Înfierea Partea IV

Position In Christ
Data: 60-0522M | Durată: 2 oră | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 ... Neville. Bună dimineaţa, clasă. Noi suntem foarte fericiţi să fim înapoi din nou să vă salutăm iarăşi în atot¬suficientul Nume al Domnului Isus. Nădăjduind că voi aţi avut o săptămână grozavă a laudelor Lui şi binecuvântări.

E-2 Tocmai venind înăuntru în dimineaţa aceasta, am întâlnit un băieţel acolo şi el mi-a dat o placă mică a Îngerului ocrotitor care veghea asupra a doi copilaşi. Şi eu nu am ştiut că acela era Daulton, băieţelul Daulton.

E-3 Şi aici cu câteva săptămâni în urmă, sau câteva... Vreo două săptămâni în urmă, acolo era un tată, tată Creştin, a cerut pentru fiica lui adolescentă care nu era încă o Creştină, cu totul, în timp ce el stătea în rândul de rugăciune. Şi Duhul Sfânt a zis, direct, "Eu-Eu îţi dau copilul tău." Şi aici este ea în această dimineaţă, salvată şi botezată în Numele Domnului Isus, şezând pe platformă, chiar cum a zis Duhul Sfânt. Şi ceilalţi copii toţi stau în jur. Eu ştiu că familia Daulton este fericită.

E-4 Văd pe domniţa acolo pentru copilul căreia ei s-au rugat duminica trecută, se gândea că va muri. Eu văd că încă mai este cu noi în această dimineaţă, şi noi suntem aşa de fericiţi pentru aceea, soră. Ei au gândit că el avea distrofie musculară, şi el nu a avut-o. Astfel noi suntem foarte mulţumitori.

E-5 Văd pe toţi prietenii noştri buni. Îmi amintesc de acest om de aici care a venit la mine la un interviu special la-la Chatauqua odată, eu cred că era. Am avut micul dejun cu tine şi soţia ta şi copiii, eu cred că aceasta... sau tu şi soţia ta, sau copiii, da, de-asemeni. [Un frate zice, "Middletown." – Ed.] Middletown, la... Dar noi toţi... am uitat numele acela, astfel eu doar îl numesc Chatauqua. Da, domnule. Mulţi dintre prietenii mei buni.

E-6 Fratele Charlie Cox şi Sora Nellie de aici, care mi-au fost a doua casă pentru mine, şi nimic decât că voi puteţi să fiţi proprii mei copii. Eu merg acolo jos, este unde îmi petrec cel mai mult din timpul meu de relaxare, este acolo jos. El este cel mai bun vânător de veveriţe în Kentucky când eu sunt în Indiana. Şi astfel Indiana... Şi Charlie, eu îţi spun că eu doar tânjesc, simt grozav de mult că ar trebui să prind câţiva dintre acei crapi sau bibani vărgaţi înainte de a porni acolo sus. Eu doar într-adevăr simt ca şi cum aş putea să o suport mult.

E-7 Fratele Parnell... Par-... Arnett, din Lou-... Carolina de Sud. Şi Fratele... Ei bine, doar aşa de mulţi diferiţi alţii aici din diferite locuri, care au venit în această dimineaţă să ne viziteze.

E-8 Ştiţi, noi nu avem nici o calitate de membri obişnuiţi aici. Noi doar avem părtăşie unul cu altul, în timp ce Sângele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţeşte de toată fărădelegea.

E-9 Acum, noi avem un studiu minunat, doar glorios. Şi noi suntem, cel puţin eu sunt... ştiu că mie-mi place, şi eu ştiu că şi vouă la toţi vă place. Eu încep uneori în timpul zilei, să vorbesc despre ea sau să citesc despre ea, eu iau cam două versete şi încep prin Scripturi şi, primul lucru îl ştii, eu am fost deja de la Geneza la Apocalipsa, şi încă merg.

E-10 Şi, ştiţi, mi-ar place să luăm un timp unde am putea-unde am putea ajunge asupra Cărţii despre-despre Evrei, şi să luăm doar ca Ei bine, când vine sezonul veveriţelor, ca septem-... cam oct-... August, voi ştiţi, şi merg înainte până la timpul să merg în străinătate, doar fiecare seară asupra Cărţii Evreilor, sau Cartea Exodului. Cum Dumnezeu, Exodul, scoate afară poporul Lui din Egipt, un exod! Foarte frumos model despre noi acum pregătindu-ne pentru exodul nostru. Acesta este, oh, este un lucru aşa de frumos. Toată Scriptura doar se leagă împreună, şi ea este o Poveste mare.

E-11 Acum, în această dimineaţă noi suntem-noi suntem încă în Cartea despre... Noi urma să luăm primele trei capitole din¬din Cartea Efesenilor la Efes, încercând, să punem biserica poziţional. Şi chiar înainte de a ne apropia de ea, am putea doar rezerva un alt moment sau două pentru rugăciune, chiar înainte de a o face.

E-12 O Doamne, Dumnezeul nostru, noi venim în Prezenţa Ta acum, aşa nevrednici cum suntem, totuşi noi ştim că există o Jertfă de Sânge acolo aşteptând, care ne curăţeşte de toată necurăţia, şi ne prezintă înaintea Tatălui, fără vină, fără greşeli. Nu este nimic ce putem face vreodată să o merităm. Dar din cauză că Isus a făcut aceasta pentru noi, ne aplecăm smeriţi în Prezenţa Lui şi Numele Lui, cerând ca Tu să trimiţi Duhul Sfânt în această dimineaţă în mijlocul nostru. Şi după cum nu sunt un teolog sau să ştiu cum să pun Scriptura în ordine, ci doar entuziasmat şi recunoscător faţă de simţul Duhului Sfânt aşa cum El se mişcă prin fiinţa mea, fie ca El să ne binecuvânteze pe toţi împreună aşa cum citim Cuvântul Tău scris, ca El să poată deveni pentru noi Viaţă Eternă. Acordă aceasta, Tată. Noi o cerem în Numele lui Isus şi din cauza lui Isus. Amin.

E-13 Acum eu aş putea spune aici, întâi, că dacă oricând eu aş putea spune ceva care ar fi dezagreabil, fără să fie pus întocmai corect, poate absolut greşit faţă de învăţătura voastră, sau ceva cu care nu aţi putea fi de acord, eu nădăjduiesc că Duhul Sfânt, că El o va face aşa de condimentată şi aşa de dulce încât acolo nu va... nu va fi nici o ofensare. Vedeţi? Că aceasta va-aceasta va fi prin dragoste şi părtăşie, că aceea este ceea ce este... Aceasta este intenţionată în felul acela.

E-14 Şi aceasta toată a început cu o predică duminica trecută, eu cred că era, duminica trecută dimineaţa, ca Regele Respins. A primit cineva banda deja? Eu cred că ei le au, şi voi le puteţi avea dacă le doriţi, Regele Respins.

E-15 Acum doar câteva zile şi noi vom începe la... sus la Middletown, Ohio. Noi vrem toţi care au a lor-vacanţa lor stabilită pentru timpul acela să fie siguri să ne întâlnească acolo, căci noi aşteptăm un timp măreţ de părtăşie la Middletown, Ohio. Doctor Sullivan este preşedintele, eu cred, al comitetului. Şi acolo vor fi cinci seri din aceasta, eu voi predica ca vorbitor invitat la Convenţia Internaţională a bisericii Interdenominaţionale. Şi apoi-apoi după aceea, va fi propria noastră adunare de atunci înainte. Noi am planificat-o până pe doisprezece, dar sub înţelegerea că noi putem merge înainte chiar o altă săptămână după aceea, doar depinde cum Duhul Sfânt călăuzeşte. Noi toţi vrem să fim călăuziţi de Duhul; doar ceea ce zice Duhul să facem, apoi să o facem repede.

E-16 Şi să ne amintim în timp ce ne supunem Duhului, o lecţie mare pe care vrem să o învăţăm, este să nu fim niciodată în grabă. Vedeţi, luaţi-vă timp, aveţi credinţă. Dacă am cerut de la Dumnezeu ceva, amintiţi-vă Dumnezeu răspunde la rugăciune. El o face în timpul Lui, pe calea care este cea mai bună, o face să lucreze chiar bine pentru noi. Şi dacă aceea nu este aşa, atunci ce facem noi aici în această dimineaţă? Pentru ce-ce pretindem noi Creştinătatea? Dumnezeu... Dacă acesta nu este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci El nu este adevărat, atunci noi suntem aflaţi printre cei mai mizerabili oameni.

E-17 Eu sunt aşa de bucuros să unesc inimi cu mulţi de aici care ştiu că Acesta este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Atunci El, El este fiecare Cuvânt Adevărul, fiecare Cuvânt din El, fiecare frază din El. Şi cu harul lui Dumnezeu, aşa cum am fost privilegiat să văd Ţara la care într-o zi vom călători.

E-18 Ieri. Oamenii nu ştiu ce timpuri apăsătoare vin cu acest fel de slujbă. Eu am devenit foarte apăsat, şi i-am zis soţiei, "Eu doresc să fi putut doar să mă duc."
Ea a zis, "De ce spui asta, Bill?"
Am zis, "Oh, aici eu am necazuri şi lucruri."

E-19 Şi atunci se părea că Duhul Sfânt a zis, "Încerci tu să le ocoleşti? Încerci tu, încerci să le eviţi?" Vedeţi?

E-20 "Nu," am zis, "doar lasă-mă să stau drept în sus în faţă la toată aceasta şi să-i fac faţă. Vedeţi, doar..." Vedeţi?

E-21 Este aşa de mult mai bine. Cinstit, adevărat, eu spun aceasta ca martor ocular, că tocmai după ce această viaţă este gata, noi intrăm într-o Ţară care este dincolo de ceva ce oricine poate gândi. Şi dacă exista ceva străini aici, eu nădăjduiesc că voi nu... Mă rog lui Dumnezeu ca voi să nu mă consideraţi un fanatic. Eu-eu vreau, dacă orice lucru, este să fiu cinstit şi să spun Adevărul. Şi ce bine mi-ar face să spun ceva ce era greşit, când nu există aşa-există aşa de mult care este aici care este Adevăr? Noi, de ce trebuie să spunem ceva greşit despre aceasta? Vedeţi? El, El este doar Adevăr.

E-22 Şi, nu-i de mirare, eu cred că Pavel a fost luat sus în al treilea cer, şi el a văzut lucruri despre care nu era potrivit să vorbească. Şi într-o zi el a zis, "Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, sau nici nu a intrat în inima omului, ce are Dumnezeu pentru acei (în depozit) care-L iubesc."

E-23 Oh, noi doar trăim ... Noi trăim pe o grămadă de gunoi aici jos, asta-i tot, doar o grămadă de gunoi plină de-de fum înăbuşit de la murdărie. Din... Chiar dacă noi nu suntem contaminaţi cu aceasta înşine, noi trăim în ea, unde fumul vine din tăciunii fumegânzi ai păcatului. Unul dintre cele mai scârboase lucruri la care mă pot gândi, este o grămadă veche de gunoi de oraş arzând. Aţi fost cândva aproape de una? Acel miros oribil, contaminat de fum care vine sus prin tot felul de murdărie. Şi-şi dacă luaţi o respiraţie din el, şi aceasta doar vă întoarce în jur.

E-24 Îmi amintesc că a trebuit să merg jos la New Albany, jos pe... sub Eighteenth Street, acolo unde era vechiul gunoi, şi eu a trebuit să colectez acolo jos şi să citesc contoare. Şi eu doar m-am îngrozit de ziua când era aceea, ruta optsprezece, când a trebuit să o iau pe aceea acolo jos, deoarece era să miros acel miros oribil. Încă, zăcând afară pe acolo erau trupuri de şobolani şi câini şi de toate, ştiţi, care fumegau şi acel fum vechi venea sus prin acesta.

E-25 Acum, încă, aceea este cu ce este comparată această viaţă, cel mai bine. Doar o ardere înăbuşită, păcatul doar miroase de peste tot, aşa cum a fost, spiritual vorbind. Dar, oh, unde vântul bate liber, şi totul este drăgălaş şi pace şi bucurie şi Viaţă Eternă, doar dincolo de râu. Dar noi suntem într-o bătălie, deci să nu ne culcăm doar jos şi să zicem "să ne grăbim şi să ajungem dincolo," să-i aducem pe fiecare cu noi pe care-i putem aduce. Da.

E-26 Iar acum scopul acestor lecţii este să ancoreze pe cei ce au venit deja dincolo în Ţară. Scopul acestui studiu, această Carte a Efesenilor, este să aşeze biserica poziţional unde ea stă absolut în Cristos. Acesta este un model al Vechiului Testament şi al Cărţii lui Iosua, unde Iosua a împărţit. Ultima duminică noi am avut-o, unde Iosua a împărţit ţara la fiecare om. Şi el a făcut-o prin inspiraţie.

E-27 Cum a fost Moise... a adus poporul din Egipt, usturoiul, prazul, afară, şi le-a dat un loc unde Dumnezeu a promis cu patru sute de ani mai târziu ... sau patru sute de ani înainte, că El îi va duce într-un loc, o ţară bună unde curge cu lapte şi miere. Şi Moise a condus pe copiii lui Israel drept sus în ţară, dar nu i-a trecut dincolo.

E-28 Şi Isus, la cel spiritual, la oamenii care vor... nouă ne-a fost promis un Duh Sfânt de la început, Isus ne-a condus sus la promisiune. Dar Duhul Sfânt a venit, ca Iosua, să preia şi să conducă şi să îndrume şi să posede ţara, sau să posede biserica. Noi aflăm, de fapt, atunci, că în a noastră...

E-29 Acum aici este unde, poate, oamenii pot gândi că eu sunt dur şi încerc să desconsider fraţii. Eu nu sunt! Dumnezeu să fie Judecătorul meu, eu nu sunt. Vedeţi? Eu doar încerc să indic ceva care este Adevărul. Vedeţi? Noi am ales conducători de oameni, în loc de conducere-conducători-conduceri ale Duhului Sfânt. Noi am vrut oameni să împartă partea noastră şi să ne conducă, denominaţiuni ca Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, Luterani, Biserica lui Cristos, Penticostali, şi diferite denominaţiuni, să aşeze o organizaţie ca un exemplu, şi noi urmăm aceea. Dar noi suntem...

E-30 Nicăieri în Biblie nu trebuia noi să facem aşa ceva. Nu există nici un text de Scriptură, în toată Biblia lui Dumnezeu, unde El a organizat vreodată biserica sau unde El a vorbit vreodată de o organizaţie, nici un loc în Biblie. Dar întotdeauna contrar la aceasta. El nu vrea ca noi să fim modelaţi ca lucrurile lumii. El ne vrea deosebiţi, puşi de¬oparte.

E-31 Eu nu vreau să spun acum să fim "prostuţi," aşa cum o numim noi. Eu vreau să spun să fim un popor chemat afară, oh, o naţiune sfântă binecuvântată, trăind vieţi care sunt deasupra reproşului, acţionând, comportându-ne întocmai cum ar face El, lucrând în noi, căci noi suntem măiestria Lui, creaţi în Cristos Isus pentru fapte bune.

E-32 Acum, miercuri seara, mulţi dintre voi nu aţi fost aici miercuri seara, dar noi am ajuns în... Eu cred că este al 3-lea verset sau al. .. Nu, este al 5-lea verset.
... spre înfiere, sau aşezarea oamenilor...

E-33 Cum că Dumnezeu, încercând să aşeze poporul Lui. Şi când Dumnezeu pune pe unul, atunci, oh, toată biserica întreagă vrea să fie ca acela, să aibe acelaşi fel de lucruri, să facă acelaşi lucru. Noi suntem tăiaţi diferit, noi suntem făcuţi diferit, noi suntem de natură diferită, şi suntem aşezaţi poziţional diferit, fiecare pentru o lucrare diferită; poate unul numai pentru un fel de lucrare mică, altul pentru o lucrare mare. Eu cred că era David sau unul din profeţi, am uitat acum, care zicea, "Eu mai bine aş fi o ştergătoare de picioare la Casa Domnului, decât să fiu... să locuiesc în corturi cu cei ră-... cei răi."

E-34 Acum noi ne vom opri doar o secundă la înfiere, al 5-lea verset, încercând să ajungem jos atât de departe cât putem noi posibil asupra acesteia. Dar acum amintiţi-vă tema, este întru totul despre aşezare. Câţi înţeleg asta? Să vă aud zicând-o cu un cuvânt. Aşezând. [Adunarea zice," Aşezând" – Ed.] Trupul ["Trupul"] lui Isus Cristos ["lui Isus Cristos"] poziţional ["poziţional"] în Cristos ["în Cristos"] unde Duhul Sfânt ["unde Duhul Sfânt"] ne conduce. ["ne conduce."] Acolo sunteţi, cum noi o avem, vedeţi. Aşezându-ne poziţional, Cartea despre Efes este să facă aceea.

E-35 Şi priviţi pe acest învăţător maestru, Pavel. Primul lucru ce face el este să bată afară toată ideea de cădere. Să bată afară toată ideea de a "fi un Creştin astăzi şi mâine eu sunt dus, şi ziua următoare Dumnezeu m-a condamnat iar ziua următoare eu sunt iarăşi înapoi." Aceea este fără sens! Acum aceasta este... Această carte nu este adresată la învăţarea evanghelistică, predici de evanghelişti. Noi nu... Eu nu ating aceasta pe câmpuri. Eu aduc aceasta la biserică, că Pavel a adresat-o către sfinţi, acei care sunt chemaţi şi păstraţi, şi sunt umpluţi şi sunt puşi deoparte, şi sunt în Duhul Sfânt, deja în Ţara Canaanului. El încearcă să le spună, primul lucru, să o scoateţi afară din mintea voastră că voi veţi fi pierduţi şi voi veţi face aceasta, şi vă temeţi de aceasta. Nu vă fie frică de nimic, căci el încearcă să vă spună unde sunteţi voi, cine sunteţi, cum staţi voi.

E-36 Acum, voi aţi putea face lucruri greşit, şi de fiecare dată tu faci ceva greşit tu vei plăti pentru aceea. Da, domnule, veţi secera ce aţi semănat! Dar aceea nu are nimic de-a face cu salvarea voastră. Când tu eşti născut din Duhul lui Dumnezeu, tu ai Viaţă Eternă şi nu mai poţi muri aşa cum Dumnezeu nu poate muri. Tu eşti o parte din Dumnezeu, eşti un fiu al lui Dumnezeu.

E-37 Eu am fost născut un Branham. Voi îmi puteţi face vreun alt nume, ceva alt nume, dar nu mă va face mai puţin, eu încă sunt Branham. Eu am fost născut Branham, întotdeauna voi fi Branham. Eu voi... Eu aş putea fi aşa de desfigurat într-o zi, strâns cu artrită, să am un accident şi tot sfâşiat încât să arăt ca un animal, dar eu încă voi fi Branham! De ce? Sânge de Branham este în interior.

E-38 Aceea-i ce sunteţi voi. Şi atât timp cât Dumnezeu v-a făcut... Acum amintiţi-vă, eu nu vorbesc celor din afara lui Cristos. Eu vorbesc celor care sunt în Cristos. Cum ajungeţi în Cristos? "Printr-un singur Duh!" Majusculă D-u-... care înseamnă, "Printr-un singur Duh Sfânt noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup." Cum suntem noi... Cum ajungem noi înăuntru? Prin botezul în apă? Cât de dezagreabil sunt cu voi Baptiştilor şi voi Biserica lui Cristos. Nu prin botezul în apă, nici într-un caz! I Corinteni 12, a zis, "Printr-un singur Duh, Duhul Sfânt, noi suntem aduşi în Trupul acela." Şi suntem tot aşa în siguranţă cum este acel Trup în siguranţă. Dumnezeu este... a promis-o.

E-39 Cum poate Dumnezeu să-L judece din nou, când El a mers la Calvar? Mergând sus la Golgota, El a fost bătut, zdrobit, El nu putea să vindece, El nici măcar nu putea vorbi un cuvânt, cu greu. Din ce cauză? El avea păcatele lumii asupra Lui. Nu pentru că El era un păcătos, ci "El era făcut păcat" pentru mine şi pentru voi. Toate păcatele lumii de la Adam până la venirea Lui, se odihnesc pe umărul Lui. Şi Dumnezeu nu-şi pedepsea Fiul Lui. El pedepsea păcatul. Vedeţi cât de oribil era? El făcea o ispăşire. El făcea o cale de scăpare pentru toţi acei pe care Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, ştia că vor veni. Noi vom intra în aceea în câteva minute.

E-40 Acum, deci, când voi sunteţi "printr-un singur Duh noi suntem botezaţi în acel Trup, un Trup, care este Cristos," şi suntem în siguranţă pentru totdeauna.

E-41 Acum, acolo este unde se pare să lovească ciudat, în special pe-pe-pe credincioşii Arminieni, căci ei sunt... trebuie să facă ceva care să merite ei înşişi, sau ceva lucru pe merit. Cum poate fi aceea prin două lucruri în acelaşi timp? Este ori prin har ori prin fapte, una. Aceasta nu poate fi prin acelaşi lucru, dacă este prin două lucruri diferite; aceasta trebuie să fie prin acela. Aceasta este...

E-42 Eu, vai, eu doar nu pot vedea nimic altceva decât harul lui Dumnezeu. Aceea este alcătuirea mea. Eu întotdeauna am crezut în har. Eu sunt doar har peste tot, asta-i tot. Aceasta nu este că eu-eu... chiar în viaţa mea, când am fost un copil, eu nu am putut vedea nimic, doar har, har. Ei zic, "Eu-eu voi... Tu îmi scarpini spatele meu şi eu îl voi scărpina pe al tău." Ei bine, este o expresie îngrozitoare. Dar mie nu-mi pasă dacă voi îl scărpinaţi pe al meu sau nu, dacă al vostru necesită scărpinare, eu vă voi scărpina oricum. Vedeţi, har. Da, domnule. Vedeţi, harul lucrează prin dragoste. Dacă aveţi nevoie de aceasta! Indiferent dacă voi niciodată nu aţi făcut nimic pentru mine, eu-eu nu am nici un singur lucru de-a face cu voi, dacă aveţi nevoie de el eu îl voi face oricum. Har! Din cauză că voi aveţi nevoie de el!

E-43 Mi-a trebuit salvare. Nu era nimic ce mă putea salva. Nu era nimic ce puteam să fac cu mine, eu nu puteam nici mai mult să mă salvez decât nimic. Dar am avut nevoie de salvare, deoarece am crezut într-un Dumnezeu. Şi Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, făcut în asemănarea cărnii păcătoase, să sufere în locul meu, şi eu am fost salvat, numai prin har am fost eu salvat. Nici un lucru nu puteam face, sau să faceţi voi, să vă salvaţi. Şi acei pe care El i-a cunoscut mai dinainte înainte de întemeierea lumii ...

E-44 Noi am fost în aceasta, miercurea trecută. Noi l-am înfăţişat pe Dumnezeu în Elah Elohim, a Lui, şi am arătat că El era existenţa însăşi. Dar în lăuntrul Lui era calitate de Tată, în lăuntrul Lui erau diferite merite, aşa ca un Salvator, aşa ca un Vindecător. Aceea era tot în Dumnezeu, şi Dumnezeu a existat în sine. Dar fiindcă El era un Salvator, El era Ta-... El nu avea un Înger, El nu avea nimic. Acolo nu era nimic decât El Însuşi. El era existent în sine. Nimic altceva nu a existat decât Dumnezeu.

E-45 Dar fiindcă El era Dumnezeu, atunci acolo trebuie să fie ceva să I se închine, deoarece El a iubit închinarea. Şi Propria Lui Fiinţă a creat creaturi să I se închine. Acum, temporar, să o atingem din nou, temporar acum, noi nu vom merge prin toată lucrarea, dar voi o veţi obţine pe bandă. Dar apoi deoarece El era Dumnezeu, El a făcut Îngeri, şi Îngerii I se închinau. Îngerii încă I se închină. Păi, Îngerii care stau în Prezenţa Lui Dumnezeu au şase, perechi de aripi, şase aripi. Ei poartă două peste faţa lor, două peste picioarele lor, şi zboară cu două, în Prezenţa Lui, strigând zi şi noapte, "Sfânt, sfânt, sfânt, Doamne Dumnezeule Atotputernic." Aceea este ce spune Scriptura. Ei s¬au închinat Lui, acum că a creat ceva să I se închine.

E-46 Apoi în lăuntrul Lui era un atribut de Salvator. Cum putea una din creaturile acelea, când acolo nu era păcat sau nici gânduri de păcat, cum putea una din ele să fie pierdută? Aceasta nu putea fi. Deci acolo trebuia să fie ceva făcut care putea fi pierdut, aşa ca El să poată fi un Salvator. În lăuntrul Lui era un Vindecător. Credeţi voi că El este un Salvator? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Voi credeţi că El este un Vindecător? ["Amin."] Dar cum ar fi dacă nu era nimic să salvezi sau să vindeci? Vedeţi, acolo trebuia să fie ceva făcut în felul acela.

E-47 Deci acum, El nu a făcut-o în felul acela, dar El a pus omul în libera alegere morală, "Dacă tu iei aceasta tu trăieşti, dacă tu iei aceea tu mori." Şi fiecare om care vine în lume încă este aşezat cu acelaşi lucru. Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, ştia cine va fi şi cine nu va fi. Dacă Dumnezeu era...

E-48 Întrebarea a fost pusă ieri de un teolog, mie, care participa la adunări sau asculta banda, zicea, "O întrebare!" El a zis, "Atunci este Dumnezeu omniprezent? Atunci," el zicea, "El poate fi peste tot?"

E-49 Am zis, "El nu este omniprezent în felul cum cuvântul vorbeşte omniprezent. El nu poate fi o Fiinţă şi apoi să fie una omniprezentă. Dacă El este omniprezent, de ce v-aţi ruga pentru Duhul Sfânt? Dacă El este omniprezent, El umple fiecare crăpătură, colţ, fisură, fiecare celulă, fibră, tot altceva ce există." Am zis, "De ce l-a căutat El pe Moise, dacă El este omniprezent, la sfârşit? De ce a alergat El în sus şi-n jos prin grădina Edenului, strigând, 'Adam, Adam, unde eşti tu?' dacă El este omniprezent?"

E-50 El este omniprezent pentru că El este A atotştiutor. El ştie totul pentru că El este infinit, fiind infinit Îl face omniprezent. Fiind omniprezent, atunci, fiind infinit, atunci, El şade în Ceruri. El locuieşte într-un loc pentru că El este o Fiinţă.

E-51 Dar, fiind infinit, atunci El cunoaşte toate lucrurile. Ştiind fiecare dată când un ţânţar îşi clipeşte ochiul. Cunoaşte fiecare bondar, unde merge în fagure să-şi ia mierea. El cunoaşte fiecare rândunică care şade în pom. El cunoaşte fiecare gând care este în mintea voastră, pentru că El este infinit şi atotştiutor. Aceea este, că El nu-i El infinit numai, El este atotştiutor, El cunoaşte totul. Dar El este o Fiinţă, Dumnezeu este o Fiinţă, şi din această Fiinţă au început să producă acestea.

E-52 Şi păcatul, am zis seara trecută, păcatul nu este o creaţie. Nu este nimic creat decât perfecţiune. Dumnezeu a creat toate lucrurile bine. Păcatul nu este o creaţie. Au zis, "Ei bine, aceea este tocmai creaţia păcatului." Voi aţi auzit aceea. Dar aceea este o eroare. Păcatul... Există numai un Creator, acela-i Dumnezeu. Dumnezeu nu putea crea păcat, pentru că El este sfânt şi nu există nimic în El să-l facă. Păcatul este perversiune; nu creaţie, ci este perversiune. Un adulter este actul corect pervertit. O minciună este adevărul spus greşit. Orice păcat, orice păcat este neprihănire pervertită.

E-53 De aceea acum, Dumnezeu şade. El deja S-a manifestat, El este Dumnezeu. El deja S-a manifestat ca un Salvator, omul a fost pierdut şi El i-a salvat. El deja S-a manifestat ca un Vindecător. Nu contează ce spun oamenii că este El; şi El este, oricum, doar acelaşi. El este un Vindecător, El este un Salvator, El este Dumnezeu, El este Etern. Şi El are un scop. Şi scopul Lui era, la început, să facă creaturi care să-L iubească şi să I se închine.

E-54 Şi El a făcut creaturi, şi creaturile au căzut. Şi apoi Dumnezeu, prin infinitatea Lui, a privit jos prin cursul timpului şi a văzut pe fiecare om care va fi salvat. Fiecare om, El l-a cunoscut prin cuno-... prin cunoştinţa mai dinainte. De aceea dacă El, prin cunoştinţă mai dinainte, ştia cine va fi salvat şi cine nu va fi salvat, El a putut predestina. Astfel, cuvântul nu este un cuvânt aşa de rău până la urmă, nu-i aşa? El a putut predestina, deoarece El ştia cine vrea şi cine nu vrea. De aceea, pentru a prinde pe acei ce vor, El a trebuit să facă o-o ispăşire pentru păcatul lor. Oh, dacă noi putem, noi vrem să ajungem la aceasta, doar câteva versete mai jos. El ne¬a predestinat la Viaţă Eternă, ştiind că cei ce vor lăsa totul la o parte, şi nu contează cât de indiferent ar arăta înspre copiii lumii, aceasta nu însemna nici un lucru pentru ei, pentru că ei erau copii ai lui Dumnezeu. Şi El i-a chemat.

E-55 Şi El a trimis pe Isus, ca Sângele Lui să poată fi un ispăşitor, ispăşire de Sânge, să facă o împăcare, sau o-o acceptare, sau o curăţire. Un proces de curăţire constant... Nu doar o dată la o trezire, ci "trăieşte veşnic, să facă mijlociri," ca Creştinul să fie ţinut curat zi şi noapte. Acolo este Sângele lui Isus Cristos care face o-o acceptare pe cruce acolo, la... în Prezenţa lui Dumnezeu, care ne curăţeşte constant, zi şi noapte, de tot păcatul. Şi noi suntem în siguranţă băgaţi înăuntru. Băgaţi înăuntru cum? Prin Duhul Sfânt, în Trupul Domnului Isus, şi în siguranţă. "Cel ce ascultă Cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă veşnică şi nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut de la moarte la Viaţă." Nu mai există judecată! Creştinul niciodată nu merge la judecată. Cristos a mers pentru el. Avocatul meu a stat în locul meu. El a pledat cazul meu, căci eu eram neştiutor. El a spus Tatălui că eu nu eram vrednic, că am fost neştiutor. Dar El m-a iubit şi El a luat locul meu, şi a pledat cazul meu, şi astăzi eu sunt liber! Da, domnule. Şi El şi-a vărsat Sângele Lui, să ofere acolo pentru păcatul nostru.

E-56 Amintiţi-vă miercurea trecută seara, nici un Creştin... Creştinii păcătuiesc, dar un păcătos nu poate păcătui. Un păcătos nu păcătuieşte, pentru că el este un păcătos. El doar este un păcătos de la început, şi asta-i tot. Aici, luaţi-coperta acestei cărţi, ea este neagră, cât de mult din aceea este neagră? Este toată neagră. Acolo doar nu este alb pe ea, ea este neagră. Voi ziceţi, "Aşa de mult aici." Nu, ea nu este, tot lucrul este negru. Este tot negru. Aşa este un păcătos. El este doar condamnat de la început. Ei bine, voi ziceţi, "Cum este dacă El comite adulter? Cum este dacă el siluieşte vreo femeie? Ce dacă el-ce dacă el-el joacă cărţi? Ce dacă el împuşcă pe cineva?" Aceea nu este treaba noastră. Aceea nu este treaba noastră, noi avem legi aici jos să aibe grijă de aceea. Noi nu suntem reformatori, noi suntem predicatori ai Evangheliei. Noi nu-l condamnăm pentru ce a făcut, noi nu-l condamnăm pentru comitere de adulter. Noi îl condamnăm pentru că el este un păcătos! Dacă el este un Creştin, el nu ar face aceasta. Asta-i adevărat. Dacă el a fost schimbat, el nu ar face aceea. Dar pentru că el este un păcătos, asta-i ceea ce-l face să facă aceea.

E-57 Acolo este unde loveşte aceasta proptele de sub legalişti. Da, domnule. Frate, lasă-mă să-ţi spun, "Nu este prin fapte, ci prin har suntem salvaţi, şi aceea prin credinţă." Da, domnule. Acum, eu nu aş condamna fraţii legalişti, ei sunt fraţii mei. Şi ei vor fi acolo tot la fel cum oricare din restul dintre ei vor fi acolo, pentru că Dumnezeu a rânduit mai dinainte Biserica Lui să fie acolo. Dar doar faptul, voi-voi ţineţi oamenii aşa de sfâşiaţi, ei nu ştiu cum. "Astăzi, ei bine, poate dacă eu-eu..." Doar faceţi-le cunoscut; atât timp cât ei au foamea după lume, ei nu sunt acolo de la început.

E-58 Eu nu trăiesc devotat faţă de soţia mea deoarece mă gândesc că ea mă va divorţa. Eu trăiesc devotat faţă de soţia mea pentru că o iubesc. Este o poziţie legală pe care noi am luat-o, ca să ne iubim unul pe altul. Întâi, înainte ca aceasta să poată fi acolo, aceasta trebuia să fie o dragoste. Eu o iubesc. Deşi eu cred că dacă am făcut ceva greşit, ea mă va ierta, totuşi eu nu aş face-o oricum. Eu o iubesc.

E-59 Acela-i felul cum este cu Cristos. Dacă eu-dacă eu trăiesc... Eu am cincizeci, dacă eu trăiesc să am nouăzeci sau o sută, să am alţi cincizeci de ani să predic; şi eu nu predic nici o dată, merg jos şi şed la râu, eu sunt salvat oricum. Dumnezeu m-a salvat prin harul Lui, nemeritat de orice aş fi putut face eu vreodată, ce am făcut, sau orice altceva. Eu predic pentru că eu îl iubesc pe El şi eu iubesc poporul Lui. Şi acela-i motivul că eu ştiu că am trecut de la moarte la Viaţă, din cauză că eu îi iubesc şi merg după ei. Nu contează în ce fel de stare sunt ei, eu merg după ei oricum. Merg să-i iau oricum, îi trag oricum. Dacă predicatorii nu sunt de acord şi alţii nu sunt de acord, şi denominaţiunile nu sunt de acord, aceea nu mă opreşte. Există ceva! Aceasta nu l-a oprit pe El! El a venit chiar în mijlocul necredinţei, şi aceasta nu L-a oprit, El s-a mişcat drept înainte oricum. Aceea este ce facem noi, mergem afară şi-i luăm, îi prindem oricum. Nu contează, ajungem, apucăm, ne ţinem cu toată tăria noastră. Voi nu ştiţi cine sunt ei. Salvaţi-i. Aceea este din cauza dragostei. Nu pentru că "eu trebuie să," ci din cauză că eu iubesc, din cauză că voi iubiţi.

E-60 Ziceţi, "Eu ar trebui să merg să mă împac cu femeia aceea, dar, eu vă spun chiar acum, eu cred că pentru că merg la biserică eu se cuvine să merg să mă împac." Nu, tu eşti acela care trebuie să te îndrepţi, întâi. Vedeţi? Vedeţi? Dacă tu nu ai dragostea lui Dumnezeu în inima ta, ceva te face să ştii că eşti greşit, atunci mergi tu-atunci mergi tu să o îndrepţi cu Dumnezeu. Atunci tu o vei îndrepta cu vecinul tău.

E-61 Isus a învăţat acelaşi lucru. El a zis, "Dacă tu vii la un altar, şi acolo este o... îţi aminteşti că ai o datorie faţă de un vecin sau frate, mergi corecteaz-o cu el, întâi."

E-62 Acum, acum în veacurile care trebuie să vină. Noi am avut miercuri seara, "manifestările." Noi o prindem din nou în această dimineaţă, în "manifestarea fiilor lui Dumnezeu," acum unde Dumnezeu aşteaptă. A Şi apoi la timpul sfârşitului când noi toţi stăm înaintea Lui. Îngerii nu au fost pierduţi. Ei nu ştiu cum să se bucure de binecuvântări ca noi, ei nu au fost pierduţi. Dar eu ştiu de unde am venit, eu cunosc stânca din care am fost cioplit, un păcătos. Voi ştiţi de unde aţi fost ciopliţi. Acum când noi suntem găsiţi, atunci noi putem sta înaintea lui Dumnezeu. Oh, ce zi va fi aceea!

E-63 Apoi înfierea, aşezarea. Acum, Dumnezeu face aceasta în lucrare. Şi acum dacă eu pot aduce aceasta la voi, atunci noi vom începe drept înainte acum al 5-lea verset, eu vreau să-L citesc.
Ne-a predestinat la înfierea de copii prin Isus Cristos la sine, după buna plăcere a vaiei Lui Proprii,

E-64 Este plăcerea lui Dumnezeu să facă voia Sa, înfiind, aşezând. Acum ce face El? Aşează Biserica Lui. Întâi, El a chemat biserica Lui, Metodişti, Prezbiterieni, Luterani, Baptişti, îi cheamă. Apoi ce a făcut El? A trimis Duhul Sfânt şi le-a dat botezul Duhului Sfânt.

E-65 Eu aş vrea ca voi oamenii Penticostali să vă scoateţi aceasta din inimă. Cincizecimea nu este o denominaţiune; cincizecimea este o experienţă. Ea este Duhul Sfânt. Ea nu este o organizaţie. Voi nu aţi putea organiza Duhul Sfânt. El nu ar sta la aceasta. Acum voi aveţi o organizaţie pe care voi o numiţi aşa, dar Duhul Sfânt se mută drept afară şi vă lasă să şedeţi chiar unde sunteţi voi, şi doar continuă să meargă. Vedeţi? Cincizecimea nu este o organizaţie; cincizecimea este o experienţă.

E-66 Şi atunci Dumnezeu le-a dat copiilor Lui Naşterea din nou, prin botezul Duhului Sfânt. Ei au venit chiar aproape de El când ei s-au curăţit, prin Nazarineni, Sfinţenia Pelerinului. Apoi au venit în experienţa cincizecimii, a botezului Duhului Sfânt, reaşezarea darurilor. Ei au mers înainte vorbind în limbi şi tălmăcind limbi, şi li s-a dat daruri de vindecare şi miracole, şi semne şi minuni au început să-i însoţească. Acum ei sunt copii, ei sunt copiii lui Dumnezeu. Ei sunt poziţional în Cristos. Ei au devenit copii prin Naştere. Şi Naşterea nouă şi convertirea Însăşi este Duhul Sfânt.

E-67 Voi nici măcar nu sunteţi convertiţi până nu primiţi Duhul Sfânt. Aceea este ce a zis Scriptura. Isus i-a spus lui Petru, întrebaţi pe oricine, citiţi-vă Scriptura, el a fost justificat prin a crede în Domnul Isus, a devenit un urmaş, un apostol. Isus i-a dat cheile Impărăţiei. Şi Ioan 17:17, El i-a sfinţit, le-a dat putere, i-a trimis afară, au scos draci şi lucruri, i-a sfinţit. "Sfinţeşte-i, Tată, prin Adevărul Tău. Cuvântul Tău este Adevărul. Eu Mă sfinţesc din cauza lor."

E-68 Acela este unul dintre cele mai dulci cuvinte pe care le-am auzit vreodată. "Tată, Eu mă sfinţesc de dragul lor." Ştiţi voi că El avea un drept să aibă o casă? El era un om. Ştiţi de ce avea El un drept să aibă o soţie? El era un bărbat. El avea un drept la toate aceste lucruri, dar El a zis, "Tată, Eu Mă sfinţesc de dragul lor. Eu Mă sfinţesc."

E-69 Am vorbit cu un predicator mic ieri, eu voi predica pentru el după câteva seri aici sus pe autostradă. Şi l-am întrebat despre un anumit lucru, el a zis, "Da, Frate Branham, dar cei mai mulţi dintre oamenii mei nu cred în aceea."
Am zis, "Cei mai mulţi dintre ei sunt legalişti?"

E-70 "Da." Fratele nu crede aceea. "Dar," el a zis, "de dragul lor!" Oh, am vrut să-l îmbrăţişez. "De dragul lor, vedeţi, Eu mă sfinţesc de dragul lor."

E-71 Oh, Isus a instruit doisprezece oameni, că prin acei doisprezece oameni urma să ducă Evanghelia în lume. Şi El a zis, "De dragul lor Eu Mă sfinţesc." Faceţi-vă de dragul vecinului vostru, de dragul altcuiva. "Să nu folosiţi libertatea voastră ca o haină a răutăţii," a zis Pavel, "ci sfinţiţi-vă!" Comportaţi-vă în vecinătate, cum ar trebui să fie un adevărat Creştin. Lăsaţi comunicaţiile voastre să fie, dacă vă întâlniţi vrăjmaşul, sfinţiţi-vă de dragul lui, fără să ştiţi ce aţi putea face.

E-72 Acum aşezând fiul. Primul lucru după ce fiul era înăuntru, el a devenit un fiu, dar apoi noi aflăm căci comportarea lui este ce l-a aşezat la înfiere, dacă el s-a comportat bine sau nu.

E-73 Şi aceasta este-cincizecimea... Acum doar lăsaţi-mă să vă arăt că cincizecimea nu este o denominaţiune [sau cult – Trans.]. Câţi Baptişti de aici care aţi fost Baptişti, care aţi primit Duhul Sfânt, să vă văd mâna. Vedeţi? Câţi Metodişti care sunteţi aici care aţi primit Duhul Sfânt, ridicaţi-vă mâna. Câţi Nazarineni de aici aţi primit Duhul Sfânt, ridicaţi-vă mâna. Prezbiterieni, au primit Duhul Sfânt? Vedeţi? Luterani? Alte culte, care nu au aparţinut în Penticostali de loc, doar aţi aparţinut la vreun cult, aţi primit Duhul Sfânt, să vă văd mâna. Vedeţi? Deci atunci cincizecimea nu este un cult, ea este o experienţă.

E-74 Acum, Dumnezeu v-a dus în Trupul lui Cristos. Acum ce face El? După ce voi v-aţi dovedit, v-aţi sfinţit cu comportarea voastră bună, ascultători de Duhul Sfânt, nu contează ce a zis lumea.

E-75 Eu-eu voi freca aceasta foarte tare, vedeţi, deoarece... Eu nu vreau să fiu dur. Eu-eu... vă rog să nu-să nu-să nu într¬adevăr, vedeţi. Să nu gândiţi de fapt că eu sunt-eu sunt rău. Eu-eu nu vreau să fiu. Ce mă roade, este să iau oamenii şi să le predic acest Adevăr trimis de Dumnezeu, şi ei să se întoarcă drept în jur şi doar să continue să facă acelaşi lucru, şi să spună că ei au Duhul Sfânt. Aceea doar aproape te ruinează, vedeţi. Care-i situaţia? Ei vin drept înapoi la acelaşi lucru, întocmai ca şi copiii lui Israel, ei au vrut un rege aşa ca acest rege să poată să stăpânească peste ei şi să-i facă să acţioneze ca Amoriţii şi Amaleciţii şi Filistenii.

E-76 Ştiţi voi, doamnelor, că este greşit să purtaţi pantaloni? Voi ştiţi asta? Ştiţi voi că este greşit să vă tăiaţi jos buclele părului? Ştii tu că este greşit, domnule, ca tu să continui să fumezi şi să acţionezi în felul cum o faci? Ştii tu că este greşit ca tu să nu fii bărbatul casei tale, nevasta ta capătă o criză nervoasă şi te aruncă afară pe uşă şi tu zici, "Da, ferice de inima ta, dragă, eu voi veni drept înapoi"? Ştii că tu... Cum poţi fi un îngrijitor al Casei lui Dumnezeu când tu nu-ţi poţi controla nici propria ta casă? Aceea este exact corect. Ştii tu, soră, că bărbatul tău nu este numai bărbatul tău, ci el este stăpânul tău? Dumnezeu a zis aşa. Căci nu bărbatul a fost amăgit, femeia a fost amăgită. Şi voi predicatorilor veţi continua să faceţi femei păstori şi predicatoare în bisericile voastre, ştiind căci Cuvântul lui Dumnezeu condamnă aceasta.

E-77 Voi în continuu veţi folosi acel nume "Tată, Fiu şi Duh Sfânt" să botezaţi, când nu există nici un pic de Scriptură pentru aceasta în Biblie. Aş vrea un arhiepiscop sau altcineva să-mi arate unde a fost cineva în Biblie botezat vreodată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Eu vreau ca cineva să-mi arate pe cineva care a fost cândva botezat în vreun fel în afară de Numele lui Isus. Dar ai lui Ioan nu au fost... botezaţi, ei au fost botezaţi crezând că El urma să vină, dar ei nu au ştiut cine era El. Dar imediat ce ei au recunoscut aceea, ei au trebuit să vină să fie rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Eu vreau cineva să ... Eu-eu i-am întrebat pe Adunarienii lui Dumnezeu, pe ceilalţi predicatori, Baptiştii, Prezbiterieni, şi totul. Ei nu vor, nu vor să vorbească despre aceasta. Eu vreau să văd Scriptura.

E-78 Şi apoi eu sunt un "fanatic," ha, atunci eu sunt "nebun," ieşit din minţi, eu sunt un "nebun," doar pentru că eu încerc să vă spun Adevărul? Acum, aceea este-aceea este cinstit, fraţilor. Dacă un bărbat este vândut pentru Dumnezeu, tu ai vândut închizătorul, patul puştii, şi ţeava. Tu-tu-tu-tu eşti-tu eşti pus deoparte, tu eşti-tu eşti o creatură diferită.

E-79 Mulţi sunt chemaţi, puţini sunt aleşi. Da, mulţi oameni sunt chemaţi, voi primiţi o chemare în inima voastră, "Da, eu cred că Dumnezeu mă iubeşte. Eu cred că El o face."

E-80 Dar, frate, aceea, tu vei fi tot aşa de departe pierdut ca restul din ei, căci ei vor veni acolo în ziua aceea, chiar zicând, "Doamne, eu am scos draci în Numele Tău. Eu am făcut totul în Numele Tău. Eu am avut servicii de vindecare. Eu am predicat Evanghelia. Eu am scos draci."

E-81 Şi Isus zice, "Pleacă de aici, Eu nici măcar nu te cunosc, făţarnicule. Este cel ce face voia Tatălui Meu!" De ce nu pot oamenii să o vadă? Acum, eu ştiu că aceea roade. Şi eu nu-eu nu vreau să rănească, eu nu vreau să fie în felul acela. Dar, frate, eu-eu...

E-82 Mi se pare că noi suntem-noi suntem la timpul sfârşitului, şi Dumnezeu înfiază, aşează poziţional în Biserică, în Trupul lui Cristos, pe ai Săi. Acum, acolo nu vor fi prea mulţi pe care-i pune El acolo, eu vă spun asta de la început. Voi ziceţi, "Oh, ei bine, acolo va fi un număr aşa de mare!" Dar El a avut şase mii de ani din care să-i tragă afară, de asemeni. Amintiţi-vă, învierea vine şi noi suntem apucaţi sus cu ei. Doar câţiva din ei, vedeţi. Voi verificaţi-vă salvarea voastră, repede. Cercetaţi¬vă din nou şi vedeţi ce a mers rău. Vedeţi? Vedeţi doar-doar care este situaţia. Eu ştiu că asta-i-asta-i tare, dar, frate, el este Adevărul. El este Adevărul lui Dumnezeu. Înfierea!

E-83 Noi ar trebui să fim aşa de înflăcăraţi pentru Dumnezeu, noi ar trebui să mergem zi şi noapte. Nimic nu ar trebui să fie în stare să ne oprească, şi noi ar trebui să fim aşa de dulci şi plăcuţi, şi aşa de buni şi aşa de asemănători cu Cristos în vieţile noastre. Aceasta ia viaţa de toate zilele. Isus a zis, "Luaţi seama la crinul de pe câmp, cum creşte el, trudind şi torcând; totuşi Eu vă spun că nici Solomon în toată slava lui nu este împodobit aşa ca unul din ei." Solomon avea robe care erau împodobite cu mătase glorioasă şi croşetări şi lucruri dar aceea-aceea nu făcea... aceea nu era despre ce vorbea El. Pentru ca un crin să crească, el trebuie să trudească ziua şi noaptea. Pentru ce vreţi să apăreţi aici înapoi la capătul mic al liniei? Dacă cel neprihănit este salvat cu greu, unde va fi păcătosul (acela-i necredinciosul) şi cel ne evlavios, omul care aude Cuvântul şi refuză să umble în El? Acum ce vom face noi? Vedeţi? Acum aceea...

E-84 Aceasta este, acum, aceasta este biserica noastră. Noi avem poate patru sau cinci străini printre noi. Dar aceasta este biserica, eu vă învăţ. Aceasta merge pe benzi. Eu vreau ca oamenii care ascultă la benzi, amintiţi-vă, aceasta este pentru biserica mea. Afară printre oameni acolo afară, eu încerc să fiu suficient de gentleman să le spun că, să stea cumva împreună unde ar putea dădăci împreună în ideile lor mici de lapte subţiat. Dar când se ajunge ca într-adevăr să se aşeze Adevărul jos, să-L punem jos.

E-85 Înfierea, aşezând poziţional! Unde sunt ei? Arătaţi-mi unde sunt ei. Dumnezeu îşi cheamă copiii Lui la o parte prin manifestare. Ei nu trebuie să spună nici un cuvânt despre aceasta, voi vedeţi că ceva s-a întâmplat. Poziţional Îşi aşează fiul, aducându-l în ordine chiar exact cu aceleaşi lucruri. El-el este tot aşa de mult în autoritate, cuvântul lui este tot aşa de bun ca al unui Arhanghel, mai bun. Fiul a fost înfiat, pus într¬un loc înalt, aşezat acolo afară, şi-a schimbat hainele, şi-a schimbat culoarea. Tatăl a avut o ceremonie, a zis, "Acesta este fiul meu, de acum înainte el este guvernator. El este stăpânul.
El este peste toată moştenirea mea. Tot ce am Eu îi aparţine lui." Asta-i adevărat. Apoi noi am putea merge înapoi la acelaşi, Elah, Elah, Elohim, Elohim, vedeţi, unde El este de sine existent. Şi apoi vine înapoi prin Iehova Care a făcut ceva, El i-a dat omului stăpânire peste pământ. După ce aşteptăm noi? Manifestările. Pământul geme. Să mergem jos la aceasta şi să o citim. În ordine.
... predestinat... la înfierea de copii prin... sine, după buna Lui plăcere a vaiei sale, Spre lau-... spre lauda slavei harului său, ...

E-86 Ce este harul Lui? În urmă înainte, când El nu a fost un Tată; harul Lui, dragostea Lui, L-a făcut un copil, ca noi să putem fi predestinaţi la înfierea de copii, spre lauda harului Său. Vedeţi?
... prin care el ne-a făcut acceptabili prin (Persoana) preaiubită, care este Cristos.

E-87 Cum ne-a făcut acceptaţi? Prin El. Cum ajungem noi în El? Printr-un Duh, toţi botezaţi în El. Ascultaţi.
În care noi avem răscumpărare, noi avem răscumpărare, prin sângele lui, iertare de p-ă-c-a-te ...

E-88 Cum puteţi voi predica predestinarea, despre ordinarea mai dinainte şi aşezarea lui Dumnezeu, fără să existe o ispăşire de păcat pe undeva? De ce este aceasta? În fiecare zi voi faceţi o greşeală, în fiecare zi voi faceţi rău. Dar dacă sunteţi născuţi din nou, bărbat sau femeie, imediat ce faceţi greşeala, Dumnezeu ştie că vă pare rău pentru ea. Voi aţi sta în prezenţa lui-lui Preşedintele Roosevelt sau oricare altul, şi ziceţi, "Eu sunt greşit, Dumnezeu să mă ierte pentru acest lucru." De ce? Şi acolo este unde ispăşirea Sângelui...

E-89 Voi observaţi că "p-ă-c-a-t-e." Un păcătos este un păcătos, el nu săvârşeşte păcate. Dar biserica săvârşeşte păcate, face rău, are un gând rău, impresie greşită, face şovăieli, se clatină ca un copilaş care umblă, încercând să înveţe cum să umble. El doar nu ştie cum să umble bine încă, căci el este un băieţel. Dar noi avem o Mână care ajunge jos dacă noi... ne ajunge şi ne stabileşte, şi zice, "Fă acest pas în acest fel, fiule." El nu ne ridică şi ne bate pentru că am făcut o greşeală, El nu ne bate de moarte pentru că încercăm să umblăm. El ne iubeşte cum ne iubim copiii noştri.

E-90 Un adevărat, tată adevărat nu şi-ar bate copilul când el încearcă să umble, dacă el cade pe podea. Se întinde drept jos cu o mână mare puternică şi-l ridică, îl ţine cu amândouă mâinile, zicând, "Acesta-i felul cum o faci, fiule. Umblă în felul acesta."

E-91 În felul acela face Dumnezeu cu Biserica Lui! Se întinde în jos şi-l ia în braţul Lui, îl ridică sus şi zice, "Umblă în felul acesta, fiule. Aici, să nu-să nu-să nu o spui aşa, vorbeşte în Acest fel. Acum, mie nu-mi pasă ce spune biserica, ce spune acesta, ce spune acela, tu să o spui ca Acesta. Ca Acesta, acesta este El! Dacă Cuvântul Meu Îl predică, tu să stai chiar cu El, umblă cu El. Stai chiar cu El. Să nu-ţi pese ce spun toţi ceilalţi, stai chiar cu El. Umblă ca Acesta. Acesta-i felul cum îţi faci paşii."

E-92 Păcatele noastre; o dragoste de ispăşire pentru păcatele noastre, sau noi nu am fi avut niciodată o şansă. Cum ne-am putea doar ancora în Cuvintele acelea!
... după bogăţiile harului său; Prin care el-el a prisosit...

E-93 Ce este "prisos"? Oh, Doamne! Unde El a prisosit, "grămezi mari din acesta."
... el a prisosit faţă de noi în toată înţelepciunea şi prudenţa;

E-94 "Prudenţă, toată înţelepciunea El a prisosit-o faţă de noi." Cu toată "înţelepciunea," nu lumească. Înţelepciunea lumii este nebunie pentru El, iar înţelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru lume. Întocmai ca ziua şi noaptea, una nu poate fi de acord cu cealaltă. Dar când soarele începe să răsară şi vine timpul zilei, noaptea se risipeşte din loc în loc. Şi când Lumina Evangheliei începe să vină înăuntru, toate lucrurile lumii doar încep să se şteargă. Şi ce face aceasta? El prisoseşte lumina Soarelui peste copiii Lui, umblând în Duhul, călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, abundând în harul Lui, cu toată prudenţa şi înţelepciunea, înţelegerea, şi dibăcia să ştie cum să umble. Voi vedeţi că este greşit, atunci fiţi atenţi ce faceţi, cum voi... Dacă aceasta este greşit, fiţi atenţi chiar cum vă apropiaţi de ea. Prudent! Fii, foarte atent, foarte sigur că ştii cum să te apropii de aceasta. Înţelept ca un şarpe, nevinovat ca un porumbel. Aceea este ce a spus Isus.

E-95 Oh, acestea sunt bulgări de aur, prieteni! Noi am putea doar să stăm pe acestea zi de zi. Nu sunt ele minunate? Prudenţa, înţelepciunea, El este abundent către noi, a revărsat! Nu ne-a dat o lingură plină, ci a luat o lopată mare şi doar a continuat să o arunce în felul acela. Ne-a dat din abundenţă, înţelepciune cu prudenţă din harul Său! Oh, har uimitor, ce dulce-i sunetul!
Acum, în care el a prisosit faţă de noi în toată înţelepciunea... prudenţa; Făcându-ne cunoscut taina vaiei lui, ...

E-96 Către cine vorbeşte El? Cultelor? Vă rog, fraţii mei, să nu credeţi că înjosesc cultul vostru, eu nu o fac. Eu încerc să vă spun că era un lucru greşit de la început. Isus a zis, "Mergeţi predicaţi Evanghelia," noi am mers şi am făcut culte. Acela-i motivul că noi nu-L avem, noi umblăm după înţelepciunea omului. Dacă Calvin ar putea învia!

E-97 Păi, eu am stat nu de mult lângă mormântul unui om mare, un mare reformator. Şi m-am gândit, ce om mare a fost el! El a fost! Ei bine, aceasta... eu nu... El era John Wesley. Şi m-am gândit, dacă John Wesley ar putea să învie din acest mormânt astăzi şi ar vedea starea bisericii lui, el s-ar ruşina de numele lui. John Wesley a fost un om evlavios, un cărbune aprins smuls, aşa cum o numea el. John Wesley a fost un om sfânt care a crezut în Dumnezeu, şi a umblat pas cu pas după El. Dar după ce John a murit, ei au zis, "Noi îi vom face o biserică lui John aşa ca noi să avem o biserică, şi o vom numi biserica Metodistă din cauza metodei lui de sfinţire fiind a doua lucrare a harului."

E-98 Apoi ei au făcut o biserică, şi astăzi acei oameni de biserică neagă totul pentru care a stat John Wesley. John Wesley a predicat vindecarea Divină. John Wesley a crezut în botezul Duhului. John Wesley a crezut în toată reaşezarea darurilor. John Wesley, Martin Luther, mulţi din acei oameni mari au vorbit în limbi şi au tălmăcit. Şi, astăzi, tu să vorbeşti în limbi într-o biserică Metodistă sau o biserică Luterană, ei te-ar arunca afară pe uşă. Care este situaţia? Chiar în timpul unde noi ar trebui să aşezăm fii, care este situaţia? Ei au adoptat altceva, din cauză că ei nu cunosc taina lui Dumnezeu. Şi ei niciodată nu O vor cunoaşte printr-un seminar!

E-99 Lăsaţi-mă doar să citesc ceva aici. Este în ordine? În ordine. Să întoarcem acolo, eu am ceva scris jos aici. Să aflăm cum Pavel... Acum, aici, aici este învăţătorul acestui Mesaj. Să mergem la Fapte 9:5, doar un minut. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Faceţi-mi de cunoscut când sunt afară din... ? ...
Şi Saul, încă sufla ameninţări... (Oh, acel micuţ cu nasul coroiat, mânios, Iudeu răutăcios!) ... măcelărind împotriva ucenicilor Domnului, a mers la marele preot,
Şi a cerut de la el scrisori către Damasc la sinagogă, că dacă el a găsit ceva...

E-100 "Mă duc să-i caut! Dacă pot doar să-i găsesc, băiete, ce le voi face eu! Vedeţi, dacă pot doar să-i găsesc!" Dar el a fost predestinat!

E-101 De unde ştii că acel bătrân contrabandist de aici jos nu este predestinat la Viaţă? De unde ştii că acea femeie de stradă cu care nici nu vorbeşti, de unde ştii că o mică strângere de mână şi să o inviţi la biserică nu ar face din ea o sfântă a lui Dumnezeu, acolo în Slavă? Când... De unde ştii că ea nu este? Aceea este ce nu ştim noi. Dar aceea este datoria noastră. Ca un pescar care a aruncat un năvod în mare şi l-a tras afară, el a prins broaşte, peşti, şopârle, păianjeni de apă, şi de toate, dar unii din ei erau peşti. El nu a ştiut, el doar a aruncat năvodul. Aceea este ce facem noi. Priviţi-l pe Pavel.
... a cerut scrisori către Damasc către sinagogi, că dacă el a găsit pe careva în calea aceasta, fie că ei erau bărbaţi sau femei, el să-i poată lega şi să-i aducă la Ierusalim. (Frate, el era într-adevăr dur!)
Şi aşa cum el călătorea, el a venit aproape de Damasc: şi deodată acolo a strălucit în jurul lui...

E-102 Acolo a venit un preot sus pe drum, Doctor F.F. Jones, şi a zis către el, "Tu ai nevoie de o-o experienţă de seminar acum, fiule, şi eu cred că Dumnezeu te poate folosi"? Nu ar fi aceea o Scriptură cu arătare oribilă, să o citesc în felul acela? Acum, aceea are tot aşa de mult sens... Eu nu o spun ca o glumă. Aceea-i, noi, aceea are tot aşa de mult sens cât scoatem noi din ea astăzi. "Tu ştii, mama ta era o femeie bună, eu cred că tu ai fi un bun predicator." Priviţi ce s-a întâmplat.
Şi-şi aşa cum el călătorea, el a venit aproape de Damasc: şi deodată acolo a strălucit în jurul lui aproape, o lumină... (iuh, o porneşte supranatural) ... o lumină din cer:
Şi el a căzut la pământ, şi a auzit un glas zicând...
Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?
Şi el a zis, Cine eşti tu, Doamne? Şi Domnul a zis către el, Eu sunt Isus pe care tu îl prigoneşti: şi este greu ca tu să loveşti în ţepuşe.
Şi el a tremurat şi a fost uimit şi a zis, Doamne, ce vrei tu ca eu... să fac? Şi Domnul a zis către el, Ridică-te, şi mergi în cetate, şi ţi se va spune ce să faci.

E-103 Şi oamenii au călătorit cu el, şi au mers înainte, şi au aflat un bărbat. Anania, jos acolo, a văzut o vedenie. Totul supranatural! Şi bătrânul Saul, acel ins bătrân răutăcios! Acest Anania a văzut o vedenie, a privit în casa lui. El era un profet, în casa lui rugându-se, şi el a văzut o viziune. El... Domnul i-a vorbit şi a zis, "Acolo este un om care vine jos pe drum acolo departe, tot aşa de orb ca un liliac, şi numele lui este Saul, el este Saul din Tars."

E-104 El a zis, "Doamne, eu am auzit lucruri mari. Să nu mă trimiţi, eu sunt un om mic. Să nu mă trimiţi după el."

E-105 El a zis, "Dar, iată, pe drumul lui în jos, Eu i-am arătat o viziune. M-am arătat lui într-un Stâlp de Foc. Eu l-am lovit tot aşa de orb cât poate el fi. Şi Eu a trebuit să-l orbesc şi să-l sfâşii înainte ca Eu să pot face ceva din el. Vezi, Eu a trebuit să-i sf'âşii toată teologia lui. Tu ştii, el era-el era-el era un om mare într-una din acele biserici de acolo sus. El avea tot felul de diplome, el nu trebuia să se şlefuiască cu nimic, dar," El a zis, "ce Eu a trebuit să fac este să scot totul afară din el."

E-106 Aceea era treaba. Nu era să pună mai mult în el, ci să scoată din el. Eu cred că aceea este treaba cu mulţi din clericii noştri de astăzi; să scoată din voi, unde Dumnezeu poate să pună în ei Duhul Sfânt. Să scoată! Acolo, a zis el că el...

E-107 Şi el a zis, "Doamne, dar acest-acest-acest om este un om teribil."

E-108 El a zis, "Dar, iată, el se roagă. Acum, tu vei merge pe o anumită stradă şi vei ajunge la o fântână. Treci de fântâna aceea la stânga, şi mergi în jos. Acolo va fi o casă albă, mergi sus şi bate la uşă. El este întins acolo în hol, aceea este cât de departe l-au adus ei. Pune-ţi mâinile peste el, du-l jos la râul Damascului şi botează-l în Numele lui Isus. Căci, Eu îţi spun ce voi face Eu, el va trebui să sufere multe lucruri pentru Mine, căci El este mesagerul Meu către Neamuri." Amin!

E-109 "Ei bine, acum, aşteaptă un minut, Doamne! Acum, ce fel de şcoală să sfătuiesc?" Eu vă spun ce să facem, să citim Galateni şi să aflăm. Chiar următorul-următorul capitol chiar înapoi. Să aflăm Galateni 1, şi să începem cu al 10-lea verset, şi să aflăm la ce şcoală a mers Pavel, ce seminar, şi ale cui mâini au fost puse pe el, şi, oh, tot ce a avut loc. Galateni 1-ul capitol. Să economisim timp, să începem despre convertirea lui, al 10- lea verset.
Căci eu acum conving pe oameni, sau pe Dumnezeu? sau caut eu să plac oamenilor? căci dacă eu caut totuşi să plac oamenilor, eu nu aş fi slujitorul lui Cristos.

E-110 Oh, vai, vai, vai! Pot eu să spun doar un pic de ceva înainte de aceasta de aici. Galateni 1, luăm al 8-lea capitol. Câţi ştiu că Pavel a fost acela care i-a făcut pe oamenii aceia să fie botezaţi din nou în Numele lui Isus, Fapte 19? Sigur a făcut. Să luăm doar puţin deasupra aici, al 8-lea-al 8-lea verset.
... chiar dacă noi, sau un înger din cer, vă predică o altă evanghelie decât aceea pe care noi v-am predicat¬o, să fie blestemat.

E-111 De unde ai luat această Evanghelie, Pavel? Al 9-lea verset. ... am zis înainte, aşa vă spun eu acum iarăşi, Dacă vreun om vă predică vreo altă evanghelie decât cea pe care voi aţi auzit-o, aţi primit-o, acela să fie blestemat.

E-112 Dacă el este un arhanghel, dacă el este un episcop, dacă el este un supraveghetor general, dacă el este Doctor Aşa-şi-aşa, oricine este el, dacă el nu predică botezul în apă în Numele lui Isus Cristos, botezul Duhului Sfânt, nu predică reaşezarea darurilor, Venirea lui Cristos, toate lucrurile acestea, el să fie blestemat! Dacă el încearcă să ia ceva din acest Cuvânt de aici şi să spună că a fost pentru o altă zi şi să o pună pe vreo idee nouă de bal vesel pe care am învăţat-o din ceva seminar, el să fie blestemat!

E-113 Să citim mai departe, să vedem cum Pavel a obţinut-o, vedeţi cum, ce încerc să vă zic în această dimineaţă.
Căci conving eu acum pe oameni, sau pe Dumnezeu? sau caut eu să plac oamenilor? căci dacă eu încă plac oamenilor, atunci eu nu aş fi slujitorul lui Cristos.

E-114 Cum pot eu aştepta ceva, cum poate un om care iubeşte pe Dumnezeu, şi un predicator, în special, să aştepte să facă ceva decât să fie urât de oameni? Oamenii te vor urâ. Ei bine, ei au zis... Isus a zis, "Dacă ei Mă numesc, pe Stăpânul casei... Eu sunt Stăpânul, cel mai mare dintre voi toţi. Eu sunt acela care pot înfăptui mai multe minuni şi să fac mai mult cu Duhul Sfânt decât voi toţi, pentru că Eu am toată plinătatea în Mine. Şi dacă ei M-au numit 'Beelzebub,' cu cât mai mult vă vor numi ei pe voi? Dar," zicea, "să nu vă gândiţi ce veţi zice, căci nu voi veţi fi cel ce vorbeşte, acesta va fi Tatăl care locuieşte în voi, care vorbeşte în acel timp. Doar staţi drept cu Cuvântul." Şi El, când El a terminat de scris Cartea, El a zis, "Orice om care va scoate un Cuvânt din această Carte sau adaugă un cuvânt la Ea, acela va fi scos din Cartea Vieţii, pentru el." Dumnezeu să ne ajute să stăm drept cu El!

E-115 Acum următorul verset, să-l citesc acum, citesc repede acum.
Dar eu certific... Aceea este, să vă ducă la judecată.
Eu vă certific, fraţilor, că evanghelia care a fost predicată de mine nu este după oameni.
Acum, eu nu sunt mei Metodist, Baptist, Prezbiterian, sau Penticostal; ea nu era după oameni. Nici...
Căci eu nici nu am primit-o de la oameni, nici nu am învăţat-o, ...

E-116 "Eu nu am primit-o de la oameni, nici seminar, nici doctor, nici divinitate, nici şcoală de învăţământ. Eu nu am primit-o în felul acela, eu nu am învăţat-o în felul acela, eu nu am aflat-o în felul acela, ea nu a venit la mine în felul acela." Atunci cum a venit ea, Pavele?
... învăţat-o, ci prin descoperirea lui Isus Cristos.

E-117 "Când Cristos mi S-a descoperit, că El era Fiul lui Dumnezeu, când acel Stâlp de Foc a căzut peste mine în ziua aceea, am zis, 'Cine eşti Tu, Doamne?' El a zis, 'Eu sunt Isus."'

E-118 Acum, eu am să vă arăt ce-ce i s-a întâmplat. Acum, chiar acum dacă un ins a avut experienţă, ei ar vrea să-i dea zece ani să înveţe Greaca, şi încă zece ani să înveţe altceva, şi pe la timpul acela el este dus. Priviţi.
... nici nu am primit-o de la oameni, nici nu am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Isus Cristos.
Căci aţi auzit de conversaţiile mele în timpurile trecute în religia Iudaică, ...

E-119 "Eu am fost un doctor mare, băiete. Eu am avut-o." El a fost învăţat sub Gamaliel, cel mai înalt învăţător pe care l-au avut ei în ţară. Câţi ştiu că Gamaliel era unul din cei mari-cel mai mare învăţător? Da, domnule. "Religia mea Iudaică, băiete, eu am avut-o jos; am ştiut tot cum să spun Crezul Apostolilor şi toate lucrurile acelea, vedeţi. Eu ştiam cum să zic toate rugăciunile de dimineaţă şi să binecuvântez poporul." Vedeţi?
... cum că peste măsură atunci eu am persecutat biserica lui Dumnezeu, şi o devastam: Cum că am încercat să opresc grămada aceea de holy rollers! Vedeţi? Vedeţi?
Şi am beneficiat în religia Iudaică...

E-120 "Eu am fost un om mare. Băiete, eu într-adevăr... am beneficiat, le-am arătat că pot să-i zdrobesc, căci l-am omorât pe Ştefan şi multe alte lucruri am făcut. Vedeţi cum am făcut!" Cum că peste măsură el a persecutat!
Am beneficiat în religia Iudaică deasupra multora din semenii mei din naţiunea mea proprie, fiind peste măsură în râvnă de tradiţia părintelui lor.

E-121 Acum, amintiţi-vă, nu Cuvântul lui Dumnezeu, "tradiţia tatălui lor," tradiţia bisericii, cu alte cuvinte. "Eu presupun că eu eram un Metodist până în măduvă, am fost un Baptist până în măduvă, am fost un Penticostal până în măduvă." Oh, voi sunteţi? Eu vreau să fiu Dumnezeu până în măduvă. Da, asta este. Vedeţi? În ordine.
... tradiţiile părinţilor mei.
Dar când a plăcut lui Dumnezeu, ... (oh, oh, Pavel, aici vii tu) ... care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele, care chiar m-a adus în lumea aceasta, şi m-a chemat prin harul lui,
Să descopere pe Fiul Lui în mine, ...

E-122 Cum este aceea? "Duhul Sfânt în mine! I-a plăcut lui Dumnezeu să mă ia, care m-a pus deoparte din pântecele meu, şi mi-a dat Fiul, care este Duhul Sfânt în formă de Duh, în mine, să Se descopere în mine." Oh, vai! Iuh! Eu-eu-eu cred că vreau să strig doar puţin.

E-123 Priviţi, lasă-mă să-ţi spun, frate. Când a plăcut lui Dumnezeu! Oh, aleluia! Când a plăcut lui Dumnezeu! Un tată beţiv. O mamă... Dumnezeu să te binecuvânteze, mamă, eu nu spun nimic împotriva ta. Dar o mamă care nu a ştiut mai mult despre Dumnezeu decât un iepure despre schiuri. Şi un tată care a zăcut beat pe străzi. Şi nici măcar cu ghete să merg la şcoală, şi cu părul lung în jos pe gâtul meu, şi fiecare mă ura din cauză că am fost un Kentuckian pe aici în Indiana. Şi cum, oh, cum era doar o privelişte împuţită. Dar a plăcut lui Dumnezeu! Amin! I-a plăcut lui Dumnezeu, Care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele, ca El să poată descoperi pe Fiul Său în mine, prin a face un slujitor al Cuvântului, care va sta chiar drept cu El, care va arăta viziuni şi semne şi minuni şi miracole. Şi, oh, Doamne!

E-124 Vedeţi despre ce vorbea El? I-a plăcut lui Dumnezeu să facă aceea! Cum? Ascultaţi atenţi. "Să de-..." Luaţi al 16-lea verset acum.
Să descopere pe Fiul său în mine, ca eu să-l pot predica printre păgâni; imediat eu nu m-am sfătuit cu biserica:

E-125 "Eu nu m-am dus la un episcop şi să-l întreb ce ar trebui să fac. Eu nu m-am dus la vreo carne şi sânge, vreo organizaţie sau altceva. Eu niciodată nu am avut nimic de-a face cu ei. Eu nu m-am sfătuit cu carnea şi sângele. Nici nu am mers sus la Ierusalim la toţi marii preoţi sfinţi şi sfinţii părinţi, şi toţi aceia, şi am zis, 'Acum, voi ştiţi, eu am avut o vedenie, ce trebuie să fac referitor la aceasta? Eu am văzut pe binecuvântatul Domn Isus într-o vedenie.' Ei ar fi zis, 'Ieşi afară de aici, tu! Ce este... Tu holy roller! Ei bine, ce s-a întâmplat cu tine?' Nu, eu am avut toate diplomele lor de la început. Aveam..."

E-126 Şi Pavel a zis aici, eu vă pot arăta în Scriptură, că el a zis că a trebuit să uite tot ce a învăţat vreodată, şi să o socotească ca nimic, ca el să-l poată cunoaşte pe Cristos. Oh!
Nici nu m-am dus sus la Ierusalim la acei care erau apostoli înaintea mea; ci am mers la Arabia, şi m-am întors din nou la Damasc.
Şi după trei ani m-am suit la Ierusalim să-l văd pe Petru, şi am rămas cu el cinsprezece zile.

E-127 Şi aşa cum citim înainte, noi aflăm că el şi apostolul Petru nu s-au văzut niciodată în viaţă unul pe altul, nu s-au cunoscut unul pe altul, nu s-au mai văzut unul pe altul, dar când ei au venit împreună ei predicau aceeaşi Evanghelie. Dumnezeu are o şcoală. Vedeţi? Da!

E-128 Aici era Petru, s-a ridicat în Ziua Cincizecimii, a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre, voi veţi primi darul Duhului Sfânt."

E-129 Filip a zis, "Oh, ce glorioasă este aceasta! Şi eu am ceva de făcut. Jos la... Eu am o chemare jos la Samaria." A mers acolo jos şi a trebuit să mărturisească în stradă. Primul lucru, o persoană bolnavă a venit sus, şi-a pus mâinile peste el, şi a început să sară şi să salte. Zicea, "Slavă lui Dumnezeu, ia te uită!" A început să aibe o adunare mare. El a zis, "Voi toţi aveţi nevoie de Duhul Sfânt." El a zis, "Ce aveţi de făcut, voi trebuie să fiţi botezaţi în Numele lui Isus." Astfel el i-a luat, pe fiecare, acolo afară şi i-a botezat pe toţi în Numele lui Isus. Zicea, "Vino, Petru, puneţi mâinile peste ei acum." Şi ei au primit Duhul Sfânt.
Petru, sus la casa lui Corneliu, la fel.

E-130 Pavel nici măcar nu l-a văzut nici nu a auzit nimic despre el. Dar el a trecut prin coastele de sus ale Efesului, şi el găseşte anumiţi ucenici. El a aflat un predicator Baptist, el era, Apolo, un avocat convertit, deştept, strălucit, luând Vechiul Testament şi dovedind prin El că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Da, domnule, el era un om deştept. Şi ei strigau, ei aveau bucurie. Biblia a zis aşa. Citiţi al 18-lea şi al 19-lea capitol din Fapte şi vedeţi dacă nu este corect. Ei aveau bucurie, ei dansau în Duhul, şi alergau toţi în jur, ştiţi voi. Pavel a zis, "Dar aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"

E-131 Şi către voi fraţi Baptişti care încercaţi să o vârâţi în jos în gâtul oamenilor, şi aţi zis că Greaca originală a zis, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când, sau când aţi crezut?" Eu vă provoc să-mi aduceţi Greaca! Eu am originalul Grec în posesia mea. Eu am de asemenea Aramaica, şi Ebraica, de asemenea. Fiecare din ele zice, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"

E-132 Prin credinţă sunteţi salvaţi, aceea este credinţa voastră în Dumnezeu. Sângele vă ţine curaţi de păcat, pentru că acesta face o jertfă. Sângele nu vă salvează, Sângele vă ţine curaţi. Cum ziceţi voi că sunteţi salvaţi? Prin credinţă sunteţi salvaţi, şi aceea prin cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, chemându-vă. Voi sunteţi salvaţi, iar Sângele face o ispăşire, constant ţinându-vă curaţi. Şi apoi printr-un singur Duh voi sunteţi botezaţi în Duhul Sfânt, în părtăşia credincioşilor, şi în părtăşia Duhului Sfânt, să fiţi călăuziţi de Duhul, făcând semne, minuni.

E-133 Aşteptaţi, venind înainte, aşteptând după ceva, doar încă puţin noi îl primim, sperăm că vom primi oricum. Eu v-am spus să mă chemaţi la timpul acesta, nu-i aşa? Doar s-a întâmplat să fie că m-am uitat la acesta. Doar un-doar încă un cuvânt sau două. Doar o... Este-este încă puţin mai mult.

E-134 Cât ţine această salvare, până când? Ce fel de salvare este ea? Din biserică în biserică? Din... Să ne în toarcem la Evrei 9:11, doar un minut, doar-doar să privim să vedem cât de mult, doar pentru câteva minute. Întoarceţi acolo la Cartea Evreilor şi să-să aflăm doar cât de mult durează această salvare. Să vedem ce fel de salvare este ea. Să citim acum Evrei 9:11.
Dar Cristos devenind un mare preot al lucrurilor bune să vină, printr-un cort mai mare şi mai perfect, nu făcut de mâini, care este să zici, (acum acesta este acelaşi învăţător, Pavel, vedeţi) nu al clădirii... această clădire;
Nici prin sângele caprelor sau viţeilor, ci prin propriul său sânge el a intrat odată (de câte ori? Odată!) în locul sfânt, obţinând... (salvarea pentru o săptămână, salvarea până la următoarea trezire? Ce fel?) ... răscumpărare eternă pentru noi.

E-135 Ce înseamnă cuvântul "Etern"? În Cristos, după ce eu am crezut... Nimeni nu poate numi pe Isus, "Cristos," numai prin Duhul Sfânt. De aceea există trei clase de oameni: necredincioşi, credincioşi prefăcuţi, şi credincioşi. Dar acei care au crezut în Viaţa Eternă, au intrat în curţi.

E-136 Luaţi vechiul cort, care era primul lucru ce ei au făcut? Au intrat în curţi, Neamurile. Următorul era altarul de aramă, unde ei au spălat jertfa la ligheanul de aur. Următorul era omorârea jertfei, şi stropirea sângelui pe altar. Apoi, o dată pe an, Aaron a uns ( cu ce?) cu parfumul Trandafirului din Şaron, cu ulei scump care avea parfum în el, ei l-au turnat pe capul lui, şi a mers drept jos până la tivele poalelor lui. Priviţi cum acest om a trebuit să meargă în spatele acelor perdeli, o dată pe an, ducând înaintea lui sângele pentru Scaunul Milei. Şi el şi-a luat toiagul într-un an şi l-a uitat. Când ei au mers înapoi după el, el a înmugurit şi a înflorit. Un toiag vechi pe care l-a purtat poate pentru patruzeci de ani în pustie, l-a pus în Locul acela Sfânt! Priviţi, când aceia au luat acel sânge al legământului, sângele, el a fost uns. Şi el avea haine pe el care aveau ceva clopoţei mici sunători în ele, o rodie şi un clopoţel. Şi omul acela a trebuit să umble în aşa fel că de fiecare dată când îşi mişca piciorul, şi s-a mişcat în felul acesta şi îşi făcea pasul, ei cântau "Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul. Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul. Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul." Oh, vai!

E-137 Despre ce vorbesc eu? Ascultaţi-L, Tabernacolul Branham! Voi aţi avut şansa voastră. Când un bărbat este odată uns cu Duhul Sfânt, să fie înfiat în familia lui Dumnezeu, să fie aşezat poziţional de Tatăl, şi aşezat într-o slujbă aici afară, în scopul vieţii lui, sau pentru ce l-a chemat Dumnezeu, umblarea lui trebuie să fie "Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul. Sfânt, sfânt, sfânt!"
"Oh, tu trebuie să te întorci la o parte la aceasta şi să fii..."
"Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul."
"Oh, tu trebuie să crezi tot ce a spus bătrânul, aceasta."

E-138 Dar, "Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul." Lăsaţi ca Cuvântul Lui să fie mai întâi, lăsaţi ca El să fie tot ce există, scufundat, stabilit în inima voastră! Umblarea voastră trebuie să fie în Cuvânt. "Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul."

E-139 "Oh, dacă voi aţi veni doar pe aici! Eu vă voi spune ce facem, ne vom organiza, te punem în organizaţia noastră, tu vei fi un om mare."

E-140 "Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul. Sfânt, sfânt, sfânt, pentru Domnul," mergând înainte. Nu contează ce zice cineva!

E-141 "Recheamă aceste benzi! Fă aceasta, fă aceasta, fă aceea, fă aceea, cealaltă."

E-142 "Sfânt, sfânt, sfânt pentru Domnul." Voi aveţi ochii îndreptaţi spre Calvar, şi nu este nimic ce să vă oprească! Tocmai umblarea vieţii voastre, voi umblaţi pe Drumul Regelui, unşi cu Uleiul scump ungător, mergând în Sfânta sfintelor. Iuh! Amin. În ordine.

E-143 Pavel a zis că el nu a primit Aceasta de la oameni. Acum ce zice el, înapoi la Galateni, lecţia noastră. "Ne-a făcut cunoscută taina vaiei Sale." Ce este voia Sa? "Ne-a făcut cunoscut tainele vaiei Lui." Voi cei care luaţi jos, al 9-lea verset. Acum mă voi grăbi foarte repede şi să luăm aceasta afară, căci noi ajungem târziu.

E-144 Oh, fiecare Cuvânt este aşa o... ? ... Oh, fiecare Cuvânt este un bulgăr de aur. Voi doar puteţi să-L luaţi şi doar să continuaţi să-L lustruiţi. Voi puteţi săpa, eu pot... Voi puteţi lua unul din Cuvintele acelea de acolo, să-l luaţi acolo la Geneza şi să-l lustruiţi, să-l duceţi acolo în Exod şi să-l lustruiţi din nou, voi îl puteţi duce dincolo în Levitic şi să-l lustruiţi din nou, şi, la timpul când ajungeţi acolo la Apocalipsa, El este fiecare părticică Isus! Amin. Voi doar puteţi să-l lustruiţi atât de mult cât vreţi, acesta va fi Isus când voi atingeţi-când atingeţi Apocalipsa. Căci, El a zis, "Eu sunt Acela care Era, Care Este, şi Va Veni. Eu sunt Rădăcina şi Vlăstarul lui David, Steaua Dimineţii. Eu sunt Alfa, Omega." Acela-i A şi Z în alfabetul Grecesc. Eu sunt de la A la Z. EU SUNT! Eu sunt Totul în toţi." Asta-i adevărat. "Eu sunt Cel ce era viu şi am fost mort, şi este viu pentru totdeauna. Eu am cheile morţii şi iadului." Oh, vai! Fiecare bulgăr de aur pe care-l ridicaţi aici şi începeţi să-l lustruiţi, se va lustrui drept în Isus.

E-145 Acum, doar puţin mai târziu şi apoi noi vom-noi vom-noi vom-noi vom, ne vom opri. Da. Pentru ce aşteptăm noi, atunci? Pentru ce sunteţi aici în adunare? Care este scopul acesteia? După ce geme lumea? Pentru ce atârnă bomba atomică acolo, ce sunt moleculele şi atomii? Şi, oh, ce este cu toate acestea?

E-146 Deschideţi, Romani al 8-lea, doar un minut. După ce aşteaptă aceasta? După ce aşteaptă toate acestea? Cât este timpul? Romani, al 8-lea capitol, şi să începem să citim cam la, oh, eu aş spune de al opt-... Să începem cam de la nouă... al 19-lea verset, şi doar-doar să citim chiar aici să o facem, să o facem foarte dulce. Asta-i adevărat. Eu ştiu unde ajungeţi voi acolo. În ordine. Romani, al 8-lea capitol, eu cred că sunt corect acum. Da, domnule. Al 8-lea capitol, şi să începem aici pe la al 18-lea verset. Să începem doar la al 14-lea verset.
Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, ei sunt... fiii lui Dumnezeu. Asta-i adevărat.
Căci voi nu aţi primit duhul robiei din nou să vă temeţi; ...

E-147 "Oh, mă întreb dacă pot doar să o ţin înainte. Oooo, dacă eu pot doar să o ţin înainte acum!" Nu ţin nimic! Nu este dacă eu am ţinut-o, este dacă El a ţinut-o. Eu sunt în El acum, vedeţi.

E-148 Ei bine, voi ziceţi, "Ei bine, dacă eu sunt în El!" Acum voi-voi Prezbiterienii ziceţi, "Ah, noi întotdeauna am crezut Aceea." Dar viaţa voastră dovedeşte că voi nu credeţi, numai dacă umblaţi felul de viaţă pe care El l-a umblat, voi credeţi aceeaşi Evanghelie care a predicat-o El.

E-149 Voi ziceţi, "Ah," Baptiştii zic, "sigur, eu cred în siguranţa Eternă." Şi merg aici afară şi fumează trabucuri şi fug la dansuri, şi femeile îşi taie părul, îşi vopsesc feţele şi sAe comportă ca nu ştiu ce? Roadele voastre dovedesc că voi nu Îl credeţi.
Când eu zic, "Credeţi în vindecare Divină?"
"Oh, Doctor Jones a zis că a fost aşa, aceea a fost în zilele trecute."

E-150 Acum, tu făţarnicule! Care-i treaba cu tine? Tu sărman copil amăgit. Tu eşti aşa de departe de Evanghelie încât este compătimitor. Tu ai fost tras la o parte pe vreun drum noroios pe un morman care arde. Nu vezi tu aici ce a zis El? Că, fiecare duh care mărturiseşte că Isus nu este venit în trup chiar acum, este de la duhul rău. Biblia a zis că Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Ce a zis El atunci, El este acum, El este pentru totdeauna în felul acela. Doar ascultaţi.
Căci voi nu aţi primit duhul robiei din nou să vă temeţi; ci voi aţi primit Duhul de î-... [Adunarea zice, "înfiere" – Ed.]

E-151 Acum, după ce voi sunteţi înfiaţi, în ordine, după ce sunteţi înfiaţi. Voi sunteţi aşezaţi, atunci voi înţelegeţi, după ce ceremonia este spusă şi voi aţi fost puşi corect în Trup. Voi sunteţi un fiu, sigur, o fiică, când sunteţi născuţi din nou voi sunteţi aceea, aceea este naşterea voastră. Dar acum voi sunteţi aşezaţi poziţional.
Noi nu am primit duhul de frică; ci noi am primit Duhul, noi am primit Duhul de înfiere, prin care noi strigăm, Aba, Tată. Care înseamnă, "Dumnezeul meu." În ordine.
Duhul însuşi poartă mărturie cu duhul nostru, că noi suntem-noi suntem copii ai lui Dumnezeu:

E-152 Cum o face? Voi ziceţi, "Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Aceasta nu mă deranjează, eu sunt un copil al lui Dumnezeu," şi ieşiţi şi faceţi lucrurile pe care le faceţi? Duhul lui Dumnezeu va face lucrările lui Dumnezeu.

E-153 Isus a zis, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Vedeţi? Vedeţi?

E-154 Dacă-dacă-dacă-dacă această viţă răsare şi rodeşte un ciorchine de struguri, şi următoarea răsare şi produce un grup de dovleci, acolo este ceva greşit. Vedeţi? Este o biserică altoită, este o viţă altoită, este o persoană altoită. [Fratele Branham bate pe amvon de douăzeci de ori – Ed.] Dacă o persoană cu ceva denominaţiune, aparţine la o denominaţiune şi se numeşte un Creştin şi nu are Duhul Sfânt şi să aibe Puterea lui Dumnezeu şi toate aceste lucruri...

E-155 Acum, dacă voi mergeţi aici afară şi vă comportaţi ca o grămadă din aceştia care erau beţi, doar pentru că voi aţi vorbit în limbi. Eu am văzut draci vorbind în limbi. Da, domnule. Eu i-am văzut dansând în duh, şi strigă şi fac spume la gură, şi orice altceva, şi toate acelea. Eu am văzut asta. Eu sunt un-eu nu vorbesc despre aceea. Eu vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu.
Duhul însuşi poartă mărturie cu duhul nostru, că noi suntem... copii ai lui Dumnezeu:
Şi dacă atunci copiii, moştenitori; moştenitori ai lui Dumnezeu, ... împreună moştenitori cu Cristos; dacă aşa... că noi suferim cu el, ca să putem... de asemenea fi glorificaţi împreună.
Căci eu socotesc că suferinţa...

E-156 Doar ascultaţi la aceasta. Oh, dacă aceasta nu este frumoasă!
Căci eu socotesc că suferinţele din timpul acesta prezent nu sunt vrednice să fie comparate cu gloria care va fi descoperită în noi. În noi!
Căci aşteptarea arzătoare a creaturii...

E-157 Ea o numeşte aici, are puţin-are un cuvânt mic acolo, o mică citire marginală, "creaţia" este corect, în Greacă.
... aşteptarea creaţiei, creaţia aşteaptă după manifestările fiilor lui Dumnezeu.

E-158 După ce aşteaptă totul? După ce aşteaptă toată creaţia? Manifestările fiilor lui Dumnezeu. Ea aşteaptă ca Biserica să devină în poziţia ei. Cine era fiul lui Dumnezeu, când Adam, unde era stăpânirea lui? Pământul, el-el avea stăpânire pe pământ. Este adevărat? El nu era Elah, Elah, Elohim atunci, El era Iehova. Înţelegeţi? Aceea este, "Eu sunt Dumnezeu, şi Eu am făcut pe unii mai mici sub Mine. Şi Eu le-am dat o stăpânire. Şi în stăpânirea lor, stăpânirea de sub ei, este pământul." Omul avea stăpânire peste pământ. Şi toată creaţia întreagă aşteaptă după fiii lui Dumnezeu să fie manifestaţi.
Noi aşteptăm după venirea acelei zile bucuroase a mileniului,
Când binecuvântatul nostru Domn va veni şi va lua Mireasa Lui care aşteaptă;
Oh, pământul suspină, plânge după acea zi de uşurare dulce,
Când Salvatorul nostru va veni iarăşi înapoi pe pământ.

E-159 Este adevărat? Aşteaptă. Dumnezeu încearcă să-şi pună biserica Lui în poziţie, să Se manifeste, luând unul prin care El poate lucra aşa, zicând, "Iată Duhul Meu curgând liber. Acolo este El. Căci, căci, Eu-Eu pot lucra." Aici, ia altul dincoace şi- 1 aşează, "Eu îl pot aşeza." Înfiere, aşezând, manifestând, îl ia aici afară şi pune o ceremonie peste el, îl vizitează cu un Înger, îi spune ceva. Acum, dacă el a spus adevărul! Acum dacă el doar născoceşte ceva, aceasta nu va merge. Nu, nu, aceea-aceea nu va merge, noi am avut multe din acelea. Dar eu vreau să spun-dar eu vreau să spun manifestările fiilor lui Dumnezeu, când Dumnezeu Se manifestă şi El îl trimite afară. Şi apoi el merge înainte, şi ce spune el este Adevărul. Ce face el este Adevărul. Ce face el, el manifestă pe Cristos. Cum îl judecaţi voi? Prin felul cum rămâne el cu Cuvântul, chiar cu Cuvântul. Vedeţi, aşa este cum cunoaşteţi toţi oamenii, este prin felul cum rămâne el cu Cuvântul. "Dacă ei nu vorbesc conform cu Cuvântul, în ei nu există Viaţă," zice Biblia. Vedeţi? Lăsaţi-i în pace.

E-160 Acum să citim, apoi noi-noi va trebui să ne oprim, căci timpul nostru se duce. În ordine, în al 10-lea verset, sau al 9- lea, mai degrabă.
Ne-a făcut cunoscut taina vaiei sale, să ne înfieze, după buna lui plăcere pe care el a hotărât-o în sine:

E-161 El a hotărât aceasta Însuşi, înainte de întemeierea lumii. Câţi o înţeleg? Vedeţi?
Ca în repartizarea...

E-162 Oh, vai, aici venim din nou! Ha! Oh, ei bine, să-să-doar să o trecem, vedeţi.
... repartizarea împlinirii timpului...

E-163 Credeţi în repartizări? Biblia a zis aşa, "În repartizarea plinătăţii timpului." Ce este plinătatea timpului? A existat o repartizare de, ei bine, acolo era o repartizare [sau o vreme – Trans.] a Legii Mozaice. A existat o repartizare a-a-a lui Ioan Botezătorul. A existat o repartizare a lui Cristos. A existat o repartizare a organizaţiei bisericii. A existat o repartizare a revărsării Duhului Sfânt. Acum este repartizarea înfierii, ceea ce aşteaptă lumea, suspinând. "Şi când vine plinătatea timpului, când repartizarea plinătăţii timpului." Ce este acea plinătate a timpului? Când cei morţi înviază, când boala încetează, când... când tot pământul încetează să suspine. "Plinătatea repartizării timpului." Priviţi aceasta.
Când în repartizarea plinătăţii timpurilor el să poată să adune împreună într-unul toate lucrurile în Cristos, ...

E-164 Nu sunteţi voi bucuroşi? Cum o va face El? Adună împreună toate lucrurile în Cine? [Adunarea zice, "Cristos." – Ed.] Cum ajungeţi voi în Cristos? ["Printr-un singur Duh."] Printr-un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-["un Trup"] un Trup. Şi acel Trup al Cui Trup este? ["Al lui Cristos."] Deja judecat. ["Amin."] El a luat judecata noastră. Atunci ce suntem noi? "Când Eu văd ["Sângele."] Sângele, Eu voi trece peste tine." De fiecare dată când El priveşte la Trup, acolo El şade acolo, însângerat. Eu sunt înăuntru acolo pe acum? Duhul Sfânt. El trece peste. Oh, Doamne!
Şi când plinătatea repartizării timpului, ca el să poată să adune împreună... toate lucrurile în Cristos, şi cei ce sunt în cer, ...

E-165 Acum dacă vreţi să vorbiţi despre un nume, noi vom începe chiar la el acum pentru un timp. Toată familia din Cer este numită cum? [Adunarea zice "Isus Cristos." – Ed.] Toată familia pe pământ este numită cum? ["Isus Cristos."]

E-166 Există ceva femei fine aici, fine, bogate, o adevărată doamnă, doamne. Există una D-na Branham, D-na William Branham, ea este soţia mea. Ea merge acasă cu mine. Vedeţi, restul din voi mergeţi cu bărbatul vostru.

E-167 Există o Biserică mare vie a Dumnezeului celui viu, Ea poartă Numele Lui, Ea este umplută cu Duhul Lui. Asta-i adevărat. Eu nu spun...

E-168 Eu nu condamn faptele bune, eu nu condamn spitalele lor şi lucrurile bune ce le fac ei. Eu cred că aceea este minunat, şi binecuvântările lui Dumnezeu la săraci, omenirea suferindă. Eu nu condamn toate celelalte lucruri ce le fac ei. Bine, aceea este chiar bine. Şi marile lor organizaţii şi milioanele de dolari, eu desigur că mai degrabă aş vedea aceea decât cârciumi de contrabandă la colţ, oricând. Eu desigur îi onorez ca slujitori stând în amvon.

E-169 Dar când se vine la strângerea împreună la sfârşitul vremurilor, aceasta va fi aşteptarea pentru manifestarea fiilor lui Dumnezeu, în acea repartiz... ca El să poată aduna pe toţi împreună, toţi cei ce au fost aduşi în Cristos. Ce este Cristos? Cât de mulţi... Cum intrăm noi în El? I Corinteni 12, "Printr¬un singur Duh noi toţi suntem botezaţi într-un singur Trup, care este Trupul lui Cristos, şi făcuţi părtaşi al fiecărui dar şi fiecărui lucru bun ce are El." Este adevărat? "Şi tot pământul suspină, plânge, aşteaptă după manifestările care când Cristos şi Biserica Lui se vor uni împreună.
Acea... repartizare a plinătăţii timpului... adună împreună într-unul... în tot Cristos, şi cei ce sunt în cer, şi pe pământ; şi chiar în el: ... pământ; chiar în el:
În care... noi am obţinut o moştenire, ...

E-170 Oh, Frate Neville, iartă-mă pentru că am folosit acest timp. Eu... cuvântul acela "moştenire." Oh, oh-oh-oh! Oh, aceasta trebuie! Oh-oh-oh-oh! Eu ştiu că El... El este Fratele meu rudenie. Eu nu... Eu sper că nu sunt nebun. Eu-eu-eu doar... Eu nu cred că sunt. Însă, oh, vai! O ce? "O moştenire." Noi am obţinut o moştenire. Cineva trebuie să vă lase ceva. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, v-a lăsat ceva. Un nume scris în Carte, căci când Mielul va fi junghiat voi să fiţi recunoscuţi cu El.L Oh! Să păstrăm asta pentru deseară. Să citim doar înainte încă puţin. Vai, vai! Cum urmează să luăm vreodată al 3-lea verset în seara aceasta, sau al 3-lea capitol? Noi nu am luat nici patru sau cinci versete din acesta. Acum ne pregătim să încheiem, totuşi, eu doar va trebui să-l citesc şi să las să treacă.
În care noi de-asemeni am obţinut o moştenire, fiind...

E-171 Ce? Cum obţinem noi această moştenire aici? Cum am obţinut-o? Pentru că am umblat drept? Cum obţinem această moştenire? Pentru că am fost predestinaţi. Amin. Iuh! Fraţii mei Arminieni, eu ştiu că aceea este foarte greu. Eu nu tind să rănesc, dar îmi face aşa de bine să ştiu că aceasta... Voi-voi¬voi aţi priceput-o, frate, bine. Voi doar nu o vedeţi. Voi o aveţi tot la fel. Vedeţi? Voi sunteţi în ordine, vedeţi, voi sunteţi în ordine. Vedeţi? Dar, oh, dar este aşa de bine să priveşti la aceasta. Da. Întocmai cum a zis Fratele Neville despre arcadă de data aceea, "Urcaţi-vă pe o scară dublă şi mergeţi în jur şi vedeţi ce aveţi." Da, domnule. Aşa este cum arată Acesta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este scara noastră dublă să ne spună ce avem. Vedeţi?

E-172 Vedeţi, o moştenire. O, vai! "Fiind ... " Ce fel de moştenire?
... fiind predestinaţi după scopul celui ce lucrează toate lucrurile după sfatul vaiei sale:

E-173 Când El era... înainte să fie El un Tată, înainte să fie El Dumnezeu, înainte să fie El un Salvator, înainte să fie El un Vindecător, înainte de toate acestea, El a predestinat, a pus Numele Mielului în Carte, a privit jos de tot prin cunoştinţa Lui mai dinainte şi a văzut numele vostru, şi l-a şi pus acolo. Ce este aceasta? Şi după o vreme am venit în lume, născuţi de părinţi păcătoşi; noi mergem în jur în lume, voi ştiţi. Primul lucru voi ştiţi, ca acel Iudeu cu nasul coroiat, Pavel, voi ştiţi, şi-şi el îndeplinea, şi, primul lucru, Ceva a zis, "Aici, aici, aici, aici, aici! "
Voi ziceţi, "Oh, Aba, Tată!"

E-174 Şi aici noi începem să venim, vedeţi. Ne-a predestinat la moştenirea noastră în El, care ne-a fost predestinată. Vedeţi, noi am moştenit-o înainte de întemeierea lumii. Vedeţi? Oh! Căci scopul Lui Propriu să lucreze Propria Lui voie bună, aceea este exact, să fie un Dumnezeu şi Salvator.
În care voi de asemenea v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, ...

E-175 Şi Cine este Adevărul? Isus este Adevărul, Adevărul Evangheliei. Ce Evanghelie? Există numai o Evanghelie. Galateni 1, a zis, "Chiar dacă un Înger predică vreo altă Evanghelie, el să fie blestemat!" Aceasta este Evanghelia, Evanghelia salvării voastre; nu alta, nu există alta. "Nici-nici un alt nume dat sub Cer prin care voi trebuie să fiţi salvaţi." Ci în Numele cui? [Adunarea zice, "Domnul Isus Cristos" – Ed.] Oh, vai!
... în care... după ce voi aţi crezut, voi aţi fost pecetluiţi...

E-176 Oh, "După ce aţi crezut!" Cum putem doar să trecem peste aceea, frate? Să o lăsăm doar pentru deseară, ce spuneţi voi? Oh, vai! Eu-eu doar nu pot merge mai-mai departe decât atât. Să o lăsăm pentru deseară. Eu doar nu pot lăsa cuvântul acela "pecetluit," cum ajungeţi voi înăuntru acolo, înţelegeţi.

E-177 Moştenire prin predestinare. Eu am moştenit ceva. Ce moştenire? Trebuia să fie cineva să-mi lase o moştenire. Păi, voi ziceţi, "Isus ţi-a lăsat o moştenire." Poftim? Isus nu mi-a lăsat o moştenire, Isus nu v-a lăsat o moştenire; El doar a venit jos şi a plătit pentru moştenirea voastră, v-a adus la moştenirea voastră. Dar numele vostru a fost pus în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu v-a dat moştenirea voastră. Moştenirea voastră era întâi. Isus numai a venit... Mulţi, iată felul cum încearcă ei să o facă, "Dumnezeu zicea, 'Ei bine, există mulţi oameni pierduţi. Nici unul din ei nu vor fi salvaţi, deci Eu Îl voi trimite pe Isus jos şi poate că El va... la cineva îi va părea rău, şi ştie ce am făcut Eu şi ajunge salvat,"' Oh, milă! Eu nu mi-aş conduce slujba în felul acela, chiar aşa de sărac cum o fac eu uneori. Vedeţi, eu-eu nu aş face-o în felul acela. Dar mai Dumnezeu?

E-178 Dumnezeu, prin cunoştinţa Lui mai dinainte, a văzut exact cine va fi salvat şi cine nu va fi salvat, El a trimis pe Isus să-i salveze pe aceia pe care El deja i-a ales. Nu a zis Pavel, cinci versete în urma acestuia, că "El ne-a ales în El înainte de a exista o lume"? Aceea este moştenirea noastră. Dumnezeu ne-a ales, şi a lăsat pe Isus să vină şi să plătească preţul. Ca ce? Vărsarea Sângelui Său, ca nici un păcat să nu ne fie socotit. Nimic ce faceţi voi. Dar dacă voi...

E-179 "Cel ce păcătuieşte cu voia după ce a primit cunoştinţa Adevărului, nu mai există jertfă."

E-180 Acum, şi acolo este unde vă veţi ridica din nou, ziceţi, "Ce zici de aceea, Frate Branham?"

E-181 Dar amintiţi-vă numai, înţelegeţi, "cine a primit cunoştinţa Adevărului." Ei nu au primit Adevărul, ei doar au primit cunoştinţa Lui. Vedeţi? Este imposibil pentru aceia care odată au fost luminaţi şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, au gustat din puterea bună a Cuvântului. Ca acei credincioşi de graniţă de acolo din urmă. Aşa de mulţi mi-au scris scrisori despre aceea.

E-182 Acei credincioşi de graniţă au mers drept acolo sus, Iosua şi Caleb au mers chiar acolo. De ce? Acum noi o vom numi Duhul Sfânt, ţara de acolo. Aici ei sunt aici în spate. Sau aici sus, să zicem acesta este Duhul Sfânt, şi ei sunt înapoi aici afară, vedeţi. Acolo este unde este promisiunea, este acolo. '"Ei bine, dacă ei au trimis afară zece spioni, câte unul din fiecare seminţie, aşa ca noi toate seminţiile să putem şti care este moştenirea noastră, unde vom fi toţi aşezaţi acolo, unde vom fi noi aşeza ţi.' Deci, eu voi trimite nişte spioni."

E-183 Ei toţi au ajuns acolo, "Oh, vai! Nu. Noi am fi numiţi holy rollers, de atunci încolo. Nu, ha, ah, noi nu am putea face asta." Păi, noi vom fi numiţi holy-rollers! ... ? ... Nu, noi nu putem face asta." Vedeţi?

E-184 Iosua şi Caleb au zis, "Eu voi vedea cum arată." Deci ei au venit aici şi au privit asupra lor. Vai, ei s-au întins acolo sus şi au tăiat un ciorchine mare din ce erau strugurii lor şi au venit înapoi jos. Zicea, "Băiete, ea este bună, ea este chiar bună! Iată, luaţi câţiva din ei, ei sunt într-adevăr buni!"

E-185 "Oh, aceea este bună, dar, oh, priviţi la acei mari... Oh, noi nu o putem face. Să stăm împotrivă la toate acele culte mari, toate lucrurile acelea mari? Oh, este destul de rău, că noi nu o putem face. Nu, domnule! Nu contează cine este, noi nu putem. Nu, domnule." Şi ei au început să zică, "Oh, haideţi să mergem înapoi la oalele cu carne din Egipt. Noi puteam tot aşa de bine să fi stat acolo jos. Noi nu o putem face, acest drum este prea îngust. Noi ştim că noi nu putem face aceasta, noi nu putem face aceea."

E-186 Bătrânul Caleb a zis, "Staţi liniştiţi, voi toţi!" Iosua a zis, "Tăceţi, fiecare din voi! Lăsaţi-mă să spun ceva."

E-187 Oh, vai, vai, vai, noi nu o putem face! Oh, noi nu am putea. Ei bine, dacă eu trebuia să renunţ la partida mea de cărţi, Frate Branham! Dacă eu trebuie să-mi las părul să crească ca ceva femeie bătrână, eu doar nu ştiu ce aş face. Dacă eu trebuie să-mi arunc pantalonaşii scurţi, eu-eu-eu, vai, eu doar nu aş putea, ştiţi. Şi dacă eu trebuia să renunţ la trabucurile mele, dacă eu trebuia să fac aceea!" Tu sărac exemplu dat. Da. "Dar nu o pot face."

E-188 Iosua a zis, "Oh, ea este bună. Aleluia! Noi o putem lua." Ce era aceasta? Ei se uitau la marile cetăţi care erau împrejmuite. Iar Iosua şi Caleb se uitau la o promisiune făcută de Dumnezeu. Staţi cu Cuvântul, nu contează cine sunteţi. Staţi cu Cuvântul!

E-189 Căci Petru a zis, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, căci promisiunea este pentru voi," (ce Ţară promisă?) "şi pentru copiii voştri, şi pentru acei ce sunt departe, tot aşa de mulţi câţi va chema Domnul Dumnezeul nostru."

E-190 Nu lăsaţi ca aceasta să vă rănească, în încheiere, vă rog să nu lăsaţi. Vedeţi? Acolo voi Sfinţenia Pelerinului şi Nazarineni, voi aţi venit drept în sfinţire, aţi umblat chiar până aici la punctul unde chiar aţi putut vedea strugurii, şi apoi v-aţi întors şi aţi mers înapoi. Vedeţi ce s-a întâmplat? Aceea-i cauza că, voi nu aţi mers dincolo în ţară. Arătaţi-mi un Nazarinean sau Sfinţenia Pelerinului, sau oricare din ei pe terenuri astăzi, având mari campanii de vindecare cu semne şi minuni făcute. Arătaţi-mi unul. Voi v-aţi stabilit cu Egiptul, aţi mers înapoi la oalele cu usturoi. V-aţi oprit la Cades-barnea. Asta-i adevărat.

E-191 Priviţi, şi lăsaţi-mă să vă dau locul vostru, în Evrei al 6-lea capitol. "Căci este imposibil pentru acei care au fost odată luminaţi," voi aţi ştiut mai bine. Dacă nu, voi o ştiţi acum. Vedeţi? "Şi s-au făcut părtaşi, şi au gustat darurile Cereşti."

E-192 Gustat, vedeţi. Oamenii merg la biserică, şi stau în jur şi zic, "Ştiţi, ei, ei pot fi corecţi. Aceea-aceea-aceea ar putea fi corect. Aceasta ar putea fi tot la fel, dar eu îţi spun, băiete, este nevoie de multă credinţă să faci aceea."

E-193 "Gustă din darurile Cereşti, şi au socotit Sângele legământului ca un 'lucru nesfânt,' prin care aţi fost sfinţiţi."

E-194 Ca un predicator, mama lui îl trimite departe. El zice, "Eu am o chemare să fiu un slujitor al Domnului."

E-195 "În ordine. Primul lucru ce-l am de făcut este să spăl pe o scândură de spălat rufe, dragă, şi eu te voi trimite la ceva şcoală." Cel mai rău lucru ce l-a făcut ea vreodată. Asta-i adevărat. Ei vor scoate totul afară din el ceea ce încearcă Dumnezeu să pună în el. Deci, acum priviţi.

E-196 "Căci dacă păcătuim cu voia, cu voia păcătuim după ce am primit cunoştinţa Adevărului, cunoştinţa. O vedem în Scriptură şi ştim că Biblia zice că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Vedeţi Aceea, este cunoştinţa Adevărului. Să o vedem, ne îndepărtăm, şi socotim Sângele legământului..."

E-197 Un om zice, "Oh, da, eu cred în-în Dumnezeu." În ordine, tu faci primul pas.

E-198 "Sigur, eu cred în sfinţire." În ordine, tu eşti la graniţă, chiar aici sus gata să primeşti Duhul Sfânt. Dar tu priveşti dincolo şi zici, "Eu-eu-eu nu ştiu despre aceea. Dacă eu trebuie să acţionez ca... Nu. Eu nu ştiu. Voi ştiţi cum îi numesc ei pe acei oameni? Aha, eu nu ştiu dacă eu aş putea face aceea sau nu. Nu, eu cred că eu doar merg înainte şi ader... ? ... "Vedeţi? Vedeţi?

E-199 Şi voi ştiţi ce se întâmplă? El a zis, "Este imposibil ca ei să intre vreodată înăuntru." Ei şi-au păcătuit ziua harului lor. Biblia a zis aşa. Eu ştiu că asta-i dur, dar Biblia a zis, "Au gustat darurile Cereşti, şi au socotit Sângele legământului prin care..."

E-200 Ei spun, "Eu cred în sfinţire, o viaţă bună, curată, sfântă."

E-201 Sigur, dar voi, când aţi văzut botezul Duhului Sfânt, şi botezul şi toate astealalte lucruri în Biblie, şi voi ce aţi făcut? Voi aţi socotit Sângele legământului prin care aţi fost sfinţiţi, un "lucru nesfânt." Ce în lumea asta te-a adus acolo sus, omule? Ce... ? ... Ce te-a ţinut să nu fii un păcătos înjosit? Ce a luat păcatul din viaţa ta, şi fumatul şi băutul, şi femeile şi lucruri din viaţa ta, care nu trebuiau să fie acolo? Ce a făcut aceea? Sângele legământului! Apoi tu vii sus suficient de aproape să guşti strugurii din cealaltă Ţară, şi îţi este ruşine de Evanghelie, teamă de cultul tău! Dumnezeu să aibe milă! Da, domnule. "A socotit Sângele legământului un 'lucru nesfânt,' şi a dispreţuit lucrările de har. Este imposibil ca el să intre vreodată în Ţară."

E-202 Ce s-a întâmplat? Eu vă întreb. Acum, eu sunt un tipolog, şi orice om care cunoaşte Biblia este un tipolog. A atins vreodată unul din oamenii aceia acea ţară promisă? Nici unul din ei. Cine a făcut-o, cine a mers dincolo. Cei ce au mers întâi, au venit înapoi şi au zis, "Noi o putem lua, noi putem avea Duhul Sfânt pentru că Dumnezeu a zis aşa! Petru a zis în Ziua Cincizecimii, dacă eu mă 'pocăiesc şi să fiu botezat în Numele lui Isus Cristos,' eu aş primi Duhul Sfânt, promisiunea este pentru mine. Eu vreau să o fac. A mea, promisiunea este a mea." Voi înţelegeţi? "Acum promisiunea este a mea. Eu o primesc, este a mea. Sigur este." Ei au fost singurii.

E-203 "Oh," voi ziceţi, "dar, Frate Branham, la înviere!" Ei nu vor fi acolo. "Oh, ei nu vor fi?" Nu, domnule. Isus a zis.

E-204 Ei au zis, "Şi Tu Te faci aşa de mare ca Moise, şi Tu ai zis că Tu erai, Tu l-ai 'văzut pe Abraham."' Şi el a zis, "Şi-şi-şi -şi Abraham a fost mort! Păi, Tu nu ai-Tu nu ai nici peste cincizeci de ani, şi Tu ai zis că Tu l-ai văzut pe Abraham?"

E-205 El a zis, "Înainte de-a fi Abraham, EU SUNT." Oh, vai! Acel "EU SUNT," totdeauna prezent, Dumnezeu Etern. Nu ieri, nu mâine, "EU SUNT." Vedeţi? Totdeauna prezent Dumnezeu, Elohim, "EU SUNT." Atunci ei au luat ... Ei urmau să-L omoare atunci.

E-206 El a zis, "Păi, părinţii noştri au mâncat mană în pustie timp de patruzeci de ani. Dumnezeu a plouat pâine chiar din Cer şi i-a hrănit. Ei au mers la biserică şi au fost buni membri de biserică timp de patruzeci de ani. Batrâna mea Mamă a murit chiar în această biserică," şi toate ca aceea. "Părinţii mei au mâncat mană în pustie timp de patruzeci de ani."

E-207 Iar Isus a zis, "Şi ei fiecare sunt morţi." Mort înseamnă "separarea Eternă." "Fiecare din ei sunt morţi. Dar eu vă spun, că Eu sunt Pâinea Vieţii care a venit de la Dumnezeu din Cer. Un om mănâncă această Pâine a Duhului, el are Viaţă Eternă şi el nu poate pieri. Iar Eu îl voi învia în ultima zi." Oh, frate, nu este El minunat?
Nu-i El minunat, minunat, minunat?
Nu-i Isus Domnul nostru minunat?
Ochii au văzut, urechile au auzit, ce este înregistrat în Cuvântul lui Dumnezeu;
Nu-i Isus Domnul nostru minunat?

E-208 Este adevărat? Noi vedem Duhul Lui discernător mergând prin mijlocul nostru. Noi Îl vedem înfăptuind miracole şi semne şi minuni. Noi Îl auzim scris chiar din Cuvânt aici, voi Îl vedeţi confirmat chiar acolo. Oh, Doamne!
Ochii au văzut, urechile au auzit, ce este înregistrat în Cuvântul lui Dumnezeu;
Nu-i Isus Domnul nostru minunat?

E-209 În alte două minute, sau trei, va fi un serviciu de botez în apă oferit aici. Şi acum cei care vor fi botezaţi, femeile să meargă pe aici, şi bărbaţii de această parte. Şi acum bărbaţii la stânga mea, pe aici de această parte. Şi femeile pe aici. Acolo vor fi surori acolo cu haine gata. Şi dacă vreun bărbat sau vreo femeie de aici în această dimineaţă, care sunteţi convinşi că voi credeţi în Cuvântul lui Dumnezeu, şi voi credeţi că Dumnezeu Îşi ţine promisiunea, că dacă un om se va pocăi pe deplin de tot păcatul lui! Acum, Sângele încă nu a făcut nici un lucru. Nu, este doar credinţa voastră în Dumnezeu. Şi Dumnezeu cheamă, doar [Fratele Branham suflă în microfon, "Whoosh, whoosh, whoosh." – Ed.] vă cheamă. Aceea-i ceea ce o face acum. ["Whoosh, whoosh."] "Eu niciodată nu am fost botezat." ["Whoosh, whoosh."] "Ei bine, ei bine, dacă eu pot doar să încep şi să fac altfel." ["Whoosh."] Acela-i, acela-i lucrul, începe, atunci-atunci tu faci altfel după ce îţi faci pornirea. Vedeţi? Voi trebuie să vă întoarceţi în jur, să porniţi, vedeţi.
Voi ziceţi, "Ei bine, eu-eu-eu nu am văzut-o tocmai aşa."

E-210 Ei bine, frate dragă, eu aş vrea să-mi arăţi o Scriptură unde vreun om... eu am oferit aceasta pentru treizeci şi unu de ani de slujbă în jurul lumii, înaintea episcopilor şi aşa mai departe, unde o persoană, o persoană a fost cândva botezată în vreun alt fel decât doar în Numele lui Isus Cristos. Şi fiecare care nu a fost botezat în Numele lui Isus, a trebuit să vină şi să fie botezat din nou în Numele acela.

E-211 Dumnezeu avea numai un Nume, şi Numele Lui este Isus. Acela era Fiul Său, El a luat Numele Fiului Său. Dumnezeu! Acum, Isus, trupul era un om. Noi ştim asta. Acela era Fiul lui Dumnezeu care a fost preaumbrit. Acum noi nu credem în felul unitarienilor, oamenii care spun că Dumnezeu este ca degetul vostru. Noi credem că există trei atri... atribute ale lui Dumnezeu. Trei atribute ale lui Dumnezeu, în care s-a manifestat Dumnezeu. Dar există un singur Dumnezeu. Înţelegeţi? Asta-i adevărat. Noi nu credem... Noi credem într¬o-într-o... să o fac în felul acesta, noi credem că Dumnezeu a locuit în trei slujbe. El a avut o slujbă pe pământ odată.

E-212 Acum voi femeile mergeţi de această parte, şi voi bărbaţii mergeţi de această parte, care vă gătaţi. Şi ei se pregătesc pentru serviciul de botez acum.

E-213 Şi, acum, Dumnezeu a avut trei slujbe. Una din ele a fost numită calitatea de Tată, sau vremea Tatălui; cealaltă a fost numită calitatea de Fiu; şi cealaltă a fost numită Duhul Sfânt. Acum, astăzi, în ce-ce vreme lucrează Tatăl astăzi? [Adunarea zice, "Duhul Sfânt." – Ed.] Duhul Sfânt. Ce a fost El în zilele care au trecut? ["Isus."] Isus. Ce a fost El în zilele dinainte de aceea? ["Tată."] Însă a fost doar un singur Dumnezeu! Este adevărat? El este Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Acele trei, acele trei slujbe ale unui singur Dumnezeu. Un Dumnezeu!

E-214 Însă acum, Tată nu este un nume, este adevărat? Eu vreau să vă întreb. Acum eu vreau să vă dau Matei 28:19, unde Isus a zis, "Mergeţi de aceea, învăţaţi toate naţiunile, botezaţi-i în Numele," (N-u-m-e) "Numele Tatălui..."

E-215 Acum eu vreau să văd cât de bine vă cunoaşteţi Scriptura. Spuneţi-mi când ies de pe linie. Şi El le-a zis, "Mergeţi în toată lumea, predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel ce crede şi este botezat va fi salvat. Cel ce nu crede va fi condamnat. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred. În N urnele Meu ei vor scoate draci," (este asta tot adevărat?) "vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi." Acum eu vă voi cita, Matei...

E-216 Acum ascultaţi. Eu întreb orice istoric. Acum aceasta este pe bandă, aceasta merge în toată lumea. Eu cer oricărui istoric să vină la mine şi să-mi aducă vreun text din Scriptură, orice text din... sau nu Scriptură, orice text din Scriptură sau vreo istorie, orice verset din istorie care a arătat vreodată că vreun Protestant, că cineva a botezat vreodată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt" până când biserica Catolică a ordinat aceasta în Consiliul de la Niceea. Acum aceea este pe bandă, aceasta merge în toată lumea, în treizeci şi şapte de limbi diferite in care ele sunt traduse. Eu voi plăti drumul vostru peste ocean. Asta-i adevărat. "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" este o dogmă Catolică falsă, născocită, şi nu un botez Creştin. Corect! Luther l-a adus de la biserica Catolică, cu catehism, Wesley l-a adoptat şi a venit înainte. Dar aceasta este ziua manifestării fiilor lui Dumnezeu, când tainele care au fost ascunse de la întemeierea lumii trebuie să fie făcute cunoscut. Aceasta este ora. Sigur.

E-217 Amintiţi-vă, nu a fost niciodată o persoană în Biblie botezată vreodată în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Timp de trei sute de ani după moartea ultimului apostol, acolo nu a fost nimeni botezat vreodată în nume de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Ei au avut... Eu am citit şi Părinţii Ante-Niceeni, şi Consiliul Niceean, şi de acolo ei s-au organizat în ce ei numesc "biserica universală Creştină" şi au făcut o organizaţie din ea şi au forţat toţi oamenii la ea, care era biserica Catolică. Tocmai cuvântul catolic înseamnă "universal," o biserică Creştină universală, în toată lumea, o biserică să cuprindă lumea. Şi această Creştinătate, ei forţează pe oameni la ea. Înăuntru acolo ei au adoptat, ei au luat-o jos pe Venus şi au pus-o pe Maria. Eţ l-au luat jos pe Pavel... sau Jupiter, şi l-au pus sus pe Pavel. Încă este păgânesc! Corect. Biserica Catolică a venit afară de acolo, şi după cinci sute de ani...

E-218 Ei au o piesă care se desfăşoară în Louisville acum, Ben Hur. Ei au avut cele Zece Porunci nu de mult. Eu doresc să ia odată una din, dacă ar putea, din cei o mie cinci sute de ani de epoci întunecate. Eu doresc ca ei să o pună pe aceea. O mie cinci sute de ani de persecuţie păgână, când ei au forţat pe fiecare şi i-a ucis, i-a omorât, i-au deşirat. Au pus un bou la un braţ şi un alt bou la celălalt, şi i-a făcut ori să sărute crucifixul sau să pornească pe unul încoace sau încolo. Eu mi-am pus mâna, chiar în Elveţia, în spatele stâlpilor unde au stat ei acolo şi le-au tăiat limbile şi i-au numit vrăjitori şi de toate. Aceea este exact corect! Corect!

E-219 Şi acelaşi duh există astăzi. Este doar legea care îl ţine jos. Aşteptaţi până când îşi primeşte libertatea. Biblia a zis aşa. Doar aşteptaţi până când îşi arată culorile, să aibe o şansă să o facă. Voi aţi putea vota aceasta destul de curând, după câte ştiu eu. Vedeţi? Aceasta va fi, aceasta va veni. Nu există nici o cale să o ţineţi afară. Aceasta trebuie să vină. Asta-i adevărat. Aceasta trebuie să vină, aceasta vine. Deci când vine, voi doar urmăriţi. Dar, frate, tu vrei să ştii acest singur lucru, eu ştiu în Cine am crezut. Aleluia! Mărşăluind drept înainte. Vedeţi. Asta este.

E-220 Există un timp când-când scriitorul, când i-am spus scriitorului Lam... Lamsa-Biblia Lamsa, când el a privit şi a văzut acel semn antic al lui Dumnezeu, doar exact aşa de exact, trei puncte mici în acesta, am zis, "Ce sunt acelea?"
El a zis, "Acela-i Dumnezeu în trei atribute." Am zis, "Aşa ca Tată, Fiu, şi Duh Sfânt?"
El m-a privit, el a zis, "Tu crezi asta?"
Şi am zis, "Da, domnule."

E-221 El a zis, "Eu am văzut acel discernământ seara trecută, m¬am gândit că tu eşti un profet al Domnului." Zicea, "Dumnezeu să-ţi binecuvânteze inima." Şi-a pus braţul în jurul meu, a zis, "Acum eu ştiu că aceasta este." El a zis, "Aceşti Americani nici nu ştiu ce este." Zicea, "Ei nici măcar nu ştiu nimic." Zicea, "Ei încearcă să ia o Carte Răsăriteană şi să facă o Carte Apuseană din Ea. Ei nici măcar nu-şi cunosc Biblia." El a zis, "Nu s-a dat alt Nume sub Cer, nici un alt Nume, căci fiecare a fost întotdeauna botezat în Numele lui Isus Cristos. Nu există un astfel de lucru ca trei persoane într¬un Dumnezeu." Şi acela este Fratele Lamsa, Doctor Lamsa, traducătorul Bibliei Lamsa, care este un prieten intim al lui Eisenhower şi toţi marii diplomaţi ai lumii, şi toate celelalte, şi-a aruncat braţele în jurul meu, a zis, "Într-o zi ei te vor împuşca pentru asta. Dar," zicea, "aminteşteţi, toţi oamenii aceia mor pentru o cauză."

E-222 Eu aş vrea să fiu ca atunci când bătrânul Petru a fost pus în temniţă. Acolo era un băieţandru înăuntru acolo şi el era tot agitat. Şi el a zis, "Oh, care-i situaţia?"
A zis, "Tu ştii că tu vei fi executat?" Petru a zis, "Da."
El a zis, "Păi, tu urmează să mori astăzi." El a zis, "Da."
El a zis, "Păi, ei vor-ei vor ... nu ţi-e teamă?" El a zis, "Nu."
El a zis, "Tu trebuie că eşti unul din acei pe care îi numesc Creştini."
El a zis, "Da."
Zicea, "Ce s-a întâmplat?"

E-223 Şi el i-a spus, el a şezut jos şi i-a spus povestea. Şi aşa cum a mers înainte, a venit jos, el a zis, "Şi eu aş fi putut fi liber în această dimineaţă. Eu aş fi putut merge să ader la ceva din cultele lor şi doar să trăiesc înainte, înţelegi. Eu puteam să fiu liber. Dar am pornit-o afară pe poarta cetăţii, şi am văzut pe Unul care venea, intrând înăuntru. Eu ştiam Cine era EL Am zis, 'Doamne, unde Te duci?' El a zis, 'Eu merg înapoi să fiu răstignit din nou."' Zicea, "Eu vin drept înapoi."
Chiar atunci ei au zis, "Al cui nume este Simon Petru?"
A zis, "Iată-mă!"

Up