La Cine Să Ne Ducem?

To Whom Shall We Go?
Data: 60-0604 | Durată: 1 oră 36 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Frate Russell. Nu, aceea... Nu. Da, vreau să spun... Ai spus-o că era puţin mai mare, astfel eu am spus... sus pe partea aceasta, dar nu aşa de departe de această parte.

E-2 Ei bine, cu certitudine suntem fericiţi să fim aici cu Fratele Ruddell şi biserica lui din nou, în seara aceasta. Şi ei au nişte ventilatoare, dacă aveţi curentul electric, astfel doar aşezaţi-vă chiar ca acasă. Am stat afară în maşină şi am aşteptat până chiar la timpul să intru, pentru că eu-eu am ştiut că va fi cald. Se pare ca, Indiana, noi avem iarnă şi apoi avem vară, apoi intrăm iar direct în iarnă.

E-3 Şi astfel sunt de două ori bucuros, în această seară, să fiu în acest amvon cu Fratele Ruddell, pentru că Fratele Ruddell este aproape ca unul dintre băieţii mei. Îmi pot aminti, cu ani în urmă, când eu şi cu tatăl lui lucram împreună. Şi apoi când a venit acest băiat, şi şi-a obţinut educaţia, a mers la Şcoala Bibliei lui Dumnezeu, cumva dificil pentru el să înceapă. Părea ca şi cum el pur şi simplu nu vroia să iasă, cumva. El este retras, ruşinos. Dar, în cele din urmă, el a insistat şi acestea sunt roadele insistării lui. Şi mă gândesc, eu însumi, că Fratele Ruddell este doar la început. Acesta este doar începutul. Şi este greu de spus cât de mult va creşte aceasta. Sper că va acoperi pădurile întunecate de aici. Ca un...

E-4 Îi spuneam cuiva, afară, Fratele Mike Egan. Cu câţiva ani în urmă, eu vânam veveriţe chiar pe aici. Cum se preiau lucrurile. Se pare că civilizaţia chiar pune stăpânire. Noi nu vom avea un loc să vânăm veveriţe sau să vânăm iepuri, deloc, dacă acest loc continuă să crească în jur aici. Este că aceasta doar ...

E-5 Cu câţiva ani în urmă, sus aici în locul vechi unde am fost crescut, păi, trebuia să umbli o milă până la un vecin. Acum, nu poţi arunca apa afară pe uşa din spate, fără ca s-o arunci în uşa lui. Astfel, chiar toată lumea înghesuită laolaltă.

E-6 Este bine să fiu aici. Şi nu vă voi ţine mult. Fratele Ruddell mi-a cerut, de ceva timp, să vin aici la tabernacol, să ne rugăm pentru bolnavi.

E-7 Mă gândesc, îi face ceva unui slujitor tânăr ca acesta, când venim şi ne rugăm pentru bolnavi, şi mai ales dacă Domnul nostru doar ne va arăta ceva din Slava Lui, va întări această biserică tânără. Văd câţiva dintre prietenii mei aici de la tabernacol, şi câţiva dintre admnistratori, şi aşa mai departe. Şi acum, aceştia, mulţi dintre aceşti oameni l-au văzut pe Domnul vindecând bolnavii. Şi, ei bine, dacă El doar o va face din nou pentru noi în seara aceasta, să vină pe scenă, în Slava Lui, va-va întări credinţa oamenilor. Aceasta-aceasta le va da o¬o nădejde.

E-8 Îl va ajuta pe Fratele Ruddell, pentru că Fratele Ruddell este hotărât să predice Evanghelia Deplină. Acum, aş fi dezamăgit de el dacă nu ar face-o. Sunt sigur că Domnul ar fi. Astfel, şi, atunci, el va sta exact cu Aceasta. Şi poate aceste întâlniri mici vor fi, ca aceasta, când câţiva dintre noi predicatorii bătrâni, ştiţi, pot veni înăuntru, păi, îi ajută pe acei băieţi tineri.

E-9 Şi acum, pentru oamenii din tabernacol, eu voi fi jos mâine, dar eu doar... Acum, eu nu voi avea nici un timp liber acum până în data de cincisprezece August. Este doar adunare după adunare. Astfel eu probabil, s-ar putea să vin la şcoala Duminicală, dar nu să vorbesc.

E-10 Şi îmi pare rău să aud, doar cam cu o oră în urmă, că Fratele Neville, păstorul nostru, cumnata lui a fost înmormântată astăzi. Mă întreb dacă tabernacolul a ştiut asta. Nu cred că Fratele Neville este aici. M-am uitat peste tot în jur, înainte să spun asta. Mă întreb dacă au ştiut ca să trimită flori jos acolo. Eu doar nu ştiu. Numai ce am aflat, cu câteva momente în urmă. Billy mi-a spus că cineva i-a spus că cumnata Fratelui Neville a fost înmormântată astăzi. Cu siguranţă îmi pare rău să aud asta. Ea era o rudă îndepărtată de-a mea, prin căsătorie. Şi îmi pare rău să aud asta, de plecarea ei.

E-11 Încă doi dintre prietenii mei zac acolo jos, în seara aceasta:
Dave Wright şi D-l Henson. Nici măcar nu am ştiut că erau bolnavi. Ei amândoi au murit în spitale, ieri şi în această dimineaţă, mă gândesc.

E-12 Astfel, asta merge să arate un lucru, că noi nu suntem aici pentru prea mult timp. Ne mutăm drept înainte în jos pe linie. Nu ştim când Dumnezeu va scoate numărul nostru din fişier de acolo sus. Noi va trebui să răspundem.

E-13 Astfel aşa cum intrăm în acest serviciu, în seara aceasta, ştiu că este cald, foarte tare. Dar să ne amintim că noi venim aici ca să facem cât de bine putem, că să-i arătăm lui Dumnezeu că suntem sinceri şi că Îl iubim. Şi vrem ca fiecare persoană de aici, care nu Îl iubeşte, să se îndrăgostească de El în seara aceasta. Şi toţi cei care nu Îl cred, vrem ca voi să Îl credeţi, în seara aceasta, cu toată inima voastră. Ca această adunare să poată fi ceva care va fi un reper al istoriei, aici sus la acest tabernacol, să puteţi face referire înapoi la acest timp, şi să spuneţi, "În acea seară, Domnul a venit la noi şi a făcut aşa-şi-aşa."

E-14 Astfel, acum, înainte să deschidem Biblia pentru citirea Cuvântului...

E-15 Mă puteţi auzi bine în spate acolo, înapoi în spate de tot? Mă întreb, pe aici, dacă voi... Puteţi auzi aceea în regulă? Este aceea în regulă, acolo? Nu am văzut prea multe încuviinţări din cap.
Cume cu acesta, este mai bine? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Bine. Doar ţineţi-l chiar în afară aşa, atunci.

E-16 Acum să ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Şi mă întreb, în solemnitatea acestui moment, ar fi cineva aici care ar dori doar să fie amintit în rugăciune, prin ridicarea mâinilor voastre? Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe fiecare. El vede şi ştie.

E-17 Graţiosul nostru Tată Ceresc, noi venim în Prezenţa Ta cu reverenţă, nu numai cu capetele noastre aplecate, ci inimile noastre aplecate. Pentru că realizăm că este scris în Cuvântul Tău, că, "Oriunde doi sau trei sunt adunaţi, Eu voi fi în mijlocul lor." Astfel noi suntem asiguraţi că Tu eşti aici acum, că marele Duh Sfânt se mişcă în această clădire mică, pentru că este o promisiune a lui Dumnezeu.

E-18 Ne rugăm ca Tu să binecuvântezi adunarea noastră în seara aceasta. Binecuvântează această bisericuţă şi păstorul ei, şi toţi colaboratorii acesteia, toţi membri. Şi fie ca aceasta să crească şi să crească până când va fi aşa un far de lumină pentru Împărăţia lui Dumnezeu, încât oamenii vor veni de departe şi de aproape, să viziteze, să vadă lucrările Domnului. Fie ca acesta să fie ca templul din vechime, că oamenii din întreaga lume veneau să audă înţelepciunea lui Solomon, şi că multe lucruri măreţe s-au întâmplat. Şi oriunde suntem adunaţi în Numele Lui, acela este locul de adunare, templul Domnului.

E-19 Şi ne rugăm ca Tu să onorezi, în seara aceasta, slujitorii Tăi, şi rugăciunile care Ţi le facem, cântările care le cântăm. Şi binecuvântează Cuvântul, Doamne. Aşa cum merge înainte, fie ca Acesta să cadă cu adevărat pe pământ roditor. Chiar în această oră, Doamne, ne rugăm ca Tu să smulgi fiecare mărăcine, fiecare rădăcină de amărăciune, şi toată necredinţa, din inimile oamenilor; ca Cuvântul să poată cădea pe teren bun, bogat, fertilizat, ca Acesta să producă rezultate măreţe pentru acest popor.

E-20 Binecuvântează-i pe toţi cei care şi-au ridicat mâinile. Tu i-ai văzut şi le cunoşti nevoile. Acordă-ne aceasta, Tată, prin Numele Fiului Tău Sfânt, Domnul Isus, cerem aceasta. Amin.

E-21 Acum, în seara aceasta, cei care aveţi Bibliile voastre, vreau să deschideţi cu mine la Sfântul Ioan, al 6-lea capitol, şi să începem cam de la versetul al 66-lea, şi să citim câteva slove. Sfântul Ioan 6:66.
Din timpul acela mulţi dintre ucenicii Lui s-au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El.
Atunci Isus a zis celor doisprezece, Vă veţi duce şi voi? ... Simon Petru I-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? căci Tu ai cuvintele vieţi eterne.
Şi noi credem şi suntem siguri că Tu eşti acel Cristos,
Fiul viului Dumnezeu.
22 L-aş numi acesta un text, aş vrea să îl fac aşa: La Cine Să Ne Ducem?

E-23 Ştiţi, oamenii de azi sunt foarte mult cum este în acea zi. Oamenii umblă în jur, fără să ştie unde se duc, şi par nepăsători. Doar după voie să meargă oriunde doresc, şi-şi un fel de oameni care caută plăcere. El este chiar aproape cum era când l-a părăsit pe Dumnezeu în grădina Eden, şi a fost lăsat să se descurce singur. El pur şi simplu îl lasă pe Dumnezeu afară din tablou, şi doar merge oriunde doreşte, şi cumva nebun după plăcere.

E-24 Şi-şi nu s-a schimbat mult în noţiunile lui. Nu s-a schimbat mult în ideile lui. El încă vrea religia lui de frunze de smochin, ştiţi. Vrea să o facă, singur, şi să se acopere, şi să plece aşa, mai mult sau mai puţin, aş spune, mai mult sau mai puţin, ca mulţumit, mulţumit cu sine, dacă acel cuvânt sună raţional. El se face să creadă că este mulţumit. Când, în sufletul lui, ştie că este greşit. Ştie că tot cu ce are de-a face omul, este poluat de la bun început. Şi el nu se poate salva mai mult de cât ar putea să-şi ia curelele de la bocanci şi să sară pe lună. Nu o poate face. Încercând să facă aşa, este ca leopardul care încearcă să se lingă până îi dispar petele. El doar îşi scoate mai tare păcatele în evidenţă. Dar el, încă, nu vrea să asculte. Doar rătăceşte în jur.

E-25 Dar, Petru, în acea zi, a putut să răspundă ca mulţi dintre noi în seara aceasta. El a aflat ceva diferit. El l-a întâlnit pe Isus, şi a ştiut că exista ceva mai mult decât doar să rătăcească. Oricine care îl întâlneşte vreodată pe Isus, nu mai vrea să rătăcească, vreodată. Există ceva ce se întâmplă cu el când îl întâlneşte pe Isus. El nu mai este niciodată acelaşi. Şi acest Petru l-a întâlnit pe Isus, şi a aflat ceva în Isus ce era diferit de oricine altcineva. Nu a existat niciodată un om ca Isus. Şi el a aflat acest ceva măreţ în El, ce l-a făcut să răspundă la această întrebare, "Doamne, la cine să ne ducem?"

E-26 Isus a spus, "Acum, dacă-dacă vreţi să vă duceţi cu ceilalţi şaptezeci, sunteţi liberi, doar luaţi-o înainte şi mergeţi."

E-27 Dar Petru a spus, "Unde să ne ducem? La cine am putea să ne ducem? Căci numai Tu ai Cuvântul Vieţii Eterne." Nimeni altcineva nu Îl avea în afară de El. Şi Petru a fost cu El destul de mult, şi a văzut miracolele şi semnele Lui, şi minuni de la Dumnezeu, şi ştia că acela era Adevărul, că El avea Cuvântul Vieţii Eterne.

E-28 Oh, dacă am putea noi numai să stăm cu El suficient de mult ca să recunoaştem asta, că numai El are Cuvântul Vieţii Eterne.

E-29 Acum ce avea Isus care era atât de mult diferit decât oricine altcineva? De ce era El diferit de rabin? Rabinul era un preot. El era un învăţător, un învăţat. Probabil, în educaţia lumii, mult mai presus decât Isus.

E-30 Noi nu avem nici o evidenţă că Isus a mers vreodată la şcoală, sau să fi învăţat ceva de la om. El nu avea nevoie de aceasta. El era Fiul lui Dumnezeu. I-a fost descoperit Lui, din Cer, ce să facă. Şi această descoperire Cerească a adus aşa o impresie asupra acestor ucenici, încât Petru a spus, "La cine să ne ducem, ca să găsim lucrul Acesta?"

E-31 Şi este tot la fel de real în seara aceasta. Unde ne-am duce să găsim lucrul Acesta dacă nu am venit la El?

E-32 Acum, am notat aici, pe o bucată de hârtie, şapte motive, sau şapte lucruri, care, motive că noi trebuie să venim la Isus. Vreau să vorbesc despre aceste şapte lucruri doar pentru următoarele douăzeci sau treizeci de minute, înainte să ne rugăm pentru bolnavi.

E-33 Păi, ce a fost, ce avea Isus, că era diferit? De ce ar trebui El să fie Unicul?

E-34 Primul lucru, Isus a spus, "Eu sunt Calea." Acum, există numai un singur Cer, şi există un singur Dumnezeu, şi o singură Cale să ajungi Acolo. Nu există multe căi, ci există numai o singură Cale să ajungi Acolo. Şi Isus a spus, "Eu sunt acea Cale."

E-35 Acum, noi încercăm să facem alte căi. Încercăm să spunem că există alte căi. Avem calea crezului, şi încercăm să o urmăm pe aceea. Mulţi dintre noi, în biserici, avem un anumit crez prin care noi-noi ne conformăm. Şi asta poate fi în regulă, ca o acoperitoare cu frunză de smochin.

E-36 Dar dacă voi mergeţi în Cer, trebuie să veniţi prin Isus, căci El este Calea. Nu poate fi o altă cale, de a merge în Cer, numai prin Isus.
Noi avem căi care le numim, "Denominaţiunea noastră."
Întrebi un om, astăzi, "Eşti un Creştin?"
"Oh, eu sunt un Metodist."
"Eşti tu un Creştin?"

E-37 „Eu sunt Baptist. Eu sunt Presbiterian. Penticostal, sau Nazarinean, sau ceva de genul acela." Nu asta este întrebarea.

E-38 A fi un Creştin, trebuie să fi în Cristos. Şi există numai o singură cale ca să ajungi în Cristos, şi aceea nu este prin crezuri sau prin biserici, ci prin botezul Duhului Sfânt. Noi trebuie să ne naştem din nou. Şi când suntem născuţi din nou, atunci suntem în Cristos. Şi dacă tu eşti în Cristos, tu eşti pe Cale, căci El este Calea.

E-39 A fost un om, odată în Biblie, despre care Isus, în pilda Lui cunoscută, a vorbit. Că, El a spus că era un om bogat, şi el a făcut o cină pentru fiul său, care avea să fie o cină de nuntă. Şi el a invitat oamenii să vină. Şi în timp ce cina era gata şi totul era pregătit să fie servit, toţi oaspeţii au fost aşezaţi. Şi la masă a fost găsit un om care nu era îmbrăcat cu o haină de nuntă.

E-40 Acum, mulţi oameni care citesc Biblia sunt foarte mult familiarizaţi cu această Scriptură.

E-41 Şi împăratul a spus acestui om, "Prietene, de ce eşti aici fără o haină de nuntă?" Întrebarea a fost pusă, "De ce ai venit fără o haină de nuntă?"

E-42 Şi aţi observat, Biblia a spus, că, "El a fost amuţit." Nu avea nici o scuză.

E-43 Acum, am avut plăcerea de a fi în locuri Orientale şi să văd nunţi Orientale. Ele nu se schimbă. Aceleaşi obiceiuri, de mii de ani.

E-44 Acum, când este o cină de nuntă să fie dată, în cinstea cuiva, mirele asigură robe pentru toţi oamenii care vin înăuntru, pentru că prietenii lui constau în săraci, bogaţi, şi indiferent. Dar la fiecare care invită el, îi este dată o invitaţie, şi în această invitaţie are numele mirelui pe aceasta. Şi el aduce această invitaţie la uşă. Şi acolo este un-un portar care stă la uşă, şi el are hainele.

E-45 Astfel, un om se prezintă, îmbrăcat foarte bine, şi portarul îl îmbracă, cu o robă obişnuită. Următorul om apare, este mediocru, el nu este îmbrăcat prea rău, dar el primeşte acelaşi fel de robă care a primit-o bogatul. Şi apoi apare următorul om, oh, fără îndoială, că este invitat la cină, şi aşa o onoare pentru prietenul lui, încât el şi-a spălat hainele şi, oh, a făcut atât de multe ca să se pregătească, dar el a făcut asta numai în zadar.

E-46 Aşa este, noi, nu există nimic ce putem face noi cu privire la aceasta. Dumnezeu a prevăzut mântuirea noastră prin Isus Cristos. Şi nu este prin ceea ce putem face noi, sau cât de multe lucruri bune putem face. Care, este în regulă, nimic de spus împotrivă la asta. "Dar este prin har că sunteţi mântuiţi, prin credinţă."

E-47 Şi atunci acest om sărac primeşte acelaşi fel de robă care a primit bogatul şi care a primit celălalt om. Apoi, când ei se aşează la masă, toţi arată la fel.

E-48 Acum, ce s-a întâmplat cu acest om, ce s-a întâmplat? "El a fost amuţit," pentru că el se căţărase înăuntru pe o fereastră, sau a intrat pe o uşă laterală, sau a intrat pe vreo altă cale pe lângă calea prevăzută pentru el. Şi lui îi lipsea roba.

E-49 Acela-i felul cum va fi la Ziua Judecăţii. Există alte căi. Există căi de biserică. Există căi de crezuri. Există căi de-de diferite lucruri. Dar Isus a spus, "Eu sunt acea Cale." Sfântul Ioan 10, El a spus, "Eu sunt uşa la ţarcul oilor." Şi oamenii, astăzi, întocmai cum erau ei atunci, doar refuză să ia acea cale. Ei vor calea lor proprie. Ei cred că este tot atât de bună.

E-50 Aici cu un timp în urmă, cred că era în Louisville, acolo era un tânăr. Şi el avea ceva în neregulă la una din urechi. Ei bine, el a mers la medicul lui, şi medicul lui s-a ocupat de el un număr de săptămâni. Şi aceasta s-a făcut mai rău. În cele din urmă, medicul a spus, "Trebuie să te trimit la un specialist."

E-51 Şi când specialistul a diagnosticat cazul, era ceva nume mare medical. Care, eu nu cred, dacă l-aş şti, dacă aş putea să-l spun, ar trebui să îl am scris, şi să exersez pe acesta o oră, ca să îl pronunţ. Şi atunci nu aţi şti ce am spus când l-am pronunţat sau l-am spus, pentru că nu aş şti ce era, de la bun început. Dar era ceva în neregulă în urechea lui, care i-ar fi luat viaţa. Şi el a spus, "Cazul este mult avansat. Şi nu cunosc pe nimeni care ar putea da cazului un diagnostic amănunţit, pentru a vedea dacă este chiar adevărul sau nu, decât un anumit om care locuieşte în St. Louis, un doctor."

E-52 Băiatul s-a grăbit repede la St. Louis. Acest doctor s-a pensionat şi a mers la New Orleans. El era un Sudist, astfel el a mers înapoi la New Orleans. Băiatul a luat un avion, repede, şi s-a grăbit spre New Orleans. Bătrânul doctor s-a uitat la aceasta, a spus, "Ei au diagnosticat bine, fiule, şi este mult avansat."

E-53 Şi tânărul a spus, "Doctore, vei face operaţia?"

E-54 El a spus, "Nu, fiule. Eu nu o pot face. Mâna mea nu este suficient de fermă." A spus, "Acum, nu cunosc decât un om, în întreaga lume, care ar putea face această operaţie." A spus, „Acest om este în New York City acum, mergând în îmbarcare pentru şase luni de vacanţă în Europa. Şi nu ştiu dacă ai putea măcar să îl prinzi; şi dacă chiar îl prinzi, dacă ar vrea măcar să facă operaţia. El este singurul om despre care ştiu, despre această boală rară, care ar putea face această operaţie. Şi tu nu poţi aştepta. Tu vei fi mort în şase luni."

E-55 El a spus, "Mergi la telefon. Sună-l. Fă ceva. Eu nu vreau să mor. Prinde-l, cumva." Şi ei în cele din urmă l-au prins pe doctor şi el a consimţit să facă operaţia.

E-56 Acum, când acest tânăr stătea de vorbă cu doctorul bătrân, şi el i-a spus care era necazul lui, şi că exista numai un singur om care putea face operaţia. El nu s-a uitat la doctorul bătrân, cum se uită unii oameni la un slujitor când îi spune că Isus este singura cale să fi mântuit. El nu s-a uitat la doctor, să spună, "Discurs foarte frumos, doctore. Cu siguranţă mi-a plăcut discuţia ta. Voi reveni să te ascult, într-un alt sezon."

E-57 Acum, acela-i felul cum iau oamenii Creştinătatea. Dar dacă aţi realiza numai că este moarte a respinge acea Cale. Acela-i motivul că Petru a spus, "La cine să ne ducem? Căci numai Tu ai Viaţa Eternă. Tu eşti Unicul, şi unica Cale care Dumnezeu a stabilit-o, şi aceea este Viaţa Eternă."

E-58 Acum, noi trebuie să ne amintim că El este Calea. Şi dacă sunteţi în Cristos, voi veniţi în Cristos prin a fi născut în Cristos. Acum nu este nevoie să le spui oamenilor Calea, şi ce este Calea, decât dacă le spui cum să ajungă în Aceasta. Acum, voi sunteţi născuţi în Cristos. Voi deveniţi o parte din El. Voi deveniţi o făptură nouă, sau o creaţiune nouă, când vă naşteţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Voi deveniţi o parte din Cristos.

E-59 Când eu m-am născut în familia Branham, am devenit un Branham prin naştere. Acela-i felul cum deveniţi parte din Cristos. Şi felul cum ajungeţi pe Cale, prin Naştere nouă. Aşa este. Aşa este cum ajungeţi pe Cale. Şi Isus a spus, "Eu sunt Calea." Am putea sta mult timp pe aceea.

E-60 Dar următorul lucru ce este El, El este Adevărul. Nu există nimic sau nimeni altcineva să aibă Adevărul în afară de El.

E-61 Oh, eu ştiu că avem religionişti, astăzi, merg în jur şi spun, "Ei bine, acum, noi suntem Adevărul. Noi avem Adevărul." Mergem la o biserică, ei spun, "Noi avem Adevărul." Mergem la altă biserică, ei spun, ,,Crezurile noastre, noi avem Adevărul." Noi mergem la alta, "Noi avem catehismul din vechime. Noi avem Adevărul."

E-62 Isus a spus că El era Adevărul, astfel tu nu poţi avea Adevărul până nu îl ai pe Isus. Cum Îl primiţi? Prin a fi născut din nou. Dar nu puteţi avea Adevărul până nu îl aveţi pe Isus.

E-63 Nu puteţi avea, să fiţi pe Cale, până nu sunteţi în Isus. Cum ajungeţi în El? "Printr-un singur Duh noi suntem toţi botezaţi într-un singur Trup." Atunci voi sunteţi în Isus. Atunci sunteţi pe Cale. Atunci sunteţi în Adevăr. Isus a spus, "Eu sunt Calea, Adevărul."

E-64 Şi un alt lucru, al treilea lucru, Isus, noi am venit la El, El este singura Lumină care există. Aşa este. Oh, noi vrem să diferim cu aceea, dar este adevărat. Isus este singura Lumină care există.
Voi spuneţi, "Eu sunt un Russellist, Cambellist."

E-65 Orice aţi putea fi, este o lumină falsă. Aţi putea fi în biserica Russelistă. Aţi putea fi într-o biserică Campbelistă, sau vreo altă biserică "lumină". Dar până când nu intraţi în Isus, voi nu sunteţi în Lumină. Sunteţi încă în întuneric. Voi nu aveţi Lumină până nu veniţi la El. Căci El este Calea, Adevărul, şi Lumina, şi singura cale la Dumnezeu. "Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." Astfel, voi nu puteţi merge la Dumnezeu, voi nu puteţi merge în Cer.

E-66 Trebuie să ajungeţi pe Cale, şi Isus este acea Cale. El este singurul Adevăr care există. Şi El este singura Lumină, singura Lumină adevărată. Singura Lumină adevărată, manifestată este Isus Cristos. Noi avem lumină Mormonă. Noi avem lumină Metodistă. Noi avem lumină Baptistă. Noi avem lumină Penticostală. Avem tot felul de lumini, dar Isus este adevărata Lumină. El este singura Lumină.

E-67 Noi suntem copiii. Dacă suntem născuţi din nou, suntem copiii Zilei.

E-68 Copiii lumii umblă în întuneric. Ei umblă pe timp de noapte. Lor le place întunericul. Biblia a spus, că, "Oamenii iubesc, lumea iubeşte întunericul mai mult decât lumina, pentru că lumina ar manifesta faptele lor."

E-69 Să răsară soarele, şi fiecare şopârlă veche, fiecare gândac vechi, insecte ale împărăţiei întunecate, care se târăsc noaptea, vor fugi sub ceva. Este în acelaşi fel când Lumina Evangheliei începe să lumineze, fiecare faptă rea va încerca să se târască sub ceva. "Oh," ei spun, ,,noi avem-noi avem lumină, pentru că noi-noi trăim pe timp de noapte." Dacă umblaţi în lumină pe timpul nopţii, voi umblaţi sub o lumină artificială. Există numai o singură lumină a zilei adevărată. Aceea este lumina soarelui.

E-70 Există numai o singură Lumină Creştină adevărată, şi aceea este Lumina Fiului lui Dumnezeu. El este singura Lumină adevărată. Da.
În El este Viaţă, care, la fel de sigur ca lumina soarelui produce viaţă.

E-71 Toată viaţa botanică iasă cu lumina soarelui. Anul trecut a fost, şi cum iernile au îngheţat şi de toate. Dar de îndată ce soarele a început să scalde asupra pământului, ce s-a întâmplat? Viaţă nouă apare, nouă.

E-72 Stăteam de vorbă cu un om, D-l Wood din spate acolo. Noi eram jos în Kentucky. Eu am întâlnit un om şi el se presupunea a fi un necredincios. Am auzit că doar a murit. Şi el, D-l Wood, s¬a dus sus şi l-a întrebat dacă puteam vâna veveriţe pe teritoriul lui. El a spus, "Sigur, puteţi vâna veveriţe, Banks. Du-te liniştit."
A spus, "L-am adus pe păstorul meu cu mine."

E-73 El a spus, "Nu vrei să spui că ai ajuns într-atât de jos, Wood, încât tu trebuie să ai un predicator cu tine tot timpul?" Şi a spus...

E-74 Eu am coborât din maşină şi m-am dus acolo. Şi acolo era un măr, sub care el şi cu un alt domn bătrân şedeau. Şi astfel am ridicat un măr şi am început să-l mănânc. Şi el vorbea cu mine. Şi eu am prezen-... Fratele Wood l-a prezentat. Ca... A spus, "Îţi prezint pe păstorul nostru."

E-75 Şi eu am spus, "Cum o duci, domnule?" Şi am stat de vorbă puţin, şi el a început să vorbească despre, ei bine, că el nu a mers niciodată la biserică, şi nu ştia dacă a pierdut ceva.
Am spus, "Oh, da, ai pierdut." L-am lăsat să vorbească puţin.

E-76 Şi după puţin, a spus, "Şti că era un predicator care a venit aici la Campbellsville, sau la Acton, un orăşel, aici sus la taberele Metodiste." Şi a spus, "Acel predicator nu a mai fost în acest ţinut înainte. Şi într-o seară în timp ce el era acolo şi predica, într-o adunare de trei seri, a privit jos în spate prin mulţime, şi a văzut o femeie care şedea acolo, şi i-a spus că ea se ruga pentru sora ei care locuia aici sus pe deal, pe moarte cu un cancer. A spus, 'Tu ai o batistă în poşeta ta.' Şi a spus, 'Ia acea batistă şi pune-o pe femeie, şi ea va fi vindecată."'

E-77 A spus, "În dimineaţa aceea, eu şi cu soţia eram acolo sus." Şi a spus, "Noi am întors-o pe acea bătrână într-un cearceaf. Ea nu s-a dat jos din pat de doi ani, sau mai mult. Cancer la stomac. Nu putea să ţină nici măcar apă în stomacul ei."

E-78 Şi a spus, "Sora s-a ridicat din adunare, şi a plecat în seara aceea, şi a venit şi a pus batista pe femeie." Şi a spus, "Dimineaţa următoare, ea gătea ouă, şi slănină, şi pregătea micul dejun, şi mânca."

E-79 Şi a spus, "Ea a fost sus acolo. A fost acum trei sau patru ani, şi," a spus, "ea încă este bine."

E-80 El a spus, "Acum, dacă vine el vreodată în acest ţinut din nou, mă voi duce să îl aud." A spus, "Pentru că, el a produs ceva care a făcut să pară puţin mai mult decât doar o grămadă de cuvinte de citit. A prezentat ceva care era viu şi în viaţă. Cum de a ştiut el vreodată că ea locuia sus acolo pe deal?"
81 M-am uitat acolo la Fratele Wood şi am clătinat din cap. Şi eu stăteam acolo, plin de noroi, şi sânge de veveriţă, şi de toate, de la vânat. Nu avea nici o idee că eram eu acolo sus care predicam. Astfel el-el a stat acolo puţin, sau a şezut acolo, adică.

E-82 Şi am spus, "Domnule, vrei să spui, că dacă ai putea vedea ceva care ar arăta ca Dumnezeu, Dumnezeu a făcut ceva supranatural?"

E-83 "Oh, da," a spus, "aceea m-ar face să cred." Am spus, "Da, domnule." Am spus, "Cât de bătrân este acest măr?"

E-84 A spus, "Treizeci şi ceva de ani. Eu l-am sădit acolo, în aşa şi aşa an."
Am spus, "Fiecare an ce vine, rodeşte mere?"
"Da."

E-85 Am spus, "Este doar cam la jumătatea lui August. Noi nu am avut un îngheţ sau o perioadă rece." Am spus, "Nu am avut nici o vreme, deloc, decât vară fierbinte. Şi spune-mi de ce, cum se face, că acele frunze cad jos din acel pom?"
A spus, "Seva s-a dus înapoi în pământ."

E-86 Am spus, "Dacă nu s-ar duce înapoi, atunci acel pom ar muri în timpul iernii?"

E-87 "Aşa este. Dacă seva rămâne sus în pom, l-ar ucide. Trebuie să se ducă jos în rădăcini şi să se ascundă."

E-88 Am spus, "Spune-mi ce face ca acea sevă, aici în toiul verii, ce inteligenţă o trimite jos în rădăcini, să trăiască în timpul iernii, să vină înapoi primăvara următoare, ca să îţi rodească o altă recoltă de mere. Eu îţi voi spune, este acelaşi Duh care mi-a spus să merg să-i spun acelei femei să se ducă să pună acea batistă pe ea. Este acelaşi Dumnezeu."
El a spus, "Nu eşti tu acel predicator?"

E-89 Am spus, ,,Da, domnule, eu sunt." Am spus, ,,Vezi, tu cauţi după ceva afară într-o adunare, dar Dumnezeu este chiar în jurul tău, pretutindeni. Tu doar nu poţi evita să nu Îl vezi. Priveşte natura."

E-90 Acum, unii oameni s-ar putea să refuze să umble în lumina soarelui. Ce-i dacă ar exista o astfel de persoană? Care ar spune, "Oh, soarele nu străluceşte. Nu, domnule. Eu nu o cred." Şi fuge în subsolul lui. Spune, ,,Eu ies numai când se întunecă. Când eu vin..." El refuză ajutorul soarelui. Ei bine, dacă o face, aceea-aceea este doar stupiditatea lui. Asta-i tot. Soarele străluceşte. Cineva vine la fereastră şi strigă, "Ieşi afară, John. Soarele străluceşte."

E-91 "Eu refuz să cred astfel de nonsens. Acela-i fanatism." Acum, el cu siguranţă pierde căldura soarelui. El cu siguranţă pierde razele dătătoare de viaţă care le dă acesta. El cu siguranţă pierde frumuseţea care o arată, şi viaţa care o produce.

E-92 Aşa este felul, cum un bărbat sau o femeie care încearcă să meargă la Cer printr-un crez, care încearcă să meargă la Cer printr-o biserică, fără Isus. Nu o puteţi face. El este Calea, Adevărul, şi Lumina.

E-93 Tot atât de sigur cum s-o-a-r-e-1-e produce toată viaţa vegetală, F-i-u-1 produce Lumină Eternă. Numai El are Lumină Eternă. Asta-i de ce ar trebui să venim la El. Noi o vom pierde printr-o biserică. Noi o vom pierde printr-un crez. Noi putem să venim numai la El şi să găsim Lumină Eternă. Numai El. Petru a spus, "Tu eşti Singurul care O are. Acela-i motivul pentru care suntem noi aici. Noi venim la Tine, ca să O primim."

E-94 Acum, urmăriţi când acea lumină a soarelui începe să strălucească, păi, nu există-nu există o sămânţă în pământ care să nu trăiască. Nu are de ales.

E-95 Puneţi un trotuar jos pe drumul vostru, sau jos pe cărarea voastră, turnaţi-o cu beton, faceţi-o lată de patru picioare. Şi lăsaţi ca soarele să înceapă să strălucească, şi iarba răsare, unde aveţi cea mai multă iarbă? Chiar pe marginea acesteia. Ce este aceasta? Sunt acele rădăcini. Nu puteţi ascunde viaţa de soare. Acel soare începe să strălucească, acele rădăcini mici se avântă afară de tot la o sută de iarzi, dacă este necesar, şi vor răsări. Aceea este iarba care era sub trotuar. Ea este cea care era dedesubt acolo, luminile strălucesc. Şi când lumina străluceşte, viaţa vine la existenţa ei.

E-96 Şi când Fiul lui Dumnezeu străluceşte asupra unei inimi, Viaţa Eternă vine la existenţă.

E-97 "Eu sunt Calea, Adevărul, şi Lumina." Acolo sunt trei motive pentru care noi ar trebui să venim.

E-98 Al patrulea, este, Isus este singura Temelie sigură şi solidă pe care poate fi clădit orice. Aşa este. Este singura Temelie pe care se poate clădi. Toate celelalte temelii sunt nisipuri scufundătoare.
Pe Cristos Stânca tare eu stau.
Toate celelalte terenuri sunt nisipuri scufundătoare.

E-99 Mulţi oameni construiesc pe bogăţii. Ei încearcă să lucreze, să vadă câţi bani pot face. Ei spun, "Dacă nu-i pot cheltui eu, copiii mei pot, în urma mea." Ce face asta? Conduce din nou la sclavie. Tu devi un sclav al banilor tăi. Mulţi oameni poate nu... Tu nu trebuie să fi un milionar ca să fi aşa. Poţi doar să râvneşti la bani, şi eşti tot atât de vinovat ca un milionar. Vedeţi? Sunt tot atât de mulţi cent-ari, cât sunt milionari, care vor fi în iad. Pentru că, este atitudinea voastră faţă de aceasta, ce v-a dat Dumnezeu. Acum, dacă o clădiţi pe bogăţii, aceasta va cădea.

E-100 Apoi există un lucru mare pe care această Americă încearcă să clădească. Încearcă să clădească pe temelia popularităţii. Fete tinere, băieţi tineri, se uită la ei, stelele de televiziune, stelele de cinema, încearcă să acţioneze ca ei, să se îmbrace ca ei, să-i imite. Ce face asta? Conduce la o viaţă ruinată de haos. Sunt mirişte şi fân, care vor fi arse la Judecată.

E-101 Isus este singura Temelie, singura Temelie sigură. Acela-i motivul că noi ar trebui să venim la El. Nimeni altul nu are acea Temelie. Bogăţiile nu O au. Popularitatea nu O are.

E-102 Şi, astăzi, noi avem atât de multă temelie pentru clădire. Oh, noi vrem... Noi doar... Poporul American chiar nu poate face nimic; Duminica ei trebuie să-ei trebuie să construiască gardul; ei trebuie să facă asta. Ce faceţi voi? Vă daţi seama ce? Clădirea voastră va fi explodată în ţăndări, foarte curând. Acea temelie este nisip fărâmicios.

E-103 Mulţi dintre noi, clădim pe educaţie. Nici măcar nu reuşim să-i facem pe învăţători să meargă în şcoală, despre care vorbim. Acum, aceea este în regulă. Şcoala este în regulă, la locul ei, dar nu va lua niciodată locul lui Cristos. Nu, domnule. Acum noi avem... Nici măcar nu putem să avem învăţători. Adolescenţii noştri sunt atât de brutali, încât oamenii nici măcar nu încearcă să-i înveţe. Micuţul Oswald şi-şi-şi Les, şi ei toţi, îl vor scoate pe învăţător afară din clădire. Vor organiza un protest. Vor face grevă. Vor închide şcoala. Eu nu-i învinuiesc pe ei, nu aş fi un învăţător de şcoală, nici eu, dacă aş putea ieşi din asta.

E-104 Dar noi vorbim despre educaţie. Acum, aceea este în regulă, educaţia. Noi nu vrem o grămadă de analfabeţi, dar vrem educaţia la locul ei. Dar necazul cu aceasta este, astăzi, noi am încercat să educăm amvonul nostru. Şi când am făcut-o, am scos Calea afară. Şi Cristos este acea Temelie şi acea Cale. Când punem educaţie... Educaţia este în regulă.

E-105 Dar, ascultaţi, de multe ori, educaţia conduce la demonul educaţiei. Şi acel demon al educaţiei te conduce la un ştie-tot. Şi când ajungi acolo, atunci devi un necredincios, şi îl tăgăduieşti pe Cristos. Astfel voi nu puteţi clădi pe temelia educaţiei.

E-106 Nici nu o putem clădi pe puteri politice. Voi spuneţi, "Ei bine, vai, sunt atât de interesat. Eu sunt un Democrat. Eu sunt un Republican. Eu sunt..." Ambele partide sunt putrede.

E-107 Există numai o singură Temelie. Clădiţi pe Cristos. Această naţiune nu are nevoie să clădească pe nici o altă temelie decât Isus Cristos. Corect. Nici o altă temelie nu este aşezată; nu este nici o altă temelie, pe care să puteţi ajunge în Cer. Nici o altă temelie nu este sigură, în afară de Temelia lui Isus Cristos.

E-108 Cu ceva timp în urmă, în New York, călătoream împreună cu un prieten de-al meu, slujitor. Şi am spus, "Oh, acea clădire mare! Oh!" Am spus, "Ia te uită. Este probabil de cincizeci de etaje, sau şaizeci. Oh! Este un loc mare gigantic. Ce frumoasă este!" Am spus, "Ei bine, nu este nimeni înăuntru acolo."
El a spus, "Nu, şi nu va fi."

E-109 Am spus, "Care este chestiunea?" El mi-a estimat aproximativ cât a costat acea clădire, în milioane, pentru a construi acea clădire.
"Bine," am spus, "de ce nu s-a mutat cineva în ea?"

E-110 A spus, "Imediat ce clădirea era aproape completată, tot exteriorul finisat, şi de toate," a spus, "ei au ajuns să afle că fundaţia nu era bună. A fost aşezată pe un fel de steatit, nu o piatră adevărată, astfel clădirea a fost condamnată. Şi astfel a servit numai pentru un singur lucru, acela era ca contractantul să se caţăre în vârful ei şi să sară jos, să se sinucidă."

E-111 Nu contează cât de bine arată exteriorul, nu există o altă temelie care este sigură, în afară de Temelia lui Isus Cristos. El este Temelia adevărată pe care să se clădească.

E-112 Mexico, un oraş frumos; eu am fost aici, cu doi ani în urmă. Unde micuţul, copilaş mort...

E-113 Am luat un om jos în oraş cu ceva timp în urmă, beat pe cât putea fi, îl aduceam. Şi el a spus, "Te-am văzut să stai odată, Reverend, Doctor, sau una alta." El este Catolic, a spus. Şi a spus, "Aducând o micuţă, fetiţă moartă înapoi din nou la viaţă. Eu," a spus, "te-am respectat întotdeauna."
Am spus, "Îl cunoşti pe Isus?"
A spus, "Eu sunt Catolic."

E-114 Am spus, "Eu nu te-am întrebat la ce biserică aparţii. Am spus, 'L-ai cunoscut pe Isus?'"

E-115 Şi i-am spus povestea acestei femei micuţe Catolice care stătea afară acolo la ora nouă dimineaţa, cu un copil mort în braţele ei, până la zece-treizeci în seara aceea. Ploaia turna cu găleata, şi cum Domnul l-a readus din nou la viaţă pe acel copilaş. Nu i-am lăsat să anunţe asta până nu a anunţat doctorul. A spus, "Copilaşul a murit." El a anunţat, "mort," la ora nouă în dimineaţa aceea. Şi aceasta este în seara aceea la zece treizeci. Şi micuţul copilaş trăieşte astăzi, din câte ştiu eu.

E-116 Acum, şi în acel oraş, este un oraş frumos. Dar clădirile încep toate să dea înapoi, pentru că pe ei i-a interesat atât de mult să găsească un arhitect al zilei moderne, să aibă clădirea frumoasă şi finisată. Care, mă îndoiesc că există vreun loc în lume care să-l întreacă pe acesta, în frumuseţe. Dar ei au omis să meargă suficient de adânc ca să ajungă la piatră.

E-117 Asta-i ce se petrece cu bisericile noastre astăzi, prietene. Asta-i ce se petrece cu cea Baptistă, Metodistă, Prezbiteriană, Penticostală, Nazarineană. Noi trebuie să săpăm, ca individuali, şi să nu depindem de bisericile noastre. Noi trebuie să săpăm, noi înşine, până dăm de acea Piatră despre care a spus Isus. "Pe această Piatră Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu vor izbuti împotriva Ei." El este singura Temelie adevărată, într-adevăr.

E-118 Apoi, un alt lucru, al cincilea, eu trebuie să spun asta. El este singura fericire de succes asigurat şi pace. Acela-i motivul pentru care venim la El. Oh, ştiu că poţi râde ca un idiot, sau poţi ieşi afară aici şi să râzi până intri în isterie, la o glumă care a tras-o vreo stea de cinema, sau ceva. Sau cineva, s-ar putea să te pui să bei puţin prea mult, şi să râzi ca şi cum ai fi ceva nebun, dar aceea nu aduce pace. Nu există o altă pace, şi nici o altă fericire, ca a veni la Isus Cristos.

E-119 Am văzut oameni prefăcându-se. Am văzut femei tinere încercând să se foiască în jur îmbrăcate cu rochiile lor noi, şi să se comporte ca şi cum ar fi fericite. Ele nu sunt. Ele doar clădesc un foc pictat. Nu te poţi încălzi la un foc pictat.

E-120 Aţi văzut bărbaţi tineri care încearcă să gândească că muşchii lui erau atât de mari încât ai putea să baţi un cui şi să nu îl atingi, şi lama unui cuţit s-a îndoit pe el. Daţi-i doar câţiva ani, şi el devine bătrân şi zbârcit. Nu există fericire Eternă în afara lui Cristos.

E-121 Priviţi aici. Voi pune... Oricare dintre voi de aici, în seara aceasta, în sănătate perfectă, familia voastră în sănătate perfectă, toţi în jurul vostru. Cume cu mama care nu este aici? Cum ştiţi că tatăl vostru nu moare chiar acum? Cum ştiţi că unul dintre copiii voştri nu a fost ucis, cu câteva minute în urmă, departe de aici? Cum ştiţi că nu s-a întâmplat altceva? Cum ştiţi că veţi ieşi din această clădire în seara aceasta? Aţi putea cădea cu un atac de cord. Voi nu ştiţi. Deci nu există fericire Eternă în afara lui Cristos. Acela-i motivul că trebuie să venim la El.

E-122 Puteţi avea whiskey. Puteţi avea plăcere. Aţi putea avea lucrurile lumii. Dar ele nu sunt fericire încununată de succes. Nimic nu poate da pace ca El. El dă o pace.
"Oh," voi spuneţi, "Eu am pace."

E-123 Dacă ai vreodată pace adevărată, tu îl ai pe Isus. Dacă nu îl aveţi pe Isus; nici nu ştiţi măcar ce înseamnă pacea până nu veni ţi la El.

E-124 Am văzut oameni, regi, potentaţi, oameni mari, atleţi, stele de cinema, şi toţi aceia. Ei nu sunt liniştiţi. Priviţ la ei. Uitaţi-vă în ochii lor câteva minute. Ei sunt nevrotici. Vedeţi?

E-125 Nici un bărbat, nici o femeie, nici un copil, nimeni nu poate avea pace în afara lui Isus Cristos. "Vă dau pacea Mea. Nu ca lumea, v-o dau Eu." Vedeţi? Nu cum vă dă lumea pace, ci El are pace Eternă, o pace odihnitoare. Dacă trăiţi, dacă muriţi, dacă... nu contează dacă vine ploaia sau străluceşte soarele, voi aveţi pace, oricum.

E-126 Îmi place cântarea veche a Fratelui Shakarian care cântă, ins bătrân grozav, mare, cântă, "Eu am pace ca râul, eu am pace ca râul." Oh, aşa este. Când aveţi pace, îl aveţi pe Cristos. Cristos este pacea voastră. Deci asta-i de ce trebuie să venim la Cristos, ca să găsim pace.

E-127 Acum, încă un lucru vreau să spun, ca al şaselea lucru. El, sau... Da. Al şaselea lucru, El este singura realizare de durată. Spuneţi-mi orice aţi putea obţine, ce aţi putea realiza, care ar fi Etern, în afara lui Isus Cristos.

E-128 Construiţi o casă frumoasă. Să câştigaţi un milion de dolari. Să fiţi cea mai populară femeie din ţară. Cel mai tare bărbat care a umblat vreodată pe străzi. Să fi recordul mondial, campion de box, orice vreţi să fiţi. Vezi dacă nu te micşorezi, şi slăbeşti şi mori. Corect. Nu va fi nevoie decât de câteva ture de soare ca să se întâmple asta.

E-129 Astfel, singura realizare Eternă care există, este Isus Cristos. Acolo, dacă El este cel mai mult şi cel mai bun care l-am putea realiza, haideţi să-haideţi să facem aceea realizarea noastră atunci. Să fim siguri că Îl primim. Ai putea fi un predicator, ai putea fi un păstor, ai putea fi un diacon, ai putea fi un membru de biserică; dar dacă nu ai în realizarea ta... S-ar putea să realizaţi să spuneţi, "Nu mă voi opri până nu devin un predicator. Nu mă voi opri până nu devin un diacon. Nu mă voi opri până nu devin un membru de biserică." Acele lucruri sunt în regulă, onorabile. Dar, ascultă aici, frate, nu te opri înainte să ajungi la Isus Cristos, sau tu nu ai obţinut o realizare Eternă. Pentru că, păstorul tău, da, lucrarea ta de păstor, va dispare în curând. Lucrul tău ca diacon se va duce curând. Apartenenţa ta la biserică va fi de mult ieşită din minţile oamenilor, doar să vină puţină vreme. Dar dacă l-ai dobândit pe Isus Cristos, atunci ai obţinut Viaţă Eternă, şi nu poţi muri niciodată.

E-130 Acum, în ultimul rând, vreau să spun asta. Iată un alt motiv ca noi să venim la Isus. El este Singurul care are transmutarea. Sunt atât de bucuros pentru asta. Oh, aceea mă face să mă simt religios. Singurul Care poate transmuta. Da, domnule.

E-131 Vă voi spune ceva. Mergeţi jos la magazin dimineaţa, sau Luni dimineaţa, fiindcă mâine este Duminică. Mergeţi la farmacie şi luaţi-vă nişte medicamente care vă vor face atât de sfinţi încât vă va transmuta în Slavă. Lăsaţi-lăsaţi ca doctorul să vă facă o operaţie, care vă va da transmutarea din mormânt în Slavă. Deveniţi atât de deştepţi şi educaţi că veţi şti cum să construiţi, ca, un alt turn Babel; acesta se va sfârşi în acelaşi fel. Aflaţi. Incercaţi să mergeţi pe vreo altă cale, şi aflaţi.

E-132 Sunt numai acei care sunt în Cristos pe care Dumnezeu îi va aduce cu EL Singura transmutare care poate fi făcută de pe pământ în Slavă este prin Isus Cristos. El este singura transmutare, singura cale de a fi transmutaţi. Nu o puteţi cumpăra. Nu puteţi. Nu puteţi lucra pentru aceasta. Voi trebuie să o primiţi. Este un dar pentru voi. Transmutarea lui Dumnezeu, ca să vă ia.

E-133 Mergeţi jos aici şi cumpăraţi ceva medicament care să vă transforme, dintr-un bărbat bătrân sau femeie, înapoi într-un bărbat şi femeie tineri. Aflaţi dacă o puteţi cumpăra. Nu veţi putea niciodată. Nu va fi niciodată în existenţă, în domeniul medical. Nu va fi niciodată în existenţă în nici un domeniu în afara lui Isus Cristos.

E-134 Dar El a spus aceasta, "Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea Sângele Meu, are Viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în zilele din urmă, îl voi transmuta, îl voi duce în Slavă." "Dacă se desface acest trup pământesc, acest cort pământesc se desface, noi avem unul care aşteaptă." Transmutare, schimbând case, a merge din loc în loc. El este Singurul care are Viaţa Eternă. El este Singurul care are fericirea.

E-135 Pot să spun, şi asta? El este singurul... În El este singurul loc în care te poţi duce, unde îl poţi vedea pe El. Singurul loc unde veţi fi vreodată în stare să Îl înţelegeţi, este când ajungeţi în El. Voi trebuie să veniţi în El, ca să înţelegeţi. Dacă nu, voi doar¬voi doar veţi rătăci şi vă veţi bate capul în jur. Veţi presupune. Şi veţi... Aceasta va fi o enigmă pentru voi. Nu o veţi înţelege niciodată.

E-136 Acela-i motivul că acei Iudei, din acele zile, au spus, "Păi, acest om este Beelzebub. Acest om este aceasta, aceea, şi cealaltă." Ei nu au venit niciodată la El. Ei nu L-au acceptat niciodată ca şi Calea. Ei nu L-au acceptat niciodată ca Adevărul, ca Lumina, ca Temelia, ca cel Dintâi, ca cel de pe Urmă, ca Alfa, Omega, toate aceste alte lucruri care este El. El este Totul¬în-Toate. Acela-i motivul că ei nu L-au putut înţelege când L¬au văzut.

E-137 Acolo a venit Filip, care s-a dus acolo şi l-a luat pe Natanael, l-a adus pe Natanael. Şi Natanael, Isus... a păşit în Prezenţa lui-lui Isus. Când a venit Natanael în Prezenţa lui Isus, adică, Isus l-a privit şi a spus, "Iată un Israelit în care nu este vicleşug."
A spus, "Rabbi, când m-ai cunoscut Tu vreodată?"

E-138 A spus, "Înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, Eu te-am văzut." Ra-...

E-139 Predicatorii care stăteau acolo în jur, preoţii, au spus, ,,Acest Om este Beelzebub. El are pe diavolul în El. El este un ghicitor."

E-140 Isus a spus, "Voi spuneţi aceasta împotriva Mea, Eu vă voi ierta. Dar într-o zi Duhul Sfânt vine, să facă acelaşi lucru, şi un singur cuvânt împotriva Acestuia nu va fi iertat niciodată, în veacul acesta sau în lumea care vine."

E-141 "Cum puteţi voi," a spus El, "cum puteţi să mă osândiţi pe Mine, când însuşi cuvântul vostru spune că voi sunteţi ,dumnezei'? Şi dacă ei au fost numiţi 'dumnezei,' la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu, cum mă puteţi osândi pe Mine când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?"

E-142 "Dacă l-aţi fi cunoscut pe Tatăl Meu, m-aţi fi cunoscut şi pe Mine, la fel." Aşa este. A spus, "Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu îl atrage Tatăl Meu." Nimeni nu îl va înţelege pe Dumnezeu, numai dacă Cristos, dacă îl acceptaţi pe Cristos. Nu puteţi înţelege vindecarea Divină.

E-143 Păi, cineva spune, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci." Micul păstor de aici ar putea predica asta.

E-144 Careva dintre voi s-ar putea să vă scărpinaţi în cap şi să spuneţi, "Ah, eu nu cred asta." Vedeţi? Voi nu sunteţi în stare să o credeţi. Doar acceptaţi-o, prin credinţă, şi atunci o veţi vedea.

E-145 Isus a spus, "Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, asta este, rânduiala lumii nu Mă va mai vedea. Dar, voi Mă veţi vedea; voi, credinciosul, căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii. Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. Chiar mai multe decât acestea veţi face, căci Eu mă duc la Tatăl Meu. Eu mă voi duce, apoi Eu voi veni din nou şi voi fi cu voi."

E-146 Nicodim a pus întrebarea. "Cum pot să mă nasc din nou. Eu sunt un om bătrân. Să intru în pântecele maicii mele a doua oară?"

E-147 El a spus, "Dacă un om nu se naşte din nou, el nu poate vedea Impărăţia lui Dumnezeu." Acum, acea traducere acolo este de fapt "înţelege," înţelege Împărăţia lui Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu este în voi, astfel nu aţi putea să O vedeţi efectiv, decât dacă O vedeţi lucrând. Dar singura cale în care veţi fi vreodată în stare să O înţelegeţi, voi trebuie să vă naşteţi din nou. A vă naşte din nou, voi aţi fost umpluţi cu Duhul lui Dumnezeu, atunci sunteţi în Cristos. Şi când sunteţi în Cristos, Duhul Sfânt care a scris Biblia, care l-a manifestat pe Cristos, este în voi, pentru a se recunoaşte pe Sine Însuşi. Amin. Asta-i de ce trebuie să veni ţi la El.

E-148 Asta-i ce se petrece cu America astăzi. Aceste adunări au străbătut ţara, de la est, vest, nord, şi sud. Acela-i motivul că o bombă atomică, este plasată acolo pentru această naţiune. Acela-i motivul că o distrugere este aproape. Este pentru că lucrările lui Dumnezeu au fost manifestate, şi oamenii au plecat fără să Îl primească, pentru că ei nu Îl vor. Le este ruşine de El. Oh, nu le este ruşine de biserica lor. Nu le este ruşine de religia lor. Ci le este ruşine de Isus Cristos.

E-149 Când apostolii şi-au părăsit biserica, şi au primit botezul Duhului Sfânt la Cincizecime, i-a făcut să se clatine ca oameni beţi, vorbind în alte limbi, şi se agitau, şi mergând înainte, şi vindecând bolnavii, şi aşa mai departe. Şi ei au fost numiţi o grămadă de-de-de analfabeţi, oameni neştiutori. Biblia a spus, "Ei erau atât neştiutori cât şi neînvăţaţi. Dar au priceput că au fost cu Isus," pentru că ei au acţionat la fel cum a acţionat El. Ştiau că viaţa Lui era în ei, pentru că făceau lucrările care le-a făcut El.

E-150 Isus a spus, în Sfântul Ioan 14:7, "Cel ce crede în Mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el." Ia te uită. Asta-i de ce noi trebuie să venim la Cristos astăzi.

E-151 Eu cred că Cristos vine curând. Eu cred că suntem la capătul drumului. Eu cred că naţiunile se destramă. Cred că timpul sfârşitului este aproape. Eu ştiu că este. Sincer, eu ştiu în mod absolut că este. Voi merge mai departe, şi voi spune, "Eu cred că ştiu asta." Noi suntem la capătul drumului. Chiar câte zile, câţi ani, sau săptămâni, nu ştiu. Nimeni nu ştie. Nici chiar Isus; El a spus, "Dumnezeu ştie asta, singur." Eu nu ştiu când va fi, la ce oră va fi. Dar ştiu că este curând, pentru că acestea sunt lucrurile care trebuie să aibă loc chiar înainte de Venirea Lui.

E-152 Dă-mi voie să te conving, în seara aceasta, prietenul meu din afara lui Cristos. Dacă vrei Temelia sigură, Calea, Adevărul, şi Lumina, acceptă-l pe Isus Cristos ca Mântuitorul tău personal şi fi umplut cu Duhul Lui. Atunci când Duhul Lui începe să se mişte, tu vei recunoaşte Duhul Lui.
Asta-i ce se petrecea cu ei atunci. Ei L-au văzut.

E-153 Femeia la fântână, ea ştia mai mult despre Dumnezeu decât ştiau jumătate din predicatorii, din acea zi. Păi, de îndată ce L-a văzut, ea... El arăta ca un Iudeu obişnuit, doar un om obişnuit. Şi El i-a spus, "Femeie, adu-Mi să beau."

E-154 Ea a spus, "Păi, nu este obişnuit ca voi Iudeii să cereţi aşa Samaritenilor."

E-155 El a spus, "Dar dacă ai fi ştiut cu Cine stai de vorbă, tu Mi-ai cere să bei. Eu ţi-aş da Ape să nu mai vii aici să scoţi."

E-156 El a mers să vorbească cu ea până când El a discernut în ea, a prins-o, ce era în neregulă cu ea. Fiecare dintre noi ştim ce era în neregulă. Noi poporul American credem că ea era o adulteră. Ea a avut cinci bărbaţi, şi trăia cu al şaselea.
Astfel El a spus, "Du-te adă-1 pe bărbatul tău, şi veniţi aici." Ea a spus, "Eu nu am bărbat."

E-157 El a spus, "Tu ai spus adevărul. Tu ai avut cinci, şi cel cu care trăieşti nu este bărbatul tău. Tu ai spus adevărul."

E-158 Ea a spus, "Domnule, eu înţeleg că Tu eşti un profet. Acum, noi ştim, când vine Mesia, El ni Se va face de cunoscut în acel fel. Noi ştim că El ne va spune aceste lucruri."
El a spus, "Eu sunt Acela, care vorbeşte cu tine."

E-159 Ea a lăsat găleata, şi s-a dus în cetate. Ce a făcut ea? Ea a acceptat. Ea a acceptat Aceasta, descoperirea când Aceasta a venit la ea. A alergat în cetate şi a spus, "Veniţi, vedeţi un Om Care mi-a spus lucrurile care le-am făcut. Nu este Acesta tocmai Mesia?" Ea L-a acceptat. Ia te uită.

E-16

E-161 Biblia a spus, "Este o cale care pare bună omului; sfârşitul acesteia este calea morţii." Astfel, să nu luaţi acea cale care pare bună.

E-162 Veniţi la Cristos, acceptaţi-l pe Isus ca Mântuitorul vostru, şi fiţi umpluţi cu Duhul Sfânt. Apoi, când Duhul Sfânt începe să se mişte printre voi, voi Îl veţi recunoaşte.

E-163 Acela este felul să fiţi vindecaţi, să ştiţi cine este vindecătorul. Isus Cristos este vindecătorul. Cum ar acţiona El dacă El ar veni aici, în seara aceasta, să vă vindece? El ar acţiona în acelaşi fel cum a acţionat El acolo în urmă.

E-164 O femeie s-a împins prin mulţime şi s-a atins de haina Lui. El s-a întors în jur şi a spus, "Cine s-a atins de Mine?" Şi s-au oprit toţi. Şi El a privit în jur până când El a găsit-o. Şi El i-a spus că ea avea o scurgere de sânge, şi a spus, "Credinţa ta te-a mântuit."

E-165 Acela era Isus ieri. Acela este Isus astăzi, dacă El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Nu puteţi crede asta până când nu l-aţi primit pe Cristos în voi, atunci El se mărturiseşte, pe Sine, că Acesta este El. Înţelegeţi ce vreau să spun? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aceea-i calea de a-L avea, este a-L primii.

E-166 Sunt şapte motive pentru care noi ar trebui să Îl primim acum. Noi nu putem merge la nimeni altcineva. "Numai Tu." Nu puteţi merge la biserică şi să Îl primiţi. Nu cunosc o denominaţiune la care să puteţi merge şi să Îl primiţi. Eu-eu nu am nimic împotriva denominaţiunii. Dar mulţi oameni doar gândesc că, pentru că ei aparţin la o biserică, este tot ce au de făcut. Voi trebuie să veniţi la Isus. El este Calea, nu biserica. El este Adevărul, nu biserica. El este Lumina, nu biserica. El este Temelia, nu temelia unei biserici. El este fericirea Eternă, Viaţa Eternă, singura Realizare de durată, singura Strămutare. Singura Cale de a-1 cunoaşte pe Dumnezeu, singura Cale de a înţelege Descoperirea, singura Cale de a fi vindecaţi, este a veni la El. Voi trebuie să veniţi la El, şi să-L recunoaşteţi, să-¬L credeţi.

E-167 Acum voi spuneţi, "Bine, Frate Branham, eu nu am văzut niciodată să fie făcute astfel de lucrări."

E-168 Bine, eu sper că da. Sper că voi vedeţi asta. Adunarea chiar acum se pregăteşte să înceapă. Vreau ca voi de aici, care vreţi să Îl aflaţi, să Îl cunoaşteţi, să vă rugaţi să Îl cunoaşteţi. La câţi v¬ar place să Îl cunoaşteţi astfel încât să Îl puteţi recunoaşte dacă Duhul Lui ar veni în adunare? Ridicaţi-vă mâna. Spuneţi, "Mi-ar place să Îl cunosc în aşa fel încât să Îl recunosc." Vă mulţumesc.

E-169 Cum L-aţi recunoaşte? Pentru că El va face aceleaşi lucrări care El le-a făcut când El a fost aici pe pământ. Acum, Sfântul Ioan 5:19, ce a spus El?

E-170 El a trecut pe lângă scăldătoarea din Betesda, acolo, o mulţime mare de oameni, ologi şi răsuciţi. Isus a mers pe lângă acei două mii, sau mai mulţi, oameni, a mers pe lângă ei. El a văzut un om întins pe un pat. Căci, El ştia, vedeţi; El l-a văzut, înainte. El a fost acolo toţi aceşti ani. Şi El a spus... El nu era olog, el putea umbla. A spus, "Vrei să te faci sănătos?"

E-171 El a spus, "N-am pe nimeni să mă bage în apă. Când să vin, cineva ajunge înaintea mea, poate umbla mai repede, intră primul." A spus, "În timp ce vin, altul păşeşte jos înaintea mea."

E-172 El a spus, "Ridică-ţi patul şi du-te la casa ta." Omul şi-a ridicat patul şi a mers înainte.

E-173 El a plecat şi i-a lăsat acolo. Acum, asta nu a sunat prea bine, nu-i aşa? Dar acela era Isus. În inimă, "De ce?"

E-174 Acum, dacă veţi continua să citiţi, un alt verset, al 19-lea verset, veţi înţelege de ce a făcut El asta. Când ei L-au întrebat, El a spus, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine. Decât ce îl vede El pe Tatăl făcând, aceea face Fiul." Voi o vedeţi? "Cum Tatăl, lucrează, Eu lucrez până acum." Cu alte cuvinte, "Tatăl Îmi arată o vedenie. Eu văd ce îmi spune El să fac, şi Eu-Eu voi spune doar ce Îmi spune El ca să spun. Eu voi face numai ce Îmi spune El să fac."

E-175 Ei bine, aceea este Temelia. Acela este Adevărul. Aceea este Calea. Aceea este Lumina. Aleluia! Acela este Isus.
Spuneţi, "Eu nu L-am văzut niciodată."

E-176 Pot spune asta, în încheiere. Cu câteva săptămâni în urmă, jos în Florida, lângă Golful Mexic, pe undeva jos pe acolo, sau jos pe undeva pe Keys. Acolo era un-un doctor, cred că era, care a mers jos să pescuiască. Şi el-el a angajat un ghid bătrân care se presupunea a fi un ghid foarte bun, care ar fi ştiut să-l aducă înăuntru şi afară din ape. Şi bătrânul ghid doar a intrat în barcă, şi s-a împins afară, şi a mers departe o porţiune mică acolo cu vâslele lui, şi a aşteptat un timp. Şi nu era ziua încă.

E-177 Şi-şi omul a început să simtă acele vânturi ciudate, aşa cum vin pe ocean în fiecare dimineaţă, răsucindu-se. A spus, "Hei," a început să se gândească, "noi plutim afară pe mare. Mareea ne duce în larg." El a văzut barca, părea că se mişcau. A spus, se gândea, "Nu vreau să vorbesc cu acel ghid, dar eu mai bine-mai bine să spun ceva." A devenit frenetic. A spus, "Hei, domnule, noi plutim afară pe mare, nu-i aşa?"
"Oh," a spus, "Cred că nu." Calm, liniştit.

E-178 După o vreme, el a observat barca, încă mergând afară, ceţos şi întuneric. A spus, "Noi plutim afară spre larg. Fă ceva. Tu eşti ghidul. Fă ceva. Grăbeşte-te. Noi mergem afară în larg. Pe unde ne ducem înapoi?"

E-179 Ghidul bătrân, pe cât de calm putea fi, şedea acolo, şi a spus, "Ei bine, doar aşteaptă puţin, va fi lumină, atunci vom şti unde ne aflăm."

E-180 Doar aşteptaţi puţin. Fie ca Lumina adevărată a lui Dumnezeu să strălucească în această clădire, în seara aceasta. Atunci veţi vedea unde sunteţi. Veţi vedea pe ce cale să mergeţi, după aceea.
Să ne rugăm.

E-181 Tată Ceresc, este spus în Scripturi, "Eu sunt Calea, Adevărul, şi Lumina. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine. Eu sunt uşa ţarcului." "EU SUNT, EU SUNT, EU SUNT," iar şi iar, până când în cele din urmă Tu ajungi, să spui, "EU SUNT CEL CE SUNT." Acel "EU SUNT" nu a fost ieri nici mâine. Este mereu prezent, acelaşi, "EU SUNT." În fiecare epocă, în fiecare generaţie, prin toată Eternitatea, încă, "EU SUNT." Acum, Tu încă eşti acel măreţ "EU SUNT," nu "Eu am fost" sau "voi fi." Dar, Tu erai, şi Tu vei fi. Dar, încă, Tu eşti mereu prezent, "EU SUNT."

E-182 Nu-i de mirare că apostolul a spus, "La cine am putea să ne ducem, Doamne? La cine am putea să ne ducem? Noi Te vedem făcând aceste lucruri. Noi ştim că nimeni nu poate face aceste lucruri, decât dacă Dumnezeu este cu el."

E-183 Nicodim a declarat la fel, "Învăţătorule, noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu. Noi o ştim. Noi Fariseii, noi membri de biserică, noi o ştim. Nu o putem accepta. Vom fi daţi afară din biserică. Dar noi ştim că Tu eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu ar putea face lucrările care le faci Tu, dacă nu era Dumnezeu cu el."

E-184 Într-adevăr, Doamne, este acelaşi lucru astăzi. Tu eşti aceeaşi Temelie; aceeaşi Cale, acelaşi Adevăr, aceeaşi Lumină. Aceeaşi Temelie! Tu eşti aceeaşi fericire. Tu eşti aceeaşi transmutare. Tu eşti acelaşi din tot. Tu eşti acelaşi ieri, azi, şi în veci; Acelaşi care cunoaşte taina inimii. Acelaşi ieri, azi, şi în veci; acelaşi vindecător, acelaşi Mântuitor.

E-185 Dumnezeule, s-ar putea să fie păcătoşi aici. Douăzeci sau treizeci de mâini s-au ridicat, cu un timp în urmă, când am întrebat cine ar vrea să Te vadă. I-am amânat, încă puţin mai mult, cu ultima mea observaţie, "Aşteptaţi până când Fiul luminează, atunci veţi vedea unde sunteţi. Nu fiţi frenetici. Nu fugiţi afară din biserică. Nu fiţi, să spuneţi, ,Este prea cald ca să mai stau aici.' Ci haideţi să aşteptăm puţină vreme. Lăsaţi ca Fiul să lumineze. Să apară Lumina. Lăsaţi ca Isus să vină pe scenă şi să săvârşească şi să facă cum a făcut El aici când El a fost pe pământ, atunci vom vedea pe ce cale să mergem." Acordă aceasta, Tată. Noi cerem aceasta în Numele lui Isus şi pentru slava Lui. Amin.
Eu ştiu că este cald.Noi nu avem prea mult timp.

E-186 Câţi cred că aceste afirmaţii sunt adevărate? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu există altă cale să ne întoarcem. Nu există nici o altă cale.
"Bine, cum poţi fi sigur?"

E-187 Eu am condamnat biserica, ca organizaţie. Am condamnat temelia pe care este clădită, pe doctrina episcopilor şi aşa mai departe, "Având o formă de evlavie, tăgăduindu-i Puterea." Pentru că, ei nu cred în vindecarea Divină. Ei nu cred în botezul Duhului Sfânt. Ei nu cred în Doctrinele Evangheliei depline. Denominaţiunea lor, Penticostalii, se îndepărtează tot la fel de mult. Aşa este. Nazarineni, Pelerini ai Sfinţeniei, sunt deviaţi, pentru că încep să accepte doctrina omului, religia frunzei de smochin. Omeni, hoinărind, ,,Unde putem să ne ducem?" Veţi fi voi ca cei şaptezeci, care aţi pleca?

E-188 Sau, veţi fi voi ca Petru, în seara aceasta? Să spuneţi, "Doamne, unde să ne ducem? La cine altcineva am putea să ne ducem? Noi ap văzut că Tu ai Cuvântul Vieţii Eterne. Tu eşti Singurul care Îl are."

E-189 Şi Isus este Singurul care are sufletul vostru în mâna Lui. Biserica voastră nu vă poate ajuta. Cristos vă ajută.

E-190 Unde puteţi găsi... sau să credeţi vreodată sau să vedeţi o Temelie care poate obţine orice după moarte? Ce poate face o biserică pentru voi după moarte? Ce poate face o biserică pentru voi când doctorii au renunţat la voi? Ce poate face orice om pentru voi când ştiinţa medicală a renunţat la voi, devoraţi de un cancer? Nu există nimic.

E-191 Dar există o Temelie. Există Unul. Există o Cale. Există o Lumină. Există un Dumnezeu. Există un vindecător. Există un Mântuitor. Există Unul slăvit, şi El este în mijlocul nostru în seara aceasta, pentru că El a promis că El va fi.

E-192 Şi El a spus, "Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor. Lucrările care le fac Eu le vor face şi ei. Peste puţină vreme, şi lumea," aceea este doar biserica, cei dinafară, "ei nu Mă vor mai vedea. Totuşi voi Mă veţi vedea, căci Eu..." Şi oricine care a mers vreodată la şcoala primară ştie că, "Eu" este un pronume personal. Vedeţi? "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii. Şi lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi." Ce lucrări a făcut El? După cum Îi arăta Tatăl.

E-193 Acela-i motivul pentru care am spus în ultima mea afirmaţie, "Aşteptaţi." Eu nu v-am predicat în zadar. Dacă Isus nu face ce spun eu, ce Biblia a spus că El a făcut, din care am citat, voi... Scriptura înfăptuită de El, atunci eu v-am spus greşit; atunci Biblia este greşită; atunci să ne ducem afară şi să găsim religia Mahomedană, să-l găsim pe Buddha, vreo altă religie care este adevărată.

E-194 Dă-mi voie să îţi spun chiar acum, frate, înainte să porneşti, există numai o singură Cale, numai un singur Adevăr. Există numai o singură religie care există, care poate dovedi că Fondatorul lor a înviat din morţi şi trăieşte pentru totdeauna, amin, aceea este Biserica viului Dumnezeu. Ei sunt alcătuiţi din Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, şi câţi alţii, Nazarineni, Pelerinii Sfinţeniei, Penticostali. Fiecare om care se naşte în Impărăţia lui Dumnezeu, care l-a primit pe Isus Cristos, este clădit pe acea Temelie şi nu poate muri niciodată, odihnindu-se pe acea nădejde Eternă. Chiar dacă s-ar putea să arunce pământ pe sicriul tău, de acum într-o săptămână, totuşi nu te va deranja nici un pic. Tu doar te muţi din această clădire veche, la una nouă, asta e tot. Te va învia în ziua de pe urmă.

E-195 Isus Cristos este singurul loc unde să te întorci. Eu mă întorc la El, cu toată inima mea, cu toată tăria mea. Cum aş fi dacă aş fi avut cinci sute de mii, cum am avut în Bombay. Aici în această bisericuţă, în seara aceasta, de o sută cincizeci de persoane, sau aşa ceva, poate nu atât de mulţi. În acelaşi fel, să mă bazez pe El, că El Se va descoperi într-un fel, în seara aceasta, care să vă facă să înţelegeţi că El este aici.

E-196 Cartonaşe de rugăciune? Aţi dat vreunul? [Cineva spune, "Da." – Ed.] În regulă. Ai spus că ai distribuit câte? ["În jur de douăzeci."] Frate Ruddell, mă aşteptam, în seara aceasta, într-adevăr. Dar a fost atât de cald, oamenii ar fi aglomeraţi şi înghesuiţi, şi îngrămădiţi aici, şi aşa-aşa mai departe. Dar aceasta-aceasta este că, eu presupun, ei... Cum am făcut, la început. Am vrut să mă duc să-mi aduc soţia, şi am trecut pe acolo, să văd dacă era... câţi erau aici, şi am văzut că era plin, eu doar am venit înapoi înăuntru. Vedeţi? Am venit, m-am întors roata, am venit înapoi.

E-197 Acum, este cald. Dar, oh... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Doar câţiva, şi apoi poate atunci vom mai avea câţiva, încă câţiva, şi ne rugăm pentru ei.

E-198 Acum, eu nu spun că Domnul va face ceva remarcabil pentru noi. Poate El va face. Poate nu. Eu nu ştiu.

E-199 Acum, ce, ai început de la unu? [Cineva spune, "Unu." –Ed.] Unu. În regulă. Cine are cartonaşul de rugăciune numărul unu? Ai vrea doar să îţi ridici mâna. Cineva cu cartonaşul de rugăciune numărul unu. [Cineva spune ceva.] Eşti sigur de asta? Numărul unu? ["Mergi mai departe. Stă în spate."] Oh, îmi pare rău. Bine, doamnă, tu vino chiar aici.

E-200 Numărul doi, cine are numărul doi? Cartonaşul de rugăciune numărul doi, ai vrea să-ţi ridici mâna. Fetiţa... Oh, îmi-îmi pare rău. Cartonaşul de rugăciune numărul doi, ai vrea să-ţi ridici mâna. Bine.

E-201 Vrei să spui că cartonaşul de rugăciune numărul doi nu este aici? [Cineva spune, "Iată-l aici." – Ed.] Doamna. Bine. Vino chiar aici, doamnă. Chiar aici.

E-202 Numărul trei. Uitaţi-vă repede, acum, s-ar putea să fie cineva surd, sau cineva care nu se poate ridica. [Cineva spune, "Iată-l aici." – Ed.] Numărul trei, ridică-ţi mâna, te rog. Cartonaşul de rugăciune numărul trei. Bine, domnule. Îl cunosc pe acest om. Bine.

E-203 Numărul patru, ridică-ţi mâna. Cartonaşul de rugăciune numărul patru. Cineva care are numărul patru, vă rog. Această doamnă de aici. Cred că o cunosc pe acea doamnă. Eu nu greşesc. Cred că da. Numărul patru.
Numărul cinci. Înapoi în spate. Bine.
Numărul şase. Cartonaşul de rugăciune numărul şase. Bine.
Numărul şapte. Cartonaşul de rugăciune şapte, domnul care vine.
Numărul opt.

E-204 Billy, ai vrea să cobori şi să-i aranjezi, aşa ca să aveţi loc să staţi în picioare, sau una alta.
Numărul nouă. Cine are cartonaşul de rugăciune numărul nouă?

E-205 Această doamnă de aici? Bine. [Sora spune, "Numărul opt." - d.] Numărul opt. Bine.

E-206 Numărul nouă, cine are cartonaşul de rugăciune numărul nouă? Uitaţi-vă în jur. Cineva poate fi surd. Numărul nouă. Numărul nouă. S-au dus ei afară? Uitaţi-vă în jur la al vostru... Spuneţi, oricine care are un cartonaş de rugăciune în mână, uitaţi-vă în jur. Poate fi cineva care nu se poate ridica. Cartonaşul de rugăciune numărul nouă. Nu vrem să omitem pe nimeni.

E-207 Are această femeie de aici numărul nouă? [Cineva spune, "Nu, domnule. Paisprezece." – Ed.] Uitaţi-vă.

E-208 [Cineva spune, "Douăzeci şi şase. Douăzeci şi şase." – Ed.] Nu. Nu. Aceea-aceea este sus de tot acolo.

E-209 Numărul nouă. Chiar să nu veniţi, decât dacă este chemat numărul vostru, dacă vreţi. Numărul nouă.

E-210 O cunosc pe această doamnă. D-na Ford, aveţi cartonaşul de rugăciune numărul nouă? Cineva să vadă. Poate ea nu poate auzi. Gene, vrei să cobori jos aici, doar un minut, şi să te ocupi de asta? Frate Fred, vino aici şi ajută-l pe Billy, un minut. Bine.

E-211 Numărul zece, cine are numărul zece? Numărul nouă, numărul zece?

E-212 Unde sunt toţi? Bine. Vom începe cu aceştia, atunci, aduceţ¬i pe aceştia. În regulă.

E-213 Acum, câţi dintre voi acolo din rândul de rugăciune mă cunosc? Tu mă cunoşti, şi el mă cunoaşte. În regulă.

E-214 Câţi sunt acolo în audienţă care nu mă cunosc? Şi eu nu... Voi ştiţi că eu nu ştiu ce este în neregulă cu voi, şi totuşi sunteţi bolnavi? Ridicaţi-vă mâna. În regulă. În regulă.

E-215 Acum, voi care nu mă cunoaşteţi, şi eu nu vă cunosc, vreau să faceţi asta. Vreau să priviţi în această direcţie, şi faceţi cum a făcut femeia, în timp ce avem doar acest rând mic de rugăciune.

E-216 Acum, priviţi. Acei oameni sunt bolnavi. Nu văd nici o persoană infirmă, dar-dar aceşti oameni sunt bolnavi. Acum, dacă ei au nevoie de vindecare, ei bine, există o Persoană care îi poate vindeca, acela-i Isus Cristos, un Om. Acum, cum poate El să o facă? Cum o face El? Pentru că voi credeţi că El a făcut-o, că voi credeţi că El a făcut-o. Acum, dacă El trăieşte, atunci El încă este un vindecător. Este adevărat? Ridicaţi-vă mâinile. Dacă El încă trăieşte, El încă este vindecătorul. În regulă. Atunci, dacă El vă poate dovedi că El este viu, aici în seara aceasta, dacă El poate dovedi pentru Sine.

E-217 Acum, El nu poate fi aici într-o formă de trup, pentru că trupul Lui şade la dreapta lui Dumnezeu. Câţi ştiu asta? Şi ştiţi că Duhul Sfânt, care era în El, este înapoi aici acum făcând aceleaşi lucrări care El le-a făcut când era în El, ce a spus El. În regulă. Acum, dacă El va face aceleaşi lucrări care le-a făcut El, în noi.

E-218 Acum, voi care nu aveţi acele cartonaşe de rugăciune, şi nu mă cunoaşteţi, şi v-aţi ridicat mâna, priviţi în această direcţie, şi spuneţi, "Doamne, eu cred că Tu eşti aici, şi vreau să mă ating de haina Ta. Căci Biblia a spus că Tu eşti, chiar acum, un Mare Preot care poate fi atins de simţămintele infirmităţilor mele. Eu sunt bolnav, şi am nevoie de rugăciune. Şi vreau să mă ating de haina Ta. Atunci, vorbeşte Tu prin Fratele Branham şi spune-mi ce să fac." Doar-doar faceţi asta, aflaţi dacă El este aici, sau nu.

E-219 Cine este primul în rândul de rugăciune? În regulă. Este doa- ... Aceasta, doamna în scaun aici? În regulă. Bine.

E-220 Primul lucru, eu-eu cred eu-eu nu te cunosc, eu nu cred. Noi suntem străini unul cu altul. [Sora spune, "Da, suntem." – Ed.] Suntem străini. În regulă. Acum, aici este o femeie pe care nu o cunosc. ["Îţi mulţumesc, Isuse."] Nu ştiu nimic despre ea. Nu am văzut-o niciodată în viaţa mea. ["Corect. Îţi mulţumesc, Isuse."] Este o străină pentru mine.

E-221 Şi noi suntem aici ca un tablou, exact cum a fost în Biblie. Iată un bărbat şi o femeie se întâlnesc, ca Sfântul Ioan 4, dacă vreţi să citiţi. Isus a întâlnit-o pe femeie la fântână. [Sora spune, "Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.] Şi El niciodată nu a văzut-o, şi ea nu l-a văzut pe El, înainte.

E-222 Astfel El a spus, "Femeie, adu-Mi să beau." Ce făcea El? Contacta duhul ei.

E-223 Şi ea a spus, "Nu este obişnuit ca Iudeii să ceară aşa Samaritenilor. Noi nu avem legături."
El a spus, "Du-te ia-ţi bărbatul, şi vino aici."
Ea a spus, "Eu nu am bărbat."

E-224 A spus, "Aşa este. Tu ai avut cinci. Cel cu care trăieşti nu este al tău."

E-225 Ea a spus, "Domnule, eu pricep că Tu eşti un profet. Acum, noi ştim, noi Samaritenii, ştim că atunci când vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri. Dar Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Acela, care îţi vorbeşte."

E-226 Şi ea a alergat, a spus întregii cetăţi. "Veniţi, să vedeţi un Om care mi-a spus lucrurile care le-am făcut," sau ceva despre ea. "Nu este Acesta tocmai Mesia?"
[Sora spune, "Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.]

E-227 Bine, dacă acela a fost semnul lui Mesia în acea zi, şi El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, nu ar fi acelaşi astăzi cum a fost atunci? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu ar face El acelaşi lucru? ["Amin."]

E-228 Câţi dintre voi în această clădire, păcătos, sau nu, ar crede asta dacă El ar face-o în acelaşi fel? Să vă vedem mâna.

E-229 Acum aici este mâna mea. Din câte ştiu, eu nu am văzut¬o pe femeie în toată viaţa mea. [Sora spune, "Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.] Ea stă aici, spunând, "Îţi mulţumesc, Isuse." Ea poate fi o Creştină. Poate să nu fie.

E-230 Sunt mulţi oameni care spun, "Îţi mulţumesc, Isuse," care nu ştie nimic despre El. Mulţi dintre ei. Vedeţi? El a spus, "Mulţi vor veni la Mine, în Ziua aceea, spunând, ,Doamne, Doamne.' Eu nici măcar nu v-am cunoscut," El a spus.

E-231 Acum, dacă Isus este acelaşi ieri, azi, şi în veci, şi El este aici în mijlocul nostru, dacă pot să mă smeresc înaintea Lui, să mă supun Lui, atunci El va lucra prin mine întocmai cum a făcut El prin al Lui... Dumnezeu va lucra prin mine cum a lucrat El prin Isus, cu femeia la fântână? Este adevărat? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, iată-ne aici, amândoi nu ne-am văzut niciodată. V-ar face asta pe toţi să credeţi? ["Amin."] V-ar întări credinţa? ["Amin."] Atunci dacă El este aici, dacă El este viu, atunci El încă este Mântuitorul vostru, încă vindecătorul vostru. Este adevărat? ["Amin."] Acum vedeţi dacă El o va face.

E-232 Acum, Dumnezeule, asta este în mâinile Tale acum. Restul îţi aparţine Ţie, căci noi ştim că omul nu poate face aceste lucruri. Aceasta trebuie să vină de la Tine. Te rog, Tată, în seara aceasta, pentru beneficiul oamenilor care şed aici, pentru slava Evangheliei, fă să se facă, în seara aceasta, Tată, ca oamenii să poată şti că Tu încă rămâi Isus Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci.

E-233 Şi fie ca întunericul care s-ar putea să fie la unii în inimile lor acum, neştiind, presupunând, întrebându-se, dacă Tu doar vei veni şi vei străluci Lumina, fie ca ei să vadă acea Cale, atunci, şi să se mute în Tine. Dacă sunt bolnavi, fie ca ei să fie vindecaţi. Dacă sunt pierduţi, fie ca ei să fie mântuiţi. Noi vom vedea calea înapoi la mal, când Fiul răsare. Acordă aceasta, Doamne. Fie ca "Soarele neprihănirii să răsară acum cu vindecare în aripile Lui," şi să răspândească măreaţa Lui Fiinţă asupra acestui loc. Acordă aceasta, Tată. Cerem aceasta spre Slava lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-234 Eu vă vreau reverenţi, căci ne dăm seama că nu putem... Aceasta nu este joacă de-a biserica. Aceasta este chemarea Prezenţei Atotputernicului Dumnezeu în această clădire mică.

E-235 Acum vedeţi unde stau? Sunt o sută cincizeci de oameni aici. Am spus asta înaintea a zeci de mii, şi o sută de mii, şi până la cinci sute de mii, o singură dată, unde şedeau acolo cu atei, necredincioşi, păgâni, mânuitori de şerpi, şi orice altceva. El nu va eşua.

E-236 Acum, El trebuie să dovedească că El este Dumnezeul din Biblie, sau El nu este Dumnezeul din Biblie. Şi dacă El este Dumnezeul din Biblie, El este acelaşi ieri, azi, şi în veci, dacă El poate spune acestei femei pentru ce este ea aici. Eu nu am văzut-o niciodată. Sau, îi spune ceva despre care ea ştie că eu nu ştiu nimic. Dacă El îi poate spune pentru ce este ea aici, cum a făcut El cu femeia la fântână, dacă El îi poate explica ceva despre care ea ştie. Dacă eu nici măcar nu o cunosc, şi ea nu mă cunoaşte, atunci iată-ne stând aici pentru prima dată în viaţă, cu siguranţă aceea v-ar zgudui atât de tare, încât toată ceaţa s-ar duce de la voi. Fie ca El să acorde asta, este rugăciunea mea.

E-237 Acum, doamna care este aici pentru care să se facă rugăciune, vreau ca fiecare să credeţi acum. Acum, necunoscând-o pe doamna, aş vrea doar să vorbesc cu ea doar un moment, cum a făcut Domnul nostru cu femeia la-la fântână, chiar ca să-i contactez duhul.

E-238 Acum, noi probabil suntem... Nu ne-am întâlnit niciodată înainte, dar totuşi Domnul te cunoaşte, şi El mă cunoaşte pe mine. Dacă El îmi poate spune pentru ce ai venit tu aici, să îmi ceri, ceva ce-ce tu şti. Şi eu nu ştiu nimic despre tine.

E-239 Acum, dacă El te-a trimis aici, şi m-a adus pe mine aici, poate ca să îţi poată explica, sau El poate vorbi prin mine şi să îmi spună pentru ce ai venit aici pe această platformă, te va face să Îl crezi? [Sora spune, "Da, ar face-o." – Ed.] Te-ar face să o crezi? Acum, eu văd.

E-240 Şi audienţa a spus că ar crede. Acum, iată-ne aici, gata ca ceva să se întâmple, dacă Dumnezeu este încă Dumnezeu. Acelaşi lucru care l-a făcut Isus Cristos!

E-241 O pot vedea pe doamna acum. Ea vrea să mă rog pentru ochii ei. Are ceva în neregulă cu ochii ei. [Sora spune, "Îţi mulţumesc, Isuse. Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.] Acum, aceea nu a fost o ghicire. Aşa este. ["Îţi mulţumesc, Isuse. Îţi mulţumesc, Isuse."] Vederea ei îi slăbeşte, şi vrea să se facă rugăciune pentru ea, ochii ei. Acela-i adevărul. Acela-i... Dacă este corect, flutură acea batistă spre ei, soră. ["Laudă Numelui Tău, Doamne."]

E-242 Acum, eu nu am văzut-o niciodată înainte, în viaţa mea. Ce a făcut aceea? Ce a făcut aceea? [Sora spune, "Îţi mulţumesc, Doamne. Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.] Ea pare a fi o persoană plăcută. Credeţi că am ghicit asta? În regulă, vom vedea. ["Doamne, noi îţi lăudăm Numele Tău, în seara aceasta, Isuse."] Acum, doamnă...

E-243 Ca să poată fi înlăturată toată suspiciunea din această biserică, de acum încolo, ca atunci când Fratele Ruddell predică că, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci," ca să fie cunoscut, prin acest amvon, că Cristos Isus a manifestat slava Lui şi a dovedit a fi aşa. [Sora spune, "Da, Doamne. Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.]

E-244 Acum, da, văd că ea... Că ochii ei se agravează. Este astigmatism ce este în ochii ei. [Sora spune, "Îţi mulţumesc, Isuse." – Ed.] Apoi, un alt lucru, ea are ceva în neregulă cu ea. ["Îţi mulţumesc, Isuse."] Ea are o... Ea a avut o operaţie de vreun fel. ["Îţi mulţumesc, O Doamne Isuse. Oh!"] Aceea a format o cicatrice mare. Ea nu este din acest oraş. ["Îţi mulţumesc, Doamne."] Nu este nici din acest stat. ["Oh!"] Ea este din Kentucky. Aşa este. Şi ea are o fiică pentru care vrea să se facă rugăciune. ["Îţi mulţumesc, Isuse. Aleluia! Aleluia!"] O fetiţă, în jur de opt sau zece ani. ["Oh!"] Ea vrea rugaciune pentru acea fiică pentru că fiica este pregătită pentru o operaţie. [,,Îţi mulţumesc, Dumnezeule. Îţi mulţumesc, Isuse."] Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-245 Vedeţi dacă este adevărat sau nu. A fost adevărat, doamnă? Dacă este adevărat, flutură acea batistă din nou, spre oameni. [Sora spune, "Îţi mulţumesc, Isuse. Ea are numai şase ani." – Ed.] Este o fetiţă mică. În regulă.

E-246 Crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este numele tău? [Sora spune, "Da, Doamne. Da, Dumnezeule." – Ed.] Dacă Dumnezeu... Aici, eu îţi voi arăta altceva. Aici vine un bărbat, care stă alături de tine, acela este soţul tău. ["Îţi mulţumesc, Isuse. Mulţumesc, Isuse."] El şade chiar aici în spate. Aşa este. ["Îţi mulţumesc, Isuse. Îţi mulţumesc, Isuse."] Şi el are nevoie de vindecare. El are reumatism. Aşa este. ["Îţi mulţumesc, Isuse."] Numele tău este Camper. ["Îţi mulţumesc, Isuse."] Aşa este. Şi tu eşti din Kentucky. Du-te înapoi jos în Kentucky, şi primeşte... Ia acea batistă şi pune-o pe copilă. [Sora strigă, "Oh!"] Crede cu toată inima ta, nu va avea nici o operaţie. Amin. Crezi cu toată inima ta? ["Oh!"]

E-247 Asta este aproape o enciclopedie a vieţii femeii. Îmi ţin mâinile, nu am văzut-o niciodată înainte, în viaţa mea. Exact.

E-248 Acum, vedeţi, ce a atins el? Ce a făcut el? S-a atins de acel Mare Preot. El s-a atins de Cel care poate fi atins de simţămintele infirmităţii noastre. Amin.

E-249 Acum, vindecarea este mărturia proprie a lui Dumnezeu, Slava Sa Proprie. În regulă.

E-250 Tu, eu cred că tu eşti o străină pentru mine. Nu cred că te cunosc. Dumnezeu te cunoaşte. Dacă Dumnezeu îmi va descoperii care este necazul tău, sau ce vrei; dacă este boală, familie, sau orice ar putea fi; vei crede tu cu toată inima ta, o vei face, doamnă? [Sora spune, "Oh, da." – Ed.] Acum, aici este o altă doamnă pe care nu o cunosc, şi ea nu mă cunoaşte. Suntem total străini unul cu altul. Aceasta este prima dată când ne întâlnim, în viaţă. Dar, dacă Duhul Sfânt poate veni, Prezenţa să vină aici acum şi să ne spună ceva despre această femeie!

E-251 Acum, să o vindec, eu nu aş putea face asta. Dumnezeu a făcut asta când El a murit la Calvar. Dacă ea este o păcătoasă, eu nu o pot mântui. Pentru că, Isus a făcut asta la... Aceea este deja isprăvit. Dar El poate veni în Prezenţa Fiinţei Sale, ca să arate că El este încă viu, şi lucrările Sale sunt încă reale, pentru a le face reale pentru noi, dacă putem crede asta.

E-252 [Un frate strigă tare şi adunarea se bucură mult – Ed.]

E-253 "Dacă poţi să crezi, toate lucrurile sunt cu putinţă." Dacă puteţi doar crede acum. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu vă îndoiţi.
Acum, cineva se simte bine. Chiar, este în regulă.

E-254 Mă duceam jos prin statul Kentucky, zilele trecute, am auzit un om care venea de prin tufişuri, ţipând. Am spus, "Este acel om... Ce se întâmplă cu el?"
A spus, "Este doar beat şi se simte bine."

E-255 Aşa este acest om, dar el este beat de o băutură diferită. Doar beat şi se simte bine. Aşa este. "Deci nu vă îmbătaţi cu băuturi tari, ci fiţi beţi în Duhul," a spus Biblia.

E-256 Acum, această femeie de aici, fiind o străină, dacă Dumnezeu îi poate spune care este necazul ei, sau ceva despre ea, despre care ea ştie că eu nu ştiu, să fie ea martoră, ea va şti dacă este adevărat, sau nu. Este aşa, doamnă? Te-ar ajuta dacă Dumnezeu ar face asta? Acum, să te vindec, soră, dacă aş putea s-o fac, aş face-o, dar eu nu pot. Eu sunt doar un om.

E-257 Dar doamna este aici să se facă rugăciune pentru ea. Ea are o afecţiune de piatră la fiere. Asta-i adevărat. Şi ea are şi diabet. Pentru asta vrei să ţi se facă rugăciune, nu-i aşa, doamnă? Dacă este corect, ridică-ţi mâna, ca oamenii să poată vedea. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune cine eşti? Te-ar ajuta asta? Te-ar ajuta? Atunci, D-na Johnson, du-te înapoi şi ocupă-ţi locul, şi fi vindecată, dacă crezi asta, în Numele Domnului Isus.

E-258 Dacă nu poţi crede, eu nu ştiu ce este greşit. Este ceva greşit. Nu vedeţi? Lumina Fiului străluceşte. Este acelaşi lucru care l-a făcut Isus Cristos.

E-259 Îl cunosc pe acest om. Eu eram... Soacra lui se află aici. Şi-şi o cunosc pe soţia lui. Nu l-am văzut de mult, mult timp. Numele lui este James Morris. Dar eu nu ştiu pentru ce este el aici. Nu ştiu ce este în neregulă cu el. Nu l-am văzut pe Jim de atâta timp. Dar eu... El mă cunoştea când eram un băieţel. Dar, Jim, dacă Domnul îmi poate descoperi pentru ce eşti tu aici, o vei accepta, ca... tu crezi, atunci, că vei primi ceea ce ceri? [Fratele spune, "Amin." – Ed.] Tu eşti aici pentru un fiu. ["Amin."] Care are o afecţiune mintală. ["Amin."] Crezi că va fi vindecat? ["Amin."] Du-te şi crede, atunci. ["Amin."] Crede numai, cu toată inima ta. (Cred că trebuie să trec pe la tine, Frate Jim.)

E-260 O cunosc pe această doamnă. Ea este soţia unui prieten foarte drag de-al meu. Numele ei este Himmelheber. Te-am văzut într¬un magazin, aici, nu de mult. Nu am nici o idee ce este în neregulă cu tine. Eu te cunosc. Îl cunosc pe soţul tău. Eu şi cu soţul tău am crescut împreună, de băieţi. Şi el a studiat, eu cred, un chiropractician, să fie un chiropractician. Aşa este. Şi eu... doar să ştiu ce este în neregulă cu tine. Dar dacă Domnul îmi va descoperii...

E-261 Acum, D-nă Himmelheber, de dragul lui-lui-lui-lui Gilbert, şi sora lui cu care obişnuiam să merg, dacă de-de dragul lor, dacă te-aş fi putut vindeca, aş fi făcut-o, dar eu nu pot. Dar El o va face, dacă vei crede acum. Şi dacă El îţi va face de cunoscut că-că... Desigur, eu îţi ştiu numele. Şi te cunosc de mult timp, dar nu ştiu ce este în neregulă cu tine. Dacă Dumnezeu îmi va spune ce este în neregulă cu tine, Îl vei crede tu, pentru vindecarea ta? [Sora spune, "Eu cred." – Ed.] Artrita este necazul tău. ["Da."] Te văd înţepenită, încercând să ieşi dintr-un pat, dimineaţa. Aceea este exact aşa. În regulă. Du¬te înapoi acasă şi primeşte-ţi vindecarea, D-nă Himmelheber. Domnul Dumnezeu te face bine. Crede cu toată inima ta.

E-262 Domnul să te binecuvânteze. Credeţi cu toată inima voastră? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Aveţi credinţă în Dumnezeu. În regulă.

E-263 Aici este o doamnă. Priveşte aici, soră. Nu, eu nu o cunosc pe femeie. Presupun că nu ne cunoaştem unul pe altul. Dar Dumnezeu ne cunoaşte, este asta corect? Noi ne-am născut, ani aparte, dar aceasta este prima dată când ne întâlnim, din câte ştiu eu, sau din câte şti tu. Aceasta este prima noastră dată. O puteţi vedea consimţind din cap. Aşa este. Aceasta este prima dată când am văzut-o pe femeie vreodată, în viaţa mea. Dar¬dar Dumnezeu ne cunoaşte pe amândoi. El ne cunoştea de când eram copii. El ne cunoştea. El ne cunoştea înainte ca lumea să fi fost formată vreodată. El ştia că noi vom sta chiar aici, în seara aceasta.

E-264 El ştia că acest incident va avea loc, înainte să fi existat chiar un-un atom sau o moleculă. El-El ştia asta, El, pentru că El era. El este infinit. El ştia totul înainte ca lumea să fi fost vreodată formată. El ştia tot ce s-ar fi întâmplat vreodată. El a cunoscut fiecare musculiţă, de fiecare dată când a clipit din ochi. El ştie tot, pentru că El este infinit. Vedeţi? Şi nu puteţi limita infinitul la nimic. El doar... El este... Aceasta este doar desăvârşirea desăvârşirii, în care a locuit. El doar a ajuns. Asta e tot. Vedeţi?

E-265 Acum, dacă El îmi poate spune care este necazul tău, atunci vei crede cu toată inima ta? [Sora spune, "Doamne!" – Ed.] O vei face, toată inima ta? ["Da."] În regulă.

E-266 Tu suferi cu o problemă de inimă pentru care vrei rugăciune. Inimă. Aşa este.

E-267 Acum, încă ceva pe inima ta, totuşi. Vezi, am prins aceea. Vezi? Tu te-ai gândit, "Mă va trimite el înapoi înainte să spună acest lucru?" Nu. Eu îţi voi spune. Tu eşti aici pentru un băiat, fiul tău. Aşa este. Şi acel fiu nu este aici. [Sora spune, "Nu." – Ed.] Acel fiu este în Ohio. ["Da."] El este într-un spital de TBC. ["Da."] Cu TBC. ["Da."] Şi el nu este mântuit. Şi tu te rogi pentru sufletul lui, şi pentru însănătoşirea lui. AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

E-268 Eu vă provoc să verificaţi asta, şi să vedeţi dacă este adevărat, sau nu. Este adevărat. Nu-i aşa, doamnă? [Sora spune, "Da, domnule. Amin." – Ed.] Este adevărul. ["Da."] În regulă. Eu nu pot vindeca. Vei crede tu? ["Da, domnule."] Atunci du-te şi primeşte. Întocmai după cum ai crezut, este chiar exact ceea ce vei primi. Du-te, în Numele Domnului. Amin.

E-269 Credeţi cu toată inima voastră? [Adunarea spune, "Amin."] Vedeţi? El, cel... Ei bine, Lumina străluceşte. Noi ştim unde suntem acum. Noi suntem în Prezenţa Domnului Isus.
Voi spuneţi, "El vă citeşte minţile."

E-270 În regulă. Eu nici măcar nu mă voi uita la această doamnă. Pune-ţi mâna peste a mea, doamnă. Dacă Domnul îmi va spune în această parte, privind în această parte, ce este în neregulă cu tine, o vei crede tu? [Sora spune, "Da." – Ed.] Şi crezi că vei fi vindecată? ["Da."] Este în spatele tău. Aşa este. Dacă este aşa, ridică-ţi mâna de pe a mea. ["Amin."] Du-te, fi vindecată. Isus Cristos te face bine. Vezi? În regulă.

E-271 El este-El este chiar Domnul Isus, acelaşi ieri, azi, şi în veci. În regulă.

E-272 Acest om care vine, vrei să fi tămăduit de artrită? Crezi că Dumnezeu te va vindeca? [Fratele spune, "Da." – Ed.] Întoarce¬te înapoi şi fi însănătoşit. Asta-i chiar cât este de simplu. Doar să crezi. Mergi înapoi la locul tău şi spune, "Eu cred cu toată inima mea, cu toată mintea mea." Te vei face bine. Doar crede cu toată inima ta. Nu te îndoi. În regulă, domnule.

E-273 Această femeie aici, desigur, voi vedeţi că ea tremură. Ea are paralizie. Poate este altceva în neregulă. Să vedem. Da, domnule. Ea are diabet zaharat. Crezi că Dumnezeu te va vindeca de acel diabet zaharat, mamă?

E-274 Doamne Dumnezeule, noi condamnăm acest lucru rău, în Numele lui Isus Cristos. Fie ca ea să fie vindecată. Amin.
Întoarce-te la locul tău şi fi bine, soră.

E-275 Credeţi cu toată inima voastră? [Adunarea răspunde, "Amin." – Ed.]

E-276 Dar voi, care şedeţi acolo? Voi credeţi? Credeţi că eu sunt profetul lui Dumnezeu? [Adunarea se bucură tare şi spune, "Amin." – Ed.] Acolo-i... Dacă puteţi crede.

E-277 Voi care nu aveţi un cartonaş de rugăciune, voi care-care sunteţi bolnavi şi în nevoie, aveţi credinţă în Dumnezeu. Voi o puteţi crede. În regulă.

E-278 Tu ai adus acel băiat pentru vindecare. Este la spatele lui. Aşa este. El este infirm. Crezi că îl poţi duce înapoi la Arkansas, şi el se face bine, şi va fi în regulă? Tu vrei să renunţi la acele ţigări, şi să spui, "Voi renunţa," şi să fi... şi-şi să îl slujeşti pe Domnul şi să faci ce este bine? O vei face? În regulă. În regulă.
Atunci du-te, pune-ţi mâna pe copil acum, în timp ce stai acolo. Fie ca Domnul Dumnezeu din Cer să vindece copilul. Şi fă-o...
Eu vă provoc să credeţi.

E-279 Acolo este o doamnă aşezată aici, privind cu ochii în jos, priveşte, priveşte spre mine. Ai probleme cu piciorul tău. Aşa este. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune cine eşti? Mă vei crede? D-na Worley. În regulă, domnule, exact aşa. Nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Acela-i soţul tău care şade în spatele tău acolo. El este un predicator. Nu l-am văzut în viaţa mea, dar acela-i adevărul.

E-28

E-281 Dar ochii tăi? Crezi că Dumnezeu te va face bine, acolo în spate, aşezat acolo privind spre mine? În regulă. Dacă crezi cu toată inima ta. Doar aveţi credinţă în Dumnezeu, este tot ce trebuie să faceţi.

E-282 Oh, doamne! Se întâmplă pretutindeni, acum, dacă puteţi doar să credeţi. Devine doar atât de mult aici acum, fiecare încearcă să creadă. Acum credeţi că El este Fiul lui Dumnezeu? Credeţi că El este acelaşi ieri, azi, şi în veci?

E-283 Acum, există o persoană aici care nu Îl cunoaşte ca Mântuitor personal, şi vrei să fi mântuit? Ai vrea să faci asta? Nu ai primit niciodată Duhul Sfânt, şi ai vrea să vi şi să fi în Cristos, aşa ca să poţi fi un credincios? Ridică-ţi mâna, dacă spui, "Mi-ar place..." Dumnezeu să te binecuvânteze. Vino aici sus la altar, chiar acum.

E-284 Dă-ne un acord mic la acel pian acolo, doar un minut, înainte să încheiem.

E-285 Eu vă invit, veniţi aici, la altar aici. Veniţi chiar aici şi îngenunchiaţi. Asta este, tinere. Ridicaţi-vă sus. Vino aici, fetiţă. Tu care... Priviţi la acest băieţel. Ar trebui să le fie ruşine la unii. Vreţi să mergeţi dincolo, în faţă? Vreţi să veniţi aproape de El? Veniţi drept înainte acum. Veniţi drept înainte sus. Amin. Veniţi drept sus acum în Prezenţa Duhului Sfânt. Aşa este, frate. Veniţi, acum. Nu vreţi să veniţi aici şi să îngenunchiaţi, înainte ca serviciul de vindecare să continue. Veniţi chiar aici sus acum şi vindecaţi-vă în suflet, apoi urmăriţi ce are loc. Veniţi în Cristos.

E-286 El este Calea, Adevărul, Lumina. Nici un om nu vine, în afara Lui. Spune, Metodist, Baptist, Prezbiterian, Luteran, oricine eşti, care nu ai primit Duhul Sfânt, acum este timpul să o faci. Veniţi sus acum, şi veniţi în Cristos. Vă veţi îndoi de Acesta. Nu veţi şti cum să vă prindeţi de Acesta. Nu Îl veţi înţelege, decât dacă primiţi Duhul Sfânt. Veniţi acum.

E-287 Dacă eu am spus Adevărul, Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu a vorbit prin mine. Eu am spus Adevărul. El este singura Cale. El este singura Temelie. El este singura mântuire. "Nu există mântuire în nici un alt nume dat sub Cer, decât în Numele Lui Isus Cristos." Nu vreţi să veniţi, să Îl primiţi acum?

E-288 Câţi decăzuţi sunt acolo în spate, v-ar place să veniţi aici, să îngenunchiaţi acum? Tu care eşti decăzut şi te-ai îndepărtat de Dumnezeu, ai vrea să vi chiar acum? Vino sus. Acesta este ceasul.

E-289 Acum priviţi. Dacă refuzaţi asta, eu nu ştiu dacă există, oricare dintre voi, vreo nădejde pentru voi, sau nu. Acum, eu nu spun pentru că stau aici. Ci eu vă spun, prieteni, ce poate face Dumnezeu mai mult? Acesta este timpul. Acesta este ceasul în care Dumnezeu le vorbeşte oamenilor.

E-290 Aşa este, soră. Aşa este, surorilor. Veniţi drept înainte. Acesta este ceasul. Acesta este timpul vostru. Nu veţi fi niciodată mai aproape de El, până muriţi şi mergeţi în Prezenţa Lui. El este chiar aici, dovedindu-Se viu. Nu veţi veni?
O Miel al lui Dumnezeu, eu vin! Eu vin!
Doar aşa cum sunt, fără o scuză,
Dar pentru că Sângele Tău a fost vărsat pentru mine,
Şi aşa cum vin, eu voi crede,
O Miel al lui Dumnezeu, eu vin! Eu vin!
Doar aşa cum sunt, şi fără să aştept
Să-mi scapi sufletul de o...

E-291 Ei au o pată întunecată, este necredinţă. Veniţi. Asta este. [Adunarea se roagă tare – Ed.]
Tu, al Cărui Sânge poate curăţa fiecare pată,
O Miel al lui Dumnezeu, eu vin! Eu...

E-292 Cum L-aţi putea refuza, după ce El a venit prin Cuvinte, a venit în Persoană, v-a făcut de cunoscut că El este aici, vorbindu-vă, vă vorbeşte acum? Acel Glas mic vă vorbeşte. Acela-i Dumnezeu. El vrea ca voi să veniţi. Noi nu mai avem mult timp să fim pe aici, prieteni. Noi plecăm de aici. Nu vreţi să veniţi şi să îngenunchiaţi cu acest grup de oameni? Spuneţi, "Dumnezeule, fi îndurător cu mine. Eu acum vreau să îl accept pe Cristos. Vreau să mă nasc din nou. Vreau să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Vreau ceva care este real. Vreau să fiu real."

E-293 Veniţi, chiar acum, în jurul altarului, în timp ce cântăm această strofă care urmează. Vreţi să veniţi acum în timp ce venim? [Adunarea continuă să se roage tare – Ed.]

E-294 Acum, câţiva dintre voi Creştini buni veniţi aici, în jur cu ei. Câţiva dintre voi bolnavi veniţi, îngenunchiaţi jos, şi voi. Câţiva dintre voi care sunteţi Creştini, veniţi şi îngenunchiaţi cu aceştia, în timp ce ne rugăm.
... primim,
Vei întâmpina, ierta păcatele, alina;
Pentru că...
Vino cu ei, păcătosule. Vino cu ei, tu.
... vin la Tine,
O Miel al lui Dumnezeu, eu vin!
Veniţi chiar jos aici... ? ...
Doar aşa cum sunt, şi nu aştept
Să-mi scapi sufletul de o pată întunecată,
La Tine, al Cărui Sânge poate curăţa fiecare pată,
O Miel al lui Dumnezeu...

E-295 Veţi pierde o binecuvântare dacă nu veniţi. [Adunarea continuă să se roage tare – Ed.]
Doar aşa cum sunt, Tu vei primi,
Vei întâmpina, ierta, curăţa, alina;
La Tine al Cărui Sânge poate curăţa fiecare pată,
O Miel al lui Dumnezeu, eu vin! Eu vin!

E-296 În regulă. Întreaga biserică acum să vă aplecaţi capetele. Toţi, în rugăciune, rugaţi-vă pentru aceşti oameni din jurul altarului, toţi şi fiecare în parte.

E-297 Toţi de aici de la altar, acum, aţi venit pe baza Sângelui vărsat. Aţi venit aici să primiţi Duhul Sfânt. Aţi venit să fiţi iertaţi de păcatele voastre; Dumnezeu, Care este drept şi voitor.

E-298 Acolo va fi apa care aşteaptă. Puteţi veni la bazin, mâine, să fiţi botezaţi, jos la biserică, dacă păstorul vrea să vă aducă acolo.

E-299 "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi veţi primi darul Duhului Sfânt."

E-300 "Pe când rostea Petru Cuvintele acestea, Duhul Sfânt s¬a pogorât peste cei care L-au auzit, căci îi auzeau vorbind în limbi."

E-301 Dumnezeul Cerului, Care a fost cu apostolii, Care este Dumnezeu pentru totdeauna, El este aici în seara aceasta.
[Adunarea continuă să se roage tare – Ed.]

E-302 Acum să se închine toţi în rugăciune. Toţi doar înălţaţi-vă glasul şi rugaţi-vă, în timp ce păstorul ne conduce.
Frate Ruddell. În regulă.

Up