Răscumpărătorul Rudenie

The Kinsman Redeemer
Data: 60-1002 | Durată: 2 oră 5 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Neville. Domnul să te binecuvânteze.
Aşa-i de bine să fiu iarăşi înapoi, în dimineaţa aceasta, înapoi în casa Domnului. Eu cred că s-a spus, odată, "Eu am fost fericit când ei mi-au spus, 'Să mergem în casa Domnului."'

E-2 Charlie, vino afară din spatele acelui stâlp, şi vino aici sus şi ia-ţi un scaun. Vino aici sus. Soră, este acolo un scaun înapoi acolo, pe undeva, care l-am putea înghesui înăuntru? Aici este un loc chiar aici sus, doamnă. Vino chiar aici sus. Aici, Charlie, vino aici şi şezi jos lângă Banks sus aici, aşa ca să nu trebuiască să stai sus. De fiecare dată când vine băiatul acela de jos de tot din Kentucky, ajunge aici sus, el stă în picioare, fiecare dimineaţă. Şi astfel îl punem chiar aici sus.
Iată un loc aici, la capătul locului aici, pentru altcineva. [Fratele Neville zice, "Aici este o doamnă înapoi aici, de asemenea." – Ed.] Acolo-i o doamnă stând în picioare în spate. Vino chiar aici sus. Aici este un loc chiar aici, soră, chiar mai aproape. Vino drept înainte. Şi eu presupun că cineva este în scaun cu rotile acolo. Sunt ei? [O soră spune, "Frate Branham?"] Da. [Aici este un loc chiar aici."] Este un alt loc chiar pe aici. Dacă careva vrea unul, înapoi acolo în spate, chiar aici este un loc chiar aici. [Un frate spune, "Şi aici este unul, Frate Branham."] Aici este unul chiar aici sus, de asemenea, doar acomodaţi-vă. ["Un altul, pe aici."] Da. Tu poţi avea unul chiar aici. Acum, veniţi drept înainte, luaţi-vă locurile. Şi doar simţiţi-vă foarte...

E-3 Noi vrem ca voi să fiţi confortabili în timp ce noi încercăm să aducem Cuvântul Domnului. O, cu certitudine este bine să fim aici.

E-4 Eu nu l-am văzut pe Charlie pe platformă. Este el înapoi acolo? Păi, aduceţi-l aici afară. Vai! Eu am fost cu Charlie, jos acolo, ultimele câteva zile, şi eu nu pot să evit fără să merg la casa lui şi să mănânc, aşa că eu o să-l aduc chiar pe platformă, dimineaţa aceasta. Fiecare zi când el vine aici sus, el stă pe la perete acolo, să-i dea cuiva un loc. Astfel eu m-am uitat în dimineaţa aceasta şi l-am văzut stând acolo, m-am gândit, "Eu îl-eu îl aduc înăuntru aici acum." Păi, aceasta-i-aceasta-i bine. Acum noi vom avea mesajul în dimineaţa aceasta prin Fratele Russell Cox. [Fratele Branham şi adunarea râde – Ed.] Unde-i Nellie? Eu... Aceea ar fi o parcurgere bună pentru el. Unde? Da. Asta este.

E-5 Păi, eu sunt sigur bucuros să văd aşa de mulţi dintre prieteni aici. Duminica trecută când am plecat, eu m-am simţit rău toată săptămâna. Eu am avut un prieten bun aşezat aici, de jos de tot din Sud, Fratele West. Şi eu am mers în jur, prin audienţă, târziu. Am spus, "Eu sunt bucuros să văd pe Cutare-şi-cutare şi Cutare-şi-cutare," şi m-am uitat chiar deasupra de Fratele West, şi nu-nu l-am observat până când el a pornit să iese afară. Atunci m-am gândit, tot timpul săptămânii, "Fratele West va gândi că eu-eu doar intenţionat m-am uitat peste el." Dar el este-el este un Creştin, aşa că el ştie mai bine decât atât. El ştie că eu... un prieten adevărat. Şi eu ştiu că el ştie, că eu nu aş face aceea.
6 M-am gândit în dimineaţa aceasta, venind jos, să văd oamenii care vin din diferite locuri. Acum, aici este Fratele West înapoi aici din nou, în dimineaţa aceasta. Şi Fratele şi Sora Kidd aici, din Ohio. Şi unii din ai mei...

E-7 Eu ştiu că Fratele Evans este aici. Eu am mers să-l văd, ieri după masă, la motel, dar eu presupun că el era afară cu Fratele Fred şi ceilalţi. Şi ei vin tot drumul din Macon, Georgia, aici, fiecare duminică când eu vorbesc. De la Macon, Georgia, aceea-i o cale lungă jos acolo. Aceasta-i cam opt sute de mile, sau mai bine, eu presupun, jos acolo. Conduce cu familia lui fiecare zi când eu vorbesc. Şi aceea-i loial.

E-8 Şi eu mă-mă gândeam, o, atunci, dacă tu ai aşa prieteni, care vor să stea alături de tine! Acum, aceasta... oamenii aceia nu vin tot drumul din Georgia, şi Ohio, şi diferite părţi ale naţiunii, la acest tabernacol mic aici, să mă audă pe mine. Ei vin aici deoarece ei cred acel Mesaj. Acela-i ce cred ei. Ei cred Mesajul acela. Şi atunci cât de cinstit şi sincer trebuie să fiu eu privitor la acel Mesaj! Deoarece, nu-nu numai eu însumi, să merg greşit, ci eu conduc pe altcineva greşit. Înţelegeţi? Şi atunci Dumnezeu o să mă ţină răspunzător pentru eroarea lor, deoarece eu eram acela care l-a învăţat. Înţelegeţi?

E-9 Şi eu vă spun, aceasta cu certitudine te face să gândeşti adânc când mergi să te gândeşti despre aşa termeni. Deci eu-eu apreciez pe fiecare din voi, aşa de minunat să ştiu că voi aţi conduce acele sute de mile, prin drumuri cu pericole şi peste aceste super şosele, unde sunt accidente şi lucruri. Credinţa voastră în Dumnezeu vă călăuzeşte prin tot, cumva, vă aduce aici şi vă duce înapoi. Noi suntem aşa de bucuroşi să avem prieteni de felul acela. Eu mă rog pentru binecuvântările bogate a lui Dumnezeu asupra voastră.
Acum, duminica trecută, am-am spus, "Păi, noi o să vorbim, şi apoi eu doar voi chema un rând de rugăciune." Eu am încercat să rezolv într-un fel, să încerc să aflu o cale să mă rog pentru mai multe persoane. Şi dacă eu conduc mult mai multe ca duminica trecută, eu... cineva se va ruga pentru mine. Eu am plecat de aici, aproape de ora două. Şi eu-eu nu am împărţit cartonaşe de rugăciune.

E-10 Să împarţi cartonaşe de rugăciune este o treabă aspră. Eu nu ştiu dacă voi o ştiţi, sau nu, oamenii te urăsc. Şi Fratele Banks Wood, a spus, zilele trecute, în timp ce noi eram jos în Kentucky, că el va fi voluntar şi va împărţi cartonaşe de rugăciune dacă nu a venit Billy înăuntru. Deci Billy, fiind propriul meu fiu, voi ştiţi, de ce, ei... eu primesc câteva scrisori, "El mi-a promis un cartonaş de rugăciune. El nu mi l-a dat. Şobolanul mic!" Astfel ei... El nu le poate da la fiecare. Şi noi nu putem pune prea mulţi în rând! Înţelegeţi? El trebuie să mă ocrotească.

E-11 Şi-şi când noi am plecat, nora mea a spus, ,,Bill, tu va trebui să-l pui pe Billy înapoi acolo cu cartonaşe de rugăciune, sau," a spus, ,,tu nu vei dura prea mult."

E-12 Şi, astfel, dar unde am făcut eu o greşeală, a fost să încep discernământul, atunci cineva vine înapoi, zice, "Am uitat, mama a vrut să te rogi pentru ea." Voi ştiţi pentru ce vin ei înapoi, este pentru acel discernământ, voi vedeţi. Astfel, însă, eu nu-i învinuiesc. Eu aş face acelaşi lucru. Înţelegeţi? Eu aş face a... Noi suntem umani, şi noi toţi vrem să trăim, şi noi vrem să ştim ce să facem. De aceea noi suntem... Dar noi putem să ajungem numai aşa de departe cu lucrurile acelea, voi, dintr-un dar, şi atunci tu eşti chiar cam terminat, când se întâmplă aceea de două ori.

E-13 Şi astfel Fratele Banks urma să împartă cartonaşele de rugăciune în dimineaţa aceasta, şi s-a întâmplat ca Billy să vină înăuntru seara trecută. Aşa că m-am gândit că ar fi îngrozitor, să am un om cu o reputaţie bună, lucruri ca Fratele Wood, să împartă cartonaşe de rugăciune, să pun pe oameni jos pe el. Eu presupun că lui Billy nu-i pasă. El doar le-a avut jos asupra lui aşa de mult, aşa că el doar o lasă să treacă. În regulă.

E-14 Acum-acum această săptămână viitoare eu urmează să fiu în Dallas, această vineri seara care vine, la convenţia Glasului de Vindecare. Dacă există ceva persoane pe acolo, eu urmează să fiu acolo pentru acea singură seară, să vorbesc în convenţia lor. Şi eu vreau să vorbesc asupra subiectului de Apropierea La Părtăşie, cu voia Domnului.

E-15 Iar apoi, poate, poate duminica următoare, aceea va fi această duminică viitoare care vine, dacă Domnul voieşte. Eu nu sunt prea sigur. Dacă Domnul voieşte, eu vreau să vin înapoi şi să vorbesc asupra subiectului despre care eu trebuia să vorbesc astăzi, Vântul În Vârtej. Şi eu urma să mă rog pentru bolnavi, astăzi. Şi aceea-i un fel cam ascuţit de mustrare la-la biserică pentru păcatele ei. Şi-şi acela nu-i un subiect foarte bun despre care să vorbeşti când tu urmează să chemi un rând de rugăciune. Tu trebuie să zideşti credinţa oamenilor la o... la rugăciune, şi spre Dumnezeu, şi să ai credinţă. Aşa că i-am spus Fratelui Neville să anunţe că eu voi vorbi în dimineaţa aceasta asupra unui alt subiect, zidind credinţă în oameni, către Dumnezeu. În alte cuvinte, mustrând poporul pentru-pentru a nu ţine poruncile lui Dumnezeu. În felul acesta, îi zideşte pe oameni în jur, să aibă credinţă în Dumnezeu. Voi vedeţi?

E-16 Şi înapoi în camera de rugăciune azi dimineaţă, sau camera de înregistrare înapoi acolo, un mic prieten vechi de-al meu, Fratele Kidd, optzeci şi ceva, bătrân de optzeci de ani, şade aici. Mulţi dintre voi vă amintiţi când m-am grăbit la el cealaltă dimineaţă, el era-el era cam... a fost cam cu un an în urmă, aproape de aceasta acum. Murind, foarte hidos de bolnav, şi doctorii i-au dat o săptămână de trăit. Sau, nu o săptămână, ei... Nu putea trăi până dimineaţa să-l aducă jos aici, cam trei dimineţi jos. Iar acum el a ajuns jos la o sută şi cinci, sau cam aşa ceva. El a spus, cu câteva momente în urmă, el este înapoi la o sută şi treizeci şi doi. A spus că s-a simţit ca un băiat.

E-17 Frate Kidd, mă întreb dacă tu ai putea să te ridici, aşa ca oamenii să ştie cine este acest predicator bătrân. Iată-l acolo. Să zicem, "Mulţumim Domnului." [Adunarea zice, "Mulţumim Domnului!" – Ed.] Un om murind de cancer, în acea-în starea aceea. El are o mică însoţitoare drăgălaşă acolo. Eu doresc ca şi ea să se ridice, de asemenea. Eu doar... Soră Kidd, ce-ar fi să te ridici acolo. Acum, ea... Vedeţi cât de repede se poate ea ridica? Mai bine decât pot eu. Dumnezeu să binecuvânteze pe Fratele şi pe Sora Kidd. Fie ca binecuvântările bogate a lui Dumnezeu să se odihnească asupra... Îţi mulţumesc, soră.

E-18 Ei se zbat prin munţii din Kentucky, sus şi-n jos pe cărările câmpului de cărbune, alungaţi afară, daţi afară, şi sunt batjocoriţi, persecutaţi, trăiesc din orice au putut. Macină porumb care-l găsesc pe drum, pe undeva, şi trăiesc pentru Impărăţia lui Dumnezeu. Şi în vârstă de optzeci de ani, predică Evanghelia, încă. Acum, ei au devenit prea bătrâni să meargă afară, aşa că eu mă rog peste pânze de rugăciune şi le trimit la ei, şi ei doar-doar le duce afară la spitale şi astfel de lucruri. Oamenii vin înăuntru şi le ia. Acum, aceea a pus-o într-adevăr în inimă. Nu-i aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Dacă tu nu te poţi duce afară să-i întâlneşti, tu poţi să le trimiţi afară o pânză de rugăciune, ca aceea, oamenii având credinţă. Aceea-i foarte bine.

E-19 Fratele Rogers e înăuntru, de asemenea, pe undeva înăuntru aici astăzi, socrul Fratelui Creech, foarte scump prieten de-al meu. Mă duc în casa lui întocmai cum mă duc în a lui Charlie şi Nellie şi ceilalţi acolo jos acum, şi jos în Kentucky. Şi-şi obişnuiam să merg jos acolo şi să vânez, tot timpul, cu el. Şi aici, nu cu mult în urmă, vreo treisprezece luni în urmă, doctorul l-a deschis. "Cu cancer, şi," a spus, "el este dus."

E-20 Şi m-am gândit, "Scumpul meu prieten vechi!" Veteran, Primul Război Mondial, un om foarte viteaz, familia lui. Şi eu l-am botezat în Numele lui Isus Cristos, mulţi ani în urmă, pentru iertarea păcatelor lui, ştiind atunci că el a fost plasat în Trupul lui Cristos, şi a fost gata să meargă să-l întâlnească pe Dumnezeu. M-am gândit, "Scumpul meu frate trebuie să se mute înainte acum." Aceasta era chiar după viziunea aceea, sau înainte să vină viziunea aceea la mine, despre Cer. Şi atunci eu am mers jos să-l văd, şi în cameră a venit un curcubeu. Dumnezeu a schimbat lucrurile. Aceea era cu treisprezece luni în urmă, şi el încă este aici astăzi, mâncând.

E-21 El a luat înăuntru un fel, ia un fel de tablete de sulfură, îl arde în gâtul lui aici. Şi el o să fie în rândul de rugăciune, eu cred, dimineaţa aceasta, vine sus. Şi eu ştiu că am anunţat aceea după ce Billy deja a împărţit, sau urmează, ştiind că ei urmau să împartă cartonaşe de rugăciune. I-am spus la ginerele lui, bunul meu prieten, Fratele Creech, să aducă-să-1 aducă sus. M-am gândit, dacă eu l-am omis, atunci eu îl voi prinde şi să-l pun într-una din camerele acestea de rugăciune aici. Dar el avea un cartonaş de rugăciune. Am spus, "Busty, eu vreau ca tu să mergi acolo afară." Numele lui este Everett. Noi doar îl chemăm Busty, pe scurt. Şi el-el... Eu i-am spus, "Du-te afară şi intră în rândul de rugăciune. Eu mai degrabă mă rog pentru tine în timp ce ungerea este peste mine, pentru aceea." Aşa că mie îmi place să am... Dacă eu ştiu că eu urma să se facă rugăciune pentru mine, eu vreau ca cineva să fie uns când ei se roagă pentru mine.

E-22 Acum să deschidem în Bibliile noastre, dimineaţa aceasta, să deschidem la Cartea lui Rut. Eu am să citesc ceva Scriptură din aceasta, din Cartea despre Rut. Şi acum doar înainte să ne apropiem de acest subiect... Dacă m-aş apropia, mi-ar place să anunţ textul meu pentru dimineaţa aceasta, este numit:
Răscumpărătorul Rudenie. Şi mi-ar place să mă apropii din patru puncte de vedere diferite, despre răscumpărare.

E-23 Mă gândeam, duminica trecută, am predicat despre cum că a venit Cristos să ne răscumpere. Şi atunci, astăzi, eu vreau să vorbesc despre: Ce este un Răscumpărător? Cum devine El un Răscumpărător? Şi, ţineţi minte, un Răscumpărător vă răscumpără complet, când El vă răscumpără; de la păcatele voastre, de la boala voastră, de la tot ce este rău. El este un Răscumpărător.

E-24 Acum, înainte să ne apropiem de aceasta, să ne plecăm capetele şi să vorbim cu El, prin rugăciune. Şi acum cu capetele noastre aplecate, mă întreb câţi în dimineaţa aceasta, în Prezenţă, v-ar place să fiţi amintiţi în rugăciune, prin a vă ridica mâinile şi să ziceţi, "Dumnezeule vezi... Tu cunoşti cererea mea"? Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe fiecare.

E-25 Tatăl nostru Ceresc, eu sunt aşa de bucuros, astăzi, că există o mare Putere Înaltă, ştiind aceea, Dumnezeule, că ne putem apropia prin Fiul Lui, Cristos Isus, şi să avem un-un răspuns la ceea ce cerem. Ca în adunarea trecută, noi am vorbit despre cum că oamenii au rătăcit în jur în piei de oaie şi piei de capre, şi erau săraci, căutând o Cetate a cărui ziditor şi făcător era Dumnezeu. Ştiind că dacă ei puteau vreodată să se apropie de El, dacă ei puteau afla unde era El! Cum Iov, din vechime, a spus, "Dacă m-aş putea duce, să bat la uşa Lui," în altfel. "Dacă aş putea afla unde El-El locuieşte, eu m-aş duce Acasă cu El, şi aş-aş vorbi cu El, faţă în faţă." Dar nu a existat nici o cale ca omul să facă aceea, pentru că el a păcătuit, şi s-a separat şi a devenit un străin faţă de Dumnezeu.

E-26 Dar prin acel Unul scump Care a venit şi a deschis calea, şi ne-a iertat păcatele, şi ne aduce înaintea lui Dumnezeu, nu ca străini, ci ca copii venind la Tatăl lor. Ştiind că El ne va acorda fiecare cerere care o cerem. Numai o lege este depusă jos, aceea este, "Dacă tu poţi crede." Aceea este înţelegerea. Satan pretinde că noi nu vom crede, iar Dumnezeu spune că noi vom crede. Acum bătălia se petrece, şi noi trebuie să facem decizia. În oricare fel este făcută decizia noastră, acela-i felul cum va fi. Şi aceasta-i aşa de minunat scrisă, "Toate lucrurile sunt posibile la acei care cred."

E-27 Şi noi credem, astăzi, venim, ne apropiem de Tine pentru favoare Divină, cerând ca Tu să consideri cererile noastre. Şi fiecare mână care a mers sus, Tu cunoşti dedesubtul acelei mâini, în inima lor, ce a însemnat. Căci este scris, că, "Tu cunoşti intenţiile şi gândurile din minte, şi poţi discerne mintea." Şi ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să răspunzi după bogăţiile Tale şi harul Tău, la fiecare cerere care a fost menţionată.

E-28 Noi de asemenea am cere astăzi, Doamne, ca Tu să mă ajuţi, cel mai în nevoie, poate, din audienţă; ştiind că, aşezat înaintea mea aici, este cumpărarea Sângelui Domnului Isus. Acolo sunt, poate, păcătoşi aşezaţi aici, care sunt aşa de legaţi cu păcat, încât ar fi greu pentru ei, aproape, imposibil, ca ei să se întindă la un punct să accepte pe Cristos, atât timp cât Satan îi are aşa de legaţi în puterea lui. Dar ştiind că este scris, "În Numele Meu ei vor scoate draci."

E-29 Şi dă-ne putere astăzi, Doamne, prin predicarea Cuvântului, să scoatem fiecare drac de îndoială şi superstiţie şi frică, din inimile şi mintea oamenilor. Ca acei care sunt legaţi de tulburare şi îndoială să poată fi aduşi în braţele lui Cristos. Şi este de asemenea scris, că, "Ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi ei se vor recupera." Există din aceia aici care sunt Creştini, şi sunt legaţi cu demoni de boală.

E-30 Doamne, dă-mi putere astăzi, din Duhul Sfânt, să eliberez fiecare persoană bolnavă şi nenorocită care este aici în clădire astăzi, ca marele Duh Sfânt să poată avea preeminenţe în fiecare inimă şi fiecare care este în Prezenţă Divină.
Vorbeşte-ne prin Cuvântul Tău. Cuvântul Tău este Adevăr.
Fără să ştiu chiar ce să spun, dar aştept după conducerea Duhului Sfânt, ca El să ne poată călăuzi şi să ne îndrume în tot Adevărul. Admite aceasta, Doamne. Obţine slavă pentru Tine. Şi unge pe slujitorul Tău. Şi Cuvântul Tău este deja uns. Noi Îţi vom da laudă, aşa cum Tu o aduci la fiecare inimă, cum avem noi nevoie. În Numele lui Isus Cristos, noi o cerem, Fiul lui Dumnezeu. Amin.

E-31 Înainte să citim, eu aş putea spune această mică lozincă care îmi place aşa de mult.
Dacă tu ai râuri care nu le poţi trece,
Şi tu ai munţi prin care nu poţi să mergi,
Doar aminteşte-ţi, Dumnezeu în Cer se specializează
În lucruri care alţii nu le pot face.

E-32 Eu citesc din Cartea lui Rut, lul capitol.
Acum a venit la împlinire în zilele când judecătorii domneau, ... acolo era o foamete în ţară. Şi un anumit om din Betleemul lui Iuda a mers să rămână în ţara Moabului, el, şi nevasta lui, şi cei doi fii ai lui.
Şi numele omului era Elimelec, şi... soţia lui Naomi, ... numele fiilor... lui Mahlon şi Chilian, Efratiţi din Betleemul lui Iuda. Şi ei au venit în ţara Moabului, şi s-au aşezat acolo.
Şi Elimelec, soţul lui Naomi a murit... ea a rămas, şi cei doi fii ai ei.
Şi ei şi-au luat neveste din femeile din Moab; numele la... una era Orpa, ... numele celeilalte era Rut: şi ei au locuit acolo cam zece ani.
... Mahlon şi Chilian de asemenea au murit ei amândoi; şi femeile erau rămase... femeia a fost rămasă fără cei doi fii ai ei şi fără bărbatul ei.
Şi ea s-a sculat cu nora ei, ca ea să se poată re întoarce de la ţara Moab: căci ea... a auzit în... ea a auzit că DOMNUL a vizitat pe poporul lui în a le da pâine.
De aceea ea a mers înainte afară din locul unde era ea, şi cele două nurori cu ea; şi ele au mers pe calea lor să se re întoarcă în ţara lui Iuda.
Şi Naomi a spus către cele două nurori a ei, Mergeţi, întoarceţi-vă fiecare la casa mamei voastre: şi DOMNUL să fie bun cu voi, aşa cum aţi fost voi cu cei morţi, şi cu mine.
Şi DOMNUL să vă acorde vouă ca voi să puteţi afla odihnă, fiecare din voi în casa bărbatului ei. Şi ea le-a sărutat; şi ele şi-au ridicat glasurile, şi au plâns.
Şi ele au spus către ea, Cu siguranţă noi ne vom întoarce cu tine la poporul tău.
Şi Naomi a spus, Întoarceţi-vă iarăşi, fiicele mele: de ce să mergeţi voi cu mine? mai sunt acolo ceva fii în pântecele meu, ca voi să puteţi... care... pot să fie bărbatul vostru?
Întoarceţi-vă iarăşi, fiica mea, mergeţi în calea voastră; căci eu sunt prea bătrână să am bărbat. Dacă eu aş spune, că eu am nădejde, dacă eu aş avea un bărbat şi în seara aceasta, şi aş purta şi fii;
Aţi aştepta voi după ei până să crească ei? aţi sta voi după ei... pentru a lor... de la a avea bărbaţi? nu, fiicele mele; căci aceasta mă întristează mult spre binele vostru că mâna DOMNULUI este dusă afară împotriva mea.
Şi ele şi-au ridicat glasurile, şi iarăşi au plâns: şi Orpa a sărutat pe soacra ei; Rut s-a lipit de ea.
Şi ea a spus, Iată, cumnata ta este dusă înapoi la poporul ei, şi la dumnezeul ei: întoarce-te după cumnata ta.
Şi Rut a spus, Nu mă implora gă te părăsesc, nici să nu mă întorc de la a te urma: căci unde te duci tu, eu mă duc; şi unde te aşezi, eu mă aşez: poporul tău va fi poporul meu, ... Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu:
Unde mori tu, voi muri eu, şi acolo voi fi eu îngropată: aşa să-mi facă DoMNUL, şi încă mai mult, dacă ar trebui numai moartea să mă despartă şi... tine şi mine.

E-33 Eu vreau să intitulez această mică vorbire în dimineaţa aceasta, aşa cum o învăţ, încercând să aduc o credinţă la voi, de răscumpărare, şi ce este ea, şi cum să o primeşti. Eu vreau să o intitulez: Răscumpărătorul Rudenie.

E-34 Acum, să răscumperi ceva, este să "îl aduci înapoi." Ceva ce a fost pierdut, ca pus într-un magazin de amanet. Şi tu mergi jos şi răscumperi aceea, este răscumpărat de un preţ. Atunci acesta este proprietatea ta personală, după ce tu l-ai răscumpărat. Dar legea de răscumpărare, în Israel, trebuia să fie o rudă, să răscumpere o proprietate sau ceva care a fost pierdut.

E-35 Povestea noastră începe departe în timpul conducătorilor din Israel, care erau judecătorii, după moartea lui Iosua. Şi să aflaţi un tablou foarte frumos despre aceasta, citiţi pe la primele cinci sau şase capitole din Întâi Samuel. Şi voi veţi-voi veţi obţine adevărata poveste despre aceasta.

E-36 Dar noi o să sărim înainte acum să luăm contextul principal din aceasta. Care, cândva în urmă, eu am început la această Carte despre Rut, şi eram pentru trei sau patru săptămâni, mergând prin aceasta. Am început la Cartea despre Apocalipsa, odată, şi a luat tot anul, cam, să merg prin Ea. Chiar fiecare Scriptură mică se leagă una cu cealaltă, în întregime, prin Biblie. Ea este frumoasă. De aceea, noi ştim că Biblia este inspirată. Căci, matematic şi în fiecare fel, nu există nici o altă literatură scrisă care să nu se contrazică pe undeva.

E-37 Această Carte a fost scrisă aproape patru mii de ani aparte, Cărţile din Biblie. Şi ele au fost scrise de unii... eu am uitat chiar cât de mulţi oameni le-au scris. Eu mi-am amintit. Dar, îmi pare rău. Eu vreau să spun şaizeci şi ceva, dar eu-eu sunt-eu sunt... eu aş putea fi greşit acolo. [Un frate spune, "Patruzeci." – Ed.] Patruzeci. Patruzeci de oameni au scris Biblia, în spaţiul a mii de ani aparte, fără să se cunoască unul pe altul, sau să se vadă unul pe altul, sau să citească unul după altul, de multe ori. Şi nici un cuvânt nu contrazice pe altul. Ea este inspirată!

E-38 Acum, mulţi oameni se uită la această Carte despre Rut, cum spun ei, "Aceasta-i o poveste de dragoste din Biblie." Biblia este o poveste de dragoste. Întreaga Biblie este o poveste de dragoste.

E-39 Nu este Ea numai poveste de dragoste, dar Ea este un profet. Nu este Ea numai un profet, dar Ea este şi o istorie. Nu este Ea numai o-o poveste de dragoste, o istorie, un profet, Ea este Dumnezeu Însuşi. Deoarece, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu." Deci, Cuvântul este Dumnezeu pe tipar. Aceea ar trebui să o stabilească, frate; Dumnezeu pe tipar. Iehova, tipărit pe o Carte. Şi nu există nimic din ea doar vreun fel de poveste de ficţiune, ci aceasta-i toată absolut Adevărul. De fiecare fază a Ei, atârnaţi-vă sufletul vostru. Acesta-i acolo. Acesta-i Adevărul, şi Dumnezeu îşi va susţine Cuvântul Lui.

E-40 Şi această poveste a fost scrisă, şi toate manuscrisele vechi. Când ei au segregat Biblia, oamenii sfinţi, când ei au încercat să o pună împreună în Vechiul Testament, Cartea despre Rut era una dintre Cărţile remarcabile care ei au acceptat. De ce? Dacă aceasta-i doar o poveste de dragoste, de ce să accepte scriitorii şi înţelepţii din vechime această Carte ca inspirată? Deoarece, există o revelaţie ascunsă în Ea. Şi în această revelaţie ascunsă, voi prindeţi înţelesul real. Ea vă va aduce foarte aproape de Dumnezeu.

E-41 Mă rog, sufletul meu întreg, în dimineaţa aceasta, ca Dumnezeu să prindă fiecare inimă, aşa de fascinant, încât El să Se descopere, chiar ce este El, în această poveste; ce este El pentru voi; cum să-L acceptaţi. Şi când voi o vedeţi o dată, aceasta-i aşa de simplu, vă întrebaţi cum de aţi mers vreodată pe deasupra acesteia. Dar aceasta poate să fie descoperit numai prin Duhul Sfânt.

E-42 Acum, mulţi, citind Biblia, O citeşte, doar se ridică şi citeşte o pagină, şi citeşte o pagină. Tu niciodată nu O vei înţelege. Deoarece, Ea este în pilde. Şi Isus i-a mulţumit lui Dumnezeu că a făcut-O aşa. A spus, "Tu ai ascuns-O de ochii celor înţelepţi şi prevăzători, şi O vei descoperi astfel pruncilor care vor învăţa."

E-43 Aşa cum am spus adeseori. D-na Branham aşezată înapoi acolo, în dimineaţa aceasta. Dar când eu sunt în străinătate, ea îmi va scrie o scrisoare. Ea va spune, "Dragă Bill, eu şed aici, în seara aceasta, cu copiii. Eu mă gândesc la tine." Şi ea merge înainte şi scrie ce urmează ea să scrie. Dar eu-eu o iubesc, şi eu o cunosc aşa de bine, că eu pot citi printre rânduri. Eu ştiu exact ce spune ea, vedeţi, fie că ea o scrie aici sau nu. Înţelegeţi? Căci, eu ştiu ce zice ea. De ce este aşa? Acela-i un contact apropiat. Noi suntem una. Înţelegeţi? Şi ea cunoaşte natura mea. Eu o cunosc pe a ei. Ea nu...

E-44 Ea poate doar să şadă şi să se uite la mine. Eu pot să vă spun ce urmează ea să spună, vedeţi, pentru că eu-eu o cunosc aşa de bine. Şi ea poate să-mi facă la fel. Acum, ce face aceea, este încrederea unul în altul. Dragoste!

E-45 Ieri dimineaţa, noi eram culcaţi în pat puţin târziu, şi copiii nu au trebuit să meargă la şcoală, şi noi am ajuns să vorbim despre diferite lucruri. Şi cum... "Ce era ura?"

E-46 Am spus, "Ura a avut un început, deci ea trebuie să aibă un sfârşit. Dragostea nu avea început, astfel ea nu are sfârşit. Ura este veşnică. Dragostea este Eternă. Ura începe şi ura se va sfârşi. Dragostea niciodată nu a început şi Ea niciodată nu se va sfârşi." Vedeţi? Ea era Eternă.

E-47 Şi când un bărbat iubeşte o femeie şi se căsătoreşte cu ea numai pentru că ea este doar frumoasă, acolo va fi un sfârşit la aceea. Dar când un bărbat găseşte o femeie pe care o iubeşte, el nu ştie de ce, dar el o iubeşte. Şi ea găseşte un bărbat pe care ea îl iubeşte, nu contează cum arată el. El o iubeşte pe ea. Ea îl iubeşte pe el. Aceea-i o pereche Eternă în Slavă. Ei vor... Moartea nici nimic altceva nu-i poate separa vreodată, pentru că ei sunt din Eternitate. Şi ei au păşit afară în spaţiul de timp, şi se vor întoarce înapoi în Eternitate. Eternitatea a căzut jos într-un trup, numit timp, apoi se duce drept înapoi sus în Eternitate din nou. Ea nu poate pieri.

E-48 O femeie care-i frumoasă, acea frumuseţe se va veşteji, tot aşa de sigur. Voi să-i daţi câţiva ani. Poate, astăzi, ea se răsuceşte în jos pe stradă, vreo femeie mică îmbrăcată pe jumătate, trimiţând mai multe suflete la iad decât toate barurile din ţară. Dar ea se răsuceşte în jos pe stradă gândind că ea este ceva. Cum a spus Biblia, "Ele şi-au întins gâturile, vioi, afectat," (aceea înseamnă sucindu-se) "cum ele merg," în ziua din urmă. Împlinind Scripturile, şi nu o ştiu. Ele stau în curte, cu haine imorale pe ele, bărbaţii se uită la ea, şi nu ştie. Ea poate fi aşa de virtuoasă faţă de bărbatul ei sau prietenul ei, cât poate ea să fie; dar, la Ziua Judecăţii, ea va răspunde pentru că a săvârşit curvie cu sute de bărbaţi. Un spirit peste ele, şi ele nu o ştiu. Biblia a spus, "Goală, oarbă, şi nu o ştie." Partea mizerabilă este că, "Nu o ştie."

E-49 Dar aţi ştiut voi, acea figură mică bine formată, pe care Dumnezeu i-a dat-o la fata aceea, poate să fie putrezită pe la timpul acesta duminica următoare? Acel bărbat, înalt brunet şi chipeş poate să nu fie nimic decât o grămadă de gunoi, până duminica viitoare. Aceea piere tot.
Dar acela în interior, Dumnezeu, dragostea, trăieşte pentru Eternitate. Deci, priviţi interiorul. Ţineţi-vă ochii pe scopul acela.

E-50 Acum, această poveste începe pe ceva în felul acela, ca o femeie, iubitoare dulce. Numele ei era Naomi. Naomi înseamnă "plăcută." Elimelec era bărbatul ei, şi înseamnă "închinare." "Închinare plăcută" era familia ei. Ei au avut un fiu, Mahlon, unul care înseamnă "boală." Şi Chilian, celălalt, a însemnat "obosit, mohorât, tristeţe." Acolo era familia.

E-51 Şi acolo a venit o foamete în ţara lui Israel. Şi prima greşeală pe care o face un Iudeu vreodată, este, să părăsească ţara aceea. Dumnezeu le-a dat ţara aceea. Când lui Abraham i s-a dat ţara aceea, Dumnezeu i-a spus să nu părăsească ţara aceea. Şi el a făcut o greşeală când a mers jos în Gherar, a ajuns în necaz. Un Iudeu este să nu părăsească niciodată Palestina. Acela-i locul lui sortit.

E-52 Şi ei au fost mânaţi afară, prin toată lumea. Iar acum ei se reîntorc iarăşi înapoi. O, aceasta-i o poveste aşa de frumoasă ce avem noi aici, dimineaţa aceasta. Ei se întorc înapoi.

E-53 Naomi, a fost mânată afară din cauza unei foamete, Naomi şi Elimelec, şi au mers acolo în Moab.

E-54 Acum să pricepeţi urma povestirii, astfel, cum voi ascultaţi, voi veţi fi în stare să prindeţi ce este ea.
Acum, Moab-... Moabiţii, au originea dintr-un copil ne legitim, care erau fiicele lui Lot. După ce ei au scăpat de focurile din Sodoma, prin harul lui Dumnezeu, atunci fiicele l-au îmbătat pe tatăl şi au trăit cu el, ca o nevastă. Ele au născut un copil. Şi unul din ei a fost de origine, şi a adus înăuntru-naţiunea din Moab, presupuşi a fi Creştini, dar erau amestecaţi în păgânism. Şi, vedeţi, părăsind ţara promisă, indiferent cât de rău a fost, să locuiască dincolo în altă ţară, a adus necaz.

E-55 Şi în orice timp când un credincios se duce jos de pe terenul lui dat de Dumnezeu! De multe ori, în politică, această alegere ce urmează şi aşa mai departe, un om bun poate fi un om bun, şi el va rătăci jos de pe terenurile acelea. Ca un anumit lucrător ce-l ştiu eu, a candidat să fie primar al oraşului. Şi când el a candidat, s-a dat jos de pe terenul lui de slujbă, şi Satan l-a apucat.

E-56 Dacă orice Creştin se dă jos de pe acele terenuri. "Păi, eu mă voi duce doar jos, în seara aceasta, şed cu băieţii în sala de biliard, o vreme. Eu nu voi face nici o vătămare. Eu voi lua doar o băutură mică." Tu eşti jos de pe terenurile tale. Vino înapoi. Tu îţi aşezi numai cursul tău pentru necaz.

E-57 "O, toate celelalte fete fumează. Eu voi încerca doar una." Tu eşti jos de pe terenul tău. Să nu faci asta. Stai în patrie. "O, păi, fiecare pe aici, ei mă numesc, 'Fată bătrână.' Ei mă numesc, 'De modă veche."' Stai acolo, oricum. Acela-i locul tău. Stai în Cristos.

E-58 Naomi, din cauza foametei, a rătăcit afară din ţară şi a mers în Moab, să găsească pâine. Ea nu a trebuit să facă aceea, pentru că restul din ei au stat în Iudea, Betleem. Betleem înseamnă, Betel, "casa lui Dumnezeu," casa de laude. Şi ei au stat acolo.

E-59 Şi ea a rătăcit departe cu bărbatul ei. Şi cei doi fii ai ei s-au căsătorit cu fete Moabite. Dar dacă Dumnezeu a rânduit ceva să fie făcut, se va întâmpla oricum. Acela-i motivul că eu cred cu certitudine în predestinare, cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu despre lucruri.

E-60 Apoi noi aflăm, pe acolo, moartea a lovit familia, şi ele au pornit înapoi. Omoară... Băiatul a murit, amândoi băieţii au murit, şi tatăl a murit. Şi Rut a pornit înapoi, Orpa, şi Naomi.

E-61 Acum, eu vreau să aseamăn, în dimineaţa aceasta, pe Naomi, doamna bătrână, la biserica Ortodoxă, biserica Ortodoxă Evreiască. Rut, Moabita, una din Neamuri, fiind Biserica Creştină, Biserica Nouă.

E-62 Eu vreau să o apropiu, din patru faze diferite, Rut. Eu o am scrisă aici. Rut, hotărând, făcând hotărârea ei; Rut, slujind; Rut, odihnindu-se; Rut, răsplătită. Aşa cum venim înapoi: Rut, făcând hotărârea; Rut, după ce ea a făcut hotărârea ei, atunci Rut slujeşte; apoi Rut se odihneşte; apoi Rut este răsplătită.

E-63 Acum, pe drum înapoi, acolo a venit un timp, cum ea fiind un model al Bisericii, sau Creştinul. Cum, fiecare persoană reprezintă întreaga naţiune Creştină. Aţi ştiut voi asta? Tu, în comportarea ta, în felul cum acţionezi şi ce faci, tu reprezinţi întregul Trup al lui Cristos. Tu zici, "Dar eu sunt doar un membru laic." Aceea nu contează. Când tu iei acel nume de Creştin, tu reprezinţi pe Cristos şi Biserica Lui. Tu ar trebui să trăieşti aşa. Tu ar trebui să trăieşti ca domni, ca doamne. Să nu faceţi niciodată lucrurile lumii, pentru că toţi ochii din Cer şi de pe pământ privesc la tine, să reprezinţi acel singur lucru. Nu contează cât de slab eşti, cât de mic eşti, ţineţi capul drept, căci tu eşti un Creştin.

E-64 Acum, Rut era o păgână, a slujit la idol, şi aşa era Orpa. Şi ele erau pe drumul lor, venind înapoi cu soacra. Pentru că, ea a auzit, că, jos în Betleem-Iudea, că Dumnezeu a luat plaga, şi poporul a avut pâine. Ea a fost sus acolo cam zece ani, aşa spune Eersheim, "cam zece ani," istoricul.

E-65 Şi venind înapoi, tristă (şi bărbatul ei mort, copiii ei morţi), cu cele două nurori ale ei. Atunci ea s-a întors, trebuie, şi s-a uitat la ele, şi a spus, "De ce aţi merge voi cu mine? Acum, voi nu puteţi face nimic decât să aveţi necaz." A spus, "Mie îmi pare rău că mâna lui Dumnezeu s-a întins împotriva mea."

E-66 De câte ori s-a gândit Israel aceea, fără să ştie că acesta era tot programul lui Dumnezeu! Cum zidul plângerii este chiar afară din Ierusalim, încă-i acolo! Pietrele vechi ale templului, ei le-au cules şi au făcut un zid. Şi ele sunt frecate, lustruite, de lacrimi şi plâns, de mâini de Iudei, plângând şi implorând pe Iehova, "Iehova!" Ei nu-şi dau seama că ora lor este aproape la îndemână acum. Ziduri plângătoare, "Aceste pietre odată au găzduit Chivotul Legământului. Regele David s-a uitat asupra acestor pietre. O Iehova, unde eşti Tu?" Vedeţi? Fără să ştie căci curând Regele ei se va întoarce, Răscumpărătorul ei. Ei au trebuit să fie aruncaţi afară, pentru puţină vreme.

E-67 Naomi s-a întrebat, "De ce a fost mâna Domnului aşa de crudă cu mine, nurorile mele? Dumnezeu m-a aruncat afară. Eu sunt o nenorocită. Eu nu ştiu ce am făcut vreodată, dar eu sunt o nenorocită." Înţelegeţi?

E-68 Dumnezeu îşi lucra programul Lui. Deoarece, "Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu," nu contează ce este.

E-69 Ea a spus, "Voi întoarceţi-vă la mama voastră, şi aflaţi odihnă în casa mamelor voastre. Bărbaţii voştri sunt morţi. Şi voi sunteţi tinere, femei frumoase. Mergeţi înapoi. Mergeţi înapoi de unde aţi venit. Găsiţi odihnă acolo. Dumnezeu să fie milostiv cu voi, pentru că aţi fost bune cu cei morţi. Şi voi aţi trăit virtuoase de când v-a murit bărbaţii. Şi voi aţi fost bune cu mine, o femeie bătrână văduvă fără bărbat, şi aţi stat lângă mine. Întoarceţi-vă înapoi, şi Dumnezeu să vă dea odihnă în casa voastră." Ele au plâns.

E-70 Ea a spus, "Dacă... eu sunt bătrână. Eu nu mai pot avea copii. Dar dacă eu aş avea un bărbat şi să am un copil, la ce ar ajuta aceasta? Voi nu aţi aştepta după copilul acela." Aceea era de fapt legea în zilele acelea. Că dacă un frate a murit, sau... şi, a lui, celălalt frate fiind neînsurat, el trebuia să-i ia nevasta să ridice un nume pentru fratele lui mort. "Dar, el," a spus, "voi nu aţi aştepta după el, aceşti copii. Deci, întoarceţi-vă înapoi şi aflaţi odihnă în casele bărbaţilor voştri. Mergeţi înapoi la mama voastră."

E-71 Şi, Orpa, un model al bisericii căldicele care odată a pornit, un model al bisericii care nu merge tot drumul. Ea a spus, "Asta sună destul de bine." Aşa că, ea a sărutat-o pe soacră-sa şi s-a întors iarăşi înapoi. Acela-i un model al credinciosului căldicel, care va crede pe Isus a fi Cristosul, apoi se întoarce în jur şi se duce înapoi în lucrurile din care a ieşit. La omul care îşi va pune calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului, şi apoi se întoarce în jur, merge înapoi. "Ca un câine la vărsătura lui, şi un porc la mocirla lui," cum a spus Biblia.

E-72 Acum, ea s-a întors înapoi la dumnezeii ei. De multe ori noi ne întoarcem înapoi la dumnezeii din a nostru-începutul nostru. Poate noi avem ochi de poftă după lucrul greşit. Ne întoarcem înapoi să poftim din nou. Poate noi avem idoli de băutură, idoli de fumat, idoli de minciună, idoli de furat, tot felul de idoli; şi apoi mărturisim şi să fim botezaţi, şi apoi ne întoarcem din nou. Ce lucru trist! Ţineţi minte, niciodată nu i s-a mai vorbit numele. Ea a fost excomunicată din cauza deciziei ei.

E-73 Biserica căldicică, credinciosul căldicel, după cum fiecare credincios reprezintă biserica. Fiecare American reprezintă America. Fiecare German reprezintă Germania. Fiecare Creştin reprezintă pe Cristos.

E-74 Aici ea şi-a întors spatele, să se ducă înapoi în lucrul din care ea a ieşit. Cum că bărbaţii, chiar predicatori, uneori, vor lua calea Domnului. Şi când tu le vorbeşti despre botezul Duhului Sfânt: "Nonsens," se dă la o parte de la El. Aceea-i Orpa.

E-75 Să le spui despre Numele lui Isus Cristos, că, "Nu există un alt Nume sub Cer dat printre oameni prin care voi trebuie să fiţi salvaţi. Orice faceţi în cuvânt şi faptă, să faceţi totul în Numele lui Isus Cristos, dacă nu există un alt Nume sub Cer prin care trebuie să fiţi salvaţi." Atunci Petru a spus, în ziua, Ziua Cincizecimii, "Dacă voi vreţi să fiţi salvaţi, pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi, în Numele lui Isus Cristos, pentru iertarea păcatelor voastre." Aşa-i cum sunt ele iertate. Şi un om, din cauza popularităţii, el nu poate să ţină Biblia pe aceasta. Dar din cauza popularităţii, va săruta Biserica, va săruta Mesajul, îl va săruta pe Cristos, "adio," şi se duce înapoi de unde s-a scobit afară. Orpa, căldicică, excomunicată.

E-76 Dar, o, cum îmi place de micuţa aceea Rut! Ea a trebuit să facă o decizie. Eu a trebuit să fac o decizie. Voi trebuie să faceţi o decizie. Voi nu veţi umbla afară din aceste uşi, în dimineaţa aceasta, fără vreun fel de decizie. Voi nu veţi părăsi sala aceasta, astăzi, sau să fiţi un om sau o femeie mai buni, sau un om sau o femeie mai răi. Să Îl respingeţi, voi veţi fi mai rău. El va fi mai greu data viitoare, ca voi să ajungeţi la El. Sau, vă veţi duce afară mai buni.

E-77 A venit o dare pe faţă în viaţa ei. Aceasta devine o dare pe faţă în viaţa fiecăruia. Şi Rut a trebuit să facă o decizie. Astfel, Biblia a spus că soacra ei i-a spus, "Du-te înapoi la dumnezeii tăi cum a făcut sora ta. Du-te înapoi cum a făcut cea căldicică. De ce nu te duci înapoi."

E-78 Predicatorul Evangheliei, "Dacă tu vrei să mergi, mergi înainte." Predicatorul real adevărat care va pune aceasta înaintea unei clase de oameni, "Voi faceţi-vă decizia. Voi staţi pe picioarele voastre." Căldicel, nestatornic, înăuntru-şi-afară, nu va spune asta. Dar un adevărat slujitor al lui Dumnezeu o va pune în poala voastră, "Faceţi-vă decizia."

E-79 Rut a spus, "Eu voi merge unde mergi tu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde locuieşti tu, voi locui eu. Unde mori tu, voi muri eu. Şi unde eşti tu îngropată, voi fi şi eu îngropată." Acolo-i decizia adevărată.

E-80 "Doamne, eu Te voi lua ca Salvatorul meu. Dacă Biblia zice, 'Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos,' aceea voi face eu. Dacă Biblia a spus că eu ,trebuie să primesc Duhul Sfânt,' eu voi face aceea. Dacă Biblia îmi spune, 'Isus Cristos este acelaşi ieri, azi, şi-n veci,' eu voi crede aceea. Eu voi lua Biblia şi pe Dumnezeu, pe ce El a scris şi ce este El, nu contează ce a spus oricare altul." Acolo-i adevărata Rut.

E-81 Ea şi-a făcut decizia. Ea a trebuit sau să meargă înapoi sau să meargă înainte. Noi stăm pe aceleaşi baze, în dimineaţa aceasta, mergem înapoi sau mergem înainte. Să nu mergeţi niciodată înapoi. Să mergem înainte.

E-82 Ele au mers înainte în ţara promisă, în ţara cu oameni străini. Rut, un model al credinciosului acum. Ce? Ce este credinciosul? Când el sau ea vine afară, persoana din lume, el vine înăuntru printre Credincioşi Creştini. Femei care obişnuiau să fumeze, să bea, şi să joace cărţi în societate, şi aşa mai departe, şi aveau tot felul de lucruri închipuite, şi ca vreun fel de "pasăre cârlionţată." Dar acum ea este schimbată. Ea a făcut o decizie să meargă cu Dumnezeu. Acum ea vine într-un popor care nu crede felul acela de lucruri. Ea este o străină. Ea trebuie să umble ca un pelerin. Ea nu cunoaşte obiceiurile lor. Ei sunt toţi ciudaţi, pentru ea. Ea nu ştie ce să facă. Aceea-i ce a trebuit să facă Rut. Aceea-i ce trebuie să faceţi voi. Aceea-i ce trebuie să fac eu.

E-83 Când am acceptat pe Cristos, eu am fost scos afară din propria mea casă. Când am acceptat pe Cristos, prietenii mei, prietenele mele, fiecare, m-au aruncat jos. Am mers jos cu un grup de oameni bătrâni care aveau Duhul Sfânt şi au crezut în Dumnezeu, slujindu-L. Fetele, care erau jos acolo în biserica aceea, erau diferite de fetele cu care mergeam eu. Ele arătau diferit. Ele au acţionat diferit. Ele erau ciudate, şi mi-a fost frică de ele. Ei erau oameni diferiţi.

E-84 Asta-i ce a trebuit să facă Rut. Ea a trebuit să vină de la a ei proprii, acolo la un alt popor. Ea a fost convertită. Ea a făcut o decizie.
Şi voi faceţi o decizie. Voi trebuie să vă faceţi alegerea. Voi vreţi să mergeţi înapoi la lucrurile lumii, sau vreţi să mergeţi înainte cu Dumnezeu?

E-85 Vreţi voi să acţionaţi ca lumea şi restul din ei? Atunci sărutaţi-l pe Cristos de „adio" şi mergeţi înapoi.
Dar dacă vreţi să vă luaţi calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului, ţineţi-vă de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu. Indiferent de ce spune restul lumii, ţineţi-vă chiar acolo. „Dumnezeu a spus aşa. Acesta-i adevărat. Eu Îl cred, deşi nu îl pot face manifestat în viaţa mea. Dumnezeu a spus aşa. Eu Îl cred. Eu mă ţin chiar aici."

E-86 Acela-i felul cum i-a făcut ea la Naomi. "Eu nu te voi părăsi. Eu merg unde mergi tu. Poporul tău va fi al meu. Felul cum ei acţionează, aşa voi acţiona şi eu. Felul cum ei fac, aşa voi face şi eu. Ce mănâncă ei, aceea voi mânca şi eu. Unde mori tu, voi muri şi eu. Unde eşti tu îngropată, acolo voi fi îngropată şi eu. Şi Domnul să-mi facă mai mult mie dacă eu dau greş undeva." Aceea-i decizia reală clară. Dumnezeu vrea decizii clare din Biserica Lui.

E-87 "Păi, Doamne, dacă Tu doar mă binecuvântezi şi faci aceasta pentru mine, eu voi face aşa-şi-aşa." Aceea nu este o decizie.

E-88 "Dumnezeule, mie nu-mi pasă ce faci cu mine, eu voi merge oricum. Dacă eu mor, în regulă. Trăiesc sau mor, oricare! Dacă ei râd de mine, îşi bat joc de mine, nu contează nimic, eu voi merge oricum." Aceea-i decizie clară, cum a făcut Rebeca înainte chiar să-l vadă pe Isaac.

E-89 Părinţii ei au spus, "Să răspundă fata. Fata, ea are vârsta, ea să răspundă."

E-90 Ea a spus, "Eu voi merge." Decizie clară, făcută repede. Ea s-a lipit de aceasta. Asta-i ce a făcut Rut. Orpa a mers înapoi.

E-91 Ele au călătorit înainte. Rut, în inima ei, fără să ştie unde mergea ea, dar un model al Bisericii. Noi rămânem, ca Abraham. Pelerini într-o ţară străină, printre oameni ciudaţi.
Şi ea a mers înainte, şi în sfârşit ea a venit în camera şi locul unde o aducea Naomi. Şi ce a găsit ea? Fiecare o bătea pe umăr şi spunea, "Rut, noi suntem bucuroşi să te avem aici jos"? Ea a găsit neînţelegere. Ea a găsit ceva rău. Ea a găsit necaz.

E-92 Şi predicatori care îţi vor spune că, "Viaţa Creştină este un răsad de uşurinţă," el sau vă amăgeşte sau el niciodată nu a acceptat el însuşi acea experienţă. Lumea vă urăşte. Şi oamenii vă vor urî. Voi trebuie să luaţi calea celor puţini dispreţuiţi ai Domnului, şi să râdă de voi, batjocoriţi, sau orice altceva. Voi trebuie să fiţi diferiţi. Voi sunteţi născuţi din altă Naţiune.

E-93 Soţia mea... Cum eu voi-voi cita aceasta din nou; aceasta pare aşa de bine să o fac. M-a întrebat, "De ce nu poartă femeile Creştine hainele acelea care le poartă alte femei?" Am spus ... A spus, "Noi suntem toţi Americani, nu-i aşa?"

E-94 Am spus, "Nu, domnule."

E-95 "Păi, ce suntem noi?"

E-96 Am spus, "Nu suntem nici Germani, Francezi, Belgieni, Elveţieni, Africani, sau Americani, sau nici unul din ei."

E-97 „Dar ce suntem noi?"

E-98 Am spus, "Noi suntem Creştini." Americani acţionează ca Americani, Germani acţionează ca Germani, pentru că acela-i spiritul lor naţional. Şi noi avem un Spirit naţional. Acela-i Spiritul Sfânt care vine de la Dumnezeu, afară din Cer, şi voi acţionaţi ca Acela. Vă face să vă comportaţi aşa cum fac ei sus Acolo, pentru că voi sunteţi dintr-o altă Lume.

E-99 Noi trăim în America, asta-i adevărat. Aceea-i partea trupului. Dar sufletul care ne conduce, caracterul nostru, este de Sus. Noi trăim de Sus pentru că noi suntem născuţi de Sus. Toţi Creştinii vin de Sus. Isus a spus, "Eu nu sunt de jos. Eu sunt de Sus. Dacă Eu eram de jos, supuşii Mei s-ar lupta pentru Mine. Dar Impărăţia Mea este de Sus." Aşa este fiecare om care-i născut din Împărăţia lui Dumnezeu, el este de Sus.

E-100 Acum, urmăriţi acum. Aşa cum noi mergem înainte, noi îi aflăm venind în dezamăgire. Este aceea în ce ajungi, când tu ai Duhul Sfânt? Sigur ai ajuns. Eu am ajuns. Fac bătaie de joc, şi de toate.

E-101 Atunci, observaţi, viaţa era grea pentru ea. Şi este greu după ce devii un Creştin. Deoarece tu trebuie să te adaptezi de la o viaţă, de veselie şi plăceri ale lumii, la altă viaţă, de consacrare la Dumnezeu. Tu trebuie să te readaptezi, dincolo în partea aceasta.

E-102 Şi Rut a trebuit să se adapteze de la a fi într-o ţară unde era mâncare din belşug, şi totul respectat, la un popor care râdeau, îşi băteau joc de ea, într-o ţară unde ea aduna spice în câmp pentru ce mânca ea. Le punea în năframa ei şi le ducea acasă. Şi le-a bătut şi a făcut ceva pâine, şi ea şi soacra ei au mâncat-o.

E-103 Când ea era acolo, ele au ajuns să afle, în timp ce ea strângea spice, sau mergea să spicuie... Acum, ea şi-a făcut decizia. Aceea era decizia ei.

E-104 Acum, următorul lucru ce trebuia să-l facă era să slujească.

E-105 Şi asta-i ce trebuie să facă Biserica. Biserica, după ce îţi faci decizia, tu trebuie să slujeşti. Slujeşte pe Dumnezeu după diagrama Lui, după planul Lui. Tu trebuie să slujeşti pe Dumnezeu.

E-106 Rut, face decizia. Acum, Rut, slujeşte sub decizia ei. Acum urmăriţi doar un minut. Acum ea se duce în câmp, să spicuie.

E-107 Acum, mama ei i-a spus; care, Vechiul Testament spunând la cel Nou, voi ştiţi. Mama ei i-a spus, a zis, "Noi avem o rudenie, şi numele lui este Boaz. El este un om bogat. Şi el este o rudă apropiată. Să te duci pe ogorul lui. Şi poate ... Să nu te duci pe alt ogor; du-te pe ogorul lui."

E-108 Cum ne spune Duhul Sfânt să nu ne ducem jos în vreun fel de o-o carte de biserică, vreun fel de catehism, ci să mergem la Ogorul lui Dumnezeu, Vechiul Testament, Biblia. Să nu ziceţi, "Păi, noi vom spune aceasta. Şi noi vom spune aceasta pentru o rugăciune. Noi vom avea aceasta." Staţi drept cu Ogorul. Mergeţi chiar în El, căci el este Rudenia apropiată.

E-109 Cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament, este Rudenia apropiată la cel Nou. Biserica Veche este o mamă la Biserica Nouă, vedeţi, Creştinul, un credincios. "Să nu vă duceţi la alt ogor. Staţi chiar în ogorul lui. Şi poate, cândva, voi puteţi afla har cu el."

E-110 Şi într-o zi, în timp ce ea era afară în ogor, acest om tânăr bogat, cu numele de Boaz, un fruntaş, un om bogat, a venit pe acolo, şi a văzut-o. O, când el a văzut-o, el s-a îndrăgostit de ea. S-a gândit că ea era o femeie minunată. Lui i-a plăcut caracterul ei. Amintiţi-vă, că el a spus, "Eu ştiu, atunci şi oamenii ştiu, că tu eşti o femeie virtuoasă." Şi-a făcut decizia, curată şi clar. A venit chiar înapoi aici, a trăit chiar exact cum ea a spus că va face.

E-111 De altfel, astăzi, ei spun, "Noi ştim că tu eşti un Creştin. Noi ştim că tu eşti un om al lui Dumnezeu, căci nici un om nu poate face aceste miracole fără să fie Dumnezeu cu el."

E-112 Asta-i ce Nicodim i-a spus lui Isus, a zis, "Rabunule, noi ştim că tu eşti un învăţător venit de la Dumnezeu. Nimeni nu poate face lucrurile care le faci tu numai dacă Dumnezeu este cu el." Când, el putea să-L vadă aşezat acolo şi să discearnă chiar gândurile din inima lor.

E-113 Femeia I-a atins îmbrăcămintea. S-a întors în jur, a spus, "Cine m-a atins? Ei toţi au tăgăduit. S-a uitat înapoi afară în audienţă şi a spus, "Tu, cu o scurgere de sânge acolo, credinţa ta te-a făcut bine."

E-114 A spus, "Nimeni nu poate face asta numai dacă Dumnezeu este cu el. Noi ştim că Tu vii de la Dumnezeu. Noi nu Te putem accepta, deoarece noi vom fi daţi afară din biserică." Înţelegeţi?
Viţa aceea altoită, Frate West, aşa cum am vorbit noi seara trecută, ei te vor da afară. "Dar, jos în inima noastră, noi ştim că tu vii din Viţa originală. Cristos este Viţa; noi suntem mlădiţele. "Noi ştim, pentru că noi vedem aceeaşi Viaţă care este în Dumnezeu, este în Tine."

E-115 Asta-i ce Boaz a văzut în Rut, acea decizie clară, acea virtute de femeie stând acolo. Şi el s-a îndrăgostit de ea.

E-116 Acum, eu vreau ca voi să observaţi. Naomi, biserica veche, a început să-i explice lui Rut toate legile despre religia ei, cum Vechiul Testament este o umbră a celui Nou. Acum, eu vreau ca voi să prindeţi această povestire chiar aici.

E-117 Acum, vreau să arăt umbrele. Vechiul Testament îl explică pe cel Nou, dacă voi Îl veţi citi doar, căci El este o prevestire a celui Nou. Acum, dacă eu mergeam spre acel perete, şi eu nu m-am văzut niciodată, şi mi-am văzut umbra, eu aş şti, am ceva concepţie despre cum aş arăta. Dacă voi nu ştiţi (voi) ce este Noul Testament, citiţi-l pe cel Vechi şi veţi vedea umbra acestuia. Înţelegeţi? Şi atunci când Noul Testament vine înăuntru, voi ziceţi, "Păi, sigur, acesta-i El." Cartea despre Evrei, mergând înapoi, Pavel îl explică.

E-118 Acum, observaţi atenţi acum. Când Rut a spus, sau... Naomi a spus către Rut, a spus, "Acum, el este ruda noastră. Şi dacă tu poţi găsi har cu el, tu vei găsi odihnă." O, doamne! "Dacă tu poţi găsi har, tu vei găsi odihnă." Boaz l-a reprezentat pe Cristos, Omul bogat, moştenitorul tuturor lucrurilor, Domnul secerişului. O, doamne! Cum, când Boaz a venit mânând acolo afară, în trăsură, privind în jur peste ogoare, şi i-au căzut ochii asupra lui Rut! El era stăpân. El era domn al recoltei. Şi ea a găsit har în privirea lui.

E-119 Asta-i ce face Biserica, astăzi. În timp ce Domnul secerişului trece pe acolo, El nu se uită la clădiri mari, turnuri mari, coruri bine instruite. El se uită după persoane, bărbaţi şi femei care sunt dedicaţi şi au făcut una clară pentru Cristos, s-au consacrat pe ei la serviciul Lui. "Dumnezeule, eu Îl cred, fiecare Cuvânt din El. Când Cuvântul Tău spune ceva, eu stau drept cu El. Acela-i Cuvântul Tău. Eu Îl cred, fiecare Cuvânt." După aceea se uită El; Domnul secerişului. Aceea-i ce El vrea să dea, Duhul Sfânt, la aceia care flămânzesc şi însetează. "Binecuvântaţi sunteţi voi care flămânziţi şi însetaţi, căci voi veţi fi săturaţi." El încearcă să găsească Biserica aceea, astăzi.

E-120 Acum, deci, la Rut i s-a cerut să facă ceva dezonorant, dar ea vroia deoarece ea şi-a făcut decizia. Ce model al credinciosului! Ce model perfect!

E-121 Naomi, biserica veche, a spus, "Mergi jos, diseară. Este sezonul de orz." O, ce gând frumos am putea noi agăţa chiar acolo!

E-122 Naomi şi Rut au venit înăuntru chiar la sezonul de orz. Sezonul de orz era sezonul de pâine, sezonul când se servea pâine proaspătă. Şi Biserica, în aceste zile din urmă, prin două mii de ani de învăţături păgâneşti şi lucruri, a venit în sezonul orzului, şi prospeţimea de Viaţă, Pâine nouă, miere ieşită din Cer. (Russell, vorbeşte despre pâine cu coajă de miere!) Aceasta-i Ea, Pâine din Cer. "Eu sunt Pâinea Vieţii. Părinţii voştri au mâncat mana, şi sunt morţi. Dar Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu, ieşită din Cer. Dacă un om mănâncă această Pâine el nu va muri niciodată." Şi Biserica în aceste zile din urmă aici, este adusă înăuntru, chiar acum, la sezonul orzului.

E-123 Rut, una din Neamuri, excomunicată, alungată, a fost adusă înăuntru, ca să fie acceptată ca Mireasă. Cristos a venit înăuntru, chiar la sezonul orzului.

E-124 El a spus, "Acum pune-ţi îmbrăcămintea pe tine." (Nu, "Ia-ţi îmbrăcămintea jos de pe tine.") Cât de contrar la ziua de azi! "Înveleşte-ţi îmbrăcămintea peste tine, când te duci să-l întâlneşti. El se duce să vânture orzul, diseară. Mergi jos şi pune-ţi hainele pe tine. Acoperă-te, ca să-l întâmpini."

E-125 Astăzi, ele vor să se dezvelească. Acoperă-te. "Mergi jos, pentru că el vântură orzul. Iar apoi însemnează locul unde se culcă el jos." Aţi făcut-o voi? Pe Golgota. Mulţi ani în urmă, am însemnat în inima mea unde şi-a pus El jos viaţa Lui, ca El să mă poată lua. Însemnaţi locul pe care se pune el jos. Urmăriţi unde s-a pus El. Asta-i ce fiecare credincios ar trebui să facă. Însemnaţi ce a făcut El pentru voi. Mesajul de duminica trecută, despre Vizita La Calvar, însemnaţi ce a făcut El pentru voi.

E-126 Ea a spus, "Însemnează unde se culcă el jos. Apoi când el se culcă jos să doarmă, se se odihnească, tu du-te pune-te jos lângă picioarele lui." Nu capul lui; picioarele lui, nevrednică. "Şi ia pătura" [Fratele Branham îşi mângăie Biblia – Ed.] "cu care el s-a acoperit, şi trage-o peste tine." O! Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin."] O, doamne! Eu ştiu că vă puteţi gândi că eu sunt un fanatic. Dar aceea mi se potriveşte chiar bine, acel Duh al lui Dumnezeu. Însemnează unde s-a pus El, Calvarul; unde s-a culcat El jos în mormânt; în Ghetsimani. Însemnează, şi târăşte-te sus la picioarele Lui. Pune-te jos acolo şi mori, tu însuţi. Să... [Porţiune neînregistrată pe bandă.] Ia te uită. Acoperă-te, peste, cu poala Lui. Ea a spus, "Poala," a numit-o ea.

E-127 Şi Rut a zis, "Ce tu spui, aceea eu voi face."

E-128 O, ce decizie clară pentru un credincios! "Ce spune Biblia, aceea voi face eu. Zice, 'Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi, în Numele lui Isus Cristos,' eu o voi face. Dacă Ea spune, 'Duceţi-vă în toată lumea şi predicaţi Evanghelia,' eu o voi face. Dacă Ea zice, orice zice Ea, 'Isus Cristos acelaşi ieri, în veci.' Ce spune Ea ca eu să fac, eu o voi face." Vedeţi, Biserica îşi ia poruncile Ei de la Cuvânt. Ea s-a pus jos.

E-129 Acum, amintiţi-vă, că era o ruşine pentru femeia aceea văduvă tânără să se culce alături de acest om, la picioarele lui. O ruşine, pentru lumea de afară.

E-130 O, puteţi voi suporta aceasta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Iată-o aici. Priviţi. Priviţi. Aceasta este. Biserica, femeia tânără, bărbatul tânăr, bătrân sau tânăr, i se cere să se separeze de lume, şi să vină la un loc, o Împărăţie a Duhului Sfânt, care este ruşinos pentru lume. În inima lor ei ştiu ce este toată aceasta. Dar, pentru lume, ei devin un fanatic. Ei devin un holy-roller sau ceva pe ideea aceea, ceva nume ruşinos. Dar Bisericii i se cere să o facă. Vreţi voi să însemnaţi locul, şi să vă puneţi jos? ["Amin."] Lăsaţi să vă cheme lumea orice vor ei.

E-131 Vechea cântare, obişnuiam să o cântăm.
Eu am pornit să umblu singur cu Isus, vedeţi,
Să am ca pernă, ca Iacob, o piatră;
Şi eu voi lua calea cu cei puţini dispreţuiţi ai Domnului;
Eu am pornit înăuntru cu Isus. Eu mă duc până la capăt.

E-132 Asta este. Nu contează, eu voi plăti preţul indiferent ce fac alţii. Dacă aceasta înseamnă ruşine, dacă înseamnă să pierd casă, să pierd-să pierd familie, toţi asociaţii tăi, prietene, prieteni, indiferent ce înseamnă, eu voi merge singur. Eu voi lua calea. Dacă vecinul meu spune că eu sunt "un holy-roller, un penticostal, sau un fanatic," nu-mi pasă ce spun ei. Nu contează nici un pic pentru mine. Eu am pornit înăuntru. Mi-am făcut decizia clar, şi eu voi merge până la capăt.

E-133 Acum, el era singurul care-i putea da odihnă, de la ogoarele acelea obositoare de cules spice. O, a fost aşa de dulce când, Boaz, când el a găsit-o afară în câmp. Eu nu pot pierde aceasta. Boaz a găsit-o afară în câmp. El a spus, "Uite." El a spus, "Cine eşti tu?"
A spus, "Numele meu este Rut."
"O, Moabita care a venit să locuiască cu noi."
"Da."

E-134 "Eu am auzit de tine. Să nu te duci la alte ogoare." Ah! Îmi place asta. "Să nu începi plimbare în misiune. Stai chiar aici în ogorul meu. Stai cu mine." El a iubit-o. "Stai aici. Stai cu mine. Să nu te duci să alergi în jur din loc în loc. Stai aici."

E-135 Dacă tu crezi Mesajul, ţine-te de El. Înţelegeţi? Nu contează care-i preţul, stai chiar cu El. Mergi drept înainte. "Dacă aceasta înseamnă, să sacrifici aceasta, aceea, sau cealaltă. Şi eu trebuie să mă las de băutură, trebuie să mă las de furat, minţit. Eu am să stau chiar cu El." Înţelegeţi?

E-136 Şi a spus din nou, el a spus, "Acum, ei nu o să te supere, pentru că le-am poruncit la tineri să nu te insulte." Amin. Îmi place asta, ocrotirea lui. Cine a spus asta? Domnul secerişului.

E-137 Fiţi atenţi. "Să nu vă atingeţi de unsul Meu. Să nu vătămaţi pe profeţii Mei." Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Căci adevărat, Eu vă spun, că ar fi mult mai bine ca voi să aveţi o piatră de moară atârnată de gâtul vostru, şi să vă înecaţi în mare, decât să vă atingeţi de cel mai neînsemnat din aceşti, micuţi ai Mei." Este aşa? ["Amin."] "Nici măcar să nu aduceţi jignire la ei."
"Eu le-am poruncit să nu se atingă de tine." O, urmăriţi lumea aceea! Ea este o persecutoare. O să le vină ceasul.

E-138 Apoi el a mers la tineri, ceilalţi. El a spus, "Acum, ea strânge spice pentru trai. Acum, eu vreau ca voi secerătorilor... voi îngerilor," cu alte cuvinte. Asta-i ce sunt ei. A spus, "Eu vreau ca voi îngerii, voi secerători, din când în când, să scăpaţi un mănunchi, intenţionat." O! "Să nu lăsaţi ca aceasta toată să-i fie aşa de obositor pentru ea. Dar din când în când, lăsaţi-o să audă un Mesaj bun. Lăsaţi ca o putere bună a Duhului Sfânt să o acopere, din când în când, ca Ea să ştie că Eu încă sunt acolo. Faceţi vreun fel de vindecare printre Ea. Arătaţi vreun fel de semn sau minune, ca Ea să ştie că Eu sunt în mijlocul Ei." Asta este.

E-139 Nu vă place vouă să găsiţi mănunchii aceia? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Eu sper că noi vom găsi câţiva în dimineaţa aceasta, voi nu? ["Amin."] O mână de orz proaspăt. Domnul să facă ceva ce a obişnuit El să facă. Ceva ce noi ştim că El face. El este Domnul secerişului. El este Singurul care poate scăpa mănunchiul. "Eu le poruncesc Îngerilor să meargă jos la adunarea aceea în dimineaţa aceasta. Eu vreau ca ei să facă un cutare, cutare lucru. Eu Le-am poruncit, şi Ei o vor face." O, doamne!

E-140 Acum, aici, ea a trebuit să-şi ia partea ruşinoasă, să se pună jos, să fie numită orice a vrut ea. Ea putea să fie numită o prostituată, voi ştiţi. Ea putea să fie chemată o femeie de faimă rea, deşi ea nu era. Şi ea a urmat exact regulile care erau puse pentru ea. Astfel ea merge jos şi s-a acoperit, cu acoperitoarea care el o avea. Unde să se ducă? La mormânt. Unde să se ducă? Unde se odihnea el.

E-141 Acolo-i unde l-am găsit eu.
Jos la cruce unde a murit Salvatorul meu,
Jos acolo am plâns pentru curăţirea de păcat,
Acolo s-a aplicat Sângele la inima mea.
Acolo-i o Fântână umplută cu Sânge
Tras din venele lui Emanuel;
Unde păcătoşi, plonjaţi sub torent,
Îşi pierd toate petele de vină.

E-142 Fă locul unde s-a pus El jos, şi pune-te jos acolo cu El. Eşti tu gata să mergi la Calvar, dimineaţa aceasta, aşa cum am spus duminica trecută? Ţi-ai însemnat locul în viaţa ta? Te-ai adus pe tine la locul unde Isus a fost răstignit?

E-143 "O, noi apreciem aceea." Dar cum îi cu răstignirea ta? Eşti tu gata să iei calea cu numele dispreţuit, ca fiind un holy-roller, fanatic religios, sau orice, oricare-i preţul?

E-144 Ai însemnat tu locul, aşa ca să te duci acolo să te pui jos cu El, să zici, "Doamne, iată-mă"? Atunci ce? Trage aceeaşi acoperitoare care era peste El, peste tine.

E-145 O femeie a spus odată către Domnul nostru, "Doamne, admite celor doi fii ai mei, ca unul să şadă la mâna dreaptă, şi la mâna stângă, în Împărăţie."

E-146 El a spus, "Poţi tu bea paharul care-l beau Eu?" Aceea-i persecuţia amară.
"Da."

E-147 "Şi poţi tu să fii botezat cu acelaşi botez cu care sunt Eu botezat?" Se pune jos, trage aceeaşi acoperitoare peste ea.

E-148 Ilie a fost luat sus. Şi Ilie a aruncat jos aceeaşi acoperitoare care el o avea, să-l acopere pe Elisei cu porţie dublă din Duhul lui. Acelaşi lucru, doar o porţie dublă. Aceeaşi putere; nu mai multă. Nu mai multă, nu mai mare; doar o porţie dublă din Ea.

E-149 Ca Moise, când el era obosit, socrul lui i-a spus, a zis, "Tu te epuizezi pe tine. Roagă-te ca Dumnezeu să ia Duhul tău şi să-L pună peste alţii." Şi el s-a rugat.

E-150 Şi El a luat Duhul şi L-a pus peste alţi şaptezeci şi cei şaptezeci au început să prorocească. Ei nu au avut ceva putere mai multă. Ei au avut mai multă maşinărie. Asta-i tot. Acelaşi lucru, doar aveau mai multă maşinărie.

E-151 Acela-i felul cum este, astăzi. Un om nu o poate face. Dumnezeu îşi are maşinăria Lui să lucreze peste tot, dar este aceeaşi putere; aceeaşi putere, acelaşi Duh Sfânt, acelaşi Isus.

E-152 Acum, a luat pătura, Duhul Sfânt, când ea a murit faţă de sine. A însemnat locul unde a murit el, unde s-a pus el jos să se odihnească. Atunci ea s-a pus jos, şi a luat pătura care era peste el şi a tras-o peste ea. Şi omul s-a trezit, a spus, "Cine-i acolo?" El a spus... Ea a spus, "Eu sunt Rut, Moabita, slujnica ta."

E-153 Şi el s-a ridicat. El a spus, "Eu îmi dau seama şi ştiu că tu eşti o femeie virtuoasă." Amin. O! Nu trimite aceea fiori mici prin sufletul vostru? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] "Tu eşti o femeie virtuoasă."

E-154 Şi ce a răspuns ea înapoi? "Dar tu eşti o rudenie apropiată." Amin. ,,Tu eşti o rudenie apropiată. Tu poţi face pentru mine. Tu mă poţi pune la odihnă. Eu am venit aici şi m-am pus aici, nu ca o femeie imorală. M-am pus aici, nu să fiu să mă arăt; să le arăt la oameni că eu pot vorbi în limbi, să arăt oamenilor că eu pot dansa în duhul, şi să arăt oamenilor că eu pot striga. Dar eu am venit aici pentru că tu eşti o rudă apropiată. Nu să arăt că eu aş putea face ceva mare; dar tu eşti ruda mea. Eu am venit pentru că tu eşti rudă apropiată, şi tu eşti singurul care mă poate răscumpăra."

E-155 Vedeţi atitudinea celor-celor convertiţi la Cristos, la Biserică? Vedeţi? Vedeţi? "Tu eşti rudenia mea apropiată."

E-156 Şi el a spus, "Tu eşti o femeie virtuoasă. Şi eu sunt rudenia ta apropiată. Acum, acoperă-te. Culcă-te jos până dimineaţă." Iuh! "Doar acoperă-te în pătura aceea. Eu sunt ruda ta. Culcă-te acolo până dimineaţă; şi odihneşte." Amin. Amin. "Eu sunt ruda ta apropiată. Odihneşte-te!" Amin.

E-157 Când dimineaţa a venit, mult înainte de crăpatul zilei, ea a adunat un mare mănunchi de orz, şase măsuri, eu cred că erau, şi l-a pus în broboada ei-ei mică şi a mers acasă.
Şi-şi Naomi a spus, "Fiica mea."

E-158 După ce tu te ridici sus de la altar, şi ai mers înapoi. "Acum ce are să se întâmple, mamă? Ce o să aibă loc?" Amin.

E-159 "Odihneşte-te." Amin. "Odihneşte-te, Rut, deoarece omul nu va avea odihnă până când el nu a isprăvit preţul deplin de răscumpărare." Amin. Amin. Chiar acolo-i unde stau eu. Amin. El nu se va odihni până când El nu a isprăvit preţul deplin de răscumpărare, să vă răscumpere pe voi, tot ce aţi pierdut vreodată, tot ce aţi fost.

E-160 Acum amintiţi-vă legea de răscumpărare, aşa cum ajungem la încheiere, la sfârşitul serviciului. Toată legea de răscumpărare este aceasta, că, înainte ca un om să poată răscumpăra o proprietate pierdută, el trebuia să fie cea mai apropiată rudenie. Şi lucrul următor, el trebuia să fie un om drept, un om just, să o facă. Şi apoi el trebuia să valoreze bani suficienţi, să o facă. Şi atunci el trebuia să facă o mărturie publică că el a făcut-o. Şi de atunci înainte, aceasta era proprietatea lui.

E-161 Astfel acum priviţi. Boaz l-a reprezentat pe Cristos. Acum, Rut a reprezentat Biserica, pe voi, cei credincioşi. Iar acum, Dumnezeu, în Vechiul Testament, singurul fel cum El putea să vină şi să răscumpere ce a fost pierdut, Dumnezeu a trebuit să devină rudenie la om. Şi singurul fel ca Dumnezeu să poată deveni rudenie la oameni, era să fie unul din ei. Amin.

E-162 Eu difer cu Billy Graham, asupra a trei persoane diferite în Dumnezeire, sau oricare alt învăţător trinitarian, despre aceea. Eu cred într-o trinitate, desigur, dar nu în felul acela, ei fiind trei persoane. Ei sunt Unul. Povestea aceea acolo, singură, nu a avut nimic altceva decât aceea, o va dovedi.

E-163 Dumnezeu a devenit om. El a trebuit să devină rudenie. Şi El nu putea fi Dumnezeu, şi noi păcătoşi, creaţiuni din creaţia Lui, fiinţe creative din creaţia Lui, căci noi nu am putea să fim rudenii acolo. Astfel, Dumnezeu a devenit om, ca omul să poată deveni Dumnezeu, să devină Dumnezeu. Amin.

E-164 Noi, fiind oameni, păcătoşi; Dumnezeu a devenit un păcătos, a luat păcatele noastre asupra Lui. Fără să cunoască păcate, totuşi era un păcătos pentru că păcatele noastre au fost puse asupra Lui. Ca noi... El a devenit eu, ca eu să pot să devin El. Înţelegeţi? El a devenit un păcătos, ca eu să pot să devin un fiu al lui Dumnezeu. El a devenit un păcătos, ca voi să puteţi să deveniţi un fiu al lui Dumnezeu. Iar acum noi suntem fii şi fiice a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a făcut rudenie când El a luat forma trupului nostru, s-a născut dintr-o femeie. Dumnezeu! Nu o altă persoană; Dumnezeu, Însuşi.

E-165 Întâi Timotei 3:16 a spus:
... fără controversă mare este taina dumnezeirii: căci Dumnezeu a fost manifestat în trup, ... Dumnezeu!
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Şi Cuvântul s-a făcut trup...

E-166 Cuvântul, făcut fiinţă umană, a devenit o rudenie. El a devenit un om. O! El a devenit moarte, ca prin moartea Lui eu să pot deveni Viaţă. El a devenit un păcătos, ca prin neprihănirea Lui eu să pot deveni... să am Viaţă. El a devenit sărac, ca eu, prin sărăcia Lui, eu să pot să fiu făcut bogat. El a devenit ce am fost eu, aşa ca eu să pot, prin harul Lui, să devin ce este El. O, doamne! Atunci, să vorbim despre puterile lui Dumnezeu! Acum, aceea-i exact Scriptura. Şi aceea-i ce zice Scriptura.

E-167 Ca noi să putem fi... Ce dragoste, a revărsat Tatăl asupra noastră, a revărsat asupra noastră, ca noi care eram păcătoşi, străini, departe de Dumnezeu, să putem fi atraşi aproape la Dumnezeu, într-atât încât noi am devenit fii şi fiice a lui Dumnezeu, nu servitori. Biserica Neamurilor niciodată nu este un servitor. Nu, domnule. Biserica Neamurilor este fiu şi fiică. Voi sunteţi fii şi fiice a lui Dumnezeu, care aţi primit Duhul Sfânt. Acum, dacă voi sunteţi grupul lui Orpa, şi v-aţi întors deoparte? Dar dacă aţi mers până la capăt la Duhul Sfânt, voi aţi devenit fii şi fiice, acum, fii şi fiice.

E-168 Cine are cea mai multă putere înaintea lui Dumnezeu? Ce este un Înger? Un Înger este un slujitor. Este aşa? Ei sunt slujitorii Lui. Ce sunteţi voi? Fiul şi fiica Lui. Cine are cea mai multă putere în Cer, atunci, un păcătos care a fost salvat prin har, sau un Arhanghel care stă la dreapta Lui? Păcătosul, care a fost salvat prin har, are mai multă autoritate în Cer decât Arhanghelul care a stat alături de El, fără păcat, pentru că el este un fiu. Un fiu are mai multă autoritate decât un slujitor, desigur.
O, noi uităm ce suntem. Noi uităm, de multe ori, ce ne-a făcut ceea ce suntem. După ce devenim ce suntem, atunci noi uităm cum am ajuns aici. "Când Dumnezeu Însuşi..."
O, ce preţioasă dragoste a dat Tatăl
La rasa căzută a lui Adam;
A dat singurul Său Fiu să sufere
Şi ne răscumpără prin harul Lui.
O, cum vom şti noi vreodată!
În mijlocul topirii stâncilor şi cerul întunecat
Salvatorul meu Îşi pleacă capul şi moare;
Deschiderea perdelei descoperă calea
Spre bucuria Cerului şi ziua nesfârşită.
Pe Cristos, Stânca solidă, eu stau;
Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mişcătoare.
Când cercetez crucea uimitoare
Pe care Prinţul Slavei a murit,
Eu consider tot păcatul meu a fi doar pierdere.

E-169 Aşa este. Unul a spus:
Trăind, El m-a iubit; murind, El m-a salvat;
Îngropat, El a dus păcatele mele departe;
Înviind, El a justificat gratuit pentru totdeauna:
Într-o zi El vine. O, zi glorioasă.

E-170 Aceasta era tema Bisericii. Aceasta era viitorul Ei. Aceasta era inima Ei. Acest pământ este îmbăiat cu Sângele acestui Răscumpărător Rudenie, să răscumpere rasa căzută a lui Adam.

E-171 Observaţi, aici este El, un Răscumpărător Rudenie. Acum, primul lucru, El trebuia să fie un om vrednic. Cine era ceva mai vrednic decât Cristos, decât Isus? Atunci, un alt lucru, El a trebuit să aibă banii. El trebuia să fie în stare să o facă. El a stăpânit Cerurile. El a dovedit că El a stăpânit. El a putut lua cinci franzele de pâine şi doi peşti, şi să hrănească cinci mii, să strângă cinci coşuri pline de fărâmituri, după aceea. El putea pompa apă dintr-o fântână şi să o transforme în vin. El putea lua un peşte din ocean, şi să ia monede din gura lui, de aur. Amin. El nu era un...

E-172 Dar El a devenit sărac, fără un loc să Îşi pună capul. El a devenit o Rudenie. Nu o Rudenie la cei bogaţi; o Rudenie la toţi oamenii. El a luat locul unui răscumpărător.

E-173 Atunci ce a avut el de făcut? Atunci el a trebuit să facă o mărturie publică. Dimineaţa următoare, Rut a spus... Sau, Naomi a spus, "Odihneşte-te, Rut. Totul va fi în ordine acum, pentru că tu ai găsit har în privirea lui."

E-174 Dumnezeule, lasă-mă să fac asta. Lasă-mă să găsesc har în privirea Lui. Atunci când apare dimineaţa:
Când trâmbiţa Domnului va suna, Şi nu va mai fi timp,
Şi dimineaţa apare, Etern, luminoasă şi frumoasă;
Şi când cei salvaţi pe pământ se vor aduna Dincolo pe malul celălalt,
Când catalogul este chemat acolo sus, eu voi fi acolo.

E-175 Se odihneşte acum, aşteaptă pentru răscumpărarea deplină. Observaţi, eu Îl am, arvuna din El, acum. "Eu am luat acasă o năframă întreagă de orz. Eu am acolo." El i la dat ei, l-a măsurat, şase măsuri. Şase, înseamnă, cei şase mii de ani de existenţă a lumii." Ziua omului este şase. Omul a fost creat în ziua a şasea. Acolo vor fi şase mii de ani în care lumea a fost creată, în a şaptea mie Dumnezeu s-a odihnit. Şase mii de ani Biserica va trudi împotriva păcatului, cu Puterea lui Dumnezeu din aceste pâini de orz, iar apoi merge în Odihna Eternă. Corect. Odihnă, aşteaptă. Şase măsuri de orz bun a pus el înăuntru acolo, să o poarte acolo până la timpul răscumpărării depline. Eu sunt aşa de bucuros să mă bucur de aceasta.

E-176 Acum, repede, să ajungem jos la capătul acestuia. Acum noi aflăm, acum, că, dimineaţa următoare, când ea s-a trezit, ea era fericită, aşteptând. Şi omul a venit. El a mers jos. El avea o altă rudă care de fapt avea alegere asupra femeii, întâi. Am eu timp să iau aceea? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Bine, doar un minut, şi noi vom lua o parte din aceasta, oricum.

E-177 Acela următor în pildă, care avea alegere asupra voastră, era Diavolul, pentru că voi aţi păcătuit. Şi mai întâi aţi aparţinut la el, căci, voi eraţi, voi eraţi proprietatea lui. "Căci voi aţi fost născuţi în păcat, formaţi în fărădelege, aţi venit în lume vorbind minciună." Şi el nu putea răscumpăra aceasta. Înţelegeţi? El nu o putea răscumpăra. Astfel, Cristos a venit şi s-a făcut om, să ia la o parte păcatele noastre, să ne răscumpere. Voi o vedeţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi celălalt om nu o putea face. Diavolul nu putea să moară pentru păcate, deoarece el era tocmai pervertitorul care a făcut păcatul. Înţelegeţi? El nu putea. El şi-ar strica moştenirea lui, celălalt individ. Şi Satan ar strica-o pe a lui, pentru că el este un diavol. El nu putea deveni un alt diavol, să ia la o parte pe diavol, pe primul diavol. El nu putea deveni păcat, pentru că el era deja păcat. Dar, Cristos, fiind fără păcat, a devenit un păcătos. El putea să ne răscumpere. Aleluia! Noi suntem răscumpăraţi. Noi suntem răscumpăraţi, înseamnă, "a fi aduşi înapoi." Noi suntem răscumpăraţi.

E-178 Astfel, dimineaţa următoare, atunci el a trebuit să facă o mărturie publică. El a mers jos şi a întâlnit pe acest om la poartă, înaintea bătrânilor. Şi aceasta trebuia să fie într-un loc public.
Şi el l-a privit în faţă. El a spus, "Poţi tu să o răscumperi?" Acum, dacă el trebuia să o răscumpere întâi pe Naomi, pentru ca să o obţină pe Rut; şi Cristos a trebuit să răscumpere biserica Iudaică, întâi, pentru ca să obţină Mireasa Neamurilor. Ea a venit înăuntru cu Naomi, ca o străină dintr-o altă ţară, o Moabită, păgâni. Asta-i ce eram noi, Neamurile, un păgân. Şi amintiţi-vă, el a trebuit-el a trebuit să o obţină pe Naomi. Şi când el a obţinut-o pe Naomi, el a obţinut tot ce avea ea.

E-179 Amintiţi-vă, când Cristos a venit, El nu a vorbit despre Biserica Neamurilor. A fost, să meargă la ai Lui, "El a venit la ai Lui. Ai Lui nu L-au primit." El era întotdeauna la ai Lui. "Să nu vă duceţi pe calea Neamurilor. Să nu vă duceţi în Samaria, ci mai degrabă la oile pierdute a lui Israel. Şi aşa cum mergeţi, propovăduiţi Evanghelia, vindecaţi pe bolnavi, înviaţi morţii, scoateţi draci. Cum fără plată aţi primit, fără plată să daţi." Este asta aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] I-a trimis, doi câte doi. Mergeţi întâi... Şi El a trebuit să răscumpere biserica. Şi când El a răscumpărat biserica, El a obţinut Mireasa Neamurilor. Amin. Acela era chilipirul în aceasta. Înţelegeţi? El a obţinut Mireasa când El a răscumpărat biserica.

E-180 Acum, Boaz, a trebuit să facă una public... El a spus, "O poţi tu răscumpăra?"
El a spus, "Nu."

E-181 Atunci el a trebuit să facă o mărturie publică. El şi-a luat sandala, şi a aruncat-o la el. A spus, "Ia te uită. Să ştie tot Israelul că eu am răscumpărat-o pe Naomi, şi eu o iau şi pe Rut." Amin. "Eu o iau pe Rut ca mireasa mea." Cine era el? Domnul secerişului. Amin. Acolo este ea. "Am răscumpărat pe Naomi, şi eu o iau pe Rut. Şi Rut va fi mireasa mea."

E-182 Ce au spus ei? "Fie ca ea să fie ca-ca Lea şi Rahela şi acelea, să crească cu miile," şi ea a crescut, aşa este, "pentru Israel. Fie ca ea să fie aşa." Şi, priviţi, el a făcut un test, mărturie publică.

E-183 Ce a făcut Isus, să facă aceasta? El a făcut o mărturie publică. Când, Satan nu putea muri pentru păcate pentru că el era păcătosul. El este tatăl păcatului. Dar, Isus, Cel nevinovat, Dumnezeu din Cer, Care nu a trebuit să moară, a venit jos şi a făcut o mărturie publică prin a muri, înălţat sus între cer şi pământ. O mărturie publică; I-au dezbrăcat hainele de pe El, şi a atârnat între cer şi pământ, în ruşine. Şi a murit, o moarte păcătoasă, ruşinoasă, să ne răscumpere. O mărturie publică! Amin.

E-184 Ce a făcut El? Şi-a aruncat jos propria Lui neprihănire; şi-a aruncat jos propria Lui slavă. A aruncat... "Eu am putere. Eu să vorbesc cu Tatăl Meu, şi imediat El Mi-ar trimite douăzeci de legiuni de Îngeri." Ei ar putea schimba cursul. Un Înger ar fi putut să o facă. El ar fi putut chema după douăzeci de legiuni. Aceea ar fi fost cam patruzeci de mii de Îngeri. Ce ar fi putut ei face? El a spus, "Eu aş putea vorbi cu Tatăl Meu, imediat, aceea-i chiar acum, El Mi-ar trimite douăzeci de legiuni. Legiuni de Îngeri vor veni aici şi vor prelua aceasta." Ce ar face unul? Unul ar nimici pământul, într-o secundă. Doar priviţi, El avea mii care puteau veni. Înţelegeţi? Dar El a aruncat aceea jos. El a pus aceea deoparte. El a pus toată demnitatea Lui, totul, deoparte, şi a devenit un păcătos şi a murit pentru tine şi mine.

E-185 Acum, în încheiere, am putea spune aceasta, în încheiere. El a făcut-el a făcut aceea. Apoi el a luat-o pe Rut, şi s-a căsătorit cu ea. Şi ea a născut un fiu numit Obed. Obed era tatăl lui Iese. Iese a fost tatăl lui David, care era tatăl lui Cristos, amin, tatăl Domnului Isus.

E-186 Nu vedeţi voi? Prin neprihănirea aceea, prin decizia aceea clară, El a devenit Răscumpărătorul nostru Rudenie. Dumnezeu a devenit rudenie cu noi, să vină jos şi să fie făcut ca noi, o fiinţă umană, să sufere foame, să sufere sete. "Mi-e sete. Daţi-Mi să beau." Şi ei au pus oţet în gura Lui, fiere. El a însetat ca şi noi. El a ştiut cum să facă în lipsuri.

E-187 El era bolnav cum suntem noi. El a spus, "Nu Îmi vor spune ei vechea pildă, 'Medicule, vindecă-te'?" Dar puterile Lui mari nu erau pentru El însuşi. El avea putere să o facă, dar El nu o putea folosi pe El însuşi. Nu.

E-188 Cineva mi-a spus, zilele trecute, a spus, "Frate Branham, înainte să se întâmple ceva, tu ştii tot despre ce urmează să ţi se întâmple."

E-189 Am spus, "Darul nu este pentru mine. Eu nu îl pot folosi pentru mine însumi." El este pentru voi. Voi sunteţi aceia care primiţi beneficiul, nu eu. Eu sunt doar un slujitor public al lui Dumnezeu, pentru voi.

E-190 Predicatorul este un slujitor public. El doar se ţine pe el acolo. Ca un crin de pe câmp, bondarul zboară înăuntru, îşi ia partea. Albina zboară şi îşi ia a ei. Trecătorul îşi ia a lui, şi fiecare lucru. El trudeşte, zi şi noapte, să-şi păstreze strălucirea. Şi lucrătorii Evangheliei fac acelaşi lucru; umblă în linia lui Dumnezeu. Îşi ţine mărturia adevărat, ca lumea să poată lua parte din el, vedeţi, D-ul Pastor Crin. El este unul bun, Isus a spus, "Luaţi seama la el. Solomon nu este ca el." Aşa este. Dr. Crin, eu presupun că voi toţi îl cunoaşteţi. Înţelegeţi?

E-191 "Luaţi seama la crinii de pe câmp, cum ei nici nu trudesc, nici nu toarce. Eu spun, şi, totuşi, Solomon, din toată slava lui..." Un crin trebuie să se lupte, zi şi noapte, să obţină strălucirea să-şi păstreze îmbrăcămintea, să păstreze parfumul şi lucrurile să meargă. Şi alţii... El doar se deschide, şi ei vin pe acolo şi-l ia afară din el. Albina şi musca, şi de toate, vine pe acolo, buni sau răi, doar ia de la el.

E-192 Acela-i felul cum este slujitorul, lui Cristos, slujitorul Creştin; se deschide, "Doar luaţi de la mine, lume." Nu există nimic pentru sine. Aceasta-i pentru alţii. Asta-i ce a devenit Cristos când El a devenit rudenie cu noi. El a devenit om, ca lumea să poată lua parte din neprihănirea Lui, vedeţi, şi să fie făcuţi fii de Dumnezeu.

E-193 Acum, ce au făcut ei? Ei s-au căsătorit, şi prin aceea a venit acest lucru măreţ. Atunci Rut a fost răsplătită, prin a obţine pe Cristos... sau a-l obţine pe Boaz ca bărbatul ei. Care, Biserica este răsplătită, când va veni Venirea Domnului, în dimineaţa aceea luminoasă fără nori. Noi ne odihnim, aşteptăm acum. El va veni. Acum, de ce? Ea este răscumpărată.

E-194 Acum, încă un citat înainte ca eu să plec, să încep rândul de rugăciune. Încă un citat. Eu am căutat, azi dimineaţă, cuvântul răscumpăra. Eu doar... Scuzaţi-mă, fraţii mei Arminieni, dar eu doar trebuie să pun aceasta înăuntru; nu să rănesc, ci doar să vă fac să gândiţi. Căutaţi ce înseamnă răscumpărare. Răscumpărare, s-a aplicat de fapt, în cuvântul Grecesc, la a lua un sclav de la piaţă. Eu nu pot silabisi cuvântul Grecesc chiar acum, dar el înseamnă, "a lua un sclav de la piaţă," a răscumpăra.

E-195 Un om a făcut ceva rău, astfel, el, stăpânul lui l-a vândut în sclavie, de fapt la moarte. Şi el este în piaţă. El este un sclav. Dar un om vine pe acolo, un om vrednic care este în stare să o facă, şi-l găseşte pe acest om, şi găseşte har în privirea lui. El îl răscumpără. Aceea îl ia din piaţa de sclavi, şi îl duce afară pentru sine. Observaţi. Şi sclavul acela, odată răscumpărat, nu mai poate niciodată să mai fie vândut în piaţă. Amin. Niciodată nu mai poate să fie vândut din nou. El este marcat. Şi dacă s-a gândit suficient despre el, o dată, să fie răscumpărat, nimeni nu poate, niciodată, să-l vândă din nou ca un sclav.

E-196 O, Mulţumiri fie lui Dumnezeu, căci odată când un om a venit la Cristos şi a fost răscumpărat prin Sângele preţios, Diavolul niciodată nu te mai poate face un sclav. Tu eşti asigurat în Sângele lui Isus Cristos până în ziua răscumpărării tale. Un sclav, căutaţi aceasta în Exodul, şi aflaţi dacă acelea nu sunt legile Levitice. Eu vreau să spun, în Leviticul, vedeţi dacă acelea nu sunt legile. Un sclav, odată răscumpărat, niciodată nu mai poate fi vândut ca sclav. Aşa este.

E-197 O, Eu sunt aşa de bucuros! Eu sunt aşa de fericit să ştiu că Răscumpărătorul nostru Rudenie, că Dumnezeul din Cer, Care era Spirit, a venit jos pe pământ şi s-a făcut trup; făcut ca un om, făcut cum sunteţi voi; şi şi-a luat forma de carne păcătoasă, fără să cunoască păcat, ca păcatele noastre să se poată odihni asupra Lui; şi a devenit rudenie cu noi, a făcut o mărturie publică de a muri, plătind preţul deplin.

E-198 Şi Duhul lui Dumnezeu mărturisind înapoi. Templul a fost rupt, perdeaua, de sus până jos. Nu de jos până sus, ci de sus până jos; a arătat că era Dumnezeu, Însuşi, a sfâşiat-o deschis, de Sus. A sfâşiat-o de sus până jos, şi a deschis calea. Şi blocurile de sacrificiu s-au răsturnat, şi fulgerul s-a bifurcat prin întuneric, cerul mânios. Soarele a coborât în mijlocul zilei. Stelele au refuzat să strălucească. Şi totul a dat o mărturie, "Noi suntem răscumpăraţi." Aleluia!
Să ne rugăm. [Un frate dă o pronunţare profetică – Ed.]

E-199 Cu capetele voastre aplecate acum, doar un moment. Aceea era pronunţare profetică, chemând către biserică, după Mesaj.

E-200 Acum dacă sunt unii aici care nu-L cunosc, vieţile voastre nu sunt în ordine, voi sunteţi invitaţi acum să staţi aici în prezenţa acestei audienţe, în faţa lui Dumnezeu, să-l acceptaţi ca Salvatorul vostru. Apa este în bazin pentru botez. Dacă careva aşteaptă să înceapă serviciul de botez, imediat.

E-201 În timp ce ne avem capetele aplecate, noi o să luăm momentul acum prin a cânta Eu Merg Până La Capăt. Cu capetele voastre aplecate acum.
Eu merg până la capăt, da, eu merg până la capăt,
Eu voi plăti preţul, orice-ar face alţii;
Eu voi lua calea cu cei puţini dispreţuiţi a-i Domnului;
Eu am pornit înăuntru cu Isus, şi merg până la capăt.
Eu merg până la capăt, da, eu merg până la capăt. Eu...
O faceţi într-adevăr din adins acum? Dacă da, veniţi sus aici şi staţi.
... orice-ar face alţii;
Eu voi lua calea...
Sunteţi voi gata să vă alipiţi, ca Naomi din vechime?
Eu am pornit cu Isus, şi eu merg până la capăt.
De la ieslea din Betlehem a apărut un Străin,
Pe pământ eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă,
Eu cer numai să fiu ca El.
Să fiu ca Isus...
Voi vreţi să fiţi ca Răscumpărătorul vostru?
... ca Isus,
Pe pământ eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă,
Eu cer numai să fiu ca El.
Luminează asupra mea, Doamne, luminează asupra mea,
Lumina de la Far să lumineze asupra mea;
Luminează asupra mea, Doamne, luminează asupra mea,
Lasă Lumina de la Far să lumineze asupra mea.
Să fiu ca...
Ar fi acolo altcineva cu care să vă placă să vă asemănaţi, afară de El? Nu ar vrea altcineva să vină acum să îngenuncheze aici cu această femeie tânără, cum îngenunchează ea? Luând, ca Rut din vechime, luându-şi calea în dimineaţa aceasta.
... ca El;
Prin toată... pământ la Slavă,
Eu cer numai să fiu ca El.
Doar să fiu ca Is- ...
Altcineva să vină sus aici acum. Umblaţi jos aici şi îngenunchiaţi jos, ca această doamnă aici. Aţi pornit voi? Vă veţi pune mâinile în a Lui?
Eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă,
Eu cer numai să fiu ca El.
[Fratele Branham începe să fredoneze, Să Fiu Ca El – Ed.]

E-202 Tatăl nostru Ceresc, în timp ce biserica fredonează această cântare, "să fiu ca Isus," această femeie, în dimineaţa aceasta, a păşit afară, ca Rut. Ina Bell, venind ca Rut din vechime. Nu contează care este preţul, ea a venit să-l plătească. Nu contează ce... cum o să se râdă de ea, sau batjocorită, ea ia locul acum, stând aici, mărturisindu-şi păcatele. Îngenunchiată jos, însemnând locul unde marele Domn al secerişului s-a pus jos la cruce. Şi acolo să primească Duhul Lui, harul Lui care i-a vorbit aşa cum Cuvântul a mers înainte, ca Naomi din vechime, îndrumând. Şi El a lovit pe care trebuia, locul corect. Şi acum ea vine să ia locul unui credincios, îngenunchiată la cruce, acolo unde ea şi-a mărturisit păcatele, a pus deoparte toate lucrurile vechi ale vieţii, şi devine o creatură nouă în Cristos Isus.

E-203 Ne rugăm, Tată, în dimineaţa aceasta, ca fiecare persoană înstrăinată din clădirea aceasta, fiecare bărbat, femeie, băiat, sau fată, care nu Te cunoaşte, să nu lase să treacă aceste Cuvinte pe alături, Doamne. Noi nu ştim chiar în ce oră urmează să venim la Judecată. Aceasta ar putea să fie încă astăzi că mulţi dintre noi am putea să venim. Poate înainte să ajungem acasă, se va întâmpla un accident. Poate... Un atac de inimă ar putea să ne lovească. Noi nu ştim. O Dumnezeule, lasă-ne să ne pregătim, în ora aceasta, în timp ce Duhul este aici, în timp ce avem mărturie că El este aici, în timp ce Dumnezeul din Cer, în toată mila Lui infinită, este aici să ne ia înăuntru.

E-204 Dă-ne din harul Tău, Doamne. Trimite pe alţii, în dimineaţa aceasta, la altar, şi să-l accepte pe Cristos ca Salvator, aşa cum face această femeie acum. Îngăduie aceasta, Doamne. Fii milostiv cu ea, ştiind că familia ei.... Fratele ei şade aici pe platformă cu mine. Sora ei, Wood, şade înapoi acolo afară; mama şi tata şade aici. Doamne Dumnezeule, eu mă rog pentru milă. Îngăduie aceasta, Doamne. Tu ştii ce vreau să spun în inima mea. Eu cer ca revărsarea Sângelui Tău, în milă, să vină acum la ora aceasta. Îngăduie aceasta, Doamne. Îngăduie, în timp ce noi aşteptăm după alţii, fie ca alţii să vină, de asemenea, Tată, şi să fie împăcaţi cu Dumnezeu prin Cristos.

E-205 Iar acum, în timp ce noi aşteptăm acum şi ne întrebăm, noi vom cânta din nou.
Luminează asupra mea, O Doamne, luminează asupra mea.
Lasă ca Lumina de la Far să lumineze asupra mea.
În regulă. Da.
Luminează asup...
Ar fi un altul să vină sus?
... luminează asupra mea,
Lasă Lumina de la Far să lumineze asupra mea;
Luminează asupra mea, Doamne, luminează asupra mea,
Lasă Lumina Ta de la Far, să lumineze asup...
Ce mă va face Aceasta?
Să fiu ca Isus, să fiu ca Isus,
Pe pământ eu doresc să fiu ca El;
Prin toată călătoria vieţii de la pământ la Slavă,
Eu cer numai să fiu ca El.

E-206 Tată, Dumnezeule, aceea-i într-adevăr mărturia noastră. Doamne, noi vrem să fim ca El, smerit şi modest, umil, blând, iertând întotdeauna pe cei care L-au maltratat şi au făcut rău. Noi-noi vrem să fim în felul acela. Noi Îţi mulţumim pentru această femeie care a venit sus în dimineaţa aceasta. Cum ştim noi cum va fi să devină viaţa aceasta, după o vreme? Poate prin toate greşelile ei şi lucruri în viaţă, aşa cum noi toţi am făcut, le vedem scufundate sub şuvoi în dimineaţa aceasta. Mă rog, Dumnezeule, ca această femeie să trăiască o viaţă consacrată care îi va călăuzi pe toţi asociaţii ei la această experienţă. Fie ca ea să nu se oprească aici, ci să meargă înainte în ţara promisă, să însemneze locul şi să se pună jos, să primească Duhul Sfânt acolo. Admite aceasta, Doamne.

E-207 Dacă există mai mulţi înăuntru aici, Tată, care ar fi trebuit să vină, şi nu au venit, fie ca Duhul Tău să nu-i părăsească. Fie ca ei să nu aibă odihnă, ziua sau noaptea, până când au venit, de asemenea, şi au făcut aceeaşi hotărâre. Nu să fiu aspru, Doamne, dar, O Dumnezeule, ştiind ce pierd ei. Să ştim ce va fi la Ziua aceea, să-l audă zicând, "Depărtaţi-vă de la Mine, lucrători ai fărădelegii. Dimineaţa aceea, la Strada Opta şi Penn, Eu v-am chemat, şi voi nu aţi venit." O Dumnezeule, ce oră îngrozitoare ar fi aceea pentru ei, când noi suntem cântăriţi în balanţă şi găsiţi în lipsă. Tată, admite ca aceea să nu vină la nimeni în Prezenţă Divină. Fie ca ei toţi să fie mântuiţi. Noi cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-208 Noi vrem să-i mulţumim Domnului, dimineaţa aceasta, pentru bunătatea şi bunăvoinţa Lui. Eu vă mulţumesc la toţi pentru răbdarea voastră, de a aştepta cu mine aşa de mult.
Sora Ina Bell. Eu... Sora Wood, aceea-i sora ta, Frate Charlie. Pentru ce s-au rugat ei, şi pentru ce ne-am rugat noi, pentru mult timp. Soră Ina Bell, ai vrea să te ridici, doar un moment? Aceea-i a lui Sora Wood... În comitetul nostru aici la biserică, aceea-i cumnata lui, care l-a acceptat pe Isus ca Salvatorul ei personal în dimineaţa aceasta. Şi cât de multe rugăciuni au fost... Dumnezeu să te binecuvânteze, Soră Ina Bell. Eu cred că am numele tău corect. Este asta aşa? Fie ca Dumnezeu să te binecuvânteze întotdeauna, soră scumpă. Şi dacă tu nu ai fost niciodată botezată în Numele lui Isus Cristos, eu te îndemn să o faci, şi primeşte Duhul Sfânt.

E-209 Dumnezeu să fie întotdeauna cu tine, să-l binecuvânteze pe scumpul tău soţ acolo. Eu l-am întâlnit, cu câteva zile în urmă. Dacă eu nu greşesc, numele lui este Stanley. Este aceea corect? Stanley. Dumnezeu să te binecuvânteze, Stanley. Căminul este dulce, dar eu cred că el va fi mai dulce decât oricând. Dumnezeu să fie întotdeauna cu voi toţi, şi-şi să vă dea harul şi mila Lui, toate zilele vieţii voastre. Şi urmaţi înainte cu Domnul. Să fi ca Rut acum, Ina Bell, alipeşte-te chiar de El. Doar continuă să te mişti înainte. Uneori aceasta devine greu, şi căile devin întunecate. Dar, aminteşte-ţi, doar priveşte în jos spre pământ, iar apoi priveşte sus spre cer, şi tu vei găsi o urmă de paşi Însângerată care urmează tot drumul acolo sus. El va conduce calea.

E-210 Acum, o, este deja ameaza, ora doisprezece. Încă vreţi voi să avem rândul de rugăciune? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.]

E-211 Billy, unde, ce fel... A împărţit el cartonaşe de rugăciune? Eu-eu niciodată... Eu cred că el mi-a spus că a dat pentru rugăciune... Păi, ce era aceasta? Cineva să-mi spună care era litera şi numărul. [Cineva spune, "Iată-l că vine." – Ed.] Ce? [Fratele Billy Paul zice, "B."] B. B, unul până la o sută? Cincizeci până la o sută. În regulă. B, numărul unu. Ei au...

E-212 Acum, noi avem o mulţime, aşa că nu putem... Noi îi punem pe toţi să stea în picioare, şi noi îi vom trece doar dincolo, în timp ce eu mă rog pentru ei.

E-213 Acum, câţi nu au văzut niciodată unul din rândurile de rugăciune? Să vă vedem mâinile, care nu aţi fost niciodată într-una din adunările mele, la un rând de rugăciune. O, doamne! Mulţi din voi.

E-214 Păi, acum, ne putem doar ruga pentru oameni, sau noi putem avea discernământ, sau să nu avem vreun rând de rugăciune deloc; doar să-i chemăm chiar afară, din audienţă. Aceasta nu contează. Duhul Sfânt este aici. Da, domnule. Dar haideţi să fim ridicaţi în rândul de rugăciune.
Numărul unu, cine are numărul unu, cartonaşul de rugăciune B? Num-... Cincizeci. Imi pare rău. Nimeni nu are unul, desigur. În regulă. Cartonaşul de rugăciune cincizeci, cine îl are? Vino pe aici, domnule. Cartonaşul de rugăciune doi...
Cincizeci şi unu, cincizeci şi doi. Cartonaşul de rugăciune cincizeci şi doi. În regulă. Cincizeci şi trei. Cincizeci şi trei. În regulă. Cincizeci şi patru.
Vino pe aici, chiar aici. Dacă voi sunteţi în spate, veniţi pe această cale, pe aici.
Cincizeci şi unu, cincizeci şi doi, cincizeci şi trei, cincizeci şi patru. Cine are cincizeci şi cinci, cartonaşul de rugăciune cincizeci şi cinci? Doamna, chiar pe aici. Cartonaşul de rugăciune cincizeci şi şase.
Stai sus, pe marginea peretelui, pe acolo, dacă tu vrei. Cincizeci şi şapte, cincizeci şi opt, cincizeci şi nouă, şaizeci.
Şaizeci şi unu, şaizeci şi doi, şaizeci şi trei, şaizeci şi patru, şaizeci şi cinci.
Busty, întoarce chiar prin acel interval chiar acolo, frate, chiar acolo. În regulă. Întoarce chiar pe acolo.
Câţi nu au un cartonaş de rugăciune, şi vreţi ca Domnul să vă vindece? Ridicaţi-vă mâna sus. În regulă. Aceea-i tot ce aveţi de făcut, doar credeţi asta acum. Doar credeţi. În regulă.
Cincizeci şi şase. Eu l-am avut? Cincizeci şi şapte, cincizeci şi opt, cincizeci şi nouă, şaizeci. Ei să stea ridicaţi.
Şaizeci şi unu, -doi, -trei, -patru, -cinci. Ei să stea. Şaizeci şi şase, şaizeci şi şapte, şaizeci şi opt, şaizeci şi nouă, şaptezeci. Ei să stea.
Eu nu vreau ca ei toţi să se repede de-o dată, motivul că eu chem numărul, până la şaptezeci.
Şaptezeci la optzeci, staţi ridicaţi. Veniţi pe aici, pe partea aceasta, şaptezeci până la optzeci. În regulă. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă. În regulă.
Optzeci la nouăzeci, staţi aici. Doc, tu ajută-i înapoi acolo, dacă tu vrei. Optzeci la nouăzeci, staţi acolo pe partea aceasta.
Nouăzeci la o sută, staţi acolo pe partea aceasta, pe aici.
În regulă.

E-215 În timp ce ei se aliniază, mi-ar place să întreb biserica ceva. Câţi străini sunt aici, şi niciodată nu au fost în una din adunările mele înainte? Câţi dintre voi? Cât de mulţi ştiţi că nu există om să poată să vindece pe altul, nici măcar la un doctor? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu, domnule. Un doctor nu este un vindecător. El ajută numai natura. Dumnezeu este vindecătorul. Înţelegeţi? Un doctor poate fixa un braţ, dar el nu poate vindeca un braţ. Doctorul poate scoate apendicita, dar nu să vindece locul unde el a tăiat. Doctorul poate scoate un dinte, dar nu să oprească sângerarea, sau să o vindece. Dumnezeu trebuie să facă asta. În regulă.

E-216 Câţi ştiţi căci, când Isus a fost aici pe pământ, că El nu a pretins a fi un vindecător? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El era un Om. El a spus, "Nu sunt Eu care face lucrările, ci Tatăl Meu care locuieşte în Mine, El face lucrările." Este asta aşa? ["Amin."] Cât de mulţi ştiţi, când El era aici, ce, cum... Ce fel de slujbă avea El când El a fost aici? El a făcut ce I-a arătat Tatăl să facă, Este asta aşa? ["Amin."] Cât de mulţi ştie, ştiţi asta? ["Amin."] Sfântul Ioan 5:19, El a spus, "Adevărat, adevărat, Eu vă spun, că Fiul nu poate să facă nimic în Sine, decât ce El vede pe Tatăl făcând." Este asta aşa? ["Amin."] "Aceea face Fiul, la fel."

E-217 Acum, deci, este Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi-n veci? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Credeţi voi asta, cu toată inima voastră? ["Amin."] El este acelaşi ieri şi-n veci. Credeţi voi, că, Isus Cristos fiind acelaşi ieri şi-n veci, că aceea înseamnă că El este de fapt acelaşi? ["Amin."] În regulă.

E-218 Cum este El acelaşi? Acelaşi în fiecare principiu. Este aceea aşa? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] El este acelaşi Dumnezeu, acelaşi Vindecător, acelaşi Salvator. El este acelaşi, aceeaşi atitudine. Aceea este tot la fel. Este aceea corect? ["Amin."] Acelaşi. În regulă. Atunci, dacă El era acelaşi, şi este acelaşi, El va face şi va acţiona la fel. Este asta aşa? ["Amin."] Acum, câţi ştiu asta de a fi Adevărul? ["Amin."]

E-219 Eu am să iau doar un moment aici. Eu aştept. Aceasta nu se pare, pentru mine, ca să fie cincizeci de persoane să stea acolo. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece. Nu. Unii din ei probabil că au mers acasă, mai devreme. Am văzut pe unii oameni să plece înapoi acolo. În regulă, doar acest rând, mic scurt. La câţi le-ar place să aibe aceasta? Cât de mulţi străini faţă de mine, în rândul acela? Ridicaţi-vă mâna sus, care ştiţi că eu nu ştiu nimic despre voi. Ridicaţi-mi sus... mâna voastră.

E-220 Câţi acolo afară, străini, ştie că eu nu ştiunimic despre voi? Ridicaţi-vă mâna sus, care sunteţi bolnavi. În regulă. La câţi v-ar place să vedeţi rândul de discernământ, aşa ca să ne putem doar grăbi şi să terminăm? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] V-ar place... Acum, aceasta nu contează. Eu pot doar să mă rog pentru ei, să-i aduc chiar prin rând. Sau, ei pot şedea jos, doar să meargă şi să şadă jos. Nu contează. Duhul Sfânt o poate discerne, tot la fel. Credeţi voi asta? ["Amin."]

E-221 Acum, deci, dacă aceea este aşa, atunci doar fiţi liniştiţi, doar un moment. Devine puţin târziu, aşa că doar staţi liniştiţi, doar un moment. Eu vreau să vă întreb ceva acum.

E-222 Eu aş putea să fiu la microfonul greşit aici. Amândouă sunt în regulă? Amândouă sunt conectate, în regulă, şi acesta? [Un frate zice, "Da." – Ed.] În regulă.

E-223 Acum, doar fiţi tăcuţi, pentru un moment. Eu am să mă uit în jos pe acest rând, să văd dacă eu cunosc pe careva.

E-224 Eu îl cunosc pe băiatul acela care stă chiar acolo. Acum, îl cunosc pe Earl. Earl, eu te cunosc, Earl Calvin. [Fratele Earl Calvin zice, "Eu nu sunt în rândul de rugăciune, totuşi, Frate Bill. Eu l-am adus pe prietenul nostru din Jeffersontown." – Ed.] O, da, da, omul de-acolo sus. Este acela omul cu care noi am vânat, sus acolo în Colorado? ["Tu probabil că nu ne-ai recunoaşte, că noi am pierdut aşa de mult din greutate."] O, doamne! Eu cu certitudine nu. Eu cred că Earl mi-a spus că tu ai fost foarte bolnav, şi tu ai venit. Acum, dacă tu nu poţi sta mult, să-i aducă cineva un scaun acolo. Sau, careva din ei-careva din ei să se ridice şi să-i dea un scaun chiar acolo aproape, aceasta va fi bine, căci omul este foarte, foarte bolnav. Vai! El a pierdut cam o sută de livre sau mai mult, din greutate. Şi-şi el-el este foarte, foarte bolnav. Acum doar lăsaţi-l să şadă acolo. Începe să-i mulţumeşti Lui, acolo, frate.

E-225 Acum să mă uit în jos. Acum, Earl doar stătea cu el. Acum, acest om, stând chiar înapoi acolo, privind la mine, de pe acolo în jur de La-LaGrange, Kentucky. Eu nu-i ştiu numele, dar eu-eu-eu te cunosc. Şi acela-i Fratele şi Sora Kidd acolo. Eu îi cunosc. Şi această doamnă, corect... Este aceea Sora Rook? Sau ... [Fratele Neville zice, "Sora Hardy." O soră zice, "Eu sunt Sora Taylor... ? ... cu Hattie." – Ed.] Cu această femeie aici, din Sellersburg, eu cred, care-i oarbă. Este asta corect? În regulă.

E-226 Mă gândesc că aceia sunt cam toţi, în rând, pe care eu de fapt îi cunosc. O, da, aici este bunul meu prieten, Busty Rogers, aici, de jos la Milltown. Şi jos de-a lungul rândului, eu presupun că ceilalţi din ei sunt străini faţă de mine. Acum, aceea-i înaintea lui Dumnezeu, din câte ştiu eu, ei sunt străini faţă de mine.

E-227 Acum să văd în audienţă. Acum, voi-voi care sunteţi străini faţă de mine, care sunteţi bolnavi, ridicaţi-vă mâna sus, şi, voi ştiţi, că aveţi o cerinţă pe inima voastră. Ridicaţi-vă mâna sus, oriunde vă aflaţi. Care ştiu că eu... În regulă. Bine. Aceasta-i doar general, în jur, cam peste tot.

E-228 Acum, acum, aceasta nu vă va răni, doar să aşteptaţi numai un moment sau două mai mult. Eu vreau să vă pun o întrebare solemnă. Mai bine să mă pun în spate aici, aşa ca să mă puteţi auzi. Eu vreau să vă întreb ceva. Acum, aceste Mesaje care eu le predic, credeţi voi că ele sunt Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Şi, sigur, voi nu aţi veni aici dacă aceasta nu ar fi.

E-229 Acum, ar face Dumnezeu aşa ceva fără să-mi dea ceva concepţie despre ce făceam eu? El cu certitudine nu ar da. Cu certitudine El nu ar da. Acum, dacă El a făcut aceea...

E-230 Acum, eu pretind că Isus Cristos nu s-a schimbat. Moartea Lui nu L-a schimbat; ea L-a glorificat. Şi El a înviat, a treia zi, şi s-a înălţat Sus. Şi el a trimis înapoi pe Duhul Sfânt, care era Dumnezeu, este Duhul Sfânt care era asupra Lui. Voi toţi credeţi asta? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Şi Isus, când El era aici pe pământ, El a spus, "Lucrările care le fac Eu, le veţi face şi voi. Încă puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea." Aceea-i o ordine a lumii, voi ştiţi, doar biserica necredincioasă şi toţi. "Ei nu Mă vor mai vedea. Totuşi, voi Mă veţi vedea." "Voi," aceea-i Biserica, cel credincios. "Căci Eu..." "Eu" este un pronume personal. "Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii." Şi cel Grecesc acolo este terminare, care înseamnă, "sfârşitul lumii." "Voi fi cu voi până la sfârşitul lumii. Şi lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi." Este acela Adevărul? ["Amin."]

E-231 Acum, noi avem Baptişti, Metodişti, Protestanţi, şi Catolici, şi-şi chiar Evrei, şezând aici în dimineaţa aceasta. Şi noi avem Biserica lui Dumnezeu, Nazarineni, Pelerinii Sfinţenişti, Martorii lui Iehova, toate denominaţiunile acelea diferite reprezentate. Eu mă uit în jur, mă uit la ei. Metodişti, Luterani, Penticostali, toate felurile diferite, aşa cum mă uit în jur, îi văd pe oamenii care-i cunosc. Şi ei sunt toţi vizitatori din afara oraşului. Tabernacolul Branham este un lucru mititel, aici în¬în oraş, dar se recuperează din lume.

E-232 Acum, să luăm doar aceasta, şi să gândim foarte atent, gândiţi, studiaţi, fiţi reverenţioşi, şi puneţi această întrebare. Atunci, dacă El nu este mort, atunci atitudinea Lui către voi şi către cei bolnavi ar fi chiar aceeaşi astăzi cum a fost ieri. Atunci cum a făcut El atitudinea Lui ieri? Aceasta, "Eu pot, dacă voi credeţi." Este asta aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] "Dacă voi credeţi."

E-233 Omul a spus, "Doamne, ai milă de noi." A spus, "Fiul meu este legat felurit de un drac. Eu l-am adus la ucenicii tăi, şi ei au ţipat şi urlat, şi de toate."

E-234 El a spus, "Eu pot, dacă tu crezi. Dacă tu crezi, Eu pot."

E-235 Acum observaţi. Cum a făcut Isus? Ce a fost El, ieri? Cum a slujit El? Acum, aceasta este pentru străin acum, la care eu le vorbesc. Să vedem ce a fost El, ieri. Îmi ia numai vreo trei minute, noi vom cita, două locuri mici.

E-236 Când a început slujba Lui mai întâi, acolo era un om cu numele de Andrei, un pescar, ajuns convertit, a crezut în El, şi a mers şi l-a adus pe fratele lui, numit Simon. Vă amintiţi aceea? El l-a adus la Isus. El era un pescar analfabet, nici măcar nu-şi putea semna numele lui. Şi el a venit sus înaintea lui Isus. Şi Isus s-a uitat la el, şi a spus, "Numele tău este Simon. Tu eşti fiul lui Iona."

E-237 Cât de mulţi ştiţi că aceea-i Scriptura? Ei ştiau că acela era Mesia, căci, El era... Dumnezeu a promis. Moise a promis, căci, când Mesia vine, El va fi un Profet. Este asta aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Profetul Mesia. Şi când El s-a uitat, şi El a spus, "Numele tău este Simon." Şi a spus, "Tatăl tău s-a numit Iona." Şi el a ştiut că acela era Mesia.

E-238 Femeia la fântână, aceea era o altă naţiune de oameni. Acum, numai Iudeii şi Samaritenii L-au primit. Neamurile, noi nu am venit încă înăuntru. grupul lui Rut. Acum, femeia la fântână, care era o Samariteancă, ea a venit să ia apă. Isus a spus, "Adu-Mi să beau." Ce a făcut El? A vorbit cu ea, întocmai cum aş vorbi eu cu cineva acolo afară în audienţă. A spus, "Adu-Mi să beau." Ei niciodată nu s-au întâlnit mai înainte.

E-239 Şi ea a spus, "Păi, nu este obiceiul, noi avem segregaţie aici." Cum se obişnuia să se aibă în Sud, pentru prietenii noştri de culoare, şi lucruri, dar ei nu o mai au. Mulţumiri fie lui Dumnezeu, pentru aceea. Aşa că el a spus... "Noi avem segregaţie aici. Păi, nu este obiceiul pentru Tine. Tu eşti un Iudeu." Isus era un Iudeu. Ea era o Samariteancă. A spus, "Nu este obiceiul pentru-pentru Tine să-mi ceri mie, o femeie Samariteancă, aşa ceva."

E-240 El a spus, "Dar, femeie, dacă tu ştiai cu Cine vorbeşti, tu mi-ai cere Mie să bei."

E-241 Aceea a oprit-o pe femeia aceea frumoasă. Şi ea s-a uitat sus şi a spus, "Păi, Tu nu ai nimic cu ce să scoţi. Fântâna este adâncă."

E-242 El a spus, "Apa care o dau Eu este Viaţă veşnică."

E-243 Şi în final El a aflat care era necazul ei. Cât de mulţi ştiţi, străinii, ştiu care era necazul ei? Ea avea cinci bărbaţi. Astfel ce a spus el către ea? El a spus, "Du-te, ia-ţi bărbatul şi vino aici."

E-244 Ea s-a uitat la El. Ea a spus, "Eu nu am bărbat."

E-245 El a spus, "Tu ai spus bine, pentru că tu ai avut cinci, şi acela cu care tu trăieşti acum nu este bărbatul tău."

E-246 Ea a spus, "Domnule, eu înţeleg că Tu eşti un profet. Acum, noi ştim, când vine Mesia," acela-i Isus, "când vine Mesia, El ne va spune aceste lucruri, căci noi ştim că El va fi acel Profet. Noi ştim, când vine Mesia, El va face aceasta. Dar cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Acela."

E-247 Şi pe aceea, ea a alergat în cetate şi a spus, "Veniţi, să vedeţi un Om care mi-a spus ce am făcut. Nu este Acesta tocmai Mesia?"

E-248 Dacă acela era semnul lui Mesia, ieri, şi El este acelaşi astăzi, El este acelaşi lucru astăzi. [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, credeţi voi străinilor asta? ["Amin."]
Acum, aceea-i pentru voi în rând, aici.

E-249 Acum către cei acolo afară, doar o Scriptură, aşa ca să aveţi ceva pe care să staţi. Câţi cred că El este Marele Preot acum care poate fi atins de simţul infirmităţii noastre? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Noi toţi... [Porţiune neînregistrată pe bandă.]

E-250 Acela-i necazul lui. Aceasta a făcut să ai o prostată. [Fratele spune, "Aşa este." – Ed.] Aşa este. Te scoli noaptea, şi aşa mai departe. Tu eşti din Ohio. ["Aşa este."] Şi tu aparţini la biserica Fratelui Sullivan, sau mergi acolo. Eu îl văd pe Fratele Sullivan stând aproape. Tu ai venit cu Kidds. Cu aceia ai venit. Aşa este. ["Aşa este."] În regulă. La timpul acesta, te simţi diferit acum. ["Aşa este."] Aceasta te-a părăsit. Acum te poţi duce acasă. Credinţa ta te face bine acum. Dumnezeu să te binecuvânteze. [Porţiune neînregistrată pe bandă.]

E-251 Dar, atât cât mă priveşte să te cunosc, Dumnezeu în Cer ştie că eu nu ştiu nimic despre tine. Eu nu ştiu ce este rău cu tine. Eu nu aş avea nici o cale de a şti ce este rău cu tine. Tu eşti doar un om care stă acolo. Şi tu ai avut un cartonaş de rugăciune, care avea un număr pe el. Tu doar... Băiatul ţi-a dat cartonaşul acela, şi tu doar ai fost chemat aici sus în rândul de rugăciune.

E-252 Acum să ne uităm cum se desfăşoară aceasta. Vezi, doar acea singură dată, acea-i mai greu. Aceea mi-a făcut mai mult, acea singură dată, decât tot timpul cât am predicat în dimineaţa aceasta. Ceva merge afară, vedeţi, ceva merge afară.

E-253 Tinere băiat, tu de fapt nu eşti aici pentru tine însuţi. Tu eşti aici pentru altcineva, şi acela-i un copil. Copilul nu este aici. El este într-un ţinut cu şes, Kansas. [Fratele spune, "Da, domnule." -Ed.] Are un fel de crize, ca epilepsia. Ceea ce este îi epilepsie. Acolo-i întunecime peste copil.

E-254 Tu eşti ceva legătură, sau tu eşti... cu Strickers. [Fratele spune, "Da." – Ed.] Nu v-aţi căsătorit voi toţi cu surori, sau aşa ceva? ["Da."] Aşa este. Tu crezi? ["Da."] Atunci el nu va mai avea crize, dacă tu crezi cu toată inima ta. Cum tu ai crezut, aşa să-i fie la copil. [Porţiune neînregistrată pe bandă.]

E-255 Te rogi pentru mătuşa aceea care are cancer. Jos înăuntru acolo, tu crezi cu toată inima ta, înapoi acolo? Că tu... Da. Da. Eu nu te cunosc. Eu niciodată nu te-am văzut, în viaţa mea. Dar când tu m-ai auzit spunând acelui om despre ceva, că el se gândea la o rudă, aceea a venit la tine. Acum, tu crezi cu toată inima ta?

E-256 Acum ce a atins ea? Eu vreau careva din voi oamenilor să-mi spuneţi ce a atins femeia aceea. [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]

E-257 Acum, este acesta doi, sau al câtelea este acesta? Noi am avut deja trei? [Cineva spune, "Doi." – Ed.] Doi? Doi. În regulă. În regulă.

E-258 Doamna este umbrită de moarte. Acolo-i o umbră întunecată peste ea. Care, ea are cancer. Aceea-i corect. [Sora spune, "Aşa este." – Ed.] Doctorul îţi spune că acesta-i un cancer la glanda limfatică. ["Asta-i adevărat."] Dacă asta-i adevărat, ridică-ţi mâna sus. ["Asta-i adevărat, Doamne. Asta-i adevărat, Doamne."] Tu eşti de departe de aici, din Iowa. ["Da."] Tu crezi? ["Eu cred. Eu cred. Eu cred."] Tu ai sau un fiu... Acesta-i un nepot. ["Aşa este."] Şi, acesta, el are ceva rău cu ochii lui. ["Aşa este."] Şi tu te rogi pentru el. ["Aşa este."] Tu crezi că Dumnezeu poate să-mi spună cine eşti tu? ["Eu cred."] D-na McKee. ["Eu ştiu... ? ..."] Atunci întoarce-te înapoi la casa ta, şi fii bine. ["O Dumnezeule!"] Isus Cristos face... [Porţiune neînregistrată pe bandă.]

E-259 Lumina care o vedeţi pe poza aceea, pluteşte peste femeia aceea care şade înapoi de tot acolo. Crede-mă să fiu profetul Lui, soră. Tu te rogi pentru bărbatul tău, la stagiul de moarte, în Spitalul Veteranilor. Asta-i AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Crede cu toată inima ta, acum, el se va face bine.
Ce a atins ea? [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]

E-260 Acum, doar-doar continuaţi să credeţi, acolo afară. Înţelegeţi? [Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.]

E-261 Un accident de maşină. Tu vii jos, acesta, de sus din nord. Tu eşti din jur de Bedford, Indiana. [Sora spune, "Drept." -Ed.] Asta-i adevărat. Este asta adevărat? ["Aşa este."] Atunci tu crezi că gâtul tău va fi bine? Cum crezi tu, aşa să fie pentru tine. Întoarce-te înapoi acasă, dă laudă lui Dumnezeu. [Porţiune neînregistrată pe bandă.]

E-262 O Dumnezeule, acest om tânăr, luptând lupta cea bună a Credinţei, stând în Prezenţa lui Iehova-jireh, jertfa rânduită de Domnul. Fie ca Puterea care l-a înviat pe Isus din mormânt, să-l atingă, dă-i dorinţa inimii lui. În Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-263 Doamne Isuse, îmi pun mâinile peste sora mea. În Numele lui Isus Cristos, fie ca ochii aceia să se facă bine. Fie ca durerea ei-ei să fie dusă de la trupul ei. În Numele lui Isus Cristos. Amin.

E-264 Tatăl nostru Ceresc, aceasta-i micuţa mea Soră Kidd. Mă rog, scumpe Tată, ca să-i dai tărie în vârsta ei de bătrâneţe, cum i-ai dat Tu lui Naomi. Doamne, fie ca ea încă să fie folosită pentru slava Ta. Admite aceasta, Tată, prin Numele lui Isus Cristos.

E-265 Şi la Fratele Kidd, Doamne, acea moarte l-a lovit, dar Viaţa l-a adus înapoi. Dumnezeule, eu mă rog ca Tu să-l păstrezi tare. El este mult trecut de timpul alocat, dar Tu eşti Dumnezeu. Şi Tu fă aceasta pentru slava Ta, aşa cum Tu mi-ai promis, în spital. Acum să-i dai tărie pentru mărturisire. Fie ca mărturia lui să răsune afară, prin statul Ohio, prin toată lumea.
[Porţiune neînregistrată pe bandă – Ed.] ... că Isus mă vindecă acum.
Eu Îl iau pe Cuvântul Lui.

Up