Pentru Ce A Fost Dat Duhul Sfînt?

What Was The Holy Ghost Given For?
Data: 59-1217 | Durată: 2 oră 8 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Voi vedeţi, Fratele Neville crede în punerea mîinilor.
Eu văd că am două întrebări. Acum, eu o să le iau mîine seară, pentru că eu nu am timp să mă uit prin ele în seara aceasta pentru voi, poate din Mesajul din seara trecută. Acum, dacă vreunul are o întrebare asupra oricărui Mesaj, doar aşezaţile sus într-o seară, şi eu le pot lua seara următoare.

E-2 Acum, mîine seară mi-ar place să aflu, sau să avem, adică, nişte predicatori, dacă este posibil; dacă nu, ceva bărbaţi, buni solidari sau femei pe care noi îi putem chema în timp de nevoie, ca în caz că...
Mîine seară noi începem, după Mesaj, la punerea mîinilor, şi, pentru Duhul Sfînt. Şi apoi, acolo va fi o... Voi aveţi privilegiul să staţi chiar aici dacă vreţi, tot timpul sărbătorilor, dacă durează aşa de mult să muriţi. Şi atunci-atunci, dacă nu, dacă voi doriţi să mergeţi la casa voastră, păi, noi am fi bucuroşi, dacă voi aţi ajunge într-un loc unde voi... Doar nu ştiţi unde să mergeţi...
Noi vrem să luăm cîţiva lucrători, numerele lor [de telefon – Trans.] dacă ei sînt vizitatori; numerele lor, unde stau ei, acelea unde putem să luăm legătura cu ei imediat; şi să punem unul într-o casă, unul într-alta, şi unul într-alta, pentru ca ei să poată să vă dea instrucţiuni, vouă care urmează să căutaţi după această mare binecuvîntare despre care vorbim noi, botezul cu Duhul Sfînt.

E-3 Seara trecută noi am vorbit, "ce era El." Ce Era Duhul Sfînt? Şi noi am aflat că El este cam totul, pe care Dumnezeu ne-a promis. Îhî. În El noi am aflat întocmai ce ar avea nevoie Biserica lui Dumnezeu. Noi L-am aflat de a fi o pecete, un Mîngîietor, odihna, şi bucuria, şi pacea, şi învierea. Şi tot ce a promis Dumnezeu pentru Biserica Lui, este în Duhul Sfînt.

E-4 Şi acum, în seara aceasta, noi vrem să predicăm despre, sau să vorbim despre, să învăţăm despre... Eu am cam trei sau patru foi cu texte aici, sau Scripturi, despre Acesta, în care... Seara trecută eu mi-am lăsat aici Concordanţa Cruden, şi eu nu am luat-o. Şi eu a trebuit doar să merg cît de bine am putut astăzi prin Scripturi. Acum, şi mîine... În seara aceasta noi vom învăţa despre: Care Era Scopul Lui Dumnezeu De A Trimite Pe Duhul Sfînt? Pentru ce este El? Dacă El este un lucru aşa de mare, atunci de ce L-a trimis Dumnezeu?

E-5 Apoi, mîine seară noi vrem să vorbim despre: Este El pentru Voi? şi Cum Puteţi Să-L Primiţi? şi Cum Ştiţi Voi Cînd L-aţi Primit?
Şi apoi, după ce trecem prin aceea, cu Scripturile, explicăm aceasta prin Scripturi, folosind Scripturile pentru toate lucrurile, apoi acei care caută Duhul Sfînt vor veni în faţă atunci. Şi atunci eu sper că trezirea este în desfăşurare, de atunci înainte, să ne mişcăm înainte atunci cu Duhul Sfînt.

E-6 Acum, fiindcă mîine seară mulţi ar putea să stea pentru o vreme în sălile din biserică, eu simt că dacă am putea lua cît mai mulţi predicatori şi pe acei oameni care au experienţă în a conduce oamenii să primească Duhul Sfînt, să-i încurajeze, să meargă într-o casă cu o-o femeie şi soţul ei, sau-sau cu cineva care caută Duhul Sfînt, care este instruit bine în ce să facă.
Dacă voi aţi da doar numărul vostru de telefon sau adresa la pastor, în seara aceasta sau mîine seară. Doar daţi-o Fratelui Neville, atunci aceea ne va scuti să ne adunăm pentru o întîlnire. Daţi doar numărul vostru de telefon unde vă putem găsi. Şi atunci ziceţi, "Eu voi fi disponibil, şi dacă noi... voi vreţi să mă plasaţi într-o casă." Dacă aceasta este o-o femeie singură, atunci noi am putea trimite o femeie, vedeţi, la această femeie. Şi atunci, dacă aceasta este o casă unde este un bărbat şi soţia lui, păi, noi am putea trimite un lucrător.
Şi noi am fi bucuroşi să vă avem să cooperaţi, deoarece eu ştiu că voi sînteţi, fiecare, interesaţi în aceasta, aceasta cel mai esenţial. Şi amintiţi-vă, "Cel care salvează un suflet din greşeala lui, a acoperit o mulţime de păcate." Vedeţi? Şi Mireasa lui Cristos flămînzeşte şi însetează. Ea este în dureri, să dea naştere copiilor lui Dumnezeu.

E-7 Iar acum, în seara aceasta, înainte să citim Scripturile, să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Şi tocmai înainte să ne rugăm, voi cu capetele aplecate, aţi avea vreo cerere? Ridicaţi-vă doar mîinile şi ziceţi, "Dumnezeule, eu îmi ridic solemn mîinile. Eu am nevoie. Eu Te rog să mă ajuţi, O Doamne." Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare din voi. El vede mîinile voastre. Îngerii au luat cererile lor.

E-8 Şi, Tată Ceresc, noi venim acum, ne apropiem de Tine din nou în rugăciune. Care, fără îndoială că rugăciunea aceea a fost făcută deja printre copiii lui Dumnezeu în seara aceasta, în acest loc micuţ, şi cîntările au fost deja cîntate, şi noi ne-am înălţat inimile în veselie bucurîndu-ne în laudele lui Dumnezeu.

E-9 David a zis că el va veni în adunarea sfinţilor şi-şi va face cererile cunoscute. Şi în seara aceasta, acolo au fost multe mîini. Probabil, poate, eu aş zice, optzeci la sută dintre acei care şed în această clădire în seara aceasta şi-au ridicat mîinile pentru cereri. Arată, Doamne, că noi doar nu putem să mergem fără Tine. Noi trebuie să Te avem, zi de zi. Tu eşti Viaţa noastră, bucuria noastră, sănătatea noastră, tăria noastră de susţinere, statornicia noastră, pavăza noastră, scutul nostru de duşman.
Şi noi doar nu am putea să ne luptăm această bătălie a vieţii fără Tine. Aceasta ar fi total imposibil ca noi să o facem, şi noi trebuie să ne bizuim total pe Tine. Căci, noi ştim că noi umblăm printr-o ţară întunecată şi mohorîtă. Din fiecare parte duşmanul ne-a împresurat, dîndu-ne capcane şi curse. Cărările noastre, Doamne, sînt pline de curse ale duşmanului, ca să ne întristeze.

E-10 Şi noi, de asemenea, ştim, că la capătul drumului noi avem atît de mult, să umblăm prin valea umbrei numită moarte. O Doamne, cine va ţine atunci mîinile noastre? Noi vrem să Te cunoaştem acum, Doamne. Noi vrem să ştim că Tu ne-ai luat de mîini, şi noi Te-am apucat de mînă, ca noi să putem avea asigurarea aceea ancorată ca atunci cînd vom ajunge în acel ultim mare moment al vieţii noastre, care intră în uşa aceea numită moarte, ca noi să putem spune cu sfinţii din vechime, "Eu Îl cunosc în puterea Lui de înviere, şi eu ştiu că atunci cînd El cheamă, eu voi ieşi dintre cei morţi."

E-11 Acum, Dumnezeule Tată, noi ne rugăm ca Tu să binecuvintezi cererile noastre şi strîngerea noastră. Binecuvintează Cuvintele Tale. Şi dacă eu aş zice ceva care ar fi contrar Cuvîntului Tău sau voiei Tale, Tu încă ai putere ca să închizi gura, aşa cum Tu ai făcut în groapa cu lei cînd Daniel a fost prezent. Şi ne rugăm, Doamne, ca Tu să deschizi urechile şi inimile în seara aceasta, încît, să creezi în ei o foame şi sete. Fie ca ei să fie aşa de setoşi încît ei să nu poată dormi sau odihni, nicăieri, pînă cînd a venit Mîngîietorul.

E-12 Noi credem că trăim în zilele din urmă, în umbra Venirii Lui. Şi aceasta este înspre ce sînt îndreptate aceste Mesaje, Doamne. Aceasta este pentru ca oamenii să ia seama, să fie avertizaţi. Şi fie ca, în seara aceasta, noi doar să îndepărtăm coaja, chiar acum, să o punem deoparte pe marginea băncii, zicînd, "Doamne Dumnezeule, eu sînt un recipient al Tău. Lasă ca Duhul Tău să tălăzuiască prin mine. Modelează-mă şi fă-mă după voia Ta. Eu îmi voi ceda inima mea, tăria mea, tot ce am, pentru cauza Ta."

E-13 Ascultă-ne, Doamne. Noi nu sîntem aici să fim văzuţi, în această seară ploioasă. Noi nu sîntem aici doar că nu avem alt loc unde să mergem. Noi sîntem aici pentru un scop solemn, sacru, sfînt în inimile noastre, care este, ca să ne apropiem de Tine, ştiind că Tu ne-ai promis că dacă ne vom apropia de Tine, Tu te vei apropia de noi. Şi de aceea sîntem noi aici. Cel ce vine înăuntru flărnînd, nu va pleca afară flămînd. "Binecuvîntaţi sînt acei care flămînzesc şi însetează după neprihănire," a zis Isus, "căci ei vor fi săturaţi." Şi dacă noi cerem pîine, noi nu vom primi o piatră. Noi avem asigurarea aceea. Şi dacă noi cerem peşte, noi nu vom primi un şarpe. Dar, Dumnezeu Tatăl nostru ne va hrăni cu Mana din Cer, Cuvîntul Său şi Duhul Său care mărturiseşte despre El. Răspunde rugăciunilor noastre, Doamne, şi la cererile noastre, aşa cum noi aşteptăm în continuare după Tine. În Numele lui Isus Cristos ne rugăm. Amin.

E-14 Acum, voi care ţineţi aceste Scripturi jos, dacă voi aţi întoarce cu mine la Sfîntul Ioan din nou, capitolul 14. Noi vrem să începem la capitolul 14 din Sfîntul Ioan. Şi să începem cam la versetul 14, Sfîntul Ioan 14:14, şi să citim doar o porţiune din această Scriptură. Acum, în aceasta voi o să aflaţi mult din contextul asupra căruia eu vreau să vorbesc în seara aceasta.

E-15 Şi amintiţi-vă, voi care aveţi Biblii cu litere roşii, aceasta este în roşu, aceasta-i. Acestea sînt Cuvintele pe care Isus Însuşi le-a vorbit, aşa că de aceea noi putem să ne odihnim asiguraţi că aceasta va fi întocmai cum a zis El. "Cerurile şi pămîntul vor trece, dar Cuvîntul Lui niciodată nu va eşua."
Acum noi vom citi de la versetul 14 din capitolul 14.
Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, Eu voi face.
Ce promisiune binecuvîntată!
Dacă voi Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor, ca El să poată rămîne cu voi pentru totdeauna;
Chiar Duhul adevărului; pe care lumea nu-l poate primi, pentru că ea nu-L vede, ...
Acum, voi care veţi citi din Biblia Greacă, veţi vedea aceasta aici, nu... Vede acolo înseamnă "a înţelege." "Căci lumea nu-L înţelege." Aceasta este aşa de adevărat. Lăsaţi-mă să citesc aceasta din nou acum.
Chiar Duhul adevărului; pe care... adevărului; pe care lumea nu-l poate primi, pentru că ea nu-L vede, nici nu-L cunoaşte: dar voi Îl cunoaşteţi (pe cine? pe Mîngîietor); căci el locuieşte cu voi acum (timpul prezent), ... El locuieşte cu voi, şi va fi în voi.
Ce este Acesta? Acelaşi Mîngîietor.
Eu nu vă voi lăsa nemîngîiaţi: Eu...
Oricine ştie că "Eu" este un pronume personal.
... Eu voi veni la voi.
Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi veţi... dar voi Mă vedeţi: pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.
În ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu sînt în Tatăl Meu, şi voi în Mine, şi Eu în voi.
Acolo are să fie centrul gîndului meu, dar noi o să citim puţin mai departe. Lăsaţi-mă să citesc aceasta deasemeni acum, din nou.
În ziua aceea (ziua cea mare, ziua judecăţii), ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu sînt în Tatăl, şi voi în Mine, şi Eu în voi.
Cel care are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este cel care mă iubeşte: şi cel ce mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, şi Eu îl voi iubi, şi Mă voi manifesta lui.
Iuda a zis către El, nu Iscarioteanul, Doamne, cum este că Tu te vei manifesta nouă, şi nu lumii?
Acela este, kosmos, "ordinea lumii." Dacă voi aveţi acolo o citire la margine, voi veţi observa. La mine este un "g," şi acesta zice aici, "kosmos, sau sistemul lumii." Acestea sînt bisericile, şi aşa mai departe, vedeţi.
... cum este că Tu te vei manifesta nouă, şi nu către ei? Cum poţi Tu să faci aceasta?
Isus a răspuns şi a zis către ei, Dacă un om Mă iubeşte, el va păzi Cuvintele Mele: (amin) şi Tatăl Meu îl va iubi, şi noi vom veni la el, şi ne vom face locuinţa cu el.
Cel ce nu mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele: ...
Ar putea să ţină cuvintele bisericii; dar ţineţi cuvintele Lui, voi vedeţi.
... şi cuvintele pe care voi le auziţi, nu sînt ale Mele, ci ale Tatălui care m-a trimis.
Aceste lucruri Eu le-am vorbit către voi, fiind încă prezent cu voi.
Dar Mîngîietorul, care este Duhul Sfînt, pe care Tatăl îl va trimite în Numele Meu, El vă va învăţa toate lucrurile, şi va aduce toate aceste lucruri (care sînt, Cuvintele Lui) şi vă va aduce aminte, de tot ce v¬am spus Eu.
Cu ce scop a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfînt atunci? Fie ca El să adauge binecuvîntările Lui la Cuvîntul Său.

E-16 Isus a zis, că, "În ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu sînt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; şi voi sînteţi... Eu sînt în voi, şi voi sînteţi în Mine." Acum, dacă noi urma să zicem aceasta...

E-17 Acum, amintiţi-vă, aceasta urmează să fie pe bandă.
Un om de afaceri Creştin, din Louisville, m-a chemat cu un timp în urmă. Şi el a zis, "Aceasta este o ruşine, Billy, că aceste Mesaje, cum ai spus tu seara trecută, nu ajung la patruzeci de mii aici în loc de o sută cincizeci, sau două sute, trei sute de oameni la micuţul tău tabernacol."

E-18 Eu am zis, "Domnule, în şase luni de acum, dacă Isus zăboveşte, în jurul întregii lumi vor auzi aceasta." Vedeţi?
Acele benzi merg în toată lumea, vedeţi, peste tot. Şi, de aceea, noi învăţăm aici acum întocmai ce credem noi de a fi Adevărul, şi ceea ce noi am aflat că Dumnezeu a confirmat aceasta către noi de a fi Adevărul.

E-19 Acum, scopul, care era-care era scopul lui Dumnezeu de a trimite pe Duhul Sfînt? Acum, eu aş însemna aceasta, Ioan 14, începînd cu versetul 14, şi citind prin capitol, pentru bază. Scopul lui Dumnezeu, îl aflăm aici, în a trimite Duhul Sfînt, era un scop, ca Dumnezeu Însuşi să poată locui în Biserica Lui şi să-şi continue planurile Lui prin Biserică. Căci, Dumnezeu era în Cristos, continuîndu-şi planurile Sale prin Cristos; din Cristos, în Biserică, continuînd lucrarea Lui prin Biserică.

E-20 Acum, noi ştim ce este Duhul Sfînt. Noi am aflat, seara trecută, că El este Dumnezeu.
Acum, cînd ne gîndim la Dumnezeu, Tatăl, despre care a vorbit Isus aici, Tatăl Său; Dumnezeu, Fiul, ca Isus; Dumnezeu, Duhul Sfînt, aşa cum noi Îl numim astăzi. Acum, aceasta nu înseamnă că există trei individuali, Dumnezei diferiţi. Aceasta înseamnă că există un Dumnezeu în trei funcţii.
Fie ca noi să o spunem în acest fel. Tot ce era Dumnezeu, El a turnat în Cristos, deoarece El s-a golit pe Sine şi a turnat Aceasta în Cristos. "Şi Cristos era plinătatea Dumnezeirii trupeşte." Tot ce a fost Iehovah, El a turnat în Cristos.
Şi tot ce era Cristos, El a turnat în Biserică; nu într-un individual, ci în întregul Trup. Acolo, unde noi venim împreună în unitate, noi avem Putere. Tot ce era Dumnezeu, era în Cristos; şi tot ce era Cristos, este în voi.
"Căci Dumnezeu s-a făcut trup, şi a locuit printre noi."
Întîi Timotei 3:16, dacă voi vă notaţi aceasta, "Fără îndoială că mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, şi noi L-am mînuit. Dumnezeu, Iehovah, făcut trup, şi a umblat pe pămînt, iar noi L-am văzut cu ochii noştri."

E-21 Voi ştiţi, în acelaşi capitol, din Ioan 14, Filip a zis, "Doamne, arată-ne pe Tatăl, şi ne va fi deajuns."

E-22 Isus a zis, "Eu sînt cu voi de atîta vreme, Filipe, şi tu nu Mă cunoşti? Cînd tu m-ai văzut pe Mine, tu ai văzut pe Tatăl. Şi de ce zici tu către Mine, 'Arată-ne pe Tatăl'?" Dumnezeu s-a făcut trup.

E-23 Acum, aici este aceasta. Tatăl era Dumnezeu peste voi, zicem noi. Noi am fost de la Adam. Dumnezeu, Tatăl, era deasupra lui Moise şi a copiilor lui Israel, într-un Stîlp de Foc. Apoi, Dumnezeu cu noi, în Cristos; a umblat cu noi, a vorbit cu noi, a mîncat cu noi, a dormit cu noi. Dumnezeu deasupra noastră; Dumnezeu cu noi; iar acum Dumnezeu în noi. Tot ce era Dumnezeu, a venit în Cristos; tot ce era Cristos, a venit în Biserică.
Ce este aceasta? Dumnezeu lucrînd în voi. Oriunde în lume unde El ar vrea să vă cheme, voi sînteţi chiar acolo, lucrînd în voi să-şi facă buna Lui voie. Cum s-ar cuveni să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta! Dumnezeu, Duhul Sfînt, este trimis cu scopul ca Dumnezeu să locuiască în Biserica Lui, mişcîndu-se prin fiecare epocă, lucrîndu-şi voia Lui Divină.

E-24 Cînd oamenii vă batjocoresc, ei nu vă batjocoresc pe voi, ei îl batjocoresc pe Acela care va trimis. Astfel Isus a zis, "Ferice de voi cînd oamenii spun tot felul de lucruri rele împotriva voastră, neadevărate, pentru Numele Meu. Ferice de voi." Şi, iarăşi, "Toţi acei ce trăiesc cu evlavie în Cristos Isus vor suferi persecuţie."
Căci, cînd Dumnezeu S-a făcut cunoscut în Cristos, ei L¬au urît. Cine L-a urît, cel mai rău? Biserica. Biserica L-a urît, cel mai rău. Ei L-au urît mai rău decît-beţivii. Ei L-au urît mai rău decît toţi ceilalţi oameni. Aceasta era biserica care L¬a urît. Astfel, de aceea, cînd voi vedeţi kosmos, "Ordinea lumii, lumea nu L-a cunoscut," înseamnă, "biserica," aşa zisa, "nu L-a cunoscut. El a venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit."
"Dar atîţi cîţi L-au primit, lor le-a dat El puterea să devină fii ai lui Dumnezeu, acelora care au crezut în Numele Lui." Oh, cum ar trebui să-L iubim şi să ne închinăm Lui! Scopul lui Dumnezeu, vroind să devină în părtăşie!

E-25 Ca, înainte să părăsim acel text, să folosim aceasta; în zilele lui Rut, în legea răscumpărării, cînd Naomi a părăsit ţara, din cauza încercării, a timpurilor grele. Ea a plecat în ţara Moabiţilor, care erau doar căldicei, Creştini nominali. Deoarece, Moabiţii vin din fiica lui Lot, şi ei erau aşa numiţi credincioşi, şi amestecaţi. Şi apoi soţul ei a murit, şi cei doi fii ai ei au murit. Şi pe drum spre casă, Naomi ... Rut şi Naomi, în drumul ei spre casă, ea... Una din nurorile ei, Orpa, a zis că ea vrea să se întoarcă înapoi în ţara ei, la dumnezeii ei, şi la biserica ei, şi la poporul ei. Şi Naomi a încercat să o facă pe Rut să meargă înapoi, dar ea a zis, "Poporul tău este poporul meu. Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Unde mori tu, acolo voi muri şi eu. Unde tu eşti îngropată, acolo voi fi eu îngropată. Şi eu nu mă voi întoarce înapoi."

E-26 Aceasta-i cînd o persoană a prins o viziune. Nu contează ce spune poporul ei, "Tu te duci acolo ca să devii un holy-roller sau ceva." Aceasta nu conta pentru Rut. Acolo era un scop a lui Dumnezeu ca să fie împlinit.

E-27 Şi tot atît de sigur cum voi înfometaţi în seara aceasta după Duhul Sfînt, există ceva în voi, care vă trage, că un scop al lui Dumnezeu în vieţile voastre trebuie să fie împlinit, tot aşa cum a fost cu Rut.

E-28 Povestirea este aşa frumoasă! Eu doar nu o pot părăsi, pentru un moment. Voi cunoaşteţi legea răscumpărării, aceea cînd Boaz... Voi ştiţi povestea despre cum Rut a adunat spice în cîmp şi a aflat favoare la Boaz. Şi înainte ca el să se poată căsători cu ea, el trebuia să răscumpere tot ceea ce a pierdut Naomi. Şi singurul care putea să răscumpere proprietatea pierdută a lui Naomi, în legea răscumpărării, era o rudenie apropiată; trebuiau să fie rudenii înainte ca el să poată răscumpăra. Şi aceea era cea mai apropiată rudenie. Şi el trebuia să facă un semn public, în afara porţii, sau o mărturisire publică că el a răscumpărat tot ceea ce a pierdut Naomi. Şi Boaz a făcut aceasta prin a-şi scoate încălţămintea înaintea bătrînilor, şi a zis, "Dacă există cineva aici care are ceva care aparţine lui Naomi, eu astăzi am răscumpărat aceasta."

E-29 Şi acesta este felul în care a făcut Dumnezeu, şi-a urmat Propriile Lui legi. Dumnezeu nu poate urma, să vă dea o lege să urmaţi şi El să urmeze alta. El îşi urmează Propriile Lui legi. Atunci, Dumnezeu, pentru ca să răscumpere biserica pierdută, lumea pierdută, creaţia pierdută; Dumnezeu, Care este infinit în Duh, ca să răscumpere rasa umană pierdută, Dumnezeu Însuşi a devenit rudenie, un Om, un Fiu pe care El l-a creat în pîntecele Mariei. Şi apoi El a făcut un semn, sau o mărturie; în afara porţilor Ierusalimului, El a fost înălţat între ceruri şi pămînt, şi a murit, şi a răscumpărat totul. Şi în sîngerare, El a sanctificat o Biserică în care El Însuşi să poată locui, şi să aibă părtăşie şi comuniune, acel loc de părtăşie pierdut din grădina Edenului unde Dumnezeu a coborît în fiecare seară, în timpul bisericii.
Aţi observat, că Dumnezeu a coborît în răcoarea zilei, la apusul soarelui. Există ceva privitor la aceasta cînd începe să se însereze, oamenii se gîndesc la biserică şi la Dumnezeu; Creştinii. Voi vedeţi soarele apune, voi vă daţi seama că soarele vostru apune.

E-30 Şi în răcoarea serii El cobora jos şi avea comuniune cu ei. Şi acolo El a pierdut acea părtăşie, pentru că păcatul nu L-a lăsat s-o facă.
Şi apoi El s-a făcut trup şi a locuit printre noi, pentru ca El să poată veni înapoi din nou la om, şi să locuiască în om, şi să restaureze omul la o stare de comuniune din nou cu El, şi să-i dea înapoi dreptul dat de Dumnezeu. Aceasta este ceea ce a făcut El.

E-31 Acesta este scopul Duhului Sfînt. El este Tatăl, iarăşi, Dumnezeu Tatăl locuind în voi, lucrîndu-şi planurile Lui, să-şi termine planul Lui de răscumpărare; lucrînd prin voi, făcîndu¬vă împreună lucrători cu El; dîndu-vă un loc, dîndu-vă o parte pentru fratele şi sora voastră, pierduţi şi căzuţi; dîndu-vă Duhul Lui şi dragostea Lui, să mergeţi să-i căutaţi pe cei pierduţi, aşa cum a făcut El în grădina Edenului. "Adame, Adame, unde eşti?" Aceasta este ceea ce face Duhul Sfînt unui om sau unei femei. Cînd El le atinge inima lor şi Îşi ia locuinţa, există o sete şi o foame după sufletele pierdute.
Aceasta este ce se petrece cu adunările de astăzi. Acolo nu este suficientă atingere a Duhului în ele, să meargă după sufletele celor pierduţi şi cei muribunzi. Aceasta este mai mult ca să-şi facă un nume, sau o biserică, sau o clădire, sau o denominaţiune, în loc de un program de cîştigare a sufletului. Ce păcat! Noi am putea sta mult asupra acesteia.
Dumnezeu s-a revărsat pe Sine în Cristos. Corect.

E-32 Cristos s-a revărsat pe Sine în Biserică. De aceea, acum priviţi, "În ziua aceea veţi şti că Eu sînt în Tatăl, şi voi sînteţi în Mine, şi Eu sînt în voi. În ziua aceea voi veţi şti aceasta." Pentru că, aceasta este, toată lucrarea este un plan de răscumpărare venind jos, că Dumnezeu vine înapoi să locuiască în, şi să locuiască cu, şi să aibă comuniune cu poporul Lui, aşa cum El a făcut la început.
Acum, apoi, îndată ce El îşi aduce Biserica Lui în condiţii de vorbire, îşi aduce Biserica Lui într-un loc prin care El poate să se reverse pe Sine prin ea, şi să o iubească, şi să o convingă, să aibă părtăşie, atunci acolo va veni un Eden. El îşi va lua Biserica Lui înapoi de unde Ea-Ea L-a părăsit, iarăşi înapoi la un Eden, acolo unde Ea a căzut. Ea, acum... Acolo este unde Ea şi-a făcut primul Ei început, sau cădere. Acolo este unde Ea va fi luată drept înapoi, cu fiecare trecut al răscumpărării curat, aducîndu-i drept înapoi iarăşi la locul acela.

E-33 Biserica a fost în lume pentru un timp. Şi Biserica, într¬adevăr, după reformare, de o mie cinci sute de ani de epoci întunecoase... Luther a fost primul reformator să apară după seria apostolilor. Şi atunci cînd Luther a venit, Dumnezeu a deşertat un pic din Duh şi L-a turnat afară peste Biserică, în justificare. Şi apoi în zilele lui Wesley, El a turnat puţin mai mult din El însuşi, în sanctificare. Şi aşa cum epoca a crescut înainte, către timpul sfîrşitului, Dumnezeu şi-a umplut Biserica Lui. Doar priviţi în jur şi aflaţi dacă acesta este Adevărul, sau nu.

E-34 Priviţi la epoca Luterană, voi care citiţi istoria, priviţi la trezirea lor, şi ce au făcut ei. Priviţi cu cît a fost mai mare trezirea lui Wesley, cu cît mai multă putere aveau ei, dar în minoritate. Priviţi în zilele Penticostale, ce trezire au avut ei atunci, ce o răspîndire, mare şi largă.

E-35 Deasemeni, Vizitatorul Nostru Duminical, ziarul Catolic, a dat mărturisire că Penticostalii au produs un milion cinci sute de mii de convertiţi într-un an, le-a întrecut pe toate celelalte biserici laolaltă. Catolicii au schimbat numai, au pretins, un milion. În propriul lor Vizitatorul Duminical, ziarul numit Vizitatorul Duminical, a declarat că Penticostalii i-au întrecut.
Şi, amintiţi-vă, convertiţii Penticostali sînt convertiţi umpluţi cu Duhul Sfînt. În minoritate, de la început, pe marginea aleii acolo, cu o-o chitară veche. Şi femeile nici măcar nu-şi puteau permite o pereche de ciorapi. Întinzîndu-se lîngă liniile de cale ferată, şi adunau porumb şi îl măcinau, şi făceau pîine pentru copiii lor. Dar la ce a ajuns aceasta? Biserica în cea mai puternică stare din lume astăzi, nu în ochii lumii, ci în ochii lui Dumnezeu, deoarece El o dovedeşte prin ceea ce face El pentru ei. El se toarnă pe Sine în ei, turnîndu-L înăuntru.

E-36 Observaţi acum ce a avut loc, Dumnezeu turnîndu-se pe Sine în ei. Acum Biserica a ajuns la un loc, de la Luther, Wesley, iar trezirea continuă la Penticostali; iar acum în această epocă la care venim noi acum, prin acelaşi Duh Sfînt, doar mai mult din EL Acum, cînd Luteranii aceia acolo în urmă au fost salvaţi, ei au primit o porţiune din Duhul Sfînt. Cînd Metodiştii au fost sanctificaţi, aceea era lucrarea Duhului Sfînt. Vedeţi, aceasta a fost o parte din Duhul Sfînt. "Ei fără noi nu sînt făcuţi desăvîrşiţi," zice Scriptura. Vedeţi?

E-37 Acum, Dumnezeu, aşa cum Lumina a început să strălucească în zilele din urmă, El se aşteaptă de la noi, un lucru mare de la noi. Deoarece, "Acolo unde se dă mult, acolo se cere mult." Astfel El o să ceară mult mai mult de la noi decît a cerut El de la Luterani sau Metodişti, deoarece noi umblăm într-o Lumină mai mare, cu o mai mare Putere, cu o mai mare... o-o mărturie mai mare decît aveau ei. Acum, noi avem o mai mare mărturie despre înviere. Noi avem lucruri mai trainice, mai sigure decît au avut ei.

E-38 Dar aceasta este doar aşa cum am spus la un colegiu Luteran, nu cu mult în urmă.
Ei au zis, "Ce avem noi?"
Eu am zis, "Un om a plantat un cîmp cu grîu. Primele firicele au răsărit, şi el a zis, 'Mulţumesc Domnului pentru o-o cultură de grîu!' Potenţial, el a avut-o, dar el a avut-o doar în forma începătoare. Cu timpul, acesta a devenit o tulpină."
Şi pe ea a ieşit un spic, care erau Metodiştii.

E-39 Dacă voi veţi privi natura, voi veţi vedea pe Dumnezeu lucrînd. Acolo zace un secret care merge chiar cu slujba mea. Vedeţi? Că, privind natura, vedeţi cum face ea, ce epocă şi ce timp, voi puteţi vedea unde trăiţi. Priviţi epoca.

E-40 Acum, atunci, Metodiştii, ei erau spice. Ei au privit înapoi la Luterani, zicînd, "Noi avem sanctificare; voi nu aveţi nimic în Aceasta."
Cu timpul, din acel polen, de la Metodişti, a apărut un bob de... un spic de grîu. Acela era Penticostalii.
Acolo sînteţi voi, justificarea, un stagiu din Aceasta.
Sanctificarea un alt stagiu din Aceasta. Duhul Sfînt, un alt stagiu din Aceasta; Penticostalii. Luther, Wesley, Penticostalii.

E-41 Acum ce fac Penticostalii? Eu i-am asemănat, deoarece, în Penticostali, aceasta a adus înapoi, nu o frunză verde, nu un spic, ci...
Bobul nu poate să spună spicului, "Eu nu am nici un folos de tine." Sau, spicul nu poate să spună către-frunză, "Eu nu am folos de tine," deoarece aceeaşi viaţă care era în frunză a făcut spicul. Aceeaşi viaţă care a fost în floare a făcut spicul.
Şi aceasta a fost o biserică Luterană care a făcut biserica lui W esley. Aceasta a fost biserica lui W esley care a făcut Penticostalii.
Dar, Penticostalii, ce este aceasta? Aceasta este o restaurare a aceluiaşi fel de grîu care a mers în pămînt la început, aducînd înapoi toată plinătatea Puterii de la Cincizecime, prin botezul Duhului Sfînt, vedeţi, în zilele din urmă. Oh, acesta este un lucru mare, să priveşti, să crezi şi să-l priveşti.

E-42 Acum în această epocă în care trăim noi acum, această epocă, este dincolo de Penticostali.
Penticostalii s-au stabilit în organizaţii, şi au început să falsifice mult de tot privitor la organizaţii, "Noi sîntem aceasta şi noi sîntem aceea." Aceea este doar natura. Voi doar nu-i puteţi ajuta. Aceasta este natura. Ei vor face aceasta. Acesta este planul, pentru ca ei să facă asta.
Dar Biserica s-a mişcat înainte. Ea s-a dus în ceva mai mare, mai puternic. Aceasta este restaurarea darurilor.
Şi mulţi oameni Penticostali nu cred în vindecare Divină, slujba de Îngeri, şi puteri ale lui Dumnezeu. Mulţi Penticostali numesc aceste vedenii pe care le văd eu, "diavolul." Multe organizaţii nici măcar nu vor să aibe nimic de a face cu Aceasta, în Penticostali. Vedeţi, noi ne-am mişcat dincolo de aceea. Întocmai cum Metodiştii i-a numit pe Penticostali, "nebuni," pentru că vorbeau în limbi. Întocmai cum Luteranii i-au numit pe Metodişti, "nebuni," pentru că strigau. Vedeţi?
Dar toate acestea sînt o arătare a Duhului Sfînt, pînă cînd marea Biserică este umplută, şi răbufneşte de plină, aleluia, [Fratele Branham bate în amvon de două ori – Ed.] din marile puteri ale Atotputernicului Dumnezeu. Pînă, ea ajunge la un loc, încît tocmai lucrările pe care le-a făcut Isus se manifestă în Biserică acum. Noi sîntem aproape, prieteni.

E-43 Să mă opresc aici, doar pentru un minut, să obţinem de ce a pus Dumnezeu Duhul Sfînt în Biserică, să vă dau un alt model astfel ca voi să ştiţi. În urmă în Vechiul Testament, cînd un-un copil...
Un om şi-a făcut o casă. El şi-a luat mireasa lui, acesta era primul lucru.
Apoi el a devenit un om mare, ca o organizaţie. Aceea era bună.
Următorul lucru care s-a întîmplat, acolo a venit o naştere în casa aceea. Aceea este cînd Duhul Sfînt, vedeţi, un alt duh a venit înăuntru, care era un fiu. Fiul acela, el nu era în deplin control, nici nu era el un moştenitor pînă cînd el a ajuns la o anumită vîrstă. Şi el trebuia să fie dovedit, mai întîi. Da.
Şi apoi ei aveau legea adoptării. Către voi predicatorii, "aşezarea unui fiu," este despre ceea ce eu vorbesc acum, vedeţi, atunci cînd el a ajuns la un loc de unde el a fost adoptat. Isus a dat o ilustrare frumoasă despre aceasta, pe Muntele Transfigurării.

E-44 Aşa cum am spus, Dumnezeu niciodată nu va merge în afara legilor Lui ca să facă ceva.
Dacă voi aveţi o fîntînă arteziană pe acest deal, suflînd apă peste tot în aer. Şi pe dealul celălalt de aici, voi aveţi o recoltă care arde. Voi puteţi sta pe acest deal şi să strigaţi, "Oh, apă, aleargă dincoace şi umple-mi recolta! Oh, apă, vino la recolta mea!" Aceasta niciodată nu o va face. Dar dacă voi veţi lucra conform cu legile gravitaţiei, voi puteţi uda recolta aceea.

E-45 Voi aveţi un om bolnav întins aici, sau un păcătos întins aici, sau un om care vrea să fie drept, nu poate să renunţe la băutură, nu poate renunţa la fumat, nu poate renunţa la pofte şi alte lucruri. Dacă voi veţi lucra doar conform cu legile lui Dumnezeu, lăsînd ca Duhul Sfînt să intre acolo, atunci el nu mai este al lui însuşi. El, el va înceta lucrul acela, deoarece Duhul Sfînt îl preia. Însă voi trebuie să lucraţi conform legilor lui Dumnezeu, regulilor lui Dumnezeu.

E-46 Acum, în Vechiul Testament, cînd a fost născut acest bebeluş, ei îl supravegheau, să vadă cum se comporta, comportarea.
Apoi tatăl, fiind un mare om de afaceri pe timpul acesta, poate avînd peste patruzeci sau cincizeci de ani, el nu a avut timp să înveţe pe acest bebeluş, el însuşi, astfel el a luat... În zilele acelea ei nu aveau şcoli publice aşa cum au acum, astfel ei au luat ceea ce ei au numit un "tutor," sau un "crescător," învăţător de şcoală. Şi acest învăţător de şcoală era cel mai bun pe care îl putea afla, astfel că el să fie devotat şi să spună tatălui adevărul despre el.

E-47 Şi atunci cînd acest băiat a ajuns la o anumită vîrstă, să zicem, că el era maturizat. Dacă băiatul acela era doar un renegat, nu era bun, nu-i păsa de afacerile tatălui; tot despre ceea ce se gîndea era să cocheteze şi să umble cu femeile, sau-sau băutura, sau jocurile de noroc, sau cursa de cai; băiatul acela va fi întotdeauna un fiu, dar el nu a fost niciodată pus în poziţia să aibe moştenire la tot ce avea tatăl.
Dar dacă el era un băiat bun, şi el era în afacerile tatălui, şi el a dovedit de a fi copilul corect, atunci ei aveau o ceremonie. Ei au luat pe băiat afară în stradă şi l-au îmbrăcat cu o robă albă, şi l-au aşezat pe o tribună astfel ca toată cetatea să-l poată vedea. Ei au făcut o sărbătoare şi un jubileu, şi atunci tatăl avea ceremonia de înfiere. El şi-a înfiat propriul său fiu în afacerea lui proprie, şi apoi fiul era egal cu tatăl său. Cu alte cuvinte, dacă aceasta ar fi fost astăzi, numele fiului pe cec era tot atît de bun ca al tatălui.

E-48 Acum priviţi ce a făcut Dumnezeu. Cînd Fiul Lui a fost născut, El L-a lăsat să plece pentru treizeci de ani, L-a pus la examen, L-a încercat. Apoi El i-a dat Lui trei ani de grea încercare. Şi atunci la sfîrşitul încercării grele, cînd El a văzut că Fiul Lui era în lucrul Tatălui; Muntele Transfigurării, Cartea lui Luca; El a luat pe Petru, Iacov, şi Ioan, trei martori, şi au mers sus pe vîrful muntelui, şi acolo Dumnezeu a înfăptuit legile înfierii. El... Ei au privit în sus şi au văzut pe Isus, şi hainele Lui stăluceau aşa de albe ca fulgerul. Şi aşa cum un Nor L-a preaumbrit, şi un Glas a ieşit din Nor, şi a zis, "Acesta este Fiul Meu preaiubit; de El să ascultaţi. Eu voi şedea acum jos şi nu mai am nimic de spus. Ceea ce spune El este lege şi Adevăr."

E-49 Acum biserica a trecut prin şcolile acelea. Ea s-a căsătorit acolo în urmă, cu mult timp în urmă, şi a devenit o denominaţiune, o organizaţie. Dar, voi observaţi, Naşterea a produs altceva. Iar acum a ajuns la un loc unde biserica Penticostală, cu o nouă Naştere, a fost testată şi încercată, iar acum ea ajunge la un loc... Dumnezeu nu lucrează cu Biserica doar ca o organizaţie. El nu lucrează cu Biserica ca un-un grup de oameni.
El lucrează cu Biserica ca individuali, fiecare individual în Biserică. Şi acum aceasta a ajuns la un timp... Şi acesta nu este secret; noi toţi vedem aceasta. Cînd un om dovedeşte, şi Dumnezeu îl iubeşte, El îl ia afară undeva la El însuşi. Acolo în faţa Îngerilor El face ceva pentru el. El îl înalţă acolo în Prezenţa lui Dumnezeu, şi-i dă daruri, şi îl umple, şi-l aşează afară. Aceasta-i epoca în care trăim noi.

E-50 Acelaşi Duh Sfînt care i-a salvat pe Luterani; care a sfinţit pe Metodişti; care a botezat pe Penticostali; acum aşează în ordine Venirea Domnului Isus. Cînd, acesta va fi aşa de puternic, acel Trup, va veni în acest Grup, o Biserică, care îi va atrage pe ceilalţi afară din mormînt. Acolo va fi o înviere. Pentru aceasta este Duhul Sfînt. Ce este Duhul Sfînt? "Fără noi ei nu pot să fie făcuţi desăvîrşiţi." Ei au trăit într-o zi, sub aceea. Noi trăim într-o altă zi.
"Cînd duşmanul intră ca o revărsare, Eu voi... Duhul lui Dumnezeu va ridica un stindard împotriva lui." Vedeţi? Noi sîntem într-o zi acum...

E-51 În urmă acolo, ei nu au fost nici pe jumătate înţelepţi ca astăzi. Ei nu puteau să facă o bombă atomică sau un automobil. Ei nu au avut ştiinţă şi lucruri cum avem noi acum, dar, şi lucruri din lucrurile misterioase; să încerci să spui că omul s-a suflat împreună, prin ceva praf şi aşa mai departe, şi iau nişte analize şi încearcă să o dovedească, să facă din oameni infideli.
Dar acum, cînd noi avem nevoie de El, Duhul lui Dumnezeu ridică un stindard. Ce este acesta? El toarnă înăuntru Duhul Său. Apoi, acei care se odihnesc acolo afară în mormînt, sau sub altarul lui Dumnezeu, aşa cum zice Scriptura, ei strigă, "Pînă cînd, Doamne? Pînă cînd? Cît mai durează?" Dumnezeu aşteaptă după mine şi tine. Biserica aşteaptă după mine şi tine. Timpul înfierii, cînd Dumnezeu poate turna în noi plinătatea Lui, Puterea Lui, învierea Lui, încît cînd Biserica şi Cristos devin aşa de aproape împreună încît Cristos devine vizibil printre noi, şi înviază morţii, şi noi mergem în Răpire.

E-52 Acum noi o să zicem, arătăm după un timp, că doar acei care sînt umpluţi cu Duhul Sfînt merg în acea Răpire. "Căci ceilalţi dintre cei morţi nu au trăit pe perioada de o mie de ani." Aceasta-i adevărat. Doar oamenii umpluţi cu Duhul Sfînt au fost toţi care au mers în Răpire. Acum, Dumnezeu a dat Duhul Sfînt...

E-53 Eu am o altă Scriptură aici, în Ioan 14:12. Aceasta este o Scriptură foarte familiară cu toţi oamenii de aici de la Tabernacol.
Adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă, Cel ce crede în Mine...
Acum, nu lăsaţi cuvîntul acela "crede" să vă dea cumva înapoi. Într-o biserică nominală, zic, "Da, eu cred. Sigur, eu cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu." Diavolul crede acelaşi lucru. Aceasta este exact. Biblia zice că el crede.
Dar Scriptura zice, în Ioan, că, "Nici un om nu-l poate numi pe Isus Cristosul, numai prin Duhul Sfînt." Voi aveţi, de fapt, prin Scriptură... Să mă opresc aici doar un minut, înainte ca eu să închei citirea. Tu nu eşti convertit pînă cînd tu nu ai primit Duhul Sfînt. Aceasta-i corect.

E-54 Voi credeţi "spre." Duhul Sfînt v-a vorbit, şi voi L-aţi mărturisit public. Diavolul are acelaşi lucru. "Eu cred că El este Fiul lui Dumnezeu." Aşa face şi diavolul. Dar voi păşiţi înainte înspre El.
Cînd, Petru a fost chemat şi justificat, prin a crede în Domnul Isus Cristos; şi în Ioan 17:17, Isus i-a sfinţit prin Cuvînt, căci Cuvîntul era Adevărul. Şi El era Cuvîntul. 1, Ioan zice, "La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi." El era Cuvîntul, astfel El i-a sfinţit. El a zis, "Tată," vorbind către Duhul din El, "Eu îi sfinţesc prin Cuvînt," Însuşi, prin punerea mîinilor Lui peste ei. "Cuvîntul Tău este Adevărul." Doar L-a vorbit în existenţă, în pîntecele unei femei; oh, era total imposibil pentru El să fie în vreun alt fel decît acest Cuvînt al lui Dumnezeu ca să-L facă manifestat. "Eu îi sfinţesc."

E-55 El le-a dat putere împotriva duhurilor necurate. Ei au ieşit. El le-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului. Şi El i-a trimis, Ioan... Matei 10, şi le-a dat putere peste duhurile necurate; să scoată afară duhuri rele, şi să facă lucrări, şi aşa mai departe. Şi ei au venit înapoi, bucurîndu-se, zicînd, "Chiar şi dracii ne sînt supuşi."
El a zis, "Nu vă bucuraţi pentru că dracii vă sînt supuşi; ci bucuraţi-vă pentru că numele voastre sînt în Carte." Şi Iuda era cu ei. Vedeţi cît de aproape poate veni el; drept înainte sus prin justificare, mişcîndu-se drept înainte în sanctificare. Dar unde şi-a arătat el lumina lui? Unde s-a arătat el pe sine? Înainte de Cincizecime, el şi-a arătat culorile.

E-56 Priviţi, duhul acela va fi tot atît de pios şi tot atît de prefăcut cît poate să fie, pînă cînd acesta ajunge la Duhul Sfînt, şi ei Îl vor întrerupe chiar acolo. Acela este duhul acela (nu-l puteţi voi vedea?) mişcîndu-se în sus, anticristul. Şi Isus a zis, "Ei vor fi aşa de aproape împreună, în zilele din urmă, că ei vor înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil." Dar, amintiţi-vă, aceştia sînt doar cei Aleşi care vor vedea aceasta.
Dumnezeu cheamă prin alegere. Voi, nu sînteţi voi fericiţi că sînteţi unul din ei? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Nu sînteţi voi, oamenii de aici în seara aceasta, ştiind că ceva în inima voastră vă zvîcneşte, "eu vreau acel Duh Sfînt. Eu te vreau, Doamne, în inima mea"? Aceasta este deoarece Dumnezeu a pus numele vostru în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. El a spus asta.
"Nimeni nu poate să vină la Mine," a zis Isus, "numai dacă-l atrage Tatăl Meu mai întîi. Şi toţi acei care vin la Mine, Eu le voi da Viaţă Eternă." Ce este Viaţa Eternă? Duhul Sfînt.
"Viaţa Eternă," luaţi cuvîntul acela şi căutaţi-l în Greacă, şi acesta zice, Zoe. Zoe este Duhul Sfînt. "Toţi pe care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine. Şi toţi acei care vin la Mine, Eu îi voi da Duhul Sfînt, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Eu o voi face," a zis El. Nu nici dacă-şi-şi referitor la Acesta. "Eu voi. Toţi care vin; şi Eu dau Viaţă Eternă." El va trebui să învieze, pentru că el are Viaţă Eternă. El trebuie să vină. Nu mai poate să moară după cum Dumnezeu nu poate să moară.

E-57 Oh, scumpii mei prieteni de prin această ţară şi din acest orăşel, dacă eu aş putea măcar, cu glasul meu omenesc, să pun în inima voastră importanţa primirii botezului Duhului Sfînt, aceasta ar fi cea mai minunată descoperire pe care voi aţi avut¬o vreodată în viaţa voastră. Să vedeţi ce... Voi trebuie să o faceţi.
Lăsaţi-mă să o fac clar, despre, "Tu nu eşti convertit."

E-58 Petru a fost salvat. El a crezut în Domnul, L-a urmat. Isus i-a spus cine era el, l-a făcut să-L urmeze. El i-a dat putere împotriva duhurilor necurate şi l-a sfinţit. Dar după toate acestea, şi a devenit purtătorul de cuvînt principal al grupului; aşa cum Catolicii ar vrea să numească aceasta, "episcopul bisericii, sau papa," sau orice era el, căpetenia bisericii; totuşi Isus a zis, în noaptea vînzării lui, "Tu Mă iubeşti, Petre?"
Şi el a zis, "Doamne, Tu ştii că eu Te iubesc."
A zis, "Paşte oile Mele." El a zis aceasta de trei ori.
Şi Petru a zis, "Tu ştii că eu Te iubesc, încît eu voi merge cu Tine pînă la-la capăt, şi eu voi merge cu Ţine pînă la moarte," şi aşa mai departe.

E-59 El a zis, "Înainte ca să cînte cocoşul de trei ori, tu vei... înainte să cînte cocoşul, tu te vei lepăda de Mine de trei ori." El a zis, "Dar, Petru, Eu m-am rugat pentru tine." Ascultaţi. Aceasta nu este totul. "Eu m-am rugat pentru tine. Şi după ce tu eşti convertit, atunci să întăreşti pe fraţii tăi."
"După ce tu eşti convertit." El a strigat. El probabil că a dansat în Duhul. El, el a făcut tot felul de lucruri, dar el nu a primit încă Duhul Sfînt. "După ce tu eşti convertit, atunci să întăreşti pe fraţii tăi," aceasta este adevărat, "să îndeplinească planul Lui."

E-60 Acum lăsaţi-mă să termin citirea din Ioan 14:12. Acum în capitolul 14 versetul 12, Isus a zis, "Adevărat, adevărat, Eu vă zic vouă, cel ce crede..." Şi voi nu puteţi crede... "Crede în Mine." Voi puteţi crede spre El. Cîţi înţelegeţi aceasta, ziceţi, "Amin." [Adunarea, "Amin." – Ed.]

E-61 Voi vă amintiţi, în Fapte 19. Nu-mi place să mă opresc aici, dar eu trebuie să o spun aşa cum îmi vine mie. În Fapte capitolul 19, cînd acest predicator Baptist, care era un-un avocat şi a fost convertit, şi el predica şi-i aducea pe oameni la mîntuire. Iar ei aveau bucurie mare, doar se bucurau şi strigau, avînd o adunare. Fapte 18 Aquila şi Priscila, noi ne-am referit la aceasta seara trecută, şi ei au mers ca să-l vadă. Şi ei ştiau că el era un om mare, şi el era un student. Şi el dovedea prin Biblie că Isus este Fiul lui Dumnezeu, cunoscînd numai botezul lui Ioan. El încă nu ştia despre botezul Duhului Sfînt. Astfel el a zis...
Aquila şi Priscila, acel soţ şi soţie, mici făcători de corturi; care, Pavel era un făcător de corturi, deasemeni. Iar ei au primit Duhul Sfînt sub învăţătura lui Pavel. Ei au zis, "Noi avem un frăţior care vine aici sus. Lăsaţi-l să ne vorbească puţin despre aceasta."
Şi cînd Pavel a venit sus şi l-a auzit predicînd, a ştiut că el era un om mare, el a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfînt de cînd aţi crezut?"
Ei au spus, "Noi nu ştim că acolo... dacă există vreun Duh Sfînt."
El a zis, "Atunci la ce," sau adevăratul cuvînt Grecesc este acolo, "cum aţi fost voi botezaţi?"
Ei au zis, "Noi am fost botezaţi deja de Ioan Botezătorul."

E-62 Acum priviţi ce a spus Pavel. Pavel a zis, că, "Ioan într¬adevăr a botezat spre pocăinţă; nu pentru iertarea păcatelor, ci spre pocăinţă, zicînd, aceea este ceea ce voi aţi crezut."
Cînd voi acceptaţi pe Cristos ca Mîntuitorul vostru personal, voi credeţi spre botezul Duhului Sfînt. Acela nu este botezul Duhului Sfînt, scumpii mei fraţi Baptişti. Aceasta este greşit.
Un frate mi-a zis zilele trecute, zicea, "Frate Branham," sau cu un timp în urmă, cu luni în urmă, el a zis, "Frate Branham, Abraham a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i-a fost socotit ca neprihănire."
Eu am zis, "Într-adevăr."
A zis, "Ce poate un om să facă mai mult decît să creadă?"

E-63 Eu am zis, "Aceasta-i tot ce poate un om să facă. Aceasta-i tot ce poate el să facă astăzi, să creadă pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a dat o pecete a tăierii împrejur," prin care noi am trecut seara trecută, "ca un semn că El i-a acceptat credinţa lui în El." Şi, astăzi, pînă Dumnezeu...
Voi credeţi în El cînd voi Îl acceptaţi ca Mîntuitorul vostru personal. Dar cînd Dumnezeu vă dă pecetea Duhului Sfînt, El va pecetluit pentru destinaţia voastră Eternă. Acum voi Baptiştilor luaţi aceasta, şi eu voi merge cu voi în siguranţa Eternă. Da, domnule. Deoarece, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care voi sînteţi pecetluiţi pînă în ziua răscumpărării voastre." Voi nu sînteţi pecetluiţi prin a crede înspre, ci pecetluiţi de Duhul Sfînt. Efeseni 4:30, "Nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu prin care voi sînteţi pecetluiţi pînă în ziua răscumpărării voastre." Asta vă pecetluieşte, cînd aţi aflat favoare la Dumnezeu, şi El va pecetluit prin Duhul Sfînt.
Aceasta este aşa, căci Biblia a zis, "Nimeni nu poate numi pe Isus Cristosul, numai prin Duhul Sfînt."

E-64 Voi ziceţi, "Eu o cred pentru că pastorul a spus aşa." El are dreptate, dar aceasta nu se socoteşte pentru tine. "Eu o cred pentru că aşa spune Cuvîntul." Aceasta-i corect, dar aceasta nu este pentru tine, aceea nu ţi se socoteşte.
Singura cale prin care tu poţi să spui că Isus este Cristosul, este cînd Duhul Sfînt vine în tine şi poartă mărturie, şi se mărturiseşte pe Sine, că "El este Fiul lui Dumnezeu." Aceasta-i singura cale prin care tu cunoşti învierea, este cînd Duhul Sfînt poartă mărturie. "Cînd El Duhul Sfînt a vinit, El va mărturisi despre Mine, şi vă va arăta lucrurile care vor veni; aduce aceste lucruri, pe care Eu le-am spus, în memoriile voastre." Voi niciodată nu veţi găsi aceasta în şcoală. Vedeţi? El vă va aduce aceste lucruri în memoriile voastre.

E-65 Acum noi vrem să citim doar puţin mai departe în această Scriptură acum, Sfîntul Ioan 14:12.
Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el; şi mai mari...
Care, traducerea corectă acolo este "mai multe," dacă voi vreţi să căutaţi aceasta.
... lucrări mai mari decît acestea va face el; pentru că Eu merg la Tatăl.

E-66 Dacă El a plecat la Tatăl, Duhul Sfînt va veni. Este adevărat? O altă Scriptură zice, "Dacă Eu nu mă duc, Mîngîietorul nu va veni. Dar dacă Eu mă duc, Eu voi veni din nou şi voi fi cu voi, chiar în voi." Vedeţi, acesta este Dumnezeu cu voi. Deasupra voastră, întîi; cu voi, în Cristos; în voi, în Duhul Sfînt. El este Dumnezeu în voi.

E-67 Acum, "Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi," nu altă lucrare. Dar Dumnezeu vrea să aducă Duhul Sfînt, în voi, să continue aceeaşi lucrare pe care o făcea El în Cristos.
Lucrarea nu era aşa de trebuinţă în zilele lui Luther. Aceea era Biserica lui Dumnezeu. Ea nu era... Puţin de mai mare trebuinţă în zilele lui Wesley.
Deoarece, "Lumea," zice Biblia, "va deveni mai slabă, şi mai înţeleaptă, şi mai rea tot timpul." Noi sîntem... Lumea se face tot mai rea tot... Noi ştim asta. Păi, omul face astăzi lucruri pe care, cu o sută de ani în urmă voi nu v-aţi fi gîndit că ar fi o fiinţă umană aşa de crudă. "Mai răi tot timpul, şi cel rău va face şi mai rău, tot timpul," zice Scriptura, "mai mult şi mai mult."

E-68 Astfel, Duhul Sfînt s-a mişcat. Acolo era doar o mică suflare din El cu Luther; puţină suflare din El cu Wesley; şi o suflare mai adîncă din El cu Penticostalii; acum răsuflarea şi Duhul au devenit aceeaşi. Ea se uneşte împreună, producînd acelaşi suflu puternic al Duhului Sfînt aşa cum a făcut El acolo în urmă, manifestează aceleaşi lucrări pe care El le-a făcut acolo în urmă, fiind manifestate chiar astăzi, acelaşi lucru.

E-69 Priviţi ce a spus Isus. "Adevărat, adevărat vă spun Eu vouă, că Fiul nu poate să facă nimic dacă El nu vede mai întîi pe Tatăl făcînd aceasta. Ce face Tatăl, El arată Fiului. Tatăl locuieşte în Mine; El face lucrările." Vedeţi?

E-70 Acum observaţi, aici este un alt lucru pe care mi-ar place să-l spun chiar aici. "Cum," a spus Isus, "cum Tatăl m-a trimis pe Mine. Cum," acum priviţi, "cum Tatăl m-a trimis pe Mine, aşa vă trimit Eu pe voi." "Cum Tatăl..." Cum L-a trimis Tatăl? Tatăl, care L-a trimis, a coborît din Cer şi a locuit în El.
El a mers înainte. El a zis, "Eu întotdeauna fac ceea ce place Tatălui Meu." Vedeţi? El a plecat să facă lucrările pe care Tatăl i le-a arătat Lui să le facă. "Eu nu fac nimic dacă nu-Mi arată mai întîi Tatăl Meu." Dumnezeul care L-a trimis, era înlăuntrul Lui. "Şi aşa cum Tatăl m-a trimis pe Mine, în acelaşi fel în care Tatăl M-a trimis, aşa vă trimit Eu." Ce este aceasta? Dumnezeu în voi, purtînd înainte (ce?) aceleaşi lucrări, aceleaşi.
Isus a zis, "Cel... cel ce crede, acela care Mă are în lăuntrul lui, Duhul Sfînt; cel ce crede, acela a fost martor deja la învierea Mea, ştie că Eu sînt în el. Cel care este în Mine; dacă voi rămîneţi în Mine, Cuvintele Mele rămîn în voi."

E-71 Acum voi ziceţi, "Eu rămîn în Isus; dar eu sigur că nu cred în vindecare Divină." Aceea arată că El nu este acolo.

E-72 "Eu cred în Isus; nu cred în Duhul Sfînt în această zi, nu aşa cum ei L-au avut ei în urmă acolo." Asta arată că El nu este acolo.

E-73 Duhul Sfînt va purta mărturie de fiecare Cuvînt pe care L¬a vorbit. El nu este un mincinos. El nu se teme de nimeni sau de nici o organizaţie. El nu trebuie să se retragă pentru nimeni. El vorbeşte, şi atunci El stă cu aceasta.
Dacă cei înalţi, şi poluaţi, şi educaţi, sau aşa cum noi i-am numi, plutocraţi, dacă ei nu vor să-L primească, "Dumnezeu este în stare să ridice din aceste pietre copii lui Abraham." El va lua gangsteri, şi contrabandişti, şi toate celelalte, şi-i va ridica. Dumnezeu o poate face, şi El o face. "Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copii lui Abraham." Cineva are să o facă, deoarece el este Dumnezeu.

E-74 Dacă voi rămîneţi în Mine, şi Cuvintele Mele în voi, cereţi ce vreţi," pentru că voi cereţi Cuvîntul Lui, şi Cuvîntul Lui este Viaţă. Vorbeşte-l. Dacă Dumnezeu a zis aceasta, şi tu eşti sigur că El a zis, Duhul Sfînt poartă mărturie că acel Cuvînt este corect, apoi, acolo eşti, frate. Vorbeşte-l; acolo este. "Spune muntelui acesta, 'Mută-te.' Să nu te îndoieşti în inima ta, ci crede că ceea ce ai zis se va întîmpla." [Fratele Branham bate din palme de trei ori – Ed.] Nu eşti tu care vorbeşte, ci Tatăl care locuieşte în tine; El vorbeşte. Acesta nu eşti tu care vorbeşti muntelui, acesta este Tatăl care este în tine, care vorbeşte către acel munte. El trebuie să se mute. "Toate cerurile şi pămîntul vor trece," a zis El, "dar Duhul Meu nu va... sau Cuvîntul Meu nu va trece." Cu certitudine, El nu poate trece. Tată!

E-75 Acum, "Lucrările pe care le fac Eu." Dumnezeu este în Biserica Lui, să-şi continue lucrările Lui. Pentru aceea a trimis El Duhul Sfînt. Acum, El a ştiut aceasta. El, El a ştiut că aceasta nu va fi, aceasta nu putea fi făcut în felul acela, astfel cu vreun alt fel, aşa că El a trebuit să trimită. Tatăl a trimis pe Fiul, a pus tot ce era în fon... Fiul în voi. Şi aceleaşi lucrări pe care le-a făcut El, întocmai aceleaşi lucrări acum pe care le-a făcut Isus, le veţi face şi voi, Biserica.
Nu v-ar place să faceţi lucrările lui Dumnezeu? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Isus a zis, "Dacă voi vreţi să faceţi lucrările lui Dumnezeu, credeţi în Mine." Cum credeţi voi în El? Voi nu o puteţi face pînă nu aveţi Duhul Sfînt.

E-76 Deoarece, nimeni nu poate spune că El este Fiul lui Dumnezeu; voi spuneţi ceea ce altcineva a zis. "Biblia a zis că El este Fiul lui Dumnezeu; eu cred Biblia." În regulă. "Biblia zice că El este Fiul lui Dumnezeu; eu cred Biblia. Pastorul zice că El este Fiul lui Dumnezeu; eu cred pe pastor. Mama zice că El este Fiul lui Dumnezeu; eu o cred pe mama. Prietenul meu zice că El este Fiul lui Dumnezeu; eu îl cred pe prietenul meu."
Dar singurul fel în care eu pot spune că El este Fiul lui Dumnezeu, este cînd Duhul Sfînt vine înăuntru şi poartă mărturie despre El însuşi, atunci eu ştiu că El este Fiul lui Dumnezeu. [Fratele Branham bate în amvon de patru ori – Ed.] "Nimeni nu-l poate numi pe Isus 'Cristosul,' decît prin Duhul Sfînt."

E-77 Iuh! Nimeni care a vorbit prin Duhul lui Dumnezeu nu la numit pe Isus anatema, sau să zică că El era ceva în ziua aceea şi altceva astăzi. Aceea îl face pe El slab şi şovăielnic. Nu, domnule.
El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Orice duh adevărat va mărturisi despre aceasta. În regulă.

E-78 Acum, El a zis, "Aceste lucrări pe care le fac Eu le veţi face şi voi," Ioan 14:12, acum, aceleaşi lucrări.
"Oh," zic ei, "biserica face o lucrare mai mare astăzi." În ce fel?
El a zis, "Lucrările pe care le fac Eu."
"Aceea," zic ei, "păi, noi avem misionari peste tot în lume, aceea este o lucrare mare."

E-79 Dar El a zis, "Lucrările pe care le fac Eu. Acum faceţi-le pe acelea, faceţi-le pe acelea mai întîi, apoi vorbiţi despre misionari.

E-80 Astăzi, vorbind aici cu un timp în urmă despre un Mahomedan, el a zis, "Mahomed este mort."
"Aceasta-i corect, el este în mormînt, dar într-o zi el va învia." El a zis, "Dacă el învie din mormînt, lumea întreagă va ştii aceasta în douăzeci şi patru de ore." El a zis, "Voi oamenii ziceţi că Isus a fost înviat acum două mii de ani, şi nici o treime din oameni nu ştiu încă."
Aceasta este din cauză că voi aţi vorbit despre aceasta dintr-o vedere intelectuală. Voi aţi vorbit dintr-un punct de vedere de şcoală sau educaţie.
Dacă toată această, mare biserică a lui Dumnezeu, socotind pe Catolici, Protestanţi, toţi împreună, au primit Duhul Sfînt, această lume ar sta solid în Creştinism; acolo nu ar fi un astfel de lucru ca comunism; acolo nu ar fi un astfel de lucru ca vrajbă, sau duşmănie, sau răutate, sau ură. Isus ar şedea pe Tronul Lui, şi noi am umbla prin paradisele lui Dumnezeu, cu Viaţă Eternă, trăind pentru totdeauna; deja înviaţi într-un trup nou, umblînd în jur, să nu fim niciodată bătrîni, să nu fim niciodată cărunţi, să nu fim niciodată bolnavi, să nu fim niciodată flămînzi; umblînd în bucuriile Domnului, vorbind cu animalele. Şi, oh, ce zi! Dar noi am făcut toate celelalte pe lîngă ceea ce El...

E-81 El a zis, "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia." Ce face Evanghelia? "Nu numai Cuvînt, ci prin Putere şi demonstrare a Duhului Sfînt." Evanghelia este, să faci Cuvîntul lui Dumnezeu manifestat.

E-82 Voi nu o puteţi face. Acum, Isus ştia aceasta, că El trebuia să locuiască în Biserica Lui.
De aceea, El a ştiut că noi vom avea şcoli intelectuale. Şi voi niciodată nu veţi obţine Aceasta într-o şcoală intelectuală. Ei vor fi împotriva Lui. Deoarece, tot ce ştiu ei este învăţarea unui om deştept, ceva crez sau denominaţiune prin care ei vor să-să trăiască. Astfel ei te vor-te vor aşeza în aceea şi să te facă un membru al acelui trup, şi, frate, îţi citează ceva lucruri dintr-un crez care ar părea că acesta este întocmai perfect. "Marea biserică sf'întă, mama, a rezistat la multe bătăi, a rezistat la multe lovituri." Tot aşa a stat şi diavolul; el este aruncat afară de peste tot unde există, aproape, şi el încă se duce înainte întocmai la fel. Da, domnule. Oh, ei vor încerca să citeze acestea.

E-83 Astfel Isus ştia că acolo va fi o mare mişcare intelectuală întocmai cum a fost în zilele Lui, într-o spălare a oalelor şi cratiţelor, şi purtare de haine, şi gulere întoarse, şi fiecare lucru aşa cum au făcut ei, toate aceste lucruri diferite pe care ei le făceau. El ştia că ei vor face asta, astfel El a zis, "Acum doar aşteptaţi un minut. Eu nu am să vă las nemîngîiaţi, Eu voi veni din nou să fiu cu voi. De aceea," a zis El, "lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi."

E-84 Scopul trimiterii Duhului Sfînt era ca Dumnezeu să continue printr-un grup de oameni, să manifeste continuu pe Dumnezeu către lume. Aceasta este exact. Nu printr-un crez, nu printr-o denominaţiune; ci prin Puterea învierii Lui, prin a face Cuvîntul Lui real; prin a lua promisiunea Lui, şi stînd de partea minorităţii, şi crezînd în Dumnezeu; şi priviţi cerurile întunecate retrăgîndu-se, şi Puterea lui Dumnezeu se mişcă înăuntru şi biruieşte. Amin. Aceasta este ceea ce vrea EL Pentru aceasta a fost trimis Duhul Sfînt. Acesta este scopul pentru care El L-a trimis. Noi ştim ce este El acum, şi de aceea El L-a trimis.

E-85 De aceea, nici un alt sînge nu va sfinţii pe oameni. Eu nu aş putea să vă sfinţesc, şi voi nu aţi putea să mă sfinţiţi, pentru că noi toţi sîntem născuţi prin sex. Dar Isus a fost născut fără sex, aceasta-i corect, astfel Sîngele Lui a fost sanctificatorul. Şi Dumnezeu a coborît, a făcut un trup, a locuit în el, a vărsat acel Sînge pentru sfinţirea acestuia, care a eliminat absolut vina păcatului şi ruşinea. Apoi, prin credinţă, crezînd în Acela, Dumnezeu vine drept jos în trupul acela omenesc, prin sanctifirea acelui Sînge, îl pune Sămînţa lui Abraham, prin credinţă.

E-86 Să creadă că acel Sînge va veni, Sîngele acela pur care va fi un miracol ca sîngele lui, a păşit acolo după ce "el era aşa de bun ca mort." L-a crezut pe Dumnezeu timp de douăzeci şi cinci de ani, el fiind în vîrstă de şaptezeci şi cinci de ani, şi a crezut pînă cînd el a avut o sută. Şi Sarah, şaizeci şi cinci, şi a crezut pînă cînd ea a avut nouăzeci. "Şi el era unul aşa de bun ca unul mort."
Şi Dumnezeu a zis, "Astfel ca oamenii sigur să fie că nu vor pierde aceasta, ia-l aici sus pe deal şi oferă-l ca o jertfă."

E-87 El a spus slujitorilor, "Voi staţi aici cu catîrul şi aşteptaţi. Fiul şi cu mine ne vom duce acolo să ne închinăm, iar fiul şi cu mine ne vom întoarce." Oh, cum o să facă el aceasta?
Abraham a zis, "Eu l-am primit ca pe unul din morţi. Şi eu ştiu că Acela care mi l-a dat mie, ca pe unul din morţi, este în stare să-l învieze din morţi dacă eu ţin doar Cuvîntul Lui. Ţin, eu ţin Cuvîntul Lui; El este în stare să-l învieze din morţi."

E-88 Vorbeşte perfect despre Cristos! Acolo este El. Şi prin acea celulă de Sînge a venit înainte Duhul Sfînt, care s-a avut pe Sine restrîns într-un trup numit Isus. Acel Sînge a sfinţit o cale, prin credinţă, să-i cheme pe cei răscumpăraţi, sau pe Aleşii lui Dumnezeu. Şi cînd voi aţi acceptat Asta, şi Duhul Sfînt a luat toată răutatea afară din voi, El se mută drept înăuntru, Dumnezeu Însuşi, să lucreze voia Lui.

E-89 Aici jos, acel şef rău este îndărătnic; şi ăstalalt bătrîn aşa şi aşa de aici face aşa şi aşa; şi omul acesta bătrîn vorbeşte despre El, împotriva Lui. Un om umplut cu Duhul Sfînt va sta chiar în faţa lui. Amin.

E-90 "Şi ei au băgat de seamă. Ei erau ignoranţi şi neînvăţaţi, dar ei au luat seama că ei au fost cu Isus." Pentru aceea a venit Duhul Sfînt.

E-91 Un pescar mic bătrîn care nu putea să-şi semneze numele. Dar el s-a ridicat acolo şi a zis, "Pe cine să credem, pe oameni sau pe Dumnezeu?" Amin. [Fratele Branham bate din palme odată – Ed.] "Să vă fie cunoscut, că noi încă vom predica în Numele lui Isus." Doamne, ce îndrăzneală! El ştia că el-el avea o Casă dincolo. Aceasta-i corect. El era un pelerin şi un străin aici. El căuta Cetatea care va veni.
Ce a însemnat acel preot făţarnic pentru el? El era sub dominaţia Dumnezeului din Ceruri, care a înviat pe Fiul Său, Isus Cristos, şi l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu care a făcut cerurile şi pămîntul. Acolo sînteţi. El nu s-a temut de el. Nu, domnule. Moartea...

E-92 Păi, cînd l-au luat pe micul Ştefan acolo afară, şi a zis, "Ia-o înapoi!"
El a zis, "Voi îndărătnicilor, şi netăiaţi împrejur în inimă şi urechi, voi întotdeauna vă împotriviţi Duhului Sfînt. Aşa cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi."
Ei au zis, "Noi te omorîm în bă taie! "
El a zis, "Voi nu aţi putea face asta dacă voi... ? ... "
"Noi îţi vom arăta dacă o vom face sau nu!" Şi ei au apucat pietre mari şi au început să-l lovească în cap.

E-93 El a privit în sus, şi a zis, "Eu văd Cerurile deschise. Eu văd scara coborînd. Eu îl văd pe Isus stînd la dreapta Măriri Sale." Şi Biblia nu zice că el a murit; el a adormit. Oh, Doamne! Eu pot doar să văd un Înger coborînd, luîndu-1 sus şi legănîndu-1 ca pe un bebeluş, o mamă, pînă cînd el a adormit. Oh, Doamne! Sigur.

E-94 Acesta este scopul Duhului Sfînt. Pentru aceea a trimis Dumnezeu pe Duhul Sfînt. Duhul Sfînt vine să vă dea Putere. Eu mai am cîteva versete aici, doar un minut. Duhul Sfînt vine să vă dea Putere. Eu-eu nu sînt... Voi puteţi găsi aceasta; Eu sînt prea mult departe, în seara aceasta.
Vă dă Putere, Putere în rugăciune!

E-95 Voi luaţi o persoană care a trăit o viaţă bună, dar ei sînt întotdeauna învinşi. "Oh, eu vă spun..." Persoană bună, "Oh, sigur, eu îl iubesc pe Domnul, Frate Branham." Întotdeauna învinşi, ei niciodată nu primesc un răspuns la rugăciune.
Voi umpleţi femeia aceea mică cu Duhul Sfînt odată, apoi vedeţi ce se întîmplă. Cînd ea merge înaintea lui Dumnezeu, ea nu este învinsă. Ea vine cu îndrăzneală la Tronul lui Dumnezeu, crezînd. Ea are un drept deoarece ea este o fiică a lui Dumnezeu, printr-o Naştere.
Luaţi omul acela mic, aşa de laş, şeful îl azvîrle peste tot. Zice, "Aşteaptă un minut aici acum." Ceva s-a schimbat, vedeţi, el are Duhul Sfînt. El vă dă Putere. Viaţa voastră este plină de Putere.
El vă dă Putere în vorbire.

E-96 Păi, Doamne, oamenii aceia care se temeau, stînd acolo afară; Petru, Iacov, Ioan, Luca, şi toţi ceilalţi. Ei au ajuns în camera de sus, zicînd, "Oh, noi nu putem să mai spunem. Aceia, priviţi acolo, acolo este Doctor Aşa-şi-aşa şi aşa acolo afară. Acolo este Rabinul Aşa-şi-aşa şi aşa. Ştiţi voi, el are patru diplome de facultate; cum vom sta noi vreodată împotriva lui?" Petru a zis, "Oh, îmi amintesc cum i-am vîndut la acel om peşte într-o zi. El, el a vorbit, şi eu nici măcar nu ştiam despre ce vorbea el. Oh, eu niciodată nu puteam să stau împotriva lui." Dar ce a făcut. ..
"Ce putem noi să facem, fraţilor?"
"El a zis, 'Aşteptaţi."'
"Păi, noi sîntem aici de patru zile."
"Doar continuaţi să aşteptaţi."
"Pînă cînd?"
"Pînă."
"Păi, a zis El că aceasta va fi în ziua a cincia?"
"El nu a spus pînă cînd. El a zis, 'Pînă."'
Păi, ei doar au continuat să aştepte. Pînă cînd? "Pînă." Opt zile au trecut. "Pînă." Nouă zile au trecut. "Pînă"
Şi în final cînd ziua Cincizecimii a venit pe deplin, ei erau toţi într-un loc, într-un acord.

E-97 Dumnezeu era deasupra lor, într-un Nor aprins; Dumnezeu a umblat cu ei, pe pămînt; acum altceva urma să aibe loc. Ceva este gata să se întîmple.
... ei erau toţi într-un loc, într-un acord.
Şi deodată a venit un sunet din cer ca... un vîjîit puternic de vînt, şi acesta a umplut toată încăperea unde şedeau ei.
... limbi împărţite... aşezat pe... ei.
Ce este împărţit? "Despărţit." Ca gîngăvire, aţi auzit voi vreodată pe cineva gîngav? Ei merg, "ă-ă-ă, oh, ă-ă," vedeţi, ei nu pot să spună nimic. "Împărţit, despărţit." Ca o copită împărţită, înseamnă ceva care este "despicat, despărţit." Ei nu vorbeau. Ei nu bolboroseau. Ei nu făceau nimic decît făceau doar o gălăgie.
... limbi împărţite s-au aşezat peste ei, de parcă aceasta era foc. (Oh, ei nu se puteau stăpîni!)
Şi ei au fost umpluţi toţi cu Duhul Sfînt, ... Iuh!

E-98 Atunci ce s-a întîmplat? Ei au ieşit afară în străzi. "Unde este acel Rabin Jones? Unde este tipul acela? Şi unde este uriaşul acela intelectual?"
"Dumnezeu era deasupra noastră, cu Moise, în rugul aprins; El ne-a hrănit cu mana, de Sus. El a umblat cu noi trei ani şi şase... trei ani şi şase luni, aici pe pămînt. Dar acum El este în mine. Acesta nu sînt eu cel care vorbeşte; acesta este El. Eu ştiu cine este El, şi eu ştiu cine sînt eu. Eu nu mai sînt; El este."
Aduceţi-l aici sus! Voi oameni din Israel, şi... voi care locuiţi în Iudeea, să vă fie aceasta cunoscut vouă-cunoscut vouă, şi ascultaţi de glasul meu, voi toţi predicatorii şi rabinii.
Iuh! Doamne! Putere de vorbire! Oh! "Aceştia nu sînt beţi!" Luînd partea acelei mici minorităţi, o sută douăzeci, împotriva a zece mii sau mai mulţi.
... aceştia nu sînt beţi, cum presupuneţi voi, văzînd că este doar al treilea ceas din zi.
Eu sînt un predicator al Evangheliei depline. Dar aceasta este despre ceea ce a fost vorbit prin profetul Joel;
... se va împlini că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu (iuh) peste toată făptura: şi ai voştri... Voi aţi văzut-o pe Maria acolo afară dansînd în Duhul, vorbind în limbi şi agitîndu-se? ... peste toată făptura: ...
... şi peste roabele Mele Eu voi turna... din Duhul Meu; ...
[Fratele Branham bate din palme de trei ori.]
... Eu voi arăta semne sus în cer, şi... pe pămînt jos; ... stîlpi de foc şi vapori de fum:
Dumnezeu era în poporul Său atunci. Amin.
"Păi, acum, ce diplomă aţi avut voi? Unde, din ce şcoală aţi venit?"

E-99 "Aceea nu contează chiar acum." Oh, el a început să toarne înăuntru Scriptura.
David l-a prevăzut! ... Domnul este totdeauna înaintea mea... nu va fi mişcat:
... mai mult decît atît inima mea se bucură, deoarece... şi limba mea a fost făcută veselă;
... El nu-mi va lăsa sufletul în locuinţa morţilor, nici nu va suferi ca Sfîntul Lui să vadă putrezirea.
... lăsaţi-mă să vă vorbesc liber despre patriarhul David, ... el este şi mort şi îngropat, şi mormîntul lui este cu noi... astăzi.
Dar printr-un profet... el a văzut mai dinainte venirea Celui Drept.
... şi să vă fie aceasta cunoscut, că Dumnezeu a făcut pe acest Isus, pe care voi l-aţi răstignit prin mîini rele, şi Domn şi Cristos. Amin!

E-100 "Bărbaţi şi fraţi, ce putem noi face să fim salvaţi?"
... a zis, Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi voi veţi primi darul Duhului Sfînt.
Căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru cei ce sînt departe acum, în oricît de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin.

E-101 Atît timp cît Dumnezeu are un popor, Dumnezeu are o Biserică, Dumnezeu are pe Duhul Sfînt să mărşăluiască cu Aceasta. Pentru aceasta a dat Dumnezeu Duhul Sfînt. Intelectualii se vor ridica; întotdeauna au făcut-o. Dar Dumnezeu are o minoritate pe undeva. Dumnezeu are o Biserică mică care se va mişca drept înainte cu botezul Duhului Sfînt, să pretindă Lumina. Şi ei vor fi aceia care, prin mărturia lor, vor judeca lumea.
Nu zice Biblia că Isus a zis, "Ferice de cei cu inima curată; că ei vor vedea pe Dumnezeu"? Şi nu zice Ea, că, "Cei drepţi, sfinţii, vor judeca pămîntul"? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Sigur.
Mărturia voastră de astăzi va aduce judecată împotriva acestui oraş. Mărturia noastră despre botezul Duhului Sfînt şi Puterea lui Dumnezeu, o viaţă sf'întă, va aduce judecată împotriva oraşului. Cînd acest. ..

E-102 "Cei dintîi vor fi cei de pe urmă; cei din urmă vor fi cei dintîi." Eu nu voi şti nimic despre Sankey şi Moody, în învierea lor. Ei nu vor şti nimic despre mine, în aceasta. Dar eu voi sta în aceasta, să dau mărturie; tot aşa şi voi.
Şi prin aceea, prin răspîndirea Luminii voastre, şi botezul Duhului Sfînt, şi prin vieţile pe care voi le-aţi trăit, şi lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu să dovedească că El se mişcă aici; şi cu intelectualii lor, au plecat la o parte de El; ei vor fi judecaţi de către sfinţi. Ei sînt deja judecaţi. Ei deja au trecut de aceasta. Oh, Doamne!

E-103 Eu vorbeam despre Puterea rugăciunii, Puterea de vorbire, Puterea pentru o viaţă sfîntă. Amin. Aceasta este ceea ce Duhul Sfînt trebuie să facă.

E-104 Unii dintre voi oamenii mergeţi înainte, zicînd, "Păi, eu doar nu pot să mă las de băutură. Eu doar nu pot să mă las de aceasta."
Duhul Sfînt vine să locuiască în voi, să facă toate aceste "nu pot-uri" să plece de la voi. Aceasta-i corect. Face femeile să înceteze a-şi tăia părul, să le facă să înceteze de a purta pantaloni scurţi şi lungi. Fără scuze. Le face să înceteze să bîrfească. Oh, da, pentru aceasta este El, să vă facă o viaţă sfîntă. El va urma instrucţiunile Bibliei de fiecare dată.

E-105 O femeie zice, "Este doar prea cald; eu trebuie doar să port aceasta. Îmi dă o durere de cap dacă-mi las părul să crească."
Dar nu există scuze la Duhul Sfînt. El este acolo ca să o facă aşa. El va urma Cuvîntul întocmai exact. Aceasta este ceea ce Duhul Sfînt trebuie să facă.
El este ca să vă facă pe voi bărbaţilor să vă întoarceţi capul de la femeile acelea pe jumătate goale, şi să încetaţi să poftiţi după ele, şi-s membri ai bisericii. Aceasta este ca El să facă.

E-106 El este să vă facă să încetaţi de a fuma şi bea, şi să fiţi... să vreţi să fiţi un mare cineva. El va scoate aceasta afară din voi. El te va smeri cînd tu faci asta. Pentru aceasta este Duhul Sfînt. El este pentru o viaţă sfîntă. Aceasta-i adevărat. Te face să încetezi să cleveteşti. Te face să încetezi să joci cărţi, să dai cu zarurile, şi toate celelalte lucruri pe care le faci după colţ.
El te face să încetezi să te comporţi în felul în care tu o faci, trăind necredincios soţiei tale. Aceasta este ceea ce El va face. Aceasta-i corect. Acesta te va face să încetezi să vrei să te căsătoreşti cu soţia altuia. Aceasta-i exact corect.
Aceasta este ceea ce este El. Acesta este să te facă să trăieşti o viaţă sfîntă. Aceasta este pentru ce Duhul Sfînt este Putere, "să aşeze afecţiunile tale pe lucrurile de Sus," unde Dumnezeu stă la... ? ... gîndul lui Cristos în voi. Voi nu puteţi să scăpaţi să nu vedeţi lucrurile acelea; cînd voi le priviţi, voi vă întoarceţi capul. Aceasta-i adevărat. El este ca să vă facă.

E-107 Voi ziceţi, "Eu nu o pot face. Oh, eu doar nu o pot face." Sigur, că tu nu poţi.
Dar Duhul Sfînt vine pentru acest scop. Aceasta este ceea ce a făcut El. El a venit să ia aceea afară din voi, toate acele obiceiuri vechi şi lucrurile care le faceţi.
Acea veche mîncătorie, care te separă, zicînd, "Binecuvîntat să fie Dumnezeu, eu sînt un Metodist, eu nu am nimic de a face cu acei holy-rollers." Duhul Sfînt vine să ia aceea afară din voi.

E-108 "Eu sînt un Baptist. Eu sînt Prezbiterian. Eu nu m-aş duce la grămada aia mică de holy-rollers." Duhul Sfînt a venit să ia toată rigiditatea aia afară din tine. Asta este ceea ce El a făcut. El te-a spălat în Sînge; te netezeşte. Asta este de ce a venit El.
El a venit să vă îndrepte. El a zis, "Îndreptaţi locurile strîmbe." Asta, a venit El să facă; să îndrepte. "Să facă locurile înalte joase; să facă toţi munţii să pară că ei toţi dansează ca berbecuţii, şi toate frunzele bătînd din palme, către voi." [Fratele Branham bate din palme de patru ori – Ed.] Păsările cîntă diferit. Clopoţeii bucuriei sună. Acolo nu sînt scuze. Asta este ceea ce El a venit să facă. Acela-i scopul lui Dumnezeu să trimită Duhul Sfînt, astfel ca voi să faceţi aceste lucruri, ca voi să lucraţi... să umblaţi după El.

E-109 Acum eu nu vreau să vă rănesc, dar eu v-am spus că eu sînt aici cu cea mai adîncă sinceritate. Să mă reţin de a nu vă pişca, din cînd în cînd eu aş sări jos pe o linie pe undeva; şi stînd cu Adevărul, dar stau acolo şi o fac în aşa fel ca aceasta să nu vă pişte prea tare.

E-110 Dar eu vreau să vă spun ceva. Dacă Biblia spune că este greşit pentru o femeie să-şi taie părul, şi voi ziceţi că aveţi Duhul Sfînt şi apoi vă tăiaţi părul, eu mă întreb dacă voi aveţi. Nu vă supăraţi; dacă asta vă supără, asta încă arată că acolo este un alt semn împotriva voastră.

E-111 Dacă Biblia zice că este greşit pentru o femeie să poarte îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat, şi voi purtaţi aceste salopete şi pantaloni lungi afară aici pe stradă, voi femei crescute! Presupun că un bebeluş ar fi tot... lucru, că ele se joacă cu băieţaşi şi altele. Dar, priviţi, cînd voi-cînd voi femei crescute, în vîrstă de cincisprezece, şaisprezece, optsprezece ani, pînă la bunică, aici afară pe drum! Şi Biblia zice, "Este o urîciune înaintea lui Dumnezeu," pentru o femeie să poarte lucrurile acelea. Şi voi le purtaţi, oricum, şi ziceţi că voi aveţi Duhul Sfînt? Eu mă întreb uneori. Duhul Sfînt va urma Cuvîntul lui Dumnezeu la literă.
Şi un predicator în spatele amvonului, care nu are destul har să-L predice, eu mă îndoiesc că Îl are. Aceasta este întocmai exact. Păi, pentru aceasta este Duhul Sfînt.

E-112 El este să dea ungere predicatorului. El este să dea sfinţire grupului. El este să pună Biserica în ordine. El este să aducă o unitate a Duhului. El este să ne unească împreună cu Putere. El este să ne unească împreună cu iubire, iubire frăţească.
Mie nu-mi pasă dacă tu eşti un Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, orice ai fi, dacă noi toţi sîntem botezaţi de un singur Duh Sfînt într-un Trup, şi devenim membri ai Trupului lui Isus Cristos. Acolo nu este... acolo nu este nimic prezent, nimic viitor; foamete, inaniţie; nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Cristos, "dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos," deoarece noi sîntem născuţi din Duhul Lui, spălaţi în Sîngele Lui. Noi sîntem o creatură nouă. Aceasta a venit Dumnezeu să facă. Pentru aceasta este Duhul Sfînt. Da, domnule. Pentru aceea.

E-113 Acum, oamenilor, uitaţi-vă la mine, în faţă. Multe mîini s¬au ridicat, voi aţi avut Duhul Sfînt; vedeţi, sigur, acolo era. Oh, acum eu-eu am să exagerez doar puţin aici. Aceasta este înregistrată. Dar noi vom ajunge mai mult la aceasta mîine seară.
Dacă ziceţi că voi Îl aveţi, şi sînteţi vinovaţi de acestea, eu mă întreb ce vă conduce. Dumnezeu niciodată nu vă va conduce afară din Cuvînt. El vă va ţine cu Cuvîntul, deoarece acestea sînt Propriile legi ale lui Dumnezeu, a Bisericii Lui, pentru poporul Lui, pentru femei, şi pentru bărbaţi.

E-114 "Păi," ziceţi "aceasta nu mă vatămă să fac aceasta sau aceea." Aceasta nu o face? Cuvîntul spune că o face.
Şi dacă Duhul Sfînt este în voi, El vă va conduce direct la Cuvînt. Acolo nu vor fi scuze. Dumnezeu nu face modificări sau scuze. El face urma şi tu păşeşti în ea. Asta-i tot. Aceasta este cu fiecare. Voi veniţi în acelaşi fel.

E-115 Petru a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi; fiţi botezaţi, fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Duhului Sfînt." Vedeţi? Aceasta este. Noi trebuie să atingem linia aceea.

E-116 Acum, eu nu vreau să vă rănesc; eu vă iubesc prea mult. Dar, frate, soră, vă daţi seama, cu... că eu ştiu că eu trebuie să stau în zilele din urmă la învierea aceia, cu această generaţie de oameni, şi să dau o socoteală pentru acest Cuvînt? Şi Duhul Sfînt arătînd aceasta, şi eu predicîndu-L acolo afară, unde veţi sta voi? Cum o să scăpaţi voi cu aceasta? Tu nu o poţi face, prietene. Nu o poţi. Acum opreşte asta. Orice face-ţi ceea ce este greşit, opriţi-o.
Voi ziceţi, "Eu nu pot."
Atunci voi nu aveţi în voi Putinţa încă. Cînd vine Duhul Sfînt, El vă dă Putere asupra lumii. Şi dacă voi... Ascultaţi ce a spus El. "Dacă voi iubiţi lumea sau lucrurile din lume, aceasta este pentru că dragostea lui Dumnezeu nu este în voi." Acum, nu există scuze. El o face simplu, iar noi trebuie să venim sus la urma aceia.

E-117 Eu ştiu că voi gîndiţi că eu sînt îngrozitor. Dar eu sînt doar îngrozitor de plin chiar acum. Vedeţi? Ascultaţi. Aceasta este adevărat. Acum veniţi sus la El, frate, soră.

E-118 Nu lăsaţi ca unele din aceste facultăţi intelectuale din jur să vă spună, "Oh, aceea este o treabă veche ceţoasă."
Dacă Acesta este o treabă veche ceţoasă, atunci Dumnezeu este vechi ceţos. Şi dacă Dumnezeu este ceţos vechi, atunci eu sînt, la fel. Amin. Eu vreau să fiu ca El. De ce? Duhul Lui este în mine, care flămînzeşte şi însetează, numind fiecare lucru contrar Cuvîntului...

E-119 Dacă oamenii zic, "Este în regulă ca, oh, dacă un om joacă puţin cărţi pentru distracţie, şi doar se joacă la noroc pentru un nichel sau doi. Aceasta este în regulă." Dumnezeu zice că nu este.

E-120 "Oh, dacă tu doar iei o bună băutură sociabilă, şi doar devii puţin beat, din cînd în cînd."
Dar Dumnezeu a zis, "Vai de el."

E-121 "Oh," ziceţi voi, "aceasta este în regulă, Frate Branham. Eu-eu-eu îmi tai părul din cauza unui lucru real. O femeie, voi ştiţi, celelalte femei o fac." Mie nu-mi pasă ce fac celelalte femei. Ele nu sînt exemplul tău sau ele nu sînt şeful tău. Dacă tu ai Duhul Sfînt în tine, tu vei urma instrucţiunile Lui indiferent de ceea ce spun oamenii despre tine.

E-122 "Păi, Frate Branham, este doar aşa de cald, şi eu trebuie doar să îmbrac aceste mici haine aşa şi aşa." Iadul este mai cald decît aceasta, soră dragă. Lăsaţi-mă să vă spun asta. Şi-şi să nu faci. Aminteşte-ţi asta.

E-123 Şi Duhul Sfînt te va conduce întotdeauna la Adevăr, şi Adevărul Lui este Cuvîntul. "Cuvîntul Meu este Adevărul. Cuvîntul fiecărui om să fie o minciună, dar al Meu să fie adevărat."
Şi gîndiţi-vă doar, "o urîciune." Aţi putea să gîndiţi?

E-124 Acesta este un cuvînt groaznic pentru un predicator să-l spună, dar eu am mers în veceuri publice din locuri unde aceasta ar fi doar... Voi ar trebui să ieşiţi înapoi afară, aproape, era doar aşa... Şi lucruri murdare pe perete. Mă gîndeam, "Cum în lumea asta pot oamenii să fie aşa de înjosiţi?" Şi putoare! Şi cînd eu păşesc în locurile acelea, deseori m-am gîndit, "Ce putoare!" Eu aş... Acolo, eu îmi ţineam nasul în acest fel, să-mi spăl mîinile. Mi-ar fi teamă că atunci cînd apucam mînerul uşii, din nou, acolo ar fi microbi din venerici şi alte lucruri. Şi m-am gîndit, "Oh!"

E-125 Într-o zi, stînd la un aeroport, eu am intrat într-unul din acele locuri, sau o staţie de cale ferată, eu am intrat în aceea. Şi m-am gîndit, "Oh, milă."

E-126 Şi Ceva a spus către mine, "În acest fel miroase lumea înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o urîciune."
127 M-am gîndit, cînd eu văd o femeie mergînd jos pe stradă, purtîndu-se pe sine în acest fel, şi cu haine bărbăteşti pe ea, în acest fel apare ea înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o urîciune, ceva care este murdar şi împuţit, înaintea lui Dumnezeu. Totuşi, ea merge la biserică Duminica, şi se împodobeşte.
Acolo va merge un om acolo jos, şi bea, şi înşeală, şi iubeşte banii, şi îşi înşeală vecinul, şi toate celelalte, să obţină ceva mai mulţi bani; şi face aceste lucruri, şi joacă la noroc, şi fumează, şi bea, şi minte; şi apoi merge la biserică şi mărturiseşte. Urîciune! Murdărie! Aceea este biserica intelectuală.

E-128 Ziceţi, "Păi, eu aparţin la biserică." Da, şi trebuie să lase biserica în pauză, cincisprezece minute, astfel ca toţi diaconii şi toţi ceilalţi să poată să fumeze, şi pastorul, la fel, înainte ca voi să puteţi intra înapoi să aveţi biserică. Mie-mi spui? Separaţi-vă de fiecare lucru necurat!

E-129 "Pîngăreşte trupul; Eu îl voi nimici." Dumnezeu a spus că El o va face. Şi astăzi, peste cancer, cauzează nouăzeci şi ceva la sută din cei ce mor, de cancer la gît şi la plămîni, este cauzat de fumarea ţigărilor. "Pîngăreşte trupul; Eu îl voi nimici." Dar ei sînt aşa destinaţi spre iad, rostogolindu-se înainte în acest fel, şi ei nu ştiu.
Şi ceva predicator stînd în amvon cu patru licenţe, ieşit din facultate, fumînd, el însuşi. Lasă-mă să-ţi spun ceva, frate. Duhul Sfînt a fost trimis să cheme bărbaţi şi femei afară din lucrul acela. Separă-te!
Cuvîntul biserică înseamnă a fi "separat." "Ieşiţi afară din mijlocul lor," zice Biblia. "Nu atingeţi necurăţia lor, şi Eu vă voi primi; iar voi Îmi veţi fi fii şi fiice, şi Eu voi fi Dumnezeu pentru voi." Oh, Doamne! Eu nu intenţionez să fiu răutăcios, ci eu intenţionez să fiu cinstit şi să fiu devotat. Da, domnule. Oh, ce lucru oribil!

E-130 Bărbaţi şi femei, unde stăm noi astăzi? Unde sîntem? Să ne oprim.

E-131 Seara trecută, peste un scăunel vechi acolo în cameră, (şi eu trebuie să închei), un scăunel dublu. După ce m-am rugat trei sau patru zile, astfel încît eu am ajuns într-un astfel de loc, mergînd în jur, şi mă gîndeam, "O Dumnezeule," şi eu am ajuns într-un astfel de loc încît nu ştiam ce să fac. Am zis, "Dumnezeule, noi sîntem la capătul drumului. Şi eu îmi dau seama că am neglijat. Eu aveam chemări să merg înainte, şi să fiu obosit, şi nu am mai făcut-o." M-am gîndit atunci că eu puteam să văd pe Domnul meu clătinîndu-se prin întunericul de acolo, cînd El era aşa de obosit încît El abia îşi putea ridica un picior după celălalt, dar El nu a fost prea... S-a oprit pentru femeia din Nain, apoi pentru băiatul care a fost adus acolo afară care era mort; încît El a putut să meargă acolo şi să atingă racla, şi să folosească puterea puţină care era în El să învieze acel băiat. "Păi, cum am obosit eu? Ce se petrece cu mine, Doamne? Aici mă gîndesc, 'Păi, eu îmbătrînesc. Eu-eu nu o pot face."'

E-132 Acolo era Moise, acelaşi Dumnezeu pe care eu îl slujesc, a stat acolo, la vîrsta de o sută douăzeci de ani.
Acolo era Caleb, a stat la vîrsta de nouăzeci, cu o sabie în mîna lui, şi a zis, "Iosua mi-a pus această sabie în mînă, cu patruzeci de ani în urmă." El avea atunci optzeci. A zis, "Eu sînt un om tot atît de bun astăzi cum eram atunci." Amin.
Eu am zis, "Doamne, fii milostiv cu mine."

E-133 Eu am zis, "Păi, priviţi aici, eu sînt întotdeauna..." Şi mi¬am luat soţia mea (acolo înapoi) de mînă, peste Biblia aceasta şi Biblia ei micuţă, şi eu am zis, "Scumpa, eu am fost prea negativ. Duhul Sfînt mă condamnă în lăuntrul meu." Am spus, "Mă gîndesc la veveriţele acelea de acolo afară. Mă gîndesc la Hattie Wright acolo în urmă, şi la băieţaşi. Mă gîndesc la ce a făcut Dumnezeu, arătînd că El era Dumnezeu care putea crea." Aleluia!
M-am gîndit, "El mi-a spus asta, cu ani în urmă, 'Eu nu te voi lăsa. Eu nu te voi părăsi niciodată. Nici un om nu va sta înaintea ta, în toate zilele vieţii tale. Eu voi fi cu tine. Şi din această mînă de discernămînt, aceasta va veni încît tu vei cunoaşte secretele inimii. După aceea, aceasta va creşte mai înalt şi mai înalt.' Anul după aceia, s-a dovedit perfect, în jurul lumii. Aici vine aceasta, cealaltă mare slujbă, cu mult dincolo de aceasta."
Eu am spus, "Scumpa, eu iau mîna ta. Prin ajutorul lui Dumnezeu şi harul lui Dumnezeu, să nu mă laşi niciodată să fiu negativ. Lasă-mă să mă duc înainte la această trezire de aici să predic ca niciodată înainte. Lasă-mă să merg aici, ca întîi să mă sfinţesc, şi să fac o cale pentru oameni; ca propriile mele păcate, neglijenţa mea proprie să fie sub Sînge, propriile mele neajunsuri să fie sub Sînge, ca eu să pot umbla afară şi să zic, 'Urmaţi-mă pe mine, oameni."' Aceasta-i corect.
Nu-mi place să văd un om zicînd, "Voi mergeţi şi faceţi-o."
Îmi place să văd pe cineva care va conduce calea cum să o facă. Da, domnule.

E-134 Aici cu un timp în urmă, noi am avut un incendiu aici jos în oraş, Pfau Oil Company a luat foc. Ei aveau Departamentul Pompierilor din Jeffersonville acolo jos. Şi un prieten de al meu, un om bun, nu a fost obişnuit cu focuri mari ca acesta, el umbla pe acolo, zicînd, "Stropiţi puţină apă pe aici, băieţi. Stropiţi puţină apă aici."
Aici vine micuţul Clarksville acolo sus, "ding, ding, ding, ding," aleargă sus acolo. Şi el a zis, şeful pompierilor a sărit jos, zicînd, "Stropiţi puţină apă aici jos. Loviţi acest geam de aici. Stropiţi puţină apă acolo."

E-135 Dar de peste rîu au venit pompieri antrenaţi din Louisville. Cîrligul acela mare şi scara numai ce s-a oprit pînă cînd şeful a fost la capătul scării. Cînd scara s-a ridicat, el era la cap. Şi-a aruncat securea înainte ca el să ajungă acolo, şi a spart geamul, zicînd, "Veniţi, băieţi!" Aceasta este. Focul s-a stins în cîteva minute.
Nu, "Stropiţi puţină apă aici. Stropiţi puţină apă acolo."
Vă pune vouă în minte, unii dintre aceşti predicatori intelectuali.

E-136 Veniţi înainte! Haideţi să mergem! Eu ştiu că Acesta-i Adevărul. Eu am gustat şi am văzut. Glorie! Duhul Sfînt este corect. Dumnezeu este bun. Nu încerci aici, încerci acolo; haideţi să umblăm în El! El este aici. El este pentru voi. Dumnezeu a dat Puterea Lui la Biserica Lui. Nu stropiţi aceasta aici şi stropiţi afară; voi nu veţi ajunge să faceţi nimic. Conduceţi înainte! Amin. Ah! Iuh!
Nici măcar nu mai pot vedea prin ei. [Fratele Branham îşi ia jos ochelarii de citit – Ed.]

E-137 Amin! Ce vom face noi? Fiecare persoană care şade aici este umplută cu ceva.
Apoi eu am să închei; va trebui, după asta.
Voi sînteţi umpluţi cu ceva. Voi nu puteţi şedea acolo fără ca să fiţi umpluţi cu ceva. Voi aveţi o viaţă în voi. Viaţa aceea vă guvernează, şi viaţa aceea este guvernată de un duh.
Acum, voi aţi putea să fiţi plini de lume, iubind lumea sau lucrurile din lume. Dumnezeu să fie milostiv cu voi.
Voi aţi putea să fiţi plini de crezuri de la vreo biserică, ceva rugăciuni mici pe care le spuneţi, voi vă gîndiţi că aceasta se roagă la ceva persoană moartă, sau-sau vă faceţi un fel de semn peste voi. Dumnezeu să aibă milă de voi.

E-138 Şi voi puteţi fi plini de religie, şi aceasta este încă şi mai rău. Asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Biblia a zis, "În zilele din urmă ei vor fi foarte religioşi, avînd o formă de evlavie; avînd o formă de evlavie, dar negîndu-i Puterea: depărtaţi-vă de aşa ceva."
Dacă voi sînteţi plini de religie, voi sînteţi nenorociţi; doar religie, asta-i tot. Dacă voi sînteţi plini de crezuri, voi nu ştiţi despre ce vorbiţi. Dacă voi sînteţi plini de lume, voi sînteţi orbi.

E-139 Şi apoi, iarăşi, voi puteţi fi plini de Duhul Sfînt. Amin. Eu sper că sînteţi. Şi, dacă nu sînteţi, eu sper că veţi fi umpluţi. Şi dacă sînteţi plini de Duhul Sfînt, ce aveţi voi? Voi aveţi Putere. Voi aveţi dragoste. Voi aveţi pace. "Eu vă dau pacea Mea; nu aşa cum lumea o dă, v-o dau Eu." Voi aveţi pace. Voi sînteţi pecetluiţi. Voi aveţi un semn. Amin. Voi aveţi odihnă. Voi aveţi bucurie negrăită, şi plină de slavă. Voi sînteţi ancoraţi. Oh, Doamne! Aceasta sînteţi voi, cu Duhul Sfînt. Voi aveţi... Dacă voi deveniţi plini de Duhul Sfînt, "Voi aţi trecut de la moarte la Viaţă," aşteptînd pentru învierea generală în zilele din urmă. Amin!

E-140 În lumea care vine, prin Domnul nostru Isus Cristos, şi cine L-a văzut venind în slavă şi măreţie, "Marea îşi va da morţii ei." "Trupurile care putrezesc a celor adormiţi în El vor..."
"Dorm în El." Cum ajungeţi voi în El? "Printr-un singur Duh noi toţi sîntem botezaţi într-un singur Trup."
"Trupurile care putrezesc ale acelor care dorm în El vor fi schimbate şi făcute la fel ca Propriul Lui trup de slavă, prin care El este în stare să-şi supună toate lucrurile pentru Sine."
"Eu am auzit un glas din Cer," a zis Ioan, "care-mi zicea, 'Scrie, "Binecuvîntaţi sînt cei morţi care mor în Domnul...'" Cum veţi intra înăuntru? "Printr-un singur Duh noi sîntem botezaţi în Trup." [Fratele Branham bate din palme odată – Ed.] "'...care mor în Domnul de acum înainte; căci ei se odihnesc de ostenelile lor; şi faptele lor îi urmează."'" Hm!
Pentru aceasta a trimis El Duhul Sfînt. Oh, binecuvîntată asigurare, Isus este al meu! Eu sînt în El, şi El este în mine; Tatăl în El şi El în Tatăl; şi Tatăl în mine, şi eu în El.
Isus este al meu!
Oh, ce gust anticipat de glorie Divină!
Eu sînt un moştenitor al mîntuirii, procurată de Dumnezeu,
Născut din Duhul Lui, cînd m-a spălat în Sîngele Lui.
Amin. Eu nu aş schimba-o. Oh, Doamne!
Toate rubinele şi diamantele, şi argint şi aur,
Visteriile sînt pline, El are bogăţii nespuse.
Căci eu sînt un copil al unui Împărat!
Eu sînt copilul Împăratului!
Cu Isus Mîntuitorul meu,
Mă face un copil al Împăratului!

E-141 Amin şi amin. Eu nu aş schimba-o. Eu nu aş schimba-o. Eu mai am două sau trei Seri-...
Apoi, aici este o altă Scriptură. Cînd-cînd voi sînteţi umpluţi cu Duhul Sfînt, acelea sînt lucrurile pe care le aveţi. Atunci ce eşti tu, pentru lume? Un străin. Eu ştiu că este tîrziu, dar niciodată nu este prea tîrziu pentru aceasta. [Fratele Branham bate o dată din palme – Ed.] Un străin! Oh!
Noi sîntem pelerini şi noi sîntem străini aici,
Noi căutăm o cetate care vine,
Barca vieţii vine curînd,
Să-şi adune Nestematele Lui Acasă.

E-142 Eu pot auzi clipocirea apei acolo în Rîul Ohio, cînd eu eram un băiat predicator puţin cam în vîrstă de douăzeci şi doi de ani, cîntînd asta acolo. Şi am auzit, privind sus deasupra mea, şi am auzit un Glas zicînd, "Priveşte sus." Aici a venit Lumina aceea mare atîrnînd chiar acolo, a coborît mişcîndu-se peste mine şi a zis, "Aşa cum Ioan Boteză torul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Cristos, tu vei avea un Mesaj care va premerge a doua Venire a lui Cristos."
Oh, cum puteam eu crede aceasta? Dar s-a întîmplat întocmai aşa. Şi în seara aceasta focurile trezirii ard în jurul şi în jurul lumii. Marea Biserică răscumpărată a lui Dumnezeu s¬a ridicat pe Sine din locul acela, şi mari campanii de vindecare, şi semne, şi minuni, şi miracole, au arătat venirea.

E-143 Tu eşti un străin, şi tu eşti un venetic. Tu faci lucruri stranii, diferit decum obişnuiai tu. Tu nu acţionezi aşa cum obişnuiai. Oamenii... Duhul Sfînt, cînd El vine peste voi, şi voi deveniţi umpluţi cu Duhul Sfînt, voi ignoraţi lucrurile lumii. Voi ignoraţi lucrurile care vă împresoară. Voi le ignoraţi. Apoi voi deveniţi o-o fiinţă care acţionează ciudat, răţuşca urîtă, pentru ei, vulturaşul care a fost clocit în cuibul găinii; care eu am predicat, Şi Cînd Vulturul Îşi Scutură Cuibul. Tu eşti o creatură care arată ciudat, pentru ei.
Dar, oh, Doamne, umblăm sus pe Drumul Împăratului!
Amin. Oh, acesta este un Drum spre Cer. Şi eu umblu în sus pe Drumul Împăratului.
Zic, "Priveşte la acel holy-roller, răţuşca aceea urîtă. Acela este acel predicator holy-roller."

E-144 Un predicator Metodist renumit a spus unui om astăzi, în Louisville, zicea, "Mi-ar place să ajut pe Fratele Billy, dar tu ştii ce aş face eu? Eu va trebui să-mi scot gîtul afară." Voi nu trebuie să vă scoateţi gîtul afară pentru mine.
El şi-a scos viaţa Lui afară pentru mine. Amin! ... ? ...
Doar merg în sus pe Drumul Împăratului, asta-i tot. Oh, Doamne! Umplut cu Duhul Lui! Născut din Duhul Lui! Spălat în Sîngele Lui! Aleluia! Fericit!

E-145 Şi atunci un alt lucru, păi, ce te face să faci aceasta? Voi încă sînteţi umani, dar ce vă face să o faceţi? Este din cauză că voi veniţi, voi, Duhul vostru vine de sus. Acesta este Dumnezeu în voi.

E-146 Cînd eu am mers acolo la Roma, eu am observat că ei, fiecare, aveau un duh Roman. Cînd am mers în Grecia, ei toţi aveau un duh Grecesc. Am mers în Anglia; ei toţi aveau un duh Englezesc. Cînd voi mergeţi prin diferite locuri, voi aflaţi... Apoi voi aflaţi duhul American; acesta este oribil.

E-147 Cînd am mers în catacombele San Angelos la Roma, ei aveau o inscripţie acolo sus, "Vă rugăm, femei Americane, îmbrăcaţi-vă hainele, să onoraţi morţii." Duh American.
Observaţi-le coborînd din avion, îmbrăcate cu hăinuţele acelea, şi fiecare se duc să se uite la ele, şi aici vine Miss America. Acela-i duhul American. Voi puteţi spune de unde este ea; îmbrăcată, băiete, tîrînd un căţeluş pudel cu nasul mucos în urma ei. Asta-i adevărat. Oh, da, ea este o ... Ea, ea este America, Miss America; păşeşte în jos, voi ştiţi, ţanţoşă în felul acesta. De ce? Ea are duhul American. [Fratele Branham loveşte în amvon de şase ori – Ed.] Dar Isus a zis, El a mărturisit împotriva acestuia în ziua aceea, El a zis, "Voi sînteţi de pe acest pămînt de jos. Eu sînt de Sus."
Şi dacă voi aveţi Duhul lui Cristos în voi, voi sînteţi de Sus, atunci voi sînteţi un străin aici.

E-148 Dar voi aveţi natura locului de unde sînteţi. Aceasta încerc eu să spun. Un Roman vine aici, el îşi scarpină capul; şi un German vine pe aici; Americanul merge acolo. De ce? Voi aveţi duhurile acelor ţări din care veniţi.
Aceea este ceea ce ne face aşa de mult diferiţi faţă de lume.
Tu eşti de Sus. Tu eşti născut. Tu eşti-tu eşti un cetăţean dintr-o altă Împărăţie. Voi credeţi aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Aceasta-i ceea ce Duhul Sfînt este, este să te facă un cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu.

E-149 Apoi, dacă tu eşti un cetăţean al Împărăţiei lui Dumnezeu, cum te face Aceasta să acţionezi? Aşa cum Dumnezeu o face în Împărăţia Lui. Acum, ce face Dumnezeu în Împărăţia Lui? Aceasta este sfinţenie, neprihănire, puritate a gîndului, puritate a minţii; Putere şi iubire, mergînd la cei pierduţi, vindecînd pe bolnavi, înfăptuind miracole, făcînd lucruri mari. Apoi, pentru lume voi apăreţi nebuni, şi ei zic, "Oamenii aceia şi-au ieşit din minţi." Vedeţi? Dar tu eşti un cetăţean al Împărăţiei.

E-150 Încă o Scriptură, dacă vreţi să o notaţi, Ioan 12:24. Lăsaţi¬mă să o citez repede. Isus a zis:
... dacă un bob de grîu cade în pămînt... dacă nu moare, acesta nu poate să rodească o altă viaţă.
Acum, priviţi, o remarcă de încheiere acum. Şi amintiţi-vă, atunci, aceasta este absolut... Acum, către voi oameni, aceasta este absolut esenţial şi necesar, şi impunător şi obligatoriu, ca voi să primiţi Duhul Sfînt acum. Căci, dacă nu, voi nu puteţi veni în înviere. Acum priviţi. Dumnezeu nu-şi poate călca legile Lui. Noi ştim asta. El urmează legile Lui.

E-151 Acum, un-un grăunte de grîu, sau bob, noi îl vom lua, aşa cum a zis Isus acolo. Desigur, un-un bob, în Biblie, eu doar am citit aceasta astăzi, se referă la in sau orice fel de sămînţă, dar, grîu, orz, laize, sau orice altceva, este un bob. Dar cînd un bob de grîu cade în pămînt, acum, există... Noi toţi de aici am văzut, ştim că asta se întîmplă. Un bob de grîu, sau un bob de porumb, poate arăta aşa de perfect cum poate fi, şi voi îl puneţi în pămînt, şi dacă bobul acela...
Acesta are viaţă perpetuă. El merge astăzi jos, şi se reproduce într-o tulpină; şi vine jos înapoi, şi merge sus din nou; şi vine înapoi jos. Aceasta este viaţă perpetuă.
Dacă bobul acela nu are germenul de viaţă în el, nu contează cît de frumos arată el, el nu va învia niciodată. El va merge în părnînt şi va putrezi, şi asta este. Parte din el, materialele, pot fi folosite pentru fertilizare şi alte lucruri în pămînt. Dar cît despre a trăi din nou, el nu va mai trăi numai dacă el are viaţă perpetuă în el. Oricine ştie aceasta. Voi doar nu puteţi.

E-152 Acolo pot fi doi oameni, unul din ei doar exact, amîndoi întocmai la fel. Unul din ei poate fi un om bun, el poate face lucrări bune, el poate face aşa mai departe; dar dacă omul acela nu are Viaţă Eternă în el, el niciodată nu va învia în înviere. El nu o poate face; nu există nimic acolo să învieze. Nu există nimic care să-l aducă sus, acolo nu există Viaţă. Astfel, tu vezi, fratele meu drag, sora mea dragă, dacă un om nu se naşte din nou, el nu poate nicidecum să vină înapoi în această Împărăţie. El nu poate. "Numai dacă acest Bob de grîu cade în pămînt şi moare." El vorbea despre Sine. Dar El avea, nu viaţă perpetuă, El avea Viaţă Eternă; şi El va dat Viaţa, ca voi să aveţi acelaşi fel de Viaţă.

E-153 Acum, dacă voi aveţi doar viaţă umană, suficientă să vă mişcaţi în jur şi să poftiţi, "Cea care trăieşte în plăceri este moartă în timp ce ea trăieşte," voi nu puteţi să înviaţi. Tu ai putea fi cea mai populară fată din şcoală. Tu ai putea fi cea mai populară fată la jocul de cărţi din societatea ta. Tu ai putea fi cea mai bine îmbrăcată femeie din ţară. Tu ai putea fi cea mai drăguţă. Tu ai putea să fii cea mai bine construită. Tu ai putea fi un idol pentru soţul tău. Tu ai putea fi toate aceste lucruri, care, sînt minunate. Dar, soră, dacă tu nu ai Duhul Sfînt în tine, care este Viaţa Eternă, la capătul acestui drum tu eşti terminată.
Şi mie nu-mi pasă cum arăţi tu sau cum sînt aceste lucruri, sau cît de nepopulară sau de populară eşti tu, cît de drăguţă sau cît de urîtă; dacă ai Viaţă Eternă, acolo tu vei trăi pentru totdeauna şi totdeauna.

E-154 Cînd luna şi stelele sînt duse, şi pămîntul s-a plîns în munţi şi deşerturi, şi toate are-are, nu mai sînt; şi lumea se clatină ca un om beat venind seara acasă, şi stelele refuză să strălucească, şi cad de pe ceruri, şi luna se preface în sînge; şi-soarele se roşeşte şi îşi ascunde faţa, cînd ele văd pe Fiul omului venind. Voi veţi străluci în neprihănirea lui Isus Cristos, să apăreţi din morminte ca o tînără, femeie frumoasă, să-ţi iei perechea, şi să trăieşti pentru veci şi veci şi veci, şi în toate epocile Eterne tu încă vei trăi. Pentru aceasta este Duhul Sfînt.
Dacă tu simţi cea mai mică zvîcnitură, nu O respinge la o parte.

E-155 Ce este Duhul Sfînt? Dumnezeu în voi. Pentru ce este El? Să continue lucrarea Lui printre poporul Lui; să aducă Biserica Lui împreună, să aducă Biserica la un loc în această zi, mult mai departe de Luterani, Metodişti, şi Penticostali, într-un loc la o înfiere şi un har de Răpire. Ca, atunci cînd această parte a Bisericii, cînd Duhul se mişcă în această Biserică de aici, aceasta doar se va ridica; şi ea va rodi, va rodi pe toţi cei răscumpăraţi care au atins acel Duh.
Luteranii aceia care au stat acolo cu toată lumina care au avut-o, în justificare; acei Metodişti care au căzut pe podea, şi ei au aruncat apă pe faţa lor, din Duhul care i-a lovit prin sanctificare; acei Penticostali, care au umblat în sus şi în jos pe stradă şi i-au numit "limbi-amăgitoare, şi bîlbîitori, şi limbă de gîscă," şi toate acestea; ei vor sta în neprihănire, în faţa lui Dumnezeu în Ziua aceea, tot atît de sigur cum stă Biblia aceasta aici. Dacă mă credeţi că sînt un slujitor... Voi mă numiţi profetul Lui; eu nu mă numesc aşa. Dar, voi ascultaţi, eu vă spun în Numele Domnului. Pe acei care sînt în Cristos Dumnezeu îi va aduce cu El la venirea Lui, la înviere, şi numai acei care sînt în Cristos.
Cum intrăm noi în Cristos, oamenilor?

E-156 Printr-un crez noi sîntem uniţi înăuntru? Nu. Printr-o strîngere de mînă noi sîntem toţi traşi înăuntru? Nu. Printr-o apă noi sîntem toţi botezaţi înăuntru? Nu. Sau printr-o denominaţiune noi toţi sîntem denominaţi înăuntru? Nu.
Ci, prin Întîi Corinteni 12:13, "Printr-un singur Duh, Duhul Sfînt, Duhul lui Dumnezeu, noi toţi sîntem..." Metodist, Baptist, Luteran, Prezbiterian, "Umblaţi în Lumină, precum El este în Lumină, noi avem părtăşie unul cu altul, şi Sîngele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţeşte de toată fărădelegea." "Printr-un singur Duh noi toţi sîntem botezaţi într-un singur Trup, şi am fost făcuţi părtaşi ai harului Său."

E-157 Voi nu puteţi să mergeţi la Judecată. "Cel ce aude Cuvintele Mele şi crede." Nimeni nu poate crede pînă cînd el nu are Duhul Sfînt. "Şi crede în Acela care M-a trimis," cînd Duhul Sfînt a mărturisit despre învierea Lui. "Are Viaţă Eternă, şi nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Ce? Voi nu veţi apuca niciodată Judecata. Voi nu veţi sta niciodată la Tronul Alb pentru judecată.
Voi întimpinaţi judecata voastră chiar aici. Voi aţi trecut judecata voastră cînd aţi trecut şi aţi zis, "Eu nu sînt bun, şi învăţătura mea nu este bună. Doamne, vino în mine, şi ia-mă şi condu-mă, Doamne. Mie nu-mi pasă ce spune această lume nebună. Condu-mă, Doamne, prin Duhul Tău." Tu ai judecat atunci. Judecaţi-vă pe voi ca un nebun pentru Cristos, şi, în neprihănirea Lui, în Ziua aceea vom sta nemuritori în asemănarea Lui.

E-158 Numai o cale. Cum? "Printr-un singur Duh noi toţi sîntem botezaţi într-un singur Trup." Şi cînd tu eşti în acel Trup, judecata deja a judecat acel Trup, şi tu L-ai acceptat ca ispăşire a păcatului tău.
Voi ziceţi, "eu am făcut asta, Frate Branham."
Atunci, dacă Duhul Sfînt a venit înapoi şi ţi-a dat o pecete ca un semn, acel Duh te aduce în Trupul lui Cristos. Tu te întorci înapoi pe calea cealaltă, şi tu eşti o făptură nouă în Cristos Isus. "Tu ai trecut de la moarte la Viaţă. Lucrurile vechi s-au dus, şi tu eşti nou în Cristos!" Amin!

E-159 Oh, vă rog, lăsaţi-mă să vă lămuresc, fratele meu Creştin sau soră. Nu lăsaţi ca această trezire să treacă de voi. Voi trebuie să primiţi Duhul Sfînt. Ce este Acesta? Duhul lui Dumnezeu. Pentru ce a fost El? Să vă conducă, să vă călăuzească, să vă umple, să vă sfinţească, să vă cheme afară, în Biserică.
Ce este o biserică, ce înseamnă cuvîntul biserică? "Chemaţi afară, separaţi." Oh, cum aş putea eu lua o predică din aceasta chiar acum! "Chemaţi afară, separaţi," străini, departe de lume, pelerin şi venetic, mărturisind că noi nu avem aici o cetate pămîntească în care dorim să trăim. Oh, Doamne!

E-160 Ca Abraham, şi Isaac, şi Iacob, călătorind, locuind în corturi în ţară. Ei mărturiseau că erau pelerini şi străini, sămînţa moştenitorului, moştenitorul acolo în urmă; tatăl, moştenitorul. Noi sîntem seminţele lor. "Şi ei căutau o Cetate a Cărui Ziditor şi Făcător era Dumnezeu." Amin. Ei erau în căutare.

E-161 Şi, astăzi, sămînţa lor încă caută o Cetate care vine, zicînd, "eu nu vreau să mă adaptez la această lume. Eu nu vreau să am nimic de a face cu lumea aceasta. Eu vreau, eu caut o Cetate care este zidită în patru unghiuri. Eu caut o Cetate care are Viaţă Eternă, unde soarele nu va apune niciodată, unde nu va exista niciodată bătrîneţe, unde nu va mai fi doliu pe mînerul uşii, sau un mormînt pe coasta dealului. Eu caut Cetatea aceea, a Cărui Ziditor şi Făcător, este Dumnezeu."

E-162 Există numai o singură cale să o afli. "Acolo a fost o Piatră tăiată din munte, fără mîini, care s-a rostogolit în lume şi a zdrobit-o, şi ea a devenit ca grîul. .. sau pleava pe arie." Lăsaţi ca Piatra aceea, Cristos Isus; acea Piatră de poticnire pentru lume, o Piatră de ofensare, o Piatră de rîs, o piatră de poticnire pentru biserică; dar o Piatră-magnetică şi scumpă pentru credincios, o Piatră de asigurare, o Piatră de odihnă. Oh, Doamne!
Odihnă! Eu ştiu că am trecut de la moarte la Viaţă.
Sufletul meu este la odihnă. Oh! "Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă pentru sufletul vostru." "Un-un semn despre care se va vorbi rău," a zis profetul către Maria. Acesta va fi un semn, sigur, acesta va fi. Dar Acesta va fi o asigurare. Acesta va fi o iubire. Acesta va fi o satisfacţie. Acesta va fi ceva care tu ştii că ai trecut de la moarte la Viaţă.

E-163 Fratele meu, sora mea; ca fratele vostru, ca slujitorul vostru în Cristos, lăsaţi-mă să vă conving, din toată inima mea. Nu lăsaţi ca aceasta să treacă peste capul vostru, sau să treacă pe lîngă voi, sau sub voi. Primiţi Aceasta în inima voastră, şi veţi fi o persoană fericită pe pămînt.
Eu nu vă promit că veţi primi un milion de dolari. Nu, domnule. Frate Leo, eu cred că a existat prea mult din promisiunea aceea acum, "milioane de dolari," lucruri pe care le-au spus dintre cei diferiţi. "Dacă tu ai fi un Creştin, tu ai primi un milion de dolari şi tu ai fi un om bogat." Eu nu vă promit nimic.
Eu vă promit aceasta, singurul lucru pe care eu vă pot promite, este salvarea Lui. Harul Lui este suficient pentru fiecare încercare. Oamenii la Cincizecime, ei nici măcar nu au vrut ceea ce au avut ei. Acum vorbiţi despre milionari? Ei nu vroiau ceea ce ei aveau, Soră Angie.

E-164 Mi-ar place să te aud pe tine şi Gertie cîntînd, într-una din aceste zile, (unde este ea?), Săptămîna Întoarcerii Acasă, într¬una din aceste zile. Mulţi dintre ei au trecut dincolo de graniţă de atunci. Oh, Doamne!
Ei nu au cerut lucruri mari. Ei nu au cerut bani. Păi, Petru a zis, "Argint şi aur nu am, dar ceea ce am, eu îţi voi da."
Şi eu o spun aceasta în această seară, prieteni. Bucuria, iubirea, asigurarea, pe care eu o am de la Cristos şi învierea Lui, ceea ce am, eu vă ofer; eu vă ofer, ca şi copii ai lui Dumnezeu.
Şi voi veniţi şi staţi la cruce dacă Dumnezeu va chemat, şi nu vă ridicaţi. Cînd voi veniţi mîine seară, voi veniţi sau să intraţi aici şi să staţi pînă se termină; sau veniţi sus iar noi ne vom ruga şi vom pune mîinile peste voi. Mergeţi... Aceasta este porunca Bibliei, să puneţi mîinile peste ei pentru Duhul Sfînt. Şi apoi noi vom merge, voi veţi merge la casa voastră... Dacă staţi chiar acolo, dacă staţi toată noaptea, staţi ziua următoare, staţi ziua următoare, staţi în timpul sărbătorilor, staţi pînă la începutul anului, şi staţi înainte, staţi pînă atunci.

E-165 Ca, orice vă vom instrui despre mîine seară, arătîndu-vă în Biblie ce trebuie să vină, va veni. Şi cînd El vine, atunci nu există destui draci în chin... Voi ştiţi că aţi trecut de la moarte la Viaţă. Voi sînteţi o creatură nouă în Cristos Isus. Clopotele bucuriei din Ceruri vor suna.

E-166 Frate Othal, eu îţi spun, că aceasta doar te înflăcărează. Aici este un băiat în vîrstă care stă aici, un vechi frate de al meu, care era un gangster umblînd cu arme la şolduri, uitîndu¬se după un om după colţ, după cineva la care să-i zboare creierii. Şi ce s-a întîmplat? Într-o zi el a privit şi a crezut în Viaţă. Şi el a păşit înainte. El a urmat adunările mele. Şi sărmanul băiat, care nu avea suficient să mănînce, şi se culca şi dormea în tufişuri pe marginea cortului, flămînzind şi însetînd. Şi într-o zi Duhul Sfînt a venit. Oh, fratele meu, acesta te-a schimbat, nu-i aşa? El a adus Viaţă, şi a luat moartea la o parte. Ura a plecat, şi dragostea a intrat. Oh, Doamne! Duşmănia şi vrajba toate au căzut; Viaţa nouă a intrat.
Priviţi aici la alţii şi alţii, alţii şi alţii, şi afară pe acolo. Oh, clopotele de bucurie ale Cerului sună! Prieteni, nu există nici o cale ca eu să exprim aceasta.

E-167 Ascultaţi, ca eu să pot lăsa aceasta, dacă voi aţi crezut mărturia mea, ca un slujitor al lui Cristos, şi am încercat să vă arăt din Biblia lui Dumnezeu că aceasta este corect. Şi dacă cuvintele mele par să poată fi doar puţin ciudate referitor la aceasta, priviţi la acel tablou din lumea ştiinţifică. Priviţi rodul, că acest Stîlp de Foc care a condus pe Copiii lui Israel, priviţi rodul care l-a adus Acesta. Vedeţi ce face El, ce spune El.
Acesta nu sînt eu care vorbeşte; acesta este El care vorbeşte prin voi, vedeţi voi. Acesta nu sînt eu cel care vede vedenia; acesta este El care vorbeşte prin voi. Acesta nu sînt eu care vindecă bolnavii; acesta este El care este în voi, vindecă bolnavii. Acesta nu sînt eu care predică; eu sînt un laş înapoiat, şi am fugit tocmai de gîndul, ci acesta este El care vorbeşte prin mine. Eu nu cunosc Cuvîntul; dar El Îl cunoaşte. Aceasta este. Aceasta este. Aceasta este ceea ce este.
Şi acolo este El. Şi acelaşi Înger a lui Dumnezeu este chiar aici în această clădire în seara aceasta. [Fratele Branham bate în amvon – Ed.] Oh, cum Îl iubesc eu!

E-168 Acum cîţi vor să primească Duhul Sfînt? Să ne cercetăm vieţile noastre. Cîţi nu L-au primit, şi vor să primească? Ridicaţi-vă mîna, ziceţi, "Frate Branham, din adîncul mimii mele, eu vreau să primesc Duhul Sfînt." Dumnezeu să vă binecuvinteze, pretutindeni.

E-169 Cîţi dintre voi care L-aţi primit, şi v-ar place să mergeţi cum au făcut cei din Fapte 4, şi ziceţi, "O Doamne, O Doamne, întinde-Ţi mîna să vindeci, şi arătînd semne şi minuni în Numele sfîntului Tău Copil Isus, şi dă-mi toată îndrăzneala şi iubirea, să vorbesc, şi o nouă umplere"? Da, aici este a mea, deasemeni. Dumnezeule, dă-mi-L mie.
Să ne plecăm capetele, în cea mai adîncă sinceritate, fiecare persoană ţineţi dorinţa voastră în inima voastră.

E-170 Doamne Isuse, noi încheiem această mică strîngere în seara aceasta, după părtăşia în jurul Cuvîntului şi a Duhului Sfînt. Cum ne-a binecuvîntat El şi a turnat în inimile noastre uleiul Cuvîntului Său! Există slujitori, există bărbaţi aici din toate domeniile vieţii, care au gustat şi au văzut că Domnul este bun. Noi ştim ce este Duhul Sfînt acum, o promisiune a lui Dumnezeu. El este Viaţă Eternă pentru toţi acei care cred.

E-171 Şi noi ştim că Duhul Sfînt era Duhul lui Isus Cristos trimis înapoi, şi El este în noi astăzi. Aşa cum Dumnezeu era deasupra noastră, în acel Stîlp de Foc; apoi El a umblat cu noi, în... un trup care a fost numit Emanuel, "Dumnezeu cu noi"; şi acum El este în noi, prin Duhul Sfînt, Dumnezeu în noi. Oh!
Isus a spus, "In ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sînt în Tatăl, şi voi sînteţi în Mine, şi Eu sînt în voi. Voi veţi înţelege în ziua aceea. Deoarece, voi sînteţi într-o lume de întuneric, cum se zice, acum, dar în ziua aceea veţi înţelege."

E-172 Tată, aceasta nu putea să fie făcut clar şi perfect, pentru că atunci noi nu am fi avut nimic pentru ce să avem credinţă. Dar toate lucrările lui Dumezeu sînt guvernate prin credinţă. Şi prin credinţă în Cuvîntul Tău, în dovada Duhului Sfînt care noi ştim că este acum, eu cer ca fiecare suflet flămînd de aici să fie umplut cu Duhul Sfînt. Acei care nu-L au, şi sînt flămînzi după El, doar amintiţi-vă... Noi le vom spune, Doamne, aşa cum ai spus Tu, "Binecuvîntaţi sînteţi voi cînd flămînziţi şi însetaţi. Voi veţi fi săturaţi." Aceea este o promisiune. Şi acesta este chiar binecuvîntat să fie flămînd. Voi sînteţi binecuvîntaţi chiar să ştiţi că Dumnezeu va vorbit, căci El a zis, "Nimeni nu poate veni la Mine decît dacă îl atrage Tatăl Meu mai întîi."

E-173 Şi, Doamne, acei care sînt veterani bătrîni aici, ei şi-au ridicat mîinile. Eu le-am ridicat pe ale mele. O Doamne, dă-ne tărie, dă-ne Putere ca să întindem înainte braţul sfîntului Tău Copil Isus, ca semne şi minuni să se poată face, ca aceasta să poată fi o slujbă mai adîncă, un lucru mai mare decît s-a întîmplat vreodată pînă acum. Dă-ne îndrăzneală şi dragoste, să vorbim oamenilor. Acordă-ne aceasta, Doamne. Fii cu noi în toate lucrurile, noi cerem în Numele lui Isus.

E-174 Şi mîine seară, Doamne, fie ca aici să vină un astfel de vîjîit puternic de vînt, să cadă în această clădire, ca aceasta să fie întocmai ca o altă Zi a Cincizecimii. Temelia a fost aşezată. Totul este gata. Boul este junghiat, viţeii îngrăşaţi sînt junghiaţi, berbecii sînt junghiaţi; masa este pusă, oaspeţii sînt invitaţi. O Doamne, trimite un jubileu al Cincizecimii, mîine seară, în această clădire, şi umple fiecare suflet cu botezul Duhului Sfînt. Admite aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
... noi vom învăţa multe lucruri,
Noi vom avea o harfă care-i făcută din aur, probabil cu o mie de corzi;
Noi vom cînta şi striga şi juca acolo, mielul ne va şterge lacrimile;
Noi vom avea o casă... săptămînă măreaţă de întoarcere acasă, primii zece mii de ani.
Amin!
Sîngele preţios al Propriului Fiu al lui Dumnezeu ne-a curăţit şi sfinţit
Un popor minunat pentru Numele Lui şi ei sînt numiţi Mireasa.
Deşi aici neglijaţi şi dispreţuiţi, într-o zi Domnul îi va aduce
Pe acei aleşi prin poartă, şi aceasta valorează totul.
Cînd noi sîntem înlăuntrul porţilor de mărgăritar, noi vom învăţa...

Up