Condamnare Prin Reprezentare

Condemnation By Representation
Data: 60-1113 | Durată: 2 oră 1 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, Frate Orman! ... ? ...
Ce plăcut este să fiu în biserică din nou, în această dimineaţă, şi să avem acest timp de părtăşie în jurul acestor învăţături minunate ale lui Dumnezeu. Şi acum, nu suntem niciodată în grabă aici în jurul tabernacolului, voi ştiţi. Noi cumva, nu ne grăbim, şi uneori devine puţin obositor pentru cei care stau în picioare. Şi când ei pot, sau este posibil, să se mute uneori şi să dea... Dacă cineva, copiii, ar vrea să vină puţin mai aproape aici, cred că mai putem face loc pentru câţiva.

E-2 Şi aici sunt două locuri în plus, trei, cam patru, aici sus pe platformă, dacă careva din spate doreşte să vină aici sus şi să fie comfortabil. Sau, dacă cineva e puţin ezitant, fiind pentru prima dată în biserică. Şi câţiva dintre cei mai în vârstă dacă doresc să vină aici şi să şadă jos, am fi bucuroşi să-i avem aici sus, astfel va ceda la altcineva un loc. Careva dintre diaconi, sau-sau vreun slujitor, sau aşa mai departe, care ar veni aici sus, ar putea fi o oportunitate ca să dea altcuiva un-un loc, care stă în picioare. Şi unii oameni încă vin în jur, încercând să intre în parcare, în spate. Ei văd culoarul blocat, atunci ei pleacă şi pierd.

E-3 Acum, aici este un scaun în plus sus aici, în faţă, cred. Aşa este, domnişoară? Chiar aici este un loc aici, drept în faţă, chiar aici. Şi văd că Fratele Wood se ridică. Sunt încă două chiar aici. Continuaţi doar să vă deplasaţi chiar în direcţia aceasta. Încă două, chiar aici în faţă. Dacă cineva vrea să vină în faţă, aici este unul, două, trei, trei locuri libere aici, poate patru, la platformă. Şi dacă vă apropiaţi, ei bine, atunci, se vor elibera câteva scaune din spate.

E-4 Pentru că, de multe ori, oamenii intră, după ce a început serviciul. Se vor uita în jur, de la uşa din spate, apoi se întorc din nou afară. Şi ei pierd serviciile.

E-5 Aici este unul aici, unul chiar în centru. Da. Unul, două, trei, patru, cinci. Asta face cinci scaune goale acum, aici în faţă. Veniţi chiar aici în faţă, doar simţiţi-vă bineveniţi şi acasă. Domnul să te binecuvânteze, Frate George. Bucuros să te văd din nou în această dimineaţă. În timp ce... Asta e foarte bine.

E-6 Soră, acum, tu, domnişoara, dacă ea... Este unul chiar acolo în spate pentru ea. Chiar acolo, dragă. Du-te chiar înapoi acolo unde stă acel om. La... Chiar acolo. Aha.

E-7 Asta-i bine. Dacă toată lumea este aşezată confortabil, atunci se simt mai bine. Simt de parcă tu poţi... Ştiu că nu este prea confortabil aici înăuntru, dar vrem ca voi să fiţi pe cât-pe cât o putem face pentru voi.

E-8 Acum, noi aşteptăm cu nerăbdare la următoarea adunare, anticipând binecuvântări mari în viitor, această adunare care urmează de profeţie.

E-9 Acum, în această dimineaţă, am spus oamenilor că mă voi ruga pentru bolnavi. Şi aceasta va fi ultima ocazie care o voi avea acum, să mă rog pentru bolnavi, în biserică, până după adunare. În timpul adunării, vrem să o păstrăm pe linia profetică, dacă este posibil. Apoi, după aceea, mă gândesc, poate-poate înainte de Crăciun, mi-ar place ca poate să am alte două seri de adunări scurte despre Daniel, aici la biserică. Pentru că, poate în prima zi din an, voi-voi pleca din nou. Şi ştiu că nu mai avem prea mult timp rămas.

E-10 Astfel, acum, dacă cineva vine şi vrea să facă rezervări la moteluri, şi aşa mai departe, avem aceea aranjat acum, astfel că putem face rezervări.

E-11 Şi D-l Morris, care a fost vindecat de cancer la gât, el era un acrobat. S-a căsătorit în familia Dr. Adair, prietenul meu de aici din oraş, şi acela l-a operat de cancer la gât. Şi el era pe moarte. Şi Domnul m-a călăuzit acasă la el, cu şase, şapte ani în urmă, unde zăcea acasă la sora lui, pe moarte, cu cancer la gât. Şi am dat de el-de el, sus aici la frizerie, zilele trecute, mărturisea. A spus, "Nici măcar nu puteam să înghit." Şi a spus, "În cinci minute, după ce s-a făcut rugăciune pentru mine, mi-am mâncat cina." Şi a spus că nu a mai avut nici o urmă de atunci.

E-12 El conduce Motelul Wayfare. Şi a spus, "Billy, am auzit că urmează să faci o adunare aici. Şi dacă careva din oamenii tăi va suna aici, le voi da tarifele cele mai ieftine." Are aici un motel nou. "Şi le voi da tarife de familie, şi-şi aşa mai departe." Şi am luat cărţile lui de vizită, şi ele sunt la birou, şi aşa mai departe. Şi putem contacta şi găsi în alte locuri unde noi... când se termină acele rezervări, unde putem găsi cele mai bune preţuri, cele mai bune cazări, pentru a satisface ceea ce ei, prietenii voştri, cred că este cel mai bine.

E-13 Mulţi dintre voi, desigur, probabil îi veţi avea pe unii dintre ei în casele voastre. Şi aceea este foarte frumos, dacă vă puteţi ocupa de cineva. Este-este mai confortabil, ca acasă, ştiţi, când puteţi avea Creştini, şi părtăşie. Şi apoi puteţi într-un fel, să mergeţi, să parcurgeţi peste Scripturi, împreună.

E-14 Vreau ca voi, fiecare, să vă aduceţi carneţelul, să vă aduceţi creionul. Căci, noi vom da timpuri, date, Scripturi, referitoare la cele Şapte Epoci ale Bisericii, epocile bisericii, ultimele şapte epoci ale bisericii şi cum se acumulează ele. Şi este un Mesaj profetic. După aceea... Întâi, îl voi predica, apoi se va duce pe bandă, bandă magnetică; de acolo, la înregistrări, şi apoi să-să fie luat prin stenografie, şi apoi tipărit într-o carte. Şi cărţile vor fi un comentariu despre-despre cele Şapte Epoci ale Bisericii.

E-15 Şi dacă nu credeam că era esenţial, şi dacă nu credeam că era extrem de necesar, cu siguranţă nu aş fi luat timpul oamenilor ca să spun asta. Dar cred că poate este ultima dată că îl vom primi vreodată, de la biserica aceasta, în special. Astfel acum să fim foarte deplini în rugăciune privitor la asta, foarte rugători.

E-16 Acum, săptămâna viitoare, trebuie să merg la Louisiana, ştiţi, pentru adunarea de acolo. Şi voi fi la Shreveport, Louisiana, din 24 până în 27, la Shreveport, Louisiana, cu Fratele Moore. Şi este doar un serviciu evanghelistic obişnuit. Şi apoi mă întorc aici pe 29 sau pe 30.

E-17 Iar pe 4 Decembrie începem aici. Acum, va fi un Mesaj de dimineaţă. Şi acum, dacă nu reuşesc, la timpul de seară, să iau acea epocă a bisericii unde cred că ar trebui să fie, încât oamenii să o înţeleagă cu desăvârşire, atunci voi merge chiar peste acesta dimineaţa următoare, sau după-amiaza următoare, îl voi termina, aici la tabernacol. Apoi mă voi întoarce la epoca bisericii, acea seară următoare, pentru că vreau să fiu sigur că este totul înţeles, vedeţi, pentru că este esenţial.

E-18 Noi ştim că trăim într-un-un timp foarte ciudat, şi noi¬noi ştim asta prin felul cum se îngrămădesc lucrurile. Şi acum în această... şi ce spun de la tabernacol, dacă sunt străini aici, motivul pentru care eu aduc aceste Mesaje, şi aşa mai departe, la tabernacol, şi nu afară în câmpul de evanghelizare, este pentru că aici este baza noastră acasă. Şi aici simt că pot să predic învăţătura în felul cum o văd eu, felul cum o cred. Acum, asta nu intră în conflict cu religia nimănui. Vedeţi? Orice vor ei să creadă, este în regulă. Şi acum există de multe ori...

E-19 Ştiţi, dacă noi toţi am merge, în această dimineaţă, să facem amprentele digitale, nu este nici unul dintre noi care să aibă degetele la fel. Ei susţin că nu există două nasuri să arate la fel. Bănuiesc că sunteţi cu toţii bucuroşi că nu arată ca al meu. [Adunarea râde – Ed.] Dar-dar nu există doi oameni care să arate exact la fel. Astfel, două lucruri, deci ţineţi minte. Dar noi toţi vom admite şi suntem de acord că îl iubim pe Domnul Isus. Pe acele ba-... Am spus...

E-20 Dacă un Romano Catolic, dacă el depinde de biserica Catolică, care este doctrina lor fundamentală, dar dacă crede că acea biserică Catolică îl va mântui, el este pierdut. Dar dacă are credinţă în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi depinde de El pentru mântuire, este mântuit. Dacă un Metodist, sau un Penticostal, sau un Baptist, dacă depind de biserica sau organizaţia lor ca să-i mântuiască, ei sunt pierduţi. Dar, dacă ei depind de Isus Cristos, şi L-au acceptat! Pentru că, este credinţa voastră proprie personală în Cristos Isus care ne mântuie. Fie că eşti un Baptist, Penticostal, Luteran, Catolic, Iudeu, sau care mai sunt, este credinţa voastră personală în Isus Cristos. Eu-eu...

E-21 Şi aceasta este o bandă, magnetică. Înregistrează chiar acum, astfel sunt sigur că toată lumea o înţelege clar.

E-22 Dar când o persoană predică o învăţătură, atunci trebuie să staţi cu credinţa voastră proprie. Dacă nu, atunci eşti un făţarnic. Dacă tu spui ceva pentru că altcineva o spune, şi în inima ta nu crezi aceea, atunci tu eşti un făţarnic, pentru că spui ceva ce tu nu crezi. Eu mai degrabă aş fi-aş fi puţin criticat în privinţa lucrurilor care le cred, decât să fiu un făţarnic în privirea lui Dumnezeu, să încerc că compromit cu altcineva.

E-23 Şi acum, în aceste adunări de aici, s-ar putea să nu fiţi de acord cu unele din aceste lucruri, extrem, dar să nu-să nu vă certaţi cu mine. Pentru că eu... sau pentru că... Eu-eu-eu vă iubesc, şi aşa este.

E-24 Mă gândesc că sunt clar că eu cred, că fiecare dintre voi, dacă sunteţi Catolic, Protestant, sau Iudeu, sau orice aţi fi, dacă voi depindeţi de Cristos şi l-aţi acceptat ca Mântuitorul vostru personal, sunteţi salvaţi. "Căci prin credinţă suntem mântuiţi, aceea-aceea prin har." Şi astfel bisericile noastre, ei bine, afilierea noastră de biserici, nu va însemna prea mult.

E-25 Dar mă gândesc, în aceasta, dacă veniţi şi nu aveţi prejudecăţi, că veţi afla căci chiar acea denominaţie a bisericii este ceea ce ne-a dezbinat pe toţi în felul cum suntem acum. Asta¬i ce a adus necazul. Vedeţi? Şi dacă noi doar L-am fi lăsat Acesta în felul cum era.

E-26 Acum, eu amân ceva aici. Şi eu-eu vreau să fac un citat. Şi sunt sigur că voi de aici, de la tabernacol, prietenii mei, ştiţi că eu nu spun asta, ca să spun, "Vedeţi! Eu v-am spus!" Eu-eu nu intenţionez asta.

E-27 Sper să nu ajung niciodată la un punct în care să mă consider, înaintea oamenilor, ca un ştie-tot. Dacă ajung vreodată aşa, vă rog cineva să vină şi să mă corecteze, şi să mă îndrepte, şi să spună, "Hei, aşteaptă un minut." Vedeţi? Eu nu vreau să fiu aşa.

E-28 Dar când Dumnezeu spune ceva, şi Acesta dovedeşte a fi Adevărul, mie-mie îmi place să fie cunoscut. Pentru că, nu am fost eu cel care a spus-o. A fost El cel care a spus-o. Acum, eu eram...

E-29 Şi cum am spus Duminica trecută, cred că a fost, aici. Am fost în acest amvon timp de douăzeci şi opt de ani, şi nici o singură dată nu am menţionat vreodată politica, sub nici o formă, până Duminica trecută. Şi v-am spus vouă oamenilor doar să vă rugaţi înainte să mergeţi la urne şi să votaţi.
30 M-am dus la Fratele Wright, zilele trecute, şi cred că el este unul dintre cei mai bătrâni, el şi Fratele Roy Slaughter, şi câţiva dintre cei care m-au cunoscut în toţi anii aceştia. Şi Fratele Wright nu a ştiut niciodată cum am votat. Nu a ştiut niciodată dacă sunt Democrat sau Republican. Şi aceea este o a doua casă pentru mine. [Fratele Wright spune, "Am călătorit împreună, ne-am rugat împreună, pretutindeni, şi tu nu m-ai întrebat niciodată despre votul meu, şi nici eu nu te-am întrebat pe tine." – Ed.] Este atât de nesemnificativ, acela-i motivul, Frate Wright. [Altcineva spune, "Frate Bill, eu aş spune acelaşi lucru."] Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. Eu niciodată... Nimeni nu a ştiut cum am votat eu. Pentru că, ambele partide, nici unul nu se poate lăuda.

E-31 Dar, săptămâna trecută, motivul că am exprimat felul în care am făcut-o, acolo includea mai mult decât politica.

E-32 Aş vrea să vă citesc o prorocie care a fost dată. Am pe... Şi poate... Apropo, Dl. Mercier şi mulţi dintre ei vor lua câteva din aceste prorocii vechi, şi le vor scoate, şi le vor revizui puţin, sau le vor actualiza, şi le vor pune în ziare. Aş vrea să citesc câteva lucruri care mi-ar place ca voi să-să... Aceasta, prima. Vreau să vă citesc ceva.

E-33 "1932." Ascultaţi la asta. "În timp ce mă duceam, sau cum mă pregăteam să mă duc pe drumul meu la biserică în această dimineaţă, mi s-a întâmplat că am căzut într-o vedenie. Serviciile noastre se desfăşoară pe Bulevardul Meigs, la casa veche de orfani unde locuieşte Charlie Kern într-o parte a clădirii." El locuieşte chiar peste drum acum, ştiţi. "Şi a venit la împlinire, că, în timp ce eram în această vedenie, am văzut nişte lucruri îngrozitoare să aibă loc. Eu vorbesc aceasta în Numele Domnului.

E-34 "Preşedintele care este acum, Preşedintele Franklin D. Roosevelt," acum amintiţi-vă, asta este acum douăzeci şi opt de ani, "va cauza ca toată lumea să meargă în război. Şi noul dictator al Italiei, Mussolini, va face prima lui invazie spre Etiopia. Şi el va prelua Etiopia, dar aceea îi va fi ultima. El va ajunge la sfârşitul lui."

E-35 "Noi vom fi în război cu Germania. Urmăriţi Rusia. Acum, aceea, vedeţi, Comunism, Nazism, şi Fascism. Urmăriţi Rusia, dar aceea nu este lucrul principal de urmărit."

E-36 "De asemenea va fi... a fost făcut un lucru rău în această ţară, ei au permis femeilor să voteze. Aceasta este o naţiune a femeii, şi ea va polua această naţiune cum a făcut Eva cu Edenul." Acum vedeţi de ce lovesc în felul cum o fac? Eu am AŞA VORBEŞTE DOMNUL. "Prin votarea ei, ea va alege persoana greşită.

E-37 "Americanii vor lua o mare bătaie în locul care Germania va construi, care va fi un zid mare de beton," Linea Maginot, cu unsprezece ani înainte să fi fost construită vreodată, "dar la final vor fi învingători."

E-38 "Apoi când aceste femei vor contribui la alegerea persoanei greşite, atunci am văzut o femeie puternică ridicându-se în Statele Unite, bine îmbrăcată şi frumoasă, dar cruntă în inimă. Ea va ghida sau va conduce această naţiune la ruină." Am pus, în paranteze, " (Poate, biserica Catolică)."

E-39 "De asemenea, ştiinţa va progresa, în mod special în lumea mecanică. Automobilele vor continua să capete forma unui ou. În cele din urmă vor construi una care nu va avea nevoie de volan." Ei o au acum. "Va fi controlată de o altă putere."

E-40 "Apoi am văzut Statele Unite ca un loc ars, mocnind. Aceasta va fi aproape de sfârşit." Apoi am pus, în paranteze, "(Eu prezic că aceasta va avea loc...)." Acum, amintiţi-vă, Domnul, asta¬i ceea ce Domnul a arătat. " (Dar eu prezic că aceasta va avea loc înainte de 1977.) Pe această prezicere, mă bazez, din cauza masacrului năpustitor care vine acum, cât de repede se mişcă, cât îi va lua până când această naţiune îşi va întâmpina soarta."
Acum, priviţi ce s-a întâmplat acum.

E-41 Sub Preşedintele Franklin D. Roosevelt, a dus America la petrecerea de ceai a Angliei. Aşa este. Germania nu s-a luat niciodată de noi; noi ne-am luat de ei. A aruncat lumea întreagă într-un război, ce a cauzat războiul mondial. Germanii au construit Linia Maginot. Care, acolo, orice veteran de aici ştie ce a încasat ea acolo la Linea Maginot.

E-42 Femeilor, dându-le dreptul la vot, au ales Preşedintele-ales Kennedy, a fost votul femeilor, omul greşit; care în final va duce la controlul deplin, al bisericii Catolice, în Statele Unite. Apoi vine bomba care o explodează.

E-43 Sunt şapte lucruri prezise, şi cinci din ele s-au întâmplat deja. Astfel puteţi judeca, voi înşivă, cât de departe suntem. Suntem aproape de sfârşit. Dacă acele cinci lucruri s-au întâmplat, aceste alte două lucruri sunt sortite să se întâmple. Aceasta doar trebuie să se întâmple.

E-44 Nu cred că Dl. Kennedy va avea mult efect acum, pentru că va fi un Preşedinte minunat, pentru a-i aduce pe ceilalţi înăuntru, ca să pregătească o scenă exact cum au ei în Anglia, cum au făcut în Mexic, aşa cum au făcut peste tot altundeva. Şi poporul American, atât de instabil; nespirituali. Ei sunt deştepţi, dar prea deştepţi pentru binele lor propriu. Inteligenţa se oscilează invers, uneori, şi se întoarce nedorit. Astfel ei... Eu predic despre aceea, în această dimineaţă, puţin mai târziu.

E-45 Astfel, noi aflăm, că suntem-suntem chiar la prag. Motivul că am spus asta; acela este motivul că am presat aceea, zilele trecute, atât de tare în felul care am făcut-o. Dar asta a fost ce a făcut-o, aşa este, votul femeilor. Aceea pune...

E-46 Aţi observat manifestaţiile la televizor? Pentru Nixon să fie, cam aproape, toţi bărbaţi. Toate vroiau să îl sărute pe Kennedy, femeile, sărind pe maşini, toate lucrurile în felul acela, sărind în sus şi-n jos.

E-47 Şi acum daţi-mi voie să aduc altceva. Nu am scris aici, dar, pe banda magnetică. Şi aceasta este înregistrat, de asemenea. 1956, Chicago, Illinois, stând la... acea şcoa-... Liceul Lane Tech. Ei erau acolo. Am spus, "Acest an va fi punctul de schimbare al Americii." Doar ce m-am întors din străinătate, nu ştiu de ce am venit. M-am întors, am anulat adunările mele în Africa şi în jur, m-am întors. Billy Graham, ceva misterios, le-a anulat pe ale lui. Tammy Osborn a anulat ale lui. Şi noi toţi, traversam Statele Unite, în adunări. Am spus, "America ori îl va primi ori îl va respinge pe Cristos, anul acesta."

E-48 Apoi am spus, când ei au ales, în Indiana, un băiat de douăzeci şi doi... -de ani, băiat să fie judecător. Duhul Domnului a venit peste mine, şi am spus, "În cele din urmă vor avea un Preşedinte care va fi unul dintre aceştia cu părul tuns perie, playboy, un Preşedinte beatnic, un afemeiat."

E-49 Acum, acelea sunt preziceri, cu ani în urmă. Vedeţi unde ne aflăm? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Este mai târziu decât ne gândim.

E-50 Astfel, cred că aceste Mesaje despre aceste Şapte Epoci ale Bisericii sunt oportune. Să fim în rugăciune, şi să studiem.

E-51 Acum, dacă nu sunteţi de acord şi spuneţi, "Eu cred că Fratele Branham este greşit." Asta, voi aveţi dreptul să o faceţi. Dar, înainte să facem asta, înainte să o faceţi, haideţi să cercetăm ce a spus Domnul, cu Scripturile. Să vedem dacă...

E-52 Şi atunci profeţiile, care au fost date, care vor veni la împlinire, şi priviţi şi vedeţi unde s-au împlinit, sau nu. Acum, este pe bandă şi aşa mai departe. Voi ştiţi că am vorbit, cu ani în urmă, şi iată că acum se împlineşte.

E-53 Musolini s-a dus jos la Etiopia, nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acei oameni sărmani de culoare jos acolo cu-cu coase, săbii, şi pari, cu care să lupte. Şi cu el, maşinării moderne, el doar i-a măcelărit jos. A venit înapoi, s-a mândrit cu asta, dar şi-a întâlnit osânda. Asta-i corect.

E-54 Şi Americanii... Şi Germanii au construit Linia Maginot. Şi ei... Şi Americanii au luat o bătaie mare acolo, dar în final au biruit. Exact aşa. Voi veteranii, fraţii, ştiţi asta, şi voi toţi la D-¬Day, şi aşa mai departe, şi când au intrat ei.

E-55 Acum, şi apoi aflaţi că femeilor, li s-a dat dreptul la vot, şi ele au ales un Preşedinte care nu ar fi trebuit să-l aleagă. Vedeţi? Aceea este acea cădere.

E-56 Şi în faţa aceleia, acum, ajungem la această următoare adunare care urmează. Şi fiţi în rugăciune, şi rugaţi-vă tare acum, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne deschidă înţelegerea, ca să putem şti ora în care trăim.
Să ne aplecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune.

E-57 Domnul nostru milostiv, cum într-un fel, mă-mă simt tremurând, să ştiu că această lume este la timpul sfârşitului. Nu aş şti la ce naţiune să fug. Nu mai există refugiu, numai să privim în sus. Pentru că ni s-a spus, "Când încep să se împlinească aceste lucruri, atunci să vă uitaţi în sus, pentru că răscumpărea noastră se apropie."

E-58 O Dumnezeule, mă rog pentru lumea păcătoasă astăzi, în starea ei, să văd cum se petrece totul. Mă rog ca, cumva, Doamne, Tu să vorbeşti fiecărei inimi, fiecărui slujitor, ca el să poată fi o flacără aprinsă în aceste ultime zile, să cheme la pocăinţă, şi înapoi din nou la Credinţă, Biserica viului Dumnezeu. Aşa cum ştim, noi trăim în acea Epocă a Bisericii Laodicene, unde că ei vor fi căldicei. Mă rog, Tată, ca Tu să ne faci să ne ţinem strâns de ceea ce avem, Cristos, aşteptând după acea Zi a arătării Lui. Iartă-ne de păcatele noastre, precum am iertat noi celor care au păcătuit împotriva noastră.

E-59 Şi ştim acum, Doamne, că noi vedem lumea de afară, ştiind că aceasta a trebuit să vină la împlinire. Nu există nici o cale să o oprim. Deşi vorbim împotriva acestui lucru, şi ridicăm glasul împotriva acesteia, cu toate acestea, ştim în inimile noastre, conform cu Cuvântul Tău, că aceasta va fi, oricum, pentru că Tu ai spus aşa. Dar în acea Zi a Judecăţii, când marea bandă magnetică a lui Dumnezeu va fi pornită, noi vrem glasurile noastre împotriva răului şi pentru bine.

E-60 Încurajează-ne astăzi, Doamne, prin Prezenţa Ta. Binecuvântează-i pe toţi aceşti slujitori care sunt aici, şi toţi laicii bisericii. Toţi cei născuţi din nou din întreaga lume, marii provocatori pe care Tu îi ai la radio, şi afară în celelalte părţi ale lumii, predicând Evanghelia; misionarii mergând flămânzi, soţi şi soţii sub persecuţii grele, care rămân încă la postul de datorie. Dumnezeule, binecuvântează-i astăzi.

E-61 Şi în micuţul tabernacol, dă-ne din binecuvântările Tale, Doamne. Unge-ne. Binecuvântează-i pe cei care au cântat, în această dimineaţă, cântările minunate ale Sionului, care le-am preţuit în inimile noastre, de-a lungul anilor, ştiind că într¬o zi vom sta şi vom cânta acele cântări în Prezenţa Mielului. Binecuvântează Cuvântul, astăzi, şi unge Mesajul, Doamne. Căci cerem acest lucru în Numele lui Isus, şi de dragul Lui. Amin.

E-62 Vreau să vă atrag atenţia, în această dimineaţă, asupra unor Scripturi aflate în Cartea Genesa. Şi acum voi încerca chiar să mă grăbesc, cu acest Mesaj, cu voia Domnului, pentru că vrem să ne rugăm pentru bolnavi şi să avem serviciu de botez. Vreau să întoarceţi la prima Carte a Bibliei, primul capitol al Cărţii. Genesa, 1-ul capitol, şi să începem să citim de la al 9-lea verset.
Şi Dumnezeu a zis, Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate pământul uscat: şi aşa a fost.
Şi Dumnezeu a numit uscatul Pământ; şi el a adunat grămada de ape şi a numit-o Mări: şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Şi Dumnezeu a zis, Să dea pământul verdeaţă, şi ierburi să producă sămânţă, şi... pomi fructiferi care să facă rod după soiul lor, a căror sămânţă este în ei, pe pământ; şi aşa a fost.
Şi pământul a dat verdeaţă, şi ierburi producând sămânţă după soiul ei, şi pomii au produs rod, a căror sămânţă era în ei, după soiul lor: şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

E-63 Acum vreau să iau un text asupra subiectului de:
Condamnare Prin Reprezentare. Şi fie ca Domnul să adauge binecuvântările Sale la Cuvântul Său.

E-64 Acum două sau trei săptămâni traversam statele din vest. Şi priveam înainte, în timp ce conduceam singur, mergeam să¬i întâlnesc pe Oamenii de Afaceri Creştini sus în Idaho. Şi am fost uimit în timp ce priveam panourile publicitare, reclama. Aproape că te poţi uita în jur şi să vezi ce este în mintea oamenilor şi ce este în inimile lor.

E-65 Aşa cum deseori am spus, daţi-mi voie să merg în casa unei persoane, şi să văd la ce fel de muzică ascultă ei. Să văd ce fel de cărţi citesc ei, şi ce fel de cântece cântă ei, ce fel de tablouri au în casa lor. Eu cam pot chiar să vă spun care este natura acelei persoane. Vedeţi? Este pentru că, ei, indiferent de ceea ce mărturisesc ei, contrar, roadele dovedesc ce este.

E-66 Şi am observat că noi suntem o mare naţiune ştiinţifică, lume ştiinţifică. Şi am observat pe panourile publicitare, în special pe centura vestică de porumb, şi aşa mai departe, era o poză cu un bărbat care ţinea în mână un ştiulete de porumb, despoia porumbul, spunând, "Măi, ce porumb este acesta!" Şi era un¬un porumb hibrid renumit. Şi cumva, în timp ce mă gândeam la asta, mergeam înainte, singur...

E-67 Şi nu-ţi mai poţi lăsa radioul pornit, pentru că, mai ales în localităţile unde pe fiecare staţie este doar această muzică boogie-woogie şi toate acele lucruri, ştiţi, rock-and-roll. Şi chiar nu ai... doar, dacă ţi se întâmplă să potriviţi postul chiar la o oră, şi să asculţi ştirile şi vremea, apoi trebuie să îl opreşti iar.

E-68 Astfel eu cred, poate, Domnul m-a ajutat. Şi am scris pe spatele hărţii mele rutiere, "hibrid," pentru că ceva m-a izbit când m-am uitat la asta, aşa frumos, boabe mari de porumb. M¬am gândit, "Asta este atât de mult diferit de porumbul care îl creşteam noi." Totul devine un hibrid. Dar aţi ştiut că nu este bun? Nu are viaţă în acesta. Nu se poate reproduce iarăşi. Nu puteţi planta porumb hibrid. Dacă o faceţi, voi-voi obţineţi doar un ogor mic pipernicit, pentru că au fost hibridate.

E-69 Apoi am urcat sus pe munte. Şi-şi unul dintre ghizii care erau cu mine, el era un-un crescător de pui. Şi el, creştea pui, şi atunci el gida sus pe munţi doar ca pasiune. Om foarte bun! Şi când a aflat că eu eram un predicator, păi, repede a început să vorbească cu mine despre puii hibrizi. Atunci, când a făcut lucrul acesta, aceea m-a readus la textul meu mic scris pe harta rutieră, "hibrid."

E-70 Ei bine, în timp ce eram întinşi în sacii noştri de camping în zăpadă, sus pe munte, i-am spus, "Mi-ar place să aflu mai multe despre astfel de pui."

E-71 "Ei bine", a spus, "ştiinţa a făcut într-adevăr un lucru mare." A spus, "Au încrucişat puii cu diferite lucruri, încât au ajuns la un punct că puii aproape nu mai au picioare, sau puii nu mai au aripi. Este doar tot piept." Dar a spus, "Partea rea vine acum, că oamenii nu vor asta, pentru că carnea este prea moale. Şi puiul trăieşte numai un an, şi moare."

E-72 Este aproape mort, de la început. Vedeţi, este hibridare. Nu este drept; nu este bun. Şi cei mai mulţi oameni care vor să aibă o cină delicioasă de pui, se duc afară la ţară şi îşi cumpără un pui care are picioare, poate răşchia, şi aripi, să poată zbura. Şi este¬este un-este un pui, în felul cum l-a făcut Dumnezeu. Dar este hibridarea puiului ce l-a redus doar la piept, şi se rostogoleşte în jur. Şi trebuie să îl ţină pe plasă. Nu îl pot pune afară; nu poate răşchia. Nu-şi poate gâştiga traiul. Şi carnea care o are, atât de rea, că nu o pot folosi. Şi dacă puiul este făcut găină ouătoare, ouăle nu i se vor clocii. Şi apoi, un alt lucru, găina se ouă până la moarte, într-un an. Trăieşte numai un an. Şi m-am gândit, "Ei bine, acum, ce mai pui!" Hibridând, rupând ce a făcut Dumnezeu.

E-73 Apoi aveam un şir de catâri cu care transportam. Şi am observat că şi catârul este, hibrid. Să nu i-o imputaţi niciodată lui Dumnezeu, că a făcut un catâr. Dumnezeu nu a avut niciodată nimic de-a face cu asta. Nu. Acela a fost omul. Catârul nu ştie unde aparţine. El-el nu se poate reproduce din nou. El este un¬este un hibrid. Vedeţi? El-el nu ştie cine a fost tatăl lui, nici cine a fost mama lui. Şi nu se poate reproduce din nou. El este doar un catâr, şi este pe drumul de derapaj, spre moarte. Şi indiferent cât de mult încearcă el să producă specia lui, nu o poate face. Este totul contrar Cuvântului lui Dumnezeu.

E-74 Dumnezeu a spus aici, în Genesa 1:11, "Fiecare sămânţă să rodească după soiul ei, căci viaţa este în ea. Fiecare sămânţă să rodească după soiul ei."

E-75 Dar omul încearcă să arate că este mai deştept decât Creatorul lui. Vrea să dovedească că ştie mai mult despre acest lucru decât Dumnezeu. Astfel, prin urmare, el constant, prin ştiinţă, încearcă să-i arate lui Dumnezeu că el ştie mai mult despre aceasta decât ştie El. Şi Dumnezeu îl lasă doar să meargă înainte, prin cercetarea lui ştiinţifică. Şi, făcând astfel, se ucide singur. Dumnezeu lasă ca propria lui neştiinţă să îl ucidă.

E-76 Mama mea, înapoi acolo, obişnuia să spună, "Dă-i la vacă destulă frânghie, şi se va spânzura." Ei bine, asta este adevărat. Şi doar lasă... Dumnezeu doar îl lasă pe om să meargă înainte şi se spânzură cu propria nebunie. Nu va fi niciodată mai deştept ca Dumnezeu. Dumnezeu ştie ce este bine. Dar, oamenii, prin hibridare, încearcă să producă un produs mai bun decât ce a creat Dumnezeu.

E-77 Acum, Dumnezeu, când El a creat Biserica Lui, El a creat o Biserică penticostală. Aceea a fost cea originală, o Biserică penticostală umplută cu Duhul Sfânt, bărbaţi şi femei conduşi de Duhul lui Dumnezeu.

E-78 Omul nu a putut să lase aceea în pace. El a vrut să hibrideze biserica. Astfel a încrucişat înăuntru, lumea, cu aceasta: teologie, doctrine, denominaţiuni. Oh, sigur, o face o biserică mai frumoasă. Vai, da! Cu cât mai diferită este de Biserica originală. Oh, noi avem clădiri mari, predicatori educaţi, clasa de oameni mai bună, cei mai de sus, mai bine îmbrăcaţi; îşi pun numele în aceasta, şi banii lor în aceasta, pentru a o ţine mai sus şi mai sus; îşi trimit lucrătorii la seminarii, să îmbunătăţească şcolarizarea lor şi teologia. Tot timpul, îndepărtându-i tot mai mult de Dumnezeu.

E-79 Acela nu era planul lui Dumnezeu, la început. El nu a trimis pe niciunul din ei la nici un seminar. El i-a trimis la o cameră de sus, ca să aştepte acolo până când Duhul Sfânt a venit peste ei, ca să fie ordinaţi slujitorii Domnului.

E-80 Dar, hibridând, aducând biserica la teologie, în loc să îl lase pe Duhul Sfânt ca să o conducă. Au introdus episcopi, supraveghetori generali. Când, Duhul Sfânt este Conducătorul original al lui Dumnezeu al Bisericii. Dar au hibridat biserica, cum au făcut cu puiul, cum au făcut cu catârul, cum au făcut cu toate celelalte. Hibridând-o, făcând-o diferită. Încrucişând înăuntru lumea, lucrurile din lume; partide de baschet, şi cine de supe, şi-şi partide de bunco, şi tot felul de lucruri din lume. Este adevărat, este mai frumoasă. Este o clădire mai mare, o clasă de oameni mai rafinaţi. Cântatul lor poate fi mai ordonat după note, şi aşa mai departe, decât cea penticostală de modă veche cu tamburina şi o chitară. Dar nu are Sămânţa. Nu are sunetul în acesta. Se explică deviat, toată Aceasta, "Aceasta este mai bună decât cum era Aceea."

E-81 Cum încercă ei cu porumbul hibrid, "Este mai bun decât cum era cel vechi." Nu era mai bun. Viaţa în acesta nu era mai bună. Exteriorul ar putea să arate mai bun, dar viaţa nu era bună.

E-82 Şi noi vorbim despre viaţă. Viaţa nu este bună, în hibridare. Dumnezeu o vrea în felul cum a făcut-o El la început.

E-83 Deci, biserica a fost hibridată. Şi acum ajunge la un punct în care biserica este mai mult ca o lojă, decât să fie ca o binecuvântare penticostală. Cei scolarizaţi sunt mai mult educatori decât predicatori. Sunt mai mult dintr-un loc de¬de unde obţin o bursă importantă de studiu. "Păstorul nostru are o Diplomă de Doctorat," sau-sau ceva de genul acela, "de teologie."

E-84 Şi nu se pot reproduce înapoi. Pe cât de frumos este, nu se pot întoarce la cum erau. Cum aţi putea? Nu se pot încrucişa pe ei înşişi. Încercaţi să încrucişaţi un Metodist cu un Baptist şi vedeţi ce aveţi. Voi aveţi un renegat mai rău decât aveaţi în primul rând. Aşa este. Nu puteţi. Obţineţi un pitic. Aşa este.

E-85 Plantaţi porumb hibrid, ei cresc cam atât şi se îngălbenesc. Nu este viaţă în acesta. Acela-i motivul că nu poate produce.

E-86 Şi asta-i care este treaba cu biserica astăzi. Nu are nici o Viaţă în ea. Are o grămadă de spectacol, şi o-o clasă mai bună de oameni, o numesc ei. Cereale mai mari, clădiri mai frumoase, mai mulţi predicatori şcolarizaţi, dar nici o Viaţă acolo înăuntru ca să reproducă copii nou-născuţi. Nu se poate încrucişa înapoi. Când, Grâul a fost de prima dată sădit. În al doilea rând, au intrat ei, atunci l-au hibridat. Şi primul lucru care-l ştiţi, nu se poate întoarce niciodată înapoi. Cer oricărui academician să parcurgă istoria cu mine. Orice biserică care şi-a părăsit vreodată fundamentul original, nu a mai reuşit niciodată să se ridice din nou.

E-87 Când Dumnezeu l-a trimis pe Luther şi el a avut o trezire, el a străbătut lumea. Dar el a organizat-o, şi a hibridat-o cu lumea, ca biserica Catolică. Şi când a făcut-o, ce a făcut el? A produs o grămadă de renegaţi, hibrizi. Şi nu s-a ridicat niciodată, şi nu se va ridica niciodată.

E-88 A apărut John Wesley şi a făcut acelaşi lucru, cu o trezire. De îndată ce el şi-şi Asbury şi vechii fondatori au murit, ei au organizat-o şi au făcut biserica Metodistă Wesleyană. Şi nu s-au ridicat niciodată, şi niciodată nu se vor ridica, nu mai.

E-89 Biserica Anglicană, acelaşi lucru, ieşită din Calvin. Când au avut o trezire, a fost bine. Fratele Simpson, poartă în buzunar acum, din Canada. Biserica Anglicană, acum au intrat în, slujitorii şi ei toţi, în băutură. Îşi amestecă berea, şi gin şi lucruri, împreună, chiar la biserică, au petreceri, şi beau. Ce este asta? Nu se poate întoarce niciodată din nou la original, pentru că este hibridată cu lumea. Este pierdută.

E-90 Acum, vorbim despre cea Anglicană, şi de cea Metodistă, şi de Baptistă, dar cea Penticostală este la fel. Acum câţiva ani, noi aveam o Biserică penticostală care era înflăcărată. Dar ce au făcut ei? Au hibridat-o, au denominat-o, au dus-o înapoi în lume.
Acum ce aţi obţinut? Chiar exact ce a făcut Dumnezeu cu catârul. Este în ghetoul diavolului. Nu se va reîntoarce niciodată. Este terminată, s-a denominat şi s-a stricat. Şi acum ei au biserici mai frumoase. Oh, penticostalii obişnuiau să fie într-o mică misiune în colţul aleii, obişnuia să fie lovită în jur, dintr-un loc în altul, şi aruncaţi în închisoare, jumătate de timp, pentru că strigau toată noaptea. Ei bine, ar fi dificil ca ei să găsească una acum. Ce s-a întâmplat? Au încrucişat-o. Au făcut-o ca pe cea Baptistă; cum Baptista a făcut-o ca cea Metodistă; Metodista făcută ca cea a lui Luther; Luther a făcut ca cea Catolică. Ce aveţi voi? O grămadă hibridă de măgari sălbatici. Aşa este.

E-91 Cel mai ignorant lucru de care ştiu este catârul. El nu are deloc simţăminte personale. El va rage în jurul vostru până în ultimul ceas al morţii lui, ca să vă ucidă. El nu ştie nimic în afară de "hii" şi "hoo." El nu are simţuri sentimentale. Nu ştie cine a fost tatăl lui, cine a fost mama lui, şi încotro se duce, sau de unde vine.

E-92 Cam aşa este cu mulţi oameni astăzi, cam aproape la fel. Aţi văzut vreodată un catâr? Puteţi vorbi cu el, şi el va sta acolo cu urechile ciulite; se uită, acea faţă mare lungă şi acele urechi ridicate în sus. Acela-i felul cum fac mulţi dintre aceşti măgari, aşa este, doar stau, se uită la tine, rage, "Zilele miracolele au trecut. Acea vindecare Divină, şi vorbirea în limbi, şi Duh Sfânt, nu există aşa ceva." Aşa este. Religia catârului! Aşa este. Hibrid! Asta e tot ce ştie. Nu poate şti niciodată nimic altceva. Daţi-i pace. Să mergem înainte cu Dumnezeu. Hibrid, doar un catâr, nu ştie de unde vine. El nu are un pedigri. Nu poate fi un pedigri.

E-93 Dar un cal este diferit. Da, domnule. Luaţi o rasă bună, un cal cu pedigri, este tot atât de blând şi plăcut. Îi place să iasă acolo afară şi să ţopăie în jur, voi ştiţi, şi vine înapoi, îşi pune capul pe umerii tăi, şi nechezeşte şi se duce mai departe. El este-el este un animal bun. Este credincios; rămâne cu tine. De ce? El ştie. El are documente să arate că are pedigri. Amin. El o are scris, că este pedigri. Sângele lui este pur.

E-94 Aşa este cu un sfânt al lui Dumnezeu născut din nou. Îi poţi spune, "Isus Cristos acelaşi ieri şi în veci." El strigă, "Amin." De ce? Are pedigri. Experienţa lui este scrisă în Biblie. El este născut din Sângele lui Isus Cristos, şi este un Creştin cu pedigri. Slavă! Nici o încrucişare acolo. El este autentic, blând, smerit. Tu îl poţi învăţa ceva.

E-95 Încearcă să se supună. Îl puteţi duce la demonstraţii, îl faci aproape ca pe o-o fiinţă umană. Se va înclina, ţopăii, sări. Nu vedeţi niciodată un catâr să facă asta. Nu vedeţi nici un catâr în demonstraţii, să se comporte astfel, pentru că nu are calitatea, de la bun început.

E-96 Acela-i motivul că un Creştin născut din nou poate accepta vindecarea Divină. Un Creştin născut din nou poate accepta Duhul Sfânt, pentru că este Ceva în el, Ceva jos în el, să îl facă să creadă. Duhul lui Dumnezeu acolo înăuntru, verificând Cuvântul lui Dumnezeu, căci el are un pedigri. Da.

E-97 Dar catârii nu fac aşa. Ei nu pot. Nu este nimic în ei cu ce să o facă.

E-98 Acum, referitor la această hibridare. Voi ştiţi, Eva a fost mama hibridării. Ea a încrucişat rasa umană, ştiţi, după ce a făcut ea acest lucru rău. Şi ştiu că asta este pe bandă, astfel o vom face în forma de copil pentru ei, dacă vor. Dar când ea a avut această relaţie cu şarpele; care nu era un şarpe, sau o reptilă. Biblia a spus, "El a fost cel mai şiret dintre toate fiarele câmpului."

E-99 Ştiinţa încearcă acum să găsească, ei, oasele unei creaturi între o maimuţă şi un om, şi o aplică la rasa de culoare, şi aşa mai departe în felul acesta. Ei sunt pe cât se poate de neştiutori.

E-100 Şarpele a fost un om. Sângele unui animal nu s-ar amesteca cu sângele unui om. Nu, domnule. Dar această specie era aşa de apropiată, între acolo, încât el s-a amestecat, şi Satan ştia asta. Un ins mare uriaş! Nu este ciudat că ei au găsit mari uriaşi pe pământ după aceasta? Aş fi vrut ca Josephus, scriitorul, să se fi gândit la asta. De unde proveneau acei uriaşi? Sămânţa şarpelui. Biblia a spus că el ar-el ar cauza ca sămânţa şarpelui... "Sămânţa Şarpelui," şarpele a avut o sămânţă, "şi sămânţa femeii." Dar mai bine îi lăsăm în pace. Ei nu cred asta, astfel le luăm doar în forma lor de copil. Dar când a făcut ea asta, a poluat întregul lucru.

E-101 Acum nu o puneţi la acel lucru ridicol, vă rog, a unui pom de măr. Cum deseori am spus: dacă mâncând mere le-a făcut pe femei să-şi dea seama că erau goale, ar fi mai bine să dea mere din nou, pentru că este-este timpul. Nu spun asta ca să fiu nepoliticos. Dar spun asta, ca să-să subliniez ceva, că acesta-i adevărul. Nu au fost mere. Haideţi să nu devenim atât de ridicoli referitor la asta. Nu a fost nici un pom cu mere.

E-102 Dar să o luăm cu un alt pom, ca să o putem scoate la iveală şi să completăm textul nostru. Să-l luăm, un pom de credinţă, că Eva a luat din acest pom interzis de necredinţă. Atunci putem face înţeles textul nostru. A fost credinţă. Ea nu a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că un anume-anume lucru se va întâmpla; ea ar fi trebuit să-I dea pace. Ea ar fi trebuit să-L creadă aşa cum L-a spus Dumnezeu. Dar, nu, Satan a venit pe acolo cu teologia lui, şi ea a amestecat-o, şi i-a dat-o lui Adam, şi a cauzat o credinţă hibridă.

E-103 Asta-i ce are biserica astăzi, aşa zisa biserică, o credinţă hibridă. Este amestecată cu temeri, îndoieli, frustraţii. Dacă era Credinţă autentică, nu s-ar clinti. Când Dumnezeu spune ceva, va fi în acel fel. Dar, vedeţi, ea a amestecat-o, a luat ce a spus Dumnezeu şi ce a spus Satan, şi le-a frământat împreună, şi a spus, "Iat-o aici."

E-104 Acela-i felul cum fac mulţi oameni astăzi. Vedeţi, ei iau ce spune Biblia şi ce spun oamenii, fac o credinţă hibridă. Şi când o fac, o aduc înapoi, "Oh, asta face o biserică frumoasă." Sigur. Dar nu este nici o Viaţă în aceasta. Este moartă, o credinţă hibridă! "Oh, eu cred că Dumnezeu era, da, dar acum El nu este un vindecător astăzi." Aceea este credinţă hibridă. "Eu cred că El le-a dat la penticostali Duhul Sfânt acolo în trecut în Ziua Cinzecimii, dar aceea nu este pentru noi astăzi." O credinţă hibridă, condamnată de Dumnezeu. Hibridă, nu-i bună! Staţi departe de asta. Este rea. Aduce înăuntru îndoieli. "Poate merg sus şi voi fi vindecat. Poate că Domnul mă va vindeca." Asta este credinţă hibridă. Nu este bună. Aceea este credinţă de biserică.

E-105 Noi vrem credinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus ceva, şi Acela este Adevărul. Staţi cu Acesta. Amin. "Oh! Eu aş fi vrut ca cuvintele mele să fie scrise cu o peniţă de fier." Staţi cu ce a spus Dumnezeu. Este Adevărul.

E-106 Credinţă hibridă, va citi Evrei 13 şi va spune, "'Isus Cristos acelaşi ieri, azi şi în veci,"' Evrei. Şi apoi intră credinţa hibridă, "Ei bine, într-un anumit fel, El este acelaşi ieri, azi şi în veci, dar El nu este... El nu poate vindeca, astăzi, pentru că aceea este în afara programului Său."

E-107 Dar Credinţa autentică va spune, "El este acelaşi." Nu este hibridă. Nu este-nu este toată bisericită cu teologia omului; nu religie de catâr, cuvântul omului şi Cuvântul lui Dumnezeu amestecate împreună ca viţa pervertită.

E-108 Isus a spus, "Nu a fost aşa la început." Şi nu este aşa la început. Dumnezeu a vrut ca fiecare sămânţă să rodească soiul ei. Şi noi hibridăm fiecare lucru, noi ruinăm programul lui Dumnezeu. Iei o floare, floarea originală, violet, este albastră... sau albă. Lăsaţi-o în pace, şi ea se schimbă înapoi în albă. Trebuie să continuaţi să o hibridaţi, tot timpul. Dumnezeu face lucrurile diferit. Lui îi place diferit. Şi hibridarea este un lucru atât de periculos şi blestemat încât ruinează planul lui Dumnezeu. Ruinează rasa umană.

E-109 Dumnezeu a spus chiar, în Deuteronom, că, "Un-unui copil bastard nu-i va fi permis chiar să intre în generaţia... în adunarea Domnului, timp de zece generaţii." Asta-i cât este de dăunător adulterul. "Zece generaţii," de zece ori patruzeci, patru sute de ani. Înainte ca un hibrid... O femeie care este măritată cu un bărbat, sau un bărbat căsătorit cu o femeie, care va trece limitele sfintei căsătorii, şi va aduce un copil nelegitim, generaţiile nu vor intra în Împărăţia Domnului până la zece generaţii. Deuteronom 30... 23:2. În regulă. Nu va intra, un copil nelegitim, el sau generaţia lui, sau generaţia lui, sau generaţia lui, chiar dacă ei încearcă, ca şi Esau, plângând să găsească un loc. Durează zece generaţii. Patruzeci de ani este o generaţie.

E-110 Reuşiţi să vedeţi această lume blestemată, coruptibilă că-i gata pentru judecată? Atât de rea! A trecut peste, a trecut peste ce Dumnezeu a unit împreună; o femeie trăieşte necurată faţă de soţul ei; soţul trăieşte necurat faţă de soţia lui; şi dau naştere unui copil hibrid. Oh, vreo femeie spune, "Oh, nu este el frumos? Un tip mare, bine făcut, înalt!" Este acelaşi lucru, poate, cum s¬a gândit Eva. Ea a dat naştere unui copil hibrid. Şi copilul hibrid a fost Cain, şi prin Cain au venit uriaşii.

E-111 A fost întotdeauna cel blestemat de Domnul. Hibrid! Staţi departe de asta, de religia hibridă. Nu o amestecaţi.

E-112 Isus a spus, "Dacă aveţi credinţă cât un grăunte de muştar." De ce El, "Cât un grăunte de muştar"? Kelul şi spanacul, amestecate împreună, fac rapiţa. Dar muştarul nu se va amesteca cu nimic. Muştar, muştarul autentic, nu îl veţi hibrida. Este muştar.

E-113 Oamenii care se nasc din Duhul lui Dumnezeu sunt fii şi fiicele lui Dumnezeu. Ei nu se amestecă cu lumea. Ei nu sunt hibrizi. Ei stau cu Dumnezeu. Stau cu programul lui Dumnezeu. Stau cu Duhul Lui. Ei nu vor nimic din lucrurile hibride. Nu face... ? ... cât de mari şi lustruite par celelalte biserici, cât de mare şi lustruită arată adunarea, şi ce întâlniri fascinante şi mari au ei, nu-i deranjează nici un pic. Mi-a plăcut întotdeauna acea cântare, "Învaţă-mă Doamne, să aştept, în timp ce inimile sunt înflăcărate," în timp ce ei clădesc clădiri mari şi au lucruri mari.
Învaţă-mă, Doamne, să aştept, când inimile sunt înflăcărate,
Fă să îmi smeresc mândria, să Îţi chem Numele;
Învaţă-mă să nu mă bizui pe ce fac alţii,
Ci să aştept în rugăciune un răspuns de la Tine.
Căci cei ce aşteaptă după Domnul,
Îşi vor reînnoi puterea,
Se vor înălţa, ca aripi cu un vultur,
Vor alerga şi nu se vor osteni;
Dacă umblă, nu se vor istovi;
Oh, învaţă-mă, Doamne, învaţă-mă, Doamne, să aştept.

E-114 Nu vă lăsaţi duşi de lucrurile hibride. Nu sunt bune. În cele din urmă vor ajunge la un sfârşit. Nu se pot duce înapoi. Când sunt hibride, sunt terminate. Niciodată nu se pot reproduce din nou. Dacă o fac, sunt pipernicite. Priviţi ce...

E-115 Priviţi ce, trezirea lui Wesley, când ajungem în acea Epocă a Filadelfiei, ce trezire au avut ei. Priviţi la următoarea trezire, priviţi la următoarea trezire, doar continuă să se pipernicească, se piperniceşte, se piperniceşte, se piperniceşte, până acum. Priviţi unde este acum. Priviţi unde au început Baptiştii, cu John Smith, priviţi unde s-a pipernicit. Priviţi la Penticostali, ei au început în 1906. S-au încrucişat cu lumea, au adus înăuntru lucrurile lumii, şi învăţătura lumii. Au adoptat, pe post de Duh Sfânt, o strângere de mână. Au adoptat, în loc la scufundare, stropirea. Au adoptat, pentru apa botezului, Numele lui Isus Cristos, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," ca lumea. Au adoptat strângerea de mână, ca să primească Duhul Sfânt, în loc ca vorbirea în limbi şi puterea lui Dumnezeu să urmeze. Au pus vindecarea Divină în cabinetul doctorului, în loc de pe genunchi în rugăciune. S-au hibridat ei înşişi. Şi ei se pipernicesc, în fiecare an, se pipernicesc. Acele lucruri nu sunt în Biblie, acele învăţături. Dar pentru a fi populari, pentru a-şi face o biserică, pentru a-i alinia aşa cum sunt ei acum, cu confederaţia bisericilor, pentru a se integra, să-i facă ca restul din ele, au făcut asta, şi s-au pipernicit, continuă să se pipernicească.

E-116 Prima generaţie a penticostalilor a fost înflăcărată. A doua generaţie a început să se stingă. Asta-i acum. Urmăriţi ce va aduce a treia generaţie. Nu se va stinge de tot, înainte să vină Isus. Pentru că, biserica Laodiceană era căldicică, nici caldă nici în clocot. Încă avea rămasă un pic de binecuvântare în aceasta. Ei au fost amestecaţi, unul aici, şi acolo, şi înapoi acolo. Au fost amestecaţi. Nu complet reci, ci călzi. Dumnezeu a spus, "Biserica, în starea ei, tu chiar Îmi faci greaţă la stomacul Meu. Când, Eu v-am dat Duhul Sfânt, şi voi L-aţi încrucişat cu lumea, şi aţi lăsat ca lucrurile din lume să se strecoare înăuntru. Eu doar voi vărsa afară toată organizaţia din gura Mea."

E-117 "Dar nu te teme, turmă mică, Cea Care a păzit poruncile lui Dumnezeu. Este voia bună a Tatălui vostru să vă dea Împărăţia." Staţi cu Cuvântul. Ce spune Cuvântul, staţi cu Acesta. Să nu Îl încrucişaţi cu nimic. Nu îmi pasă ce episcop, ce arhiepiscop, ce om spune orice referitor la asta. Staţi chiar cu Cuvântul.

E-118 Dacă Petru a spus, în Ziua Cinzecimii, "Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos." În fiecare alt loc din Biblie, au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos.

E-119 Să nu acceptaţi niciodată "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" pentru aceea. Dacă o faceţi, vă hibridaţi singuri. Acum, arătaţi-mi un loc în Biblie unde cineva a fost botezat vreodată, "în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt." Nu există. Este teologie făcută de om care a fost hibridată în biserică, le-a fost dată posibilitatea pentru un idol cum vine acum în naţiune.

E-120 Vă pot dovedi, cu istoria şi cu Biblia, că oricine care a fost botezat, "în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt," este botezat în biserica Catolică. Prin propriul lor catehism, au spus, "Va fi mântuit vreunul dintre Protestanţi?" A spus, "Unii din ei. Ei acceptă o parte din doctrina noastră. Ei pretind că cred Biblia." A spus, "Biblia a spus, , 'Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi,' Petru a spus, în Ziua Cinzecimii, şi aşa mai departe, 'în Numele lui Isus Cristos.'
Biblia lor învaţă aşa. Dar ei acceptă doctrina noastră, care este 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."' Acela este-acela este catehismul.

E-121 Aceasta nu este o doctrină Protestantă. Este o doctrină Catolică. Dar noi, ca Penticostali, am încrucişat-o cu teologia făcută de om. Vedeţi unde ajungem?Nu-i de mirare că Dumnezeu nu poate trimite o trezire; nu are nimic pe ce să o zidească.

E-122 Atunci, El va lua individuali, şi o va zidi pe acei individuali, şi îi va declara înaintea lumii, cine rămâne cu Cuvântul.

E-123 Stropire, cine a auzit de asta vreodată? Acceptând botezul în apă, prin scufundare; o iau la o parte de acolo, şi o fac o stropire. Cine a mai auzit de a le da mâna dreaptă de părtăşie, pentru a-i aduce în biserică, sau prin scrisoare? Nonsens! Este hibrid.
Noi toţi trebuie să venim pe acelaşi traseu.

E-124 Cineva a spus, "Eu sunt Metodist pentru că mama este o Metodistă." S-ar putea ca mama să fi fost o Creştină Metodistă, dar asta nu te face pe tine unul. Ea s-ar putea să fi fost o Creştină Baptistă, dar asta nu te face pe tine unul.

E-125 Aşa cum deseori l-am citat pe David spunând, David duPlessis, spunând că, "Dumnezeu nu are nepoţi." Dumnezeu nu are nepoţi. Dumnezeu nu este bunic. Niciunde în Biblie, nu a spus că Dumnezeu este "bunic." Atunci de ce aveţi acea idee extremă trinitariană, "Dumnezeu Tatăl, unul; Dumnezeu Fiul, un altul; Tatăl, şi apoi Dumnezeu Duhul Sfânt"? Asta îl face pe Dumnezeu un bunic. Dumnezeu nu are nepoţi. Dumnezeu are fii şi fiice, nu nepoţi. Fii şi fiice! El nu acceptă nepoţi. Fiecare semen trebuie să vină pe aceeaşi cale cum a venit celălalt. Tu trebuie să fi un fiu sau o fiică.

E-126 Deci vedeţi, hibridarea, ce a făcut? Doar biserica.Noi toţi am fost condamnaţi prin Eva, prin hibridare. Asta-i exact aşa. Noi toţi am ajuns la acel punct, prin Eva. Eva a cauzat ca întreaga rasă umană să cadă. Ea şi Adam sunt una. Ea, a început cu femeia. Se va sfârşi cu o femeie.

E-127 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Un om în ea, numit, "omul păcatului." Ei iartă păcate, pe pământ.

E-128 Luând doctrina lor, şi dând-o afară la oameni, şi ei o bea. Popoarele de pe pământ, "împăraţii," Biblia spune, "s¬au îmbătat cu vinul curviilor ei." Ce înseamnă "curviile ei"? Infidelitatea ei. O femeie comite curvie, trăieşte necinstită faţă de bărbatul ei. O biserică care comite curvii, predică ceva care nu este Cuvântul lui Dumnezeu, hibridează biserica.

E-129 Ce a făcut ea? S-a reprodus în câteva fiice, de asemenea. Acum care sunt fiicele, biserica Catolică? De unde provine Luther, şi înainte în jos pe linie, acele denominaţiuni şi organizaţii? Vedeţi unde a intrat?

E-130 Dar adevărata Biserică a lui Dumnezeu este ţesută înăuntru printre fiecare din ei, Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, şi peste tot acolo, adevărata, Biserica adevărată a lui Dumnezeu, cumpărată cu Sânge, ca acea funie cărămizie pe care au fost pogorâte iscoadele. Ei sunt amestecaţi, înăuntru acolo, dar denominaţiunile lor nu-i poate salva. Eşti un Creştin? "Eu sunt Prezbiterian. Sunt Baptist. Sunt Metodist." Asta nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu. Tu eşti un Creştin când eşti născut din nou. Ea a cauzat tot.

E-131 De multe ori, am auzit oameni spunând, "Atunci, Frate Branham, pentru că Adam şi Eva au săvârşit răul, au hibridat Cuvântul lui Dumnezeu, şi a cauzat ca noi să ajungem în această stare, Dumnezeu este nedrept dacă mă condamnă pe mine. Eu n¬am avut nimic de-a face cu asta. Eu nu am păcătuit. Adam a fost cel care a păcătuit. Biblia a spus, 'Am fost născut în păcat, format în nelegiuire, venit în lume vorbind minciuni.' Deci, cineva m-a reprezentat."

E-132 Băiete, aici este un gând, s-ar putea să te sufoce. Cineva te-a reprezentat, ca păcătos, dar a fost cel care a hibridat Cuvântul. Şi, astăzi, dacă te aştepţi ca biserica Penticostală, sau cea Metodistă, Baptistă, să te reprezinte, este un cuvânt hibrid, şi condamnat. Tu eşti condamnat din cauză că Adam te-a condamnat. Adam şi Eva, fiind una, au acceptat forma hibridă, şi au condamnat lumea.

E-133 Atunci tu spui, "Frate Branham, de ce ar trebui eu... De ce să mă ţină Dumnezeu responsabil, pentru că un om m-a reprezentat, şi atunci eu mor din cauză că acel om a păcătuit? Atunci, eu sunt un păcătos prin reprezentare." Aşa este. Tu eşti un păcătos prin reprezentare. Tu niciodată...

E-134 Dumnezeu nu te ţine responsabil pentru că eşti un păcătos. El nu te ţine responsabil pentru că minţi şi furi, şi-şi-şi lucrurile care le faci. El nu te ţine responsabil pentru că eşti un păcătos. El te ţine responsabil pentru că nu te ajuţi. Există o cale făcută pentru tine. Tu respingi calea pe care Dumnezeu a pregătit-o, pentru aceea te condamnă Dumnezeu. Există o cale de scăpare.

E-135 Hibridare. Hibridare, oh, ce groaznic! Hibridare. Ei hibridează oamenii. New York, marea oală de formare... am sute de prieteni preţioşi, de culoare care sunt Creştini născuţi din nou. Dar pe această linie de segregări şi lucruri despre care vorbesc ei, hibridează oamenii! Ce? Spuneţi-mi care femeie cu cultură, bună Creştină, de culoare ar vrea ca copilaşul ei să fie un mulatru, cu un om alb? Nu, domnule. Nu este drept. Ce femeie albă ar vrea ca copilaşul ei să fie un mulatru, cu un bărbat de culoare? Dumnezeu ne-a făcut ceea ce suntem. Să rămânem cum ne-a făcut Dumnezeu. Cred că este bine.

E-136 Când a apărut acel mare scandal, jos acolo la Shreveport, aici nu de mult, acel bătrân predicator de culoare s-a ridicat în picioare acolo. El are un loc în inima mea. A spus, "Niciodată nu mi-a fost ruşine că sunt un om de culoare." A spus, "Dumnezeu m-a făcut ce sunt, şi sunt mândru de asta. Dar," a spus, "astăzi, mi-e ruşine de modul cum acţionaţi voi oameni. Modul în care acţionează poporul meu, mă face să mă simt ruşinat." Oh, vai!

E-137 Ce facem noi, prieteni? Oamenii cred că ştiu totul despre asta. Oamenii ar duce-o mai bine, dacă doar îi lăsaţi aşa cum sunt ei, aşa cum i-a făcut Dumnezeu. Lăsaţi ca rasa maro să se căsătorească cu rasa maro. Rasa albă să se căsătorească cu rasa albă. Rasa neagră, rasa galbenă, şi oricare mai este, să rămână aşa cum i-a făcut Dumnezeu.

E-138 Dacă o violetă, Dumnezeu a făcut-o, a fost albă, să rămână albă. Este albastră, neagră, maro, oricare ar fi floarea, lăsaţi-o în pace.

E-139 Dacă porumbul a fost crescut într-un anumit fel, porumbul galben, nu-l amestecaţi cu porumbul alb. Dacă o faceţi, îl amestecaţi, atunci nu se mai poate reproduce din nou înapoi.

E-140 Dacă un catâr a fost... sau-sau un măgar a fost un măgar, sau o măgăriţă, de la început, lăsaţi-i să rămâna aşa. Nu-i amestecaţi cu caii. Voi faceţi un renegat.

E-141 Hibridare, oh, este aşa un blestem. Întoarceţi-vă unde a început Dumnezeu. Să mergem înapoi la început. Să mergem înapoi unde ne-a adus Dumnezeu, ce trebuie să fim.

E-142 Spun asta cu respect. Spun aceasta cu onoare. Mă duc în Africa, dar, ştiţi ce, la scumpii mei fraţi şi surori de culoare.

E-143 Una dintre cele mai mari greşeli care le-a făcut această naţiune, a făcut-o în 11 Noiembrie, anul acesta. Aceea a fost marea lor, greşeală fatală. Una dintre cele mai mari greşeli care a făcut-o vreodată rasa de culoare, a fost jos în Louisiana şi acolo în jur, când au votat pentru Kennedy, seara trecută, l-au pus înăuntru. Ei de fapt au scuipat pe acea robă a lui Abraham Lincoln, unde sângele partidului Republican care i-a eliberat, şi au votat un Catolic. Care, Booth l-a împuşcat pe Lincoln. Şi el a murit pentru rasa de oameni, ca să-i elibereze şi să nu-i mai facă sclavi. Apoi, se întorc în jur şi votează pentru un Democrat, şi un Catolic, pe lângă asta. Ei au adus una dintre cele mai mari dizgraţii care a fost vreodată înfăptuită, pentru că (de ce?) omul alb, cu şcolarizarea lui, le-a dat lor o mulţime de baliverne. Asta¬i exact aşa.

E-144 Sunt atât de bucuros că sunt mulţi dintre ei care ştiu unde ei-unde stau ei.

E-145 Ar fi la fel ca şi cum eu aş scuipa pe Cristos, care m-a vindecat şi m-a mântuit de la a fi un păcătos, şi să mă întorc împotriva Lui, pentru altceva, să mă întorc cu spatele către El şi să plec.

E-146 Oh, această încrucişare! Oh! Cum-cum poate să mai continue lumea aşa? Nu-i de mirare, vedenia Domnului spune aici, că, "Am văzut-o în sfârşit să ajungă la un punct unde este doar un morman mare mocnind. Ea a fost explodată." Noi suntem pe drumul nostru de ieşire, prieteni. Nu există nici o cale de, nici un fel, nu există nici o cale de a evita. Trebuie să ajungem la asta, să o înfruntăm. Hibridare!

E-147 Spuneţi, "Eu nu sunt responsabil, că Eva a făcut asta." Eva a făcut-o. Ea ne-a reprezentat pe noi toţi. Adam ne-a reprezentat, acolo, ca păcătoşi. Şi noi suntem păcătoşi. El ne-a reprezentat natura noastră căzută, umană, ca să ne îndepărteze de Cuvântul lui Dumnezeu, hibridând-I.

E-148 "Oh, eu ştiu că Dumnezeu a spus. Dar, desigur, Dumnezeu înţelege că eu sunt Prezbiterian. Eu sunt Metodist. Eu sunt Penticostal. Dumnezeu înţelege asta."

E-149 Dumnezeu înţelege un singur lucru, acela este Sângele. Asta e tot ce înţelege El. El cunoaşte Sângele. El nu cunoaşte separări de culoare. El nu cunoaşte separări de rase. Fie că omul este negru, albastru, alb, maro, sau orice culoare este, Dumnezeu nu ştie nimic despre asta. Ei sunt fii şi fiice. El i-a făcut ca pe grădina Lui cu flori. Lui îi place să se uite la ele aşa cum sunt. Lăsaţi-i să fie în felul acela.

E-150 Eva a început acest lucru rău, când s-a încrucişat ea cu celălalt lucru care era apropiat unui om, care să amestece sămânţa. Pentru că, şarpele avea o sămânţă care trebuia încontinuu să "zdrobească."

E-151 Eu o iau pe partea credinţei, pentru Creştinii slabi care nu înţeleg. Să luăm credinţa, atunci. Să spunem atunci, "Prin credinţă, prin reproducerea atunci a credinţei," cum spuneţi, "Frate Branham."

E-152 Atunci Eva a introdus teologia ei, ea şi Adam, şi au încercat să pledeze, unul către celălalt, şi au aruncat-o înapoi. Dând vina unul pe celălalt, cum o numesc ei în armată. "Femeia care Tu mi¬ai dat-o." "Şarpele m-a amăgit."

E-153 "Şarpele m-a amăgit." Nu i-a dat niciodată un măr, ca să amăgească. Vedeţi? Oricine ar trebui să aibă un raţionament sănătos ca să ştie asta. Dar, "Şarpele m-a amăgit," a făcut ceva dezonorant.

E-154 Dumnezeu a blestemat acel lucru încât ei nu pot găsi un os, într-un şarpe, care să arate ca a unui om. Nu îl vor găsi niciodată. Ei sunt doar nesăbuiţi, săpând peste tot. Asta e tot. Secretul lui Dumnezeu este cu El. Aşa este. "Şi pământul era plin de uriaşi."

E-155 Şi Josephus a spus, că, marele istoric... V-aţi putea imagina un istoric, ca Josephus, să spună că, "'Fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor,' şi ei s-au presat, din Îngeri, în carne umană."? Un istoric. Dacă aceea este aşa, atunci Satan este un creator. Atunci unde suntem noi? Vedeţi? Există un singur Creator, acela este Dumnezeu.

E-156 Satan numai perverteşte ce a creat Dumnezeu. Şi nelegiuire este doar neprihănirea pervertită. Este legal ca un soţ şi soţie să fie căsătoriţi, dar nu să umble cu un altul. Vedeţi? Este pervertire. Moartea este viaţa pervertită. Şi o biserică pervertită este copiată de pe cea originală.

E-157 Astfel, noi suntem toţi condamnaţi, ca fiinţe umane, sub reprezentare. Adam ne-a reprezentat pe noi înaintea lui Dumnezeu, ca păcătoşi, necredincioşi în Cuvântul Lui. Suntem implicaţi pe acea bază, necredincioşi ai Cuvântului Său.

E-158 "Oh, Dumnezeu a spus aşa, dar eu ştiu că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. El nu va face aceea." Aud atât de mult, asta.

E-159 Dumnezeu este un Dumnezeu bun, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al judecăţii. Dumnezeu este un Dumnezeu al sfinţeniei. Dumnezeu este un Dumnezeu al-al neprihănirii. Dumnezeu este un Dumnezeu al mâniei. Noi vom sta înaintea Lui când El este mânios, Biblia a spus aşa, şi chiar Prezenţa Lui va fi un Foc mistuitor. Aşa este.

E-160 Să nu încercăm să îl judecăm pe Dumnezeu după sentimentul nostru propriu. Noi trebuie să îl judecăm pe Dumnezeu după Cuvintele Sale, ce a spus EL Să nu o luaţi pe ceva isterie, "Aceasta este o biserică mare, a trecut prin multe furtuni," şi aceasta, este aceea. Întoarceţi-vă la ce a spus Dumnezeu. Eu stau înaintea Lui, vreau să fiu găsit inocent de la a încerca vreodată să adaug un lucru la acel Cuvânt, sau să scot unul. Vreau doar să Îl cred chiar exact cum este Acesta. Să-i învăţ pe oameni să se alinieze exact cu Acesta.

E-161 Şi Biblia spune Aceasta. Nu pot face nimic privitor la ce spune oricare altul, eu trebuie să stau drept cu Acela.

E-162 Pentru spălarea picioarelor, ei spun, "Ah!" Fraţii Penticostali, "Frate! Oh, Frate Branham, asta este... Oh, noi obişnuiam să facem asta." Să o facem, încă, dacă am făcut-o odată. Isus a făcut-o, a spălat picioarele. "Oh," spuneţi, "este nesănătos. Oamenii au picioare atletice." Nu îmi pasă ce au ei. S-ar putea să fi avut ei asta în zilele acelea.

E-163 [Fratele Gene spune, "Ei se vindecă." – Ed.] Da. Da. Aşa este, Gene. Dumnezeu este un vindecător. Vedeţi?
Ei încearcă să găsească o cale de scăpare.

E-164 Cum, spun, "Oh, eu nu aş bea din acelaşi pahar din care a băut altcineva, dacă nu a fost opărit." Oh, vai!

E-165 Fratele şi sora mea sunt fratele şi sora mea. Amin. Dumnezeu este protecţia mea dacă este ceva în neregulă. Mă încred în El. Să ne întoarcem înapoi la Cuvânt. Nu îmi pasă, de culoarea lui, orice este, sau la ce biserică aparţine. Dacă el este fratele meu, este fratele meu.

E-166 Voi împlini poruncile lui Dumnezeu. Acela-i motivul, prieteni, când se ajunge la botezul în apă în Numele lui Isus Cristos, eu trebuie să rămân acolo. Oh, aceea mă ţine de la multe mari... a salva suflete acolo afară. Sigur o face, în acea singură chestiune, din cauza credinţei extreme trinitariene.

E-167 Sigur, eu cred în Tată, Fiu, Duh Sfânt, ca slujbe ale lui Dumnezeu; nu ca trei dumnezei, ci trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. El este Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, dar acelea sunt titlurile slujbei Sale. El este Dumnezeu, Tatăl, sigur El a fost, la început. El este Dumnezeu, Fiul, care a fost făcut trup, pe pământ. El este Dumnezeu, Duhul Sfânt, care este în mine. Dar este acelaşi Dumnezeu, tot timpul, trei slujbe.

E-168 El cândva nu putea fi atins sau nimic. Atunci El a coborât, a fost făcut trup, şi a luat păcatele mele, şi a purtat păcatele mele. Atunci în timp ce m-a sfinţit cu Propriul Lui Sânge, atunci Duhul Sfânt putea intra. Şi El şi eu putem avea părtăşie, cum aveam în Eden. Noi-noi-noi ne iubim unul pe altul. El este Tatăl meu; eu sunt fiul Său. Nu trei dumnezei. Acelaşi Dumnezeu care m-a creat, şi m-a iubit, s-a dat pe Sine pentru mine, este Dumnezeul care este în mine. Numele Lui era Isus Cristos când El era pe pământ. "Nu este un alt Nume sub Cer dat printre oameni prin care trebuie să fiţi mântuiţi."

E-169 Acum dacă îi răneşte pe prietenii mei, nu pot face nimic. Eu¬eu mai degrabă îl rănesc pe prietenul meu decât să îl rănesc pe Tatăl meu. Vedeţi? El este ruda mea, Tatăl meu, Dumnezeu. Aşa spune Cuvântul Său.

E-170 Dumnezeu, nu m-a lăsat niciodată să hibridez nimic, să spun, "Zilele miracolelor au trecut. Oh, Isus nu face la fel. Oh, aceea s¬ar putea să fie telepatie. S-ar putea să fie citirea minţii. Nu cred că avem profeţi în aceste zile." Biblia a spus că vom avea. Eu cred Aceasta.

E-171 Noi îl aşteptăm pe unul uns, ca Ioan Botezătorul care a venit să premeargă prima venire a lui Cristos, vine să premeargă a doua Venire a lui Cristos, cum a făcut el. El a promis asta. "Să restaureze Credinţa oamenilor, înapoi la Dumnezeu." Ce trebuia să facă Ioan? "Să restaureze Credinţa," Credinţa care era, odată, Sămânţa adevărată care era în grădina Eden. Să ia Cuvântul lui Dumnezeu, unde a fost hibridat, de către bisericime, Ioan vine să Îl aducă înapoi, Aleluia, ca să zguduie naţiunea, înainte să vină marea şi înfricoşata Zi a Domnului. Aceea este a lui Ioan, misiunea lui Ioan, cel uns. Observaţi.

E-172 De asemenea, spuneţi, "Bine, atunci, de ce mă condamnă aceea pe mine, pentru că Eva şi Adam au făcut asta? Ei m-au reprezentat, ca păcătos. Nu pot face nimic."

E-173 Da, dar, frate, într-o zi, a fost Unul venit din Slavă, din nou. Oh, El este Acela despre care vreau să vorbesc, timp de vreo două minute acum. Unul a venit din Slavă, şi a devenit ţărână. Unul a venit şi a luat forma de trup păcătos. El a venit să ne reprezinte, de asemenea.

E-174 Şi Satan a încercat să Îl încrucişeze, Oh, el a făcut-o. Din toate părţile, Satan era acolo ca să Îl încrucişeze. Dar El niciodată nu a fost încrucişat. El a luat crucea şi a urcat. Amin. Satan nu a putut să Îl încrucişeze. Nu, nu. El era un fel diferit de Adam. El a venit din Slavă, ca să ne reprezinte.

E-175 Ce? "Bine," Adam a spus, "dacă nevasta mea spune aşa, mă gândesc că este în regulă. Bine, ea a spus că a avut o descoperire, şi aşa este felul cum ar trebui să fie. Ştiu că Dumnezeu spune că este în felul Acesta, dar nevasta mea a spus..."

E-176 Aşa este felul cu membrul bisericii locale astăzi. "Oh, ştiu că Biblia spune Aceea, dar biserica mea spune aşa-şi-aşa." Oh, tu sărman, făţarnic mizerabil! Tu nu vezi?

E-177 Dumnezeu a spus, "Cuvântul Meu să fie adevărat, şi cuvântul fiecărui om să fie minciună." Luaţi-l pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Este Cuvântul lui Dumnezeu!... pasă ce a spus soţia mea, ce a spus biserica mea. Este ce a spus Dumnezeu.

E-178 Deci, când ei văd inspiratorul nevestei lui, Eva, când a venit să îl întâlnească pe Isus, a spus, "Oh, da, este scris, că-că, ,El va da poruncă Îngerilor să Te păzească, ca nu cumva să-ţi loveşti un picior de vreo piatră, ei Te vor duce pe mâini."'
"Da," A spus. "Şi este de asemenea scris..."

E-179 Oh, el nu a putut să Îl încrucişeze. El era Dumnezeu, făcut trup. El era Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu. El nu L-a putut încrucişa.

E-180 Ce a făcut El atunci? A îmbrăţişat crucea. Şi pe cruce El a murit, pentru mine şi pentru tine, şi pentru lume, ca El să poată restaura înapoi din nou, la Dumnezeu, (ce?) fii şi fiice, ca în grădina Eden, înainte să fie încrucişaţi în teologie.

E-181 O Dumnezeule, dacă ar putea oamenii măcar să vadă asta! Dacă aş putea măcar să pisez asta în oameni!

E-182 Isus a murit, ca El să-i poată să-i ia pe oameni la o parte din lucrul acesta hibrid de biserică, ca El să poată să vă îndepărteze minţile şi credinţa de la ce a spus omul, înapoi la ce a spus Dumnezeu.

E-183 Nu o credinţă hibridă, "Bine, poate zilele miracolelor au trecut. Poate asta nu se va întâmpla."

E-184 Oh, frate, Dumnezeu a spus că se întâmplă, şi asta o stabileşte. Asta-i pentru totdeauna. Dumnezeu a spus aşa. Isus a murit ca El să poată reproduce din nou. Oh, Aleluia! Numai Sângele o poate face. Numai prin chimia Sângelui lui Isus Cristos, se poate reproduce înapoi din nou, o persoană care nu va varia nici un Cuvânt din ce a spus Dumnezeu.

E-185 Eva şi-a arătat slăbiciunea ei, biserica, a arătat ce a făcut ea. Ea a spus, "Bine, poate tu ai dreptate. Poate că Dumnezeu nu mă va ţine responsabilă. Pentru că, eu chiar nu... Bine, dacă eu doar... Oh, ce contează asta, din moment ce sunt botezată? Înţelegi? Ce mai contează, atâta timp cât eu..." Oh, tu... Nu. Asta arată că tu ai nevoie de o altă reproducere.

E-186 Asta arată că Ceva trebuie să vină înapoi la voi, să vă aducă la o Credinţă în ce a spus Dumnezeu. "Nu va trece o iotă sau o mică liniuţă din Cuvântul lui Dumnezeu, înainte ca Acesta să fie tot împlinit. Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar a Lui să fie adevărat."

E-187 Cristos a venit ca El să poată reproduce înapoi, prin Duhul Sfânt. Oh, frate, aşa cum şedem noi acum în locurile Cereşti în Cristos Isus, Duhul Sfânt respiră peste noi, aşa cum suntem acum. Reproducând înapoi, luând la o parte gunoiul teologiei, luând la o parte gunoiul lumii, doctrinele făcute de om, "având forme de evlavie, tăgăduindu-i Puterea." O reproduce înapoi într-o Credinţă pură în Dumnezeu. Isus a spus...

E-188 Satan a spus, "Oh, ştiu că este scris. Dar, Tu şti, este spus că Tu vei..."
El, Isus, a spus, "Şi de asemenea este scris ... De asemenea este scris..."

E-189 "Da, este scris că El va face asta. Şi Tu vei transforma aceste... Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu poţi face un miracol aici în faţa mea, şi să transformi aceste pietre în pâine. Să Te văd că faci asta." El l-ar fi luat în considerare pe Satan.

E-190 Vedeţi subtilitatea lui Dumnezeu acolo? "Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine." Îl vedeţi, chiar cu Cuvântul. El niciodată... El l-a învins pe Satan, de fiecare dată, chiar cu Cuvântul. El a stat cu Cuvântul.

E-191 Şi dacă El a venit să ne reproducă înapoi în fii şi fiice ai lui Dumnezeu, cum eram noi la început, cum putem să ne îndepărtăm de Cuvânt atunci? Cum am putea ajunge vreodată undeva până nu ne întoarcem la Cuvânt? Oh, sper ca această bandă care merge la oameni, şi voi care mă ascultaţi, afară din toată lumea, că veţi realiza acest lucru. Noi trebuie... Dacă suntem ai lui Cristos, noi suntem născuţi din Cristos. Trebuie să venim înapoi la Cuvânt.

E-192 Noi nu vom fi niciodată în stare să-i educăm pe oameni în Acesta. Am putea construi biserici mari, fraţii mei, în jurul acestei lumi. Am putea clădi şi să avem mari programe educaţionale. Am încercat să facem asta. Aceasta produce renegaţi.

E-193 De unde vin majoritatea criminalilor? De la, nu din rândul oamenilor analfabeţi, ci din cei educaţi, din rândul şi de a-a-a reproducerii celor de mai de sus, educaţia.

E-194 Nu de mult, când am stat cu un agent FBI, şi a indicat, spre perete, şi a spus, "Apreciez predica ta." A spus, "Ai spus că nu este clasa săracă de oameni, care produce, un om sărman care nu ştie prea multe. Acelor băieţi, le este puţin frică să se ocupe cu aşa ceva. Dar este acest tip care cred că îl poate păcăli pe celălalt escroc. Ei văd unde a greşit el, şi încearcă." S-a dus chiar la închisori, şi a arătat toate cazurile juvenile care au fost prin toată ţara. Şi optzeci la sută din acestea, sau mai mult, provin din zonele aristocrate, deştepţi, iscusiţi.

E-195 Priviţi la început, acum, arată că aceeia sunt fiii lui-lui¬lui Cain. Priviţi la poporul lui Cain. Ce era poporul lui Cain? Urmăriţi-i, la genealogie, venind în jos prin poporul lui Cain. Ce erau ei? Erau isteţi, ştiinţifici, doctori, oameni superiori, religioşi, oameni înalţi. Ei au inventat cum să călească diferite metale, cum să construiască clădiri frumoase. Erau oameni de ştiinţă.

E-196 Din ce au provenit ceilalţi? Ţărani, fermieri, păstori de oi, şi aşa mai departe. Vedeţi asta?

E-197 Priviţi la asta, astăzi, aceştia cu principii. Au încrucişat asta în biserici, încât biserica nu vrea vreo persoană sărmană analfabetă, care într-adevăr îl iubeşte pe Domnul, să intre acolo. Poate predicatorul spune ceva, ei spun, "Amin," ei îl vor conduce afară pe uşă. Ei nu îi vor în adunarea lor, dacă nu e poate îmbrăcat chiar adecvat, şi să se îmbrace ca Joneşii sau careva. Vedeţi? Ei-ei nu îi vor acolo, dacă nu pot conduce o maşină frumoasă, să conducă o rablagită veche acolo în faţa bisericii. Frate! Frate, oh, nu poţi să vezi?

E-198 Şi mulţi dintre oameni astăzi nici măcar nu-i face bine-veniţi pe oamenii de culoare în bisericile lor. O Dumnezeule, ai milă de astfel de făţarnici.

E-199 Dumnezeule, vreau asta, întotdeauna. Atâta timp cât am o biserică, uşile sunt deschise pentru oricine vrea. Nu-mi pasă dacă veniţi într-o roabă, voi să veniţi. Voi să veniţi. Nu-mi pasă dacă eşti îmbrăcat în salopeta ta. Voi spune un singur lucru. Puneţi-vă în regulă cu Dumnezeu, şi o pereche de salopete poate şedea jos lângă un costum frac, şi ei îşi vor pune braţele unul în jurul celuilalt, şi îl vor chema unul pe celălalt, "frate." Cu siguranţă! Cu siguranţă. O rochie de stambă poate sta lângă una de mătase, şi să pună braţul în jur şi să spună, "Soră." Da. Asta vă face ceva. Aceasta reproduce înapoi.

E-200 Şi ce facem noi acum? "Şedem în locurile Cereşti în Cristos Isus." Nu luând teologia noastră, ci lăsând ca Duhul Sfânt să ne reproducă înapoi în fii şi fiice ai lui Dumnezeu.

E-201 Ce înseamnă cuvântul circumcis? [Un frate spune, "Tăiat." – Ed.] Ştefan a spus... Aşa este. "A tăia surplusul de carne." Vedeţi? A tăia surplusul, partea care nu este necesară. Circumcizie, "a fi tăiată." Acum, în Vechiul Testament, cel, numai bărbatul putea fi circumcis, surplusul de carne era tăiată la o parte.

E-202 Acum, ceea ce face Duhul Sfânt, în zilele de pe urmă, El taie la o parte surplusul, taie la o parte teologia lumii, taie la o parte doctrinele făcute de om, taie la o parte toată necredinţa, taie la o parte tot. Ştefan a spus, "Oh, voi netăiaţi împrejur în inimă şi urechi. De ce vă împotriviţi întotdeauna Duhului Sfânt? Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi."

E-203 Acolo-i unde este, prietene. Trebuie să vă îndepărtaţi de la, a spune, "Ei bine, acum, am auzit un discurs seara trecută, spunea, 'Acei vindecători Divini, ei, mai bine să fiţi atenţi cu ei."' Nu sunt vindecătorii Divini. Eu aş fi atent, de asemenea. Dar eu urmăresc Cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Acesta. Eu iau Cuvântul. Cuvântul a spus aşa. Vedeţi?

E-204 "Ah, voi trebuie să fiţi atenţi cu acei oameni care cred în vorbirea în limbi, pentru că aceea era o altă zi. Ei nu sunt nimic decât diavoli."

E-205 Ce a spus Cuvântul? "Aceste semne îi vor însoţi pe cei care cred, până la sfârşitul lumii. În Numele Meu vor scoate draci. Vor vorbi în limbi noi. Vor pune mâinile peste bolnavi, şi ei se vor însănătoşa." Ultima însărcinare a lui Isus pentru Biserica Lui.

E-206 Ce încearcă Duhul Sfânt să facă astăzi? Să taie jos toată acea necredinţă. "Ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi ei se vor insănătoşa." Încearcă să-i aducă pe oameni înapoi la Cuvântul pur, unde Dumnezeu a spus, cum era în Eden înainte să fie adăugată teologia, să Îl aducă înapoi în felul cum era în Eden, când omul a umblat cu Dumnezeu. Şi a spus... Dacă un pom nu arăta bine, aici, a spus, "Să fi smuls afară şi sădeşte-te aici." Vântul sufla. A spus, "Taci, fără gură," şi s-a oprit. Orice era, el a controlat toate animalele. Totul pe pământ, era a lui. El a fost dumnezeu peste pământ. Avea putere de control în el.

E-207 Unul a venit jos din Cer, în toată această poluare, şi a dovedit că acela era planul lui Dumnezeu, căci El era Fiul lui Dumnezeu. Şi ce a făcut El? A murit, ca noi să putem veni înapoi şi să fim purificaţi prin neprihănirea Sângelui Său. Şi El ne reprezintă pe noi în această dimineaţă. Aleluia!

E-208 Acum, voi care spuneţi că este greşit ca voi să fiţi reprezentaţi de Adam, ca păcătos, cum este cu faptul că, prin reprezentare, avem mântuire, de asemenea? Nu v-aţi putea mântui singuri cum nu aţi putea să vă luaţi curelele de la cizmele voastre şi să săriţi peste lună cu ele. Nu puteţi nici mai mult... Sunteţi născuţi în păcat. Eşti un renegat, de la bun început, fiecare din noi, şi noi nu ne putem ajuta singuri. Şi cum am putea fi mântuiţi vreodată? Unul a venit ca să ne reprezinte.

E-209 Isus, El a venit ca să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Şi El a trimis Duhul Său cel Sfânt acum, care El veghează asupra locului, încearcă să ne aducă înapoi la Naştere, să fim... să murim faţă de noi înşine, şi să fim renăscuţi, din nou, să fim fii şi fiice ai lui Dumnezeu, să îl luăm pe Dumnezeu după Cuvântul Său, să credem Cuvântul lui Dumnezeu.

E-210 Acum, dacă noi avem condamnare prin reprezentare, noi de asemenea... Cum avem noi condamnare? Din cauza hibridării. Încrucişând înăuntru, lumea, cu lucrurile lui Dumnezeu, asta-i cum o avem.

E-211 Acum, cum vom reuşi vreodată să ne îndepărtăm de acea hibridare? Întoarceţi-vă de la acele lucruri încrucişate. Veniţi înapoi la Acesta, la Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind Adevărul; cuvântul fiecărui om este o minciună. Ce a spus Dumnezeu este adevărat. Staţi chiar cu Acela, El vă reproduce drept înapoi din nou în Acesta. Este făcută o cale, Unul care stă la Tronul lui Dumnezeu, în această dimineaţă, ca să vă reprezinte.

E-212 Tatăl şi mama voastră v-a reprezentat pe voi, ca Adam şi Eva. Şi aşa este. Când aţi fost născuţi în lume, prin sfânta căsătorie, a fost rânduit de Dumnezeu să aducă copii. Acum sunteţi drept înapoi la acelaşi punct unde eraţi în grădina din Eden, ca Adam şi Eva, voi fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Sunteţi drept înapoi la doi pomi. Unul din ei era pomul cunoştinţei, şi celălalt era Pomul Vieţii.

E-213 Acum, vreţi să mergeţi pe calea ştiinţifică de hibridare? Priviţi unde ajungeţi. Ce este... În ce fel de încurcătură s-a băgat omul cu această hibridare? În ce fel de încurcătură s-a băgat el, cu propria lui cunoştinţă? În loc să fie doar un copil, umil, şi să depindă de Dumnezeu, el încearcă să ia ştiinţa şi să despice un atom. Priviţi în ce încurcătură este el chiar acum. Dumnezeu îl lasă doar să se autodistrugă. Asta e tot.

E-214 Omul s-a distrus singur, la început, s-a separat de Dumnezeu, de la părtăşie, prin pomul cunoştinţei. A părăsit Pomul Vieţii, pentru a mânca din pomul cunoştinţei. Plecaţi de la acel pom hibrid. Veniţi aici la Rodul original care are Viaţă în El. Mâncaţi din El.

E-215 Isus a spus, "Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu din Cer. Părinţii voştri au mâncat mana în pustiu," nefiind amestecată cu credinţă, vedeţi, "au mâncat mana în pustie, şi ei sunt toţi morţi. Dar Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu din Cer. Cel ce mănâncă această Pâine are Viaţă Eternă. Îl voi învia în zilele de pe urmă. El nu va pieri niciodată; are Viaţă veşnică."

E-216 Haideţi să venim înapoi la Pom, în această dimineaţă. Să ne îndepărtăm de la ce spune omul. Să ne îndepărtăm de la ce spun bisericile. Să ne întoarcem şi să luăm Biblia, şi să credem Biblia. Suntem-suntem prea târziu, acum, să mergem la zarvă. Înţelegeţi?

E-217 Nu vom mai avea niciodată alte organizaţii mari care să se ridice. Pot să dovedesc asta acum, în timpul epocilor bisericii. Nu vom avea niciodată alta care să se ridice, din organizaţii.
Epoca Bisericii Laodicea vor fi doar Penticostalii denominându¬se înainte în jos, înainte în jos, înainte în jos, aşa. Dar nu vor mai începe alte treziri mari, care să lovească pământul. Doar acei câţiva care sunt rămaşi, în Biserică, va trage ceea ce trebuie să vină înăuntru. Căci este... Biblia spune, epocile bisericii sfârşesc într-o stare „căldicică." Aşa este. Aşa că trebuie să vină în acel fel.

E-218 Acum, către toţi, haideţi să ne îndepărtăm de la această încrucişare. Să ne întoarcem înapoi la Rodul real, original. Să ne întoarcem la poziţia în care Dumnezeu ne-a făcut, ca fii şi fiice ai lui Dumnezeu, să depindem de ce a spus Dumnezeu. Şi să nu luăm cuvântul femeii, de hibridare. Vedeţi cum naturalul şi spiritualul sunt tipizate?

E-219 Vedeţi vedenia mea scrisă aici, despre ce a fost, cum că femeii i se va da un drept la vot? Ce a ruinat această naţiune? Acum, ascultaţi. Nu voi femeile Creştine. Femeile sunt coloana vertebrală a oricărei naţiuni. Distrugeţi maternitatea, şi aţi distrus naţiunea, de la început. S-a întâmplat, de-a lungul istoriei.

E-22

E-221 Şi-au tăiat părul, care, Dumnezeu spune, "Este greşit." Poartă aceste hăinuţe, despre care Biblia a spus, "Este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca o femeie să poarte îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat." Şi acum nu poţi spune dacă ele sunt bărbaţi sau femei. Fumează ţigări! Hibrizi, aşa este. Hibrizi, ele nici măcar nu ştiu dacă sunt bărbat sau femeie. Aşa este. Cu greu poţi spune de ce sex aparţin, prin a privi şi ascultând la ele. Este adevărat, prietene.

E-222 Nu spun asta despre voi, femei Creştine. Glasul meu se duce în jur, la multe naţiuni.

E-223 Dar, este un hibrid. Această America a devenit condamnată. Şi ce a făcut ea, conform cu vedenia? A ales persoana greşită. Nu ştiu cât de mult va dura ca să o termine, dar va fi, într-o zi. AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aha. O va face.

E-224 Ea este în declinul ei chiar acum. Ea nu va mai reveni înapoi niciodată. Este dusă. Aşa este. A fost dusă din 1956, când l-a condamnat şi respins pe Dumnezeu, din orele mari de trezire.

E-225 Acum este timpul, eu presupun, ca să încheiem, la acest timp, să avem un rând de rugăciune pentru bolnavi.

E-226 Acum, credeţi voi că diavolul a hibridat oamenii, naţiunile? ... Credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Sigur că da. Hibridează bisericile până când noi devenim dogme făcute de om în loc de slujitori temători de Cristos.

E-227 Vedeţi de ce condamn eu, şi zgudui, şi bat, cât de tare pot, împotriva lucrului greşit? Cum pot să fac altceva, când aici Cuvântul spune aşa, şi Duhul Sfânt, "Intraţi în Acesta"?

E-228 Eu spun, "Doamne, eu predic. Ele doar se îmbracă la fel. Ele încă fac acelaşi lucru care l-au făcut întotdeauna."

E-229 "Predică-L, oricum, doar continuă să mergi înainte. Glasul tău este-este înregistrat." În Ziua Judecăţii, ei nu vor fi nici¬nici o scuză atunci, pentru că voi L-aţi auzit. Vedeţi? Aşa este. Voi L-aţi auzit.

E-230 „Credinţa vine prin auzire," şi auzind ce a spus biserica? Asta nu sună corect, nu-i aşa? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] "Auzind Cuvântul lui Dumnezeu," aducându-vă înapoi la o Credinţă în Dumnezeu!

E-231 Acum, când veniţi, în această dimineaţă, vrem să ne rugăm. Şi vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să vă facă să lăsaţi totul deoparte. Poate că acest mic Mesaj va îndepărta de la voi acea hibridare, să vă aducă înapoi la a fi un slujitor smerit, să vă apropiaţi şi să spuneţi, "Eu îl cred pe Dumnezeu."

E-232 De multe ori s-au întrebat. Pot eu... eu voi spune asta. Ascultaţi la asta. Spuneţi, "Frate Branham, slujba ta nu se compară, niciunde în lume, în supranaturalul ei." Oameni mari, aş putea să le spun numele, nu era pentru această bandă, mă cheamă, "Vino, du-te cu ei." Au spus, "Slujba ta este singurul lucru care va mântui lumea."

E-233 De ce nu este aceea altundeva? Întoarceţi-vă înapoi la Cuvânt. Dumnezeu poate zidi numai pe acea temelie. Apoi, dacă eu sunt atât de ferm greşit în felul cum îi botez pe oameni, şi felul cum vorbesc despre Duhul Sfânt, şi lucrurile care le fac, atunci de ce Dumnezeu onorează asta? Produce ceva de felul acesta. Vedeţi? De ce este aceasta? Nu o spun asta pentru mine însumi; aceea ar fi greşit. Dar încerc să sp}ln, pentru că stau pe Adevăr, Cuvântul, şi numai Cuvântul. Înălţând în sus, şi făcând lucruri mari, şi locuri mari, aceea nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu, nici un singur lucru. Este a sta cu acel Cuvânt, şi Dumnezeu lucrând în acel Cuvânt, confirmând acel Cuvânt, stând cu Acesta, semnul viului Dumnezeu printre noi.

E-234 Vreţi să fiţi aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vreţi toată lumea spălată deoparte de la voi? ["Amin."] Oh, vai!

E-235 Voi copilaşilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă aştept să petrec Eternitatea cu voi. Mă aştept să fiu dincolo în-în marele Eden, cu voi, într-o zi. Şi când ajung Acolo...

E-236 Am avut o vedenie, nu de mult. Aţi auzit-o. M-am uitat Acolo, şi i-am văzut pe toţi acei oameni Acolo. Erau milioane de ei. Şi am spus, "Vrei să spui că El vine la mine..."
"Da. Şi apoi ne ducem înapoi cu tine."
Am spus, "Bine, fiecare slujitor trebuie să stea aşa?"
"Da, domnule."
"Fiecare slujitor va sta pe slujba lui, cu adunarea lui?"
A spus, "Da, domnule." Acest Înger, care vorbea cu mine, a spus aşa.
Şi am spus, "Atunci Pavel va trebui să stea, şi el?"
"Pavel trebuie să stea cu generaţia lui."

E-237 Am spus, "Atunci ştiu că sunt în regulă, pentru că am predicat, Cuvânt cu Cuvânt, acelaşi lucru ca şi el."

E-238 Şi când am făcut asta, milioane au strigat, "Asta-i unde ne odihnim noi," amin, "pe acel Cuvânt, acel Cuvânt!" Nu contează ce a fost, "Acel Cuvânt!"

E-239 Asta-i de ce îi constrâng pe oameni, să vină, cum urmează să fie în această dimineaţă, unii dintre ei rebotezaţi, din nou. Pavel a făcut-o.

E-240 Pavel a întâlnit oameni care erau chiar aşa de fericiţi şi umpluţi cu bunătatea lui Dumnezeu şi lucruri, strigând şi lăudându-l pe Dumnezeu, şi aveau o adunare grozavă. A spus, "Dar aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Fapte 19.

E-241 Au spus, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt." Au spus, "Noi suntem doar Baptişti," cu alte cuvinte. Vedeţi? Al lor¬păstorul lor era un predicator Baptist, exact aşa, era un avocat convertit. Baptist pre-...
Pavel a spus, "Aţi primit Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Ei au spus, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."

E-242 El a spus, "Atunci spre cum aţi fost botezaţi? Cum aţi fost botezaţi? În ce fel? Cum? Ce?"
"Am fost botezaţi de Ioan."
"Aceea nu va mai avea efect."
Au spus, "Am fost botezaţi la Ioan."

E-243 El a spus, "Ioan a botezat numai spre pocăinţă." Tot atât de multă apă sub cât i-aţi putea pune, vedeţi, "spre pocăinţă." Nu pentru "iertarea păcatelor," pentru că Jertfa nu era ucisă încă. A spus, "Spre pocăinţă, spunând că voi să credeţi în Cel ce venea, sau anume în Isus Cristos."

E-244 "Şi când au auzit ei aceasta, au intrat direct în apă şi au fost rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos," cum este în Biblie.

E-245 Şi Pavel, în Galateni 1:8, a spus, "Dacă un Înger din Cer..." Acum ascultaţi. La ce... Ajung înapoi, acest lucru hibrid, îndepărtaţi-vă de la acesta. "Dacă un Înger din Cer vine, vă predică orice altă Evanghelie diferită de Aceasta care v-am învăţat eu," Pavel, rebotezând oamenii, din nou, "să fie anatema pentru voi." Ca să nu mai vorbim de, un predicator, sau un episcop, sau un papă, sau un preot. Dacă un Înger, Înger luminos ar coborî din Cer, şi ar spune ceva contrar la ce a spus el, să fie anatema.

E-246 Cum vom face noi faţă la asta, prieteni? Nu numai... Acum, aţi putea fi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, şi inima voastră tot atât de murdară cât poate fi. Asta nu vă mântuie. Dar este un pas de drept. Voi sunteţi mântuiţi prin credinţa voastră, prin Isus Cristos. Aşa este, Dar când ajungeţi la acest punct şi vedeţi lucrul Acesta, şi apoi Îl respingeţi, atunci vă duceţi înapoi.
Această povestioară. Eu închei. Am spus-o înainte, poate aici.

E-247 Un capelan a spus odată când l-au chemat unde un ins a fost împuşcat cu o mitralieră şi era pe moarte. A spus, "Eşti tu un Creştin?"
A spus, "Eram cândva."
"Erai cândva?" A spus, "Unde l-ai părăsit pe Cristos?"
A spus, "Nu îmi amintesc."

E-248 A spus, "Ai face bine să te gândeşti, căci plămânii tăi se umple de sânge." A spus, "Tu-tu mai bine să te grăbeşti. Pentru că eşti... Chiar în partea inferioară a plămânilor tăi, eşti împuşcat."
A spus, "Ştiu asta."
A spus, "Eşti pe moarte."
A spus, "Da."
A spus, "Şi tu odată l-ai cunoscut pe Cristos?"
"Da."

E-249 A spus, "Acum gândeşte-te, foarte bine. Pentru că, tu nu ai..." A spus, "Căpitane, tu doar ai puţin timp acum. Gândeşte¬te." A spus, "Gândeşte-te bine acum. Unde l-ai părăsit pe Cristos?"

E-250 Şi în timp ce se zbătea, zbătându-se, încercând să se gândească. Direct un zâmbet i-a venit peste faţă. A spus, "Îmi amintesc. Îmi amintesc."

E-251 Asta-i ce trebuie să faceţi. Amintiţi-vă, când vi împotriva unui Adevăr al lui Dumnezeu, tu Îl vei părăsi chiar acolo. Tu Îl vei părăsi chiar acolo. Vedeţi? Şi nu vă va folosi la nimic să mergi pe această cale, pentru că tu trebuie să vi înapoi la Aceasta. Eşti într-un detur, tot timpul. Nu spun că nu eşti un Creştin, dar tu eşti-eşti-eşti într-un detur. Ei erau Israeliţi, dar nu toţi mântuiţi. Vedeţi? Aşa este. Vedeţi? Eşti într-un detur, chiar atunci. Tu să vi înapoi la Acesta.
Şi capelanul... A spus, "Îmi amintesc."

E-252 A spus, "Începe exact de acolo." Acolo-i de unde trebuie să începi, în această dimineaţă, unde ai ieşit din rând.

E-253 A spus, "Acum mă întind jos să dorm. Îl rog pe Domnul ca sufletu-mi să-mi păstreze. Dacă aş muri înainte să mă trezesc, îl rog pe Domnul ca sufletul să-mi ia." Şi a murit. Unde l-a părăsit el pe Cristos era la leagăn.

E-254 Voi poate L-aţi părăsit la botez. Voi poate L-aţi părăsit la Duhul Sfânt. Poate L-aţi părăsit altundeva. Oriunde L-aţi părăsit, nu luaţi aceste lucruri hibride ale bisericii. Există Unul care să vă reprezinte, în această dimineaţă, pentru mântuire.

E-255 Nu trebuie să fi un păcătos. Nu trebuie să fi aşa. Tu eşti, dacă eşti. Dumnezeu nu te ţine responsabil pentru că eşti un păcătos. El nu te va ţine nici... responsabil de acum înainte. Dar El te va ţine responsabil dacă respingi Aceasta. El nu te va reţine responsabil pentru că poate, în trecut, când nu ştiai altfel de la botezul în apă, de la primirea Duhului Sfânt, şi puterea lui Dumnezeu. El s-ar putea să nu te ţină responsabil pentru aceea. Tu poate nu ai auzit Aceasta înainte. Dar, de acum înainte, tu şti mai bine. Vino înapoi la Cuvânt. Vino înapoi la Dumnezeu.
Să ne rugăm acum. Şi gândiţi-vă la Aceasta, în timp ce ne rugăm.

E-256 Doamne, ştiind că sunt un muritor, şi curând mă voi duce. Zilele mele devin multe acum. Curând voi avea cinzeci şi doi de ani pe acest pământ. Doamne, vreau să fiu credincios. Vreau să fiu sincer, până la capăt. În jurul lumii, multe, multe naţiuni, popoare, culori, rase, am văzut multe crezuri, şi văzându-i, cum le amestecă ei, şi toate micile lor certuri şi frustrări. Când, în acele locuri, sunt mulţi copii adevăraţi, mulţi bărbaţi şi femei în acele locuri, acolo în acel teren hibrid acolo, care realmente nu vor să fie acolo. Ei cred că fac voia lui Dumnezeu.

E-257 Eu Te rog, Tată, în această dimineaţă, să îndepărtezi astăzi toate îndoielile de la grupul meu mic de aici, şi de la cei care vor asculta la benzi, ca Tu să îndepărtezi toate crezurile făcute de om. Ca Isus, când a venit El de prima dată, El i-a găsit învăţând lucruri care "nu erau aşa de la început," de la început. În timp ce, Dumnezeu L-a făcut pur şi necontaminat. Dar omul a făcut, a luat Cuvântul lui Dumnezeu şi L-a făcut fără efect, învăţând crezul omului. Tată, la fel este acum, la Venirea apropiată a lui Isus, din nou.

E-258 Întocmai ca Viţa. Dacă Viţa întinde o ramură, şi acea ramură era o ramură penticostală, umplută cu Duhul Sfânt, şi semne şi minuni, roadele au urmat acea ramură. Dacă acea Viţă produce vreodată o altă ramură, va fi acelaşi fel de ramură. Noi ştim asta, Tată, însăşi din natură. Dar noi ştim că Tu poţi altoi orice rod care aparţine aceleia, în acea Viţă, şi va trăi prin Viţă.

E-259 Şi noi ştim că putem lua un portocal, şi să creştem fructe citrice, de diferite soiuri, şapte sau opt. Putem pune lămâi în acesta. Noi... Acesta va creşte chiar în el, pentru că este un fruct citric. Va creşte grepfrut, şi multe altele, şi tangerine, şi multe alte fructe citrice. Dar dacă acel pom va produce propria ramură din nou, va fi un portocal, Doamne. Va fi cum a fost prima.

E-260 Şi noi credem că trebuie să fie o Biserică, în aceste zile de pe urmă, care va primi atât ploaia timpurie cât şi cea târzie. Va fi împrăştiată prin toată lumea, în această epocă Laodiceană. Va fi o Biserică care este chemată înapoi la Credinţa originală în Dumnezeu. Va fi o Biserică care îl va avea pe Isus Cristos umblând în Aceasta, manifestându-Se. Strigătul Impăratului va fi în Aceasta.

E-261 Dumnezeule, cum ai început Tu, epocă după epocă! Şi cum au luat ei acea Viţă, şi au altoit-o înăuntru Acolo, şi prosperă prin Aceasta, sub numele de Creştinătate, dar încă producând o doctrină care nu a fost învăţată la început. O Dumnezeule, cum noi-ne pare rău pentru asta, Doamne.Noi nu ştim ce să facem.

E-262 Dar, în această dimineaţă, mă rog ca Tu să scoţi din inimile noastre orice este făcut de om. Ia şi pune în inimile noastre, Doamne, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

E-263 Mă pregătesc să mă rog pentru bolnavi, Doamne. Cum pot să merg jos acolo şi să am o îndoială în mintea mea, că Dumnezeu nu va răspunde rugăciunii mele? Atunci, Tată, aş fi un făţarnic, eu însumi. Dumnezeule, dacă există o urmă de îndoială în inima mea, Tu iartă-mă pentru asta acum, Doamne. Dacă este ceva ce am făcut sau spus, care este greşit, Tu să mă ierţi.

E-264 Lasă-mă să intru în ce este Adevăr. Şi, Tată, eu ştiu că Cuvântul Tău este Adevărul. Încerc să stau pe acel Cuvânt. Am fost încrucişat, Doamne, în trecut acolo, şi prin reproduceri de-a lungul generaţiei mele, încât ştiu că mintea mea este încurcată. Dar, totuşi, pot privi aici jos şi să văd Cuvântul. Ştiu că Acesta este Adevărul.

E-265 Tânjesc să fiu Acolo, Doamne. Mă ţin de acea ancoră, acolo în Stâncă. Furtunile mă împing în sus, şi în jos, şi în jur, dar ancora mea ţine. Este în Cristos şi în Cuvântul Său.

E-266 Eu cred că Cuvântul Tău este Adevărul. Ajută-mă, Doamne, ca niciodată să nu compromit nici o iotă din Acesta, ci să continui cu dragoste evlavioasă, braţele mele în jurul tuturor oamenilor, toate rasele, toate culorile, toate crezurile, toate denominaţiunile, trăgându-i la Stâncă. Acordă aceasta, Tată.

E-267 Vindecă-i pe toţi bolnavii şi suferinzii. Adu-i înapoi la tipul de oameni de trezire, de modă veche, astăzi. Adu-i înapoi la cinzecimea originală. Adu-i înapoi la binecuvântare. Adu¬i înapoi ca pentecostul care s-a pogorât în 33 A.D. Dă-le binecuvântările penticostale. Fie ca puterea lui Dumnezeu să intre în Biserică. Fă ca darurile vindecării Divine să fie date Bisericii. Fă să fie vorbitori în limbi, tălmăcitori de limbi. Să fie daruri de prorocie, şi toate manifestările diferite; nu credincioşi prefăcuţi, sau a încerca să credem, sau prefacere. Să fie reală, autentică, să vină cu Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu făcut de cunoscut, prorocind lucruri care vin la împlinire.

E-268 Tu ai spus, în Cuvântul Tău, "Dacă este cineva în mijlocul vostru, care este, spune că este, sau se presupune că este, un profet. Şi ceea ce spune el, şi dacă nu vine la împlinire, să nu¬i daţi ascultare. Dar dacă se împlineşte, atunci daţi ascultare acelui profet, căci Eu sunt cu el."

E-269 Doamne, dă-ne acel fel de profeţi. Dă-ne felul real, felul real care vorbeşte în limbi, felul adevărat care are tălmăcirea adevărată. Acordă aceasta, Tată.

E-270 Vindecă-i pe bolnavi şi suferinzi, şi fă-Te de cunoscut printre noi, căci o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Căci întâi El m-a iubit
Şi-a plătitt mântuirea mea
Pe Calvar.

E-271 Acum, voi toţi fii Metodişti ai lui Dumnezeu, fii Baptişti ai lui Dumnezeu, voi toţi fii şi fiice ai lui Dumnezeu, să ne ridicăm doar mâinile şi să ne închidem ochii, şi să-i cântăm asta Lui, şi să ne închinăm Lui.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc Căci întâi El m-a iubit Şi-a plătit mântuirea mea Pe lemnul Calvarului.

E-272 Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Toţi care Îl iubesc, să spună, "Laudă lui Isus!" ["Laudă lui Isus!"] Să o spunem din nou. Laudă lui Isus! ["Laudă lui Isus!"] Oh, cum eu...

E-273 În Africaană, este, "Prys die Lord! Je-... Jesus, Jesus," Îl numesc ei. "Prys Jesus! Dankie, Jesus! Îţi mulţumesc Isus!" Oh, vai! Ce zi! Da. Aha. Cât-cât laud, cât îi mulţumim bunului Domn pentru a Ta...
Eu Îl iubesc,

E-274 Doar Închinaţi-vă Lui. Un Mesaj dur, tăios, aşa. Să ne închinăm doar. Dragoste, dulceaţa Duhului, înapoi.
Căci întâi El m-a iubit
Şi-a plătit mântuirea mea
Pe lemnul Calvarului.
Preţiosul Sânge al propriului Fiu al lui Dumnezeu,
A mântuit şi sfinţit
Un popor minunat pentru Numele Lui,
Şi sunt numiţi Mireasa.
Deşi aici neglijaţi şi dispreţuiţi,
Într-o zi Domnul îi va aduce
Pe cei aleşi pe poartă,
Şi asta meri tă totul.
Toţi împreună.
Când suntem înlăuntrul porţilor de perle,
Vom învăţa multe lucruri,
Vom avea o harpă care-i făcută din aur,
Poate o mie de corzi;
Vom cânta şi striga şi dansa în jur,
Aleluia, Mielul ne va şterge lacrimile;
Vom avea o săptămână mare de venire acasă;
Primii zece mii de ani.

E-275 Dă-ne acordul corect pentru asta. Să o cântăm din nou. Nu vă place asta? Gândiţi-vă doar.
Preţiosul Sânge al propriului Fiu al lui Dumnezeu,
A mântuit şi sfinţit
Un popor minunat pentru Numele Lui,
Şi ei sunt numiţi Mireasa Lui. (Amin.) Deşi aici neglijaţi şi dispreţuiţi,
Într-o zi Domnul îi va aduce
Pe cei aleşi ai Lui pe poartă,
Şi aceea merită tot.
Toţi împreună acum.
Când suntem înlăuntrul porţilor de perle,
Vom afla multe lucruri,
Vom avea o harpă care este făcută din aur,
Poate cu o mie de corzi;
Vom cânta şi vom striga şi vom dansa în jur,
Mielul ne va şterge lacrimile noastre;
Vom avea o săptămână mare de venire acasă,
Primii zece mii de ani.
Să dăm mâinile în timp ce cântăm asta.
Preţiosul Sânge al propriului Fiu al lui Dumnezeu,
A mântuit şi sfinţit
Un popor minunat pentru Numele Lui,
Şi ei sunt numiţi Mireasa Lui.
Deşi aici neglijaţi şi dispreţuiţi,
Într-o zi Domnul nostru îi va aduce
Pe cei dragi ai Lui pe poartă,
Şi asta meri tă fiecare-...
Acum să ne ridicăm mâinile spre El.
Când suntem înlăuntrul porţilor de perle,
Vom afla multe lucruri,
Vom avea o harpă care este făcută din aur,
Poate cu o mie de corzi;
Vom cânta şi vom striga şi vom dansa în jur,
Mielul ne va şterge lacrimile noastre;
Vom avea o săptămână mare de venire acasă,
Primii zece mii de ani.
Oh, cât îl iubesc pe Isus,
Oh, cât îl iubesc pe Isus,
Oh, cât îl iubesc pe Isus,
Căci El m-a iubit întâi.
Nu-L voi părăsi niciodată,
Nu-L voi părăsi niciodată,
Nu-L voi părăsi niciodată,
Căci întâi El m-a iubit.

E-276 Eu nu Îl voi părăsi niciodată, pentru că El mă reprezintă pe mine. Amin. El este Mântuitorul meu, şi pentru că El a murit pentru mine. Eu sunt nevrednic. Dar pentru că El m-a luat ca al Lui propriu, El a devenit eu ca eu să pot deveni El. El a devenit un păcătos şi a luat păcatele mele, ca eu să pot fi un fiu de Dumnezeu.
Oh, cât îl iubesc pe Isus, oh...

E-277 Doamne Isuse, mă rog ca Tu să o vindeci pe sora. Şi fă-o bine, Doamne, pentru Slava Ta, în Numele lui Isus.
... iubesc pe Isus
Căci întâi El m-a iubit.

E-278 Nu fac acele cântări vechi ceva pentru voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Îmi amintesc o micuţă familie de culoare obişnuiau să vină aici, un bărbat, soţia lui, o fetiţă. Acum haideţi doar... Eu-eu-eu nu pot să o cânt, dar o voi încerca. Simt Duhul Sfânt asupra mea. Amin. Spunea:
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl,
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.
Oh, iubesc asta!
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.

E-279 Îmi place asta. Vouă nu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu-i acolo ceva privitor la aceasta? Acum, acele Mesaje sunt tari, şi stricte, şi tăioase. Aşa este Cuvântul lui Dumnezeu, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. Dar când este totul gata, vedeţi, marele Duh Sfânt stând aici în clădire, pe undeva, supraveghind.
Îngeri! Oh! Apoi, după ce este totul gata, Îl vedem întinzând braţul Lui, şi binecuvântările încep să se reverse. Noi ne ridicăm braţele spre El, şi ne închinăm Lui în dulceaţa Duhului Sfânt. Nu vă face aceasta ceva? ["Amin."] Doar vă curăţă, vă dă un nou început, vă aduce înapoi la Cuvânt.

E-28

E-281 Unu, doi, trei, patru, cinci, cam opt sau zece dintre voi. Bine. Mă întreb dacă copilaşii mei de aici ar face ceva pentru mine. O veţi face voi? Mă întreb dacă voi toţi aţi vrea doar să veniţi chiar înapoi aici sus, doar puţintel acum. Vă voi cere la toţi să veniţi chiar în jos prin faţa altarului aici, în timp ce ne rugăm, în timp ce cântăm încă, lăsaţi-i pe cei care sunt să fie unşi şi să se facă rugăciune pentru ei. Frate Neville, vino. Şi noi ne vom ruga pentru ei, apoi avem botezul în apă. Şi apoi o eliberare oficială, în cam-cam două sau trei, cam zece minute, cel mult, eu presupun. În regulă.
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.

E-282 Dacă ştie cineva unde se află acea familie mică de culoare, aş dori ca ei să vină aici sus şi să cânte asta din nou, pentru mine, în timpul trezirii. Era jos acolo pe Broadway, pe undeva. Am uitat care era numele lor; bărbatul, şi soţia lui, o fetiţă mică. Aveau acea mică pauză în aceasta, ştiţi, aşa cum o faceţi voi.
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.

E-283 Vedeţi ce este? Rasa lui Adam a căzut, încrucişată, pe tot parcursul în jos. Ea a venit tot drumul în jos pe linie, de la efectiva, necredinţă spirituală în Cuvântul lui Dumnezeu; la sexual, la tot felul de murdării, în jos până la partea cea mai joasă.
Şi, oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A dat pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere.

E-284 A coborât la partea cea mai joasă care exista, şi ne-a răscumpărat înapoi sus la Cuvântul Său, ne-a răscumpărat prin harul Său.

E-285 Şi acum, în această dimineaţă, noi stăm prin harul Său, spunând, "Noi suntem copiii Lui. Noi avem un drept la aceste binecuvântări." Isus Cristos a murit, ca să vă vindece pe fiecare dintre voi. Aşa este. El a făgăduit lucrul acesta. Şi aici noi-noi ştim că este Adevărul. Câţi, ştiţi că este Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atunci, este proprietatea voastră. Vă aparţine. Este a voastră.

E-286 Atunci există numai un singur lucru care vă poate împiedica să obţineţi asta, este, Satan care încearcă să vă spună o minciună încrucişată.

E-287 Ce a spus Dumnezeu? "El a fost rănit pentru păcatele noastre. Cu rănile Lui am fost tămăduiţi." Credeţi aceea a fi Cuvântul lui Dumnezeu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum nu îl lăsaţi pe Satan să vă spună nimic altceva.

E-288 Cuvântul lui Dumnezeu a spus, "Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură." Cât de departe? "Toată lumea." Nu a fost încă ajunsă. "Toată lumea." Cât trebuia să dureze? "Până la sfârşitul lumii." Ce? "Duceţi-vă în toată lumea, propovăduiţi Evanghelia. Iată, Eu sunt cu voi, întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred. În Numele Meu, vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi. Dacă s-ar întâmpla să ia în mână un şarpe, sau să bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Asta-i Cuvântul.

E-289 Acum aşezaţi-vă pe Acesta. Fiecare principiu al lui Dumnezeu, aşezaţi-vă chiar acolo pe Acesta. Apoi veniţi la punctul acela, şi spuneţi, "Dumnezeule, m-am pocăit. Am fost botezat în Numele lui Isus Cristos. Am recunoscut Sângele. L-am recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. Te recunosc pe Tine, Tatăl meu. Tu m-ai binecuvântat cu Duhul Sfânt. Acum Satan încearcă să mă chinuiască şi să mă îmbolnăvească. Vin cu îndrăzneală." Amin. Nici o condamnare. "Am păstrat Cuvântul Tău. Am stat aici, ca Ezechia."

E-290 Când Domnul a spus, "Spune... Isaia, du-te şi spune-i, că ,nu va coborî din acel pat. El va muri."'

E-291 El a spus, "Doamne, am umblat înaintea Ta, cu o inimă perfectă. Am nevoie de încă cincisprezece ani."

E-292 Domnul i-a spus profetului, "Du-te înapoi, şi spune-i că Eu l-am auzit. El o să trăiască." Aşa este. Asta schimbă lucrurile. Iată felul cum trebuie să veniţi. Fără condamnare. Dacă există condamnare, tu eşti doar... tu eşti-te lupţi în gol. Trebuie să vi unde eşti curat şi pur, "Eu o cred. Eu stau aici. Doamne, eu o cred." Dacă eu... Dacă eşti un păcătos, şi nu îl cunoşti pe Dumnezeu, spune-i lui Dumnezeu chiar aici, "Doamne, eu sunt... vreau să fiu vindecat. Vreau să Te slujesc. Dar Îţi dau, acum, inima mea. Iată-mă; foloseşte-mă."

E-293 Ca profetul, în templu, a spus, "Iată-mă, trimite-mă, Doamne." Şi Îngerul a luat un cărbune de Foc.

E-294 Acum, noi suntem în biserică. Pe câmpurile evanghelice, noi folosim celălalt tip de slujbă. Aici, noi... Biblia a spus asta, pentru biserică, "Dacă este vreunul printre voi bolnav, să-i cheme pe bătrânii bisericii, şi să-i ungă cu ulei, şi să se roage peste ei. Rugăciunea de credinţă va salva pe cel bolnav." Ştiţi asta, Iacov 5:14.

E-295 Fratele Neville aici, păstorul nostru, un om bun, trimis de Dumnezeu, umplut cu Duhul Sfânt. Câţi aţi observat ascensiunea Fratelui Neville? Aţi observat-o? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] L-am auzit prorocind Duminica trecută, pentru prima dată. Cine s-ar fi gândit vreodată că predicatorul Metodist ar fi stat în felul acela? Dar când Duhul Sfânt a venit asupra lui, ceva s-a întâmplat. Vedeţi? Da. Ei intră direct în aceasta, chiar automat. Vedeţi? Ajungeţi drept înapoi la reproducerea corectă, apoi trebuie să mergi înainte.

E-296 Puneţi viaţă într-un bob de porumb, şi puneţi-l în condiţia potrivită, el va creşte. Doar daţi-i pace. El va creşte.

E-297 Aşa este cu Biserica. Dacă aţi putea cândva să vă întoarceţi la lucrul corect, doar rămâneţi acolo, continuaţi să mergeţi înainte, soarele potrivit şi apă, şi laude şi aleluia, şi cântări şi lucruri. Va creşte aceasta. O va creşte drep înainte în sus, la un punct unde să te întinzi şi să iei, "Toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred."

E-298 Acum, când vă unge el cu ulei, eu voi pune mâinile peste voi. Acum, mai întâi, mă voi ruga pentru fiecare din voi. Şi vreau ca voi, de-a lungul rândului, să vă puneţi mâinile unul peste celălalt. Acum, doar puneţi-vă mâinile unul peste celălalt. De ce fac asta?

E-299 Acum, Biblia nu a spus niciodată, "Dacă Fratele Branham îşi pune mâinile."

E-300 A spus, ,,Aceste semne îi vor însoţi pe cei care cred. Dacă ei îşi pun mâinile lor..." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] „Ei îşi pun mâinile lor." Mâinile voastre sunt chiar la fel ca oricare mâini. Vedeţi? La urma urmei, sunt mâinile lui Dumnezeu care contează. Şi, astfel, "Dacă ei îşi pun mâinile lor peste bolnavi, ei se vor insănătoşa."

E-301 Acum cu mâinile voastre unii peste ceilalţi, să ne aplecăm capetele. Vreau ca voi toţi, biserica acolo afară, să vă rugaţi pentru aceştia.

E-302 Tatăl nostru Ceresc, îţi aducem Ţie acest rând mare de persoane bolnave. Dumnezeule, doar mă gândesc, că mulţi dintre aceştia înăuntru aici... Mă încred că fiecare dintre ei sunt copiii Tăi, născuţi din Duhul, spălaţi în Sânge, umpluţi cu Duhul Sfânt, pregătiţi pentru Venire. Şi Satan nu poate ajunge la ei, în acel fel, să-i facă să păcătuiască. El nu poate ajunge la ei, să-i facă să se îndoiască de Cuvântul Tău, că este greşit. Şi ei merg înainte şi urmează, chiar până la literă. Dar apoi el încearcă să vină, să le lovească trupul, pentru că ştie că trupul lor încă este păcat. Dar sufletul lor este mântuit. Trupul lor trebuie să se întoarcă în ţărână, dar sufletul lor merge la Dumnezeu. Astfel el încearcă să atingă acea parte, ce poate.

E-303 Dar sunt atât de bucuros că Tu ai inclus mântuirea, şi pentru acel trup. Asta este-asta este arvuna învierii noastre, vindecarea trupurilor noastre. Şi, Doamne, sunt în evidenţă, astăzi, milioane de suflete, milioane de trupuri, care sunt vindecate. Astfel, noi ştim că Tu eşti Dumnezeu.

E-304 Şi acum ei îşi pun mâinile unii peste ceilalţi. Uită-te la ei, Doamne. Unul este interesat de celălalt. Unul vrea să ştie, indiferent la ce biserică aparţin, ce afiliere au, ce culoare sunt, sau ce crez ei... Asta nu are nimic de-a face, Doamne. Ei sunt copiii Tăi. Unii din ei sunt Metodişti, unii aparţin la Baptişti, unii aparţin la Prezbiterieni, pot să fie unii Catolici. Eu nu ştiu. Unii sunt Penticostali. Dar Tu-Tu nu-i cunoşti după acel nume. Tu îi cunoşti ca ai Tăi. Ei sunt cumpăraţi prin Sânge. Şi ei stau aici, crezând Cuvântul. Şi vin cu îndrăzneală. Şi eu-eu pledez pentru ei, ca un slujitor al Tău. Dumnezeule, fă să nu fie nici o persoană neputincioasă în această clădire, când s-a terminat serviciul. Fie ca ei, fiecare, să fie vindecat.

E-305 În timp ce bătrânul Tău uns merge înainte, punând acel ulei, acel ulei puţin care se prelinge pe frunţile lor, care simbolizează, (uleiul este) Duhul.Noi îl punem acolo, ca oamenii să ştie că acest ulei virgin de măsline a fost pus pe capul lor ca similitudine a venirii Duhului Sfânt. Apoi când pun mâinile peste ei, eu însumi, fie ca ei să meargă la locurile lor atât de fericiţi, bucurându-se, o lucrare terminată. "Totul s-a terminat." Ei sunt vindecaţi. Se duc acasă, să fie bine. Acordă lucrul acesta, Doamne.

E-306 Şi strigătele şi laudele se vor ridica, de prin tot oraşul, peste tot în diferite locuri unde vor merge aceste persoane. "Tu şti, eu odată aveam dureri la stomac, dar s-a dus. Eu odată aveam aşa-şi-aşa, anumite boli, dar sunt duse. Eu doar am auzit acel Mesaj în acea dimineaţă, 'A reproduce înapoi la Cuvânt,' şi m-am întors la Cuvânt. Şi eu cred Cuvântul, şi acum sunt bine." Acordă aceasta, Tată. Eu Ţi-i încredinţez, în Numele lui Isus Cristos.

E-307 Acum cu capetele aplecate. Vreau ca bătrânul să meargă înainte. Să...

E-308 Teddy, dacă vrei. Careva dintre voi să cânte Crede Numai, doar aşa cum puteţi acum.

E-309 Şi lăsaţi-i pe cei, care au trecut, chiar la locul lor, în timp ce îi ungem şi ne rugăm pentru ei! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos, eu acum... ? ...

E-310 Tată din Cer, aşa cum îmi pun mâinile peste această femeie, cu ulei de ungere încă peste ea...

Up