Condamnare Prin Reprezentare

Condemnation By Representation
Data: 60-1113 | Durată: 2 oră 1 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.
E-1 Îţi mulţumesc, Frate Orman! ... ? ...
Ce plăcut este să fiu în biserică din nou, în această dimineaţă, şi să avem acest timp de părtăşie în jurul acestor învăţături minunate ale lui Dumnezeu. Şi acum, nu suntem niciodată în grabă aici în jurul tabernacolului, voi ştiţi. Noi cumva, nu ne grăbim, şi uneori devine puţin obositor pentru cei care stau în picioare. Şi când ei pot, sau este posibil, să se mute uneori şi să dea... Dacă cineva, copiii, ar vrea să vină puţin mai aproape aici, cred că mai putem face loc pentru câţiva.
E-1 ...?... I want to... So nice to be in the church again this morning and to have this time of fellowship around these great articles of God. And now, we are never in a hurry here around the Tabernacle, you know. We kinda take our time, and sometimes it gets a little tiresome for those who are standing up, and as they can, or possibly can, move out at times and give the--somebody...
E-2 Şi aici sunt două locuri în plus, trei, cam patru, aici sus pe platformă, dacă careva din spate doreşte să vină aici sus şi să fie comfortabil. Sau, dacă cineva e puţin ezitant, fiind pentru prima dată în biserică. Şi câţiva dintre cei mai în vârstă dacă doresc să vină aici şi să şadă jos, am fi bucuroşi să-i avem aici sus, astfel va ceda la altcineva un loc. Careva dintre diaconi, sau-sau vreun slujitor, sau aşa mai departe, care ar veni aici sus, ar putea fi o oportunitate ca să dea altcuiva un-un loc, care stă în picioare. Şi unii oameni încă vin în jur, încercând să intre în parcare, în spate. Ei văd culoarul blocat, atunci ei pleacă şi pierd.
E-2 The children would want to come up a little closer here, I think we can accommodate a few more; and here's two extra seats, three, about four up here on the platform, if anybody in the back would want to come up here, be comfortable, or if somebody's a little backward, being their first time in the church, and some of the elders would come up here and set down... We'd be glad to have them up here so it would give somebody else a seat. Some of the deacons or--or some minister or so forth that would come up here, it might be an opportunity to give someone else a--a seat that's standing. And some of the people are still coming around trying to get in the lot in the back. They see the aisle blocked up, then they go away and they miss...
E-3 Acum, aici este un scaun în plus sus aici, în faţă, cred. Aşa este, domnişoară? Chiar aici este un loc aici, drept în faţă, chiar aici. Şi văd că Fratele Wood se ridică. Sunt încă două chiar aici. Continuaţi doar să vă deplasaţi chiar în direcţia aceasta. Încă două, chiar aici în faţă. Dacă cineva vrea să vină în faţă, aici este unul, două, trei, trei locuri libere aici, poate patru, la platformă. Şi dacă vă apropiaţi, ei bine, atunci, se vor elibera câteva scaune din spate.
E-3 Now, here's an extra seat up here in front, I believe. Is that right, young lady? Right here's a seat here in, right in the front, right here. And I see Brother Wood is getting up; there's two more right up here. Just keep moving right on up this way. Two more right up here in the front, if anyone wants to come forward. There's one, two, three, three seats open here, possible four at the platform. And if you'll come up, well then, that'll open up some seats from the back, 'cause many times the people come in after the service has started. They'll look around at the back door and then go back out again, and they miss the services. Here's one over here, one right in the center. Yes, one, two, three, four, five, that makes five seats empty now, up here in the front. You come right on up; just make yourself feel welcome and at home.
The Lord bless you, Brother George. Glad to see you again this morning. While they're... That's mighty fine, sister. Now, you, the little lady, if she want... There's one right back over there for her; right there, sweetheart. Go right back there where that man's a-standing at the--right there. That's fine. Everybody seated comfortably, then they feel better. They feel like that you can... I know it isn't too comfortable in here, but we want you to be as near that as we can make for you.
E-4 Pentru că, de multe ori, oamenii intră, după ce a început serviciul. Se vor uita în jur, de la uşa din spate, apoi se întorc din nou afară. Şi ei pierd serviciile.
E-8 Now, we are looking forward to the oncoming meeting, anticipating great blessings in the future, this coming meeting of prophecy. Now, this morning I told the folks I was going to pray for the sick. And this will be the last opportunity I'll have now of praying for the sick in the church until after the meeting. During the time of the meeting, we want to keep it on the prophetic line, if we possibly can. Then after that, I think maybe--maybe before Christmas, I would like to maybe have another little couple night's meetings on Daniel, here at the church, because maybe, the first of the year, I'll--I'll be leaving again and I know we don't have too much time left.
So now if anyone are coming and wants to get reservations at motels and so forth, we have that set up now, so we can get reservations.
E-5 Aici este unul aici, unul chiar în centru. Da. Unul, două, trei, patru, cinci. Asta face cinci scaune goale acum, aici în faţă. Veniţi chiar aici în faţă, doar simţiţi-vă bineveniţi şi acasă. Domnul să te binecuvânteze, Frate George. Bucuros să te văd din nou în această dimineaţă. În timp ce... Asta e foarte bine.
E-11 And Mr. Morris, which was healed of cancer of the throat... He was an acrobat, married into Dr. Adair's family (my friend here in the city). And they'd operated him for cancer of the throat, and he was dying. And the Lord led me down to his house, six, seven years ago, where he was lying at his sister's place, dying with cancer of the throat. And now, I come in on him up here at the barber shop the other day, testifying. Said, "I couldn't even swallow" and he said, "In five minutes after I was prayed for, I eat my dinner." And said, "It's never had a trace of it since." He runs the Wayfarer Motel. And he said, "Billy, I hear you got a meeting coming up, and any of your people that'll call in here, I'll give them the cheapest rates." He's got a new motel here, and give them family rates and--and so forth. And I took his cards, and they're at the office, and so forth, and we can contact and get in other places where we after that reservation's run out: where we can get the best of prices, the best accommodations to suit what they--your friends think is best.
E-6 Soră, acum, tu, domnişoara, dacă ea... Este unul chiar acolo în spate pentru ea. Chiar acolo, dragă. Du-te chiar înapoi acolo unde stă acel om. La... Chiar acolo. Aha.
E-13 Many of you, of course, will probably have some of them in your own home. And that's mighty nice, if you can take care of someone. It's--it's more comfortable like at home, you know, when you can have Christians and fellowship. And then you can kinda go--or run over the Scriptures together. I want you to, each one, bring your book, bring your pencil, 'cause we're going to give times, dates, Scriptures, on the Seven Church Ages, the Church Ages, seven last church ages and how they're heaping up.
And it's a prophetic message, that after that... First I'll preach it, then it goes onto tape, magnetic tape, from that to records, and then to--to be took off by shorthand, and then typed into book. And the book is going to be a commentary on the--on the Seven Church Ages. And if I didn't think that it was essential, and if I didn't think it was badly needed, I certainly wouldn't take the people's time of saying it; but I believe that it may be the last time that we'll ever receive it, from this church especially. So now, let's be real prayerfully about it, real prayerfully.
E-7 Asta-i bine. Dacă toată lumea este aşezată confortabil, atunci se simt mai bine. Simt de parcă tu poţi... Ştiu că nu este prea confortabil aici înăuntru, dar vrem ca voi să fiţi pe cât-pe cât o putem face pentru voi.
E-16 Now, next week I've got to go to Louisiana, you know, for the meeting down there. And I'll be at Shreveport, Louisiana, from the 24th through the 27th, at Shreveport, Louisiana, with Brother Moore. And that's just a regular evangelistic service. And then I get back here on the 29th or the 30th, and on the 4th of December we begin here. Now, there'll be a morning message.
And now, if I cannot, at the nighttime, get that church age to where I think it should be, that the people thoroughly understands it, then I'll go right over in the next morning or the next afternoon, finish it up here at the Tabernacle, and then go back to the church age that following night, 'cause I want to be sure that it's all gotten (See?), 'cause it's essential.
E-8 Acum, noi aşteptăm cu nerăbdare la următoarea adunare, anticipând binecuvântări mari în viitor, această adunare care urmează de profeţie.
E-18 We know that we're living in a very strange time. And we--we know that by the--the way that things are heaping up. And now, in this... And what I say from the Tabernacle (if there be strangers here), the reason I bring these messages and so forth at the Tabernacle and not out in the field of evangelism is because this is our home base here. And here I feel that I can preach doctrine the way that I see it, way I believe it.
Now, that don't conflict with anybody's religion. See? Ever what they want to believe, that's all right. And now, there's many times... You know, if we'd all go this morning and get fingerprints, there's none of us here would have our thumbs look alike. They claim there's no two noses looks alike. I guess you all are glad it don't look like mine. But--but there's no two people exactly alike. So two things... So remember... But we'll all admit and agree that we love the Lord Jesus upon those basis.
E-9 Acum, în această dimineaţă, am spus oamenilor că mă voi ruga pentru bolnavi. Şi aceasta va fi ultima ocazie care o voi avea acum, să mă rog pentru bolnavi, în biserică, până după adunare. În timpul adunării, vrem să o păstrăm pe linia profetică, dacă este posibil. Apoi, după aceea, mă gândesc, poate-poate înainte de Crăciun, mi-ar place ca poate să am alte două seri de adunări scurte despre Daniel, aici la biserică. Pentru că, poate în prima zi din an, voi-voi pleca din nou. Şi ştiu că nu mai avem prea mult timp rămas.
E-20 I said, "If a Roman Catholic, if he is depending on the Catholic church (which is their fundamental doctrine), but if he believes that that Catholic church is going to save him, he's lost; but if he's got faith in Jesus Christ God's Son, and depending on Him for salvation, he's saved. If a Methodist, or a Pentecostal, or a Baptist, if they're depending on their church or organization to save them, they're lost; but if they're depending on Jesus Christ and accepted Him... Because it's your own personal faith in Christ Jesus that saves us, whether you are Baptist, Pentecostal, Lutheran, Catholic, Jew, or whatmore; it's your personal faith in Jesus Christ.
E-10 Astfel, acum, dacă cineva vine şi vrea să facă rezervări la moteluri, şi aşa mai departe, avem aceea aranjat acum, astfel că putem face rezervări.
E-21 I--I... This is magnetic tape too. It's going right now. So I'm sure that everybody clearly understands that. But when a person is preaching a doctrine, then you've got to stay with your own belief. If you don't, then you're a hypocrite. If you say something because someone else says it, and in your heart you don't believe that, then you're a hypocrite because you're saying something that you don't believe. I'd rather be--be criticized a little upon things that I do believe than to be a hypocrite in the sight of God trying to compromise with someone else.
E-11 Şi D-l Morris, care a fost vindecat de cancer la gât, el era un acrobat. S-a căsătorit în familia Dr. Adair, prietenul meu de aici din oraş, şi acela l-a operat de cancer la gât. Şi el era pe moarte. Şi Domnul m-a călăuzit acasă la el, cu şase, şapte ani în urmă, unde zăcea acasă la sora lui, pe moarte, cu cancer la gât. Şi am dat de el-de el, sus aici la frizerie, zilele trecute, mărturisea. A spus, "Nici măcar nu puteam să înghit." Şi a spus, "În cinci minute, după ce s-a făcut rugăciune pentru mine, mi-am mâncat cina." Şi a spus că nu a mai avut nici o urmă de atunci.
E-23 And now, on these meetings here, you may disagree with some of these things tremendously, but don't--don't fall out with me, 'cause I--or 'cause I--I love you; and that's right. Now, I think I make it clear that I believe each one of you, if you're a Catholic, Protestant, or Jewish, or whatever you are, if you are depending on, and have accepted Christ as your personal Saviour, you are saved; for it's by faith are we saved, and that by grace. And so our churches won't--our affiliation of churches won't mean much. But I think in this, if you'll come and not be prejudice, just set, you'll find out that that very church denomination is what's got us all tore up the way we are now. That's what's brought the trouble. See? And if we just leave it the way it was...
E-12 El conduce Motelul Wayfare. Şi a spus, "Billy, am auzit că urmează să faci o adunare aici. Şi dacă careva din oamenii tăi va suna aici, le voi da tarifele cele mai ieftine." Are aici un motel nou. "Şi le voi da tarife de familie, şi-şi aşa mai departe." Şi am luat cărţile lui de vizită, şi ele sunt la birou, şi aşa mai departe. Şi putem contacta şi găsi în alte locuri unde noi... când se termină acele rezervări, unde putem găsi cele mai bune preţuri, cele mai bune cazări, pentru a satisface ceea ce ei, prietenii voştri, cred că este cel mai bine.
E-26 Now, I'm putting off something here, and I--I want to make a quotation. And I'm sure that you here at the Tabernacle, my friends, know that I don't say this to say, "See, I told you." I--I don't mean that. I hope I never get to a place that I make myself before people as a know-it-all. If I ever get like that, please somebody come, and correct me, and straighten me out, and say, "Here, wait a minute." See? I don't want to be like that, but when God says anything, and it proves to be the Truth, I--I like that to be known; because it wasn't I that said it; it was He that said it.
E-13 Mulţi dintre voi, desigur, probabil îi veţi avea pe unii dintre ei în casele voastre. Şi aceea este foarte frumos, dacă vă puteţi ocupa de cineva. Este-este mai confortabil, ca acasă, ştiţi, când puteţi avea Creştini, şi părtăşie. Şi apoi puteţi într-un fel, să mergeţi, să parcurgeţi peste Scripturi, împreună.
E-29 Now, I was... And as I said last Sunday, I believe it was here, I've been in this pulpit for twenty-eight years, and never one time did I ever mention politics, on no way at all until last Sunday, and I told you people just to pray before you went to the polls and vote. I went down to Brother Wright's the other day, and I guess he's one of the oldest, he and Brother Roy Slaughter and a few of those that's knowed me all these years, and Brother Wright never knew how I voted; he never knew whether I was Democrat or Republican, and that's a second home to me. [Brother Wright said that Brother Branham never asked him how he voted, and Brother Wright never asked Brother Branham how he voted--Ed.] It's so insignificant, that's the reason, Brother Wright. [Brother Wright speaks again--Ed.] Thank you, thank you. I never... No one knowed how I voted; because both parties, neither one can brag.
E-14 Vreau ca voi, fiecare, să vă aduceţi carneţelul, să vă aduceţi creionul. Căci, noi vom da timpuri, date, Scripturi, referitoare la cele Şapte Epoci ale Bisericii, epocile bisericii, ultimele şapte epoci ale bisericii şi cum se acumulează ele. Şi este un Mesaj profetic. După aceea... Întâi, îl voi predica, apoi se va duce pe bandă, bandă magnetică; de acolo, la înregistrări, şi apoi să-să fie luat prin stenografie, şi apoi tipărit într-o carte. Şi cărţile vor fi un comentariu despre-despre cele Şapte Epoci ale Bisericii.
E-31 But last week, the reason I was expressing the way I did, there was more than politics included. I'd like to read you a prophecy that was given. I got on... And many... By the way, Mr. Mercier and many of them are going to take some of these old prophecies, and dig them out, and revise them a little, or bring them up to date, and put them in papers. I'd like to read some things that I'd like for you to--to... This one first. I'd like to read something to you.
1932: (Listen to this.) As I was on my way... Or as I was getting ready to go on my way to church this morning, it came to pass that I fell into a vision. Our services is being held on Meigs Avenue at the old orphans' home, where Charlie Kern lives in part of the building." (He lives just across the street now, you know.)
And it came to pass that while I was in this vision I seen some dreadful things take place. I speak this in the Name of the Lord.
The president which now is, President Franklin D. Roosevelt... (Now remember, this is twenty-eight years ago.) will cause the whole world to go to war; and the new dictator of Italy, Mussolini, shall make his first invasion towards Ethiopia, and he will take Ethiopia; but that'll be his last. He shall come to his end.
E-15 Şi dacă nu credeam că era esenţial, şi dacă nu credeam că era extrem de necesar, cu siguranţă nu aş fi luat timpul oamenilor ca să spun asta. Dar cred că poate este ultima dată că îl vom primi vreodată, de la biserica aceasta, în special. Astfel acum să fim foarte deplini în rugăciune privitor la asta, foarte rugători.
E-35 We will be in war with Germany. Watch Russia. (Now, that's...) Communism, Nazism, and Fascism... Watch Russia. But that is not the main one to watch.
It shall--also has been an evil thing done in this country; they have permitted women to vote. This is a woman's nation, and she will pollute this nation as Eve did Eden.
Now, you see why I'm hammering the way I do. I got, THUS SAITH THE LORD.
In her voting she will elect the wrong person. The Americans will take a great beating at a place that Germany will build, which will be a great wall built of concrete (The Maginot Line, eleven years before it was ever built.) But finally they will be victors.
Then when these women help elect the wrong person, then I seen a great woman rise up in the United States, well-dressed and beautiful, but cruel in heart. She will either guide or lead this nation to ruination. (I've got in parenthesis "perhaps Catholic church.")
Also, science will progress, especially in the mechanical world. Automobiles will continue to get like egg shape. Finally they will build one that won't need a steering wheel. (They've got it now.) It will be controlled by some other power.
Then I seen the United States as one smoldering, burnt-over place. It will be near the end. (Then I've got in parenthesis: "I predict that this will take place." Now, remember, the Lord ne... That's what the Lord showed, but "I predict this will take place before 1977.") Upon this prediction, I base, because of the onrushing slaught that's coming now, how fast that it was moving, how long it'll take till this nation meets its place.
E-16 Acum, săptămâna viitoare, trebuie să merg la Louisiana, ştiţi, pentru adunarea de acolo. Şi voi fi la Shreveport, Louisiana, din 24 până în 27, la Shreveport, Louisiana, cu Fratele Moore. Şi este doar un serviciu evanghelistic obişnuit. Şi apoi mă întorc aici pe 29 sau pe 30.
E-41 Now, look what happened now. In... President Franklin D. Roosevelt took America to England's tea party. That's right. Germany never picked on us; we picked on them, throwed the whole world into a war, to cause a world war. The Germans built the Maginot Line, which there--any veteran here knows what she took there at the Maginot Line.
Women, given the right to vote, elected President-elect Kennedy--with the woman's vote, the wrong man, which will finally be to full control of the Catholic church in the United States; then the bomb comes that explodes her.
There's seven things predicted, and five of them has already happened. So you can judge yourself how far away we are. We're near the end. If them five things happened, these other two things are bound to happen. It's just got to happen.
E-17 Iar pe 4 Decembrie începem aici. Acum, va fi un Mesaj de dimineaţă. Şi acum, dacă nu reuşesc, la timpul de seară, să iau acea epocă a bisericii unde cred că ar trebui să fie, încât oamenii să o înţeleagă cu desăvârşire, atunci voi merge chiar peste acesta dimineaţa următoare, sau după-amiaza următoare, îl voi termina, aici la tabernacol. Apoi mă voi întoarce la epoca bisericii, acea seară următoare, pentru că vreau să fiu sigur că este totul înţeles, vedeţi, pentru că este esenţial.
E-44 I do not think that Mr. Kennedy will have much effect now, because he'll make a wonderful president in order to bring in the others to get a scene set just like they have in England, like they did Mexico, like they did everywhere else, like that. And the American people, so unstable, not spiritually; they're smart, but too smart for their own good. Intelligence swings backward sometime and backfires. So they... (I'm preaching on that this morning, in a little bit.)
So we find out we're--we're right on the verge... The reason I said this, that's the reason I pressed that the other day so hard the way I did, but it was that that did it. That's right. Women's vote that put...
Did you notice the rallies on the television? Nixon to be pretty near all men. All of them wanted to kiss Kennedy (the women), jumping astraddle the cars and everything like that, jumping up and down.
E-18 Noi ştim că trăim într-un-un timp foarte ciudat, şi noi¬noi ştim asta prin felul cum se îngrămădesc lucrurile. Şi acum în această... şi ce spun de la tabernacol, dacă sunt străini aici, motivul pentru care eu aduc aceste Mesaje, şi aşa mai departe, la tabernacol, şi nu afară în câmpul de evanghelizare, este pentru că aici este baza noastră acasă. Şi aici simt că pot să predic învăţătura în felul cum o văd eu, felul cum o cred. Acum, asta nu intră în conflict cu religia nimănui. Vedeţi? Orice vor ei să creadă, este în regulă. Şi acum există de multe ori...
E-47 And now, let me bring something else. I haven't got it written here, but on magnetic tape (And this is taped too.)... 1956 in Chicago, Illinois, standing at the--that sch--Lane Tech High School (They were there.), I said, "This year is going to be the changing point of America. I'd just come from overseas--don't know why I come. Come back; canceled my meetings in Africa and around--come back."
Billy Graham, something mysterious, he canceled his. Tommy Osborn canceled his. And we all crossing the United States in meetings. I said, "America will either receive or reject Christ this year." Then I said, "When they elected in Indiana, a twenty-two year boy--year old boy to be judge," the Spirit of the Lord came on me and I said, "They'll finally have a president that'll be one of these crew cut, playboy, beatnik-type presidents, a ladies' man." Now, them's predictions years ago. See where we're at? It's later than we think.
E-19 Ştiţi, dacă noi toţi am merge, în această dimineaţă, să facem amprentele digitale, nu este nici unul dintre noi care să aibă degetele la fel. Ei susţin că nu există două nasuri să arate la fel. Bănuiesc că sunteţi cu toţii bucuroşi că nu arată ca al meu. [Adunarea râde – Ed.] Dar-dar nu există doi oameni care să arate exact la fel. Astfel, două lucruri, deci ţineţi minte. Dar noi toţi vom admite şi suntem de acord că îl iubim pe Domnul Isus. Pe acele ba-... Am spus...
E-50 So I think that these messages on these Seven Church Ages is timely. Let's be in prayer and study. Now, if you disagree and say, "I think Brother Branham's wrong," that--you got a right to do that; but before we do it--before you do, let's search what the Lord has said with the Scriptures. See if... And then the prophecies, what was given, that would come to pass, and look to see where they come to pass or not...
Now, it's on tape and so forth. You know it's spoke years ago, and here it is now coming to pass. Mussolini went down to Ethiopia, didn't he? Those poor colored people down there with--with scythes, blades, and sticks to fight with, and to him, modern machinery, he just slaughtered them down, come back blowing about it; but he met his doom. That's correct.
E-20 Dacă un Romano Catolic, dacă el depinde de biserica Catolică, care este doctrina lor fundamentală, dar dacă crede că acea biserică Catolică îl va mântui, el este pierdut. Dar dacă are credinţă în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi depinde de El pentru mântuire, este mântuit. Dacă un Metodist, sau un Penticostal, sau un Baptist, dacă depind de biserica sau organizaţia lor ca să-i mântuiască, ei sunt pierduţi. Dar, dacă ei depind de Isus Cristos, şi L-au acceptat! Pentru că, este credinţa voastră proprie personală în Cristos Isus care ne mântuie. Fie că eşti un Baptist, Penticostal, Luteran, Catolic, Iudeu, sau care mai sunt, este credinţa voastră personală în Isus Cristos. Eu-eu...
E-54 And the Americans... And the Germans built the Maginot Line, and they... And Americans taken a hard beating there but finally overcome. Exactly right. You veterans brethren know that, and you all at the D-Day and so forth, and when they went in.
Now, and you find out then that women given the rights to vote, and they elected a president that they should not have elected. See? That's that fall.
And the face of that, now, we're coming up to this next meeting, coming up. And be prayerful, and pray hard now that God will bless us and will open our understandings, that we might know the hour that we're living.
E-21 Şi aceasta este o bandă, magnetică. Înregistrează chiar acum, astfel sunt sigur că toată lumea o înţelege clar.
E-57 Let us bow our heads now, for a word of prayer. Our gracious Lord, as in one way I--I feel shaky to know that this world is at the end-time. I would not know what nation to flee to. There is no more refuge, only, looking up. For it is told us when these things begin to come to pass, then look up, for our redemption is drawing near.
O God, I pray for the sinful world today in its condition; to see how everything is going on I pray that somehow, Lord, that You'll speak to every heart, every minister, that he might be a burning flame in these last days to call to repentance and back again to the faith, the church of the living God. As we know, we're living in that Laodicean Church Age, where that they'll be lukewarm, I pray, Father, that You'll let us hold tight to that what we have: Christ, looking for that day of His appearing.
E-22 Dar când o persoană predică o învăţătură, atunci trebuie să staţi cu credinţa voastră proprie. Dacă nu, atunci eşti un făţarnic. Dacă tu spui ceva pentru că altcineva o spune, şi în inima ta nu crezi aceea, atunci tu eşti un făţarnic, pentru că spui ceva ce tu nu crezi. Eu mai degrabă aş fi-aş fi puţin criticat în privinţa lucrurilor care le cred, decât să fiu un făţarnic în privirea lui Dumnezeu, să încerc că compromit cu altcineva.
E-59 Forgive us of our sins, as we have forgive those who have sinned against us. And we know now, Lord, that we see the outside world, knowing that it had to come to pass; there's no way of stopping it. Though we speak against it and give a voice against it, yet we know in our hearts according to Thy Word, it's going to be anyhow. For Thou has said so. But in that day of the judgment, when God's great magnetic tape will be played, we want our voice against wrong and for right.
Encourage us today, Lord, by Thy Presence. Bless all these ministers that's here, and all the laity of the church, all the borned again across the world, the great fire brands that You've got on radio and out in the other parts of the world, preaching the Gospel, missionaries going hungry, husbands and wives under deep persecutions, still standing at the post of duty; God bless them today.
And in the little Tabernacle, give us of Thy blessings, Lord. Anoint us. Bless those who sang this morning the wonderful songs of Zion that we cherished in our heart through the years, knowing someday we'll stand and sing those songs in the Presence of the Lamb. Bless the Word today, and anoint the message, Lord; for we ask it in Jesus' Name and for His sake. Amen.
E-23 Şi acum, în aceste adunări de aici, s-ar putea să nu fiţi de acord cu unele din aceste lucruri, extrem, dar să nu-să nu vă certaţi cu mine. Pentru că eu... sau pentru că... Eu-eu-eu vă iubesc, şi aşa este.
E-62 I want to call your attention this morning to some Scripture found in the Book of Genesis. And now, I'll try to hurry right through on this message, the Lord willing, because we want to pray for the sick and have baptismal service. I want you to turn to the first book of the Bible, the 1st chapter of the Book, Genesis the 1st chapter. And let's start reading from the 9th verse.
And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
And God called the dry land Earth; and he gathered together of the waters and called He Seas: and God saw, that it was good.
And God said, Let the earth bring forth grass, and herbs yielding seed, and fruit trees yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
And the earth brought forth grass, and herbs yielding seed after his kind, and the trees yielded fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
Now, I want to take a text upon the subject of "Condemnation by Representation." And may the Lord add His blessings to His Word.
E-24 Mă gândesc că sunt clar că eu cred, că fiecare dintre voi, dacă sunteţi Catolic, Protestant, sau Iudeu, sau orice aţi fi, dacă voi depindeţi de Cristos şi l-aţi acceptat ca Mântuitorul vostru personal, sunteţi salvaţi. "Căci prin credinţă suntem mântuiţi, aceea-aceea prin har." Şi astfel bisericile noastre, ei bine, afilierea noastră de biserici, nu va însemna prea mult.
E-64 Two or three weeks ago, I was crossing the western states, and I was looking along, as driving by myself, going to meet the Christian Business Men up in Idaho, and I was amazed as I watched the billboards, the advertisements. You can almost look around and see what's on people's mind and what's on their hearts. As I've often said. "Let me go into a person's house, and let's see what kind of music they listen to; let me see what kind of books they read, and what kind of songs they sing; what kind of pictures they have in their house; I can just about tell you what the nature of that person is. See? It's because they... No matter what they testify contrary, the fruits prove what it is." And I notice that we are a great scientific nation, scientific world. And I noticed on the billboards, especially in the western corn-belt and so forth, it was a picture of a man holding an ear of corn, shelling off the corn, saying, "Man, what corn this is." And it was a--a noted hybrid corn.
E-25 Dar mă gândesc, în aceasta, dacă veniţi şi nu aveţi prejudecăţi, că veţi afla căci chiar acea denominaţie a bisericii este ceea ce ne-a dezbinat pe toţi în felul cum suntem acum. Asta¬i ce a adus necazul. Vedeţi? Şi dacă noi doar L-am fi lăsat Acesta în felul cum era.
E-67 Somehow, while thinking on that, riding along by myself, and you can't keep your radio on no more because (especially in localities where there's just every station's this old boogie-woogie music and all that stuff, you know, the rock-and-roll, and you just don't have)... 'Less you just happen to tune in just at the hour and you get the news and weather, then you have to turn it off again. So I believe maybe the Lord was helping me, and I wrote on the back of my road map, "hybrid" because something struck me when I looked at it. Such fine great big grains of corn, I thought, "That's so much different than the corn we used to raise."
Everything becomes a hybrid. But did you know that it's no good? It has no life in it. It cannot reproduce itself again. You can't plant hybrid corn. If you do, you--you've got just a little dwarf field, because it's been hybrid.
E-26 Acum, eu amân ceva aici. Şi eu-eu vreau să fac un citat. Şi sunt sigur că voi de aici, de la tabernacol, prietenii mei, ştiţi că eu nu spun asta, ca să spun, "Vedeţi! Eu v-am spus!" Eu-eu nu intenţionez asta.
E-69 Then I got up into the mountain, and--and one of the guides that was with me, he was a chicken raiser, and he--raising chickens. Then he just guided up in the mountains for the pastime: very fine man.
And when he learned that I was a preacher, why quickly he begin to speak to me on hybrid chickens. Then when he did that, that brought back my little text wrote down on my road map, "hybrid." Well, while laying in our camp bags in the snow, up in the mountain, I said to him. "I would like to learn more about such chickens."
"Well," he said, "science has really done a great thing." Said, "They have bred chickens with different things until they got to a place till it's barely no legs on the chickens or no wings on the chickens. It's just all breast." But he said, "The bad part comes now that people don't want it, because it's too soft a meat, and the chicken only lives one year, and it dies. It's almost dead to start with." You see, it's hybreeding. It's not right: no good.
E-27 Sper să nu ajung niciodată la un punct în care să mă consider, înaintea oamenilor, ca un ştie-tot. Dacă ajung vreodată aşa, vă rog cineva să vină şi să mă corecteze, şi să mă îndrepte, şi să spună, "Hei, aşteaptă un minut." Vedeţi? Eu nu vreau să fiu aşa.
E-72 And most people now, who wants to have a delicious chicken dinner, goes out in the country and buys themselves a chicken that's got feet, can scratch and wings can fly; and it's--it's--it's a chicken, the way that God made it. But it's the hybreeding of the chicken has brought it to just breast, and it topples around, and has to keep it on screen. They can't put it out; it can't scratch. It can't make its living. And the meat has so bad that they can't use it; and if the chicken is made a laying chicken, its eggs will not hatch. And then another thing, the chicken lays itself to death in a year; it only lives a year. And I thought, "Well now, that's some chicken." Hybreeding, tearing up what God has made.
E-28 Dar când Dumnezeu spune ceva, şi Acesta dovedeşte a fi Adevărul, mie-mie îmi place să fie cunoscut. Pentru că, nu am fost eu cel care a spus-o. A fost El cel care a spus-o. Acum, eu eram...
E-73 Then we had a string of mules that we packed with, and I noticed that the mule is hybrid also. Don't never lay it on God a-making a mule. God never had anything to do with that. No, that was man. The mule don't know where he belongs. He--he can't reproduce himself again. He's--he's a hybrid. See, he--he don't know who his father was nor his mother was, and he can't reproduce again. He's just a mule and he's on the skidrow to death. And no matter how much he tries to bring forth his kind, he can't do it.
E-29 Şi cum am spus Duminica trecută, cred că a fost, aici. Am fost în acest amvon timp de douăzeci şi opt de ani, şi nici o singură dată nu am menţionat vreodată politica, sub nici o formă, până Duminica trecută. Şi v-am spus vouă oamenilor doar să vă rugaţi înainte să mergeţi la urne şi să votaţi.
30 M-am dus la Fratele Wright, zilele trecute, şi cred că el este unul dintre cei mai bătrâni, el şi Fratele Roy Slaughter, şi câţiva dintre cei care m-au cunoscut în toţi anii aceştia. Şi Fratele Wright nu a ştiut niciodată cum am votat. Nu a ştiut niciodată dacă sunt Democrat sau Republican. Şi aceea este o a doua casă pentru mine. [Fratele Wright spune, "Am călătorit împreună, ne-am rugat împreună, pretutindeni, şi tu nu m-ai întrebat niciodată despre votul meu, şi nici eu nu te-am întrebat pe tine." – Ed.] Este atât de nesemnificativ, acela-i motivul, Frate Wright. [Altcineva spune, "Frate Bill, eu aş spune acelaşi lucru."] Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. Eu niciodată... Nimeni nu a ştiut cum am votat eu. Pentru că, ambele partide, nici unul nu se poate lăuda.
E-74 That's all contrary to God's Word. God said here in Genesis 1:11. "Let every seed bring of its kind, for the life is in itself." Let every seed bring of its kind. But man is trying to show that he's smarter than his Creator. He wants to prove that he knows more about this thing than God does. So therefore, he's constantly, through science, trying to show God that he knows more about it than He does. And God just lets him go on through his scientific research; and in doing so, he kills himself. God lets his own ignorance kill himself.
My mother, back there, used to say, "Give the cow enough rope; it hangs itself." Well, that's true; and you just let... God just let man go on and hang himself with his own foolishness. You'll never be smarter than God. God knows what's right. But men through hybreeding are trying to produce a better product than what God created.
E-31 Dar, săptămâna trecută, motivul că am exprimat felul în care am făcut-o, acolo includea mai mult decât politica.
E-77 Now, God, when He created His church, He created a Pentecostal church. That was the original: A Pentecostal church filled with the Holy Ghost, men and women led by the Spirit of God. Man couldn't leave that alone. He wanted to hybreed the church. So he bred in the world with it: theology, doctrines, denominations. Oh sure, it makes a prettier church, my, yes, how much different it is from the original church.
Oh, we got big buildings, educated preachers, the better class of the people the up-and-up, better dressed, putting their names in it and their money in it to keep it up-and-up, sending their ministers to seminaries to polish up their scholarships and theology, all the time taking them farther away from God.
E-32 Aş vrea să vă citesc o prorocie care a fost dată. Am pe... Şi poate... Apropo, Dl. Mercier şi mulţi dintre ei vor lua câteva din aceste prorocii vechi, şi le vor scoate, şi le vor revizui puţin, sau le vor actualiza, şi le vor pune în ziare. Aş vrea să citesc câteva lucruri care mi-ar place ca voi să-să... Aceasta, prima. Vreau să vă citesc ceva.
E-79 That wasn't God's plan in the beginning. He never sent one of them to any seminary. He sent them to an upper room to wait there until the Holy Ghost came upon them to be ordained ministers of the Lord. But hybreeding, bringing the church to theology, instead of letting the Holy Spirit lead it, they bred in bishops, general overseers, when the Holy Spirit is God's original Leader of the church. But they hybrid the church like they did the chicken, like they did the mule, like they did everything else: hybreeding it, making it different, breeding in the world, the things of the world, basketball games, and soup suppers, and--and bunco games, and all kinds of things of the world. It's true it's prettier; it's a bigger building, a polished class of people. Their singing may be more orderly in the notes and so forth than the--the old fashion Pentecostal with the tambourine and the guitar, but it hasn't got the seed. It hasn't got the ring to it. They explain away all of it. "This is better than that was." Like they tried the hybrid corn, "It's better than the old was." It wasn't better. The life in it wasn't better. The outside might've looked better, but the life wasn't right; and we're talking about life.
E-33 "1932." Ascultaţi la asta. "În timp ce mă duceam, sau cum mă pregăteam să mă duc pe drumul meu la biserică în această dimineaţă, mi s-a întâmplat că am căzut într-o vedenie. Serviciile noastre se desfăşoară pe Bulevardul Meigs, la casa veche de orfani unde locuieşte Charlie Kern într-o parte a clădirii." El locuieşte chiar peste drum acum, ştiţi. "Şi a venit la împlinire, că, în timp ce eram în această vedenie, am văzut nişte lucruri îngrozitoare să aibă loc. Eu vorbesc aceasta în Numele Domnului.
E-82 The life isn't right in hybreeding. God wants it in the way that He made it at the beginning. So the church has been hybrid. And now, it comes to a place to where that the church is more like a lodge than it is like a Pentecostal blessing. The scholars are more educators than they are preachers. They are more of a place of--of getting great scholarship: "Our pastor has a doctor's degree," or--or something like that of theology; and they cannot breed themselves back. As beautiful as it is, they cannot come back to theirself. How would you... They cannot cross themselves.
Try to cross the Methodist with the Baptist and see what you got. You got a worse renegade than you had in the first place. That's right. You can't... You got a dwarf. That's right. You plant hybrid corn. It'll come up out like that and turn yellow. There's no life in it. That's the reason it can't produce; and that's what's the matter with the church today. It hasn't got any Life in it. It's got a lot of show and a--a better class of people they call bigger grains, finer buildings, more scholared preachers, but no Life in there to reproduce newborn babes.
E-34 "Preşedintele care este acum, Preşedintele Franklin D. Roosevelt," acum amintiţi-vă, asta este acum douăzeci şi opt de ani, "va cauza ca toată lumea să meargă în război. Şi noul dictator al Italiei, Mussolini, va face prima lui invazie spre Etiopia. Şi el va prelua Etiopia, dar aceea îi va fi ultima. El va ajunge la sfârşitul lui."
E-86 Can't cross itself back... When the grain was first planted; the second place they come in, then hybrid it. And the first thing you know, it can't never come back. I ask any scholar to go with me through history. Any church that ever left its original foundation has never been able to come up again. When God sent Luther, and he had a revival, he swept the world; but he organized it and hybrid it with the world, like the Catholic church. And when he did, what did he do? He produced a bunch of renegades, hybrid: and he never has rose and never will rise.
Along come John Wesley and done the same thing with a revival. As soon as him, and--and Asbury, and the old founders died, they organized it and made the Wesleyan Methodist church; and they never raised, and they never will raise no more.
E-35 "Noi vom fi în război cu Germania. Urmăriţi Rusia. Acum, aceea, vedeţi, Comunism, Nazism, şi Fascism. Urmăriţi Rusia, dar aceea nu este lucrul principal de urmărit."
E-89 The Anglican church, the same thing off of Calvin, when they had a revival it was fine. (Brother Simpson, packing it in his pocket now, from Canada.) The Anglican church now, they've gone in, the ministers and all of them, to drinking. They mix their beer, gin, and stuff together right in the church, have parties and drink. What is it? It can never go back to its original again because it's hybrid with the world. It's lost.
Now, we talk about the Anglican, and the Methodist, and the Baptist, but the Pentecostal's the same.
E-36 "De asemenea va fi... a fost făcut un lucru rău în această ţară, ei au permis femeilor să voteze. Aceasta este o naţiune a femeii, şi ea va polua această naţiune cum a făcut Eva cu Edenul." Acum vedeţi de ce lovesc în felul cum o fac? Eu am AŞA VORBEŞTE DOMNUL. "Prin votarea ei, ea va alege persoana greşită.
E-90 A few years ago we had a Pentecostal church that was on fire; but what did they do? They hybrid it, denominated it, brought it back into the world. Now, what have you got? Just exactly like God did with the mule; it's on its devil's skid row. It'll never return. It's finished, denominated, and broke down, and now they got finer churches.
Oh, the Pentecostal people used to be in a little mission on the alley corner, used to be kicked about from pillar to post, and throwed in jail half the time for shouting all night. Oh, they sure have a hard time finding one now. What happened? They interbred it. They made it like the Baptist; like the Baptist made like the Methodist; the Methodist made like Luther; Luther made like the Catholic. What have you got? A hybrid bunch of wild donkeys. That's right.
E-37 "Americanii vor lua o mare bătaie în locul care Germania va construi, care va fi un zid mare de beton," Linea Maginot, cu unsprezece ani înainte să fi fost construită vreodată, "dar la final vor fi învingători."
E-91 The ignorantest thing I know of is a mule. He has no personal feelings at all. He will "hawm" around you until the last hour of his death to get to kill you. He don't know nothing but "gee" and "haw." He has no sentimental feeling. He don't know who his papa was, who his mama was, and where he's going, or where he come from.
That's about like a lot of people today. It's about the same. Did you ever see a mule? You can talk to him, and he'll just stand there with them ears out; look at that big long face and them ears sticking out. That's the way a lot of these donkeys do. That's right. Just stand and look at you and bray, "Days of miracles has passed. That Divine healing, and speaking in tongues, and the Holy Ghost; there's no such a thing." That's right. Mule religion (That's right.), hybrid. That's all he knows. He can never know nothing else. Let him alone. Let's go on with God.
E-38 "Apoi când aceste femei vor contribui la alegerea persoanei greşite, atunci am văzut o femeie puternică ridicându-se în Statele Unite, bine îmbrăcată şi frumoasă, dar cruntă în inimă. Ea va ghida sau va conduce această naţiune la ruină." Am pus, în paranteze, " (Poate, biserica Catolică)."
E-93 Hybrid; just a mule. Don't know where he come from; he isn't pedigreed. He can't be pedigreed, but a horse is different. Yes, sir. You take a fine stock pedigreed horse, he's just as gentle and nice; likes to get out there and prance around, you know, and comes back, lays his head over your shoulders, and nickers, and carries on; he's--he's a fine animal. He's faithful, stand with you. Why? He knows he's got papers to show that he's pedigreed. Amen. He's got it wrote out that he's pedigreed. His blood is pure.
That's the way it is with a born again saint of God. You can tell him Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, he will hollers, "Amen." Why? He's pedigreed. His experience is wrote in the Bible. He's borned of the Blood of Jesus Christ, and he's a pedigreed Christian. Glory. No interbreeding there, he's Genuine, gentle, meek; you can teach him something.
E-39 "De asemenea, ştiinţa va progresa, în mod special în lumea mecanică. Automobilele vor continua să capete forma unui ou. În cele din urmă vor construi una care nu va avea nevoie de volan." Ei o au acum. "Va fi controlată de o altă putere."
E-95 He tries to obey. You can take him out in the shows and almost make him to be like a human being. He will bow, prance, jump. You never seen a mule doing that. You don't see no mules in the show acting like that, 'cause he hasn't got the quality to start with.
That's the reason a borned again Christian can accept Divine healing. A borned again Christian can accept the Holy Ghost, because there's something in him, something down in him to make him believe the Spirit of God in there verifying the Word of God that he is pedigreed. Yes. But mules don't do so; they can't. There's nothing in them to make them do it by.
E-40 "Apoi am văzut Statele Unite ca un loc ars, mocnind. Aceasta va fi aproape de sfârşit." Apoi am pus, în paranteze, "(Eu prezic că aceasta va avea loc...)." Acum, amintiţi-vă, Domnul, asta¬i ceea ce Domnul a arătat. " (Dar eu prezic că aceasta va avea loc înainte de 1977.) Pe această prezicere, mă bazez, din cauza masacrului năpustitor care vine acum, cât de repede se mişcă, cât îi va lua până când această naţiune îşi va întâmpina soarta."
Acum, priviţi ce s-a întâmplat acum.
E-98 Now, on this hybreeding. You know, Eve was the mother of hybreeding. She misbred the human race. You know, after she had did this evil thing and... (I know this is on tape so we'll make it baby form for them, if they want to.) But when she had this affair with the serpent, which was not a serpent, a reptile... The Bible said he was the most subtle of all the beasts of the field. Science trying to find now, the--the bones of some creature between a monkey and a man, and applying it to colored race and so forth like that, they're as ignorant as they can come. The serpent was a man.
The blood of a animal won't mix with the blood of a human. No, sir. But this species was so close between there till he, it did mix, and Satan knew that; great giant of a fellow.
E-41 Sub Preşedintele Franklin D. Roosevelt, a dus America la petrecerea de ceai a Angliei. Aşa este. Germania nu s-a luat niciodată de noi; noi ne-am luat de ei. A aruncat lumea întreagă într-un război, ce a cauzat războiul mondial. Germanii au construit Linia Maginot. Care, acolo, orice veteran de aici ştie ce a încasat ea acolo la Linea Maginot.
E-100 Isn't it strange that they found great giants in the land after this? I wish Josephus, the writer, would've thought of that. Where'd those giants come from? The seed of the serpent. The Bible said that He would--he would cause the seed of the serpent... The seed of the serpent, the serpent had a seed, and the seed of the woman... But we'd better leave them alone. They don't believe it, so we'd just take them on their baby-form. But when she did that, she polluted the whole thing.
E-42 Femeilor, dându-le dreptul la vot, au ales Preşedintele-ales Kennedy, a fost votul femeilor, omul greşit; care în final va duce la controlul deplin, al bisericii Catolice, în Statele Unite. Apoi vine bomba care o explodează.
E-101 Now, don't get into that ridiculous thing, please, an apple tree. As I've often said, "If eating apples caused women to realize they were naked, they had better pass the apples again," because it's--it's time. I don't say that to be rude, but I'm saying it to--to make a point, that it's the truth. It wasn't apples. Let's not get that ridiculous about it. It wasn't no apple tree; but let's take it on another tree so we can bring it out and fulfill our text.
Let's take it a tree of faith, that Eve taken of this forbidden tree of unbelief. Then we can make the text come out. It was faith. She disbelieved God's Word. God said a certain-certain thing will happen. She ought to have let it alone. She ought to have believed it the way God said it. But no, Satan come along with his theology; and she mixed it and gave it to Adam, and it caused a hybrid faith. That's what the church has got today (so-called church), a hybrid faith. It's mixed with fears, doubts, flusterations; if it was genuine faith, it wouldn't move. When God says anything it would be that way. But see, she mixed it, took what God said and what Satan said, and churned it together, and said, "Here it is."
E-43 Sunt şapte lucruri prezise, şi cinci din ele s-au întâmplat deja. Astfel puteţi judeca, voi înşivă, cât de departe suntem. Suntem aproape de sfârşit. Dacă acele cinci lucruri s-au întâmplat, aceste alte două lucruri sunt sortite să se întâmple. Aceasta doar trebuie să se întâmple.
E-104 That's the way many people do today. See, they take what the Bible says and what man says: makes a hybrid faith. And when they do, they bring it back... Oh, it makes a beautiful church. Sure, but there's no Life in it: it's dead. A hybrid faith: "Oh, I do believe that God was, yes; but now He's not a healer today." That's hybrid faith. "I believe that He gave the Holy Ghost to the Pentecostals back there on the day of Pentecost, but that's not for us today." A hybrid faith, condemned by God, hybrid, no good. Stay away from it. It's evil. It brings in doubts, "Maybe I'll go up and get healed. Maybe the Lord will heal me." That's hybrid faith. It's no good. That's church faith. We want God's faith. God said something, and that's the Truth; stay with it. Amen.
Oh, I wish my words was wrote with a iron pen. Stay with what God said; it's the truth.
E-44 Nu cred că Dl. Kennedy va avea mult efect acum, pentru că va fi un Preşedinte minunat, pentru a-i aduce pe ceilalţi înăuntru, ca să pregătească o scenă exact cum au ei în Anglia, cum au făcut în Mexic, aşa cum au făcut peste tot altundeva. Şi poporul American, atât de instabil; nespirituali. Ei sunt deştepţi, dar prea deştepţi pentru binele lor propriu. Inteligenţa se oscilează invers, uneori, şi se întoarce nedorit. Astfel ei... Eu predic despre aceea, în această dimineaţă, puţin mai târziu.
E-106 Hybrid faith. It'll read Hebrews 13: it say, "Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever." Hebrews... And then the hybrid faith comes in: "Well, in a certain way, He's the same yesterday, today and forever; but He's not... He can't heal today, 'cause that's out of His program." But genuine faith will say He is the same. It's not hybrid. It's not... It's not all churched up with theology of man, not mule religion: man's word and God's Word mixed together.
E-45 Astfel, noi aflăm, că suntem-suntem chiar la prag. Motivul că am spus asta; acela este motivul că am presat aceea, zilele trecute, atât de tare în felul care am făcut-o. Dar asta a fost ce a făcut-o, aşa este, votul femeilor. Aceea pune...
E-108 Like the perverted vine, Jesus said it wasn't so at the beginning. And it isn't so at the beginning. God wanted every seed to bring its kind. And we hybreed anything; we ruin God's program.
You take a flower. The original flower, a violet is blue, or white. Leave it alone, it'll go back to white. You have to keep breeding it up all the time. God makes things different. He likes it different. And hybreeding is such a dangerous and damnable thing till it ruins God's plan, it ruins the human race.
God even said in Deuteronomy that a bastard child would not even be permitted into the generation, into the congregation of the Lord for ten generations. That's how bad adultery is: ten generations: ten times forty: four hundred years before a hybrid...
E-46 Aţi observat manifestaţiile la televizor? Pentru Nixon să fie, cam aproape, toţi bărbaţi. Toate vroiau să îl sărute pe Kennedy, femeile, sărind pe maşini, toate lucrurile în felul acela, sărind în sus şi-n jos.
E-109 A woman that's married to a man, or a man married to a woman that'll cross the lines of holy wedlock, and bring in a illegitimate child, the generations will not come into the Kingdom of the Lord until ten generations. Deuteronomy 30--23:2.
All right, it won't come in--a illegitimate child, he or his generation, or his generation, or his generation; even though they're trying like Esau, weeping to find a place, it takes ten generations. Forty years is a generation. Can you see this damnable, corruptible world is ready for judgment? So evil, cross up--cross up what God has joined together.
A woman live unclean to her husband; husband live unclean to his wife and bring a hybrid child. Oh, some woman'd say, "Oh, isn't he beautiful, great big tall fellow." That's the same thing maybe Eve thought. She brought a hybrid child, and the hybrid child was Cain; and through Cain come giants. It's always been the cursed of the Lord: hybrid. Stay away from it: hybrid religion. Don't mix it.
E-47 Şi acum daţi-mi voie să aduc altceva. Nu am scris aici, dar, pe banda magnetică. Şi aceasta este înregistrat, de asemenea. 1956, Chicago, Illinois, stând la... acea şcoa-... Liceul Lane Tech. Ei erau acolo. Am spus, "Acest an va fi punctul de schimbare al Americii." Doar ce m-am întors din străinătate, nu ştiu de ce am venit. M-am întors, am anulat adunările mele în Africa şi în jur, m-am întors. Billy Graham, ceva misterios, le-a anulat pe ale lui. Tammy Osborn a anulat ale lui. Şi noi toţi, traversam Statele Unite, în adunări. Am spus, "America ori îl va primi ori îl va respinge pe Cristos, anul acesta."
E-112 Jesus said, "If you have the faith of a mustard seed..." Why did He like a mustard seed? Kale and spinach mixed together makes rafe, but mustard won't mix with nothing, Mustard--genuine mustard, you ain't hybreeding it; it's mustard. Men who are born of the Spirit of God is God's sons and daughters. They don't mix with the world, They're not hybrid; they stay with God; they stay with His program; they stay with His Spirit. They don't want none of the hybrid stuff. Don't make care how big and polished the other churches look; how big and polished the congregation looks; how glamorous and what great gatherings they have, that don't faze them a bit.
I always liked that song, "Teach me, Lord, to wait, while hearts are on flame," while they're building big buildings and having great things.
Teach me, Lord, to wait; when hearts are aflame.
Let me humble my pride; call on Your Name.
Teach me not to rely on what others do,
But wait in prayer for an answer from You.
For they that wait upon the Lord, shall renew their strength;
They shall mount up like wings with an eagle.
They'll run and not be weary; if they walk, they'll not faint.
Oh, teach me, Lord, teach me, Lord, to wait."
E-48 Apoi am spus, când ei au ales, în Indiana, un băiat de douăzeci şi doi... -de ani, băiat să fie judecător. Duhul Domnului a venit peste mine, şi am spus, "În cele din urmă vor avea un Preşedinte care va fi unul dintre aceştia cu părul tuns perie, playboy, un Preşedinte beatnic, un afemeiat."
E-114 Don't be carried away with hybrid stuff. It's not right. It'll finally come to its end; it can't go back. When it's hybrid, it's finished. It can never reproduce itself again. If it does, it's a dwarf. Look what the... Look what Wesley revival, when we get in that Philadelphian Age, what a revival they had. Look at the next revival. Look at the next revival. Just keep dwarfing, dwarfing, dwarfing, dwarfing till now, look where it's at now.
Look where the Baptists started with John Smith. Look where it's dwarfed to. Look at the Pentecostals that started in 1906. They interbred with the world, brought in the things of the world and the doctrine of the world. They adopted for the Holy Ghost, a handshake. They adopted for immersing, sprinkling. They adopted for water baptism in the Name of Jesus Christ; Father, Son, and Holy Ghost like the world. They adopted handshake to receive the Holy Ghost instead of speaking in tongues and the power of God to follow. They put Divine healing in the doctor's office instead of on your knees in prayer. They hybrid themselves; and they're dwarfing each year: dwarfing.
E-49 Acum, acelea sunt preziceri, cu ani în urmă. Vedeţi unde ne aflăm? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Este mai târziu decât ne gândim.
E-115 Those things are not in the Bible, those doctrines. But to be popular, to make themselves a church, to line them up as they are now with the Confederation of Churches, to bring themselves in to make them like the rest of them, they did that and dwarfed themselves: keep dwarfing.
First generation of Pentecostals was on fire. The second generation begin to die out. That's now. Watch what the third generation will bring. It ain't going to go all the way out before Jesus comes, because the Laodicean church was lukewarm: neither warm, nor hot; it still had a little bit of the blessing left in it. They was mixed up, one here, and there, and back there. They were mixed up, not all together cold, but warm.
E-50 Astfel, cred că aceste Mesaje despre aceste Şapte Epoci ale Bisericii sunt oportune. Să fim în rugăciune, şi să studiem.
E-116 God said the church in its whole, "You even make me sick at My stomach. When I have give you the Holy Ghost, and you interbred It with the world and let the things of the world creep in, I'll just spue the whole organization out of My mouth. But fear not little flock, the one who's kept the commandments of God; it's your Father's good will to give you the Kingdom." Stay with the Word. What the Word says, stay with It. Don't you interbreed that with nothing. I don't care what bishop, what archbishop, what man says anything about it, stay right with the Word.
As Peter said on the day of Pentecost, "Repent, and be baptized in the Name of Jesus Christ."... Every other place in the Bible they were baptized in the Name of Jesus Christ. Don't you never accept Father, Son, and Holy Ghost for that. If you do, you're hybreeding yourself.
E-51 Acum, dacă nu sunteţi de acord şi spuneţi, "Eu cred că Fratele Branham este greşit." Asta, voi aveţi dreptul să o faceţi. Dar, înainte să facem asta, înainte să o faceţi, haideţi să cercetăm ce a spus Domnul, cu Scripturile. Să vedem dacă...
E-119 Now, you show me one place in the Bible where anybody was ever baptized in the Name of the Father, Son, and Holy Ghost. It's not there. It's man-made theology that's been hybrid into the church, giving a chance for a idol, like's coming into the nation now.
I can prove to you by history and by the Bible that anybody that's baptized in the Name of Father, Son, and Holy Ghost is baptized in the Catholic church, by their own catechism. They said, "Will any Protestants be saved?"
Said, "Some of them, they accept some of our doctrine. They claim to believe the Bible." Said, "The Bible said, 'Repent, and be baptized (Peter did on the day of Pentecost and so forth.) in the Name of Jesus Christ.' Their Bible teaches that, but they accept our doctrine. (That's Father, Son, and Holy Ghost. That's--that's the catechism.)" It ain't a Protestant doctrine; it's a Catholic doctrine. But we, as Pentecostals, interbred it with man-made theology.
You see where we're getting? No wonder God can't send a revival He's got nothing to build it on. Then He'll take individuals, and build it on them individuals, and declare them before the world. Who stay with that Word.
E-52 Şi atunci profeţiile, care au fost date, care vor veni la împlinire, şi priviţi şi vedeţi unde s-au împlinit, sau nu. Acum, este pe bandă şi aşa mai departe. Voi ştiţi că am vorbit, cu ani în urmă, şi iată că acum se împlineşte.
E-123 Sprinkling, whoever heard of that? Accepting water baptism by immersing, taking it away from there, and making it a sprinkling. Whoever heard of giving the right hand of fellowship to bring them into the church or by letter? Nonsense. It's hybrid. We must all come the same route.
Some of them said, "I'm a Methodist because mother is a Methodist." Mother might've been a Methodist Christian, but that don't make you one. She might've been a Baptist Christian, but that don't make you one.
E-53 Musolini s-a dus jos la Etiopia, nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acei oameni sărmani de culoare jos acolo cu-cu coase, săbii, şi pari, cu care să lupte. Şi cu el, maşinării moderne, el doar i-a măcelărit jos. A venit înapoi, s-a mândrit cu asta, dar şi-a întâlnit osânda. Asta-i corect.
E-125 As I've often quoted David saying--David duPlessis saying that God don't have any grandchildren... God don't have grandchildren. God isn't grandpa. Nowhere in the Bible said, God's Grandpa. So what have you got that extreme trinitarian idea: God the Father, one; God the Son, another; the Father, then God the Holy Ghost. That makes God a grandpa. God don't have grandchildren: God has sons and daughters, no grandchildren: Sons and daughters. He don't accept grandchildren. Every fellow must come the same way the other one did. You got to be a son or a daughter. So you see, hybreeding, what it's done? Just the church. We's all condemned through Eve through hybreeding. That's exactly right. All of us come to that spot through Eve. Eve caused the whole human race to fall. Her and Adam are one. She... It started with the woman. It'll end with a woman. [Blank.spot.on.tape--Ed.]
E-54 Şi Americanii... Şi Germanii au construit Linia Maginot. Şi ei... Şi Americanii au luat o bătaie mare acolo, dar în final au biruit. Exact aşa. Voi veteranii, fraţii, ştiţi asta, şi voi toţi la D-¬Day, şi aşa mai departe, şi când au intrat ei.
E-127 One man in her called the man of sin... They forgive sins on earth, taking the doctrine and giving out to the people and they drink it. The peoples of the earth, the kings, the Bible says, has been made drunk with the wine of her fornications. What is her fornications? Her untrueness. A woman commits fornications lives untrue to her husband. A church that commits fornications preaches something that's not God's Word: hybreeds the church.
What did she do? She bred in some daughters too. Now, what is the daughters of the Catholic church? Where'd Luther come from and on down the line, them denominations and organizations? See where it come in? But the true church of God is weaved in among every one of them. Methodists, Baptists, Presbyterians, and all through there, the real true Blood-bought church of God. Like that scarlet streak that the spies was let down on. They're mixed up in there, but their denominations can't save them.
"Are you a Christian?"
"I'm Presbyterian."
"I'm Baptist."
"I'm Methodist."
That don't mean one thing to God. You're a Christian when you're born again.
E-55 Acum, şi apoi aflaţi că femeilor, li s-a dat dreptul la vot, şi ele au ales un Preşedinte care nu ar fi trebuit să-l aleagă. Vedeţi? Aceea este acea cădere.
E-131 She caused it all. Many times I've heard people say, "Then, Brother Branham, because Adam and Eve did the evil, hybrid the Word of God, and caused us to get in this condition, God's unjust if He condemns me. I had nothing to do with it. I never sinned, It was Adam that sinned." The Bible said, "I was borned in sin; shaped in iniquity, come to the world speaking lies." So somebody represented me.
Oh, here's a thought. It might choke you. Somebody represented you as a sinner. That was the one that hybrid the Word. And today if you're expecting the Pentecostal church, or the Methodist, Baptist to represent you, it's a hybrid word and condemned. You're condemned because that Adam condemned you. Adam and Eve, being one, accepted the hybrid form and condemned the world.
E-56 Şi în faţa aceleia, acum, ajungem la această următoare adunare care urmează. Şi fiţi în rugăciune, şi rugaţi-vă tare acum, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne deschidă înţelegerea, ca să putem şti ora în care trăim.
Să ne aplecăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune.
E-133 Then you say, "Brother, Branham, why should I... Why should God hold me responsible? Because one man represented me, and then I die because that that man sinned, then I'm a sinner by representation." That's right. You're a sinner by representation. You never... God don't hold you responsible for being a sinner. He don't hold you responsible 'cause you lie and steal and--and--and the things you do. He doesn't hold you responsible for being a sinner. He holds you responsible because you don't help yourself. There's a way made for you. You reject the way that God laid down; that's what God condemns you for. There's a way of escape.
E-57 Domnul nostru milostiv, cum într-un fel, mă-mă simt tremurând, să ştiu că această lume este la timpul sfârşitului. Nu aş şti la ce naţiune să fug. Nu mai există refugiu, numai să privim în sus. Pentru că ni s-a spus, "Când încep să se împlinească aceste lucruri, atunci să vă uitaţi în sus, pentru că răscumpărea noastră se apropie."
E-135 Hybreeding, hybreeding, oh, how terrible, hybreeding. They hybreed the people. New York, the big molding pot.
I've got hundreds of precious colored friends that's borned again Christians. But on this line of segregations and things they're talking about, hybreeding the people. What, tell me what fine cultured, fine Christian colored woman would want her baby to be a mulatto by a white man? No, sir. It's not right. What white woman would want her baby to be a mulatto by a colored man? God made us what we are. Let's stay what God made us; I believe it's right.
E-58 O Dumnezeule, mă rog pentru lumea păcătoasă astăzi, în starea ei, să văd cum se petrece totul. Mă rog ca, cumva, Doamne, Tu să vorbeşti fiecărei inimi, fiecărui slujitor, ca el să poată fi o flacără aprinsă în aceste ultime zile, să cheme la pocăinţă, şi înapoi din nou la Credinţă, Biserica viului Dumnezeu. Aşa cum ştim, noi trăim în acea Epocă a Bisericii Laodicene, unde că ei vor fi căldicei. Mă rog, Tată, ca Tu să ne faci să ne ţinem strâns de ceea ce avem, Cristos, aşteptând după acea Zi a arătării Lui. Iartă-ne de păcatele noastre, precum am iertat noi celor care au păcătuit împotriva noastră.
E-136 When that great fuss come up down there at Shreveport here not long ago, that old colored preacher stood out there; he's got a place in my heart. He said, "I never was ashamed because I'm a colored man." Said, "God made me what I am, and I'm proud of it." But said, "Today I'm ashamed the way you people are acting. The way my own people's acting, it makes me ashamed."
Oh, my. What are we doing, friends? Men think they know all about it.
The people would be better off if you'd just let them the way they are, the way God made them. Let the brown race marry the brown race, the white race marry the white race, the dark race, the yellow race and whatevermore, stay the way God made them. If a violet... God made it and it was white, let it remain white. If it's blue, black, brown, whatever the flower is, let it alone. If corn was raised a certain way, yellow corn, don't mix with white corn. If you do, you mix it up, then it can't breed itself back again.
E-59 Şi ştim acum, Doamne, că noi vedem lumea de afară, ştiind că aceasta a trebuit să vină la împlinire. Nu există nici o cale să o oprim. Deşi vorbim împotriva acestui lucru, şi ridicăm glasul împotriva acesteia, cu toate acestea, ştim în inimile noastre, conform cu Cuvântul Tău, că aceasta va fi, oricum, pentru că Tu ai spus aşa. Dar în acea Zi a Judecăţii, când marea bandă magnetică a lui Dumnezeu va fi pornită, noi vrem glasurile noastre împotriva răului şi pentru bine.
E-140 If a mule was--or a jack was a jack and jenny to begin with, let them stay that way. Don't mix them with horses. You make a renegade. Hybreeding, oh it's such a curse. Go back to where God started. Let's go back to the beginning. Go back to where God brought us what we're supposed to be.
I say this with respects. I say this with honor. I'm going to Africa. But you know what? To my precious colored brethren and sisters, one of the greatest mistakes this nation made, it made it on November 11, this year. That's was its great fatal mistake.
E-60 Încurajează-ne astăzi, Doamne, prin Prezenţa Ta. Binecuvântează-i pe toţi aceşti slujitori care sunt aici, şi toţi laicii bisericii. Toţi cei născuţi din nou din întreaga lume, marii provocatori pe care Tu îi ai la radio, şi afară în celelalte părţi ale lumii, predicând Evanghelia; misionarii mergând flămânzi, soţi şi soţii sub persecuţii grele, care rămân încă la postul de datorie. Dumnezeule, binecuvântează-i astăzi.
E-143 One of the greatest mistakes that the colored race ever made was down in Louisiana and over in there when they voted for Kennedy the other night, and put him in. They actually spit on that dress of Abraham Lincoln where the blood of the Republican Party that freed them; and voted a Catholic--which Booth shot Lincoln and he died for the race of people to free them and make them not slaves, and then turn around and vote for a Democrat and a Catholic besides. They brought one of the greatest disgraces they ever brought them. Because why? The white man with his scholarship has give them a lot of ballyhoo. That's exactly right.
I'm so glad there's many of them knows where they--where they stand. Be the same as me spitting on Christ that healed me, and saved me from being a sinner, and turn against Him for something else; turn my back upon Him and walk away.
E-61 Şi în micuţul tabernacol, dă-ne din binecuvântările Tale, Doamne. Unge-ne. Binecuvântează-i pe cei care au cântat, în această dimineaţă, cântările minunate ale Sionului, care le-am preţuit în inimile noastre, de-a lungul anilor, ştiind că într¬o zi vom sta şi vom cânta acele cântări în Prezenţa Mielului. Binecuvântează Cuvântul, astăzi, şi unge Mesajul, Doamne. Căci cerem acest lucru în Numele lui Isus, şi de dragul Lui. Amin.
E-146 Oh, this interbreeding. Oh, how, how can the world go on much longer? No wonder the vision of the Lord says here that I seen it finally come to a spot where she's just one big smoldering heap. She was blowed up. We're on the road out, friends. There's no way to--no way... There's no way around it. We've got to come to it; face it. Hybreeding...
Say, "I'm not responsible because Eve did that." Eve did do it. She represented us all. Adam represented us yonder as sinners, and we are sinners. He represented our fallen human nature to take us away from the Word of God, hybreeding it.
"Oh, I know God has said, but surely God understands that I'm Presbyterian." "I'm Methodist." "I'm Pentecostal, God understands that."
God understands one thing; that's the Blood. That's all He understands. He knows the Blood. He knows no color lines. He knows no race lines. Whether the man's black, blue, white, brown, or whatever color he is, God knows nothing about that. They're sons and daughters. He made them as His flower garden. He likes to look at them the way they are. Leave them be that way.
E-62 Vreau să vă atrag atenţia, în această dimineaţă, asupra unor Scripturi aflate în Cartea Genesa. Şi acum voi încerca chiar să mă grăbesc, cu acest Mesaj, cu voia Domnului, pentru că vrem să ne rugăm pentru bolnavi şi să avem serviciu de botez. Vreau să întoarceţi la prima Carte a Bibliei, primul capitol al Cărţii. Genesa, 1-ul capitol, şi să începem să citim de la al 9-lea verset.
Şi Dumnezeu a zis, Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului, şi să se arate pământul uscat: şi aşa a fost.
Şi Dumnezeu a numit uscatul Pământ; şi el a adunat grămada de ape şi a numit-o Mări: şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Şi Dumnezeu a zis, Să dea pământul verdeaţă, şi ierburi să producă sămânţă, şi... pomi fructiferi care să facă rod după soiul lor, a căror sămânţă este în ei, pe pământ; şi aşa a fost.
Şi pământul a dat verdeaţă, şi ierburi producând sămânţă după soiul ei, şi pomii au produs rod, a căror sămânţă era în ei, după soiul lor: şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
E-150 Eve started this evil thing when she interbred there with this other thing that was near a man, that would mix the seed; 'cause the serpent had a seed that was continuely to bruise. I'm taking on the faith side for the weak Christians that don't understand.
Let's take the faith there. Say, "then by faith, by the breeding then of faith, as you say, Brother Branham..." Then Eve brought in her theology her and Adam, and tried to plead one to the other and throwed it back... "Passing the buck," as they call it in the army...
"The woman thou gives me..."
"The serpent beguiled me."
"The serpent beguiled me." He never give her a apple to beguile. See? Anyone ought to have common reasonings to know that.
E-63 Acum vreau să iau un text asupra subiectului de:
Condamnare Prin Reprezentare. Şi fie ca Domnul să adauge binecuvântările Sale la Cuvântul Său.
E-154 "But the serpent beguiled me," done something dishonorable. God cursed that thing till they can't find a bone in a snake looks like a man. They'll never find it. They're just foolish digging around. That's all. God's secret is with Him. That's right.
And the land was full of giants and Josephus said that... The great historian, could you imagine a historian like Josephus saying that the sons of God saw the daughters of men, and they pressed themselves from angels into human flesh. A historian...
If that's so, then Satan's a creator. Then where are we? See? There's one Creator. That's God. Satan only perverts what God has created. And unrighteousness is only righteousness perverted.
It's legal for a husband and wife to be married, but not run with another. See, it's perverting.
Death is perverted life; and a perverted church is taken off of original.
E-64 Acum două sau trei săptămâni traversam statele din vest. Şi priveam înainte, în timp ce conduceam singur, mergeam să¬i întâlnesc pe Oamenii de Afaceri Creştini sus în Idaho. Şi am fost uimit în timp ce priveam panourile publicitare, reclama. Aproape că te poţi uita în jur şi să vezi ce este în mintea oamenilor şi ce este în inimile lor.
E-157 So we're all condemned by human beings under representation. Adam represented us before God as sinners, unbelievers in His Word. We're carried on that base, unbelievers of His Word.
"Oh, God said so, but I--I know God's a good God. He won't do that."
I hear so much of that. God is a good God, but God is a God of judgment. God is a God of holiness. God is a God of--of righteousness. God is a God of anger. We'll stand before Him when He's angry. The Bible said so. And His very Presence will be a consuming fire. That's right. Don't try to judge God by our own feeling. We got to judge God by His Word, what He said. Don't go off on what some tantrum, "This is a great church. It's weathered a lot of storms, and this is that." Come back to what God said.
E-65 Aşa cum deseori am spus, daţi-mi voie să merg în casa unei persoane, şi să văd la ce fel de muzică ascultă ei. Să văd ce fel de cărţi citesc ei, şi ce fel de cântece cântă ei, ce fel de tablouri au în casa lor. Eu cam pot chiar să vă spun care este natura acelei persoane. Vedeţi? Este pentru că, ei, indiferent de ceea ce mărturisesc ei, contrar, roadele dovedesc ce este.
E-160 When I stand before Him I want to be found innocent of ever trying to add one thing to that Word or take one away one away... Believe It just exactly the way It is, teach the people, and toe right up to it.
And the Bible says this; I can't help what anyone else says; I got to stay right with that.
For washing feet, they say, "Oh (Pentecostal brethren) Brother, oh, Brother Branham, that's... Oh, we used to do that." Let's do it yet if we did it once. Jesus did it, washing feet.
"Oh," they say, "It's unhealthy. People has athletic feet." I don't care what they got. They might've had it in them days. [Brother Gene says, "Can get healed."--Ed.] Yeah, yeah, that's right, Gene. God's a Healer. See, they try to find a way of escape.
E-66 Şi am observat că noi suntem o mare naţiune ştiinţifică, lume ştiinţifică. Şi am observat pe panourile publicitare, în special pe centura vestică de porumb, şi aşa mai departe, era o poză cu un bărbat care ţinea în mână un ştiulete de porumb, despoia porumbul, spunând, "Măi, ce porumb este acesta!" Şi era un¬un porumb hibrid renumit. Şi cumva, în timp ce mă gândeam la asta, mergeam înainte, singur...
E-164 Like say, "Oh, I wouldn't drink out of the same glass as somebody else drank out of 'less it was scalded."
Oh, my, my brother and sister's my brother and sister. Amen. God is my Protection if something's wrong. I trust Him. Let's go back to the Word. I don't care, he's color, whatever he is, or what church he belongs to, if he's my brother, he's my brother. I'll carry out the commandments of God.
That's the reason, friends, when it comes to water baptism in the Name of Jesus Christ, I must remain there. Oh, that keeps me from many great--saving souls out there. It sure does, on that one issue, because of the extreme trinitarian belief.
E-67 Şi nu-ţi mai poţi lăsa radioul pornit, pentru că, mai ales în localităţile unde pe fiecare staţie este doar această muzică boogie-woogie şi toate acele lucruri, ştiţi, rock-and-roll. Şi chiar nu ai... doar, dacă ţi se întâmplă să potriviţi postul chiar la o oră, şi să asculţi ştirile şi vremea, apoi trebuie să îl opreşti iar.
E-167 Sure I believe in Father, Son, and Holy Ghost, as offices of God, not as three gods, but three offices of the same God. He is Father, Son, and Holy Ghost; but that is titles of His office. He's God the Father; sure He was in the beginning. He's God the Son that was made flesh on earth. He's God the Holy Ghost which is in me; but It's the same God, God alone, three offices. He once couldn't be touched or nothing; then He come down, was made flesh, and took on my sins, and bore my sins. Then while He sanctified me with His own Blood, then the Holy Ghost could come in, and He and I can fellowship like we did in Eden. We--we--we loved one another.
He's my Father; I'm His son. Not three gods; the same God that created me and loved me and gave Himself for me. He's the God that's in me; His Name was Jesus Christ when He was on earth. There's not another Name under heaven given among men whereby you must be saved.
Now, if it hurts, my friends, I can't help it. I--I'd rather hurt my friend than hurt my Father. See? He's my Relative, my Father, God. That's what His Word said.
E-68 Astfel eu cred, poate, Domnul m-a ajutat. Şi am scris pe spatele hărţii mele rutiere, "hibrid," pentru că ceva m-a izbit când m-am uitat la asta, aşa frumos, boabe mari de porumb. M¬am gândit, "Asta este atât de mult diferit de porumbul care îl creşteam noi." Totul devine un hibrid. Dar aţi ştiut că nu este bun? Nu are viaţă în acesta. Nu se poate reproduce iarăşi. Nu puteţi planta porumb hibrid. Dacă o faceţi, voi-voi obţineţi doar un ogor mic pipernicit, pentru că au fost hibridate.
E-170 God ain't never let me hybreed anything, saying, "The days of miracles has passed." "Oh, Jesus doesn't do the same." "Oh, I--I... That might be telepathy." "That might be mind reading." "I don't believe we have prophets in this days." The Bible said we would. I believe it. We're looking for anointing, one like John the Baptist, who came forth to forerun the first coming of Christ; comes to forerun the second coming of Christ. As He did, He promised it: to restore the faith of the people back to God.
What was John to do? Restore the faith, the faith that was once, the real seed that was in the garden of Eden, to take God's Word, where it was hybrid into churchanity, John comes to bring it back (Hallelujah.) to shake the nation before the great and dreadful day of the Lord comes. That's John's--John's mission: anointed one.
E-69 Apoi am urcat sus pe munte. Şi-şi unul dintre ghizii care erau cu mine, el era un-un crescător de pui. Şi el, creştea pui, şi atunci el gida sus pe munţi doar ca pasiune. Om foarte bun! Şi când a aflat că eu eram un predicator, păi, repede a început să vorbească cu mine despre puii hibrizi. Atunci, când a făcut lucrul acesta, aceea m-a readus la textul meu mic scris pe harta rutieră, "hibrid."
E-172 Notice, also. You say, "Well then why does that condemn me because Eve and Adam done this? They represented me as a sinner. I can't help it."
Yes, but brother, one day there was One come from glory again. Oh, He's the One I want to talk about for about two minutes now. One came from glory and become earth. One came and taken on the form of sinful flesh. He come to represent us too; and Satan tried to cross Him up. Oh, he did. Every hand Satan was there to cross Him up, but He never crossed up; He took the cross and went up. Amen.
Satan couldn't cross Him up. No, no. He was a different type of Adam. He come from glory to represent us. What? "Well," Adam said, "if my wife says so, I guess that's all right."
"Well, she said she had a revelation, and this is the way it's supposed to be. I know God says it's this a-way, but my wife said..."
That's the way with the local church member today. "Oh I know the Bible says that, but my church says so and so."
Oh, you poor miserable hypocrite, don't you see, God said, "Let My Word be true and every man's word a lie." Take God at His Word: God's Word. Care what my wife said, what my church said; it's what God said.
E-70 Ei bine, în timp ce eram întinşi în sacii noştri de camping în zăpadă, sus pe munte, i-am spus, "Mi-ar place să aflu mai multe despre astfel de pui."
E-178 So when they see the inspirator of his wife, Eve, when he come to meet Jesus, it said, "Oh, yes, it is written that--that he'll give the Angels charge over thee lest any time thy dash thy foot against a stone, they'd bear thee up."
"Yes," He said, "And it's also written." Oh, He couldn't cross Him up. He was God made flesh. He was my Saviour, my God. He couldn't cross Him up.
What did He do then? He embraced the cross. And on the cross He died for me, and for you, and for the world, that He might restore back again to God, what? Sons and daughters, like in the garden of Eden before they got crossed up in theology.
Oh God, if people could only see that, if I could only pound that into the people. Jesus died that He might take people away from this hybrid church stuff, that He might bring your minds and faith away from what man has said, back to what God said, not a hybrid faith: "Well, maybe the days of miracles is past. Maybe that won't happen."
Oh, brother, God said it happens, and that settles it. That's for always. God said so.
E-71 "Ei bine", a spus, "ştiinţa a făcut într-adevăr un lucru mare." A spus, "Au încrucişat puii cu diferite lucruri, încât au ajuns la un punct că puii aproape nu mai au picioare, sau puii nu mai au aripi. Este doar tot piept." Dar a spus, "Partea rea vine acum, că oamenii nu vor asta, pentru că carnea este prea moale. Şi puiul trăieşte numai un an, şi moare."
E-184 Jesus died that He might breed back. Oh, hallelujah. Only the Blood can do that. Only through the chemistry of the Blood of Jesus Christ can breed back again a person that won't vary one word from what God said.
Eve showed her weakness, the church, showed what she did. She said, "Well, maybe you're right. Maybe God wouldn't hold me responsible 'cause I just don't... Well, if I just a... Oh, what difference does it make as long as I'm baptized? (See?) What difference does it make as long as I..."
Oh, you... No, that shows you need another breeding. That shows that something's got to come back to you to bring you to a faith that what God said, not one jottle or one tot, tittle shall pass from God's Word till It's all fulfilled. Let every man's word be a lie and His be true. Christ came that He might breed back by the Holy Spirit.
E-72 Este aproape mort, de la început. Vedeţi, este hibridare. Nu este drept; nu este bun. Şi cei mai mulţi oameni care vor să aibă o cină delicioasă de pui, se duc afară la ţară şi îşi cumpără un pui care are picioare, poate răşchia, şi aripi, să poată zbura. Şi este¬este un-este un pui, în felul cum l-a făcut Dumnezeu. Dar este hibridarea puiului ce l-a redus doar la piept, şi se rostogoleşte în jur. Şi trebuie să îl ţină pe plasă. Nu îl pot pune afară; nu poate răşchia. Nu-şi poate gâştiga traiul. Şi carnea care o are, atât de rea, că nu o pot folosi. Şi dacă puiul este făcut găină ouătoare, ouăle nu i se vor clocii. Şi apoi, un alt lucru, găina se ouă până la moarte, într-un an. Trăieşte numai un an. Şi m-am gândit, "Ei bine, acum, ce mai pui!" Hibridând, rupând ce a făcut Dumnezeu.
E-187 Oh, brother, as we set together now in heavenly places in Christ Jesus, the Holy Spirit breathing upon us like we are now, breeding back, taking away the rubbish of theology, taking away the rubbish of the world, man-made doctrines, having forms of godliness, denying the power thereof, breed it back unto an unadulterated faith in God.
Jesus said.
Satan said, "Oh, I know it is written, but it's, you know, it--it said thou shall eat..."
Jesus said, "And It is also written. It's also written."
"Yes, it is written that he'll do this and you shall turn... If you're the Son of God, you can perform a miracle here before me and turn these stones into bread. Let me see you do it." He'd be minding Satan. See the shrewdness of God there?
"It's written; man shall not live by bread alone." See, Him right with the Word, He never... He defeated Satan every time right on the Word. He stayed with the Word.
And if He come to breed us back to sons and daughters of God like we was at the beginning, how can we get away from the Word then? How can we ever get anywhere till we get back to the Word?
E-73 Apoi aveam un şir de catâri cu care transportam. Şi am observat că şi catârul este, hibrid. Să nu i-o imputaţi niciodată lui Dumnezeu, că a făcut un catâr. Dumnezeu nu a avut niciodată nimic de-a face cu asta. Nu. Acela a fost omul. Catârul nu ştie unde aparţine. El-el nu se poate reproduce din nou. El este un¬este un hibrid. Vedeţi? El-el nu ştie cine a fost tatăl lui, nici cine a fost mama lui. Şi nu se poate reproduce din nou. El este doar un catâr, şi este pe drumul de derapaj, spre moarte. Şi indiferent cât de mult încearcă el să producă specia lui, nu o poate face. Este totul contrar Cuvântului lui Dumnezeu.
E-191 Oh, I hope this tape that goes and the people in here listening to me out across the world, that you'll realize that. We've got... If we're Christ, we're born of Christ. We've got to come back to the Word. We'll never be able to educate the people into it. We might build big churches, my brethren, around this world. We might build and have great educational programs. We tried to do that. It makes renegades.
Where is the most criminals come from? From the... Not the ranks of illiterate people, but from the educationals, from the line and the--the--the breeding of the high up-and-ups, the education.
E-74 Dumnezeu a spus aici, în Genesa 1:11, "Fiecare sămânţă să rodească după soiul ei, căci viaţa este în ea. Fiecare sămânţă să rodească după soiul ei."
E-194 Not long ago when I stood with the FBI agent, and he pointed out on the wall, and he said, "I appreciate your sermon." He said, "You said that it isn't the poor class of people that produces, a poor man that don't know too much, them...?... they're a little bit afraid to fool with it, but it's these types that think they can outsmart that other crook. They see where he made his mistake and try it.
He went right to the pens and showed all the juvenile cases that's been across the nation, and eighty percent of them or better come out of the aristocratic neighborhoods: smart, shrewd.
E-75 Dar omul încearcă să arate că este mai deştept decât Creatorul lui. Vrea să dovedească că ştie mai mult despre acest lucru decât Dumnezeu. Astfel, prin urmare, el constant, prin ştiinţă, încearcă să-i arate lui Dumnezeu că el ştie mai mult despre aceasta decât ştie El. Şi Dumnezeu îl lasă doar să meargă înainte, prin cercetarea lui ştiinţifică. Şi, făcând astfel, se ucide singur. Dumnezeu lasă ca propria lui neştiinţă să îl ucidă.
E-195 Look at the beginning. Now, it showed that's the sons  of--of--of Cain. Look at Cain's people. What was Cain's people? Follow them through the lineage, coming down through Cain's people. What were they? They were shrewd scientists, doctors, high people; religious, high people. They invented how to temper different metals, how to build fine buildings; they were scientists. What did the others come through? Peasants, farmers, sheepherders, so forth.
See that? Look at it today. These high-minded, they've interbred it into the churches till the church don't want some poor illiterate person, who really loves the Lord, to come in there, and maybe the preacher will say something, they say, "Amen." They lead him out the door. They don't want him in their congregation, if he can't dress just right and dress like the Joneses or somebody. You see? They--they don't want them in there if they can't drive a fine car; drive an old junk up in front of the church.
E-76 Mama mea, înapoi acolo, obişnuia să spună, "Dă-i la vacă destulă frânghie, şi se va spânzura." Ei bine, asta este adevărat. Şi doar lasă... Dumnezeu doar îl lasă pe om să meargă înainte şi se spânzură cu propria nebunie. Nu va fi niciodată mai deştept ca Dumnezeu. Dumnezeu ştie ce este bine. Dar, oamenii, prin hibridare, încearcă să producă un produs mai bun decât ce a creat Dumnezeu.
E-198 Brother, brother, oh, can't you see. And many of the people today won't even welcome the colored people into their churches. Oh, God, have mercy on such hypocrites. God, I want to always, as long as I've got a church, the doors are open for whosoever will. I don't care if you come in a wheelbarrow, you come on. You come on. I don't care if you're wearing overalls. I'll say one thing, you get right with God, and a pair of overalls can set down by a tuxedo suit, and they'll put their arms around one another and call each other, "brothers." Sure will. It sure will.
A calico dress can set by a silk one, and put her arms around and say, "Sister." Yes, it does something to you: breeds it back.
E-77 Acum, Dumnezeu, când El a creat Biserica Lui, El a creat o Biserică penticostală. Aceea a fost cea originală, o Biserică penticostală umplută cu Duhul Sfânt, bărbaţi şi femei conduşi de Duhul lui Dumnezeu.
E-200 And what are we doing now? Setting in heavenly places in Christ Jesus, not taking our theology, but letting the Holy Spirit breed us back to sons and daughters of God.
What does the word "circumcise" mean? Stephen said... That's right, cut off surplus flesh (See?), cut off the surplus, the part that's not needed: circumcision, be cut off.
Now, in the Old Testament the--only male could be circumcised; the surplus flesh was cut away. Now, what the Holy Spirit does in the last days, It cuts away the surplus, cuts away the theology of the world, cuts away man-made doctrines, cuts away all unbelief, cuts away everything.
E-78 Omul nu a putut să lase aceea în pace. El a vrut să hibrideze biserica. Astfel a încrucişat înăuntru, lumea, cu aceasta: teologie, doctrine, denominaţiuni. Oh, sigur, o face o biserică mai frumoasă. Vai, da! Cu cât mai diferită este de Biserica originală. Oh, noi avem clădiri mari, predicatori educaţi, clasa de oameni mai bună, cei mai de sus, mai bine îmbrăcaţi; îşi pun numele în aceasta, şi banii lor în aceasta, pentru a o ţine mai sus şi mai sus; îşi trimit lucrătorii la seminarii, să îmbunătăţească şcolarizarea lor şi teologia. Tot timpul, îndepărtându-i tot mai mult de Dumnezeu.
E-203 Stephen said, "Oh, you uncircumcised in heart and ears, why do you always resist the Holy Ghost; as your fathers did, so do you." There's where it's at, friend.
You've got to get away from, say... "Well, now, I heard a speech the other night, said, "Them Divine healers, they--you better watch them."
It ain't the Divine healers. I'd watched them too, but I watch the Word of God, what It says. I take the Word. The Word said so. See?
"Aw, you have to watch them people that believes in speaking in tongues, because that was another day. They're nothing but devils."
What does the Word said? "These signs shall follow them that believe to the end of the world. In My Name they shall cast out devils; they shall speak with new tongues; lay hands on the sick, and they shall recover," Jesus' last commission to His church.
E-79 Acela nu era planul lui Dumnezeu, la început. El nu a trimis pe niciunul din ei la nici un seminar. El i-a trimis la o cameră de sus, ca să aştepte acolo până când Duhul Sfânt a venit peste ei, ca să fie ordinaţi slujitorii Domnului.
E-206 What's the Holy Spirit trying to do today? To cut off all that unbelief: "they shall lay hands on the sick, and they shall recover," trying to bring the people back to the unadulterated Word, where God said like it was in Eden before theology was added; bring it back the way it was in Eden when men walked with God, and he said, if the tree didn't look right here, he said, "Be thou plucked up and plant over here." The wind was blowing; said, "Peace be still," and it stopped. Whatever he was, he controlled all the animals; everything on earth, it was his; he was god over the earth. He had controlling power in him.
One came down from heaven in all this pollution and proved that that was God's plan, for He was the Son of God. What did He do? Die, that we might come back and be purged through the righteousness of His Blood. And He represents us this morning. Hallelujah.
E-80 Dar, hibridând, aducând biserica la teologie, în loc să îl lase pe Duhul Sfânt ca să o conducă. Au introdus episcopi, supraveghetori generali. Când, Duhul Sfânt este Conducătorul original al lui Dumnezeu al Bisericii. Dar au hibridat biserica, cum au făcut cu puiul, cum au făcut cu catârul, cum au făcut cu toate celelalte. Hibridând-o, făcând-o diferită. Încrucişând înăuntru lumea, lucrurile din lume; partide de baschet, şi cine de supe, şi-şi partide de bunco, şi tot felul de lucruri din lume. Este adevărat, este mai frumoasă. Este o clădire mai mare, o clasă de oameni mai rafinaţi. Cântatul lor poate fi mai ordonat după note, şi aşa mai departe, decât cea penticostală de modă veche cu tamburina şi o chitară. Dar nu are Sămânţa. Nu are sunetul în acesta. Se explică deviat, toată Aceasta, "Aceasta este mai bună decât cum era Aceea."
E-208 Now, to you that says it's wrong for you to be represented by Adam as a sinner, what about through representation we have salvation also? You can no more save yourself, than you could take your boot straps and jump over the moon with it. You can no more... You're born in sin; you're a renegade to start with: every one of us. And we could not help ourselves. And how we ever going to be saved? One come to represent us: Jesus. He came to represent us before God as sons and daughters of God. And He sent His Holy Spirit, now that He's brooding over the place, trying to bring us back to birth, to be--die to ourselves and be reborn again to be sons and daughters of God, to take God at His Word, to believe God's Word.
E-81 Cum încercă ei cu porumbul hibrid, "Este mai bun decât cum era cel vechi." Nu era mai bun. Viaţa în acesta nu era mai bună. Exteriorul ar putea să arate mai bun, dar viaţa nu era bună.
E-210 Now, if we have condemnation by representation, we also... How do we have condemnation? Because of hybreeding, breeding in the world with the things of God. That's how we have it. Now, how do we ever get away from that hybreeding? Turn away from that interbred stuff. Come back to This, to God's Word being Truth. Every man's word a lie; what God said is true. Stay right with that. It breeds you right back again into this. There's a way made. One's standing at the throne of God this morning to represent you.
Your father and mother represented you as Adam and Eve. That's right. When you were born in the world... Holy wedlock; it was ordained of God to bring children. Now, you're right back to the same spot you was in the garden of Eden like Adam and Eve, you sons and daughters of God.
E-82 Şi noi vorbim despre viaţă. Viaţa nu este bună, în hibridare. Dumnezeu o vrea în felul cum a făcut-o El la început.
E-213 You're right back to two trees. One of them was the tree of knowledge and the other was the Tree of Life. Now, do you want to go the scientific way of hybreeding? Look where you get. What's--what kind of a mess has man got himself into with this hybreeding? What kind of a mess has he got himself into with his own knowledge? Instead of just being a child, humbly depending on God, he's trying to take science and split an atom. Look what a mess he's in right now. God just lets him destroy hisself; that's all.
Man destroyed himself in the beginning, separated hisself from God from the fellowship by the tree of knowledge. He left the Tree of Life to eat the tree of knowledge.
E-83 Deci, biserica a fost hibridată. Şi acum ajunge la un punct în care biserica este mai mult ca o lojă, decât să fie ca o binecuvântare penticostală. Cei scolarizaţi sunt mai mult educatori decât predicatori. Sunt mai mult dintr-un loc de¬de unde obţin o bursă importantă de studiu. "Păstorul nostru are o Diplomă de Doctorat," sau-sau ceva de genul acela, "de teologie."
E-215 Come away from that hybrid tree. Get over here to the original fruit that's got life in it. Eat of Him. Jesus said, "I'm the Bread of Life that come from God out of heaven. Your fathers did eat manna in the wilderness (not being mixed with faith. See?)--eat manna in the wilderness and they're all dead. But I'm the Bread of Life that come from God out of heaven. He that eats this Bread has Eternal Life. I'll raise him up at the last days. He shall never perish; he's got Everlasting Life." Let's come back to the Tree this morning. Let's get away from what man says. Let's get away from what the--the--the churches say. Let's come back and take the Bible, and believe the Bible. We're--we're too late now to go to fussing. See?
E-84 Şi nu se pot reproduce înapoi. Pe cât de frumos este, nu se pot întoarce la cum erau. Cum aţi putea? Nu se pot încrucişa pe ei înşişi. Încercaţi să încrucişaţi un Metodist cu un Baptist şi vedeţi ce aveţi. Voi aveţi un renegat mai rău decât aveaţi în primul rând. Aşa este. Nu puteţi. Obţineţi un pitic. Aşa este.
E-217 We're never going to have any more great organizations raised up. I can prove that now during the time of the church ages. We're never going to have the--another raise up of organizations. The Laodicean Church Age would just being Pentecostals denominating themselves on down, on down, on down, like that. But there'll never be no more great revivals start--strike the land. Just what few that's left in the church will pull what is to come in. For it's... The Bible says the church ages end in a lukewarm condition. That's right. So it's got to come that way.
E-85 Plantaţi porumb hibrid, ei cresc cam atât şi se îngălbenesc. Nu este viaţă în acesta. Acela-i motivul că nu poate produce.
E-218 Now, to all. Let's get away from this interbreeding; let's get back to the real original fruit. Let's go back to the place where God made us as sons and daughters of God to depend on what God said, and don't take the woman's word of hybreeding.
See how the natural and the spiritual is typed? You see my vision wrote out here of what it was, how the women would be given a right to vote? What has ruined this nation?
Now, listen. Not you Christian women... Women is the backbone of any nation. You break motherhood, and you've broke the nation to begin with. It has through the history. What is American women?
Used to be, we went over to Paris to get fashions. Now, Paris comes over here to get fashions, for their vulgar, dirty way of living: come to us to get fashions. What's happened? The devil has stripped our women. They take their clothes off. Each year they're taking a little more off. They cut off their hair, which God says it's wrong, wear these little old clothes that the Bible say, it's an abomination before God for a woman to put on a garment that pertains to a man. And now you can't tell whether they're men or women.
E-86 Şi asta-i care este treaba cu biserica astăzi. Nu are nici o Viaţă în ea. Are o grămadă de spectacol, şi o-o clasă mai bună de oameni, o numesc ei. Cereale mai mari, clădiri mai frumoase, mai mulţi predicatori şcolarizaţi, dar nici o Viaţă acolo înăuntru ca să reproducă copii nou-născuţi. Nu se poate încrucişa înapoi. Când, Grâul a fost de prima dată sădit. În al doilea rând, au intrat ei, atunci l-au hibridat. Şi primul lucru care-l ştiţi, nu se poate întoarce niciodată înapoi. Cer oricărui academician să parcurgă istoria cu mine. Orice biserică care şi-a părăsit vreodată fundamentul original, nu a mai reuşit niciodată să se ridice din nou.
E-221 Smoking cigarettes. Hybrid is right. Hybrid, they don't even know whether they're man or woman. That's right. You can hardly tell what sex they belong to by looking at them and listening to them. That's true, friend. I'm not saying that about you Christian women. My voice is going around many nations. But it's a hybrid. This America has become condemned.
And what did she do, according to the vision? She elected the wrong person. I don't know how long it'll take it to run out, but it will be someday. THUS SAITH THE LORD. It will.
She's on her downward move right now. She'll never come back again. She's gone. That's right. She's been gone since 1956 when she condemned and turned away God from the great revival hours.
E-87 Când Dumnezeu l-a trimis pe Luther şi el a avut o trezire, el a străbătut lumea. Dar el a organizat-o, şi a hibridat-o cu lumea, ca biserica Catolică. Şi când a făcut-o, ce a făcut el? A produs o grămadă de renegaţi, hibrizi. Şi nu s-a ridicat niciodată, şi nu se va ridica niciodată.
E-225 Now, it's time I guess for us to close at this time and have a prayer line for the sick.
Now, do you believe that the devil has hybrid the people, the nations the... Do you believe that? Sure it has. Hybrid the churches till we become man-made dogmas instead of Christ-fearing servants.
Do you see why I condemn, and shake, and beat as hard as I can against the wrong thing? How can I do anything else when here the Word says so and the Holy Spirit, "Move into it."
I say, "Lord, I preach; they just dress the same way. They still do the same thing they always did."
"Preach it anyhow. Just keep moving on. Your voice is--is taped." At the day of the judgment they won't be no--no excuses then, 'cause you've heard it. See? That's right. You've heard it.
E-88 A apărut John Wesley şi a făcut acelaşi lucru, cu o trezire. De îndată ce el şi-şi Asbury şi vechii fondatori au murit, ei au organizat-o şi au făcut biserica Metodistă Wesleyană. Şi nu s-au ridicat niciodată, şi niciodată nu se vor ridica, nu mai.
E-230 Faith cometh by hearing and hearing what the church said? That don't sound right, does it? Hearing the Word of God, bringing you back to a faith in God.
Now, when you come this morning, we want to pray. And we want to pray that God will let you lay aside everything. Maybe this little message will take that hybreeding away from you, bring you back to a humble servant to walk up and say, "I believe God." They've often wondered. I can...
I'm going to say this. Listen to it. Say, "Brother Branham, your ministry is not compared nowhere in the world of its supernatural." Great men (I could call their names, if it wasn't for this tape.) called me, come. go with them. "Your ministry's the only thing that'll save the world. Why is that not somewhere else? Come back to the Word. God can only build upon that foundation; then if I'm so firmly wrong in the way I baptize people, and the way I talk of the Holy Ghost, and the things that I do, then why does God honor it? Produce something like it? See? Why is it? I don't say that for myself, that would be wrong; but I'm trying to say because I stand on the Truth, the Word and the Word alone.
E-89 Biserica Anglicană, acelaşi lucru, ieşită din Calvin. Când au avut o trezire, a fost bine. Fratele Simpson, poartă în buzunar acum, din Canada. Biserica Anglicană, acum au intrat în, slujitorii şi ei toţi, în băutură. Îşi amestecă berea, şi gin şi lucruri, împreună, chiar la biserică, au petreceri, şi beau. Ce este asta? Nu se poate întoarce niciodată din nou la original, pentru că este hibridată cu lumea. Este pierdută.
E-233 Mounting up and making great things and great places, that don't mean nothing to God, not a thing. It's staying with that Word. God working in that Word, confirming that Word, staying with It, the sign of the living God among us.
Do you want to be like that? You want all the world washed away from you? Oh, my. You little children, God bless you. I'm expecting to spend eternity with you. I'm expecting to be over yonder in the great Eden with you someday. And when I get there...
E-90 Acum, vorbim despre cea Anglicană, şi de cea Metodistă, şi de Baptistă, dar cea Penticostală este la fel. Acum câţiva ani, noi aveam o Biserică penticostală care era înflăcărată. Dar ce au făcut ei? Au hibridat-o, au denominat-o, au dus-o înapoi în lume.
Acum ce aţi obţinut? Chiar exact ce a făcut Dumnezeu cu catârul. Este în ghetoul diavolului. Nu se va reîntoarce niciodată. Este terminată, s-a denominat şi s-a stricat. Şi acum ei au biserici mai frumoase. Oh, penticostalii obişnuiau să fie într-o mică misiune în colţul aleii, obişnuia să fie lovită în jur, dintr-un loc în altul, şi aruncaţi în închisoare, jumătate de timp, pentru că strigau toată noaptea. Ei bine, ar fi dificil ca ei să găsească una acum. Ce s-a întâmplat? Au încrucişat-o. Au făcut-o ca pe cea Baptistă; cum Baptista a făcut-o ca cea Metodistă; Metodista făcută ca cea a lui Luther; Luther a făcut ca cea Catolică. Ce aveţi voi? O grămadă hibridă de măgari sălbatici. Aşa este.
E-236 I had a vision not long ago (You've heard of it.), and I looked there, and I seen all those people there; they was millions of them. And I said, "You mean He comes to me."
They said, "Yes, and then we go back with you."
I said, "Well, does every minister have to stand like that"?
"Yes, sir."
"Every minister stand on his ministry with his congregation?"
He said, "Yes, sir." (This Angel that was speaking to me said that.)
And I said, "Then Paul will have to stand too?"
"Paul has to stand with his generation."
I said, "Then I know I'm all right, 'cause I've preached word by word the same thing he did."
And when I did that, millions screamed out, "That's where we are resting." Amen. On that Word, that Word, no matter what it was, that Word.
E-91 Cel mai ignorant lucru de care ştiu este catârul. El nu are deloc simţăminte personale. El va rage în jurul vostru până în ultimul ceas al morţii lui, ca să vă ucidă. El nu ştie nimic în afară de "hii" şi "hoo." El nu are simţuri sentimentale. Nu ştie cine a fost tatăl lui, cine a fost mama lui, şi încotro se duce, sau de unde vine.
E-239 That's why I constrain people to come, like it's going to be this morning, some of them rebaptized again. Paul did. Paul met people who was just so happy and filled with God's goodness and things, shouting and praising God and having a great meeting. He said, "But have you received the Holy Ghost since you believed"? (Acts 19).
They said, "We not know whether there be any Holy Ghost." Said, "We're just Baptists," in other words. See? Their--their pastor was a Baptist preacher. Exactly right. He was a converted lawyer, Baptist preacher.
Paul said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
They said, "We know not whether there be any Holy Ghost."
He said, "Then to how was you baptized? What was you baptized? Which a-way?" How, what...
"We been baptized by John."
"That won't work no more."
Said, "We was baptized to John."
He said, "John only baptized unto repentance." Just as much water as you could put them under. See? Unto repentance; not for remission of sins, because the sacrifice wasn't killed yet. Said, "Unto repentance, saying that you should believe on Him that was to come, believing on Jesus Christ." And when they heard this, they walked right out into the water and was rebaptized again in the Name of Jesus Christ. What the Bible... And Paul, in Galatians 1:8 said, "If a angel from heaven..." Now, listen, what am I getting back? This hybrid stuff, get away from it. "If a angel from heaven come preaches any other Gospel than this, what I have taught you (Paul, rebaptizing the people again) let him be unto you accursed," let alone a preacher or a bishop or a pope or a priest. If an angel, bright angel come down from heaven and said anything contrary to what he said, let him be accursed.
E-92 Cam aşa este cu mulţi oameni astăzi, cam aproape la fel. Aţi văzut vreodată un catâr? Puteţi vorbi cu el, şi el va sta acolo cu urechile ciulite; se uită, acea faţă mare lungă şi acele urechi ridicate în sus. Acela-i felul cum fac mulţi dintre aceşti măgari, aşa este, doar stau, se uită la tine, rage, "Zilele miracolele au trecut. Acea vindecare Divină, şi vorbirea în limbi, şi Duh Sfânt, nu există aşa ceva." Aşa este. Religia catârului! Aşa este. Hibrid! Asta e tot ce ştie. Nu poate şti niciodată nimic altceva. Daţi-i pace. Să mergem înainte cu Dumnezeu. Hibrid, doar un catâr, nu ştie de unde vine. El nu are un pedigri. Nu poate fi un pedigri.
E-246 How are we going to stand up to it, friends? Not only... Now you could be baptized in the Name of Jesus Christ and your heart just as smutty as it could be. That don't save you, but it's one step of right. You're saved by your faith through Jesus Christ. That's right. But when you come to this spot and see this, and then reject it, then you go back.
E-93 Dar un cal este diferit. Da, domnule. Luaţi o rasă bună, un cal cu pedigri, este tot atât de blând şi plăcut. Îi place să iasă acolo afară şi să ţopăie în jur, voi ştiţi, şi vine înapoi, îşi pune capul pe umerii tăi, şi nechezeşte şi se duce mai departe. El este-el este un animal bun. Este credincios; rămâne cu tine. De ce? El ştie. El are documente să arate că are pedigri. Amin. El o are scris, că este pedigri. Sângele lui este pur.
E-247 Just a little story, I'm closing. I've told it before, I--maybe here. A chaplain once said that they called him in where a guy had been shot with a machine gun, and he was dying. He said, "Are you a Christian"?
He said, "I used to be."
"Used to be?" He said, "Where'd you leave Christ?"
He said, "I don't remember."
He said, "You better be thinking, because your lungs are filling with blood." Said, "You--you'd better hurry because you're right across the bottom of your lungs, you're shot."
He said, "I know it."
He said, "You're dying."
Said, "Yes."
He said, "And you once knew Christ?"
"Yes."
He said, "Now, think real hard, 'cause you haven't got..." said, "Captain, you just got a little bit of time now, think." Said, "Think hard now. Where did you leave Christ?"
He just struggled, struggling, trying to think. Directly a smile come over his face. He said, "I remember. I remember."
That's what you got to do. Remember when you come against a truth of God, you'll leave Him right there. You'll leave Him right there. See? And it won't do you no good to go on this way, because you've got to come back to this. You're on a detour all the time. I don't say you're not a Christian, but you're--you're--you're on a detour. They were Israelites, but not all saved. See? That's right. See, you're on a detour right then. You come back to that.
E-94 Aşa este cu un sfânt al lui Dumnezeu născut din nou. Îi poţi spune, "Isus Cristos acelaşi ieri şi în veci." El strigă, "Amin." De ce? Are pedigri. Experienţa lui este scrisă în Biblie. El este născut din Sângele lui Isus Cristos, şi este un Creştin cu pedigri. Slavă! Nici o încrucişare acolo. El este autentic, blând, smerit. Tu îl poţi învăţa ceva.
E-252 And the chaplain... Said, "I remember."
Said, "Start right from there." That's where you have to start this morning where you got off the line.
Said, "Now, I lay me down to sleep; I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord, my soul to take," and he died. Where he left Christ was at the cradle. You might've left Him at baptism; you might've left Him at the Holy Ghost; you might've left Him somewhere else.
Wherever you left Him... Don't take this hybreeding church stuff. There's One to represent you this morning for salvation. You don't have to be a sinner. You don't have to be that. You are, if you are. God don't hold you responsible for being a sinner; He won't hold you no--responsible from now on, but He's going to hold you responsible if you reject this. He's not going to hold you responsible because that maybe, in the past that you didn't know any different from water baptism from receiving the Holy Ghost and the power of God. He might not hold you responsible for that, you might not have heard it before; but from here on, you know better. Come back to the Word. Come back to God.
E-95 Încearcă să se supună. Îl puteţi duce la demonstraţii, îl faci aproape ca pe o-o fiinţă umană. Se va înclina, ţopăii, sări. Nu vedeţi niciodată un catâr să facă asta. Nu vedeţi nici un catâr în demonstraţii, să se comporte astfel, pentru că nu are calitatea, de la bun început.
E-256 Let us pray now, and you think it over while we're praying. Lord, knowing that I'm a mortal and soon I shall go; my days are getting many now. Soon I'll be fifty-two years on this earth. And Lord, I want to be faithful; I want to be true to the end. Around the world, many, many nations, peoples, colors, races, seeing many creeds, and seeing them how they mix them up and all their different little fusses and flusterations, when in those places there's many true children--many men and women in those places, over in that hybrid field there, that truly don't want to be there. They think they're doing God's will.
I pray Thee, Father, this morning to take away all doubts from my little group here today and from those who will be listening unto tapes; that You'll take away all the man-made creeds; as Jesus when He came the first time, He found them teaching things that wasn't so from the beginning--from the beginning. While God made it pure and unadulterated, but man had made--took God's Word and made It of none effect by teaching the creed of man.
E-96 Acela-i motivul că un Creştin născut din nou poate accepta vindecarea Divină. Un Creştin născut din nou poate accepta Duhul Sfânt, pentru că este Ceva în el, Ceva jos în el, să îl facă să creadă. Duhul lui Dumnezeu acolo înăuntru, verificând Cuvântul lui Dumnezeu, căci el are un pedigri. Da.
E-258 Father, so is it now at the near coming of Jesus again. Just like the vine; if the vine puts forth a branch, and that branch was a Pentecostal branch filled with the Holy Ghost and signs and wonders of fruits followed that branch; if that vine ever puts another branch it'll be the same kind of branch. We know that, Father, by nature itself. But we do know that You can graft any fruit that's pertaining to that into that vine, and it'll live by the vine.
And we know that we can take a orange tree and grow citrus fruits of different kinds, seven or eight. We can put lemons on it; we... It'll grow right in, because it's a citrus fruit. It'll grow, grapefruit and many other, tangerines and many other citrus fruits. But if that tree brings forth its own branch again, it'll be an orange, Lord. It'll be like the first one was. And we believe that there is to be a church in these last days, that will receive both former and latter rain. It'll be scattered throughout the world in this Laodicean Age. It'll be a church that's called back to the original faith in God. It'll be a church that'll have Jesus Christ walking in it, manifesting Himself; the shout of the King will be in it.
E-97 Dar catârii nu fac aşa. Ei nu pot. Nu este nimic în ei cu ce să o facă.
E-261 And God, how You started age after age, and how they took that vine and grafted it over in there; and it's thriving by it, under the name of Christianity, but still bringing forth a doctrine that wasn't taught at the beginning. Oh, God, how we--we feel sorry for that, Lord. We don't know what to do; but this morning I pray that You'll take out of our hearts anything that's man-made. Take and place into our hearts, Lord, the true Word of God. I'm fixing to pray for the sick, Lord. How can I walk down there and have a doubt in my mind that God will not answer my prayer. Then, Father, I'd be a hypocrite myself.
E-98 Acum, referitor la această hibridare. Voi ştiţi, Eva a fost mama hibridării. Ea a încrucişat rasa umană, ştiţi, după ce a făcut ea acest lucru rău. Şi ştiu că asta este pe bandă, astfel o vom face în forma de copil pentru ei, dacă vor. Dar când ea a avut această relaţie cu şarpele; care nu era un şarpe, sau o reptilă. Biblia a spus, "El a fost cel mai şiret dintre toate fiarele câmpului."
E-264 God, if there's one speck of doubt in my heart, You forgive me for it now. If there's anything that I've done or said that's wrong, You forgive me. Let me get into what is Truth. And Father, I know Thy Word is Truth, and I'm trying to stay on that Word. I've been interbred, Lord, back yonder, in my breedings through my generations till I know my mind is muddled, but yet I can look down here and see the Word. I know It's the Truth, I long to be there, Lord. I'm holding on to that anchor yonder in the Rock. The storms are tossing me up and down and around, but my anchor holds. It's in Christ and in His Word. I believe Your Word is the Truth.
Help me, Lord, to never compromise on one speck of It, but to continue on with godly love, my arms around all people, all races, all colors, all creeds, all denominations; pulling them to the Rock.
E-99 Ştiinţa încearcă acum să găsească, ei, oasele unei creaturi între o maimuţă şi un om, şi o aplică la rasa de culoare, şi aşa mai departe în felul acesta. Ei sunt pe cât se poate de neştiutori.
E-267 Grant it, Father. Heal all the sick and afflicted. Bring back to the old fashion revival type of people today. Bring them back to original Pentecost. Bring them back to the blessings. Bring them back like the Pentecost that fell in A.D. 33. Give them the Pentecostal blessings. May the power of God come into the church. May there be Divine healing gifts give to the church. May there be speakers with tongues, interpreter of tongues. May there be gifts of prophecy and all different manifestations, not make-belief, or try-to-believe, or put on; may it be real genuine coming with the Word, the Word of God made known, prophesying, things that comes to pass.
You said in Your Word, "If there be one among you who is--claims to be or is supposed to be a prophet, and what he says, and if it don't come to pass, don't hear him. But if it does come to pass, then hear that prophet, for I'm with him." God give us that kind of prophets. Give us the real kind, the real kind that speaks with tongues, the real kind that has the real interpretations. Grant it, Father. Heal the sick and the afflicted and make Yourself known among us for we ask it in Jesus' Name. Amen.
E-100 Şarpele a fost un om. Sângele unui animal nu s-ar amesteca cu sângele unui om. Nu, domnule. Dar această specie era aşa de apropiată, între acolo, încât el s-a amestecat, şi Satan ştia asta. Un ins mare uriaş! Nu este ciudat că ei au găsit mari uriaşi pe pământ după aceasta? Aş fi vrut ca Josephus, scriitorul, să se fi gândit la asta. De unde proveneau acei uriaşi? Sămânţa şarpelui. Biblia a spus că el ar-el ar cauza ca sămânţa şarpelui... "Sămânţa Şarpelui," şarpele a avut o sămânţă, "şi sămânţa femeii." Dar mai bine îi lăsăm în pace. Ei nu cred asta, astfel le luăm doar în forma lor de copil. Dar când a făcut ea asta, a poluat întregul lucru.
E-270 I love Him; I love Him;
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
Now, all of you Methodist sons of God, Baptist sons of God; all of you sons and daughters of God, let's just raise up our hands, and close our eyes, and sing this to Him, and worship Him.
I love Him; I love Him;
Because He first loved me,
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
E-101 Acum nu o puneţi la acel lucru ridicol, vă rog, a unui pom de măr. Cum deseori am spus: dacă mâncând mere le-a făcut pe femei să-şi dea seama că erau goale, ar fi mai bine să dea mere din nou, pentru că este-este timpul. Nu spun asta ca să fiu nepoliticos. Dar spun asta, ca să-să subliniez ceva, că acesta-i adevărul. Nu au fost mere. Haideţi să nu devenim atât de ridicoli referitor la asta. Nu a fost nici un pom cu mere.
E-272 You love Him? All that love Him, say, "Praise Jesus." [Congregation says, "Praise Jesus!"--Ed.] Let's say it again; Praise Jesus! Oh, how I...?... In Afrikaans "Ve praise de Lord," Yay--Yesus, Yasus, they call Him. Praise Yasus. Dunka Yasus. Thank you, Jesus. Oh, my. What a day. Uh-huh. How--how praiseful, how we thank the good Lord for Your...
I love Him (Just worship Him. Hard, cut message like that. Let's just worship Him.) ... love (The sweetness of the Spirit, back.)
Because He first loved me
And purchased my salvation
On Calvary's tree.
The precious Blood of God's own Son
Has saved and sanctified
A wondrous people for His Name
And they are called the bride.
Though here neglected and despised,
Someday the Lord will bring
Those chosen ones within the gates,
And that's worth everything. (All together.)
When we're inside the gates of pearl,
We'll learn a lot of things,
We'll have a harp that's made of gold,
Perhaps a thousand strings;
We'll sing and shout and dance about, (Hallelujah)
The Lamb will dry our tears;
We'll have one grand homecoming week,
The first ten thousand years.
E-102 Dar să o luăm cu un alt pom, ca să o putem scoate la iveală şi să completăm textul nostru. Să-l luăm, un pom de credinţă, că Eva a luat din acest pom interzis de necredinţă. Atunci putem face înţeles textul nostru. A fost credinţă. Ea nu a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că un anume-anume lucru se va întâmpla; ea ar fi trebuit să-I dea pace. Ea ar fi trebuit să-L creadă aşa cum L-a spus Dumnezeu. Dar, nu, Satan a venit pe acolo cu teologia lui, şi ea a amestecat-o, şi i-a dat-o lui Adam, şi a cauzat o credinţă hibridă.
E-275 Give us the right chord on that. Let's sing it again. Don't you love that? Let's sing.
The precious blood of God's own Son
Has saved and sanctified
A wondrous people for His Name
And they are called His bride, (Amen.)
Though here neglected and despised,
One day the Lord will bring
His chosen ones within the gate,
And that's worth everything. (All together now.)
When we're inside the gates of pearl,
We'll learn a lot of things,
We'll have a harp that's made of gold,
Perhaps a thousand strings;
Oh, we'll sing and shout and dance about,
The Lamb will dry our tears;
Oh, we'll have one grand homecoming week,
The first ten thousand years.
Let's shake hands while we sing that.
The precious blood of God's own Son
Has saved and sanctified
A wondrous people for His Name,
And they are called His bride
Though here neglected and despised,
One day our Lord will bring
His...?... ones within the gate,
And that's worth everything.
Now, let's slip up our hands to Him.
When we're inside the gates of pearl,
We'll learn a lot of things,
We'll have a harp that's made of gold,
Perhaps a thousand strings;
Oh, we'll sing and shout and dance about,
The Lamb will dry our tears;
We'll have one grand homecoming week,
The first ten thousand years,
Oh, how I love Jesus,
Oh, how I love Jesus,
Oh, how I love Jesus,
Because He first loved me.
I'll never forsake Him,
I'll never forsake Him,
I'll never forsake Him,
Because He first loved me.
E-103 Asta-i ce are biserica astăzi, aşa zisa biserică, o credinţă hibridă. Este amestecată cu temeri, îndoieli, frustraţii. Dacă era Credinţă autentică, nu s-ar clinti. Când Dumnezeu spune ceva, va fi în acel fel. Dar, vedeţi, ea a amestecat-o, a luat ce a spus Dumnezeu şi ce a spus Satan, şi le-a frământat împreună, şi a spus, "Iat-o aici."
E-276 I'll never forsake Him, because He represents me. Amen. He is my Saviour, and because that He died for me... I'm unworthy, but because He took me as His own, He become me that I might become Him. He become a sinner, and took my sins, that I might be a son of God.
Oh, how I love Jesus,
Oh...
Lord Jesus, I pray that You'll heal everyone in here, Lord, for Your glory, in Jesus' name.
... love Jesus,
Because He first loved me.
Doesn't them old songs do something to you? I remember a little colored family used to come up here; a man, his wife, and a little girl. I... Just let... I--I can't sing it, but I'm going to try it. I feel the Holy Spirit on me. Amen. Said:
Oh, what precious love that Father,
Had for Adam's fallen race.
Gave His only Son to suffer,
And redeem us by His grace.
Oh, I love that.
Oh, what precious love that Father,
Had for Adam's fallen race.
Gave His only Son to suffer,
And redeem us by His grace.
E-104 Acela-i felul cum fac mulţi oameni astăzi. Vedeţi, ei iau ce spune Biblia şi ce spun oamenii, fac o credinţă hibridă. Şi când o fac, o aduc înapoi, "Oh, asta face o biserică frumoasă." Sigur. Dar nu este nici o Viaţă în aceasta. Este moartă, o credinţă hibridă! "Oh, eu cred că Dumnezeu era, da, dar acum El nu este un vindecător astăzi." Aceea este credinţă hibridă. "Eu cred că El le-a dat la penticostali Duhul Sfânt acolo în trecut în Ziua Cinzecimii, dar aceea nu este pentru noi astăzi." O credinţă hibridă, condamnată de Dumnezeu. Hibridă, nu-i bună! Staţi departe de asta. Este rea. Aduce înăuntru îndoieli. "Poate merg sus şi voi fi vindecat. Poate că Domnul mă va vindeca." Asta este credinţă hibridă. Nu este bună. Aceea este credinţă de biserică.
E-279 I love that, don't you? Isn't there something about... Now, those messages are hard, and strict, and cutting, that's what the Word of God is: Sharper than a two-edged sword. But, when it's all over, see the great Holy Spirit setting here in the building somewhere watching over: Angels. Oh, then after it's all over, see Him spread forth His arms, and the blessings begin to fall, and we raise our arms to Him, and worship Him in the sweetness of the Holy Spirit. Doesn't it do something to you? Just cleans you out, gives you a new start, brings you back to the Word.
How many sick now, say, "I'm coming to be healed this morning. This is the hour of my healing"? One, two, three, four, five, about eight or ten of you.
All right. I wonder if my little children here, would do something for me. Will you do that? Wonder if you all would just come right back up here just a little bit now, and I'm going to ask that you all to come right down along the altar here, while we pray.
While we're still singing, let those who would are to be anointed and prayed for... Brother Neville come, and we're going to pray for them, and then have water baptism, and then an official dismissal in about--about two or three, about ten minutes at the most, I guess. All right.
Oh, what precious love that Father,
Had for Adam's fallen race.
Gave His only Son to suffer,
And redeem us by His grace.
E-105 Noi vrem credinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus ceva, şi Acela este Adevărul. Staţi cu Acesta. Amin. "Oh! Eu aş fi vrut ca cuvintele mele să fie scrise cu o peniţă de fier." Staţi cu ce a spus Dumnezeu. Este Adevărul.
E-282 If anybody knows where that little colored family is, I wish they'd come up and sing that again for me during a revival. They was down on Broadway there somewhere. I forget what their name was, man, and his wife, and a little girl. They had that little stopping that you...?...
Oh, what precious love that Father,
Had for Adam's fallen race.
Gave His only Son to suffer,
And redeem us by His grace.
E-106 Credinţă hibridă, va citi Evrei 13 şi va spune, "'Isus Cristos acelaşi ieri, azi şi în veci,"' Evrei. Şi apoi intră credinţa hibridă, "Ei bine, într-un anumit fel, El este acelaşi ieri, azi şi în veci, dar El nu este... El nu poate vindeca, astăzi, pentru că aceea este în afara programului Său."
E-283 See what it is? Adam's race had fallen, interbred, all the way down. She come all the way down the line, from actual, spiritual, unbelief in God's Word, to sexual, to all kinds of filth, down to the lowest part. And, oh, what precious love that Father gave for Adam's fallen race: Gave His only Son to suffer, come down to the lowest there was, and redeem us back up to His Word, redeem us by His grace. And now this morning, we stand by His grace, saying, "We are His children. We have a right to these blessings." Jesus Christ died to heal every one of you. That's right. He promised it. And here, we--we know that that's truth. How many of you know it's the truth? Then, it's your property. It belongs to you; it's yours.
Then there's only one thing can keep you from getting it, that's Satan trying to tell you a interbred lie. What did God say? "He was wounded for our transgressions; with His stripes we were healed." Do you believe that to be the Word of God? Now, don't let Satan tell you nothing else.
E-107 Dar Credinţa autentică va spune, "El este acelaşi." Nu este hibridă. Nu este-nu este toată bisericită cu teologia omului; nu religie de catâr, cuvântul omului şi Cuvântul lui Dumnezeu amestecate împreună ca viţa pervertită.
E-288 The Word of God said, "Go ye into all the world and preach the Gospel to every creature." How far? All the world. It never has been reached yet: all the world. How long was this to last? To the end of the world. Why? "Go ye into all the world, preach the Gospel. Lo, I am with you always, even to the end of the world. These signs shall follow them that believe. In My name they shall cast out devils, speak with new tongues. If they should take up a serpent, or drink a deadly thing, it should not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover." That's the Word.
E-108 Isus a spus, "Nu a fost aşa la început." Şi nu este aşa la început. Dumnezeu a vrut ca fiecare sămânţă să rodească soiul ei. Şi noi hibridăm fiecare lucru, noi ruinăm programul lui Dumnezeu. Iei o floare, floarea originală, violet, este albastră... sau albă. Lăsaţi-o în pace, şi ea se schimbă înapoi în albă. Trebuie să continuaţi să o hibridaţi, tot timpul. Dumnezeu face lucrurile diferit. Lui îi place diferit. Şi hibridarea este un lucru atât de periculos şi blestemat încât ruinează planul lui Dumnezeu. Ruinează rasa umană.
E-289 Now, lay down on the--every principle of God, lay right there on It. Then come to that spot and say, "God, I've repented. I've been baptized in the Name of Jesus Christ. I've recognized the Blood. I've recognized the Son of God. I recognize You, my Father. You've blessed me with the Holy Spirit; now Satan tries to plague me and make me sick. I come boldly (Amen.), no condemnation. I've kept Your Word. I've stayed here like Hezekiah, when the Lord said,'Tell Isaiah, go down and tell him he ain't coming off that bed. He's going to die.' He said, 'Lord, I've walked before you with a perfect heart. I need fifteen years longer." The Lord told the prophet, 'Go back and tell him I heard him. He's going to live.'" That's right. It changes things. That's the way you've got to come: no condemnation. If there's condemnation, you're just--you're--you're just fighting air. You've got to come where you're clean and clear. I believe it. I'm standing here. Lord, I believe It.
If I... If you're a sinner, and you don't know God, tell God right here, "Lord, I'm--I want to be healed. I want to serve You. But I give You now, my heart. Here I am, use me."
Like the Prophet in the Temple said, "Here am I, send me, Lord." And the angel took a coal of fire.
E-109 Dumnezeu a spus chiar, în Deuteronom, că, "Un-unui copil bastard nu-i va fi permis chiar să intre în generaţia... în adunarea Domnului, timp de zece generaţii." Asta-i cât este de dăunător adulterul. "Zece generaţii," de zece ori patruzeci, patru sute de ani. Înainte ca un hibrid... O femeie care este măritată cu un bărbat, sau un bărbat căsătorit cu o femeie, care va trece limitele sfintei căsătorii, şi va aduce un copil nelegitim, generaţiile nu vor intra în Împărăţia Domnului până la zece generaţii. Deuteronom 30... 23:2. În regulă. Nu va intra, un copil nelegitim, el sau generaţia lui, sau generaţia lui, sau generaţia lui, chiar dacă ei încearcă, ca şi Esau, plângând să găsească un loc. Durează zece generaţii. Patruzeci de ani este o generaţie.
E-294 Now, we're in the church. On the evangelistic fields, we use the other type of ministry. In here, we... The Bible said, if--for the church, "If there's any sick among you, let them call the elders of the church and anoint them with oil, and pray over them." The prayer of faith saves the sick. You know that. James 5:14.
Brother Neville here, our pastor, a good God-sent Holy-Ghost-filled man. How many has noticed a cli--Brother Neville climbing? Have you noticed it? Heard him prophesying last Sunday, the first time. Who'd have ever thought of the Methodist preacher would've stood like that? But when the Holy Ghost come on him, something happened. See? Yes, they come right into it, it just automatically. See? You get right back to the right breeding, then you've got to move on. You put life in a grain of corn, and put it in the right condition, it'll grow. Just let it alone, it'll grow.
That's the way with the church. If you can ever get back to the right thing, just stay there, keep moving on, the right sunshine, and water, and praises, and hallelujahs, and songs, and things, it'll bring this--it'll bring it right on up to the spot where it can reach and get, "All things are possible to them that believe."
E-110 Reuşiţi să vedeţi această lume blestemată, coruptibilă că-i gata pentru judecată? Atât de rea! A trecut peste, a trecut peste ce Dumnezeu a unit împreună; o femeie trăieşte necurată faţă de soţul ei; soţul trăieşte necurat faţă de soţia lui; şi dau naştere unui copil hibrid. Oh, vreo femeie spune, "Oh, nu este el frumos? Un tip mare, bine făcut, înalt!" Este acelaşi lucru, poate, cum s¬a gândit Eva. Ea a dat naştere unui copil hibrid. Şi copilul hibrid a fost Cain, şi prin Cain au venit uriaşii.
E-298 Now, when he anoints you with oil, I'm going to lay hands upon you. Now, first I'm going to pray for every one of you, and I want you along the line to lay your hands on one another. Now, just put your hands on one another.
Why am I doing that? Now, the Bible never said, "If Brother Branham lays his hands on it." Said, "These signs shall follow them that believe. If they lay their hands..." Is that right? "They lay their hands..." Your hands is just the same as any hands. See? After all, it's God's hands that count. And so, "If they lay their hands on the sick, they shall recover."
E-111 A fost întotdeauna cel blestemat de Domnul. Hibrid! Staţi departe de asta, de religia hibridă. Nu o amestecaţi.
E-301 Now, with your hands on each other, let's bow our heads. And I want all you church out there to pray for these.
Our heavenly Father, we bring to You this great line of sick people. God, just think, many of these in here, I trust that every one of them are Your children, borned of the Spirit, washed in the Blood, filled with the Holy Ghost, ready for the coming. And Satan can't get to them that way, to make them sin. He can't get to them to make them doubt Your Word is wrong. And they go ahead and follow It just as, to the letter. But then he tries to come along and afflict their body, because he knows that their body's still sin, but their soul is saved. Their body's got to go back to the dust, but their soul goes to God. So he tries to afflict that part, what he can. But I'm so glad that You included salvation for that body too. This is--this is the earnest of our resurrection, the healing of our bodies; and Lord, on record today, millions of souls, millions of bodies that's healed. So we know that You are God.
E-112 Isus a spus, "Dacă aveţi credinţă cât un grăunte de muştar." De ce El, "Cât un grăunte de muştar"? Kelul şi spanacul, amestecate împreună, fac rapiţa. Dar muştarul nu se va amesteca cu nimic. Muştar, muştarul autentic, nu îl veţi hibrida. Este muştar.
E-304 And now, they are laying their hands on one another. Look at them, Lord. One's interested in the other one. One wants to know, regardless of what church they belong to, what affiliation they have, what color they are, or what creed they... That has nothing to do with it, Lord. They are Your children. Some of them are Methodists, some belong to Baptists, some belong to Presbyterian, maybe some Catholic, I don't know. Some are Pentecostal, but You don't know them by that name. You know them as Yours. They're blood bought, and they're standing here believing the Word, and they're coming boldly. And I'm--I'm pleading for them as a servant of Yours. God, may there not be one feeble person in this building when the service is over. May they every one be healed.
As Your anointed elder goes forward placing that oil, that little oil that runs down on their forehead, that symbolizes oil is a spirit. We put that on there to let the people know that this virgin olive oil has been placed upon their head in similarity of the Holy Spirit coming.
E-113 Oamenii care se nasc din Duhul lui Dumnezeu sunt fii şi fiicele lui Dumnezeu. Ei nu se amestecă cu lumea. Ei nu sunt hibrizi. Ei stau cu Dumnezeu. Stau cu programul lui Dumnezeu. Stau cu Duhul Lui. Ei nu vor nimic din lucrurile hibride. Nu face... ? ... cât de mari şi lustruite par celelalte biserici, cât de mare şi lustruită arată adunarea, şi ce întâlniri fascinante şi mari au ei, nu-i deranjează nici un pic. Mi-a plăcut întotdeauna acea cântare, "Învaţă-mă Doamne, să aştept, în timp ce inimile sunt înflăcărate," în timp ce ei clădesc clădiri mari şi au lucruri mari.
Învaţă-mă, Doamne, să aştept, când inimile sunt înflăcărate,
Fă să îmi smeresc mândria, să Îţi chem Numele;
Învaţă-mă să nu mă bizui pe ce fac alţii,
Ci să aştept în rugăciune un răspuns de la Tine.
Căci cei ce aşteaptă după Domnul,
Îşi vor reînnoi puterea,
Se vor înălţa, ca aripi cu un vultur,
Vor alerga şi nu se vor osteni;
Dacă umblă, nu se vor istovi;
Oh, învaţă-mă, Doamne, învaţă-mă, Doamne, să aştept.
E-305 Then when I lay hands upon them myself, may they go to their seat so happy, rejoicing, a finished work. It's all over. They're healed. They'll go home to be well.
Grant it, Lord. And the shouts and praises will raise up from all over the city, around different places where these people will go. "You know, I once had stomach trouble, but it's gone. I once had so-and-so certain diseases, but it's gone. I just heard that message that morning, breeding back to the Word, and I come back to the Word, and I believe the Word; and now I'm well!"
Grant it, Father. I commit them to You, in Jesus Christ's Name.
E-114 Nu vă lăsaţi duşi de lucrurile hibride. Nu sunt bune. În cele din urmă vor ajunge la un sfârşit. Nu se pot duce înapoi. Când sunt hibride, sunt terminate. Niciodată nu se pot reproduce din nou. Dacă o fac, sunt pipernicite. Priviţi ce...
E-307 Now, with our heads bowed, I want the elder to go far enough to... Teddy, if you will, some of you, sing "Only Believe," just as you can now, and let the ones that's passed, right to their seat as we anoint and pray for them. [Brother Branham prays for the people--Ed.]
E-115 Priviţi ce, trezirea lui Wesley, când ajungem în acea Epocă a Filadelfiei, ce trezire au avut ei. Priviţi la următoarea trezire, priviţi la următoarea trezire, doar continuă să se pipernicească, se piperniceşte, se piperniceşte, se piperniceşte, până acum. Priviţi unde este acum. Priviţi unde au început Baptiştii, cu John Smith, priviţi unde s-a pipernicit. Priviţi la Penticostali, ei au început în 1906. S-au încrucişat cu lumea, au adus înăuntru lucrurile lumii, şi învăţătura lumii. Au adoptat, pe post de Duh Sfânt, o strângere de mână. Au adoptat, în loc la scufundare, stropirea. Au adoptat, pentru apa botezului, Numele lui Isus Cristos, "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," ca lumea. Au adoptat strângerea de mână, ca să primească Duhul Sfânt, în loc ca vorbirea în limbi şi puterea lui Dumnezeu să urmeze. Au pus vindecarea Divină în cabinetul doctorului, în loc de pe genunchi în rugăciune. S-au hibridat ei înşişi. Şi ei se pipernicesc, în fiecare an, se pipernicesc. Acele lucruri nu sunt în Biblie, acele învăţături. Dar pentru a fi populari, pentru a-şi face o biserică, pentru a-i alinia aşa cum sunt ei acum, cu confederaţia bisericilor, pentru a se integra, să-i facă ca restul din ele, au făcut asta, şi s-au pipernicit, continuă să se pipernicească.
E-116 Prima generaţie a penticostalilor a fost înflăcărată. A doua generaţie a început să se stingă. Asta-i acum. Urmăriţi ce va aduce a treia generaţie. Nu se va stinge de tot, înainte să vină Isus. Pentru că, biserica Laodiceană era căldicică, nici caldă nici în clocot. Încă avea rămasă un pic de binecuvântare în aceasta. Ei au fost amestecaţi, unul aici, şi acolo, şi înapoi acolo. Au fost amestecaţi. Nu complet reci, ci călzi. Dumnezeu a spus, "Biserica, în starea ei, tu chiar Îmi faci greaţă la stomacul Meu. Când, Eu v-am dat Duhul Sfânt, şi voi L-aţi încrucişat cu lumea, şi aţi lăsat ca lucrurile din lume să se strecoare înăuntru. Eu doar voi vărsa afară toată organizaţia din gura Mea."
E-117 "Dar nu te teme, turmă mică, Cea Care a păzit poruncile lui Dumnezeu. Este voia bună a Tatălui vostru să vă dea Împărăţia." Staţi cu Cuvântul. Ce spune Cuvântul, staţi cu Acesta. Să nu Îl încrucişaţi cu nimic. Nu îmi pasă ce episcop, ce arhiepiscop, ce om spune orice referitor la asta. Staţi chiar cu Cuvântul.
E-118 Dacă Petru a spus, în Ziua Cinzecimii, "Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos." În fiecare alt loc din Biblie, au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos.
E-119 Să nu acceptaţi niciodată "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" pentru aceea. Dacă o faceţi, vă hibridaţi singuri. Acum, arătaţi-mi un loc în Biblie unde cineva a fost botezat vreodată, "în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt." Nu există. Este teologie făcută de om care a fost hibridată în biserică, le-a fost dată posibilitatea pentru un idol cum vine acum în naţiune.
E-120 Vă pot dovedi, cu istoria şi cu Biblia, că oricine care a fost botezat, "în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt," este botezat în biserica Catolică. Prin propriul lor catehism, au spus, "Va fi mântuit vreunul dintre Protestanţi?" A spus, "Unii din ei. Ei acceptă o parte din doctrina noastră. Ei pretind că cred Biblia." A spus, "Biblia a spus, , 'Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi,' Petru a spus, în Ziua Cinzecimii, şi aşa mai departe, 'în Numele lui Isus Cristos.'
Biblia lor învaţă aşa. Dar ei acceptă doctrina noastră, care este 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."' Acela este-acela este catehismul.
E-121 Aceasta nu este o doctrină Protestantă. Este o doctrină Catolică. Dar noi, ca Penticostali, am încrucişat-o cu teologia făcută de om. Vedeţi unde ajungem?Nu-i de mirare că Dumnezeu nu poate trimite o trezire; nu are nimic pe ce să o zidească.
E-122 Atunci, El va lua individuali, şi o va zidi pe acei individuali, şi îi va declara înaintea lumii, cine rămâne cu Cuvântul.
E-123 Stropire, cine a auzit de asta vreodată? Acceptând botezul în apă, prin scufundare; o iau la o parte de acolo, şi o fac o stropire. Cine a mai auzit de a le da mâna dreaptă de părtăşie, pentru a-i aduce în biserică, sau prin scrisoare? Nonsens! Este hibrid.
Noi toţi trebuie să venim pe acelaşi traseu.
E-124 Cineva a spus, "Eu sunt Metodist pentru că mama este o Metodistă." S-ar putea ca mama să fi fost o Creştină Metodistă, dar asta nu te face pe tine unul. Ea s-ar putea să fi fost o Creştină Baptistă, dar asta nu te face pe tine unul.
E-125 Aşa cum deseori l-am citat pe David spunând, David duPlessis, spunând că, "Dumnezeu nu are nepoţi." Dumnezeu nu are nepoţi. Dumnezeu nu este bunic. Niciunde în Biblie, nu a spus că Dumnezeu este "bunic." Atunci de ce aveţi acea idee extremă trinitariană, "Dumnezeu Tatăl, unul; Dumnezeu Fiul, un altul; Tatăl, şi apoi Dumnezeu Duhul Sfânt"? Asta îl face pe Dumnezeu un bunic. Dumnezeu nu are nepoţi. Dumnezeu are fii şi fiice, nu nepoţi. Fii şi fiice! El nu acceptă nepoţi. Fiecare semen trebuie să vină pe aceeaşi cale cum a venit celălalt. Tu trebuie să fi un fiu sau o fiică.
E-126 Deci vedeţi, hibridarea, ce a făcut? Doar biserica.Noi toţi am fost condamnaţi prin Eva, prin hibridare. Asta-i exact aşa. Noi toţi am ajuns la acel punct, prin Eva. Eva a cauzat ca întreaga rasă umană să cadă. Ea şi Adam sunt una. Ea, a început cu femeia. Se va sfârşi cu o femeie.
E-127 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Un om în ea, numit, "omul păcatului." Ei iartă păcate, pe pământ.
E-128 Luând doctrina lor, şi dând-o afară la oameni, şi ei o bea. Popoarele de pe pământ, "împăraţii," Biblia spune, "s¬au îmbătat cu vinul curviilor ei." Ce înseamnă "curviile ei"? Infidelitatea ei. O femeie comite curvie, trăieşte necinstită faţă de bărbatul ei. O biserică care comite curvii, predică ceva care nu este Cuvântul lui Dumnezeu, hibridează biserica.
E-129 Ce a făcut ea? S-a reprodus în câteva fiice, de asemenea. Acum care sunt fiicele, biserica Catolică? De unde provine Luther, şi înainte în jos pe linie, acele denominaţiuni şi organizaţii? Vedeţi unde a intrat?
E-130 Dar adevărata Biserică a lui Dumnezeu este ţesută înăuntru printre fiecare din ei, Metodişti, Baptişti, Prezbiterieni, şi peste tot acolo, adevărata, Biserica adevărată a lui Dumnezeu, cumpărată cu Sânge, ca acea funie cărămizie pe care au fost pogorâte iscoadele. Ei sunt amestecaţi, înăuntru acolo, dar denominaţiunile lor nu-i poate salva. Eşti un Creştin? "Eu sunt Prezbiterian. Sunt Baptist. Sunt Metodist." Asta nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu. Tu eşti un Creştin când eşti născut din nou. Ea a cauzat tot.
E-131 De multe ori, am auzit oameni spunând, "Atunci, Frate Branham, pentru că Adam şi Eva au săvârşit răul, au hibridat Cuvântul lui Dumnezeu, şi a cauzat ca noi să ajungem în această stare, Dumnezeu este nedrept dacă mă condamnă pe mine. Eu n¬am avut nimic de-a face cu asta. Eu nu am păcătuit. Adam a fost cel care a păcătuit. Biblia a spus, 'Am fost născut în păcat, format în nelegiuire, venit în lume vorbind minciuni.' Deci, cineva m-a reprezentat."
E-132 Băiete, aici este un gând, s-ar putea să te sufoce. Cineva te-a reprezentat, ca păcătos, dar a fost cel care a hibridat Cuvântul. Şi, astăzi, dacă te aştepţi ca biserica Penticostală, sau cea Metodistă, Baptistă, să te reprezinte, este un cuvânt hibrid, şi condamnat. Tu eşti condamnat din cauză că Adam te-a condamnat. Adam şi Eva, fiind una, au acceptat forma hibridă, şi au condamnat lumea.
E-133 Atunci tu spui, "Frate Branham, de ce ar trebui eu... De ce să mă ţină Dumnezeu responsabil, pentru că un om m-a reprezentat, şi atunci eu mor din cauză că acel om a păcătuit? Atunci, eu sunt un păcătos prin reprezentare." Aşa este. Tu eşti un păcătos prin reprezentare. Tu niciodată...
E-134 Dumnezeu nu te ţine responsabil pentru că eşti un păcătos. El nu te ţine responsabil pentru că minţi şi furi, şi-şi-şi lucrurile care le faci. El nu te ţine responsabil pentru că eşti un păcătos. El te ţine responsabil pentru că nu te ajuţi. Există o cale făcută pentru tine. Tu respingi calea pe care Dumnezeu a pregătit-o, pentru aceea te condamnă Dumnezeu. Există o cale de scăpare.
E-135 Hibridare. Hibridare, oh, ce groaznic! Hibridare. Ei hibridează oamenii. New York, marea oală de formare... am sute de prieteni preţioşi, de culoare care sunt Creştini născuţi din nou. Dar pe această linie de segregări şi lucruri despre care vorbesc ei, hibridează oamenii! Ce? Spuneţi-mi care femeie cu cultură, bună Creştină, de culoare ar vrea ca copilaşul ei să fie un mulatru, cu un om alb? Nu, domnule. Nu este drept. Ce femeie albă ar vrea ca copilaşul ei să fie un mulatru, cu un bărbat de culoare? Dumnezeu ne-a făcut ceea ce suntem. Să rămânem cum ne-a făcut Dumnezeu. Cred că este bine.
E-136 Când a apărut acel mare scandal, jos acolo la Shreveport, aici nu de mult, acel bătrân predicator de culoare s-a ridicat în picioare acolo. El are un loc în inima mea. A spus, "Niciodată nu mi-a fost ruşine că sunt un om de culoare." A spus, "Dumnezeu m-a făcut ce sunt, şi sunt mândru de asta. Dar," a spus, "astăzi, mi-e ruşine de modul cum acţionaţi voi oameni. Modul în care acţionează poporul meu, mă face să mă simt ruşinat." Oh, vai!
E-137 Ce facem noi, prieteni? Oamenii cred că ştiu totul despre asta. Oamenii ar duce-o mai bine, dacă doar îi lăsaţi aşa cum sunt ei, aşa cum i-a făcut Dumnezeu. Lăsaţi ca rasa maro să se căsătorească cu rasa maro. Rasa albă să se căsătorească cu rasa albă. Rasa neagră, rasa galbenă, şi oricare mai este, să rămână aşa cum i-a făcut Dumnezeu.
E-138 Dacă o violetă, Dumnezeu a făcut-o, a fost albă, să rămână albă. Este albastră, neagră, maro, oricare ar fi floarea, lăsaţi-o în pace.
E-139 Dacă porumbul a fost crescut într-un anumit fel, porumbul galben, nu-l amestecaţi cu porumbul alb. Dacă o faceţi, îl amestecaţi, atunci nu se mai poate reproduce din nou înapoi.
E-140 Dacă un catâr a fost... sau-sau un măgar a fost un măgar, sau o măgăriţă, de la început, lăsaţi-i să rămâna aşa. Nu-i amestecaţi cu caii. Voi faceţi un renegat.
E-141 Hibridare, oh, este aşa un blestem. Întoarceţi-vă unde a început Dumnezeu. Să mergem înapoi la început. Să mergem înapoi unde ne-a adus Dumnezeu, ce trebuie să fim.
E-142 Spun asta cu respect. Spun aceasta cu onoare. Mă duc în Africa, dar, ştiţi ce, la scumpii mei fraţi şi surori de culoare.
E-143 Una dintre cele mai mari greşeli care le-a făcut această naţiune, a făcut-o în 11 Noiembrie, anul acesta. Aceea a fost marea lor, greşeală fatală. Una dintre cele mai mari greşeli care a făcut-o vreodată rasa de culoare, a fost jos în Louisiana şi acolo în jur, când au votat pentru Kennedy, seara trecută, l-au pus înăuntru. Ei de fapt au scuipat pe acea robă a lui Abraham Lincoln, unde sângele partidului Republican care i-a eliberat, şi au votat un Catolic. Care, Booth l-a împuşcat pe Lincoln. Şi el a murit pentru rasa de oameni, ca să-i elibereze şi să nu-i mai facă sclavi. Apoi, se întorc în jur şi votează pentru un Democrat, şi un Catolic, pe lângă asta. Ei au adus una dintre cele mai mari dizgraţii care a fost vreodată înfăptuită, pentru că (de ce?) omul alb, cu şcolarizarea lui, le-a dat lor o mulţime de baliverne. Asta¬i exact aşa.
E-144 Sunt atât de bucuros că sunt mulţi dintre ei care ştiu unde ei-unde stau ei.
E-145 Ar fi la fel ca şi cum eu aş scuipa pe Cristos, care m-a vindecat şi m-a mântuit de la a fi un păcătos, şi să mă întorc împotriva Lui, pentru altceva, să mă întorc cu spatele către El şi să plec.
E-146 Oh, această încrucişare! Oh! Cum-cum poate să mai continue lumea aşa? Nu-i de mirare, vedenia Domnului spune aici, că, "Am văzut-o în sfârşit să ajungă la un punct unde este doar un morman mare mocnind. Ea a fost explodată." Noi suntem pe drumul nostru de ieşire, prieteni. Nu există nici o cale de, nici un fel, nu există nici o cale de a evita. Trebuie să ajungem la asta, să o înfruntăm. Hibridare!
E-147 Spuneţi, "Eu nu sunt responsabil, că Eva a făcut asta." Eva a făcut-o. Ea ne-a reprezentat pe noi toţi. Adam ne-a reprezentat, acolo, ca păcătoşi. Şi noi suntem păcătoşi. El ne-a reprezentat natura noastră căzută, umană, ca să ne îndepărteze de Cuvântul lui Dumnezeu, hibridând-I.
E-148 "Oh, eu ştiu că Dumnezeu a spus. Dar, desigur, Dumnezeu înţelege că eu sunt Prezbiterian. Eu sunt Metodist. Eu sunt Penticostal. Dumnezeu înţelege asta."
E-149 Dumnezeu înţelege un singur lucru, acela este Sângele. Asta e tot ce înţelege El. El cunoaşte Sângele. El nu cunoaşte separări de culoare. El nu cunoaşte separări de rase. Fie că omul este negru, albastru, alb, maro, sau orice culoare este, Dumnezeu nu ştie nimic despre asta. Ei sunt fii şi fiice. El i-a făcut ca pe grădina Lui cu flori. Lui îi place să se uite la ele aşa cum sunt. Lăsaţi-i să fie în felul acela.
E-150 Eva a început acest lucru rău, când s-a încrucişat ea cu celălalt lucru care era apropiat unui om, care să amestece sămânţa. Pentru că, şarpele avea o sămânţă care trebuia încontinuu să "zdrobească."
E-151 Eu o iau pe partea credinţei, pentru Creştinii slabi care nu înţeleg. Să luăm credinţa, atunci. Să spunem atunci, "Prin credinţă, prin reproducerea atunci a credinţei," cum spuneţi, "Frate Branham."
E-152 Atunci Eva a introdus teologia ei, ea şi Adam, şi au încercat să pledeze, unul către celălalt, şi au aruncat-o înapoi. Dând vina unul pe celălalt, cum o numesc ei în armată. "Femeia care Tu mi¬ai dat-o." "Şarpele m-a amăgit."
E-153 "Şarpele m-a amăgit." Nu i-a dat niciodată un măr, ca să amăgească. Vedeţi? Oricine ar trebui să aibă un raţionament sănătos ca să ştie asta. Dar, "Şarpele m-a amăgit," a făcut ceva dezonorant.
E-154 Dumnezeu a blestemat acel lucru încât ei nu pot găsi un os, într-un şarpe, care să arate ca a unui om. Nu îl vor găsi niciodată. Ei sunt doar nesăbuiţi, săpând peste tot. Asta e tot. Secretul lui Dumnezeu este cu El. Aşa este. "Şi pământul era plin de uriaşi."
E-155 Şi Josephus a spus, că, marele istoric... V-aţi putea imagina un istoric, ca Josephus, să spună că, "'Fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor,' şi ei s-au presat, din Îngeri, în carne umană."? Un istoric. Dacă aceea este aşa, atunci Satan este un creator. Atunci unde suntem noi? Vedeţi? Există un singur Creator, acela este Dumnezeu.
E-156 Satan numai perverteşte ce a creat Dumnezeu. Şi nelegiuire este doar neprihănirea pervertită. Este legal ca un soţ şi soţie să fie căsătoriţi, dar nu să umble cu un altul. Vedeţi? Este pervertire. Moartea este viaţa pervertită. Şi o biserică pervertită este copiată de pe cea originală.
E-157 Astfel, noi suntem toţi condamnaţi, ca fiinţe umane, sub reprezentare. Adam ne-a reprezentat pe noi înaintea lui Dumnezeu, ca păcătoşi, necredincioşi în Cuvântul Lui. Suntem implicaţi pe acea bază, necredincioşi ai Cuvântului Său.
E-158 "Oh, Dumnezeu a spus aşa, dar eu ştiu că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. El nu va face aceea." Aud atât de mult, asta.
E-159 Dumnezeu este un Dumnezeu bun, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al judecăţii. Dumnezeu este un Dumnezeu al sfinţeniei. Dumnezeu este un Dumnezeu al-al neprihănirii. Dumnezeu este un Dumnezeu al mâniei. Noi vom sta înaintea Lui când El este mânios, Biblia a spus aşa, şi chiar Prezenţa Lui va fi un Foc mistuitor. Aşa este.
E-160 Să nu încercăm să îl judecăm pe Dumnezeu după sentimentul nostru propriu. Noi trebuie să îl judecăm pe Dumnezeu după Cuvintele Sale, ce a spus EL Să nu o luaţi pe ceva isterie, "Aceasta este o biserică mare, a trecut prin multe furtuni," şi aceasta, este aceea. Întoarceţi-vă la ce a spus Dumnezeu. Eu stau înaintea Lui, vreau să fiu găsit inocent de la a încerca vreodată să adaug un lucru la acel Cuvânt, sau să scot unul. Vreau doar să Îl cred chiar exact cum este Acesta. Să-i învăţ pe oameni să se alinieze exact cu Acesta.
E-161 Şi Biblia spune Aceasta. Nu pot face nimic privitor la ce spune oricare altul, eu trebuie să stau drept cu Acela.
E-162 Pentru spălarea picioarelor, ei spun, "Ah!" Fraţii Penticostali, "Frate! Oh, Frate Branham, asta este... Oh, noi obişnuiam să facem asta." Să o facem, încă, dacă am făcut-o odată. Isus a făcut-o, a spălat picioarele. "Oh," spuneţi, "este nesănătos. Oamenii au picioare atletice." Nu îmi pasă ce au ei. S-ar putea să fi avut ei asta în zilele acelea.
E-163 [Fratele Gene spune, "Ei se vindecă." – Ed.] Da. Da. Aşa este, Gene. Dumnezeu este un vindecător. Vedeţi?
Ei încearcă să găsească o cale de scăpare.
E-164 Cum, spun, "Oh, eu nu aş bea din acelaşi pahar din care a băut altcineva, dacă nu a fost opărit." Oh, vai!
E-165 Fratele şi sora mea sunt fratele şi sora mea. Amin. Dumnezeu este protecţia mea dacă este ceva în neregulă. Mă încred în El. Să ne întoarcem înapoi la Cuvânt. Nu îmi pasă, de culoarea lui, orice este, sau la ce biserică aparţine. Dacă el este fratele meu, este fratele meu.
E-166 Voi împlini poruncile lui Dumnezeu. Acela-i motivul, prieteni, când se ajunge la botezul în apă în Numele lui Isus Cristos, eu trebuie să rămân acolo. Oh, aceea mă ţine de la multe mari... a salva suflete acolo afară. Sigur o face, în acea singură chestiune, din cauza credinţei extreme trinitariene.
E-167 Sigur, eu cred în Tată, Fiu, Duh Sfânt, ca slujbe ale lui Dumnezeu; nu ca trei dumnezei, ci trei slujbe ale aceluiaşi Dumnezeu. El este Tată, Fiu, şi Duh Sfânt, dar acelea sunt titlurile slujbei Sale. El este Dumnezeu, Tatăl, sigur El a fost, la început. El este Dumnezeu, Fiul, care a fost făcut trup, pe pământ. El este Dumnezeu, Duhul Sfânt, care este în mine. Dar este acelaşi Dumnezeu, tot timpul, trei slujbe.
E-168 El cândva nu putea fi atins sau nimic. Atunci El a coborât, a fost făcut trup, şi a luat păcatele mele, şi a purtat păcatele mele. Atunci în timp ce m-a sfinţit cu Propriul Lui Sânge, atunci Duhul Sfânt putea intra. Şi El şi eu putem avea părtăşie, cum aveam în Eden. Noi-noi-noi ne iubim unul pe altul. El este Tatăl meu; eu sunt fiul Său. Nu trei dumnezei. Acelaşi Dumnezeu care m-a creat, şi m-a iubit, s-a dat pe Sine pentru mine, este Dumnezeul care este în mine. Numele Lui era Isus Cristos când El era pe pământ. "Nu este un alt Nume sub Cer dat printre oameni prin care trebuie să fiţi mântuiţi."
E-169 Acum dacă îi răneşte pe prietenii mei, nu pot face nimic. Eu¬eu mai degrabă îl rănesc pe prietenul meu decât să îl rănesc pe Tatăl meu. Vedeţi? El este ruda mea, Tatăl meu, Dumnezeu. Aşa spune Cuvântul Său.
E-170 Dumnezeu, nu m-a lăsat niciodată să hibridez nimic, să spun, "Zilele miracolelor au trecut. Oh, Isus nu face la fel. Oh, aceea s¬ar putea să fie telepatie. S-ar putea să fie citirea minţii. Nu cred că avem profeţi în aceste zile." Biblia a spus că vom avea. Eu cred Aceasta.
E-171 Noi îl aşteptăm pe unul uns, ca Ioan Botezătorul care a venit să premeargă prima venire a lui Cristos, vine să premeargă a doua Venire a lui Cristos, cum a făcut el. El a promis asta. "Să restaureze Credinţa oamenilor, înapoi la Dumnezeu." Ce trebuia să facă Ioan? "Să restaureze Credinţa," Credinţa care era, odată, Sămânţa adevărată care era în grădina Eden. Să ia Cuvântul lui Dumnezeu, unde a fost hibridat, de către bisericime, Ioan vine să Îl aducă înapoi, Aleluia, ca să zguduie naţiunea, înainte să vină marea şi înfricoşata Zi a Domnului. Aceea este a lui Ioan, misiunea lui Ioan, cel uns. Observaţi.
E-172 De asemenea, spuneţi, "Bine, atunci, de ce mă condamnă aceea pe mine, pentru că Eva şi Adam au făcut asta? Ei m-au reprezentat, ca păcătos. Nu pot face nimic."
E-173 Da, dar, frate, într-o zi, a fost Unul venit din Slavă, din nou. Oh, El este Acela despre care vreau să vorbesc, timp de vreo două minute acum. Unul a venit din Slavă, şi a devenit ţărână. Unul a venit şi a luat forma de trup păcătos. El a venit să ne reprezinte, de asemenea.
E-174 Şi Satan a încercat să Îl încrucişeze, Oh, el a făcut-o. Din toate părţile, Satan era acolo ca să Îl încrucişeze. Dar El niciodată nu a fost încrucişat. El a luat crucea şi a urcat. Amin. Satan nu a putut să Îl încrucişeze. Nu, nu. El era un fel diferit de Adam. El a venit din Slavă, ca să ne reprezinte.
E-175 Ce? "Bine," Adam a spus, "dacă nevasta mea spune aşa, mă gândesc că este în regulă. Bine, ea a spus că a avut o descoperire, şi aşa este felul cum ar trebui să fie. Ştiu că Dumnezeu spune că este în felul Acesta, dar nevasta mea a spus..."
E-176 Aşa este felul cu membrul bisericii locale astăzi. "Oh, ştiu că Biblia spune Aceea, dar biserica mea spune aşa-şi-aşa." Oh, tu sărman, făţarnic mizerabil! Tu nu vezi?
E-177 Dumnezeu a spus, "Cuvântul Meu să fie adevărat, şi cuvântul fiecărui om să fie minciună." Luaţi-l pe Dumnezeu pe Cuvântul Său. Este Cuvântul lui Dumnezeu!... pasă ce a spus soţia mea, ce a spus biserica mea. Este ce a spus Dumnezeu.
E-178 Deci, când ei văd inspiratorul nevestei lui, Eva, când a venit să îl întâlnească pe Isus, a spus, "Oh, da, este scris, că-că, ,El va da poruncă Îngerilor să Te păzească, ca nu cumva să-ţi loveşti un picior de vreo piatră, ei Te vor duce pe mâini."'
"Da," A spus. "Şi este de asemenea scris..."
E-179 Oh, el nu a putut să Îl încrucişeze. El era Dumnezeu, făcut trup. El era Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu. El nu L-a putut încrucişa.
E-180 Ce a făcut El atunci? A îmbrăţişat crucea. Şi pe cruce El a murit, pentru mine şi pentru tine, şi pentru lume, ca El să poată restaura înapoi din nou, la Dumnezeu, (ce?) fii şi fiice, ca în grădina Eden, înainte să fie încrucişaţi în teologie.
E-181 O Dumnezeule, dacă ar putea oamenii măcar să vadă asta! Dacă aş putea măcar să pisez asta în oameni!
E-182 Isus a murit, ca El să-i poată să-i ia pe oameni la o parte din lucrul acesta hibrid de biserică, ca El să poată să vă îndepărteze minţile şi credinţa de la ce a spus omul, înapoi la ce a spus Dumnezeu.
E-183 Nu o credinţă hibridă, "Bine, poate zilele miracolelor au trecut. Poate asta nu se va întâmpla."
E-184 Oh, frate, Dumnezeu a spus că se întâmplă, şi asta o stabileşte. Asta-i pentru totdeauna. Dumnezeu a spus aşa. Isus a murit ca El să poată reproduce din nou. Oh, Aleluia! Numai Sângele o poate face. Numai prin chimia Sângelui lui Isus Cristos, se poate reproduce înapoi din nou, o persoană care nu va varia nici un Cuvânt din ce a spus Dumnezeu.
E-185 Eva şi-a arătat slăbiciunea ei, biserica, a arătat ce a făcut ea. Ea a spus, "Bine, poate tu ai dreptate. Poate că Dumnezeu nu mă va ţine responsabilă. Pentru că, eu chiar nu... Bine, dacă eu doar... Oh, ce contează asta, din moment ce sunt botezată? Înţelegi? Ce mai contează, atâta timp cât eu..." Oh, tu... Nu. Asta arată că tu ai nevoie de o altă reproducere.
E-186 Asta arată că Ceva trebuie să vină înapoi la voi, să vă aducă la o Credinţă în ce a spus Dumnezeu. "Nu va trece o iotă sau o mică liniuţă din Cuvântul lui Dumnezeu, înainte ca Acesta să fie tot împlinit. Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar a Lui să fie adevărat."
E-187 Cristos a venit ca El să poată reproduce înapoi, prin Duhul Sfânt. Oh, frate, aşa cum şedem noi acum în locurile Cereşti în Cristos Isus, Duhul Sfânt respiră peste noi, aşa cum suntem acum. Reproducând înapoi, luând la o parte gunoiul teologiei, luând la o parte gunoiul lumii, doctrinele făcute de om, "având forme de evlavie, tăgăduindu-i Puterea." O reproduce înapoi într-o Credinţă pură în Dumnezeu. Isus a spus...
E-188 Satan a spus, "Oh, ştiu că este scris. Dar, Tu şti, este spus că Tu vei..."
El, Isus, a spus, "Şi de asemenea este scris ... De asemenea este scris..."
E-189 "Da, este scris că El va face asta. Şi Tu vei transforma aceste... Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu poţi face un miracol aici în faţa mea, şi să transformi aceste pietre în pâine. Să Te văd că faci asta." El l-ar fi luat în considerare pe Satan.
E-190 Vedeţi subtilitatea lui Dumnezeu acolo? "Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine." Îl vedeţi, chiar cu Cuvântul. El niciodată... El l-a învins pe Satan, de fiecare dată, chiar cu Cuvântul. El a stat cu Cuvântul.
E-191 Şi dacă El a venit să ne reproducă înapoi în fii şi fiice ai lui Dumnezeu, cum eram noi la început, cum putem să ne îndepărtăm de Cuvânt atunci? Cum am putea ajunge vreodată undeva până nu ne întoarcem la Cuvânt? Oh, sper ca această bandă care merge la oameni, şi voi care mă ascultaţi, afară din toată lumea, că veţi realiza acest lucru. Noi trebuie... Dacă suntem ai lui Cristos, noi suntem născuţi din Cristos. Trebuie să venim înapoi la Cuvânt.
E-192 Noi nu vom fi niciodată în stare să-i educăm pe oameni în Acesta. Am putea construi biserici mari, fraţii mei, în jurul acestei lumi. Am putea clădi şi să avem mari programe educaţionale. Am încercat să facem asta. Aceasta produce renegaţi.
E-193 De unde vin majoritatea criminalilor? De la, nu din rândul oamenilor analfabeţi, ci din cei educaţi, din rândul şi de a-a-a reproducerii celor de mai de sus, educaţia.
E-194 Nu de mult, când am stat cu un agent FBI, şi a indicat, spre perete, şi a spus, "Apreciez predica ta." A spus, "Ai spus că nu este clasa săracă de oameni, care produce, un om sărman care nu ştie prea multe. Acelor băieţi, le este puţin frică să se ocupe cu aşa ceva. Dar este acest tip care cred că îl poate păcăli pe celălalt escroc. Ei văd unde a greşit el, şi încearcă." S-a dus chiar la închisori, şi a arătat toate cazurile juvenile care au fost prin toată ţara. Şi optzeci la sută din acestea, sau mai mult, provin din zonele aristocrate, deştepţi, iscusiţi.
E-195 Priviţi la început, acum, arată că aceeia sunt fiii lui-lui¬lui Cain. Priviţi la poporul lui Cain. Ce era poporul lui Cain? Urmăriţi-i, la genealogie, venind în jos prin poporul lui Cain. Ce erau ei? Erau isteţi, ştiinţifici, doctori, oameni superiori, religioşi, oameni înalţi. Ei au inventat cum să călească diferite metale, cum să construiască clădiri frumoase. Erau oameni de ştiinţă.
E-196 Din ce au provenit ceilalţi? Ţărani, fermieri, păstori de oi, şi aşa mai departe. Vedeţi asta?
E-197 Priviţi la asta, astăzi, aceştia cu principii. Au încrucişat asta în biserici, încât biserica nu vrea vreo persoană sărmană analfabetă, care într-adevăr îl iubeşte pe Domnul, să intre acolo. Poate predicatorul spune ceva, ei spun, "Amin," ei îl vor conduce afară pe uşă. Ei nu îi vor în adunarea lor, dacă nu e poate îmbrăcat chiar adecvat, şi să se îmbrace ca Joneşii sau careva. Vedeţi? Ei-ei nu îi vor acolo, dacă nu pot conduce o maşină frumoasă, să conducă o rablagită veche acolo în faţa bisericii. Frate! Frate, oh, nu poţi să vezi?
E-198 Şi mulţi dintre oameni astăzi nici măcar nu-i face bine-veniţi pe oamenii de culoare în bisericile lor. O Dumnezeule, ai milă de astfel de făţarnici.
E-199 Dumnezeule, vreau asta, întotdeauna. Atâta timp cât am o biserică, uşile sunt deschise pentru oricine vrea. Nu-mi pasă dacă veniţi într-o roabă, voi să veniţi. Voi să veniţi. Nu-mi pasă dacă eşti îmbrăcat în salopeta ta. Voi spune un singur lucru. Puneţi-vă în regulă cu Dumnezeu, şi o pereche de salopete poate şedea jos lângă un costum frac, şi ei îşi vor pune braţele unul în jurul celuilalt, şi îl vor chema unul pe celălalt, "frate." Cu siguranţă! Cu siguranţă. O rochie de stambă poate sta lângă una de mătase, şi să pună braţul în jur şi să spună, "Soră." Da. Asta vă face ceva. Aceasta reproduce înapoi.
E-200 Şi ce facem noi acum? "Şedem în locurile Cereşti în Cristos Isus." Nu luând teologia noastră, ci lăsând ca Duhul Sfânt să ne reproducă înapoi în fii şi fiice ai lui Dumnezeu.
E-201 Ce înseamnă cuvântul circumcis? [Un frate spune, "Tăiat." – Ed.] Ştefan a spus... Aşa este. "A tăia surplusul de carne." Vedeţi? A tăia surplusul, partea care nu este necesară. Circumcizie, "a fi tăiată." Acum, în Vechiul Testament, cel, numai bărbatul putea fi circumcis, surplusul de carne era tăiată la o parte.
E-202 Acum, ceea ce face Duhul Sfânt, în zilele de pe urmă, El taie la o parte surplusul, taie la o parte teologia lumii, taie la o parte doctrinele făcute de om, taie la o parte toată necredinţa, taie la o parte tot. Ştefan a spus, "Oh, voi netăiaţi împrejur în inimă şi urechi. De ce vă împotriviţi întotdeauna Duhului Sfânt? Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi."
E-203 Acolo-i unde este, prietene. Trebuie să vă îndepărtaţi de la, a spune, "Ei bine, acum, am auzit un discurs seara trecută, spunea, 'Acei vindecători Divini, ei, mai bine să fiţi atenţi cu ei."' Nu sunt vindecătorii Divini. Eu aş fi atent, de asemenea. Dar eu urmăresc Cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Acesta. Eu iau Cuvântul. Cuvântul a spus aşa. Vedeţi?
E-204 "Ah, voi trebuie să fiţi atenţi cu acei oameni care cred în vorbirea în limbi, pentru că aceea era o altă zi. Ei nu sunt nimic decât diavoli."
E-205 Ce a spus Cuvântul? "Aceste semne îi vor însoţi pe cei care cred, până la sfârşitul lumii. În Numele Meu vor scoate draci. Vor vorbi în limbi noi. Vor pune mâinile peste bolnavi, şi ei se vor însănătoşa." Ultima însărcinare a lui Isus pentru Biserica Lui.
E-206 Ce încearcă Duhul Sfânt să facă astăzi? Să taie jos toată acea necredinţă. "Ei îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi ei se vor insănătoşa." Încearcă să-i aducă pe oameni înapoi la Cuvântul pur, unde Dumnezeu a spus, cum era în Eden înainte să fie adăugată teologia, să Îl aducă înapoi în felul cum era în Eden, când omul a umblat cu Dumnezeu. Şi a spus... Dacă un pom nu arăta bine, aici, a spus, "Să fi smuls afară şi sădeşte-te aici." Vântul sufla. A spus, "Taci, fără gură," şi s-a oprit. Orice era, el a controlat toate animalele. Totul pe pământ, era a lui. El a fost dumnezeu peste pământ. Avea putere de control în el.
E-207 Unul a venit jos din Cer, în toată această poluare, şi a dovedit că acela era planul lui Dumnezeu, căci El era Fiul lui Dumnezeu. Şi ce a făcut El? A murit, ca noi să putem veni înapoi şi să fim purificaţi prin neprihănirea Sângelui Său. Şi El ne reprezintă pe noi în această dimineaţă. Aleluia!
E-208 Acum, voi care spuneţi că este greşit ca voi să fiţi reprezentaţi de Adam, ca păcătos, cum este cu faptul că, prin reprezentare, avem mântuire, de asemenea? Nu v-aţi putea mântui singuri cum nu aţi putea să vă luaţi curelele de la cizmele voastre şi să săriţi peste lună cu ele. Nu puteţi nici mai mult... Sunteţi născuţi în păcat. Eşti un renegat, de la bun început, fiecare din noi, şi noi nu ne putem ajuta singuri. Şi cum am putea fi mântuiţi vreodată? Unul a venit ca să ne reprezinte.
E-209 Isus, El a venit ca să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Şi El a trimis Duhul Său cel Sfânt acum, care El veghează asupra locului, încearcă să ne aducă înapoi la Naştere, să fim... să murim faţă de noi înşine, şi să fim renăscuţi, din nou, să fim fii şi fiice ai lui Dumnezeu, să îl luăm pe Dumnezeu după Cuvântul Său, să credem Cuvântul lui Dumnezeu.
E-210 Acum, dacă noi avem condamnare prin reprezentare, noi de asemenea... Cum avem noi condamnare? Din cauza hibridării. Încrucişând înăuntru, lumea, cu lucrurile lui Dumnezeu, asta-i cum o avem.
E-211 Acum, cum vom reuşi vreodată să ne îndepărtăm de acea hibridare? Întoarceţi-vă de la acele lucruri încrucişate. Veniţi înapoi la Acesta, la Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind Adevărul; cuvântul fiecărui om este o minciună. Ce a spus Dumnezeu este adevărat. Staţi chiar cu Acela, El vă reproduce drept înapoi din nou în Acesta. Este făcută o cale, Unul care stă la Tronul lui Dumnezeu, în această dimineaţă, ca să vă reprezinte.
E-212 Tatăl şi mama voastră v-a reprezentat pe voi, ca Adam şi Eva. Şi aşa este. Când aţi fost născuţi în lume, prin sfânta căsătorie, a fost rânduit de Dumnezeu să aducă copii. Acum sunteţi drept înapoi la acelaşi punct unde eraţi în grădina din Eden, ca Adam şi Eva, voi fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Sunteţi drept înapoi la doi pomi. Unul din ei era pomul cunoştinţei, şi celălalt era Pomul Vieţii.
E-213 Acum, vreţi să mergeţi pe calea ştiinţifică de hibridare? Priviţi unde ajungeţi. Ce este... În ce fel de încurcătură s-a băgat omul cu această hibridare? În ce fel de încurcătură s-a băgat el, cu propria lui cunoştinţă? În loc să fie doar un copil, umil, şi să depindă de Dumnezeu, el încearcă să ia ştiinţa şi să despice un atom. Priviţi în ce încurcătură este el chiar acum. Dumnezeu îl lasă doar să se autodistrugă. Asta e tot.
E-214 Omul s-a distrus singur, la început, s-a separat de Dumnezeu, de la părtăşie, prin pomul cunoştinţei. A părăsit Pomul Vieţii, pentru a mânca din pomul cunoştinţei. Plecaţi de la acel pom hibrid. Veniţi aici la Rodul original care are Viaţă în El. Mâncaţi din El.
E-215 Isus a spus, "Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu din Cer. Părinţii voştri au mâncat mana în pustiu," nefiind amestecată cu credinţă, vedeţi, "au mâncat mana în pustie, şi ei sunt toţi morţi. Dar Eu sunt Pâinea Vieţii care vine de la Dumnezeu din Cer. Cel ce mănâncă această Pâine are Viaţă Eternă. Îl voi învia în zilele de pe urmă. El nu va pieri niciodată; are Viaţă veşnică."
E-216 Haideţi să venim înapoi la Pom, în această dimineaţă. Să ne îndepărtăm de la ce spune omul. Să ne îndepărtăm de la ce spun bisericile. Să ne întoarcem şi să luăm Biblia, şi să credem Biblia. Suntem-suntem prea târziu, acum, să mergem la zarvă. Înţelegeţi?
E-217 Nu vom mai avea niciodată alte organizaţii mari care să se ridice. Pot să dovedesc asta acum, în timpul epocilor bisericii. Nu vom avea niciodată alta care să se ridice, din organizaţii.
Epoca Bisericii Laodicea vor fi doar Penticostalii denominându¬se înainte în jos, înainte în jos, înainte în jos, aşa. Dar nu vor mai începe alte treziri mari, care să lovească pământul. Doar acei câţiva care sunt rămaşi, în Biserică, va trage ceea ce trebuie să vină înăuntru. Căci este... Biblia spune, epocile bisericii sfârşesc într-o stare „căldicică." Aşa este. Aşa că trebuie să vină în acel fel.
E-218 Acum, către toţi, haideţi să ne îndepărtăm de la această încrucişare. Să ne întoarcem înapoi la Rodul real, original. Să ne întoarcem la poziţia în care Dumnezeu ne-a făcut, ca fii şi fiice ai lui Dumnezeu, să depindem de ce a spus Dumnezeu. Şi să nu luăm cuvântul femeii, de hibridare. Vedeţi cum naturalul şi spiritualul sunt tipizate?
E-219 Vedeţi vedenia mea scrisă aici, despre ce a fost, cum că femeii i se va da un drept la vot? Ce a ruinat această naţiune? Acum, ascultaţi. Nu voi femeile Creştine. Femeile sunt coloana vertebrală a oricărei naţiuni. Distrugeţi maternitatea, şi aţi distrus naţiunea, de la început. S-a întâmplat, de-a lungul istoriei.
E-22
E-221 Şi-au tăiat părul, care, Dumnezeu spune, "Este greşit." Poartă aceste hăinuţe, despre care Biblia a spus, "Este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca o femeie să poarte îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat." Şi acum nu poţi spune dacă ele sunt bărbaţi sau femei. Fumează ţigări! Hibrizi, aşa este. Hibrizi, ele nici măcar nu ştiu dacă sunt bărbat sau femeie. Aşa este. Cu greu poţi spune de ce sex aparţin, prin a privi şi ascultând la ele. Este adevărat, prietene.
E-222 Nu spun asta despre voi, femei Creştine. Glasul meu se duce în jur, la multe naţiuni.
E-223 Dar, este un hibrid. Această America a devenit condamnată. Şi ce a făcut ea, conform cu vedenia? A ales persoana greşită. Nu ştiu cât de mult va dura ca să o termine, dar va fi, într-o zi. AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aha. O va face.
E-224 Ea este în declinul ei chiar acum. Ea nu va mai reveni înapoi niciodată. Este dusă. Aşa este. A fost dusă din 1956, când l-a condamnat şi respins pe Dumnezeu, din orele mari de trezire.
E-225 Acum este timpul, eu presupun, ca să încheiem, la acest timp, să avem un rând de rugăciune pentru bolnavi.
E-226 Acum, credeţi voi că diavolul a hibridat oamenii, naţiunile? ... Credeţi voi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Sigur că da. Hibridează bisericile până când noi devenim dogme făcute de om în loc de slujitori temători de Cristos.
E-227 Vedeţi de ce condamn eu, şi zgudui, şi bat, cât de tare pot, împotriva lucrului greşit? Cum pot să fac altceva, când aici Cuvântul spune aşa, şi Duhul Sfânt, "Intraţi în Acesta"?
E-228 Eu spun, "Doamne, eu predic. Ele doar se îmbracă la fel. Ele încă fac acelaşi lucru care l-au făcut întotdeauna."
E-229 "Predică-L, oricum, doar continuă să mergi înainte. Glasul tău este-este înregistrat." În Ziua Judecăţii, ei nu vor fi nici¬nici o scuză atunci, pentru că voi L-aţi auzit. Vedeţi? Aşa este. Voi L-aţi auzit.
E-230 „Credinţa vine prin auzire," şi auzind ce a spus biserica? Asta nu sună corect, nu-i aşa? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] "Auzind Cuvântul lui Dumnezeu," aducându-vă înapoi la o Credinţă în Dumnezeu!
E-231 Acum, când veniţi, în această dimineaţă, vrem să ne rugăm. Şi vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să vă facă să lăsaţi totul deoparte. Poate că acest mic Mesaj va îndepărta de la voi acea hibridare, să vă aducă înapoi la a fi un slujitor smerit, să vă apropiaţi şi să spuneţi, "Eu îl cred pe Dumnezeu."
E-232 De multe ori s-au întrebat. Pot eu... eu voi spune asta. Ascultaţi la asta. Spuneţi, "Frate Branham, slujba ta nu se compară, niciunde în lume, în supranaturalul ei." Oameni mari, aş putea să le spun numele, nu era pentru această bandă, mă cheamă, "Vino, du-te cu ei." Au spus, "Slujba ta este singurul lucru care va mântui lumea."
E-233 De ce nu este aceea altundeva? Întoarceţi-vă înapoi la Cuvânt. Dumnezeu poate zidi numai pe acea temelie. Apoi, dacă eu sunt atât de ferm greşit în felul cum îi botez pe oameni, şi felul cum vorbesc despre Duhul Sfânt, şi lucrurile care le fac, atunci de ce Dumnezeu onorează asta? Produce ceva de felul acesta. Vedeţi? De ce este aceasta? Nu o spun asta pentru mine însumi; aceea ar fi greşit. Dar încerc să sp}ln, pentru că stau pe Adevăr, Cuvântul, şi numai Cuvântul. Înălţând în sus, şi făcând lucruri mari, şi locuri mari, aceea nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu, nici un singur lucru. Este a sta cu acel Cuvânt, şi Dumnezeu lucrând în acel Cuvânt, confirmând acel Cuvânt, stând cu Acesta, semnul viului Dumnezeu printre noi.
E-234 Vreţi să fiţi aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vreţi toată lumea spălată deoparte de la voi? ["Amin."] Oh, vai!
E-235 Voi copilaşilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă aştept să petrec Eternitatea cu voi. Mă aştept să fiu dincolo în-în marele Eden, cu voi, într-o zi. Şi când ajung Acolo...
E-236 Am avut o vedenie, nu de mult. Aţi auzit-o. M-am uitat Acolo, şi i-am văzut pe toţi acei oameni Acolo. Erau milioane de ei. Şi am spus, "Vrei să spui că El vine la mine..."
"Da. Şi apoi ne ducem înapoi cu tine."
Am spus, "Bine, fiecare slujitor trebuie să stea aşa?"
"Da, domnule."
"Fiecare slujitor va sta pe slujba lui, cu adunarea lui?"
A spus, "Da, domnule." Acest Înger, care vorbea cu mine, a spus aşa.
Şi am spus, "Atunci Pavel va trebui să stea, şi el?"
"Pavel trebuie să stea cu generaţia lui."
E-237 Am spus, "Atunci ştiu că sunt în regulă, pentru că am predicat, Cuvânt cu Cuvânt, acelaşi lucru ca şi el."
E-238 Şi când am făcut asta, milioane au strigat, "Asta-i unde ne odihnim noi," amin, "pe acel Cuvânt, acel Cuvânt!" Nu contează ce a fost, "Acel Cuvânt!"
E-239 Asta-i de ce îi constrâng pe oameni, să vină, cum urmează să fie în această dimineaţă, unii dintre ei rebotezaţi, din nou. Pavel a făcut-o.
E-240 Pavel a întâlnit oameni care erau chiar aşa de fericiţi şi umpluţi cu bunătatea lui Dumnezeu şi lucruri, strigând şi lăudându-l pe Dumnezeu, şi aveau o adunare grozavă. A spus, "Dar aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Fapte 19.
E-241 Au spus, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt." Au spus, "Noi suntem doar Baptişti," cu alte cuvinte. Vedeţi? Al lor¬păstorul lor era un predicator Baptist, exact aşa, era un avocat convertit. Baptist pre-...
Pavel a spus, "Aţi primit Duhul Sfânt de când aţi crezut?"
Ei au spus, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."
E-242 El a spus, "Atunci spre cum aţi fost botezaţi? Cum aţi fost botezaţi? În ce fel? Cum? Ce?"
"Am fost botezaţi de Ioan."
"Aceea nu va mai avea efect."
Au spus, "Am fost botezaţi la Ioan."
E-243 El a spus, "Ioan a botezat numai spre pocăinţă." Tot atât de multă apă sub cât i-aţi putea pune, vedeţi, "spre pocăinţă." Nu pentru "iertarea păcatelor," pentru că Jertfa nu era ucisă încă. A spus, "Spre pocăinţă, spunând că voi să credeţi în Cel ce venea, sau anume în Isus Cristos."
E-244 "Şi când au auzit ei aceasta, au intrat direct în apă şi au fost rebotezaţi, din nou, în Numele lui Isus Cristos," cum este în Biblie.
E-245 Şi Pavel, în Galateni 1:8, a spus, "Dacă un Înger din Cer..." Acum ascultaţi. La ce... Ajung înapoi, acest lucru hibrid, îndepărtaţi-vă de la acesta. "Dacă un Înger din Cer vine, vă predică orice altă Evanghelie diferită de Aceasta care v-am învăţat eu," Pavel, rebotezând oamenii, din nou, "să fie anatema pentru voi." Ca să nu mai vorbim de, un predicator, sau un episcop, sau un papă, sau un preot. Dacă un Înger, Înger luminos ar coborî din Cer, şi ar spune ceva contrar la ce a spus el, să fie anatema.
E-246 Cum vom face noi faţă la asta, prieteni? Nu numai... Acum, aţi putea fi botezaţi în Numele lui Isus Cristos, şi inima voastră tot atât de murdară cât poate fi. Asta nu vă mântuie. Dar este un pas de drept. Voi sunteţi mântuiţi prin credinţa voastră, prin Isus Cristos. Aşa este, Dar când ajungeţi la acest punct şi vedeţi lucrul Acesta, şi apoi Îl respingeţi, atunci vă duceţi înapoi.
Această povestioară. Eu închei. Am spus-o înainte, poate aici.
E-247 Un capelan a spus odată când l-au chemat unde un ins a fost împuşcat cu o mitralieră şi era pe moarte. A spus, "Eşti tu un Creştin?"
A spus, "Eram cândva."
"Erai cândva?" A spus, "Unde l-ai părăsit pe Cristos?"
A spus, "Nu îmi amintesc."
E-248 A spus, "Ai face bine să te gândeşti, căci plămânii tăi se umple de sânge." A spus, "Tu-tu mai bine să te grăbeşti. Pentru că eşti... Chiar în partea inferioară a plămânilor tăi, eşti împuşcat."
A spus, "Ştiu asta."
A spus, "Eşti pe moarte."
A spus, "Da."
A spus, "Şi tu odată l-ai cunoscut pe Cristos?"
"Da."
E-249 A spus, "Acum gândeşte-te, foarte bine. Pentru că, tu nu ai..." A spus, "Căpitane, tu doar ai puţin timp acum. Gândeşte¬te." A spus, "Gândeşte-te bine acum. Unde l-ai părăsit pe Cristos?"
E-250 Şi în timp ce se zbătea, zbătându-se, încercând să se gândească. Direct un zâmbet i-a venit peste faţă. A spus, "Îmi amintesc. Îmi amintesc."
E-251 Asta-i ce trebuie să faceţi. Amintiţi-vă, când vi împotriva unui Adevăr al lui Dumnezeu, tu Îl vei părăsi chiar acolo. Tu Îl vei părăsi chiar acolo. Vedeţi? Şi nu vă va folosi la nimic să mergi pe această cale, pentru că tu trebuie să vi înapoi la Aceasta. Eşti într-un detur, tot timpul. Nu spun că nu eşti un Creştin, dar tu eşti-eşti-eşti într-un detur. Ei erau Israeliţi, dar nu toţi mântuiţi. Vedeţi? Aşa este. Vedeţi? Eşti într-un detur, chiar atunci. Tu să vi înapoi la Acesta.
Şi capelanul... A spus, "Îmi amintesc."
E-252 A spus, "Începe exact de acolo." Acolo-i de unde trebuie să începi, în această dimineaţă, unde ai ieşit din rând.
E-253 A spus, "Acum mă întind jos să dorm. Îl rog pe Domnul ca sufletu-mi să-mi păstreze. Dacă aş muri înainte să mă trezesc, îl rog pe Domnul ca sufletul să-mi ia." Şi a murit. Unde l-a părăsit el pe Cristos era la leagăn.
E-254 Voi poate L-aţi părăsit la botez. Voi poate L-aţi părăsit la Duhul Sfânt. Poate L-aţi părăsit altundeva. Oriunde L-aţi părăsit, nu luaţi aceste lucruri hibride ale bisericii. Există Unul care să vă reprezinte, în această dimineaţă, pentru mântuire.
E-255 Nu trebuie să fi un păcătos. Nu trebuie să fi aşa. Tu eşti, dacă eşti. Dumnezeu nu te ţine responsabil pentru că eşti un păcătos. El nu te va ţine nici... responsabil de acum înainte. Dar El te va ţine responsabil dacă respingi Aceasta. El nu te va reţine responsabil pentru că poate, în trecut, când nu ştiai altfel de la botezul în apă, de la primirea Duhului Sfânt, şi puterea lui Dumnezeu. El s-ar putea să nu te ţină responsabil pentru aceea. Tu poate nu ai auzit Aceasta înainte. Dar, de acum înainte, tu şti mai bine. Vino înapoi la Cuvânt. Vino înapoi la Dumnezeu.
Să ne rugăm acum. Şi gândiţi-vă la Aceasta, în timp ce ne rugăm.
E-256 Doamne, ştiind că sunt un muritor, şi curând mă voi duce. Zilele mele devin multe acum. Curând voi avea cinzeci şi doi de ani pe acest pământ. Doamne, vreau să fiu credincios. Vreau să fiu sincer, până la capăt. În jurul lumii, multe, multe naţiuni, popoare, culori, rase, am văzut multe crezuri, şi văzându-i, cum le amestecă ei, şi toate micile lor certuri şi frustrări. Când, în acele locuri, sunt mulţi copii adevăraţi, mulţi bărbaţi şi femei în acele locuri, acolo în acel teren hibrid acolo, care realmente nu vor să fie acolo. Ei cred că fac voia lui Dumnezeu.
E-257 Eu Te rog, Tată, în această dimineaţă, să îndepărtezi astăzi toate îndoielile de la grupul meu mic de aici, şi de la cei care vor asculta la benzi, ca Tu să îndepărtezi toate crezurile făcute de om. Ca Isus, când a venit El de prima dată, El i-a găsit învăţând lucruri care "nu erau aşa de la început," de la început. În timp ce, Dumnezeu L-a făcut pur şi necontaminat. Dar omul a făcut, a luat Cuvântul lui Dumnezeu şi L-a făcut fără efect, învăţând crezul omului. Tată, la fel este acum, la Venirea apropiată a lui Isus, din nou.
E-258 Întocmai ca Viţa. Dacă Viţa întinde o ramură, şi acea ramură era o ramură penticostală, umplută cu Duhul Sfânt, şi semne şi minuni, roadele au urmat acea ramură. Dacă acea Viţă produce vreodată o altă ramură, va fi acelaşi fel de ramură. Noi ştim asta, Tată, însăşi din natură. Dar noi ştim că Tu poţi altoi orice rod care aparţine aceleia, în acea Viţă, şi va trăi prin Viţă.
E-259 Şi noi ştim că putem lua un portocal, şi să creştem fructe citrice, de diferite soiuri, şapte sau opt. Putem pune lămâi în acesta. Noi... Acesta va creşte chiar în el, pentru că este un fruct citric. Va creşte grepfrut, şi multe altele, şi tangerine, şi multe alte fructe citrice. Dar dacă acel pom va produce propria ramură din nou, va fi un portocal, Doamne. Va fi cum a fost prima.
E-260 Şi noi credem că trebuie să fie o Biserică, în aceste zile de pe urmă, care va primi atât ploaia timpurie cât şi cea târzie. Va fi împrăştiată prin toată lumea, în această epocă Laodiceană. Va fi o Biserică care este chemată înapoi la Credinţa originală în Dumnezeu. Va fi o Biserică care îl va avea pe Isus Cristos umblând în Aceasta, manifestându-Se. Strigătul Impăratului va fi în Aceasta.
E-261 Dumnezeule, cum ai început Tu, epocă după epocă! Şi cum au luat ei acea Viţă, şi au altoit-o înăuntru Acolo, şi prosperă prin Aceasta, sub numele de Creştinătate, dar încă producând o doctrină care nu a fost învăţată la început. O Dumnezeule, cum noi-ne pare rău pentru asta, Doamne.Noi nu ştim ce să facem.
E-262 Dar, în această dimineaţă, mă rog ca Tu să scoţi din inimile noastre orice este făcut de om. Ia şi pune în inimile noastre, Doamne, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.
E-263 Mă pregătesc să mă rog pentru bolnavi, Doamne. Cum pot să merg jos acolo şi să am o îndoială în mintea mea, că Dumnezeu nu va răspunde rugăciunii mele? Atunci, Tată, aş fi un făţarnic, eu însumi. Dumnezeule, dacă există o urmă de îndoială în inima mea, Tu iartă-mă pentru asta acum, Doamne. Dacă este ceva ce am făcut sau spus, care este greşit, Tu să mă ierţi.
E-264 Lasă-mă să intru în ce este Adevăr. Şi, Tată, eu ştiu că Cuvântul Tău este Adevărul. Încerc să stau pe acel Cuvânt. Am fost încrucişat, Doamne, în trecut acolo, şi prin reproduceri de-a lungul generaţiei mele, încât ştiu că mintea mea este încurcată. Dar, totuşi, pot privi aici jos şi să văd Cuvântul. Ştiu că Acesta este Adevărul.
E-265 Tânjesc să fiu Acolo, Doamne. Mă ţin de acea ancoră, acolo în Stâncă. Furtunile mă împing în sus, şi în jos, şi în jur, dar ancora mea ţine. Este în Cristos şi în Cuvântul Său.
E-266 Eu cred că Cuvântul Tău este Adevărul. Ajută-mă, Doamne, ca niciodată să nu compromit nici o iotă din Acesta, ci să continui cu dragoste evlavioasă, braţele mele în jurul tuturor oamenilor, toate rasele, toate culorile, toate crezurile, toate denominaţiunile, trăgându-i la Stâncă. Acordă aceasta, Tată.
E-267 Vindecă-i pe toţi bolnavii şi suferinzii. Adu-i înapoi la tipul de oameni de trezire, de modă veche, astăzi. Adu-i înapoi la cinzecimea originală. Adu-i înapoi la binecuvântare. Adu¬i înapoi ca pentecostul care s-a pogorât în 33 A.D. Dă-le binecuvântările penticostale. Fie ca puterea lui Dumnezeu să intre în Biserică. Fă ca darurile vindecării Divine să fie date Bisericii. Fă să fie vorbitori în limbi, tălmăcitori de limbi. Să fie daruri de prorocie, şi toate manifestările diferite; nu credincioşi prefăcuţi, sau a încerca să credem, sau prefacere. Să fie reală, autentică, să vină cu Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu făcut de cunoscut, prorocind lucruri care vin la împlinire.
E-268 Tu ai spus, în Cuvântul Tău, "Dacă este cineva în mijlocul vostru, care este, spune că este, sau se presupune că este, un profet. Şi ceea ce spune el, şi dacă nu vine la împlinire, să nu¬i daţi ascultare. Dar dacă se împlineşte, atunci daţi ascultare acelui profet, căci Eu sunt cu el."
E-269 Doamne, dă-ne acel fel de profeţi. Dă-ne felul real, felul real care vorbeşte în limbi, felul adevărat care are tălmăcirea adevărată. Acordă aceasta, Tată.
E-270 Vindecă-i pe bolnavi şi suferinzi, şi fă-Te de cunoscut printre noi, căci o cerem în Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Căci întâi El m-a iubit
Şi-a plătitt mântuirea mea
Pe Calvar.
E-271 Acum, voi toţi fii Metodişti ai lui Dumnezeu, fii Baptişti ai lui Dumnezeu, voi toţi fii şi fiice ai lui Dumnezeu, să ne ridicăm doar mâinile şi să ne închidem ochii, şi să-i cântăm asta Lui, şi să ne închinăm Lui.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc Căci întâi El m-a iubit Şi-a plătit mântuirea mea Pe lemnul Calvarului.
E-272 Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Toţi care Îl iubesc, să spună, "Laudă lui Isus!" ["Laudă lui Isus!"] Să o spunem din nou. Laudă lui Isus! ["Laudă lui Isus!"] Oh, cum eu...
E-273 În Africaană, este, "Prys die Lord! Je-... Jesus, Jesus," Îl numesc ei. "Prys Jesus! Dankie, Jesus! Îţi mulţumesc Isus!" Oh, vai! Ce zi! Da. Aha. Cât-cât laud, cât îi mulţumim bunului Domn pentru a Ta...
Eu Îl iubesc,
E-274 Doar Închinaţi-vă Lui. Un Mesaj dur, tăios, aşa. Să ne închinăm doar. Dragoste, dulceaţa Duhului, înapoi.
Căci întâi El m-a iubit
Şi-a plătit mântuirea mea
Pe lemnul Calvarului.
Preţiosul Sânge al propriului Fiu al lui Dumnezeu,
A mântuit şi sfinţit
Un popor minunat pentru Numele Lui,
Şi sunt numiţi Mireasa.
Deşi aici neglijaţi şi dispreţuiţi,
Într-o zi Domnul îi va aduce
Pe cei aleşi pe poartă,
Şi asta meri tă totul.
Toţi împreună.
Când suntem înlăuntrul porţilor de perle,
Vom învăţa multe lucruri,
Vom avea o harpă care-i făcută din aur,
Poate o mie de corzi;
Vom cânta şi striga şi dansa în jur,
Aleluia, Mielul ne va şterge lacrimile;
Vom avea o săptămână mare de venire acasă;
Primii zece mii de ani.
E-275 Dă-ne acordul corect pentru asta. Să o cântăm din nou. Nu vă place asta? Gândiţi-vă doar.
Preţiosul Sânge al propriului Fiu al lui Dumnezeu,
A mântuit şi sfinţit
Un popor minunat pentru Numele Lui,
Şi ei sunt numiţi Mireasa Lui. (Amin.) Deşi aici neglijaţi şi dispreţuiţi,
Într-o zi Domnul îi va aduce
Pe cei aleşi ai Lui pe poartă,
Şi aceea merită tot.
Toţi împreună acum.
Când suntem înlăuntrul porţilor de perle,
Vom afla multe lucruri,
Vom avea o harpă care este făcută din aur,
Poate cu o mie de corzi;
Vom cânta şi vom striga şi vom dansa în jur,
Mielul ne va şterge lacrimile noastre;
Vom avea o săptămână mare de venire acasă,
Primii zece mii de ani.
Să dăm mâinile în timp ce cântăm asta.
Preţiosul Sânge al propriului Fiu al lui Dumnezeu,
A mântuit şi sfinţit
Un popor minunat pentru Numele Lui,
Şi ei sunt numiţi Mireasa Lui.
Deşi aici neglijaţi şi dispreţuiţi,
Într-o zi Domnul nostru îi va aduce
Pe cei dragi ai Lui pe poartă,
Şi asta meri tă fiecare-...
Acum să ne ridicăm mâinile spre El.
Când suntem înlăuntrul porţilor de perle,
Vom afla multe lucruri,
Vom avea o harpă care este făcută din aur,
Poate cu o mie de corzi;
Vom cânta şi vom striga şi vom dansa în jur,
Mielul ne va şterge lacrimile noastre;
Vom avea o săptămână mare de venire acasă,
Primii zece mii de ani.
Oh, cât îl iubesc pe Isus,
Oh, cât îl iubesc pe Isus,
Oh, cât îl iubesc pe Isus,
Căci El m-a iubit întâi.
Nu-L voi părăsi niciodată,
Nu-L voi părăsi niciodată,
Nu-L voi părăsi niciodată,
Căci întâi El m-a iubit.
E-276 Eu nu Îl voi părăsi niciodată, pentru că El mă reprezintă pe mine. Amin. El este Mântuitorul meu, şi pentru că El a murit pentru mine. Eu sunt nevrednic. Dar pentru că El m-a luat ca al Lui propriu, El a devenit eu ca eu să pot deveni El. El a devenit un păcătos şi a luat păcatele mele, ca eu să pot fi un fiu de Dumnezeu.
Oh, cât îl iubesc pe Isus, oh...
E-277 Doamne Isuse, mă rog ca Tu să o vindeci pe sora. Şi fă-o bine, Doamne, pentru Slava Ta, în Numele lui Isus.
... iubesc pe Isus
Căci întâi El m-a iubit.
E-278 Nu fac acele cântări vechi ceva pentru voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Îmi amintesc o micuţă familie de culoare obişnuiau să vină aici, un bărbat, soţia lui, o fetiţă. Acum haideţi doar... Eu-eu-eu nu pot să o cânt, dar o voi încerca. Simt Duhul Sfânt asupra mea. Amin. Spunea:
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl,
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.
Oh, iubesc asta!
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.
E-279 Îmi place asta. Vouă nu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Nu-i acolo ceva privitor la aceasta? Acum, acele Mesaje sunt tari, şi stricte, şi tăioase. Aşa este Cuvântul lui Dumnezeu, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. Dar când este totul gata, vedeţi, marele Duh Sfânt stând aici în clădire, pe undeva, supraveghind.
Îngeri! Oh! Apoi, după ce este totul gata, Îl vedem întinzând braţul Lui, şi binecuvântările încep să se reverse. Noi ne ridicăm braţele spre El, şi ne închinăm Lui în dulceaţa Duhului Sfânt. Nu vă face aceasta ceva? ["Amin."] Doar vă curăţă, vă dă un nou început, vă aduce înapoi la Cuvânt.
E-28
E-281 Unu, doi, trei, patru, cinci, cam opt sau zece dintre voi. Bine. Mă întreb dacă copilaşii mei de aici ar face ceva pentru mine. O veţi face voi? Mă întreb dacă voi toţi aţi vrea doar să veniţi chiar înapoi aici sus, doar puţintel acum. Vă voi cere la toţi să veniţi chiar în jos prin faţa altarului aici, în timp ce ne rugăm, în timp ce cântăm încă, lăsaţi-i pe cei care sunt să fie unşi şi să se facă rugăciune pentru ei. Frate Neville, vino. Şi noi ne vom ruga pentru ei, apoi avem botezul în apă. Şi apoi o eliberare oficială, în cam-cam două sau trei, cam zece minute, cel mult, eu presupun. În regulă.
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.
E-282 Dacă ştie cineva unde se află acea familie mică de culoare, aş dori ca ei să vină aici sus şi să cânte asta din nou, pentru mine, în timpul trezirii. Era jos acolo pe Broadway, pe undeva. Am uitat care era numele lor; bărbatul, şi soţia lui, o fetiţă mică. Aveau acea mică pauză în aceasta, ştiţi, aşa cum o faceţi voi.
Oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A avut pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere
Şi să ne răscumpere prin harul Său.
E-283 Vedeţi ce este? Rasa lui Adam a căzut, încrucişată, pe tot parcursul în jos. Ea a venit tot drumul în jos pe linie, de la efectiva, necredinţă spirituală în Cuvântul lui Dumnezeu; la sexual, la tot felul de murdării, în jos până la partea cea mai joasă.
Şi, oh, ce dragoste preţioasă care Tatăl
A dat pentru rasa căzută a lui Adam,
A dat pe unicul Său Fiu să sufere.
E-284 A coborât la partea cea mai joasă care exista, şi ne-a răscumpărat înapoi sus la Cuvântul Său, ne-a răscumpărat prin harul Său.
E-285 Şi acum, în această dimineaţă, noi stăm prin harul Său, spunând, "Noi suntem copiii Lui. Noi avem un drept la aceste binecuvântări." Isus Cristos a murit, ca să vă vindece pe fiecare dintre voi. Aşa este. El a făgăduit lucrul acesta. Şi aici noi-noi ştim că este Adevărul. Câţi, ştiţi că este Adevărul? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Atunci, este proprietatea voastră. Vă aparţine. Este a voastră.
E-286 Atunci există numai un singur lucru care vă poate împiedica să obţineţi asta, este, Satan care încearcă să vă spună o minciună încrucişată.
E-287 Ce a spus Dumnezeu? "El a fost rănit pentru păcatele noastre. Cu rănile Lui am fost tămăduiţi." Credeţi aceea a fi Cuvântul lui Dumnezeu? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum nu îl lăsaţi pe Satan să vă spună nimic altceva.
E-288 Cuvântul lui Dumnezeu a spus, "Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură." Cât de departe? "Toată lumea." Nu a fost încă ajunsă. "Toată lumea." Cât trebuia să dureze? "Până la sfârşitul lumii." Ce? "Duceţi-vă în toată lumea, propovăduiţi Evanghelia. Iată, Eu sunt cu voi, întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred. În Numele Meu, vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi. Dacă s-ar întâmpla să ia în mână un şarpe, sau să bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Dacă îşi pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoşi." Asta-i Cuvântul.
E-289 Acum aşezaţi-vă pe Acesta. Fiecare principiu al lui Dumnezeu, aşezaţi-vă chiar acolo pe Acesta. Apoi veniţi la punctul acela, şi spuneţi, "Dumnezeule, m-am pocăit. Am fost botezat în Numele lui Isus Cristos. Am recunoscut Sângele. L-am recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. Te recunosc pe Tine, Tatăl meu. Tu m-ai binecuvântat cu Duhul Sfânt. Acum Satan încearcă să mă chinuiască şi să mă îmbolnăvească. Vin cu îndrăzneală." Amin. Nici o condamnare. "Am păstrat Cuvântul Tău. Am stat aici, ca Ezechia."
E-290 Când Domnul a spus, "Spune... Isaia, du-te şi spune-i, că ,nu va coborî din acel pat. El va muri."'
E-291 El a spus, "Doamne, am umblat înaintea Ta, cu o inimă perfectă. Am nevoie de încă cincisprezece ani."
E-292 Domnul i-a spus profetului, "Du-te înapoi, şi spune-i că Eu l-am auzit. El o să trăiască." Aşa este. Asta schimbă lucrurile. Iată felul cum trebuie să veniţi. Fără condamnare. Dacă există condamnare, tu eşti doar... tu eşti-te lupţi în gol. Trebuie să vi unde eşti curat şi pur, "Eu o cred. Eu stau aici. Doamne, eu o cred." Dacă eu... Dacă eşti un păcătos, şi nu îl cunoşti pe Dumnezeu, spune-i lui Dumnezeu chiar aici, "Doamne, eu sunt... vreau să fiu vindecat. Vreau să Te slujesc. Dar Îţi dau, acum, inima mea. Iată-mă; foloseşte-mă."
E-293 Ca profetul, în templu, a spus, "Iată-mă, trimite-mă, Doamne." Şi Îngerul a luat un cărbune de Foc.
E-294 Acum, noi suntem în biserică. Pe câmpurile evanghelice, noi folosim celălalt tip de slujbă. Aici, noi... Biblia a spus asta, pentru biserică, "Dacă este vreunul printre voi bolnav, să-i cheme pe bătrânii bisericii, şi să-i ungă cu ulei, şi să se roage peste ei. Rugăciunea de credinţă va salva pe cel bolnav." Ştiţi asta, Iacov 5:14.
E-295 Fratele Neville aici, păstorul nostru, un om bun, trimis de Dumnezeu, umplut cu Duhul Sfânt. Câţi aţi observat ascensiunea Fratelui Neville? Aţi observat-o? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] L-am auzit prorocind Duminica trecută, pentru prima dată. Cine s-ar fi gândit vreodată că predicatorul Metodist ar fi stat în felul acela? Dar când Duhul Sfânt a venit asupra lui, ceva s-a întâmplat. Vedeţi? Da. Ei intră direct în aceasta, chiar automat. Vedeţi? Ajungeţi drept înapoi la reproducerea corectă, apoi trebuie să mergi înainte.
E-296 Puneţi viaţă într-un bob de porumb, şi puneţi-l în condiţia potrivită, el va creşte. Doar daţi-i pace. El va creşte.
E-297 Aşa este cu Biserica. Dacă aţi putea cândva să vă întoarceţi la lucrul corect, doar rămâneţi acolo, continuaţi să mergeţi înainte, soarele potrivit şi apă, şi laude şi aleluia, şi cântări şi lucruri. Va creşte aceasta. O va creşte drep înainte în sus, la un punct unde să te întinzi şi să iei, "Toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred."
E-298 Acum, când vă unge el cu ulei, eu voi pune mâinile peste voi. Acum, mai întâi, mă voi ruga pentru fiecare din voi. Şi vreau ca voi, de-a lungul rândului, să vă puneţi mâinile unul peste celălalt. Acum, doar puneţi-vă mâinile unul peste celălalt. De ce fac asta?
E-299 Acum, Biblia nu a spus niciodată, "Dacă Fratele Branham îşi pune mâinile."
E-300 A spus, ,,Aceste semne îi vor însoţi pe cei care cred. Dacă ei îşi pun mâinile lor..." Aşa este? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] „Ei îşi pun mâinile lor." Mâinile voastre sunt chiar la fel ca oricare mâini. Vedeţi? La urma urmei, sunt mâinile lui Dumnezeu care contează. Şi, astfel, "Dacă ei îşi pun mâinile lor peste bolnavi, ei se vor insănătoşa."
E-301 Acum cu mâinile voastre unii peste ceilalţi, să ne aplecăm capetele. Vreau ca voi toţi, biserica acolo afară, să vă rugaţi pentru aceştia.
E-302 Tatăl nostru Ceresc, îţi aducem Ţie acest rând mare de persoane bolnave. Dumnezeule, doar mă gândesc, că mulţi dintre aceştia înăuntru aici... Mă încred că fiecare dintre ei sunt copiii Tăi, născuţi din Duhul, spălaţi în Sânge, umpluţi cu Duhul Sfânt, pregătiţi pentru Venire. Şi Satan nu poate ajunge la ei, în acel fel, să-i facă să păcătuiască. El nu poate ajunge la ei, să-i facă să se îndoiască de Cuvântul Tău, că este greşit. Şi ei merg înainte şi urmează, chiar până la literă. Dar apoi el încearcă să vină, să le lovească trupul, pentru că ştie că trupul lor încă este păcat. Dar sufletul lor este mântuit. Trupul lor trebuie să se întoarcă în ţărână, dar sufletul lor merge la Dumnezeu. Astfel el încearcă să atingă acea parte, ce poate.
E-303 Dar sunt atât de bucuros că Tu ai inclus mântuirea, şi pentru acel trup. Asta este-asta este arvuna învierii noastre, vindecarea trupurilor noastre. Şi, Doamne, sunt în evidenţă, astăzi, milioane de suflete, milioane de trupuri, care sunt vindecate. Astfel, noi ştim că Tu eşti Dumnezeu.
E-304 Şi acum ei îşi pun mâinile unii peste ceilalţi. Uită-te la ei, Doamne. Unul este interesat de celălalt. Unul vrea să ştie, indiferent la ce biserică aparţin, ce afiliere au, ce culoare sunt, sau ce crez ei... Asta nu are nimic de-a face, Doamne. Ei sunt copiii Tăi. Unii din ei sunt Metodişti, unii aparţin la Baptişti, unii aparţin la Prezbiterieni, pot să fie unii Catolici. Eu nu ştiu. Unii sunt Penticostali. Dar Tu-Tu nu-i cunoşti după acel nume. Tu îi cunoşti ca ai Tăi. Ei sunt cumpăraţi prin Sânge. Şi ei stau aici, crezând Cuvântul. Şi vin cu îndrăzneală. Şi eu-eu pledez pentru ei, ca un slujitor al Tău. Dumnezeule, fă să nu fie nici o persoană neputincioasă în această clădire, când s-a terminat serviciul. Fie ca ei, fiecare, să fie vindecat.
E-305 În timp ce bătrânul Tău uns merge înainte, punând acel ulei, acel ulei puţin care se prelinge pe frunţile lor, care simbolizează, (uleiul este) Duhul.Noi îl punem acolo, ca oamenii să ştie că acest ulei virgin de măsline a fost pus pe capul lor ca similitudine a venirii Duhului Sfânt. Apoi când pun mâinile peste ei, eu însumi, fie ca ei să meargă la locurile lor atât de fericiţi, bucurându-se, o lucrare terminată. "Totul s-a terminat." Ei sunt vindecaţi. Se duc acasă, să fie bine. Acordă lucrul acesta, Doamne.
E-306 Şi strigătele şi laudele se vor ridica, de prin tot oraşul, peste tot în diferite locuri unde vor merge aceste persoane. "Tu şti, eu odată aveam dureri la stomac, dar s-a dus. Eu odată aveam aşa-şi-aşa, anumite boli, dar sunt duse. Eu doar am auzit acel Mesaj în acea dimineaţă, 'A reproduce înapoi la Cuvânt,' şi m-am întors la Cuvânt. Şi eu cred Cuvântul, şi acum sunt bine." Acordă aceasta, Tată. Eu Ţi-i încredinţez, în Numele lui Isus Cristos.
E-307 Acum cu capetele aplecate. Vreau ca bătrânul să meargă înainte. Să...
E-308 Teddy, dacă vrei. Careva dintre voi să cânte Crede Numai, doar aşa cum puteţi acum.
E-309 Şi lăsaţi-i pe cei, care au trecut, chiar la locul lor, în timp ce îi ungem şi ne rugăm pentru ei! ... ? ...
În Numele lui Isus Cristos, eu acum... ? ...
E-310 Tată din Cer, aşa cum îmi pun mâinile peste această femeie, cu ulei de ungere încă peste ea...
Up