Înfiereav Partea V

Adoption
Data: 60-0522E | Durată: 2 oră 8 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Către prietenii noştri scumpi, noi suntem fericiţi să fim înapoi aici în biserică în seara aceasta. E puţin cald, şi astfel vom încerca să ne grăbim doar cât putem de repede, să intrăm drept în Mesaj.
Întâi, noi avem ceva anunţuri de făcut, şi o-o cerere specială de rugăciune. Eu am scrisorile voastre acolo în spate, care au fost date, şi pentru sora care simte că are tumoare pe creier. Şi a existat alta în Louisville; şi alta a unui frate lucrător, tatăl lui are un atac de inimă; şi există mulţi, mulţi oameni bolnavi în lume astăzi. Mulţi cheamă înăuntru şi noi desigur ne rugăm pentru ei din toată inima noastră, ca Dumnezeu să ne ajute.
De obicei cam nouăzeci şi cinci la sută din slujba mea este întotdeauna aceea, să mă rog pentru bolnavi, voi vedeţi, însă eu-eu doar cumva am o-cumva am o mică viziune că... Eu încă mă rog pentru bolnavi, acum, amintiţi-vă asta. Aceea merge drept înainte cu ea. Dar, oh, dacă noi putem aduce biserica unde stă poziţional, atunci, şi ajunge în ordine aşa ca să putem merge să lucrăm, vedeţi. Trebuie să fim organizaţi, vedeţi, să aducem totul împreună.
Altceva tocmai mi-a atins inima, cu câteva momente în urmă. Aceea era când un mic veteran vechi, unul din braţele lui aproape împuşcat jos, piciorul aproape împuşcat jos. El nu este pe aici să asculte la mine chiar acum. Dar un prinţ real de om, cu numele de Roy Roberson, şi unul din administratorii noştri aici la biserică, şi un Creştin bun gentleman. El a păşit chiar acolo, şi a zis, "Frate Branham, să nu uiţi Preşedintele." A zis, "M-a făcut să-mi pară aşa de rău când el a păşit," a văzut la un televizor, "el păşind jos din avion, lacrimile îi veneau în jos pe obraji, şi gura i s-a sucit într-o parte." Ştiţi, el a fost chiar acolo cu Roy şi aceia, în acea-acea luptă.
Nu contează dacă sunteţi diferiţi cu el în politică, el încă este Preşedintele nostru. Da, domnule. Pentru mine, eu-eu nu sunt nici Democrat nici Republican. Eu sunt un Creştin. Dar eu-eu vă spun, eu desigur am avut o mare admiraţie pentru¬pentru Preşedintele Dwight Eisenhower. Domnule, el a fost într-adevăr un om mare, în felul meu de-de gândire. Dacă el candida din nou, şi eu votam, eu aş vota pentru el din nou. Asta-i adevărat. Mie nu-mi pasă dacă el era-dacă el era în vârstă de o sută de ani, eu încă aş vota pentru el, căci îmi place de el. Şi să-l amintim în rugăciunile noastre în seara aceasta.
J.T., eu desigur apreciez acea adunare frumoasă, voi toţi, tu şi Fratele Willard aţi avut această săptămână. Dacă aş fi intrat din exterior, voi toţi ziceaţi, "Bine, Frate Branham acum, tu ştii, aşa-şi-aşa." Dar este mai bine doar să stau afară şi să vă ascult, nu vedeţi? [Fratele Branham râde – Ed.] În ordine. Deci, foarte bine.
Eu am ceva oferte pentru ceva biserici, dacă voi toţi le vreţi, dacă sunteţi gata să mergeţi să păstoriţi acum, dacă aveţi instruirea voastră. Şi, care, eu cred că o aveţi, şi aveţi totul stabilit jos. Eu am una în Oregon, unele în Washington, California, şi Arizona, diferite locuri. Şi dacă vreţi să luaţi vreodată o biserică sau ceva, păi, chiar aici este un loc bun de unde să începeţi, chiar aici. Şi există suflete care plâng peste tot, chiar la rezervaţiile de Indieni şi la orice vreţi voi să mergeţi. Doar să ne faceţi cunoscut, deoarece eu cred că voi băieţii sunteţi ancoraţi acum. Asta-i adevărat. Mie doar îmi place să-i văd făcând aşa.
Acolo este Fratele Ruddell acolo sus pe drum. Mergem să avem o adunare pentru el, în câteva zile. Urmează să avem o trezire, Fratele Ruddell are. Şi eu-eu îmi amintesc că eu îl împingeam în jur pe acel ins mic peste tot, încercând să-l fac să iasă în toiul muncii şi să predice. El era aşa de retras. El spunea, "Eu doar nu pot vorbi." Voi ar trebui să-l ascultaţi. Amin. Vedeţi? Voi nu ştiţi ce puteţi face dacă lăsaţi pe Duhul Sfânt să vă apuce. Asta-i adevărat.
Şi Fratele Graham Snelling în Utica, şi Fratele Junior Jackson acolo jos. Noi-noi le considerăm pe toate bisericuţele noastre surori, chiar cu noi. Noi suntem toţi împreună. Noi nu suntem în dezacord asupra învăţăturilor noastre, sau speranţele şi ţelurile noastre, învăţăturile noastre, sunt una. Noi stăm împreună, doar totul împreună. Noi suntem doar o biserică. Şi ne-ar place desigur să le avem răspândite peste tot; noi avem câteva în Africa, câteva în India, şi peste tot în jur, prin ţară. Acolo este unde îi vrem noi, răspândind Ştirile.
Şi eu văd pe aceşti tineri venind înainte, ca Fratele J.T. Parnell aici, şi-şi Fratele Willard şi ei, când ei vin înainte, inşi tineri, când eu îmbătrânesc. Dacă mai există un mâine, ei vor fi acel om de mâine. Eu vreau ca acest Mesaj să nu moară niciodată. El doar nu poate. El trebuie să trăiască înainte. Şi eu nu cred că noi mai avem prea mult să-L aducem.
Bebeluşul despre care ei spuneau că va muri, eu văd că l¬aţi avut în biserică toată ziua astăzi, soră. Aceea este foarte bine. Noi mulţumim Domnului pentru aceea, că Domnul este graţios, plin de milă. Doar continuaţi să credeţi ce vi s-a spus chiar aici, vedeţi, va fi în ordine.
Acum, vă bucuraţi de învăţătură? Vă place învăţătura? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, eu-eu-eu într-adevăr cred că ne face bine. Ea ne dă puţină odihnă de la rugăciunea pentru bolnavi, şi viziuni, şi vindecare Divină. Desigur, acum, în seara aceasta noi... După serviciu, ne vom ruga pentru bolnavi din nou, deseară. Noi întotdeauna vrem să facem asta, să botezăm pe oricine la orice timp.
Câţi vă amintiţi când umblam la liniile electrice? Ei bine, eu umblam chiar prin liniile electrice, de multe ori, a trebuit să umblu treizeci de mile pe zi prin pustiu. Eu am avut două sute optzeci de mile de linie să umblu. Eu mergeam jos pe acolo, cu cămaşa în mâini, şi, oh, aşa de obosit, umblând prin junglele acelea, şi mărăcinile verzi tăiau. Am întâlnit ceva fermier bătrân şi şedeam jos sub un pom şi vorbeam cu el despre a fi botezat în Numele Domnului Isus. El zicea, "Ei bine, eu întotdeauna am vrut să fiu botezat."
Am zis, "Nu este prea departe până la pârâu." Şi el zicea...
Şi am dus pe mulţi din ei chiar acolo jos şi i-am botezat în Numele lui Isus. O luam drept în jos pe linie, tot aşa de tare cât puteam merge. Asta-i adevărat. De multe ori în hainele mele vechi de lucru, botezam pe unul, veneam chiar jos de pe un stâlp. Şedeam sus acolo lucrând pe stâlp; şi eu eram un linior, de asemeni, lucrând pe stâlp, cu un om, îi vorbeam despre Domnul. El zicea, "Păi, Billy, într-una din aceste zile eu voi veni sus la biserica voastră şi să fiu botezat."

E-2 Eu ziceam, "De ce vrei să aştepţi până atunci? Noi suntem chiar lângă râu, există belşug de apă chiar acolo." Prinde-i chiar acum. Asta-i adevărat. Acela-i timpul. Filip a zis...

E-3 Famenul i-a zis lui Filip, "Iată apa, ce ne împiedică?" Asta¬i adevărat. Nimic. Dacă eşti gata, acela-i timpul. Nu lăsaţi pe Diavolul să aibe o şansă să înfigă ceva acolo. Nu amâna pentru mâine lucrurile care le poţi face astăzi. Mâine ar putea să nu vină pentru tine. Îmi amintesc o dată că am făcut asta, am învăţat, m-a învăţat o lecţie. Am amânat ceva ce ar fi trebuit să fac într-o zi, iar ziua următoare era prea târziu.

E-4 Acum, într-adevăr eu nu vreau să vă ţin tot timpul acesta. Dar eu doar ajung aşa-aşa de răsucit, şi, nu ştiu, eu doar mă simt aşa de bine încât îmi ies din fire, aproape. Eu doar mă simt aşa de bine.

E-5 Acum să ne aplecăm capetele doar un moment înainte de a ne apropia de Cuvânt.

E-6 Tatăl nostru Ceresc, Tu eşti Dumnezeul cel viu, veşnic viu. Soarele care doar a apus, acelaşi soare, la care a privit Daniel când a apus, Ieremia a privit la el apunând, Adam a privit la el apunând, Isus a privit la el apunând. Şi este aceeaşi lume în care ei au trăit şi au umblat, şi Tu încă rămâi acelaşi Dumnezeu.

E-7 În seara aceasta există multe cereri. Un bărbat cu tumoare pe creier, o soră se teme de acelaşi lucru. Tu eşti singura nădejde, Doamne, ce există pentru aceea. Acea tumoare a devenit dăunătoare, nu este nimic ce o poate opri. Este departe afară din accesul mâinilor doctorului. Dar în seara aceasta noi mergem cu prăştiuţa noastră, după acel miel, să-l aducem înapoi la turma Tatălui. În Numele Domnului Isus noi îndreptăm rugăciunea noastră să omorâm leul, tumoarea, vătămarea, să-i aducem în siguranţă la turmă.

E-8 Iar noi, Dumnezeule, îl amintim în seara aceasta pe iubitul nostru Preşedinte, frate, Dwight Eisenhower al nostru. El a călăuzit ţara, Doamne, el a încercat să ne ţină afară din război. El a promis că războiul Korean s-ar sfârşi dacă el avea vreo cale să o poată face. El a promis acelor mame că va aduce băieţii aceia înapoi. Dar el a zis, "Ca eu să o fac, eu nu o pot face. Eu pot să-mi pun eforturile, dar numai Dumnezeu singur va trebui să o facă." Şi Tu ai fost cu el, Doamne, şi acum este totul stabilit. De ce nu au putut ei să o vadă în primul rând? Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să-l ajuţi. Binecuvântează acel suflet măreţ, Doamne. Şi ne rugăm ca Tu să ne alegi liderul care trebuie să urmeze. Voia Ta predestinată să se facă, Doamne.

E-9 Dar Acela în care noi suntem aşa de interesaţi în seara aceasta, pe lângă afacerile noastre naţionale, este acel mare şi Cel glorios care vine să stabilească o Impărăţie care nu va avea sfârşit, Domnul Isus, Fiul Tău. Atunci ei vor stivui armele, semnalele de stingere vor suna şi nu va mai fi război. Ei vor planta vii şi le vor mânca rodul. Ei vor zidi case, le vor locui. Şi nu va mai exista niciodată necaz atunci după aceea.

E-10 Binecuvântează-ne acum aşa cum ne apropiem de Cuvânt. Şi, Tată, Tu cunoşti motivul că eu mă apropii de Cuvânt chiar de la această Scriptură de aici. Aceasta este din cauză că eu-eu simt că Tu vrei ca eu să o fac în acest fel, căci este voia Ta Di vină, este în ordinea Ta, este în... este ordinea zilei, să laşi oamenii să-şi găsească locul lor poziţional şi să fie gata pentru ora de bătălie. Aşa cum a zis fratele nostru în rugăciunea lui către Tine nu cu mult în urmă, "Oh, Tu ne-ai instruit aşa de mult, Doamne." Acum, Tată, dă-ne rândurile noastre. Pune-ne acolo afară la ceea ce trebuie să facem, aşa ca noi să putem fi în lucrul Tatălui. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, Fiul Tău. Amin.

E-11 Am avut o după-amiază cam minunată în această după¬amiază, vorbind cu un doctor renumit din Louisville, felceriţa lui. Ei au auzit despre lucrurile glorioase ale Domnului. Şi tatăl ei era un doctor. Şi ea a venit acolo şi a şezut în camera mea aproape toată după-amiaza, doar a venit înăuntru, a intrat înăuntru. O persoană minunată; cam puţin greu, ştiţi, cumva neclintită. Adevărată Prezbiteriană de la început, dar a plecat cu lacrimi curgând pe obrajii ei. Oh, Dumnezeu îi are doar răsăriţi peste tot, în oficiile doctorului, în surori. Eu nu cred că există o soră în Norton Infirmary Hospital la care nu i-am mărturisit despre a avea Duhul Sfânt, şi am întrebat-o dacă a fost botezată în Numele lui Isus. Nici un doctor cu care am venit în contact, oriunde, nu. Vedeţi?

E-12 Spune-le despre El. Tu nu ai mult timp, frate. Nu contează cât de greu se pare aici, doar aşteaptă până când treci de acea ultimă suflare acolo şi vezi, atunci tu vei dori să o fi făcut. Da, domnule. Nu aşteptaţi până la timpul acela, să o facem chiar acum. Aceasta este ora. Oh, ei pot să nu fie de acord, şi să fumege şi să se certe puţin despre aceasta, dar ei nu o fac dinadins. Ei într-adevăr nu o fac dinadins. Ei-ei-ei sunt în ordine. Când ei merg să se certe cu voi, doar-doar amintiţi-vă, ei-ei nu o fac într-adevăr dinadins. Ei nu o fac dinadins. Ei doar poate au fost învăţaţi ceva şi ei doar se ţin de aceea, astfel voi-voi puteţi vedea ideea lor. Să nu vă certaţi cu ei, să nu vă certaţi cu nici unul, ci doar iubiţi-i chiar în Aceasta. Apoi rugaţi-vă pentru ei.

E-13 Ei bine, eu cred că am ajuns jos la versetul al 9-lea, eu nu sunt sigur. Aceea este o cale lungă de la al 3-lea capitol, nu-i aşa, oameni? Oh, Aceasta este miere în stâncă, pentru mine! Noi am vorbit acum, amintiţi-vă, aşa ca să putem obţine o mică temelie din nou. Şi acum, Frate Neville, tu-tu să mă tragi puţin acum dacă eu omit să văd timpul ducându-se, aşa ca să pot avea rugăciune pentru bolnavi. Noi vrem să luăm fiecare bucăţică din ce putem în seara aceasta. Eu vreau o chemare la altar. Sfârşind pe aceasta care eu pot să fiu în stare doar să citesc restul din ea.

E-14 Dar scopul acesteia, este, să vedeţi poziţia voastră în Cristos, văzând că nu este ceva în care doar va-ţi poticnit, sau ceva ce s-ar putea, voi aţi meritat pe undeva, ci este ce a făcut Dumnezeu pentru voi, Însuşi. Nu că aţi fost aşa de buni că aţi mers la o biserică într-o seară, că ceva frate sărman te-a condus la altar. Şi nu a fost aceea. Acesta era Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, care te-a predestinat la Viaţă Eternă. Când tu ajungi acolo în ziua aceea, nu-i de mirare că cei patruzeci... douăzeci şi patru de bătrâni şi-au aşezat jos coroanele lor, toţi şi-au aşezat jos coroana lor, toţi au căzut pe feţele lor, ei nu aveau nici un lucru ce puteau spune, nici predicator, nici prezbiter, nici nimic. Toată lauda către Miel! Dumnezeu va aduna în El toate lucrurile în ziua aceea. Oh, dacă noi am şti cândva şi am recunoaşte Cine era acela pe care ei L-au crucificat. Acum pe...

E-15 Noi începem la al 8-lea verset, să punem o mică temelie.
În care el a prisosit spre noi în toată înţelepciunea şi prudenţa;
Făcând cunoscut pentru noi taina vaiei lui, ...

E-16 "Taina voiei Lui." Şi amintiţi-vă cum ne-am ţinut de aceea? Câţi aţi fost aici azi dimineaţă, să vedem. Cum ne-am ţinut de aceea, "taina voiei Lui." Acum, nu este doar un lucru mic, atunci este o taină. Voia lui Dumnezeu este o taină. Şi fiecare om trebuie să caute voia lui Dumnezeu pentru el sau ea însăşi, taina lui Dumnezeu.

E-17 Cum o aflăm noi? Pavel, i-a fost făcut cunoscută lui. El a zis că el nu s-a sfătuit cu nici un om, nici carne şi sânge. El nu a mers la nici o şcoală, nici seminar. El nu avea nimic de-a face cu aceasta. Dar el... I-a fost descoperit lui prin Isus Cristos, Care l-a întâlnit pe drumul spre Damasc, într-o-o Lumină ca un Stâlp de Foc, şi El l-a chemat. Şi el a mers în Arabia, şi acolo a locuit trei ani. Oh, nu vă imaginaţi că acela a fost ceva timp, Frate Egan? Trei ani Pavel a fost acolo jos în Arabia, şi-a închiriat o clădire mică pe undeva, umblând în sus şi-n jos pe podea. Toate sulurile vechi. Ei nu le aveau pe cele noi; Pavel le¬a scris, cel mai mult. Chiar în aceste suluri vechi, cum că Dumnezeu, la început, ne-a predestinat la Viaţă Eternă. Cum că El să trimită pe Isus, ca prin această Jertfă noi toţi să avem drept la Pomul Vieţii. Pe acei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat; pe acei pe care El i-a chemat, El deja i¬a justificat; pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat. Dumnezeu, de la începutul lumii, ne-a predestinat la înfierea de fii. Acum toată creaţia suspină, aşteptând după manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Oh, mi-aş imagina că Pavel a avut un timp minunat. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo cu el. Nu aţi fi vrut?

E-18 Acum el a zis, "El ne-a făcut cunoscută taina." Să primiţi Duhul Sfânt peste voi cândva, şi să începeţi să Îl porniţi şi doar priviţi cum merge El. În această după-amiază eu am avut, oh, vreo treizeci de minute să studiez, doar să mă uit peste lecţie; poate nu, eu voi spune jumătate din aceea, cinsprezece minute între timp. Şi am ajuns să funcţionez, şi m-am gândit, "Taina, cât de misterioasă!" Şi Scriptura m-a dus înapoi în Vechiul Testament, apoi înapoi acolo în Noul Testament; a legat ceva împreună, vezi taina Venirii Lui, taina voiei Lui, taina de a şedea noi împreună. Amintiţi-vă, aceasta nu poate să fie învăţată în ceva seminar. Ea este o taină. Voi nu o puteţi cunoaşte prin educaţie, prin teologie. Ea este o taină care a fost ascunsă de la întemeierea lumii, aşteptând după manifestarea fiilor lui Dumnezeu.

E-19 Spune-mi, fratele meu, spune-mi, sora mea, când a fost timpul că fiii lui Dumnezeu erau să fie vreodată manifestaţi în afară de acest timp de acum? Când a existat vreodată un timp în istorie, când ei trebuiau să manifeste timpul să elibereze toată natura? Natura, natura însăşi geme, aşteptând după timpul manifestării. Păi, înainte ca ispăşirea să fie făcută, înainte ca Duhul Sfânt să fi fost cândva turnat, înainte de tot-tot Vechiul Testament, înainte în jos acolo, nu au putut exista manifestări. A trebuit să aştepte până la acest timp. Acum toate lucrurile au fost aduse, venind, formându-se către piatra din capul unghiului, la manifestările fiilor lui Dumnezeu venind înapoi, iar Duhul lui Dumnezeu venind în aceşti oameni, aşa de perfect, până când slujba lor va fi aşa de aproape ca a lui Cristos încât aceasta îl va uni pe El şi Biserica Lui împreună.

E-2

E-21 Dumnezeu a scris trei Biblii. Una din ele a fost Zodiacul în ceruri, aceea era prima Biblie. Omul trebuia să privească sus să-şi dea seama că Dumnezeu este de sus. Urmăriţi Zodiacul, l¬aţi studiat vreodată? El chiar dă fiecare epocă, chiar epoca cancerului. El dă începutul, pri-... naşterea lui Cristos. Care este prima figură din Zodiac? Fecioara. Care este ultima figură? Leo leul. Prima Venire şi a doua Venire a lui Cristos, totul despre aceasta este scris acolo.

E-22 Apoi următoarea Biblie era scrisă, era în piatră, numită "piramide." Dumnezeu a scris în piramide. Dacă le studiaţi, urmăriţi istoriile antice şi războaiele, cum au fost ele zidite înainte de distrugerea prin potop.

E-23 A treia a fost scrisă pe hârtie, Biblia, pentru lumea mare, deşteaptă intelectual care venea. Acum, aşa cum Dumnezeu s-a mişcat în jos prin veac, noi suntem la Leo leul. Noi suntem la vârful piramidei. Noi suntem în Cartea Apocalipsei, la ultimul capitol. Ştiinţa zice că noi suntem la trei minute înainte de miezul nopţii. Oh, gândiţi-vă unde suntem.

E-24 Şi observaţi, să luăm piramida, aceasta-i uşor. Ea merge cumva ca într-un triunghi.

E-25 Când noi am fost aici jos începând la epoca timpurie a bisericii, după Reforma în timpul lui Luther, doar un om să spună că el era Creştin, oricare însemna viaţa sau moartea lui. Ei îl omorau pentru a spune măcar că el era un Creştin. De aceea să mergem prin persecuţie... Fiecare epocă, prin fiecare timp, a existat persecuţie. "Toţi cei ce trăiesc cu evlavie în Cristos Isus va suferi persecuţie." În epoca lui Luther, era oribil să spui "un Lutheran." Tu erai considerat un fanatic, şi puteai fi dat la moarte. De multe ori ei îi omorau pe rug, îi ardeau, şi toate celelalte, pentru Lutherani.

E-26 Apoi biserica s-a îngustat, ca piramida. Ea a venit într-o altă treaptă de har, care era sfinţirea. Timpul lui Wesley, când el a protestat împotriva bisericii Anglicane, a învăţat sfinţirea. Ea a venit în minoritate din nou, atunci ei au fost numiţi o grămadă de fanatici.

E-27 Câţi de aici care aţi fost Metodişti, sau eraţi, sau aţi fost odată conectaţi cu biserica Metodistă? Jumătate din voi. Aţi ştiut că biserica Metodistă aproape că a avut Duhul Sfânt odată? Eu am mers la biserici Metodiste şi i-am văzut căzând pe podea, şi aruncau apă pe faţa lor şi-i ventilau cu un ventilator, să îndepărteze Duhul Sfânt să nu vină peste ei. Asta-i adevărat. Acum, acela-i adevărul, jos în dealurile din Kentucky unde noi am avut Metodişti. Voi inşilor sunteţi aderanţi de biserică aici afară. Noi am avut Metodişti acolo în urmă, şi Baptişti. Noi am mers jos la altar şi ne-am bătut unul pe altul pe spate până când am primit ceva. Noi am trecut, noi am trăit diferit după aceea.

E-28 Dar voi doar veniţi sus şi vă puneţi numele în carte şi ziceţi, "Eu sunt un Metodist." Şi luaţi solniţa şi stropiţi puţină apă peste voi, şi aceea este tot. Ieşiţi afară şi purtaţi pantaloni scurţi, machiaje, alergaţi la cursele de cai, pariaţi, jucaţi cărţi, jucaţi jocuri mecanice şi toate altele, încă Metodişti buni, vedeţi. Aceea nu este Metodist. Aceia sunt doar aderanţi de biserică. Asta-i adevărat. Baptiştii, la fel, Prezbiterienii, înainte în jos la fel.

E-29 Aşa cum a zis David duPlessis, "Nepoţi, Dumnezeu nu are nepoţi." Dumnezeu niciodată nu a avut un nepot. El are fii, dar nu nepoţi. Asta-i adevărat. Voi... şi oamenii care vin în biserica Metodistă, sau biserica Penticostală, sau biserica Baptistă, deoarece mama sau tatăl tău era Penticostal sau Baptist, atunci tu eşti un nepot. Ei au fost fii. Tu eşti un nepot, vedeţi. Deci Dumnezeu nu are nimic în felul acela. Biserica are mulţi din aceia, dar nu-dar nu-nu-nu... Dumnezeu nu are.

E-30 Acum, observaţi pe aceştia, înainte în jos până când vine jos acum, aşa cum devine la minoritate, biserica. Epoca Penticostală a venit înăuntru. Aceea desigur a tăiat multe denivelări. Apoi ce a făcut ea? Ea doar i-a lăsat pe Metodişti şi Luterani tot în urmă.

E-31 Acum Duhul Sfânt s-a mişcat drept înainte departe de la epoca Penticostală. Ce au făcut ei? Ei s-au organizat, s-au făcut, "Noi suntem Adunările lui Dumnezeu. Noi suntem Unitarienii. Noi suntem Duotarienii. Noi suntem Biserica lui Dumnezeu. Noi suntem Acesta, sau Acela. Voi nu aparţineţi, voi nu puteţi ajunge în Cer fără să aveţi numele în cartea noastră." Oh, aşa nonsens! Mie nu-mi pasă dacă eşti un Baptist, Metodist, Prezbiterian, tu îţi pui numele în Cartea Vieţii când Dumnezeu îl pune acolo. Dacă tu ai fost predestinat la Viaţă Eternă, Dumnezeu te va chema într-un fel, cumva, ceva-într-un fel sau altul. El sigur te va chema. "Toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine." Nu contează la ce biserică aparţineţi, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Dar cultul nu-ţi va face niciodată nici un lucru, ci te va putea împiedica mult de la a merge înainte cu Dumnezeu, dar el-el nu va face nimic altceva. Te adună împreună cu un grup de credincioşi şi necredincioşi. Desigur, voi atingeţi aceea oriunde mergeţi, şi ei au avut aceea chiar în Cer. Deci, este în ordine, dar voi priviţi la cultul vostru. Priviţi la Isus, El este Acela la care să priviţi.

E-32 Acum aşa cum noi venim drept în jos la... ei au avut... Câţi... Eu cred că această femeie de aici şi-a ridicat mâna că ea a studiat piramidele. Voi ştiţi, piramida niciodată nu a fost acoperită cu vârf. A fost? Niciodată nu a avut piatra din capul unghiului pe ea. Ei niciodată, nici măcar nu au putut-o găsi. Ei nu ştiu ce i s-a întâmplat. De ce? De ce nu a fost pusă piatra din capul unghiului pe ea, piatra din cap, pe vârful ei? Pentru că El a fost respins când El a venit. El a fost Piatra respinsă. Asta-i adevărat. Dar ea va fi pusă în vârf. Asta-i adevărat. Şi apoi pietrele acelea care se potrivesc în jurul acelei Pietre din capul unghiului, vor trebui să fie pietre care vor fi aşa de complet ca acea Piatră, care i se va potrivi, unită peste-peste tot. Piramida este aşa de perfectă încât nu puteţi băga nici o lamă de ras între ele, unde pietrele acelea merg împreună. Aşa zidărie frumoasă. Unele din ele ar cântări sute de tone sus în aer, şi aşa de perfect aşezate împreună.

E-33 Acela-i felul cum aduce Dumnezeu biserica Lui. Noi suntem potrivit uniţi împreună, o inimă şi un acord. Acum cineva zice, "Ei bine, Luteranii acolo în urmă nu au avut nimic." Să nu o credeţi. Luteranii vor veni la înviere tot la fel cum vor veni înainte restul la înviere. Baptişti, Prezbiterieni, şi toţi copiii lui Dumnezeu, vor veni în învierea aceea. Şi acela-i motivul că astăzi oamenii zic, "Oh, ei bine, acolo va fi o trezire rapidă care va merge aici afară şi va salva o sută de milioane de Penticostali. Ei toţi vor fi salvaţi şi acolo va fi Răpirea." Voi sunteţi greşiţi. Acea Răpire va fi de sute de mii, asta-i adevărat, dar ei vor fi o alcătuire din şase mii de ani de salvare de asemeni, şase mii de ani în urmă. Omul umblă în Lumină aşa cum Lumina vine la el, el trece podurile când el ajunge la ele. Acum, dacă el O refuză, atunci el este lăsat în întuneric. Însă dacă el continuă să meargă înainte!

E-34 Acum, observaţi, atunci Venirea Domnului Isus este aşa de aproape la îndemână încât Duhul de jos de tot de aici... doar numai justificare, sfinţire, botez al Duhului Sfânt, şi acum chiar în timpul venirii Pietrei din capul unghiului. Biserica trebuie să fie aşa de perfect ca şi Cristos încât Cristos şi Biserica se pot uni împreună, acelaşi Duh. Şi dacă Duhul lui Cristos este în voi, El vă face să trăiţi viaţa lui Cristos, să acţionaţi viaţa lui Cristos, să faceţi lucrările lui Cristos. "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Isus a zis aceea. Vedeţi? Acum noi vom avea, noi avem o slujbă care vine care este întocmai exact ca viaţa lui Cristos. Ce identifică acea slujbă? Venirea Domnului.

E-35 Priviţi la aceasta în lume astăzi, şi priviţi ce spune Khrushchev, toate celelalte lucruri mari, şi mari conflicte în întreaga lume chiar aproape, la orice timp, pot merge în pulbere în orice secundă. Este adevărat. Şi dacă aceea, noi ştim că aceea este aproape. Orice persoană sensibilă poate citi în ziar sau să asculte la un radio, şi ştie că aceea este aproape. Ei bine, amintiţi-vă, Cristos vine după Biserica Lui înainte ca aceea să se întâmple. Deci cât de aproape este Venirea Domnului Isus? Poate înainte ca această adunare să se termine în această seară. Noi suntem la timpul sfârşitului. Desigur este adevărat.

E-36 Priviţi biserica aşa cum a venit, aşa cum se mişcă. Doar luaţi-o în mintea voastră proprie, voi istoricii care studiaţi istoria. Priviţi la biserica Luterană sub justificare, venind doar aşa de proaspăt din Catolicism, priviţi la ea mişcându-se. Apoi priviţi la Wesley venind puţin mai aproape, în sfinţire, croindu-şi drum în Scripturi. Priviţi chiar la mijloc, Wesley. Apoi următorul lucru care a venit era epoca Penticostală. Şi epoca Penticostală era reaşezarea darurilor, darurile spirituale. Acum, priviţi la epoca care vine acum drept sus la Piatra din capul unghiului. Vedeţi ce vreau să spun? Venirea Domnului, a face de cunoscut. Dumnezeu afară din toate creaţiunile aşteaptă ca biserica să-şi găsească poziţional locul.

E-37 Necazul astăzi, eu... cam a pro a pe fiecare pe care-l întâlnesc. Am fost dus pe rotile, noi vorbeam... eu trebuie să am o examinare fizică, ştiţi, dacă noi mergem în străinătate, voi misionarii şi aşa mai departe ştiţi asta. Când am luat examinarea ei m-au adus afară din cameră acolo, eu am băut acel vechi... mi s-a părut ca pasta, sau făina, sau ceva, şi eu-eu am băut-o. Şi am venit acolo afară, am şezut jos, am aşteptat pentru o jumătate de oră şi să vadă dacă a ieşit din stomacul meu sau nu. M-am uitat pe acolo, şi acolo era ceva femeie mică, se pare că ea era aproape gata să moară. Ea era aşa ... picioare mici şi mâini mici. Şi am continuat să mă mişc jos de la acest om la omul acela, acest om la acel om, ajungând mai aproape de ea, până am ajuns jos unde era ea. Ea arăta sărmana de ea că era gata să moară. Şi am ajuns aproape de ea, am zis, "Scuză-mă, doamnă."
Ea a zis, "Cum sunteţi?" Oh, ea era aşa de bolnavă!
Şi am zis, "Care-i necazul?"

E-38 Ea a zis, "Am mers la Tucson să-mi vizitez fiica. M-am îmbolnăvit, ei nu pot să afle ce-i rău."

E-39 Am zis, "Un lucru vreau să te întreb." Am zis, "Eu sunt un predicator al Evangheliei. Eşti tu o Creştină? Eşti gata să te duci dacă va veni ora aceea?"
Şi ea a zis, "Eu aparţin la o biserică Aşa-şi-aşa."

E-40 Am zis, "Nu aceea a fost întrebarea care ţi-am pus-o. Eşti tu o Creştină umplută cu Duhul lui Dumnezeu şi gata să te duci când El te cheamă?" Femeia nici măcar nu ştia despre ce vorbeam. Vedeţi? Oh, în ce privelişte jalnică este lumea!

E-41 Acum, "ne-a făcut cunoscut tainele voiei Lui," venirea... Să vă citesc ceva. Eu citeam acum acolo... Să întoarcem acum acolo la "taina voiei Lui." Să întoarcem la Evrei aici doar un minut, al 7-lea capitol din Evrei, eu cred că este. Şi mi-ar place să vă citesc ceva care doar v-ar face să vă simţiţi aşa de bine când ne gândim la noi şezând împreună în locurile Cereşti. Evrei, al 7-lea capitol.
Căci acest Melchisedec, (acum priviţi) împărat al Salemului, preot al Dumnezeului cel prea înalt, ...

E-42 Care este taina acum? Iată taina, priviţi aceasta. Cine este acest Ins, "făcând, cunoscând, taina voiei Lui," acest Melchisedec? Eu aştept pentru fiecare aici, Bibliile încă se deschid. Evrei, al 7-lea capitol, Pavel vorbeşte, acelaşi om din Galateni.
Căci acest Melchisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului prea înalt, ... l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la măcelărirea împăraţilor, şi l-a binecuvântat;
Căruia Abraham de asemenea i-a dat o parte, a zecea parte din toate; întâi fiind interpretare, prin interpretare Împărat al neprihănirii, ... după aceea... Împărat al Salemului, (Cine este acest Ins?) care este, Împărat al păcii;
Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, ne având nici început al zilelor, sau sfârşit al vieţii; ...

E-43 Cine era acest Bărbat? Cine era El? El niciodată nu a avut un tată, El niciodată nu a avut o mamă, El niciodată nu a avut când El a început, sau niciodată nu a avut un timp ca El să moară vreodată. El l-a întâlnit pe Abraham venind de la măcelărirea regilor. Ce făcea el? El a ieşit să-l ia pe Lot, fratele lui pierdut, să-l aducă înapoi. Şi el a măcelărit regii; care, pe acei regi i-a măcelărit; eu cred că zece sau cinsprezece regi, şi regatele lor. Dar Abraham şi-a înarmat slujitorii şi a mers după el, s-a separat noaptea, vedeţi, când l-a prins în timpul nopţii. Oh, frate, noi lucrăm în întuneric acum, singura Lumină ce o avem este Lumina Evangheliei. Dar el s-a separat, şi l-a prins şi l-a adus înapoi. Şi pe drumul lui înapoi, după ce bătălia s-a terminat!

E-44 Să mergem la Geneza 14, doar un minut, să facem povestea mai clară. Să mergem aici în Geneza, al patru-... Eu cred că este al 14-lea, Geneza 14. Da, să luăm Geneza 14:18, începem. Să începem doar puţin mai înaine de aceea. Să începem, da, al 18-lea verset, Geneza 14:18, "Şi Melchisedec..." Acum, acela era Abraham întorcându-se acum de la măcelul împăraţilor. A venit înapoi, pe drumul lui înapoi, aducând înapoi pe Lot, toţi oamenii pe care ei i-au luat. Toţi!

E-45 Ca David, care a mers şi a luat... Ce a făcut David? A luat prăştiuţa, a mers afară şi a smuls acest mieluşel din gura leului. Gândiţi-vă la o praştie, mergând după un miel. Cine în lumea asta ar face aşa? Spuneţi-mi ce om de aici o va face, ridicaţi-vă mâna. Eu vă voi spune foarte repede că sunteţi greşiţi. Voi nu ma-ţi văzut ridicând-o pe a mea. Nu, eu nu aş merge după el cu una de treizeci-zero-şase, cu greu. Dar el a mers după el cu o praştie, o bucăţică ca de piele, cu două corzi pe ea, învârtind-o în jur. Deoarece... Şi când a venit timpul pentru Goliat să se mândrească, el a mers după Goliat, şi a zis, "Dumnezeul Cerului m-a lăsat să scap un miel din gura unui leu, din gura unui urs." El ştia că aceasta nu era o praştie. Era puterea lui Dumnezeu care a mers cu el. El era Acela care a adus mielul înapoi.

E-46 Şi aceea-i ce spunem noi astăzi. Dumnezeu are Davizi ţinându-se în jur, da domnule, care hrănesc oile Tatălui. Şi din când în când o tumoare va veni, sau un cancer va veni, sau ceva, şi sare drept afară din mâinile doctorului. Aceea nu-l va opri pe acel David, el va merge drept înainte acolo afară după acel ins, cu o prăştiuţă, de, "Cereţi orice în Numele Meu, aceasta vă va fi dată." Mie nu-mi pasă, doctorii pot râde, fiecare altul poate face haz de el, el va merge după el oricum, aducând oaia aceea înapoi la stână. Da, domnule. El este copilul lui Dumnezeu, ia¬ţi mâna de pe el! Trânteşte jos acest leu, apoi leul s-a ridicat, el l-a apucat de barbă şi l-a ucis; un băieţaş mititel roşcovan, poate cântărea optzeci sau nouăzeci de livre.

E-47 Priviţi. Melchisedec, Împăratul Salemului care este Împărat al Păcii, care de fapt Salemul stă peste deal. Este Împăratul Ierusalimului, Care a fost. Aceea este exact Cine a fost, Împăratul Ierusalimului. Căci, Ierusalimul a fost numit întâi Salem, care era pace; acela era Ierusalim întâi, înainte de a fi numit Ierusalim. El era Împăratul Ierusalimului. El era Împăratul neprihănirii, Împăratul păcii, Împăratul Salemului. El nu avea tată, El nu avea mamă, El nu avea început al zilelor, El nu avea sfârşit al vieţii, El nu avea obârşie. Oh, oh, oh! Cine este acest Ins? Priviţi-L. După ce s-a terminat bătălia, după ce victoria a fost câştigată, priviţi ce a zis El. "Şi Melchisedec," al 18-lea verset, al 14-lea capitol, Geneza.
Şi Melchisedec împărat al Salemului a adus pâine şi vin: şi el era preotul Dumnezeului cel prea înalt.
Şi el l-a binecuvântat, şi a zis, Binecuvântat fie Abraham de Dumnezeul cel prea înalt, posesorul cerurilor şi pământului:
Şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat duşmanii tăi în mâna ta. Şi el i-a dat o zecime din toate.

E-48 Să citim puţin mai departe.
Şi regele Sodomei i-a zis lui Abraham, Dă-mi persoanele, şi ia bunurile pentru tine.
Şi Abraham a zis către regele Sodomei, eu mi-am ridicat mâna spre DOMNUL, Dumnezeul cel prea înalt, posesorul cerurilor şi pământului, (Ascultaţi cum a prescurtat el aceea, hm, cum i-a dat-o lui!)
Căci eu nu voi lua nici dintr-o aţă chiar la un şiret de încălţăminte, şi că eu nu voi lua nimic, nici un lucru care... şi putea spune, şi din al tău, ca tu să nu zici, eu l-am îmbogăţit pe Abram:
Afară de ce au mâncat tinerii, ...

E-49 Observaţi pe acest Melchisedec imediat ce El l-a întâlnit pe Abraham venind de la măcelul împăraţilor. Taina lui Dumnezeu acum fiind făcută cunoscut! Cine era El? Nimeni... Ei nu pot găsi nici o istorie despre El, deoarece el nu avea nici tată, El nu avea nici mamă, El nu a avut nici un timp când El a început, El nu a avut nici un timp când El să moară cândva, deci ori Cine era El, încă trăieşte. El niciodată nu a avut un început, deci El nu putea fi nimeni altul decât El, Elah, Elohim; existenţa de sine, de sine stătător, Dumnezeul Atotputernic!

E-50 Isus a avut un Tată, Isus a avut o mamă; Isus a avut un început al zilelor, Isus a avut un sfârşit al vieţii pământeşti. Dar acest Bărbat nu a avut nici tată nici mamă, amin, nici tată nici mamă. Isus a avut şi Tată şi mamă. Acest Bărbat nu a avut nici tată nici mamă. Amin. Şi ce a făcut El, după ce s-a terminat bătălia, după ce Abraham şi-a luat poziţia lui?

E-51 După ce biserica îşi ia poziţia, noi suntem chemaţi la înfierea de fii, prin Duhul Sfânt. Şi când fiecare om îşi ia poziţia lui, la ce l-a chemat Dumnezeu să facă, şi stă până la capătul drumului, mergând după cei pierduţi.

E-52 Întâi, Pavel ia toată teama afară din aceasta, astfel acum, "Dacă sunteţi chemaţi, dacă nu sunteţi doar prelucraţi în gândirea voastră prin ceva fel de teologie; dacă sunteţi într¬adevăr născuţi din Duhul, atunci Dumnezeu v-a predestinat înainte de întemeierea lumii, v-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului, şi acum noi venim împreună să şedem în locurile Cereşti în Cristos Isus. Un popor sfânt, un neam sfânt, un popor deosebit, preoţie regală, aducând jertfe spirituale către Dumnezeu, care este, roada buzelor noastre dând laudă Numelui Lui."

E-53 Oamenii vin înăuntru şi spun, "Oamenii aceia sunt nebuni." Sigur ei sunt; înţelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru oameni, iar înţelepciunea oamenilor este nebunie pentru Dumnezeu. Ele sunt contrare, una faţă de cealaltă.

E-54 Dar o biserică adevărată umplută de Duh, plină de puterea lui Dumnezeu, şezând împreună în locurile Cereşti, oferind jertfe spirituale, laudele lui Dumnezeu, Duhul Sfânt mişcându¬se printre ei, discernând păcatul şi strigând lucrurile care sunt printre ei care sunt greşite, îndreptând-o şi făcând-o neted şi nivelat. Din ce cauză? Întotdeauna în Prezenţa lui Dumnezeu este acea Jertfă sângerând.

E-55 Acum amintiţi-vă, noi am trecut prin aceasta azi dimineaţă. Voi nu aţi fost salvaţi prin Sânge, voi sunteţi ţinuţi salvaţi prin Sânge. Dar voi aţi fost salvaţi prin har, prin credinţă, crezându-L. Dumnezeu a bătut la inima voastră pentru că El v-a predestinat. Voi aţi privit sus şi aţi crezut-o, aţi acceptat-o. Acum Sângele face o ispăşire pentru păcatele voastre. Amintiţi-vă, am zis, "Dumnezeu nu condamnă un păcătos pentru că păcătuieşte." El este un păcătos de la început. El condamnă un Creştin pentru că păcătuieşte. Şi apoi pentru că El l-a condamnat, Cristos a luat condamnarea noastră. Deci nu există nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu umblă după trup, ci după Duhul. Şi dacă voi faceţi ceva greşit, aceasta nu este cu voia. Voi nu păcătuiţi cu voia. Un om care păcătuieşte cu voia, iese şi păcătuieşte cu voia, niciodată nu a venit în Trupul acela încă. Dar un om care odată este acolo, el este mort, şi viaţa lui este ascunsă în Dumnezeu, prin Cristos, pecetluit prin Duhul Sfânt, şi Diavolul nici măcar nu-l poate găsi, el este aşa de departe înapoi înăuntru acolo. El va trebui să iasă afară de acolo înainte ca Diavolul să-l poată prinde, "Căci voi sunteţi morţi!"

E-56 Spuneţi-i unui om mort că el este un făţarnic şi vedeţi ce se întâmplă. Aruncaţi-l de-o parte şi ziceţi, "tu făţarnicule vechi, tu," el nu va spune un cuvânt. Şi aceea este corect, el doar va sta acolo.

E-57 Şi un om care este mort în Cristos, voi îl puteţi numi făţarnic, numiţi-l orice vreţi voi, el nu se va ridica din această cauză. Dacă ceva, el se va strecura pe undeva şi se va ruga pentru tine. Asta-i adevărat. Dar, oh, unii din ei sunt foarte mult vii. Asta-i despre ce mă gândesc, noi trebuie să îngropăm oameni morţi. Cei ce sunt morţi în Cristos, noi îi îngropăm în apă. Uneori noi îngropăm prea mulţi oameni care sunt vii, prea multă răutate şi luptă, şi există prea mult în biserică. Dar noi nu putem separa aceea, dar Dumnezeu poate. El îşi cunoaşte poporul Lui. El îşi cunoaşte oile Lui. El cunoaşte fiecare glas. El îşi cunoaşte copiii Lui. El ştie pe cine poate El chema afară, El ştie pe cine a predestinat El. El ştie la cine a dat El aceste lucruri, prin ce Se face El cunoscut. Cum El... Dumnezeu poate să pună încredere în copiii Lui, în ce să facă, ştiind că ei vor face exact.

E-58 Credeţi că Dumnezeu face aceea? Păi, Satan i-a zis lui-lui Iov într-o zi... a zis lui Dumnezeu într-o zi, "Da, Tu ai un slujitor."

E-59 Dumnezeu a zis, "Nu există nimeni pe pământ ca el. El este un om perfect." Avea încredere în el.

E-60 Satan a zis, "Oh, da, el are totul uşor. Lasă-mă să-l am puţină vreme şi eu îl voi face să Te blesteme în faţa Ta."

E-61 El a zis, "El este în mâinile tale, dar să nu-i iei viaţa." Vedeţi? Şi el a făcut totul numai nu i-a luat viaţa.

E-62 Dar, oh, Iov, în loc să... ce a făcut el? L-a blestemat el pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a luat copiii, când el i-a făcut toate aceste lucruri rele, şi de toate? Iov nu s-a îndoit. El a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat, aleluia, a zis, "Domnul a dat şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!" Acolo sunteţi.

E-63 Dumnezeu ştia încrederea Lui în Iov. Dumnezeu ştie cât de mult se poate încrede El în voi. El ştie cât de mult se poate El încrede în mine. Dar despre ce vorbim noi acum este aşezarea acestui copil.

E-64 Acum, când Biblia... Când bătălia a fost terminată, când totul este terminat, atunci care este următorul lucru ce-l facem? Care este lucrul ce-l facem după ce bătălia se termină? Aţi ştiut ce facem? Noi îl întâlnim pe Melchisedec. Să deschidem la Matei 16:16, foarte repede, să vedem dacă aceea este corect sau nu. Sf. Matei, al 16-lea capitol şi al 16-lea verset. Eu sunt destul de sigur că aceea-i corect, Matei 16:16. Matei şase... Nu, aceea este greşit, nu putea fi aşa aproape. 26:26. Oh, 16 aici, El vorbeşte cu Simon Petru; scuzaţi, eu nu am vrut să spun asta. 26:26, căci doar la ultima cină, aceea este la ce încerc să ajung. Matei, al 26-lea capitol şi al 26-lea verset. Acum o avem, aici suntem, la ultima cină.
Şi în timp ce mâncau ei, Isus a luat pâine, şi a binecuvântat-o, şi a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor Săi, şi a zis, Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu.
Şi a luat paharul, şi a mulţumit, şi l-a dat lor, zicând, Beţi toţi din el;
Căci acesta este sângele meu al noului testament, pentru care este vărsat pentru mulţi pentru iertarea păcatelor, (p-ă-c-a-t-e, păcate, Creştinii care fac lucruri greşite.)

E-65 În ordine, "Dar..."
Dar (ascultaţi, al 29-lea verset)... Eu vă spun, Eu nu voi mai bea de acum înainte din rodul viţei, până în ziua aceea când îl beau din nou cu voi în împărăţia Tatălui meu.

E-66 Ce? Acelaşi lucru care l-a făcut Melchisedec după ce Abraham şi-a luat poziţia lui. Şi-a pus oamenii lui în ordine, şi a câştigat bătălia, şi a venit înapoi, şi Melchisedec a ieşit cu pâine şi vin. După ce bătălia se termină, atunci noi vom mânca la Cina Nunţii cu Domnul Isus în lumea nouă. Oh, binecuvântat fie Numele Domnului. În ordine.

E-67 "Tainele voiei Lui, după buna Lui plăcere," înapoi acolo acum din nou în Efeseni 9, "care El a hotărât în Sine."
Ca în dispensaţiunea împlinirii timpului...

E-68 Şi amintiţi-vă că, noi doar am trecut peste ea. Efeseni, 1-ul capitol, versetul al 10-lea.
Ca în dispensaţiunea împlinirii timpului...

E-69 Acum, noi am învăţat că împlinirea timpului aşteaptă după ce? Împlinirea timpului întreg, timpul când păcatul va înceta, timpul când moartea va înceta, timpul când boala va înceta, timpul când păcatul va înceta, timpul când toate perversiunile (care au pervertit lucrurile, pe care Diavolul le-a pervertit) vor înceta, când timpul însuşi va înceta. Priviţi.
Ca în dispensaţiunea împlinirii timpului ca el să poată aduna... într-unul toate lucrurile în Cristos, şi cei ce sunt în cer, şi cei ce sunt pe pământ; chiar în el:

E-70 "Adună toate lucrurile prin Cristos." Aşa cum am zis azi dimineaţă, toţi bulgăraşii care-i găsim, aceste lucruşoare mari, voi le puteţi lustrui în Geneza, le puteţi lustrui în Exod, le puteţi lustrui în Levitic, şi să le aduceţi de-alungul, şi în Apocalipsa ele se vor termina fiind Isus. Voi să-l luaţi pe Iosif, voi luaţi pe Abraham, voi luaţi pe Isaac, voi luaţi pe Iacob, voi luaţi pe David, voi luaţi pe oricare din acele bulgăre, acei oameni ai lui Dumnezeu, şi vedeţi dacă nu vedeţi pe Isus Cristos expus în fiecare din ei. "Ca El să poată aduna toate lucrurile într-Unul, Cristos Isus."

E-71 Acum, puţin mai departe acum, acum acel verset al 11-lea.
În care noi de asemenea am obţinut o moştenire, ...

E-72 Oh, "o moştenire." Cineva trebuie să vă lase ceva, să o moşteniţi. Este adevărat? O moştenire! Ce moştenire avem noi? Ce moştenire am avut eu? Eu nu am avut nici una. Dar Dumnezeu mi-a lăsat o moştenire când El mi-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii.

E-73 Oh, voi ziceţi, "Acum, aşteaptă un minut, frate, Isus a făcut asta când El a murit pentru tine." Nu, El niciodată. Isus a venit să cumpere moştenirea aceea pentru mine. Citiţi chiar următorul ver-... chiar următorul rând.
În care noi de asemenea am obţinut aparent... am obţinut o moştenire, fiind predestinaţi după scopul celui ce lucrează toate lucrurile după sfatul propriu al bună voinţei lui:

E-74 Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, aşa cum noi am luat-o în jos prin lecţie, voi oameni, cum am văzut că Dumnezeu era de sine existent, cum că în El era dragoste. În El era să fie Dumnezeu; nu exista nimic să I se închine. În El era să fie un Tată; acolo era... El era Singur. În El era să fie un Salvator; nimic pierdut. În El era să fie un Vindecător. Acelea sunt atributele Lui. Nu exista nimic acolo. Astfel al Lui Propriu, sfatul Lui bun Propriu a produs aceste lucruri, ca El să poată prin acest un Om, Cristos Isus, să poată aduna împreună totul din nou. Oh! "Ochiul nu a văzut, urechea nu a..." Nu-i de mirare că este un lucru tainic!

E-75 Priviţi, "ne-a predestinat la această moştenire." Dacă eu sunt un moştenitor drept la ceva, dacă Dumnezeu bate la inima mea şi zice, "William Branham, Eu te-am chemat de mult timp în urmă, înainte de întemeierea lumii, să predici Evanghelia," Eu am o moştenire, o moştenire a Vieţii Eterne. Acum, Dumnezeu a trimis pe Isus să facă acea moştenire reală pentru mine, căci acolo nu era nimic ce puteam eu face să-să o moştenesc. Ea era în alb, ea era valabilă, nu era nimic ce puteam face eu. Dar în împlinirea timpului Dumnezeu a trimis, în Propriul Lui timp bun, pe Isus Mielul, junghiat de la întemeierea lumii. Sângele Lui a fost vărsat ca eu să pot merge la moştenirea mea. Să fiu ce, ce moştenire? Calitatea de fiu, să fiu un fiu al lui Dumnezeu.

E-76 Şi acum Aceasta poate doar să vă sufoce de moarte. Dar aţi ştiut că oamenii care sunt fiii lui Dumnezeu sunt dumnezei amatori? Câţi aţi ştiut vreodată asta? Câţi aţi ştiut că Isus a zis aşa? Biblia, Isus a zis, "Nu spune legea voastră, însăşi, că voi sunteţi 'dumnezei'? Şi dacă voi îi numiţi dumnezei..." Care, Dumnezeu a zis în Geneza 2 că ei erau dumnezei, pentru că ei erau, au avut deplină stăpânire peste domeniul lumii. El i-a dat stăpânire peste toate lucrurile. Şi el şi-a pierdut dumnezeirea, el şi-a pierdut calitatea de fiu, el şi-a pierdut stăpânirea, şi Satan a preluat-o. Dar, frate, noi aşteptăm după manifestarea fiilor lui Dumnezeu care vor veni înapoi şi o vor prelua din nou. Aşteptând după împlinirea timpului, când piramida ajunge sus la vârf, când fiii deplini ai lui Dumnezeu vor fi manifestaţi, când puterea lui Dumnezeu va umbla afară (aleluia) şi va lua de la el fiecare putere ce o are Satan. Da, domnule, ea îi aparţine lui.

E-77 El este Logosul care a ieşit de la Dumnezeu, aceea este adevărat, care era Fiul lui Dumnezeu. Apoi El a făcut omul acel dumnezeu mic. Şi El a zis, "Dacă ei numesc pe cei la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu, profeţii, dacă ei îi numesc 'dumnezei' cei la carAe a venit Cuvântul lui Dumnezeu..." Şi Dumnezeu a zis aşa, Însuşi, că ei erau dumnezei. El i-a spus lui Moise, "Eu te-am făcut un dumnezeu, şi l-am făcut pe Aaron profetul tău." Amin. Iuh! Eu pot acţiona ca un excentric religios, dar eu nu sunt. Oh, când ochii voştri pot să se deschidă şi văd lucrurile acelea. În ordine. El a făcut omul un dumnezeu, un dumnezeu în domeniul lui. Şi domeniul lui merge de la mare la mare, de la ţărm la ţărm; el are controlul acestuia.

E-78 Şi când Isus a venit, fiind acel Un Dumnezeu fără păcat, El a dovedit-o. Când vântul a bătut, El a zis, "Pace, fii liniştit!" Amin. Şi când pomul, El a zis, "Nimeni să nu mănânce din tine."

E-79 "Adevărat, Eu vă spun, voi care sunteţi dumnezei mici, dacă veţi zice acestui munte, 'mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ceea ce aţi zis se va împlini, voi puteţi avea ce aţi zis."

E-80 Mergeţi drept înapoi la Geneza, la original, ce este aceasta? Acum lumea şi natura geme, plânge, totul se mişcă. Ce? Pentru manifestarea fiilor lui Dumnezeu, când adevăraţii fii, născuţi fii, fii umpluţi vorbesc şi cuvântul lor este susţinut. Eu cred că noi suntem la graniţa aceleia chiar acum. Da, domnule. Ziceţi acestui munte, să fie aşa.

E-81 "Frate, eu-eu doresc aşa-şi-aşa, un lucru anume să se facă. Eu sunt un credincios în Isus Cristos."

E-82 "Eu ţi-l dau în Numele Domnului Isus Cristos." Amin. Acolo este o manifestare.

E-83 "Oh, frate, recoltele mele ard acolo afară. Eu nu am mai avut ploaie."

E-84 "Eu îţi trimit o ploaie, în Numele Domnului." Ea va veni acolo. Oh, aşteptând, gemând, toată natura aşteaptă după manifestările fiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit aceasta la început. El i-a dat omului stăpânirea.

E-85 El i-a dat lui Isus Cristos, şi Isus a dat-o în Numele Lui, cu această asigurare, "Cereţi Tatălui orice în Numele Meu şi Eu o voi face." Oh, Frate Palmer! Aşteptând după manifestările fiilor lui Dumnezeu, poziţia, biserica!

E-86 Aşa cum am zis, Cartea Efesenilor este Cartea lui Iosua, şi Iosua aşeza oamenii unde aparţin ei. Acum, dacă ei nu stăteau liniştiţi, şi el l-a pus pe Efraim aici, şi... ? ... ţara lui Manase, şi acesta ar veni înapoi certându-se şi fierbând, cum se vor înţelege ei vreodată? Când unul zice, "Eu sunt Baptist, eu sunt Metodist, eu sunt Penticostal, eu sunt unitarian, eu sunt duotarian, eu sunt Aşa-şi-aşa."

E-87 Cum o veţi face voi? Staţi liniştiţi! Dumnezeu aşteaptă să aşeze Biserica Lui, fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Dumnezeule, lasă-mă să trăiesc să o văd, este rugăciunea mea. Aşa de aproape încât eu doar pot aproape să o simt cu mâinile mele, se pare. Este chiar acolo. Aceea este ce am dorit să văd, aşteptând după timpul când umblu în jos pe stradă; acolo zace un olog întins acolo, din pântecele mamei lui, "Argint şi aur eu nu am." Oh, aşteptând după manifestările fiilor lui Dumnezeu, aleluia, când Dumnezeu Se va face cunoscut, când ei vor opri boala, ei vor opri cancerul, ei vor opri bolile.

E-88 Voi credeţi căci cancerul este ceva? Biblia a zis că va veni un timp când oamenii vor putrezi chiar în carnea lor, şi şorecarii vor mânca din stârvuri înainte ca ei să moară măcar. Cancerul este o durere de dinţi faţă de ceea ce vine. Dar, amintiţi-vă, acel lucru oribil era interzis în ziua aceea să-i atingă pe cei care aveau Pecetea lui Dumnezeu. Aceea este după ce ne luptăm noi acum, să intrăm înăuntru şi să fim aşezaţi poziţional în Impărăţia lui Dumnezeu înainte ca aceste plăgi oribile să lovească. Oh, ce bine! Perioada de timp, împlinirea timpului, moştenirea.
În care noi de asemenea... am obţinut... moştenire, fiind predestinaţi...

E-89 Cum ne-a fost dată moştenirea noastră, prin ce? Predestinare. Predestinarea este cunoştinţă mai dinainte. Cum a ştiut Dumnezeu că El putea să se încreadă în tine să fii un predicator? Cunoştinţa Lui mai dinainte. "Nu cel ce voieşte sau cel ce aleargă, sau cel... Este Dumnezeu care arată milă." Asta-i adevărat, predestinare. El a ştiut ce era în voi. El a ştiut ce era în voi chiar înainte ca voi să veniţi pe pământ. El a ştiut ce era în voi înainte de a fi un pământ pe care voi să veniţi. Acela-i-acela-i El. Acela-i Dumnezeul infinit, cel infinit. Noi suntem finiţi, noi putem numai să gândim finit.

E-90 Aceasta a fost aşa de mult pentru mine, de când mi s-a întâmplat aceea. Eu nu ştiu. Când mă gândesc acolo, când am stat acolo pentru acele câteva momente bucuroase, şi m-am gândit, "Acolo nu este mâine." Acolo nu era ieri, acolo nu era boală, acolo nu era întristare. Acolo nu este un pic de fericire apoi foarte multă fericire, este totul fericire. Oh, vai! Oh, când am stat acolo şi am zis, "Ce este aceasta?"

E-91 Glasul acela a zis, "Aceasta este dragostea perfectă, şi tot ce tu ai iubit vreodată şi tot ce te-a iubit vreodată este aici cu tine acum."

E-92 "Iar tu ne vei prezenta Domnului Isus când vine El, ca trofee ale slujbei tale." Am văzut femeile acelea frumoase stând acolo, toate mă apucau şi strigau, "Scumpul meu, frate drag!" Am văzut bărbaţii aceia şi părul acela vâlvoi în jurul gâtului lor aici, alergând, apucându-mă şi zicând, "Fratele nostru drag! "
Şi m-am gândit, "Ce înseamnă aceasta?"
El a zis, "Ei sunt poporul tău."

E-93 Am zis, "Poporul meu? Nu puteau exista aşa de mulţi Branhami, acolo sunt milioane."

E-94 El a zis, "Ei sunt convertiţii tăi!" Aleluia. "Ei sunt convertiţii tăi. Ei sunt acei care..." A zis, "Tu o vezi pe aceea care stă acolo?" Cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. A zis, "Ea era trecută de nouăzeci de ani când tu ai condus-o la Dumnezeu. Nu-i de mirare că ea strigă, 'Fratele meu drag."' A zis, "Ea niciodată nu va mai fi bătrână. Ea a trecut de aceea. Ea este în splendoarea tinereţii. Ea stă aici. Ea nu poate bea o băutură rece de apă, ea nu are nevoie de ea. Ea nu poate să se culce şi să doarmă, deoarece ea nu oboseşte. Acolo nu este mâine, nici ieri, nici nimic. Noi suntem în Eternitate acum. Dar într-o zi glorioasă va veni Fiul lui Dumnezeu, şi tu vei fi judecat conform cu Cuvântul pe care l-ai predicat lor." Oh, frate!
Am zis, "Va trebui Pavel să-şi aducă grupul?" "Da, domnule."

E-95 Am zis, "Eu L-am predicat întocmai exact cum L-a zis Pavel. Eu niciodată nu am deviat, eu niciodată nu am dus-o în ceva crezuri de biserică sau orice altceva. Eu am stat la fel."

E-96 Şi ei toţi au strigat cu un acord, "Noi ştim asta! Noi ne odihnim cu asigurare." "Tu ne vei prezenta Lui, şi apoi noi toţi vom merge iarăşi înapoi pe pământ, să trăim pentru totdeauna." Oh, Doamne!

E-97 Chiar atunci am început să-mi revin. Am privit, zăcând acolo pe pat, şi mi-am văzut hoitul meu bătrân de aici îmbătrânind şi sbârcit, şi strâns şi-şi îmbolnăvit şi nenorocit, şi mi-am văzut mâinile în spatele capului meu, şi m-am gândit, "Oh, va trebui eu să merg iarăşi înapoi în lucrul acela?"

E-98 Şi am continuat să aud Glasul acela, "Continuă să presezi înainte! Continuă să presezi înainte!"

E-99 Am zis, "Doamne, eu întotdeauna am crezut în vindecare Divină, eu voi continua să o cred. Dar eu voi presa pentru sufletele acelea, astfel ajută-mă. Eu voi avea aşa de mulţi acolo eu voi... Lasă-mă să trăiesc, Doamne, şi eu voi pune un alt milion înăuntru acolo, dacă Tu mă vei lăsa numai să trăiesc."

E-100 Mie nu-mi pasă ce culoare, ce crez, ce naţionalitate, ce sunt ei, ei sunt toţi una când ei ajung acolo, şi acele linii de graniţă au trecut. Oh, eu pot vedea femeile acelea, aşa de frumoase; niciodată nu am văzut... a mers jos, păr lung jos de tot pe spatele lor. Rochii lungi până jos. Ele erau desculţe. Am văzut pe bărbaţii aceia cu părul vâlvoi în jurul gâtului lor, păr roşu, păr negru, şi tot felul de culori. Şi ei îşi aruncau braţele în jurul meu. Eu puteam să-i simt. Eu le-am simţit mâinile. Dumnezeu este Judecătorul meu, şi această Carte sacră deschisă. Eu puteam să-i simt tot la fel cum îmi simt mâinile pe faţă. Ei îşi aruncau braţele în jurul meu, fără senzaţii de femei cum ar fi acum. Mie nu-mi pasă cât de sfânt eşti, cine eşti, ce fel de predicator eşti, preot sau orice ai putea fi, nu există nici un bărbat care poate să lase o femeie să-şi pună braţele în jurul ei, fără să aibe o senzaţie umană. Acela-i exact adevărul. Dar, frate, când tu treci între aici şi acolo, nu este în felul acela acolo. Oh, vai! Este aşa... Oh, există... Este imposibil. Este tot dragoste. Totul este frate adevărat şi totul este soră adevărată. Acolo nu este moarte, nici tristeţe, nici gelozie, nici nimic, nimic nu poate intra acolo. Este doar perfecţiune. După aceea mă străduiesc eu. Pentru aceea mă plasez eu.

E-101 Am zis, "O Doamne, pentru aceea sunt eu aici la biserică, încercând să pun biserica în ordine." Îţi spun, frate şi soră, există numai un singur lucru care poate intra acolo, aceea este dragostea perfectă. Nu pentru că sunteţi loiali Tabernacolului Branham, sau bisericii Metodiste sau bisericii Baptiste. Ele sunt în ordine, voi trebuie să fiţi. Dar, oh, prieteni, voi trebuie... Nu pentru că aţi vorbit în limbi, aţi dansat în Duhul, pentru că aţi scos draci sau aţi mutat munţi cu credinţa. Aceea totul este în ordine, căci aceea-i în ordine, dar totuşi numai dacă dragostea aceea reală perfectă este acolo. Aceea era unde perfect... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
... am obţinut o moştenire, (noi moştenim ce? Viaţă Eternă) fiind predestinaţi...

E-102 Cum? Înţelege fiecare asta? L-aţi chemat voi pe Dumnezeu? Nu, Dumnezeu v-a chemat. Nici un om nu a căutat vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe om. Isus a zis, "Nimeni nu poate veni la Mine numai dacă Tatăl Meu îl atrage întâi." Vedeţi, este natura omului să fugă de Dumnezeu. Şi voi ziceţi acum...

E-103 Aceea, aceea-i ce mă necăjeşte, totuşi, să vă predic vouă oamenilor; să nu rămâneţi în aceeaşi stare cum aţi intrat, schimbaţi-vă acum! Ascultaţi-mă aşa cum o spun, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Eu niciodată nu m-am numit aceasta, eu nu sunt. Dar voi mă numiţi profetul vostru, sau un profet. Lumea crede asta, în jurul lumii, milioane şi milioane şi milioane de oameni. Eu am vorbit direct şi indirect la zece sau-zece sau doisprezece milioane de oameni, sau mai mult, vorbind direct. Eu am văzut zeci de mii de viziuni şi semne şi minuni, şi nici una din ele nu a greşit vreodată. Şi aceea este adevărat. El mi-a prezis lucruri care niciodată nu au omis să se întâmple întocmai exact. Eu voi aduce orice om la încercare pentru aceea. Asta-i adevărat. Eu nu pretind să fiu un profet, dar voi ascultaţi la mine.

E-104 AŞA VORBEŞTE DOMNUL, este nevoie de dragoste perfectă să vă pună în locul acela, căci aceea este tot ce era acolo. Nu contează ce bani, câte demonstraţii religioase, câte fapte bune aţi făcut sau orice aţi făcut, aceea nu va conta nimic în ziua aceea. Este nevoie de dragoste perfectă. Deci orice faceţi, să lăsaţi orice altceva la o parte până când sunteţi tot aşa de umpluţi cu dragostea lui Dumnezeu încât puteţi iubi pe cei ce vă urăsc.

E-105 Eu sunt doar aşa cum am zis azi dimineaţă, eu am fost făcut, toată alcătuirea mea este har. Mulţi oameni spun, "Acum, tu scarpini spatele meu iar eu îl voi scărpina pe al tău. Da, tu faci ceva pentru mine şi eu voi face ceva pentru tine." Acela nu-i har. Har este, dacă te mănâncă spatele, eu îl voi scărpina oricum, fie că tu îl scarpini pe-al meu sau nu; tu mă loveşti peste faţă, şi zici "spatele meu are nevoie de mâncărime, nevoie de scărpinare," eu îl voi scărpina. Vedeţi? Asta este, faceţi ceva. Eu nu cred în fapte. Eu cred că faptele sunt dragoste. Faptele sunt-faptele este manifestarea căci harul a avut loc. Eu nu trăiesc devotat faţă de soţia mea pentru că eu cred că ea mă va divorţa dacă nu o fac, eu trăiesc devotat faţă de ea deoarece eu o iubesc.

E-106 Eu nu predic Evanghelia pentru că mă gândesc că aş merge în iad dacă nu am făcut-o, eu predic Evanghelia pentru că Îl iubesc. Desigur. Voi credeţi că eu aş traversa acele mări furtunoase, şi acele avioane plonjând înainte şi înapoi, şi fulgerele luminând în jur, şi-şi toate altele, şi aproape în orice minut... şi fiecare striga, şi "Ave Maria" mergea prin avion, şi de toate? Oamenii aceia se balansau în acele centuri de siguranţă, şi pilotul zicea, "Avem suficientă benzină să ţină încă cinsprezece minute, nu ştiu unde ne aflăm." Credeţi că eu aş face aceea doar-doar de dragul de-a o face? Ha! Credeţi că aş merge înapoi acolo afară în junglă unde soldaţii Germani au trebuit s㬺i pună braţele în jurul meu în acest fel în fiecare seară şi să mă ducă înăuntru şi afară din adunare, până când Duhul Sfânt a început să înfăptuiască minuni? Comuniştii stăteau cu telescoape de noapte, să mă împuşte de la o milă depărtare. Credeţi că eu aş face asta doar de distracţie? Pentru că ceva în mine iubeşte; ei sunt oameni pentru care a murit Cristos. Pavel a zis, "Eu nu numai că vreau să merg sus la Ierusalim, ci eu merg acolo sus să fiu răstignit. Eu merg sus să mor. Eu merg acolo sus să mor pentru cauza Domnului." Este ceva, dragostea care te constrânge, aceea te face. Asta-i exact corect.

E-107 Dacă aş predica Evanghelia pentru bani, dacă aceasta ar fi fost, eu nu aş avea douăzeci de mii de dolari datorie în seara aceasta, eu nu aş fi fost aşa în datorie. Nu, domnule. Deoarece eu aş fi ţinut ceva din-ceva din milioanele care mi-au fost date. Un om, un om a trimis agenţi FBI cu un milion cinci sute de mii de dolari cec de bani. Şi am zis, "Luaţi-i înapoi." Nu pentru bani! Asta nu-i bani. Eu nu predic Evanghelia pentru bani. Nu pentru aceea!

E-108 Este din cauza dragostei. Lucrul care vreau să-l fac, este, când eu traverses acea ultimă suflare de acolo, care poate fi în cinci minute de acum, poate fi în două ore de acum, poate fi în cincizeci de ani de acum, eu nu ştiu când va fi. Dar când este, eu ajung acolo, eu vreau să vă văd în splendoarea tinereţii, alergând, strigând, "Fratele meu drag! Fratele meu!" Asta-i ce este în inima mea. De aceea este. Eu nu încerc să fiu în dezacord cu voi să fiu-fiu diferit, ci eu încerc să vă pun pe calea care este dreaptă. Aceea este calea de intrare. Nu biserica voastră, nu cultul vostru, ci naşterea voastră în Cristos. Oh, vai. Iuh!
În care... noi am obţinut... moştenire, fiind predestinaţi conform cu scopul celui ce lucrează toate lucrurile după sfatul vaiei sale proprii:

E-109 Ascultaţi. Noi vom încheia în câteva minute. Ascultaţi atenţi acum înainte de a încheia.
Ca noi să putem fi pentru laudele slavei sale, care întâi ne-am încrezut... Cristos.
În care voi de asemenea v-aţi încrezut, ...

E-110 Priviţi aceasta acum, atent. Puneţi-vă jachetele, jachetele Evangheliei. Ţineţi-vă urechile deschise, ascultaţi atenţi. Eu sunt la al 13-lea verset.
În care de asemenea v-aţi încrezut, după ce aţi auzit... "Credinţa vine prin..." [Adunarea zice, "Auzire." – Ed.] "... auzirea..." ["Cuvântului."] "...Cuvântul lui... " ["Dumnezeu."] după ce aţi auzit cuvântul adevărului, ...

E-111 Ce este Adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat? Ioan 17:17, voi care notaţi Scripturi, Isus a zis, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul."
... după ce aţi auzit adevărul, Evanghelia salvării voastre: ...

E-112 Care era salvarea care încerca el să le-o spună? Predestinaţi înainte de întemeierea pământului (este adevărat?), la înfierea de fii, predestinaţi la Viaţă Eternă. Acum, după ce voi veniţi în Viaţă Eternă, după ce aţi fost salvaţi, sfinţiţi, umpluţi cu Duhul Sfânt, voi sunteţi fii. Acum Dumnezeu vrea să vă aşeze poziţional, oh, aşa ca voi să puteţi lucra pentru Impărăţia Lui şi slava Lui.

E-113 Aceea este Evanghelia. Fiind, întâi, auzind Cuvântul, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor." Luând la o parte toate păcatele voastre, chemând Numele Domnului Isus Cristos, pentru Ţara promisă. Promisiunea este pentru fiecare călător care este pe drumul vostru. Dacă părăsiţi casa voastră în seara aceasta, un păcătos, zicând, "Eu voi merge acolo la Tabernacolul Branham," Dumnezeu vă dă oportunitatea în seara aceasta. Există un singur lucru care stă între voi şi Ţara promisă. Ce este Ţara promisă? Duhul Sfânt. Ce stătea între Iosua şi ţara promisă era Iordanul. Exact corect.

E-114 Moise, fiind un model al lui Cristos, a condus copiii până la ţara promisă, apoi Moise nu a dus copiii în ţara promisă. Iosua a dus poporul înăuntru şi a împărţit ţara. Isus a plătit preţul, i¬a condus până la Duhul Sfânt. Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt jos şi El a aşezat poziţional biserica în ordine, fiecare bărbat, umplându-l cu Prezenţa Fiinţei Lui. Vedeţi ce vreau să spun? Toţi în Cristos Isus, cum Dumnezeu a predestinat aceasta la chemarea acestei Evanghelii!

E-115 Pavel, Galateni 1:8, a zis, "Dacă un Înger vine să predice altceva, să fie blestemat." Adevărul, Evanghelia. Acum ascultaţi atenţi aşa cum citim înainte, încheind versetul.
... evanghelia salvării voastre: în care de asemenea... (ascultaţi atenţi) ... după ce aţi crezut, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al promisiunii,

E-116 În zilele din urmă, a zis Biblia, acum priviţi, în zilele din urmă vor exista două clase de oameni. Una din ele vor avea Pecetea lui Dumnezeu, cealaltă semnul fiarei. Este adevărat? Câţi ştiu asta? Ei bine, dacă Pecetea lui Dumnezeu este Pecetea a... Dacă Pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, atunci fără Duhul Sfânt este semnul fiarei. Şi Biblia a zis că cele două duhuri vor fi aşa de aproape împreună încât ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil. Aceasta niciodată nu o va face, deoarece ei au fost aleşi la Viaţă Eternă. Vedeţi?

E-117 Biserica merge, doar aşa cum ştim că erau zece fecioare care au ieşit să întâmpine pe Domnul, toate sfinţite, toate sfinte, fiecare din ele sfinţite. Cinci erau delăsătoare şi au lăsat lămpile lor să se stingă. Cinci au avut ulei în candelele lor. "Şi, iată Mirele vine!" Şi cele cinci care au avut ulei în candelele lor au intrat la Cina Nunţii. Iar celelalte au rămas afară unde era plânsul şi văitatul şi scrâşnirea dinţilor. Fiţi gata, căci voi nu ştiţi în ce minut vine Domnul. Aveţi... Ce reprezintă uleiul în Biblie? Duhul Sfânt.

E-118 Acum către voi astăzi, voi fraţii Adventişti de ziua a Şaptea care aţi zis că ziua a şaptea este Pecetea lui Dumnezeu, arătaţi o Scriptură să o dovediţi. Biblia a zis că Pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Priviţi aceasta, "Care..." Priviţi al 13-lea verset acum.
... după ce aţi crezut, aţi fost pecetluiţi cu-cu Duhul Sfânt al promisiunii.

E-119 Deschideţi la Efeseni 4:30, eu cred că este acela. Vedeţi dacă noi nu obţinem 4:30, vedeţi dacă acesta nu este la fel. Efeseni, al 4-lea capitol şi al 30-lea verset. Da, aici este, 4:30.
Să nu întristaţi Duhul sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării.

E-120 Până când? Când tu într-adevăr, într-adevăr primeşti Duhul Sfânt, până când este El să-ţi dureze? Până la următoarea trezire, până când Bunica îţi trece în calea ta, până când zbiară şeful la tine? Până în ziua răscumpărării tale! Aleluia!

E-121 După ce ai murit, după ce ai trecut în Ţara aceea, unde stai cu cei dragi ai tăi, tu încă eşti umplut cu Duhul Sfânt. Scriptură! Tu eşti întocmai cum eşti acum, numai că tu ai un... tu te-ai mutat într-un alt trup. Tu doar ai schimbat casele. Aceasta a îmbătrânit, tu nu mai poţi să-i fixezi şindrilele pe ea, căpriorii s-au putrezit. Asta-i adevărat. Astfel tu doar îndepărtezi lucrul vechi şi-l laşi să se putrezească în jos, şi te-ai mutat într-una nouă. Este adevărat? "Căci dacă acest cort pământesc este dizolvat, noi avem unul care aşteaptă."

E-122 Vă amintiţi zilele trecute, trecând prin aceea? Când un bebeluş este format în pântecele mamei, şi aceşti muşchi mici lovesc şi saltă şi se desfăşoară. Dar imediat ce mama lasă copilul şi copilul este la pământ, primul lucru, există un trup spiritual să prindă acel trup natural. Poate doctorul îi dă un [Fratele Branham bate din palme – Ed.] în felul acesta, sau ceva să-l scuture, şi "ua, ua, ua." Şi imediat drept la sânul acelei mame va merge el, "um, um, um," mişcându-şi capul lui mic în sus şi-n jos pe sânul mamei, să facă venele acelea de lapte să aducă lapte.

E-123 Un viţeluş, imediat ce este scăpat din mamă, el se va ridica pe genunchii lui mici după câteva minute. Ce va face el? Se va mişca chiar drept înapoi în jur, o prinde pe mama aceea, şi începe să mişte capul lui mic în sus şi-n jos aşa, şi îşi ia laptele. Aleluia! Da, domnule.

E-124 Când acest trup natural vine în ea, există un trup spiritual care-l aşteaptă.

E-125 Şi când acest trup natural este lăsat pe pământ, aleluia, există unul care aşteaptă acolo! Noi doar ne mutăm dintr-unul într-altul, noi ne schimbăm locurile de locuit. Acest muritor trebuie să se îmbrace în nemurire, acesta spiritual; această putrezire se îmbracă în neputrezire. Acest trup bătrân zbârcit, strâns, aplecat, dar el nu-şi va schimba aparenţa de loc, eu vreau să spun când el ajunge acolo, voi încă veţi avea acelaşi duh.

E-126 Lăsaţi-mă să vă dau ceva mic care vă pare răsucitor, dar aceasta este Biblia, apoi eu vă voi da unul care îl va desrăsuci pentru voi. Priviţi-l pe acesta. Când bătrânul Saul, regele, bătrânul, marele predicator denominaţional bătrân de acolo jos din acel timp, voi ştiţi, care a avut capul şi umerii deasupra tuturor, ş1 1-a fost teamă, ei nu au ştiut nimic despre Supranatural. David a trebuit să vină şi să elibereze mielul din gura leului, l-a ucis pe Goliat. Priviţi-l. El a ajuns aşa de departe în urmă de la Dumnezeu, el a ajuns să urască pe acest predicator holly-roller. Şi în loc să fie pentru el, să încerce să-l ajute, el s-a întors împotriva lui. Dacă acela nu este chiar tabloul exact, exact tabloul. S-a întors chiar de la el!

E-127 Câţi aţi fost aici când am plecat în prima mea călătorie şi am predicat, "David, ucigându-l pe Goliat," când am plecat? Mulţi, unii, câţiva din timpurile vechi. Eu mă pregătesc să plec din nou asupra acestea. Vă amintiţi ce, vedeţi ce tocmai a venit în jur duminica trecută? Aceasta se mişcă drept într-o altă fază. A doua campanie a lui David, a doua fază a slujbei lui. Aceea este exact corect. Care, atunci el a devenit rege peste Israel. Observaţi slujba acum se mişcă afară într-o fază mai mare, venind afară mai mare. Aşa a făcut David. Eu observ aceasta aşa cum a venit el, David, oh, când Dumnezeu l-a avut pe David să vină acolo afară şi să ucidă leul, observaţi, şi a omorât ursul, apoi a omorât Filisteanul. Acum, acolo a venit un timp când Dumnezeu a dat un duh rău peste acest băiat bătrân. Şi de... La ce? Să-l urască pe David. Şi eu cred ...

E-128 Acum, aceste benzi. Acum ascultaţi, fraţilor, voi asupra acestor benzi, dacă nu sunteţi de acord cu mine, iertaţi-mă. Vedeţi, eu vă iubesc. Eu vă voi întâlni dincolo oricum, vedeţi, căci dacă tu eşti un om al lui Dumnezeu eu te voi întâlni oricum. Dar, eu vreau să spun aceasta, iată motivul. Doar din cauză că Saul a văzut că David a avut ceva ce el nu avea. Atunci ce s-a întâmplat?

E-129 Un micuţ vechi "roşcovan," aplecat, Biblia a spus că el era "roşcovan." Acela nu era un copil foarte frumos, "roşcovan" este doar un ins mic vechi aplecat. Şi el a mers acolo afară, şi Saul, păi, el şi-a pus armura lui Saul pe el, şi îmi imaginez că scutul i-a ajuns chiar jos peste picioarele lui. Şi el a zis, "Luaţi acest lucru de pe mine. Eu-eu am..." Poate el i-a dat o diplomă de doctor, un Ph.D. sau LL.D., sau ceva, ştiţi. Cum a zis el, "Eu nu ştiu nimic despre acel lucru, căci eu nu l-am dovedit. Lasă-mă să-mi iau aceasta, cu care ştiu ce fac." Da, domnule. El a luat praştia.

E-130 Şi ei l-au supărat pe David din cauza fiicelor, bisericile, bisericile cântau, "Saul, ar fi putut ucide miile lui, dar David şi-a ucis zecile de mii."

E-131 Atunci el a devenit gelos, "Acesta este acel lucru vechi cu Numele lui Isus, nu este nimic de Acesta." Asta-i adevărat. Şi ce i-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a trimis un duh rău peste el, să-l urască pe David, şi el l-a urât pe David fără o cauză.

E-132 David putea să-i sucească gâtul de câteva ori. El putea, dar el doar a lăsat să treacă. El doar nu a zis nimic. El sigur o putea face. El a mers acolo şi a tăiat jos colţul mantalei, într-o seară, a venit înapoi, a zis, "Uitaţi-vă aici, voi vedeţi!" Da, domnule, el putea să o facă, dar el doar l-a lăsat în pace. El ar fi putut să-i rupă adunarea şi să-i împrăştie, şi să înceapă o organizaţie a lui dacă el vroia. Dar el nu a făcut-o, el doar l-a lăsat pe Saul să meargă înainte. A lăsat ca Dumnezeu să ducă lupta. Da, domnule.

E-133 Deci aşa cum el a mers afară şi campania s-a terminat, şi a ajuns înainte, acel duh rău a ajuns aşa încât Saul nu putea primi nici un răspuns de la Dumnezeu. După un timp el. .. Duhul Domnului s-a depărtat de la el. Şi bătrânul Samuel, acela pe care ei l-au refuzat, cel care într-adevăr a fost Glasul lui Dumnezeu pentru ei, cel care le-a zis înainte ca ei chiar să vrea să se comporte ca lumea.

E-134 Cum vrea biserica să se comporte ca lumea? De ce vor Penticostalii, botezaţi, Metodişti cu experienţă a Duhului Sfânt, şi Baptişti, şi Prezbiterieni vor să se comporte ca lumea? De ce o fac ei? Eu nu ştiu. Eu-eu doar nu o pot înţelege. Voi ziceţi, "Ei bine, este aşa de distractiv să joci poker, doar un pic pentru distracţie, doar un bănuţ miză," sau cum o numiţi voi. Este un păcat. Voi nu ar trebui să aveţi lucrurile acelea în casa voastră. "Păi, nu strică să iei doar un micuţ, pahărel de bere acolo afară. Noi am luat doar câteva. Eu şi soţia mea avem doar câteva după-amiaza." Şi primul lucru ce-l ştiţi, copiii voştri au câteva. Sigur aceasta este.

E-135 Şi voi femeilor, hum, Diavolul tocmai a făcut o... Aceea este ce a făcut el la început, şi el desigur a făcut o ţintă din voi surorile. El doar face asta doar să ... căci el ştie ce poate face el. El poate amăgi o femeie de o mie de ori mai repede decât pe un bărbat. Eu ştiu că aceea răneşte simţurile voastre, dar acela-i Adevărul. Acela-i exact. Aceea este ce a făcut el în grădina Edenului. El poate face... Acum, ea era cinstită, ea era sinceră, dar ea a fost amăgită. "Adam nu a fost amăgit," a zis Biblia. El nu a fost amăgit, ci ea a fost amăgită. Deci el o poate amăgi. Şi totuşi păstorii vor merge drept afară şi ordinează femei predicatoare, le pun afară peste adunări ca acelea, iar această Biblie condamnă aceasta de la Geneza până la Apocalipsa. Voi ziceţi, "Ei bine, este în ordine. Este în ordine. Ei au... Ele pot predica tot la fel ca acela." Eu ştiu că aceea este corect.

E-136 Ca şi cineva care a început să vorbească în limbi odată, eu doar am continuat să predic. Şi când am ieşit afară, o femeie a zis fiului meu, a zis, "Eu am un mesaj să-l dau mâine seară," a zis, "când Tatăl tău vine pe platformă."
A zis, "Ei bine, Doamnă, ce vrei să spui?"

E-137 Şi în seara aceea când a fost gata, când eu mă pregăteam să fac chemarea la altar, ea şi-a aranjat părul tot sus şi şi-a tras ciorapii sus şi totul, s-a pregătit, a sărit sus în mijlocul podelei şi a început să sară în sus şi-n jos, a vorbit în limbi şi a profeţit. Eu doar am continuat să predic, mi-am făcut chemarea la altar. Când eu nu o respect de loc, ea nu era corectă. Deci atunci, ei bine, Biblia a zis să nu, a zis, "Duhul profeţilor este supus profetului." Dumnezeu este la... Dumnezeu vorbeşte la platformă, lăsaţi-L să vorbească. Pavel a zis, "Dacă ceva îi va fi descoperit unuia, el să tacă până când termină celălalt." Asta-i adevărat.

E-138 Acum, deci când eu am ieşit afară, aceşti oameni au zis, un grup mare de oameni, au zis, "Tu ai întristat pe Duhul Sfânt în seara aceasta."
Am zis, "Făcând ce? Ce am făcut?"

E-139 A zis, "Ei bine, când sora aceea a dat mesajul acela, aleluia, a zis aşa."
"Păi," am zis, "eu predicam. Ea era în afara ordinei."

E-140 "Oh," a zis, "aceea era proaspăt chiar de la Tron. Aceea era mai proaspăt decât ceea ce predicai tu." Ah!

E-141 Acum, aceea doar arată... aceea arată ori aceasta, şi eu o spun pentru respectele voastre, sau nebunie, sau fie lipsă de respecte, sau învăţătură analfabetă care nu ştie mai mult despre Dumnezeu decât ştie un iepure despre schiuri. Acum, aceea, eu nu spun asta să fie o-o remarcă proastă, deoarece acesta nu este loc de glumă. Dar acela-i-acela-i exact adevărul. O persoană care ar şti că Dumnezeu nu este un autor al confuziei. El este al păcii. Biblia ei nu o cunosc. Tot ce ştiau ei cum să facă este să sară în sus şi-n jos, vorbesc în limbi, zic, "Eu am Duhul Sfânt. Aleluia!"

E-142 Eu am stat şi am văzut, în Africa, doctori vrăjitori şi lucruri vorbind, cinci mii din ei odată; săreau în sus şi-n jos, sânge peste tot pe feţele lor, vorbind în limbi, şi beau sânge dintr-un craniu uman; chemau pe Diavolul, şi vorbeau în limbi.

E-143 Şi deşi vorbirea în limbi este un dar al lui Dumnezeu, dar aceea nu este dovada infailibilă a Duhului Sfânt. Lăsaţi-mă să vă spun asta acum. Eu cred că toţi sfinţii inspiraţi vorbesc în limbi. Eu cred că un om cândva când tu ai ajuns aşa de inspirat cu Dumnezeu încât vei vorbi în limbi. Eu cred asta. Dar eu nu cred că acela-i vreun semn că tu ai Duhul Sfânt. Da, domnule. Eu cred că există timpuri când tu ai credinţă, persoana, tu să mergi drept sus şi să-ţi pui mâinile pe un copilaş care are un cancer, când cincizeci de predicatori s-au rugat pentru el, şi el ar fi vindecat pentru că mama aceea a avut credinţă pentru copilul acela. Dumnezeu i l-a dat, ea este un mădular al Trupului lui Cristos. Da, domnule. Eu cred asta. Eu am văzut aceea făcându-se şi ştiu că este adevărat. Dar ce este, este să punem biserica în ordine, să o punem în ordine să putem lucra.

E-144 Acum să încheiem restul din acest verset aici înainte de a merge.
... după ce aţi primit, voi aţi fost pecetluiţi cu Duhul sfânt al promisiunii.

E-145 "Pecete!" Ce este Pecetea? Ce este Pecetea? O pecete este, primul lucru ea arată că este o lucrare care a fost completată, o lucrare completată. Următorul lucru ce arată este proprietatea. Şi următorul lucru ce arată este siguranţa, păstrând-o.

E-146 Zicem, spre exemplu, eu lucram pentru Căile Ferate Pennsylvania, eu lucram cu tatăl meu pe căile ferate. Noi încărcam vagoane. Şi noi puneam înăuntru aici jos la această companie de ambalare, noi puneam înăuntru cutii din tablă, şi noi aşezam câteva aici sus şi câteva aici jos, şi câteva sus în acest fel. Dar înainte ca vagonul acela să fie cândva sigilat, inspectorul venea pe acolo, şi el împingea asupra lor, o împingea pe aceasta, o scutura pe aceea. "Ah! Îl condamn! Ele se vor sparge toate în bucăţi înainte de a ajunge acolo. Îl condamn! Scoateţi-le afară. Faceţi-o din nou." Inspectorul a condamnat vagonul.

E-147 Duhul Sfânt este Inspectorul. El te scutură puţin, şi tu zăngăneşti. Crezi tu tot Cuvântul lui Dumnezeu? "Eu nu cred acel lucru vechi Numele lui Isus." Condamnaţi-l. Tu zăngăneşti, vezi. "Eu nu cred în vindecare Divină sau nici un astfel de lucru." Încă zăngăne. Scoate-i afară. Crezi că Isus Cristos este acelaşi ieri... "Ei bine, într-un fel." Tu zăngăneşti. Daţi-l afară, vedeţi, el nu este gata încă. Da, domnule.

E-148 Frate, când el este gata să zică, "Amin!" Ai primit tu Duhul Sfânt? "Amin!" Totul a fost completat? "Amin." Atunci ce face Inspectorul? Totul este pachetat înăuntru bine şi strâns, plin de Evanghelie. O, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este bun. Totul este perfect. "Eu cred fiecare Cuvânt. Amin! Amin! Amin! " Crezi tu că Dumnezeu încă vindecă? "Amin." Crezi tu că Isus este acelaşi ieri şi în veci? "Amin." Crezi tu că Duhul Sfânt este tot aşa de real cum a fost întotdeauna? "Amin." Crezi tu că acelaşi Duh care a coborât peste Pavel coboară peste noi? "Amin." Crezi că El face aceleaşi lucruri asupra noastră cum a făcut asupra lor? "Amin." Oh, oh, ea se strânge acum. Vedeţi, se strânge acum, noi suntem gata să închidem uşa. În ordine.

E-149 Apoi inspectorul închide uşa. Ce face el? El pune o pecete pe el. Apoi el se dă jos aici şi apucă aceşti cleşti ai unui lucru, se întinde acolo asupra acelui lucruşor şi îl pecetluieşte. Voi să faceţi bine să nu-l rupeţi. Dacă ele, acel vagon, destinaţia lui este Boston, el nu poate fi rupt. Ar fi o ofensă penitenciară să rupi pecetea aceea până când el ajunge la Boston. Şi un om care are autoritatea poate deschide pecetea aceea, şi numai el.
Asta-i adevărat. Ea este stăpânită de anume-anume companie de cale ferată. Este pecetea lor. Este asigurarea lor că acest vagon a fost încărcat, acest vagon este gata. El le aparţine lor. Ei nu puteau pune B&O pe Pennsylvania. Voi trebuie să fiţi pecetluiţi, şi când el este pecetluit.

E-150 Şi când Creştinul este încărcat cu Evanghelia, umplut cu bunătatea lui Dumnezeu, toate lucrurile bune ale lui Dumnezeu stau în el, cu o inimă deschisă, gata să lucreze, vrând să fie aşezat poziţional, face orice îi spune Duhul Sfânt să facă, a trecut din moarte la Viaţă, sfinţit din toate lucrurile lumii, umblând în Lumină aşa cum vine Lumina la el, mergând înainte, el este gata. Apoi Dumnezeu închide uşa lumii în spatele lui, şi o aruncă împreună în felul acela, şi-l pecetluieşte cu Duhul Sfânt al promisiunii. Aleluia! Până când? Până la destinaţie. Să nu-l luaţi aici afară pe linia de cale ferată şi să-l rupeţi şi să vedeţi dacă totul este iarăşi în ordine. Este în ordine, doar lăsaţi-l în pace. Inspectorul l-a inspectat deja. Până când sunteţi voi pecetluiţi? Până în ziua răscumpărării voastre. Aşa este până când sunteţi voi pecetluiţi.

E-151 "Ei bine, când tu mori, atunci, Frate Branham, cum este după ce mori, tu ai spus că încă Îl ai?" Tu Îl ai pentru totdeauna. Unde începe Viaţa? La altar. Chiar acolo voi vedeţi un pic de umbră mică. Aceea este umbra, Pecetea Duhului Sfânt. Apoi ea este o umbră a umbrelor umbrelor, aşa cum am zis zilele trecute. Dar când voi muriţi, voi continuaţi să mergeţi prin umbrele acelea până când veniţi la umezeală, din umezeală la un izvor mic care picură, de la un izvor la un pârâu, de la un pârâu la un râu, de la un râu la un ocean, vedeţi, din dragostea lui Dumnezeu. Tu eşti doar aceeaşi persoană.

E-152 Priviţi aici. Bătrânul Saul, bătrânul decăzut, el nu putea să ajungă la Dumnezeu, totuşi el nu era pierdut. El desigur nu a fost. El a fost un profet, dar el doar a ieşit în afara lui Dumnezeu. Acela-i motivul, fraţilor, că am zis, "Voi nu sunteţi pierduţi." Deci atunci amintiţi-vă, el doar a ieşit din voia lui Dumnezeu, aşa că atunci primul lucru ce-l ştiţi, el-el nu era de acord. Acum, poate eu nu trebuia să spun asta. În ordine, eu doar merg înainte pentru o adunare fericită în seara aceasta. Deci atunci, voi ştiţi, şi primul lucru ce-l ştiţi, oh, vai, atunci... El a mers la-Urim Tummim.

E-153 Voi ştiţi ce era Urim şi Tummim, era pieptarul, efodul care-care-1 purta Aaron. Şi el era întotdeauna, Dumnezeu a fost întotdeauna un Dumnezeu supranatural răspunzând în căi supranaturale. Şi când un profet profeţea, şi luminile acelea misterioase nu veneau peste acel Urim Tummim, el era greşit. Când un visător a spus un vis şi el nu reflecta pe acel Urim Tummim, mie nu-mi pasă cât de bine suna, el era greşit. Asta-i adevărat.

E-154 Şi mie nu-mi pasă chiar exact câte diplome de doctor ai şi cât de mare este organizaţia ta, când tu profeţeşti sau predici, dacă nu este conform cu acest Cuvânt, tu eşti greşit, frate. Tu eşti... Acesta este Urimul şi Tummimul lui Dumnezeu. Când tu spui că nu ai fost predestinat înainte de întemeierea lumii, ea nu va reflecta, pentru că Biblia a zis că tu ai fost. Când tu spui că ar trebui să fii botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," ea nu reflectă, deoarece nimeni din Biblie nu a fost vreodată botezat în felul acela. Numai în Numele Domnului Isus. Ea nu va reflecta, deci există ceva greşit pe undeva.

E-155 Astfel Urim Tummim nu răspundea bătrânului Saul, şi el nici măcar nu putea avea un vis. El era aşa de departe dus încât el nici măcar nu putea avea un vis. Aşa că voi ştiţi ce a făcut el? El a coborât la vrăjitoare, şi această bătrână vrăjitoare, vechiul doctor drac jos acolo, doctor vrăjitor. Şi el a zis, "Poţi tu prezice?"

E-156 Ea a zis, "Da, dar Saul a zis că el va ucide pe toţi care prezice."

E-157 El a zis, "Eu te voi proteja," s-a îmbrăcat ca un servitor. El a zis, "Prezice-mi şi adă-mi din lumea morţilor care au trecut dincolo de aici." Acum ascultaţi la aceasta. "Adu-mi sus duhul lui Samuel profetul."

E-158 Şi ea a mers înăuntru să-să prezică. Şi, când a făcut, ea a căzut pe faţa ei, ea a zis, "Eu văd dumnezei ridicându-se." Vedeţi, ea era o păgână, "dumnezei," doi sau trei din ei, ca Tată, Fiu, Duh Sfânt, sau ceva ca aceea, voi ştiţi. Ea a zis, ea a zis, "Eu văd dumnezei ridicându-se."

E-159 A zis, "Descriemi-1. Cum arată el? Ca ce arată el?"

E-160 A zis, "El este slab şi are o manta peste umerii lui." El nu s-a schimbat, nici un pic.

E-161 El a zis, "El este Samuel. Adu-l în această cameră, adu-l aici înaintea mea."

E-162 Şi priviţi când Samuel a venit înaintea lui Saul, el a zis, "De ce m-ai chemat, văzând că tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu?" Şi priviţi. Nu numai că el încă era Samuel, el încă a menţinut duhul profeţiei. Ziceţi că este greşit, lăsaţi ca oricine să zică că este greşit. Acesta-i Adevărul! El încă era un profet. Căci el a zis, el a profeţit şi a zis, "Bătălia merge împotriva ta mâine, şi tu şi fiii tăi veţi cădea în luptă mâine, şi pe la timpul acesta mâine seară tu vei fi cu mine." Este adevărat? El încă era un profet!
Acum voi ziceţi, "Oh, dar aceea a fost o vrăjitoare care a făcut aceea."

E-163 În ordine, eu vă spun de Unul care nu a fost un vrăjitor. Isus a luat pe Petru, Iacov, şi Ioan, şi a mers sus pe Muntele Schimbării odată, şi a stat sus pe vârful muntelui. Şi, Isus, Dumnezeu Îşi aşeza Fiul; aşa cum eu încerc acest... am avut seara trecută, aşezarea fiului. Şi când ei au făcut-o, ei s-au uitat în jur şi au aflat că acolo a stat Moise şi Ilie. Ei vorbeau, comunicau. Nu steguleţe mici albe plutind în jur, sau nori mici albi, adică, plutind în jur. Ci ei erau oameni, vorbind. Moise a fost îngropat într-un mormânt nemarcat de opt sute de ani. Iar Ilie a mers Acasă într-un car, de cinci sute de ani. Şi aici erau amândoi, încă tot aşa de mult vii cum au fost cândva vii, stând acolo vorbind cu El înainte ca El să meargă la Calvar. Aleluia! "Pecetluiţi până în ziua răscumpărări noastre!"

E-164 Mă voi grăbi, şi apoi vom încheia căci este târziu, şi ne vom ruga pentru bolnavi, încă vreo cinci minute. Al 14-lea verset, citim, lăsaţi-mă să citesc peste al 13-lea, să-l luăm, temelie.
În care voi... v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia salvării voastre: ...

E-165 Acum amintiţi-vă, ce salvare au ei? Aceştia erau-aceştia erau Creştini Efeseni. Ei, acum priviţi, aţi observat Corintenii? El întotdeauna a trebuit să le spună, "Când eu vin printre voi, unul are o limbă, unul are o limbă, unul are un psalm, unul are o profeţie, unul are..." Vedeţi, el nu a putut să-i înveţe nimic, căci ei întotdeauna doreau aceasta, aceea sau cealaltă. Aceşti oameni au avut acelaşi lucru, dar ei l-au avut în ordine. El niciodată nu i-a învăţat pe Corinteni nimic ca aceasta, el nu a putut, biserica nu a fost în ordine să o înveţe. Acum, el a putut învăţa aceşti oameni lucrul real.
... care, salvarea voastră: în care de asemenea după... aţi crezut, aţi fost pecetluiţi cu Duhul sfânt al promisiunii,
Care este arvuna... ( oh, nu mă lăsaţi să trec de asta) ... arvuna moştenirii noastre până... răscumpărarea posesiei plătite, pentru lauda slavei sale. Iuh!

E-166 Ce este Duhul Sfânt? Acum, apoi eu voi citi restul din ea foarte repede dacă veţi îndura cu mine aşa de mult. Unde am fost noi seara trecută, Frate Mike? Unde ei erau toţi fericiţi, oh, totul era pace, aceea era dragoste perfectă. Acum, de fiecare dată voi veniţi în acest fel voi picuraţi jos puţin, strop. De fiecare dată faceţi un pas, voi veniţi mai aproape cu câţiva ţoli. Când ajunge jos la pământ, voi aveţi o umbră a umbrei umbrei umbrelor. Acum, aceea este cât de mult Duh Sfânt aveţi voi în voi. Aceea este dragoste. Dar, oh, voi însetaţi după ceva.

E-167 Oh, nu ar vrea oameni ca bătrâni, oameni bătrâni... Cum mi-ar place să merg înapoi să fiu de cinsprezece ani din nou, douăzeci! Oh, eu aş da orice. La ce mi-ar folosi? Eu aş putea fi de cinsprezece şi să mor încă în seara aceasta. Aceasta este nesigur. Cum ar fi dacă aţi fi de cinsprezece ani în seara aceasta, de unde ai şti dacă mama ar trăi când ajungi acasă sau nu? De unde ştii că vei mai ajunge acasă? De unde ştii că vei mai trăi mâine dacă eşti de doisprezece ani, cu sănătate perfectă? Tu poţi fi omorât într-un accident, să cazi mort, orice ţi s-ar putea întâmpla. Nesigur, vedeţi. Aici nimic nu este sigur. Dar voi tânjiţi după aceea. Ce este aceasta? Este Aceea sus Acolo care te face să tânjeşti după ea.

E-168 Acum, voi umblaţi în Aceasta, atunci voi aveţi Viaţă Eternă. Acum cum se întâmplă? Aceasta este "arvuna."

E-169 Ce sunt banii de avans pentru ceva? Dacă eu vin la voi să cumpăr o maşină, eu spun, "Cât costă maşina aceea?"

E-170 Tu zici," Această maşină, Frate Branham, te costă trei mii de dolari."
"Cât se plăteşte avans?"
"Ei bine, eu ţi-o voi da pentru cinci sute de dolari."

E-171 "În ordine, iată cinci sute de dolari. Eu voi-eu îţi voi aduce restul din ei cândva, cât de curând pot. Tu ţine maşina." Eu îţi dau cinci sute de dolari, acela-i avansul. Este adevărat?

E-172 Acum, ţineţi aceea, acesta-i "avansul," este "plata în avans."
... după ce aţi fost pecetluiţi prin... Duhul promisiunii, ... Duhul promisiunii, ... după ce aţi fost pecetluiţi .
Care este (Ce, ce este Pecetea promisiunii, Duhul Sfânt promis?) ... Care este arvuna moştenirii noastre până... răscumpărarea posesiei plătite, ...

E-173 Ce este aceasta? Este plata de avans. Şi, frate, oh, oh, oh, oh, oh, predicatorilor! Dacă aceasta este plata de avans, ce va fi când noi toţi ajungem acolo! Ce urmează să fie aceasta? Dacă aceasta este... Dacă aceasta ce savurăm noi acum, şi devenim aşa de fericiţi încât... Eu am văzut oameni de nouăzeci de ani doar să vină sus...

E-174 Am văzut un predicator bătrân care s-a ridicat într-o seară. El a ieşit, el a zis... În acest fel, venind afară pe platformă. Şi am zis, "Bătrânul acela urmează să predice?"

E-175 El a zis, "Ei bine, binecuvântat fie Domnul." Un ins bătrân de culoare, cu o haină mare veche lungă de predicator pe el.

E-176 Am zis, de ce nu i-a lăsat ei pe unii din predicatorii cei tineri să predice? Acel om bătrân, cum poate el predica?"

E-177 El a zis, "Ei bine," el a zis, "fraţilor," el a zis, "astăzi am auzit fraţii predicând toată ziua," el a zis, "despre ce a făcut Isus pe pământ. Eu vă voi spune ce a făcut El în Cer." El a zis, "Eu voi lua textul meu în seara aceasta din Iov 7:27," a zis, "când a fost în urmă de tot acolo înainte de întemeierea lumii," a zis, "când El a zis că stelele dimineţii au cântat împreună şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie." A început în felul acela. A zis, "Voi ştiţi aceasta, acolo a mers ceva care s-a petrecut în urmă acolo." El a zis, "Voi ştiţi..." Şi el a început să aducă înainte ce a avut loc în Cer. El a adus-o jos pe curcubeul orizontal în a doua Venire. Pe la timpul acela, Duhul Sfânt l-a atins. Acum, ei au trebuit să-l conducă pe bătrânul acela afară, el era în jur de nouăzeci şi cinci de ani. El era chiar în acest fel, tot aplecat, şi doar o şuviţă mică de păr, voi ştiţi, în acest fel. A ieşit acolo afară şi a început să predice, a zis, "Whoopee! Aleluia! Glorie!" A ajuns să sară în sus şi-n jos în felul acela. A zis, "Oh, voi nu aveţi suficient loc aici pentru mine să predic." Şi a pornit-o în jos pe duşumea în felul acela, cât de tare putea merge. Şi aceea este doar arvuna. Oh!

E-178 Ce face Duhul Sfânt? Oh, iată un loc bun, lăsaţi-mă să citesc 1-ul verset din următorul capitol. Pot eu? Este în ordine? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.] În ordine, 1-ul verset din al 2-lea capitol, repede. Ascultaţi.
Voi care aţi fost... voi... Şi pe voi v-a înviat el, care aţi fost un... aţi fost morţi în fărădelegi şi păcate:

E-179 "Pe voi va înviat El." Ce înseamnă înviat? "Făcut viu." Cam aproape dus, dar El v-a înviat doar prin banii de arvună. Ce va fi când voi-când voi într-adevăr căpătaţi toate plăţile? Oh! Nu¬i de mirare că Pavel, a fost dus sus în al treilea cer, zicea, "Ochiul nu a văzut; urechea nu a auzit; nici nu a intrat în, nu a intrat în inima omului, ce are Dumnezeu (în păstrare) pentru cei care-L iubesc." Ce va fi aceea! Voi vorbiţi despre bucurie negrăită şi plină de slavă! Iuh! Ah! Voi care aţi fost odată morţi în păcat şi fărădelegi El v-a înviat împreună prin umbra umbrei umbrelor. Ce va fi când voi veniţi la umbra umbrelor în umbră, umbra apoi în pârâu, pârâul în râu, râul în ocean?

E-180 Şi ce este când voi sunteţi departe acolo afară în răscumpărare, cu un trup nou nouţ, voi v-aţi întors înapoi într¬un om tânăr cu totul din nou, sau o femeie tânără, tu nu vei mai muri niciodată? Şi voi priviţi jos pe pământ, şi gândiţi, "Eu aş putea savura ceva struguri şi ceva apă bună rece, dar, ştiţi, eu nu am nevoie de ea aici. Dar într-o zi vine Isus, şi acest trup îngeresc, această teofanie în care trăiesc eu..." Nu va mai veni prin pântecele unei femei, el nu va mai veni prin dorinţă sexuală; ci din cauză că El a fost născut fără dorinţă sexuală, eu voi fi înviat fără aceasta, şi El va vorbi într-o zi şi cei morţi în Cristos vor învia, şi trupul acela în care am trăit odată se va învia într-un trup glorificat, şi eu voi umbla şi voi vorbi, şi voi trăi şi mă voi bucura (aleluia), eu voi trăi prin veacurile Eterne care vor veni, prin Isus Cristos Domnul nostru. Iuh!Acolo eşti, frate, aceea-i Evanghelia!

E-181 "De aceea eu de asemenea," Pavel doar spune acum ce este el. Eu voi citi restul din aceasta iar apoi ne vom ruga pentru bolnavi. "Până la posesiune, aceasta este arvuna până la posesiune, spre laudele slavei Lui."
De aceea eu de asemenea, după ce am auzit de credinţa voastră (am auzit că voi aţi crezut acest lucru, am auzit că voi într-adevăr aţi crezut în predestinare, Viaţă Eternă, şi salvare, şi aşa mai departe) în Domnul Isus, şi dragostea pentru toţi... sfinţii,
Nu încetez să vă mulţumesc, amintindu-vă în rugăciunile mele;
Ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă poată da duhul de înţelepciune şi descoperire... cunoştinţa lui: Doar continuă să Se descopere vouă tot timpul, crescând din har în har, din putere în putere, slavă în slavă. Să nu cadă înapoi; şi, din slavă în slavă, continuă să meargă înainte. Eu voi continua să mă rog pentru voi.
Ochiul-ochii înţelegerii voastre...

E-182 Hm! Ştiţi, în Biblie a zis că voi aţi fost orbi şi nu aţi ştiut-o. Dar aici Pavel a zis, "Eu mă voi ruga ca ochii voştri de înţelegere..." Voi înţelegeţi cu inima voastră. Despre aceea vorbeşte el. Voi priviţi cu ochiul vostru, dar vedeţi cu inima voastră. Voi ştiţi asta. În ordine. "Ca Dumnezeul Slavei..." Să vedem, al-al 18-lea verset.
Ochii înţelegerii voastre fiind luminaţi; ca voi să puteţi şti care este nădejdea chemării, şi care sunt bogăţiile... slavei moştenirii lui în cei sfinţi,
Şi care este măreţia de nespus a puterii lui către noi... (iuh! Ei spun că puterea s-a dus? Puterea nici măcar nu a sosit încă) ... care cred, după lucrarea marii lui puteri,
Voi care aţi crezut până la lucrarea marii Lui puteri, eu doar mă rog ca Dumnezeu să reverse doar puterea Lui peste voi. Vedeţi?
Care el a lucrat-o în Cristos, când el l-a înviat din-pe el din morţi, şi l-a aşezat la dreapta lui proprie în... locurile cereşti,
Mult deasupra... principatelor, ... puterilor, tărie, ... stăpânire, şi ca fiecare nume care este numit, ...

E-183 Oh, oh, oh,! Căci... Nu, mai bine nu. Noi putem desigur să luăm restul nopţii la aceea.
... fiecare nume care este numit, nu numai în această lume, ci acel din lumea care va veni:

E-184 Ce este fiecare-ce este fiecare nume? "Fiecare nume al fiecărei persoane va purta Numele de ce? [Adunarea zice "Isus" – Ed.] Tot Cerul este numit Isus. Toată Biserica este numită Isus. Totul este numit Isus, căci este singurul Nume pe care Dumnezeu l-a avut vreodată. El este numit Jehovah; Jehovah-jireh, Jertfa rânduită de Domnul; Jehovah-rapha, Domnul care te vindecă; J ehovah, stindardul Domnului, Manase; şi Jehovah, diferiţi Jehovah. El este numit Luceafărul Dimineţii. El este numit Tată, El este numit Fiu, El este numit Duh Sfânt. El este numit Alfa, El este numit Omega. El este numit Începutul, El este numit Sfârşitul. El este numit Vlăstarul. Oh, El este numit... El este doar numit tot felul de titluri, dar El are un Nume.

E-185 Aceea este despre ce vorbea Matei, când El a zis, "Mergeţi de aceea şi învăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele," nu în nume, "în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Tată nu este un nume, Fiu nu este un nume, Duh Sfânt nu este un nume. Este un titlu la un nume. Este un nume al celor trei atribute care aparţin la un singur Dumnezeu. Care era Numele Lui? Îngerul a zis, "Tu Îi vei pune Numele" [Adunarea zice "Isus" – Ed.] "căci El va salva poporul Lui de la păcatul lor." Acela-i motivul că ei toţi au botezat în felul acela în Biblie. Aşa este cum Sfântul Augustin l-a botezat pe Regele Angliei, vreo-vreo sută şi cincizeci, două sute de ani după moartea lui Cristos, în Numele lui Isus Cristos. În ordine.
Cu mult deasupra... principatelor, ... puterilor, ... tărie, ... stăpânire, căci-căci fiecare nume care este numit, nu numai în această lume, ci de asemenea în cea care vine:
Şi a pus toate lucrurile sub picioarele lui, şi i-a dat să fie capul peste toate lucrurile bisericii,
Care este trupul lui, ...

E-186 Acum, dacă trupul meu are puterea peste toate lucrurile, atunci ceea ce este trupul meu este ce sunt eu. Este adevărat? Asta-i ce sunt eu, aceea este ca ce mă cunoaşteţi voi. Este adevărat? Ei bine, atunci, tot ce a fost Dumnezeu, El a turnat în Isus, căci El era plinătatea Dumnezeirii trupeşte. Este adevărat? Şi tot ce era Isus, El a turnat în Biserică, "Aceste lucruri pe care le fac Eu, veţi face toate lucrurile şi voi. Chiar mai mari decât acestea veţi face, căci Eu merg la Tatăl."
Care este trupul lui, plinătatea celui ce umple totul în toţi.

E-187 Oh, cum iubesc eu asta! Cum iubesc eu asta! Eu citeam zilele trecute o carte care era scrisă despre o călătorie unde am mers să slujesc-slujesc în Africa. Niciodată nu am citit-o înainte. Câţi aţi citit vreodată cartea, Profetul Vizitează Africa? Acolo eu priveam la un băiat Indian. Câţi aţi văzut fotografia aceea?

E-188 Am auzit un anumit evanghelist, rugându-se pentru bolnavi de vreo cinsprezece ani sau mai mult, el a zis, "Eu niciodată nu am văzut o minune înfăptuită în viaţa mea." El a zis, "Eu am văzut oameni care au zis că ei au avut dureri de cap, şi s-au vindecat. Eu am văzut oameni zicând că au avut dureri de burtă, s-au vindecat, şi aşa mai departe. Dar o minune, ceva care a creat şi a făcut ceva..."

E-189 Am gândit că băiatul acela ar fi trebuit să stea acolo şi să vadă aceea. Piciorul acelui băiat Indian a fost cam aşa de mare în jur, unul din ele. Celălalt era un picior normal ca piciorul unei fiinţe umane. Şi, dacă aţi observat, proteza lui, acolo era pantoful lui cam de patrusprezece ţoli sau cinsprezece ţoli înălţime, în felul acesta. El avea o placă de fier pe dedesubtul acestuia. Pantoful lui stătea sus pe vârful a două suporturi lungi care stăteau. El a păşit sus unde stăteam eu, ei l-au adus acolo sus. El avea două cârje. El a luat acest pantof mare de fier şi l-a lovit jos aşa. M-am uitat la piciorul lui, el era cam aşa de mare în jur.

E-190 Acum, oamenii aceia sunt Mahomedan, Mahomedani. V-aţi amintit ultima duminică când v-am citit ce au avut de scris ziarele? Eu îl am chiar aici eu însumi, din Africa, mi-a fost trimis prin misionarul nostru reîntors, Fratele Stricker. Acolo este articolul cum Billy Graham a dat înapoi asupra acesteia. Exact. Ei au lăsat pe Mahomedan să-i împingă drept în mare. Care-i situaţia? Misionarii părăsesc câmpul. La ce foloseşte să mai stea, ei doar sunt bătuţi.

E-191 Eu îl iubesc pe Billy Graham, şi cred că el este un om minunat al lui Dumnezeu. Dar cu ce ar fi trebuit Billy Graham să-l învinuiască, zicând, "Aşteaptă un minut..." dacă unii din aceşti Baptişti formali l-ar fi lăsat să o facă, eu cred că el ar fi făcut-o. Eu cred că Billy Graham este un om al lui Dumnezeu. Dar dacă el ar fi zis, "Aşteaptă un minut! Eu sunt un slujitor al Evangheliei. Tu crezi în Vechiul Testament, şi tu ai zis că Isus nu a fost nimic decât un om. Eu te provoc la o dezbatere." Eu nu cred în a lua provocările Diavolului, nu domnule, dar eu l¬aş fi provocat înapoi, şi să zic, "Haide tu şi eu să venim împreună. Eu sunt un Doctor în Divinitate," Billy Graham este un Doctor în Divinitate. "Să te provoc eu la aceasta, şi lasă-mă să-ţi dovedesc că Isus era Cristosul. Acum, când se ajunge la vindecare Divină, eu nu posed darurile acelea, dar noi avem câţiva fraţi care le au. Acum, dacă vrei să-i aduci pe oamenii aceia acolo, lasă-mă doar să chem pe unul din ei, Oral Roberts sau pe cineva, cineva care are o slujbă mare care într-adevăr ajunge acolo." Să vină acolo, şi apoi să vadă ce are loc, să zică, "Creştinismul nu este ce gândeşti că este."

E-192 Acum fiecare se simte abandonat deoarece el doar a plecat şi l-a părăsit. Desigur, acum, eu nu cred ca Diavolul să vă dea o provocare. Eu l-aş scuipa în faţă de asemeni în felul acela, şi aş fi plecat de la el. Asta-i adevărat. Dar când se ajunge la un loc unde... Billy ar fi putut-ar fi putut să-l facă pe acel Mahomedan să se simtă ca o buruiană mică în acel fel. El ar fi putut lua Biblia aceea şi să ia Isaia 9:6, şi să zică, "Despre cine vorbea el, 'Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat'? Cine era acest Om? Cine era Acesta despre care vorbea el? Cine era acest Profet? Cine era acest Mesia care trebuia să vină? Arătaţi-mi unde s-a produs El în Mahomed. 'El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirea noastră, pedeapsa care ne dă pacea era peste El, cu rănile Lui noi am fost vindecaţi.' Arătaţi-mi aceasta în Mahomed. Cum a strigat El, 'Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit Tu? Ei Mi-au străpuns mâinile şi picioarele Mele,' şi aşa mai departe? Arătaţi-mi prin propriul vostru cuvânt, propriul vostru testament." Păi, el l-ar fi bătut pe Mahomedanul acela aşa de rău încât el nu ar fi ştiut unde era. Asta-i adevărat.

E-193 Dar când ziarul a trebuit să se întoarcă în jur, aceea este ce a rănit, ce mi-a făcut inima să salte. Când a zis acolo, "Deşi Billy a trebuit să se retragă şi a făcut o retragere, cum pot Mahomedanii să zică că aceasta era greşit," a zis, "când Reverend William Branham la Durban, Africa de Sud, la minune peste minune indisputabilă, putere Divină, când zece mii de Mahomedani au căzut cu faţa în jos la o singură dată şi şi-au predat vieţile lui Isus Cristos." Absolut. Ei ştiu despre aceasta. Acei fundamentalişti ştiu despre aceasta. Să nu-mi spuneţi mie.

E-194 Odată a fost unul care a venit la Isus, a zis, "Rabi!" Voi ştiţi că el era un Fariseu. A zis, "Noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu. Noi o ştim. Noi o ştim, căci nimeni nu putea face lucrurile care le faci Tu dacă nu este Dumnezeu cu EL Noi înţelegem. Noi o ştim. Dar noi doar nu o putem mărturisi, înţelegi, căci dacă o facem, ei bine, noi vom fi scoşi afară din biserica noastră. Vedeţi, noi vom pierde prestigiul nostru." Şi astfel Isus a zis, a început să-i spună că el trebuie să fie născut din nou.

E-195 Oh băiatul acela Mahomedan, când el stătea acolo, acolo este fotografia lui. Aparatul foto nu ia o minciună. Acolo este el stând acolo, un picior cu atât mai scurt (cam patrusprezece ţoli) decât celălalt, stând pe papucul acela de fier. Am zis către el, am zis, "Vorbeşti Engleza?"

E-196 "Nu, domnule." Nu putea vorbi Engleza. Translatorul a zis, "El nu vorbeşte Engleza."
"De cât timp ai fost aşa?" Translatorul l-a întrebat.
"De la naştere."
"Poţi să-ţi mişti piciorul măcar?"
"Nu, domnule."
"Crezi tu în Isus Cristos?"
A zis, "Eu sunt Mahomedan."
Am zis, "Vrei să accepţi pe Isus Cristos dacă El te va face bine?"

E-197 "Eu voi accepta pe Isus Cristos ca Salvatorul meu dacă El mă face bine."

E-198 "Dacă El îl va face bine, acel picior va veni ca celălalt, Îl vei accepta?"
"Eu voi accepta."

E-199 "Ei bine, Dumnezeule, ce vei face Tu?" Acesta este lucrul următor; toate întrebările sunt răspunse. Frate Mike, acela este simţul. Eu am aşteptat doar un minut să văd ce va zice EL Eu am privit acolo şi l-am văzut pe băiat mergând, umblând înainte, ca pe lângă ziduri în felul acela. Am zis, "Câţi dintre voi Mahomedani îl veţi accepta? Aici este un băiat Mahomedan, uitaţi-vă la el, aşezaţi-l sus acolo." Am zis, "Voi doctorii, vreţi să vă uita ţi la el? Acolo stă el." Oh, tu ştii unde eşti atunci. Vedeţi, tu ştii unde stai. Nimeni... Acolo era el.

E-200 Am zis, "Umblă traversând pe aici, fiule." Şi ei l-au luat, iată-l venind. (Ta-lump, ta-lump.") Am zis, "Pare cam vreo doisprezece, patrusprezece ţoli mai scurt. Cam aşa."
"Da."

E-201 Am zis, Dar Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu îl poate face bine. O veţi crede voi Mahomedani şi să-L acceptaţi ca Salvator personal?"

E-202 Acolo erau mii din mâinile acelea negre care s-au ridicat peste tot în felul acela. "Ei bine, Doamne, acum este timpul." Am zis, "Tată Ceresc, dacă Tu ai răspuns cândva, răspunde-mi acum, aceasta este pentru Gloria Ta, aceasta este pentru Tine. Eu Te rog să-l faci pe acest băiat sănătos." Eu doar m-am rugat peste el în felul acela.

E-203 Am zis, "Ia-ţi jos pantoful." El s-a uitat la mine foarte ciudat, translatorul. Am zis, "Ia-ţi jos pantoful." El l-a deşiretat. Căci eu deja am văzut viziunea aceea, ce urma să se întâmple. El a luat jos lucrul acela. Când el l-a luat înapoi şi a umblat acolo spre mine, amândouă picioarele tot aşa de normale, ca şi cum amândouă umblau ca noi. Am zis, "Vrei să umbli înainte şi înapoi?"

E-204 El a început să strige în felul acela, mergând înainte şi înapoi, el nu ştia ce să facă. Umbla aşa, el a zis, "O Allah! Allah!"
Am zis, "Isus! Isus!"
Oh, oh, oh! "O Yesu, Yesu" apoi. "Yesu! Yesu," în felul acela.
Am zis, "Există ceva întrebări, ceva întrebări?"

E-205 Julius Stadsklev, câţi îl cunosc? Fratele Stadsklev care vine aici la biserică? Tocmai-tocmai a mers în Germania. A zis, "Doar un minut, Frate Branham, doar un minut." Să aducă un fotograf foarte repede. "Pot să-i fac fotografie?"
Am zis, "Serveşte-te."

E-206 "Umblă aici, ţine-ţi pantoful aici." El a stat în felul acela, a luat fotografia băiatului acolo, cu amândouă picioarele tot aşa de normale şi drepte cum puteau fi. Acolo stătea vechiul lui pantof şi proteza, în felul acela, în felul acela.

E-207 Am zis, "Câţi dintre voi Mahomedani acum respingeţi pe Mahomed ca profet, şi credeţi pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, şi să-L acceptaţi ca Salvatorul vostru personal?" Zece mii de mâini s-au ridicat în aer. Aleluia! Ei nu vor un ...

E-208 Ei încearcă să o ţină înapoi, deoarece noi eram "holy rollers," ne numesc ei, vedeţi. Doar la fel, Dumnezeu se mişcă. El îşi aşează Biserica Lui. El o face nespus de mult, abundent deasupra a tot ce putem face măcar sau gândi. El este tot aşa de mult Dumnezeu în seara aceasta cum a fost El întotdeauna.

E-209 Astfel, micuţi prieteni, lăsaţi-mă să vă spun ceva chiar acum. Oamenii mei preaiubiţi, voi de aici din această ţară, şi ceilalţi din ţările benzilor care vor fi peste mări şi oriunde sunteţi, să nu vă temeţi. Totul este în ordine. Tatăl, Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, ştia Atotul care s-ar întâmpla. Totul lucrează chiar împreună. Voi Îl iubiţi? Păstraţi-vă inima dreaptă.

E-210 Şi, amintiţi-vă, când suflarea aceasta trece din această viaţă, către voi oameni bătrâni sau către voi oameni tineri, şi voi mamelor, când voi vedeţi bebeluşii voştri, acel bebeluş fetiţă care a murit când ea încă nu avea opt zile sau cinci zile, ea va fi o femeie tânără frumoasă când o vedeţi. Acel Bunic bătrân era cu totul aşa de aplecat, el cu greu vedea unde mergea; când îl vedeţi, bunica, el va fi un tânăr frumos chipeş, tot aşa de tânăr cam în jur de douăzeci de ani, doar în splendoarea tinereţii. Şi el va fi aşa pentru totdeauna. Voi îi puteţi atinge mâna, voi puteţi da mâna cu el. Voi vă veţi arunca braţele în jurul lui, dar el nu va fi "bărbăţel," el va fi "frate." Oh, vai! El va fi aşa de mult mai mare decât un "bărbăţel." Voi credeţi că l-aţi iubit? Sigur că l-aţi iubit. Dar aceea a fost fileo; aşteptaţi până primiţi agapao. Aşteptaţi până când acea dragoste adevărată Divină prinde, şi apoi vedeţi ce este. Aceasta de aici este doar ca o grămadă veche de gunoi fumegând, nu este bună, nu este nimic de ea. Singurul lucru ce vă sfătuiesc să faceţi acum, este acesta, ai mei-mei-mei prieteni ...

E-211 Puţin mai târziu eu voi... V-ar place ca eu să reiau celelalte două capitole cândva? Domnul... eu-eu trebuie să mă odihnesc doar puţin înainte de Chatauqua. Acum, eu nu pot predica aceste lucruri în adunările acelea. Există prea multe un-... prea multe credinţe diferite. Vedeţi? Aceasta este doar biserica singură. Vedeţi? Eu nu pot... Eu am un drept să predic aici orice vreau eu. Acesta este tabernacolul meu, vedeţi, şi eu vă spun. Acum, eu cred că oamenii aceia sunt salvaţi. Da, domnule, eu într-adevăr o cred. Dar, oh, cu cât mai mult este să umbli când tu ştii unde umbli. Cât de mult, ştii, doar să ştii ce faci, vedeţi, în loc să te clatini, să te poticneşti înainte. Să stăm doar sus în Lumină, şi să umblăm în Lumină să ştii încotro eşti îndreptat. Asta-i adevărat. Domnul să fie cu voi.

E-212 Şi dacă fiecare din voi de aici acum nu a fost aşezat poziţional! Tu ai putea să nu fii nimic decât o casnică. Ei bine, tu zici, "Frate Branham, eu niciodată nu am făcut un lucru în viaţa mea. Eu nu sunt un predicator." Ei bine, poate Dumnezeu te-a adus aici să creşti o familie de copii, din familia aceea de copii poate ieşi o altă familie de copii care va fi un predicator care va trimite un milion de suflete la Cristos. Tu trebuia să fii aici. Tu eşti aici pentru un scop. Ai ştiut tu asta?

E-213 Ei bine, voi ziceţi, "Tot ce am făcut cândva era să grap peste aceşti bolovani vechi. Şi eu o luam afară în fiecare seară, nu ştiam cum să le fac copiilor mei un trai. Eu am privit la sărmanii copilaşi fără încălţăminte. Am stat şi am plâns. Eu am o trăsurică veche, şi eu şi Maw am mers la biserică." Nu te îngrijora, frate. Tu doar continuă să-L iubeşti, El are un scop pentru tine. Tu doar stai chiar în felul cum eşti, doar mergi drept înainte. Înţelegi? Tu ai putea ca niciodată să nu predici o predică, dar tu ai putea fi străbunicul unuia care o va face.

E-214 Aţi ştiut voi că Dumnezeu a creditat (să vedem acum, care era numele lui?) Levi, să plătească zeciuială când el era în coapsele lui Abraham, când Melchisedec l-a întâlnit. Câţi ştiu asta? Şi să vedem. Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Levi; care era tată, bunic, străbunic; când el era în coapse, în sămânţa străbunicului lui, Biblia l-a creditat pentru plata zeciuielii lui Melchisedec. Vai, vai, vai, vai! Frate! Oh, Eu sunt...

E-215 Acolo era un mic-acolo era un mic Englez care s-a convertit acolo într-o seară în Anglia, el a zis, "Eu sunt aşa de fericit! Eu sunt aş de fericit!"

E-216 Da, aşa de fericit să ştiu că aceea este adevărat! Şi într-o zi glorioasă, eu nu ştiu când va fi ziua aceea, dar dacă aceea a fost o viziune, eu nu spun că am fost aici. Amintiţi-vă, întotdeauna să purtaţi aceasta în minte, fie ca deţinătorii de benzi să facă la fel. Dacă am fost într-o viziune, sau dus departe în Duhul, eu nu ştiu. Dar a fost tot aşa de real cum îl ţin pe Fratele Neville uite aşa, tot aşa de real. Şi eu puteam privi şi vorbi cu oamenii aceia. Şi acolo stătea prima mea soţie, ea nu a strigat "soţul meu," ea a zis, "dragul meu frate."
Acolo stătea o fată cu care mergeam cu ani în urmă.

E-217 Poate unii dintre ai ei stau aici, Alice Lewis din Utica, foarte bună, fată Creştină regală. S-a căsătorit puţin mai târziu în viaţă, şi a avut primul ei bebeluş şi a murit la naşterea copilului. Alice Lewis, eu am mers în casa funebră să o văd. Eu doar am ajuns acasă, am auzit că ea era moartă. Eu am mers jos acolo, nimeni nu era în cameră, am zis, "Există o femeie aici, D-na..." Numele ei era Emmerke. Şi ea s-a căsătorit cu un băiat bun Creştin, şi ea era o fată bună Creştină. Eu am fost cu fata aceea peste tot, tot felul de locuri şi totul. Şi doar copii, optsprezece, nouăsprezece ani, peste tot, Creştină bună, nu am ştiut nimic despre ea decât Creştinătate veritabilă. Şi eu eram un păcătos. Dar eu mergeam cu ea. Am intrat în... Şi soţul ei era un Creştin născut din nou, bărbat adevărat. Şi eu nu am ştiut; eu am ştiut că ea era moartă, am văzut în ziar. Şi am mers jos şi ei mi-au spus. Am mers jos acolo la Coots, şi am zis, "Aveţi pe o D-nă Emmerke?"
El a zis, "Billy, ea este chiar în cameră acolo."

E-218 Am intrat acolo şi am stat acolo alături de sicriu. M-am gândit, "Alice, eu am fost în cele mai întunecate temniţe, eu am fost prin drumuri întunecate. Tu şi eu am umblat împreună jos prin drumuri şi jos dincolo pe lângă râu, când ei aveau vechile teatre plutitoare, noi şedeam acolo jos şi am ascultat acea flaşnetă. Sus şi-n jos pe alei, ce doamnă erai tu! Cum îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Odihneşte-te, sora mea dragă, odihneşte-te în pacea lui Dumnezeu."

E-219 Şi noaptea trecută în viziune, acolo venea ea alergând spre mine. Ea a zis, "Binecuvântatul meu frate," şi şi-a aruncat braţele în jurul meu. Oh, oh, frate şi soră, aceasta m-a schimbat. Eu niciodată nu mai pot fi la fel. Este aşa de real! Este doar-este tot aşa de real cum mă uit la voi, chiar aşa de real. Deci, acolo nu este teamă. Eu pot muri înainte ca noaptea să se termine.

E-220 Eu vreau să-mi cresc băieţelul meu acolo în spate, Joseph. Eu vreau să-l văd în amvon, când pot lua această Biblie... când ajung într-un loc să-l văd pe Joseph în amvon predicând ca un-ca un om tânăr umplut cu Duhul Sfânt, uns cu A Duhul lui Dumnezeu peste el. Şi eu cred că el va fi un profet. În ziua când eu-când eu-când l-am văzut cu şase ani înainte de a fi născut, vă amintiţi că v-am spus că el va veni. Amintiţi-vă cum l-am numit, chiar acolo la marginea altarului, fără să ştiu ce ziceam, dedicând bebeluşi, am zis, "Joseph, tu eşti un profet."

E-221 Şi zilele trecute stând afară în curte, el a venit înăuntru la mine, şi a zis, "Tati, are Isus o mână ca a ta?"
Şi am zis, "Ei bine, da, fiule. De ce?"

E-222 El a zis, "Eu şedeam pe bicicleta mea, uitându-mă după Sarah" (aceea este surioara lui) "să vină acasă de la şcoală." Şedea acolo afară. Eu nu-l lăsam să meargă afară pe drum, el şedea în spate în felul acesta. Şi a zis, "M-am uitat sus, şi," a zis, "când m-am uitat, acolo era o mână ca a ta, cu o mânecă albă o ţinea peste mine." Şi a zis, "Ea a mers în sus." A zis, "A fost aceea mâna lui Isus mergând în sus?" Eu m-am uitat la mama, mama s-a uitat la mine. Noi am mers jos la D-na Wood's. Ori unde este ea, şezând aici. Noi i-am pus întrebări, înainte şi înapoi, şi în toate felurile cum am putut. Aceasta a fost o viziune. El a văzut-o. Când eu pot vedea timpul micuţului Joseph stând... eu sper să trăiesc să-l văd căsătorit, dacă Isus zăboveşte.

E-223 Şi eu sunt un om bătrân, cu barba căruntă atârnând pe gâtul meu aici. Eu am trimis... Eu vreau să mai trimit încă două sau trei milioane de suflete la Cristos dacă-i posibil să pot. Este hotărârea mea să predic Evanghelia la fiecare colţ al pământului. Da, domnule. Deci, ajută-mă, Dumnezeule, eu o voi face. Astfel, când eu pot vedea timpul acela venind, Frate Mike.

E-224 Eu pot privi la timpul când Mama, Meda, eu o numesc, draga mea, vedeţi, ea este... noi îmbătrânim, văd părul ei încărunţind, şi ne vedem trecând, ştergându-ne.

E-225 Rebekah, eu sunt aşa de recunoscător pentru Rebekah. Învăţătorul ei de muzică mi-a spus serile trecute, a zis, "Doamne, dacă ea o ţine aşa, Frate Branham," zicea, "este greu de spus ce va face." Vedeţi, merge înainte în muzică. Eu o vreau, şi eu vreau... Eu vreau Sarah la orgă, Becky la pian, eu îl vreau pe Joseph în amvon.

E-226 Când eu pot vedea asta întâmplându-se, şi eu şi Mama putem să ne clătinăm înăuntru, eu pe bastonul meu vechi, într¬o seară, venind în jos pe drum, şi eu să pot privi înăuntru acolo şi să-l văd pe băiatul meu stând acolo uns cu Duhul Sfânt, predicând aceeaşi Evanghelie. Eu vreau să iau această Carte veche, şi să zic, "Fiule, iat-O, Ea este a ta. Tu să stai cu Ea, să nu compromiţi nici un Cuvânt. Tu să stai chiar cu El, dragă. Tu să, să nu-ţi pese, mie nu-mi pasă cine este împotriva ta, cine este împotrivă, Dumnezeu va fi pentru tine. Tu să predici fiecare Cuvânt chiar în felul cum este El scris Acolo, şi Tati te va vedea dincolo de râu." Mi-ar place să mă întind în jur şi să o iau în braţele mele, soţia mea, şi să trec peste Iordan.

E-227 Până în timpul acela, Dumnezeule, lasă-mă să stau pe câmp, loial! Lasă-mă! Mie nu-mi pasă cât costă, sau cât de mulţi, ce fac eu, sau acesta, acela sau celălalt. Lasă-mă să stau loial şi devotat la Cuvântul Dumnezeului cel viu, ca atunci când vine ziua aceea şi eu traversez dincolo, şi eu pot privi dincolo să zic, "Ia te uită. Oh, prietenul meu scump, fratele meu scump, sora mea scumpă."

E-228 Tânăr predicator, intră în câmp, stai în ham. Voi toţi predicatorii tineri şi lucruri, să nu staţi în jur. Să nu staţi doar şi să nu faceţi nimic. Ieşiţi acolo afară şi câştigaţi un suflet. Faceţi ceva! Mergeţi înainte, mişcaţi-vă. Nu te opri, predicator tânăr de acolo. Dumnezeu să-ţi binecuvânteze inima.

E-229 El îmi aminteşte când am fost cam de vârsta aceea, cred eu, şi poate puţin mai tânăr decât el. Eu eram numai de vreo douăzeci şi ceva de ani când am pus acea piatră de temelie acolo. Îmi amintesc că purtam o haină albastră şi o pereche de pantaloni albi, şi stăteam acolo şi am pus acea piatră de temelie cu vreo treizeci şi unu de ani în urmă. Vedeţi ce vârstă aveam, eu eram doar un băiat. Doar stăteam acolo, punând piatra aceea de temelie. Eu nu am compromis nici un Cuvânt. Eu L-am ţinut chiar exact în felul cum am pus piatra aceea de temelie. Acolo este mărturia mea zăcând acolo, unde am scris-o pe foaia din Biblie, şi am rupt-o şi am pus-o în acea piatră de temelie, şi ea încă stă acolo. Şi fie ca aceasta să fie scrisă în paginile Cuvântului Etern al lui Dumnezeu în Cer. Lasă-mă să stau devotat până la sfârşit.
Să ne aplecăm capetele acum doar un minut pentru rugăciune.

E-230 În încheierea acestei seri, încheierea acestora, un capitol, care nu este justificat. Voi ar trebui să-l aveţi pe celălalt, cum merge el înainte şi pune biserica în locul ei. Eu îl voi lua pentru voi cândva, cu voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă odihnesc doar puţin acum înainte de a merge la Chatauqua acolo, la o altă adunare mare, apoi eu traversez de acolo la Oklahoma.

Up