Înfiereav Partea V

Adoption
Data: 60-0522E | Durată: 2 oră 8 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Către prietenii noştri scumpi, noi suntem fericiţi să fim înapoi aici în biserică în seara aceasta. E puţin cald, şi astfel vom încerca să ne grăbim doar cât putem de repede, să intrăm drept în Mesaj.
Întâi, noi avem ceva anunţuri de făcut, şi o-o cerere specială de rugăciune. Eu am scrisorile voastre acolo în spate, care au fost date, şi pentru sora care simte că are tumoare pe creier. Şi a existat alta în Louisville; şi alta a unui frate lucrător, tatăl lui are un atac de inimă; şi există mulţi, mulţi oameni bolnavi în lume astăzi. Mulţi cheamă înăuntru şi noi desigur ne rugăm pentru ei din toată inima noastră, ca Dumnezeu să ne ajute.
De obicei cam nouăzeci şi cinci la sută din slujba mea este întotdeauna aceea, să mă rog pentru bolnavi, voi vedeţi, însă eu-eu doar cumva am o-cumva am o mică viziune că... Eu încă mă rog pentru bolnavi, acum, amintiţi-vă asta. Aceea merge drept înainte cu ea. Dar, oh, dacă noi putem aduce biserica unde stă poziţional, atunci, şi ajunge în ordine aşa ca să putem merge să lucrăm, vedeţi. Trebuie să fim organizaţi, vedeţi, să aducem totul împreună.
Altceva tocmai mi-a atins inima, cu câteva momente în urmă. Aceea era când un mic veteran vechi, unul din braţele lui aproape împuşcat jos, piciorul aproape împuşcat jos. El nu este pe aici să asculte la mine chiar acum. Dar un prinţ real de om, cu numele de Roy Roberson, şi unul din administratorii noştri aici la biserică, şi un Creştin bun gentleman. El a păşit chiar acolo, şi a zis, "Frate Branham, să nu uiţi Preşedintele." A zis, "M-a făcut să-mi pară aşa de rău când el a păşit," a văzut la un televizor, "el păşind jos din avion, lacrimile îi veneau în jos pe obraji, şi gura i s-a sucit într-o parte." Ştiţi, el a fost chiar acolo cu Roy şi aceia, în acea-acea luptă.
Nu contează dacă sunteţi diferiţi cu el în politică, el încă este Preşedintele nostru. Da, domnule. Pentru mine, eu-eu nu sunt nici Democrat nici Republican. Eu sunt un Creştin. Dar eu-eu vă spun, eu desigur am avut o mare admiraţie pentru¬pentru Preşedintele Dwight Eisenhower. Domnule, el a fost într-adevăr un om mare, în felul meu de-de gândire. Dacă el candida din nou, şi eu votam, eu aş vota pentru el din nou. Asta-i adevărat. Mie nu-mi pasă dacă el era-dacă el era în vârstă de o sută de ani, eu încă aş vota pentru el, căci îmi place de el. Şi să-l amintim în rugăciunile noastre în seara aceasta.
J.T., eu desigur apreciez acea adunare frumoasă, voi toţi, tu şi Fratele Willard aţi avut această săptămână. Dacă aş fi intrat din exterior, voi toţi ziceaţi, "Bine, Frate Branham acum, tu ştii, aşa-şi-aşa." Dar este mai bine doar să stau afară şi să vă ascult, nu vedeţi? [Fratele Branham râde – Ed.] În ordine. Deci, foarte bine.
Eu am ceva oferte pentru ceva biserici, dacă voi toţi le vreţi, dacă sunteţi gata să mergeţi să păstoriţi acum, dacă aveţi instruirea voastră. Şi, care, eu cred că o aveţi, şi aveţi totul stabilit jos. Eu am una în Oregon, unele în Washington, California, şi Arizona, diferite locuri. Şi dacă vreţi să luaţi vreodată o biserică sau ceva, păi, chiar aici este un loc bun de unde să începeţi, chiar aici. Şi există suflete care plâng peste tot, chiar la rezervaţiile de Indieni şi la orice vreţi voi să mergeţi. Doar să ne faceţi cunoscut, deoarece eu cred că voi băieţii sunteţi ancoraţi acum. Asta-i adevărat. Mie doar îmi place să-i văd făcând aşa.
Acolo este Fratele Ruddell acolo sus pe drum. Mergem să avem o adunare pentru el, în câteva zile. Urmează să avem o trezire, Fratele Ruddell are. Şi eu-eu îmi amintesc că eu îl împingeam în jur pe acel ins mic peste tot, încercând să-l fac să iasă în toiul muncii şi să predice. El era aşa de retras. El spunea, "Eu doar nu pot vorbi." Voi ar trebui să-l ascultaţi. Amin. Vedeţi? Voi nu ştiţi ce puteţi face dacă lăsaţi pe Duhul Sfânt să vă apuce. Asta-i adevărat.
Şi Fratele Graham Snelling în Utica, şi Fratele Junior Jackson acolo jos. Noi-noi le considerăm pe toate bisericuţele noastre surori, chiar cu noi. Noi suntem toţi împreună. Noi nu suntem în dezacord asupra învăţăturilor noastre, sau speranţele şi ţelurile noastre, învăţăturile noastre, sunt una. Noi stăm împreună, doar totul împreună. Noi suntem doar o biserică. Şi ne-ar place desigur să le avem răspândite peste tot; noi avem câteva în Africa, câteva în India, şi peste tot în jur, prin ţară. Acolo este unde îi vrem noi, răspândind Ştirile.
Şi eu văd pe aceşti tineri venind înainte, ca Fratele J.T. Parnell aici, şi-şi Fratele Willard şi ei, când ei vin înainte, inşi tineri, când eu îmbătrânesc. Dacă mai există un mâine, ei vor fi acel om de mâine. Eu vreau ca acest Mesaj să nu moară niciodată. El doar nu poate. El trebuie să trăiască înainte. Şi eu nu cred că noi mai avem prea mult să-L aducem.
Bebeluşul despre care ei spuneau că va muri, eu văd că l¬aţi avut în biserică toată ziua astăzi, soră. Aceea este foarte bine. Noi mulţumim Domnului pentru aceea, că Domnul este graţios, plin de milă. Doar continuaţi să credeţi ce vi s-a spus chiar aici, vedeţi, va fi în ordine.
Acum, vă bucuraţi de învăţătură? Vă place învăţătura? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Oh, eu-eu-eu într-adevăr cred că ne face bine. Ea ne dă puţină odihnă de la rugăciunea pentru bolnavi, şi viziuni, şi vindecare Divină. Desigur, acum, în seara aceasta noi... După serviciu, ne vom ruga pentru bolnavi din nou, deseară. Noi întotdeauna vrem să facem asta, să botezăm pe oricine la orice timp.
Câţi vă amintiţi când umblam la liniile electrice? Ei bine, eu umblam chiar prin liniile electrice, de multe ori, a trebuit să umblu treizeci de mile pe zi prin pustiu. Eu am avut două sute optzeci de mile de linie să umblu. Eu mergeam jos pe acolo, cu cămaşa în mâini, şi, oh, aşa de obosit, umblând prin junglele acelea, şi mărăcinile verzi tăiau. Am întâlnit ceva fermier bătrân şi şedeam jos sub un pom şi vorbeam cu el despre a fi botezat în Numele Domnului Isus. El zicea, "Ei bine, eu întotdeauna am vrut să fiu botezat."
Am zis, "Nu este prea departe până la pârâu." Şi el zicea...
Şi am dus pe mulţi din ei chiar acolo jos şi i-am botezat în Numele lui Isus. O luam drept în jos pe linie, tot aşa de tare cât puteam merge. Asta-i adevărat. De multe ori în hainele mele vechi de lucru, botezam pe unul, veneam chiar jos de pe un stâlp. Şedeam sus acolo lucrând pe stâlp; şi eu eram un linior, de asemeni, lucrând pe stâlp, cu un om, îi vorbeam despre Domnul. El zicea, "Păi, Billy, într-una din aceste zile eu voi veni sus la biserica voastră şi să fiu botezat."
E-1a ...?... To our precious friends, we are happy to be back here in the church tonight. A little warm, and so we'll try to hurry just quick as possible, get right straight into the message.
First, we have some announcements to make and a--a special p--prayer request. I got your letters in back there that was given, and for the sister that feels she has tumor on brain, and there was another in Louisville, and another minister's brother, his--his father has a heart attack. And there's many, many sick people in the world today. Many are calling in, and we sure do pray for them with all of our heart that God will help us.
E-2 Eu ziceam, "De ce vrei să aştepţi până atunci? Noi suntem chiar lângă râu, există belşug de apă chiar acolo." Prinde-i chiar acum. Asta-i adevărat. Acela-i timpul. Filip a zis...
E-1b Usually about ninety-five percent of my ministry is always that praying for the sick (You see?), but I'm--I just kinda got a--kinda got a little view that... I still pray for the sick now. Remember that. That goes right on with it, but oh, if we could get the--the church where positionally set and--and get in order so we can go to work. You see? Got to get organized (See?) get everything together.
Something else just struck my heart a few moments ago. That's when a little old veteran man, one of his arms almost shot off, leg almost shot off... He's not around here to listen at me just now, but a real prince of a fellow by the name of Roy Roberson, one of our trustees here at the church and one fine, Christian gentleman... He stepped just there and said, "Brother Branham, don't forget the president." Said, "It made me feel so sorry when he stepped..." Saw on a television, him stepping off of the plane, the tears coming down his cheeks and his mouth twisting sideways... You know, he was right over there with Roy and them in that--that battle.
E-3 Famenul i-a zis lui Filip, "Iată apa, ce ne împiedică?" Asta¬i adevărat. Nimic. Dacă eşti gata, acela-i timpul. Nu lăsaţi pe Diavolul să aibe o şansă să înfigă ceva acolo. Nu amâna pentru mâine lucrurile care le poţi face astăzi. Mâine ar putea să nu vină pentru tine. Îmi amintesc o dată că am făcut asta, am învăţat, m-a învăţat o lecţie. Am amânat ceva ce ar fi trebuit să fac într-o zi, iar ziua următoare era prea târziu.
E-1c No matter if you different with him in politics, he's still our president. Yes, sir. To me, I'm--I'm neither Democrat nor Republican; I'm a Christian. But I--I tell you; I've certainly had a great admiration for--for President Dwight Eisenhower. Yes, sir. He sure has been one great man in my way of thinking. If he was running again, and I was voting, I'd vote for him again. That's right. I don't care if he was--if he was a hundred years old, I'd still be voting for him, because I like him. And let's remember him in our prayers tonight.
J. T., I certainly appreciate that nice meeting you all--you and Brother Willard had this week. If I'd have walked in from the outside, you all said, "All right, Brother Branham, now you know so-and-so," but it's better just stand outside and listen at you. Don't you see? [Brother Branham laughs--Ed.] All right. Very fine.
E-4 Acum, într-adevăr eu nu vreau să vă ţin tot timpul acesta. Dar eu doar ajung aşa-aşa de răsucit, şi, nu ştiu, eu doar mă simt aşa de bine încât îmi ies din fire, aproape. Eu doar mă simt aşa de bine.
E-1d I got some offers for some churches if you all want them. If you're ready to go to pastoring now, if you got your training and, which I believe you have, and got all settled down, I got one in Oregon, and some in Washington, California, and Arizona, different places. And if you ever want to take a church or anything, why, right here's a good place to start from, right here. And there's souls crying everywhere even to the Indian reservations and whatever you want to go to. Just let us know, because I believe that you boys are anchored now. That's right. I just love to see them do that.
There's Brother Ruddell up there on the road. Going up to have meeting for him in a few days, going to have a revival, Brother Ruddell is. And I--I remember I used to push that little fellow around everywhere trying to make him get out in the harness and preach. He was so backward. He'd say, "I just can't talk." Ha. You ought to hear him. See, see? You don't know what you can do till you let Holy Spirit gets ahold of you. That's right.
E-5 Acum să ne aplecăm capetele doar un moment înainte de a ne apropia de Cuvânt.
E-1e Brother Graham Snelling in Utica and Brother Junior Jackson down there, we--we consider all them our little sister churches right with us. We're all together. We don't disagree on our doctrines; our--our hopes, our aims, our doctrines are one. We stand together just every thing together. We're just one church, and we'd sure like to have them scattered throughout. We got some in Africa, some in India, and all around over the country. We... That's where we want them, scattering the news.
And I see these young fellows coming on like Brother J. T. Parnell here, and--and Brother Willard, and them when they're coming on, young fellows when I'm getting older... If there is a tomorrow, they'll be that men of tomorrow. I don't want this message to never die. It just can't. It must live on, and I don't believe we got too much longer to bring it.
The little baby that they said was going to die, I see you've had in church all day today, sister. That's very fine. We're thankful to the Lord for that, that the Lord is gracious, full of mercy. Just keep believing what was told you right here. See? It'll be all right.
E-6 Tatăl nostru Ceresc, Tu eşti Dumnezeul cel viu, veşnic viu. Soarele care doar a apus, acelaşi soare, la care a privit Daniel când a apus, Ieremia a privit la el apunând, Adam a privit la el apunând, Isus a privit la el apunând. Şi este aceeaşi lume în care ei au trăit şi au umblat, şi Tu încă rămâi acelaşi Dumnezeu.
E-1f Now, are you enjoying teaching? You like teaching? Oh, I--I--I really think it does us good. It gives us a little rest from praying for the sick, and visions, and Divine healing. 'Course now tonight we, after the service, we'll pray for the sick again tonight. We always want to do that. Baptize anybody at any time.
How many remembers when I used to walk the power lines? Well, I've walked right through the power lines many times. Had to walk thirty miles a day through the wilderness. I had two hundred and eighty miles of line to walk. I'd go down through there, skirt in my hands, and oh, so tired, walking through them jungles and green briars cutting.
Meet some old farmer and set down under a tree and talk to him about being baptized in the Name of the Lord Jesus. He'd say, "Well, I've always wanted to be baptized."
I said, "It ain't very far to the creek."
E-7 În seara aceasta există multe cereri. Un bărbat cu tumoare pe creier, o soră se teme de acelaşi lucru. Tu eşti singura nădejde, Doamne, ce există pentru aceea. Acea tumoare a devenit dăunătoare, nu este nimic ce o poate opri. Este departe afară din accesul mâinilor doctorului. Dar în seara aceasta noi mergem cu prăştiuţa noastră, după acel miel, să-l aducem înapoi la turma Tatălui. În Numele Domnului Isus noi îndreptăm rugăciunea noastră să omorâm leul, tumoarea, vătămarea, să-i aducem în siguranţă la turmă.
E-1g And he'd say... And I've took a many a one right down there and baptized him in the Name of Jesus. Take right on down the line just as hard as I could go. That's right. Many time in my old working clothes, baptize one, come right down off of a pole. Set up there working across the pole; I was a lineman too, working across the pole, with a man, talking to him about the Lord. He'd say, "Well, Billy, one of these days I'm coming up to your church and be baptized."
I'd say, "Why do you want to wait till then for? We're right by the river, there's plenty of water right there." Catch them right now. That's right. That's the time. Philip said...
E-8 Iar noi, Dumnezeule, îl amintim în seara aceasta pe iubitul nostru Preşedinte, frate, Dwight Eisenhower al nostru. El a călăuzit ţara, Doamne, el a încercat să ne ţină afară din război. El a promis că războiul Korean s-ar sfârşi dacă el avea vreo cale să o poată face. El a promis acelor mame că va aduce băieţii aceia înapoi. Dar el a zis, "Ca eu să o fac, eu nu o pot face. Eu pot să-mi pun eforturile, dar numai Dumnezeu singur va trebui să o facă." Şi Tu ai fost cu el, Doamne, şi acum este totul stabilit. De ce nu au putut ei să o vadă în primul rând? Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să-l ajuţi. Binecuvântează acel suflet măreţ, Doamne. Şi ne rugăm ca Tu să ne alegi liderul care trebuie să urmeze. Voia Ta predestinată să se facă, Doamne.
E-3 The eunuch said to Philip, "Here's water, what does hinder us?" That's right. Nothing, if you're ready, that's the time. Don't let the Devil get a chance to wedge something in there. Don't put off for tomorrow the things that you could do today. Tomorrow might not come for you.
I remember one time I did that, learned, taught me a lesson. I put off something that I should've done one day, and the next day was too late.
E-9 Dar Acela în care noi suntem aşa de interesaţi în seara aceasta, pe lângă afacerile noastre naţionale, este acel mare şi Cel glorios care vine să stabilească o Impărăţie care nu va avea sfârşit, Domnul Isus, Fiul Tău. Atunci ei vor stivui armele, semnalele de stingere vor suna şi nu va mai fi război. Ei vor planta vii şi le vor mânca rodul. Ei vor zidi case, le vor locui. Şi nu va mai exista niciodată necaz atunci după aceea.
E-4 Now, truly, I don't want to keep you all this time, but I just get so--so wound up and I don't know. I just feeling so good, till I just get beside myself almost; I just feel so good.
Now, let us bow our heads just a moment before we approach the Word.
Our heavenly Father, Thou art the living God, ever alive. The sun that just went down, that same sun, Daniel looked at it when it set; Jeremiah looked at it setting; Adam looked at it setting; Jesus looked at it setting. And it's the same world that they lived in and walked in, and You still remain the same God.
Tonight there's many requests: a man with tumor on the brain; a sister fears the same thing. You're the only hope, Lord, there is for that. That tumor has become malignant; there's nothing can be stopped. It's way out of the reach of the hands of the doctor. But tonight we go with our little slingshot, after that Lamb to bring it back to Father's fold. In the Name of the Lord Jesus we direct our prayer to slay the lion, the tumor, the malignancy, safely to bring them to the fold.
E-10 Binecuvântează-ne acum aşa cum ne apropiem de Cuvânt. Şi, Tată, Tu cunoşti motivul că eu mă apropii de Cuvânt chiar de la această Scriptură de aici. Aceasta este din cauză că eu-eu simt că Tu vrei ca eu să o fac în acest fel, căci este voia Ta Di vină, este în ordinea Ta, este în... este ordinea zilei, să laşi oamenii să-şi găsească locul lor poziţional şi să fie gata pentru ora de bătălie. Aşa cum a zis fratele nostru în rugăciunea lui către Tine nu cu mult în urmă, "Oh, Tu ne-ai instruit aşa de mult, Doamne." Acum, Tată, dă-ne rândurile noastre. Pune-ne acolo afară la ceea ce trebuie să facem, aşa ca noi să putem fi în lucrul Tatălui. Căci noi o cerem în Numele lui Isus, Fiul Tău. Amin.
E-8 And we, God, do remember tonight, our lovely President, brother--or Dwight Eisenhower. He has guided the land, Lord; he's tried to keep us out of war. He promised the Korean War would end if he had any way he could. He promised those mothers he'd bring those boys back. But he said, "For me to do it, I can't do it. I can put my efforts, but God alone will have to do it." And You was with him, Lord, and now it's all settled up. Why couldn't they have seen that in the first place? God, I pray that You'll help him. Bless that gallant soul, Lord. And we pray that You'll choose for us the leader that is to be next. Your predestinated will be done, Lord.
But the One that we are so interested in tonight, besides of our national affairs, is that great and glorious One that's coming to set up a Kingdom that'll have no end, the Lord Jesus Thy Son. Then they'll stack arms; the taps will sound, and there'll be no more wars. They'll plant vineyards and eat the fruit of them. They'll build houses, inhabit them. And there'll never be no more trouble then after that.
Bless us now as we approach the Word. And Father, Thou knowest the reason that I'm approaching the Word from this very Scripture here. It's because that I--I feel that You want me to do it this a way, that it's Your Divine will; it's in Your order; it's in the... It's the order of the day to let the people positionally find their place and be ready for the hour of battle. As our brother said in his prayer to You not long ago, "Oh, You have trained us so long, Lord." Now, Father, give us our ranks. Put us out there to what were supposed to do, so we can be about the Father's business. For we ask it in Jesus' Name, Thy Son. Amen.
E-11 Am avut o după-amiază cam minunată în această după¬amiază, vorbind cu un doctor renumit din Louisville, felceriţa lui. Ei au auzit despre lucrurile glorioase ale Domnului. Şi tatăl ei era un doctor. Şi ea a venit acolo şi a şezut în camera mea aproape toată după-amiaza, doar a venit înăuntru, a intrat înăuntru. O persoană minunată; cam puţin greu, ştiţi, cumva neclintită. Adevărată Prezbiteriană de la început, dar a plecat cu lacrimi curgând pe obrajii ei. Oh, Dumnezeu îi are doar răsăriţi peste tot, în oficiile doctorului, în surori. Eu nu cred că există o soră în Norton Infirmary Hospital la care nu i-am mărturisit despre a avea Duhul Sfânt, şi am întrebat-o dacă a fost botezată în Numele lui Isus. Nici un doctor cu care am venit în contact, oriunde, nu. Vedeţi?
E-11 Had rather a wonderful afternoon this afternoon, talking to a famous doctor in Louisville, his nurse. They heard about the glorious things of the Lord. And her father is a doctor. And she came over and set in my room most the afternoon, just come in, dropped in, a wonderful person: rather a little hard, you know, kind of a staunch, real Presbyterian to start with, but left with tears running down her cheeks. Oh, I... God's got them just sticking everywhere in doctors' offices, and nurses. I don't believe there's a nurse in Norton's Infirmary Hospital that I didn't testify to about having the Holy Ghost, and asked her if she was baptized in the Name of Jesus. Not a doctor that I come in contact with, anywhere, nothing... See?
Tell them about It. You ain't got much time, brother. No matter how hard it seems here, just wait till you cross that last breath yonder and see, then you'll wish you had've done it. Yes, sir. Don't wait till that time; let's do it right now. This is the hour. Oh, they might disagree, and fume and fuss a little about it, but they don't mean it. They really don't mean it. They--they--they're all right. They go to fussing at you, just--just remember, they--they don't really mean it. They don't mean it. They just maybe been taught something, and they just hang to that, so you--you can see their idea. Don't fuss with them; don't fuss with no one, but just love them right into It. Then pray for them.
E-12 Spune-le despre El. Tu nu ai mult timp, frate. Nu contează cât de greu se pare aici, doar aşteaptă până când treci de acea ultimă suflare acolo şi vezi, atunci tu vei dori să o fi făcut. Da, domnule. Nu aşteptaţi până la timpul acela, să o facem chiar acum. Aceasta este ora. Oh, ei pot să nu fie de acord, şi să fumege şi să se certe puţin despre aceasta, dar ei nu o fac dinadins. Ei într-adevăr nu o fac dinadins. Ei-ei-ei sunt în ordine. Când ei merg să se certe cu voi, doar-doar amintiţi-vă, ei-ei nu o fac într-adevăr dinadins. Ei nu o fac dinadins. Ei doar poate au fost învăţaţi ceva şi ei doar se ţin de aceea, astfel voi-voi puteţi vedea ideea lor. Să nu vă certaţi cu ei, să nu vă certaţi cu nici unul, ci doar iubiţi-i chiar în Aceasta. Apoi rugaţi-vă pentru ei.
E-13 Well, I think we got down to the 9th verse; I'm not sure. I... That's a long ways from the 3rd chapter, isn't it, men? But oh, it's honey in the rock to me.
We were speaking now, remember, so we can get a little background again. And now, Brother Neville, you--you pull me a little bit now if I fail to see the time getting away, so I can have prayer for the sick. We want to get every little speck that we can in tonight. I want an altar call. I... Ending up on this which I may be able just to read the rest of it.
But the purpose of this, is seeing your position in Christ, seeing that it's not something that you just stumbled into, or something that might have, you merited somewhere, but it's what God did for you Himself. Not that you were so good that you went to a church one night, that some poor brother led you up to the altar, and it wasn't that. It was God, before the foundation of the world predestinated you to Eternal Life. When you get there that day, no wonder the forty--twenty-four elders laid off their crowns; everybody laid down their crown; everyone fell on their faces; they didn't have one thing they could say, no preacher, no elder, no nothing. All praise to the Lamb, God will gather in Him all things at that day. Oh, if we'd ever know and recognize Who that was, Who they crucified. Now, on the...
E-13 Ei bine, eu cred că am ajuns jos la versetul al 9-lea, eu nu sunt sigur. Aceea este o cale lungă de la al 3-lea capitol, nu-i aşa, oameni? Oh, Aceasta este miere în stâncă, pentru mine! Noi am vorbit acum, amintiţi-vă, aşa ca să putem obţine o mică temelie din nou. Şi acum, Frate Neville, tu-tu să mă tragi puţin acum dacă eu omit să văd timpul ducându-se, aşa ca să pot avea rugăciune pentru bolnavi. Noi vrem să luăm fiecare bucăţică din ce putem în seara aceasta. Eu vreau o chemare la altar. Sfârşind pe aceasta care eu pot să fiu în stare doar să citesc restul din ea.
E-15 We'll start at the 8th verse, to get a little background.
Wherein he has abounded towards us in all wisdom and prudence;
Having made known to us the mystery of his will...
"The mysteries of His will..." And remember how we hung on that? How many was here this morning? Let's see. How we stuck on that, "the mystery of His will." Now, it is not just a little thing; then it's a mystery. God's will is a mystery. And each man has to seek out the will of God for his or herself, God's mystery.
How do we find out? Paul, it was known to him. He said he didn't confer with any man, no flesh and blood. He went to no school, no seminary. He had nothing to do with it. But he... It was revealed to him by Jesus Christ, Who met him on the road to Damascus in a--a Light like a Pillar of Fire, and It called him. And he went to Arabia, and there dwelt three years. Oh, don't you imagine that was some time, Brother Egan? Three years Paul was down there in Arabia, rented him a little building somewhere, walking up and down the floor with all the old scrolls. They didn't have the new ones; Paul wrote them, mostly. Right in these old scrolls, how that God, at the beginning predestinated us unto Eternal Life, how that He would send Jesus, that through this Sacrifice we'd all have a right to the Tree of Life. "Those who He foreknew, He called; those who He called, He has already justified; those who He justified, He has already glorified."
God, since the beginning of the world, predestinated us to the adoption of sons. Now, the whole creation groaning, waiting for the manifestation of the sons of God. Oh, I'd imagine Paul had a wonderful time. I'd like to have been there with him, wouldn't you?
E-14 Dar scopul acesteia, este, să vedeţi poziţia voastră în Cristos, văzând că nu este ceva în care doar va-ţi poticnit, sau ceva ce s-ar putea, voi aţi meritat pe undeva, ci este ce a făcut Dumnezeu pentru voi, Însuşi. Nu că aţi fost aşa de buni că aţi mers la o biserică într-o seară, că ceva frate sărman te-a condus la altar. Şi nu a fost aceea. Acesta era Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, care te-a predestinat la Viaţă Eternă. Când tu ajungi acolo în ziua aceea, nu-i de mirare că cei patruzeci... douăzeci şi patru de bătrâni şi-au aşezat jos coroanele lor, toţi şi-au aşezat jos coroana lor, toţi au căzut pe feţele lor, ei nu aveau nici un lucru ce puteau spune, nici predicator, nici prezbiter, nici nimic. Toată lauda către Miel! Dumnezeu va aduna în El toate lucrurile în ziua aceea. Oh, dacă noi am şti cândva şi am recunoaşte Cine era acela pe care ei L-au crucificat. Acum pe...
E-18 Now, he said, "He made known to us the mystery." Get the Holy Spirit on you sometime, and start running that, and just watch how it goes. This afternoon I had, oh, about thirty minutes to study, just to look the lesson over; maybe not, I'll not say half of that, fifteen minutes between the time. And I got to running, and I thought, "The mystery, how mysterious." And the Scripture packed me back into the Old Testament, then back over into the New Testament, tied something together, see the mystery of His coming, the mystery of His will, the mystery of us setting together.
Remember, it cannot be taught in any seminary. It's a mystery. You cannot know it by education, by theology. It's a mystery that's been hidden since the foundation of the world, waiting for the manifestation of the sons of God.
E-15 Noi începem la al 8-lea verset, să punem o mică temelie.
În care el a prisosit spre noi în toată înţelepciunea şi prudenţa;
Făcând cunoscut pentru noi taina vaiei lui, ...
E-19 Tell me, my brother, tell me, my sister, when was the time that the sons of God was ever to be manifested outside of this time now? When were there ever a time in the history, this that ma--manifest the time to deliver all nature? Nature, the nature itself is groaning, waiting for the time of the manifestation. Why, before the atonement was made, before the Holy Ghost was ever poured out, before all the--all the Old Testament, on down there, there couldn't have been manifestation. It had to wait till this time. Now, all things has been brought, coming, shaping up to a headstone, to the manifestation of sons of God coming back, and the Spirit of God coming into these men, so perfectly, until their ministry will be so close like Christ's, till it'll join Him and His church together.
E-16 "Taina voiei Lui." Şi amintiţi-vă cum ne-am ţinut de aceea? Câţi aţi fost aici azi dimineaţă, să vedem. Cum ne-am ţinut de aceea, "taina voiei Lui." Acum, nu este doar un lucru mic, atunci este o taină. Voia lui Dumnezeu este o taină. Şi fiecare om trebuie să caute voia lui Dumnezeu pentru el sau ea însăşi, taina lui Dumnezeu.
E-20 How many ever studied the history of the pyramids? I guess maybe one lady here raised her hand. All right.
God wrote three Bibles. One of them was the Zodiac in the skies. That's the first Bible. Man was to look up to realize that God is from above. Follow the Zodiac; did you ever study it? It even gives every age, even the cancer age. It gives the beginning, the birth--the birth of Christ. What is the first figure in the Zodiac? The virgin. What's the last figure? Leo the lion. The first coming and the second coming of Christ, all of it is written in there.
Then the next Bible was written, was in stone, called pyramid. God wrote in the pyramids. If you study them, watch the ancient histories and wars, how they were built before the antediluvian destruction.
E-17 Cum o aflăm noi? Pavel, i-a fost făcut cunoscută lui. El a zis că el nu s-a sfătuit cu nici un om, nici carne şi sânge. El nu a mers la nici o şcoală, nici seminar. El nu avea nimic de-a face cu aceasta. Dar el... I-a fost descoperit lui prin Isus Cristos, Care l-a întâlnit pe drumul spre Damasc, într-o-o Lumină ca un Stâlp de Foc, şi El l-a chemat. Şi el a mers în Arabia, şi acolo a locuit trei ani. Oh, nu vă imaginaţi că acela a fost ceva timp, Frate Egan? Trei ani Pavel a fost acolo jos în Arabia, şi-a închiriat o clădire mică pe undeva, umblând în sus şi-n jos pe podea. Toate sulurile vechi. Ei nu le aveau pe cele noi; Pavel le¬a scris, cel mai mult. Chiar în aceste suluri vechi, cum că Dumnezeu, la început, ne-a predestinat la Viaţă Eternă. Cum că El să trimită pe Isus, ca prin această Jertfă noi toţi să avem drept la Pomul Vieţii. Pe acei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat; pe acei pe care El i-a chemat, El deja i¬a justificat; pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat. Dumnezeu, de la începutul lumii, ne-a predestinat la înfierea de fii. Acum toată creaţia suspină, aşteptând după manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Oh, mi-aş imagina că Pavel a avut un timp minunat. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo cu el. Nu aţi fi vrut?
E-23 The third was wrote on paper, the Bible, for the great, smart intellectual world to come. Now, as God has moved down through the age, we're at Leo the lion. We're at the capping of the pyramid. We're in the Book of the Revelations at the last chapter. Science says we're three minutes before midnight. Oh, think of where we're at.
And notice, let's take the pyramid; it's easy. It runs kind of like in a triangle.
When we were down here beginning at the early age of the church, after the reformation in Luther's time, just a man to say he was a Christian, either meant his life or death. They kill him for even saying he was a Christian. Therefore to go through persecution... Every age, through every time, there's been persecution. "All that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution."
In the age of Luther, it was horrible to say "a Lutheran." You was considered a fanatic and could be put to death. Many times they killed them at stakes, burn them, and everything else, for Lutherans.
E-18 Acum el a zis, "El ne-a făcut cunoscută taina." Să primiţi Duhul Sfânt peste voi cândva, şi să începeţi să Îl porniţi şi doar priviţi cum merge El. În această după-amiază eu am avut, oh, vreo treizeci de minute să studiez, doar să mă uit peste lecţie; poate nu, eu voi spune jumătate din aceea, cinsprezece minute între timp. Şi am ajuns să funcţionez, şi m-am gândit, "Taina, cât de misterioasă!" Şi Scriptura m-a dus înapoi în Vechiul Testament, apoi înapoi acolo în Noul Testament; a legat ceva împreună, vezi taina Venirii Lui, taina voiei Lui, taina de a şedea noi împreună. Amintiţi-vă, aceasta nu poate să fie învăţată în ceva seminar. Ea este o taină. Voi nu o puteţi cunoaşte prin educaţie, prin teologie. Ea este o taină care a fost ascunsă de la întemeierea lumii, aşteptând după manifestarea fiilor lui Dumnezeu.
E-26 Then the church narrowed, as like the pyramid. It come into another step of grace, which was sanctification: Wesley's time, when he protested the Anglican church, taught sanctification. It come into the minority again, then they were called a bunch of fanatics.
How many in here that was Methodist, or used to be, or was once connected with Methodist church? Half of you. Did you know the Methodist church al--almost had the Holy Ghost one time? I've went to Methodist churches and see them fall on the floor, and throw water in their face and fan them with a fan, keep the Holy Ghost from coming on them. That's right. Now, that's the truth, down in the hills of Kentucky where we had Methodists. You guys are church joiners out here. We had Methodists back there, and Baptists. We got down at the altar and beat one another in the back till we got something. We come through; we lived different after that.
But you just come up, put your name on the book, and say, "I'm a Methodist." And get the salt shaker and sprinkle a little water on you, and that's all of it. Go on out and wear shorts, makeup, run the horse races, bet, gamble, play slot machines and everything else, still good Methodists. See? That's not Methodists. That's just church joiners. That's right. Baptists, the same way, Presbyterian, on down the same way...
E-19 Spune-mi, fratele meu, spune-mi, sora mea, când a fost timpul că fiii lui Dumnezeu erau să fie vreodată manifestaţi în afară de acest timp de acum? Când a existat vreodată un timp în istorie, când ei trebuiau să manifeste timpul să elibereze toată natura? Natura, natura însăşi geme, aşteptând după timpul manifestării. Păi, înainte ca ispăşirea să fie făcută, înainte ca Duhul Sfânt să fi fost cândva turnat, înainte de tot-tot Vechiul Testament, înainte în jos acolo, nu au putut exista manifestări. A trebuit să aştepte până la acest timp. Acum toate lucrurile au fost aduse, venind, formându-se către piatra din capul unghiului, la manifestările fiilor lui Dumnezeu venind înapoi, iar Duhul lui Dumnezeu venind în aceşti oameni, aşa de perfect, până când slujba lor va fi aşa de aproape ca a lui Cristos încât aceasta îl va uni pe El şi Biserica Lui împreună.
E-29 As David duPlessis said, "Grandchildren, God don't have any grandchildren." God never had a grandchild. He's got sons, but no grandsons. That's right. You... And people that come into the Methodist church, or Pentecostal church, or Baptist church, because your mother or father was Pentecostal or Baptist, then you're a grandson. They were sons. You're a grandson. See? So God don't have anything like that. The church has a lot of that, but not--but not the--not the--not the... God doesn't.
E-2
E-30 Now, notice these, on down till it comes down now, as it becomes to the minority of the church. The Pentecostal age come in. That certainly cut off a lot of bumps. Then it... What did it do? It just left the Methodist and Lutheran all behind.
Now, the Holy Spirit's moved right on away from the Pentecostal age. What did they do? They organized, made themselves, "We are the Assemblies of God. We are the Oneness. We are the Twoness. We are the Church of God. We are the this, or that. You don't belong; you can't get into heaven 'less you got your name on our book." Oh, such nonsense. I don't care if you're a Baptist, Methodist, Presbyterian; you put your name on the Book of Life when God puts it on there. If you were predestinated to Eternal Life, God will call you some way, somehow, some--some way or other. He sure will. "All the Father has given Me will come to Me."
No matter what church you belong to, that has nothing to do it. But the denomination will never do one thing to you, but might hinder you a lot from going on with God, but it'll--it'll never do nothing else: Congregate you together with a bunch of believers and unbelievers. Of course, you hit that everywhere you go, and they even had that in heaven. So it's all right, but you're looking to your denomination. Look to Jesus; He's the One to look to.
E-21 Dumnezeu a scris trei Biblii. Una din ele a fost Zodiacul în ceruri, aceea era prima Biblie. Omul trebuia să privească sus să-şi dea seama că Dumnezeu este de sus. Urmăriţi Zodiacul, l¬aţi studiat vreodată? El chiar dă fiecare epocă, chiar epoca cancerului. El dă începutul, pri-... naşterea lui Cristos. Care este prima figură din Zodiac? Fecioara. Care este ultima figură? Leo leul. Prima Venire şi a doua Venire a lui Cristos, totul despre aceasta este scris acolo.
E-32 Now, as we're coming right down to... They had... How many... I believe this woman here raised her hand that she'd studied the pyramids. You know, the pyramid never was capped, was it? Never did have a capstone put on it. They never, couldn't even find it. They don't know what ever happened to it. Why? Why wasn't the capstone put on it, the headstone, the top of it? Because He was rejected when He come. He was the rejected Stone. That's right. But it will be capped. That's right. And then those stones that fit around that headstone, will have to be stones that'll be so completely like that stone, that'll fit it joint and every--everywhere. The pyramid is so perfect you can't run a razor blade between them, where them stones go together, such beautiful masonry. Some of them would weigh hundreds of tons up in the air, and so perfectly set together.
E-22 Apoi următoarea Biblie era scrisă, era în piatră, numită "piramide." Dumnezeu a scris în piramide. Dacă le studiaţi, urmăriţi istoriile antice şi războaiele, cum au fost ele zidite înainte de distrugerea prin potop.
E-33 That's the way God's bringing His church. We're fitly joined together, one heart and one accord. Now, somebody say, "Well, the Lutherans back there had nothing." Don't you believe it. The Lutherans will come forth in the resurrection just the same as the rest will come forth in the resurrection. Baptist, Presbyterians, and all of God's children will come forth in that resurrection. And that's the reason today people say, "Oh, well, there'll be a sweeping revival that'll go out here and save a hundred million Pentecostals and all get saved, and there'll be the rapture." You're mistaken. That rapture will be hundreds of thousands; that's right; but they'll be all made up in six thousand years of salvation too, six thousand years back. Man walks in the Light as the Light comes to him; he crosses the bridges when he find--comes to them. Now, if he refuses It, then he's left in darkness. But if he keeps moving on...
E-23 A treia a fost scrisă pe hârtie, Biblia, pentru lumea mare, deşteaptă intelectual care venea. Acum, aşa cum Dumnezeu s-a mişcat în jos prin veac, noi suntem la Leo leul. Noi suntem la vârful piramidei. Noi suntem în Cartea Apocalipsei, la ultimul capitol. Ştiinţa zice că noi suntem la trei minute înainte de miezul nopţii. Oh, gândiţi-vă unde suntem.
E-34 Now, notice, then the coming of the Lord Jesus is so close at hand, until the Spirit from way down in here, just barely justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, and now right into the time of the coming of the Headstone... The church has got to be so perfectly like Christ, until Christ and the church can unite together, the same Spirit. And if the Spirit of Christ is in you, It makes you live the life of Christ, act the life of Christ, do the works of Christ. "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Jesus said that. See? Now, we're going to have... We got a ministry coming that's just exactly like the life of Christ. What does that ministry identify? The coming of the Lord.
Look at it in the world today, and watch what Khrushchev's saying, all these other great things, and great worldwide conflicts right at hand at anytime, could go to powder at any second. That's right. And if that, we know that that's close. Any sensible person can read in the newspaper or listen to a radio, will know that that is close. Well, remember, Christ comes for His church before that happens. So how close is the coming of the Lord Jesus? Maybe before this meeting ends tonight. We are at the end time. Certainly true.
E-24 Şi observaţi, să luăm piramida, aceasta-i uşor. Ea merge cumva ca într-un triunghi.
E-36 Watch the church as it's come, as it move. Just take it in your own mind, you historians, that studies history. Look at the Lutheran church under justification, coming just so freshly from Catholicism; look at it moving. Then look at Wesley coming a little closer, into sanctification, weaving into the Scriptures. Look at right in between, the Wesley. Then the next thing come in was the Pentecostal age, and the Pentecostal age with the restoration of the gifts, the spiritual gifts. Now, look at the age coming now right up to the Headstone. See what I mean? The coming of the Lord, the made known. God and all creations is waiting for the church to positionally find its place.
E-25 Când noi am fost aici jos începând la epoca timpurie a bisericii, după Reforma în timpul lui Luther, doar un om să spună că el era Creştin, oricare însemna viaţa sau moartea lui. Ei îl omorau pentru a spune măcar că el era un Creştin. De aceea să mergem prin persecuţie... Fiecare epocă, prin fiecare timp, a existat persecuţie. "Toţi cei ce trăiesc cu evlavie în Cristos Isus va suferi persecuţie." În epoca lui Luther, era oribil să spui "un Lutheran." Tu erai considerat un fanatic, şi puteai fi dat la moarte. De multe ori ei îi omorau pe rug, îi ardeau, şi toate celelalte, pentru Lutherani.
E-37 Trouble with today, I, pretty near everyone I met... I was rolled out; we was taking... I have to have a physical examination, you know, for going overseas. You missionaries and so forth, know that. When I was taking examination, they brought me out of the room there, I'd been drinking that old, looked to me like dough meal or something, and I--I'd been drinking it. And come out there, set down, and wait for a half hour, and see whether it went out of my stomach or not. I looked across there, and there was some little woman, looked like she was just about to die. She was so--little legs and little arms. And I kept moving down from this man to that man, this man to that man, getting closer to her, till I got down to where she was. She looked like poor little thing was about to die. And I got up close to her; I said, "Pardon me, madam."
She said, "How do you do?" Oh, she was so sick.
And I said, "What's wrong?"
She said, "I went to Tucson to visit my daughter. I got sick; they can't find what's the matter with me."
And I said, "One thing I want to ask you." I said, "I'm a Gospel preacher. Are you a Christian? Are you ready to go if that hour shall come?"
And she said, "I belong to Such-and-such a church."
I said, "That wasn't the question I asked you. Are you a Christian filled with God's Spirit and ready to go when He calls you?" The woman didn't even know what I was talking about. See? Oh, what a pitiful sight the world is in.
E-26 Apoi biserica s-a îngustat, ca piramida. Ea a venit într-o altă treaptă de har, care era sfinţirea. Timpul lui Wesley, când el a protestat împotriva bisericii Anglicane, a învăţat sfinţirea. Ea a venit în minoritate din nou, atunci ei au fost numiţi o grămadă de fanatici.
E-41 Now, "make known unto us the mysteries of His will," the coming of... Let me read you something. I was reading over... Let's turn over now to "the mystery of His will." Let's turn to Hebrews here just a minute, the 7th chapter of Hebrews, I believe it is. I'd like to read you something that would just make you feel so good when we think that we're setting together in heavenly places: Hebrews the 7th chapter.
For this Melchisedec... (Now, watch.)... King of Salem, priest of the most high God...
E-27 Câţi de aici care aţi fost Metodişti, sau eraţi, sau aţi fost odată conectaţi cu biserica Metodistă? Jumătate din voi. Aţi ştiut că biserica Metodistă aproape că a avut Duhul Sfânt odată? Eu am mers la biserici Metodiste şi i-am văzut căzând pe podea, şi aruncau apă pe faţa lor şi-i ventilau cu un ventilator, să îndepărteze Duhul Sfânt să nu vină peste ei. Asta-i adevărat. Acum, acela-i adevărul, jos în dealurile din Kentucky unde noi am avut Metodişti. Voi inşilor sunteţi aderanţi de biserică aici afară. Noi am avut Metodişti acolo în urmă, şi Baptişti. Noi am mers jos la altar şi ne-am bătut unul pe altul pe spate până când am primit ceva. Noi am trecut, noi am trăit diferit după aceea.
E-42 What's the mystery now? Here's the mystery, watch this. Who is this Fellow making, knowing, the mystery of His will, this Melchisedec? I'm waiting for everybody here, the Bibles still turning. Hebrews, 7th chapter, Paul speaking, same man of Galatians...
For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God... met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
To whom also Abraham gave a part, tenth part of all; first being... interpretation, by interpretation King of righteousness... after that... King of Salem... (Who is this Fellow?)... which is, King of peace;
Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor ending of life;...
E-28 Dar voi doar veniţi sus şi vă puneţi numele în carte şi ziceţi, "Eu sunt un Metodist." Şi luaţi solniţa şi stropiţi puţină apă peste voi, şi aceea este tot. Ieşiţi afară şi purtaţi pantaloni scurţi, machiaje, alergaţi la cursele de cai, pariaţi, jucaţi cărţi, jucaţi jocuri mecanice şi toate altele, încă Metodişti buni, vedeţi. Aceea nu este Metodist. Aceia sunt doar aderanţi de biserică. Asta-i adevărat. Baptiştii, la fel, Prezbiterienii, înainte în jos la fel.
E-43 Who was this Man? Who was He? He never had a father; He never had a mother; He never had when He begin, or He never did have a time He'd ever die. He met Abraham coming from the slaughter of the kings. What was he doing? He went out to get Lot, his lost brother, to bring him back. And he slaughtered the kings; which, them kings had slaughtered; I believe ten or fifteen kings, and their kingdoms. But Abraham armed his servants and went after him, separated himself by night. See when he caught him? In the nighttime. Oh, brother, we're working in darkness now; the only Light we have is the Gospel Light. But he separated himself, and caught him, and brought him back. And on his road back, after the battle was over...
Let's go to Genesis 14, just a minute, to get the story more plainer. Let's go over here in Genesis, the four... I believe it's the 14th, Genesis 14. Yes, let's take Genesis 14:18, begin. Let's start just a little before that. Let's start, yeah, the 18th verse, Genesis 14:18, "And Melchisedec..." Now, that's Abraham returning now from the slaughter of the kings. Came back, on his road back, bringing back Lot, all the people that they had taken away...
E-29 Aşa cum a zis David duPlessis, "Nepoţi, Dumnezeu nu are nepoţi." Dumnezeu niciodată nu a avut un nepot. El are fii, dar nu nepoţi. Asta-i adevărat. Voi... şi oamenii care vin în biserica Metodistă, sau biserica Penticostală, sau biserica Baptistă, deoarece mama sau tatăl tău era Penticostal sau Baptist, atunci tu eşti un nepot. Ei au fost fii. Tu eşti un nepot, vedeţi. Deci Dumnezeu nu are nimic în felul acela. Biserica are mulţi din aceia, dar nu-dar nu-nu-nu... Dumnezeu nu are.
E-45 All like David, who went and got the... What did David do? Took the little slingshot, went out, and grabbed this little lamb out of the lion's mouth. Think of a slingshot, going after a lamb. Who in the world would do that? Tell me what man in here would do it, rise up your hand. I'll tell you right quick you're wrong. You didn't see me put mine up. No, I wouldn't go after him with a .30-06, hardly. But he went after him with a slingshot, a little piece of leather like, with two strings on it, winding around. Because, and when it come time for Goliath to make his boast, he went after Goliath, and he said, "The God of heaven has let me deliver a lamb out of the mouth of the lion, out of the mouth of a bear." He knew it wasn't a slingshot. It was the power of God that went with him. He was the One that brought that lamb back.
E-30 Acum, observaţi pe aceştia, înainte în jos până când vine jos acum, aşa cum devine la minoritate, biserica. Epoca Penticostală a venit înăuntru. Aceea desigur a tăiat multe denivelări. Apoi ce a făcut ea? Ea doar i-a lăsat pe Metodişti şi Luterani tot în urmă.
E-46 And that's what we say today. God's got Davids sticking around (Yes, sir.), that's feeding Father's sheep. And once in a while a tumor will come, or a cancer will come, or something, and jump plumb out of the hands of the doctor. That won't stop that David; he'll go right on out there after that fellow, with a little slingshot of: "Ask anything in My Name; it shall be given." I don't care; doctors can laugh; and everybody else can make fun of him; he'll go after him anyhow, bringing that sheep back to the fold. Yes, sir. "It's God's child, take your hand off of him."
Knock this lion down, then the lion rose up; he grabbed him by the beard and killed him: a little bitty ruddy boy, probably weigh eighty or ninety pounds.
E-31 Acum Duhul Sfânt s-a mişcat drept înainte departe de la epoca Penticostală. Ce au făcut ei? Ei s-au organizat, s-au făcut, "Noi suntem Adunările lui Dumnezeu. Noi suntem Unitarienii. Noi suntem Duotarienii. Noi suntem Biserica lui Dumnezeu. Noi suntem Acesta, sau Acela. Voi nu aparţineţi, voi nu puteţi ajunge în Cer fără să aveţi numele în cartea noastră." Oh, aşa nonsens! Mie nu-mi pasă dacă eşti un Baptist, Metodist, Prezbiterian, tu îţi pui numele în Cartea Vieţii când Dumnezeu îl pune acolo. Dacă tu ai fost predestinat la Viaţă Eternă, Dumnezeu te va chema într-un fel, cumva, ceva-într-un fel sau altul. El sigur te va chema. "Toţi care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine." Nu contează la ce biserică aparţineţi, aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Dar cultul nu-ţi va face niciodată nici un lucru, ci te va putea împiedica mult de la a merge înainte cu Dumnezeu, dar el-el nu va face nimic altceva. Te adună împreună cu un grup de credincioşi şi necredincioşi. Desigur, voi atingeţi aceea oriunde mergeţi, şi ei au avut aceea chiar în Cer. Deci, este în ordine, dar voi priviţi la cultul vostru. Priviţi la Isus, El este Acela la care să priviţi.
E-47 Now, watch. Melchisedec, the King of Salem, which is King of Peace, which actually Salem lays across the hill. It's the King of Jerusalem, Who it was. That's exactly Who it was, King of Jerusalem, which Jerusalem was first called Salem, which was peace; that was Jerusalem first, before it was called Jerusalem. He was the King of Jerusalem. He was the King of righteousness, the King of peace, the King of Salem. He had no father; He had no mother; He had no beginning of days; He had no ending of life; He had no descent. Ha, ho, ho, ho, ho. Who is this Fellow? Watch Him.
After the battle was over, after the victory was won, watch what He said. "And Melchisedec..." 18th verse, the 14th chapter, Genesis.
And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God.
And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God, possessor of heavens and earth:
And blessed be the most high God, which has delivered thine enemies into thy hand. And he gave him a tenth of all.
Let's read a little farther.
And the king of Sodom said unto Abraham, Give me the persons, and take the goods for thyself.
And Abram said unto the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the LORD, the most high God, the possessor of heavens and earth... (Listen how he abbreviated that, hmm, how he give it to him.)
That I will not take from a thread even to a shoelatch, and that I will not take any thing, (not any thing)... that... and...?... that, and that of thine, lest thou should say, I have made Abram rich:
Save only that which the young men eat,...
E-32 Acum aşa cum noi venim drept în jos la... ei au avut... Câţi... Eu cred că această femeie de aici şi-a ridicat mâna că ea a studiat piramidele. Voi ştiţi, piramida niciodată nu a fost acoperită cu vârf. A fost? Niciodată nu a avut piatra din capul unghiului pe ea. Ei niciodată, nici măcar nu au putut-o găsi. Ei nu ştiu ce i s-a întâmplat. De ce? De ce nu a fost pusă piatra din capul unghiului pe ea, piatra din cap, pe vârful ei? Pentru că El a fost respins când El a venit. El a fost Piatra respinsă. Asta-i adevărat. Dar ea va fi pusă în vârf. Asta-i adevărat. Şi apoi pietrele acelea care se potrivesc în jurul acelei Pietre din capul unghiului, vor trebui să fie pietre care vor fi aşa de complet ca acea Piatră, care i se va potrivi, unită peste-peste tot. Piramida este aşa de perfectă încât nu puteţi băga nici o lamă de ras între ele, unde pietrele acelea merg împreună. Aşa zidărie frumoasă. Unele din ele ar cântări sute de tone sus în aer, şi aşa de perfect aşezate împreună.
E-49 Notice, this Melchisedec, as soon as He met Abraham coming from the slaughter of the kings... The mystery of God now being made known, Who was He? Nobody... They can't find any history of Him, because He didn't have any father; He didn't have any mother; He never had any time He began; He never had any time He'd ever die; so ever Who He was is still alive. He never did have a beginning, so He couldn't have been nobody else but El, Elah, Elohim; self-existent, self-abiding, Almighty God.
Jesus had a Father; Jesus had a Mother; Jesus had a beginning of days; Jesus had an ending of earthly life. But this Man had neither father nor mother (Amen.), no father nor mother. Jesus had both Father and Mother. This Man had neither father nor mother. Amen. And what did He do? After the battle was over, after Abraham had took his position...
After the church takes its position, we're called to the adoption of sons by the Holy Spirit. And when each man takes his position, what God has called him to do, and stand to the end of the road, going after the lost...
E-33 Acela-i felul cum aduce Dumnezeu biserica Lui. Noi suntem potrivit uniţi împreună, o inimă şi un acord. Acum cineva zice, "Ei bine, Luteranii acolo în urmă nu au avut nimic." Să nu o credeţi. Luteranii vor veni la înviere tot la fel cum vor veni înainte restul la înviere. Baptişti, Prezbiterieni, şi toţi copiii lui Dumnezeu, vor veni în învierea aceea. Şi acela-i motivul că astăzi oamenii zic, "Oh, ei bine, acolo va fi o trezire rapidă care va merge aici afară şi va salva o sută de milioane de Penticostali. Ei toţi vor fi salvaţi şi acolo va fi Răpirea." Voi sunteţi greşiţi. Acea Răpire va fi de sute de mii, asta-i adevărat, dar ei vor fi o alcătuire din şase mii de ani de salvare de asemeni, şase mii de ani în urmă. Omul umblă în Lumină aşa cum Lumina vine la el, el trece podurile când el ajunge la ele. Acum, dacă el O refuză, atunci el este lăsat în întuneric. Însă dacă el continuă să meargă înainte!
E-52 First, Paul takes all the scare out of it. So now, if you're called, if you're not just worked up in your mind by some kind of theology; if you're really borned of the Spirit, then God predestinated you before the foundation of the world, put your name on the Lamb's Book of Life; and now we come together to set in heavenly places in Christ Jesus: "A holy people, a holy nation, a peculiar people, royal priesthood, offering spiritual sacrifices unto God, that is, the fruits of our lips giving praise to His Name."
People come in and say, "Them people are crazy." Sure they are; the wisdom of God is foolish to man, and the wisdom of man is foolish to God. They're contrary, one to the other.
E-34 Acum, observaţi, atunci Venirea Domnului Isus este aşa de aproape la îndemână încât Duhul de jos de tot de aici... doar numai justificare, sfinţire, botez al Duhului Sfânt, şi acum chiar în timpul venirii Pietrei din capul unghiului. Biserica trebuie să fie aşa de perfect ca şi Cristos încât Cristos şi Biserica se pot uni împreună, acelaşi Duh. Şi dacă Duhul lui Cristos este în voi, El vă face să trăiţi viaţa lui Cristos, să acţionaţi viaţa lui Cristos, să faceţi lucrările lui Cristos. "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Isus a zis aceea. Vedeţi? Acum noi vom avea, noi avem o slujbă care vine care este întocmai exact ca viaţa lui Cristos. Ce identifică acea slujbă? Venirea Domnului.
E-54 But a real Spirit-filled church, full of power of God, setting together in heavenly places, offering spiritual sacrifices, praises of God, the Holy Spirit moving among them, discerning sin, and calling out the things that's among them that's wrong, straightened out and making it flat and level... Because why? Always in the Presence of God is that bloody Sacrifice.
Now, remember, we went through it this morning. You wasn't saved by the Blood; you're kept saved by the Blood. But you were saved by grace, through faith, believing it. God knocked at your heart, because He predestinated you. You looked up, and believed it, accepted it. Now, the Blood makes an atonement for your sins.
Remember, I said, "God does not condemn a sinner for sinning." He's a sinner to begin with. He condemns a Christian for sinning. And then because He has condemned him, Christ took our condemnation. So there's no condemnation to them which are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. And if you do anything wrong, it isn't willfully. You don't sin willfully. A man that sins willfully, goes out and willfully sins, never come into that Body yet. But a man that's once in there, he's dead, and his life is hid in God through Christ, sealed by the Holy Ghost, and the devil can't even find him; he's so far back in there. He would have to come out of there before the devil can ever get in, for you are dead.
E-35 Priviţi la aceasta în lume astăzi, şi priviţi ce spune Khrushchev, toate celelalte lucruri mari, şi mari conflicte în întreaga lume chiar aproape, la orice timp, pot merge în pulbere în orice secundă. Este adevărat. Şi dacă aceea, noi ştim că aceea este aproape. Orice persoană sensibilă poate citi în ziar sau să asculte la un radio, şi ştie că aceea este aproape. Ei bine, amintiţi-vă, Cristos vine după Biserica Lui înainte ca aceea să se întâmple. Deci cât de aproape este Venirea Domnului Isus? Poate înainte ca această adunare să se termine în această seară. Noi suntem la timpul sfârşitului. Desigur este adevărat.
E-56 Tell a dead man he's a hypocrite and see what happens. Kick him on the side and say, "You old hypocrite, you..." He'll not say a word. And that's right; he'll just lay there. And a man that's dead in Christ, you can call him hypocrite, call him anything you want to; he'll never rise up about it. If anything, he'll slip off somewhere and pray for you. That's right.
But, oh, some of them's very much alive. That's what I think about; we're supposed to bury dead people. Them that's dead in Christ, we bury them in water. Sometimes we bury too many people that's alive: too much malice and strife, and there's too much in the church. But we can't separate that, but God does. He knows His people. He knows His sheep. He knows every voice. He knows His children. He knows who He can call out; He knows who He's predestinated. He knows who He's given these things to, what He's making Hisself known through. How He... God can put confidence in His children on what to do, knowing that they will do exactly. You believe God does that?
E-36 Priviţi biserica aşa cum a venit, aşa cum se mişcă. Doar luaţi-o în mintea voastră proprie, voi istoricii care studiaţi istoria. Priviţi la biserica Luterană sub justificare, venind doar aşa de proaspăt din Catolicism, priviţi la ea mişcându-se. Apoi priviţi la Wesley venind puţin mai aproape, în sfinţire, croindu-şi drum în Scripturi. Priviţi chiar la mijloc, Wesley. Apoi următorul lucru care a venit era epoca Penticostală. Şi epoca Penticostală era reaşezarea darurilor, darurile spirituale. Acum, priviţi la epoca care vine acum drept sus la Piatra din capul unghiului. Vedeţi ce vreau să spun? Venirea Domnului, a face de cunoscut. Dumnezeu afară din toate creaţiunile aşteaptă ca biserica să-şi găsească poziţional locul.
E-58 Why, Satan said to--to Job one day--or said to God one day, "Yeah, You got a servant."
God said, "There's none in the earth like him. He's a perfect man," had confidence in him.
Satan said, "Oh, yes, he's got everything easy. Let me have him a little while; I'll make him cuss You to Your face."
He said, "He's at your hands, but don't you take his life." See? And he done everything but take his life.
But, oh, Job, instead of... What did he do? Did he cuss God when God took his children, when he done all these evil things to him, and everything? Job didn't question. He fell on his face and worshipped (Hallelujah.), said, "The Lord gave, and the Lord taken away; blessed be the Name of the Lord." There you are.
God knowed His trust in Job. God knows how much He can trust you. He knows how much He can trust me. But what we're speaking of now is placing this child.
E-37 Necazul astăzi, eu... cam a pro a pe fiecare pe care-l întâlnesc. Am fost dus pe rotile, noi vorbeam... eu trebuie să am o examinare fizică, ştiţi, dacă noi mergem în străinătate, voi misionarii şi aşa mai departe ştiţi asta. Când am luat examinarea ei m-au adus afară din cameră acolo, eu am băut acel vechi... mi s-a părut ca pasta, sau făina, sau ceva, şi eu-eu am băut-o. Şi am venit acolo afară, am şezut jos, am aşteptat pentru o jumătate de oră şi să vadă dacă a ieşit din stomacul meu sau nu. M-am uitat pe acolo, şi acolo era ceva femeie mică, se pare că ea era aproape gata să moară. Ea era aşa ... picioare mici şi mâini mici. Şi am continuat să mă mişc jos de la acest om la omul acela, acest om la acel om, ajungând mai aproape de ea, până am ajuns jos unde era ea. Ea arăta sărmana de ea că era gata să moară. Şi am ajuns aproape de ea, am zis, "Scuză-mă, doamnă."
Ea a zis, "Cum sunteţi?" Oh, ea era aşa de bolnavă!
Şi am zis, "Care-i necazul?"
E-64 Now, when the Bible--when the battle is all over, when everything is finished, then what is the next thing we do? What is the thing we do after the battle's over? Did you know what we do? We meet Melchisedec. Let's turn, Matthew 16:16, right quick, see if that's right or not. Saint Matthew, 16th chapter and 16th verse, I'm pretty sure that's right, Matthew 16:16. Matthew 6... No, that's wrong, couldn't be that close, 26:26. 'Cause 16 here, He's talking to Simon Peter. Pardon me, I didn't mean to say that. 26:26, 'cause just the last supper, that's what I'm trying to get to. Matthew the 26th chapter and the 26th verse, now we got her; here we are, at the last supper.
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to His disciples, and said, Take, eat; this is my body.
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
For this is my blood of the new testament, for--which is shed for many for the remission of sins... (S-i-n-s, sins, Christians who does things wrong)
All right, but--but listen, 29th verse...
... I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine, until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom.
What? The same thing Melchisedec did after Abraham had got his position, set his men in order, and won the battle, and had come home, and Melchisedec come out with bread and wine. After the battle's over, then we'll eat the wedding supper with the Lord Jesus in the new world. Oh, blessed be the Name of the Lord. All right.
E-38 Ea a zis, "Am mers la Tucson să-mi vizitez fiica. M-am îmbolnăvit, ei nu pot să afle ce-i rău."
E-67 The mysteries of His will, according to His good pleasure... (Back over now again in Ephesians 9)... which he has purposed in Himself:
That in the dispensation of the fulness of time...
And remember that, we just passed over it: Ephesians, 1st chapter, 10th verse.
That in the dispensation of the fulness of time...
Now, we learned that the fullness of time is waiting for what? The fullness of all time, the time that when sin will cease, the time when death will cease, the time when sickness will cease, the time when sin will cease, the time when all of the perversions and perverted things that the Devil has perverted will cease, when time itself shall cease. Watch.
That in the dispensation of the fulness of time that he might gather... in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on the earth; even in him:
"Gather all things through Christ..." As I said this morning, all the little nuggets that we find, these great little things, you can polish them in Genesis; you can polish them in Exodus; you can polish them in Leviticus, and bring them through; and in Revelations they'll end up being Jesus. You take Joseph; you take Abraham; you take Isaac; you take Jacob; you take David; you take any of those nuggets, those men of God, and see if you don't see Jesus Christ displayed in each one of them. "That He might gather all things into One, Christ Jesus."
E-39 Am zis, "Un lucru vreau să te întreb." Am zis, "Eu sunt un predicator al Evangheliei. Eşti tu o Creştină? Eşti gata să te duci dacă va veni ora aceea?"
Şi ea a zis, "Eu aparţin la o biserică Aşa-şi-aşa."
E-71 Now, a little farther now, now that 11th verse...
In whom also we have obtained an inheritance,...
Oh, "an inheritance..." Somebody has to leave you something to inherit it. Is that right? An inheritance, what inheritance do we have? What inheritance did I have? I didn't have any. But God left me an inheritance when He put my name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world.
Oh, you say, "Now, wait a minute, brother, Jesus did that when He died for you." No, He never. Jesus come to purchase that inheritance for me. Read the very next ver, or very next line.
I--in whom we also have obtained apparent... obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own good will:
E-40 Am zis, "Nu aceea a fost întrebarea care ţi-am pus-o. Eşti tu o Creştină umplută cu Duhul lui Dumnezeu şi gata să te duci când El te cheamă?" Femeia nici măcar nu ştia despre ce vorbeam. Vedeţi? Oh, în ce privelişte jalnică este lumea!
E-74 God, before the foundation of the world, as we've took it down through the lesson, you people: How we seen God was self-existence, how that in Him was love. In Him was to be God; there was nothing to worship Him. In Him was to be a Father; there was... He was by Himself. In Him was to be a Saviour: nothing lost. In Him was to be a Healer. That's the attributes of Him. There was nothing there. So His Ownself, His own good counsel produced these things, that He might through this one Man, Christ Jesus, gather it all together again. Oh, eye has not seen ears not... No wonder it's a mysterious thing.
E-41 Acum, "ne-a făcut cunoscut tainele voiei Lui," venirea... Să vă citesc ceva. Eu citeam acum acolo... Să întoarcem acum acolo la "taina voiei Lui." Să întoarcem la Evrei aici doar un minut, al 7-lea capitol din Evrei, eu cred că este. Şi mi-ar place să vă citesc ceva care doar v-ar face să vă simţiţi aşa de bine când ne gândim la noi şezând împreună în locurile Cereşti. Evrei, al 7-lea capitol.
Căci acest Melchisedec, (acum priviţi) împărat al Salemului, preot al Dumnezeului cel prea înalt, ...
E-75 Look, "has predestinated us unto this inheritance..." If I'm a right inheritance of something, if God is knocking at my heart and saying, "William Branham, I called you a long time ago before the foundation of the world to preach the Gospel," I have an inheritance, an inheritance of Eternal Life. Now, God sent Jesus to make that inheritance real to me, because there was nothing I could do to--to inherit it. It was blank; it was valid; there's nothing I can do. But in the fullness of time God sent, in His Own good time, Jesus the Lamb, slain from the foundation of the world. His Blood was shed, that I might go to my inheritance. To be what, what inheritance? To sonship, to be a son of God.
E-42 Care este taina acum? Iată taina, priviţi aceasta. Cine este acest Ins, "făcând, cunoscând, taina voiei Lui," acest Melchisedec? Eu aştept pentru fiecare aici, Bibliile încă se deschid. Evrei, al 7-lea capitol, Pavel vorbeşte, acelaşi om din Galateni.
Căci acest Melchisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului prea înalt, ... l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la măcelărirea împăraţilor, şi l-a binecuvântat;
Căruia Abraham de asemenea i-a dat o parte, a zecea parte din toate; întâi fiind interpretare, prin interpretare Împărat al neprihănirii, ... după aceea... Împărat al Salemului, (Cine este acest Ins?) care este, Împărat al păcii;
Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, ne având nici început al zilelor, sau sfârşit al vieţii; ...
E-76 And now, this may just choke you to death. But did you know that men that are sons of God are amateur gods? How many ever knowed that? How many knows that Jesus said so? The Bible, Jesus said, "Did not your law say itself that you are gods? And if you call them gods..." Which, God said in Genesis 2 that they were gods, because they were--had full domain over the dominion of the world. He give him dominion over all things. And he lost his godship; he lost his sonship; he lost his domain; and Satan took it over. But, brother, we are waiting for the manifestations of the sons of God, who'll come back and take it over again. Waiting for the fullness of time, when the pyramid gets up to the top, when the full sons of God will be manifested, when the power of God will walk out (Hallelujah.) and will take every power that Satan's got away from him. Yes, sir, it belongs to him.
E-43 Cine era acest Bărbat? Cine era El? El niciodată nu a avut un tată, El niciodată nu a avut o mamă, El niciodată nu a avut când El a început, sau niciodată nu a avut un timp ca El să moară vreodată. El l-a întâlnit pe Abraham venind de la măcelărirea regilor. Ce făcea el? El a ieşit să-l ia pe Lot, fratele lui pierdut, să-l aducă înapoi. Şi el a măcelărit regii; care, pe acei regi i-a măcelărit; eu cred că zece sau cinsprezece regi, şi regatele lor. Dar Abraham şi-a înarmat slujitorii şi a mers după el, s-a separat noaptea, vedeţi, când l-a prins în timpul nopţii. Oh, frate, noi lucrăm în întuneric acum, singura Lumină ce o avem este Lumina Evangheliei. Dar el s-a separat, şi l-a prins şi l-a adus înapoi. Şi pe drumul lui înapoi, după ce bătălia s-a terminat!
E-77 He's the Logos that went out of God; that is true; that was the Son of God. Then He made man that little god. And He said, "If they call those who the Word of God came to, the prophets, if they call them gods who the Word of God came to..." And God said so Himself that they were gods. He told Moses, "I made you a god, and made Aaron your prophet." Amen. Whew. I--I may act like a religious crank, but I'm not. Oh, when your eyes can come open and see those things...
All right. He made man a god, a god in his domain. And His domain goes from sea to sea, from shore to shore. He has the control of it.
And when Jesus came, being the one God without sin, He proved it. When the winds blowed, He said, "Peace, be still." Amen. And when the tree, He said, "No man eat from thee."
"Verily, I say unto you, you, that's little gods, if you'll say to this mountain, 'be moved,' and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you've said."
E-44 Să mergem la Geneza 14, doar un minut, să facem povestea mai clară. Să mergem aici în Geneza, al patru-... Eu cred că este al 14-lea, Geneza 14. Da, să luăm Geneza 14:18, începem. Să începem doar puţin mai înaine de aceea. Să începem, da, al 18-lea verset, Geneza 14:18, "Şi Melchisedec..." Acum, acela era Abraham întorcându-se acum de la măcelul împăraţilor. A venit înapoi, pe drumul lui înapoi, aducând înapoi pe Lot, toţi oamenii pe care ei i-au luat. Toţi!
E-80 Go right back to Genesis, to the original; what is it? Now, the world and nature is groaning, crying; everything's a moving what? For the manifestation of the sons of God, when true sons, born sons, filled sons speak and their word is backed. I believe we're on the border of it right now. Yes, sir. Say to this mountain, let it be so.
"Brother, I--I desire so-and-so, a certain thing done. I'm a believer in Jesus Christ."
"I give it to you in the Name of the Lord Jesus Christ." Amen. There's a manifestation.
"Oh, brother, my crops are burning up out yonder. I haven't had any rain."
"I'll send you a rain in the Name of the Lord God...?... bless your crop." Oh, waiting, groaning, all nature, waiting for the manifestations of the sons of God. God ordained it at the beginning. He gave man the domain.
E-45 Ca David, care a mers şi a luat... Ce a făcut David? A luat prăştiuţa, a mers afară şi a smuls acest mieluşel din gura leului. Gândiţi-vă la o praştie, mergând după un miel. Cine în lumea asta ar face aşa? Spuneţi-mi ce om de aici o va face, ridicaţi-vă mâna. Eu vă voi spune foarte repede că sunteţi greşiţi. Voi nu ma-ţi văzut ridicând-o pe a mea. Nu, eu nu aş merge după el cu una de treizeci-zero-şase, cu greu. Dar el a mers după el cu o praştie, o bucăţică ca de piele, cu două corzi pe ea, învârtind-o în jur. Deoarece... Şi când a venit timpul pentru Goliat să se mândrească, el a mers după Goliat, şi a zis, "Dumnezeul Cerului m-a lăsat să scap un miel din gura unui leu, din gura unui urs." El ştia că aceasta nu era o praştie. Era puterea lui Dumnezeu care a mers cu el. El era Acela care a adus mielul înapoi.
E-85 He gave Jesus Christ, and Jesus gave it in His Name, with this assurance, "Ask the Father anything in My Name, and I'll do it." Oh, Brother Palmer. Waiting for the manifestations of the sons of God, the position, the church...
As I said, the Book of Ephesians is the Book of Joshua, and Joshua placing the people where they belong. Now, if they wouldn't stand still, and he put Ephraim here, and said he run over on Manasseh's land. And this one would come back a fussing and stewing, how they ever going to get along? When one said, "I'm a Baptist; I'm a Methodist; I'm a Pentecostal; I'm oneness; I'm twoness; I'm So-and-so." how you going to do it? Stand still.
God's wanting to place His church, sons and daughters of God. God, let me live to see it, is my prayer, so close till I can just feel it with my hands almost, look like; it's right there. That's what I've longed to see, waiting for the time when walk down the street; there lays a cripple laying there from his mother's womb, "Silver and gold have I none...?..." Oh, waiting for the manifestations of the sons of God (Hallelujah.), when God will make Hisself known, when they'll stop sickness, they'll stop cancer, they'll stop diseases.
E-46 Şi aceea-i ce spunem noi astăzi. Dumnezeu are Davizi ţinându-se în jur, da domnule, care hrănesc oile Tatălui. Şi din când în când o tumoare va veni, sau un cancer va veni, sau ceva, şi sare drept afară din mâinile doctorului. Aceea nu-l va opri pe acel David, el va merge drept înainte acolo afară după acel ins, cu o prăştiuţă, de, "Cereţi orice în Numele Meu, aceasta vă va fi dată." Mie nu-mi pasă, doctorii pot râde, fiecare altul poate face haz de el, el va merge după el oricum, aducând oaia aceea înapoi la stână. Da, domnule. El este copilul lui Dumnezeu, ia¬ţi mâna de pe el! Trânteşte jos acest leu, apoi leul s-a ridicat, el l-a apucat de barbă şi l-a ucis; un băieţaş mititel roşcovan, poate cântărea optzeci sau nouăzeci de livre.
E-88 You think cancer's something? The Bible said there's coming a time when men will rot right in their flesh, and the buzzards will eat off of carcasses before they even die. Cancer's a toothache to what's a coming. But, remember, that horrible thing was forbidden in that day to touch those who had the Seal of God. That's what we're striving for now, to get in and be positionally placed into the Kingdom of God before these horrible plagues strike. Oh, how good. The dispensation of time, fullness of time, the i--inheritance...
In whom we also... obtained... inheritance, being predestinated...
E-47 Priviţi. Melchisedec, Împăratul Salemului care este Împărat al Păcii, care de fapt Salemul stă peste deal. Este Împăratul Ierusalimului, Care a fost. Aceea este exact Cine a fost, Împăratul Ierusalimului. Căci, Ierusalimul a fost numit întâi Salem, care era pace; acela era Ierusalim întâi, înainte de a fi numit Ierusalim. El era Împăratul Ierusalimului. El era Împăratul neprihănirii, Împăratul păcii, Împăratul Salemului. El nu avea tată, El nu avea mamă, El nu avea început al zilelor, El nu avea sfârşit al vieţii, El nu avea obârşie. Oh, oh, oh! Cine este acest Ins? Priviţi-L. După ce s-a terminat bătălia, după ce victoria a fost câştigată, priviţi ce a zis El. "Şi Melchisedec," al 18-lea verset, al 14-lea capitol, Geneza.
Şi Melchisedec împărat al Salemului a adus pâine şi vin: şi el era preotul Dumnezeului cel prea înalt.
Şi el l-a binecuvântat, şi a zis, Binecuvântat fie Abraham de Dumnezeul cel prea înalt, posesorul cerurilor şi pământului:
Şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat duşmanii tăi în mâna ta. Şi el i-a dat o zecime din toate.
E-89 How was our inheritance given to us, through what? Predestination. Predestination is foreknowledge. How did God know He could trust you to be a preacher? His foreknowledge. "Not he that willeth or he that runneth, or he... It's God that showeth mercy." That's right. Predestination, He knew what was in you. He knowed what was in you before you even come on the earth. He knowed what was in you before there was ever a earth for you to come on. That's--that's Him. That's the infinite God, the infinite. We're finite; we can only think finite.
E-48 Să citim puţin mai departe.
Şi regele Sodomei i-a zis lui Abraham, Dă-mi persoanele, şi ia bunurile pentru tine.
Şi Abraham a zis către regele Sodomei, eu mi-am ridicat mâna spre DOMNUL, Dumnezeul cel prea înalt, posesorul cerurilor şi pământului, (Ascultaţi cum a prescurtat el aceea, hm, cum i-a dat-o lui!)
Căci eu nu voi lua nici dintr-o aţă chiar la un şiret de încălţăminte, şi că eu nu voi lua nimic, nici un lucru care... şi putea spune, şi din al tău, ca tu să nu zici, eu l-am îmbogăţit pe Abram:
Afară de ce au mâncat tinerii, ...
E-90 It's been so much to me since that what happened to me, I don't know. When I think there, when I stood there for those few joyful moments, and thought, "There's no tomorrow." There was no yesterday; there's no sickness; there's no sorrow. There's no little bit of happiness, then a whole lot of happiness; it's all happiness. Oh, my. Oh, when I stood there, and I said, "What is this?"
That Voice said, "This is perfect love, and everything that you ever loved and everything that ever loved you is here with you now."
"And you'll present us to the Lord Jesus when He comes, as trophies of your ministry."
I seen those beautiful women standing there, all grabbing me and screaming, "My precious, darling brother."
Seen those man with that shaggy hair around their neck here, running, grabbing me, and saying, "Our darling brother."
And I thought, "What does this mean?"
He said, "They're your people."
I said, "My people? There couldn't be that many Branhams; there's millions..."
He said, "They're your converts." Hallelujah. "They are your converts. They're the ones that..." Said, "You see that one standing there?" The most beautiful woman I ever seen... Said, "She was a past ninety years old when you led her to God. No wonder she's crying, 'My darling brother.'" Said, "She'll never be old no more. She's passed from that. She's in the splendor of youth. She's standing here. She can't drink a cold drink of water; she don't need it. She can't lay down and sleep, 'cause she don't get tired. There's no tomorrow, no yesterday, nor nothing. We're in eternity now. But some glorious day the Son of God shall come, and you will be judged according to the Word that you preached to them."
Oh, brother, I said, "Will Paul have to bring his group?"
"Yes, sir."
I said, "I preached It just exactly like Paul said It. I never divvied; I never took into any church creeds or anything else. I stayed the same."
And all of them screamed with one accord, "We know that. We're resting with assurance." Said, "You will present us to Him, and then we'll all go back to earth again to live forever." Oh, my.
E-49 Observaţi pe acest Melchisedec imediat ce El l-a întâlnit pe Abraham venind de la măcelul împăraţilor. Taina lui Dumnezeu acum fiind făcută cunoscut! Cine era El? Nimeni... Ei nu pot găsi nici o istorie despre El, deoarece el nu avea nici tată, El nu avea nici mamă, El nu a avut nici un timp când El a început, El nu a avut nici un timp când El să moară cândva, deci ori Cine era El, încă trăieşte. El niciodată nu a avut un început, deci El nu putea fi nimeni altul decât El, Elah, Elohim; existenţa de sine, de sine stătător, Dumnezeul Atotputernic!
E-97 Just then I started coming to. I looked, laying there on the bed, and I seen my old carcass here, getting old and wrinkled, and drawed up, and--and diseased up, and afflicted, and I seen my hands behind my head, and I thought, "Oh, will I have to go back in that thing again?"
And I kept hearing that Voice, "Keep pressing on. Keep pressing on."
I said, "Lord, I've always believed Divine healing; I'll keep believing it. But I'll press for them souls, so help me. I'll have so many there I'll... Let me live Lord, and I'll put another million in there, if You'll just let me live."
E-50 Isus a avut un Tată, Isus a avut o mamă; Isus a avut un început al zilelor, Isus a avut un sfârşit al vieţii pământeşti. Dar acest Bărbat nu a avut nici tată nici mamă, amin, nici tată nici mamă. Isus a avut şi Tată şi mamă. Acest Bărbat nu a avut nici tată nici mamă. Amin. Şi ce a făcut El, după ce s-a terminat bătălia, după ce Abraham şi-a luat poziţia lui?
E-100 I don't care what color, what creed, what nationality, what they are; they're all one when they get there. Them old boundary lines has passed away. Oh, I can see those women, so pretty, never seen... with lo--long hair way down their back, long skirts way down. They was barefooted. See them men with shaggy hair around their neck, redheads, blackheads, and all different colors. And they were throwing their arms around me. I could feeled them. I felt their hands. Jud--God is my Judge, and this sacred Book open, I could feel them just the same as I feel my hands on my face.
And they was throwing their arms around me, no sensation of women like would be now. I don't care how holy you are, who you are, what kind of a preacher you are, priest, or whatever you might be; there's no man can let a woman throw his arms around her, without having a human sensations. That's exactly the truth. But, brother, when you pass between here and yonder, it ain't that way there. Oh, my. It's so, oh, there's... It's impossible. It's all love. Everything is real brother and everything's real sister. There's no death, no sorrow, no jealousy, no nothing, nothing can enter there. It's just perfection. That's what I'm striving for. That's what I'm placing for.
E-51 După ce biserica îşi ia poziţia, noi suntem chemaţi la înfierea de fii, prin Duhul Sfânt. Şi când fiecare om îşi ia poziţia lui, la ce l-a chemat Dumnezeu să facă, şi stă până la capătul drumului, mergând după cei pierduţi.
E-101 I said, "O Lord, that's what I'm here at the church for, trying to set the church in order," telling you, brother and sister, there's only one thing that can enter that; that's perfect love. Not because you're loyal to the Branham Tabernacle, or the Methodist church, or Baptist church, them's all right; you should be. But, oh, friends, you've got... Not because you spoke with tongues, danced in the Spirit, because you cast out devils, or moved mountains with faith. That all's all right, for that's all right, but still unless that real perfect love is in there. That was where perfect... [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-52 Întâi, Pavel ia toată teama afară din aceasta, astfel acum, "Dacă sunteţi chemaţi, dacă nu sunteţi doar prelucraţi în gândirea voastră prin ceva fel de teologie; dacă sunteţi într¬adevăr născuţi din Duhul, atunci Dumnezeu v-a predestinat înainte de întemeierea lumii, v-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului, şi acum noi venim împreună să şedem în locurile Cereşti în Cristos Isus. Un popor sfânt, un neam sfânt, un popor deosebit, preoţie regală, aducând jertfe spirituale către Dumnezeu, care este, roada buzelor noastre dând laudă Numelui Lui."
E-102 ... They have obtained an inheritance... (We inherit what? Eternal Life)... being predestinated... How?
Does everybody understand that? Did you call on God? No, God called on you. No man never sought God. It's God seeking man. Jesus said, "No man can come to Me except My Father draws him first." See, it's the nature of man to run from God. And you say now...
That--that's what bothers me though, to preach to you people; don't remain on in the same condition you've been going in; change now. Hear me as I say it, THUS SAITH THE LORD. I've never called myself this; I'm not. But you called me your prophet, or a prophet. The world believes that, the world around, millions and millions and millions of people. I've spoke directly and indirectly to ten or--ten or twelve million people, or more, directly speaking. I've seen tens of thousands of visions, and signs and wonders, and not one of them have ever failed. And that's right. He's foretold me things that's never failed to happen just exactly. I'll bring any man to trial for that. That's right. I don't claim to be a prophet, but you listen to me.
E-53 Oamenii vin înăuntru şi spun, "Oamenii aceia sunt nebuni." Sigur ei sunt; înţelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru oameni, iar înţelepciunea oamenilor este nebunie pentru Dumnezeu. Ele sunt contrare, una faţă de cealaltă.
E-104 THUS SAITH THE LORD, it'll take perfect love to put you in that place, for that's all there was there. No matter how many, how much religious demonstrations, how many good deeds you done, or whatever you done, that won't count nothing on that day. It'll take perfect love. So whatever you do, you lay aside everything else, until you are just so filled with the love of God, till you can love those who hate you.
I'm just, as I said this morning, I was made... My whole makeup is grace. A lot of people say, "Now, you scratch my back, and I'll scratch yours. Yeah, you do something for me, and I'll do something for you." That's not grace. Grace is, if your back is itching, I'll scratch it anyhow, whether you scratch mine or not; you slap me on the face, and say, "my back needs itching, needs scratching," I'll scratch it. See? That's it; do something. I don't believe in works; I believe that works is love. Works is--works is the manifestation that grace has taken place.
I don't live true to my wife because I believe she'd divorce me if I didn't; I live true to her because I love her.
E-54 Dar o biserică adevărată umplută de Duh, plină de puterea lui Dumnezeu, şezând împreună în locurile Cereşti, oferind jertfe spirituale, laudele lui Dumnezeu, Duhul Sfânt mişcându¬se printre ei, discernând păcatul şi strigând lucrurile care sunt printre ei care sunt greşite, îndreptând-o şi făcând-o neted şi nivelat. Din ce cauză? Întotdeauna în Prezenţa lui Dumnezeu este acea Jertfă sângerând.
E-106 I don't preach the Gospel, 'cause I think I'd go to hell if I didn't; I preach the Gospel because I love Him. Certainly. You think I'd cross those stormy seas, and them planes diving back and forth, and lightning flashing around, and--and everything else, and most any minute... and everybody screaming, and "Hail Mary's" a going on through the plane, and everything... Them people a-swinging in them safety belts, and the pilot saying, "Enough gas to last fifteen minutes longer, don't know where we're at." Do you think I'd do that just--just for the fun of doing it? Huh. You think I'd get back out there in the jungles where German soldiers had to put their arms around me like this each night and take me in and out of the meeting, until the Holy Spirit begin to perform miracles, communists setting with night scopes, to shoot me a mile away. You think I'd do that just for the fun of it? Because something in me, love. They're humans that Christ died for. Paul said, "I'm not only willing to go up to Jerusalem, but I'm going up there to be crucified. I'm going up to die. I'm going up there to die for the cause of the Lord." It's something, love that constrains you, that makes you. That's exactly right.
E-55 Acum amintiţi-vă, noi am trecut prin aceasta azi dimineaţă. Voi nu aţi fost salvaţi prin Sânge, voi sunteţi ţinuţi salvaţi prin Sânge. Dar voi aţi fost salvaţi prin har, prin credinţă, crezându-L. Dumnezeu a bătut la inima voastră pentru că El v-a predestinat. Voi aţi privit sus şi aţi crezut-o, aţi acceptat-o. Acum Sângele face o ispăşire pentru păcatele voastre. Amintiţi-vă, am zis, "Dumnezeu nu condamnă un păcătos pentru că păcătuieşte." El este un păcătos de la început. El condamnă un Creştin pentru că păcătuieşte. Şi apoi pentru că El l-a condamnat, Cristos a luat condamnarea noastră. Deci nu există nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu umblă după trup, ci după Duhul. Şi dacă voi faceţi ceva greşit, aceasta nu este cu voia. Voi nu păcătuiţi cu voia. Un om care păcătuieşte cu voia, iese şi păcătuieşte cu voia, niciodată nu a venit în Trupul acela încă. Dar un om care odată este acolo, el este mort, şi viaţa lui este ascunsă în Dumnezeu, prin Cristos, pecetluit prin Duhul Sfânt, şi Diavolul nici măcar nu-l poate găsi, el este aşa de departe înapoi înăuntru acolo. El va trebui să iasă afară de acolo înainte ca Diavolul să-l poată prinde, "Căci voi sunteţi morţi!"
E-107 If I'd preach the Gospel for money, if it would've been, I wouldn't have been twenty thousand dollars tonight in debt. I wouldn't been that in debt. No, sir. Because I'd have kept some of the--some of the millions that had been given to me. One man, one man sent an FBI agent with a million-five-hundred-thousand dollar money draft. And I said, "Take it back." Not for money, it isn't money. I don't preach the Gospel for money, not for that.
It's because of the love. The thing I want to do, is, when I cross that last breath yonder, which may be in five minutes from now; it may be in two hours from now; it may be fifty years from now. I don't know when it'll be. But when it does, I do arrive there, I want to see the splendor of youth running, hollering, "My darling brother, my brother." That's what's in my heart. That's why.
I don't try to disagree with you to be--be different, but I'm trying to put you on the road that's right. That's the way in. Not your church, not your denomination, but your birth in Christ. Oh, my. Whew.
E-56 Spuneţi-i unui om mort că el este un făţarnic şi vedeţi ce se întâmplă. Aruncaţi-l de-o parte şi ziceţi, "tu făţarnicule vechi, tu," el nu va spune un cuvânt. Şi aceea este corect, el doar va sta acolo.
E-109 In whom... we have obtained... inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
Listen. We're going to close in a few minutes. Listen close now 'fore we close.
That we should be to the praises of his glory, who first trusted... Christ.
In whom ye also trusted...
Watch this now, closely. Get on your jackets, Gospel jackets. Hold your ears open; listen close. I'm on the 13th verse.
In whom you also trusted, after that ye heard... ("Faith cometh by hearing the Word of...) [Congregation says "God."--Ed.]... after that you heard the word of truth...
What is Truth? The Word of God. Is that right? John 17:17, you that's taking down Scriptures, Jesus said, "Sanctify them, Father, through the Truth; Thy Word is Truth."
E-57 Şi un om care este mort în Cristos, voi îl puteţi numi făţarnic, numiţi-l orice vreţi voi, el nu se va ridica din această cauză. Dacă ceva, el se va strecura pe undeva şi se va ruga pentru tine. Asta-i adevărat. Dar, oh, unii din ei sunt foarte mult vii. Asta-i despre ce mă gândesc, noi trebuie să îngropăm oameni morţi. Cei ce sunt morţi în Cristos, noi îi îngropăm în apă. Uneori noi îngropăm prea mulţi oameni care sunt vii, prea multă răutate şi luptă, şi există prea mult în biserică. Dar noi nu putem separa aceea, dar Dumnezeu poate. El îşi cunoaşte poporul Lui. El îşi cunoaşte oile Lui. El cunoaşte fiecare glas. El îşi cunoaşte copiii Lui. El ştie pe cine poate El chema afară, El ştie pe cine a predestinat El. El ştie la cine a dat El aceste lucruri, prin ce Se face El cunoscut. Cum El... Dumnezeu poate să pună încredere în copiii Lui, în ce să facă, ştiind că ei vor face exact.
E-112 ... after you heard the truth, the Gospel of your salvation...
What was the salvation he was trying to tell them? Predestinated before the foundation of the earth (Is that right?) to adoption of sons, predestinated to Eternal Life. Now, after you come into Eternal Life, after you been saved, sanctified, filled with the Holy Spirit, you're sons. Now, God wanting to place you positionally, oh, so that you can work for His Kingdom and His glory.
That's the Gospel. Being first, hear the Word, "Repent, be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins." Taking away all your sins, calling on the Name of the Lord Jesus Christ, for the promised land... The promise is unto every sojourner that's on your road. If you left your home tonight, a sinner, saying, "I'll walk over to the Branham Tabernacle," God gives you the opportunity tonight. There's one thing lays between you and the promised Land. What is the promised Land? The Holy Ghost. What laid between Joshua and the promised land was the Jordan. Exactly right.
E-58 Credeţi că Dumnezeu face aceea? Păi, Satan i-a zis lui-lui Iov într-o zi... a zis lui Dumnezeu într-o zi, "Da, Tu ai un slujitor."
E-114 Moses, being a type of Christ, led the children up to the promised land; then Moses did not take the children in the promised land. Joshua took the people in and divided up the land. Jesus paid the price, led them up to the Holy Spirit. God sent the Holy Spirit down, and He positionally put the church in order, each man, filling him with His Presence of His Being. You see what I mean? All in Christ Jesus, how God predestinated this to the calling of this Gospel.
Paul, Galatians 1:8, said, "If an Angel come preach anything else, let him be accursed." The Truth, the Gospel... Now, listen close as we read on, finishing the verse.
... the Gospel of your salvation: in whom also... (Listen closely)... after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise,
E-59 Dumnezeu a zis, "Nu există nimeni pe pământ ca el. El este un om perfect." Avea încredere în el.
E-116 In the last days, the Bible said... Now, watch. In the last days there's going to be two classes of people. One of them's going to have the Seal of God, the other one the mark of the beast. Is that right? How many knows that? Well, if the Seal of God is the Seal of... If the Seal of God is the Holy Ghost, then without the Holy Ghost is the mark of the beast. And the Bible said that the two spirits would be so close together, it would deceive the very Elected if it was possible. It'll never do it, because they were elected to Eternal Life. See? Church going just as an ordinary...
E-60 Satan a zis, "Oh, da, el are totul uşor. Lasă-mă să-l am puţină vreme şi eu îl voi face să Te blesteme în faţa Ta."
E-117 Ten virgins went out to meet the Lord, all sanctified, all holy, every one of them sanctified. Five were dilatory and let their lights go out. Five had oil in their lamps. "And, behold the Bridegroom cometh." And the five that had oil in their lamps went into the wedding supper. And the others was left outside , where they were weeping, and wailing, and gnashing of teeth. Be ready, for you don't know what minute the Lord comes. Have... What is the Oil represented in the Bible? Holy Spirit.
E-61 El a zis, "El este în mâinile tale, dar să nu-i iei viaţa." Vedeţi? Şi el a făcut totul numai nu i-a luat viaţa.
E-118 Now, if you today are Seventh-day Adventist brethren who said the seventh day is God's seal, produce one Scripture to prove it. The Bible said that the Seal of God is the Holy Ghost. Watch this. Which, watch the 13th verse now.
... after that you believed, you were sealed with the--with the Holy Spirit of promise.
Turn to Ephesians 4:30; I believe that's it. See if we don't get 4:30; see if this isn't the same: Ephesians the 4th chapter and the 30th verse, yeah, here it is, 4:30.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of redemption.
E-62 Dar, oh, Iov, în loc să... ce a făcut el? L-a blestemat el pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a luat copiii, când el i-a făcut toate aceste lucruri rele, şi de toate? Iov nu s-a îndoit. El a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat, aleluia, a zis, "Domnul a dat şi Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!" Acolo sunteţi.
E-120 How long? When you really, really receive the Holy Ghost, how long is It to last you? Until the next revival? until Grandma crosses your path? until the boss bawls you out? Until the day of your redemption. Hallelujah.
After you have died, after you have passed into that land, that you're standing there with your loved ones, you are still filled with the Holy Ghost. Scripture... You're just as you are now, only you've got a--you've moved into another body. You've just changed houses. This one got old; you couldn't tack the shingles on it no more; the rafters got rotten. That's right. So you just turned the old thing away, and let it rot on down, and moved into a new one. Is that right? "For if this earthly tabernacle be dissolved, we have one waiting."
E-63 Dumnezeu ştia încrederea Lui în Iov. Dumnezeu ştie cât de mult se poate încrede El în voi. El ştie cât de mult se poate El încrede în mine. Dar despre ce vorbim noi acum este aşezarea acestui copil.
E-122 You remember the other day, going through that? When the little baby is being formed in the womb of the mother, and its little muscles are kicking and jumping and going on... But just as soon as the mother drops the baby, and the baby's to earth, the first thing, there is a spiritual body to catch that little natural body. Maybe the doctor give it a [Brother Branham slaps his hands together--Ed.] like that, or something to shake it, and "wha, wha, wha." And immediately right to that mother's breast it'll go, "um, um," moving its little head up and down on the mother's breast, to make those milk veins bring milk.
A little calf, as soon as it's dropped from the mother, it'll get up on its little knees after a few minutes. What will it do? Move right straight back around, get ahold of that mother, and begin to shake its little head up-and-down like that, and get its milk, Hallelujah. Yes, sir.
When this natural body comes into earth, there's a spiritual body waiting for it. And when this natural body's dropped on the ground (Hallelujah.), there is one waiting yonder. We just move from one into another; we change our dwelling places. This mortal must put on immortality; this spiritual, this corruption put on incorruption. This old wrinkled up, drawed, stooped over body, but it won't change its appearance at all; I mean when it gets yonder, you'll still have the same spirit.
E-64 Acum, când Biblia... Când bătălia a fost terminată, când totul este terminat, atunci care este următorul lucru ce-l facem? Care este lucrul ce-l facem după ce bătălia se termină? Aţi ştiut ce facem? Noi îl întâlnim pe Melchisedec. Să deschidem la Matei 16:16, foarte repede, să vedem dacă aceea este corect sau nu. Sf. Matei, al 16-lea capitol şi al 16-lea verset. Eu sunt destul de sigur că aceea-i corect, Matei 16:16. Matei şase... Nu, aceea este greşit, nu putea fi aşa aproape. 26:26. Oh, 16 aici, El vorbeşte cu Simon Petru; scuzaţi, eu nu am vrut să spun asta. 26:26, căci doar la ultima cină, aceea este la ce încerc să ajung. Matei, al 26-lea capitol şi al 26-lea verset. Acum o avem, aici suntem, la ultima cină.
Şi în timp ce mâncau ei, Isus a luat pâine, şi a binecuvântat-o, şi a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor Săi, şi a zis, Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu.
Şi a luat paharul, şi a mulţumit, şi l-a dat lor, zicând, Beţi toţi din el;
Căci acesta este sângele meu al noului testament, pentru care este vărsat pentru mulţi pentru iertarea păcatelor, (p-ă-c-a-t-e, păcate, Creştinii care fac lucruri greşite.)
E-126 Let me give you a little something sounds twisting to you, but it's the Bible. Then I'll give you one that'll untwist it for you. Watch this one. When old Saul, the--the king, the--the old, big old denominational preacher down there that time, you know, that got head and shoulders above them all, and was afraid; he didn't know nothing about the supernatural. David had to come and deliver the lamb out of the lion's mouth, kill Goliath. Watch him. He got so far back from God; he got to hating this holy-roller preacher. Instead of being for him to try to help him, he turned against him. If that just isn't the picture exactly, exactly the picture: turned right from him.
E-65 În ordine, "Dar..."
Dar (ascultaţi, al 29-lea verset)... Eu vă spun, Eu nu voi mai bea de acum înainte din rodul viţei, până în ziua aceea când îl beau din nou cu voi în împărăţia Tatălui meu.
E-127 How many was in here when I left on my first trip and preached, "David, a slaying Goliath," when I left? Many, some, a few of the old timers. I'm fixing to leave again on this. Remember, we see what just come around last Sunday? It's moving right into another phase. David's second campaign, second phase of his ministry. That's exactly right. Which, then he become king over Israel. Notice the ministry now is moving out into a greater phase, coming out greater. So did David.
Now, notice this as he come, David, oh, when God had David come out there and slay the lion, notice, and slay the bear, then slay the Philistine... Now, there come a time when God gave a evil spirit over to this old boy. And now, to what? To hate David. And I believe...
E-66 Ce? Acelaşi lucru care l-a făcut Melchisedec după ce Abraham şi-a luat poziţia lui. Şi-a pus oamenii lui în ordine, şi a câştigat bătălia, şi a venit înapoi, şi Melchisedec a ieşit cu pâine şi vin. După ce bătălia se termină, atunci noi vom mânca la Cina Nunţii cu Domnul Isus în lumea nouă. Oh, binecuvântat fie Numele Domnului. În ordine.
E-128 Now, these tapes... Now, listen, brethren, you on these tapes, if you disagree with me, forgive me. See, I love you. I'm going to meet you over yonder anyhow (See?), 'cause if you're a man of God, I'm going to meet you anyhow. But I want to say this: here's the reason. Just because that Saul saw that David had something that he didn't have... Then what happened?
A little old ruddy, drawed over... The Bible said he was ruddy. That wasn't a very fair child, "ruddy" is just a little old drawed up sort of a fellow. And he went out there, and Saul... When he put Saul's armor on him, I imagine the shield come plumb down over his feet. And he said, "Take this stuff off of me." All right. Now, maybe he give him a doctor's degree, a Ph.D. or LL.D., or something, you know. How he said, "I don't know nothing about that stuff, because I haven't proved it. Let me have this what I know what I'm doing with." Yes, sir. He took the slingshot.
E-67 "Tainele voiei Lui, după buna Lui plăcere," înapoi acolo acum din nou în Efeseni 9, "care El a hotărât în Sine."
Ca în dispensaţiunea împlinirii timpului...
E-130 And they made David mad because the daughters, the churches, the churches was singing, "Saul, might've killed his thousands, but David killed his tens of thousands."
Then he got jealous, "That old Jesus' Name stuff, there's nothing to it." That's right. And what did God do to him? God sent an evil spirit upon him (See?) to hate David, and he hated David without a cause.
David could've wrung his neck a few times. He could, but he just let it go. He just never said nothing. He sure could've done it. He went over and cut the tail of his coat off one night, come back, said, "Looky here, you see?" Yes, sir, he could've done it, but he just let him alone. He could've broke his congregation up, and scattered them, and started an organization of hisself if he wanted to. But he didn't do it; he just let Saul go on. Let God do the fighting. Yes, sir.
E-68 Şi amintiţi-vă că, noi doar am trecut peste ea. Efeseni, 1-ul capitol, versetul al 10-lea.
Ca în dispensaţiunea împlinirii timpului...
E-133 So as he went on out, and the campaign finished on, it got on, that evil spirit got so that Saul couldn't get no answer from God. After while he... The Spirit of the Lord had departed from him. And old Samuel, the one that they had turned down, the one that really was the Voice of God to them, the one that said to them before they even wanted to act like the world...
Why does the church want to act like the world? Why does Pentecostal, baptized, Holy Ghost experienced Methodists, and Baptists, and Presbyterian want to act like the world? Why do they do it? I don't know. I--I just can't understand it. You say, "Well, it's no fun to play poker, just a little bit for fun, just a little penny ante," ever what you call it. It's a sin. You shouldn't have them things in your house. "Why, it's no harm to take this little bitty glass of beer out there. Uh, we just got a few. Me and my wife has a few in the afternoon." And the first thing you know, your children's got a few. Sure it is.
E-69 Acum, noi am învăţat că împlinirea timpului aşteaptă după ce? Împlinirea timpului întreg, timpul când păcatul va înceta, timpul când moartea va înceta, timpul când boala va înceta, timpul când păcatul va înceta, timpul când toate perversiunile (care au pervertit lucrurile, pe care Diavolul le-a pervertit) vor înceta, când timpul însuşi va înceta. Priviţi.
Ca în dispensaţiunea împlinirii timpului ca el să poată aduna... într-unul toate lucrurile în Cristos, şi cei ce sunt în cer, şi cei ce sunt pe pământ; chiar în el:
E-135 And you women, Hmm. Devil's just made a... That's what he did in the beginning, and he certainly has made a target out of you sisters. He just does that just to... 'Cause he knows what he can do. He can deceive a woman a thousand times quicker than a man. I know that hurts your feelings, but that's the truth. That's exactly. That's what he done in the garden of Eden. He can make... Now, she was honest; she was sincere, but she was deceived. "Adam was not deceived," the Bible said. He wasn't deceived, but she was deceived. So he can deceive her. And yet pastors will go right out and ordain women preachers, put them out over flongre--congregations like that, and this Bible condemns it from Genesis to Revelation. You say, "Well, it's all right. It's all right. They got... They can preach just the same as any." I know that's right.
E-70 "Adună toate lucrurile prin Cristos." Aşa cum am zis azi dimineaţă, toţi bulgăraşii care-i găsim, aceste lucruşoare mari, voi le puteţi lustrui în Geneza, le puteţi lustrui în Exod, le puteţi lustrui în Levitic, şi să le aduceţi de-alungul, şi în Apocalipsa ele se vor termina fiind Isus. Voi să-l luaţi pe Iosif, voi luaţi pe Abraham, voi luaţi pe Isaac, voi luaţi pe Iacob, voi luaţi pe David, voi luaţi pe oricare din acele bulgăre, acei oameni ai lui Dumnezeu, şi vedeţi dacă nu vedeţi pe Isus Cristos expus în fiecare din ei. "Ca El să poată aduna toate lucrurile într-Unul, Cristos Isus."
E-136 Like somebody started speaking in tongues one time; I just kept on preaching. And when I got outside, a woman said to my son, said, "I've got a message to give tomorrow night," said, "when your daddy comes on the platform." Said, "Why, a message, what do you mean?"
And that night when it got ready, when I was fixing to make the altar call, she fixed her hair all up, and pulled up her stockings and everything, got ready, jumped up in the middle of the floor and begin to jump up-and-down, spoke in tongues, and prophesied. I just kept on preaching, make my altar call. Well, I never really respect it a bit; it wasn't right.
So then, well, the Bible said not to, said, "The--the Spirit of the prophets are subject to the prophet." God's on the... God's speaking at the platform, let Him speak. Paul said, "If something be revealed to one, let him hold his peace till the next one finishes." That's right.
Now, then when I got outside, these people said, a big bunch of people, said, "You grieved the Holy Ghost tonight."
I said, "What doing? What'd I do?"
Said, "Well, when that sister gave that message. Hallelujah, said that..."
"Why," I said, "I was preaching. She was out of order."
"Oh," said, "that was fresh right off the throne. That's fresher than what you was preaching." Ha.
E-71 Acum, puţin mai departe acum, acum acel verset al 11-lea.
În care noi de asemenea am obţinut o moştenire, ...
E-141 Now, that just shows the... That shows either this... And I say it to your respects, either insanity, or either disrespects, or illiterate teaching that don't know no more about God than a rabbit knows about snowshoes. Now, that, I don't say that to be a-a silly remark, because this no place to joke. But that's--that's exactly the truth. A person that would know that God's not a author of confusion. He's of peace. The Bible they don't know. All they knowed how to do is jump up-and-down, speak in tongues, say, "I got the Holy Ghost. Hallelujah."
I've stood and seen, in Africa, witch doctors and things speak, by the five thousands of them at a time, jumping up-and-down, blood all over their faces, speaking in tongues, and drink blood out of a human skull, call on the Devil, and speak in tongues.
E-72 Oh, "o moştenire." Cineva trebuie să vă lase ceva, să o moşteniţi. Este adevărat? O moştenire! Ce moştenire avem noi? Ce moştenire am avut eu? Eu nu am avut nici una. Dar Dumnezeu mi-a lăsat o moştenire când El mi-a pus numele în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii.
E-143 And yet speaking in tongues is a gift of God, but that's not the infallible proof of the Holy Ghost. Let me tell you that now. I do believe that all inspired saints speak with tongues. I believe a man some time when you get so inspired with God till you will speak with tongues. I believe that. But I don't believe that's any sign you got the Holy Ghost. Yes, sir. I believe there's times when you have faith, a person, you can walk right up and lay hands on a little kid that's got a cancer, when fifty preachers had prayed for it, and it'd be healed; because that mother has faith for that child. God's give it to her; she's a member of the Body of Christ. Yes, sir. I believe that. I seen that done, and I know that's true. But what it is, is get the church in order, set in order so we can work.
E-73 Oh, voi ziceţi, "Acum, aşteaptă un minut, frate, Isus a făcut asta când El a murit pentru tine." Nu, El niciodată. Isus a venit să cumpere moştenirea aceea pentru mine. Citiţi chiar următorul ver-... chiar următorul rând.
În care noi de asemenea am obţinut aparent... am obţinut o moştenire, fiind predestinaţi după scopul celui ce lucrează toate lucrurile după sfatul propriu al bună voinţei lui:
E-144 Now, let's finish the rest of this verse here 'fore we go.
... after that you receive, you were sealed with the Holy Spirit of promise...
Seal, what is the seal? What is a seal? A seal is, first thing it shows is a work that has been completed, a completed work. The next thing it shows is ownership. And the next thing it shows is security, keeping it.
Say, for instance, I used to work for the Pennsylvania Railroad; I used to work with my father on the railroad. We would load cars. And we'd put in down here at this packing company; we'd put in tin cans. And we'd set some up here, and some down here, and some up this a way. But before that car was ever sealed, the inspector come through there, and he pushed on it, shoved on this one, shook that one. "Aw. Condemn it. They'll break all to pieces 'fore they get there. Condemn it. Take them out. Do it over." The inspector condemned the car.
E-74 Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, aşa cum noi am luat-o în jos prin lecţie, voi oameni, cum am văzut că Dumnezeu era de sine existent, cum că în El era dragoste. În El era să fie Dumnezeu; nu exista nimic să I se închine. În El era să fie un Tată; acolo era... El era Singur. În El era să fie un Salvator; nimic pierdut. În El era să fie un Vindecător. Acelea sunt atributele Lui. Nu exista nimic acolo. Astfel al Lui Propriu, sfatul Lui bun Propriu a produs aceste lucruri, ca El să poată prin acest un Om, Cristos Isus, să poată aduna împreună totul din nou. Oh! "Ochiul nu a văzut, urechea nu a..." Nu-i de mirare că este un lucru tainic!
E-147 The Holy Ghost is the Inspector. He shake you a little bit, and you rattle. Do you believe all the Word of God? "I don't believe that old Jesus' Name stuff." Condemn it. You rattle. See? "I don't believe in Divine healing or no such a thing." Still rattles, take them out. You believe Jesus Christ is the same yesterday... "Well, in some way." You rattle. Kick it out; it ain't ready yet. Yes, sir.
Brother, when it's ready to say "amen..." Have you received the Holy Ghost? "Amen." Has everything been completed? "Amen." Then what does the Inspector do? Everything's packed in good and tight, full of the Gospel. Oh, every Word of God is good. Everything is perfect. "I believe every Word. Amen. Amen. Amen." Do you believe that God still heals? "Amen." Do you believe Jesus is the same yesterday, today, and forever? "Amen." You believe the Holy Ghost is just as real as It ever was? "Amen." You believe the same Spirit fell on Paul falls on us? "Amen." You believe It does the same things on us it did on them? "Amen." Uh, oh, she getting tight now. See, getting tight now; we're ready to close the door. All right.
E-75 Priviţi, "ne-a predestinat la această moştenire." Dacă eu sunt un moştenitor drept la ceva, dacă Dumnezeu bate la inima mea şi zice, "William Branham, Eu te-am chemat de mult timp în urmă, înainte de întemeierea lumii, să predici Evanghelia," Eu am o moştenire, o moştenire a Vieţii Eterne. Acum, Dumnezeu a trimis pe Isus să facă acea moştenire reală pentru mine, căci acolo nu era nimic ce puteam eu face să-să o moştenesc. Ea era în alb, ea era valabilă, nu era nimic ce puteam face eu. Dar în împlinirea timpului Dumnezeu a trimis, în Propriul Lui timp bun, pe Isus Mielul, junghiat de la întemeierea lumii. Sângele Lui a fost vărsat ca eu să pot merge la moştenirea mea. Să fiu ce, ce moştenire? Calitatea de fiu, să fiu un fiu al lui Dumnezeu.
E-149 Then the inspector closes the door. What does he do? He puts a seal on it. Then he gets down here and gets ahold of these little pliers of a thing, reaches over there on this little thing and seals that. You'd better not break it. If them, that car, its destination is Boston, it cannot be broken. It would be an--a penitentiary offense to break that seal until it gets to Boston. And a man that has the authority can open that seal, and him only. That's right. It's owned by the certain-certain railroad company. It's their seal. It's their assurance that this car has been packed; this car is ready. It belongs to them. They couldn't put the "B & O" on the Pennsylvania. You've got to be sealed, and when it's sealed...
E-76 Şi acum Aceasta poate doar să vă sufoce de moarte. Dar aţi ştiut că oamenii care sunt fiii lui Dumnezeu sunt dumnezei amatori? Câţi aţi ştiut vreodată asta? Câţi aţi ştiut că Isus a zis aşa? Biblia, Isus a zis, "Nu spune legea voastră, însăşi, că voi sunteţi 'dumnezei'? Şi dacă voi îi numiţi dumnezei..." Care, Dumnezeu a zis în Geneza 2 că ei erau dumnezei, pentru că ei erau, au avut deplină stăpânire peste domeniul lumii. El i-a dat stăpânire peste toate lucrurile. Şi el şi-a pierdut dumnezeirea, el şi-a pierdut calitatea de fiu, el şi-a pierdut stăpânirea, şi Satan a preluat-o. Dar, frate, noi aşteptăm după manifestarea fiilor lui Dumnezeu care vor veni înapoi şi o vor prelua din nou. Aşteptând după împlinirea timpului, când piramida ajunge sus la vârf, când fiii deplini ai lui Dumnezeu vor fi manifestaţi, când puterea lui Dumnezeu va umbla afară (aleluia) şi va lua de la el fiecare putere ce o are Satan. Da, domnule, ea îi aparţine lui.
E-150 And when the Christian is packed with the Gospel, filled with the goodness of God, all the good things of God laying in him, with an open heart, ready to work, willing to be positionally placed, do anything that the Holy Spirit tells him to do, passed from death unto Life, sanctified from all the things of the world, walking in the Light as the Light comes to him, moving on; he's ready. Then God shuts the door of the world behind him, and kicks it together like that, and seals him with the Holy Ghost of promise. Hallelujah. How long? Until the destination. Don't get him out here on the railroad track, and break it open, and see if everything's all right again. It's all right; just leave it alone. The Inspector has done inspected it. How long are you sealed? Until the day of your redemption. That's how long you're sealed.
"Well, when you die, then, Brother Branham, what about after you die, you said you still have It?" You have It forever. Where does Life begin? At the altar. Right there you see a little bit of shadow. That's the shadow, the Seal of the Holy Spirit. Then it's a shadow of the shadows of the shadows, as I said the other day. But when you die, you keep on going through those shadows until you come to moisture, from moisture to a little trickling spring, from a spring to a creek, from a creek to a river, from a river to an ocean (See?) of the love of God. You're just the same person.
E-77 El este Logosul care a ieşit de la Dumnezeu, aceea este adevărat, care era Fiul lui Dumnezeu. Apoi El a făcut omul acel dumnezeu mic. Şi El a zis, "Dacă ei numesc pe cei la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu, profeţii, dacă ei îi numesc 'dumnezei' cei la carAe a venit Cuvântul lui Dumnezeu..." Şi Dumnezeu a zis aşa, Însuşi, că ei erau dumnezei. El i-a spus lui Moise, "Eu te-am făcut un dumnezeu, şi l-am făcut pe Aaron profetul tău." Amin. Iuh! Eu pot acţiona ca un excentric religios, dar eu nu sunt. Oh, când ochii voştri pot să se deschidă şi văd lucrurile acelea. În ordine. El a făcut omul un dumnezeu, un dumnezeu în domeniul lui. Şi domeniul lui merge de la mare la mare, de la ţărm la ţărm; el are controlul acestuia.
E-152 Looky here. Old Saul, the old backslider, he could not get through to God, yet he wasn't lost. He certainly wasn't. He was a prophet, but he just got outside of God. That's the reason, brethren, I said, "You're not lost." So then you remember, he just got out of the will of God; so then the first thing you know, he--he wouldn't agree. Now, maybe I shouldn't have said that. All right, I'm just going on 'fore a happy congregation tonight. So then, you know, and the first thing you know, oh, my, then he went to the--the Urim Thummim.
You know what the Urim of Thummim was, it was the breastplate, the ephod that--that Aaron wore. And it was always, God always has been a supernatural God answering in supernatural ways. And when a prophet prophesied, and them mystic lights didn't come across that Urim Thummim, he was wrong. When a dreamer told a dream, and it didn't flash on that Urim Thummim, I don't care how good it sounded; it was wrong. That's right.
E-78 Şi când Isus a venit, fiind acel Un Dumnezeu fără păcat, El a dovedit-o. Când vântul a bătut, El a zis, "Pace, fii liniştit!" Amin. Şi când pomul, El a zis, "Nimeni să nu mănânce din tine."
E-154 And I don't care just exactly how many doctor's degrees you got and how big your organization is, when you prophesy or preach, it ain't according to this Word, you're wrong, brother. You're... This is God's Urim Thummim. When you say you wasn't predestinated before the foundation of the world, she won't flash; because the Bible said you was. When you say that you ought to be baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost, it doesn't flash; because nobody in the Bible was ever baptized that way, only in the Name of the Lord Jesus. It won't flash, so there's something wrong somewhere.
E-79 "Adevărat, Eu vă spun, voi care sunteţi dumnezei mici, dacă veţi zice acestui munte, 'mută-te,' şi nu vă îndoiţi în inima voastră, ci credeţi că ceea ce aţi zis se va împlini, voi puteţi avea ce aţi zis."
E-157 So the Urim Thummim wouldn't answer old Saul, and he couldn't even have a dream. He was so far gone, till he couldn't even have a dream. So you know what he done? He went down to the witch, and this old witch, the old devil doctor down there, witch doctor. And he said, "Can you divine?"
She said, "Yes, but Saul said he'd kill everybody divining."
He said, "I'll protect you," dressed like a footman. He said, "Divine for me and bring me up from the world of the dead that's passed on beyond here." Now, listen to this. "Bring me up the spirit of Samuel the prophet."
And she went in to--to divine. And when she did, she fell on her face; she said, "I see gods coming up." See, she was a heathen, "gods," two or three of them, like Father, Son, Holy Ghost, or something like that, you know. She said; she said, "I see gods coming up."
Said, "Describe him. How does he look? What does he look like?"
Said, "He's thin, and he's got a mantle over his shoulders." He hadn't changed a bit.
He said, "It's Samuel. Bring him in this room; bring him here before me."
And watch when Samuel come before Saul, he said, "Why did you call me, seeing you've become an enemy to God?" And watch. Not only was he still Samuel; he still maintained the spirit of prophecy. Say it's wrong; let anyone say it's wrong. It's the truth. He was still a prophet. For he said, he prophesied and said, "The battle's going against you tomorrow, and you and your sons will fall in battle tomorrow, and by this time tomorrow night you'll be with me." Is that right? He was still a prophet.
Now, you say, "Oh, but that was a witch did that."
E-80 Mergeţi drept înapoi la Geneza, la original, ce este aceasta? Acum lumea şi natura geme, plânge, totul se mişcă. Ce? Pentru manifestarea fiilor lui Dumnezeu, când adevăraţii fii, născuţi fii, fii umpluţi vorbesc şi cuvântul lor este susţinut. Eu cred că noi suntem la graniţa aceleia chiar acum. Da, domnule. Ziceţi acestui munte, să fie aşa.
E-163 All right, I'll tell you One that wasn't a witch. Jesus took Peter, James, and John, and went up to Mount Transfiguration one time, and was standing up on top of the mountain. And Jesus, God was placing His Son like I'm trying to--had the other night, placing son. And when they did, they looked around and found out that there stood Moses and Elijah. They were talking, communing, not little white flags floating around, or little white clouds, rather, floating around. But they were men, talking. Moses had been buried in an unmarked grave for eight hundred years. And Elijah had went home in a chariot five hundred years. And here they both was, still just as much alive as they ever was alive, standing there talking to Him before He went to Calvary. Hallelujah. "Sealed until the day of our redemption..."
E-81 "Frate, eu-eu doresc aşa-şi-aşa, un lucru anume să se facă. Eu sunt un credincios în Isus Cristos."
E-164 I'll hurry, and then we'll close, 'cause it's late, and we'll pray for the sick, about five more minutes. 14th verse...?... when you read the 13th over it, get it background.
In whom you... trusted, after that ye heard the word of the truth, the Gospel of your salvation:...
Now, remember, what salvation they had? These were--these were Ephesian Christians. They... Now, look, did you notice the Corinthians? He always had to tell them, "When I come among you, one has a tongue, one has a tongue, one has a psalm, one has a prophecy, one has..." See, he couldn't teach them nothing, 'cause they was always desiring this, that, or the other. These people had the same thing, but they had it in order. He never taught the Corinthians nothing like this; he couldn't. The church wasn't in order to teach it. Now, he could teach these people the real thing.
... which, your salvation:
... in whom also after... ye believed, you were sealed with the holy Spirit of promise,
Which is the earnest... (Oh, let me not pass that.)... the earnest of our inheritance until... redemption of the purchased poss--possession, unto the praise of his glory... (Whew.)
E-82 "Eu ţi-l dau în Numele Domnului Isus Cristos." Amin. Acolo este o manifestare.
E-166 What is the Holy Ghost? Now, then I'll read the rest of it real fast if you'll bear with me this much. Where was we at the other night, Brother Mike? Where they were all happy, oh, everything was peace; that was perfect love. Now, every time you come this way, you drop down a little, drop. Every time you make a step, you come inches closer. When it gets down to the earth, you got a shadow of the shadow of the shadow of shadows. Now, that's how much Holy Spirit you got in you. That's love. But oh, you thirst for something.
Oh, would not people like old, old people... How would I like to go back and be fifteen again, twenty. Oh, I'd give anything. What good would it do me? I might be fifteen and die yet tonight. It's uncertain. What if you was fifteen tonight, how do you know whether mother would be living when you got home or not? How you know you're going to get home? How do you know you're going to be living tomorrow if you're twelve years old, perfect health? You may be killed in a accident, drop dead, anything might happen to you. Uncertain (See?), there's nothing here certain. But you long for that. What is it? It's that up there making you long for it.
E-83 "Oh, frate, recoltele mele ard acolo afară. Eu nu am mai avut ploaie."
E-168 Now, you walk into this, then you have Eternal Life. Now, what does it happen? It is the "earnest."
What is the earnest money on anything? If I come to you to buy a car, I'd say, "How much is that car?"
You say, "This car, Brother Branham, costs you three thousand dollars."
"What's the down payment?"
"Well, I'll let you have it for five hundred dollars."
"All right, here's the five hundred dollars. I'll--I'll bring the rest of it to you sometime, soon as I can. You hold the car." I give you five hundred dollars; that's the earnest. Is that right?
Now, hold that, it's the earnest; it's the down payment.
... after you were sealed by the... Spirit of promise, the Spirit of promise,... after you were sealed...
Which is... (What, what is this Seal of promise, the Holy Spirit promised?)... Which is the earnest of our inheritance until... redemption of the purchased possession,...
E-84 "Eu îţi trimit o ploaie, în Numele Domnului." Ea va veni acolo. Oh, aşteptând, gemând, toată natura aşteaptă după manifestările fiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit aceasta la început. El i-a dat omului stăpânirea.
E-173 What is it? It's the down payment. And brother, Oh, if this is the down payment, what's it going to be when we get...?... What is it going to be? If this is the... If this what we enjoy now, and get so happy till... I've seen men ninety years old just couldn't har...
I seen an old preacher that raised up one night. He come out, he said, like this, coming out on the platform. I said, "That old man going to preach?"
He said, "Well, bless the Lord." An old colored fellow, great big old long preacher's coat on.
I said, "Why didn't they let some of them young preachers preach? That old man, how can he ever preach?"
He said, "Well," he said, "brethren," he said, "today I've been hearing the brothers preach all day long," he said, "about what Jesus done on earth. I'm going to tell what He done in heaven." He said, "I'll take my text tonight from Job 7:27," said, "when it was way back yonder before the foundation of the world," said, "when He said the morning stars sang together and sons of God shouted for joy." Going like that... Said, "You know, there's some went--something went on back there." He said, "You know..." And he begin to bring on what taken place in heaven. He brought it down the horizontal rainbow in the second coming.
About that time, the Holy Ghost struck him. Now, they had to lead the old fellow out; he was around ninety-five years old. He's just like this, all bent over, and just a little rim of hair, you know, like this. Got out there and he started preaching, said, "Whoopee. Hallelujah. Glory." Got to jumping up-and-down like that. Said, "Oh, you ain't got enough room here for me to preach. Jumping up-and-down like that, hard as he could go. And that's just the earnest. Oh.
E-85 El i-a dat lui Isus Cristos, şi Isus a dat-o în Numele Lui, cu această asigurare, "Cereţi Tatălui orice în Numele Meu şi Eu o voi face." Oh, Frate Palmer! Aşteptând după manifestările fiilor lui Dumnezeu, poziţia, biserica!
E-178 What does the Holy Spirit do? Oh, here's a good place. Let me read the 1st verse of the next chapter. Can I? Is it all right? Say, "amen." [Congregation says, "Amen."--Ed.] All right, the 1st verse of the 2nd chapter, quickly. Listen.
You who were... you... And you has he quickened, who were one... were dead in trespasses and sins:
"You has He quickened..." What does "quickened" mean? "Made alive." Just about gone, but He quickens you just by the earnest money. What will it be when you--when you really get ahold of the dividends?...?... Oh. No wonder Paul, caught up into the third heaven said, "Eye has not seen; ear has not heard; neither has it entered in, entered the heart of man, what God has for them in store that love Him." What will that be? You talk about joy unspeakable and full of glory. Whew. Umm. You who were once dead in sin and trespasses, has He quickened together by the shadow of the shadow of the shadows. What's it going to be when you come to the shadow of the shadows into the shadow, the shadow then into the creek, the creek into the river, the river into the ocean?
E-86 Aşa cum am zis, Cartea Efesenilor este Cartea lui Iosua, şi Iosua aşeza oamenii unde aparţin ei. Acum, dacă ei nu stăteau liniştiţi, şi el l-a pus pe Efraim aici, şi... ? ... ţara lui Manase, şi acesta ar veni înapoi certându-se şi fierbând, cum se vor înţelege ei vreodată? Când unul zice, "Eu sunt Baptist, eu sunt Metodist, eu sunt Penticostal, eu sunt unitarian, eu sunt duotarian, eu sunt Aşa-şi-aşa."
E-180 And what is it when you're way out there in redemption with a brand new body, you've turned back to a young man altogether again, or a young woman; you're never going to die no more. And you look down on earth and think, "I could enjoy some grapes and some good cold water, but, you know, I don't need it here." But someday Jesus is coming, and this angelic body, this theophany that I'm living in, will not come through the womb of a woman anymore; it'll not come through sexual desire anymore; but because that He was born without sexual desire, I'll be resurrected without it. And He will speak someday, and the dead in Christ shall rise, and that body that I once lived in will resurrect into a glorified body; and I'll walk; and I'll talk; and I'll live; and I'll enjoy (Hallelujah) I'll...?... to the...?... ages that is to come, through Jesus Christ our Lord. There you are, brother; that's the Gospel.
E-87 Cum o veţi face voi? Staţi liniştiţi! Dumnezeu aşteaptă să aşeze Biserica Lui, fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Dumnezeule, lasă-mă să trăiesc să o văd, este rugăciunea mea. Aşa de aproape încât eu doar pot aproape să o simt cu mâinile mele, se pare. Este chiar acolo. Aceea este ce am dorit să văd, aşteptând după timpul când umblu în jos pe stradă; acolo zace un olog întins acolo, din pântecele mamei lui, "Argint şi aur eu nu am." Oh, aşteptând după manifestările fiilor lui Dumnezeu, aleluia, când Dumnezeu Se va face cunoscut, când ei vor opri boala, ei vor opri cancerul, ei vor opri bolile.
E-181 "Wherefore I also..." Paul's just telling now what he is. I'll read the rest of this, and then we pray for the sick. "Until the possession, this is the earnest until the possession, unto the praises of His glory."
Wherefore I also, after I heard of your faith... (I heard that you believed this stuff; I heard that you really believed in predestination, Eternal Life, and salvation, and so forth)... in the Lord Jesus, and love unto all... saints,
Cease not to give thanks to you, making mention of you in my prayers;
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in... knowledge of him:... (Just keep revealing Himself to you all the time, growing from grace unto grace, from power unto power, glory unto glory. Not fall back; but from glory unto glory, keep moving on. I'll keep praying for you.)
The eye o--the eyes of your understanding...
E-88 Voi credeţi căci cancerul este ceva? Biblia a zis că va veni un timp când oamenii vor putrezi chiar în carnea lor, şi şorecarii vor mânca din stârvuri înainte ca ei să moară măcar. Cancerul este o durere de dinţi faţă de ceea ce vine. Dar, amintiţi-vă, acel lucru oribil era interzis în ziua aceea să-i atingă pe cei care aveau Pecetea lui Dumnezeu. Aceea este după ce ne luptăm noi acum, să intrăm înăuntru şi să fim aşezaţi poziţional în Impărăţia lui Dumnezeu înainte ca aceste plăgi oribile să lovească. Oh, ce bine! Perioada de timp, împlinirea timpului, moştenirea.
În care noi de asemenea... am obţinut... moştenire, fiind predestinaţi...
E-182 Umm. You know, and the Bible said you were blind and didn't know it. But here Paul said, "I'm going to pray that your eyes of understanding..." You understand with your heart. That's what he's talking about. You look with your eye, but you see with your heart. You know that. All right. "That the God of glory..." Let's see, that--the 18th verse.
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of the calling, and what the riches of... glory of his in--inheritance in the saints,
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward... (Whew. They say the power's gone? The--the power hasn't even arrived yet.)... who believed, according to the working of his mighty power,
"You who have believed to the working of His mighty power, I just pray that God will just pour out His power upon you." See?
Which he wrought in Christ, when he raised him from... him from the dead, and set him at his own right hand in... heavenly places,
Far above... principalities... powers... might... dominion, and that every name that is named,...
Oh. For... No, I better not. We could sure take the rest the night on that.
... every name that is named, not only in this world, but that in the world to come:
E-89 Cum ne-a fost dată moştenirea noastră, prin ce? Predestinare. Predestinarea este cunoştinţă mai dinainte. Cum a ştiut Dumnezeu că El putea să se încreadă în tine să fii un predicator? Cunoştinţa Lui mai dinainte. "Nu cel ce voieşte sau cel ce aleargă, sau cel... Este Dumnezeu care arată milă." Asta-i adevărat, predestinare. El a ştiut ce era în voi. El a ştiut ce era în voi chiar înainte ca voi să veniţi pe pământ. El a ştiut ce era în voi înainte de a fi un pământ pe care voi să veniţi. Acela-i-acela-i El. Acela-i Dumnezeul infinit, cel infinit. Noi suntem finiţi, noi putem numai să gândim finit.
E-184 What is every--what's every name every name of, every person will bear the Name of what? [Congregation says "Jesus."--Ed.] The whole heaven's named Jesus. The whole church is named Jesus. Everything is named Jesus, for it's the only Name that God ever had. He's called Jehovah, Jehovah-jireh, the Lord's provided Sacrifice; Jehovah-rapha, the Lord that healeth thee; Jehovah, the Lord's banner, Manasses; and Jehovah, di--different Jehovahs. He's called the Morning Star. He's called Father: He's called Son; He's called Holy Ghost. He's called Alpha; He's called Omega. He's called Beginning; He's called the Ending. He's called the Branch. Oh, He's called--He's just called all kinds of titles, but He had one Name.
That's what Matthew was talking about when he said, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the Name (not in names), in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost." Father's not a name; Son's not a name; Holy Ghost is not a name. It's a title to a Name. It's a name of three attributes that belongs to one God. What was His Name? The Angel said, "Thou shall call His Name [Congregation says, 'Jesus.'] for He shall save His people from their sin." That's the reason they all baptized that way in the Bible. That's how Saint Augustine baptized the King of England, about--about a hundred and fifty, two hundred years after the death of Christ, in the Name of Jesus Christ. All right.
E-90 Aceasta a fost aşa de mult pentru mine, de când mi s-a întâmplat aceea. Eu nu ştiu. Când mă gândesc acolo, când am stat acolo pentru acele câteva momente bucuroase, şi m-am gândit, "Acolo nu este mâine." Acolo nu era ieri, acolo nu era boală, acolo nu era întristare. Acolo nu este un pic de fericire apoi foarte multă fericire, este totul fericire. Oh, vai! Oh, când am stat acolo şi am zis, "Ce este aceasta?"
E-185 Far above... principalities... powers... might... dominion, that--that every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
And has put all things under his feet, and has given him to be the head over all things to the church,
Which is his body,...
Now, if my body has the power over all things, then what my body is, is what I am. Is that right? That's what I am; that's what you know me as. Is that right? Well, then, all that God was, He poured into Jesus, for He was the Fullness of the Godhead bodily. Is that right? And all that Jesus was, He poured into the church. "These things that I do, shall you do all things--also. Even greater than this shall you do, for I go to the Father."
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
E-91 Glasul acela a zis, "Aceasta este dragostea perfectă, şi tot ce tu ai iubit vreodată şi tot ce te-a iubit vreodată este aici cu tine acum."
E-187 Oh, how I love that. How I love that. I was reading the other day a book that was wrote about of the trip I went to minis--minister in Africa. Never did read it before. How many ever read the book, "Prophet Visits Africa"? In there I was looking at a little Indian boy. How many seen that picture?
I heard a certain evangelist, been praying for the sick for about fifteen years or more; he said, "I never seen a miracle performed in my life." He said, "I've seen people that said they had headaches, got well. I seen people say they had tummyache, got well, and so forth. But a miracle, something that created and made something..."
I thought that boy ought to have been standing there and seen that. That Indian boy's leg was just about this big around, one of them. The other one was a normal leg, like the human being's leg. And if you notice his brace, there was his shoe about fourteen inches, or fifteen inches, higher like this. He had an iron plate on the bottom of it. His shoe set up on top of two long standards that stood. He walked up to where I was standing; they brought him up there. He had two crutches. He took this big iron shoe and chomped it down like that. I looked at his leg; it was about that big around.
E-92 "Iar tu ne vei prezenta Domnului Isus când vine El, ca trofee ale slujbei tale." Am văzut femeile acelea frumoase stând acolo, toate mă apucau şi strigau, "Scumpul meu, frate drag!" Am văzut bărbaţii aceia şi părul acela vâlvoi în jurul gâtului lor aici, alergând, apucându-mă şi zicând, "Fratele nostru drag! "
Şi m-am gândit, "Ce înseamnă aceasta?"
El a zis, "Ei sunt poporul tău."
E-190 Now, them people are Mohammedan, Mohammedans. Did you remember last Sunday when I read you what the papers had to write? I've got it right here myself from Africa, sent to me by return missionary, Brother Stricker. There's the article how Billy Graham backed up on it. That's exactly. There's the Mohammedan pushing him right into the sea. What's the matter? The missionaries are leaving the field. What's the use of staying any longer; they're just whipped.
I love Billy Graham; I think he's a wonderful man of God. But what Billy Graham ought to have charged him with, say, "Wait a minute..." If some of these self-starched Baptists would've let him do it, I believe he would've done it. I believe Billy Graham's a man of God. But if he'd said, "Wait a minute. I'm a minister of the Gospel. You believe in the Old Testament, and you said that Jesus wasn't nothing but a man. I challenge you on a debate." I don't believe in taking the Devil's challenges, no, sir. But I'd have challenged him back, and said, "Let's you and I come together. I'm a Doctor of Divinity." Billy Graham is a Doctor of Divinity. "Let me challenge you on this, and let me prove to you that Jesus was the Christ. Now, when it comes to Divine healing, I don't possess those gifts, but we got some brothers that does. Now, if you want to bring them people out there, let me just call one of them, Oral Roberts or somebody, somebody that has a great ministry that would really get there." Come over there, and then seen what take place, say, "Christianity is not what you think it is."
E-93 Am zis, "Poporul meu? Nu puteau exista aşa de mulţi Branhami, acolo sunt milioane."
E-192 Now, everybody feels let down 'cause he just walked off and left him. 'Course now, I don't believe in the Devil giving you a challenge. I've spit in his face too like that, and walked away from him. That's right. But when it comes to a place where... Billy could've--could've made that Mohammedan feel like a little weed like that. He could've took that Bible and took Isaiah 9:6, and said, "Who was he talking about, 'Unto us a Child is born, to us a Son is given'? Who was this Man? Who was these--that he was talking about? Who was this Prophet? Who was this Messiah that was to come? Show me where he produced Hisself in Mohammed. 'He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity, chastisement of our peace upon Him, with His stripes we were healed.' Show it to me in Mohammed. How did he cry, 'My God, My God, why hast Thou forsaken Me? They pierced My hands and My feet,' and so forth? Show me by your own word, your own testament." Why, he'd have beat that Mohammedan so bad till he wouldn't knowed where he was at. That's right.
E-94 El a zis, "Ei sunt convertiţii tăi!" Aleluia. "Ei sunt convertiţii tăi. Ei sunt acei care..." A zis, "Tu o vezi pe aceea care stă acolo?" Cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. A zis, "Ea era trecută de nouăzeci de ani când tu ai condus-o la Dumnezeu. Nu-i de mirare că ea strigă, 'Fratele meu drag."' A zis, "Ea niciodată nu va mai fi bătrână. Ea a trecut de aceea. Ea este în splendoarea tinereţii. Ea stă aici. Ea nu poate bea o băutură rece de apă, ea nu are nevoie de ea. Ea nu poate să se culce şi să doarmă, deoarece ea nu oboseşte. Acolo nu este mâine, nici ieri, nici nimic. Noi suntem în Eternitate acum. Dar într-o zi glorioasă va veni Fiul lui Dumnezeu, şi tu vei fi judecat conform cu Cuvântul pe care l-ai predicat lor." Oh, frate!
Am zis, "Va trebui Pavel să-şi aducă grupul?" "Da, domnule."
E-193 But when the paper had to turn around, that's what hurt--what made my heart jump, when it said there, "Though Billy had to back up and made a back up, how can the Mohammedans say that it was wrong," said, "when Reverend William Branham at Durban, South Africa, on undisputed miracle after miracle, with Divine power, when ten thousand Mohammedans fell on their face at one time and surrendered their life to Jesus Christ..." Absolutely, they know about it. Them fundamentals know about it. Don't you tell me.
One time there's one come to Jesus, said, "Rabbi..." You know he was a Pharisee. Said, "We know You're a Teacher come from God. We know it. We know it, 'cause no man could do the things You do except God be with Him. We understand. We know it. But we just can't confess it (See?), 'cause if we do, well, we'll be put out of our church. See, we'll lose our prestige." And so Jesus said, begin to tell him he must be born again.
E-95 Am zis, "Eu L-am predicat întocmai exact cum L-a zis Pavel. Eu niciodată nu am deviat, eu niciodată nu am dus-o în ceva crezuri de biserică sau orice altceva. Eu am stat la fel."
E-195 On that Mohammedan boy, when he was standing there; there's his picture. The camera won't take a lie. There he's standing there, one leg that much shorter (about fourteen inches) than the other one, standing on that iron shoe. Said to him, I said, "You speak English?"
"No, sir." Couldn't speak English.
Interpreter said, "He don't speak English."
"How long you been that way?"
The interpreter asked him. "Since birth."
"Can you move the leg at all?"
"No, sir."
"Do you believe in Jesus Christ?"
Said, "I'm a Mohammedan."
I said, "Will you accept Jesus Christ if He'll make you well?"
"I will accept Jesus Christ as my Saviour if He make me well."
"If He'll make that well, that leg come like the other, you'll accept Him?"
"I will."
E-96 Şi ei toţi au strigat cu un acord, "Noi ştim asta! Noi ne odihnim cu asigurare." "Tu ne vei prezenta Lui, şi apoi noi toţi vom merge iarăşi înapoi pe pământ, să trăim pentru totdeauna." Oh, Doamne!
E-199 Thought, "God, what will You do?" This was the next thing. All questions are answered. Brother Mike, that's the feeling. I'll wait just a minute to see what He was going to say. I looked over there; I seen the boy going, walking along, like aside of the walls like that; I said, "How many of you Mohammedans will accept it? Here's a Mohammedan boy; look at him; stand him up there." I said, "You doctors, you want to look at him? There he stands." Oh, you know where you're at then. See, you know where you're standing. Nobody... Here he was.
I said, "Walk across this way, son." And they got him, here he come. (Cha-lomp, cha-lomp.) I said, "Look like about twelve, fourteen inches shorter. About like that."
"Yeah."
I said, "But Jesus Christ the Son of God can make him well. Will you Mohammedans believe it and accept Him as personal Saviour? There's thousands of those black hands went up out through like that. "Oh, Lord, now's the time." I said, "Heavenly Father, if You ever answered, answer me now; this is for Your glory; this is for You. I pray You make this boy well." I just prayed over him like that.
I said, "Take off your shoe." He looked at me real funny, the interpreter. I said, "Take off your shoe." He unlaced it. 'Cause I done seen that vision, what was going to happen. He took off that thing. When he took it back and walked over there to me, both legs just as normal, and both of them walking like this. I said, "You want to walk back and forth?"
He started crying like that, going back and forth; he didn't know what to do. Walking like that, he said, "O Allah. Allah."
I said, "Jesus. Jesus." Oh, "O Jesus, Jesus," then. "Jesus. Jesus," like that. I said, "Is there any questions, any questions?"
E-97 Chiar atunci am început să-mi revin. Am privit, zăcând acolo pe pat, şi mi-am văzut hoitul meu bătrân de aici îmbătrânind şi sbârcit, şi strâns şi-şi îmbolnăvit şi nenorocit, şi mi-am văzut mâinile în spatele capului meu, şi m-am gândit, "Oh, va trebui eu să merg iarăşi înapoi în lucrul acela?"
E-205 Julius Stadsklev, how many knows him? Brother Stadsklev's come here at the church. Just--just went to Germany. See? Said, "Just a minute, Brother Branham, just a minute." said, "bring the photographer right quick and I'll get his picture?"
I said, "Help yourself."
"Walked over here, stand your shoe here." He stood like that, took the picture of the boy there, with both legs just as normal and straight as they could be. There stood his old show and brace like that--like that.
I said, "How many of you Mohammedans now reject Mohammed as prophet, and believe Jesus to be the Son of God, and accept Him as your personal Saviour?" Ten thousand hands went...?... Hallelujah. They don't want a...
E-98 Şi am continuat să aud Glasul acela, "Continuă să presezi înainte! Continuă să presezi înainte!"
E-208 They try to keep it back, because we're "holy-rollers," they call us. You see? Just the same, God's a moving, placing His church. He's doing the exceedingly, abundantly above all that we could even do or think. He's just as much God tonight as He ever was.
So little friends, let me tell you something right now. My darling precious people, you here in this land, and the others in tape lands which will be overseas and wherever you are, don't be afraid. Everything's all right. Father God, before the foundation of the world, knew everything that would happen. Everything works right along. You love Him? Keep your heart right.
E-99 Am zis, "Doamne, eu întotdeauna am crezut în vindecare Divină, eu voi continua să o cred. Dar eu voi presa pentru sufletele acelea, astfel ajută-mă. Eu voi avea aşa de mulţi acolo eu voi... Lasă-mă să trăiesc, Doamne, şi eu voi pune un alt milion înăuntru acolo, dacă Tu mă vei lăsa numai să trăiesc."
E-210 And, remember, when this breath passes from this life, to you old people, or to you young people... And you mothers, when you see your little babies, that little girl baby that died when she wasn't eight days old or five days old, she'll be a beautiful young woman when you see her. That old grandpa was all so stooped over; he couldn't hardly see where he was going; when you see him, grandmother, he'll be a fine handsome young man, just as young as about twenty years old, just in the splendor of youth. And he'll be that way forever. You'll can touch his hand; you can shake hands with him. You'll throw your arms around him, but he won't be hubby; he'll be brother. Oh, my. He'll be so much greater than hubby. You think you loved him? Sure you did. But that was phileo; wait till you get agapao. Wait till that real Divine love catches, and then see what is.
This here just is like an old smoldering dump; it's no good; there's nothing to it. Only thing I advise you to do now, is this, my--my--my friends.
E-100 Mie nu-mi pasă ce culoare, ce crez, ce naţionalitate, ce sunt ei, ei sunt toţi una când ei ajung acolo, şi acele linii de graniţă au trecut. Oh, eu pot vedea femeile acelea, aşa de frumoase; niciodată nu am văzut... a mers jos, păr lung jos de tot pe spatele lor. Rochii lungi până jos. Ele erau desculţe. Am văzut pe bărbaţii aceia cu părul vâlvoi în jurul gâtului lor, păr roşu, păr negru, şi tot felul de culori. Şi ei îşi aruncau braţele în jurul meu. Eu puteam să-i simt. Eu le-am simţit mâinile. Dumnezeu este Judecătorul meu, şi această Carte sacră deschisă. Eu puteam să-i simt tot la fel cum îmi simt mâinile pe faţă. Ei îşi aruncau braţele în jurul meu, fără senzaţii de femei cum ar fi acum. Mie nu-mi pasă cât de sfânt eşti, cine eşti, ce fel de predicator eşti, preot sau orice ai putea fi, nu există nici un bărbat care poate să lase o femeie să-şi pună braţele în jurul ei, fără să aibe o senzaţie umană. Acela-i exact adevărul. Dar, frate, când tu treci între aici şi acolo, nu este în felul acela acolo. Oh, vai! Este aşa... Oh, există... Este imposibil. Este tot dragoste. Totul este frate adevărat şi totul este soră adevărată. Acolo nu este moarte, nici tristeţe, nici gelozie, nici nimic, nimic nu poate intra acolo. Este doar perfecţiune. După aceea mă străduiesc eu. Pentru aceea mă plasez eu.
E-211 A little later on I'll... Would you like for me to pick up them other two chapters sometime? The Lord... I've--I got to rest just a little before Chatauqua.
Now, I can't preach these things in them meetings. There's too many un--too many different beliefs. See? This is just church alone. See? I can't preach... But I got a right to preach in here whatever I want to. This is my Tabernacle. See? And I'm telling you. Now, I believe them people are saved. Yes, sir, I truly believe it. But oh, how much more it is to walk when you know where you're walking. How much, know--it is to know what you're doing (You see?), instead of staggering, stumbling along. Let's just stand up in the Light, and walk in the Light, and know which way you're headed. That's true. The Lord be with you.
E-101 Am zis, "O Doamne, pentru aceea sunt eu aici la biserică, încercând să pun biserica în ordine." Îţi spun, frate şi soră, există numai un singur lucru care poate intra acolo, aceea este dragostea perfectă. Nu pentru că sunteţi loiali Tabernacolului Branham, sau bisericii Metodiste sau bisericii Baptiste. Ele sunt în ordine, voi trebuie să fiţi. Dar, oh, prieteni, voi trebuie... Nu pentru că aţi vorbit în limbi, aţi dansat în Duhul, pentru că aţi scos draci sau aţi mutat munţi cu credinţa. Aceea totul este în ordine, căci aceea-i în ordine, dar totuşi numai dacă dragostea aceea reală perfectă este acolo. Aceea era unde perfect... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]
... am obţinut o moştenire, (noi moştenim ce? Viaţă Eternă) fiind predestinaţi...
E-212 And if each one of you in here now has not been positionally placed... You might not be nothing but a housewife. Well, you say, "Brother Branham, I never done a thing in my life. I'm not a preacher." Well, maybe God brought you here to raise a family of children; out of that family of children may come another family of children, that'll be a preacher that'll send a million souls to Christ. You had to be here. You're here for a purpose. Did you know that?
Well, you say, "All I ever done was harrow across these old clods. And I'd take out early a evening, didn't know how to make my kids a living. I looked at the poor little fellows with no shoes on. I've set and cried. I got an old buggy, and me and maw went to church." Don't you worry, brother. You just keep loving Him; He's got a purpose for you. You just stay right the way you are; just go right on. See? You might not never preach a sermon, but you might be the great-grandfather of one that'll do it.
E-102 Cum? Înţelege fiecare asta? L-aţi chemat voi pe Dumnezeu? Nu, Dumnezeu v-a chemat. Nici un om nu a căutat vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe om. Isus a zis, "Nimeni nu poate veni la Mine numai dacă Tatăl Meu îl atrage întâi." Vedeţi, este natura omului să fugă de Dumnezeu. Şi voi ziceţi acum...
E-214 Did you know that God credited (Let's see now, what was his name?) Levi, to pay tithe when he was in the loins of Abraham, when Melchisedec met him? How many knows that? And let's see, Abraham begot Isaac; Isaac begot Jacob; Jacob begot Levi, which was father, grandfather, great-grandfather. When he was in the loins, in the seed of his great-grandfather, the Bible credited him for paying tithes to Melchisedec. Oh, my, my, my, my brother. Oh, I'm...
E-103 Aceea, aceea-i ce mă necăjeşte, totuşi, să vă predic vouă oamenilor; să nu rămâneţi în aceeaşi stare cum aţi intrat, schimbaţi-vă acum! Ascultaţi-mă aşa cum o spun, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Eu niciodată nu m-am numit aceasta, eu nu sunt. Dar voi mă numiţi profetul vostru, sau un profet. Lumea crede asta, în jurul lumii, milioane şi milioane şi milioane de oameni. Eu am vorbit direct şi indirect la zece sau-zece sau doisprezece milioane de oameni, sau mai mult, vorbind direct. Eu am văzut zeci de mii de viziuni şi semne şi minuni, şi nici una din ele nu a greşit vreodată. Şi aceea este adevărat. El mi-a prezis lucruri care niciodată nu au omis să se întâmple întocmai exact. Eu voi aduce orice om la încercare pentru aceea. Asta-i adevărat. Eu nu pretind să fiu un profet, dar voi ascultaţi la mine.
E-215 As the little--as the little Englishman got converted over there one night in England, he said, "I am so hoppy. I am so hoppy." Yes, so happy to know that that is true. And some glorious day, I don't know when that day will be, but if that was a vision... I don't say I was here. Remember, always bear this in mind; may the tape holders do the same. Whether I was in a vision or carrying away in the Spirit, I do not know. But it was just as real as I hold my Brother Neville like that, just as real. And I could look and talk to those people.
And there stood my first wife; she didn't holler, "My husband"; she said, "My darling brother."
E-104 AŞA VORBEŞTE DOMNUL, este nevoie de dragoste perfectă să vă pună în locul acela, căci aceea este tot ce era acolo. Nu contează ce bani, câte demonstraţii religioase, câte fapte bune aţi făcut sau orice aţi făcut, aceea nu va conta nimic în ziua aceea. Este nevoie de dragoste perfectă. Deci orice faceţi, să lăsaţi orice altceva la o parte până când sunteţi tot aşa de umpluţi cu dragostea lui Dumnezeu încât puteţi iubi pe cei ce vă urăsc.
E-217 There stood a girl that I used to go with years ago. Perhaps some of her people's setting here, Alice Lewis from Utica, very fine royal Christian girl. Got married a little late in life, and had her first baby, and died in childbirth: Alice Lewis. I walked into the funeral home to see her. I just got in home; I heard she was dead. I walked down there, was nobody in the room, I said, "Is there a woman here, Mrs..." Her name was Emmerke. She married a fine Christian boy, and she was a fine Christian girl. I've been with that girl everywhere, all kinds of places, and everything, as just kids, eighteen, nineteen years old, everywhere. Fine Christian, never knowed nothing about her but genuine Christianity. And I was a sinner. But I would go with her. I walked into... And her husband a born again Christian, real man. And I didn't know; I knowed she was died; I'd seen in the papers. And I went down; they told me. I went down there to Coot's, and I said, "Have you got a Mrs. Emmerke?" He said, "Billy, she's right in the room there."
I went in there and stood there by the side of the casket. I thought, "Alice, I've been in the darkest of dungeons; I've been over dark roads. You and I have walked together down through the roads and down across by the--by the river. When they used to have the old showboats, we'd set down there and listen to that calliope play. Up and down the lanes, what a lady you were. How I thank God for your life. Rest, my dear sister, rest in the peace of God."
E-105 Eu sunt doar aşa cum am zis azi dimineaţă, eu am fost făcut, toată alcătuirea mea este har. Mulţi oameni spun, "Acum, tu scarpini spatele meu iar eu îl voi scărpina pe al tău. Da, tu faci ceva pentru mine şi eu voi face ceva pentru tine." Acela nu-i har. Har este, dacă te mănâncă spatele, eu îl voi scărpina oricum, fie că tu îl scarpini pe-al meu sau nu; tu mă loveşti peste faţă, şi zici "spatele meu are nevoie de mâncărime, nevoie de scărpinare," eu îl voi scărpina. Vedeţi? Asta este, faceţi ceva. Eu nu cred în fapte. Eu cred că faptele sunt dragoste. Faptele sunt-faptele este manifestarea căci harul a avut loc. Eu nu trăiesc devotat faţă de soţia mea pentru că eu cred că ea mă va divorţa dacă nu o fac, eu trăiesc devotat faţă de ea deoarece eu o iubesc.
E-219 And the other night in the vision, there she come running to me. She said, "My blessed brother," and threw her arms around me. Oh, oh, brother, sister, it's changed me. I can never be the same no more. It's so real. It's just--it's just as real as I'm looking at you, just that real. So there's no fear. I may die before the night's over.
I want to raise my little boy back there, Joseph. I want to see him in the pulpit, when I can take this Bible... When I get to a place I see Joseph in the pulpit preaching as a--as a young man filled with the Holy Ghost, anointed with the Spirit of God upon him... And I believe he'll be a prophet. The day when I--when I-when I saw him six years before he was born, you remember me telling you he was coming. Remember when I caught him right there at the side of the altar, not knowing what I was saying, dedicating babies, I said, "Joseph, thou art a prophet."
E-106 Eu nu predic Evanghelia pentru că mă gândesc că aş merge în iad dacă nu am făcut-o, eu predic Evanghelia pentru că Îl iubesc. Desigur. Voi credeţi că eu aş traversa acele mări furtunoase, şi acele avioane plonjând înainte şi înapoi, şi fulgerele luminând în jur, şi-şi toate altele, şi aproape în orice minut... şi fiecare striga, şi "Ave Maria" mergea prin avion, şi de toate? Oamenii aceia se balansau în acele centuri de siguranţă, şi pilotul zicea, "Avem suficientă benzină să ţină încă cinsprezece minute, nu ştiu unde ne aflăm." Credeţi că eu aş face aceea doar-doar de dragul de-a o face? Ha! Credeţi că aş merge înapoi acolo afară în junglă unde soldaţii Germani au trebuit s㬺i pună braţele în jurul meu în acest fel în fiecare seară şi să mă ducă înăuntru şi afară din adunare, până când Duhul Sfânt a început să înfăptuiască minuni? Comuniştii stăteau cu telescoape de noapte, să mă împuşte de la o milă depărtare. Credeţi că eu aş face asta doar de distracţie? Pentru că ceva în mine iubeşte; ei sunt oameni pentru care a murit Cristos. Pavel a zis, "Eu nu numai că vreau să merg sus la Ierusalim, ci eu merg acolo sus să fiu răstignit. Eu merg sus să mor. Eu merg acolo sus să mor pentru cauza Domnului." Este ceva, dragostea care te constrânge, aceea te face. Asta-i exact corect.
E-221 And the other day standing out in the yard, he come in to me, and he said, "Daddy, has Jesus got a hand like yours?"
And I said, "Well, yes, son. Why?"
He said, "I was setting on my bicycle, watching for Sarah (That's his little sister.) to come home from school." Setting out there, I won't let him go out on the road; he was setting back like this. And said, "I looked up," and said, "when I did, there was a hand like yours, with a white sleeve holding over me." And said, "It went on up." Said, "Was that Jesus' hand going up?" I looked at the mother; mother looked at me. We went down to Mrs. Wood's. Ever where she's at, setting here. We cross-questioned him, back and forth, and every way we could. It was a vision. He saw it. When I can see the time of little Joseph standing... I hope I live to see him married, if Jesus tarries.
E-107 Dacă aş predica Evanghelia pentru bani, dacă aceasta ar fi fost, eu nu aş avea douăzeci de mii de dolari datorie în seara aceasta, eu nu aş fi fost aşa în datorie. Nu, domnule. Deoarece eu aş fi ţinut ceva din-ceva din milioanele care mi-au fost date. Un om, un om a trimis agenţi FBI cu un milion cinci sute de mii de dolari cec de bani. Şi am zis, "Luaţi-i înapoi." Nu pentru bani! Asta nu-i bani. Eu nu predic Evanghelia pentru bani. Nu pentru aceea!
E-223 And I'm an old man, the gray whiskers hanging around my neck here. I've sent... I want to send two or three more million souls to Christ if I possibly can. It's my determination to preach the Gospel to every corner of the earth. Yes, sir. So help me, God, I'll do it. So when I can see that time come, Brother Mike...
I can look at the time mama, Meda, I call her, my darling... See, she's... We're getting old, see her hair turning gray, and see us going away, fading away.
Rebekah, I'm so grateful for Rebekah. Her music teacher told me the other night, said, "My, if she keeps that up, Brother Branham," says, "it's hard tell what she'll do." See, going on in music. I want her, and I want... I want Sarah on the organ, Becky on the piano; I want Joseph in the pulpit.
E-108 Este din cauza dragostei. Lucrul care vreau să-l fac, este, când eu traverses acea ultimă suflare de acolo, care poate fi în cinci minute de acum, poate fi în două ore de acum, poate fi în cincizeci de ani de acum, eu nu ştiu când va fi. Dar când este, eu ajung acolo, eu vreau să vă văd în splendoarea tinereţii, alergând, strigând, "Fratele meu drag! Fratele meu!" Asta-i ce este în inima mea. De aceea este. Eu nu încerc să fiu în dezacord cu voi să fiu-fiu diferit, ci eu încerc să vă pun pe calea care este dreaptă. Aceea este calea de intrare. Nu biserica voastră, nu cultul vostru, ci naşterea voastră în Cristos. Oh, vai. Iuh!
În care... noi am obţinut... moştenire, fiind predestinaţi conform cu scopul celui ce lucrează toate lucrurile după sfatul vaiei sale proprii:
E-226 When I can see that happen, then me and mama can stagger in, me on my old cane, some night, come down along the road, and I can look in there and see my boy standing there anointed with the Holy Ghost, preaching this same Gospel. I want to take this old Book and say, "Son, here It is; It's yours. You stand with It. Don't you compromise on one Word. You stay right with It, honey. Don't you, don't care... I don't care who's against you, who's against; God will be for you. You preach every Word just the way It's wrote in There; daddy will see you across the river." I'd like to reach around and take her in my arms, my wife, and cross over Jordan.
Until that time, God, let me stay on the field, loyal. Let me, I don't care what the cost is, or how many, what I do, or this, that, or the other. Let me stay loyal and true to the Word of the living God, that when that day come, and I cross over there, and I can look across, and say, "There you are. Oh, my precious friend, my precious brother, my precious sister."
E-109 Ascultaţi. Noi vom încheia în câteva minute. Ascultaţi atenţi acum înainte de a încheia.
Ca noi să putem fi pentru laudele slavei sale, care întâi ne-am încrezut... Cristos.
În care voi de asemenea v-aţi încrezut, ...
E-228 Young preacher, get into the field; stay into the harness. All you young preachers and things, don't you set around. Don't you just set and do nothing. Get out yonder and win a soul. Do something. Get on; get moving. Don't stop, young preacher over there. God bless your heart.
He reminds me of when I was about that age, I guess, and maybe a little younger than him. I was only about twenty something years old when I laid that cornerstone there. I remember, I used to wear a blue coat and a white pair of pants, and stood there and laid that cornerstone about thirty-one years ago. See how old I was, I was just a boy. I was standing there, laying that cornerstone. I haven't compromised on one Word. I've kept It just exactly the way I laid that cornerstone. Yonder's my testimony laying yonder, where I wrote it out on the flyleaf of the Bible, and tore it out, and laid it in that cornerstone, and she still lays there. And may it be written on the pages of God's eternal Word in heaven. Let me stand true unto the end.
E-110 Priviţi aceasta acum, atent. Puneţi-vă jachetele, jachetele Evangheliei. Ţineţi-vă urechile deschise, ascultaţi atenţi. Eu sunt la al 13-lea verset.
În care de asemenea v-aţi încrezut, după ce aţi auzit... "Credinţa vine prin..." [Adunarea zice, "Auzire." – Ed.] "... auzirea..." ["Cuvântului."] "...Cuvântul lui... " ["Dumnezeu."] după ce aţi auzit cuvântul adevărului, ...
E-230 Let us bow our heads now just a minute for prayer. In the closing of this night, closing of these, one chapter, which is not justified. You ought to have the other one, how he goes ahead and places the church in its place. I'll get it to you sometime, God willing. I've got to get just a little rest now before I go into the Chatauqua yonder, to another big meeting, then I cross over from there to Oklahoma...
E-111 Ce este Adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat? Ioan 17:17, voi care notaţi Scripturi, Isus a zis, "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevăr. Cuvântul Tău este Adevărul."
... după ce aţi auzit adevărul, Evanghelia salvării voastre: ...
E-112 Care era salvarea care încerca el să le-o spună? Predestinaţi înainte de întemeierea pământului (este adevărat?), la înfierea de fii, predestinaţi la Viaţă Eternă. Acum, după ce voi veniţi în Viaţă Eternă, după ce aţi fost salvaţi, sfinţiţi, umpluţi cu Duhul Sfânt, voi sunteţi fii. Acum Dumnezeu vrea să vă aşeze poziţional, oh, aşa ca voi să puteţi lucra pentru Impărăţia Lui şi slava Lui.
E-113 Aceea este Evanghelia. Fiind, întâi, auzind Cuvântul, "Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor." Luând la o parte toate păcatele voastre, chemând Numele Domnului Isus Cristos, pentru Ţara promisă. Promisiunea este pentru fiecare călător care este pe drumul vostru. Dacă părăsiţi casa voastră în seara aceasta, un păcătos, zicând, "Eu voi merge acolo la Tabernacolul Branham," Dumnezeu vă dă oportunitatea în seara aceasta. Există un singur lucru care stă între voi şi Ţara promisă. Ce este Ţara promisă? Duhul Sfânt. Ce stătea între Iosua şi ţara promisă era Iordanul. Exact corect.
E-114 Moise, fiind un model al lui Cristos, a condus copiii până la ţara promisă, apoi Moise nu a dus copiii în ţara promisă. Iosua a dus poporul înăuntru şi a împărţit ţara. Isus a plătit preţul, i¬a condus până la Duhul Sfânt. Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt jos şi El a aşezat poziţional biserica în ordine, fiecare bărbat, umplându-l cu Prezenţa Fiinţei Lui. Vedeţi ce vreau să spun? Toţi în Cristos Isus, cum Dumnezeu a predestinat aceasta la chemarea acestei Evanghelii!
E-115 Pavel, Galateni 1:8, a zis, "Dacă un Înger vine să predice altceva, să fie blestemat." Adevărul, Evanghelia. Acum ascultaţi atenţi aşa cum citim înainte, încheind versetul.
... evanghelia salvării voastre: în care de asemenea... (ascultaţi atenţi) ... după ce aţi crezut, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al promisiunii,
E-116 În zilele din urmă, a zis Biblia, acum priviţi, în zilele din urmă vor exista două clase de oameni. Una din ele vor avea Pecetea lui Dumnezeu, cealaltă semnul fiarei. Este adevărat? Câţi ştiu asta? Ei bine, dacă Pecetea lui Dumnezeu este Pecetea a... Dacă Pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, atunci fără Duhul Sfânt este semnul fiarei. Şi Biblia a zis că cele două duhuri vor fi aşa de aproape împreună încât ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil. Aceasta niciodată nu o va face, deoarece ei au fost aleşi la Viaţă Eternă. Vedeţi?
E-117 Biserica merge, doar aşa cum ştim că erau zece fecioare care au ieşit să întâmpine pe Domnul, toate sfinţite, toate sfinte, fiecare din ele sfinţite. Cinci erau delăsătoare şi au lăsat lămpile lor să se stingă. Cinci au avut ulei în candelele lor. "Şi, iată Mirele vine!" Şi cele cinci care au avut ulei în candelele lor au intrat la Cina Nunţii. Iar celelalte au rămas afară unde era plânsul şi văitatul şi scrâşnirea dinţilor. Fiţi gata, căci voi nu ştiţi în ce minut vine Domnul. Aveţi... Ce reprezintă uleiul în Biblie? Duhul Sfânt.
E-118 Acum către voi astăzi, voi fraţii Adventişti de ziua a Şaptea care aţi zis că ziua a şaptea este Pecetea lui Dumnezeu, arătaţi o Scriptură să o dovediţi. Biblia a zis că Pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Priviţi aceasta, "Care..." Priviţi al 13-lea verset acum.
... după ce aţi crezut, aţi fost pecetluiţi cu-cu Duhul Sfânt al promisiunii.
E-119 Deschideţi la Efeseni 4:30, eu cred că este acela. Vedeţi dacă noi nu obţinem 4:30, vedeţi dacă acesta nu este la fel. Efeseni, al 4-lea capitol şi al 30-lea verset. Da, aici este, 4:30.
Să nu întristaţi Duhul sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteţi pecetluiţi până în ziua răscumpărării.
E-120 Până când? Când tu într-adevăr, într-adevăr primeşti Duhul Sfânt, până când este El să-ţi dureze? Până la următoarea trezire, până când Bunica îţi trece în calea ta, până când zbiară şeful la tine? Până în ziua răscumpărării tale! Aleluia!
E-121 După ce ai murit, după ce ai trecut în Ţara aceea, unde stai cu cei dragi ai tăi, tu încă eşti umplut cu Duhul Sfânt. Scriptură! Tu eşti întocmai cum eşti acum, numai că tu ai un... tu te-ai mutat într-un alt trup. Tu doar ai schimbat casele. Aceasta a îmbătrânit, tu nu mai poţi să-i fixezi şindrilele pe ea, căpriorii s-au putrezit. Asta-i adevărat. Astfel tu doar îndepărtezi lucrul vechi şi-l laşi să se putrezească în jos, şi te-ai mutat într-una nouă. Este adevărat? "Căci dacă acest cort pământesc este dizolvat, noi avem unul care aşteaptă."
E-122 Vă amintiţi zilele trecute, trecând prin aceea? Când un bebeluş este format în pântecele mamei, şi aceşti muşchi mici lovesc şi saltă şi se desfăşoară. Dar imediat ce mama lasă copilul şi copilul este la pământ, primul lucru, există un trup spiritual să prindă acel trup natural. Poate doctorul îi dă un [Fratele Branham bate din palme – Ed.] în felul acesta, sau ceva să-l scuture, şi "ua, ua, ua." Şi imediat drept la sânul acelei mame va merge el, "um, um, um," mişcându-şi capul lui mic în sus şi-n jos pe sânul mamei, să facă venele acelea de lapte să aducă lapte.
E-123 Un viţeluş, imediat ce este scăpat din mamă, el se va ridica pe genunchii lui mici după câteva minute. Ce va face el? Se va mişca chiar drept înapoi în jur, o prinde pe mama aceea, şi începe să mişte capul lui mic în sus şi-n jos aşa, şi îşi ia laptele. Aleluia! Da, domnule.
E-124 Când acest trup natural vine în ea, există un trup spiritual care-l aşteaptă.
E-125 Şi când acest trup natural este lăsat pe pământ, aleluia, există unul care aşteaptă acolo! Noi doar ne mutăm dintr-unul într-altul, noi ne schimbăm locurile de locuit. Acest muritor trebuie să se îmbrace în nemurire, acesta spiritual; această putrezire se îmbracă în neputrezire. Acest trup bătrân zbârcit, strâns, aplecat, dar el nu-şi va schimba aparenţa de loc, eu vreau să spun când el ajunge acolo, voi încă veţi avea acelaşi duh.
E-126 Lăsaţi-mă să vă dau ceva mic care vă pare răsucitor, dar aceasta este Biblia, apoi eu vă voi da unul care îl va desrăsuci pentru voi. Priviţi-l pe acesta. Când bătrânul Saul, regele, bătrânul, marele predicator denominaţional bătrân de acolo jos din acel timp, voi ştiţi, care a avut capul şi umerii deasupra tuturor, ş1 1-a fost teamă, ei nu au ştiut nimic despre Supranatural. David a trebuit să vină şi să elibereze mielul din gura leului, l-a ucis pe Goliat. Priviţi-l. El a ajuns aşa de departe în urmă de la Dumnezeu, el a ajuns să urască pe acest predicator holly-roller. Şi în loc să fie pentru el, să încerce să-l ajute, el s-a întors împotriva lui. Dacă acela nu este chiar tabloul exact, exact tabloul. S-a întors chiar de la el!
E-127 Câţi aţi fost aici când am plecat în prima mea călătorie şi am predicat, "David, ucigându-l pe Goliat," când am plecat? Mulţi, unii, câţiva din timpurile vechi. Eu mă pregătesc să plec din nou asupra acestea. Vă amintiţi ce, vedeţi ce tocmai a venit în jur duminica trecută? Aceasta se mişcă drept într-o altă fază. A doua campanie a lui David, a doua fază a slujbei lui. Aceea este exact corect. Care, atunci el a devenit rege peste Israel. Observaţi slujba acum se mişcă afară într-o fază mai mare, venind afară mai mare. Aşa a făcut David. Eu observ aceasta aşa cum a venit el, David, oh, când Dumnezeu l-a avut pe David să vină acolo afară şi să ucidă leul, observaţi, şi a omorât ursul, apoi a omorât Filisteanul. Acum, acolo a venit un timp când Dumnezeu a dat un duh rău peste acest băiat bătrân. Şi de... La ce? Să-l urască pe David. Şi eu cred ...
E-128 Acum, aceste benzi. Acum ascultaţi, fraţilor, voi asupra acestor benzi, dacă nu sunteţi de acord cu mine, iertaţi-mă. Vedeţi, eu vă iubesc. Eu vă voi întâlni dincolo oricum, vedeţi, căci dacă tu eşti un om al lui Dumnezeu eu te voi întâlni oricum. Dar, eu vreau să spun aceasta, iată motivul. Doar din cauză că Saul a văzut că David a avut ceva ce el nu avea. Atunci ce s-a întâmplat?
E-129 Un micuţ vechi "roşcovan," aplecat, Biblia a spus că el era "roşcovan." Acela nu era un copil foarte frumos, "roşcovan" este doar un ins mic vechi aplecat. Şi el a mers acolo afară, şi Saul, păi, el şi-a pus armura lui Saul pe el, şi îmi imaginez că scutul i-a ajuns chiar jos peste picioarele lui. Şi el a zis, "Luaţi acest lucru de pe mine. Eu-eu am..." Poate el i-a dat o diplomă de doctor, un Ph.D. sau LL.D., sau ceva, ştiţi. Cum a zis el, "Eu nu ştiu nimic despre acel lucru, căci eu nu l-am dovedit. Lasă-mă să-mi iau aceasta, cu care ştiu ce fac." Da, domnule. El a luat praştia.
E-130 Şi ei l-au supărat pe David din cauza fiicelor, bisericile, bisericile cântau, "Saul, ar fi putut ucide miile lui, dar David şi-a ucis zecile de mii."
E-131 Atunci el a devenit gelos, "Acesta este acel lucru vechi cu Numele lui Isus, nu este nimic de Acesta." Asta-i adevărat. Şi ce i-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a trimis un duh rău peste el, să-l urască pe David, şi el l-a urât pe David fără o cauză.
E-132 David putea să-i sucească gâtul de câteva ori. El putea, dar el doar a lăsat să treacă. El doar nu a zis nimic. El sigur o putea face. El a mers acolo şi a tăiat jos colţul mantalei, într-o seară, a venit înapoi, a zis, "Uitaţi-vă aici, voi vedeţi!" Da, domnule, el putea să o facă, dar el doar l-a lăsat în pace. El ar fi putut să-i rupă adunarea şi să-i împrăştie, şi să înceapă o organizaţie a lui dacă el vroia. Dar el nu a făcut-o, el doar l-a lăsat pe Saul să meargă înainte. A lăsat ca Dumnezeu să ducă lupta. Da, domnule.
E-133 Deci aşa cum el a mers afară şi campania s-a terminat, şi a ajuns înainte, acel duh rău a ajuns aşa încât Saul nu putea primi nici un răspuns de la Dumnezeu. După un timp el. .. Duhul Domnului s-a depărtat de la el. Şi bătrânul Samuel, acela pe care ei l-au refuzat, cel care într-adevăr a fost Glasul lui Dumnezeu pentru ei, cel care le-a zis înainte ca ei chiar să vrea să se comporte ca lumea.
E-134 Cum vrea biserica să se comporte ca lumea? De ce vor Penticostalii, botezaţi, Metodişti cu experienţă a Duhului Sfânt, şi Baptişti, şi Prezbiterieni vor să se comporte ca lumea? De ce o fac ei? Eu nu ştiu. Eu-eu doar nu o pot înţelege. Voi ziceţi, "Ei bine, este aşa de distractiv să joci poker, doar un pic pentru distracţie, doar un bănuţ miză," sau cum o numiţi voi. Este un păcat. Voi nu ar trebui să aveţi lucrurile acelea în casa voastră. "Păi, nu strică să iei doar un micuţ, pahărel de bere acolo afară. Noi am luat doar câteva. Eu şi soţia mea avem doar câteva după-amiaza." Şi primul lucru ce-l ştiţi, copiii voştri au câteva. Sigur aceasta este.
E-135 Şi voi femeilor, hum, Diavolul tocmai a făcut o... Aceea este ce a făcut el la început, şi el desigur a făcut o ţintă din voi surorile. El doar face asta doar să ... căci el ştie ce poate face el. El poate amăgi o femeie de o mie de ori mai repede decât pe un bărbat. Eu ştiu că aceea răneşte simţurile voastre, dar acela-i Adevărul. Acela-i exact. Aceea este ce a făcut el în grădina Edenului. El poate face... Acum, ea era cinstită, ea era sinceră, dar ea a fost amăgită. "Adam nu a fost amăgit," a zis Biblia. El nu a fost amăgit, ci ea a fost amăgită. Deci el o poate amăgi. Şi totuşi păstorii vor merge drept afară şi ordinează femei predicatoare, le pun afară peste adunări ca acelea, iar această Biblie condamnă aceasta de la Geneza până la Apocalipsa. Voi ziceţi, "Ei bine, este în ordine. Este în ordine. Ei au... Ele pot predica tot la fel ca acela." Eu ştiu că aceea este corect.
E-136 Ca şi cineva care a început să vorbească în limbi odată, eu doar am continuat să predic. Şi când am ieşit afară, o femeie a zis fiului meu, a zis, "Eu am un mesaj să-l dau mâine seară," a zis, "când Tatăl tău vine pe platformă."
A zis, "Ei bine, Doamnă, ce vrei să spui?"
E-137 Şi în seara aceea când a fost gata, când eu mă pregăteam să fac chemarea la altar, ea şi-a aranjat părul tot sus şi şi-a tras ciorapii sus şi totul, s-a pregătit, a sărit sus în mijlocul podelei şi a început să sară în sus şi-n jos, a vorbit în limbi şi a profeţit. Eu doar am continuat să predic, mi-am făcut chemarea la altar. Când eu nu o respect de loc, ea nu era corectă. Deci atunci, ei bine, Biblia a zis să nu, a zis, "Duhul profeţilor este supus profetului." Dumnezeu este la... Dumnezeu vorbeşte la platformă, lăsaţi-L să vorbească. Pavel a zis, "Dacă ceva îi va fi descoperit unuia, el să tacă până când termină celălalt." Asta-i adevărat.
E-138 Acum, deci când eu am ieşit afară, aceşti oameni au zis, un grup mare de oameni, au zis, "Tu ai întristat pe Duhul Sfânt în seara aceasta."
Am zis, "Făcând ce? Ce am făcut?"
E-139 A zis, "Ei bine, când sora aceea a dat mesajul acela, aleluia, a zis aşa."
"Păi," am zis, "eu predicam. Ea era în afara ordinei."
E-140 "Oh," a zis, "aceea era proaspăt chiar de la Tron. Aceea era mai proaspăt decât ceea ce predicai tu." Ah!
E-141 Acum, aceea doar arată... aceea arată ori aceasta, şi eu o spun pentru respectele voastre, sau nebunie, sau fie lipsă de respecte, sau învăţătură analfabetă care nu ştie mai mult despre Dumnezeu decât ştie un iepure despre schiuri. Acum, aceea, eu nu spun asta să fie o-o remarcă proastă, deoarece acesta nu este loc de glumă. Dar acela-i-acela-i exact adevărul. O persoană care ar şti că Dumnezeu nu este un autor al confuziei. El este al păcii. Biblia ei nu o cunosc. Tot ce ştiau ei cum să facă este să sară în sus şi-n jos, vorbesc în limbi, zic, "Eu am Duhul Sfânt. Aleluia!"
E-142 Eu am stat şi am văzut, în Africa, doctori vrăjitori şi lucruri vorbind, cinci mii din ei odată; săreau în sus şi-n jos, sânge peste tot pe feţele lor, vorbind în limbi, şi beau sânge dintr-un craniu uman; chemau pe Diavolul, şi vorbeau în limbi.
E-143 Şi deşi vorbirea în limbi este un dar al lui Dumnezeu, dar aceea nu este dovada infailibilă a Duhului Sfânt. Lăsaţi-mă să vă spun asta acum. Eu cred că toţi sfinţii inspiraţi vorbesc în limbi. Eu cred că un om cândva când tu ai ajuns aşa de inspirat cu Dumnezeu încât vei vorbi în limbi. Eu cred asta. Dar eu nu cred că acela-i vreun semn că tu ai Duhul Sfânt. Da, domnule. Eu cred că există timpuri când tu ai credinţă, persoana, tu să mergi drept sus şi să-ţi pui mâinile pe un copilaş care are un cancer, când cincizeci de predicatori s-au rugat pentru el, şi el ar fi vindecat pentru că mama aceea a avut credinţă pentru copilul acela. Dumnezeu i l-a dat, ea este un mădular al Trupului lui Cristos. Da, domnule. Eu cred asta. Eu am văzut aceea făcându-se şi ştiu că este adevărat. Dar ce este, este să punem biserica în ordine, să o punem în ordine să putem lucra.
E-144 Acum să încheiem restul din acest verset aici înainte de a merge.
... după ce aţi primit, voi aţi fost pecetluiţi cu Duhul sfânt al promisiunii.
E-145 "Pecete!" Ce este Pecetea? Ce este Pecetea? O pecete este, primul lucru ea arată că este o lucrare care a fost completată, o lucrare completată. Următorul lucru ce arată este proprietatea. Şi următorul lucru ce arată este siguranţa, păstrând-o.
E-146 Zicem, spre exemplu, eu lucram pentru Căile Ferate Pennsylvania, eu lucram cu tatăl meu pe căile ferate. Noi încărcam vagoane. Şi noi puneam înăuntru aici jos la această companie de ambalare, noi puneam înăuntru cutii din tablă, şi noi aşezam câteva aici sus şi câteva aici jos, şi câteva sus în acest fel. Dar înainte ca vagonul acela să fie cândva sigilat, inspectorul venea pe acolo, şi el împingea asupra lor, o împingea pe aceasta, o scutura pe aceea. "Ah! Îl condamn! Ele se vor sparge toate în bucăţi înainte de a ajunge acolo. Îl condamn! Scoateţi-le afară. Faceţi-o din nou." Inspectorul a condamnat vagonul.
E-147 Duhul Sfânt este Inspectorul. El te scutură puţin, şi tu zăngăneşti. Crezi tu tot Cuvântul lui Dumnezeu? "Eu nu cred acel lucru vechi Numele lui Isus." Condamnaţi-l. Tu zăngăneşti, vezi. "Eu nu cred în vindecare Divină sau nici un astfel de lucru." Încă zăngăne. Scoate-i afară. Crezi că Isus Cristos este acelaşi ieri... "Ei bine, într-un fel." Tu zăngăneşti. Daţi-l afară, vedeţi, el nu este gata încă. Da, domnule.
E-148 Frate, când el este gata să zică, "Amin!" Ai primit tu Duhul Sfânt? "Amin!" Totul a fost completat? "Amin." Atunci ce face Inspectorul? Totul este pachetat înăuntru bine şi strâns, plin de Evanghelie. O, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este bun. Totul este perfect. "Eu cred fiecare Cuvânt. Amin! Amin! Amin! " Crezi tu că Dumnezeu încă vindecă? "Amin." Crezi tu că Isus este acelaşi ieri şi în veci? "Amin." Crezi tu că Duhul Sfânt este tot aşa de real cum a fost întotdeauna? "Amin." Crezi tu că acelaşi Duh care a coborât peste Pavel coboară peste noi? "Amin." Crezi că El face aceleaşi lucruri asupra noastră cum a făcut asupra lor? "Amin." Oh, oh, ea se strânge acum. Vedeţi, se strânge acum, noi suntem gata să închidem uşa. În ordine.
E-149 Apoi inspectorul închide uşa. Ce face el? El pune o pecete pe el. Apoi el se dă jos aici şi apucă aceşti cleşti ai unui lucru, se întinde acolo asupra acelui lucruşor şi îl pecetluieşte. Voi să faceţi bine să nu-l rupeţi. Dacă ele, acel vagon, destinaţia lui este Boston, el nu poate fi rupt. Ar fi o ofensă penitenciară să rupi pecetea aceea până când el ajunge la Boston. Şi un om care are autoritatea poate deschide pecetea aceea, şi numai el.
Asta-i adevărat. Ea este stăpânită de anume-anume companie de cale ferată. Este pecetea lor. Este asigurarea lor că acest vagon a fost încărcat, acest vagon este gata. El le aparţine lor. Ei nu puteau pune B&O pe Pennsylvania. Voi trebuie să fiţi pecetluiţi, şi când el este pecetluit.
E-150 Şi când Creştinul este încărcat cu Evanghelia, umplut cu bunătatea lui Dumnezeu, toate lucrurile bune ale lui Dumnezeu stau în el, cu o inimă deschisă, gata să lucreze, vrând să fie aşezat poziţional, face orice îi spune Duhul Sfânt să facă, a trecut din moarte la Viaţă, sfinţit din toate lucrurile lumii, umblând în Lumină aşa cum vine Lumina la el, mergând înainte, el este gata. Apoi Dumnezeu închide uşa lumii în spatele lui, şi o aruncă împreună în felul acela, şi-l pecetluieşte cu Duhul Sfânt al promisiunii. Aleluia! Până când? Până la destinaţie. Să nu-l luaţi aici afară pe linia de cale ferată şi să-l rupeţi şi să vedeţi dacă totul este iarăşi în ordine. Este în ordine, doar lăsaţi-l în pace. Inspectorul l-a inspectat deja. Până când sunteţi voi pecetluiţi? Până în ziua răscumpărării voastre. Aşa este până când sunteţi voi pecetluiţi.
E-151 "Ei bine, când tu mori, atunci, Frate Branham, cum este după ce mori, tu ai spus că încă Îl ai?" Tu Îl ai pentru totdeauna. Unde începe Viaţa? La altar. Chiar acolo voi vedeţi un pic de umbră mică. Aceea este umbra, Pecetea Duhului Sfânt. Apoi ea este o umbră a umbrelor umbrelor, aşa cum am zis zilele trecute. Dar când voi muriţi, voi continuaţi să mergeţi prin umbrele acelea până când veniţi la umezeală, din umezeală la un izvor mic care picură, de la un izvor la un pârâu, de la un pârâu la un râu, de la un râu la un ocean, vedeţi, din dragostea lui Dumnezeu. Tu eşti doar aceeaşi persoană.
E-152 Priviţi aici. Bătrânul Saul, bătrânul decăzut, el nu putea să ajungă la Dumnezeu, totuşi el nu era pierdut. El desigur nu a fost. El a fost un profet, dar el doar a ieşit în afara lui Dumnezeu. Acela-i motivul, fraţilor, că am zis, "Voi nu sunteţi pierduţi." Deci atunci amintiţi-vă, el doar a ieşit din voia lui Dumnezeu, aşa că atunci primul lucru ce-l ştiţi, el-el nu era de acord. Acum, poate eu nu trebuia să spun asta. În ordine, eu doar merg înainte pentru o adunare fericită în seara aceasta. Deci atunci, voi ştiţi, şi primul lucru ce-l ştiţi, oh, vai, atunci... El a mers la-Urim Tummim.
E-153 Voi ştiţi ce era Urim şi Tummim, era pieptarul, efodul care-care-1 purta Aaron. Şi el era întotdeauna, Dumnezeu a fost întotdeauna un Dumnezeu supranatural răspunzând în căi supranaturale. Şi când un profet profeţea, şi luminile acelea misterioase nu veneau peste acel Urim Tummim, el era greşit. Când un visător a spus un vis şi el nu reflecta pe acel Urim Tummim, mie nu-mi pasă cât de bine suna, el era greşit. Asta-i adevărat.
E-154 Şi mie nu-mi pasă chiar exact câte diplome de doctor ai şi cât de mare este organizaţia ta, când tu profeţeşti sau predici, dacă nu este conform cu acest Cuvânt, tu eşti greşit, frate. Tu eşti... Acesta este Urimul şi Tummimul lui Dumnezeu. Când tu spui că nu ai fost predestinat înainte de întemeierea lumii, ea nu va reflecta, pentru că Biblia a zis că tu ai fost. Când tu spui că ar trebui să fii botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," ea nu reflectă, deoarece nimeni din Biblie nu a fost vreodată botezat în felul acela. Numai în Numele Domnului Isus. Ea nu va reflecta, deci există ceva greşit pe undeva.
E-155 Astfel Urim Tummim nu răspundea bătrânului Saul, şi el nici măcar nu putea avea un vis. El era aşa de departe dus încât el nici măcar nu putea avea un vis. Aşa că voi ştiţi ce a făcut el? El a coborât la vrăjitoare, şi această bătrână vrăjitoare, vechiul doctor drac jos acolo, doctor vrăjitor. Şi el a zis, "Poţi tu prezice?"
E-156 Ea a zis, "Da, dar Saul a zis că el va ucide pe toţi care prezice."
E-157 El a zis, "Eu te voi proteja," s-a îmbrăcat ca un servitor. El a zis, "Prezice-mi şi adă-mi din lumea morţilor care au trecut dincolo de aici." Acum ascultaţi la aceasta. "Adu-mi sus duhul lui Samuel profetul."
E-158 Şi ea a mers înăuntru să-să prezică. Şi, când a făcut, ea a căzut pe faţa ei, ea a zis, "Eu văd dumnezei ridicându-se." Vedeţi, ea era o păgână, "dumnezei," doi sau trei din ei, ca Tată, Fiu, Duh Sfânt, sau ceva ca aceea, voi ştiţi. Ea a zis, ea a zis, "Eu văd dumnezei ridicându-se."
E-159 A zis, "Descriemi-1. Cum arată el? Ca ce arată el?"
E-160 A zis, "El este slab şi are o manta peste umerii lui." El nu s-a schimbat, nici un pic.
E-161 El a zis, "El este Samuel. Adu-l în această cameră, adu-l aici înaintea mea."
E-162 Şi priviţi când Samuel a venit înaintea lui Saul, el a zis, "De ce m-ai chemat, văzând că tu ai devenit un vrăjmaş al lui Dumnezeu?" Şi priviţi. Nu numai că el încă era Samuel, el încă a menţinut duhul profeţiei. Ziceţi că este greşit, lăsaţi ca oricine să zică că este greşit. Acesta-i Adevărul! El încă era un profet. Căci el a zis, el a profeţit şi a zis, "Bătălia merge împotriva ta mâine, şi tu şi fiii tăi veţi cădea în luptă mâine, şi pe la timpul acesta mâine seară tu vei fi cu mine." Este adevărat? El încă era un profet!
Acum voi ziceţi, "Oh, dar aceea a fost o vrăjitoare care a făcut aceea."
E-163 În ordine, eu vă spun de Unul care nu a fost un vrăjitor. Isus a luat pe Petru, Iacov, şi Ioan, şi a mers sus pe Muntele Schimbării odată, şi a stat sus pe vârful muntelui. Şi, Isus, Dumnezeu Îşi aşeza Fiul; aşa cum eu încerc acest... am avut seara trecută, aşezarea fiului. Şi când ei au făcut-o, ei s-au uitat în jur şi au aflat că acolo a stat Moise şi Ilie. Ei vorbeau, comunicau. Nu steguleţe mici albe plutind în jur, sau nori mici albi, adică, plutind în jur. Ci ei erau oameni, vorbind. Moise a fost îngropat într-un mormânt nemarcat de opt sute de ani. Iar Ilie a mers Acasă într-un car, de cinci sute de ani. Şi aici erau amândoi, încă tot aşa de mult vii cum au fost cândva vii, stând acolo vorbind cu El înainte ca El să meargă la Calvar. Aleluia! "Pecetluiţi până în ziua răscumpărări noastre!"
E-164 Mă voi grăbi, şi apoi vom încheia căci este târziu, şi ne vom ruga pentru bolnavi, încă vreo cinci minute. Al 14-lea verset, citim, lăsaţi-mă să citesc peste al 13-lea, să-l luăm, temelie.
În care voi... v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia salvării voastre: ...
E-165 Acum amintiţi-vă, ce salvare au ei? Aceştia erau-aceştia erau Creştini Efeseni. Ei, acum priviţi, aţi observat Corintenii? El întotdeauna a trebuit să le spună, "Când eu vin printre voi, unul are o limbă, unul are o limbă, unul are un psalm, unul are o profeţie, unul are..." Vedeţi, el nu a putut să-i înveţe nimic, căci ei întotdeauna doreau aceasta, aceea sau cealaltă. Aceşti oameni au avut acelaşi lucru, dar ei l-au avut în ordine. El niciodată nu i-a învăţat pe Corinteni nimic ca aceasta, el nu a putut, biserica nu a fost în ordine să o înveţe. Acum, el a putut învăţa aceşti oameni lucrul real.
... care, salvarea voastră: în care de asemenea după... aţi crezut, aţi fost pecetluiţi cu Duhul sfânt al promisiunii,
Care este arvuna... ( oh, nu mă lăsaţi să trec de asta) ... arvuna moştenirii noastre până... răscumpărarea posesiei plătite, pentru lauda slavei sale. Iuh!
E-166 Ce este Duhul Sfânt? Acum, apoi eu voi citi restul din ea foarte repede dacă veţi îndura cu mine aşa de mult. Unde am fost noi seara trecută, Frate Mike? Unde ei erau toţi fericiţi, oh, totul era pace, aceea era dragoste perfectă. Acum, de fiecare dată voi veniţi în acest fel voi picuraţi jos puţin, strop. De fiecare dată faceţi un pas, voi veniţi mai aproape cu câţiva ţoli. Când ajunge jos la pământ, voi aveţi o umbră a umbrei umbrei umbrelor. Acum, aceea este cât de mult Duh Sfânt aveţi voi în voi. Aceea este dragoste. Dar, oh, voi însetaţi după ceva.
E-167 Oh, nu ar vrea oameni ca bătrâni, oameni bătrâni... Cum mi-ar place să merg înapoi să fiu de cinsprezece ani din nou, douăzeci! Oh, eu aş da orice. La ce mi-ar folosi? Eu aş putea fi de cinsprezece şi să mor încă în seara aceasta. Aceasta este nesigur. Cum ar fi dacă aţi fi de cinsprezece ani în seara aceasta, de unde ai şti dacă mama ar trăi când ajungi acasă sau nu? De unde ştii că vei mai ajunge acasă? De unde ştii că vei mai trăi mâine dacă eşti de doisprezece ani, cu sănătate perfectă? Tu poţi fi omorât într-un accident, să cazi mort, orice ţi s-ar putea întâmpla. Nesigur, vedeţi. Aici nimic nu este sigur. Dar voi tânjiţi după aceea. Ce este aceasta? Este Aceea sus Acolo care te face să tânjeşti după ea.
E-168 Acum, voi umblaţi în Aceasta, atunci voi aveţi Viaţă Eternă. Acum cum se întâmplă? Aceasta este "arvuna."
E-169 Ce sunt banii de avans pentru ceva? Dacă eu vin la voi să cumpăr o maşină, eu spun, "Cât costă maşina aceea?"
E-170 Tu zici," Această maşină, Frate Branham, te costă trei mii de dolari."
"Cât se plăteşte avans?"
"Ei bine, eu ţi-o voi da pentru cinci sute de dolari."
E-171 "În ordine, iată cinci sute de dolari. Eu voi-eu îţi voi aduce restul din ei cândva, cât de curând pot. Tu ţine maşina." Eu îţi dau cinci sute de dolari, acela-i avansul. Este adevărat?
E-172 Acum, ţineţi aceea, acesta-i "avansul," este "plata în avans."
... după ce aţi fost pecetluiţi prin... Duhul promisiunii, ... Duhul promisiunii, ... după ce aţi fost pecetluiţi .
Care este (Ce, ce este Pecetea promisiunii, Duhul Sfânt promis?) ... Care este arvuna moştenirii noastre până... răscumpărarea posesiei plătite, ...
E-173 Ce este aceasta? Este plata de avans. Şi, frate, oh, oh, oh, oh, oh, predicatorilor! Dacă aceasta este plata de avans, ce va fi când noi toţi ajungem acolo! Ce urmează să fie aceasta? Dacă aceasta este... Dacă aceasta ce savurăm noi acum, şi devenim aşa de fericiţi încât... Eu am văzut oameni de nouăzeci de ani doar să vină sus...
E-174 Am văzut un predicator bătrân care s-a ridicat într-o seară. El a ieşit, el a zis... În acest fel, venind afară pe platformă. Şi am zis, "Bătrânul acela urmează să predice?"
E-175 El a zis, "Ei bine, binecuvântat fie Domnul." Un ins bătrân de culoare, cu o haină mare veche lungă de predicator pe el.
E-176 Am zis, de ce nu i-a lăsat ei pe unii din predicatorii cei tineri să predice? Acel om bătrân, cum poate el predica?"
E-177 El a zis, "Ei bine," el a zis, "fraţilor," el a zis, "astăzi am auzit fraţii predicând toată ziua," el a zis, "despre ce a făcut Isus pe pământ. Eu vă voi spune ce a făcut El în Cer." El a zis, "Eu voi lua textul meu în seara aceasta din Iov 7:27," a zis, "când a fost în urmă de tot acolo înainte de întemeierea lumii," a zis, "când El a zis că stelele dimineţii au cântat împreună şi fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie." A început în felul acela. A zis, "Voi ştiţi aceasta, acolo a mers ceva care s-a petrecut în urmă acolo." El a zis, "Voi ştiţi..." Şi el a început să aducă înainte ce a avut loc în Cer. El a adus-o jos pe curcubeul orizontal în a doua Venire. Pe la timpul acela, Duhul Sfânt l-a atins. Acum, ei au trebuit să-l conducă pe bătrânul acela afară, el era în jur de nouăzeci şi cinci de ani. El era chiar în acest fel, tot aplecat, şi doar o şuviţă mică de păr, voi ştiţi, în acest fel. A ieşit acolo afară şi a început să predice, a zis, "Whoopee! Aleluia! Glorie!" A ajuns să sară în sus şi-n jos în felul acela. A zis, "Oh, voi nu aveţi suficient loc aici pentru mine să predic." Şi a pornit-o în jos pe duşumea în felul acela, cât de tare putea merge. Şi aceea este doar arvuna. Oh!
E-178 Ce face Duhul Sfânt? Oh, iată un loc bun, lăsaţi-mă să citesc 1-ul verset din următorul capitol. Pot eu? Este în ordine? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin!" – Ed.] În ordine, 1-ul verset din al 2-lea capitol, repede. Ascultaţi.
Voi care aţi fost... voi... Şi pe voi v-a înviat el, care aţi fost un... aţi fost morţi în fărădelegi şi păcate:
E-179 "Pe voi va înviat El." Ce înseamnă înviat? "Făcut viu." Cam aproape dus, dar El v-a înviat doar prin banii de arvună. Ce va fi când voi-când voi într-adevăr căpătaţi toate plăţile? Oh! Nu¬i de mirare că Pavel, a fost dus sus în al treilea cer, zicea, "Ochiul nu a văzut; urechea nu a auzit; nici nu a intrat în, nu a intrat în inima omului, ce are Dumnezeu (în păstrare) pentru cei care-L iubesc." Ce va fi aceea! Voi vorbiţi despre bucurie negrăită şi plină de slavă! Iuh! Ah! Voi care aţi fost odată morţi în păcat şi fărădelegi El v-a înviat împreună prin umbra umbrei umbrelor. Ce va fi când voi veniţi la umbra umbrelor în umbră, umbra apoi în pârâu, pârâul în râu, râul în ocean?
E-180 Şi ce este când voi sunteţi departe acolo afară în răscumpărare, cu un trup nou nouţ, voi v-aţi întors înapoi într¬un om tânăr cu totul din nou, sau o femeie tânără, tu nu vei mai muri niciodată? Şi voi priviţi jos pe pământ, şi gândiţi, "Eu aş putea savura ceva struguri şi ceva apă bună rece, dar, ştiţi, eu nu am nevoie de ea aici. Dar într-o zi vine Isus, şi acest trup îngeresc, această teofanie în care trăiesc eu..." Nu va mai veni prin pântecele unei femei, el nu va mai veni prin dorinţă sexuală; ci din cauză că El a fost născut fără dorinţă sexuală, eu voi fi înviat fără aceasta, şi El va vorbi într-o zi şi cei morţi în Cristos vor învia, şi trupul acela în care am trăit odată se va învia într-un trup glorificat, şi eu voi umbla şi voi vorbi, şi voi trăi şi mă voi bucura (aleluia), eu voi trăi prin veacurile Eterne care vor veni, prin Isus Cristos Domnul nostru. Iuh!Acolo eşti, frate, aceea-i Evanghelia!
E-181 "De aceea eu de asemenea," Pavel doar spune acum ce este el. Eu voi citi restul din aceasta iar apoi ne vom ruga pentru bolnavi. "Până la posesiune, aceasta este arvuna până la posesiune, spre laudele slavei Lui."
De aceea eu de asemenea, după ce am auzit de credinţa voastră (am auzit că voi aţi crezut acest lucru, am auzit că voi într-adevăr aţi crezut în predestinare, Viaţă Eternă, şi salvare, şi aşa mai departe) în Domnul Isus, şi dragostea pentru toţi... sfinţii,
Nu încetez să vă mulţumesc, amintindu-vă în rugăciunile mele;
Ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă poată da duhul de înţelepciune şi descoperire... cunoştinţa lui: Doar continuă să Se descopere vouă tot timpul, crescând din har în har, din putere în putere, slavă în slavă. Să nu cadă înapoi; şi, din slavă în slavă, continuă să meargă înainte. Eu voi continua să mă rog pentru voi.
Ochiul-ochii înţelegerii voastre...
E-182 Hm! Ştiţi, în Biblie a zis că voi aţi fost orbi şi nu aţi ştiut-o. Dar aici Pavel a zis, "Eu mă voi ruga ca ochii voştri de înţelegere..." Voi înţelegeţi cu inima voastră. Despre aceea vorbeşte el. Voi priviţi cu ochiul vostru, dar vedeţi cu inima voastră. Voi ştiţi asta. În ordine. "Ca Dumnezeul Slavei..." Să vedem, al-al 18-lea verset.
Ochii înţelegerii voastre fiind luminaţi; ca voi să puteţi şti care este nădejdea chemării, şi care sunt bogăţiile... slavei moştenirii lui în cei sfinţi,
Şi care este măreţia de nespus a puterii lui către noi... (iuh! Ei spun că puterea s-a dus? Puterea nici măcar nu a sosit încă) ... care cred, după lucrarea marii lui puteri,
Voi care aţi crezut până la lucrarea marii Lui puteri, eu doar mă rog ca Dumnezeu să reverse doar puterea Lui peste voi. Vedeţi?
Care el a lucrat-o în Cristos, când el l-a înviat din-pe el din morţi, şi l-a aşezat la dreapta lui proprie în... locurile cereşti,
Mult deasupra... principatelor, ... puterilor, tărie, ... stăpânire, şi ca fiecare nume care este numit, ...
E-183 Oh, oh, oh,! Căci... Nu, mai bine nu. Noi putem desigur să luăm restul nopţii la aceea.
... fiecare nume care este numit, nu numai în această lume, ci acel din lumea care va veni:
E-184 Ce este fiecare-ce este fiecare nume? "Fiecare nume al fiecărei persoane va purta Numele de ce? [Adunarea zice "Isus" – Ed.] Tot Cerul este numit Isus. Toată Biserica este numită Isus. Totul este numit Isus, căci este singurul Nume pe care Dumnezeu l-a avut vreodată. El este numit Jehovah; Jehovah-jireh, Jertfa rânduită de Domnul; Jehovah-rapha, Domnul care te vindecă; J ehovah, stindardul Domnului, Manase; şi Jehovah, diferiţi Jehovah. El este numit Luceafărul Dimineţii. El este numit Tată, El este numit Fiu, El este numit Duh Sfânt. El este numit Alfa, El este numit Omega. El este numit Începutul, El este numit Sfârşitul. El este numit Vlăstarul. Oh, El este numit... El este doar numit tot felul de titluri, dar El are un Nume.
E-185 Aceea este despre ce vorbea Matei, când El a zis, "Mergeţi de aceea şi învăţaţi toate neamurile, botezându-i în Numele," nu în nume, "în Numele Tatălui, Fiului, şi Duhului Sfânt." Tată nu este un nume, Fiu nu este un nume, Duh Sfânt nu este un nume. Este un titlu la un nume. Este un nume al celor trei atribute care aparţin la un singur Dumnezeu. Care era Numele Lui? Îngerul a zis, "Tu Îi vei pune Numele" [Adunarea zice "Isus" – Ed.] "căci El va salva poporul Lui de la păcatul lor." Acela-i motivul că ei toţi au botezat în felul acela în Biblie. Aşa este cum Sfântul Augustin l-a botezat pe Regele Angliei, vreo-vreo sută şi cincizeci, două sute de ani după moartea lui Cristos, în Numele lui Isus Cristos. În ordine.
Cu mult deasupra... principatelor, ... puterilor, ... tărie, ... stăpânire, căci-căci fiecare nume care este numit, nu numai în această lume, ci de asemenea în cea care vine:
Şi a pus toate lucrurile sub picioarele lui, şi i-a dat să fie capul peste toate lucrurile bisericii,
Care este trupul lui, ...
E-186 Acum, dacă trupul meu are puterea peste toate lucrurile, atunci ceea ce este trupul meu este ce sunt eu. Este adevărat? Asta-i ce sunt eu, aceea este ca ce mă cunoaşteţi voi. Este adevărat? Ei bine, atunci, tot ce a fost Dumnezeu, El a turnat în Isus, căci El era plinătatea Dumnezeirii trupeşte. Este adevărat? Şi tot ce era Isus, El a turnat în Biserică, "Aceste lucruri pe care le fac Eu, veţi face toate lucrurile şi voi. Chiar mai mari decât acestea veţi face, căci Eu merg la Tatăl."
Care este trupul lui, plinătatea celui ce umple totul în toţi.
E-187 Oh, cum iubesc eu asta! Cum iubesc eu asta! Eu citeam zilele trecute o carte care era scrisă despre o călătorie unde am mers să slujesc-slujesc în Africa. Niciodată nu am citit-o înainte. Câţi aţi citit vreodată cartea, Profetul Vizitează Africa? Acolo eu priveam la un băiat Indian. Câţi aţi văzut fotografia aceea?
E-188 Am auzit un anumit evanghelist, rugându-se pentru bolnavi de vreo cinsprezece ani sau mai mult, el a zis, "Eu niciodată nu am văzut o minune înfăptuită în viaţa mea." El a zis, "Eu am văzut oameni care au zis că ei au avut dureri de cap, şi s-au vindecat. Eu am văzut oameni zicând că au avut dureri de burtă, s-au vindecat, şi aşa mai departe. Dar o minune, ceva care a creat şi a făcut ceva..."
E-189 Am gândit că băiatul acela ar fi trebuit să stea acolo şi să vadă aceea. Piciorul acelui băiat Indian a fost cam aşa de mare în jur, unul din ele. Celălalt era un picior normal ca piciorul unei fiinţe umane. Şi, dacă aţi observat, proteza lui, acolo era pantoful lui cam de patrusprezece ţoli sau cinsprezece ţoli înălţime, în felul acesta. El avea o placă de fier pe dedesubtul acestuia. Pantoful lui stătea sus pe vârful a două suporturi lungi care stăteau. El a păşit sus unde stăteam eu, ei l-au adus acolo sus. El avea două cârje. El a luat acest pantof mare de fier şi l-a lovit jos aşa. M-am uitat la piciorul lui, el era cam aşa de mare în jur.
E-190 Acum, oamenii aceia sunt Mahomedan, Mahomedani. V-aţi amintit ultima duminică când v-am citit ce au avut de scris ziarele? Eu îl am chiar aici eu însumi, din Africa, mi-a fost trimis prin misionarul nostru reîntors, Fratele Stricker. Acolo este articolul cum Billy Graham a dat înapoi asupra acesteia. Exact. Ei au lăsat pe Mahomedan să-i împingă drept în mare. Care-i situaţia? Misionarii părăsesc câmpul. La ce foloseşte să mai stea, ei doar sunt bătuţi.
E-191 Eu îl iubesc pe Billy Graham, şi cred că el este un om minunat al lui Dumnezeu. Dar cu ce ar fi trebuit Billy Graham să-l învinuiască, zicând, "Aşteaptă un minut..." dacă unii din aceşti Baptişti formali l-ar fi lăsat să o facă, eu cred că el ar fi făcut-o. Eu cred că Billy Graham este un om al lui Dumnezeu. Dar dacă el ar fi zis, "Aşteaptă un minut! Eu sunt un slujitor al Evangheliei. Tu crezi în Vechiul Testament, şi tu ai zis că Isus nu a fost nimic decât un om. Eu te provoc la o dezbatere." Eu nu cred în a lua provocările Diavolului, nu domnule, dar eu l¬aş fi provocat înapoi, şi să zic, "Haide tu şi eu să venim împreună. Eu sunt un Doctor în Divinitate," Billy Graham este un Doctor în Divinitate. "Să te provoc eu la aceasta, şi lasă-mă să-ţi dovedesc că Isus era Cristosul. Acum, când se ajunge la vindecare Divină, eu nu posed darurile acelea, dar noi avem câţiva fraţi care le au. Acum, dacă vrei să-i aduci pe oamenii aceia acolo, lasă-mă doar să chem pe unul din ei, Oral Roberts sau pe cineva, cineva care are o slujbă mare care într-adevăr ajunge acolo." Să vină acolo, şi apoi să vadă ce are loc, să zică, "Creştinismul nu este ce gândeşti că este."
E-192 Acum fiecare se simte abandonat deoarece el doar a plecat şi l-a părăsit. Desigur, acum, eu nu cred ca Diavolul să vă dea o provocare. Eu l-aş scuipa în faţă de asemeni în felul acela, şi aş fi plecat de la el. Asta-i adevărat. Dar când se ajunge la un loc unde... Billy ar fi putut-ar fi putut să-l facă pe acel Mahomedan să se simtă ca o buruiană mică în acel fel. El ar fi putut lua Biblia aceea şi să ia Isaia 9:6, şi să zică, "Despre cine vorbea el, 'Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat'? Cine era acest Om? Cine era Acesta despre care vorbea el? Cine era acest Profet? Cine era acest Mesia care trebuia să vină? Arătaţi-mi unde s-a produs El în Mahomed. 'El a fost rănit pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirea noastră, pedeapsa care ne dă pacea era peste El, cu rănile Lui noi am fost vindecaţi.' Arătaţi-mi aceasta în Mahomed. Cum a strigat El, 'Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit Tu? Ei Mi-au străpuns mâinile şi picioarele Mele,' şi aşa mai departe? Arătaţi-mi prin propriul vostru cuvânt, propriul vostru testament." Păi, el l-ar fi bătut pe Mahomedanul acela aşa de rău încât el nu ar fi ştiut unde era. Asta-i adevărat.
E-193 Dar când ziarul a trebuit să se întoarcă în jur, aceea este ce a rănit, ce mi-a făcut inima să salte. Când a zis acolo, "Deşi Billy a trebuit să se retragă şi a făcut o retragere, cum pot Mahomedanii să zică că aceasta era greşit," a zis, "când Reverend William Branham la Durban, Africa de Sud, la minune peste minune indisputabilă, putere Divină, când zece mii de Mahomedani au căzut cu faţa în jos la o singură dată şi şi-au predat vieţile lui Isus Cristos." Absolut. Ei ştiu despre aceasta. Acei fundamentalişti ştiu despre aceasta. Să nu-mi spuneţi mie.
E-194 Odată a fost unul care a venit la Isus, a zis, "Rabi!" Voi ştiţi că el era un Fariseu. A zis, "Noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu. Noi o ştim. Noi o ştim, căci nimeni nu putea face lucrurile care le faci Tu dacă nu este Dumnezeu cu EL Noi înţelegem. Noi o ştim. Dar noi doar nu o putem mărturisi, înţelegi, căci dacă o facem, ei bine, noi vom fi scoşi afară din biserica noastră. Vedeţi, noi vom pierde prestigiul nostru." Şi astfel Isus a zis, a început să-i spună că el trebuie să fie născut din nou.
E-195 Oh băiatul acela Mahomedan, când el stătea acolo, acolo este fotografia lui. Aparatul foto nu ia o minciună. Acolo este el stând acolo, un picior cu atât mai scurt (cam patrusprezece ţoli) decât celălalt, stând pe papucul acela de fier. Am zis către el, am zis, "Vorbeşti Engleza?"
E-196 "Nu, domnule." Nu putea vorbi Engleza. Translatorul a zis, "El nu vorbeşte Engleza."
"De cât timp ai fost aşa?" Translatorul l-a întrebat.
"De la naştere."
"Poţi să-ţi mişti piciorul măcar?"
"Nu, domnule."
"Crezi tu în Isus Cristos?"
A zis, "Eu sunt Mahomedan."
Am zis, "Vrei să accepţi pe Isus Cristos dacă El te va face bine?"
E-197 "Eu voi accepta pe Isus Cristos ca Salvatorul meu dacă El mă face bine."
E-198 "Dacă El îl va face bine, acel picior va veni ca celălalt, Îl vei accepta?"
"Eu voi accepta."
E-199 "Ei bine, Dumnezeule, ce vei face Tu?" Acesta este lucrul următor; toate întrebările sunt răspunse. Frate Mike, acela este simţul. Eu am aşteptat doar un minut să văd ce va zice EL Eu am privit acolo şi l-am văzut pe băiat mergând, umblând înainte, ca pe lângă ziduri în felul acela. Am zis, "Câţi dintre voi Mahomedani îl veţi accepta? Aici este un băiat Mahomedan, uitaţi-vă la el, aşezaţi-l sus acolo." Am zis, "Voi doctorii, vreţi să vă uita ţi la el? Acolo stă el." Oh, tu ştii unde eşti atunci. Vedeţi, tu ştii unde stai. Nimeni... Acolo era el.
E-200 Am zis, "Umblă traversând pe aici, fiule." Şi ei l-au luat, iată-l venind. (Ta-lump, ta-lump.") Am zis, "Pare cam vreo doisprezece, patrusprezece ţoli mai scurt. Cam aşa."
"Da."
E-201 Am zis, Dar Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu îl poate face bine. O veţi crede voi Mahomedani şi să-L acceptaţi ca Salvator personal?"
E-202 Acolo erau mii din mâinile acelea negre care s-au ridicat peste tot în felul acela. "Ei bine, Doamne, acum este timpul." Am zis, "Tată Ceresc, dacă Tu ai răspuns cândva, răspunde-mi acum, aceasta este pentru Gloria Ta, aceasta este pentru Tine. Eu Te rog să-l faci pe acest băiat sănătos." Eu doar m-am rugat peste el în felul acela.
E-203 Am zis, "Ia-ţi jos pantoful." El s-a uitat la mine foarte ciudat, translatorul. Am zis, "Ia-ţi jos pantoful." El l-a deşiretat. Căci eu deja am văzut viziunea aceea, ce urma să se întâmple. El a luat jos lucrul acela. Când el l-a luat înapoi şi a umblat acolo spre mine, amândouă picioarele tot aşa de normale, ca şi cum amândouă umblau ca noi. Am zis, "Vrei să umbli înainte şi înapoi?"
E-204 El a început să strige în felul acela, mergând înainte şi înapoi, el nu ştia ce să facă. Umbla aşa, el a zis, "O Allah! Allah!"
Am zis, "Isus! Isus!"
Oh, oh, oh! "O Yesu, Yesu" apoi. "Yesu! Yesu," în felul acela.
Am zis, "Există ceva întrebări, ceva întrebări?"
E-205 Julius Stadsklev, câţi îl cunosc? Fratele Stadsklev care vine aici la biserică? Tocmai-tocmai a mers în Germania. A zis, "Doar un minut, Frate Branham, doar un minut." Să aducă un fotograf foarte repede. "Pot să-i fac fotografie?"
Am zis, "Serveşte-te."
E-206 "Umblă aici, ţine-ţi pantoful aici." El a stat în felul acela, a luat fotografia băiatului acolo, cu amândouă picioarele tot aşa de normale şi drepte cum puteau fi. Acolo stătea vechiul lui pantof şi proteza, în felul acela, în felul acela.
E-207 Am zis, "Câţi dintre voi Mahomedani acum respingeţi pe Mahomed ca profet, şi credeţi pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, şi să-L acceptaţi ca Salvatorul vostru personal?" Zece mii de mâini s-au ridicat în aer. Aleluia! Ei nu vor un ...
E-208 Ei încearcă să o ţină înapoi, deoarece noi eram "holy rollers," ne numesc ei, vedeţi. Doar la fel, Dumnezeu se mişcă. El îşi aşează Biserica Lui. El o face nespus de mult, abundent deasupra a tot ce putem face măcar sau gândi. El este tot aşa de mult Dumnezeu în seara aceasta cum a fost El întotdeauna.
E-209 Astfel, micuţi prieteni, lăsaţi-mă să vă spun ceva chiar acum. Oamenii mei preaiubiţi, voi de aici din această ţară, şi ceilalţi din ţările benzilor care vor fi peste mări şi oriunde sunteţi, să nu vă temeţi. Totul este în ordine. Tatăl, Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, ştia Atotul care s-ar întâmpla. Totul lucrează chiar împreună. Voi Îl iubiţi? Păstraţi-vă inima dreaptă.
E-210 Şi, amintiţi-vă, când suflarea aceasta trece din această viaţă, către voi oameni bătrâni sau către voi oameni tineri, şi voi mamelor, când voi vedeţi bebeluşii voştri, acel bebeluş fetiţă care a murit când ea încă nu avea opt zile sau cinci zile, ea va fi o femeie tânără frumoasă când o vedeţi. Acel Bunic bătrân era cu totul aşa de aplecat, el cu greu vedea unde mergea; când îl vedeţi, bunica, el va fi un tânăr frumos chipeş, tot aşa de tânăr cam în jur de douăzeci de ani, doar în splendoarea tinereţii. Şi el va fi aşa pentru totdeauna. Voi îi puteţi atinge mâna, voi puteţi da mâna cu el. Voi vă veţi arunca braţele în jurul lui, dar el nu va fi "bărbăţel," el va fi "frate." Oh, vai! El va fi aşa de mult mai mare decât un "bărbăţel." Voi credeţi că l-aţi iubit? Sigur că l-aţi iubit. Dar aceea a fost fileo; aşteptaţi până primiţi agapao. Aşteptaţi până când acea dragoste adevărată Divină prinde, şi apoi vedeţi ce este. Aceasta de aici este doar ca o grămadă veche de gunoi fumegând, nu este bună, nu este nimic de ea. Singurul lucru ce vă sfătuiesc să faceţi acum, este acesta, ai mei-mei-mei prieteni ...
E-211 Puţin mai târziu eu voi... V-ar place ca eu să reiau celelalte două capitole cândva? Domnul... eu-eu trebuie să mă odihnesc doar puţin înainte de Chatauqua. Acum, eu nu pot predica aceste lucruri în adunările acelea. Există prea multe un-... prea multe credinţe diferite. Vedeţi? Aceasta este doar biserica singură. Vedeţi? Eu nu pot... Eu am un drept să predic aici orice vreau eu. Acesta este tabernacolul meu, vedeţi, şi eu vă spun. Acum, eu cred că oamenii aceia sunt salvaţi. Da, domnule, eu într-adevăr o cred. Dar, oh, cu cât mai mult este să umbli când tu ştii unde umbli. Cât de mult, ştii, doar să ştii ce faci, vedeţi, în loc să te clatini, să te poticneşti înainte. Să stăm doar sus în Lumină, şi să umblăm în Lumină să ştii încotro eşti îndreptat. Asta-i adevărat. Domnul să fie cu voi.
E-212 Şi dacă fiecare din voi de aici acum nu a fost aşezat poziţional! Tu ai putea să nu fii nimic decât o casnică. Ei bine, tu zici, "Frate Branham, eu niciodată nu am făcut un lucru în viaţa mea. Eu nu sunt un predicator." Ei bine, poate Dumnezeu te-a adus aici să creşti o familie de copii, din familia aceea de copii poate ieşi o altă familie de copii care va fi un predicator care va trimite un milion de suflete la Cristos. Tu trebuia să fii aici. Tu eşti aici pentru un scop. Ai ştiut tu asta?
E-213 Ei bine, voi ziceţi, "Tot ce am făcut cândva era să grap peste aceşti bolovani vechi. Şi eu o luam afară în fiecare seară, nu ştiam cum să le fac copiilor mei un trai. Eu am privit la sărmanii copilaşi fără încălţăminte. Am stat şi am plâns. Eu am o trăsurică veche, şi eu şi Maw am mers la biserică." Nu te îngrijora, frate. Tu doar continuă să-L iubeşti, El are un scop pentru tine. Tu doar stai chiar în felul cum eşti, doar mergi drept înainte. Înţelegi? Tu ai putea ca niciodată să nu predici o predică, dar tu ai putea fi străbunicul unuia care o va face.
E-214 Aţi ştiut voi că Dumnezeu a creditat (să vedem acum, care era numele lui?) Levi, să plătească zeciuială când el era în coapsele lui Abraham, când Melchisedec l-a întâlnit. Câţi ştiu asta? Şi să vedem. Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Levi; care era tată, bunic, străbunic; când el era în coapse, în sămânţa străbunicului lui, Biblia l-a creditat pentru plata zeciuielii lui Melchisedec. Vai, vai, vai, vai! Frate! Oh, Eu sunt...
E-215 Acolo era un mic-acolo era un mic Englez care s-a convertit acolo într-o seară în Anglia, el a zis, "Eu sunt aşa de fericit! Eu sunt aş de fericit!"
E-216 Da, aşa de fericit să ştiu că aceea este adevărat! Şi într-o zi glorioasă, eu nu ştiu când va fi ziua aceea, dar dacă aceea a fost o viziune, eu nu spun că am fost aici. Amintiţi-vă, întotdeauna să purtaţi aceasta în minte, fie ca deţinătorii de benzi să facă la fel. Dacă am fost într-o viziune, sau dus departe în Duhul, eu nu ştiu. Dar a fost tot aşa de real cum îl ţin pe Fratele Neville uite aşa, tot aşa de real. Şi eu puteam privi şi vorbi cu oamenii aceia. Şi acolo stătea prima mea soţie, ea nu a strigat "soţul meu," ea a zis, "dragul meu frate."
Acolo stătea o fată cu care mergeam cu ani în urmă.
E-217 Poate unii dintre ai ei stau aici, Alice Lewis din Utica, foarte bună, fată Creştină regală. S-a căsătorit puţin mai târziu în viaţă, şi a avut primul ei bebeluş şi a murit la naşterea copilului. Alice Lewis, eu am mers în casa funebră să o văd. Eu doar am ajuns acasă, am auzit că ea era moartă. Eu am mers jos acolo, nimeni nu era în cameră, am zis, "Există o femeie aici, D-na..." Numele ei era Emmerke. Şi ea s-a căsătorit cu un băiat bun Creştin, şi ea era o fată bună Creştină. Eu am fost cu fata aceea peste tot, tot felul de locuri şi totul. Şi doar copii, optsprezece, nouăsprezece ani, peste tot, Creştină bună, nu am ştiut nimic despre ea decât Creştinătate veritabilă. Şi eu eram un păcătos. Dar eu mergeam cu ea. Am intrat în... Şi soţul ei era un Creştin născut din nou, bărbat adevărat. Şi eu nu am ştiut; eu am ştiut că ea era moartă, am văzut în ziar. Şi am mers jos şi ei mi-au spus. Am mers jos acolo la Coots, şi am zis, "Aveţi pe o D-nă Emmerke?"
El a zis, "Billy, ea este chiar în cameră acolo."
E-218 Am intrat acolo şi am stat acolo alături de sicriu. M-am gândit, "Alice, eu am fost în cele mai întunecate temniţe, eu am fost prin drumuri întunecate. Tu şi eu am umblat împreună jos prin drumuri şi jos dincolo pe lângă râu, când ei aveau vechile teatre plutitoare, noi şedeam acolo jos şi am ascultat acea flaşnetă. Sus şi-n jos pe alei, ce doamnă erai tu! Cum îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Odihneşte-te, sora mea dragă, odihneşte-te în pacea lui Dumnezeu."
E-219 Şi noaptea trecută în viziune, acolo venea ea alergând spre mine. Ea a zis, "Binecuvântatul meu frate," şi şi-a aruncat braţele în jurul meu. Oh, oh, frate şi soră, aceasta m-a schimbat. Eu niciodată nu mai pot fi la fel. Este aşa de real! Este doar-este tot aşa de real cum mă uit la voi, chiar aşa de real. Deci, acolo nu este teamă. Eu pot muri înainte ca noaptea să se termine.
E-220 Eu vreau să-mi cresc băieţelul meu acolo în spate, Joseph. Eu vreau să-l văd în amvon, când pot lua această Biblie... când ajung într-un loc să-l văd pe Joseph în amvon predicând ca un-ca un om tânăr umplut cu Duhul Sfânt, uns cu A Duhul lui Dumnezeu peste el. Şi eu cred că el va fi un profet. În ziua când eu-când eu-când l-am văzut cu şase ani înainte de a fi născut, vă amintiţi că v-am spus că el va veni. Amintiţi-vă cum l-am numit, chiar acolo la marginea altarului, fără să ştiu ce ziceam, dedicând bebeluşi, am zis, "Joseph, tu eşti un profet."
E-221 Şi zilele trecute stând afară în curte, el a venit înăuntru la mine, şi a zis, "Tati, are Isus o mână ca a ta?"
Şi am zis, "Ei bine, da, fiule. De ce?"
E-222 El a zis, "Eu şedeam pe bicicleta mea, uitându-mă după Sarah" (aceea este surioara lui) "să vină acasă de la şcoală." Şedea acolo afară. Eu nu-l lăsam să meargă afară pe drum, el şedea în spate în felul acesta. Şi a zis, "M-am uitat sus, şi," a zis, "când m-am uitat, acolo era o mână ca a ta, cu o mânecă albă o ţinea peste mine." Şi a zis, "Ea a mers în sus." A zis, "A fost aceea mâna lui Isus mergând în sus?" Eu m-am uitat la mama, mama s-a uitat la mine. Noi am mers jos la D-na Wood's. Ori unde este ea, şezând aici. Noi i-am pus întrebări, înainte şi înapoi, şi în toate felurile cum am putut. Aceasta a fost o viziune. El a văzut-o. Când eu pot vedea timpul micuţului Joseph stând... eu sper să trăiesc să-l văd căsătorit, dacă Isus zăboveşte.
E-223 Şi eu sunt un om bătrân, cu barba căruntă atârnând pe gâtul meu aici. Eu am trimis... Eu vreau să mai trimit încă două sau trei milioane de suflete la Cristos dacă-i posibil să pot. Este hotărârea mea să predic Evanghelia la fiecare colţ al pământului. Da, domnule. Deci, ajută-mă, Dumnezeule, eu o voi face. Astfel, când eu pot vedea timpul acela venind, Frate Mike.
E-224 Eu pot privi la timpul când Mama, Meda, eu o numesc, draga mea, vedeţi, ea este... noi îmbătrânim, văd părul ei încărunţind, şi ne vedem trecând, ştergându-ne.
E-225 Rebekah, eu sunt aşa de recunoscător pentru Rebekah. Învăţătorul ei de muzică mi-a spus serile trecute, a zis, "Doamne, dacă ea o ţine aşa, Frate Branham," zicea, "este greu de spus ce va face." Vedeţi, merge înainte în muzică. Eu o vreau, şi eu vreau... Eu vreau Sarah la orgă, Becky la pian, eu îl vreau pe Joseph în amvon.
E-226 Când eu pot vedea asta întâmplându-se, şi eu şi Mama putem să ne clătinăm înăuntru, eu pe bastonul meu vechi, într¬o seară, venind în jos pe drum, şi eu să pot privi înăuntru acolo şi să-l văd pe băiatul meu stând acolo uns cu Duhul Sfânt, predicând aceeaşi Evanghelie. Eu vreau să iau această Carte veche, şi să zic, "Fiule, iat-O, Ea este a ta. Tu să stai cu Ea, să nu compromiţi nici un Cuvânt. Tu să stai chiar cu El, dragă. Tu să, să nu-ţi pese, mie nu-mi pasă cine este împotriva ta, cine este împotrivă, Dumnezeu va fi pentru tine. Tu să predici fiecare Cuvânt chiar în felul cum este El scris Acolo, şi Tati te va vedea dincolo de râu." Mi-ar place să mă întind în jur şi să o iau în braţele mele, soţia mea, şi să trec peste Iordan.
E-227 Până în timpul acela, Dumnezeule, lasă-mă să stau pe câmp, loial! Lasă-mă! Mie nu-mi pasă cât costă, sau cât de mulţi, ce fac eu, sau acesta, acela sau celălalt. Lasă-mă să stau loial şi devotat la Cuvântul Dumnezeului cel viu, ca atunci când vine ziua aceea şi eu traversez dincolo, şi eu pot privi dincolo să zic, "Ia te uită. Oh, prietenul meu scump, fratele meu scump, sora mea scumpă."
E-228 Tânăr predicator, intră în câmp, stai în ham. Voi toţi predicatorii tineri şi lucruri, să nu staţi în jur. Să nu staţi doar şi să nu faceţi nimic. Ieşiţi acolo afară şi câştigaţi un suflet. Faceţi ceva! Mergeţi înainte, mişcaţi-vă. Nu te opri, predicator tânăr de acolo. Dumnezeu să-ţi binecuvânteze inima.
E-229 El îmi aminteşte când am fost cam de vârsta aceea, cred eu, şi poate puţin mai tânăr decât el. Eu eram numai de vreo douăzeci şi ceva de ani când am pus acea piatră de temelie acolo. Îmi amintesc că purtam o haină albastră şi o pereche de pantaloni albi, şi stăteam acolo şi am pus acea piatră de temelie cu vreo treizeci şi unu de ani în urmă. Vedeţi ce vârstă aveam, eu eram doar un băiat. Doar stăteam acolo, punând piatra aceea de temelie. Eu nu am compromis nici un Cuvânt. Eu L-am ţinut chiar exact în felul cum am pus piatra aceea de temelie. Acolo este mărturia mea zăcând acolo, unde am scris-o pe foaia din Biblie, şi am rupt-o şi am pus-o în acea piatră de temelie, şi ea încă stă acolo. Şi fie ca aceasta să fie scrisă în paginile Cuvântului Etern al lui Dumnezeu în Cer. Lasă-mă să stau devotat până la sfârşit.
Să ne aplecăm capetele acum doar un minut pentru rugăciune.
E-230 În încheierea acestei seri, încheierea acestora, un capitol, care nu este justificat. Voi ar trebui să-l aveţi pe celălalt, cum merge el înainte şi pune biserica în locul ei. Eu îl voi lua pentru voi cândva, cu voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă odihnesc doar puţin acum înainte de a merge la Chatauqua acolo, la o altă adunare mare, apoi eu traversez de acolo la Oklahoma.
Up