Întrebări şi Răspunsuri

Questions And Answers
Data: 61-0112 | Durată: 3 oră 9 minute | Traducere: VGR
Jeffersonville, Indiana, S.U.A.


1 ... multe aş avea eu să iau, dar eu am... Eu mi-am adus concordanţa pe aici. Eu aş putea să o înmânez asta lui Leo aici, sau cineva care şade aproape care ar putea să mă ajute dacă voi doriţi, dacă noi ajungem la ea.

E-2 Acum, dacă doamna aceasta care este sus acolo, dacă există... dacă ea ar... Unde este... Cine este bărbatul ei? Da. Păi, dacă tu vrei ca soţia ta să vină să şadă cu tine, ei-ei ar putea, nu există nimic spus printre fraţi decât ce ar putea fi spus la o soră, de asemeni. Noi doar... voi ştiţi. Este aceea... Este în regulă? Acum, tu eşti mai mult decât bine venit să o ai. Ii-îi este ei cald acolo, Doc? Păi, aceea este în regulă, dar este puţin plictisitor pentru ea.

E-3 Şi nu există nimic-nimic aici... uneori motivul că eu menţionez "bărbat," din cauză că există uneori bărbaţi care pot întreba o întrebare printre bărbaţi care nu ar putea să i se răspundă unde există femei. Dar nu există nimic înăuntru acolo decât ceea ce poate fi răspuns doar local în biserica obişnuită, deoarece aceasta aparţine mai mult la predicatori, şi aşa mai departe, şi ce este a lor-a lor însărcinare şi ce trebuie ei să facă.

E-4 Acum, eu cred că aceasta merge pe o bandă de înregistrare. Dacă... eu nu sunt sigur. Fratele Goad, unde este aceea, este aceea pe banda de înregistrare acum? În regulă. Motivul că noi facem aceasta este să aflăm, fraţilor, care este principiul, care este-partea, cea... ce este în mintea omului, ce-ce sunt lucrurile noastre.

E-5 Noi-noi toţi trebuie să vorbim acelaşi lucru. Acum, de exemplu, cineva vine înăuntru şi, zice, poate ei merg acolo la biserica fratelui aici, (care-ţi este pronumele, frate? Willard. Fratele... Acum, sunt doi de Willard aici, eu va trebui să-ţi dau ţie altceva. Dacă eu... Care-ţi este numele, acum? Crase) biserica Fratelui Crase, şi Fratele Crase o să zică un anumit lucru. Apoi ei vin de la Sellersburg acolo la a lui Fratele Ruddell, a lui Fratele Ruddell ar fi deosebită de aceea. Ei se duc dincolo la a lui Fratele Junie, va fi diferită, întru totul. Veniţi jos la Tabernacol, şi încă diferită. Vedeţi? Aceasta încurcă pe oameni.

E-6 Acum, cum a spus cineva, "Oh, eu nu cred că tu ai... tu într-adevăr trebuie să primeşti Duhul Sfânt. Eu nu cred că aceasta este necesar." Zicem, spre exemplu, Fratele Crase ar spune asta. Şi atunci voi veniţi dincolo la a lui Fratele Ruddell, şi el va zice, "Da, aceasta este esenţial." Şi apoi mergeţi jos la a lui Junie, şi zice, "Păi, aceasta nu contează prea mult." Vedeţi? Dacă noi am putea să venim împreună chiar ... Eu doresc ca noi să fi putut avea toţi predicatorii din Jeffersonville (în această comunitate) să poată să se adune împreună astfel ca noi să spunem acelaşi lucru.

E-7 Şi aceea este unde de multe ori diaconi şi administratori ... ei trebuie să afle care este datoria lor. Şi eu văd că noi avem casierul bisericii şi îngrijitorul aici în seara aceasta, astfel noi urmează să aflăm care este datoria lor. Dar în toată aceasta este mai mult (aici) sunt doar întrebări care ar fi întrebate oriunde şi ar putea fi răspunse oriunde. Acestea sunt doar simplu întrebări, şi fiind ca datoriile administratorilor, datoriile de... Acum, dacă acestea sunt doar datorii actuale, mă gândesc că aceea este luat în comitet chiar aici acum, despre datoriile administratorilor şi ce trebuie ei să facă. Dar m-am gândit poate...

E-8 Şi una a venit pe acolo, şi eu cred că aceasta-i bine, eu o voi răspunde după o vreme, cu voia Domnului ca noi să o luăm, este:
Într-o anumită criză, ce trebuie să facă un diacon? Ce este el... Care este datoria lui să facă când apare o anumită criză? Cum trebuie el să acţioneze? Vedeţi? Sau ce are un administrator de făcut, ce are un pastor de făcut, ceva de felul acesta, când este o criză? Noi cunoaştem rutina obişnuită, dar ce dacă se întâmplă ceva care este în afară de rutină, vedeţi, atunci ce trebuie ei să facă?

E-9 Şi noi doar ştim chiar unde să ne potrivim, este întocmai cum instruieşti o armată, şi noi fiecare ne cunoaştem locurile. Acum, ca un grup ca acesta, noi am putea sta aici o jumătate de noapte, noi ştim asta, dar aceasta este... eu nu cred că este necesar. Noi vom răspunde la aceasta. Acum eu vreau ca fiecare...

E-10 Acum, acolo nu sunt nume, unele au nume pe ele, dar eu-eu nu voi chema numele oamenilor. Deoarece doar-doar orice este întrebarea, eu voi citi doar întrebarea. Sunt doar cam două din ele înăuntru acolo care au nume pe ele. Şi, aşteptaţi, eu poate am găsit încă una. Eu ştiu, că este bătrânul Doctor Ingleman, eu i-am făcut o chemare acolo la-aripa de sud, la 4-426 aripa de sud. Atunci este când bătrânul doctor jos aici unde noi am fost astăzi, jos la Georgetown, a fost vindecat, sau şi-a revenit după ce a fost inconştient aşa de mult, şi-şi aşa mai departe. Acum, eu cred că acesta le are, acum noi vom intra în prima noastră întrebare pe care am studiat-o mai întâi.
Acum să ne ridicăm doar un minut, vă rog.

E-11 Tatăl nostru Ceresc, noi ne-am adunat aici ca un grup de oameni, oameni Creştini care Te iubim, care credem în Tine, şi care ne-am dedicat vieţile noastre şi serviciile în serviciul Tău.
Există lucrători aici, oameni tineri, oameni de vârstă mijlocie, ei au biserici, ei sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Sunt diaconi aici care sunt răspunzători în slujbele lor în aceste diferite biserici. Sunt administratori, răspunderile lor. Pastori, evanghelişti, orice, Doamne, noi suntem răspunzători faţă de Tine. Şi de aceea noi am venit împreună, ca noi să putem toţi vorbi acelaşi lucru aşa cum ni s-a spus că noi trebuie să facem în Scriptură. Noi toţi trebuie să vorbim la fel.

E-12 Şi Tată, ne gândim, în acest fel de grup, că noi am putea găsi poate pe unii din fraţii noştri sau pe unii din noi care ar avea o mică diferenţă asupra lucrurilor, şi unii au cerut doar ca într-adevăr să afle care este Adevărul privitor la aceasta. Şi noi ştim că noi suntem insuficienţi, fiecare din noi. Dacă eu aş cere la vreunul din aceşti alţi fraţi să vină aici la aceste întrebări, poate că ei ar fi tot atât de suficienţi sau mai mult decât aş fi eu să le răspundă. Dar împreună noi depindem de descoperirea Ta, ca Tu să ne descoperi prin Cuvânt şi prin... prin Duhul Tău, ca acesta... ca noi să putem avea un răspuns pentru fiecare întrebare. Ca inimile noastre... noi să putem fi umpluţi cu răspunsurile şi să putem pleca simţind că am fost mai bine echipaţi pentru slujba Ta şi să ne servim funcţia noastră decât-decât suntem noi acum. Acela este scopul nostru de a fi aici, Tată. Admite aceasta acum.

E-13 Şi răspunde întrebărilor noastre, Tată, aşa cum noi aşteptăm după Tine. Să nu fie nici o nedumerire în vreunul din gândurile noastre, ci fie ca noi să stăm cu întrebarea aceea până când este răspunsă pe deplin şi suntem satisfăcuţi de Duhul, în unanimitate de acord din cauza Prezenţei Lui. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.

E-14 Eu vreau doar să citez o Scriptură, cu care să încep. Aşa cum a spus Isaia, profetul a zis:
O veniţi să raţionăm împreună, zice DOMNUL: ...

E-15 Şi eu cred că de aceea suntem noi aici în seara aceasta, este să încercăm să raţionăm, să raţionăm lucrurile. Şi acum eu aş începe... şi am unele din lucrurile scrise jos aici după numere şi aşa mai departe, că eu am avut pe acest Frate Wood... ei au prins... au primit acest plic cu răspunsuri în ele. Şi acum eu vreau ca fiecare din voi, scumpii mei fraţi, să ştiţi că-că aceste răspunsuri sunt-sunt date după cea mai bună cunoştinţă a mea, cel mai bine din cât aş şti eu cum să înţeleg.

E-16 Şi aceste răspunsuri nu sunt infailibile, vedeţi, deoarece Scripturile sunt infailibile, şi atât cât eu cunosc ele sunt aliniate cu Scripturile. Eu sper că aceasta o face clar. Iar banda este să fie ţinută acum şi oricine care ar vrea aceasta, păi, ei o pot avea. Dar acum, eu ştiu că Scripturile sunt infailibile dar răspunsurile mele nu sunt infailibile. Astfel eu sunt sigur că fiecare înţelege aceasta. Şi dacă aceasta nu este¬dacă aceasta nu este infailibil, atunci voi aveţi un drept poate să mă întrebaţi oricând.

E-17 Dacă există întrebarea altcuiva, aceasta nu trebuie să fie întrebarea voastră, dar dacă ea este întrebarea altcuiva, poate nu v-aţi gândit niciodată la ea, dar este ceva că noi suntem aici să vă ajutăm. Noi suntem aici să-să venim împreună deoarece suntem în zilele din urmă, şi-zilele sunt rele, şi-şi vrem să fim instruiţi, şcolarizaţi.

E-18 Fratele Stricker, un soldat; Fratele Goad înapoi acolo, un soldat; şi probabil Fratele Ruddell aici, el era un soldat; Fratele Beeler; şi acei diferiţi care au-care au fost în viaţa militară; voi şedeţi împreună, vă-vă sfătuiţi, voi-voi cunoaşteţi bătălia înainte să ajungeţi acolo afară, şi toate tacticile pe care voi le puteţi despre duşman, astfel că voi îl puteţi întâmpina pe terenul lui.

E-19 Când eu obişnuiam să boxez. Ei aflau adversarul meu, ce urma el să fie, ce fel de lovituri folosea el, dacă aceasta era un upper cut sau lovitură de stânga sau lovitură de sus cu mâna lui dreaptă, şi dacă el era de dreapta sau stângaci, şi cât de tare era el, şi dacă el îşi schimba picioarele, şi cum îşi folosea ochii, şi din ce colţ venea el, şi toate tacticile diferite care noi le puteam. Şi ei aflau ce... antrenorii l-au văzut pe acel ins luptând înainte. Astfel atunci ei puneau un om acolo înăuntru cu mine să mă antreneze exact cum lupta omul acela, să-să ştiu ce urma el să facă.

E-20 Şi pentru aceea suntem noi aici în seara aceasta. Noi cunoaştem lovitura vrăjmaşului. Noi cunoaştem care sunt tacticile lui. Şi noi suntem aici în seara aceasta cu Scriptura să-l supunem astfel ca el să nu se poată mişca, pentru că vrăjmaşul este de fiecare parte.

E-21 Fratele Roberson, eu mă gândeam în urmă acolo, văzându-1, el desigur se cuvine să ştie ce este un soldat. El desigur a avut un timp din acesta! Câţi soldaţi sunt aici înăuntru, să vedem, care au fost soldaţi în armată? Doar priviţi aici, vedeţi, un grup de voi soldaţii. În regulă, acum, voi ştiţi ce este aceasta. Şi aceea este ce voi studiaţi, nu-i aşa, Frate Roy, Frate Beeler, şi voi veteranii şi aşa mai departe? Este, să studiezi vrăjmaşul, "Ce urmează el să facă? Care este mişcarea lui?" şi atunci ştii cum să-l întâmpini.

E-22 Şi de aceea suntem noi aici, să studiem mişcarea vrăjmaşului şi-şi să ştim cum să-l întâmpinăm, lucrul care îl va birui.

E-23 Şi ţineţi minte, lăsaţi-mă să spun aceasta, fraţilor, mica biserică a început aici pe o linie de daruri, vedeţi, darurile vin în biserică. Dar fie că acolo sunt daruri sau nu, dacă acolo nu este niciodată un dar, eu vă voi spune, darul nu va învinge întotdeauna pe duşman, dar Cuvântul da. Cuvântul îl va întâlni oriunde.

E-24 Şi Isus, când El a fost pe pământ, a dovedit aceasta. A Lui... El era Dumnezeu manifestat în trup. Dar El niciodată nu a folosit vreunul din darurile Lui minunate să bată vrăjmaşul. Noi aflăm în Matei... eu cred că acesta este al 2-lea sau al 3-lea capitol din Matei, El a zis... Nu, al 2-lea capitol din Matei, când El a întâlnit pe vrăjmaş, El l-a întâlnit pe terenurile Cuvântului, "Este scris."
Şi vrăjmaşul a venit înapoi, "Este scris."

E-25 Şi El a zis, "Este de asemeni scris," uite aşa, până când El l-a bătut pe vrăjmaş. Şi de aceea suntem noi aici, este să întâmpinăm pe vrăjmaş cu materialul pe care Dumnezeu ni l-a dat cu ce să-să îl întâlnim.

E-26 Acum eu am cam patru întrebări aici care sunt pe... acestea sunt pe o-acestea sunt pe o bucată de hârtie, şi eu le¬am numerotat: unu, doi, trei, patru, cinci, şase... opt, zece, şi în jos uite aşa. Şi îndată ce trec prin aceasta, atunci eu voi sări în acelea de acolo. Zice:

E-107 . Frate Branham, dacă aceste întrebări sunt afară din linie atunci doar desconsideră-le, şi eu nu mă voi simţi rău privitor la aceasta pentru că eu voi cunoaşte că nu a fost mâna Domnului. Întrebarea numărul unu: Frate Branham, eu te-am auzit ... că o să-să fii înapoi în. . . eu-eu-eu am auzit că tu zici că eu ar trebui să fiu înapoi în slujbă, şi m-am gândit asupra acesteia eu însumi, dar am aşteptat asupra vreunui cuvânt hotărâtor de la El despre aceasta. Până la această dată nu a venit. Acum, de moment ce eu ştiu că sfârşitul este aşa de aproape, să aştept încă ca Domnul Isus să-să îmi vorbească? Sau, va fi El mulţumit să-ţi spună ţie ce să-mi spui, de moment ce eu ştiu că tu eşti purtătorul Lui de Cuvânt pentru această zi?

E-27 Păi, acum, frate, eu aş... eu am scris jos aici răspunsul meu la aceasta. Dumnezeu cheamă pe acest frate, o chemare în viaţă, acum, există un lucru mare pe care noi am putea doar să luăm aceea ca un text şi să predicăm toată noaptea asupra lui, vedeţi, acel singur lucru, "o chemare." "Fă chemarea şi alegerea ta sigură," vedeţi. Noi nu vrem doar să ne întrebăm dacă noi suntem chemaţi. Tu trebuie să fii chemat sau tu vei fi învins, noi ne luptăm o bătălie. Vedeţi? Şi dacă tu eşti pozitiv sigur, frate, că chemarea ta este de la Dumnezeu, şi tu ai fost chemat de Dumnezeu să faci o lucrare...

E-28 Acum, există un mare şiretlic acolo pe care vrăjmaşul poate să-l joace asupra ta. El te poate face să gândeşti că tu nu eşti chemat când tu eşti chemat, atunci el se întoarce drept înapoi în jur şi te face să gândeşti că nu eşti chemat; sau te face să gândeşti că tu eşti-tu eşti chemat când tu nu eşti chemat; vice versa, în orice fel. Şi tu trebuie să urmăreşti aceasta.

E-29 Acum, aici este felul de a o face. Află mai întâi... Păi, acum, acesta este un sfat, singurul lucru ce eu pot să-l dau despre aceasta este un sfat. Vedeţi? Dar fii sigur că chemarea ta vine de la Dumnezeu, şi apoi verifică-ţi motivele şi obiectivele. Vedeţi? Acum, voi ştiţi ce vreau să spun prin aceasta. Ce este motivul tău pentru predicare? Era acesta doar... Te gândeşti că aceasta era o muncă mai uşoară decât ceea ce tu ai? Atunci tu mai bine să uiţi de ea, ea nu a fost o chemare.

E-30 O chemare de la Dumnezeu aşa arde în inima ta încât nu te poţi odihni ziua şi noaptea pentru aceasta. Tu doar nu te poţi îndepărta de la ea, ea doar constant te macină.

E-31 Şi-şi dacă tu ar trebui să predici... Tu zici, bine, acum, un alt obiectiv, "Eu cred, la slujba pe care o am, dacă eu aş putea fi un evanghelist sau un păstor cu succes, să am un salar bine stabilit, să am o casă în care pot să merg şi aşa mai departe, şi trăiesc, atunci eu-eu cred că acela ar fi un lucru bun, mult mai uşor decât ceea ce eu fac acum. Şi într-adevăr eu cred că aceasta ar fi..." Acum, vedeţi, obiectivul tău este greşit de la început. Vedeţi, acesta nu este corect. Vedeţi? Tu-tu eşti greşit acolo asupra acesteia.

E-32 Atunci tu ai zice, "Păi, poate din cauză că eu sunt un... mă gândesc poate că eu aş fi mai popular printre oameni." Vedeţi, tu vei afla că tu eşti doar gata pentru o mare prăbuşire. Într¬adevăr, vezi!

E-33 Dar, acum, dacă obiectivul tău este că "Mie nu-mi pasă dacă eu trebuie să mănânc sărăţele şi să beau apă de pârâu, eu voi predica Evanghelia oricum." Ceva doar se sfâşie în tine, "Eu sau predic Evanghelia sau mor!" Vedeţi? Atunci tu vei-tu vei merge undeva, deoarece Dumnezeu are de-a face cu tine. Dumnezeu ţi Se face cunoscut, pentru că acesta este Dumnezeu doar nu te va lăsa să te odihneşti. Şi, de obicei, un om chemat de Dumnezeu niciodată nu vrea să o facă. V-aţi gândit vreodată la aceasta? Orice om...

E-34 Doar recent am fost întrebat de către ceva fraţi foarte scumpi, care au zis, "Acum că noi am venit pe Cale, Frate Branham, acum că noi am aflat pe Domnul şi am primit Duhul Sfânt, să căutăm noi daruri pentru slujba noastră pe care să le facem."

E-35 Am zis, "Niciodată să nu faceţi aceasta." Vedeţi? Niciodată să nu sfătuiţi pe oameni să facă ceva de felul acesta, căci de obicei un ins care vrea să o facă este un ins care-care nu o poate face.

E-36 Omul care încearcă să fugă de aceasta acela este pe care-l foloseşte Dumnezeu. Vedeţi? Dacă el încearcă să se ferească de aceasta, "Oh, frate, eu îţi spun, eu... chemarea este în mine dar eu... Iuh! Omule, mi-ar fi groază să încerc asta." Păi, ia te uită, vedeţi voi. Acela-acela încearcă să fugă.

E-37 Dacă el este-dacă el vrea să o facă aşa de mult, primul lucru care-l ştiţi el se găseşte pe sine o "cămaşă îndesată." Cum ziceţi voi, "Dumnezeule, dă-mi putere să mut munţii, eu Iţi spun, că eu voi face ceva pentru Tine dacă Tu mă laşi să mut munţii." Nu, el nu o face, el nici măcar nu se poate mişca pe sine la atitudinea corectă, vedeţi, astfel el niciodată nu va muta munţi pentru Dumnezeu.

E-38 Doar luaţi, spre exemplu, ca Pavel. Voi credeţi că Pavel ar fi putut să se îndepărteze de chemarea lui? Oh, frate! El nu o putea face. Aceasta doar îl măcina ziua şi noaptea până când el şi-a părăsit biserica, el a părăsit totul şi-şi a mers jos în... Eu cred că era Asia, nu-i aşa? Şi a stat trei ani jos acolo, studiind Scripturile, să afle dacă Aceasta era corect sau nu, vedeţi, să afle dacă Dumnezeu într-adevăr l-a chemat.

E-39 Astfel dacă Dumnezeu te cheamă, frate, şi aceasta continuă să sape la inima ta, atunci eu aş spune "Pune deoparte fiecare greutate, şi păcatul care te împresoară aşa de repede." Voi vedeţi? Dacă... Dar dacă aceasta nu sapă la voi, şi atunci eu-eu-eu nu m-aş gândi prea mult la aceasta atunci. Doar lăsaţi ca aceasta să vină la locul ei.
Acum, el a zis, acest frate a spus aici înăuntru:
Frate Branham, să... Crezi tu că Dumnezeu ar vorbi... (către mine să-i spun lui)

E-40 Eu cred că Dumnezeu ar vorbi chiar drept către el. Pentru că, voi ştiţi, Dumnezeu... Noi nu suntem prea mari încât El să nu poată să ne vorbească. Şi El-El-El ne va vorbi, în regulă. Vedeţi, El doar... El ne va vorbi.

E-41 Şi eu vă spun, dacă El mi-a spus, atunci fratele ar putea zice, "Bine, El i-a spus Fratelui Branham aşa, laudă lui Dumnezeu!"

E-42 Dar, vedeţi voi, acesta nu este Fratele Branham care îţi dă chemarea, acesta este Domnul Isus care îţi dă chemarea. Vedeţi? Şi dacă acesta este Domnul Isus care îţi dă chemarea, El va şi vorbi. Vedeţi? Eu aş putea să-ţi vorbesc la urechile tale, dar când Cristos te cheamă la slujbă aceasta este în inima ta. Vedeţi? Acolo este unde trebuie să se ancoreze lucrul şi tu nu te poţi îndepărta de el.
Acum, eu cred despre a doua întrebare...

E-43 Acum dacă există vreo întrebare despre aceea, vreo întrebare la aceasta, vedeţi, căci chemarea unui om trebuie să fie în inima lui, venind de la Dumnezeu. Şi-şi un alt frate...
Oh, eu ştiu cine este acesta care a scris aceasta. Vedeţi, eu ştiu cine a scris-o, un preţios, scump, frate graţios care eu cu adevărat cred că are o chemare de la Dumnezeu. Dar eu doar... Eu nu aş vrea ca el să o facă bazat pe mine (acela este motivul că eu am răspuns în felul în care am făcut-o), vedeţi, pe spunerea mea; "Păi, da, Fratele Aşa-şi-aşa ar trebui să meargă în slujbă." Vedeţi?

E-44 Acum voi ziceţi, "Fratele Branham mi-a spus că eu ar trebui să fac asta." Vedeţi, şi poate ce dacă ceva i s-a întâmplat Fratelui Branham, eu ajung ucis, sau mor, sau-sau mă duc? Atunci, vedeţi, chemarea ta s-a sfârşit atunci. Dar dacă Isus te cheamă, frate, atât timp cât există o Eternitate aceasta încă va suna. Vedeţi? Şi atunci tu ştii unde stai.
Acum despre a doua...

E-45 Sau ceva ca aceasta, "Ştiind că aceasta este ziua din urmă." Eu sigur apreciez aceasta pentru acel frate. Eu desigur apreciez aceasta de la fratele acela dându-şi seama că noi suntem în ziua din urmă, şi sinceritatea din inima lui, voind să facă ceva pentru Cristos.
Următoarea este:

E-108 . Acum, dacă scumpul nostru Domn m-ar lăsa să fac un lucru mic pentru El, să mă duc înapoi la comunităţile unde am slujit parţial în... în eroare (de care îmi pare rău) ... el are aceea în paranteze... şi să încerc să le spun Adevărul? Ei sunt aşa-ei sunt aşa pe inima mea.

E-46 Nu, frate, eu nu aş crede că ar fi necesar ca tu să mergi înapoi în aceeaşi comunitate. Şi eu cred, frate scump, când Domnul te cheamă El poate să nu te lase niciodată să mergi cum ai mers odată într-o comunitate, şi tu probabil că ai învăţat lucruri sau aveai lucruri care nu erau... pe care de fapt le vezi diferit acum, vezi, pe care le poţi vedea diferit de cum ai văzut atunci. Acum, şi Domnul, când El te-a chemat, El poate... dacă El o face real pentru tine, El ar putea să te trimită oriunde. Vezi? Tu nu va trebui să mergi la vreo comunitate anume sau ceva.

E-47 Când tu ai fost acolo tu ai fost sincer. Eu cunosc pe fratele, aşa cum spun, care a scris aceste întrebări. Cu cea mai adâncă sinceritate, şi un Creştin real veritabil, tu ai făcut cât de bine ai putut să faci şi cu tot ce tu ai ştiut cum să faci, şi aceea este tot ce cere Dumnezeu. Vezi? Acum, dacă Dumnezeu te-ar chema înapoi la comunitatea aceea, eu aş lua-o drept înapoi din nou. Dar dacă El nu a făcut-o, eu-eu cred că doar m-aş duce oriunde mă trimite El. Este acolo o întrebare?
Numărul trei:

E-109 . Cum cunoaşte cineva poziţia lor de drept în Trupul lui Cristos?

E-48 Aceea este una bună, foarte bună, "Cum face..." Acela ar fi felul de întrebare printre mulţi dintre noi aici în seara aceasta, "Cum ştii tu pe drept?" Acum, eu presupun că acest frate vrea să ştie "Ce poziţie, ce în Cristos, ce parte din Cristos joc eu?"

E-49 Acum, spre exemplu, eu aş spune aşa, frate, să-ţi dau cel mai bun răspuns pe care-l ştiu. Poziţia ta este... în Cristos îţi este descoperită de către Duhul Sfânt. Şi apoi dacă tu vrei să ştii dacă acesta este Duhul Sfânt sau nu, află dacă El binecuvântează ceea ce tu faci, sau nu. Şi dacă El binecuvântează aceasta, atunci acela este El. Dacă El nu binecuvântează...

E-5

E-51 Eu într-adevăr mă gândesc că este aşa... Satan, dacă el poate măcar să facă pe cineva să-să acţioneze în felul acela şi apoi să-i amăgească, aceea este tocmai ceea ce el vrea să facă. Atunci lumea întreagă îşi îndreaptă degetul chiar acolo. Cineva crede că ei au un dar de vorbire în limbi şi tălmăcire; unii au darul de vindecare Divină; unii au aceste lucruri ca... Uneori ei sunt greşiţi în lucrurile acelea, vedeţi. Şi uneori ei cred că ei nu îl au când ei îl au. Astfel aceasta este foarte înşelător.

E-52 Astfel întotdeauna să faceţi aceasta, fraţilor, oricând credeţi că voi trebuie să faceţi un lucru, mai întâi aflaţi dacă este Scriptural ca voi să-l faceţi (dacă este în Scripturi). Nu doar scris într-un loc, ci eu vreau să spun complet Scriptural prin Biblie ca voi să o faceţi, poziţia voastră, să zicem dacă tu ai fi un evanghelist, păstor, învăţător, profet, orice care Dumnezeu ar fi putut să te cheme să fii. Voi vedeţi? Sau dacă tu ai darul limbilor, darul tălmăcirii, dar de orice-orice fel dintre cele nouă daruri spirituale în biserică, şi cele patru slujbe spirituale din biserică, orice poziţie, mai întâi vezi dacă Dumnezeu a chemat.

E-53 Atunci, de obicei, felul cum eu însumi urmăresc aceasta, doar... acesta sunt eu, eu urmăresc natura persoanei şi văd ce fel de dar este acela pe care ei îl declară. Vedeţi, Dumnezeu va lucra cu creatura Lui în felul în care El l-a făcut. Vedeţi? El va face o creatură...

E-54 Dacă voi îl vedeţi foarte nestatornic şi mergând înainte, voi... şi el zice, "Domnul m-a chemat pentru cutare şi cutare, să fiu un păstor." Acum, un păstor nu poate fi o persoană nestatornică. Un păstor este temeinic, întemeiat. Vedeţi?

E-55 "Dumnezeu m-a chemat să fiu un învăţător." Şi urmăriţi-l cum interpretează el Cuvântul. Vedeţi? El Ilia tot amestecat şi fiecare lucru, atunci voi puteţi spune. Vedeţi?

E-56 Dar, atunci, lucrul de făcut, poziţia ta este de obicei cunoscută dacă tu o poţi face sau nu.

E-57 Acum, când Dumnezeu m-a chemat să fiu un evanghelist, eu am vrut să fiu un păstor. Şi m-am gândit că stând aici acasă ar fi doar minunat. Şi Domnul m-a chemat. Şi în sfârşit tot poporul a ajuns împreună... Nu există nici unul din ei rămas aici în seara aceasta, că ei au plâns şi au mers afară acolo la 1717 Spring Street. Şi doamna, D-na Hawkins de aici, m-a întâlnit şi a zis (plângând, în timpul de depresiune, când unul în cartier gătea o masă de fasole şi noi toţi veneam înăuntru şi mâncam din aceea), şi ea a zis, "Eu voi raţiona copiii mei la masă numai dacă tu vei zidi un tabernacol." Vedeţi?

E-58 Iar chemarea mea era un evanghelist. Dimineaţa... Aşezată chiar aici la această piatră de temelie, dacă voi aţi sparge înăuntru acolo în seara aceasta, voi veţi vedea o foaie albă din Biblia mea unde El mi-a spus să fiu un evanghelist. Vedeţi? Şi eu nu am fost un păstor de succes, niciodată nu aş fi, deoarece eu nu am răbdarea şi ceea ce este nevoie să fii un păstor. Vedeţi? Astfel de aceea dacă eu am încercat să păstoresc, eu aş fi tot atât de în afară cum un pastor încearcă să fie un evanghelist.

E-59 Vedeţi ce vreau să spun? Voi puteţi vedea felul cum vă cheamă Dumnezeu, care este poziţia voastră în Trup. Este acolo o întrebare?

E-110 . Vorbesc toţi oamenii umpluţi cu Duhul Sfânt în limbi mai devreme sau mai târziu?

E-60 Aceea este prima întrebare, "Toţi cei cu Duhul Sfânt..." Apoi, aceasta toată este într-o întrebare, eu o am împărţită aici pentru întrebarea numărul patru. Dar eu voi-eu voi spune aceasta mai întâi, vedeţi voi:
Vorbesc toţi oamenii cu Duhul Sfânt în limbi mai devreme sau mai târziu? Eu găsesc unde Pavel a spus că el "a vorbit în mai multe limbi decât ei toţi.
În regulă, întrebarea numărul patru: Vorbesc toţi în limbi când primesc... Sau, nu, el zice: Vorbesc toţi în limbi... Nu: Vorbesc toţi oamenii umpluţi cu Duhul Sfânt în limbi mai devreme sau mai târziu?

E-61 Acum, frate, eu... Aceasta este o întrebare adâncă. Acum, acolo, voi probabil... Eu probabil voi avea ceva răspunsuri înapoi la aceasta.

E-62 Duhul Sfânt, o parte din Duhul Sfânt este justificarea. Aceea este când voi mai întâi... Dumnezeu trebuie să vă cheme sau voi nu veţi fi chemaţi niciodată. Vedeţi, nu există nimic ce voi puteţi face în voi înşivă. "Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu l-a atras mai întâi Tatăl Meu." Este asta adevărat? Astfel parte din justificare este Duhul Sfânt.
63 M-aţi auzit explicând la acel decan Luteran de data aceea despre câmpul de porumb? Vedeţi, "Porumbul, un om a mers afară şi a plantat două... şi-a plantat ogorul de porumb. Dimineaţa următoare el a ieşit afară şi 'nimic.' După o vreme el a găsit două lamele micuţe ieşite în sus, el a zis, 'Laudă lui Dumnezeu pentru ogorul meu de porumb!"' Şi am zis, "A avut el un ogor de porumb?"
Şi decanul Luteran a zis, "Potenţial."

E-64 Am zis, "Asta-i adevărat, potenţial el avea." Dar am zis, "Prin..." Am zis, "Aceia eraţi voi Luteranii."

E-65 "După un timp colţii au crescut sus şi au ajuns la o floare. Aceia erau Metodiştii. Al doilea stagiu al porumbului, este o floare." (Eu cred că asta este corect, voi fraţilor de la fermă.) "Şi apoi floarea priveşte înapoi în jos la frunză şi zice, 'Ah! Eu sunt o floare, tu eşti doar o frunză! Vezi, eu nu mai am nevoie de tine.' Şi atunci floarea... Polenul cade de pe floare, înapoi în frunză din nou; trebuie să aibe frunza."

E-66 "Şi atunci din aceea produce ştiuletele. Aceea era Penticostalii, reaşezarea darurilor cum a mers în primul loc, înapoi la original. Apoi când ştiuletele a venit afară, a zis, 'Eu nu am nevoie de tine, floare. Sau nici nu am eu nevoie de tine, frunză."'

E-67 Dar, până la urmă, aceeaşi viaţă care a fost în-lamela de porumb a făcut floarea. Şi ce a fost în lamelă şi floare a făcut bobul. Astfel ce vorbeşte Duhul Sfânt în limbi? Este o justificare avansată. Vedeţi? Ce este biserica Penticostală? Cea Luterană avansată. Vedeţi?

E-68 Dar acum când avansarea a venit, întrebarea ar fi aceasta, "Atunci eu doar să rămân?" Nu! Nu, porumbul este maturizat. Vedeţi? Voi începeţi cu bobul. Începeţi cu-Cuvântul, bobul, El va produce justificare. Şi staţi în justificare până când El produce sanctificare. Staţi în sanctificare până când voi primiţi Duhul Sfânt.

E-69 Acum când voi primiţi Duhul ASfânt, ce va face El? Ce este... Încă ai o întrebare, nu-i aşa? În regulă:

E-111 . Ce este "vorbirea în limbi"?

E-70 Vorbirea în limbi nu este nimic decât un botez al Duhului Sfânt care te-a justificat şi te-a sanctificat. Acesta este aşa de umplut! Acum, eu am vrut... am vrut această întrebare. Dumnezeu ştie că eu nu am ştiut că omul urma să întrebe, răspundă... sau să o întrebe.

E-71 Acum, este prea... dacă devine prea cald aici înăuntru, deschideţi uşa aceea dacă vă este somn sau ceva. Eu vreau ca voi să luaţi aceasta bine şi strâns. Căci este-este într-adevăr puţin cam cald, v-ar putea face să deveniţi somnoroşi.

E-72 Acum observaţi, observaţi aceasta: justificare, sanctificare, botezul Duhului Sfânt.

E-73 Acum priviţi aici, aici este aceasta. Lăsaţi-mă să o ilustrez. Acum, eu sunt aici jos, eu sunt un păcătos, eu umblu pe aici. Odată, după o vreme, Ceva îmi vorbeşte. Şi nimic nu mă poate întoarce decât Dumnezeu. Este asta adevărat? Eu sunt întors pe aici. Acum, când m-am întors în jur, aceea este justificarea mea. Este asta adevărat? Acum, tabloul este obiectul meu de a merge, vedeţi, tabloul lui Cristos.

E-74 Acum eu vreau la un loc unde eu mă pot simţi bine în jur. Vedeţi, eu sunt justificat. Acum eu vin la acest stagiu aici unde eu pot vorbi cu El, deoarece... eu încă sunt ruşinat de mine însumi. Eu încă fumez, eu încă mint şi am făcut mici lucruri pe furiş pe care eu nu ar trebui să le fac, şi tot timpul suişurile şi coborâşurile mele, suişuri şi coborâşuri, dar eu vreau ca El să mă curăţească de toate lucrurile acelea astfel ca eu să pot într¬adevăr să păşesc sus la El şi să vorbesc cu El. Vedeţi? În regulă, aici este aceasta, aceasta este sancti-... stagiul de sanctificare. Acum, ce a făcut aceasta? M-a îndreptat. Vedeţi?

E-75 Acum eu merg înainte la Duhul Sfânt. Vedeţi? Şi când eu ajung înăuntru aici eu sunt în Duhul Sfânt printr-un botez. Este asta adevărat? Ce face Duhul Sfânt? El îmi dă putere. Putere să fiu un predicator, putere să fiu un cântăreţ, putere să vorbesc în limbi, putere să tălmăcesc limbi. El este plin de putere, pentru că Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu. Şi aceasta era puterea lui Dumnezeu care m-a întors în jur. Aceasta era puterea lui Dumnezeu care m-a sanctificat. Acum aceasta este puterea lui Dumnezeu care m-a umplut.

E-76 Acum, la o anumită ocazie, eu stau aici şi încerc să spun ceva şi Puterea lui Dumnezeu vine peste mine într-un fel aşa de mare încât eu doar nu mai pot vorbi. Vedeţi? Şi am început să mă bâlbâi. De parcă eu urma să spun, "Fraţilor," şi eu sun...

E-77 Uite aşa, aici este aceasta, eu am să o ilustrez în felul acesta. Eu am să vă vorbesc fraţilor astfel ca voi să fiţi siguri că o pricepeţi. "Cum-cum-cum o duci, frate?" Vedeţi, eu încă sunt vinovat. "Ah, eu-eu sunt desigur bucuros că eu-că eu încă sunt unul dintre voi. Eu-eu-eu sunt aşa de bucuros, voi vedeţi." În regulă. Acum, după o vreme, ce? Eu ştiu că voi vă uitaţi drept la mine şi eu ştiu că eu încă fac treburi, încă fac lucruri care au murdăria lumii în ele.

E-78 După o vreme eu ajung curăţit. Acum ceva s-a întâmplat, eu sunt sanctificat. Eu vă pot privi drept în faţă, eu sunt unul din voi. Vedeţi? În regulă, "Frate, laudă lui Dumnezeu! Sunt bucuros să fiu în acest grup al Duhului Sfânt. Sunt bucuros să fiu printre voi fraţii sfinţi." De ce? Nu vă puteţi pune degetul pe mine, eu sunt curăţit. Dar acum Dumnezeu o să mă pună în slujbă. Acum, da, domnule!

E-79 "Frate Branham, ai fost tu justificat?"

E-80 "Da! Îmi amintesc când eu de-abia că puteam să vă privesc. Frate, eu te pot privi în faţă acum."

E-81 Vedeţi, aici suntem noi. Acum, ce este astalaltă? Acum eu am să... Acesta este curăţit şi pus deoparte pentru slujbă, şi acesta vine în slujbă. Acum noi toţi ştim căci Cuvântul sanctifica este un cuvânt Grecesc, un cuvânt Grecesc compus care înseamnă "curăţit, şi pus deoparte pentru slujbă." Vasele au fost curăţite şi de către altar, şi sfinţite de către altar şi puse deoparte pentru slujbă. Dar a fi în slujbă este a fi umplut şi pus în slujbă.

E-82 Acum, eu mă duc aici şi acum eu vin în slujbă. Acum, acesta era Dumnezeu care m-a întors, zicând, "Ascultă-Mă. Ascultă-Mă! Ascultă-Mă!" Şi El a zis ...

E-83 Voi pricepeţi ce vreau să spun? Vedeţi? Şi aici, [Fratele Branham ilustrează pe cineva care vorbeşte în alte limbi – Ed.] Vedeţi, aici, tu eşti doar plin de... Asta este. Ia te uită, aceea este vorbirea în limbi.

E-84 Şi eu cred aceasta acum: eu nu cred că vorbirea în limbi este vreo dovadă a Duhului Sfânt. Ea nu este! Deoarece eu am văzut vrăjitori, vraci, mânuitori de şerpi, draci, şi fiecare alt lucru vorbind în limbi, şi acesta nu este un act infailibil al lui Dumnezeu (când voi vorbiţi în limbi) că voi aveţi Duhul Sfânt. Dar, reţineţi, Duhul Sfânt vorbeşte în limbi şi Diavolul poate imita aceasta.

E-85 Dovada că tu ai Duhul Sfânt este viaţa pe care tu o trăieşti, vedeţi, "Prin roadele lor voi îi veţi cunoaşte." Şi roada Duhului nu este (găsită nicăieri în Scriptură) vorbirea în limbi. Roada Duhului este dragoste, bucurie, credinţă, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare. Vedeţi, acum, aceea este roada. Aceea este ceea ce voi găsiţi pe un pom să spună ce fel de pom este el. Vedeţi? Aceea este ce...

E-86 Oamenii se uită la voi predicatorii, şi la voi diaconii, şi la voi administratorii, şi la voi evangheliştii. Tu ai putea vorbi în limbi aici afară pe această stradă cât este ziua de lungă, ei niciodată nu vă vor crede. Dar voi trăiţi ceea ce vorbiţi, voi arătaţi bunătate, şi toate rădăcinile amărăciunii sunt afară din voi, atunci oamenii îşi vor da seama că acolo este ceva.

E-87 "Vorbirea în limbi." Acum, eu cred aceasta, că uneori cândva, că o persoană umplută cu Duhul care stă sub altarul lui Dumnezeu va vorbi în limbi. Dar am văzut pe mulţi să vorbească în limbi care nu au ştiut niciodată nimic despre Dumnezeu. Vedeţi? Ei nu au ştiut nimic despre El deloc, şi ei încă vorbesc în limbi. Oricare din darurile acelea pot fi imitate. Vedeţi?

E-88 Dar roada Duhului dovedeşte ce este Duhul înlăuntru, tu porţi mărturia despre Viaţa lui Isus Cristos. Deoarece dacă există sevă pe pom de piersic în pomul de măr, el va rodi piersici tot atât de sigur cum este lumea. Asta-i adevărat. Vedeţi, deoarece aceasta este viaţa care este înlăuntrul lui.

E-89 Acum, acela este acelaşi lucru care este aici. Dar acum, astfel ca eu să pot să vă aduc aceasta la toţi, astfel ca noi toţi să putem cunoaşte acelaşi lucru. Eu cred că o persoană umplută cu Duhul care... Acum el vine în Cristos printr-un botez, şi doar... aceea nu este... Vorbirea în limbi nu este o dovadă a botezului. Vedeţi?

E-90 Un botez, tu ai putea fi botezat în puterea Diavolului, şi să vorbeşti în limbi cu botezul duhului amăgitor al Diavolului. De câte ori am văzut noi că s-a făcut aceasta? De câte ori am văzut eu că s-a făcut aceasta?

E-91 Eu chiar am cunoscut din aceia care au băut sânge dintr¬un craniu uman şi vorbeau în limbi.
92 I-am văzut pe dansatorii cu şerpi în deşert când ei au înfăşurat în jurul lor acest şarpe mare şi mergeau înainte vorbind. Vraciul venea afară uite aşa, şi ei vorbeau în limbi şi le tălmăceau.

E-93 Am fost în taberele lor de vrăjitori unde ei puneau jos un creion în felul acesta, şi puneau o carte jos în felul acesta, şi creionul alerga în sus şi-n jos pe burlanul sobei, şi cânta, "Ras şi un tuns, doi bănişori," şi scria în limbi necunoscute, iar vraciul o interpreta şi spunea exact ce s-a întâmplat. Eu-eu ştiu asta eu însumi. Vedeţi? Astfel eu... Vedeţi, voi nu puteţi...

E-94 Pavel a zis, "Unde există limbi, ele vor înceta. Unde există profeţii, ele vor eşua. Unde toate darurile acestea, în curând se va termina cu ele." (Noi am luat întrebarea puţin mai târziu.) "Dar când va veni ceea ce este desăvârşit, ceea ce este în parte se va termina." Vedeţi? Deci noi vrem lucrul perfect, fraţilor. Vedeţi? Noi am văzut prea multe lucruri false şi s-a dat interpretarea greşită la Acesta.

E-95 Şi să nu întâmpinaţi niciodată o persoană şi-şi să credeţi că ei au Duhul Sfânt deoarece ei vorbesc în limbi. Înţelegeţi? Ci voi să credeţi că ei au Duhul Sfânt din cauza roadelor pe care le poartă, căci Isus a zis, "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte." Vedeţi? Asta-i adevărat, "Prin roadele lor."

E-96 Acum, dar acum, eu doar să nu mă depărtez de la aceea acum, deoarece eu nu vreau să dezonorez un mare dar pe care l-a dat Dumnezeu. Înţelegeţi? Şi eu cred că un bărbat sau femeie umpluţi de Duhul, sau un copil, care trăiesc sub altarul lui Dumnezeu, nu va trăi acolo mult până când ei vor vorbi în limbi. Înţelegeţi? Eu cred că el o va face, sau ea.

E-97 Acum, tu poţi primi Duhul Sfânt şi poate tu nu ai vorbit în limbi când tu Îl primeşti. Vedeţi? Dar dacă tu stai acolo constant înaintea lui Dumnezeu tot timpul, cu botez după botez să te atingă, ceva urmează să aibe loc. Înţelegeţi? Tu vei deveni aşa de plin într-o zi că tu nu poţi vorbi nimic altceva; vezi, tu-tu-tu încerci să spui ceva, şi tu doar nu o mai poţi spune, şi tu doar nu o poţi spune. Şi de multe ori dacă oamenii şi-au dat seama că acela era Duhul Sfânt ei ar merge înainte şi doar şi-ar deschide inima şi l-ar lăsa pe Dumnezeu să le vorbească.

E-98 Biblia a spus, "Cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi îi voi vorbi Eu acestui popor." Isaia 28, vedeţi, 28:18, "Acum, cu buze bâlbâitoare şi cu alte limbi voi vorbi Eu."

E-99 Ce este o "bâlbâire"? Cineva care nu poate vorbi clar, urmând [Fratele Branham ilustrează pe unul care se bâlbâie¬ – Ed.] Tu doar... te bâlbâi, doar încercând. Vedeţi, doar aşa de plin de Duhul! El încearcă să spună... Cum eu urma să spun, "Frate Ja-Jack-... Ja-... Fra'te Jack-... Frate Ja-Ja-Jack¬Jack-Jackson." Vedeţi, aceasta uite aşa, tu încerci să spui, tu nu o poţi spune. Vedeţi, acela este, aşa de umplut cu Duhul! Acesta...

E-100 Eu vreau să vă întreb fraţilor, aţi simţit voi vreodată să vă scuture Duhul Sfânt aşa de tare încât voi nu aţi putut cu greu să spuneţi nimic, stăteaţi doar liniştiţi uneori, doar şedeţi acolo şi plângeţi? Aţi făcut voi asta? Păi, acela este Duhul Sfânt. Dacă voi aţi... Motivul că oamenii nu vorbesc în limbi de multe ori, este că ei nu ştiu cum să se predea la Duhul şi ei se uită după ceva departe de tot când El este chiar peste ei. Înţelegeţi? Acela este motivul că ei nu...

E-101 Şi apoi unii oameni doar se aduc pe ei înşişi prelucraţi în emoţie şi spun o mulţime de cuvinte care nu au nici un înţeles la aceasta, şi totuşi nu au Duhul Sfânt, şi încearcă să spună că ei îl au deoarece ei au vorbit în limbi. "Prin roadele lor îi veţi cunoaşte," vedeţi.

E-102 Acum, există o întrebare? [Fratele Junior Jackson zice, "Frate Branham?" – Ed.] Da, frate. ["Eu sunt bucuros că a fost pusă întrebarea aceea, pentru că fără îndoială cineva se întreba ce poate eu am fost de acord şi am învăţat lucrul greşit. Dar eu cred aceasta întocmai cum tu ai învăţat-o."] Îţi mulţumesc, Frate Jackson. ["Indiferent de cât de multe ori eu aş putea vorbi în limbi, sau orice, dacă viaţa mea nu poartă mărturie despre ceea ce spune Biblia atunci eu nu sunt mai bun decât un câine ordinar care umblă pe stradă."] Asta-i adevărat. ["Şi eu nu am vorbit vreodată într-o limbă necunoscută până la şase luni după ce mi-am primit botezul."] Acela cam este felul cum eu am făcut aceasta, de asemeni, Frate Jackson.

E-103 Eu am primit botezul Duhului Sfânt înapoi în şopronul meu, vedeţi. Şi cam cu un an mai târziu, sau cam aşa ceva, eu am-eu am... vorbit în limbi.

E-104 Şi cam cu un an sau doi după aceea, eu am predicat din nou în biserică, şi eu am-eu am stat sus pe o platformă ca aceasta, şi eu... Când eu am fost tânăr şi nu eram înţepenit şi bătrân cum sunt acum, eu mă puteam mişca în jur puţin mai bine şi eu eram foarte emoţionant în predicare. Eu stăteam acolo predicând şi doar am sărit sus pe pupitru. Aceasta era la o biserică Baptistă, biserica Milltown Baptist, şi am mers drept în jos în culoar, predicând tot atât de tare cât am putut să predic uite aşa. Şi chiar cum am oprit predicarea, Ceva doar m-a purtat cu totul departe şi am spus câteva cuvinte, patru sau cinci, sau şase cuvinte, în limbi necunoscute. Şi înainte să ştiu ce făceam eu, m-am auzit pe mine strigînd "Stânca într-o ţară istovită, Adăpostul în timp de furtună." Vedeţi?

E-105 Şi apoi într-o zi venind în jos pe o linie de cale ferată, eu umblam în jos pe linia de cale ferată, pe partea aceasta de Scottsburg, venind în jos pe linia de cale ferată, patrulând. Vânturile suflând tare, ah, vai, şi ghiaţă peste toată linia, şi am traversat dincolo astfel ca eu să pot păşi în jos pe cele treizeci şi trei de mii ale mele; şaizeci şi şase a mers sus în direcţia cealaltă, cumva a mers paralel cu linia. Şi eu veneam în jos pe linie, şi cu totul dintr-o dată... Eu păşeam înainte acolo, eu cântam. Eu întotdeauna am cântat. Eu aveam locuri diferite unde am mers să mă rog. Şi eu mergeam înainte acolo, cântând, şi cu totul dintr-o dată am ajuns să aflu că eu vorbeam în limbi, vedeţi, neştiind ce făceam eu.

E-106 Vorbirea în limbi vine într-o astfel de aprindere încât persoana de-abia ştie ce face. Ei sunt... Ei nu ştiu ce spun ei. Şi tălmăcirea este în acelaşi fel. Ei nu ştiu ce urmează să spună ei. Ei nu mai au nici o idee că ei urmează să o spună, deoarece aceasta este supranaturalul. Vedeţi, atât timp cât voi băgaţi naturalul înăuntru atunci voi nu... voi-voi-voi aveţi natural, voi vedeţi. Dar dacă ceva doar vă apucă şi vă ţine, şi voi o faceţi. Vedeţi?

E-107 [Fratele Neville zice, "Frate Branham, aş putea eu să spun ceva chiar aici?" – Ed.] Sigur, tu poţi, Frate Neville. ["Acum, tu spui aceasta în felul acela, tu nu intenţionezi să zici, totuşi, căci-căci limbile vor trebui să fie în ordine în serviciu dacă un om nu ar putea să le controleze? Deoarece el este... Un om care are un dar A trebuie să fie în control la acesta."] El se poate controla. Da. Întocmai ca... ["Tu trebuie să fii destul de conştient să ştii că el este gata să vorbească în limbi"] da, asta¬i adevărat ["sau el este afară din ordine de la început."] Asta-i adevărat, el o simte. Vedeţi? Acum, cum a spus Biblia, "Dacă-dacă acolo ar fi unul care vorbeşte în limbi şi să nu fie nici un tălmăcitor, atunci el să-şi ţină tăcerea." Acum, desigur.

E-108 Să zicem, spre exemplu, că eu stau aici, oricine, când te pregăteşti să strigi, acelaşi lucru. Aţi simţit voi vreodată puterea lui Dumnezeu să vină peste voi când începeţi să strigaţi? Câţi aţi făcut vreodată asta? Păi, noi toţi am făcut. Vedeţi? Voi doar şedeţi acolo, şi o simţiţi venind. Acum, există timpuri când tu o poţi potoli, vedeţi. Tu o poţi ţine, vezi, aceasta nu este drept.

E-109 Ce dacă tu stăteai, vorbind către-Preşedintele Statelor Unite, sau tu stăteai aici afară vorbind cu primarul oraşului, şi tu vorbeai despre una alta, chiar afară pe stradă aici, vorbind către o grămadă de oameni, şi cu totul dintr-o dată tu simţi doar de parcă tu ai putea sări în sus şi-n jos, şi să ţipi şi să zbieri "Glorie! Aleluia!" şi loveşti împotriva fiecărui lucru şi alergi în sus şi-n jos pe stradă uite aşa. Ei ar zice că tu erai nebun. Vedeţi? Ei ar zice, "Omul acela este nebun." Vedeţi?

E-110 Păi, vedeţi, tu ştii mai bine să nu faci atunci. Tu ţii, deşi aceasta doar sapă jos în tine iar tu doar cu greu o poţi ţine. Tu zici, "Da, domnule. Da, domnule. Aha. Aha. Da. Da, domnule. Aha." Băiete, ea doar te sapă în bucăţi dar tu ştii să-ţi păstrezi tăcerea chiar atunci. Vedeţi?

E-111 Ca într-un tribunal aici nu de mult, ei au avut ceva Penticostali sus căci-căci făceau una alta, ţipau prea tare sau ceva, care a fost... Ei erau absolut legitimi, voi vedeţi, aceasta¬i corect. Dar de fiecare dată când judecătorul începea să vorbească sau să le spună ceva, ei vorbeau în limbi. Vedeţi? Judecătorul a zis, "Duceţi-i pe oamenii aceştia nebuni departe de aici." Vedeţi?

E-112 Acum, dacă acolo ar fi fost o tălmăcire la acele limbi şi ar fi spus judecătorului "AŞA VORBEŞTE DOMNUL," cutare¬cutare lucru care ar fi fost adevărat, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Judecătorule, pentru ce stai tu aici să mă judeci când noaptea trecută tu ai trăit cu o prostituată? Numele ei era Sally Jones, ea a locuit jos la 44 Cutare-cutare-cutare loc, uite aşa. De ce mă judeci tu? Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Acum tăgăduieşte aceasta şi tu vei cădea mort." Acum, oh, frate! Este ceva deosebit acolo.

E-113 Dar când tu stai doar şi vorbeşti, şi el a zis, "Tu eşti un barbar pentru ei." Voi vedeţi? Acum, voi ştiţi când să vă păstraţi tăcerea şi când să nu o faceţi. Vedeţi? Acum, aceea este... Vedeţi. Eu sunt... Voi mă pricepeţi drept acum, voi ştiţi ce vreau să spun. Vedeţi? Asta este. Desigur...

E-114 Noi avem întrebarea aceea drept jos aici. Motivul că am ţinut-o în felul acesta, noi avem acelaşi lucru, "Trebuie ca ei să-şi păstreze tăcerea?" Voi vedeţi? Acela este motivul că eu nu am răspuns-o mai mult decât ceea ce spunea-ţi voi. Dar acela este timpul, să o răspundem acum, vedeţi, chiar acum. Şi noi o vom lua de asemeni la această întrebare jos aici, şi doar mă voi referi înapoi la ea. Fiecare înţelege întrebarea aceea în regulă?
[Fratele Fred întreabă, "Frate Branham?" – Ed.] Da. Da, Frate Fred. ["Vorbeşte-vorbeşte o persoană în-în Duhul, dând manifestarea (să zicem el este un englez şi el putea vorbi engleza) şi ar da Duhul manifestarea?"]

E-115 Desigur. Da, domnule. Vedeţi, deoarece Duhul Sfânt vorbeşte în fiecare limbă. Vedeţi? În Ziua Cincizecimii fiecare limbă de sub Cer a fost strânsă laolaltă, vedeţi. Vorbind în engleză... Acum, eu întotdeauna ştiu aceasta, Frate Freddie, eu însumi, că eu... dacă eu predic vreodată o predică unde există o ungere la ea, acesta este Duhul dând manifestarea, voi vedeţi. Acesta este... Vedeţi? Astfel aceea ar fi o limbă necunoscută pentru un om care nu a înţeles engleza. Dar totuşi...

E-116 Şi întocmai cum limba necunoscută nu este o limbă "necunoscută," ea este... există cineva acolo... Ca în Ziua Cincizecimii, ei au zis, toţi aceşti păcătoşi, ei au zis, "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă? Cum auzim noi pe aceşti Galileeni vorbind în propria noastră limbă?" Acolo nu era nici una "necunoscută" privitor la aceea deloc. Nu a existat un astfel de lucru ca limbi "necunoscute" la Cincizecime. Acum, vedeţi, aceea nu este Scriptural deloc. Vedeţi? Acolo nu erau necunoscute... nu a fost nici o limbă necunoscută, aceasta era o limbă. "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă în care ne-am născut?" Nimic necunoscut privitor la aceasta deloc. Înţelegeţi? Aceea... vreo întrebare despre aceea acum, chiar acum înainte ca noi să o lăsăm? "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă?" Vedeţi?

E-117 [Un frate zice, "Aceea este-aceea este unde există puţină eroare din cauza slăbiciunii umane, şi când oamenii vor-vor omite să accepte ceva, spunând numai, 'eu nu voi crede aceasta oricum, numai conform cu Fapte 2:4! "' – Ed.] Păi, dacă ei au avut-o conform cu Fapte 2:4 ei cu certitudine nu o să vorbească într-o limbă necunoscută. ["Nu, într-o limbă."] Aha. Ei vor trebui să vorbească în-în limba în care v-a auzit poporul, vedeţi, deoarece "fiecare om a auzit în propria lui limbă."

E-118 Acum, dacă eu primesc Duhul Sfânt chiar acum, conform cu... eu zic... eu cred că există un frate aici care caută Duhul Sfânt, care este-este-este Fratele Wood. Este asta adevărat, Frate Wood? Eu nu vreau să te chem afară, dar toţi... noi suntem doar fraţi aici şi noi vrem să spunem aceasta. Şi el caută botezul Duhului Sfânt. Acum, dacă Fratele Banks a primit Duhul Sfânt acolo, în felul corect, dacă el L-a primit conform cu Biblia, el s-ar ridica acolo, ar vorbi aceasta, el ar vorbi-o în engleză, şi ar zice, "Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu a înviat," el o vorbea cu profeţie aprinsă care o spune. "Eu ştiu că El este, deoarece El tocmai a intrat în inima mea. El este Fiul lui Dumnezeu! Păcatele mele sunt duse, există ceva ce mi s-a întâmplat." Vedeţi? Ia te uită. Aceea este vorbirea în...
"Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă?"

E-119 Să zicem, ce dacă noi oamenii din Indiana am vorbit o limbă deosebită de oamenii din Kentucky, şi Fratele Banks este un Kentuckian? Şi ei vorbesc o limbă deosebită atunci, şi aici noi ştim că el nu putea vorbi limba Indiana. Şi apoi el s-a ridicat acolo vorbind în-în limba Indiana, şi ştim că el nu o ştie. Înţelegeţi? Şi noi îl auzim în limba Indiana, el se gândeşte că el vorbeşte limba Kentucky. El doar mărturiseşte, "Laudă lui Dumnezeu! Isus a înviat din morţi. Aleluia!" dar noi îl auzim în limba Indiana.

E-120 Acela este felul cum era în Ziua Cincizecimii. Vedeţi? "Cum auzim noi pe fiecare om," vedeţi, "iată, nu sunt toţi aceştia care vorbesc Galileeni," vedeţi, Kentuckiani? "Şi cum îi auzim noi Indiana, Ohio, şi Illinois, şi Maine, şi Massachusetts, şi Californienii, în propria noastră limbă în care am fost născuţi?" Prindeţi ideea? Vedeţi, aceasta este inspiraţie. Vedeţi, aceasta este inspiraţie pentru ei să audă, aceasta este inspiraţie pentru ei.

E-121 Vedeţi, mesajul... treaba despre aceasta este, că este o mărturie a învierii lui Isus Cristos. Vedeţi, asta-i adevărat. Acum, dacă Dumnezeu nu trăieşte Viaţa aceea în voi, nu contează cât de mult mărturiseşti tu despre El, tu încă nu L-ai primit. Vedeţi? Asta-i adevărat. Cât de bine tu...

E-122 Există o altă întrebare acum? [Fratele Roy Roberson zice, "Păi, Frate Branham, eu cred că noi am văzut aceea că se întâmplă în rândul de rugăciune, fata aceea spaniolă." – Ed.] Da. Foarte bine, Frate Roy. Aceasta era la-la chiar unde merg eu acum, la Beaumont-Beaumont. Era acesta Beaumont? Da, domnule.

E-123 Acum, rândul de rugăciune a fost oprit. Acolo era o fetiţă spaniolă care a venit sus pe platformă. Păi, franc, eu cred că eu mergeam afară, nu-i aşa? Howard mă ducea afară, şi-şi această... eu-eu-eu am auzit pe cineva plângând, ea era o fetiţă spaniolă acolo, oh, cam în vârstă de cincisprezece, şaisprezece ani, chiar... doar o copilă. Şi-şi m-am uitat, şi ea ar fi fost cu următorul cartonaş de rugăciune dacă eu aş fi mers înainte. Eu am avut o grămadă sus acolo, ea ar fi fost cu următorul cartonaş de rugăciune. Am zis, "Aduceţi-o înainte." Astfel ei au adus-o sus înainte. Eu mergeam dincolo la o altă adunare, şi am zis, "Aduceţi-o sus."

E-124 Astfel, am ajuns să aflu, eu i-am spus ceva de felul acesta, "Acum, vei crede tu? Dacă Isus mă va ajuta să-ţi spun ce este rău cu tine, vei crede tu căci-căci El te va vindeca?" Şi ea doar îşi ţinea capul în jos. Mă gândeam că ea trebuie că este surdă şi mută. Vedeţi?

E-125 Astfel când am privit din nou, am zis, "Nu, ea doar nu poate vorbi engleza." Astfel ei au adus un traducător să vină acolo, şi am zis, "Vei crede tu Aceasta?" Ea a încuviinţat înapoi la... Atunci ea putea înţelege prin traducător, desigur. Vedeţi?

E-126 Păi, atunci am zis... Şi m-am uitat şi am văzut o vedenie. Am zis, "Eu te văd şezând lângă un cămin de modă veche şi o oală mare balansându-se afară, plin cu ştiuleţi de porumb galben." Voi bătrânii ... Tu îţi aminteşti asta, Frate Roy? Eu am zis, "Tu ai mâncat prea mult porumb. Şi când ai mâncat, tu te-ai îmbolnăvit violent şi mama ta te-a pus pe pat şi tu ai pornit-o cu atac de epilepsie." Şi am zis, "Tu le-ai avut de atunci încoace."

E-127 Şi atunci ea s-a întors în jur către traducător şi a spus către el prin propria ei limbă, "Eu credeam că el nu ştia să vorbească engleza... sau să vorbească spaniola!"

E-128 Şi el s-a întors către mine şi a zis, "Tu nu ai vorbit spaniola, nu-i aşa?"

E-129 Am zis, "Nu." Astfel noi ne-am uitat pe înregistrator, am oprit înregistratoarele, aceasta era absolut engleza.

E-130 Dar atunci traducătorul a zis, "Tu spune atunci ce a zis el." Vedeţi, el trebuia să ia interpretarea. A zis, "Tu spune-mi ce a zis el." Şi ea a zis tocmai aceleaşi cuvinte înapoi către el, şi el le-a exprimat din nou.

E-131 Acum, ea m-a auzit în propria ei limbă în care s-a născut, iar eu vorbeam engleza. Ea a auzit-o în spaniolă. "Cum auzim noi pe fiecare om în propria noastră limbă în care ne-am născut?" Iar copila a fost vindecată. Vedeţi, aceea este, acestea sunt lucrările minunate ale lui Dumnezeu.
[Un frate întreabă, "Atunci vasul care conţine Duhul Sfânt nu va... va fi doar un vas, şi Cel care îl umple îl poate umple cu ceea ce El... ?" – Ed.]

E-132 Orice doreşte El, asta-i adevărat. Exact corect. Şi atunci priviţi cu ce este umplut, atunci voi ştiţi dacă voi aveţi Duhul Sfânt sau nu, atunci. Vedeţi? Doar priviţi cu ce este umplut. Dacă-dacă vasul este umplut cu impurităţi, atunci acesta nu este vasul lui Dumnezeu. Dar el este umplut cu purităţi, şi atunci el este vasul lui Dumnezeu. Vedeţi ce vreau să spun? [Fratele zice, "Şi vasul, acolo sunt timpuri când vasul va fi folosit fără să se ştie, nu va fi cunoscut la timpul acela ce... când el a fost folosit?" – Ed.] O, sigur. [Fratele dă o mărturie.] Aha. Aha. Aceea este exact corect, sigur. O, noi toţi, noi vedem asta. Eu am văzut asta de multe ori. Da, domnule. Da, domnule. Noi toţi... Noi ştim că noi suntem obişnuiţi cu lucrurile acelea.
Eu cred că aceea era numărul patru: Toţi-toţi oamenii umpluţi cu Duhul Sfânt vor vorbi în limbi mai devreme sau mai târziu? Eu găsesc unde Pavel a zis, "Eu vorbesc cu mai multe limbi decât-decât ei toţi."
Acum, ce gândesc eu acum, să sfârşesc întrebarea fratelui:
Pavel, vorbind în mai multe limbi decât toţi.

E-133 Pavel era un om deştept, el a cunoscut multe limbi, el însuşi. Vedeţi, el putea vorbi cu... el... Vă amintiţi când el ajungea în încercare, el putea vorbi cu acest fel de limbă sau acel fel de limbă, sau orice era aceasta. Şi acelea erau limbi necunoscute pentru oameni, dar aceea nu era inspiraţional. Aceea era să vorbească limbi, voi vedeţi. Dar... şi...

E-134 Dar eu cred că o persoană umplută cu Duhul care trăieşte sub altarul lui Dumnezeu, fără îndoială, mai devreme sau mai târziu, va avea o experienţă de vorbire în limbi, deoarece acela este unul dintre cele mai joase şi mici lucruri care există conform cu descrierea lui Pavel. Dacă voi le puneţi în ordine, aceasta este ultimul lucru pe linia darurilor, vedeţi, este vorbirea în limbi.

E-135 Dar acum, întâi, voi sunteţi botezaţi... Aici, fiecare din voi toţi aveţi daruri. Eu sunt pe dinafară. Acum, "Printr-o Uşă, un Duh," o uşă intră în această cameră. Este aceasta adevărat? Acum, eu nu pot veni înăuntru pe acolo, nu pot veni înăuntru pe aici şi înapoi pe acolo. Vedeţi? Cum ajung eu aici? Prin Fratele Roberson? Nu, domnule. Prin, ei bine, să zicem, Fratele Leo? Că el ar fi un dar de vorbire în limbi, vedeţi, eu ajung înăuntru prin Leo? Nu, domnule. Aha. Păi, cum ajung eu înăuntru? "Printr-o Uşă, printr-un Duh." Duhul doar nu este tot limbi. O, nu. Ha! Vedeţi? Vedeţi, "Printr-un Duh eu sunt botezat în acest Trup."

E-136 Acum, acesta este Duh, voi toţi sunteţi daruri. Voi ziceţi, "Păi, binecuvântat este Dumnezeu!" Eu merg acolo şi, zic, acolo este-acolo este Fratele Wood, el este miracole. Vedeţi? "Oh, eu am săvârşit un miracol. Eu ştiu că eu am Duhul Sfânt deoarece am săvârşit un miracol." Nu printr-un "miracol" suntem noi toţi botezaţi în Trup.

E-137 Merg la Fratele Junie apoi, el este cunoştinţă, "Bine, bine, eu am cunoştinţa Bibliei! Băiete, eu îţi spun, eu ştiu că am Duhul Sfânt din cauza aceea." Nu, acela încă nu este felul de a intra.

E-138 În regulă. Nu prin Fratele Leo, nu prin Fratele Wood, nu-nu prin Fratele Junie. Vedeţi? Nu. Ci printr-un ce? [Adunarea zice, "Duh!" – Ed.] În regulă. Eu sunt botezat în acest Trup, acum eu nu sunt acesta, acum unde urmează Tatăl să mă folosească? Vedeţi? S-a întâmplat să fie Leo care şedea aproape de uşă; fără îndoială că acesta ar fi unul din primele lucruri care se vor întâmpla, sau ar putea să nu fie. Eu aş putea fi aşa de mult bogat în Duhul, că Dumnezeu ar merge drept dincoace la Fratele Wood, îi ocoleşte pe toţi din aceasta. Voi nu-mi puteţi spune acum că eu nu am Duhul Sfânt, deoarece eu sunt în acest Trup prin botez. Dar Dumnezeu nu m-a adus înăuntru aici să zic, "Păi, binecuvântat fie Dumnezeu, presupun că eu mă aşez jos acum, o iau uşurel, eu merg spre Cer." Ha! Vedeţi ce vreau să spun?

E-139 Dar eu puteam merge drept înapoi de la aceasta aici, drept înapoi spre acolo. Vedeţi ce vreau să spun? Eu aş putea merge de la o extremă la alta, sau eu aş putea merge în mijloc, sau oriunde. Dar ceva se va întâmpla, ceva trebuie să aibe loc. Şi ce este aceasta? Prin botezul Duhului îmi arată că eu sunt în Trupul, "Printr-un Duh." Tu pricepi asta, frate, aici? Bine! Asta este? În regulă.

E-112 . În ce ordine trebuie să fie limbile şi profeţiile folosite în timpul serviciului... (Acestea nu trebuie să fie folosite deloc în timpul serviciului! Vedeţi?) ... să glorifice pe Dumnezeu... (nicidecum!) ... şi să zidească biserica? Eu ştiu că oamenii zic că duhul profetului... eu ştiu... eu¬eu ştiu... (p-... eu presupun că... Nu, eu vă cer scuze, aceasta era "Biblia," B-i-b-1-i-a. Am început p-e-p-1-e sau ceva ca aceasta. Nu) ... Biblia zice, "Duhul profeţilor este supus profetului." (exact)

E-140 Vorbirea spirituală în limbi şi profeţia este să zidească biserica, dar aceasta îşi are serviciul ei propriu. Vedeţi? Aceasta nu este să deranjeze atât timp cât profetul bisericii este... adunarea este în ordine. Vedeţi? Aceasta niciodată nu trebuie să întrerupă adunarea.

E-141 Acum, vedeţi, "duhurile profeţilor." Noi-noi avem o altă întrebare acum, să o lăsăm pe aceea doar pentru un minut. Vedeţi, felul corect real al acestor... a opera aceste daruri... Aceasta răspunde multor daruri, vedeţi voi. Când noi ajungem la ele noi vom zice că am răspuns la A ea în aceasta prima, această persoană la aceasta de aici. Înţelegeţi? Aceea este numărul cinci:
Sunt limbile şi profeţiile să fie folosite în timpul serviciilor să slăvească pe Dumnezeu?

E-142 Voi vedeţi, acum, predicatorul... dacă predicatorul este uns de Dumnezeu, şi biserica este aşezată în ordine, acum, felul corect... Mulţi dintre voi ştiu cum eu-eu am vorbit cu voi despre "să o aveţi aşezată în ordine." Aceste daruri trebuie... Acum, iată ce facem noi în Tabernacol, cu voia Domnului. Acum, eu urmăresc, şi eu văd ceva, lăsând pe Fratele Neville şi pe aceşti alţi fraţi aici în ordine. Acum voi sunteţi... Şi mulţi dintre voi fraţii sunteţi fraţi tineri.

E-143 Acum, eu sunt-eu sunt un veteran bătrân la-la voi toţi în această Cale. Eu am fost treizeci şi unu de ani în Aceasta. Erau cam cu treizeci de ani în urmă când am pus piatra aceea acolo. Eu a trebuit să întâmpin tot ce a fost acolo de întâmpinat, şi tu mai bine să ştii despre ce vorbeşti, de asemeni, când tu ajungi la aceasta. Tu mai bine nu numai să ştii aceasta, mai bine să fie Dumnezeu acolo să o susţină când tu treci-când tu treci cu aceasta.

E-144 Acum, felul cu cel mai mare succes de-de a face aceasta acum, voi aţi putea avea o adunare specială. Eu cred că aceea este ce ei au făcut în 1 Corinteni 14 acolo, "Ceva să fie descoperit pentru cel ce şade alături, celălalt să-şi păstreze tăcerea atunci." Eu cred că aceasta era "o adunare specială pentru daruri," care ar fi în regulă. Dacă ei voiau să aibe o adunare specială unde toţi oamenii cu daruri se întâlneau o dată pe săptămână, acei cu daruri, şi vin în biserică, aceea ar fi bine. Lăsaţi-i să aibe adunarea aceea, acolo nu este... nu va fi predicare, aceasta este pentru darurile Duhului.

E-145 Aceasta nu este pentru cei dinafară şi cei necredincioşi. Ei ar veni înăuntru, şed jos, zic... Unul se ridică şi începe, "ah¬ah," vorbeşte în limbi; celălalt zice, "wha-ah." "Ce mai este şi asta!" Ei ar veni înăuntru şi ar zice, "Unde este cântatul? Unde este restul din aceasta?" Vedeţi?

E-146 Dar, acum, aceştia care vorbesc în limbi, mulţi dintre ei (şi ţălmăcesc, şi aşa mai departe) sunt bebeluşi în Evanghelie. Înţelegeţi? Să nu-să nu îi ofensaţi, lăsaţi-i-lăsaţi-i să crească până când darul acela... Ceva din acesta, voi puteţi vedea cum încearcă Satan să se strecoare în unii. Desigur, veteranii, noi-noi-noi vedem asta. Vedeţi, noi putem prinde asta, şi voi să o urmăriţi.

E-147 Aici nu de mult un anumit lucrător, şezând chiar aici acum, a venit la mine şi mi-a spus şi m-a avut la casa lui, un frate foarte preţios.

E-148 Eu nu o spun din cauză că el şade aici, dar voi toţi sunteţi fraţi preţioşi. Dacă eu nu credeam asta, eu v-aş spune, "Haideţi ca voi şi cu mine să îndreptăm lucrul acesta între noi, mai întâi." Vedeţi? Asta-i adevărat. Vedeţi? Eu vă iubesc pe toţi, şi eu vreau să aud aceasta în spiritul de îngăduinţă faţă de Biblie, voi vedeţi, să-să ajute. Vedeţi?

E-149 Acest frate m-a avut la casa lui să... o anumită femeie, şi femeia aceea era greşită. Şi acest... eu niciodată nu am văzut pe femeie dar am auzit aceasta pe bandă, ea dădea o tălmăcire a limbilor, şi spunea ceva. Tu puteai să-ţi dai seama chiar atunci.

E-150 Într-o zi, la un alt lucrător, şi eu... sau aceeaşi persoană, noi şedeam pe un butuc, vânam veveriţe, şi vorbeam despre aceasta. Şi amândoi lucrătorii, prezenţi acum, ştiu cum s-a sfârşit aceea. Vedeţi, doar, voi vegheaţi.

E-151 Când voi lucrătorii corectaţi pe cineva privitor la un dar, când voi îi corectaţi, corectându-i după Scriptură, şi ei devin ofensaţi, amintiţi-vă, acesta nu era Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate fi ofensat prin Cuvântul Lui. El vine la Cuvântul Lui. Vedeţi, el întotdeauna voieşte. Un sfânt adevărat al lui Dumnezeu vrea să se alinieze. Da, domnule.

E-152 Eu vreau să fiu corectat. Eu vreau ca Duhul Sfânt să mă corecteze în lucrurile pe care eu le fac şi care sunt greşite. Eu nu vreau nimic substituit. Eu-eu vreau lucrul real sau nimic, doar lăsaţi-mă în pace, să nu-să nu mă lăsaţi să am ceva nicidecum. Vedeţi? Pentru că eu mai degrabă aş face aşa decât să aduc o ocară pentru Cristos.

E-153 Şi eu nu aş învăţa nimic şi eu nu aş spune nimic dacă Scriptura...

E-154 Şi dacă vreun frate, vreun frate Creştin m-ar vedea învăţând ceva greşit, eu aş aprecia dacă tu m-ai chema acolo la o parte după serviciu, şi zici, "Frate Branham, eu aş vrea să vin la camera ta şi să vorbesc cu tine, tu eşti în eroare asupra unui lucru." Vedeţi? Eu aş-eu aş aprecia desigur asta, frate, deoarece eu vreau să fiu corect. Eu vreau aceasta.

E-155 Acum, noi toţi vrem să fim corecţi, de aceea noi vrem să-noi vrem să vorbim aceste lucruri. Şi ele trebuie să vină prin Scriptură, voi vedeţi, să facă Scriptura să se lege împreună.

E-156 Acum, vorbirea în limbi ar trebui să fie... Acum, puţin mai târziu... Acum, o lăsăm în pace chiar acum, pentru o vreme. Vedeţi, eu v-aş sfătui să o lăsaţi în pace şi lăsaţi-o să fie. Către voi lucrătorii acum, voi păstorii, doar lăsaţi-o în pace până când aceşti bebeluşi devin doar un pic mai în vârstă. Acum, poate, mai devreme sau mai târziu, dacă acesta este vrăjmaşul care încearcă să amăgească acea persoană, aceasta se va arăta. Noi nu suntem prea siguri.

E-157 Acum, după aceasta, înainte ca voi să începeţi aceasta, luaţi ceva duh de înţelepciune înăuntru acolo, ceva discernământ al duhurilor, voi vedeţi, să aflaţi. Primul lucru, voi ştiţi, voi începeţi să observaţi că cineva începe să vadă că acolo este un pic de ceva greşit, acela este discernământ. Apoi, şi dădăciţi aceea pentru puţină vreme. Vedeţi? Apoi când voi vedeţi că discernământul devine greşit, atunci corectaţi aceea. Şi dacă lucrul acela... dacă aceasta este de la Dumnezeu, el va suporta corectarea cu Cuvântul. Vedeţi?

E-158 Să zicem, spre exemplu, eu am să spun că noi am vorbit în limbi, cineva, noi suntem... aceasta este o-o ceată de oameni cu daruri. Şi Leo s-a ridicat sus şi aA vorbit în limbi; apoi, un frate aici, Willard, a dat tălmăcirea. În regulă. Acum, eu vreau să spun că Fratele Neville şi Fratele Junie şi Fratele Willard Collins erau discernătorii, vedeţi. Acum, pentru că Leo a vorbit... Acum, noi suntem doar aici înăuntru ca într-o mică adunare a sfinţilor, o adunare de daruri, şi Leo a vorbit şi Willard a dat tălmăcirea aici, şi a zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL! 'Miercuri seara va veni o femeie înăuntru aici şi ea urmează să-ea urmează să fie violentă. Spuneţi Fratelui Branham să nu o mustre, deoarece ea este dementă. Dar să-i spuneţi să o ia acolo la colţ, deoarece aceasta era într-un colţ unde ea a făcut un lucru rău odată şi un lucru anumit a avut loc."' Vedeţi? Aceea sună foarte bine, nu-i aşa? Vedeţi? În regulă.

E-159 Acum, dar primul lucru, voi ştiţi, în Vechea Scriptură, indiferent de ce a spus profetul sau ce a spus oricare altul, aceasta era verificat prin Urim Tumim, mai întâi. Vedeţi, aceasta a mers la Cuvânt. Şi dacă luminile acelea nu au reflectat, ei au lăsat-o în pace. Vedeţi?

E-160 Şi primul lucru, acum, să-l luăm înapoi la Cuvânt. Acum, acest om a vorbit în limbi, a părut în regulă. Acesta unul a tălmăcit, a părut în regulă. Dar Cuvântul a zis, "Aceasta să fie judecat de doi sau trei judecători, mai întâi." Luaţi-o la Urim Tumim.

E-161 Acum, primul lucru, Willard Collins zice, "Aceasta a fost de la Domnul." Junie zice, "Aceasta este de la Domnul¬Domnul." Aceea este doi din trei. În regulă, aceasta se pune pe o bucată de hârtie, este spusă chiar aici în această biserică. Atunci când oamenii care văd aceasta citită înainte să se întâmple, şi apoi o vede că se întâmplă, ei zic, "Frate, acela este Dumnezeu! Vedeţi, acela este Dumnezeu!"

E-162 Dar ce dacă aceasta nu se întâmplă, atunci ce se întâmplă? Vedeţi? (Acum noi urmează să ajungem la un alt lucru pe care eu aş putea să-l ating chiar aici, "Este toată profeţia pe deplin... toate tălmăcirile şi mesajele profeţie?") Acum, doar un minut. Acum, ce dacă aceasta nu se întâmplă? Atunci Leo a vorbit într-un duh fals; el a dat o tălmăcire falsă; iar voi aţi dat o judecată falsă. Atunci daţi afară lucrul acela dintre voi. Voi nu vreţi a';eea. Aceea este greşit. Lăsaţi-o în pace. Acela este Diavolul. Înţelegeţi? [Porţiune goală pe bandă – Ed.] "Eu nu sunt un predicator, dar eu sunt un-eu sunt un tălmăcitor. Vedeţi, eu sunt un tălmăcitor, Doamne, eu-eu nu sunt un predicator. Eu..." Fratele Leo zice, "Doamne, eu nu sunt un predicator, dar eu-eu am un dar de limbi şi Diavolul m-a tulburat în aceea. Dumnezeule, ia lucrul acela la o parte de la mine." Tu zici, "Doamne, Tu mi-ai dat darul de deosebire, şi eu Te-am văzut să-l faci aşa de multe ori, cum s-a întâmplat aceasta? Tată, curăţeşte-mă! Ce s-a întâmplat?" Voi vedeţi, acolo sunteţi, atunci voi aveţi aceasta real.

E-163 Vedeţi, aceea este întâlnirea obişnuită a sfinţilor. Eu cred că aceea este ceea ce a fost în Biblie, pentru că Pavel a zis, "Dacă unul profeţeşte şi ceva este profeţit, ceva să fie... şi ceva să fie descoperit la unul care şade; el să-şi păstreze tăcerea până când acest unul vorbeşte mai întâi, apoi el poate vorbi. Şi voi toţi puteţi profeţi unul câte unul." Acum, aceea nu putea fi într-o adunare obişnuită, voi ştiţi asta, fiecare nu putea... darurile.

E-164 Acum, să fii sigur că aceea este de la Dumnezeu, vedeţi, deoarece dacă aceasta este doar nesăbuinţă nu este de la Dumnezeu. Dacă nu se împlineşte, nu este de la Dumnezeu. Vedeţi? Aceasta trebuie să se împlinească. Şi-şi de aceea în bisericile noastre, voi vedeţi, frate, noi avem o biserică solidă atunci, vedeţi, unde nimeni nu poate spune că ceva este vreodată spus sau făcut...

E-165 Priviţi ce mi se pune înainte, când eu sunt sus acolo înaintea publicului. Priviţi la aceea! Cum este cu o eroare la aceea? Vedeţi? Deoarece mă încred în El. Vedeţi? Mă încred în El. Cineva zice, "Ţi-e teamă de o greşeală, Frate Branham." Nu, nu, aha, nu mi-e teamă de o greşeală. Eu Îl cred. El este Protecţia mea. Eu sunt ordinat să fac aceasta aşa că eu voi sta chiar acolo.

E-166 Dacă Dumnezeu te-a ordinat să faci ceva, atunci El este Protecţia ta. Vedeţi, El te va proteja. Dacă El te-a trimis, El va susţine cuvântul tău. Tu eşti un ambasador atunci. Tu eşti ambasador cu darul limbilor; tu eşti ambasador cu darul de tălmăcire; tu eşti ambasador cu darul de deosebire; voi cei trei. Vedeţi ce vreau să spun? Atunci ce aveţi voi? Voi aveţi o biserică solidă. Ţie nu ţi-ar fi frică încă să stai mai mult decât ieri.

E-167 Aici, am fost într-o adunare jos aici. Un băieţaş englez din Anglia a venit odată aici, a încercat să comită sinucidere. Fratele Banks a venit sus acolo şi a zis, "El a fost jos acolo de patru sau cinci zile." Eu am avut o mulţime de lucruri de făcut, dar el a zis, "Băiatul are să comită sinucidere." Waterview Hotel jos acolo mi-au spus despre starea acelui copil.

E-168 Şi eu am mers în cameră să mă rog pentru el. Am ieşit înapoi şi am zis, "Acum, Frate Banks, eu niciodată nu l-am văzut pe om sau nu ştiam nimic despre el, dar eu am să-ţi spun ce este rău cu el înainte ca eu să ajung acolo." Este asta adevărat, Frate Banks? Şi când noi am ajuns acolo, Duhul Sfânt a venit drept jos şi i-a spus ce a făcut aceasta şi totul despre el, şi unde a fost el şi tot despre viaţa lui. El doar s-a prăbuşit, aproape.

E-169 "Tu te temi de o greşeală, Frate Branham, tu îi spui unui om aşa ceva?" Cum este când pe o platformă, îi spui unui om că el trăieşte necinstit faţă de soţia lui, are un copil printr-o altă femeie? El te va arunca în penitenciar. Tu mai bine să fii corect! Vedeţi? Vedeţi? Să nu te temi, dacă acesta este Dumnezeu. Dar dacă tu nu te temi... Dacă-dacă tu nu ştii că acesta este Dumnezeu, atunci păstrează tăcerea până când tu ştii că este Dumnezeu. Este asta adevărat? Fii sigur că eşti corect şi atunci mergi înainte.

E-170 Acum, aceasta este învăţătură grea, frate, dar voi sunteţi fraţii mei. Voi sunteţi-voi sunteţi-voi sunteţi lucrători tineri care veniţi înainte, iar eu sunt un om bătrân, urmând să plec într-una din aceste zile. Înţelegeţi? Şi astfel voi fiţi siguri că aceasta este-aceasta este corect.

E-171 Venind afară din cameră din... Poate eu voi prinde aceasta puţin mai târziu aici sus. Un băiat... Păi, eu voi spune o parte din aceasta acum. Ieri, Fratele Banks şi cu mine, foarte ocupaţi, eram (o, vai) aşa tare cât am putut, şi eu vă-eu vă voi spune ce urma eu să fac la această adunare. Leo şi Gene şi un grup dintre noi urma să mergem acolo, şi fraţii, şi ziceam că noi mergeam la vânătoare de purcei, vânătoare de porc. Ei au cinci zile de vânătoare de porci mistreţi, în Arizona, după ce adunarea este gata, adunarea noastră se încheie. Noi mergem la Phoenix pentru o zi, şi trebuie să aşteptăm cinci zile înainte ca noi să avem alta, patru zile înainte ca ei să aibe o altă adunare de oriunde. Noi trebuie să fim chiar acolo la Arizona. Păi, aceasta se întâmplă să fie tocmai la timpul acela când sezonul de porci cu suliţa este deschis.

E-172 Astfel eu am vrut să merg să-mi puşc arma mea mică, să văd dacă aceasta era în regulă. Banks mergea cu mine. Noi am pornit-o afară pe poartă, am pornit-o afară pe poartă. Aici a venit un om păşind drept înăuntru, pe deasupra acelui anunţ (vedeţi, a zis, "Vă rog să nu întrebaţi pentru Fratele Branham").

E-173 Vedeţi, motivul că ei fac asta... aceasta nu este pentru oamenii care sunt bolnavi. A mea, casa aceea, întrebaţi pe Banks, el a locuit la uşa de lângă mine. Oamenii veneau, ziua şi noaptea şi toate celelalte, cu copii bolnavi, fiecare lucru. Noi niciodată nu refuzăm o persoană ca aceea. Dar...

E-174 Şi ei m-au chemat, Leo şi aceia, de acolo de afară de la baracă, şi Jim şi aceia, "Este cineva aici cu un copil bolnav. Şi un om este aici cu cancer." Noi lăsăm la o parte totul şi o luăm spre el.

E-175 Seara trecută am fost chemat într-un salon de spital unde cineva m-a chemat, şi omul nici măcar nu m-a lăsat să vin înăuntru după ce am ajuns acolo. Vedeţi, altcineva doar entuziasmat. Dar aceea este în regulă, eu merg oricum. Vedeţi? Deoarece este datoria mea să mă duc, vedeţi, şi încerc să ajut pe cineva.

E-176 Păi, nu pentru aceasta este anunţul acela. Dar acest om, tocmai cum noi am intrat în maşină, şi Fratele Banks ştie că eu trebuia să... eu am aşteptat în casa aceea cumva. Acolo era cineva venit înăuntru la Fratele Banks care l-a reţinut. Şi nu mai devreme ce am ajuns acolo, eu am fost reţinut. Apoi îndată ce ne-am apucat puştile noastre şi am pornit să intrăm în maşină, aici vine un om păşind drept înăuntru. El a păşit sus acolo.

E-177 Şi eu doar mă pregăteam să-i spun să meargă afară să cheme numărul acela acolo afară (la BUtler 2-1519) acolo la anunţ. Am zis, "Noi ne grăbim."
A zis, "Eu presupun că dvs. sunteţi în grabă, domnule."
Am zis, "Numele meu..."

E-178 Întâi am păşit sus, el a zis, "Bună ziua?" Şi am văzut că el nu ştia cine eram eu.
Am zis, "Numele meu este Branham."
El a zis, "Dvs. sunteţi Fratele Branham?"
Am zis, "Eu sunt."

E-179 Şi el a zis, "Eu-eu sunt... eu am vrut să vă întâlnesc, Frate Branham." A zis, "Eu văd că vă pregătiţi să plecaţi."
Am zis, "Da, domnule, eu plec."
El a zis, "Eu ştiu că vă grăbiţi."
Am zis, "Mă grăbesc chiar acum, domnule."

E-180 Şi a zis, "Păi, eu doar vroiam să vorbesc cu dvs. câteva minute."

E-181 Şi eu tocmai urma să-i spun; şi Duhul Sfânt a zis, "Du-l în cameră, tu îl poţi ajuta." Acum, acolo, aceea schimbă totul. Puşca este doar lăsată deoparte, şi fiecare lucru ca acela, lucrarea lui Dumnezeu este mai întâi. Vedeţi? Şi el a zis...

E-182 Eu am zis, "Vino, mergi cu mine." Am zis, "Eu voi fi înapoi după o vreme, Frate Banks."
El a zis, "Aceasta este despre sufletul meu, Frate Branham."
Am zis, "În regulă, vino înăuntru."
Am mers prin casă, Meda a zis, "Încă nu eşti plecat?"

E-183 Am zis, "Nu, nu, nu, este cineva aici afară." Am zis, "Ţine copiii înapoi în camera cealaltă." Eu l-am dus în mica sufragerie, am şezut jos. Nu mai devreme ce am şezut jos...

E-184 Omul acela a fost în biserică seara trecută. Sau a venit el, Banks? Tu ai... Da, păi, el urma să vină seara trecută. El era doar...

E-185 Primul lucru, Duhul Sfânt a început să-i spună cine era el, ce a făcut el, ce s-a întâmplat în jos prin viaţa lui, fiecare lucru despre aceasta, vedeţi, întocmai aşa, spunându-i totul. Banks este un martor. Niciodată nu şi-a deschis gura şi a spus doar cam două cuvinte către mine; şi acolo a venit Acesta spunându-i, a zis, "Tu ai fost un vagabond, tu de fapt locuieşti în Madison. Tu tocmai ai venit de la Evansville, Indiana. Tu ai fost jos acolo în această şcoală Biblică, un cult, ai devenit cu totul încurcat. Tu doar ai venit la Louisville cu câteva minute în urmă. Acolo era un om, şi un om ţi-a spus (cu care tu ai şezut şi ai mâncat cu el), ţi-a spus să vii aici şi să mă vezi şi 'el te va îndrepta din necaz."' Am zis, "Aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL!"

E-186 Omul doar şedea, clipindu-şi ochii, uitându-se la mine, a zis, "Da, domnule!"
Am zis, "Te-a înmărmurit, nu-i aşa?"
El a zis, "Aşa este."
Am zis, "Crezi tu pe Duhul Sfânt?"
El a zis, "Eu vreau să cred, domnule."

E-187 Şi am zis, "Tu vrei ca eu să-ţi spun despre ce te gândeşti?"

E-188 El a zis, "Da, domnule." Şi eu i-am spus. El a zis, "Şi, frate, acela este adevărul."
Şi am zis, "Schimbă-ţi gândurile."
El a zis, "În regulă, le-am schimbat."
Am zis, "Aceasta este la ce te gândeşti."
El a zis, "Asta-i adevărat! Asta-i adevărat!"

E-189 Am zis, "Acum, tu nu ai nevoie de o vedenie, tu doar ai nevoie să fii îndreptat." Şi i-am spus ceva acolo care voi nu aţi vrea ca eu să spun. Dacă aceasta ar fi fost peste voi, voi nu aţi fi vrut. Este ceva lucru rău care era oribil, astfel voi nu aţi vrea ca eu să-l spun dacă era asupra voastră. Şi eu nu spun ce îmi arată Domnul despre oameni. Astfel eu doar am zis, "În regulă, tu vei face aceasta?"
El a zis, "Eu voi face."
Am zis, "Mergi pe drumul tău."

E-190 Noi eram înăuntru acolo cam nu peste zece minute, nu-i aşa, Frate Banks? Cam, între şapte şi zece minute. Am păşit înapoi afară, am venit înapoi jos pe drum, şi mergând în jos pe drum, el şi eu şi Banks şi băieţaşul meu, Joe, eu cred că era, mergând înainte împreună, mergând în jos pe şosea. El s-a întors în jur către mine, el a zis, "Domnule, eu vreau să te întreb o întrebare."
Am zis, "În regulă."

E-191 El a zis, "Eu sunt un pic încurcat." El a zis, "Cum ai ştiut toată treaba aceea despre mine?" Vedeţi? Banks şedea acolo.

E-192 Şi am zis, "Domnule, ai auzit tu vreodată despre vedeniile mele şi slujba mea?"

E-193 El a zis, "Eu nu ţi-am ştiut numele cam până cu o oră în urmă. Cineva mi-a spus, doar mi-a spus acolo în Louisville, mi¬a spus să vin aici, şi am traversat podul." Este asta adevărat, Banks? El a zis, "Eu nici măcar nu ţi-am cunoscut numele, nu ştiam cine erai."

E-194 Am zis, "În slujba mea, acesta este un dar de la Dumnezeu pe care El l-a trimis."

E-195 El a zis, "Atunci dacă acela este-acela este felul în care este," a zis, "acum eu sunt..." A zis, "Eu sunt doar tot... eu sunt în regulă acum," el a zis, "totul s-a dus." Vedeţi? El a zis, "Ce este aceasta, acela era Dumnezeu care mi-a vorbit prin tine."
Am spus, "Corect."

E-196 El a zis, "Acum, eu înţeleg în Biblie că... Odată am citit în Biblie şi, a zis, Isus a vorbit către ucenicii Lui" Ce el a vrut să spună "poporul," voi vedeţi. A zis, "A vorbit către ucenicii Lui şi El le-a spus lucrurile la care ei se gândeau." Vedeţi, "pricepând gândurile lor" este la ceea ce el ajungea. El a zis, "Şi El a spus că acesta era Tatăl Lui care vorbea prin El."
Am zis, "Asta-i adevărat."

E-197 El a zis, "Acum, acum, Tatăl atunci doar te-a folosit să vorbească prin tine către mine, să-mi spună aceste lucruri şi să mă facă să cred că ce mi-ai spus era adevărul."
Am zis, "Era acesta adevărul?"
El a zis, "Da." A zis, "Atunci acesta trebuie să fie Dumnezeu."

E-198 Şi am zis, "Frate, tu ştii mai mult despre aceasta acum" (eu şi Banks am remarcat) "decât unii care au fost în adunare de zece ani şi încă nu ştiu." Doar acel-acel om! Acum, asta este ce este aceea. Vedeţi?
Şi Duhul (în rânduială) în limbi este profeţie să fie folosită în timpul serviciului?

E-199 Nu. Ea trebuie să fie folosită în acest fel, şi apoi spusă în serviciu. Dar pentru timpul acesta, pentru timpul acesta prezent, lăsaţi-i să vorbească. Acum, dacă aceasta merge să ajungă necontrolat, atunci ea nu este, voi trebuie să urmăriţi asta. Acum, uneori acesta ar putea fi Dumnezeu. Şi micuţii aceia, întocmai ca un copil mic care încearcă să umble, acum, dacă el cade jos de patru sau cinci ori... Acum, eu am văzut aceasta de când am fost aici în biserică, şi-şi, ei bine, eu voi-eu o voi lăsa în felul acesta. Înţelegeţi? Şi, dar, voi vedeţi, dar cât despre aceasta, voi o să ziceţi apoi, "Frate Branham, de ce nu ai corectat tu aceasta?" Nu, nu.

E-20

E-201 Acum, lăsaţi-i-lăsaţi-i să se împiedice şi lăsaţi-i să se blocheze înainte pentru puţină vreme. Acum, când voi trebuie să-i corectaţi, dacă ei se supără atunci voi ştiţi voi înşivă că acesta nu era Dumnezeu. Deoarece Duhul lui Dumnezeu este supus. Aşa cum voi aveţi aici un picuţ, "Duhul profeţiei este supus profetului." Vedeţi? Asta-i adevărat.
[Fratele Stricker zice, "Frate Branham, mie mi-ar place ceva corectare." – Ed.] În regulă, frate. [De multe ori am şezut în serviciu şi am auzit vorbind în limbi şi tălmăciri, şi de cele mai multe ori m-am simţit foarte rău privitor la aceasta. Şi mă duc acasă şi se părea de parcă eu mă căiam tot drumul. Era aceasta din cauză că am simţit că aceasta nu era de la Dumnezeu, sau era aceasta din cauză că a fost afară din ordine?"]

E-202 Putea să fie, frate, putea să fie oricare. Vedeţi? Eu aş spune... Acum, acesta este-acesta este William Branham, vedeţi; până când eu ajung în Scriptură, păi, acesta încă sunt eu, voi vedeţi. Acum, aceasta eu aş spune, Frate Stricker, că ar putea fi oricare. Putea să fie că a fost afară din ordine; putea să fie că a fost ceva rău cu tine; putea fi că acolo era ceva rău cu persoana; ceva rău cu mesajul; sau orice ar putea să te facă să te simţi rău.

E-203 Acum, acum, lasă-mă doar să te ajut un picuţ, Frate Stricker, aici. Vezi? Întotdeauna... Să nu judeci niciodată nimic prin simţurile acestea, tu vezi. Judecă aceasta prin atributele ei, vezi tu; ce fruct rodeşte, tu vezi. Căci uneori...

E-204 Desigur, noi ne dăm seama că există lucruri pe care tu le simţi, acel simţ ciudat. Eu îl simt eu însumi, şi, băiete, eu încep să mă mut deoparte foarte-foarte uşor, voi ştiţi. Dar eu nu spun nimic. Doar îl las în pace pentru că eu nu ştiu ce ar putea să fie, voi vedeţi, până când eu ştiu ce este acesta.

E-205 Acum, aşa cum mulţi oameni spun, "Iuh! Frate, eu ştiu că am Duhul Sfânt! Aleluia! Laudă lui Dumnezeu!" Şi ei totuşi nu ar avea Duhul Sfânt. Ei puteau vorbi în limbi, şi toate celelalte, şi strigă şi dansează în Duhul, şi totuşi să nu aibe Duhul Sfânt. Deoarece ploaia cade peste cel drept şi cel nedrept. Aceasta nu este prin simţuri, este prin roada lor.

E-206 Să zicem că există o... Vă amintiţi vedenia mea despre aceea? Cum că... Evrei 6, voi vedeţi, "Ploaia care vine adesea peste pământ este să-l ude, pentru care este pregătit, dar mărăcinii şi scăieţii care sunt aproape de respingere al căror sfârşit este să fie arşi."

E-207 Scuzaţi-mă, eu voi lăsa puţin aer înăuntru, eu ştiu că voi toţi deveniţi somnoroşi şi deveniţi obosiţi. Astfel acum, aşteptaţi, eu va trebui să mă grăbesc prin acestea puţin mai repede sau eu nu le voi lua. Aceasta are... Noi suntem cam la baza la-la toate din acestea, chiar în acest mănunchi aici. Dar ele vor... Vedeţi, cea...

E-208 Aici este un-un ogor plin de grâu. Şi în acel ogor este semănat buruiană de laur, scăieţi, sau câte alte, buruieni. Păi, seceta este în toi. Acum, buruiana de laur şi scăietele nu devin tot atât de însetate ca şi grâul? Şi ce fel de ploaie este... o ploaie specială cade pe grâu şi apoi o ploaie specială cade pe scăieţi? Este asta corect? Nu, aceeaşi ploaie cade pe ele. Este asta adevărat? Acelaşi Duh care cade peste făţarnic cade peste Creştin, acelaşi lucru. Dar prin "roadele" lor! S-a adâncit aceea înăuntru, frate?

E-209 Dovada Duhului Sfânt este roada Acestuia, roada Duhului. Bine, aceasta... Bine, acum, voi ziceţi, "Eu sunt o tulpină, eu sunt un scăiete. Eu sunt o tulpină la fel cum grâul acela este o tulpină." Dar ce fel de viaţă este în tine? Viaţa care este în ea rodeşte scăieţi, întotdeauna se ceartă şi tăios, şi foarte mârşav şi rău, şi fiecare lucru. Vedeţi ce vreau să spun? Arogant, vedeţi, aceea nu este roada Duhului. Roada Duhului este smerenie, răbdare, blândeţe, vedeţi, toate acelea. Vedeţi?

E-210 El poate spune, "Păi, eu pot striga tot atât de tare cum poţi tu. Binecuvântat fie Dumnezeu, Duhul Sfânt cade peste mine!" Aceea poate să fie adevărat fiecare părticică, dar viaţa pe care el o trăieşte nu susţine ceea ce el vorbeşte. Vedeţi? El a fost o buruiană, el a fost o buruiană de la început.

E-211 Acum, noi ajungem jos la o mare întrebare acum, vedeţi, despre alegere, vedeţi voi. Astfel aceea este... Voi trebuie să fiţi acela. Voi înţelegeţi asta.

E-212 Ei au fost un scăiete de la început; el a fost un grâu de la început. Astfel seceta era în toi; ploaia a căzut peste cel drept şi nedrept. Bine, o pricepeţi?
[Un frate întreabă, "Cum este cu roadele unui predicator, ar fi acela... care predică Cuvântul?" – Ed.]

E-213 Acela, predicatorul, totuşi, dacă el a stat sus acolo şi a predicat Cuvântul ca un Arhanghel, vedeţi, a înţeles tainele Bibliei, şi s-a făcut un păstor foarte bun, a mers şi a vizitat pe oameni şi lucruri ca acelea, el încă ar putea să fie pierdut. Înţelegeţi? Acestea sunt roadele lui care spune de fiecare dată, frate. Vedeţi? El, nu contează cât de bun este el sau ce este el, el trebuie să aibe Duhul Sfânt în viaţa lui. Înţelegeţi?

E-214 Acum, nu a spus Isus, "Mulţi vor veni la Mine în ziua aceea şi vor zice, 'Doamne, nu am profeţit eu (predicat) în Numele Tău, şi am lucrat miracole în Numele Tău?"' El a vorbit în limbi, el a făcut miracole, a interpretat, lucrurile tainice ale lui Dumnezeu, şi toate lucrurile acelea acolo; El a zis, "Depărtaţi¬vă de la Mine, voi lucrători ai fărădelegii, Eu niciodată nu v¬am cunoscut." Vedeţi ce vreau să spun?
[Fratele Taylor întreabă, "Cum este cu omul care aduce¬mesajul greşit? Eu vreau să spun, el-el crede că este corect dar predicarea lui este greşită." – Ed.]

E-215 Păi, eu cred că omul acela este sincer, ca şi fratele care şade aici şi a vrut să meargă înapoi acolo la a lui... să urmărească înapoi aceste lucruri ca acelea. Dacă omul acela este ales de Dumnezeu, şi el este adus vreodată înaintea Adevărului, el va-el Îl va recunoaşte. Vedeţi, "Oile Mele cunosc Glasul Meu." Voi înţele-... Vezi ce vreau să spun, Frate Taylor? Este aceasta despre ceea ce ai vorbit? Vedeţi?

E-216 Acum, spre exemplu, să zicem Fratele Crase-Crase-Crase, să zicem că el era un predicator Baptist şi el nu a ştiut nimic despre botezul Duhului Sfânt, nici nu a ştiut el vreunul din aceste lucruri, darurile Duhului, şi el era un bun, predicator Baptist credincios. Vedeţi? Dar primul lucru care-l ştiţi, Acesta a venit înaintea lui. Şi eu cred că fiecare copil al lui Dumnezeu va fi... fiecare epocă va da cu plasa până când El îl prinde. Împărăţia nu poate veni până când s-a făcut Voia lui Dumnezeu. Asta-i adevărat. Şi nici unul nu va pieri, voi vedeţi. Acum, vedeţi, acela este felul.

E-217 Şi Împărăţia Cerului este ca un om care aruncă o plasă în mare şi a scos-o afară. Când el a scos-o, el a avut toate felurile. El a păstrat peştii, iar broaştele ţestoase şi broaştele au mers înapoi în apă. El a aruncat-o iarăşi, a prins ceva mai mult, poate a prins un peşte. Dar El a continuat să arunce până când a fost toată dată cu plasa. Vedeţi ce vreau să spun acum?

E-218 Dar acel peşte a fost un peşte la început. El a fost doar pus în folosul Stăpânului, aceea era tot, i-a pus dincolo într-un alt lac unde a fost mai bine, mai curat. Dar el încă dă cu plasa în această baltă de broaşte până când El scoate pe toţi bibanii afară din el. Vedeţi ce vreau să spun? Tu pricepi ce vreau să spun, Frate Taylor. Tu ar trebui să ştii prin a ta sus acolo.
În regulă, acum:

E-113 . Are acela care... Are acela tot timpul control asupra Duhului când şi cum să acţioneze?

E-219 Da, domnule. Da, domnule, Duhul Sfânt controlează. Da, domnule. El are control de tine şi tu ai control de El, şi El niciodată nu te va face să faci ceva contrar la Scriptură. El va face... "Duhul nu Se comportă greşit necuviincios." Asta-i adevărat. Bine.

E-220 "De 1a unul care vă iubeşte..." Da, aceea, noi o vom lua pe aceea. În regulă, acum noi sărim la o alta aici şi vedem unde suntem.

E-221 Acum, eu cred că aceea a avut o bază. Acum-acum, când eu le chem pe acestea acum, dacă există o întrebare... A mai fost acolo o întrebare despre aceasta? Noi toţi înţelegem aceasta? Noi înţelegem cum credem noi Aceasta acum?

E-222 [Un frate zice, "Eu am o întrebare." – Ed.] Dă-i înainte. Despre aceasta aici încă? Bine. ["Da, despre aceea una acolo. Eu cumva am ezitat, dar..."] Să nu ezitezi, aceasta este¬aceasta este... ["Tu ai vorbit despre omul care predica, şi dacă el nu predică Mesajul pe care Cristos l-a adus înainte, şi indiferent de ce se întâmplă în slujba lui. Când el vine în contact cu Adevărul şi el Îl respinge, atunci ce?"] El este pierdut. Scuză-mă doar un minut pentru... ["Referitor la predestinare sau ordinarea lui să vină în lume?"] Asta-i adevărat. Asta-i adevărat. Vedeţi? ["Atunci, aşa cum a fost, el nu era să fie în felul acela?"] Nu era să fie în felul acela la început, vedeţi. "Ei au ieşit dintre noi deoarece ei nu erau dintre noi."

E-223 Spre exemplu, ca acesta, este acelaşi lucru în Evrei 6. Vedeţi? Oamenii interpretează greşit Scriptura aceea aşa de mult, ei cred că aceasta este "imposibil." El a zis, "Este imposibil ca acei care au fost odată luminaţi şi făcuţi părtaşi ai Duhului Sfânt, dacă ei vor cădea." Vedeţi, ei doar nu pricep Aceasta. El zice, "Este imposibil ca acei care au fost odată luminaţi şi părtaşi ai Duhului Sfânt, văzând că dacă ei ar cădea să se reînnoiască din nou la pocăinţă, vedeţi ei răstignesc iarăşi pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu şi Îl pun la o ruşine deschisă; au socotit Sângele legământului unde El a fost răstignit cu un 'lucru nelegiuit,' a făcut insultă faţă de lucrarea de har."

E-224 Păi, pentru mine, aceasta este o descoperire. Sigur. Aceasta este ca Fapte 2:38, şi Fapte... şi Matei 28:19. Voi doar trebuie să prindeţi Aceasta, vedeţi voi.

E-225 Acum priviţi, iată-l aici, acelaşi lucru. Păi, acum, el vorbeşte către Evrei. Vedeţi? Acum citiţi înainte în jos prin capitol, aşa departe cum ei merg înainte şi zic, "Căci acesta este un lucru înfricoşător să cazi în-cazi în mâinile viului Dumnezeu." Acum, aici este un om întocmai ca credinciosul de margine. Aici, aici este un... Aici, acelaşi lucru era aici, eu văd exemplu perfect în mintea mea.

E-226 Dumnezeu a chemat pe Israel afară din Egipt. Toţi aceşti oameni au venit înainte, fiecare din ei au fost izbăviţi, au trecut peste Marea Roşie în pustie. Este asta adevărat? Marea Roşie... Când ei au fost gata, au ascultat la mesajul lui Moise, au pornit la marş, (justificare) ei s-au întors în jur, au pornit aici.

E-227 Ei au venit la Marea Roşie, (Sângele), şi au mers prin Marea Roşie, şi înapoia lor toţi supraveghetorii erau întinşi, morţi. Ei erau doar cam trei zile de la ţara promisă chiar atunci. Vedeţi? Aceea era tot cât erau, mai puţin de patruzeci de mile, vedeţi. Astfel acolo sunt ei, doar două zile i-ar fi pus bine acolo.

E-228 Aceea este ce tind să predic la Phoenix în câteva zile de acum, la adunarea Oamenilor de Afaceri, Stând pe acest Munte. Dar El i-a ţinut chiar acolo pentru patruzeci de ani pentru că ei... Aha! Vedeţi?

E-229 Astfel ei au venit la aceasta şi au privit înapoi, (sfinţiţi), "O, aleluia! Laudă lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu. Aleluia! Acolo zace vechiul lucru care odată m-a deranjat, este mort. Ţigările vechi pe care le-am fumat odată sunt duse. Lichiorul vechi pe care l-am băut odată este tot în marea roşie a Sângelui lui Isus Cristos. O slavă lui Dumnezeu! Aleluia!"

E-23

E-231 "Acum, la ce fel de biserică aş predica eu dacă eu i-am învăţat acel Duh Sfânt şi tot lucrul acela ca acesta? Păi, eu aş avea scaune goale. Oamenii mei Metodişti ar păşi afară, oamenii mei Baptişti, Prezbiterienii mei." Lăsaţi-i să plece afară. Ei erau capre de la început! Tu vrei oi, vezi. Vedeţi? Tu nu păstoreşti capre. Păstoreşti oi! Ce folos să păstoreşti capre când... ? ... şi acolo sunt oi să fie păstorite? Vedeţi? Şi aici-aici sunteţi voi dincoace aici, vedeţi. Eu întotdeauna am spus că eu aş predica la patru stâlpi şi predic Adevărul, Biserica. Da, domnule, veniţi aici.

E-232 Dar vedeţi acum, ce a făcut el? Ei au venit înapoi, şi Iosua şi Caleb, doi la sută, sau este acela felul de procentaj... doi afară din... două doisprezecimi din ei, două doisprezecimi. Păi, acolo erau doisprezece din ei, aceea ar fi doi din doisprezece, două doisprezecimi din ei au crezut Aceasta. Ei au mers drept înainte dincolo în ţara promisă, au zis, "Băiete, acesta este un loc bun să fii." Bătrânul Iosua şi Caleb, băiete, ei se încredeau în Cuvânt; Dumnezeu le-a dat-o lor, a zis "aceea este a voastră." Ei merg dincolo, ei au rupt un ciorchine mare de struguri, şi iată-i venind trăgându-l înapoi în felul acesta. "Veniţi, flăcăilor! Acesta este un loc minunat! Luaţi o muşcătură," vedeţi, struguri cam aşa de mari în jur.

E-233 Şi, o, omule, ei i-au văzut, au zis, "Ah, noi nu o putem face." Când ei au mers înapoi, ei au zis, "Nu, frate, acest Moise ne-a adus aici afară în pustie," acest Duh Sfânt, voi vedeţi, care el a reprezentat, "ne-a adus aici afară în pustie. Şi iată-ne aici, slujba noastră este ruinată, şi noi nu am putut face un lucru ca acesta."

E-234 "Merg înapoi," vedeţi, "cei care au fost odată luminaţi, justificaţi prin credinţă, sfinţiţi." Vedeţi, ei au venit dincolo de acest al doilea altar şi au privit dincolo în ţara promisă. "Noi care am fost odată luminaţi şi am fost... am gustat din darurile Cereşti." Vedeţi, "gustat" din Acesta. Ei I-au adus înapoi. Noi vedem că Acesta este corect. Noi de fapt Îl vedem. "Gustat din darurile Cereşti, făcuţi... sau părtaşi al acestui Lucru, voi vedeţi, acest Duh Sfânt, am luat parte din El."

E-235 "Asta-i bine, băiete, priveşte la acel-acel om. Păi, eu ştiu că el a fost orb, acum el poate vedea. Priveşte la acel bătrân... Băiete, ce i s-a întâmplat la insul acela? Oare cine a crezut căci copilul acela de acolo fără nici o educaţie... acolo el stă cu Focul în lume." Voi vedeţi? Vedeţi? Vedeţi?

E-236 Şi apoi cade deoparte, vedeţi, şi ei sunt... să se reînnoiască, să meargă înapoi din nou la pocăinţă, merg înapoi să predice pocăinţa în loc de ceea ce El a spus întâi, aşezând... noi să... Voi ştiţi, despre punerea din nou a temeliei lucrurilor moarte la pocăinţă, şi aşa mai departe. Noi vom, cu voia lui Dumnezeu, voi vedeţi. Vedeţi, noi vom face aceea. Noi vom merge înapoi şi vom pune această temelie înapoi atunci, dar se duc înapoi spre pocăinţă, să se pocăiască de aceasta că au fost vreodată sus acolo. "Îmi pare rău că am fost vreodată sus acolo," şi socoteşte Sângele legământului cu care el a fost sanctificat de parcă Acesta era un "lucru nelegiuit," şi a făcut insultă faţă de lucrările de har. El este dus, frate! Asta-i tot. El este terminat. Vedeţi?

E-237 Bine, acum, vedeţi, este imposibil ca un copil ales să facă asta. El nu o să facă aceea. "Oile Mele cunosc Glasul Meu." Dacă el este chemat în Canaan sau oriunde este el, ei merg. Vedeţi? "Oile Mele cunosc Glasul Meu."
[Un frate întreabă, "Şi ei trebuie să creadă în Fapte 2:38, de asemeni, nu-i aşa?" – Ed.]

E-238 Acela va lua asta, fiecare părticică din Scriptură, O ia toată înăuntru. Aceea este exact corect, frate.

E-114 . Sunt acolo două, sunt-sunt acolo două feluri diferite de limbi ale Bibliei? Este acolo o diferenţă în limbile vorbite în rugăciunea particulară, şi în biserică unde se cere tălmăcire? În Ziua Cincizecimii limbile au fost înţelese de oameni de diferite naţiuni; dar în I Corinteni 14:2, limbi necunoscute vorbite către Dumnezeu, nu către om. I Corinteni 13:1 indică la astfel de oameni... (C-o-r, eu presupun că este Corinteni 13, ce este...) la astfel de oameni şi celelalte de îngeri.

E-239 O, da. Vedeţi? Bine, aceasta... Acum, frate, oricine eşti tu, tu-tu ai răspuns tu însuţi aici. Vezi? Vedeţi:
Sunt acolo două limbi diferite? (Există multe limbi diferite. Vedeţi?) Sunt acolo două limbi diferite în Biblie, două limbi diferite?

E-240 În Ziua Cincizecimii fiecare naţiune sub Cer era acolo cu limbi. Vedeţi? În regulă.
Şi există diferenţă între limbile vorbite în rugăciune particulară şi în biserici unde se cere tălmăcire? Da.

E-241 Pavel a vorbit aici de asemeni în Corinteni unde tu ai întrebat aici, şi el a zis, "Există limbi îngereşti şi există limbi omeneşti." Acum, limbi îngereşti sunt când un om se roagă pentru el-pentru el şi Dumnezeu, singur. Dar când el vorbeşte o-o limbă, aceasta este să fie tălmăcită în biserică, pentru edificarea bisericii. "Cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută se edifică pe sine; dar cel ce vorbeşte... cel ce profeţeşte edifică biserica." Astfel el a zis, "Eu mai degrabă aş vorbi cinci cuvinte cu înţeles decât zece mii într-o limbă necunoscută, cu excepţia, dacă acolo ar fi tălmăcire." Atunci ea este-ea este vorbită atunci prin profeţie care este edificare. Vedeţi ce vreau să spun?

E-242 Acum, cea... Acum, există două limbi diferite, omeneşti şi îngereşti. Vedeţi? Şi Pavel a zis, "Deşi eu vorbesc cu limbi omeneşti şi îngereşti," vedeţi, şi omeneşti şi îngereşti, amândouă din acele limbi, aceea care nu poate...

E-243 Acum, acolo este unde oamenii Penticostali, oamenii cu dovada limbilor care zic, mi-au spus, el a zis, "Acum, Frate Branham, tu eşti încurcat de tot."

E-244 A zis, am zis, "Păi, dacă tu o iei conform cu Fapte 2:4, atunci fiecare te-a auzit că vorbeşti în limba în care s-au născut ei."
"O!" a zis el. Şi "Nu! Nu!" a zis el. Am zis, "Sigur. Da, domnule."

E-245 A zis, "Acum, Frate Branham, tu eşti încurcat de tot." A zis, "Tu vorbeşti despre..." A zis, "Există limbi 'îngereşti.' Acela este îngerul Duhului Sfânt care vine jos şi îţi vorbeşte."

E-246 Acum, aceasta sună bine, vedeţi, aceasta sună de parcă ar putea fi o mulţime de adevăr, dar acesta nu este tot Adevărul. Când Satan i-a spus Evei, "cu siguranţă tu nu vei muri," acela era un... el i-a spus o mulţime de adevăr, dar acela nu era Adevărul. Vedeţi?

E-247 Acum, a zis, " 'Oameni şi îngeri,' şi îngerul despre care el vorbea era..."

E-248 Acum, să ne uităm cum acesta nu va glumi cu Scriptura. Vedeţi? Acum, aceasta nu va "coopera," eu vreau să spun. Scuzaţi-mă, eu nu am vrut să spun "glumi" cu Scriptura. Eu vreau să spun "coopera" cu Scripturile, sau "urmează, coordonează" cu Scripturile este cel mai bun cuvânt.

E-249 "Acum, omul care vorbeşte în limbi îngereşti," el zice, "acelea sunt limbile Duhului Sfânt care" el a zis, "acum, când tu, noi, ei au primit Duhul Sfânt."
Am zis, "A... Când, unde l-ai primi tu pe Acesta?"

E-250 Păi, el mi-a spus exact locul, minutul şi ora. Eu nu mă îndoiesc decât că l-a primit. Vedeţi? Eu nu am nici o... eu nu sunt judecătorul lui. Vedeţi? El a zis, "Acolo este unde am vorbit-o." El a ştiut exact locul. A zis, "Ceva mi s-a întâmplat."

E-251 Am zis, "Eu o cred. Vedeţi? Dar totuşi aceea nu era dovada Duhului Sfânt pentru tine, fiule."
"O, da!" A zis, "Aceea, aceea a fost!" Şi, "Nu."
El a zis, "Acum, uite, eu vreau să-ţi spun ceva, frate."

E-252 Am zis, "Au auzit oamenii în audienţa ta, biserica aceia acolo în Indiana polis unde tu ai spus că L-ai primit, te-au auzit acei oameni să vorbeşti în engleză spunându-le despre învierea şi puterea lui Dumnezeu şi fiecare lucru?"
El a zis, "Păi, nu! Am vorbit în-în limbi necunoscute."

E-253 Am zis, "Tu nu l-ai primit conform cu Fapte 2:4, deoarece fiecare... nici un cuvânt nu a fost necunoscut. 'Noi auzim pe fiecare om în limba noastră proprie."'

E-254 "O," a zis el, "Frate Branham, eu văd unde eşti tu confuz." El a zis, "Tu vezi," a zis el, "există limbi care sunt limbi îngereşti, când tu primeşti Duhul Sfânt," a zis, "atunci tu vorbeşti în limbi şi nimeni nu trebuie să tălmăcească aceea, aceea este-aceea este vorbirea Duhului Sfânt. Înţelegi? Dar apoi tu ai un dar al limbilor, şi acela trebuie să fie interpretat."

E-255 Am zis, "Atunci tu ai trăsura înaintea calului. În Ziua Cincizecimii ei au avut trăsura înaintea calului. Înainte ca ei să aibe Duhul Sfânt, limbi necunoscute, ei au vorbit în limbi care au fost înţelese." Înţelegeţi? Astfel într-adevăr aceasta...

E-256 Există două limbi diferite. Limbi îngereşti, care este omul în rugăciune particulară acolo afară pe undeva vorbind către Dumnezeu, vorbind către Dumnezeu în limbi îngereşti. Eu aş putea să vă numesc un caz chiar acum, dar eu nu am timp. Vă amintiţi când femeia a venit la auditoriu acolo, înăuntru de unde era Doctor Alexander Dowie, Zion. Vă amintiţi de mine jos acolo? Şi Billy a venit după mine jos acolo să mă ducă la miting, şi am zis, "Billy, du-te înapoi." Şi eu...
El a zis, "De ce plângi tu? A fost cineva aici?"

E-257 Am zis, "Nu, domnule. Tu du-te înapoi, spune-i Fratelui Baxter să predice deseară."

E-258 Şi eu m-am pus jos pe duşumea şi am zis, "Doamne, care-i treaba cu mine?"

E-259 Şi cu totul dintr-o dată am auzit pe Cineva la uşă, vorbind în alte limbi. M-am gândit... Aceasta era germană. M-am gândit, "Păi, omul acela a venit sus să-şi ia..." M-am oprit, voi ştiţi, rugându-mă, am ascultat la el stând acolo uite aşa. Şi m-am gândit, "Păi, cum va înţelege insul acela vreodată asta?" Pentru că eu cunoşteam pe omul care conducea motelul acela, cam la cinci mile afară din oraş, voi ştiţi. Eu trebuia să merg acolo afară (aşa de mulţi oameni în jur), un orăşel mic. Am zis, "Păi, asta-i ciudat. Ah." Şi am zis, "Acolo... Păi, băiete, ai auzit tu vreodată o... ce... Insul acela nici măcar nu-şi ia răsuflarea, deabia că." Vedeţi, eu mă gândeam că, "Cât de tare vorbea el! Păi, am zis, "Păi, acela, păi, acesta eram eu!" Astfel eu doar am stat foarte liniştit, el nu a spus ceva... doar am stat foarte liniştit. După o vreme El a terminat vorbirea, şi, când El a terminat, se părea că eu puteam să alerg printr-o trupă şi să sar peste un zid.

E-260 Şi am mers afară iar Billy se ducea afară pe poartă şi eu am strigat către el, "Aşteaptă un minut!"

E-261 El a venit înapoi, el a băut o răcoritoare. Şi el a zis, "Tăticule, care-i situaţia?"

E-262 Am zis, "Aşteaptă doar un minut, doar un minut, eu am să merg cu tine."

E-263 Am început să-mi spăl faţa foarte repede. El a zis, "Care-i treaba?" El ştie mai bine ca să nu vorbească cu mine, mergând la adunare. El a zis, "Care-i treaba?"

E-264 Am zis, "Nimic, nimic, nimic, nicidecum. Doar mergi înainte la adunare."

E-265 Noi am mers înainte la adunare, Fratele Baxter şedea acolo interpretând, "Nimic între sufletul meu şi Salvatorul." El a intrat, el a zis, "Iuh! Mă gândeam că tu nu vii!"
Am zis, "Şş." Am mers sus şi doar am început să predic.

E-266 Când am terminat, cam pe la timpul când am terminat de predicat, ei bine, băiete, cineva parcă să ia spatele clădirii, înapoi acolo în acest mare auditoriu. Au întins un prelungitor de microfon înapoi acolo, şi acolo era o femeie în spate acolo doar umblând în sus şi-n jos pe acel culoar, strigînd cât de tare putea ea să strige.

E-267 Am ajuns să aflu, că ea avea TBC, şi a părăsit Twin City, St. Paul, ambulanţa nu a vrut să o aducă deoarece le era teamă că ea îşi va plezni plămânii. Doctorul a zis, "Orice, plămânii ei erau ca fagurii," a zis, "dacă ei se rupeau ea ar fi moartă. Aceea ar fi totul." Iar ceva sfinţi au luat o maşină Chevrolet '38 veche, şi au luat scaunul din spate şi l-au aranjat, au pus-o acolo şi au fost pe drum încoace. Şi ei au lovit o mică denivelare sau aşa ceva jos acolo, şi ea a început hemoragie, şi ea doar a început să verse sângele drept afară, şi ea... acesta mergea prin nasul ei şi toate celelalte uite aşa. Ea a devenit mai slabă şi mai slabă, şi în final... ea nu a vrut să moară în maşină, ea le-a spus să oprească şi să o pună pe o parcelă de iarbă.

E-268 Ei au ridicat-o afară. Şi ei toţi stăteau peste ea, rugându¬se, şi cu totul dintr-o dată ea a spus că ceva a atins-o şi ea s-a ridicat sus. Şi ea a plecat, strigând în jos pe drum, cât de tare putea ea. Aici era ea la biserică, doar umblând în sus şi-n jos prin acele culoare.

E-269 Am zis, "Soră, la ce timp era aceea?" Întocmai exact la acelaşi timp când Duhul Sfânt a vorbit prin mine. Ce era aceasta? Daruri.

E-27

E-271 Ce era aceasta? Duhul Sfânt făcând mijlociri. Dumnezeu a trimis un dar pe pământ, şi Duhul Sfânt doar nu a mai putut să aştepte astfel El doar a venit şi m-a dus acolo şi a început să vorbească înapoi El însuşi în felul acesta, înapoi El însuşi, făcând mijlociri El însuşi. Şi aşa cum am verificat timpul, tocmai la acelaşi minut în care ea... ei au pus-o afară pe o parcelă aşa, ei au vrut să vadă... Pentru că ei ştiau că ea murea, ei ar fi trebuit să spună la ce timp a murit ea. Aceasta era tocmai în minutul acela în care Duhul Sfânt a căzut peste mine sus acolo şi a început să facă mijlociri, exprimare, cuvinte, nu le pot înţelege, vedeţi, în felul acesta, dând exprimare. Acela este Duhul Sfânt care vorbeşte.

E-272 Eu nu trebuia să ştiu asta. Vedeţi, eu nu trebuia. Aceea era ea... poate îngerul ei. Noi o să ajungem la aceea în câteva minute, vedeţi, care a venit acolo şi a dat mesajul acela, voi vedeţi.

E-273 Acum-acum, aceea este-aceea este corect. Există două limbi diferite, una din ele este să fie...

E-274 Există o întrebare? În regulă, încercăm să ştim ce zice Dumnezeu, voi vedeţi. Acum, eu am... eu aş zice, Frate Stricker, în aceea, în considerare la aceea, încearcă să nu te gândeşti la aceea, vezi. Doar lasă pe Duhul să facă vorbirea Însuşi. Nu încerca să o înţelegi, vezi, pentru că doar predă-te mai departe la Duhul. Înţelegi? Căci tu încerci să-să-să zici, "Măi, ce zici tu?" Vedeţi? "Măi, tu vorbeşti cu mine? Ha?" Voi vedeţi, el este... vedeţi, el încearcă.

E-115 . Acum, este în regulă ca o persoană să vorbească în limbi când se roagă pentru alţii lângă altar?

E-275 [Porţiune goală pe bandă – Ed.] Lăsaţi-mă să văd ce am pus jos aici, eu trebuie să mă uit. Dacă nu există nici un tălmăcitor, ei să-şi păstreze tăcerea. În I Corinteni, 1-ul capitol... al 14-lea capitol şi al 28-lea verset. Cine are o Biblie? [Un frate citeşte Scriptura următoare-Ed.]:
... dacă acolo nu este tălmăcitor, el să-şi păstreze tăcerea în biserică; ...

E-276 În regulă. Acum, dacă acolo nu este tălmăcitor, oricând în biserică, oriunde în biserică, păstraţi tăcerea dacă acolo nu este tălmăcitor.

E-277 La altar, singurul lucru, dacă cineva... De multe ori voi auziţi despre oameni care merg la altar. Eu am auzit un frate scump doar recent la altar, doar merge jos şi scutură pe cineva de spate, şi apoi vorbesc în limbi ei înşişi, vorbind aceasta de parcă ei încercau să le arate ce să facă. Vedeţi, aceea este cumva artificial să aduci pe Duhul Sfânt (să încerci) la oameni. Să nu faceţi asta. Înţelegeţi? Lucrul de făcut este doar să lăsaţi persoana aceea în pace. Lăsaţi-i să-şi ridice mâinile până când Duhul Sfânt vine înăuntru, voi vedeţi. Înţelegeţi? Astfel aceasta-aceasta este-aceasta este greşit. Nu, ei trebuie să păstreze tăcere în biserică, voi vedeţi.

E-278 [Un frate întreabă, "Frate Branham?" – Ed.] Da, frate. ["Să zicem că o persoană era într-un serviciu şi-şi la încheierea serviciului, de obicei oricând un mesaj va veni pe acolo, persoana care are darul, ei vor fi în stare să spună, sau pot ei să fie în stare să spună deosebirea dintre-înger... limba îngerului sau mesajul care vine prin acesta?"]

E-279 Acum, să vedem. Acum... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... atât timp cât ei vin A înăuntru şi ei scriu lucrul acela, îl aşează pe pupitrul meu. Înţelegeţi? Şi eu o voi citi tare în felul acesta. Dar când am păşit în sala aceea acolo, frate, aceea era totul din aceasta. Vedeţi?

E-280 Şi înainte ca ei să vină aici înăuntru, ei stăteau înapoi acolo şi fiecare atât de liniştit cât putea să fie. Şi sora ar fi acolo, Sora Irene, acolo la-la altar, interpretând acolo, interpretând "Jos la Cruce." Noi nu am fi... Uşierii doar umblau înainte şi înapoi. Ei vedeau pe cineva vorbind, ei ziceau, "Şş, şş, şş." Vedeţi? Şi dacă copiii au ajuns... Ei şedeau jos foarte dulci şi ei ziceau, "Casa Domnului, scumpule. Tu să nu faci. Tu trebuie să fi cuminte acum în casa Domnului."

E-281 Şi bărbatul şi soţia, şi toţi dintre ei, ei îi lăsau să-şi atârne paltoanele sus şi lucruri ca acelea. Cineva aici la uşă să-i întâmpine îndată ce uşa s-a deschis. Cei... şi fiecare lucru gata să meargă, voi ştiţi, să pună biserica corect. Fiecare îşi ia un loc şi să aibe grijă ca ei să şadă jos.

E-282 Şi eu eram în cameră, rugându-mă, eram înăuntru acolo probabil de la ora două sau trei în după-amiaza aceea. Nimeni nu m-a deranjat. Eu am mers jos acolo cu mesajul meu.

E-283 Şi atunci chiar la momentul să încep, conducătorul cântărilor a început un cântec, "Să întoarcem la imnul numărul cutare-şi-cutare," ca, "Jos la Cruce unde a murit Salvatorul meu," înainte aşa, voi ştiţi, şi a făcut aceea să meargă în felul acesta. Şi atunci când voi cântaţi cam două speciale... Noi niciodată nu punem prea mult timp în cântat; acesta este Cuvântul. Dacă ei au o cântare de imnuri, pentru aceea au ei aceste cântări de imnuri obişnuite. Noi suntem-noi suntem... Cuvântul este lucrul principal pentru care vin oamenii acolo, aceasta este casa de corectare.

E-284 Şi atunci poate asociatul, ca Fratele George, Fratele George DeArk, se ridică şi oferă rugăciune. Şi atunci noi am avea un special, ca un solo sau ceva de felul acela. Şi atunci era timpul, ca cineva să-mi facă cunoscut că era timpul să vin afară. Dacă acesta era, în regulă, eu aş veni afară proaspăt sub ungere. Înţelegeţi?

E-285 Ei bine, poate în săptămâna aceea ei au avut o adunare pe undeva aici în biserică, au avut propria lor întâlnire. Poate înainte ca servciul să se fi deschis în seara aceea, ei au avut o întâlnire. Şi aici era aceasta... Eu o am aici, şi zic, "Este scris aici pe această hârtie că acolo va veni o anumită furtună prin această ţară săptămâna viitoare," sau ceva, gândesc ... voi ştiţi, ceva de felul acela va avea loc. "Aceasta a fost scris, vorbit în limbi, şi tălmăcit de către doi sfinţi de aici din biserică, Fratele Cutare-şi-cutare şi Fratele Cutare-şi-cutare. Doi martori din aceasta au dat mărturie aici, ei îşi au numele lor semnat aici. Şi aceasta a fost înregistrat, 'Aceasta ar fi de la Dumnezeu, aceasta este cutare-şi-cutare şi cutare-şi-cutare."' Aceea este prima mea parte.

E-286 Atunci eu zic, "În regulă, noi ne vom pregăti pentru aceasta, fiecare să fie în rugăciune. Înţelegeţi? Acum există o cerere specială, fiecare?" Voi ştiţi. "Să ne rugăm." Ne-am ridicat şi ne¬am rugat. Chiar drept la Cuvânt, chiar înainte la Cuvânt.

E-287 Apoi imediat după ce serviciul s-a terminat, s-a făcut chemarea la altar. Vedeţi? Chemarea la altar era pe ce am accentuat tare, chemarea la altar, să aducem pe oameni la altar. Şi apoi după ce chemarea la altar s-a terminat, poate atunci eu m-aş ruga pentru bolnavi.

E-288 Doar ceva de felul acesta. Serviciul a fost tot preluat deoarece duhul profeţilor este supus la profet.

E-289 Despre aceea mă gândeam eu... Vă amintiţi de seara când am văzut vedenia când îngerul a venit păşind spre mine? Eu şedeam acolo în cameră, gândindu-mă. Cam, oh, târziu în noapte, zicând, " 'Duhul profeţilor este... 'Cum poate fi asta?" Am privit la Lumina aceea reflectând, şi aici a venit El păşind drept în jos pe acolo spre locul unde eram eu. Înţelegeţi? Aceea era când El m-a împuternicit chiar acolo, vedeţi, la aceste întâlniri.

E-290 Acum, nu, aceasta este-persoana care dă mesajul. Aceea era întrebarea ta, eu cred, "Persoana care dă mesajul, el ar... este-este... "Persoana care dă mesajul, ar şti el că acesta era îngerul Domnului sau nu?"

E-291 [Un frate zice, "Acum, întrebarea era, tu zici că acolo erau limbile îngereşti..." Porţiune goală pe bandă – Ed.] Eu nu cred că el putea. Acum, acesta este felul cum îl avem noi acum. Dar, vedeţi, când noi ajungem în felul în care noi ar trebui să fim, unde voi aveţi o adunare obişnuită pentru aceea, lăsaţi...

E-292 Vedeţi, fiecare din ele este o slujbă. Să zicem, tu vorbeşti în limbi, el tălmăceşte, şi el vorbeşte în limbi, el profeţeşte; noi suntem doar laici aici, biserica, dar totuşi voi aveţi o slujbă şi voi aveţi ceva. Voi încercaţi să ajutaţi Împărăţia lui Dumnezeu, să faceţi ceva pentru ea, vedeţi, şi astfel voi fraţilor întâlniţi-vă împreună. Acela este motivul că păstorii, în felul acesta, ne întâlnim împreună, noi avem ceva în comun. Voi fraţilor vă întâlniţi împreună, studiaţi Scripturile, şi vorbiţi în limbi şi tălmăciţi, şi daţi mesajele, voi vedeţi.

E-293 Dar, acum, dacă acest om, atunci, dacă el îşi dă seama... El a fost la adunare, el are un dar al limbilor. Păi, el ajunge la adunare, el vorbeşte în limbi dar nu este dată nici o tălmăcire, tălmăcitorul nu o pricepe.
[Un frate întreabă, "Ai spune tu atunci că acei oameni zidesc Trupul, dar slujbele aşa ca pastori, învăţători şi aceia, desăvârşesc Trupul?" – Ed.]

E-294 Da, pentru aceea este aceasta, desăvârşire. Vedeţi? Acestea sunt date pentru desăvârşire, voi vedeţi. Eu cred, Duhul este dat să desăvârşească, desăvârşirea bisericii.

E-295 Acum, ei, aceşti oameni care vorbesc, ei sunt umpluţi cu Duhul, nu există nici o îndoială. Acum, aici este un om, poate el vorbeşte aici înăuntru în adunare, şi el dă... Acum, el este chiar înaintea tălmăcitorilor, vedeţi, şi totuşi nimeni nu primeşte tălmăcirea, acolo doar este ceva greşit. Tălmăcitorul nu poate face nimic, vedeţi. El-el trebuie să tălmăcească prin inspiraţie la fel ca acela care vorbeşte asta. Şi el ar putea avea un dar adevărat de vorbiri în limbi, dar el nu are darul limbilor, o limbă. Vedeţi el...

E-296 Şi atunci lucrul ca el să facă este, când el foloseşte această limbă, atunci el vede ... Acum, ce el-el nu încearcă... Dacă el încearcă să se umfle în pene din nou, el este o cămaşă îndesată. El nu este... El-el este greşit de la început, voi vedeţi, el nu va merge nicăieri. Vedeţi, vă gândiţi, "Păi, binecuvântat fie Dumnezeu, omul acela doar nu vrea să-mi tălmăcească limbile. Asta-i tot ce este." Acum, vedeţi, el este greşit de la început. Chiar acolo el are-el are motivul greşit, obiectivul greşit. Vedeţi?

E-297 Dar dacă el este blând şi umilit cu, să zicem, "Ei bine, poate că Domnul nu a vrut să mă folosească în serviciul Lui. Dar totuşi eu... El doar mi-a binecuvântat sufletul. El vrea să mă zidească, să ştiu că eu sunt aproape de El când eu vorbesc în limbi. Astfel eu voi merge afară în livada de mere, 'O Dumnezeule! ' Şi puterea începe să cadă peste mine şi eu încep să vorbesc în limbi. Eu vin înăuntru reîmprospătat, vedeţi voi." "Oh, Tu vezi, Tu îmi vorbeşti, Doamne, Tu doar mă ţii aliniat prin a vorbi în limbi." Vedeţi? "Şi, Doamne, astăzi eu trebuia să fi vorbit cu omul acela. Iartă-mă pentru aceasta, Doamne. Eu-eu-eu am trecut peste ceva peste ce eu nu trebuia. Tată, te rog iartă-mă." Şi, direct, merge să vorbească în limbi. "Ah, iuh, mă simt mai bine despre aceasta acum!"

E-298 Voi vedeţi, aceea este în regulă. Vedeţi, darul vostru¬vostru nu este să fie folosit în biserică, ci el este să te zidească pe tine. "Cel ce vorbeşte într-o limbă necunoscută (necunoscută) se zideşte pe sine." Vedeţi? Acum, dacă acolo nu este tălmăcitor, atunci... Vedeţi ce vreau să spun? Vedeţi, asta este. Astfel el nu ar şti el însuşi. El doar... Dar el va şti când el este greşit.
Acum, acum voi doar trebuie să lăsaţi ca aceasta să meargă împreună, vedeţi voi, acela este singurul lucru pe care-l puteţi face până când le separaţi. Acela este motivul că eu cred că aceasta...

E-116 . Explică I Corinteni 14:5.

E-299 Cine o are chiar repede? Unul dintre voi o are? [Porţiune goală pe bandă. Un frate citeşte I Corinteni 14:5 – Ed.]:
... toţi să vorbească în limbi, dar mai degrabă ca voi să profeţiţi: căci mai mare este cel care profeţeşte decât cel care vorbeşte în limbi, afară doar dacă el tălmăceşte, ca biserica să poată primi zidire.

E-300 În regulă. "Eu mai degrabă... Eu aş vrea ca voi toţi să vorbiţi în limbi." Pavel a încercat să spună... Ca biserica, voi-voi să fiţi biserica mea. Unele din bisericile lui Pavel nu au fost aşa de mari cu aşa mulţi membri cum am eu fhiar aici. Asta-i adevărat, uneori zece sau doisprezece. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Acum, acum el a zis, "Eu aş vrea ca voi toţi să vorbiţi în limbi." Aceea v-a uimit?

E-301 Vedeţi, când biserica care... în Fapte 19, eu cred că ea avea cam doisprezece membri în ea. Vedeţi? Doar foarte mici, misiuni, voi vedeţi. Astfel ea întotdeauna a fost în minoritate, vedeţi. Şi eu cred că aceasta a spus că acolo erau cam aşa de mulţi, doisprezece femei şi bărbaţi, voi vedeţi, în ea.

E-302 Acum, dacă voi-voi vedeţi aici, el a zis, "Eu aş vrea ca voi toţi să vorbiţi în limbi. Eu-eu doresc ca voi toţi să vorbiţi, toţi aţi vorbit în limbi, doar să ajungeţi aşa de plini de Duhul Sfânt încât să vorbiţi doar în limbi. Dar" a zis "eu mai degrabă aş vrea ca voi să profeţiţi; afară doar dacă ar fi cu tălmăcire, acolo să fie o tălmăcire."

E-303 Cum se citeşte aceea acolo? Cine... Aveţi voi aceasta acolo, corect... ? ... Să o citim din nou. Acum ascultaţi.

E-304 [Un frate începe să citească I Corinteni 14:5, "Eu aş vrea ca voi toţi să vorbiţi în limbi, ..." – Ed.] Acum opreşte aceea un minut, "Eu aş vrea ca voi să vorbiţi toţi în limbi." ["... dar mai degrabă ca voi să profeţiţi: ..."] "Eu mai degrabă aş vrea ca voi toţi să profeţiţi." ["... căci mai mare este cel care profeţeşte decât cel care vorbeşte în limbi, ... "] Acum opreşte un minut.

E-305 Acum, ce este mai mare decât cel care profeţeşte? Asta este unde voi aţi vrut să mă opresc? [Un frate zice, "Eu am spus doar, 'Aceea era una diferită... ? ..."' – Ed.] Da. Vedeţi? Da. Vedeţi? Acum, aici este unde...

E-306 Acum, voi ziceţi spre exemplu, acum, noi avem doi oameni neştiutori în mijlocul nostru în seara aceasta. Ei nu ştiu nimic, despre aceasta, şi eu vin înăuntru şi voi toţi eraţi... noi am început aici în această adunare, şi-şi voi doar începeţi să vorbiţi în limbi, fiecare din voi doar vorbiţi în limbi, vorbiţi în limbi, şi vorbiţi în limbi, şi vorbiţi în limbi. Şi, bine, ce este aceasta? Vedeţi, omul neştiutor zice, "Ah! Ei sunt toţi nebuni!" Vedeţi? Dar dacă unul profeţeşte, vedeţi, atunci el zice ceva ce el poate înţelege.

E-307 Acum, mergi înainte şi citeşte restul din aceasta acum. [Fratele continuă, "... doar dacă el tălmăceşte, ... " – Ed.] Ia te uită. Acum, "doar dacă," vedeţi. Eu-eu aş... Aceia care-aceia care profeţesc sunt mai mari decât cel care vorbeşte în limbi afară doar dacă acesta dă o tălmăcire. Acum, mergi înainte, vezi. ["... ca biserica să poată primi zidire."] Ia te uită, vedeţi, biserica este zidită.

E-308 Acum, cu alte cuvinte, păi, biserica... Acest ins aici... Aici, aceasta mulţi de aici sunt neînvăţaţi, voi doar şedeţi printre noi în seara aceasta; noi avem această adunare. Noi suntem toţi aici căutând a noastră... aşteptăm să cunoaştem despre Domnul, toţi dintre voi tocmai aţi început să vorbiţi în limbi. Nimeni nu a spus nimic, doar aţi început să vorbiţi în limbi. "Eu vreau ca voi... eu aş... Aceea ar fi bine," a zis Pavel. "Voi toţi vorbiţi în limbi, aceasta ar fi bine." Dar ce dacă unii din voi profeţesc, se ridică şi zic, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Există un om care şade aici şi el este un străin printre noi. Numele lui este John Doe. El vine de la un cutare¬cutare loc. El şi-a lăsat soţia şi patru copii acolo. El este aici în seara aceasta deoarece el caută ajutor. El a fost cu un doctor astăzi în Memphis, Tennessee. Şi el a zis... Doctorul i-a spus că el are cancer la plămâni. El o să moară"'?

E-309 El a zis, "Dacă toţi vorbesc în limbi şi cel neînvăţat vine printre voi, el ar zice... atunci el va zice, 'Nu sunteţi voi toţi nebuni şi trăzniţi? Dar dacă unul profeţeşte şi descoperă taina inimii, atunci ei vor cădea jos, zicând, 'Cu adevărat Dumnezeu este cu voi!"' Vedeţi, aceea este...

E-310 Bine, acum, aici. Acum voi vorbiţi în limbi, dar unul dă tălmăcirea, zice, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL," sub tălmăcire, 'Există un om care şade printre noi, şi-a lăsat soţia, a fost în Nashville astăzi,"' sau Memphis, sau orice era aceasta, " 'şi el are cancer la plămâni. Vine înăuntru aici, iar numele lui este John Doe,"' aşa-şi-aşa în felul acesta. Vedeţi?

E-311 "Doar dacă aceasta ar fi pentru tălmăcire." Vedeţi, atunci el dă zidire. Vedeţi? Atunci ei vor zice... Atunci omul acela va merge afară, zicând, "Lăsaţi-mă să vă spun ceva, să nu-mi spuneţi că Dumnezeu nu este cu oamenii aceia sus acolo. Cu certitudine! Oamenii aceia nu mă cunosc deloc." Vedeţi?

E-312 Astfel noi vrem darurile de profeţie plus darurile de vorbire în limbi. Dar, în vorbirea în limbi, vedeţi, trebuie să aibe tălmăcire. Şi atunci, când ea este tălmăcită, ea este profeţie. Vedeţi? Ea este profeţie. Acum, eu am întrebarea aceea aici într-un minut, astfel eu voi-eu voi ajunge la ea tot atât de repede cât este posibil. [Porţiune goală pe bandă – Ed.]

E-117 . Matei 18:10.
[Un frate citeşte Matei 18:10 – Ed.]:
... ca voi să nu nesocotiţi pe nici unul din aceşti micuţi; căci Eu vă spun vouă, Căci în cer îngerii¬îngerii lor privesc întotdeauna faţa Tatălui meu care este în cer.

E-313 În regulă. Acum, fratele, oricine eşti tu, desigur acolo nu sunt nume, doar bileţele mici, voi vedeţi, care a spus aceasta. Eu sunt sigur că eu...

E-314 Acum, voi aţi putea lua două căi din aceasta, voi vedeţi. Dar eu cred că interpretarea, dacă tu doar m-ai fi întrebat, "Explică aceasta," felul în care eu interpretez aceasta este acesta.

E-315 Acum, voi întoarceţi la II Corinteni, cineva, 5:1, acesta zice aşa, "Dacă acest cort pământesc va fi dizolvat..." Voi ştiţi ce este aceasta, vedeţi. "Dacă acest cort pământesc va fi dizolvat, noi avem deja unul," voi ştiţi, "aşteptând." În regulă.

E-316 Acum, acum El ar... Dacă aţi observat, în Matei 18:10, El a vorbit despre a lua "copilaşi." Ei erau copilaşi, puşti micuţi, în vârstă de trei sau patru ani, i-a ridicat sus. "Ei I-au adus copii, copil." Copii vine de la numele de "copil." Un copil este doar un micuţ-ip.s micuţ, nu un prunc ci doar între acela şi un adolescent. Înţelegeţi? El nu este încă răspunzător pentru sine.

E-317 Acum, El a zis, "Luaţi aminte ca voi să nu dispreţuiţi." Dacă voi într-adevăr aţi lua interpretarea acelui cuvânt, este "a trata rău." Vedeţi, "A trata rău pe unii din aceia." Să tratezi rău pe un copil, voi niciodată să nu faceţi asta. Ei sunt copii, ei nu ştiu. Vedeţi?

E-318 Şi acum observaţi, zice, "Deoarece ei... îngerii lor privesc întotdeauna faţa Tatălui Meu care este în Cer." Voi vedeţi? Cu alte cuvinte, "Îngerii lor, mesagerii lor-lor, trupurile lor, trupurile îngereşti la care ei vor merge dacă ei mor, sunt întotdeauna înaintea feţei Tatălui Meu în Cer." Înţelegeţi?

E-319 Acum, "Dacă acest cort pământesc se va dizolva, noi avem unul care aşteaptă deja." Este asta adevărat? Acela este un trup.

E-320 Priviţi aici. Dacă eu doar aveam timp să trec prin acestea! Desigur, eu ştiu eu-eu nu voi avea aceasta. Dar, aici, lăsaţi-mă doar să v-o dau astfel că aceasta este pe bandă, şi voi o obţineţi oricum.

E-321 Priviţi, într-o noapte Petru era în temniţă. Ei aveau o adunare de rugăciune jos la casa lui Ioan Marcu, vedeţi. Şi astfel Îngerul Domnului a venit înăuntru, acel Stâlp de Foc, o Lumină a venit jos, şi Petru se gândea că el visa când el a văzut această Lumină venind la mine. Aceasta... Biblia a spus, "Aceasta era o Lumină." Vedeţi? Şi eu cred că Acesta este acelaşi Unul cu noi, vedeţi, El a venit jos. Şi dacă noi ajungem în acelaşi necaz, poate că s-ar întâmpla acelaşi lucru. Vedeţi? Şi a venit acolo înăuntru, şi astfel El a zis, "Vino, mergi cu Mine."

E-322 Astfel Petru s-a gândit, "Eu visez acum, astfel eu doar voi vedea ce înseamnă acest vis." Aşa că el a păşit drept înainte pe lângă gărzi, şi s-a gândit, "Aha. Acum noi mergem mai departe, uşa tocmai s-a deschis singură." A mers afară la uşa următoare, s-a deschis singură. A mers prin porţile cetăţii, şi ea s-a deschis singură. Şi el încă se gândea că el visa. Deci când el a stat acolo afară, şi a zis, "Păi, eu sunt liber, aşa că eu voi merge doar jos la casa lui Ioan Marcu şi o să am ceva părtăşie."

E-323 Ei erau înapoi acolo, "O Doamne, trimite pe Îngerul Tău şi izbăveşte-l pe Petru."

E-324 Şi cam la timpul acela ceva a mers [Fratele Branham bate – Ed.]. Micuţa slujitoare a mers la uşă şi a zis, "Cine-i acolo?" A ridicat sus oblonaşul, a zis, "Păi, acesta este Petru!" Astfel el a mers înapoi, a zis, "Măi, voi-voi vă puteţi opri acum rugăciunea, Petru este acolo."
El a zis, "O, vai! Mergi înainte," a zis, "tu eşti-tu eşti-tu eşti..." Vedeţi?

E-325 [Fratele Branham bate din nou – Ed.] A zis, "Deschide-ţi!" Eu vin înăuntru, vedeţi." Şi astfel el a zis...
Deci el a mers înapoi, şi a zis, "Nu, acesta-acesta este Petru la uşă."

E-326 "O," ei au zis, "ei i-au tăiat deja capul jos, acela este îngerul lui la uşă. Vedeţi, cortul lui Ceresc, el deja l-a primit, căci acesta pământesc a fost dizolvat, deoarece acesta aştepta în Cer după el la care să vină."

E-327 Ce am văzut eu zilele trecute în vedenia aceea, voi ştiţi, a trecut dincolo. "Dacă acest cort pământesc va fi dizolvat, noi avem unul."

E-328 Iar aceşti copilaşi mici care nu au făcut încă păcat, voi vedeţi... Vedeţi?

E-329 Când un bebeluş este-un bebeluş este format în pântecele unei mame, îndată ce el este pus acolo... Vedeţi? Vedeţi? Dar mai întâi el este un duh. Şi cum duhul acela începe să-şi pună carne, un germene micuţ de viaţă începe să-şi pună carne, şi îndată ce el cade de la a lui... Acum, în pântece, este un muşchi micuţ, tremurător, zvâcnitor. Noi ştim asta. Acelea sunt celule. Tocmai cum voi luaţi un păr de cal şi-l puneţi în apă, Ael va sări acolo şi se va mişca, şi voi îl atingeţi şi el va sări. În felul acela este un prunc.

E-330 Dar îndată ce el este născut în această lume şi respiră prima lui respiraţie, el devine un suflet viu. Înţelegeţi? Deoarece îndată ce trupul pământesc este născut în lume, acolo este un trup ceresc, sau un trup spiritual, ca să-l apuce pe acesta. Şi îndată ce trupul acesta natural este căzut, acolo este un cort Ceresc care-l aşteaptă. "Dacă cortul acesta pământesc este dizolvat, acolo este un cort Ceresc care îl aşteaptă." Doar îndată ce-ce pruncul este lăsat pe pământ, în trup, acolo este un trup spiritual care aşteaptă să-l primească. Şi îndată ce trupul spiritual... trupul natural este dizolvat, există un trup spiritual care aşteaptă acolo. Vedeţi? Un "theophany" [în Greacă "theo" înseamnă Dumnezeu, deci cuvântul "theophany" se citeşte teofanie sau trup teofanie, şi care înseamnă "asemănător lui Dumnezeu" – Trans.] îl numim noi, vedeţi, un theophany.
[Un frate întreabă, "Bine, acum, acest trup este acela un... este acela temporar, în aşteptarea învierii acestui trup?" – Ed.] Da. Vedeţi? Da. O, da. ["Aceea este condiţia în care noi urmează să trăim până la-la înviere?"] Asta-i adevărat. Înţelegeţi? Înţelegeţi?

E-331 Aceasta încă nu le este descoperit fiilor oamenilor. Eu cred... Eu-eu ştiu că am văzut aceasta. Înţelegeţi? Dar eu nu ştiu ce fel de trup este acesta, dar eu am putut să-i simt întocmai la fel cum am simţit mâinile voastre sau orice altceva. Desigur, aceasta este pe bandă şi voi o puteţi pune cu anii după ce eu sunt dus. Voi vedeţi? Dar... Şi acela, orice era el, vedeţi, eu am-eu am ţinut pe oamenii aceia şi i-am prins, şi aceasta era tot atât de real cum-cum voi sunteţi reali, şi totuşi aceasta nu era... Ei nu au mâncat nici nu au băut. Acolo nu era nici ieri nici mâine. Vedeţi, aceasta era Eternitate.

E-332 Şi acum când acel tabernacol... ei au plecat acolo în trupul acela, ei au venit înapoi pe pământ, şi felul acela de trup pe care ei l-au avut s-a îmbrăcat cu nemurirea. Pulberea pământului s-a adunat în acea teofanie de vreun fel şi ei au devenit din nou umani, trebuiau să mănânce aşa cum au mâncat în Grădina Edenului. Înţelegeţi? "Dar dacă tabernacolul acesta pământesc se va dizolva, noi avem deja unul care aşteaptă."

E-333 Astfel copilaşii aceia care nu aveau păcat, vedeţi, nici un păcat încă, îngerii lor, "trupurile" lor (acela în care a venit Petru înapoi...) vedeţi, a aşteptat. "Privind faţa Tatălui, în Cer," acesta este întotdeauna înaintea Lui; "ei ştiu aceasta," aceea este.

E-334 [Un frate zice, "Dar aceasta a fost un pic greu acolo unde Isus a zis, în prima parte a învierii Lui, El a zis, 'Nu Mă atinge,' El încă nu s-a înălţat. Şi atunci când El a venit în cameră unde era Toma, El zice, 'Vino aici şi pune-ţi mâna în coasta Mea." – Ed.] Asta-i adevărat, El încă nu s-a înălţat. ["Şi-diferenţa dintre cele două, cea una unde El-El le-a spus să nu-L atingă, şi acolo El i-a spus lui Toma să vină acolo."] El încă nu s-a înălţat, voi vedeţi. El... [" 'Căci Eu nu m-am înălţat încă la Tatăl Meu."']

E-335 Asta-i adevărat, vedeţi, El nu trebuia să fie atins până El... după învierea Lui. El a ieşit din pământ, vedeţi voi. El a ieşit din pământ şi umbla printre oameni, dar El nu s-a înălţat încă. El a zis... El i-a spus Mariei, El a zis, "Nu Mă atinge."
Ea a zis, "Rabuni."

E-336 El a zis, "Atinge... Nu Mă atinge, căci nu M-am înălţat încă la Tatăl. Dar Eu mă înalţ la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru, la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru."

E-337 Şi atunci în noaptea aceea, după ce El deja s-a dus înaintea lui Dumnezeu, şi a înviat din morţi, a mers sus înaintea lui Dumnezeu. Venind înapoi, El l-a invitat pe Toma să vină să-I atingă coasta. Vedeţi, El s-a înălţat sus înaintea lui Dumnezeu. Asta-i adevărat. Bine.

E-118 . Acum, în I Corinteni 14, "Urmăriţi-urmăriţi după dragoste, şi doriţi darurile spirituale, dar mai degrabă aş vrea să profeţiţi." Webster, [dicţionarul Webster – Trans.] zice, "profeţii: a prezice evenimentele viitoare, mai ales prin inspiraţie divină." Poate un mesaj... Acum ei... aceea-aceea este ce a spus Webster şi ce a-a întrebat fratele. Poate un mesaj să fie numit "profeţie" care nu prezice evenimente viitoare?
Nu, domnule. Profeţia este a "prezice." Vedeţi? În regulă.

E-119 . Acum, I Corinteni 14:27, eu cred că toate mesajele trebuie să fie tălmăcite şi că nu mai mult de trei mesaje în limbi să fie date în oricare serviciu.

E-338 Aceea este Scriptura. Eu o am scrisă aici jos. Desigur, noi nu suntem... Noi suntem familiarizaţi cu aceea şi ştim asta, voi vedeţi. Aceea este... Da, domnule, aceasta este... trebuie să fie numai prin succesiunea de trei. Aceea este în I Corinteni 14, de asemeni. Vedeţi? Asta-i adevărat, "succesiuni de trei." Acum voi urmăriţi asta în adunările voastre, fraţilor. Acum, voi veţi-voi veţi afla că aceea apare acum, voi veţi afla că o mulţime de oameni intră în aceasta. Şi să nu spuneţi că ei nu au Duhul Sfânt, acum. Dar, voi vedeţi, Pavel a mers jos să aşeze biserica Corintiană în ordine. Noi toţi ştim asta, nu-i aşa? El a trebuit să o pună în ordine. Şi el a zis, "Toate lucrurile să fie făcute cuviincios şi în ordine."

E-339 Acum, dacă aţi observat, Pavel, în a merge jos, el întotdeauna a avut necaz cu biserica Corintiană. Voi niciodată nu-l găsiţi în felul acela în... El niciodată nu a spus nimic despre aceasta la biserica Efesiană, el a putut să-i înveţe securitate Eternă. Nu există nimic despre securitate Eternă în-în biserica Corintiană. Ei erau întotdeauna prunci, încercând, "Unul are o limbă, unul are un psalm." Nu este aceea adevărat? Vedeţi? Şi dacă tu laşi ca adunarea ta să ajungă să pornească pe aceea...

E-34

E-341 Şi aceea este ceea ce oamenii obţin, şi atunci ei devin cu totul înfierbântaţi şi îngâmfaţi când ei îi lasă să vorbească în limbi sau ceva de felul acela. Şi dacă aceasta nu este de la Dumnezeu, atunci aceasta nu va... aceasta va fi de nimic. Dar noi...

E-342 Acum, bisericile moderne dă tot lucrul afară, dar noi nu. Noi credem că acesta este darul lui Dumnezeu şi poate să fie pus acolo de către Duhul lui Dumnezeu. Ce zici de asta, Frate Roy? Asta-i adevărat. Da, domnule. Pus în biserică! El aparţine în biserică. Darul vorbirii în limbi aparţine acolo, vedeţi, în Biserica lui Dumnezeu.

E-343 Acum, să vedem acum exact care era întrebarea lui aici. A zis, că:
Eu cred că toate mesajele... (asta-i corect) ... trebuie să fie tălmăcite, şi aceea prin succesiunea de trei.

E-344 Asta-i corect, vedeţi, deoarece dacă voi lăsaţi... Acum să zicem, spre exemplu, de parcă voi aveaţi o adunare şi noi şedem aici şi-şi... Acum, la ce ar folosi să-l laşi pe el să vorbească în limbi, el să vorbească în limbi, el să vorbească în limbi, el? Păi, noi apl fi toţi confuzi încât nici măcar nu am şti ce facem. Vedeţi? În succesiunea de trei, să... ca, Hollin, el vorbeşte în limbi, dacă el vorbeşte în limbi...

E-345 Şi acolo trebuie să fie de asemenea un tălmăcitor. Acum, acolo poate fi un tălmăcitor afară doar dacă tu tălmăceşti propria ta limbă. Acum, voi... "Cel care vorbeşte în limbi necunoscute să se roage de asemenea ca el să poată tălmăci." El poate tălmăci propriile lui limbi care este tot aşa-tot aşa de legal cum este pentru vreun tălmăcitor. Dar acolo trebuie să fie un tălmăcitor înainte ca limbile să poată fi... Dacă voi aveţi o grămadă de oameni care vorbesc în limbi şi acolo să nu fie nici un tălmăcitor, atunci rugaţi-vă ca voi să puteţi tălmăci ceea ce voi-ceea ce voi ziceţi.

E-346 Acum, doar să nu o faceţi să vă mândriţi, căci voi vă zidiţi doar pe voi înşivă atunci, vedeţi voi. Să nu faceţi asta. Ci vorbiţi în limbi ca voi să puteţi înălţa pe Dumnezeu, să puteţi zidi biserica. Voi vedeţi, aceasta este totul pentru o cauză mare, frate. Aceste daruri sunt să înalţe pe Dumnezeu, să zidească biserica, să aducă pe oameni înăuntru la Dumnezeu, să le facem de cunoscut că Dumnezeu este cu noi. El nu este un Dumnezeu mort, El este un Dumnezeu viu care lucrează printre noi. Înţelegeţi?

E-347 Iar noi doar trebuie să urmărim asta foarte atenţi pentru că, băiete, Diavolul urăşte asta ca orice altceva, voi vedeţi, să vadă daruri reale adevărate. Pentru că darurile sunt slabe, şi el poate într-adevăr să meargă la lucru asupra acelor daruri. Omule, o, omule, el într-adevăr poate imita pe fiecare din ele. Astfel acela este motivul...

E-348 Acum, priviţi, deosebirea dintre un dar de profeţie şi un profet, acolo este doar un milion de mile diferenţă. Inainte ca o profeţie ... Un om cu un dar de profeţie să poată chiar să fie spus înaintea bisericii, doi sau trei trebuie să discearnă aceea şi să zică "aceea este adevărată." Asta-i corect. Dar nu un profet. Înţelegeţi? Un profet este o slujbă. Darul de profeţie este un dar. Un profet este născut, are AŞA VORBEŞTE DOMNUL, frate, drept înainte şi înainte. Acolo nu este nimic în aceea, voi vedeţi. Acela este un profet. Dar un dar de profeţie, acela este un dar, voi vedeţi. Una este o slujbă a lui Dumnezeu, cealaltă un dar al lui Dumnezeu. Înţelegeţi? Şi aceea este deosebirea.

E-349 Acum, mesajele, să zicem, acum, spre exemplu, iată felul cum va fi. Acum, noi vom zice, ca Fratele Junie, în seara aceasta, el tălmăceşte. Noi ştim că el este un tălmăcitor. Fratele Neville este un tălmăcitor, vedeţi, tălmăceşte limbi. Ei bine, noi ştim asta. Acum, ce dacă noi şedem aici în seara aceasta, o, Duhul lui Dumnezeu doar izbucneşte afară să vorbească. Doamne, sfinte! Şi noi suntem... noi avem aceasta. Noi avem... Aşteptăm, biserica urmează să înceapă în câteva minute. Vedeţi, noi ne-noi ne întâlnim chiar înainte de biserică. Eu pun aceasta în ordine aşa cum noi avem aici.

E-350 Bine, atunci, primul lucru voi îl ştiţi, se ridică Fratele Ruddell şi vorbeşte în limbi. Aşteptăm doar un minut. Vedeţi? Junie sare sus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL, 'Un cutare¬cutare lucru,"' sau cineva de aici. Scribii notează aceasta jos aici, vedeţi, orice a fost spus; aha, să luăm doar aceasta repede, deoarece aceasta... o luăm proaspăt, chiar ce el a spus. În regulă, ei... Dacă-dacă aceasta este refuzată, atunci voi-voi doar mai bine lăsaţi-o să se ducă, vedeţi, rupeţi-o. Dar dacă ea nu este refuzată, ea este acceptată prin doi oameni, atunci este scrisă aici, ei îşi semnează numele pe ea. Vedeţi? Aceea¬aceea-aceea este pentru biserica voastră. Aceea este... Eu vă spun totul pentru binele vostru, vedeţi, eu nu ştiu dacă ei au făcut aceea la început sau nu.

E-351 Şi primul lucru voi îl ştiţi, Hollin sare în sus, vorbeşte în limbi. Acum, tălmăcitorul ar putea pretinde acelaşi mesaj, vedeţi, acesta ar putea fi acelaşi lucru, un anumit lucru să aibe loc, o profeţie; vedeţi, ceva care se pregăteşte să se întâmple, sau ceva ce voi trebuie să faceţi. Sare sus Fratele Roberson, în spate, vorbeşte în limbi. În regulă. Acesta încă ar putea să fie acelaşi mesaj, dă aceeaşi tălmăcire, vedeţi, sau ar putea fi trei mesaje.

E-352 Acum, Dumnezeu nu o să pună cincizeci de mesaje afară într-o seară. Noi ştim asta, pentru că voi-voi nu le-aţi putea primi. Voi vedeţi? Dar orice apasă biserica, ca... sau ceva ce ea face, aceasta este pentru zidirea bisericii. Înţelegeţi? Atunci eu-eu-eu nu aş permite mai mult decât atât, vedeţi, deoarece El a zis, "Aceasta să fie prin succesiune de trei." Înţelegeţi?

E-353 Doar succesiunea de trei, atunci-atunci eu aş zice "Mergi înainte şi scrie-le jos, şi pune-le sus acolo pe amvon." Vedeţi? Apoi mâine seară ne întâlnim din nou. Vedeţi? Şi dacă acolo este ceva care-i gata să se întâmple între acum şi mâine seară, Dumnezeu va vorbi aceasta într-unul din mesajele acelea. Vedeţi ce vreau să spun? Aceasta să fie prin succesiuni de trei. Şi mă gândesc acum, că Webster zice, că profeţia poate ...
Poate o între-... un mesaj să fie numit o profeţie care nu prezice viitorul?

E-354 Nu. Dacă aceasta este profeţie, ea profeţeşte, prezicând ceva care vine la îndeplinire. Aceea este adevărat, de asemeni.

E-355 În regulă, şi mă gândesc... Acum, aceasta este ultima până noi ajungem la acestea aici.

E-120 . Frate Branham, poate-poate ceva din aceste. . . Frate Branham, ceva din aceste întrebări... Este scrisă cu maşina şi este cam aproape ştearsă. Pot ceva din aceste întreb-... Frate Branham, oricare din aceste întrebări care tu nu te simţi călăuzit să le răspunzi sau comiţi la... sau să le comentezi (da), le comentezi, pune-le deoparte, eu nu mă voi simţi jignit deloc. Care sunt datoriile depline ale unui diacon conform cu Scriptura?

E-356 Păi, eu-eu cred că ei au asta acolo afară. Dacă este... Eu ştiu că acesta este unul din diaconii din biserica noastră. Astfel eu cred că ei au o ordine despre aceasta acolo. Noi ar trebui să facem mai multe copii din acelea şi să le dăm la fiecare din diaconii noştri dacă noi nu le avem. Mă întreb dacă noi am putea obţine o copie de aceea, Gene, una... sau, tu sau Fratele Leo, sau careva din ei, despre... faceţi cam şase sau opt din ele şi daţi-le la diaconii noştri. Aceea dă datoriile, Scriptural, ce trebuie să facă un diacon.

E-121 . În caz că noi avem o profeţie sau un mesaj în limbi afară din ordine, doar cum trebuie să corectăm noi aceasta?

E-357 Acum, acela este un caz bun de urgenţă, vedeţi. Vedeţi? Acum, te binecuvântez, diaconul care a menţionat aceasta, deoarece acesta este un lucru bun. Tu vrei ca să mânuieşti aceasta cu mănuşi de cauciuc. Acum, dacă tu dai o... Dacă cineva vine înăuntru în adunarea noastră aici şi dă un mesaj sau o profeţie afară din ordine, acolo de-abia există ceva ce tu poţi să faci privitor la aceasta dacă ei sunt în sală. Vedeţi? Voi doar... Ei ştiu că ei sunt afară din A ordine şi aceasta va-aceasta va... ar putea ruina serviciul. Înţelegeţi? Dar, dacă o face, cel mai bun lucru de făcut, pentru diaconi, este doar să păstraţi tăcere. Înţelegeţi? Deoarece profetul de pe platformă este acela care de fapt este... Voi sunteţi-voi sunteţi protejarea lui" voi sunteţi poliţiştii lui, vedeţi, voi sunteţi gărzile în jur. Înţelegeţi?

E-358 Acum, dacă acesta este cineva în a noastră adun-... Dacă este din afara adunării noastre, persoana este neinstruită, vedeţi, ei nu sunt instruiţi. Aceea este ceea ce noi încercăm să facem aici înăuntru, vedeţi, ca noi-noi să ştim ce să facem. Noi ştim cum să instruim poporul nostru. Dar dacă acesta este¬dacă acesta este din afara adunării noastre, ei bine, noi nu ştim cum este persoana aceea sărmană instruit.

E-359 Spre exemplu, ca... Billy îşi aminteşte aceasta, Costa Mesa, California. De fiecare dată când mă pregăteam să fac o chemare la altar acolo era o femeie care sărea sus, şi fugea în sus şi-n jos pe intervalele acelea, vorbind în limbi, şi ea doar sfâşia chemarea aceea la altar în bucăţi. Şi eu doar trebuia să ies afară. Voi puteaţi vedea Duhul deja-deja întristat, voi vedeţi. Nimic nu va întrista Duhul lui Dumnezeu dacă aceasta este în ordine. Înţelegeţi? [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... doar înainte ca ea să se pregătească să înceapă, cum se pregătea ea, deoarece eu am urmărit-o. Orice lucrător va face aceasta când el vede ceva afară din ordine. Apoi această femeie era în spate acolo şi i-a spus lui Billy, şi Billy mi-a spus mie când am venit în seara aceea, a zis, "Tăticule, ştii pe femeia aceea care a întrerupt acele-acele chemări la altar, două seri?"
"Da."

E-360 A spus, "Ea şedea acolo afară," a zis, "ea a zis, 'Slavă lui Dumnezeu, Billy, eu am un alt mesaj în seara aceasta!"'

E-361 Păi, acum, voi vedeţi, eu am urmărit-o jos peste audienţă. Acolo erau mii de oameni acolo; aceea era când Reader's Digest a scris aceea despre vindecarea lui Danny Morton, voi ştiţi, Minunea despre Danny Morton. Astfel am urmărit pe femeia aceea, şi tocmai cam la timpul când am început să-mi fac chemarea la altar, ea... Acum, ea era doar neinstruită; fără îndoială, o femeie bună. Dar ea a privit în jur, şi ea a început să-şi aranjeze părul. Ea avea părul scurtat băieţeşte, vedeţi. Astfel, voi vedeţi, ea a aparţinut la Adunarieni sau careva din bisericile acelea care-care au permis aceea. Ea îşi aranja părul. Ea s-a aplecat jos şi şi-a ridicat ciorapii s-a pregătit aşa. Şi tocmai cam la timpul când am început să fac altarul... am zis, "Acum, câţi de aici... câţi sunt prezenţi acum la care le-ar place să vină înainte şi-şi să-şi dea inimile la Domnul Isus."

E-362 Ea a sărit în sus. Am zis, "Stai jos." Ea a pornit înainte. Am zis, "Stai jos!" Vedeţi? Şi, băiete, fiecare... eu doar m-am oprit. Ea a acţionat de parcă nu m-a auzit, şi eu am strigat aceasta din nou. Ea m-a auzit de data asta, pentru că eu parcă am zguduit clădirea cu microfonul acela mare stând chiar acolo. Şi ea s-a aşezat.

E-363 Am zis, "Acum, aşa cum am spus, câţi vor să vină la altar şi să-şi predea inimile lui Dumnezeu?" Şi am mers drept înainte cu adunarea, vedeţi.

E-364 Şi în seara aceea când am pornit camioneta, eu am fost înconjurat. Şi aici grămada aceea de femei a sunat ca o grămadă de găini, voi ştiţi, "Tu ai hulit Duhul Sfânt."

E-365 Am zis, "Am hulit?" Am zis, "Cum pot eu huli Duhul Sfânt prin a urma... a Lui... declaraţia din Scripturi?" Înţelegeţi?

E-366 Şi această femeie a zis, "Eu am avut un mesaj chiar direct de la Dumnezeu."

E-367 Am zis, "Dar tu l-ai dat la timpul greşit, soră." Am zis, "Eu nu sunt..."
"Tu zici că acela nu era-acela nu era de la Dumnezeu?"

E-368 Am zis, "Eu nu aş putea să-ţi spun, doamnă." Am zis, "Eu-eu-eu cred că era, înţelegi." Am zis, "Eu voi spune aceasta pentru binele tău, că, 'eu spun că eu cred că era.' Şi eu cred că tu eşti o femeie bună, dar tu ai fost ieşită din ordine."

E-369 Şi acolo era păstorul ei stând acolo. Eu ştiam că el era păstorul ei, înţelegeţi. Şi am zis... am-am zis, "Există numai un lucru care-l pot spune, că sau tu ai fost în fire sau tu ai un păstor care te-a instruit şi care nu ştie nimic despre Scripturi." Am zis, "El ar trebui să vină şi să vorbească cu noi pentru puţină vreme despre Scripturi. Aceea este greşit, tu eşti ieşită din ordine. Tu ai pierdut multe suflete, alaltăieri seara, şi multe seara trecută, şi ai fi făcut acelaşi lucru în seara aceasta."

E-370 Iar omul acesta a zis, "Frate Branham," a zis, "eu îmi cer scuze."
Am zis, "Ce vrei să spui?"

E-371 A zis, "Ea a avut un drept să dea acel mesaj, că tu ai terminat."

E-372 Am zis, "Eu eram pe platformă, iar duhul profeţilor este supus profetului. Eu încă sunt pe platformă."
Şi el a zis, "Păi..."

E-373 Am zis, "Eu încă aveam Mesajul. Eu îmi făceam chemarea la altar, aceea-i să greblezi înăuntru. Eu mi-am aruncat plasa afară, eu o trag acum. Să nu arunci sârmă ghimpată acolo afară sau ceva să o strici, înţelegi." Am zis, "Eu încă îmi trăgeam plasa." Şi-şi am zis, "Ea s-a amestecat cu-cu aducerea înăuntru a sufletelor. Cea... La ce ar folosi să predici sau orice altceva dacă tu nu chemi şi-i faci pe păcătoşi să vină sus? Înţelegi?"

E-374 Şi el a zis, "Păi, mesajul ei a fost mai târziu decât al tău. Al ei era chiar jos de pe platformă... Al ei era chiar direct de la Dumnezeu."

E-375 Am zis, " 'Dacă vreun om se crede să fie duhovnicesc sau un profet el să ia la cunoştinţă că ce spun eu este Porunca Domnului. Dar dacă el este neştiutor, doar lăsaţi-l să fie neştiutor. Noi nu avem astfel de obicei, nici Biserica lui Dumnezeu,"' citând pe Pavel, voi ştiţi. Am zis, "Nu, domnule, nimic proaspăt! El... Isus a zis, 'Cuvântul fiecărui om să fie o minciună şi al Meu să fie Adevărat.' Pavel a zis, 'Chiar dacă un Înger din Cer ar veni cu orice altceva decât ceea ce este Aici, să fie blestemat."' Am zis, "Domnule, tu eşti hotărât jos de pe linie." Am zis, "Ce fel de biserică ai tu? Eu sunt sigur că este o grămadă mare de încurcătură. Înţelegi? Dacă tu laşi pe oameni să facă aşa cum îţi faci tu vreodată chemarea la altar? Ea are o slujbă, ei toţi au o slujbă, dar voi aveţi timpuri pentru slujba voastră, vedeţi, la care este dată."

E-376 Astfel aceea este corect. Nu, şi acum dacă aceea are loc în biserica noastră în felul acela, uite aşa, prin unii din fraţii sau surorile noastre aici în biserică care vorbesc în limbi, acum, diaconii după biserică, comitetul eu cred că ar trebui să-i întâlnească împreună, şi să zică, "Lăsaţi-mă să mă refer înapoi pentru voi pe o bandă, doar pentru câteva minute, voi vedeţi. Înţelegeţi? Voi sunteţi doar... Sau păstorul..." Sau ziceţi, "Eu-eu sunt sigur că păstorul vrea să vorbească cu voi. Ai vrea doar să ne întâlneşti aici în birou pentru puţină vreme, vezi, frate." Mergeţi înăuntru acolo, şi mergeţi înăuntru acolo şi vorbiţi cu el foarte frumos. Înţelegeţi? Şi ziceţi...

E-377 Dar, acum, dacă ei ajung toţi afară din ordine şi conturbă pe păstorul vostru, vedeţi, dacă-dacă ei conturbă pe păstorul vostru, atunci voi bătrânii să păşiţi la el şi să ziceţi, "Doar un moment." Şi dacă păstorul vă face semn să-i opriţi, atunci el deja a prins duhul sus acolo, că acesta este... că ei întrerup spiritul adunării, voi vedeţi.

E-378 Astfel dacă păstorul se A opreşte şi îşi apleacă capul reverent, doar să nu spuneţi nimic. Înţelegeţi? Nu spuneţi nimic; lăsaţi-l pe păstor. Dar voi urmăriţi păstorul vostru. Dacă el vă face semn în felul acesta, ca voi să opriţi aceasta, atunci mergeţi acolo cu dragoste Creştină, ziceţi, "Fratele meu, soră," oricare ar putea să fie, "eu cred că tu eşti afară din ordine, deoarece tu conturbi profetul, tu vezi. El are mesajul de la Dumnezeu. Când el termină cu mesajul, atunci noi vom vedea despre aceasta puţin mai târziu." Vedeţi, dacă aceasta îl conturbă.

E-379 Dar dacă acesta este cineva afară, şi păstorul cu respect doar se opreşte şi aşteaptă un minut, atunci el... probabil că el va porni drept înainte, voi vedeţi. Deci... Şi dacă voi observaţi nouăzeci la sută dintr-un timp ca acesta, tălmăcirile, acestea întotdeauna citează ceva Scriptură sau ceva de felul acesta, care propabil că este fire la ambele capeţe ale liniei. Voi ştiţi ce vreau să spun în felul acesta. Înţelegeţi? În regulă.

E-122 . Este permis mai mulţi decât unul să vorbească un mesaj în limbi fără o tălmăcire?

E-380 Nu. Ei trebuie să vină unul câte unul. Înţelegeţi? Unul dă... Unul vorbeşte, şi apoi dă interpretarea. Înţelegeţi? Şi atunci dacă altul vorbeşte, interpretarea; pentru că dacă voi nu, tălmăcitorul nu va şti ce face el deoarece există două sau trei mesaje aici sunând către el deodată, voi vedeţi, şi aceea ar fi o confuzie pentru el. Şi Dumnezeu nu este un autor al confuziei, voi vedeţi. Astfel unul să vorbească, şi altul să tălmăcească. Înţelegeţi? Şi apoi... Daţi trei mesaje, dar fiecare mesaj să fie tălmăcit.

E-381 Atunci noi vom avea... Cum dacă Fratele Ruddell ar vorbi şi Fratele Neville ar da o tălmăcire, Fratele Fred doar îşi păstrează tăcerea. Vedeţi, ia acea tălmăcire. Întâi, aceasta trebuie să fie judecată mai întâi, să vedem dacă aceasta este de la Dumnezeu sau nu, în primul rând. Înţelegeţi? Şi în regulă. Acum, dacă Fratele Ruddell vorbeşte, Fratele Beeler vorbeşte, Fratele Neville vorbeşte, sărmanul tălmăcitor are trei mesaje în linie; ce-ce, unde va şti el ce să facă? Înţelegeţi? Lăsaţi-l în pace. Dă-ţi mesajul şi apoi păstrează-ţi tăcerea, doar aşteaptă. Lasă ca ceva să-i fie descoperit la cel de alături care şade lângă tine; el să-şi păstreze tăcerea, doar să şadă liniştit. Înţelegeţi? Şi apoi lăsaţi să vină tălmăcirea.

E-382 Apoi, când voi o faceţi, scrieţi-o jos atunci, vedeţi ce spun discernătorii. Înţelegeţi? Dacă ei zic, "Păi, aceasta este¬aceasta este de la Dumnezeu." În regulă, acolo este un mesaj, vedeţi, puneţi-l jos. Apoi aşteptaţi doar un minut. Şi primul lucru care-l ştiţi, păi, atunci Duhul se mişcă peste el, el va vorbi. Apoi tălmăcitorul aşteaptă un minut, să vadă ce urmează să spună Duhul Sfânt. Aici vine el înainte cu acel mesaj, voi vedeţi. Şi atunci el va scrie aceasta jos, vedeţi. Şi aceasta să fie prin succesiune de trei.

E-123 . Frate Branham, noi ştim că tu eşti un mesager trimis de la Dumnezeu la această epocă a bisericii. Tocmai aceleaşi semne care l-au urmat pe Isus noi vedem că te urmează pe tine, şi noi suntem... înţelegem de ce unii care te cunosc mai bine cred că tu eşti Mesia. Ai vrea tu să explici deosebirea în relaţia ta cu Dumnezeu şi aceea a lui Cristos?

E-383 Păi, eu ştiu, fraţilor, că aceea este adevărat. Vedeţi, dar să aşteptăm, eu am ceva scris jos despre aceea aici, doar pentru un minut. Vedeţi, de multe ori aceasta este înţeles greşit. Înţelegeţi? Dar, acum, în persoană uneori... Şi eu vreau ca unii din voi să întoarceţi cu mine la Luca, capitolul al 3-lea şi versetul al 15-lea. În timp ce voi faceţi asta, eu aş putea să vă spun... Când voi luaţi aceasta, aceea este Luca 3, aceasta este... ar putea... aceasta este în... Lăsaţi-mă doar... eu nu am să închid uşa, pentru că nu există nimeni acolo. Lăsaţi-lăsaţi-mă doar să vă aduc aceasta, fraţilor. Voi aţi auzit aceasta, aceasta este peste tot în jur. Dar lăsaţi-mă să vă spun, vedeţi, aceasta trebuie să vină în felul acela. Aceasta trebuie să vină în felul acela. Dacă aceasta nu ar fi fost în felul acela eu m-aş căi de mesajul meu.

E-384 Ascultaţi, fraţilor, eu vă implor înaintea lui Cristos ca voi-voi-voi să vă păstraţi această parte a păcii voastre, dar dacă voi eraţi duhovniceşti voi aţi înţelege. Vedeţi? Nu ştiţi voi ce era tocmai primul lucru pe care El l-a spus jos acolo la râu? Nu vă amintiţi ce a spus El? "Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte să prevestească prima venire a lui Cristos, Mesajul tău..." Acesta este Mesajul care va premerge a Doua Venire a lui Cristos. Aceea este ce a spus Îngerul Domnului.

E-385 Acum, acum observaţi. Acum, "Aşa cum Ioan Botezătorul..." Acum, voi toţi aţi auzit asta. Voi aţi citit-o în cărţi, şi i-aţi auzit pe oamenii care au stat acolo şi au auzit Aceasta, şi toate celelalte, când acel Înger Însuşi a vorbit acel mesaj, "Aşa cum Ioan Boteză torul a fost trimis înainte să premeargă prima venire a lui Cristos, tu eşti trimis cu acest Mesaj, care va prevesti a Doua Venire a lui Cristos." Acum, "Mesajul."

E-386 Acum, dacă voi veţi observa, şi eu... Micuţul Willie acolo afară mi-a pus numele sub steaua aceea acolo afară, şi acela este motivul că eu am trecut-o dincolo, voi vedeţi, pentru că eu-eu nu gândesc... Acum, eu am să fiu aşa de cinstit cât pot eu să fiu, eu nu cred că eu aş avea ceva de a face cu acel mesager, vedeţi. Asta-i adevărat. Eu cred că eu sunt poate trimis pentru o parte în Biserica Lui, să ajut să clădesc acel Mesaj până la un loc până unde acesta ar fi când acest premergător vine, că el va veni.

E-387 Dar eu cred, eu fiind ceea ce eu sunt, eu sunt... eu cred că eu am Mesajul din ziua aceasta. Eu cred că aceasta este Lumina din ziua aceasta, şi eu cred că aceasta indică înspre timpul acela care vine, vedeţi voi, eu cred că Mesajul pe care el a spus jos acolo, "Mesajul pe care tu îl ai." Acum, dacă voi observaţi Steaua aceea care a răsărit înapoi acolo, era o...

E-388 Lăsaţi-mă să o fac... eu ştiu că eu-eu îmi ciupesc timpul acum, şi eu am pe astealalte, întrebări aşa de bune. Eu nu vreau... Este-este după zece acum, astfel, şi eu ştiu că voi vreţi să mergeţi acasă. Vedeţi? Dar ascultaţi aici. Lăsaţi-mă să vă arăt ceva. Vreţi să-mi daţi doar-doar câteva minute în plus? În regulă, în regulă.

E-389 Acum priviţi, acum lăsaţi-mă să spun ceva. Acum, voi fraţilor păstraţi aceasta între voi. Înţelegeţi? Acum, păstraţi aceasta între voi. Eu trebuie să vă îndrept asupra acesteia deoarece voi sunteţi păstorul meu... voi sunteţi păstorii mei şi lucruri, voi vedeţi, şi eu-eu trebuie să Iac aceasta. Iar voi sunteţi fraţi cu mine lucrând în acest Mesaj. Înţelegeţi?

E-390 Acum, atât cât mă priveşte pe mine însumi, ca un om, eu sunt ca voi şi mai rău decât voi. Eu-eu-eu... Mulţi dintre voi veniţi cu trecuturi Creştine şi alte lucruri. "Eu sunt cel mai mare dintre păcătoşi," aşa cum s-a spus odată, "printre voi." Cea mai josnică viaţă, eu presupun, care putea fi trăită, ca un necredincios şi îndoielnic, eu eram.

E-391 Dar de când eram un copil am ştiut întotdeauna că acolo era un Dumnezeu, şi am ştiut că acolo era ceva ce s-a întâmplat în viaţa mea. Şi aceea este-aceea este mai presus de orice îndoială, fratele meu. Înţelegeţi? Dar lăsaţi-mă să spun asta, că acolo va veni-acolo va veni un Mesaj, şi acolo va veni un mesager. Eu cred că dacă acesta este să fie un om el-el va fi cineva după mine. Înţelegeţi? Acesta va fi ... Dar acest Mesaj pe care eu îl predic este Mesajul adevărat din ziua aceasta, şi acesta este ultimul Mesaj. Voi vedeţi ce fac eu, fraţilor? Eu vă pun pe voi toţi în acelaşi loc în care sunt eu, pentru că voi sunteţi tot atât de mult în acesta cum sunt eu. Voi sunteţi mesageri ai aceluiaşi Mesaj.

E-392 Priviţi aici, eu am o ilustrare. Eu-eu cred că o pot face mai bine printr-o ilustrare. Lăsaţi-mă doar să închid această uşă parţial pentru un moment. Acesta este Isus, şi acela este Isus; păi, eu voi pune aceasta aici, Ghetsimani, şi acesta aici şi acolo. Acum, voi nu puteţi... eu nici măcar nu am spus aceasta înaintea bisericii acolo afară. Acum, amintiţi-vă, ce fel de lumină (o stea) a călăuzit omul care căuta înţelepciune, "să ne călăuzească la Lumina Ta desăvârşită"?

E-393 Acum eu am să descompun aici doar un minut şi să vă spun ceva. Să smulgem lucrul acela jos din... pe care Willie l-a făcut sus acolo, şi atunci să zicem că acesta este corect. Să zicem doar că aceasta este corect. Eu nu pot să spun asta, fraţilor. Aceea este o cămaşă îndesată. Aceea, eu nu aş... Chiar dacă eu am crezut aceasta, eu nu aş spune-o. Înţelegeţi? Altcineva o spune, aceia sunt ei.

E-394 Dar, aici, întocmai cum eu am fost doar întrebat, careva dintre băieţi, dacă ei ar mărturisi cumva despre unele dintre lucrurile care s-au întâmplat. Mie nu-mi place să intru în amvon şi să mărturisesc despre lucrurile care s-au întâmplat în adunare. Las pe manager sau pe altcineva să facă asta, altcineva o face. Mie nu-mi place să fac asta.

E-395 [Un frate zice, "Ei au venit chiar şi la Ioan şi au zis, 'Eşti tu Cristosul?"' – Ed.] Da, asta este, la ceea ce încerc să ajung. ["'Eşti tu Profetul acela?"'] El a negat aceasta. ["Nu a zis nici una, el zice, 'Eu sunt doar unul care strigă în pustie."'] "Glasul celui ce strigă în pustie." El s-a plasat poziţional.

E-396 [Un alt frate zice, "Ei l-au întrebat dacă el era Profetul acela, el a zis 'Eu nu sunt."' – Ed.] Da. Acum... Căci Profetul era acel Unul despre care a vorbit Moise. Vedeţi, acela era Profetul, vedeţi. Înţelegeţi? Dar el ştia cine era el, vedeţi. Dar el a spus, acum, că... El le-a spus, vedeţi, şi el a spus, "Eu sunt glasul celui..." Acela era el. El-el a spus ce era el. Înţelegeţi? Dar el era un...

E-397 Zi înainte. [Un frate zice, "Când Cristos a venit înainte atunci, urmând pe Ioan, ei au venit la El şi El a zis... a crezut şi el i-a învăţat pe aceştia că Ilie va veni înaintea lui Mesia. El a zis, 'Dacă voi puteţi primi aceasta."' – Ed.] Acela era el. Asta¬i adevărat. Asta-i adevărat. Şi Ioan a continuat să zică, "Eu nu sunt nimic! Eu nu sunt nimic! Eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea! "

E-398 Dar cum este când Isus a spus despre el? El a zis, "Pe cine aţi ieşit să vedeţi?" Da. Da. "V-aţi dus să vedeţi o trestie clătinată de vânt? Sau ce v-aţi dus să vedeţi, un om în îmbrăcăminte fină şi lux şi lucruri?" A zis, "Ei sunt în palatul regelui. Dar v-aţi dus voi să vedeţi un profet? Eu zic da, şi mai mult decât un profet." El a fost mai mult decât un profet, el a fost un mesager al legământului. Asta este ce a fost el. El a fost mai mult decât un profet. El a zis, "Niciodată nu a fost un om născut dintr-o femeie aşa de mare ca el până la acest timp." Înţelegeţi?

E-399 Asta este ceea ce era, vedeţi, el era un mesager al legământului. El era acela care a prezentat şi a zis, "Acesta este El." Toţi ceilalţi profeţi au vorbit despre El, dar Ioan a zis "Acesta este El." Înţelegeţi?

E-400 Acum priviţi. Acum observaţi. Oamenii înţelepţi au urmat o stea. Eu am să o iau înapoi mai mult dintr-o cale minoră, vedeţi. Oamenii înţelepţi au urmat o stea, întrebând, "Unde este Cel născut Împărat al Iudeilor?" Voi aţi auzit cântarea. "Noi I-am văzut steaua în răsărit şi am venit J,ă ne închinăm Lui." Voi aţi auzit asta, aţi citit-o în Scriptură. În regulă:
Spre vest conducând, încă înaintând,
Călăuzeşte-ne spre Lumina Ta desăvârşită.

E-401 Vedeţi, steaua călăuzea înspre Lumina perfectă, deoarece steaua reflecta numai Lumina. Aceasta este unde noi am luat aceasta aici afară zilele trecute. Înţelegeţi? Câţi aţi fost aici Duminică să vedeţi asta? Voi vedeţi, doar am terminat să predic despre aceasta. Shekinah Glory [Prezenţa Divină a Slavei – Trans.] s-a reflectat în stea, iar steaua O reflectă. Aici era Îngerul Domnului stând aici pe platformă reflectând-O înapoi acolo afară, din Shekinah Glory. Întocmai exact acelaşi lucru. Acolo era aceasta întocmai exact. Privind aici la cea reală, privind acolo afară şi Aceasta fiind reflectată drept pe margine în felul acesta. Vedeţi?

E-402 Acum observaţi aceasta, acum, steaua aceea a răsărit în est. Este asta adevărat? Ea era o stea măreaţă. În regulă. Şi cine era de fapt steaua pământească în timpul venirii lui Isus? Ei bine, Ioan. El a fost acela care i-a călăuzit la Lumina desăvârşită. Este aceasta corect? Aceea era în răsărit la prima apariţie a lui Isus. Şi, acum, există o mulţime de stele micuţe care traversează peste orizont până când aceasta vine acolo la steaua de seară.

E-403 Iar steaua de seară străluceşte seara. Steaua dimineţii străluceşte dimineaţa. Şi ele sunt amândouă stele de aceeaşi mărime şi acelaşi fel de stea. Acum puneţi doi cu doi împreună şi voi o obţineţi, vedeţi. Vedeţi, acolo sunteţi. Astfel aceasta nu este... Steaua nu este Mesia, ea doar reflectă pe Mesia.

E-404 Acum, steaua nu reflectă propria ei lumină. Steaua reflectă lumina soarelui. Este aceasta adevărat? [Un frate zice, "Nu." – Ed.] Ha? ["Într-un sens. Luna o face; stelele reflectă propria lor lumină."] Da, luna... Da, într-adevăr... eu într¬adevăr vreau să spun că luna reflectă doar lumina. Da. Acum, dacă-dacă o stea reflectă lumina ei, atunci lumina ei ar trebui să vină de la... de la Dumnezeu, deoarece ea este un gheţar de vreun fel. Nu-i aşa? [Fratele zice, "Soare." – Ed.] Ha? Un soare din sine, jos din soare. ["Sori mult mai departe decât soarele nostru."] Da. Şi ei... Ni se spune că acei sori vin de la marele soare. Soarele a aruncat aceste proiectile jos şi ele sunt mici proiectile arzătoare ca soarele. Astfel ei sunt sori amatori pentru noi. Este aceasta corect? Lumini amatoare. ["Unele sunt... cele mai multe dintre ele sunt mai mari decât soarele nostru."] Eu vreau să spun pentru noi, pentru noi, înţelegeţi. Noi vorbim despre noi înşine aici. În regulă.

E-405 Acum, dacă ei sunt sori pentru noi, ,,sau dătători de lumină, ei sunt o parte din dătătorul principal. Înţelegeţi? Marele soare ne dă marea lumină, lumina perfectă. Sorii micuţi, sau stelele micuţe, pe care noi le putem vedea în trupuri, ele pot fi cu mult dincolo de-de soarele care străluceşte, dar ceea ce ele reflectează către noi este o lumină mai mică. Dar ele dau numai o mărturie despre o lumină. Este aceasta corect? Apoi când marele soare răsare, sorii micuţi se sting. Este aceasta adevărat? Ele nu sunt-soarele pentru noi, ele sunt un reflector ca soarele. Vedeţi ce vreau să spun?

E-406 Acum, cea mai mare dintre ele (dimineaţa) care vesteşte venirea soarelui, apusul soarelui şi venirea soarelui, este steaua dimineţii şi steaua serii. Este aceasta corect? Două dintre cele mai mari stele, steaua de răsărit şi steaua de apus.

E-407 Acum, acum voi vedeţi unde este aceasta? Ilie era mesagerul să strige, să vestească venirea stelei de răsărit, şi a prezis să fie vestitorul-stelei de apus, sau venirea din nou a zilei noi după ce a trecut această zi. Acum voi vedeţi ce este aceasta?

E-408 Răsăritul, "Va fi lumină în..." Vedeţi, chiar înainte ca Soarele să fie vestit către pământ, steaua dimineţii dă mărturie că "Soarele vine." Este aceasta corect? Vedeţi, aceea aduce înainte steaua dimineţii. Ei bine, atunci steaua dimineţii şi steaua de seară sunt acelaşi fel de stele, şi există stele micuţe peste tot. Nu vedeţi voi ce vreau să spun? Mesagerii.

E-409 Bine, atunci, El urma să fie privit ca Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul, piatra de Iaspis şi Sardiu. Vedeţi ce vreau să spun? Acum, venirea lui-lui Cristos se apropie la îndemână, atunci Mesajul pe care Ilie trebuia să-l predice în zilele din urmă, dacă există o repetare a istoriei... Întocmai cum steaua dimineţii vesteşte venirea acolo, steaua de seară vesteşte venirea unei zile noi, o altă zi. Aceasta este venirea soarelui atunci care vesteşte-plecarea-soarelui pe care noi îl avusem şi venirea unui soare nou, vedeţi, o epocă nouă, un timp nou să vină înăuntru.

E-410 Acum, ascultaţi atunci. Dacă Ioan a adus înainte mesajul lui şi a vestit prima venire a lui Cristos, şi Ilie vine înăuntru în ultima zi, profetul a zis, "Va fi Lumină în timpul serii." Cu alte cuvinte, acolo va fi o Lumină în timpul serii.

E-411 Lumina de seară, cea mai mare lumină de seară pe care o avem este steaua de seară, cea mai mare lumină ce o avem. Păi, atunci, aceasta ar trebui să vestească acelaşi mesaj care era ca şi cealaltă stea. Ea vesteşte soarele, vorbeşte despre soare.

E-412 Păi, acum noi suntem în timpul serii, Luminile de seară sunt aici. Această epocă este dispărută. Vedeţi ce vreau să spun? Această zi a trecut dincolo, şi acolo se va vesti o altă Zi care vine.

E-413 Căci, vedeţi, aceea este de fapt... Dacă cineva a fost în vest şi a privit înapoi la steaua aceea, ea ar fi în răsărit. Şi atunci, voi vedeţi, "noi am văzut steaua Lui în răsărit," dar ei erau de fapt... ei erau-ei erau în răsărit privind înspre vest înspre steaua aceea. Este aceasta corect? Magii erau acolo în vest... acolo în răsărit privind înapoi înspre steaua de apus. Vedeţi ce vreau să spun? Însă ea era o stea răsăriteană pentru aceia care erau în apus.

E-414 Vedeţi, aşa cum am spune... eu întotdeauna zic, "Jos este sus." Cum ştiţi voi dacă aceea este corect? Noi stăm în Eternitate, astfel polul sud poate fi sus şi polul nord poate fi jos. Noi nu ştim. Vedeţi, calea în sus este în jos. Înţelegeţi? Noi suntem... Noi vom părăsi aceasta; după aceasta noi mergem în Eternitate. Aceasta strigă, vestind o venire a unei Eternităţi, o zi deosebită, un timp deosebit, şi cu totul.

E-415 Acum noi suntem în timpul serii. Noi credem asta. Noi credem că venirea Domnului este aproape. În regulă. Acum, dacă aceea este aşa, atunci acolo trebuie să fie o Lumină de seară. Şi Lumina de seară, conform cu Maleahi 4, trebuia să "întoarcă inimile copiilor înapoi la părinţi," înapoi la început.

E-416 Dar când el a venit de prima dată, el a întors inimile părinţilor spre copii. Copiii erau aceia pe care el i-a adunat în jurul lui. El urma să aducă copiii... inimile părinţilor (bătrânii, părinţi ortodocşi străvechi) înapoi la această lumină pe care el o vestea aici.

E-417 Dar când el vine din nou, el trebuie să întoarcă drept înapoi în jur (aţi observat voi, înainte ca lumea să fie distrusă, "ziua cea mare şi îngrozitoare a Domnului") şi "întoarce inimile copiilor spre părinţi, steaua de seară-de seară care era steaua dimineţii la timpul acela. Amin.

E-418 Eu sper-eu sper că eu iau aceasta corect, vedeţi. Steaua serii care era steaua dimineţii, pentru că este aceeaşi stea. Noi suntem în apus, privind spre răsărit. Ei erau în răsărit, privind spre vest. Ea este exact aceeaşi stea. Vedeţi ce vreau să spun? Aceasta depinde unde sunteţi, vedeţi, dacă aceasta este steaua de răsărit sau steaua de apus. Voi vedeţi ce vreau să spun? În regulă.

E-419 Acum, acesta aduce... unul aduce credinţa părinţilor spre copii; în timpul acesta este "credinţa copiilor înapoi la părinţi." Voi aţi mers în jur, şi veniţi din nou în jur. Nu vedeţi voi ce vreţi să spuneţi? Vedeţi ce vreau să spun? Ea este aceeaşi stea tot timpul. Acelaşi lucru, acelaşi Mesaj, acelaşi lucru drept înapoi din nou. Acesta a trecut dincolo.

E-420 Şi cum ştiţi voi încotro mergeţi? Eu cred că va veni ceasul când ei de fapt vor afla că lumea nici măcar nu merge. Eu cred asta cu toată inima mea. Eu nu cred... cât de mult o dovedesc ei ştiinţific sau orice altceva. Ei au făcut multă dovedire ştiinţifică pe care ei au trebuit să o ia înapoi. Dumnezeu a spus că lumea s-a oprit... soarele. Eu vreau să spun că soarele s-a oprit în loc de lume. Vedeţi, soarele. Eu de fapt nu cred că soarele... Eu-eu-eu nu cred că soarele face ceea ce ei spun că face. Eu ştiu că luna călătoreşte, eu cred că-soarele de asemeni merge. Înţelegeţi?

E-421 Dar unii din ei zic, "El a privit la neştiinţa lui Iosua, vedeţi, şi" a zis, "El a oprit... a spus aceasta..." Păi, a zis el, "El a oprit lumea."

E-422 Am zis, "Atunci tu mi-ai spus, 'Dacă-dacă lumea s-ar opri vreodată, ea ar trece doar ca o cometă prin spaţiu.' Înţelegi?" Eu am zis, "Atunci, ce s-a întâmplat atunci?"

E-423 Eu vorbeam cu Dl. Thiess jos aici, învăţătorul Biblic în liceu; voi ştiţi cine era acesta, dar el a spus asta. Am zis, "Eu cred ceea ce Biblia a spus, că lumea s-a oprit..." Am zis, "Eu vreau să spun, 'soarele s-a oprit.' Iosua a zis către soare, 'Stai liniştit!' şi el a stat acolo."

E-424 El a zis, "Păi, El doar a oprit lumea, El a văzut neştiinţa lui Iosua."
Am zis, "Tu fă la fel prin inteligenţa ta, atunci." Vedeţi?

E-425 [Un frate zice, "Eu cred că ei pot să dovedească ştiinţific cât timp-s-a oprit soarele." – Ed.] Da, acolo ei... eu am auzit asta, de asemeni. Da, ei pretind... am auzit un astrolog aici cândva în urmă vorbind despre aceea, că ei o puteau dovedi. Şi la acelaşi timp că ei... ceva a avut loc în atmosferă încât ei au putut vedea unde ceva s-a întâmplat în Cer şi aceasta a deschis Marea Roşie la timpul acela şi alte lucruri. Ei au dovedit toate acelea. Păi, băiete, eu vă spun, stele de departe de undeva acolo de altundeva, care au făcut ceva de felul acesta la timpul acela. Oricum, aceea este prea adânc pentru noi.

E-426 Astfel, acum, motivul că acest Mesaj... acest Mesaj va trebui să fie privit în acest respect, să dovedim că acesta este. Acum, noi ştim, fraţilor, că omul nu poate fi Dumnezeu. Omul, deşi el este un dumnezeu, fiecare din voi este un dumnezeu. Voi aţi fost făcuţi să fiţi un dumnezeu, dar nu în timp ce voi sunteţi în această viaţă. Înţelegeţi? Isus a fost un om întocmai cum suntem noi, dar Dumnezeu era în El. Plinătatea lui Dumnezeu era în El; noi avem Duhul cu măsură.

E-427 Dar fiindcă această Lumină a venit, şi dacă Aceasta este adevărata Lumină aceea este să vestească Mesajul pe care Ioan Botezătorul l-a vestit, aşa cum el a spus că el a făcut-o pe râu jos acolo... Şi doar priviţi, cum putea fi aceasta-cum putea fi aceasta altceva? Priviţi la mine, vedeţi, nici măcar o educaţie de şcoală elementară. Când El mi-a spus lucrurile care se vor întâmpla, nici una din ele nu au dat greş. Nici una din ele nu au dat greş vreodată. Priviţi ce a făcut El. Priviţi, El are chiar...

E-428 Şi eu am spus fraţilor, înapoi acolo cu ani în urmă, eu nu ştiu cine ar fi cel mai în vârstă printre noi, dar le-am spus despre aceste lucruri, că am văzut această Lumină şi ce culoare era Ea, şi fiecare lucru. Acum fotografia arată că aceea este adevărat. Toate aceste lucruri diferite dovedeşte de a fi adevărul. Este aceasta adevărat? Păi, atunci, dacă aceea este adevărat... Şi ea este Lumina.

E-429 Acum, începem cam la patru-... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... Aceasta este deasupra la acel al 3-lea la al 5-lea verset acolo, sau vreau să spun... Să începem cam la al 14-lea verset, frate. Cine o are deschisă? În regulă. Începe cam la al 14-lea verset din al 3-lea capitol din Sf. Luca acolo. [Un frate citeşte Luca 3:14-16 – Ed.]:
Şi soldaţii la fel i-au cerut, zicând, Şi ce să facem noi? Şi el a zis către ei, Să nu faceţi violenţă la nici un om, nici să nu acuzaţi pe cineva fals; şi mulţumiţi-vă cu soldele voastre.
Şi aşa cum oamenii erau în aşteptare, şi toţi oamenii se întrebau în inimile lor despre Ioan, dacă el era Cristosul, sau nu;
Ioan a răspuns, spunând către ei toţi, Eu într-adevăr vă botez cu apă; dar vine unul mai puternic decât mine, şi a cărui şireturi de la încălţăminte eu nu sunt vrednic să dezleg: el vă v-a boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc:

E-430 În regulă. Ce era aceasta? Oamenii erau sub astfel de aşteptări ca Mesia să apară, încât când ei au văzut această mare slujbă unsă, a unui om venind din sălbăticimi şi având campania lui şi se ducea înapoi în sălbăticimi, mulţi oameni, care erau proprii lui discipoli, au zis, "El este Mesia." Ei aşteptau aceasta, vedeţi.

E-431 Atunci dacă acesta este adevăratul Mesaj al lui Dumnezeu să prevestească Venirea, a lui Ioan Boteză torul, acelaşi... ca acelaşi lucru, Mesajul lui Ilie, va trebui să se creadă despre acesta în acelaşi fel. Vedeţi? Astfel asta răspunde la întrebarea aceea, eu cred, exact. Înţelegeţi? Acesta trebuie să fie gândit în acelaşi fel. Înţelegeţi?

E-432 [Un frate întreabă, "Există ceva ce noi suntem răspunzători să facem pentru ca să încercăm să ajutăm pe cineva care ar-ar lua într-un-într-un conflict ca acesta? Sau ce am putea noi face?" – Ed.] Acolo nu ar fi nimic, nu există nimic ce puteţi face. ["O minte desfrânată... Ar putea aceea să se dezvolte într-o minte desfrânată?"] Păi, aceasta ar veni la o minte desfrânată dacă s-ar ajunge la aceasta: dacă omul, despre care s-a vorbit, ar mărturisi că el era Mesia, atunci noi ştim că el ar fi un cristos fals. Înţelegeţi?

E-433 Vedeţi, atât timp cât omul însuşi îşi va ţine poziţia lui, voi vedeţi. Aşa cum i-au spus lui Ioan, Ioan nu a... Aceasta nu spune nimic acolo ca el să spună ceva despre ei. Ei erau-ei erau-poporul, cei-cei dragi Creştini care... sau credincioşii care credeau pe Ioan.

E-434 Ei au zis, "Acest om este într-adevăr un profet al lui Dumnezeu, nu există nici o îndoială." Ei au zis, "Nu eşti-eşti¬eşti-eşti-eşti tu Profetul acela?"
El a zis, "Nu."

E-435 El a zis, "Păi, nu eşti-eşti-eşti tu Mesia?" Vedeţi, ei-ei credeau că el într-adevăr era. Vedeţi?
El a zis, "Nu." Vedeţi?
"Nu eşti-eşti-eşti tu? Cine-cine eşti tu?"
El a zis, "Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie."

E-436 Şi atunci Biblia a zis, "Oamenii fiind sub aşteptări." Cine era acela? Auzitorii lui, ascultătorii lui, urmaşii lui, fraţii lui. Vedeţi? Acum, ei nu au vrut să-l rănească, ei nu încercau să-l rănească. Dar, vedeţi, ei-ei credeau de fapt în inimile lor că el era Mesia.

E-437 Bine, acum, istoria trebuie să se repete la fiecare ocazie. Noi ştim asta. Ea trebuie să se repete.

E-438 Aşa cum voi luaţi acolo în Matei 3, se zice, "Ca să se poată împlini, ce s-a vorbit de profet, 'Din Egipt Eu am chemat pe fiul meu.'" Acum, aceea nu era... Acesta vorbea despre Isus, Fiul; dar treceţi trimiterea; acesta era Iacob, fiul, de asemeni. Vedeţi? Vedeţi? Toată aceasta are un înţeles compus.

E-439 Astfel acum dacă aceea... dacă-dacă lucrul acela nu s-a ridicat, eu încă aş spune că acesta urma să se ridice în viitor, deoarece eu ştiu că acest Mesaj vine de la Dumnezeu şi prevesteşte pe Cristos, şi este Duhul şi puterea lui Ilie deoarece el trebuie să reaşeze inimile copiilor. Fiecare lucru o adevereşte exact, astfel aceasta este destinat să se îmbunătăţească la un lucru care să fie ca acela sub adevăratul popor, care-care cred absolut şi sunt fraţii şi prietenii voştri.

E-440 Acum, eu am avut... eu am un doctor chiar aici în oraş. Eu vă pot spune despre un doctor... eu nu am să vă spun cine este el, un prieten de-al meu care şi-a pus braţele în jurul meu, şi a zis, "Billy, ar fi uşor pentru mine să-ţi spun, 'că tu eşti Mesia lui Dumnezeu din timpul din urmă."' Vedeţi?
Eu am spus, "Doc, tu să nu faci asta."

E-441 El a zis, "Păi, eu nu văd pe nimeni în lume care a avut vreodată un lucru şi să spună lucrurile şi să facă lucrurile pe care tu le faci, Billy." Aceasta l-a ajutat foarte mult, vedeţi. El a zis, "Eu merg la bisericile acestea şi văd pe aceşti predicatori şi lucruri," a zis el, "tu eşti deosebit de ei şi eu ştiu că tu nu ai nici o educaţie." Vedeţi? "Şi eu ştiu că tu nu eşti un psiholog, pentru că tu... psihologia nu va face aceste lucruri." Vedeţi?
Şi eu am zis, "Asta-i adevărat, Doc."

E-442 Nu-i nevoie să discuţi cu el pentru că el nici măcar nu ştie, tu n-ai putea să ajungi la prima bază cu el, vedeţi pentru că el nu ştie ce să facă. Dar asta este, voi vedeţi.

E-443 Eu cunosc o femeie de culoare care locuieşte în sus pe alee de la mine, şi ea lucrează pentru un alt om de care eu ştiu, iar soţia acestui om a sunat, şi a zis, "Femeia aceea absolut ţi s-ar închina ţie ca unui dumnezeu, deoarece ea murea de cancer iar tu ţi-ai pus mâinile peste femeia aceea şi ai spus că ea..." Femeia aceasta pentru care ea lucrează, bărbatul ei şi acest anumit doctor (nu doctorul despre care am vorbit, un alt doctor) joacă golf şi alte lucruri împreună, şi el a renunţat la ea. Şi aceea era servitoarea prietenului său, şi a renunţat la ea ca să moară, şi ea a fost absolut vindecată. Iar doctorul nici măcar nu a putut găsi o urmă din acesta, din cancer. Şi, vedeţi, ea zicea...

E-444 Acum, ei nu se referă la ea în lumina în care eu cred că ei o spun sau în care noi o luăm. Vedeţi? Ei vor să spună că ei-ei... Ei vor să spună că ei cred că Dumnezeu este cu noi, în noi, lucrând prin noi; nu că o persoană este Dumnezeu, voi vedeţi. Acum, ei ştiau că Ioan era doar un om.

E-445 Şi aşa era Isus ca un om. Isus era doar un om, El a fost doar născut dintr-o femeie, trebuia să moară. Este asta adevărat? El era un om, trebuia să mănânce şi să bea, şi a flămânzit, a plâns, şi a însetat, şi fiecare lucru, tot aşa de uman cum sunteţi voi, aşa uman cum sunt eu. Dar Duhul lui Dumnezeu era în El în plinătate, fără măsură. El a fost omnipotent în putere.

E-446 Unde, Ilie era doar o porţiune din acel Duh; poate uns puţin deasupra fraţilor lui, dar el era doar o porţiune din Duhul. Dar oamenii aşteptau după Mesia. Şi ei au văzut această porţiune mai sus decât fraţii lor, ei au zis, "O, vai, acesta trebuie să fie El!"

E-447 Dar când El a început să strălucească, micuţa lumină a lui Ioan s-a stins. Vedeţi?

E-448 Şi aceste lumini micuţe se vor stinge când vine El, acel mare Cristos uns din Cer venind de la răsărit la apus. Şi... şi... Vedeţi? Dar El nu va fi pe pământ acum, Mesia nu va fi pe pământ până când se aşează înăuntru Mileniul. Vedeţi? Vedeţi? Pentru că Biserica, "noi suntem apucaţi sus împreună să întâmpinăm pe Domnul în văzduh." El nu vine pe pământ. El îşi apucă Mireasa Lui.

E-449 El ia o scară, voi ştiţi, ca... Ce era piesa aceea, Leo, unde omul a pus scara sus lângă casă? Romeo-Romeo şi Julieta. Asta-i adevărat, şi-a pus scara sus şi a furat mireasa lui.

E-450 Acum El doar coboară cu scara lui Iacob, şi zice, "Psst, Scumpo, vino aici." Vedeţi, noi vom merge sus să-L întâlnim.

E-451 [Un frate întreabă, "Frate Branham, ar fi aceasta corect atunci cu aceea? Aceşti oameni au venit la Ioan Botezătorul şi ei au vrut să-l numească Mesia. Şi eu te-am auzit odată să zici că Iudeul gândeşte că Mesia era Dumnezeu." – Ed.] Ce zici? ["Eu spun, că aceşti oameni au venit la Ioan Botezătorul, gândind că el era Mesia, Cristosul. Eu te-am auzit să spui odată că Mesia ar fi Dumnezeu, pentru Iudeu."] Da, domnule. Asta-i adevărat, "rabinul."

E-452 [Un frate zice, "Păi, Ioan i-a mustrat, zicând că el 'nu' era, căci Cristos venea." – Ed.] Asta-i adevărat. ["Dar nu este adevărat că ucenicii l-au numit pe Isus 'Domn'? Şi Isus a fost de acord cu aceea, zicând, 'Voi Mă numiţi "Domn," şi aşa sunt Eu."'] Da. ["În-în Ioan 13, unde El a spălat... ? ... "] Da, El admitea aceasta. ["Ca fiind Domn, da, El a admis aceasta."] El a admis aceasta. ["El a acceptat aceasta."] Aha. Dar, vedeţi, Isus fiind Domn, când El a fost întrebat dacă El era, El a zis, "Da, domnule. Eu sunt Domnul şi Stăpânul Vostru. Voi Mă numiţi aşa, şi voi ziceţi bine, căci Eu sunt aşa." Dar... ["Dar niciodată nu a existat nici o altă fiinţă care ar, care..."] ar putea spune asta. Nu.

E-453 De parcă aceasta... Dacă cineva ar zice că eu eram un dumnezeu, păi, lăsaţi-mă să vă spun în Numele Domnului Isus că "Aceea este o eroare!" Înţelegeţi? Eu sunt un păcătos salvat prin har, cu un Mesaj de la Dumnezeu. Vedeţi? Vedeţi?

E-124 . Trebuie sau nu trebuie ca o biserică locală să poarte de grijă la ai săi, de a ei-ei (proprii) răspunderi locale înainte să aibe grijă de nevoile străine în alte ţări? Oricum, după ce ea... ea... După ce ea îşi îndeplineşte nevoile, este Scriptural ca o biserică locală să ajute în lucrarea misionară după cum este ea în stare?

E-454 Da. Corect. Caritatea începe acasă, voi vedeţi. Noi-noi¬noi avem de grijă de propriile noastre nevoi aici, deoarece noi am avea... aceasta este biserica lui Dumnezeu, sau oricare, mica voastră biserică, biserica lui Dumnezeu. Acum, dacă voi nici măcar nu vă puteţi plăti păstorul vostru, voi nici măcar nu puteţi obţine cărţi de cântări şi alte lucruri, voi nu ar trebui să trimiteţi aceasta altundeva. Înţelegeţi? Dar apoi după ce voi aţi plătit pentru biserica voastră, şi fiecare lucru, datoriile voastre şi totul la timp şi fiecare lucru, aranjată şi gata să meargă înainte, atunci ajutaţi pe celălalt frate care are nevoie de puţin ajutor acolo afară, voi vedeţi. Luaţi puţin...

E-455 Eu cred, în timp ce... dacă voi faceţi plăţi în rate pentru biserica voastră eu de asemeni aş avea un mic fond aşezat pe undeva pentru o ofertă misionară dacă oamenii au simţit că ei au vrut să dea la misiuni. Pentru că o mulţime de oameni vor da la misiuni când ei nu vor da la bisericile de acasă şi alte lucruri. Astfel dacă ei nu-i dă la misiuni, ei îi vor cheltui pentru altceva. Astfel eu aş spune să aveţi doar o mică cutie pentru misiune, şi eu aş... Acela este felul cum noi încercăm să facem.

E-125 . Luca 1:17, te rog explică venirea lui Ioan în "duhul lui Ilie."

E-456 Păi, eu cred că noi tocmai am luat Luca-Luca 1:17, aha, venind în "duhul lui Ilie."

E-457 [Un frate întreabă, "Este aceea unde reîncarniştii îşi iau doctrina lor?" – Ed.] Poftim? ["Este aceea unde oamenii care cred în reîncarnare îşi încep teoria?"] Trebuie că era. ["Vezi, ei cred că ei vin înapoi în..."] Da. ["... el a venit înapoi înăuntru cu un alt trup."] Da, vezi, aceasta este adevărat că un duh nu moare niciodată. Asta-i adevărat. Dumnezeu Îşi ia omul dar niciodată Duhul Lui. ["Ei zic, 'Dacă tu ai fost bun tu vei veni înapoi în-în ceva om bun."'] Da. Da. [" 'Dacă tu ai fost rău tu ai putea veni înapoi într-un câine."'] Da, ei au... Da.

E-458 Bine, acum, ca acolo în-în-acolo în India, aceasta era într-un grup de oameni unde noi am întâlnit ca aceasta, şi ei ar-ei ar spăla chiar duşumeaua; calcă pe o furnică mică sau ceva, aceasta ar putea fi ceva rudenie sau ceva. Voi vedeţi, ei nu ar face aceasta. Dar, voi vedeţi, aceea este-aceea este păgânesc. Înţelegeţi? Aceea este păgânesc. Asta-i adevărat.

E-126 . Pavel a spus să... Pavel a spus să "Râvniţi cu stăruinţă cele mai bune daruri, şi totuşi eu vă arăt o cale mai excelentă." Te rog explică care este "calea excelentă."

E-459 Dragostea, I Corinteni 13, vedeţi. "Râvniţi..." Luaţi Întâi... Acum ia I Corinteni 13 acolo, frate. I Corinteni, al 13-lea capitol, şi acum doar citeşte ultimele trei sau patru versete din el. I Corinteni 13, ultimele... cam ultimele trei versete din capitolul-din capi-... [Un frate citeşte I Corinteni 13:11-13 – Ed.]:
Când am fost un copil, am vorbit ca un copil, am înţeles ca un copil, am gândit ca un copil: dar când am devenit un om, am pus deoparte lucrurile copilăreşti.
Căci noi acum vedem printr-o sticlă, întunecat; dar atunci faţă în faţă: acum eu cunosc în parte; dar atunci eu voi cunoaşte chiar aşa cum eu... de asemeni sunt cunoscut.
Şi acum rămâne credinţa, nădejdea, dragostea, acestea trei; dar cea mai mare din acestea este dragostea. [Fratele Branham zice, "Aha, dragostea." – Ed.]

E-127 . Cum să fie condamnat un frate a cărui slăbiciune este să ia un loc în biserică fără să i se ceară să facă astfel?
O, vai! Păi, rabdă cu el, eu presupun. Înţelegi?
Cum să fie un frate condamnat... El nu ar trebui să fie condamnat!... a cărui-a cărui slăbiciune este să ia loc într-o biserică fără să i se ceară să facă aşa?

E-460 Spre exemplu, dacă el a vrut să-să fie un diacon. Vedeţi? Şi lui nu i s-a cerut să facă aşa, totuşi el vrea să fie un diacon oricum, vedeţi. Păi, dacă o persoană este în felul acela, voi ştiţi că acolo este un pic de ceva, voi ştiţi, ceva slab, oricum, şi astfel eu aş lucra doar cumva cu el în dragoste.

E-461 Şi, desigur, voi nu vreţi să-să faceţi un lucru ca acela numai dacă într-adevăr voi cunoaşteţi. Puneţi pe omul vostru cel mai bun care puteţi în comitetul vostru, voi vedeţi, în felul acesta. Frate, să nu puneţi niciodată nimic înăuntru acolo care este... Testaţi omul acela, mai întâi. Un diacon are mai multă răspundere decât are păstorul. El trebuie să fie fără blamă, un diacon este. Înţelegeţi?

E-128 . La un serviciu de împărtăşire, un om a venit la altar să se roage. Fratele Branham stătea în spatele- elementelor de împărtăşire aşa cum ele au fost administrate, el a spus că el "nu le-a putut părăsi ca să se roage cu omul acela la altar." Te rog explică.
462 L-am trimis pe asociat, voi vedeţi, pe Fratele Neville. Îmi amintesc de seara când aceasta a avut loc. Eu trebuie să stau cu masa aceea de împărtăşire, vedeţi, chiar când... Priviţi aici. Acum, eu nu am timp să intru în aceasta. Cineva care şade aici a întrebat, desigur. Iată ce este aceasta, frate. Când-când voi aveţi împărtăşirea, aceea este o reprezentare a trupului lui Isus Cristos. Aceasta ar putea fi... Acesta trebuie să fie sub gardă tot timpul.

E-463 Priviţi, când Ilie a spus către-către Ghehazi, "Ia toiagul meu" (el a binecuvântat acel toiag), el a zis, "mergi pe drumul tău. Şi dacă cineva vorbeşte, să nu-i răspunzi. Dacă cineva te salută, să nu saluţi înapoi. Mergi înainte, şi pune toiagul acela pe copil." Este asta adevărat? "Stai cu toiagul acela!" Înţelegeţi? Şi aceea este ceea ce făceam eu.

E-464 Acum, dacă nu ar fi existat un pastor asociat aici, stând acolo... eu am terminat de predicat. Îmi amintesc când a fost aceasta. Şi eu... dacă ei... dacă Fratele Neville nu ar fi stat aici, sau cineva să-l ajute pe omul acela la altar... eu tocmai am terminat de predicat, astfel eu stăteam la masa de împărtăşire. Şi în timp ce ei se pregăteau să ia împărtăşirea, şi eu eram deja în-în a da împărtăşirea. Fratele Neville doar stătea alături, iar eu serveam împărtăşirea. Acum, Fratele Neville stătea acolo.

E-465 Ce dacă ei veneau la altar şi Fratele Neville încă era în predica lui, şi el predica? Eu aş fi mers la altar cu omul acela, dacă el s-ar fi ridicat sus din adunare în timp ce el predica, a mers sus la altar. Eu aş fi văzut că fratele meu era... că el avea ungerea Duhului. El slujea. El era un lucrător în... el era în linia de datorie, un slujitor în linia de datorie.

E-466 Şi voi niciodată să nu-i lăsaţi să vorbească în limbi, să întrerupă, sau în vreun fel, un lucrător în linia de datorie. Da, dacă Duhul Sfânt vorbeşte către cineva şi ei aleargă la altar să fie mântuiţi, lăsaţi-l pe lucrător să continue înainte cu linia lui de datorie; lăsaţi ca un păstor, diacon, asociat, dacă există un asociat sau orice alt lucrător, să meargă el la persoana aceea foarte repede. Şi nu deranjaţi pe lucrătorul în linia de datorie. Înţelegeţi?

E-467 Iar eu stăteam în spatele pupitrului în linia de datorie, dând împărtăşirea. Iar asociatul meu, Fratele Neville, stătea lângă mine. Iar un om a alergat sus la altar, eu am zis, "Mergi, du-te jos la el, Frate Neville." Şi Fratele Neville a mers jos la el. Acela este motivul că eu nu m-am dus.

E-468 Acum, dacă nu ar fi existat nici un asociat aici, sau nimic altceva să trebuiască să meargă la omul acela, eu aş fi păşit jos şi aş fi oprit împărtăşirea, şi aş fi mers jos şi-şi aş fi văzut ca sufletul acela să fie mântuit. Voi vedeţi? Dar fiindcă acolo era altcineva să fie trimis, aceasta m-ar fi tras de la linia de datorie, vedeţi voi, unde eu serveam împărtăşirea.

E-129 . Ce altceva poate să facă o persoană... Ce altceva poate o persoană să facă ca un lucrător personal în a avea de a face cu o persoană care caută Duhul Sfânt, şi să stea Scriptural?

E-469 În regulă. Doar continuă să-i citezi Cuvântul, este lucrul cel mai bun de făcut. Cuvântul are Lumina. Doar spune, "Frate, Isus L-a promis. Aminteşte-ţi, aceasta este promisiunea Lui."

E-470 Să nu-l scuturaţi, să-l împingeţi, sau să-l mişcaţi prin jur, sau ceva. Doar să nu încercaţi să... Da, să nu încercaţi voi să¬L daţi, pentru că voi nu o puteţi face. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Voi... Dumnezeu Îl va da lui. Voi doar continuaţi să citaţi promisiunile din nou. Vedeţi? Continuaţi să staţi acolo citând promisiunea. "Dumnezeule în Cer, eu mă rog pentru fratele meu. Promisiunea Ta este că Tu îi vei da Duhul Sfânt."

E-471 Atunci dacă tu încerci să-l încurajezi... El zice, "O, frate, păstorule, frate," oricine este în jurul lui, "eu-eu vreau Duhul Sfânt."

E-472 "Frate, Aceasta este o promisiune. Dumnezeu a făcut promisiunea. Crezi tu că El a promis? Acum, nu te îndoi de Aceasta. Dacă tu crezi promisiunea, Duhul Sfânt va veni la tine chiar în orice moment acum. Fii în aşteptarea Lui. Predă tot ce ai tu către El, şi zi, 'Doamne, eu stau pe promisiunea Ta."'

E-473 Acum, continuă să citezi. Acum, fă al tău-tău-tău-tău subiect, vezi, fă-l să înceteze... Continuă să citezi. Zi acum, "Tu spune-i lui Dumnezeu. Acum, te-ai căit?"
"Da."

E-474 "Acum zi, 'Doamne, Tu ai spus că dacă eu mă căiesc Tu eşti drept să mă ierţi. Tu spui că dacă eu mă căiesc şi sunt botezat în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor mele, eu voi primi Duhul Sfânt. Acum, Doamne, eu am făcut asta. Eu am făcut asta, Doamne. Eu am făcut-o. Eu aştept, Doamne. Tu ai promis aceasta."'

E-475 Vedeţi, acela este felul, doar continuaţi să-l încurajaţi. Ţineţi-l drept pe Cuvânt. Dacă El urmează să vină vreodată El va veni atunci.

E-130 . Face un predicator sau vreun Creştin bine care nu crede în ... Nu: Face un predicator sau vreun Creştin bine care nu crede în securitate Eternă?

E-476 Acum, să vedem. Îmi imaginez că "... face..." Vezi dacă tu citeşti aceea la fel ca mine. Citeşte-o. [Un frate citeşte întrebarea, "Face un predicator sau vreun Creştin bine care nu crede în securitate Eternă?" – Ed.]
M-am gândit că puteam să o am corect. Acum, ei bine, eu...
Face un predicator bine care nu crede în securitate Eternă?

E-477 Eu aş crede că predicatorul făcea... dacă el nu ştia nimic despre securitate Eternă. Dar dacă el a ştiut aceasta de a fi Adevărul, şi atunci să nu-L predice, lui trebuie să-i fie ruşine de sine; asta-i adevărat, sau orice Creştin. Acum, Creştinul, acum, eu aş spune la-la Creştinul care nu înţelege asta prea bine...

E-478 [Un frate întreabă, "Aceea nu este o învăţătură deschisă, nu-i aşa, Frate Branham, să fie predicată la oamenii care niciodată nu au... ?" -Ed.] Nu, nu, nu. Acum, aceasta-i la ce am vrut să ajung. Da. Vedeţi? Vedeţi?

E-479 Acum, vă amintiţi ce am spus duminica trecută? Dacă tu eşti un predicator, ia-ţi un amvon. Dacă tu nu eşti, trăieşte-ţi predica. Vedeţi, acela este cel mai bun fel de a face asta, trăiţi¬vă predica. Dacă tu eşti un predicator, ia un amvon, înţelegi, şi du-te să predici. Dacă tu nu eşti, Adoar trăieşte-ţi predica, lasă ca viaţa ta să fie amvonul tău. Înţelegi? Eu cred că aceasta rezolvă foarte multe, nu-i aşa? Înţelegeţi? Înţelegeţi? Deoarece de multe ori noi aflăm... Iar voi fraţilor faceţi asta în bisericile voastre.

E-480 Amintiţi-vă, că laicii voştri uneori încearcă să explice lucruri şi să facă lucruri, şi este mai bine ca tu să-i instruieşti să nu facă aceasta. Şi dacă cineva vrea să ştie ceva, ei să vină la unul dintre-aceia care sunt instruiţi să o facă. Voi înţelegeţi?

E-481 Să zicem, păi, acum, cum cineva ar zice, "Măi, eu spun... Ei îmi spun, că voi acolo la biserica voastră credeţi în securitate Eternă."

E-482 Acum, tu mai bine să veghezi. Tu probabil că vei intra într¬o mai mare încurcătură de cum ai fost vreodată, tu vezi, şi îl faci mai rău decât oricând. "Dar eu îţi spun ceva, dacă tu vii aici şi întrebi pe păstorul nostru, înţelegi. Tu-tu mergi şi vorbeşte cu el, înţelegi. Noi... Aceea este adevărat, eu ştiu că păstorul nostru crede asta. Eu o cred de asemeni, dar eu nu sunt în stare să sprijin... eu nu sunt un predicator. Eu doar o cred, asta-i tot ce ştiu. Eu o cred deoarece eu l-am auzit explicând-o astfel din Biblie, că aceasta a fost mai presus de orice umbră de îndoială pentru mine." Înţelegeţi?

E-483 Dar mai bine să-mai bine să vorbească laicii cu păstorul despre aceasta. Şi, păstorul, să fie sigur că el ştie cum să răspundă aceasta, de asemeni. Astfel studiaţi-o foarte bine, căci de multe ori ei vă vor lega în aceasta, voi vedeţi. Ce...

E-484 [Un frate zice, "Frate Branham?" – Ed.] Scuză-mă. ["Dacă eu pot... ? ... Dar eu-eu îmi cunosc chemarea şi mi-am făcut alegerea mea sigură."] Aha. ["Tu tocmai ai spus că 'Dacă tu eşti un predicator, tu trebuie să ai un amvon."'] Da, domnule. Asta-i adevărat. ["Eu nu sunt un predicator, eu sunt un evanghelist."] Da domnule. ["Dar amvonul fiecăruia este al meu."] Asta-i adevărat. ["Dar chiar acum eu lucrez, muncă fizică. Nu este muncă grea, dar eu lucrez, şi nu am nici un amvon. Şi eu cred că această perioadă de lucru în care eu sunt este în voia Domnului. El mi-a spus să o fac, prin Cuvânt şi mărturia Duhului. Şi eu cred, că mai târziu, amvoanele vor fi deschise."] Sigur, asta-i adevărat. ["Este asta corect?"] Asta-i corect, frate.

E-485 Frate, acum, dacă tu vei merge înapoi aici şi iei registrul vechi al bisericii, tu vei afla că eu am păstorit această biserică şaptesprezece ani, şi am predicat în fiecare zi, am predicat în fiecare zi şi am lucrat în fiecare zi. Înţelegi? [Un frate zice, "Dacă tu lucrezi, acesta este un semn bun că tu eşti chemat." – Ed.] Da. Pavel a lucrat, nu-i aşa? Pavel a făcut corturi. ["Eu am tins să fiu descurajat deoarece, aşa cum ai spus, fiecare predicator să aibe un amvon. Eu sunt... eu tind să fiu descurajat, dar eu ştiu că Dumnezeu m-a chemat să-mi iau un serviciu, pentru o vreme."] Sigur. Pavel a mers şi a făcut corturi, nu-i aşa? A lucrat cu mâinile lui astfel ca el să nu trebuiască să... Aceea este exact. Sigur. ["Aceea este unde sunt eu."] Vedeţi? Asta-i adevărat. Vedeţi? John Wesley a zis, "Lumea este parohia mea." Astfel amvonul tău încă este deschis, frate. Evangheliştii se duc în toată lumea. Nu este asta corect? "Duceţi-vă în toată lumea." Astfel amvonul tău este lumea întreagă. Da, domnule.
Întrebare:

E-131 . Este aceasta dominant, d-o-m-i-n-a-n-... Este aceasta dominant că un diacon sau administrator trebuie să rămână în învăţătura bisericii lor? Da. Asta-i adevărat. Este legal ca ei să adauge sau să scoată din învăţături din cauza propriei lor opinii sau descoperiri personale? Nu, domnule. Nu.

E-486 Un diacon sau un administrator trebuie să fie perfect în armonie cu-cu învăţătura bisericii lor. Ei trebuie să stea perfect cu interpretarea Scripturilor din biserica lor, deoarece, dacă ei nu, ei se luptă tocmai împotriva lucrului. Ei se-ei se vatămă pe ei înşişi. Înţelegeţi? Voi vă luptaţi...

E-487 Aceasta este, cu alte cuvinte, cum dacă-dacă-dacă eu aş spune că-mi iubesc familia mea şi încerc să-i hrănesc cu otravă. Vedeţi, acelaşi lucru. Vedeţi, voi nu puteţi face asta, voi...

E-488 Un-un administrator sau un diacon în luarea slujbei lor, sau orice funcţionar al unei biserici care reprezintă un anumit corp de biserică, vedeţi, acela reprezintă o biserică.

E-489 Acela este motivul că eu am păşit afară din biserica Baptistă, vedeţi, tocmai pentru prima dată. Eu doar am fost acolo doar un pic şi ei-ei mi-au cerut să ordinez ceva femei predicatoare. Ei bine, eu nu puteam de fapt să stau în ea. Am zis, "Eu-eu refuz să fac aceasta."

E-490 Iar păstorul m-a zgâlţâit. "Ce este aceasta? Tu eşti un bătrân!"

E-491 Am zis, "Doctor Davis, în tot respectul cuvenit la credinţa Baptistă, şi fiecare lucru la care eu am fost ordinat, eu nu ştiam că aceasta era în doctrina bisericii Baptiste să ordineze femei. Acela era un lucru care a fost lăsat afară din aceasta."
Şi el a zis, "Asta este doctrina acestei biserici."

E-492 Am zis, "Domnule, aş putea fi scuzat pentru seara aceasta, sau ai vrea să-mi răspunzi la câteva întrebări?" Vedeţi?

E-493 El a zis, "Eu voi răspunde la întrebările tale." A zis, "Este de datoria ta să fii acolo."

E-494 Am zis, "Aceasta este, domnule. Asta-i adevărat. Eu trebuie să anticipez în orice lucru care îl face biserica aceasta. Eu sunt în linia de datorie, unul din bătrânii locali." Şi el a zis... Am zis, "Ai putea să-mi explici cum că în I Corinteni 14 sau 15 acolo, unde Pavel a zis, 'Femeile voastre să păstreze tăcere în biserici, nu le este permis să vorbească."'

E-495 Şi el a zis, "Păi, cu certitudine!" El a zis, "Dacă... eu pot răspunde la aceasta." El a zis, "Tu vezi, ce era aceasta," a zis, "Pavel a zis... Toate-toate femeile şedeau în spate în colţuri, făcând pe deşteptele cum fac ele de .multe ori în alte timpuri. El a zis, 'Să nu le lăsaţi să facă asta.' Înţelegi?"

E-496 Şi am zis, "Atunci explică-mi II Timotei, unde Pavel a zis, de asemeni, acelaşi scriitor, acelaşi apostol, a zis, 'Eu nu îngădui ca o femeie să înveţe sau să uzurpe vreo autoritate, vedeţi, ci să-să fie în supunere. Căci Adam a fost format mai întâi şi apoi Eva, şi nu Adam a fost amăgit ci femeia a fost amăgită. Ea era amăgită. Acum, eu nu spun că ea vrea să facă ceva rău, dar ea a fost de fapt amăgită în aceasta. Ea nu trebuie să fie o învăţătoare."
El a zis, "Este asta opinia ta personală?"

E-497 Am zis, "Aceea este opinia Scripturii pentru felul meu de a vedea aceasta. Asta este ceea ce Biblia a spus."

E-498 El a zis, "Tinere, ţie ţi s-ar putea lua autorizaţia pentru aceasta."

E-499 Am zis, "Eu doar îi voi scuti de necaz. Eu doar o voi da, Doctor Davis." Am zis, "Nu pentru ceva desconsiderare faţă de tine..." Şi el nu a vrut să o facă, totuşi. El a lăsat-o să treacă, a lăsat-o să treacă în felul acesta.

E-500 Atunci el mi-a spus că el va ţine o dezbatere deschisă cu mine cu aceasta. Şi eu am zis, "În regulă, doar oricând." Dar el-el nu a făcut asta.

E-501 Astfel atunci un-un pic mai târziu, apoi, când Domnul mi¬a vorbit, şi despre-Îngerul Domnului a venit, atunci-atunci el doar şi-a bătut joc de Acela, voi vedeţi. Şi atunci eu-eu doar i¬am spus, am spus, "Păi, Doctor Davis, este mai bine ca eu să scap de aceasta chiar acum, înţelegi," am zis, "deoarece aceasta are să fie o povară. Eu tocmai am fost ordinat un pic, oricum, astfel aceasta are să fie o povară pentru mine, astfel eu doar aş putea tot atât de bine să scap de aceasta chiar acum."

E-502 Aşa că de aceea dacă eu nu am putut să stau în biserica Baptistă şi să învăţ doctrina Baptistă şi să susţin credinţa Baptistă. Dacă am făcut aceasta-dacă am făcut aceasta doar din cauză că ea era o biserică, atunci eu sunt greşit, înţelegeţi, eu ascund ceva înapoi. Şi dacă eu-dacă eu-dacă eu sunt sincer cu mine, eu voi merge la poporul Baptist (păstorul meu sau oricine poate să-mi explice aceasta) şi le cer un-un cuvânt al Vieţii; dacă el îmi poate arăta corect unde este corect în Scriptură şi îmi satisface simţământul, atunci eu voi vorbi aceasta întocmai în felul în care ei o vorbesc, înţelegeţi, iar eu voi fi un Baptist.

E-503 Acela este motivul că eu sunt un independent. Acela este motivul că eu nu aparţin la organizaţii, deoarece eu nu cred în organizaţii. Şi eu cred că aceasta este nescriptural, pentru, o organizaţie.

E-504 De aceea, eu nu am putut să aparţin la vreo organizaţie şi să mă simt justificat prin a o face. Înţelegeţi? De aceea, eu nu iau pe oameni înăuntru şi să-i fac membri, şi aşa mai departe în felul acela, deoarece eu cred că noi suntem născuţi a fi membri, noi suntem născuţi în Biserica viului Dumnezeu. Înţelegeţi?

E-505 Noi nu luăm numele oamenilor jos de pe registru şi să-i excomunicăm, şi fiecare lucru ca acela, deoarece eu cred că aceasta nu este de datoria noastră-noastră să facem asta. Eu cred că acesta este Dumnezeu care face excomunicarea. Înţelegeţi? Dar eu cred că biserica, dacă acolo ar fi un frate care făcea ceva greşit...

E-506 Spre exemplu, dacă-dacă ei l-au prins pe Fratele Neville, sau pe Fratele Junior, sau Fratele... vreun frate aici, unul dintre diaconi sau administratori, sau una alta, făcând ceva greşit, eu cred că lucrul de făcut este ca biserica să se adune împreună şi să se roage pentru acest frate. Dacă el încă nu se îndreaptă, atunci lăsaţi ca doi să meargă cu el, să meargă la acel frate să fie împăcat. Şi dacă atunci dacă el nu primeşte aceasta, atunci spuneţi-l înaintea bisericii. Şi dacă ei nu primesc aceasta atunci, acela este timpul pentru întreaga biserică atunci, aceea este pentru păstor, bătrâni, şi toate celelalte să o facă. Eu nu cred că vreun comitet de diaconi are un drept să arunce pe cineva afară din biserică sau orice comitet de administratori sau vreun păstor are un drept să facă aceasta.

E-507 Eu cred că dacă cineva urma să fie scos din părtăşie, ar fi din cauza trăirii imorale, sau ceva de felul acela, că el nu era o persoană potrivită, ca un om să vină înăuntru aici şi să întineze pe fetele noastre sau-sau să insulte pe femeile noastre, şi lucruri defelul acela, şi totuşi să profeseze de a fi unul dintre noi aici. Înţelegeţi? Acum, dacă el este afară pe altundeva venind înăuntru, păi, noi trebuie să facem ceva privitor la aceasta, dar, când se ajunge la o persoană ca aceea, o persoană imorală care încearcă să facă dragoste la soţiile noastre sau-sau insultă pe fiicele noastre sau, voi ştiţi, una alta de felul acela, sau face ceva imoral în jurul ei, sau să ne ducă băieţaşii noştri afară şi să facă perverşi din ei, sau ceva.

E-508 Acele lucruri trebuiesc adresate, şi apoi insul acela trebuie să fie excomunicat de la părtăşie şi să nu i se permită să se ia cina cu acesta, deoarece noi nu trebuie să facem asta. Noi nu trebuie. "Dacă careva mănâncă nevrednic, este vinovat de Sângele şi trupul Domnului," asupra acelei persoane.

E-509 Dar eu cred întocmai cum a spus un om, "Păi, acum, el-el este aceasta, aceea." Rugaţi-vă pentru el.

E-510 Eu niciodată nu voi uita, în Stockholm, Suedia, Fratele Lewi Pethrus, un mare om al lui Dumnezeu. Noi şedeam la masă, doar cu câteva ore înainte să venim înapoi în America. Noi am avut mari adunări acolo. Şi el a zis, Gordon Linsay a zis, "Cine este supraveghetorul acestui mare corp?" Băiete, aceasta i-a bătut pe Adunarienii lui Dumnezeu cu sute de mile, voi vedeţi. A zis, "Cine este supraveghetorul?"
Iar Lewi Pethrus este ca un gentlemen, şi a zis, "Isus." El a zis, "Cine este prezbiterul vostru?"
El a zis, "Isus."

E-511 El a zis, "Eu ştiu că asta-i adevărat," a zis, "noi credem acelaşi lucru despre Adunarienii lui Dumnezeu ai noştri." El a zis, "Asta-i adevărat." "Dar," a zis, "zic, spre exemplu, un-un frate iese din linie," a zis, "cine are cuvântul hotărâtor să-l scoată afară?"
A spus, "Noi nu-l scoatem afară." "Păi," a zis, "ce faceţi voi?"

E-512 A zis, "Noi ne rugăm pentru el." M-am gândit că aceea era aşa de dulce! Aceea a sunat Creştineşte pentru mine, "Noi ne rugăm pentru el." Nimeni nu-l scoate afară, ei se roagă pentru el.

E-513 A zis, "Păi, atunci, ce dacă unii dintre fraţi sunt de acord," a zis el, "şi unii din ei nu vor să mai aibe părtăşie cu el? Îl aduc înăuntru, cum acesta este un păstor, voi vedeţi, care începe să devină un om al doamnelor printre... Voi ştiţi ce vreau să spun, şi lucruri ca acelea, şi unii dintre păstori nu vor să-l aibe în bisericile lor. Ce faceţi voi toţi, îl aruncaţi afară din organizaţia voastră?"

E-514 "Nu." A zis, "Noi doar îl lăsăm în pace şi ne rugăm pentru el." A zis, "Noi încă nu am pierdut nici unul. Ei întotdeauna vin înapoi, cumva."

E-515 El a zis, "Păi," a zis, "acum, ce dacă..." A zis, "Ce dacă unii din ei zic că ei îl vor şi ceilalţi nu-l vor? Acum, cum îi cu asta?"

E-516 A zis, "Păi, cei care-l vor, îl iau; cei care nu-l vor, ei nu trebuie."

E-517 Astfel-astfel eu cred că aceea este o cale bună să o aveţi, nu-i aşa, fraţilor? Şi în felul acela noi suntem "fraţi."

E-518 Acum, fraţilor, eu sper că aceste lucruri au dat un fel de arătare mică înspre un răspuns sau ceva, încât adunarea noastră de aici din seara aceasta ne-a-ne-a folosit ceva. Eu mă pregătesc să plec acum pentru o vreme, mă duc în adunări afară în Vest. Eu cu umilinţă râvnesc după rugăciunile voastre.

E-519 Unele din răspunsurile mele de aici, poate multe din ele, poate nici una din ele, erau corecte. Eu nu ştiu. Dar aceasta ar fi cel mai bun din cât am putut să acumulez în propriul meu fel de gândire, voi vedeţi, să încerc să explic Aceasta. Poate acestea ultimele, mai ales, au venit înăuntru acolo la sfârşit, şi eu nu am avut timp să le caut. Şi eu doar nu am, ele erau... Ce eu vreau să spun, ele erau Scripturi prin care noi trecem aici de fiecare dată, zi după zi în biserică. M-am gândit că poate aceasta ar fi ceva mare istovitor care ar putea să ne facă să ajungem să trebuiască să intrăm întradevăr în ceva mare, dar acestea sunt doar mai mult ca întrebări de biserici.

E-520 Sunt bucuros să vă văd că vă ţineţi în felul acesta, nu există vreo dezordine, nici vreo nemulţumire, nici vreo confuzie. Nici o întrebare nu a dezbătut Acesta şi să zică "Aceasta este greşit, Aceasta este greşit, noi nu vrem să O avem." Aceştia erau doar fraţi care au vrut să cunoască ceva să le întărească menţinerile lor, asta-i tot. Aceea... întăreşte, leagă-leagă armura puţin mai strâns, trage un alt nod în ea. Eu sper că noi ajungem să ne întâlnim cu mult de mai multe ori în felul acesta, să tragem sus armura.

E-521 Şi amintiţi-vă, fraţilor, că armura mea are nevoie să fie trasă sus, de asemeni. Astfel voi rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine ca Dumnezeu să mă ajute şi să-mi tragă sus armura puţin mai strâns, ca eu să... să nu devin aşa dezlegat cu lucrurile. Şi viaţa pe care eu o trăiesc şi lucrurile pe care le fac, fie ca eu să le fac cu mai mult duh de umilinţă, mai râvnitor să o fac. Şi Dumnezeu să-mi dea o inimă să o fac mai mult decât cum am făcut eu vreodată mai înainte. Eu mă rog acelaşi lucru pentru voi toţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

E-522 Eu v-am ţinut aici un timp îndelungat, şi este chiar acum unsprezece fără cinci.

E-523 Şi acum, Frate N eville, eu-eu poate... Acum, eu am aflat, că sunt numai cam nouă sute şi ceva de mile până acolo, şi eu nu urmează să plec până luni dimineaţa. Dar eu vreau să fiu aici duminică pentru şcoala Duminicală, eu vin ca musafir al tău să te ascult cum predici, tu vezi, duminică. Înţelegi? Dar... Păi, frate, da, frate. Frate Neville, aici este motivul frate. Eu sunt... eu te iubesc şi tu ai fost întotdeauna aşa de politicos în a oferi amvonul întocmai cum dacă... de parcă eu eram un bătrân senior faţă de tine, sau ceva. Dar eu nu am simţit în felul acela, Frate Neville. Eu am simţit că noi suntem fraţi.

E-524 Fratele Ruddell şi Fratele Junie, şi, o, voi toţi fraţii şi toţi dintre voi, noi suntem-noi suntem doar fraţi împreună, voi vedeţi.

E-525 Dar ce... Motivul despre aceasta, eu sunt doar un picuţ răguşit acum, voi vedeţi, şi eu am şase săptămâni de-a lungul doar de bătălie constantă, voi vedeţi. Şi eu-eu doar vreau să încep poate dacă eu pot, m-am gândit, după această adunare din seara aceasta, aceea îmi va da vineri şi sâmbătă şi duminică să mă odihnesc, înainte să pornesc la adunări acolo afară.

E-526 Şi Fratele Junie, îndată ce mă întorc înapoi, o dată venind înăuntru, eu trebuie să vin jos şi să vă văd din nou, vreau să vin afară, eu am trecut pe lângă mica ta biserică acolo, ieri, eu cred. Soţia mea a zis, "Eu cred că..." Este aceasta acolo afară lângă linia de cale ferată lângă Glenellen Park? Mi-ar place să vin afară şi să vorbesc cu acei oameni din Sellersburg. Bine.

E-527 Fratele Ruddell, binecuvântată-ţi fie inima. Mi-ar place să vin afară, tu ai un grup minunat de oameni. Tu ai şezut acolo în seara aceasta ascultând întocmai de parcă tu erai un prezbiter bătrân luând înăuntru aceasta.

E-528 Fratele Beeler de acolo, este unul din fraţii noştri evanghelişti. Eu sper căci cândva eu pot întâlni una din adunările tale pe undeva, frate, să pot face ceva influenţă, să am ceva de spus pe undeva să te avânt înainte. Eu întotdeauna am cuvânt bun pentru tine la oricine, tu şi Fratele Stricker de aici, şi evanghelişti.

E-529 Fratele Collins de aici, care eu cred că într-o zi va fi un lucrător deplin în lucrare.

E-530 Oameni care sunt oameni galanţi, oameni galanţi, oameni adevăraţi ai credinţei, Dumnezeu să fie cu voi toţi, şi voi diaconii, voi administratorii, voi fraţilor.

E-531 Eu cred că voi sunteţi... Fratele de aici, nu-mi pot aminti de numele lui. Tu eşti... [Fratele Caldwell zice, "Fratele Caldwell." – Ed.] Caldwell. Tu eşti doar un... Tu eşti unul dintre bătrâni sau ceva, nu-i aşa, sau doar un... ["Lucrător."] Lucrător. ["Eu sunt un lucrător. Am aparţinut de Biserica lui Dumnezeu, eu nu am putut să predic Evanghelia deplină şi să stau cu ei. Eu nu am putut să predic botezul în Numele Domnului Isus şi să stau cu ei. Eu am avut cea mai înaltă autorizaţie în grad de slujbă pe care ei au dat-o, dar eu doar i¬am refuzat. De când te-am auzit pe tine că predici acele Mesaje măreţe, eu i-am refuzat şi am ieşit din organizaţie. Acum eu vreau să fiu unul dintre ai tăi."]

E-532 Îţi mulţumesc, frate. Noi îţi urăm bun venit la părtăşia noastră. Iar recomandarea noastră-noastră este de sus. Vieţile noastre fac recomandarea noastră, tu vezi. Aceea este recomandarea noastră. "Dacă eu nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi." Înţelegeţi? Asta-i adevărat. Aceea este recomandarea noastră. Şi ca un vechi... Aşa cum Howard Cadle obişnuia să spună, "Noi nu avem lege decât Iubire, nici o carte decât Biblia, şi-şi nici-nici un crez decât pe Cristos." Asta-i adevărat. "Nici o lege decât Iubire, nici un crez decât pe Cristos, nici o carte decât Biblia."

E-533 Iar noi suntem-suntem, Frate Caldwell, noi suntem fericiţi să te avem. Tu vii afară dintr-o mare organizaţie. Biserica Anderson a lui Dumnezeu, eu presupun. [Fratele Caldwell zice, "Cleveland." – Ed.] Sau biserica Cleveland, Biserica Penticostală a lui Dumnezeu. ["Iar eu obişnuiam să păstoresc aici afară la... ? ..." – Ed.] O, da. O, da, eu am fost acolo afară. Eu cred că am fost acolo afară cu Fratele Neville... sau Fratele Wood, o dată, noi am primit un câine sau un câine de vânătoare de la cineva care a mers la biserica ta acolo afară. Şi eu am ajuns să stau pe scări acolo şi să vorbesc, şi ei vorbeau despre tine. Păi, eu sunt sigur... ["La biserica mea."] O? ["Burns."] Asta-i adevărat, Fratele Burns. Asta-i adevărat. [Fratele Caldwell relatează un incident – Ed.] O? Da. O, Bertha, asta-i adevărat. O, asta-i minunat.

E-534 Fratele Rook de acolo, el a devenit un păstor acum, sau evanghelist, eu cred. Este asta adevărat? Sau tu păstoreşti? [Fratele Rook zice, "Doar evanghelist." – Ed.] Evanghelist. Eu vreau să te comentez, Frate Rook. Eu am auzit de ceva lucrare mare pe care tu o faci pentru Domnul. Tu... Am auzit că tu ai mers la Indianapolis sau mergeai la Indianapolis, şi ai avut servicii şi ai câştigat suflete pentru Cristos. Dumnezeu să fie cu tine, Frate Rook. Eu desigur sunt bucuros să te văd. Eu te-am văzut aici afară pe acest tractor vechi de aici, mânând în jur pe aici, doar fertilizând curtea ta acolo. Păi, te văd afară încercând să faci ceva pentru Domnul. Sunt bucuros că El te-a chemat la slujbă, întotdeauna să-L ţii înaintea ta, frate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Să nu compromiţi la nimic; Dar să o faci cu cel mai dulce duh cu care tu poţi să o faci. Al tău-al tău mesaj să fie întotdeauna asezonat cu dulceaţa Duhului Sfânt.

E-535 Şi Frate Stricker... [Un frate zice, "Noi dorim rugăciunile voastre ale tuturor. Noi-noi încercăm să obţinem să începem o biserică jos la North Vernon." – Ed.] O, eu sper că voi o obţineţi. Noi ne vom ruga pentru voi. ["Facem foarte bine, până acum."] Asta-i adevărat.
Billy, când o să începi tu să păstoreşti?

E-536 Doctor Goad şi Doctor Mercier de aici, eu-eu-eu sper... aşa cum ne chemăm unul pe altul aşa. Şi Fratele Goad a ajuns la un punct până eu... el într-adevăr merită un titlu, el poate încărca scoici acum. Da. Şi, Fratele Leo, eu cred că noi putem doar să îl lăsăm să meargă la aceea în felul acesta, şi să-l numim... îl lăsăm să-şi continue titlul de-de "Doctor."

E-537 Păi, "Doctor" Branham, în spate acolo, tu doar ţine-o pe ea doctorită foarte bine, şi luminile să ardă foarte bine. Şi-şi eu vă voi spune ceva, ori de câte ori noi avem o adunare specială eu voi vorbi cu comitetul şi să văd dacă ei vă poate da ceva în plus privitor la asta [Fratele Branham râde – Ed.], pentru lucru special voi trebuie să faceţi aşa de mult măturat şi căraţi înăuntru şi afară, şi aceea vă va face fericiţi.

E-538 Doctorul Wood. Eu îl chem "Doctor," eu presupun că vă întrebaţi de ce. Eu nu îl numesc greşit, el doar măcelăreşte lemne cu totul în bucăţi, voi ştiţi. Domnul va creşte un pom frumos, iar el îl taie jos şi face o casă din el. Eu încă nu am văzut aşa ceva, astfel eu trebuie să-l chem "Doctor."

E-539 Frate Taylor, tu încă eşti credincios la uşă, să dai unui om un scaun. Eu gândesc despre tine în felul acesta, "Eu mai degrabă aş fi o ştergătoare de picioare la casa Domnului decât să locuiesc în corturi cu cei răi." Asta-i adevărat. Sigur.

E-540 Frate Hickerson, tu doar ai început pe Cale, şi sus, venind înainte. Eu am dorit ca tu... eu... Tu ai început pe Cale, şi vii înainte, eu doar cu certitudine îţi admir sinceritatea şi tot ceea ce tu faci pentru Domnul Isus. Dumnezeu să te binecuvânteze întotdeauna şi să te facă un diacon adevărat, frate, ceea ce eu cred că tu eşti, casa ta în supunere şi toate lucrurile aşa cum tu eşti.

E-541 Frate Fred, tu nu eşti cu noi de prea mult, venind jos din Canada. Noi nu simţim că tu încă mai eşti un Canadian, noi simţim că tu eşti un călător şi un străin cu noi, ca un-ca un administrator. Tu şi Fratele Wood, şi voi care serviţi slujba voastră bine cu Fratele Roberson, şi restul din aceştia; Fratele Egan, el nu este aici în seara aceasta.

E-542 Şi Frate Roberson, tu eşti un-un ajutor adevărat pentru mine, Fratele Roberson împreună cu alţii, în acest caz de impozit care a mers sub această cercetare.

Up