Descoperirea Lui Isus Cristos

Revelation Chapter One
Data: 60-1204M | Durată: 2 oră 42 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.

E-1 Îţi mulţumesc, foarte mult, Frate Neville. Vă puteţi aşeza.

E-2 Cred că a fost spus odată, că, "Am fost fericit când ei mi-au zis, 'Haidem să ne ducem în casa Domnului."'

E-3 Acum, ne pare rău că nu avem loc, sau locuri să staţi jos, pentru toţi care sunt prezenţi, şi poate se vor înmulţi în decursul săptămânii viitoare, cu oameni care vor veni, auzind despre adunare.

E-4 Dar motivul pentru acest timp special era că noi am... Peste inima mea Duhul Sfânt a aşezat acest avertisment de conştiinţă, că "Biserica în această zi ar trebui să aibă acest Mesaj." Pentru că, eu cred că este cel mai remarcabil Mesaj al Bibliei, pentru că acesta îl desoperă pe Cristos în Biserica Lui la acest timp.

E-5 Atunci, nimeni nu poate avea credinţă sau să ştie ce fac ei, sau încotro merg ei, doar dacă ei au vreo, ceva pe ce să bazeze gândurile şi credinţa lor. Prin urmare, dacă Scriptura ni l-a descoperit pe Cristos în aceste zile din urmă, şi starea timpului, ne va prinde bine să - să O cercetăm şi să aflăm unde suntem noi.

E-6 Acum, nouă ne - nouă ne pare rău că biserica noastră nu este mai mare, într-o zi noi sperăm să o avem.

E-7 Şi în aceste ultime patru zile, în special, studiind pentru aceasta pe partea istorică a - a Cărţii Apocalipsei, am dat peste lucruri despre care nu am crezut că de fapt s-au întâmplat vreodată. Şi aceasta chiar mi-a adus un - un sentiment că, după această Şapte Epoci Ale Bisericii, eu am trecut prin aceea, mi¬ar place să am încă o altă serie să aduc la suprafaţă "Biserica adevărată şi biserica falsă," împreună, şi doar prin istorie şi Scriptură. Cum m-am străduit o dată, într-o predică, să iau "Viţa adevărată şi viţa falsă," găsite în Biblie. Şi noi suntem..."

E-8 Noi vom încerca să facem rost de nişte scaune, în timp ce mă gândesc la oamenii care încearcă să stea jos. Şi noi vom face rost, încercăm să facem rost, de mai multe scaune, să încercăm să umplem locurile în spate aici, şi afară, şi încă câteva în jur, astfel încât să putem aşeza încă câteva persoane în timpul serviciilor.

E-9 Acum, cu privire la aceasta, aş cere la fiecare din voi care sunteţi cu adevărat preocupaţi de aceste lucruri, să - să veniţi de fiecare dată când noi urmează să-să explicăm Aceasta. Şi eu nu mi-aş asuma răspunderea, sau m-am gândit eu însumi... [Porţiune goală pe bandă – Ed.]... să asum răspunderea să...
[Porţiune goală pe bandă.] ... această Carte importantă a Apocalipsei despre... [Porţiune goală pe bandă.] ... Şapte Epoci ale Bisericii. Dar eu depind solemn de Dumnezeu, pentru - pentru ca să îmi descopere mie chiar cum vin la aceasta.

E-10 Istoria naturală, care este despre... luată de la cei mai de seamă istorici despre care eu ştiu. Eu am pregătite în camera mea de studiu, chiar acum, cam cinci sau şase comentarii, Două Babibloane ale lui Hislop, Cartea Martirilor lui Fox, şi alte cărţi importante; ca Consiliul Pre-Niceean, cam patru cărţi despre aceea, în jur de patru sute de pagini în fiecare carte. Şi acolo Consiliul de la Niceea, şi toată istoria care putem noi. Pentru că, după aceasta, de pe banda magnetică, noi vom scrie un comentariu despre Cele Şapte Epoci Ale Bisericii, ca să-l trimitem la toată lumea, la care putem, pentru că ne aflăm în zilele de pe urmă. Noi suntem la timpul sfârşitului.

E-11 Aceasta nu mi-a apărut niciodată aşa de mult pe inima mea până la ultimele alegeri, şi atunci am văzut unde ne aflam noi. Atunci Duhul Sfânt a început să-mi descopere, să - să avertizez oamenii, şi să aşez aceasta. Şi eu nu o pot face într-o-o biserică ca aceasta, suficient. Şi atunci dacă eu m-am pus jos şi doar am scris cartea... Eu simt că dacă am ajuns la amvon, şi inspiraţia Duhului Sfânt printre Creştini a venit peste mine, ca să mă ajute, atunci eu aş fi mult mai eficient ca să scriu cartea atunci, după ce am luat-o de pe bandă, pentru că acolo noi am obţine inspiraţia acesteia. Cărţile, desigur, vor fi într-un fel rearanjate puţin, pentru că, înăuntru aici, noi punem lucruri în aceea pe care nu le-am putea pune în carte. Şi atunci noi... Şi pierdem prea mult timp repetându-ne, sau eu o fac. Şi atunci, în carte, aceasta va fi totul îndreptat. Dar noi vom încerca să o luăm toată, cât de mult putem, pe benzi.

E-12 Acum, benzile, în fiecare seară, literatură şi aşa mai departe, băieţii le vor avea doar afară din clădire acolo.

E-13 Acum, eu poate nu voi reuşi în fiecare seară, aşa cum ne-am propus să încercăm pentru slava lui Dumnezeu, să - să aducem aceste şapte Mesaje ale bisericii, sau Şapte Epoci Ale Bisericii, în şapte seri; luând fiecare seară, o epocă. Ca, Luni seara, Efeseni; Marţi seara, Smirna; Miercuri seara, Pergam; Joi seara, Tiatira; Vineri seara, Sardis; şi Sâmbătă seara, Filadelfia; şi Duminică dimineaţa şi Duminică seara, cea Laodiceană, epoca bisericii în care trăim noi. Dând istoria bisericii originale, şi - şi scriitorii şi istoricii, şi îngerii acelei epoci, şi - şi mesajele, şi mersul bisericii, aşa cum au decurs până la acest timp.

E-14 Şi este uimitor să vezi cum fiecare prevestire din acea Scriptură se nimereşte temeinic cu istoria, chiar exact, până la gândul despre aceasta. Aceasta chiar m-a uimit atât de mult, încât, ieri, am citit până am simţit ca şi cum ochii mei erau umflaţi. Şi am ieşit şi i-am spus soţiei, "Nu am visat niciodată ca aceasta să fie în acel fel." Vedeţi? Cât de măreţ a fost!

E-15 Şi acum, cândva, s-ar putea să nu reuşesc să-l iau tot într-o singură seară, biserica, mesajul către biserică. Şi dacă nu reuşesc să-l parcurg, seara, atunci următoarea dimineaţă la ora zece. Va fi anunţat în fiecare seară, pentru toţi care vor să vină şi să asculte la restul din acesta, pentru că noi vom, încerca, să îl avem pe bandă. Eu voi avea servicii atunci de la ora zece, dimineaţa, până la amiază, în timpul zilei, să încerc să-l pun afară, restul mesajului, pentru că ei îl pot prinde pe bandă. Nu...

E-16 Noi am anunţat că nu va fi nici un serviciu de vindecare, pentru că noi încercăm să rămânem sub exprimarea profetică a Bibliei. Apoi, noi am avut un serviciu de vindecare chiar recent aici. Deci după ce sunt gata aceste servicii, atunci noi vom avea servicii de vindecare din nou înapoi la loc.

E-17 Dar acum eu - eu vreau să fac aceasta foarte clar, astfel fiecare poate reţine, că acum, înăuntru aici, aceasta poate tăia şi trage, şi să ne dea la toţi o mare scuturătură. Dar eu sunt responsabil, nu pentru - pentru nimic decât predicarea Cuvântului. Asta, asta e tot. Doar - doar ţinând drept cu Cuvântul. Şi de multe ori aceasta ar putea, în aceste epoci ale bisericii, ar putea reflecta asupra denominaţiunii cuiva. Şi dacă face aceea, nu este menit să fie cu asprime. Aceasta - aceasta doar exprimă ce a spus Scriptura, şi descoperirea pe care o am despre Aceasta. Şi dacă vă gândiţi că sunt greşit în aceasta, atunci nu o ţineţi împotriva mea, doar rugaţi-vă pentru mine ca Dumnezeu să-mi arate ce este corect, pentru că eu cu certitudine vreau să fie corect.

E-18 Şi apoi un alt lucru, realizând că responsabilitatea pe care o am, în-într-o astfel de adunare ca aceasta, că învăţând oamenii, că Duhul Sfânt mă va ţine responsabil pentru cuvintele pe care le spun în acest amvon. Astfel voi vedeţi cât de solemn ne apropiem de aceasta. Acum, a noastră...

E-19 Eu aş fi avut aceasta afară pe altundeva. Dar, fiind că este învăţătură, atunci în ale noastre... Afară în serviciile evanghelice, fiecare din noi are o idee sau - sau discernământ, sau cum a fost de-a lungul epocii, şi noi avem bisericile noastre propri, şi ce ne-au învăţat bisericile noastre, şi ce credem noi. Noi... Nu-mi place să merg în biserica altcuiva, sau printre oameni în felul acela, şi să spun ceva care este contrar cu ce au fost oamenii învăţaţi. Căci, la urma urmei, eu am încercat în mod clar să fac declaraţiile mele că un...

E-20 Dacă un om este un Catolic, şi el depinde de Biserica Catolică pentru mântuire, el este pierdut. Dacă el este un Baptist, depinzând de Biserica Baptistă, el este pierdut. Sau un Penticostal, depinzând de Biserica Penticostală să-l mântuiască, el este pierdut. Dar, orice biserică! Dar dacă acel individ se odihneşte solemn pe credinţa în lucrările terminate ale lui Cristos la Calvar, el este salvat, mie nu-mi pasă la ce biserică aparţine el. Pentru că, "Prin credinţă sunteţi mântuiţi, şi aceea prin har."

E-21 Acum, uneori, în a face aceasta, atunci mă voi gândi, în micuţa mea clădire proprie aici pe care noi am început-o cu mulţi ani în urmă, doar cu o grămadă veche de bolţari de ciment şi lucruri, şi este ca un fel de loc sacru pentru noi. Noi detestăm aceasta, doar detestăm să o vedem schimbată, într-un fel, pentru că aceasta este unde Dumnezeu a început de prima dată să se întâlnească cu noi, când nici măcar nu am avut o podea în ea. Dar aceasta este - aceasta este la un punct acum că devine veche, şi ne aflăm într-o construcţie - program de construcţie aici, să umplem acest bloc cu o biserică aici.

E-22 Acum, până atunci, eu simt că atunci când mă întorc de pe teren, unde nu voi răni fraţi şi, sau, mesaje şi aşa mai departe, atunci îmi dă dreptul de a-mi exprima opinia, afară - afară din al meu... afară de la amvon aici. Şi astfel dacă spuneţi, "Eu am fost învăţat un pic diferit." Eu aş... Şi atunci, în aceasta, noi doar invităm pe oricine care vrea să vină. Vedeţi? Nu este nimeni care sponsorizează aceasta, sau nimic. Acesta este tabernacolul aici. Şi oricine care vrea să vină, este doar binevenit să vină. Doar veniţi drept înainte. Astfel eu vă invit să vă aduceţi Biblia voastră, la fiecare adunare, şi aduceţi un creion şi hârtie.

E-23 Şi acum, cu toate comentariile şi aşa mai departe, nu aş fi putut să aduc toate cărţile. Astfel eu doar am scris, am notat, de fiecare dată, pe hârtie aici, mici notiţe din istorie şi comentarii, şi aşa mai departe, ca să pot să fiu în stare doar s-o citesc de pe - notiţele de aici, în loc de a avea cartea şi să răsfoiesc prin pagini. Oricum, când se ajunge la Scriptură, noi vom folosi Biblia. Şi atunci în comentariu, eu voi explica; sau istoria, cine a fost istoricul care a spus-o, şi aşa mai departe. Apoi în... Desigur, în cazul cărţii care va ieşi, păi, atunci noi o putem scrie tot bine atunci, şi putem avea totul făcut bine.

E-24 Acum, noi vom face tot ce putem să începem devreme şi să eliberăm cât de repede posibil. Acestea vor fi opt zile, de adunări, de Duminică până Duminică.

E-25 În această dimineaţă eu încep 1-ul capitol din Apocalipsa, din Cartea Apocalipsei. Şi Apocalipsa este aşezată în trei părţi. Şi primele trei capitole sunt cele de care ne vom ocupa în aceste opt zile. Când, o singură epocă a bisericii ne-ar putea lua o lună. Dar noi va trebui să atingem doar locurile înalte, aşa cum numim noi aceasta. Apoi când voi primiţi cartea, aceasta va fi scrisă, mai în detaliu.

E-26 Acum, Apocalipsa, primele trei capitole, se ocupă cu Biserica, apoi Biserica dispare. Noi nu O mai vedem până la timpul sfârşitului. De la Apocalipsa 1 la 3, este Biserica; Apocalipsa 4 la 19, este Israel, o naţiune; şi 19 la 22, sunt amândouă, împreună. Şi plăgile şi avertismentele, şi aşa mai departe, la sfârşit! Aşezate în trei părţi. Vedeţi? Şi noi luăm primele trei capitole, aparţinând la Biserică, şi epoca bisericii în care trăim noi.

E-27 Acum, întâi, aceasta poate părea cumva sec pentru că noi trebuie să mergem în urmă şi să facem o fundaţie. M-am rugat şi am studiat, şi am făcut tot ce am putut, să încerc să - să obţin simţirea Duhului Sfânt, în ce fel să aşez aceasta, ca oamenii să o vadă, şi ca voi să puteţi, în a vedea aceasta, să fiţi luminaţi şi să vă determine să vă apropiaţi mai mult de Cristos, căci noi suntem în timpul sfârşitului.

E-28 Şi este un lucru atât de minunat, aşa cum eu studiam istoriile, să aflu cum a început biserica, şi cum a reuşit, şi ce a avut loc, şi să văd acea micuţă Sămânţă a lui Dumnezeu să se mişte prin fiecare din acele epoci; complet să se stingă, aproape, într-un singur loc.

E-29 Acum, mâine seară, vom începe, şi avem o - avem o - o schemă aici; nu o schemă, ci o tablă, că eu vreau cumva să o predau de la o tablă. Eu cred că învăţătorul de la şcoala Duminicală, unul din ei, are o tablă. Eu o văd în spate. Îl voi avea pe omul de serviciu să mi-o aducă sus, să o pună aici în faţă, aşa ca să pot preda de pe acea tablă, şi să o scriu aşa ca voi să fiţi siguri. Şi voi o puteţi desena pe hârtia voastră, şi aşa mai departe, şi să o avem aşa de aproape cât putem să o aducem.

E-30 Dar eu vreau doar să spun aceasta înainte de a începe. Ca să vedem începutul epocii bisericii; şi să vedem cum apostolii, doctrinele, şi lucrurile care ei le-au învăţat, şi principiile Bibliei. Şi apoi să vedem acea biserică, pe la a doua rundă de apostoli, cum aceasta a început să se stingă; reala, adevărata învăţătură. A treia rundă, îndepărtându-se mult. Pe la a patra rundă, aceasta s-a stins în una - una căldicică. Biserica a produs o biserică căldicică.

E-31 Iar apoi o Biserică umplută de Duh! Care, eu spun aceasta cu respect pios către religia fiecărui om. De la început, până în acest timp, reala, adevărata Biserică a fost o Biserică penticostală. Aceasta este adevărat. Dumnezeu a păstrat această biserică.

E-32 Şi adesea mă întreb, când Isus a făcut remarca, a spus, "Nu te teme, turmă mică, este bunăvoinţa Tatălui vostru să vă dea împărăţia." Adesea m-am întrebat ce a însemnat aceea, dar eu o înţeleg acum.

E-33 Săptămâna trecută noi am avut o adunare la Shreveport, Louisiana, cea mai mare adunare spirituală la care am mers vreodată, în viaţa mea. Shreveport!

E-34 Am fost... am avut două zile de vacanţă, şi am mers jos în Kentucky cu Fratele Wood aici, unul din diaconii bisericii, sau administratori, mai degrabă, să vânăm.Ne-am dus în pădure.

E-35 Am împuşcat prima veveriţă. Şi am spus, "Eu doar voi aştepta," pentru că cineva a venit pe acolo cu nişte câini. Şi am spus, "Eu doar voi aştepta până veveriţele vor ieşi înapoi din vizuini. Ele fug sus în pomi, în vizuini, şi se ascund acum." Am spus, "Când ele vin afară... mă voi aşeza aici şi aştept." Pentru că, este cu adevărat frig şi îngheţat, şi urechile îmi ard. Şi, voi ştiţi, vânturile înţepătoare veneau prin vâlcele. Am spus, "Eu doar voi aştepta până veveriţele vin înapoi afară."

E-36 Nici bine nu m-am pus jos, până Duhul Sfânt a spus, "Ridică-te, şi du-te sus în locul pe care tu îl numeşti 'vâlceaua sportivului.' Acolo Eu voi vorbi cu tine."

E-37 Şi am mers sus în acest loc pe care eu l-am numit "vâlceaua sportivului." Pentru că, motivul că eu am numit acele vâlcele, eu însumi, aşa ca să ştiu unde am fost. "Vâlceaua sportivului," era pentru că ei au... Am mers înăuntru acolo şi am văzut şaisprezece veveriţe stând pe un singur copac; am împuşcat cât era limita, am lăsat restul din ele acolo, şi am plecat. Şi acela este sportul, lucrul de făcut. Astfel atunci eu îl numesc, ,,vâlceaua sportivului."

E-38 Şi El mi-a referit, "Locul pe care tu îl numeşti 'vâlceaua sportivului."' Nu că El l-a numit, ci eu l-am numit aşa.

E-39 Apoi am mers sus la capătul acelei vâlcele şi m-am aşezat sub un stejar alb, şi am aşteptat cam o jumătate de oră, şi nu s¬a întâmplat nimic. M-am întins pe pământ, m-am proşternut pe pământ, mi-am desfăcut braţele. Atunci El mi-a vorbit.

E-40 Şi când El a făcut-o, Cuvintele pe care El mi le-a descoperit, chiar asupra acestei Scripturi la care noi ajungem în această dimineaţă, nu am văzut aceasta niciodată înainte, în toată viaţa mea.

E-41 Şi atunci când am ajuns la Shreveport, Louisiana; o femeie care este o femeie înzestrată, numele ei este D-na Shrader.

E-42 Cu mulţi ani în urmă, când Îngerul Domnului m-a întâlnit aici jos la râu, pentru prima dată, şi a apărut în acea Lumină, şi Cuvintele pe care El le-a vorbit acolo; unsprezece ani mai târziu, când am intrat într-o adunare, această femeie micuţă s-a ridicat şi a vorbit în limbi şi a tălmăcit. A fost cuvânt cu cuvânt acelaşi lucru pe care l-a spus Îngerul.

E-43 Şi această aceeaşi femeie micuţă, când am intrat în tabernacol la... sau locul la Shreveport în care am fost noi, Life Tabernacle, Duhul Sfânt s-a mişcat peste acea femeie şi a spus cuvânt cu cuvânt ce mi-a spus El mie acolo sus pe deal. Apoi Duhul a început să se mişte şi să dea tălmăcirea, prezicând lucruri prin descoperire, prin prorocie, lucrurile care se vor întâmpla în adunarea din seara următoare, şi nici o dată nu a dat greş.

E-44 Înainte de aceea, o femeie micuţă s-a ridicat în picioare în adunare, o femeie Baptistă a venit acolo neştiind ce putea ea să facă. Şi ea stătea în picioare în mijlocul adunării şi Duhul Sfânt a căzut peste ea, şi ea a început să vorbească în limbi, o femeie Baptistă de la Prima Biserică Baptistă din Shreveport. Şi apoi ea nu a ştiut ce a făcut. Şi apoi, înainte ca ea să poată spune ceva, Duhul Sfânt a dat tălmăcirea, a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'În trei luni, acolo va fi Duhul lui Moise, Ilie, şi Cristos, slujind în acest tabernacol."' Acolo s-a întâmplat, perfect.

E-45 Un bărbat Baptist din Meridian, Mississippi, a început să-şi pună mâna pe frigiderul lui, ca să ia ceva din frigider, şi Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Şi el a vorbit în limbi, neştiind ce face el. Şi înainte ca el să aibă... să poată înţelege ce făcea el, Duhul Sfânt a vorbit din nou şi a spus, "Du-te la Shreveport, Louisiana. Slujitorul meu îţi va spune ce să faci."

E-46 Şi el a venit acolo, a spus, "Eu nu înţeleg aceasta; nu s-a mai întâmplat înainte." Oh vai!
Noi trăim în ultimele zile chiar înainte de Venirea Domnului.

E-47 Acea Biserică micuţă a fost întotdeauna în minoritate, cea penticostală. Eu nu mă refer la Penticostalii denominaţionali. Nu mă refer la asta. Ci, la oamenii cu experienţa cincizecimii! Pentecost nu este o organizaţie. Pentecost este o experienţă care merge la oricine voieşte. Catolic, Evreu, Prozelit, Metodist, Baptist, "Oricine voieşte, să vină." Este o experienţă pe care persoana... Dumnezeu nu se ocupă cu o denominaţiune, şi nici nu se ocupă El la Neamuri ca un - un neam sau un popor. El se ocupă cu persoane, "Oricine voieşte." Să fie el alb, negru, galben, maro; Metodist, Baptist, Protestant, Catolic. Indiferent ce este el. "Lăsaţi-l să vină," oricine. Sunt aşa de bucuros că El a făcut-o în acel fel. Eu...

E-48 Cum a spus insul o dată, "Eu mai de grabă să îl aud pe El să spună aceea decât să cheme numele meu, 'Să vină William Branham,' pentru că acolo ar putea fi mai mulţi decât un singur William Branham. Dar când El a spus, 'Oricine,' Eu ştiu că aceea m-a luat pe mine."
Astfel acela este felul în care noi toţi putem simţi, "Oricine voieşte, să vină."

E-49 Acum, eu ştiu că sunt mulţi oameni care aşteaptă aici afară în hoteluri şi moteluri, care vin din jurul lumii. Vedeţi? Sunt oameni aici din Irlanda şi diferite locuri, aşteptând pentru aceste întâlniri. Dar eu nu o pot prinde chiar acum. Eu vreau să dau timpul meu la aceasta, voi înţelegeţi.

E-5

E-51 Acum, doar un singur lucru înainte ca să începem cu această Carte. La început a fost o Biserică Penticostală. Acea Biserică Penticostală s-a mişcat afară în puterea Duhului şi a scris o Carte a Faptelor. A doua rundă, aceasta a început să se micşoreze, biserica a devenit formală. A doua epocă a bisericii, a fost cu adevărat formală, dar acea Sămânţă mică a Cincizecimii a continuat să înainteze, cea spirituală. Apoi a mers într-un loc de epoci întunecate, de aproximativ o mie patru sute de ani şi ceva, de o persecuţie întunecată. Acea epocă mică Penticostală a continuat să trăiască prin aceea. Cum a supravieţuit aceasta, să nu mă întrebaţi. A fost mâna lui Dumnezeu, singurul lucru care ar fi putut s-o facă.

E-52 Pentru că, ei i-au pironit jos, la stâlpi. Şi i-au luat pe bărbaţi şi i-au întors pe un - un butuc, şi au luat cuie de lemn şi le-au bătut în picioarele lor, şi au lăsat animalul, câini, să-i mănânce de la spate, să le tragă intestinele din ei, chiar înainte ca ei să moară. Luau femei, le-au tăiat sânii, cu o foarfecă aşa, sânul lor drept, şi stăteau şi lăsau acel sânge doar să se scurgă, până le ieşea viaţa din ele. Au luat bebeluşii de la mamele însărcinate şi îi dădeau ca hrană câinilor şi porcilor, în timp ce ei priveau la ei. Presupunând a fi Creştinism; dar Biblia a spus, şi Isus a spus, "Va veni la împlinire că ei vă vor omorî, crezând că ei îi făceau un serviciu lui Dumnezeu." Vedeţi?

E-53 Şi acum acel lucru s-a strecurat în jos până la altă epocă. Apoi în cele din urmă a ieşit afară. Apoi noi observăm cum biserica a devenit afară în reformare. Ea s-a tras jos şi s-a tras jos, de la acel timp, şi s-a îndepărtat de la Duhul, s-a îndepărtat de la Duhul, drept în jos până la această ultimă epocă când aceasta este gata să se consolideze şi să facă un chip fiarei.

E-54 Dar acel Duh micuţ va trăi în inimile oamenilor până când vine Isus. Aceasta trebuie să fie. Ţineţi asta în minte.

E-55 Vom trasa aceasta pe hărţi, luăm istoria şi totul, şi vă arăt că este exact în felul acela. Să luaţi voi istoria, voi înşivă, şi citiţi¬o. Vedeţi ce a spus Biblia, şi apoi ce a spus istoria. Vedeţi cum se potrivesc exact în acel fel. Oh!

E-56 Fie ca noi toţi să nu luăm aceasta doar ca o lectură, dar fie ca noi în mod solemn, în mod solemn să luăm avertismentele Duhului Sfânt şi să ne rugăm, zi şi noapte. Nu lăsaţi nimic să vă oprească de la rugăciune.

E-57 Noi intrăm, aceasta va aduce la lumină vieţile acelor oameni mari în urmă acolo, cum s-au sacrificat ei. Veţi vedea cât de puţin aţi făcut voi. Mă face să-mi fie ruşine de mine însumi câteodată, cum trebuie noi să avem totul aşa de uşor, şi ei au avut totul atât de greu. "Pribegeau în jur," Pavel a spus în Evrei 11, "în cojoace de oi şi piei de capră, prigoniţi şi chinuiţi, lipsiţi." Cum va sta mărturia noastră pe lângă a lor? Cum va sta aceasta sus pe lângă aceea? Şi noi trebuie să avem totul atât de frumos.

E-58 Acum, doar cu respect, înainte să deschidem Cartea, mi-ar place ca noi toţi, cine poate, doar ridicaţi-vă pentru un moment pentru rugăciune. Acum cu sinceritatea inimii voastre, susuraţi un cuvât de rugăciune pentru... către Dumnezeu.

E-59 Doamne Dumnezeule, Creatorul cerurilor şi al pământului, Autorul Vieţii Veşnice, şi Dătătorul tuturor darurilor bune şi perfecte. Noi Ţi-am cere, Doamne, mai întâi, să ne ierţi de toate nepăsările noastre, şi păcatele noastre şi fărădelegile noastre împotriva Ta, şi unul împotriva celuilalt şi semenilor noştri.

E-60 Fie ca acest timp mic al venirii noastre împreună să nu fie numai pentru edificarea sufletelor noastre, dar fie ca acesta să fie să ne lumineze în aşa fel încât, si să ne inspire, încât să mergem să le spunem la alţii. Fie ca acesta să fie un timp de rededicare, unindu-ne cu întregul Trup al lui Cristos şi să fim gata pentru Răpire.

E-61 Dumnezeule Tată, nu prin sentimentele mele proprii, ştiind că slujitorul Tău, şi toţi ceilalţi slujitori, sunt insuficienţi pentru această mare sarcină. Realizând cum oameni mari, din trecut, au luat pe inimile lor să încerce să dezvăluie Aceasta, sau să comenteze asupra marii Descoperiri; atunci noi realizăm că suntem, mai mult de cât sunt ei, insuficienţi. Dar Tu eşti suficienţa noastră.

E-62 Şi mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să faci ceva special în acest timp, ca Duhul Sfânt să aibă întâietate în fiecare inimă. Taie împrejur buzele care vorbesc şi urechile care aud. Şi când aceasta este toată gata, şi noi o dedicăm Ţie, fie ca noi să păşim de sub pragul acestei case, spunând, "A fost bine ca noi să fim acolo. Duhul Sfânt ne-a vorbit în timp ce am stat acolo. Şi acum noi suntem hotărâţi să facem tot ce putem în timp ce Luminile serii strălucesc." Acordă aceasta, Doamne.

E-63 Fie ca, în timpul acestei adunări, să determine bărbaţi şi femei să se prindă, din nou. Fie ca Tu să ridici vorbitori în limbi, tălmăcitori de limbi. Fie ca Tu să ridici daruri de prorocie. Ridică predicatori, păstori, evanghelişti, şi aşa mai departe, ca Biserica să fie edificată. Ridică misionari să meargă în câmp acolo şi să ducă mai departe această Evanghelie glorioasă. Oriunde va merge Cuvântul, fie ca El să cadă în pământ bun, producând însutit, căci noi credem că ne aflăm la sfârşitul epocii. Sfârşitul veacului este aproape.

E-64 Acordă aceste lucruri, Tată. Şi deasupra tuturor lucrurilor, Doamne, la timpul acesta, Tu să mă ajuţi, cel în nevoie. Căci cer aceasta, aşa cum mă predau Ţie pentru aceste servicii, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
[O soră vorbeşte într-o altă limbă. Un frate dă o tălmăcire – Ed.]

E-65 Dumnezeule Puternic, Care ai înviat pe Isus din morţi, noi suntem atât de bucuroşi să ştim că Duhul Tău locuieşte printre noi. Întotdeauna El este adevărat şi niciodată un cuvânt de neadevăr. Şi acum, Tată, confirmă în continuare Cuvântul Tău aşa cum citim, pentru Gloria Ta. Şi fie ca fiecare inimă, cum Tu ai spus, "Fiţi pregătiţi şi gata, căci va veni ceva." Aceasta poate fi că oamenii vor primi ultimul lor avertisment să se întoarcă de la lucrurile pe care ei le fac acum, pe calea cea bună. Noi îţi mulţumim Ţie, Dumnezeule Sfânt, în Numele Fiului Tău, Domnul Isus. Amin.

E-66 Revenind acum la Cartea Apocalipsei, 1-ul capitol. Acum, mai întâi, eu vreau să citesc primele trei versete din Apocalipsa.
Descoperirea lui Isus Cristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robului Său lucruri care au să se întâmple în curând; şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan:
Care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Cristos, şi la toţi... despre toate lucrurile ce le-a văzut.
Ferice de cine citeşte, şi de cei ce aud cuvintele acestei prorocii, şi păzesc acele lucruri care sunt scrise în ea: căci vremea este aproape.

E-67 Aşa cum am spus mai înainte, acum, în aceasta noi vom încerca să facem acum o mică clasificare a Cărţii, în conformitate cu istoriile şi aşa mai departe. Şi de fiecare dată când mă vedeţi că mă refer la paginile pe care le-am scris aici, sunt lucruri care le-am luat din comentarii şi aşa mai departe.

E-68 Acum, scriitorul acestei Cărţi este Ioan, Sfântul Ioan cel divin, a scris către generaţia viitoare (A). (B) Adresat la cei şapte îngeri ale celor şapte perioade distincte ale epocii Creştine, o epocă din zilele apostolilor până la Venirea Domnului. Şi... acum, epocile apar succesiv, fiecare, de la înălţarea Domnului până la Venirea Lui din nou. Fiecare epocă a bisericii este descrisă de starea ei spirituală. (E) Fiecare epocă a bisericii se poate vedea pe ea însăşi prin vorbirea Scripturală şi spirituală către ei. Aşa cum Duhul vorbeşte, fiecare epocă se poate vedea pe ea însăşi. Fiecare epocă a dus Viţa cea adevărată a lui Cristos, fecioara Înţeleaptă. Şi fiecare epocă a dus viţa altoită, fecioara neînţeleaptă.

E-69 Istoricii sunt de acord, că aceasta este viaţa lui Ioan. Ioan a trăit ultimii lui ani în cetatea Efes şi a murit acolo. El a fost pe insula Patmos, la timpul când a scris Cartea, Apocalipsa. Aceasta nu a fost povestirea vieţii lui, ci povestirea lui Cristos în epocile viitoare. Vedeţi? A fost o prorocie. Nu viaţa lui Ioan, nu viaţa lui Cristos, ci prorocirea despre o epocă viitoare. Aceasta nu a fost exprimarea lui profetică; ci, exaltarea Domnului, în mod solemn. Aceasta nu a fost Descoperirea Sfântului Ioan cel divin, ci Descoperirea lui Cristos Domnul.

E-70 Aceasta este ultima Carte a Noului Testament, totuşi aceasta spune începutul şi sfârşitul împărţirii Evangheliei. Cercetătorii Bibliei sunt de acord.

E-71 Scrisorile către cele şapte epoci ale bisericii au fost scrise, profetic, către epocile viitoare. Pavel a scris despre viaţa şi gloria celor şapte biserici prezente în ziua lui. Ioan a scris despre viaţa şi gloria celor şapte biserici în viitor, că Ioan se adresa celor şapte păstori sau mesageri ca în mod direct către toţi Creştinii sub aceşti şapte îngeri diferiţi.

E-72 Acum, Cartea Apocalipsei, acum noi vom lua, aşa cum împărţim aceasta pentru această dimineaţă şi această seară. Şi vom încerca să eliberăm cam între orele unsprezece şi unsprezece-treizeci, cam aşa ceva, si apoi începem din nou deseară la şapte.

E-73 Acum conţinutul acestui capitol 1. 1-ul verset, acesta - acesta chiar vorbeşte de la Sine, pentru că este Descoperirea lui Isus Cristos. Al 2-lea verset, Sfântul Ioan divinul este scribul şi slujitorul. Al 3-lea verset, binecuvântările pronunţate. De la al 4-lea la al 6-lea verset, salutul către biserică. Versetul 7, anunţul. Versetul 8, Divinitatea supremă a lui Isus Cristos. De la versetul 9 la 20, viziunea din Patmos.

E-74 Şi, de asemenea, al 14-lea şi al 15-lea verset descrie Slava înşeptită a Persoanei Lui. Oh, este frumos când îl vedem pe Cristos în personajele Lui înşeptite ale lu ... fiinţele înşeptite ale personajelor Lui, în învierea Lui glorioasă.

E-75 Acum, titlul descrie caracterul.
Descoperirea lui Isus Cristos...

E-76 Nu descoperirea Sfântului Ioan cel divin, ci Descoperirea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

E-77 Acum, cuvântul Grecesc pentru descoperire este apocalypse, care înseamnă „dezvăluirea." Şi eu am luat acel cuvânt şi l-am cercetat. Acesta înseamnă, apocalipsa, este să ... Ca un sculptor, a făcut o statuie mare, şi o are învăluită cu un văl. Şi apoi el merge şi trage înapoi acest văl şi descoperă ce are el în spatele vălului. Aceasta este o dezvăluire.

E-78 Şi această Carte nu este o dezvăluire de, atât de mult, Persoana lui Isus Cristos. Totuşi, aceasta cu certitudine vorbeşte despre Divinitatea Lui şi personajul Lui înşeptit, şi de asemenea despre lucrurile care El este, ca Preot, Impărat, şi aşa mai departe. Dar aceasta este descoperirea lucrărilor Sale viitoare în cele şapte epoci ale bisericii Lui care vin. Aceasta...

E-79 Când Domnul nostru a fost pe pământ, ucenicii L-au întrebat, şi au spus, "Învăţătorule, vei aşeza Tu la acest timp împărăţia înapoi la Israel?"

E-80 Şi Isus a spus, "Nu este treaba voastră să ştiţi ora aceasta sau timpul." Şi nimeni nu va şti. A spus, "Chiar Fiul," până acum, ,,nu a ştiut."

E-81 Dar după moartea Lui, îngroparea, şi învierea, şi înălţarea în Slavă, El a primit de la Dumnezeu viitorul Bisericii. Atunci El s-a întors înapoi, ca să aducă acest Mesaj către Biserică, şi acest Mesaj al venirii Lui şi starea bisericilor Lui în jos prin Epocă.

E-82 El nu a putut să facă aceasta înainte de moartea Lui, îngroparea, şi învierea, pentru că El nu a ştiut-o încă. Dar aţi observat cum spune în Scriptură aici?
Descoperirea lui Isus Cristos, pe care Dumnezeu i-a dat-o lui (Cristos) ...

E-83 Cum că Dumnezeu Tatăl a dat Descoperirea la Fiul Său Isus Cristos. Şi El a trimis îngerul Său la Ioan, pentru a semnifica aceste lucruri care au fost; care au fost, care sunt, şi care vor fi. Oh, sunt aranjate frumos!

E-84 Acum, în această importantă epocă viitoare care Ioan a văzut-o! Acum, aceste, această Descoperire i-a fost dată lui, strict, să dezvăluie scopul specific al lui Cristos, ce va fi El şi cum va fi, în fiecare epocă. Acela este motivul că am spus, în această dimineaţă, păstraţi-vă gândul la adevărata Biserică. Biserica adevărată a început în Ziua Cincizecimii.

E-85 Nu există nici un teolog, savant Biblic, sau istoric, să poată spune vreodată că aceasta a început în zilele lui Martin Luther, Wesley, epoca Catolică, sau oricare altă epocă. Aceasta a început la Cincizecime. Aceea a fost inaugurarea Bisericii. Acela a fost începutul. Aşa că, de aceea, într-o discuţie cu oricine, staţi la acea poartă a Cincizecimii, şi ei nu pot merge niciunde altundeva.

E-86 Întocmai cum aţi pune un iepure pe un câmp. Voi ştiţi unde se află fiecare gaură, astfel le aveţi astupate. El va trebui să vină drept înapoi la acelaşi loc pe unde a intrat el.

E-87 Ei bine, acela este felul în care, fiecare vorbind despre biserici şi epoci ale bisericii, şi lucrări ale Duhului Sfânt, voi va trebui să vă întoarceţi la original, la început. Aceasta trebuie să vină înapoi acolo pentru că Dumnezeu este infinit, şi El este omnipotent. Prin urmare, El fiind infinit, El nu poate face ceva aici, şi să facă ceva contrar la aceasta, aici. El trebuie să facă de fiecare dată cum a făcut-o El de prima dată.

E-88 Cum a spus Petru, în ziua... când Neamurile au primit Duhul Sfânt, el a spus, "Putem noi opri apa, văzând că ei au primit Duhul Sfânt cum am primit noi la început?"
Isus, când El a fost pe pământ, a vorbit şi a spus, "Aceasta..."

E-89 Cineva a venit şi a spus, "Ne este îngăduit ca noi, să ne lăsăm nevestele pentru orice pricină?"

E-90 Isus a spus, "Cel care a făcut parte bărbătească, a făcut parte femeiască. De aceea un om va..."
El a spus, "Dar Moise ne-a îngăduit o scriere de despărţire." Isus a spus, "Nu a fost aşa de la început."

E-91 Mergeţi înapoi la început. Deci, dacă noi vom vorbi asupra epocii bisericii, noi trebuie să mergem înapoi la început, lăsând deoparte orice afirmaţie pe care orice om a făcut-o prin epocă.

E-92 Aceasta este cea mai oficială Carte dintre oricare Carte a Bibliei. Aceasta este singura Carte pe care Cristos a pus sigiliul Lui. Aceasta începe cu o fericire şi se termină cu un blestem. "Ferice este cel care citeşte." Şi "Blestemat este cel care scoate ceva din Aceasta."

E-93 Aceasta este singura Carte pe care Cristos a scris-o, El Însuşi, din întreaga Biblie. Cele Zece Porunci, El le-a scris cu degetul Lui. Aceea este aşa. Iudeii s-au ţinut de aceea. Şi, azi, este - este Apocalipsa.

E-94 Şi dacă Satan urăşte vreo Carte în Biblie, aceasta este Apocalipsa. Sunt două... El urăşte toată Scriptura, şi este tot canonul Scripturii. Dar, dacă ceva, ce el dispreţuieşte cel mai mult, este Apocalipsa şi Genesa. Pentru că, Genesa spune începutul. Apocalipsa descoperă ce se va întâmpla cu el în ultima zi. Urmează să fie legat o mie de ani; atunci el, şi prorocul mincinos, şi fiara, vor fi aruncaţi, de vii, în Lacul de Foc.

E-95 Şi el va ataca Cartea Genesei asupra acesteia - autenticităţii ei. El va spune, că, "Nu este autentică." Şi va stârni minţile oamenilor. Priviţi unde stă diavolul, acea Carte a Genesei sau Cartea Apocalipsei, prima şi ultima.

E-96 Şi Cartea Apocalipsei are mai multe simboluri în aceasta decât tot restul Cărţilor din Biblie. Ea are mai multe simboluri pentru că este o Carte de profeţie. Este o Carte profetică. Prin urmare trebuie să fie înţeleasă de o clasă profetică. Această Carte nu este menită pentru toţi. Nu este nimeni care o poate înţelege, cu greu. Această Carte este făcută pentru o anumită clasă de oameni. Pe acolo în Deuteronom, Aceasta spune, "Lucrurile ascunse aparţin Domnului." Aceea este corect. Şi El ne descoperă nouă, copiii Lui, lucrurile ascunse. Astfel aceasta nu merge...

E-97 Mintea carnală nu poate pricepe lucrurile măreţe ale Scripturii, pentru că e nebunie pentru ei. Dar la aceia care sunt iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, aceia sunt pentru care a fost scrisă Cartea, la Biserică. Descoperirea lui Isus Cristos. "Către biserica din Efes, către biserica din Smirna, către biserica, către bisericile," înainte în jos. Descoperirea lui Isus Cristos la Biserică. Îmi place asta.

E-98 Şi observaţi, acesta este şi săvârşirea Scripturii, săvârşirea completă. Şi este geografic plasată la locul potrivit, la sfârşitul Bibliei. Descoperirea întregului lucru plasat în urmă aici cu o fericire către cine O citeşte şi O aude, cu un blestem către cei care vor adăuga la aceasta sau scoate. Este canonul complet, oh, absolutul. Nimic nu poate fi adăugat la Aceasta. Şi când un om încearcă să scoată ceva din Aceasta, sau să-I adauge ceva, Dumnezeu a spus că El îi va lua aceeaşi parte afară din Cartea Vieţii. Vedeţi? El îi va lua partea din Carte, dacă el a adăugat la Aceasta.

E-99 Aşadar, când noi vedem Descoperirea multiplă a Domnului nostru, cine este El, ce este El, dacă vreo persoană va adăuga ceva la Aceea sau lua ceva de la Aceasta, este o prorocie falsă. Mulţi au încercat să spună că ei au avut ceva mai târziu decât Aceea. Dar Aceea este Descoperirea completă a Domnului Isus în epoca bisericii Lui şi în Ziua Lui, o Descoperire a Domnului nostru.

E-100 Acum - acum, dezvăluind, cuvântul Grecesc, ceva ce a fost ascuns, nedesco... "descoperindu-l" pe Cristos.
Acum, următorul verset, noi aflăm, în al 2-lea verset.

E-101 Primul verset este dezvăluind pe Cristos, Descoperirea, sau dezvăluirea. Oh! Cum ultima epocă şi Venirea Domnului a fost dez-... a fost acoperită, pentru apostoli! Ei au pus întrebarea, dar numai unul a trăit ca să aibă Descoperirea. Şi totuşi, el nu a înţeles-o, pentru că istoria nu era făcută încă.

E-102 Acum, istoria acestei Cărţi, sau contextul acestei Cărţi, a fost îndreptat către cele şapte biserici din Asia Mică, care erau atunci. A fost îndreptată către acele şapte biserici. Acolo erau mai multe biserici decât cele şapte, în ziua aceea. Dar fiecare din acele biserici a fost semnificativă, semnificativă cu privire la caracteristicile din acea biserică, care ar fi urmat-o în jos prin epocă, caracteristica acelei biserici. Ca din Efes, aceasta a avut o caracteristică. Smirna, Pergam, şi în continuare, Filadelfia, fiecare din acele biserici au avut o caracteristică în aceasta, care va apărea din nou în epocile viitoare. Oh! Dacă aţi putea numai...

E-103 Orice om poate vedea - aplicarea spirituală a Scripturilor şi ar putea spune că ele nu au fost inspirate? Chiar acţiunea voastră, tocmai motivul, tocmai obiectivele oamenilor, păi, acestea dovedesc că Scriptura este inspirată, a vedea cum Dumnezeu aplică acele lucruri. Chiar ce faceţi voi, aici, este o tipizare despre ceva.

E-104 Cum Abraham l-a oferit pe Isaac, singurul lui fiu; o tipizare al lui Dumnezeu dându-şi Fiul Lui, sute de ani mai târziu. Cum că Iosif a fost vândut şi întemniţat, urât de fraţii lui şi iubit de tatăl lui; Isus, un model. Cum Duhul a lucrat prin Iosif, un om, şi simplu a simbolizat viaţa lui Cristos, perfect. Cum, David, Fiul lui David a stat pe acelaşi munte. Când David a fost respins ca rege şi s-a dus sus pe deal, Muntele Măslinilor, privind înapoi, plângând, ca un rege respins; câteva sute de ani după aceea, Fiul lui David s-a urcat pe acelaşi deal, ca un Rege respins, şi a plâns peste Ierusalim. Duhul în simbol şi formă. Oh!

E-105 Atunci puteţi voi să vedeţi măreaţa Biserică penticostală în această ultimă zi? Puteţi vedea cum Dumnezeu a inaugurat-o la Ziua Cincizecimii? Acel Duh ar trebui să rămână în Biserică prin toate epocile.

E-106 Ei au devenit formali şi indiferenţi. Ei trebuiau să aibă o denominaţiune. Ei au trebuit să unească biserica şi statul împreună, şi în cele din urmă au făcut-o şi au cauzat sute de ani de persecuţie. Apoi, Reformarea, ei au ieşit. Şi în fiecare an, ei s-au rupt de la Duhul şi adăugau la fire, au deviat de la Duhul şi adăugau la fire, încât acum ei doar sunt gata să o facă din nou. Noi trăim în aceste ultime, ore de încheiere, desăvârşirea bisericii. Suntem în Filadelfia... sau Epoca Bisericii Laodicea.

E-101 Acum, 1-ul capitol, 1-ul verset, a fost introdus lui - lui Ioan. Acum, cine este scriitorul? Ioan. Ioan. Aceasta nu a fost o descoperire a lui Ioan, şi noi ştim că nu a fost, pentru că aceasta a fost Descoperirea Domnului Isus Cristos. El a fost acesta, el a fost ales ca ucenic. Şi Cartea Însăşi descoperă lucrul că acesta a fost, Isus Cristos, la cine El a descoperit.

E-108 Şi a fost trimis la... "Şi a făcut-o cunoscut prin îngerul Lui la Ioan." Noi nu ştim cine a fost îngerul. Biblia nu spune cine a fost îngerul. Dar noi ştim că acesta a fost un profet, pentru că Biblia a spus mai târziu, că, "Eu Isus am trimis pe îngerul Meu să mărturisească aceste lucruri care trebuie să se împlinească în curând."

E-109 Apoi noi aflăm că atunci când Ioan a început săi se închine îngerului, îngerul a spus, "Fereşte- te să faci una ca aceasta." Apocalipsa 22, eu cred că este. Şi el a spus, "Căci eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi dintre profeţi." Acesta ar fi putut să fie Ilie. Ar fi putut să fie unul din profeţi. Ioan a fost un apostol. Dar acest profet a fost trimis.

E-110 Şi Ioan, fiind un apostol, priviţi la natura celorlalte epistole ale sale, dovedesc că nu a fost Ioan cel care a scris aceasta, pentru că nu are natură ca a lui Ioan. Luaţi Întâi Ioan, Doi Ioan, şi aşa mai departe, şi citiţi-le. Şi priviţi la natura aceleia, şi apoi priviţi la natura acesteia. Ioan a fost un scriitor şi a fost un apostol, dar acesta este duhul unui profet. Acesta este o persoană diferită, cu totul. Vedeţi? Nu a fost Ioan scriind. Nu a fost descoperirea lui Ioan. Aceasta a fost Descoperirea lui Dumnezeu despre Isus Cristos către biserici. Şi aceasta a avut... Ioan a fost doar un scriitor, scribul, şi - şi Cartea declară la fel.

E-111 Acum, aceasta nu a fost adresată lui Ioan. A fost adresată către Biserică. În regulă. Ioan, la acel timp, era păstorul bisericii Efesiene. Şi acum Cartea este adresată către Ioan... sau către biserică, nu către Ioan.

E-112 Acum al 3-lea verset, El anunţă fericirea. Ascultaţi la aceasta.
Ferice de cine citeşte, şi de cei ce aud cuvintele acestei prorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea: căci vremea este aproape.

E-113 Ce timp este aproape? Timpul când aceste lucruri au loc, când această Descoperire a lui Isus Cristos este completată în fiecare epocă a bisericii.

E-114 Acum motivul pentru care El a scris-o în felul acesta. Dacă el ar fi spus, "Ei bine, acum, El..." Ei aşteptau ca El să; dacă aceasta a fost descoperit, dacă El... aceasta i-ar fi fost descoperit lui Ioan, că El urma să vină de îndată ce acele biserici acolo erau încheiate. Acela este felul în care Ioan a gândit-o. Dar dacă ar fi fost, acele biserici, de îndată ce erau încheiate, ei vin... Dacă el arfi ştiut, dacă aceasta i-arfi fost descoperi lui că acolo urmează să fie şapte epoci lungi ale bisericii, câteva mii de ani, sau câteva sute de ani, atunci acolo nu ar mai fi nici un motiv de aşteptare. Ei doar şi-ar fi trăit epoca bisericii lor.

E-115 De aceea, Dumnezeu a vorbit aceasta, şi nu le-a fost descoperit lor. Aceasta nu i-a fost descoperit lui Martin Luther, lucrurile pe care le ştia John Wesley despre Scriptură. Nu le este descoperit Baptiştilor, ce ştiu Penticostalii despre Scriptură, pentru că este într-o epocă diferită. Este un timp diferit. Şi Dumnezeu descoperă lucrurile Lui doar la vreme. Oh!

E-116 Voi nu puteţi planta porumb în timpul primăverii şi recolta în acelaşi timp. Voi plantaţi o sămânţă şi aceasta creşte la maturitate. Dumnezeu plantează Cuvântul Său şi apoi Acesta creşte drept afară. Şi apoi privim în urmă şi spunem, "Acolo era Acesta." Păi, sigur, noi Îl vedem după ce Acesta a fost descoperit.

E-117 Acum, "Ferice," Cuvântul, anunţarea fericirii, în al 3-lea verset, "către cei care citesc sau aud tainele acesteia."

E-118 Face ca... mintea carnală o evită, pentru că mintea carnală nu ştie nici un lucru cu privire la aceasta. Nu-i de mirare că mintea carnală nu o ştie, pentru că este Satan în acea minte carnală. Şi Satan este expus, şi Satan nu se vrea expus.

E-119 Voi observaţi cât de oribil este pentru Satan când se gândeşte că el urmează să fie expus? Urmăriţi în unul din servicii. Urmăriţi acţiunea oamenilor. Fiţi atenţi, în adunare. Doar înainte ca Satan să fie expus, asupra unei anumite persoane, voi veţi vedea că li se schimbă faţa. Voi vedeţi, ei nu ştiu ce să gândească. Deodată, Duhul Sfânt coboară şi îl expune pe acel diavol. Oh! El urăşte felul acela de adunare. Acesta este motivul că noi am avut aşa o luptă, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu îl expune pe diavolul. Vedeţi? Acesta spune ce este el.

E-120 Aşa cum spui, "Această femeie aşezată aici," sub inspiraţia Duhului Sfânt, zici "numele ei este D-ra Jones. Ea vine de la Aşa-şi-aşa." Ce face aceea? Acesta ridică duhul ei, îl aduce sus la un punct.

E-121 "Cum mă cunoşti tu? Acel om nu mă cunoaşte, deci trebuie să fie ceva duh. Ce fel de duh este acesta?"
"Este Duhul lui Dumnezeu."
"Cum? Ce se întâmplă cu mine?"

E-122 "Tu ai tuberculoză, cancer," orice este aceasta, "dar AŞA VORBEŞTE DOMNUL..."
"Oh!" Oh, cum urăşte Satan aceea, pentru că Aceasta îl expune.

E-123 Acum, mintea carnală priveşte acolo, spune, "Citire-a minţii, telepatie mintală." Ei nu ştiu. Este nebunie pentru ei.

E-124 Dar pentru acei care ştiu ce este Aceasta, oh, ce binecuvântare! Ce este aceasta? O descoperire. O descoperire despre cine? A omului de la amvon? A lui Isus Cristos în această ultimă epocă a bisericii, descoperindu-se pe Sine cum El a promis că El o va face. Vedeţi?

E-125 Aceasta este o descoperire, vedeţi, şi Satan urăşte aceea. Vai, cum o urăşte el! El este expus, expune planul lui. Satan urăşte Apocalipsa şi Genesa, eu am scris aici. Aceea este exact adevărat.

E-126 Acum, de ce urăşte el o descoperire? De ce este el aşa împotriva descoperirii? Este pentru că întregul canon al Cuvântului lui Dumnezeu şi a Bisericii lui Dumnezeu este zidit în mod solemn pe descoperire.

E-127 Aceasta nu va fi niciodată printr-o - o şcoală, indiferent de câte seminarii bune avem noi. Ele sunt cu mult în urmă în epoca întunecată. Biblia şi Biserica sunt absolut o descoperire.

E-128 Să întoarcem. Eu am câteva Scripturi scrise aici, Matei, capitolul al 16-lea şi versetul al 18-lea. Să aruncăm o mică - o mică privire la Matei 16:18, să vedem unde sunt Scripturile, unde este descoperirea. Coborând de pe munte, al 17-lea verset.
Şi Isus a răspuns şi i-a spus, Ferice de tine, Simone fiul lui Iona: fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.
Şi Eu îţi spun... ţie, ... tu eşti Petru, şi pe această piatră Eu voi zidi Biserica Mea; şi porţile locuinţei morţiilor nu o va birui.

E-129 Acum, biserica Catolică spune, "El a zidit-o pe Petru." Ei bine, aceea, aceea este cu adevărat o gândire carnală. Nu ţi-ai fi putut închipui ca o minte spirituală să înţeleagă un astfel de lucru ca acela; ca şi cum Dumnezeu, cu Propriul Său Fiu stând acolo, şi totuşi şi-ar zidi Biserica Lui pe un om obişnuit, de rând, născut în păcat. Omul a dovedit aceasta. El, cu acelaşi duh peste el, l-a blestemat pe Isus şi L-a tăgăduit chiar în faţa Lui. Acesta nu a fost Petru.

E-130 Sau, nici nu a fost o - o piatră care era aşezată acolo, cum unele biserici pretind că a fost. Nu a fost o piatră. Pentru că, Petru...

E-131 Piatra despre care a vorbit El acolo, nu a fost Petru, nici nu a fost El Însuşi.

E-132 Acum, mulţi din oamenii Protestanţi încearcă să spună, "A fost Isus. Acesta era El pe ce a zidit El Biserica. El!" Nu, aceea este încă greşit. Dacă observaţi, nu a fost Isus, nici nu a fost Petru. A fost descoperirea.
... nu carnea şi sângele ţi-a descoperit acest lucru ţie, ci Tatăl meu care este în ceruri a făcut această descoperire.

E-133 Priviţi. Eu vreau să vă întreb. În grădina din Eden, acolo nu a fost nici o Scriptură scrisă. Şi atunci cei doi băieţi, Cain şi Abel, şi ei amândoi au vrut să facă o jertfă şi să găsească favor cu Dumnezeu. Când ei au făcut astfel, Cain a venit şi a zidit un altar; Abel a zidit un altar. Ei bine, dacă aceea este tot ce cere Dumnezeu, Dumnezeu ar fi nedrept să îl condamne pe Cain. În regulă. Apoi Cain a făcut o jertfă; aşa a făcut şi Abel. Ei amândoi au făcut o jertfă. Cain s-a închinat, şi aşa a făcut Abel. Cain a făcut tot ce a făcut Abel.

E-134 Astfel dacă a merge la biserică, a aparţine la biserică, făcând sacrificii, şi a ne ruga, şi a ne închina lui Dumnezeu, este tot ce cere Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi nedrept să îl condamne pe Cain pentru că a făcut exact ce El a spus să facă.

E-135 Dar, vedeţi voi, Abel, printr-o descoperire, a ştiut că nu au fost fructe ce i-a scos pe ei afară din grădina Edenului, cum multe minţi carnale gândesc astăzi. Abel a venit şi a oferit rodul pământului, şi Dumnezeu l-a refuzat, dar a fost descoperit... Vreau să spun, Cain a oferit, scuzaţi-mă. Cain a oferit rodul pământului pentru că el s-a gândit că aceea este ce i-a scos pe ei afară din grădina Edenului. Urmăriţi acea descoperire. Urmăriţi dezacordul cu aceasta. Urmăriţi cum răneşte aceea astăzi. Dar nu au fost fructe ce i-a scos pe ei afară. Eva nu a mâncat nici un măr. Cu siguranţă. Cum a realizat ea că a fost goală, dacă a mâncat măr? Aceasta a aparţinut vieţii sexuale. A trebuit!

E-136 Acum, noi luăm aceea ca un studiu, şi avem, ne întoarcem la aceasta. Ei nu aveau nici o Scriptură.

E-137 Unii din ei spun, "Ei bine, ea a spus, ,Am primit un fiu de la Domnul."' Da, domnule. La fel a primit şi prostituata. Dumnezeu trebuie să facă toată viaţa.

E-138 Dar aceasta este o viaţă pervertită. Priviţi la natura acelui băiat. El a fost din tăticul lui, diavolul; ură, rău, ucigaş. Vedeţi?

E-139 Şi atunci cum, Abel, când ei... părinţii lui probabil i-au spus că - că pomii aveau fructe pe ei, şi aşa mai departe. Dar, i-a fost descoperit lui Abel. Abel s-a dus şi a luat un miel, pentru sânge, luând viaţă. Nu un pom fructifer, aducând mere şi banane şi pere. "Dar Abel, printr-o descoperire spirituală," Evrei 11, "a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai bună. Dumnezeu mărturisind despre aceasta, pentru că i-a fost descoperit prin credinţă."

E-140 Acolo este unde Dumnezeu a zidit Biserica Lui. "Căci carnea şi sângele nu ţi-a descoperit aceasta." Nu a învăţat Aceasta în seminarii. Cineva niciodată nu te-a învăţat Aceasta undeva. "Ci Tatăl Meu care este în cer ţi-a descoperit Aceasta ţie." Acolo, întregul lucru este pe descoperire, întreaga Biserică. "Pe această piatră de Descoperire a lui Isus Cristos, Eu voi zidi biserica Mea."

E-141 Voi aţi putea lua ce spune păstorul. Aţi putea lua ce vă învaţă seminarul. Aţi putea lua ce spune biserica. Şi nu este bine, încă. Aţi putea fi capabili s-o explicaţi cu elocvenţă. Dar până când Dumnezeu ţi-a descoperit ţie că Isus Cristos este Fiul Lui, şi tu eşti mântuit prin Sângele Lui; pe acea descoperire, că, "El este Mântuitorul meu."

E-142 "Pe această piatră voi zidi Eu biserica mea, şi porţile iadului nu pot birui împotriva ei."

E-143 Aşa că atunci vedeţi de ce Satan este atât de împotrivitor Cărţii Apocalipsei. Tot ce este descoperit, descoperire duhovnicească, Satan este împotriva acesteia. De asta este el aşa împotrivă la slujire astăzi. Pentru că, ce este aceasta? Descoperirea lui Cristos.

E-144 Lăsaţi biserica să meargă înainte cu denominaţiunile ei măreţe şi organizaţii, şi micuţele ei mesaje înflorite şi aşa mai departe. Lăsaţi-le să meargă înainte, Satan nu va deranja aceea. Ei nu au necazuri. Toată lumea îi mângăie pe spate.

E-145 Când acolo vine un timp că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îl descoperă pe Cristos înapoi în Biserică, cu puterea şi demonstraţiile de vindecare a bolnavilor, şi făcând semnele care El a spus că îi vor însoţi pe credincioşi, vor veni la împlinire, atunci Satan se foieşte în patul lui. El face ceva cu privire la aceasta. Până la acel timp, lui Satan nu-i pasă cât de mult te înscri la biserică. Lui nu-i pasă cât de mult. Dar când Cristos vă descoperă că El este Fiul lui Dumnezeu, şi lucrările care El le-a făcut le faceţi şi voi; nu ceva alte lucrări, ci aceleaşi lucrări.

E-146 "Cine crede în mine..." Sfântul Ioan 14:7. "Cel ce crede în mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el. Face aceleaşi lucrări, şi mai mari decât acestea." Pentru că, Cristos nu a putut predica botezul Duhului Sfânt, vor fi mai mari. El nu le-a putut aduce aceasta la ei, pentru că Duhul Sfânt nu a fost încă dat. Dar când Isus a venit şi a jertfit Viaţa Lui, şi Duhul Sfânt s-a întors, atunci ei au putut împărţi Viaţa Eternă la oameni. Aceea este "mai mari".

E-147 Dar semnele şi minunile, Isus a spus clar, în Marcu 16, "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură." Cât de departe? Toată lumea. Cât de mulţi? Fiecare creatură. Atât timp cât Evanghelia este predicată, aceste semne vor însoţi pe cei ce cred. Şi când aceea devine o descoperire, frate, tu eşti aproape de Împărăţie atunci. "Pe această piatră voi zidi Eu biserica mea, şi porţile iadului nu pot birui împotriva ei."

E-148 Pentru că, bărbatul sau femeia care a fost vreodată în acel pustiu înapoi singuri, cum a fost Moise, şi descoperirea lui Dumnezeu să i se manifesteze lui prin Duhul Sfânt, acolo nu este nimic care să-l poată clătina. El este tot atât de ferm şi solid cât poate fi.
Satan urăşte Apocalipsa. Lui nu-i place aceasta, deloc; îi tulbură planurile.

E-149 Natura Cărţii arată că nu Ioan a scris-o. Aceea este corect. Pentru că ele sunt - ele sunt pentru alte... Ele sunt scrierea lui, dar nu inspiraţia lui. Este inspiraţia lui Dumnezeu care scrie Cartea. În regulă.

E-150 Să vedem ce spune acum.
Ferice de cine citeşte, şi de cei ce aud... această prorocie, şi păzesc lucrurile care sunt scrise în ea: căci vremea este aproape.

E-151 Acum, "Vremea este aproape." Ce? Când Descoperirea deplină a lui Isus Cristos a fost făcută cunoscută bisericilor Lui. Şi aşa cum trec epocile, aceasta doar le este decoperit lor.

E-152 Acum noi ne aflăm chiar jos la timpul sfârşitului, deci acum noi suntem cu adevărat la sfârşitul lumii. Noi suntem la sfârşitul istoriei lumii. Şi înainte ca această săptămână să treacă, şi Dumnezeu fiind cu noi, ajutându-ne, vom dovedi că suntem la sfârşitul epocilor bisericii. Noi suntem în Filadel-... sau Epoca Bisericii Laodicea, sfârşitul tuturor epocilor. Noi suntem la sfârşitul lumii politice. Noi suntem la sfârşitul lumii naturale. Noi suntem la sfârşi tul tuturor lucrurilor. Noi suntem la sfârşi tul fiecărui lucru natural, gata să intrăm înăuntru.

E-153 Venind ziua trecută, eu cred că mă duceam la Shreveport, sau veneam undeva. Am privit. Am spus, "Pomii mor. Iarba moare. Florile mor. Eu mor. Lumea moare. Totul moare. Totul în această lume moare." Noi stăm aici în această dimineaţă, murind.

E-154 Cu siguranţă există o lume pe undeva, unde toate lucrurile nu mor. Dacă există una unde totul moare, acolo trebuie să fie una unde totul trăieşte. Aceea este după ce tânjim noi, să ajungem la acel loc unde există... pomii stau nemuritori. Oh, unde totul este nemuritor şi stau în-în gloria lui Dumnezeu.

E-155 Acum, acum, primele trei versete care le-am avut acum, aşezând fundalul. 1-ul, "Descoperirea lui Isus Cristos." Al 2- lea, "I-a fost dată lui Ioan de către un înger." Şi al 3-lea, este, "Ferice, fericirea pentru aceia care citesc, şi," dacă voi nu puteţi citi, "ferice de cel ce aude." Nu puteţi citi? Tu doar să-L auzi. Asta e tot. "Ferice de cine citeşte, şi," dacă nu puteţi citi, "Ferice de cine aude, căci timpul este aproape."

E-156 Acum, imaginaţi-vă ce înseamnă canonul acesteia, este că, Ioan, scrii torul acolo, în a o scrie, a fost... Acesta este Ioan aici, spunând doar "ericiri" şi aşa mai departe. Acum, ce cred eu că a fost, în Vechiul Testament, preotul s-a ridicat de dimineaţă şi a citit Scripturile. Adunarea a ascultat. Mulţi nu ştiau să citească. Astfel el a spus, "Ferice de cel ce citeşte, şi cel ce aude." Vedeţi? Cititorul şi ascultătorul; cel ce citeşte, şi aude, este binecuvântat. Astfel dacă voi doar staţi şi ascultaţi la aceasta, voi sunteţi binecuvântaţi. "Ferice de cine citeşte, şi cel ce aude, căci timpul este aproape."

E-157 Acum, de la 4 la 6 este un salut către Biserică. Acum vrem să le luăm pe acestea al 4-lea şi al 6-lea.

E-158 Acum, înainte să atingem aceasta, eu vreau ca fiecare să încerce să se gândească bine acum. Ce este Aceasta acum? Este descoperirea lui Isus Cristos, unde Dumnezeu a luat vălul jos de pe timp. Aici este timpul, pe care Isus nu l-a putut vedea când El a fost aici pe pământ, epocile bisericii, ce va avea loc. Astfel, Dumnezeu a luat vălul la o parte, l-a tras înapoi, şi l-a lăsat pe Ioan să privească înăuntru şi să vadă ce urma să facă fiecare epocă a bisericii, şi a scris aceasta într-o carte şi a trimis-o celor şapte biserici.

E-159 Ce este aceasta? Cristos descoperit în zilele acţiunii Lui - Lui. Aceasta este plină de acţiune, Cartea este. Şi este o - o Carte profetică pe care Cristos a dat-o, Dumnezeu ne-a dat-o prin îngerul Lui, scrisă de Ioan. Şi o binecuvântare pentru toţi cei care O vor citi sau O vor auzi citită, căci - căci timpul este aproape când aceasta este toată împlinită.

E-160 Avem o aşezare bună acum. Şi reţineţi, noi ţinem Biserica în minte. Acolo pe o parte, Biserica a început; acolo pe cealaltă parte, biserica se sfârşeşte. Mai mult în aceasta, Luni seara, când atingem epocile bisericii.
Ioan către cele şapte epoci ale bisericii care sunt în Asia: Har să vă fie vouă, şi pace, din partea celui ce este... care era, şi care trebuie să vină; şi din partea celor şapte Duhuri care stau înaintea scaunului de domnie.

E-161 Acum noi intrăm în părţile misterioase şi profunde ale simbolurilor. Este adresat celor şapte biserici care se află în Asia Mică. Ei aveau - ei aveau... Epocile, la acel timp, urmau să vină în viitor. Şi el i-a înălţat şi - şi i-a lăudat pentru lucrarea lor şi ce au făcut ei. Dar, acum, aceasta este adresat la acele biserici, cele şapte biserici care se află în Asia Mică.

E-162 Acum, Asia Mică nu era toată Asia, continetul Asiatic. A fost doar o parte mică. Ei declară, un loc cam de mărimea statului Pensilvania, vedeţi, sau ceva de genul acela, sau Indiana; doar un loc mic unde stăteau aceste şapte biserici. Acolo erau mai mult decât acele biserici la acel timp. Şi, dar, aceasta a descoperit caracterul lor. Acum eu citesc aici ce am luat din citirea mea din istoria acesteia.

E-163 "Şi el este... Blestemat este cel ce aude şi, sau, şi nu ascultă la Aceasta."

E-164 Şi - şi acum, vine în jos în timpul acestui al 4-lea verset la care vrem să explicăm ceva aici. "Din partea Celui ce era, şi care este, şi are să vină, şi are cele şapte Duhuri; din partea celor şapte Duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie." Acum, "Duhurile," noi vom ajunge la ele mai târziu.

E-165 Acum, aici aceasta exprimă, dacă veţi observa înăuntru - înăuntru acolo. De asemenea în al 7-lea verset, sau al 8-lea verset, El vine din nou şi a spus, din nou exprimând. Acum priviţi. Celor şapte biserici este adresat. "Din partea Celui care este, care era, şi care are să vină. Care era, odată; este acum; şi care are să vină." Acum, El exprimă aici treimea Sa, manifestarea Lui întreită a lucrării Sale.

E-166 Acum dacă veţi lua al 8-lea verset. Noi vom ajunge la aceasta, doar într-un minut. Noi vom lua al 8-lea verset.
Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, spune Domnul, care este, ... care era, şi care are să vină, cel Atotputernic.

E-167 Acum noi păstrăm în vedere al 4-lea şi al 6-lea verset, ambele sunt la fel. Unul, El spune, "Către Cel care era, care este, care are să vină." Ce încearcă El să pună înaintea Bisericii? Divinitatea Lui. Astăzi, oamenii încearcă să-L facă un - un profet. El este mai mult decât un profet. Şi unii oameni încearcă să-L facă trei Dumnezei. El nu este trei Dumnezei. El este un singur Dumnezeu care a trăit în trei slujbe, trei manifestări ale aceluiaşi Dumnezeu.

E-168 Acum, reţineţi, aceasta este Descoperirea, "Şi oricine aude aceasta şi nu păstrează spusele acestei cărţi, partea lui îi va fi scoasă din cartea vieţii." Isus nu se descoperă pe Sine ca trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu şi trei slujbe. Oh! O să fie bogat după o vreme, când intrăm în acele epoci ale bisericii şi să vedem unde au pierdut ei aceea. Aceasta a cauzat o ruptură mare la Consiliul de la Niceea. Ambele au mers în jos la sfârşituri adânci.

E-169 Şi ele au făcut acelaşi lucru în aceste ultime zile din nou, întocmai ca un Consiliu pre-Niceean din nou, pentru că acolo va fi încă unul. Tot aşa de sigur cum stau eu aici, bisericile Catolice şi Protestante vor uni ceva împreună, sau vor fi de acord una cu cealaltă. Priviţi la arhiepiscopul de Canterbury de acolo acum. Toată aceasta se îngrămădeşte drept sus împreună. Şi nu există nici o învăţătură de un Dumnezeu trinitar în Biblie. Există un singur Dumnezeu.

E-170 Şi este descoperit aici în Cartea Apocalipsei, că tot canonul Scripturilor ar putea fi dovedit aici, şi Cristos a pus sigiliul Său peste aceasta. Asta-I tot. Dacă careva scoate sau adaugă la aceasta, în acelaşi fel îi va fi luat afară din Cartea Vieţii, pentru el. Astfel apropiaţi-vă de aceasta nu în mod egoist, apropiaţi-vă de aceasta cu o inimă deschisă şi o minte deschisă.

E-171 Acum, la Consiliul din Niceea, ei au ajuns la două decizii importante. Pe... Oh, mulţi din ei în acea zi a părinţilor bisericii timpurii, ei au avut două puncte de vedere extreme. Unul din ele a fost un Dumnezeu în treime, un trinitarian. Şi celălalt a fost un - un singur Dumnezeu. Şi ele amândouă au luat fiinţă şi au mers afară pe două ramuri drepte, afară aşa. Trinitatea a devenit un loc al unei persoane de trei dumnezei. Cei de unul au devenit un unitarian, tot aşa de mult greşit cum era celălalt. Astfel ambele au continuat pe ramuri, dar chiar înăuntru Aici descoperă Adevărul.

E-172 Isus nu a putut fi propriul Său Tată. Nici, dacă El a avut un tată în afara Duhului Sfânt, atunci El este un copil nelegitim. Şi nu... Duhul Sfânt L-a zămislit, şi El a spus că Dumnezeu a fost Tatăl Lui. Astfel Duhul Sfânt şi Dumnezeu... Aceea este Matei 1:18. Dacă... Duhul Sfânt şi Dumnezeu trebuie să fie aceeaşi Persoană, sau El a avut doi tătici. Şi El a fost numit Emanuel, care este, "Dumnezeu cu noi." El a pretins, când El a fost aici pe pământ, că El şi Tatăl au fost Unul.

E-173 Eu am toate Scripturile scrise aici astfel că voi le-aţi putea găsi, dacă noi am avut această - această întrebare, sau ceva.

E-174 Acum, când El a fost manifestat aici, ca şi slujba întreită a fiinţei Lui. "Cel care era, Cel care este, Cel care va veni, cel Atotputernic," acum, nu există trei Dumnezei acolo; este un singur Dumnezeu.

E-175 Şi în Consiliul din Niceea, ca să facă aceasta, pentru a face aceasta, ei trebuiau să ia o trinitate, pentru că în lumea Romană ei aveau mulţi dumnezei. Ei se rugau la strămoşii lor morţi. Eu am istoria chiar aici de unde noi putem cita aceasta. Vedeţi? Ei se rugau la strămoşii lor morţi. Acela este motivul că ei au pe Sfânta Cecilia, şi sfântul Marcus, şi sfântul, sfântul, sfântul, sfântul, sfântul, sfântul.

E-176 Când, Apostolul Petru a spus: "Nu există nici un alt mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, decât Omul Isus Cristos." Unul.

E-177 Ei trebuiau să aibă un dumnezeu trinitarian. Astfel, ei- ei 1- au avut pe Jupiter, Marte, Venus. "Şi nu a fost drept, să fie pus totul pe un singur Dumnezeu," astfel ei doar l-au împărţit, şi au făcut slujbe întreite al lui Dumnezeu să fie trei Dumnezei diferiţi.

E-178 Dar El spune clar aici, în Apocalipsa, Cine este El. "Eu sunt Cel ce era, Cel ce este, şi Cel ce are să vină, cel Atotputernic." Noi vom lua Aceasta puţin mai târziu aici, El a spus, "Eu sunt Alfa şi Omega," de la A la Z, întregul, acel alfabet Grecesc. "Crinul din Vale, Trandafirul din Saron; Tată, Fiu, Duh Sfânt; Cel care a fost, care este, şi va veni; Rădăcina şi Vlăstarul lui David." El este Dumnezeu, Dumnezeu. "Făr-..." Întâi Timotei 3:16, "Fără îndoială, mare este taina evlaviei: căci Dumnezeu a fost arătat în trup, văzut de Îngeri, crezut în lume, primit sus în Slavă." Dumnezeu! Nu o a treia persoană sau un profet, ci Dumnezeu Însuşi, făcut manifestat în formă umană. Acum, aceasta este o descoperire, reţineţi.

E-179 Acum, Dumnezeu, la început, a fost marele Iehova care a locuit într-un Stâlp de Foc, a atârnat asupra Israelului, şi i-a condus. Acela era Dumnezeu, Îngerul Legământului. A coborât jos pe munte; întregul munte a luat Foc. Focul a zburat de pe munte, şi a scris cele Zece Porunci. El a fost numit "Paternitatea lui Dumnezeu," la copii Lui, rasa Lui de oameni aleşi, Iudeii.

E-180 Atunci acelaşi Dumnezeu a fost manifestat într-un trup născut din fecioară pe care El l-a creat în pântecul Mariei, şi a trăit şi locuit şi şi-a întins cortul Lui, aşa cum era, printre fiinţe umane. Şi acelaşi Dumnezeu a fost făcut trup şi a locuit printre noi. Biblia a spus aşa. "Dumnezeu era în Cristos." Trupul a fost Isus. Isus, "În El a locuit plinătatea Dumnezeirii trupeşte." Nu-l putem face pe El trei persoane, acum. Nu botezaţi în trei Dumnezei. Este un singur Dumnezeu. Vedeţi? Un Dumnezeu. Acum, acest acelaşi Dumnezeu a fost făcut trup.
El a spus, "Am venit de la Dumnezeu, şi Mă duc la Dumnezeu."

E-181 După ce El a dispărut de pe pământ, prin moartea Lui, îngropare, şi înviere, şi înălţare, Pavel L-a întâlnit pe drumul către Damasc, pe când el încă era numit „Saul." Şi o Voce a venit, şi a spus, "Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?"
A spus, "Cine eşti Tu?"
El a spus, "Eu sunt Isus."

E-182 Şi El era un Stâlp de Foc, o Lumină care a stins ochii apostolului. El s-a întors înapoi. Acelaşi Isus s-a întors înapoi la Dumnezeu, Tatăl, din nou. Acela este motivul că El a spus aici, "Eu sunt cel Atotputernic," în aceeaşi formă în care era El înainte ca El să fie făcut trup; şi trupul Lui în care a trăit El, numit Isus, Omul pe care noi îl ştim, Isus.

E-183 Acum, cum o mulţime din voi dragi oameni unitarieni botezaţi în: "Numele lui Isus," voi sunteţi greşiţi. Există sute de Isuşi în lume astăzi, dar există numai un singur Domn Isus Cristos. El a fost născut un Cristos. O mulţime de Isuşi. Eu am întâlnit mulţi din ei. Dar este un singur Domn Isus Cristos, El este Dumnezeu.

E-184 Şi Tată, Fiu, şi Duh Sfânt nu sunt nume. Ele sunt titluri care merg la un singur Nume. Ei botează, "Numele de 'Tată, Fiu, Duh Sfânt."' Tată nu este un nume, şi Fiu nu este un nume, si Duh Sfânt nu este un nume. Este un titlu, ca "uman." Asta-i ceea ce este, Duhul Sfânt. Un om... Sau, un duh, Duhul Sfânt. Atunci spuneţi, "În numele 'Tatălui."' Priviţi la taţi, şi la fiii fiilor voştri. Priviţi la fiinţele umane înăuntru aici. Vedeţi? "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" nu este un nume. Este un titlu care merge la Numele "Domnului Isus Cristos."

E-185 Acela este felul în care a botezat Biserica apostolică, la început. Şi îi voi cere la oricine să prezinte un singur text de Scriptură, sau o singură dată în istorie, că cineva a fost vreodată botezat în Biserica Creştină în orice alt fel decât în... decât în Numele lui „Isus Cristos" până a fost formată biserica Catolică. Şi ei au adoptat "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt" ca un crez. Acum aduceţi-vă istoria, ceva, istoricii. Da. Nu există un astfel de lucru. După 304 A.D., 304, a venit botezul în treime pentru un Dumnezeu trinitar, "Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt." Acesta este păgânism.

E-186 Înainte ca această săptămână să fie gata, eu o voi citi din cărţi şi vă voi arăta prin Biblie. Noi vorbim în această dimineaţă asupra Apocalipsei, şi dovedim unde a intrat aceasta, şi cum a început să existe. Înapoi la Adevăr, frate! Noi suntem în ultima zi.

E-187 Aşteptaţi până când luăm acea biserică Efesiană şi o tipizăm cu cea Laodiceană, şi priviţi ce s-a întâmplat între ele. Veţi vedea cum s-a furişat înăuntru lucrul acela. A venit în epoca lui Luther, a spus, "Voi aveţi un nume că sunteţi 'vii', dar sunteţi morţi." Însuşi cuvântul Sardes înseamnă "mort." Ei au pierdut-o în cei o mie cincisute de ani de Epoci Întunecate. Fiecare din acele biserici au păstrat aceea până la acel timp. Atunci când ei au avut Consiliul de la Niceea în 606, şi atunci ei au demolat acel Nume şi au făcut trei Dumnezei din Acesta.

E-188 El a spus aici, "Eu sunt Cel ce era, Cel ce este, şi va veni, cel Atotputernic." Sigur.

E-189 El a avut o Fiinţă întreită pe pământ. Când El a fost pe pământ, El a fost o Fiinţă întreită. Pe pământ, El a fost un Profet. El este şi în Cer, un Preot. Şi când El se întoarce pe pământ din nou, El va fi un Împărat. Profet, Preot, şi Împărat. Cel care era, care este, şi va veni. "Cel ce era, era Isus, un profet. "Cel ce era acum," este un Preot, făcând jertfe spirituale, un Mare Preot care poate fi atins de simţurile infirmităţii noastre, şi se face cunoscut pe A Sine şi dovedeşte că El este în mijlocul nostru. Profet, Preot, şi Împărat, dar Un Dumnezeu.

E-19

E-191 Dacă veţi ajunge acolo, citiţi Apocalipsa 15:3, voi puteţi vedea în Apocalipsa 15:3; Să întoarcem aici şi să vedem ce El... dacă El urmează să fie Împărat, dacă El este Impărat când El vine. Acum noi mergem la Apocalipsa, al 15-lea capitol şi al - al 3-lea verset.
Şi ei cântau o cântarea a lui Moise robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând, Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic; drepte şi adevărate sunt căile Tale, Tu Împărate al sfinţilor.

E-192 Ce a fost El pe pământ? Profet. Cum au ştiut oamenii că El era un Profet? El a făcut semnul lui Mesia, care a fost un Profet. Oh, binecuvântat să fie Numele Domnului! Cum de L-au scăpat ei? Pentru că ei aşteptau altceva. Şi El a făcut semnul lui Mesia, şi ei nu au vrut să audă aceasta. El a fost un Profet.

E-193 Moise a spus, "Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet ca mine. Va veni la împlinire că dacă ei nu vor asculta de Profetul acesta, ei vor fi nimiciţi din mijlocul norodului."

E-194 El a fost un Profet pe pământ, acum, pentru că ce a fost El? "Martorul credincios al Cuvântului lui Dumnezeu." Amin. El a fost Cuvântul lui Dumnezeu manifestat.

E-195 Sfântul Ioan, 1-ul capitol.
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi, ...

E-196 El a fost martorul adevărat şi credincios la Cuvântul Etern al lui Dumnezeu. El a fost Cuvântul, a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, fiind Cuvântul, El a fost un Profet. Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu a curs prin El. El a fost ca să spună numai Lucrul. "Eu nu pot face nimic de la Mine însumi, decât ce Tatăl Îmi arată să fac. Nu Eu fac lucrările. Ci Tatăl care locuieşte în Mine, El face lucrările. Eu şi Tatăl suntem Unul. Tatăl Meu este în Mine," a spus Isus, Omul, Cortul.

E-197 Dumnezeu are multe titluri: Iehova, Iehova-Jireh, - Rafa, -Manase. Oh, multe! El are şapte nume compuse, de răscumpărare. El are multe titluri: Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, Steaua Dimineţii; Tată, Fiu, Duh Sfânt. Toate acelea. Dar El are un singur Nume uman. Dumnezeu a avut doar un singur Nume, şi acela a fost "Domnul Isus Cristos."

E-198 Când El a fost născut, Cristos, Domnul. Opt zile mai târziu, Duhul Sfânt a chemat Numele Lui "Isus." Mama Lui L-a avut tăiat împrejur, şi L-a chemat "Isus." El a fost născut Cristosul.

E-199 Cum, eu am fost născut un Branham. Am fost un Branham când am fost născut, şi mi s-a dat numele de „William."

E-200 Amin. Şi El a fost născut Cristos, Salvatorul. Şi când el era în vârstă de opt zile, I s-a dat numele de "Isus." Şi El a fost Domnul Slavei, manifestat. Astfel, El este Domnul Isus Cristos, Dumnezeul Slavei manifestat printre noi. Oh, iată-L acolo!

E-201 Pe pământ, El a fost Profetul. În Slavă, El este Preotul. Venind, El este Împăratul. Oh! Îmi place asta.
Profet, "Martor credincios al Cuvântului."
Preot, "Cu Propriul Lui Sânge înaintea lui Dumnezeu."
Împărat, "Împărat al sfinţilor." Nu Împărat al lumii, acum.
El este Împărat al sfinţilor. Noi avem împăraţi pământeşti peste acele popoare. Dar noi avem un Împărat, de asemenea, şi o Împărăţie. Acela este motivul că noi acţionăm diferit.

E-202 Cum am spus nu cu mult în urmă, despre soţia mea, noi mergeam la magazin aici sus şi am văzut un miracol, aproape. Era timpul verii, o femeie avea pe ea o rochie. Şi am spus, "Acela este un lucru ciudat." Am spus, "Dacă aveam aparatul de fotografiat, aş fi făcut poză doamnei." Vedeţi? Pentru că noi... Aceea a fost prima femeie pe care noi am văzut-o cu fustă pe ea, voi ştiţi, îmbrăcată cum o doamnă ar trebui să fie, toate femeile.

E-203 Ea a spus, "Ei bine, cum se face, Bill, că poporul nostru se îmbracă, este aceasta că ni se - ni se porunceşte?"

E-204 Am spus, "Acesta nu este poporul nostru. Acesta este poporul lui Dumnezeu. Poporului lui Dumnezeu, i se cere sfinţenie."
A spus, "Ei bine, nu merg ei la biserică?"

E-205 Am spus, "Acolo este o femeie chiar acolo, care cântă în cor la o anumită biserică aici."
"Ei bine, atunci, cum aşa?"

E-206 Am spus, "Pentru că ea nu este învăţată altfel." Asta-i exact aşa.

E-207 Aceea este acea biserică carnală, la care vom ajunge în această săptămână; Biserică spirituală, biserică carnală. Ele toate alunecă drept înapoi la biserca mămicuţă, cum a spus Biblia, în Apocalipsa 17, ei vor face aceasta. Ele se întorc înapoi chiar acum, ele toate, acţionând în acest fel, organizându-se. "Ei bine, noi suntem la o anume..." Noi organizăm. Noi suntem aceasta şi noi suntem aceea." Nu a fost aşa la început. Luând toată puterea afară din biserică şi punând-o pe un episcop sau papă. Dumnezeu este în Biserica Lui, în mijlocul poporului Său, manifestându-se pe Sine printre enoriaşi şi peste tot, acum. Dar în această zi...
Ea a spus, "Bine, nu suntem noi Americani?"

E-208 Am spus, "Nu. Noi trăim aici, dar noi nu suntem Americani. Noi suntem Creştini. Împărăţia noastră este de Sus."

E-209 Şi dacă vieţile noastre vin de Acolo de sus, atunci noi acţionăm ca atare. Pentru că, noi venim... Viaţa noastră este dintr-un Loc sfânt. Ea arată diferit. Se îmbracă diferit. Femeile sus Acolo au păr lung. Şi ele nu poartă manichiură pe faţa lor. Şi - şi ele nu poartă pantaloni scurţi. Ele - ele poartă fuste, şi robe lungi şi rochii. Şi ele au păr lung, şi lucruri. Astfel - natura acesteia, de sus de Acolo, reflectă înapoi peste noi.

E-210 Bărbaţii nu fumează, nu mestecă, nu mint, nu fură. Ei vin, duhurile lor, vin dintr-un Loc sfânt, îi face să acţioneze sfânt, se recunosc unul pe altul ca fraţi. Aha. Asta este tot.

E-211 Noi suntem dintr-o Împărăţie, şi noi avem un Împărat. Şi El este Împăratul sfinţilor. Şi cuvântul sfânt vine de la cuvântul de "cei sfinţiţi." Atunci când o persoană este sfinţită, Cristos, Duhul Sfânt se mută în inimă şi devine Împărat peste ei. O, vai! Aceea ar trebui să meargă acasă. Oh! Când vasul sfinţit al lui Dumnezeu Cristos, Împăratul, Duhul Sfânt, se mută înăuntru. Şi El un Împărat are domeniul Său. Amin. Şi fiinţa ta întreagă este cârmuită de Împăratul sfinţilor. O Împărăţie! Fiecare împărăţie de pe pământ va fi zguduită, dărâmată de puterea atomică. Dar Biblia spune, "Noi primim o Împărăţie care nu poate fi clintită." Amin. Iată-L acolo, Împăratul sfinţilor.

E-212 Eu vreau ca voi să observaţi simbolurile lui Cristos, de asemenea, în Biblie şi aici pe pământ. Pe pământ, El a fost un Profet. Voi credeţi asta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Un Profet este Cuvântul. Noi ştim asta. Cuvântul profet înseamnă ,,un tălmăcitor divin al Cuvântului." Cuvântul divin este scris, şi profetul are Duhul divin al lui Dumnezeu în el. Şi, voi ştiţi, profetul în Vechiul Testament a fost numit "dumnezeu." Câţi aţi ştiut asta?

E-213 Isus a spus, "Dacă ei i-au numit pe ei dumnezei... Nu este scris în legea voastră, ei sunt, 'Voi sunteţi dumnezei'? Şi dacă ei i-au numit 'dumnezei,' la cine a venit Cuvântul lui Dumnezeu, profetul, cum Mă veţi condamna voi când Eu spun că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?"

E-214 Pentru că, el a fost chemat "dumnezeu," pentru că el a purtat în el Cuvântul lui Dumnezeu, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aşadar, cuvântul profet înseamnă un, "tălmăcirea lui - lui nu este să se amestece cu ea." Vedeţi? Dacă Dumnezeul... El spune, ,,Dacă între voi va fi unul, care este duhovnicesc, sau un profet, Eu Domnul îi voi vorbi. Dacă ce spune el vine la împlinire, atunci ascultaţi-l, pentru că Eu sunt cu el. Dar dacă nu vine la împlinire, atunci să nu-l ascultaţi; nu l-am trimis Eu." Acesta este felul cum o ştiţi. Şi apoi, voi vedeţi, tălmăcirea divină a Cuvântului trebuie să coincidă cu această ultimă descoperire către biserică.

E-215 El este Dumnezeu, cel Atotputernic. Pe pământ, El a fost un Profet, care este un vultur. Câţi ştiţi că un profet este considerat un vultur? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]

E-216 Un vultur este pasărea cea mai robustă care o avem, cea mai puternică. Unele din aripile lor se întind paisprezece picioare, de la vârf la vârf. El poate cuprinde şi zbura atât de înalt că dacă oricare altă pasăre încearcă să îl urmeze, s-ar dezintegra, penele s-ar desprinde de pe ea şi s-ar face bucăţi. Din ce cauză? El este construit special. Şi la ce i-ar folosi să ajungă sus la aşa înălţime dacă el nu poate vedea ce face când el este acolo sus? Vorbiţi despre un ochi de şoim? Voi ar trebui să vedeţi un ochi de vultur.

E-217 Un şoim poate, ar putea să vadă o găină. Asta este corect. Asta-i ce se petrece cu unii din aceşti şoimi astăzi. Aha. Dar, eu vă spun, un vultur merge aşa, dacă un şoim ar încerca să-l urmeze, el ar muri. El s-ar sufoca. El nu poate ajunge în acele sfere în care ajunge vulturul.

E-218 Şi atunci el are un ochi, că el poate vedea atât de departe, când a ajuns sus acolo. Astfel acela este motivul că Dumnezeu a numit profeţii Lui, "vulturi." El ajunge acolo sus, şi el este un vultur. El poate vedea, foarte departe.

E-219 Şi Cristos, pe pământ, a fost un Vultur. Când El a murit, El a fost un Preot, astfel aceea l-a făcut pe El un Miel. Este aceea corect? [Adunarea spune, "Este corect." – Ed.] Şi când El vine din nou, El este Împărat, astfel El va fi un Leu, amin, Leul din seminţia lui Iuda. Amin. El este un Vultur, un Miel, şi un Leu; amin; Tată, Fiu, şi Duh Sfânt; Profet, Preot, şi Împărat; Cel care era, care este, şi va veni; cel Atotputernic; Alfa şi Omega, de la început până la sfârşit, Dumnezeul Etern.

E-220 Vreau să vă întreb, unii din voi oameni preţioşi Catolici, care numiţi aceea, "Fiimea Eternă a lui Dumnezeu; Dumnezeu, fiimea [calitatea de fiu – Trans.] Eternă a lui Isus Cristos cu Dumnezeu." Cum puteţi voi spune un astfel de cuvânt? Eu sunt un tont, cu o şcoală de şapte clase, dar eu ştiu mai bine decât atât. Cuvântul fiu trebuie să aibă un început. Astfel cum poate El să fie Etern şi să fie un fiu? Eternitatea nu are început sau sfârşit. Astfel, El nu poate fi un fiu, şi apoi să aibă un început, pentru că nu există un astfel de lucru ca un fiu Etern. Un fiu a avut un început, astfel el nu poate fi Etern.

E-221 Voi vedeţi, El este Dumnezeul Etern, nu fiul Etern. Glorie! Cel Atotputernic, Iehova-jireh, Iehova-rapha, manifestat în trup, "În El a locuit plinătatea Dumnezeirii trupeşte."

E-222 Şi în Ziua Cincizecimii, când acel Stâlp de Foc a coborât asupra poporului, aţi observat, S-a separat pe Sine? Şi limbi de Foc s-au aşezat pe fiecare din ei. Foc, ca limbi, aşezându-se peste fiecare. Ce făcea Dumnezeu? Împărţindu-se pe Sine în Biserică, printre fiecare, dând femeilor, bărbaţilor, şi toţi din ei; au fost părţi din Duhul Său, împărţindu-se pe Sine prin Biserica Sa.

E-223 Cum poate veni un om pe aici şi să spună, "Omul sfânt este papa. Omul sfânt este episcopul"? Omul Sfânt este Cristos, Duhul Sfânt în noi. Cum puteţi spune că enoriaşii nu au nici un cuvânt de spus? Fiecare din voi are ceva de spus. Fiecare din voi aveţi un lucru de făcut. Fiecare din voi trebuie să poarte un Mesaj. Glorie!

E-224 Duhul Sfânt s-a împărţit pe Sine în Ziua Cincizecimii. Dumnezeu, împărţindu-se pe Sine. "În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine."

E-225 "Acea zi," Duhul Sfânt, "peste toţi, în toţi, prin toţi." Amin. Iată-l acolo. Duhul Sfânt are un drept să se mişte oriunde vrea El, peste oricine vrea El. Voi nu trebuie să luaţi ce spune vreun episcop sau preot. El este unicul nostru Preot, exact, un Mare Preot. Acum: Profet, Preot, şi Împărat.

E-226 Acum:
Şi... Isus Cristos, care este martorul credincios, cel întâi născut din morţi, ... (Noi vom intra în aceea.) şi prinţul împăraţilor pământului. Către cel ce ne-a iubit, şi ne-a spălat de păcatele noastre în propriul lui sânge.

E-227 Cuvântul spălat acolo, de fapt, în Greceşte, înseamnă "a dezlega." Ne-a dezlegat de ale noastre... Noi am fost legaţi de pământ, de păcatul nostru. Noi nu am putut vedea, nu am putut auzi, nu am avut nici o concepţie de Cer sau nimic. Dar când Sângele a coborât, Acesta a tăiat frânghia şi am fost dezlegaţi. Oh!

E-228 Am citit o poveste o dată, este... s-ar putea să se potrivească bine chiar aici. Un fermier a prins un cioroi şi l-a legat. Şi a spus, "Le voi da o lecţie celorlalte cioare." Astfel a legat bătrânul cioroi, şi de un picior, cu o sfoară, şi bietul lucru micuţ era ca mort de foame. El a fost aşa de slăbit, că abia se putea mişca în jur.

E-229 Asta este cum, unele din aceste organizaţii şi biserici, au legat pe oameni jos. "Doar nu se poate! Ei bine, aceasta este cât de departe poţi tu să mergi. Zilele miracolele au trecut." Da. Tu eşti doar legat. Asta-i tot. "Nu există un astfel de lucru ca Duhul Sfânt. El nu vorbeşte în limbi cum obişnuia El."

E-230 El este Dumnezeu. "El este chiar acelaşi ieri, azi, şi în veci," Evrei 13:8, trăind în toate bisericile. Noi vom ajunge la aceasta după terminarea acestei dimineţi. Vedeţi? El este Dumnezeu, care trăieşte în fiecare epocă a bisericii. El va trăi în fiecare epocă a bisericii, şi va trăi în poporul Lui ca... pentru Eternitate. Fiindcă noi avem acum, în noi, Viaţă Eternă.

E-231 Aşadar, această denominaţiune l-au legat jos, vedeţi, "Ei bine, zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca vindecare Divină." Bietul ins bătrân a şchiopătat înainte până a fost aşa slăbit că cu greu a putut umbla.

E-232 Şi într-o zi a venit pe acolo un om bun, şi a spus, "Tu şti, acel biet cioroi bătrân, îmi pare aşa de rău de el. La urma urmei, el i-ar fi putut lua porumbul lui, dar acela este singurul mod de a-şi face un trai. El trebuie să aibă ceva să mănânce. Astfel el nu a ştiut altceva, el doar este afară acolo luând porumb. Astfel dacă... "Atunci el şi-a luat... şi a luat cuţitullui şi l-a dezlegat pe bătrânul cioroi.

E-233 Şi voi ştiţi, aici vin celelalte ciori, în jur, au spus, ,,Haide, Cioroiule Johnny. Să mergem în Sud. Se apropie vremea rece."

E-234 Voi ştiţi ce? Acel cioroi ar fi mers doar cât de departe putea el să se ducă afară acolo. El a spus "Eu nu o pot face. Aceasta nu este, aceasta doar nu este pentru noi în această zi. Noi - noi doar nu o putem face." Vedeţi? El a fost legat aşa mult timp, încât s-a gândit că el încă era legat. Vedeţi?

E-235 Şi aşa este felul cu mulţi oameni, voi sunteţi legaţi jos cu crezuri şi denominaţiuni, de la bătrâna mamă prostituată în urmă acolo, spunându-vă, că, "Isus Cristos nu este acelaşi. Şi nu există un astfel de lucru ca vindecare. Nu există botezul Duhului Sfânt. Nu există nimic din aceste lucruri de genul ăsta." Încercând să vi le spună. Voi aţi fost legaţi atât de mult timp încât voi încă credeţi că sunteţi legaţi.

E-236 Omul cel bun, Cristos, şi-a dat Sângele Lui ca El să ne poată spăla şi dezlega de păcatul nostru. Ce este păcatul? Eu îl voi întreba pe oricine să-mi spună. Ce este păcatul? Păcatul este ,,necredinţă." Aşa este. "Cel ce nu crede este deja condamnat."

E-237 Şi păcatul vostru este singurul lucru ce vă ţine de la a fi liberi. Este pentru că Dumnezeu v-a dezlegat de la necredinţa voastră, dar voi sunteţi atât de legaţi cu crezuri încât voi încă credeţi că sunteţi legaţi. Doar muriţi de foame, vedeţi, şchiopătând în jur, "Eu sunt Prezbiterian. Eu sunt Metodist. Eu sunt Baptist. Ei îmi spun (Eu sunt Biserica lui Cristos), 'Zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru."'

E-238 Tu biet cioroi înfometat! De ce nu vi pe aici în această dimineaţă? De ce nu zbori tu departe? Aleluia! "Înalţă-te cu aripile unei dimineţi, şi zboară departe către Soarele Neprihănirii, cu vindecare în aripile Lui." Amin. Asta este tot. Asta este tot, frate, soră. Oh! "Cel pe care Fiul l-a făcut slobod, este slobod cu adevărat." Da, domnule!

E-239 "Bine, păstorul meu..." Nimic despre aceea. Biblia a spus, "Voi sunteţi slobozi." Aşa este. Sunteţi liberi.
"Biserica mea..."

E-240 Ei bine, fiţi dezlegaţi. "Ne-a spălat şi ne-a dezlegat de la denominaţiunile noastre, în Propriul Lui Sânge," şi ne-a făcut liberi astfel noi putem gândi pentru noi înşine, şi să facem pentru noi înşine, şi să vorbim pentru noi înşine, şi să acţionăm pentru noi înşine.

E-241 "Bine, dacă aş merge înapoi şi i-aş spune păstorului că ar trebui să fiu rebotezat, el ar..."

E-242 Cume cu, "Tu eşti liber"? Aceasta este o descoperire, voi ştiţi. În regulă. Voi sunteţi liberi.

E-243 Dacă voi aţi fost stropiţi cu o solniţă mică aşa, numele de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt," aici este un bazin aşezat aici, pregătit în această dimineaţă, cu apă în el. Vedeţi? Da, domnule. Nu este corect.

E-244 Aşadar, voi nu mai sunteţi legaţi. Voi sunteţi liberi, dar poate nu o ştiţi. Dar daţi-mi voie să vă spun în această dimineaţă, Biblia a spus, "El ne-a dezlegat de păcatele noastre, necredinţa noastră, ca să putem primi Descoperirea lui Isus Cristos." Duceţi-vă, liberi!... trebuie să luaţi ce spune orice biserică despre Aceasta. Luaţi ce Dumnezeu a spus despre Aceasta. Aici este Descoperirea Lui descoperind Cine este El.

E-245 „Eu întotdeauna am crezut că Dumnezeu Tatăl avea barbă, lungă, albă, păr alb; şi Fiul era un bărbat de vârstă mijlocie; şi Duhul Sfânt era băiatul mascotă." Frate, aceea e păgânism. Aceea este păgân dacă tu crezi în trei Dumnezei.

E-246 Chiar prima Poruncă, care este prima Poruncă? "Ascultaţi voi, O Israel: Eu sunt DOMNUL Dumnezeul tău, un Dumnezeu." Asta-i tot.

E-247 El este un singur Dumnezeu, nu trei dumnezei. El a trăit în trei slujbe, a slujit trei locuri. El este Profet, Preot, şi Împărat. El este Vultur, Miel, şi - şi Leu. El este Crinul din Vale, Trandafirul din Saron, Crinul din Vale, şi Steaua Dimineţii, Rădăcina şi Vlăstarul lui David. El este de la A la Z. El este Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. El este toate acelea, dar El este Unul. El este un Dumnezeu. Acelea sunt titlurile Lui care merg la El, dar există un singur Dumnezeu.

E-248 Niciodată nu a fost nimeni, în nici o pagină a Bibliei nici în istorie, până la biserica Catolică, care a fost vreodată botezat prin scufundare în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt."

E-249 Dacă voi îmi arătaţi pagina sau orice, voi scrieţi-o, aşezaţimi-o aici sus la mine, deseară, şi eu voi ieşi afară din această biserică, spunând, "Eu sunt un ipocrit; am învăţat oamenii greşit." Dacă îmi puteţi arăta un singur text de Scriptură, sau îmi aduceţi o singură istorie, istorie autentică, care îmi va arăta aceea unde acei oameni au botezat vreodată, în Biblie, în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt." Sau, aduceţi¬mi o Scrip-... sau, o singură carte de istorie, o singură pagină, un singur citat în istorie, unde cineva a fost vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," până la Consiliul de la Niceea al bisericii Catolice. Veniţi, aduceţimi-o; şi voi pune un semn pe spatele meu şi voi umbla prin Jeffersonville, şi voi în spate cu un corn, suflând. Eu voi pune acolo, "Un profet fals, induce în eroare pe oameni."

E-250 Şi, păstorule, dacă tu eşti aici în această dimineaţă, tu ai face asta, tu ar trebui să mă laşi să îţi fac asta ţie. Vedeţi? Vino, arată¬mi. Dar ţie îţi este frică.

E-251 Acum, ce este aceasta? Aceasta este Descoperirea. Aceasta este Descoperirea. Şi acesta este Duhul Sfânt, Cristos, trimiţând Mesajul Lui la biserici. Ascultaţi-L. Ascutaţi-L. Asta este ce învaţă Biblia.

E-252 Unde a venit înăuntru aceasta? Dacă voi doar nu vă veţi mânia, să plecaţi, în timpul săptămânii, voi - voi luaţi Consiliul de la Niceea. Luaţi cele Două Babiloane a lui Hislop. Luaţi...

E-253 Acum, istoria lui Josephus este în regulă, dar el a scris numai un paragraf despre Cristos, a spus, "A existat un om numit Isus care mergea prin jur, vindecând oamenii. Şi - şi el a murit, nici, nu, Filat l-a ucis, şi - şi, sau Irod, l-a pus la moarte. Şi apoi ucenicii s-au dus şi au furat trupul lui, şi l-au ascuns afară. Şi apoi în fiecare noapte ei merg şi taie o bucată din acesta şi o mănâncă." A spus, "Ei erau canibali." Astfel, ei luau împărtăşirea, vedeţi. Mintea carnală! Josephus nu este unul la care să asculţi.

E-254 Dar luaţi Cartea Martirilor a lui Fox. Există una bună autentică. Cartea Martirilor a lui Fox, câţi aţi citit-o vreodată? [Adunarea spune, "Amin" – Ed.] Sigur. Epocile Timpurii ale lui Pember, sau - sau Două Babiloane a lui Hislop, sau - sau ceva autentic important. Sau, cea mai importantă pe care o avem este Consiliul de la Niceea, Consiliul pre-Niceean şi Consiliul Niceean. Şi voi aflaţi acolo, că aceea nu a fost niciodată menţionată, fără persoane.

E-255 Luaţi Sfintele Scripturi şi vedeţi dacă a fost cineva vreodată în Biblie vreodată botezat, folosind acele titluri, nume de "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Aceasta denotă trei dumnezei. Aceasta este pentru o ceremonie păgână. Şi Catolicismul nu este nimic altceva în lume decât o - o formă păgână de Creştinism. Şi de la biserica Catolică vine Martin Luther, John Wesley, Baptist, Presbiterieni, şi aşa mai departe.

E-256 Dar în zilele de pe urmă acolo era o uşă aşezată între ei acolo, care a deschis Adevărul din nou, că, "Biblia a spus aşa," şi marele profet care urma să vină pe pământ în zilele de pe urmă. Şi noi credem că el vine. Priviţi. Şi el va avea o Biserică. Acum, noi vom vedea aceasta, acum.

E-257 Acum, amintiţi-vă, aceasta este Apocalipsa. Voi nu puteţi lua de la Aceasta. Acum, ce provocare! Găsiţi o singură persoană în Biblie, un singur loc unde ei au botezat vreodată pe cineva în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfânt," sau au stropit vreodată pe careva, găsiţi aceea în Biblie, pentru iertarea păcatelor lor. Ei niciodată. Şi fiecare persoană, indiferent de cum au fost botezaţi, a trebuit să vină şi să fie botezată, din nou, în Numele lui "Isus Cristos," ca să primească Duhul Sfânt.

E-258 Fapte 19 "Pavel a trecut prin coasta de sus a Efesului, găseşte anumiţi ucenici." El a spus, "Ucenici." Ei aveau o adunare mare. Ei urmau pe un om cu numele de Apollo, care era un avocat convertit; un Baptist care a crezut în Ioan Boteză torul, şi dovedea cu Scripturile că Isus a fost Cristosul.

E-259 Pavel a trecut pe acolo şi i-a văzut pe Acuila şi Priscila, în al 18-lea capitol din Fapte. Şi apoi el a mers acolo ca să prânzească, sau aşa ceva, cu Acuila şi Priscila. Ei i-au spus lui despre acest om mare. Ei s-au dus să-l audă. El l-a ascultat în seara aceea. A spus, "El este foarte bine. Asta este foarte bine. Asta e bine. Dar," a spus, "aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"

E-26

E-261 Vă sfidez la aceea. Eu am Greaca autentică chiar aici, Ebraică, de asemenea. Biblia spune în Greacă, şi ambele, Ebraică, şi de asemenea în Aramaică. În toate trei, eu le am chiar aici, că a spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Asta este corect. "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?"

E-262 Acum, el a spus, "Noi nu ştim dacă ar fi vreun Duh Sfânt."
Atunci a spus, "În ce botez aţi fost botezaţi?"

E-263 Ei au spus, "Noi am fost deja botezaţi de omul care l-a botezat pe Domnul Isus Cristos. Noi am fost botezaţi în botezul lui Ioan," aceeaşi groapă de apă, poate, "acelaşi om."

E-264 Pavel a spus, "Aceea nu va merge. El a botezat numai spre pocăinţă, nu pentru iertarea păcatelor."

E-265 Acum, unii din voi oameni Unitarieni veniţi în jur şi - şi botezaţi aşa, greşit. Voi botezaţi aşa spre, pentru mântuire. Apa nu mântuie un om; este Sângele, pocăinţa. Nu prin botez la regenerare. Nu, domnule. Regenerarea vine prin Duhul. Botezul este o - este o exprimare exterioară a lucrării de regenerare interioară care a fost făcută. Vedeţi? În regulă. Observaţi.

E-266 A spus, "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut?" Ei au spus...
El a spus, "Nici nu ştim că ar exista vreun Duh Sfânt." A spus, "Cum aţi fost voi botezaţi?"
El a spus, "Noi am fost botezaţi către Ioan."

E-267 El a spus, "Ioan cu adevărat a botezat spre pocăinţă, spre pocăinţă, spunând că ,voi să credeţi în El,' Mielul, Jertfa care venea, pe Domnul Isus Cristos." Şi când ei au auzit Aceasta, au fost rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos. Şi Pavel şi-a pus mâinile peste ei şi ei au primit Duhul Sfânt, şi au vorbit în limbi şi au prorocit.

E-268 Spuneţi-mi că aceea nu este Scriptură, şi arătaţi-mi oriunde, că cineva a fost vreodată botezat în vreun alt fel în Noul Testament decât în Numele Domnului Isus Cristos. Arătaţi-mi.

E-269 Sfântul Agabus şi mulţi, acolo au fost alţii, care au fost botezaţi înainte în jos până la timpul din - din - din Consiliul din Niceea, şi fiecare din ei au fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos. Misionarii au arat câmpurile cu Numele lui Isus Cristos.

E-270 Dar când a venit Consiliul din Niceea, ei trebuiau să aibă trei dumnezei. Ei l-au dat jos pe Pavel... sau l-au dat jos pe Jupiter, şi l-au pus sus pe Pavel. Ei au dat-o jos pe Venus, şi au pus-o sus pe Maria. Ei aveau tot felul de dumnezei, tot felul de sfinţi şi orice altceva, şi au făcut un botez în treime şi l-au dat hrană Protestanţilor. Şi ei încă o înfulecă.

E-271 Dar Luminile serii au venit acum. Profetul a spus, "Va fi Lumină în timpul serii."
Va fi - va fi lumină în timpul serii,
Calea spre Glorie cu siguranţă o veţi găsi;
Pe calea apei, aceea este Lumina astăzi,
Îngropat în preţiosul Nume al lui Isus.
Tânăr şi bătrân, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre,
Duhul Sfânt cu siguranţă va pătrunde;
Luminile serii au venit,
Este un fapt că Dumnezeu şi Cristos sunt Unul.

E-272 Voi credeţi Aceasta? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Petru a spus, în Ziua Cincizecimii, "Să se ştie aceasta, printre voi, casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Isus, pe Care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos;" al 16-lea verset din capitolul 2. Da. "Dumnezeu l-a făcut pe acest Isus, pe Care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos. Toată casa lui Israel să ştie, cu siguranţă."

E-273 Am vorbit cu un Iudeu nu de mult, aici sus la Casa lui David, el a spus, "Voi Neamurile nu îl puteţi tăia pe Dumnezeu în trei părţi şi să-L daţi la un Iudeu. Noi ştim mai bine decât atât."

E-274 Am spus, "Aceea este chiar aşa, Rabbi. Noi nu îl tăiem pe Dumnezeu în nici un trei părţi." Am spus, "Tu crezi profeţii?"
El a spus, "Desigur."
Am spus, "Crezi tu Isaia 9:6?"
El a spus, "Da."
Am spus, "Despre cine a vorbit profetul?"
"Mesia."
Am spus, "Ce legătură va fi între Mesia şi Dumnezeu?"
El a spus, "El va fi Dumnezeu."
Am spus, "Asta este corect." Amin.
Vezi, asta este. Vezi, tu nu îl poţi tăia pe El în trei părţi.

E-275 Dacă voi misionari aici... Unul din ei merge aici la Iudei, eu cred, acest om care stă aici. Să nu încerci vreodată să-i dai la un Iudeu nici un "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." El îţi va spune chiar repede, el ştie de unde vine aceasta, "Consiliul din Niceea." El nu va asculta la aceea. Dar lăsaţi-l să vadă unde că Dumnezeu a fost făcut trup, şi El este singurul Dumnezeu care există. Dumnezeu, făcut trup în formă umană şi a locuit printre noi, ca să ne sfinţească; luat la o parte, ca El Însuşi să poată veni în forma Duhului Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt, este aceeaşi Persoană.

E-276 Biblia a spus în - în genealogiile lui Isus Cristos, în 1-ul capitol din Matei, Aceasta a spus, "Abraham a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob." Şi înainte în jos, a spus, şi apoi în... Daţi-mi voie să o citesc, şi apoi acum veţi şti exact despre ce vorbesc eu. Matei, 1-ul capitol. Şi noi vom... Acum să începem la versetul al 18-lea.
Acum naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Când...
Maria mama lui a fost logodită cu Iosif, înainte ca să fie împreună, ea s-a aflat cu un copil de la...
277 "'Dumnezeu Tatăl'"? Se citeşte aceea în felul acela? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Aflată cu un Copil de la Cine? ["'Duhul Sfânt."'] ... [Porţiune goală pe bandă.] Am crezut că Dumnezeu Tatăl a fost tatăl Lui? Atunci, Dumnezeu, Tatăl şi Duhul Sfânt, este acelaşi Duh, sau El a avut doi taţi.
Apoi Iosif bărbatul ei, fiind un om neprihănit, ... nevrând să o facă un exemplu public, şi-a pus de gând... s-o lase pe ascuns.
Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, iată, îngerul Domnului i s-a arătat lui într-un vis, spunând, Iosife, tu fiul lui David, nu te teme... să iei la tine pe Maria nevasta ta: căci ce s-a zămislit în ea este de la...
278 "'Dumnezeu Tatăl"'? Ha? [Adunarea spune, "Nu. ,Duhul Sfânt."' – Ed.] "Duhul Sfânt." Atunci cine a fost Tatăl lui Isus Cristos? ["Duhul Sfânt."] Duhul Sfânt. Ce este Acela în voi? ["Duhul Sfânt."] Ei bine, acela este Dumnezeu, Tatăl, de asemenea. Nu este El? ["Amin."] Sigur.
Şi ea va naşte un fiu, situ îi vei pune numele ISUS: ...

E-279 Aici este Dumnezeu Tatăl, aici este Dumnezeu Duhul Sfânt, şi aici este Dumnezeu Fiul, vedeţi, aceea sunt trei Dumnezei. Biblia nu spune aceasta. Aceşti doi trebuie să fie acelaşi, sau El a avut doi taţi. Vedeţi? Nu poate avea doi taţi. Voi ştiţi asta.
Acum, ea va naşte un fiu, şi ei îi vor pune numele ISUS: pentru că el va mântui poporul lui de păcatele lor.
Acum toate aceste lucruri s-au făcut, ca să poată să fie împlinit ce a fost vorbit de Domnul prin profetul, care zice,
... o fecioară va fi însărcinată, şi va naşte un fiu, si ei îi vor pune numele Emanuel, care este prin tălmăcire, Dumnezeu este cu noi.

E-280 Acela este 1-ul capitol din Matei.

E-281 Matei 28:19, unde Isus a spus, "Duceţi-vă, botezaţi-i în Numele Tatălui, al Fiului, şi al Duhului Sfânt." Ce este Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt? [Adunarea spune, "Isus Cristos." – Ed.] Isus Cristos, desigur.

E-282 Voi citiţi o poveste de dragoste, care spune, "Ioan şi Maria au trăit fericiţi după aceea." Cine sunt Ioan şi Maria? Duceţi-vă înapoi la începutul povestirii, şi aflaţi.

E-283 Dacă nu există un astfel de lucru, nici un nume, "Tată, Fiu, sau Duh Sfânt," atunci Cine, Al Cui Nume este acesta? Duceţi-vă înapoi, la începutul povestirii, şi vedeţi despre Cine vorbea El.

E-284 Petru, în Ziua Cincizecimii, a spus, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui 'Isus Cristos' pentru iertarea păcatelor voastre." El a avut descoperirea.
Ioan a avut descoperirea .

E-285 Isus a fost Descoperirea, El s-a produs pe Sine chiar aici în Scriptură, "Eu sunt Cel ce era, cel ce este, şi va veni, cel Atotputernic." Iuh! În regulă.

E-286 Acum, să luăm al 7-lea verset, chiar repede acum, înainte de a ieşi, doar cât de repede putem.
... cel Atotputernic.
... stăpân... slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Şi... ne-a făcut regi şi preoţi pentru Dumnezeu ...
Tatăl lui; şi a lui să fie slava şi stăpânirea pe veci şi veci. Amin.

E-287 Vedeţi acea descoperire acolo, cum este El descoperit? Cum Dumnezeu... Oamenii se scarpină în cap şi îşi smulg părul, şi lucruri, încercând să afle ce este "Tată, Fiu, Duh Sfânt," fac trei, în unul.
Nu vă smulgeţi părul şi nu vă scărpinaţi în cap. Doar priviţi în sus. Descoperirea vine de Sus. Şi asta este corect. El va descoperi, că aceasta nu este "Tată, Fiu, şi Duh Sfânt." Sunt trei slujbe în care a trăit un singur Dumnezeu.

E-288 A fost în slujba de, "Duh," Singur, pentru că fiinţa umană este condescendentă. Apoi El şi-a făcut Lui un trup, a locuit în acesta, ca să producă Sângele Său Propriu; nu prin sex, cum a fost în grădina Edenului, dar produce un trup creativ. Şi prin acel trup născut de fecioară, El a dat un Sânge care ne-a sfinţit şi ne¬a dezlegat de necredinţa noastră, ca să credem în El. Atunci, noi facem aceea, Îl primim în inima noastră, care este Dumnezeu în noi; Dumnezeu: Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. Vedeţi? La fel ca Profet, Preot, şi Împărat, este acelaşi lucru. În regulă.

E-289 Acum, al 7-lea verset, acesta este anunţul. Anunţul este:
Iată că El vine cu nori; şi orice ochi îl va vedea, ... şi cei ce L-au străpuns: şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui.

E-290 Oh! Cât timp mai avem? Asta este frumos acolo. Aţi putea să îngăduiţi alte trei- ... douăzeci de minute? [Adunarea spune, "Da." – Ed.] Aţi putea? ["Amin."] În regulă. Acum, deci mâine... Deseară, noi vom încerca să prindem restul din Viziunea din Patmos, deseară. Astăzi, noi urmează să o sfârşim cu anunţul.

E-291 Oh! Vă simţiţi bine? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Iubiţi voi această Biblie veche? ["Amin."] Aceasta este Descoperirea. Ce, ce este aceasta? Dumnezeu se întinde în jos, în această Carte, şi ia vălul jos, a spus, "Iată-L acolo: Profet, Preot, Împărat; Tată, Fiu, Duh Sfânt; Cel ce era, cel ce este, şi cel ce vine. Toate aceste lucruri, Acesta este Dumnezeu."

E-292 Acum, să luăm vălul jos, doar timp de câteva minute acum, Domnul să ne ajute, să ia vălul de pe ochii noştri. Şi prindem...
Iată, El vine cu nori; ...

E-293 Acum, cum vine El? "Cu nori." Ce fel de nor? Nori de slavă. Nu unul din aceşti nori de furtună, nori de ploaie, ci nori de slavă.

E-294 Voi să urmăriţi în ce fel de nor a fost El învăluit când Petru şi ceilalţi au văzut viziunea Lui pe Muntele Transfigurării, un nor L-a preaumbrit. Haina Lui a strălucit. El a fost învăluit cu un nor, puterea lui Dumnezeu.

E-295 Oh, noi ajungem la aceea, aici în aceste epoci ale bisericii. Eu vă spun, aceasta doar -doar stârneşte fiinţa mea lăuntrică, să mă gândesc la aceasta. Ce venirea Lui... Eu văd această zi în care noi trăim, unde nimic, nici o speranţă nu este rămasă decât Venirea Lui.

E-296 Acum repede vom lua aceasta. Acum amintiţi-vă .
... orice ochi Îl va vedea, ...

E-297 Acum, aceea nu a fost Răpirea, atunci. A fost? [Adunarea spune, "Nu." – Ed.] Vedeţi? Nu a fost Răpirea. Aceasta nu a fost Răpirea. Despre ce vorbea El? A doua Venire.
... şi cei ce L-au străpuns: şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui.

E-298 Acum ne vom întoarce în urmă şi luăm ceva istorie. Să ne întoarcem la Zaharia, şi să luăm al 12-lea capitol din Zaharia. Zaharia. În regulă.

E-299 "Şi Domnul a adăugat zilnic la biserică pe cei ce erau mântuiţi." Cât de recunoscători suntem pentru descoperirea bună a lui Isus Cristos! Nu sunteţi voi bucuroşi pentru El? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum, noi vom pune aceasta în formă de carte cât de repede posibil vom putea, la popor, şi atunci o puteţi avea, să o citiţiîn liniştea camerei voastre şi lucruri, şi să o studiaţi, voi înşivă. În regulă.

E-300 Zaharia, Zaharia, al 12-lea capitol acum din Zaharia. Şi noi vrem, să luăm aceasta cu adevărat în rugăciune. Şi eu vreau să iau aceasta pentru gloria lui Dumnezeu. Acum, Zaharia 12, să începem la versetul al 9-lea. Ascultaţi îndeaproape acum. El vorbeşte despre Venire. Zaharia 12, şi vom începe la al 9-lea, în al 9-lea verset.
Şi va veni la împlinire...
Zaharia, profeţind, cu patru sute optzeci şi sapte de ani înainte de venirea lui Cristos.
Şi va veni la împlinire în ziua aceea, că Eu voi căuta să nimicesc toate... neamurile care vin împotriva Ierusalimului. (Gândiţi-vă la aceasta.)
Şi Eu voi turna afară peste casa lui David, şi peste locuitorii Ierusalimului, duhul de îndurare şi de rugăciuni: şi îşi vor întoarce privirile spre Mine pe care L-au străpuns, ...

E-301 Acum, când se întoarce Evanghelia la Iudei? Când ziua Neamurilor este terminată, Evanghelia este gata, să meargă la Iudei. Oh, eu aş putea, dacă eu aş putea doar să vă prezic ceva mic care este gata să se întâmple chiar aici, vedeţi, chiar în această zi. Vedeţi voi? Aceasta este gata să se întâmple. Noi o luăm în Epoca Bisericii. Şi acest lucru important este gata să se întâmple, ne va duce dincolo la Apocalipsa 11 şi îi va lua pe cei doi profeţi, reîntoarcerea lui Ilie şi Moise înapoi din nou pentru Iudei. Noi suntem pregătiţi pentru aceasta. Totul se aşează în ordine, doar gata. Acest Mesaj al Neamurilor, aşa cum Iudeii l-au adus la Neamuri, Neamurile îl vor duce drept înapoi din nou la Iudei. Şi Răpirea va veni.

E-302 Acum, amintiţi-vă, aceasta ce vine aici, după necazul cel mare... Biserica nu trece prin Necazul cel mare. Noi ştim asta. Biblia spune aşa. Vedeţi? În regulă.

E-303 Acum, El va turna peste casa lui Israel, ( ce?) acelaşi Duh Sfânt, vedeţi, după ce Biserica Neamurilor este dusă.
... şi şi-au întors privirile către Mine pe care L-au străpuns, şi-l vor plânge amarnic, ca unul care îl jăleşte pe singurul lui fiu, şi-l vor plânge amarnic pentru el, cum îl plânge cineva pe întâiul lui născut.
Şi în ziua aceea va fi... jale mare în Ierusalim... şi jale... în - în valea Meghidonului.
Şi - şi ţara se va jeli, fiecare familie deosebit; familia casei lui David deosebit, şi... familia casei lui Natan deosebit, şi fiecare din case deosebit; (când ei văd ce se va întâmpla, ce va avea loc când El vine în nori de slavă, la a doua apariţie a Lui.)

E-304 Şi când acei Iudei care L-au străpuns... Voi ştiţi, o altă Scriptură spune că ei Îl vor întreba, de unde a primit El aceste răni.
El a spus, "În casa prietenului Meu."

E-305 Şi acesta nu va fi un timp de jale numai pentru Iudeii care L-au respins, ca Mesia, dar va fi un timp de jale şi pentru cei din Neamuri rămaşi în urmă aici, care au acceptat... care L-au respins ca Mesia al lor din această zi. Ei se vor tângui şi vor plânge. Fecioara adormită se va tângui. Asta este acea biserică care a refuzat să ia Ulei în candela ei. Acolo au fost zece fecioare care au ieşit afară, toţi persoane bune, dar cinci din ele aveau Ulei în candelele lor. Celelalte cinci erau persoane bune, persoane bune, dar au omis să ia Ulei în candelele lor. "Şi ei au fost aruncaţi în întunericul de afară unde va fi plâns, tânguire, şi scrâşnirea dinţilor."

E-306 Iată-i aici, "Ei se vor tângui." Biblia a spus aici, "Ei se vor tângui, şi cu inima atât de zdrobită, până când chiar..."

E-307 Aici, eu vă voi da un altul, Genesa 45, dacă vreţi să mergeţi la aceea. Să mergem la aceasta doar un moment să citim aceea în Genesa de asemenea, al. .. eu cred, din capitolul al 45-lea din Genesa. Aş vrea să iau aceasta aici, Iosif făcându-se cunoscut la a lui - la poporul lui. Şi noi vom lua aceasta, doar arată modelele despre ce va avea loc în acea zi, apoi le vom lega împreună.
Atunci Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea... tuturor celor ce-l înconjurau; şi a strigat, Să plece fiecare om... de la mine.

E-308 Acum amintiţi-vă, Iosif, făcându-se cunoscut, a strigat, "Să plece fiecare om dinaintea mea."
Şi n-a mai rămas nimeni cu el, când Iosif s-a făcut cunoscut la fraţii lui.
Şi el a plâns aşa de tare: şi Egiptenii şi casa lui Faraon l-au auzit. (El trebuie că a ţipat.)
Şi Iosif a zis fraţilor săi, eu sunt Iosif; mai trăieşte tatăl meu? Şi fraţii lui nu i-au putut răspunde; căci ei erau tulburaţi înaintea lui.
Şi Iosif a zis către fraţii lui, Apropiaţi-vă de... mine, eu vă rog. Şi ei s-au apropiat. Şi el a zis, eu sunt Iosif fratele vostru, pe care... care voi - care voi l-aţi vândut în Egipt.
Acum deci să nu fiţi întristaţi, nici supăraţi pe voi înşivă, că voi m-aţi vândut aici: căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră să păstreze viaţa. (Oh, cât de frumos!)
Căci în aceşti doi ani au... a fost foamete în ţară: şi... în care va fi, nu va fi nici spic nici seceriş.
Şi Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână o posteritate pe pământ, şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.

E-309 Lăsaţi-mă doar să iau acum aceea şi să compar cu Zaharia, al 12-lea, doar pentru un moment. Acum, noi ştim aceea, în simbol. Dacă tu înveţi simbolurile, atunci tu o vei avea întotdeauna corect, mă gândesc, în - în simbol.

E-310 Acum, Iosif, când el a fost născut, el a fost urât de fraţii lui. Este asta corect? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Acum eu vreau să vă arăt, Iosif reprezintă Biserica umplută de Duhul Sfânt. Iosif a fost urât de fraţii lui. De ce? Pentru că el era duhovnicesc. Iosif nu putea face nimic că el putea să vadă vedenii. El nu putea face nimic că el visa vise, vedeţi, şi putea să tălmăcească vise. El, aceea era ce era în el. El nu putea expune nimic altceva decât ceea ce era în el. Ei bine, atunci, fraţii lui îl urau, fără un temei. Dar tatăl lui îl iubea, pentru că tatăl lui era un profet.

E-311 Vedeţi cum a fost cu Isus? Dumnezeu a iubit pe Fiul Lui. Dar fraţii, Fariseii şi Saducheii, L-au urât, pentru că El putea vindeca bolnavii, şi prezice lucruri, şi să vadă vedenii, să tălmăcească. Vedeţi ce vreau să spun? "Ei L-au urât, fără un temei."

E-312 Şi ce i-au făcut ei lui Iosif? Ei au pretins că el era mort, şi 1- au aruncat într-o groapă. Au luat o haină însângerată, cu şapte culori, pe care tatăl lui...

E-313 Există numai şapte culori în curcubeu. Şi curcubeul, noi ştim ce, care noi îl luăm puţin mai târziu, mă gândesc, deseară. Curcubeul deasupra Lui aici, Isus, unde, "El este cu înfăţişarea de piatră de jasp şi de sardiu, şi un curcubeu." Un curcubeu este un legământ.

E-314 Şi acela a fost legământul lui Dumnezeu peste Iosif. Şi atunci ei au pătat sânge pe haina lui, şi au dus-o înapoi tatălui. Şi el era presupus a fi mort. Şi...

E-315 Dar el a fost ridicat sus afară din şanţ şi a fost pus într-o - o... vândut lui Faraon, cuiva în Egipt, şi un-ungenerall-a ţinut. Şi când ei au făcut-o, el, un lucru rău a venit împotriva lui, şi l-au aruncat în temniţă. Şi acolo el a profeţit, şi a spus la doi oameni unde va merge unul şi unde va merge celălalt; paharnicul şi un - un pi tar, pe baza visurilor lor.

E-316 Şi atunci el a fost înălţat de acolo, la mâna dreaptă a lui Faraon. Şi nici un om nu putea ajunge la Faraon, numai prin Iosif. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-317 Pentru ce aceasta. Acum, ... când Iosif atunci a fost vândut acolo la Egipteni. Şi, urmăriţi, tot ce a făcut el l-a simbolizat pe Cristos. Priviţi la acest paharnic şi acest pitar înăuntru acolo, şi ei amândoi au avut vise. Şi Isus, când El a fost în închisoarea Lui. Amintiţi-vă, Iosif a fost în temniţă. Şi când Isus a fost în temniţa Lui, (cum?) ţintuit pe o cruce, acolo a fost unul salvat şi unul pierdut. Iosif, când el a fost în temniţa lui, unul a fost salvat, unul a fost pierdut.

E-318 Şi observaţi, apoi după ce Isus a fost luat de pe cruce, El a fost înălţat la Cer, şi şade la dreapta marelui Duh, Iehova. "Nimeni nu poate veni la Dumnezeu decât prin Mine." Nici un Ave Maria, nici binecuvântatul acesta sau binecuvântatul acela. Ci, prin Isus Cristos, "Singurul mijlocitor care există între Dumnezeu şi oameni," acel trup preţios în care Dumnezeu a locuit, printre noi, care a luat Numele lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu a luat numele uman. Dumnezeu a luat...

E-319 Uitaţi aici. La început, când Adam... Eu doar nu mă pot îndepărta de asta. Pare că cineva nu înţelege Aceasta, pe undeva. Uitaţi. La început... Lăsaţi-mă să vă arăt ceva din nou. Duhul Sfânt mă avertizează să fac aceasta. Eu părăsesc subiectul meu pentru un minut. Când primele veşti au ajuns în Slavă, că fiul a fost pierdut, Adam, a trimis Dumnezeu un Înger? A trimis El un fiu? A trimis El pe altcineva? El a venit, El Însuşi, ca să-l răscumepere pe fiul Său pierdut. Aleluia! Dumnezeu nu a încredinţat aceasta la nimeni decât Lui Însuşi. Dumnezeu a fost făcut trup şi a locuit printre noi, şi a răscumpărat pe om, El Însuşi. Aceasta este... "Noi suntem mântuiţi," Biblia a spus, "prin Sângele lui Dumnezeu." Muritorul, Dumnezeu a fost... Dumnezeul nemuritor a fost făcut muritor, ca să ia la o parte păcatul, să fie Mielul, El Însuşi; să intre în Slavă, învăluit, şi cu Sângele Lui Propriu înaintea Lui, dincolo de voal.

E-320 Acum, Iosif, jos în Egipt merge el. Şi acolo el a fost înălţat din temniţa lui, la dreapta lui Faraon, şi a fost făcut îngrijitor. Şi totul a prosperat în zilele lui Iosif.

E-321 Acum, când Isus se întoarce, chiar şi deşertul va înflori ca un trandafir. El este Fiul prosperităţii, simbol al lui Iosif.

E-322 Ei îl pun pe Iosif în... Generalul l-a avut în casa lui; tot ce a făcut el, el a prosperat. Ei l-au pus în temniţă, şi toată temniţa a prosperat. Tot ce au făcut ei, el a prosperat. Şi când s-a înălţat, cel mai înalt, al lui Faraon, alături de Faraon, totul în Egipt a prosperat deasupra de orice în lume.

E-323 Când El se întoarce, va fi un pământ al prosperităţii. Vechile deşerturi vor înflori, şi va fi hrană peste tot. Şi noi putem, fiecare, să stăm sub smochinul nostru propriu, şi să râdem şi să ne bucurăm, şi să trăim veşnic în Prezenţa Lui, când El se întoarce ca Împărat.

E-324 El a fost Fiul omului, Profet. Amin. El a fost Fiul omului, Jertfă, Preot. El este Fiul omului, ca Împărat, Fiul lui David stând pe tronul maiestăţii Sale. Fiul omului, El este ma ... Dumnezeu manifestat ca Fiu al omului. El a venit jos şi a devenit om, ca să ia păcatele la o parte de la lume. El a devenit om, ca un Profet. El a devenit om, ca un Preot. El a devenit om, ca Împărat; Împărat al Cerului, Împărat al sfinţilor, Împăratul Etern; întotdeauna a fost Împărat, întotdeauna va fi Împărat, Împărat Etern.

E-325 Acum observaţi, apoi, Iosif. Înainte ca Iosif să meargă înainte, ei trebuiau să sune trâmbiţa, mai întâi. Şi poporul a strigat, "Aplecaţi genunchiul pentru Iosif." Nu conta ce făcea un om, vindea un produs pe stradă, când acea trâmbiţă a sunat, el şi¬a plecat genunchiul. Un om era aproape gata de a-şi primii banii, dar el şi-a aplecat genunchiul, Iosif venea. Oh! Im-... imitatorul era doar gata să-şi facă actul lui, şi ce ar face el? El a trebuit să se oprească. "Iosif vine." Trâmbiţa a sunat.

E-326 Într-una din aceste zile, totul, chiar şi timpul, va sta nemişcat. "Când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna, şi cei morţi în Cristos vor învia, şi dimineaţa se iveşte Eternă, luminoasă şi senină." Totul îşi va apleca genunchiul. "Fiecare genunche se va apleca, şi fiecare limbă va mărturisi spre Aceasta."
Începeţi acum. "Păcatele unor oameni merg înainte, unele urmează."

E-327 Dar acum observaţi ce a avut loc. Ce glorios! Când Iosif atunci... după ce s-a însurat cu una din Neamuri şi a primit o familie, Efraim şi Manase, fii lui. Aţi observat voi la sfârşit? Când Iosif... Iacob a început să binecuvânteze pe Efraim şi Manase. Când a început să-şi pună mâinile, el l-a pus pe Efraim la dreapta, Manase la stânga, ca să aibă mâna dreaptă să bincuvânteze pe cel mai în vârstă. Dar când el a început să se roage, mâinile lui s-au încrucişat, şi el a dat celui mai tânăr mâna dreaptă de binecuvântare în locul celui care se afla la mâna dreaptă.

E-328 Şi Iosif a spus, "Nu aşa, Tată." A spus, "Tu ai pus binecuvântarea peste Manase în loc de Efraim."
Şi el a spus, "Dumnezeu mi-a încrucişat mâna."

E-329 Ce? De la Iudei, cel mai mare, primul ales de Dumnezeu, prin Cruce vine binecuvântarea înapoi la Neamuri, ca să ia Mireasa. Binecuvântarea vine prin Cruce, de la Iudei la Neamuri. Respins, ei au respins Crucea, de aceea El a luat Mireasa dintre Neamuri.

E-330 Acum când Iosif, înainte de aceasta, când el a fost... a auzit de fraţii lui, care... Ei au fost afară de părtăşie pentru mulţi ani, Iudeii.

E-331 Acum priviţi. Noi ne întoarcem înapoi la Zaharia acum, unde ei s-au tânguit, şi au jelit şi tânguit. Şi chiar familii se vor separa de alte familii, vor ieşi, vor spune, "Cum am făcut noi aceasta? Cum am putut noi vreodată să facem aceasta?" Când spun ei, "De unde ai Tu acele cicatrice, acele urme în mâinile Tale?" chiar şi cei care L-au străpuns. "El va veni în nori. Şi ei Îl vor vedea, chiar şi aceia care L-au străpuns. Şi fiecare casă va jeli, şi se vor tângui." Ei nu vor şti ce să facă.

E-332 Şi când Iosif... Voi ştiţi povestea. Când el şi-a văzut fraţii, şi s-a prefăcut că nu putea vorbi Ebraică, şi a luat tălmaciul să tălmăcească pentru el. Şi el nu putea vorbi Ebraică, el se prefăcea; dar el a vrut să afle. Şi astfel când în cele din urmă, într-o zi, când ei l-au adus pe fratele lui mai mic, aţi observat voi? Acesta era Beniamin care i-a aprins sufletul lui Iosif?

E-333 Ce este, astăzi, care îi va înflăcăra sufletul Lui, Iosif al nostru, Isus? Acea biserică tânără care a fost jos în Iran acolo, care au ţinut poruncile lui Dumnezeu. Şi este un popor născut din nou care s-au adunat în Palestina, şi s-au restaurat înapoi din nou. Acea Stea cu şase colţuri a lui David, cel mai vechi steag din lume, o naţiune a fost născută în ultmii câţiva ani. Acolo este Israelul.
Naţiunile se destramă, Israel se trezeşte,
Semnele pe care Biblia le-a prezis;
Zilele Neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate;
Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri.
Ziua răscumpărării este aproape,
Inimiile oamenilor cedează de frică; (Doar priviţi aceasta, au devenit toţi nevrotici.)
Fiţi umpluţi cu Duhul, candela voastră lustruită şi curată,
Priviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape.
Profeţi falşi spun minciuni. Adevărul lui Dumnezeu îl neagă,
Că Isus Cristos este Dumnezeul nostru; (Glorie! Dar Descoperirea a venit.)
Astfel noi vom umbla unde au călcat apostolii, (Chiar în acelaşi loc al lor.)
Căci Ziua Răscumpărării este aproape,
Inimile oamenilor cedează de frică;
Fiţi umpluţi cu Duhul lui Dumnezeu, candela voastră lustruită şi curată,
Priviţi în sus, răscumpărarea voastră este aproape.

E-334 Oh! Oh, Iosif, când l-a văzut pe micuţul Beniamin stând acolo! Acela-i fratele lui mai mic. Voi îl vedeţi pe micuţul Beniamin acum sus... ? ... pe acolo, şezând acolo? Seminţiile de pe - de pe pământ, ale Iudeilor, s-au întors înapoi acolo unde vor fi o sută patruzeci şi patru de mii din ei stând acolo, ca să- 1 primească pe Cristos când ei Îl văd că Vine. Ei vor zice, "Iată, acesta este Dumnezeul nostru pe Care noi l-am aşteptat." Atunci ei vor vedea străpungerile... "De unde au provenit acestea?"
El a spus, "În casa prietenului Meu."

E-335 Şi ei vor boci şi vor plânge. Şi fiecare familie, seminţiile lor a lui David şi Neftalin şi toţi, se vor separa, fiecare familie, şi vor plânge singuri când ei îl vor vedea pe El stând în văzduh, pe Acela pe care l-au străpuns.

E-336 Care va fi mesajul Lui? Priviţi ce a spus Iosif. Când el a spus...

E-337 Priviţi un alt lucru. Când Iosif a avut copiii înaintea lui, el s-a uitat la ei, el l-a văzut pe micuţul Beniamin. El l-a văzut pe Efraim, el i-a văzut pe restul din ei acolo, Gad şi pe ei toţi. Şi cele doisprezece seminţii, cele zece seminţii atunci, stând înaintea lui. El i-a văzut pe toţi stând acolo. El ştia că ei erau fraţii lui. Şi a privit la micuţul Beniamin, direct, gâtul lui a început să se umple. Ştia că ei sunt ai lui. Ce a spus el? "Să plece fiecare om de la mine." Ce s-a întâmplat cu soţia şi copiii lui? Ei au mers în palat.

E-338 Unde va merge Biserica Neamurilor la Răpire? În Palat. Mireasa, Aleluia, Mireasa va fi luată de pe pământ, în Răpire. Apoi când El se întoarce, Mireasa Lui nu este acolo când El se face cunoscut pe Sine fraţilor Lui, Iudeii, aceia care L-au străpuns, aceia care L-au respins.

E-339 Dar soţia lui şi cei dragi ai lui, prietenii lui apropiaţi acolo, ai lui - ai lui însoţitori trimişi de Dumnezeu pe care-i avea în templu. Şi când a privit, a zis că ei erau... Ei nu au ştiut. Ei au spus, "Oh, acest mare prinţ!" Ei au început să spună, unul către altul, oh, despre aceste lucruri pe care ei le-au făcut.

E-340 Eu cred că era Efraim, sau nu Efraim, dar am uitat care a fost acum, care - care a zis, "Ei bine, nu a trebuit să-l ucidem pe fratele nostru, Iosif." A zis, "Voi vedeţi, ni se răsplăteşte înapoi." Ruben, Ruben a zis, "Nu ar fi trebuit să-l ucidem pe fratele nostru," a zis "pentru că, voi vedeţi, ni se răsplăteşte înapoi pentru ce am făcut."

E-341 Şi Iosif stând acolo; ei nu s-au gândit că el putea înţelege Ebraica. Dar el a ştiut-o.

E-342 Unii gândesc, nu poate vorbi... înţelege vorbirea în limbi, dar El ştie totul despre aceasta. Da, El ştie. Împărăţia Neamurilor a intrat cu vorbiri în limbi şi tălmăciri, în capul de aur (primul cap) înainte ca să cadă. Ce a sfârşit acea primă vreme a Neamurilor? Un scris de mână de limbi necunoscute pe perete, şi un om acolo care a putut tălmăci aceasta şi să spună ce a fost. Aceasta se duce afară în acelaşi fel. Amin. A intrat şi se duce afară în acelaşi fel.

E-343 Ei s-au gândit că el nu putea înţelege acele limbi care le vorbeau ei, dar el o cunoştea. Ei au spus, "Voi vedeţi ce am primit?"
Şi atunci Iosif a văzut că le pare rău pentru ce au făcut.

E-344 Acum El vede amărăciunea şi regretul lor că L-au respins, astfel El are senzaţia de sufocare în gâtul Lui acum. El este gata să elibereze Biserica Lui de pe pământ, să O ia în Slavă. Apoi se întoarce, şi atunci toate seminţiile pământului vor jeli.

E-345 Ce au făcut ei? Ruben, ei toţi, au început să plângă, au spus, "Oh! Oh!" Ei s-au temut şi au spus, "Acesta este el. Acum ştim că suntem în necaz pentru aceasta. Acum el ne va ucide. Acum el... Noi ştim că vom fi distruşi chiar acum, pentru că acela este Iosif care a fost departe de noi atâta timp. Acela este Iosif, fratele nostru, acum noi cu adevărat o încasăm pentru aceasta."

E-346 El a spus, "Nu fiţi supăraţi pe voi. Dumnezeu a făcut aceasta ca să păstreze viaţă."

E-347 Ce a făcut Dumnezeu? De ce l-au respins Iudeii pe Isus? Aşa ca noi Neamurile, aşa, ca, poporul pe care El l-a chemat afară din pricina Numelui Său, Dumnezeu a făcut-o ca să păstreze viaţa Bisericii N emurilor, Mireasa.

E-348 Toate seminţiile care L-au respins vor jeli. Ei se vor ascunde în peşteri, şi în stânci, şi lucruri, vor spune, "Ascunde-ne, cădeţi peste noi, munţilor." Ei L-au respins, pe El. Toate neamurile de pe pământ se vor jeli din cauza Lui. Şi fiecare familie acolo în Israel se va separa. Familiile se vor separa, una de cealaltă, şi vor spune, "De ce am făcut-o noi? Cum am ajuns noi să Îl respingem? Cum? Acolo stă El. Acolo este Dumnezeul după Care noi am aşteptat. Şi iată-L acolo, cu urme de cuie în mâinile Lui, şi noi am făcut asta."

E-349 Aceea este exact ce acei fraţi au spus chiar jos acolo, când au venit înapoi şi au spus, "Acolo este Iosif, pe care l-am vândut."
El a spus, "Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-aţi vândut în Egipt."

E-350 "Oh!" Ei erau speriaţi. Şi ei jeleau şi se tânguiau, şi alergau unul la celălalt, "Ce putem noi face?"

E-351 El a spus "Nu fiţi supăraţi pe voi, pentru că Dumnezeu a făcut toată aceasta. Dumnezeu m-a trimis înainte."

E-352 Dumnezeu a creat toţi oamenii; oameni albi, oameni negri, oameni maro, oameni galbeni, fiecare om. Dumnezeu a creat fiecare om. El a creat Neamurile, a creat Iudeii. El a creat tot. Totul este pentru Slava Lui. Şi Iudeii au trebuit să fie respinşi ca să ia o Mireasă dintre Neamuri.

E-353 Acela este motivul că sunt toate aceste simboluri. Astfel Mireasa dintre Neamuri şi urmaşii Ei cu Ea, acea glorioasă Biserică penticostală spălată în Sângele Mielului, cu toată puterea învierii trăind în ei, vor învia într-o zi în Răpire (într-un moment, într-o clipire de ochi) ca să meargă să fie în Prezenţa lui Isus, în timp ce El se întoarce înapoi (şi dă la o parte totul) ca să se facă pe Sine cunoscut fraţilor Săi.

E-354 Priviţi ce spune Scriptura aici, în încheiere. Oh!
Iată, El vine cu nori; şi fiecare ochi îl va vedea, (acum el vorbeşte de a doua Venire, nu de Răpire), şi şi cei ce L-au străpuns: ...

E-355 Al 7-lea capitol, 1-ul verset... Sau, al 7-lea verset din 1-¬ul capitol.
... fiecare ochi îl va vedea, şi şi cei ce L-au străpuns: şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui. Chiar aşa, Amin.

E-356 Apoi El dă acel citat important. Cine este Acesta? Cine este Acesta după care vor aştepta ei?
Eu sunt Alfa şi Omega, Eu sunt A şi Z, (A şi Z Grecesc, alfabetul Grecesc) ...

E-357 Fapte 2:36... Petru a spus, "Nu există nici un alt nume sub Cer prin care oamenii trebuie să fie mântuiţi." Sau, nu, îmi cer scuze; am citat greşit. A spus, "Să ştie bine toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut pe acest Isus, pe care voi l-aţi răstignit, şi Domn şi Cristos."

E-358 Ioan 14:7 şi 12, Toma a spus, "Doamne, arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."

E-359 A spus, "De atâta vreme sunt cu voi, şi tu nu mă cunoşti?" A spus, "Cel ce m-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. De ce zici tu, 'Arată-mi pe Tatăl'? Eu şi Tatăl Meu suntem Unul."

E-360 Am spus asta o dată unei persoane. Doamna a spus, "Doar un minut, D-le Branham." A spus, "Tu şi soţia ta sunteţi una, de asemenea."
Am spus, "Dar nu în acel fel."
Ea a spus, "Ce vrei să spui."
Am spus, "Tu mă vezi pe mine?"
Ea a spus, "Da."
Am spus, "O vezi pe soţia mea?" Ea a spus, "Nu."

E-361 Am spus, "Atunci, Ei sunt într-un fel diferit. El a spus, 'Când m-aţi văzut pe Mine, voi l-aţi văzut pe Tatăl."' Aşa că aceea a fost suficient pentru asta.

E-362 Astfel în Sfântul Ioan, sau Întâi Ioan 5:7 la 8, voi toţi care o notaţi. Întâi Ioan 5:7 la 8, Biblia a spus. Vorbitorul, exact acelaşi om care a scris această Descoperire pe care Isus i-a dat-o, a spus, "Acolo sunt trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Cuvântul (Cuvântul este Fiul) ... Tatăl, Cuvântul, şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei sunt unul. Acolo sunt trei care mărturisesc pe pământ: apa, Sângele, şi Duhul, şi acestea sunt în acord, nu sunt unul, dar sunt în acord în unul."

E-363 Voi nu îl puteţi avea pe Tatăl fără să-l aveţi pe Fiul. Voi nu puteţi avea Tată sau Fiu fără a avea Duhul Sfânt. Corect. Dar voi... Şi apă, Sânge, şi Duh, astea sunt elementele de care aveţi nevoie ca să intraţi în Trupul Lui.

E-364 Când are loc o naştere naturală, care este primul lucru care se întâmplă când o femeie dă naştere unui copil? Primul lucru, este apa. Al doilea lucru, este sânge. Este corect? Următorul lucru, este duh. Copilul îşi prinde răsuflarea, începe să respire. Apă, sânge, şi duh, acestea constituie naşterea naturală.

E-365 De asemenea, Naşterea spirituală. Botezul în apă în Numele lui Isus Cristos; justificarea prin credinţă, crezând în Domnul Isus Cristos. Apă! Care este următorul? Sânge; sfinţire, curăţare, o scoate afară.

E-366 Acolo este unde aţi greşit voi oameni Nazarineni; voi doar aţi mers doar până acolo şi nu v-aţi dus mai departe. Vasul care este sfinţit pe altar, pregătit pentru slujbă, dar nu în slujbă. "Ferice de cei," fericirile, "care flămânzesc şi însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi." Vasul este sfinţit. Aceea este adevărat.

E-367 Asta este ca fecioara. Cuvântul fecioară înseamnă "pură, sfântă, neadulterată, sfinţită." Cinci au avut ulei, şi cinci nu au avut; cinci au fost umplute, şi celelalte au rămas doar în sfinţenie. "Aţi primit voi Duhul Sfânt de când aţi crezut," Voi Baptiştilor, Presbiterienilor?
"Noi nu ştim dacă ar fi acolo vreun Duh Sfânt." "Atunci, cum aţi fost voi botezaţi?" Aha.

E-368 După ce el şi-a pus mâinile peste ei, ei au fost atunci, după ce au fost salvaţi şi sfinţiţi, ei au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Corect.

E-369 Apă, Sânge, Duh! Isus a venit să spele şi să cureţe, şi să sfinţească o Biserică, în care El să poată veni să locuiască. Cu Sângele Lui Propriu; El şi-a dat Sângele Lui Propriu născut din Dumnezeu, ca El să poată să ne curăţească de naşterea noastră prin sex, şi să ne dea un vas sfinţit, sfânt în care El Însuşi să poată veni.

E-370 "Peste puţină vreme, şi lumea nu Mă va mai vedea; dar voi Mă veţi vedea pentru că Eu," pronume personal, "voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul veacului." Amin. "Până la capăt de tot, Eu voi fi cu voi şi în voi. Lucrările pe care le fac Eu le veţi face şi voi. Aceste semne îi vor însoţi pe cei ce cred." Dumnezeu în Biserică! Oh, vai! Dumnezeirea! "Acolo sunt trei care mărturisesc în Cer: Tatăl, Cuvântul (Fiul), Duhul Sfânt. Ei sunt Unul."

E-371 Acum, voi puteţi fi salvaţi fără să fiţi sfinţiti. Voi puteţi fi sfinţiţi şi să nu aveţi Duhul Sfânt; corect, duh sfinţit, fără a fi umplut. Sfinţiindu-vă inima voastră, curăţând inima voastră, fără a o umple cu ceva. Asta este ce a spus El, "Când duhul necurat a ieşit dintr-un om, el umblă prin locuri fără apă. Vine înapoi, îşi găseşte casa toată împodobită, şi intră. Starea din urmă a omului acestuia este de multe ori, de şapte ori, mai rea decât cum a fost dinainte."

E-372 Asta este ce s-a întâmplat cu voi Pelerini Sfinţenişti, Nazarineni, şi aşa mai departe. Voi aţi acceptat. Şi când a venit Duhul Sfânt, aţi început să vorbiţi în limbi, şi a dat semne şi minuni, voi aţi numit aceasta „diavolul" şi aţi hulit lucrările lui Dumnezeu, l-aţi numit „un lucru necurat." Şi voi vedeţi unde a mers biserica voastră? Ieşiţi afară din ea! Ora este aici, Descoperirea lui Isus Cristos este învăţată, Dumnezeu descoperit în puterea demonstraţiilor Sale ale Duhului Sfânt. Amin. Ziua răscumpărării este aproape.

E-373 Acum, Dumnezeirea în El, Întâi Timotei 3:16.
... fără îndoială mare este taina evlaviei: caci Dumnezeu a fost arătat în trup, ... văzut de îngeri, ... crezut în lume, primit sus în slavă.

E-374 Oh, doar înainte şi înainte şi înainte. Dar unde suntem noi acum? La sfârşitul versetului al 8-lea.

E-375 Deseară noi începem al - al 9-lea verset, Viziunea din Patmos. Oh, acolo sunt lucruri măreţe în depozit pentru noi. Voi Îl iubiţi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru că El m-a iubit mai întâi
Şi-a răscumpărat mântuirea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-376 Îl faceţi cu adevărat asta? S-a făcut Dumnezeu pe Sine cunoscut vouă, a fost descoperit că El este Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, Dumnezeu manifestat în trup, ca să ia la o parte păcatul? El se descoperă pe Sine în aceste zile din urmă în bisericile Lui, făcându-Se cunoscut.

E-377 Acum, tocmai aceste lucruri care se petrec în Biserică, priviţi şi vedeţi, la finalul acestui Mesaj, că dacă Biblia nu spune că aceste lucruri vor avea loc, chiar exact. Vedeţi dacă nu au făcut¬o exact, în Epoca Efes, şi Pergam, Tiatira, în jos, fiecare epocă.

E-378 A fost spus cum o să facă Luther, şi cum o să facă Wesley. Şi cum această denominaţiune Penticostală va merge într-o stare Laodiceană, căldicică, dar, în mijlocul aceleia, El o să tragă poporul. Asta este corect. Aceea este exact. Noi suntem la sfârşit. Oh, sunt atât de bucuros! Şi, oh, aşa cum m-am văzut pe mine desprinzându-mă, si privesc la prietenii mei şi lucruri, şi văd lumea şi - şi haosul în care se află, şi atunci să mă gândesc că Venirea Domnului este atât de aproape. Ne aflăm la sfârşi tul epocii.

E-379 Inimile oamenilor cedează de frică. Peste tot, toţi, este alarmă la radio, tot timpul, "Fiţi pregătiţi pentru un raid aerian. Luaţi aceasta înăuntru, luaţi aceea înăuntru, şi coborâţi la subsol." Cum vă veţi ascunde voi de aceea? Nu vă puteţi ascunde de aceea. Ei bine, acel lucru va merge o sută şi cincizeci de picioare în pământ, pe o sută şi cincizeci de mile, pătrate. Păi, izbitura acesteia ar... Dacă a lovit aici, ar zgudui Indiana polis la pământ. Păi, aceasta doar ar exploda Indianapolis în bucăţi, să lovească chiar aici în Louisiville, vedeţi, una din acelea. Greu de spus ce au ei în afară de aceea.

E-380 Şi, priviţi, voi nu trebuie. Voi ştiţi, Rusia nu trebuie să facă asta. Cuba poate face aceea. Orice loc mic de tot, un - un loc mic de tot de mărimea Alcatrazului afară acolo, ar putea să o facă, să acopere întreaga lume. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi este doar să o poziţionaţi şi să trageţi o singură sfoară. Nu aveţi nevoie de armată. Voi doar aveţi nevoie de un fanatic să o facă, în mâinile diavolului. Asta este exact aşa. El ar face aceasta, şi atunci întregul lucru este terminat. Este totul terminat atunci.

E-381 Dar, oh, daţi-mi voie să vă dau acest lucru binecuvântat. Când noi vedem aceea atât de aproape, când vedem că aceasta s-ar putea întâmpla înainte de revărsarea zorilor. Amintiţi-vă, Biserica merge acasă înainte ca aceea să se întâmple. Răpirea are loc înainte.

E-382 Acum, ca să nu fiţi încurcaţi, amintiţi-vă, Isus a spus, "Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot." Amintiţi¬vă, înainte ca vreo ploaie să cadă, Noe a fost în arcă. Vedeţi? Noe a fost în arcă. El a fost purtat deasupra, prin aceasta. Şi acum, Noe a fost un simbol al Iudeilor. Dar Enoh a plecat acasă fără să moară. Şi când Noe l-a văzut pe Enoh plecând, el a ştiut că era timpul, ca să înceapă acea arcă. Asta este corect. Acela a fost semnul lui Noe, când Enoh s-a dus acasă. Şi de îndată ce Biserica Neamurilor este luată la o parte, atunci El Se face cunoscut lui Israel. Vedeţi? Asta este corect.

E-383 Amintiţi-vă, în zilele lui Lot, cum a spus Isus, înainte ca o părticică de foc să fi lovit vreodată pământul, Acel Înger a spus, "Grăbeşte-te. Repede. Ieşi de aici, căci Eu nu pot face nimic până nu vei pleca de aici." Înainte ca vreun foc să lovească, Lot şi familia lui au fost afară şi duşi. Astfel, Răpirea va veni înainte ca Necazul să înceapă.

E-384 Necazul, mulţi oameni le încurcă. Noi o vom îndrepta, în această săptămână, cu voia Domnului, cu ajutorul Domnului. Amintiţi-vă, voi aşteptaţi după o Perioadă a Necazului cel mare, care era, dacă îl veţi simboliza în Biblie, acelea au fost zilele de Necaz ale lui Iacob, voi vedeţi, când el a fost necăjit. Aceea nu a avut nimic de a face cu Neamurile. Neamurile nu au nimic de a face cu asta. Nici un simbol din Biblie pentru aceea. Biserica Neamurilor este Răpită.

E-385 Şi voi aşteptaţi pentru ca „apa să se prefacă în sânge," şi lucruri ca acelea. Aceea vine din nou acolo la Israel, înapoi acolo cu Moise şi Ilie, când ei se întorc. Ilie, pentru a patra oară, se întoarce înapoi în duhul. Nici unul din aceia nu a fost mort.

E-386 Sau, ... Moise a murit; ei nu au ştiut unde l-au îngropat. El a trebuit să fie înviat pe undeva între atunci şi acolo, fiindcă, pe Muntele Transfigurării, acolo era el, vorbind cu Isus. Nu-i aşa? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.] Vedeţi?

E-387 Aşadar ei se vor întoarce şi să fie omorâţi, şi vor zăcea în strada care duhovniceşte se cheamă "Sodoma," unde Domnul nostru a fost răstignit, Ierusalim. Ei vor predica Iudeilor, şi vor lovi pământul, şi închide cerurile, şi aşa mai departe în acel fel. Şi sfârşitul slujbei Neamurilor va continua dincolo şi se va conecta cu aceea, şi Neamurile vor merge acasă, şi acea slujbă va continua. Acolo va fi osândirea tuturor lucrurilor. Două-treimi din pământ a căzut, şi toate celelalte. Când acele trupuri moarte întinse pe străzi, trei zile, priviţi în ce fel era.

E-388 Priviţi la aceste fotografii ce le am de jos din America de Sud, când ei l-au omorât pe acel misionar Penticostal acolo, soţia lui, zăcând în stradă, şi el şi doi copii mici. Fetiţa mică, şi burtica ei micuţă umflată aşa. Ei nu au vrut nici măcar să-i îngroape. Mergeau pe acolo, scuipau acolo pe ei în acel fel, timp de trei sau patru zile. Fratele Kopp a făcut fotografia. Eu le am acasă, vedeţi, felul cum fac ei.

E-389 Apoi ei îşi trimit daruri, unul ceiluilalt. Priviţi cum asta se potriveşte în Biblie, voi vedeţi ce biserică urmează să facă aceea. Asta este corect, chiar aproape, şi mişcându-se drept înăuntru ca un şarpe chiar acum, doar cât de şiret poate fi, semn al lucrurilor chiar acum.

E-390 Priviţi la profeţia pe care Domnul mi-a dat-o în '33, cum o să se întâmple aceasta, "Ei vor permite femeilor să voteze. În a vota, ei vor alege persoana care nu ar trebui." Şapte lucruri au fost date, şi cinci din ele s-au întâmplat deja. Următorul lucru era o femeie importantă, o biserică, o putere sau ceva, va prelua aceste State Unite, ca să stăpânească. Atunci am văzut-o doar ca cenuşă, zăcând, unde ea ajunge la sfârşit. Acesta era timpul sfârşitului.

E-391 A spus, "Ei o să aibă o maşină care să poată conduce. Ei nu trebuiau să aibă nici un conducător auto în aceasta." Ei doar au perfecţionat aceasta. A spus, unsprezece ani...

E-392 Duhul Sfânt mi-a spus mie. Acolo este aceasta pe hârtie. Voi nu puteţi... Aceasta nu poate fi negat. Aceasta-i acolo pe hârtie, aşa cum Duhul Sfânt a spus.

E-393 Unsprezece ani înainte ca Linia Maginot să fie construită, am spus, "Germanii... America doar va... Preşedintele Roosevelt va fi ticălosul dintre ei toţi." Şi asta este corect. El a fost.

E-394 Nu vă rănesc simţurile voastre voi Democraţi, dar eu - eu vă spun. Nu este un Democrat sau un Republican acum. Este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, despre ce vorbim noi. Eu nu sunt nici Democrat nici Republican. Eu sunt un Creştin. Astfel atunci, ei, oricum a fost, dar voi observaţi acolo.

E-395 Şi priviţi aici, zilele trecute, dacă vreţi să vedeţi ce grămadă de renegaţi este aceea. Luând acele maşini şi să le fixeze, unde, de fiecare dată când o să votaţi pentru D-l Nixon, voi trebuie să votaţi pentru acest alt ins, în acelaşi timp. Ed-... J.Edgar Hoover a retras maşinile afară. Câţi aţi citit aceasta? De ce, desigur, aceasta este peste tot în toate ziarele, ştiri, şi toate celelalte. Vedeţi voi unde ne aflăm noi?

E-396 Nu mai este nimic onest numai decât Cristos. Amin. Oh, acea Carte veche bincuvântată! Asta-i tot. Aceasta este Singura care vă spune cine sunteţi, de unde veniţi, şi unde vă duceţi (Da, domnule.), în această Carte veche binecuvântată, oh, asta mă face să-l iubesc pe El. Nu şi pe voi? [Adunarea spune, "Amin." – Ed.]
Credinţa în Tatăl, credinţa în Fiul,
Credinţa în Duhul Sfânt, aceştia trei sunt Unul;
Demonii vor tremura, şi păcătoşii se trezesc;
Credinţa în Iehova face ca totul să tremure.

E-397 Amin. Ce zi măreaţă este înaintea noastră, prieteni! "Descoperirea lui Isus Cristos pe care i-a dat-o Dumnezeu îngerului Său, şi a venit şi a făcut-o de cunoscut lui Ioan, ca să poată să fie cunoscut prin Epocile Bisericii, lucrul care este depozitat pentru noi."

E-398 Fie ca Domnul să ne binecuvânteze acum, aşa cum ne ridicăm în picioare. Şi ori cine cântă la pian, dă-ne un mic acord dacă vrei, Ia Numele Lui Isus Cu Tine.

E-399 Acum ascultaţi. Se află, fără îndoială, sunt străini aici printre noi în tabernacol în această dimineaţă. Vreau ca să le strângeţi mâinile. Invitaţi-i, să meargă acasă cu voi, şi cât mai mult. Şi faceţi pe fiecare binevenit. Vreau ca fiecare să fie siguri să facă aceasta.

E-400 Şi amintiţi-vă serviciul va începe la ora şapte, deseară. Şi la şapte-jumate, eu voi vorbi Viziunea Din Patmos. Mâine seară, cu voia Domnului, eu voi vorbi asupra primei epoci a bisericii, Efes, din Epoca Bisericii.

E-401 Acum noi vom cânta Ia Numele Lui Isus Cu Tine, cântarea de eliberare a tabernacolului nostru micuţ. Şi să cântăm cu toţii acum. În regulă.
Ia Numele Lui Isus cu tine,
Fiu al durerii şi al suferinţei;
Acesta bucurie şi confort îţi va da,
Ia-l oriunde tu mergi.
Nume preţios, Oh cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, Nume preţios, O cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

E-402 Acum înainte ca noi să cântăm următorul vers, eu vreau Metodişti, Baptişti, Penticostali, Catolici, Nazarineni, Pelerini Sfinţenişti, către toţi doar întindeţi-vă în jur, daţi mâinile cu cineva din faţa voastră, de lângă voi, în spatele vostru, spuneţi, "Pelerin Creştin, prietene, sunt bucuros să te am aici în această dimineaţă. Bucuros să am părtăşie cu tine, în jurul lucrurilor lui Dumnezeu. Eu ştiu că am avut un timp măreţ. Sper să te văd aici din nou deseară." Ceva în felul acela, în timp ce daţi mâinile cu oamenii, din faţa voastră, în spatele vostru, în jurul vostru.
La Numele lui Isus ne aplecăm,
Te vedem deseară, Frate Neville. Te vedem deseară.
... picioare,
Împărat al împăraţilor, în Cer, Îl vom încorona,
Când călătoria noastră este gata.
O Nume preţios, O cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului;
Nume preţios, O cât de dulce!
Speranţa pământului şi bucuria Cerului.
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus; (până ne întâlnim.)
Până ne întâlnim! până ne întâlnim!
Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou!
Acum în timp ce ne aplecăm capetele:
Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!

Up