Înfierea Partea II

Ephesians Parallels Joshua
Data: 60-0515E | Durată: 2 oră 4 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Ei bine, este întotdeauna, aşa cum am zis mai înainte, "Eram fericit când ei îmi ziceau, 'Să mergem în casa Domnului."' Eu cred că David a făcut afirmaţia aceea odată, "Să mergem în casa Domnului." Eu nu ştiu vreun loc mai bun să fim, ştiţi voi, decât în casa Domnului.

E-2 Acum, în seara aceasta noi suntem... noi avem ceva prieteni aici care sunt de departe din Georgia. Ei probabil vor conduce jos după-după masa de deseară. Şi noi vom... Unii din ei de jos de tot, eu sper că voi staţi în continuare. Şi ce camere avem sunt deschise pentru voi.

E-3 Şi apoi miercuri seara vom continua înainte, în studiu, şi apoi, cu voia Domnului, duminica viitoare din nou.

E-4 Şi apoi Chatauqua începe pe şase. Astfel toţi care aveţi concediile voastre planificate, noi aşteptăm un timp mare minunat la Chatauqua. Acolo este unde noi întotdeauna avem un astfel de timp minunat. Nu prea mari mulţimi, noi ducem uneori... Aceasta va ţine sus până la aproape... Eu presupun că am putea să punem zece mii în aceasta, uşor. Dar, de obicei, anul trecut eu cred că am avut în jur de şapte mii, ceva de felul acela. Era un loc ticsit, dar era suficient loc în picioare. Iar scaunele care ei le puteau pune până afară de tot. Şi astfel noi privim înainte la aceea.

E-5 Şi noi suntem bucuroşi să vedem mulţi dintre fraţii noştri lucrători înăuntru. Eu-eu nu pot să mă gândesc la numele lui aici, misionarul, Fratele Humes şi Sora Humes, este că voi şedeţi chiar aici, şi cei mici, noi suntem bucuroşi să-i avem, un misionar. Ceilalţi, Fratele Pat, Fratele Daulton, şi, oh, doar aşa de mulţi, Fratele Beeler. Şi l-am văzut pe Fratele Collins doar cu câteva momente în urmă. Şi, oh, ar fi cam greu să-i numesc pe toţi. Dar suntem foarte fericiţi să vă avem în casa Domnului în seara aceasta. Acest grozav scump Frate Neville şezând în spatele meu aici să se roage cu mine în timp ce vom învăţa Cuvântul. Charlie, bucuros să te văd pe tine şi Sora Nellie aici în seara aceasta, cei mici. Aceasta este... şi învăţătura Bibliei este de obicei o foarte... Da, Fratele Welch, eu tocmai... mă uitam după tine, eu te văd şezând acolo în spate acum.

E-6 Învăţătura Bibliei este de obicei puţin nesigură, puţin, ştiţi, a umbla cumva pe o gheaţă subţire, cum o numim noi. Dar noi doar simţim poate, la acest punct şi la timpul acesta, ar putea să fie bine cumva să aducă-biserica la ceea ce eu gândesc, la o-o înţelegere completă, poziţional, despre ceea ce suntem în Cristos Isus. Şi uneori mă gândesc că predicarea este un lucru minunat, dar eu cred uneori, Frate Beeler, că învăţătura merge dincolo de aceea, ea plăcută... în special la biserică. Acum, predicarea de obicei prinde păcătosul, îl aduce sub condamnare de către Cuvânt. Dar învăţătura aşează omul poziţional ceea ce este el. Şi noi niciodată nu putem corect să fim în stare să avem credinţă până când poziţional noi ştim ce suntem.

E-7 Acum, dacă Statele Unite, din această ţară frumoasă de aici, mă trimite acolo în Rusia, ca un ambasador al acestei naţiuni, la Rusia, atunci dacă ei m-au trimis oficial la Rusia, toată puterea care o are Statele Unite este în spatele meu. Cuvântul meu este întocmai la fel ca Statele Unite, dacă eu am fost recunoscut ca un ambasador.

E-8 Şi apoi dacă Dumnezeu ne-a trimis să fim ambasadorii Lui, toată puterea care este în Cer, tot ce este Dumnezeu, toţi Îngerii Lui şi toată puterea Lui stă în spatele cuvintelor noastre dacă suntem rânduiţi corect, mesageri trimişi la oameni. Dumnezeu trebuie să onoreze Cuvântul, căci El a scris aşa de solemn, că "Orice legaţi voi pe pământ, aceea voi lega Eu în Cer. Orice dezlegaţi voi pe pământ, aceea Eu voi dezlega în Cer. Şi Eu îţi dau cheile Împărăţiei." Oh, aşa promisiuni mari a dat El bisericii!

E-9 Şi eu sunt, după ziua trecută, dacă mulţi din voi eu presupun că sunt aici în această dimineaţă să audă aşa cum eu încerc, în felul meu umilit, simplu, să explic-viziunea care am văzut-o despre Cer.

E-10 Eu nu aş încerca sub nici o formă vreodată să mă îndoiesc de ceva care cineva mi-a spus vreodată că Dumnezeu le-a spus. Eu aş crede-o chiar dacă nu am văzut-o în Scriptură, eu încă aş vrea să cred cuvântul acelui frate. Eu-eu aş putea doar sta chiar împreună cu Biblia, dar totuşi eu aş crede că poate fratele doar a înţeles greşit cumva, că el ar fi putut doar să o aibe puţin amestecat. Şi încă eu aş crede el-el de a fi fratele meu.

E-11 Şi dacă există ceva care arde în inima mea, şi eu sper că aceasta nu va pleca în anii mei care vor veni, că nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat ultima duminică dimineaţa, de o săptămână. Aceasta mi-a făcut ceva ce mi-a revoluţionat viaţa. Eu-eu nu mă tem. Eu-eu nu am o teamă de moarte. Moartea nu are frică deloc. Şi ea-ea nu o face pentru voi dacă doar aţi înţeles. Acum, poate dacă... Voi ar trebui să aveţi experienţa să o ştiţi, căci nu există cale să o explicaţi. Voi nu puteţi afla cuvinte, căci aceasta nu stă în dicţionarul Englez, sau nici un alt dicţionar, deoarece este într-o Eternitate; nici ieri, nici mâine, este tot timpul prezent. Şi aceasta nu este "eu mă simt destul de bine," şi o oră de acum, "eu nu mă simt aşa de bine," şi o altă oră, "mă simt bine din nou." Este timpul prezent tot timpul. Vedeţi? Niciodată nu încetează, doar pacea aceea glorioasă şi ceva.

E-12 Şi acolo nu poate fi păcat, acolo nu poate fi gelozie, acolo nu poate fi boală, acolo-acolo nu poate fi nimic să poată atinge cândva acel ţărm Ceresc. Şi dacă eu pot avea privilegiul să spun aceasta, care, poate eu nu o fac. Dacă nu o fac, atunci mă rog să mă ierte Dumnezeu. Dar dacă eu am privilegiul, şi a fost că Dumnezeu m-a lăsat să fiu apucat sus să văd ceva, eu m-aş referi la primele Ceruri. Şi apoi eu cred, unul în Biblie, cu numele, eu cred că era Pavel, care a fost apucat sus în a treilea Ceruri. Şi dacă era aşa de glorios în primele Ceruri, ce cuprind a treilea Ceruri? Nu-i de mirare că el nu a putut să vorbească despre aceasta timp de patrusprezece ani! El a zis că nu a ştiut dacă el era în trup sau afară din trup. Cu acel mare apostol, nu să împărţim a lui-lui-lui slujbă, sau nu să încercăm să ne facem pe noi ceva cum era el, dar eu pot spune cu el, eu nu ştiu dacă eram în acest trup sau afară din trup. Singurul lucru, aceasta era chiar aşa de real cum mă uit la voi.

E-13 Şi eu întotdeauna m-am întrebat despre dacă eu aş trece pe aproape şi aş vedea un nor mic plutind pe acolo, un duh, şi să spun, "Acolo merge fratele şi sora, acela-i Charlie şi N ellie. Acela-i Fratele şi Sora Spencer mergând acolo." Aceea întotdeauna m-a nedumerit. Dacă ochii mei sunt în mormânt, descompunându-se, putrezind, dacă urechile mele nu sunt aici să mai aud, şi dacă sângele meu s-a dus tot înapoi şi ei l-au îmbălsămat, şi el este în ape sau în pământ, şi facultăţile mele mintale, celulele creierului meu toate duse, atunci cum aş fi eu mai mult decât doar un duh plutind în jur? Şi aceea mă rodea. Cum îmi va plăcea să spun, "Bună, Frate Pat, oh, aşa de bucuros să te văd! Bună, Frate Neville, cum mi-ar place să te văd!" Dar m-am gândit, "Ei bine, dacă eu nu am nimic cu ce să văd, vreo gură cu ce să vorbesc, este putredă, este praf, cum aş fi eu în stare să spun, 'Bună, Frate Pat,' 'Bună, Frate Neville,' sau aşa mai departe, 'Hei, Charlie'?"

E-14 Dar acum eu ştiu că aceea este greşit. Căci este scris în Scripturi, care eu spun că nu este contrară, "Că dacă acest cort pământesc se dizolvă, noi avem unul care deja ne aşteaptă," alt cort care are ochi, urechi, buze, facultăţi mintale. "Dacă acest cort pământesc va fi dizolvat!" El are un trup care eu pot simţi, pot vorbi.

E-15 Şi acum vine la mine, chiar acum, că Moise a fost mort şi într-un mormânt nemarcat timp de opt sute de ani, şi Ilie a mers la Cer cu cinci sute de ani înainte, dar pe Muntele Transfigurării ei au fost găsiţi că vorbeau cu Isus.

E-16 După ce Samuel a fost mort de cel puţin trei la cinci ani, şi vrăjitoarea din Endor l-a chemat sus, şi ea a căzut pe faţa ei, şi ea a zis, "Tu m-ai înşelat, pentru că tu eşti Saul, tu însuţi." Ea a zis, "Căci eu văd zei!" Ea era o păgână, vedeţi. "Eu văd zei ridicându-se."

E-17 Şi Saul nu l-a putut vedea încă, şi el a zis, "Cum arată el? Descrie-mi-1."
Zicea, "El este slab, şi el are o manta peste umărul lui."

E-18 A zis, "Acela-i Samuel, profetul, adu-l aici înaintea mea." Eu vreau ca voi să observaţi că Samuel nu şi-a pierdut nimic din personalitatea lui. El încă era un profet, el i-a spus lui Saul exact ce se va întâmpla ziua următoare.

E-19 Deci, vedeţi, moartea nu ne diminuează complet după cum plângem şi bocim şi ne tânguim la mormânt. Aceasta doar ne schimbă locul de locuit. Ea ne duce dintr-un loc la... Ce este vârsta? Dacă eu trăiesc încă o oră, eu voi trăi mai mult decât multe persoane de şaisprezece ani, eu voi trăi mai mult decât multe persoane de cinci ani. Vârsta nu este nimic. Noi suntem doar aşezaţi aici pentru un scop, să facem ceva.

E-20 Ei bine, acum, multe din aceste mame micuţe cu feţe frumoase care şed aici, unele din ele de şaizeci sau şaptezeci de ani, ar zice, "Ei bine, ce am făcut eu, Frate Branham?" Voi v¬aţi crescut copiii. Voi aţi făcut ce a trebuit să faceţi.

E-21 Poate ceva Tată bătrân şezând aici, zice, "Ei bine, eu am grăpat câmpurile, eu am făcut asta. Eu niciodată nu am predicat." Dar tu ai făcut chiar pentru ce te-a trimis Dumnezeu să faci. Acolo este un loc pentru tine.

E-22 Vorbind cu un doctor bătrân, ieri, unul dintre prietenii mei doctori, ortaci, în vârstă de optzeci şi ceva de ani. Şi cumnata lui este aici la biserică în seara aceasta, şi ea a fost doar un pic-pic cam îngrijorată de el. Şi eu am mers să-l văd. Şi imediat ce am început să vorbesc cu el, el s-a luminat, mi-a spus despre o excursie de vânătoare ce a avut-o cu mulţi ani în urmă sus în Colorado, chiar în acelaşi ţinut unde vânez eu. Doar aşa de strălucit şi luminat! Şi am zis, "Doctore, de cât timp ai practicat?"

E-23 El a zis, "Când tu sugeai." Şi jos de tot am zis... "Şi de multe ori," a zis, "eu am practicat, luându-mi trăsurica, şi mi¬am pus desagii peste calul meu. Mi-am luat gentuţa şi am umblat."

E-24 Şi am zis, "Da, jos de-a lungul malurilor pârâului, la ora două dimineaţa, cu lanterna ta, încercând să afli o casă unde un copilaş avea o durere de burtă sau o mamă în durerile naşterii."
Zicea, "Asta-i adevărat."

E-25 Şi am zis, "Ştii, doctore, eu cred, dincolo de această linie de despărţire, între muritor şi nemurire, Dumnezeu are un loc pentru doctori bătrâni buni care au servit aşa."

E-26 Lacrimi mari au venit în ochii lui şi el a început să plângă, el a ridicat mâinile lui plăpânde şi a zis, "Frate, eu nădăjduiesc aşa." De-a lungul ţării, Dumnezeu judecă sufletul unui om, ce este el.

E-27 Apoi eu i-am dat această Scriptură satisfăcătoare. De multe ori, arând prin câmpurile acelea întunecate noroioase noaptea, încercând să ajute pe cineva, poate niciodată nu ia un ban pentru aceasta, dar este în ordine. Eu am zis, "Isus a zis în Scriptură, 'Ferice de cei milostivi, căci ei vor obţine milă."' Şi aceea este adevărat.

E-28 Şi în seara aceasta noi vrem să aşezăm biserica, în aceste trei lecţii, dacă Dumnezeu permite, cum şi la ce să privim, ce suntem noi. Noi vom începe la 1-ul capitol al Cărţii scrisorii lui Pavel către Efeseni. Şi noi vom lua primele trei capitole în următoarele trei studii ale noastre, încercând să luăm un capitol pe seară, dacă putem. În seara aceasta, miercuri, şi duminica dimineaţa viitoare. Efeseni, 1-ul capitol. Acum aşa cum studiem împreună, mi-ar place să spun aceasta, că această Carte a Efesenilor este paralelă perfect cu Iosua din Vechiul Testament. Efeseni, Cartea Efesenilor.

E-29 Acum, amintiţi-vă, dacă se întâmplă să deviem puţin, la ţnvăţătura voastră, doar iertaţi-ne şi suferiţi-ne o vreme. Înainte să o deschidem, să-i cerem Lui să ne ajute, aşa cum ne plecăm capetele.

E-30 Doamne, noi ne apropiem de Scrisul Tău sfânt şi sacru, care El este mai sigur decât toate cerurile şi pământul. Că noi citim în acest Cuvânt, numit Biblia, că "Şi cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu va greşi niciodată." Atunci, pe această oră solemnă la care vin eu la acest amvon în seara aceasta, înaintea plăţii Sângelui Tău, aceşti scumpi muritori dragi care şed aici în seara aceasta, apucându-se de orice speranţă mică de care pot ei, să se ţină înainte pentru Lumina aceea care urmează să vină. Fie ca aceasta să fie aşa de suficientă, în seara aceasta, încât fiecare credincios de aici s㬺i vadă poziţia, şi fiecare care nu a venit încă în această mare părtăşie, să preseze Impărăţia, Doamne, şi să bată la uşă până când Stăpânul deschide uşa. Oferă aceasta, Doamne.

E-31 Noi citim aici unde această Biblie nu este de interpretare personală. Dumnezeule, fereşte ca eu slujitorul Tău sau ori care alt slujitor să încerce vreodată să-şi pună interpretarea lor proprie la Cuvânt. Lasă ca noi doar să-L citim şi să-L credem, în felul cum El este scris. Şi în special noi păstorii turmelor, noi pastorii care într-o zi ne vom aduna acolo în Ţara aceea glorioasă cu turmele mici, şi noi vom sta în Prezenţa Domnului Isus şi vom vedea generaţia aceea apărând, a lui Pavel, şi a lui Petru, şi a lui Luca, şi Marcu, şi Matei, şi toţi aceia, şi să-i vedem judecaţi acolo cu grupurile lor. Dumnezeule, admite ca eu să pot pune zece milioane de trofee la picioarele Tale în timp ce eu smerit mă târăsc sus de tot şi-mi pun mâinile peste picioarele Tale scumpe, şi spun, "Doamne, ei sunt ai Tăi."

E-32 O Dumnezeule, umple-ne proaspăt cu Duhul Tău, şi cu dragostea Ta şi bunătatea Ta. Şi fie ca noi, aşa cum a exprimat poetul în cântare cu mulţi ani în urmă, "Dragă Mielule muribund, Sângele Tău scump niciodată nu-şi va pierde puterea, până când toată Biserica răscumpărată a lui Dumnezeu va fi salvată să nu mai păcătuiască. Şi de atunci, prin credinţă, eu am văzut acel curs ce rana Ta curgătoare la oferit; dragostea răscumpărătoare a fost tema mea, şi va fi până voi muri. Atunci într-o cântare mai nobilă, mai dulce," el continuă să spună, "Eu voi cânta puterea Ta să salveze; când această limbă şoptitoare, bâlbâitoare zace tăcută în mormânt." Atunci, mormântul nu ţine ceva moarte pentru copiii Tăi. Este numai un loc de odihnă, sau un loc de ascuns, unde această putrezire va îmbrăca neputrezire.

E-33 Fie ca noi în seara aceasta să vedem aceasta, Doamne, clar, aşa cum ne este dată în Cuvânt. Dă-ne înţelegere. Şi pune-ne, Doamne, la postul nostru de datorie, ca noi să putem sluji credincioşi până când Tu vii. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus, şi pentru El. Amin.

E-34 Acum, Cartea Efesenilor, aşa cum tocmai am spus, eu... după părerea mea, este una dintre cele mai mari Cărţi ale Noului Testament. Ea ne lasă, înainte unde Calvinismul iese afară într-o ramură, iar Arminianismul iese în cealaltă ramură, dar Cartea Efesenilor o trage împreună şi poziţional aşează Biserica.

E-35 Acum, eu am tipizat-o cu Iosua. Dacă aţi observat, Israel a fost adus sus din Egipt, şi acolo erau trei stagii a călătoriei lor. Un stagiu, era părăsirea Egiptului. Următorul stagiu, era pustia. Şi următorul stagiu, era Canaanul.

E-36 Acum, Canaanul nu reprezintă epoca Mileniului. El doar reprezintă epoca biruitorului, distribuirea biruinţei, deoarece în Canaan ei au omorât şi au ars şi au luat cetăţi. Şi acolo nu va mai fi moarte în Mileniu.

E-37 Dar un alt lucru care-l face, ea aduce sus justificarea prin credinţă, după ce ei au crezut în Moise şi au părăsit Egiptul. Sfinţirea, la urmarea sub Stâlpul de Foc şi ispăşirea mielului de jertfă în pustie. Şi apoi intrând într-o ţară care a fost promisă.

E-38 Acum, ce este Ţara promisă la credinciosul Noului Testament? Promisiunea este Duhul Sfânt. "Căci se va împlini în zilele din urmă," Ioel 2:28, "că Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi. Peste roabele Mele şi robii Mei voi turna Eu din Duhul Meu, şi ei vor profeţi. Şi Eu voi arăta minuni în ceruri sus. Şi pe pământ, stâlpi de foc, şi fum, şi vapori." Şi Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, după ce şi-a luat textul şi a predicat, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertare," să absolve, să ierte, să ia la o parte toate nelegiuirile din urmă.

E-39 Aţi observat, Iosua, înainte de a traversa Iordanul, Iosua a zis, "Treci prin mijlocul taberei şi curăţiţi-vă hainele şi sfinţiţi¬vă fiecare din voi, şi nici un bărbat să nu vină la nevasta lui, căci în trei zile veţi vedea Gloria lui Dumnezeu." Vedeţi? Acesta este un-acesta este un proces de pregătire să moşteneşti promisiunea. Acum, promisiunea către Israel, era, Dumnezeu i-a dat lui Abraham promisiunea ţării, a Palestinei, şi ea era să fie posesiunea lor pentru totdeauna. Şi ei urmau să rămână totdeauna în această ţară.

E-40 Acum, ei au venit trei stagii, venind la această ţară promisă. Acum priviţi, ea este tipizată perfect în Noul Testament.

E-41 Acum aceasta, aşa cum am zis, este în dezacord cu ceva din gândirea voastră. Unii dintre voi oameni scumpi Nazarineni, Biserica lui Dumnezeu, şi aşa mai departe, nu lăsaţi să vă rănească, ci doar priviţi-o atenţi şi priviţi simbolurile. Priviţi şi vedeţi dacă fiecare loc nu atinge chiar perfect.

E-42 Acolo erau trei stagii ale călătoriei, şi există trei stagii ale acestei călătorii. Căci, noi suntem justificaţi prin credinţă, crezând în Domnul Isus Cristos, părăsind ţara Egiptului, ieşim afară. Şi apoi suntem sfinţiţi prin jertfa Sângelui Său, spălaţi de păcatele noastre, şi devenim pelerini şi călători, pretinzând că noi căutăm o ţară, o cetate care vine, sau o promisiune.

E-43 Aşa a făcut Israel în pustie, călători, fără loc de odihnă, călătorind noapte după noapte, urmând Stâlpul de Foc, dar în final au venit la ţara promisă unde ei s-au aşezat.

E-44 Acolo este unde vine credinciosul. El vine întâi la o recunoaştere că el este un păcătos; apoi el este separat prin ape, spălarea prin apă, prin Sânge, şi... sau spălarea prin apă de către Cuvânt, mai degrabă, crezând în Domnul Isus Cristos. Apoi, fiind justificat prin credinţă, el devine un părtaş, şi o pace cu Dumnezeu prin Cristos, botezat în Numele lui Isus Cristos, să-l omite în călătorie. Voi o pricepeţi? În călătorie! Apoi el devine un călător şi un pelerin. El este în călătoria lui spre ce? O promisiune care a făcut-o Dumnezeu.

E-45 Israelul nu a primit încă promisiunea, dar ei erau în călătoria lor. Şi fără să crească... Vă rog să înţelegeţi. Acolo este unde voi, Nazarinenii şi Sfinţenişti Pelerini, şi aşa mai departe, aţi căzut. Deoarece, Israel, când ei au venit la punctul din Kadeş-Barnea, când spionii au mers dincolo şi au zis, "Ţara este grozavă." Dar unii dintre ei au venit înapoi şi au zis, "Noi nu o putem lua, pentru că cetăţile sunt împrejmuite, şi aşa mai departe." Dar Iosua şi Caleb s-au ridicat, şi au zis, "Noi suntem mai mult decât în stare să o luăm!" Din cauza afirmaţiilor lor documentate semnate deja, ei au crezut în două lucrări ale harului, justificare şi sfinţire, şi nu putea să se mişte mai departe. Şi, ascultaţi, acea generaţie întreagă a pierit în pustie. Dar doi care au mers dincolo în ţara promisă şi au adus înapoi dovada că aceasta era o ţară excelentă, "şi noi eram mai mult decât în stare să o luăm, pentru că era promisiunea lui Dumnezeu." Atunci în loc ca oamenii să meargă înainte, primind Duhul Sfânt, vorbind în limbi, primind puterea lui Dumnezeu, botezul Duhului Sfânt, semne, minuni, miracole, ei au simţit că aceasta va strica tradiţia lor de doctrină. Şi ce li s¬a întâmplat? Au pierit în ţară! Asta-i adevărat.

E-46 Dar cei credincioşi, unitatea Caleb şi Iosua, care mergeau înainte la promisiune, ei s-au dus înainte dincolo în ţară, şi au luat ţara, şi s-au aşezat în ţară, ca o posesiune. Şi noi nu ne oprim la justificare, sfinţire. Să mergem înainte la botezul Duhului Sfânt. Să nu ne oprim la a crede în Domnul Isus Cristos, fiind botezaţi. Să nu ne oprim deoarece El ne-a curăţit dintr-o viaţă de păcat. Ci acum noi presăm înainte într-o poziţie, la o promisiune a botezului Duhului Sfânt. Căci Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, "Căci promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, şi pentru acei care sunt departe acum, chiar aşa de mulţi câţi Domnul Dumnezeul nostru va chema."

E-47 Astfel, Efesul aici ne aşează ca Iosua, poziţional. Voi observaţi, Iosua, după ce a traversat peste ţară, şi a luat ţara, apoi el a împărţit ţara. "Efraim aici, Manase aici, şi acesta aici, Gad aici, Beniamin aici." El a împărţit ţara.

E-48 Şi observaţi! Oh, aceasta doar ne arde inimile! Fiecare din mamele acelea Evreice, dând naştere la copiii aceia, ea a vorbit chiar locul, în durerile ei de naştere, unde vor fi ei poziţionaţi în ţara promisă. Oh, este un studiu măreţ! Dacă am putea numai să intrăm în el în detalii, care ar lua ore după ore. Într-o zi când ne reparăm biserica, mi-ar place doar să vin şi să iau o lună completă sau două, doar să stau chiar în aceasta. Priviţi când ele, fiecare din mamele acelea, când ea a strigat, "Efraim," când ea era în durere, poziţional l-a aşezat unde picioarele lui stăteau în ulei. Chiar exact fiecare din ei oriunde erau ei!

E-49 Şi Iosua, fără să ştie aceasta, dar prin inspiraţie, condus de Duhul Sfânt, după ce a fost în ţara promisă, i-a dat la fiecare om promisiunea, exact ce a promis Duhul Sfânt prin naştere acolo în urmă.

E-5

E-51 Unde biserica este... Acum acesta este scopul meu de a face aceasta. Biserica întotdeauna încearcă să ia colţul altuia. Dar să nu faceţi asta. Voi nu puteţi niciodată să creşteţi porumb în colţul lui Efraim, dacă voi sunteţi Manase. Voi trebuie să vă luaţi locul vostru în Cristos, poziţional să-l luaţi. Oh, aceasta devine adânc şi bogat când noi intrăm aici, cum că Dumnezeu pune pe unul în biserică să vorbească în limbi, altul... Acum, noi am fost învăţaţi de multe ori, "noi toţi trebuie să vorbim în limbi." Aceea este greşit. "Noi toţi trebuie să facem aceasta." Nu, noi nu trebuie. Ei toţi nu au făcut nici un lucru. Fiecare era...

E-52 Fiecare, ţara era rânduită şi împărţită prin inspiraţie. Şi, fiecare, eu aş putea lua Scripturile şi să v-o arăt exact, că el i-a pus în locul unde ei trebuiau să fie, poziţional, cum că cele două jumătăţi de seminţii trebuiau să stea dincolo de râu, cum că mamele lor au strigat aceea în naşterea lor, şi cum acel fiecare loc era presupus a fi.

E-53 Şi acum după ce voi sunteţi înăuntru, aceea nu înseamnă că voi sunteţi afară liberi de război. Voi încă aveţi de luptat pentru fiecare centimetru de teren pe care staţi. Deci, vedeţi, Canaanul nu a reprezentat marele Cer, deoarece era război şi necazuri şi ucideri şi lupte, şi aşa mai departe. Dar el a reprezentat aceasta, că aceasta trebuie să fie o umblare perfectă.

E-54 Acolo este unde eşuează biserica azi, în umblarea aceea. Ştiţi voi căci chiar comportarea voastră proprie poate să elimine pe altcineva de a fi vindecat? Comportarea voastră greşită, de păcate nemărturisite de voi credincioşilor, poate cauza această biserică să cadă amarnic. Şi la Ziua Judecăţii veţi fi răspunzători pentru fiecare pic din aceasta. Oh, voi ziceţi, "Acum, aşteptaţi un minut, Frate Branham." Ei bine, acela-i Adevărul. Gândiţi-vă la aceasta!

E-55 Iosua după ce el a traversat dincolo în ţară, Dumnezeu i-a dat promisiunea care... Doar gândiţi-vă, să lupte o campanie întreagă fără să piardă un om, fără măcar să capete o zgârietură, fără să trebuie să aibe o felceriţă, sau un prim ajutor sau un pansament. Amin. Dumnezeu a zis, "Ţara este a voastră, mergeţi luptaţi." Gândiţi-vă, de a lupta o campanie, şi acolo nu era Crucea Roşie în jur de loc, nimeni nu urma să fie rănit!

E-56 Şi ei i-au omorât pe Amoriţi şi pe Hetiţi, dar acolo nu era nici un rănit printre careva din ei până când a venit păcatul în tabără. Şi când Acan a luat acea haină Babiloniană şi acel lingou de aur, şi l-a ascuns sub tabăra lui, atunci ziua următoare ei au pierdut şaisprezece oameni. Iosua a zis, "Opriţi! Opriţi! Aşteptaţi un minut, există ceva greşit! Ceva este greşit aici. Noi vom chema şapte zile de post. Dumnezeu ne-a făcut o promisiune, 'Nu va fi nimic să ne rănească.' Duşmanii noştri vor cădea la picioarele noastre. Şi există ceva greşit aici. Ceva a mers greşit pe undeva, pentru că noi avem şaisprezece oameni morţi zăcând aici. Ei sunt fraţi Israeliţi, şi ei sunt morţi."

E-57 De ce au murit ei, oameni inocenţi? Din cauză că un om a păşit afară din linie. Vedeţi motivul pentru care aceasta trebuie să fie învăţată? Biserica se aliniază, se aliniază cu Cuvântul lui Dumnezeu, se aliniază cu Dumnezeu şi se aliniază unul cu altul, umblând perfect drept, sobru, înaintea tuturor oamenilor, temându-se de Dumnezeu. Din cauză că un om a furat o haină, şi a făcut ceva ce nu trebuia făcut, a luat viaţa la şaisprezece oameni! Eu cred că erau şaisprezece, poate mai mulţi. Eu cred că erau şaisprezece oameni care au fost morţi.

E-58 Iosua a chemat, a zis, "Există ceva greşit! Dumnezeu a făcut promisiunea, şi ceva este greşit."

E-59 Când noi aducem pe bolnavi înaintea noastră, şi ei nu reuşesc să fie vindecaţi, noi avem nevoie să chemăm un post solemn, să chemăm o adunare. Ceva este greşit pe undeva. Dumnezeu a făcut promisiunea, Dumnezeu trebuie să se ţină de promisiunea aceea, şi El o va face.

E-60 Şi el a chemat un post. Şi ei au aflat, ei au aruncat sorţul. Şi Acan a mărturisit-o. Şi ei au omorât familia lui Acan şi pe toţi, şi au ars cenuşa lor, şi au lăsat-o acolo ca o amintire. Şi Iosua a mers drept înainte prin bătălii, luând totul, fără o zgârietură sau o rană. Acolo sunteţi voi.

E-61 Într-o zi el avea nevoie, un pic de timp, timp în plus. Soarele mergea în jos, oamenii nu se puteau lupta prea bine în timpul nopţii. Iosua, acel războinic mare, uns de Dumnezeu, poziţional aşezat în ţară, ca Efesenii la Biserica nouă, posedau, posedând, posedând ţara, cucerind-o. El a avut nevoie de ceva timp, astfel el a zis, "Soare, stai nemişcat!" Şi el a stat nemişcat în jur de doisprezece ore, până când el a luat ţara. Vedeţi?

E-62 Acum Cartea Efesenilor ne-a aşezat poziţional în Cristos, ce au fost ei în Ţara Sfântă. Noi suntem aşezaţi nu în Ţara Sfântă, ci în Duhul Sfânt! Acum să citim doar un Cuvânt, să vedem cum este biserica de perfectă.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, ...

E-63 Oh, îmi place asta! Dumnezeu l-a făcut un apostol. Nu bătrânii şi-au pus mâinile peste el, nu episcopii l-au trimis undeva, ci Dumnezeu l-a chemat şi l-a făcut un apostol.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii (cei sfinţiţi) care sunt la Efes, şi către cei credincioşi în Isus Cristos:

E-64 Priviţi cum adresează el aceasta. Aceasta nu este către cei necredincioşi. Aceasta este către biserică. Se cheamă către cei chemaţi afară, cei sfinţiţi şi chemaţi care sunt în Cristos Isus.

E-65 Acum, dacă vreţi să ştiţi cum ajungem noi în Cristos Isus, dacă veţi deschide la I Corinteni 12, a zis, "Căci printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." Cum? Botezaţi prin ce? Duhul Sfânt. Nu prin botezul cu apă, voi oamenii cu Biserica lui Cristos, ci printr-un D-u-h cu majusculă, printr-un singur Duh. Nu printr-o strângere de mână, printr-o scrisoare, nu printr-o stropire. Ci printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un Trup, posesia noastră, ţara care Dumnezeu ne-o dă să trăim în ea, Duhul Sfânt. Tot aşa cum El a dat Canaanul la Iudei, El ne-a dat Duhul Sfânt. Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup. Voi o pricepeţi?

E-66 Acum, el vorbeşte către Canaaniţii spirituali, Israel, Israelul spiritual care a posedat ţara. Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că aţi ieşit afară din usturoiul Egiptului? Nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi afară din pustie? Şi, amintiţi-vă, ei trebuiau să mănânce mana, hrana Îngerilor din Cer, până când ei au trecut dincolo în ţară. Şi când ei au trecut dincolo în ţară, mana a încetat să cadă. Ei erau deplin maturizaţi atunci, şi ei au mâncat din vechiul porumb al ţării. Acum, acum că voi nu mai sunteţi prunci, acum că voi nu mai doriţi laptele sincer al Evangheliei, că voi nu mai trebuie să fiţi dădăciţi, şi bătuţi pe umăr, şi lămuriţi să veniţi la biserică, acum că voi sunteţi foarte deplin Creştini maturizaţi, voi sunteţi gata să mâncaţi mâncăruri tari acum. Voi sunteţi gata să veniţi în ceva, el a zis. Voi sunteţi gata să înţelegeţi ceva ce este adânc şi bogat. Oh, noi vom intra în aceasta direct. Şi, oh, a fost ascunsă de la întemeierea lumii. El a zis, "Acum că voi aţi venit în aceasta, eu adresez aceasta către voi." Nu către aceia care doar au părăsit Egiptul, nu către aceia care sunt încă în călătorie, ci către aceia care sunt în ţara promisă, şi care au primit promisiunea.

E-67 Câţi aţi primit promisiunea Duhului Sfânt? Oh, nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi în ţară dincoace acum, mâncând vechiul porumb, mâncând lucrurile tari ale lui Dumnezeu şi aveţi o înţelegere clară. A voastră-mintea voastră spirituală este toată neîncurcată. Voi ştiţi exact cine este El. Voi ştiţi exact ce este El. Voi ştiţi exact unde mergeţi. Voi ştiţi exact totul despre El. Voi ştiţi în Cine aţi crezut şi sunteţi convinşi că El este în stare să ţină ce I-aţi predat împotriva zilei. Oh, acela este, către acela vorbeşte Pavel acum. Ascultaţi cu atenţie. Acum priviţi.
... cei credincioşi în Cristos Isus:

E-68 Acum, lăsaţi-mă să am biserica să repete aceea. Cum ajungem noi în Cristos? Prin a adera la biserică? Nu. Prin a ne pune numele într-un registru? Nu. Prin a fi botezaţi prin scufundare? Nu. Cum ajungem noi în Cristos? Printr-un singur Duh Sfânt noi toţi suntem botezaţi într-o promisiune, Trupul, şi suntem părtaşi la tot ce aparţine în ţara aceea. Amin! Oh, îmi-îmi place aceea. Dacă nu aş fi răguşit, aş putea striga. Doamne, când eu ajung în această ţară, ea este a mea. Eu sunt acasă acum; eu sunt în Canaan. Eu sunt supus pentru orice vrea Dumnezeu să mă folosească. Eu umblu pe terenuri sfinte, un copil al Regelui, tot îmbrăcat şi gata. Eu am ieşit din Egipt, am venit sus prin ţara promisă, am suportat încercările, am trecut peste Iordan în această promisiune binecuvântată. Oh, cum am obţinut-o eu? Printr-un singur Duh. În acelaşi fel cum a obţinut-O Pavel, a acţionat asupra mea în acelaşi fel cum a acţionat El asupra lui, în acelaşi fel cum El a făcut asupra voastră. Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi. Nu stropiţi, doar puţină stropire din aceasta, mă simt destul de bine; ci scufundaţi sub! Totul să fie înotat sub, în Duhul Sfânt. Aceea este promisiunea.

E-69 Efesenii noştri, Iosua al nostru, care este Duhul Sfânt, Iosua înseamnă "Isus, Salvator." Iosua însemnând Duhul Sfânt reprezentând aceasta în spiritual aşa cum aceea a fost în natural, că El este marele nostru Războinic. El este marele nostru Conducător. Aşa cum Dumnezeu era cu Iosua, aşa este Dumnezeu (în Duhul Sfânt) mişcându-ne pe aici. Şi când păcatul vine în tabără, Duhul Sfânt cere o oprire, "Ce este greşit aici în această biserică? Ceva este greşit." Oh, nu puteţi voi vedea cum avem noi prea mulţi fii ai lui Chiş acum? Prea mulţi Sauli venind din seminarii şi şcoli teologice şi merg afară şi învaţă aceste lucruri perverse, aşa cum a spus Biblia că ei vor face, aparent, ne având Credinţa, separându-se de voi, fără să aibe părtăşie cu voi, şi aşa mai departe, având o formă de evlavie şi tăgăduind Puterea din ea, de la aceştia să te îndepărtezi." Ei nu ştiu de unde vin, ei nu pot da nici un motiv.

E-70 Eu spun aceasta de la Fratele Booth Clibborn, un prieten de-al meu, dacă există ceva ce este un ne-... nelegitim creat¬nedumnezeiesc, ceva în lume, este un catâr. Un catâr este cel mai de jos din toate lucrurile. El este un... el-el nu ştie ce este el. El nu se mai poate reproduce. Un catâr nu poate fi împerechiat cu un alt catâr şi să devină un catâr. El este terminat. El nu ştie de unde vine tata lui, nici nu-şi cunoaşte el mama, căci el este un mic-un mic măgăruş şi o iapă.
Dumnezeu niciodată nu a făcut aceea. Să nu puneţi aşa ceva pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu a făcut aceea. Dumnezeu a zis, "Totul să producă după soiul lui." Da, domnule. Dar un catâr este un-un... tata lui era un măgar iar mama lui era o iapă, astfel el nu ştie la cine aparţine. El-el-el este un cal încercând să fie un catâr, sau un catâr... sau el este un cal încercând să fie un măgar, un măgar încercând să fie un cal. El nu ştie unde aparţine el. Şi el este cel mai încăpăţânat lucru care este în lume. Voi nu puteţi să puneţi nici un pic de încredere în el.

E-71 Şi acela-i felul cum sunt mulţi oameni în biserică. Ei nu ştiu cine este tata lor, ei nu ştiu cine este mama lor. Singurul lucru ce ştiu ei, ei ori sunt Prezbiterian, Metodist, Baptist, sau Penticostal, sau ceva. Ei nu ştiu de unde vin ei. Şi un măgar bătrân, voi doar puteţi să strigaţi la el cât de mult vreţi să strigaţi la el, şi el va sta acolo şi îşi va ciuli urechile acelea mari, şi priveşte. Voi puteţi să le predicaţi toată noaptea, şi ei nu ştiu nici un pic mai mult când au plecat decât au ştiut când au intrat înăuntru. Acum, aceea este chiar corect. Eu nu vreau să fiu dur, dar eu vreau să vă spun Adevărul.

E-72 Dar există un lucru ce pot face ei, ei sunt lucrători buni. Oh, ei doar lucrează, lucrează, lucrează, lucrează. Aceea îmi aduce în gând despre un grup din aceşti Arminieni care încearcă întotdeauna să lucreze calea lor spre Cer. Asta-i adevărat, un catâr. Oh, Societatea de Ajutor a Doamnelor, şi a supeului de pui, pentru plata, predicatorului. "Şi noi trebuie să avem acest dans, şi această întrunire." Este doar muncă, muncă, muncă, muncă, muncă, muncă, muncă. Şi, ei, pentru ce lucrează ei?

E-73 Întrebaţi-i, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"

E-74 Ei îşi ciulesc urechile, şi nu ştiu unde aparţin ei, "Ce vrei să spui? Unde a făcut toată aceasta? Ce vrei să spui, Duhul Sfânt? Eu niciodată nu am auzit nimic despre EL Oh, tu trebuie să fii un fel de fanatic." Vedeţi, ei nu ştiu cine era tata, sau cine era mama, nici care. Şi voi trebuie să-i bateţi la orice faceţi, bateţi aici şi bateţi acolo, şi bateţi aici şi bateţi acolo. Asta-i adevărat, un catâr bătrân.

E-75 Dar, eu vă spun, voi nu trebuie să faceţi aceea lângă un cal adevărat pur sânge. Doar pocniţi biciul peste el o dată, şi frate, el s-a dus. El ştie ce face el. Oh, cât de frumos este să călăreşti un pur sânge! Cât de frumos este să zici, "Vino, băiete." Oh, omule, tu mai bine să te ţii tare, el va lăsa şeaua în aer.

E-76 Acela-i felul cum este cu adevăraţii Creştini pur sânge. Aleluia! "Primiţi voi Duhul Sfânt. Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre." S-au dus, doar aşa de repede cât pot ei să ajungă la apă, ei s-au dus. Ei nu se pot odihni ziua şi noaptea până când ei primesc Duhul Sfânt. De ce? Voi ştiţi, un Creştin ştie cine era Tatăl lui. Vedeţi, este nevoie de doi să facă o naştere. Asta-i adevărat, tata şi mama. Catârul nu ştie care era tata, sau care era mama. Dar noi ştim Cine era Tata şi Mama, căci noi am fost născuţi din Cuvântul scris al lui Dumnezeu, confirmat de Duhul. Petru a zis, în Ziua Cincizecimii, "Dacă vă veţi pocăi şi veţi fi botezaţi, fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre, voi veţi primi darul Duhului Sfânt."

E-77 Şi, frate, un adevărat Creştin născut din nou (oh, vai) duhul lui, imediat ce el primeşte Cuvântul, el primeşte Duhul Sfânt. Întrebaţi-1 ceva atunci! El ştie unde stă el. "Tu crezi în vindecare Divină?" "Amin!" "Tu crezi în a Doua Venire?" "Amin!"

E-78 Întrebaţi un catâr aceea. Religia catâr, "Ah, eu nu ştiu. Doctor Jones a zis odată..." Ha! Acolo, merg înainte după Saul. Vedeţi? "Oh, ei nu ştiu. Ei bine, eu vă spun, biserica mea nu este sigură de Aceasta."

E-79 Oh, frate, dar un bărbat şi o femeie născuţi din nou sunt tot aşa de siguri de venirea Domnului Isus, ei sunt tot aşa de siguri că ei au Duhul Sfânt aşa cum există un Duh Sfânt să fie dat.

E-80 Acum, Isus a zis... Femeia la fântână, "Noi ne închinăm în acest munte, şi Iudeii se închină la Ierusalim."

E-81 El a zis, "Femeie, ascultă Cuvintele Mele! Vine ceasul, şi acum este, când Tatăl caută pe acei care I se vor închina în Duh şi Adevăr."

E-82 Cuvântul Tău este Adevărul. Şi fiecare om care va citi Biblia şi crede fiecare Cuvânt care îl spune Biblia, şi-I urmează instrucţiunile, şi primeşte acelaşi Duh Sfânt pe care ei l-au primit, în acelaşi fel cum ei L-au primit, aceleaşi rezultate cum ei L-au primit, aceeaşi putere cum au avut ei când ei L-au primit, el ştie cine era Tata şi Mama lui. El ştie că el este spălat în Sângele lui Isus Cristos, născut din Duhul, umplut cu ungerea lui Dumnezeu. El ştie unde stă el. Sigur! El este în Canaan, El ştie de unde vine el. Acela-i felul cu un Creştin real. Întrebaţi-l, "Ai primit tu Duhul Sfânt de când ai crezut?" "Amin, frate! "

E-83 Stând zilele trecute lângă o sfântă bătrână, în vârstă de nouăzeci şi doi de ani, vorbind cu păstorul ei în vârstă de optzeci de ani, am zis, "Bunică?"
Doar aşa de luminată cât putea fi, ea a zis, "Da, fiul meu." 84 Am zis, "Cât timp a trecut de când ai primit Duhul Sfânt?"
Ea a zis, "Slavă lui Dumnezeu! Cu vreo şaizeci de ani în urmă eu L-am primit."

E-85 Acum, dacă ea ar fi fost un catâr, ar fi zis, "Acum, aşteaptă un minut, eu am fost confirmată şi stropită când am fost... Ei bine, anume, şi ei m-au dus în biserică şi mi-am dus scrisoarea acolo la cutare." Oh, milă mie! Ei nici măcar nu ştiu unde aparţin ei.

E-86 Dar ea ştie de unde vine dreptul ei de naştere. Ea a fost acolo când s-a întâmplat. Ea a fost născută din apă şi din Duh. Ea a ştiut, şi apa prin spălarea de către apă prin Cuvânt, ia Cuvântul.

E-87 Acum priviţi cum este aceasta adresată, "Către acei care sunt în Cristos Isus." Pavel, acum, amintiţi-vă... Eu iau mult timp, dar eu nu voi termina acest capitol. Dar mă voi grăbi... Vă place? Oh, Acesta ne spune unde suntem noi, dar noi nu o putem face doar într-o seară. Noi avem nevoie de o lună sau două din aceasta, fiecare seară, doar să trecem drept prin El, Cuvânt cu Cuvânt. Să mergem înapoi şi să o aducem sus în istorii şi să o aşezăm chiar afară, Cuvânt cu Cuvânt, şi să vă arătăm că Acesta este Adevărul. Acum lăsaţi-mă să citesc acel verset repede din nou.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu (nu voia omului), către sfinţii care sunt în Efes, şi (conjuncţie) către cei credincioşi în Cristos Isus:

E-88 Înseamnă, "Ei au fost chemaţi afară, separaţi, şi acum au fost botezaţi prin Duhul Sfânt, şi sunt în Cristos Isus. Eu adresez această epistolă către voi, cei preaiubiţi ai mei." Oh! Mă gândesc la Pavel acolo cu aceia chiar acum, oh, cât de fericiţi! Acel apostol bătrânel i s-a tăiat capul acolo. Eu am stat lângă locul unde ei i-au tăiat capul. Dar, oh, capul lui este pe el în acel trup nou, şi niciodată nu poate fi tăiat din nou. Şi el stă acolo cu aceia chiar în acest minut, acelaşi apostol care a scris Aceasta. Şi a zis, "Către voi care sunteţi în Cristos Isus! Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi în acest un Trup." Acum priviţi.
Harul să fie cu voi, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi... Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toate...
(Oh, auzi tu asta, Charlie?) ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale.

E-89 Nu doar câteva pentru apostoli, şi câteva la acesta, ci El ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale. Acelaşi Duh Sfânt care a căzut la Ziua Cincizecimii este acelaşi Duh Sfânt aici în seara aceasta. Acelaşi Duh Sfânt care a făcut-o pe Maria să strige şi să vorbească în limbi, şi să aibe un timp minunat şi să se bucure, şi lucrurile ce le-a făcut ea, este acelaşi Duh Sfânt aici în seara aceasta. Acelaşi Duh Sfânt care l-a lăsat pe Pavel pe corabia aceea veche, unde se părea că era umplută cu apă şi era dusă, patrusprezece zile şi nopţi, fără lună sau stele. El a privit acolo afară şi fiecare val avea un drac pe el, aruncând priviri şi sclipind dinţii lui, şi a zis, "Eu te voi scufunda băiete bătrân, acum. Eu te am acum."

E-90 Şi în timp ce Pavel a mers jos să se roage puţin, acolo a stat un Înger, zicea, "Nu te teme, Pavele. Această corabie veche va fi naufragiată pe o anumită insulă. Mergi înainte şi mănâncă-ţi cina, este în ordine acum."

E-91 Aici vine el cu lanţurile acelea pe braţele lui micuţe bătrâne, târându-le pe picioarele lui, şi a zis, "Fiţi cu curaj, oameni, căci Dumnezeul, Îngerul lui Dumnezeu, al cărui slujitor sunt eu, a stat alături de mine şi a zis, 'Pavele, să nu te temi."' Acelaşi Duh Sfânt este aici în seara aceasta, acelaşi Duh al lui Dumnezeu, servindu-ne aceleaşi binecuvântări spirituale.
... ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cereşti...

E-92 Oh, să ne oprim încă un minut aici. "În locurile cereşti." Acum, nu doar afară oriunde, ci în locurile cereşti. Noi suntem adunaţi în "cereşti," aceasta înseamnă că poziţia celui credincios. Că, dacă eu m-am rugat, voi v-aţi rugat, sau biserica s-a rugat, şi noi suntem gata pentru Mesaj, şi noi ne¬am adunat împreună ca sfinţi, chemaţi afară, botezaţi cu Duhul Sfânt, umpluţi cu binecuvântările lui Dumnezeu, chemaţi, aleşi, aşezaţi împreună în locurile Cereşti acum, noi suntem Cereşti în sufletele noastre. Duhurile noastre ne-au adus într-o atmosferă Cerească. Oh, frate! Acolo sunteţi, o atmosferă Cerească! Oh, ce s-ar putea întâmpla în seara aceasta, ce s-ar putea întâmpla în seara aceasta dacă noi am şedea aici într-o atmosferă Cerească, şi Duhul Sfânt mişcându¬se peste fiecare inimă care a fost regenerată şi a devenit o creatură nouă în Cristos Isus? Toate păcatele sub Sânge, în închinare perfectă, cu mâinile noastre ridicate spre Dumnezeu şi inimile noastre ridicate, şezând în locurile Cereşti în Cristos Isus, închinându-ne împreună în locurile Cereşti.

E-93 Aţi şezut vreodată într-unul? Oh, eu am şezut până când am plâns de bucurie şi zic, "Dumnezeule, să nu mă laşi să plec de aici." Doar locuri Cereşti în Cristos Isus!

E-94 Binecuvântându-ne cu ce? Vindecare Divină, cunoştinţă mai dinainte, descoperire, viziuni, puteri, limbi, tălmăciri, înţelepciune, cunoştinţă, toate binecuvântările Cereşti, şi bucurie nespusă şi plină de Slavă, fiecare inimă umplută cu Duhul, umblând împreună, şezând împreună în locurile Cereşti, nici un gând rău printre noi, nici o ţigară fumată, nici o rochie scurtă, nici una din aceasta, aceea sau cealaltă, nici un gând rău, nimeni nu are nimic unul împotriva altuia, fiecare vorbind în dragoste şi armonie, fiecare cu un acord într-un loc, "apoi deodată acolo vine din Cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic." Ia te uită, "Ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale."

E-95 Apoi Duhul Sfânt ar putea cădea peste cineva, şi să zică, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Mergi la un anumit loc şi fă un anumit lucru." Priviţi-l întâmplându-se chiar în felul acela. [Fratele Branham îşi pocneşte degetele de trei ori – Ed.] Vedeţi? "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Fă un anumit lucru la un loc anume." Priviţi-l întâmplându-se chiar aşa. [Fratele Branham îşi pocneşte degetele de două ori.]

E-96 "Ne-a binecuvântat împreună în toate binecuvântările Cereşti în locurile Cereşti." Priviţi!
După cum el ne-a ales...
97 L-am ales noi, sau El ne-a ales? El ne-a ales. Când? În seara când L-am acceptat? Ales!
După cum el ne-a ales în el înainte de întemeierile lumii, ca noi să fim sfinţi... fără vină înaintea lui în... (denominaţiuni?)... în dragoste:

E-98 Când ne-a ales Dumnezeu? Când va ales Dumnezeu pe voi care aveţi Duhul Sfânt? Când v-a ales El? Înainte de întemeierea lumii. [Loc gol pe bandă – Ed.]... întemeierea lumii, El v-a ales. Şi a trimis pe Isus ca El să poată fi ispăşirea păcatelor voastre, să vă cheme la împăcare, cu Sine, la dragoste. Oh, doresc să mai fi avut timp de încă câteva minute.

E-99 Lăsaţi-mă, înainte de a merge mai departe, să mergem înapoi, Geneza 1:26. Eu o voi relua miercuri. Când Dumnezeu l¬a făcut pe om.. .Înainte de a face El omul, El S-a numit "El," E-1, El; E-1-h, "Elah," "Elohim." Cuvântul înseamnă, în Ebraică, "existenţa de sine," cu totul Singur. Nimic nu a existat înainte de El, El era toată existenţa care a fost vreodată, Acel cu existenţa de sine! El, Elah, Elohim, înseamnă cel "totul-suficient, totul-puternic, Atotputernic, Cel cu existenţa de sine." Oh!

E-100 Dar în Geneza 2, când El l-a făcut pe om, El a zis, "Eu sunt," Y-a-h-u, J-u-v-u-h, Jvhu, "Jehovah." Ce a însemnat aceasta? "Eu sunt toată-existenţa Cel Care am creat ceva din Mine, să fie un fiu al Meu, sau unul temporar, sau un amator, un micuţ al Meu." Glorie! De ce? El a dat omului... Jehovah înseamnă că El a dat omului să fie un dumnezeu amator. Pentru că El este Tată, Dumnezeu, şi El a făcut omul un dumnezeu amator, astfel El nu mai este singur existenţă, El există cu familia Lui. Elah, Elah, Elohim. Acum, acum El este Jehovah. Jehovah, însemnând, "Cel ce există cu familia Lui." Acum, Dumnezeu l-a făcut pe om să fie predominantul peste tot pământul, el avea stăpânire. Şi pământul era stăpânirea omului. Este aceea Scriptura? Atunci dacă acela este domeniul lui, el era dumnezeu peste pământ. El putea vorbi, şi aceasta era aşa. El putea vorbi aceasta, şi aceasta era aşa. Acolo este El, Dumnezeu, Jehovah, Cel Care odată a existat în existenţă de sine, dar acum există cu familia Lui, şi micuţii Lui cu El. Ia te uită.

E-101 Acum, citiţi asta. Noi vom intra în aceasta miercuri seara, când avem mai mult timp. Noi cam avem încă cinsprezece minute şi noi vom ... M-am gândit că voi ajunge la un anumit punct aici, dar nu ajungem, până unde suntem sigilaţi prin Duhul Sfânt al promisiunii. În ordine.

E-102 Acum, când am fost noi chemaţi să fim slujitori ai lui Dumnezeu? Când a fost chemat Orman Neville să fie un slujitor al lui Dumnezeu? Oh, Doamne! Aceasta mă clatină. Eu vă voi spune, să luăm câteva Scripturi. Eu vreau ca voi să luaţi Întâi Petru 1:20. Şi, Pat, ia Apocalipsa 17:8. Şi eu voi lua Apocalipsa 13. Acum noi vrem să ascultăm aici, voi vreţi să ştiţi când v-a chemat Dumnezeu să fiţi un Creştin. Oh, îmi place aceasta. Aceasta este, "Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." În ordine, Frate Neville, tu ai Întâi Petru 1:20. [Fratele Neville zice, "1:20" – Ed.] Deci, citeşte 1:19 şi 1:20. Ascultaţi la aceasta. ["1:19 şi 20."] Da. [Fratele Neville citeşte Întâi Petru 1:19-20 – Ed.]:
Ci cu sângele scump al lui Cristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată:
Care a fost dinainte rânduit chiar înainte de întemeierea lumii, dar a fost manifestat în aceste timpuri din urmă pentru voi.

E-103 Când a fost El dinainte rânduit? Înainte de întemeierea lumii. Frate Pat, citeşte Apocalipsa 17:8 pentru mine. [Fratele Pat citeşte Apocalipsa 17:8 – Ed.]:
Fiara pe care tu ai văzut-o era, şi nu mai este; şi se va ridica din adâncul fără fund, şi merge la pierzare: şi cei care locuiesc pe pământ se vor mira, cei ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii de la întemeierea lumii, când ei văd fiara care era, şi nu este, şi totuşi este.

E-104 Cine va fi înşelat? Cine va fi înşelat de această persoană religioasă cum era Saul? Aceea era aşa de viclean şi aşa de perfect încât ar înşela ce? Chiar A-... [Adunarea răspunde, "leşii" – Ed.] dacă-i... ["posibil."] dacă este posibil. În ordine, Apocalipsa 13:8, lăsaţi-mă să o citesc pentru voi.
Şi toţi cei ce locuiesc pe pământ vor ... toţi cei ce locuiesc pe pământ i se vor închina lui, cei ale căror nume nu erau scrise în cartea vieţii Mielului ucis înainte de întemeierea lumii.

E-105 Când au fost numele noastre puse în Cartea Vieţii Mielului? Când Mielul a fost ucis înainte de întemeierea lumii. Când Dumnezeu era Iehova, El, Elah, Elohim, Cel cu existenţa de sine. Întocmai ca un Diamant mare imens, şi El nu putea să fie nimic altceva, decât că în interiorul acestui Diamant atributele Lui erau un Salvator. În aceste atribute, în interiorul Lui, era un Vindecător. Ei bine, acolo nu era nimic să salveze şi nimic să vindece, dar atributele Lui au produs aceasta. Deci, atunci înainte de întemeierea lumii, când El a ştiut, că marea expunere aici a Lui, că El va fi un Salvator, că El va veni şi se va face trup şi a locuit printre noi, şi El ştia că prin rănile Lui noi vom fi vindecaţi, El a ucis Mielul în Cartea Lui înainte de întemeierea lumii, şi a scris numele vostru în Cartea aceea înainte de întemeierea lumii. Oh!

E-106 Ascultaţi la Aceasta! Predestinarea priveşte în urmă la cunoştinţa mai dinainte, eu vreau să spun alegerea. Alegerea priveşte în urmă la cunoştinţa mai dinainte, şi predestinarea priveşte la destin. Să nu uitaţi că, acea alegere priveşte aici în urmă, iat-o, "eu am fost un scăiete. Eu am fost născut în păcat, format în fărădelege, am venit în lume vorbind minciuni, născut printre păcătoşi. Tata şi mama şi toată familia mea, păcătoşi. Eu am fost un scăiete. Dar, cu totul dintr-o dată, am devenit un bob de grâu. Cum s-a întâmplat?" Aceea, ce este aceea? Alegere. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a ales ca scăietele să devină un bob de grâu. "Acum eu ştiu că sunt un bob de grâu, deoarece eu sunt salvat. Cum o fac eu?" Privesc în urmă şi văd că El l-a predestinat, cu mult timp în urmă. Prin cunoştinţa mai dinainte El a văzut că eu Îl voi iubi, astfel El a făcut o ispăşire prin Propriul Lui Fiu, ca prin El să pot deveni dintr-un scăiete într-un bob de grâu. "Acum, unde sunt eu acum?" Eu sunt salvat, eu umblu în harul lui Dumnezeu. "Ce priveşte predestinarea?" La destin. "Unde mă va duce El, şi unde merg eu?" Amin. Aceea v-a prins. Ia te uită.

E-107 Acum să citim doar puţin mai departe, şi apoi noi vom trebui să încheiem destul de curând.
După cum el... ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca noi să fim sfinţi... fără cusur înaintea lui în dragoste:
Ne-a predestinat în înfiere, predestinat spre înfierea de copii prin Isus Cristos la sine, după buna plăcere a vaiei lui,

E-108 Ce a făcut El? El, prin cunoştinţa mai dinainte, ne-a prevăzut, ştiind că El era un Salvator, existenţa în sine. Acolo nu erau Îngeri, nici nimic; doar Dumnezeu, Elah, Elohim, Cel existenţa în sine, nimic decât El singur. Dar în El era un Salvator. Ei bine, ce va salva El, nu există nimic pierdut? Ştiind asta, atunci El a ştiut că acest mare atribut în El va proiecta ceva acolo afară ca El să poată salva. Atunci când El a făcut asta, prin cunoştinţa mai dinainte El a privit în jos şi El a văzut pe fiecare care ar accepta Aceasta. Şi atunci făcând aşa, El a zis, "Să salvez aceea, singura cale cum Eu o pot face, va fi să cobor jos Însumi şi să fiu făcut trup şi să iau păcatul unui om asupra Lui, şi să moară pentru el, ca Eu să pot fi Acela care este venerat," deoarece El este Dumnezeu, obiectul de închinare.

E-109 Apoi El a coborât şi a luat asupra Sa. Şi în timp ce El a făcut asta, El a făcut asta ca El să vă poată salva pe voi care vreţi să fiţi salvaţi. Vedeţi voi ce vreau să spun? Prin cunoştinţa mai dinainte, Dumnezeul infinit, Care a cunoscut toate lucrurile, a văzut Mielul, şi El a ucis Mielul înainte de întemeierea lumii, şi El a pus numele vostru în Cartea Vieţii Mielului. Şi El a văzut înşelătoria lui Satan, ce va face el. Astfel El a pus numele vostru acolo. Şi El a zis că anticristul va fi aşa de religios, aşa de bun, un ins aşa de fin, un om aşa de deştept, un om aşa de religios, încât el va înşela chiar pe cei aleşi dacă ar fi posibil. Dar este cu neputinţă, pentru că numele lor au fost dinainte rânduite înainte de întemeierea lumii. Prin alegere El i-a ales, şi prin predestinare ei ştiu unde merg ei. Acolo sunteţi.

E-110 Acum, cine se poate îndoi de aceea? Asta-i ce a zis Pavel. Aceea este Scriptura lui Pavel. Aceea este scrierea lui Pavel. Aceea este ceea ce a învăţat el biserica lui. Biserica, poziţional, înainte de întemeierea lumii. Când Dumnezeu, în durerile Lui de naştere, năştea, născându-vă pe voi, ştiind ce veţi face voi, El poziţional v-a aşezat în Trupul Lui Propriu, să fii o casnică, să fii un fermier, să fii un predicator, să fii un profet, să fii aceasta sau să fii aceea. El v-a aşezat poziţional. Apoi când noi am venit din pământurile de usturoi ale Egiptului, prin sfinţire, şi suntem botezaţi în ţara promisă... Căci, promisiunea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Efeseni 4:30, a zis, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Apoi Dumnezeu, predestinând biserica, El a zis, "Şi toţi oamenii, acolo vor fi milioane de ori milioane care vor umbla foarte religioşi şi vor fi înşelaţi." Singurii care nu vor fi înşelaţi vor fi aceia care au venit dincolo în ţara promisă, care înainte de întemeierea lumii au avut numele lor pus în Cartea Vieţii Mielului, şi este venit dincolo în ţara promisă, şi se bucură de ea.

E-111 Mulţi oameni se tem că veţi acţiona caraghios. Mulţi oameni se tem că Duhul Sfânt vă va face să faceţi ceva ca voi¬voi să vă ruşinaţi de oameni. Mulţi oameni se tem că vor plânge, şi iubita lor îi va vedea plângând, sau mama, sau vecinul vostru, sau şeful vostru vă va vedea.

E-112 Lăsaţi-mă să vă spun despre un om odată, înainte de încheiere. A existat un om cu numele David, şi când chivotul lui Dumnezeu a fost jos în ţara Filistenilor, şi El a venit dincoace, tras de un chivot, un bou bătrân îi trăgea, când David a văzut acel chivot venind, el a avut un halat mic pe el, el a fugit acolo afară, şi-a aruncat picioarele în aer, şi a sărit în jur, şi a strigat şi a sărit, şi a dansat şi a sărit şi a dansat. Şi, el, regele Israelului! Şi soţia lui a privit afară pe fereastră şi l-a văzut acţionând aşa de ciudat, ea l-a dispreţuit. Păi, ea trebuie că a zis, "Idiotul! Uită-te la el acolo, felul cum se comportă el, aruncându-şi picioarele sus în aer, şi sărind în jur şi acţionând aşa. Păi, el trebuie că-i nebun!" Şi în seara aceea când el a venit înăuntru, ea a zis, în cuvinte ca acestea, "Păi, tu m-ai făcut de ruşine. Păi, tu, regele, soţul meu, acolo afară să faci aşa, să te comporţi aşa!"

E-113 David a zis, "Mâine voi face mai bine decât atât. Da, domnule!" El a zis, "Nu ştii tu că eu dansam pentru Domnul?" El a trecut dincolo! El a fost în ţara promisiunii. El a pierdut toate stilurile de sine şi gunoiul lumii. El era aşa de fericit să ştie că chivotul venea în oraşul lui propriu.

E-114 Şi, oh, eu vă spun, unii oameni se tem să primească Duhul Sfânt, se tem că ei ar putea vorbi în limbi. Ei se tem că cineva va zice, "Acum, el este unul din inşii aceia cu limbi." Ei se tem să vină la biserică şi să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru că le este ruşine de El. Ah! Oh!

E-115 Cineva a zis că eu va trebui să-mi rechem benzile, deoarece am predicat despre a fi botezat în Numele lui Isus Cristos. Eu nu le rechem. Eu fac mai multe! Asta-i adevărat, adevărat, fac mai multe! Aceea este Biblia. Dacă lor nu le place ce am făcut noi ieri, doar priviţi ce vom face mâine! Acela-i lucrul de făcut, vedeţi, doar să continuăm să mergem. Nu există sfârşit la aceasta, pentru că este de la Domnul. Acesta-i Dumnezeu.

E-116 Ştiţi ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a privit jos din Cer, El a zis, "David, tu eşti un om după Propria Mea inimă." David nu s-a ruşinat. El era un slujitor al Domnului. El a iubit pe Domnul. Şi el era aşa de fericit, aşa de plin de bucurie, încât el nu se gândea la prestigiul uman.

E-117 Vedeţi, aşa cum am zis în predica mea azi dimineaţă, noi ne temem aşa de mult, încât, noi vrem un Saul să ne înveţe, noi vrem un Saul de la ceva seminar să ne spună cum trebuie să ne facem religia noastră şi cum trebuie să o facem. Aceea este de cealaltă parte a Iordanului. De partea aceasta, Duhul Sfânt conduce. Dincoace voi sunteţi afară din gunoiul acela. Dincoace vouă nu vă pasă ce gândesc ei. Dincoace voi sunteţi morţi, şi viaţa voastră este ascunsă în Cristos prin... şi pecetluiţi prin Duhul Sfânt. Vouă nu vă pasă. Voi locuiţi în Canaan. Voi puteţi suporta porumb bun. Voi sunteţi o creatură nouă în Cristos Isus. Voi sunteţi destinaţi pentru ţara promisă.

E-118 Îmi amintesc stând acolo, Frate Collins, cu vreo treizeci de ani în urmă, când această biserică încă nu era construită.
Aceasta era o adunare mică în cort stând aici în colţ, prima mea adunare. Eu predicam aceeaşi Evanghelie, acelaşi lucru, comorile de necercetat a lui Cristos, botezul în apă în Numele lui Isus Cristos, crezând fiecare Cuvânt a fi Adevărul, botezul Duhului Sfânt, vindecare Divină, puterile lui Dumnezeu, întocmai cum Îl predic acum, nu am schimbat nici un centimetru din El. Dumnezeu mi-a descoperit mai mult din El, astfel, aşa cum El Îl descopere, eu doar continui să Îl aduc înainte. El niciodată nu ia la o parte din ceea ce a fost, El doar continuă să adauge mai mult la El.

E-119 Am stat jos acolo când aproape cinci sute de oameni au stat pe mal, cântând, "Pe malurile furtunoase ale Iordanului eu stau, şi arunc o privire doritoare, spre ţara frumoasă şi fericită a Canaanului, unde zac posesiunile mele. Când voi ajunge eu acel ţărm tămăduitor şi să fiu pentru totdeauna binecuvântat, când voi ajunge şi să fiu în a Tatălui meu... şi veşnic mă odihnesc?" Când ei au început să cânte aceea, eu duceam un băiat afară în râu să-l botez acolo în Numele Domnului Isus. Am zis, "Tată Ceresc, aşa cum aduc acest băiat la Tine pe mărturia lui..." Doar un băiat, eu însumi, am fotografiile despre aceasta acasă. Am zis, "Când îl botez cu apă, Doamne, pe mărturia lui, în Numele lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, Tu să-l umpli cu Duhul Sfânt." Şi cam la timpul acela Ceva a lăsat un vârtej, şi aici El a venit învârtindu-se în jos, Luceafărul Strălucitor de Dimineaţă a stat acolo. Acolo a stat acea Lumină pe care o vedeţi chiar acolo pe fotografie. Acolo a stat Ea.

E-120 Aceasta a mers în jurul lumii, sus de tot în Canada şi în jur. Ei au zis, "O Lumină misterioasă apare peste un predicator Baptist local în timp ce el boteza."

E-121 Cu câteva zile în urmă, când Doctor Lamsa a venit la mine, şi nu a ştiut nimic despre aceea, şi mi-a adus o fotografie, pe care fratele o are acolo cu el acum. Ai tu fotografia aceea? Ai tu Biblia cu tine, stând acolo, este ea în cartea ta? În ordine. Acolo a fost o fotografie a semnului vechi Ebraic al lui Dumnezeu, întocmai exact acela care a existat în zilele lui Iov, înainte de a fi fost scrisă Biblia. Dumnezeu în cele trei atribute ale Lui, nu trei dumnezei. Un Dumnezeu în trei atribute. Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, trei slujbe în care a lucrat Dumnezeu. Nu trei dumnezei, trei atribute! Şi acolo era El. Când omul acela mare, Doctor Lamsa, traducerea Bibliei Lamsa, când el a zis în dimineaţa aceea. Când i-am spus lui asta, eu am zis-am zis, "Ce este semnul acela?"

E-122 El a zis, "Acela este semnul antic al lui Dumnezeu, în Ebraică. Dumnezeu, un Dumnezeu în trei atribute."
Am zis, "Aşa ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt?"

E-123 El s-a oprit, şi şi-a pus ceaşca de cafea jos, el s-a uitat la mine. Gene, cred că tu ai fost acolo, Leo. A zis, "Tu crezi asta?"
Am zis, "Cu toată inima mea."

E-124 El a zis, "Seara trecută, stând în adunarea ta, Frate Branham, eu am văzut discernământul acela. Eu niciodată nu l-am văzut înainte în America, în ţara mea." El a zis, "Aceşti oameni Americani nici măcar nu cunosc Biblia. Singurul lucru ce ştiu ei este denominaţiunea lor. Ei nici măcar nu ştiu unde stau ei." A zis, "Ei nu ştiu nimic." El a zis, "Dar când eu am stat acolo seara trecută," a zis, "Am zis..." Acum, Frate Gene, eu doar spun aceasta cu reverenţă şi dragoste şi aşa ceva. El a zis, "Eu am zis, 'Acela trebuie să fie un profet.' Dar când văd că tu crezi că Tată, Fiu şi Duh Sfânt nu erau trei Dumnezei, acestea erau atribute, atunci eu ştiu că tu eşti un profet al lui Dumnezeu, sau aceasta nu ţi-ar fi descoperit aşa." El a zis, "Acela este un semn perfect." A zis, "Eu niciodată..." A zis, "Tu nu eşti unitarian?"

E-125 Am zis, "Nu, domnule. Eu nu sunt unitarian. Eu cred în Dumnezeu fiind Atotputernicul Dumnezeu, şi cele trei atribute sunt numai trei slujbe în care acel singur Dumnezeu a locuit."

E-126 El a zis, "Ferice de inima ta!" El a zis, "Într-o zi tu îţi vei vărsa sângele pe pământ pentru asta, dar," a zis, "profeţii întotdeauna mor pentru cauza lor."

E-127 Şi am zis, "Aşa să fie, dacă aceasta îi place Domnului meu." Traducerea Bibliei Lamsa.

E-128 Oh, aceasta este aşa de adevărat. De câte ori, aşa cum spun la această biserică, cum a zis Samuel înainte ca ei să aleagă pe Saul, "Înainte ca voi să mergeţi afară şi să aderaţi la ceva denominaţiune acum, şi să te legi cu totul într-un fel de religie, de ce nu lăsaţi Duhul Sfânt să vă conducă?" De ce nu luaţi pe Dumnezeu ca Conducător al vostru şi să-L lăsaţi să vă binecuvânteze, şi să uitaţi de denominaţiunea voastră. Acum, eu nu spun să nu aparţineţi la vreo denominaţiune de biserică, voi aparţineţi la oricare vreţi voi. Aceea depinde de voi. Dar eu vă spun, ca o persoană, voi să lăsaţi Duhul Sfânt să vă conducă. Voi citiţi Biblia. Şi ce spune Biblia să faceţi, voi să faceţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-129 Şi acum eu am aşteptat un timp îndelungat. Mă întreb dacă este cineva aici care a vrut să vină prin rândul de rugăciune să se facă rugăciune pentru ei. Dacă ei sunt, ar vrea ei să-şi ridice mâinile. Doar unul, doi, trei. În ordine. Voi toţi veniţi chiar aici sus şi staţi aici atunci dacă voi doriţi, la timpul acesta, şi-şi noi vom avea rugăciune. Şi apoi noi suntem... Eu nu vreau ca voi să plecaţi încă. Eu vreau să facem altceva oficial aici chiar înainte ca noi-noi să încheiem.

E-130 La câţi vă place studiul din Cartea Galatenilor... oh, eu vreau să spun Efeseni? Acum, miercuri seara, noi vom merge în Pecete. Şi apoi pe următoarea duminică dimineaţa, noi vom merge în aşezarea bisericii poziţional. Oh, dacă... Noi probabil vom intra asupra aceleia, în această miercuri seara care va veni, la voi oamenii de aici din Jeff. Poziţional aşezând biserica unde aparţin ei, fiecare. Cum suntem noi chemaţi prin înfiere. Dumnezeu ne-a înfiat ca fii, noi suntem fii prin naştere. Înfiaţi şi aşezaţi poziţional de Duhul Sfânt. Priviţi! Ei erau fiecare Evrei, când ei au trecut râul, dar Iosua a împărţit ţara şi i-a dat la fiecare pământul lui conform cu pronunţarea mamei lui la naştere, unde Duhul Sfânt i-a spus ei.

E-131 Priviţi la Iacob când el murea, un profet, orbit, şi-a tras picioarele sus în pat, a zis, "Veniţi aproape voi fii ai lui Iacob şi eu vă voi spune unde veţi fi în ziua din urmă." Glorie! [Fratele Branham bate din palme de două ori – Ed.] Oh, eu ştiu că eu pot arăta ciudat. Oamenii pot părea ciudat. Dar, oh, dacă aţi fi ştiut măcar-asigurarea, arderea din inimă! "Veniţi înainte şi vă voi spune unde veţi fi în zilele din urmă." Şi eu pot să iau aceeaşi Scriptură, şi să iau harta despre unde stau Iudeii astăzi şi să vă dovedesc că ei sunt exact pe locul unde Iacob a zis că ei vor fi în ziua din urmă. Şi ei nu au făcut-o, acolo, nu au fost în locul acela până când nu s-au întors din şapte mai, 1946, în noaptea când Îngerul Domnului mi s-a arătat acolo sus şi a zis pentru această misiune. Şi eu vă pot arăta aceea, când ei au venit înapoi în noua ţară, ei au atins exact locurile unde a zis Iacob că vor şedea ei. Şi acolo ei stau acolo astăzi. Oh, oh, vai, oh, vai! Noi suntem cu o zi mai aproape de Casă, este tot.

E-132 Voi oameni dragi, voi sunteţi bolnavi, sau voi nu aţi sta acolo doar ca să staţi. Eu sunt fratele vostru. Eu am o însărcinare de la Dumnezeu să mă rog pentru bolnavi. Nu ca a mea... ca şi cum aş avea putere să vindec, eu nu am. Dar eu am putere de rugăciune. Aşa cum am zis azi dimineaţă, David nu avea nimic decât o praştie mică, dar el a zis, "Eu ştiu ce va face ea cu puterea lui Dumnezeu în ea." Vedeţi? Eu am numai o rugăciune mică să o ofer pentru voi, şi mâinile mele să le pun peste voi, dar eu ştiu ce va face credinţa în Dumnezeu. Aceasta a făcut-o pentru alţii, ea o va face pentru voi. Voi credeţi asta acum aşa cum păşiţi drept sus, doar puţin mai aproape de acel loc.

E-133 Acum, mă întreb, să o fac aşa de eficient, dacă nu aş cere fratelui meu să vină aici şi să-i ungă cu undelemn. Vrei să faci tu asta, Frate Neville? Eu voi cere bisericii dacă vreţi să vă plecaţi în rugăciune.

E-134 Acum amintiţi-vă, săptămâna trecută când am fost aşa de bolnav cu acel ulei vechi de ricin, eu aş fi dat orice dacă cineva ar fi venit să-şi pună mâinile peste mine. Dacă aş fi putut avea pe cineva să vină pe acolo, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat şi ajutat, eu aşa aş fi apreciat aceea. Voi toţi vă simţiţi acum cum m-am simţit eu atunci. Voi simţiţi acum că vreţi ca eu să fac întocmai cum am vrut eu ca cineva să o facă pentru mine atunci. Ferească Dumnezeu ca să mă sustrag de la slujbă.
Lăsaţi-mă întotdeauna, fie că sunt obosit, unde sunt epuizat, unde abia că pot să mă mut de pe un picior pe altul, lasă-mă să merg, căci eu mă voi întâlni cu fiecare din voi din nou, dincolo în Ţara aceea de acolo.

E-135 Atunci voi femeile bătrâne şi bărbaţi mai bătrâni, slăbiţi, cu părul cărunt şi căzând, şi căzând în bucăţi ca un trandafir care şi-a deschis mugurul lui mic, îşi scutură petalele şi cad jos, voi doar vă faceţi bucăţi, nu-i aşa? Asta-i adevărat. Doar... Şi singurul lucru pentru care vreţi voi să staţi împreună este să străluciţi pentru slava lui Dumnezeu. Deci când duşmanul v-a apucat acum şi a fugit afară, eu vin cu praştia lui Dumnezeu, cu o credinţă, cu un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat. Iată ce am zis, astfel ca voi să o înţelegeţi. Eu am zis, "Dacă Petru ar veni doar înăuntru, sau careva din ei." Să nu spuneţi asta. Voi nu trebuie să vă rugaţi pentru mine. Doar veniţi înainte în felul acesta, şi ziceţi, ca la această femeie, ziceţi, "Eşti tu Sora Cutare-şi-cutare?" Cum te cheamă? Sora Howard. Ziceţi, "Tu eşti Sora Howard. Tu eşti o credincioasă, Soră Howard? Crezi tu, eşti o credincioasă? Atunci, vezi, tu ai drepturi la toate binecuvântările răscumpărătoare." Atunci eu aş zice, "Soră Howard, totul va fi în ordine," şi plecaţi. Oh, cum... Am zis, "Eu aş ţipa, eu aş striga." Eu aş zice, "Doamne, aceasta trebuie să fie. Aceasta doar trebuie să fie."

E-136 Şi m-am gândit, "Ei bine, oamenii gândesc acelaşi lucru când vin eu să mă rog pentru ei." De aceea este aşa. Vedeţi ce vreau să spun?

E-137 Şi eu m-am ridicat, de multe ori, şi am luat oamenii, şi am zis, "Oh, soră scumpă, vrei să O crezi? Oh, vrei să O crezi?" "Doamne, O Dumnezeule, fă-i să O creadă. Adu-i să O creadă." "Oh te rog, vrei să O accepţi acum?" Nu aceea este. Eu am trecut de la aceea. Eu am trecut de la aceea.
Eu doar zic aceasta, "Soră Howard, tu eşti o credincioasă?" "Da, eu sunt."

E-138 "În ordine, Soră Howard, dacă eşti o credincioasă, tu eşti o moştenitoare la tot ce are Dumnezeu." Şi doar să-i iei mâna. Vedeţi, eu cred asta. Eu o contactez pe Sora Howard prin a-mi pune mâinile peste ea. Isus nu a zis "rugaţi-vă pentru ei," El a zis, "Doar puneţi-vă mâinile peste ei." Aceea este, atunci ea devine vindecată. Ea poate zice, "Totul va fi în ordine," Soră Howard. Atunci tu poţi merge acasă şi să fii bine. Dumnezeu să te binecuvânteze.

E-139 Tu eşti sora... [Sora zice, "Hampton." – Ed.] Soră Hampton, tu eşti o credincioasă, nu-i aşa? Tu eşti o moştenitoare la tot ce are El. Dumnezeu să fie cu tine, Soră Hampton. Tu mergi acasă şi fii sănătoasă, acum. Isus Cristos te-a vindecat. [Fratele Branham continuă să se roage pentru oameni. – Ed.]

Up