Auziţi Glasul Lui

Hear His Voice
Data: 58-1005M | Durată: 1 oră 48 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Cred că a fost spus de David, "Am fost fericit când mi-au spus, să mergem în casa Domnului." Este chiar ceva referitor la şcoala Duminicală care celelalte părţi ale serviciului nu au, în nici un alt timp al zilei.Noi doar ce ne-am trezit după o bună odihnă nocturnă, şi-şi chiar ne simţim diferit, şi eşti împrospătat şi gata pentru zi.

E-2 Acum înţelegem că... Seara trecută, noi i-am întrebat pe¬pe oameni dacă aveau o biserică de-a lor... care o frecventau, în timp ce vizitează sau-sau... Vreau să spun, membri obişnuiţi ai bisericilor, în care ar trebui să fie prezenţi în biserica lor în dimineaţa aceasta. Pentru că, noi fiind inter denominaţionali, chiar nu ne place să-i luăm pe oameni din propriile adunări.

E-3 Şi am fost acuzat de multe ori de-de a condamna alte biserici. Asta-i greşit. Eu nu condamn alte biserici. Eu condamn, de multe ori, lucrurile pe care-care ei le tolerează, dar cu siguranţă eu nu condamn biserica. Dar, de multe ori, când ei învaţă lucruri care sunt contrare cu Scripturile, atunci eu-eu aceea condamn. Şi apoi când ei fac lucruri care sunt păcătoase, şi-şi permit să se facă în bisericile lor, eu condamn aceea. Dar niciodată... Chiar cum a fost spus... Am mulţi prieteni Catolici aşezaţi aici, şi eu nu îi condamn niciodată pe oamenii Catolici. Condamn doctrina bisericii Catolice, pentru că nu cred că este Scripturală. Şi nu îi condamn pe ei mai mult decât pe multe din denominaţiunile Protestante, pentru că nu cred că sunt Scripturale. Şi este de datoria mea să iau poziţie pentru ce este Adevăr. Vedeţi? Ştiţi, Dumnezeu te va aprecia dacă vei fi cinstit, doar sincer.

E-4 Ştiţi, de multe ori, bărbatul căutând nevastă, un bărbat adevărat care este un bărbat adevărat, el nu caută într-u totul o fată care este aşa-aşa de frumoasă la faţă, sau aşa mai departe. El ştie că aceea se va pierde, într-una din aceste zile. Vedeţi? El caută femeia care este femeie în personalitate, o femeie adevărată. Şi dacă ea este loială, şi o adevărată femeie, acel bărbat o va aprecia. Mie nu-mi pasă cât de mult este el un-un tip rău, şi cât de mult umblă în jur cu-cu femei rele; nu există un om rău în lume care să nu aprecieze o femeie care va sta pentru ce ar trebui să fie femeia de fapt. Aşa este. Pentru că, el apreciază asta.

E-5 Şi acela-i felul cum este cu-cu predicarea Cuvântului, dacă un om va sta doar cu ce crede. Acum nu... Amintiţi-vă, Dumnezeu vă cunoaşte inima. Şi dacă vei sta pe ce tu crezi într-adevăr a fi Adevărul, atunci poţi avea credinţă în ceea ce vorbeşti.

E-6 Am doi prieteni buni aici. Fratele Charlie Cox, îl văd şezut acolo. Şi în ultimele câteva săptămâni, am fost jos în Kentucky cu el, la vânătoare de veveriţe, unde m-am odihnit puţin. Fratele Banks Wood. Şi, acum, noi, calibrând puştile noastre, ei ... Eu doar trebuie să o am pe a mea atât de perfectă încât să bată o piuneză la cinzeci de yarzi, sau eu-eu doar nu pot să vânez. Vedeţi? Asta e tot.

E-7 Ei bine, la ce foloseşte să baţi o piuneză? Vedeţi? Pentru că, dacă tragi la veveriţă, şi o împuşcătură la cap, şi capul ei probabil e atât de mare în jur, oriunde într-un perimetru de un inci va fi în regulă, vedeţi, oriunde înăuntru acolo. Oricare din acei băieţi spun, "Este în regulă. Am nimerit veveriţa." Se duc înainte şi iau veveriţa. Dar, pentru mine, trebuie să fie chiar perfect. Trebuie să lovească piuneza. Nu pot să-l ratez un sfert dintr-un inch. Trebuie să ţintesc capul piunezei, sau devin tot agitat şi supărat.

E-8 Şi şedeam jos, zilele trecute, în pădure, şi spuneam, "Doamne, de ce-de ce sunt un aşa ciudat? De ce m-ai făcut Tu să fiu aşa ciudat?" Am spus, "Acum acolo..."

E-9 Fratele Banks a mers să vâneze cu puşca lui, şi a tras-o sus să tragă cu ea, cu vizorul telescopic. Şi tu doar... Din când în când, tu vei... unul se va duce deviat, pentru că dacă... Muniţia umplută de fabrică va face asta, oricum, pentru că ai un pic mai mult praf, şi un pic mai puţin praf. Dar aceasta să lovească doar puţin deviat, cu un inch sau doi, Fratele Banks spune, "Oh, asta este în regulă, am lovit veveriţa. Este în regulă." Asta nu-nu îl deranjează pe el. Charlie, la fel. Dar eu...

E-10 A mea trebuie să ţintească piuneza, direct în centru, sau mă supără. Am spus, "Am devenit un ciudat obişnuit." Şi apoi am început să privesc în trecut, şi am constatat că viaţa mea este aşa. Aşa-i alcătuirea mea. Şi m-am gândit, "Ei bine, de ce m-ai făcut Tu aşa?" Mă face chiar agitat dacă-dacă se duce doar un pic în direcţia aceea sau direcţia aceea. Şi acela-i felul cum mi-a descoperit Domnul atunci, şezând jos acolo, sus la Glutton Hollow, sau unde eram noi, la vânătoare. Care, cred că se numeşte Dutton; dar, veveriţele mănâncă aşa de rapid, l-am numit, "Glutton." Astfel ei...

E-11 Sus la acest loc, m-am gândit, "Asta-i tot." Eu nici măcar nu aş fi învăţat că există un iad până nu eram sigur de aceasta. Vedeţi? Şi astfel dacă Scriptura prezice vindecarea Divină, şi aici, arată ca aceasta şi ca aceea; dacă o Scriptură spune, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," ca şi cum ar fi trei Dumnezei, şi Acolo eu văd că este numai Unul; şi deci cum aş merge doar la întâmplare, după ce vreun alt om, ce spun ei referitor la Aceasta, să o iau în felul acela? Dacă Biblia vorbeşte despre predestinare şi har, şi aici are lucrări, şi aici are har. Şi eu-eu doar nu pot să o predic aşa.

E-12 Eu trebuie să rezolv asta, şi înainte şi înapoi, şi înainte şi înapoi, şi înainte şi înapoi prin Biblie, până când bate perfect o piuneză, vedeţi, până când reiasă perfect prin Scripturi. Atunci când mă ridic, pot cu adevărat să am credinţă în ceea ce fac, vedeţi, să şti că ceea ce predici este Adevărul. Vedeţi? Şi atunci dacă cineva devine contrar privitor la Aceasta, tu deja ai studiat suficient încât şti exact ce spune El, unde să îl opreşti, vedeţi, chiar Aici. Vedeţi? Şi aşa este felul cum este. Dumnezeu ne face în feluri diferi te, că putem pur şi simplu... Asta face lumea în felul acela. Dar, asta-i ce mă face pe mine acel fel de persoană agitată, supărată. Trebuie să fie chiar exact.

E-13 Şi sunt atât de bucuros, în seara aceasta, astăzi, în această¬în această dimineaţă, să spun că ştiu că Domnul Isus nu este mort. El trăieşte, şi El este tot aşa de mult chiar aici acum cum a fost El oricând în lume la Galileea sau în oricare alt loc. El este Fiul, viu, înviat, omniprezent al Dumnezeului cel viu. Care-i... Şi dacă nu aş putea...

E-14 Dacă aş învăţa o Scriptură despre un Dumnezeu istoric, şi nu aş fi fost sigur că El este chiar aici, eu-eu aş fi tot confuz. M¬ar face atât de agitat, nu aş şti ce fac. Vedeţi? Şi nu aş şti unde să le spun oamenilor. "Ei bine, acum, El va face asta, sau El va face aceea." Eu-eu nu aş putea să vă spun. Nu ştiu. Dar când şti că ceea ce El a făgăduit El va face, şi L-am văzut făcând asta, atunci tu şti unde stai. Vedeţi? Şi vedeţi cum Dumnezeu, în planurile Sale măreţe, a ştiut chiar cum să facă pe fiecare persoană chiar exact să fie un anumit lucru, pentru că El îi va folosi pentru acel scop.

E-15 Aţi auzit-o pe acea doamnă micuţă aici sus, ceva mai devreme? D-na Stricker, cântând fără nici o muzică. Avea un fel de obiect mic prin care sufla, pentru a-şi lua tonul, al ei-acordul ei sau oricum îl numiţi voi. Şi a putut să se ridice şi să cânte cu acea voce într-adevăr joasă, şi să o ridice, acea, "Iată un Vapor!" Acum, ar trebui să mă auziţi pe mine încercând aceasta cândva. [Fratele Branham şi adunarea râd – Ed.] Ar fi îngrozitor. Dar, vedeţi, Dumnezeu a ştiut exact cum să o facă pe această femeie aşa ca ea să facă asta.

E-16 Şi aşa este. Noi toţi avem diferite alcătuiri. Dacă am putea doar să ne aflăm poziţia în Cristos, şi acolo să rămânem si să Îl slujim.

E-17 Văd o fetiţă care şade aici, în această dimineaţă, într-un scaun cu rotile. Binecuvântată să îţi fie inimioara. Ce te-a schilozit, dragă? Dis-... dis-... de muşchi... Oh, nu pot spune acel cuvânt, când eu încep; distrofie, sau ce o fi. Asta-i ceea ce este, scumpo, ce te-a făcut o infirmă, sau este polio? Folio. Şti, Isus vindecă fetiţe. Nu o face El? Tu eşti o fetiţă foarte drăgălaşă. Şi cred că Isus va lăsa să te faci bine.

E-18 Seara trecută, acele două fetiţe care şedeau aici cu acea boală care nici măcar o persoană în lume nu ştie ce este. Degeţelele lor se atrofiază, şi picioruşele lor s-au atrofiat. Două fetiţe drăgălaşe. Şi s-a întâmplat să o cunosc pe mama lor şi bunica lor. Şi m-am simţit chiar călăuzit să condamn acel diavol care le chinuia pe acele făpturi mici şezând acolo; direct afară. Şi ele erau în scaune cu rotile de nu ştiu cât timp. Şi seara trecută, veştile au apărut rapid, prin fir, "Fetiţele sunt în picioare, umblă în jur." Voi vedeţi că, căci-căci Domnul Dumnezeu a fost atât de ţndurător cu ele. Oh, El este aşa de bun cu noi! Noi ar trebui să Îl apreciem mai mult.

E-19 Atunci m-am gândit, chiar seara trecută, după ce am mers acasă şi m-am întins pentru câteva minute, mă gândeam la, "Când sufletul a ieşit din om, ce este acesta?" Este fiinţa lui interioară care s-a mutat afară. El nu este mort. Este-este încă viu. Vedeţi? El-el trăieşte pentru totdeauna. Şi cei dragi ai noştri care au trecut dincolo de acest văl, sunt într-un-un trup care noi nu ştim ce este. Nu este descoperit.

E-20 Sunt trei faze din fiecare lucru. Există o fază a trupului muritor, a unui trup nemuritor, şi apoi a trupului glorificat. Vedeţi? Întocmai ca celelalte lucruri, ca ... Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, merg într-un singur canal, şi cei trei formează Unul. Justificarea, sfinţirea, botezul Duhului Sfânt, într-un canal, formează unul. Apoi, şi sufletul, trupul, şi duhul, formează unul. Şi călătoreşte în trei-uri, şi trei-urile sunt unul. Şi luaţi o-o bucată de sticlă în formă de triunghi şi puneţi-o în soare, aceasta va reflecta culorile, totuşi, şapte culori se vor reduce într-una.

E-21 Şi luaţi roşu, şi priviţi la roşu prin roşu. Câţi ştiţi ce culoare va fi? [Adunarea spune, "Alb." – Ed.] Alb. Aha. Nu este aceea ciudat? Că, roşu prin roşu, arată alb. Roşu este semnul de răscumpărare. Şi când tu... Dumnezeu se uită la păcatele noastre roşi, prin Sângele roşu al Fiului Său preţios, ele sunt albe. Astfel, dar, El trebuie să privească prin Sânge. Dacă nu, sunt păcătoase. Astfel noi trebuie să fim sub Sânge.

E-22 Şi când sufletul părăseşte trupul, acesta călătoreşte într-un loc de odihnă, într-un trup care arţ forma şi chipul acestui trup, dar nu este felul acesta de trup. Ii veţi întâlni pe cei dragi ai voştri. Nu aţi putea da mâinile cu ei. Aţi putea vorbi cu ei, v¬aţi putea uita la ei. Ei arată exact cum arată aici. Pentru că, când Petru, şi Ioan, şi Iacov, l-au văzut pe Moise şi Ilie, i-au recunoscut, pe Muntele Transfigurării. Dar, este un trup.

E-23 Dar atunci când acel trup, un fel de trup ceresc, când se întoarce înapoi pe pământ, va lua substanţa în care trăia cândva, şi atunci devine un trup de slavă. Şi acel trup este acela în care îl vom vedea pe Domnul Isus, în trupul Său înviat. "Nu se arată încă ce vom fi," a spus Pavel, "dar ştim că vom avea un trup ca Propriul Său trup de slavă, căci Îl vom vedea aşa cum El este."

E-24 Şi toate aceste mâini bătrâne zbârcite şi aceste ţesuturi distruse vor dispare toate în splendoarea tinereţii. Voi bărbaţi şi femei bătrâni, amintiţi-vă, voi... Asta este... Acela, este un semn al căderii, vârsta voastră bătrână. Dar în înviere, nu va exista nici un semn de nimic din păcat. Dar de ce v-a făcut Dumnezeu aşa cum El v-a făcut? El v-a adus la o anumită vârstă, când eraţi cam de douăzeci şi doi, douăzeci şi trei de ani, aţi fost cel mai bine. Aţi mâncat mâncare şi aţi devenit tot mai puternici, şi sănătoşi, şi ce persoană cu aspect puternic eraţi. Apoi, după aceea, deveniţi zbârciţi, vedeţi, moartea s-a instalat. Dar, în înviere, toată bătrâneţea va fi ştearsă.

E-25 Privesc aici la un predicator bătrânel şi soţia lui. Ei sunt la ai lor optzeci, presupun. Fratele şi Sora Kidd, predicând Evanghelia poate dinainte să mă nasc eu; şi eu sunt un om bătrân. Şi îi văd şezuţi aici, aspect paşnic, un cuplu de bătrânei. Şi doar mă gândesc, că, în înviere, cum vor arăta ei. Acele riduri vechi, şi mâini tremurânde de tremurări şi paralizie, şi părul cărunt va dispare în splendoarea tinereţii. Într-adevăr merită să-i slujeşti Domnului. Cu adevărat. Noi Îl vom vedea, într-o zi.

E-26 Mă întreb dacă Rosella Griffin este prezentă. Aş vrea să o pun să spună o vorbă. O micuţă alcoolică care chiar a fost vindecată la... aici, cu câţiva ani în urmă. Şi asta ar putea fi de ajutor la vreun alcoolic care se află aici. [O soră din adunare spune, "Frate Branham, ea a plecat acasă azi de dimineaţă." – Ed.] A trebuit să plece acasă de dimineaţă. Bine. Minunat caz! Mă gândeam seara trecută că ar fi trebuit să o pun să spună ceva. Aş fi făcut-o, dacă aş fi ştiut, că pleca în dimineaţa aceasta. Atât de multe lucruri care chiar aş vrea ca oamenii din tabernacol să le audă.

E-27 Acum, este aici cineva să fie botezat, în această dimineaţă, în apă? Să vedem. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, cam şase sau şapte aici să fie botezaţi. Şi serviciul de botez va urma după această lecţie de şcoală Duminicală.

E-28 Acum, sala de şcoală Duminicală pentru Sora noastră Arnold, pentru micuţii ei copilaşi, a fost anulată. Şi noi doar vom, dacă doreşti, Sora Arnold, doar aproape că trebuie să o amânăm pentru următoarea zi, pentru că nu avem spaţiu pentru şcoală. Şi eu voi citi un pic din Scriptură aici în câteva minute, pentru copilaşii mici, şi care le va da ceva de gândit, de asemenea. Şi atunci următoarea Duminică veţi continua cu serviciile voastre obişnuite şi şcoala Duminicală. Acum, vrem să spunem...

E-29 Iată un alt lucru care vreau să îl spun în această dimineaţă. Eu-eu-eu le-am spus să nu facă asta, dar ei au făcut-o, oricum. Vedeţi? Asta a fost, o ofertă seara trecută care a ajuns la mine, vedeţi, o ofertă. Le-am spus să nu facă asta, vedeţi. Şi ei... Dar au făcut-o, oricum. Şi când... Nu am ştiut asta până când Billy mi-a spus că fratele meu Doc i-a adus-o lui, acasă la el. Şi nu am numărat încă, dar cred că s-a raportat că erau în jur de trei sute, sau puţin peste trei sute. Este aşa Îţi aminteşti, Doc, cât era? [Fratele Edgar Branham spune, "douăzeci şi patru, doisprezece." – Ed.] Cât a fost, frate? ["Trei, douăzeci şi patru, doisprezece."] Trei sute douăzeci şi patru, şi doisprezece. Vă mulţumesc, foarte mult.

E-30 Acum, am fost fără lucru de mult timp. Ştiţi asta. Şi secretarul meu fiind prezent, sau careva dintre ei aici în această dimineaţă, ştiu că cheltuielile mele, indiferent unde mă aflu, chiar aici acasă, ajung la peste o sută de dolari pe zi, din birourile mele şi lucruri de preluat de batiste şi lucruri în jurul lumii, în cheltuieli.

E-31 Şi eu-eu vreau să spun asta, o încurajare pentru voi oamenii de aici, toţi. Pentru numărul de oameni, aceasta este oferta cea mai mare care am primit-o vreodată în viaţa mea. Vă daţi seama că asta ar veni cam un dolar de persoană, în medie? Şi majoritatea ofertelor afară în lucrare ar fi cam în medie de, în jur de douăzeci şi doi sau douăzeci şi cinci de cenţi de persoană. Dar aceasta a fost în medie de un dolar de persoană. Pentru că, ştiu că nu poţi obţine aici... Ei nu iau ofertele de afară. Şi nu puteţi aglomera în acest loc mic peste, în jur de trei sute de oameni, eu¬eu mă îndoiesc. Şti ce capacitate are tabernacolul, Frate Neville? [Fratele Neville spune, "Ar trebui să fie undeva în jur la trei sute, aşa cum este acum." – Ed.] În jur de trei sute de oameni. Deci, vedeţi, asta înseamnă în jur de un-un dolar de persoană. Dumnezeu ştie cât apreciez eu asta. Vă mulţumesc foarte mult. Şi se duce direct în lucrarea Domnului. Eu-eu vă mulţumesc pentru aceasta. Şi pentru... Dacă unii dintre ei se întâmplă să plece înainte de seară, pentru că... şi eu...

E-32 Când am mers acasă seara trecută, în verandă era aşezată o cutie mică, cam aşa, şi era o-o grămadă de jeleu, cred, care a venit din partea cuiva. Voi ştiţi, mie chiar îmi place jeleul. Şi eu-eu apreciez lucrul acesta. Şi o-o soră de aici, al cărei nume mai bine nu îl spun. Este o prietenă apropiată a familiei noastre, şi ea a lăsat un dar de dragoste jos la mama mea, pentru mine şi pentru Billy. Tu nu şti, soră, cât apreciez asta, şi în ce timp vine.

E-33 Şi, oh, aşa de multe lucruri! Înţelegeţi. Şi sunt sigur că El înţelege. Şi astfel eu doar nădăjduiesc că El vă va binecuvânta pe fiecare din voi, extrem de abundent. Mi-aş dori să fie aşa să pot merge acasă cu fiecare din voi, şi-şi să stau o vreme cu voi, şi să stau de vorbă cu voi. Îmi place să fac asta.

E-34 Dar, este, ştiţi cum este, suntem doar constant în mişcare. Noi chiar trebuie să mergem rapid. Sincer, chiar după serviciul din seara aceasta, cu voia Domnului, voi părăsi statul, chiar imediat ce se încheie serviciul. Trebuie să ies de aici înainte de ora douăsprezece. Am o întâlnire la ora doisprezece. Şi am din plin, în după-amiaza aceasta. Şi eu... Ştiţi cum este. Este doar constant în mişcare, tot timpul; oameni bolnavi, pe moarte.

E-35 Şi de multe ori merg într-un loc, şi doar stau acolo, şi cineva intră, şi spune, "Mă cunoşti, Frate Branham?"
"Nu, nu te cunosc."

E-36 "Păi, eu zăceam în spital, pe moarte, când tu ai venit şi te¬ai rugat pentru mine. Domnul m-a vindecat." "Eram orb când tu m-ai întâlnit pe stradă, în acea zi când a apărut vedenia." Vedeţi? Şi eu-eu niciodată nu ştiu ce este.

E-37 Dar mă gândesc la acest gând fericit, Frate Egan, că, într¬o zi când am predicat ultima mea predică, m-am rugat pentru ultima persoană pentru care vrea Domnul să mă rog, şi mă duc Acasă! Şi în acea dimineaţă a învierii, oh, ce zi va fi aceea, bucuria! Când pot sta Acolo, când regina din Sud va apărea, pot vedea ce influenţă a avut ea! Îi voi vedea venind Acolo, pe Billy Graham, influenţa care a avut-o el. Oral Roberts, şi toţi ceilalţi, Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox, şi aşa mai departe. Apoi voi vedea grupul meu venind. Oh, aceea va fi bucuria, aceea va fi încununarea mea. Aşa este. Şi, prin harul lui Dumnezeu, nădăjduiesc să am câteva milioane Acolo.

E-38 Şi acum va trebui să merg în străinătate destul de curând. Şi acum, din câte ştiu, chiar în adunările noastre, doar gândiţi-vă la asta, sunt la al doilea milion al meu de suflete, câştigate pentru Cristos. Şi eu-eu nădăjduiesc să văd multe, multe milioane câştigate.

E-39 Acum, serviciul de botez, şi acum programările şi alte lucruri. Şi, acum, aceasta este în continuare după adunare.

E-40 Dacă vreodată veniţi înapoi pentru o întrevedere în privat, sau aşa mai departe, doar sunaţi-l pe agent, Fratele Mercier de aici. Noi trebuie să avem un fel de aranjament, care trebuie să avem. Ştim asta. Şi Fratele Mercier, îi notează, îi notează doar aşa cum vin, şi imediat ce termin cu programările, ele toate s¬au terminat, eu... Când vin înăuntru, îl sun şi îi spun, "Am terminat cu acel grup." El îmi dă un grup nou, şi aşa încep din nou, vedeţi. Apoi, totul funcţionează din acel birou. Şi el ştie chiar cum să-i organizeze aşa ca să poată să-i facă pe toţi să intre, care pot să intre, vedeţi. Astfel, suntem foarte fericiţi să avem acest birou mic funcţionând aşa cum este. Astfel acesta este doar BUtler 2-1519. [Numărul de telefon a fost schimbat. – Ed.] Şi acela-i... Sau, dacă sunaţi la Jeffersonville, întrebaţi doar de mine, şi ei vor răspunde acolo la acel birou. Şi vă mulţumesc foarte frumos.

E-41 Acum haideţi, chiar înainte să deschidem Cuvântul Său binecuvântat... Şi amintiţi-vă, imediat ce se termină acest serviciu, şi serviciul de botez, Billy va fi aici să împartă cartonaşe de rugăciune pentru deseară.

E-42 Acum, deseară fiind o seară de biserică, Duminică seara, majoritatea oamenilor din oraş vor fi în bisericile lor, şi în jur de Louisville şi în jur. Vor fi în propriile lor biserici. Dar vor fi doar majoritatea din afară. Astfel, mă gândesc că poate putem alinia un rând mare de rugăciune deseară şi să ne rugăm pentru fiecare dintre ei. Sunt încrezător că o vom face. Am împărţit destul de multe cartonaşe de rugăciune.

E-43 Mă-mă gândesc, seara trecută, după seara trecută, oh, am simţit chiar ca şi cum urma să iau una din acele, oh, zboruri solo, ştiţi, despre care vorbim. Doar să văd, în acest mic tabernacol vechi, din nou, mâini ridicate.

E-44 Am un băieţel aici, el este doar un băiat tipic, micuţul Joseph. El este de aproape trei ani. Şi când ei toţi strigau, dacă nu a sărit el chiar acolo afară în mijlocul culoarului şi şi-a aruncat mâinile sus, şi a început să strige şi să îl laude pe Domnul, chiar afară în mijlocul culoarului acolo! Şi mă gândesc, dimineaţa aceasta, el s-a certat cu surioara lui, şi a muşcat-o de braţ, astfel i-am spus că strigătul lui nu l-ar ajuta prea mult atâta timp cât se comporta aşa. [Fratele Branham şi adunarea râd – Ed.] Oh, vai! Acei micuţi, chiar îţi pot topi inima, nu-i aşa? Bine, desigur, ce a fost, el doar i-a văzut pe ceilalţi făcând asta şi s-a gândit că asta este ce ar trebui să facă, şi el, şi probabil s-a luat după noi, cum făceam noi.

E-45 Acum noi avem Cuvântul Lui deschis aşezat aici. Haideţi acum doar să vorbim cu El despre Acesta. Acum doar un...

E-46 Scumpe Dumnezeule, aşa cum venim la Tine chiar acum, respectos, liniştit, sobru, şi în credinţă, crezând că Tu auzi şi vei răspunde rugăciunii. Pentru că, noi venim în acel Nume atotsuficient al Fiului Tău, Domnul Isus, Care este Cel infailibil, şi ai dat promisiunea, că, "Dacă cereţi ceva Tatălui în Numele Meu, Eu o voi face." Deci noi ştim că vom primi exact ceea ce cerem, căci venim în Numele Lui. Căci nu avem nici un alt Nume în care să ne putem apropia de Tine, marele, puternic Iehova Dumnezeu. Şi venim în harul Său, nu mărturisind că noi merităm ceva, ci pentru că El a făcut o împăcare pentru noi, prin faptul că El a murit pentru noi. Şi El a ispăşit pentru păcatele noastre, şi noi simţim că putem sta justificaţi în faţa Ta, prin moartea Lui. Aceasta este credinţa noastră. Şi nu cerem nimic care ar fi rău, dar care ar fi bun pentru fiecare dintre noi.

E-47 De aceea, Doamne Dumnezeule, vorbeşte-ne prin Cuvântul Tău. Şi vorbeşte-ne cu acel Glas, ca să înţelegem şi să ştim chiar cum să fim mai buni bărbaţi şi femei, băieţi şi fete. Ştiind că poarta mare acolo la moarte, că, de fiecare dată când inima ne bate, noi doar ajungem cu o bătaie mai aproape de acea poartă prin care va trebui să trecem cu toţii. Şi apoi ştiind, că, după ce suntem acolo, nu mai există nici o ocazie din nou să facem vreodată reconcilieri. Acolo nu mai există niciodată să putem avea această oportunitate care o avem chiar acum. Şi neştiind chiar când vom traversa acea linie, O Dumnezeule, vino repede la noi şi adă-ne la simţurile care ar trebui să le avem, şi să ştim cum să ne apropiem de Tine, şi să pledăm cazul nostru înaintea Ta şi să cerem îndurare. Acordă aceasta, Doamne.

E-48 Noi suntem un popor nevoiaş. Suntem oi, chemând după Păstorul care ne va conduce prin viaţă, şi jos prin valea umbrei morţii. Cum David, din vechime, a spus, "Eu nu mă voi teme când ajung la acel loc," pentru că Păstorul mă va conduce chiar prin acel loc, până când picioarele noastre se odihnesc temeinic pe acel Ţărm glorios, unde bătrâneţea şi boala şi întristarea şi moartea vor zbura de la noi, şi noi vom fi liberi, Acolo, pentru totdeauna.

E-49 Vorbeşte, Doamne. Această drăgălaşă micuţă a cuiva cu ochii luminoşi, aşezată aici înaintea mea, în acest scaun cu rotile; doar nu îmi pot lua ochii de la ea astăzi; toată schilodită de acest polio, ce i-a făcut cel rău. O Dumnezeule, adu eliberare acelei micuţe scumpe. Acordă aceasta, Doamne. Nu numai ei, dar şi la ceilalţi aici care aşteaptă. Fă ca Duhul Tău Sfânt să-i ridice atât de sus, în această dimineaţă, încât să treacă peste orice vibraţie de îndoială şi fiecare barieră de păcat, ca Duhul Tău Sfânt să se poată mişca asupra lor şi să-i vindece. Acordă aceste lucruri, Doamne. Pentru că cerem aceste binecuvântări pentru slava Ta, în Numele Fiului, Isus Cristos. Amin.

E-50 Acum, am ales pentru un text în această dimineaţă... Şi voi micuţilor iertaţi-mă, că ocup tot timpul cu adulţii, şi clasa voastră nu este aici, să fie în această dimineaţă. Dar vreau ca voi să auziţi, de asemenea, ce vreau să citesc. Şi vreau să citesc, în această dimineaţă, din Întâi Samuel, al 3-lea capitol.

E-51 Şi vreau să iau ca text: Auziţi Glasul Lui. Asta va fi destul pentru fete mici şi fete mari, şi băieţi mici şi băieţi mari, toţi. Reţineţi textul: Auziţi Glasul Lui.

E-52 Acum, voi care deschideţi în Scripturi, la Întâi Samuel, al 3-lea capitol, iată cum se citeşte în primele zece versete.
Şi copilul Samuel slujea DOMNULUI înaintea lui Eli. Şi cuvântul DOMNULUI era rar în zilele acelea; acolo nu era vedenie deschisă.

E-53 Oh, cum mi-ar place să rămân acolo pentru un minut, poate altădată. Aceasta doar mă izbeşte. Daţi-mi voie doar să îl citesc încă o dată, acel verset.
Şi copilul Samuel slujea DOMNULUI înaintea lui Eli. Şi Cuvântul DOMNULUI era rar în zilele acelea; căci acolo nu era vedenie deschisă.

E-54 Vedeţi ce este o vedenie? Este Cuvântul direct al Domnului. Vedeţi? Şi Cuvântul Domnului era rar.
Şi a venit la împlinire la timpul acela, când Eli era culcat la locul lui, şi ochii lui începeau să-i slăbească, că nu mai putea să vadă;
Şi înainte ca candela lui Dumnezeu să se stingă în templul DOMNULUI, unde era chivotul lui Dumnezeu, şi Samuel era culcat să doarmă;
Că DOMNUL l-a chemat pe Samuel: şi el a răspuns, Iată¬mă.
Şi a alergat la Eli, şi a zis, Iată-mă; căci m-ai chemat. Şi el a spus, Nu te-am chemat; culcă-te din nou. Şi s-a dus şi s-a culcat.
Şi DOMN-... Şi DOMNUL l-a chemat din nou, Samuel.
Şi Samuel s-a sculat şi s-a dus la Eli, şi a zis, Aici eu ... Iată-mă; căci m-ai chemat. Şi el a răspuns, eu nu te-am chemat, fiul meu; culcă-te din nou.
Acum Samuel nu cunoştea încă pe DOMNUL, nici nu i-a fost cuvântul DOMNULUI încă descoperit.
Şi DOMNUL l-a chemat din nou pe Samuel a treia oară. Şi el s-a sculat şi s-a dus la Eli, şi a spus, Iată-mă; căci m-ai chemat. Şi Eli a înţeles că DOMNUL l-a chemat pe copil.
Astfel Eli i-a zis lui Samuel, Du-te, de te culcă: şi va fi, dacă el te va chema, tu să spui, Vorbeşte, DOAMNE; căci robul Tău ascultă. Astfel Samuel s-a dus şi s-a culcat la locul lui.
Şi DOMNUL a venit, şi s-a înfăţişat, şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi, Samuel, Samuel. Şi Samuel a răspuns, Vobeşte; căci robul tău ascultă.

E-55 Glasul lui Dumnezeu! A auzi Glasul Lui în ziua aceea era un lucru rar. Vedeţi, nu se arăta nici o vedenie. Şi era un lucru rar, adevăratul Glas al lui Dumnezeu, pentru că poporul se îndepărtase. Ei aveau o biserică, în acea zi, care doar nu urmau poruncile Domnului. Ei aveau un-un slujitor cu numele de Eli. Şi el s-a îndepărtat de Dumnezeu, prin învăţarea doar a principiilor pe care poporul vroia să le creadă. Dacă asta nu este paralel până în ziua de azi! El doar învăţa poporul, şi el-el îşi lua aleşii lui, şi făcea ca fiii lui să ia partea cea mai bună de carne de acolo, cârligele, de la-de la ofertă. Şi doar devenise un loc unde oferta era lucrul principal. Şi Samuel, doar nepăsător de felul cum manipula el poruncile Domnului. Şi Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu era un lucru rar.

E-56 Acela-i felul cum este astăzi. Noi mergem la biserică şi aflăm că oamenii merg înăuntru şi au un mare impuls, "Noi vrem să ne facem denominaţiunea, anul acesta, cu atât mai mulţi. Adu recomandarea ta de la cealaltă biserică, şi uneşte-te cu noi." Şi sloganuri de genul, "Cu un milion mai mulţi în '44." Şi toate de genul acela, strigă, în încercarea de a depăşi cealaltă denominaţiune. Şi făcând aşa, noi am coborât barele, Bibliei. Ne¬am îndepărtat, şi am început să învăţăm lucruri diferite.

E-57 Profeţii au vorbit despre aceste zile, aceea când, "Ei, ca învăţătură, vor învăţa doctrina omului şi nu Doctrina lui Dumnezeu."

E-58 Şi noi am văzut aşa de mult din asta, şi continuă de atât de mult, încât, astăzi, Cuvântul Domnului este un lucru rar, ca cineva să poată veni şi să spună, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Acum, noi am avut o grămadă de imitări al acestuia. Satan este într-adevăr la lucru. Şi mulţi ani în urmă, oamenii s-au temut să spună asta dacă nu era Domnul. Dar, astăzi, lor pur şi simplu nu le pasă. Dar este un lucru rar să auzi Glasul Domnului, şi să găseşti o persoană care poate să spună, "Domnul mi-a vorbit." Voi observaţi asta printre oameni, în ziua de azi, că ei cu greu aud un timp când ei spun, "Domnul mi-a vorbit."

E-59 Pe când, bărbaţi şi femei obişnuiau să se roage toată noaptea, şi casele lor erau aşezate în rânduială, după Cartea Domnului, şi Dumnezeu avea întâietate în casa lor.

E-60 Vedeţi, noi avem prea multe lucruri înainte de Domnul. Nu poţi avea adunarea de rugăciune, pentru că Dl. Godfrey transmite în seara aceasta. Nu puteţi avea adunarea de rugăciune, pentru că Noi o Iubim pe Susy este în seara aceasta. Sau, vreun fel de prostie fără sens de genul acela, care ocupă timpul, şi noi nu avem timp să auzim Glasul Domnului. Şi cei care pretind a fi Creştini, doar îngenunchează, într-o mică rugăciune ca aceasta, un fel de făcut de mână, "Doamne, binecuvântează-mă pe mine şi familia mea, şi îngrijeşte-te de noi. Noapte bună." Şi a doua zi dimineaţa, se scoală şi zice, "Doar călăuzeşte-ne pe parcursul zilei. O zi bună."

E-61 Noi ar trebui să aşteptăm după Domnul. Vedeţi, noi facem toată vorbirea. Nu-i dăm Lui şansa să ne vorbească înapoi. Că, dacă noi ne-am ruga, şi ne-am ruga până când sufletul nostru vine în Prezenţa lui Dumnezeu, şi apoi doar să ne relaxăm şi să ascultăm Glasul Lui.

E-62 Dar există aşa de multe glasuri, astăzi, care îndepărtează Glasul Domnului de la noi. Există glasul plăcerii. Aşa de mulţi oameni îl ascultă pe acela, unde ei pot merge şi să se distreze bine. Şi mulţi dintre ei pretind a fi Creştini. Vreun fel de vechi rock-and-roll se prezintă, ei pur şi simplu nu pot asculta la ce este evlavios. Ei spun, "Ei bine, eu sunt un Creştin, ar trebui să citesc un verset din Biblie astăzi. Da, 'Isus a plâns."' Asta-i tot. Merg înainte. Dar atunci să te pui jos cu adevărat şi să te rogi, ei au prea multe alte lucruri de făcut. Există aşa de multe glasuri în lume, aşa de multe lucruri să ne atragă atenţia de la Dumnezeu.

E-63 Şi ieri, când eu şi cu soţia mergeam la supermarket, să facem nişte cumpărături. Şi eu mă grăbeam pentru că eram în întârziere cu programări şi alte lucruri, şi mă grăbeam foarte repede. Şi acolo era un băieţaş stând acolo, pe jumătate adormit, şi o fetiţă a venit acolo cu nişte pantalonaşi pe ea, care aparţineau la vreun bărbat. Sigur trebuia să fie, pentru că erau făcuţi pentru bărbat.

E-64 Şi Biblia spune, "Este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca o femeie să îi poarte."

E-65 Şi cu mult din acest ruj aici, şi ochii ei cam pe jumătate adormiţi, a spus, "Unde este cutare-şi-cutare?" către acel băieţaş.
El a spus, "Cum te aştepţi ca eu să ştiu?"

E-66 Ea a spus, "Aminteşte-ţi, eu nu m-am întors până la şase azi dimineaţă." Şi ea nu avea mai mult de doisprezece ani.

E-67 Acum, Isus, la doisprezece ani, care a fost exemplul nostru, a spus, "Nu ştiţi că Eu trebuie să mă ocup de lucrul Tatălui Meu?"

E-68 Nu-i de mirare că Glasul lui Dumnezeu este un lucru rar astăzi. Este sufocat, de aşa multe glasuri diferite, aşa de multe lucruri care slăbeşte şi îndepărtează. S-a ajuns la un punct în care ne amorţesc simţurile, încât nu putem auzi Glasul lui Dumnezeu. Simţurile noastre, de unde ar trebui să ne scuturăm, şi să ne dăm seama că sunteţi bărbaţi şi femei, şi sunteţi creaţiunea lui Dumnezeu, şi aţi fost puşi aici ca să Îl slujiţi. Dar glasul lui Satan şi prorocii falşi, "Oh, fi modern!"

E-69 Cum vorbeam cu câteva zile în urmă, veneam la biserică, şi am pornit radioul meu. Şi am auzit un program din Louisville, care spunea că ei îşi învăţau copiii, în biserici, să bea doar moderat. Făcându-i moderni, astfel să nu treacă la excese.

E-70 Oh, ei au nevoie să-i înveţe pe Cristos, nu să bea. Şi aceea va distruge şi va ruina şi osândi orice cămin. Cum ar putea Gasul lui Dumnezeu să vorbească în mijlocul unei familii care este pe jumătate îmbibată cu whiskey, şi minţile lor paralizate cu fumatul şi băutul, şi chefuitul toată noaptea?

E-71 Bărbaţi care aşteaptă după Dumnezeu, intră în Prezenţa Lui. Şi ca să intri în Prezenţa lui Dumnezeu este chiar ca a ieşi devreme de dimineaţă, când roua şi caprifoiul sunt toate dulci. Când vi în prezenţa unei persoane ca aceea, tu şti că ei au fost cu Dumnezeu.

E-72 Soţia mea mi-a spus, venind jos, azi dimineaţă. A spus, "Billy, nu vreau să spun asta ca să complimentez pe cineva. Dar," a spus, "seara trecută," cred, sau într-una dintre seri, a spus, "Am şezut lângă una dintre aceste femei micuţe Amish, şi o doamnă micuţă cu o bonetuţă pe capul ei." A spus, "Şi se vedea că acea femeie a fost cu Isus, căci era dulce. Sufletul ei era plăcut. Ochii ei erau limpezi." Nu exista nici un păcat şi nimic care să se ascundă în spate, sau nimic. Ea a fost în Prezenţa lui Dumnezeu. Simţurile ei nu erau amorţite, de whiskey şi tutun, şi tot felul de lucruri ale lumii. Ea era împrospătată de la Prezenţa lui Dumnezeu, citind Biblia ei, studiind Cuvântul lui Dumnezeu.

E-73 Dar, noi Americanii moderni, ce facem! Şi prorocii falşi din spatele amvonului spun că este în regulă. Sunt cumva de părere să spun asta. Dacă sunt greşit, Dumnezeu să mă ierte. Sunt convins că mulţi dintre ei nu îl cunosc pe Dumnezeu. Şi adunarea nu va trăi niciodată mai sus decât păstorul acesteia. Nu-i de mirare că Scriptura spune, "Aceşti păstori, cum au risipit ei turma! Vai de ei. Ei sunt ramurile care nu fac rod, care vor fi smulse şi arse."

E-74 Aşa de multe lucruri să amorţească simţurile oamenilor astăzi! Oh! Dar în mijlocul la toate acestea, în ciuda fiecărei amorţeli şi a fiecărui glas care este în lume astăzi! Unele dintre ele, glasuri de plăcere. Unele dintre ele sunt-sunt glasuri păcătoase, să-i ademenească pe oameni. Dar în ciuda a fiecărei fărâme din aceea, Adevărul lui Dumnezeu încă rămâne, "Cel care va auzi Glasul Meu şi vine după Mine!" Bărbaţi şi femei care vor auzi Glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu încă aşteaptă să vorbească fiecărui individ care îşi deschide urechile să audă Glasul lui Dumnezeu.

E-75 Dacă un om, oricine este el, şi păstor... De multe ori, oamenii spun, "Nu ai putea face asta? Nu ai putea veni aici? Nu ai putea face asta?" Oh, mi-ar place să o fac. Dar eu trebuie să stau în Prezenţa lui Dumnezeu dacă urmează să fac lucrul corect. Atunci oamenii spun, "Oh, Fratele Branham este unul dintre aceşti izolaţionişti." Nu este asta. Eu iubesc oamenii, dar chiar sunt mii de ei. Dar eu trebuie să stau cu El, ca să aflu ce vrea El ca eu să le spun. Pe undeva, doar ascultaţi, El va avea ceva pentru voi, despre care El vrea ca voi să ştiţi.

E-76 Păstorule, nu fi niciodată prea ocupat în afară ca să poţi sta în Prezenţă şi să asculţi după Glasul Lui. Dumnezeu întotdeauna Îşi ţine Cuvântul. Şi nu contează cât de rele pot fi timpurile, cât de mult poate învăţa biserica ta împotriva acestuia, Isus Cristos ţncă doreşte să vorbească cu acel mic Glas liniştit fiecăruia care Ii va da ascultare. El încă este gata să o facă, dacă noi doar ne liniştim.

E-77 Dar noi ne pripim, frustraţi, şi spunem, "Spune, păstorule, pot să mă înscriu la această biserică?"
"De la ce biserică vi?"
"Aşa-şi-aşa."
"Ei bine, adu-ne recomandarea ta." Oh, vai!
"Mă pot înscrie la această biserică?"

E-78 "Oh, da. Vino înainte, şi noi te vom stropi puţin, cu apă, şi îţi trecem numele în registru. Şi primeşti mâna dreaptă de părtăşie."

E-79 Ei bine, Loja Masonică are o rânduială mai bună decât aceea. Este adevărat. Loja Masonică şi toate celelalte loje sunt în regulă, dar totuşi nu este casa lui Dumnezeu. Acolo este unde Dumnezeu vorbeşte. Acele loje încearcă să vă facă morali, dar Dumnezeu vă face neprihăniţi prin Isus Cristos, Fiul Său. Acum, există un cod de etică la aceasta; Dumnezeu are o Naştere nouă pentru voi.

E-80 Dar ascultaţi la Glasul Lui mic şi liniştit. Fiecare din voi oamenii care pretindeţi a fi Creştini, liniştiţi-vă înaintea Lui. Nu permiteţi ca spălătul să vă împiedice. Nu permiteţi ca lucrul să vă împiedice. Nu permiteţi ca nimic să vă împiedice. Nu permiteţi nimănui să ştie ce faceţi. Doar mergeţi înaintea Lui. Urcaţi în păduri pe undeva. Ieşiţi pe marginea drumului. Duceţi¬vă în cămăruţa secretă şi închideţi uşa. Când copiii se duc la şcoală, acolo pune-te pe genunchii tăi. Ai auzit tot felul de glasuri peste tot, dar doar pune-te jos şi stai acolo până când acele glasuri sunt amuţite şi tu începi să te ridici. Asta te va schimba. Te va face diferit, cum a făcut cu acest micuţ Samuel. Aceasta va face ceva pentru voi, dacă doar o faceţi. Acum, Aceasta vă va face ceea ce ar trebui să fiţi. Aceasta vă va face felul de Creştin care ar trebui să fiţi.

E-81 Acum să mergem înapoi de la această zi modernă, până la o zi care a trecut. Să ne întoarcem înapoi la vremurile timpurii. Şi acest Glas al lui Dumnezeu a venit la oameni în toate păturile sociale, în toate epocile. Indiferent dacă eşti un fermier, dacă eşti un cizmar, orice ai putea fi, Dumnezeu încă vorbeşte. Dacă eşti un păcătos, dacă eşti o prostituată, curvă, dacă eşti un beţiv, dacă eşti (ce?) un membru de biserică locală, nominal-nominal, orice ai putea fi, Glasul lui Dumnezeu încă aşteaptă ca să îţi vorbească.

E-82 Mă gândesc acum la Moise, când era deja în vârstă de optzeci de ani, şi avea optzeci de ani de instruire teologică. Şi el cunoştea Scripturile; le cunoştea bine. Şi el avea o făgăduinţă pentru el, că el urma să fie eliberatorul poporului său. Dar, totuşi, doar cunoscând Scripturile, şi fiind un-un membru formal de biserică al acelei biserici moderne din acea zi, el a preluat lucrul în mâinile lui şi a încercat să facă lucrul acesta. El a ucis un Egiptean. Vedeţi ce faceţi fără să ascultaţi la Dumnezeu? Voi doar o încurcaţi.

E-83 Şi când diavolul, în dimineaţa asta, ar spune, "Nu te boteza." Un altul ar spune, "Oh, fă-l mai târziu." Unul ar spune, "Tu ai face bine să fi sigur că şti ce faci." Şi celălalt spune, "Tu vei pierde o distracţie bună." Singurul mod să rezolvi asta, este să mergi la Cuvântul lui Dumnezeu cu lucrul acesta. Dar oamenii, astăzi, nu par să vrea să facă asta.

E-84 Şi, Moise, a fost la cei mai buni dintre rabini, dar ei deveniseră formali şi reci. El a auzit povestea care i-a spus-o mama lui, cum că a fost ascuns în pipirig, şi cum că aligatorii mari nu au putut să îl apuce. Cum că, plutind în josul acelui râu, era acel copilaş. Unde...

E-85 Bătrânii aligatori erau chiar graşi. (Asta este pentru copilaşi.) Ei erau graşi, pentru că au mâncat acei copilaşi. Aveau acele femei bătrâne cu nasul încovoiat, femei poliţiste, care nu au avut niciodată un copil, nu ştiau ce înseamnă să iubeşti un copil. Păi, se duceau doar acolo afară şi îi luau şi îi ucideau pe acei copilaşi, şi îi aruncau în râu. Acei aligatori bătrâni erau chiar graşi, de la acei copilaşi.

E-86 Şi, totuşi, Dumnezeu a pus pe inima mamei să pună pe copilul ei chiar în moarte. Nu vedeţi că a fost o tipizare a lui Cristos? El s-a dus direct la moarte. Şi fiecare din acei aligatori bătrâni veneau la acel coşuleţ mic care mergea în jos pe râu. Ştiţi de ce nu au putut să o facă, de ce nu au putut să îl mănânce pe acel copilaş? Acolo era un Înger care stătea acolo. "Pleacă de aici."

E-87 De ce? Dumnezeu îi însărcinează pe Îngerii Săi să vegheze asupra poporului Său. Nu te speria, scumpo. Dumnezeu veghează asupra ta. Diavolul s-ar putea să încerce să îţi facă ceva, dar Dumnezeu este mai mare. Vedeţi?
Aşa că, aligatorii trebuie să fugă de lângă acel coşuleţ.

E-88 Şi, totuşi, Moise ştia toate aceste lucruri. Şi, totuşi, după patru zeci de ani de instruire, şi apoi în pustie, el încă a încercat să preia comanda, în mâinile lui.

E-89 Noi cunoaştem Biblia, ce spune Dumnezeu să facem, şi totuşi spunem, "Ei bine, acum, vom face Aceasta să fie în acest fel. Asta este, doar, că zilele miracolelor nu mai sunt aşa. Ştim că nu credem că le mai vedem, şi credem că zilele miracolelor sunt trecute. Şi stropirea este tot la fel de bună ca şi cufundarea. Şi ,Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,' este la fel de bun ca şi Numele Domnului Isus. Şi astfel noi doar... Restul merg în acea direcţie, aşa că vom face aşa, şi noi."

E-90 Moise era un bărbat militar. Şi el a crezut că felul cum a fost instruit, ca fiind un bărbat militar, că el putea doar să-i ucidă pe acei Egipteni cu mâna lui. "Ar fi tot la fel de bine să facă ce a făcut Dumnezeu." V-aţi gândit vreodată la aceasta? Toţi îl condamnă pe Moise că a ucis un om. Şi el a venit înapoi jos acolo cu ungere a Duhului Sfânt şi a ucis întregul lucru, nimeni nu a spus nimic despre asta. A ucis toată armata lui Faraon, dar Dumnezeu a fost în asta. Dumnezeu nu a fost în prima.

E-91 Şi atunci Moise, doar complet umplut cu teologie de biserică, el trebuia să fie următorul faraon. Şi noi îl aflăm, încă necunoscându-1 pe Dumnezeu.

E-92 Dar într-o dimineaţă, în partea din spate a deşertului, un om bătrân de optzeci de ani, barba atârnându-i jos de tot, a văzut un rug aprins. Şi s-a întors într-o parte ca să vadă ce se întâmpla.
Şi când s-a apropiat de rug, a auzit un Glas. Dumnezeu a trebuit să-l liniştească timp de patruzeci de ani, înainte ca El să-i fi putut vorbi vreodată. Şi noi nu am sta în linişte zece minute, ca Dumnezeu să ne poată vorbi, cu tot huruitul şi bubuitul care îl avem în această zi.

E-93 Şi totuşi, Moise, după patruzeci de ani, stătea acolo, şi în Prezenţa acelui rug. Şi acel singur Glas care l-a chemat, el a cunoscut mai mult despre Dumnezeu în cinci minute, după aceea, decât l-au învăţat toţi cei optzeci de ani ai lui de instruire. A făcut un om diferit din el.

E-94 Va face din voi un bărbat şi o femeie diferiţi, dacă doar veţi sta liniştiţi suficient de mult ca să auziţi Glasul Lui, cum a făcut Samuel. Staţi liniştiţi. Nu fiţi agitaţi. Dacă vreţi ceva de la Dumnezeu, cereţi-i Lui; apoi staţi liniştiţi şi ascultaţi, vedeţi ce va spune El despre asta. Doar deschideţi-vă inima, spuneţi, "Cum e cu asta, Doamne Isuse?" Doar rămâneţi acolo. Dacă El nu răspunde primele cinci ore, atunci mai aşteptaţi una. Dacă El nu răspunde astăzi, atunci El va răspunde mâine. Dacă El nu răspunde săptămâna asta, El o va face săptămâna viitoare. Stai acolo până când El răspunde.

E-95 Auziţi Glasul Lui cum vorbeşte înapoi, în inima voastră, şi spune, ,,Da, Eu sunt Domnul care te vindecă." Atunci este totul gata. Poţi să te odihneşti atunci. Vedeţi? "Eu sunt Domnul Care îţi iartă toate păcatele. Acum du-te şi nu mai păcătui. Eu nu te condamn." Atunci poţi pleca liber. Eşti în regulă. Dar vrei să fi sigur că ai auzit acel Glas vorbind. Moise L-a auzit. El a fost un om schimbat.

E-96 Priviţi la Isaia, profetul. Ca om tânăr, avea totul asigurat. Marele Împărat favorit Ozia, din acele zile, un om neprihănit, un om bun. El îl iubea pe Isaia, căci ştia că el era un profet. Şi astfel el se sprijinea de braţul împăratului. Tot ce dorea el, păi, Ozia îi dădea. Şi de fiecare dată când vroia ceva, păi, bunul împărat îi dădea. Dar a venit un timp când împăratul a murit.

E-97 Prosperitatea întotdeauna ruinează oamenii. Este un lucru greu de spus. Dar prosperitatea îndepărtează un om de Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit într-un loc, în Biblie, ceva în privinţa aceasta, şi El a spus, ,,Când Eu te-am binecuvântat, şi ţi-am dat mult. Când erai sărac şi nu aveai nimic, Eu am venit la tine, şi tu M-ai auzit şi M-ai slujit. Dar când Eu te-am binecuvântat şi ţi-am dat belşug, atunci ţi-ai întors capul de la Mine." Asta este ce a făcut America, şi-au întors capetele.

E-98 Asta este ce au făcut bisericile. Puteţi sta afară la colţuri, şi să aveţi marile clădiri frumoase, şi milioanele de dolari per... băgate în acestea, şi totul cât de uşor ar putea să fie. Nu-i de mirare că nu aveţi timp să auziţi Glasul lui Dumnezeu. Dar aşteptaţi până când vine ceasul când aceea va fi luat, atunci veţi tânji să Îl auziţi. Totul este bine acum, dar vine ceasul când nu va mai fi aşa.

E-99 Astfel, Isaia, se putea sprijini de braţul împăratului. Şi el era un tânăr favorizat, şi un duh bun în acest tânăr, astfel împăratul îl iubea. Şi într-o zi, proptele i-au fost răsturnate de sub el. Împăratul a murit. Şi când a murit împăratul, atunci Isaia a trebuit să meargă singur. Şi atunci a început să privească în jur, şi a aflat că nu toţi erau ca şi împăratul.

E-100 Veţi fi daţi afară, într-una din aceste zile, din aceste inter denominaţionale ca aceasta. Va veni un timp când va trebui să aparţineţi la o organizaţie, sau nu vă puteţi închina. După cum ştiţi, Scriptura spune că va fi. Ei doar fac haz de voi acum. Dar va fi un timp când va avea loc un boicot, căci semnul fiarei trebuie să vină. Voi ori veţi aparţine la confederaţia bisericilor, fiara cum este în Roma, sau nu vă veţi închina deloc. Asta-i ce spune Scriptura. Atunci este când va trebui să strigaţi aşa cum a făcut Isaia.

E-101 Şi el s-a pus jos în templu, şi atunci a realizat. Şi-a ridicat mâinile şi a spus, "O Doamne, sunt un om cu buze necurate." Te gândeşti că eşti bun, dar aşteaptă până vine timpul acela. "Locuiesc în mijlocul oamenilor cu buze necurate." Ce a făcut el? A devenit disperat.

E-102 Şi când ajungi disperat privitor la acest lucru, ceva va avea loc. Tu nu eşti suficient de disperat. "Oh, bine, m-am înscris la biserică. Asta o rezolvă." Dar tu trebuie să fi disperat privitor la asta. Tu trebuie să ai într-adevăr nevoie de Dumnezeu.

E-103 Isus a spus, "Ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi."

E-104 Dar atâta timp cât voi sunteţi satisfăcuţi cu lucrurile lumii, cum poate Dumnezeu să vă vorbească vreodată? Voi spuneţi, "Dumnezeu nu mi-a vorbit niciodată." De ce? El vrea. Dar sunteţi prea plini cu lucrurile lumii. Asta-i chestiunea cu noi astăzi. Noi ne punem tot timpul pentru lucrurile lumii, şi plăcerile lumii, şi nu-i acordăm timp lui Dumnezeu. Este adevărat.

E-105 Acum, aflăm că Isaia a devenit disperat. Şi a strigat, şi şi¬a mărturisit păcatele, şi a mărturisit păcatele poporului. Când a terminat de mărturisit, a auzit un zgomot sus deasupra lui. Şi când a privit în sus, acolo erau Serafimii, zburând înainte şi înapoi prin clădire. Cu aripi peste feţele Lor, şi aripi peste picioarele Lor, şi zburau cu aripi, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Dumnezeul Atotputernic."

E-106 Ceva avea loc. Isaia a devenit disperat. Dumnezeu a venit la lucru. Şi Isaia a strigat, "Eu am buze necurate," căci un Glas tocmai vorbise. Aceasta l-a schimbat.

E-107 "Cine va merge pentru Noi?" a spus Glasul. "Cine va merge? Cine voieşte să stea în spărtură, în mijlocul acestei grămezi de teologi? Cine va merge în această zi, şi să declare că Eu încă sunt Dumnezeu? [Fratele Branham bate în amvon de două ori – Ed.] Cine va merge şi va condamna necurăţia lor? Cine le va dărâma denominaţiunile şi va edifica din nou puterile viului Dumnezeu? Cine va merge?"

E-108 Isaia a spus, "Doamne, înainte ca să pot merge, trebuie să fiu schimbat." Unele din aceste mici temeri şi frustrări trebuiau să îl părăsească.

E-109 Aşa va fi cu fiecare individ pe care Dumnezeu îl cheamă! Trebuie să fiţi născuţi din nou, schimbaţi şi înnoiţi. Nu imaginaţie; ci din inima voastră, ceva care are loc cu adevărat. Şi unul dintre Îngeri... "Dacă ceri, ţi se va da."

E-110 Unul dintre Îngeri s-a dus la altarul de aramă, şi a luat cleştele şi s-a întins acolo şi a apucat un cărbune de Foc viu, şi a alergat acolo la Isaia şi i l-a pus în gură. A spus, "Acum eşti curat. Du-te, vorbeşte Cuvântul." Isaia a fost schimbat după ce a auzit acel Glas.

E-111 Apoi în ultimii lui ani, a scris o Biblie completă. A început la Genesa şi a terminat în Apocalipsa. Sunt şaizeci şi şase de Cărţi ale Bibliei; sunt şaizeci şi şase capitole din Isaia. De ce? Pentru că a devenit disperat, într-un timp când a văzut că era cel mai mult nevoie de Acesta.

E-112 Daniel, jos în Babilon, după cum am vorbit de el seara trecută. Îşi propusese în inima lui să nu se întineze cu doctrinele Babiloniene. Dar într-o zi, acolo jos, Daniel era în nevoie. Şi el ştia că îşi dorea să audă Glasul lui Dumnezeu, deşi avea Scripturile. Dar el avea nevoie să audă Glasul lui Dumnezeu. Şi a coborât la râul cutare. Şi nu s-a dus doar acolo şi şi-a parcat carul şi a îngenunchiat în pipirig, şi să spună, "Doamne Dumnezeule, vreau să Te aud. Unde Te afli?" Nu. Tu nu o faci în felul acela. Isaia şi-a luat carul, şi mânătorii, şi a mers jos la râu şi i-a trimis înapoi. El avea de gând să rămână până când a auzit. Acela-i felul. El era disperat în privinţa aceasta.

E-113 El a trebuit să se îndepărteze complet de toţi soldaţii, şi de toţi astronomii, şi înţelepţii, toţi doctorii în teologie, şi aşa mai departe, care încercau să-i spună, "Asta! Tu fă asta, Daniele. Tu fă asta, Daniele." Dar el s-a îndepărtat de toate acestea. Acela¬i felul cum voi trebuie să faceţi. Şi a ajuns jos la râu, şi a stat acolo timp de douăzeci şi una de zile, luptându-se cu Îngerul Domnului.

E-114 Dar ni s-a spus că a privit deasupra apelor. Acolo a văzut stând un Înger, cu piciorul Lui pe pământ şi pe mare. Şi Şi¬a ridicat mâinile şi a jurat pe Cel care trăieşte în veci de veci, "Când lucrurile care le-a văzut Daniel vin la împlinire, timp nu va mai fi." El a fost întârziat timp de douăzeci şi una de zile din pricina răului din ţară.

E-115 Şi dacă El a fost întârziat douăzeci şi una de zile din pricina răului din acea ţară, în zilele Persiei, ce ar fi El în această zi? Cât ar putea El să fie întârziat? Dar acea credinţă nemuritoare, acea foame şi dorinţă în inima omului, care nu va spune nu lui Dumnezeu, ci se va ţine până când Dumnezeu vorbeşte din Cer. Nu vă puteţi juca cu Aceasta, cu Această Evanghelie. Nu este de jucat cu aceasta. Trebuie să ţintească piuneza, de zece ori din zece. Trebuie să fie perfect, sau nu este bine şi nu va funcţiona. Trebuie să fie perfect. Daniel se ruga.

E-116 Aflăm în Biblie, cam pe la al 8-lea capitol, al 7-lea sau al 8-lea capitol din Cartea Faptelor, că, un mic, Fariseu singur realizat cu numele de Saul. Oh, el era un teolog, în regulă. El a şezut sub învăţătura lui Gamaliel şi avea toate Scripturile, chiar jos în felul cum trebuia să fie, conform cu teologii din ziua ceea, oh, de stil propriu şi făcută de ei. Şi el a văzut oameni făcând ceva care era spiritual, şi teologia lui făcută de om nu făcea faţă cu Aceasta.

E-117 Ce paralelă a zilei de azi! Cinstit şi sincer în inima lui, cum sunt multe persoane, ei cred că oamenii care s-au născut din nou sunt nebuni. Ei cred că vindecarea Divină şi puterile Duhului Sfânt este ceva despre care ei vorbesc, dar este adevărat.

E-118 Astfel când el era în drumul lui spre Damasc, într-o zi, cu câteva dispoziţii în buzunarul lui, de la-de la episcopul bisericii, să se ducă şi să distrugă toată grămada aceea de holy-rollers care ţipau şi strigau, şi-şi săreau în sus şi-n jos, şi vorbeau în limbi străine, şi-şi vindecau bolnavii. "Şi, păi, sunt o grămadă de diavoli," spuneau teologii. "Du-te şi arestează-i, şi adu-i înapoi aici în lanţuri!"

E-119 "Desigur. La dispoziţia ta, episcope!" Oh, vai! Oh, el era un om mare. Avea un D.D., Ph. D., ştiţi. Aşa că a sărit pe calul lui, şi a plecat, cu o ceată cu el.

E-120 Dar în drumul lui, pe la miezul zilei, Ceva l-a trântit jos. Şi s-a tăvălit în pulbere, ca un om nebun, spumegând. Şi a auzit un Glas care spunea, "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" Ce a fost asta? Nu vreun teolo-... teo-... teolog care îi vorbea. Ci un Glas din Cer, "Pentru ce Mă prigoneşti?"

E-121 Şi s-a rostogolit în praf, şi încruntările toate pline de praf, şi lacrimi curgându-i jos pe obraji, poate. A spus, "Doamne, Cine eşti Tu?" Şi când i-a fulgerat în ochi, a devenit la fel de orb ca un liliac.

E-122 Acolo a stat marele Stâlp de Foc înaintea lui. Şi un Glas yenind din Acesta, a spus, "Eu sunt Isus, pe Care tu îl prigoneşti. Invăţătura ta făcută de om a fost greşită." Ce a fost asta? Acolo a apărut o vedenie clară. Cuvântul lui Dumnezeu a fost făcut real.

E-123 Oh, fraţilor, asta-i ce avem noi nevoie astăzi, este de încă ceva ca aceasta.

E-124 Vreau doar să-i mulţumesc Domnului. Aceste fetiţe, în scaune cu rotile seara trecută, venind, umblând sus astăzi, şi fără scaune cu rotile, astfel ele merg. Aha. Domnul să vă binecuvânteze, fetelor, şezând acolo. [Adunarea se bucură – Ed.] Ce a făcut asta? Acelaşi Isus care a vorbit cu Glasul supranatural acolo în trecut, încă vorbeşte astăzi.

E-125 "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" Saul a fost un om schimbat.

E-126 Şi oamenii ar trebui să fie schimbaţi astăzi când pot vedea şi auzi Glasul viului Dumnezeu vorbind cum o făcea El când umbla El în Galileea. Oh, sigur!

E-127 "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?" Ce a făcut asta? L¬a dus El jos la un seminar şi l-a învăţat ceva teologie nouă? Nu, El nu a făcut-o. Ce a făcut El? El i-a vorbit, şi acolo a fost un Glas literal care a vorbit printr-un Nor. Ce a fost aceasta? Acelaşi Dumnezeu care a tunat de pe Muntele Sinai.

E-128 În adunări, în locurile unde vine Duhul Sfânt, voi auziţi un glas uman schimbat. Şi cu greu cunoscând, ABC-ul, dar Cristos poate lua acel glas şi să rostească tainele Dumnezeului Atotputernic. Asta ar trebui să schimbe pe fiecare bărbat şi femeie care şade în Prezenţa Lui... ? ... "Am auzit un Glas," a spus el. Oh, suntem atât de adormiţi. Sper că nu, va trebui să se facă mai clar decât atât. Dar suntem atât de adormiţi în bisericile noastre, în teologia noastră, în gândirea noastră, şi în stilurile noastre de viaţă, încât ratăm să auzim acel Glas când El vorbeşte.

E-129 "Oh," ei spun, "s-ar putea telepatie. S-ar putea, ştiţi, s-ar putea să fie aceasta, aceea, sau cealaltă."

E-130 Ce ar fi fost dacă Moise ar fi spus, "Ascultă, mă întreb dacă acela era un demon în acel rug?" Ha! Nici o întrebare pentru Moise, el a auzit Glasul.

E-131 Dacă voi spuneţi, "Oh, s-ar putea să fie doar conştiinţa mea care îmi spune asta."

E-132 Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, tu vei şti că este Glasul Lui. "Oile Mele aud Glasul Meu. Oile Mele aud Glasul Meu." Ei vor şti.

E-133 A fost un altul, cu numele de Petru, care a devenit mântuit, şi a fost şi umplut cu Duhul. Şi el încă a vrut să se ţină de tradiţiile bătrânilor. Tot ceea ce ar şti, ar fi aici în Cuvânt. Şi într-o zi, pe un acoperiş de casă, când vroia să ţină tradiţii de, "Nu carne... nu mâncaţi nici un fel de carne, şi sabaturile, şi aşa mai departe." Sunt multe persoane bune care încă încearcă să se ţină de lucruri ca acelea.

E-134 Şi într-o zi când era pe acoperişul unei case, el a auzit un Glas care a spus, "Nu numi ce Eu am făcut curat, 'spurcat."'

E-135 Dumnezeu, eu doresc ca El să ia un grup de predicatori în această vale aici, şi să le spună că noi nu suntem nebuni, nu suntem holy-rollers, o grămadă de gunoi. Este Duhul viului Dumnezeu. Şi bărbaţi şi femei sunt beţi de bunătatea Lui. Nu este vrăjitorie sau telepatie mintală. Este Duhul Dumnezeului cel viu. Eliberaţi-vă de tradiţiile voastre, bătrâni, şi ascultaţi la Glasul Dumnezeului cel viu. Acesta vă va schimba. Nu veţi deveni unul dintre prigonitori. Veţi vrea să fiţi unul din ei. Dacă puteţi trece de toate barierele doctrinelor voastre, încât să puteţi pluti acolo în Prezenţa Lui, ceva va avea loc. Nu veţi crede că zilele miracolelor sunt trecute. Veţi crede că sunt chiar aici, căci unul va fi făcut asupra voastră, sigur, să schimbe un om. Asta¬i ce face Glasul lui Dumnezeu întotdeauna. Schimbă bărbaţi şi femei şi face din ei ce ar trebui să fie; nu ce şcoala şi învăţătorii au făcut, ci pentru ce i-a modelat Dumnezeu.
Glasul, vorbind! "Am auzit un Glas."

E-136 Oh, cât mi-ar place să intru în experienţele personale. Şi cât v-ar place vouă să mergeţi la mărturiile personale, mulţi dintre voi bărbaţi şi femei care aţi auzit Glasul Lui.

E-137 Şi îmi pot aminti că L-am auzit când eram doar un băieţel, jos de tot în munţii din Kentucky. Şi am crezut că Aceasta era o pasăre cuibărită într-un pom, dar pasărea zburase. El a spus, "Nu te teme, căci tu vei pleca de aici într-o zi, şi vei locui aproape de un oraş numit New Albany." Am auzit Glasul Lui când El a spus, "Să nu fumezi, sau să bei, sau să îţi întinezi trupul cu femei şi aşa mai departe. Este o lucrare pentru tine să faci când devi mai în vârstă."

E-138 Oh, El încă este acelaşi Domn Dumnezeu. Şi voi Îl auziţi, ceas după ceas, vorbindu-vă în cămăruţa voastră, în camera voastră de rugăciune. Vine înaintea audienţelor, atunci le vorbeşte vizibil oamenilor. Glasul lui Dumnezeu, Acesta era rar în zilele lui Samuel. Este şi mai rar astăzi. Căci, nu se arăta nici o vedenie.

E-139 Petru a auzit Glasul, şi Acesta i-a schimbat toată teologia lui. S-a dus chiar direct la Neamuri, care credea el că erau o grămadă de lepădaţi analfabeţi. Dar, Glasul lui Dumnezeu, nu învăţătura lui, Glasul Dumnezeului cel viu l-a schimbat.

E-140 Şi acum doar încă unul. Era un om bun, odată, în Biblie. Un cunoscut personal al lui Isus, care L-a iubit, şi a crezut în El, şi Îl adora, şi se juca cu El, şi s-a dus în munţi cu El, şi jos la râu, pescuind cu El. El era un om bun. Într-o zi, în timp ce Isus era plecat, moartea a intrat strecurându-se în camera lui.

E-141 Şi el a părăsit vechea biserică ortodoxă, el şi surorile lui dragi, Marta şi Maria. Şi au ieşit pentru că îl iubeau pe El, şi credeau că El este Mesia. Şi făcând aşa, biserica repede i-a excomunicat.

E-142 Şi acest tânăr s-a îmbolnăvit atât de tare încât a murit, şi a fost înmormântat, patru zile. La ce ar folosi atunci învăţăturile teologice? La ce i-ar fi folosit biserica lui atunci? Dar acolo era Glasul lui Dumnezeu, pe pământ, şi El i-a vorbit lui Lazăr. Şi Lazăr, un om care era mort şi putred în mormânt, a auzit Glasul Lui, şi a ieşit şi a trăit din nou.

E-143 Eu eram mort cândva, în păcat şi fărădelegi. Voi eraţi morţi în păcat şi fărădelegi. Dar a fost Glasul lui Dumnezeu care a spus, "Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă."

E-144 Am văzut Glasul vorbindu-i ologului, să-l îndrepte. Am văzut Glasul lui Dumnezeu vorbind orbului, şi ochii i s-au deschis. La cel pe moarte, doborât de cancer, la lepros, l-am văzut întorcându-se în carne, în sănătate perfectă din nou. Eu L¬am văzut vorbind alcoolicilor, şi nevroticilor, şi la cei lepădaţi, şi la grămada de derapaţi, şi ei au devenit doamne şi domni, şi sfinţi ai Dumnezeului cel viu, pentru că a vorbit Glasul lui Dumnezeu. Asta-i după ce ascultăm noi, astăzi.

E-145 Daţi-mi voie să închei spunând asta. Va veni un timp, când sufletul vostru rătăcitor a fost luat din trupul vostru, şi este în destinaţia lui pe undeva, rătăcind acolo în întuneric, sau în sânii lui Dumnezeu. Acel Glas va vorbi din nou. Şi Biblia a spus, că, "Toţi cei care sunt în mormânt vor auzi Glasul Lui, şi vor ieşi. Unii vor veni la ruşine veşnică şi dispreţuiri. Şi alţii vor veni la bucurie şi pace veşnică."

E-146 În dimineaţa aceasta ar putea fi timpul în care să vă hotărâţi, dacă veţi da ascultare la ce spune televiziunea, sau ce spun ziarul, sau ce spun teologii, sau ce spune Dumnezeu. Daţi-mi voie să vă spun, ca un popor. Nu ascultaţi la ce spune altceva, ci la ce spune Dumnezeu. Aşteptaţi după acel Glas liniştit, mic, şi El vă va schimba.

E-147 Voi spuneţi, "Mi-ar place să cred, Frate Branham. Aş dori să pot crede. Aş dori să pot face anumite lucruri." Dar nu puteţi. De ce? Voi nu staţi în linişte suficient de mult. Nu ajungeţi la un punct până unde îndoielile sunt toate duse.

E-148 Când întraţi la punctul unde îndoielile au trecut, atunci veţi fi liberi, şi puteţi auzi Glasul lui Dumnezeu vorbind. "Copilul Meu, Eu sunt Mântuitorul tău. Copilul Meu, Eu sunt vindecătorul tău. Tu nu trebuie să faci aceste lucruri. Eu am murit ca tu să poţi fi liber. Dar atâta timp cât tu eşti aici jos în această vibraţie, amestecată cu tot felul de glasuri, doar răsuceşte-te departe de toate acelea."

E-149 Îmi aminteşte de un timp când mă aflam sus în munţi odată. Şi nu voi uita niciodată acele experienţe. Şi aici cam cu zece ani în urmă, sau abea aşa de mult, îl ajutam pe Dl. Jefferies la strângerea vitelor, şi când ei aveau sare pe cai. Şi eu le duceam la anumite droburi de sare unde le puteam aşeza, unde vitele ar fi ştiut să vină. Înapoi de tot, la şaptezeci de mile, aproape, de civilizaţie. Sau, vreau să spun, cam treizeci de mile, treizeci şi cinci, poate patruzeci de mile, până la Kremmling, Colorado, unde dai într-un orăşel cu o populaţie în jur de şapte sau opt sute de oameni. Şi eu aveam calul meu, şi aveam desagele afară, descărcate. Şi ne uitam la... căutam vitele cu binoclul. Şi mi-am agăţat calul de o creangă, şi remarcile erau în urma lui, care este, calul... calul cu clopot este în faţă. Şi am mers sus pe coline. Şi era aşa de frumos. Era primăvara. Şi priveam peste văi, priveam clipocirile mici de apă, departe în distanţă. Şi aşa cum priveam, era la mijlocul după amiazei, şi am văzut ceva care m-a mişcat.

E-150 Am văzut o mamă bătrână luându-şi puii din cuibul ei, o pasăre vultur bătrână. Şi ea a dat din aripi asupra lor până i¬a luat pe aripile ei. Şi ei au mai fost afară din cuib înainte. Dar ea i-a dus jos în vale. Ei nu au mai fost acolo jos înainte. Ei doar învăţau să zboare. Astfel, ea i-a lăsat jos. Şi ei mergeau înainte, ciugulind din iarbă, şi rostogolindu-se unul peste celălalt, tot atât de lipsiţi de griji cât puteau fi. Şi în timp ce şedeam acolo, m-am gândit, "Acum, nu este asta chiar ca un grup de adevăraţi, Creştini credincioşi! Ei sunt fără grijă." De ce erau ei fără grijă? Nu aveau să se teamă de nimic, pentru că mama s-a întors direct sus înapoi şi s-a aşezat pe o stâncă, să-i vegheze. Oh! Asta doar aşa o schimbă.

E-151 Când stai să te gândeşti, "Ce va crede Păstorul Cutare-şi¬cutare dacă se întâmplă să primesc Duhul Sfânt? Ce va spune Episcopul Cutare-şi cutare?" Nu îmi pasă ce spun ei.

E-152 Isus a murit, şi El a urcat pe meterezele Slavei, şi El şade în cerurile cerurilor. Nu există nimic care să vă deranjeze. Ochiul Lui este asupra vrabiei, şi eu ştiu că El mă păzeşte pe mine, şi El vă păzeşte pe voi.

E-153 Atunci când vine, dacă ar veni un coiot, sau ceva care să-i deranjeze pe unul dintre aceşti micuţi, păi, ea... Ei mai bine să nu o facă. Ea ar putea apuca un coiot în mâna ei, în labele ei, să-l ducă sus în jur de câteva mii de picioare şi doar să-i dea drumul. El s-ar dezintegra în aer. Nimic nu-i va deranja pe acei micuţi. Ea va avea grijă de asta.

E-154 Nimic nu vă va deranja. Nu vă speriaţi să îl luaţi pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Doar relaxaţi-vă, şi aveţi credinţă, şi credeţi. El veghează asupra voastră. El va dezintegra orice încearcă să vă deranjeze. Oh, ar putea să atace împotriva voastră, dar nu vă poate vătăma. "Căci toate lucrurile," El le permite. Nu ar putea fi nimic altceva, "Că lucrează împreună spre binele, celor ce îl iubesc pe Domnul." Nici un rău nu poate veni la voi.

E-155 Şi astfel, după o vreme, s-a pornit o furtună acolo. Şi când a început furtuna, vine rapid, acelea dinspre nord, o sclipire mică de fulger şi acel vânt venea, cu şaizeci sau şaptezeci de mile pe oră. Şi acea mamă bătrână vultur a scos un ţipăt puternic, şi a mers în jos prin vale. Şi acel ţipăt, ce a făcut? Acei vulturaşi au ştiut glasul mamei lor.
"Oile Mele cunosc Glasul Meu," a spus El.

E-156 Pericolul era aproape. Acum, ei nu au încercat să se bage pe sub hălci. Nu au încercat să fugă în vreo grămadă de gunoi. Ei doar au aşteptat-o pe mama.

E-157 Asta-i ce ar trebui să facă Creştinul; să vadă ce va face Dumnezeu privitor la aceasta.

E-158 Şi când bătrâna mamă a atins pământul, cu acele picioare mari cam aşa, ea doar a planat în jos ca un enorm avion aşezându-se jos. Şi şi-a aruncat capul în aer şi a ţipat, şi şi-a deschis acele aripi mari, în jur de paisprezece picioare, de la vârf la vârf, late ca de la acest stâlp până la acela. Toţi acei vulturaşi doar au alergat cât au putut de tare, şi au sărit direct pe aripile mămicii lor. S-au întins drept în jos şi s-au apucat cu picioruşele lor, şi-au luat cioculeţele lor, şi s-au prins de una din acele pene bine fixate acolo. Mama doar i-a luat, fără nici o vibraţie a acelor aripi, şi s-a ridicat în acel vânt. A mers chiar drept în stânci, ca să-i ascundă de furtuna care se apropia.

E-159 Oh, frate, furtuna este aproape. Auziţi Glasul Lui. Acesta vă cheamă, "Ieşiţi din Babilon. Fiţi separaţi. Nu fiţi părtaşi ai lui, la păcatele lor. Eu vă voi primi. Voi Imi veţi fi fii şi fiice. Eu vă voi fi Dumnezeu."
Să ne aplecăm capetele doar un moment, în încheiere.

E-160 [Cineva dă o prorocie – Ed.] Amin. Aţi auzit asta. Asta-i ce numim noi prorocie în biserică.

E-161 Ar fi unii aici în această dimineaţă, care ştiu că este, care ar spune, "Doamne Dumnezeule, fi îndurător cu mine. Deşi m-am înscris la biserică, am făcut o mărturisire, dar eu-eu nu ştiu ce înseamnă să mă liniştesc înaintea Ta, şi să aud Glasul Tău să mă conducă şi să mă înveţe. Nu aş şti ce să fac dacă Tu mi-ai vorbi cu un Glas auzibil. Mi-ar place să Te cunosc, aşa ca Tu să îmi poţi vorbi şi să-mi îndrumi cărările"? Vreţi să vă ridicaţi mâinile chiar acum şi să spuneţi, "Dumnezeule, fi îndurător"? Domnul să vă binecuvânteze, pretutindeni, mâini peste tot. Doar continuaţi să le ridicaţi. Aşa este. "Doamne, fi îndurător cu mine. Am atât de mult nevoie de Tine." Ar mai fi altcineva chiar înainte de încheiere? Dumnezeu vede mâinile tale acolo în spate, doamnă, şi pe voi toţi acolo în spate de tot, şi care staţi pe rânduri şi aşa mai departe. Dumnezeu vă vede, chiar şi la platformă, aici sus în jur.
Şi Samuel a spus, "Eli, m-ai chemat?"
Elia spus, "Nu, fiul meu, nu te-am chemat."

E-162 Acela nu eram eu care ţi-a vorbit inimii tale, prietene. Acela a fost Dumnezeu. Doar vorbeşte înapoi şi spune, "Robul tău ascultă. Şi ia-mă în grija Ta, astăzi, Dumnezeule. Lasă-mă, din ziua aceasta, să fiu în întregime al Tău."

E-163 Dumnezeule Etern, iubitor al sufletului, Creatorul tuturor lucrurilor, în timp ce acel Glas mic liniştit al lui Dumnezeu care i-a vorbit lui Samuel, care i-a vorbit lui Saul, care i-a vorbit lui Petru, care i-a vorbit lui Daniel, şi lui Isaia profetul, şi la toţi în jos prin epoci, a vorbit din nou în această dimineaţă în tabernacol. Poate posibil treizeci, sau patruzeci, sau poate cincizeci de mâini, de păcătoşi şi membri de biserică, şi oameni cu frustraţii, şi-au ridicat mâinile. Mulţi dintre ei au fost aici seara trecută, şi au auzit Glasul Tău venind auzibil. Şi acum, în această dimineaţă, acelaşi Glas vorbeşte jos adânc în inima lor. Ei şi-au ridicat mâinile, cu mâinile îndreptate spre Cer, spunând că sunt greşiţi, şi vor să fie drepţi.

E-164 Tu ai spus în Cuvântul Tău, că, "Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl Meu mai întâi. Şi toţi cei care vor veni, Eu le voi da Viaţă Eternă. Şi îi voi învia în ziua de apoi."

E-165 Tu ai făgăduit aceasta, Tată. Acum noi Te chemăm, ca slujitor al Tău, să dai acestora care şi-au ridicat mâinile, Viaţă Eternă şi bucurie Eternă. Şi fie ca ei să trăiască pentru Tine, în toate zilele vieţii lor. Şi la capătul drumului al călătoriei vieţii, să intre în bucuriile Domnului. Acordă aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus şi de dragul lui Isus. Amin.

E-166 Câţi dintre voi Îl iubiţi din toată inima voastră, chiar din toată inima? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, în aceste locuri mici ca acesta de aici... chiar sunt în întârziere. Dar Biblia a spus, că, "Noi şedem împreună în locurile Cereşti în Cristos Isus." Duhul Sfânt vine, intră în Cuvânt, se mişcă jos prin audienţă, şi Îl puteţi chiar vedea când El trece peste ei, schimbându-i.

E-167 Aşa cum am spus, eu cred în emoţii. Desigur. Dar, voi, ce... Vedeţi, emoţiile nu vă schimbă. Emoţiile trebuie să pătrundă drept înăuntru până vă atinge principiile fiinţei voastre. Asta-i ce vă schimbă pe voi de la păcătos...

E-168 Ce este un păcătos? Necredincios. Există multe persoane astăzi, cu o-o diplomă de Licenţă în Arte, cu o diplomă de doctor, cu o Ph.D., şi dublu L.D. pe numele lor, şi încă păcătoşi. Cunosc Biblia de la Genesa la Apocalipsa, predică din amvon, şi încă ere-... necredincioşi. Biblia a spus, "Cel ce nu crede este deja condamnat."

E-169 Întrebaţi pe unul dintre acei oameni dacă crede că Duhul Sfânt este pentru astăzi. "Păi, sigur că nu." Crezi că vindecarea Divină este? "Păi, sigur că nu." Atunci el este un necredincios. Aşa este. Dacă Duhul Sfânt este în tine, nu va mărturisi El pentru Propriul Său Cuvânt? Şi dacă duhul din tine mărturiseşte contrar la ce spune Dumnezeu că este adevărat, nu este Duhul lui Cristos. Aţi putea aparţine la biserica lui Cristos, dar tu nu eşti al lui Cristos până când duhul tău nu spune „amin" la fiecare făgăduinţă făcută de Dumnezeu. Şi când El a făgăduit...

E-170 Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt." Şi dacă duhul vostru spune că asta a fost pentru o altă zi... Ce a spus Scriptura? "Căci făgăduinţa este pentru voi," Iudeul, "şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sunt departe acum," Neamurile, "în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru." Aceeaşi făgăduinţă.

E-171 El a spus, "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Şi dacă aceea este Doctrina mlădiţei, prima mlădiţă, a doua mlădiţă trebuie să aibă aceeaşi Doctrină. Şi aceeaşi Doctrină va produce aceleaşi rezultate. Şi cum fiecare mlădiţă apare în Viţă, va produce acelaşi lucru. Sunt bucuros, în această dimineaţă, sunt atât de bucuros să ştiu că Duhul Dumnezeului cel viu încă vorbeşte şi le spune oamenilor, şi confirmă Cuvântul Său.

E-172 Vom intra în serviciul de botez doar în câteva momente. Dacă aţi fost stropit, turnat, sau cufundat în orice alt mod decât în Numele Domnului Isus Cristos, sunteţi provocaţi să veniţi la apă.

E-173 Acum tu spui, "Frate Branham, tu vrei să îmi spui mie?" Da, frate.

E-174 Despre stropire nu se vorbeşte în Biblie. Nu există nici un loc în Biblie unde cineva să fi fost vreodată stropit. Acum amintiţi¬vă asta. Am cerut de la acest amvon, toată săptămâna. Găsiţi¬mi unde o singură persoană în Biblie a fost vreodată stropită pentru iertarea păcatelor lor, vreodată turnaţi pentru iertarea păcatelor lor, sau botezaţi vreodată prin cufundare în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" pentru iertarea păcatelor lor. Nu a existat niciodată o persoană stropită, turnată sau botezată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," în toate coperţile Bibliei. Nu, domnule. Ei au fost...

E-175 Au fost odată câteva persoane botezate de Ioan Botezătorul, şi ei nu au fost botezaţi în nici un nume deloc, şi au fost botezaţi de acelaşi om care l-a botezat pe Isus. Dar Pavel, când i-a întâlnit în Fapte 19, le-a spus că trebuiau să vină şi să fie boteza ţi din nou în Numele lui Isus Cristos, sau ei încă nu ar fi putut să primească Duhul Sfânt.

E-176 Când Petru a găsit câţiva care au primit Duhul Sfânt înainte ca ei să fie botezaţi deloc, el le-a poruncit şi a rămas cu ei până când au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Este adevărat, prietene.

E-177 Ştiu că foarte mulţi oameni spun, "Acum, Fratele Branham este un Isus Numai." Asta-i greşit.

E-178 Eu doar cred Scripturile. Eu nu aparţin la nici una din denominaţiuni. Şi Isus Numai nu botează în acel fel, oricum. Ei doar botează, în Numele lui "Isus." Biblia a spus, "Domnul Isus Cristos." Există mulţi Isuşi, dar numai unul singur Domnul Isus Cristos. Vedeţi? Vedeţi? Cristos este Mesia. Vedeţi? Şi aşa este corect.

E-179 Şi acum, prieteni, acum, voi care sunteţi aici în această dimineaţă, care nu aţi fost botezaţi în felul acela, fie ca Glasul mic liniştit al lui Dumnezeu să vă vorbească adânc în sufletul vostru. Şi indiferent de ce episcopul, ce biserica, ce orice altceva spune, veniţi şi supuneţi-vă Domnului, este porunca mea către voi.

E-180 Şi, acum, Fratele Neville se va duce în această încăpere, pentru a se pregăti pentru serviciul de botez. Şi cei care-care pregătesc lucrurile, câţiva dintre bătrâni vor merge cu mine. Eu voi fi cu voi acolo, doar într-un minut.

E-181 Dar vreau ca cei care vin acum, când vom cânta, "Îl pot auzi pe Mântuitorul meu chemând." "Voi merge cu El. Indiferent de ce biserică, eu voi merge cu El. Indiferent de ce cineva, eu voi merge cu El până la capăt." Daţi voie bărbaţilor să se îndrepte spre această încăpere, şi femeile să se îndrepte spre această cameră, în timp ce cântăm acum. Apoi vom fi eliberaţi, oficial, doar într¬un moment acum. În regulă. Toţi împreună acum.
Îl pot auzi pe Mântuitorul meu chemând,

E-182 Acum, bărbaţii merg aici, femeile aici. "Al meu Mân-..." Câteva dintre femei intraţi aici cu aceste femei, vă rog.
Îl pot auzi pe Mântuitorul meu... (Ce aţi auzit? Glasul Lui.)
"Ia crucea Mea, şi urmează, urmează-Mă."
Unde El... (Acum vreţi cu adevărat?)... Eu voi urma,
Unde El mă conduce eu voi urma,
Unde El mă conduce eu voi urma,
Voi merge cu El, cu El până la capăt.

E-183 Acum, în timp ce spun asta, prietene, am auzit un Glas. Şi dacă Glasul nu a vorbit conform cu Glasul lui Dumnezeu, Aici, este glasul greşit. Dar, "oile Mele cunosc Glasul Meu."

E-184 Cum puteţi veni? Iată motivul pentru care veniţi. Este pentru că, ,,Numele voastre au fost trecute în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii." Biblia a spus astfel. Gândiţi-vă la o persoană care şade şi ştie că acela este Adevărul Evangheliei, şi totuşi ceva îi reţine, ştiind că poate numele lor nu au fost trecute. Atunci ce?
"În zadar Mi se închină ei." Vedeţi? "În zadar."

E-185 "Oh", voi spuneţi, "Eu sunt un om loial. Sunt un loial..." Asta nu are nimic de-a face cu aceasta.

E-186 "În zadar Mi se închină ei, învăţând ca învăţătură poruncile omeneşti."

E-187 V-am spus, nu există nimeni stropit, turnat, sau botezat, în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" în Biblie. Cercetaţi-O. Găsiţi¬o. Dacă este, veniţi şi arătaţi-mi, pe platformă deseară. Atunci, dacă vi s-a făcut aşa, voi urmaţi tradiţia oamenilor.

E-188 Şi dacă cineva vă spune, "Ei bine, vino sus şi fă-ţi mărturisirea, tu primeşti Duhul Sfânt atunci." Este greşit. Este doctrină făcută de om.

E-189 Există un botez fals în apă. Există un botez fals cu Duhul Sfânt. Diavolul imită Aceasta pentru că el este religios. Cain, tatăl lui a fost religios, aşa cum am parcurs aceasta. Sămânţa şarpelui încă continuă. Şi Sămânţa femeii, prin Cristos, încă continuă.
"Dar, nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl Meu."

E-190 Gândiţi-vă acum la unii care sunt aşezaţi aici, în această dimineaţă, care ştiţi că sunteţi botezaţi în mod fals, în crezul unui om, şi nu conform cu Biblia, şi prima voastră naştere de confesiune este greşită. Cum aţi putea fi vreodată bine, dacă nu mergeţi înapoi şi să începeţi corect? Amintiţi-vă, această săptămână, am predicat: Nu A Fost Aşa De La Început.

E-191 Acum, şi dacă puteţi auzi un Glas care vă vorbeşte, acela-i Dumnezeu, pentru că se aliniază cu Scriptura. Dacă nu o face, atunci acolo este vreun fel de glas greşit care vă vorbeşte. Dar Glasul corect vă va spune să urmaţi regulile Bibliei; nu stropire, nu turnare, nu în mod fals. Veniţi chiar drept afară şi urmaţi regulile Bibliei.

E-192 Faceţi-o, prieteni, dacă cere tot. Nu îmi pasă ce va costa, voi lăsa deoparte totul, ca să îl urmez pe Domnul Isus.

E-193 "Auziţi Glasul Meu. Oile Mele o vor face, şi vor veni la Mine. Şi toţi cei care vin la Mine, le voi da Viaţă veşnică, şi îi voi învia în zilele din urmă." Este aşa?

E-194 Iat-o aici, exact cu Scripturile. Nimeni nu poate nega Asta. Aşa este. Nimeni nu poate nega Asta. Iată-l aici, în Puterea Duhului, făcând aceleaşi lucruri care le-a făcut Isus. Aici este El, în fotografie, acelaşi Stâlp de Foc, mişcându-se, aceleaşi roade, acelaşi Duh, având aceeaşi emoţie, aceeaşi acţiune, aceleaşi semne, aceleaşi minuni. Iată-vă. Auziţi Glasul lui Dumnezeu în această dimineaţă.
Şi Glasul a spus, "Samuele."

E-195 A spus, "Da, Doamne. Da. Doamne. Iată-mă aici. Aici este robul Tău. Aici este robul Tău. Eu voi urma."
Dumnezeu să o binecuvânteze pe doamna. "Eu voi..."

E-196 Voi spuneţi, "Frate Branham, tu faci asta teribil de tare." Vreau ca să fie tare. Este între Viaţă şi moarte, aşa că trebuie să o fac tare. Domnul să fie cu voi, este rugăciunea mea sinceră.

E-197 Acum, înainte ca ei să mute mobilierul clădirii aici, ca să avem... aşa ca voi să puteţi vedea botezul. Locul este deschis oricând. Vreau să citesc puţin, chiar drept din Scripturi, ca să vedeţi că eu-eu citesc.

E-198 Isus Cristos, în al 16-lea capitol din Sfântul Matei, cred, i-a spus lui Petru, "Eu îţi dau cheile Împărăţiei Cerului. Orice legi pe pământ, Eu voi lega în Cer; orice dezlegi pe pământ, Eu voi dezlega în Cer." Ştiţi toţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-199 În Ziua Cincizecimii, când Împărăţia lui Dumnezeu venise în plinătatea Puterii Sale, credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Petru, în picioare, Acum, când Isus a înviat din morţi, el nu a avut cheile Împărăţiei. Este aşa? ["Amin."] El avea cheile morţii şi iadului, nu cheile Împărăţiei. Şi iată ce spunea el când predica, şi ei auzeau aceste lucruri, şi şi-au împietrit inima. Iată exact ce a spus Petru.

E-200 Acum ascultaţi atenţi în timp ce citesc Scripturile, aşa ca să înţelegeţi. Fapte, al 2-lea capitol. Amintiţi-vă. Câţi aţi fost aici să audă predica, Nu A Fost Aşa De la Început? Să ne întoarcem la început şi să vedem ce este botezul, a boteza de fapt. Cum trebuie să fim botezaţi? Stropit, turnat, sau în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt"?

E-201 Amintiţi-vă, am provocat orice slujitor, orice episcop, oricine, oriunde, oricând, să-mi arate o singură Scriptură unde vreo persoană a fost vreodată stropită, i s-a turnat, sau botezată în numele de, "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Este deschisă. Nu este în Scripturi. Nu.

E-202 Este un crez fals, inventat, început de biserica Catolică. Stropirea a fost formată de biserica Catolică, cam la şase sute de ani după moartea ultimului ucenic. "Tată, Fiu, Duh Sfânt" a fost adaptat la acelaşi timp, pentru că Catolicii se închină la diferiţi dumnezei, şi au făcut trinitatea din slujbele lui Dumnezeu. Nu trei Dumnezei; Tată, Fiu, Duh Sfânt. Asta-i păgân.

E-203 Există un singur Dumnezeu. "Tu să nu ai alţi dumnezei înaintea Mea." "Auziţi voi, O Israel, Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, un Dumnezeu."

E-204 Iudeul ne-a întrebat, ,,Care este Dumnezeul vostru; Tatăl, Fiul, sau Duhul Sfânt?"

E-205 Există doar Unul din ei. Sunt trei slujbe în care acelaşi Dumnezeu a lucrat, manifestându-Se.

E-206 Prima, în Tatăl, nu putea fi atins. Suspendat pe munte; chiar şi dacă o vacă sau un animal ar fi atins muntele, ar fi fost ucis.

E-207 Apoi El a coborât, pentru că El a vrut să fie venerat. El s¬a apropiat mai mult de om, pentru că El a devenit Fiul omului. Dumnezeu era în El.

E-208 Şi când El a făcut asta, atunci El a spus, "Peste puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea. Dar, voi Mă veţi vedea, pentru că Eu," un pronume personal, "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sârşitul lumii." A spus, "Eu vin de la Dumnezeu." Ce? Stâlpul de Foc. "Mă întorc înapoi la Dumnezeu." El s-a întors. El s-a întors. Şi atunci când El a făcut lucrul acesta, El a mers înapoi la Dumnezeu.

E-209 Apoi îl găsim pe Pavel, în lecţia noastră din dimineaţa aceasta, în drum spre Damasc. Şi El l-a găsit pe Pavel jos pe drum. Şi El l-a trântit jos. Şi când Pavel s-a uitat în sus, ce era El? Stâlpul de Foc din nou, o Lumină care l-a orbit.

E-210 Priviţi ce a făcut Isus când El a fost pe pământ, şi i-a spus femeii păcatele ei, a făcut toate aceste lucruri. Şi a spus, "Eu nu fac nimic decât dacă Tatăl Îmi arată mai întâi."

E-211 Ei L-au întrebat, au spus, "De ce nu Te duci jos acolo şi să¬i vindeci pe acei oameni de acolo?" A trecut printr-o mulţime mare, unde se aflau şchiopi, schilozi, orbi, şi uscaţi. A vindecat un om cu boală la prostată, sau ceva, culcat pe un pat. Au spus, "De ce nu vindeci Tu întreaga grămadă din ei?"

E-212 El a spus, "Adevărat, adevărat..." Sfântul Ioan 5:19, acum, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun că, Fiul nu poate face nimic de la Sine; decât ce vede El pe Tatăl făcând, aceea face şi Fiul."

E-213 Aici El a venit din nou, în aceste zile de pe urmă. Lumea ştiinţifică nu poate denunţa asta. Biserica nu o poate denunţa. Aici este, a venit direct înapoi în biserică şi face acelaşi lucru. Duhul! Dumnezeu îi vrea pe cei care se vor închina în Duh şi-n Adevăr. Iată-L aici.

E-214 Iată ce a spus El în Ziua Cincizecimii, Petru predica.
Pe acest Isus l-a înviat Dumnezeu, unde suntem... noi suntem toţi martori. (Suntem noi martori?)
De aceea fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu, ... şi a primit de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat aceasta, ce voi acum vedeţi şi auziţi.
Căci David nu este înălţat în... cer: ci el singur a zis, DOMNUL a zis Domnului meu, Şezi tu la dreapta mea,
Până ce Eu îi fac pe vrăjmaşii tăi aşternut al picioarelor tale.
Să ştie bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acelaşi Isus, pe care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos.
Acum când au auzit aceasta, (aceia erau oamenii religioşi) când au auzit aceasta, ei au rămas străpunşi în inima lor, şi i-au spus lui Petru şi... celorlalţi apostoli, Bărbaţi şi fraţi, ce să facem?

E-215 Să Amergem doar şi să fim buni? Nu, nu. Fi atent, Petru, tu ai cheile Impărăţiei acum. "Ce le spui tu," Dumnezeu a spus, "Eu voi încuia în Cer când tu o încui pe pământ."
Petru le-a zis, Pocăiţi-vă, fiecare dintre voi, şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Duhului Sfânt.
Căci făgăduinţa este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.

E-216 Încă o Scriptură. Treizeci şi doi de ani după aceea, Pavel, aici în capitolul al 19-lea.
Pavel după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale... Efesului: el găseşte anumiţi ucenici,
Şi el le-a spus, Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?

E-217 Baptiştilor, lăsaţi ca aceasta să vă pătrundă. "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Este o naştere, nu o mărturisire.
... Nici măcar nu ştim unde ar fi vreun Duh Sfânt.
Şi el a spus, ... Spre ce aţi fost botezaţi atunci? Ei au fost botezaţi, Spre Ioan...
Pavel le-a spus, Ioan cu adevărat a botezat... spre pocăinţă, (nu pentru iertarea de păcate), spre pocăinţă, spunând... ca voi să credeţi în cel ce este să vină... adică, în Isus Cristos.
Şi când au auzit ei aceasta, au fost botezaţi în numele Domnului Isus Cristos.
... şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt s¬a pogorât peste ei; şi ei au vorbit în limbi, şi măreau pe Dumnezeu.

E-218 Acum daţi-mi voie să vă duc, Pavel, încheind epistola lui, Galateni 1:8.
... chiar dacă noi, sau un înger din cer, predică orice altă evanghelie deosebită de aceea pe care voi aţi auzit¬o deja, să vă fie pentru voi un blestem.

E-219 Aş putea să vă duc şi în Corinteni, al 14-lea capitol, al 38-lea verset, unde A spus.
Dacă vreun om pretinde să fie duhovnicesc, sau un proroc, el să înţeleagă că... ce vă scriu eu sunt poruncile Domnului.
Şi dacă el nu înţelege, doar lăsaţi-l să nu înţeleagă.

E-220 Ce vom face în legătură cu asta? Fiecare dovadă... dacă eram în locul vostru, şi nu aş fi fost botezat conform cu botezul Creştin, indiferent de ce ar gândi biserica mea, sau ce ar gândi mama mea, eu vreau să ştiu ce porunceşte Domnul meu.

E-221 Doamne Isuse, sunt ai Tăi acum. Şi mă rog ca Tu să lucrezi în fiecare inimă. Şi să le dai acestora, care sunt în bazin să fie botezaţi, Duhul Sfânt, aşa cum ei aşteaptă după Tine. În Numele lui Isus îţi încredinţăm Ţie mulţimea, ca în acea Zi, Doamne, să nu fiu vinovat, ci liber de sângele tuturor oamenilor; nu să stau lângă vreo tradiţie, sau vreo denominaţiune, sau organizaţie, ci stând lângă Cuvântul Tău. Amin.

Up