Semnul Lui Mesia

The Sign Of The Messiah
Data: 59-0329E | Durată: 50 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Să ne aplecăm capetele doar un moment. Dragă Dumnezeule, când auzim acea cântare, "Isus este aproape, şi toate lucrurile sunt posibile," ne emoţionează inimile să ştim că este mai mult decât o cântare. Este Adevărul. Tu eşti aici. Doamne, eu cred că Tu ai fost chiar în spatele tabernacolului chiar acum, de asemenea; acea micuţă mamă ţinând acel copilaş, ud leoarcă, în ploaie; şi acel tânăr chemând pentru cel drag al lui, acolo departe în spital, pe moarte. Ascultă rugăciunile noastre, Doamne. Sunt oameni care au şezut în această biserică toată ziua, de azi dimineaţă de la ora şase. Ei aşteaptă să te vadă pe Tine, Doamne. Ei ne-au auzit vorbind astăzi că Tu ai înviat din morţi. Şi Tu eşti acelaşi Isus încă viu în această seară, după o mie nouă sute de ani. Tu încă eşti Isus. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să vindeci fiecare persoană bolnavă care este în Prezenţă Divină. Fie ca acolo să nu fie nici o persoană slăbită în mijlocul nostru când se termină acest serviciu. Doar arată-ne, Doamne, că Tu eşti aici.

E-2 Ne gândim la doi oameni în acea dimineaţă de Paşte, care erau descurajaţi, fără îndoială. Dar mulţi de aici sunt descurajaţi în această seară, bolnavi şi nu se pot face bine, doctorii au renunţat la ei. Şi aşa cum au mers ei pe drumul lor, acolo a fost un Străin Care a ieşit şi a vorbit cu ei, a vorbit despre Scripturi, tot restul zilei. Şi pe înserate, când El i-a băgat în cameră şi a închis uşa, El a făcut ceva. El a făcut-o exact în felul cum a făcut-o El înainte de răstignire, şi ei au ştiut că acela era Domnul înviat. El a dispărut din văzul lor. Ei au alergat repede, înapoi să le spună celorlalţi, "El a înviat din morţi."

E-3 Dumnezeule, ne rugăm ca El să vină în mijlocul nostru în această seară şi să facă lucrurile pe care El le-a făcut înainte de răstignirea Lui. O mie nouă sute de ani este nimic pentru El; El este Etern. Şi fie ca mulţi de aici în seara aceasta să se grăbească acasă repede, spunând soţiei lor, soţului lor, celor dragi ai lor, vecinului lor, "El trăieşte! El mi s-a arătat în această seară! El mi-a vindecat boala! Voi fi bine acum." Acordă aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin. (Vă puteţi aşeza.)

E-4 Îmi pare rău că am răguşit, dar am fost doar atât de ocupat să vorbesc, să botez; am avut gripă, de la început, de când m¬am întors de jos din Florida şi de acolo pe insule. Trebuie să plec dimineaţă acum, către California, pentru aproape o lună întreagă de adunări. Astfel l-am rugat pe Fratele Neville dacă va vorbi în locul meu în seara aceasta, şi sunt sigur că aţi auzit un mesaj minunat. Ne-am bucurat de serviciul de azi dimineaţă din partea Fratelui Neville. Şi suntem încrezători că Dumnezeu va continua să fie cu el şi această biserică, în timp ce el păstoreşte aici.

E-5 Acum numai ce l-am întâlnit pe Billy acolo afară, şi el cumva m-a atins într-o parte, şi a spus, "Tati, oamenii stau aici în picioare, şi unii dintre ei au fost aici toată ziua."

E-6 Am spus, "Bine, mă bucur că serviciile noastre se apropie de încheiere, astfel voi să nu trebuiască să staţi." Şi plouă. Şi când am intrat în clădire, un cuplu micuţ a ieşit din maşină acolo afară, cu un copilaş bolnav. Ei erau uzi leoarcă. Ea nici măcar nu a putut ajunge la uşă. Dar tot atât de sigur cum stau eu aici, Dumnezeu l-a vindecat pe acel copil chiar drept atunci. Aşa este. Cum răspunde El rugăciunii!

E-7 Şi acum după ce noi am predicat astăzi, şi azi dimineaţă am predicat asupra la cinci subiecte: Trăind, Murind, Îngropat, Înviind, Venind.
Trăind, El m-a iubit. Murind, El m-a mântuit.
Îngropat, El mi-a dus păcatele departe.
Înviind, El m-a justificat liber pentru totdeauna.
Într-o zi El vine, oh, slăvită zi!
Noi şedem, veghind în această seară, aşteptând după apariţia Lui.

E-8 De ce suntem noi înghesuiţi aici? De ce vin oamenii să audă Evanghelia? Totuşi, în simplitatea Acesteia, Ea este cea mai mare atracţie pe care a avut-o lumea vreodată. Isus a spus, "Dacă Eu voi fi înălţat, Eu voi atrage la Mine pe toţi oamenii." Acum treaba este, este această religie despre care vorbim noi, este reală? Este aceasta Adevărul? Dacă este Adevărul, atunci putem crede fiecare Cuvânt pe care Biblia l-a spus. Dacă nu este Adevărul, noi ar trebui să nu avem nimic de-a face cu acesta, ar trebui doar să continuăm în păcatele noastre; să mâncăm, să bem, căci mâine murim. Dar sunt atât de recunoscător să ştiu că Aceasta despre ce vorbim noi este Adevărul! Şi este unica religie în lume... Deşi, a patra ca număr, totuşi este unica religie din lume a cărui Fondator a putut muri şi învia din nou, şi este viu în această seară.

E-9 Am văzut în ziar, aici în ziarul oraşului zilele trecute, unde ei au un om, un Buddha, a fost înviat. Mulţi dintre voi aţi văzut asta în ziar. Ei au un om care este un Buddha mic care s-a născut exact la fel ca Buddha; desigur, el nu a făcut minuni, dar învăţătura lui şi totul era exact ca Buddha. Dacă Buddha are un om pe câmp, unul fals; Dumnezeu are Duhul Sfânt pe câmp, adevăratul Duh al lui Dumnezeu.

E-10 Acum, noi vorbim despre aceste lucruri minunate, dar va funcţiona? Cel Sfânt va... Va ierta Duhul Sfânt păcatele unui om? Îi va vindeca El boala? Desigur, El o va face. El este Dumnezeu, în vecii vecilor. Acum, dacă noi putem... Dacă Isus va veni în mijlocul nostru şi Se va dovedi, că El este viu, aici în seara aceasta în mijlocul nostru, asta ar trebui să ne facă pe fiecare dintre noi să credem fiecare făgăduinţă care o are El în Biblie.

E-11 Este cineva aici care nu a fost niciodată în una din adunările mele înainte? Să vă văd mâna, nu aţi mai fost niciodată în adunare înainte. Priviţi doar, practic jumătate din mulţime.

E-12 Eu nu sunt un vindecător. Eu nu cred-nu cred că există un om care să fie un vindecător. Isus Cristos este Vindecătorul.

E-13 Şi El a spus, când El a fost aici pe pământ, că Dumnezeu era Vindecătorul. Acum, când a fost El aici pe pământ, El nu a pretins a fi un Vindecător, dar El a arătat oamenilor semnul Lui Mesianic, şi acel semn Mesianic a fost să cunoască taina inimii lor. Câţi ştiu că asta este adevărat?

E-14 Când El i-a spus lui Petru, când a venit înaintea Lui, care era numele lui, care era numele tatălui său; Petru a crezut într¬un aşa fel, cu aşa o credinţă, că Isus i-a dat lui cheile la Împărăţie, mai târziu, şi l-a pus peste Biserică.

E-15 Când Filip l-a găsit pe Natanael sub pom, şi i-a spus, "Vino de vezi pe Cine am găsit, Isus din Nazaret, fiul lui Iosif."

E-16 Şi acel religios devotat a spus, "Poate ieşi ceva bun din Nazaret?"

E-17 El i-a dat cel mai bun răspuns pe care îl putea da vreun om. A spus, "Vino şi vezi. Nu critica doar. Vino, şi vezi tu însuţi."

E-18 Şi de îndată ce venea Filip cu Natanael, Isus i-a spus, "Iată un Israelit, în care nu este vicleşug!"
El a spus, "Când m-ai cunoscut Tu, Rabbi?"
A spus, "Înainte să te cheme Filip, Eu te-am văzut sub pom." El a spus, "Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel."

E-19 El i-a spus femeii la fântână ce era în inima ei. Aceste lucruri au dovedit că El era Mesia. Şi dacă acel Mesia este înviat din morţi astăzi, şi a făcut ispăşirea, şi ne-a vindecat bolile noastre şi ne-a iertat păcatele noastre, atunci singurul lucru care ar putea El să-l facă a fost să arate acelaşi semn iarăşi din nou, că El încă este viu ca să facă orice făgăduinţă care a făcut-o El, sigură. Este asta adevărat? [Adunarea spune, "Amin. Aşa este." – Ed.] Haideţi să credem asta acum în timp ce ne rugăm.

E-20 Doamne, oamenii aşteaptă. Un singur cuvânt din partea Ta ar fi mai mult decât Fratele Neville sau eu am putea spune în multe vieţi. Doar un singur cuvânt. Acum, este jumătate din această audienţă care nu au mai văzut adunările înainte. Doamne Dumnezeule, Creator al Cerurilor şi al pământului, trimite Puterea lui Isus Cristos în această sală, pe Cel înviat, Duhul Sfânt care a venit la Cincizecime, şi fie ca El aşa să-i ungă pe oameni. Fie ca eu să fiu în stare, chiar cu răguşeala asta, să mă predau într-atât de complet Duhului Său, încât El să poată vorbi prin acest glas distrus care îl ofer Lui, să privească prin aceşti ochi care îi ofer Lui, să arate vedenii şi lucruri care i-ar face pe oameni să vadă că El a înviat din morţi. Şi când acest popor vede asta, fie ca întreaga audienţă să îmbrăţişeze fiecare făgăduinţă care a făcut-o El. Dacă au păcătuit, fie ca ei să-L îmbrăţişeze pentru iertare. Dacă au boală, fie ca ei să ştie că prin rănile Lui suntem vindecaţi. Acordă aceasta, Doamne. Cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

E-21 Acum este marea confruntare. Aici în faţa la două sau trei sute de oameni, este simplu. Când, tu stai în faţa a cinci sute de mii, o jumătate de milion, au loc aceleaşi lucruri. El este Dumnezeu. Acum câţi de aici sunteţi bolnavi şi vor să se facă rugăciune pentru ei, ridicaţi-vă mâna. Vedeţi, cam jumătate din voi, sau mai mulţi. Eu nu-i pot aduce pe toţi aici sus. Mă gândesc... va trebui să-l întreb pe Billy din nou. Să-l întreb dacă a dat cartonaşe de rugăciune. Acum, a-a făcut-o el? [Cineva spune, "Da." – Ed.] În regulă. În regulă.

E-22 Duminica trecută sau ultima dată când am fost aici, ei nu au dat nici un cartonaş de rugăciune, şi doar am întrebat, "Câţi oameni de aici nu au mai fost niciodată în adunare înainte?" Au ridicat mâna mulţi, că nu au fost niciodată în adunare. În timp ce stăteau cu mâinile sus, Duhul Sfânt a mers în jur spunându¬le cine erau ei şi care era boala lor, şi ce a avut loc; şi i-a vindecat pe oameni atât de complet, încât tumori şi lucruri au dispărut, încât operaţiile nu au putut fi efectuate. Câţi au fost aici să vadă aceea doar cu câteva săptămâni în urmă.

E-23 Dacă a distribuit cartonaşe de rugăciune, atunci vom chema. Asta dă oamenilor de aici, şi oamenilor care nu sunt de aici; oamenilor care au fost în adunare, oamenilor care nu au fost; să vină în rândul de rugăciune. Nu-i putem lua pe toţi aici sus deodată. Îi vom aduce cât putem de liniştiţi.

E-24 Şi vreau să fiţi cinstiţi cu Dumnezeu. Fiţi cinstiţi cu voi înşivă. Şi dacă Isus Cristos va veni în mijlocul nostru şi săvârşeşte şi face chiar ce a făcut El când a fost El aici pe pământ, umblând în Galileea, voi ar trebui să-L acceptaţi pentru orice aveţi voi nevoie. Voi nu trebuie să fiţi aici sus pe platformă. El respectă credinţa. Vor fi unii oameni aici care sunt bolnavi acolo în audienţă, care nici măcar nu au un cartonaş de rugăciune, ei vor fi vindecaţi oricum. Câţi sunt bolnavi şi nu au un cartonaş de rugăciune? Ridicaţi-vă mâna. Bine, atunci nu sunt prea multe cartonaşe de rugăciune distribuite, vedeţi. În regulă, credeţi doar. Priviţi doar în partea asta.

E-25 Daţi-mi voie să vă arăt ce a făcut Isus când a fost El aici pe pământ. A fost o femeie, odată, care a venit la El. Şi ea nu a putut ajunge în mulţime. Ea nu a avut un cartonaş de rugăciune, dar ea a atins marginea hainei Lui, căci ea a spus în inima ei, "Ştiu că acel Om spune Adevărul. Dacă pot să mă ating de haina Lui, voi fi tămăduită." Şi ea s-a atins de haina Lui, s-a dus în audienţa probabil de multe ori mai mare decât aceasta.
Isus s-a întors, şi a spus, ,,Cine s-a atins de Mine?"

E-26 Petru L-a dojenit chiar, şi a spus, ,,De ce ai întreba Tu aşa ceva, când toţi încearcă să se atingă de Tine?"
El a spus, "Dar Eu simt că Eu am devenit slăbit."

E-27 Vedeniile provoacă slăbiciune. Nu poţi face, nu te poţi duce prea departe în ele. Şi El a spus, a privit în jur peste audienţă până când El a găsit-o pe femeie, şi i-a spus că a avut o scurgere de sânge, şi credinţa ei a făcut-o bine.

E-28 Câţi ştiţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Biblia a spus că, ,,Isus Cristos astăzi este Marele Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţii nostre." Este asta corect? ["Amin."] Bine, dacă El a fost Marele Preot, şi putea să fie atins de simţurile infirmităţii noastre, nu ar acţiona El întocmai cum a făcut-o El atunci, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci?

E-29 Atunci voi care nu aveţi un cartonaş de rugăciune, priviţi încoace, şi spuneţi în inima voastră, "Doamne, eu cred din toată inima mea, şi cred că Tu mă vei vindeca. Şi lasă-mă să ating haina Ta. Şi vorbeşte Tu prin Fratele Branham şi spune-i, exact cum ai făcut Tu femeii, şi eu Te voi crede." Vreţi să fiţi atât de sinceri, şi să îl credeţi pe Dumnezeu cu toată inima voastră?

E-30 Billy Paul a spus, a spus cu câteva minute în urmă, stând aici, că aţi făcut o ofertă de dragoste pentru mine. Nu am vrut să se întâmple asta. Aceea a fost... Dar, vă mulţumesc, chiar la fel. Am nevoie acum în călătoria mea la California. O voi pune pentru Evanghelie.

E-31 Acele mici oferte care voi mi le daţi, voi ştiţi ce se întâmplă cu ele? Am mers la Puerto Rico şi Jamaica cu câteva săptămâni în urmă, unde ei au înregistrat patruzeci de mii de convertiţi în nouă seri. Ce a făcut-o? Zeciuiala voastră. Când am plecat, primarul din... judecătorul insulei s-a ridicat, a spus, "Noi avem evanghelişti care vin aici şi strâng oferte mari, şi costă mulţi bani. Dar," a spus, "când Fratele Branham a venit, el nu a cerut nici măcar un bănuţ, nu ne-a cerut niciodată să-i plătim chitanţa lui de la hotel. Şi şi-a plătit călătoria lui, înainte şi înapoi." Ce a făcut-o? Banii voştri. Vreau să fiu sigur că-i cheltuiesc corect. Astfel, la Bara de Judecată, când stau înaintea voastră şi a lui Dumnezeu, trebuie să dau o socoteală pentru asta, că a fost făcut corect. Am luat-o eu însumi, atâta timp cât sunt în stare să merg, pentru a face cât pot eu de bine pentru Slava Lui.

E-32 Acum nu putem aduce sus toate cartonaşele de rugăciune deodată, astfel le voi aduce sus, doar câteva o dată.

E-33 Cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? Vrei să îţi ridici mâna sus dacă te poţi ridica. Înapoi în spate de tot, este o doamnă de culoare. Vino drept în jos pe aici, doamnă. Fă-ţi loc să cobori şi vino aici lângă platformă. Acum cine are cartonaşul de rugăciune numărul doi? Dacă te poţi ridica, ridică-ţi mâna, cartonaşul de rugăciune numărul doi. O doamnă albă aici. Bine, doamnă, vino chiar aici şi urmează această doamnă de culoare sus aici, chiar aici. Acum aşează-le în jur pe acolo, Doc, de îndată ce se umple aici sus.

E-34 Cartonaşul de rugăciune, numărul trei, vrei să îţi ţi mâna sus dacă poţi. Domnul chiar de aici, domnule. Numărul patru, vrei să îţi ţi mâna sus. Bine, doamnă, chiar aici. Numărul cinci, vrei să îţi ţi mâna sus. Acest tânăr chiar aici. Până acum, fiecare din ei sunt străini pentru mine. Numărul şase, vrei să îţi ţi mâna sus, numărul şase. Am chemat numărul cinci, numărul cinci? Şi numărul şase, de asemenea un străin pentru mine. Numărul şapte, vrei să îţi ridici mâna. Ridică-ţi mâna, cine are numărul şapte. Bine, cred că îl cunosc pe acel om. Eu-eu cred că îl cunosc. Numărul opt, vrei să îţi ridici mâna dacă poţi. O doamnă de aici. Bine, numărul nouă. Bine, doamnă. Numărul zece. Bine, numărul zece, doamna.

E-35 Este o greşeală pe undeva. Ce număr este acest bărbat de aici? Vrea cineva să se uite, careva dintre voi uşieri să vină aici şi să vadă. [Cineva spune, "El este optzeci şi patru." – Ed.] Optzeci şi patru. Este numărul zece care îl chemam atunci, mulţumesc, numărul zece. Dar vom ajunge la tine oricum. Asta-i în regulă. Uite, eu ştiu care este numărul tău acum. Este optzeci şi patru, nu-i aşa, spui optzeci şi patru sau aşa ceva? Bine, tu aşteaptă doar acolo. Tu doar să crezi. Eu îţi spun, dacă tu nu foloseşti acel cartonaş, cartonaş de rugăciune, priveşte încoace şi crede- 1 pe Dumnezeu, şi vezi dacă Dumnezeu va răspunde rugăciunii pentru tine. Bine.

E-36 Numărul, era acela zece? Unsprezece. Bine, doisprezece. Acum, dacă nu te poţi ridica, doar... Numărul doisprezece. Treisprezece, numărul treisprezece, în spate de tot. Paisprezece, numărul paisprezece, în spate de tot. Numărul cincisprezece.

E-37 Sunt distribuite oriunde. Băieţii care le distribuie, doar spun, "Cine vrea un cartonaş de rugăciune, ţineţi-vă mâna sus." Ei le iau şi le amestecă toate, nimeni nu ştie cine ce ia. Şi ei doar le distribuie în felul acela.

E-38 Numărul paisprezece. Numărul cincisprezece, cine are cartonaşul de rugăciune cincisprezece, numărul cincisprezece? Numărul şaisprezece, în spate de tot. Numărul şaptesprezece. Acum, dacă numărul şaisprezece este în clădire sau stă în picioare afară pe culoar, doar fă-ţi o cale în jur. Numărul... Îmi pare rău, nu ţi-am văzut mâna deloc, soră, cu acesta. Tu eşti şaisprezece? Bine... [Sora spune, "Şaptesprezece." – Ed.] Şaptesprezece. Optsprezece, nouăsprezece, numărul nouăsprezece. Douăzeci, numărul douăzeci, bărbatul de aici. Bine. Bine.

E-39 Acum cred că ajungem chiar aici afară pe culoar acum, aşa că noi vom... [Cineva spune, "Sunt destui." – Ed.] Ce spui? ["Sunt destui."] Sunt destui pentru moment. În regulă. Bine, priviţi încoace şi credeţi. În regulă.
Să vedem, dacă pianistul, uşor şi în linişte, Crede Numai, doar foarte uşor.

E-4

E-41 Cred că acel domn de aici, Doc, a intrat din spate de acolo, el a fost chemat, şaisprezece sau şapte-... şaisprezece. Bine, vino chiar pe acolo şi ia-ţi locul tău, domnule.

E-42 Acum, dacă nu sunteţi chemaţi, aceea nu are nimic de-a face cu asta, vedeţi, doar priviţi şi credeţi.

E-43 [Cineva spune, "Încă lipseşte şi cincisprezece, de asemenea." – Ed.] Numărul cincisprezece lipseşte. Poate că persoana nu se poate ridica. Dacă nu te poţi ridica... Cineva să se uite la cartonaşul de rugăciune a celeilalte persoane, poate este surd şi nu poate auzi. Dacă sunt aici, cincisprezece, eşti binevenit să îţi iei locul în rând. Dacă au ieşit afară şi vor reveni în câteva minute, puneţi-i în rând doar aşa cum le este chemat numărul.

E-44 Când ajungem jos în rând aici, vom mai chema încă câţiva, dacă Duhul Sfânt nu va părea să ungă clădirea, poporul, aşa ca ei să poată fi vindecaţi.

E-45 Acum, acum este un moment crucial, acum este timpul unde eu ori am spus Adevărul ori am spus o minciună. Acum este timpul unde Isus Cristos este dovedit înviat din morţi, sau El nu este înviat din morţi. Acum este timpul când El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, sau El nu este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Acum El trebuie să dovedească că este Vindecătorul, sau El nu este Vindecătorul. Şi dacă cineva ar vrea să ia locul meu, să se roage pentru bolnavi, sunteţi bineveniţi să veniţi şi să luaţi locul meu.

E-46 Câţi dintre voi de aici din rândul de rugăciune, aşa cum vă uitaţi aici, care vă aflaţi în rândul de rugăciune acum, nu mă cunoaşte, şi voi ştiţi că eu nu vă ştiu pe voi sau nimic despre voi, ridicaţi-vă mâna.

E-47 Afară în audienţă, care ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi, ridicaţi-vă mâna (deşi sunteţi bolnavi) afară în audienţă. Vedeţi, iată-vă.

E-48 Acum ce va face Dumnezeu? Acolo-i Scriptura, Duhul lui Dumnezeu este aici, acum va lucra? Dacă eu mă pot preda Duhului Sfânt, va lucra. Şi nu va lucra pentru mine dacă voi nu vă predaţi Duhului Sfânt, "Căci multe lucrări puternice Isus nu le-a putut face în Propria Lui ţară, din pricina necredinţei lor."

E-49 Acum credeţi din toată inima voastră, fiţi foarte reverenţi cât puteţi. Staţi în linişte, priviţi. Dacă Duhul Sfânt face ceva, atunci bucuraţi-vă, atunci credeţi.

E-50 Acum, Doamne, tot ceea ce avem noi, tot ceea ce suntem noi... Ei au stat până când au crampe la picioarele lor, au şezut până când sunt aproape gata să leşine. Acum, Doamne, lasă să fie cunoscut că Tu eşti Dumnezeu. Şi am chemat această audienţă împreună, la porunca Ta. Şi stau aici, nu ca să fiu văzut, sau nu să încerc să mă prefac mare sau să fac ceva diferit, ci aceasta este pentru că este o însărcinare încredinţată mie de către un Înger, şi confirmată de Cuvântul Tău. Lasă să fie cunoscut în seara aceasta că Tu eşti Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, care a înviat din morţi; şi Tu trăieşti în Biserica Ta, în poporul Tău, ca să îndeplineşti şi să duci la bun sfârşit aceeaşi slujbă care ai avut-o Tu când Tu ai fost aici în trupul de carne. Acordă aceasta, Doamne. Şi noi Te vom lăuda, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-51 Acum unde este Billy Paul, este el în această clădire? A plecat? Sau, cineva ar trebui să vină aici şi să ia aceste cartonaşe de rugăciune, vedeţi. Vino, Frate... ? ... Femeia are cartonaşul de rugăciune în mâna ei. Tu doar dă-i-1 lui, vezi.
Fiţi cu adevărat reverenţi acum.

E-52 Acum această doamnă aici, din câte ştiu eu, este întru totul o necunoscută pentru mine. Şi aici este o aşezare perfectă a Scripturii, două persoane şi două naţionalităţi diferite.

E-53 Isus a venit la o fântână odată, în Sfântul Ioan 4, şi a întâlnit o femeie din Samaria. Şi El a vorbit cu ea puţină vreme, până când El a aflat care era necazul ei. Şi El i-a spus necazul ei. Şi, când El a făcut-o, ea l-a recunoscut ca fiind Mesia. Câţi ştiţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vă amintiţi conversaţia lor? El a spus, "Femeie, adă-Mi să beau." Ce făcea El? Se punea în contact cu duhul ei.

E-54 Şi ea a spus, "Fântâna este adâncă, şi Tu n-ai cu ce să scoţi apă. Nu este obiceiul ca Tu să, un Iudeu, să ceri la Samariteni aşa ceva."

E-55 El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut tu cu Cine vorbeşti, tu Mi-ai cere apă."

E-56 Şi astfel conversaţia a continuat până când El a aflat care era necazul ei. Câţi ştiţi care a fost necazul ei? Ea trăia în adulter. Astfel El a spus, "Du-te de cheamă pe bărbatul tău şi vino aici."
Ea a spus, "Eu nu am bărbat."

E-57 A spus, "Aşa este. Tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti acum nu este bărbatul tău."

E-58 Acum ascultaţi ce a spus ea. A spus, "Domnule, eu văd că Tu eşti un Profet. Noi ştim că atunci când vine Mesia El ne va spune aceste lucruri. Mesia, semnul lui Mesia, El va face aceasta când El vine; pentru că El era Dumnezeu-Profet, Profetul, despre care Moise a vorbit." A spus, "Noi ştim că Mesia va face asta când vine El, dar Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Acela care vorbeşte cu tine."

E-59 Şi ea a alergat în cetate şi a spus oamenilor, "Veniţi, de vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este acesta Mesia?"

E-60 Şi aici stă o femeie Etiopiană în faţa unui bărbat Anglo¬Saxon, întâlnindu-se de prima dată în viaţă; ce numim noi o femeie de culoare, bărbat alb. Când acea chestiune a fost ridicată acolo, în segregaţie, înaintea lui Isus, El le-a făcut de cunoscut foarte rapid: nu este nici o diferenţă între culorile oamenilor. Noi toţi provenim dintr-un singur pom, Adam şi Eva. Exact. Ţările în care am trăit, ne-a schimbat culoarea; nu avea nimic de-a face cu asta. Dumnezeu a murit pentru toate făpturile: omul alb, omul negru, omul galben, omul maro, omul roşu, şi toţi. Ei sunt toţi făpturi ale lui Dumnezeu.

E-61 Dar doamna stă aici pentru ceva. Poate ea este o credincioasă, poate că nu este. Ea poate este o păcătoasă. Ea ar putea fi o sfântă. Ea poate fi bolnavă, sau poate nu. Ea poate fi în nevoie; necaz financiar. Ea poate stă pentru altcineva. Eu nu ştiu. Eu nu am văzut-o niciodată, şi mai presus de toate nu am nici cea mai mică idee pentru ce se află aici. Şi doamna ştie lucrul acesta. Este adevărat, doamnă? [Sora spune, "Da, domnule." – Ed.] Dacă este aşa, ridică-ţi sus mâna astfel ca oamenii să poată vedea. Doar ridică-ţi mâna aşa ca oamenii... Doar ridică-ţi mâna. Aceasta este prima noastră întâlnire. Acum dacă Domnul Isus va...

E-62 Dacă ea este bolnavă, nu aş putea să o vindec nici mai mult decât aş putea să vă vindec pe voi. Dar dacă-dacă Isus este aici El nu ar putea să o vindece, pentru că El a făcut-o deja când El a murit la Calvar. Dar El poate face ceva ca să dovedească că El încă este acelaşi Isus, şi ea ar crede, ea va fi vindecată. Şi în acelaşi timp când ea ar fi vindecată, şi voi aţi fi vindecaţi, de asemenea, dacă aţi crede. Aşa este? [Adunarea spune, "Aşa este." – Ed.] Acum, fie ca Domnul să acorde aceasta. Eu aştept după ungerea Duhului Sfânt, desigur.

E-63 Şi acum, în Numele lui Isus Cristos, iau fiecare duh de aici sub controlul meu, spre slava lui Dumnezeu.

E-64 Acum, doamnă, vreau doar ca tu să te uiţi la mine doar un moment. Vreau ca tu să crezi cu toată inima ta. Şi eu nu am nici o idee pentru ce te afli aici, cine eşti, deloc. Dar Dumnezeu ştie totul despre tine. Dar dacă Dumnezeu îmi va spune pentru ce te afli tu aici, atunci vei crede tu că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, este aici să facă şi să acţioneze în felul cum El a făcut-o când El a fost aici pe pământ?

E-65 Va crede audienţa, cu un acord? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-66 Acum iată-ne, scena este aşezată. Noi amândoi avem mâinile noastre sus, suntem străini unul faţă de celălalt. Duhul Sfânt a scris Biblia, a spus că aceste lucruri se vor întâmpla în această zi, că Isus a înviat din morţi şi aceste lucruri vor continua, slujba Lui va continua, şi în aceste zile de pe urmă va fi chiar exact cum a promis El că va fi. Acum este asta aşa?

E-67 Doamna, ea fiind emoţionată, desigur, îşi freacă mâinile pentru că se simte ciudat la acest timp. Nu pentru că stă la mine; eu sunt fratele ei, nu aş face-o să se simtă în acel fel. Dar ea este¬este conştientă că ceva se petrece. Şi vezi tu acea fotografie cu Lumina deasupra ei, soră? Asta-i ce te face să te simţi în felul acela. Acela-i Ingerul Domnului, El este chiar asupra ta acum. Şi tu eşti aici ca eu să mă rog pentru tine, [Sora spune, "Da." – Ed.] pentru o boală de spate cu care suferi tu. ["Aşa este."] Aşa este, ridică-ţi mâna sus.

E-68 Acum voi credeţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi, face de cunoscut, taina inimii. Întocmai cum a spus El, ,, Tu ai cinci bărbaţi."

E-69 Voi spuneţi acum, noii veniţi, aţi putea spune, "Fratele Branham a ghicit asta."

E-70 Haideţi să vedem dacă Acesta a ghicit. Cred că El a spus că aveai dureri de spate. A fost corect asta? [Sora spune, "Da." – Ed.] Acela era adevărul? ["Da, domnule!"] Şi tu, tu ai avut o operaţie, de asemenea, şi tu numai ce ai venit din spital. Şi, ca tu să poţi să şti că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, soţul tău este aşezat acolo în spate. ["Da, domnule, este adevărat."] Şi el are necaz, de asemenea. Dacă îţi pot spune care este necazul soţului tău, vei crede tu? ["Da, domnule."] El are problemă cu coasta lui şi cu spatele lui. Aşa este? Ridică-ţi mâna sus. Îţi voi spune încă ceva. Văd un tânăr, fiul tău, şezând chiar acolo în spate, şi el. ["Aşa este."] Corect. Şi fiul tău are un fel de crize. ["Da, domnule."] Aşa este. ["Da, aşa este. Îţi mulţumesc Isuse."] D-na Stovall este numele tău. Acela este numele tău, D-na Stovall. ["Da."] Du-te acasă, Isus Cristos a răspuns rugăciunilor tale! Tu poţi avea ce ai cerut, în Numele lui Isus.

E-71 Acum credeţi doar! Voi toţi oamenilor care sunteţi de culoare, credeţi cu toată inima voastră acum. Realizaţi voi că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morţi? Acela-i Duhul Lui care vă face să vă simţiţi în acest fel.

E-72 Acum aici este o femeie albă. Eu nu o cunosc, nu am nici o idee cine este, ce este ea, sau-sau pentru ce eşti tu aici. Dacă este aşa, ridică-ţi mâna sus. Acum crezi tu? Dacă Dumnezeu vrea, poate descoperi inima ei, întocmai cum a făcut El cu femeia de la fântână, cum a făcut El cu femeia de culoare, câţi oameni albi ar crede dacă El ar face aceasta? Aici, eu şi această femeie, amândoi cu mâinile noastre sus, aceasta este prima noastră întâlnire.

E-73 Eu spun un lucru, doamna nu este din apropiere de aici. Tu ai venit din est, venind înspre vest când ai venit aici. Aşa este. Tu ai venit din Ohio, şi oraşul era Dayton. Aşa este. Şi motivul pentru care te afli tu aici, este pentru că tu ai slăbiciune. Şi ai o stare nervoasă, că nu poţi dormi. Tu iei un fel de medicament pentru asta. Ei te cheamă „Dixie," aşa este, Mason. Aşa este. Du¬te înapoi, tu vei dormi acum, începând cu această noapte. Isus Cristos te face bine. Du-te în Numele Domnului.

E-74 Dacă poţi crede! Acum voi acolo din audienţă, în timp ce ungerea Duhului Sfânt este aici, credeţi, voi cei fără cartonaşe de rugăciune.

E-75 Cume cu bătrânul care a stat aici cu ceva timp în urmă, care, nu a putut fi... nu a putut ajunge în rând, el avea numărul greşit, unde era el? Tu, ridică-te în picioare. Crezi tu că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că eu sunt profetul Lui? [Fratele spune, "Da, domnule." – Ed.] Bine. Tu ai probleme cu plămânii tăi. Aşa este. Te-a lăsat acum, du-te acasă şi fi bine! Isus ţi-a făcut un plămân bun, vezi.
Aveţi credinţă, şi credeţi. Dumnezeu este Dumnezeu.

E-76 Ce mai faci, domnule? Tu îl crezi pe Domnul Isus Cristos? [Fratele spune, "Amin." – Ed.]

E-77 Acum, a fost un om care a venit la Isus odată, şi a mers şi a fost mântuit, şi s-a dus şi a spus altui prieten, şi l-a adus. Şi acest prieten... I-a spus că era un credincios. Şi a rămas uimit de ce auzea, şi a spus, "Când m-ai cunoscut Tu vreodată?"

E-78 El a spus, "Înainte să te cheme Filip, când erai sub pom, Eu te-am văzut." Aceea era la treizeci de mile în jurul muntelui. Pe jos, lui i-a luat o zi să se întoarcă la rândul de rugăciune, şi când a venit în rândul de rugăciune.

E-79 Crezi că Isus îmi poate spune care este necazul tău? Vei crede cu toată inima ta? Va crede audienţa cu toată inima? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] El nu se află aici pentru el însuşi. Este pentru altcineva; şi aceea este o femeie, şi ea este umbrită de moarte, este sora ta. ["Da, aşa este."] Nu este exact a ta... Este sora ta vitregă. ["Aşa este."] Şi ea nu este aici. Se află într-un spital în Tennessee. Şi tu eşti tot de acolo. ["Aşa este."] Şi tu eşti... Femeia a avut o operaţie, dar nu a ajutat la nimic. Şi tu stai în locul ei. Dumnezeu să-ţi acorde cererea. Du-te, şi fie ca Dumnezeu să o vindece pe acea femeie şi să o facă bine, pe baza credinţei acestui bărbat.

E-80 Doamne Dumnezeule, noi condamnăm acel diavol care este pe cale să ia viaţa acelei femei. Şi fie ca această persoană, care îi este lui o rudă, să trăiască pentru că el a venit şi a stat în locul ei. Isuse, Tu ai stat la Calvar în locul nostru, şi Tu ne-ai vindecat. Şi noi Te credem. Fie ca să fie aşa. Amin.
Du-te, crezând acum, frate. Nu te gândi la nimic altceva.

E-81 Ce mai faci? Noi suntem străini unul faţă de celălalt. Aceasta este prima dată că ne întâlnim. (Acum doar fiţi doar aşa de reverenţi, şi ascultaţi cu atenţie şi rugaţi-vă.) Dacă noi nu ne cunoaştem unul pe altul, şi suntem străini unul faţă de celălalt, poate de prima dată că ne întâlnim. [Sora spune, "Da." – Ed.] Este adevărat? Dacă aceasta este prima dată că ne-am întâlnit vreodată, ridică-ţi mâna sus. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi care este necazul tău, atunci mă vei crede că eu sunt slujitorul Lui? ["Da, eu cred că tu eşti. Tu eşti un slujitor al lui Cristos."] Îţi voi spune acum. Noi nu ne-am întâlnit niciodată înainte, dar tu eşti o Kentuckiană. Aşa este. Tu vi dintr-un loc numit Somerset, Kentucky. ["Da."] Aceea este exact aşa. Eu sunt din Burkesville, Kentucky. Şi tu suferi de o boală care este în-în intestinele stomacului, partea de jos. ["Da!"] Sunt tumori. Aşa este. În regulă, Jewel. ["Oh!"], du-te înapoi, Dumnezeu îţi acordă vindecarea ta. ["Oh!"]

E-82 Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, Isus cel înviat? [Sora doar vindecată de tumori, din nou strigă, "Oh!" – Ed.] Dacă tu poţi primi! V-aţi putea întreba de ce se bucură sora. Şi tu a-i face, la fel, ["Oh!"] dacă a-i fi fost într-o stare pe moarte. ["Laudă Numelui Său!"]

E-83 Eu nu te cunosc. Dar eu nu sunt... Dacă nu greşesc, cred că tu ai fost botezată azi dimineaţă, pentru că văd că tu ai făcut ceva bun. Dar, a te cunoaşte, eu nu te cunosc. Tu doar ai intrat în bazin, şi asta a fost... ea a fost-ea a fost botezată. Dar crezi tu că Isus îmi poate descoperi necazurile tale? Audienţa crede asta cu toată inima lor? Văd o femeie care apare între mine şi tine. Tu stai aici pentru o femeie, şi femeia este mult mai în vârstă decât tine. Păi, este mama ta. Ea nu este aici. Ea este din Georgia. Şi ea este foarte agitată. Ceea ce este, este schimbarea vieţii, menopauză. Şi tu stai pentru mama ta. Asta-i adevărat. Bine, ea va trece peste asta, şi va fi bine. Du-te, crezând acum, totul se va sfârşi. Spune¬i să aibă un curaj bun.

E-84 Dumnezeu să te binecuvânteze, tinere. Ai credinţă. Crede cu toată inima ta. Dacă tu poţi crede! Roagă-te.

E-85 Presupun că eu şi cu tine suntem străini. Dumnezeu te cunoaşte pe tine şi El mă cunoaşte pe mine. Dar ar putea Dumnezeu să îmi descopere necazul tău? Dacă o va face, Îl vei crede tu?

E-86 Câţi oameni de aici vor crede, şi vor spune, "Dumnezeule, eu voi crede dacă Tu îi vei spune acelui om"? [Adunarea spune, "Da. Amin." – Ed.]

E-87 Doar un moment. Doamna care şade chiar în spatele acestor fete de aici, care se uită la mine, suferă cu vene varicoase. Şi ea şade acolo, rugându-se pentru altcineva. Şi duhul ei l-a atins pe Marele Preot, şi ea este în contact cu Dumnezeu. Te rogi pentru un prieten de-al tău, care are probleme mintale. Şi ei locuiesc într-un-un oraş, un oraş micuţ, este Corydon, Indiana. Aşa este. Dacă poţi crede, poţi avea ceea ce ai cerut. Amin.

E-88 Tu ai avut un atac de cord; aproape la capăt de drum. Dă¬mi voie să-ţi spun una din necazurile tale, totuşi, fumatul de ţigări. Aşteaptă un minut, acel duh a sărit atunci. El nu vrea să facă asta. Asta-i ce îţi provoacă necazul. Aici, este acest tânăr aşezat chiar aici, el vrea să scape de ţigări, de asemenea. Dacă va crede din toată inima lui, obiceiul ţigărilor va pleca. Dacă tu poţi crede! Crezi asta? Dacă vei crede şi vei acţiona asupra acesteia, tu poţi avea izbăvirea ta; aşa şi tu. Tu nu eşti de aici. Tu eşti de departe de aici, de asemenea. Întoarce-te înapoi la Owensboro acum, lăudându-l pe Domnul. Ai credinţă în Dumnezeu.

E-89 Eu te cunosc, dar nu ştiu ce este în neregulă cu tine. Dacă Domnul îmi va descoperi care este necazul tău, Îl vei crede tu? Atunci boala ta de stomac va fi bine. În regulă. Du-te acasă şi bucură-te, crede cu toată inima ta.

E-90 Nu cred că te cunosc. Suntem noi străini unul faţă de celălalt? [Sora spune, "Da." – Ed.] Tu crezi? Aceea ce eu-eu îţi spun, adevărul, tu vei şti dacă era adevărul sau nu. ["Da."] În regulă, boala ta de inimă te va părăsi. ["Asta este. Îţi mulţumesc."] Du¬te acasă şi fi bine.

E-91 Eu nu te cunosc. [Sora spune, "Nu." – Ed.] Dar Dumnezeu te cunoaşte. Crezi tu dacă eu îţi voi spune care este necazul tău, şi unde se află, tu te vei face bine? La spatele tău. Du-te acasă acum, te va părăsi şi tu vei fi bine.

E-92 Tu crezi că Dumnezeu ar putea vindeca acea tumoare şi să o facă bine, fără o operaţie? Tu crezi? Ridică-ţi sus mâinile dacă crezi asta. Du-te acasă şi primeşte-o, în Numele Domnului Isus. Crede.

E-93 Ciudat, când am spus asta, tu aveai acelaşi lucru. [Sora spune "Da, aşa este." – Ed.] Tumoare. Tu ai simţit un sentiment ciudat când am spus asta, pentru că ambele duhuri au sărit, în acelaşi timp. Du-te, Isus Cristos te va face bine. Crede.

E-94 Tu eşti un bărbat tânăr, ca să ai artrită, dar crezi că Isus te va face bine? Dacă da, ieşi afară, crezând, şi să fi vindecat.

E-95 Câţi credeţi cu toată inima? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-96 Ce-i dacă nu ţi-aş spune nici un cuvânt, dar ţi-aş spune că Dumnezeu te-a vindecat când tu ai venit de după colţ acolo şi ai avut acel sentiment ciudat, m-ai crede tu? Du-te acasă, tu eşti bine. Isus Cristos te face bine.

E-97 Tu eşti o femeie tânără care suferă de nervozitate. Crezi că Dumnezeu va vindeca acea nervozitate şi o va lua de la tine? Ai încercat să găseşti un punct de unde să începi. Acesta este chiar aici. Du-te acum, bucurându-te, fericită. S-a terminat, pentru tine. Crede cu toată inima ta.

E-98 Tu ai o stare nervoasă care a cauzat o boală la stomac. [Fratele spune, "Este adevărat." – Ed.] Ai fost vindecat când te¬ai ridicat acolo în spate, domnule. Acela-i motivul că eu te-am aşteptat ca să vi aici. Du-te înainte, mănâncă-ţi cina, fi bine.

E-99 O problemă de femei, nervoasă, supărată. Aşa este. Aceasta te va părăsi acum. Du-te acasă şi fi bine, în Numele Domnului Isus. Ai credinţă doar.

E-100 Tu ai o tulburare de femei, aşa este, provoacă o scurgere. Este un ovar blocat. Crede, Isus Cristos te va face bine. Du-te acasă, şi crede cu toată inima ta.

E-101 Acum tu ai o stare gravă, este în inima ta, blocaj. Crezi că Isus Cristos te face bine? [Sora spune, "Da." – Ed.] Dacă crezi asta, du¬te în Numele Domnului, şi fi bine. Ai credinţă în Dumnezeu.

E-102 În regulă, frate, crezi că Isus Cristos te face bine, şi pe tine? Doar umblă în jos pe rând, lăudându-l pe Domnul.

E-103 Câţi de acolo acum care îl cred pe Domnul Isus? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] El cunoaşte fiecare...
104 D-na Nash, eu te cunosc, dar nu pot face nimic că acea Lumină stă asupra ta. Eu te cunosc, dar tu te rogi pentru altcineva. Este un copil mic, un copilaş, nu locuieşte aici. Locuieşte jos în Tennessee. De asemenea, tu te rogi pentru prietenul tău doctor care are o boală de inimă. [Sora spune, "O Dumnezeule!" – Ed.] Şi soţia lui de curând a avut un ictus uşor. ["O Dumnezeule!"] Aşa este. Crede, şi tu poţi fi bine.

E-105 O doamnă micuţă care şade la capătul băncii acolo, cu degetul pe gură, ce gândeşti, tânără doamnă? Tu ai avut o cădere nervoasă. Ţi-e frică să mai ai una. Aşa este. Dacă asta-i aşa, ridică-ţi mâna sus, în timp ce îţi ştergi lacrimile de pe ochi. Nu te teme, şi nu o vei avea.

E-106 Doamna aşezată acolo alături de tine, tu ai astm, probleme de bronşită. Opreşte-te din fumat, aceasta te va lăsa.

E-107 Aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi cu toată inima. Dacă poţi crede, toate lucrurile sunt posibile!

E-108 Aici este o doamnă aşezată chiar aici în spatele acestei doamne. Sunt sigur tu... Doamna, doar un moment, numele ei este D-na Evans. Ea este din Kentucky, Louisville. Aşa este. Eu nu te cunosc. Tu şti că este adevărat. Tu ai boală de inimă, ai probleme cu urechile tale. Aşa este. Dacă este adevărat, ridică-ţi mâna sus. Intoarce-te la Louisville, Isus Cristos te face bine.

E-109 Provoc credinţa voastră, în Numele lui Isus Cristos, să o credeţi. Oricine de aici, credeţi cu toată inima voastră! În spate de tot, stând în spate de tot, să credeţi. Voi nu trebuie să fiţi în nici un loc anume. Acolo pe partea aceasta, credeţi! Câţi din spate de acolo aveţi nevoie de vindecare? Ridicaţi-vă mâinile, şi spuneţi, "Eu cred, Doamne." Aveţi credinţă!

E-110 Şezând chiar în spate în această direcţie aici, văd un om care se roagă sincer, în vedenie, stă acolo, el este un predicator, el stă la un amvon, şi el predică pentru o creştere... se roagă pentru o creştere în slujba lui. Nu l-am văzut niciodată înainte în viaţa mea. Dar asta-i pentru ce te rogi tu, frate. Tu vei avea lucrul acesta acum. Crede-l pe Domnul Isus!

E-111 Acolo este un bărbat care şade înapoi în spatele lui acolo, care are ceva în neregulă cu braţul lui, noduli pe braţul lui. Şi el este... Dacă vei crede aceasta, domnule, tu poţi avea vindecarea ta. Amin.

E-112 Chiar aici afară la capătul acestui rând de aici, a doua din rând, o doamnă mică cu capul aplecat, chiar înapoi către spate, şade acolo rugându-se, are probleme cu vezica biliară. Asta este, doamnă, ridică-ţi mâna sus, şi ştiu că tu-tu ai fost cea care se ruga. Ţi-ai primit vindecarea chiar atunci.

E-113 Cume cu asta, credeţi că Isus a înviat din morţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Este El aici acum? ["Da!"] Voi Îl credeţi? ["Amin."] Atunci dacă mă veţi crede pe mine, dacă eu v-am spus Adevărul Bibliei, şi Dumnezeu s-a întors în jur şi a adeverit că eu v-am spus Adevărul, aceea înseamnă că, perfect că, Domnul Isus este aici. Aşa este? ["Amin."]

E-114 Atunci faceţi asta, faceţi asta, nu vă îndoiţi, puneţi-vă mâinile peste cineva care şade lângă voi. Eu mă voi ruga chiar de aici, şi tot grupul vostru va fi vindecat chiar acum dacă o veţi crede. Veţi credeţi voi aceasta? Puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi, atunci. Toţi care credeţi că veţi fi vindecaţi acum, spuneţi, "Amin." [Adunarea spune, "Amin!" – Ed.] Acum voi... Eu am să spun această rugăciune. Rugaţi-vă aceasta, rugaţi-vă după mine.

E-115 [Adunarea repetă această rugăciune, după Fratele Branham – Ed.] O Doamne, Creator al cerurilor şi al pământului, Autor al Vieţii veşnice, Dătător al fiecărui dar bun, eu sunt în nevoie, Doamne, de puterea Ta de vindecare. Şi mă rog ca Tu să¬mi dai credinţă să o accept. Asta este făgăduinţa Ta. Eu cred că Tu eşti acelaşi Isus care a umblat pe ţărmurile Galileii, a suferit sub Pontius Filat, a murit, a înviat, s-a înălţat Sus, a dat daruri înapoi la oameni, prin Duhul Sfânt. Eu cred că Duhul Sfânt este aici continuând aceeaşi lucrare care ai făcut-o Tu când erai Tu aici. Eu îmbrăţişez acea făgăduinţă. Eu accept vindecarea mea.
Promit să trăiesc pentru Tine şi să mă supun Poruncilor Tale, să umblu în Lumină. Şi acum eu cred, pentru că am făcut această mărturisire, că sunt vindecat prin rănile Tale.

E-116 Aşezaţi-vă în perfectă linişte. Acum doar gândiţi-vă, aceea este mărturisirea voastră, Dumnezeu vine în voi chiar acum. Inspiraţi înăuntru Duhul Sfânt, prin credinţă, "Eu cred că condiţia mea este vindecată. Cred că toată boala mea este înlăturată." Sunteţi chiar acum în Prezenţa lui Dumnezeu. Nu puteţi simţi acel Duh? Deschideţi-vă inimile, a voastră-credinţa voastră. Duhul Sfânt vindecă oamenii chiar acum; o fetiţă care şade chiar aici, alta la dreapta mea. Platforma întreagă pare să fie iluminată cu Puterea Cristosului înviat. El este peste audienţă. El este în oameni. Acum, aceea a fost rugăciunea voastră.

E-117 Acum mă voi ruga şi să-i cer diavolului de îndoială să plece de la voi.

E-118 O Doamne Dumnezeule, Creator al Cerului şi pământului, ascultă rugăciunea mea, Doamne; repede, în timp ce Duhul Sfânt este aici, înainte ca oamenii să piară.

E-119 Îl condamn pe diavolul. Isus Cristos a luat victoria de la tine, El a câştigat-o la Calvar; El a triumfat asupra morţii, a diavolului, a iadului, şi a mormântului, şi a înviat din nou a treia zi, şi este viu pentru totdeauna. Ieşi afară de aici, Satan, tu eşti o fiinţă învinsă. Părăseşte-i pe aceşti oameni, şi lasă-i să fie vindecaţi, în Numele Domnului Isus Cristos.

E-120 Toţi care vă acceptaţi vindecarea, ridicaţi-vă în picioare chiar acum. În Numele lui Isus Cristos, ridicaţi-vă! Amin. Ridicaţi-vă mâinile spre El, şi lăudaţi-L. Singura persoană care văd că nu este sus, este un bărbat care şade aici într-un scaun cu rotile, Gane Heelie. Ştiu ce este cazul lui, este un caz de poliomielită.

E-121 Pare ca un scaun cu rotile în spate aici. Să vedem. Este un caz, o doamnă cu un membru. Aşa este? Mă crezi tu că eu sunt profetul lui Dumnezeu? Sunt un străin pentru tine. Eu nu te pot vindeca. Dar crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul tău? [Sora spune, "Da." – Ed.] Dacă s-ar întâmpla, te-ar ajuta? Tu eşti diabetică. Asta-i adevărat. Acum crede aceasta, şi du-te acasă şi fi bine, în scaunul cu rotile. Asta e tot ce trebuie să faci, este să crezi în Domnul Isus Cristos, şi să fi vindecată!

E-122 Ridică-ţi mâinile aAcum, şi-şi spune, "Îţi mulţumesc, Doamne, că mă vindeci. Îţi mulţumesc, Doamne, că mă vindeci. Eu Te laud, Doamne, că mă vindeci. Dumnezeu este bun! Dumnezeu este mare! Dumnezeu este preţios! Dumnezeu este adevărat! Dumnezeu este aici! Duhul Sfânt este aici. Puterea lui Dumnezeu este aici. Şi eu cred acum cu tot ce este în mine, că Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, mă face bine. Amin."

E-123 Dacă este cineva aici care este condamnat de păcat, şi ştiţi că păcatele voastre nu sunt sub Sânge, şi chiar acum în Prezenţa lui Dumnezeu, Care vă cunoaşte gândurile, şi Duhul Sfânt îmi spune asta, aţi vrea voi să Îl acceptaţi ca Mântuitorul vostru personal, vreţi să fiţi amintiţi în rugăciune? Ridicaţi-vă mâna, toţi care sunteţi aici. Dumnezeu să te binecuvânteze, şi pe tine, şi pe tine, şi pe tine, şi pe tine. Aşa este. Acolo în spate, tu, şi pe aici. Sigur. Inapoi aici, Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule. Dumnezeu să te binecuvânteze acolo. Şi Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine. Aşa este.

E-124 Vedeţi, Duhul Sfânt nu greşeşte niciodată. Când Duhul Sfânt spune... Mă pregăteam să predau serviciul Fratelui Neville, pentru că vindecarea este încheiată, dar Ceva a spus, "Ei au nevoie de vindecarea sufletului." Dacă vreţi să îl primiţi pe Isus ca Mântuitorul vostru personal, aplecaţi-vă capul doar un moment. Să oferim rugăciune.

E-125 Frate Neville, eu sunt aşa de răguşit, oferă tu această rugăciune, vrei tu. În regulă.

E-126 [Fratele Neville se roagă, "Tată Ceresc, în Numele Domnului Isus Cristos, Care a umblat aici atât de glorios în mijlocul nostru în această seară. Aşa cum aceştia care îşi apleacă capul, în credinţă în această seară, crezând că Tu eşti în stare să-i eliberezi, şi sufletul şi trupul. Mântuieşte-i pe cei care cred acum în credinţă de căinţă. Dragă Dumnezeu, fie ca această seară să fie o seară diferită pentru ei. Dă-le acum dorinţa, O Dumnezeule. Şi dă-le acum, O Doamne Isuse, acea mult dorită cunoştinţă de păcate iertate. Mântuieşte pe fiecare, O Dumnezeule, care şi-au aplecat capul acolo afară, care au cerut un interes în rugăciune. Şi fie ca ei, de acum înainte, fie ca ei să îş_i propună în inimă să trăiască pentru El Care a murit pentru ei. În Numele lui Isus şi de dragul lui Isus ne rugăm. Amin, şi amin. Laudă Domnului!" – Ed.]

Up