Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers
Data: 59-1223 | Durată: 2 oră 5 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Tu ai ceva despre ce să predici? [Cineva zice, "Nu, domnule." – Ed.] Dar Fratele Beeler acolo? ["Nu ştiu despre el."] Frate Beeler, ai tu un mesaj pentru seara aceasta? [Fratele Beeler zice, "Nu, domnule."] Eu-eu sunt puţin cam răguşit. Eu am avut câteva-încă câteva întrebări. Dacă ei nu au... Dacă unul dintre aceşti fraţi va prelua şi să predice, eu aş fi bucuros.
Acum, să nu vă stârniţi. Aceasta nu este o... Aceasta e doar o pânză pentru rugăciune care merge în Africa. Aceasta va fi tăiată toată în pânze de rugăciune, şi ei au vrut să mă rog peste ea aici în seara aceasta, plus ceva plicuri pline. Şi m-am gândit că noi vom dedica toată aceasta Domnului. Aceasta toată urmează să fie tăiată să meargă înaintea mea în Africa. Acum, voi ştiţi câte pânze de rugăciune care urmează să se facă când se ia o bucată aşa de mare, mii de ele. Fratele Fred a adus şapte sute zilele trecute într-un pliculeţ cam aşa. Şi vă puteţi imagina ce această-câte va merge să facă aceasta. Astfel noi suntem... Doar după puţin, păi, noi ne vom ruga peste aceasta.

E-2 Acum, eu sunt doar puţin răguşit, dar am zis că voi veni înapoi să răspund la unele din aceste-aceste întrebări cât puteam de bine. Iar acum, întotdeauna, când vin aceste treziri, începe puţină stârnire. Şi eu vreau-m-am gândit că poate aceasta cumva ar netezi-o cu biserica în seara aceasta, voi ştiţi, căci uneori ceva ar fi putut să se spună care biserica nu a înţeles-o. Şi ei vă dă o şansă să vă scrieţi propria voastră întrebare acum. Eu vi le voi da pe acelea pe care eu le am; şi apoi, dacă voi aveţi ceva de felul acesta, voi nu va trebui să o scrieţi.
Şi atunci una din ele este: Te rog explică Romani 7:25.
Următoarea: Tu ai zis că o persoană poate trăi aşa de aproape de Dumnezeu încât el nu a păcătuit.
Ce asemănare vom avea noi în înviere?
Frate Branham, ce trebuie o persoană să facă când ei au urmat toate instrucţiunile pe care tu le-ai învăţat; şi apoi, cum primeşti tu Duhul Sfânt?
Te rog explică Evrei 6:4 şi să compari aceasta cu Evrei 10:26.
Şi: Ce înseamnă prin predestinare înainte de întemeierea lumii; şi unde ai găsi tu aşa ceva în Biblie?

E-3 Şi Soră Mc... Nu, aceea este-aceea este o cerere de rugăciune.

E-4 Acum, acelea erau întrebările noastre pe care le avem pentru seara aceasta. Dacă voi aveţi alta în timp ce noi avem doar un mic preliminar aici, ei bine, voi aduceţi-o sus, şi noi doar vom încerca... Acum, dacă există vreo întrebare în mintea bisericii privind orice care-care avem noi, păi nouă doar ne-ar place să-să fim în stare să-să vă ajutăm cât am ştiut noi de bine. Vedeţi?

E-5 Şi eu vreau ca întotdeauna să vă amintiţi că ceea ce spun eu aici, eu nu spun că acela este în mod accentuat Adevărul şi fiecare lucru. Este din câte ştiu eu mai bine Adevărul accentuat al acestuia. Eu-eu aş putea fi greşit tot aşa ca oricare alt muritor, dar eu doar, Frate Jackson-doar încerc să o explic în felul cum mă gândesc că este corect (voi vedeţi?), felul cum o văd eu, Frate Mike, în Biblie, doar... Şi studiind aceste lucruri, eu doar nu o iau dintr-un loc. Eu-eu merg înapoi şi o aduc afară din Geneza, şi o aduc prin Apocalipsa, chiar drept prin Biblie.

E-6 Şi apoi, voi aţi putea aduce-chiar subiectul prin ea. Dar, dacă el nu coincide cu restul din Aceasta înăuntru acolo, restul Scripturii, atunci acesta ar fi greşit oricum. Dacă l-aţi adus oriunde, el trebuie să-el trebuie să se potrivească cu tot restul Scripturilor. Voi înţelegeţi? Şi toată Scriptura se va potrivi împreună dacă Ea este pusă corect împreună, dacă... Ea este întocmai ca un joc mare de cuburi. Şi eu nu vreau să spun... Dacă eu spun greşit, atunci Dumnezeu să mă ierte. Scriptura este ceva ce se aseamănă cu un joc de cuburi. Vedeţi? Aceea... Ea este toată desfăcută şi doar amestecată într-o cutie, şi este nevoie de Duhul Sfânt să aşeze acelea împreună. Vedeţi? Şi-şi noi nu o putem face. Acum, acolo nu sunt 969 de interpretări diferite la Ea, pentru că Biblia a zis că Scriptura nu este de interpretare personală. Ea este chiar în felul cum este Ea scrisă. Noi doar O credem să... (Îţi mulţumesc, Frate Pat.) Noi... Ea este doar în felul cum Ea este-Ea este scrisă în Biblie; acela-i felul cum trebuie noi să O luăm, în felul acela. Deci dacă noi încercăm să O facem să spună ceva aici, ei bine, Ea nu va zice acelaşi lucru dincoace atunci. Vedeţi, dacă noi¬dacă noi punem... Voi trebuie să faceţi Scriptura să răspundă Ea însăşi aici, să răspundă Ea însăşi aici, să răspundă Ea însăşi aici, doar fiecare să meargă drept în locul Ei să O facă toată să se potrivească împreună.

E-7 Iar acum, m-am gândit poate... eu urma să vorbesc şi am spus că voi vorbi în seara aceasta, Noi Am Văzut Steaua Lui În Răsărit, şi Am Venit să ne Închinăm Lui; dar eu doar nu am suficient glas, şi atunci, să fac asta. Eu m-am încălzit aici într¬o seară şi am ieşit afară. Şi am fost aşa de înfierbântat când am intrat în maşină, încât doar am aburit-o până sus. Am lăsat geamul în jos şi am plecat acasă. Ei bine-eu cred că aceea a fost o joi sau vineri seara. Chiar în seara următoare, am început să devin-ziua-am început să devin puţin răguşit, ca un fel de ... Oh, aceasta este ... eu nu-nu bolnav, nu febră, nu boală, nu răceală; ci este doar ca o-ca o laringită în gât doar de la vorbire şi-şi răneşte prin a predica tare, şi apoi-şi apoi s-a răcit. Dar va fi-va fi în ordine într-o zi sau două, poate pe duminică. Eu aş putea veni jos să ajut pe Fratele din nou. După ce el termină cu predicarea lui, eu voi cerceta în jur şi să văd ce altceva a mai rămas.

E-8 Şi apoi-şi apoi eu vreau ca toată biserica să primească Duhul Sfânt. Acum, nora mea şade aici. Nu pentru că ea este nora mea, nu pentru că ea este aici, ea este una dintre cele mai fine fete de care ştiu eu; ea este o fată grozavă, Loyce. Şi ea a crescut din mari lucruri din provenienţa ei, de unde ea a trebuit să vină dintr-o familie care nu se închinau lui Dumnezeu şi aşa mai departe. Îmi pare rău pentru copilă, că a trebuit să crească aşa. Iar acum, ea caută după Duhul Sfânt, şi a postit până când de-abea că mai poate sta în picioare, postind şi rugându-se pentru Duhul Sfânt.

E-9 Sora mea, Dolores, ea a zis, "Bill, eu doar... Când biserica era-puterea era în biserică," ea a zis, "eu doar am simţit că aş putea să zbor. Şi apoi, când fiecare-Duhul Sfânt a început să coboare peste oameni," a zis, "eu doar am stat acolo şi am privit în jur." Vedeţi? Ei bine, vedeţi, şi întrebarea aceea este aici în seara aceasta, despre aceea. Astfel m-am gândit poate că aceea ar putea ajuta biserica să-să primească. Şi acum, eu nu vreau să iau o adunare de rugăciune de miercuri seara şi să o împart în aşa ceva, dar eu-eu vreau să fiu sigur că biserica înţelege cu desăvârşire aceste lucruri (voi vedeţi?), înainte...

E-10 Şi eu tocmai am vorbit cu un doctor aici duminică, a venit înapoi în spatele bisericii aici într-o-înapoi aici în spatele bisericii. El era un doctor medical. El a condus tot drumul din {unde este cartierul general al Adunării lui Dumnezeu acum? În... ) Springfield, Missouri, să participe la adunare.
Şi el a zis, "Frate Branham..." (Acum aceea este de la cartierul general al Adunărilor. Şi el a zis, "Toată viaţa mea m¬am întrebat despre aceea." Zicea, "Este de prima dată când am fost stabilit vreodată pe aceasta în viaţa mea." El a zis... M-a întâlnit acolo în spate în cameră, şezând, un doctor medical.

E-11 Şi-şi astfel, Fratele Mercer şi Fratele Gene Goad acolo în spate cu înregistratoarele... Chiar acum, Fratele Mercer a zis că el a obţinut cel mai bine din adunare unde-unde noi am explicat că-că atunci când Duhul Sfânt a venit în adunare şi-şi S-a rupt, şi Dumnezeu S-a împărţit printre poporul Lui... Ei bine, aceea este doar ceea ce face El. Şi apoi, când poporul lui Dumnezeu începe să se adune înapoi împreună, acolo este unitate, acolo este putere. Vedeţi? Şi oricând poporul lui Dumnezeu se adună împreună complet, eu cred că învierea va avea loc atunci. Acolo va fi un timp de răpire când Duhul Sfânt începe să o adune sus. Ei-aceasta va fi în minoritate, desigur, dar acolo va fi o mare strângere.

E-12 Acum, aceste pânze de rugăciune care sunt trimise, Glasul Vindecării... Eu sunt chiar imediat, la începutul anului, dacă Domnul voieşte, eu-eu voi merge în Kingston, Jamaica, în Haiti, şi de acolo... Preşedintele din Haiti mi-a trimis o invitaţie, cu o-cu toată miliţia lor pentru protejare. Ei au o revoltă acolo. Şi ce este aceasta, el vrea ca noi să venim cu acest fel de slujbă, despre care el a auzit că a fost acolo în-în San Juan anul trecut când noi am fost acolo. El a zis că a crezut că acela era singurul lucru care-i va salva ţara. Vedeţi?

E-13 Acum, dacă am un prieten Catolic şezând aici, eu nu spun aceasta pentru-să te insult sau ceva; eu nu o intenţionez în felul acela. Dar biserica Catolică încearcă să pună stăpânire pe Haiti (vedeţi?); şi singurul lucru care o ya salva, va fi o trezire Protestantă, zguduitoare chiar acum. Înţelegeţi? Şi el a fost foarte plăcut, şi eu îl apreciez. Şi astfel eu i-am spus, în timpul săptămânii de Crăciun şi următoarele zile acum, poimâine, noi vom merge cumva să postim şi să ne rugăm, şi să vedem încotro ne v-a călăuzi Domnul.

E-14 Apoi America de Sud... Iar apoi, mă simt hotărât călăuzit să merg la-la Norvegia. Eu doar sunt hotărât călăuzit să merg la Norvegia în acest an, iar apoi, şi Africa. Şi aceasta este-va fi tăiată în fâşii mici şi trimise în Africa înainte de adunare. Aşa este cum mulţi oameni... Voi puteţi obţine o idee generală despre câţi oameni cer după pânze de rugăciune acum când aud că vii acolo (vedeţi?), doar-doar iau contact din nou. Astfel acestea sunt pânze mici care sunt tăiate de asemeni şi gata să fie trimise afară la-la diferiţi oameni.

E-15 Astfel împreună cu această Biserică mare a Viului Dumnezeu, să ne plecăm capetele doar un moment acum. Şi fiecare din voi în felul vostru propriu, rugaţi-vă ca Dumnezeu să ungă aceste pânze. Acum, mai întâi eu citez Scriptura că "De pe trupul lui Pavel ei au luat batiste sau şorţuri, şi le-au pus peste bolnavi, şi duhuri rele au ieşit din oameni, şi boli; iar ei au fost vindecaţi."

E-16 Doamne, pe această masă mică care a stat aici în toţi anii aceştia, şi cum ne-ai binecuvântat Tu aşa de mult, şi Evanghelia a mers constant peste aceasta, şi... Dacă această măsuţă ar putea măcar să aibe ochi sau ar putea să vorbească, ea ar putea spune despre sute de mari minuni care au fost înfăptuite chiar înaintea ei: infirmi, şchiopi, orbi, ţintuiţi de cancer. Şi puterile Dumnezeului cel Viu s-au făcut cunoscute în această clădire mică. Şi Dumnezeule Tată, noi doar Îţi mulţumim pentru toate aceste lucruri.

E-17 Iar acum, biserica s-a adunat împreună în seara aceasta să Ţi se închine. Noi am venit pentru-să răspundem la întrebări care s-au pus. Este sinceritatea şi inimile oamenilor că aceste lucruri îi nedumeresc în mintea lor. Şi Doamne, ne dăm seama, că dacă ceva ne intrigă, noi nu putem avea credinţă, atât timp cât există o îndoială. Deci noi nu vrem ceva îndoieli.

E-18 Doamne, noi vedem nevoia botezului Duhului Sfânt printre oamenii noştri şi prin această biserică. Şi noi-noi nu vrem vreo îndoială în mintea lor. Noi vrem totul clarificat, aşa ca ei să ştie ce este când El vine, şi să ştie că Acesta este pentru ei.

E-19 Iar apoi, dincolo de mare, acolo departe în acele jungle întunecoase unde se bat tobele, şi leproşii zac peste tot în jur în-sub copaci, şi muştele prosperă, şi-şi picioarele lor cad şi urechile sunt mâncate şi feţele lor mâncate, de lepră. Duhoare, Doamne, încât tu abia poţi veni în apropiere de un bloc de oraş de ei [un bloc de oraş este distanţa dintre două străzi laterale – Trans.]. Şi sărmanii copilaşi fără hrană, fără haine... Şi ei mă iubesc, Doamne. Şi ei-ei au crezut slujba, după ce Puterea Dumnezeului cel Viu a vindecat pe aşa de mulţi din ei. Şi eu nu am avut odihnă în duhul meu din ziua când am părăsit Africa, ştiind că acei sărmani, oameni deprimaţi sunt în acea stare teribilă de acolo, şi trăiesc în condiţii superstiţioase. Şi doctorul vrăjitor, cu oase umane bătându-le în degetele lui, şi cheamă duhurile rele, şi oh, ce un-ce loc, şi apoi să te gândeşti, că aici în America, sunt biserici frumoase şi locuri mari. Şi, Dumnezeule, şi să ştim că acei oameni săraci sunt aşa de nevoiaşi, văzându-i că vin la adunare, se pun unul peste altul, şi mulţi din ei mor zăcând acolo, doar încercând să audă câteva cuvinte de la cineva despre care ei au spus că Te cunoaşte. Inimile lor au început să se ridice, Doamne, de când Mesajul şi scrisorile cutreieră toată Africa acum. Focurile, se pare că, încep să se aprindă din nou.

E-20 Şi marea Ta biserică de acolo, care era o biserică puternică, s-a rupt în bucăţi, o Dumnezeule, şi a separat una în mai multe din aptitudinile celor formale, şi-şi ceilalţi încă încearcă să ţină de Adevăr şi de Duhul. Iar acum, mii trimit înăuntru acum; ei vor ,Pânze de rugăciune repede care este-peste care m-am rugat. În aceste mici plicuri de aici sunt cererile noastre de rugăciune, de pacheţele mici care merg la cei nevoiaşi. Oh, Dumnezeu al Cerului care ai făcut cerurile şi pământul, eu te rog, Doamne, în Numele lui Isus ca Tu să sfinţeşti fiecare fir din aceste materiale. Şi fie ca Duhul Tău Sfânt să meargă cu fiecare fir din acesta, Doamne. Şi când este pus peste cel bolnav şi împovărat, fie ca duhurile rele să-i părăsească.

E-21 Gândindu-mă înapoi în junglele acelea unde vor merge aceste lucruri, multe din ele, unde ei-chiar se închină la diavolul. Mă rog, Dumnezeule, ca el să nu aibe nici un loc unde să stea, ca el să părăsească taberile, şi oamenii să fie aduşi la o cunoştinţă a Domnului Isus. Oferă aceasta, Doamne. Fie ca bolile lor să fie vindecate, necazurile lor rezolvate, şi sufletele lor salvate, iar Puterea lui Dumnezeu să aibe întâietate. Admite aceasta, Tată. Noi trimitem fiecare fir din aceste materiale ca o unitate. Multe licăriri mici de foc sunt aici în seara aceasta, Doamne, şi împreună noi trimitem rugăciunile noastre la Tine în folosul acestora, ca fiecare persoană să fie vindecată peste care se pun. În Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-22 Acum, mă puteţi auzi în spate, destul de bine acolo în spate acum în seara aceasta? Asta-i bine. Mă gândesc că vom fi aşa de fericiţi când noi obţinem o altă biserică aici, căci aceste lucruri mici ţin în jos, îţi taie glasul şi voi-voi aproape că nu-l puteţi auzi deloc.

E-23 Acum, îmi dau seama din nou în seara aceasta, eu-eu mă apropiu de terenuri... Fratele Wood, înainte ca eu să o uit, eu am batista aceea. Nu mi-ai dat tu o batistă pentru cineva? Sau acela erai tu? Cineva mi-a dat o batistă să o pun în buzunarul meu şi să o port, şi am avut-o de atunci, în timpul adunării. Eu nu ştiu cine era. Credeam că tu ai fost cel care ai zis, "Poartă-o în buzunarul tău pentru cineva." Unii... [Fratele Neville explică despre batistă Fratelui Branham – Ed.] A fost aceea? Fratele Jackson, ai avut tu o batistă pentru cineva? Asta este. În regulă. Aceasta... Ei bine, aceasta va fi chiar aici, Frate Jackson, dacă tu o doreşti. Şi acum, eu ştiu că cineva mi-a dat¬o, zicând, "Poartă-o în buzunar." Şi apoi, eu am pus-o în haina mea şi am uitat de ea.

E-24 Acum, la... Acum, dacă va voi Domnul, şi glasul meu este în ordine, ori duminică dimineaţa sau duminică seara, una, cu voia Domnului, eu vreau să vorbesc asupra mesajului de Crăciun pe care-l am pentru voi: Semnul Infailibil. Voi vedeţi? Eu încă am... Eu l-am atins diminică dimineaţa, şi apoi, ceva a lovit foc în inima mea. Şi eu doar am fost prea departe înainte cu mesajul să-l preiau din nou. Astfel eu-eu vreau să-l preiau duminică dimineaţa, cu voia Domnului, sau duminică seara, una. Astfel Fratele Neville şi eu vom conveni împreună asupra acelui timp.

E-25 Acum, aşa cum a spus Fratele Neville, şi tot aşa şi eu vreau să mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru aducerea aminte de Crăciun, felicitările voastre. Fratele şi Sora Spencer, am primit-o pe a voastră. Şi toţi ceilalţi diferiţi de aici care mi-aţi trimis felicitările voastre, pe aici, eu le apreciez şi darurile şi lucrurile pe care voi le-aţi trimis. Noi cu certitudine apreciem aceasta. De la-de la soţia mea, şi mine, şi-noi-şi copiii, noi vă mulţumim. Nouă ne-ar place să fim în stare să vă trimitem un cadou de Crăciun la fiecare, dar acela ar fi desigur un lucru greu pentru un predicator să-l facă, nu-i aşa? Ei bine, pe la aşa de mulţi după cum sunt la care să merg, eu doar nu aş fi în stare să o fac. Voi vedeţi? Eu doar... Dar eu doresc să fi putut măcar lua la copii, la fiecare, ceva. Mi-ar place desigur să o fac, dar nu este doar... Predicatorii nu pot face aceea. Vedeţi? Sunt prea mulţi la care să le cumperi. Dar noi suntem toţi, sunt sigur, eu însumi şi alţii la fel, că noi apreciem adunarea noastră. Unul din cele mai mari lucruri pe care mă gândesc că le-aţi făcut, este dragostea voastră şi nemuritoarea voastră credinţă pe care voi aţi pus-o în mine ca al vostru-unul din păstorii voştri de aici, şi-acest an.

E-26 Frate Neville, acea este şi pentru tine, fratele meu scump. Şi duhul minunat pe care Fratele Neville întotdeauna l-a arătat, ca, "Vino chiar înainte, Frate Branham; aici este amvonul, ia-l în primire. Binecuvântat fie Dumnezeu, îmi place să stau jos şi să ascult." Şi mie-mie îmi place asta. Mie-mie doar îmi place felul acela smerit, ne egoist pe care-l are Fratele Neville.

E-27 Şi credinţa voastră a tuturor, şi doar... Un lucru prin care puteţi să-mi faceţi un favor, este să vă rugaţi pentru mine. Acum, eu voi avea un grup de adunări repetate tocmai înainte ca marele itinerar să înceapă. Acum, ele-ele vor fi plasate în jur, mă gândesc, jos pe lângă Glasgow, Kentucky, eu voi avea o seară. Poate Campbellsville, Kentucky, eu voi avea o seară. Şi-şi dincolo la alte locuri acolo în Kentucky, Willow Shade, cred că este acesta, eu am o seară. Căci... Doar aşa cum, vă voi face de cunoscut îndată ce noi le avem aranjate, despre adunările care urmează, care vor fi doar adunări mici locale acum, până când mă voi duce înapoi în câmp din nou.

E-28 Dar eu m-am dedicat proaspăt şi din nou seara trecută lui Dumnezeu. Şi prin ajutorul lui Dumnezeu şi prin harul lui Dumnezeu eu intenţionez să stau la datorie până când mor. Înţelegeţi? Eu am făcut aceea cam cu treizeci de ani în urmă. Şi eu am fost în... Dar eu devin aşa de obosit uneori, că ajung dincolo de mine. Eu doar ajung într-un loc unde eu doar nu pot să merg mai departe. Vedeţi, voi toţi doar simplu o vedeţi chiar aici. Voi-voi doar nu vă daţi seama ce este acolo sus, şi acolo afară, şi aici. Şi-şi nici măcar de la unul-nici dintr-un oraş, nu; un stat, nu; nici din Satele Unite; ci lumea (vedeţi?), din jurul lumii. Vedeţi? Şi aceia-aceia sunt mulţi, eu presupun, în legătură în seara aceasta, care i-am întâlnit sau contactat, nu cu miile, ci milioane de oameni. Vedeţi? Şi voi doar aţi fi surprinşi câţi din aceia sunt bolnavi. Vedeţi? Şi ei cheamă; şi aceasta face o mare presiune.

E-29 Astfel eu vă apreciez rugăciunile tuturor. Şi prin ajutorul lui Dumnezeu şi harul, un foarte Vesel Crăciun la fiecare din voi. Reţineţi zicala mea, acesta nu este Moş Crăciun, acesta este pentru Isus. Voi vedeţi? Christmas [Crăciun – Trans.] înseamnă "Cristos." Şi noi am mânat seara trecută, arătând copiilor toate casele împodobite şi fiecare lucru, care este grozav de frumos. Dar m-am gândit, dacă eu vreodată pe-ceva pe casa mea, care eu vreodată am vrut să scriu, ar fi un semn de neon: Nădăjduiesc Că Cristos Va Fi În Crăciunul Tău. Asta-i adevărat. Puneţi pe Cristos înapoi în Crăciun.

E-30 Acum, Dumnezeule Tată, noi ne apropiem de întrebări acum. Foarte, foarte sincer noi venim. Şi-şi aceşti oameni scumpi, Doamne, au aşezat aceste întrebări şi-care este pe inimile lor, şi poate mult mai mulţi în clădire; şi ei vor să ştie doar ce să facă. Şi Tată, eu-eu sunt un foarte sărac înlocuitor pentru Tine, dar mă rog ca Tu să mă ajuţi să cunosc Cuvântul Tău, ca El să aducă o porţiune satisfăcătoare la fiecare întrebare. Aceasta apoi noi o lăsăm în mâinile Tale, şi în Numele Tău noi o cerem. Amin.

E-31 Acum, întrebarea Fratelui Pat de aici este una foarte, una foarte bună. Eu doar aş putea începe la aceea, Frate Pat. Acum, dacă careva din ceilalţi din voi aveţi o întrebare, voi doar scrieţi-o şi puneţi-o aici sus, sau-sau Fratele Pat vă va aduce o bucată de hârtie dacă nu aveţi o bucată de hârtie; sau eu voi fi doar bucuros să fac cel mai bine din câte pot să o răspund.
Acum, aceasta cam este o întrebare, Frate Pat. Aceasta sună de parcă este un sens de umor, dar este o întrebare.

E-101 . Unde sunt acum duhurile care au mers în porci? Unde sunt duhurile care au mers în acea turmă de porci în ziua aceea când Isus le-a scos din acel nebun?

E-32 Ei bine, Frate Pat, după cea mai bună cunoştinţă a mea... Acum, noi începem asupra demonologiei în primul rând. Acum, demonologia este un lucru mare. (Acum, unii din voi urmăriţi ceasul şi să nu mă lăsaţi să merg prea mult la o întrebare.) Dar puterile acelea demonice, acele duhuri erau într-un om numit Legiune mai întâi. Nu este adevărat? Şi pentru că numele lui era Legiune, deoarece Legiune în Ebraică înseamnă "mulţi." Vedeţi? Acolo erau mulţi din aceia.

E-33 Şi duhurile acelea care au fost în acel om drag şi l-au înebunit. Şi dacă cineva a văzut vreodată o persoană nebună sau a trebuit să aibe de-a face cu ei, ei sunt de multe ori a lor-a lor-tăria lor, pentru că ei sunt aşa de posedaţi de diavolul. Dacă aţi fost cândva în preajmă unde o-o persoană şi-a pierdut mintea, oh, este nevoie de câţiva oameni buni să-i ţină. Şi ei sunt de două sau trei ori mai în putere.

E-34 Acum, când o persoană este oloagă şi Duhul Sfânt îi apucă, dacă diavolul are aşa de multă putere să facă pe un om de trei sau patru ori tăria lui umană, câtă putere poate Dumnezeu pune într-un om? Vedeţi? Aceea este ceea ce vine peste el să-l facă să umble în tăria lui Dumnezeu, unde el a zăcut olog cu anii. Oasele i se îndreaptă; şi mâinile i se îndreaptă; el umblă, şi ca un om tânăr nou, pentru că puterea Duhului Sfânt este peste el.

E-35 Acum, acestea erau aşa de rele încât ei l-au înfăşurat pe om în lanţuri, şi el le putea rupe. Şi ei spuneau că el le-a smuls în două. Şi nu era nici-nimic nu-l putea lega. El era într-adevăr un caz foarte grav, căci el avea o legiune de demoni în el. Şi apoi, când el... Isus a trecut dincolo şi a venit în Gadara şi a pornit în jos pe lângă morminte... Şi el era aşa de rău, nu omul (vedeţi?), omul era în regulă.

E-36 Acesta nu este omul. Când voi vedeţi o persoană aşa, să nu vă gândiţi niciodată că este omul; este diavolul care este în om.
Acum, acel maniac pe platformă în seara aceea, vroia să mă omoare, sus în Oregon. Omul acela, eu-când el a venit la mine, în loc ca el să mă scuipe în faţă şi să mă numească un "şarpe în iarbă" în faţă la aproape zece mii de oameni, ei bine, el nu era acela, nu a fost omul. El este un om care mănâncă, bea, doarme, poate cu o familie, şi iubeşte, şi-şi tot aşa cum sunt eu sau voi. Dar era diavolul acela în el care făcea aceea. Vedeţi?

E-37 Şi voi niciodată nu scoateţi un drac prin atitudinea greşită. Este nevoie ca dragostea să o facă. Iar dragostea este cea mai puternică forţă care există în lume. Acum, dacă voi observaţi, un drac este întotdeauna ură. Ura este de la diavolul. Şi când oamenii urăsc pe cineva, amintiţi-vă, este un diavol teribil să dispreţuiască sau să nu-i placă de cineva. Voi nu trebuie să faceţi aceea.

E-38 Vă amintiţi că... Isus a zis în predica Lui că atunci când vă rugaţi, "Tatăl nostru Care eşti în Cer," ... Şi când El a coborât, El a zis, "Dacă voi nu iertaţi din inimă greşelile fiecărui om, nici Tatăl vostru Ceresc nu vă iartă greşelile voastre." Vedeţi? Voi nu trebuie să faceţi aceea.

E-39 Dar acum, unde diavolul crează o putere de ură (vedeţi?) să alerge la platformă să mă ucidă, căci el fizic, el era mai mult decât în stare, de multe ori mai... El m-ar fi putut ţine sus, poate, cu două degete ale lui, chiar sus aşa de curea, căci el cântărea 260 sau 270; el era mai bine de şase picioare şi jumătate sau şapte picioare înălţime, om mare voinic. Şi chiar... El chiar a lovit un predicator jos pe stradă cu pumnul lui, i-a rupt clavicula şi falca, şi l-a rănit, şi l-a pus într-un spital. El doar a urât predicatorii. Şi apoi, el doar a alergat chiar acolo sus să mă omoare. Vedeţi?

E-40 Acum, în acel om erau unele din aceste duhuri care au fost scoase afară din porci în Gadara. Unii dintre acei oameni sărmani sunt aici în instituţiile de nebuni, bătându-şi capul de barele îmbrăcate, celule. Amintiţi-vă, dracii nu mor. Dracii întotdeauna trăiesc, dar va fi un timp unde dracii vor trebui să moară. Ei vor deveni total nimiciţi. Dar acum, ei sunt vii, şi ei lucrează din generaţie în generaţie asupra fiinţelor umane. Unii din ei sunt în formă de cancer; unii sunt în formă de epilepsie; unii sunt în formă de tuberculoză. Ei intră în trup, dar se pare că, ei sunt fără putere până când ei pot intra într-o persoană. Ei trebuie să funcţioneze printr-o persoană, care aduce la un alt gând, că Duhul Sfânt este-acoperă pământul, dar El este aproape neputincios până când El intră în voi şi în mine.

E-41 Dumnezeu depinde de voi şi de mine. Înţelegeţi? Duhul Sfânt... Pământul este plin de Duhul lui Dumnezeu, dar El este revărsat. Însă El-El nu poate funcţiona până când El vine în noi, noi fiinţele umane, să lucreze.

E-42 Şi diavolul vrea să ne preia să funcţionăm sub el. Astfel când el ia forma slabă, el începe în păcat. Dacă el îi poate ţine doar într-un om neprihănit, un om bun, şi doar să-l lase să meargă înainte şi să încerce să fie bine în acest fel; dacă el îl poate ţine aşa până când el este mort, aceea este chiar ce vrea el să facă. El îl are, căci nu contează cât de neprihănit eşti, cât de bun eşti, cât de moral eşti, cât de curat eşti, cât de onest eşti, tu nu vei intra în Cer până când nu eşti născut din nou. Isus a zis aşa. Astfel nu există... El... Voi trebuie să fiţi născuţi, voi trebuie să fiţi regeneraţi, sau nu există nici o cale în lume ca voi să intraţi vreodată în Cer, sau vreodată-sau vreodată să veniţi la Cristos.

E-43 Acum, am spus cu câteva momente în urmă, care ar putea ridica în gândirea voastră o altă întrebare, că eu... că eu am învăţat, şi aceea este pe-pe... Că eu nu cred că există un etern... Eu nu cred că Biblia învaţă un iad etern, care arde. Ea nu învaţă, căci dacă iadul este etern şi oamenii care merg acolo vor fi pedepsiţi etern, singura cale cum ei ar putea fi pedepsiţi etern, ei ar fi trebuit să aibe Viaţă Eternă. Şi există numai o singură formă de Viaţă Eternă, şi aceea este în Dumnezeu. Înţelegeţi? Deci ei trebuie să vină la nimicire (vedeţi?); aceea este, partea lor fizică devine nimicită, şi apoi partea lor spirituală devine nimicită. Aceea este complet consumat; nu mai există nimic de acesta. "Nici rădăcină nici ramură," o numeşte Biblia. Ei sunt complet terminaţi.

E-44 Iar apoi, eu pot dovedi că există ranguri în Cer, că ei nu vor fi toţi la aceeaşi egalitate, dar voi veţi avea Viaţă Eternă egală. Dar Biblia a spus că regii pământului îşi aduc cinstea şi slava lor (Apocalipsa 22)-îşi aduc cinstea şi slava în cetate. Aceea dovedeşte că vor exista regi pe noul pământ, regi şi domnitori. Isus a zis ucenicilor Lui... Ei au zis, "Ce vom avea noi după ce am părăsit tată, şi mamă, şi totul să Te urmăm?"

E-45 El a zis, "Adevărat, Eu vă spun, voi veţi şedea pe douăsprezece tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel în ziua aceea." Vedeţi, acesta este un altul, este un sistem pământesc care se ridică care va-care va fi cu mult mai suprem decât orice. În acela ei nu vor avea păcat, dar totuşi ei vor avea domnitori şi aşa mai departe în cetăţi, când totul va fi îndeplinit în felul Vieţii Eterne.

E-46 Dar cei răi vor fi pedepsiţi pentru păcatele lor după faptele care au fost făcute în trup, şi apoi vor deveni complet şi total anihilaţi. Acum, doar amintiţi-vă aceea. Voi care luaţi notiţe, amintiţi-vă asta.

E-47 Şi puneţi-mă pe înregistrare despre aceea, că există numai o formă de Viaţă Eternă, şi noi căutăm după aceea; şi numai Dumnezeu are Viaţă Eternă.
Nu există două feluri de Viaţă Eternă, o Viaţă Eternă, şi aceea este toţi cei ce trăiesc. Şi amintiţi-vă, puneţi şi aceasta la notiţele voastre: Tot ce a fost făcut, care a avut un început, are un sfârşit. Tot ce a avut un început are un sfârşit, şi numai aceea ce nu are început nu are sfârşit. Şi există numai un lucru care nu a avut niciodată un început, şi acela era Dumnezeu. Şi aceea este singura cale prin care puteţi învia la înviere, este să aveţi acea Viaţă Eternă în voi. Înţelegeţi? Aceea este singura cale ca voi să veniţi vreodată înapoi, este ceva care nu avea început. Şi când aţi primit Duhul Sfânt, în voi locuieşte o Viaţă care nu a început niciodată şi niciodată nu se poate sfârşi; şi voi posedaţi Viaţa aceea în voi, atunci A voi aveţi Viaţă Eternă şi sunteţi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Şi voi nu mai puteţi muri după cum Dumnezeu nu poate muri, deoarece voi sunteţi o parte din Dumnezeu.

E-48 Noi am avut întrebarea aici cu un timp în urmă, pe aici undeva, despre predestinare, o aduce chiar la acelaşi lucru. Voi deveniţi o parte din Dumnezeu; şi dacă Dumnezeu S-a împărţit în acel mare Stâlp de Foc, şi licăririle acelea mici au mers afară peste fiecare din persoanele acelea, şi El face încă acelaşi lucru astăzi. Noi o putem dovedi prin experienţa pe care o avem, prin învăţăturile Bibliei, prin cercetarea ştiinţifică, fotografia care să arate că este Acela, că Dumnezeu Se împarte printre poporul Lui. "Şi pentru că Eu trăiesc, şi voi trăiţi." A zis Isus. Noi nu putem muri. Nu există un astfel de lucru ca moarte pentru un Creştin; "Căci cel ce crede în Mine, chiar dacă era mort, totuşi el va trăi: Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată (vedeţi?)-muri."

E-49 Cuvântul moarte înseamnă "separat." Acum, fizic, noi ne despărţim de vederea noastră fizică, pentru că acela este încă păcat, dar duhul nostru este din Dumnezeu care nu poate fi niciodată separat de Dumnezeu, deoarece noi suntem o parte din Dumnezeu. Noi suntem-noi aducem... Noi suntem aduşi înapoi în acel gând al lui Dumnezeu. Tot ce face Dumnezeu este perfect şi etern. Şi când tocmai gândurile lui Dumnezeu au ieşit pentru o împărăţie de oameni care se închinau Lui, tocmai acele gânduri sunt eterne. Înţelegeţi? Ele nu mai pot pieri. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este Etern. Isus a zis, "Cerurile şi pământul vor trece, şi cerurile şi pământul pot trece, dar cuvintele Mele nu vor trece niciodată." Vedeţi? Ele sunt eterne cu Dumnezeu. Şi "Dacă voi rămâneţi în Mine şi Cuvântul Meu în voi..." Vedeţi? Noi devenim o parte din Cuvântul Lui, parte din Viaţa Lui, căci noi suntem carne din carnea Lui, şi os din osul Lui, şi viaţă din Viaţa Lui. Atunci noi nu mai putem pieri după cum Dumnezeu Însuşi nu poate pieri. Aceea este ce este Duhul Sfânt.

E-50 Un omuleţ a plecat de aici din Georgia, Fratele Evans. El a fost peste tot prin ţară. Şi el este un mare suporter al prietenului meu bun Oral Roberts; şi el-el a sprijinit toate transmisiile lui de televiziune de jos acolo, şi multe lucruri el a făcut. Dar el mi-a zis zilele trecute, el a zis, "Frate Branham, am mers acolo la şcoala Fratelui Jagger. Am mers peste tot; am stat acolo afară de trei luni. Am căutat; am mers în diferite locuri, în fiecare din ele, şi să o aducă înapoi la acelaşi lucru. Eu niciodată nu am putut obţine un loc unde să am vreo asigurare (vedeţi?), dacă eu fac aceasta, sau dacă eu fac aceea, şi ce aş putea eu face aici, sau sunt eu, sau nu sunt," zicea, "până când am auzit învăţăturile tale." Zicea, "Atunci aceea a stabilit-o odată pentru totdeauna." "Căci închinătorul odată curăţit de păcatele lui nu mai are conştiinţă de păcat." El a trecut din moarte la Viaţă, şi el are Viaţă Eternă înlăuntrul lui locuind acolo şi nu mai poate muri după cum Dumnezeu nu poate muri. Exact Biblia. Vedeţi? Lui i se poartă de grijă etern, pentru că el are Viaţă Eternă.

E-51 Acum, aceea nu înseamnă că voi puteţi păcătui şi să scăpaţi cu aceasta, căci atunci când păcătuiţi sunteţi pedepsiţi pentru păcatele voastre. Exact corect. Dar atât timp cât Viaţa Eternă este înăuntru acolo, voi trăiţi veşnic. Isus a zis, "Cel ce ascultă Cuvântul Meu (Sf. Ioan 5:24)-cel ce aude cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Veşnică, şi nu va veni la judecată, a-ci a trecut de la moarte la Viaţă." Vedeţi? Toţi... "Nimeni nu poate veni la Mine dacă Tatăl Meu nu-l atrage mai întâi; şi toţi cei ce vin la Mine, Eu... Şi toţi cei care Tatăl Meu Mi i-a dat vor veni la Mine." Asta-i adevărat. "Toţi acei pe care El i-a dat vor veni, şi niciunul din ei nu va fi pierdut. Eu le voi da Viaţă Eternă şi îl voi învia în ziua de apoi." (Sf. Ioan 6) Oh, ce asigurare binecuvântată. Vedeţi? Atunci voi nu trebuie să vă duceţi în jur speriaţi de moarte şi pribegind.

E-52 Dumnezeu ne-a dat asigurarea perfectă că noi suntem copiii Lui. Şi ca copii ai Lui, El ne corectează tot aşa cum eu corectez copiii mei, şi voi corectaţi copiii voştri. Când greşesc noi îi corectăm. Dacă-dacă copiii mei fac rele, atunci este datoria mea ca tată să-i corectez. Şi apoi, dacă copiii lui Dumnezeu fac rău, este datoria Lui ca Tată, şi El vă v-a corecta. Doar amintiţi-vă asta, voi veţi fi corectaţi. Dar atât timp cât voi sunteţi copilul Lui, lumea mai bine să-şi ţină mâinile jos de pe voi (asta-i adevărat!), căci El a zis, "Este mult mai bine ca voi să vă atârnaţi o piatră de moară de gât şi să fiţi înnecaţi în adâncurile mării decât să ofensaţi vreodată pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine." Asta-i adevărat. Ce va fi judecata aceea!

E-53 Acum, Frate Pat, înapoi la întrebarea ta. Duhurile care au ieşit din omul acela, care l-au condus ca pe un maniac (vedeţi?), fac acelaşi lucru astăzi în oameni. Vedeţi? Sunt duhurile acelea, mii de mii. Şi diavolul intră cu doar ca un mic opiu. Este ca şi cum ei iau o fetiţă de şcoală; primul lucru ce vor face ei este să o facă să fumeze o ţigară. Vedeţi? Aceea o începe pe ea. Şi următorul lucru care-l fac ei, ei devin puţin mai tare. Şi apoi, primul lucru, aceasta se sfârşeşte în marijuana [Ţigări cu efecte euforice – Trans.]; şi atunci de la aceea, înainte în patima de drog. Ce face aceasta? Aceasta îi nebuneşte. Ei doar înebunesc, şi diavolul îi are. Vedeţi?

E-54 Astfel diavolul este în fumatul de ţigări. Aceea este forma lui blândă. Acum, dacă el vede că sunteţi suficient de deştepţi şi veţi prinde aceea, el nu va lăsa să meargă ceva mai departe decât ţigările. Vedeţi? Atât timp cât el poate doar să vă ţină acolo suficient de mult, el vă face viaţa plesnită, căci el ştie că tu nu te poţi duce până când Dumnezeu nu a zis aşa. Dar tu vei auzi predică după predică, mesaj după mesaj, şi lovire după lovire la el, şi avertizare după avertizare la el; şi dacă el poate doar să te ţină încarcerat şi să-ţi ţină mintea la altceva, ca fiind o persoană populară, sau tu trebuie să o ai, sau aşa ceva, atunci el doar te ţine acolo până când el te duce afară. Sau dacă el poate doar să te lase să aderi la o biserică şi să zici, "Eu voi fi un om bun. Eu voi deschide o pagină nouă. Eu voi obţine... Eu-eu voi merge la biserică şi voi adera la biserică." Dacă el poate doar să te ţină sub aceea, aceea este tot ce are el de făcut. El încă te are, pentru că tu ... Isus a zis, "Adevărat, adevărat (aceea este absolut, absolut), vă zic Eu, dacă un om ri-u se naşte din apă şi din Duh, el cu nici un chip nu va intra în Împărăţie."
Daţi-mi voie doar să vă arăt ceva. Am vorbit cu un frate în această după-masă, Fratele Wood, când noi eram într-o călătorie, doar afară, încercând să-mi relaxez mintea, să nu mai vorbesc să-mi primesc suficient glas să vorbesc în seara aceasta.

E-55 Acum, observaţi! Noi mergem aici jos şi luăm un bob mare frumos de porumb. Este cel mai perfect bob de porumb care există în ţară. Acum, eu voi... ? ... porumb sau ştiulete, oricum vreţi să-l numiţi. Eu îl-eu îl voi lua aici la Clark County Fair, şi eu voi câştiga o panglică albastră pe el. Este cel mai bun bob de porumb, cel mai perfect porumb care există, şi văzut vreodată. Eu voi obţine o panglică albastră pentru el. Eu îl voi duce jos la Floyd County; îl voi duce la Harrison County. Îl voi duce la stat, şi-l voi duce la naţiune. Şi el câştigă fiecare panglică albastră. Este cel mai perfect bob de porumb. Şi oamenii de ştiinţă cu lentilele lor mari, ei se uită prin el, şi-l examinează. Vedeţi? Este o cantitate perfectă de potasiu, şi o cantitate perfectă de calciu, şi-şi o umezeală perfectă. Tot ce merge în acel bob de porumb este întocmai exact perfect. Acum, voi ziceţi, "Eu îl voi planta pe ăsta şi-mi voi obţine un alt bob perfect din el." Iar tu îl plantezi în pământ. Dacă acel porumb, acel bob perfect, nu are germenul de viaţă în el, el va zăcea acolo şi va putrezi, şi acela este sfârşitul lui. El nu va mai învia niciodată, nu contează cât de perfect este el. El-el niciodată nu va mai răsări până când nu este germinizat cu o viaţă nouă în el.

E-56 Şi voi puteţi lua un om... Acum, eu nu vreau să spun aceasta să rănesc simţurile, eu doar... Aceasta este biserică, acesta este tabernacolul meu, şi eu sunt tot aşa de liber ca o pasăre. Vedeţi? Acum eu vreau să vă amintiţi, că în aceasta, că un om poate fi bun; el poate să-şi plătească zeciuielile; el poate fi cinstit; el poate ajuta văduvele; el poate ajuta orfanul; el poate fi un membru al bisericii. Tu nu poţi găsi un defect despre omul acela. De fiecare dată când ceva urmează să intervină, chiar jos în buzunarul lui, îşi ia ultimul bănuţ care-l avea şi-l dă săracului. El va-el va sta lângă tine şi la bine şi la rău. El va fi prietenul tău chiar când mulţi dintre aşa numiţi alţii te vor refuza şi fiecare lucru ca acela; şi omul acela încă este în afara Împărăţiei lui Dumnezeu afară doar dacă a fost umplut cu Duhul Sfânt, Viaţa Eternă. Asta-i adevărat! Aşa este cât de important este aceasta.

E-57 Acela-i motivul că încerc să fac biserica mea să o vadă. Şi eu-eu mă rog ca voi să nu gândiţi că eu doar încerc să fac pe deşteptul privitor la aceasta. Eu-eu încerc să vă spun că diavolul este aşa de înşelător, că el este aşa de înşelător încât el-el vă v-a face să vă comportaţi ca un Creştin. El va face ceva şi va imita pe Cristos drept în jos la cei Aleşi. Biblia a zis că ei vor fi aşa de apropiaţi împreună. Tu vei fi un om bun. Tu vei avea...

E-58 Acum priviţi aici, daţi-mi voie să vă arăt exemple să fiţi siguri acum. Noi vrem să o ţinem în Scripturi în timp ce suntem la aceste duhuri. Esau era un om mult mai bun în fiecare fel vreţi voi să-l luaţi decât cum era Iacob. Acum, Esau (Dumnezeu mă iartă pentru această remarcă), el era doar un mic pârâcios. Asta-i tot. Acum, dacă voi îl observaţi, ce era el? Un mic trăncănitor şi un mincinos mare. Acum, dacă-dacă eu o spun greşit, Dumnezeu să mă ierte, dar el a minţit. Şi un înşelător, aproape că nu a mai existat unul ca el. Când el a luat chiar acele beţe pestriţe şi le-a pus în apă să determine acele vite însărcinate şi oile de acolo să nască oi pestriţe şi vite pestriţe, să le aibă pentru el-în mâinile lui... Ce a făcut el? El şi-a pus haina lui Esau şi o bucată de piele de oaie şi orice altceva, şi a mers acolo sus, şi l-a imitat pe Esau înaintea tatălui său orb care era un profet. Asta-i adevărat? Păi, el era un mic necinstit; el a fost într-adevăr. Iar Esau era un... Eu n¬ar trebui-poate eu n-ar fi trebuit să o spun în felul acela. Vedeţi? Eu nu vreau să o spun aşa. Eu-eu o voi lua înapoi. El-el era un-el era un... eu nu ştiu; voi ştiţi ce era el. Vedeţi? Voi doar gândiţi în mintea voastră; eu voi... El era un-el era un om mare al lui Dumnezeu, şi eu nu vreau să spun nimic rău despre el (vedeţi?), dar eu doar încerc să indic mici-mici lucruri ce a făcut el. Doar priviţi cât de şmecher era el. Mincinos? Sigur, el era doar-el era îngrozitor. Dar ce încerca el să facă?

E-59 Priviţi la Esau. Esau era un om bun, moral, un membru bun de biserică astăzi. Ce a făcut el? El era un vânător. El a mers afară... Desigur atunci, aşa îşi câştigau ei existenţa. El a avut grijă de cirezile tatălui lui. Tatăl lui era orb. Un profet, un profet al Domnului era orb şi a fost înşelat de propriul lui fiu, un profet, Isaac; prin el a venit Cristos. Voi puteţi să-l numiţi profet, Biblia a zis că el era. Şi era orb? De ce nu s-a vindecat pe sine? Şi de ce nu a ştiut el că acela era Esau-că acela era Iacob în loc de Esau? Vedeţi? Dumnezeu nu le spune profeţilor Lui totul. El doar le spune ceea ce El vrea ca ei să ştie. Vedeţi?

E-60 Dumnezeu lucra un plan atunci, şi el trebuia să lucreze în el. Dumnezeu... Dacă voi vă veţi supune lui Dumnezeu, Dumnezeu vă v-a face să lucraţi chiar în planul Său.

E-61 Acum observaţi ce a făcut el, ce a făcut acest tip. Esau a plecat afară şi a încercat să aibe grijă de sărmanul său, bătrân, tată orb; iar Iacob, se părea că, lui nu-i păsa ce i se întâmpla lui. Dar era un singur lucru care Iacob îl vroia, şi acela era dreptul de naştere. Indiferent de ce venea, cum trebuia el să-l obţină, la ce nivel trebuia el să vină, dreptul acela de naştere era tot ce-l interesa. Iar Esau, Biblia a zis, a nesocotit dreptul de naştere; Biblia a zis aşa. Iar Biblia a zis, "Nu cumva să vină printre voi vreun curvar frivol, ca Esau persoana aceea rea care şi-a nesocotit dreptul de naştere şi l-a vândut pentru un blid de linte..."

E-62 Acum, ce este un drept de naştere? El este dreptul. Aceea este ceea ce încerc eu să vă spun acum. Acest Duh Sfânt este Dreptul vostru de naştere; acela este Dreptul vostru de naştere. Acela este dreptul vostru dat de Dumnezeu. Acum, oamenii vor zice astăzi, "Eu voi merge la biserică. Eu sunt tot aşa de bun ca omul de alături. Dar eu, să acţionez ca unul din acei holy rollers? Nu eu." Ei bine, tu Esaule! Vedeţi? Este chiar acelaşi lucru, nesocotind dreptul de naştere. Păi, el l-a schimbat pentru un blid de linte. Iar voi îl vindeţi... Acum, eu nu spun că voi, dar lumea îl vinde pentru mult mai puţin decât atât.

E-63 Esau a fost flămând. Dar, vedeţi, dacă bunătatea ar fi socotită... Dacă cineva... Dacă am păşi acolo sus şi stăteam în jurul cortului pentru o-câteva zile, noi am afla că Esau era... Noi l-am fi ales pe Esau. Vedeţi? Dar în inima lui el a vrut acel drept de naştere. Lui nu-i păsa de nimic altceva; el a vrut acel drept de naştere. Aceea era tot ce vroia el.

E-64 Iar Esau a vrut să fie un om plăcut, şi să aibe grijă de toate, şi să facă totul chiar bine, şi să facă totul doar cum... El era un legalist foarte bun; Esau era. El a vrut totul numai bine. Iar Iacob a vrut un lucru, şi acela era dreptul de naştere, şi acela era tot de ce-i păsa lui. Şi Esau... Vedeţi ce li s-au întâmplat la amândoi băieţii. Vedeţi? Şi chiar din Iacob au ieşit cei doisprezece patriarhi care au adus înainte, ei bine, cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, din Iacob. Şi el a numit-şi Dumnezeu l-a numit pe Iacob propriul Lui fiu. Vedeţi voi ce vreau eu să spun?

E-65 Acel Duh Sfânt ar trebui să fie mult mai important pentru voi decât orice altceva ce există în lume, prestigiul vostru, viaţa voastră, serviciul vostru, orice al vostru ce există. Voi ar trebui să nu încetaţi până când Il aveţi. Voi trebuie să-L primiţi. El trebuie să fie cel mai... Iar voi ziceţi, "Ei bine, mi-e teamă că ei la-ei la lucrul meu. Mi-e teamă că soţul meu, al meu..." Nu-ţi fie teamă; lăsaţi ca Acela să fie primul loc. Lăsaţi ca orice altceva să treacă. Lăsaţi ca Acela să fie întâi. "Ei bine, eu aştept să-L primesc într-una din aceste zile, Frate Branham." Nu într-una din aceste zile, acum! Acesta este timpul. "Lăsaţi ca El să fie primul înainte ca eu-înainte ca eu să fac altceva. Lăsaţi-mă să-L am acum!" Disperat! Acela va ajuta răspunsul întrebării noastre. Voi ajungeţi-când voi ajungeţi disperaţi după El, într-adevăr trebuie să-L aveţi sau muriţi (vedeţi?), atunci este când Îl veţi primi.

E-66 Un Evreu mic era aici în oraş. Eu nu ştiu dacă l-aţi cunoscut sau nu. El a fost vindecat de cancer. Ei au dat-1-au dat afară. Şi când el a fost botezat în Numele lui Isus Cristos, atunci ei într-adevăr l-au dat afară, l-au scos afară în curte. Şi apoi el a mers şi a aderat la biserica Metodistă. Şi ei au aflat că el a fost botezat în Numele lui Isus, şi ei l-au pus afară în vreme de zero, cam minus zece, în Ohio; i-au pus un pat acolo afară (Frate Freeman tu ar trebui să-ţi aminteşti de Fratele Vance, nu-i aşa?)-1-au pus afară-acolo afară, şi o pompă de apă acolo afară, şi au zis, "Există suficientă apă pentru tine să fii rebotezat în Numele lui Isus, eu presupun."

E-67 Oricum, el îmi spunea odată o mică poveste. El a zis că atunci când aceşti anumiţi oameni, soţia lui-ei stăteau cu... Şi el şi-a adunat toate lucrurile lui vechi într-o maşină veche stricată şi a pornit afară din oraş. Iar soţia lui a zis, "Ai ştiut tu ceva? Eu ar fi trebuit să beau puţină apă înainte să părăsesc locul acela." Zicea, "Mi-e sete."
Ei bine, a zis el, "Dragă, acolo este un hidrant."
Zicea, "Bine, mergi înainte până când atingi un loc mai bun." Vedeţi?
Şi el a mers puţin mai departe, şi a zis, "Iată un alt hidrant."
A zis, "Bine, doar mergi înainte." Vedeţi?

E-68 Dar a zis, "Atunci, când ea a ajuns afară la ţară, acolo nu era pompă." A zis, "Ea doar se zbătea după o-după o gură de apă." Şi a zis, "După un timp, acolo departe în câmp era o pompă veche de ţară, afară departe în câmp, drept dincolo printr-o grămadă de vite; şi ei i-a fost frică de vite." Dar el a zis, "Ea a zis, 'Levi, eu doar trebuie să beau!"' Astfel ei-el a oprit maşina. Şi a zis, înainte ca să poată măcar să oprească cu greu maşina, ea a fost afară şi a luat-o peste gard. Ea trebuia să aibe apă. Şi când Dumnezeu devine aşa de real pentru voi, când voi însetaţi aşa, că este ori Dumnezeu sau veţi muri, voi nu mai puteţi suporta, atunci ceva urmează să se întâmple. Aceasta trebuie-voi vă puneţi pe treabă atunci cu Dumnezeu. Aceea este când voi luaţi-aceasta are loc.

E-69 Acum, aceste duhuri rele înşeală oamenii. Şi despre duhurile acelea, de multe ori sunt foarte religioase. Acum voi ziceţi, "Vrei să spui, religioase?" Da, domnule! Chiar învaţă Scripturile, Biblia. Ele sigur învaţă.

E-70 Acum observaţi! Isus a venit la un grup de oameni care erau preoţi sfinţi; şi ei au ţinut legile la literă; şi ei erau foarte, foarte religioşi. Şi Isus-Ioan i-a numit, a zis, "Voi generaţie de vipere (aceia sunt şerpi), cine v-a avertizat să fugiţi de mânia care vine?" Când Isus i-a văzut, El a zis, "Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul." Acela era Dumnezeu care a zis aceea. Tot aşa de religioşi cât puteau ei să fie.

E-71 Amintiţi-vă, când-diavolul îşi ia omul lui, dar nu duhul lui. Dumnezeu ia omul Lui dar nu Duhul Lui. Vedeţi? Duhul Sfânt vine în viaţa voastră şi sfinţeşte duhul vostru, trăieşte prin voi, şi vă dă putere să trăiţi. Dar când-când duhul vostru merge înainte, duhul vostru este ţinut cu Dumnezeu; dar Duhul Sfânt care a fost peste voi vine peste altcineva, şi altcineva, şi cineva...

E-72 Acest Duh care a fost peste Ilie a venit peste Elisei, o porţie dublă din El; cu şapte sute de ani mai târziu sau opt sute de ani mai târziu a venit peste Ioan Boteză torul, l-a făcut să acţioneze... Priviţi cum Ilie, priviţi cum era Ilie: om bătrân mare păros, cu barbă peste tot pe el; piele de oi, arăta ca un vierme păros, cu faţa aşa în afară, mergând cu paşi apăsaţi pe acolo jos cu o bucată de piele în jur, brâul lui ca-brâul în jurul coapselor lui, aşa. Dacă voi aţi fi... Dacă el ar fi păşit sus spre casa voastră voi aţi fi zis, "Ooo, vai! Aţi chema poliţia foarte repede. Un astfel de tip stă în faţa uşii mele." Dar acela era un profet al Domnului. Sigur era! Şi când, când el a murit, o porţie dublă din Duhul lui a venit peste Ilie; şi apoi cu opt sute de ani mai târziu a venit peste Ioan Botezătorul şi l-a făcut pe Ioan să acţioneze întocmai exact cum au făcut ei, pentru că Acesta era duhul lui Ilie.

E-73 Acum, dacă duhul lui Ilie peste Ioan l-a făcut pe Ioan să acţioneze ca Ilie, Duhul lui Dumnezeu peste voi vă va face pe voi să acţionaţi ca Isus. Acum, acolo este unde găsiţi voi Duhul Sfânt. Vedeţi? Aceea este ce face Duhul Sfânt. El vă face blânzi, vă face smeriţi, vă face iertători.

E-74 Ar putea ei să vă smulgă barba de pe faţă, dacă aţi avea-o acolo, să o smulgă şi să vă scuipe în faţă, când voi aveaţi putere să chemaţi o-legiuni de Îngeri? Aţi putea voi face asta pentru dragostea oamenilor care vă scuipau în faţă? Aţi putea voi să o faceţi? Dacă cineva doar ar veni sus la voi şi ar zice, "Măi, tu făţarnicule!" şi te-a pocnit pe un obraz, ai putea să te rogi pentru iertarea lor? Acum, acolo este unde încredere-eşti testat dacă ai Duhul Sfânt sau nu. Vedeţi? Când cineva zice ceva rău împotriva cuiva, uneori acela pretinde să aibă Duhul Sfânt, "Mă voi achita cu ea şi dacă îmi ia până în ultima mea zi." Vedeţi? Acum, acolo este unde vă verificaţi despre Duhul Sfânt al vostru. Vedeţi? "Ferice de voi când oamenii spun tot felul de rele împotriva voastră pe nedrept pentru Numele Meu." Dar voi mergeţi să vă achitaţi cu ei? Nu! "Bucuraţi-vă şi fiţi peste măsură de bucuroşi, căci aşa au persecutat ei pe profeţii care au fost înaintea voastră." Vedeţi?

E-75 Când cineva zice rău despre voi, să spuneţi ceva bine. Dacă nu puteţi spune ceva bine despre ei, atunci nu spuneţi nimic. Doar lăsaţi să se ducă. Vedeţi? Şi apoi, când ajungi singur, roagă-te pentru ei.

E-76 Dacă există un lucru în viaţa mea care m-a ajutat să înţeleg că Duhul Sfânt a venit în mine jos acolo în ziua aceea, a fost aceea. Eu am fost înfierbântat, aprins, Irlandez de ambele părţi. Şi eu întotdeauna nu puteam aproape ca să mănânc de loc, gura mea era întotdeauna zdrobită unde cineva a zdrobit¬o, săream sus unde nu trebuia să sar. Eu am câţiva din dinţii mei rupţi afară acum şi umpluţi unde eu-eu am vorbit unde nu ar fi trebuit să vorbesc (vedeţi?) şi am spus lucruri... Întotdeauna în necaz. Şi am zis... Cineva mi-a zis, învăţătoarea mea la şcoală, ea a zis... Eu am zis, "Doamnă, eu-eu-eu nu mă pot abţine." Vedeţi, eu ajungeam în necaz tot timpul. Şi am zis, "Eu nu mă pot abţine." Sărmana bătrână Mama Temple, ea tocmai a mers în Slavă zilele trecute.
Şi ea a zis, "Ei bine, uite Dragă." Ea m-a luat în poală, şi m-a tras sus în braţele ei şi a început să plângă. Prima dată când eu am avut vreodată dragoste aşa de la cineva, o femeie bătrână. Ea doar a plâns deasupra mea. Ea a sis, "Billy, eu voi face ceva pentru tine, Dragă; Eu îţi voi da o bucăţică de aţă." Şi a zis, "Dacă careva din băieţi sare pe tine..."
77 M-au numit "corn-a-cracker," pentru că eu eram din Kentucky, voi ştiţi, şi-şi... Eu eram-eu într-adevăr eram îmbrăcat îngrozitor. Şi ei îşi băteau joc de părul meu, atârnând destul de aproape aşa de lung cum este acum, şi jos de tot peste faţa mea. Şi eu doar aveam un timp îngrozitor, voi ştiţi. Şi-şi ei mă băteau în jur şi mă plesneau. Ori când careva se enerva, ei veneau în jur, şi doar mă apucau, şi mă doborau jos. Şi aici am venit eu. Vedeţi? Şi o-astfel atunci-şi o luptă. Şi noi aveam-noi le dădeam... Eu am avut chiar lupte cu cuţitul şi de toate.

E-78 Şi am luat o puşcă Winchester şi am încercat să împuşc, să trag chiar în patru sau cinci băieţi, căci m-au bătut încât cu greu mai puteam sta în picioare. I-aş fi ucis pe fiecare din ei dacă nu ar fi fost Dumnezeu. Mi-am luat cartuşele de pe jos, le¬am pus înapoi în puşcă; ele puşcau tot aşa de bine cum au puşcat vreodată. Vedeţi? Eu aş fi fost un ucigaş a cinci oameni, probabil, sau cinci băieţi.

E-79 Eram numai în vârstă de vreo doisprezece ani, foarte nervos! Şi învăţătoarea a zis, "Tu să iei această sfoară mică, Billy, şi oricând te mânii, tu doar să te opreşti şi să faci nouă noduri în sfoara aceea." A zis, "Când tu faci aceea, atunci tu să aduci sfoara aceea la mine. Eu pariez că mânia ta se va termina."

E-80 Am zis, "D-nă Whalen, eu într-adevăr cred că sunteţi aşa de drăguţă." Am zis, "Eu-eu voi încerca aceasta." Vedeţi? (Sau D-na Temple; eu spun D-na Whalen. Am zis D-na... Domnul Whalen era un învăţător aici sus odată.) Astfel eu-eu mi-am pus sfoara în buzunar. Şi nu am fost afară în curte cinci minute până când cineva mi-a pocnit una. Ei bine, am mers¬am început la ele, ştiţi. M-am întins în jos şi am apucat sfoara mea; şi am început să fac un nod; am aruncat sfoara jos, şi am plecat. Vedeţi? Eu doar nu am putut să o fac. Vedeţi?

E-81 Şi am zis, "Eu niciodată nu aş putea fi un Creştin." Dar daţi-mi voie să vă spun, în noaptea aceea acolo jos la Ohio Avenue când Duhul Sfânt a venit în mine, acela a potolit mânia. Aceea s-a terminat. Am zis, "Eu niciodată nu o puteam face. Eu niciodată nu puteam să fiu un Creştin, pentru că eu nu puteam să trec peste aceea," am zis, "ceva ce este născut în mine." Am zis, "Băiete, tatăl meu a fost iute la mânie; şi-şi mama mea, jumătate Indiancă, cu suficientă furie să lupte cu bâzâitul unui fierăstrău." Am zis, "Eu? Oh, eu... Băiete, oricine care sare la mine o va primi; asta-i tot." Am zis, "Dacă eu trebuie să mă urc sus pe o scară să-i lovesc," am zis, "eu cu siguranţă o voi face." Vedeţi?

E-82 Dar acum, voi aţi putea să mă târâţi afară acolo şi să mă tăvăliţi şi... Vedeţi? De ce? Nu eu! Ce încerc eu să scot ceva în relief aici? Ceva s-a întâmplat. Acea putere veche, acel William Branham vechi a murit, şi Altcineva a venit înăuntru. Şi Acesta mă face să-mi pară rău de vrăjmaşul meu. Când cineva îmi face ceva rău, eu nu mă rog împotriva lor, eu mă rog pentru ei. Şi acolo este unde Duhul Sfânt a dat testul acela seara trecută în New England, înainte ca aceasta să se întâmple aici jos. Când acel-când El a dat putere, a zis, "Doar vorbeşte ce vrei către oamenii aceia." Felul cum ei au făcut... Şi am privit acolo jos, şi am zis, "Eu te iert." Aceea este exact ce El a vrut. Vedeţi? Iartă-ţi vrăjmaşul. Vedeţi? Acestea sunt duhurile care vă fac rău. Urmăriţi acele duhuri.

E-83 Pe aici a venit cineva. El a fost acolo sus într-un mormânt. Cineva a trecut pe acolo, el a alergat afară şi i-a biruit, Biblia a zis. Nici unul-el era aşa de periculos încât nimeni nu putea trece pe acolo. Dar într-o zi pe acolo a trecut o Putere mai tare. El era posedat de ură, răutate, drac, legiune din ei umblau în jur, om mare. Ei mergeau acolo afară, şi luau o armată, îl puneau în lanţuri; şi el rupea lanţurile jos. Iar diavolul era în el. Acolo era el. El ar... ? ... El ar fi fost un-el ar fi fost un adevărat idol pentru Liceul Jeffersonville. Sigur ar fi! Acolo era el, tot acest mare... Sau unii din aceşti adolescenţi, ştiţi, "Oh, el este un adevărat bărbat." Eu am văzut oameni care cântăreau două sute de livre care nu aveau nici o uncie de bărbat în ei. Acela nu-i bărbat, acela-i animal. Vedeţi?

E-84 Dar acolo era un om mititel, cu umerii plecaţi venea în jos pe drum într-o zi, cumva aplecat în jos (Biblia a spus că nu era nimica frumuseţe ca noi să-L dorim, în vârstă de treizeci de ani şi arăta de cincizeci), mergea în jos pe drum într-o zi. Şi el a alergat afară să-L întâmpine. Zicea, "Eu îl voi lua doar pe acel omuleţ şi-l învârt în jur." Dar, oh vai, când el l-a întâlnit pe Acela, el a căzut la picioarele Lui. Acei draci aşa l-au posedat... Acum priviţi. Ziua aceea... El era aşa de posedat cu diavolul...

E-85 Acum aceasta, eu vreau să pun aceasta înăuntru să-pentru voi. El era-omul acela era aşa de complet predat diavolului, încât diavolul i-a folosit limba să vorbească. Acum, voi puteţi să fiţi aşa de complet predaţi lui Dumnezeu încât Dumnezeu poate folosi limba voastră să vorbească. Asta-i adevărat! Aceea este ce eu pretind. Orice predică care am predicat-o vreodată care a avut vreo însemnătate la aceasta, este când eu am ajuns predat, am scos pe William Branham afară din cale, şi Cristos a putut să preia şi să înceapă să vorbească. Vedeţi? Şi El poate vorbi în limbaj.

E-86 Acum observaţi. El era aşa de posedat de acel duh rău, şi duhul acela l-a avut aşa de aproape încât... Acei demoni ştiau că timpul lor a venit, pentru că ei au întâlnit dragostea. Vedeţi? Şi ei au zis, "Noi îl vom încerca." Şi toţi... Acum, observaţi ce a avut loc. El a zis, "Păi, noi ştim cine eşti. De ce eşti tu în acel trup mic ca acesta, un om cu arătare fragilă?" Au zis, "De ce vii tu în felul acela?" Ziceau, "Noi ştim cine eşti. Tu eşti sfântul lui Israel, şi de ce tu... ?" (Acum priviţi! Dacă voi nu credeţi că există un chin viitor pentru diavoli, ascultaţi la aceştia cum o mărturisesc.) "De ce vii tu să ne chinuieşti înainte să vină timpul?" Ei ştiu că există un chin viitor. "De ce vii tu să ne chinuieşti înainte să vină timpul." Vedeţi?
Şi Isus a zis, "Care-ţi este numele?" El a ştiut; El a vrut ca ei să-l mărturisească.
Zicea, "Noi suntem Legiune, căci suntem mulţi din noi." El a zis, "Dacă tu ne vei scoate afară din acest om..."

E-87 Priviţi, un omuleţ fragil ca Isus stând acolo (vedeţi?), şi un om care putea să bată aproape o armată; nici măcar lanţurile nu-l puteau ţine. Vedeţi, aceasta nu este putere fizică. Aceea nu contează. Este puterea Duhului Sfânt care este în viaţa voastră care contează. Vedeţi?

E-88 El a zis, "Nu ne chinui înainte de vreme; dar dacă ne vei scoate afară... (Priviţi la răutatea lor, nemernicia.) Dacă ne vei scoate afară, să nu ne laşi doar să mergem liberi afară în lume, căci e greu de spus dacă vom intra în altcineva. Dacă tu ne vei scoate afară... Noi vrem să fim în cineva; noi vrem să facem ceva; noi vrem să facem mai multă răutate." Acela-i diavolul. "Eu voi ajunge înapoi cu el. [Fratele Branham face o expresie de răutate – Ed.] Vedeţi? Acela-i diavolul. "Eu mă voi achita cu el." Vedeţi? Doar amintiţi-vă, că este fratele vostru care stă acolo, dar diavolul a ajuns asupra lui. Vedeţi? "Lasă¬ne să facem ceva rău. Noi putem să-i facem pe aceşti Gadareni de aici să sufere pentru aceasta," ar fi putut spune către... Căpetenia unuia dintre ei a zis, "Lasă-ne să mergem în turma aceea de porci."

E-89 Isus a zis, "Duceţi-vă. Dar ieşiti afară din el!" Oh, vai! Un omuleţ ca acela vorbind către acea mare legiune de draci. "Ieşiţi afară din el! Aveţi plecarea voastră." Şi ei au intrat în acei porci, şi ei aveau şocuri, i-au făcut să aibe şocuri porcii aceia. Şi ei au fugit în jos pe cale spre râu, şi s-au înnecat în râu, s-au înnecat singuri în râu. Nu-i adevărat?

E-90 Acum, când ei au făcut-o... Desigur dracii au ieşit din ei, căci au omorât porcii. Aceasta doar i-a băgat într-un şoc. Ei aveau un şoc întocmai ca oricare. Aţi văzut vreodată o persoană să aibe o criză de nervi? Ei bine, aceea este întocmai¬aceea este întocmai ceea ce este. Ei sunt chiar acei draci. Aceea este ce li s-a întâmplat. Aţi văzut vreodată pe unul din ei să aibe o criză de nervi, voi ziceţi, "Aha, eu ştiu ce s-a întâmplat în Gadara acum." Vedeţi? Aceea este întocmai exact. Doar încă câţiva să vină acolo înăuntru, şi-l fac complet nebun; căci doctorul medical vă v-a spune că acela-i primul stagiu al nebuniei. Aceea este ce zice Mayo, primul stagiu al nebuniei.

E-91 Frate Pat, aceea ar fi putut să Jie dur. Aceea este din câte ştiu mai bine, doar pe neaşteptate. In regulă.

E-102 . Romani al 7-lea capitol, versetul al 25-lea.

E-92 Eu trebuie să... Am uitat, eu am căutat aceea zilele trecute când am primit-o, dar am uitat chiar ce este. Să răspundem la întrebarea acestei persoane dragi dacă noi putem. Romani 7:22, în regulă. Douăzeci şi cinci, eu vă cer scuze. Romani 7... Am întors două pagini deodată atunci. Vedeţi?
Eu mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos Domnul nostru. Astfel ca-astfel atunci cu mintea¬cu-mintea eu însumi slujesc legea lui Dumnezeu; dar cu trupul legea păcatului.
Acum, aşteptaţi un minut. Eu nu am citit aceea chiar corect.
Eu mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos Domnul nostru. Astfel deci cu mintea... (Da, asta-i adevărat.) ... Eu însumi slujesc legea lui Dumnezeu; dar cu trupul legea păcatului.

E-93 În regulă. Aceea este exact ce a spus Pavel repetând de multe ori. Când să fac bine, răul este prezent. Vedeţi? Aceea este exact ceea ce faceţi şi voi. Cu mintea voastră, aceea este inima voastră. Vedeţi? Acum amintiţi-vă, voi nu gândiţi cu mintea voastră; nici nu vedeţi cu ochii voştri. Nici nu faceţi voi -faceţi-faceţi... Voi vedeţi cu inima voastră. Aţi ştiut asta? Aţi ştiut că inima voastră are o altă persoană în ea în afară de voi? Ştiinţa tocmai a aflat asta cu vreo patru ani în urmă, voi ştiţi. Un compartiment mic din inimă, unde ei spun că locuieşte sufletul.

E-94 Aţi auzit vreodată de subconştient? Voi începeţi să faceţi ceva, şi vă gândiţi, "Oh, eu doar mă învârt deasupra acesteia," dar subconştientul vostru vă spune diferit.

E-95 Ei pot lua un detector de minciuni... Eu văd pe prietenul meu bun, Avocatul Robinson, şezând în spate. Şi eu nu ştiu dacă voi aţi văzut vreodată cum se face sau nu, dar s-a întâmplat să-l am-încercat-1-au pus odată pe mine, despre acest Înger al Domnului aici. Şi ei pun un detector de minciuni pe tine, şi tu încerci în-să mărturiseşti din câte ştii mai bine, cât de bine o poţi face, doar aşa de frumos şi lin, că tu nu ai făcut un aşa-şi-aşa lucru-un criminal. Acel detector de minciuni se va întoarce drept înapoi şi spune că tu minţi. Vedeţi? De ce? Este vibraţia nervilor tăi pe care ei o iau la acel detector de minciuni. Vedeţi? El-el îţi va spune. Din ce cauză? Omul nu a fost făcut să mintă la începutul lui original. Este păcatul şi diavolul care este peste tine şi care te face să minţi. Vedeţi?

E-96 Voi nu aţi fost-alcătuirea voastră nu este să minţiţi. Acela¬i motivul că voi trebuie să trăiţi din nou, pentru că voi aţi fost făcuţi, creaţi să trăiţi veşnic, să trăiţi întotdeauna. Dar vedeţi, păcatul a intrat şi a adus moartea la trup. Şi apoi, când vine păcatul înăuntru şi aduce moarte la trup, atunci desigur, trupul trebuie să moară. Dar el este-acolo înăuntru poate locui Viaţa Eternă, când acest duh este schimbat în voi şi voi aveţi Viaţă Eternă. Dumnezeu va învia acel trup din nou în ziua din urmă. El a zis că El o va face.

E-97 Astfel cu mintea mea-mintea... El a zis în alt loc, "Eu cred că eu am gândul lui Cristos." Acum, în acea gândire voi slujiţi-cu gândul lui Cristos voi slujiţi lui Dumnezeu. Vedeţi, partea lăuntrică (vedeţi?), partea lăuntrică, voi slujiţi lui Dumnezeu. Acel subconştient, acolo este unde stă credinţa.

E-98 Eu vreau să vă întreb. A fost acolo de multe ori că voi oamenii de aici, mulţi dintre voi aţi văzut timpuri unde voi să-voi doar ştiaţi că ceva urma să se întâmple. Se părea că era imposibil ca aceasta să fie, dar aţi făcut-o, ştiind că se va întâmpla. Aţi avut voi vreodată aceea? Aceea este acea credinţă, acel subconştient lucrând.
Acum, dacă se face puţin cam cald aici, voi puteţi să întoarceţi în jos dispozitivul acela jos acolo, dacă se face un pic prea cald pentru voi.

E-99 Acum, înăuntru acolo acel subconştient (vedeţi?), acolo este unde mintea voastră... Acum Isus a zis, "Dacă un om nu se naşte din nou ... " (Acum, aceea nu este ceea ce am vrut eu.) "Adevărat, adevărat, vă s12,un Eu vouă, dacă un om nu se naşte din nou el nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu." Acum, voi nu aţi putea vedea Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. "Unii care stau aici nu vor gusta moartea până când ei văd Împărăţia venind în putere," El a zis. Apoi, "Împărăţia lui Dumnezeu," Biblia a zis, "este în lăuntrul vostru." Este în voi, Duhul Sfânt, şi voi nu puteţi vedea asta cu ochii voştri. Deci a vedea înseamnă "a înţelege."

E-100 Aţi privit cândva la ceva, privind drept la ea, zicând, "Ei bine, eu doar nu o văd." Înţelegeţi? "Eu doar nu o văd." Aţi vrut să spuneţi că nu o înţelegeţi. Vedeţi, vedeţi? Voi nu o înţelegeţi. A vedea este "a înţelege." Dar cu ochii voştri voi vă uitaţi la ceva. Dar cu ce este în interiorul vostru, cu ce înţelegeţi voi, voi vedeţi cu aceea. Înţelegeţi? Cu ochii lui Dumnezeu priviţi voi.

E-101 Şi acum, ţineţi punctul vostru acum. Iată una bună dacă sunteţi gata pentru ea: Creştinul se uită la lucruri pe care nu le vede cu ochii lui (vedeţi?), căci noi privim la nevăzut. Vedeţi? Cum priviţi la acesta? Cu ochiul vostru lăuntric. Voi o vedeţi prin credinţă. Şi acum, să dovedim asta: întreaga armură
Creştină este alcătuită din calităţi nevăzute. Ce este o armură Creştină? Cineva zice, "Văzând este crezând." Acea persoană niciodată nu va fi un Creştin, deoarece armura Creştinului este formată din aceasta: dragoste. Aţi văzut-o voi vreodată? Voi aţi văzut-o în acţiune, dar niciodată nu aţi văzut dragostea. Voi nu puteţi. Trageţi partea voastră de dragoste afară şi arătaţi-mi cum arată ea. Vedeţi? Dragoste, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, credinţa-credinţa, blândeţe (vedeţi?); toată armura Creştină este nevăzută cu ochiul natural, dar este înţeleasă cu inima! Ia te uită. Ia te uită.

E-102 Pavel a zis atunci, "Cu mintea mea... ('Şi eu am gândul lui Cristos... ? ...' a zis el.) Eu slujesc lui Dumnezeu cu mintea mea, dar trupul meu (cum a pus el cuvintele acolo la sfârşit?) – dar cu trupul, legea păcatului." Ce este aceasta? Trupul meu spune în seara aceasta, "Tu eşti prea obosit. Gâtul tău este prea inflamat. Tu eşti-tu ai fost afară în vânt astăzi. Tu să nu mergi la biserică în seara aceasta." Aceea este legea trupului. "Tu ai putea tot aşa de bine să-i suni şi să spui Fratelui Neville că... Trimite întrebările jos şi spune-i să le răspundă." Dar vedeţi, eu am promis să o fac. Vedeţi?

E-103 Acum, mintea mea, în interior Duhul Sfânt a spus, "Tu să¬ţi ţii promisiunea."
Dar trupul a zis, "Tu eşti prea obosit." Vedeţi?

E-104 Acum, trupul zice, "Acum, nu este nevoie, tu drăgălaşă mică, tu eşti cea mai drăgălaşă micuţă din şcoală. Acum, să nu dai nici o atenţie la acea mamă holy roller a ta sau acel tată fanatic. Vedeţi? Tu eşti fetiţa care arată cel mai bine din şcoală." "Tu eşti cel mai frumos băiat, băiatul care arată cel mai bine, cel mai bine clădit. Tu eşti cel mai popular care există în oraş." Vedeţi? Acela-acela... Şi voi vă cedaţi mădularele la aceea, şi la ce ajungeţi voi? Capătul micuţ al cornului de fiecare dată. Vedeţi?

E-105 Pavel a zis, "Firea mea vrea să-vrea întotdeauna să cedeze la aceea." Şi Firea voastră vrea. Vedeţi? Dar legea Duhului lui Dumnezeu în inimă biruieşte firea şi face trupul să se supună la ceea ce spune inima să facă. Aleluia!

E-106 Priviţi, atunci dacă aceasta va face aceea pentru un păcătos, atunci nu va merge aceea şi pentru o boală? Legea Duhului lui Dumnezeu în inima care ştie aceea "Prin rănile Lui am fost vindecaţi," ei stau cu puterea lor să facă acea boală în trupul acela să se supună lor, pentru că acesta-i diavolul. Ia te uită. Iuh! Aceea are smântână pe ea aşa de adânc. Eu vă spun. Aceea este. Vedeţi?

E-107 Acum, legea păcatului şi morţii lucrează în trupul vostru, dar legea Duhului de Viaţă lucrează în inima voastră. Astfel inima voastră, duhul vostru din inima voastră va face trupul vostru să se supună la ce spune el să facă. Aceea este exact corect. Acum, aceea este ce a spus Pavel. Întotdeauna trupul, "Eu sunt prea obosit; eu nu sunt în stare; eu nu sunt suficient; eu nu o pot face."
Am zis la-la Loyce aici, sau Dolores, sau cineva care a vorbit cu mine despre Duhul Sfânt, aşa despre un lucru sau altul aşa, am zis-am zis, "Ce..."
Dolores a zis, "Ce-ce m-a făcut să mă simt în felul acela tocmai la timpul când ar fi trebuit să mă simt bine?"

E-108 Am zis, "Diavolul. El te-a văzut chiar gata să-l primeşti. El a zis, 'Eu voi pune puţină deprimare pe ea [Fratele Branham face un sunet să ilustreze – Ed.], o ventilez puţin, voi ştiţi, cumva să o răcoresc puţin.' Vedeţi? Dar oh, vai, atunci este când vă ridicaţi! Pretindeţi drepturile voastre date de Dumnezeu." Asta-i ceea ce a vrut Pavel să spună. Vedeţi? Cei... "Întotdeauna când-" el a zis, "când vreau să fac bine, răul este prezent."

E-109 Vă spun ce să faceţi. Am observat asta, soţia mea şi eu... Şi eu doar mă voi grăbi înapoi, căci eu mai am doar câteva minute, şi eu am nişte întrebări mari aici. Eu nu vreau să vă ţin prea târziu, dar eu vreau să iau întrebările voastre cât pot mai bine.

E-110 Observaţi! Eu pot începe dimineaţa, şi să spun că eu merg... Acum, Domnul mă călăuzeşte să merg într-un anumit loc pentru o adunare, ei bine, frate, tu doar urmăreşte la tot ce are loc. Sau voi mă lăsaţi să ajung la mine acasă, şi ceva chemare [la telefon interurban – Trans.] de distanţă lungă vine înăuntru. Acum, eu trebuie să mă rog pentru bolnavi. Micuţul Joseph se va urca chiar deasupra gâtului meu. Sarah va voi să mă întrebe o întrebare. Becky va începe la pian. Eu spun, "Şş, şş, şş!" Îmi pun mâna dincolo, "Hei, şş, şş, şş, eu voi merge să – Tati merge să se roage pentru bolnavi."
"Păi, Tati, uite; Joe a făcut asta..." Vedeţi? Doar lăsaţi-o să înceapă. Şi îndată ce se termină rugăciunea, ei au jucăriile lor şi tot aşa de dulce şi curat. Acesta-i diavolul. Cu certitudine el este.

E-111 Şi apoi eu vin pe acolo şi zic, "Joseph, tu nu ar trebui să faci un lucru anume." Şi voi ştiţi, primul lucru îl ştiţi, el a ajuns într-un obicei. Şi tu vei găsi în copiii tăi, că ei te vor minţi. Ei bine, acela este un duh mincinos pe copilul acela. Există numai un singur remediu pentru el. Vergeaua puştii nu este ideea mea, ştiţi, vergeaua cu care noi luam bătaie, Frate Jess. Când noi am-am-am ajuns în necaz noi căpătam vergeaua din puştile vechi, băţul de hickory, voi ştiţi, încărcătoarele vechi de ţevi. Aceea nu este ideea. Ci rugăciunea, scoate acel drac rău din copilul acela. Asta-i adevărat. Rugăciunea o face.

E-112 Dacă micuţa Molly doar începe să bată din picioruşul ei mic, şi fuge afară, şi îşi întoarce în sus năsucul, voi aţi putea s¬o bateţi până când nu mai are haine pe ea; ea o va face oricum. Dar voi aşezaţi-vă doar înaintea lui Dumnezeu şi pretindeţi sufletul acelui copil pentru Dumnezeu. Doar staţi chiar acolo cu aceasta. Eu cred că este cel mai bun lucru despre care ştiu eu. Da, domnule! Acela-i cel mai bun remediu de care ştiu eu, este rugăciunea.

E-103 . Acum, să vedem. Acum următoarea de aici zice, Ce înseamnă prin predestinare înainte ca lumea să înceapă; unde este aceasta în Biblie? Predestinarea înainte de a începe lumea?

E-113 În ordine, prietenul meu scump, să întoarcem la Efeseni 1-ul capitol doar pentru un loc. Noi nu vom lua prea mult la aceasta una eu nu cred, numai dacă nu este răspunsă corect. Şi să începem doar să citim aici la Efeseni 1-ul capitol.

E-114 Acum, primul lucru, eu vreau să spun aceasta, că predestinarea este un cuvânt rău pentru un predicator să-să îl folosească înaintea unei adunări neinstruite. Vedeţi? El este. Eu nu-l folosesc. Uneori aici la biserică... Dar afară în audienţe, afară în marile... Unde-totul este îngrămădit înăuntru din toate, eu veghez acel cuvânt. Eu întotdeauna folosesc cuvântul cunoştinţa mai dinainte, pentru că predestinarea este numai cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu. Dumnezeu fiind infinit, prin cunoştinţa mai dinainte El ştia tot, sau El nu este infinit. Vedeţi, vedeţi? El ştia ce se va întâmpla. Astfel prin cunoştinţa mai dinainte El a putut predestina. Acela-i motivul că eu cred că Dumnezeu-că Dumnezeu doar nu face...

E-115 Tocmai ca aerul care-l respiraţi; eu nu sunt de acord cu Martorii lui Iehova la ideea că suflarea voastră este duhul vostru. Aceasta nu poate fi. Vedeţi? Duhul vostru este în inima voastră. Vedeţi? Şi voi aveţi duhul vostru înainte să fiţi-să veniţi măcar în lume. Dumnezeu i-a spus lui Ieremia că El l-a cunoscut, şi l-a sfinţit, şi l-a făcut un profet peste neam-peste neamuri înainte ca el să fi fost vreodată zămislit în pântecele mamei lui (vedeţi?), Ieremia 1:4.

E-116 Acum observaţi. Astfel noi vedem că toate aceste lucruri sunt cunoştinţe mai dinainte. Cu şapte sute doisprezece ani înainte ca Isus să fie născut-înainte ca Ioan să fie născut, Isaia l-a văzut într-o viziune, a zis că el era glasul celui ce strigă în pustie – 712 ani. Din grădina Edenului, Isus Cristos, înainte de întemeierea lumii…

E-117 Cum a făcut...? Să citim aceasta. Efeseni 1, să începem doar de la 1-ul capitol astfel-sau 1-ul verset.
Pavel, un apostol... (Acum priviţi cum Aadresează el aceasta. Îmi place acest fel al lui Pavel. Îmi place de Pavel, vouă nu? Oh, el a fost un slujitor minunat al lui Cristos. Acum priviţi aceasta.)
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt la Efes, şi... cei credincioşi în Cristos Isus.

E-118 Observaţi, aceasta nu este adresată către lume; aceasta nu este adresată la cei din afară. Aceasta este către Biserica care este în Isus Cristos (oh, nu este asta drăgălaşă?), Biserica în Isus Cristos. Aceea este... Cum ajungeţi voi în Isus Cristos acum? Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup. Acum-cum... Şi-şi el îndreaptă aceasta către oamenii umpluţi cu Duhul Sfânt (vedeţi?), nu către lumea din afară.
Harul fie cu voi, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat fie Dumnezeu Tatăl nostru-Dumnezeu şi-al nostru Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat în toate locurile cereşti-şi binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Cristos!

E-119 Oh, Doamne! Nu v-ar place să şedeţi înăuntru pe ceva din aceea? Ei bine, ne-ar place. Sigur! Acelaşi Duh Sfânt. A zis acum, aşa cum voi şedeţi împreună în locurile cereşti în Cristos Isus, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale, Soră Rose. Eu cred-aceea-aceea este... Eu-eu nu mi-am putut aminti numele tău ziua trecută. Eu cred că tu ai fost într-un rând de rugăciune sau ceva. Şi eu-eu îmi amintesc că am încercat să mă gândesc despre aceasta mai târziu, şi eu-dar numele tău este Rose Austin, nu este corect? ... ? ... Tu veneai aici la tabernacol tot timpul. Asta este. În regulă. Acum:
Binecuvântat să fie-Dumnezeul Tatălui nostru al lui... Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale-tot spirit-în locurile cereşti... (Să vedem dacă eu citesc aceea-citez aceea corect.)
Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti în Cristos Isus: (Adunaţi împreună acum în locurile cereşti în Cristos Isus.)
După cum el... (Acum ascultaţi! Sunteţi voi toţi gata?) ... După cum el ne-a ales în el înainte (eu v-am predicat) ... înainte de întemeierea lumii, ...

E-120 Acum, vedeţi, el poate vorbi către Biserică. El nu ar fi spus aceea bebeluşilor, ci el vorbea către o Biserică care este deja în Cristos. Acum, el nu ar fi putut merge afară aici doar la ceva biserică şi să spună, "Ei bine acum..." – aceea. Sunt acei Aleşi care sunt în Cristos.

E-121 Acum, voi ziceţi, "Ei bine, eu cred că sunt în Cristos." Dacă sunteţi, voi aţi primit Duhul Sfânt, căci aceea este singura cale ca voi să puteţi ajunge în Cristos, I Corinteni 12:13 (vedeţi?)-! Corinteni capitolul al 12-lea. În regulă. "Căci printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup (care este Trupul lui Cristos)." Acum! Atunci noi stăm împreună în locurile cereşti într-un acord, Duhul Sfânt se mişcă printre noi, învăţându-ne, arătându-ne lucruri mari, aducând lucruri la îndeplinire. Oh, ce loc.

E-122 El a zis, "Acum, voi care aţi fost chemaţi în felul acela, eu vreau să vă vorbesc, vouă, celor aleşi. Că Dumnezeu ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii, gândiţi-vă la asta. Dumnezeu ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu ştia înainte de întemeierea lumii că eu aş vorbi acest subiect în seara aceasta. El este infinit. Şi înainte de a exista o lume... Oh! Iuh! Primiţi-primiţi Duhul Sfânt acum. Cuvântul Îl va aduce. Vedeţi? Aşa a venit El: "În timp ce Petru vorbea aceste cuvinte Duhul Sfânt a căzut peste ei."

E-123 Înainte de a fi o lume voi eraţi în gândurile lui Dumnezeu să vă dea Duhul Sfânt, deoarece El ştia că voi Îl veţi vrea; şi El v-a ales El însuşi pentru că voi doreaţi... El v-a ales în Cristos înainte ca voi sau Isus, oricare din voi, eraţi pe pământ. Şi El a trimis pe Isus să moară, să pregătească calea să trimită Duhul Sfânt, să vă aducă la Sine. Oh, aceea este doar... Eu ştiu că eu pot... Aceasta este biserica, deci eu sunt acasă acum. Oh, aceea este aşa de bogat pentru mine. Să mă gândesc că nu este ce am vrut; nu era dorinţa mea; nu era voia mea; nu era alegerea mea; eu nu am avut nimic de-a face cu aceasta. Dar înainte ca lumea să fi început cândva, Dumnezeu ne-a văzut şi ne-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului. Înainte de a fi măcar o lume! Vorbim despre Dumnezeu! Iuh!

E-124 Eu am stat acolo afară unde acel mare telescop... Voi puteţi vedea o sută douăzeci de milioane de ani lumină spaţiu. Când am privit şi am văzut aceea (eu nu am ajuns să văd prin telescop, dar am văzut fotografia unde au luat-o ei)-şi eu doar a trebuit să-mi ridic mâinile înăuntru acolo, în locul acela, şi am zis, "Ce mare eşti Tu, ce mare eşti Tu!" Şi înainte ca vreuna din planetele acelea să se învârtă vreodată (Aleluia!), Dumnezeu ne-a ales în Isus Cristos. Acum, ce mare eşti Tu. Da, domnule!

E-125 Înainte de a fi un cuvânt, înainte de a fi o planetă, înainte de a fi un soare, înainte de a fi o lună, înainte de a fi lumină, înainte de a fi ceva, când încă era Dumnezeu, Dumnezeu şi gândurile Lui, gândurile eterne ale lui Dumnezeu v-a ales prin predestinare, prin cunoştinţa mai dinainte, să ştie că tu vei fi pe pământ, să ştie că va fi păcat.

E-126 Cineva a zis, "Atunci, de ce a-de ce a fost acolo păcat?" Dacă nu ar fi fost niciodată păcat, atributele Lui niciodată nu ar fi fost un Salvator. Acolo trebuia să fie un păcătos aşa ca El să poată să fie un Salvator. Acolo trebuia să fie un om bolnav aşa ca El să poată să fie un Vindecător. Amin! Ia te uită. Aceasta trebuia să fie aşa. El era Dumnezeu care-care a văzut¬o şi a rânduit-o dinainte. Diavolul nici măcar nu este în cursă. Oh, el este doar un fleac la marginea drumului pe care Dumnezeu l-a folosit să aducă copiii la El" strigând, "Ava, Tată." Nu-i de mirare că în ziua aceea cum Îngerii vor cânta! Când noi vom cânta povestirile răscumpărării, Îngerii îşi vor pleca capetele; nu ştiu despre ce vorbim noi. Sigur! Ei niciodată nu au fost pierduţi. Ei nu ştiu ce este asta. Ei nu ştiu cât de bine ne simţim, să ştim că noi care odată am fost păcătoşi şi înstrăinaţi de la Dumnezeu, fără speranţă, fără milă, fără Dumnezeu într-o lume de corupţie, murind, mergând într-un iad al diavolului; şi Dumnezeu s-a aplecat jos, şi ne-a ridicat, şi ne-a răscumpărat; iar acum noi suntem deasupra Îngerilor. Chiar acum!

E-127 Cine este el? Un Înger este un slujitor. Noi suntem fii şi fiice. La cine vă gândiţi mai mult, slujitorul vostru sau fiul vostru sau fiica? Oh, Doamne! Rugăciunea pentru cel sfânt va merge de un milion de ori mai sus decât un Înger (da, domnule!), pentru că el este un fiu. Oh, asta-i adevărat, fratele meu, soră.

E-128 Voi nu... Biserica... Eu nu cred că în această parte a--a eternităţii cum ne vom da seama vreodată de ceea ce sunteţi, poziţia în care sunteţi, în care Dumnezeu v-a plasat, voi oamenii umpluţi cu Duhul. Voi sunteţi fii de Dumnezeu. Păi, Îngerul este un slujitor. Voi sunteţi un fiu! Un Înger poate numai să vă aducă un mesaj, dar voi trebuie să acţionaţi. Amin! Voi sunteţi actorul pe scenă. Voi sunteţi fiul. Îngerii sunt slujitori să vă aducă mesajul. A zis aici, "Eu ţi-am adus acest mesaj ca tu să faci aşa-şi-aşa. Acesta este de la Tatăl. Eu ţi-l aduc ţie. Da!" Aceea este tot ce este. Amin! Voi sunteţi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Ne-a predestinat! Acum, priviţi doar un minut.
După cum el ne-a-el ne-a ales... (Acum, noi nu am ales... Cum puteam eu să-L aleg? Patru sute de miliarde, milioane, miliarde, trilioane de ani în urmă, cum aş fi putut eu să-L aleg? Dar El m-a ales pe mine. Amin! Oh, Frate Wood, asta este. Vedeţi?) ... ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca noi să fim sfinţi... (Acum, să nu încercaţi să o faceţi voi înşivă, căci nu puteţi.) ... şi fără vină înaintea lui în dragoste:
Oh, frate, aceea va răspunde o întrebare care am văzut-o aici doar cu câteva minute în urmă. Pe undeva eu-eu am văzut-o doar... Oh, da. Voi aţi zis:
Cum ar putea un om să trăiască deasupra... să trăiască aşa de aproape de Dumnezeu, el ar fi fără păcat? Ascultaţi la aceasta.
... sfinţi... de la întemeierea lumii, ca noi să fim sfinţi şi fără vină înaintea lui în dragoste:

E-129 Dragostea Lui a făcut-o. Dragostea Lui a plătit pentru păcatul meu. Dragostea Lui l-a luat la o parte. Dragostea este cea mai puternică forţă care există. Luaţi un bărbat care într¬adevăr îşi iubeşte nevasta, el ar muri pentru ea de bună voie. Şi dragostea frăţească...

E-130 Acolo exista un om, un anumit om, vine la această biserică din când în când, de afară la ţară. Şedea la casa fratelui său zilele trecute. El a zis "Ce ar fi dacă ceva s-ar întâmpla Fratelui Bill?" El a zis, "Bucuros mi-aş scoate pieptul să prind un glonte pentru el." Vedeţi? Să moară pentru tine. Aceea este dragoste. Mai mare dragoste nu are nici un om decât acel ce-şi va da viaţa pentru a lui-fratele lui. Vedeţi?

E-131 În dragoste, ne-a ales în dragoste înainte de întemeierea lumii. Acum priviţi:
Ne-a predestinat pe noi... (Acum, acolo este cuvântul predestinat.) ... Ne-a predestinat pe noi pentru înfierea de copii prin Isus Cristos pentru sine, conform cu-conform cu buna plăcere a vaiei lui.

E-132 Ce zici de asta, Frate Mike? Nu este asta minunat? El v-a iubit. El v-a iubit înainte de a fi o lume. El v-a cunoscut natura; El v-a cunoscut slăbiciunile; El v-a cunoscut obiceiurile. El ştia totul despre voi, cum urma să fiţi. Şi apoi, când El s-a uitat peste tot marele univers, aşa cum era, El a zis, "Eu îl văd." Şi când a făcut asta, înainte de a fi vreo fărâmă de-de viaţă, atunci voi sunteţi eterni cu Dumnezeu. Când voi primiţi Duhul Sfânt, atunci voi deveniţi eterni, deoarece voi aveţi-voi sunteţi cu Dumnezeu, voi sunteţi parte din Dumnezeu. Puteţi voi vedea ce vreau să spun? Voi sunteţi tot aşa de eterni ca Dumnezeu, doar pentru că voi sunteţi...

E-133 Eu sunt tot aşa de mult Branham cum şi tatăl meu era Branham, deoarece eu sunt un sânge de un Branham. Eu sunt un Branham cu tatăl meu, pentru că eu am fost născut din tatăl meu. Eu sunt un Branham cu el. Tu eşti un Wood, pentru că tatăl tău se numeşte Wood. Tu eşti tot aşa de mult Wood cum este Jim Wood; tu eşti doar Banks Wood. Amin! Oh, Doamne! Tu eşti un Neville pentru că tatăl tău a fost un Neville. Tu eşti tot aşa de mult Neville cum el era Neville. Glorie! Noi suntem tot aşa de eterni cum este Dumnezeu, pentru că noi suntem o parte din Dumnezeu, fii şi fiice ale lui Dumnezeu prin Viaţa Eternă, şi nu putem pieri niciodată. "Eu îi voi învia în zilele din urmă."

E-134 Nu-i de mirare că atunci când ei se pregăteau să-i taie jos capul lui Pavel acolo afară... El a trebuit să meargă pe acel drum al morţii. El a scris acea ultimă scrisoare lui Timotei, zicând, "M-am luptat o luptă bună; mi-am sfârşit alergarea; eu am păstrat credinţa! De acum înainte mă aşteaptă cununa pe care Judecătorul cel Drept mi-o va da în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor care iubesc apariţia Lui."
Atunci moartea a zis, "Eu vin după tine."
El a zis, "Unde îţi este boldul?"
Mormântul a zis, "Eu te voi lua."

E-135 A zis, "Unde îţi este biruinţa?" Dar el a avut un exemplu. El a privit înapoi la Calvar şi a zis, "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos." Acolo sunteţi. Oh, aceasta trebuie să stârnească emoţii; ea doar trebuie să stârnească.

E-136 Viaţa este... Cuvântul merge afară. Viaţă, cuvântul viaţă prinde Viaţă, şi în lăuntrul unei fiinţe umane ceva trebuie să strige.
Ştiţi, cineva a zis, "Billy, ce-i face pe oameni să se ridice sus şi să-şi arunce mâinile în sus sau să zică, 'Laudă Domnului!' sau 'Amin!'?" Priviţi ce spune Biblia.

E-137 Pavel a zis, "Dacă noi am vorbit în limbi necunoscute, cum fac cei neînvăţaţi... Când el este binecuvântat-dacă el ar fi binecuvântat, cum ar putea el să spună, 'Amin'?" Vedeţi? Voi trebuie să ştiţi despre ce vorbiţi. Limbi necunoscute, numai dacă aceasta este printr-o tălmăcire sau descoperire... Atunci voi puteţi zice, "Amin!" dacă voi o puteţi înţelege. El ştie ce spune el. Vedeţi?

E-138 Acum! Oh, vai! Priviţi acolo în ziua aceea când duşmanul venea înăuntru asupra lui David. Şi el le-a dat toată tânjeala de vin şi-şi o-o bucată bună de carne şi pâine. Şi-şi când duşmanul venea, ei nu ştiau ce să facă; şi ei s-au adunat acolo afară; şi toţi din Israel s-au adunat împreună sub circumcizie. (Acum, aceasta este sub circumcizia veche Iudaică.) Şi ei şi-au ridicat mâinile şi au zis, "Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul nostru. Tu ne-ai ocrotit. Tu ai adus pe profetul Moise, şi Tu ai adus pe copiii lui Israel afară din Egipt. Tu i-ai adus prin pustiu. Când ei zăceau acolo, nici unul nu se temea să-fiecare se temea să-i atingă, nimeni nu a venit lângă moştenirea Ta. "Ei se temeau să o facă." Deşi ei erau în minoritate, dar fiecare şi-a lăsat mâinile jos de pe ei. Căci toţi ce au ajuns peste ei, ei au fost împunşi înapoi. El a zis, "Oh, ce Dumnezeu mare eşti Tu. Iar acum, Doamne, dacă noi am păcătuit... Iată nevestele noastre; iată copilaşii noştri; şi noi suntem în suferinţă în această oră." Zicea, "Oh, ce putem noi face? Duşmanul vine." El a zis, "Ce putem noi face?"

E-139 Şi în timp ce se rugau Duhul a venit peste unul acolo afară în audienţă, şi el a profeţit, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, voi nu vă veţi lupta; staţi liniştiţi! (Amin!) Mergeţi jos pe o anumită cale şi întâlniţi-i acolo." Şi El a cauzat confuzie printre ei, şi ei s-au ucis unul pe altul. Acolo sunteţi. Predestinaţi să fiţi în Cristos Isus înainte de întemeierea lumii. Acum.

E-104 . Tu ai zis că o persoană ar putea trăi aşa de aproape de Dumnezeu încât el nu ar putea păcătui în timp ce este aici pe acest pământ. Atunci explică I Ioan 1:8 la 10.

E-140 Să vedem I Ioan 1:8 la 10. Dacă aş avea puţin timp mai mult să privesc aceste... Eu o am; Eu doar nu am luat-o, prieteni. Eu-eu am încercat să-să iau afară... Ei bine, eu voi găsi Ioan după un timp., Eu voi... Aceasta va fi de cealaltă parte de Evrei, desigur. În regulă. I Ioan 1:8 la 10-1 Ioan 1:8 la 10.
Dacă noi zicem... că nu avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
Dacă noi ne mărturisim păcatele, el este credincios şi drept să ierte... păcatele noastre, şi... ne curăteşte de toată fărădelegea.
Dacă zicem că nu am păcătuit, noi îl facem mincinos, şi cuvântul nu este în noi.

E-141 Ei bine acum, aşteaptă fratele meu drag. Doar întoarce chiar acolo la al 3-lea capitol aici şi versetul al 9-lea. Tu eşti chiar la aceeaşi pagină în Biblia mea. Cu al optulea verset să începem:
Cel ce comite păcat este de la diavolul; căci diavolul a păcătuit de la început. Căci scopul Fiului lui Dumnezeu s-a făcut manifestat, ca el să poată distruge lucrările diavolului. (Tocmai despre ceea ce am vorbit, vedeţi, predestinarea lui Dumnezeu, cunoscându-vă.)
Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat; căci sămânţa lui rămâne în el: şi el nu poate păcătui, deoarece el este-el este-deoarece el este născut din Dumnezeu.

E-142 Aceea este întocmai ce spune Cuvântul. Acum, dacă veţi privi aici.
Dacă noi zicem... că nu am păcătuit, noi îl facem un mincinos, şi cuvântul nu este în noi.
Acum, unii oameni spun, "Ei bine acum, aici este doar o fetiţă bună sau un băieţel bun. Ei nu au păcătuit în primul rând." Voi sunteţi născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, aţi venit în lume vorbind minciuni. Când tu eşti născut în această lume, tu eşti un mincinos, tu eşti un hoţ, tu eşti tot ce există, doar tot păcatul, nu un hoţ, căci tu nu ai furat. Dar tu eşti-dar tu ai... Tu nu eşti un mincinos, pentru că tu nu ai minţit. Dar duhul acela este în tine când te naşti, pentru că tu eşti din lume. Acela-i motivul că voi nu puteţi avea reformare, să reformaţi; voi trebuie să muriţi şi să fiţi născuţi. Şi voi nu puteţi avea naştere fără răstignire. Voi nu puteţi avea înviere; voi trebuie să fiţi răstigniţi faţă de lucrurile lumii pentru a fi înviaţi în Cristos.

E-143 Dacă voi veţi depinde pe a vostru-concepţiile intelectului vostru şi aşa mai departe, voi niciodată nu veţi fi născuţi din Duhul lui Dumnezeu. Voi trebuie să uitaţi, aşa cum a uitat Pavel, tot ce a ştiut el vreodată, şi să nu ştiu nimic între voi decât pe Isus Cristos, şi născuţi din nou, proaspăt. Oh, dacă... Aici... Dacă eu aş putea să o aduc la voi. Vedeţi? Este o naştere care face o nouă-o creaţie nouă. Tocmai cuvântul Grecesc de aici, aşa cum l-am căutat în lexiconul Grecesc ziua trecută, cuvântul naştere înseamnă "creaţie." Când acesta zice, "Voi sunteţi o-creaturi noi în Cristos Isus," există un cuvânt acolo, creatură este cuvântul creaţie. Voi sunteţi o creaţie nouă, nu în lume, ci în Cristos Isus. Voi aţi fost o nouă...

E-144 Acum, voi aţi fost în lume şi aţi zis, oh, ştiţi, lucrurile de lux, hainele fine sau ceva lucru drăguţ. Şi... ? ... este pe o parte. Vedeţi? "Oh, eu merg la biserică, sigur. Eu nu vreau să merg în iad, dar voi ştiţi..." Şi ceva ochi frumoşi maro la fată, sau părul cu valuri mici pentru băiat, sau "El este un foarte..." Ştiţi, una sau alta, doar ceva să atragă atenţia, sau el este pofticios sau un-bea sau ceva lucru sau altul acolo. Aceea este lumea; voi sunteţi-voi sunteţi în lume. Iar Biblia a zis, "Dacă voi iubiţi lumea şi lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi." Astfel pentru a scoate aceea afară din voi, voi trebuie să muriţi, trebuie să muriţi, să fiţi răstigniţi, şi îngropaţi, şi înviaţi o nouă creaţie în Cristos Isus.

E-145 Acum, înainte de a primi Duhul Sfânt, voi credeţi înspre Viaţă Eternă. Dar voi nu aveţi Viaţă Eternă până când nu primiţi Duhul Sfânt, căci El este Viaţa Eternă. Duhul Sfânt este Dumnezeu; El este Viaţa lui Dumnezeu în voi. Atunci voi aveţi Viaţă Eternă. Voi înţelegeţi asta acum? Vedeţi? Priviţi! Vedeţi? Voi credeţi înspre.

E-146 Aşteptaţi, aici este un lucru bun. Voi femeile scuzaţi-mă pentru aceasta dacă sună prea deschis (vedeţi?) ... scot în evidenţă. O mamă ia viaţa... Dar totuşi copilul acela nu este născut. Dar dacă voi trataţi copilul acela corect şi urmaţi regulile naturii, acel copil va fi născut normal. Dar dacă nu aplicaţi fiecare lucru la regulile naturii, voi lăsaţi o vânătaie tare, sau o lovire, sau-sau ceva are loc, aceasta-aceasta¬aceasta îl va ruina (vedeţi?); aceasta va ucide copilul înainte de a fi născut.

E-147 Ei bine, aceea este cauza. Vânătăile vin de la Satan. Satan ia săgeţile otrăvite ale iadului şi încearcă să învineţească Biserica care este în dureri cu un bebeluş. Şi înainte ca el să se nască, ele îl omoară. Dar dacă voi doar luaţi Biblia şi îl hrăniţi în-îi daţi hrană de bebeluş, mama luând vitamine... Ei bine, aceasta este cea mai bună Vitamină de care ştiu eu, Vitamine spirituale. Vedeţi? Aceasta vă zideşte.

E-148 Acum, biserica ar trebui să ia Vitamine spirituale; şi Vitaminele sunt chiar aici, o Carte întreagă plină de ele. Iar voi trebuie să luaţi Vitamine spirituale, învăţând, şi aceea aduce înainte copilul la o naştere. Vedeţi ce vreau să spun?

E-149 Acum, micuţul copilaş, când el-el-el are viaţă-el-el are viaţă, pentru că celulele mici se mişcă şi lovesc cam după trei luni şi-sau patru. Şi apoi, el loveşte şi se mişcă dar el încă nu este născut. Dar îndată ce el este adus în lume, doctorul, mama, sau cineva, îl ţine sus şi [Fratele Branham îşi bate palmele împreună – Ed.] îi dă o mică lovitură, şi "Ua-a-a!" Acolo-acolo merge el (vedeţi?), iar apoi el începe să respire. Şi chiar imediat ce el respiră respiraţia de viaţă, atunci el devine un suflet viu.

E-150 Şi aceea este ceea ce uneori... Noi suntem gata să primim Duhul Sfânt; voi sunteţi în dureri; voi vreţi să fiţi născuţi. Câţi de aici sunteţi în forma aceea chiar acum, care vor botezul Duhului Sfânt, într-adevăr vor să ştie ce este aceasta, vor să intre-intre în aceasta? Cine vrea botezul Duhului Sfânt? Ridicaţi-vă mâinile. Vedeţi? Voi sunteţi în dureri, voi vreţi-voi vreţi să fiţi născuţi. Ceea ce voi aveţi nevoie este o mică bătaie a Evangheliei, ceva mic care este [Fratele Branham îşi bate palmele împreună – Ed.] şi voi strigaţi, "Glorie!" Şi când se întâmplă... Eu ştiu că voi gândiţi că eu sunt nebun, dar noi-noi aveam gândirea lui Cristos care este nebunie pentru lume oricum. Ceva strigă înăuntru; acel Duh vine în talazuri. Atunci El doar continuă să vină.

E-151 Aşa cum am spus unei persoane, este ca o ţeavă veche înfundată. Şi voi treceţi o sârmă mică prin ea, şi voi apucaţi această sârmă şi săpaţi, săpaţi, săpaţi. Şi acolo este un mare curs de apă care încearcă să treacă prin ea. Săpaţi, săpaţi, săpaţi, voi nu o puteţi lua, dar voi ştiţi că există ceva acolo sus. Voi o puteţi simţi; este la capătul aceleia. Apoi după un timp îi daţi o mare tragere, şi [Fratele Branham imită sunetul unui ţâşnit de apă – Ed.] apa merge prin ţeavă. În felul acela este. Atunci apa doar continuă să vină. În felul acela este Duhul Sfânt. Păcatul a înfundat ţevile. Voi-voi staţi înapoi şi ziceţi, "Eu sunt timid... ? Voi ştiţi... ? ... Mi-e teamă că oamenii gândesc că eu am fost Duhul Sfânt."

E-152 Acum, când voi simţiţi acea mică smucitură a Duhului... Tu Îl vrei mai mult decât viaţa-tu vrei mai mult decât propria ta viaţă. El înseamnă mai mult pentru tine: "Eu trebuie să-L am sau mor." Primul lucru îl ştiţi că voi apucaţi ceva. Vă gândiţi, "Asta este, Doamne." Voi trageţi dopul afară. Iuh! Aici vine ea! S-a dus! Oh, Doamne! Liberi! Oh! Doamne!" Există o... ? ... viaţa acum care stă acolo, zicând, "Glorie lui Dumnezeu... ? ... "

E-153 Petru şi aceia erau în spate înapoi acolo la Cincizecime ascunzându-se, zicând, "Priviţi afară pe uşă foarte domol, vedeţi dacă careva din acei Iudei de acolo afară vin."
"Nu. Eu nu văd unul din ei."
"În regulă, fiţi foarte liniştiţi, căci eu vă spun, dacă ei vin vreodată aici sus... ? ... "

E-154 Ei toţi stăteau acolo, şi deodată a venit un sunet din Cer ca un vâjâit de vânt puternic. El a început să umple toată casa unde şedeau ei. Ceva a început să aibe loc. Afară din clădirea aceea ei au mers; au deschis larg uşile, jos pe scări au mers acolo clătinându-se ca o grămadă de oameni beţi când ei au fost... ? ... din Duhul, doar strigând şi continuând înainte.

E-155 Ei au zis, "Aceşti oameni sunt beţi. Ascultaţi la ei. Priviţi la laşul acela privind afară pe uşă, cel care s-a lepădat de Isus acolo jos la răstignire. A zis, 'Eu nici măcar nu-L cunosc.' O femeie mică a zis, 'Ei bine vorbirea te dă de gol. Tu eşti unul din ei."' A zis, "El a blestemat, şi a zis, 'Eu nu-L cunosc."'

E-156 Dar când dopul acela a fost scos afară, când Duhul a început să curgă prin el, el a zis, "Voi bărbaţi din Iudeea, voi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscut şi ascultaţi¬mă. (Amin!) Eu sunt şef. Aceasta să vă fie cunoscut; aceştia nu sunt beţi. (Luând poziţie pentru biserica lui.) Aceştia nu sunt beţi cum presupuneţi voi, văzând că este al treilea ceas din zi, dar, dar aceasta este despre ceea ce se vorbeşte prin profetul Ioel: 'Se va împlini în zilele din urmă, zice Dumnezeu, Eu voi turna Duhul Meu peste toată făptura..."' Um-m-m, ce diferenţă! Iuh! Doamne, eu ştiu că voi puteţi gândi că acesta este un lucru teribil, dar eu-eu-eu trebuie să vă las să vedeţi ce este Adevărul. Staţi cu Acesta.

E-157 Acum, cu certitudine, voi aveţi Viaţă Eternă.

E-158 Acum, să explic aceasta. Această zi... "Dacă noi spunem că nu am păcătuit ('Toţi au păcătuit şi au fost lipsiţi de slava lui Dumnezeu') noi îl facem pe Dumnezeu mincinos." El a zis că voi aţi păcătuit. Dacă ziceţi că nu aţi păcătuit... eu am...

E-159 "Eu am fost născut în biserica Baptistă, biserica Metodistă, biserica Penticostală, biserica Prezbiteriană; eu am fost născut în aceea." Aceea nu contează nici un pic, voi trebuie să fiţi născuţi afară din ea din nou. Asta-i adevărat. Dacă noi spunem că nu am păcătuit, voi Îl faceţi un mincinos. Şi Cuvântul, care este Adevărul... Câţi ştiţi căci Cuvântul este Adevărul? "La început era Cuvântul... şi Cuvântul s-a făcut trup, şi Cuvântul..." "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul." Iar El era Cuvântul. Vedeţi? Şi Cuvântul, sau Cristos nu este în voi... El era Cuvântul. Câţi o ştiu? Vedeţi? În ordine.

E-160 Noi o vom citi în felul acesta atunci: "Dacă voi ziceţi că nu aţi păcătuit, voi Il faceţi un mincinos şi Cristos nu este în noi. Vedeţi, vedeţi? Acum, aceea este... Vedeţi, când voi spuneţi că voi aţi-că voi nu aţi păcătuit, sunteţi greşiţi. Voi trebuie să fiţi născuţi din nou.

E-161 Acum, noi vom întoarce aici la celălalt verset. "El... Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, nu săvârşeşte păcat, căci..."

E-162 Acum ce este păcat? Cine a zis aceea, cineva? Necredinţa. Aceea este ce a spus Biblia. Există numai un păcat, şi acela este necredinţa. Asta-i adevărat. "Cel ce nu crede este deja condamnat." Astfel voi-unul va păcătui.

E-163 Acum, dacă ziceţi, "Ei bine acum, aşteptaţi un minut. Eu cred că ei ar fi putut să aibe Duhul Sfânt aşa în zilele acelea, dar eu nu cred că este aşa."

E-164 "Dar, frate, Biblia a zis, 'Promisiunea este pentru voi şi copiii voştri.'"
"Eu ştiu, dar..." Voi păcătuiţi. Voi păcătuiţi chiar acolo. Voi nu credeţi ce a zis Dumnezeu.
"Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci."

E-165 "Ei bine acum, am fost învăţaţi că..." Mie nu-mi pasă ce sunteţi învăţaţi. Biblia a zis-El a zis" "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună iar al Meu adevărat." În regulă.
Voi ziceţi, "Ei bine, El-mai ales El este acelaşi, dar eu nu... Tu vrei să spui că El este acelaşi?"
"Da, în Biserică făcând aceleaşi lucruri care El le-a făcut când El era aici."

E-166 "Oh, eu nu pot crede aceea." Tu păcătuieşti. Tu păcătuieşti. Şi acel ce este născut din Dumnezeu, din Duhul Sfânt, nu spune acele lucruri. Şi dacă el zice că are Duhul Sfânt şi spune lucrurile acelea, aceea este dovada că el nu-L are. Mie nu-mi pasă ce a făcut el. Dacă el nu crede în vindecare Divină, nu crede în Puterea învierii, nu crede că Duhul Sfânt este turnat peste noi întocmai exact cum a fost El în prima epocă, chiar acelaşi Dumnezeu ieri, azi, şi în veci, aceleaşi lucruri pe care le-au făcut apostolii s-au întâmplat chiar acum, vorbind în limbi, şi bucurie, şi toate celelalte lucruri; dacă ei nu cred aceea, el nu este născut din Dumnezeu. Căci oricine este născut din Dumnezeu nu comite acele feluri de păcate. Aşa-i cum să cunoşti dacă ei sunt născuţi din Dumnezeu.

E-167 Tu mergi la un om şi zici, "Dr. Ph. Aşa-şi-aşa-şi-aşa, Reverend, Dr., sau Aşa-şi-aşa (care este bine, aş fi dorit să o am eu, diploma), dar este aşa că vindecarea Divină trebuie să fie dusă înainte în biserică întocmai cum au făcut apostolii?"
"Oh nu, nu!" El păcătuieşte. El este un necredincios. Asta-i adevărat.

E-168 Voi ziceţi, "Credeţi că noi primim Duhul Sfânt aşa cum ei au primit aici? Eu citeam aici în Biblie la Fapte 2 unde El a zis că ei erau ... şi a revărsat Duhul Sfânt, şi ei s-au clătinat de parcă erau beţi, şi ei au mers acolo afară şi au vorbit în limbile acestor oameni, şi lucruri ca acelea; acţionau ca oamenii care erau beţi, iar biserica a gândit că ei erau beţi. Când noi primim Duhul Sfânt astăzi în biserica Baptistă, Baptiştii noştri, Metodiştii noştri, Prezbiterienii noştri, orice ar putea fi, să nu-eu nu văd ca noi să facem aceea."
"Ei bine, eu îţi spun, copile, aceea a fost doar pentru cei doisprezece." El păcătuieşte. El nu este născut din Duhul lui Dumnezeu, pentru că Biblia a zis, "Cel ce este născut din Duhul lui Dumnezeu nu este necredincios. El este un credincios, şi el nu poate..." De ce? De ce? Oh, aici este. Porumbelul este în el, conducându-l. Căci Duhul lui Dumnezeu este în el, şi el nu-L poate tăgădui; el nu poate. Dacă acesta este Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-şi va nega propriul Său Cuvânt. Dacă eu îmi tăgăduiesc propriul meu cuvânt, atunci eu devin un mincinos. Şi dacă-şi dacă tu zici că ai Duhul lui Dumnezeu şi tăgăduieşti Cuvântul lui Dumnezeu, ori este Dumnezeu mincinos ori tu eşti un mincinos, unul sau altul. Iar Biblia a zis, "Cuvântul fiecărui om să fie o minciună iar al Meu să fie Adevărul." Şi un om care este născut din Duhul lui Dumnezeu nu poate fi în dezacord cu Cuvântul lui Dumnezeu; el trebuie să zică că El este-corect. El nu poate face nimic altceva. Ascultaţi, acesta este Adevărul.

E-169 Ascultaţi, să citesc aceasta din nou.
Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat; căci sămânţa...

E-170 Ce este sămânţa lui Dumnezeu? Promisiunea către Abraham-avea sămânţa către... Ce este sămânţa acum? Cristos. Este Cristos Sămânţa lui Dumnezeu? A cui Sămânţă este El dacă El nu este? În ordine, în ordine. El este Sămânţa lui Dumnezeu.

E-171 Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el. Duhul Sfânt vine să rămână, nu de la adunare la adunare, ci pentru eternitate. Acum, dacă vreţi s-o notaţi, Scriptura voastră despre aceasta, Efeseni 4:30: "Să nu întristaţi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care voi sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el, şi el nu poate păcătui, pentru că el este născut din Dumnezeu. El nu poate tăgădui Cuvântul lui Dumnezeu.

E-172 Acum, când vedeţi un om că nu este de acord cu Cuvântul lui Dumnezeu şi zice, "Oh, aceea a fost pentru o altă epocă," când promisiunea este pentru oricine vrea să vină, doar amintiţi-vă, el este un necredincios şi el nu este din Dumnezeu.
Mai bine ne-am opri aici, nu-i aşa? Cât e ceasul? Oh, vai! Eu am-eu-eu doar-eu nu vreau să ajung aici înapoi duminică. Lăsaţi să iau acestea foarte, foarte, foarte repede. Pot eu? Este doar aşa de bun. Nu gândiţi că este bun? Oh, Cuvântul lui Dumnezeu. În ordine.
Frate Branham, ce trebuie o persoană să facă... Să o ţin aceea pentru ultima, o iau pe aceasta aici.

E-105 . În ce asemănare vom fi noi în înviere?

E-173 Aşa cum am fost când ne-am dus jos. Exact, învierea... Doar-doar gândiţi-vă la aceasta. Această carte cade pe podea [Fratele Branham scapă o carte – Ed.], şi eu iau această carte, o carte diferită, şi o înlocuiesc. Aceea nu e înviere. Înviere este "a aduce înapoi pe acelaşi care a mers jos." A fost Isus înviat? L¬au cunoscut ei? A stat El cu ei, acelaşi Isus? "Şi acelaşi Isus care a fost luat sus, va veni iarăşi în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând." Învierea e întocmai ca atunci când muriţi; aşa e cum înviaţi. Voi muriţi ca un om în trup; voi înviaţi ca un om în trup. Aceea este doar exact. Astfel învierea e întocmai la fel. Noi am putea folosi alte două ore asupra acesteia, dar mai bine să nu începem.

E-106 . Explică Evrei 4 şi 6 (Foarte repede acum, noi luăm aceasta chiar foarte repede.) şi compară-l cu Evrei 10:26-Evrei 6 şi 4. (Eu vă cer scuze, 6:4, şi 10:26. Să vedem, 10:26; în ordine, eu le am chiar aici. Vedeţi?)
Căci este imposibil pentru acei care au fost odată luminaţi, şi au gustat... darurile cereşti, şi au fost făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, şi puterile lumii viitoare,
Dacă ei vor cădea... să se înoiască iarăşi spre pocăinţă; văzând că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu, ... şi-l pun să fie batjocorit.

E-174 Aceea merge drept înainte şi spune ce aceasta... Acum priviţi. Eu am avut aceea seara trecută. Câţi aţi fost aici când am explicat aceea? În ordine, voi ştiţi ce este atunci. Vedeţi, sunt acei credincioşi de limită.

E-175 Câţi aţi citit în urmă în Deuteronom 1 acolo, unde spionii au mers chiar înăuntru acolo şi au gustat din lucrurile din Canaan, care Canaanul nu e un simbol al Mileniului. Câţi ştiu asta? Vreţi să spuneţi, doar o singură mână? Junie. Asta-i adevărat. Canaanul nu e simbolul Mileniului, pentru că ei au avut războaie, lupte, ucideri, şi de toate în Canaan. A simbolizat Sfântul-Canaanul este un simbol al Duhului Sfânt. Egiptul este lumea din care ei au venit afară. Pustia este unde ei au fost sfinţiţi, Biserica chemată afară. Canaanul este unde ei s-au stabilit cu Duhul Sfânt (vedeţi, vedeţi?), căci ei încă aveau războaie. Şi dacă voi nu credeţi că aveţi războaie, doar să primiţi Duhul Sfânt odată.

E-176 Ce faceţi voi? Ce fac ei în Canaan? Ei şi-au posedat drepturile lor. Glorie! Ei şi-au posedat drepturile lor. Şi ei nu puteau poseda drepturile lor până când nu au ajuns în Canaan. Ei nu au posedat nimic în pustie. Apoi, când ei au venit în Canaan, atunci ei au avut drepturi. Şi noi avem drepturi. Când voi primiţi Duhul Sfânt, voi sunteţi în Canaan. Voi trebuie să vă luptaţi pentru el; pentru fiecare ţol [sau centimetru – Trans.] de pământ trebuie să vă luptaţi. Da, domnule! Acela-i motivul că oamenii spun, "Frate Branham, roagă-te pentru mine astăzi." Intră dincolo în Canaan odată, frate, şi tu îţi dai seama unde aparţii. Urmăreşte rugăciunea începe... ? ... Da, domnule!
El a zis, "Uite aici, Satan. Acesta este al meu! Eu sunt posesorul acestuia! Dumnezeu a zis aşa! Ieşi afară! (Asta-i adevărat!) Dă-te jos de pe terenul meu!"
"Terenul tău?" Zice Satan.
"Eu am un act abstract la acesta. Ieşi afară! Mâine eu îţi voi da înştiinţare prin călăuzirea Duhului Sfânt." El se mută afară. Sigur, el trebuie să se mute.

E-177 Acum, acum, cei ce au gustat darul ceresc... Acum, priviţi aici.
... dacă noi păcătuim cu voia... (al 10-lea, acesta este al 26-lea din capitolul al 10-lea.) ... dacă noi păcătuim cu voia după ce... noi am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate,

E-178 Acum, unul din ele este unde voi tocmai aţi gustat din el, iar următorul este unde aţi primit şi aveţi cunoştinţa despre el. Atunci dacă voi păcătuiţi în ce? A nu crede... Acum, priviţi cum se citesc amândouă. Vedeţi? "Dacă voi nu credeţi cu voia după ce voi primiţi cunoştinţa adevărului..." Acum să... Doar un minut, să o iau aici.
Dacă noi vom cădea, să ne reînnoim...
... este imposibil pentru acei care au fost odată luminaţi, şi au gustat din darurile bune cereşti, ... (Au gustat din el. Vedeţi?) ... şi au fost făcuţi părtaşi ... (Vedeţi?) ... ai Duhului Sfânt,
Şi au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, şi ... puterile lumii viitoare,

E-179 Şi el merge înainte aici jos şi zice că dacă voi staţi chiar înăuntru ca mărăcinii, aşa cum ploaia vine adesea peste pământ; dacă voi staţi înăuntru ca mărăcinii, Duhul Sfânt a căzut, şi oh Doamne, vouă v-a plăcut de El tot aşa de mult ca restul dintre ei; dar atât cât priveşte a vă pune mâinile la Acesta şi să mergeţi acolo jos, lucrând pentru Domnul, şi făcând ceva privitor la aceasta, nu, nu, voi nu puteţi face aceea. Vedeţi? Atunci aceea arată că Duhul lui Dumnezeu nu este în voi. Vedeţi? Atunci voi doar în final o sfârşiţi afară. "Al cărui sfârşit este să fie ars."

E-180 Dar aici, dacă noi nu credem... Acum, ce este păcat? Necredinţă. Dacă lucrul v-a fost făcut cunoscut, şi voi vă întoarceţi de la el cu voia şi ziceţi, "Eu-eu-eu nu vreau nimic de-a face," după ce deja ai văzut aceasta, aceasta niciodată nu va mai chema către inima ta din nou. Tu eşti terminat; asta-i adevărat. Tu ai-tu ţi-ai păcătuit ziua ta de har. Înţelegi?
Căci dacă noi tăgăduim cu voia… (Acum, în Biblia mea eu o am marca tă aici unde este Există un "m," citirea marginală de aici, zice: păcat-necredinţă cu voia. Vedeţi, vedeţi?) ... cu voia după ce... noi am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne jertfă pentru păcat, (Dacă vă îndepărtaţi şi refuzaţi pe Dumnezeu cu voia după ce totul a fost făcut bun pentru voi, şi Dumnezeu v-a oferit-o... Vedeţi?)
Ci o aşteptare înfricoşată sigură pentru judecata şi indignarea înfocată, care va distruge pe adversar.
Cel ce a dispreţuit legea lui Moise a murit fără milă sub doi sau trei martori:
... cu cât mai multă pedeapsă dureroasă, trebuie voi, să... să fie totuşi vrednic, cel ce a călcat sub picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi a socotit... legământul, prin care el a fost sfinţit, ca pe un lucru nesfânt, şi... a săvârşit dispreţ faţă de lucrările harului? (Oh,vai!)

E-181 Ce va fi el? Un predicator, un lucrător, să luăm doar... Căci eu sunt un predicator, să luăm predicatorul. Păşeşte aici sus, vine sus, îl declară pe Cristos, şi el vine chiar sus la aceea unde tu nu mai trăieşti în adulter şi alte lucruri, trăind o viaţă bună şi curată, păşeşte aici sus; harul lui Dumnezeu a fost bun cu el, apoi el merge drept sus în cunoştinţa Duhului Sfânt (vedeţi?), merge sus, Dumnezeu îl conduce chiar sus la cunoştinţa Duhului Sfânt, şi acolo el Îl vede, dar el zice, "Acum, aşteaptă un minut. Biserica mea nu ar sta pentru aceea. Eu nu aş putea face asta. Ei m-ar da afară. Consiliul mă va da afară. Următoarea şedinţă a predicatorilor, eu aş fi excomunicat." Nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcat, pentru că el a luat tocmai Sângele care l-a sfinţit şi l-a adus până aici, la cunoştinţa Adevărului, şi L-a socotit ca şi cum El ar fi un lucru nevrednic şi L-a călcat sub piciorul lui, după ce Dumnezeu l-a condus pas cu pas aici sus până la Duhul Sfânt.

E-182 Voi ziceţi, "Oh, acum aşteaptă un minut, Frate Branham." Doar un minut! Duhul lui anticrist va face aceea. Aţi observat cele două capete ale lor? Cine era Iuda Iscarioteanul? Diavolul! Biblia a zis că el era fiul pierzării. Ce este pierzarea? Iad. El era fiul iadului, a venit din iad şi a mers în iad. Iar Isus Cristos era Fiul lui Dumnezeu, a venit din Cer, s-a reîntors în Cer. Când ei amândoi au murit la-pe cruci... Iuda... Aţi ştiut voi că Iuda a murit pe cruce? Câţi ştiţi aceea? El a murit pe un lemn. Şi Isus a murit pe un lemn. Acesta a fost tăiat; asta-i tot. "Blestemat să fie cel ce moare pe lemn." Şi el a venit din iad. Şi priviţi ce... Atât timp cât el putea să-şi strecoare calea lui în biserică... Aceea e atât de sus cât poate veni el acum. Vedeţi cât de înşelător poate fi el, cum a venit Iuda? Ce era el? Un casier, un frate, lucrând în biserică, crezând în Domnul Isus Cristos, şi era tot aşa... [Banda se sfârşeşte incomplet. – Ed.]

Up