Întrebări şi Răspunsuri despre Duhul Sfânt

Questions And Answers On The Holy Ghost
Data: 59-1219 | Durată: 2 oră 40 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Şi după seara trecută noi suntem doar toţi umpluţi. Am auzit rapoartele bune astăzi despre mulţi care au primit Duhul Sfânt. Şi noi suntem fericiţi pentru aceasta.

E-2 Fericiţi să-l avem pe Fratele Graham cu noi în seara aceasta, unul dintre asociaţii noştri de aici de la tabernacol, păstorul bisericii sfinţeniei de sus din Utica. Şi Fratele Jackson, el era aici seara trecută, eu cred că era; sau el este aici în spate în audienţă pe undeva acum, a zis cineva. Da, îl văd pe Fratele Jackson în spate în audienţă acum. Şi-şi Fratele Ruddell, este el aici în seara aceasta? Acela-i altul dintre asociaţii noştri aici afară pe "62." Noi suntem bucuroşi să-i avem înăuntru. Şi cu a noastră... Oh, Fratele Pat, şi toţi aceşti alţi fraţi, noi suntem-şi în audienţă. Suntem fericiţi să vă avem pe voi toţi aici în seara aceasta.

E-3 Acum, dacă eu aş justifica lucrul, aş aduce pe unii din acei predicatori buni aici sus să vă vorbească, căci eu sunt răguşit doar de la a avea aşa timp plăcut seara trecută.

E-4 Acum, soţia mea, ea este corectarea mea; voi ştiţi, fraţilor, despre ce vorbesc eu. Ea a spus că oamenii din spate seara trecută nu m-au putut auzi, pentru că eu am vorbit în lucrul acesta. Iar acum, înainte de a începe, eu am să încerc ceva. Acum, mă întreb dacă aceea este mai bine. Este asta mai bine acolo departe în spate? Sau este mai bine aceasta? Este aceasta mai bine? Acum, Dragă, aceea este o dată cAă am marcat împotriva ta. Acum, ei spun că este mai bine. În regulă. Oh, Doamne! Aceea-i o femeie. Asta-i bună, căci este de multă vreme de când am marcat una. Ea de obicei are dreptate.

E-5 Ei bine, noi desigur aveam o-am avut un timp plăcut în acele trei seri de serviciu; eu am avut. Şi acum, benzile, toate cu excepţia de seara trecută... L-am chemat pe Fratele Goad şi i-am spus să vină să ia banda pentru tabernacol. Dar s-a întâmplat să fie că am înţeles că Billy Paul şi-a luat maşina şi a plecat, astfel banda nu a fost luată din câte ştiu eu. Astfel noi am omis-o pe aceea. Mi-ar fi plăcut să o ţin în biserică pentru binele bisericii că-cineva zice-ce credem noi.

E-6 Acum, în seara aceasta eu voi vorbi despre Marea Conferinţă, dacă pot să trec prin întrebări în timp. Iar apoi, mâine dimineaţă este un serviciu de vindecare. Şi noi ne vom ruga pentru bolnavi. De aceea, noi nu putem împărţi-sau doar să mergem şi să zicem, "Acum, eu te voi lua pe tine, şi pe tine, şi pe tine." Aceea nu ar fi corect. Dar noi împărţim un teanc de cartonaşe, şi pe undeva prin acele cartonaşe, eu chem pe câţiva sus la platformă. Iar apoi, dacă Duhul Sfânt începe să descopere, atunci El merge afară prin audienţă şi ia oamenii afară în audienţă pentru serviciul de vindecare. Şi apoi, mâine dimineaţă, eu voi vorbi, cu voia Domnului, chiar înainte de serviciul de vindecare.

E-7 Eu văd că soţia mea râde. Dragă, tu nu mă poţi auzi deloc? Oh, tu mă auzi. Păi, asta-i bine. Ea stă în spate de tot şi dacă este-nu mă poate auzi, ea dă din cap, "Tu... Nu te pot auzi, nu te pot auzi."

E-8 Deci atunci mâine-mâine seară este un serviciu de evanghelizare cu serviciu de botez în apă. Şi apoi, îndată ce eu termin de predicat mâine seară, noi vom trage înapoi cortina şi avem botez în apă aici mâine seară. Dacă Domnul va voi-dacă Domnul va voi, dimineaţa eu vreau-sau mâine seară eu vreau să vorbesc asupra subiectului: Un-un Semn S-a Dat. Şi apoi, dacă suntem aici miercuri seara, dacă Domnul permite ca eu să fiu aici miercuri seara, eu vreau să vorbesc asupra subiectului: Noi Am Văzut Steaua Lui în Răsărit şi Am Venit să ne Închinăm Lui. Acum, aceea este chiar aici în ajunul Crăciunului.

E-9 Iar apoi, imediat după Crăciun este săptămâna sărbătorii Crăciunului. Acolo este unde luăm noi toate scrisorile... Fratele Mercier şi ei de obicei le iau pe toate afară. Şi noi le aşezăm pe toate afară, şi noi ne rugăm peste aceste scrisori şi cerem Domnului să ne conducă încotro să ne ducem prin lume.

E-10 Acum, Oamenii de Afaceri Creştini au o mare aliniere, aceea este să fie în Florida imediat pentru conferinţa lor. Merg de acolo la Kingston, apoi dincolo, la Haiti, şi jos la Puerto Rico, în America de Sud, înapoi sus prin Mexic.

E-11 Dar se pare că Domnul mă conduce spre Norvegia. Eu nu ştiu de ce. Voi cunoaşteţi cărticica numită Un Om Trimis de Dumnezeu? Este cea mai mare publicaţie religioasă în Norvegia. Gândiţi-vă la aceasta, ce a făcut Domnul acolo. Şi când eu am fost acolo, ei nu m-au lăsat să-mi pun mâinile peste bolnavi. Eu am fost acolo timp de trei seri. Şi ei nu m-au lăsat să-mi pun mâinile peste bolnavi. Astfel voi vedeţi ce poate face Dumnezeu. Gloatele erau aşa de mari ei au trebuit să ia poliţie călare, cai, şi să ţină pe oameni afară din străzi aşa ca eu să pot să ajung sus la acel loc. Şi eu nu mi-am pus mâinile peste bolnavi. Totuşi m-am rugat pentru ei; i-am lăsat să-şi pună mâinile unii peste alţii.

E-12 Astfel... [Fratele Branham vorbeşte cu cineva – Ed.] Acum, mâine dimineaţă... Acum, în seara aceasta, poate noi doar vom intra în aceste întrebări, căci noi avem câteva foarte bune. Şi eu nu ştiu cât de mult ne va ţine Domnul la aceasta. Şi apoi, mâine dimineaţă fie Billy Paul, Gene, sau Leo, unul, va fi aici să împartă cartonaşe de rugăciune la 8:00 până la 8:30. Acum, oamenii din afara oraşului, lăsaţi-mă să o fac din nou aşa ca voi să nu uitaţi. Dacă v-ar place să veniţi în rând, noi mai degrabă să avem oameni din afara oraşului dacă se poate.

E-13 Acum, uneori aici în biserică noi ajungem într-un loc unde ei zic, "Ei bine..." Noi luăm oamenii din afara oraşului, îi aducem sus... Cineva va spune, "Ei bine, eu nu ştiu ce era greşit cu ei. Poate că ei spuneau ceva greşit." Apoi tu iei oamenii din oraş; ei spun, "Oh, tu poate că i-ai cunoscut." Deci... Atunci ei spun-s-a spus, "Păi, eu vă spun, sunt cartonaşe de rugăciune." Păi, cum este cu cei care nu au cartonaşe de rugăciune. Şi a fost zi după zi când este...
Ce a zis? [Fratelui Branham i se cere să stea mai departe de microfon – Ed.] Să stau departe de microfon? Păi, voi ştiţi, eu întotdeauna predic pe mijlocul drumului. Astfel poate eu doar o voi lua aşa. Este aşa mai bine? Aşa este mai bine. Asta-i bine. Eu vă spun ce este. Sistemul nostru-nostru de adresare publică este foarte slab aici, foarte slab. Şi noi nu încercăm să- 1 facem mai bun acum, pentru că noi vrem noul tabernacol să fie zidit imediat. Şi atunci este când vom avea mai mult loc (vedeţi?), dacă noi putem să ajungem pe aici şi să extindem afară acest loc puţin mai larg, şi să punem mai multe locuri, şi să-l pregătim pentru adunări când le avem aici.

E-14 Iar acum, amintiţi-vă, dimineaţa băieţii, unul sau trei dintre ei vor împărţi cartonaşe între 8:30-sau 8:00 şi 8:30. Aceea dă o şansă pentru fiecare să se aşeze jos. Şi eu vorbeam despre cum împart ei cartonaşe, de ce o facem. Este ca să ţinem ordine. Vedeţi? Acum, cum ar fi dacă eu vin înăuntru aici, ca tocmai acum şi să zic, "Lăsaţi această femeie, această femeie, şi acel om, şi această femeie...?" Voi vedeţi, aceea ar fi cumva-aceea ar fi cumva greu. Vedeţi? Şi apoi, dacă voi... De multe ori eu am făcut aceasta. Şi dacă ei nu sunt prea mulţi de dimineaţă, eu aş putea face acelaşi lucru. Eu voi zice, "Câţi oameni de aici sunt din afara oraşului care aveţi ceva rău cu voi, staţi în picioare."

E-15 Frate Mercier, tu să vii în ajutorul meu. Tu mă vei ajuta? [Fratele Mercier răspunde – Ed.] Oh, tu vii... El vine în ajutorul lui propriu. Eu am vorbit cu prietena Ata astăzi. Acum, tu mai bine ai fi foarte bun cu mine. Înţelegi? În regulă. Asta-i bine. Eu-eu admir acel curaj Frate Leo. Când nu este corect, să-să o facem aşa de corect cât ştim noi să o facem, cel mai bine din câte ştim noi.

E-16 Astfel acum deci, doar cer oamenilor din afara oraşului s㬺i ridice mâinile care au ceva rău cu ei. Şi apoi doar să stăm acolo, ne consacrăm la o persoană până când Duhul Sfânt va începe, ş1 1a întreaga audienţă. Câţi au fost aici când ei au văzut aceea făcută aici? Sigur! Vedeţi, vedeţi? Deci nu contează în care fel este. Este doar...

E-17 Eu vreau ca să vă amintiţi aceasta, şi eu voi încerca să merg peste ea dimineaţă din nou. Neamurile, Evanghelia care le este dată este o Evanghelie a credinţei, nu a faptelor deloc. Vedeţi? Şi aşa cum am spus seara trecută. Când Duhul Sfânt a căzut la Rusalii, când ei au mers jos la Iudei (Fapte 19:5), ei au trebuit să-şi pună mâinile peste ei ca ei să-L primească. Şi când ei au mers jos la Samariteni, ei au trebuit să-şi pună mâinile peste ei. Dar când ei au venit la Neamuri la casa lui Corneliu, "În timp ce Petru a vorbit aceste cuvinte..." Fără punerea de mâini.

E-18 Când a murit fetiţa, fiica lui Iair, preotul, a zis, "Vino puneţi mâinile peste ea, şi ea va trăi." Dar când sutaşul Roman, Neiudeul, a zis, "Eu nu sunt vrednic ca Tu să vii sub acoperişul meu, vorbeşte cuvântul." Aceea este. Vedeţi?

E-19 Femeia Sirofeniciană, de fapt ea era Grecoaică, când ea¬când Isus i-a zis, a zis, "Nu este potrivit ca Eu să iau pâinea copiilor şi s-o dau câinilor."
Ea a zis, "Asta-i adevărat, Doamne; dar câinii de sub masă mănâncă fărâmiturile copiilor."
El a zis, "Pentru că ai spus aceasta, diavolul ţi-a părăsit fiica." Spune lucruri bune atunci. Spune ceva bun despre cineva. Vorbeşte despre Isus. Spune ceva loial, ceva real. Acela-i felul să scăpaţi de draci. El nu a zis-El nu s-a rugat pentru fată. El nu a spus nici un lucru despre ea fiind vindecată; El doar a zis, "Pentru că ai zis aceasta, pentru că ai zis aceasta..."

E-20 Hattie Wright, zilele trecute, ea nu a cerut nimic. Ea doar şedea acolo, dar ea a zis lucrul corect, care i-a plăcut Duhului Sfânt. Şi Duhul Sfânt a vorbit înapoi şi a zis, "Hattie, cere orice vrei tu, orice ai tu şi vrei. Află dacă aceasta este real sau nu. Cere orice (vindecarea sorei ei oloage care stă acolo toată strânsă; zece mii de dolari să o ţină să nu mai sape pe dealurile acelea pe acolo; tinereţea reaşezată pentru trupul ei dărâmat); orice vrei tu să ceri, tu să ceri chiar acum. Dacă Acesta nu vine şi să ţi-o dea chiar acum, atunci eu sunt un profet fals." Aceea este-aceea este-aceea este ceva, nu-i aşa?

E-21 Isus a zis, "Spuneţi muntelui acesta..." Şi voi aţi auzit¬despre ce a avut loc; aceea este slujba în care noi intrăm. Noi suntem sus departe pe drum acum. Curând este Venirea Domnului Isus. Şi noi trebuie să avem credinţă de răpire într-o Biserică care poate fi schimbată într-un moment într-o clipeală de ochi să plece afară, sau noi nu vom merge. Dar nu vă îngrijoraţi, aceasta va fi acolo. Aceasta va fi acolo. Şi când puterea acestei biserici se ridică, ea va aduce fraţii ei; puterea acelei biserici se ridică, va aduce fraţii ei; puterea acelei biserici va aduce pe ceilalţi fraţi; apoi va fi o înviere generală. Şi noi aşteptăm pentru ea.

E-22 Acum, să nu uitaţi, cartonaşele de rugăciune dimineaţă la ora 8 până la 8:30. Apoi eu îi întreb orice era înăuntru, apoi doar va înceta să mai împartă cartonaşe, şi se duc în spate, şi stau jos (vedeţi?), căci ei le vor avea toate împărţite poate pe la timpul acela oricum, sau atâtea câte vom trage de acolo pe undeva. Băieţii se vor scula, vor amesteca toate cartonaşele chiar înaintea voastră, apoi dacă doriţi unul, voi vreţi unul, sau ce altceva în felul acela... Apoi când eu vin înăuntru, eu doar voi... Orice spune Domnul de unde să chem... Şi dacă El a zis, "Să nu chemi deloc," eu nu le voi chema deloc (vedeţi?), doar orice este.

E-23 Şi eu sunt... Slujba aceea se cam şterge afară oricum; există ceva mai mare care vine înăuntru. Amintiţi-vă, aceea este unde de fiecare dată a fost spus de la această platformă sau de la acest amvon, şi încă nu a greşit niciodată. Vă amintiţi slujba despre mână? Vedeţi ce a făcut? Gândurile inimii, vedeţi ce a făcut? Acum priviţi aceasta: vorbeşte Cuvântul, şi vezi ce face El. Vedeţi? V-am spus aici cu ani în urmă-biserica (eu vorbesc către tabernacol)-cu ani în urmă, cu trei sau patru ani în urmă, ceva se pregătea să se materializeze; se pregăteşte să aibe loc. Şi aici ea este acum rupându-se chiar înspre... Aceasta se formează. Acum, noi suntem recunoscători pentru aceea. Oh, cât de mulţumitori suntem noi. Chiar aşa de bucuroşi.

E-24 Acum, noi avem nişte întrebări foarte tari aici, şi noi vrem să intrăm chiar în ele. Cineva s-a uitat la toate aceste cărţi pe care le-am avut eu. Eu am zis, "Ei bine, un om deştept are nevoie numai de una." Dar eu nu sunt un om deştept. Eu trebuie să mă uit în multe din ele. Ei bine, aceasta este Diaglott, şi aceasta este o Biblie, şi aceasta este o concordanţă. Astfel ea este o... Noi doar îi vom cere Domnului să ne ajute şi să ne îndrume să răspundem la aceste întrebări întocmai conform cu voia Lui Divină şi Cuvântul Lui.

E-25 Astfel acum, să ne plecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Doamne, noi Îţi suntem recunoscători chiar din adâncul inimii noastre pentru ceea ce Tu ai făcut pentru noi în aceste ultime trei seri. Oh, să vedem adunarea predicatorilor acolo în spate în cameră şi dând mâinile, şi credinţă reînnoită, şi-şi un pas nou să luăm. Chemând la telefon... Şi inimile noastre bucurându-se, iar oamenii primind Duhul Sfânt după ce ei au fost-au văzut Cuvântul Tău, cum spune El exact pas cu pas cum să primim Duhul Tău Sfânt. Noi suntem aşa de mulţumitori pentru aceea, Doamne.

E-26 Tu faci lucrurile aşa de simple pentru noi, pentru că noi suntem un popor simplu. Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca-ca Tu să ne laşi complet să ne facem întotdeauna simpli. Căci este... Acela-i felul care se smereşte şi va fi înălţat. Iar înţelepciunea lumii este nebunie înaintea lui Dumnezeu; aceea a plăcut lui Dumnezeu prin nebunia predicării să salveze pe cei ce erau pierduţi.

E-27 Iar acum, Tată, există aici în posesia mea câteva întrebări care au fost întrebate din inimi sincere care sunt preocupate. Şi una din ele răspunsă greşit ar putea arunca persoana pe calea greşită, să arunce lumina greşită pe întrebarea lor aceea îi necăjeşte. Astfel Doamne Dumnezeule, mă rog ca Duhul Tău Sfânt să se mişte peste noi şi să descopere aceste lucruri, căci este scris în Scripturi, "Cereţi şi veţi primi; şi căutaţi şi veţi găsi; bate şi ţi se v-a deschide." Şi asta facem noi acum, Doamne, batem la uşa Ta de milă. Stând în umbra dreptăţii Tale Divine, noi pledăm pentru Sângele Cristosului lui Dumnezeu şi pentru Duhul Sfânt.

E-28 Şi noi nu venim în seara aceasta doar pentru că suntem în afara acelor trei seri de predicare asupra Duhului Sfânt, noi venim cu cel mai adânc respect şi sinceritate. Noi venim aşa ca şi cum ar fi ultima seară în care noi am fi pe pământ. Noi venim crezând că Tu vei răspunde rugăciunilor noastre. Şi Doamne, noi îţi cerem ca Tu să ne satisfaci cu Viaţa Ta Eternă. Şi în răspunderea Cuvântului Tău, fie ca Duhul Sfânt... Oh Dumnezeule, aşa cum am aflat că Tu eşti printre noi, ne rugăm ca El să ne descopere lucrurile care le dorim. Şi noi am dorit numai ca sufletele noastre să poată fi la odihnă, şi minţile noastre în pace, şi având credinţă în Dumnezeu să mergem înainte să pretindem binecuvântările care El le-a promis. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.

E-29 Acum, eu am toate întrebările care mi-au fost date, în afară de una. Şi eu i-am răspuns Frăţiorului Martin care m-a întrebat o întrebare alaltăieri seara, doar una. Au fost multe aici seara trecută, dar au fost cereri de rugăciune. Iar Fratele Martin mi-a pus întrebarea despre Ioan 3:16-sau Ioan 3, cred eu, despre, "Dacă un om nu se naşte din apă şi din Duh, el nu poate vedea Impărăţia," şi a comparat-o cu o bandă pe care eu am trimis-o afară despre Evrei. Şi eu l-am întâlnit în camera din spate aici seara trecută, şi-înainte de a avea o şansă să-i răspund, şi apoi eu i-am răspuns acolo, asupra subiectului.

E-30 Acum, există cineva aici care nu a fost aici seara trecută, să vă văd mâinile, care nu au fost aici seara trecută. Oh, noi desigur am fi dorit să fiţi cu noi. Noi am avut un timp aşa de glorios. Duhul Sfânt...

E-31 Eu aş putea, doar pentru un minut... Aceasta nu va răni. Aceasta este înregistrat. Şi dacă vreun predicator se întâmplă să-sau o persoană care se întâmplă să nu fie de acord cu ce sunt pe cale să spun acum, sau chiar în întrebări, îţi cer, frate, ca tu să nu o gândeşti ciudat, dar că-aminteşte-ţi că această bandă se face în tabernacolul nostru aici. Noi învăţăm pe oamenii noştri. Mulţi predicatori de diferite credinţe stau în jur. Şi mi-ar place să merg în subiect din nou, căci există unii dintre oamenii noştri care nu au putut intra înăuntru seara trecută pe care-i văd înăuntru în seara aceasta. Şi mi-ar place să trec prin ele doar un moment, dacă o veţi permite, despre ceea ce am vorbit seara trecută; şi aceea a fost despre Cincizecime, despre primirea Duhului Sfânt.
Acum, citind din Emphatic Diaglott din traducerea Greacă, unde am fost seara trecută, care stă deschisă înaintea mea acum. Aceea este traducerea originală din Greacă în Engleză. Ea nu merge prin alţi translatori, ea este-şi alte versiuni, este chiar direct din Greacă în Engleză. Acum, cuvintele Englezeşti, de multe ori au astfel de înţelesuri la ele, aşa cum aş spune acum, board. Luaţi cuvântul acela board. Voi aţi zice, "Ei bine, el a vrut să spună că noi l-am plictisit." [În Engleză este boring – Trans.] Nu! "El-el şi-a plătit masa." [În Engleză este board – Trans.] Nu! Ei bine, el... "Este o scândură [în Engleză este board – Trans.] pe partea casei." Păi, vedeţi? Sau careva din acele ... Există patru sau cinci cuvinte diferite care pot fi folosite; tu trebuie să 1e1 propoziţia. Cuvântul see. [vedeţi – Trans.] See înseamnă "să înţelegi," în Engleză. Sea [marea – Trans.] înseamnă "un corp de apă." See [vezi – Trans.] înseamnă "să te uiţi la." Înţelegeţi? Dar la aceste traduceri, cuvântul folosit aici, despre care am vorbit seara trecută la Fapte al 2-lea capitol, unde spune, "Limbi de foc s-au aşezat peste ei..." Acum, mi-ar place doar să merg înapoi doar un moment. Aţi vrea voi să, doar un moment, şi într-un fel să o revizuim pentru un moment înainte să mergem mai departe?

E-32 Acum, deschideţi, voi în a voastră King James [Versiune de traducere a Bibliei în Engleză – Trans.] sau oricare traducere din care citiţi... Şi eu vreau să o citesc. Şi ascultaţi foarte atenţi acum. Să nu înţelegeţi greşit. Mulţi astăzi, chiar sora mea, mulţi din ei au chemat, au zis... D-na Morgan... Mulţi din ei au fost înăuntru seara trecută. D-na Morgan este una dintre surorile noastre care a fost abzisă; şi ea a fost pe lista morţilor în Louisville de şaisprezece, şaptesprezece ani în urmă cu cancer. Eu cred că ea stă aici în spate din nou în seara aceasta. Ea nu a putut auzi, ea a zis, pentru că eu am vorbit direct în microfon. Şi spre binele lor eu vreau să merg peste aceasta pentru un moment.

E-33 Acum, eu citesc din această Scriptură din Fapte 2:
... când Ziua Cincizecimii a Venit pe Deplin, ei erau cu toţii într-un gând... (Acum, îmi place aceea mai bine decât "un acord", căci voi puteţi fi într-un acord asupra oricărui subiect, dar aici gândurile lor erau la fel) ... o gândire şi în acelaşi loc.
Şi dintr-o dată a venit un Sunet din Cer, ca un vâjâit de Vânt puternic; şi a umplut Toată Casa unde şedeau ei. (Nu îngenunchiaţi, nu se rugau, ci şedeau.)
... Limbi împărţite (L-i-m-b-i-limbi. Împărţite înseamnă "distribui.") Limbi au apărut peste ei, ca de Foc, şi una... ("Una," singular) ... s-a odihnit peste fiecare din ei.
Şi ei toţi au fost umpluţi ... ("Şi," conjuncţie) ... toţi umpluţi cu Duhul sfânt, şi au început să vorbească în Alte limbi, aşa cum Duhul le dădea să se exprime.
Acum acolo erau care locuiau în Ierusalim, Iudei, Bărbaţi cucernici, din Fiecare Naţiune de sub Cer.
Când această-şi această Veste fiind circulată, Mulţimea a venit împreună, şi au fost nedumeriţi, Deoarece fiecare au auzit-el vorbea în Limba lui Proprie.

E-34 Acum observaţi! Când a venit focul, acesta era limbi; când ei au vorbit, acesta era limbaj. Acum, există o vastă diferenţă între limbi şi limbaje. Pentru noi este tot la fel. Dar în Greacă "limbă" înseamnă aceasta [Fratele Branham ilustrează – Ed.] ureche, aceasta. Înţelegeţi? Aceea nu înseamnă un limbaj; aceasta înseamnă partea din trupul vostru care este o limbă. Dacă observaţi, ea este tradusă limbi de foc care înseamnă "ca limbi," întocmai ca o licărire de foc, o dâră lungă de foc. Acum, priviţi sublinierea acum. Şi fiecare din acele locuri acum, să nu uitaţi aceasta.

E-35 Acum, noi vom da o mică dramă în seara aceasta. Şi eu o voi lăsa la aprecierea voastră. Acum amintiţi-vă, dacă ceva este contrar, aceea este la aprecierea voastră. Dar singura cale prin care o persoană poate vreodată primi ceva de la Dumnezeu este prin credinţă. Şi înainte ca voi să puteţi...

E-36 Eu trebuie să ştiu ce fac înainte ca eu să pot avea credinţă în ceea ce fac eu. De ce te-ai căsătorit cu soţia ta? Tu ai avut încredere în ea. Tu ai încercat-o, ai urmărit-o, ai văzut de unde a venit, cine era ea. Acela este felul cu Scriptura cu Dumnezeu. Aceea este ceea ce face aceste viziuni, acest-acest Stâlp de Foc, toate aceste lucruri, pentru că Dumnezeu le-a promis. Dumnezeu a spus aşa. Eu L-am încercat prin Cuvântul Lui şi ştiu că El este Adevărul. Şi voi urmaţi Cuvântul Lui. Atunci dacă există puţină confuzie pe undeva, atunci există ceva greşit pe undeva. Pentru că Dumnezeu (ascultaţi!)-Dumnezeu niciodată nu a lucrat sau niciodată nu va lucra afară din propria Lui-sau contrar la propriile Lui legi. Iarna nu va veni vara, iar vara nu va vem iarna. Frunzele nu vor cădea jos în timpul primăverii şi să vină din nou toamna. Voi doar nu o puteţi face.

E-37 Aşa cum am spus seara trecută despre fântâna arteziană, care udă recolta voastră. Sau dacă staţi aici afară în mijlocul unui câmp, şi este negru întunecos, iar voi aţi zice, "Oh, mare elecricitate, eu ştiu că tu eşti în câmp. Acum, sunt pierdut, nu ştiu încotro mă duc. Dă lumină, aşa ca eu să văd cum să umblu! Există suficientă electricitate să lumineze câmpul." Asta-i adevărat. Da, domnule! Există suficientă electricitate în această cameră să o lumineze chiar fără lămpile acelea, fără aceea. Dar voi trebuie să o controlaţi. Acum, voi aţi putea zbiera la aceea până când nu mai puteţi zbiera, ea niciodată nu se va lumina. Dar dacă voi lucraţi conform cu legile electricităţii, atunci veţi obţine lumină.

E-38 Ei bine, acela este acelaşi fel cum este prin Dumnezeu. Dumnezeu este marele Creator al cerurilor şi pământului, acelaşi ieri, azi, şi în veci. El încă este Dumnezeu. Dar El va lucra numai aşa cum îi urmaţi legile Lui şi instrucţiunile. Prieteni, eu spun aceasta: eu niciodată nu am văzut aceasta să greşească, şi nu va greşi.

E-39 Acum, să observăm. Isus în Luca 24:49 a însărcinat apostolii după ce ei au fost salvaţi şi sfinţiţi după Cuvânt; justificaţi prin credinţa în Domnul Isus; sfinţiţi la Ioan 17:17 când Isus a zis, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul." Şi El era Cuvântul.

E-40 Acum, le-a dat putere să vindece bolnavii, să scoată draci, să învieze morţii; şi ei s-au întors bucurându-se. Iar numele lor erau scrise în Cartea Vieţii Mielului. Vă amintiţi cum am trecut noi prin aceea acum. Dar ei încă nu au fost convertiţi . Isus i-a spus lui Petru în noaptea răstignirii Lui; El a zis, "După ce tu eşti convertit, atunci să întăreşti pe fraţii tăi."

E-41 Duhul Sfânt este ce... Voi credeţi înspre Viaţă Eternă, dar când Duhul Sfânt vine El este Viaţa Eternă. Voi credeţi înspre... Voi sunteţi născuţi din Duhul la sfinţire, dar niciodată născuţi din Duhul până când Duhul Sfânt vine înăuntru. Aceea este corect. Un bebeluş are viaţă în pântecele mamei, muşchi mici palpitează; este o viaţă. Dar este o viaţă diferită când el inspiră suflarea de viaţă în nările lui. Aceasta este diferită. Aceea este cum este, ea este...

E-42 Dragul meu frate Metodist, şi Sfinţenia Pelerinului, şi Nazarinean, botezul Duhului Sfânt este diferit de sfinţire. Sfinţirea este curăţirea, care este pregătirea de viaţă. Dar când Duhul Sfânt vine, El este Viaţa. Pregătirea este curăţirea vasului; Duhul Sfânt este umplerea vasului. Sfinţire înseamnă "curăţit şi pus deoparte pentru slujbă." Duhul Sfânt îl pune în slujbă. Voi sunteţi vasul pe care Dumnezeu l-a curăţit.

E-43 Şi noi aflăm că Duhul Sfânt este Dumnezeu Însuşi în voi. Dumnezeu a fost deasupra voastră în Stâlpul de Foc cu Moise. Dumnezeu a fost cu voi în Isus Cristos. Acum Dumnezeu este în voi în Duhul Sfânt. Nu trei Dumnezei, un singur Dumnezeu lucrând în trei slujbe.

E-44 Dumnezeu binevoind, coborând de deasupra omului. El nu¬-L putea atinge, căci el a păcătuit în grădina Edenului şi s-a separat de părtăşia Lui. Atunci ce s-a întâmplat? El a trebuit să fie deasupra lui. Sângele boilor şi ţapilor nu-I permiteau să aibe părtăşie din nou cu omul; dar prin legi şi porunci, preînchipuind acest timp care venea, de jertfire a viţeilor, şi aşa mai departe, şi oi... Apoi când Dumnezeu a coborât şi a locuit într-un trup sfinţit, născut dintr-o femeie fecioară, pe care Dumnezeu Însuşi... Voi ştiţi ce a făcut Dumnezeu? El-El nu a făcut nimic decât doar... El şi-a plasat Cortul Lui printre ale noastre. Dumnezeu a locuit într-un Cort numit Isus Cristos. El doar şi-a ridicat Cortul Lui cu noi, devenind... (Eu voi¬predica despre aceea dimineaţă, aşa că mai bine îl las în pace.) Acum, aceea-cum cortul lui Dumnezeu-sau a locuit cu noi...

E-45 Şi acum Dumnezeu este în noi. Isus a zis în Ioan 14, "În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine, şi Eu în voi, şi voi în Mine." Dumnezeu în noi. Care era scopul? Să-şi îndeplinească planul Lui.

E-46 Dumnezeu a avut un plan. El voia să lucreze între oameni, şi El l-a adus în Stâlpul de Foc, care era Focul tainic care atârna deasupra copiilor lui Israel. Atunci acelaşi Foc a fost manifestat într-un trup al lui Isus. Şi El a zis că El era Focul acela, "Înainte de a fi Abraham, EU SUNT." El era acel Foc. El a zis, "Eu vin de la Dumnezeu, şi Eu merg înapoi la Dumnezeu." Iar după moartea, îngroparea, şi învierea Lui, Sf. Pavel L-a întâlnit pe drum-când numele lui încă era Saul-pe drumul spre Damasc, şi El s-a transformat înapoi în acel Stâlp de Foc. O Lumină l-a orbit. Asta-i adevărat.

E-47 Şi aici este El astăzi, acelaşi Stâlp de Foc, acelaşi Dumnezeu făcând aceleaşi semne, aceleaşi lucrări. De ce? El lucrează printre poporul Lui. El este în noi. Eu... El este cu voi acum, "dar Eu voi fi în voi. Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul desăvârşirii," sfârşitul lumii. El va fi cu noi.

E-48 Acum, observaţi. Isus i-a însărcinat să meargă sus la Ierusalim şi să aştepte. Cuvântul a zăbovi înseamnă "să aştepte," nu înseamnă să se roage, înseamnă "să aştepte." Ei încă nu erau supuşi potriviţi să predice, pentru că ei cunoşteau numai învierea Lui prin Persoana Lui, prin a-L vedea în exterior. El-El le-a poruncit să nu mai predice, să nu mai facă nimic până când mai întâi au fost înzestraţi cu Putere de sus.
Eu nu cred că vreun predicator este trimis de Dumnezeu sau poate fi ordinat corect... Căci Dumnezeu este infinit. Şi ceea ce face Dumnezeu odată, El face tot timpul. Acum, dacă Dumnezeu nu-i lăsa să predice până când ei au mers la Cincizecime şi au primit experienţa Cincizecimii, nici un om, numai dacă ceva dorinţă adâncă de-a lui sau vreo organizaţie l-a însărcinat, nu are dreptul să intre într-un amvon până când nu a fost umplut cu Duhul Sfânt. Aceea este exact corect. Pentru că el îi conduce printr-o concepţie intelectuală a vreunei organizaţii până când el nu este umplut cu Duhul Sfânt; iar atunci, el le dă hrana porumbelului; Mielul şi Porumbelul, despre care am vorbit seara trecută.

E-49 Acum observaţi. El a zis, "Mergeţi sus în Ierusalim şi să rămâneţi acolo; doar aşteptaţi acolo până când Eu trimit promisiunea Tatălui." Iar apoi, ce au făcut ei? Acolo erau o sută şi douăzeci dintre ei, bărbaţi şi femei. Ei au mers într-o cameră de sus la templu.
Acum, se apropia ziua Sărbătorii Cincizecimii, de la curăţirea sanctuarului, omorârea mielului pascal până la-la venirea Cincizecimii, care erau cele dintâi roade ale recoltei, jubileul, jubileul Cincizecimii. Iar pe clădiri...

E-50 Acum, eu am fost în ţări. Ţările orientale rareori au casa scării în interior. Casa scărilor era în afară. În afara templului, ni se spune, acolo era o scară care ducea la o cămăruţă sus de tot; mergea sus, şi sus, şi sus, până când ajungeai la o cămăruţă acolo sus, ca o magazie în vârful templului, un fel de cămăruţă, o cameră de sus. Iar Biblia a zis că ei erau acolo înăuntru iar uşile erau închise, căci ei se temeau de Iudei, căci ei îi sfâşiau pentru că se închinau Domnului Isus, după ce Caiafa marele preot, şi Filat din Pont, şi ceilalţi L-au pus la moarte. Astfel ei urmau să scape de toţi aşa zişi Creştini. Şi uşile erau închise, şi ei aşteptau.

E-51 Acum, în acele camere ca aceea, acolo nu sunt ferestre. ferestrele erau lucruri cu grilaje ca şi cu uşi, care le deschideţi. În camerele acelea sunt candele mici cu grăsime care atârnă jos şi ard... Dacă aţi fost vreodată în California la Bufetul lui Clifton, mergeţi jos în pivniţă, şi veţi găsi una chiar de felul asemănător, din camera de sus. Aţi fost vreodată acolo? Câţi de aici au fost vreodată acolo? Văd oameni care încuvinţaţi din cap. Ei bine, voi ştiţi despre ce vorbesc eu. În regulă. Mergeţi acolo jos, şi veţi vedea Grădina Gheţimani; înainte de a merge, voi mergeţi într-una din camerele acelea orientale. Aceea este exact adevărat. Acolo voi găsiţi o candelă mică plină cu ulei de măslin cu un fitil mic de lână în ea, arzând.

E-52 Acum, să zicem că ei erau sus acolo, urcându-se în jur pe aceasta de afară. Ei au ajuns acolo sus şi s-au ascuns, pentru că ei se temeau de Iudei. Isus nu le-a spus să meargă în camera de sus. El doar a zis, "Aşteptaţi la Ierusalim." Dacă ei erau aici jos într-o casă, era greu de spus ce ar fi avut loc. Ei ar fi venit înăuntru şi i-ar fi prins. Astfel ei s-au dus într-o cameră mică veche la etaj, acolo sus de tot în pod, şi acolo, au barat camera pentru ca Iudeii să nu poată intra înăuntru la ei. Şi ei au stat acolo aşteptând zece zile.

E-53 Acum, acum, noi suntem în Fapte 1. Acum, ascultaţi cu atenţie acum. Voi aveţi tabloul? În afara clădirii scara mică mergea în sus, şi ei au mers în această cămăruţă. Jos în templu ei aveau Sărbătoarea Cincizecimii. Oh, acolo se desfăşura un timp mare. Acum, când Ziua Cincizecimii a venit pe deplin, ei erau toţi cu un gând, o gândire, crezând că Dumnezeu urma să trimită acea promisiune. Şi fie ca fiecare persoană de aici să intre în acelaşi gând în seara aceasta şi să vedem ce va avea loc. Aceasta trebuie să se repete. Ea este o promisiune tot aşa cum au avut ei. Înţelegeţi?

E-54 Ce făceau ei? Urmau instrucţiunile, urmau-legile lui Dumnezeu: "Aşteptaţi până când..."

E-55 Acum, ei erau speriaţi de Iudei. Acum, amintiţi-vă aceea. Lor le era teamă de Iudei. Acum, cu totul dintr-o dată acolo a venit un sunet ca un vâjâit de vânt. Acela nu era un vâjâit de vânt; era ca un vâjâit de vânt. Eu voi citi comentariile doar în câteva minute despre translator. Acesta era ca un vâjâit de vânt. Cu alte cuvinte, acesta era un vânt supranatural (oh!), ceva ce puteau ei simţi. Vântul era în interiorul lor. Acolo a venit un-un vâjâit de vânt, ca un vâjâit de vânt. Vântul nu a fost vâjâitor, dar suna numai ca un vâjâit de vânt, ca ceva care mergea [Fratele Branham face un sunet de vânt – Ed.] L-aţi simţit voi vreodată? Oh, vai! Ca un vâjâit de vânt. Acum priviţi. Şi a umplut... Acum, aici a zis "toată," dar în Greacă a zis "Întreaga (I-N-T-R-E-A-G-A) – Casa Întreagă," peste tot acolo. Fiecare crăpătură, colţ, şi fisură se părea să fie plină de acesta. Nu spune, "Măi, Fraţilor, voi simţiţi ce simt eu?" Nu! Acesta era peste tot, ca un vâjâit de vânt. Acum priviţi. "Acolo a venit un sunet ca un vâjâit de vânt puternic şi (conjuncţie. Acum priviţi acele "şi-uri." Dacă nu, voi Îl faceţi să spună ceva ce El nu spune. Înţelegeţi?) – şi ca (aceea este ce a avut loc întâi a fost un sunet, ceva ca un-un vâjâit de vânt a venit peste ei) – şi (vă amintiţi, seara trecută am mers la alimentară şi am cumpărat o franzelă şi ceva carne. Aceea este ceva care a mers cu ea. Pâinea este un lucru, carnea este altul. Şi sunetul era un lucru care i-a izbit)-şi acolo li s-a arătat, (înaintea lor) limbi¬limbi împărţite."

E-56 A văzut cineva de aici cele Zece Porunci de Cecil DeMille? Aţi observat când Poruncile au fost scrise? Cum a prins el aceasta, eu nu am ştiut. Acolo au fost două sau trei lucruri care le-am văzut în el care într-adevăr mi-au plăcut. Primul lucru este lumina aceea de smarald, aceea este exact cum arată Ea. Înţelegeţi? Alt lucru era când Poruncile au fost scrise, şi după ce s-a terminat, aţi observat cum zbura la o parte de la acel Stâlp de Foc mare, acolo erau limbi mici de foc care zburau la o parte? Aţi observat aceea? Acum, aceea este ceea ce cred eu că a fost la Cincizecime. Acolo li s-a arătat... Astfel ei au putut să vadă Aceasta. El nu a zis, "Acolo a căzut în ei." Ci acolo li s-a arătat licăriri (le vom numi noi), limbi, ca limbă ca această limbă de aici, [Fratele Branham demonstrează – Ed.], în formă de limbă, licărire de foc. Acum, ureche-aşa cum am zis, urechea este ureche; degetul este deget. Deget nu înseamnă că l-aţi simţit; înseamnă că a arătat ca un deget. Şi dacă a fost o ureche, aceasta nu înseamnă că ei a auzit-o; a arătat ca o ureche. Acesta era foc care arăta ca o limbă, nu cineva vorbind, un foc care arăta ca o limbă.

E-57 Acum ascultaţi. Priviţi cum se citeşte în Greacă aici:
Şi deodată a venit acolo un Sunet... ca un vâjâit de Vânt puternic... (Al 3-lea-versetul al 3-lea.)
Şi Limbi Împărţite li s-au arătat, ... (Nu limbi împărţite au fost în ei, sau ei vorbeau cu o limbă împărţită, acestea erau limbi împărţite care li s-au arătat. Acum priviţi. Aceasta încă nu era peste ei. Aceasta era acolo în cameră, rotindu-se în jur ca în acest vânt.) pentru ei, ca Focul-Limbi Împărţite li s-a arătat, (Aceea era înaintea lor.) Ca Focul, ... (Limbi ca focul.) ... şi una ... (Singular.) s-a odihnit peste fiecare din ei; (Nu a intrat în ei; ci s-a odihnit peste ei.)

E-58 Acum, vedeţi cum acea King James o deviază: "Şi limbi despicate au venit peste ei, ori s-au odihnit (cum se citeşte în King James acolo) – s-au aşezat peste ei." Vedeţi? Acum, ea nu putea merge acolo sus şi să şadă jos. Noi ştim asta. Dar originalul a spus, "Ea s-a odihnit peste ei," eu cred; nu-i aşa? Lăsaţi-mă să o iau exact adevărat. Da!" ... s-a odihnit peste fiecare din ei." O limbă de foc s-a odihnit peste fiecare din ei. Vedeţi acolo? Voi o pricepeţi? Acela era al doilea lucru care a avut loc. Primul era un vânt, apoi apariţia limbilor de foc.

E-59 Aceasta era în această cămăruţă aici cu aceste candele micuţe cu grăsime arzând. Gândiţi-vă la ei şezând sus acolo. Şi unul zice, "Oh!" El s-a uitat peste tot în clădire; aceasta era peste tot în clădire. Apoi ei au zis, "Priviţi!" Limbi de foc au început să-veneau în jurul clădirii. Acum priviţi. Şi acolo au apărut aceste limbi de foc.
Acum priviţi următorul:
Şi... (O altă conjuncţie; altceva s-a întâmplat.) ... ei toţi au fost umpluţi cu Duhul sfânt, ... (Al doilea lucru a avut loc.)

E-60 Acum vedeţi, noi vrem să schimbăm aceea în jur zicând, "Ei aveau limbi de foc, şi aici bolboroseau în jur; şi apoi au mers afară şi au început să vorbească în limbi necunoscute." Nu există un astfel de lucru ca acela în Scriptură, prietene. Oricine care vorbeşte într-o limbă necunoscută la primirea Duhului Sfânt o face contrar cu Biblia. Şi eu vă voi arăta în câteva minute şi vă dovedesc că eu cred în vorbirea în limbi necunoscute, dar nu primind Duhul Sfânt. Acela este un dar al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este un Spirit.

E-61 Acum priviţi. Aceste limbi erau în cameră ca focul, şi s-au aşezat peste fiecare. Apoi ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt (al doilea lucru), şi apoi, după ce ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt, au vorbit cu limbi, nu cu limbi, cu limbaje. Aţi observat aceea? Ei au început să vorbească cu alte limbaje aşa cum le dădea Duhul să vorbească. Acum, aceasta era gălăgie peste tot.

E-62 Acum priviţi. Acum, să luăm ilustrarea din nou aşa ca voi să nu o uitaţi acum. Conform cu Scriptura, în camera de sus aşteptând, deodată un sunet ca un vâjâit de vânt, care a fost peste ei; acela era Duhul Sfânt. Câţi credeţi că aceea era apariţia Duhului Sfânt? Ca un vânt, un vânt supranatural. Apoi ei au observat. Şi afară înăuntru acolo erau limbi mici de foc, o sută douăzeci din ele, şi au început să se aşeze jos şi să se aşeze peste fiecare din ei. Ce era aceasta? Ce era aceasta? Stâlpul de Foc, care era Dumnezeu Însuşi împărţindu-Se printre poporul Lui, venind în oameni. Isus avea lucrul întreg; El avea Duhul fără măsură; noi Îl primim cu măsură (Voi vedeţi ce vreau să spun?), căci noi suntem copii înfiaţi. Viaţa Lui-Viaţa Lui Eternă venea înăuntru. Acum, ce s-a întâmplat? Atunci ei toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt.

E-63 Acum, eu vreau să vă întreb ceva. Când a început zvonul? Dacă ei trebuiau să iese afară din camera aceea de sus să meargă jos pe acele trepte şi să intre în curţile palatului-sau afară în-la curţile templului, care probabil că era la un bloc de oraş de unde erau ei, la etaj şi jos, afară în curţile unde toţi oamenii erau adunaţi împreună... Şi ei au ieşit de acolo ca oamenii beţi de Duhul. Căci oamenii au zis, "Aceşti oameni sunt plini de vin nou." Ei niciodată nu au văzut aşa ceva.

E-64 Şi fiecare încerca să zică, "Duhul Sfânt a venit. Promisiunea lui Dumnezeu este peste mine. Eu-eu am fost umplut cu Duhul." Şi el fiind un Galilean, omul la care-i vorbea el, un Arab sau Persian, l-a auzit în propria lui limbă.

E-65 "Cum auzim noi (nu o limbă necunoscută)-cum auzim noi pe fiecare om în limba în care ne-am născut. Nu sunt toţi aceştia care vorbesc Galileni?" Şi poate vorbeau în Galileană... Dar când ei o auzeau, aceasta era în limba în care ei s-au născut. Dacă nu era aşa, eu vreau să mă întrebaţi-să-mi răspundeţi la această întrebare: Cum era că Petru s-a urcat sus acolo şi a vorbit în Galileană, şi tot grupul a auzit ce spunea el? Trei mii de suflete au venit la Cristos chiar acolo şi Petru vorbea într-o singură limbă. Sigur! Acesta era Dumnezeu înfăptuind o minune. Petru, la aceeaşi audienţă care a fost formată din locuitori din Mesopotamia, şi străini, şi prozeliţi, şi fiecare lucru de peste tot din întreaga lume stăteau acolo... Şi Petru stătea şi predica într-o singură limbă, şi fiecare om l-a auzit, căci trei mii s-au pocăit şi au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos chiar atunci. Cum este aceea?

E-66 Vedeţi, prieteni, eu nu mă pot aştepta ca fratele meu denominaţional, Penticostal să accepte aceea chiar acum. Dar voi urmăriţi aceea prin Biblie şi spuneţi-mi orice timp unde ei vreodată au primit Duhul Sfânt şi au vorbit într-o limbă în care ei nu ştiau ce vorbeau. Şi dacă acela este felul cum ei au primit-o acolo, Dumnezeul suveran... Aceasta trebuie să se întâmple de fiecare dată în acelaşi fel.

E-67 Acum, eu nu pot... Acum, la casa lui... Ne amintim, când am mers jos la Samaria, seara trecută, noi am aflat că acolo nu a fost nici un lucru înscris despre ei că auzeau în vreo altă limbă, nu se spune nimic despre aceasta. Dar când ei au mers la casa lui Corneliu, unde acolo erau trei naţionalităţi de oameni, ei au vorbit în limbi. Şi când au vorbit, dacă au vorbit, ei L-au primit, Petru a zis, în acelaşi fel cum L-au primit la început. Şi ei au ştiut că Neamurile au primit har de la Dumnezeu, pentru că ei au primit Duhul Sfânt tot aşa cum au primit ei la început. Eu am o întrebare aici, ceva despre aceea în câteva minute. Eu am vrut să pun temelia, astfel ca voi să vedeţi ce este.

E-68 Acum, eu nu mă pot aştepta ca oamenii care au fost învăţaţi diferit... Şi ascultaţi-mă, dragii mei, scumpi, fraţi Penticostali. Eu nu aş învăţa aceasta în afară. Aceasta este... Eu nu aş face nimic să cauzez controversă. Dar dacă noi nu luăm Adevărul, când o să începem noi? Noi trebuie să avem ceva să aibe loc aici ca să ne îndrepte. Noi trebuie să obţinem har de răpire aici acum. Adevărul trebuie să iese la iveală.

E-69 Ce ar face un om dacă el era surd, şi mut, şi nu ar putea vorbi deloc? Ar putea el primi Duhul Sfânt? Cum ar fi dacă el nu avea limbă în primul rând, şi sărmanul om a vrut să fie salvat? Vedeţi? Dacă Duhul Sfânt este un botez... Şi apoi, toate aceste daruri ca vorbirea în limbi, interpretarea limbilor, este după ce voi veniţi în Trup prin botezul Duhului Sfânt. Căci acele daruri sunt în Trupul lui Cristos.

E-70 Acum, motivul că eu zic... Acum, priviţi aici. V-aţi putea aştepta ca biserica Catolică, care a fost prima biserică organizată din lume după ce apostolii... Atunci biserica Catolică s-a organizat, oh, cu câteva sute de ani după moartea ultimului apostol, cam vreo şase sute şi-ani după apostoli, chiar după Consiliul de la Niceea, când părinţii de la Niceea s¬au adunat împreună şi s-au organizat; atunci ei au pus biserica universală, care era biserica Catolică. Acolo ei au format o biserică mondială. Şi cuvântul catolic înseamnă "universal"; aceea este pretutindeni. Ei... Romani-Roma păgână a fost convertită la Roma papală. Şi ei au aşezat sus un papă să fie capul să-i ia locul lui fetru, ceea ce ei s-au gândit şi au zis că Isus i-a dat cheile la Impărăţie. Şi acel Papă era infailibil, şi încă este astăzi la biserica Catolică. Acela... Cuvântul lui este lege şi poruncă. El este papa infailibil. Aceea a pătruns.

E-71 Şi apoi, din cauză că ei nu au fost de acord cu această doctrină Catolică, ei au fost puşi la moarte, arşi pe rug, şi toate celelalte. Noi toţi ştim asta prin scrierile sacre ale lui J osephus, şi Cartea Martirilor a lui Fox, şi multe din alte sacre... Cele Două Babiloane ale lui Hislop, şi cele-marile istorii. Apoi, aceasta-după o mie cinci sute de ani, aşa cum ştim, de Epoci Întunecate, Biblia a fost luată de la oameni. Şi Ea a fost-Ea a fost ascunsă de un călugăr mic, şi aşa mai departe, noi înţelegem.

E-72 Apoi după aceea a venit prima reformare care a fost Martin Luther. Şi el a păşit afară şi a zis că împărtăşirea pe care Catolicii o numeau trupul-trupul literal al lui Cristos, ea doar reprezenta trupul lui Cristos. Şi el a aruncat împărtăşirea pe îngrădirea altarului, sau pe trepte, şi a refuzat s-o numească trupul literal al lui Cristos, şi a predicat, "Cel drept va trăi prin credinţă." Acum, voi nu vă puteţi aştepta ca biserica Catolică să fie de acord cu el, cu certitudine nu, când capul lor infailibil le spune nu. În regulă.

E-73 Apoi după ce Martin Luther, a predicat Justificarea, John Wesley a venit înainte predicând Sanctificarea. Şi el a predicat că un om, după ce a fost justificat (este în ordine)-dar voi trebuie să fiţi sanctificaţi, curăţiţi, rădăcina răului să fie scoasă din voi prin Sângele lui Isus. Acum, nu vă puteţi aştepta ca Luteranii să predice Sanctificarea, căci ei nu o vor face.

E-74 După ce Wesley a predicat Sanctificarea, şi multe frânturi micuţe din ea, din care au venit Metodiştii Wesleyeni, şi Nazarinenii, şi aşa mai departe, care au ţinut focul arzând prin epoca lor, apoi au venit Penticostalii şi au zis, "Păi, Duhul Sfânt este botezul, şi noi vorbim în limbi când Îl primim." Sigur. Apoi când aceea a venit înainte, voi nu v-aţi putut aştepta ca Nazarinenii, şi Metodiştii Wesleyeni, şi aşa mai departe să creadă aceea. Ei nu ar fi făcut-o. Ei au numit-o diavolul. În regulă. Ce s-a întâmplat? Ei au început să cadă; Penticostalii au început să se ridice. Acum s-au ridicat într-un loc încât Penticostalii şi-au primit scuturarea lor. Ea s-a organizat şi a mers afară, nu acceptă nimic altceva. Ei au propriile lor hotărâri şi regulamente, şi aceea o stabileşte.

E-75 Acum, când Duhul Sfânt vine înăuntru şi descoperă Adevărul despre orice lucru şi-l dovedeşte prin Prezenţa Lui proprie şi prin Cuvântul Lui, voi nu vă puteţi aştepta ca oamenii Penticostali să spună, "Eu voi fi de acord cu aceasta." Voi trebuie să staţi singuri aşa cum a stat Luther, cum a stat Wesley, şi cum au stat restul din ei. Voi trebuie să staţi pe aceea pentru că ceasul este aici. Şi aceea este ceea ce mă face o răţuşcă urâtă. Aceea este ceea ce mă face diferit.

E-76 Şi eu nu pot să încep aşa ca Fratele meu scump Oral Roberts, şi Tommy Osborne, Tommy Hicks, şi aceia, pentru că bisericile nu vor fi de acord cu mine. Ei spun, "El crede în siguranţă eternă. El este un Baptist. El nu crede în vorbirea în limbi ca dovadă iniţială a Duhului Sfânt. Depărtaţi-vă de tipul acela!" Vedeţi?

E-77 Dar veniţi faţă-n faţă cu aceasta. Înfruntaţi aceasta. Ei pot înfrunta pe Luterani, Metodiştii pot. Penticostalii pot înfrunta pe Metodişti. Eu pot înfrunta pe Penticostali cu aceasta. Este exact corect. Este adevărat. De ce este aceasta? Noi umblăm în Lumină după cum El este în Lumină. Vedeţi? Noi ne mişcăm în sus pe Drumul Impăratului, şi cu cât vine mai departe, mai mult har este dat, mai multă putere este dată, mai mult supranatural este dat. Şi iată-ne acolo. Acesta este ceasul până unde Duhul Sfânt a coborât în forma unei Lumini aşa cum El a fost la început, un Stâlp de Foc, şi S-a manifestat, făcând tocmai aceleaşi lucruri pe care El le-a făcut când El era aici pe pământ. Şi Isus a zis, "Cum ştiţi dacă ei au dreptate sau nu? Prin roadele lor îi veţi cunoaşte. Cel ce crede în Mine, lucrările care Eu le fac le va face şi el. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce vor crede."

E-78 Acum, fraţii mei Penticostali. Eu sunt cu voi. Eu sunt unul din voi. Eu am Duhul Sfânt. Eu am vorbit în limbi, dar eu nu am primit-o la primirea Duhului Sfânt. Eu am botezul Duhului Sfânt; am vorbit în limbi, am profeţit, am avut darul de cunoştinţă, înţelepciune, tălmăciri, şi fiecare lucru se întâmplă. Dar eu sunt supus la oricare dintre acele lucruri, pentru că acum eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Puterea, Focul lui Dumnezeu este în sufletul meu; acea limbă de Foc care s-a aşezat-a venit în interiorul meu şi a ars tot ce a fost contrar cu Dumnezeu, iar acum eu sunt condus de Duhul Lui. El ar putea spune, "Mergi aici"; şi eu mă voi duce. "Mergi aici"; Eu mă voi duce. "Vorbeşte aici"; Eu voi vorbi. "Şi fă aceasta, aceea, şi cealaltă." Ia te uită, întocmai ca... Voi sunteţi conduşi de Duhul. Acela-i Dumnezeu în voi, lucrând voia Lui. Nu contează ce este, El îşi lucrează voia Lui.

E-79 Acum, ascultaţi. Să văd-citim aici înainte de a începe întrebările despre lexicon aici. Acum, din Traducerea Vaticanului, Volumul 7, 190-1205:
"Este dificil să determini dacă a fost glasul oamenilor aceia vorbind într-o limbă străină; sau raportul sau zvonul tranzacţiei vântului supranatural vâjâind care a agitat gloata."
Ei nu au putut să o înţeleagă. Acum priviţi. Fie că erau oamenii...

E-80 Eu doar voi ilustra. Aici era un grup de săraci, Galileni zdrenţăroşi. Şi aici ei sunt afară acolo în stradă. Ei niciodată nu au văzut aşa ceva: mâinile lor ridicate în aer, veneau din acea cameră de sus, jos pe scările acelea, afară acolo, doar umpluţi; ei încă nu au vorbit. Vedeţi? Iată-i că vin jos pe acolo. Şi acum, să zicem, ei au fost acolo afară clătinându-se în jur în aceasta. Iar oamenii au zis... Un Grec a venit la mine şi a zis, "Eu vorbesc Galileana."
Tu alergi sus către el şi zici, "Şi care-i treaba cu tine, Băiete?"

E-81 "Eu am fost umplut cu Duhul Sfânt. Puterea lui Dumnezeu a căzut acolo sus în camera aceea. Ceva mi s-a întâmplat. Oh, Slavă lui Dumnezeu!"
Şi un altul aici, el vorbea cu un Arab, şi el un Galilean spunând în Arabă-limba Arabă.

E-82 Acum, ei nu puteau spune, era vâjâitul de vânt care i-a atras pe oameni împreună când mulţimea a venit împreună, sau era vorbirea în limba străină în care ei vorbeau? Acum, Biblia nu o face exact... Voi aveţi două lucruri pe care puteţi să le priviţi. El era acela... Cel-cel din afară zicea, "Cum se face că noi auzim pe fiecare om în propria noastră limbă în care ne-am născut?" El nu a zis că ei o vorbeau, ci ei o auzeau.

E-83 Apoi acelaşi grup, aceiaşi oameni au explicat aceasta. Petru a sărit pe ceva şi a zis, "Voi bărbaţi din Galilea, şi voi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie aceasta cunoscut (oamenii au zis că ei nu aveau limbă Galileană)-să vă fie aceasta cunoscut şi ascultaţi la cuvintele mele (în ce-ce limbă vorbea el, către ei toţi?); păi, aceştia nu sunt beţi aşa cum presupuneţi voi, văzând că este al treilea ceas din zi, dar aceasta este despre ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel: 'Şi se va împlini în zilele din urmă, zice Dumnezeu, că Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi."' El a mers înainte şi înainte, şi a zis, "Voi cu mâini rele aţi răstignit pe Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. David a vorbit despre El... 'nu-i va lăsa sufletul Lui în iad, nici nu va suferi El ca Cel Sfânt al Lui să vadă putrezirea."' Şi a zis, "Să vă fie făcut cunoscut că Dumnezeu a făcut pe acest Isus pe care L-aţi răstignit şi Domn şi Cristos." Şi când ei au auzit aceasta... Amin! Cine? Fiecare om de sub ceruri. Ce avea loc? El nu zicea, "Acum, eu voi vorbi în Galileană; eu voi vorbi în aceasta; şi eu voi vorbi în aceasta... ? ... "

E-84 În timp ce Petru vorbea aceste cuvinte, ei au zis, "Bărbaţi şi fraţi, ce putem noi face să fim salvaţi?" Şi Petru le-a dat formula. Acela-i felul cum se întâmplă întotdeauna. Vedeţi?

E-85 Se mişcă în sus, presând înspre Dumnezeu, umblare apropiată. De unde ştii? Păi acum, când Luther a primit Justificarea, el a numit aceea Duhul Sfânt. El era. Dumnezeu a înmuiat puţin din Acesta înăuntru. Apoi El a zis ce? Wesley a primit Sanctificarea, şi a zis, "Băiete, când tu strigi, tu Îl ai." Dar mulţi dintre ei au strigat care nu L-au avut. Când Penticostalii au vorbit în limbi-limbi necunoscute, ei au zis, "Băiete, tu Îl ai." Dar mulţi dintre ei nu L-au avut.
Nu există astfel de lucruri ca semnele acelea de a şti aceea.
"Singura cale prin care cunoşti un pom," Isus a zis, "este după roada pe care o aduce," lucrările Duhului, roada Duhului. Apoi când vedeţi o persoană care este umplută cu putere, care este umplută cu Duhul Sfânt, atunci voi vedeţi o viaţă care-i schimbată. Voi vedeţi aceste semne care-i urmează pe cei ce cred: "În Numele Meu ei vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Dacă un şarpe i-ar muşca, acela nu-i va vătăma. Dacă ei ar fi avut un lucru de moarte, să bea, nu-i va ucide. Ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi ei se vor însănătoşa." Doamne! Acest fel de semne îi urmează pe acei care cred. Dar cum intraţi în acesta? Acele daruri sunt în Trup. Cum intraţi în Trup? Nu vă croiţi drumul înăuntru prin vorbire; ci prin a fi botezaţi într-un Trup (I Corinteni 12:13). Într-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în acel Trup şi supuşi tuturor darurilor. Domnul să vă binecuvânteze.

E-86 Acum, dacă cineva va auzi această bandă sau cineva de aici nu ar fi de acord, amintiţi-vă, faceţi-o prietenos, frate, căci eu vă iubesc.

E-93 . Prima întrebare în seara aceasta: Frate Branham, mă gândesc că televizorul este un blestem pentru lume. Ce gândeşti tu despre el?

E-87 Ei bine, oricine a scris-o, eu voi fi de acord cu tine. Ei l-au făcut un blestem pentru lume. El ar putea fi o binecuvântare pentru lume, dar ei l-au făcut un blestem. Orice în felul acela, dragii mei oameni, este la ce vă uitaţi voi. Dacă televizorul este un blestem, atunci ziarul este un blestem, atunci radioul este un blestem, şi de multe ori telefonul este. Vedeţi, vedeţi, vedeţi, vedeţi? El este ceea ce faceţi din el. Dar fiindcă fratele a zis seara trecută, că de abea mai există ceva programe la televizor; aceea costă prea mulţi bani. Un sărman predicator care predică Evanghelia Deplină nu-şi poate permite un program la televiziune. Deci de aceea... Fratele a zis seara trecută, eu cred, sau undeva, "Ştergeţi-vă praful de pe radio," sau cineva, sau, "Aduceţi-l înapoi din colţ şi ascultaţi la programele acelea." Asta-i adevărat.

E-88 Dar, dragă persoană, oricine eşti tu, eu cu certitudine sunt de acord cu tine. Acesta a devenit unul dintre cele mai condamnabile lucruri pentru rasa umană. Acolo ei iau toţi banii de aici care ar trebui să meargă la guvern pentru impozite, şi îi pun în reclama la toate aceste ţigări şi programe de whiskey şi lucruri ca acelea, şi îi scade din impozitele guvernului; şi apoi ei vin în jur şi iau predicatori şi-i trag prin tribunal să obţină ceva bani de la ei. Eu sunt de acord cu tine, este un lucru îngrozitor. Acum, aceea nu este... Ştiţi, este doar ceva ce aflaţi voi. Îţi mulţumesc, Soră, Frate, oricine ai fost care ai întrebat aceea.

E-94 . Acum, aici este una bună. Întrebare: Există locuri în Biblie aşa ca I Samuel 18:10, care zice că un duh rău de la Dumnezeu a făcut lucruri. Eu nu înţeleg un "duh rău de la Dumnezeu." Te rog explică aceasta.

E-89 Ei bine, poate cu ajutorul Domnului, eu pot. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este un Duh rău. Dar fiecare duh din fiecare lucru este supus lui Dumnezeu. Şi El face totul să lucreze conform cu ce vrea El. Vedeţi?

E-90 Acum, la întrebarea ta, tu vorbeşti despre duhul rău care a ieşit de la Dumnezeu să-l chinuiască pe Saul. El era într-o toană, formă decăzută-stare, deoarece, în primul rând, el era căzut. Şi când voi daţi înapoi, un duh rău-Dumnezeu va îngădui un duh rău să vă chinuiască.

E-91 Eu aş vrea să vă citesc vouă ceva în-într-un moment. Eu am un alt gând aici despre aceasta. Vedeţi? Fiecare duh trebuie să fie supus lui Dumnezeu. Vă amintiţi când Iosafat şi Ahab mergeau afară la război? Şi primul lucru să-l ştiţi, acolo era un-ei au fost aşezaţi în porţi. Şi Iosafat era un om neprihănit, şi el a zis (cei doi împăraţi şedeau acolo, şi ei şi-au unit forţele împreună)-şi astfel el a zis, "Să întrebăm pe Domnul dacă să mergem afară sau nu."

E-92 Şi Ahab a mers şi a adus patru sute de profeţi pe care i-a avut, toţi, i-a ţinut hrăniţi şi îngrăşaţi şi de toate; ei erau în formă bună. Şi ei au venit acolo sus, şi ei toţi au profeţit într-un acord, zicând, "Suie-te, şi Dumnezeu îţi va da victoria. Suie-te la Ramot-galaad şi acolo Dumnezeu va lua lucrul acela pentru tine." Unul din ei şi-a făcut o pereche de coarne şi a început să alerge în jur ca o ilustrare, zicând, "Prin aceste coarne de fier, tu îi vei scoate drept afară din ţară; îţi aparţine ţie."

E-93 Dar voi ştiţi, există ceva privitor la un om al lui Dumnezeu care doar nu merge pentru toate acelea. Vedeţi? Dacă aceasta nu sună cu Scriptura, acolo este ceva greşit. Orice credincios adevărat... Astfel Iosafat a zis, "Ei bine, cei patru sute par în ordine. Ei arată ca oameni buni."
"Oh, ei sunt," poate că a zis Ahab.
Dar Iosafat a zis, "Nu mai ai tu încă unul?" De ce încă unul când tu ai patru sute într-un acord? Pentru că el a ştiut că acolo era ceva care nu suna tocmai bine. Vedeţi?
El a zis, "Da, noi mai avem încă unul, fiul lui Imla, aici sus," a zis, "dar eu îl urăsc." Sigur. El va închide biserica lui ori când poate el. El îl va alunga afară din ţară. Vedeţi? "Sigur, eu îl urăsc."
"De ce îl urăşti?"
"El întotdeauna profeţeşte rău împotriva mea." Eu cred că Iosafat a ştiut chiar atunci că acolo era-ceva nu era în ordine.
Astfel el a zis, "Mergeţi sus şi aduceţi pe Mica."
Astfel ei au mers sus după el, şi aici vine el jos... Astfel când ei au mers sus, ei au trimis un mesager şi a zis, "Acum, stai un minut. Acum, ei au avut patru sute de Doctori în Divinitate acolo jos. Ei sunt cei mai buni care există în ţară, cu Ph, LLD-uri, şi fiecare lucru." Zicea, "Acum, tu ştii, tu sărman omuleţ neînvăţat, tu nu vei fi în dezacord cu toată preoţimea aceea."

E-94 Imla a zis aşa, sau eu vreau să spun, Mica a zis aşa: "Eu nu voi spune nimic până când Dumnezeu nu-mi pune în gură, şi atunci eu voi spune exact ce spune El." Mie îmi place asta. Mie îmi place asta. Cu alte cuvinte, "Eu voi sta cu Cuvântul." Nu contează ce spune restul dintre ei, el a zis, "Ei bine," a zis, "Eu îţi spun. Dacă tu vrei să fii aruncat afară, tu mai bine ai spune acelaşi lucru."
Deci el a mers acolo jos. Şi el a zis, "Să mă duc sus?"
El a zis, "Mergi înainte." Zicea; "Dă-mi seara aceasta.
Lasă-mă să o vorbesc cu Domnul." Îmi place asta. Astfel în noaptea aceea Domnul i s-a arătat, iar ziua următoare el s-a dus sus. Şi el a zis, cum se ducea sus, a zis, "Mergi înainte; dar l-am văzut pe Israel ca oile fără păstor, împrăştiate pe deal." Oh, vai! Aceea a dezumflat vântul din el.
Şi el a zis, "Nu v-am spus? Am ştiut-o. Acela-i exact felul cum face el tot timpul, zicând ceva rău împotriva mea."

E-95 De ce? El stătea cu Cuvântul. De ce? Un profet înaintea lui, Cuvântul lui Dumnezeu venind de la Ilie, adevăratul profet, el a zis, "Pentru că tu ai vărsat sângele inocentului Nabot, câinii vor linge şi sângele tău." Şi el i-a spus rău. Elisei a mers la Cer. Dar el a ştiut că Elisei avea Cuvântul lui Dumnezeu, astfel el a stat cu Cuvântul. Îmi place asta. Staţi cu Cuvântul.

E-96 Dacă Biblia spune că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci; puterea Lui încă este aceeaşi; Duhul Sfânt este pentru oricine vrea, el să vină, să stea cu Cuvântul. Da, domnule! Nu contează ce spun restul dintre ei. Cât de bine hrăniţi şi prin cât de multe şcoli ei au trecut, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta.
Deci atunci el a zis... Acest om mare cu coarnele pe capul lui, mergând să o împingă-ţara afară de dincolo de împărat, el a păşit sus şi l-a lovit în gură (pe acest mic predicator). El a ştiut că el era doar un mic holy roller aşa că acolo nu era nimic de spus despre aceasta, astfel el doar l-a pocnit peste gură. El a zis, "Eu vreau să te întreb ceva." Zicea, "În ce parte a mers Duhul lui Dumnezeu când El a ieşit afară din mine dacă tu Îl ai?"

E-97 El a zis, "Tu vei înţelege când vei şedea acolo afară în cuşcă ca un captiv." El a zis, "L-am văzut pe Dumnezeu şezând pe un tron (Amin! Acum ascultaţi!), şi oştirea Cerului era adunată în jurul Lui." Care era situaţia? Profetul Lui a spus deja ce i se va întâmpla lui Ahab. Dumnezeu... Acela nu era Ilie care a zis asta; acela era profetul uns. Acela era Cuvântul Domnului, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi Mica a zis, "Am văzut toată oştirea Cerului adunată în jurul lui Dumnezeu într-o mare conferinţă. Şi ei vorbeau unul cu altul. Şi Domnul a zis, 'Pe cine îl putem Noi face să meargă jos-care din voi poate să meargă jos să-l amăgească pe Ahab, să-l ducem afară acolo să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu, să fie împuşcat? Pe cine îl putem Noi lua să meargă jos?"'

E-98 Ei bine, unul a zis pe acesta sau pe acela. Şi după un timp, un duh rău, un duh de minciună a venit sus din dedesubt şi a zis, "Dacă îmi vei permite doar. Eu sunt un duh de minciună. Mă voi duce jos şi voi intra în toţi predicatorii aceia, căci ei nu au Duhul Sfânt; şi-i voi face (ei sunt doar băieţi instruiţi de şcoală)-şi mă voi duce jos, şi voi intra în fiecare din ei, şi-i voi amăgi, şi-i voi face să profeţească o minciună." A spus-o el? Şi el a zis, "În felul acela vom amăgi noi." Astfel el a mers jos.

E-99 El a zis-Dumnezeu a zis, "Tu ai permisiunea Mea să mergi." 99 Şi el a mers jos şi a intrat în acei profeţi falşi, predicatori pregătiţi în şcoli, şi i-a făcut să profeţească o minciună. El era un duh de minciună lucrând spre voia lui Dumnezeu. Lăsaţi¬mă... Doar altceva voi aţi putea... Vedeţi aici, doar un minut. Priviţi aceasta. Eu vreau să deschideţi cu mine la I Corinteni capitolul al 5-lea, 1-ul verset, doar un minut. I Corinteni... Şi priviţi aceasta dacă vreţi să vedeţi ceva, despre Dumnezeu făcând ceva-cum că acele duhuri rele, cum că ele vor-ele se vor mişca... În regulă, Pavel vorbeşte:
Se raportează obişnuit că între voi sunt preacurvii, şi astfel de preacurvii că aceasta nu este... numită nici printre Neamuri, ... (Ce credeţi despre aceea prin biserică?) ... ca unul să aibe pe nevasta tatălui său.
Şi voi sunteţi umflaţi de mândrie, şi nu aţi (Să vedem. Eu cred că am întors două pagini la...) Voi sunteţi-Şi voi sunteţi umflaţi de mândrie, şi nu aţi jălit mai degrabă, că... (Acum, aşteptaţi un minut aici. Sunt eu Da, asta-i adevărat. Da.) ... jălit... (Aceea este.) umflaţi de mândrie, şi nu aţi... jălit, ca cel ce a făcut această faptă să fi fost dat afară din mijlocul vostru.

E-100 Eu sunt-nu ştiu. Nu cred că cineva ar zice despre aceasta sau să taie înapoi, dar eu doar apăr ceea ce cred eu: Dacă un om este odată umplut cu Duhul el nu-L poate pierde. Vedeţi, vedeţi?
Căci eu cu adevărat, eram absent în trup, dar prezent în duh, am judecat deja, ca şi când aş fi fost prezent, privind pe cel care a făcut fapta aceasta,
În Numele Domnului Isus Cristos, când voi sunteţi adunaţi împreună, voi şi duhul meu, cu puterea Domnului Isus Cristos,
Să dăm pe un astfel de om pe mâna Satanei pentru distrugerea cărnii, pentru ca duhul să poată fi salvat în ziua Domnului Isus.

E-101 Dumnezeu, spunând sfintei Biserici, care este Trupul Lui aici pe pământ, că (acum, aceasta este după Vechiul Testament, în Noul)-spunând unui om care era aşa de întinat şi murdar între oameni încât el trăia cu nevasta tatălui lui. A zis, "Un astfel de lucru în Trupul lui Cristos Voi, Biserica, daţi-l pe mâna diavolului pentru nimicirea " Vedeţi? Dumnezeu îngăduie... Şi când El are ceva El trebuie să o vadă făcută, să pună un bici pe cineva, El va da drumul unui duh rău peste ei aşa ca ei să chinuiască persoana aceea şi-şi să-i aducă înapoi. Acum, noi aflăm că acest om după...

E-102 Aceea este treaba cu bisericile astăzi. Când un om vine în Trupul lui Cristos şi devine unul dintre membri şi începe să facă răul, în loc ca voi să vă adunaţi împreună şi să faceţi tocmai acelaşi lucru... Iar voi, Tabernacolul Branham, faceţi asta. Pentru că atât timp cât voi îl ţineţi sus, el este sub Sânge. Şi el doar continuă să facă acelaşi lucru vechi iarăşi şi iarăşi şi iarăşi tot timpul. Voi veniţi împreună şi daţi-l pe mâna diavolului pentru nimicirea trupului, ca duhul lui să fie-ca-să poată fi salvat în ziua Domnului. Şi priviţi biciul lui Dumnezeu venind înăuntru. Priviţi cum diavolul îl apucă. Acela-i un duh rău care-l apucă.

E-103 Şi acest băiat de aici s-a îndreptat. El a venit înapoi. Noi aflăm în II Corinteni unde el într-adevăr s-a curăţit înaintea lui Dumnezeu.

E-104 Priviţi la Iov, un om perfect, un om drept. Şi Dumnezeu a permis unui drac rău să vină peste el, şi să-l pedepsească, şi toate celelalte pentru desăvârşirea duhului lui. Vedeţi? Astfel duhurile rele au... Dumnezeu foloseşte duhuri rele de multe ori să lucreze planul Lui şi voia Lui.

E-95 . Acum, iată una care este într-adevăr una înţepătoare. Întrebare (Eu cred că este aceeaşi persoană, căci pare a fi acelaşi scris de mână): Dacă o persoană trebuie să aibe Duhul Sfânt să fie-aibe Duhul Sfânt să fie convertit şi să meargă în răpire, care va fi starea copiilor care au murit înainte de anii responsabilităţii? Şi când vor învia ei?

E-105 Acum, fratele meu, soră, eu nu pot să-ţi spun asta. Nu este Scriptură despre aceasta în Biblie ca eu să pot găsi undeva. Dar eu pot să-mi exprim gândurile. Acum, aceasta vă va întări pe voi care credeţi în harul lui Dumnezeu. Voi vedeţi, persoana vrea să ştie (care este o întrebare foarte bună. Înţelegeţi?)¬persoana vrea să ştie ce înviere-ce i se va întâmpla unui bebeluş, că dacă el trebuie să aibe Duhul Sfânt pentru ca să meargă în răpire... Aşa cum am zis, aceea este adevărat. Aceea este conform cu Biblia. Aceea este învăţătura Scripturii. Nu să-nu să mergi la Cer... Deoarece oamenii umpluţi cu Duhul Sfânt este prima înviere, cei Aleşi. Iar rămăşiţa celor... Restul celor morţi nu vor trăi pentru o mie de ani. După Mileniu, apoi a doua înviere, marele Tron Alb de judecată. Vedeţi? Aceea este exact ordinea Bibliei. Dar această persoană vrea să ştie cum este cu aceşti bebeluşi. Ei... Cu alte cuvinte, au avut ei Duhul Sfânt înainte ca ei să se nască? L-au primit ei? Acum, asta eu nu vă pot spune.

E-106 Dar acum, să spunem aşa: Noi ştim că bebeluşii care mor, indiferent de părinţii lor, ei sunt salvaţi. Acum, eu nu sunt de acord cu şcoala de profeţi despre aceea. Ei au zis că dacă el era-a murit având un părinte care era păcătos, că acel bebeluş va merge în iad, putrezindu-se; nu va mai fi nimic din el. Ei bine, Isus... Ioan a zis când a venit Isus, "Iată Mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii." Şi dacă acel bebeluş era o fiinţă umană, care va trebui să vină sub judecăţile lui Dumnezeu, şi Isus a murit să ia la o parte păcatul, tot păcatul a fost eliminat înaintea lui Dumnezeu când Isus a murit pentru acel scop. Păcatele voastre au fost iertate. Păcatele mele au fost iertate. Şi singura cale prin care voi puteţi vreodată să fiţi iertaţi este să acceptaţi iertarea Lui. Acum, bebeluşul nu poate să-şi accepte iertarea, deci el nu a făcut nimic. El nu a făcut nimic deloc. Astfel el este absolut liber să meargă la Cer.

E-107 Dar voi veţi zice, "Vor merge ei în răpire?" Acum-acum, acesta este cuvântul meu propriu; acesta este gândul meu acum. Să nu... Eu nu pot dovedi aceasta prin Biblie. Dar priviţi. Dacă Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a ştiut fiecare fiinţă umană care va fi vreodată pe pământ... Credeţi voi asta? El a ştiut fiecare ţânţar, fiecare purice, fiecare muscă, El a ştiut fiecare lucru care va fi vreodată pe pământ. Dacă El a ştiut că...

E-108 Priviţi. Să luăm spreA exemplu pe, Moise. Când Moise s-a născut, el era un profet. Înainte Ieremia... Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, "Înainte chiar să fii format în pântecele mamei tale, înainte chiar să fii format în pântecele ei, Eu te-am cunoscut, şi te-am sfinţit, şi te-am rânduit să fii un profet la neamuri." Ioan Botezătorul, cu 712 ani înainte să se nască, Isaia l-a văzut într-o viziune, a zis, "El este glasul celui ce strigă în pustie."

E-109 Predestinarea sau cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu cunoaşte totul despre copilaşii mici (vedeţi?), ce urmau ei să facă. Şi El ştia că ei vor muri. El ştia. Nimic nu se poate întâmpla fără ca Dumnezeu să ştie despre aceasta. Nimic nu se poate întâmpla la... Întocmai ca Păstorul cel Bun, cum merge El în... Acum, să luăm aceasta prin Scriptură, eu nu aş putea spune că Scriptura spune aşa şi aşa. Eu doar iau aceasta ca gând al meu.

E-96 . Acum, întrebarea următoare este una de care cred eu poate cineva a fost-ce am spus seara trecută. Explică o nevastă fiind mântuită prin naşterea unui copil.

E-110 Nevasta nu este salvată prin naşterea unui copil. Dar să deschidem acum la I Timotei 2:8 doar un minut. Şi doar să aflăm ce spune Biblia despre copil. Acum, eu îmi dau seama că aceea este o doctrină Catolică, că Catolicul spune că femeia este salvată în naştere de copii, prin naşterea unui copil. Dar să nu... Eu nu cred asta. I Timotei al 2-lea capitol, şi să începem cu versetul al 8-lea, şi să citim doar un moment acum. În regulă, ascultaţi.
Tot la fel, ca femeile voastre să se gătească într-o îmbrăcăminte modestă... (Noi nu ar trebui să întrebăm asta, nu-i aşa? Ascultaţi la aceasta.) ... cu ruşine... (Iuh!) ... şi cumpătare; nu cu împletituri în părul ei, sau aur, sau perle, sau podoabe scumpe; (Fraţilor, eu vă ajut aici, eu sper. Toate aceste bonete noi în fiecare zi sau la trei zile. Voi vedeţi? Aceea nu se cade pentru Creştini.)
Ci (cum se cuvine femeilor care profesează evlavia) cu fapte bune.
Femeile voastre să înveţe în tăcere cu toată supunerea.
Dar eu nu sufăr o femeie să înveţe, sau să uzurpe autoritate peste ... bărbat, ci să fie... tăcută.
Căci Adam a fost format întâi, şi apoi Eva.
... Adam nu a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită a fost în încălcare.
Totuşi ea va fi salvată prin naşterea de copii, dacă... (Acum, El nu vorbeşte către femeia din lume, să aibe copii.) ... dacă ea continuă în credinţă ... (Vedeţi? Dacă ea continuă. Ea este deja ... Aceea este femeia despre care vorbeşte el, femeia care este deja salvată. Vedeţi?) ... şi milostenie şi sfinţenie cu toată cumpătarea.

E-111 Nu prin a avea un bebeluş o face mântuită, ci pentru că ea creşte copii, făcându-şi datoria, nu crescând pisici, câini, şi câte altele să ia locul unui copil, aşa cum fac ele astăzi, dându¬i dragostea de mamă aşa ca ea să poată merge afară şi să alerge în jur toată noaptea. Unii oameni fac aceea. Cu părere de rău, dar ei o fac. Asta este foarte dur ca eu să spun, dar adevărul este adevăr. Vedeţi? Ele nu vor un bebeluş să fie legate de el. Dar în naşterea de copii, dacă ea continuă în credinţă, sfinţire, şi toată cumpătarea, ea va fi salvată. Dar este un dacă, şi voi veţi fi salvate, dacă sunteţi născute din nou. Voi veţi-voi puteţi fi vindecate dacă credeţi. Voi puteţi primi Duhul Sfânt dacă voi Îl credeţi, pregătiţi-vă pentru El, dacă sunteţi gata pentru El. Şi ea va fi salvată dacă ea continuă să facă aceste lucruri (vedeţi?), dar nu pentru că ea este o femeie. Deci asta-i adevărat, frate, soră. Aceasta nu este o învăţătură Catolică deloc. Acum, eu vreau... Aici este alta care este foarte înţepătoare. Apoi noi mai avem încă una. Mă gândesc că poate avem timp pentru ea. Eu doar am folosit timpul nostru. Acum, aceasta este doar-aceasta este doar efectele după trezire. Acestea sunt efectele de după adunare, aceste întrebări.

E-97 . Acum, Frate Branham (este scrisă cu maşina), este Scriptură ca o persoană să vorbească în limbi şi să-şi tălmăcească propriul lui mesaj? Dacă este, te rog să explici I Corinteni-sau Corinteni 14:19 şi de asemeni Corinteni 14:27.

E-112 În regulă, să mergem acolo la Scriptura aceea şi să vedem ce spune. Şi apoi vom vedea dacă noi ţinem aceasta Scriptural. Noi vrem să fim întotdeauna Scriptural. Şi Corinteni 14. Acum, persoana vrea să ştie dacă este Scriptural ca un bărbat să-şi tălmăcească mesajul lui propriu pe care-l vorbeşte în limbi. "Dacă este aşa, explică Corinteni 14:19." Să vedem, 14 şi 19." În regulă, iată-l aici.
Totuşi în biserici eu... mai degrabă vorbesc cinci cuvinte cu înţelegerea mea, ca prin glasul meu să pot învăţa şi pe alţii, decât zece mii... în... limbi necunoscute.
Acum, următorul este versetul al 27-lea, care vor să-l ştie.
Dacă un om vorbeşte într-o limbă necunoscută, să fie prin doi, sau cel... maximum prin trei, şi aceea pe rând; şi unul să tălmăcească.

E-113 Acum, eu iau ce încearcă persoana să obţină la (care eu vreau-eu vă voi citi ceva doar un moment). Dar mă gândesc că la ce fratele sau sora încearcă să ajungă, "Este corect pentru o persoană care vorbeşte în limbi să şi interpreteze mesajul pe care l-a zis?" Acum, dragă prietene preaiubit, dacă vei citi doar al 13-lea verset în acelaşi capitol, acesta îţi va spune:
De aceea cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută să se roage ca el să poată tălmăci.

E-114 Sigur. El poate interpreta propriul lui mesaj. Acum, dacă noi doar... Haide doar... Ei bine, voi Citiţi acesta tot de aici, şi voi puteţi vedea că Aceasta este Doar citiţi capitolul acela întreg. Este foarte bun, şi o explică.

E-115 Acum, vorbirea în limbi... Acum, în timp ce suntem la aceea, şi aceasta fiind înregistrată, eu vreau să spun că eu cred tot aşa de mult în vorbirea în limbi aşa cum eu cred în vindecare Divină, şi-botezul Duhului Sfânt, a doua venire a lui Cristos, şi puterea lumii care va veni; eu cred tot aşa de mult în aceea cum eu cred, dar eu cred că vorbirea în limbi îşi are locul întocmai cum îşi are locul venirea lui Cristos; vindecarea Divină îşi are locul ei; fiecare lucru îşi are locul.

E-116 Acum, către voi oameni, eu am o şansă să spun aceasta acum, şi mi-ar place s-o explic. Şi dacă am rănit pe cineva, eu nu o intenţionez. Eu nu intenţionez să cauzez confuzie. Dar ascultaţi. Care era chestiunea cu vorbirea în limbi necunoscute de către poporul Penticostal (care sunt eu însumi; eu sunt Penticostal. Vedeţi?) ... Acum, ceea ce era necazul este aceasta: că-ei nu o respectă. Şi un alt lucru, ei doar o lasă să meargă la nimereală. Ei nu vin înapoi la Cuvânt.

E-117 Acum ascultaţi. Iată felul-să-iată felul cum este stabilită biserica. Acum, într-o biserică Penticostală, dacă eu păstoream această biserică, eu vă spun cum aş avea-o eu stabilită (vedeţi?), dacă eu eram-aş fi aici tot timpul să o păstoresc. Eu aş subscrie la fiecare dar din Biblie. Le spun oamenilor mai întâi să fie botezaţi în Duhul Sfânt. Şi apoi, fiecare dar din I Corinteni 12 va trebui să funcţioneze în biserica mea, dacă aş putea să-i aduc acolo, ca tot trupul să opereze.

E-118 Acum, dacă observaţi... Nu fac remarcă acum. Şi amintiţi¬vă, eu nu aş spune nici un cuvânt contrar-eu aş putea huli Duhul Sfânt. Şi Dumnezeu ştie că eu nu aş spune aceea greşit. Vedeţi? Dar eu spun aceasta numai să încerc să vă dau expunerea Scripturii după ce am studiat-o acum de aproape douăzeci de ani. Eu am predicat de aproape treizeci de ani. Şi eu doar am trecut prin fiecare lucru, doar am trecut înainte; vă puteţi imagina cum a fost. Şi urmărind fiecare om, şi învăţătura, în toată lumea. Şi am luat-o pentru că este interesul meu. Este interesul faţă de fiinţele umane în afară de mine. Eu trebuie să plec de aici. Voi trebuie să plecaţi de aici. Şi dacă eu mă duc ca un profet fals, eu îmi voi pierde sufletul meu şi-l pierd pe al vostru cu mine. Astfel este mai mult decât-este mai mult decât pâinea zilnică; este mai mult decât popularitatea; este mai mult decât orice altceva; este viaţă pentru mine. Vedeţi? Şi eu vreau întotdeauna să fiu chiar cel mai adânc de sincer.

E-119 Acum, voi mergeţi într-o biserică Penticostală, primul lucru... (eu nu spun că toţi din ei. Unii din ei sunt...) De cele mai multe ori tu ajungi într-o biserică şi începi să predici; în timp ce predici, cineva se ridică sus şi vorbeşte în limbi. Acum, persoana aceea scumpă poate fi umplută perfect cu Duhul Sfânt, şi acela poate fi Duhul Sfânt vorbind prin acea persoană, dar treaba este că, ei sunt neinstruiţi. Dacă această slujbă de la platformă este vorbire sub inspiraţie, duhul profeţilor este supus profetului. Vedeţi? "Toate lucrurile să se facă..." Acum, mergeţi aici la Pavel de ce spune el că "când unul vorbeşte," şi aşa mai departe... "când el a venit înăuntru, acolo era doar o confuzie."

E-120 Acum, eu am făcut o chemare la altar, şi cineva se ridică şi vorbeşte în limbi. Aceasta doar... Păi, tu ai putea tot atât de bine să încetezi să faci chemarea la altar. Aceasta o opreşte. Vedeţi?

E-121 Şi atunci, un alt lucru. De multe ori oamenii se ridică şi vorbesc în limbi, iar oamenii şed şi mestecă gumă de mestecat, privind în jur. Dacă Dumnezeu vorbeşte, staţi liniştiţi, ascultaţi! Dacă acela este Adevărul, dacă acela este Duhul Sfânt care vorbeşte în persoana aceea, voi staţi liniştiţi şi ascultaţi, fiţi respectoşi. Tălmăcirea ar putea veni la tine. Vedeţi? Staţi liniştiţi; ascultaţi după o tălmăcire. Acum, dacă nu este tălmăcitor în biserică, atunci ei ar trebui să-şi păstreze tăcerea în Trup.

E-122 Şi atunci, când ei vorbesc într-o limbă necunoscută, Biblia a zis, ei să-şi vorbească lor către ei şi Dumnezeu. Cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută se zideşte pe sine. Acum, acelea sunt limbile necunoscute; dialecte, limbi sunt diferit. "Ele nu sunt nimic," el zice... Dar ce face un sunet are un înţeles. Dar voi Dacă o trâmbiţă sună, voi trebuie să ştiţi cum sună ea (doar o sună) sau voi nu ştiţi cum să vă pregătiţi pentru luptă. Dacă cineva vorbeşte în limbi, şi doar "tuut"; aceea este totul de ea, cine ştie ce să facă. Dar dacă ea începe deşteptarea, aceea înseamnă "sculaţi!" Dacă sună stingerea, aceea înseamnă "puneţi-vă jos." Vedeţi? Dacă sună atacaţi aceea înseamnă "atacaţi." Ea trebuie să dea un înţeles, şi nu doar să vorbească numai singură. Tot aşa în biserică, dacă nu există tălmăcitor, dar dacă există un tălmăcitor, atunci limbile sunt ceea ce aparţin în biserică.

E-123 Acum, la întrebarea ta, dragă prietene, aceea spune, "Eu mai degrabă aş vorbi cinci mii-cinci cuvinte în-şi aşa oamenii pot să mă înţeleagă decât cinci mii (sau oricât de multe se zice) în limbă necunoscută." Asta-i adevărat. Dar citiţi înainte în jos: "... numai dacă aceasta să fie prin descoperire sau prin tălmăcire spre zidire." Vedeţi? Să zidească.

E-124 Acum, eu vă voi da doar cumva o noţiune mică cum dacă¬ce... Dacă eu urma să păstoresc această biserică care vine, dacă Dumnezeu m-ar chema să o păstoresc, iată felul cum aş conduce-o: eu aş încerca să găsesc fiecare persoană de acolo care are un dar. Şi i-aş pune pe oamenii aceia să se întâlnească cam cu o oră înainte să înceapă serviciul, într-o cameră ei singuri. Ei să stea sub Duhul. Şi primul lucru să-l ştiţi, unul vine jos el are un dar de vorbire în limbi. Şi el vorbeşte în limbi. Fiecare stă liniştit. Şi apoi unul se ridică şi tălmăceşte ce zice el. Acum, înainte ca aceea să poată să fie dată bisericii, Biblia zice că trebuie să fie judecată între doi sau trei martori. Acum, acela este omul care are deosebirea duhului (vedeţi?), căci de multe ori puteri rele intră acolo. Pavel a vorbit despre aceasta. Dar apoi, şi puterea lui Dumnezeu este acolo. Spuneţi-mi de o adunare unde nu şade răul. Spuneţi-mi unde sunt adunaţi fiii lui Dumnezeu unde Satan nu este în mijlocul lor. Este fiecare lucru. Astfel să nu vă încruntaţi la aceea. Vedeţi? Satan este peste tot. Acum, iată-ne aici. Cineva vorbeşte în limbi. Acum, există trei care stau acolo care au Duhul de discernământ. Şi unul vorbeşte în limbi şi dă un mesaj. Acum, el nu poate să citeze Scriptură, deoarece Dumnezeu nu foloseşte repetiţii zadarnice, şi El a spus să nu o facem. Vedeţi? Astfel nu este aceea. Este un mesaj către biserică.

E-125 Noi am avut două lucruri în această trezire până acum. Priviţi ce era fiecare din ele-perfect, chiar la punct. Vedeţi? S¬au mişcat înăuntru. Un om s-a ridicat, şi a vorbit în limbi, şi a dat tălmăcirea, şi s-a întors drept înapoi în jur, şi a adeverit mesajul acela care tocmai a mers înainte. Celălalt s-a ridicat seara trecută, şi a zis în-sub inspiraţia profeţiei, şi a zis ceva, fără să ştie ce a spus el; iar apoi la sfârşit el a spus, "Ferice este de cel ce vine în Numele Domnului." Repede ceva m-a apucat chiar repede şi a zis, "Cu alte cuvinte ferice de cel ce crede că aceasta este Domnul a venit."

E-126 Vedeţi inter-apoi Duhul Sfânt a coborât în clădire seara trecută. Vedeţi? Aceea este pentru zidire. Eu stăteam acolo încercând să spun oamenilor că ei trebuie să primească Duhul Sfânt. Iar diavolul a venit în jurul oamenilor, zicând, "Să nu ascultaţi; staţi liniştiţi."
Sora mea a zis, "Bill, am fost aşa de fericită în timp ce tu predicai; am simţit de parcă m-aş fi putut ridica şi să sar prin zid."
Am zis, "Ridică-te şi sari." Asta-i tot.
Şi ea a zis, "Dar când tu ai mers să faci aceea," şi a zis, "oamenii au început să strige," a zis, "atunci doar am simţit de parcă am fost un nimic vechi."

E-127 Am zis, "Acela-i diavolul. Acela-i Satan. Când el intră să facă aceea," am zis, "tu ar fi trebuit să te ridici oricum." Noi suntem preoţi lui Dumnezeu, făcând jertfe-jertfe spirituale, roada buzelor noastre dând laude Numelui Său. Înţelegeţi?

E-128 Acum, acum, iată ce s-a întâmplat. Apoi Duhul Sfânt a izbucnit, căci aceea a fost doar... "Ferice de cel ce crede." Două, trei seri la rând eu am încercat să pun aceea înăuntru acolo; şi apoi, Duhul Sfânt a vorbit şi a zis (sub inspiraţie)-a zis, "Ferice de cel ce vine în Numele Domnului." Şi înainte ca eu să pot spune ceva, eu am spus-o din nou. "Ferice este de cel ce crede că Domnul a venit în aceasta." Vedeţi? Şi eu doar am vorbit aceasta, Duhul Sfânt este Dumnezeu Însuşi în voi. Vedeţi? Şi ei ar fi reţinut-o. Vedeţi? Şi atunci Duhul Sfânt a coborât între oameni. Vedeţi cum Aceasta-Aceasta edifică, profeţia.

E-129 Acum, există o diferenţă între profeţie şi un profet. Profeţia merge de la unul la altul, dar un profet este născut din leagăn un profet. Ei au AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Nu-i judecare pentru ei. Voi nu-i vedeţi înaintea lui Isaia, sau Ieremia, oricare din acei profeţi, pentru că ei aveau AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Dar un duh de profeţie printre oameni; voi trebuie să urmăriţi aceea, căci Satan se va strecura acolo. Vedeţi? Acum. Dar aceasta trebuie să fie judecată.

E-130 Acum, noi vom-noi vom avea o trezire. Acum, priviţi aceasta foarte atenţi acum, voi slujitorii. Noi pregătim o trezire. În regulă. Sau poate noi doar avem un serviciu de biserică obişnuită. Biserica este în flăcări. Ea ar trebui să fie tot timpul. Ei bine, poate noi avem cinci sau şase oameni care sunt oameni înzestraţi; unul vorbeşte în limbi, doi sau trei poate vorbesc în limbi, patru sau cinci în limbi, au darul limbilor, vorbesc în limbi necunoscute. Doi sau trei din ei pot să tălmăcească. Poate există unul-doi, sau trei din ei care au daruri de înţelepciune. În regulă. Ei se întâlnesc cu toţii, acei oameni înzestraţi... Voi... Darurile acelea vă sunt date nu să vă jucaţi, nu să spuneţi, "Slavă lui Dumnezeu, eu vorbesc în limbi! Aleluia!" Voi veţi-voi vă-voi vă degradaţi pe voi înşivă. Ele vă sunt date să lucraţi cu ele. Iar partea voastră în biserică ar trebui să vină înainte ca slujba principală să înceapă, căci cei neînvăţaţi vor fi între noi.

E-131 Apoi voi mergeţi jos în cameră, şi staţi acolo, voi oamenii împreună, căci voi sunteţi împreună lucrători în Evanghelie. Apoi voi staţi acolo. "Doamne, este ceva ce vrei Tu ca noi să ştim în seara aceasta? Vorbeşte-ne, oh, Tată ceresc," oferind rugăciuni, stăruinţe; cântând cântări. Duhul coboară direct jos, cade peste cineva, vorbeşte în limbi. Unul se ridică şi zice, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Ce este aceasta? Ascultaţi. "Mergeţi spuneţi-i Fratelui Jones să se mute din locul unde el locuieşte, căci mâine după-masă un ciclon va lovi ţinutul acela; şi acesta îi va lua casa. Să-şi ia bunurile şi să plece!"

E-132 Acum, aceea-aceea sună bine. Dar aşteptaţi un minut. Acolo trebuie să fie trei oameni care au Duhul de discernământ. Unul din ei zice, "A fost de la Domnul." Celălalt zice, "A fost de la Domnul." Aceea este doi din trei-doi sau trei martori. În ordine. Ei scriu aceea pe o bucată de hârtie. Aceea este ce a spus Duhul. În ordine. Ei merg înapoi să se roage, mulţumind Domnului.

E-133 După un timp, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL (un profet se ridică)-AŞA VORBEŞTE DOMNUL, deseară, o femeie va veni din New York City; ea este pe o targă; ea va veni în clădire pe o targă. Ea are o eşarfă verde în jurul capului ei. Ea este pe moarte cu cancer. Ceea ce a cauzat-o să fie în acest fel, Domnul ţine împotriva ei-odată ea a furat bani de la Biserica Lui când ea era în vârstă de şaisprezece ani. Spuneţi-i Fratelui Branham să-i spună aceste lucruri. AŞA VORBEŞTE DOMNUL, dacă ea va îndrepta aceea, ea va fi vindecată." Aşteptaţi un minut. Aceea sună foarte bine, dar aşteaptă un minut. }ţi vei pune tu numele tău pe această hârtie, discernătorule? Îţi vei pune tu numele tău?

E-134 "Aceasta a fost de la Domnul." Unul a zis, "Aceasta a fost de la Domnul." Atunci-atunci voi o scrieţi jos, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, în seara aceasta va fi o femeie care va intra, cutare, cutare lucru." Acela cu deosebirea duhului, doi sau trei din ei îşi semnează numele la aceasta. Toate aceste mesaje sunt date. În regulă.

E-135 Apoi după o vreme ei încep să audă clopotul sunând. Biserica a început să se umple. Atunci ei aduc aceste mesaje, le aşează chiar aici pe pupitru. Chiar aici este unde trebuie ele să fie aşezate. Eu sunt afară pe undeva studiind, rugându-mă. După o vreme eu păşesc afară după ce cântările sunt cântate. Biserica este toată în ordine, oamenii vin, se aşează, meditează, se roagă; asta-i ceea ce trebuie voi să faceţi. Nu să veniţi la biserică şi să vorbiţi unul cu altul, veniţi la biserică Asă vorbiţi cu Dumnezeu. Aveţi părtăşia voastră acolo afară. Înţelegeţi? Noi avem părtăşie cu Dumnezeu acum. Şi noi venim aici vorbind, totul în tăcere, respectoşi, Duhul se mişcă. Pianistul vine la pian cu vreo cinci minute înainte ca serviciul de cântări să înceapă, să înceapă foarte lin:
Jos la cruce unde a murit Salvatorul meu,
Jos acolo pentru curăţire din păcat am plâns, ...
sau ceva cântare bună dulce, foarte încet. Aceasta aduce Prezenţa Duhului Sfânt în adunare. Vedeţi? În regulă.

E-136 Oamenii stau acolo. Unii din ei sunt foarte-încep să plângă şi vin sus la altar, se pocăiesc înainte ca serviciul să înceapă. Duhul Sfânt este acolo. Vedeţi? Biserica este în dureri. Creştinii se roagă; ei au poziţiile lor. Ei nu stau acolo mestecând gumă de mestecat, zicând, "Măi, Liddie, dă-mi ceva din rujul tău de buze; eu vreau... Tu ştii. Tu ştii. Am nevoie... Tu ştii, zilele trecute când eram acolo jos făcând cumpărături, eu îţi spun, eu aproape că am călcat pe vârful degetelor tale. Am mai văzut eu astfel... Ce crezi despre aceea?" Oh, milă! Şi o numiţi casa lui Dumnezeu. Păi, este o dizgraţie. Trupul lui Cristos vine împreună. Acolo stăm noi.
Omul care stă alături, "Spune, tu ştii când noi eram acolo, acest cutare-şi-cutare şi cutare-şi-cutare-şi-cutare..." Aceea este în ordine afară, dar aici înăuntru este casa lui Dumnezeu.

E-137 Intraţi rugându-vă; luaţi-vă poziţia. Eu vorbesc acum, nu către bisericile voastre, fraţilor. Eu nu ştiu ce faceţi voi; eu vorbesc către acest tabernacol. Eu vorbesc la uşa mea din spate. Vedeţi? Asta-i adevărat.

E-138 Acum, când intraţi în felul acela, atunci primul lucru care-l ştiţi, pastorul păşeşte afară. El este împrospătat. El nu trebuie să răspundă la aceasta, aceea, şi cealaltă. El vine drept afară din-roua slujbei lui. El a fost sub puterea Duhului Sfânt. El păşeşte chiar acolo unde sunt adunate multe limbi de foc împreună. El este aproape un stâlp acum (vedeţi?), el se mişcă în jur. El păşeşte afară aici, ridică aceasta. "Un mesaj din biserică: 'AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Fratele Jones să se mute din casa lui. Mâine după-masă la ora 2 un ciclon va bântui pământul lui. Să-şi ia lucrurile şi să plece."' Fratele Jones primeşte aceea. În regulă. Aceea este în evidenţă. AŞA VORBEŞTE DOMNUL, acolo va fi o femeie cu numele de Cutare-şi-cutare care va veni aici deseară, şi ea era-ea a făcut cutare-şi-cutare." (Aşa cum tocmai am zis, vedeţi, în felul acela.) În regulă, aceea stă acolo. Aceea este. Ei deja şi-au luat poziţia lor acum în biserică. În ordine.

E-139 Apoi el ia mesajul. Şi primul lucru care-l ştiţi, el începe să predice. Nimic nu este să întrerupă; aceasta a avut deja loc. Acum, noi mergem înainte. Noi am predicat mesajul.

E-140 Şi după o vreme când... Primul lucru care-l ştiţi când mesajul se termină, rândul de vindecare începe. Aici vine o femeie. Cineva a vorbit în limbi şi a zis că ea vine. Vedeţi? Fiecare din noi ştie ce se va întâmpla. Fiecare din noi o ştie. Vedeţi cum credinţa începe să zidească cu limbile acelea de foc care stau peste voi acum. Ea începe să se acumuleze împreună. Păi, aceasta este doar o lucrare terminată; asta-i tot.
Acea femeie... Eu voi zice, "D-nă Cutare-şi-cutare, din New York City, care şade aici..." Vedeţi?
"Oh, asta-i adevărat. Cum aţi ştiut asta?"
"Este un mesaj de la Domnul către biserică. Când tu erai în vârstă de şaisprezece ani, nu ai fost într-un cutare, cutare loc şi ai făcut-luat ceva bani de la biserică, şi i-ai furat, şi ai mers afară, şi ţi-ai cumpărat haine noi cu ei?"
"Oh, asta-i adevărat. Asta-i adevărat."
"Asta-i exact ce ne-a spus Dumnezeu în seara aceasta printr-un Frate Aşa-şi-aşa, a vorbit în limbi; Fratele Aşa-şi-aşa a tălmăcit; Fratele Aşa-şi-aşa de aici a zis, din discernământ, a zis că era de la Domnul. Şi acela-i adevărul."
"Da!"
"Atunci, AŞA VORBEŞTE DOMNUL, du-te şi îndreaptă aceasta, şi tu vei trece de cancerul tău."

E-141 Fratele Jones merge acasă, ia trăsurile, dă cu spatele, îşi ia mobila, şi pleacă de acolo. La ora 2 mâine după-masă [Fratele Branham face un sunet să ilustreze – Ed.] totul se duce jos. Vedeţi? Atunci biserica slăveşte... "Îţi mulţumim Doamne Isuse, pentru bunătatea Ta." Acum, aceea este ceea ce este, să zidească, pentru biserică.

E-142 Acum, ce-i dacă nu se întâmplă după ce ei au spus-o. Atunci voi aveţi un duh rău printre voi. Voi nu vreţi acel lucru rău. De ce să vreţi ceva rău când-cerurile sunt pline de Cincizecime reală? Să nu luaţi un înlocuitor vechi de la diavolul. Luaţi ceva real. Dumnezeu o are pentru voi. Atunci să nu mai aveţi adunări, şi să puneţi ceva aici sus, până când Dumnezeu deja adevereşte că sunteţi corect, căci voi sunteţi un ajutor pentru biserică în lucrarea Evangheliei. Acum, voi o înţelegeţi ce este?

E-143 Iar limbile-limbile necunoscute... Nici un om el-nu ştie despre ce vorbeşte el. El vorbeşte; dar fiecare sunet are un înţeles. Acela are un înţeles [Fratele Branham bate din palme – Ed.] "Gluck, gluck, gluck!" aceea are-aceea este o¬aceea este o limbă pe undeva.

E-144 Când am fost în Africa, eu nu am crezut-o, dar fiecare lucru care a făcut un zgomot a avut un fel de însemnătate în el. Biblia a zis că nu există sunet fără o însemnătate, fără un înţeles. Fiecare sunet care se face are ceva însemnătate la ceva. Păi, am auzit oamenii să spună... Eu aş spune, "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu."

E-145 Unul din ei ar merge [Fratele Branham face sunetul unui interpret African – Ed.]. Altul merge [Fratele Branham din nou ilustrează – Ed.]. Şi aceea era, "Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu." Vedeţi? Acesta avea o... Şi nu înseamnă nimic pentru mine, dar pentru ei aceasta era o limbă tot la fel cum vă vorbesc eu vouă. Când traducătorul din Zulu, Koza, Bantu, şi câte altele care vin, fiecare care au fost spuse, fiecare a înţeles.
Şi aceste lucruri pe care voi le auziţi aceşti oameni doar mormăie, şi gândesc că este multă vorbire neînţeleasă, ea nu este; ea are un înţeles. Astfel noi se cuvine să o respectăm, să o punem în locul ei.

E-146 Acum, poate că acolo nu a fost nici un mesaj. Acum, serviciul s-a terminat; chemarea la altar se face. Şi după o vreme cineva (nu au fost mesaje acolo în spate)-cineva se ridică îndată ce ei au o şansă să o facă. Duhul Sfânt... Acum, Biblia a zis, "Dacă acolo nu este tălmăcitor, el să-şi păstreze tăcerea." Nu contează cât de tare încearcă el să vorbească, păstrează-ţi tăcerea.

E-147 Ziceţi, "Eu nu pot să o fac." Biblia spune că ai putea. Vedeţi? Astfel aceea-aceea o stabileşte. Vedeţi? El să-şi păstreze tăcerea.

E-148 Apoi, când acesta-vine şansa unde totul este în ordine, atunci dacă Duhul Sfânt sare peste el să dea mesajul, atunci să-l dea. Aceea este exact ce trebuie să faceţi. Atunci vine tălmăcirea, zice, "Există o femeie aici înăuntru cu numele de Sally Jones (eu sper că acea femeie cu numele acela nu este înăuntru aici, dar... ) – Sally Jones. (Vedeţi?) Spuneţi-i că aceasta este ultima seară a chemării ei. Să o îndrepte cu Dumnezeu căci ea are un scurt timp să fie aici." Acum, Sally Jones va alerga la altar cât de repede poate ea să ajungă acolo (vedeţi?), căci aceea este ultima ei chemare. Vedeţi? Aceea este a da un mesaj, sau o adeverire, sau ceva.

E-149 Aceea este biserica Penticostală în funcţiune. Nu există posibilităţi ca duhurile rele să se strecoare înăuntru, pentru că este deja ... Biblia dă exact, "Să fie pe rând, şi aceea prin trei; şi doi sau mai mulţi să judece." Aceea este biserica. Dar unde o avem noi astăzi? Sar sus, se agită, râd şi merg înainte în timp ce cineva vorbeşte în limbi; altul se uită, vorbeşte despre altceva şi se îngrămădesc în jur; păstorul face ceva; sau cineva se îngrămădeşte în jur. Ei bine, aceea nu este în ordine. Poate păstorul predică, şi cineva se ridică şi-l întrerupe în ... Poate citeşte Biblia şi cineva ... Citind Biblia, şi cineva acolo în urmă vorbeşte în limbi. Oh, nu! Vedeţi? Predicatorul sus în amvon predică, cineva se ridică şi-l întrerupe, vorbind în limbi. Este în ordine. Eu nu spun că nu este Duhul Sfânt, dar voi ar trebui să ştiţi cum să folosiţi Duhul Sfânt (vedeţi?), să-L folosiţi.
Acum, eu-eu vorbesc... Mai aveţi loc pentru încă una? Apoi, mâine este duminică. Apoi, noi vom... Doar să... Aici este una. Mă gândesc că este cea mai binevoitoare. Iar acum, dacă voi toţi mă suferiţi doar încă câteva minute, vă rog. Iar apoi, eu voi-eu vreau ca voi-eu vreau ca voi să reţineţi aceasta. Am păstrat aceasta cu scop. Aceasta este a mea ultima.
Acum, întâi, eu voi citi cele două lucruri pe care le-a întrebat persoana. Este pe o bucată veche de hârtie, scrise cu un scris frumos de mână. Nu am idee cine era, nu este semnat nume la-la vreuna din ele.

E-98 . Frate Branham, este drept ca predicatori să facă trageri îndelungate pentru bani în serviciile lor, spunând că Dumnezeu le-a spus că atâţia din audienţă trebuie să dea aşa de mult? Dacă aceasta este corect, eu vreau să ştiu. Sau dacă este greşit, eu vreau să ştiu. Aceasta m-a conturbat teribil.

E-150 Acum, tu vezi, prietene, eu îţi voi spune, eu îţi voi spune ce gândesc eu. Înţelegi? Acum, aceea nu înseamnă că este corect. Eu cred că este teribil.

E-151 Acum, mă gândesc aceasta. Dumnezeu m-a trimis pe câmp. Am văzut timpul unde eu se părea că eu aş fi cel puţin... Şi eu-eu nu am avut bani deloc. Şi eu ziceam, "Doar treceţi farfuria de colectă."
Iar managerul a venit şi a zis, "Uite, Billy, noi avem $5000 în roşu în seara aceasta, Băiete. Aveţi voi banii în Jeffersonville să o plătească?"

E-152 Eu ziceam, "Este în ordine. Dumnezeu m-a trimis aici, sau eu nu aş fi venit. (Vedeţi?) Doar treceţi farfuria de colectă."
Şi înainte ca adunarea să se termine, cineva a zice, "Ştiţi, Domnul mi-a pus pe inimă să dau $5000 la aceasta." Vedeţi, vedeţi? Mai întâi, să fiţi călăuziţi să o faceţi.

E-153 Eu nu cred în a trage, şi cerşi, şi cerşind bani. Eu cred că este un lucru greşit. Acum, frate, dacă voi o faceţi, nu mă lăsaţi să vă rănesc simţurile. Vedeţi? Voi-voi aţi putea să aveţi dreptul de la Dumnezeu să o faceţi. Dar eu vorbesc numai pentru mine. Eu nu cred în aceasta.

E-154 Acum, eu am ştiut chiar de predicatori care au mers şi au zis... Am stat chiar-nu de mult... Acum, aceştia nu sunt Penticostali, acesta este... Ei bine, sunt biserici (vedeţi?), alte biserici. Era la o mare adunare în tabără. Gertie, tu ai fost cu mine, mulţi alţii prezenţi. Şi ei au luat toată după-masa la o denominaţiune renumită-două sau trei din ele împreună (aceea este cea obişnuită-biserici obişnuite, ca bisericile noastre moderne de aici din oraş, şi aşa mai departe) la o mare convenţie-şi ei au luat toată după-masa, stând pe platformă şi ameninţând că-că Dumnezeu va distruge recoltele lor, le va da copiilor lor polio, şi lucruri ca acelea, dacă ei nu au pus în adunarea aceea. Acela este exact adevărul, cu această Biblie înaintea mea. Am zis, "Este hulă înaintea lui Dumnezeu şi pentru urmaşii Lui." Dacă Dumnezeu te trimite, El îţi va purta de grijă. Dacă El nu te-a trimis, atunci lasă ca denominaţiunea să-ţi poarte de grijă atunci. Dar-dar tu... Dacă Dumnezeu te trimite, El îţi va purta de grijă.

E-99 . Ce spui despre o piesă de Crăciun într-o biserică cu Duhul Sfânt?

E-155 Ei bine, dacă este despre Cristos, ar putea fi în regulă. Dar dacă este despre Santa Claus [Moş Crăciun – Trans.] eu nu cred în el. Eu-eu deja am crescut-am crescut deja departe de aceea. Eu nu cred în Moş Crăciun deloc. Vedeţi? Şi unele din aceste lucruri mici de Crăciun pe care ei le au, eu cred că este ridicol. Şi... Dar eu cred că ei toţi au scos pe Cristos afară din Crăciun şi-l pun pe Moş Crăciun în el.

E-156 Iar Moş Crăciun este o poveste născocită. (Eu nu rănesc ceva din simţurile voastre, eu sper, despre copii.) Dar eu vă voi spune. Aici nu de mult, vreo douăzeci şi cinci, treizeci de ani în urmă, când un predicator de aici din oraş, păstorul din-dintr¬o anumită biserică mare aici în oraş, pe care l-am cunoscut foarte bine, un prieten intim de-al meu, el a venit la mine. Iar Charlie Bohannon (Frate Mike, îţi aminteşti de Charlie Bohannon, un bun prieten de-al meu) ... Şedea acolo în biroul lui şi a zis, "Eu nu voi mai spune niciodată copiilor mei sau să li se mai spună nepoţilor mei minciuna aceea." El a zis, "Propriul meu băieţel a venit la mine după ce a ajuns cam la vârsta de doisprezece ani, şi a vorbit despre Moş Crăciun..." Şi el a zis, "Păi... Dragă, eu am să-ţi spun ceva," A zis, "Mămica..." Ştiţi, şi a continuat să-i spună ce a făcut el.
Apoi după ce el a venit înapoi, a zis, "Atunci, Tati, este acest Isus acelaşi lucru?"

E-157 Spuneţi adevărul. Moş Crăciun este o înfăţişare Catolică despre un tip, unul Kriss Kringle sau Sfântul Nicolas, un Catolic bătrân German sfânt de mulţi ani în urmă care a mers în jur făcând bine la copii. Şi ei au purtat-o în jos ca o tradiţie. Dar Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. El este real, şi el trăieşte.
Acum, iată o întrebare, ultima, care este una foarte...

E-158 Acum priviţi. Voi aţi putea să nu fiţi de acord cu mine la aceea. Dar dacă nu sunteţi de acord cu mine, amintiţi-vă, să fie prietenos, vreţi voi? Eu vă iubesc, şi eu nu vreau să-nu vreau să vă jignesc. Eu doar-eu vreau să fiu cinstit. Dacă eu nu pot-dacă-i spun băiatului meu o minciună, atunci eu sunt un mincinos. Vedeţi? Eu vreau să-i spun adevărul.

E-159 Acum, eu îi spun despre Moş Crăciun, eu spun, "Da, sigur, există Moş Crăciun. Priveşte pe Tăticul în seara de Crăciun." Vedeţi? Da.

E-160 Ştiţi, ziua trecută eu am fost acolo jos, şi am încercat asta pe o fetiţă doar să văd. Eu sigur am primit-o înapoi alaltăieri. Eu eram în clădire. Şi ei stăteau acolo, jos aici la Quaker Maid. Şi eu am mers acolo jos să cumpăr alimentele. Şi astfel noi, soţia şi eu, eram acolo înăuntru. Şi acolo era o fetiţă mică, nu era mai mult decât în vârstă de optsprezece luni, şi ea stătea acolo mergând-cântând, "Dingle Bells, Dingle Bells..." Şi eu am zis... În starea ei mică, ştiţi, şezând în spatele căruciorului ei.
Am zis, "Îl aştepţi tu pe Moş Crăciun?" Ea a zis, "Acela-i tăticul meu, Domnule."
Am zis, "Binecuvântez inima ta, Dragă. Tu ai înţelepciune."
Acum, aici este una foarte înţepătoare, prieteni. Şi în aceasta... Apoi eu voi încheia. Oh, ea este-este o Scriptură fină, dar este una înţepătoare pentru fiecare persoană care se pare să fie. Şi aceea m-a împuns de ani şi ani; şi numai prin harul lui Dumnezeu... Şi scumpa mea soţie, şezând chiar acolo în spate acum, când ea a auzit că eu aveam acea întrebare în această după-masă, ea a zis, "Bill, cum o răspunzi pe aceea?" Ea a zis, "Eu întotdeauna m-am întrebat de aceea eu însumi." A zis, "Eu niciodată nu am putut s-o înţeleg." Şi a zis...
Am zis, "Vino jos deseară, Iubito. Eu voi face cât ştiu de bine prin ajutorul lui Dumnezeu."

E-100 . Frate Branham, te rog explică Evrei 6:4 la 6.

E-161 Aceea este că odată aceasta într-adevăr... Vedeţi, acum voi va trebui de priviţi aici pe credinţa noastră, harul, siguranţa credincioşilor, perseverenţa sfinţilor-perseverenţa, adică, a sfinţilor. Evrei al 6-lea capitol, 4 la 6.
Acum, îndată ce aceasta-să terminăm aceasta, apoi eu sper că Dumnezeu mă va ajuta să o fac foarte clar pentru voi. Imi pare rău, că eu-eu am mesajul meu pentru seara aceasta; poate eu voi predica acelaşi lucru dimineaţă la-la serviciu. Apoi eu voi pleca.

E-162 Acum, aceasta este una într-adevăr înţepătoare. Vedeţi? Acum, voi trebuie să vegheaţi. Acum amintiţi-vă, noi credem şi învăţăm la această biserică, că nu tot ce vine şi strigă, tot ce vorbeşte în limbi, tot ce dă mâna cu predicatorul, are Viaţă Eternă. Dar noi credem că dacă voi aveţi Viaţă Eternă, dacă Dumnezeu v-a dat Viaţa Eternă, voi O aveţi pentru totdeauna. Înţelegeţi? Deoarece priviţi. Dacă nu este, Isus este un-găsit un învăţător fals. În Sf. Ioan 5:24, El a zis, "Cel ce ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are Viaţă Veşnică, şi nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut din moarte la Viaţă." Acum, certaţi-vă cu EL "Toţi acei care Tatăl Mi i-a dat... Nimeni nu poate veni la Mine numai dacă Tatăl îl atrage. (Eu citez Scriptura.) Toţi care vin... Nimeni nu poate veni la Mine numai dacă Tatăl îl atrage întâi. Şi toţi acei care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine. (Vedeţi?) Şi toţi cei ce vin la Mine, Eu le voi da Viaţă Veşnică (Sf. Ioan 6), şi-l voi învia în zilele din urmă." Acelea sunt cuvintele Lui.

E-163 Acum priviţi. Dacă m-aş duce înapoi la Efeseni 1-ul capitol, Pavel predica... Acum, Corintenii, fiecare avea o limbă şi o cântare. Voi observaţi că celelalte biserici nu aveau necazul acela. El nu a zis nimic despre aceasta. A menţionat El vreodată limbi oriunde în biserica Efesiană, biserica Romană? Nu! Ei aveau limbi şi fiecare lucru întocmai ca şi Corintenii, dar ei le aveau aşezate în ordine. Corintenii doar nu au putut ajunge în ordine. Vedeţi? Dar Pavel a mers jos acolo şi a pus biserica în ordine.
Acum, el... eu cred, cum zice Oral Roberts, "Dumnezeu este un Dumnezeu bun." Nu credeţi asta?

E-164 Iar voi ziceţi, "Ei bine, cum este cu Penticostalii cu limbile atunci, Frate Branham?" Eu cred că ei au Duhul Sfânt. Sigur ei au. În regulă, de ce? Priviţi. Voi credeţi că El este un Dumnezeu bun? Toma a zis odată, "Tu ştii, Doamne..."
Toţi din ceilalţi dintre ei L-au crezut. A zis, "Oh, noi ştim că El este real! "
"Oh," a zis Toma, "nu, nu, eu nu o cred. Singura cale cum o voi crede, eu va trebui să am ceva dovadă eu trebuie să-mi bag degetele în coasta Lui şi în urmele cuielor din mâinile Lui."
El este un Dumnezeu bun. El a zis, "Vino, Toma. Iată-te aici."
"Oh," a zis Toma, "acum eu cred."

E-165 El a zis, "Da, Toma, după ce tu M-ai văzut, şi M-ai simţit, şi Mi-am pus mâna-mâinile tale în coasta Mea, tu crezi. Dar cu cât mai mare este răsplata celor care nu au văzut şi totuşi cred." El este un Dumnezeu bun. El vă dă dorinţa inimii voastre, desigur. Doar să-L credem. Aceea este-aceea este¬aceea este lovitura de moarte pentru Satan. Când un om ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui, frate, aceea îl va omorâ pe Satan de fiecare dată. Aceea este cea mai mare lovitură care o poate primi Satan, când un om ia pe Dumnezeu pe Cuvântul Lui. Aşa cum am spus, "Omul nu va trăi numai (Isus, seara trecută), ci cu fiecare Cuvânt care iese din..."

E-166 Acum, observaţi aceasta. Acum eu voi începe la primul verset:
De aceea lăsând principiile învăţăturii despre Cristos, să mergem spre desăvârşire; ... (Acum, primul lucru eu vreau să-l ştiţi: către cine vorbeşte Pavel aici? Evrei; ei spun Evreii, care au învăţat Cartea Evreilor. Este adevărat? Iudeii care au respins pe Isus... Puteţi voi-voi să o prindeţi acum? El vorbeşte către Iudei, arătându-le umbra legii fiind un model al lui Cristos. Toate lucrurile vechi un model al celor noi. Acum priviţi.)
... lăsând principiile învăţăturii despre Cristos, să mergem spre perfecţiune; ...

E-167 Acum, el le vorbea despre învăţături. Să mergem şi să vorbim despre lucruri desăvârşite. Acum, voi sunteţi desăvârşiţi în Dumnezeu când sunteţi pecetluiţi prin Duhul Sfânt până în ziua răscumpărării voastre. "Cel ce este născut din Dumnezeu (I Ioan) nu păcătuieşte; căci el nu poate păcătui, căci Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el."

E-168 Un om care este umplut cu Duhul Sfânt, nu că se gândeşte că el este umplut, ci cel ce este născut din Duhul lui Dumnezeu nu păcătuieşte, căci Sămânţa lui Dumnezeu este în el, şi el nu poate păcătui. Vedeţi? Spune aşa Biblia? Deci acolo este. Voi sunteţi... Nu ce faceţi voi, ce-este ce-nu ce gândeşte lumea despre voi, este ce gândeşte Dumnezeu despre voi. Vedeţi, vedeţi? Voi nu puteţi... Cum pot eu avea un ordin scris de la primarul oraşului, că eu pot merge patruzeci de mile pe oră prin oraş, şi orice poliţist să mă aresteze? Eu nu pot. Cum pot eu păcătui când există o jertfă de sânge înaintea lui Dumnezeu constant, unde El nici măcar nu mă poate vedea, când există un tampon pe-pe-înaintea mea şi Dumnezeu, un scut de Sânge; căci noi suntem morţi, şi viaţa noastră este ascunsă în Cristos prin Dumnezeu, pecetluiţi prin Duhul Sfânt. Cum în lume să poţi face ceva rău în privirea lui Dumnezeu. "Dacă noi păcătuim cu voia (Evrei 10) după ce am primit cunoştinţa Adevărului, nu mai există jertfă pentru păcat." Aici este imposibil (vedeţi?) să păcătuieşti cu voia.

E-169 Acum, să mergem înainte şi să citim. În regulă.
... perfecţiune; să nu mai punem din nou temelia de-de pocăinţă de la faptele moarte, şi... credinţa către Dumnezeu,
Despre învăţătura botezurilor, ... punerea mâinilor, şi despre învierea morţilor, şi... judecata eternă.
Şi aceasta... noi facem, dacă permite Dumnezeu. (Acum aici este unde au vrut ei să înceapă, de la versetul al patrulea.) Căci este imposibil pentru acei... odată luminaţi, şi au gustat din darul ceresc, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat din cuvântul bun al lui Dumnezeu, şi puterile lumii viitoare,
Dacă ei vor cădea, să se reînnoiască-reînnoiască din nou spre pocăinţă; văzând că ei răstignesc pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu din nou, şi-l pun la o ruşine publică.

E-170 Acum, acum, aceea se pare, din felul cum îl citiţi acolo, că un om ar putea primi Duhul Sfânt, şi apoi să alunece şi să fie pierdut. Dar este imposibil ca el să o facă. Vedeţi? El nu o poate face. Dacă a făcut-o, Cristos a minţit. Vedeţi? Este imposibil pentru acei odată luminaţi. Acum, priviţi aici. Către cine vorbeşte el? El vorbeşte către Iudeii aceia de margine. El nu a zis că un om fiind umplut cu Duhul Sfânt; el a zis, "Dacă el a gustat Cuvântul lui Dumnezeu."

E-171 Acum, lăsaţi-mă să o dau într-o pildă, aşa ca voi să o înţelegeţi şi să nu vă scape acum. Acum, el scrie la aceşti Iudei. Unii dintre ei sunt credincioşi de margine. Vedeţi? El a zis, "Acum, noi vom lăsa aceste fapte şi mergem înainte să vorbim despre perfecţiune." Zicea, "Acum, noi vorbim despre botezuri, şi învierea morţilor, şi punerea mâinilor, şi fiecare lucru; dar să mergem înainte acum să vorbim despre perfecţiune. Acum, noi vom vorbi despre când veniţi în Duhul Sfânt. Acum, voi v-aţi ţinut în jurul adunării de mult timp..."

E-172 Şi voi aţi văzut oamenii aceia. Ei vor sta în jur; ei nu vor să intre sau să iese. Ei apreciază Duhul Sfânt. Ei vor veni pe acolo. Şi poate Duhul Sfânt face ceva şi-omule, ei se ridică şi strigă, şi sar în sus şi-n jos pe podea la acesta, dar ei niciodată nu vor să-L primească ei înşişi. Nu, nu! Vedeţi? Şi ei vor zice, "Oh, da, asta-i bine. Oh, eu nu ştiu despre asta acum." Vedeţi, vedeţi, vedeţi? Credincioşi de margine. Doar aşa de apropiaţi încât ei pot să-L guste, dar totuşi ei nu-L primesc. Vedeţi? Acum, ei se ţin în jur în felul acela aşa de mult încât după o vreme ei sunt duşi complet. Eu pot chema numele la mulţi care au fost la tabernacol, care au făcut acelaşi lucru. Au căzut cu totul din nou, să se reînnoiască spre pocăinţă, nu mai este pocăinţă pentru ei. Ei doar au întristat Duhul la o parte de la ei. Ei au fost aşa de aproape încât...

E-173 Aici, dacă voi aţi deschide cu mine (voi nu aveţi timp eu ştiu, acum-dar dacă veţi deschide la peuteronom 1-ul capitol şi-l citiţi, veţi obţine acelaşi lucru. Însemnându-1 acum jos, Deuteronom 1-ul capitol. Acum, şi începeţi la versetul al 19-lea şi citiţi până la al 26-lea. Deuteronom... Voi veţi afla... Acum priviţi. Toţi din Israel... Ce fac acei oameni, ei au venit la Kadesh-barnea. Oh, eu văd ceva! Acest tabernacol această lume Penticostală este la Kadesh-barnea chiar acum. Aceea este exact corect, Frate Neville. Noi suntem la Kadesh-barnea, scaunul de judecată al lumii (era scaunul de judecată).

E-174 Iar spionii au mers afară. Iosua a zis aici, "Acum, am trimis spioni..." – sau Moise, adică, "Am trimis spioni-doisprezece¬unul din-un om din fiecare din seminţiile voastre. I-am trimis să spioneze ţara şi să aducă înapoi un raport." Este adevărat?
Şi când au venit ei înapoi, acolo erau nouă din doisprezece care au zis, "Oh, este o ţară bună, dar oh, milă, noi nu o putem lua. Oh, vai! Amoriţii sunt acolo, şi noi părem ca lăcustele pe lângă ei. Ei sunt oameni înarmaţi. Zidurile lor sunt mari. Oh, este prea-păi, aş fi dorit să fi murit acolo jos în Egipt în loc ca tu să ne aduci aici afară."

E-175 Păi, micuţul bătrân Caleb şi Iosua au sărit sus acolo şi i-au liniştit; au zis, "Noi suntem mai mult decât în stare să o luăm." Da, domnule! Acolo este aceea. Acum priviţi. Ce s-a întâmplat? Caleb şi Iosua au ştiut că Dumnezeu le-a dat promisiunea acesteia: "Mie nu-mi pasă cât de mare este, cât de multe sunt obstacolele, cât de înalte sunt ele, cât de mari sunt ele, asta nu are nimic de-a face cu aceea. Dumnezeu a zis aşa, şi noi o putem lua." Şi ştiţi voi că ei erau singurii doi oameni care-din acei două milioane şi jumătate care au trecut vreodată în ţară? Deoarece ei şi-au ţinut credinţa în ce a spus Dumnezeu de a fi Adevărul. Amin!

E-176 Tabernacolul, chiar acum, stă la Kadesh-barnea. Priviţi, oamenii aceia erau aşa de aproape încât ei chiar au gustat strugurii din ţară. Ei au mâncat strugurii. Când Caleb şi ceilalţi au mers dincolo şi au adus înapoi strugurii, oamenii aceia au tras jos câţiva şi i-au mâncat. "Oh, ei sunt buni, dar noi nu o putem face." "Ei care au gustat lucrarea bună a lui Dumnezeu, au gustat din Duhul Sfânt, au văzut bunătatea Lui, au gustat din El, au gustat din Cuvântul lui Dumnezeu..." Vedeţi aceea? Nici unul din oamenii aceia, la nici unul din ei nu le-a fost permis să treacă dincolo. Ei au pierit în ţara lor proprie, aici în pustie. Ei nu au trecut dincolo, deşi ei au fost destul de aproape să-L guste, dar nu aveau suficient har şi credinţă să-L ia. Aceea este ceea ce este.

E-177 Acum. Acum ascultaţi la acea scumpă persoană care a scris această scrisoare. Să citim doar versetul următor. Priviţi doar un minut. Urmăriţi-l pe Pavel. Acum să citim al 7-lea:
Căci pământul... bea ploaia care vine adeseori peste el, şi rodeşte ierburi ca hrană pentru cei pentru care este pregătit, primeşte binecuvântări de la Dumnezeu:
Dar acela care aduce spini şi mărăcini este respins, şi este aproape să fie blestemat; al cărui sfârşit este să fie ars.

E-178 Acum, vedeţi ce spune el. Acum priviţi. Acolo era această întrebare de aici; acum, şi apoi vom încheia... Acest lucru parcă mă ucidea de mulţi ani.

E-179 Am mers la o adunare odată unde oamenii vorbeau în limbi la Mishawaka, Indiana. Acum, eu sunt înaintea propriei mele mulţimi. Voi i-aţi auzit pe oamenii aceia-m-aţi auzit spunând povestirea vieţii mele, şi despre omul de culoare care a zis, "Iată-l aici. Iată-l aici." Acum, eu am spus aceea.

E-180 Dar restul din ei: am văzut doi oameni. Ei erau... Unul dădea un mesaj, celălalt îl tălmăcea. Celălalt dădea un mesaj, iar celălalt îl tălmăcea. Şi frate, ei erau corecţi. Doar aceasta ... M-am gândit, "Dumnezeule! Eu niciodată nu am văzut aşa ceva." Am zis, "Eu sunt printre îngeri." M-am gândit, eu nu am văzut ceva... Unul vorbea, iar celălalt...

E-181 Şi eu am şezut acolo în spate cu un predicator mic bătrân, voi ştiţi. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... amândoi oamenii cândva şi-au dat mâinile. Eu nu am mai văzut astfel de oameni în viaţa mea. Ei vorbeau un mesaj, iar celălalt îl tălmăcea. Şi vai, vai! Aceasta era minunat! Unul vorbea iar celălalt tălmăcea. Amândoi... Şi ei doar se albeau ca varul când îşi ridicau mâinile sus. M-am gândit, "Oh vai, vai, unde am fost eu toată viaţa mea. Acesta este lucrul!" Am zis, "Doamne, Penticostalii au dreptate." Aceasta este exact corect.

E-182 Eu niciodată nu am văzut mult ci doar ce a fost chiar în jur pe aici, unde-poate două femei cu o misiune pe undeva... Iar ele se certau; şi una o numea pe cealaltă, "şorecar cocoţat," şi... Ştiţi, doar în felul acela, cumva certându-se una cu alta. Nu ca să desconsiderăm femeile acum sau nimic, ci doar... Aceasta-aceasta era jos în declin. Dacă careva din voi... Îţi aminteşti, Frate Graham. Tu erai doar un băieţel la timpul acela. Şi astfel, acela este felul cum a fost.
Şi eu am ascultat la aceea, şi m-am gândit, "Oh, Doamne, eu am dat de îngeri."

E-183 Într-o zi venind după colţul casei, cam a doua zi, am întâlnit pe unul din oameni. Eu am zis, "Bună ziua, Domnule."
El a zis, "Bună ziua." El a zis, "Eşti-cum te cheamă?"
Şi eu am zis, "Branham."
El a zis, "De unde eşti? De aici?"
Iar eu am zis, "Nu, eu sunt din Jeffersonville."
El a zis, "Păi, asta-i bine. Eşti Penticostal?"
Am zis, "Nu, domnule, nu sunt. Am zis, "Eu doar nu accept felul Penticostal de a primi Duhul Sfânt," Am zis, "oricum," am zis, "eu sunt aici să învăţ."

E-184 El a zis, "Păi, aceea este foarte frumos." Şi vorbind cu el, i¬am prins duhul (ca şi femeia la fântână), el era un Creştin real. Frate, vreau să spun că el a sunat în regulă. El era bun. Acum, voi toţi... Câţi aţi fost în adunările mele şi aţi văzut lucrurile acelea întâmplându-se? Vedeţi? Iar omul a fost perfect în ordine. Astfel atunci, eu-eu m-am gândit, "Acolo! Doamne, cât de minunat!"

E-185 Cam în acea seară, cândva după-masă, l-am întâlnit pe celălalt. Eu am zis, "Ce mai faci, Domnule?"
El a zis, "Ce mai faci? Cum te cheamă?" Şi i-am spus. Şi el a zis, "Ai... Eşti-eşti tu un Penticostal?"
Am zis, "Nu, domnule, nu chiar Penticostal, eu presupun că nu." Am zis, "eu doar sunt aici sus să învăţ."
El a zis-am zis-el a zis, "Ai primit cândva Duhul Sfânt?" Am zis, "Eu-eu nu ştiu." Am zis, "Conform cu ce aveţi voi toţi, eu presupun că nu."
Şi el a zis, "Ai vorbit vreodată în limbi?" Am zis, "Nu, domnule!"
El a zis, "Atunci tu nu-L ai."

E-186 Şi am zis, "Bine, eu-eu presupun că este corect." Am zis, "Eu nu ştiu. Eu doar am predicat de vreo doi ani, mai puţin," şi am zis, "Eu nu ştiu prea mult despre Acesta." Am zis, "Poate eu nu ştiu." Am zis, "Eu nu pot înţelege..." Din cauză că, eu încercam să-l ţin acolo (vedeţi?), să-l prind. Şi când l-am prins, dacă am mai întâlnit cândva un făţarnic, acolo era unul din ei. Soţia lui era cu părul negru; iar el trăia cu o femeie blondă, avea doi copii cu ea; şi vorbea în limbi, le tălmăcea tot aşa de perfect cât putea să fie. Şi am zis, "Acum, Doamne, în ce am intrat eu?" De la îngeri, eu nu ştiam în ce eram eu. Am zis, "Eu-eu-eu sunt fundamental; trebuie să fie Biblia. Trebuie să fie corect. Există ceva greşit pe undeva, Doamne. Cum putea fi aceea?"

E-187 Am mers la adunare în seara aceea, şi Duhul a coborât; şi frate, tu puteai să-L simţi! Şi Acesta era Duhul Sfânt. Da, domnule! Dacă El nu era, El mărturisea cu duhul meu că El era Duhul Sfânt. Şi eu eram doar un predicator tânăr, şi nu ştiam cum-mult despre o discernere a duhului. Dar eu şedeam acolo. Şi eu ştiu că tocmai Dumnezeul care m-a salvat, că era acelaşi simţământ... Am simţit de parcă mergeam prin acoperiş, era un astfel de simţământ minunat în acea clădire. Şi m-am gândit...

E-188 Cam 1500 din ei acolo. Şi m-am gândit, "Doamne, oh vai!" Două sau trei grupuri din ei s-au adunat împreună. Şi m-am gândit, "Spune, vai! Cum poate să fie? Acum, acel Duh măreţ în această clădire coborând aşa; şi aici, privesc la aceasta desfăşurându-se acolo sus, inşii aceia vorbind în limbi, tălmăcind, dând mesaj perfect-şi unul din ei un făţarnic iar celălalt un om adevărat al lui Dumnezeu." Şi m-am gândit, "Acum, eu sunt tot încurcat. Eu nu ştiu ce să fac."

E-189 Ei bine, imediat după aceasta, un bun prieten de-al meu, Fratele Davis (voi ştiţi), a început să spună că eu am fost o marionetă. Aceea este o jucărie de fetiţă, ştiţi. Şi astfel... eu eram necăsătorit. Şi astfel eu... El a început să se ia de mine, şi apoi a continuat, cumva să-şi râdă de mine.

E-190 Şi noi am avut puţină... Şi mama voastră şi noi toţi am avut mici adunări în jur în diferite locuri. Tabernacolul nu era-nu mergea la timpul acela, şi noi aveam mici adunări în diferite locuri. Şi în final într-o zi, după ce a fost zidit tabernacolul, cu mulţi ani mai târziu, am mers sus la Green's Mill la peştera mea să mă rog, deoarece Fratele Davis a zis nişte lucruri teribile despre mine în-în-în ziarul lui. Eu l-am iubit. Eu nu am vrut să se întâmple nimic, şi eu-eu am mers acolo sus să mă rog pentru el. Şi am mers acolo sus, şi am intrat în peşteră. Şi am stat acolo vreo două zile. Şi am zis, "Doamne, iartă-1. El-el nu vrea să spună-spună aceea." Şi m¬am gândit, "Tu ştii..." Eu tocmai s-a întâmplat să mă gândesc la o Scriptură.

E-191 Şi am mers afară. Şi acolo era un buştean (buşteanul acela încă zace acolo, am fost pe el aici nu de mult) jos de pe munte şi zace peste o cărare mică care vine în jur de la pârâu. Şi eu doar am încălecat buşteanul, mă uitam peste munţi departe înapoi-înapoi acolo, şi mi-am aşezat Biblia aşa afară. M-am gândit, "Tu ştii..." Mă gândeam la o Scriptură: "Căldărarul, el mi-a făcut mult rău, şi a zis lucruri." Voi ştiţi... M-am gândit, "Eu cred că eu doar voi citi asta." Eu am deschis Biblia, şi am zis, "Ei bine..." Mi-am şters faţa, iar vântul bătea, şi el a deschis-o la Evrei 6. "Ei bine," Am zis, "nu-i acolo unde este aceasta." Şi am aşezat-O înapoi aşa. Iar vântul a bătut din nou şi a deschis-O înapoi din nou. Şi am zis, "Acum, asta este ciudat, vântul o suflă înapoi în felul acela." Deci m-am gândit, "Păi, eu cred că o voi citi." Şi a zis:
Căci este imposibil pentru acei care au fost odată luminaţi, ... făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, şi au gustat... Cuvântul lui Dumnezeu, şi lucrul lumii care vine.
M-am gândit, "Ei bine, eu nu văd nimic cu aceea." Am citit-o înainte în jos, restul capitolului. Nimic în el. Am zis, "Ei bine, aceea este-aceea o stabileşte pentru aceea." Şi eu-eu am văzut-o în felul acesta, şi a mers înapoi din nou. Şi am ridicat¬o, şi m-am gândit, "Ei bine, ce este asta?" Am continuat să o citesc, şi s-o citesc, şi s-o citesc. Am zis, "Ei bine, eu nu pot înţelege." Apoi am continuat... Şi am citit înainte în jos:
... este aceasta imposibil pentru acei care sunt odată luminaţi, ...
A venit înainte aici jos la un loc aici unde a zis:
Şi pământul... bea din ploaia care vine deseori peste el, să rodească ierburi ca hrană pentru cei care-l pregătesc, primeşte binecuvântare de la Dumnezeu:
Dar acela care rodeşte spini şi mărăcini este respins, şi ... aproape să fie blestemat; al cărui judecată este să fie ars.

E-192 Am zis, "Mă întreb ce înseamnă asta?" Eu doar... Acum, eu nu mă gândeam la nimic acolo sus. Doar gândiţi-vă atunci... Şi tocmai atunci aşa cum stăteam acolo, mă gândeam că Domnul îmi va da o viziune despre Fratele Davis şi cei de acolo jos. Şi eu şedeam acolo; m-am uitat, şi am văzut ceva întorcându-se dincolo de scorbura din faţa mea. Şi acela era un pământ întorcându-se. Şi am văzut că era totul sfărâmat, doar părea ca şi cum era tot arat. Şi un Om a mers înainte cu un¬un-un lucru mare în faţa Lui plin cu sămânţă, şi El arunca sămânţa peste tot pe pământ aşa cum El mergea. Şi el a mers în jur peste curbura pământului, şi El a plecat din vederea mea. Şi îndată ce El s-a dus din vederea mea, iată că a venit un om cu o înfăţişare furişată, îmbrăcat în haine negre, mergea aşa în jur, mergând [Fratele Branham face sunete să ilustreze – Ed.] aruncând seminţe rele [Fratele Branham repetă sunetele – Ed.] Şi eu l-am urmărit, şi aşa cum pământul a continuat să se învârtă în jur...

E-193 După un timp a ieşit grâul. Şi când a ieşit grâul, de acolo au ieşit şi mărăcini, şi scăieţi, şi spini, şi buruiană puturoasă şi fiecare lucru creştea, laptele cuculul, şi de toate creşteau în grâu. Şi ele creşteau toate împreună. Şi acolo a venit o foarte, rea secetă, şi grâuleţul şi-a aplecat capul aşa, şi micuţul mărăcine, şi scăietele, spinii, ei îşi aveau capul aplecat. Fiecare buruiană doar [Fratele Branham face un sunet gâfâitor – Ed.] respirând aşa. Voi doar le puteaţi auzi. Şi ele chemau după ploaie, ploaie.

E-194 Iar după o vreme, pe acolo a venit un nor imens mare, şi apa doar a căzut şuvoi. Şi când ea a căzut acolo, grâul acela a sărit în sus şi a început să ţipe, "Glorie, Aleluia, Laudă Domnului!" A sărit şi micuţa buruiană puturoasă şi a strigat, "Slavă, Laudă Domnului, Aleluia!" Spinii şi toţi aceia, dansau peste tot în jur peste câmp strigând, "Glorie, Aleluia, Laudă Domnului!"
Ei bine, am zis, "Eu nu pot pricepe asta."

E-195 Viziunea m-a părăsit; apoi eu am căzut înapoi pe aceea din nou: "Mărăcinii care sunt aproape să fie respinşi..." Atunci am priceput-o. Cei... Isus a zis, "Ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept." Un om poate şedea în adunare, poate vorbi în limbi, poate striga şi acţiona întocmai ca ceilalţi dintre ei cu Duhul Sfânt veritabil şi totuşi să nu fie în Impărăţia lui Dumnezeu. Aceea este exact corect. Nu a spus Isus, "Mulţi vor sta în ziua aceea şi vor zice, "Doamne, nu am scos eu draci în Numele Tău; nu am profeţit eu (predicat) în Numele Tău; nu am făcut eu multe lucrări puternice în Numele Tău?" Isus a zis, "Depărtaţi-vă de la Mine, voi lucrători ai fărădelegii, Eu nici măcar nu v-am cunoscut." Ce spuneţi despre asta?

E-196 Aici este exact ce înseamnă aici. Vedeţi? Ei au gustat ploaia bună din Cer. Dar de la început, ei au fost greşiţi. De la început obiectivele lor nu au fost corecte; motivele lor nu au fost drepte. Aceea... Voi nu puteţi spune... Voi ştiţi, la recoltat el a zis, "Să mă duc şi să le smulg afară?"

E-197 El a zis, "Lăsaţi-le să crească împreună, iar în ziua aceea aceşti spini şi scăieţi vor fi arşi împreună, iar grâul va merge în grânar." Acum, cum veţi şti care este un spin, sau care este un scăiete, sau care este un grâu? "După roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi, Frate, Soră, un pom bun nu poate rodi rod rău. Nu contează, undeva pe lângă drum, aceasta te va ajunge din urmă. Astfel, voi în căutarea botezului Duhului Sfânt... Mă bucur de cine a scris asta. Vedeţi?

E-198 Acum, acei credincioşi de graniţă acolo în urmă, ei erau chiar cu ei. Ei erau tăiaţi împrejur cu tăierea lor. Ei au mers drept acolo la ţara pe care Dumnezeu le-a promis-o, chiar până la marginea ei. Mulţi oameni umblă sus până la marginea aceea. El va umbla drept sus până la botezul Duhului Sfânt şi-l va respinge. El nu vrea să renunţe. El va păşi chiar sus până la botezul Scripturii în Numele lui Isus Cristos, şi îşi va întoarce spatele, şi îl respinge să se păzească să nu-l vadă.

E-199 Nu există nici o Scriptură în Biblie unde cineva a fost vreodată botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, nici o Scriptură. Biserica Catolică a început-o, a venit afară în Luther, jos la Wesley, şi a tras înainte până aici. Aceea este exact corect. Dar ordinea Scripturală este Numele Domnului Isus Cristos. Acela-i botezul apostolic. Voi nu puteţi face aceea şi să staţi într-o denominaţiune. Asta-i adevărat.

E-200 Acum, voi vedeţi lucrurile acelea? Botezul Duhului Sfânt, darurile Duhului, lucrurile pe care Dumnezeu le aduce înainte... Roada Duhului este dragostea, bucuria, îndelunga răbdare (oh, voi ziceţi, "Dar Frate Branham, binecuvântat să fie Dumnezeu, eu sunt îndelung răbdător." Asta aşa se pare. Eu am mers sus la Ohio aici nu de mult, şi cineva m-a întrebat-a scris o scrisoare aici jos şi m-a întrebat dacă eu am botezat oameni în Numele lui Isus Cristos. Eu nu am spus un cuvânt. Ei au aflat oricum, şi şaisprezece lucrători cu care cooperam s-au retras. Aceea este îndelungă răbdare nu-i aşa!)-îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare, şi Duhul Sfânt. Vedeţi?

E-201 Oh, Frate, Soră, noi suntem-noi suntem la Kadesh-barnea. Voi gustaţi acum. Seara trecută Duhul Sfânt a coborât peste noi. A venit în noi-înăuntru ca un vâjâit de vânt. El s-a aşezat peste mulţi dintre voi. Astăzi lucrătorii au vizitat case aici şi acolo, punându-şi mâinile şi rugându-se pentru acei care caută Duhul Sfânt. Să nu luaţi un înlocuitor. Să nu luaţi vreun fel de gălăgie. Să nu luaţi vreun fel de senzaţie. Voi aşteptaţi acolo până când Dumnezeu v-a modelat şi v-a făcut o creatură nouă, v-a făcut o persoană nouă. Voi Îl gustaţi acum, doar Îl gustaţi, dar lăsaţi Porumbelul să vă conducă drept la masă, şi-şi Mielul şi Porumbelul şed jos împreună, şi sărbătoresc pentru totdeauna asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Căci El va sta când nu va mai fi cer sau pământ; Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne. Asta-i adevărat.

E-202 Vă rog să nu vă gândiţi că eu sunt radical. Dacă am fost, eu nu am intenţionat să fiu... Dacă eu... Eu sper că am răspuns la aceste întrebări; eu am răspuns, după cea mai bună cunoştinţă a mea.

E-203 Şi de aceea, în Evrei 6, dacă veţi vedea, Pavel vorbeşte către Evreii care au zis, "Ei bine, noi vom merge cu tine până aici." Ei vor veni sus. V oi vedeţi? A zis, "Acum, voi a ţi..." Cei care vin sus şi au gustat...

E-204 Eu tocmai s-a întâmplat să mă uit în spate în clădire. Ca să vă arăt dovada unui Dumnezeu Viu. Eu sper că eu nu fac aceasta că această persoană este vizibilă. Eu am venit de la o adunare nu de mult, şi am venit aici, şi v-am anunţat că un prieten bun, un amic de-al meu personal, un partener de vânătoare, un om a fost bun cu mine, un om care a fost la biserica mea, şi a fost fratele meu; eu l-am numit Busty. Numele lui era Everett Rodgers; a locuit în Milltown. Câţi vă amintiţi când am venit aici să anunţ aceasta? El zăcea aici în spital; doctorii l-au operat, l-au deschis, şi era aşa de plin de cancer ei doar l-au cusut înapoi. Au zis, "El se va diminua imediat; în câteva săptămâni el va fi dus; aceea va fi tot ce va fi de el. El va fi terminat, asta-i tot."

E-205 Vă amintiţi cum am stat aici pe platformă, m-am rugat pentru el? Am mers acolo jos şi am mers în cameră, ceva mă rodea în inimă? Am păşit în cameră, şi îndată ce am scos pe toţi afară aşa să pot... Fratele Everett era întins acolo. Şi vă amintiţi aceasta. Eu am păşit înăuntru; am zis, "Frate-Frate Busty." (Eu l-am numit Busty.)

E-206 Cu mult în urmă când noi aveam adunări în arbuşti acolo jos, toţi acei Metodişti acolo în spate pe deal (Gertie, unul din ei), strecurându-se în jur, privea pe furiş prin adăpostul de struguri să vadă ce voi spune eu, şi aşa, cu teamă că biserica Metodistă îi va excomunica. Şi apoi, am mers şi am avut o viziune acolo, şi am văzut carne toată îngrămădită într-o conservă. Eu am prins o grămadă de peşti şi i-am înşirat pe sfoară, i-am pus-pus pe aceste sfori, şi am legat sforile. Şi când m-am uitat... Şi toată aceasta era într-o viziune; Eu am lăsat-lăsat un grup de oameni stând sub tufele de arbuşti în seara aceea şi m-am dus sus pe vârful dealului la Fratele Wright. Şi ei nici măcar nu m-au putut găsi în dimineaţa următoare. Am zis, "Nici unul din voi să nu..."

E-207 În timp ce stăteam acolo predicând, iată că a venit acea Lumină; acel Stâlp de Foc atârnat chiar aici înaintea mea şi a zis, "Pleacă de aici şi du-te în pădure; Eu îţi voi vorbi." Era în aceeaşi zi, ziua următoare când ei m-au găsit sus pe deal. Şi eu eram acolo sus; mi-am ascuns maşina în buruieni; şi am fost sus pe un munte rugându-mă toată noaptea şi toată ziua următoare. Unii din ei au venit acolo sus-au găsit maşina şi au venit acolo sus... Aceea a fost ziua când Fratele Graham Snelling, de aici, a primit Duhul Sfânt şi chemarea în slujbă.

E-208 Acolo sus pe coasta dealului unde eu stăteam întins acolo, şi El-El mi-a spus diferite lucruri să fac şi ce comunicare am avut noi împreună. El mi-a dat o viziune despre vederea acestor peşti înşiraţi, a zis, "Aceasta este biserica ta din Miltown."
Şi patru sau cinci dintre ei au căzut jos; şi am zis, "Cine este acela?"
A zis, "Unul din ei este Guy Spencer şi soţia lui. Celălalt este un alt Spencer de acolo, şi ai lor." Şi El i-a spus pe cei diferiţi, care vor cădea jos.

E-209 Eu le-am spus; am zis, "Nici unul din voi să nu mâncaţi." Eu şi soţia mea nu am... Aceasta a fost înainte ca noi să ne căsătorim; şi ea a mers acasă să stea toată noaptea cu Sora Spencer, o femeie minunată. Minunat om, Guy Spencer este tot aşa un om plăcut ca unul care stă în pantofi de piele. Şi el-şi el a mers acolo jos, şi Opal a zis, "Acum, priviţi..." La Meda, ea a zis, "Acum, Meda, eu cred pe Fratele Bill." Ea a zis, "Dar când Opal devine flămândă, ea trebuie să aibe şuncă şi ouă." Astfel ea a mers acolo, şi îşi frige ouă şi şuncă, şi şade jos, şi începe să spună binecuvântarea, şi s-a aplecat peste masă, plângând, că nu putea să o atingă. Apoi ei au venit la vânătoare.

E-210 Şi acolo sus pe deal în ziua aceea, El mi-a spus exact ce se va întâmpla. El a zis, "Aceştia vor pleca, şi apoi aceştia vor pleca." Dar El avea o grămadă mare de carne conservată. El a zis, "Păstrează aceasta spre folosinţă pe mai departe pentru oamenii din Miltown." Iar cealaltă seară când l-am auzit pe Fratele Creech... El şedea aici seara trecută. Eu nu... Frate Creech, eşti aici în această seară? Când Fratele Creech a venit la mine, m-a sunat, şi Sora Creech, plângea; tatăl ei zăcea acolo. A zis, "Frate Bill, să nu-i spui. El este pe moarte." Zicea, "El este mâncat de cancer; doctorii l-au deschis, şi el este tot aşa de plin de cancer cât poate fi." Şi Will Hall (şi voi toţi vi-l amintiţi), când acelaşi doctor l-a deschis şi el a fost aşa de plin de cancer... eu am pornit să merg la vânătoare de veveriţe în dimineaţa aceea, şi am văzut merele acelea atârnând în cameră. (Vă amintiţi povestea aceea despre aceasta?) Şi acolo omul trăieşte astăzi. Aceea a fost cu ani în urmă. El şi Fratele Busty erau prieteni.

E-211 Şi eu am mers jos la spital, spitalul nou (am uitat cum îl numesc ei, acolo afară în New Albany) – spitalul nou. Şi am mers acolo să-l văd pe Busty; şi când am mers în cameră, am zis, "Frate Busty."
El a zis, "Frate Bill." Mi-a încleştat mâna cu acea mare strângere de mână; un veteran al Primului Război Mondial, nu să o spun în prezenţa lui, dar tot aşa o inimă bună cum întotdeauna bătea sub o cămaşă veche albastră. El mi-a apucat mâna. Eu am fost în casa lui; am mâncat în casa lui; am dormit în casa lui; tot aşa cum aş fi fratele lui. Copiii lui şi toţi, noi suntem doar-doar ca fraţii de sânge. Om minunat.

E-212 Şi el Dar el nu a venit niciodată înainte adânc cu Domnul. El Eu l-am botezat în Numele lui Isus Cristos. Dar în ziua aceea când acel predicator Metodist a zis, "Oricine care este botezat în Numele lui Isus Cristos, să iese de sub cortul meu." Aceea a fost în ordine. George Wright şi ceilalţi au ieşit afară. În după-masa aceea am mers jos acolo să botez în Numele lui Isus Cristos la Totten's Ford. Toată adunarea lui au intrat în apă şi au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Astfel eu doar am mers înainte. Aceea era în ordine. Dumnezeu să fie pentru voi, cine poate fi împotrivă? Eu nici măcar nu ştiu unde a mers omul, ce i s-a întâmplat.

E-213 Oricum, eu am mers în spital. Acolo era Busty întins acolo aşa de plin de cancer, încât doctorii nici măcar nu ar-nu au făcut nimic ci doar să-l încopcie laolaltă. Busty mi-a spus; el a zis, "Frate Bill, aceasta este pentru un scop. Ceva s-a întâmplat."
Am zis, "Da, Busty." Am început să simt Duhul acela ca acel vâjâit de vânt despre care am vorbit, ştiţi, venind înăuntru.
El a zis... Când am păşit aici înăuntru, acolo era un curcubeu în acel colţ, stătea în acel colţ. Un curcubeu este un legământ; legământul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu mine pe muntele acela în ziua aceea. Mi-am pus mâinile peste Fratele Busty şi m-am rugat pentru el.
Doctorii zic, "El se va stinge. El doar va merge în jos. Nu există nimic de făcut... El va fi dus doar în câteva zile." Iar Busty Rodgers... Aceea a fost cu săptămâni şi săptămâni şi săptămâni în urmă, şi Busty Rodgers, şade chiar în spate aici în biserică în seara aceasta, sănătos şi voinic aşa cum l-am văzut vreodată să arate în viaţa mea. Ridică-te, Frate Busty. Iată-l acolo. Să-i dăm laudă lui Dumnezeu, cu toţii.
Ei erau adunaţi în camera de sus,
Toţi rugându-se în Numele Lui.
Botezaţi cu Duhul Sfânt,
Şi putere pentru slujire a venit.
Acum, ce a făcut El pentru ei în ziua aceea,
El va face pentru voi la fel.
Sunt bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Sunt unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Deşi aceşti oameni pot să nu pretindă a fi,
Sau să se fălească de faimă lumească,
Ei cu toţii şi-au primit Rusaliile lor,
Botezaţi în Numele lui Isus.
Şi ei spun acum şi departe şi pe larg,
Că puterea Lui încă este aceeaşi.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Sunt unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Acum, vino fratele meu, caută această binecuvântare
Care-ţi va curăţi inima de păcat,
Care va începe clopotele bucuriei să sune,
Şi-ţi va ţine sufletul înflăcărat.
Oh, el arde acum în inima mea,
Oh, slavă Numelui Lui.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Să o cântăm!)
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Câţi sunteţi unul din ei, ridicaţi-vă mâna? Oh, Doamne! Oh, cât sunt de bucuros că sunt unul din ei.)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Ei erau adunaţi în acea cameră de sus,
Toţi rugându-se în Numele lui.
Ei au fost botezaţi cu Duhul Sfânt,
Atunci putere pentru slujire a venit.
Acum, ce a făcut El pentru ei în ziua aceea,
El va face pentru voi la fel.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Acum, în timp ce noi cântăm acel cor din nou, eu vreau ca fiecare din voi să se întoarcă în jur, şi să daţi mâinile cu cineya de lângă voi, şi ziceţi, "Eşti tu unul din ei?" Înţelegeţi? În regulă.
Oh, unul din ei (Eu ştiu că tu eşti, Frate... ? ... Eu ştiu că tu eşti, Frate... ? ... ) [Fratele Branham dă mâinile cu cei de lângă el – Ed.] ... unul din ei;
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."

E-214 Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi Aunul din ei. La câţi v-ar place să fiţi unul, ridicaţi-vă mâna? În regulă. Acum, eu voi cânta aceasta pentru voi:
Atunci vino fratele meu, caută această binecuvântare
Care-ţi va curăţi inima din păcat,
Care va începe clopotele bucuriei să sune,
Şi va ţine sufletul tău în flăcări.
Oh, el arde acum adânc în inima mea,
Oh, glorie Numelui Lui.
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei." (Aleluia!)
Unul din ei, sunt unul din ei,
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."

E-215 Amintiţi-vă ce a spus fetiţa, "Petru, nu eşti tu unul din ei?" Sunt aşa de bucuros, voi nu? Voi ştiţi, că Petru a zis în ziua Cincizecimii, "Aceasta este Aceea!" Acum, eu întotdeauna am zis, "Dacă aceasta nu este Aceea, sunt bucuros că am aceasta, aşteptând pentru Acela să vină." Asta-i adevărat. Eu sunt bucuros de aceasta.
Căci sunt unul din ei, sunt unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."
Oh, unul din ei, unul din ei;
Sunt aşa de bucuros că pot să spun, "Sunt unul din ei."

E-216 Oh, nu este aceasta minunat, şezând împreună în loc ceresc în Cristos Isus, împărtăşindu-ne cu Duhul, împărtăşindu-ne asupra Cuvântului, vorbind despre lucrurile bune care vor veni. Este aşa de bine. Sunt aşa de bucuros să ştiu asta, voi nu? Nu sunteţi bucuroşi că sunteţi un Creştin? Nu sunteţi bucuroşi că păcatele voastre sunt sub Sânge? El va veni într-una din aceste zile, iar noi ne vom duce cu El. Atunci gândiţi-vă, toată bătrâneţea va cădea din noi; toate bolile, toată năpasta, toată viaţa muritoare se va schimba. Oh, Doamne! Eu doar mă pot gândi la scumpii fraţi bătrâni care au stat aici. Îmi amintesc... Câţi vă amintiţi de Rabbi Lawson? Doamne, aproape voi toţi. Parcă-l văd cum îşi atârna bastonul acela vechi chiar aici. Şi eu şedeam acolo în spate. El cânta acest cântecel... (Doar un minut Teddy, Frate.) Eu voi încerca-vedeţi dacă eu aş putea să obţin tonul acestuia. Eu nu ştiu.
Acolo mă aşteaptă un mâine bucuros,
Unde porţi de perle se deschid larg,
Şi când eu traversez acest văl de întristare,
Eu mă voi odihni pe cealaltă parte.
Într-o zi dincolo de ajungerea omuleţului muritor,
Într-o zi, Dumnezeu numai ştie doar unde sau când,
Roţile vieţii muritoare vor sta toate liniştite,
Atunci eu voi merge să locuiesc pe dealul Sionului.

E-217 Aceste roţi mici care se învârtesc în noi-văz, gust, pipăit, miros, şi auz, aceste simţuri mici şi roata care se învârteşte în viaţa aceasta muritoare, într-o zi ele vor sta liniştite. Atunci eu, însumi, şi voi, vom merge să locuim pe dealul Sionului. Oh, eu iubesc asta; voi nu? Ştim că noi avem acea siguranţă binecuvântată. În regulă. Câţi ştiţi cântarea noastră veche de botez? Acum, noi vom schimba aceea. Să luăm cântarea noastră de eliberare:
Ia Numele lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi al vaietului;
El îţi va da bucurie şi mângâiere,
Ia-l oriunde te duci.
Ia Numele lui Isus cu tine. Doar faceţi asta, aşa cum vă duceţi. În regulă, cu toţii împreună acum. Să nu uitaţi, la ora 8 dimineaţă cartonaşele de rugăciune vor fi date pentru adunare. Adunarea va începe la 9:30. Eu voi predica la 10:00. Serviciul de rugăciune va începe pe la ora 11.
Mâine după-masă-mâine seară va fi un mesaj evanghelistic la tabernacol. Iar mâine seară, voi toţi care v-aţi pocăit de păcatele voastre şi nu aţi fost botezaţi, acolo va fi-bazinul va fi deschis; noi vom boteza oamenii în Numele Domnului Isus Cristos.
Fiecare împreună acum, în timp ce cântăm cât putem de tare. Frate Busty, tu nu ştii cât de bucuros sunt şi mulţumitor lui Dumnezeu. Ştiţi, el a mers sus la doctor. Şi ei îmi spun că doctorul s-a uitat la el, şi doar nu ştia ce să creadă. El nu a crezut că el era acelaşi om. Oh, nu este secret ce poate face Dumnezeu. Nu este adevărat? În regulă.
Ia Numele (Sunaţi afară!) lui Isus cu tine,
Copil al întristării şi nenorocirii;
El îţi va da bucurie şi mângâiere,
Acum, ia-l oriunde te duci.
Nume scump (Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume scump (Oh, Nume scump!), O ce dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
În regulă. Eu predau serviciul acum păstorului. El va avea câteva cuvinte, sau va vorbi ca cineva să ne elibereze, orice este în gândul lui.

Up