Fără Bani Sau Fără Plată

Without Money Or Without Price
Data: 59-0802 | Durată: 1 oră 15 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Este cu certitudine un privilegiu să fiu înapoi la tabernacol, în dimineaţa aceasta. Eu doar mă întreb...

E-2 Fratele Neville a spus că mulţi nu puteau auzi în spate. Puteţi voi să mă auziţi destul de bine acum, înapoi acolo? Este în ordine? În ordine. Eu sunt-eu sunt mic, aşa că eu trebuie să fac multă gălăgie aşa ca poporul să ştie că eu sunt pe aici.
Deci, eu îmi amintesc odată când am lucrat la Utilităţile Publice. Eu venind în sus pe scări... Şi eu obişnuiam să port bocanci mari, cu ţinte în ei, de la a umbla pe liniile înalte. Şi eu veneam sus pe scări. Şi D-na Ehalt, care este o prietenă de-a mea, era la tabloul de comandă. Eu sunt sigur că D-ul Ginther de-acolo ar recunoaşte-o, destul de bine. Deci Edith a zis, "Billy, tu faci cea mai multă gălăgie, să fii un ins aşa de mic, pe care l-am văzut vreodată." Tropăind ţintele acelea mari, venind sus pe scări.

E-3 Am zis, "Păi, Edith, eu sunt aşa de mic, eu trebuie să las pe fiecare să ştie că eu sunt pe aici, fac multă gălăgie."

E-4 Bine, eu doar am mers înăuntru să chem. Fratele Neville mi-a spus că bunul nostru prieten, Fratele Roy Roberson, este absent de la serviciu în dimineaţa aceasta, din cauză că este bolnav. A lui... El are un dinte încrustat. Aceasta a cauzat o infecţie, şi i-a dat ceva temperatură. Şi el trebuie să-l aibă scos, eu cred, imediat. Şi Roy era ca un tată pentru noi aici, şi noi îl iubim. Şi eu am zis, "Frate Roy, eu-eu mă duc înăuntru acum, doar în câteva minute, la serviciu." Am zis, "Eu am să cer bisericii ca noi toţi să ne rugăm pentru tine, în dimineaţa aceasta," şi mâine când el se duce acolo, ca să aibă grijă de aceasta. Dintele a crescut strâmb, sau ceva, a fost băgat greşit, şi ei trebuie să-l taie afară, şi să-l scoată.

E-5 Fratele Roy este un veteran, aşa cum voi toţi ştiţi, din al Doilea Război Mondial, că doar a fost împuşcat în bucăţi. Şi dacă nu ar fi fost pentru bunătatea lui Dumnezeu, el nici măcar nu ar fi trăit. El a fost culcat afară printre cei morţi, pentru mult timp; braţele explodate afară aici, şi picioarele explodate, şi amândoi nervi principali omorâţi. Şi doctorul a zis, "Dacă el trăieşte vreodată, el niciodată nu va umbla un pas." Prin harul lui Dumnezeu, el lucrează în fiecare zi, căţărându-se şi de toate. Dumnezeu a fost bun cu el pentru că el este un om bun, şi noi îl iubim. Şi noi, noi-noi nu suntem toţi...

E-6 Dacă noi trăim corect, aceea nu înseamnă că noi suntem imuni de necazuri. În mod franc, aceasta înseamnă că toate necazurile sunt îndreptate pe calea noastră. "Căci multe sunt nenorocirile celui neprihănit, dar Dumnezeu îl scapă din toate." Aceea-i partea glorioasă.

E-7 Deci noi o să cerem doar rugăciune specială în dimineaţa aceasta, pentru Fratele Roy. Mă întreb dacă este careva aici, încă, care ar vrea să ne rugăm pentru ei, ar vrea să fie amintit ţntr-un cuvânt de rugăciune? Dacă ei doar şi-ar ridica mâinile. În ordine. Asta-i bine. Haideţi doar să stăm doar un moment, dacă voi vreţi, în timp ce ne rugăm.

E-8 Doamne, noi venim astăzi, la începutul sabatului. Şi soarele îşi ia doar cursul lui acum, să zboare peste lume, să aducă lumină şi viaţă la lucrurile acelea care el este rânduit să facă aşa. Şi la începutul serviciului care... Noi suntem o porţiune din Biserica Ta, care a fost chemată să ţină înainte serviciile de vindecare, vindecare fizică pentru trup; să împlinim aşteptările şi dorinţele binecuvântatului nostru Domn Care a fost rănit pentru fărădelegile noastre, şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi. Şi noi am cere, la începutul serviciului, aşa cum acesta începe să-şi ia aripi, în cântări, şi inimile noastre încep să fie înălţate, ca să amintim, în dimineaţa aceasta, Doamne, pe scumpul nostru, frate preţios, Roy Roberson, umilul Tău slujitor. Şi noi ştim că Tu i-ai cruţat viaţa pe câmpul de luptă, şi Tu ai fost bun cu el. Şi el astăzi suferă cu durere, că el nu a putut participa la biserică.

E-9 Şi, Doamne, în timp ce ei se rugau în casa lui Ioan Marcu, acolo a coborât un Înger în casa închisorii, unde Petru era în robie, acolo a deschis uşile, misterios, şi l-a călăuzit afară.

E-10 O Doamne, Tu încă eşti Dumnezeu. Acei Îngeri sunt la porunca Ta în dimineaţa aceasta. Ne rugăm, Doamne, ca în timp ce noi ne rugăm aici în casa lui Dumnezeu, ca Îngerii să meargă jos la casa Fratelui Roberson. Dorinţa lui este să fie aici la locul lui, dar durerea l-a ţinut jos. Şi fie ca Îngerii lui Dumnezeu să-l elibereze, să-l facă bine, aşa ca el să-şi poată lua iarăşi locul la casa lui Dumnezeu.

E-11 Acolo sunt alţii care au venit prin dificultăţi, ei-ei sunt bolnavi. Şi noi am văzut o femeie în vârstă, aşa cum ea era gata să-şi ia locul, şi-a ridicat mâinile, când ea şovăia pe picioarele ei. Ea a venit la casa lui Dumnezeu, să fie vindecată. Admite, Doamne, ca ea să meargă afară umblând, cu sprinteneala şi tinereţea unei femei tinere.

E-12 Toţi ceilalţi care şi-au ridicat mâinile, multe din ele au mers sus, căci este scris, şi s-a citat în trecut, "Multe sunt nenorocirile celui neprihănit, dar Dumnezeu îl scapă din toate." Fie ca noi să zburăm astăzi în credinţă, cu braţele credinţei, care ne va elibera de toată boala şi durerea. Când serviciul s-a terminat, fie ca acolo să nu fie nici unul slab în mijlocul nostru.

E-13 Admite, Doamne, ca fiecare necredincios să devină un credincios. Şi aşa cum noi medităm asupra Cuvântului Tău, fie ca Duhul Sfânt să-L ia şi să-L pună în inimile noastre, şi acolo să-L ude până când Acesta devine roada Cuvântului. Fă aceasta pentru noi, Doamne, aşa cum noi smeriţi ne aplecăm capetele şi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.

E-14 Chiar înainte să intrăm în mesajul serviciului pentru această dimineaţă, mi-ar place să purtaţi în minţile voastre, puţin mai aproape. Dacă există careva dintre voi care au concedii, şi ar vrea să participe la unul din serviciile care vor fi ţinute în Middletown, Ohio, începând de luni, o săptămână, acesta va fi la terenul de tabără.

E-15 Ştii tu chiar numele terenului de tabără, Gene? [Fratele Gene zice, "A zis că era la doisprezece mile în afară de Middletown." – Ed.] Fratele Sullivan. Middletown este un oraş mic, eu presupun că-i cam ca Jeffersonville aici. Este un centru de basketball. Fratele Sullivan este păstorul acolo. Oricare din bisericile Evangheliei Depline, care sunt acolo şaizeci şi ceva care cooperează cu acest miting, vor fi în stare să vă spună unde este terenul de tabără.

E-16 Şi acolo vor fi multe cabane pe terenul de tabără, aşa mi s-a spus, să aibă de grijă de persoanele care le-ar place să vină. Şi mitingurile vor începe de luni până sâmbătă, şase zile. Şi nu va fi duminica, din cauza celorlalte biserici, ca ei să poată să meargă să aibă serviciul lor obişnuit. Poate, vor fi servicii de vindecare, sau rugăciune pentru bolnavi, în fiecare seară. Şi toţi sunt invitaţi. Şi acela va începe pe 10 august, până la 15, de luni până sâmbătă. Şi dacă voi aveţi concediu, şi-şi aveţi concediul vostru să urmeze, şi voi doriţi să-l folosiţi în aşa fel, ei bine, noi sigur am fi bucuroşi să vă avem.

E-17 Eu de asemenea i-aş încuraja pe toţi aceia care nu au fost botezaţi în botezul Creştin, să rămână în dimineaţa aceasta şi să se gândească la aceasta. Şi fiţi gata pentru serviciul de botez care va urma în vreo patruzeci şi cinci de minute de-acum, eu presupun. Acela va fi aici la biserică.

E-18 Noi suntem foarte înclinaţi să încurajăm pe oameni să fie botezaţi în botezul Creştin, ştiind că aceasta este esenţial pentru mântuire. Căci a fost scris de către Domnul nostru, ultima Lui însărcinare, ultima Lui însărcinare către Biserică. Sau, aşa cum El a însărcinat Biserica, la urmă, El a zis, "Mergeţi în toată lumea, şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel care crede şi este botezat va fi mântuit." Deci noi ştim că este esenţial ca noi să fim botezaţi prin scufundare.

E-19 Şi noi vom fi fericiţi să vă oferim acest serviciu, la oricine care este convins în inima lor că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit să salveze pe păcătoşi, şi voi aţi fost unul pentru care El a murit să vă salveze; şi v-ar place să veniţi şi să fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre; spunând, la lume, că voi credeţi că păcatele voastre sunt iertate, şi că voi acum urmează să deveniţi un ucenic al Domnului Isus, să vă luaţi poziţia.

E-20 Dacă nu aveţi o biserică la care să mergeţi, noi am fi bucuroşi să vă avem să vă împărtăşiţi cu noi. Noi nu avem membri aici. Acesta-i un tabernacol deschis, pentru tot Trupul lui Cristos, din fiecare denominaţiune. Noi stăm ca o interdenominaţiune. Şi noi deschidem uşile la toţi oamenii, nu contează cine sunt ei; culoare, rasă, sau crez. Fiecare este binevenit. "Oricine vrea, să vină." Şi dacă voi nu aveţi altă biserică, noi am fi bucuroşi ca voi doar să veniţi şi aveţi părtăşie cu noi. Nu există nimic să vă înscrieţi. Doar veniţi drept înăuntru când uşile sunt deschise, şi aveţi părtăşie cu noi. Aceea-i tot ce aveţi nevoie; doar veniţi aşa. Veniţi cu o inimă deschisă, puneţi-vă umerii la roată, şi ajutaţi-ne aşa cum presăm înainte spre binele Împărăţiei lui Dumnezeu. Căci, noi credem că ora, este curând la îndemână, căci atunci când toate lucrurile despre care s-a vorbit în Biblie vor fi împlinite.

E-21 Fără îndoială că mulţi dintre voi aţi citit declaraţia lui Kruşciov, la O.N.U; zilele trecute, aşa cum mi-a fost citat dintr¬un ziar Canadian, de către un prieten. El a zis, "Dacă ar exista un Dumnezeu, El este gata să şteargă şi să curăţe din nou templul, cu voi capitaliştii, aşa cum El a făcut la început." Aşa că acum voi puteţi citi printre rânduri, "El este gata să şteargă templul din nou." Şi îngrozitor, un comunist să trebuiască să spună un astfel de lucru ca acela? El avea ceva, totuşi. Aşa este. Aceştia erau capitaliştii, la început, care au cauzat necazul. Noi suntem capitaliştii.

E-22 Eu l-am auzit pe scumpul nostru, pastor preaiubit, Fratele Neville, făcând o remarcă la transmisiunea lui de televiziune... sau radio, dimineaţa cealaltă, care doar a trecut iarăşi şi iarăşi, în mintea mea. Eu doar nu o pot uita. Eu am citat-o la un prieten de-al meu, seara trecută. Şi aceea era aşa, că acolo va... După luarea la o parte a Duhului Sfânt, afară de pe pământ, acea religie a bisericii formale va merge drept înainte, fără să ştie diferenţa. Aţi auzit vreodată, aţi... Câţi aţi auzit aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu era aceea uluitor? Ei nu cunosc pe Duhul Sfânt, aşa că ei nu vor şti când Acesta s-a dus, şi ei doar se vor duce drept înainte tot la fel. Când ultimul este sigilat în Trupul lui Cristos, ei încă vor merge înainte, încercând să aducă convertiţi la Acesta, pentru că ei nu ştiu ce este El. Şi religiile lor formale vor continua înainte tot aşa cum erau. Acum, aceasta s-ar putea să nu se adâncească în voi cum s-a adâncit în mine, dar aceea era intr¬adevăr o declaraţie uimitoare. Că, ei vor fi aşa de departe, doar în ritualuri religioase, încât lor nu le va lipsi Duhul Sfânt, pentru că ei nu ştiu ce este Acesta, în primul rând.

E-23 Dumnezeu să aibă milă de noi. Frate, mi-ar place să trăiesc în viaţa aceasta, şi dorinţa mea, până când dacă cea mai mică părticică din întristarea Lui, eu o voi şti în inima mea. Eu dacă aş face ceva care L-ar întrista, eu să fiu în stare să simt aceasta chiar într-un moment.

E-24 Dar mai, absenţa Lui; eu nu vreau să fiu aici când El nu este aici. Eu vreau să fiu dus atunci, da, domnule, căci acolo nu va fi Sânge pe scaunul milei. Va fi întuneric şi fumuriu şi negru. Sanctuarul nu va avea nici un Avocat acolo, să ne pledeze cazul la timpul acela. Voi ştiţi că Scriptura zice aceea? Sanctuarul fumega. Acolo nu era Sânge pe scaunul milei, atunci este judecată.

E-25 Dacă Domnul ne va da, cândva toamna aceasta devreme, câteva seri de trezire. Eu doar mi-am hotărât în minte, eu vreau să iau acea Carte a Apocalipsei, pentru un studiu asupra ei, doar să mergem chiar în jos prin Cartea Apocalipsei, înainte.

E-26 Acum, astăzi, eu ştiu că sunt mulţi care au venit înăuntru, să facem rugăciune pentru ei. Şi biroul meu a fost închis astăzi, sau săptămâna asta. Şi unii dintre oameni au venit înăuntru, nu au avut o şansă să ne rugăm pentru ei, acolo afară, pentru că băieţii au avut liber, pentru o zi sau două, să se odihnească. Ei au o mulţime de lucruri de făcut; lucrul lor propriu, plus lucrul la tabernacol, şi chemările mele la telefon, şi de toate. Aceasta curând îţi ajunge pe nervi. Şi deci atunci acela-i motivul. Eu ştiu că trebuie să merg afară pe undeva, din când în când, şi să fac ceva diferit, şi eu ştiu că şi ei, la fel. Deci, ei m-au chemat. Am zis, "Eu cred că aceasta va fi în ordine." Şi noi ne vom ruga pentru bolnavi, în câteva momente.

E-27 Şi m-am gândit ca să citim ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă aveţi Biblia acum, să deschidem la Cartea lui Isaia. Mie îmi place să văd că voi vă luaţi Cartea şi O citiţi. Eu citesc... Dacă nu mai mult decât unul sau două Cuvinte noi citim, totuşi, Acesta-i Cuvântul lui Dumnezeu Etern, Nemuritor. Acesta nu poate trece niciodată. Al 55-lea capitol din Isaia, tema, "Salvarea veşnică."
Hai, fiecare care însetează, veniţi voi la ape, şi cel care nu are bani; veniţi voi, cumpăraţi, şi mâncaţi; da, veniţi, cumpăraţi vin... lapte fără bani şi fără plată.
De ce cheltuiţi voi bani pentru aceea care nu este pâine? şi voi lucraţi pentru ceea ce nu satisface? Ascultaţi-mă cu sârguinţă, şi mâncaţi voi ceea ce îi bun, şi sufletul vostru să se încânte în grăsime.
Aplecaţi-vă urechea, şi veniţi la mine: auziţi, şi sufletul vostru va trăi; şi Eu voi face un legământ veşnic cu voi, chiar îndurările sigure ale lui David.

E-28 Mi-ar place să vă vorbesc, doar pentru câteva momente, asupra subiectului: Fără Bani Sau Fără Plată.

E-29 Există aşa de multe lucruri de distracţie în zilele noastre. Există aşa de mult să ademenească pe oameni la ceea ce noi am numi "plăceri," şi aceasta-i pentru toţi oamenii, de toate vârstele.

E-30 Există ademeniri pentru oameni tineri, dansurile moderne şi partidele de rock-and-roll, şi muzica care ei o au care merge cu aceasta. Şi este toată ademenitoare, pentru distracţie.

E-31 Mie nu-mi pasă în cât de bună casă a fost un copil crescut, şi cum a fost învăţat să facă bine; dacă copilul acela nu a acceptat experienţa Naşterii noi, muzica rock-and-roll îi prinde atenţia tot aşa de repede cum el o aude. Pentru că, în el, este născut în el, prin natură, un spirit carnal. Şi puterea Diavolului este aşa de mare, astăzi, încât aceasta îl prinde pe acel spirit din acel micuţ.

E-32 Şi cu cât mai mult o va face la cel bătrân, atunci, care a respins noua Naştere! Deoarece, numai aşa cum viaţa ta este schimbată, şi tu ai fost convertit şi născut din nou, în Împărăţia lui Dumnezeu; natura ta încă va fi a lucrurilor lumii, nu contează cât de religios eşti, afară doar dacă aceea s-a schimbat în tine. Tu ai putea să te închini şi să fii religios, dar totuşi aceea încă va avea un fel de putere de atragere către tine, pentru că acest om vechi al păcatului şi dorinţele lui încă nu este mort în tine.

E-33 Dar lasă ca o dată Cristos să ia tronul în inima ta, lucrurile acelea nu vor supăra. Aceasta este cu atât mai mare.

E-34 Eu nu pot menţiona numele omului, pentru că nu-mi pot aminti de numele lui acum, dar mulţi dintre voi îşi vor aduce aminte de el. Ei spun că acolo era o insulă unde se duceau oamenii, la pândă, şi femeile veneau afară, cântând. Şi cântările lor erau aşa de amăgitoare, încât marinarii care treceau pe acolo, pe vapoare, veneau înăuntru. Şi atunci soldaţii la pândă să-să prindă aceşti marinari nepregătiţi, şi să-i ucidă. Şi un anumit om mare a vrut să treacă pe-acolo. Şi el i-a pus pe soldaţii lui să-l lege de un catarg, şi-şi-şi să-i pună ceva în gură, aşa ca el să nu poată striga; şi-şi a pus dopuri în urechile marinarilor lui, aşa ca ei să nu poată auzi, şi să navigheze pe-acolo, să audă aceasta. Şi femeile au venit afară, dansând şi-şi ţipând, şi cântând. Şi, oh, aceasta era aşa de măreţ, încât el şi-a întors pielea pe încheieturile lui, strigând la marinarii lui, "Întoarceţi înăuntru!" Întoarceţi înăuntru!" Dar ei nu puteau să-l audă, ei aveau dopuri în urechile lor.

E-35 Iar atunci el a navigat la un anumit loc unde ei urmau să-l demascheze, sau să-i dezlege mâinile, şi el urma să le ia dopurile din urechi. Acolo, când umblau pe străzi, el a auzit un muzician care era cu aşa mult mai suprem decât aceea jos acolo, încât când el a trecut iarăşi pe-acolo, ei au zis, ,,O, mare corăbier, să te legăm noi la catarg din nou?"

E-36 El a zis, "Nu, doar lăsaţi-mă dezlegat. Eu am auzit ceva cu aşa de mult mai măreţ, încât aceea nu mă va mai deranja niciodată."

E-37 Acela-i felul cum este la un Creştin născut din nou. Ei au aflat ceva cu atât mai mare decât rock-and-roll şi distracţiile din această lume. Ei sunt distraţi de către Duhul Sfânt. Acesta-i cu aşa de mult mai mare, până când lumea este moartă faţă de ei.

E-38 Dar când voi mergeţi la această distracţie ieftină, voi trebuie să vă amintiţi că trebuie să luaţi o mulţime de bani. Un ins tânăr care îşi ia prietena lui la aceste chefuri şi aceste dansuri, şi aşa mai departe, o să plătească o mare parte din câştigul lui săptămânal. Şi cei bătrâni care încearcă să găsească plăcere în a merge la barurile de bere, să-şi beie întristările lor din săptămâna aceea, ei o să trebuiască să plătească bani grei. Şi ce obţin ei din aceasta? Ei nu obţin nimic decât durere de cap.

E-39 Şi amintiţi-vă tu va trebui să o rezolvi cu Dumnezeu într-o zi pentru aceasta. "Şi plata păcatului este moartea." Tu nu câştigi nimic aici pe pământ, prin aceasta. Este un miraj fals. Băutura va adăuga numai tristeţe. Păcatul va adăuga numai moarte peste moarte. Ultima ta plată va fi separare de Dumnezeu, Etern, în Lacul de Foc. Şi tu nu poţi câştiga nimic, ci pierzi.

E-40 Atunci Dumnezeu vine şi pune o întrebare, "De ce vă cheltuiţi banii pentru lucrurile acelea care nu satisfac? De ce o faceţi voi?"

E-41 Ce îl face pe un om să vrea să facă aceasta? Ei cheltuiesc tot ceea ce au, tot ce ei pot câştiga, să cumpere băutură, să facă pe ceva femeie cu care ei umblă, sau vreun fel de plăceri lumeşti, de poftă.

E-42 Dar ni se spune în Biblie, şi sunt îndemnaţi să vină la Dumnezeu, "Şi să cumpere bucurie Eternă şi Viaţă Eternă, fără bani sau fără plată."

E-43 Lucrurile acelea nu pot satisface, şi sfârşitul lor este moarte Eternă. Şi aceasta vă costă toţi banii pe care-i puteţi strânge împreună, să fiţi-marele ştab sau distractorul, sau băiatul vesel, sau orice aţi putea fi, sau fata populară, sau orice este aceasta. Aceasta costă tot ce puteţi aduna împreună, să faceţi aceea. Vă îmbrăcaţi în cea mai înaltă îmbrăcăminte, şi-şi faceţi lucrurile care le face lumea, numai ca să culegeţi o plată de condamnare Eternă.

E-44 Dumnezeu a zis, atunci, "De ce?" Ce vom face noi la Ziua Judecăţii, când suntem întrebaţi de ce am făcut aceea? Care va fi răspunsul nostru? Care va fi răspunsul la America modernă, care spun că ei sunt o naţiune Creştină? Şi acolo sunt mai mulţi bani cheltuiţi pentru whiskey, în timp de un an, decât este pentru hrană. "De ce vă cheltuiţi banii pentru felul acela de lucruri?" Totuşi, guvernul vă va trimite la penitenciar, pentru o valoare de cinci dolari de taxe pe care tu le-ai trimis poate la ceva instituţie care nu a fost stabilită corect ca să primească taxe, ca să trimită ceva misionari în străinătate. Noi o să fim întrebaţi într-o zi, "De ce a-i făcut tu aceasta?"

E-45 Noi suntem o naţiune Creştină, şi miliarde sunt trimise la popoarele acelea acolo, cu care noi încercăm să le cumpărăm prietenia. Acum ei o refuză. Nu-i de mirare că Kruşciov a zis, "Dacă există un Dumnezeu, El îşi va mătura locul Lui curat din nou." Păgânii pot face astfel de declaraţii, să aducă ruşine asupra noastră. Ce lucru ridicol este acesta! Şi noi ne numim Creştini.

E-46 Dumnezeu a zis, "Veniţi, cumpăraţi Viaţă Eternă; fără bani, fără plată." Viaţă, să trăiţi pentru totdeauna, şi noi ne întoarcem spatele la Acesta şi râdem în faţa Lui. Ce o să facem noi în Ziua aceea? Ce urmează să fie?

E-47 Dacă Dumnezeu ne dă lucruri să facem, şi ne dă bani, şi ne face cea mai bogată naţiune sub ceruri, atunci Dumnezeu o să ne întrebe ce am făcut noi cu aceasta. De ce ne cheltuim noi banii cu lucruri care nu satisfac? Nu numai la o naţiune, ci aceea va fi la individuali; de la bănuţi, până la milioane de dolari, i se va da la fiecare.

E-48 Când oamenii se omoară unul pe altul. Am citit într-un articol chiar recent, unde doi băieţi lucrau într-o tabără de vânătoare. Unul avea cinci copii, celălalt avea doi. Şi unul din ei trebuia să fie concediat. Şi unul din băieţi care avea doi copii, sau avea cinci copii, a simţit că el avea nevoie de lucru mai mult decât acela cu doi copii; şi a mers la vânătoare cu el, şi l-a împuşcat în spate.

E-49 Banii, acela-i felul unei naţiuni, acela-i felul unui simţământ, acela-i felul de spirit care stăpâneşte pe oameni.

E-50 Atunci voi puteţi vedea cât de esenţială trebuie să fie noua Naştere. ,,Voi trebuie să fiţi născuţi din nou." Aceasta trebuie să fie. "Veniţi la Mine, şi cumpăraţi fără bani."

E-51 Voi nu puteţi spune, "Eu nu am avut banii." Voi nu aveţi nevoie de bani. Aceasta se dă gratuit.

E-52 Noi Americanii suntem aşa de înclinaţi să ne plătim calea noastră pentru tot. Aceea-i lozinca noastră. "Noi plătim pentru lucruri. Noi avem banii." Ne arătăm bancnotele de dolari la alte ţări, şi aşa mai departe, care sunt sărace. Umblă înăuntru, îi vedeţi pe turişti venind înăuntru, toţi în pene şi fineţe. Americanii îi serveşte. Treaba aceea este lucru murdar înaintea lui Dumnezeu. Aceea nu ne va cumpăra calea spre Cer. Dar totul în America, noi trebuie să ne plătim calea.

E-53 Tu mergi la restaurant, şi îţi mănânci prânzul. Şi dacă tu nu pui bani pe masă, să dai bacşiş la acea chelnăriţă, acolo-i vine o încruntare pe faţă, după ce ea este plătită de compania la care lucrează. Şi acela trebuie să fie de cel puţin zece la sută, sau mai bine, din plata ta. Dacă nu plăteşti, acea chelnăriţă se va uita în jos la tine ca la un jupuitor sau vreun fel de un-un zgârcit. Când, ea îşi primeşte banii. Eu cred că aceasta este o dizgraţie şi o ruşine, să o faci. Eu cred că este o judecată slabă asupra naţiunii. Obişnuia să fie, oameni buni, locuri bune, care nu ar fi permis aceea. Dar aceasta toată se duce într-un spirit mare.

E-54 Eu mergeam într-o călătorie, pe un tren. Şi un hamal... eu aveam o geantă mică într-o mână, un geamantan în cealaltă, şi setul meu de barbierit sub braţ, şi umblam. Hamalul a venit acolo, a zis, "Pot eu să-l car pentru dvs.?"

E-55 Am zis, "Oh, eu mă duc doar chiar acolo la tren, domnule. Vă mulţumesc, foarte mult." Doar cam, oh, treizeci de metri.

E-56 El a zis, "Eu îl voi duce," şi el a luat lucrul acela mic şi l-a ridicat, a mers înainte.

E-57 Păi, când el a venit, m-am gândit, "Poate eu... eu am ştiut că el era plătit, dar eu doar i-aş fi dat un-dat lui o jumătate de dolar. El poate avea în posesie, bunurile mele, pentru vreo, să zic, un minut; cam aşa departe ca şi capătul acestui tabernacol, unde el a urcat pe un tren. Eu am urcat în tren, mai întâi, şi doar m-am întins în jos şi l-am luat. Eu i-am dat o jumătate de dolar.
El a zis, "Doar un minut!"
Am zis, "Ce este, domnule?"
El a zis, "Eu am cărat trei bagaje pentru dvs.!"
Am zis, "Da, domnule, aşa este. Ce-i, care-i necazul?"

E-58 El a zis, "Taxa mea minimă este de douăzeci şi cinci de cenţi pe bagaj. Dvs. îmi datoraţi alţi douăzeci şi cinci de cenţi."
Vedeţi, acela-i Americanismul, totul trebuie să fie plătit.

E-59 Tu mergi să-ţi conduci maşina şi să o laşi să cadă intr-un şanţ, şi tu iei pe cineva să te tragă afară. Tu mai bine să fii gata să plăteşti, căci ei te vor încasa pentru aceasta. Un remorcher vine şi te scoate, el te taxează pentru fiecare milă. Şi dacă fermierul, de nouă ori din zece, îşi scoate tractorul lui, acesta va fi mai rău decât acela.

E-60 Tu trebuie să plăteşti pentru fiecare lucru care ţi se face. Totul este "Plăteşte! Bani! Plăteşte! Bani!"

E-61 Şi în cât mai mare şanţ te-a aruncat păcatul pe tine! Cine te-ar putea scoate vreodată afară din şanţul păcatului? Dar Dumnezeu te scoate din şanţul păcatului, fără bani, fără plată, când nu există nimeni care poate să te scoată afară.

E-62 Dacă tu nu plăteşti scump pentru tragerea remorcherului, tu vei sta în şanţ. Tu trebuie să ai banii sau tu stai în şanţ.

E-63 Dar cel mai rău şanţ în care tu ajungi vreodată, este în care Diavolul te-a aruncat, şanţul de păcat şi necredinţă. Dumnezeu cu voia te va trage afară, fără bani, fără cost. Şi totuşi tu zaci în şanţ, doar trândăvind păcatul, şi nici măcar nu-l chemi pe El.

E-64 Când tu chemi pe remorcher afară, de obicei ei pun un lanţ mare acolo în şanţ, îl înfăşoară în jurul tamponului sau aşa mai departe, şi începe să pornească. Şi puterea maşinii începe să tragă, şi motoarele merg să opereze, şi te trage afară.

E-65 Când Dumnezeu te găseşte în şanţul păcatului, şi te aude că Îl chemi, El trimite jos un lanţ care a fost înfăşurat în jurul Calvarului, dragostea lui Dumnezeu, şi Îl agaţă de inima ta, şi pune Puterea Duhului Sfânt acolo, să înceapă să tragă. Şi aceasta nu te costă nimic. Şi totuşi noi zacem în şanţ deoarece noi nu putem să o plătim cu buzunarele noastre. Noi Americanii gândim că noi o putem plăti din buzunarele noastre, dar voi nu puteţi. Aceasta-i fără bani sau fără plată. Tu nu plăteşti aceasta la biserică. Isus a plătit-o la Calvar. Dar oamenii sunt ruşinaţi de El. Ei Îl vor în felul lor. Dumnezeu are o cale ca voi să-L primiţi, şi Acesta este gratuit dacă voi Îl luaţi.

E-66 De obicei, când ei te trag afară din şanţ, tu eşti tot zgâriat, tu trebuie să mergi la spital. Şi înainte ca ei să înceapă să lucreze asupra ta, înainte să se facă un lucru, ei întreabă, "Cine o să plătească factura? Dacă noi o să-ţi coasem rănile, dacă noi o să turnăm înăuntru uleiul, şi dăm injecţiile pentru-pentru ca să te inoculăm de la otrăvire de sânge, ce fel de asigurare aveţi?" Înainte ca să facă un lucru, trebuie să fie bani pe linie.

E-67 Dar când Domnul nostru pune lanţul Lui de dragoste în jurul inimii tale, şi te trage din şanţul păcatului, El vindecă fiecare inimă zdrobită, ia la o parte tot păcatul. Şi factura este pusă în marea uitării, ca să nu-şi mai amintească împotriva ta. ,,Veniţi, fără bani sau fără plată." Nu contează cât de rău eşti tăiat, cât de rău eşti zdrobit, cum a făcut familia ta, sau ce ai făcut tu, acolo nu-i nici o factură la aceasta. El vindecă durerile de inimă, îţi ia la o parte toate întristările. "El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiurile noastre; pedeapsa păcii noastre era asupra Lui? şi cu rănile Lui noi am fost vindecaţi." Este totul gratuit.

E-68 Şi că noi nu vrem să primim Aceasta, este din cauză că noi suntem stăpâniţi de spiritul greşit. Noi suntem stăpâniţi de un spirit al unei naţiuni, spiritul lumii; în loc să fim stăpâniţi de Spiritul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care ne conduce şi ne călăuzeşte la tot Adevărul, şi face Biblia aşa.

E-69 Cu un timp în urmă, eu vorbeam cu un necredincios. El a zis, "Gândeşte-te la aceasta, D-ul Branham. Toată această mizerie a vieţii, şi singurul lucru care noi îl avem, că noi suntem salvaţi, sunt ceva scrieri vechi Evreieşti."

E-70 "O," am zis, "domnule, aceea poate fi tot ce ai tu, dar eu am ceva mai mult decât aceea. Eu am Spiritul Aceluia care L-a scris, care Îl confirmă şi Îl face aşa, fiecare promisiune." El nu a ştiut cum să ia aceea.

E-71 Vedeţi, voi trebuie să veniţi şi să cumpăraţi fără bani, cumpăraţi fără plată. Aceasta nu costă nimic. Este gratuit pentru oricine vrea; el să vină. Dumnezeu te trage din şanţ.

E-72 Ca şi omul la poarta numită Frumoasă. El a fost în şanţ, din pântecele mamei lui, de diavolul care l-a ologit în picioarele lui. Felul lui de a trăi era să cerşească milostenie de la oamenii care treceau pe-acolo. Şi aşa cum el şedea la poartă în dimineaţa aceea, el a văzut venind doi predicatori penticostali. Fără nici o centimă la vreunul din ei, căci el a zis, "Argint eu nu am." Şi o centimă este cea mai mică bucată de argint. "Argint şi aur eu nuam."

E-73 Eu presupun că omul a gândit ceva în felul acesta. "Nu este nevoie să-mi iau ceaşca." Poate el încerca să economisească bani suficienţi. El era în vârstă de patruzeci de ani, şi poate el încerca să economisească destui bani, ca medicii să-i poată face o pereche de proteze, pe care să umble, căci, el, în gleznele lui era unde era el slăbit. Şi poate că el trebuia să aibă banii, să-i pună pe linie, înainte ca medicii să-i dea un suport. Şi cu siguranţă că acolo nu era nevoie ca el să-şi ţină ceaşca la aceşti predicatori penticostali care nu aveau nimic. Oportunitatea, ei... erau foarte săraci, ca să fie vreodată în stare să găsească un bănuţ de la oamenii aceia.

E-74 Dar când el a privit în faţa lor! Unul, tânăr şi îmbujorat cu viaţă; celălat, bătrân şi zbârcit; cum Ioan... cum Petru şi Ioan au mers sus la poartă. El a văzut ceva în acel om tânăr. Aceea este, că îmbujorarea era puţin mai mare decât obişnuit. El a văzut dedesubtul zbârciturilor şi a grijurilor, ale soarelui Galilean care i-a pârjolit faţa bătrânului pescar, acolo era o „bucurie negrăită, şi plină de slavă." El a văzut ceva care părea să fie puţin deosebit.

E-75 Voi ştiţi, există ceva despre Creştinătate, care îi face pe oameni să arate diferit. Ei sunt cei mai frumoşi oameni din toată lumea.
Şi el şi-a luat ceaşca şi a ţinut-o jos.

E-76 Şi apostolul Petru, fiind cel mai în vârstă, a zis, "Argint şi aur eu nu am." Cu alte cuvinte, "Eu nu te pot ajuta cu ceva, să cumperi aceste cârje. Argint şi aur eu nu am, dar ceea ce eu am!" El a fost să cumpere de la El care avea miere şi bucuriile vinului de salvare. El tocmai a venit, două sau trei zile înainte de asta, de la Cincizecime, unde ceva s-a întâmplat.

E-77 Şi tânărul a sărit cu un mare „amin" la aceasta, şi a privit în faţa lui.

E-78 Ce s-a întâmplat? Acel lanţ al simpatiei, compasiunea Aceluia care a zis, "Eu am compasiune asupra bolnavilor," chiar acelaşi Spirit a luat loc în inima bătrânului pescar. El a zis, "Atât cât privesc banii, eu nu am nimic, dar eu am ceva care va lua locul acestora de un milion de ori. Aşa ceva eu nu am!"

E-79 Acum amintiţi-vă, Petru era un Iudeu, şi ei iubesc banii, natural, dar acest Iudeu a fost convertit. Nu "ceea ce eu am, eu îţi vând."

E-80 "Dar ceea ce eu am, eu îţi dau! Ceea ce eu am! Eu nu am un ban în buzunarul meu. Eu nu aş putea cumpăra o franzelă de pâine. Eu nu aş putea cumpăra nimic. Eu nu am un cent. Dar dacă tu poţi primi aceasta, ceea ce eu am, eu îţi voi da pentru că aceasta mi s-a dat mie." Asta-i ce avem noi nevoie. "Ceea ce eu am, eu îţi dau."
"Ce ai tu, domnule?"

E-81 "Eu am fost sus la Acela care vinde lapte şi miere, fără plată. Eu îţi voi da Aceasta ţie. Tu nu-mi datorezi nimic pentru Aceasta. Dacă tu poţi primi Aceasta, eu îţi dau Aceasta ţie. Nu ca unul care ar încasa, ci acei care ar da."

E-82 Pentru că, "Aşa gratuit cum tu primeşti, gratuit să dai." Aceasta era însărcinarea Domnului său, doar cu trei zile înainte. "Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia. Cel ce crede şi este botezat va fi salvat; şi cel care nu crede va fi condamnat. Aceste semne vor urma pe cei care cred: În Numele Meu ei vor scoate draci; ei vor vorbi în limbi noi; dacă ei beau lucruri de moarte, aceasta nu-i va vătăma; dacă ei ridică şerpi, aceştia nu-i va deranja. Aşa gratuit cum aţi primit, gratuit să daţi." Iudeul acela a fost schimbat. [Fratele Branham bate pe amvon de patru ori – Ed.]

E-83 Ce avem noi nevoie în America este o schimbare, a Duhului Sfânt să ia locul unora din ritualurile noastre religioase. "Aşa gratuit cum primiţi, gratuit să daţi."

E-84 Ceea ce am, eu îţi dau. În Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică-te şi umblă," credinţă în acel Nume pur al Creatorului! Nu-i de mirare că el a mers în salturi şi sărituri, şi lăudând pe Dumnezeu!

E-85 Oh, voi cunoaşteţi lucrurile mari, el poate a şezut acolo patruzeci de ani, încercând să obţină destui bani să-şi cumpere nişte cârje, dar el nu a putut să o facă. Dar chiar în cel mai neaşteptat loc, şi timpul cel mai neaşteptat, şi cel mai neaşteptat, oameni insuficienţi, el a primit ce a vrut. Eu sunt aşa de bucuros că Dumnezeu face în felul acela.

E-86 Şi o grămadă mică, de aşa numiţi holy-rollers într-o seară, eu am găsit ce am vrut, care banii nu puteau cumpăra. Într-o grămadă de oameni analfabeţi, needucaţi, sărăcăcios îmbrăcaţi, Negri, în primul rând, acolo afară într-un salon mic vechi transformat, pe duşumea, eu am găsit un preţ, o nestemată; când acel bătrân negricios s-a uitat în faţa mea, şi a zis, "Ai primit tu Duhul Sfânt de când ai crezut?" O, Aceasta era ceva care eu am vrut. Eu nu m-am aşteptat să-L găsesc printre aceşti oameni, dar ei aveau ce eu aveam nevoie.
87 O.N.U. astăzi, ei nu ar accepta ce avem noi, dar asta-i ce au ei nevoie. Kruşciov, toţi ceilalţi dintre ei, au nevoie de Cristos, în botezul Duhului Sfânt. Aceasta le va schimba dispoziţiile. Acesta îi vor face pe oameni, pe care ei îi urăsc, să devină fraţi. Acesta va lua lăcomia la o parte, şi răutatea şi cearta; şi pune dragoste şi bucurie, şi pace, bunătate şi milă.

E-88 Da, în locurile neaşteptate, este uneori unde tu găseşti ceea ce cauţi.

E-89 Ce ar fi dat copiii lui Israel (toate prăzile din Egipt) când buzele lor sângerau, când limba le atârna din gură? Ei ar fi dat tot aurul pe care ei l-au prădat de la Egipteni, pentru o băutură rece bună de apă. Conducătorii lor din pustie i-au condus de la oază la oază, de la şanţuri la izvoare, dar ele erau toate seci.

E-90 Atunci acolo a venit, fără bani sau fără plată! Glasul i-a vorbit profetului şi a zis, "Vorbeşte către stâncă," cel mai uscat loc din pustie, cel mai îndepărtat lucru de la apă. Acolo le-a fost potolită setea, fără bani sau fără plată. "Vorbeşte către stâncă." Nu plăteşte stânca, ci "vorbeşte către stâncă."

E-91 El încă este Stânca în seara aceasta. El este o Stâncă într-o ţară dezgustătoare. Dacă voi călătoriţi în ţara aceea dezgustătoare, vorbiţi către Stâncă. Nu trebuie să-L plătiţi; vorbiţi către El. Şi El este un ajutor foarte prezent într-un timp de necaz. Dacă tu eşti bolnav, vorbeşte către Stâncă. Dacă tu eşti bolnav de păcat, vorbeşte către Stâncă. Dacă tu eşti obosit, vorbeşte către Stâncă.

E-92 Vedeţi, se părea că aceasta ar fi peste tot... Aceasta se părea, dacă acolo nu era apă jos în locurile mici unde existau izvoare, acolo nu ar fi nici o apă sus pe muntele acela, lângă stâncă. Dumnezeu face lucrurile chiar invers de cum gândeşte omul. Stânca, cel mai uscat loc din pustie, dar El a zis, "Vorbeşte către Stâncă."

E-93 Astăzi, oamenii sunt aşa de amăgiţi. Ei cred că dacă ei se pot duce şi îşi spun rugăciunile, plăteşte ceva preot să spună câteva rugăciuni pentru ei, îşi plătesc calea dincolo. Dacă ei zidesc ceva biserică mare pe undeva, şi ceva om bogat o sponsorizează, merge înainte să trăiască în pofte, are pe altcineva să se roage pentru el, el crede că asta este. Dumnezeu nu vrea banii tăi murdari. [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Tot lucrul care El vrea este devotamentul şi viaţa ta să vorbeşti cu El. Dumnezeu va dat bani, să nu-i cheltuiţi pentru lucruri care nu satisfac. Folosiţi-i pentru lucruri care satisfac. Dar ca să aducă satisfacţie reală, voi nu o puteţi obţine până nu vorbiţi către Stâncă.

E-94 El a adus înainte ape dătătoare de viaţă, fără bani sau fără plată. Şi ei au băut, şi cămilele lor au băut, şi copiii lor au băut, şi aceasta încă este o fântână curgând în pustie.

E-95 Şi aşa este El Stânca astăzi, în ţara dezgustătoare, pentru un popor pieritor. "Oricine crede în El nu va pieri, ci are Viaţă Eternă."

E-96 Observaţi. Fiecare seară, ei nu trebuiau să se întrebe despre pâine. Pâinea le-a fost adusă la ei, în fiecare seară, proaspătă.

E-97 Noi mergem astăzi să cumpărăm o franzelă de pâine. Dacă tu eşti un cerşetor, şi te duci aici la magazin, şi zici, "Eu vreau şi doresc o franzelă de pâine."

E-98 El ar zice, "Arată-mi, întâi, moneda ta. Eu trebuie să am douăzeci şi cinci de cenţi pentru această franzelă de pâine."

E-99 Şi ce ai tu când ai obţinut-o? Aceasta-i puţin jos de pe cursul obişnuit, dar tu ai cel mai de jos ce poate să producă grâul. Ei iau toată-vitamina afară din el, toată tărâţa, şi o dă la porci. Amestecă o grămadă de pastă care ţine tărâţa împreună, şi o cerne, şi face o franzelă de pâine, făcută cu mâini murdare, întinate, de multe ori. Voi vedeţi ce găsiţi în pâinea voastră, uneori, smocuri de păr, şi lucruri imorale, şi bucăţi de hârtie, şi toate altele care cad în brutăriile acelea. Oameni păcătoşi cu boli venerice, şi de toate, amestecând în aceasta. Dacă voi aţi vedea cum se face, voi nici măcar nu aţi mânca-o. Şi, totuşi, voi plătiţi douăzeci şi cinci de cenţi ai voştri sau nu o primiţi.

E-100 Şi Dumnezeu i-a hrănit în fiecare seară, cu pâine făcută de mâinile Îngerilor; fără bani, fără plată. Şi, astăzi, pâinea aceea a reprezentat pe Cristos, Viaţă spirituală, a venit jos din Cer, să dea viaţa Lui.

E-101 Şi Dumnezeu dă la copiii Lui, fiecare zi, o nouă experienţă. Vă amintiţi, dacă ei au păstrat pâinea mai mult, s-a contaminat.

E-102 Voi auziţi pe cineva vorbind despre, "Păi, eu am... Eu îţi spun. Eu sunt Luteran. Eu sunt Prezbiterian, Baptist. Eu sunt Penticostal," aceea-i doar o franzelă veche de pâine făcută cu mâna. Aceea-i tot ce este de aceasta, tot atât de murdară, şi făcută cu mâini omeneşti.

E-103 Dar când voi auziţi o experienţă despre o mărturisire, proaspătă, ,,Azi dimineaţă, în rugăciune, Duhul Sfânt mi-a botezat sufletul proaspăt," o, frate, aceea-i Hrana Îngerilor. El îi hrăneşte proaspăt, în fiecare zi, din Cer.
Ploaie de binecuvântări avem nevoie. Stropii de milă în jurul nostru cad, Dar noi pentru ploaie pledăm.

E-104 O, da, trimite jos din Cer, proaspăt, Doamne, Cristos Pâinea Vieţii. Aruncă Aceasta în inima mea, şi lasă-mă să mă bucur de marea Ta Prezenţă.

E-105 Sigur, ei erau mulţumitori. Ei erau recunoscători. Şi orice bărbat sau femeie care este născut din Spiritul lui Dumnezeu, şi primeşte Duhul Sfânt, va fi întotdeauna mulţumit. Indiferent de ce se întâmplă, tu vei fi recunoscător.

E-106 Ca băieţaşul, orb sus în munţi, micuţul Benny, el s-a născut. Cam la vârsta de opt luni, au început să-i crească cataracte peste ochii lui. Părinţii lui erau săraci. Ei au locuit pe partea unui deal vechi de lut. Şi ei au ştiut că operaţiile acelea puteau să salveze ochii micuţului Benny, aşa ca el să poată vedea. El era un băiat acum în vârstă de vreo doisprezece ani. Părinţii lui puteau să câştige doar suficient să-şi obţină pâinea şi carnea lor pentru anul acela. Ei nu-şi puteau permite operaţia.

E-107 Toţi vecinii, împreună, l-au văzut pe micuţul Benny încercând să se joace cu copilaşii afară acolo, orb. El nu putea să vadă ce făcea. Lor le-a părut rău. Şi fiecare, în anul acela, au pus o mică parte de recoltă extra. Ei au muncit puţin mai greu în strălucirea soarelui. Şi când recoltele au fost vândute toamna, ei au luat banii şi l-au pus pe micuţul Benny pe un tren, şi l-au trimis la doctor.

E-108 Ei au făcut operaţia cu succes. Şi când el s-a întors înapoi, toţi vecinii s-au adunat împrejur când micuţul Benny s-a dat jos din tren. Ochii lui mici, liminoşi străluceau. El a început să ţipe şi să plângă, cum el s-a uitat pe feţele lor.

E-109 Unul dintre conductori a zis, "Fiule, cât te-a costat pentru operaţia aceea?"

E-110 El a zis, "Domnule, eu nu ştiu cât i-a costat pe aceşti oameni. Dar eu sunt aşa de bucuros că le pot vedea feţele, care au plătit preţul."

E-111 Acela-i felul cum simţim noi. Eu nu ştiu cât l-a costat Aceasta pe Dumnezeu. Eu ştiu că El mi-a dat cel mai bun ce El a avut, Fiul Său. Dar eu sunt aşa de mulţumitor să am această vedere spirituală, că eu pot privi în faţa Lui şi să ştiu că El a murit pentru mine. Eu nu ştiu cât l-a costat Aceasta pe El. Noi nu avem nici o cale să o valorăm. Preţul este prea mare. Eu nu v-aş putea spune cum este. Dar eu sunt mulţumitor. Eu sunt recunoscător, că, unde odată am fost orb, eu acum pot vedea.

E-112 Eu sunt recunoscător că atunci când Mayo Brothers mi-au spus că timpul mi s-a terminat, când doctorii mi-au spus că eu nu mai puteam trăi, cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, eu sunt viu astăzi. Eu nu ştiu cât a costat pe Dumnezeu, dar eu sunt mulţumitor că sunt în viaţă.

E-113 Odată am fost un păcătos, legat în păcat, cu dureri de inimă, îngrozit de moarte. Dar, astăzi, moartea este biruinţa mea. Aleluia! Aceasta mă va aduce numai în Prezenţa celui care eu Îl iubesc, căci eu mă pot uita în faţa Lui. El a schimbat lucrul, printr-o operaţie, El mi-a luat inima şi a făcut-o nouă. Eu ştiu că ceva mi s-a întâmplat.

E-114 Într-un ziar toamna trecută, în Minnesota. Acolo era un băieţaş care şi-a luat bicicleta şi a mers la biserică într-o dimineaţă, la şcoala Duminicală. Un alt om tânăr din cartier, el nu avea nici o treabă cu şcoala Duminicală, el şi-a luat prietena şi a mers la patinaj. Şi omul era un om mare, şi el a ajuns pe gheaţă subţire şi a căzut. El a râs de băieţaş în dimineaţa aceea aşa cum el a mers în jos pe drum, i-a spus prietenei lui, a zis, "Aceea-i o grămadă de fanatici care merg acolo la biserica aceea." Şi când el a căzut prin gheaţă, prietena lui era departe de el. Ea era uşoară; ea a plecat. Dar când el a venit sus şi şi-a pus braţele pe gheaţă, el era paralizat, şi se ţinea peste gheaţă.

E-115 Prietena lui a încercat să ajungă la el, dar ea era prea grea, ea spărgea gheaţa. El a strigat către ea, "Du-te înapoi! Du-te înapoi! Tu vei cădea numai înăuntru, şi ne vom îneca amândoi." El a ţipat, el a plâns, şi nimic ca să-l ajute.

E-116 După o vreme, peste vârful dealului, vine o bicicletă mică, pedalând, un băiat mic cu o Biblie sub braţul lui. El a auzit strigătele, şi a mers cu viteză pe bicicleta lui. Şi-a pus Biblia jos, şi a alergat afară pe gheaţă. S-a târât pe burta lui mică, îmbrăcat cu hainele lui bune, până când a apucat braţul acelui om, şi a continuat să-l tragă înapoi, până când l-a dus jos de pe gheaţă. A alergat afară şi a oprit o maşină. Ei au chemat o ambulanţă şi l-au dus la spital.

E-117 După ce el a mers şi a plătit ambulanţa, a plătit doctorii pentru injecţiile de pneumonie şi lucrurile care el le-ar fi luat, el a venit la băieţaş. El a zis, "Fiule, ce-ţi datorez eu?"
El a zis, "Nimic."

E-118 El a zis, "Eu îţi datorez viaţa." Gândiţi-vă la aceasta. Banii nu o putea plăti. Aceasta era viaţa lui.

E-119 Acela-i felul cum noi ar trebui să simţim spre Dumnezeu. Nu să ne cumpărăm calea dincolo cu ceva; ci noi datorăm lui Dumnezeu viaţa noastră, căci noi muream şi ne scufundam în şanţul păcatului. Dumnezeu a aruncat braţele şi roba Lui în jurul meu.
Eu mă scufundam adânc în păcat,
Departe de malul paşnic,
Foarte adânc pătat înăuntru,
Scufundându-mă să nu mă mai ridic;
Dar Stăpânul mării
Mi-a auzit strigătul disperat,
De la ape m-a ridicat,
Acum eu în siguranţă sunt.

E-120 Eu Îi datorez viaţa. Voi Îi datoraţi viaţa voastră. Voi Îi datoraţi viaţa, să-L slujiţi; nu să o daţi, să umblaţi în jur şi să vă lăudaţi despre denominaţiunea bisericii voastre; nu să mergeţi în jur şi să criticaţi pe alţii; ci să încercaţi să slujiţi şi să salvaţi pe alţii, şi să-i aduceţi la o cunoştinţă a Domnului Isus Cristos.

E-121 Fiul rătăcitor. În încheiere, eu aş putea spune aceasta. Când el şi-a risipit toată averea, averea tatălui său, cu viaţă răzvrătită, şi când el se întorcea acasă... El era culcat într-un coteţ de porc, şi el şi-a revenit. Şi a zis, "Câţi slujitori angajaţi, are tatăl meu, care au destul şi să rămână, şi iată-mă aici murind, în lipsuri." Cum era dacă el încerca să spună, "Mă întreb dacă eu aveam nişte bani, puteam să-l plătesc înapoi pe tata, ce am cheltuit în alergarea mea?" Dar el cunoştea natura tatălui său, şi a zis, "Eu mă voi scula şi mă duc la tatăl meu."

E-122 Tatăl nu a zis, "Aşteaptă un minut, fiule! Tu îmi aduci banii înapoi?" Nu. El nu l-a încasat pentru păcatele lui. El era bucuros că el venea înapoi. El a fost bucuros că el şi-a revenit, pentru că el era fiul său. El era propriul lui copil. El era bucuros că el era pe drumul lui acasă. Acum, el nu i-a aprobat păcatul lui, dar el era bucuros când el şi-a revenit şi a zis, "Eu am păcătuit înaintea Dumnezeului meu, şi înaintea tatălui meu. Mă voi ridica şi voi merge la el."

E-123 Şi când el l-a văzut, de departe, el a alergat la el şi l-a sărutat. Şi a zis, "Omorâţi viţelul îngrăşat," fără bani. "Aduceţi cea mai bună robă," fără bani. "Aduceţi inelul," fără bani, "puneţi-l pe degetul lui. Hai să mâncăm, să bem, şi să fim veseli, căci acest fiu al meu a fost pierdut iar acum este găsit. El a fost mort, şi el este iarăşi viu. Haidem să fim fericiţi despre aceasta."

E-124 Pot eu să spun aceasta prieteni, să închei. Singurul lucru care satisface, singurele lucruri reale care există, singurele lucruri bune care există, nu pot fi cumpărate cu bani. Ele sunt daruri gratuite de la Dumnezeu, prin Isus Cristos; salvarea sufletului; bucurie. Veniţi şi mâncaţi, şi fiţi satisfăcuţi.
Pentru ce cheltuiţi voi bani pentru ceea ce nu este pâine? şi munca voastră pentru aceea care nu satisface? ascultaţi cu sârguinţă la mine, şi mâncaţi... ceea ce este bun, şi sufletul vostru să se încânte în grăsime.
Plecaţi-vă urechile voastre, şi veniţi la mine: ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi; şi Eu voi face un legământ veşnic cu voi, chiar îndurările sigure ale lui David.

E-125 Toate lucrurile care durează, toate lucrurile care sunt bune, toate lucrurile care sunt plăcute, toate lucrurile care sunt Eterne, sunt gratuite, şi nu vă costă nimic. La sfârşitul scrierii acestei Cărţi, Ea zice, "Oricine vrea, el să vină să bea din Apele izvoarelor Vieţii, gratuit," fără bani, fără plată. De ce vă cheltuiţi banii voştri pentru aceea care nu satisface, şi lăsaţi ca lucrurile reale care satisfac, gratuit, să meargă nepăstrate pe lângă voi?
Să ne rugăm.

E-126 În timp ce voi sunteţi în tăcere şi în rugăciune. Există acolo, în această clădire, în dimineaţa aceasta, aceia care nu au băut din izvorul acela, că dorinţele lumii încă sunt în viaţa voastră, şi vouă v-ar place să vă schimbaţi locul de băutură, în dimineaţa aceasta, sau dobânda banilor voştri? V-ar place să veniţi şi să cumpăraţi de la Dumnezeu, (fără bani, fără plată), miere şi lapte, bucuriile vinului? Aţi vrea să vă ridicaţi mâna, să ziceţi, "Aminteşte-mă, Frate Branham, aşa cum te rogi"? Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Sunt acolo alţii care ar zice, "Aminteşte-mă, Frate Branham, aşa cum te rogi"?

E-127 Unii dintre voi persoanele tinere, da, care v-aţi risipit viaţa. Ceasurile care mama le-a petrecut în rugăciune pentru voi, şi tata, toată învăţătura care s-a făcut pentru voi, şi totuşi voi aţi dat-o la o parte, ca să ascultaţi la şoapta Diavolului. Acum voi doriţi muzica lumii, lucrurile din lume. Şi voi vă veniţi în fire, ca şi risipitorul în coteţul de porci. Aţi vrea să vă ridicaţi mâna, soră, frate, să ziceţi, "Dumnezeule, aminteşte-mă. Adu-mă în fire, în dimineaţa aceasta, lasă-mă să vin la casa Tatălui"? Aceasta nu vă costă nici un lucru. El vă aşteaptă. Nu contează ce aţi făcut, "Chiar dacă păcatele voastre ar fi ca roşu stacojiu, ei vor fi albi ca zăpada; roşii ca roşu aprins, ei vor fi albi ca lâna." Sunt aceia în Prezenţa Divină, care vor să-şi ridice mâna?

E-128 Cei care sunt bolnavi şi nevoiaşi, să zică, "Eu-eu am căzut într-un şanţ. Satan mi-a făcut rău. El m-a ologit şi m-a făcut bolnav, sau ceva. Eu doresc, în dimineaţa aceasta, ca lanţul de credinţă al lui Dumnezeu să se mute în inima mea, ca să mă ridice sus din acest şanţ, ca şi omul de la poarta numită Frumoasă." Ridicaţi-vă mâinile. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe fiecare.

E-129 Doamne, eu aduc la Tine, în această oră, pe acei care îşi ridică mâinile, pentru iertarea păcatelor lor. Tu eşti Dumnezeu, şi singurul Dumnezeu. Chiar unde şed ei acum, acolo este unde Tu le-ai vorbit. Acolo-i unde Tu i-ai convins că ei erau greşiţi. Când Cuvântul şi-a găsit locul Lui, şi Duhul Sfânt a început să vorbească, să zică, "Tu eşti greşit. Întoarce-te, şi vino iarăşi la Dumnezeu Tatăl." Şi ei şi-au ridicat mâinile, să arate că ei au vrut să iese afară din acest coteţ pământesc de porc, să vină la casa Tatălui, unde este din belşug, unde ei nu va trebui să aducă nimic. Aşa cum bine a declarat poetul, "Nimic în mâinile mele nu aduc, ci simplu de crucea Ta mă prind." Fie ca ei să vină, blând, umil, şi să fie mustraţi de conştiinţă, şi să-şi predeie vieţile. Şi Tu vei aduce înainte cea mai bună robă; şi un inel, şi-l pui pe degetele lor; şi să-i hrăneşti cu Mana Mielului înjunghiat. Admite aceasta, Doamne.

E-130 Acolo sunt aceia care sunt bolnavi şi nenorociţi. Ei sunt nevoiaşi. Satan i-a aruncat într-un şanţ, fără îndoială, în lipsă de bani pentru operaţie. Fără îndoială, poate, mulţi dintre ei nu puteau fi operaţi. Poate medicul nu putea să scoată cauza, chiar dacă el avea vreodată atâţia bani. Dar Tu eşti Dumnezeu. Şi mă rog ca tocmai în ceasul acesta, sub ungerea Duhului Sfânt şezând prezent acum, ca Tu să vindeci pe fiecare din ei. Fie ca ei să fie vindecaţi, de la capul lor până la picioarele lor, fiecare părticică.

E-131 Dacă ei sunt fără bucurie; salvarea lor, ei nu se mai pot bucura de Aceasta. Aşa cum a zis David, din vechime, "Reaşează bucuria salvării mele." Fie ca ei să primească bucurie şi fericire, în locul întristării şi ostenelii lor, căci Tu eşti o Stâncă într-o ţară dezgustătoare. Tu eşti un adăpost în timp de furtună. Când Diavolul azvârle fiecare boală şi rachetă spre ei, Tu eşti un adăpost în timp de furtună. Lasă să fie aşa, astăzi, Dumnezeule, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Blând şi gingaş cheamă Isus,
Cheamă după tine, şi mine;
Deşi noi am păcătuit, El are milă şi iertare,
Iertare pentru tine şi pentru mine.
Vino acasă...

E-132 Acum dacă voi doriţi să, veniţi sus la altar şi să vă îngenunchiaţi jos, noi ne-am putea ruga cu voi, să vă ungem, orice lucru ce am putea face. Voi sunteţi bineveniţi.
... osteniţi, veniţi acasă;
Sârguincios, gingaş, cheamă Isus,
Cheamă, O păcătosule, vino acasă!

E-133 Voi Îl iubiţi? Teddy, ai putea să ne dai un ton, "Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc pentru că El m-a iubit mai întâi." Poţi tu să iei aceea?

E-134 Haideţi să o cântăm spre slava Lui, înainte ca noi să schimbăm ordinea serviciului, doar un moment. Aceasta este închinare. Mesajul a mers înainte. Eu sunt aşa de bucuros că voi L-aţi primit. Mă rog ca Acesta să vă facă bine, căci mi-a făcut mie bine să-L vorbesc. Mă rog ca aceeaşi inspiraţie care mi-a fost dată mie, să-L vorbesc către voi, voi L-aţi primit în aceeaşi inspiraţie în care El a fost trimis. Fie ca Domnul să-L binecuvânteze la inima voastră. În ordine.
Eu Îl iubesc,
Acum doar închideţi-vă ochii, aşa cum cântăm. Ridicaţi-vă mâinile.
Eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi mi-a procurat salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-135 Acum să ne plecăm doar capetele, să o fredonăm. [Fratele Branham începe să fredoneze Eu Îl Iubesc – Ed.] Voi Îl iubiţi? Nu este El real pentru inima voastră? Nu-i acolo ceva privitor la El, care este doar aşa real? Eu Îl iubesc pentru că El m-a iubit mai întâi, a aruncat afară firul de Viaţă de la Calvar, L-a agăţat în inima mea.

E-136 Să nu uitaţi, Fratele Kurmmond [Drummond] o să ne predice deseară, seară de împărtăşire. Dacă voi iubiţi pe Domnul, veniţi jos şi luaţi cina cu noi. Cu voia Domnului, eu voi fi aici cu voi. Acela-i ginerele Fratelui Tony Zabel; Fratele Thom din Africa; fiul lui, băiat minunat; foarte bun, Creştin solid, un mic predicator bun.
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi mi-a procurat salvarea
Pe lemnul Calvarului.

E-137 În timp ce ne avem capetele aplecate acum, aşa cum pianul a continuat.

E-138 Doamne Isuse, noi ne pregătim să intrăm în alt serviciu, Doamne. Noi Îţi mulţumim pentru Duhul Sfânt care a vorbit către inimile noastre. Şi noi suntem fericiţi, Doamne, că Tu ai făcut aceasta pentru noi. Şi fie ca Cuvântul Tău să nu se întoarcă la Tine gol, ci fie ca El să realizeze ceea ce El a fost hotărât să facă. Fie ca El să stea în toate inimile noastre, să ştim că toate lucrurile reale şi lucrurile care durează vin de la Dumnezeu, fără bani, fără plată. De ce să ne zbatem noi atunci pentru lucruri, şi să o facem aşa o afacere pe viaţă şi pe moarte, pentru lucrurile care vor pieri? Lasă ca să ne luptăm mai mult, Doamne, pentru lucrurile care nu vor pieri, care nu au preţ. Preţul este plătit gratuit, şi o urare, binevenită, "Oricine vrea, el să vină."

E-139 Binecuvântează partea de mai departe din acest serviciu. Admite aceasta, Doamne. Şi întâlneşte-te cu noi deseară. Binecuvântează serviciul de botez. Fie ca acolo să fie o mare revărsare. Fie ca aceste persoane, care vor fi botezate în Numele Fiului Tău preaiubit, Domnul Isus, fie ca ei să fie umpluţi cu Duhul Sfânt. Fie ca aceste persoane, care şi-au ridicat mâinile, să se pocăiască, în dimineaţa aceasta, de păcatele lor, fie ca ei să vină, să intre în hainele de botez, şi să meargă în bazin, şi să dovedească lumii că ei au fost iertaţi de păcatele lor. Şi ei sunt botezaţi, ca ele să fie şterse din carte. Admite aceasta, Doamne.

E-140 Fii cu Fratele Kurmmond [Drummond] deseară aşa cum el ne aduce mesajul, proaspăt de la Tron. Unge-l cu Duhul Sfânt. Şi fii cu noi aşa cum luăm împărtăşirea. Fie ca inimile noastre să fie curate şi pure, fie ca acolo să nu fie întinare în noi. Fie ca Sângele lui Isus să ne curăţească de toate păcatele noastre. Admite aceasta, Doamne. Ţine boala afară din mijlocul nostru, şi dă-ne bucurie şi pace. Prin Isus Cristos noi o cerem. Amin.
Eu iubesc...

E-141 Voi Îl iubiţi? Acum ridicaţi-vă mâinile către El.
Eu Îl iubesc
Pe- ...
Acum întindeţi-vă şi daţi mâinile cu cineva de lângă voi. Întâi..." Dacă eu aş muri astăzi, eu Îl iubesc. "Şi a pro-..." Aşa este, întindeţi-vă chiar în jur şi daţi mâinile.
... salvarea
Pe Calvar.
În ordine, Fratele Neville, cu cuvântul lui. În ordine.

Up