Religie Izabelă

Jezebel Religion
Data: 61-0319 | Durată: 1 oră 52 minute | Traducere: VGR
Armeria Gărzii Naționale din Middletown, Ohio, S.U.A.

E-1 Să rămânem în picioare doar un moment, în timp ce oferim mulţumiri lui Dumnezeu pentru aceasta. Să ne aplecăm capetele.
Tată milostiv şi Sfânt, Dumnezeu, suntem atât de bucuroşi căci Tu eşti un-un Dumnezeu, şi un ajutor foarte prezent în timp de necaz. Noi Iţi mulţumim pentru ce ai făcut Tu pentru noi. Noi chiar nu putem exprima, din inimile noastre, cât apreciem noi aceasta, şi cum vi Tu în salvarea noastră când noi suntem în necaz. Am învăţat, de-a lungul anilor, să ne încredem în Tine şi să Te credem.
Şi mă rog, în această după-amiază, Doamne, ca Tu să torni binecuvântările Tale peste acest popor. Fă să nu fie o persoană slăbită în mijlocul nostru când se termină acest serviciu. Dacă ar fi cineva aici care nu este în regulă cu Dumnezeu, fie ca Puterea care l-a înviat pe Isus din mormânt, să le însufleţească trupurile lor muritoare, Doamne, şi sufletul lor, şi să-i întoarcă la Tine. Acordă aceasta, Doamne. Aceia fără Duhul Sfânt, fie ca aceasta să fie acea zi mare pe care ei nu o vor uita niciodată, căci fie aceasta ziua în care Dumnezeu toarnă Duhul Său peste ei. Acordă aceasta, Doamne. Iartă păcatele noastre.
Ne vom ruga ca Tu să îl binecuvântezi pe Fratele Sullivan, prietenul nostru amabil şi preţios, şi gândurile lui pentru oameni, şi de a încerca de a le aduce fiecare posibilitate care poate el, ca să-i ajute. Mă rog ca Tu să îl binecuvântezi pe Fratele Sullivan.
Binecuvântează slujitorii din toată ţara, de peste tot. Dă¬le o abundenţă extremă, Doamne. Fie ca ei să stea curajoşi în amvon şi să proclame Cuvântul lui Dumnezeu, căci trăim în orele de încheiere ale istoriei acestei lumi. Fie ca bunătatea Ta să ne preaumbrească în aceste timpuri. Căci cerem aceasta în Numele lui Isus. Amin.
Vă puteţi aşeza.
Sunt atât de recunoscător vouă oamenilor cât şi, lui Dumnezeu, pentru aceasta. Fratele Sullivan a luat aceasta asupra lui. Vedeţi, nu ar fi corect ca Fratele Sullivan să facă aceea, astfel noi eram fixaţi să ne pregătim pentru lucrul acesta. Vă mulţumim pentru amabilitatea voastră.

E-2 Şi, acum, pentru oferta din dragoste, aceasta... nu trebuia să faceţi aceea. Nu, aceea nu era necesar. Vedeţi, doar... ei plătesc cheltuielile, hotelul şi mâncarea, care le-am avut, şi este tot de ce a fost nevoie. Dar vă mulţumesc, foarte frumos, şi aceasta se va duce să ajute misionarii şi a aduce oamenii la Dumnezeu. Nu se va cumpăra ţigări cu asta, nici whiskey, nimic ce este greşit, se vor duce pentru lucrul corect. Şi mă rog ca Dumnezeu să pună aceea în contul vostru acolo sus, şi să o multiplice de zece mii de ori, fiecare dolar, sau-sau cent, sau bănuţ pe care l-aţi dat pentru acest serviciu.

E-3 Şi, acum, vreau să mulţumesc Armatei Statelor Unite pentru că ne-a permis să avem această clădire în care să şedem, să avem aceste servicii. Cu siguranţă că le mulţumesc din toată inima.

E-4 Şi după cum înţeleg, Fratele Sullivan a spus că totul ar fi plătit imediat. Noi nu am lăsat nici un oraş până acum, datorând un cent, fără să ne îngrijim de toate lucrurile; noi doar nu credem în nimic altceva. Nu trebuie să fiţi datori nimănui, trebuie să fiţi cinstiţi şi drepţi. Şi dacă îi datoraţi cuiva, mergeţi în faţa lor şi spuneţi-le că le Adatoraţi, dar să vă dea doar puţin timp, şi o veţi achita. Vedeţi? Întotdeauna, este un mai bun... Este un semn bun al Creştinătăţii: fiind oneşti, cinstiţi.

E-5 Voi vreţi să trăiţi exact ceea ce vorbiţi. Dacă nu o trăiţi voi înşivă, cum vă puteţi aştepta ca altcineva să o trăiască, vedeţi. Astfel voi sunteţi epistole scrise, citite de toţi oamenii, astfel fiţi oneşti întotdeauna, drepţi, adevăraţi. Spuneţi adevărul, nu contează cât de tare răneşte ceva. Spuneţi adevărul, oricum, pentru că îl puteţi spune la fel de fiecare dată. Şi dacă spuneţi o minciună, va trebui să mergeţi un milion de mile în jur, şi totuşi trebuie să vă întoarceţi înapoi la acea minciună din nou; şi voi chiar aţi făcut un lucru îngrozitor. Fiţi doar oneşti, şi întotdeauna îl puteţi spune în acelaş fel pentru că este adevărul.

E-6 Acela-i felul cu Biblia. Spuneţi-o exact în felul cum o spune Biblia, nu compromiteţi cu aceasta, spuneţi-o exact în acel fel, doar... este scris chiar aici şi-şi voi o puteţi indica cu degetul. Este-este... acela-i felul cum îl învingeţi pe Satan. Satan i-a spus lui Isus, "Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, să Te văd că faci un miracol. Ei spun că Tu eşti 'un făcător de miracole.' Transformă aceste pietre în pâine, şi să vedem. Tu eşti flămând."

E-7 El a spus, "Dar este scris, Omul nu va trăi numai cu pâine." Vedeţi? El a luat Cuvântul Tatălui şi l-a învins pe diavolul, chiar pe propriul lui teren. Astfel voi puteţi face acelaşi lucru, să îl învingeţi pe diavolul pe terenul lui, cu Cuvântul Domnului.

E-8 Atunci, eu voi fi întotdeauna recunoscător Fratelui Sullivan. Aceasta este... Scuzaţi această expresie: Eu cred că atunci când a fost făcut Fratele Sullivan că El doar a aruncat şablonul. Nu există nici unul ca el. Există numai un singur om pe care 1-am întâlnit cândvă în viaţa mea care mi-a amintit de Fratele Sullivan, acela a fost E. Howard Cadle. Nu ştiu dacă el l-a cunoscut vreodată sau nu, de la-de la... Fratele Cadle era doar un băiat bun de la ţară ca şi Fratele Sullivan. Şi îşi băga mâinile jos în buzunare atât de mult până ce bretelele lui erau trase mult în jos, şi vorbea cu capul într-o parte, şi el era doar un unic E. Howard Cadle. Şi astfel sunt-sunt aşa de bucuros să-l am pe Fratele Sullivan ca un prieten şi un frate în Evanghelie. Şi mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el şi bisericuţa lui de aici, soţia lui preţioasă, cei dragi ai lui.

E-9 Şi către voi, ceilalţi slujitori care sunteţi aici, vouă şi adunarea voastră, predicatorii Evangheliei Depline, asupra lucrurilor mici tehnice ale Scripturii s-ar putea să nu fim de acord unii cu alţii. Eu nu sunt de acord cu soţia mea la unele lucruri. Şi ştiţi despre ce este vorba? Ei îi place plăcinta cu mere şi mie îmi place cu cireşe, astfel nu suntem în acord. Şi vă spun ce fac eu cu a mea: mie îmi place o bucată bună feirbinte de plăcintă cu cireşe (aş putea să-i fac faţă chiar acum) şi torn unt deasupra acesteia, şi apoi torn melasă peste aceea; şi, frate, tu ai ceva care merită să fie mâncat! Soţiei mele îi este frică de aceasta. Cred că se teme de calorii. S-ar putea să-i placă, dar voi ştiţi cum sunt femeile, ele se tem... Ele devin atât de subţiri că le-ai putea împunge cu un ac şi le tai până la os, şi încă ele vor să-vor să reducă. Asta este natura lor, eu presupun, astfel există... Şi, dar îmi place aceea. Acum, noi nu suntem în acord cu aceea, la celelalte lucruri noi suntem bine. Dar, vedeţi, noi nu suntem perfect în acord. Astfel noi am vrea să vedem acelaşi lucru, fraţilor, dar lucrul principal, noi mâncăm plăcintă, acela¬i lucrul principal.

E-10 În principiu, pe botezul Duhului Sfânt, şi venirea lui Cristos, şi doctrinele importante evanghelice, fundamentale ale Bibliei, noi cu siguranţă stăm braţ la braţ cu aceea. Ca o frăţie mare unită, fără o barieră denominaţională, fără nimic care să ne împiedice, noi mărşăluim spre Calvar ca o singură armată mare, împreună.

E-11 Dacă vă pot fi cândva de vreun ajutor, voi fi bucuros să o fac. Şi sunt sigur că voi mi-aţi spune acelaşi lucru. Şi voi îmi puteţi fi de ajutor. Şi acela-i un lucru care îl puteţi face, care eu ştiu, este să vă rugaţi pentru mine, ca Dumnezeu să nu mă lase niciodată să merg greşit. Eu-eu-eu... Nu este în inima mea să merg greşit, eu-eu vreau să merg drept, eu vreau să fac ceea ce este drept. Pentru că realizez, cum mi-a spus Fratele Jack Moore odată, a spus, "Frate Branham, eu nu aş sta în bocancii tăi pentru toată experienţa ta, la Ziua Judecăţii, pentru că Dumnezeu va pretinde de la tine un răspuns important," a spus, "pentru că El ţi-a dat milioane de oameni în mâini."

E-12 Acum, dacă ştiu că voi sta acolo şi voi răspunde pentru acei oameni, atunci ce fel de Evanghelie trebuie să predic eu? Ce fel de o sinceritate, când eu ţin cumpărarea Sângelui Său în mâinile mele? Şi după cum El mi-a dat un dar să... dincolo de o umbră de îndoială, orice persoană cu gândire raţională ar şti că trebuie să vină de la Dumnezeu. Şi cu aceea, dacă aş conduce pe cineva jos pe calea greşită doar pentru că un anumit grup a spus aşa, Dumnezeu m-ar face să plătesc pentru aceasta la Ziua Judecăţii.

E-13 Dar când am văzut vedenia, aici nu de mult, şi am auzit acei oameni strigând... Aţi primit cărticica voastră seara trecută? Glasul Oamenilor de Afaceri. Asta-i bine. Şi în vedenie... Cândva o vom avea imprimată cu toate detaliile; aceea nu este în întregime. Dar în aceea, şi văzând aceea, şi eu stăteam acolo exact cum-exact cum stau chiar acum. Şi mă uitam la mine însumi întins acolo în pat, privind la soţia mea, şi totuşi stând aici privind la mine. Şi aici erau acei oameni stând în jur aşa când am spus, "Va trebui Pavel să fie judecat pentru Evanghelia pe care a predicat-o?"

E-14 A spus, "Da."

E-15 Eu am spus, ,,Am predicat fiecare Cuvânt exact cum a făcut-o el."

E-16 Şi milioanele au strigat, "Noi ne odihnim pe Aceea!"

E-17 Acela-i felul cum vreau eu să fie când trec acolo, vedeţi. Eu o vreau să fie în acel fel, exact aşa, exact ce a spus Pavel. Nu vreau să adaug la Aceasta nici un lucru, să scot vreun lucru din Aceasta. Doar ce a spus Biblia, acela-i exact felul cum vreau să o continui să meargă, vedeţi. Şi desigur, voi o păstraţi aşa, denominaţiunile din toate părţile vor ridica o barieră împotriva Acesteia.

E-18 Şi atunci, de multe ori, fraţii cred că eu sunt împotriva fraţilor mei. Dumnezeu ştie că lucrurile nu stau aşa, doar atâta timp cât El ştie care este adevărul. Vedeţi? Nu este împotriva fraţilor, este sistemul care ne face să nu fim fraţi. Nu este Cuvântul lui Dumnezeu care ne ţine de la a fi fraţi, este sistemul în care ne înscriem care ne ţine de la a fi fraţi. Aşa este. Deci, unde trebuie să stăm? Să stăm pe Cuvânt, şi Dumnezeu îi va atrage pe toţi oamenii la Acesta (aşa este) pe-pe acela. Să nu o organizaţi niciodată, denomina, doar păstraţi-o oricum în Dumnezeu, şi doar continuaţi să mergeţi înainte; doar urmărind sfârşitul, staţi ferm, Dumnezeu va aduce restul.

E-19 Au fost aşa de multe lucruri care le-aţi făcut pentru mine, pe care le apreciez. Acum dacă vă pot ajuta, spre a vă da un material de rugăciune sau ceva. Acum, nu-mi cereţi doctrină, pentru că eu-eu nu doresc să fac aceea. Aşa de mulţi oameni îmi scriu întrebări despre căsătorie şi divorţ şi aşa mai departe, care este o încurcătură în biserică. Eu întotdeauna îi îndrum înapoi, şi spun, "Întreabă-l pe păstorul tău."

E-20 Oamenii mi-au scris aici scrisori şi spun, "Cume cu asta? Şi cum e cu aceea?" Le trimit scrisoarea înapoi, voi o veţi primi. Mergeţi la păstorul vostru pentru lucrurile mărunte pentru că, după toate, el este păstorul vostru. El-el este-el este acela pe care Dumnezeu l-a trimis să vegheze asupra voastră. Şi noi s¬ar putea să nu fim de acord privitor la aceasta, şi atunci aceea cauzează o confuzie în biserica voastră. Noi nu vrem asta. Nu! Nu! Noi doar vrem ca voi să renunţaţi la a face lucruri care sunt păcătoase, lucruri în afara Bibliei, şi doar să continuaţi să vă mişcaţi către Dumnezeu. Vedeţi? Şi dacă cauzaţi mici divergenţe şi lucruri de genul acela, aceea tulbură biserica. Astfel, aş vrea mai degrabă ca păstorul vostru să vă spună despre căsătorie şi divorţ, şi aceste lucruri şi acele lucruri, lăsaţi-l pe el să o facă. Şi el este slujitorul lui Dumnezeu, şi este înzestrat să facă lucrul acela.

E-21 Vă amintiţi de bunul Samaritean care l-a găsit pe omul rănit? El l-a dus la han (aceea este biserica) şi i-a dat omului de acolo doi bănuţi, şi i-a spus dacă va avea nevoie de mai mult îi va plăti când va veni. Astfel, el are doi bănuţi, el este în stare să vă îngrijească dacă este un om al lui Dumnezeu. Dacă este un om al lui Dumnezeu care stă pe Cuvântul lui Dumnezeu, el-el are cei¬a dat Dumnezeu: Duhul şi Cuvântul. Aşa este? Cum trebuie să ne închinăm noi? În Duh şi în Adevăr. Şi Cuvântul este Adevărul. Aşa este?

E-22 Acum, vă mulţumesc foarte frumos, din nou. Şi acum, sunt îngrozitor de obosit, şi foarte obosit în această după-amiază, nu intenţionez să stau într-un alt hotel atât timp cât trăiesc. Petrecere mare de beţivani, şi toată noaptea, bătând în uşi şi ţipând, şi femei... Oh! Eu doar am stat treaz, toată noaptea. Asta e tot. Şi astfel eu-eu nu intenţionez să am un alt hotel. Voi merge la un motel. Îmi voi lua Ao camionetă aşa ca să pot dormi în ea, afară pe teren undeva. Îl voi lua, îmi iau un cort şi un sac de dormit, sau undeva unde să pot sta singur, pe undeva. Aşa este.

E-23 Este atât de păcătoasă, această naţiune, nu-i de mirare! Este ciuruită, şi putredă până la miez. Chiar aici sus într-un alt loc, în statul vostru... Nu numai statul acesta, peste tot. Chiar aici sus, acum câţiva ani, am fost într-o-într-o adunare religioasă sus aici în stat, un oraş mare. Şi în acea noapte un grup religios, o biserică ortodoxă cu adolescenţi, au avut o convenţie. Eu¬eu niciodată... Am fost în Africa sub voodoo şi de toate, eu nu am auzit niciodată aşa ceva. Şi următoarea dimineaţă, (eu nu vă pot spune exact, noi suntem o audienţă mixtă)... întinse pe jos, lucruri imorale care au fost făcute, sticle de whiskey peste tot. Şi acei copii tineri, băieţi şi fete în aceeaşi cameră toată noaptea, împreună. Şi dimineaţa următoare, "sfântul părinte" şezând acolo afară, şi ei au venit i-au făcut plecăciune aşa. Sub Numele de Isus Cristos!

E-24 Am înnebunit eu? Ce-ce se întâmplă cu mine? Eu doar nu pot să sufăr acele lucruri! Aceasta... ceva mă zdruncină în bucăţi când văd aceea. Este aceea să-l reprezinte pe Domnul Isus al meu? O petrecere imorală, de beţivi cu lucruri imorale care... folosite de acei bărbaţi şi femei tineri, întinşi pe jos şi în coşurile de gunoi, şi sticle şi... Oh, vai, doamne! Aţi putea numi aceea Creştinătate? Nu-i de mirare că lumea este într-o stare păcătoasă. Ei bine, ce spune păcătosul când priveşte la aceea? Mii de ei.

E-25 Acele fete tinere atât de bete că de-abea se puteau ţine pe picioare, şi în cameră toată noaptea cu acei băieţi, şi cea mai îngrozitoare vorbire murdară pe care aţi auzit-o vreodată în viaţa voastră. Mi-am pus perne peste cap aşa, ca să încerc să adorm. Afară la etaje, beţi, şi alergând în sus şi în jos la etaje în acel fel, religioşi!

E-26 Acum, mă pot aştepta la aceşti oameni păcătoşi ca, acum, care se denumesc sportivi, aici la jocul de bowling. Dacă unul din copiii mei ar porni spre o alee de bowling, l-aş alunga afară din ţară. Aha. Numiţi aceea sport, acela nu e sport. Ce este aceasta... Dacă vreţi să fiţi în regulă, puneţi-vă în regulă cu Dumnezeu. Adevărat.

E-27 Vreau să citesc pentru voi, doar câteva cuvinte din Biblie. Găsiţi aceste câteva cuvinte pe care vreau să le citesc aici pentru un text, aflat în al 17-lea capitol din Întâi Împăraţi, 1-ul verset.
... Aşa cum viu este DOMNUL Dumnezeul lui Israel, în faţa căruia eu stau, că în anii aceştia nu va fi nici rouă nici ploaie, ... după cuvântul meu.
Întâi Împăraţi, 1-ul cap-... al 17-lea capitol, 1-ul verset.

E-28 Dacă vă pot trimite un material de rugăciune, oricând, doar scrieţi-mi; secretarului meu de aici, care este prezent acum, Fratele Maguire. Câţi aţi primit vreodată un material de rugăciune de la noi? Să vă vedem mâna. Ridică-te, Frate Jim. Vreau să văd la... tu, şi soţia ta de asemenea. Aici este secretarul meu şi soţia lui, cei care lucrează, care au trimis... Aceia sunt băiatul şi fata care vă trimit materialele voastre de rugăciune de la adunare, ambii Creştini consacraţi. Şi glasul, acel glas dulce firav care îl auziţi la telefon când mă sunaţi, este doamna micuţă aşezată acolo, soţia lui. Tatăl şi mama ei, şi ei, sunt astăzi aici cu noi; şi-şi cei dragi, toţi în jur. Astfel... Şi apoi îl cunoaşteţi pe secretarul meu de teren, Dl. Mercier, Fratele Leo Mercier, el este aici pe undeva, şi Fratele Gene Goad. Şi astfel dacă vă putem trimite un material de rugăciune, oricând, orice putem face noi, să ne rugăm pentru voi la telefon; orice putem face, noi o vom face.

E-29 Acest om cu arătare ciudată cu un toiag în mâna lui, paşii lui siguri, ochii lui strălucind cu Slava lui Dumnezeu, barba fluturându-i într-o parte a lui, o bucată veche din piele de oaie înfăşurată în jurul lui, el îşi făcea paşii lui chiar aşa de hotărâţi în timp ce mergea pe drumul spre Samaria. Nu era mare lucru la care să priveşti, dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL pentru acea naţiune mare a Israelului. Da, Ilie Tişbitul, un profet al Domnului. El nu era mare lucru la care să priveşti, dar el avea Cuvântul Domnului.

E-30 Lui nu i-a fost frică să stea înaintea împăratului, căci el a fost în Prezenţa unuia mai mare decât împăratul, el a fost în Prezenţa lui Iehova. Deci, el ştia unde stătea. Şi când s-a dus înaintea împăratului el nu s-a bâlbâit şi nu a gângăvit, el ştia despre ce vorbea. El i-a putut spune împăratului, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL DUMNEZEUL LUI ISRAEL, 'Nu va fi ploaie nici rouă până când nu o voi chema eu."' De ce a spus el asta, "Până nu o cer eu. După cuvântul meu."? Pentru că el avea Cuvântul Domnului, el era un profet, şi profetul are Cuvântul Domnului.

E-31 Este un lucru izbitor a vedea paralela dintre Israel din Vechiul Testament şi America acum. Ambele erau naţiuni mari. Ambele au fost întemeiate, şi popoarele lor au venit acolo, din cauza persecuţiilor religioase.

E-32 Israel a fost persecutată de către Faraon şi a fost în robie timp de sute de ani, unde au fost privaţi de închinarea la adevăratul şi viul Dumnezeu, şi au fost privaţi de acel privilegiu; şi ei au devenit sclavi. Dar Dumnezeu le-a făcut o făgăduinţă în Biblia Lui, sau în Cuvântul Lui, şi prin profeţii Lui, că El le va da o ţară. Şi ei au intrat în această ţară şi i-au respins pe locuitorii acelei ţări, şi au intrat în posesia moştenirii lor, căci Dumnezeu avea un scop în a face acel lucru.

E-33 Şi aşa este această mare naţiune a noastră. Noi am venit aici, şi pe Plymouth Rock această naţiune a fost întemeiată pe libertatea religiei pentru că strămoşii noştri au fugit de persecuţia Romană a sistemului modern al Izabelei, şi au venit şi au suportat multe persecuţii mari şi martiraj sub acel sistem fals al Izabelei. Şi conform cu Biblia, din Apocalipsa, al 13-lea capitol, Dumnezeu le-a promis o oază, şi un loc, căci femeia a fost dusă în pustie unde a fost hrănită pentru o vreme, vreme, şi o jumătate de vreme. Dumnezeu a făcut făgăduinţa pentru America, sau la biserică (la femeie), să vină în această ţară.

E-34 Aţi observat Apocalipsa 13? Toate celelalte fiare au venit din mare, ape; Apocalipsa 17:17, a spus, "Apele pe care le-ai văzut sunt noroade şi gloate de oameni." Toate celelalte fiare, ele vin din apă, noroade şi gloate de oameni. Dar când au venit Statele Unite, "S-a ridicat din pământ unde nu exista nici un popor." Şi amintiţi-vă, când s-a ridicat, a arătat ca un miel mic.

E-35 Acum, un miel are două coarne, şi acelea sunt puteri civile şi eclesiastice. Dar când ele s-au unit, amintiţi-vă, atunci acel miel a vorbit cum a vorbit balaurul dinaintea lui; şi balaurul a fost Roma.

E-36 Când balaurul a stat înaintea femeii să-i devoreze copilul imediat ce a fost născut, balaurul roşu... Cine a stat înaintea femeii Israel, să devoreze Copilul de îndată ce Acesta era născut, şi a trimis o persecuţie şi i-a ucis pe toţi copiii de la vârsta de doi ani în jos? "Roma, balaurul, a stat la femeie să-i devoreze copilul de îndată ce s-a născut."

E-37 Şi apoi, aflăm, că această ţară s-a ridicat ca o ţară eliberată, şi a fost... a avut un miel, care înseamnă Mielul lui Dumnezeu. Dar, după o vreme, acest acelaşi sistem pe care îl avem noi, a vorbit ca balaurul şi a exercitat toată puterea pe care o avea balaurul de dinaintea lui.

E-38 Sunt paralel, unul faţă de celălalt, perfect. Şi amintiţi-vă când aceste... Israel a venit şi şi-a luat patria şi Palestina, i-a dat înapoi pe toţi locuitorii acelei ţări şi a stăpânit ţara. Noi am venit şi am luat-o de la Indieni, i-am dat înapoi şi am stăpânit ţara. Dumnezeu a avut un motiv pentru aceea. Dumnezeu urma să arate lumii ce putea face El cu o-o ceată mică de oameni care au vrut libertate, şi libertate de religie, pentru a-l servi pe Dumnezeu.

E-39 Ce au făcut ei pentru Israel? El a făcut pe Israel cea mai puternică naţiune din lume, şi ea a stat în acel fel până când a ieşit din voia lui Dumnezeu. Ce a făcut El cu America? El a făcut¬o cea mai puternică naţiune din lume până când ea iasă din voia lui Dumnezeu. Paralel, una faţă de cealaltă, exact.

E-4

E-41 Şi America, pe baza strămoşilor noştri care au venit aici pentru libertate religioasă... Noi am avut oameni evlavioşi în acele zile, ca conducători: George Washington, Abraham Lincoln, oameni cu caracter de renume, oameni ai lui Dumnezeu. America era America, în acele zile.

E-42 George Washington, aici la Vallea Forge, înainte să traverseze Delaware, rugându-se toată noaptea, până când a fost ud până la brâu, îngenuncheat în zăpadă. Şi dimineaţa următoare când Americanii au pornit dincolo, erau doar cam douăzeci la sută din ei care aveau încălţămite să poarte, Armata Americană. Dar ei aveau un principiu, ei aveau ceva pentru care trebuiau să lupte. Nu-i interesa ce venea şi ce se ducea. (Fermierii au venit, au oprit plugul şi şi-au luat afară boii, şi şi-au luat puşca şi a mers să lupte pentru ceea ce a ştiut că era libertate.) Şi a doua zi, cred că a fost, patru sau cinci găuri de gloanţe (gloanţe de muschetă) au trecut prin mantaua şi pălăria lui şi nu l-au atins deloc.

E-43 Oameni ai lui Dumnezeu, care au întemeiat această naţiune, oameni mari! Nu-i de mirare că au scris:
Îndelung să poată fi ţara noastră luminoasă
Cu lumina sfântă a libertăţii;
Protejează-ne cu puterea Ta,
Măreţ Dumnezeu, Împăratul nostru!

E-44 Cu ceva timp în urmă, am vorbit cu un om bătrân jos la Corydon, Indiana. El mi-a spus despre când a fost capitoliul în Corydon, şi cum el... a spus cum el mergea într-un car tras de boi ca să îl asculte pe guvernator vorbind. Şi el şi guvernatorul erau singurii care aveau două piese, un costum, pe ei. A spus că el a crescut oi şi le-a tuns, şi le-a spălat lâna, surorile lui au tors¬o şi i-au făcut o haină care să se potrivească cu pantalonii lui. Şi insul bătrân stătea acolo, atunci cam în vârstă de optzeci şi cinci sau nouăzeci de ani, şi-a tras barba aşa, şi a spus, "Billy, atunci a fost când ,Amerikee' era 'Amerikee."'
45 M-am uitat la bătrân, şi m-am gândit, "Băiete, tu .. mulţi din aceştia tineri nu ar crede, dar tu spui adevărul."

E-46 Ce i s-a întâmplat Israelului după tot acest fundal religios? Ei au început să devină nepăsători. Au început să ajungă la un punct unde ei, ei bine, nu le păsa ce se întâmpla. Au început să devină leneşi în închinarea lor la Dumnezeu, deşi au ţinut o formă de religie exact cum avem noi. Aveau o formă de evlavie. Dar au început să devină liberi cu poporul lor, şi-şi au început să introducă diferite erezii în biserica lor. Închinarea la Baal a început să se strecoare înăuntru, şi Israel a devenit nebună după plăcere, beţie, şi astfel de lucruri ca acelea, şi în cele din urmă au adus înăuntru un conducător care nu-l cunoştea pe Dumnezeu; Ahab, care l-a urmat pe tatăl lui. Şi tatăl lui a fost un om nelegiuit, om bogat, dar un om nelegiuit. Şi el a făcut toate păcatele, mai mult decât a făcut vreodată oricine înainte de el. Dar Israel, în stupoarea beţiei lor, au pus înăuntru un om ca acela, şi l-au pus pe tron să fie un conducător peste ei. Ei se gândeau că era totul în regulă. Exact cum fac azi mulţi Americani, "El este un politicean bun, aşa că ce contează? Nu va conta deloc, pentru că el este un politicean bun."

E-47 Mulţi Americani, prea mulţi din ei, şi-au vândut dreptul de naştere, ca un American, şi spun, "Ce mai contează, atâta timp cât primeşti câţiva dolari în plus de la guvern şi trăieşti?" S¬au vândut pentru pântec, şi pentru poftele şi setea unei lumi păcătoase, şi au uitat chiar lucrul pentru care am debarcat la Plymouth Rock. Au uitat moştenirea noastră, şi s-au dus şi s-au vândut la mulţimile nebune după plăceri. Cum a fost în zilele Israelului, aşa a fost, America a luat acelaşi drum, chiar în jos pe aceeaşi cale, plăcere!

E-48 După o vreme, guvernul a aprobat păcatul: "Doar atâta timp cât aveţi o sinagogă, ce mai contează?" Asta-i exact ce a făcut America. Şi noi am început să ne organizăm împreună şi să facem grupuri mici, şi mai păcătoşi, mai păcătoşi, mai păcătoşi.
Ar fi trebuit să rămânem cu adevăratele principii pentru care am debarcat aici! Păcatul a început să se furişeze în biserici întocmai cum a făcut-o atunci. Femeile au început să-şi taie părul, să poarte îmbrăcăminte imorală, să le scurteze în fiecare an şi... Şi bărbaţii au început să facă aceasta, aceea, şi cealaltă, şi joacă cărţi şi fac jocuri de bunco în biserică, şi tot aşa de lumeşti cum erau ei, nebuni după plăcere, stupori de beţie.

E-49 Slujitori absolvind din seminarii, şi episcopul spunând, "Predicaţi, băieţi, orice doriţi voi. În ceea ce mă priveşte, sângele lui Isus Cristos s-a uscat acum o mie nouă sute de ani." Până când biserica a ajuns la nimic altceva decât o organizaţie, ca o lojă. Fie ca voi să nu uitaţi niciodată această după-masă! A devenit ca o lojă, lumea a început să se infiltreze înăuntru, slujitorii încep să compromită întocmai cum au făcut în zilele lui Ahab. Păcătoşi, putrezi până la miez, şi înainte şi înainte au mers atât de tare cât au putut să meargă.

E-50 Deşi Dumnezeu le-a trimis profet după profet, şi cu duioase îndurări El a implorat oamenii, şi ei şi-au întors spatele la Aceasta. Ei au vrut calea lor, erau Israeliţi, erau liberi, erau o naţiune mare, strămoşii lor au făcut aşa-şi-aşa (David şi Solomon), ei puteau să facă ce vroiau. Chiar acelaşi lucru pe care ne-am bazat noi, exact; ce Washington, strămoşii noştri, şi pentru ce au stat ei. Dar, frate, noi suntem la un milion de mile depărtare de acele lucruri; bisericile noastre sunt, un milion de mile.

E-51 Vechea... Biserica Metodistă astăzi, faţă de ce obişnuia să fie biserica Metodistă! Ce este Penticostala astăzi, şi ce obişnuia să fie! Ce este cea Baptistă astăzi, faţă de ce obişnuia să fie! Dacă am fi avut timp să ne întoarcem şi să vorbim despre John Smith şi mulţi dintre acei reformatori timpurii. John Smith a spus, înainte să moară, a spus, "Lucrul groaznic este că femeile Metodiste încep să poarte inele de aur pe degetele lor." Metodiste! Ce ar spune el astăzi să le vadă cu părul lor tăiat, şi vopsea pe toată faţa lor, purtând pantaloni scurţi? Este din pricina păcatului!

E-52 Ce a făcut Dumnezeu în America? A trimis trezire după trezire, trezire după trezire. Slujitori au predicat Cuvântul, au încercat să-i cheme pe oameni înapoi la Dumnezeu. Şi ce au făcut ei? Acelaşi lucru care l-a făcut Israel, L-au dispreţuit! Şi¬au bătut joc de ei! I-au numit "holy-rollers"! I-au aruncat în temniţă!

E-53 Dacă una din surorile mele şi unul din fraţii mei, din această biserică astăzi, ar fi stat în acel hotel noaptea trecută şi şi-ar fi ridicat mâinile şi l-ar fi lăudat pe Dumnezeu şi ar fi strigat în acea cameră, ei ar fi în închisoare astăzi pentru aceasta. Dar o grămadă de beţivi, cu stupoare prostească de "ne holy-rollers" pot sta sus acolo şi să urle toată noaptea; şi beţi, şi să înjure şi să smulgă hainele de pe femeile lor şi să se agite, şi să cadă pe podea şi să ţipe toată noaptea, şi ei chiar nu pot spune un cuvânt despre aceasta. Nu-i de mirare că suntem osândiţi sub mâna lui Dumnezeu!

E-54 Observaţi, iar şi iar, Dumnezeu a trimis slujitori, au făcut semne şi minuni, dovedind Cuvântul Său. Şi partea mare a lucrului, mulţi dintre clericii modernişti L-au refuzat şi au batjocorit fiecare trezire. Astfel ca aşa numita Biserica lui Cristos şi aceia, "Zilele miracolelor au trecut." Încercând cu tot ce le stă în putinţă să o curmeze de la acea rămăşiţă mică a lui Dumnezeu. Cum a fost în Israel, aşa este astăzi. De multe ori, Dumnezeu trebuie să-şi scoată poporul din acele organizaţii şi denominaţiuni, să-i ducă afară în pustie singuri, ca să le vorbească. Şi El va avea o rămăşiţă, nu vă faceţi griji privitor la aceea. El a făcut-o atunci, El o va face acum. Iar şi iar au trecut prin păcat, bălăcindu-se în lucruri. De ce? Conducerea lor, nu există nimic care s-o oprească.

E-55 Păi, cinstit, eu cunosc multe naţiuni care dacă i-ar prinde pe oameni pe stradă îmbrăcaţi cum o facem noi aici în America, ei i-ar pune în închisoare. Când am mers la Saint Angelo, în Roma (acum, gândiţi-vă la asta, cât de josnic este aceea), au avut un anunţ sus acolo, lângă catacomba Saint Angelo, "Către femeile Americane: 'Vă rugăm să vă îmbrăcaţi şi să-i onoraţi pe cei morţi."'

E-56 Dacă există ceva care te face să-ţi fie rău, este să vezi o grămadă de aşa numiţi Americani intrând. Eu şedeam jos, la Lausanne, ne bucuram de o friptură, într-o zi, eu şi Fratele Arganbright. A doua zi, ne-am întors pentru că era mâncare bună. Am putut să-mi duc puţină apă acolo, ei nu serveau nimic în afară de vin. Şi mi-am luat apă, a trebuit să îmi port un ulcior de apă sub braţ, tot timpul, pentru că ei nu serveau apă la masă. Apoi am intrat acolo, şi totul a fost bine până când "Miss America" a intrat cu un câine micuţ, jegos, un câine pudel cu nas mucos; cu destule bijuterii pe ea de la magazinul de zece cenţi de genul acela, şi o ţigară la capăt afară de tot aşa, s-a aşezat simulând a fi ceva ce ea nu era; şi a aşezat acel pudel pe masă, murdar, lucru spurcat.

E-57 Este... câinele este cel mai rău lucru despre care vorbeşte Dumnezeu. Nici măcar zeciuiala provenită de la ei nu poate fi plătită în casa lui Dumnezeu. "Este ca şi curva, o zeciuială de la o curvă," Biblia a spus. Şi, totuşi, iată-vă. Ele vor practica contracepţia şi vor plăti o mie de dolari, aproape, pentru un căţel; şi îl duce în jur şi îi dă iubirea unui copil, aşa ca să poată alerga afară câte de lungă noaptea, şi va practica contracepţia.

E-58 La ce să ne aşteptăm în afară de haos! Voi s-ar putea ca niciodată să nu-mi mai auziţi glasul, dar vreau să vă amintiţi asta: Noi suntem la sfârşit!

E-59 Acolo, aflăm ce a avut loc, ce a făcut. În cele din urmă, ora cea mare a sosit: Ahab a fost ales, şi când a fost ales, el s-a căsătorit cu Izabela; acea femeie veche putredă care a condus tot Israelul la idolatrie. Şi cum a făcut Israelul atunci, păi, aceasta... Ei trebuie că se aflau într-o stare decăzută, ca să lase vreodată un lucru ca acela să se întâmple în naţiunea lor. Legile sunt făcute de oameni pentru oameni, şi noi am făcut acelaşi lucru!

E-60 A fost un timp când America nu ar fi avut... ei ştiau mai bine decât să o lase pe vechea prostituată, curva cea veche care a băut sângele martirilor, i-a ucis, şi motivul pentru care au fugit aici, pentru libertate, ei nu ar fi suportat nimic ca aşa ceva. Asta arată că suntem într-o stare decăzută, o naţiune întreagă, pentru a alege aşa ceva. Oh, desigur, acum voi... unii dintre voi Democraţii tradiţionalişti veţi gândi aceasta, ca "Oh, bine, el va-el va fi un bun conducător politic." Aceea s-ar putea să sune bine pentru raţiune, pentru mintea carnală. Dar pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi mintea spirituală, aceasta nu are sens. Cu siguranţă nu are, câţiva dolari în plus şi câteva taxe tăiate sau ceva de genul acesta.

E-61 Şi noi avem un timp greu, misionarii noştri în câmp astăzi, pentru că acum noi suntem consideraţi o naţiune Catolică. Păi, desigur, Rusia este considerată comunistă pentru că ei au un conducător comunist. China Roşie este considerată comunistă pentru că ei au un conducător comunist. Noi suntem consideraţi Catolici din cauză că avem un conducător Catolic.

E-62 Oh, când Ahab era pe tron... Voi spuneţi, "El este pe tron." Aşa este, dar Izabela a fost capul în spatele acelui tron. Ea a fost aceea care a condus. Priviţi cum a luat ea chiar legile ţării şi le-a sucit în jur, şi pentru câştigul ei propriu şi pentru lăcomie, şi l-a făcut pe Ahab să facă asta pentru că ea era măritată cu el. Şi acela-i felul cu conducătorul nostru astăzi. Eu nu spun că el nu este un om bun, dar priviţi ce este în spatele lui: curva, chiar lucrul pentru care am fugit noi aici (să fim America) chiar principiile pe care-i zidită America. Noi, prin propria liberă alegere a noastră, am ales un lucru ca acela.

E-63 Acum vedeţi de ce glasul meu va fi oprit destul de curând. Dar cineva o să ştie! Da! De ce? Apocalipsa 2:20, ea s-a numit o "prorociţă." Doar să priviţi valul de păcat care se întâmplă acum. Priviţi cum miezul merge direct până la miez. Priviţi modernistul, priviţi lucrurile nelegiuite întâmplându-se în biserici. "Şi, în cele din urmă, va veni o persecuţie," Biblia a spus aşa, AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Cu siguranţă, va fi.

E-64 Apoi ce urmează să se întâmple? Chiar cum a făcut-o atunci, aşa va fi acum. Ea a fost puterea în spatele acestuia, ea a fost aceea care l-a controlat. Citiţi... Eu cred că este al şapte-... pe la al 17-lea sau 18-lea capitol, cam pe acolo, veţi afla ce a făcut Izabela: cum l-a luat ea pe Ahab, şi el nu a putut spune nimic privitor la aceasta pentru că era nevasta lui. Priviţi pe ce a fost edificată naţiunea atunci, pe un Israelit decăzut cu o nevastă păgână (în spatele lui) care era o închinătoare la Baal. Şi ce a făcut ea? În cele din urmă ea a făcut totul atât de modernist, şi aşa de frumos, şi poporul a avut-o aşa de uşor, până când toată biserica a căzut pentru aceasta, predicatori şi toţi. Nu a spus Ilie, "Doamne, eu sunt singurul rămas"? Şi cum a fost atunci, e paralel astăzi.

E-65 La toţi le era frică să spună ceva. Nu este chiar acelaşi lucru astăzi? Lor le era frică să spună ceva. Astfel noi aflăm, ei erau doar dezlănţuiţi, la întâmplare, beţi, chefuiau, nebuni după plăcere, şi toate celelalte, întocmai cum este astăzi. Izabela sucind acele Scripturi... Ce a făcut ea... sau acele legi, cum¬cum le va suci Izabela. Amintiţi-vă, Izabela, ea se numeşte o "prorociţă," pentru a subjuga poporul, şi ea spune că este "singurul glas al lui Dumnezeu pe pământ." Ea va face mintea carnală să creadă asta tot aşa de sigur cume lumea.

E-66 "Va veni o închinare la o femeie, în Statele Unite, şi aceea va fi Maria." Am văzut aceasta, treizeci... 1931. Şapte lucruri s-au întâmplat. O am chiar aici pe hârtie, cu mine, scrisă în 1931. Cum am spus că "Acest Peşedinte, Franklin D. Roosevelt, el va cauza ca lumea întreagă, să ajute să facă aceasta, să trimită lumea la război." Nu a ajuns la război încă, în timpul crizei. Am spus, "Un alt lucru, ..." Şi mama mea, o Democrată tradiţionalistă, dacă nu s-a uitat aspru la mine când am spus asta. Am spus, "Mie nu¬mi pasă dacă el era un Republican sau dacă era un Socialist sau orice este el, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL." Şi am spus, "Făcând aceasta, ei le permit femeilor să voteze. Şi când ei fac asta, au făcut una dintre cele mai mari dizgraţii pe care a făcut-o vreodată această naţiune." Şi am spus, "Într-o zi ei vor plăti pentru asta." Şi ei au făcut la această ultimă alegere. Asta¬i ce l-a ales pe el, femeile.

E-67 Şi voi oameni preţioşi de culoare, din Sud, cum aţi votat! Voi spuneţi, "Tu n-ai nici o treabă să spui asta la amvon." Oh, da, eu am, este Cuvântul lui Dumnezeu! Şi pata lui-lui Abraham Lincoln, cel care v-a eliberat, zăcând acolo în acel muzeu pe rochia unei femei, şi voi vă vindeţi dreptul de naştere. Să vă fie ruşine.

E-68 Şi voi oameni, pentru politică, pentru că sunteţi doar un bun Democrat, aţi votat pentru aşa ceva, şi v-aţi vândut drepturile de naştere de Americanism şi Creştinătate, pentru a-l da la prostituata care ne-a alungat în această naţiune, ce ne-a făcut ceea ce eram. Vedeţi cum s-a furişat înăuntru? Foarte uşor, până când ea este acum pe tron. Sigur! Tronul Casei Albe.

E-69 Priviţi! Deja... Aţi văzut zilele trecute despre şcolile Catolice şi şcolile Protestante? Sprijinesc şcoala Catolică dar nu pe cea Protestantă. Vedeţi? Oh, frate! Urmăriţi un val de lucruri care vin acum. Observaţi, şi cum au făcut aceasta, priviţi ce a avut loc. Tot păcatul acesta îngrămădindu-se înăuntru. A ajuns la un punct şi au adus naţiunea în acel fel de loc de clătinare.

E-7

E-71 Acum, doar un minut, şi urmăriţi doar cum apare aceasta. Acum, noi aflăm ce au făcut ei şi lucrurile care le-au făcut, vedem că se compară aici chiar exact, păcat pretutindeni. Izabela a intrat, ea a vrăjit tot poporul. Şi observaţi, în cele din urmă, ea a început să zidească altare mari lui Baal. Aşa este? Şi preoţii lui Baal s-au adunat de pretutindeni ca să intre în acel loc, şi au început să contamineze ţările cu închinarea la Baal.

E-72 Priviţi cum au făcut ei, priviţi cum s-au plantat înăuntru. Chiar lucrurile care le-au făcut, priviţi unde sunt ei astăzi. Priviţi la Catolicism înghiţind, înghiţind, înghiţind; căsătorindu-se înăuntru, încălcând aceasta, chiar exact ce a spus Daniel că vor face ei. Fierul şi lutul nu se vor amesteca, dar amestecându-şi sămânţele unul cu altul, încălcând. Fiecare fată Protestantă care se căsătoreşte cu un băiat Catolic trebuie să-şi crească copiii Catolici. Toate în felul acela, căsătorindu-se, amestecându-se, în acel fel până se ajunge la un punct când Statele Unite în totalitate este toată pătrunsă de viermi.

E-73 Ce vom face noi ca misionari, mergând acolo afară pentru a elibera în America de Sud şi în toate părţile lumii, Tammy Osborn şi aceia, încercând să-i scoată pe oameni din acel păgânism şi ei îşi pot îndrepta degetul drept înapoi că noi ne¬am ales conducătorul, şi acelaşi lucru. O Dumnezeule. Ce-ce urmează să se întâmple cu această lume? Ar trebui să zguduie fiecare persoană de aici. Cum vom răspunde noi? Ce va spune misionarul când spun ei, "Voi veniţi aici să ne eliberaţi pe noi de asta, şi poporul vostru propriu a pus acelaşi lucru în oficiul vostru, pe tron"? Cum ne vom... Ce...

E-74 Priviţi înapoi în paginile istoriei, întoarceţi-vă înapoi şi vedeţi dacă aceasta-dacă e absolut, aproape, neconstituţional ca aceasta să fie. Ei nu ar fi făcut-o cu ani în urmă dar, vedeţi, noi ne-am vândut drepturile noastre Creştine la politică, şi aşa este cum s-a ţesut diavolul înăuntru. Ahab nu a fost nimic decât un conducător numai cu numele pentru Izabela. Asta-i tot ce va fi acesta, doar un conducător cu numele. El nu o va face el însuşi, dar acel sistem din spatele lui îl va conduce la aceasta. Exact aşa! Ciupeşte-ţi conştiinţa, tu Creştine. Trezeşte-te, este mai târziu decât te gândeşti. Starea în care ne aflăm, starea în care erau ei, şi cum s-au lăsat ei să se dezlănţuie.

E-75 Cum trebuie să fi strigat inima mare iubitoare a lui Dumnezeu, şi plângând, aşa cum El a văzut poporul Lui misionar. I-a făcut un exemplu, toate naţiunile venind peste tot pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat, văzându-i în unitate. Spiritual, slujind lui Dumnezeu. Şi apoi să te gândeşti că El-El a tânjit să-i vadă venind înapoi la dragostea dintâi şi să facă ceea ce era drept, dar încontinuu ei s-au îndepărtat, mai departe, şi mai departe, până când în cele din urmă a intrat Izabela. Asta-i exact ce am făcut noi. Am deviat de la principiile lui Cristos. Când Dumnezeu i-a trimis pe slujitorii Lui în toată naţiunea, ei au predicat sfinţenie (Pelerinii Sfinţeniei, Nazarineni, Penticostali), "Întoarceţi-vă la Dumnezeu! Întoarceţi-vă la Dumnezeu!"

E-76 Şi biserici stabilite din timpuri tare vechi doar au râs şi şi¬au bătut joc. O mulţime dintre ei credincioşi modernişti, păi, ei au condamnat tot ce acei oameni au făcut şi au spus "Aceasta a fost de la diavolul." Ce a făcut asta? Şi biserica a început să asculte la asta, majoritatea au început să asculte. Primul lucru care-l ştiţi, "Dacă femeia Catolică putea purta felul acesta de lucruri, şi Protestanta putea să o facă. Dacă biserica Catolică putea face aceasta, şi Protestanta putea. Atunci dacă Metodista putea, cum este cu Baptista? Atunci dacă Baptista putea, cum este cu Penticostalii?"

E-77 Vedeţi, asta este în ce vă aduce sistemele făcute de om. Aleluia! Asta-i adevărat. Acela-i motivul că eu sunt împotriva acestuia, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este împotriva acestuia. Sisteme făcute de om: Dumnezeu este împotriva acestuia, Cuvântul Său este împotriva acestuia, profeţii Lui vor fi împotriva acestuia, slujitorii Lui adevăraţi vor fi împotriva acestuia, toţi care sunt născuţi din Duhul lui Dumnezeu vor fi împotriva acestuia.

E-78 Priviţi cum a ajuns Israel, cum au plutit cu valul, până când în cele din urmă a venit Izabela. Priviţi cum a ajuns America, şi a plutit cu valul lumii, până când în cele din urmă Izabela a preluat tronul. Aşa este. Acum, Izabela de fapt nu era pe tronul Egiptului... sau, tronul Israelului, dar ea a fost capul principal în spatele tronului. Şi ierarhia Catolică nu este pe tronul Statelor Unite, dar ea este sistemul în spatele acestuia pentru că el este căsătorit cu ea. Şi Biblia a spus, în această ţară, ei vor face "un chip asemănător fiarei."

E-79 Oh, frate, soră, care-i chestiunea? Ei bine, eu-eu ştiu ce este. Biblia a spus că ei vor lua această epocă Laodiceană, şi acolo¬i unde ne aflăm noi. Voi s-ar putea să mă urâţi acum, dar într¬o zi nu când o să aflaţi ce este Adevăr. Aţi putea să nu fiţi de acord şi să vă ridicaţi şi să tropăiţi afară din clădire, aceea doar arată ignoranţa voastră. Dar într-o zi veţi realiza, într-o zi vă veţi tânji şi veţi şti că acesta este Adevărul! Eu vorbesc Aceasta în Numele Domnului! Mă pun pe mine drept ţintă, care în cele din urmă mă va purta la mormânt. Eu voi fi un martor până mor, dacă Dumnezeu mă va ajuta. Aşa este.

E-80 Iată-ne în această stare în care ne aflăm astăzi, toată aceasta se desfăşoară astfel. Şi Israel, cum a făcut Ahab, un conducător cu numele pentru Izabela pentru că el er-... el era căsătorit cu ea. America, conducătorul nostru, cum a făcut un... Ştiţi că conducătorul nostru a fost un om bogat? Câţi ştiu asta? Un multimilionar. Cineva mi-a spus, într-o revistă sau ceva radio sau televiziune sau ceva, Jack Benny sau cineva a făcut o... Ernie Ford, cred că a fost. Cineva a spus că "Tatăl lui l-a ajutat să ia două state pe care el nu le deţinea." Cam aproape că deţine restul. Cum le-a obţinut el? Cum au venit banii aceia? Prin traficul de whiskey, şi băutură. Acela-i motivul că el a scăzut taxele de pe whiskey şi lucruri. Asta-i ce l-a făcut pe el un om bogat. Chiar lucrul care a condamnat naţiunea noastră, chiar lucrul care a corupt minţile oamenilor noştri, lucrul care i-a trimis pe băieţii noştri să fie beţivi, şi fetele noastre să fie prostituate, banii de pe acelea l-a făcut un om bogat.

E-81 Acelaşi lucru, sistemul vechi de Izabelă, acelaşi lucru care a persecutat poporul nostru, acelaşi lucru care i-a tras afară (în Romanism) şi i-a ars şi i-a smuls în două şi le-a făcut de toate, acelaşi sânge al martirilor (Biblia o spune) este în ea! Iată-i acolo, căsătoriţi împreună. Şi noi Americanii ne clătinăm drept înainte, "Oh, bine, noi am primit câţiva dolari în plus şi avem un timp bun. Mai înstăriţi decât tot restul naţiunilor." Dar, frate, aşteaptă doar un minut.

E-82 Să o luăm literă cu literă acum, pentru următoarele câteva minute, să vedem ce s-a întâmplat.

E-83 Predicatorii au mers drept împreună, doar s-au supus cu ei, au mers drept înainte cu ei, tot sistemul. Întregul sistem Israelit a mers drept împreună cu Izabela. Ei aveau o formă, da. Şi nu ne spune Biblia că în aceste zile din urmă vom avea "o formă de evlavie"? Toate profeţiile sunt împlinite, frate, noi suntem la sfârşit! Naţional, noi suntem la sfârşit! Spiritual, noi suntem la sfârşit! Fiecare sistem este la sfârşitul lui! Următorul lucru este venirea Domnului şi transmutarea Bisericii.

E-84 Dumnezeu a trimis fiecare semn, minune, a făcut tot ce a putut El face, încercând să-i atragă pe oameni, şi constant ei s-au mutat direct înăuntru. Priviţi la acest oraş aici. Priviţi la această ţară în jur aici, cu zeci de sute şi sute de Penticostali; şi pentru că stau pe Adevăr, unde sunt ei în această după-masă? Pentru că cineva le-a spus să nu coopereze cu adunarea. Voi bieţi, deliberat... Dumnezeu să fie milostiv cu voi, este singurul lucru care-l pot spune. Când voi Creştini nu aveţi mai multă coloană vertebrală decât atât, voi aveţi un iadeş în loc de o coloană vertebrală. Exact! Ceea ce avem noi nevoie este "să predicăm evanghelia cu dinţi în ea," care va toca lucrul în bucăţi. Aţi mers chiar ca restul din ei, atunci vă miraţi de ce strigăm noi privitor la aceasta. Atunci, vedeţi, tu eşti "primit rece." Mă aştept la asta, trebuie să mă aştept.

E-85 Toate acestea s-au întâmplat în Israel. În cele din urmă, într¬o zi, a venit tropăind din pustie, a venit un ins cu arătare păroasă, Ilie Tişbitul. El nu a venit afară din nici una din organizaţii, el a venit din pustie! El nu a avut nimic de-a face cu ei. El a fost un profet al Domnului. Frate, el a zguduit acea împărăţie a Izabelei pentru tot ce era în ea. Ei l-au urât. El nu a avut cooperare, eu vă voi garanta asta. Biblia spune că nu. Desigur. El le-a făcut pe acele Izabele cu feţe vopsite să "se aprindă," îmi imaginez. El a pus securea la rădăcina pomului cum a făcut Ioan, aşchiile să cadă ori unde au dorit să cadă, dar el a pus-o acolo. El a zguduit naţiunea, arătând că ei erau greşiţi, şi încercând să-i cheme înapoi la un adevărat Dumnezeu viu, şi înapoi la Cuvântul Său în loc de închinare la o Izabelă.

E-86 Ce au făcut ei? L-au primit? Ei l-au urât! Dar Cuvântul lui a mers înainte tot la fel, pentru că el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Dumnezeu a lucrat cu el, şi a arătat că el era profet uns prin împlinirea lucrurilor pe care el le-a spus. Şi tot ce a făcut a dovedit că el era profetul lui Dumnezeu. Dar totuşi ei nu au crezut Aceasta, pentru că el le-a dărâmat teatrele lor. El le-a spus că ei erau greşiţi. Ahab a fost un docher. Adevărat! Şi observaţi ei nu l-au crezut, dar el L-a predicat tot la fel. Nici unul din predicatori nu era de acord cu el, a spus, "Eu sunt singurul care am rămas, Doamne. Priveşte la ei, ei nici măcar... unul, nimeni nu va coopera." Dar el avea o misiune de făcut şi el a făcut-o. El a avut Cuvântul Domnului, AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Şi el a atacat naţiunea, a atacat biserica, a atacat tot ce era acolo, şi Dumnezeu a fost cu el!

E-87 Ne-a fost făgăduit, în zilele de pe urmă, că el se va întoarce şi la această ţară. Eu ştiu, Isus, când... Matei 17, când ei L-au întrebat, "De ce zic cărturarii, 'Ilie... '?"

E-88 Priviţi ce a spus El, "Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie," trecut, pre-... la timpul viitor. Dar apoi El l-a dat ca exemplu pe Ioan. Ioan nu a fost Maleahi 4. Ioan a fost Maleahi 3, "Iată, Eu trimit un mesager înaintea Mea, ca să pregătească calea."

E-89 Maleahi 4, El a spus, "Înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşată, când tot pământul va arde ca o mirişte; înainte de acea zi, Eu îl voi trimite pe Ilie."

E-90 Şi acesta nu a fost Ioan, pentru că Domnul nicicând nu a ars pământul când a venit Ioan. Şi dacă observaţi, şi în ultimul capitol, în ultimul verset, El a spus, "Şi el..." (urmăriţi: el vorbind) "... va întoarce inimile părinţilor spre copii, şi inimile copiilor spre părinţi."

E-91 Acum urmăriţi! Primul Ioan a venit, primul Ilie, ce a făcut el? El a venit şi a adus un Mesaj şi a întors inimile împietrite ale ortodocşilor vechi la credinţa bisericii tinere, copiii. Dar când vine următorul Ilie, în timpul sfârşitului, el trebuie să meargă înapoi şi să ia inimile părinţilor... inimile copiilor, adică, şi să le întoarcă înapoi la Credinţa părinţilor penticostali. Vedeţi diferenţa? El nu va fi unul din aceşti aşa-zişi de aici care îi avem noi astăzi, el se va duce drept înapoi la Fapte 2 şi începe drept de acolo. El va predica Evanghelia nemodificată, va spune doar aceleaşi lucruri pe care le-a spus Petru în Ziua Cinzecimii, pentru că ce a spus el la Cinzecime a adeverit restul Scripturilor până la capăt. El nu se va suci în jur cu vreo organizaţie, când vine Ilie. El va urî femeile cum a făcut Ilie, chiar ca... sau femeile rele, chiar cum a făcut Ioan. Va fi un iubitor de sălbăticie întocmai cum au fost ei. El nu va cruţa. Noi îl aşteptăm să vină. El va veni! Dumnezeu a spus că va veni, şi el va fi aici!

E-92 Eu cred, dacă orice, Mesajul care îl avem noi astăzi va premerge acea mare venire a lui. Da, domnule! El este pe drumul său, deja născut. Cum a fost Ilie, şi vine izbucnind afară din pustie, pe undeva el se va face de cunoscut. El va predica Fapte 2. El va aduce Credinţa acestor părinţi vechi Penticostali, drept înapoi la... credinţa acestor copii Penticostali, drept înapoi la Credinţa părinţilor Penticostali. El se va duce direct, înapoi la Fapte 2, Fapte 2:38, până în jos de tot. El va aduce Evanghelia adevărată, neamestecată. El nu va avea nimic de-a face cu Izabela şi sistemul ei. El va fi un slujitor al lui Dumnezeu. Sigur va fi! Biblia a spus că el o să vină. El va profeţii şi va izbi Mesajul lui în faţa acestor Izabele, exact cum a făcut Ilie la început lui Israel. Ei îl vor urî! Ei nu vor coopera cu el. Nu, nu. El va veni! Dumnezeu a făgăduit lucrul acesta, şi el se va ridica pe scenă. El va-el va predica Bisericii Alese cum a spus El că el va face, zguduind pe cel Ales, scuturându-i carnalitatea de pe acesta, lumea şi lucruri, scuturând-o jos, fierbând-o jos, aducând Biserica împreună, un popor.

E-93 Ştiu că spuneţi, "Aceea este denominaţiunea mea." Frate, te înşeli! Ioan a venit ca sistemul unui singur om ca să introducă Un Om: Isus Cristos. Şi Ilie nu va fi un sistem, va fi un om, Isus a spus aşa. Va fi un singur om care este uns de Duhul Sfânt. Şi el nu va introduce nici un trei sau patru dumnezei, el va introduce Unul: Domnul Isus Cristos, pentru că Mesajul lui îi va zgudui pe copiii Penticostali din nou înapoi la Credinţa părinţilor.

E-94 Aminteşte-ţi, frate, dacă spun aceste lucruri ca să fiu urâcios, eu am nevoie să fiu la atar. Eu vă spun, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Dacă Dumnezeu nu a adeverit că eu v-am spus Adevărul, în jurul naţiunii, în jurul lumii, atunci spuneţi-mi unde a fost greşeala. Eu vă spun Adevărul! Întoarceţi-vă la Dumnezeu, repede! Ieşiţi din aceste sisteme, pentru că Biblia a spus în Cartea Apocalipsei, că ierarhia Romano Catolică era o "curvă," şi ea era o "mamă a curvelor." Ce sunt acelea? Biserici, sisteme.

E-95 Şi de unde a venit biserica Metodistă, de unde a venit biserica Luterană? De unde a venit cea Metodistă, Baptistă, de unde au venit toate organizaţiile? Dumnezeu nu a organizat niciodată o biserică. Biserica Catolică a spus că ei au început în trecut acolo, "Isus a organizat biserica." Eu vreau-eu vreau pagina în istorie, sau pagina în Biblie. Nu a existat o organizaţie timp de trei sute şase ani după moartea ultimului apostol, atunci ei au format Consiliul de la Niceea şi au făcut o organizaţie. Şi când a ieşit Luther... el a fost un om mare al lui Dumnezeu, dar imediat ce el a plecat, acel grup mic de oameni au mers acolo şi au format o altă organizaţie. Apoi Duhul Sfânt a mers peste John Wesley, el niciodată nu a organizat nimic, dar după ce a plecat el atunci ei s-au organizat. Apoi Duhul Sfânt a intrat cu Penticostalii, şi au ieşit de la Metodişti. Şi ce s-a întâmplat? Apoi ei s-au organizat.

E-96 Dar va fi un sistem al unui singur om care va veni cu puterea şi ungerea lui Ilie, ca să îndeplinească profeţia. Aleluia! El o va zgudui. Şi, amintiţi-vă, el le-a profeţit, şi profeţit, şi le-a spus toate lucrurile, şi Dumnezeu a lucrat cu el. Dar Mesajul lui final a fost atac la Casa Albă. Aha. Când a venit Ioan, Mesajul său final a fost atac la Casa Albă din ziua aceea. Mesajul final al lui Ilie, când a umblat în jos pe acel drum în acea dimineaţă după ce a fost în Prezenţa lui Dumnezeu acolo afară, a mers în jos pe acel drum cu păr bătrân peste tot pe el, capul lui chel lucind, barba fluturând, acei micuţi, ochi bătrâni licăreau cu slava lui Dumnezeu. Acel toiag în mâna lui, şi picioarele lui tot atât de sigure cât puteau fi. Ce face el? Merge drept de jos din Samaria în prezenţa Casei Albe, şi spune, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Neavând frică de nimic. Bisericile l-au respins, oamenii l-au respins, astfel acum el îşi dă ultimul atac, asupra Casei Albe.

E-97 Atunci ce s-a întâmplat după aceea? Ascultaţi! După acel atac, glasul lui a devenit tăcut, nimeni nu l-a mai auzit. Dumnezeu l-a chemat de pe scenă, a spus, "Ilie, tu ţi-ai făcut cunoscut Mesajul la tot Israelul, ei Îl cunosc. Acum vino aici sus în pustie, îndepărtează-te de ei, separă-te căci urmează ca Eu să fac ceva. Le voi arăta ce înseamnă să respingi Mesajul Meu." Ce s-a instalat? Război, foamete, foame.

E-98 AŞA VORBEŞTE DUHUL SFÂNT, "Urmăriţi ce vine! Urmăriţi ce o să urmeze! A fost o foamete, va fi o foamete!" Oh, poate nu de pâine, dar de auzirea Cuvântului lui Dumnezeu şi Adevărul Său. Toate bisericile se vor socializa şi se vor îndrepta direct în aceasta tot la fel, chiar cum au fost deja înghiţite cu aceasta.

E-99 Ce a făcut Ilie? A găsit un izvor ascuns, departe sus în munte unde a primit ceva Apă a Vieţii, descoperiri Divine de la Dumnezeu aşa cum stătea sus acolo sub puterea lui Dumnezeu.
Descoperirile fiind un izvor mic ascuns, în timp ce restul din ei flămânzeau. Şi Dumnezeu să binecuvânteze slujitorii Lui (acei corbi), ei i-au adus ceva de mâncare în timp ce era izolat de popor. Şi ei erau acolo jos flămânzind după o trezire şi tot ce se întâmpla. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] "Nu se mai aud de trezirile lui la... Unde este acel maniac bătrân care merge în jur ciomăgind organizaţiile noastre? Unde se află el acum?" Ei nu ştiau. El s-a retras cu Dumnezeu, afară într-un loc izolat unde ei nu-i auzeau glasul. Atunci au început să vadă.

E-10

E-101 El a rânduit corbii, slujitorii Săi. Binecuvântaţi să fie acele păsări, slujitorii Săi, care au ţinut glasul lui-lui Ilie viu în decursul timpului lui-lui de izolare de biserică. Corbii i-au adus carne şi pâine dimineaţa, şi carne şi pâine seara, şi a băut de la izvorul mic în timp ce restul din ei jos acolo erau fără nici o hrană şi apă spirituală.

E-102 Apoi într-o zi, după ce păcatul şi-a luat birul, şi Dumnezeu şi-a îngenunchiat poporul Lui... Izabela a luat totul, a anihilat totul, şi ea o va face din nou! Asta-i AŞA VORBEŞTE BIBLIA SFÂNTĂ A LUI DUMNEZEU, "Ea o va face din nou." Ea este chiar pe tron acum, în spatele conducătorului cu numele; sucindu-l oricum vrea ea, nimeni nu o va opri. Desigur, nimeni nu o va opri acum, pentru că ce ei nu au putut obţine în cercurile religioase o obţine-o obţine toată în politică, şi acolo au făcut asta. Aha, asta-i exact ce au făcut ei. Ceea ce, politica va fi un boicot chiar exact înapoi la semnul fiarei, tot atât de sigur cum stau eu aici, vedeţi, cum a spus Biblia.

E-103 Ştiu că sunten în întârziere, mă voi grăbi. Trebuie să aduc înăuntru acest ultim cuvânt, dacă Domnul îmi va permite.

E-104 Priviţi! Ilie a stat sus acolo până când Dumnezeu l-a mutat. El nu a avut treziri. El nu a predicat împotrivă la nimic. El doar a stat acolo sus numai cu Dumnezeu, afară în pustie, căci el era un om al pustiei. El a fost crescut în pustie. Aşa a fost şi Ioan crescut în pustie.

E-105 El s-a dus afară în pustie singur cu Dumnezeu, luat de la biserică după ce şi-a dat Mesajul. Şi biserica L-a refuzat, L-a refuzat. Şi în cele din urmă organizaţiile nu au vrut să facă nimic, astfel el doar a trebuit să se mute afară. Dumnezeu l-a chemat de pe scenă, l-a luat afară în pustie, a spus, "Vino aici afară, ei nu vor mai asculta. Vino, apoi Eu voi arunca judecata Mea peste ei." Oh, da, el va fi aici într-una din aceste zile, voi să urmăriţi.

E-106 Apoi, după zilele profeţiei lui, ce s-a întâmplat? Biserica s¬a ofilit, marea teroare a Izabelei, ea i-a luat pe toţi în ea, i-a înfulecat pe toţi. I-a luat în ea, şi a construit dumbrăvi şi toate celelalte.

E-107 Dar, într-o zi, Dumnezeu l-a chemat din nou afară! Iată-l venind afară. Ascultaţi atenţi acum, şi nu vă supăraţi pe mine. Eu spun, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL!" Când a venit el afară, ce a făcut Dumnezeu? El l-a trimis la o femeie văduvă. Ea cândva a avut o-o stăpânire de bărbat asupra capului ei, dar a fost necesară moartea pentru a elibera-o astfel ca ea să poată crede Cuvântul profetui. Observaţi aceasta? Ea a avut un bărbat care a călăuzit-o în această cale şi în acea cale, în una din şcolile de acolo jos. Dar în timpul acestei secete mari, el a fost devorat, moartea l-a luat. Ea nu mai era prinsă în nici o organizaţie, astfel ea era gata acum să audă Cuvântul Domnului. O femeie, însemnând Biserica; o văduvă, al cărei bărbat (organizaţia) a murit, şi abia credea că va mai trăi ea însăşi. Şi Dumnezeu a spus, "Du-te la ea acum, ea te va asculta, Eu i-am poruncit."

E-108 Oh, noi ne gândim uneori, grupul vostru mic de acolo care este aşa de credincios şi faceţi tot ce puteţi ca să aveţi o adunare, ca să încercaţi să arătaţi oamenilor că inima voastră este în regulă şi voi vreţi ca ei să se îndrepte, voi credeţi că aveţi un timp greu. Dar, amintiţi-vă, Dumnezeu îşi are ochiul Lui asupra voastră! Voi Îl iubiţi, eu ştiu că Îl iubiţi, voi nu aţi sta aici, nu aţi participa la nici un lucru de genul acesta. Dumnezeu îşi are ochiul Lui asupra voastră. Da!

E-109 Şi când el s-a dus, bărbatul ei a murit, organizaţia ei a murit, astfel ea acum este gata să audă Cuvântul profetului. Astfel când a venit profetul la poartă şi i-a cerut un-un pic de apă, ea s-a dus să o aducă. Atunci el a spus, "Adu-mi o bucăţică de pâine."

E-110 Şi ea s-a întors şi a spus, "Viu este Domnul, nu am nimic decât suficient."

E-111 Acum, se părea că el a fost trimis să ia puţinul pe care îl avea ea, dar a fost invers. Când ea a fost dispusă să dea tot ce avea ca să susţină Cuvântul, Dumnezeu a hrănit-o. Şi dacă voi vreţi să daţi atât Duh cât aveţi, cât Duh v-a dat Dumnezeu pentru susţinerea Cuvântului, atunci Dumnezeu vă va ţine în viaţă. Aleluia! Oh, slavă lui Dumnezeu! O înţelegeţi voi, biserică? Să nu vă gândiţi că sunt emoţionat, eu nu sunt. Dar ceea ce aveţi, cât de puţin credeţi în Dumnezeu, câtă credinţă aveţi, puneţi-o pe Cuvânt, nu pe organizaţie! Puneţi-o în Cuvântul lui Dumnezeu, El vă va ţine în viaţă.

E-112 Ea a fost gata atunci, pentru că nu putea înainte, pentru că ei nu ar fi lăsat-o. Dar acum ea este gata. Îl va primi ea? Dumnezeu a trimis un profet în calea ei. Va primi ea Cuvântul lui? Îl va primi ea pe acest profet? Da, ea l-a primit. Şi el i-a spus, a zis, "Acum, cât de puţină viaţă ai tu, pune-o aici, adu-mi mie mai întâi." Şi ce s-a întâmplat? Când restul lumii lâncezea şi murea de foame, ea şi copiii ei şi casa ei mâncau toţi trei mese bune pe zi, descoperire Divină pe Cuvânt. Sper că o înţelegeţi, prieteni.

E-113 Ce s-a petrecut? El a stat acolo până a trecut foametea, locuind cu această femeie (această Biserică) care l-a primit pe el şi a crezut Cuvântul lui. Şi el a ţinut-o în viaţă (a ţinut Biserica în viaţă) prin Cuvântul Domnului, pentru că el a spus, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL."

E-114 Acum, nu avem timp să expunem restul povestirii, ştiţi, cum a trebuit el să vină la o confruntare cu Baal. El o va face, într-una din aceste zile, să nu vă faceţi griji. Când el vine tropăind afară din acel pustiu, urmăriţi ce are loc.

E-115 Ce s-a întâmplat? Atunci când bunul, bătrân Ilie, profetul, un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, a ajuns la capătul drumului lui, Dumnezeu i-a spus, într-o zi, a zis, "Ilie, tu ai predicat destul acum. Ai luptat cu Izabela şi toată vopseaua ei şi totul până când te-ai săturat de aceasta." A spus, "Vino jos la Iordan!" Şi iată-l mergând, a ajuns jos la Iordan. Acolo vechiul râu noroios venind în jos acolo, rece, apa îngheţată, cum orice om trebuie să înfrunte: Iordan, moarte.

E-116 Dar când acest mare slujitor al lui Dumnezeu a coborât jos la Iordan, şi fiul lui mergând alături de el, fiu în Evanghelie, ... Oh, da, el era fiul lui, "Părinte, părinte, carele lui Israel, şi călăreţii lui." Când el şi fiul lui mergeau braţ la braţ, jos la Iordan, el l-a privit pe tăticul lui plecând în acea dimineaţă.

E-117 Când a ajuns jos la Iordan, şi-a întins mâna şi şi-a dat jos de pe umeri acea manta de putere, a spus, "Moarte, tu nu-mi poţi face nimic." Şi a lovit Iordanul, "Dă-te la o parte, eu traversez dincolo în această dimineaţă." Ce s-a întâmplat? S-a dat înapoi şi s-a uscat ca pulberea. Ce făcea bătrânul profet? El privea dincolo de Iordan, el ştia că dincolo îl aştepta un car acolo cu cai. El mergea acasă, lucrarea lui era terminată. Fiul lui în Evanghelie îi lua locul.

E-118 Mă întorceam acasă zilele trecute de afară din Vest. Asta îmi vine în minte. Am pornit radioul (a trebuit să conduc trei zile, două mii patru sute de mile, singur.) Am pornit radioul şi eu... ascultam spirituali din Del Rio, Texas. Acolo era un om care făcea o discuţie despre un bătrân, de culoare, om negru. El se pregătea să moară şi trebuia să coboare jos la râu, a spus, "Acei papuci de aur pe care îi voi purta, să umblu pe străzile de aur." Acest bătrân negru a predicat toată viaţa lui şi singurul lucru la care se putea gândi a fost consolarea, ce o avea, era vechiul lui banjo care era agăţat pe perete. Se punea afară pe baloţii de bumbac şi cânta imnurile, se odihnea de la slujba lui, cu vechiul banjo. Acela era felul lui, să se relaxeze. A spus că calul lui cu coada scurtată pe care obişnuia să-l mâne va fi acolo jos cu carul. Mă gândeam la ei. A spus, "Acei papuci de aur pe care-i voi purta, să umblu pe străzile de aur."

E-119 Şi când a terminat de cântat, am stins radioul. Şi mergeam acolo, ţinând de volan. "Oh, aşa este. Va trebui să ajung acolo şi eu. Ce îmi dă vreodată consolare? Unde îmi găsesc consolarea în pustie?" Eu am o puşcă mică, veche care se cheamă... Eu vânez cu ea în toamna anului. Este una .270, model 721, Remington. Un om, frate, mi-a dat-o, în California, cu ani în urmă. Am vânat cu ea ani şi ani. Cum... ce consolare a fost, pentru că eu-eu ştiu că este o puşcă bună de puşcat, şi este consolarea mea în pustie.

E-120 Apoi m-am gândit la vedenia mea. Când am ajuns acolo şi mi-am văzut tot poporul, am auzit ceva nechezând, şi aici vine micul meu Prince (căluţul meu de şa) şi şi-a pus capul pe umărul meu. M-am gândit, "Da, într-una din aceste dimineţi cobor jos şi eu, la Iordan." Şi, vechea .270 care obişnuiam să ... este agăţată pe perete. Nu am luat-o jos de mult din toamna trecută. "Acel căluţ de şa care obişnuiam să-l călăresc, Dumnezeu îl va avea prins la carul meu, în acea dimineaţă când cobor jos la râu." Acesta va sta chiar acolo dincolo de râu. Dumnezeu îl va trimite, l-am văzut noaptea trecută. Va fi prins la carul meu, într-una din aceste dimineţi. Eu voi fi dus, urcând în sus printre nori.
Să ne rugăm.

E-121 Oh, la acea putere a lui Dumnezeu de care mă voi bucura aşa cum voi umbla pe acele străzi de aur! Da, puşca veche care¬i agăţată pe perete acum, nu voi avea nici un folos de ea atunci. Mă întreb, dacă carul meu vine, dacă căluţul meu de şa pe care 1-am văzut în vedenie va fi prins la carul meu, în acea dimineaţă, stând jos la râu. Eu sper că este. Vreau să fiu luat sus. Vreau şi biserica să se ducă sus aşa, vreau ca fiecare dintre voi.

E-122 Aţi vrea să ştiţi când veniţi jos la Iordan? Veţi renunţa la aceste sisteme nelegiuite ale acestei lumi şi să-l primiţi pe Isus Cristos ca Salvatorul vostru? Dacă nu eşti un Creştin, vrei să îţi ridici mâinile şi să spui, "Roagă-te pentru mine, Frate Branham. Când ajung la Iordan, ..."? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. "Când ajung jos la Iordan, vreau să iau puterea Duhului Sfânt asupra mea şi să lovesc apele reci, şi să trec dincolo."

E-123 Cum poţi să stai sub astfel de vorbire, ungere a Duhului Sfânt, şi ştiind că Duhul Sfânt îmi spune starea voastră, şi omiţi să îţi ridici mâna? Aceasta arată că este timpul pentru călătoria în pustie! Ar fi acolo cineva înainte să ne rugăm, încă cineva? Sunt doi care şi-au ridicat mâinile; trei, Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule.

E-124 Tatăl nostru Ceresc! Trei; aceea va fi minunat, Doamne, dacă ei-ei sunt doar acolo în acea zi. Mă rog ca ei să fie, Doamne. Ei şi-au ridicat mâinile pentru că sunt convinşi că aceste sisteme lumeşti sunt pe cale să moară, şi glasurile Cuvântului lui Dumnezeu în curând vor fi un lucru greu de găsit, Dumnezeu va lua aceasta de la biserică. Strigătul, chemarea Mirelui în curând va pleca şi sistemul Izabelă o va sufoca. Dar ei vor să aibă... să trăiască prin acel izvor ascuns cum a fost Ilie să fie păstrat prin timpul de foamete. Dumnezeule, dă-le Duhul Sfânt acum, umple-le inimile cu bucurie şi pace, şi pune-le gândurile pe Cuvântul lui Dumnezeu ca ei să poată trăi acum şi în viitor, pentru totdeauna. Binecuvântează-i, Tată. Ei sunt ai Tăi, prin Isus Cristos Domnul nostru.
Cu capetele noastre aplecate:

E-125 Cei care şi-au ridicat mâinile şi vor să îl accepte pe Cristos, aţi vrea doar să vă ridicaţi în picioare, doar un moment, în timp ce mă rog pentru voi în mod individual? Doar ridicaţi-vă în picioare.

E-126 O Dumnezeule, am greşit eu? Chiar trei care şi-au ridicat mâinile, fără convingere să se ridice în picioare ca să accepte chiar lucrul care l-au făcut. Doamne Isuse, îţi încredinţez totul în mâinile Tale. Eu am predicat Cuvântul Tău, şi nu am compromis nimic. Acum eu-eu le las casa lor, Tată. Fă orice este potrivit atât cu biserica cât şi cu slujitorul Tău, totul este în mâinile Tale.

E-127 Tată, mă rog ca Tu să-l salvezi pe cel pierdut, umple pe cel cu inima flămândă cu lucruri bune, dă-le Viaţă Eternă celor ce sunt însetaţi, ridică-i pe slujitorii Tăi ca să proclame Mesajul, dă vindecare bolnavilor şi suferinzilor, primeşte slavă pentru Tine, căci mă încredinţez pe mine însumi cu Cuvântul Tău. Şi în mâna mea, şi în inima mea, şi în mintea mea, scrie Legile Tale, prin Isus Cristos Domnul nostru. Amin.
Când ajung la râu la sfârşitul zilei,
Nu voi cânta aceea.
Şi se pare că prietenii mei s-au dus toţi;
Acolo va fi Cineva care aşteaptă să îmi arate calea,
Nu va trebui să trec singur Iordanul.

E-128 Ai împărţit cartonaşe de rugăciune, Bill? Mă simt apăsat. Ce ai împărţit astăzi? B? Ai împărţit şi A-uri, nu-i aşa? Bine, cheamă-i. B-urile mai întâi, unu la... Cartonaşul de rugăciune B, numărul unu. Ne vom ruga pentru boala voastră. B, numărul unu, cine îl are? Cartonaşul de rugăciune B, numărul unu, cineva din spate de tot. Vino aici sus, doamnă. B, numărul doi, ridică¬ţi mâna. Acea doamnă? Numărul trei. B, numărul trei, vrei să îţi ridici mâna te rog, ca să pot vedea unde. Trei? Numărul patru, B, numărul patru. B, numărul cinci. Vrei să îţi ridici mâna te rog? B, numărul cinci. Vrei să îţi ridici mâna te rog? B, numărul cinci.
Acel bărbat? În regulă, şase, şapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece. Bine, aici, toate B-urile să se ridice, oricum. Doar...
Acel... [Porţiune goală pe bandă – Ed.] ... a mers în toată lumea, fiecare misionar pe câmp, oriunde pot ei.

E-129 Toate cartonaşele de rugăciune B ridicaţi-vă şi ocupaţi-vă locul conform cu numărul vostru.
Acum, care erau următoarele? A? Cine are cartonaşul de rugăciune A, unu? A, unu, unde este? Sigur este aici înăuntru. A, unu? Au fost împărţite pentru două zile, sau trei acum, astfel s-ar putea să nu fie aici. Toţi cu cartonaşul de rugăciune A, acum voi aliniaţi-vă aici. Mergeţi chiar acolo pe lângă perete, reverent.

E-130 Vreau să vorbesc cu voi cei fără cartonaşe de rugăciune, doar un minut înainte ca să înceapă rândul.

E-131 Acum, cu cartonaşul vostru de rugăciune, ţineţi-l în mâini aşa ca băieţii să poată primi cartonaşul vostru de rugăciune. Voi aţi aşteptat, aţi venit devreme seara ca să vă luaţi cartonaşul de rugăciune, şi aveţi un drept să veniţi în rând. Eu v-am promis, să mă rog pentru voi. Acum voi încerca să îmi ţin promisiunea, Dumnezeu să mă ajute.

E-132 Acela-i băieţelul tău? Un omuleţ foarte drăgălaş. Iartă-mă te rog. Această femeie de aici este un model bun a unei adevărate Americance. Băieţelul ei, salopetă mică şi jachetă dungată. Femeie tânără cu părul lung, se îmbracă frumos. Dumnezeu să o binecuvânteze pe ea şi casa ei, şi soţul ei, cei dragi ai ei. Aceasta este de fapt U.S.A. autentică, cu "Creştinătate" scrisă deasupra acesteia. Fie să dureze mult ţările noastre aşa! Iartă-mă, micuţă doamnă, că am spus asta, dar eu doar... aşa ca oamenii să poată vedea cum cred eu că arată o Creştină; fără manichiură, ce este lucrul, doar doamnă.

E-133 Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Sullivan.

E-134 Marele Medic, dacă vreţi.
Marele Medic este aproape acum, Isus compătimitorul.

E-135 Credeţi voi în El? Credeţi că El este Marele Medic? Acum fiţi chiar reverenţi doar un moment. Avem încă puţin timp, am scurtat mesajul doar puţin. Sper că l-aţi înţeles, totuşi, ce a însemnat. Credeţi doar cu toată inima voastră. Când se aliniază toţi, cineva de acolo din spate să pună oamenii în rând. Bine? Ce spui? Acum toţi care au cartonaşe de rugăciune stau în picioare.

E-136 Credeţi voi acolo afară, de asemenea, fără cartonaşe de rugăciune? Dacă veţi avea credinţă, Dumnezeu vă va chema. Acum, toate cartonaşele de rugăciune în rând.

E-137 Acea fetiţă aşezată acolo în spate, cu un picior bolnav, aici sus pe acest... Crezi că Dumnezeu îl va face bine? Dacă crezi, doar să ai credinţă şi Dumnezeu îţi va da aceasta.

E-138 Crezi că tatăl tău bolnav se va face bine? Tu să crezi, tu poţi avea aceasta.

E-139 Cum este cu tine acolo afară, care te rogi pentru nepotul tău cu o stare nervoasă? Crezi că Dumnezeu îl va face bine? Doamnă, aşezată acolo, dacă crezi asta, o poţi avea.

E-140 Voi toţi o să credeţi?

E-141 Acum eu vreau... Câţi din fraţii mei se află aici, predicatori ai Evangheliei, predicatori ai Evangheliei Depline sau orice sunt ei, care cred în vindecare Divină? Ridicaţi-vă mâinile. Aş vrea ca voi să veniţi aici şi să mă ajutaţi să mă rog pentru aceşti oameni, aşa ca oamenii să vadă că nu sunt doar eu care mă rog pentru oameni, şi voi puteţi. Veniţi aici şi staţi pe platformă cu mine. Vreţi voi, fraţilor, voi slujitorilor? Veniţi chiar aici şi staţi chiar alături pe platformă. Asta-i bine. Vă mulţumesc, fraţilor. Vă mulţumesc. Veniţi chiar înainte, fraţilor, veniţi.

E-142 Ce spui? [Cineva spune, "Am putea să facem un rând dublu aici?" – Ed.] Da, puteţi. Faceţi un rând dublu chiar aici, va fi în regulă. Asta-i bine. Acum întoarce-te pe partea asta, frate. Întoarce-te în jur pe aici, voi aduce oamenii chiar pe aici. Acum câţiva dintre voi veniţi pe partea aceasta a mea, chiar pe aici, dacă vreţi, sta ţi în jur pe partea aceasta. Asta este.

E-143 Acum, către audienţă, îi vedeţi pe aceşti oameni buni aici? Ei sunt bărbaţi care vor sta chiar aici sus, şi stau pentru aceeaşi Evanghelie pe care o predic eu. Vedeţi? Ei vin aici pentru că ei cred în Aceasta. Acum voi ar trebui să fiţi mândri de păstorul vostru care se va expune pe această platformă aici, tare, predicare puternică. Aceştia sunt oameni care au o descoperire, care ştiu că... nu că eu aş fi împotriva oamenilor, uneori ajungem prinşi în sisteme care ne fac... Acele sisteme este la ce suntem noi împotrivă; nu omul, slujitorul lui Dumnezeu.

E-144 Acum, dacă am avea discernământ pentru fiecare de aici, cât credeţi că aş fi eu aici? M-aş prăbuşi când aş ajunge pe la... aproape după şase, cinci sau şase, zece; puţin mai mult, poate jumătate, un sfert din rând, aş fi dus, pentru restul din ei nu s-ar face rugăciune. Noi nu putem face asta. Şi după cum asta... dar nu trebuie să aveţi aceea. Voi ştiţi care este necazul vostru. Voi ştiţi ce aţi făcut, acum mărturisiţi-vă păcatele. Dacă careva din voi de acolo aveţi o fărâmă de îndoială în inima voastră, scoateţi¬o afară chiar acum şi spuneţi-i lui Dumnezeu să vă ierte. Dacă nu sunteţi în regulă cu Dumnezeu, spuneţi-i lui Dumnezeu să vă ierte. Dacă nu, şi nu sunteţi în regulă cu Dumnezeu, asta nu vă va face nici un pic de bine să veniţi pe aici. Voi doar vă pierdeţi timpul. Asta-i adevărat. Acum, este aşa, fraţilor? [Fraţii spun, "Amin." – Ed. ]Aşa este.

E-145 Priviţi aici. Aici stă Fratele Kidd aici. Eram parcă să rup cauciucurile de la maşina mea ca să ajung la el, cam acum un an sau doi, ca să... El era pe moarte cu cancer, urma să moară în acea zi. Soţia lui mi-a spus, a spus, "Grăbeşte-te!" A spus, "El moare acum." Când am ajuns acolo, Domnul l-a vindecat. Şi iată-l stând încă aici. Cred că el a recuperat aşa-de mult în greutate şi totul. Un veteran bătrân, în trecut, ştiţi. Acela era genul de om despre care vorbeam, cu ani în urmă, care a predicat; şi a stat chiar exact faţă de acel Cuvânt, şi oamenii au râs de el. Şi el şi soţia lui mergeau pe liniile de cale ferată şi toate celelalte, şi sus de tot în munţi, şi mine de cărbuni, şi alungaţi afară, şi aruncaţi în închisoare, şi toate celelalte. Acela este omul care a luptat să câştige premiul, acela este felul.

E-146 Acum, fraţilor, eu vă spun, voi poate nu aţi avea duhul de discernere. Aceea nu trebuie să fie, vedeţi, aceea-aceea nu este necesar. Primul lucru, voi sunteţi un om al Cuvântului. Voi sunteţi cu mult mai buni, mai mult predicatori decât sunt eu, pentru că eu nu-eu nu sunt aşa de mult un predicator. Dar eu... dar voi sunteţi-voi sunteţi unşi, orice om care este chemat să predice Evanghelia este chemat să vindece bolnavii; poruncile generale sunt: "Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la fiecare făptură. Cel care crede şi este botezat va fi mântuit. Aceste semne îi vor însoţi pe cei care cred. Dacă îşi vor pune mâinile peste bolnavi," aşa mai departe, "se vor însănătoşi." Dacă eşti chemat să fi un slujitor, tu eşti chemat să te rogi pentru bolnavi.

E-147 Şi motivul că eu fac aceasta este aşa ca această audienţă... ca ei să poată vedea că ei nu trebuie să aştepte după vreo persoană specială, Oral Roberts, Tommy Hicks, Tommy Osborn, eu însumi, cineva care vine pe aici pentru un serviciu de vindecare. Vreau ca ei să vadă că voi sunteţi oameni ai lui Dumnezeu. Vedeţi? Tu eşti un om... Tot atâta în drept să pui mâinile pe oricare dintre ei cum-cum am eu sau oricare altul. După toate, fraţilor, voi toţi ştiţi, ca-ca slujitori, este credinţa lor proprie în Dumnezeu care face lucrarea. Aşa este? Noi doar oferim o rugăciune pentru ei.

E-148 Acum voi spuneţi, "Frate Branham, este Duhul Duhului Sfânt acolo cu tine?" Desigur. Da, domnule!

E-149 Acum către voi în audi-... în rând acolo, dacă credeţi cu toată inima voastră că Dumnezeu vă va vindeca, ridicaţi-vă mâna, spuneţi, "Eu o voi accepta."

E-150 Acum, vino aici, lăsaţi-lăsaţi-o pe această doamnă să vină aici. Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată. Dacă Duhul Sfânt îmi va spune, aşa ca fraţii mei aici, în prezenţă aici aşa, căci ei stau toţi aici în jurul meu. Şi nu numai atât, fraţii mei sunt aici, şi Domnul meu este aici. Este şi Domnul lor. Acum, dacă El îmi va spune ceva în neregulă cu tine, orice este în neregulă cu tine, tu vei şti dacă este adevărul sau nu. Vreau ca ei, vreau ca audienţa, vreau ca oamenii de acolo să vadă că Duhul Sfânt este aici la platformă să dea discernământ, dar aceea nu vindecă pe nimeni. Dar dacă El îmi va spune ceva despre tine, despre care tu şti că eu nu ştiu nimic, întocmai cum a fost femeia la fântână... Nu acelaşi fel de caz, dar vreau să spun un bărbat şi o femeie care se întâlnesc pentru prima dată. Isus, un om cam de vârstă mijlocie, şi această femeie probabil a fost o femeie tânără, poate ca tine.

E-151 Şi dacă El vrea, ar putea să-mi spună pentru ce eşti tu aici, necazul tău, ai crede tu că ar trebui să fie Duhul Său care să facă lucrul acesta? Fraţilor credeţi asta? Că acelaşi Domn Isus stă aici? Voi audienţa credeţi acelaşi lucru? Veţi crede voi în rândul de rugăciune acelaşi lucru, şi ştiţi că aceşti oameni? I-aş fi chemat eu aici sus dacă mă gândeam că ei nu erau...? După o predică ca aceasta, şi spunând lucrurile pe care le-am spus, şi apoi să chem aici bărbaţi care nu erau vrednici? Nu aş fi făcut asta. Eu aş zădărnici chiar lucrul pentru care am luptat. Vedeţi? Eu cred în ei. Eu cred că ei sunt oameni ai lui Dumnezeu.

E-152 Acum vedeţi dacă Duhul Sfânt stă aproape. Doar să vorbesc cu tine, eu încerc... Voi spuneţi, "Ce faci tu, Frate Branham?" Acelaşi lucru care l-a făcut Isus cu femeia, a spus, "Adu-Mi să beau," El încerca doar să vorbească cu ea un minut, ca să afle care era necazul ei.

E-153 Necazul tău este nervozitate, asta-i cu ce suferi tu. Dacă este aşa, ridică-ţi mâna. Acum, ea desigur nu pare, nu-i aşa, fraţilor? Ea nu pare, dar acela este necazul ei. Ea este aşa de mult timp. Te legi la cap înainte ca să te doară, şi aşa mai departe. Este adevărat. Este felul tău, doar făcută aşa, nervoasă; îţi imaginezi întotdeauna că trebuie să se întâmple ceva, nu se întâmplă. Uneori diavolul îţi spune, "Nu este nimic de Aceasta, tu doar ai decăzut, eşti trecută de linie." Eu nu îţi citesc gândul, dar eu citesc ce este... Eu ştiu despre ce ţi-a vorbit el, căci eu văd ce ţi¬a trecut prin minte.

E-154 Acum, Isus le-a priceput gândurile. Aşa este? Ei bine, asta-i ce s-a întâmplat chiar acum. Aşa este? Aici, dă-mi voie să îţi spun ceva, ca tu să poţi şti. Tu de fapt stai aici pentru altcineva. Aşa este. Acela-i lucrul, tu vezi, nu l-ai putut prinde până atunci. Acum, dacă Domnul îmi va descoperii pentru ce stai tu aici, pentru altcineva, vei crede că eu sunt profetul Său? Este pentru mama ta. Crezi că Dumnezeu îmi poate spune care este necazul ei? Ei bine, ea are probleme la inimă, hipertensiune arterială, pietre la fiere, complicaţii. Este corect, nu-i aşa? Vedeţi? Acum, acela este Duhul Sfânt, nu-i aşa?

E-155 Acum, este ceva aici peste mine şi peste aceşti fraţi. Vedeţi? Ceva aici acum, Duhul Sfânt. Acum, voi credeţi; voi, în timp ce trecem prin rând.
Să ne aplecăm toţi capetele în timp ce ne rugăm pentru aceşti oameni.

E-156 Acum, Tată Ceresc, noi ne vom pune mâinile peste aceşti oameni. Şi mă rog pentru ei acum. Aici sunt slujitorii tăi regali stând aici, şi noi toţi ne vom pune mâinile peste bolnavi, pentru că Tu ai spus să o facem. Noi o vom face în Numele lui Isus Cristos. Fie ca oamenii nu doar să treacă pe aici, dar fie ca ei să vină fiind vindecaţi prin Numele lui Isus Cristos. Amin!

E-157 Domnul să te binecuvânteze. Acum veniţi chiar aproape.
În Numele Domnului Isus, vindecă... În Numele Domnului Isus, vindecă-l pe fratele meu. În Numele Domnului Isus, vindec¬o pe sora mea.

E-158 Acum, doar-doar un minut! Vedeţi! [Fratele Branham bate din palme de patru ori – Ed.] Frate şi soră, de ce vă bucuraţi când acea femeie, când discernământul s-a întâmplat, şi când ceilalţi au venit nu s-a făcut nimic? Oamenii trec, "Bine, dacă eu nu sunt... am discernământ, ei bine, atunci nu am primit nimic." Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta, El este aici tot la fel. Vedeţi?

E-159 Când treceţi pe aici, veniţi cu mâinile sus, spunând, "Îţi mulţumesc, Doamne Isuse. Eu Te accept ca Vindecătorul meu, şi eu doar mă duc imediat cu aceasta. Unul din aceşti bărbaţi mă va boteza, eu voi intra direct în bazinul cu apă şi să fiu botezat, şi ies afară şi ştiu că Tu ai promis că voi primi Duhul Sfânt."

E-160 Vedeţi, aceasta... Discernământul este încă aici. Este încă aici, tot la fel ca... Aici, care este? Acest om de aici? Eu sunt un străin pentru tine. Sunt eu, domnule? Eu nu te cunosc. Poate... dacă Dumnezeu îmi va spune care este necazul tău, vei crede că eu sunt profetul Lui, slujitorul Lui? Vei crede cu toată inima ta? Bine, domnule. Îţi mulţumesc, domnule. Acela-i un spirit foarte bun, un lucru foarte bun. După toate acestea, tu stai aici pentru altcineva. Aşa este. "Este nepotul tău, are poliomielită, a căzut zilele trecute şi şi-a rupt piciorul," asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL! Este corect? Aşa este! Du-te şi crede acum, şi el se va face bine.

E-161 Acum, veniţi crezând, chiar fiecare, doar veniţi. [Fratele Branham şi slujitorii se roagă pentru bolnavii din rândul de rugăciune – Ed.] ... ? ...
Binecuvântată să fie legătura care ne leagă
Inimile noastre în dragoste Creştină;
O părtăşie în acelaşi gând
Este asemănătoare cu cea de sus.
Aici înaintea tronului Tatălui,
Ne revărsăm rugăciunea înflăcărată;
Temerile noastre, speranţele noastre, scopul nostru este unul,
Mângâierile şi grija noastră.

E-162 Noi stăm peste, micuţii lui Dumnezeu, copii infirmi, orbi, contorsionaţi. Slujitori ai Evangheliei, voi ştiţi că noi nu avem putere să vindecăm. Dar Marele nostru Domn Isus Cristos trimite aceste semne, şi îl condamnă pe diavolul care v-a legat. Noi îl condamnăm pe diavolul... ? ... Noi condamnăm orbirea... ? ...

E-163 În Numele lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, cerem ca Dumnezeu să le dea credinţă să creadă că rugăciunea de credinţă i-a mântuit pe bolnavi, şi Dumnezeu îi va ridica, şi ei vor fi bine din nou. Acordă aceasta, Dumnezeule Atotputernic, prin Numele lui Isus Cristos.

E-164 Acum, voi fraţilor daţi-vă la o parte de acolo... ? ...

E-165 Restul din voi toţi fiţi în rugăciune acum, în timp ce noi... slujitorii se roagă, şi pentru ei, acum. Noi ne rugăm, ne punem mâinile.

E-166 Tată Ceresc...
Pentru voi acolo în audienţă care nu aţi venit în rândul de rugăciune, puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi acum. Puneţi-vă mâinile unii peste ceilalţi.

E-167 Tatăl nostru Ceresc, noi Îţi aducem această audienţă aşa cum încheiem acest serviciu şi această campanie sub stindardul lui Isus Cristos, măreţul Mare Preot uns al lui Dumnezeu, Emanuel, stând, înviat din morţi, care trăieşte veşnic pentru a face mijlociri; Prezenţa Lui mare acum cu noi, Puterea Lui sfântă peste noi să ne facă să vedem vedenii, să prorocim, să ne punem mâinile peste bolnavi. Cuvântul fără greş al lui Dumnezeu nu se poate întoarce niciodată gol la El. Eu condamn fiecare diavol de boală, fiecare putere a păcatului, fiecare necredinţă, în Numele lui Isus Cristos, fie ca aceasta să se spulbere de la oameni şi fie ca ei să fie însănătoşiţi.

E-168 Binecuvântează-i pe aceşti fraţi slujitori, Doamne, aşa cum sunt adunaţi ei împreună într-o singură inimă şi un acord, şi toţi laicii bisericii. O Dumnezeule Atotputernic, la acest mare Middletown, Ohio, trimite o trezire după aceasta, Doamne, care va străbate dintr-o parte în alta, o adunare împreună a oaselor, Doamne, şi a tendoanelor din piele. Şi fie ca puterea lui Dumnezeu să ridice o biserică puternică unită aici în acest oraş care să străbată, o biserică exemplară, prin toată naţiunea, ca oamenii să vină în acest oraş ca să vadă puterea lui Dumnezeu. Acordă aceasta, Doamne. Vindecă bolnavii şi suferinzii, mântuie pe cei pierduţi, şi primeşte slavă pentru Tine.

E-169 Acordă aceasta, ca toate batistele acestea şi pacheţelele care sunt aşezate aici... mă rog, Doamne, ca Duhul Sfânt peste noi, şi în această clădire să ne ungă, fie ca fiecare dintre ei să fie bine.
Este scris în Biblie că atunci când Israel a fost în calea de datorie, în drumul lor spre ţara promisă, că Marea Roşie s-a pus în calea lor. Şi unul dintre scriitori a spus, "Dumnezeu a privit în jos prin acel Stâlp de Foc şi Marea Roşie s-a speriat şi s-a retras, şi Israel a mers spre ţara promisă care a fost făgăduită."

E-170 Şi acum, este în Biblie, este scris, "Aş vrea mai presus de toate lucrurile ca voi să prosperaţi în sănătate." Şi când aceste batiste ajung la oameni, unde Satan a pus o Mare Roşie înaintea lor, fie ca Dumnezeu să privească în jos prin Sângele Fiului Său propriu, Isus Cristos, şi să condamne fiecare boală la acei care nu au putut ajunge aici; şi fie ca boala să se îndepărteze şi să se teamă de Cuvântul lui Dumnezeu şi promisiunea lui Dumnezeu şi ungerea lui Dumnezeu, şi fie ca oamenii să treacă dincolo în acea făgăduinţă bună de sănătate bună şi tărie. Acordă aceasta, Doamne. Şi noi îţi încredinţăm toată aceasta Ţie, în Numele Fiului Tău iubitor, Mântuitorul nostru Isus Cristos. Amin.

E-171 Audienţă, la El care ne cunoaşte pe toţi, la El care ne¬a ridicat ca să fim moştenirea Lui în lume, în biserica Lui, fie ca binecuvântările bogate a lui Dumnezeu să fie peste voi toţi până ne întâlnim din nou. Următorul nostru serviciu, din câte se ştie, va fi la tabernacol, Duminică dimineaţă, Duminică dimineaţă de Paşte. Apoi voi merge la... acolo în Illinois de acolo. Vă binecuvântez, aveţi grijă de bisericile voastre, aveţi grijă de aceste biserici bune, ţineţi-vă inimile împreună. Staţi pe Cuvântul lui Dumnezeu! Trăiţi pentru El, pentru că lucruri groaznice stau înaintea voastră, amintiţi-vă asta!

E-172 Până când ne întâlnim, să ne ridicăm şi să cântăm:
Îl iubesc, Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-173 Acum, reverent, daţi mâinile cu cineva din spatele vostru, din faţa voastră, şi de lângă voi.
Îl iubesc (fiecare, acum), Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-174 Acum cu mâinile voastre ridicate către Dumnezeu, foarte tare acum, fiecare să o facă să răsune.
Îl iubesc, Îl iubesc
Că-ntâi El m-a iubit
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.

E-175 Să ne aplecăm capul acum.
Până ne întâlnim, până ne întâlnim,
Până ne întâlnim la picioarele lui Isus;
Amintiţi-vă, mulţi dintre noi nu ne vom mai întâlni până atunci.
Până ne întâlnim, până ne întâlnim,
Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou.

E-176 Acum fredonaţi-o. [Fratele Branham începe să fredoneze – Ed.] Păstorul vostru.

Up