Ce este Duhul Cfînt?

What Is The Holy Ghost?
Data: 59-1216 | Durată: 1 oră 47 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 ... cu greu pentru o întîlnire. Această întîlnire va fi o întîlnire puţin deosebită decît cum avem noi de obicei aici. În principal, cînd noi venim aici împreună, aceasta este o adunare la... pentru vindecarea celor bolnavi şi pentru nevoile fizice. Aceasta este accentuarea ce se pune pe aceea. Dar în seara aceasta noi am început această trezire pentru vindecarea sufletului, duhul omului.
Oricum, cu voia Domnului, Duminică dimineaţa, la şcoala Duminicală, Duminică dimineaţa, noi o să avem rugăciune pentru bolnavi şi un rînd obişnuit de vindecare, pentru Duminică dimineaţa, cu voia Domnului. Iar aceste seri din săptămînă, noi sîntem presaţi puternic să vorbim despre lucrurile Eterne pentru-suflet.

E-2 Acum, noi ştim că atunci cînd un-un trup este vindecat, aceasta ne face pe toţi fericiţi, deoarece noi ştim că aceasta arată cu hotărîre că Dumnezeul nostru vindecă bolnavii. Dar persoana aceea bolnavă, dacă ei trăiesc destul de mult, va fi probabil din nou bolnavă, poate cu aceeaşi boală de care ei au fost vindecaţi, şi aceea nu ia la o parte vindecarea. Doctorul va da medicamente pentru pneumonie, şi poate cu două zile mai tîrziu ei vor muri de pneumonie după ce el i-a pronunţat sănătoşi. Aceasta revine iarăşi. Dar cînd acel suflet este vindecat, voi aveţi atunci, în voi, Viaţă Eternă.

E-3 Şi eu cred că noi sîntem aşa de aproape de Venirea Domnului Isus, încît aceasta ne revine nouă să facem tot ceea ce putem posibil să aducem fiecare suflet la Împărăţie, şi să aducem Împărăţia la oameni, ca noi să putem fi vindecaţi în duhurile noastre. Eu cred că trupul lui Isus este cel mai bolnav trup de care eu ştiu; acesta este, trupul, trupul spiritual al lui Cristos pe pămînt, este foarte bolnav.

E-4 Şi acum, noi nu planificăm să vă ţinem prea mult din seară, deoarece în prima seară noi nu avem loc să-i aşezăm pe prietenii noştri preaiubiţi. Noi sîntem în proiect de a construi o biserică nouă, un tabernacol mare chiar aici pe aceste parcele, sau oriunde ne va conduce Domnul; dar din cîte noi ştim, aici.

E-5 Şi acum noi am anunţat întîlnirile, de Miercuri pînă Duminică. Dar apoi Duminică, se încheie în sărbătorile Crăciunului, dar aceasta... oricînd ne spune Domnul să ne oprim, acela va fi timpul. Noi doar nu ştim care vor fi rezultatele. Dar crezînd că oamenii de aici la tabernacol şi bisericile noastre surori, care este, una din ele este-este tabernacolul sfinţeniei din Utica, la care este pastor Fratele Graham Snelling, şi în New Albany unde Fratele-Fratele Junie Jackson este pastor, şi deasemeni la autostradă unde Fratele Ruddell este pastor. Noi şi ei sîntem, biserici surori ai acestui tabernacol, noi încercăm să aducem... poporul nostru într-o mai bună părtăşie cu Cristos. Acesta-i scopul nostru. Astfel eu am ales să citesc şi să învăţ, pentru următoarele cîteva seri...

E-6 În seara aceasta eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre: Ce Este Duhul Sfînt? Iar mîine seară, eu vreau să predic despre: Pentru Ce A Fost Dat Acesta? Iar Vineri seara... Şi, către casetofoane, eu nu vreau acesta înregistrat Vineri seara: Cum Obţin Eu Duhul Sfînt? şi Cum Ştiu Eu Cînd Eu Îl Am? Şi apoi noi vom lăsa doar, să vedem atunci ce ne va călăuzi Domnul, pentru Sîmbătă şi Duminică. Iar Duminică dimineaţa, un serviciu de vindecare, şi un alt serviciu evanghelistic pentru Duminică seara.

E-7 Şi acum noi vrem ca fiecare să ştie că... Şi eu ştiu că casetofoanele funcţionează în camera din spate, şi noi dorim să spunem aceasta. Deoarece, în aceste întîlniri ca aceasta, de felul evanghelistic, noi avem oameni din diferite denominaţiuni de biserici care au fost învăţaţi în sfera lor de credinţă, fiecare. Şi aceasta este în regulă. Eu niciodată nu am vrut să fiu vinovat de a semăna discordie între fraţi. Şi afară în adunări, eu predic doar asupra marilor Adevăruri evanghelice ale Scripturii, asupra a ceea ce cred fraţii care sponsorează mitingurile mele. Dar, aici în tabernacol, eu-eu vreau să vorbesc asupra a ceea ce credem noi. De aceea, dacă voi-dacă voi nu înţelegeţi aceasta, eu aş fi foarte fericit să am o mică scrisoare sau o notiţă de la voi, să mă întrebaţi o întrebare despre-despre cum că noi credem aceasta astfel. Şi eu aş fi bucuros să încerc să explic aceasta cît de bine pot.

E-8 Voi ştiţi, fiecare biserică, dacă voi nu aveţi o doctrină, voi nu sînteţi o biserică. Voi trebuie să aveţi ceva pentru care voi staţi, ceva principii pe care voi le susţineţi. Şi indiferent de care ar putea fi afilierea sau denominaţiunea unei persoane, dacă acea persoană este născută din Duhul lui Dumnezeu, acela este fratele meu sau sora mea, indiferent de... Noi am putea să fim diferiţi în alte lucruri, aşa departe ca răsăritul de apus, dar noi încă sîntem fraţi. Şi eu nu aş face nimic decît să încerc să ajut pe acel frate pentru o mai apropiată, şi umblare mai bună către Cristos. Şi eu cred că orice, Creştin real adevărat ar face la fel pentru mine.

E-9 Acum, eu am cerut acestui tabernacol... Acum, noi nu intrăm în aceasta doar pentru o adunare de tărăgănare. Eu vreau să intru în aceasta, şi eu vreau ca voi, şi eu v-am cerut, să ardeţi fiecare pod care este în înapoia voastră, şi să corectaţi fiecare păcat, căci noi intrăm în aceasta cu tot ceea ce este în inimile şi vieţile noastre. Noi trebuie să venim aici pentru singurul scop de a ne pregăti sufletele pentru Venirea Domnului, şi pentru nici un alt scop. Şi aşa cum am vorbit şi am zis, că poate cîndva eu aş putea să învăţ sau să spun ceva care ar putea fi puţin contrar cu ceea ce altcineva, în felul în care ei cred aceasta. Eu-eu nu-nu am venit pentru controversă, voi vedeţi, eu-eu am venit... Noi sîntem aici să pregătim Venirea Domnului. Şi eu cred că acest grup mic...

E-10 Eu am cîţiva fraţi vizitatori cu mine aici care îi cunosc, din diferite locuri, şi noi sîntem fericiţi să-i avem. Şi fără îndoială că prin toată audienţa acolo, există alţii dinafara oraşului, de afară de prin jurul cetăţilor aderente aici. Şi noi sîntem fericiţi să vă avem, şi aşa recunoscători pentru voi, dacă voi ne iubiţi destul de mult încît veniţi să ascultaţi aceste lucruri. Dumnezeu... Fie ca voi să luaţi cu voi acasă, fratele meu, soră, cele mai bogate comori pe care Dumnezeu le poate turna în inimile voastre, este rugăciunea mea.

E-11 Şi către acest tabernacol micuţ, văzînd că eu cred că acesta este unul dintre cel mai minunat popor care eu cred că este pe pămînt, merge la acest tabernacol. Acum, eu nu am zis, "toţi" oamenii cei mai minunaţi. Eu am spus că unii din cei mai minunaţi oameni de pe părnînt merg la acest tabernacol. Dar aşa cum zi de zi, intrînd înapoi, de la adunare la adunare, eu văd o mare nevoie a acestui tabernacol, o nevoie mare în el, şi aceasta-i pentru o umplere, sau o consacrare, o viaţă mai adîncă, o umblare mai apropiată cu Dumnezeu. Şi eu le-am promis să fac aceasta, să am aceste Mesaje pentru ei. Şi noi sîntem bucuroşi să vă aducem înăuntru şi să aveţi părtăşie cu noi în jurul Cuvîntului lui Dumnezeu, aşa cum noi învăţăm şi încercăm să aducem afară.

E-12 Acum, primele trei seri noi nu vom lua un subiect asupra căruia să predicăm, ci un Mesaj să învăţăm din Cuvîntul lui Dumnezeu.
Iar acum, pentru că, eu nu aş cere cuiva să facă ceva care eu însumi nu aş face. Şi această săptămînă a fost un Calvar complect pentru mine. Eu eram aşa aproape să-să leşin, după cum aş pune-o eu, încît eu am fost aproape în afara mea. Eu mi-am predat complect fiecare voinţă, şi fiecare lucru de care eu ştiu, Domnului.

E-13 Seara cealaltă, cam puţin după miezul nopţii, soţia cu mine, după ce am şezut sus, şi ne-am rugat vorbind Domnului, peste taburet în... în camera noastră din faţă, cu două Biblii deschise, noi ne-am consacrat din nou lui Dumnezeu, pentru o slujbă complectă, ca noi să ne predăm propriile noastre voinţe, şi toate celelalte, şi fiecare gînd negativ, şi să slujim pe Domnul Isus.
Şi sînt încredinţat că aceasta este şi atitudinea voastră, desemeni, că voi aţi făcut acelaşi lucru. Apoi cînd noi venim în seara aceasta, noi venim pe un teren sfînt, printre un popor care s-a rugat, şi a postit, şi a făcut restituţii, şi s-a pregătit să primească ceva de la Dumnezeu. Şi eu ştiu că acela care va veni flămînd nu va pleca flărnînd, ci Dumnezeu îl va hrăni cu Pîinea Vieţii.

E-14 Acum, înainte ca noi să citim din Cartea Lui sacră, să ne plecăm capetele doar pentru un moment de rugăciune.

E-15 Doamne, în seara aceasta au fost deja oferite rugăciuni în acest loc. Acolo au fost... cîntările Sionului s-au cîntat de către copiii Tăi. Inimile lor au fost înălţate. Iar noi am venit aici să ne consacrăm Ţie, şi să ne închinăm Ţie din adîncul sufletului nostru. Şi noi chemăm aceasta ca să-Ţi aduci aminte, Doamne, că Tu ai spus cînd Tu ai şezut pe munte şi ai învăţat pe ucenicii Tăi, "Binecuvîntaţi sînt acei care flămînzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi umpluţi." Tu ai promis-o, Doamne. Noi venim în seara aceasta cu inimi deschise. Noi venim, flămînzind şi însetînd, şi noi ştim că Tu îţi vei ţine promisiunea Ta.

E-16 Aşa cum ne străduim să deschidem aceste pagini sacre ale Bibliei, să citim din Ea conţinutul, fie ca Duhul Sfînt să ducă Aceasta la fiecare inimă. Şi fie ca Sămînţa aceea să cadă înăuntru jos în credinţă, adîncă bogată care va produce fiecare promisiune pe care a făcut-o Cuvîntul. Ascultă-ne, Doamne, şi curăţeşte-ne, şi încearcă-ne. Şi dacă ar exista vreun lucru necurat pe lîngă noi, Doamne, vreun păcat nemărturisit, orice care nu-i corect, descoperă-ne chiar acum, Doamne, noi vom merge chiar drept şi o vom face, căci ne dăm seama că noi trăim în umbrele Venirii Domnului Isus. Şi noi am, O Dumnezeule Sfînt, venit în ale Tale-Tale umbre ale dreptăţii în seara aceasta, iar noi pledăm pentru o nouă dedicare, şi consacrare, şi umplere a Duhului Sfînt în vieţile noastre.

E-17 Văzînd că focurile trezirii încep să scadă, lasă-ne să aruncăm pe el lemnele Cuvîntului, ca El să poată înteţi un foc nou, ca inimile noastre să fie pline de rîvnă. Sfinţeşte-ne, Doamne, prin Cuvîntul Tău scump şi Sîngele Tău, şi harul Tău, noi pledăm. Şi toate mulţumirile şi laudele vor fi ale Tale. Ia toată prejudecata din inimile noastre. Curăţeşte-ne, O Doamne. Dă-ne inimi pure, şi mîini curate, şi minţi curate, ca noi să putem veni în sanctuarul Tău, seară după seară, bucurîndu-ne şi umpluţi cu Duhul Tău. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus, şi pentru beneficiul Lui. Amin.

E-18 Eu doresc să citesc Cuvîntul chiar acum. Şi în timp ce... Eu vă cer să aduceţi Bibliile voastre, creioanele voastre, hîrtiile voastre, pentru Scripturi. Dacă voi doriţi aşa, aceasta ar fi foarte bine. Şi acum în timp ce voi ajungeţi la capitolul al 7-lea din Fapte, de la început; să răspundem la întrebarea, sau să începem în a răspunde la întrebarea: Ce Este Duhul Sfînt?

E-19 Nu există nimic care l-ar învinge pe Satan, niciodată nu a existat nimic pe pămînt încă care l-ar învinge vreodată pe Satan, ca şi Cuvîntul lui Dumnezeu. Isus L-a folosit în marea Lui bătălie; El a spus, "Este scris..."

E-20 Şi azi dimineaţă, în timp ce eu ascultam, cu cîteva zile în urmă, la o transmisiune care părea că vrea să spună că creaţiunea a venit doar din ceva cenuşă suflînd împreună, şi ceva fosfat, şi cîteva chimicale ale pămîntului, şi strălucirea fierbinte a soarelui a creat germenele de viaţă şi a adus viaţa. Cît de ridicol! Cînd, strălucirea soarelui va omorî orice germen de viaţă. Puneţi un germen de viaţă afară în strălucirea soarelui, aceasta îl va ucide imediat. Şi nu există un astfel de lucru; dar Satan încearcă să-mi arunce aceea. Şi după ce am dus-o pe micuţa mea Rebekah la şcoală azi dimineaţă, şi pe drum înapoi, am început să deschid radioul din nou; şi m-am gîndit că o să intru în lucrul acela din nou, aşa că eu doar l-am închis.
Şi aşa cum eu mergeam în sus pe stradă, Satan mi-a zis, el zicea, "Ştii tu că acest Om pe care tu îl numeşti Isus, a fost doar ca un om, într-o zi în ziua Lui, ca Billy Graham sau Oral Roberts. El era doar un om care a început să aibe cîţiva oameni să se adune în jurul Lui şi să zică că El este un Om mare, şi după o vreme El a devenit mai mare, şi apoi El a devenit un-un dumnezeu pentru ei. Şi acum aceasta s-a răspîndit în toată lumea, de cînd El este mort, şi aceasta-i tot."
21 M-am gîndit, "Ce mincinos eşti tu!" Şi apoi eu m-am întors doar aşa cum eu traversam Graham Street. Am zis, "Satan, tu care vorbeşti conştiinţei mele, mi-ar place să te întreb cîteva lucruri. Cine era acela despre care au vorbit profeţii Evrei că va veni? Cine era unsul Mesia? Ce a fost peste oamenii aceia care L-au văzut dinainte şi au spus viaţa Lui, cu mii de ani îninte ca El să ajungă aici? Cine a fost acela care a prezis aceasta chiar la literă? Şi cînd El a venit, ei au zis că 'El a fost numărat cu cei fărădelege,' şi El a fost. 'El a fost rănit pentru fărădelegile noastre,' şi El a fost. 'El şi-a făcut mormîntul Lui cu cei bogaţi, dar El ar fi înviat, a treia zi, şi El a înviat. Şi atunci El a promis Duhul Sfînt, şi eu L-am primit. Astfel tu ai putea tot atît de bine să te dai la o parte de la El, deoarece este scris în Cuvînt, şi fiecare Cuvînt este adevărat." Atunci el a plecat. Daţi-i doar Cuvîntul, aceasta o rezolvă. El nu poate suferi acel Cuvînt, pentru că Acesta este inspirat.
Să începem să citim în seara aceasta în al 7-lea capitol din Cartea Faptelor.
Apoi marele preot a zis, Aşa stau lucrurile?
Şi el a zis, Bărbaţilor, şi fraţilor, şi părinţilor, ascultaţi; Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Abraham, cînd el era în Mesopotamia, înainte ca el să locuiască în Haran,
Şi a zis către el, Ieşi afară din ţara ta, şi din neamul tău, şi vino într-o ţară pe care Eu ţi-o voi arăta.
Atunci el a ieşit din ţara Haldeilor, şi a locuit în Haran: şi de acolo, cînd tatăl lui a fost mort, el l-a mutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum.
Iar el nu i-a dat lui nici o moştenire în ea, nu, nici măcar cît să-şi pună piciorul: totuşi el a promis că el i¬o va da în stăpînire, şi seminţei lui după el, cînd pînă atunci el nu avea nici un copil.
... Dumnezeu a vorbit în felul acesta, Că sămînţa lui va locui într-o ţară străină; şi că ei îi va aduce în robie, şi-i va chinui patru sute de ani.
Şi pe neamul la care ei vor fi în robie Eu îi voi judeca, zice Dumnezeu: şi după aceea ei vor ieşi, şi mă vor sluji în această ţară.
Şi el i-a dat legămîntul tăierii împrejur: şi astfel Abraham a născut pe Isaac, şi l-a tăiat împrejur în ziua a opta; şi Isaac a născut pe Iacob; şi Iacob a născut pe cei doisprezece patriarhi.

E-22 Asupra acestui loc, noi dorim să ne apropiem de subiectul, care eu cred că este subiectul remarcabil de astăzi, despre... Ce Este Duhul Sfînt? Ce este El? Şi, acum, motivul că eu am luat aceste subiecte în rînd în felul acesta, este că voi nu puteţi să veniţi şi să primiţi Duhul Sfînt dacă voi nu ştiţi ce este EL Şi voi nu-L puteţi primi, dacă voi ştiţi ce este El, afară doar dacă credeţi că Acesta vă este dat vouă, şi Acesta este pentru voi. Şi, apoi, voi nu puteţi şti dacă voi Îl aveţi, sau nu, afară doar dacă ştiţi ce rezultate aduce EL Astfel dacă voi aţi ştiut ce este El, şi pentru cine este El, şi ce acţiune aduce El cînd vine El, atunci voi veţi şti ce aveţi cînd Îl primiţi. Vedeţi? Aceasta doar o stabileşte.

E-23 Întocmai cum eu am discutat astăzi cu Fratele nostru Jeffries, şi el a zis, "Mi-ar place să fiu la adunare deseară, dar eu voi fi acolo mîine seară." El nu ştia că adunarea se desfăşura, deoarece noi nu am anunţat-o; doar chiar aici. Unii din... Fratele Leo şi ceilalţi au scris la unii din prietenii noştri şi le-a spus, afară din oraş. Păi, din cauză că noi nu aveam loc.

E-24 Acum eu am zis, "Frate Jeffries, dacă tu mă trimiţi jos ca să pornesc una din sondele tale de ţiţei, şi dacă eu nu ştiam nimic despre aceasta, eu probabil că aş exploda-o. Eu aş putea să învîrt cheia greşită sau să pornesc motorul greşit. Eu ar trebui să ştiu cum să o fac înainte ca eu să o fac."
Şi acesta este felul cu primirea Duhului Sfînt. Voi trebuie să ştiţi după ce veniţi voi, şi cum să-L primiţi, şi ce este Acesta.
Acum, în primul rînd, Duhul Sfînt a fost promis.

E-25 Noi am putea lua zece săptămîni şi nu... doar omitem marginea acestui subiect, ce este Duhul Sfînt. Dar, primul lucru, eu vreau să mă apropiu de acesta doar suficient ca să vă dau o schiţă în fiecare seară, apoi vedem în seara următoare dacă există ceva întrebări.

E-26 Cîţi de aici nu au primit Duhul Sfînt, nu au fost botezaţi cu Duhul Sfînt? Ridicaţi-vă mîinile; voi ştiţi că nu aţi fost. Priviţi doar la mîini.
Acum eu vreau să vorbesc asupra Acestuia, după cum Duhul Sfînt fiind un semn, pentru că El este un semn. Noi ne dăm seama că, toate promisiunile ne sînt date prin... Abraham a fost tatăl promisiunii, deoarece Dumnezeu a dat promisiunea lui Abraham şi Seminţei lui după el. Promisiunea a fost făcută "lui Abraham şi Seminţei lui." Şi acest semn este la un popor de legămînt.

E-27 Acum, există o vastă diferenţă între doar un Creştin şi un Creştin umplut cu Duhul Sfînt. Şi acum noi urmează să luăm aceasta din Scriptură, şi să o aşezăm întocmai exact în Scriptură. În primul rînd, există un Creştin declarat a fi un Creştin. Dar dacă acest Creştin nu a fost încă umplut cu Duhul Sfînt, el este numai în proces de a fi un Creştin. Vedeţi? El este declarat să creadă Aceasta; el lucrează la Acesta, dar Dumnezeu încă nu i-a dat lui acest Duh, al Duhului Sfînt. El nu a ajuns încă acel scop cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a recunoscut.

E-28 Deoarece, că, Dumnezeu a făcut un legămînt cu Abraham, după ce El l-a chemat pe Abraham, care este un model al chemării credinciosului de astăzi.
El l-a chemat pe Abraham, şi Abraham s-a mutat afară din ţara lui şi a plecat într-o ţară străină, să locuiască între oameni străini, şi acela era un model despre atunci cînd Dumnezeu cheamă pe un om să-şi oprească răutatea lui, să se pocăiască de păcatele lui. El se întoarce atunci de la mulţimea în care era, să locuiască într-o nouă mulţime, printre feluri noi de oameni.
Şi atunci după ce Dumnezeu l-a găsit pe Abraham de a fi credincios promisiunii pe care i-a dat-o Dumnezeu, că el va avea copilul, şi prin acest copil tot pămîntul va fi binecuvîntat, atunci Dumnezeu i-a confirmat credinţa lui prin a-i dat un semn, şi semnul acela era tăierea împrejur. Şi tăierea împrejur este un model al Duhului Sfînt.

E-29 Doar tocmai versetele următoare din acest capitol pe care noi tocmai l-am citit, dacă voi vreţi să-l notaţi. Şi... Ştefan a zis, în versetul 51:
Voi îndărătnicilor... netăiaţi împrejur cu inima şi urechile, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfînt: aşa cum au făcut părinţii voştri, tot aşa faceţi şi voi.

E-30 Tăierea împrejur este un model al Duhului Sfînt. Şi Dumnezeu i-a dat lui Abraham-semnul tăierii împrejur după ce a acceptat pe Dumnezeu în promisiunea Lui şi a mers într-o ţară străină. Vedeţi? Acesta era un semn.
Şi toţi copiii lui, şi sămînţa lui după el, vor avea acest semn în trupul lor, deoarece acesta era o deosebire. Acesta era să-i separe de toate celelalte popoare, acest semn al tăierii împrejur.

E-31 Şi aceasta este ceea ce Dumnezeu foloseşte astăzi. Acesta-i semnul tăierii împrejur a inimii, Duhul Sfînt, care face Biserica lui Dumnnezeu o Biserică separată de toate celelalte crezuri, credinţe şi denominaţiuni. Ei sînt în toate felurile de denominaţiuni, dar totuşi ei sînt un popor separat. Voi lăsaţi¬mă să discut cu un om două minute, şi eu vă pot spune dacă el a primit Duhul Sfînt sau nu; aşa puteţi şi voi. Acesta îi separă. Acesta este o însemnare. Acesta este un semn. Şi Duhul Sfînt este un semn. Şi acesta este...
Orice copil, care a refuzat tăierea împrejur în Vechiul Testament, care era o preumbră a Duhului Sfînt, a fost scos afară din mijlocul poporului. El nu putea să aibe părtăşie cu ceilalţi din adunare, dacă el a refuzat să fie tăiat împrejur.
Acum modelaţi aceea astăzi. O persoană care ar refuza să primească botezul cu Duhul Sfînt, nu poate avea părtăşie printre acei care au Duhul Sfînt. Voi doar nu o puteţi face. Voi trebuie să fiţi o natură. Cum, aceasta este...

E-32 Mama mea acolo obişnuia să zică, "Păsările cu aceleaşi pene umblă împreună." Păi, acesta este un proverb vechi, dar este unul adevărat. Voi nu vedeţi porumbeii şi ciorile să aibe părtăşie. Dietele lor sînt diferite. Obiceiurile lor sînt diferite. Dorinţele lor sînt diferite.
Şi acesta-i felul cu lumea şi cu un Creştin cînd voi aţi fost tăiaţi împrejur de Duhul Sfînt, care înseamnă, "a tăia jos o carne."

E-33 Tăierea împrejur putea fi numai în bărbat. Dar dacă femeia a fost măritată cu un bărbat, ea era o parte din el, ea a fost tăiată împrejur cu el. Vă amintiţi, în Timotei, unde Acesta a zis acolo, "Totuşi ea va fi mîntuită prin naşterea de copii, dacă ea continuă în credinţă, şi sfinţenie cu toată cumpătarea."

E-34 Acum, tăierea împrejur. Voi ştiţi cînd... Sarah a rîs în cortul din spatele ei, la mesajul Îngerului, cînd El a spus, "Abraham," neştiind cine era el, un străin, "unde este nevasta ta, Sarah?" Cum a ştiut El că el avea o nevastă?

E-35 Aşa cum a spus Isus, "Aşa cum a fost în zilele lui Lot, tot aşa va fi la venirea Fiului omului." Amintiţi-vă, semnele acelea nu au fost făcute jos în Sodoma şi Gomora, în lume, printre religionişti. Ci acesta a fost către Aleşi, cei chemaţi afară. Şi Abraham a fost chemat afară. Şi cuvîntul biserică înseamnă "chemat afară; cei separaţi," cum Abraham s-a separat şi a fost tăiat împrejur.
Şi atunci cînd Sarah a rîs chiar de mesajul Îngerului, Dumnezeu ar fi omorît-o pe loc; dar El nu a putut să o atingă pe Sarah, fără să-l atingă pe Abraham, deoarece ei erau unul. Ea era parte din el. "Voi nu mai sînteţi doi, ci unul."

E-36 Astfel, tăierea împrejur, Duhul Sfînt de astăzi taie împrejur inima. Şi acesta-i un semn, un semn dat.
Cineva a zis ziua trecută... Eu doar repet aceasta, nu ca o glumă. Deoarece, acesta-i adevărul, dar aceasta sună ca o glumă. Aşa cum am zis deseori, acesta nu-i loc pentru glume. Dar a existat un mic German afară pe Coasta de Vest, unde noi tocmai eram. El a primit Duhul Sfînt. Şi el a mers în jos pe stradă, şi el umbla o bucată mică, şi el îşi ridica sus mîinile şi vorbea în limbi. Şi el alerga, şi el sărea, şi el striga. Iar el era la lucru, continuînd în acest fel, iar şeful lui i-a zis, "Unde ai fost tu?" Mie-mie îmi plac locurile acelea unde ai fost. El a zis, "Tu trebuie că ai fi fost printre grămada aia de piuliţe."
El a spus, "Atunci tu crezi că ei sînt piuliţe?" El a zis, "Sigur, că sînt."

E-37 El a zis, "Păi, slavă Domnului pentru piuliţe!" Şi el a zis, "Ştii tu ce? Piuliţele joacă un mare rol." El a zis, "Spre exemplu, automobilul, tu scoţi toate piuliţele din el, şi tu nu vei avea nimic decît o grămadă de 'rablament."' Astfel asta este cam cum trebuie.

E-38 Tu eşti aşa de diferit cînd vine Duhul Sfînt peste tine, încît la mintea acestei lumi nu-i mai place de tine, şi ei sînt împotriva ta, şi ei nu vor nimic să aibe de a face cu tine, deloc. Tu eşti născut dintr-o altă Lume. Tu eşti tot atît de mult un străin, de zece ori mai străin ai fi tu, dacă tu ai merge în cele mai îndepărtate regiuni aruncate din junglele Africane. Tu eşti diferit cînd vine Duhul Sfînt, şi Acesta-i un semn. Acesta este un semn printre oameni.

E-39 Acum, voi ziceţi, "Atunci, Frate Branham, acel semn al tăierii împrejur a fost dat lui Abraham?" Acesta-i adevărul. "Şi Seminţei lui?" Da.

E-40 În regulă, acum noi o să întoarcem la Galateni, capitolul 3, versetul 29, şi să vedem cum ar putea aceea să ni se aplice nouă. Galateni 3:29, şi să vedem doar cum s-ar putea aplica la unul dintre Neamuri, dacă noi sîntem Neamuri; ceea ce, noi sîntem prin naştere naturală.
Acum, mai întîi, eu vreau să citesc versetul 16.
Acum promisiunea a fost făcută lui Abraham şi seminţei lui. (Abraham şi sămînţa lui!) El nu a zis, Şi seminţelor, ...
Doar orice fel de un... zicem, "Oh, eu sînt seminţele lui Abraham, deasemeni." Nu. La o "Sămînţă," Sămînţa lui Abraham!
... Nu la seminţele, ca despre multe; ci ca despre una, Şi la-la cei... Şi seminţei tale, care este Cristos.

E-41 Cristos era Sămînţa lui Abraham. Credeţi voi aceasta? [Adunarea, "Amin." – Ed.] În regulă, acum să luăm versetele 28 şi 29.
Acolo nu este nici Iudeu nici Grec, nici nu este acolo rob sau slobod, nici nu este acolo bărbat sau femeie: căci noi toţi sîntem unul în Cristos Isus.
Şi dacă voi sînteţi ai lui Cristos, atunci voi sînteţi sămînţa lui Abraham, şi sînteţi moştenitori conform cu promisiunea.
Cum luăm noi pe "Sămînţa lui Abraham"? Prin a fi în Cristos, atunci noi sîntem Sămînţa lui Abraham. Şi ce era Sămînţa lui Abraham? După cum, noi am putea merge înainte la Romani 4 şi în diferite locuri.
Abraham nu a primit promisiunea în timp ce el a fost tăiat împrejur. Să arate că tăierea împrejur era doar un simbol, el a primit promisiunea înainte ca el să fie tăiat împrejur. Şi aceasta era un simbol, de recunoaştere a credinţei lui pe care el a avut-o înainte ca el să fie tăiat împrejur.

E-42 Acum, cînd noi sîntem în Cristos, noi devenim Sămînţa lui Abraham şi sîntem moştenitori cu Cristos, de aceea, nu contează cine sîntem, Iudeu sau Neamuri.
Şi, "Sămînţa lui Abraham," Sămînţa lui Abraham are credinţa lui Abraham, care ia pe Dumnezeu pe Cuvîntul Lui. Nu contează cît de ridicol pare Aceasta, cît de neobişnuit acţionezi tu, cît de deosebit te face Acesta, tu Îl iei pe Dumnezeu pe Cuvînt indiferent de orice.

E-43 Abraham la vîrsta de şaptezeci şi cinci de ani, şi Sarah la şaizeci şi cinci, L-a luat pe Dumnezeu pe Cuvînt, şi a numit orice contrar la Aceasta de parcă aceasta nu era. Ce credeţi voi că se gîndeau doctorii, din ziua aceea? Ce credeţi voi că se gîndeau oamenii, cînd ei au văzut un om bătrîn, în vîrstă de şaptezeci şi cinci de ani, mergînd în jur lăudînd pe Dumnezeu, el "urma să aibe un copil" prin soţia lui, şi ea în vîrstă de şaizeci şi cinci de ani, cam cu douăzeci şi cinci de ani trecută de menopauză? Dar, vedeţi voi, aceasta vă face să acţionaţi ciudat, credinţa lui Abraham.

E-44 Şi cînd tu eşti tăiat împrejur de Duhul Sfînt, Acesta îţi face acelaşi lucru. Acesta te face să faci lucruri pe care tu nu te-ai gîndit că le-ai face. Acesta te face să iei promisiunea lui Dumnezeu şi să crezi pe Dumnezeu.

E-45 Acum, Acesta-i deasemeni, pe lîngă o-o promisiune şi un semn, Acesta este deasemeni o pecete. Acum dacă voi veţi merge cu mine în Romani. Întîi, eu vreau ca voi să mergeţi cu mine la Efeseni 4:30, şi să citim aici doar un minut. Efeseni 4:30 zice asta.
Acum, voi aţi auzit pe aşa mulţi oameni zicînd că diferite lucruri sînt peceţi. "Dacă voi mergeţi în biserică, voi aveţi pecetea bisericii." Iar unii oameni spun, "Aceasta este a ţine o zi anume, o zi de sabat, aceasta-i-aceasta-i pecetea lui Dumnezeu." Unii din ei zic, "Dacă noi ne punem membri într¬o anumită denominaţiune, noi sîntem pecetluiţi în Împărăţia lui Dumnezeu."

E-46 Acum, Biblia a zis, "Cuvîntul fiecărui om să fie o minciună, şi a lui Dumnezeu să fie Adevărul." Acum, Efeseni 4:30 se citeşte în acest fel:
Şi nu întristaţi pe Duhul sfînt a lui Dumnezeu, cu care voi sînteţi pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

E-47 Eu va trebui să devin puţin mai tare asupra acestuia acum, aşezîndu-1 jos. Acum, voi fraţilor legalişti doar ţineţi tăcere pentru puţin. Vedeţi? Aţi observat voi cît de mult durează pecetea aceea? Nu pînă la următoarea trezire, pînă cînd data următoare ceva merge greşit. "Pînă în ziua răscumpărării voastre," asta este pînă cînd sînteţi voi pecetluiţi. "Pînă în ziua răscumpărării voastre," cînd voi sînteţi răscumpăraţi sus să fiţi cu Dumnezeu, asta este pînă cînd vă pecetluieşte Duhul Sfînt. Nu de la trezire la trezire; ci din Eternitate în Eternitate, voi sînteţi pecetluiţi de Duhul Sfînt.
Asta este ceea ce este Duhul Sfînt, Acesta este pecetea lui Dumnezeu, că El a găsit... voi aţi găsit har în ochii Lui, şi El vă iubeşte, şi El vă crede, şi El a pus pecetea Lui peste voi. Ce este o pecete, oricare? Păi, o pecete semnifică sau înseamnă o "lucrare terminată." Amin. Dumnezeu va salvat, va sfinţit, va curăţit, a aflat favor cu voi, şi va pecetluit. El a terminat. Voi sînteţi produsul Lui pînă în ziua răscumpărării voastre. Un pecetluit este un "lucru terminat."
Ce este Duhul Sfînt? Acesta este un semn. Noi o să ajungem la aceasta puţin mai tîrziu, într-un alt Mesaj, semnul despre care a vorbit Pavel. Limbile au fost un semn pentru credincioşi... sau necredincioşi.

E-48 Acum observaţi, dar, în aceasta, Duhul Sfînt este un semn. Vreau să spun ... Şi Duhul Sfînt este o pecete. El este un semn pe care Dumnezeu l-a dat la copiii Lui aleşi. A-L respinge, este ca să fii scos din popor; şi a-L primi, este a o sfîrşi cu lumea şi toate lucrurile din lume, şi să fii un produs peste care Dumnezeu a pus o pecete de aprobare.

E-49 Eu am lucrat la căile ferate aici cu Harry Waterberry, şi noi mergeam jos ca să încărcăm un vagon. Fratele meu, Doc, stînd acolo în spate, ajută să încarce vagoane. Cînd un vagon este încărcat, ei merg prin vagonul acela, inspectorul, şi dacă el găseşte ceva desfăcut, unde aceasta ar putea să cadă să se spargă, sau ceva care s-ar distruge; el nu va pecetlui acel vagon pînă cînd acel vagon este aşa complect împachetat, pînă cînd este aşa împachetat şi aşa în ordine, încît zguduirea de pe drum să nu deranjeze produsul care este înăuntru.

E-50 Asta-i ceea ce se petrece că noi nu devenim pecetluiţi aşa de mult; noi sîntem prea dezlegaţi privitor la lucruri. Cînd Inspectorul trece, să inspecteze viaţa voastră, să vadă dacă voi nu sînteţi puţin slăbiţi cu privire la lucruri, puţin slăbiţi privitor la viaţa voastră de rugăciune, puţin slăbiţi privitor la acel temperament, puţin slăbiţi privitor la limba aceea, să vorbeşti despre alţii, El nu va pecetlui vagonul. Unele obiceiuri murdare, unele lucruri urîte, ceva minte vulgară, El nu poate pecetlui vagonul.
Dar cînd El a găsit fiecare lucru la locul lui, Inspectorul, atunci El îl pecetluieşte. Să îndrăznească cineva să deschidă pecetea aceea pînă cînd acel vagon a ajuns la destinaţia lui spre unde a fost acesta pecetluit! Acolo este el. "Nu vă atingeţi de unşii Mei; nu vătămaţi pe profeţii Mei. Căci Eu vă spun, că ar fi mai bine pentru voi ca să vă atîrne o piatră de moară de gîtul vostru, şi să fiţi înnecaţi în adîncul mării, decît să încercaţi chiar să jigniţi sau să zguduiţi puţin pe unul din cei mai mici dintre aceştia care au fost pecetluiţi." Vedeţi ce înseamnă aceasta?

E-51 Asta este ceea ce este Duhul Sfînt. El este asigurarea voastră. El este protecţia voastră. El este martorul vostru. El este pecetea voastră. El este semnul vostru, că, "Eu sînt îndreptat spre Cer. Nu-mi pasă ce zice diavolul! Eu sînt îndreptat spre Cer. De ce? El m-a pecetluit. El mi L-a dat. El m-a pecetluit în Împărăţia Lui, şi eu sînt îndreptat spre Glorie! Lăsaţi vînturile să bată, lăsaţi ca Satan să facă ce vrea. Dumnezeu m-a pecetluit pînă în ziua răscumpărării mele." Amin! Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt. Oh, Voi ar trebui să-L vreţi. Eu nu aş putea să merg înainte fără EL Aşa de mult ar putea fi spus acolo, dar eu sînt sigur că voi ştiţi despre ce vorbesc eu.

E-52 Acum, de asemenea, să întoarcem la Ioan 14, doar pentru un minut. Eu doar iubesc Cuvîntul! El este Adevărul.

E-53 Acum, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfînt, ce este Duhul Sfînt? El este Duhul lui Cristos în voi. Acum, înainte să citim, mi-ar place să spun cîteva cuvinte de comentarii aici. Ce este Duhul Sfînt? El este o pecete. Ce este Duhul Sfînt? El este un legămînt. Ce este Duhul Sfînt? El este un semn. Ce este atunci Duhul Sfînt? El este un... Duhul lui Isus Cristos în voi. Vedeţi? "Încă puţină vreme," a zis Isus, "şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi Mă veţi vedea, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, pînă la sfîrşitul lumii." Duhul lui Dumnezeu în Biserica Lui!

E-54 Pentru ce? Pentru ce a făcut-o El? Aceasta este puţin din subiectul de mîine seară. Dar pentru ce a făcut-o El? De ce a făcut El, de ce a făcut Duhul Sfînt... Pentru ce, pentru ce a venit El? Pentru ce a venit El în voi, pentru ce a venit El în mine? Era ca să continue lucrarea lui Dumnezeu.

E-55 "Eu fac întotdeauna ceea ce este plăcut Tatălui Meu. Eu nu vin să fac voia Mea proprie, ci a Tatălui care M-a trimis. Şi Tatăl care M-a trimis este cu Mine; şi aşa cum Tatăl M-a trimis pe Mine, tot aşa vă trimit Eu." Oh, Doamne! [Fratele Branham îşi bate palmele de două ori – Ed.] Tatăl L-a trimis, a mers în EL Tatăl care a trimis pe Isus a venit în El, a lucrat prin EL
Isus care vă trimite, merge cu voi şi este în voi. Şi dacă Duhul acela, care locuia în Isus Cristos, L-a făcut să facă şi să acţioneze în felul în care El a acţionat, voi veţi avea vreo idee generală cum o va face El cînd El este în voi, deoarece Viaţa aceea nu se poate schimba. Ea va merge de la trup la trup, dar Ea nu-şi poate schimba natura Ei, căci Ea este Dumnezeu.

E-56 Acum în Ioan 14, doar să citim puţin, începînd la versetul al 10-lea.
Crezi tu… că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl în mine? Lucrările… cuvintele pe care Eu le vorbesc către voi
Eu nu le vorbesc de la mine: ci Tatăl care locuieşte în mine, el face lucrările. (Gîndiţi-vă la aceasta acum.)
Credeţi-mă că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl în mine: sau credeţi-mă măcar pentru lucrările pe care le fac.
Adevărat, adevărat, Eu vă spun că, Cel ce crede în mine lucrările pe care le fac Eu le va face şi el... deasemeni; şi lucrări mai mari decît acestea va face el; pentru că Eu mă duc la Tatăl.
Nu vedeţi voi? Vedeţi cum zice El acolo? Acum priviţi aceasta, cum rezultă aceasta. Eu voi citi doar puţin mai departe. Noi o să citim în jos cam la versetul 20-lea. "Şi orice veţi cere în..." Să vedem, Eu aveam... Da. Î-hî. În regulă.
Şi orice veţi cere în numele meu, Eu o voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
Dacă veţi cere ceva în numele meu, Eu o voi face. Dacă voi mă iubiţi, păziţi poruncile mele.
Iar Eu voi ruga pe Tatăl, (acum priviţi) şi el vă va da un alt Mîngîietor, ca el să rămînă cu voi în veci;
Chiar Duhul adevărului; pe care lumea nu-l poate primi, pentru că ea nu-l vede, nici nu-l cunoaşte: dar voi îl cunoaşteţi; căci el locuieşte cu voi, şi va fi în voi.

E-57 Atunci cine este Duhul acela? Ce este Duhul Sfînt? El este Cristos în voi. Mîngîietorul, acela este Duhul Sfînt. "Şi cînd vine Mîngîietorul, El va face aceleaşi lucruri pe care Eu le-am făcut în timp ce Mîngîietorul este în Mine. Eu o să rog pe Tatăl, şi El vă va da acest Mîngîietor. Voi cunoaşteţi pe Mîngîietor. Lumea nu-L cunoaşte, nici nu-l va cunoaşte. Dar voi Îl cunoaşteţi pentru că El locuieşte acum cu voi," Isus vorbeşte, "dar El va fi în voi." Iată-vă acolo, acela este Mîngîietorul, "va fi în voi."
Eu nu vă voi lăsa nemîngîiaţi: Eu voi veni la voi.
"Eu nu voi..." Acum, acela este Mîngîietorul, Cristos. Asta este ceea ce este Duhul Sfînt, este Cristos.
Încă puţină vreme, şi lumea nu mă va mai vedea; dar voi mă veţi vedea: pentru că Eu trăiesc, voi... de asemenea trăiţi.

E-58 Oh, noi am putea să mergem înainte şi înainte; dar, să vă fac cunoscut. Ce este El? El este o pecete. El este un semn. El este un Mîngîietor. Vedeţi cum este El totul? Sămînţa lui Abraham moşteneşte Aceasta.

E-59 Acum să aflăm de asemenea că... ce altceva este Mîngîietorul. Să mergem la Întîi Ioan 16:7, vedeţi dacă El nu este un Avocat, deasemeni. Voi ştiţi că ceea ce un avocat este, care face o apărare. Noi avem un Avocat. Noi ştim aceasta. Întîi Ioan capitolul al 16-lea... Oh, aşteptaţi un minut, scuzaţi¬mă. Sfîntul Ioan, este acesta, 16:7. Îmi pare rău. Îmi pare rău desigur că am zis asta. Am citit aceasta greşit pe a mea... am 16:7.
Totuşi Eu vă spun adevărul; Aceasta este de folos pentru voi ca Eu să mă duc: căci dacă Eu nu mă duc, Mîngîietorul nu va veni la voi; dar dacă Eu mă duc, Eu vi-l voi trimite.
Şi cînd el va veni, el va condamna lumea de păcat, şi de neprihănire, şi de judecată:
De păcat, fiindcă ei nu cred în mine;
De neprihănire, pentru că eu mă duc la Tatăl, şi voi nu mă veţi mai vedea;
De judecată, fiindcă stăpînitorul lumii acesteia este judecat.

E-60 Doamne! Acum, Avocatul, găsit în-în Întîi Ioan 2:12. Acum să citim asta, doar un minut, Întîi Ioan 2:12. Eu vă cer scuze, Întîi Ioan... 1 şi 2, este acesta. Eu am acestea notate jos, Întîi Ioan 2:1 la 2.
Copilaşii Mei, Eu vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Şi dacă vreun om păcătuieşte, noi avem la Tatăl un avocat, Isus Cristos cel neprihănit:
Cine este Avocatul? Isus Cristos cel neprihănit.
Şi el este-el este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre: şi nu numai pentru ale noastre, ci deasemeni pentru păcatele întregii lumi.

E-61 Ce este Duhul Sfînt? El este un Avocat. Ce face un... Ce este un Avocat? Ce face El? Face o apărare. El are milă. El, El stă în locul vostru. El, El face lucruri pe care voi nu le puteţi face. El, El este-El este ispăşirea pentru păcatele voastre. El este neprihănirea voastră. El este vindecarea voastră. El este Viaţa voastră. El este învierea voastră. El este tot ce are Dumnezeu pentru voi. El este un Avocat.

E-62 Cum am putea să mergem în detalii cu asta şi să o analizăm, despre cum că atunci cînd El-El face mijlocire pentru neştiinţa noastră. Uneori cînd... noi avem Duhul Sfînt, din neştiinţă ne poticnim în ceva. Duhul Sfînt este acolo ca să mijlocească pentru noi. El este Mijlocitorul nostru. El stă a nostru... El este Avocatul nostru. El stă acolo şi pledează pentru noi. Noi nu pledăm pentru noi înşine, deoarece Duhul Sfînt în noi pledează pentru noi. Duhul Sfînt se face auzit, uneori cu cuvinte pe care voi nu le puteţi înţelege, şi El face mijlocire pentru noi. Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt.

E-63 Cînd eu umblu în ceva, eu-eu umblu ca un copilaş; voi umblaţi ca un băieţaş. Noi, noi umblăm într-o lume întunecată plină de duşmani, plină de păcat, plină de capcane, plină de orice.
Voi ziceţi, "Oh, mi-e teamă. Mă tem să iau o viaţă de Creştin. Eu, eu mă tem să fac aceasta. Eu mă tem că eu voi face aceasta."
Nu vă temeţi. Noi avem un Avocat. Amin. Oh, El stă alături de noi. El este în noi, şi El face mijlocire pentru noi. Duhul Sfînt, constant mijloceşte pentru noi, tot timpul. El este Apărătorul nostru. Oh, cum îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta!

E-64 O pecete, un semn, Duhul Vieţii, Dumnezeul Cerului, Mîngîietorul, Viaţa, Avocatul. Ce este El! Oh, Doamne! Noi am putea să mergem ore întregi cu aceasta.

E-65 Acum noi o să schimbăm doar pentru un minut. Acum noi o să cerem acum...
Ne-a promis că în zilele din urmă! Acest Avocat, pecete, promisiune, tot ce am vorbit noi despre El în seara aceasta, de zece mii de ori mai mult, Aceasta a fost făcută o promisiune pentru noi în zilele din urmă.
Ei nu L-au avut în ziua aceea. Ei aveau doar o pecete în trupul lor, ca un simbol şi un semn, crezînd că El va veni, şi ei au umblat prin umbra legii. Care, ei erau tăiaţi împrejur în trup.

E-66 Astăzi noi nu umblăm prin umbra legii. Noi umblăm prin puterea învierii. Noi umblăm prin puterea Duhului, Care este adevărata pecete a noastră, Avocatul nostru adevărat, adevăratul nostru Mîngîietor, semnul nostru adevărat, că noi am fost născuţi de Sus; deosebit, popor neobişnuit, acţionînd ciudat, luînd pe Dumnezeu pe Cuvîntul Lui, numind toate celelalte greşite. Cuvîntul lui Dumnezeu este corect. Aceasta¬i... Oh, Doamne! Aceasta-i ceea ce este Duhul Sfînt.

E-67 Voi Îl vreţi? Nu v-ar place vouă să-L aveţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Să vedem dacă El a fost promis.
Acum să mergem înapoi la Isaia, în Cartea lui Isaia. Să luăm capitolul al 28-lea din Isaia. Acum noi mergem la Isaia 28, şi o să începem cam la... Să luăm versetul 8, să vedem ce a zis Isaia, cu şapte sute şi doisprezece ani înainte ca El să vină.

E-68 Noi am putea spune multe despre aceasta, să mergem înapoi, pînă înapoi de tot, dar noi vom începe chiar aici şi să vedem dacă El a fost promis Bisericii. În ce zi a trebuit El să vină? În zilele din urmă, cînd acolo va fi o-o stricăciune. Acum amintiţi-vă, cuvîntul este la plural, "zilele," ultimele două zile, ultimii două mii de ani.
Acum, acum versetul al 8-lea.
Toate, căci toate mesele sînt pline de... murdărie, astfel că nu mai este nici un loc curat.

E-69 Cercetaţi în jur astăzi să o aflaţi. Priviţi în jur şi vedeţi dacă noi sîntem în ziua aceea. "Toate mesele!" Păi, ei se duc la Cina Domnului, şi primul lucru, pe linia materială, iau o bucată de pîine veche albă sau un biscuit uscat, şi o frîng şi fac împărtăşirea. Cînd, aceea trebuie să se facă de mîini ale Duhului Sfînt, şi pîine nedospită. Cristos nu este murdar şi spurcat, şi aceea îl reprezintă pe El.

E-70 Un alt lucru, ei o dau oamenilor care beau, mint, fură, fumează, amestecă, (iuh!) doar orice, atît timp cît ei aparţin la biserică. Departe să fie aceasta! Dacă un om o ia vreodată cînd noi mîncăm aceasta aici, el îşi trage şi îşi bea osînda lui, nedeosebind Trupul Domnului. Dacă el nu trăieşte viaţa, să stea la o parte de aceasta.
Şi dacă voi nu o veţi lua, aceasta arată că propria voastră conştiinţă este vinovată. "Cel care nu mănîncă, nu are parte cu Mine," a zis Isus.

E-71 Dar toate mesele Domnului au devenit pline de murdărie. Nu există nici un loc curat. Ascultaţi, dacă aceasta nu înfăţişează ziua de azi!
El pe cine va... pe cine va învăţa el cunoştinţa? şi pe cine îl va face el... să înţeleagă învăţătură? ...
... cine va înţelege cunoştinţa? ... pe cine poate el să-l facă să înţeleagă învăţătura? ...
"Păi, binecuvîntat fie Dumnezeu, eu sînt Prezbiterian. Eu sînt Metodist. Eu sînt Penticostal. Eu sînt Nazarinean. Eu sînt Sfinţenia Pelerinului." Aceasta nu înseamnă nimic la Dumnezeu; doar o altă masă.
... cui îi voi face Eu cunoscută învăţătura? ...

E-72 Ce fel de învăţătură; Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Penticostală? Învăţătura Bibliei!
... cui îi voi face Eu cunoscută învăţătura? ...

E-73 Cum ştiţi voi cînd L-aţi primit? Noi vom intra în aceasta Vineri seara. Vedeţi?
... cui îi voi face Eu cunoscută învăţătura? (acum priviţi) Acelora care sînt înţărcaţi de la lapte, şi traşi de la ţîţe.

E-74 Copilaşii zic, "Păi, eu mă duc la biserică, mama aparţinea la biserica aceasta." Eu nu am nimic împotriva acesteia, dragă frate. Şi eu îmi dau seama că aceasta se înregistrează. Aceea este în regulă, să aparţii la biserica mamei. Dar, ascultă, mama a umblat într-o lumină, iar tu umbli în alta.

E-75 Luther a umblat într-o lumină; Wesley a umblat în alta. Wesley a umblat într-o lumină; Penticostalii au umblat în alta. Dar noi umblăm astăzi într-una mai înaltă decît aceea. Şi dacă există o altă generaţie, aceasta se va duce dincolo de noi.

E-76 În urmă în zilele timpurii, cînd lucrul era larg, larg de tot, Luther a învăţat justificarea prin credinţă. Aceea era doar să aducă pe oameni de la Catolicism la Protestantism, în părtăşie în jurul Cuvîntului. Justificarea prin credinţă, care a fost o sferă mare largă. Ei niciodată nu s-au mutat de la aceea.

E-77 A apărut o altă trezire numită John Wesley. Aceasta i-a zguduit jos de la aceea, şi au adus-o jos la sfinţire, trăind... o viaţă bună, curată, sfîntă, sanctificată prin Cuvîntul lui Dumnezeu, dîndu-vă bucurie în inimă. Aceasta a scuturat jos o mulţime de învăţătură Luterană.

E-78 Apoi au venit Penticostalii cu botezul Duhului Sfînt, şi au îngustat-o din nou, prin primirea Duhului Sfînt. Aceasta-i corect.
Şi acum aceea a început să se clatine. Şi darurile, şi restaurarea, şi Duhul lui Dumnezeu a venit înăuntru, în plinătatea semnelor şi minunilor, în Biserică, şi a clătinat Penticostalii. Ce este aceasta? Noi sîntem aşa de aproape de Venirea Domnului Isus, încît tocmai Duhul care era în El lucrează în Biserică, făcînd întocmai aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El cînd El era aici pe pămînt. Aceasta nu a mai fost nicăieri, de demult pe vremea apostolilor pînă în timpul acesta.
De ce? Vedeţi, aceasta-i larg; se îngustează, se îngustează, se îngustează. Ce este aceasta? Întocmai ca mîna voastră care vine la o umbră; negativul, negativ, negativ. Dar ce este aceasta? Aceasta este o reflecţie. Ce era Luther? O reflecţie a lui Cristos. Ce era Wesley? O reflecţie a lui Cristos.

E-79 Priviţi, epoca lui Billy Sunday s-a terminat. Ziua trecută, bătrînul Dr. Whitney, a învăţat chiar aici la acest amvon, ultimul din şcoala veche, a murit, în jur de nouăzeci, eu presupun. Billy Sunday a fost un trezitor la bisericile nominale din ziua lui. El nu s-a dat înapoi; a stat acolo sus şi a strigat, "Voi toţi Metodiştii, aţi lovit cărarea rumeguşului, predicatori şi toţi! Voi toţi Baptiştii, aţi lovit cărarea rumeguşului! Voi Prezbiterienilor!" El nu s-a dat înapoi. El era Billy Graham din ziua aceasta.

E-80 Observaţi. Şi atunci, în acelaşi timp în care biserica nominală îşi avea trezirea ei, ce a avut loc? Evanghelia Deplină a avut o trezire. Acolo au venit fraţii Bosworth, Smith Wiglesworth, şi Dr. Price, Aimee McPherson, şi toţi aceia.
Priviţi, Smith Wiglesworth a murit într-o noapte. Doctor Price a murit în dimineaţa următoare. În douăzeci şi patru de ore eu eram pe cîmp.

E-81 Acum sfîrşitul meu vine în jos. Priviţi la... Voi nu mai auziţi mult de Billy Graham. Voi nu mai auziţi mult de Oral Roberts. Eu văd adunările mele umbrindu-se. Care este cauza? Noi sîntem la sf'îrşit, o altă epocă.

E-82 Cum a venit Billy Sunday înăuntru, şi ceilalţi? Ei au venit înăuntru chiar după marea trezire a lui Moody. Cînd a venit Moody înăuntru? Chiar după trezirea lui Knox. Cînd a venit Knox înăuntru? Chiar după trezirea lui Finney. Finney după Cal vin, Cal vin după... Astfel, W esley, şi W esley după Luther.
Înainte în jos prin epoci a venit aceasta. Îndată ce se termină o trezire, Dumnezeu ridică un altul şi aruncă mai multă Lumină; doar continuă să se mişte în felul acesta.

E-83 Acum noi sîntem la sfîrşitul acestui timp. Fiecare om a privit la sfîrşitul legăturii lui pentru Venirea lui Cristos, dar ei aveau multe spre care să privească; reîntoarcerea Iudeilor, farfuriile zburătoare în ceruri, şi toate lucrurile pe care noi le vedem astăzi. Dar noi sîntem la sfîrşit. Noi sîntem aici acum. Ei au ştiut că Biserica trebuia să primească Putere care să lucreze în Biserică aceleaşi lucrări ale lui Cristos, pentru că aşa cum umbra devine mai adîncă şi mai adîncă, şi reflectă mai mult.

E-84 Voi luaţi o umbră. Cu cît mai departe de umbră, voi obţineţi reflecţia cea mai mică din umbră. După un timp, umbra devine din ce în ce mai aproape, încît umbra şi pomul este acelaşi lucru.

E-85 Acum, Duhul lui Dumnezeu a lucrat sub justificare, sub Luther; sanctificarea, sub Wesley; botezul Duhului Sfînt, sub Penticostali; şi aici este Acesta în ziua din urmă, săvîrşind şi făcînd chiar aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut cînd El era în Cristos. Ce este aceasta? Biserica şi Cristos au devenit Unul.
Şi îndată ce Ei unesc laolaltă, acea ultimă verigă, Ea va merge prin cer, strigînd. Wesley va veni sus, Luther, şi restul dintre ei în urmă acolo din zilele acelea, "cel care este primul va fi ultimul, cel care va fi ultimul va fi primul," şi acolo va veni învierea.

E-86 Noi sîntem la timpul sfîrşitului. Ascultaţi, aceea este ce face Duhul Sfînt. Duhul Sfînt, prin justificare, vedeţi, doar o umbră de lumină din Acesta; Duhul Sfînt, prin sanctificare, o umbră puţin mai adîncă din Acesta; Duhul Sfînt, prin botezul Acestuia, o umbră mai adîncă; acum Duhul Sfînt, prin restaurarea chiar a Persoanei Lui fiind aici, formînd semne şi minuni aşa cum El a făcut la început. Iuh! Glorie! Mă veţi numi "holly roler," oricum, voi puteţi tot aşa de bine să începeţi de acum.

E-87 Ascultaţi, fraţilor, ascultaţi la aceasta.
... toate mesele sînt pline de vărsături... nu există nici un loc curat.
Pe cine să-l înveţe el cunoştinţa? ... cui să-i facă el cunoscut, să înţeleagă învăţătura? la acei care sînt înţărcaţi de la lapte, şi traşi de la ţîţe.
Nu copilaşi micuţi; copilaşi Prezbiterieni, copilaşi Metodişti, copilaşi Penticostali, copilaşi Luterani, copilaşi Nazarineni. El vrea pe cineva care vrea să se dea la o parte de la sîni şi să mănînce ceva hrană tare. Aici vine aceasta:
Căci învăţătură trebuie să fie peste învăţătură, ... peste învăţătură; rînd peste rînd, ... peste rînd; puţin aici, şi puţin acolo:
Căci cu buze bîlbîitoare şi alte limbi voi vorbi Eu poporului acesta.
La cine el a zis, Aceasta este odihna în care voi puteţi face pe cei osteniţi să se odihnească; şi aceasta este înprospătarea: totuşi ei nu au vrut să asculte.

E-88 Duhul Sfînt, dacă acesta nu este tocmai felul în care El a venit în Ziua Cincizecimii, profeţit cu şapte sute şi doisprezece ani de a veni Acesta! Aici este Acesta în Ziua Cincizecimii, a venit chiar exact.

E-89 Cineva a zis, "Ţinerea unei zi de sabat." Eu nu resping sau să iau uşor biserica sau religia cuiva. Dar a zis, "Ziua de sabat, sabatul lui Dumnezeu era ziua de odihnă."
Aici este ziua de odihnă. [Fratele Branham îşi ridică Biblia.] "Aceasta-i odihna," El a zis, "ca voi să-i faceţi pe cei osteniţi să se odihnească." Aceasta este. Amin! "Acesta va fi învăţătură peste învăţătură, rînd peste rînd." Aici este odihna. Ce este Duhul Sfînt? Odihna. Oh!
Veniţi la mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

E-90 Ce este El? Acela care vine în voi, şi vă dă pace; semnul vostru, Mîngîietorul vostru; mîngîiaţi, la odihnă, pecetluiţi.

E-91 Cum sînteţi voi? Acesta-i un semn; lumea ştie că ceva vi s-a întîmplat. Ce este Acesta? El este un Mîngîietor. Ce este Acesta? O pecete. Voi sînteţi la odihnă. Voi aveţi... El este Avocatul vostru. Dacă, voi, vi se întîmplă ceva, acolo este Ceva acolo să facă o mijlocire pentru voi foarte repede, vedeţi, face mijlociri. Acesta-i Duhul lui Dumnezeu care trăieşte în Biserică, profeţit exact ce va fi El cînd El vine. Acesta va fi o odihnă veşnică, Eternă.

E-92 Dumnezeu a făcut lumea. Evrei, capitolul 4. "Dumnezeu a făcut lumea, şi s-a odihnit în ziua a şaptea." Aceasta-i corect.
Ziua a opta vine înapoi în jur, sub... El a dat aceea la Iudei ca un legămînt, pentru o anumită perioadă de timp.
Aceasta-i corect. Dar ei se duc şi se odihnesc o zi; se duc înapoi, în prima zi din săptămînă, şi o încep din nou, din nou, încep iarăşi. Aceea nu este odihna despre care a vorbit Dumnezeu.
Cînd Dumnezeu a făcut lumea în şase zile, cînd El a mers să se odihnească, El s-a odihnit de atunci înainte. Aceasta-i corect. Aceea a stabilit-o. El nu a venit înapoi în ziua a opta şi să înceapă din nou.

E-93 Aceasta a fost numai o umbră. Acum, acela a fost un model, ca luna pentru soare; dar cînd vine soarele sus, noi nu mai avem nevoie de lună. Acum observaţi aceasta, oh, în Apocalipsa 11, "Femeia cu luna sub picioarele ei, şi soarele la capul ei." Oh, noi am putea merge prin Biblie, de la copertă la copertă, şi să vă arătăm. Vedeţi?

E-94 Dar ce este aceasta? Cînd, Biblia a zis în Evrei capitolul 4, "Dacă Isus le-ar fi dat o zi de odihnă, El ar fi vorbit după aceea despre ea; El ar fi vorbit despre o zi de odihnă." Despre ce zi a vorbit El, o odihnă?
Veniţi la mine, voi toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

E-95 Matei capitolul al 11-lea, versetul 22... Priviţi, apoi, noi aflăm că atunci cînd venim la EL "Căci acel," zice Evrei 4, "care a intrat în odihna lui Isus, a încetat de la lucrările lui lumeşti, aşa cum Dumnezeu a făcut de la ale Lui," cînd El a făcut lumea, să nu se mai întoarcă niciodată la aceasta. Pînă cînd? [Fratele Branham bate pe amvon de trei ori – Ed.] Pînă cînd sînteţi voi pecetluiţi de Duhul Sfînt? "Pînă în ziua răscumpărării voastre." Acolo este odihna aceea, mîngîierea, Avocatul, pecetea, Eliberatorul. Oh! [Fratele Branham bate odată din palme.] Eu devin cumva emoţionat, sau eu devin cumva binecuvîntat. Oh!

E-96 "Este Acesta promis pentru noi, Frate Branham? Este aceasta dovedit de Biblie?"
În ordine, să mergem la Ioel, să aflăm ce a spus Ioel despre El.
Cît sînt eu de recunoscător pentru Cuvîntul binecuvîntat al lui Dumnezeu! Voi Îl iubiţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu cred că dacă nu era pentru Cuvînt, eu nu ştiu unde am sta noi. În regulă.
Noi sîntem la Ioel acum. Noi mergem la Ioel, capitolul 2 din Ioel, şi noi o să începem de la versetul 28. Ioel 2:28, cu opt sute de ani înainte de venirea lui Cristos, profetul în Duhul. Acum ascultaţi.
Şi se va împlini după aceea, că Eu voi turna din duhul meu peste toată făptura; ... fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi, bătrînii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor vedea vedenii:
Şi chiar peste robii mei şi peste roabele mele Eu voi turna în zilele acestea... turna, în acele zile, din duhul meu.
Şi Eu voi arăta minuni deasupra în ceruri şi pe pămînt, sînge, ... foc, şi stîlpi de fum.
Soarele se va preface în întuneric, şi luna în sînge, înainte ca ziua aceea mare şi... înfricoşată a DOMNULUI să vină.
Şi se va împlini, că oricine va chema Numele DOMNULUI v-a fi mîntuit:

E-97 Aceasta este o... Oh! Ce? Ioel! Aţi observat voi? În Fapte 2, Petru a luat acelaşi verset. A zis, "Voi oameni din Israel, ascultaţi cuvintele mele. Aceştia nu sînt beţi," aceşti oameni pecetluiţi, mîngîiaţi, deosebiţi, oameni însemnaţi. "Ei nu sînt beţi, aşa cum presupuneţi voi," Fapte 2, "văzînd că acesta este al treilea ceas din zi. Dar aceasta este ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel, zicînd, 'Se va împlini în zilele din urmă că Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura."'

E-98 Ce este Acesta, ce este Duhul Sfînt? Bine, acum să observăm din nou, ce a fost promis pentru credincioşi, Acesta este. Acum, acest Duh Sfînt, noi aflăm ce este El, doar într-un minut. La cine este El promis? La credincioşi.
Acum să mergem la Luca, capitolul al 24-lea din Luca, ascultaţi ce a spus Isus în ultimele Lui Cuvinte înainte ca El să părăsească pămîntul. Luca capitolul 24. Voi care notaţi aceasta acum, voi puteţi să-l însemnaţi, apoi studiaţi aceasta mîine cînd aveţi mai mult timp. Acum, Luca 24:49, ascultaţi la vorbirea lui Isus. La sf'îrşit, cînd El s-a înălţat sus în Slavă, înălţarea, iată Cuvintele pe care El le-a zis ucenicilor Lui.
... iată, Eu trimit promisiunea Tatălui meu...
Ce promisiune? Pecetea, semnul, Mîngîietorul, şi toate aceste lucruri despre care eu am vorbit, de mii de ori mai mult.
... Eu trimit promisiunea Tatălui meu peste voi: ...
Ce promisiune? "Aceea despre care Isaia a spus că va veni, 'Cu buze bîlbîitoare şi alte limbi voi vorbi Eu poporului acesta.' Eu voi trimite odihna aceea peste voi. Eu vă voi trimite ce a spus Ioel, că, 'Se va împlini în zilele din urmă, zice Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu peste voi.' Oh, Eu vă voi trimite, şi voi face toate naţiunile, toate popoarele, începînd de la Ierusalim... Eu voi aduce înăuntru sămînţa lui Abraham sub acest legămînt. Eu îi voi pecetlui pe fiecare din ei. Vedeţi, Eu voi turna din Duhul Meu."
... Eu voi trimite promisiunea Tatălui meu peste voi: dar voi să zăboviţi, înseamnă, să aşteptaţi în cetatea Ierusalimului, pînă cînd voi sînteţi înzestraţi cu putere de sus.

E-99 Ce este atunci Duhul Sfînt? "Putere de Sus!" Nu putere de la episcop, nu putere de la biserică. Ci, "Putere de Sus!"

E-100 Cum a venit acea Putere? Prin "apartenenţă la o biserică?" Eu vă provoc să faceţi, zicînd că aceasta este corect. Prin "apartenenţă la biserică, strîngerea mîinilor cu predicatorul"? Nu, domnule. Acum, către voi Catolicilor, "scoţîndu-vă limba şi luînd prima împărtăşanie"? Nu, domnule.

E-101 Cum a venit Aceasta, Puterea de Sus? Să citim puţin mai departe. Să mergem la Fapte 1:8. Ei se adunau împreună acum. Acum ei vorbeau despre Isus aici, cînd ei erau adunaţi împreună, şi au ordinat pe un altul să ia locul lui Iuda. Fapte 1:8.
Dar voi veţi primi putere, după ce acesta Duhul Sfînt este venit peste voi: ...
Ce? "Tu devii membru Tabernacolului Branham"? Nu. "Tu devii membru bisericii Metodiste, a bisericii Catolice, Prezbiteriene"? Nu aşa, în Biblie. Aceea este o doctrină făcută deom.
"Dar tu vei primi Putere după ce tu ai devenit un predicator"? Nu, domnule. "Tu vei primi Putere după ce tu obţii Licenţa în Arte"? Nu, domnule. "Tu vei pri ... vine Puterea după ce tu îţi obţii DD"? Nu, domnule. "Tu vei primi Putere după ce tu eşti botezat în apă"? Nu, domnule. "Tu vei primi Putere după ce tu ai luat prima împărtăşanie"? Nu, domnule. Vedeţi, toate acestea sînt făcute de om.

E-102 Ascultaţi ce a spus Biblia, ce a spus Isus.
... voi veţi primi putere, după ce Duhul Sfînt va veni peste voi: (ce este Duhul Sfînt? Puterea) apoi, după aceasta, voi veţi fi martori... ( "Doar voi doisprezece, voi martori la Ierusalim"?) ... voi veţi fi martorii mei şi în Ierusalim, ... în Iudeea, ... Samaria, şi în cele mai îndepărtate părţi ale pămîntului. (Care nu au fost încă atinse.)
Şi cînd el a vorbit aceste lucruri, ... cînd el a vorbit aceste lucruri, în timp ce ei îl priveau, el a fost luat sus în nor şi primit... afară din privirea lor.

E-103 Acum întoarceţi pagina, şi priviţi cum se împlinesc aceste profeţii.
Şi cînd a venit ziua Cincizecimii pe deplin, ei erau într-un... ei erau toţi într-un acord într-un loc.
"Şi dintr-o dată a intrat păstorul şi..."? Eu am deviat de pe linie acolo, nu-i aşa? Şi dintr-o dată a venit preotul la altar"? Nu.
Şi dintr-o dată acolo a venit un sunet...
Nu doar o credinţă-prefăcută; Acesta era acolo, un sunet.
"Un lucrător se apropia de uşă"? "Preotul avea împărtăşania, ieşind din locul sfînt"? Nu, nimic de felul acesta.
... acolo a venit un sunet din cer... (Nu foşnetul de picioare) ... acolo a venit un sunet din cer ca un vîjîit de vînt puternic (oh, Doamne! Whoosh! ? )
... şi acesta a umplut toată casa unde erau ei.

E-104 Ce este Duhul Sfînt? Aici este unde ei primesc Putere. Aici este unde ei trebuiau să aştepte; aici este ceea ce s-a întîmplat cînd ei au făcut aceasta. Toţi au profeţit, de la Genesa drept înainte în sus, de la Abraham în continuare; El venea, şi cum venea El, şi rezultatele veneau. Ce este Acesta? Promis pentru Biserică, la credincioşi.
... şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
Şi acolo le-a apărut împărţite limbi ca... de foc, şi s¬au aşezat peste fiecare dintre ei.
Şi ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.
Acum noi o să ajungem la aceasta, Vineri seara. Noi o să lăsăm aceea chiar acolo, vedeţi.

E-105 Cum este Acesta? Acesta este o promisiune pentru Biserică, absolut o promisiune. În regulă.

E-106 Acum, acum noi o să aflăm, că după ce ei au fost umpluţi, ei au fost pecetluiţi pînă cînd? [Adunarea zice, "Pînă în ziua răscumpărării." – Ed.]
Cîţi de aici au primit Duhul Sfînt? Să vă vedem mîinile. Există mai mulţi cu Duhul Sfînt decît există fără. Noi vrem ca voi să fiţi unul dintre noi, frate, soră. Cînd voi înţelegeţi ce este Acesta, El este... El este Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în voi, ca să facă lucrările lui Dumnezeu.
Cînd Dumnezeu a trimis vreodată ceva din Duhul Lui în vreunul din slujitorii Lui, vreunul din profeţii Lui, vreunul din învăţătorii Lui, vreunul din apostolii Lui, ei au fost respinşi întotdeauna de lume. Ei au fost consideraţi nebuni, în fiecare epocă care a fost. Chiar cînd Pavel a stat înaintea lui Agripa, el a zis, "În calea care se cheamă erezie..." Ce este erezie? "Nebunie." "În calea care se cheamă nebunie, o grămadă de aiuriţi, în acest fel mă închin eu, Dumnezeului Părinţilor noştri." [Fratele Branham îşi bate mîinile împreună o dată – Ed.] Eu sînt aşa de bucuros că eu pot să zic că sînt unul din ei. Da, domnule. Asta-i adevărat. Eu sînt aşa bucuros că eu pot spune că sînt unul din ei.

E-107 Acum, după ce acest Duh Sfînt a căzut peste ei, El i-a făcut aşa de mult să se iubească încît totul era în comun. Este asta adevărat? Doamne, doamne, ce părtăşie! Noi cîntărn uneori cîntarea aceea, "Oh, ce părtăşie! Oh, ce bucurie Divină!" Aceasta este. Lor nu le-a păsat, lor nu le-a păsat dacă-soarele a strălucit sau nu. Ei nu au cerut un loc înflorit de uşurinţă.
"Acum, eu voi primi Duhul Sfînt," îmi zic unii oameni, "D¬le Branham, dacă dvs. îmi veţi garanta că voi fi un milionar, dacă îmi veţi garanta că eu voi găsi puţuri de ţiţei, şi dacă eu voi găsi mine de aur, şi eu-eu..." Vedeţi, oamenii învaţă aceasta, şi ei învaţă o minciună. Dumnezeu nu a promis lucrurile acelea.

E-108 Un om care primeşte vreodată Duhul Sfînt nu-i pasă dacă el cerşeşte pîinea, sau nu. Aceasta nu contează pentru el. El este o creatură îndreptată spre Cer. El nu... El nu mai are legături aici, deloc. Aceasta-i adevărat. Lui nu-i pasă. Să vină, să treacă, fie orice. Lasă-i să critice, să batjocorească. Îţi pierzi prestigiul, ce-ţi pasă ţie? Tu eşti pe drumul tău spre Slavă! Aleluia! Ochii tăi sînt aţintiţi pe Cristos, şi tu eşi pe calea ta. Ţie nu îţi pasă ce spune lumea.
Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt. El este o Putere, El este o pecete, El este un Mîngîietor, El este un Avocat, El este un semn. Oh, doamne! Aceasta este asigurarea că Dumnezeu te-a primit.
Cît de mult timp am luat eu? Eu mai am doar încă opt minute. În regulă. Lăsaţi-mă... eu am o mulţime de Scripturi aici. Eu nu presupun că le pot aduce înăuntru, dar noi vom-noi vom încerca cît putem.

E-109 Acum, după ce un om a fost umplut cu Duhul Sfînt, este posibil ca persecuţiile şi alte lucruri îl va face să trebuiască să vină înapoi şi... Acum, el nu o să piardă, el încă este un fiu al lui Dumnezeu, el va fi întotdeauna, pentru că tu eşti pecetluit pînă cînd? [Adunarea zice, "Pînă în ziua răscumpărării." – Ed.] Aceasta-i adevărat. Aceasta este ce Biblia zice.

E-110 Acum, după ce ucenicii au fost bătuţi, ei au fost batjocoriţi, făcuţi de rîs, şi altele, ei s-au gîndit că este timpul să meargă înapoi împreună pentru puţină vreme. Să întoarcem dincolo la-la Fapte capitolul 4, şi să vedem cînd ei... ce s-a întîmplat. Acum aceasta este pentru voi oamenii care deja L-aţi primit. Fapte capitolul 4.
Acum, Petru şi Ioan au fost bătuţi, puşi în închisoare, pentru vindecare, avînd un serviciu de vindecare afară la poarta bisericii. Cîţi ştiu aceasta? Acolo era un om zăcînd acolo, un fel de olog de picioare. El nu putea să umble; era în felul acela de patruzeci de ani. Şi Petru a trecut pe acolo. Şi a zis... şi a întins ceaşca lui, să primească ceva să pună în ceaşcă, pentru mîncare.
Şi Petru i-a arătat că el era un predicator umplut cu Duhul Sfînt, şi că nu avea bani. El a zis-el a zis, "Argint şi aur eu nu am." Vedeţi, lui nu-i păsa de aceasta. Dar el era o-o creatură îndreptată spre Cer. Oh, cum aş fi dorit să avem timp să stăm în asta pentru puţină vreme, vedeţi. El era îndreptat spre Cer. El era mîngîiat. El avea Duhul. El avea Puterea. El a păşit înainte şi a zis, "Argint şi aur eu nu am, dar ceea ce eu am eu îţi voi da."
Fără îndoială că omul a zis, "Ce aveţi, domnule?"
"Eu am credinţă. Eu am ceva în inima mea care a început cam cu zece zile în urmă. Eu am fost acolo în camera de sus, şi cu totul dintr-o dată, toate promisiunile pe care le-a făcut Dumnezeu... Eu am umblat cu Isus Cristos pentru trei ani şi jumătate. Am pescuit cu El, trăgînd înăuntru peştii. Am făcut toate aceste lucruri diferite. Şi eu L-am văzut cum a vindecat bolnavii. Eu... El a continuat să-mi spună, 'Tatăl este în Mine; dar cînd Eu plec, El va veni în voi.' Astfel, eu nu puteam înţelege asta. Dar El a zis, 'Acum, Eu nu mă aştept ca voi să înţelegeţi aceasta.'"
Voi nu înţelegeţi aceste lucruri; voi doar le primiţi. Eu nu înţeleg încă aceasta. Şi să nu-mi spuneţi că voi înţelegeţi; deoarece, voi nu înţelegeţi. Vedeţi? Aşa că, eu nu pot înţelege Aceasta, eu nu pot explica Aceasta; dar, singurul lucru pe care eu îl ştiu, eu Îl am.
"Bine, bine," ziceţi voi, "aceasta nu-i ştiinţific." Oh, sigur că este.

E-111 Priviţi la luminile acelea. Cînd Benjamin Franklin a prins¬o, el a zis, "Eu o am." El nu ştia ce avea el, dar el o avea. Şi eu vreau ca cineva să-mi spună în seara aceasta ce este electricitatea. Ei încă nu ştiu ce este aceasta, dar noi o avem. Amin. Aceasta-i adevărat. Nu există nici un om care să ştie ce este electricitatea. Ei o pot utiliza, să o facă să lumineze, să o facă să ardă, să o facă să acţioneze. Dar ea este-ea este generată de generatoare, două piese funcţionînd împreună în felul acesta. Ea produce aceasta, şi aceasta-i tot ce ştiu ei. Aceasta va da lumină, şi ea are putere în ea.

E-112 Şi aceasta este ca Duhul lui Dumnezeu. Cînd tu devii o piesă, care eşti tu, şi cealaltă piesă este Dumnezeu; şi le faceţi să se învîrtă împreună în acest fel, aceasta va face ceva pentru voi. Aceasta-i adevărat. El va da Lumină. El va da Putere. Tu nu ştii ce este Acesta, şi niciodată nu vei şti ce este Acesta, dar tu ştii cînd tu Îl ai. Acela este un lucru sigur. Şi El este pentru tine. El este al tău. El este asigurarea. Aceasta-i adevărat.
Ce arată lumina aceea? Acolo este asigurare. Ea este lumina.
Acum observaţi aceasta. Acum, voi nu ştiţi ce este Acesta.

E-113 Dar aceşti oameni au zis, "Păi," ei ar... ei au zis un lucru pe care ei îl ştiu, "noi ştim că ei sînt neştiutori." Ceva mai mult "sonaţi," vedeţi voi, aşa cum a zis micuţul German că el era. Vedeţi? A zis, "Ei sînt neştiutori şi neînvăţaţi. Dar ei au fost cu Pescarul acela, cu Tîmplarul acela acolo jos, numit Isus, eu vă spun, pentru că ei fac aceleaşi lucruri pe care El le face."

E-114 Aceasta este ceea ce Duhul Sfînt este, este Isus locuind într-un pescar neştiutor, un tîmplar, sau orice, predicator neştiutor, orice este acesta. Acesta este un om care vrea să fie neştiutor faţă de lucrurile lumii, şi l-a lăsat pe Isus să vină în el, Duhul lui Dumnezeu, pecetea, Mîngîietorul. Lui nu-i pasă de prestigiu; singurul lucru pe care îl vrea este Dumnezeu.

E-115 Cînd Dumnezeu aşeza în ordine, El a zis, "Voi toţi Leviţii, Eu v-am chemat şi v-am făcut preoţi. Şi toţi fraţii voştri, ceilalţi, cele douăsprezece seminţii şi... celelalte unsprezece seminţii vă vor plăti o zeciuială."
"Cînd, voi obţineţi nouă baniţe de mere, turnaţi o baniţă pentru Leviţi. Cînd voi treceţi oile voastre prin-trecătoarea de aici, să luaţi a zecea oaie. Nu contează dacă este una mică, sau una mare, una grasă, sau una slabă, aceea aparţine Leviţilor.
"Acum, Leviţilor, cînd voi luaţi toate acestea, atunci voi zeciuiţi, deasemeni, pentru Domnul. Voi faceţi darul clătinat, darurile înălţate, şi diferitele daruri. Voi daţi zeciuială Domnului."

E-116 Zicea, "Moise, pentru partea ta, Eu sînt al tău." Oh, doamne! El a zis, "Eu sînt partea voastră satisfăcătoare."
Şi aceasta este ceea ce Duhul Sfînt este pentru Biserică astăzi. Argint şi aur eu nu am, dar eu am o Parte satisfăcătoare. Aleluia! Educaţie, eu deabia pot să citesc această Carte, dar eu am o Parte satisfăcătoare. Aceasta-i bine. Titlu de Doctor, eu nu am vreunul; Ph.D's sau LD's, sau nimic altceva. Dar există un singur lucru care îl am, Partea satisfăcătoare. Aceea este partea care eu o vreau. Aceea este partea pe care Dumnezeu vrea ca voi să o aveţi. Aruncaţi restul din aceste lucruri vechi la o parte, tot prestigiul şi toate celelalte, şi umblaţi să obţineţi Partea lui Dumnezeu satisfăcătoare.

E-117 Pentru că, ceea ce voi aveţi de pe pămîntul acesta, voi veţi lăsa aici cînd veţi pleca. Dar dacă voi aveţi Partea satisfăcătoare, Aceasta vă va lua sus tot atît de sigur. Noi întotdeauna ne luăm asigurare, astăzi, să dăm celor ce ne duce¬dedesubt. Să luăm Partea lui Dumnezeu satisfăcătoare, şi să luăm pe cel ce ne Duce-Sus în loc de cel ce ne duce¬dedesubt. Voi ştiţi, ei amîndoi lucrează.

E-118 Acum să vedem.
... fiind lăsaţi să plece, ei s-au dus la ai lor, ...
Nu înapoi la preoţi. Vedeţi, aceasta arăta că ei L-au avut.
Ei nu s-au dus înapoi la acel lucru vechi, rece, formal din nou, nu; s-au dus înapoi şi au zis, "Acum priviţi aici ce ne-au făcut ei!" Nu, nu. Ei aveau compania lor. Acolo erau numai în jur de doisprezece dintre ei, dar aceea era o companie suficientă, o mînă micuţă de oameni.
... fiind lăsaţi să plece, ...
După ce ei i-au bătut şi i-au ameninţat, au zis, "Dacă mai botezaţi vreodată în Numele lui Isus iarăşi!" Sau, oh, am vrut să spun... Păi, asta-i corect. Vedeţi? "Dacă voi predicaţi vreodată în Numele lui Isus iarăşi, orice veţi face, noi o să vă prindem!"

E-119 Au zis, "Iuh, asta cam este o ameninţare. Să mergem dincolo la ceilalţi fraţi." Oh, aceasta-i calea. În unitate era putere. În unitate există putere. Au zis, "Să mergem doar dincolo la ceilalţi fraţi şi să vedem ce putem face."

E-120 Acum ei toţi au venit împreună şi spuneau diferite experienţe.
... fiind lăsaţi să plece, ei s-au dus la ai lor, şi le-au istorisit tot ce le-au spus preoţii cei mai de seamă şi bătrînii.
Şi cînd ei au auzit aceasta, ei şi-au ridicat glasurile lor către Dumnezeu cu un acord, ...
Acum ascultaţi ce au spus ei. Priviţi-l, priviţi-i, nu s-au dus înapoi să zică, oh, una alta despre, "O Doamne, îmi pare rău..." Nu. Ei erau deja mîntuiţi. Ei erau umpluţi cu Duhul. Ei aveau Viaţă Eternă.
... şi-au ridicat glasurile lor cu un acord, şi au zis, Doamne, Tu eşti Dumnezeu, ...
Amin! Mie îmi place asta, Frate Palmer. Îmi place asta.
... tu eşti Dumnezeu (noi ştim aceasta) care a făcut cerurile şi pămîntul, şi marea, şi tot ce este în ele:
Care prin gura slujitorului tău David... ai zis, ...

E-121 Acum priviţi, voi o să veniţi înapoi, să ziceţi, "Acum, noi nu sîntem un..." Acum voi mergeţi acolo şi ziceţi, "Păi, acum, Doamne, acum aşteaptă un minut aici. Ei doar fac aşa multă batjocură de mine!" Nu a spus El că ei vor face aceasta?
"Toţi acei care trăiesc cu evlavie în Cristos Isus vor suferi persecuţii."
"Păi, voi ştiţi, şeful meu mi-a spus că dacă el prinde..." Nu au zis ei că ei vor zice asta? "Păi, voi ştiţi, ei m-au tîrît la judecată zilele trecute, privitor la Acesta."

E-122 Nu a spus El, "Voi veţi fi duşi în faţa împăraţilor şi conducătorilor, pentru Numele Meu. Să nu vă gîndiţi ce veţi zice, pentru că nu sînteţi voi cei care vorbiţi"? Eu am văzut aceasta întîmplîndu-se ieri. "Acesta este Duhul Sfînt care locuieşte în voi; El va vorbi." Vedeţi, "El." Aceasta-i adevărat. În regulă. "Nu vă gîndiţi ce o să vorbiţi."
Doamne, prin... Care prin al tău... gura slujitorului tău David ai zis, De ce s-au întărîtat păgînii, şi oamenii îşi imaginează un lucru zadarnic?
Împăraţii pămîntului s-au răsculat, şi conducătorii... s-au adunat împreună împotriva Domnului, şi împotriva Cristosului Său."
... în adevăr, Doamne, împotriva copilului tău sfînt Isus, pe care l-ai uns tu, şi Irod şi Filat din Pont, cu Neamurile, şi poporul lui Israel, ... adunaţi laolaltă,
Ca să facă tot ce hotărîse mai dinainte mîna ta şi sfatul tău să fie făcut.
Oh, doamne! Îmi place asta. "Doamne, ei fac doar tocmai lucrul pe care Tu ai zis că îl vor face." Ce a spus Biblia?
În zilele din urmă, acolo vor veni badjocoritori, încăpăţînaţi, îngîmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu;
... călcători de cuvînt, acuzatori falşi, neînfrînaţi, ... dispreţuitori de acei care sînt buni,
Avînd o formă de evlavie, dar tăgăduind...
Ei nu au mers acolo sus ca să primească Putere, "după aceasta Duhul Sfînt vine peste voi."
Avînd o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea: depărtează-te de aceştia.
Aceasta-i ceea ce este Duhul Sfînt. Vedeţi?
... ce este hotărît... să fie făcut.
... acum, Doamne, priveşte ameninţările lor: şi-şi admite robilor tăi, ca noi cu toată îndrăzneala să putem vorbi cuvîntul tău,
Oh, îmi place asta! Scoateţi acel os vechi de dorinţă, şi puneţi o adevărată şire a spinării acolo. Acum priviţi aici.
... noi să putem vorbi cuvintele tale,
Prin aţi întinde înainte mîna ta ca să vindece; ...
Oh, frate! Demonii nu mor, dar nici Duhul Sfînt. Vedeţi?
... întindeţi înainte mîna ca să vindece; ... ca minuni şi semne să se poată face prin numele fiului tău cel sfînt Isus.
Voi vedeţi despre ce se certau ei, nu-i aşa? Ei fac acelaşi lucru astăzi, dar aceasta nu face nici un pic de bine.
Şi cînd ei s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau ei adunaţi împreună; şi ei toţi erau umpluţi cu Duhul Sfînt, şi... au vorbit cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

E-123 Iuh! Doamne! Ei au obţinut ceva cînd au mers acolo sus, nu-i aşa? Promisiunea zicea că aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt, să vă dea îndrăzneală, să vă dea o mîngîiere, să vă pecetluiască, să vă dea un semn. Oh, doamne!

E-124 Ascultaţi. Oh, doresc să fim avut timp, noi puteam să mergem jos cu Filip la Samariteni. În Fapte 8:14; voi toţi care notaţi aceasta. Ei au primit o bucurie mare, ei au avut mari vindecări, dar ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Dar ei au trimis sus la Ierusalim, să-l aducă pe Petru; el a venit jos şi şi-a pus mîinile peste ei, şi ei au primit Duhul Sfînt. Fapte 8:14.

E-125 Neamurile, acolo era unul cu numele de Corneliu. El era un om minunat, plătea zeciuieli, zidea sinagogi pentru oameni, a respectat pe Dumnezeu, s-a temut de Dumnezeu; un om bun, Prezbiterian bun, Metodist, Baptist, sau una alta, vedeţi, un om foarte bun. Dar într-o zi, Dumnezeu a zis, "El este un om bun; aşa că Eu o să-l trimit la o adunare. Eu va trebui să-mi iau predicatorul meu aici şi să-i spună despre Aceasta." În regulă.
Astfel el a văzut o vedenie, care i-a zis, "Du-te jos la Iope, şi tu vei găsi acolo pe unul numit Simon, un corturar. Şi acolo este unul, Simon Petru, acolo. Lasă-l să vină aici; el îţi va arăta calea, pentru că el a primit ceva."

E-126 Şi în timp ce Petru stătea sus acolo... Şi Corneliu vroia să se închine la acel predicator. El s-a închinat. Dar Petru a zis, "Ridică-te. Eu sînt un om ca tine."
"Şi în timp ce Petru încă vorbea aceste Cuvinte," despre cum ei au mers înapoi, la început la... Despre aceleaşi lucruri vorbesc eu, cum Dumnezeu a promis să toarne Duhul Sfînt. "În timp ce el a vorbit aceste Cuvinte, Duhul Sfînt a căzut peste ei." Iuh! Da. Aceasta este ceea ce este Duhul Sfînt, pentru cine este EL Sigur. "Şi ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfînt."

E-127 Acum observaţi în Efeseni, acolo era un frate Baptist. Mai întîi el era un avocat, deştept, om inteligent, cunoştea legea; om mare, un învăţat. Într-o zi el a ajuns să citească Biblia, şi el a văzut că acolo venea unul cu numele de Mesia. Şi cînd el a făcut asta, păi, el a început să audă despre acest Isus, şi el a zis, "Eu sînt convins. Şi eu în mod deschis îmi mărturisesc credinţa că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu." El era un adevărat Baptist. Aici vine el înainte, "Eu mărturisesc deschis că Isus este Cristosul." El a ajuns să facă aceasta aşa de mult încît Dumnezeu l-a chemat în slujbă. Dumnezeu întotdeauna va vorbi unei inimi sincere.

E-128 Şi acolo era un bătrîn micuţ care făcea corturi cu numele de Acuila şi Priscila, un soţ cu soţia. Ei erau corturari, Fapte capitolul al 18-lea, vă spune despre aceasta. Pavel, ei erau prieteni de-ai lui. Ei au primit Duhul Sfînt sub mîinile lui Pavel şi învăţătura lui.
Ei au auzit că acolo era o trezire, aşa că s-au dus acolo.
Acolo erau numai cam zece sau doisprezece care participau la ea. Astfel el a mers acolo să se uite, şi el a auzit pe acest predicator predicînd, în sinceritatea inimii lui. El a zis, "Ştiţi, eu cred că el ar asculta la Adevăr."
Astfel după ce serviciul s-a terminat, el l-a chemat în spatele cortului, şi a zis, "Iată, noi avem un frăţior cam atît de înalt, un Iudeu micuţ cu nasul coroiat, şi, cînd el vine pe aici, el te va învăţa Cuvîntul lui Dumnezeu, clar." Păi, după un timp...

E-129 Pavel a fost în temniţă în acelaşi timp. Un loc îngrozitor pentru un predicator modern, nu-i aşa? Dar el era în temniţă, şi Domnul l-a avut acolo. Astfel după ce a venit cutremurul de pămînt, a zguduit temniţa, el a luat pe temnicer şi casa lui şi i¬a botezat pe toţi, în Numele Domnului Isus, şi a plecat, şi a venit acolo.
Şi el tocmai a scos un drac afară dintr-o fetiţă, acolo jos care spunea viitorul. Şi, atunci, ei făceau mulţi bani prin ea, astfel el doar le-a expus excrocheria lor, astfel atunci ei l-au pus în temniţă pentru aceasta. Şi Domnul a zguduit închisoarea, deoarece el a avut o grămadă de oameni acolo să asculte Adevărul. Voi nu puteţi lega Cuvîntul lui Dumnezeu. Există... Nu contează cum, voi nu puteţi. Voi doar nu puteţi s¬o faceţi.

E-130 Astfel el a venit pe acolo unde era acest om. Şi Acuila şi Priscila, poate că ei aveau ceva sandwiciuri. Şi chiar imediat după ce au mîncat sandwiciurile, au zis, "Noi vom merge acolo la trezire."
Pavel s-a aşezat acolo în spate şi îşi ţinea roba lui micuţă, şi a ascultat la acest predicator Baptist cum predică.
El a zis, "Aceasta-i minunat, ceea ce tu predici, dar există ceva mai mult din Aceasta." A zis, "Eu vreau să-ţi pun o întrebare, Dr. Apolo. Ai primit tu Duhul Sfînt de cînd ai crezut?"
"Oh," a zis el, "noi nici nu am ştiut dacă a existat. Ce vrei să spui, prin 'Duhul Sfînt'? Noi sîntem Baptişti."
A zis, "De unde ştiţi că sînteţi Baptişti?" Vedeţi?
"Păi, noi am fost botezaţi. Noi cunoaştem numai botezul lui Ioan."
El a zis, "El a botezat numai spre pocăinţă, zicînd să 'creadă în Cel care vine,' acesta-i Isus Cristos."
Şi cînd el a auzit aceasta, ei au fost rebotezaţi, în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mîinile peste ei, şi Duhul Sfînt a venit peste ei, iar ei au vorbit în limbi şi au prorocit. A zis, "oricine," acum.

E-131 Acum cum facem noi aceasta? Eu vreau să vă spun ceva, apoi eu ... Noi vom încheia, pentru că, este, eu v-am spus că o să vă las afară mai devreme. Voi ştiţi ce este Duhul Sfînt. Pentru ultima Scriptură pentru seara aceasta ... eu am o altă grămadă aici jos, dar noi va trebui să omitem aceasta. Să întoarcem acolo la Întîi Corinteni 12. Şi apoi noi o să citim aceasta, şi apoi noi vom-noi vom încheia. În regulă. Întîi Corinteni, capitolul 12.
Cîţi credeţi învăţătura Sfîntului Pavel? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sigur! El a zis, în Galateni 1:8, "Dacă un Înger învăţa ceva diferit, să fie anatema," dar mai un predicator. "Dacă un Înger din Cer se coboară şi învaţă ceva diferit, să fie anatema." Vedeţi, să nu aveţi nimic de a face cu acesta.

E-132 Acum priviţi aceasta, Întîi Corinteni 12. Cît-cît de mulţi cunosc că noi trebuie să fim în Cristos pentru ca să mergem în înviere, deoarece acesta este Trupul Lui pe care Dumnezeu a promis să-l învie? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu există nici o altă cale. Nu există nici o altă cale, dacă sînteţi afară din Cristos.
Voi aţi putea privi aici înapoi şi să credeţi în El, zicînd, "Sigur, eu Îl cred. El este Fiul lui Dumnezeu." Bine, fratele meu, eu sînt gata să-ţi strîng mîna cînd tu spui asta. "Eu cred în El. Eu Îl voi mărturisi ca Salvatorul meu." Aceasta-i bine, dar tu încă nu eşti în El. "Eu voi da mîna cu predicatorul. Eu voi mărturisi păcatele mele." Aceasta încă nu este în El.

E-133 Acum priviţi, vedeţi ce a spus Pavel, cum ajungeţi voi în Cristos. Cum vei fi tu cunoscut ca tăierea împrejur? Abraham, ei dă un semn. Ascultaţi la aceasta acum, Întîi Corinteni, capitolul 12, şi să începem cu versetul 12.
Căci după cum trupul este unul, şi are multe mădulare, şi toate... mădularele acelui singur trup, fiind multe, sînt un trup: aşa este şi Cristos. (Nu împărţit. "Unul!")
Ascultaţi. "Căci printr-o biserică"? Cîţi citiţi în urma mea?
"Printr-o strîngere de mînă"? "Printr-o apă"? Nu. Atunci cineva este greşit.
"Printr-un singur Duh!" Este cu literă mare? Acesta-i, "Duhul Sfînt," atunci. Vedeţi?
... printr-un singur Duh sîntem toţi botezaţi într-un singur trup, dacă am fi Iudei sau Neamuri, dacă am fi robi sau slobozi; şi toţi am fost făcuţi să bem dintr-un singur Duh.

E-134 Trupul lui Cristos este un singur Duh, unde fiecare membru, de la Cincizecime pînă în acest timp, bea din acelaşi Vin nou, acelaşi Duh Sfînt, producînd aceleaşi rezultate. Cum facem noi aceasta? "Printr-un singur Duh."
El este uşa deschisă a lui Dumnezeu, Duhul Sfînt. Ce este El? El este uşa deschisă a lui Dumnezeu. El este un semn. El este o pecete. El este un Mîngîietor. El este un Avocat. El este o asigurare. El este odihnă. El este pace. El este bunătate. El este vindecare. El este Viaţă. El este-El este uşa deschisă a lui Dumnezeu la toate lucrurile acestea. El este uşa deschisă a lui Dumnezeu spre Cristos, care are...
Dumnezeu a dovedit că El l-a înviat pe Isus din morţi, şi acei care sînt morţi în Cristos Dumnezeu îi va aduce cu El la înviere. "Nu întristaţi pe Duhul Sfînt prin care voi sînteţi pecetluiţi în Cristos pînă la ziua răscumpărării voastre." Iuh! Cîţi credeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-135 Ce este Cristos? Ce este Duhul Sfînt? Nu este ceva de care rîd oamenii. Acesta este ceva de care oamenii rîd; dar acesta nu este, pentru cel credincios.
Pentru cel necredincios! Eu doresc să fi avut două sau trei săptămîni lungi, mi-ar place să iau mîine seară şi să vă spun ce este Acesta pentru necredincios. Lăsaţi-mă doar să trec prin aceasta, doar un moment de timp. Acesta este un obiect de rîs. Aceasta este o cursă. Aceasta este o piatră de poticnire. Aceasta este moarte. Aceasta este separare Eternă de Dumnezeu. Eu doar nu mă pot gîndi la lucrurile despre ce este Acesta pentru necredincios!

E-136 Amintiţi-vă, aceeaşi ploaie de care şi-a bătut joc cel necredincios, a fost aceeaşi ploaie care l-a salvat pe Noe şi familia lui. Vedeţi? Acelaşi Duh, Duhul Sfînt de care oamenii îşi bat joc şi zic că este "nebunie, şi o grămadă de ţîcniţi, Acesta este nebunie," Acesta este acelaşi lucru care va Răpi Biserica şi O va lua sus în zilele din urmă; va aduce judecată peste necredincios. Asta-i corect. Asta este ceea ce este Duhul Sfînt.

E-137 Ferice de cei... Pot eu să spun aceasta, în sinceritatea inimii mele. Ferice de cei care flămînzesc şi însetează după El, căci ei vor fi umpluţi.

E-138 Mîine seară noi urmează să vorbim despre cum, şi ce face El cînd vine EL
139 Acum, la cîţi de aici le-ar place să primească Duhul Sfînt, şi vor ca cineva să se roage pentru voi, ca voi să vedeţi Lumina?
Voi şti ţi "ce este El."
Acum, mîine seară, noi o să luăm, "ce face El."

E-140 Şi apoi seara următoare, este, "cum să-L primim." Apoi noi o să chemăm înăuntru, o să avem aici oameni instruiţi, şi vor merge drept în camere şi vor sta acolo, dacă aceasta va ţine tot timpul Crăciunului, aceasta-i adevărat, pînă cînd vine Duhul Sfînt. Noi o să ne apropiem de El pe o temelie, sănătoasă Biblică. Noi o să ne apropiem de El şi să-L primim întocmai cum L-a promis Dumnezeu, şi cum El a căzut la început. Acesta este felul în care noi sîntem aici să o facem. Eu... Aceasta nu contează ce spune cineva, noi sîntem...
Cuvîntul lui Dumnezeu este... are întîietate în inima mea.
Asta-i adevărat. Şi eu vreau ceea ce are Dumnezeu pentru mine. Dacă există ceva mai mult, deschide Cerul, Doamne, căci a mea-a mea inimă este deschisă pentru aceasta. Aceasta-i adevărat.

E-141 Cît de mulţi Îl vreţi? Acum ridicaţi-vă mîna, şi ziceţi, "Roagă-te pentru mine." Acum, în timp ce rămîneţi, cu mîinile voastre ridicate.
Tată Ceresc, noi am învăţat timp îndelungat. Dar Duhul Tău este aici. Există mîini care sînt ridicate în aer acum. Şi ei ştiu ce este Acesta, ei ştiu ce înseamnă Duhul Sfînt. Mă rog, Dumnezeule, ca înainte să se sfîrşească această adunare, ca fiecare mînă de aici să fie ridicată că ei L-au primit. Admite aceasta, Doamne.

E-142 Noi ne rugăm pentru ei. Noi Te rugăm ca sa-1 binecuvintezi, şi să le dai dorinţa inimii lor. Priveşte la mîinile lor, Doamne. Ei Te iubesc. Ei Îl vor. Ei ştiu că nu pot să meargă... Mîine seară, dacă Tu mă vei ajuta, Doamne, noi putem să dovedim aceasta în Scriptură că ei nu vor merge la Răpire fără El. Astfel mă rog, Tată, ca Tu să le dai foame şi însetare, astfel ca ei să poată fi umpluţi. Eu îi prezint la Tine acum, Tată. Şi, acordă aceste binecuvîntări, aşa cum noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-143 Eu vreau să spun aceasta înainte ca să cîntărn din nou. Eu vreau să mă întîlnesc cu un grup de lucrători în sală aici, Vineri seara, înainte să înceapă serviciul, vedeţi, Vineri seara. Eu...
Voi vedeţi ce încerc eu să fac? Să arăt ce este Acesta, cum să ne apropiem de El şi cum să respectăm; atunci voi nu o să veniţi orbeşte, bătînd în ceva. Acesta-i motivul pentru care nu o cer în seara aceasta. Eu vreau ca voi să ştiţi ce este Acesta. El este o promisiune. El este o pecete. El este Mîngîietorul. Acesta este aşa mai departe.
Apoi, mîine seară şi seara următoare, atunci noi vom începe chiar atunci, de atunci înainte, pînă cînd vine El. Nu contează cît va dura; vom sta pînă atunci. Curăţiţi-vă inima. El nu Îl va turna într-o inimă necurată. Îndreptaţi-vă, fiţi gata, şi El o va acorda.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc (să ridicăm mîinile acum)
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Pastorul tocmai a spus, şi noi sîntem de acord, că mnne seară noi vom începe la şapte în loc de şapte-treizeci. Şi aceasta îmi va permite să vă las să ieşiţi la opt-treizeci în loc de nouă-treizeci. La şapte trei-... La ora şapte, mîine seară, va începe serviciul de cîntări. Eu voi fi asupra Mesajului meu la şapte-treizeci.
Eu Îl iubesc,
Să ne scoatem batistele şi să le fluturăm înspre El.
Eu Îl iubesc
Doar sfărîmăm tendinţa formală acum!
Deoarece El m-a iubit mai întîi
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Bine, acum pastorul vostru, Fratele Neville.

Up