Cinci Identificări Definite Ale Bisericii Adevărate A Dumnezeului Cel Viu

Five Definite Identifications Of The True Church Of The Living God
Data: 60-0911E | Durată: 1 oră 57 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville, Domnul să te binecuvânteze. Cu siguranţă este un privilegiu să fiu aici în această seară.
Sunt atât de fericit că Dumnezeu ne-a permis să facem lucrul acesta. Sunt un pic intimidat de camerele de filmat. Îmi place... Du-te, ia-le. Este în regulă. Eu doar le urmăresc. Sunt conştient de ele. Şi aceea este în regulă. Este în regulă. Acum, este cam cald. Noi am avut două Mesaje zguduitoare din partea Domnului. Şi acum mă gândeam, în seara aceasta, văzând că...

E-2 Mulţi din prietenii mei sunt aici care trebuie să conducă cale lungă, unii dintre ei de departe jos din Kentucky. Îl văd pe Fratele Welch Evans şi familia lui aici din Tifton, Georgia. Am întâlnit aici afară oameni din California. Sunt câţiva aici din Germania şi diferite locuri, vin aici la acest loc mic, pentru a¬i sluji Domnului. Şi o văd pe Sora Nellie Cox. Cred că soacra ei şi ei sunt aici. Care, se vor duce înapoi poate multe mile în seara aceasta în Kentucky, Georgia, jos în Tennessee, sus în Ohio, prietenii mei de aici. Un prieten aici, Fratele Ted Dudley, tot drumul de la Phoenix, Arizona. Sunt mulţi dintre ei aici, alţii, dacă aş putea doar să le spun numele, au venit aici ca să ne viziteze astăzi. La nouăzeci la sută dintre ei nici măcar nu am apucat să le ating mâinile. Îi văd pe prietenii mei din Chicago, şi chiar de peste tot. Câte persoane sunt aici din afara oraşului, ridicaţi-vă mâinile. Nouăzeci la sută din audienţă, acum, este alcătuită din diverşi prieteni din biserici diferite de prin toată ţara.

E-3 Şi am predicat un timp lung azi dimineaţă, m-am rugat pentru bolnavi până la unu şi treizeci, astfel am răguşit puţin. Şi trebuie să predic puţină vreme cumva să intru, cum se spune, în a doua viteză, mai înainte.

E-4 Iată-l pe Fratele Lee Vayle, numai ce am dat mâna cu el, unul dintre asociaţii mei; biserica Baptistă, Ohio.

E-5 Tu eşti, Ben? [Fratele Ben Bryant spune, "Amin." – Ed.] Nu te-am auzit să spui "amin" încă, sau te-aş fi recunoscut. Îl cunoaşteţi toţi pe Fratele Ben. Şi eu ştiu că el locuieşte în afara oraşului, aşa că nu ştiu chiar... De unde eşti acum, Frate Ben? ["Ei bine, suntem sus la Nord Borden, Indiana, frate."] Borden, Indiana.

E-6 Suntem atât de bucuroşi să-i avem pe toţi aici. Şi acum nu vă voi ţine foarte mult, din pricina la aşa de multe mile care trebuie să parcurgeţi. Doresc să vă fi putut duce pe fiecare dintre voi acasă cu mine în seara aceasta. Chiar vorbesc serios. Trebuie să plec în jur de trei, între ora trei şi patru de dimineaţă, şi eu-eu doresc să vă fi putut lua cu mine. Îl văd aici pe prietenul meu din Arkansas, soţia lui. Nu eşti tu bărbatul care noi am fost... căruia i-a vorbit Domnul şi i-a spus aceste lucruri aici seara trecută? M¬am gândit că tu eşti. Doar aşa cum privesc în jur, vezi prieteni noi şi vechi. Astfel, Dumnezeu ştie intenţiile inimii mele, că mi¬ar place să ajung să vă văd, şi să vă iau acasă cu mine şi să avem o vorbă bună. Dar într-o zi vom face asta, Unde nu vom fi nevoiţi să spunem, "Trebuie să ne grăbim. Trebuie să-mi iau copiii. Cineva este bolnav." Toate astea vor fi sfârşite atunci, în acea Zi măreaţă. Sper că ne vom mai întâlni de multe alte ori.

E-7 Acum, este intenţia mea, în timp ce aştept după Domnul acum, ca să îmi aflu direcţia. Acum, Marţi, voi avea nevoie de rugăciune mai mult de cât am avut nevoie vreodată în toată viaţa mea. Am să vă întreb dacă vă veţi ruga pentru mine. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Eu-eu voi avea nevoie de rugăciunile voastre. Asiguraţi-vă că vă rugaţi pentru mine. Felul cum se schimbă vântul, Marţi, poate însemna un lucru mare pentru mine, şi pentru Biserică şi pentru cauza lui Cristos. Astfel asiguraţi-vă că vă rugaţi pentru mine.

E-8 Acum, deci, până aflu exact în ce direcţie să o iau şi ce să fac, aştept după Domnul. În tot acel timp, voi fi aici pe la tabernacol, înăuntru şi afară, predicând, rugându-mă pentru bolnavi, să fac tot ce pot face. Noi vrem, într-o zi, dacă guvernul nu ne opreşte, vrem să construim o biserică aici, o biserică frumoasă unde să putem avea capacitate de locuri, un etaj principal, şi balcon, şi aşa mai departe, astfel va fi o biserică cu adevărat frumoasă, cu aer condiţionat, astfel încât oamenii să poată sta în confort, să asculte la servicii, dacă ne permit să facem asta. Aşa sperăm. Acum, rugaţi-vă pentru noi.

E-9 Şi acum, în seara aceasta, vom aborda subiectul care v-am promis, azi dimineaţă, cu voia Domnului, despre care să vorbim, în seara aceasta. Şi va fi, mai mult sau mai puţin, învăţătură, din cauza vocii. Vreau să vorbesc, în seara aceasta, despre: Cinci Identificări Definite Ale Bisericii Adevărate A Dumnezeului Cel Viu. Cinci adeveriri definite ale Bisericii adevărate, sau identificări, mai degrabă, ale Bisericii adevărate!

E-10 Acum, înainte să ne apropiem de acest mare şi puternic subiect, voi cere un cuvânt de rugăciune. Îi voi cere păstorului nostru, Fratele Neville, dacă vaA veni sus şi să ofere rugăciune peste Cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce deschidem, cu toţii, la Sfântul Matei, al 16-lea capitol, versetul 18-lea, cu care să începem, Sfântul Matei 16:18, în timp ce Fratele Neville îşi face drum pentru rugăciunea de mângâiere.
[Fratele Orman Neville se roagă următoarea rugăciune – Ed.] ["Tatăl nostru Ceresc, suntem recunoscători în seara aceasta pentru acest, un alt privilegiu şi oportunitate care ne sunt acordate, prin marea Ta, milă veşnică. Suntem recunoscători în seara aceasta pentru atragerea şi tragerea, şi conducerea Duhului Sfânt. Noi apreciem, Dumnezeul nostru, căci Tu eşti acel Dumnezeu care a venit jos ca să fi în noi şi cu noi, până la sfârşitul acestei lumi."] Da.
["Tată, marile probleme şi încercări de mâine vor părea nimic atât timp cât vom reuşi să ne ţinem de mâna Ta şi să păşim cu Tine."] Cu adevărat, Doamne. ["Ne rugăm, Doamne, ca Tu să ne dai o compasiune profundă, unul pentru altul, ştiind că în timp ce unul se află în profunzimea încercării, şi duritatea testării, că, şi noi, într-una din aceste zile, vom trece prin circumstanţe asemănătoare. Dumnezeule, dă-ne Duhul lui Isus în noi, până când vom simţi unul pentru altul, suficient, până când va exista unitate între noi, până când putem să Te slujim, împreună."] Da.
["Tată, noi Îţi mulţumim, în seara aceasta, pentru aceasta, un alt, privilegiu care ne este acordat, să putem fi în stare să şedem sub învăţătura slujitorului Tău pe care Tu l-ai rânduit, pe care l-ai ales Tu pentru această poziţie."] Îţi mulţumesc. ["Care Tu ai văzut potrivit să ne îngădui să avem privilegiul să fim cuprinşi, chiar sub beneficiile acestei slujiri. Binecuvântează-l pe el şi pe noi, toţi, cu... cu această slujbă care o are peste el."] Acordă aceasta. Da.
["Tată, ne rugăm ca precum aceste zile care se apropie în săptămâna care vine, când Te vom chema acum în acest mod de mijlocire, spunând în inimile noastre, că, 'Dumnezeule, de când Tu ne-ai spus că orice lucru îl spunem, va fi chiar cum îl rostim, dacă noi doar vom crede şi ne vom încrede şi supune Ţie.' Astfel, Doamne, aceste zile succesive care trebuie să fie testul peste fratele meu, şi fratele nostru, şi slujitorul Tău. O Dumnezeule, noi îl încredinţăm Ţie, în totalitate, în Numele Domnului Isus, şi ne rugăm ca Tu să îl înfăşori cu o protecţie şi binecuvântare Cerească cum nu a mai cunoscut înainte."] Acordă aceasta, Doamne. Fă, Doamne.
["Dumnezeul meu, ne rugăm ca Tu să înăbuşi orice putere intelectuală care va apărea, să încerce să descurajeze sau să încerce să abată."] Acordă aceasta, Doamne. ["Fie ca gura lui să se deschidă cu cuvinte de înţelepciune când este vreo ocazie de vorbire."] Da, Doamne. [",O Doamne, noi Îţi mulţumim, Dumnezeul nostru, căci Tu ai făcut o asigurare pentru toţi slujitorii Tăi, de-a lungul epocilor."] Da. ["Şi Duhul Sfânt a fost adecvat să furnizeze prezentarea orală care va rezista în prezenţa oamenilor învăţaţi şi inteligenţi."] Da, Doamne.
["Noi Îţi cerem, Tatăl nostru, să ne laşi să păşim smeriţi şi uşor, şi înaintea Ta, O Doamne Isuse. Fă ca noi să facem numai voia Ta şi să Îţi simţim Prezenţa. Fi cu noi acum. Şi, O Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să faci o laudă perfectă în interiorul nostru, până când aceasta va ieşi la iveală, nu forţat, dar lauda să vină de la noi, cu ungerea."] O Dumnezeule!
["Oh, Domnul meu, în seara aceasta, încheie această zi minunată în care Tu ai venit şi ai vindecat bolnavii, şi ai răscumpărat pe cel pierdut, şi ai fost cu noi, să sfinţeşti inima celor necuraţi."] Da! ... ? ... [,,Acum, Doamne, în seara aceasta preia controlul, în acest serviciu, şi binecuvântează gâtul fratelui nostru. Şi binecuvântează Cuvântul aşa cum Se revarsă. Fie ca noi să avem minţi şi inimi receptive. Şi, O Dumnezeule, acceptă acum laudele noastre pentru aceasta, în Numele lui Isus. Amin şi Amin."] Amin.

E-11 Are acela tot volumul necesar? Este totul în funcţie? Este totul în funcţie? [Cineva spune, "Totul este în funcţie." – Ed.] Acesta este microfonul, microfonul corect? ["Ambele."] Mă puteţi auzi bine? În spate de tot, mă puteţi auzi? ["Amin."] În regulă. Bine.

E-12 Doresc să citesc acum din Cartea lui Matei, al 16-lea capitol şi versetul 18-lea. Voi începe cu versetul al 17-lea.
Şi Isus a răspuns şi i-a zis, Ferice de tine, Simone fiul lui Iona: ... carnea şi sângele nu ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cer.
... Eu spun... ţie, Tu eşti Petru, şi pe această piatră Eu voi zidi biserica mea; şi porţile iadului nu o vor birui.

E-13 Fie ca Dumnezeu să adauge binecuvântările Sale la Cuvântul Lui. Cuvântul Biserică, în fiecare din aceste subiecte care le-am ales în seara aceasta, despre care să încerc să vă vorbesc, unul din ele este: Ce este Biserica? Cine a stabilit-O? Care este Mesajul Ei? Cum devenim noi un membru al Acesteia? Şi putem ajunge în Cer fără să fim un membru al Acesteia?
Acum, fiecare din acele texte ar putea dura ore întregi, cercetând înainte şi înapoi. Dar doresc să ating doar câteva puncte fundamentale, pentru a arăta ce este adevărata Biserică. Şi, acum, vreau să aveţi Bibliile voastre.

E-14 Acum, în primul rând, cuvântul Biserică, în sine, înseamnă, "cei Chemaţi-afară."
Acum, Israel nu a fost biserica lui Dumnezeu atâta timp cât ei erau în Egipt. Ei au fost poporul lui Dumnezeu. Şi atunci când Dumnezeu i-a chemat afară din Egipt, ei au devenit biserica lui Dumnezeu, pentru că ei erau "cei chemaţi-afară."
Acum, asta încă rămâne la fel astăzi. Cuvântul Biserică înseamnă "Cei chemaţi-afară," acei care au fost chemaţi afară, separaţi, făcuţi diferiţi.

E-15 Acum, în Vechiul Testament, Biserica cunoscută era numită, "Împărăţia lui Dumnezeu," Împărăţia lui Dumnezeu. Acum, eu iau aceasta din cronologia Bibliei. Vechiul Testament, Biserica era numită "Împărăţia lui Dumnezeu." Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un Împărat, şi Biserica este Domeniul Lui. "Împărăţia lui Dumnezeu," Vechiul Testament.

E-16 În Noul Testament, Ea este numită, "Imperiul Mesianic." Oh, îmi place asta, Mesianic. În altă ordine de idei, "Imperiul lui Mesia," unde Mesia stăpâneşte şi domneşte. Nici o barieră denominaţională sau nimic, Mesia stăpâneşte în Imperiul Său. Nu este aceea o gândire minunată? Imperiu Mesianic. Astfel, Biserica nu este o organizaţie, Biserica nu este o adunare de oameni. Biserica este poporul lui Dumnezeu care a fost chemat afară din lume, pentru a sluji într-o altă Împărăţie.

E-17 Aceasta ar merita să fie citat. Acum câteva luni, eu şi cu soţia mergeam la centrul comercial. Şi noi am găsit un lucru ciudat, acolo era o femeie pe stradă, care era îmbrăcată cu o fustă. Cu greu, nu o să credeţi, dar noi de fapt am găsit una. Şi soţia mi-a spus, "Ei bine, ia te uită."

E-18 Am spus, "Ea trebuie că este o Creştină. Ea este aşa de mult diferită." Este o ruşine.

E-19 Atunci a apărut întrebarea, "De ce este, Bill, că noi, ca şi Creştine, şi această Credinţă în care credem, de ce este că noi le constrângem pe femeile noastre să poarte rochii, să se comporte în acel fel? Nu o fac ceilalţi din celelalte biserici? Ele poartă acele haine în acel fel, hainele imorale, şi de ce este aşa? Nu ai putea spune că ele sunt imorale."

E-20 Am spus, "Asta-i adevărat. Nu pot judeca pe nimeni. Dar, a le vedea, 'După roadele lor sunt cunoscute.' Ele poate nu comit de fapt crima, dar peste ele este un duh care le conduce la imoralitate."

E-21 Acum, Isus a spus, "Orişicine se uită la o femeie ca s¬o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui." Acum, când acel păcătos trebuie să răspundă că a comis adulter, cine va fi vinovatul? Femeia care s-a expus. Poţi fi la fel de pură ca un crin, atât cât priveşte virtutea. Dar dacă te-ai prezentat în faţa oamenilor, într-un fel imoral, chiar dacă eşti inocentă faţă de fapt, tu ai cauzat ca un bărbat să se gândească rău despre tine, când este vina ta. Isus a spus că vei fi vinovată de "comitere de adulter." Şi, "O adulteră nu va intra niciodată în Cer."

E-22 Dar, aşa cum călătoresc în jurul lumii, eu aflu că fiecare naţiune are propriul spirit. Şi toate naţiunile sunt controlate de diavolul. Toate guvernele sunt stăpânite de diavolul. Biblia a spus aşa. Se ceartă, se războiesc, şi o vor face până când vine Isus, şi atunci El va stabili o Impărăţie unde nu va fi război. Dar Satan a spus că toate împărăţiile lumii erau ale lui, şi el va face cu ele orice vrea el, chiar în faţa lui Isus Cristos. Şi ele sunt toate instrumentele lui Satan, împărăţiile lui Satan. Satan i-a spus lui Isus, "Ţi le voi da Ţie dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie."

E-23 Isus ştia că El va fi moştenitor la ele, în Mileniu, astfel El a spus, "Pleacă de aici, Satano." El ştia că Dumnezeu îi va da Lui toate împărăţiile, şi vor fi ale Lui, şi ele vor fi toate o singură Împărăţie.

E-24 Când te duci în Germania, găseşti un spirit German. Te duci în Anglia, afli un spirit Englez. Te duci în Suedia, afli un spirit Suedez. Te duci în Franţa, afli un spirit Francez. Vi în America, afli spirit American.
25 M-am oprit la San Angelo, la Roma, cu ceva timp în urmă, şi vroiam să văd catacomba. Şi spre surprinderea mea, şi ca o mustrare, ca American, stând în faţa porţii catacombei pe unde se intră, spunea, "Către femeile Americane: vă rugăm să vă îmbrăcaţi şi să onoraţi morţii înainte să intraţi aici." Când o naţiune se scufundă atât de jos, este groaznic, când ajungem la acel punct. Astfel vedeţi, pentru că...
Am întrebat o femeie odată, "Eşti o Creştină?"

E-26 Ea a spus, "Sunt o Americancă. Sigur, că sunt." Asta nu are nimic de-a face.

E-27 Fratele Bosworth a întrebat una, într-o seară, a spus, "Eşti o Creştină, soră?"

E-28 A spus, "Îţi voi da să înţelegi, că aprind o lumânare în fiecare seară." De parcă aceea ar avea ceva de-a face cu Creştinătatea, să aprinzi o lumânare. Creştinătatea nu consistă în astfel de lucruri ca acela. Şi Biserica lui Dumnezeu nu consistă în astfel de născocire ca aceea.

E-29 Acum, ce le determină pe femei... Noi nu le constrângem niciodată pe acele femei să facă aceea. Nu-i constrângem niciodată pe bărbaţii noştri să nu bea, să nu înjure. Noi doar predicăm Evanghelia, şi stabilim modelul Bibliei. Mulţi bărbaţi care vin la credinţele Penticostale şi credinţele sfinţeniei, intră şi pretind că sunt, pe când ei nu sunt, în inima lor. Multe femei fac acelaşi lucru. Noi nu le spunem că trebuie să facă aceasta. Noi doar le dăm modelul. Le spunem ce spune Biblia, şi dacă ei sunt născuţi dintr-un Duh Ceresc, atunci duhul lor nu mai este Americanizat, nu mai este Germanizat. Este Ceresc-izat, unde, este Împărăţia lui Dumnezeu. Pentru că, noi suntem într-o altă Împărăţie, o Împărăţie a lui Dumnezeu, unde decenţa, sfinţenia, şi puterea există.

E-30 Noi avem acces la Împăratul nostru. Noi avem un interviu cu El oricând vrem să Îl chemăm. Nu avem alţi mijlocitori, nici un alt mijlocitor între noi şi Împărat, decât acel unic Om, Cristos Isus. Astfel noi locuim într-o Împărăţie. Şi Aceasta se numeşte, în cronologia Bibliei, "Mesianica, Împărăţia Mesianică." Cu alte cuvinte, unde Mesia stăpâneşte în fiecare viaţă din Domeniul Său, stăpânind vieţile poporului Său, un popor chemat afară din fiecare pătură socială, adunându-i împreună într-un grup, şi Îl numeşte, "Biserica Sa," sau, "Ai Săi Cei chemaţi-afară." Nu este acela un lucru frumos? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-31 Acum, Israel a fost poporul lui Dumnezeu până când (aflăm în Fapte 7:38, dacă vă notaţi asta) că atunci au fost numiţi biserica lui Dumnezeu, pentru că ei au fost chemaţi de Dumnezeu, afară din Egipt, afară din lume, afară departe din alte biserici, afară departe din alte religii, să umble numai cu Dumnezeu.

E-32 Şi, acum, Biserica lui Dumnezeu astăzi este acelaşi lucru, chemată afară din toate lucrurile lumii, chemată afară din orice cult religios, chemată afară din orice denominaţiune religioasă, chemată afară din orice organizaţie religioasă, ca să umble cu Dumnezeu. Nu să fie guvernată de vreun episcop, ci să fie guvernată de Cristos, în această Împărăţie Mesianică în care trăim. Cristos este Împăratul. Cristos este Acela.

E-33 Acum, Cristos este Capul acesteia. Cristos este Capul acestei Împărăţii Mesianice. Şi tu nu poţi organiza o Împărăţie al căreia Cristos este Capul. Nu poţi denomina o Împărăţie în care Cristos este Capul. Pentru că, Cristos este Împărat, şi nu poţi lua intelectele unui om şi să faci o organizaţie pe care Cristos să o guverneze. Astfel, orice companie, orice popor, orice grupuri de oameni, care încearcă să organizeze Împărăţia lui Dumnezeu, merge contrar Împăratului. Şi dacă ei merg contrar Împăratului, asta ar fi împotriva Împăratului. Astfel dacă este împotriva Împăratului, ar fi un anti-Crist. Asta e destul de dur. Dacă aş avea doar puţin mai multă voce, am face-o mai clar. Asta este un anti-Crist. Şi dacă veţi avea răbdare cu mine câteva minute, eu voi dovedi asta. Un spirit anti-Crist, încearcă să ia un-un popor şi să-i cheme de la organizaţie la organizaţie, organizându-i împreună, lucru care nu a fost niciodată voia lui Dumnezeu. Oamenii au făcut atâta caz întotdeauna împotriva mea pentru că am lovit atât de tare împotriva organizaţiilor. Nu sunt oamenii de acolo, spre care lovesc. Este acel spirit dominant care îi face pe oameni să creadă că, "Noi suntem poporul."

E-34 Poporul lui Dumnezeu este poporul Lui chemat-afară. Eu cred că ei sunt în fiecare denominaţiune. Ei ar putea fi Catolici. Ar putea fi Protestanţi. Ar putea fi Evrei. Ar putea fi orice fel de biserică. Dar adevărata Biserică este Trupul mistic al lui Isus Cristos.

E-35 Acum, voi nu puteţi organiza Trupul mistic al lui Cristos. Acum, fiecare persoană care vine la Cristos, iasă din lume, vine în Cristos, vine în Trupul Lui mistic. Şi tu eşti un membru al acelui Trup când eşti adus în această Biserică, chemat-afară şi eşti botezat în acest Trup mistic. Înţelegeţi asta? Nu Metodist, nu Baptist, nu Penticostal, nu Nazarinean, nu Pelerin al Sfinţeniei, nu Catolic; ci Trupul lui Isus Cristos. Vom relua asta puţin mai profund în alte întrebări, în câteva minute, aşa cum vom înainta în aspectele mai adânci ale acesteia. Dar, Trupul lui Cristos este Biserica.

E-36 Acum, El a asemănat-O în multe pilde, ca între un soţ şi o soţie. El numeşte Biserica, "Mireasa." Şi mireasa nu mai este, şi mirele nu mai este, două persoane; ei sunt una. "Ea este carne din carnea lui, şi os din osul lui." Şi atunci când un bărbat sau o femeie este chemat la Trupul mistic al lui Cristos, de către Duhul Sfânt, ei devin un membru deplin al acestui Trup când sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. Pentru că, Dumnezeu a luat Duhul din Cristos, I-a înviat trupul şi l-a aşezat pe Tronul Lui, şi a trimis înapoi Duhul Sfânt pentru a alcătui Trupul mistic al lui Cristos, care va fi unit la Cina Nunţii la Venirea Domnului. Voi nu O puteţi organiza. Este o taină.

E-37 Isus i-a spus lui Nicodim, "Vântul suflă încotro vrea. Nu poţi şti de unde vine sau încotro merge. Tot aşa este cu fiecare care este născut din Duhul." Nu O poţi înţelege. Acesta vine de undeva. Şi nu este Metodist. Nu este Baptist. Nu este Penticostal. Nu este nici o organizaţie. Este o Naştere, născut în Împărăţia lui Dumnezeu.

E-38 Acum, încercând a organiza Aceasta, atunci o aduce la anti¬Crist, pentru că orice care este împotriva Învăţăturii lui Cristos este anti-Crist.

E-39 Acum, unde a început această organizaţie atunci? Isus, când El a fost pe pământ, niciodată nu a organizat vreo biserică. El a vorbit despre o Biserică viitoare, dar El nu a organizat niciodată vreo biserică. Nu a existat niciodată o biserică organizată, timp de sute de ani după moartea ultimului apostol. Şi prima biserică organizată care a fost cândva pe pământ, a fost biserica Romano Catolică. Acum, îi am pe Părinţii Pre-Niceeni, Cartea Martirilor lui Fox, scrierile lui Josephus, Epocile Timpurii a lui Pemberman, şi mulţi dintre marii scriitori străvechi. Şi niciunde, niciunde nu este scris pe vreuna din paginile istoriei, unde să fi fost vreodată o biserică organizată până când a fost organizată biserica Romano Catolică. Şi a devenit o organizaţie, care a fost împotriva lui Dumnezeu.
Acum, dacă venea un astfel de lucru... Oh, aş vrea să pot să vă fac să înţelegeţi asta. Dacă venea un astfel de lucru, şi ar fi un aşa mare anti-Crist, nu ar trebui Dumnezeu să ştie dinainte, dacă El este Dumnezeul infinit? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Dacă El este infinit, nu ar şti El că aceste lucruri veneau? Şi dacă este un lucru atât de îngrozitor, nu ar avertiza El Biserica Sa mai dinainte? ["Amin."] Acum, sper că aveţi o înţelegere mai bună de ce lovesc, nu în oamenii din organizaţii, dar organizaţiile în dispoziţia lor. Nu poate fi nimic altceva decât anti-Crist, în fiecare dintre ele.

E-40 Acum voi spuneţi, "Aşteaptă un minut, credeam că tu nu predici nimic altceva decât Biblia."

E-41 Să lăsăm Biblia să o spună, atunci. Să deschidem acum şi să citim puţin. Deschideţi cu mine la Apocalipsa, al 17-lea capitol. Aceasta este descoperirea lui Isus Cristos, către Biserica Lui, Biserica chemată afară. Apocalipsa 17. Şi vom încerca să o facem chiar cât de repede putem. Dar acum urmăriţi în timp ce citim.
... a venit la mine unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire, şi a vorbit cu mine, zicând... Vino aici; şi eu îţi voi arăta ţie judecata curvei celei mari care şade pe multe ape:

E-42 Acum, asta este tot simbolizat, pentru că este o descoperire a lui Isus Cristos, sigilată. Aţi ştiut asta? Este un lucru ascuns, şi poate fi numai descoperit, nu de mintea intelectuală, ci descoperit de Duhul Sfânt prin darurile Duhului. "Către cel ce are înţelepciune să socotească numărul fiarei. Către cel care are înţelepciune, darul înţelepciunii, să facă aceasta şi să facă aceea." Şi Aceasta este descoperirea.

E-43 Acum, oricine ştie că atunci când o femeie este simbolizată în Biblie, aparţine unei biserici. Biserica lui Cristos este numită "Mireasa." Pavel a spus, "Eu vă logodesc cu Cristos ca o fecioară curată."

E-44 Acum aici vorbim despre o femeie grozavă care este o femeie de faimă rea. "Vino aici şi îţi voi arăta," a spus Îngerul lui Ioan, "judecata curvei celei mari care şade pe multe ape." Acum, "femeie care şade pe multe ape," sună foarte tainic, dar este tot aici. Biblia o explică.
Acum să deschidem acolo la al 15-lea capitol, aşa ca să putem... sau al 15-lea verset, adică, din acelaşi capitol, aşa ca să puteţi vedea ce înseamnă "ape."
Şi el mi-a zis, Apele pe care le-ai văzut, unde şade curva, sunt noroade, ... gloate, ... neamuri, şi limbi.

E-45 Astfel, apele pe care şedea femeia, sus deasupra, avea control asupra, "naţiuni, popoare, gloate, şi limbi." Ea controla toate acestea: o femeie, o femeie de faimă rea.
Acum, dacă o femeie este de faimă rea, dacă ştim o femeie care a fost numită aşa în natural, la o-o femeie, noi am şti că a fost necinstită faţă de soţul ei. Aşa ar fi ea numită. Deci ea s-ar preface că trăieşte cinstită faţă de un bărbat, şi trăind necinstită faţă de el. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Bine, atunci, aceasta este biserica care spune că Cristos este Soţul ei, şi doctrina ei este contrară Învăţăturii Lui. Ea este o curvă. Şi ea are controlul asupra noroadelor şi gloatelor şi naţiunilor. "Vino aici şi îţi voi arăta judecata ei." Acum avem tabloul.
... cu care împăraţii pământului au comis curvii, şi locuitorii pământului... s-au îmbătat de vinul curviei ei.

E-46 Ce este curvia? "Necurăţie; a fi necurat." Ea este o curvă. Ea are în ea necurăţie, şi toţi oamenii bogaţi ai lumii, împăraţii şi oamenii mari ai naţiunilor şi gloate, au comis curvii cu ea, au luat din răutatea ei. Vedeţi unde se ajunge, nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi?

E-47 Acum, eu nu sunt responsabil pentru a scrie Aceasta, dar sunt responsabil dacă nu Îl învăţ. Aha. Vorbim despre biserică acum. Acum, dacă veţi observa, aşa cum mergem puţin mai departe.
Astfel el m-a dus departe în duhul în pustie: şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, ...

E-48 Daţi-mi voie să iau aceste simboluri în timp ce continuăm. Acum, stacojiu este "roşu." Roşu, într-un fel, este o culoare bună. Roşu, într-un alt fel, este o culoare de faimă rea, lumină roşie, culoare de pericol. "De culoare stacojie... Ea era împodobită în culoare stacojie," roşu, prostituată.

E-49 "Şi şedea pe o fiară." O fiară, în Biblie, înseamnă "putere." Dacă observaţi, mulţi slujitori, îi văd că dau din cap aprobator, corect, pentru că ei sunt învăţători ai Bibliei. O fiară înseamnă o "putere." Noi vedem aceste fiare din-din Biblie, din Apocalipsa 13, şi din Daniel, venind afară din apă; fiare, puteri, venind din mijlocul popoarelor.

E-50 Dar aţi observat? În Apocalipsa 13, când Statele Unite s-a ridicat, este singura fiară în Biblie, care s-a ridicat, care nu a ieşit din ape. Biblia a spus că s-a ridicat din pământ, unde nu existau popoare. Aceea era această împărăţie nouă. Şi arăta ca un miel, dar după o vreme a vorbit ca balaurul. Este această ţară. Trebuie să se întâmple. Într-o zi vor face o greşeală şi vor alege insul greşit. Vor ridica un Iosif, sau... "un Faraon care nu îl cunoaşte pe Iosif." Au încercat înainte, şi o vor face din nou, dacă eşuează de data asta. În cele din urmă va veni. Biblia spune aşa. Acum, eu nu sunt un politician. Ambele părţi sunt corupte. Eu pun votul meu pe Isus Cristos. El este Singurul în care sunt interesat. Dar, eu vă spun, aţi face mai bine să vă ştergeţi ochelarii acum, dacă vă aştepaţi la vreo libertate pentru copiii voştri. Nu ştiu cât de aproape este. Rugaţi-vă. În regulă. Având... Priviţi.
Astfel el m-a dus în duhul în pustie: şi am văzut o femeie (biserică) şezând pe o fiară de culoare stacojie, fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.

E-51 "Şapte capete." În jos aici, Acesta a spus, "Cele şapte capete," care erau pe fiară, "sunt şapte coline pe care este aşezat oraşul." Acum ce oraş este construit pe şapte coline? [Adunarea spune, "Roma." – Ed.] Roma, exact, un oraş aşezat pe şapte coline; o biserică, o femeie, o prostituată care va controla lumea cu puterile ei. Păi, este la fel de clar ca a citi ziarul. Vedeţi? Desigur. Acum.
Şi femeia era îmbrăcată cu purpură şi culori stacojiu (femeia, biserica, bogată), şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, ...

E-52 Spuneţi-mi unde vreuna dintre ele a plătit vreodată impozit pe venit. Spuneţi-mi unde sunt ele impozitate pe ceva. Au prioritate, în tot ce vor să facă. Totuşi, Dumnezeu are copii acolo înăuntru. Cu siguranţă El are.

E-53 Exact la fel, râde ciob de oală spartă. De multe ori, Protestanţii spun, "Ei bine, Catolicii, au ucis aceasta, aceea, cealaltă." Cine l-a ucis pe Joseph Smith? Eu nu sunt de acord cu el. Dar el a avut tot atât drept la învăţătura lui cum am eu la a mea, aici în America. Şi biserica Metodistă l-a ucis pe Joseph Smith. Când ajungeţi în-în Salt Lake City, are un însemn mare enorm, "Voi Metodiştilor, staţi atenţi la greierii Mormoni." Corect. Biserica Metodistă l-a împuşcat pe Joseph Smith. Protestanţi! Astfel, să nu strigaţi despre Catolic. Urmăriţi, doar câteva minute, Biblia o va spune aşa, de asemenea.
... pietre scumpe... mărgăritare, având în mână un potir de aur plin de spurcăciuni ale necurăţiilor curviilor ei, doctrinele ei, ceea ce dădea ea, împăraţii pământului o beau.

E-54 Oricine ar putea crede asta, ar putea să creadă pastilele de vitamine ale Fratelui Jagger, că, "Poţi stropi cu apă pe o femeie care a fost căsătorită cu un bărbat timp de treizeci de ani, şi a avut o grămadă de copii, şi să o transformi într-o fecioară şi să o trimiţi într-un pat nupţial în acea seară cu soţul ei." Oricine care ar putea crede că acea apă sfântă va face aceea, poate crede orice. Aşa este.
Dar împăraţii pământului săvârşesc astfel de lucruri ca acela. Este aşa ca ei să poată trăi şi să aibă un sentiment de pace. Jos în inima voastră ştiţi că sunteţi stricaţi. Este nevoie de Sângele lui Isus Cristos să vă curăţească. Dar acum observaţi, ea a fost prima biserică organizată, Biblia vorbeşte despre ea aici.
Şi pe fruntea ei era scris un nume, 1AINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.

E-55 Acum urmăriţi. Noi toţi vom fi de acord. Şi chiar cărţile Romanilor, chiar cărţile Catolicilor, sunt de acord că aceea este biserica Romană. Cărţile lor proprii sunt de acord cu aceasta. Eu am ceea ce este chemat Fapte Ale Credinţei Noastre, numai aparţine numai unui preot. O Catolică a fost convertită la a mea... Care, fiul ei era un preot, şi ea mi-a dat cartea. Apoi el a convins-o să se întoarcă în biserică; ea a venit după aceasta, şi eu nu i-am dat-o. Am păstrat-o ca dovadă, am vrut să ştiu despre ce vorbesc. Când spun ceva, trebuie să o ştiu. Dumnezeu mă va ţine responsabil pentru aceasta.

E-56 Şi amintiţi-vă, ea a fost numită "TAINĂ, BABILON." Noi ştim că aceea-i biserica Catolică. Dar, observaţi, ea este, "MAMA CURVELOR." Ce este o curvă? Acelaşi lucru care este ea, curva. Acum, de unde au venit aceste organizaţii? lat¬o pe mama ei. Asta-i ce sunt ele, de la bun început. Atunci voi spuneţi, "Acela-i anti-Cristul." Este adevărat. Atunci dacă aceea este anti-Crist, atunci cum este cu organizaţiile noastre? Întocmai cum prostituată şi curvă, este acelaşi lucru, "săvârşind adulter, săvârşind curvii," acceptând lucruri false din pricina gândirii şi intelectului oamenilor. Cum a spus Biblia, "Învăţând ca Doctrină poruncile omeneşti." Asta-i ce este numită astăzi biserică, care este împotriva Impărăţiei lui Dumnezeu.

E-57 Ca în Vechiul Testament. Dumnezeu a vrut să fie Împărat peste Israel, înainte să devină o biserică, şi El era Împărat. Şi cu toate că ei aveau un profet, Samuel, un om bun, şi când el le-a spus asta, dacă vroiau un împărat. Dar ei vroiau să fie ca restul popoarelor. Ei vroiau să fie ca Filistenii.

E-58 Asta-i ce este problema cu oamenii Protestanţi. Ei doar nu vor să lase binele în pace. Ei doar... Când Duhul Sfânt a căzut peste ei acolo în urmă, cu patruzeci de ani în urmă, şi puterea a început să se reverse, şi au început să danseze şi să strige, şi să vorbească în limbi, ei nu au vrut s-o lase în pace. Au trebuit să o organizeze. Apoi a venit pe acolo unul, şi ei i-au numit Consiliul General. A venit un altul, cu puţină Lumină asupra Numelui, Isus Cristos, şi ei i-au numit, "Noile Dispute" şi i-au dat afară. Apoi şi-au făcut o organizaţie numită PA. al lui J.C., Adunările Penticostale a lui Isus Cristos. O mică neînţelegere a apărut între ei, dacă El vine pe un cal alb sau cum urmează El să vină, şi au organizat alta, numită PA. ale W., Adunările Penticostale ale Lumii. Oh, vai, vai! Apoi a urmat Biserica lui Dumnezeu. Apoi s¬au despărţit prin prorocie, şi s-au organizat din nou. De fiecare dată când o faceţi, voi ieşiţi din voia lui Dumnezeu. Un spirit anti-Crist!

E-59 Biserica lui Dumnezeu este liberă. Biserica lui Dumnezeu nu este limitată de nici o graniţă, pentru că, de la mare la mare este a lui Dumnezeu, fiecare fiinţă umană de pe pământ Îi aparţine. Fie că este în cea Catolică, Protestantă, sau în oricare este, Dumnezeu îi caută pe aceia cu o inimă cinstită. Şi noi suntem mântuiţi prin credinţă, crezându-l pe El. Aceea este Biserica. Acum, vedeţi, Biserica nu este o organizaţie.

E-60 Şi de câte ori vedeţi o organizaţie, amintiţi-vă doar, "anti¬Crist" este scris pe ea. Iat-o aici în Biblie. Asta-i la fel de clar cum ştiu să O citesc. Eu-eu am mulţi prieteni scumpi aşezaţi aici, care aparţin la organizaţie, eu nu spun că voi sunteţi anti¬Crist. Eu nu vă numesc pe voi astfel. Dar în spate la întregul lucru, şi se pare că diavolul a sucit-o în aşa fel încât voi trebuie să aveţi ceva de genul acela sau ei nici măcar nu vă vor lăsa să predicaţi.
Este acelaşi lucru ce au naţiunile. Nu poţi fi un om fără o naţiune. Tu trebuie să ai o naţiune pe undeva. Trebuie să fi sau American, German, sau ceva. Vedeţi, este totul sucit înjur.

E-61 Astfel, într-adevăr, un adevărat Creştin născut din nou este aproape un rătăcitor. În ochii lumii este un renegat. Dar în ochii lui Dumnezeu este valoros. Doresc să fim avut timp să mergem la Evrei 11, şi să vedem (cum) acei războinici ai credinţei. Cum Abraham a ieşit şi s-a definit un pelerin şi un străin, a spus că această lume este casa lui, dar el rătăcea în jur, căutând o Cetate a cărei ziditor şi făcător era Dumnezeu. "Şi dacă noi, fiind morţi în Cristos, ne asumăm Sămânţa lui Abraham, şi suntem moştenitori la El, prin făgăduinţă." Şi ce ne face asta pe noi? Pelerini şi rătăcitori.

E-62 Când a ieşit Israel din Egipt. Acolo era Moab, marea ţară organizată. Acolo era şi Esau, marea ţară organizată. Şi aici era Israel, un ne-denominaţional, venind înainte. Ele amândouă, fundamental, în Cuvânt. Amintiţi-vă, Balaam a oferit aceeaşi jertfă care a oferit-o Israel, şapte altare, cerinţa lui Dumnezeu. Şapte jertfe pure, şapte berbeci, vorbind despre venirea Unui Drept. Fundamental, ele ambele erau corecte, fundamental vorbind. Dar ceea ce i-a scăpat lui Ballam să vadă, lui i-a scăpat să vadă acel Supranatural printre Israel, acel grup inter¬denominaţional. Nici un loc unde să meargă, ei rătăceau, dar ei erau în drumul lor spre undeva.

E-63 Acela-i felul cum este Biserica viului Dumnezeu astăzi. Este neorganizată, atât cât priveşte lumea. Dar este legată împreună, nu de legături de organizaţie, ci prin puterea şi Duhul lui Isus Cristos, prin legăturile dragostei.

E-64 Face ca un Metodist şi un Baptist să se bată pe umăr unul pe altul şi să spună, "Fratele meu preţios," când ei văd că nu pot umbla împreună, dacă nu sunt de acord.
Oamenii spun, "Eşti un Creştin?"

E-65 "Sunt un Baptist." Asta nu răspunde la întrebare, deloc. "Sunt eu un Creştin? Eu sunt Penticostal." Asta nu răspunde la întrebare.

E-66 Dacă eşti un Creştin, eşti o făptură născută din nou. Te afli într-o-într-o Împărăţie mistică a lui Dumnezeu. Ochii tăi nu sunt la lucrurile acestei lumi, ci la lucrurile de sus. Şi asta-i când eşti în Biserică. Aceea este Biserica. Nu este o organizaţie. Nu poate fi niciodată o organizaţie. Luaţi-mă în evidenţă. Biserica viului Dumnezeu nu poate fi niciodată vreun grup anume. Nu poate fi o organizaţie. Trebuie să fie un Trup mistic, Duhul Sfânt. Puţin mai încolo, dacă avem timp, vom intra drept în asta.

E-67 Acum, acum vedeţi ce înseamnă Biserică? Biserică înseamnă un grup „chemat-afară," un popor chemat afară care este guvernat numai de Împăratul acestei Împărăţii Mesianice. Oh, nu este asta minunat? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Îmi place asta. Când am citit asta în... astăzi. Şi când a spus acolo, "Împărăţia, Imperiul Mesianic." Scriitorul a pus-o, "Imperiul Mesianic." Scriitorul a spus de asemenea, "Nu există un astfel de lucru ca Biserica viului Dumnezeu să fi fost vreodată organizată. O organizaţie este ceva ce a fost adaptat, adoptat înăuntru, care să-i ia locul."

E-68 Asta-i chiar exact felul cum au fost introduse toate aceste doctrine false, pentru a-i lua locul la cea adevărată. Acela¬i motivul că femeia avea în mâna ei un potir cu murdăria urâciunilor ei. Acum, vedeţi, eu nu spun... Penticostalii sunt la fel de vinovaţi cât sunt Catolicii, sau Pelerinii Sfinţeniei, sau Nazarinenii, sau Baptiştii, sau Metodiştii. Dar, în toate acele biserici denominaţionale, Dumnezeu are copii. Ei aparţin în această Împărăţie mistică. Singurul lucru după care aşteaptă ei este să vadă că ceva are loc, care să le atragă inimile înăuntru. Sunt atât de bucuros să ştiu, în seara aceasta, că ei vin din est şi vest, nord şi sud, trăgându-se afară, închinându-se, aşteptând după Venirea Domnului. Biblia a spus că ei vor face asta în zilele de pe urmă. Asta-i exact aşa. Şi a spus, "Vor alerga de la est la vest, nord şi sud, căutând după adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu; o foamete nu de pâine şi apă, ci de auzirea Cuvântului lui Dumnezeu."

E-69 Ei vă vor, "Vino înscrie-te la aceasta. Vino înscrie-te la aceasta." Nu există nimic la ce să vă înscrieţi. În Împărăţia lui Dumnezeu, nu există nici un lucru la care să vă înscrieţi. Este o experienţă a fi născut în Biserică, nu să vă înscrieţi în Aceasta. Acum, aş putea să iau puţin mai mult referitor la asta, într-un minut. Am încă câteva Scripturi notate acolo.

E-70 Dar acum să mergem la al doilea gând, astfel să putem încerca să îl parcurgem tot. Cine L-a fondat, ceea ce este, acest Trup mistic? Cine L-a început? Isus Cristos. Şi este... El este Capul acestui Trup mistic. El este Împăratul peste Acesta, lucrând voia Lui Proprie în Împărăţia Lui. Nu controlul unui episcop sau controlul unui consiliu bisericesc; ci un Împărat, care este Însuşi Mesia lucrând în Propriul Său Domeniu. Când a început? La Cincizecime. Nu organizaţia Penticostală; experienţa penticostală. Asta-i când a început cu tine. El a vorbit despre venirea Acesteia. El a spus ce va avea loc. El a spus că Aceasta va veni.

E-71 Acum, dacă vrem, putem deschide la Luca, al 24-lea capitol, al 49-lea verset, şi putem vedea aici, să începem să citim câteva Scripturi astfel aceşti oameni care urmăresc aceasta o pot nota. Luca 24:49, vom vedea ce a spus El.
Şi, iată, că Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui meu: dar să zăboviţi în cetatea Ierusalim, până când sunteţi îmbrăcaţi cu putere de sus.

E-72 Acum, El a făgăduit despre o Biserică viitoare, o Împărăţie viitoare. Acum deschideţi drept acolo la Fapte 1:8. Acum, amintiţi-vă, El a vorbit şi în Matei 16:18, despre, "Pe această piatră," El îşi va zidi Biserica Lui, "şi porţile iadului nu vor izbuti împotriva Ei." Vom ajunge la asta doar în câteva minute, aşa cum mergem în jos în celălalt subiect. Fapte 1:8.
Dar voi veţi primi putere, după... ce Duhul Sfânt se va pogorî peste voi: şi-mi veţi fi martori atât în Ierusalim, ... Iudea, ... Samaria, şi până la cele mai îndepărtate părţi ale lumii.

E-73 O împărăţie viitoare de martori: martori ai învierii Lui, martori ai puterii Lui, martori ai Lui, ca fiind viu. "Voi sunteţi martorii Mei," acum, Fapte 1:8.

E-74 Apoi aflăm asta şi în Efeseni, 1-ul capitol, al 22-lea verset, voi cei care vă notaţi asta. Doar, sunt foarte multe de notat, dar doar ca să o fixăm bine, să o facem sigur că sunteţi... o înţelegeţi. Bine. Al 22-lea verset din Efeseni, 1-ul capitol.
Şi a pus toate lucrurile sub picioarele lui, (acela¬i Cristos), şi i-a dat să fie căpetenie peste lucrurile bisericii,
Care este trupul lui, şi plinătatea celui ce umple totul în toţi.

E-75 Cine a stabilit această Biserică? Isus Cristos. Nici episcop, nici grup de oameni, nici papă, nici puteri făcute de om, deloc. Ci Isus Cristos a vorbit despre Aceasta ca fiind Împărăţia Sa care venea în putere. "Unii stau aici..." al 16-lea capitol din Matei, "Adevărat, Eu vă spun, că unii care stau aici nu vor vedea moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind în putere." Doar la câteva zile după aceea, El a fost răstignit, şi Duhul Sfânt s-a pogorât. "Unii care stau aici, nu vor vedea moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu."

E-76 "Vei restaura Tu Împărăţia la vremea aceasta?" L-au întrebat Iudeii.

E-77 El a spus, "Nu este pentru voi să ştiţi vremurile sau sezonul, care Tatăl le-a păstrat în gândul Lui Propriu. Dar voi veţi primi putere." Fapte 1, "Veţi primi putere după ce se va pogorî Duhul Sfânt peste voi." Vei primi putere după ce eşti făcut un episcop, după ce eşti făcut un predicator, după ce eşti făcut un papă, după ce eşti făcut un preot? "Voi veţi primi putere după ce Duhul Sfânt a venit peste voi." Acela-i martorul după care aştepta Dumnezeu, un martor după ce a venit Duhul Sfânt. Nu un martor că eu sunt un episcop, nu un martor că eu sunt un păstor. Ci un martor (a ce?) al Împăratului înviat. Aceea-i adevărata Biserică a Dumnezeului celui viu. Bine.

E-78 Şi de asemenea în Coloseni 1:17 şi 18, am putea citi aceasta dacă tot suntem aici. Coloseni 1:17 şi al 18-lea verset.
Şi el care este mai înainte de toate lucrurile, şi prin el se ţin toate lucrurile.
Şi el este capul trupului, biserica: care el este, care este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi; pentru ca în toate lucrurile el să poată avea întâietatea.

E-79 Cine este Capul acestei Biserici? Isus Cristos. Ce împărăţie este aceasta? Împărăţia Mesianică, Biserica, nu o organizaţie; o Biserică, un Trup mistic la care Cristos este Capul. Oh, îmi place asta, umblând în Duhul, supunându-ne Împăratului. Nebuni pentru lume; preţioşi în privirea lui Dumnezeu. Umblând în Duhul; înţeleşi greşit, luaţi în derâdere, batjocoriţi. "Toţi cei care trăiesc evlavioşi în Cristos Isus vor suferii persecuţii. Dacă au prigonit ei pe profeţii care au fost înainte de voi, l-au numit pe Stăpânul al-Stăpânul făuririi, 'Belzebub,' cu cât mai mult îi vor numi pe cei dintre ucenicii Lui?" Dar voi umblaţi în Duhul, întorcându-vă spatele la lucrurile lumii, ne legaţi de ceva lanţuri. "Cel pe care Fiul l-a făcut slobod, este cu adevărat slobod." Amin. Asta este Biserica viului Dumnezeu. Acela-i Care a stabilit-O.

E-80 Acum vedem, în martori, în Fapte 1:8, El a spus, "Voi Îmi veţi fi martori după ce Duhul Sfânt a venit peste voi."

E-81 Ce este Biserica? Trupul mistic al lui Cristos. Cine a stabilit¬o? Domnul Isus, Însuşi. Nu a fost stabilită la Roma. Nici nu a fost stabilită în Anglia, de către John Wesley. Nici nu a fost stabilită de către Calvin, sau în America, cea Baptistă, de către John Smith. Şi nici nu a fost stabilită în California" de către Penticostali. A fost stabilită de către Isus Cristos, Impăratul Împărăţiei Mesianice. Acela-i Cine a fost Cel ce a stabilit-o. El este Împăratul. El vrea să fie Împărat. El vrea să ne conducă. El vrea să fie Domn.

E-82 Oamenii Îl lasă să intre, spun, "Îl voi lăsa pe El să fie Mântuitor," dar nu Îl vor lăsa să fie Domn. Domn înseamnă "proprietate, stăpânire." "Vino în inima mea, Doamne, mântuieşte-mă de iad, dar să nu-mi spui ce să fac." Asta este atitudinea oamenilor. Acela-i motivul. Nu-i de mirare că Biblia a spus, "Toate mesele au devenit pline de vărsături." Ştiţi ce este vărsătură. "Ca un câine care se întoarce la vărsătura lui." Dacă aceste organizaţii nu au funcţionat, de prima dată, şi Dumnezeu a trebuit să le vomite; întorceţi-vă la ele, vă vor face să vomitaţi din nou. El a spus, "Aş fi vrut să fi în clocot sau rece. Fiindcă eşti căldicel, Eu te voi vărsa din gura Mea." Îi provocaţi lui Dumnezeu greaţă la somacul Lui, şi El ne varsă.

E-83 Spuneţi-mi de o organizaţie care a căzut cândva, care s-a ridicat vreodată din nou. Arătaţi-mi prin istorie unde s-a ridicat una vreodată. Un om se va ridica cu o slujbă, Dumnezeu îl va binecuvânta pe acel om. Primul lucru care-l ştiţi, el o va întoarce drept în jur şi se bagă printre oameni şi face o organizaţie din aceasta, şi asta o ucide chiar acolo. Priviţi prin istorii şi găsiţi una care s-a ridicat vreodată. Nici una, pentru că este tot un duh de anti-Crist printre oameni.

E-84 Ca Moise, şi ei au vrut ceva ce puteau face ei singuri. "Doamne, aveam aşa de mulţi membri anul acesta." Ce contează asta, câţi membri aveţi? Noi nu căutăm membri unei biserici. Noi căutăm după membri Trupului lui Cristos, care sunt născuţi în Împărăţia lui Dumnezeu, "nu prin voia omului, ci prin voia lui Dumnezeu," nu prin duhul omului sau inteligenţa omului.

E-85 Pavel a spus, "Eu nu am venit la voi cu înţelepciunea omenească. Am venit la voi cu Duhul lui Dumnezeu şi puterea învierii Lui, ca să nu se sprijine credinţa voastră pe înţelepciunea sau cuvintele înduplecătoare ale omului, ci în puterea învierii lui Isus Cristos." Asta-i în ce a venit el. Dumnezeu să ne ajute, ca noi să facem acelaşi lucru.

E-86 Acum, nu vrem să folosim prea mult timp la fiecare. Acum vreau să aflu: Care este Mesajul acestei Biserici? Ce ar trebui să înveţe această Biserică? Care Îi este Mesajul?
Primul Mesaj la care mă pot gândi, care această Biserică (Trupul mistic) îl va învăţa, va fi pocăinţa. Să deschidem la Luca 24 din nou, doar pentru un moment. Luca, al 24-lea capitol. Primul lucru pe care trebuie să îl facă Biserica, este să se pocăiască, şi Aceasta va învăţa pocăinţa. Acum, Isus, pregătindu-se să plece, acesta este ultimul capitol, când El se pregăteşte să plece de pe pământ. Luca 24:46, să începem cu versetul al 46-lea.
Şi el le-a zis, Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Cristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi:
Şi ca pocăinţa şi iertarea păcatelor...
Oh, vreau ca asta să pătrundă, pentru că ajung la ceva într¬un minut, la acea, ,,iertare a păcatelor."
... pocăinţă către Dumnezeu şi iertarea de păcate trebuie să fie propovăduite în numele lui printre toate naţiunile, începând din Ierusalim.
Şi voi sunteţi martori la aceste lucruri.

E-87 Acela este mesajul bisericii, martorul mesajului. Pocăinţa şi iertarea păcatelor trebuie să fie propovăduite la toate naţiunile, va începe la Ierusalim. Oh, slavă! De unde au început organizaţiile? Ierusalim? Nu, domnule, de la Roma. Ce a început la Ierusalim? Botezul Duhului Sfânt; botezul în Numele lui Isus pentru iertarea păcatelor; pocăinţă către Dumnezeu. Aceea a început la Ierusalim şi trebuie să meargă la toate naţiunile. Aleluia! Înţelegeţi voi? "A trebuit să pătimească Cristos," au spus Scripturile. El este Cel despre care a vorbit profetul. El este Acela în jurul căruia se orientează întreaga Biblie, dedicată în jurul Lui. Cu siguranţă El ar şti ceea ce trebuie să fie învăţat. El ar şti ce trebuie să se facă. Şi El a spus, "Pocăinţa şi iertarea păcatelor trebuie să fie propovăduite în toate naţiunile ca o mărturie, începând la Ierusalim."
Acum, organizaţia a început la Roma. Biserica de organizaţie a început la Roma; a venit la Germania, pentru Martin Luther; la Anglia, pentru Wesley; la Statele Unite, pentru John Smith; California, pentru Pentecost.
Dar Biserica a început la Ierusalim. "Pocăinţa către Dumnezeu, şi botezul în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, a început la Ierusalim. Şi ar trebui... "Ar trebui," a spus El. Nu a spus căci toţi vor ajunge la asta. "Ar trebui să înceapă. Ar trebui să meargă în toată lumea. Ar trebui să fie propovăduită." Dar există foarte puţin din aceasta. Dar este ceea ce a spus El, Mesajul Lui, acela-i Mesajul Bisericii. Arătaţi-mi biserica care Îl învaţă. Spuneţi-mi unde se află. Voi nu o găsiţi.

E-88 Acum, Isus este Împărat, al doilea Mesaj. Isus este Împărat, şi este viu pentru totdeauna. Matei 28:20. Isus este Împărat, şi viu pentru totdeauna. Asta-i ce ar trebui să înveţe Biserica. Matei 28:20.
Învăţaţi-i să păzească toate lucrurile orice v-am poruncit eu: şi, iată, că Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii.

E-89 Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Evrei 13:8, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în A veci." Acela-i Mesajul Bisericii: făcând lucrarea Lui, dovedind Învierea Lui, şi dând mărturii.
Acum, Fapte 5:32, unde vedem dacă au avut aceasta sau nu.
Aşa cum deschidem, în Fapte, al 5-lea capitol, versetul 32.
Şi noi suntem martorii lui ai acestor lucruri; şi aşa este şi Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce ascultă de el.

E-90 El trebuie să fie mărturisit. Ioan 14:12, El dă învăţătura, ce ar trebui să facă Biserica. În Ioan, al 14-lea capitol, al... şi al 12- lea verset, vom vedea ce spune acela. Ioan 14:12, deci îl citim, o facem oficial. Bine. Ioan 14, şi versetul al 12-lea.
Adevărat, adevărat, Eu vă spun, Cel ce crede în mine, lucrările care le fac Eu le va face şi el; şi mai mari lucrări decât acestea va face el, va, pentru că Eu mă duc la Tatăl meu.

E-91 Acela este Mesajul Bisericii. "Isus Cristos acelaşi, ieri, azi, şi în veci," trăind în Biserică, Împăratul Bisericii, înviat din morţi. "Acelaşi ieri, azi, şi în veci," înfăptuind aceleaşi lucrări, făcând aceleaşi lucruri care le-a făcut Isus. Acela-i Mesajul Bisericii. Dacă biserica nu învaţă Asta, învaţă o teologie falsă. Asta este ce le-a poruncit Isus ca să predice.

E-92 Ce altceva va fi? Cum vom şti dacă aceşti oameni... Ei spun, "Ei bine, eu sunt un credincios." Haideţi să vedem care a fost ultima Sa însărcinare către Biserica Lui, pentru credincioşi, Marcu 16. Luaţi Marcu, al 16-lea capitol, şi vom afla care a fost ultimul Său Mesaj către Biserică, şi vom vedea atunci dacă urmăm însărcinarea Lui. Marcu 16, să începem cu al 14- lea verset.
După ce el s-a arătat celor unsprezece, asta era după învierea lui, cum şedeau ei la masă...

E-93 Aici este însărcinarea către Biserică acum, ascultaţi, ultima însărcinare. Ne vom verifica, dacă suntem credincioşi, sau dacă suntem în această Biserică, sau nu.
După ce el S-a arătat celor unsprezece aşa cum şedeau la masă, şi i-a mustrat cu împietrirea inimii lor, cu necredinţa lor şi împietrirea inimii, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră după a lui învi-... după ce a fost înviat.

E-94 Cineva Îl văzuse. Cineva încerca să le spună despre asta, şi ei nu au crezut. Dacă asta nu este acelaşi lucru azi. Noi ştim că El trăieşte, noi avem mărturia Duhului Său în noi. Vedem puterea Lui mişcându-se peste audienţe, şi zeci de mii de oameni, şi le discerne gândurile-gândurile şi inimile întocmai exact cum a făcut El când El era aici. Cum a spus Biblia, "Cuvântul lui Dumnezeu." Şi El este Cuvântul lui Dumnezeu. "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi." "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit, mai puternic decât o sabie cu două tăişuri, tăind chiar până la măduva osului, şi un discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii." Cristos, "Lucrările care Eu le fac le veţi face şi voi." Îl vedem făcând asta. Câţi L-aţi văzut făcând-o? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Sigur.Noi ştim că El o face. El trăieşte aici. El este în inimile noastre.

E-95 Ei nu O cred. Nu au crezut-O atunci. Nu O cred acum. Ei cred, "El a murit, şi asta e tot. Şi noi avem un fel de lucru istoric, că un om s-a ridicat cu câţiva ani în urmă şi a fondat o biserică, şi a scris un catehism, şi asta este de ce ne ţinem noi." Asta-i păgân. Corect! Nimic adevăr în aceea. Oh, eu nu spun, "adevăr," omul s-ar putea să o fi făcut. Omul ar fi putut să fie atât de sincer. Dar Dumnezeu nu Îşi controlează Biserica astfel. Niciodată nu a vrut aceasta.

E-96 Când au cerut un împărat, Samuel i-a chemat şi a spus asta. A spus, "Vreau să vă întreb ceva. V-am dezamăgit eu vreodată? Va-m cerut vreodată ceva din banii voştri? V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului în afară de ce era drept?
Dumnezeu nu vrea să aveţi un împărat. El vrea să fie Împăratul vostru."

E-97 A spus, ",O Samuel, sigur, tu ai dreptate. Tu eşti un profet bun. Tu nu ne-ai spus niciodată nimic decât Adevărul. Nu ne-ai cerut niciodată bani. Acele lucruri sunt adevărate. Dar noi vrem să fim ca ceilalţi. Noi vrem un împărat, oricum."

E-98 Samuel a spus, "O să vă cauzeze dureri de inimă şi necazuri. Aceasta va-... El vă va lua pe fii şi fiicele voastre. El îi va polua, în lucrurile care le va face. El o va face." Şi a făcut-o. Dar, totuşi, ei au vrut un împărat.

E-99 Acela-i felul cum fac ei astăzi. Oh, trebuie să avem un fel de nume ataşat de noi. Trebuie să le spunem la oameni când ne întreabă, "Noi suntem Metodişti, Baptişti." Doar spuneţi că sunteţi Creştini, aşa este, "asemenea lui Cristos." După ce El a înviat din morţi, ei nu au crezut.
Şi El le-a spus, (priviţi marea însărcinare), Duceţi-vă în...
Cât din lume? [Adunarea spune, "Toată." – Ed.] "Oh, mă gândeam, doar Ierusalim." Cineva a spus, ,,Aceste semne au mers numai la Ierusalim."
... toată lumea, şi propovăduiţi evanghelia...

E-100 Câţi ştiu ce este Evanghelia? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu "Cuvântul." [Fratele Branham atinge Biblia lui.] Pavel a spus, "Evanghelia a venit la noi nu numai în Cuvânt, ci prin puterea şi manifestarea Duhului Sfânt." Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru a face Cuvântul să acţioneze ce spune El că El va face.
"Propovăduiţi Evanghelia, în toată lumea." Propovăduiţi Evanghelia doar la oamenii albi, sau doar la cei maro, galbeni, negri?
... la fiecare făptură.

E-101 Amin. "Fiecare făptură." Credeţi că înseamnă asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] L-am văzut pe Dumnezeu să deruteze un taur, într-o zi. Eu L-am văzut făcând ca viespiile să nu împungă. Eu L-am văzut să învieze un oposum, care era întins mort, toată noaptea. "Fiecare făptură." Evanghelia va avea efect asupra oricărui lucru care îl cereţi.
Voi spuneţi, "Asta e greşit, Frate Branham." Nu este greşit.

E-102 Isus a spus acelui pom, "Blestemat să fi. Nici un om să nu mănânce din tine, de acum înainte." Şi Evanghelia a fost propovăduită acelui pom. Amin. Pfiu! Mă simt religios, chiar acum.
"La fiecare făptură." Amin. Să Îl propovăduieşti la ce? "Fiecare făptură." Oh, dacă am fi putut doar să avem timp pentru aceste lucruri.
Acum, cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; ...
"Oh, eu cred, sunt botezat." Bun. Bine. În regulă.
"Cel ce crede şi este botezat va fi mântuit; ... cel ce nu crede va fi osândit."

E-103 „Oh, sunt bucuros că sunt un credincios." Aşteptaţi un minut. "Şi," şi este o conjuncţie, care leagă propoziţia împreună.
Şi aceste semne...
Oh, credeam că nu ai crezut în semn. Acelea sunt Propriile Cuvinte a lui Isus. Discută Aceasta cu El.
... aceste semne vor... (Nu „ele ar putea fi; uneori o fac.") ... îi vor însoţi pe cei ce cred; ...

E-104 Acum urmează să vedem dacă credeţi sau nu, urmează să vedem dacă organizaţia voastră crede sau nu. Ei ar putea spune că cred. Isus a spus, "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred." Păi, ei tăgăduiesc acele semne.
... aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred; (Cât de mult?) În numele meu ei vor scoate draci; ...

E-105 Şi voi care nu credeţi în vindecare Divină, voi bisericile! Asta este înregistrat, voi înţelegeţi. Nu vă vorbesc numai vouă. Şi altcineva o să audă Aceasta. Exclamaţi că voi credeţi în Dumnezeu, şi credeţi în însărcinare, că biserica voastră este însărcinată să ducă Evanghelia; şi chiar primul lucru este vindecarea Divină.
Care a fost primul lucru care l-a spus Isus ucenicilor Lui când El i-a trimis afară? Matei 10:1, "Tămăduiţi bolnavii, scoateţi draci." Care a fost ultimul lucru care l-a spus El Bisericii Lui? "Tămăduiţi bolnavii, scoateţi draci." Alfa şi Omega; Beniamin şi Ruben; Primul şi Ultimul, Cel care Era, Care Este, şi Va Veni; Steaua Dimineţii, Rădăcina şi Odrasla lui David. Aleluia! Acela¬i El. Da, domnule.
"Aceste semne îi vor însoţi pe acei, ce cred. În Numele Meu vor scoate draci." Doar la Ierusalim? "În toată lumea, şi la fiecare făptură." Este asta Biblia? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Asta-i ce a spus Ea. Acela este Mesajul Bisericii. "Toată lumea, fiecare făptură, Evanghelia. Pe toţi cei care cred, aceste semne îi vor însoţi."
... numele meu ei vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi;

E-106 Şi voi bieţi Nazarineni i-aţi numit o grămadă de oameni cu "limbi." Voi nici măcar nu aţi şedea în biserică cu ei. Nu este asta îngrozitor? Ce veţi face când ajungeţi în Cer? Isus a murit, vorbind în limbi. Au spus, "El a vorbit, şi El a vorbit în altă limbă." Sigur. El a vorbit. "A vorbit în Ebraică." Nu. Aceea nu este o scriere Ebraică. El a vorbit într-o limbă Cerească.

E-107 Când-când Abel a oferit mielul său pe stâncă, când micuţul miel murea, el îi ciopârţea la gât. O tipizare al lui Cristos, în urmă de tot în trecut în grădina din Eden, micuţul miel behăind într-o altă limbă, în timp ce murea. A tipizat, aşa cum lâna lui însângerată fiind scăldată cu propriul lui sânge. L-a tipizat pe Fiul lui Dumnezeu atârnat acolo la Calvar, ciopârţit în bucăţi, cu păcatele noastre, murind, vorbind într-o altă limbă, "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, Tu de ce M-ai părăsit?"

E-108 Acela este Mesajul Bisericii. "În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi." Asta-i ce a spus El. Acela-i Mesajul Bisericii. Asta-i ce a poruncit El Bisericii să facă, "să scoată draci; vor vorbi în limbi noi."
Vor lua în mână şerpi; şi dacă ei bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; ei ... îşi vor pune mâinile peste bolnavi, ... ei se vor însănătoşa.

E-109 Aceasta este însărcinarea Bisericii. Aceasta este adevărata, Biserică credincioasă.
Este Asta învăţat în cea Metodistă, Baptistă, Prezbiteriană, Catolică, Luterană, Nazarineană, Pelerinii Sfinţenişti? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Nu, domnule. Ei tăgăduiesc Aceasta. Glorie! De ce? Sunt organizaţi, şi nu o pot face. Sunt mulţi membri acolo înăuntru care cred Asta, dar el nu poate spune nimic referitor la Asta, pentru că ar fi excomuninat. Acela este un spirit anti-Crist, care i-a organizat.
Biserica Viului Dumnezeu este născută liberă din Duhul lui Dumnezeu, nu are nevoie de nici o denominaţiune. Ei îl urmează pe Împăratul Împărăţiei Mesianice. Ei nu trebuie să ia ce spun oamenii. Sunt născuţi liberi, făcuţi liberi de către Fiul Care îi face liberi într-adevăr. Aceste semne îi vor însoţi.

E-110 Această Evanghelie trebuie să fie propovăduită. Cine O va propovădui? Dumnezeu este în stare să-i ia pe cei ignoranţi. Dumnezeu este în stare să ridice pietre, ca copii lui Abraham. Dumnezeu poate face orice vrea El să facă. El este Dumnezeu, şi aşa este felul cum El o face. Când El a venit, El nu l-a chemat niciodată pe Caiafa. Nu a chemat niciodată un preot. Nu a chemat niciodată un teolog. El a luat pescari, păstori, şi pe cel ignorant şi neînvăţat. Biblia a spus, că, "Petru şi Ioan erau amândoi neştiutori şi neînvăţaţi." Dar El le-a putut da lor, şi să lucreze prin ei, Impărăţia lui Dumnezeu, şi să încurce ochii şi minţile înţelepţilor şi a celor puternici. Ei au spus, "Au băgat de seamă că erau oameni neştiutori şi neînvăţaţi, dar trebuiau să¬i bage în seamă, pentru că ei au fost cu Isus." De ce? Ei aveau Duhul Lui peste ei. Acţionau cum acţiona El. Făceau lucrurile care le-a făcut EL Asta este exact ce a spus El că va avea loc, Împărăţia Mesianică. Oh, cât de bucuros sunt de aceste lucruri. "Aceste semne îi vor însoţi pe cei care cred." Cu siguranţă. Semnele îi vor însoţi.

E-111 Acum, un alt lucru care îl va învăţa această Biserică, va fi vindecarea Divină, Mesajul Bisericii. Doar ce am citat-o, Matei 10, când El a trimis afară Biserica Lui. Să mergem doar la Matei 10:1, şi să aflăm, doar un minut. Urmăriţi ce a spus Isus când El a ordinat Biserica Lui şi a pornit-O afară.
Şi atunci el... a chemat la el pe cei doisprezece ucenici ai săi, şi le-a dat putere împotriva duhurilor necurate, să le scoată afară, să le scoată afară, şi să tămăduiască tot felul de îmbolnăviri şi tot felul de boli.
Prima însărcinare la Biserica Lui.

E-112 Ultima însărcinare, "Duceţi-vă în toată lumea, predicaţi Evanghelia. Cel ce crede, este botezat." Daţi-mi voie să O citez aşa cum Aceasta ar trebui să fie, în felul cum este Aceasta detailată. "Duceţi-vă în toată lumea, şi la toate naţiunile, şi demonstraţi puterea Duhului Sfânt. Cel ce crede în Aceasta şi se botează va fi mântuit. Cel ce O va tăgădui, va fi osândit. Aceste semne vor însoţi pe cei ce cred: îşi vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi; vor scote draci; vor vorbi în limbi noi. Acestea vor fi semnele care-i vor însoţi." Ultimul verset a spus:
Şi ei s-au reîntors... Domnul lucra cu ei, ... întărind cuvântul lui cu semnele care îi urmau.

E-113 Acela-i felul cum era prima Biserică. Şi, ascultaţi, Isus a spus, "Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele." Şi dacă o mlădiţă dă rod, viţa, şi acea viţă rodeşte struguri, următoarea mlădiţă ce iasă, va rodi exact ca şi prima mlădiţă.

E-114 Oh, voi spuneţi, "Frate Branham, dar, bine, priveşte la toate aceste biserici." Acelea sunt viţe altoite.
Acum, puteţi altoi fruct citric. Puteţi lua un portocal şi să puneţi un lămâi pe acesta şi va creşte. Asta-i ce a-ţi altoit voi oamenii înăuntru. Şi aceste organizaţii sunt ce a altoit omul. Este un lămâi, tot timpul. Va creşte pentru că este implantat în numele bisericii. Dar, daţi-mi voie să vă spun, dacă acel pom va produce vreodată o altă ramură, însuşi, va rodi o portocală.
Şi dacă puterea lui Dumnezeu va creşte vreodată o altă Biserică, va fi o altă cincizecime. Şi o altă carte a faptelor va fi scrisă în urma Acesteia, aşa este, pentru că Aceasta este Biserica lui Dumnezeu.

E-115 Isus a spus, "Eu sunt Viţa. Voi sunteţi mlădiţele. Voi nu puteţi aduce roadă în voi înşivă, dar Eu mă pun pe Mine Însumi în mlădiţă." Şi ce fel de rod a produs Acesta? "Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred."

E-116 A doua Biserică se ridică, Trupul mistic al lui Cristos va avea aceleaşi semne. "Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea. Dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu voi fi cu voi, chiar în voi, în fiecare mlădiţă, până la sfârşitul lumii," Isus Cristos acelaşi, ieri, azi, şi în veci. Aceea este Biserica viului Dumnezeu. Asta-i Cine este Ea. Acela este felul de martori pe care îi are El.

E-117 Acum, de asemenea, Biserica trebuie să înveţe botezul. Trebuie să fiţi botezaţi. Aceea a fost însărcinarea. Isus a spus aici, în Marcu 16. Noi doar o vom folosi. ,,Cel ce crede şi este botezat." Credeţi, mai întâi, şi apoi fiţi botezaţi pentru iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.

E-118 "Şi va veni şi Duhul Sfânt," va fi o învăţătură a Bisericii. Căci, Isus a spus, în Luca 24:49. Suntem chiar aproape de acesta, astfel să deschidem la acesta, doar o secundă, al 49-lea verset aici. Am citit al 46-lea şi al 47-lea. Priviţi la al 49-lea.
Şi, iată, Eu trimit făgăduinţa Tatălui Meu peste voi; dar să rămâneţi, sau aşteptaţi, (rămâneţi înseamnă "aşteptaţi") în cetatea Ierusalim, până sunteţi îmbrăcaţi cu putere de sus.

E-119 Dacă Cristos nu a permis unui grup de oameni, care au umblat cu El timp de trei ani şi jumătate, să meargă să propovăduiască vreo Evanghelie, sau nu au putut propovădui nici o Evanghelie până când nu au aşteptat după Duhul Sfânt, Biserica astăzi trebuie să facă acelaşi lucru. Să aştepte după Duhul Sfânt.

E-120 Vorbeam cu o doamnă Catolică, aici nu de mult, în Oregon, şi ea a spus, "Bine, tu vrei să-mi spui că acea grămadă de idioţi acolo unde ai predicat tu, şi strigau şi plângeau, şi continuau aşa, vrei să spui că ei vor fi în Cer, şi vor stăpâni în Cer?"
Am spus, "Da, doamnă."
Ea a spus, "Ei bine, noi nu credem în astfel de lucruri."
Am spus, "Pentru că tu nu crezi Cuvântul lui Dumnezeu."
Şi ea a spus, "Noi credem că Maria mijloceşte pentru noi."
Am spus, "Asta este absolut păgân."

E-121 Ea nu a fost niciodată o zeiţă. Ea era o femeie. "Mama lui Dumnezeu," cum ar putea Dumnezeu să aibă o mamă? "Ave Maria, mama lui Dumnezeu," cum ar putea Dumnezeu să aibă o mamă? Ea l-a purtat pe Fiul lui Dumnezeu, Cristos Isus. Nici o femeie nu este o creatoare. Ea deţine sămânţa unui bărbat. Bărbatul nu este un creator. Dumnezeu creează viaţa. Este doar o rutină de-de ordine, care a pus-o Dumnezeu, să aducă copii. Ea, nu este mama lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate avea o mamă, pentru că El nu avea nici început de zile sau sfârşit de viaţă. El este Etern. Ea nu poate fi o mamă a lui Dumnezeu.

E-122 Şi am spus, "Ce-i dacă ţi-aş spune că binecuvântata voastră fecioară, la care voi vă uitaţi ca la o zeiţă, ce-i dacă îţi spun că Dumnezeu nu i-a permis să vină în Cer până nu a acţionat cum au făcut acei oameni seara trecută?"
A spus, "Asta nu este adevărat."

E-123 Am spus, "Mi-ai spus tu că biserica Catolică a scris Biblia, apostolii, şi ai spus că ei erau Catolici? Eu sfidez asta. Nu a existat o biserică Catolică timp de trei sute de ani după moartea ultimului apostol, până după Consiliul de la Niceea. Arată-mi pagina din istorie, orice vrei tu; nu catehismul vostru, căci acesta nu corespunde cu istoria. Nu a existat niciodată un astfel de lucru." Dar am spus, "Maria... Biblia a spus că Maria, mama lui Isus, şi restul femeilor, cu o sută douăzeci, toate au trebuit să urce acele scări în camera de sus, şi să fie umplute cu Duhul Sfânt până când se clătinau ca şi cum ar fi fost beţi, vorbind în limbi şi acţionând ca o grămadă de beţivi. Asta este ce a spus Biblia." Am pus degetul pe verset. Am spus, "Citeşte-L."
A spus, "Nu vreau să Îl citesc. Nu trebuie să Îl citesc."

E-124 Am spus, "Tu nu eşti cinstită. Iată unde a primit fecioara Maria Duhul Sfânt, şi a vorbit în limbi şi s-a clătinat ca o femeie beată. Acum, dacă mergi în Cer, tu nu poţi merge cu ea, pentru că ea a trebuit să primească Duhul Sfânt. Şi dacă ea a trebuit să facă asta, fiind mama lui Isus Cristos, cu cât mai mult ţi se cere ţie!"

E-125 A spus, "Dacă ar trebui să merg în Cer cu aşa ceva, nu aş vrea să fiu în Cer."

E-126 Am spus, "Tu nu trebuie să îţi faci prea multe griji. Nu te gândi că mergi, oricum, în felul acesta, decât dacă te schimbi. Să nu gândeşti că trebuie să te îngrijorezi prea mult." Acela este exact Duhul lui Dumnezeu.

E-127 "Acum, voi Îmi sunteţi martori după ce Duhul Sfânt vine peste voi." Acum, ce este asta acum? Ce spunem noi? Ce este Aceasta? Cine a stabilit Aceasta? Şi care Îi este Mesajul? Acum, ca să ne grăbim, ca să ajungem doar puţin mai departe.

E-128 Al patrulea lucru. Cum devenim un membru al Acesteia? "Cum ne înscriem la Acesta? Vedem ce este Aceasta, acum ce? Cum ne înscriem la această Biserică?" Voi nu vă înscrieţi la Aceasta. Nu vă puteţi înscrie în Ea. Nu există mod de înscriere în Ea. Sunteţi născuţi în Ea. Am fost cu familia Branham, cincizeci şi unu de ani, şi niciodată nu m-am înscris în familie. M-am născut un Branham. Şi voi vă naşteţi, un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică a lui Dumnezeu.

E-129 Să luăm Ioan, al 3-lea capitol, doar un moment, şi să vedem chiar ce a spus Dumnezeu aici referitor la Aceasta. Cum intraţi în această Biserică? Care este propunerea care v-o oferă Dumnezeu? Ioan, al 3-lea capitol, 1 la 8.
Era un om dintre Farisei, cu numele de Nicodim, un fruntaş al Iudeilor:
Acelaşi a venit la Isus noaptea, şi i-a zis, Rabi, noi ştim... că tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu: ...
căci nimeni nu poate face miracolele care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.
Isus a răspuns şi i-a zis, adevărat, Eu îţi spun, Dacă un om nu se naşte din nou, ...
... adevărat, Eu îţi spun, Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.

E-130 Cum ajungeţi în Aceasta? Vă naşteţi în Aceasta. Să citim întrebarea mai departe.
Nicodim i-a zis, Cum se poate naşte un om când el este bătrân? ...
Vedeţi acel, carnal, un învăţător, un om mare, un preot, în vârstă, a citit Biblia toată viaţa lui.
... poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască?
Acum, nu este asta ca unii dintre aceşti învăţători intelectuali care-i auziţi în ziua de azi?
Isus i-a răspuns şi i-a zis, adevărat Eu îţi spun, Dacă un om nu se naşte din apă (Cum ajungem noi în Aceasta?) ... din apă şi din... Duh, el nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.

E-131 "Dacă este înscris în Aceasta"? Nu te poţi înscrie la Aceasta. Trebuie să te naşti în Aceasta. Nu, "vino şi înscrie-te." Vino şi să te naşti!
Ce este născut din carne este carne; şi ce este născut din Duh este duh.
Nu te mira că Eu îţi spun, Tu trebuie să te naşti din nou.
Vântul suflă încotro vrea, ... tu nu-i poţi auzi vuietul lui, dar nu poţi şti de unde vine, nici încotro merge: tot aşa este cu fiecare care-i născut din Duhul.

E-132 Vedeţi, voi nu vă înscrieţi în Aceasta. Este un lucru tainic. Sunteţi născuţi în Trupul mistic al lui Cristos. Aşa-i cum intraţi în Acesta.
Întâi Corinteni, al 12-lea capitol. Să mergem doar puţin mai departe. Mai avem doar încă câteva. Vreau să încerc să le prezint dacă pot. Dacă vreţi doar... Ştiu că este cald, dar să începem aici, doar un minut. Întâi Corinteni, al 12-lea capitol, versetul al 13-lea.
"Căci printr-o strângere de mână, printr-o singură promisiune. Eu promit să cred în marea sfântă biserică Catolică. Vino, dă mâna cu mine. Trece-ţi numele în registru. Printr¬o scrisoare, vi prin recomandare"? S-ar putea să citiţi asta în Almanahul Zilei de Naştere a Doamnelor bătrâne, dar nu o citiţi în Biblia lui Dumnezeu. Da, domnule. Da.
Căci printr-un singur Duh suntem toţi (înscrişi, înregistraţi?) botezaţi în (o organizaţie?) un singur trup, care este Trupul lui Cristos, fie că suntem Iudei sau Neamuri, fie că suntem robi sau slobozi; şi am fost făcuţi... toţi făcuţi să bem dintr-un singur Duh.

E-133 Nu duh Metodist, duh Baptist, duh Penticostal. Ci, "Printr¬un singur Duh Sfânt am fost toţi botezaţi în această Fântână umplută cu Sânge."
Tras din Venele lui Emanuel,
Unde păcătoşii scufundaţi sub şuvoi,
Pierd toate petele lor de vină.
Tâlharul muribund s-a bucurat să vadă
Acea Fântână în ziua lui;
Acolo pot eu, deşi ticălos ca şi el,
Să-mi spăl toate păcatele.

E-134 Un singur Trup! Cum intrăm în acel Trup? Cum intrăm în Acesta? "Printr-un singur Duh suntem botezaţi într-un singur Trup." Şi când suntem în acel Trup, liberi, asiguraţi de înviere, "Dumnezeu a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor." Nu printr-o "strângere de mână," nu "o scrisoare a unei biserici." Ci, "Printr-un singur Duh Sfânt; Iudeu, din Neamuri, galben, negru, alb, au fost toţi botezaţi de un singur Duh în acest singur Trup, prin Sângele Propriului Său legământ." "Şi când Eu văd Sângele, Eu voi trece peste voi," şi sunteţi liberi de moarte, liberi de durere, liberi de păcat. "Cel ce este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că Sămânţa lui Dumnezeu rămâne în el şi el nu poate păcătui." Fără păcat.
"Fiţi voi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru Ceresc este desăvârşit," a spus Isus. Cum puteţi fi desăvârşiţi? Voi nu o puteţi face. Aţi fost născuţi în păcat, formaţi în nelegiuire, venind pe lume spunând minciuni. Dar când îl acceptaţi pe Cristos ca purtător al păcatelor voastre, când Îl acceptaţi prin credinţă, credeţi că El v-a mântuit, şi El a murit în locul vostru şi a luat păcatele voastre, atunci Dumnezeu vă acceptă şi vă botează în Trup şi nu mai poate vedea nici un păcat. Cum pot să fiu un păcătos când există o-o ispăşire pe altar pentru mine?

E-135 Cum ar putea un poliţist să mă aresteze în oraş, când ordonanţele oraşului îmi dau dreptul să conduc cu orice vitează vreau? Nu mă puteţi aresta. Dacă primarul spune, "Rev. Branham, tu mergi pentru chemări la bolnavi. Du-te cu orice viteză vrei, în orice zonă," îmi dă o scrisoare de recomandare privitor la asta, nici un poliţist nu mă poate lua. Pentru că primarul a pus încredere în mine, că nu aş face lucrul acesta decât dacă ar fi un caz de urgenţă.

E-136 Şi când Dumnezeu m-a acceptat şi m-a botezat cu Duhul Sfânt, El a avut încredere în mine că nu voi păcătui cu voia. Amin. Eu nu aş păcătui cu voia. Astfel, Fiul Său a făcut o ispăşire pentru mine, şi eu nu pot fi un păcătos atâta timp cât sunt justificat şi El m-a luat în Trupul Său. Sunt răscumpărat cu El. Nu ce fac eu, dar ce a făcut El pentru mine. Aceea este Evanghelia.

E-137 Efeseni 4:30, spune, "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care aţi fost pecetluiţi până în Ziua Răscumpărării voastre."

E-138 Un renumit predicator Baptist mi-a spus, nu de mult, a spus, "Frate Branham, Abraham l-a crezut pe Dumnezeu, şi aceea i-a fost atribuit ca neprihănire. Ce ar fi putut face mai mult decât să-1 creadă pe Dumnezeu?" A spus, "Noi credem că primim Duhul Sfânt când credem."

E-139 Am spus, "Dar tu eşti greşit. Eşti cinstit greşit. Pavel a spus, în Fapte 19, acelor Baptişti care aveau un păstor bun acolo, un avocat convertit, 'Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?'"
A spus, "Originalul nu spune aşa."

E-140 Am spus, "Acesta spune aşa. Eu am Traducerea Poliglotă. Şi acesta o spune, în fiecare traducere, ambele Greacă şi Ebraică. El a spus, ,Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"' Am spus, "Abraham a crezut, asta a fost adevărat. Dar Dumnezeu i-a dat un semn că El i-a acceptat credinţa, dându-i pecetea circumciziei." Aşa este. El l-a acceptat, pentru că El i-a dat un semn că El l-a acceptat.

E-141 Dacă spuneţi că credeţi, şi nu aţi primit Duhul Sfânt încă, Dumnezeu încă nu v-a pecetluit, nu a avut destulă încredere ca să se încreadă în voi încă. Când veniţi la Dumnezeu, Dumnezeu vă pecetluieşte cu Duhul Sfânt până în Ziua Răscumpărării voastre. Acela este Mesajul Bisericii. Amin. Doar puţin mai departe. În regulă. Acum, Întâi Corinteni 12:13, "De un singur Duh suntem cu toţii botezaţi într-un singur Trup."

E-142 Fapte, aici este modul în care intrăm în Acesta. Aici este inaugurarea Bisericii, Fapte, al 2-lea capitol. Când a fost predicat primul Mesaj la Biserică, după Ziua Cincizecimii, ei au fost toţi umpluţi cu Duhul Sfânt. Maria, toţi apostolii, au fost toţi umpluţi cu Duhul Sfânt, vorbind în limbi, şi doar comportându-se ca o grămadă de-de-de oameni beţi. Şi pe când chiar aveau un timp grozav, doar strigând şi lăudând pe Dumnezeu, şi clătinându-se sub impactul Duhului Sfânt, lor nu le-a păsat dacă era Duminica, Lunea, ce zi era. Ei au avut un timp minunat, doar strigând şi continuând. Păi, marii oameni intelectuali au spus, "Aceşti oameni sunt beţi de must."

E-143 Acum, aici se ridică Petru în picioare cu cheile Împărăţiei, pe partea sa, cheile pentru Duhul Sfânt. Isus a spus, "Eu îţi spun tu eşti Petru. Pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu vor birui împotriva Ei." Ce este asta? Un Adevăr spiritual, descoperit. "Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit Aceasta. Tu nu ai învăţat Aceasta într-un seminar. Nu te-a învăţat Aceasta cineva, din cărţi. Ci, este o descoperire vezi. Descoperire! Eu îţi spun că tu eşti Petru. Eu îţi dau cheile Împărăţiei. Orice vei lega pe pământ, Eu voi lega în Cer. Orice vei dezlega pe pământ, Eu voi dezlega în Cer." El trebuie să Îşi ţină Cuvântul. În Ziua Cincizecimii, cine a fost purtătorul de cuvânt? Petru, pentru că el avea cheile.

E-144 Şi râdeau de ei, au spus, "Aceşti oameni sunt plini de must."

E-145 Petru a spus, "Acesta fiind al treilea ceas din zi, aceştia nu sunt plini de must. Ci aceasta este Aceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel, ,Va veni la împlinire în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, că Eu voi turna din Duhul Meu peste toată făptura. Fiii voştri şi ficele voastre vor prooroci. Peste roabele şi slujnicele Mele voi turna din Duhul Meu. Tinerii voştri vor vedea vedenii. Bătrânii voştri vor visa vise. Şi Eu voi arăta semne sus în Cer şi jos pe pământ. Va veni la împlinire că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.'''

E-146 "Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli, 'Bărbaţi şi fraţi, ce putem face ca să fim mântuiţi?'" Aici este însărcinarea Bisericii. Acum ei vor să afle cum ajung să facă parte din acest Trup mistic. În regulă.

E-147 Fapte, al 2-lea capitol, începe la al 37-lea verset, Predica de inaugurare. Nu O puteţi schimba. Nu O puteţi schimba. Ascultaţi.

E-148 Dacă doctorul vostru v-a scris o reţetă, şi aţi merge cu ea la farmacie, la un farmacist impostor, ştiţi voi, el v-ar putea ucide cu acea reţetă. Vedeţi, acel doctor scrie o anumită cantitate în aceea, pentru că el este instruit în aceea. Şi el vă scrie atâta otravă, şi pune un antidot înăuntru acolo pentru a ucide atâta din acea otravă. El trebuie să stabilească ceva care să anuleze celălalt medicament. Şi dacă acea reţetă nu este respectată chiar exact în felul cum o scrie doctorul, aceasta v-ar ucide.

E-149 Şi, acela, Dumnezeu este Doctorul. El este un Doctor al sufletului. Este un Doctor al mântuirii. Şi El a educat un Om în Propria Lui Teologie, Petru, un om neînvăţat care nici măcar nu îşi putea citi numele când era scris înaintea lui. Dar El i-a dat Duhul Sfânt, şi i-a dat creionul să scrie despre Învăţătură. Astfel, în Ziua Cincizecimii, el a scris Reţeta. Să vedem ce a scris. Dr. Simon Petru, să vedem care este reţeta voastră pentru mântuire. Să vedem pentru ce a fost Aceasta scrisă.
Acum când ei au auzit aceasta, ei au rămas străpunşi în inimile lor, şi au zis lui Petru şi... celorlalţi... apostolilor, Oamenilor şi fraţilor, ce putem face?
(Fi atent, tu ai cheile) Atunci Petru le-a zis, Pocăiţi¬vă, şi fiţi botezaţi fiecare din voi în numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi voi veţi primi darul Sfântului Duh.
Căci făgăduinţa este pentru voi, şi pentru copiii voştri, ... pentru cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.

E-150 Asta este Reţeta. Să nu O doctoriţi; vă veţi ucide pacientul. Asta-i ce se întâmplă cu multe dintre aceste persoane care discută despre acest, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Ei ucid foarte multe persoane spirituale, doctoraţi cu lucrul greşit. Nu există un astfel de lucru. Nimeni nu a botezat vreodată, în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," în Biblie. Nu a existat niciodată o astfel de ceremonie recitată vreodată până la biserica Catolică. Biserica Catolică este mama aceleia. Cercetaţi Scripturile. Cercetaţi istoria şi aflaţi. Prima poruncă făcută vreodată de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," a fost de către un preot Catolic.

E-151 Ei îi stropesc. Stropirea a fost rânduită de biserica Catolică, "MAMA CURVELOR." Se vine drept înapoi la "curvă."

E-152 Se spune în catehism. "Există un astfel de lucru ca un Protestant să fie vreodată mântuit?" A spus, "Uneori, desigur, pentru că ei admit-doctrina Catolică." Ei nu vor lua Biblia lor. Ei botează, în numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," şi ei nu au nici o Scriptură pentru asta. Au spus, "Dar biserica Catolică a început-o," şi ei o admite. "Prin rânduielile Catolice, s-ar putea să fie unii mântuiţi." Nu există aşa ceva. Nimeni nu a botezat vreodată în acel fel. Nimeni nu a stropit vreodată, în Biblie, turnat, sau nici un alt mod în afară de scufundare în apă, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor.

E-153 Ce am citit noi cu un timp în urmă, şi v-am spus, că ajungem la asta mai târziu? Că, "Pocăinţa şi iertarea păcatelor să fie propovăduite în Numele Lui." Până unde? Doar la Ierusalim, la Iudei? "La toate naţiunile, toată lumea, începând la Ierusalim." Acum, Dr. Simon Petru a scris Reţeta.

E-154 Cum e cu voi, doctori, încercaţi să puneţi ceva cu Aceasta? Nu adăugaţi nimic la Aceasta. Luaţi-O aşa cum este Ea. Asta-i însărcinarea Bisericii. Aşa este cum ajungeţi în Aceasta, "Prin pocăinţă, şi fiind botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, şi o făgăduinţă că veţi primi Duhul Sfânt." Acum, asta-i ce a spus Biblia, "Botezaţi în Biserică! Botezaţi în Biserică!"

E-155 Să citim Galateni 3:26, doar un minut. Nu mai avem decât unul, încă două, încă trei lucruri aici, apoi noi-noi va trebui să încheiem. Acum haideţi să citim aici în Galateni, al 3-lea capitol. Dacă cineva îl găseşte înaintea mea, să o citească. [O soră începe să citească Galateni 3:26, "Căci voi toţi sunteţi copiii..." – Ed.] Continuă. ["Căci voi toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus."] Galateni 3:26? ["L-am citit."]
S-ar putea să-l fi citit, l-am scris greşit aici, atunci. S-ar putea să fie Coloseni. Să citim Coloseni. Eu-eu ştiu unde urma să ajung. Să vedem dacă este Coloseni 3:26. Nu. Nu există 3:26.
Care este aceea acum, Galateni 3:26? [Sora spune, "Da." – Ed.] Aici, aici l-am găsit. Aşa este. Citeşte mai departe, soră, Galateni 3:26, pentru că tu ai început. Iată-l aici, 26, 27 şi 28. Acum ascultaţi cu atenţie. [Sora citeşte Galateni 3:26-28.]
[Căci voi toţi sunteţi copiii lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus.]
[Căci atâţi dintre voi care aţi fost botezaţi spre Cristos v-aţi îmbrăcat cu Cristos.]
[Nu este nici Iudeu nici Grec, nu mai este nici rob nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească nici parte femeiască: căci toţi sunteţi una în Cristos Isus.]

E-156 Cum intrăm în acest Trup? Cum am făcut-o noi? "Botezaţi cu Duhul Sfânt, în Trupul lui Cristos Isus."

E-157 Acum, un alt lucru care este Mesajul Bisericii, cum intrăm în Biserică, este prin sfinţire. Şi sfinţirea, Evrei 13:12 şi 13, "Jsus a pătimit în afara porţilor, ca El să poată sfinţii norodul cu Însuşi Sângele Lui."

E-158 Acum, Efeseni, să mergem aici. Trebuie să o citim pe aceea. Efeseni 5:25, foarte repede acum. Efeseni 5:25. În regulă. Aici suntem, 5:25. Nu, eu încă am lucrul greşit. Nu l-am notat bine aici. Să vedem. "Astfel, predicatori şi preoţi..." Oh, da. Am notat asta, foarte repede, mai devreme, astfel trebuie să fi lovit cel greşit... Oh, am luat pagina greşită. Asta este. Amin. Da. În regulă.

E-159 Evrei 12 şi 13, "Isus a pătimit în afara porţilor, ca El să poată sfinţii norodul cu Însuşi Sângele Său."

E-160 Astfel, oameni, iată cum venim noi cu Biserica: prin pocăinţă; fiind botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor noastre; şi o făgăduinţă că vom primi botezul Duhului Sfânt. Deci, nu există nici un predicator care ne poate scutura în Aceasta. Nu există nici un preot care ne poate jura în Aceasta. Dar noi suntem născuţi în Aceasta, prin Impăratul Împărăţiei Mesianice. Amin.

E-161 Acum, doar asta, o mai pot lua şi pe aceasta? Iată unde o aveam. Câţi veţi rămâne cu mine încă câteva minute? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi? Doar un... Este nouă-treizeci, şi trecut de timp.

E-162 Acum, putem ajunge în Cer fără Biserică? Doar iau două comentări referitor la asta, pentru că am cam o duzină notate aici, după cum vedeţi. Dar eu-eu... doar un lucru, ca să putem şti. Nu, domnule. Nu poţi ajunge în Cer fără a fi un membru al acestei Biserici.

E-163 Acum, primul lucru, în Ioan 3:5, Isus a spus, "Numai dacă un om se naşte din apă, şi din Duh!" ("Pocăiţi-vă, şi fiţi botezaţi, în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor, şi veţi fi apoi născuţi din Duhul.") Născut din apă, născut din Duhul! "Dacă un om nu primeşte Aceasta, el nici măcar nu poate să intre în Împărăţia Cerului." Nici măcar nu poate vedea Împărăţia Cerului. Atunci dacă sunteţi născuţi din apă şi din Duh, sunteţi în Biserică. Dacă nu sunteţi născuţi din apă şi din Duh, nu sunteţi în Biserică, şi nu puteţi vedea Împărăţia Cerului. Are logică asta pentru voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Este chiar exact aşa. Acum, aţi ştiut...

E-164 Voi spuneţi, "Bine, Frate Branham, eu cred," ei bine, ascultaţi, "şi eu niciodată nu am primit Duhul Sfânt." Nu, tu nu crezi încă. Tu doar crezi spre credinţă. Tu ai nădejde.
Căci, în Întâi Corinteni, al 12-lea capitol, şi al 3-lea verset.
Să luăm aceea chiar repede în timp ce suntem aproape de asta, dacă vreţi. Întâi Corinteni 12, al 12-lea capitol şi al 3-lea verset. Şi vom lua aceea chiar foarte repede, şi-şi îl citim ăsta aici, şi vedem ce are Domnul în Acesta pentru noi. Întâi Corinteni 12, în regulă, şi al 3-lea verset.
De aceea vă dau să înţelegeţi, că nimeni nu vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu să cheme pe Isus anatema: şi... nimeni nu poate zice... Isus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt.

E-165 Voi nu ştiţi nimic despre Aceasta până când nu aţi primit Duhul Sfânt. Voi spuneţi, "Eu îl accept pe Isus Cristos ca Mântuitorul meu personal." Aţi primit Duhul Sfânt de când aţi crezut? Dacă nu, voi nici măcar nu Îl puteţi numi Domn, pentru că nu este Domn. El este o Fiinţă istorică care voi, prin credinţă, aţi acceptat. Dar când El a intrat în voi, prin Duhul Sfânt, El este Domnul vostru. Nimeni nu îl poate chema pe Isus, "Domn," decât prin Duhul Sfânt; până când nu sunteţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu, şi Duhul Sfânt este în voi. Atunci, dacă sunteţi, voi sunteţi născuţi în această Impărăţie, şi sunteţi parte din Biserică. Voi sunteţi Cei chemaţi afară, atunci. Vedeţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Bine, acum.

E-166 Poate ieşi viaţă dintr-un porumb, dacă acel porumb nu are viaţă în el? Dacă un bob de porumb este pus în pământ, unul este germinat, şi celălalt nu este germinat. Cel care nu este germinat, poate trăi din nou? [Adunarea spune "Nu." – Ed.] Nu sub nici o formă. Nu este nimic în acesta. Deşi, material, îl va face la fel de bun, tot la fel de buni fulgi de porumb ca şi celălalt. Va face pâinea din porumb tot atât de bună ca şi din celălalt. Va arăta tot atât de bine pe raft la fel ca şi celălalt. Dar dacă nu are viaţă în el, nu poate creşte din nou.

E-167 Un om care este un om bun, poate fi un membru de biserică la fel de bun ca şi un Creştin. Un om care este un om bun, poate fi un cetăţean la fel de bun ca şi un Creştin; un om bun, om moral. Dar când moare, asta e tot, doar dacă este născut din nou din Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, tot ce a avut un început are un sfârşit.

E-168 Dumnezeu este singurul lucru care este Etern. Astfel, noi suntem o parte din Dumnezeu, prin a primii Viaţa Lui. Isus a spus, "Eu le voi da Viaţă Eternă." Cuvântul Grecesc acolo este Zoe, înseamnă "Viaţa Proprie a lui Dumnezeu." Şi singurul fel în care puteţi vreodată trăi din nou este să aveţi Viaţă Eternă, care este Viaţa lui Dumnezeu, căci viaţa voastră va pieri. Dar Viaţa Lui va fi înviată din nou, pentru că Dumnezeu este Etern. Şi voi aveţi Viaţă Eternă, şi nu puteţi... muri mai mult decât poate muri Dumnezeu. "Cel ce crede în Mine are Viaţă Eternă, şi Eu îl voi învia în ziua din urmă, îl voi învia din nou." Viaţa Eternă care este în el îl va învia.

E-169 Acum, putem ajunge în Cer fără să fim în Biserică? Nu puteţi fi în Biserică până nu sunteţi născuţi din nou. Nu puteţi merge în Cer până nu sunteţi născuţi din nou. Dacă sunteţi născuţi din nou, sunteţi în Biserică. Astfel nu puteţi merge în Cer până când nu sunteţi un membru al acestei Biserici, şi nu puteţi fi un membru până nu vă naşteţi în Aceasta.

E-170 Şi acum daţi-mi voie să vă sufoc puţin. Şi nu puteţi fi un membru dacă Dumnezeu nu va chemat să fiţi un membru. Acum, cât de fericiţi ar trebui să fiţi pentru asta, căci aţi fost predestinaţi înainte de întemeierea lumii. Şi numele vostru... Pfiu! "Numele voastre au fost scrise în Cartea Vieţii Mielului," Cartea Bisericii, "înainte de întemeierea lumii." Aceea este Biblia.
Biblia a spus, "Anti-Cristul," organizaţiile, biserica Catolică cu restul organi'aţiilor, organizaţiilor, "îi va înşela pe toţi de pe faţa pământului, al căror nume nu a fost scris în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii."
Isus a spus, "Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni la Mine." Acela-i Propriul Său Cuvânt. Nu ce aţi făcut voi, ci ce a făcut El.

E-171 Să stabilim asta, un minut. Să deschidem la Efeseni, 1-ul capitol, chiar repede. Ascultaţi la asta. Acesta este Pavel. Acum, el a trebuit să înainteze la desăvârşire cu această Biserică. Pavel adresează aceasta Creştinilor. Câţi Creştini sunt aici? Să vă văd mâna. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Bine. Asta nu este pentru prunci, acum. Aceasta este-aceasta este pentru cei care pot mânca carne. Acum, 1-ul capitol, urmăriţi cui a adresat el Aceasta.
Pavel, un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu, ... (nu prin ordinarea episcopului, nu de organizaţie).
... un apostol (unul care este trimis) prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii (aceia sunt cei sfinţiţi, sau cei sfinţi) care sunt la Efes, şi... credincioşii în Cristos Isus.

E-172 Cine sunt cei la care adresează Aceasta? La cei care sunt deja în Biserică. Când sunteţi în Cristos, sunteţi în Trupul Lui. Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atunci sunteţi membri ai Bisericii.
Har să vă fie vouă, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi... Domnul Isus Cristos.
Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti în Cristos Isus:

E-173 Cum a făcut-o El? Ce a făcut El? Ei ajunseseră la Iordan. Au traversat în Ţara promisă, şi şedeau în locurile Cereşti în Cristos Isus. Iat-o aici. "Ne-a binecuvântat împreună cu binecuvântări Cereşti," învăţătura Cuvântului, ca Biserică, Cei chemaţi afară care sunt în Cristos Isus. "Aşa cum şedem împreună în locurile Cereşti," ca Biserică, când ne naştem în Cristos Isus. "Cei sfinţiţi, Cei chemaţi afară," oh, vai, cineva pe care El îl poate învăţa ceva. A avut aşa de mult necaz cu Corintenii, dar nu cu această Biserică. El i-a putut învăţa, lucruri mari. În regulă.
Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu tot...
Vă amintiţi ultimele două Mesaje ale mele?
... tot felul de binecuvântări duhovniceşti în locurile cereşti în Cristos:
După cum...
Ascultaţi. Lăsaţi ca asta să vă şocheze.
După cum el ne-a (timpul trecut) ales în el...
"La ultima trezire"? Am citit bine asta? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.]
După cum el ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii, înainte de lume, ... (Priviţi aici.) ... înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea lui în dragoste:
Ne-a p-r-e-d-e-s-t-i-n-a-t...

E-174 Ce am făcut noi? Nimic. La ce a făcut El privesc eu. Când a făcut El? Ne-a ales, a pus numele noastre în Cartea Lui, în Cartea Bisericii Lui, pentru a fi un membru al acestui Trup mistic, înainte ca lumea să fi început vreodată.
Şi ne-a predestinat spre înfierea de copii prin Isus Cristos pentru sine, după Propria Lui bună plăcere a voii sale,

E-175 Pfiu! Tu trebuie să fi în acea Biserică, frate, dacă vei reuşi, pentru că El vine după o Biserică. Ce fel de biserică? "O Biserică care este fără pată, sau fără zbârcitură." Cum putem fi aşa? Prin a fi morţi în Cristos, botezaţi de Duhul Sfânt în Trupul Său mistic, şi o ispăşire de Sânge a Fiului lui Dumnezeu aşezat acolo pentru noi în fiecare ceas din zi. "Găsit fără vină," aceea este Biserica, ,,fără pată, sau fără zbârcitură." El ne-a ales în El, şi a pus numele noastre în Cartea Sa.
Biblia a spus, că, "Isus Cristos a fost Mielul junghiat..." Acum o mie nouă sute de ani? Cât de demult? "Mielul junghiat de la întemeierea lumii."

E-176 Când, "Dumnezeu," în Biblie, cuvântul în Genesa, Genesa 1 a spus, "La început Dumnezeu..." Luaţi acel nume Dumnezeu în Ebraică, şi vedeţi ce înseamnă. Se scrie El, Elah, Elohim, care înseamnă, "a tot, Cel de sine-existent, Cel atot-suficient, Cel puternic." Nu a existat nimic înainte de Acela. Nu exista aer. Nu existau stele. Nu exista umiditate. Nu exista nici-nu exista atmosferă. Nu existau atomi. Nu existau molecule. Nu exista nimic înainte de Acela. A fost Dumnezeu, Cel Etern. Şi în El erau atribute, de a fi un Mântuitor, de a fi un Tată, a fi Dumnezeu. Acolo, El nu era Dumnezeu, atunci. El era-El era Dumnezeu, dar nu exista nimic altceva, nici o închinare. Astfel, Dumnezeu este "un obiect de închinare," şi nu exista nimic care să I se închine. Deci existau atribute în El să fie aceea, să fie un Mântuitor, să fie un Vindecător, să fie toate aceste lucruri care este El.

E-177 Astfel, primul lucru care l-a creat El. Acum, unii dintre voi vor să ştie despre povestea mea a Genesei. Dumnezeu a spus, "Să facem om." Primul lucru care El l-a creat au fost Îngerii, ca să I se închine, atunci El a devenit Dumnezeu. Apoi când El a spus, "Să facem om după chipul nostru Propriu," ce fel de om a făcut El? Om duh. Apoi, când El a făcut acel om, El i-a dat control. Apoi El a făcut om din pulberea pământului. Apoi, el a căzut; atunci El a devenit un Mântuitor. Un Dumnezeu, apoi un Mântuitor. Păcatul a adus boală, atunci El a devenit un Vindecător. Aleluia! Nu este nimic să meargă greşit. El ştia totul despre aceasta, înainte ca lumea să fi fost vreodată formată. El ştia că vom avea această adunare în seara asta. El ştia de fiecare musculiţă care va fi vreodată pe pământ, şi cât seu va produce, şi de câte ori va clipi din ochi. El este infinitul Dumnezeu. El ştie toate lucrurile. Amin. Nu sunteţi bucuroşi, în seara aceasta, că numele vostru este în Carte? [Adunarea spune, ,,Amin." – Ed.]
Ce gând frumos mă gândesc
Privitor la o Pasăre mare pestriţă,
Şi se spune că Numele Ei este trecut
Pe paginile Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu.
Toate celelalte păsări zburând în jurul Ei,
Ea este dispreţuită de toate.

E-178 Ce era acea Pasăre pestriţă? Nu sunt de acord cu acela care a spus că asta era greşit. Ce era Pasărea pestriţă din Biblie? Nu era Israel, cum au spus ei că era. Era Biserica lui Isus Cristos.
Ca jertfă pentru păcat, ce au făcut ei? Au luat o turturea, îi smulgeau capul de pe una şi o întorceau cu susul în jos, şi îi scurgeau sângele pe perechea vie, şi i-a dat drumul la pereche. Şi perechea, stropită, este cu sângele perechii moarte, străbătea pământul, stropind în timp ce îşi zbătea aripile. Şi sângele împrăştiindu-se pe pământ, a strigat, "Sfânt, sfânt, sfânt, către Domnul! Sfânt, sfânt, sfânt, către Domnul!"

E-179 Era o tipizare al lui Cristos. Şi marea pasăre pestriţă este Biserica care a fost pătată cu Sângele Perechii Ei moarte, Mântuitorul, Isus Cristos. Şi Ea traversează lumea astăzi, dând din aripi, strigând, "Sfânt, sfânt, sfânt, către Domnul!" Amin! Sunt atât de bucuros că ştiu de Ea. Sunt atât de bucuros că numele meu este scris în Cartea Ei, pus acolo nu pentru bunătatea mea; nu, domnule, eu nu aş fi niciodată Acolo, sau prin bunătatea voastră. Ci prin bunătatea şi îndurările lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a pus numele noastre în Cartea Lui.

E-180 Care este identificarea Bisericii? Ce trebuie să fie Ea? Ce era Ea? Ce este Aceasta? Grupul chemat-afară.
Cine a stabilit-O? Isus Cristos. Nu un episcop, nu biserica Catolică, nu cea Metodistă, nu Luther, nu Wesley. Nu, domnule. Cine a stabilit-O? Isus Cristos.
Care este Mesajul Ei? Pocăinţă, botezul în apă, botezul Duhului Sfânt, vindecare Divină, mântuire.
Cum devenim un membru al Acesteia? Prin a fi născut în Aceasta.
Putem ajunge în Cer fără Aceasta? Nu, domnule. "Căci cei care sunt morţi în Cristos Dumnezeu îi va aduce cu El," şi nu¬nimeni altcineva în afară de cei care sunt morţi în Cristos. Isus vine pentru aceia care sunt morţi în Cristos. Efeseni 4, capitolul, a spus că... Nu. Galateni, cred că este, al 4-lea capitol. A spus, că, "Cei care sunt morţi în Cristos, Dumnezeu îi aduce cu EL Cei care sunt morţi în Cristos, Dumnezeu îi va aduce cu El."

E-181 Acum, deci, Ea este un grup chemat-afară, un Trup mistic. Cristos a pus-O în ordine. Înainte ca El să moară, El a vorbit despre venirea Acesteia, El a spus, "Eu voi veni şi voi fi Împărat peste acest Domeniu. Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea. Voi nu veţi avea nimic de-a face cu împărăţia lumii."

E-182 Acela-i motivul că ei sunt în aşa confuzie, numită "Babilon." Cineva, "Ei bine, binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt Prezbiterian. Binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt Metodist. Binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt...
Binecuvântat fie Dumnezeu, eu sunt un Creştin. Amin. Asta e tot. Cum ştiu că sunt? "Aceste semne însoţesc pe credincios." Vedeţi? Acolo-i carnetul vostru de identificare. Nu spui, "Stai puţin, eu cred că am carnetul meu de părtăşie." Nu. Eu nu am niciunul. Al meu este Acolo sus. Îl pot pierde pe acesta de aici jos. Dar El mi-a spus, "Înaintea ca lumea să înceapă," El mi-a dat carnetul meu de identificare, la fiecare care a intrat în Împărăţie. Este păstrat în Cer, astfel evidenţele sunt păstrate bine. Sunt atât de bucuros. Eu...

E-183 Cineva a spus, "L-am căutat pe Dumnezeu. L-am căutat pe Dumnezeu." Asta este contrar cu Biblia. Dumnezeu este cel ce vă caută, nu îl căutaţi voi pe Dumnezeu. Dumnezeu a mers în sus şi-n jos în grădina Eden, strigând, "Adam, unde eşti?" Nu Adam strigând, "Dumnezeule, unde eşti Tu?" Era Dumnezeu care striga, "Adam, unde eşti?"

E-184 Oh, sunt atât de bucuros că sunt un membru al Ei. Voi nu? [Adunarea spune "Amin." – Ed.] Sunt atât de bucuros de această Biserică măreaţă. Imi pare rău că v-am ţinut până aşa de târziu. Dar voi credeţi în această Biserică măreaţă? ["Amin."] Credeţi în Aceasta? ["Amin."] Credeţi că Ea este Trupul mistic? ["Amin."]

E-185 Acum, voi oameni Catolici, singurul lucru care trebuie să îl faceţi ca să fiţi un membru al Acesteia este să îl acceptaţi pe Isus Cristos şi să vă naşteţi din Duhul. Tu Baptist, tu Metodist, Prezbiterian, Luteran, orice eşti, ascultaţi aici. Să nu credeţi că eu ţin cu Penticostalii. Ei sunt la fel de mulţi Penticostali renegaţi ca în oricare altă biserică. Asta-i exact aşa. Ei vin doar cu numele şi confesiunea. Asta-i tot. Dar, posesiunea, nu o au. Aşa este. Pentru că, atunci când vă naşteţi din Duhul, deveniţi o făptură nouă, şi Dumnezeu începe să lucreze cu voi atunci ca fii, şi sunteţi călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu. Nu contează la ce organizaţie aparţineţi, aceea nu are nici o... Este doar o mică, ordine lumească, care va trece. Dar sunteţi voi un membru al acestui Trup mistic măreţ al lui Cristos? [Adunarea spune "Amin." – Ed.] Dacă nu, fie ca voi să Îl primiţi, în seara aceasta, în timp ce ne aplecăm capetele doar un moment pentru rugăciune.

E-186 În timp ce ne gândim acum, ar fi unii aici care a-ţi vrea să vă ridicaţi mâna? Şi să spuneţi: "Dumnezeule, îmi ridic mâna spre Tine, fă-mă un membru al acelei Biserici în seara aceasta. Dă-mi naşterea, care îmi aparţine. M-ai chemat Tu, Doamne? Atunci vreau să fiu un membru al acelei Biserici. Aparţin la una din aceste organizaţii pământeşti, dar nu am experienţa. Nu am puterea să scot draci şi să fac aceste lucruri cum ai spus Tu că îl vor însoţi pe credincios. Nu am primit asta încă, Doamne. Şi Tu ai spus că semne vor... (Va înseamnă, 'Tu vei.') Dă-mi putere, Doamne."

E-187 Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze, şi pe tine, şi pe tine. Toţi care aveţi mâinile ridicate, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă dea acea putere de a fi un membru al acestei Biserici măreţe, Biserica lui Isus Cristos. Altcineva, înainte să oferim rugăciune? Dumnezeu să te binecuvânteze, tânără doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Dumnezeu să te binecuvânteze. Da, văd mâinile voastre acolo în spate de tot. Dumnezeu să te binecuvânteze, aici; îţi văd mâna, fiule. Văd mâinile tale aici, frate. Da. Dumnezeu să te binecuvânteze; şi pe tine, micuţa de acolo, o fată tânără. Dumnezeu să te binecuvânteze. Altcineva, ridicaţi-vă doar mâna. Dumnezeu să binecuvânteze această soră, aşezată aici. "Vreau să fiu un membru. Vreau să am Sângele Lui asupra mea aşa cum ies din această clădire în seara aceasta, ca să pot ieşi şi viaţa mea să strige, 'Sfânt, pentru Domnul."' Dumnezeu să te binecuvânteze acolo în spate, fiule. Dumnezeu să îţi acorde binecuvântările. Altcineva acum? Ridicaţi-vă mâna. Altcineva spune, "Dumnezeule, fi îndurător cu mine"?

E-188 Dacă doriţi să veniţi sus la altar pentru un cuvânt de rugăciune, în timp ce cântăm această cântare:
Vino acasă, vino acasă,
Tu care eşti obosit, vino acasă;

E-189 Dacă sunteţi nesiguri de starea voastră, vă invit să veniţi, pentru rugăciune.
În timp ce ne rugăm:
Blând şi cu tandreţe Isus cheamă,
Te cheamă pe tine şi pe mine,
Vezi la porţi El aşteaptă şi veghează,
Stă de veghe pentru tine şi pentru mine.
Vino... vino acasă,
Tu care eşti obosit, vino acasă;
Stăruitor, cu tandreţe, Isus cheamă,
Cheamă, O păcătos, vino acasă!
Să o fredonăm acum.
De ce să zăbovim...
[Fratele Branham fredonează – Ed.]

E-190 O doamnă în vârstă a venit în faţă pentru rugăciune. Ar mai fi altcineva care ar dori să vină şi să se roage pentru o vreme în seara aceasta?
Deşi noi am păcătuit, El are îndurare şi iertare,
Iertare pentru tine şi pentru mine.
Vino... vino acasă, vino...

E-191 Aţi vrea voi micuţilor să vă mutaţi jos de acea parte un pic? Domnişoare, veniţi drept înăuntru. Mută-te încolo în acea parte puţin, fiule.
... care eşti obosit, vino acasă;
Sârguitor, cu tandreţe, Isus cheamă,
Cheamă, O păcătos, vino acasă!
Vino acasă, vino acasă,
Tu care eşti obosit, vino acasă;
Sârguitor, cu tandreţe, Isus cheamă,
Cheamă, O păcătos, vino...

E-192 Şi dacă aţi şti, că mâine la timpul acesta, naţiunea va fi aruncată în aer? Noi trăim într-un timp îngrozitor. Nu vă puteţi pune speranţe în nimic astăzi, în afară de Cristos. Şi de ce aţi risca, de ce aţi risca acel suflet pe care Dumnezeu l-a cumpărat prin Sângele Propriului Său Fiu? De ce nu i-aţi da voi viaţa voastră Lui? Ce aţi putea pierde? Este totul a câştiga.

E-193 Voi spuneţi, "Ei bine, eu nu cred în asta."
Ei bine, Biblia a spus că eşti un nebun. De ce ai... ? Omul bogat nu a crezut asta, în Biblie. Când apunea soarele, el râdea şi era vesel; când soarele răsărea, el era în iad. De ce aţi risca voi ca acel om? De ce nu veniţi, să daţi viaţa voastră lui Cristos? Să... Eu nu vă avertizez. Nu vă ameninţ. Eu doar vă prezint faptele. Dacă nu vă naşteţi din nou, veţi pierde aceasta. La ce v-a folosit viaţa? Chiar de parcă este o grămadă de dezamăgiri. De ce nu veniţi să aflaţi Ceva care este Etern? Prindeţi-vă de Ceva care este real.

E-194 În timp ce cântăm din nou, sunt trei sau patru în jur aici. Nu ai vrea să vi, şi tu, încă odată?
Sârguitor, cu tandreţe, Isus cheamă,
Cheamă, O păcătos, vino acasă!
Vino... vino... (Este sufletul tău. S-ar putea să nu vă mai simţiţi iar în acest fel.)
Tu care eşti... -it vino acasă; (Hei, băieţaşi, aţi vrea să veniţi toţi aici, veniţi aici sus? Aha.)
Sârguitor, cu tand-... (Vino aici, fiule... ? ... ) ... -sus cheamă, O păcătos, (Vino chiar aici, fiule.) vino acasă!
Vino acasă... (Nu ai veni sus?) ... acasă,
Tu care eşti obosit, vino acasă (Vino chiar aici, fiule. Vino aici, şezi în scaunul meu... ? ... Şezi în scaunul meu... ? ... )
... -dreţe, Isus cheamă,
Cheamă, O păcătos, vino ...

E-195 Vreau să vă pun o întrebare: Aţi terminat-o cu El? O să Îl refuzaţi voi? O să spuneţi, ca Pilat, "Aduceţi-mi nişte apă, mă voi spăla pe mâini de această adunare"? Nu puteţi face asta. Este pe mâinile voastre. Nu este numai pe mâinile voastre, este pe inima voastră. Este pe conştiinţa voastră. Va trebui să trăiţi cu asta restul vieţii voastre. Nu încercaţi să o spălaţi jos. Veţi face cum a făcut Filat: vă veţi sinucide într-o zi, încercând să o daţi jos de pe mâinile voastre. Să nu o faceţi. Veniţi, acum.

E-196 Încă o dată. Şi în timp ce chemăm, să vină nişte bărbaţi, fraţi buni Creştini, unii dintre voi slujitori cu aceşti oameni. Câteva dintre voi surori care ştiţi cum să vorbiţi cu oamenii, veniţi să îngenunchiaţi. Doar rugaţi-vă cu ei, arătaţi-le că sunteţi interesaţi în ei, în timp ce venim acum .
Vino acasă... acasă,
(Frate Neville, dacă vrei, preia serviciul.)
... obosit, vino acasă;
Sârgui tor, cu tandreţe, Isus...
Cheamă, O păcătos, vino acasă!

E-197 Să ne aplecăm cu toţii capetele acum pentru rugăciune... ? ... Să ne aplecăm capetele acum, şi să ne rugăm.
Doamne, noi Îţi aducem pe aceştia care se căiesc. Fie ca Duhul Tău, Doamne, să se aprindă în inimile lor, dându-le dorinţa profundă, şi mai mult, ca ei să îl poată vedea pe Isus Cristos, Mântuitorul lor, Care a sângerat şi a murit pentru ei, ca să-i facă făpturi noi. Acordă lucrul acesta, Doamne.

E-198 Noi ştim că Scriptura ne-a dat dreptul de trecere să Te credem. Ştiind că aceştia care au venit, Tu în nici un caz nu îi vei da afară. Tu ai făcut o făgăduinţă. Făgăduinţele Tale sunt adevărate: "Cel ce aude Cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are Viaţă Eternă, şi nu va veni niciodată la condamnare: ci a trecut de la moarte la viaţă."

E-199 Tineri şi bătrâni, dă-le în egală măsură, Doamne, din Duhul Tău cel Sfânt. Admite aceasta, Doamne. Noi o cerem, în Numele lui Isus, şi de dragul Lui.
... acasă, vino acasă,
Tu care eşti obosit... acasă;
... -itor, cu tandreţe, Isus chea-...
Cheamă, O păcătos, vino acasă!
Fiecare în rugăciune acum, doar un moment. [Fratele Branham fredonează – Ed.]
Lăsaţi-i să-şi mărturisească păcatele...

Up