O biserică înşelată, de lume

A Deceived Church By The World
Data: 59-0628M | Durată: 1 oră 16 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Isus Cristos, Fjul Lui, şi ne-a dat toate lucrurile gratuit în Cristos. Noi Iţi suntem recunoscători, Doamne, pentru privilegiile care ne sunt acordate prin această Jertfă supremă măreaţă care Isus a dat-o pentru noi la Calvar, căci ea ne-a împăcat înapoi în părtăşie şi la favoare cu Tine, ca noi să putem avea această consolare de a şti că este scris, "Dacă voi rămâneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, voi puteţi cere ce vreţi, şi vi se va da." Acum, noi suntem recunoscători pentru aceasta, şi ne rugăm ca Tu să ne dai credinţă să o credem cu tot ce este în noi.

E-2 Acum să lăsăm la o parte, Doamne, fiecare trudă a zilei, fiecare grijă a acestei vieţi, peste tot de la îngrijitor până la păstor, ca să nu fie nimic în gândurile noastre acum, ci să aşteptăm, ascultând cu respect ca Duhul Sfânt să ne vorbească, ca noi să putem realiza ceva bun, să cunoaştem mai mult despre Tine, prin adunarea noastră împreună. Căci, Doamne, într-adevăr pentru aceea venim în această zi caldă. Vorbeşte-ne prin Cuvântul Tău viu, şi lasă Cuvântul viu să locuiască în noi şi să rămână în noi, ca noi să putem fi conturaţi şi formaţi, nu faţă de lume, ci să fim transformaţi prin reînnoirea duhului nostru, în forma Fiului lui Dumnezeu. Oh, inimile noastre tremură când ne gândim, şi bucuria ne inundă sufletele, să ştim că putem fi numiţi fii şi fiice a lui Dumnezeu. Noi stăm chiar pe marginea celei de-a doua Veniri a Lui, şi toate naţiunile şi împărăţiile tremură sub picioarele noastre, toate lucrurile lumii pier, dar ştiind că într-o zi El va veni şi ne va duce într-o Împărăţie unde nu va fi niciodată un sfârşit, sau, ea niciodată nu vafi clintită. Şi să gândim că noi suntem acum supuşii acelei Impărăţii! O Dumnezeule, taie împrejur inima şi urechile noastre astăzi, prin-prin Duhul Sfânt, prin spălarea apei Cuvântului. Căci noi o cerem în Numele Lui şi pentru gloria Lui. Amin.

E-3 Eu doresc să mă apropiu de subiect în această dimineaţă. Căci, eu urma să vorbesc despre ceva puţin diferit dacă urma să fie un serviciu de vindecare, dar noi am anunţat căci cartonaşele de rugăciune să fie date la opt, până la opt treizeci sau ora nouă. Şi eu doar... Billy a venit acasă cu câteva minute în urmă şi el a zis că de abia era cineva aici, astfel el nu a dat cartonaşe de rugăciune. Deci noi vom... M-am gândit să iau acest text, pentru o corectare a bisericii. Şi eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre: O Biserică Înşelată, De Lume. Eu doresc să citesc ceva acum din Cartea Judecătorilor, al 16-lea capitol, începând cu al 10-lea verset.
Şi Dalila i-a zis lui Samson, Iată, ţi-ai bătut joc de mine, şi mi-ai spus minciuni: acum spune-mi, te rog, cu ce poţi fi legat.
Şi el i-a zis, Dacă tu mă legi tare cu funii noi care nu au fost folosite niciodată, atunci eu voi fi slab, şi aş fi ca alt om.
Dalila a luat deci funii noi şi l-a legat cu ele, şi i-a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar nişte oameni erau la pândă în cameră. Şi el le-a rupt de la mâini ca pe aţe.
Şi Dalila i-a zis lui Samson, Până acum ţi-ai bătut joc de mine, şi mi-ai spus minciuni: spune-mi unde ai putea fi tu legat. Şi el i-a spus, Dacă tu împleteşti... şapte şuviţe a capului meu cu o urzeală.
Şi ea le-a pironit cu cuie, şi i-a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Şi el s-a trezit din somnul lui, şi a plecat cu cuiele din grinzi, şi cu urzeala.
Şi ea i-a zis, Cum poţi să spui, te iubesc, când în inima ta nu este cu mine? ţi-ai bătut joc de mine de trei ori, şi ai... mi-ai spus unde stă puterea ta cea mare; şi nu mi-ai spus în ce stă puterea ta cea mare.
Şi s-a împlinit, fiindcă îl necăjea zilnic cu cuvintele ei, şi cu stăruinţele ei, astfel încât sufletul lui i s-a umplut de o nelinişte de moarte;
Şi el i-a spus toată inima lui, şi i-a zis, Niciodată nu a trecut un brici peste capul meu; căci eu am fost un Nazireu pentru Dumnezeu din pântecele mamei mele: dacă aş fi ras, atunci tăria mea va pleca de la mine, şi eu voi deveni slab, şi aş fi ca un alt om.
Şi când Dalila a văzut că el i-a spus toată inima lui, ea a trimis şi a chemat... pe domnitorii Filistenilor, zicând, Suiţi-vă de data aceasta, căci el mi-a arătat toată inima lui. Şi domnitorii Filistenilor s-au suit la ea, şi au căutat bani cu ei, sau au adus bani în mâna ei.
Şi ea l-a adormit pe genunchii ei; şi ea a chemat un om, şi el l-a făcut să-i radă cele şapte şuviţe ale capului lui; şi... a început să-l slăbească, şi tăria lui a plecat de la el.
Şi ea a zis, Filistenii sunt asupra ta, Samson. Şi el s¬a trezit din somn, şi a zis, Eu voi merge afară ca alte dăţi înainte, şi mă voi scutura. Şi el nu ştia că DOMNUL se depărtase de la el.

E-4 Acum eu doresc să citesc, ca un text pentru acest subiect, găsit acolo în Cartea Apocalipsei, al 2-lea capitol, începând cu al 21-lea şi al 23-lea verset.
Şi Eu i-am dat timp să se pocăiască de preacurviile ei; şi ea nu s-a pocăit.
Iată, Eu o voi arunca într-un pat, şi pe cei ce curvesc cu ea în mare necaz, dacă nu se pocăiesc de faptele lor.
Şi Eu îi voi omorî copiii ei cu moarte; şi toate bisericile vor şti că Eu sunt cel ce cercetez rărunchii şi inimile: şi Eu voi da la fiecare din voi după faptele voastre.
Fie ca Domnul să-şi adauge binecuvântările Lui la citirea cuvântului Său.

E-5 Samson, mare lucru ca biserica, a început corect. El a început în direcţia corectă. El a început, şi a fost numit un om puternic de valoare. El a început, slujind pe Domnul, în a ţine Cuvintele Lui şi făcând Poruncile Lui. Şi aceea a fost cumva ca biserica. Ea a început înainte, aşa cum am zice noi, ca o expresie lumească, a început cu piciorul drept. A început să ţină Poruncile Domnului. Şi atât timp cât Samson l-a urmat pe Domnul, Domnul l-a folosit pe Samson.

E-6 Căci, Dumnezeu poate să ţină pe oricine şi să folosească pe oricine care va urma după El, căci este treaba lui Dumnezeu. Dar când ne întoarcem la o parte, departe de la lucrurile lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne mai poate folosi. Când noi vom umbla cu fermitate după Poruncile lui Dumnezeu, când vom sta în paginile Bibliei şi ne închinăm prin Cuvântul scris, ne închinăm Lui în Duhul şi în Adevărul Cuvântului, atunci Dumnezeu poate folosi orice persoană. Dar când ei iau un gând să se întoarcă la o parte după altceva, atunci Dumnezeu nu mai poate folosi persoana aceea.

E-7 Deci, Samson face o-o reprezentare foarte remarcabilă a bisericii de astăzi. Când biserica a început, Dumnezeu putea folosi biserica, căci biserica umbla cu sârguinţă după Poruncile Domnului, a ţinut toate judecăţile Lui şi statutele Lui, şi a făcut toate Poruncile Lui. Şi Dumnezeu a fost cu biserica. Dar se pare că există un astfel de loc de slăbire printre biserică.

E-8 Amintiţi-vă, noi nu suntem la un picnic, ci noi suntem într¬un câmp de luptă. Mulţi oameni doar se gândesc că atunci când ei devin un Creştin că aceea-i tot ce au de făcut, că aceea o stabileşte pentru totdeauna, aşa cum ei sunt un Creştin şi totul urmează să vină uşor. Niciodată să nu vă băgaţi aceea în cap. Căci, eu devin un Creştin să lupt lupta cea bună a credinţei. Eu devin un Creştin, să intru în liniile de bătălie. Noi suntem soldaţi Creştini, şi noi trebuie să fim instruiţi şi crescuţi, şi să cunoaştem toate tehnicile duşmanului, să ştim cum să ne fortificăm, să ştim cum să-să luptăm lupta. Şi noi putem numai să o facem aşa cum Duhul Sfânt ne va descoperi. Noi nu putem lua ce ne spune altă naţiune când mergem la război, ceva din ideile lor. Dar noi trebuie să luăm ideile noastre proprii, felul cum Duhul Sfânt ne va îndruma, şi ce idei ne va da El, căci El este Şeful Comandant al armatei Creştinilor.

E-9 Samson a făcut bine, el a fost un om mare până când a început să, a început cumva să (noi am numi-o) vagabondeze în jur, până când el a început să-şi iese din teritoriul lui. Şi biserica a alergat bine, şi a fost în ordine până când ei au început să se depărteze de teritoriul lor. Samson a început să flirteze. Şi el nu flirta cu fete Israelite, el a început să flirteze cu fete Filistene.

E-10 Şi aceea este cumva similar cu ce a făcut biserica. Ea nu a început să facă dragoste cu a ei proprii, ea a deviat după necredincioşi şi a început să flirteze cu necredincioşi. Acolo este unde am făcut noi marea noastră, şi una dintre cele mai mari greşeli, este când biserica a început să facă lucruri care nu au fost corecte. Ea a început să ţină, ca Samson, companie rea.

E-11 Samson, atât timp cât el era în compania poporului Domnului, el a făcut bine. Dar când a ajuns să flirteze cu companie rea, atunci a ajuns în necaz.

E-12 Şi acela-i felul cum este cu biserica. Când biserica a urmat cu respect şi zilnic după călăuzirea Duhului Sfânt, Dumnezeu i-a binecuvântat, şi miracole şi semne şi minuni au urmat biserica. Cu excepţia când au început să ţină companie rea, cu lumea! Unul dintre cele mai rele lucruri ce a făcut, şi primele lucruri ce le-a făcut, ea a început să se organizeze, stricând părtăşia printre alţi credincioşi, deoarece ei au aflat că naţiunile au fost organizate. Dar această Evanghelie mare nu este dedicată la o naţiune sau un popor. Ea este dedicată la "oricine vrea, să vină," toate naţiunile, soiurile, limbile, şi popoarele. Dumnezeu niciodată nu a intenţionat ca noi să tragem linii de graniţă.

E-13 Dar oamenii au vrut să fie asemenea, ei compară, sau să copieze după, să meargă cum-merge lumea, să spună lucruri ce le spun ei, să facă un succes în felul cum erau ei un succes. Noi niciodată nu putem fi un succes făcând ceva ce face lumea. Noi putem numai să fim un succes aşa cum urmăm după statutele lui Dumnezeu şi felul Lui de a face lucrurile. Noi nu putem niciodată să fim, prin a modela după lume. Dacă compania de ţigări şi-a împlinit cel mai mare succes al lor prin televiziune, şi gloatele de bere şi de whiskey şi-au făcut marele lor succes prin contribuţia televiziunii, acela nu este un semn că biserica îşi va face succesul ei prin televiziune. Succesul bisericii stă în predicarea Evangheliei, a Puterii lui Dumnezeu, şi demonstrarea Duhului. Noi nu putem spune că din cauză că televiziunea a făcut cutare-şi-cutare pentru compania de ţigări şi-şi celelalte companii! Noi nu avem vreo Scriptură să încercăm să comparăm cu oamenii aceia. Şi atât timp cât o facem, putem atrage un număr mare de oameni, dar aceea nu este ce ne-a ordinat Dumnezeu să facem. Noi gândim că deoarece noi suntem toate culorile, zburând la înălţime, mari organizaţii, cauzează mari lucruri colorate să aibe loc, că acela-i un succes. Noi murim zilnic pe picioarele noastre, spiritual vorbind! Dacă am sta un efectiv de zece milioane în această dimineaţă, şi Duhul Sfânt nu era cu noi, noi am face bine să stăm un efectiv de zece cu Duhul Sfânt cu noi. Noi nu ne putem compara cu lumea.

E-14 Şi unul dintre primele lucruri, era, biserica a început să se organizeze. Prima organizaţie a fost biserica Catolică, şi apoi a venit biserica Luterană. Când ei s-au organizat în biserica Catolică să o facă o organizaţie, într-o zi a fost un strigăt, "Filistenii sunt peste tine, Samson," şi Samson a rupt frânghiile legăturilor bisericii Catolice, şi Martin Luther a apărut cu organizaţia.

E-15 Apoi ei au legat biserica cu o altă sfoară, cum a făcut Dalila. Şi au început... în loc să aibe un om chemat de Dumnezeu, bărbat care era chemat de Duhul Sfânt; poate nu-şi cunoşteau ABC-ul lor, dar ei au cunoscut pe Cristos. Atunci biserica a devenit elegantă, şi la modă după vorbitorii politici. Şi ei au trebuit să le dea predicatorilor lor "grad de doctor," fiecare trebuia să fie un Doctor în Divinitate. Aceea era o altă funie să lege biserica. Bărbaţii merg să studieze, fiecare seminar încearcă să producă un învăţat mai bun astfel ca bisericile lor să se poată lăuda, "Păstorul nostru este un Doctor în Divinitate." Şi ce au făcut ei? Unul încearcă să aibe mai multă cunoştinţă decât celălalt. Ei bine, aceea nu înseamnă nimic în privirea lui Dumnezeu.

E-16 Şi nu este nevoie ca vreun om să încerce să-şi ia cunoştinţa lui lumească şi să fie vreodată plăcut lui Dumnezeu cu ea. Este o urâciune în privirea lui Dumnezeu! Voi niciodată nu sunteţi plăcuţi lui Dumnezeu cu ambiţiile şi cunoştinţa lumii, deoarece "este vrăjmăşie către Dumnezeu," zice Scriptura. El nu o poate face.

E-17 Şi fiecare încearcă să aibe toată cunoştinţa. Ei ştiu doar ce să facă şi cuvintele să le spună, şi devine doar un discurs politic în locul unei demonstraţii puternice, Mesajul Duhului Sfânt care se adânceşte la inima omului şi descoperă păcatul. Ei sunt instruiţi pentru vorbiri politice, şi noi nu avem nevoie de aceea. Pavel a zis, "Cuvântul a venit la noi, nu numai... sau, Evanghelia, în Cuvânt numai, ci prin Putere şi manifestarea Duhului Sfânt." Aceea a adus Evanghelia, demonstrând puterile Duhului Sfânt! Dar toţi aceşti oameni merg la seminarii şi ei învaţă mari educaţii, cum trebuie ei să stea înaintea poporului, cum trebuie ei să se prezinte, cum trebuie să se îmbrace şi cum trebuie să acţioneze, ei niciodată să nu folosească gramatica greşită. Acum, aceea este în regulă pentru un discurs politic, dar noi nu suntem după cuvintele încântătoare ale oamenilor. Pavel a zis, "Evanghelia care o predic eu nu a venit în felul acela, ci Ea a venit prin reînnoirea-Duhul Sfânt şi Puterea de demonstrare." Nu vine printr-un discurs format corect, ca înţelepciunea voastră să fie, sau încrederea voastră să fie în înţelepciunea omului. Ci ea a venit prin demonstrările Puterii Cristosului înviat. Aceea este Evanghelia, "Să-L cunosc în Puterea învierii Lui."

E-18 Fiecare încearcă să gândească că el este puţin mai deştept decât celălalt om, fiecare cult. Metodiştii vor zice, "Noi avem cel mai deştept om." Baptistul va zice, şi biserica lui Cristos, şi aşa mai departe, ei toţi, "Noi, noi suntem cei mai deştepţi. Noi, al nostru-poporul nostru, noi nu lăsăm doar pe omul obişnuit să meargă afară şi să predice Evanghelia." Dar ei îi selecţionează. (O Dumnezeule, ai milă!) Ii selecţionează; dacă sunt în-documentaţi cu doctrina lor anume, atunci ei îi pun în biserică. Dumnezeu nu-l poate atinge în nici un fel. Eu vreau ca cineva să-mi predice care a fost selectat de Duhul Sfânt, Dumnezeu l-a crescut, nu selectat de om sau culte.

E-19 Toată cunoştinţa! Ei spun, "Oh, noi ştim totul despre Aceasta," Aşi unii dintre ei nu cunosc primul alfabet al Duhului Sfânt. Ei Îl neagă.

E-20 Aceasta îmi aminteşte de o cărticică pe care am citit-o într¬o zi în California, cam cu zece ani în urmă. Am luat-o dintr-o librărie veche. Am uitat cine era autorul. Doar o carte mică de zece cenţi, dar avea ceva sens bun în ea deşi ea părea glumeaţă şi vicleană. Dar, am aflat ceva acolo care părea ca Dumnezeu, pentru mine. Şi una din povestirile mici a început aşa. Într-o dimineaţă într-un coteţ mare de găini, era un cocoşel anumit care a gândit că el avea toată cunoştinţa care trebuia să fie cunoscută. Astfel el zboară pe o ladă şi bate din ciocul lui mic pe ladă, de patru sau cinci ori, şi-a aruncat capul lui mic în spate şi a cântat cum niciodată nu aţi auzit un cocoş cântând. Şi ceilalţi, el le-a atras atenţia, şi el a zis, "Doamnelor şi domnilor din acest coteţ de găini, mi-ar place să vă vorbesc la toţi în această dimineaţă despre ceva program mare de învăţământ ce noi tocmai l-am schiţat." A zis, "Eu am cerut multă cunoştinţă în studiul meu," aşa cum îşi trăgea ochelarii lui mici peste ciocul lui. Şi a zis, "Eu am decis că noi găinile ne putem îmbunătăţi prin mai multă cunoştinţă. De aceea, eu pot să vă spun că unde, dacă vom săpa şi vom lucra într-un anumit coteţ sau groapă, noi vom găsi o vitamină anume care ne face să cântăm mai bine, cu pene mai frumoase. Şi, oh, eu vă pot spune cum putem să ne îmbunătăţim în multe căi diferite."

E-21 Şi puicuţele cu micile lor creste roşi, ele doar au cotcodăcit şi au zis, "Nu este el drăguţ?" Şi ele desigur l-au admirat. "Oh, el este un cocoş aşa de strălucit!" Imi aminteşte de unii din aceşti predicatori de seminar. "Un om aşa de strălucit! Nu este nevoie ca noi să ne ţinem în jur cu restul găinilor, noi toate ar trebui să mergem cu el."

E-22 Ei bine, înainte ca micuţul să-şi termine discursul, acolo a fost un alt puişor care nu avea aşa pene strălucite, a venit alergând înăuntru dintre restul curţii puilor, şi a zis, "Băieţi, doar un minut! Eu tocmai am auzit ultimul buletin la radio. Puii au urcat la patru cenţi pe livră, noi toţi vom merge la măcelărie mâine! La ce vă va folosi cunoştinţa voastră?"

E-23 Frate, toată cunoştinţa ce o putem acumula, la ce ne foloseşte? Noi suntem şase picioare de pământ! Noi toţi murim cu ţolii şi cu minutele. Cunoştinţa noastră nu înseamnă nimic. Noi vrem să-l cunoaştem pe El. Dar ei fac aceea.

E-24 Aşa cum am remarcat cu un timp în urmă despre un anumit canar mic, şi el a gândit că ştie toată cunoştinţa care-care era necesară să fie cunoscută, şi el ştia aşa de mult încât putea spune la tot restul canarilor despre fiinţele umane. Astfel el zboară sus pe colivia lui şi începe să vorbească despre fiinţa umană, cum ştia el toate despre ei. Şi, dintr-o dată, un profesor de la Purdue a urcat şi a început să¬i vorbească ceva cuvinte înalt lustruite, şi micuţul ins şi-a clipit ochii şi şi-a întors capul. Acum, el avea ochi, el putea vedea profesorul. El avea urechi, putea să-l audă. Dar, desigur, el nu ştia despre ce vorbea el. De ce? El are un creier de canar. El are doar un creier de pasăre. Aceea este tot ce are. El nu are un creier uman, astfel el nu poate gândi ca fiinţele umane.

E-25 Şi nici nu poate gândi o fiinţă umană ca Dumnezeu! Voi sunteţi umani, şi toată cunoştinţa lumii nu este mai mult decât un creier de canar. Tot ce faceţi, voi doar vă răniţi pe voi înşivă cu aceasta. Voi trebuie să aveţi gândirea lui Cristos.

E-26 Motivul că oamenii merg şi se înscriu în organizaţii, şi înlocuiesc o strângere de mână în locul naşterii din nou, ei încearcă să ocolească naşterea nouă. Ei nu vor naşterea nouă. Şi ei-ei ştiu că noi o învăţăm în Biblie, astfel ei vor să înlocuiască ceva pentru aceasta. Şi oamenii Penticostali sunt tot aşa de răi, încercând să înlocuiască ceva! Ei o vor în mod clasic. Aceasta trebuie să fie doar aşa de clasică, "Noi vom da mâinile şi ne înscriem în biserică, şi să fim stropiţi sau botezaţi," sau ceva. Ei se tem de noua naştere. Eu uneori cred că Tabernacolul Branham se teme de aceasta!

E-27 Acum, noi toţi ştim că o naştere, mie nu-mi pasă unde este, sau unde, prin ce împrejurări, este o murdărie. Dacă un bebeluş se naşte pe o grămadă de pleavă, sau pe o podea tare, sau într-o cameră de spital decorată în roz, este o murdărie, oricum. O naştere a unui viţel, naşterea la orice altceva, este o murdărie.

E-28 Şi noua naştere nu este nimic mai puţin decât o murdărie! Dar oamenii sunt aşa de înţepeniţi, "Noi vom merge acolo unde ei strâng mâinile. Noi vom merge acolo unde ei nu urlă şi plâng, şi bat pe altar şi strigă." Voi vreţi să fiţi prea umani! Ceea ce avem nevoie este naşterea, să murim, aceea aduce la iveală Viaţa!

E-29 O sămânţă, un cartof vechi, un cartof sămânţă, voi luaţi cartoful acela şi-l puneţi în pământ. Până ce puteţi avea cartofi noi, acel cartof vechi trebuie să putrezească. Un bob nu poate produce viaţă nouă până nu a putrezit.

E-30 Şi un bărbat sau femeie niciodată nu poate avea naştere nouă până când intelectele lor şi eul lor nu este putred, mort, să moară la altar, şi strigă, să devină cu totul răscolit, până la un loc unde scrobeala iese din gulerul vostru, şi voi sunteţi născuţi din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Mie nu-mi pasă dacă voi schelălăiţi, vorbiţi în limbi, săriţi sus şi jos, vă zbateţi ca un pui cu capul tăiat, voi produceţi Viaţă nouă! Dar noi am înlocuit ceva pentru aceasta, noi vrem felul clasic, sigur.

E-31 Zilele trecute, vineri, eu şi soţia am mers la magazin. Eu nu vreau să spun căci cânt la harpă cu aceasta. Dar aşa cum mergeam jos pe stradă, eu doar continuam să-mi întorc capul dintr-o parte într-alta, femei goale. Am promis lui Dumnezeu când am fost un orb, că dacă El îmi va vindeca ochii mă voi uita la lucrul corect. Şi eu ţin o cruce mică atârnând în maşina mea. Când eu văd aşa ceva, mă uit la cruce şi zic, "O Dumnezeule, Acela-i Refugiul meu," aşa cum am privit la cruce.

E-32 Eu am văzut femeile acelea. Meda a zis, "Noi nu am văzut astăzi o femeie care avea o fustă." Şi ea a zis, "Bill, priveşte la femeia aceea de acolo cu acele fâşii în jurul părţii de sus a trupului ei," şi a zis, "vrei să-mi spui că femeia aceea nu ştie că aceea este greşit?" A zis, "Dacă ea nu ştie că este greşit, atunci ea este ieşită din minţi."

E-33 Am zis, "Doar un minut, dragă. Ea este o Americancă, ea face aşa cum fac Americanii." Am zis, "Am fost în Finlanda nu cu mult în urmă, scumpa."

E-34 Şi eu am chestionat acolo un bărbat care m-a aşezat, Doctorul Manninen. Şi noi mergeam la-la băile sănătăţii, care se numesc sauna, şi ei te duc înăuntru şi toarnă apă fierbinte, sau apă pe pietre fierbinţi, şi aceasta doar te transpiră. Apoi te face să sari în apă îngheţată, şi apoi înapoi afară. Şi apoi te duci într-o cameră, şi acolo sunt felceriţe înăuntru acolo, femei care masează pe bărbaţi (şi ei goi), şi îi trimit înapoi în bazin. Eu nu am vrut să merg înăuntru. Şi am zis, "Doctor Manninen, asta-i greşit."

E-35 El a zis, "Bine, atunci, Reverend Branham, asta e greşit. Atunci ce spui despre doctorii voştri Americani care va dezbrăca o femeie goală şi o pun pe masă, şi examinează fiecare sex-organ sexual care îl are? Ce spuneţi de surorile voastre din spitale?"

E-36 Am zis, "Scuză-mă, Frate Manninen, Manninen, tu ai dreptate."

E-37 Ce este aceea? Acestea sunt obiceiuri. Când am fost în Paris cu greu am putut să o cred, că urinarele şi pentru bărbaţi şi femei erau aceleaşi. Eu nu o puteam înţelege, că wc-urile erau pe marginea străzii şi pentru bărbaţi şi femei. Eu nu am putut crede că atunci când femeile au mers la plajă să meargă să înnoate, un băiat şi iubita lui, ei nu au camere de îmbrăcare, ei doar şi-au luat toate hainele lor până la ultima îmbrăcăminte, apoi şi-au întors spatele şi şi-au pus o panglică mică şi au mers să înnoate, dar este aşa. Ei nu acordă nici o atenţie la aceasta. Acesta-i un obicei al Franţei.

E-38 În Africa, femei şi bărbaţi, tineri şi bătrâni, fără haine de loc, umblă prin preerii. Niciodată nu au ştiut ce era un wc, sau lucruri, sau niciodată nu au mers afară unul din vederea celuilalt. Dar ei nu ştiu deosebirea. Ei nu ştiu deosebirea. Dar acestea sunt obiceiuri ale naţiunilor.

E-39 Dar am zis, "Dragă, noi suntem diferiţi, noi suntem dintr-o altă Naţiune. Noi suntem pelerini şi străini aici, aceea este ce face aceste lucruri să arate aşa de greşit. Căci Biblia a zis, 'Cei ce mărturisesc astfel, pretind, ei arată că ei sunt pelerini şi străini, ei caută o cetate care vine."'

E-40 Un bărbat sau o femeie în Italia, în Franţa, în Africa, în orice altă naţiune, care a fost cândva născut din nou din Duhul Sfânt, nu face lucrurile acelea. Ei nu vor purta hainele acelea. Ei nu se vor comporta în felul acela, pentru că ei sunt dintr-o altă Naţiune al Cărui Conducător şi Făcător este Dumnezeu. Noi suntem din Cer. Duhul care este în voi, motivează viaţa voastră. Dacă tu eşti un American, tu vei face cum fac Americanii. Dacă eşti Francez, tu vei face cum fac Francezii, şi-l critici pe celălalt. Dar dacă tu eşti al lui Dumnezeu, tu vei face în felul cum fac cei din Cer, deoarece Duhul tău vine de Sus şi El te controlează.

E-41 Voi vă puteţi uita la ceva mic. În Scriptură, cei ce au căutat această Cetate nouă, s-au comportat diferit. Ei au mărturisit că erau pelerini şi străini. Dar de partea lui Cain, ei au devenit fugari şi renegaţi. Dar Creştinii au fost pelerini şi străini. Un fugar nu are casă, un renegat este o persoană oribilă. Dar un pelerin este ceva real, şi dintr-o ţară reală într-o altă Naţiune, încercând să-şi afle calea spre Casă, mărturisind prin trăirea lui că el are ceva că el este dintr-o altă Ţară. Acolo este motivul.

E-42 Dar totuşi acei oameni care fac aşa, acei oameni care poartă lucrurile acelea, lăsaţi-mă să vă spun. În Africa de Sud, când am văzut treizeci de mii de păgâni aspri, goi, băştinaşi cu datini. Fete de şaisprezece-optsprezece-, douăzeci de ani, băieţi fără nici un petec de haine, stând acolo cu noroi în feţele lor, şi vopsiţi, oase prin nasul lor, şi bucăţi de lemne atârnând din urechile lor, şi îşi pun ceva oase umane sau ceva oase în părul lor, dinţi de animale atârnând peste ei, goi aşa cum vin în lume, şi nu o ştiau. Dar când ei au primit pe Cristos, şi au căzut pe faţa lor şi au primit Duhul Sfânt, ele s-au ridicat şi şi¬au încrucişat braţele să ţină ruşinea la sânii lor, aşa cum au plecat şi au găsit haine să se îmbrace. De ce? Ei au devenit pelerini şi străini faţă de această lume. Aleluia! Ei au fost departe de El. Da, domnule.

E-43 Oh, da, aceşti oameni se numesc Creştini. Ei aparţin la biserici. Ei pleacă şi zic, "Noi suntem Metodişti. Noi suntem Baptişti. Noi suntem Penticostali. Noi suntem Adventişti de ziua a Şaptea. Noi suntem aceasta, aceea, şi cealaltă." Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Duhul vostru, viaţa care este în voi, motivează şi spune ce sunteţi. Isus a zis, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte."

E-44 Biserica a devenit ca Israel, întâi. Ei au văzut toate naţiunile păgâne având un rege. Dumnezeu era Regele lor. Şi ei au văzut naţiunile păgâne având rege, astfel ei au vrut să se comporte ca naţiunile păgâne, şi ei şi-au adus un rege. Şi aşa cum au făcut-o, ei au ajuns în necaz. Treptat aceasta a început să intre înăuntru. Treptat lumea a început să se strecoare în ei. În final s-a sfârşit în Ahab. Un rege venind doar puţin mai aproape la aceasta, puţin mai aproape la aceasta, şi în final a stors viaţa din ei. Şi acolo au mers ei. Şi când a venit adevăratul Rege, ei nu L-au cunoscut.

E-45 Acela-i acelaşi lucru ce a făcut biserica. Ea a adoptat. Aici sunteţi. Ea a adoptat politica, învăţământul. Ea a adoptat organizaţii, societate, biserici mari, predicatori îngâmfaţi. Şi când adevăratul Rege vine, ei nu-L cunosc, şi ei răstignesc tocmai Duhul Sfânt care este Regele lor. Ei nu-L cunosc, ci ei râd de El şi îşi bat joc de El. Aşa cum au făcut Iudeii cu Mesia lor, biserica face cu Mesia lor la fel. Ei nu o ştiu. Ei nu au înţelegerea spirituală, deoarece ei sunt aşa de în-documentaţi cu ochii lor şi ce văd ei, mari clădiri, încercând să se compare cu lumea. Noi niciodată nu suntem îndemnaţi-îndemnaţi să ne comparăm cu lumea. Noi suntem îndemnaţi să ne smerim.

E-46 Şi, unul este majoritatea, în Dumnezeu. Şi astăzi în evangheliştii vindecărilor afară pe câmpuri, există o astfel de întrecere, concurenţi. Unul zice, "Ei bine, binecuvântat fie Dumnezeu, eu am aşa de multe mii. Eu am o adunare mai mare decât ai tu." Ce contează aceea? Noi avem unul sau un milion, ce contează aceasta? Suntem noi devotaţi lui Dumnezeu? Suntem noi devotaţi faţă de Cuvântul Lui? Stăm noi sub testul Duhului Sfânt? Este acesta adevărat? Acela-i lucrul principal.

E-47 Dar noi compromitem asupra Bibliei. Mulţi dintre oamenii noştri Penticostali, pe Doctrinele fundamentale ale acestei Biblii, compromit. Există... Eu nu vreau să rănesc simţurile. Eu sunt în biserica mea proprie, şi simt că eu-eu aş putea face doar ce, în biserica mea, deoarece eu predic Evanghelia. Dar există zeci de mii de predicatori Penticostali care ştiu că nu există un astfel de lucru în Biblie ca botezul în numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt." Eu provoc arhiepiscopul, sau oricine, să-mi arate unde cineva a fost botezat cândva în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Dar ei compromit, din cauză că organizaţiile au făcut aşa. Nu există nici o persoană în Noul Testament, şi pentru trei sute de ani după aceea, prin istorie, decât cei care au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Ce era aceasta? Organizaţie. Aceea a făcut-o. Compromiţând!

E-48 Şi astăzi ei au luat toţi lucrătorii de stradă de pe străzi. Ei au luat tamburina afară din biserică. Ei au luat toată gloria din biserică, şi au predicare de seminar, o predicare de cocoşel pieptănat, totul lustruit în societate, şi femeile lor poartă pantaloni scurţi şi rochii în care ele sunt ca la piele, şi bărbaţi fumând ţigări, şi joacă cărţi şi spun glume murdare. Aceasta este o dizgraţie în privirea lui Dumnezeu! Eu ştiu că aceea este dur, dar este timpul ca cineva să zică ceva. Compromiţând, cedând, acţionând ca lumea!

E-49 Mie nu-mi pasă dacă trebuie să stau singur, cu nimeni decât cu Dumnezeu singur, eu voi predica Adevărul Bibliei lui Dumnezeu şi voi sta pentru Acesta. Dacă mor, eu încă voi sta pentru Adevăr. Cu certitudine. Noi vrem Adevărul. Eu voi măsura nu conform cu biserica, ci conform cu Cuvântul lui Dumnezeu eu vreau să măsor.

E-50 Dar Dalila, aţi observat, ea a ştiut că Samson avea o putere. Şi ea nu ştia în ce stătea puterea aceea. Ea nu-şi dădea seama ce era puterea aceea, dar acolo era ceva putere mare pe care o poseda Samson, şi ea voia să o afle. Şi, ca Dalila, ea continua să cucerească pe Samson după frumuseţea ei. Oh, ea s-a îmbrăcat foarte provocator. Şi ea a umblat înaintea lui şi ea chicotea ca ceva adolescente ale zilei, şi-şi aşa mai departe, şi voia doar să acţioneze ca altceva, o striptesă, încercând să-l atragă pe Samson la ea.

E-51 Acela-i acelaşi lucru ce l-a făcut lumea bisericii. Acum unde este marea ta Putere?

E-52 "Ei bine, dacă ne vom organiza, aceea va rupe Puterea." Biserica Catolică a făcut-o.

E-53 "Dar Filistenii sunt peste tine, Samson." Şi un Luther a ieşit.

E-54 Apoi ei s-au organizat din nou. "Dacă mă vei lega cu altă funie, aceasta mă va ţine." Astfel ei au făcut-o.

E-55 "Şi Filistenii pe tine, Samson." Ce s-a întâmplat? Wesley a ieşit şi a rupt funiile.

E-56 "Acmp tu m-ai înşelat tot timpul. Tu nu ştii că eu te iubesc, Samson? În regulă, spune-mi adevărul din inima ta."
"În regulă, tu mă legi cu altă funie."

E-57 "În regulă, acum noi vom face aceea." Ce este aceea? Aceea este funia denominaţională.

E-58 "Tu să mă laşi să fiu liber, că eu nu am denominaţiune. Atunci, eu îţi spun, tu mă vei avea frânt." Deci au ieşit Penticostalii. Unde îţi este Puterea?
"Filistenii sunt asupra ta." Şi el a rupt funiile din nou.

E-59 Dar acum ce s-a întâmplat? Aceasta a prins Penticostalii, marii Doctori ai Divinităţii ca păstori ai lor, ceva oameni mari. Ei au doar tot aşa de multă şcoală şi ritual ca şi Metodiştii şi Baptiştii, sau cum au oricare dintre restul lor. Mergeţi într-o biserică şi voi nu puteţi a uzi un "amin," tot aşa de reci ca o grămadă de Eskimoşi chiar de la Polul Nord. Reci! Indiferenţi! "Şi acum Filistenii sunt asupra ta, Samson."

E-6

E-61 Unde este Puterea noastră? Unde este gloria noastră? Ce este aceasta? Deoarece am mers după înţelepciunea omului în loc de Puterea lui Dumnezeu! Păi, ei au predicatorii noştri şi lucruri sunt aşa de înţepeniţi şi rigizi, încât ne-au organizat încât noi suntem aşa de rigizi şi înţepeniţi cu gâtul, încât oamenii... Mai auziţi voi vreodată un strigăt în biserică? Voi nu mai auziţi pe nimeni plângând. Banca jălitorilor este pusă la subsol. Nu mai este slavă în biserică. Tot ce facem este să stăm în spate tot aşa de rigizi cât putem fi. Noi nu suntem liberi. Noi suntem legaţi. Diavolul, cu demonii lui modernişti, a legat biserica Dumnezeului cel viu. Aşa este. Nu mai există Putere în biserică. Nu mai există libertate. Oamenii sunt aşa de rigizi şi ţepeni! Păi, Dumnezeu poate veni în mijlocul oamenilor Penticostali, şi să arate că El este Dumnezeu, şi să dovedească semnele Lui despre învierea Lui, aceasta nici măcar nu-i zguduie. Slavă! Păi, este o dizgraţie! Eu umblu prin ţară, Dumnezeu lucrează, înfăptuind semne, şi oamenii şed, şi, "Ei bine, eu presupun că este în ordine. Oh, eu ştiu că aceasta poate fi făcută." Aceasta nu-i mişcă! De ce? Ei sunt legaţi cu Dalila, lumea. Ei sunt în lanţuri.

E-62 Acum ei chiar i-a băgat pe ei în, i-a legat într-o confederaţie. "Filistenii sunt peste tine, Samson." Ce vei face privitor la aceasta?

E-63 "Oh, noi avem culte mari." Sigur. "Noi avem membri mai mulţi decât am avut cândva." Dar unde este Duhul? Unde este Duhul Sfânt?

E-64 Aceea este ce a făcut Diavolul. Aceasta a cucerit înăuntru în biserică. El a continuat să curteze biserica, "Vino la mine, eu îţi voi da un tabernacol mare imens pe aici dacă tu doar vei face aceasta. Dacă te vei scăpa de predicatorul acela fanatic care-l ai, şi iei un om, un Doctor al Divinităţii care are ceva sens, noi vom zidi o biserică frumoasă mare clasică şi vom fi ca restul din ei." Ruşine vouă! Mai degrabă aş avea un om care nu ştie despărţi cafeaua de fasole, dar care a fost umplut cu Duhul Sfânt, care a fost necompromis, prin Puterea lui Dumnezeu.

E-65 Dar aceasta a ajuns, oh, aşa de rigidă, încât ceva sărman sfânt poate pătrunde în adunare să vorbească în limbi, sau să strige puţin, sau să facă ceva, iar restul dintre ei toţi se vor aduna în jur să privească. "Ce a fost aceea? Ei bine, mă întreb de ce? Acela trebuie să fie un fanatic căzut de undeva." Voi ştiţi că acela-i adevărul! Ceva sfânt sărman păşeşte înăuntru, şi devine suficient de fericit să-şi ridice mâinile, şi să plângă să laude pe Domnul, cineva care va striga "amin" la predicarea Evangheliei, iar restul dintre ei se întorc în jur şi să vadă ce a zis el. Aceia sunt Penticostalii. Care-i chestiunea? Voi vă modelaţi după Metodişti, după Baptişti; ei se modelează după Catolici; Catolicii s-au modelat după iad. Şi, toţi împreună, aceasta tot după iad! Corect.

E-66 Dalila v-a cucerit în biserici mari, fine, predicatori educaţi, să ia clasa mai bună. "Păi, voi ştiţi, Aşa-şi-aşa aici jos este un milionar, dacă l-am putea aduce numai să vină în adunarea noastră! Oh, vai!" Dacă el nu este născut din nou, atunci el nu merită să fie acolo. Mie nu-mi pasă dacă el are un milion de dolari. Dacă el deţine patruzeci de Cadilacuri, orice are el, el trebuie să fie născut din nou, să vină drept jos la o naştere nouă şi să fie regenerat prin Duhul Sfânt, şi să vină afară de acolo într-o naştere nouă, mucind (scuzaţi-mă), plângând şi strigând, şi să continuie înainte cum fac restul dintre ei, şi să trăiască o viaţă după aceea să dovedească că Îl are. Amin. Aceea este ce aveţi nevoie.

E-67 "Samson, Filistenii sunt asupra ta." Comuniştii sunt asupra ta. Lumea este asupra ta. Diavolul este asupra ta.

E-68 Ei merg înapoi şi văd Duhul lui Dumnezeu înfăptuind minuni şi făcând lucruri ale învierii Lui, ceea ce a promis Isus, ei spun, "Ştiţi, eu gândesc că Fratele Branham are o mulţime de telepatie mintală. Păstorul meu a spus că aceasta era de la Diavolul."

E-69 Tu sărman, făţarnic, infidel amăgit, tot lustruit, tu lupule îmbrăcat în haine de oi! Isus a zis, "Dacă M-aţi fi cunoscut, aţi fi cunoscut ziua Mea." Dar voi aveţi o grămadă de Sauli care încearcă să vă facă ca restul lumii.

E-70 Noi vrem o grămadă de oameni ai lui Dumnezeu care nu compromit asupra Cuvântului, ci predică Adevărul şi stau pe botezul Duhului Sfânt.

E-71 Dar ce a făcut lumea? Ea v-a ras toată Puterea jos. Voi aţi fost născuţi Nazarit, Penticostali, dar lumea desigur v-a ras Puterea. Acum este tot aşa de rigidă ca restul dintre ele.

E-72 Ce vom face noi? Ce se va întâmpla? Există un lucru glorios la care mă pot gândi ca să închei acest text.

E-73 În timp ce Samson era legat! Noi nu putem avea o trezire. Ascultaţi la fratele nostru loial, Billy Graham, "Trezire în ziua noastră!" Ascultaţi la strigătul lui Oral Roberts, "Trezire în ziua noastră!" Ascultaţi la restul dintre ei, "Trezire în ziua noastră!" Cum putem noi avea o trezire când suntem legaţi? Noi am legat Duhul Sfânt, cu organizaţiile şi tradiţiile noastre, şi noi nu putem avea o trezire a Duhului Sfânt. Amin. Eu ştiu că aceea este pârjolitor de fierbinte, cu vremea, dar este Adevărul. Cum putem noi avea o trezire a Duhului Sfânt când voi sunteţi aşa de legaţi şi rigizi! "Formă de evlavie," Biblia a zis că ei vor avea. "Formă de evlavie dar vor nega Puterea de acolo." Puterea din ce? Puterea organizaţiei? Puterea lumii? Puterea bisericii? Puterea Duhului Sfânt! Acela-i locul secret în biserică. Şi când biserica adoptă predicatori educaţi, şi clădiri mari şi podoabe, în locul Duhului Sfânt de modă veche, ei mai bine ar fi în misiune din nou. Amin. Adevărat. Cum veţi avea o trezire a Duhului Sfânt, şi oamenii Îl sting şi-L leagă şi le este teamă de El? Acolo este unde zace necazul.

E-74 "Filistenii sunt asupra ta." Dar singura binecuvântată speranţă ce o avem, în timp ce Samson era în temniţă...

E-75 Care era primul lucru ce au făcut ei când l-au prins? Ei 1- au legat, întâi. Ei i-au luat puterea, i-au aflat secretul. Ei v-au aflat secretul. Lumea v-a aflat secretul. Acum voi femeile toate vă tăiaţi părul, aceasta merge ca lumea. Voi bărbaţilor toţi mergeţi şi vă comportaţi ca lumea. Este în ordine, spuneţi glume şi glume murdare, şi ieşiţi afară şi fumaţi câteva ţigări, şi mergeţi afară cu nevestele vecinilor, şi toate altele în felul acela, puţină băutură sociabilă să vă ţineţi slujba. Eu mai degrabă aş sta pe burtă şi aş mânca sărăţele şi să beau apă din reţea, şi să stau curat şi pur înaintea lui Dumnezeu, decât să compromit pentru vreun fel de slujbă. Aşa este. Adevărat. Staţi adevăraţi către Dumnezeu.

E-76 "Samson, Filistenii sunt peste tine." Tabernacol Branham, ismul-lumesc se strecoară printre voi. Ce spuneţi despre aceasta? V-aţi expus secretul? V-aţi expus secretul acela pe care Dumnezeu vi l-a dat când vă tăvăleaţi acolo în rumeguş cu câţiva ani în urmă? L-aţi lăsat să se strecoare afară cu închinare, socială formală? Ce vi s-a întâmplat? Dumnezeu poate veni jos şi să înfăptuiască o minune şi să meargă chiar jos prin audienţă şi să spună oamenilor secretele inimilor lor, şi totul, şi să vindece pe cei bolnavi şi suferinzi, şi să facă semne şi minuni, şi să predice Cuvântul Lui aşa de tare cât pot ei, prin Duhul Sfânt; şi oamenii spun, "Ei bine, eu presupun că este în ordine. Ne place să ascultăm la aceasta din când în când, dacă nu suntem prea obosiţi." Acela-i Tabernacolul Branham. Filistenii sunt asupra ta.

E-77 Când, obişnuia să fie când predicarea Cuvântului, şi sfinţii bătrâni cu lacrimi în ochii lor, se ridicau în picioare şi umblau, hohotind, poate fără să spună un cuvânt, doar umblând în jur, de două sau trei ori, şi şedeau jos, aşa de umpluţi cu Duhul Sfânt! Cuvântul i-a hrănit! "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Filistenii sunt asupra ta, Tabernacol Branham.
Filistenii sunt asupra voastră, Penticostalilor.

E-78 Desigur, Filistenii v-au prins, pe restul din voi, cu mult timp în urmă când v-aţi organizat aşa de strâns, nimic nu putea veni înăuntru numai dacă erai un Prezbiterian, Baptist, Metodist, Catolic, sau ceva. Tu nu ai avea nimic de-a face cu restul dintre ei.

E-79 Deci, trezire în ziua noastră? Cum o putem noi avea când dătătorul de trezire obişnuit este legat de lume? Dumnezeu nu va veni înăuntru unde este lumea, voi doar puteţi depinde de aceea. Voi vă asociaţi cu lumea, atunci aceasta este-este totul din ea. Când voi lăsaţi ca lumea să se strecoare înăuntru, voi mergeţi să vă comportaţi ca lumea, atunci voi sunteţi terminaţi. Dar când dezlegaţi fiecare lanţ de la lume, şi veniţi la Dumnezeu, Dumnezeu vă va folosi până când mergeţi să flirtaţi din nou.

E-80 Iată singura speranţă pe care o am în această dimineaţă, să zvonesc Mesajul meu, este aceasta, "În timp ce Samson era legat, o şuviţă nouă de păr i-a crescut."

E-81 Dumnezeu ne trimite o altă Biserică chiar înainte de timpul sfârşitului, ca Puterea Duhului Sfânt să poată veni în ea, în demonstrările Duhului, şi Marcu 16 să poată urma Biserica, Fapte 2:4, Fapte 2:38, toată aceasta va fi urmată drept înainte cu Biserica. Semne şi minuni însoţesc apostolii. Mari semne ale învierii Lui îi însoţesc. În timp ce noi suntem în temniţă, cu siguranţă Dumnezeu creşte o recoltă pe undeva, pentru ultima ucidere mare. Fie ca acela să fii tu, prietenul meu Creştin de aici în această dimineaţă, fie ca aceasta să fie că tăria ta a început să crească. Mă rog ca acest Mesaj din dimineaţa aceasta, şi afară în ţară unde va merge acesta, eu nădăjduiesc că acest Mesaj va ajuta să aducă vitamina la sistemul vostru care va creşte o Putere spirituală înapoi în viaţa voastră din nou.
Să ne aplecăm capetele şi să ne rugăm.

E-82 O Doamne Dumnezeule, Creator al Cerurilor şi al pământului, Autorul Vieţii Veşnice, şi Dătătorul fiecărui dar bun spiritual, ia aceste cuvinte în această dimineaţă şi punele în inimă, şi udă-le, Doamne. Fie ca oamenii să se roage asupra acestor lucruri, văzând că lumea a curtat biserica şi în final a găsit Puterea ei, i-a găsit locul ei secret, i-a aflat unde stă secretul, şi i l-a ras. A luat oamenii care odată au strigat biruinţa, odată au avut biruinţa, şi i-a ras, să stea acasă miercuri seara să privească un program la televizor. Le-a luat bucuria din inimile lor, şi le-a dat mai multă dragoste pentru lume decât cum au ei pentru Dumnezeu. Le-a dat mai multă lume, pentru lumeşti, mai multă dorinţă pentru distracţie lumească decât să aibe predicarea Evangheliei. Dacă nu există o orchestră mare şi o mulţime de agitaţie, şi strigăte şi agitaţii, atunci ei nu vor vechia Evanghelie, în continuare, care aduce lacrimi de bucurie în suflet, care aduce înapoi vindecare Divină, care reaşează darurile apostolice la biserică, care aduce pe Cristosul înviat, pe Mesia din această zi.

E-83 Dar aşa cum Israel a fost legat prin-prin regii lor, încât ei nu puteau urma pe adevăratul Rege; şi adevăratul Rege, când El a venit, ei nu L-au recunoscut. Tot aşa este astăzi. O Doamne, Regele Gloriei a apărut în forma Duhului Sfânt, şi, Doamne, ei nu o ştiu. Ei nu o recunosc. Ei sunt aşa de organizaţi aşa de strâns, încât ei nu o înţeleg, deoarece nu este în organizaţia lor. Doamne, aceasta este o lucrare a Diavolului care a făcut aceasta la oameni.

E-84 Fie ca Samsonul lui Dumnezeu, fie ca cei drepţi în inimă, acei care tânjesc şi plâng, şi pledează şi o ţin înainte, fie ca ei să stea cu acesta, Doamne, până când această nouă recoltă creşte, până când apare din nou o bucurie în Sion, şi acolo vine un grup care poate să recunoască şi să înţeleagă, care poate să vadă pe Mesia şi Puterea ascunsă care este ascunsă de lume, ca ei să nu înţeleagă acum. Îngăduie, Doamne, ca ei să vadă aceasta. Căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
[Porţiune goală pe bandă – Ed.]
... Putere chiar acum,
O Doamne, trimite Puterea chiar acum
Şi botează pe fiecare.
Ei erau în camera de sus,
Ei erau toţi cu un acord,
Când Duhul Sfânt a coborât
Care a fost promis de Domnul nostru.
O Doamne, trimite Puterea Ta chiar acum,
O Doamne, trimite Puterea Ta chiar acum;
O Doamne, trimite Puterea chiar acum
Şi botează pe fiecare.

E-85 Cum Îl iubesc eu! Doar să trimită Puterea Lui! Ei erau în camera de sus, toţi cu un acord. Toată lumea s-a scurs din ei. Ei au fost goliţi, şi Duhul Sfânt a venit.

E-86 Astăzi ei zic, "Vino, înscrie-te la biserică, pune-ţi numele în registru. Sau apleacă-te jos şi zi, 'Eu mărturisesc pe Cristos ca Fiul lui Dumnezeu,' ridică-te." Diavolul face acelaşi lucru. Cu certitudine. Diavolul a fost botezat când Iuda a fost botezat. Diavolul a mers afară şi a predicat Evanghelia când Iuda a mers afară şi a predicat Evanghelia. Dar Diavolul nu a primit Duhul Sfânt. Aceea este. Acolo-i unde este Puterea ascunsă, acea înviere, care ştie sigur, dincolo de o umbră de îndoială. Amin.

E-87 El este aici. Acelaşi Duh Sfânt, acel Unul era peste Mesia, încă este peste Biserica Lui. El niciodată nu pleacă. "Eu voi fi cu voi întotdeauna, chiar în voi, până la sfârşitul lumii. Eu voi fi acolo. Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Mai multe decât acestea veţi face, căci Eu merg la Tatăl Meu."

E-88 Dar lumea o compromite, "Oh, acelea sunt zile trecute!" Tocmai ce vrea Diavolul să faceţi. Ei vă vrea să străluciţi. Dumnezeu vă vrea botezaţi. Dumnezeu vă vrea... Voi ziceţi, "Oh, eu nu cred toată desfăşurarea aceea." Mergi înainte şi trăieşte, mergi înainte şi trăieşte în păcatul tău, trăieşte în păcatul tău. Dar până nu putrezeşti, până nu putrezeşti faţă de ideile tale proprii, până nu putrezeşti faţă de modele tale, şi să fii regenerat din nou şi născut din nou, şi Viaţa aceea nouă va fi cu totul diferită de acea care a mers jos.

E-89 Un bob de porumb merge jos galben, şi vine sus verde. Merge jos tare, învelit înăuntru, el vine sus flexibil şi bătut de vânt. Oh, glorie! Aleluia! Când vânturile încep să bată, bobul nu poate face nimic decât să se mute, mişcă, dar micuţul-micuţul firicel se îndoaie şi se bucură, creşte apoi, se întăreşte. El nu poate deveni un fir până bobul nu este mort şi putred. Nu numai mort; ci putred. Nu mai poate veni înapoi, dar viaţa vine din el.

E-90 Aşa cum am zis cu un timp în urmă, o naştere este un lucru oribil, scârbos, murdar, cel mai murdar din murdar, dar acolo este unde zace viaţa. Când tu te socoteşti murdar, socoteşti crezurile tale Metodiste, Baptiste şi Penticostale murdare, şi mori la altar, atunci Viaţa nouă intră. Duhul Sfânt te face în deasupra de aceea; tu vezi pe Dumnezeu.

E-91 Noi Îl vom vedea într-o zi glorioasă. Într-o zi dincolo de accesul cunoaşterii muritoare, noi Îl vom vedea. Voi credeţi asta? Într-o zi dincolo de accesul cunoaşterii muritoare, acolo aşteaptă pentru mine un mâine bucuros.

E-92 Eu stăteam sus aici la colţ seara trecută, şi m-am gândit că l-am văzut pe micul Rabin Lawson. Când el obişnuia să fie aici jos, şi întindea în jur cu bastonul lui vechi şi mă trăgea cu gâtul lui, în jurul gâtului meu cu bastonul lui, aici sus la amvon, şi cânta cântarea aceea, "Acolo aşteaptă pentru mine o..." [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-93 Ceva s-a întâmplat! Aceasta a luat lumea afară. Eu am început să văd lucrurile diferit. Eu m-am îngrijorat aşa de mult despre felul cum fac aceşti oameni Americani, în mod constant, an de an, văzând femei şi bărbaţi cum se degradează şi ajung afară în păcat, încât eu aproape am avut o criză, de două sau trei ori, îngrijorându-mă de aceasta. Ieri, am zis lui Dumnezeu, "Eu nu mă voi mai îngrijora. Cuvântul Tău a zis că va fi aşa. Dar eu voi sta în spărtură şi voi striga împotriva ei, cu tot ce este în mine."

E-94 Zilele trecute, stând sus la Green's Mill, peştera mea, în spate de tot în pustie, m-am rugat toată ziua. Şi pe la ora trei, soarele apunea, şi eu stăteam acolo sus privind peste aceea, am ieşit din peşteră, sus pe o stâncă mare. Şi eu stăteam acolo, privind spre Est, lăudând pe Domnul. Şi eu puteam să văd soarele mutându-se jos în spatele pomilor sus pe vârful muntelui, cum priveam peste canion acolo peste celelalte, şi multe frunzişuri, tot aşa de liniştit cum putea fi. Şi am zis, "Doamne, într-o zi Tu l-ai ascuns pe Moise în crăpătura stâncii, şi Tu ai trecut pe lângă el, căci el era epuizat. Dar Tu ai trecut pe acolo, el a zis că 'arăta ca spatele unui om."' Eu am zis, "Ascunde-mă în crăpătură, Doamne." Pe la timpul acela, acolo la o parte de la mine, a venit un Vânt mic mişcându-se jos prin tufişuri. El s-a mişcat drept înainte, a venit chiar jos pe lângă mine, un Vânt mic mişcându-se jos, a mers jos prin păduri. Eu am stat acolo.
Într-o zi, numai Dumnezeu ştie doar unde sau când,
Roţile vieţii muritoare vor sta toate liniştite,
Atunci eu voi merge să locuiesc pe dealul Sionului.
Într-o zi dincolo de accesul cunoaşterii muritoare,
Într-o zi, numai Dumnezeu ştie doar unde şi când,
(Ce se va întâmpla? Ea se va închide, toate aceste rotiţe învârtindu-se)
Roţile vieţii muritoare toate vor sta liniştite,
Atunci noi vom merge să locuim pe dealul Sionului.
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă;
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă.
Dacă tu ajungi acolo înaintea mea,
Venind să mă duci Acasă;
Spune-i Fratelui Bosworth, şi la toţi prietenii mei, de asemenea,
Doar venind să mă duci Acasă.
Acum avântă-te jos (El va coborî într-o zi şi mă va ridica.) car-... (Fiecare pom vafi în flăcări; Îngerii lui Dumnezeu, carul de foc)... să mă ducă Acasă;
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă.

E-95 Într-una din aceste zile, într-una din aceste zile în părţile de jos ale orelor morţii mele, eu Îl aştept să vină. Aşa este.
Am privit peste Iordan şi ce am văzut
Venind să mă ducă Acasă; (ca bătrânul Ilie privind peste Iordan)
O ceată de Îngeri strălucitori venind după mine,
Ei veneau să mă ducă Acasă.
Avântă-te jos, coboară jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă;
Avântă-te jos, car dulce,
Venind să mă duci Acasă.

E-96 Domnul Isus, Conducătorul binecuvântat al acestui car, Pilotul peste vaporul vechi al Sionului, corabia Vieţii, mişcându-se jos prin clădire, vorbind, Prezenţa Lui este aici. Chiar Duhul Sfânt care L-a înviat din mormânt este aici.

E-97 Fiind că ei nu au dat cartonaşe de rugăciune, este cineva aici care a venit din afara oraşului, pe care nu-i cunosc, care sunt aici pentru rugăciune? Ridicaţi-vă mâinile, care eu nu vă cunosc. Ridicaţi-vă mâinile sus, care eu nu vă cunosc. Tu, tu de acolo. Eu cred că insul mic cu mustaţă în spate acolo, cineva şi-a ridicat mâna în spate în partea aceea. Da, tu, ţi-ai ridicat mâna? În ordine. Acolo în spate, tu, domnule. În ordine. Voi toţi sunteţi străini pentru mine? Acel Domn Isus, acelaşi Păstor al turmei de aici, credeţi că promisiunile Lui sunt adevărate? El unge biserica Lui, şi "Lucrările care le fac Eu, le veţi face, şi voi. Chiar mai mari decât acestea veţi face, căci Eu merg la Tatăl Meu. Mai multe decât acestea!" Voi o credeţi?
98 V-aţi ridicat mâna cei care nu m-aţi cunoscut? Credeţi că Dumnezeu poate să-mi spună ce este în inima voastră, poate să-mi vorbească întocmai cum El i-a vorbit femeii care I-a atins haina? Credeţi că El este Marele Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţilor noastre? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi stările voastre, mă veţi crede să fiu profetul Său, credeţi că Prezenţa Lui este aici şi de aceea El o permite? Tu te rogi pentru soţia ta. Ea are un şold rupt, şold dislocat. Aşa este. Dacă aceasta-i corect, ridică-te. În ordine, mergi şi află-o, bine. Amin.

E-99 Dar tu acolo din spate, insul mic care s-a ridicat în picioare, care ai mustaţa? Crezi tu din toată inima ta? Crezi tu că Dumnezeu poate să-mi spună necazurile tale? Crezi că fiul tău se va face bine? Tu crezi? Ai un băiat, el are paralizie cerebrală. Aşa este. Tu nu eşti... Acesta este din Kentucky. Dacă aceea este aşa, ridică-ţi mâna. Eu nu te cunosc, nu-i aşa? Dacă te cunosc... Ridică-ţi mâinile în felul acesta, că nu ne cunoaştem unul pe altul. Aşa este. Încredinţând lui Dumnezeu. Tu o crezi? Aşa cum o crezi, află-ţi băiatul în felul cum crezi. Doar puneţi-o pe inimă.

E-100 Cine a fost aici Acare şi-a ridicat mâinile, pe care eu nu-nu am... Tu ai fost? În ordine, domnule, tu mă crezi că sunt profetul lui Dumnezeu? [Omul zice, "Amin." – Ed.] Tu crezi, cu toată inima ta? Tu nu trebuie să te ridici, doar stai chiar acolo. În ordine, domnule, care este necazul tău, tu ai diabet de zahăr. ["Aşa este"] Şi îţi jenează piciorul. ["Da."] Tu eşti din Ohio. ["Da."] Numele tău este Dl. Miller. ["Aşa este."] Mergi ţnapoi acasă şi fii sănătos. În ordine, crede cu toată inima ta. În ordine.
Tu crezi cu... O crezi. Dacă poţi crede!

E-101 Doamna care şade aici, ţi-ai ridicat mâna? Doamnă mare, cu ochelari, tu crezi cu toată inima ta? Crezi tu cu... Tu mă crezi că sunt slujitorul lui Dumnezeu? Tu crezi? În ordine, dacă Dumnezeu poate şă-mi spună care-i necazul tău, vei crede tµ? Boală de inimă. În ordine, ridică-ţi mâna dacă este aşa. În ordine.

E-102 Doamna de aici alături de tine, s-a ridicat. Inima; dar este de fapt ochii tăi. Eu o cunosc. În ordine, dacă tu poţi crede!

E-103 Acolo în spate, omul următor acolo înapoi are boală de inimă, la fel, şi o boală de piele. Crezi tu că Dumnezeu te va face bine? Tu crezi, domnule?

E-104 Există un bărbat acolo în spate pe undeva, şi-a ridicat mâinile care nu... Dl. Schubert. În ordine, domnule. În ordine, crezi tu? Aceasta este pentru ochii tăi, de asemenea, nu-i aşa? Tu te rogi pentru mama ta care şade acolo afară, de asemenea. Dacă aceea este aşa, ridică-ţi mâna. Noi suntem străini. Este corect? Daţi mâna, daţi mâna unul cu celălalt. În ordine, aşa este. Dacă puteţi crede, puteţi primi!

E-105 Isus Cristos cel înviat este în clădire. El este acelaşi Unul. Ce vă face El vouă? Aţi lăsat voi ca lumea să sugă toată tăria afară din voi? Slavă! Eu vreau naşterea din nou! Eu vreau Viaţă nouă! Mie nu-mi pasă pe ce plan vine Acesta, dacă eu trebuie să fiu un holy roller, orice. Mie nu-mi pasă pe ce plan vine El, eu vreau adevăratul Duh Sfânt cum este peste mine acum. Eu vreau să-L păstrez! Eu mai degrabă îl am pe El decât toate lucrurile lumii. Amin! Credeţi voi? Credeţi voi că El este aici?

E-106 Puneţi-vă mâinile unul peste celălalt, atunci. Spuneţi-mi încă un lucru ce ar putea El face. Nimic. Aveţi credinţă acum. Credeţi că s-a sfârşit.

E-107 Doamne Dumnezeule, Creatorul Cerurilor şi pământului, Autor al Vieţii Eterne, şi Dătător al tuturor darurilor bune, Duhul Tău este aici aşa de ungător, Doamne, se pare că încăperea respiră, mişcându-se înainte şi înapoi. De ce nu o pot oamenii înţelege, Doamne? S-au-s-au asociat ei cu lumea aşa de mult, şi au ajuns aşa de reci şi formali şi rigizi, încât ei nu mai pot să Te cunoască? Doamne Dumnezeule, fie ca această Putere să atingă pe fiecare, şi fiecare persoană bolnavă să fie vindecată, fiecare păcătos salvat, şi Dumnezeu să primească slavă. Prin Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, eu o cer. Amin.

E-108 Voi o credeţi? Ridicaţi-vă mâinile. Acceptaţi voi vindecarea voastră? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum mergeţi şi aflaţi-o chiar în felul cum o credeţi, aceasta va fi în felul acela. Eu văd viziuni desfăcându-se peste alţii. Aşa este. Eu trebuie să vin înapoi deseară.

E-109 Dacă nu credeţi acum, voi nu veţi mai crede niciodată. Aşa este. Isus a făcut-o odată, şi ei au zis, "Tu eşti... Noi ştim când vine Mesia, El ne va spune aceasta." Ea a zis, "Eu ştiu că Mesia va face aceea. Dar Cine eşti Tu?"
El a zis, "Eu sunt Acela."

E-110 Atunci ea a alergat în cetate şi a zis, "Veniţi, vedeţi un Om Care ştia ce eram şi ce am făcut. Nu este acesta Mesia?"

E-111 El a zis, "Aceste lucruri se vor forma din nou în zilele din urmă. Biserica va predica Adevărul, Ea va sta pe Cuvânt. Ea va face toate Poruncile lui Dumnezeu. Ea nu se va asocia cu lumea. Şi pe acolo Eu mă voi mişca şi voi face aceleaşi lucruri."

E-112 Dar El a zis, "Ei vor fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât de Dumnezeu, călcători de cuvânt, acuzatori falşi, având doar o formă de evlavie," foarte religioşi, mergând la biserici. "Având o formă de evlavie, dar negându-i Puterea. Depărtează-te de felul acela!"

E-113 Voi oamenilor, oriunde aţi fost în biserică, pe care El v-a strigat chiar acum, viziunea a plecat de la mine. Dacă-dacă acela a fost adevărul, ce am zis eu, şi eu fiind că nu am ştiut aceea la voi, ridicaţi-vă mâinile, oricine a fost. Peste tot în biserică, fiecare-fiecare persoană. În ordine. Vedeţi? Nu-i cunosc, niciodată nu i-am văzut; dar Duhul Sfânt este aici şi El îi cunoaşte. Nu puteţi vedea că nu sunt eu?

E-114 Ascultaţi! Dacă El mă va încredinţa cu aceea, El mă va încredinţa cu Adevărul Cuvântului, pentru că Adevărul poate veni numai prin Cuvânt. "Pocăiţi-vă, fiecare, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor, iar voi veţi primi darul Sfântului Duh, căci promisiunea este pentru voi şi pentru copiii voştri, cei ce sunt departe, chiar atât de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru." Voi o credeţi? Urmează să fie un serviciu de botez doar într-un moment.

E-115 Să ne aplecăm capetele, eu voi cere păstorului să se roage în timp ce ei se pregătesc pentru botez. Eu cred că urmează un serviciu de botez. În ordine.

Up