189 Cineva, pe undeva, va atinge acea tivitură a hainei Lui. Biblia a spus, "El este acum," chiar acum, "un Mare Preot care poate fi atins de simţul infirmităţii noastre."

E-190 Tu te uiţi la mine aşa de sincer, doamnă, care şezi acolo îmbrăcată cu rochia aceea albastră. Eu nu te cunosc, eu nu cred. Eu se pare să nu obţin un contact pe undeva cu credinţa cuiva. Poate aceasta ar ajuta. Tu ai o nevoie de la Dumnezeu? Dacă eu sunt un străin faţă de tine, ridică-ţi mâna sus. [Sora zice, "Eu nu cred că mă cunoşti, Frate Branham, dar eu te cunosc." – Ed.] Eu nu te cunosc, dar tu mă cunoşti. În ordine. Nu am nici o idee pentru ce eşti aici. Eu nu te-am văzut în viaţa mea, după câte ştiu eu. Tu probabil că ai fost în adunarea mea pe undeva. Dacă Domnul Isus îmi va spune care e necazul tău, tu o vei crede? Tu va trebui să crezi dacă este adevărul. Şi poate că aceea va da credinţă la alţii, să meargă la lucru, vedeţi. Eu nu ştiu. Eu doar te-am văzut şezând acolo uitându-te la mine. Tu de-abia că ţi-ai luat ochii de pe mine. Tu eşti aproape.

E-191 Această femeie care şade aici în faţă, eu o cunosc. Aceste persoane de aici, eu le cunosc.

E-192 Eu nu am gândit că te-am cunoscut. Eu nu, dar El cunoaşte. Şi dacă tu ai o necesitate, tot aşa cum ai fi stat aici pe platformă.

E-193 Da. Acum oricine poate vedea. Eu sper că tu poţi. Aceasta mi se pare mie, că, femeia devine foarte slabă. Dar ea are una alta ce-i rău. Ea are o boală de piele. Aşa este. Ridică-ţi mâna dacă asta-i adevărat. Aceasta-i pe trupul ei care nu se arată, dar ea are. Asta-i corect. Vedeţi, doar un contact.

E-194 În timp ce, "El a zis, 'Uită-te la noi.' Şi în timp ce ei se uitau cu atenţie la el, Pavel a zis, 'Îmi dau seama că ai credinţă să fii vindecat.'"

E-195 Cum este cu domniţa care şade alături de tine? Aceasta cumva a rupt printr-o barieră, spre ea, că şi ea se ruga. Eu nu te cunosc. Noi suntem străini unul cu altul. Aşa este. Dacă Duhul Sfânt îmi va descoperi care-i necazul tău sau pentru ce eşti tu aici, sau ceva în viaţa ta care tu ştii că eu nu ştiu, vei crede tu că acesta-i... că acea Putere, Forţă nevăzută, vine de la Cristos? Eu vreau să te întreb ceva. Chiar acum, tu ai un simţământ asupra ta, foarte bun, smerit, simţire umilită. Dacă asta-i corect, ridică-ţi mâna. Vedeţi? Asta este. Chiar deasupra ta stă Lumina aceea. Şi tu suferi cu boală de la tălpile şi picioarele tale. Aşa este. Nu-i aşa? Flutură batista aceea către popor, dacă asta-i corect, aşa ca ei să vadă. Eu nu cred că tu vei mai fi vreodată supărată cu aceasta din nou. Aceea-i...

E-196 Ce face aceea? Ce este... Există persoane care nu le-am văzut în viaţa mea. Ce face aceasta? Aceia sunt doi.

E-197 Acolo-iun om tânăr care şade chiar alături de femeie, chiar acolo acum. Şi el a început să plângă îndată ce Acela a atins. Este una sau alta privitor la acea femeie... Nu. Acesta-i omul tânăr, însuşi. El este supărat cu gâtul şi capul lui. Aşa este. Eu cred că tu eşti străin faţă de mine, tinere. Eu niciodată nu te¬am văzut. Aşa este. Aşa este. Aşa este. Ridică-ţi mâinile.

E-198 Acolo sunt trei persoane, şezând într-un rând. Eu niciodată nu am văzut, nici un contact, în viaţa mea, la acele persoane. Veţi crede voi?

E-199 Cineva în această direcţie acum, care este înăuntru aici. Câţi sunt bolnavi şi nevoiaşi, în direcţia aceasta? Ridicaţi¬vă mâinile, fiecare în direcţia aceasta, care este în nevoie. O, aceasta-i doar peste tot. În ordine. Acum doar continuaţi să credeţi.

E-200 Omul care şade, privind la mine, tu trebuie să-l găseşti pe Cristos sau mori. Cancerul te va ucide. Dumnezeu este vindecă torul.

E-201 Această doamnă în vârstă şezând aici, chiar aici pe scaun. Ea suferă de o boală de stomac şi artrită. Aceea-i corect. Tu crezi că aceasta s-a făcut?

E-202 Tu care te uiţi în jur la ea. Tu crezi? Tu ai o nevoie, de Cristos. Tu mă crezi a fi slujitorul Lui? Acea umflătură care o vrei să fie luată la o parte, crezi tu că Dumnezeu o va face? Eu nu văd umflătura, dar ea este acolo. Ea este pe gâtul tău, în spate. Poate dacă eu îţi spun că numele tău este Miss. Welsh, o să mă crezi tu atunci? Esţe aceasta? Aşa este. Nu-i aşa? [Sora zice, "Da, aşa este." – Ed.] În ordine. Eu nu te-am văzut în viaţa mea. Tu ştii asta. Aha. Tu ai credinţă în Dumnezeu.

E-203 Acolo-iun semn al morţii peste femeia mică aşezată acolo, cancer, de asemenea. Tu crezi, doamnă, că Dumnezeu te va face bine? Tu crezi? Suferi cu cancer. Aceasta-i o umbră neagră plutind peste tine. Eu îţi spun acum, aceasta s-a dus, dacă tu vei crede.

E-204 Eu nu cunosc femeia. Eu nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. Eu nu cunosc pe careva din aceste persoane, după câte ştiu eu. Vei crede tu?

E-205 Eu mă uit la un om. Eu nu cred că l-am văzut vreodată înainte, în viaţa mea. El suferă cu o hernie. Tu crezi că Domnul te va vindeca, domnule, de hernia aceea, te va face bine? Nevasta ta are o nervozitate şi o slăbiciune. Rev. Reed, acela-i numele tău. Eu nu te cunosc. Tu nu eşti din ţinutul acesta, oricum. Tu eşti din Ohio. Aceea-i corect. Dacă asta-i aşa, ridică¬te sus. Totul s-a terminat acum, pentru tine şi pentru soţia ta, amândoi.
Credeţi cu toată inima voastră. Puteţi crede acum?

E-206 Înapoi de tot în jos pe această linie, înapoi spre această cale, puteţi voi vedea Lumina aceea plutind chiar acolo? Aceasta-i o femeie suferind de o infecţie de virus, chiar în jos pe această linie aici. Tu nu eşti din oraşul acesta. Tu eşti dintr-un loc numit Columbus, Indiana. Numele tău este Elisabeth. Tu locuieşti pe o stradă numită Ohio Street. Numărul tău este 1932 Ohio Street. Du-te, crede. Aceasta te-a părăsit acum. Ai credinţă.

E-207 Iar acum acel Spirit se mută. El merge încoace, pe aici, spre un om. Şi ceva conecţiune... Nu. Acesta-i, el este din Columbus. Şi el suferă de o stare a ochiului şi un-un ulcer. Tu crezi că Domnul Isus te va vindeca, domnule, te va face bine? Şi nepoţelul tău şezând înaintea ta acolo, copilul surorii tale, el avea un fel de boală de os, şi el nu ar mânca acum. Aceasta-i face cumva un fel de complicaţie la aceasta. Dacă tu vei crede cu toată inima ta, tu te poţi face bine. Ai credinţă în Dumnezeu.

E-208 Câţi dintre voi cred acum? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-209 Eu văd o altă umbră de cancer aşezată acolo. Dacă tu vei crede cu toată inima ta, soră, aceasta se va face. Poţi...

E-210 A trecut credinţa voastră linia aceea de îndoială acum? Câţi credeţi că credinţa voastră a trecut linia de îndoială? Ridicaţi¬vă mâinile. Atunci ce a mai rămas decât să mergeţi liberi? Totul s-a terminat.

E-211 Aceste fetiţe aşezate aici în scaun, eu vă cunosc. Eu nu v-am cunoscut de seara trecută, dar eu vă cunosc acum. Eu am învăţat despre voi, astăzi, de la soţia mea. Numele mamei voastre era Fulkerson înainte să se mărite. Şi aceea-i o boală despre care nimeni nu ştie nimic. Degetele voastre doar capătă infecţie, şi voi luaţi boală de sânge, parcă, sau ceva în mâinile voastre, şi primul lucru ce-l ştiţi, degetele cad jos, şi aşa mai departe. Voi amândouă fetiţele. Voi sunteţi două domniţe frumoase. Eu cunosc pe mama voastră. Bunica voastră a fost vindecată într-o seară când am mers la ea, cu vreo douăzeci şi ceva de ani în urmă, cu TBC. Aşa este. D-na Fulkerson.

E-212 Dumnezeu să mustre pe diavolul acela care vă împiedică pe voi fetiţelor frumoase! Fie ca Puterea care a înviat pe Isus din mormânt, să scoată lucrul acela la o parte, să nu vă mai supere. Eu spun asta pe autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Tu trebuie să devii mânios cu Diavolul.

E-213 Dumnezeu ne dă victoria. Noi o avem chiar acum. "Aceasta-i victoria care biruieşte lumea, chiar credinţa voastră."

E-214 Voi toţi care credeţi că sunteţi vindecaţi prin Puterea Lui, ridicaţi-vă în picioare şi daţi-I laudă, peste tot în clădire. Ridicaţi-vă mâinile acum şi să-L lăudăm.

E-215 Mulţumesc Ţie, Doamne Isuse, pentru puterea Ta de vindecare. "Aceasta-i credinţa care biruieşte. Aceasta-i victoria, chiar credinţa noastră." Noi acum îi pronunţăm vindecaţi, în Numele Domnului Isus Cristos. Admite aceasta, Doamne.
Eu Îl Voi Lăuda, Gertie. Eu Îl Voi Lăuda.

E-216 Aţi trecut linia de barieră? [Adunarea se bucură. – Ed.]
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
În ordine, vino cu aceasta acum.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.

E-217 Ascultaţi. Eu încă cred, prieteni, că voi nu vă puteţi căţăra în locul acela. Eu nu îl voi lăsa pe Diavolul să învingă acest fel de adunare. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.] Nu există nici un motiv pentru aceasta. Evanghelia a fost predicată, şi Cristos este aici să o confirme. Diavolul este un mincinos. Voi sunteţi, fiecare, vindecaţi de Isus Cristos. Presaţi afară cu credinţa aceea acolo. Iată-o acolo. Aceasta-i a voastră. Să nu mai plutiţi. Fiţi stabiliţi la Calvar, şi daţi-I laudă şi slavă. Spuneţi-I că Îl iubiţi. Spuneţi-I că Îl apreciaţi. Şi treceţi de linia aceea d~ separare, şi Dumnezeu vă va vindeca şi vă va face bine. Intr-adevăr să o intenţionaţi. Nu doar să o spuneţi. Întenţionaţi-o din inima voastră, şi daţi-I laudă.
Eu Îl voi lăuda, (Din inima voastră acum, sus de tot!) Eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă, voi tot poporul, (Daţi-I slavă!)
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.

E-218 Ce fel de pată? Pată de îndoială. "Eu sunt acum vindecat. Prin Rănile Lui eu sunt vindecat. Eu aparţin Domnului. Bolile mele s-au dus. Eu Îl voi lăuda. Eu Îl voi lăuda. Eu Îi voi da slavă. Eu voi striga victoria. Eu Îi voi spune că Îl iubesc. Eu Îl cred. Eu sunt liber." Aleluia!
... poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.
Eu Îl voi lăuda, eu Îl voi lăuda,
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat (Asta este.
Pătrundeţi înăuntrul) fiecare pată.
Eu Îl voi lăuda, eu... (Aleluia! Aleluia!)
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci... (Asta este!) ... a spălat fiecare pată.
Eu Îl voi lăuda, (Doar spălare continuă a Sângelui!) ... Îl,
Lăudaţi Mielul ucis pentru păcătoşi;
Daţi-I slavă, voi tot poporul,
Căci Sângele Lui a spălat fiecare pată.

E-219 Slavă! Laudă Domnului! Voi Îl iubiţi? [Adunarea laudă pe Domnul în mare măsură – Ed.] Lăudaţi-L! Lăudaţi-L! Cristos Glorios! Dumnezeu Glorios, trăind foarte prezent acum! Dumnezeu Iehova din Vechiul Testament, prezent în această zi! "Cât de minunate şi uimitoare sunt lucrările Lui!" "Semnele şi minunile Lui întrec orice înţelegere." O, ce minunat! O, El este Glorios!

E-220 Câţi dintre voi simţiţi Prezenţa lui Dumnezeu chiar acum? [Adunarea se bucură în mare măsură – Ed.] Sigur! Acum lăsaţi ca fiecare îndoială să dispară de la voi. Voi sunteţi vindecaţi. Prin rănile Lui sunteţi vindecaţi. S-a terminat. Lăudaţi-L şi daţi-I slavă!

E-221 Duhul Sfânt, cade peste tot în clădire! Marea Aureolă de Lumină, încercuieşte locul! Ce minunat! Cum Îl iubim noi!
Şi când lupta-i gata, vom purta o cunună!
Da, noi vom purta o cunună!
Da, noi vom purta o cunună!
Şi când lupta-i gata, vom purta o cunună
În noul Ierusalim.
Purtăm o cunună, purtăm o cunună,
Purtăm o cunună luminoasă şi strălucitoare.
Şi când lupta-i gata, vom purta o cunună
În noul Ierusalim.
Purtăm o cunună, purtăm o cunună,
Purtăm o cunună luminoasă şi strălucitoare.
Şi când lupta-i gata, vom purta o cunună
În noul Ierusalim.

E-222 Aceasta este, după părerea mea, întocmai ca Duhul Sfânt care a căzut în Ziua Cincizecimii, care a tăiat lanţurile.

E-223 Eu doar s-a întâmplat să observ, stând aici în adunare este un frate Mennonite. La Indiana polis, el a venit înăuntru, şi avea epilepsie pentru mulţi, mulţi ani. Şi Duhul Sfânt l-a chemat afară, în adunare, eu cred că era. Şi el niciodată nu a avut o criză din aceasta. Domnul Dumnezeu l-a vindecat şi l-a făcut perfect, bine; un predicator Mennonite.

E-224 O, nu este El minunat! Nimeni nu ştie, pentru că acei care au gustat bunătatea Lui, ştiu cât de bun este El!

E-225 Acum, prieteni, după părerea mea, aceasta este religia de timpuri vechi, când Domnul Isus Cristos vine în mijlocul nostru şi ne binecuvântează. Noi suntem aşa de fericiţi că sunteţi aici. Eu cred că fiecare persoană care este în Prezenţă Divină, chiar acum, dacă credinţa voastră a scufundat toate îndoielile în spate, voi sunteţi liberi acum. Doar să nu mai pretindeţi niciodată vreo boală, de-acum înainte. Mergeţi înainte. Voi v-aţi predat cazul la un doctor; predaţi-l la Isus acum. El a operat asupra voastră şi a luat toată îndoiala la o parte, aşa că voi o puteţi avea. Domnul să vă binecuvânteze.
Este religia de timpuri vechi,
Şi este destul de bună pentru mine.
Este religia de timpuri vechi,
Este religia de timpuri vechi,
Este religia de timpuri vechi,
Şi este destul de bună pentru mine.
Mă face să iubesc pe fiecare,
Mă face să iubesc pe fiecare,
Mă face să iubesc pe fiecare,
Şi este destul de bună pentru mine.
O, este religia de timpuri vechi,
Este religia de timpuri vechi,
Este religia de timpuri vechi,
Şi este destul de bună pentru mine.
... când eu mor,
Va fi bună când eu mor,
Va fi bună când eu mor,
Şi este destul de bună pentru mine.
Este religia de timpuri vechi,
Este religia de timpuri vechi,
Este religia de timpuri vechi,
Şi este destul de bună pentru mine.

Up