Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers
Data: 59-0628E | Durată: 2 oră | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.


Unul a zis în Vechiul Testament, "Eu eram fericit când ei ne ziceau, 'Să mergem la casa Domnului."'

E-1 Şi acum, este într-adevăr o seară caldă. Şi pentru voi vizitatorii care sunteţi cu noi, voi puteţi vedea de ce este greu să trăieşti în Indiana pe aici jos în acest-această mlaştină. Eu vă spun, este numai 93° la acela, 93°. Astfel voi vedeţi, când ajungeţi în jur la 120° aşa cum este în Louisiana şi Arizona, vă puteţi da seama ce este atunci, cum ajungeţi de fapt înăuntru. Dacă aceea-aceea era aici, noi doar am pieri, asta ar fi tot. Dar este bine să fim aici să punem înăuntru acest timp de închinare.

E-2 După ce am plecat acasă azi dimineaţă, eu m-am simţit doar foarte, foarte bine despre... Eu cred că mulţi au fost vindecaţi azi dimineaţă care-care nu-şi dau seama de aceasta, poate, până la timpul acesta, dar ei se vor face bine; deoarece Cuvântul Domnului a fost scump azi dimineaţă pentru inimile noastre.

E-3 Eu am fost doar... Când am pornit să plec, se părea că aceste ziduri aproape că respirau cu-cumva se umflau cu Duhul Sfânt aşa înăuntru aici. Şi eu eram aşa de fericit pentru aceea.

E-4 Eu l-am auzit pe Fratele Smith, prietenul meu, rugându-se doar cu câteva momente în urmă, păstorul din Biserica lui Dumnezeu, Anderson. Şi Fratele Smith are o broşură mică, eu nu cred că le-am împărţit aici la Tabernacol. Dacă careva din voi nu are acea broşură mică, voi să o citiţi. Aceea este o broşurică uimitoare; este absolut Adevărul Scriptural. Şi eu am luat multe din ele la Chicago şi diferite locuri să le distribui, căci ele sunt într-adevăr demne de încredere, broşură minunată. Şi eu ştiu că ele au fost scrise dintr-o inimă care este loială şi iubeşte pe Dumnezeu. Fără motive egoiste în spatele Fratelui Smith, doar total Creştin. Deci noi suntem fericiţi să fim asociaţi în seara aceasta cu oameni de calibrul acela.

E-5 Eu cred că îl văd pe prietenul meu bun, Fratele Borders aici de-de sus din California. Şi el a-a făcut un lucru mare pentru mine doar recent-pentru Domnul-sus în-acolo¬începând cu adunarea din San Jose împreună. Eu sper că tu vei face tot aşa de bun lucru la următoarea care vine Frate Borders. Şi îmi place de Fratele Borders, deoarece eu găsesc în el un duh smerit, blând. Şi eu-eu cred că acela este un mare preţ. Eu cred că un om care are felul acela de duh ar trebui să fie foarte fericit.

E-6 Sunt foarte mulţi alţii aici înăuntru, pe care eu doar nu-i pot enumera cine sunt ei. Eu îl văd pe Fratele Collins acolo în spate, fratele nostru, şi-apoi alţi predicatori, şi bunul nostru prieten Fratele Sothmann, familia lui, din Saskatchewanul de Nord. Şi eu ştiu că Fratele Evans este aici; eu nu l-am văzut până acum, dar i-am văzut familia, şi-de jos din-din Georgia. Şi acolo este Fratele Palmer acolo şi-de jos din Georgia, şi-şi Fratele West, cred eu, din Alabama sau Georgia. De unde eşti Frate West? Eu... Este... Oh, Huntsville. Şi apoi... Oh, eram doar fericit să vă văd pe toţi aici înăuntru.

E-7 Şi acum, Fratele Lyle, înapoi acolo, Wood, de la-sus din Indiana de nord, şi cei dragi ai lui. Şi eu cred că Fratele Charlie este aici, partenerul meu vechi-partener de vânătoare de jos din Kentucky (cel mai bun pe locul doi vânător de veveriţe din Kentucky, cel mai bun pe locul doi vânător de veveriţe. El mă va face să plătesc pentru asta. În regulă!) şi soţia lui şi familia. Şi la voi toţi, salutări Creştine.

E-8 Un frăţior de aici, eu nu pot să-mi amintesc numele lui¬aici, alţii diferiţi. Dar voi toţi ştiţi că eu desigur apreciez că voi aţi venit în seara aceasta să vă închinaţi cu noi la tabernacol.

E-9 Şi acum, în seara aceasta este o seară neobişnuită la tabernacol, deoarece este seară de întrebări şi răspunsuri. Şi aceea de obicei vine cam o dată la un an sau doi. Şi motivul că eu fac aceea, este să păstrez în minte ce este în mintea oamenilor, aşa încât eu să ştiu doar ce este întrebarea lor. Să am ca fiecare doar să arunce o întrebare înăuntru, şi apoi să o răspund de la platformă.

E-10 Acum, în aceasta eu nu am obţinut-m-am gândit că ar fi foarte tare, dar eu am doar foarte puţine întrebări. Astfel nu ne va lua mult să le răspundem. Mă gândeam că voi lua o tavă plină, dar doar foarte puţine şi foarte simple. Dar unele din ele aparţin de învăţătură.

E-11 Şi în această învăţătură eu va trebui să răspund la întrebarea oamenilor fără să ştiu cine sunt ei (căci mulţi nu şi¬au pus numele pe întrebări); şi de aceea, eu va trebui să le răspund conform cu învăţătura pentru care noi stăm la tabernacol. Şi în a face astfel... Şi dacă se întâmplă cumva să întretaie o sârmă mică la unii din fraţii şi surorile noastre care ne vizitează, noi nu am fi făcut aceea pentru nimic. Noi nu credem în cineva care se ceartă asupra punctelor mici Scripturale. Noi credem căci Cristos a murit să ne salveze pe toţi, şi noi toţi suntem salvaţi prin Sângele Lui.

E-12 Dar ca o biserică şi ca un-un popor, o adunare, noi trebuie să avem o învăţătură pentru care noi stăm pentru a fi o-o biserică. Şi această învăţătură pentru care noi stăm, este după cea mai bună cunoştinţă a noastră la Cuvântul lui Dumnezeu, Adevărul lui Dumnezeu. Acum, voi aveţi un drept perfect să priviţi la ea într-un fel diferit dacă doriţi. Şi de aceea, dacă eu...

E-13 Cineva punând întrebări aici... Două din ele sunt cam tari. Şi eu le voi răspunde acum doar din câte ştiu mai bine.

E-14 Acum, iată felul cum încerc să mânuiesc o întrebare. O întrebare... Dacă-o persoană poate lua doar o Scriptură şi ar putea aproape să O facă să spună orice vreţi voi ca Ea să spună. Dar Scriptura, fiecare Scriptură este Adevărul. Şi Ea este aşa de perfectă, încât Dumnezeul infinit Care a vorbit Scriptura, Ea este aşa de perfectă încât Ea nu are un sfârşit. Astfel de aceea, Ea va traversa de la Geneza la Apocalipsa, acelaşi lucru. Ea niciodată nu se va modifica. Şi apoi, dacă Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Ea niciodată nu Se întretaie în nici un loc. Ea va merge tot drumul prin Scriptură.

E-15 Acum, de multe ori... Aşa cum am fost puţin cam dur azi dimineaţă în predicarea Samson şi Dalila şi o biserică lumească, dar eu nu vreau să fiu dur, dar eu vreau să fiu onest, tot aşa de onest cum eu-este convingerea mea.

E-16 Acum, în Scripturi, Ele fiind Cuvântul lui Dumnezeu infailibil, eu cred că există numai un lucru care poate să interpreteze corect Scriptura, acela este, Duhul Sfânt. Eu cred că acela este... Şi Duhul Sfânt Care a scris Scripturile, şi a zis că Ele nu sunt de interpretat particular ... De aceea, dacă aceasta va merge tot drumul prin Scripturi, El trebuie să fie acelaşi Duh Sfânt atunci, peste tot până la capăt, să O interpreteze.

E-17 Dar acum, mulţi oameni în bisericile lor şi credinţele lor, au deosebiri, ceva mic de care ei se ţin de aceea care ar putea fi doar puţin contradictoriu. Dacă ele sunt, doar să o faceţi aşa cum fac eu când mănânc plăcintă cu cireşe. Eu nu mănânc sâmburii. Când ating un sâmbure, eu doar arunc sâmburele afară şi continui să mănânc plăcintă. Astfel aceea este ceea ce faceţi voi.

E-18 Eu văd că Sora noastră W ooten are copilaşul ei stând acolo. Dacă îi este cald, Soră, şi tu nu ai un scaun, mă întreb dacă unul din fraţii noştri nu ar putea să ia un scaun dinăuntru şi să-l aşeze înapoi acolo lângă ventilator aşa ca Sora să aibe un loc răcoros să şadă jos. Noi am fi bucuroşi să facem aceea, eu sunt sigur, careva din aceşti fraţi... Ventilatorul în spate acolo, Soră, chiar-suflă încoace şi acolo este un scaun. Dacă vrei să-l foloseşti, tu doar mergi drept înainte.

E-19 Acum, oricare din voi fraţilor care doriţi să vă daţi vestoanele jos, doar mergeţi înainte, faceţi-vă să vă simţiţi bine şi fericiţi.

E-20 Acum, eu voi întreba trupul, dacă ei se vor ruga pentru mine. Această săptămână următoare eu trebuie să merg la California, tot drumul până acolo, pentru o seară de serviciu. Doar o singură seară să predic la Convenţia Internaţională a Oamenilor de Afaceri Creştini. Dar ei au anunţat aceasta, şi noi aşteptăm multe mii de oameni să fie acolo. Şi eu nu aş vrea să-i dezamăgesc. Şi eu le-am spus că eu aş veni dacă eu nu aş fi în Australia la timpul acesta, ceea ce eu am fost programat să fiu. Deci rugaţi-vă pentru noi.

E-21 Şi oricare din voi dragi pelerini ai acestui pământ care sunteţi în concediul vostru de la datoria voastră zilnică şi v-ar place să fiţi într-una din întâlniri, acolo va fi un serviciu de trei zile la Cleveland, Tennessee, Biserica lui Dumnezeu. Eu cred că aceea este Biserica lui Dumnezeu Penticostală, mişcarea Tomlinson. Fratele Littlefield, David Littlefield, este păstor, un foarte bun gentleman Creştin. El este un Yankee din Nord, din Bangor, Maine, dar un Creştin real, frate bun.

E-22 Şi astfel, dacă sunteţi în călătoria voastră şi v-ar place să veniţi sus, poate luni seara va fi dedicarea tabernacolului, uriaş mare pe care ei l-au zidit. Şi apoi, marţi şi miercuri seara din săptămâna următoare, cu voia Domnului-nu această săptămână care vine, săptămâna următoare-vor fi servicii de vindecare, care vor fi în 6, 7, şi 8.
Acum, înainte să deschidem Cuvântul, mi-ar place dacă voi aţi vrea să ne plecăm capetele doar un moment pentru rugăciune.

E-23 Doamne Dumnezeule, Tată scump pentru noi toţi, Care ai adus din nou pe Domnul Isus din morţi şi ni L-ai prezentat în forma Duhului Sfânt. După ce a fost răstignit, a murit, îngropat, înviat a treia zi, şi înălţat în slavă, unde şade acum la dreapta Măririi în înălţimi, trăind veşnic să facă mijlocire, un Mare Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţii noastre şi cunoaşte chiar cea mai mică vrabie care ar cădea pe stradă, cum ar putea El trece pe lângă credincioşia copiilor Lui care stau în seara aceasta în această clădire caldă doar să asculte Cuvântul. Sunt sigur, Doamne Dumnezeule, că dacă noi nici măcar nu am fi cerut, că Tu ai turna binecuvântările Tale peste ei pentru galanteria lor de a sta la postul lor de datorie în seara aceasta.

E-24 Există vizitatori aici, Doamne; ne rugăm pentru ei şi bisericile lor. Acolo sunt predicatori ordinaţi ai Evangheliei¬ordinaţi de Dumnezeu-care stau prezenţi, care sunt cu mult mai capabili să răspundă la aceste întrebări decât mine. Şi mă rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să laşi Duhul Sfânt să vină la noi în seara aceasta şi să ne dea lucrurile potrivite să le spunem, care să aducă bucurie negrăită şi plină de slavă în inimile noastre aşa cum stăm împreună în locurile cereşti în Cristos Isus, studiind Scripturile fără prejudecată, fără vreun sentiment rău, ci numai să ştim ce este Adevărul şi să ne închinăm Adevărului. Oferă-ne aceasta, Doamne.

E-25 Noi am cere să binecuvântezi pe scumpul nostru Păstor, Fratele Neville, care a stat vitejeşte la postul de datorie an după an prin căldură şi frig să mâne şi să păstorească oile turmei care se adună aici. Mă rog ca Duhul Tău să fie peste el, ajută-l. Şi binecuvântează pe toţi cei ce sunt conectaţi cu tabernacolul. Şi curând, Doamne, dacă ar fi voia Ta, noi aşteptăm un tabernacol, mare frumos stând aici în colţul unde noi putem avea o şcoală, ca noi să putem şcolariza tineri predicatori şi să-i trimitem în cele patru colţuri ale pământului să se lupte serios pentru credinţa care a fost dată sfinţilor odată.

E-26 Doamne, noi îmbătrânim, eu însumi, şi curând eu trebuie să trec Biblia în mâinile altcuiva. Ajută-ne, Doamne, în acest efort. Răspunde întrebărilor noastre în seara aceasta prin Duhul Sfânt, aşa cum ne încredem în El, căci noi o cerem în Numele lui Isus Fiul Tău. Amin.

E-27 Acum, eu ştiu că este îngrozitor de cald, dar nu-mi place să trec peste o întrebare până când eu cred că am făcut-o drept înaintea lui Dumnezeu să o răspund. Acum, noi nu avem prea multe; Eu nu le-am numărat, doar foarte puţine. Dar ar putea fi că noi nu putem ajunge la ele toate, dar noi vrem dacă este posibil. Eu voi cere acestei fetiţe în roz care stă aici... Vino aici, Dragă. Eu cred că aceea este fetiţa Fratelui Beeler. Eu vreau ca tu să iei aceste întrebări jos acolo şi doar să le amesteci, tu ştii ce vreau să spun, doar să le treci una peste alta, uite aşa, ştii tu, aşa-apoi să le aduci înapoi la mine. Înţelegi? Aşa ca eu să nu amestec întrebările cuiva, voi ştiţi, crezând că tocmai am răspuns una, şi nu am ajuns la cealaltă; Eu nu aş vrea aceea. Doar lăsaţi ca fetiţa să le amestece împreună, şi apoi noi vom lua doar pe cele de deasupra şi le răspundem aşa cum venim.

E-28 Acum, dacă acolo ar fi (îţi mulţumesc, Dragă)-dacă s-ar întâmpla să fie vreo întrebare în mintea cuiva, eu vreau să spun, că eu aş fi bucuros ca după ce am răspuns întrebării voastre şi se pare că nu satisface, atunci doar ridicaţi-vă mâna şi răspundeţi. Căci eu de asemeni am aici cel Grecesc, Ebraic¬şi Grec şi Ebraic în lexiconul original, pentru informarea cuvintelor (vedeţi?), căci unele din ele cer cuvinte-cel Ebraic şi cel Grecesc de asemeni.

E-29 Şi acum, Domnul să ne ajute aşa cum răspundem. Şi lăsaţi¬mă să afirm clar aceasta... (Puteţi să mă auziţi bine în spate, ridicaţi-vă mâinile dacă puteţi. Asta-i bine.) Lăsaţi-mă să afirm clar acum, că în a răspunde aceste întrebări, nu este pentru vreo prejudecată, dar fiecare îşi aminteşte că la tabernacol dacă aceasta vine la învăţătură, noi trebuie să o răspundem conform cu convingerile noastre de aici, nu să contrazicem ideile voastre, ci să-să aducem convingerile noastre. Şi uneori noi o ţintuim destul de strâns. Astfel amintiţi-vă, este numai să o facem sigură pentru închinători.

E-75 . Acum, prima de deasupra. Oh, da, aceasta este o întrebare mică. Nu este o întrebare, este o... Ei bine, ea este o întrebare. Este cineva care ar vrea un interviu particular cu mine la început de săptămână.

E-30 Acum, interviul acela, eu vă spun cum facem noi asta. Se obişnuia să fie ca noi doar la întâmplare să apuci cum poţi, care-i primul, acesta, acela, dar noi avem un sistem la aceea. Şi de aceea, există mulţi oameni care vin în rândurile de rugăciune, care poate trec printr-un rând rapid, sau au o treabă cu care nu ştie ce să facă privitor la ea, şi apoi, ei vor să audă de la Domnul. Acum, ei au un drept perfect să facă asta; pentru aceea a fost dat acest dar profetic, este pentru aceea, numai pentru acel scop.

E-31 În Biblie dacă ei voiau să ştie ceva, ei au mers jos la profeţi, şi ei s-au rugat şi au cântat imnuri până când Dumnezeu a răspuns. Păi, El nu este un Dumnezeu care ar hrăni un grup şi ar înfometa de moarte un alt grup. El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Şi de aceea, pentru aceea este Acesta.

E-32 La aceste interviuri particulare, când noi luăm un caz, eu nu îl las până când nu aud de la Dumnezeu într-un fel sau altul. Ele vin încet. Dacă durează şase luni sau un an, noi stăm chiar cu acesta până când avem AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Şi de aceea, ele vin încet, şi există mii de chemări. Dar noi...

E-33 Ziua trecută am avut un om acolo pentru-eu cred că au fost luni după luni că acest om a căutat pentru botezul Duhului Sfânt, un Baptist. Dar noi nu i-am dat drumul, doar 1-am lăsat să vină, şi în final prin harul lui Dumnezeu la un interviu particular... Doar a păşit înăuntru-el a vrut întotdeauna să văd o viziune despre ce era treaba-şi viziunea a atins, şi el a primit Duhul Sfânt stând chiar pe scaunul lui.

E-34 Apoi un-un Catolic, recent convertit, a venit jos din Chicago zilele trecute care era la interviuri particulare¬încercând să intre înăuntru-pentru cel puţin doi ani; dar la primul lui interviu, cinsprezece minute în cameră, Domnul a arătat o viziune, motivul şi totul, a descoperit întregul lucru, ce trebuia el să facă înainte ca el să primească Duhul Sfânt. Vedeţi, pentru aceea este el.

E-35 Acum, dacă vreunul la vreun timp... Când vin înăuntru chemări şi ei vor să vadă sau să aibe acele interviuri, dacă ei vor chema, BUtler 2-1519, oficiul vă poate anunţa întocmai exact când poate fi interviul. Şi apoi, declaraţi pentru ce este interviul vostru, aşa ca ei să ştie cât timp să alocheze pentru el. Atunci aceea o face drept, şi fiecare persoană... Apoi dacă perioada aceea de timp nu este suficientă, atunci noi venim înapoi la cazul acela din nou. El este pus chiar în evidenţă, şi noi îl păstrăm până când auzim de la Dumnezeu printr-o viziune sau vreun fel cum vorbeşte Dumnezeu. Deci aşa este cum sunt ţinute interviurile noastre.

E-36 De aceea, vedeţi, când eu sunt afară, oamenii se gândesc uneori, "Frate Branham, tu nu vezi oamenii suficient." Tu nu poţi să vezi oamenii şi să fii cu Dumnezeu în acelaşi timp. Vedeţi? Eu am pe cineva în vedere, şi eu sunt-eu sunt în peşteră sau altundeva rugându-mă, şi-şi...

E-37 Eu vreau să văd ce spune aceasta. [Fratele Branham citeşte biletul singur – Ed.] Oh, da. Da, da acesta era un om (Gene doar l-a pus aici sus) care... Un om a venit jos din Chicago ziua trecută, căruia doctorul a vrut să-i taie inima afară, şi să-l deschidă să vadă care era situaţia în interior. Şi Duhul Sfânt a descoperit chiar exact ce era, şi el nu a trebuit să fie tăiat deschis; el a fost vindecat. Deci voi vedeţi, aceea înseamnă mult. Şi să vă arăt cât vine de încet, eu însumi am aşteptat după un răspuns de la Dumnezeu, pentru o viziune, timp de cinsprezece ani. Dumnezeu... Şi apoi altul vine şi nu trebuie să aştepte trei minute. Vedeţi?A Aceasta doar... Dumnezeu răspunde în timpul Lui. Noi nu Îl stăpânim, El ne stăpâneşte pe noi.

E-76 . Acum, a doua întrebare care stă deasupra este... Frate Bill, poate Domnul să facă lucrare efectivă prin mine într¬o adunare unde ei nu cred în darurile spirituale?

E-38 Nici un nume pe ea, dar persoana vrea să ştie dacă Domnul poate să lucreze cu ele aşa cum sunt oficiate într-o adunare care nu crede în daruri spirituale. Eu mă îndoiesc de aceasta foarte mult.

E-39 Mă îndoiesc foarte mult, dragă prietene, că Domnul poate lucra eficient prin tine, pentru că tu eşti în legătură printre necredincioşi, şi Biblia a zis, "Să nu vă înjugaţi cu necredincioşi, ci ieşiţi afară dintre ei, şi fiţi separaţi, zice Domnul, apoi Eu vă voi primi." Eu cred că dacă locuiţi într-un oraş, unde există o biserică care crede în semne şi daruri spirituale, şi tu ai lucrurile acelea lucrând asupra ta, eu m-aş duce la biserica aceea unde ei le cred.

E-40 Apoi eu aş putea spune un alt lucru, aşa cum eu am-de obicei dau-vreau să dau o Scriptură. Tu probabil, dragă prietene, ai încercat din câte ai putut mai bine să-i aduci pe oamenii aceia să creadă, ai încercat să-i faci să creadă, şi ei în mod simplu nu vor să o facă, poate. Apoi eu îţi voi da o Scriptură care eu cred că Domnul Isus va fi mulţumit cu noi să o dăm.

E-41 Dacă tu ai încercat, dacă ai vorbit cu păstorul, dacă ai vorbit la diferiţi oameni şi ei o ignoră complet şi nu o cred, iată ce a spus Isus în Matei 7:6 despre aceştia.
Să nu daţi ce este sfânt câinilor, nici să nu aruncaţi... perlele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce sub picioare, şi să se întoarcă... şi să vă rupă.

E-42 Astfel eu nu cred că eu aş fi afiliat cu o adunare care nu a crezut în Evanghelia deplină a Domnului Isus Cristos, să creadă că El era acelaşi ieri, azi, şi în veci. Când eu stau într-o adunare şi-L văd lucrând şi făcând întocmai exact cum El a zis că El va face, eu cred că m-aş simţi exact ca şi-îndreptăţit să spun oamenilor să iese afară dintre aceştia şi să vă găsiţi o-o biserică bună care predică toate Scripturile şi Le crede.

E-77 . Acum, următoarea întrebare este: Este adevărat că tu nu eşti salvat dacă nu ai primit Duhul Sfânt?

E-43 Acolo ar putea lua cam o discuţie bună de cinci ore despre aceea. Când tu accepţi pe Cristos ca Salvatorul tău şi eşti atunci gata pentru botezul în apă, tu încă nu eşti convertit; tu crezi doar spre pocăinţă. Convertire înseamnă "să fii schimbat."

E-44 Acum, să facă aceasta eficient, Isus i-a zis lui Petru care de asemeni L-a urmat pentru 3 1/2 ani... Iar în Cartea lui Matei capitolul al 10-lea Isus i-a dat putere lui Petru împotriva duhurilor necurate, să meargă şi să le scoată afară, să vindece bolnavii, şi să predice Evanghelia. El avea putere să facă aceasta. Şi în Sf. Ioan 17:17 Isus l-a sfinţit pe Petru prin Adevăr, a zis căci Cuvântul era Adevărul, şi El era Cuvântul. Şi apoi la-înainte de Rusalii El a zis, "După ce tu eşti convertit, atunci să întăreşti pe fraţii tăi." Voi doar faceţi paşi spre convertire aşa cum credeţi şi acţionaţi.

E-45 Acum, eu ştiu că mulţi dintre voi, prietenii mei Baptişti şi Prezbiterieni, nu sunteţi de acord cu aceea, pentru că voi mergeţi înapoi la această Scriptură... Acum, iată unde spun eu că trebuie să o ţintuiesc. Vedeţi? Voi mergeţi înapoi la Scriptură: Abraham (Romani 4) a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i-a fost socotit sau împărţit lui ca neprihănire. Abraham a crezut pe Dumnezeu, şi Dumnezeu i-a socotit-o ca neprihănire pe baza credinţei lui să creadă. Dar să dovedească lui Abraham, El i-a dat (atribuirea, căci el a fost absolvit de la păcatele lui, apoi El a-1-a absolvit de păcatele lui), căci el a crezut, El i-a dat un semn. Şi acolo este unde voi, dragii mei prieteni Prezbiterieni şi Baptişti, nu reuşiţi să o vedeţi. Vedeţi? El i-a dat pecetea tăierii împrejur ca o mărturie, ca o dovadă, că El a primit credinţa lui în El. Şi de aceea Pavel în Fapte 19 a zis către acei fraţi Baptişti, care îl aveau pe Apolo ca păstor, au crezut Evanghelia aşa cum a predicat-O Ioan, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Vedeţi, ei au crezut dar nu au fost încă convertiţi.

E-46 Acum, noi luăm greşit-în cuvântul de convertire astăzi. Noi am spune că un om care este convertit este un om care s-a lăsat de băutură şi totul şi merge la biserică, sau aderă la biserică. El ar putea adera la biserică, dar acela nu este semnul că el este convertit. El nu este convertit până când viaţa lui veche este moartă, şi el este îngropat în Cristos, şi este înviat cu El în învierea de înnoire a vieţii, când Duhul Sfânt a creat în el o pperanţă vie a Vieţii Eterne care vine numai prin Duhul Sfânt. Înţelegeţi?

E-47 Acum, acum, am ştiut Scriptura aceea mare, eu însumi O folosesc-eu O am scrisă aici-Sf. Ioan capitolul al 5-lea, versetul al 24-lea. Este o Scriptură favorită pentru mine. Căci Isus a zis aşa: "Adevărat, adevărat, vă spun Eu vouă, 'Cel ce crede în Mine are Viaţă Eternă."' Lăsaţi-mă să o citesc, aşa ca să O iau chiar perfect corect. Sf. Ioan 5, şi eu vreau să ascultaţi atent acum aşa cum mergem în această Scriptură, 5 şi al 24-lea verset.
Adevărat, adevărat, vă spun Eu vouă, Cel ce ascultă cuvintele Mele, şi crede în cel ce M-a trimis, are viaţă veşnică, şi nu vine la condamnare; ci a trecut din moarte la viaţă.

E-48 "Cel ce crede în Mine." Acum, Scriptura zice că nimeni nu poate zice că Isus este Cristosul decât prin Duhul Sfânt. Deci voi nu puteţi crede că Isus este Cristosul până când aţi primit botezul Duhului Sfânt. Voi doar mărturisiţi sau spuneţi ce spune Scriptura, zicând ce spune păstorul, zicând ce spune mama, sau ce spune ceva predicator bun. Dar voi nu o ştiţi voi înşivă până când El v-a mărturisit învierea Lui. Şi nici un om nu poate numi pe Isus Cristosul decât prin Duhul Sfânt.

E-49 De aceea, întrebarea este, că un om este salvat, eu cred, dacă el priveşte spre Calvar, şi moare în starea aceea. Cu certitudine, eu cred că el va fi salvat; eu cred că el ar răzbate dacă el nu a avut ocazia mai înainte. Dar depinde de... Voi mergeţi înapoi la tâlharul murind pe cruce. Dar amintiţi-vă, aceea a fost prima şi ultima lui şansă. Voi aveţi una în seara aceasta. Să nu aşteptaţi până în timpul acela, căci s-ar putea să nu fie în felul acela cu voi. Voi aţi putea să nu aveţi o mărturisire pe patul de moarte. Eu vă spun, ele sunt în ordine, dar ele sunt prea mult un risc ca să le luaţi la risc. Să nu aşteptaţi pentru patul morţii; lăsaţi ca acesta să fie patul vostru de moarte chiar acum, ca voi să muriţi acum şi să fiţi născuţi din nou de Duhul Sfânt.
Acum, la această următoare întrebare... Acum, dacă există o întrebare la aceea doar ridicaţi-vă mâna. Eu aş fi bucuros să fac din câte pot mai bine.

E-78 . Puteţi găsi undeva că apostolii au luat Împărtăşirea după Cincizecime? A vrut Pavel să spună că oamenii nu discerneau Cuvântul? Duhul Sfânt era singura cale să se închine lui Dumnezeu? Dacă luaţi vin şi biscuiţi, boala şi somnul cad peste voi?

E-50 Acum, aici este poate un loc că eu cred că persoana scumpă care a întrebat aceasta este fără îndoială adâncită şi sinceră în aceasta, ceea ce întreabă ei, sau ei nu ar fi întrebat-o. Şi eu¬Fratele meu sau Soră, oricine era, eu o răspund tot aşa de adânc şi sincer aşa cum aţi răspuns-o-sau aţi întrebat-o.

E-51 Eu vreau acum să deschideţi cu mine la Cartea Faptelor capitolul al 2-lea, şi cu- noi începem cu versetul al 42-lea. Al 2-lea capitol din Fapte, şi vom începe, aşa cum am zis, cu versetul al 42-lea.

E-52 Acum amintiţi-vă, eu nu cred că pot spune chiar exact unde Scriptura spune că Pavel a luat Împărtăşirea, şi Petru apoi s-a întins acolo şi a luat-o; dar când ei vorbesc despre adunare, aceea era în întregime, fiecare. Şi eu nu cred că Pavel să predice ceva şi să spună altora să facă, ceea ce el nu ar face. Astfel în Fapte aflăm aceasta:
Şi ei stăruiau continuu în învăţătura apostolilor, ... (Priviţi! Ei au continuat, întreaga biserică, trupul.) ... stăruiau continuu în învăţătura apostolilor şi în părtăşie, ... (şi, conjuncţie acolo. Vedeţi?) şi în frângerea pâinii, ... (Aceea este Împărtăşirea.) şi în rugăciuni.

E-53 Apostolii, care erau predicatorii... Ei Aau stăruit continuu în învăţătura lor, de frângere a pâinii (Împărtăşirea), şi în părtăşie, şi în rugăciune. Apoi, dacă aceea taie afară Împărtăşirea de la apostoli, aceasta de asemenea taie afară rugăciunea de la apostoli. Vedeţi? Acum, să citim doar mai departe. Vedeţi?
Şi teama a venit peste fiecare suflet: şi multe minuni şi semne au fost făcute prin apostoli.
Şi toţi credincioşii erau împreună, şi aveau toate lucrurile în comun;
Şi ei îşi vindeau averile şi bunurile, şi le împărţeau la fiecare om, după nevoile fiecărui om.
Şi ei, continuau zilnic într-un acord în templu, ... (Aceia erau apostoli şi toţi.) ... frângeau pâinea... (Împărtăşire de fiecare dată când se întâlneau) ...

E-54 Aceea era o învăţătură a apostolilor şi a bisericii timpurii, că de fiecare dată când ei veneau împreună ei luau Împărtăşirea. De fiecare dată! Acum, eu ştiu că voi oamenii Creştini care mergeţi la Biserica Creştină (biserica Cambellistă, aşa cum o ştim, ca... Deoarece există două din ele, una este Biserica lui Cristos, şi cealaltă este Biserica Cambellistă.), voi ziceţi, "Noi o luăm în fiecare duminică dimineaţa. Noi avem Scriptura pentru aceea." Voi aveţi o Scriptură mai bună pentru aceasta decât cum are Tabernacolul Branham. Tabernacolul Branham o ia o dată pe lună. Dar Scriptura este, de câte ori veniţi împreună. Aceea este corect. Aceea este de fiecare dată.
Şi ei, continuau zilnic într-un acord în templu, ... frângeau pâinea din casă în casă, îşi mâncau hrana cu bucurie şi unitate în inimă,

E-55 Vedeţi, de fiecare dată apostolii, ţineau aceste grupuri de rugăciune, adunări în templu, din casă în casă; de fiecare dată când se întâlneau, ei frângeau pâinea, luau Împărtăşirea.

E-56 Acum, Pavel în I Corinteni noi vom-noi am putea citi de asemeni capitolul al 11-lea, unde noi folosim aici pentru Împărtăşire... Eu aş putea să-l citesc aşa ca aceasta ar putea fi în stare să vă ajute, I Corinteni capitolul al 11-lea. Ascultaţi la Pavel vorbind acum, al 23-lea verset.
Căci am primit de la Domnul ceea ce eu de asemeni v-am dat vouă, Că Domnul Isus în aceeaşi noapte ... el a fost vândut a luat pâine:
Şi când el a mulţumit, el a frânt-o, şi a zis, Luaţi, şi mâncaţi: acesta este trupul meu, care este frânt pentru voi: faceţi aceasta în amintirea mea.
Tot astfel el de asemeni a luat paharul, şi când a cinat; a zis, ... (paharul acum) ... Acesta este paharul noului testament în sângele meu: faceţi aceasta..., ori de câte ori îl beţi, în amintirea mea.
Căci ori de câte ori voi mâncaţi această pâine, şi beţi acest pahar, voi vestiţi înainte moartea Domnului până va veni el.

E-57 Vedeţi? Aceasta este o Împărtăşire. Eu îmi dau seama şi sunt de acord că-trupul Domnului, Cuvântul viu, este Cristos Însuşi. Dar acestea sunt simboluri întocmai ca Botezul, şi Spălarea picioarelor, şi alte porunci ale Bisericii. Dar Împărtăşirea este absolut esenţială pentru pâine, acum, pâine şi vin.
De aceea oricine mănâncă această pâine, şi bea acest pahar al Domnului, nevrednic, ...

E-58 Acum, întrebarea a fost pusă aici: "Voi luând-voi luând vin şi biscuiţi, boli şi somn peste voi." Vedeţi, aceea... Eu cred că întrebarea este, că singura închinare care există, este în Duhul Sfânt, închinarea în Duhul Sfânt. Acela este exact Adevărul. Voi trebuie să vă închinaţi... Toţi se închină în Duhul Sfânt, şi Pavel încearcă să spună aici, că voi trebuie să fiţi în Duhul Sfânt înainte de a face aceasta sau voi mâncaţi şi beţi condamnarea pentru voi (vedeţi?)-înainte să faceţi aceasta, înainte ca porunca să fie înfăptuită.

E-59 Acum, pentru a susţine aceasta, eu am o scriere aici de Josephus, unde el a pretins că Creştinii timpurii după moartea lui-lui Isus, că ei erau consideraţi canibali, pentru că ei luau trupul Domnului şi-l mâncau. Şi ei s-au gândit că l-au dezgropat, şi l-au s~os afară, şi l-au tăiat în bucăţi, şi-l mâncau. Care ei luau Împărtăşirea. Vedeţi?
Acum, priviţi, de ce această Scriptură-cum spune Pavel aici.
Dar fiecare om să se cerceteze pe sine, şi aşa să mănânce el din pâine, ...

E-60 Să mănânce din pâine. Acum, eu ştiu că Isus este Pâinea Vieţii; asta-i adevărat. Dar aceasta este un simbol întocmai ca botezul. Botezul nu vă salvează; botezul este numai un semn că tu mărturiseşti înaintea adunării că tu crezi în moartea, îngroparea, şi învierea lui Isus Cristos. Acesta nu te salvează. Apa nu va salva. Este credinţa voastră care vă salvează. Dar botezul este o poruncă, şi aceasta trebuie să fie îndeplinită, căci Dumnezeu nu poate zice să fii botezat, şi apoi să se întoarcă în jur şi să spună că nu este nevoie să se facă. El nu poate să emită luarea Împărtăşirii, şi să se întoarcă în jur, şi să spună că nu este nevoie să se ia. Voi trebuie să o faceţi. Este o poruncă veşnică cu Dumnezeu.
Căci cel ce mănâncă şi bea nevrednic, mănâncă şi bea osândă pentru sine, dacă nu deosebeşte trupul Domnului,

E-61 Acum, voi vedeţi acolo? Vine drept înapoi la Creştinul care încearcă să ia Împărtăşirea, care nu este în Cristos, ne împărtăşindu-se în Duhul; el nu este vrednic să o ia. Şi când el ia această Împărtăşire, el îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă el merge afară şi fumează, minte, fură, comite adulter, sau ceva de felul acela, sau nu trăieşte o viaţă Creştină. Şi oamenii văd felul de viaţă pe care el o trăieşte, şi apoi vine înăuntru, ia această poruncă a morţii şi-şi trupul lui Cristos, luând în el un simbol că-că el l-a primit pe Cristos Cuvântul în inima lui, şi ia acest simbol înăuntru acolo în spatele lui, El a zis că el îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, fără să deosebească Trupul Domnului.

E-62 Acum, doar în câteva minute eu voi ajunge la aceeaşi întrebare, dacă noi o luăm, căci este aceeaşi poruncă despre hula împotriva Duhului Sfânt. Vedeţi? Deoarece voi profesaţi ceva, şi jucaţi rolul unui făţarnic cu aceasta, când voi nu ar trebui să o faceţi. În regulă! Lăsaţi-mă să termin atunci aceasta, vedeţi, şi apoi ne vom opri.
Din această cauză sunt mulţi bolnavi şi slabi printre voi, şi mulţi dorm.
Căci dacă ne-am judeca singuri, noi nu ar trebui să fim judecaţi.
Dar când suntem judecaţi, noi suntem pedepsiţi de Domnul, ca noi să nu fim condamnaţi cu lumea.
De aceea, fraţii mei, când voi veniţi împreună să mâncaţi, zăboviţi unul după celălalt. (Acum, priviţi.)
Şi dacă vreun om mănâncă-vreun om flămânzeşte, ...

E-63 Să nu veniţi înăuntru... pentru că într-o altă Scriptură aici, ei aduceau înăuntru mâncare, şi aşa de multă băutură, şi lucruri ca acelea, încât ei făceau casa Domnului doar un-un loc de-de sărbătoare, şi se îmbătau la masa Domnului. Vă amintiţi aceea în Cartea Corintenilor aici. Ei se îmbătau la masa Domnului. Dar Pavel a spus aici:
... dacă cineva este flămând, să mănânce acasă; ca voi să nu veniţi împreună spre condamnare. Iar restul eu voi pune în ordine când voi veni. (Vedeţi?)

E-64 Acum de aceea, eu cred că mâncarea de biscuiţi... Acum, eu nu cred că pâinea kosher să fie înlocuită cu un biscuit. Eu cred că ar trebui să fie o pâine sfântă nedospită, felul de pâine nedospită care a fost făcută în Egipt. Şi eu cred că Sângele nu trebuie să fie suc de struguri, ci ar trebui să fie vin. Sucul de struguri se acreşte, şi se strică cum se învecheşte. Dar vinul se face mai bun şi mai tare aşa cum se învecheşte; el nu-şi pierde tăria lui. Şi Sângele lui Isus Cristos nu se acreşte şi nu se strică; cu cât se învecheşte, se face mai tare şi mai bun aşa cum trec zilele pentru credincios. Şi este un vin şi pâine literal. Pâinea Împărtăşirii trebuie făcută de oameni care s-au dedicat şi consacrat lui Dumnezeu.

E-65 Am mers odată la o biserică unde ei au luat această franzelă veche, unde păcătoşii înjurau şi se comportau rău, şi murdărie, şi au tăiat acea pâine veche şi au scos-o acolo cu un fel de suc să bea. Pentru mine aceea era-aceea era ridicol. Eu cred că aceasta trebuie să fie întocmai exact în felul cum a spus Scriptura că trebuie să fie şi să nu difere nici un pic de la Scripturi, staţi chiar cu Ea.

E-79 . Întrebare. Acum! Frate Branham, este adevărat că Satan a fost odată în Cer şi a fost aruncat afară, el şi îngerii lui au venit jos pe pământ, sau este aceasta o viziune aşa cum a văzut Ioan pe Insula Patmos? De ce întreb eu aceasta, este, că mi s-a spus că a fost o viziune.

E-66 Ioan a văzut-o ca o viziune, dar a fost literal o întâmplare. Dacă deschideţi la Isaia 14:12. Acum, acestea merg încet, dar pentru mine, ele sunt-ele sunt lecţii. Şi este ceva care... Poate vă gândiţi, "Ei bine, eu nu am nici o nevoie de aceea acum." Voi doar nu ştiţi cum acel Duh Sfânt se hrăneşte din Cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să aibe Cuvântul să-să se hrănească, deoarece Duhul Sfânt se hrăneşte numai, şi numai din Cuvântul lui Dumnezeu. Voi credeţi aceea? Biblia a zis aşa. "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." În regulă! Capitolul al 14-lea din Isaia, şi eu cred aici acum noi vom începe la versetul al 12-lea. Să citim acum despre Lucifer.
Cum cazi tu din cer, O Lucifer, ... (Căzut din Cer) ... fiul dimineţii! ... (O fiinţă îngerească din Cer.)
Cum ai căzut tu din cer, O Lucifer, fiul dimineţii! cum eşti tu doborât la pământ, care ai călcat-slăbit neamurile!
Căci ţi-ai zis în inima ta, mă voi înălţa în cer, şi-mi voi înălţa tronul deasupra stelelor lui Dumnezeu: mă voi aşeza de asemeni pe muntele adunării, în partea de nord:
Mă voi înălţa deasupra înălţimii norilor; eu voi fi ca cel prea Înalt.

E-67 Astfel voi vedeţi că nu a fost o viziune. Absolut, Lucifer a fost aruncat din Cer.

E-68 Acum, să deschidem în Noul Testament la Luca 10:18, doar un minut, şi să vedem ce a spus Isus. În Cartea lui Luca, voi aveţi Bibliile voastre acum, care încercaţi să ajungeţi la aceste întrebări, Luca 10:18:
Şi el le-a zis, ... (Isus vorbeşte.) ... Eu l-am văzut pe Satan ca fulgerul căzând din cer.

E-69 Vedeţi, Satan a fost arhanghelul original al lui Dumnezeu. El odată a locuit în Cer. El odată a fost cea mai mare persoană din ceruri afară de Dumnezeu. El era omul la mâna dreaptă a lui Dumnezeu la părtăşie, şi el s-a îngâmfat în inima lui.

E-70 Şi nu este asta întocmai felul cum ajung oamenii astăzi? Lăsaţi doar ca Dumnezeu să binecuvânteze un om şi să pună puţină încredere în el, şi el ajunge să fie un ştie tot. El ajunge să fie... El trebuie să înceapă o organizaţie, sau el trebuie să facă ceva ce este diferit. "De ce ai căzut tu din Cer, O Lucifer!"

E-71 Este... Dumnezeu îi este greu să încerce să ia pe cineva cu care El să poată lucra, care va rămâne umilit, şi smerit, şi să stea în locul acela până când Dumnezeu îl cheamă să facă ceva (voi credeţi asta? Vedeţi?), un om pe care Dumnezeu poate să-l binecuvânteze şi el încă să se ţină un om, să nu fie un înger sau un dumnezeu. Îndată ce un om ajunge binecuvântat şi are un pic de ceva ce îi este dat, el vrea să devină un dumnezeu; el vrea să devină un-un înger. El vrea să devină ceva persoană mare. "Ce fac eu, ce... Eu şi eu şi al meu..." toate acelea.
Aceea este atitudinea greşită. Dumnezeu caută pe cineva pe care El poate să-l binecuvânteze şi să toarne binecuvântările, şi-şi cu cât El binecuvântează mai mult, cu atât omul devine mai mic.

E-72 Şi tu niciodată nu poţi primi mai mult de la Dumnezeu până când tu nu devii nimic. Tu trebuie să te umileşti. Cel ce se înalţă, Dumnezeu îl va coboră. Cel ce se va umilii, Dumnezeu îl va înălţa. Voi trebuie să vă faceţi mici înainte de a putea deveni mari. Şi niciodată nu veţi fi mari în voi înşivă; voi doar veţi fi aşa de mari cât de mare va fi Dumnezeu în voi. Vedeţi?

E-73 Astfel Lucifer este pe pământ astăzi încercând să lucreze în biserică să-şi realizeze acelaşi scop pe care el l-a început înainte de întemeierea lumii. Lucifer a fost aruncat afară din Cer. În regulă.

E-74 Eu cred că există un alt lucru aici, Ezechiel capitolul al 28- lea, versetul al 12-lea. Să vedem ce spune aceea în Ezechiel 28:12. Şi sunt sigur că prin a studia aceasta, şi privind în aceasta, văzând ce AŞA VORBEŞTE DOMNUL, atunci noi ştim dacă el într-adevăr a căzut din Cer sau dacă a fost doar o viziune – 28 şi 12. În regulă. Eu cred că aceea este ce am notat, 28:12. În regulă. Aici începem.
Acum, acesta este un lucru mare aici; eu doresc să fi avut timp să o predicăm doar puţin (vedeţi?), căci este într-adevăr ceva.

E-75 Acum, aşa cum eu doar trebuie să pun o bază la aceasta, că Lucifer în Cer a încercat să se înalţe şi chiar să fie doar puţin mai înalt decât Şeful lui. Şi el l-a trădat pe Mihail, şi şi-a făcut o împărăţie mare în nord, şi a venit jos. Acum, şi el şi îngerii lui au fost aruncaţi afară.
Persoana a întrebat din Apocalipsa... Aceea este în Apocalipsa 12, pe insula Patmos.
Dar acum observaţi aceasta aici, la versetul al 12-lea, şi vedeţi cum şade el în împărăţia omului.

E-76 Câţi oameni de aici înţeleg că diavolul controlează fiecare naţiune de sub Cer? Diavolul controlează Statele Unite. Diavolul guvernează Statele Unite. Diavolul este guvernul Germaniei. El este guvernul fiecărei naţiuni de sub ceruri. Diavolul controlează fiecare naţiune, Biblia spune că el o face. Citiţi Matei capitolul al 4-lea. Când Satan l-a luat pe Isus sus pe vârful muntelui, şi I-a arătat împărăţiile lumii, şi a pretins că ele sunt ale lui, şi a zis, "Eu ţi le voi da dacă te vei închina mie," Isus niciodată nu a zis, "Tu ai minţit, Satan." El ştia că ele i-au aparţinut lui. Dar dincolo în Cartea Apocalipsei, a zis, "Bucuraţi-vă, ceruri şi tu pământule, căci împărăţiile acestei lumi au devenit împărăţiile Domnului nostru şi ale Cristosului Lui. Şi El va domni pe pământ."

E-77 Isus ştia că în Mileniu toate guvernele şi împărăţiile vor fi sfărâmate, şi El va fi Dumnezeu şi Stăpânitor peste ele toate. El a ştiut că El a ajuns moştenitor la toată aceasta, astfel de aceea, El i-a spus lui Satan, "Dă-te înapoia Mea, Satan!" căci El ştia ce avea El de făcut.
Acum, ascultaţi la aceasta, Duhul Domnului pe acest profet Ezechiel, vorbind, nu către acest împărat, ci către duhul din împărat. Priviţi aceasta acum.

E-78 Vă amintiţi azi dimineaţă când v-am arătat cum în Scripturi că biserica a luat-o pe o linie greşită prin a lua organizaţiile oamenilor. Acelaşi lucru, Israel s-a rătăcit de pe linie prin denunţarea lui Dumnezeu ca Împărat al lor şi l-au vrut pe Saul ca împărat. Şi când adevăratul Împărat al lor a venit, Isus, ei nu L-au cunoscut, pentru că predicarea Lui-Lui şi învăţătura Lui era aşa de mult diferită de a împăraţilor pământeşti, încât ei nu L-au cunoscut. Şi astăzi, când Împăratul Bisericii, Duhul Sfânt, când El este aici, şi El vine în Biserică să facă pe oameni să fie regeneraţi, să le dea naştere din nou, este aşa de diferit de aceste organizaţii şi denominaţiuni încât ei spun, "Au, aceea arată ca holy rollers pentru mine." Vedeţi?

E-79 Aceasta nu este cum arată El pentru voi, este ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre aceasta. Priviţi la ziua Cincizecimii, cum a arătat aceea? Priviţi la alte timpuri când ei au primit Duhul Sfânt; cum arăta aceea? Bărbaţi şi femei, fecioara Maria, şi ei toţi, se clătinau ca oamenii beţi, doar clătinându-se, strigând, cu buze bâlbâitoare, şi alte limbi, comportându-se ca un grup de idioţi. Dar ei mureau faţă de ei înşişi, iar Duhul Sfânt venea în ei. Şi ei au pus lumea cunoscută în flăcări. Ce avem noi nevoie astăzi este oameni care vor muri faţă de ei, şi vor putrezi faţă de ei, şi vor arde fiecare pod din urmă, şi predă totul lui Cristos.

E-80 Priviţi Duhul Sfânt vorbind acum diavolului din acest împărat? Priviţi cine era acest ins care-l guverna pe acest împărat.
Vă amintiţi ce am spus azi dimineaţă, soţia mea a spus despre femeia de acolo sus, tot grupul acela de femei cu hainele acelea cu arătare murdară, îmbrăcate vulgar? Vedeţi? Zicea, "Ele trebuie că nu au mintea întreagă. O femeie care îşi are mintea întreagă nu s-ar expune în felul acela."

E-81 Am zis, "Dragă, ea este doar o Americană; asta-i tot. Acela-i obiceiul aici. Ei o vor face, pentru că este un obicei." Vedeţi, ele merg după intelectul lor. Dar intelectul vostru, dacă mergeţi după capul vostru, voi sunteţi controlaţi de diavolul. Diavolul a luat capul omului, Dumnezeu ia inima omului. Diavolul vă face să priviţi la ceva ce puteţi vedea. Voi ziceţi, "Ei bine, asta-i adevărat, asta-i adevărat, raţiunea, o raţionaţi." Dar Biblia ne lasă să aruncăm jos raţionările, şi prin credinţă noi credem lucruri care nu le vedem. Aceea este ce face Dumnezeu când El vine asupra inimii omului.

E-82 În grădina Edenului diavolul a luat capul omului; Dumnezeu i-a luat inima. Şi acela-i tronul lui Dumnezeu, unde locuieşte Dumnezeu, în inima umană. Şi acum, dacă aceasta este intelectual... Sigur, atunci un bărbat Asau o femeie care este născut din Dumnezeu va acţiona ca în Împărăţia din care sunt. Aleluia! Aceea m-ar face să strig. De ce? Deoarece când ştii că ai trecut din moarte la Viaţă, pentru că urăşti păcatul, şi iubeşti pe Dumnezeu; şi tu stai fie că mori sau nu mori. Tu te împotriveşti la ceea ce este rău, şi numeşti răul rău, şi umbli drept în sus înaintea lui Dumnezeu. Aceasta arată că Duhul tău, Viaţa care este în tine este dintr-un alt loc, unde este sfânt, şi curat, şi virgin, şi neîntinat.

E-83 Şi voi ziceţi, "Vindecare Divină?" Sigur! Duhul meu vine dintr-un loc unde este Vindecătorul Divin. Noi suntem dintr-o ţară a vindecării Divine. Amin!

E-84 Păi, "Voi credeţi că Dumnezeu este." Sigur, este din ţara unde este Dumnezeu. Şi noi suntem străini şi călători ca Abraham şi Isaac. Când doar-preaumbrirea Duhului Sfânt i-a atins, ei au mers prin ţară şi au mărturisit că ei erau străini şi călători. Ei căutau o Cetate a cărei Ziditor şi Făcător era Dumnezeu. Şi acum, după ce avem Dovada acesteia trăind în noi, cu cât mai mult ar trebui noi să fim pelerini şi străini, umblând prin lume, întorcându-ne capul de la lucrurile rele, deoarece noi suntem dintr-o altă naţiune, un alt popor. Desigur!

E-85 Acum priviţi cel rău controlează această lume acum, aşa cum citim din Ezechiel 28:12.
Fiul omului, fă o plângere către împăratul Tirului, şi spune-i, Aşa vorbeşte Domnul DUMNEZEU; ... (Acum priviţi; El vorbeşte către duhul din împărat. Vedeţi?) ... Aşa vorbeşte Domnul DUMNEZEU; Tu astupi soarele, plin de înţelepciune, ... desăvârşit în frumuseţe. (Satan, vedeţi acolo cum Satan era cel mai frumos dintre arhangheli?)
Tu ai fost în Eden...

E-86 Acum ştiţi că Împăratul Tirului din timpul acela nu a putut fi în Eden, căci era cu patru mii de ani mai înainte de aceea. Vedeţi? "Tu ai fost în Eden," cu cine vorbeşte El? El vorbeşte cu Satan din acel împărat. Aleluia! Frate, mă simt religios. Când...

E-87 Şi atunci, ce vor face aceşti oameni care hulesc şi îşi bat joc de oamenii sub demonstraţia Duhului Sfânt? Când ei îşi bat joc de oamenii aceia ei hulesc pe Duhul Sfânt ceea ce este absolut de neiertat. Tu nu vorbeşti de omul acela, tu vorbeşti către Duhul care se mută în omul acela. Noi ar trebui să ne onorăm unul pe altul, şi să ne iubim unul pe altul, şi să ne îndemnăm unul pe altul, să vorbim bine unul de altul. Aceea este ce ar trebui noi să facem.
Acum ascultaţi la aceasta. În regulă.
... Tu astupi soarele, plin de înţelepciune, ... desăvârşit în frumuseţe.
Tu ai fost ... în Eden, grădina lui Dumnezeu; chiar pietrele preţioase erau acoperitoarea ta, sardiu, topaz, ... diamant, beryl, ... onix, ... iaspis, ... safir, ... smarald, carbuncul, ... aur: ... iscusinţa timpanelor ... ale flautelor erau pregătite în tine în ziua când ai fost creat.

E-88 Acolo este Lucifer. Odată el a locuit în Eden. Acum, noi vom veni înapoi la acea întrebare într-un minut, Lucifer în Eden, pentru că noi avem sămânţa şarpelui aici jos pe undeva care este un lucru foarte delicat. M-am gândit că doar aş spera că aceea este aproape ultima.

E-89 Dar el era, şi diavolul a fost aruncat afară din Cer. Şi tocmai scopul pe care el a încercat să-l cugete în Cer, el a venit chiar aici jos pe pământ şi încearcă cât poate de bine să împlinească ceea ce şi-a propus. El merge la împăraţi şi la stăpânitori, şi când el poate să-i aibe, atunci el vine drept jos la biserică şi prinde oamenii-sau prinde predicatorul. Apoi de la predicator, el merge drept în adunare şi intră în adunare sub aceeaşi influenţă, acelaşi diavol făcând aceleaşi lucruri. "Tu ştii, tu eşti un Prezbiterian, tu niciodată nu vei fi un holy roller. Tu eşti aceasta, aceea, sau cealaltă; tu nu ţi-ai putea permite să te degradezi să fii printre ei. Păi, tu ştii mai bine că nu se cade să stai într-unul din acele mici tabernacole vechi sau misiuni de pe stradă. Păi, oamenii aceia şi-au ieşit din minţi." Nu, ei nu sunt. Nu, ei nu sunt; ei sunt doar deschişi la inima lor; asta-i tot. Ei nu şi-au ieşit din minţi; ei sunt doar controlaţi de inima lor. Dumnezeu locuieşte în inima lor, şi ei sunt oameni deosebiţi, o preoţie regală, oferind jertfă spirituală; acelea sunt roadele buzelor lor care dau laudă lui Dumnezeu, dacă ei simt să o facă sau nu. "Câteodată eu nu-L văd," zicea scriitorul de cântări, "Eu nădăjduiesc şi-I dau laudă."

E-90 Păi, "Ei bine, eu mă duceam la biserică, şi îl lăudam pe Domnul dacă simţeam să o fac." Bine acum, un preot este ca să facă o jertfă. Iar voi, adunarea, sunteţi mari preoţi ai lui Dumnezeu, să faceţi o jertfă spirituală; acelea sunt roadele buzelor voastre care dau laudă lui Dumnezeu.

E-91 Voi mergeţi jos şi ziceţi, "Ei bine, dacă am simţit aşa, eu voi merge acolo şi voi mărturisi la cineva." Ei bine, faceţi-o oricum! Dacă tu eşti un mare preot, frate, Aceasta arde în inima ta, fie că simţi să o faci sau nu. Du-te fă-o oricum, deoarece tu trebuie să faci o jertfă, ceva ce este greu de făcut. Mergeţi şi faceţi-o oricum, voi sunteţi o preoţie spirituală, un popor regal, dând laude lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu trăieşte în această inimă.

E-92 Acum, dacă sunteţi ai lui Satan, voi simţiţi că sunteţi doar puţin mai buni decât clasa aceea de oameni. Acum, de unde veţi şti care din ei este corect? Luaţi-o prin Scripturi. Dacă un om este născut din Dumnezeu, el crede fiecare Cuvânt pe care l-a scris Dumnezeu, şi zice că El este tot aşa de mare astăzi cum a fost El întotdeauna, şi El niciodată nu se schimbă, şi El este doar acelaşi ieri, azi, şi în veci. Dacă el este umplut cu Duhul Sfânt, el are acelaşi Duh Sfânt pe care El l-a dat în ziua Cincizecimii, şi-l face să acţioneze în acelaşi fel şi să facă aceleaşi lucruri. Dacă el este născut din Duhul lui Dumnezeu, Marcu 16, Isus a zis, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred." Adevărat! Deşi el zice, "Eu sunt un credincios," şi semnele acelea nu urmează, atunci el este un credincios prefăcut, nu un credincios.

E-93 Există trei clase de oameni, un credincios, un credincios prefăcut, şi un necredincios. Şi acelea sunt singurele trei clase care există. O mulţime de credincioşi prefăcuţi; există o mulţime de adevăraţi credincioşi; şi există o mulţime de necredincioşi. Dar dacă tu eşti un adevărat credincios, Isus a zis, "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce vor crede. În Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Dacă ei vor călca pe un şarpe (Frate Evans) nu-i v-a vătăma. Dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi!" Oh, aceea este tot aşa de adevărat cum este Cuvântul lui Dumnezeu adevărat. Noi nu avem nici o treabă să scoatem ceva afară din Acela. Biblia a spus că cel care va scoate sau va adăuga la acest Cuvânt, acela va fi scos afară din Cartea Vieţii, pentru el. Dumnezeu este aşa de perfect, încât fiecare cuvânt trebuie să fie perfect şi trebuie să meargă din Geneza la Apocalipsa la fel, fiecare cuvânt, fiecare poruncă a lui Dumnezeu. Acum, voi puteţi să-L faceţi să spună ceva aici şi să-L răsuciţi dincoace.

E-94 Eu şedeam într-o zi sub un pom cu Fratele Charlie acolo sus şi Fratele Wood de aici; noi eram la vânătoare jos în Kentucky. Noi vânam cu o puşcă. Şi eu... Fratele Charlie şi Fratele Wood şi-au împuşcat ce au văzut în dimineaţa aceea. La vreo 50 de iarzi ei loveau un punct cam aşa de mare roata, mare ca veveriţa. Ei au zis, "Aceea este în ordine."

E-95 Şi eu m-am dus acolo... Eu băteam cuişoare la 50 de iarzi. Şi eu am omis ochiul veveriţei şi am lovit-o jos în obraz. Am zis, "Aceea nu este bine; puşca mea este stricată." Şi apoi m¬am îngrijorat toată ziua. Seara următoare am mers înăuntru mai devreme. Eu am împuşcat cutii de cartuşe. Eu aş... Eu atingeam puţin, jumătate de ţol la dreapta. Păi, aceasta ar lovi veveriţa în cap oricum.

E-96 Astfel Charlie şi ei, în dimineaţa următoare erau acolo sus, iar puştile doar ţăcăneau, doar loveau veveriţele, şi eu şedeam în spatele unui pom doar îmi frecam mâinile, zicând, "Oh, care-i treaba cu puşca mea?" Mi-a fost aşa de ruşine de mine, încât m-am pus jos pe genunchi, am zis, "Doamne Dumnezeule, eu nu ştiu ce este cu mine. De ce m-ai făcut Tu, un mic, neg nervos îngrijorat? De ce să fiu eu aşa? Acolo sunt acei oameni sus acolo împuşcând veveriţe, cât pot ei să împuşte de tare. Ei au o grămadă de veveriţe deja; şi iată-mă aici, stând în spatele unui pom, frecându-mi mâinile, şi întrebându-mă, 'Puşca mea-mea nu bate un cui, la cinzeci de iarzi."' Am plâns, aşezat acolo lângă un buştean.
Şi atunci Duhul Sfânt a venit, nu într-un Glas, ci în descoperire, zicea, "Eu te-am făcut în felul acela cu un scop."

E-97 De ce? Eu nu pot lua Biblia zicând ceva aici, aşa cum spune biserica, "Duhul Sfânt a fost numai pentru grupul acela acolo în urmă," biserica zice aşa; iar Scriptura zice, "Oricine vrea." Eu nu pot face aceea să atingă ţinta.

E-98 Eu nu pot face Calvinismul-doar să crezi în Domnul şi voi aveţi siguranţă eternă-şi Armenianismul, "Că dacă eu doar nu ating, nu mânuiesc, nu gust, eu-eu aş vrea să o fac, dar eu nu pot să o fac!" ... Armenianismul este mult prea departe de Calvinism, şi ele amândouă sunt greşite. Eu trebuie să văd unde... Ele amândouă au Scripturi, dar ea trebuie să atingă ţinta. Acum, dacă Dumnezeu a zis un lucru în această Biblie, aceasta trebuie să atingă ţinta; trebuie să facă ca fiecare inel în acea Biblie să vină chiar drept jos la acel centru al ţintei. Trebuie să o facă, căci El este Cuvântul lui Dumnezeu; şi El este infinit, şi El nu se poate schimba. Amin! Îmi place aceea, căci atunci voi vă puteţi odihni perfect satisfăcuţi că Acesta este Cuvântul Etern al lui Dumnezeu. Şi de aceea, eu încerc să¬L studiez din diferite Scripturi să-L fac-să văd ce ar spune El. În regulă.

E-99 Satan a fost literal aruncat din Cer de Mihail Arhanghelul şi Dumnezeu. Şi el a fost aruncat pe pământ, a venit pe pământ, a intrat în şarpe, a amăgit-o pe Eva, şi apoi a intrat în oameni, femei, peste tot în jos prin veacuri cu acelaşi lucru cu care a pornit la început-o împărăţie mare măreaţă, mai frumoasă decât a celuilalt om, să fie guvernator peste tot, ştie totul. "Denominaţiunea noastră este cea mai mare; ea este-ea este-ea este predominantă peste celelalte."

E-100 Voi i-aţi auzit zicând, "Păi, noi avem aşa de multe sute de predicatori în organizaţia noastră. Noi avem cele mai mari biserici care există în oraş." Singurul lucru cât mă priveşte pe mine care se silabiseşte este S-a-t-o-n. Asta-i adevărat. Pentru mine aceea înseamnă diavolul. Când obţineţi oameni care se rup şi se organizează, şi strică frăţietatea, şi spun că ei nu au nimic de-a face cu bisericuţa...

E-101 Eu încă nu am văzut o prsoană prea joasă, sau încă nu am văzut niciodată o persoană prea departe în păcat; eu niciodată nu am văzut o-o femeie prea înjosită sau un bărbat prea înjosit, fără ca să mă duc la el, şi să-mi pun braţele în jurul lui, şi să-l aduc afară din aceea dacă pot. Eu niciodată nu am văzut un grup de holy rollers, sau orice vreţi voi să-i numiţi, scotocind, şi sărind, şi zbierând, sau orice ar putea ei face, decât aşa încât să intru chiar acolo şi să scotocesc, şi să sar, şi să strig cu ei să-L glorific pe Dumnezeu (aceea este exact corect!) dacă el este negru, galben, maro, alb, sau orice ar putea fi el. Da, domnule!

E-102 Duhul Sfânt vine la un nivel; acela este să împlineşti cerinţa lui Dumnezeu. Dacă tu Îl primeşti vreodată, voi veţi veni la nivelul lui Dumnezeu şi nu la gândurile voastre despre Acesta. Satan încearcă să o facă clasic, ceva lucru măreţ, ceva lucru mare, intelectual. Voi trebuie să aruncaţi jos raţiunea aceea şi să credeţi ce spune Cuvântul despre aceasta. Amin!

E-80 . Acum, aici este alta; să vedem ce este. În regulă. Te rog să explici pilda despre cele cinci fecioare. Păcătuieşte un Creştin?

E-103 Acum, pilda despre cele cinci fecioare-sau cele zece fecioare este ea, vă rog să mă scuzaţi. Cele zece fecioare se găsesc în Matei 25:1. Zece fecioare au ieşit să întâmpine mirele (acum observaţi!), şi cinci din ele erau înţelepte şi aveau ulei în candelele lor, A cinci erau neînţelepte şi nu aveau ulei în candelele lor. În timp ce ele au aţipit, strigătul-strigătul a venit, "Mergeţi întâmpinaţi mirele." Iar cele ce aveau ulei în candelele lor, şi-au curăţit candelele, focul ardea, şi ele au ieşit să întâmpine mirele. Celelalte au venit să cumpere ulei, şi ele le-au spus să meargă şi să ia-ulei de la cei care îl vând. În timp ce ele mergeau, mireasa a venit iar-iar fecioarele înţelepte au intrat, iar fecioarele adormite au fost aruncate afară.

E-104 Aceasta urmează să rănească, într-adevăr va răni, dar eu doar trebuie să o spun. Eu nu am pus întrebarea; eu doar sunt răspunzător pentru a o răspunde. Acum, aceasta vine aşa de aproape de casă, frate, aşa de aproape, încât eu sper că aceasta ajută în loc să rănească. De obicei tu trebuie să răneşti... Aşa cum spunea mama când ea îmi dădea o bătaie, ea a zis, "Ea trebuie să doară înainte de a-ţi face bine." Ei bine, aceea¬aceea este corect. Vedeţi? Eu nu am putut s-o văd atunci, dar eu-eu o văd acum.

E-105 Priviţi, cele... Toate cele zece care au ieşit au fost fecioare. Acum, acolo erau zece fecioare care au mers să întâmpine pe Domnul. Acum, cuvântul fecioară înseamnă "sfinţit (ştie cineva aceea?), sfânt, pur, sfinţit." Acolo erau zece din ele care au ieşit să întâmpine pe Domnul.

E-106 Acum amintiţi-vă, ele au adormit într-o strajă, două straje, trei straje, înainte până la a şaptea strajă. Dar acestea într¬adevăr au mers să întâmpine pe Domnul. Şi amintiţi-vă, aşa cum ele au plecat, Domnul a venit. Acela era timpul venirii Domnului. Nu cine era în strajă...

E-107 Isus a vorbit unde că unele au căzut la prima strajă, şi unele la a doua strajă, şi unele la... Dar la venirea Domnului ele toate s-au deşteptat. Dar în acest caz, era ultima strajă, deoarece ele au ieşit, zece din ele, să întâmpine pe Domnul. Şi cinci şi-au afumat lămpile, şi nu au luat ulei; cinci aveau ulei.

E-108 Acum amintiţi-vă, uleiul în Biblie este un simbol de ce? Poate spune cineva? [Adunarea răspunde, "Duhul Sfânt" — Ed.] Duhul Sfânt! Atunci voi puteţi fi curaţi, şi puri, şi sfinţiţi fără să aveţi Duhul Sfânt. Curăţirea este ceea ce voi sunteţi...

E-109 Acum priviţi, eu voi lua ca această sticlă. Şi ea stă aici afară în curtea găinilor, şi ea este toată plină de murdărie. Eu o iau; aceea este justificarea: "Eu voi folosi acest păcătos." Iar următorul lucru pe care-l fac dăcă eu urmează să-l folosesc, eu trebuie să-l curăţesc. Şi apoi, dacă eu îl curăţesc, ce fac cu el? Îl sfinţesc. Cuvântul sanctifica face-înseamnă "a curăţi," acelaşi lucru ca sfânt. Sfânt-sfânt este un cuvânt Ebraic, sanctifica este un cuvânt Grecesc. Cuvântul sanctifica înseamnă "curăţit şi pus de-o parte pentru slujbă." Dar apoi, ferice de cei ce flămânzesc şi însetează după neprihănire căci ei vor fi săturaţi, apoi ei vor fi puşi în slujbă.

E-110 Vasele... Tabernacolul din Vechiul Testament, altarul a sfinţit vasele, şi ele au fost puse de-o parte pentru slujbă. Când ele erau umplute, ele erau în slujbă.

E-111 Acum, acolo este unde voi dragi, Nazarineni scumpi şi aşa mai departe, aţi lăsat semnul. Vedeţi? Noi toţi... De ce cădeţi voi? De ce au fugit Penticostalii şi v-au părăsit. Pentru că voi aţi refuzat să umblaţi în Lumină. Aceea este exact corect. Vedeţi? Aceea este exact. Primul altar la care am îngenunchiat cândva a fost la un preţios, altar vechi Nazarinean aici jos. Dumnezeu să-i binecuvânteze, buni, sfinţi, biserică curată, dar voi sunteţi aşa de legalişti încât voi ziceţi, "Voi trebuie să faceţi aceasta, şi voi trebuie să faceţi aceea. Voi trebuie să faceţi aceasta," şi nu vă daţi seama că este harul lui Dumnezeu şi voi sunteţi chemaţi prin alegere. Nu este cel care voieşte sau cel care aleargă, ci este Dumnezeu care arată milă. Înţelegeţi? Dumnezeu a predestinat Biserica înainte de întemeierea lumii (noi avem o întrebare despre aceea în câteva momente. Vedeţi?), a predestinat Biserica înainte de întemeierea lumii.

E-112 Voi nu puteţi, să vă gândiţi, să adăugaţi un cot la statura voastră. "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl întâi." Vedeţi? Vedeţi, Dumnezeu era cel care făcea chemarea, Dumnezeu care a atras, Dumnezeu care a pus Biserica. Acum, acum, voi ziceţi, "Frate Branham, acela-i Calvinism pur." Nu, nu este. Acum, aşteptaţi! Eu nu cred că Dumnezeu ia un om şi doar zice, "Iată, Eu te voi ridica şi..."

E-113 Toţi aceşti Baptişti şi Prezbiterieni spun, "Ei bine, eu cred în Domnul, eu nu am-conştiinţa nu mă condamnă!" Nu-i de mirare, voi nu aveţi nimic să condamne. Ei spun, "Ei bine, a dansa nu mă vatămă. A bea puţină băutură amicală nu mă vatămă." Pentru că nu există nimic înăuntru acolo să vatăme. "A spune glume murdare nu mă deranjează." Din ce cauză? Nu există nimic înăuntru acolo să rănească.

E-114 Dar eu nu-l servesc pe Domnul pentru că mă gândesc că El mă va trimite în iad dacă nu-l slujesc; eu Îl slujesc pentru că eu Îl iubesc. Eu Îl slujesc pentru că există ceva în mine. Dacă mergeţi afară şi spuneţi, "Ei bine, eu trebuie să mă las de aceasta pentru că biserica mea nu crede în aceasta," voi doar jucaţi partea unui făţarnic. Asta-i adevărat. Dar dacă voi o faceţi pentru că aceasta-voi o iubiţi, şi-şi este o contribuţie la Dumnezeu, şi ceva în inima voastră face dragostea lui Dumnezeu cu atât mai mare pentru voi decât aceste lucruri, acum voi sunteţi pe linia corectă. Dar dacă eu nu beau, nu fumez, nu mestec, nu înjur, nu fac nimic altceva, eu încă aş merge în iad. Sigur! Eu am aderat la toate bisericile, am fost botezat, şi am avut numele meu în toate registrele, şi am jucat o parte bună, şi am trăit o viaţă bună, "Dacă un qm nu se naşte din nou, el nici măcar nu poate să vadă Împărăţia lui Dumnezeu." Asta-i adevărat!

E-115 Acum aceste virgine, zece din ele au încetinit. Ceea ce i-a poticnit pe Nazarineni a fost aceasta: Pentru că Penticostalii au luat dovada iniţială a Duhului Sfânt că este vorbirea în limbi. Ei i-au dus jos la altar şi i-a făcut să spună una alta iarăşi şi iarăşi până când ei au vorbit în limbi. Un Penticostal, real adevărat nu ar fi de acord cu aceea. Diavolul are o mulţime de lucruri şi în biserica voastră Nazarineană. Vedeţi? Şi el are o mulţime întreagă de lucruri în biserica Penticostală, dar cât despre botezul Duhului Sfânt, acela-i Adevărul. Acela-i exact Adevărul.

E-116 Există mulţi din ei, eu ştiu. Eu am auzit oameni vorbind în limbi. Eu nu pot judeca; eu nu am fost trimis să judec. Eu am auzit foarte mult din aceasta; suna ca şi aramă sunătoare şi chimval zăngănitor. Dar eu ştiu că există un Duh Sfânt adevărat care vorbeşte în limbi. Şi eu ştiu că aceea este adevărat. Da, domnule!

E-117 Dar ei au văzut oamenii venind înăuntru şi zic, "Slavă lui Dumnezeu, eu L-am primit." Bine atunci, acela-i acelaşi lucru... Acum, nu numiţi aceea Penticostal pentru că ei au sărit în sus şi-n jos, şi au vorbit în limbi, şi voi i-aţi văzut acolo afară cu nevasta altcuiva sau bărbatul alteia.

E-118 Voi ziceţi, "Este acela Duhul Sfânt?" Voi Nazarinenii aţi strigat peste tot pe podea şi aţi făcut acelaşi lucru. Voi aţi zis că L-aţi primit când aţi strigat. Vedeţi? Nu există cale deloc ca voi să o puteţi dovedi prin-decât prin viaţa voastră pe care o trăiţi. "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Acela este felul cum este. Viaţa evlavioasă şi Cristos lucrând cu voi confirmând Cuvântul, semnele şi minunile urmează cu o viaţă evlavioasă, acela-i lucrul real. Acum, voi puteţi avea multe semne şi nu viaţa. Voi puteţi imita viaţa fără semne, dar când le vedeţi pe amândouă împreună, atunci acela este. Acela este.
Acum! Şi apoi, amintiţi-vă, Mireasa... Acum eu aş putea termina aceasta dacă mai aveţi doar timp de câteva minute, mergem la ea.

E-119 Priviţi, o femeie merge să-şi croiască o rochie. Ea are o bucată mare de material. (Cum să-l numim? stambă, pânză vărgată, sau una alta, un fel de nume pe care-l aveţi. Să spunem că este mătase.) Şi ea are un tipar. Şi ea se uită pe această bucată mare de material. Acum, depinde de ea unde aşează ea tiparul. Este adevărat? Ea poate să-l aleagă din orice parte din acest material, şi tot materialul este sfinţit, este curat. Vedeţi, este alegerea. Alegerea lui Dumnezeu. Deci ce face El? Dumnezeu ia prin alegere şi aşează acest tipar al lui Cristos oriunde vrea El pe material. Apoi acesta este taiat. Restul materialului este tot aşa de sfânt cum a fost această parte sfântă, dar prin alegere Dumnezeu a făcut alegerea Lui înainte de întemeierea lumii. Nu a spus Pavel în Corinteni 8-eu vreau să spun, Romani 8, că-"Poate Olarul-poate lutul către Olar, de ce mă faci aşa?" Poate Dumnezeu, Care este drept, când El i-a putut spune lui Esau sau Iacob înainte ca vreun băiat să se nască sau să facă bine sau rău, "Eu îl urăsc pe Esau iar pe Iacob îl iubesc"? Este pentru că prin cunoştinţa mai dinainte El ştia ce era Esau şi ce era Iacob. El ştie ce este în om. Înainte de întemeierea lumii El ştia, El.

E-120 Dacă tu ai putea explica cuvântul infinit... Prin cuvântul infinit... Eu spun că au fost o sută de miliarde de tone de ţânţari în lume (aceea nu ar începe-o), o sută de miliarde de tone de ţânţari în lume, şi fiecare din ei au clipit din ochi de o sută de trilioane de miliarde de ori. Şi nici unul din ei nu a clipit odată din ochi fără ca Dumnezeu să nu o ştie înainte de întemeierea lumii. Aceea este infinit. Aceea este ceva de ordinul infinitului. Vedeţi?

E-121 El este infinit. Deci înainte de întemeierea lumii El ştia întocmai exact ce veţi face. Şi El a trimis pe Cristos, nu numai să fie ... Dacă cineva, "Ei bine dacă eu doar m-aş lăsa de răutatea mea şi L-aş urma," sau aşa ceva, aceea nu este. El ştia cine va fi salvat, astfel El a trimis pe Cristos să salveze pe cei care El a prevăzut că vor fi salvaţi. Aceea este exact corect.

E-122 Acum, Biserica Însăşi are securitate eternă. Dacă tu eşti în Biserică, tu eşti asigurat cu Biserica. Dar când tu ieşi din Biserică, tu nu eşti asigurat. Vedeţi? Acum, voi staţi în Biserică.

E-123 Cum ajungeţi voi în Biserică? Unind mâinile, scriindu-vă numele într-un registru? Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup; aceea este Biserica. Cum? Prin botezul Duhului Sfânt noi suntem pecetluiţi în Trupul lui Cristos. Până când? Până în ziua răscumpărării voastre. Efeseni 4:30, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt cu care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre. Acum. Desigur, desigur, acela este Duhul Sfânt.

E-124 Iar acum, acea Biserică a fost luată sus, iar rămăşiţa sămânţei femeii care ţine poruncile lui Dumnezeu şi are credinţă în Isus Cristos (vedeţi?), nu Mireasa, rămăşiţa sămânţei femeii. Atunci balaurul a aruncat apă din gura lui să facă război cu rămăşiţa sămânţei. Aceea este când biserica protestantă sub Federaţia Bisericilor, care este chipul fiarei, care se formează acum ... Şi acolo va fi un boicot peste toate bisericile în acest fel.

E-125 Ca şi cum noi am fi marea strângere a taxelor chiar aici acum, o dispută, încercând să spună că noi nu suntem o biserică, şi noi avem drepturi Constituţionale să spunem că noi suntem o biserică. Atât timp cât Constituţia stă acolo, nici un amendament la aceea, atunci noi absolut avem drepturile, tot aşa de mult drept ca oricine. Strămoşii noştri au stat pentru aceea. Dar ce am făcut noi, noi am călcat fiecare lege Constituţională pe care ei o pot călca, şi curând Federaţia Bisericilor, în care toate bisericile şi denominaţiunile sunt invitate, iar diavolul a intrat înăuntru şi o face lumească şi orice lucru în membri bisericii locale şi aşa mai departe în felul acela, şi mari adunări, şi clasă, şi societate, când bisericuţa veche este încă jos acolo fiind născută din nou într-o mizerie aşa cum este orice naştere, încă plătind preţul, încă se coboară şi moare, acţionând în acelaşi fel cum au făcut când s-au născut la început la ziua Cincizecimii, acelaşi fel de biserică jos acolo... Ele vor fi închise şi încuiate afară sub Federaţia Bisericilor. Va fi un boicot ca o uniune [sindicat – Trans.] sau ceva. Voi ori veţi veni înăuntru sau veţi merge afară.

E-126 Semnul fiarei este pus astăzi, şi-Pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. A-l respinge este semnul fiarei. Oricine vede Duhul Sfânt, că voi trebuie să-L primiţi, şi nu o faceţi, în mod automat voi luaţi semnul fiarei, pentru că sunt numai două clase să existe: toţi cei care nu au avut Pecetea lui Dumnezeu aveau semnul fiarei. Deci a primi Pecetea lui Dumnezeu este să primeşti Duhul Sfânt. A-L respinge este să aveţi semnul fiarei. Acolo este tot lucrul. Aceea este exact corect.

E-127 Acum, Mireasa s-a dus sus, rămăşiţa a rămas aici. Şi ea este aceea care a venit în a doua înviere. "Binecuvântat şi sfânt este cel care are parte în prima înviere, asupra căruia a doua moarte nu are putere." Asta-i adevărat. A doua înviere va fi Tronul Alb de Judecată, apoi biserica... "Nu ştiţi voi," a zis Pavel, "mergeţi printre necredincioşi şi avocaţi şi aşa mai departe când sfinţii vor judeca pământul." Aceste chestiuni ar trebui să fie judecate înaintea Bisericii, nu înaintea magistraţilor nedrepţi şi aşa mai departe, ci înaintea Bisericii ar trebui chestiunile noastre. Acolo voi vă duceţi unul pe altul la lege. Şi Dumnezeu să se îndure de un om care va duce un Creştin la lege. Asta-i adevărat. Pavel chiar i-a provocat să o facă.

E-128 Acum, aceea este Mireasa, şi acolo merge fecioara adormită, rămasă pe pământ. Fecioara înţeleaptă merge în Cer cu ulei în candela ei.
Eu ştiu că am putea să petrecem mult timp la aceea, dar eu am-mă voi grăbi să trec prin aceasta.

E-129 "Păcătuiesc Creştinii?" Absolut nu! Nu este nici o Scriptură unde un Creştin păcătuieşte. El nu poate păcătui. Eu ştiu că există un resentiment la aceea. Ei bine, noi doar vom merge la I Ioan 3 şi să vedem ce spune Scriptura. Un Creştin nu păcătuieşte.

E-130 Aţi văzut vreodată o pasăre neagră, albă sau una albă, pasăre neagră? Aţi văzut vreodată un om beat, treaz? Nu! Voi niciodată nu aţi văzut nici un păcătos, sfânt. Nu există un astfel de lucru.

E-131 Acum, dacă aceasta devine puţin iritabil, voi doar puneţi mai mult balsam înăuntru, voi ştiţi, şi el va-el va vindeca doar după puţin timp acum.

E-132 Acum, Scripturile sunt absolut, dovezile noastre infailibile, a ceţa ce vorbim noi. I Ioan capitolul al 3-lea şi versetul al 9-lea. În regulă, ascultaţi la aceasta!
Cel ce comite păcat este de la diavolul; căci diavolul a păcătuit de la început. Pentru acest scop Fiul lui Dumnezeu s-a manifestat, ca el să poată distruge lucrările diavolului.
Ascultaţi, sunteţi gata? Vă aveţi jachetele pe voi, armura toată prinsă? Ascultaţi cu atenţie, căci aceasta este şocant.
Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat; ... (Cum este aceea?) ... căci sămânţa lui... (sămânţa Lui, a lui Dumnezeu.) ... rămâne în el: ... (Omul!) ... şi el nu poate păcătui, deoarece el este născut din Dumnezeu.
În aceasta copiii lui Dumnezeu se fac manifestaţi, şi copiii diavolului: oricine nu face neprihănire nu este din Dumnezeu, nici ... cel care nu-şi iubeşte fratele.
Cum puteţi voi avea denominaţiuni şi trageţi bariere şi lucruri ca acelea, şi spuneţi că sunteţi născuţi din Dumnezeu? Nu există un astfel de lucru. Este un fals al lui-Satan. Asta-i adevărat. Dar un om care este născut din Dumnezeu nu poate păcătui; este imposibil ca el să păcătuiască.

E-133 Priviţi! Doar lăsaţi-mă să iau acest crucifix doar un minut dacă vine jos de acolo. Cine a fost jertfa pentru păcat? Isus Cristos. Cum ajungem noi în Cristos? Cine a murit pentru noi? Cristos. Pentru ce a murit El? Păcatele noastre. El a luat pedeapsa mea. Este adevărat? Şi atunci cum ajung eu în El? Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup. Şi când suntem în acest Trup, noi suntem acoperiţi de Sânge şi scăpaţi de judecată. El nu poate păcătui, pentru că acolo este o jertfă de Sânge stând pentru el zi şi noapte. Aleluia! El nu poate păcătui. El nu are dorinţă să păcătuiască. Dacă el o face-dacă el face ceva greşit, el nu vrea să o facă. Biblia a zis în Evrei capitolul 10, "Căci dacă noi păcătuim cu voia după ce am primit cunoştinţa Adevărului (şi El este Adevărul), nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcat. Cel ce a dispreţuit legea lui Moise a murit sub doi sau trei martori, cu cât mai dureroasă pedeapsă trebuie, totuşi merită, cel ce calcă Sângele lui Isus Cristos sub picioare şi a socotit Sângele legământului prin care a fost sfinţit ca un lucru nesfânt, şi a dispreţuit lucrarea harului."

E-134 Căci printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup şi suntem eliberaţi de păcat, şi noi nu putem păcătui. Acolo este o ispăşire care ne aşteaptă. Şi dacă mai există dorinţă în inima voastră să păcătuiţi, voi nu aţi fost niciodată botezaţi în acel Trup, pentru că voi sunteţi morţi şi viaţa voastră este ascunsă în Cristos prin Dumnezeu şi pecetluită prin Duhul Sfânt. Creştinii nu păcătuiesc. Ei fac greşeli, dar ei nu păcătuiesc. Amin! Acela-i motivul că ei nu păcătuiesc, căci el nu poate păcătui.

E-135 Cum pot eu avea o... Dacă mă duc jos prin oraş aici, iar primarul oraşului zice, "D-le Branham, eu ştiu că tu faci vizite la bolnavi. Există limite de viteză. Cea mai mare limită de viteză în oraş este cam de treizeci de mile pe oră. Dar eu îţi dau voie să mergi cu nouăzeci dacă vrei, căci eu am încredere în tine că tu nu o vei face numai dacă vei avea chemări urgente sau cineva este pe moarte acolo într-un accident. Şi eu îţi dau permisiunea, ca primar al acestui oraş, ca tu să poţi trece prin orice semafor roşu, să faci orice vrei, doar să mergi drept înainte." Cum ar putea un ofiţeraş mititel să mă aresteze vreodată aici afară mergând cu patruzeci de mile pe oră într-o zonă de treizeci de mile? El nu poate. Eu nu pot să încalc nici o lege de viteză în acest oraş, pentru ce? Eu sunt deasupra legilor de viteză. Amin! Eu sper că o vedeţi.

E-136 Şi când noi suntem morţi, iar Dumnezeu ne-a recunoscut pocăinţa, El ne-a recunoscut botezul, El a recunoscut Sângele propriului Său Fiu, care prin credinţă a fost aplicat, El recunoaşte predestinarea Lui, şi a ştiut că eu o voi face, şi m-a recunoscut în Cristos, mort... Şi Cristos a murit în locul meu când El a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Numele meu a fost pus în Cartea Lui ca un Creştin. Aleluia! Cristos a murit moartea mea. Cristos este Jertfa mea. Şi Dumnezeu nu mi-a mai putut imputa păcatul. El mi-a dat Pecetea Duhului Sfânt ca o mărturie că eu am trecut din moarte la Viaţă. Iuh! Aceea o face.

E-137 Atunci cei ce sunt născuţi din Dumnezeu nu păcătuiesc, căci el nu poate păcătui. În Vechiul Testament în fiecare an era o amintire a păcatului. Dar Cristos, printr-o singură jertfă El a desăvârşit pentru totdeauna pe închinător. "Cel-cel închinător o dată curăţit (Evrei 10)-închinătorul o dată curăţit nu mai are conştiinţă de păcat." Deci voi luaţi aceşti oameni care aleargă în biserică şi sar în sus şi-n jos, şi strigă, şi vorbesc în limbi, şi acţionează întocmai exact ca un Creştin, şi aleargă afară, iar anul viitor ei trebuie să vină înapoi din nou, săptămâna viitoare. Ei nu au venit nicăieri în primul rând. Ei doar imită, căci Biblia a zis că Duhul Sfânt ne pecetluieşte în Cristos până în ziua răscumpărării noastre. Aleluia! Aceea este ceea ce mă face să mă odihnesc asigurat, căci Dumnezeu a promis-o.

E-138 Nu mai există păcat. Chestiunea păcatului este lămurită. Acela-i motivul că păcatul arată aşa de murdar pentru un Creştin. De aceea femeile de aici afară cu acei pantaloni scurţi arată aşa de murdar pentru un Creştin. De aceea vulgaritatea, care este o mulţime de lucruri murdare, de aceea fumatul, băutura, jocul de noroc, toate aceste programe necenzurate la televiziune, tot lucrul acela pare murdar. De ce? Voi sunteţi dintr-o Împărăţie diferită. Voi sunteţi născuţi în Împărăţia lui Dumnezeu şi pecetluiţi prin Duhul Sfânt până în ziua răscumpărării voastre.

E-139 Cel ce este născut din Dumnezeu nu comite păcat, căci el nu poate păcătui. Sămânţa lui Dumnezeu este în el, şi el nu poate păcătui. Atât timp cât acel Duh Sfânt este înăuntru acolo El ia afară fiecare dorinţă de păcat de la voi. Amin! Voi nu puteţi păcătui; nu mai există dorinţă.
Noi am putea lua un timp îndelungat la aceea, dar să ne grăbim. Noi nu vom trece prin ele, mă tem.

E-81 . De ce bisericile care botează în numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt şi admit femei predicatoare să predice, de ce au ele atâta putere şi autoritate?

E-140 Acum, acela-i un lucru delicat. Acum, eu ştiu că vorbesc către oameni care diferă cu aceasta, dar ca un Creştin eu trebuie să o spun. Nu există autoritate Scripturală în Biblie pentru botezul în apă în numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt. Nu a existat niciodată o persoană botezată vreodată în Biblie în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Aceea este o tradiţie Catolică învăţată în secolul al şaselea.

E-141 Stropirea nu a fost niciodată în Biblie, ca oamenii să fie stropiţi sau turnaţi, ci scufundaţi. Dacă vreţi să ştiţi aceea, eu am şi Greaca şi Ebraica aici despre aceasta.

E-142 Iar în Ziua Cincizecimii, Petru a cerut că oamenii trebuie să se pocăiască şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor lor. Şi Tată, Fiu, şi Duh Sfânt nu este nume. Tată, Fiu, Duh Sfânt... Matei 28:19 a zis, "Mergeţi voi de aceea, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele," nu mai multe nume, în Numele, singular al... Nu în numele Tatălui, numele Fiului, numele Duhului Sfânt, ci în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt. Tată nu este un nume; Fiu nu este un nume; Duh Sfânt nu este un nume. Ele sunt titluri care aparţin de un Nume.

E-143 Acum, zece zile mai târziu Petru a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi şi fiţi botezaţi în Numele Domnului Isus Cristos." Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, vedeţi cum ideea extremă trinitariană... Vedeţi, ei încearcă să facă trei dumnezei din aceea. Nu există trei dumnezei. Aş vrea să vă citesc aceea din originalul Grecesc aici. Singurul fel că ei botezau în Numele lui Isus era, şi Biblia zice în originalul Grecesc, era să-i facă să recunoască că El era Dumnezeu.

E-144 Tată, Fiu, şi Duh Sfânt sunt slujbe ale unui singur Dumnezeu. El era Tatăl; El era Fiul; El este Duhul Sfânt. Sunt trei slujbe sau trei dispensaţiuni, calitatea de Tată, calitatea de Fiu, şi dispensaţiunea Duhului Sfânt. Dar Tată, Fiu, şi Duh Sfânt are un Nume, Domnul Isus Cristos.

E-145 Fiecare persoană din ziua aceea încoace a fost botezată în Numele lui Isus Cristos, şi ei au găsit pe unii care au fost botezaţi în nici un Nume de loc, iar Greaca originală zice chiar aici şi în Ebraică, că botezul în Numele lui Isus este pentru iertarea păcatelor, şi în Greacă şi în Ebraică. A remite înseamnă "să ierte," desigur. Dacă eu remit ceva, este să-l îndepărtez. A-l remite — "a-l lua la o parte."

E-146 Dar nu există Scriptură în Biblie... Şi Pavel apostolul a trecut pe acolo şi a aflat nişte fraţi Baptişti, Fapte 19. Ei au avut un timp măreţ; ei strigau; ei au avut mare bucurie şi lucruri mari; şi ei predicau, au avut bucurie în tabără.

E-147 Aquila şi Priscila în capitolul al 18-lea au vizitat pe aceşti oameni, Apolo; ei erau Baptişti. Iar Pavel a mers la ei, şi el a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Şi ei au zis, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."

E-148 El a zis, "Cum aţi fost botezaţi?" Eu ştiu că în King James [traducerea Bibliei după versiunea King James – Trans.] ea spune "înspre ce"; în original a spus, "în ce fel." "Ce sau cum aţi fost botezaţi?"

E-149 Ei au zis, "Noi am fost botezaţi de acelaşi om care l-a botezat pe Isus, Ioan." Pavel a zis, "Acela nu mai merge de acum. Voi trebuie să fiţi botezaţi din nou." Şi când ei au auzit aceasta, ei au venit înapoi în apă şi au fost rebotezaţi în Numele lui Isus Cristos. Pavel şi-a pus mâinile peste ei, şi Duhul Sfânt a venit peste ei. Acum, dacă aceea-dacă Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, spune aici, şi Domnul Isus Cristos, spune aici, eu nu pot atinge amândouă ţintele. Acesta trebuie să fie corect.

E-150 Acum, în Matei 28:19, acela-i ultimul capitol şi ultimul verset din Matei. Dacă citiţi o poveste de dragoste, şi ea zice, "Ioan şi Maria au trăit fericiţi după aceea," cine este Ioan şi Maria? Mergeţi înapoi la începutul cărţii; aflaţi cine sunt ei. Vedeţi cine erau Ioan şi Maria care au trăit fericiţi după aceea. Dacă Isus a zis, "Mergeţi şi botezaţi în Numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt," şi Tată nu este nume, Fiu nu este nume, şi Duh Sfânt nu este nume, atunci despre ce vorbea El? Cine este Tată, Fiu, şi Duh Sfânt? Mergeţi la începutul ei şi citiţi. Eu voi cita după genealogia lui Isus Cristos, 1-ul capitol, al 18-lea verset:
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost în acest fel: ... (Acum priviţi foarte atent. Stâlpul acela, îl vom numi Tată, acest amvon, Fiu, acesta, Duhul Sfânt. Acum, Cine este Tatăl lui Isus Cristos. Dumnezeu este. Voi toţi admiteţi asta? Dumnezeu este Tatăl lui Isus Cristos. Acela este Dumnezeu Tatăl. Acesta este Dumnezeu Fiul. Acela este Dumnezeu Duhul Sfânt.)
Acum naşterea lui Isus Cristos... în acest fel: ... (Matei 1:18) Când... a lui căsătorit-mama Maria a fost logodită cu Iosif, înainte ca ei să vină împreună, ea a fost găsită cu un copil de la... ([Adunarea zice "Duhul Sfânt!" – Ed.] Am gândit că Dumnezeu a zis că El era Tatăl Lui. Atunci cum poate Dumnezeu şi Duhul Sfânt să fie amândoi Tatăl Lui, dacă ei sunt doi oameni diferiţi, două persoane diferite, personalităţi, oricum vreţi să le plasaţi? Ei trebuie să fie aceeaşi Persoană în sine, sau El avea doi taţi spirituali.)
... naşterea lui Isus Cristos era în acest fel: Când... Maria mama lui... logodită cu Iosif, înainte ca ea să vină împreună, ea a fost găsită cu un copil... (nu de la Dumnezeu Tatăl, ci de la) ... Duhul Sfânt.
Şi toată aceasta s-a făcut, ca să poată fi împlinit cum a fost vorbit de Domnul prin profetul, care zice,
Iată, o fecioară va zămisli, şi va naşte un copil, ... (Vedeţi?) ... şi-i vor pune numele Emanuel, care prin interpretare este, Dumnezeu cu noi.

E-151 Şi Numele Lui a fost numit cum? Isus. În regulă. Tată, Fiu, Duh Sfânt. Acum, Tatăl şi Duhul Sfânt este unul şi acelaşi Duh. Ce este Duhul? Este Spiritul lui Dumnezeu. Şi când aceasta a fost, El a venit la botezul lui )sus şi a locuit în El, "Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care Îmi place să locuiesc." El a coborât şi a locuit în Isus, şi aceea L-a făcut Emanuel pe pământ. Deci care a fost Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt? [Adunarea răspunde, "Isus Cristos!" – Ed.] Cu certitudine era.

E-152 Deci Petru avea aceeaşi descoperire. Acum, noi avem vederile noastre îndreptate înăuntru. Noi am atins punctul centrului. Să vedem dacă ucenicii au folosit acel fel de împuşcătură. De fiecare dată când ei veneau împreună, de fiecare dată când un botez a fost menţionat, ei au trebuit să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos, căci El a zis, "Nu există un alt nume sub Cer printre oameni prin care voi trebuie să fiţi salvaţi." Este o concepţie falsă a diavolului şi nu este nici o Scriptură deloc pentru aşa ceva. Asta-i adevărat.

E-153 Iar acum, eu sper că aceea nu a rănit, dar este Adevărul. Vedeţi? Este Adevăr, frate. Voi nu puteţi face aceea... Voi nu puteţi atinge Tată, Fiu, Duh Sfânt într-un loc şi Isus în celălalt, când nimeni nu a fost vreodată botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Fiecare persoană din Biblie a fost botezată în Numele lui Isus, iar cei care nu au fost botezaţi în felul acela trebuiau să vină şi să fie botezaţi din nou înainte ca ei măcar să poată primi Duhul Sfânt. Ei pot să acţioneze de parcă au multă putere. Voi trebuie să urmaţi planul infinit al lui Dumnezeu. Aceea este exact corect. În regulă.

E-154 Tată, Fiu, şi Duh Sfânt este greşit. Acum, pentru femeile predicatoare, oricine ştie că aceea este greşit. Dacă nu ştiţi mai mult decât atât! Eu doream să fi avut timp să citesc asta din Greacă aici, ce a spus. Zicea, "Dacă femeile voastre vor să ştie ceva, ele să întrebe pe bărbaţii lor, căci este ruşinos şi dezonorant ca o femeie măcar să vorbească în biserică. Greaca spune că-vreau să spun, Ebraica. "Tot aşa cum spune legea ele să fie în tăcere şi toată supunerea faţă de păstor (vedeţi?), căci este păcătos şi dezonorant ca o femeie să vorbească în biserică." Doamne, oncme ar trebui să ştie asta. Şi acum... Care pe tot cuprinsul Scripturilor, şi Timotei, şi diferite Scripturi, eu le am scrise aici jos, este Adevărul. În regulă.

E-155 Acum, atunci de ce au ele putere? Voi ziceţi, "De ce face aceea?" Priveşte, frate, dă-mi voie să te întreb, sau soră, oricine ar fi cel care pune această întrebare, priveşte. Eu am văzut unele dintre cele mai puternice adunări între Mahomedani, strigând, sărind, luând un cuţit trecându-l chiar drept prin inimă în felul acesta, şi turnând apă prin ea în spate, umblând prin foc cu picioarele goale, fiecare lucru ca acela, culcaţi pe paturi de tepuşe, şi-şi ia o sabie şi o înfige chiar în gura lor şi o duceau de-a dreptul în jos aşa-voi o puteaţi lua voi înşivă şi să o trageţi înapoi afară, şi sânge era pe ea şi toate altele. Să nu vorbiţi despre lucrurile acelea. Vedeţi? Acela nu este Adevărul; aceea nu adevereşte nimic. Vedeţi? Isus a zis... Să vă citesc Scripturile pe care le am scrise aici, Matei 7:21-23: "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea... Nu toţi cei ce zic, 'Doamne, Doamne,' vor intra în Împărăţie, ci acei ce fac voia Tatălui Meu care este în Cer vor intra înăuntru. Căci mulţi vor veni la Mine în ziua aceea şi vor zice, 'Doamne, nu am predicat eu în Numele Tău. Nu am scos draci, şi am profeţit, şi am făcut toate aceste lucruri. El va zice, 'Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători ai fărădelegii, Eu nici măcar nu v-am cunoscut." Vedeţi?

E-156 Deci să nu... Vedeţi, Adevărul poate să vină numai pe o cale, frate. Acum, eu nu spun că oamenii care botează pe oameni în Numele lui Isus Cristos toţi merg în iad. Eu nu spun aceea. Dumnezeu este Judecătorul; El să facă tot ce doreşte El, dar nu există Scriptură legală în Biblie ca cineva să fie botezat în numele de Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.

E-157 Pavel a poruncit la fiecare care a fost botezat în vreun alt fel decât în Numele lui Isus să vină şi să fie botezat din nou în Numele lui Isus, şi a zis, "Dacă un înger din Cer vine şi predică vreo altă învăţătură (Gal. 1:8), să fie blestemat." Şi Pavel a zis, "Aşa cum am zis mai înainte, aşa vă spun din nou, dacă un înger din Cer v-ar predica altceva, să fie blestemat."

E-158 Acum, aceea nu poate... Voi nu puteţi face o ţintă atinsă aici şi o ţintă atinsă acolo. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, zice, "Lăsaţi-i să meargă, ei sunt în ordine!" Şi Numele lui Isus, lăsaţi aceea să meargă şi ziceţi, "Ei sunt în ordine." Trebuie să fie ceva care trebuie să atingă corect. Dumnezeu nu este un autor al confuziei.

E-159 Şi voi să treceţi aceea prin Biblie ori unde vreţi voi, şi veţi afla că acesta este un botez fals. Apoi mergeţi înapoi la istorie, şi jos în secolul al şaselea când marele Agtobus; cred că era el, care a botezat sau unul din... eu nu aş spune că a fost Agtobus; am uitat care îi era numele care a botezat... Dacă vreţi să-l luaţi din Părinţii Ante Niceea înainte de Ante-întâlnirea din Niceea, 325 A.D. ei încă botezau în Numele Domnului Isus. Iar când biserica Catolică a venit la putere ei au luat numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Nici o singură dată până atunci, nu a fost cineva vreodată botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Aceasta este o tradiţie Catolică.

E-160 Luther a adus multă din ea afară cu el. Wesley a adus restul din ea, noi încă mergem la ea. Iar catechismul Catolic, care este numit Credinţa Părinţilor Noştri, eu cred că este, la pagina 144, eu cred că este, el a zis-ei au zis, "Vor fi careva din protestanţi salvaţi?" Zicea, "Poate unii din ei. Ei pretind că trăiesc după Biblie, dar ei încă iau învăţătura Catolică." Zicea, "Biblia, ceilalţi Catolici, au botezat în numele Tatălui-în Numele Domnului Isus Cristos, dar noi luăm solemnitatea din aceea şi o plasăm pe Tată, Fiu, Duh Sfânt, iar protestanţii o recunosc." Zicea, "Poate unii din ei vor fi salvaţi." Nu prin aceea ei nu vor fi! în regulă.

E-82 . Există mai mult decât o lume?

E-161 Da, există lumi de lumi, Evrei 1-ul capitol al 2-lea verset, Evrei al 11-lea capitol şi versetul al 3-lea. Există lumi de lumi. Dumnezeu a creat lumile, l-u-m-i-1-e, lumile.

E-83 . Există mai mult decât un cer?

E-162 Da. În I-II Corinteni 12:3 Pavel a zis că el cunoştea un om care a fost luat sus în al treilea cer. Iar acolo în Apocalipsa şi aşa mai departe, există mai mult decât aceea. Eu doar va trebui să mă grăbesc, căci este-este chiar acum trecut de timpul ca eu să închei. Va fi în ordine dacă eu doar aş citi restul din acestea şi doar (bine!) să lămuresc?

E-84 . Va merge un bebeluş în Cristos în răpire?

E-163 Absolut, dacă el este un bebeluş el este născut din nou. Nu contează cât de tânăr este el, el va merge sus oricum. Voi înţelegeţi?

E-85 . De ce să mi se arate Cristos aşa cum eram gata să iau Împărtăşirea?

E-164 Ei bine, fără îndoială că inima ta a fost chiar în acord iar tu veneai în mod sacru sus la Dumnezeu să o faci; şi de aceea El ţi s-a arătat. Vezi, acela ar fi singurul motiv pe care-l ştiu. Eu nu aş putea spune nimic mai mult decât-decât ce acela... Să vedem.

E-86 . Dacă noi am fost salvaţi înainte de... (Oh, oh. Noi nu vrem să ne oprim aici nu-i aşa?) Dacă noi am fost salvaţi înainte de întemeierea lumii-am fost noi?

E-165 Da, domnule! Apocalipsa 13:8 a zis că voi aţi fost salvaţi şi numele vostru a fost pus în Cartea Vieţii Mielului înainte ca lumea să fie creată. Iar Efeseni 1:4 şi 5... Să citesc doar aceea; nu va dura decât doar un minut şi doar aşa să vedeţi că eu nu numai-numai citez aceasta, eu-eu... În regulă, iată-l aici; să o citim.
Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl... (Efeseni 1-ul capitol versetul al 3-lea)
Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Cristos Isus:
După... (Ascultaţi!) ... După cum el ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca noi să fim sfinţi şi fără vină înaintea Lui... (Aşa cum Cristos a murit pentru noi, desigur.)
Ne-a predestinat la înfierea copiilor prin Isus Cristos pentru Sine, după buna Lui voie proprie.

E-166 Acum, în Cartea Apocalipsei... Eu am aceea aici; lăsaţi-mă să o iau chiar repede, ca voi-voi să vedeţi că eu nu numai am citat-o. Eu vreau să o citez. Apocalipsa 13:8, ascultaţi la aceasta doar repede.
Şi toţi cei ce locuiau pe pământ ale căror nume-pe pământ i se vor închina, ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii Mielului ucis A înainte de întemeierea lumii. (Atunci a fost aceasta. În regulă.)

E-87 . Eram-eram noi spirite atunci?

E-167 Nu, noi nici măcar nu eram nimic atunci, dar în gândirea lui Dumnezeu noi eram. Şi El a vorbit aceasta şi s-a materializat. Isus a fost ucis înainte... Câţi ştiu că Biblia învaţă că Isus Cristos era Mielul ucis înainte de întemeierea lumii. De ce? Dumnezeu a vorbit-o, şi când El a vorbit-o, a fost tot aşa de bună ca şi terminată. Şi când El m-a văzut, el v-a văzut pe voi înainte de întemeierea lumii, noi eram numai figurativi în mintea Lui. Apoi când noi am venit în lume, noi eram şi bărbat şi femeie, masculin şi feminin. El a separat duhul feminin de om şi a făcut o femeie din el şi a lăsat duhul masculin în om.

E-168 Când vedeţi o femeie acţionând ca un bărbat, acolo este ceva greşit. Vedeţi un bărbat acţionând sissy ca o femeie, acolo este ceva greşit.

E-169 Şi apoi El a luat din partea laterală a bărbatului o coastă şi a făcut un ajutor din el, şi cei doi sunt una.

E-170 Dar înainte de întemeierea lumii numele noastre... Când Mielul a fost ucis, numele noastre au fost puse în Carte, când în gândirea lui Dumnezeu El ne-a văzut mai dinainte şi ne-a predestinat prin cunoştinţa Lui mai dinainte înainte de întemeierea lumii. Oh, frate, dacă aceea nu ar face biserica să se ridice şi să alerge pe intervale? Gândiţi-vă la aceasta. Voi care sunteţi născuţi din nou, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu v-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului. Cristos a murit şi a trimis Duhul Sfânt aici să vă cheme la Viaţă Eternă. Voi L-aţi primit; El v-a pecetluit. Voi sunteţi acolo până în ziua răscumpărării voastre. Aleluia!

E-171 Vorbim despre a ne ţine. Aceasta nu este, că eu mă ţin; aceasta este, a ţinut El. Nu este ce am făcut eu; este ceea ce a făcut El. Aceasta nu este, "M-am lăsat de fumat; m-am lăsat de minciuni; m-am lăsat de furat;" aceasta este că El a murit pentru mine. Şi El a luat duhul din mine şi m-a convertit într-o creatură nouă.
Acum întrebarea următoare chiar sub aceea este... Repede acum aşa ca să o luăm.

E-88 . Ce diferenţă este între trup, suflet şi duh?

E-172 Trupul este carnea la care priviţi care trebuie să putrezească. Acesta a fost născut prin dorinţă sexuală a tatălui şi a mamei. El trebuie să putrezească. El nu este bun. De aceea în naşterea din nou, în înviere când-când sunteţi aduşi din nou într-un trup nou, aceasta va fi puterea creativă a lui Dumnezeu care va vorbi aşa cum a făcut cu Adam şi voi veţi veni înainte.

E-89 . Vrei te rog să explici teoria ta că Eva a conceput pe Cain de la diavolul?

E-173 Eu niciodată nu am zis asta; am zis că Eva l-a conceput pe Cain de la şarpe. În Geneza 4, odată-1-ul verset, afirmă clar că Adam a cunoscut-o pe Eva nevasta lui; şi ea a zămislit şi l-a născut pe Cain, şi a zis, "Am primit un om de la Dumnezeu." Absolut! Toată viaţa trebuie să vină de la Dumnezeu. John Dillinger a venit de la Dumnezeu. Adolf Hitler a venit de la Dumnezeu. Fiecare... George-George Whitfield a venit de la Dumnezeu, şi tot aşa a venit Bob Ingersol. Fiecare persoană a venit de la Dumnezeu.

E-174 Dar ce am spus eu este aceasta: Şi aş vrea ca cineva doar s¬o rupă jos. Vedeţi? Biblia a zis că El va pune (în Geneza 3:8). Eu... Când a fost pusă întrebarea când Eva a fost-ceva i s-a întâmplat, ea a întâlnit şarpele... Acum şarpele nu era o târâtoare; el era un animal, cel mai şiret din toate fiarele de pe câmp. Nu a existat nimic...

E-175 Astăzi ştiinţa caută un os de ceva animal care conectează omul şi maimuţa împreună. Cel mai apropiat pe care-l au este un cimpanzeu. Ei nu pot găsi un os. Ei nu vor găsi, pentru că este un şarpe. Aceasta este o descoperire a lui Dumnezeu.

E-176 Priviţi! Şarpele era un-ca un om preistoric, ceva apropiat de Dumnezeu-sau apropiat de om. Şi acela-i singurul lucru. Dacă orice alt animal s-ar fi întâmplat să-Satan ar fi mers peste ei, sămânţa nu s-ar fi amestecat cu femeia. Voi nu puteţi amesteca sămânţa umană cu nici un fel de sămânţă animală. Aceasta nu merge. Dar acest animal care va amesteca sămânţa este complet-este dispărut. Dumnezeu l-a transformat într-un şarpe. Dar amintiţi-vă când...
A zis, "De ce te-ai ascuns? De ce te-ai acoperit cu frunze de smochin?"
Atunci ei au început să pună vina unul pe altul ca în armată. "Ei bine," a zis Adam, "femeia pe care Tu mi-ai dat-o m-a ademenit să iau din rod."

E-177 Iar femeia a zis, "Şarpele m-a amăgit." Acum, ce înseamnă a amăgi? "Ea-el m-a amăgit."

E-178 Şi Dumnezeu a zis, "Eu voi pune vrăjmăşie între sămânţa ta şi sămânţa şarpelui." Sămânţă! Şarpele avea o sămânţă literal, şi ea a venit prin Cain. Prin Cain au venit toţi cei deştepţi, oameni învăţaţi până jos la potopul antediluvian. Şi în urma aceluia a venit Abel care a fost omorât, şi Set a fost înviat în locul lui să reprezinte moartea, îngroparea, şi învierea lui Isus. Şi de la el au venit oamenii umili, păstori şi aşa mai departe, dar oameni temători de Dumnezeu. Şi Isus a zis că copi.ii acestei lumi sunt mai înţelepţi, mai deştepţi, decât copiii Împărăţiei. Asta-i adevărat!

E-179 Noi nu ne putem compara cu ei. Să nu încercaţi să vă puneţi să fiţi ca ei. Smeriţi-vă înaintea lui Dumnezeu. Să nu doriţi să fiţi deştepţi şi isteţi. Doar să doriţi să-l cunoaşteţi pe Isus şi lăsaţi aceasta în pace, căci acolo stă sămânţa şarpelui astăzi. Şi oamenii glorifică din cauza ştiinţei, şi oameni deştepţi, şi învăţaţi, şi mari cărturari aparţin la bisericile lor. Mai degrabă aş avea un om care într-adevăr l-ar cunoaşte pe Dumnezeu dacă el nu ar cunoaşte a-b-c-ul lui să aparţină la biserica mea (corect!) atât timp cât el este sămânţa lui Cristos.

E-180 Sămânţa femeii, Sămânţa femeii care era Cristos. Maria a născut pe Cristos. Şi sămânţa şarpelui care era Cain a venit jos la Iuda Iscarioteanul. Acolo erau şi Isus şi Iuda încarnaţi chiar acolo, Dumnezeu şi diavolul. Pe crucea din Calvar au fost patru oameni care mureau. A fost câte un tâlhar de fiecare parte a lui Isus, şi Iuda s-a spânzurat de un pom de platan, care este o cruce: "Blestemat este cel ce atârnă pe un pom."
Acolo era un tâlhar care a zis, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-ne jos."

E-181 Celălalt a zis, "Doamne, noi o căpătăm pe drept, ne luăm pedeapsa; Tu nu ai făcut nimic. Aminteşte-mă când Tu vii în Împărăţia Ta."
Isus a zis, "Astăzi vei fi cu Mine în paradis."

E-182 Acolo era Isus, predicatorul Evangheliei, predicând pe cruce. Acolo era Satan mergând înapoi în iad, luând cu el sămânţa şarpelui, pe cel necredincios. Acolo era Dumnezeu mergând înapoi la Cer luând cu El un păcătos pocăit, sămânţa femeii. Cu certitudine!

E-183 Aceasta nu era sămânţa diavolului; ea era sămânţa şarpelui. Şi şarpele avea o sămânţă; Biblia a zis că el avea o sămânţă. Şi ea încă există astăzi, sămânţa şarpelui. Aşa de mult...
Acum, voi mă puteţi întreba altă întrebare despre aceea. Dacă noi măcar am avea timp, eu am toate cuvintele pentru voi, şi...

E-90 . Vrei te rog să explici ce înseamnă prin, "Nu păcătuieşte" în I Ioan 5:18?
Doamne, noi suntem chiar la ea, eu cred aici. Poate ea... O am; am deschis chiar drept la ea. Poate Domnul a vrut ca eu s¬o citesc. În regulă, I Ioan,
Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; ...

E-184 Cu certitudine nu! Eu tocmai am trecut prin aceea. El nu poate păcătui; el este născut din Dumnezeu. "Nu păcătuieşte," el nu poate păcătui, sămânţa rămâne în el. Altă Scriptură la care v-aţi putea referi aici ar fi Romani 4:8, 4 şi 5-8 unde Dumnezeu... David a vorbit, mai degrabă, cu ani în urmă şi a zis, "Ferice de omul căruia Dumnezeu nu-i ţine în seamă păcatul (vedeţi?), căci el nu păcătuieşte."
Acum, noi mai avem încă una şi atunci asta-i tot. Să vedem!

E-91 . Frate Bill, care este diferenţa între preacurvii şi adulter, Matei 19:9?

E-185 Isus a zis în Matei 19:9, "Oricine îşi lasă nevasta şi se căsătoreşte cu alta, cu excepţia dacă este din cauza preacurviei, comite adulter." Diferenţa între preacurvii şi adulter, cuvântul poate fi aplicat în orice fel. Dar să o facem clar despre ce vorbea el acolo, că-o femeie care este necăsătorită nu poate comite adulter, căci ea nu are bărbat împotriva căruia să comită adulter. Aceasta este necurăţie pentru ea. Ea trebuie să mărturisească aceea bărbatului ei înainte ca ei să se căsătorească dacă ea a făcut aceea. Dacă nu iar soţul ei află aceea mai târziu, el are un drept să-i dea drumul, pentru că ea a făcut un jurământ fals. Căci Biblia a zis "Să fie bine..." sau ritualul zice. "Să vă fie bine cunoscut (eu o am în a mea) dacă ceva cupluri sunt unite altfel decât cum permite Cuvântul lui Dumnezeu, căsătoria lor nu este legală. Eu voi cere şi vă voi învinui pe amândoi după cum voi cu siguranţă veţi răspunde în ziua judecăţii când secretele tuturor inimilor vor fi descoperite, dacă oricare din voi cunoaşteţi ceva piedică de ce voi nu aţi fi legal uniţi împreună, voi să o mărturisiţi acum." Acolo sunteţi. Vedeţi?

E-186 Deci preacurvia este ceea ce o fată, când ea trăieşte necurat, aceea este preacurvie, deoarece ea nu are bărbat. Dar când ea este căsătorită, şi atunci cănd ea trăieşte în felul acela, ea comite adulter împotriva bărbatului ei.

E-187 O femeie a venit nu de mult, şi ea a zis, "Oh, eu am mărturisit toate acelea." Ea a fost agitată, şi a avut o prăbuşire nervoasă, şi a zis, "Eu am mărturisit toate acelea lui Dumnezeu."

E-188 Am zis, "Tu trebuie să o mărturiseşti bărbatului tău. Acela nu era Dumnezeu împotriva căruia ai comis adulter; acela era bărbatul tău." Asta-i adevărat.

E-189 Şi dacă un bărbat se căsătoreşte cu o femeie şi ea a trăit necurat înainte să se căsătorească cu el, şi apoi ea vine la el, dacă ei au fost căsătoriţi de mai mult timp, şi apoi ea vine la el şi zice, "Dragă, eu vreau să-ţi spun ceva. Eu am umblat cu un alt bărbat, eu nu ţi-am spus," Isus a zis că el are un drept să o lase şi să se căsătorească cu alta, deoarece ei nu sunt căsătoriţi în primul rând, pentru că ea în mod fals a spus o-o minciună împotriva lui.
Acum este un alt lucru aici... Îţi mulţumesc.

E-92 . Te rog explică I Ioan 5:16.
I Ioan 5, noi o avem chiar aici.
Dacă vreun om vede pe un frate păcătuind un păcat care nu duce la moarte, el să ceară, şi el îi v-a da viaţă pentru cei care fac păcat care nu duce la moarte. Există un păcat care duce la moarte: Eu nu spun să se roage pentru acel păcat.

E-190 În regulă. Noi mergem... Să o luăm doar drept înapoi şi să o luăm foarte repede, aceasta este ultima. Să deschidem chiar acolo la Marcu, şi aceasta va explica exact ce este acel păcat de moarte. Există un păcat de moarte, şi voi nici măcar să nu vă rugaţi pentru acel păcat. Câţi ştiţi că există un păcat de moarte. Voi nici măcar să nu vă rugaţi pentru el. Luaţi Marcu, al 3-lea capitol din Marcu. Şi după ce noi găsim al 3-lea capitol din Marcu, atunci repede noi vom avea această Scriptură înainte de încheiere. Să mergem la 3 şi 22.
Şi cărturarii care au venit jos din Ierusalim au zis, El are Beelzebub, ... (Ei L-au văzut discernând gândurile oamenilor.) ... şi au zis, El are Beelzebub, şi prin prinţul dracilor el scoate afară dracii .
Şi el i-a chemat la el, şi a zis către-către ei într-o pildă, Cum poate Satan să scoată pe Satan? ... (Acum, dacă diavolul poate să vindece, cum o poate el face?) ... Cum poate Satan să scoată pe Satan?
... dacă o împărăţie este dezbinată împotriva ei înşişi, acea împărăţie nu poate să rămână.
Şi dacă o casă este dezbinată împotriva ei, acea casă nu poate să rămână.
Şi dacă eu... Şi dacă Satan se ridică împotriva lui însuşi, şi este dezbinat, nu poate rămâne, ci are un sfârşit.
Nimeni nu poate intra în casa unui om tare, şi să-i prădeze bunurile, numai dacă mai întâi îl leagă pe el-pe omul cel tare; şi apoi el îi va prăda bunurile.
Cum poate el merge afară acolo, în inimile acelea şi să găsească ce... (vedeţi?) numai dacă aceasta este de la Dumnezeu?
Adevărat vă spun eu vouă, Tot păcatul le va fi iertat... fiilor oamenilor, şi hula cu care... ei-orice¬orice ei vor huli:
Dar cel ce va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare niciodată, ci este în pericol de condamnare eternă: (Aceea este separarea!)
Deoarece... (De ce a spus-o El?) ... Pentru că ei au zis, El are un duh necurat.

E-191 Numind Duhul lui Dumnezeu care făcea aceste minuni în Cristos, ei au zis că el a fost Duhul diavolului cel care a făcut aceea; Isus a zis că acesta este păcatul de neiertat. Şi dacă vedeţi un om... Rugaţi-să nu vă rugaţi pentru el dacă batjocoreşte Duhul Sfânt, şi vorbeşte împotriva Duhului Sfânt, vă este interzis chiar să vă rugaţi pentru o astfel de persoană. Voi o înţelegeţi? Căci există un păcat de moarte. Există numai un păcat. Isus a zis că tot felul de păcate vor fi iertate fiilor oamenilor, dar să huleşti pe Duhul Sfânt nu va fi iertat.

E-192 Acum oamenii si;mn, "Ei bine, hulind Duhul Sfânt, ..." "Ce este să huleşti?" Înseamnă "să vorbeşti despre, să faci haz, să îţi baţi joc, huleşti." În regulă!

E-193 Cum L-au hulit ei? Spunând că Duhul Sfânt care era în El, făcându-L să acţioneze şi să facă lucrurile pe care El le făcea, ei au zis, "El este posedat de Beelzebub, diavolul. Şi acela-i diavolul, un ghicitor în El făcându-L să facă acele lucruri. Văzând secretele în inimile oamenilor, şi spunându-i lui Filip că El a ştiut unde a fost el înainte de a veni la adunare, şi scotea draci, şi făcea lucrurile acelea acolo, el o face prin Beelzebub, şi El este un drac." Şi Isus a zis că păcatul acela niciodată nu va fi iertat, deci acela este păcatul de neiertat pentru care să nu vă rugaţi. Acesta niciodată nu poate fi iertat. Un bărbat şi o femeie care face aceea s-au pecetluit etern de la Prezenţa lui Dumnezeu pentru veci de veci, fără iertare.
Voi Îl iubiţi?
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc,
Pentru că El m-a iubit mai întâi,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-194 Ascultaţi, voi aţi fost aşa de plăcuţi, şi acestea au fost dure, şi au durat mult timp. Acum voi aţi şezut în această biserică de la 7:30, 8:30, 9:30, două ore şi jumătate, şezând în această biserică încălzită. Voi nu aţi făcut aceea doar să şedeţi acolo. Şi eu presupun că nouăzeci şi opt sau nouăzeci şi nouă la sută din adunare au şezut chiar în scaunele lor de la timpul acela. Eu vreau să spun aceasta: Jeffersonville, eu simt aceasta; că acesta şi-a păcătuit ziua lui de har. Eu cred asta. Eu cred că toate Statele Unite au păcătuit, dar eu am pe unii din cei mai loiali prieteni care există în lume chiar aici în J effersonville. Eu am oameni aici care ar muri alături de mine.

E-195 Acum, o seară caldă ca aceasta, străinii care sunt în porţile noastre, spuneţi-mi unde o persoană ar şedea doar să şadă să asculte o persoană, poate, vorbind din Scripturi pe care ei nici măcar nu le cred în felul cum le explic eu, dar ei sunt respectoşi şi suficient de evlavioşi să şadă şi să asculte la aceasta. Şi fie ca voi să trăiţi mult. Când stelele se transformă în pulbere, fie ca voi să trăiţi înainte în Cristos Isus. Fie ca Dumnezeu să vă acorde tot ce aveţi voi nevoie. Fie ca El să vă dea dorinţa inimii voastre. Dacă mă credeţi că sunt slujitorul Lui şi credeţi că rugăciunile mele v-ar ajuta, fie ca Dumnezeul Cerului Care l-a înviat pe Fiul Său, Isus Cristos, să fie împăciuitorul păcatelor noastre, să moară în locul nostru, fie ca El Care este atotputernic, El Care este atotprezent aici în această clădire acum, fie ca El să vă dea dorinţa inimii voastre este rugăciunea mea sinceră pentru toţi şi fiecare din voi. Şi într-o ţară unde soarele nu va mai lumina peste voi din nou să vă ardă, unde vânturile fierbinţi nu vor mai bate, eu sper să §1-Vem milioane de ani de ani să şedem cu fiecare din voi în Împărăţia lui Dumnezeu şi să vorbim despre lucrurile eterne ale acestor seri şi lucruri cum stăm noi împreună. Eu spun aceasta cu tot ce este în mine, toată inima mea. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea aceea, la fiecare.

E-196 Fie ca harul Lui să fie cu voi. Fie ca El să vă vindece de bolile voastre. Fie ca El să vă dea botezul Duhului Sfânt. Şi eu spun aceasta acum fără nici o neînsemnătate, fără... Dacă am adus vreo ofensă prin ceva ce am spus despre sămânţa şarpelui, botezul în Numele lui Isus, care acele lucruri...

E-197 Acum cineva zice, "Fratele Branham este un unitarian." Nu, domnule, eu nu sunt un unitarian. Eu nu cred că Isus putea fi propriul Lui tată. Eu cred că Isus a avut un Tată, şi acela era Dumnezeu. Dar Dumnezeu a locuit şi a sălăşluit în acest trup numit Isus, şi El era Emanuel, Dumnezeu cu noi. Şi acolo nu este alt Dumnezeu în afară de acest Dumnezeu. El este Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Iar Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt... Tatăl, Domnul, Fiul, Isus, Duhul Sfânt, Logosul, Spiritul lui Dumnezeu. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, Domnul Isus Cristos; acela-i El. Şi în El a locuit trupeşte plinătatea Dumnezeirii.

E-198 Şi eu cred fără nici o umbră de îndoială, iubindu-vă, şi nu contează dacă rămâneţi botezaţi în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt, stropiţi, turnaţi, oricum vreţi voi, mă rog lui Dumnezeu cu tot sufletul meu şi trupul ca voi şi eu să ne întâlnim în Împărăţia lui Dumnezeu, şi Dumnezeu, dacă eu sunt greşit, mă va trece cu vederea, dacă voi sunteţi greşiţi vă va trece cu vederea pe voi. Dar în-prin propriile mele convingeri ale Scripturii să încerc să fac să fie lovită ţinta de la Geneza la Apocalipsa, Eu vă poruncesc să fiţi botezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos dacă nu aţi făcut-o.

E-199 Şi dacă nu aţi primit Duhul Sfânt, şi viaţa voastră nu se simte blândă, nu contează dacă aţi vorbit în limbi, dacă aţi strigat, dacă aţi sărit în sus şi-n jos, dacă v-aţi pus mâinile peste cei bolnavi, şi ei s-au făcut bine, dacă aţi făcut tot felul de minuni şi semne, dacă voi nu aveţi roadele Duhului de dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare, credinţă şi toate aceste lucruri în voi, atunci eu vă poruncesc şi vă silesc în Numele lui Isus Cristos să nu încetaţi să vă rugaţi până când Duhul Sfânt vine peste voi! Nu contează cât de mult aţi vorbit în limbi, cât de mult aţi strigat, cât de mult aţi fost un membru al bisericii, dacă aţi fost aici, tot ce aţi făcut nu va avea nimic de-a face cu aceasta până când Cristos, Duhul Sfânt, îşi ia locul Lui în inima voastră iar voi sunteţi morţi faţă de lucrurile lumii şi trăiţi din nou pentru Cristos.

E-200 Dumnezeu să vă binecuvânteze este rugăciunea mea. Să stăm acum în picioare. Oh, aceasta este o adunare plăcută. Voi aţi fost aşa de buni; mie doar nu-mi place să vă las să staţi aşa.
Micuţa Edith de acolo din spate are ziua de naştere. Edith, pot să socotesc a ta... Eu îl voi face pe Fratele N eville să pună acestea înăuntru pentru tine. Noi vom afla ce vârstă are această doamnă tânără. În vârstă de treizeci şi opt de ani. Dumnezeu să te binecuvânteze. David, dă-ne un-eu vreau să spun, Teddy, dă-ne un mic ton, Fericită Zi de Naştere Pentru Tine, în regulă, dacă voi vreţi.
Fericită zi de naştere pentru tine;
Fericită zi de naştere pentru tine;
Fericită zi de naştere, Soră Edith;
Fericită zi de naştere pentru tine;
Acum, toată această adunare uniţi împreună, Niciodată Nu Îmbătrânim. Veniţi, cu toţii împreună acum.
Nu îmbătrânim, nu îmbătrânim,
În ţara unde nu vom îmbătrâni;
Nu îmbătrânim, nu îmbătrânim,
În ţara unde nu vom îmbătrâni.
În dulcele curând şi curând,
Ne vom întâlni pe acel frumos ţărm;
În dulcele curând şi curând,
Ne vom întâlni pe acel frumos ţărm.

Up