Cine Este Acesta?

Who Is This?
Data: 59-0510E | Durată: 2 oră 27 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Te binecuvântez, frate. Este aşa de plăcut să ajungi să vii la casa Domnului. Mă gândesc că...

E-2 Eu studiam ceva Scriptură, cu un timp în urmă, şi Ea zicea că atunci când Isus s-a apropiat de Ierusalim, că ucenicii şi-au ridicat ochii şi au văzut cetatea sfântă în depărtare, şi ei au început să se bucure şi să zică, că, "Acum va fi reaşezată împărăţia?"

E-3 Şi acest om anumit care spunea, sau vorbea despre o vizită recentă la Palestina, şi el a zis că oamenii acum, în ultimul an, au ajuns într-un loc că, atunci când au venit sus din vale şi s-au uitat în jurul cotiturii, acelaşi drum pe care a fost Isus cu ucenicii în timpul acela, când ei văd cetatea, ei încep să plângă.

E-4 Voi ştiţi, eu cred, că era ceva cu ucenicii aceia, în zilele acelea, au simţit, căci-căci împărăţia va fi reaşezată din nou.

E-5 Şi acum este aproape timpul. Eu cred că acela-i sentimentul care este asupra oamenilor, că împărăţia este aproape gata să fie reaşezată din nou.

E-6 Fratele Neville, păstorul nostru graţios şi binecuvântat, tocmai a vorbit cu mine despre un efort pentru o trezire viitoare aici la tabernacol, în câteva seri, să ne rugăm referitor la aceasta. Şi eu i-am spus, m-am gândit că ar fi un lucru binecuvântat.

E-7 Voi doar nu puteţi avea prea multe treziri. Şi de multe ori noi avem opinia greşită despre o trezire. O trezire nu este aşa de mult pentru a aduce înăuntru membri noi, ci este să trezeşti ceea ce avem deja. Şi eu sunt...

E-8 Îmi place să spun aceasta, căci eu o spun din adâncul inimii mele. Eu încep să găsesc un sentiment diferit în jurul tabernacolului decât cum a fost de mult timp, un sentiment de-de un simţ spiritual adânc, aşa obişnuia să fie, cu mult timp în urmă; că ceva se stabileşte, şi are o temelie reală. Şi eu sunt încredinţat că Dumnezeu va binecuvânta această biserică mică, şi... ? ... din nou în puterea ei.

E-9 Şi eu văd programul clădirii mergând înainte, şi eu cred că acela-i un lucru mare. Căci, mai curând sau mai târziu, noi oamenii mai bătrâni vom dezbrăca armura şi o vom preda înapoi în mâinile copiilor noştri, şi păşim sus pe acea Scară de aur.

E-10 Zilele trecute am trecut de semnul jumătăţii de drum acum, de vârsta de cincizeci de ani. Eu doar nu pot să-mi dau seama de aceea. Nu pare că a trecut timp mult de când căram alimente pentru Chris Misneasner, Ja vârsta de vreo optsprezece, şaisprezece, optsprezece ani. Însă doar au mers undeva. Aceasta doar arată că aici noi nu avem cetate stătătoare, ci noi căutăm Una care vine. Şi aceea este Cetatea unde Dumnezeu este ziditor, şi acolo nu va fi sfârşit niciodată acolo.

E-11 Azi dimineaţă, aşa cum vorbeam despre subiectul zilei mamei, şi încercam să aşez mama nu aşa cum este ea în realitate, în vârsta bătrână, cu riduri, şi peste noi; cârjele ei, sau un scaun cu rotile vechi, sau fotoliu, şi un ghiveci mic cu flori aşezat lângă ea; ci mama în înviere, reaşezată înapoi în tinereţea ei, şi stând, strălucind ca o regină. Acela-i felul cum îmi place să mă gândesc la mama mea. Nu-mi place să mă gândesc la ea aşa cum este astăzi, bătrână. Îmi place să mă gândesc la ceea ce vine. Şi eu ştiu că voi simţiţi în felul acela despre mamele voastre. Gândiţi-vă la ea aşa cum este ea de fapt în inima ei. Deşi mulţi... aşa cum zice poetul, "Viaţa nu i¬a fost uşoară, dar ea ar trăi-o din nou de la început, doar să facă ceva pentru voi." Astfel Dumnezeu va face o cale aşa ca ea să poată trăi veşnic cu voi. Deci eu sunt bucuros de aceea.

E-12 Eu nu ştiu de ce. Eu am făcut acest anunţ, azi dimineaţă, că eu voi vorbi în seara aceasta, dacă va voi Domnul, despre:
Cine Este Acesta? Desigur nu ştiu cum o voi face. Dar eu am fost ocupat până aproape cu o oră şi zece minute în urmă, în interviuri toată după-masa, şi am avut chemări speciale şi-şi de urgenţă. Eu nu le-am putut face.

E-13 Şi aş vrea să continuaţi să vă rugaţi pentru Doctorul Sam. El-El devine bine, şi noi suntem mulţumitori. Şi Doctorul Baldwin şi D-na Baldwin amândoi sunt în refacere. Ei o duc bine.

E-14 Aş vrea să puneţi unul nou pe lista voastră de rugăciune, în această după-masă. Acela-i Harry Lease aici jos, farmacistul. Harry este un prieten personal de-al meu. Şi atât timp cât l-am cunoscut, am gândit că el era un Creştin, până în această după¬masă, când fratele lui a făcut cererea pentru salvarea sufletului lui. Fratele Mike Egan a adus... administratorul nostru de aici, a adus veştile. Şi Harry este într-o stare serioasă, la spital. Eu nu am ştiut că el s-a gândit aşa de mult la mine; dar, el şi-a refuzat propriul lui păstor, în această după-masă, sau păstorul din biserica unde merge el, şi a vrut ca eu să vin să-l văd. Şi eu vreau să merg să-l văd. Astfel, rugaţi-vă pentru Harry.

E-15 Noi suntem bucuroşi aici, în seara aceasta, să recunoaştem, sunt prietenii mei aici, de jos din Georgia, Fratele Welsh Evans şi familia lui. Eu văd, de asemenea, alţi vizitatori pe care nu i¬am cunoscut, probabil că erau aici azi dimineaţă.

E-16 Dacă nu greşesc, eu îl văd pe Fratele şi Sora Elmer Collins acolo în spate, din Phoenix, Arizona. Oh, voi nu v-aţi schimbat. Se pare că voi ar trebui să fiţi în hainele voastre de căi ferate, şi-şi veniţi înăuntru de pe linie. Şi bine aţi venit înapoi acasă! Eu nu vă pot cere să staţi aici, căci voi aţi găsit un loc mai bun, vedeţi, acela-i foarte bun, Phoenix. Îmi place să locuiesc acolo, cândva, şi eu.

E-17 Şi apoi îl văd pe Fratele Smith aici, din biserica lui Dumnezeu, de acolo. Frate Smith, mi s-a dat, cărticica ta, zilele trecute, sau ieri după-masă, târziu. Eu nu am citit-o încă, dar eu desigur o voi sprijini, atât timp cât ştiu că tu ai scris-o. Ea trebuie să fie reală, Scriptură adevărată. Dumnezeu să te binecuvânteze. Şi eu sper că este un succes.

E-18 Şi mulţi alţii, aş putea spune. Voi toţi sunteţi bineveniţi aici la tabernacol. Şi eu m-am bucurat de cântarea aceea, azi dimineaţă, a Sorei Stricker care a cântat, "El se uită prin zăbrele, la ea." Fraţii mei Menoniţi de aici, bucuros să-i avem aici. Şi, oh, voi toţi! Un prieten de aici, eu cred, de dincolo din Illinois, fiul lui face înregistrări în spate, ajung să-i întâlnesc din nou. Şi aşa de mulţi, eu aş putea... Să nu vă gândiţi că vă dispreţuiesc dacă nu vă spun numele, dar eu doar vă spun bun venit la toţi.

E-19 Acum să citim în seara aceasta, pentru o lecţie de Scriptură, din Matei al 21-lea capitol, începând la 1-ul verset, şi să citim jos, şi al 11-lea, inclusiv.
Şi când ei s-au apropiat de Ierusalim, acolo a venit, şi au venit la Bettfaghe, spre muntele Măslinilor, apoi Isus a trimis doi ucenici,
Zicându-le, Mergeţi în satul dinaintea voastră, şi în drumul vostru veţi găsi o măgăriţă legată, şi un mânz cu ea: dezlegaţi-i, şi aduceţi-i la mine.
Şi dacă cineva vă întreabă, voi să le ziceţi, Domnul are nevoie de ei; şi el îi va trimite drept aici.
Toate acestea s-au făcut, ca să se poată împlini ceea ce s-a vorbit prin profetul, care zice,
Spune... fiicelor Sionului, Iată, Regele tău vine în smerenie... şezând pe măgar, şi un mânz al unei măgăriţe.
Şi ucenicii au mers, şi au făcut cum le-a poruncit Isus,
Şi au adus măgăriţa, şi mânzul, şi şi-au pus pe ei hainele lor, şi l-au aşezat pe acela.
Şi o foarte mare mulţime şi-au întins hainele lor în cale; şi au tăiat ramuri din pomi, şi le-au aruncat în cale.
Şi mulţimea care a mers înainte, şi care au urmat, au strigat, zicând, Osana fiului lui David: Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului; Osana în înălţimi.
Şi când el a venit în Ierusalim, tot oraşul era mişcat, zicând, Cine este acesta?
Şi mulţimea a zis, Acesta este Isus profetul din Nazaret...
Să ne aplecăm capetele pentru rugăciune.

E-20 O Doamne, ne întrebăm doar ce am fi zis noi, dacă am fi trăit în zilele acelea. Dar noi trăim într-o zi mai mare, când noi aşteptăm ca El să vină. Şi aşa cum facem pregătire, Doamne, pregătindu-ne inimile, şi aducând înăuntru toţi snopii care-i putem aduna din câmpurile secerişului, fie acasă sau în străinătate. Noi ne gândim şi-şi anticipăm la timpul în care-L vom vedea venind, călărind pe un cal alb, venind în jos din porţile Gloriei, să schimbe şi să modeleze aceste trupuri care putrezesc ale noastre, într-un trup glorios ca al Lui propriu, unde nu mai poate fi păcat sau nici semn al morţii să intre vreodată. Şi noi Îl vom vedea aşa cum El este, şi trăim, şi-L iubim prin toate veacurile care vor veni.

E-21 Noi Îţi mulţumim pentru această biserică şi pentru păstorul ei, şi pentru administratorii şi diaconii, şi pentru fiecare persoană care vine aici; şi pentru vizitatorii care sunt în porţile noastre, care sunt oi din aceeaşi turmă, dar dintr-un alt ţarc. Noi ţi-am cere ca Tu să-i binecuvântezi, în seara aceasta, cu Prezenţa Ta.

E-22 Şi hrăneşte-ne din Cuvântul Tău, ca noi să putem pleca de aici, în seara aceasta, cu hotărârea să fim mai buni Creştini decât am fost cândva. Fie ca noi să mergem cu o speranţă nouă în inima noastră, şi cu bucurie, aşteptând după Venirea Lui.

E-23 Dacă din întâmplare ar fi printre noi unii, care sunt bolnavi şi suferinzi, noi nu-i vom uita să ne rugăm pentru ei. Ca ei... Venind în clădire, în seara aceasta, unde ne-am adunat pentru închinare, venind înăuntru, bolnavi, fie ca ei să iasă sănătoşi.

E-24 Şi noi am cere pentru cei care sunt convalescenţi, în case şi în spitale, şi sunt pe paturi de suferinţă. Ne rugăm, O Dumnezeule, ca mila Ta să ajungă jos la ei.

E-25 Noi ne-am ruga pentru cei ce sunt indiferenţi, în seara aceasta, care nu au gustat încă şi nu au văzut că Domnul este bun, care nu ştiu ce înseamnă să fii iubit de Dumnezeu. Ei doar nu înţeleg ce pierd ei. O Dumnezeule, fie ca ceva transmisiune radio, sau vreun fel, să le atingă inimile, şi emoţiile lor să fie întoarse spre Tine înainte ca uşa milei să se închidă şi ei să fie afară, să stea la judecată fără milă.

E-26 Ajută-ne, Doamne. Aceste lucruri ne rugăm în Numele Domnului Isus, şi pentru gloria Lui noi o cerem. Amin.

E-27 Oamenii au fost aşa de aglomeraţi pe la porţi, şi străzile erau tixite, şi acolo nici măcar nu era loc pentru oameni să doarmă. Ei s-au culcat în afara zidului, peste tot pe terenuri, pentru că acesta era paştele. Şi oamenii au venit de prin toată lumea cunoscută, să se închine la acest timp. Acesta era timpul când mielul pascal era junghiat. Şi... Acesta reprezenta eliberarea lor din Egipt, din robie. Şi ei au ţinut-o, anual. În fiecare an, acest paşti mare a avut loc. Şi era unul din cele mai remarcabile timpuri din... sau evenimente din religia Iudaică, căci acesta însemna timpul când ei au fost eliberaţi.

E-28 La toţi oamenii le place să gândească despre aceea, de timpul când ei au fost eliberaţi. Cum că fiecare din noi, în seara aceasta, pot merge înapoi la timpul când am fost eliberaţi! Ce a însemnat acesta pentru noi!

E-29 Îmi pot aminti în propria mea experienţă, despre cum sărmana mea inimă de băiat râvnea să atingă pe Dumnezeu. Mă gândeam, "Oh, dacă aş putea măcar să merg sus şi să bat la uşa Lui, şi să vorbesc cu El puţină vreme!" Şi, desigur, voi ştiţi povestirea mea. Mi-am luat o hârtie şi un creion, şi urma să-I scriu o scrisoare, căci eu nu puteam să vorbesc cu El. Şi am ştiut că El a locuit în pădure, căci L-am auzit, şi I-am văzut mişcarea în pădure. Şi o-o cale anumită, veche familiară pe care mergeam jos când eram la vânătoare sau la pescuit. M-am gândit, "Eu doar o prind de pom, şi o adresez către D-ul Isus." Doar într-un fel aşa ca povara aceea să poată merge de pe inima mea.

E-30 Oh, în noaptea aceea, acolo jos! Eu aş putea să-mi uit vârsta, eu aş putea chiar să-mi uit numele cândva, dar eu niciodată nu pot uita ora aceea când El m-a eliberat din păcat. Ceva a avut loc, jos în lăuntrul meu, care m-a ajutat prin marile ceasuri de întuneric. Ora eliberării mele, greutăţile păcatului m-au părăsit, şi eu am fost o persoană nouă. Eu am fost o creatură nouă în Cristos Isus, de atunci.

E-31 Şi aceşti Iudei, ei au venit sus, în fiecare an. Şi acolo era un-un izvor în interiorul bisericii. Şi ei au luat pâinea, şi ierburile amare, şi mielul, şi au băut din acest izvor în biserică. Şi ei s-au bucurat împreună din cauză că Dumnezeu le-a arătat favor, astfel că acesta era timpul paştelor. Şi nu numai că era paştele, ci era un paşte special.

E-32 Voi ştiţi, că există uneori când noi mergem la biserică şi... Nouă întotdeauna ne place să mergem, dar există uneori când se întâmplă ceva special.

E-33 Şi acesta era unul din acele timpuri. Aerul era încărcat cu aşteptare, întocmai cum este astăzi. Toţi ochii acelora care L¬au iubit priveau ca El să intre pe poartă.

E-34 Şi eu cred că este în mare măsură la fel astăzi, pentru acei care-L iubesc şi-L aşteaptă. Aerul este încărcat de aşteptare.

E-35 Când, noi trăim în această zi, când pământul este de fapt, a devenit un butoi mare de pulbere. Şi ştiinţa ne spune, "Mai sunt trei minute până la miezul nopţii." Şi eu sunt sigur că voi aţi citit, ca şi mine, zilele trecute, povestea acestui general în armată, zicând, că, "Dacă era un alt război, acesta ar dura numai două sau trei minute." Zilele vechi de bătălie, şi trasul cu puşca, şi săparea gropilor de vulpe, acelea s-au terminat. Ei pretind că următorul război va fi doar două sau trei minute. Într-o zi, vreo persoană zăpăcită îi va exploda capacul şi va aprinde una din acele bombe. Şi când ei o fac, noi avem posturi de ascultare, peste tot, să tragem drept înapoi din nou. Lumea doar nu poate supravieţui aceea.

E-36 Fiecare la paşti ştia că ceva urma să se întâmple, dar ei nu ştiau doar ce era.

E-37 Şi acela-i felul cum este astăzi. Aproape fiecare ştie că ceva urmează să se întâmple. Fiecare ştie asta. Voi puteţi vorbi cu păcătosul, voi puteţi vorbi cu comerciantul, voi puteţi vorbi cu oricine, şi, oh, acesta-i un aşa timp de neodihnă pentru lume.

E-38 Dar voi puteţi vorbi cu un bărbat sau o femeie care aşteaptă ca El să vină, şi slava este pe faţa lor, strălucind. Ei aşteaptă după acel mare eveniment. Astfel tot aerul este încărcat din nou, aşteptând ceva să se întâmple. Lumea nu ştie ce urmează să se întâmple, dar Biserica viului Dumnezeu ştie ce se va întâmpla. Ei ştiu căci curând trâmbiţa va suna, şi-L vom vedea venind, călărind din Slavă, pe un cal alb, şi armatele Cerului urmându-L. Şi cei ce sunt morţi în Cristos vor fi răpiţi şi luaţi sus să-L întâlnească în văzduh. După aceea aşteptăm noi. Noi tânjim după aceasta.

E-39 Şi ni se spune că sufletele acelor mame, şi aşa mai departe, despre care am vorbit azi dimineaţă, doar sub altarul lui Dumnezeu, strigă, "Până când, Doamne? Până când?" Mama vrea să vă vadă tot aşa de mult cât vreţi şi voi să o vedeţi. Şi cei dragi ai noştri vor să ne întâlnească tot aşa cum vrem noi să-i întâlnim.

E-4

E-41 Oh, acest veac mare nevrotic în care trăim, doar nu avem timp pentru nimic, doar urcăm, şi smucim, şi apucăm, păi, este o zi îngrozitoare.

E-42 Atunci, aşa cum au aşteptat ei ca ceva să se întâmple, era prea rău că mulţi dintre acei de la paşti niciodată nu au ajuns să-L vadă. Totuşi, ei ştiau că ceva urma să se întâmple, dar totuşi ei nu au ajuns să-L vadă.

E-43 Aşa va fi la Venirea Domnului. Există mulţi oameni ne astâmpăraţi, astăzi, care ştiu că ceva este gata să se întâmple, dar ei-ei nu-L vor vedea niciodată. Căci El va veni în liniştea miezului nopţii, să-şi răpească acea Biserică mică care tânjeşte şi aşteaptă şi nădăjduieşte să-L vadă. Aceia sunt cei după care va veni El şi-i va lua. Mulţi din lume care trăiesc în străluciri, şi îşi îmbuibă sufletele cu lucrurile lumii, niciodată nu vor şti ce s-a întâmplat, până când Biserica este dusă în Slavă, căci El va veni ca un hoţ noaptea şi-i va lua. Astfel noi putem vedem că suntem din nou înapoi în acelaşi loc. Acum noi aflăm, că, aceste aşteptări, că Dumnezeu vine la cei care... Prin toate Scripturile, a fost acelaşi lucru. Căci ei sunt... El întotdeauna se arată celor care-L aşteaptă, întotdeauna la acei care vor să¬L vadă. Şi eu sunt sigur că aceea este speranţa care este pe inimile noastre în seara aceasta.

E-44 A fost cu vreo şase luni în urmă, eu presupun, când am mărturisit la nişte oameni. Şi am zis, "Oh, să te gândeşti la aceasta, că aproape oricând El va veni!"

E-45 Şi ce m-a determinat să spun asta, eu am vorbit despre Fratele Bosworth. Când am mers să-l văd pe acel sfânt bătrân, când noi am auzit că este pe moarte, în vârstă de optzeci şi ceva de ani, soţia cu mine ne-am dus jos, de asemenea, acolo să-l vedem înainte să moară. Eu doar a trebuit să-i spun ceva. Îmi place să văd sfinţii când ei intră în Glorie, şi eu a trebuit să-l văd. Şi noi ne-am ars cauciucurile la maşină.

E-46 Dar când am ajuns acolo, şi m-am repezit pe uşă, într-un colţ mic era culcat acel patriarh bătrân. El şi-a ridicat capul sus când m-a văzut venind. Braţele lui bătrâne, plăpânde s-au întins, cu carnea atârnând în jos. Şi el şi-a întins braţele spre mine. Şi l-am apucat în jurul gâtului şi am strigat, "Părintele meu, părintele meu, carele lui Israel, şi călăreţii lor," căci el a fost un om sfinţit, evlavios.

E-47 Şi am zis, "Frate Bosworth, eu vreau să te întreb ceva. Crezi tu că te vei face bine?"
El a zis, "Oh, eu nici măcar nu sunt bolnav."
Am zis, "Ei bine, care este chestiunea?"

E-48 El a zis, "Mă duc Acasă." El a zis, "Sunt obosit, şi sunt epuizat. Şi eu doar vreau să merg Acasă."

E-49 Am zis, "Atunci tu îţi dai seama că mori?" Am zis, "Eu vreau să te întreb ceva. În urmă jos prin şaptezeci şi ceva de ani de slujbă, care a fost cel mai glorios minut al tău? Ai putea să-mi vorbeşti, domnule, şi să-mi spui ce experienţă ai avut, jos de-a lungul liniei, care ai putea s-o socoteşti cea mai măreaţă oră a ta."

E-50 Dacă voi trăi să văd vârsta lui, niciodată nu voi uita, cum ochii aceia negri m-au prins, pe deasupra acelor ochelari. El a zis, "Dragul meu frate, acesta este cel mai măreţ moment din viaţa mea. Nu mă pot gândi la ceva timp care a fost cu ceva mai glorios decât chiar acum."
51 L-am privit în faţă, şi am zis, "Domnule, tu încă ştii că vei muri?"

E-52 El a zis, "Frate Branham, eu sunt culcat aici, aşteptând în fiecare minut ca El să deschidă uşa aceea şi să vină, să mă ducă Acasă cu El." Acela-i felul să mori. Acela-i felul să pleci.

E-53 Şi aşa cum ştiţi, căci, cu vreo două ore înainte ca el să moară... El era, zăcea într-o comă, de peste două zile. Şi când şi-a revenit, el s-a ridicat în cameră, şi a început să vorbească cu soţia lui. Apoi, dintr-o dată, s-a părut că este transparent. Şi a dat mâinile, pentru o oră bună sau mai mult, cu prietenii, care au fost morţi de patruzeci sau cincizeci de ani, care i-au fost convertiţi în biserica lui. A dat mâinile cu mama lui şi cu tatăl lui. Până când el a fost... viaţa i-a părăsit trupul, s-a culcat jos pe perină şi a adormit, în braţele Domnului Isus. Nu există nimic ca a-i sluji Lui, aşteptându-L.

E-54 Şi aşa cum am vorbit cu acest om despre aceasta, şi i-am spus acea experienţă, am zis aceasta. Am zis, "Domnule, oh, nu va fi glorios când Îl vom vedea? Oh, dacă El ar veni astăzi!"
El a zis, "Frate Branham, nu-i speria aşa pe oameni."
Am zis, "Ce vrei să spui?

E-55 El a zis, "Oh, nu încerca să spui oamenilor că lumea vine, sau Cristos vine. Aceasta îi îngrijorează."

E-56 "Oh," am zis, "nu. Îţi cer scuze. Pentru cei care-L aşteaptă, este cea mai slăvită veste pe care o pot auzi, că Isus este aproape gata să se arate şi să-şi ia Biserica Lui." Vârsta bătrână va fi schimbată în tinereţe. Bucuria va fi dată în locul mâhnirii. Viaţa va fi dată în locul morţii. Nemurirea pentru muritor, va fi schimbată. Oh, ce moment, să ştii că El va veni!

E-57 Ei L-au căutat. Ei L-au aşteptat. Şi când El a venit, noi am aflat că acolo erau două fracţiuni. Un grup era pentru El, şi unul era împotriva Lui.

E-58 Şi acela-i felul cum o aflăm astăzi. De aceea, venirea Lui, întotdeauna a despărţit pe oameni. De fiecare dată, când voi îl găsiţi pe Isus, îi găsiţi pe cei din jur care vor fi contrari cu Acesta. Acela-i Satan. Şi, astăzi, când ne gândim la aceasta, noi nu vedem multă schimbare. Doar la fel. Oamenii s-au schimbat, dar duhul oamenilor nu s-a schimbat.

E-59 Astfel când ei în final s-au uitat afară pe poartă şi L-au văzut venind, călărind pe acel mic, măgar alb, nu-i de mirare că ucenicii au început să-să strige, "Împărăţia Cerului a venit!" Oamenii au fugit să-L întâmpine, şi tot Ierusalimul era agitat. Există ceva referitor la aceasta, când Isus vine, întotdeauna este o agitaţie. Şi toată cetatea era agitată. Şi ei-ei nu o pot ascunde.

E-60 Şi predicatorii din ziua aceea au trebuit să dea o socoteală pentru această agitaţie, pentru că era la sărbătoarea paştelor. Şi ei au strigat, "Cine este Acesta?" când aerul s-a încărcat. Şi venirea Domnului Isus, la Ierusalim, a încărcat aerul cu aşteptări. Se părea că învăţătorii ar fi trebuit să ştie ce urma să aibe loc. Se părea că marele preot ar fi trebuit să o ştie. Se părea că toţi ceilalţi preoţi ar fi trebuit să o ştie.

E-61 Şi aceasta nu s-a schimbat nimic, astăzi, căci Duhul Sfânt este premergător al Venirii Domnului Isus. Şi aşa cum Duhul Sfânt începe să se întindă peste pământ, focuri de trezire izbucnesc, peste tot, mari semne şi minuni s-au făcut, vindecări au avut loc, profeţii au ieşit. Toată adunarea binecuvântărilor apostolice au venit înapoi la Biserică din nou. Deci, aşa cum a fost atunci, aşa este acum, duhul celui necredincios încă strigă, "Cine este Acesta?"

E-62 Unii dintre ei au crezut în Domnul Isus, să zică că El era un om bun. Unii din ei au zis, "El este un Om bun."

E-63 Aşa spun ei astăzi. Ei încearcă să-L pună ca un Napoleon, un războinic. Ei încearcă să-L pună ca un-un George Washington, un om adevărat. Dar El era mai mult decât atât.

E-64 Aţi observat citirea Scripturii? Ei au zis, "Acesta este un profet care vine din Galileea."

E-65 Şi ei încearcă să spună acelaşi lucru astăzi, când ei văd această mare mişcare a Domnului: să reaşeze înapoi, la sănătate, pe bolnavi şi suferinzi; să-L vadă folosind Duhul Lui în Biserica Lui, să discearnă gândurile oamenilor; să-L vadă făcând întocmai cum El a făcut când El era aici pe pământ, să împlinească ce a zis El că va avea loc. Cu certitudine. Bisericile şi oamenii, cum întrebau aceasta, "Cine este Acesta?"

E-66 Ei nu au înţeles cine era Isus, pentru că nici unul dintre ei nu L-au putut recunoaşte, prin şcolile lor. "Din ce seminar a venit El? De la ce şcoală de teologie a venit El?"

E-67 Şi tot aşa este astăzi. Cei mai mulţi dintre oamenii care sunt unşi cu Duhul Sfânt nu au venit din vreun seminar. Ei sunt produse ale alegerii propri a lui Dumnezeu. Dar semnele şi miracolele, şi minunile care au fost promise în Biblie, însoţesc acest mare Duh Sfânt aşa cum El se mişcă printre oameni.

E-68 Şi ei spun astăzi, "De la ce şcoală sunt ei?" Imediat ce intri într-un oraş, să ţii o trezire, "La ce denominaţiune aparţineţi?"

E-69 Eu am avut un interviu vineri după-masă, cu preotul Romano Catolic din biserica Irlandeză în Louisville. Şi nu mult după ce i-am fost prezentat, un om bun pregătit, el a zis, "Dl. Branham, cu ce denominaţiune eşti?"
Am zis, "Eu nu sunt cu nici una."
Şi el a zis, atunci, "Ai fost ordinat?"
Am zis, "Da, domnule."
El a zis, "Cine te-a ordinat?"

E-70 Am zis, "Domnul Isus mi-a dat Duhul Sfânt, să predic Evanghelia, şi mi-a dat o însărcinare." Păi, aceea este ordinarea de care avem nevoie.

E-71 Isus niciodată nu le-a zis ucenicilor Lui, "Mergeţi afară la..." Eu nu critic lucrurile acelea, dar ele şi-au trăit ziua lor. El nu a zis, "Mergeţi, studiaţi să fiţi un predicator, pentru aşa de mulţi ani."

E-72 El a zis, "Zăboviţi în cetatea Ierusalim, până când veţi fi înzestraţi cu Putere de Sus." El a zis asta oamenilor care nu ştiau să-şi semneze numele. "Şi după aceasta, Duhul Sfânt a venit peste voi, atunci voi veţi fi martorii Mei, şi în Ierusalim, Iudeea, Samaria, şi până la cele mai îndepărtate părţi ale pământului." Aceea este ordinarea.

E-73 Noi nu avem dovadă scrisă că Isus a mers cândva la vreo şcoală, sau să absolvească de la vreun seminar. Deşi, au fost mai multe seminarii ridicate în Numele Lui, pentru cauze religioase, decât au fost pentru oricare alt-oricare alt lucru care a fost vreodată în lume. Noi niciodată nu am avut ceva-ceva evidenţă despre El să fi mers cândva la şcoală. Dar totuşi au fost ridicate mai multe şcoli în Numele Lui decât există în orice fel de nume care există sub ceruri, şcolile. Noi niciodată nu am ştiut despre El să fi scris o carte. Deşi, au existat mai multe cărţi scrise despre El decât tot restul din literatura care a fost scrisă. Şi, astăzi, Biblia Lui este cea mai populară Carte care există în toată lumea, printre toată literatura.

E-74 Dar, vedeţi, în ziua vizitei, ei au strigat, "Cine este El?"

E-75 Vedeţi, Dumnezeu ia ceva care pare că este nimic, să facă ceva din aceasta. Aceea este ce-L face Dumnezeu.

E-76 Şi când ei L-au văzut venind, intrând călare pe acea poartă, unii dintre ei au zis, "El este un Om mare."

E-77 Ei spun asta astăzi. Există şcoli de teologie care învaţă, astăzi, că Isus era un Om mare, că El era un Om bun. Unii dintre ei chiar spun că El era un profet. Acum, dacă El era numai un profet, sau un Om bun, noi suntem în păcatele noastre. El era mai mult decât un profet. El era mai mult decât un Om bun. Deşi, El era un Om bun. Deşi, El era un Profet Dumnezeu. Dar El era mai mult decât atât. El era Dumnezeu manifestat în trup, să ia păcatul la aparte.

E-78 Şi aşa cum El venea, călărind, mulţi dintre oameni au zis, "El este un vindecător. Oh, noi L-am văzut deschizând ochii orbului. Noi L-am văzut făcând pe olog să umble. Noi L-am văzut lugându-se, şi febra a părăsit copilul." Dar, atunci, felul acela Îl urmau numai pentru pâini şi peşti.

E-79 Şi acela-i felul cum sunt gloatele astăzi, mulţi. Dacă există un vindecător, păi, ei-ei Îl urmează, şi El este doar-El este doar o oază. Dacă ei se îmbolnăvesc, ei aleargă, zic, "Oh, vrei te rog să te rogi pentru mine, ca Domnul Isus să mă facă bine?" Şi imediat ce ei ies din spital, sau patul de boală, ei merg drept înapoi în lume, ca un câine la vărsătura lui, sau un porc la mocirla lui, aşa cum a zis Scriptura. Doar Îl urmează pentru ce pot ei obţine bun de la El. Ei Îl folosesc doar pentru un-un stâlp totemic, sau-sau ceva care-care ei pot să obţină de la El, şi să nu aştepte să-I slujească. Gloata aceea încă merge înainte astăzi.

E-80 Acolo au fost nouă leproşi vindecaţi, şi unul s-a întors să-I dea laudă. Sau au fost zece? Ei, unul din ei, s-a întors să-I dea laudă, iar restul lor au mers înainte, nerecunoscători.

E-81 Şi dacă oamenii în America, care au fost vindecaţi prin Puterea lui Dumnezeu, şi-ar întoarce inimile spre Dumnezeu, acolo ar fi o trezire să atingă această naţiune care ar închide fiecare punct de vânzare de băutură la negru. Aceea ar face. Magazine de băuturi şi magazine de whiskey ar fi drept afară din tablou. Bisericile ar fi pline. Teatrele ar fi goale duminica seara. Şi acolo ar izbucni o trezire, prin această naţiune. Dar când ei o văd întâmplându-se, lucrurile pe care Dumnezeu le face, ei încă strigă, "Cine este El? Cine este acesta care vine? De unde au venit ei? Cine este acesta? Prin ce autoritate se face aceasta?"

E-82 Niciodată nu uit, la Johannesburg, Africa de Sud. Eu tocmai am sosit, cu vreo treizeci de minute înainte, cu un avion. Eu am fost trei zile şi nopţi în aer, aşa de obosit încât abia am putut rezista. Ei-ei, m-au dus afară la terenurile de târg unde vreo cincizeci sau şaizeci de mii de oameni erau adunaţi. Şi nu mai curând ce am ajuns la platformă, încât Duhul Sfânt... Am văzut, venind prin locul acela, un-un autobuz. Şi pe el era un anunţ, "Durban." Am văzut un tânăr care a trebuit să se certe şi să plece pe furiş de la tatăl şi mama lui, cu un picior de şase sau opt ţoli mai scurt decât celălalt. El a purtat o cămaşă albă, cu bretele care-i ţineau pantalonii. Şi l-am observat pe tânăr. M-am uitat iarăşi înapoi. Viziunea s-a dus. Şi apoi, doar într-un moment, am văzut Lumina aceea plutind peste un tânăr, departe de tot în audienţă. Şi m-am uitat. M-am gândit, "Eu l-am văzut undeva." Eu l-am privit, şi Lumina aceea a continuat să rămână deasupra lui pentru câteva minute. Şi eu aşteptam ca translatorul să prindă următoarele cuvinte. Apoi l-am văzut pe acelaşi om tânăr ridicându-se, aruncându-şi jos cârjele, şi piciorul lui cu şase ţoli mai scurt a venit jos la normal cu celălalt.

E-83 Şi i-am zis D-lui A. J. Schoeman; care este în Slavă, în seara aceasta. I-am zis, "DL Schoeman, doar citează cuvintele mele. Aceasta este o viziune."
El a spus, "Foarte bine."

E-84 Şi am zis, "Tânărul şezând acolo în spate îmbrăcat cu cămaşa albă, şi bretelele, el a venit dintr-un oraş numit Durban, vreo mie cincisute de mile de-a lungul ţării, într-un autobuz. Şi el a trebuit să se furişeze de la tata şi mama lui, să vină. Dar el a crezut în Domnul Isus, şi el are un picior cu şase ţoli mai scurt decât celălalt."

E-85 Şi tânărul a sărit sus. Acolo era el, în picioare, încercând să pipăie după cârjele lui. Şi am zis, "Tinere, Domnul Isus te-a vindecat." Şi imediat piciorul lui a ieşit afară şase ţoli, la normal, cu restul. Şi ei au adus pe tânăr la platformă, şi doctorii l-au examinat acolo. Voi vedeţi fotografia lui în cartea mea.

E-86 Eu am stat acolo doar câteva momente, am văzut o maşinuţă, verde alergând în jos pe drum, şi ea a alunecat. Ea s¬a întors în jur, spre înapoi, şi a lovit un pom. O fată tânără, blondă era... a avut spatele rupt. Şi am zis, "Eu văd o maşină mică verde, care a alunecat într-un pom, şi o fată tânără cu părul blond de vreo optsprezece ani are spatele rupt. Ea este într-o stare serioasă." Nimeni nu a răspuns. Şi eu nu am putut s-o văd nicăieri în acea vastă, mare audienţă de oameni. Şi am stat acolo doar pentru câteva minute. Am zis, "Înţelegeţi. Aceasta este... Nu fiţi neîncrezători. Acesta-i Domnul Isus, în Puterea învierii. El a trimis Duhul Sfânt să-Şi continue lucrarea. Şi acolo am văzut viziunea întâmplându-se din nou. Şi eu nu am putut vedea femeia tânără.

E-87 Doar atunci, stând chiar în faţa mea, aici a stat Lumina aceea, aşa cum o vedeţi în fotografie. Şi Ea a stat aici. M-am dus acolo, şi acolo zăcea ea, jos dedesubt de platformă. Am zis, "Domnişoară, Domnul Isus te-a vindecat." Şi ea a început să plângă.

E-88 Mama ei a zis, "Oh, nu! Să nu-i spui să se ridice!" Zice, "Dacă ea se mişcă, ea va muri."

E-89 Şi domnişoara a sărit în picioare, strigând, şi lăudând pe Dumnezeu. Şi mama a leşinat şi a căzut în patul în care a zăcut fata.
Ce este aceasta?

E-90 Chiar pe la timpul acela, ceva om critic s-a ridicat acolo în spate, şi a stat cu un picior pe un scaun, şi cu unul pe celălalt, şi au zis, "Măi Americane! Eu te provoc să-mi spui în ce Nume faci tu aceasta! Şi la ce denominaţiune de biserică aparţii tu?" Vedeţi?

E-91 Aceasta-i chiar la fel. Ei nu înţeleg. Ei nu aşteaptă după aceste lucruri. Bisericile nu aşteaptă după Venirea Domnului. Şi Duhul Sfânt este aici să confirme Venirea Lui, să O aducă la îndeplinire. Aşa de mult, fiecare vrea să-şi ia calea lui proprie.
Acela-i felul cum era acolo. Fiecare grup avea propria lor idee.

E-92 Dar nu aceea este întrebarea în această seară. Aceea nu este despre ce vorbesc eu. Ci întrebarea care eu vă pun, este, ce credeţi voi că este Acesta? Aceasta vă priveşte pe voi. Cine este Acesta care merge în sus şi-n jos prin naţiuni? Nu oameni. Oamenii nu pot să facă lucrurile acelea. Cine este Acesta care vorbeşte şi spune oamenilor în audienţă, cum, "Şade chiar aici, pe aici," şi diferite locuri în adunare, când femei şi bărbaţi sunt aduşi înăuntru aici, pe moarte? Cine este Acesta?

E-93 Acea femeie tânără care a mers în baptister azi dimineaţă, care cu trei săptămâni în urmă, pe moarte cu cancer carcinom, trăieşte chiar aici pe Maple Street, Mrs. Baity. Şi am întrebat trei doctori care au fost cu ea. Ea nu mai avea nici o şansă să trăiască, cu patru sau cinci copilaşi, şi mama mea încercând să le poarte de grijă. Mama a zis, "Bill, ea niciodată nu va mai veni din nou acasă."

E-94 Şi eu m-am dus afară unde era ea, şi Domnul Isus a vorbit, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, dacă ea va merge la biserică şi promite să fie botezată în Numele Domnului Isus Cristos, şi va sluji pe Dumnezeu, ea va merge acasă, sănătoasă."
Şi eu am întrebat-o, "Vrei să faci aceasta, doamnă?"

E-95 Şi ea a zis, "Tot ce tu spui, eu voi face." Imediat durerile au plecat. Trei zile mai târziu, ea a fost acasă, şi doctorii nu pot găsi nici o urmă din cancerul acela.

E-96 Cine este Acesta care vine în Numele Domnului? Cine este Acesta? El este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Care este părerea voastră despre El? Care este părerea voastră, cunoscând păstorul vostru? Şi când şedeţi în aceste scaune de aici, oameni din afara oraşului, şezând cu epilepsie, şezând... Aici şade un om, pe undeva pe aici, un frate Menonit, chiar aici, un suferind de epilepsie. Niciodată nu l-am cunoscut sau văzut, nimic despre el. Şi dintr-o dată, cu vreo doi ani în urmă, eu cred, sau ceva. Da. Doi ani. Duhul Sfânt l-a chemat, şi a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." El nu a mai avut nici o criză de atunci. Cine este Acesta? Cine este Acesta?

E-97 Această femeie şedea aici, duminica trecută, ultima dată când am fost aici, a venit jos de undeva din Illinois. Ziua următoare, cu o tumoare mare în trupul ei, care era malignă. Şi unii din cea mai bună ştiinţă medicală din Illinois au dus-o la o clinică mare, să fie operată, luni. Şi ea şi-a făcut drum înăuntru. Niciodată nu am văzut-o sau să aud despre ea, în viaţa mea. Şi dintr-o dată, Duhul Sfânt a umbrit-o, şi El i-a spus cine era ea, de unde a venit, şi ea urma să fie operată ziua următoare. Câţi au fost aici atunci, să vadă aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi să vedeţi cum ştirile curg înapoi. Ziua următoare, când ea a mers la doctor, ei au dus-o de la clinică la clinică, şi nu pot găsi nici o urmă din acesta.

E-98 Cine este Acesta? Oh, Dumnezeule fii milostiv! Cine este Acesta care face aceasta? Aţi putea să îndrăzniţi să spuneţi că este păstorul vostru? Niciodată. Aţi putea să îndrăzniţi să spuneţi că oamenii au ceva de-a face în aceasta? Niciodată. Acesta-i Duhul Sfânt. Duhul care era peste Domnul nostru Isus, şi Venirea Lui să Se unească cu Biserica Lui, este aşa de aproape încât El îşi răspândeşte marea Lui Lumină sfântă, să răscumpere, şi să aducă în părtăşie, o Biserică a viului Dumnezeu, pentru Răpirea care este aproape. Amin!

E-99 Cine este Acesta? Eu nu pot răspunde la întrebarea voastră. Eu nu pot răspunde pentru voi. Dar eu pot răspunde pentru mine. Şi peste acest amvon sacru, în seara aceasta, în urechile acesteia, compania, şi cei-cei cumpăraţi cu Sângele Domnului nostru Isus, eu spun aceasta din adâncul inimii mele. Nu pentru că eu sunt unul dintre voi, nu pentru că eu sunt doar cineva diferit, ci unul dintre cei răscumpăraţi care au fost spălaţi cu Sânge. Eu cred că aceeaşi Lumină care pluteşte în această biserică, în seara aceasta, aceeaşi Una arată, prin natura Ei, că Acesta este Isus Cristos, în forma Duhului Sfânt.

E-100 Oricine care cunoaşte Scriptura, ştie că Isus a zis, "Eu vin de la Dumnezeu, şi Mă duc la Dumnezeu." Înainte ca El să se facă trup, când era cu Moise în pustie, El era Stâlpul de Foc. Şi când Moise a dorit să-L vadă, El a trecut părţile spatelui Său către el. Şi Moise a zis, "Acesta arată ca un Om." Când El era aici pe pământ, El era un Om. El a făcut chiar aceleaşi lucruri pe care El le face, astăzi, prin bărbaţi pe care El i-a răscumpărat. Acolo El vine şi I se ia fotografia. Ce este Aceasta? După moartea Lui, îngropare şi înviere.

E-101 Pavel era pe drumul lui spre Damasc, într-o zi, şi o Lumină mare l-a trântit jos. Oamenii aceia din jurul lui nu au văzut Lumina. Dar Ea l-a trântit pe Pavel jos, încât Ea l-a orbit. El a avut necaz cu ochii lui tot restul vieţii lui. Şi el a zis odată, "Ca să nu mă înalţ deasupra abundenţei descoperirii care mi-a fost dată," un spin în carnea lui, un sol al Satanei, să-l ghiontească. Pentru că era abundenţa descoperirii.

E-102 Şi când Pavel a fost trântit jos, pe drumul lui să persecute oamenii care făceau prea multă gălăgie; un grup născut din nou, oamenii care au fost numiţi eretici. Pavel era pe drumul lui să-i persecute pe aceia, cu hârtii în buzunarul lui, să-i aresteze şi să-i aducă la Ierusalim. Şi pe la mijlocul zilei, acolo a coborât o Lumină, care l-a doborât de pe picioare, la pământ, şi el a căzut în pulberea pământului. Acolo a venit un Glas din Lumina aceea, zicând, "Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?"

E-103 Şi Saul s-a întors, în starea lui oarbă, s-a uitat sus. Şi el putea vedea acea Lumină mare, glorioasă. Şi el a zis, "Doamne, Cine eşti Tu?"

E-104 El a zis, "Eu sunt Isus. Eu vin de la Dumnezeu; Eu am mers la Dumnezeu. Eu am venit de la Dumnezeu; Eu mă întorc la Dumnezeu." El a zis, "Este greu ca tu să loveşti cu piciorul în tepuşe."

E-105 O descoperire pe acel nisip sacru, odată pe acel loc, omul nu mai poate fi acelaşi. Un om, înainte ca el să se numească un Creştin, înainte ca el să se poată identifica, el ar trebui mai întâi să aibe acea experienţă din spatele pustiului, unde el a întâlnit pe Dumnezeu, faţă în faţă.

E-106 Căci, astăzi, voi puteţi avea orice fel de răspuns. Voi puteţi vedea pe Domnul înfăptuind chiar exact ce a zis El că face, şi teologii deştepţi Îl vor explica deviat. Ei vor zice, "Aceea era pentru o altă zi. Era pentru aceasta. Sau, Aceasta-i pentru o altă epocă. Sau, Aceasta este greşit." Aşa cum au zis despre Isus, "El este Beelzebub, Diavolul. El este un gicitor." Şi toate lucrurile acelea, ei au un răspuns.

E-107 Dar când un om a venit cândva în contact cu Cristos, şi L-a văzut aşa cum a văzut Pavel, sau L-a experimentat, nu există suficienţi teologi în lume să fie în stare vreodată să explice deviat acea experienţă de la un om.

E-108 Acela-i motivul, astăzi. Ei nu au experienţa. Acela-i motivul că ei nu pot spune. Ei toţi zic, "Cine este Acesta? Ce este Acesta? De unde vine El?" Ei nu au un răspuns. De ce? Pentru că, tot ce ştiu ei este o teologie pe care a făcut-o ceva biserică. Nu "să cunoşti teologie" este Viaţă. Nu "să cunoşti Biblia" este Viaţă.

E-109 Ci "să-l cunoşti pe El" este Viaţă. "Să-l cunoşti pe El" ca Salvatorul tău personal, ca pe Acel Care te-a umplut cu Prezenţa Lui. Tu ai fost acolo când s-a întâmplat. Nu există nimeni care poate să O ia de la voi. Nu există nimeni care O poate explica deviat pentru voi. Când experienţa aceea vi se întâmplă, voi ştiţi Cine este EL Pentru mine, El este Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-110 Cine este acesta care înfăptuieşte aceste miracole? Cine este acesta care face aceste lucrări mari? Este predicatorul? Este el Oral Roberts? Este el Billy Graham? Este el Jack Schuler? William Branham? Oricine ar putea fi, ei nu au nimic de-a face în aceasta. Ei sunt unelte.

E-111 Acesta-i Duhul Sfânt venind înainte cu Evanghelia, în semne şi minuni şi miracole, să pregătească un popor. Văzduhul este încărcat cu aşteptări, cu credincioşi care-L aşteaptă să vină.

E-112 Şi alţii spun, "De ce aceste treziri? De ce o avem noi? Să ne stabilim jos la o biserică." Păi, s-a zis în biserică chiar aici, căci, când noi am început să zidim noua biserică, au zis, "Noi nu avem nevoie de miracole. Noi nu mai avem nevoie de aceste lucruri. Voi le vreţi, mergeţi înainte afară pe câmp unde ele se întâmplă. Noi nu avem nevoie de ele aici." Când Tabernacolul Branham se apleacă până la acel loc josnic, este scufundat.

E-113 Această biserică este fondată pe principiile şi Puterea şi Evanghelia lui Isus Cristos. Şi atât timp cât acest tabernacol stă, fie ca gloriosul Duh Sfânt să găsească acces la suflete, să salveze, şi să umple cu Duhul Sfânt, şi să vindece bolnavii. Pentru mine, este Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci.
Să ne rugăm.

E-114 Dacă voi nu ştiţi Cine este El, voi nu ştiţi despre ce este vorba cu aceasta, şi v-ar place să ştiţi, vreţi doar să faceţi aşa de mult să vă ridicaţi mâna? Şi ziceţi, prin a vă ridica mâna, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham, ca eu să-l cunosc pe El." Şi Domnul să vă binecuvânteze. Şi peste tot în jur, eu vă văd mâinile.

E-115 Acum, Tată Ceresc, noi aducem acest Mesaj, şi roadele oamenilor care şi-au ridicat mâinile, că lor le-ar place să ştie Cine este Acesta. Lor le-ar place să fie familiarizaţi cu acest mare Isus. Căci, Venirea Lui, a învierii, este aşa de aproape, încât cei bolnavi încep să fie vindecaţi. Şi după ce aceea a avut loc, atunci profeţie a venit în Biserică, apoi daruri şi miracole, acum jos la acel ultim semn. Următoarea va veni, Răpirea, Biserica va fi luată. Şi noi, Doamne, care am pretins că Te cunoaştem în Puterea învierii Tale, noi aşteptăm, şi dorim, şi plângem, şi cerem, "Vino, Doamne Isuse!"

E-116 Răpeşte-Ţi Biserica şi du-O departe, repede, Doamne. Căci, curând, oamenii vor exploda pământul pe care Tu l-ai creat pentru ca ei să trăiască pe el, căci ei nu au ascultat de Tine. Ei nu au studiat pacea, ci războiul. Ei nu au studiat neprihănirea, ci ei au studiat răul. Cum să nu fie ei toţi flămânzi după putere! Doamne, acel loc mic din inima lor care-i face să flămânzească după putere, ei încearcă să-l satisfacă într-un laborator pe undeva, să-şi explodeze pe aproapele lor.

E-117 Dumnezeule, dacă ei ar putea numai să-şi dea seama că puterea aceea după care ei tânjesc este Puterea învierii Fiului lui Dumnezeu, Puterea Duhului Sfânt să le schimbe vieţile; nu să explodeze naţiuni, ci să le schimbe vieţile şi să-i facă slujitorii Tăi.

E-118 Mulţi oameni, loviţi cu nebunie sălbatică. Ei ne identifică ca fiind un grup de "nu ştiu nimic," şi-şi ca "eretici," aşa cum au făcut în zilele timpurii. Dar aşa cum ei s-au întors, bucurându-se, mulţumindu-Ţi că ei puteau să poarte ocara Numelui Tău. Aceea este simţirea copiilor Tăi, în seara aceasta, Doamne, peste tot. Noi suntem numai fericiţi.

E-119 Unii în ziua Ta au încercat să Te identifice. Ei au zis, "El este un prieten al acelui om sălbatic, Ioan, care a ieşit din pustie aproape fără haine, doar o piele veche de oaie înfăşurată în jurul lui. Un om sălbatic care toca pădurile, la est şi vest, şi a zis, 'Securea este pusă la rădăcina pomului."' Au zis, "El este un urmaş al lui. El este un om sălbatic. El este nebun. El este ieşit din minţi." Slujba supranaturală care era cu Tine, O Doamne, a orbit ochii acelora.

E-120 Şi tot aşa a făcut Aceasta astăzi. Acest mare Duh Sfânt prevestind Venirea Domnului, aşa cum a făcut Ioan în ziua lui, orbind oamenii, pe aceia care nu vor să vadă. Dar pe aceia care vor să vadă, Tu i-ai ales. "Şi toţi pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine," Tu ai zis, "şi nici unul dintre Aei nu vor fi pierduţi. Şi Eu îl voi învia în ziua de apoi." Noi Iţi mulţumim pentru aceasta.

E-121 Şi cei care şi-au ridicat mâinile, în seara aceasta, ne rugăm, O Doamne Dumnezeule, ca Tu să Te faci cunoscut lor, într-o experienţă, în Puterea învierii. Admite aceasta, Doamne.

E-122 Şi alţii pot fi aici, care nu şi-au ridicat mâna, dar totuşi, în inima lor, ei au ştiut că au avut nevoie de aceasta. Mă rog ca Tu să-i binecuvântezi, şi să le dai dorinţa inimii lor.

E-123 Când noi părăsim clădirea, în seara aceasta, fie ca noi să mergem ca oameni diferiţi. Fie ca noi să mergem cu un scop deosebit decât cum l-am avut, venind înăuntru, dacă acesta era contrar cu voia Ta Divină. Fie ca noi să ieşim cu o hotărâre să ţinem de coarnele altarului, până când sufletul nostru este satisfăcut că noi am avut o experienţă cu Tine. Şi noi ştim despre cine vorbim, căci noi L-am întâlnit şi-L cunoaştem, şi avem părtăşie cu El. Admite aceste lucruri, Tată. Vindecă pe bolnavi şi nenorociţi.

E-124 Binecuvântează pe păstorul nostru drag. Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să fii cu el şi cu surorile lui dragi, aşa cum ele cântă Evanghelia, şi O predică în radioul lor.

E-125 Binecuvântează pe străinii care sunt în porţile noastre. Doamne, fie ca ei să meargă afară, în seara aceasta, cu o încărcătură în inima lor, şi un scop ca ei, din această oră înainte, dacă ei nu Te cunosc şi nu Te-au slujit, înainte, fie ca ei să Te slujească. Ştiind aceasta, că, "Toate celelalte lucruri se vor preface în nimic, dar Cuvântul Domnului va rămâne veşnic." Admite aceasta, Tată.

E-126 Iartă-ne, toate păcatele noastre. Şi fie ca noi să ne întâlnim la acea mare ... [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]
Căci El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-127 Acum, după Mesaj; doar să ne aplecăm capetele şi să ne închinăm Lui, aşa cum Ii cântăm.
Eu Îl iubesc, (cu toată inima voastră) eu Îl iubesc
Căci El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-128 Câţi Îl iubesc într-adevăr? Ridicaţi-vă mâna, ziceţi, doar printr-o mărturie, "Eu Îl iubesc." Oh, nu este El minunat? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi ştiţi, mie îmi place doar să şedem astfel şi doar să bem, cumva, Prezenţa Lui. Cuvântul Lui, a mers înainte, El a căzut în inimi. El ne corectează. El ne aduce în supunere la Duhul Lui. Ce plăcut este Aceasta doar să ne închinăm Lui atunci! Acum, aşa cum mergeţi de la biserică, în seara aceasta, mergeţi, închinându-vă Lui.

E-129 Şi amintiţi-vă, această săptămână, există o adunare de rugăciune aici pe miercuri seara. Nu uitaţi transmisiunea Fratelui Neville duminică, sau sâmbătă, la ora nouă, acolo la WLRP. Îmi place doar să-i ascult, vouă nu? Cvartetul, sau trio, sună aşa de frumos. Soţia şi eu, şi copilaşii, noi toţi luăm micuţul radio afară şi-şi dăm târcoale în jurul lui, să-l ascultăm pe Fratele Neville şi transmisiunea lui, şi cuvintele lui minunate, despre cum îl înalţă el pe Dumnezeul care el îl iubeşte şi crede. Să nu ziceţi asta la...

E-130 Voi străinii de aici, dacă voi nu aveţi o biserică acasă, veniţi uniţi-vă cu noi. Eu vă spun, nu spun aceasta că el şade aici. Nu, domnule. Eu am spus aceasta, de multe ori. Eu iubesc pe Fratele Neville. Aceasta, întâi, el este un teolog. Primul lucru, el este un copil al lui Dumnezeu. Următorul lucru, el este acelaşi în fiecare zi. Eu l-am cunoscut cu anii. El niciodată nu s-a schimbat, nici un pic. El încă este Orman Neville, un slujitor al Domnului Isus. Şi eu cred că el are...

E-131 Seara trecută, eu am sunat, să-l întreb dacă el nu, în programul lui, ar putea face loc ca noi să venim jos şi să ne rugăm pentru bolnavi. Acolo au fost câţiva care au venit înăuntru, era azi dimineaţă, voi ştiţi. Şi soţioara lui a răspuns la telefon, şi eu am vorbit cu soţia mea, acolo în spate, despre aceasta.

E-132 Şi cum îi mulţumim noi lui Dumnezeu pentru soţioara lui drăgălaşă şi familia lui. Aceea este foarte bine. Când tu vezi un predicator şi soţia lui înţelegându-se astfel, în dulceaţă şi umilinţă, aceea doar face ca biserica să meargă mult mai bine. Aceea este doar mai dulce aşa cum zilele trec înainte.

E-133 Voi Îl iubiţi cu toată inima voastră? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] În ordine. Noi avem o cântare de eliberare pe care o cântăm, Ia Numele Lui Isus Cu Tine. Şi dă-ne micul ton, soră, dacă o ai acolo în carte. Şi noi vom cânta cântarea noastră de eliberare. Şi când cântăm primul verset, noi vrem să ne întoarcem în jur, să dăm mâinile unii cu alţii. În ordine. Dă¬ne un acord.
... Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al jalei;
El bucurie şi mângâiere-ţi va da,
Ia-L peste tot unde mergi.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Dumnezeu să te binecuvânteze, frate.
Nume scump, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Să luăm acest verset acum.
La Numele lui Isus ne aplecăm,
Căzând proşternaţi la picioarele Lui,
Rege al regilor în Cer Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este completă.
Nu va fi aceea minunat?
Scump, scump Nume, O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Scump Nume, (scump Nume) O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria...

E-134 Câţi îşi amintesc de cântarea noastră mică care noi o cântam, "Nu Uitaţi Rugăciunea De Familie? Vi-l amintiţi? Eu ştiu, Thelma, dacă tu îl ştii, tonul, sau nu? Să-l încercăm o dată. Nu ţi-l aminteşti? Să... Poate eu aş putea încerca odată cu voi.
Nu uitaţi rugăciunea de familie,
Isus vrea să vă întâlnească acolo;
El vă va lua fiecare grijă,
Oh, nu uitaţi rugăciunea de familie.

E-135 Câţi aveţi rugăciune de familie? Aceea este bine. Să-l încercăm din nou. Eu îl iau aici în urmă. Imi place asta. Toţi împreună acum.
Să nu-să nu uitaţi rugăciunea de familie,
Isus vrea să vă întâlnească acolo;
El vă va lua fiecare grijă,
Oh, nu uitaţi rugăciunea de familie.

E-136 O Doamne, este scris în Scripturi, că ei au luat de pe trupul lui Pavel batiste şi şorţuri, şi duhurile necurate au plecat de la oameni, şi bolile au fost vindecate. Ne rugăm, O Doamne, ca tot la fel, să se arate peste acestea, în seara aceasta, aşa cum eu le trimit la cei în nevoie şi bolnavi. Afară pe undeva în ţări, există cineva care se aşteaptă şi aşteaptă ca aceasta să se întâmple. Mă rog, Tată, ca Tu să admiţi aceasta în Numele lui Isus, Fiul Tău. Amin.

E-137 Acum eu am să întreb, aşa cum ne aplecăm capetele, dacă scumpul nostru Frate Smith de acolo, de la biserica lui Dumnezeu, pe care noi l-am găsit, întocmai ca Fratele nostru Neville de aici, să fie un slujitor loial, credincios, al lui Dumnezeu. Eu îi voi cere să ceară binecuvântarea peste voi, să continuăm prin această săptămână care vine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, până ne întâlnim din nou.

E-138 Frate Smith. [Fratele Smith se roagă – Ed.] Da, Doamne. Da. Da. Da. Da. Amin.

E-139 Daţi mâinile unii cu alţii. Sunteţi bine veniţi iarăşi înapoi, la tabernacol. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Up